Sunteți pe pagina 1din 1

37. Mare va fi bucuria lor.

Fiului omului le-a fost aratata.

38. Ei il proslavesc, il sarbatoresc ~i iI glorifica pentru ca taina


.

6. ~i el ~G.UDS.spirituIJuLEnobJrLC8[U1Cewrilor. 7. Acolo, am vazut in mijloculluminii, un palat construitdin pietre eh'cristaI. .


8. ~i in mijlocul acestor pietre, straluceau limbi de foc; spiritul
IIlctU

39. ~i el va fi a~ezat pe un tron de glorie, ~i lui i-a fost pastrata partea cea mare a judecatii. Pacato~ii vor disparea ~i vor fi nimiciti de pe fata Pamantului, iar aceia care i-au ademenit vorfi legati in lanturi pentru totdeauna. 40. Dupa gradele lor de vinovatie, ei vorfi dati diferitelor cazne; in ceea ce prive~te lucrarile lor, ele vor disparea de pe fata Pamantului, ~i din acel moment nu va mai fi cine sa ispiteasca pentru ca s-a ivit Fiul omului, a~ezat pe tronul sau de glorie. 41. Toate nedreptatile vor inceta, tot raul va disparea din fata sa, ~i cuvantul Fiul omului va fi singur in fata Domnului spiritelor. 42. lata a treia parabola a lui Enoh.

a vazut un cerc care inconjura laca~ul, arzand in cele patru

CAPITOLUL LXIX
1. Dupa acestea, numele Fiului omului, traind cu Domnul spiritelor, a fost preaslavit de locuitorii Pamantului. 2. EI a fost laudat in carele lor ~i a fost sarbatorit in mijlocullor. 3. De la acest moment, eu nu m-am mai vazut in mijlocul copiilor oamenilor, ci am fost a~ezat intre doua spirite, intre miazanoapte ~i apus unde ingerii au primit funii pentru a rnasura locul harclzitdreptilor ~i ale~ilor. 4. Acolo am vazut pe primii patriarhi, sfintii care locuiau in aceste locuri frumoase, pentru eternitate. .

CAPITOLUL

LXX

sfintilor.
* hiacint

. . 1J;)upa C!eea.spiritul r'neu s-a as_c_uns ~i ~i-a luat zhnrlll spre Q.erl;!ri. Am vazut fii de ingeri sfinti mergand pe un foc arzator; ve~mintele lor erau albe ~i fate Ie lor transparel"!te precum cristalul. 2. Am vazut doua rauri de foc stralucind ca hiacintul*. 3. Atunci m-am prostemat in fata Domnului spiritelor. 4. ~i Mihail, unul dintre arhangheli m-a prins de mana, m-a lamurit ~i m-a condus in sanctu~rul s~cn~t el iertarj~ dreptatiiT 5. EI mi-a aratat toate lucrurile ascunse ale marginilor Cerului, 10ca~urile stetelor, razele luminoase care veneau sa ilumineze fetele
.

I,tturl ~i fluvii de foc erau primprejur. 9. Serafimii, heruvimii ~i ophanimii, stateau in picioare de jur IIIIprejur. Ei nu dormeau niciodata; ei pazeau tronul gloriei. 10. ~i am vazut ingeri nenumarati: mii de mii ~i miriade de miriade eoHeinconjurau acest palat. 11. Mihail, Rafael, Gabriel, Phanuel ~i ingerii sfinti, care erau in ( ,lIrurile superioare, intrau ~i ie~eau. Rafael ~i Gabriel ie~eau din acest p,llat laolalta cu 0 multime tara numar de ingeri sfinti. 12. Cu ei, a aparut atunci ~i Cel Batran de zile, al carui cap era lib ~i curat ca 0 lana ~i ale carui ve~minte sunt cu neputinta de dnscris. 13. Atunci m-am presternat ~i toata carnea mi-a tost zguduita do un tremur convulsiv ~i spiritul meu s-a topit. 14. Am ridicat vocea pentru a binecuvanta, a lauda ~i a glorifica 15. ~i laudele care mi-au ie~it din gum era placute Celui Batran cle zile. 16. Cel Batran de zile a venit cu Mihail ~i Gabriel, Rafael ~i Phanuel, cu mii de mii ~i miriade de mirtade care nu puteau fi socoti~. 17. Atunci acest inger s-a apropiat de mine ~i m-a salutat in tlcestfel: "Tu e~ti Fiul omului, tu te-ai nascut pentru dreptatea noastra ~I dreptatea se afla in tine". 18. "Dreptatea Celui Batran de zife nu te va parasi". 19. EI a spus: "Voi cobori peste tine pacea, caci pagea vine de

- plaW

semlpretloasa de culoare galben ro~iatica

10cel care a creat lumea". 20. "~i ea va ramane in tine pentru totdeauna". 21. "Toticei care vor trai ~i care vor merge pe calea dreptatii, vor forma cortegiul tau pentru etemitate". 22. ,,~i casa lor va fiJanga tine, destinullor va fi acela~i cu al tAu, ~i ele nu vorfi niciodata separate". 23. "~i astfelli se va da lor, un lung ~irdezile impreuna cu Fiul . ' omului". 24. "Pacea va fi pentru cei drepti, drumul intelepciunii pentru cei sfinti, in numele Domnului spiritelor, in toate veacurile".
"

52

53