Sunteți pe pagina 1din 1

,

7. Atunci cei trei sfinti m-au apucat ~i m-au dus pe Pamant, lasandu-ma Tnfata u~ii casei mele.

a. ~i ei mi-au spus: Explica toate aceste lucruri fiului tau


Matusala; anunta-i pe toti copiii tai ca nici 0 fiinta nu va ramane fara a fi judecata Tnfata lui Dumnezeu, caci el este Creatorul. 9. Timp de un an Tntreg, noi te yom lasa cu copiii tai, pentru ca sa-ti gase~ti puterile dintai ~i ca tu sa poti sa-ti Tnveti familia, sa scrii toate lucrurile pe care le-ai vazut ~i sa Ie deslu~e~ti copiilor tai. Dar, Tnmijlocul anului viitor, te yom ridica din mijlocul alor tai ~i inima ta se va Tntoarce la puterea sa dintai; caci Alesul va dezvalui alesului secretele dreptatii, cel drept se va Tnveseli cu cel drept; ei vor marturisi pe Dumnezeu laolalta. Cat prive~te pacato~ii, ei vor pieri cu pacato~ii.

10.~i depravatiicu depravatii.

11. ~i chiar aceia care au trait Tn dreptate vor muri din cauza faptelor rele ale oamenilor ~i ei T~ivor da sufletul din cauza faptelor celorrai.

12. Tnacele zile, ei vorTnceta sa-mi mai vorbeasca. 13. ~i am revenit la fratii mei, laudand ~i binecuvantand pe Domnul.

CAPITOLUL LXXXI
1. Deci, fiul meu Matusala, eu ti-am spus totul, am scris totul; ti-am dezvaluit totul ~i ti-am dat 0 carte pentru fiecare lucru. 2. Pastreaza, fiul meu, cartile scrise de mainile tatalui tau ~i transmite-Ie generatiilor viitoarel 3. Ti-am dat Tntelepciune, tie, copiilor tai ~i urma~ilor tai, pentru ca ei sa dea mai departe aceasta TnaltaTntelepciune Tntoate gandurile lor, urma~ilor lor. ~i cei care vorTntelege nu vor mai putea dormi; dar ei vor deschide urechile lor pentru a Ie primi, pentru ca sa se faca vrednici de aceasta Tntelepciune, care va fi pentru ei ca 0 hrana cereasca. 4. Fericiti sunt cei drepti, tericiti cei care merg Tndreptate, cei care nu cunosc deloc nedreptatea, ~i care nu se aseamana deloc cu pacato~ii ale caror zile sunt numarate. 5. Cat prive~te drumul Soarelui Tn Cer, el intra ~i iese prin diferitele porti timp de cate treizeci de zile, cu conducato'rii a mii de specii de stele, cu cei patru care Ie sunt alaturati ~i care sunt legati de cele patru zile suplimentare.

6. Oamenii sunt Tntr-o mare gre~eala cu privire la aceste zile; nl nu tin cont de ele Tn calculele lor. Dar aceste zile suplimentare uxlsta: una la prima poarta, a doua la a treia, a treia la a patra ~i ultima la a ~asea poarta. 7. Anul se compune, astfel din trei sute ~aizeci ~i patru de zile. a. Astfel, calculul este exact. Caci ace~ti a~tri, aceste luni, dceste perioade, aCe~tiani 9i aceste zile, Uriel mi le-a aratat 9i lamurit, nl care, din partea lui Dumnezeu, are putere asupra tuturor acestor III;'tri, 9i care potrive9te Tnrauririle lor. 9. lata ordinea astrelor, fiecare dupa locul din Cer unde rasare ",Iapune, dupa anotimpuri, perioade, zile 9i luni. 10. lata numele celor care Ie conduc, care vegheaza asupra drumurilor lor, perioadelor lor, Tnrauririlor lor. 11. Patru dintre ei deschid drumul; ei Tmpart anul Tnpatru parti. Alti doisprezece vin dupa aceea, cei care formeaza cele douasprezece luni ale anului, Tmpartite Tntrei sute 9aizeci 9i patru de IlIe, cu conducatorii de cate 0 mie care deosebesc zilele, zilele obi9nuite ca ~i zilele suplimentare; cei care, ca primii conducatori, Impart anul Tnpatru parti. 12. Conducatorii miilor sunt agezati Tnmijlocul celor/alp 9ifiecare dlntre ei este agezat la locul sau. Ci, iata numele celor care conduc cele patru parti ale anului, anume: Melkel, Helammelak. 13. Meleyal 9i Marel. 14. Cat prive9te numele celorlalti, acestea sunt: Adnarel, Jyasural 9i Jeyeluineal. 15. Ace9tia trei din urma merg dupa comandantii claselor de 8tele; fiecare merge de fiecare data dupa aceia care impart anul Tn patru parti. 16. Tnprima parte a anului a'pare Melkel, care se mai nume9te ~i Tamaa 91Zaha'ia. 17. Zilele supuse influentei sale sunt Tnnumar de nouazeci 91 una. 1a. ~i iata ce se Tntampla pe Pamant Tn timpul acestor zile: sudoare, caldura ~i munca. Toti arborii devin tertili, trunzele cresc, recolta de cereale ii bucura pe agricultori, trandafirii 9i toate fIorile Tmpodobesc campiile, ,iar copacii morti in iarna, acum se usuca. 19. lata-i pe cei care conduc in al doilea rand: Barkel, Zahabel ~I Heloyalel, pe care TIajuta ~i Helammelak, numit ~i Soare sau preastralucitorul.

64

65