Sunteți pe pagina 1din 4

ROMNIA JUDEUL BISTRIA NSUD COMUNA INTEREAG CONSILIUL LOCAL

HOTRRE Privind aprobarea modelului legitimaiei de primar al comunei intereag i consilier local n cadrul Consiliului local al comunei intereag i a semnelor distinctive

Consiliul local al comunei intereag ntrunit n edina ordinar din data de 30.10.2012 n prezena a 13 consilieri, Avnd n vedere: - expunerea de motive a primarului comunei intereag, nregistrat cu nr.I.6/3078 din 24.09.2012; - raportul nr.I.6/3660 din 25.10.2012 ntocmit de ctre doamna Irimie Adriana Gabriela secretar al comunei intereag, cu privire la aprobarea modelului legitimaiei de primar al comunei intereag i consilier local n cadrul Consiliului local al comunei intereag i a semnelor distinctive; - raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local intereag pentru buget, finane, comer i servicii publice, administrarea domeniului public i privat, nregistrat cu nr.I.9/160 din 29.10.2012; - raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local intereag pentru administraie public local, juridic, protecie social, aprarea drepturilor omului, sntate, nvmnt, cultur, culte, sport, turism, agricultur i silvicultur nregistrat cu nr.I.9/161 din 29.10.2012; - raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local intereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrrilor publice, protecia mediului, comunicare i integrare european i relaii externe nregistrat cu nr.I.9/162 din 29.10.2012;

n conformitate cu:

- prevederile art.1, art.2 i art.3 i Anexa nr.1 A, Anexa nr.2 A i Anexa nr.3 A i C din Hotrrea Guvernului Romniei nr.282/2005 privind stabilirea modelului legitimaiei pentru aleii locali i a modelului semnului distinctiv al calitii acestora; - prevederile Legii nr.544/200 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare; n temeiul prevederilor art.36 alin (9), art.45 alin.(1) i art.115 alin.(1) lit.,,b, alin.(3), alin.(5), alin.(6) i alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicat, Legea administraiei publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:

Art.1. Se aprob modelul legitimaiei de primar al comunei intereag, conform anexei nr.1, care face parte integrant din prezenta hotrre. Art.2 Se aprob modelul legitima iei de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei intereag, conform anexei nr.2, care face parte integrant din prezenta hotrre. Art.3 (1) Materialul pe care se face tiprirea legitima iilor va fi alb, iar literele vor fi negre. (2) Materialele utilizate pentru confecionarea legitimaiilor vor fi carton satinat, alb pe faa destinat tipririi i avnd pe revers culoarea alb, cartonul fiind tratat dup tiprire prin laminare n folie transparent, dup unul din procedeele utilizate n prezent n acest scop. (3) Legitimaiile vor avea lungimea de 80 mm i limea de 55 mm. Art.4. Se aprob semnul distinctiv al primarului comuneiintereag, const nd n o insign confecionat din tombac, argintat avnd forma unui scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului Romniei, Stema Romniei. Art.5 Se aprob semnul distinctiv al consilierului local din cadrul Consiliului local al comunei intereag constnd n o insign confecionat din tombac, argintat avnd

forma unui scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate stema comunei intereag. Art.6 Cu ducere la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz primarul comunei intereag i compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei intereag. Art.7 Prezenta hotrre se va aduce la cunotina public prin grija secretarului comunei intereag, prin afiare la sediul Primriei comunei intereag, prin publicare n Monitorul Oficial al judeului Bistria Nsud i pe site-ul propriu. Art.8. Prezenta hotrre se comunic de ctre doamna Irimie Adriana Gabriela secretar al comunei intereag, cu: - primarul comunei intereag domnul Ioan Bob; - Instituia Prefectului judeul Bistria Nsud; - consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei intereag; - compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei intereag. PREEDINTE DE EDIN, BOGOLIN IOAN

CONTRASEMNEAZ, SECRETAR IRIMIE ADRIANA - GABRIELA

intereag la 30.10.2012. Nr.61 I.A.G/ I.A.G./5 ex./3 pg. Hotrrea a fost adoptat cu 13 voturi ,,pentru din totalul de 13 consilieri locali.