Sunteți pe pagina 1din 2

Sistemul de transport al caldurii

Sistemul primar de transport al c\ldurii realizeaz\ circula]ia sub presiune a apei grele (agentul primar de r\cire) prin canalele de combustibil, n scopul evacu\rii c\ldurii rezultate din fisiunea atomilor de uraniu. C\ldura transportat\ de agentul de r\cire este transferat\ apei u[oare (agentul secundar) n generatorii de abur, aceasta transformndu-se n abur saturat care pune n mi[care turbina. Pe lng\ acest rol major, sistemul primar de transport al c\ldurii mai asigur\: r\cirea reactorului nuclear n orice condi]ii, chiar [i n cazul pierderii surselor de alimentare cu energie electric\; protec]ia la suprapresiune a sistemului [i a componentelor acestuia; reducerea la minim a pierderilor de ap\ grea. Din motive de securitate [i anume, pentru a nu se pierde ntreg inventarul de agent primar de r\cire, sistemul primar de transport al c\ldurii a fost conceput sub forma a dou\ bucle independente, fiecare bucl\ asigurnd r\cirea a 190 canale de combustibil din reactorul nuclear (deci jum\tate din num\rul total de canale de combustibil), realizndu-se astfel [i o curgere bidirec]ional\ n interiorul reactorului nuclear. Fiecare bucl\ este format\ din: 190 canale de combustibil; 2 pompe; 2 generatori de abur; 2 colectori de intrare; 2 colectori de ie[ire. Toate componentele sistemului, mai pu]in canalele de combustibil care sunt dispuse orizontal n reactorul nuclear (vasul calandria), sunt amplasate deasupra reactorului, n dou\ plane verticale paralele ntre ele. n figura de mai jos este prezentat\ schematic o bucl\ a sistemului primar de transport al c\ldurii.
Conducte aburi

Generatori abur Presursizor Pompe primare

Colectoare

Colectoare

Calandria

Abur (H2O) Condensat (H2O) Agent r\cire (D2O) Moderator (D2O) Pomp\ moderator Schimb\tor c\ldur\ moderator

Pentru asigurarea func]iilor ce i revin n operarea n condi]ii de securitate a centralei, sistemul primar de transport al c\ldurii este conectat cu un num\r de 7 sisteme auxiliare ale circuitului primar dup\ cum urmeaz\: sistemul de control al presiunii [i al inventarului de D20 (avnd component\ major\ presurizorul); sistemul de purificare agent primar, care asigur\ men]inerea parametrilor chimici ai agentului de r\cire la valori nominale; sistemul de r\cire la oprire care asigur\ r\cirea reactorului dup\ oprirea acestuia; sistemul de r\cire al zonei active la avarie care asigur\ r\cirea zonei active cu ap\ u[oar\ n cazul pierderii agentului primar de r\cire; sistemul de stocare, transfer [i recuperare D2O; sistemele de monitorare neutroni ntrzia]i [i alte produse de fisiune cu ajutorul c\rora se localizeaz\ n timpul func]ion\rii fascicule de combustibil defecte; circuitul de etan[are garnituri pompe primare Principalii parametri func]ionali ai sistemului sunt: temperatura intrare/ie[ire reactor presiunea intrare/ie[ire reactor presiunea la aspira]ia pompei primare puterea maxim\ pe canal combustibil debitul maxim pe canal combustibil sarcina termic\ total\ 266C/310C 11,13MPa/9,89MPa 9,54MPa 6,5 MWt 24 kg/s 2064 MWt

S-ar putea să vă placă și