P. 1
PARONIMELE-PARONIMIA

PARONIMELE-PARONIMIA

|Views: 146|Likes:
Published by Anisia Ioana
referat gramatica
referat gramatica

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Anisia Ioana on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA

:

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator ştiinţific: Lect.univ.dr. Absolvent:

Piteşti

- 2011 -

PARONIMELE ŞI PARONIMIA

2

CUPRINS Argument…………………………………………………………………….....…4 Capitolul I. PARONIMELE…..........………………………………….…….......8 A. Definiţia paronimelor…………………..........………………..…….…...…....9 1.1. Origine.....................................................................................................9 1.2. Puncte de vedere ale mai multor lingvişti..............................................10 B. Atracţia paronimică (Confuzia semantică)…………………………….......13 1.3. Raportul dintre atracţia paronimică şi etimologie populară..................13 1.4. Efecte negative ale atracţiei paronimice................................................16 C. Criterii de clasificare………………………………............………………...23 1.5. După numărul de fenomene prin care diferă.........................................23 1.6. Din punct de vedere semantic...............................................................24 1.7. După valoarea morfologică....................................................................24 1.8. După criteriul frecvenţei în limba vorbitorilor de la limba română.......32 1.9. Din punct de vedere al etimologiei........................................................41 Capitolul II. PARONIMIA……………………………………………………..43 2.1. Conceptul de paronimie.........................................................................44 2.2. Clasificarea cuplurilor paronimice.........................................................45 2.3. Rolul paronimelor în îmbogăţirea lexicului românesc actual................51 2.3.1. Relaţia paronimiei cu antonimia şi sinonimia..................................51 2.3.2. Relaţia paronimiei cu omonimia......................................................53 2.3.3. Modernizarea masivă a lexicului prin neologisme..........................56 2.4. Valorile stilistice ale paronimiei............................................................58 CONCLUZII..........................................................................................................63 GLOSAR - APLICAŢIE PRACTICĂ ................................................................65 BIBLIOGRAFIE……………………………………….......…………………....98

3

nu prin echivalenţa semnelor. a limbajului folosit corect în comunicare.şi somn -peşte. aceştia se pot substitui reciproc. nerecunoaşterea sensurilor termenilor paronimici induce. paronimia este un aspect care merită atenţia atât a specialiştilor. mai ales. de la clasa omonimelor). deoarece defineşte relaţia formală dintre doi termeni ai căror referinţi sunt diferiţi. fără de care nu este posibilă întrebuinţarea lor corectă. astfel încât să se înţeleagă cât mai bine şi mai detaliat această problemă a confundării cuvintelor care se diferenţiază printr-un singur fonem sau prin două. în dialogurile interpersonale. polisemia se apropie de omonimie prin informaţia semantică diferită a termenilor (de exemplu. adică utilizarea unuia sau a altuia este opţională. Acest fapt generează o greşită atracţie paronimică. ci prin faptul că. În cadrul mai larg al relaţiilor semantice. literatura de specialitate consideră paronimele ca fiind cuvinte insuficient diferenţiate din punct de vedere formal – de la 1 la 3 sunete (animare-animaţie. invederat-inveterat 4 . în exprimarea gândurilor şi sentimentelor. speţe-speze. oricând. dar şi de sinonimie. uneori. in psihologia vorbitorilor ideea că. petrolier şi petrolifer ca paronime. denumesc alte realităţi fiecare.ARGUMENTUL Motivul alegerii temei de licenţă a pornit în primul rând de la ideea că formarea intelectuală a tinerei generaţii începe cu profunda cunoaştere a limbii române şi. Lucrarea de faţă Paronimele şi paronimia este astfel concepută încât să se adreseze tuturor vorbitorilor de limbă română. La nivelul vocabularului limbii române. la fel cu somn – stare fiziologică. având sensuri total diferite şi provocând astfel erori de exprimare. În privinţa definiţiei termenului de paronimie. cât şi a celor care studiază limba română ca disciplină de învăţămănt.

Atracţia paronimică este generată de confuzia termenilor şi constă în atragerea şi înlocuirea în procesul comunicativ al formelor 5 în prefix (abjudecă-adjudecă). verb-verb (a erupe-a irupe). în sufix (concesie- . precum şi de apartenenţă la o clasă lexicogramaticală a termenilor. substantive-adjectiv (oral-orar). În acest sens. la care am exemplificat cu paronime distinctive printr-un sunet (emersiune-imersiune) prin două sunete (diferend-deferent). am analizat următoarele criterii de clasificare a paronimelor: . contând.în funcţie de poziţia fonemului diferenţiator-iniţial (erupe-irupe). situarea în radical şi afix. . adjective-adverb (net-neto).în funcţie de forma de diferenţiere: prin translaţie sau metateză ( relevarevela). prin anexare sau alternantă cu zero ( astronimie-gastronomie). Sunetul său.în funcţie de categoria lexico-gramaticală a termenilor: substantivesubstantiv (spete-speze). există perechi de sunete care se opun şi creează paronime: l-r. înregistrat în literatură belitristică. adjective-adjectiv (original-originar). pentru calitatea de paronim a două cuvinte. Există cuvinte de tip paronimic la care diferenţei de sunet i se poate asocia poziţia acestuia. median (felon-filon). în stilul publicistic. cum şi unde se produce articularea acestuia etc. În funcţie de aceste caracteristici. g-j. statutul sunetului care se opune altui sunet respectiv dacă o vocală sau consoană. şi în cel colocvial. c-g. mai apropiate sau mai depărtate. nu sunt paronime ac-act-rac-pac etc). .în funcţie de poziţia fonemului diferenţiator în structură cuvântului: radical (epruvetă-eprubetă).în raport cu numărul fonemelor care diferă. . sunetele respective au diferite trăsături articulatorii. prin corelaţie sau alternanţă (alocaţie-elocuţie). s-z. . Din cauza faptului că pentru vorbitorii de limbă română insuficient instruiţi se produc confuzii între termenii care intră în relaţia de paronimie.). am abordat şi fenomenul atracţiei paronimice. prin trei sunete (fortuit-forţat). concesiune). final (familial-familiar). Însă nu orice cuvinte care se deosebesc între ele printr-un număr redus de sunete sunt paronime (de exemplu. p-b. l-n.etc.

pentru aceasta. că este înrudit etimologic. Privite din punct de vedere funcţional. variantele diferenţiate subtil în structura lor lexicală. Am exemplificat. De asemenea. prin aceşti termeni se poate anticipa un nou val de înnoiri. obiectul lucrării noastre. conativă sau persuasivă şi expresivă. care presupune alterarea formei unui cuvânt mai puţin sau deloc cunoscut vorbitorilor sub influenţa altui cuvânt cu care se consideră. Prin studierea paronimelor se evidenţiază bogăţia lexicului românesc. joiajoi). Termenul utilizat nu este atestat în dicţionare. dar fără elucidarea aspectelor teoretice legate de aceasta. Este evident că o parte dintre aceste sensuri figurate ale paronimelor nu vor rămâne în limbă. creaţiile interne din cadrul acestuia se explică prin împletirea celor trei funcţii ale discursului jurnalistic referenţială sau informativă. Aceste realităţi lingvistice au impus introducerea paronimiei în manualele şcolare de gimnaziu şi de liceu. deoarece multe din ele intră în categoria neologismelor şi a termenilor tehnico-ştiinţifici. ceea ce are drept consecinţă permanenta căutare a ineditului expresiv şi a pitorescului lexical. din termeni monosemantici. cu atât mai mult cu cât paronimele.articulate hotărâte şi al celor nearticulate (băiat –băiatul. însă 6 . îndărăt-îndărătul. se adaptează rapid nevoilor expresive ale vorbitorilor şi. a vieţii in plan material şi spiritual. Paronimele contribuie la modernizarea lexicului românesc. este o creaţie a locutorului pe bază raportării la o unitate lexicală a cărei informaţie semantică sau structură fonetică ar trimite la realitatea denumită. Paralel cu atracţia paronimică şi total diferită de această este etimologia populară. implicaţi în modernizarea continuă a civilizaţiei. omonimia. cum au fost când au pătruns în limba română. cu etimologiile populare celebre : lăcrămaţie pentru reclamaţie. murături pentru moratoriu etc. de asimilări de termeni. apar acum cu complicaţii stilistice neobişnuite. alături de celelalte categorii lexico-semantice ca sinonimia. capcanele similitudinilor care trimit în direcţii diverse sensul unor perechi de cuvinte apropiate ca formă şi se avertizează asupra folosirii riguroase a subtilităţilor limbii. eronat. în special în limbajul publicistic.

constituie caracteristici esenţiale ale limbii actuale. În concluzie aspectele teoretice. ne-a fost de mare ajutor acest dicţionar. circulaţia termenilor de la un domeniu la altul. pentru înţelegerea dinamicii şi a tendinţelor lexicului actual. presa. au scopul de a o face utilă celor care o citesc şi mai ales de a oferi un cerc larg de informaţii cu privire la folosirea cât mai corectă a paronimelor de către vorbitorii limbii române. De asemenea. 7 . în literatură. astfel pentru a vorbi cât mai corect din punct de vedere semantic şi gramatical. Considerăm că această lucrare de licenţă are un rol deosebit de important în optimizarea practicii de asistenţă managerială şi secretariat. Abundenţa şi frecvenţa paronimelor în publicistică.prezintă interes pentru cercetarea ştiinţifică. deoarece acestea sunt rezultatul necesar şi marcă infailibilă a vitalităţii limbii în general. poate contribui la educarea lingvistică a publicului. prin autoritatea cuvântului tipărit sau rostit. prin larga sa audienţă. de lingvintică generală şi de lexicologie prezentate în capitolele lucrării. în critica artistică. în vorbirea de toate zilele. diversificarea şi internaţionalizarea lexicului limbii literare. iar pe de altă parte la îmbogăţirea. Lucrarea de faţă a fost realizată cu ajutorul Dicţionarului de paronime fără de care nu reuşeam să terminăm partea practică.

CAPITOLUL I PARONIMELE 8 .

motivată de factorii sociali sau 1 Ţibrian Constantin. precum şi formele gramaticale ale aceluiaşi cuvânt. Dificultăţi semantice.lângă”. Stuctura vocabularului limbii române. Institutul de din Piteşti. paronyme gr. Academia Română. 2006 2 3 Lingvistică „Iorgu Iordan”. Bucureşti. pará . 1994. Am cumpărat un metru de altas. paronimul mai cunoscut se substituie celui mai puţin familiar vorbitorilor. PARONIMELE A. DEFINIŢIA PARONIMELOR 1. Din fr. De regulă. mai puţin instruiţi1. Ediţia a -II-a. ORIGINE Pronimele (provine din fr. de obicei. Apariţia perechilor paronimice este explicabilă prin procesele succesive de îmbogăţire a lexicului românesc. phonéme)3: combustie. Unii lexicologi consideră că avem de-a face cu paronime şi atunci când diferenţa este de mai multe sunete.amploare etc. 10 [DEX '98] Dicţionarul explicativ al limbii române. nu suntem de acord cu punctul de vedere pe care îl susţine Silviu Constantinescu2. p. Ele provoacă erori de exprimare atât în vorbire cât şi în scris la o mulţime de vorbitori.nume”) sunt cuvinte neologice care se diferenţiază printr-un singur fonem sau mai rar prin două foneme. care merge într-acolo încât cosideră paronime şi acele cuvinte care se diferenţiază prin chiar şapte foneme (fonemul reprezintă cea mai mică unitate sonoră a limbii. care are funcţiunea de a diferenţia cuvintele între ele.1.în trecut şi în prezent. 1998 9 . amplitudine. Editura Univers Enciclopedic. aproape de” + ónoma . Editura Ştiinţifică.Capitolul I. (în loc de atlaz).combustibilitate. cu sensuri diferite şi uşor confundabile. Exemplu: Trăiesc pe spezele părinţilor mei. (în loc de spezele). Pornind de la definiţie. Editura Universităţii Constantinescu Silviu.. a cărui tendinţă..

economici extrinseci. organizarea sa binară. lipsă (< fr. scară = element de construcţie (< lat. Unii lingvişti au studiat însă paronimia prin prisma Imaginarului Lingvistic (atracţia paronimică neintenţionată). poetică şi ludică. favorizează asimilarea rapidă a cuvintelor noi şi aparţine unor asemenea conjuncturi. ele au primit denumirea de atracţie paronimică . Trăsăturile de bază ale paronomazei sunt: concizia enunţului. a investi = a face investiţii. cuvinte asemănătoare fonetic altor unităţi lexicale ale căror sensuri sunt fixate deja în conştiinţa vorbitorilor. Teză de doctorat în filologie . Aspectul funcţional al paronimelor. 2007. invertire). ascultare) scală = placă gradată de la aparatele de radio (< it. investir. lacus). actualizat în vorbire. Paronomaza îşi realizează valoarea datorită funcţiilor: metalingvistică. a plasa un fond (< fr. lat. lacuna). o demnitate (< fr. Ciocnirea intenţionată a doua paronime a dat naştere unei figuri de stil cu numele de paronomază4. lagună. lacună = spaţiu gol. Acest fenomen constă în faptul că unul 4 Grădinaru Angela. a ausculta = a asculta zgomotele din interiorul corpului cu urechea sau cu stetoscopul (< fr. Universitatea de Stat din Moldova . ausculter. scala). 103 10 . lacune. it.2. PUNCTE DE VEDERE ALE MAI MULTOR LINGVIŞTI Specialiştii în materie au abordat fenomenul din dublă perspectivă. 1. ritmul. Exemplu: a asculta = a auzi. Atracţia paronimică. Din acest punct de vedere. scala). rimă. p. Chişinău. retorica elipsei şi funcţia mnemotehnică . Create prin atracţie formală. provenit din latină lacuna < lat. lat. invertir. lat. se manifestă prin crearea alianţelor paronimice iluzorii. lagună = lac de litoral (< it. identificăm paronime cu acelaşi etimon primar. a înveşti = a da cuiva o autoritate. investire). alţi au examinat atracţia paronimică intenţionată.

Nu orice etimologie populară e şi atracţie paronimică. Atracţia paronimică reprezintă un anumit aspect al etimologiei populare.din termenii paronimi. 1971. mai frecvent în limba şi mai cunoscut. Acestea fiind spuse. Cluj. s-a ajuns la concluzia că tipurile de paronime sunt inventariate la nivel de sistem.limba este forma şi nu substanţă” şi de la concepţia triadică a lui Eugen Coşeriu6 (Sistem-Norma-Uz). 67 Didactică si Pedagogică. iar etimologia populară modifica aspectul sonor al elementului indus sub influenţa unui al treilea cuvânt5. După părerea noastră atracţia paronimică constituie doar un aspect al etimologiei populare. elementul inductor şi cel indus nu sunt paronime. fiind grupate în structuri binare. Etimologia populară se distinge de atracţia paronimică prin faptul că. în cazul etimologiei populare. Editura Coşeriu Eugen. Dar tot ce nu este "formă pură" nu este limbă (schemă). 1995. Mulţi autori pun semn de egalitate între fenomenul atracţiei paronimice şi cel al etimologiei populare. Aspectul funcţional al acestui fenomen este identificat prin atracţie paronimică şi este materializat la nivelul vorbirii. Mulţi lingvişti au identificat atracţia paronimică cu fenomenul etimologiei populare – fenomen mult mai complex şi cu o sferă de acţiune incomparabil mai largă. substituindu-l în procesul interacţiunii verbale. Bazele lingvistice pentru teoria şi parctica predarii limbii romăne. Introducere în lingvistică. A utiliza termenul atracţie paronimică în locul celui de etimologie populară.. Ediţia a-II-a . Termenul atracţie paronimică ar trebui folosit numai în legătură cu acele etimologii populare care constau în asocierea a două paronime. înseamnă a oferi o imagine trunchiată asupra fenomenului în discuţie. Bucureşti. îl atrage pe cel care este mai puţin cunoscut. 149 6 11 . p. În cazul atracţiei paronimice. întrucât acesta din urmă presupune asocierea formală şi substituirea a două paronime. p.. ci este realizare . Pornind de la teza saussuriană ca . Editura Echinox.vorbire” (uz) şi în raport cu "formă pură" este "substanţa". elementul inductor atrage şi-l substituie pe elementul indus. subliniem că fenomenul atracţiei paronimice poate fi raportat la categoria normelor subiective care vizează domeniul Imaginarului 5 Chiosa Clara Georgeta.

Dimpotrivă.Lingvistic. A vorbi corect înseamnă a cunoaşte norma. dat fiind că limba este percepută ca o lume în dezvoltare. Astfel. Editura Ştiinţifică. norma nu poate ignora variabilitatea care include normele individuale. Bucureşti. dar o astfel de limbă este vorbită de un locutor ideal9. Teză de doctorat în filologie. Exemplele supuse analizei ne permit să afirmăm că numărul cuplurilor paronimice variază de la o categorie socială la alta. De aici e limpede că dinamica lingvistică7 actuală tinde să reducă rolul regulator al normei. 1970. 2001. locale. În acest sens. vorbitorii deja au asociat în exprimare. ei încadrează în anumite reguli ceea ce. când André Martinet 8 da o nouă definiţie limbii. p. cu normele fictive şi comunicaţionale (inconştient subiectul vorbitor poate asocia două cuvinte cu fonetism apropiat în procesul comunicării) şi cu normele evaluative (care îi permit locutorului a sesiza la timp aceste confuzii). Editura Ştiinţifică . p. p. inovaţii unde restricţiile normative nu au reuşit să se impună. iar cercetătorii în domeniu nici nu pot presupune posibile asocieri generate de subiectul vorbitor. Fenomenul "se confruntă" în acelaşi timp cu normele prescriptive (care cer respectarea particularităţilor funcţionale ale paronimiei). participă la crearea unei limbi omogene. cuvântul norma (în accepţie lingvistică) se utilizează la plural normele. de fapt. Începând cu 1960. Conceptul de unicitate a limbii este pus sub semnul îndoielii. norma. Martinet André. 78 8 9 12 . Atractia paronimică. survenit ca necesitate faţă de evoluţia limbii. Sub aspectul diferenţelor fonematice. 203 Chisinău. Elemente de lingvistică . a unei limbi standard. întradevăr. dar funcţia regulatorie a conceptului a diminuat în favoarea celui de adaptare. limitele paronimelor nu pot fi încadrate în modele fixe. 146 Graur Alexandru. Bucureşti. în diverse etape ale dezvoltării sale intelectuale. de la un individ la altul şi chiar la aceeaşi persoană. iar experienţa umană aduce anumite schimbări şi în experienţa lingvistică. norma este aplicată de fiecare locutor în felul său. 7 Grădinaru Angela. 1968. Ca o obiectivitate generată de funcţionarea socială. Universitatea de Stat din Moldova. reconstruind-o în interiorul Imaginarului Lingvistic. Tendinţe actuale ale limbii române. adaptând-o.

Şi la mine. etimologia populară are o sferă mult mai largă. a căror frecvenţa e mai slab reprezentată în vorbire. o confuzie paronimică. RAPORTUL DINTRE ATRACŢIA PARONIMICĂ ŞI ETIMOLOGIE POPULARĂ Acest fenomen teoretizat sub numele de atracţie paronimică de către lingvistul german Ernest Forstemann10 apare. cu circulaţie restrânsa sau individuală. în general. în majoritatea cazurilor. Spre deosebire de atracţia paronimică.. ATRACŢIA PARONIMICĂ ( CONFUZIA SEMANTICĂ) 1. În ceea ce ne priveşte. implicând toate asociaţiile etimologice false. unul în calitate de element inductor. fracţiune pentru facţiune (acceptat de DEX şi DOOM)11. Puţine sunt înlocuite de termeni care să devină norma lingvistică.B.3. aşadar la unităţile lexicale din masa vocabularului. pentru aceasta. deşi prefixul anti. celălalt ca element indus (adică influenţat).înseamnă împotriva. să trăiţi! 10 11 Förstmann Ernest. orice vorbitor poate face. dar aceasta rămâne. limitată. şi la cuvintele arhaice sau regionale. pe care vorbitorii le stabilesc între cuvinte. îndeosebi la cele mai recente. p.Exemplificăm. coane Fănică. primul inexistent în dicţionarele româneşti mai vechi sau mai noi. 1975 13 . 145 [DEX’75] Dicţionarul explicativ al limbii române. considerăm că n-ar trebui să vorbim de atracţie paronimică decât în limitele cvasiomonimiei celor doi termeni care intra în relaţie. ca o reacţie faţă de caracterul nemotivat al semnului lingvistic. cu termeni renumerţie şi remuneraţie. Pentru a demonstra raportul existent între atracţia paronimică şi etimologia populară (termeni şi fenomene confundate) ne vom folosi de exemple din opera comică a lui I. Bucureşti. În mod practic. Caragiale. utilizat. conştient sau inconştient. 1919. în general.L. de vorbitori în locul celui de-al doilea: . Dintre cele mai cunoscute abateri care s-au impus ca reguli amintim: anticameră. Editura Ştiinţifică. Ediţia a –II-a . Editura Academiei Republicii Socialiste România. la neologisme. Iaşi. Introducere în lingvistică.

Bucureşti. corabora sub influenţa lui colabora13.. 12 13 14 Caragiale I. (I. ne cere numai datoria. . domnule…”.. dar diferă prin afixe (de exemplu. însă au informaţia sensului. 123 Marcu Florin. a înlăturat lagunele. 2003. rezultatul comunicării este opus intenţiilor şi demonstrează ignoranţa vorbitorilor. Bucureşti.. Marea parte a vorbitorilor nu cunosc etimologia cuvântului. probabil din neglijenţa sau din dorinţa unor exprimări savante.-onis) cu sensul de plată. onorariu. .Caragiale). după buget”12. Aceste fenomene sunt foarte rare. 134 14 .14. dar de! Nouă copii şi optzeci de lei pe lună.Statul n-are idee de ce face omul acasă. după buget. de fapt. După cum se poate observa.L. Bradul de la Mirceşti. răsplata. Neologismul renumeratie a intrat în limba română prin filiera franceză (remuneration) şi din latină (remuneratio. miner în loc de minier. . lucru exploatat şi ironizat de scriitorii români şi tradus prin termenul comic de limbaj: . . Deoarece.Famelie mare.. p.În calitate de casieră manipulaţi bani numeral ?Bineînteles ca numeral şi zilnic”. Noul dicţonar de neologisme . în care confuzia se produce între paronime care au aceeaşi rădăcină. avea eroare de preşedinte. confuzie paronimică (semantică). modista şi învăţată…” . carbonier în loc de carbonifer).nu mă aşteptam ca tocmai dumneata să te pronunţi cu aşa iluzii în contra mea”. bombastice: adverse de ploaie. familial în loc de familiar.. Cu excepţia unor cazuri izolate. mental. fumatul se sondează cu tuberculoza.Băieşu). renumeraţie mică. Editura Academiei Române.. fapt motivat de esenţa relaţiei de paronimie. . 1996. Editura Tempora. Unele confuzii sunt efectul unor rostiri populare sau regionale. etc. am conoscuto după miros”(I. identificată cu cvasiomonimia. bani cu număr şi cu uneori. aia a fost cerneala violetă. O scrisoare pierdută . i se imputaseră braţele.greu de tot…Ce să zici?”..Ei geanta latină. coane Fănică”. Editura Corint . Mic dicţionar de regionalisme. de aceea trebuie acceptat ca atracţia paronimică înseamnă. renumeraţie mică..L. vorbitorii asociază informaţia care se referă la plată. celelalte atracţii reprezintă numai un aspect al cunoscutei etimologii populare. p.Aş.Fată frumoasă. Piteşti. famelie mare. 1997 Găiţănaru Ştefan. abces de mânie.

În exprimarea personajului feminin Zita din comediile lui Caragiale 15 este confundat semiarhaicul şiş cu franţuzismul şic. iluzii-aluzii. violentă-violetă. Beletristică şi critică . Saussure de Ferdinand. unul din termeni este o creaţie lexicală care nu se regăseşte în dicţionare. numeral-numerar).Ei dacă nu-i ajunge. că-i împlineam eu cât îi mai lipsea’’. Curs de lingvistică generală. raportul dintre cele două fenomene este asemănător cu cel dintre gen şi specie. p. 201 16 15 .O noapte furtunoasă’’. să fi poftit la mine la despărţire cu lăcrămaţie. de asemenea. admitem că multitudinea atracţiilor paronimice reprezintă. însă numai în acel aspect al limbajului pe care Ferdinand de Saussure16 le-a numit parole. cele două cuvinte devin. mai puţin cunoscut decât cvasiomonimul care i se substituie în vorbire. giantăgeantă. Bucureşti. ceea ce înseamnă că. boieresc pe bouresc). 2007. Astfel spus. asimilează forma fonetică a remunera la a renumera. respectiv vorbirea individuală. 2011. p. în principiu. Nu orice etimologie populară este şi o atracţie paronimică. Bucureşti. care înlocuieşte elementul indus (de exemplu. de fapt. astfel. că. Caragiale aduce în lumină. un anumit aspect al etimologiei populare. realitate care trebuie avută în vedere în descrierea lor la nivelul realizărilor concrete din limbajul cotidian. Verbul a număra (sau cu alte cuvinte din familia lexicală a lua număr). a gira îl substituie pe a gera. modistă-modestă.Vom admite. Dacă în cazul atracţiei paronimice elementul inductor este întotdeauna un singur cuvânt. În cazul etimologiei populare.deoarece ultimul presupune confundarea integrală a două cuvinte paronimice sau cvasiomonime. Satiră şi umor. De aceea. despărţirea e aproape. atracţia paronimică se poate exercita asupra oricărui cuvânt care are un corp fonetic însoţit şi este. ironizând involtura personajului: . prin replica jupânului Dumitrache. la generarea acestor 15 Caragiale I. o altă etimilogie populară. cum a fost iniţial (de exemplu.. Din paronime.. Editura ANTET.. transformarea lui remuneraţie în renumeraţie şi a lui reclamaţie în lăcrămaţie nu pot fi explicate numai prin influenţa lui număr şi respectiv a lui lacrima.L. omonime. 202. Editura Casa Editorială Muntenia. În comedia . şi aceasta situaţie.

substituindu-i-se acestuia din urmă în procesul comunicării verbale. pentru: butonieră. Baia-Mare. transformarea lui e. monoftongarea lui ie în e: butoneră. enerva. au mai contribuit verbele a număra şi a lăcrima. nutriţie. de natura extralingvistică. la confuzia termenilor şi în urma unor accidente fonetice. considerăm că însăşi noţiunea populară în cauză nu este o structură oportună pentru realitatea psiholingvistică pe care o defineşte : anexa . 304 Felecan Nicolae. de care vă vorbesc. Notăm şi faptul că se ajunge la paronimie şi. p. 1993. pretin. În cazul paronimelor alimentări-alimentare. Probleme de etimologie . seringă. în mai multe alimentări ’’ (corect alimentare). respectiv pe un etimon valabil şi identificabil17. însă primul are singularul alimentare ( derivat al verbului a alimenta). de obicei aton. pentru că nu se întemeiază pe cuvântul originar. b. cartier. denumind un magazin (cu acest profil). afirmaţia care urmează este incorectă: . Vorbitorii mai puţini instruiţi folosesc în mod greşit cuvântul mai cunoscut în locul paronimului mai puţin cunoscut. cu sensul de hrănire. pioner. Editura Gutinul. EFECTE NEGATIVE ALE ATRACŢIEI PARONIMICE Datorită unor factori subiectivi.4. Bucureşti. 267 16 . unele paronime se confundă în procesul comunicativ.. firma. siringa. care e mai frecvent în limba şi. confuzia se produce pentru că termenii au un radical comun. Paronimia în limba română . în loc de: impermeabil. 17 18 Hristea Theodor. fermă. Am căutat produsul. 1968. Aşadar.etimologii populare. iar cel de-al doilea are singularul alimentară (forma substantivala a adjectivului alimentară). Editura Ştiinţifică . 1. precum şi alte cuvinte care să încadreze în aceleaşi familii lexicale. îl atrage pe cel care este mai puţin cunoscut.. inerva. deci mai cunoscut vorbitorilor. Esenţa atracţiei paronimice constă în faptul că un paronim. precum: a. Ca o concluzie la etimologiile populare. uneori. carter. alimentaţie. p. specifice vorbirii populare sau anumitor graiuri regionale18. prieten. pionier.populară'' nu există. în i: impermiabil.

diftongarea lui e în ie: boxier. independienţă. iar contor înseamnă aparat de măsurat cantitatea consumată de apă. valon. Confuzia dintre substantivele paronimice contoar-contor are o frecvenţă deloc neglijabilă. au fost şi mortalităţi (corect morţi). influienţa. Editura Humanitas. 156 17 . mobilă. pentru că mortalitatea înseamnă indice rezultat din raportarea numărului de decese dintr-o populaţie. infaterie.c. partier. d. aflate în mediul uman . iar dezinsecţie înseamnă distugere a insectelor parazite (transmiţătoare de boli). Un caz special îl constituie termenii. deoarece contoar înseamnă birou de comerţ. faliment. dinstincţie. loc unde se fac plăţile în casele mari de comerţ sau de banca . de asemenea.. 2000. deoarece dezinfecţie are sensul de dezinfectare. filament. ca în enunţul: . f. anticiparea sau propagarea unui sunet: indentic. defunct. potcoavă. poctoava. greşită. la totalul popupatiei respective. infanterie. masa. independenţă.. Nu s-a luat nici o măsură de dezinfecţie. apropia. Bucureşti. Folosirea termenului dezinfecţie în loc de dezinsecţie este. energie electrică. ca în formularea: . gaze într-un anumit timp. metateza unor foneme: potropop. p. mortalitate-mort. parter. pe un anumit treitoriu . acţiune de a distruge microbii patogeni din afara organismului pentru a împiedica orice contaminare . intinerar. este total neadecvată. frecvent confundaţi. Sunt de la gaze şi am venit să verific contoarul’’ (corect contorul). într-o anumită perioadă. apropria. sau al unui mare bancher. distincţie. în loc de : contingent. pentru: identic. în loc de : protopop. în timp ce mort este persoana care a murit. e. itinerar. 19 Guţu-Romalo Valeria . Întrebuinţarea primului termen într-un context că: În urma ciocnirii maşinilor. disimulare vocalică sau consonantica (n sau r când se repetă în interiorul aceluiaşi cuvânt pot dispărea): contigent. influenţa. decedat19. volan. în loc de boxer. Corectitudine şi greşeală. deşi sunt mulţi ţânţari ’’(corect dezinsecţie).

pe când ordonator este conducător al unei instituţii bugetare. integritate. în ultima perioadă. aşa cum demonstrează contextul: .Staţia de amplificare pusă la dispoziţie nu oferă o rezoluţie a sunetului prea bună ’’ (corect rezonanţa). care să garanteze prin probabilitate morală (corect probitate)”. ca în contextul: . probabilitate şi probitate nu poate constitui un argument pentru substituirea lor. 18 . fiindcă prin motivaţie se înţelege totalitatea motivelor sau a mobilurilor (conştiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acţiune sau să tindă spre anumite scopuri .. Confundarea. Perechile ordinator-ordonator se caracterizează. că nu ne-am început la timp lucrările planificate” (corect motiv). compus dintr-un număr variabil de unităţi specializate. rezolvare pe care cel în drept o dă unei cereri. prin confuzia termenilor. aprobate prin venituri şi cheltuieli ale instituţiei. centrală sau locală. raţiunea. care are dreptul să dispună de credite bugetare. din cauză că ordinator este un calculator numeric universal. în mod nejustificat. întâmplare probabilă. pentru că rezoluţie înseamnă hotărâre luată de un colectiv în urma unor dezbateri. cum se constată în fraza: .. care permite efectuatea unor operaţii : aritmetice şi logice fără intervenţia omului.De foarte multe ori. posibilă. de exemplu. termenul de motivaţie este utilizat. pricina unei acţiuni. comandate de acelaşi program înregistrat.. a termenilor rezoluţie-rezonanţă apare şi mai neobişnuită în contextul: . Cuvântul probabilitate înseamnă caracterul sau însuşirea a ceea ce este probabil : fapt.Răspunderea pentru încălcarea prevederilor legale revine ordinatorului de credite’’ (corect ordonator de credite). Identitatea tragică a părţii de început a două substantive. în locul termenului motiv. neverosimilă.România are nevoie de un Havel.. iar prin motiv: cauza. onestitate.. odată cu dezvoltarea unui limbaj financiar european. care nu este deloc scuzabilă.Avem şi noi o motivaţie. iar probitate: cinste.

deoarece legist este medic însărcinat cu lămurirea unor aspecte medicale care interesează justiţia (medic legist).Capturat de film. p. neprotocolar. Bucureşti. care este prevăzut de lege. Deci parţial sinonime.În postul de ministru. răsunet20.. ca în formularea: . 20 21 Iordan Iorgu. înseamnă a lua pe cineva prizonier.. cuvintele capturat şi captivat apar. Termenul mină. confundate: . am uitat de mine” (corect captivat). în timp ce legal înseamnă care există sau se face în temeiul unei legi.. pe când captivat înseamnă cucerit.unui act.Discuţiile sunt pur informale şi protocolare” (corect informaţionale). Aceeaşi greşeală am identificat-o într-o ştire radiodifuzată: . chip. deşi primul..La Strasburg. 1957. Fondul principal al limbii române. 204 Graur Alexandru. p. Editura Ştiinţifică.Mi-ai sugerat că eşti nemulţumit prin mimă”(corect mină)21. Asemănarea formală a termenilor informal-informaţional poate favoriza confuzia lor. Limba română contemporană.. eu am încercat să fiu corect şi legist” (corect legal). prin mişcările fetei. În cazul perechii de paronime legist şi legal. 188 19 . Bucureşti. 1956.Verbul a captura . a prinde un răufăcător. iar rezonaţă: proprietate a unor corpuri sau a unor încăperi de a intensifica şi a prelungi sunetele. cu sensul de expresie a feţei. deoarece informal. Termenii paronimici mimă – mină se înlocuiesc frecvent. . în cazuri mai rare. a avut loc o sesiune cu caracter informal al Consiliului Europei”. fizionomie. subjugat. sentimente şi idei. fermecat. confuzia este evidentă în formularea: . unde e puţin probabil că sesiunea în cauză să fi avut un caracter neoficial. care înseamnă neoficial. mimă.Nu are o mimă prea veselă”. al cărui derivat participial este capturat.. este conform cu legea. înfăţişare este oportun în locul lui mimă. este forma redusă de la mimică arta de a exprima pe scenă. în contextele: . familiar ar intra în contradicţie logică cu caracterul protocolar din acelaşi enunţ.

construcţia . În spiritul acestor informaţii semantice. desemnează acţiunea de a asculta şi rezumatul ei. privitor la extragerea şi prelucrarea petrolului.ascultări.. în contexte ca pedeapsă privată de libertate. care provine din petrol. nici aici nu este întrebuinţat pentru exprimarea acţiunii de a asculta zgomotele din interiorul corpului în urechea sau cu stetoscopul pentru a verifica funcţionarea organelor interne. cu precădere. generalizate. În timp ce al doilea. iar instrucţia vorbitorilor se realizează ori de câte ori aceştia generează confuzii. Primul termen. care extrage sau prelucrează petrol. în locul termenului privat(ă).. regiuni. în sensul că. zone teritorii care conţine petrol. care exclude ceva. Termenii artrită şi arterită. termenul petrolier din structura . deşi artrită este denumirea unei boli care se manifestă prin inflamarea articulaţiilor. aproape. cu sufixul -ier şi înseamnă referitor la petrol.picior amputat datorită unei artrite’’. deşi al doilea termen apare în limbajul medical. oportun în acest context. Celălalt termen. în privinţa perechii petrolier . derivat de la acelaşi cuvânt de bază petrol.În cazul perechii privat-privativ. confundaţi adeseori. care provin din limbajul medical. denumeşte o boală care constă în inflamarea unei artere. cu sufixul -fer (de provenienţa latină) se referă la straturi.este greşită (corect arterită). Deşi. a fi atent la ceea ce se 20 .petrolifer nici în stadiul actual al românei vorbite nu se poate afirma că sensurile sunt cunoscute şi greşelile eliminate. a asculta. În privinţa perechii paronimice ascultare . este derivat de la cuvântul de bază petrol.terenurile petrolier reprezintă una dintre bogăţiile tării’’ este confundat de petrolifer. se substituie reciproc. individual este corect termenul privativ. bogat în petrol. care ţine de petrol. confuziile sunt. soluţia dată de judecător viza sentinţa privată de anumite drepturi. arterită. pe când cel de-al doilea. petrolier. a se strădui să audă ceva. la nivelul limbajului colocvial unii termeni paronimici au o frecvenţă destul de ridicată. care înseamnă care lipseşte pe cineva de ceva. De aceea. cu sensul de particular.

cât şi a controlării tensiunii arteriale. lipsa de integritate anatomică şi funcţională. iar virtuoz apare utilizat respectiv în limbajul muzical. iar deficit înseamnă fie plus de cheltuieli faţă de venituri. fie . privitor la mină.spune sau se cântă. în care se practică mineritul .. confuziile cele mai frecvente le înregistrează cuvântul deficit. derivat cu sufixul adjectival -ier.petrolifer. pentru argumentarea existenţei acestei confuzii. suferindului i s-au prescris medicamente şi repaus la pat’’ (corect auscultării). p. un . deşi virtuos înseamnă care respectă şi realizează în mod consecvent dezideratele etice. cast . Necunoaşterea sensurilor cuvintelor. termenii miner – minier. integraţi la două părţi de vorbire diferite. însemnând care ţine de mină. înzestrat cu multe virtuţi. ambi derivaţi de la un cuvânt de bază comun. minier. însă cu sufixe diferite: miner.Deficienţa de personal implică şi repercursiune asupra bolnavilor’’. oportun este termenul deficit (lipsă de personal)22. curat.În timp ce foram.. În categoria paronimelor frecvent confundate înregistrăm. precum şi lipsa informaţiei legate de etimologia acestora. apar adeseori confuzii. Bucureşti. 1963. În enunţul . desemnând muncitorul calificat care lucrează într-o mină. absenţa a anumitor facultăţi fizice sau psihice . miner: . o rămânere în urmă. desemnând artistul care stăpâneşte în mod desăvârşit tehnica unui instrument muzical sau cel care are talente într-o artă oarecare. Editura Academiei.. În limbajul social şi financiar. iar al doilea fiind substantiv.orice lipsă la o socoteală sau un calcul .. fie lipsă bănească la un bilanţ financiar. o greşeală. Limbă şi literatură . pierdere’’. în locul acestuia apărând deficienţă. derivat cu sufixul substantival –er (sufix agentiv).. în care se găsesc multe mine. Termenii virtuos-virtuoz. Termenul confundat este. cel mai adesea. cinstit. mai mulţi minieri au post surprinşi în subteran de prăbuşirea unei structrucţi de rezistenţă’’ (corect mineri). În urma atât a ascultării respiraţiei şi a bătăilor inimii. cu un procent egal cu perechea petrolier . verdict’’ medical exprimat ca urmare a acţiunii verbului amintit:. Aducem. Termenul deficienţă înseamnă o scădere. 271 21 . primul fiind adjectiv. face posibilă confuzia între termenii funerarii şi funeralii : 22 Sfârlea Lidia .

Etimologie multiplă . acesta este forma arhaică. p. de unde a pătruns. care sunt generate de necunoaşterea sensurilor termenilor sau de asimilarea sensurilor unora la altele dintre ele. mai târziu. de regulă substantive ( piatra funerară). 1961. adaptată. pronunţat ecscursie. Termenul fruntării. SLG. am înregistrat etimologii populare desprinse din literatură. e război’’ . etimon şi al neologismului literar actual frontieră -frontiere24. În demersurile anterioare..23. 1995. Am participat la funeraliile lui X’’(nu funerarii). cu sensul frontiere. În structura . în examen. în toate structurile în care cuvântul este folosit ca sensul amintit.. perechi de asemenea cuvinte. în conştiinţa vorbitorului neinstruit.. Spre deosebire de confuziile paronimice. apare pronunţat fie feştanie. în funcţie de poziţia acesteia fără de alte sunete: es. Cuvântul sfeştanie. ambele forme inexistente în limba romană. fie sestanie. iar al doilea este un termen moştenit din latinescul funerarii. 46 Dimitrescu Florica. ca atare.inovaţii” sau . beletristică. ne vom opri asupra etimologiilor populare identificate în limbajeul specializat al medicinei. a franţuzescului frontiere. Dinamica lexicului românesc. Editura Clusium.Acestea reprezintă variante regionale şi populare ale termenului cu etimologie slavă. împrumutat din slavul svensteniie. etimologiile populare sunt . Logoş.primul cuvânt este adjectiv.Dincolo de fruntările ţării. vom spune. prezentăm. este asimilat la cuvântul fruntălii creat. În concluzie.ca. pronunţat egzamen. şi gz. în continuare. în limba romană (<fr. în excursie. 144 22 . de la substantivul frunte. p. existent şi în limba franceză. 23 24 Graur Alexandru. religios etc. litera X este redată prin două sunete. Admiţând că în categoria etimologiilor populare putem include toate formele incorecte ale termenilor literari. de altfel. va părea utilizat numai pe lângă regenţi nominali.. La nivelul pronunţiei. împrumutat din francezul funeraire. creaţii’’ populare paralele cu termenii existenţi şi atestaţi în dicţionarele româneşti. fenomeme care se constată şi la nivelul limbajului cotidian actual. În continuare. funerailles) şi este substantiv. probabil. fără a le integra în contexte relevante: Avocat – advocat. al sportului.

manege. vist – whist. causal). covertă = puntea superioară a unei nave (< it. it. fr. dar deosebite printr-o modificare fonetică a cel mult două dintre ele. tangou – tango. covertă). DUPĂ NUMĂRUL DE FONEME PRIN CARE DIFERĂ Drept paronime sunt considerate şi cuplurile de paronime alcătuite din acelaşi număr de foneme. antonimie) cauzal = referitor la cauză (< lat. anti = împotriva = gr. arena pe care evoluează animalele dresate (< fr. antinomie. frecvente sau rare în limbă. aşa cum am demonstrat şi am exemplificat anterior. nomos = lege). causalis. manej = loc special amenajat pentru dresarea câinilor. cloun – claun. pateu – pate. etc. desinenţa – dezinenţa. macrameu – macrame. C. antinomia. 23 . casuel). două legi sau două principii (<fr.vigneta. fr. cu sensuri neclare sau cu forme neobişnuite.5. în general puţin cunoscute sau susceptibile de a fi interpretate prin falsă asociaţie etimologică.bistrou – bistro. corvertă = navă de război de mic tonaj (< fr. lat. împrumutat din it. corvetto). maseza – maseoza. casualis. creat din gr. vorbitorii încearcă să-şi lămurescă anumite cuvinte. foneme vocalice sau cu un fonem în plus la unul dintre membrii cuplului: antinomie = contradicţie aparent insolubilă între două teze. corvette. antonimie = corelaţie între două cuvinte cu sens opus (< fr. cazual = cu caracter întâmplător. imprimeu – imprime. pasaj – pasagiu. Prin etimologia populară. accidental(< lat. vinieta. maneggio =mânuire). umoristic – humoritstic. CRITERII DE CLASIFICARE 1. corigent – corijent. vechi sau noi.

adagio. aici. B.altaz. rid . releva rerevela. justitial . etc.însera. 1. cu frecvenţe diferite. virtuos . investi.7.geanta.gera. libret .irupe. gira . Diferenţa formală constă şi într-o metateză ( schimbarea ordinii fonemelor): antonimie . mangal .temporar. Astfel.virtuoz. 107 24 .rector.poştaş. manej .prescrie.6. saşiu . A. etc.menaj.menaj = activitatea gospodinei. elida .eluda. etc. Paronimia în limba română . proscrie. Paronimele afixale se realizează cu ajutorul afixelor ( sufixelor şi prefixelor) de la acelaşi cuvânt existent în limbă. vrac .antinomie.cazual. etc.cabră. erupe . pronume.mangan. oroare eroae. b) în interiorul cuvântului: cabla . poştal . Baia Mare. test .lagună.florar. perolier -petrolifer. DUPĂ VALOAREA MORFOLOGICĂ În privinţa apartenenţei perechilor de paronime la părţile de vorbire.livret. gospodărie (< fr. temporal .frac. 1993.rit. panel paner. DIN PUNCT DE VEDERE SEMANTIC Paronimele sunt de două feluri: lexicale şi afixale25.învesti. lacună .justiţiar.text. p. cauzal . libret .iminent. Editura Gutinul.prenume.solitar. lector . 1. insera . Paronimele lexicale pot avea diferenţa formală: a) la începutul cuvântului: eluzie .şasiu. se constată că această relaţie semantică se înregistrează la anumite părti de vorbire şi. iar formal printr-unul sau două 25 Felecan Nicolae. c) la sfârşitul cuvântului: adagio . eminent . destines . etc.decupa. clasa substantivului înregistrează cele mai multe perechi de cuvinte diferenţiate semantic total. solidar .distins. din vechia franceză maisuie = familie). janta . a) cu sufixe : floral . literal .imigra. atlas .iluzie.livret. decapa . b) cu prefixe : emigra . menage.literar.

lacună – lagună. verbul a generat de asemenea. În funcţie de aceste apartenenţe. În cazul perechilor a colabora – a corobora. p. lat. a eluda – a elucida. scal – escal etc. abductor) aductor= muşchi care apropie un membru de planul de simetrie al corpului său două organe unul de celălalt (< fr. de fată. a) Paronime adjectivale: abil = îndemânatic. habile. lat. acroamatique). abductor= muşchi care îndepărtează un membru din axul median al corpului sau două organe unul de celălalt (< fr. urmând adjectivul şi adverbul. acromatic = care nu se colorează cu diferiţi coloranţi (< fr. încercăm o cuantificare a acestora în ordinea alfabetică a termenilor şi a părţilor de vorbire în care se încadrează.abducteur. lat. Editura Academiei Române. conjectura – conjunctură. inveterat – învederat . priceput (<fr. pe care l-am moştenit din aceeaşi limbă. iar al doilea este un neologism aparţinând terminologiei. iscusit. Cel dintâi este cuvânt vechi şi popular (moştenit din latină). actuaiere. acroamatic = transmis pe cale orală. achromatique). geanta – janta. vioi (< fr.foneme. 26 Coteanu Ion . 1973. agilis). Bucureşti. la ordinea zilei. la care etimonul este comun sau mai îndepărtat. Unele alcătuiesc dublete sau triplete etimologice: virtuos – virtuoz. lat. suficiente perechi de paronime. habilis). lat. însă prin intermediul francezei26.stil. actuar = scrib. actuaries). agile.În continuare. actual = prezent. 250 25 . suplu. distincţia se realizează prin două forme. de actualitate (< fr. actuael). agil = care se mişca uşor şi repede.adducteur. specialist în calcule statistice (< fr. ştiinţifice (cum este cazul perechii a asculta – ausculta). adductor). a evalua – a evolua. limbaj. stilistică. Stilistica funcţională a limbii române . secret ( < fr. în general.

drugă = fus . bancrută = situaţie a unui comerciant falit. lat. lat. banqueroute). drug). diagrama (fr.. abacus). drug = bară de lemn sau de fier (< scr. lat. lat. alocaţie = suma destinată unui anumit scop. ajutor în bani (< fr. additio). locaţie = închiriere (< fr. aşezate pe vergele orizontale şi paralele. double).La nivelul perechilor de paronime. lat. auditio). adunare (<fr. kareta). allocation). druga). tabel.bancrott.audition. caret = broască ţestoasă comestibilă (< fr. dubleu = doborârea a două animale de vânat cu două lovituri apropiate ale puştii. double). Exemple : abac = dispozitiv de calculat cu ajutorul unei bile mobile. adiţie = adăugare. abaca = partea superioară a capitelului unei coloane. bancarottiere).lampant). abaque. abaque. lampant = petrol limpede pentru ars în lămpi. location. ştiulete de porumb (< scr. produs prin distilare fracţională a ţiţeiului (< fr. care susţine arhitrava (< fr. caretă = trăsura închisa cu patru roţi (< rus. caret). dublură (< fr. addition. 26 . germ. locatio). bancrut = falit (< fr. se disting unităţi la care apare un fonem în plus la unul dintre termeni. abacus). audiţie = faptul de a audia muzica (< fr. it. faliment(< fr. duble = metal sau un strat subţire de aur sau de argint (fr. vinovat de administrare sau de fraudă.

ca o statuie. astringent. b) Paronime substantivale : acmee = punct culminant al unui eveniment. astringent = care produce strângerea ţesuturilor animale (< fr. acme). astingeus). vagans).conform unui statut (< fr. vacant = care nu este ocupat de nimeni. reacţionar = care aparţine sau este specific raţiunii (< fr. al unei stări morbide (< fr. 27 . lat. acne). stringente).ntis). lat. pasibil = care poate sau trebuie să fie supus la…. statuar = referitor la statui. ale unui cablu (< fr. stringent = care se impune în mod imperios. neologique).rampanat = fiecare dintre cele două laturi oblice ale unui fronton. acnee = boala manifestată prin apariţie de coşuri pe piele (< fr. vacans. lat. fără titular. rătăcitor. astringente. statutar = care este prevăzut. noologic = referitor la disciplină care studiază spiritul (< fr. momental (< fr. reactionel). rampant).(< fr. vacant. it. passible). pasabil = care e acceptabil (<it. reactionaire). reacţional = care ţine de reacţie. noologique). de natura reacţiei (< fr. passabile). vagant. neologic =cu caracter de neologism (fr. statuaire). statuaire). presant (< it. vagant = care umblă din loc în loc. nestatornic (< germ. liber (< fr.

cabla = a instala cabluri de telecomunicatii. politicos (< lat. audition. affabilis. additio). continuu = care are loc fără întrerupere. alăturat (< lat. pristolul). contignuu = legat.adiţie = adăugare. audiere de muzică cu un auditoriu restrâns (< fr. care se prelungeşte fără pauză (< lat. carte de vizită (< fr. aimable). îngrămădeală. calmar). care are elemente comune cu altceva. calemar). affluz). afflux). amabilis. contigu). decimal = echilibru al greutăţiilor corpurilor cu alte greutăţi etalon de zece ori mai mici (< fr. calmar = moluscă asemănătoare cu sepia (< fr. care se poartă la brâu (< fr. affable). cabra = a se ridica în două picioare. a se ridica. a face legătura cu cablul de telecomunicaţii (< fr. fr. 28 . brostol = carton alb. lucios. fr. binevoitor. auditio). fr. de calitate foarte bună din care se fac copertele. cabler). aflabil = binevoitor. eflux = mişcare a unei mase de fluid către exterior (< fr. conţinu). cordial (< lat. fr. pristol = masa din mijlocul altarului pe care se ţin obiectele necesare oficierii liturghiei (< şl. audiţie = faptul de a asculta muzică. adunare (< fr. lat. aflux = afluenţă. stând pe picioarele de dinapoi (despre cai). amabil = prietenos. continuus. lat. cabrer). addition.bristol). calemar = călimară portativă în formă de toc. contiguous. decimale). a urca (< fr. unit de ceva. îmbulzeală (< fr.

ferula). Nepal. valoarea. evoluer). fame). destines (<fr. a se transforma (< fr. relaxat. deconnectant). calmant (< fr. deconecta). a socoti (< fr. rupia = boală de piele manifestată prin cruste purulente care. deconectant = care are acţiune calmantă asupra sistemului nervos central. famat = cu renume. rupie = moneda de diferite valori care a circulat în Turcia. a stabili preţul. 29 . cu faima (< fr. ferulă = baston care constituie simbolul al demnităţii sarcedotale (< lat. deconectat = decuplat. cu reputaţie. lat. piruete = învârtire făcută pe loc în vârful unui picior (< fr.deciman = care revine în mod intermitent la zece zile (< fr. fame. rupia). ripee. Pakistan şi Sri Lanka (< engl. vb. ferrare). epiphyle). fanat = care şi-a pierdut prospeţimea. după ce cad. a calcula. rupya). epifit = care trăieşte fixată pe altă plantă fără a fi parazit. veştejit (< fr. spre o treaptă superioară. a se dezvolta. giruete = dispozitiv pentru indicarea direcţiei şi intensităţii vântului (< fr. ferură = piesă metalică folosită pentru asamblarea elementelor de construcţie ale unui avion (< fr. epifil = care se dezvolta pe frunze (< fr. decimane). evolua = a trece printr-o serie de transformări. prin diferite feze progresive. acesta servindu-i numai că sprijin (< fr. hind. trecut. ofilit.. pirouette). famatus). unitate a sistemului monetar în India. gironette). lasa răni sângerânde (< fr. epiphyte). evaluer). evalua = a determina.

30 . a scăpa dintr-o închisoare. zoolithe). stanină = sulfură naturală de staniu. sandale) stamină = organ bărbătesc de reproducere la flori. care conţine polen (< lat. a se opri de la ceva. a se lipsi de folosirea unor lucruri (< lat. a primi. zoolit = parte folosită sau petrificată a unui animal (< fr. a decupa. evada = a fugi. a realiza ceva (< fr. stannine). evider). structurile unei lucrări (< it. c) Paronime verbale: abţine = a se stăpâni. fier şi cupru (< fr. a corupe (< it. imposta = a aranja. cu feţe decupate sau acute din bentiţe (< fr. zoophyte). material plastic. s’abtenir). treti). tretin = animal de trei ani. a organiza bazele. zoofit = denumire dată unor animale inferioare a căror formă aminteşte de aceea a plantelor (< fr. sandal). a goli. fr. a scoate (< fr. a fugi. a obţine = a dobândi. sandală = încălţăminte uşoară de vară din piele. pânză. obtenir). avida = a scobi pe dinăuntru. a scăpa (< fr. evader). abţinere. Dintr-un lagăr. impesta = a molipsi de ciumă sau de alta boală contagioasă. -inis). stamen. tretină = amenda pe care o plătea în evul mediu în Moldova hoţul prins asupra faptei cu a treia parte a valorilor furate (< sl.sandal = numele unei ţesături de mătase din care se făceau obiecte de îmbrăcăminte (< tc. impostare). a răspândi un miros urât. impestare).

prin reflectare mijlocită.modela = a executa ceva după un anumit model. moderar). refuzer). percipere). a influenta (< fr. percipere. o taxă). prefere). a-şi coborî nivelul. a supune unei taxe. a pătrunde ceva cu mintea. obiectele şi fenomenele din realitatea înconjurătoare. taxa = a fixa. nerecunoscându-şi autoritatea. a se turti. a avea cunoştinte într-o materie. a socoti. a fasona. a da întâietate unei situaţii sau unei persoane în raport cu în raport cu altceva sau altcineva (< fr. mai stăpânit (< fr. modera = a face să devină sau a deveni mai puţin intens.acort (adj) adamantin (adj) . a simţi (< lat. ameninţări (< fr. un preţ. a sesiza cu ajutorul simţurilor şi al gândirii. tasa = a se îndesa. a compacta (< fr. a dovedi iscusinţă (< lat. proferer). profera = a spune. a se lămuri. percepe = a încasa (un impozit. pricepe = a înţelege. a rosti înjurii. bănuindu-l de părtinire (< fr. tasser). recuza = a respinge un judecător. a îndesa. a modifica după voie. a se dumiri. recuser). fr. perechile de paronime aparţin unor părti de vorbire diferite: acord (subst) . prefera = a ţine mai mult (la ceva sau la cineva). a respinge.taxer). a califica (fr . a da o anumită formă unui material plastic. un martor. refuza = a nu primi. a face să devină sau a deveni mai cumpătat. a se afunda sub povara propriei greutăţi. modeler). Notă: În cazuri rare.adamantina (subst) 31 . a nu accepta. a considera. a stabili o taxă. percevoir). a nu da ceva ce nu ţi s-a cerut (< fr.

DUPĂ CRITERIUL FRECVENŢEI PARONIMELOR ÎN LIMBAJUL VORBITORILOR DE LIMBA ROMÂNĂ Din punct de vedere al frecvenţei în utilizare.adagin (subst) adjuvant (adj) . pentru că unul din cei doi termeni are. adunare de călugări sau de alţi lerici catolici. paronimele nu cunosc reprezentare amplă ca sinonimele sau antonimele. de mătase. în general. de aceea. în majoritatea cazurilor.brutar (subst) celest (adj) .cezariană(subst) dar (conj) . În cazul perechii eşarfă – eşarpă. capitul corpul canonicelor unei catedrale catolice.linear (adj) 1. este de domeniul ştiinţelor. Astfel perechia capitol – capitul înregistrează o frecvenţă ridicată în folosirea primului termen.festiv (adj) formal (adj) . deoarece aceasta are caracter stintific sau sensuri pe care vorbitorul cu instrucţie medie nu le cunoaşte.alabastru (subst) brutal (adj) .aglomerant (subst) albastru (adj) . datorită informaţiei semantice pe care o transmite şi care. loc unde se ţin adunări de felul acestora.doar (adv) declin (subst) .adagio (adv) . 32 .formar (subst) lineal (subst) .diclin (adj) festin (subst) . capitol fiecare din diviziunile în care este împărţită în mod obişnuit o carte şi o frecvenţă redusă la termenul următor.adjutant (subst) agest (subst) . o uzanţă limitată sau ocazională. care se înfăşoară în jurul gâtului . cuvânt cunoscut vorbitorilor şi.agrest (adj) aglomerat (adj) .8.celesta (subst) cezarian (adj) . utilizat des este eşarfă fâşie de lână.

27 Sfârlea Libia. apare utilizat numai de către militari (direcţie de tragere înclinată faţă de front şi care străbate în diagonală poziţia inamică). camelotă = lucru de cârpit. belotă = joc de cărţi care se joacă pe puncte cu 32 de cărţi între doi. camelot). cât şi în cel publicistic. cuvintele paronime miner şi minier.în timp ce al doilea. arenarius). Bucureşti. lipsit de vegetaţie. 1963. specific domeniului militar. ciloză = tremur convulsiv cronic al ploapei superioare (< fr. apărând atât în stilul colocvial. percepe – pricepe etc27. În schimb. deşi adeseori sunt confundate semantic datorită radicalului comun provenit de la cuvântul de bază mină. camelote). p. din prisma unui vulcan (< it. morfologic sau semantic mai considerăm şi următoarele cupluri de paronime: a) Paronime uzuale: arenal = teritoriu şes. au o frecvenţă sporită. cu o greutate lemn la un capăt. Editura Academiei. În aceeaşi categorie a paronimelor frecvente în limbajul cotidian se încadrează şi numeral – numerar. cu 8 până la 24 de coarde (< rus. Limbă şi literatură. 115 33 . bandură = instrument muzical ucrainean de formă ovală. trei sau patru jucători (< fr. camelot = vânzător ambulant (< fr. bandulă = frânghie lungă. beletristic şi ştiinţific. bandola). bandur). belită = exploziv folosit în minele de cărbune (< fr. arenar = nume dat gladiatorilor care luptau în arenă (< lat. care ajută la prinderea şi dă tragerea parâmelor grele (< it. arenele). cillose). marfă proastă (< fr. Din punct de vedere formal. bellite). belote). eşarpă.

lat. limba romană (< din română = esc). caracterizată prin apariţia unor gramulaţii conjunctive dense în ţesutul acestui organ şi prin distrugerea celulelor hepatice (< fr. într-o casetă cilindrică. savoare = gust plăcut. pronumen). cirrhoze). prin acţionarea unei manivele (< fr. germ. nume mic (< fr.ciroză = boala cronică de ficat.. rază = linie dreaptă după care se propagă lumina. pronume = parte de vorbire flexibilă care ţine locul unui substantiv (< lat. format dintro panglică lungă de pânză sau de oţel împărţită în cm şi care se strânge. aroma (< fr. prin rulare. razzia). remorcat la un autoturism şi dotat cu elemente de confort proprii unei mici camere de locuit (< fr. distantă de la centrul unui cerc până la orice punct de pe circumferinţa sa (< lat. -oris). radiaţie. imaginar (< fr. favoare = avantaj. afecţiune. fantezist. prenume = numele (particular) dat cuiva la naştere. ruletă = instrument folosit pentru măsurarea lungimilor şi distanţelor. rulotă = vehicul cu două roţi. razzia. faveur. razie = control inopinal făcut de organele de ordine publică pentru descoperirea unor infractori. a unor contravenţii (<fr. pâlpâire. bunăvoinţa care se acorda cu preferinţa cuiva (< fr. 34 . licărire. it. deosebit de acela de familie. romanesc = care are caracter de roman. prenom). saveur). semn slab. radia). romanesque). privitor la România sau la populaţia ei. roulette). roulotte). favor. românesc = care aparţine României sau populaţiei ei. propriu romanului.

care trăieşte retras. lat. Spezies. şapă = strat care se toarnă pe suprafaţa unui element de construcţie pentru a-l impermeabiliza (< fr. sfoară = fir lung obţinut din împletirea sau răsucirea mai multor fibre textile şi folosit în special la legat (< mgr. fum înecăcios (< sl. sapă = uneltă agricolă pentru săpat şi prăşit (< lat. pricină adusă spre rezolvare înaintea unui organ de jurisdicţie (< germ. strâns. sfară = miros greu de fum rezultat din arderea grăsimilor sau a cărnii. fr. sappa). spese).scală = placă gradată pe care se pot urmări la aparatele de radio posturile şi lungimile de undă. fiecare fiind responsabilă de întreaga obligaţie care revine tuturor. neumblat. stoles). singuratic. solidar = care priveşte. speze = cheltuieli (< it. scară = obiect alcătuit din două părţi laterale lungi şi pararele.rampă (< it. store). care angajează mai multe persoane. stor = perdea pentru ferestre. scala). espece). 35 . stol = grup de păsări zburătoare de acelaşi fel. sfora). care leagă. unite prin piese paralele aşezate transversal la distanţe egale şi a servi pentru a urca sau a coborî undeva (< lat. care se ridică sau se lasă cu ajutorul resort sau cu o sfoară specială (< fr. chape). scala). speţe = specie. skoara). solidaire. solitarius). lat. pustiu. pâlc (< mgr. solitar = izolat. diamant mare care se montează de obicei la un inel (< fr. unit (< fr. ceată. solidus). solitaire.

este aproape necunoscută şi neutilizată. unul dintre termeni este acceptabil aproape tuturor vorbitorilor. De exemplu . dând dovadă de o capacitate deosebită şi de talent. cast. virtuos = cu multe virtuţi . previzoriu (< fr. versus). în general. curat. temporel).tartă = prăjitură făcută dintr-un strat se aluat. Uneori. vers = cuvânt sau grup de cuvinte aşezate potrivit anumitor reguli de măsură şi de cadenţa şi formând un rând dintr-o poezie (< lat. trecător. timbru al vocii (< lat. test = încercare. turtă = pâine rotundă şi turtită. texte). viers = melodie. este un termen cunoscut vorbitorilor. virtuoz = muzician. cuvintele unei bucăţi musicale (fr. virtuose). acoperit cu cremă. b) Paronimele rare şi foarte rare Sunt perechile de unităţi lexicale care descriu entităţi concrete sau abstracte. temporar = vremelnic. virtuosus). privitor la timp (< fr. exprimare. în fructe sub formă de granule. cântec.tarte). glas. dulceaţă sau fructe (< fr . experiment. În schimb perechia paronimică amidol = substanţă folosită ca developator în fotografie. arie. tempotal = care indică timpul. chimică etc. folosită în industria alimentară. versus). cinstit. care are un talent excepţional. o tipăritură. 36 . text = ansamblul cuvintelor conţinute dintr-un document. făcut din aluat nedospit sau din mălai (< lat. probă prin care se pot examina unele aptitudini fizice şi psihice ale unei persoane (<fr. temporaire). test). fragment dintr-o scriere. În alte cazuri. care posedă la perfecţie tehnică unei arte (< lat. amidon = substanţă organică aflată în seminţe. cel care are talente deosebite într-o artă oarecare (< fr. voce. din domeniile ştiinţei şi ale tehnicii. cântăreţ care stăpâneşte la perfec tehnica unui instrument muzical. ambii termeni sunt necunoscuţi vorbitorilor. turta)..

labru = peste marin comestibil. ca un grupaj de paronime cu frecvenţa redusă sau foarte redusă în comunicare. longe).De exemplu. care trăieşte pe lângă ţărmuri stâncoase (< fr. text care compectează conţinutul unui document comercial. labrum). labre). solubil în apă. allene). act adiţional (< fr. arta de a duce o dispută cu scopul de a descoperi adevărul. allonge). maltose). lonjă = piesă sau instalaţie mobilă ajutătoare. allele). care se prepară din amidon (< fr. sărituri în apă (< fr. alemona = gen de plante erbacee cu flori mari de diferite culori. folosind argumentele subtile sau artificii sofisticate. în continuare. maltoză = zahăr cristalizat. anemone). care înfloresc de obicei primavara (< fr. maltase). 37 . şi euristică metodă de studiu şi de cercetare bazate pe descoperirea unor fapte noi. care determină o trăsătură diferită a unui caracter (< fr. la mamifere (< lat. Prezentăm. alela = formă diferită a unei gene. alonjă = piesă care serveşte la prelungirea unor obiecte. maltază = enzimă care transformă maltoza în glucoză (< fr. buză superioară la insecte. labrum = structura anatomică în formă de buză. alena = hidrocarbură cu dublă legătură în moleculă (< fr. cu corpul în culori vii. mişcare rapidă de întindere a bratului. eristică arta de a controversa. folosită în procesul de învăţare sau de perfecţionare a unor mişcări acrobatice în gimnastică.

mantila = un fel de manteluţă mai lungă. feeder). myose).chimic pentru care volumul specific al sistemului se transformă rămâne constant (< fr. instrumentele etc (< fr. în lungul marginii unei scânduri sau a unei plăci. feder = parte ieşită în afară. Feder). care se localizează în diferite ţesuturi sau cavităţi (< fr. stercoral = referitor la excremente (< fr. 38 . izoteră = linie care uneşte punctele cu aceeaşi căldură medie în timpul verii (< fr. mantille ). myiase). purtată de femei eşarfă lungă de mătase sau de dantea. epifil = care se dezvoltă pe frunze (< fr. isostere). nucelă = partea centrală din ovulul unei plante fanerogeme în care se găseşte sacul embrionar (< fr. izosteră = linie în diagrama unui sistem fizico . nicelle). stercorar = pasăre palmipedă din mările arctice care se hrăneşte cu peşti smulşi altor păsări (< fr. care intră în mitul corespunzător al altei scânduri sau plăci (< germ. mantie (< it. acesta servindu-i numai că sprijin (< fr. nacelă = cabină atârnată de un balon pentru a transporta echipajul. epiphyte). fider = linie electrică care leagă o centrală de transformare cu cele secundare (< engl. epiphyle). mantello). isothere). mioză = contracţie permanentă a pupilelor (< fr. epifit = care trăieşte fixat pe altă plantă fără a fi parazit.mantele = manta scurtă cu care femeile îşi acoperă umerii şi braţele. sercoraire ). stercoral). miază = boală provocată de larvele unor muşte. de origine spaniolă (< fr. nacelle).

venustus). care serveşte la stabilirea alimentelor de teren (< fr. xilen = hidrocarbură lichidă extrasă din gudronul de huilă (< fr. care nu mai este actual (< fr. care se foloseşte la fixarea şinelor de cale ferată (< fr. pinolă = axul piesei de strung în care se fixează printr-un vârf unul dintre capetele piesei de prelucrat sau o unelta de prelucrare a piesei (< germ. zaharază = enzimă din sucul intestinal care transformă zaharoza în fructoză şi glucoză (< fr. tirefond). sagital = situat în plan vertical de simetrie (< fr. reglette). având capul jumătate rotund cu prisma pătrată. Pinole). sagittal). xylene). reglet = piesă metalică folosită în tipografie la umplerea spaţiilor libere dintre rânduri (< fr. xyleme). tăiat în spirală. tirfor = cleşte special pentru îmbinarea tuburilor mari de beton armat şi de azbociment (< fr. sagitar = arcaş în armata romană (< lat. fermecător (< lat. zaharoză = substanţă cristalizată albă. plin de farmec. saggitarius). regleta = piesa de material izolat pe care sunt fizate piese de contact folosită în aparatele de telecomunicaţii (< fr. venust = graţios. saccharase). tire-fort). 39 . care se extrage mai ales din trestia de zahăr şi din sfeclă (< fr. xilem = parte din ţesutul plantelor având celulele cu membranele îngroşate şi lignificate (< fr. vetust = vechi. dulce. saccharose). pinulă = placă de metal având o deschizătură şi un fir de vizare. reglete).tirfon = şurub de oţel cu pasul mare. pinule). vetuste).

fortia. 234 Moldova. 78 Budagov Ruben. a forţa < fr. DIN PUNCT DE VEDERE AL ETIMOLOGIEI Evident. aspect. special. forcer şi it. moştenit din lat. plurarul neutru al adjectivului clasic fortis = puternic. Teză de doctorat în filologie. Editura Ştiinţifică. fortuitus. (< fr. Fenomenele reale. lucrător = vb. sau conjuncţia disjunctivă ori cu adverbul sau conjuncţia adversative . Mulţi vorbitori instruiţi confundă conjectura cu conjuncture. scariex). forzare. semitransparent. dar nu destul de bine cunoscut de ei30. p. Bucureşti.ar ( provenită din franceză)29. 1996. squarrosus). Bucureşti. speciosus = cu aspest strălucitor. particular) specios = care are doar aparenţe. a lucra. lat. a apropia cu a apropria. lucrum (= câştig. din operaţia mentală a comparaţiei nu lipseşte analiza determinată de punerea în relaţie a felului în care oamenii gândesc asupra formării de cuvinte noi în limba lor şi termenul nou. lucrubrare lucrative = derivate din lat. p. înregistrate ca unităţi lexicale în direcţionare28: forţat = vb. 87 29 30 40 .scăros = care are frunzele şi ramurile răspândite în toate direcţiile (< lat. lat. care se înscriu în definiţia noţiunii de atracţie paronimică sunt următoarele confuzii între termenii cu scrisuri ortografice diferite. p. Editura Niculescu. 1961.9. tare. fors = hazard. derivat din lat. scărios = mic. Universitatea de Stat din Toma Ion. speţe cu speze. fortuit şi lat. Bucureşti. 28 Grădinaru Angela . Chişinău. speceeux. spacies = vedere. Limba română contemporană. întâmplare. fortuit = venit pe neaşteptate. lat. care nu este niciodată verde (< fr. 2007. întâmplător (din fr. având ca etimon primar lat. profit) special = fr. Atracţia paronimică. 1. neprevăzut. aparenţă). Introducere în ştiinţa limbii. spacialis (= relative la specie.

Exemplele sunt numeroase. pentecostal) penticostar = carte biseriească care cuprinde ritualul slujbelor dintre Paşti şi prima duminică după Rusalii ( < ngr. 304 Felecan Nicolae. 1995. la termenii noi. monahi) monarh = suveran (< germ. care urmăreşte şi explică dezvoltarea cuvintelor de la fomele şi înţelesurile lor cele mai vechi. pentakostarion) 31 32 Hristea Theodor. Probleme de etimologie . În acest sens transformarea cuvântului sanatoria (din latină) în sanatoare (termen românesc) face obiectivul de studiu al etimologiei. bandola). eventual. Bondola) bandulă = funie lungă cu o greutate de lemn şi plumb la un capăt ( < it. unele dintre acesta exemple permiţând să se observe reţeaua asociativă care duce la gruparea cuvintelor în vocabular. Dicţionar de paronime .Etimologia este o ştiinţă. 1968. Editura VOX. a. p. atlas ) atlaz = ţesătură ( < tc. p. Editura Ştiinţifică. atlas) bandolă = instrument cu coardă ( < sp. 105 41 . Bucureşti. nu numai în limba română. Monarch) penticostal = adept al unei secte creştine ( < engl. generaţi prin asemănarea fonetică. etimologii populare cu origine complet diferită (ne vom referi. monah = călugăr (< şl. în exemplele următoare. uneori prin informaţia semantică existentă în mintea vorbitorilor)32: atlas = colecţie de hârtii geografice ( < fr. Bucureşti. al semanticii sau chiar al sociologiei31. identificabile în toate limbile. însă evoluţia de la sanatorie la sanatoare (actual) ar putea constitui. până la formele şi înţelesurile lor actuale sau până la cele dintr-o anumită perioadă a unei limbi ori a unui grup de limbi. centrul de interes al psihologiei.

stimă ( fr. afluent) efluent = fluid care iese dintr-o instalaţie ( fr. conjoncture) deferenţă = respect. deference) diferenţă = deosebire. nepotrivire (fr. justicier) sudură = unire. difference) feric = care conţine fier ( fr. conjucture) conjunctură = împrejurare. etimologii populare cu origine comună (ne vom referi la cuvinte cu sens aproape asemănător): afluent = apă curgătoare care se varsă în altă apă mai mare ( fr. al justiţiei ( fr. ferrique) feeric = încântător.b. ocazie. soudure) sutură = cusătură folosită în chirugie ( fr. situaţie (fr. legatură strânsă ( fr. minunat ( fr. féerique) justiţial = de justiţie. suture) 42 . prezumţie (fr. justiciel) justiţiar = care face dreptate ( fr. efluent) conjectură = presupunere.

paronymie) se realizează atunci când omofonia (provine din fr.1. iar cuvântul care se rosteşte la fel cu 43 . homophonie. PARONIMIA 2.CAPITOLUL II PARONIMIA II. CONCEPTUL DE PARONIMIE Conceptul de paronimie (provine din fr.

etimologică şi morfologică a paronimelor. 2006 34 44 . 78 din Piteşti. etc. p. 1996.numerar (bani gheaţă). sau conjuncţia disjunctivă ori cu adverbul sau. perfect (desăvârşit) şi prefect (şef al administraţiei unui judeţ). speţe cu speze.originar (de origine). O oarecare confuzie paronimică se produce prin tendinţa de afonizare a consoanei finale. sonatele lichide: laterală –l şi vibrantă –r. original (propriu unui autor).33. Bucureşti. Structura vocabularului limbii romăne .cânt etc. CLASIFICAREA CUPLURILOR PARONIMICE Structura lexicală. literal (literă cu literă). covertă (punte superioară a unei nave) şi corvetă ( mică navă de război uşor de manevrat). Cele mai frecvente si supărătoare confuzii paronimice produc in limba noastră. 2. numeral (determinare numerică). a apropia cu a apropria.2.familiar (prietenos). Editura Niculescu. etc.în trecut şi în prezent . constituie două elemente esenţiale care fixează statutul real al acestui important compartiment lexical din vocabularul limbii române care este cel al 33 Ţibrian Constantin. numai că diferă prin modul lor de combinare: antonimie (raport între două cuvinte cu sens contrar) şi antinomie (contradicţie între două principii filosofice). Limba română contemporană. pe de altă parte. fonematică. pe de o parte.literar (care aparţine literaturii). bară. în poziţie finală cu deosebire: familial (care aparţine familiei) .În sens larg paronimia presupune toate şansele sonere identice în ceea ce priveşte cvasitotalitatea fonemelor diferenţiindu-se doar printr-unul singur: tare – dare. şi posibilităţiile de combinare a acestora în cupluri paronimice.pară. de exemplu: când . Există situaţii când paronimele sunt formate din aceleaşi foneme. Editura Universităţii Toma Ion .alt cuvânt se numeşte omofon) a două tranşe sonore se diferenţiază printr-un singur sunet. Mulţi vorbitori instruiţi confundă conjectura cu conjuncture ( provenită din franceză)34.

alalie/dificultate în însuşirea corectă gramaticala a cuvintelor din frază./şir lung de oameni care merg într-o anumită ordine şi cu acelaşi scop. Care poate fi înţeles de cei neiniţiaţi. Numele care se dă unui om la naştere şi care distinge pe fiecare dintre membrii aceleaşi familii. 1994. Pierdere totală sau parţială a înţelegerii şi a posibilităţii de a reda cuvintele. după cum urmează35: Cupluri paronimice raportate la radicalul termenilor componenţi a) Radical identic şi sufix diferit: Accentuabil/accentual. 9 45 . Celebral/cerebral. care constituie o aventură. secret. nume de botez/parte flexibilă de vorbire care ţine locul unui substantiv. Analiza acestor structuri duce. c) Radical identic şi prefix diferit: Exoteric/ezoteric. Precesiune/procesiune. Deplasare lentă a axei de rotaţie a unui corp care se roteşte rapid şi are numai un punct fix. Prenume/pronume. b) Radical diferit şi sufix identic: Afazie/afrazie. ca urmare a unei leziuni cerebrale. de însemnătate publică sau privată. Alergie/anergie. Editura Ştiinţifică. p. Mod special de a reacţiona al unui organism faţă de un agent microbian. la o clasificare a paronimelor. public/care poate fi înţeles numai de cei iniţiaţi. care poartă accentul. sărbătoresc/care aparţine creierului.paronimelor. disfazie. amator de aventuri îndrăzneţe. Care poate fi accentuat/referitor la accent. chimic. Dificultăţi semantice. d) Radical diferit şi prefix identic: Defibrila/defibrina. ascuns. implicit. 35 Constantin Silviu. privitor la creier şi la funcţiile lui.accesibil. Aventurist/aventuros. Bucureşti. A opri fibrilaţia arterială sau ventriculară şi a restabili ritmul cardica normal/ a elimina fibrina din plasmă sau excudatele sanguine. Care are caracter de aventura/plin de aventuri. sau o acţiune mecanică/lipsa de reacţie a organismului fată de agenţii nocivi. Care este săvârşit cu solemnitate.

Descentra/descintra. A face să-şi piardă poziţia simetrică faţă de centru, a deplasa astfel încât axa piesei să nu mai coincidă cu axa dată/a îndepărta cofrajele care au servit la construirea unei bolţi sau a unui arc. e) Radical identic, dar gen diferit : Bulin/bulina.1. Capsulă în care se pune un praf luat ca medicament, caşetă 2. Petic rodund de hârtie dată pe o parte cu gumă arabică, cu care se lipesc plicuri, dosare, mape etc. 3. Desen rotund imprimat pe ţesături/parâma pentru manevrarea pânzelor inferioare ale unei nave cu pânze. Camelot/camelota. Vânzător ambulant/ lucru de cârpaci, marfă proastă. f) Radical identic şi gen identic: Balansier/balansoar (substantive neutre)1. Dispozitiv, piesă care reglează mişcarea unei maşini prin oscilaţiile sale, balansor. 2. prăjină folosită de dansatori pe sârmă pentru a-şi menţine echilibrul. Bărbioara/bărbişoara. (substantive feminine) diminutiv al lui barbie/plantă erbacee cu flori galbene, care, la maturitate, devin albe. g) Radical diferit, dar acelaşi gen : Amidol/amidon. (substantive neutre) substanţă folosită ca developator în fotografie/ substanţă organică ce se găseşte în seminţele fructelor şi tuberculele plantelor şi care se foloseşte în industria alimentară, chimică etc. Bizon/vizon. (substantive masculine) 1. Animal rumegător sălbatic din familia bovinelor, cu frunte mare, bombată, cu coarne scurte, cu umeri mai ridicaţi decât crupa, cu o coamă deasă. 2. Pielea sălbatică a acestui animal, piele de viţel tăbăcită, care imită pielea bizonului/mamifer sălbatic carnivor asemănător cu nurca, dar de talie mai mare, cu blană preţioasă, care trăieşte în America de Nord, blana acestuia. h) Radical diferit şi gen diferit : Adjutant/adjuvant (substantiv masculin şi substantiv neutru) 1. Ofiţer ataşat al unui comandant sau al unui şef militar într-o unitate militară, îndeplinind atribuţiile unui secretar, ofiţer care face parte dintr-un stat major. 2. (ieşit din uz) grad pentru

46

personalul aviatic, corespunzător plutonierului, persoană având acest grad/ medicament secundar care se asociază cu un alt medicament. Birău/birou. (substantiv masculin şi substantiv neutru) primar rural/1. Masă de scris (cu sertare şi compartimente pentru hârtii, acte etc.) 2. Parte dintr-un local sau încăpere în care lucrează o persoană sau un serviciu. 3. Grup de persoane alese de o adunare constituantă ca să îi organizeze lucrările şi să asigure buna lor desfăşurare. B. Cupluri paronimice reprezentate prin forme derivaţionale scurte şi lungi Concesie/concesiune: Îngăduinţă, cedare fată de cineva, renunţare la ceva în folosul sau interesul altuia/concurenţă prin care o persoană (fizică sau juridică) dobândeşte dreptul de a exploata anumite servicii publice sau anumite bunuri ale statului, în schimbul unor beneficii care revin acestuia din urmă, bunurile care formează obiectul acestei concesii. Obligaţie/obligaţiune. 1. Datorie, angajament, îndatorare. 2. Act prin care cineva se obligă sau este obligat să plătească o sumă sau să (nu) facă un anumit lucru. 3. Datorie morală, motiv de recunoştinţă/hârtie de valoare purtătoare de dobânda fixă. Permisie/permisiune. Învoire, acordată în special militarilor, de a părăsi serviciul pe o scurtă durată de timp/învoire, aprobare (cerută de cineva sau acordată cuiva) de a face ceva, îngăduinţa, încuviinţare. Cupluri paronimice raportate la elementul de compunere a) Termeni identici cu elemente de compunere diferite: Cecostomie/cecotomie. Creare chirurgicală a unui anus artificial la nivelul cecului/ deschidere a cecului pe cale chirurgicală. b) Termeni diferiţi cu elemente de compunere identice: Etiologie/etologie. Ramură a medicinii care studiază cauzele bolilor şi factorii care influenţează apariţia diverselor boli/ramură a ştintei care se ocupa cu studierea obiceiurilor şi moravurilor popoarelor.

47

Perichistită/pericistită. Inflamaţie a cămăşii conjunctive care înveleşte chisturile/ inflamaţie a ţesutului din jurul vezicii. Cupluri paronimice raportate la poziţia fonemului diferenţial a) Termeni care se deosebesc prin schimbarea poziţiei unui fonem: Clupa/cupla.1. Compas foriester pentru măsurarea diametrelor arborilor sau buştenilor/dispozitiv demontabil pentru a cupla un sistem tehnic sau două vehicule, piesă cu care se face cuplarea vehicolelor de cale ferată. Jintiţa/jitniţa. Produs lactat preparat prin încălzirea lentă a zerului provenit de la scurgerea caşului/magazie de grâne, grânar, hambar. b) Termeni care se deosebesc printr-un fonem iniţial: Eluviu/iluviu. Totalitatea rămăşiţelor din dezagregarea rocilor/iluviere, inundaţie. Emigrare/imigrare. Acţiunea de a emigra şi rezultatul ei/stabilirea într-o tară străină. Erupe/irupe. A ieşi afară cu putere, a ţâşni, a năvăli/a intra cu violenţă. c) Termeni care se deosebesc printr-un fonem antemedian: Categorie/catigorie. Noţiune fundamentală de maximă generalitate care exprimă proprietăţile şi relatile esenţiale şi generale ale obiectelor şi fenomenelor realităţii/ clevetire, calomnie, defăimare. d) Termeni care se deosebesc printr-un fonem median: Cinefil/cinofil. Amator de filme, cinemator/amator de câini, care iubeşte câinii. Famat/fanat. Cu renume, cu reputaţie, cu faimă/(despre flori şi legume) care şi-a pierdut prospeţimea, trecut, ofilit, veştejit. Manghier/manglier. Arbore tropical înalt de peste zece metri, cu fructe roşiatice, mări/copac răşinos care creşte în apă sărată a mării, pe lângă ţărmuri. e) Termeni care se deosebesc printr-un fonem postmedian: Băiaş/băieş. Bărbat care lucrează într-o baie publică/lucrător într-o mână(de aur). Carelaj/carenaj. Dispunere a elementelor care învelesc o construcţie în formă de figuri geometrice, pardoseală, pavaj alcătuit din piese aşezate în carouri/înclinarea pe un bord a unei nave în stare de plutire în vederea reparării unei carene.

48

ceea ce se referă la competiţie. Fiecare dintre cele două separări de sus ale inimii/ pavilionul urechii. care se poate deprinde uşor/ (despre muşchi) care serveşte la acomodarea cristalinului. Soluţie care coboară punctul de îngheţ al apei de răcire din motoarele cu ardere internă/ substanţa de natură proteică. (patru foneme diferenţă) mod de a crea o compoziţie muzicală prin negarea legilor organizării armonice a sunetelor. (cinci foneme diferenţa) susceptibil de a suporta concurenţa/ cu caracter de competiţie. nebunie. XX/lipsa de tonalitate. adăugată altei substanţe. le intensifica activitatea. Reactiv folosit în flotaţia minereurilor/substanţă care. c) Termeni care se deosebesc prin patru sau mai multe foneme: Atonalism/atonalitate. Radical monovalent al unui acid organic/boabă de strugure. b) Termeni cu etimologii diferite: 49 . sau unui material. Care se poate acomoda uşor. Care a încălcat fidelitatea conjugală/născut dintr-un adulter. Adulter/adulterin. Activant/activator. Cupluri paronimice raportate la numărul de foneme diferenţiale a) Termeni care se deosebesc prin două foneme: Alienare/alienaţie. b) Termeni care se deosebesc prin trei foneme: Acomodabil/acomodator. Auricul/auricula.f) Termeni care se deosebesc printr-un fonem final: Acil/acin. Antigel/antigen. determinând apariţia unui anticorp. dementa. Cupluri paronimice raportate la etimologiile termenilor componenţi a) Termeni cu etimologii identice: Abrazare/abraziune. Competitiv/competiţional. înstrăinare a unui bun/ termen generic pentru orice boală mintală. apărut în primul sfert al sec. Prelucrare(manuală sau mecanică) a unei piese cu un abraziv/proces de eroziune a ţărmurilor prin văluri marine (abraziune marină) sau lacustre (abraziune lacustră). Acţiunea de a aliena.

care are funcţia de a forma.1. Atlas/atlaz. (despre greutatea mărimilor) care este socotit împreună cu ambalajul. c) Asociere adjectiv cu adverb: Brut/bruto. care se găseşte în stare naturală. exprimat. Dacian/dacic. provenit de la daci. care nu are loc fix/ (despre tratamente medicale) care nu necesită spitalizare. prima vertebră cervicală./în total. din punct de vedere al numărului pe care îl reprezintă. lucioasă pe o singură parte. vasul etc. de a filtra. Argila coloidală care măreşte plasticitatea maselor ceramice/ varianta a aceluiaşi sunet sau fonem. 2. d) Asocierea infinitiv (forma substantivală) cu substantiv: Acuzare/acuzaţie. Urinal/urinar. Vas de sticlă sau de material plastic prevăzut cu un gât care permite bărbaţilor bolnavi să urineze fără să se ridice din pat/care aparţine organelor de secretare a urinei. 50 . 2. Care aparţine dacianului. Carte de ritual ortodox care cuprinde antifoane(versuri sau parafrazări din psalmi)/(despre cântecul unui solist sau al unui cor sau despre două părti dintr-un cor) care se execută alternativ. 1. arătat printr-un număr/în ce priveşte numărul. în care se afla. b) Asocierea adjectiv cu adjectiv: Ambulant/ambulatoriu. încă neprelucrat. privitor la aceste organe. Numerativ/numeric/numericeşte. de a transporta şi de a evacua din organism urina. Aspecte morfologice ale cuplurilor paronimice a) Asocierea substantiv cu adjectiv: Antifonar/antifonic.Alofan/alofon. Care serveşte la numărat/de numere. învinuire. care nu a fost încă transformat în produs finit. Care se deplasează dintr-un loc în altul. colecţie de hărţi geografice. privitor la numere. care se articulează cu occipitalul şi cu axisul sau. sistematizate după anumite criterii/ ţesătură pentru căptuşeli şi feţe de plapumă. din care nu s-a scăzut daraua. Acţiunea de a acuza şi rezultatul ei/ faptul de a acuza. privitor la dacian/dac. inculpare.

a (se) coafa. ROLUL PARONIMELOR ÎN ÎMBOGĂŢIREA LEXICULUI ROMÂNESC ACTUAL 2. g) Asocierea interjecţie cu substantiv: Balang/balanga. e) Asocierea participiu (cu valoare adjectivală) cu adjectiv propriu-zis: Cifrat/cifric. a contura o problemă. Freza/friză. bătaie dată cu o astfel de nuia. A indica. Acţiunea de a compila şi rezultatul ei/lucrare. numeric. pentru că fiecare dintre termenii unei perechi generează contexte 51 . operă care cuprinde idei şi fragmente din diverşi autori. 2. Jap/japa.1. a se contura. f) Asocierea verb cu verb: Desemna/desena. a se profila. una dintre formele relaţiilor dintre cuvinte prin care vocabularul devine extensiv. Scris în cifru/exprimat în cifre.3. Care conţine crom. pentru ocuparea unei demnităţi sau a unei funcţii/a schiţa. o chestiune. paronimia este alături de sinonime şi de antonimie.3.Compilare/compilaţie. Relaţia paronimiei cu antonimia şi sinonimia La nivelul lexicului românesc actual. (de obicei repetat) cuvânt care imită sunetul unui clopot (mare)/ talangă. A prelucra prin aşchiere un metal cu freza/a(-şi) încreţi. Cuvânt care imită zgomotul produs de o lovitură dată cu repezicune/nuia elastică şi subţire. neprelucrate în mod personal. a numi o persoană considerând-o cea mai potrivită pentru desfăşurarea unei activităţi. Cromat/cromatic. a (-şi) ondula părul(cu fierul sau prin alte mijloace). acoperit cu un strat de crom/care se referă la culori sau la colorat.

Mi-am apropriat biblioteca vecinului’’ (miam însuşit un bun străin)36. în mod necesar. Obiectiv vorbind.. a termenilor. în planul expresiei. Editura Ştiinţifică şi Enciclopidică.. Pe de o parte. În baza acestui raport dintre logic şi semantic. În schimb pentru relevarea sensurilor perechii de sinonimie singurătatesolitudine este suficient un singur context: . prin faptul că.. p. presupune echivalenţă. . 34 52 . diferenţa dintre rolul sinonimiei şi cel al paronimiei. care este dictată de sensul în care acesta percepe realitatea pe care vrea să o invoce. a apropia şi apropria apar.Afară e rece/cald’’. 1966.El…frumos’’ . sinonimul cuvântului vorbăreţ.El vorbeşte 36 Seche Mircea. totală sau aproximativă. aduce un plus din punct de vedere cantitativ mai noilor dicţionare româneşti. diferit în planul expresiei de forţat (cu sensul de obligat) este o altă unitate lexicală prin care vorbitorii de limba română generează contexte cu sensul indicat pentru acest cuvânt. II. (cu sensul de întâmplător). dacă enunţul . o informaţie semantică anumită. se poate opta pentru unul sau altul din termenii relaţiei de antonimie: . presupun obligatoriu tot atâtea contexte câte cuvinte intră în relaţia de paronimie. Din punct de vedere logic.E vesel/melancolic’’. diferă unele de celelalte. este acela că termenii. în timp ce antonomia este o relaţie de adversitate sau de opoziţie. . cuvintele paronime transmit..diferite. acestea reprezintă unităţi lexicale independente la nivelul dicţionarelor. I...Citesc repede/încet’’. Bucureşti. relaţia de sinonimie. Aceeaşi demonstraţie se poate realiza şi în legătură cu antonimele: în funcţie de intenţia comunicativă a vorbitorului. Dacă termenul locvace (de dată mai recentă).Îmi place solitudinea/singurătatea’’ opţiunea pentru unul dintre termeni ţinând de gradul de cultură sau de anturajul lingvistic al locuitorilor. ca în cazul sinonimiei. nefiind utilizaţi unul în locul celuilalt. de pe altă parte. cuvântul fortuit. individual.. anatonimia este aptă să genereze contexte mai numeroase decât sinonimia: a vorbi şi a tăcea nu pot apărea succesiv în contextul .A apropiat scaunul’’(a adus aproape) şi . adică. 1969. Schiţă de istorie a lexicografiei române.. De exemplu. în două contexte: .

pentru care este. că...El este…’’. adică . în funcţie de aportul la îmbogăţirea vocabularului. în sensul logicii sale.3. care îşi concretizează sensurile prin contextele necesar diferităe.Am dormit un somn’’ şi substantivul.. 1973. stil. dar nu substantivul care denumeşte o subspecie din specia peştilor. în contextul: . oportun este substantivul care denumeşte starea fiziologică: . dat fiind raportul logic de operaţie sau de adversitate dintre termeni. vorbitorul este obligat să genereze contexte echivalente numeric cu unităţile intrate în relaţia de paronimie. persoana-subiect nu face nici un gest. ale căror sensuri diferite impun contexte diferite pentru relevarea semnificaţiilor. enunţul . 231 53 . se comportă contextual şi omonimele.. oportun este contextul: .a elucida se defineşte în mod necesar prin contextele diagnostice: . în cazul cărora un singur context nu este sufucient pentru descrierea semnificaţiei. În cazul paronimelor. De exemplu.Am cumpărat un somn’’. limbaj.2.frumos’’ este repetat. datorită informaţiei lor semantice diferite.El este tăcut/locvace’’37. Relaţia paronimiei cu omonimia La fel ca paronimele. eventual. În schimb.. suficient un singur enunţ în vederea identificării sensurilor.. succesiv. Stilistica funcţională a limbii române. se comportă normal stării de tăcere.. în contextul: .Am dormit’’. trecând. 2. considerăm că: pe primul loc se situează paronimele şi omonimele. pe locul al doilea se află antonimele. pentru această din urmă. Bucureşti. Perechea a eluda .Am eludat mereu adevărul destre noi (am ocolit/evitat)’’. stilistică. însemnând. Editura Academiei Române. iar pe locul al treilea se situează sinonimele. p. 37 Coteanu Ion .El tace frumos’’ este considerat un context ambiguu. în general. antonimele tăcut şi locvace pot apărea.Am elucidat aspectele neclare ale problemei (am clarificat)’’ şi . Încercând o ierarhie a unităţilor lexicale care contractează între ele relaţiile semantice. dată fiind diferenţa semantică a termenilor. este liniştit..

la nivelul dicţionarelor. Bucuresti. devierile de tipul etimologiei populare nefăcând obiectul de interes. compunerea şi conversiunea (mijloace interne). unii dintre aceştia. lăcrămaţie). 123 Graur Alexandru. 146 54 . în general: antevorbitorpostvorbitor. Relaţiile semantice dintre cuvinte. ale căror forme coincid în planul expresiei. sinonimele comprehensiv pentru înţelegător. surmenaj pentru oboseala. băieţel-băieţandru. respectiv sinonimia. eşafodaj pentru schelă etc. ubicuitate-ambiguitate. Între mijloacele lingvistice de îmbogăţire a vocabularului. în forma lor aglutinată. astăzi. cât şi la mijloacele externe. neexistând în lexicul limbii române. Editura Albatros. mai vechi sau mai noi. Studii de lingvistică generală. lizibil pentru citeţ. paronimele sunt diferite formal prin unul sau două foneme. omonimele morfologice.Spre deosebire de omonime. nu sunt consemnaţi în dicţionare. renumeraţie. dar pot fi înregistrate atât la mijloacele interne (paronimele care diferă prin prefixe sau prin sufixe.)39. Editura Academiei. altfel.). violentă de la violetă) se înregistrează sensul de bază. eclatant pentru strălucit. Bucureşti. termenii generaţi prin efectul etimilogiei populare (de exemplu. oricum. 1960. solidar-solitar. se cunosc tot atâtea înregistrări câte realizări semantice. datorită statutului acestora de greşeala de vocabular. sunt compuse de felul: cumva. sudură-sutură. ezoteric-esoteric. stringent-astringent. fiecând etc. În schimb. unele omofone. p. precum şi împrumuturile şi calcul lingvistic (mijloace externe). în cadrul împrumuturilor din alte limbi (de exemplu. paronimia şi polisemantismul nu ocupă un loc special în cadrul celor două mijloace. alimentaţie pentru nebunie. care. Sinteze de limba română. Deoarece majoritatea perechilor de paronimice sunt împrumuturi. p. antonimia. 1984. din limbile cu care oameni au intrat în contact. Pentru alţi termeni (de exemplu sfoară de la sfară. cuvintele prin care relaţia de de antonimie se realizează sufixal sau prefixal. în literatura de specialitate38 s-au acreditat derivarea. În ciuda acestor deosebiri între omonime şi paronime. infatuat pentru îngâmfat. omonimia. paronimele. şi numai aparent 38 39 Hristea Theodor.

virtuosus. doctrinaire) enerva (din fr. cantharus). lat. sagital (din fr. lat. cantal) – cantar (din fr. residuel) – residuar (din fr.fr. chantare. pleonasm (din fr. bestiaire. monticole) – monticul (din lat. numeraire. tributaire). hydrolise). moticulus. 55 . bestial (din fr.engl. pleonasmus) – pleonast (din fr. numeral. cf. tributale) – tributar (din fr. bestiario). lat.. cortisone). hidrolază (din fr. pleonasme. cortisol) – cortizon (fr. heteronome) – eteronim (din fr. homophone). omofor (din şl. prezentăm. Numeral (din fr.derivate de la acelaşi radical cu afixe diferite. at. monticol (din fr. segmentaire). modulus). ordinal. discordia) doctrinal (din fr. virtuos (din lat. cantal (din fr. lat. segmental (din fr. bestial. enervare) – inerva (din fr. pentecostal) – penticostar (din mgr. în continuare. ordinaire.plonjeur) – plonjon (din fr. tributal (din fr. postulant (din fr. eteronom (din fr. lat. munticule). nucleoli) – nucleon (din fr. virtuoso) – virtuoz (din fr. ordinarius). cortizol (fr. segmeltal) – segmentar (din fr. hydrolase) – hidroliza (din fr. lat. pantikostarion). ordinalis) – ordinar (din fr. familial (din fr. acromanie) – acromazie (din fr.. doctrinal) – doctrinal (din fr. it. discordant) – discordat (din vb. penticostal (din engl. postulat. residuaire). postulatum). lat. fr. acromenie (din fr. pleonaste). familier). bestialis) – bestiar (lat. familial) – familiar (din fr. familier). moforu) – omofon (din fr. lat. modal) – modul (din fr. saggitarius). numeralis) – numerar (din fr. bestiarius. modal (din fr. nucleon). câteva perechi paronimice cu precizarea etimologiei. enerver. nucleol (din fr. numerarius). ordinal (din fr. discordant (din fr. plonjor (din fr. it. annuarie). rezidual (din fr. plongeon). virtuose). sagittalis) – sagitar (din lat. module. sagittal. innerver). lat. postilant) – postulat (din fr. lat.

167 56 . ceea ce demonstrează circulaţia rapidă a termenilor dintr-o cultură într-alta mai ales prin dinamica mass-mediei. miner-minier.3. nu pot fi integrate în vocabularul fundamental deoarece frecvenţa lor nu este atât de mare ca a termenilor masă. 1981. care fie forţează eliminarea termenilor mai vechi. Editura Albatros. carbonier-carbonifer. părinţi. zoolitlu) etc. ale tehnicii. unităţile lexicale sunt taxonominizate ca termeni tehnici sau neologisme.De exemplu. a amputa – a imputa. familial-familiar. Modernizarea masivă a lexicului prin neologisme În contextul actual. etc. se constată diferite dihotomii care au în vedere frecvenţa utilizării lexicului limbii române. fiecare cuvânt aparţine unui domeniu diferit (financiar. în funcţie de progresele vieţii contemporane40. Chiar dacă. casă.zaharază (din fr. p. Prin aceşti termeni. majoritatea dintre acestea intră în categoria cuvintelor mai puţin utilizate (masa vocabularului). mai ales din sursa latino-romanică. descriind aceste realităţi. modernizarea masivă a lexicului prin neologisme şi termeni ştiinţifici. seară. 2. recent şi prin influenţa masivă anglo-americană a sporit numărul paronimelor din limba romană. capon – capron. se anticipează un nou val de înnoire. calităţi. generate de modernizarea continuă a vieţii în plan mondial şi spiritual. perechii precum oralorar. părti componente ale masei vocabularului. Saccharose).cuvinte recente’’ sunt înregistrate în cadrul paronimelor ( de exemplu: calmar-calemar. mai des utilizate. O serie de . zi. Dicţionar de cuvinte recente. medical. acţiuni din domeniile ştiinţei.3. În ceea ce priveşte apartenenţa paronimelor la fondul principal lexical sau la masa vocabularului. petrolier-petrolifer. datorită caracteristicii lor de a viza entităţi. ale mass-mediei etc. 40 Dumitrescu Florica. fard-fart etc). Bucureşti. literal-literer. industrial. mult mai cunoscute vorbitorilor şi. spre deosebire de termenii exemplificaţi. iar. zoofit (din fr.saccharase) – zaharoza (din fr. tehnic).. oarecum. zoophyte) – zoolit (din fr. de asimilări de unităţi lexicale. fie asimilează unităţi noi. în perechile de paronime actual – actuar.

4. de unde şi confuziile între termenii perechii. au lansat simbolic porumbei”. nu pot fi încă date decât în masa vocabularului la termenii tehnico-stintifici sau la neologisme.congresistă. . precum derivare. VALORILE STILISTICE ALE PARONIMIEI 41 Hristea Theodor. Probleme de etimologie.membru în Congresul SUA”) este folosit cu sensul de .. de unde selectează. 2. îmbrăcate în costume bogat decorate. 1968. necunoscând sensul de bază al cuvântului nou.. 214 57 .Pentru ca persoana patronului să acceseze funcţia demnitarului de stat.congresmană (engl. Unii dintre termenii mai noi generează în mod rapid şi paradoxal etimologii populare.barbarism (engl. barbarie): . barbarism comportament necivilizat. nu au o vechime apreciabilă în limba română. sau. Ziarele engleze au fost ferme vizavi de barbarismele petrecute la Madrid’’. decât prin mimetism (de exemplu. sau. De exemplu: . Explicaţia trebuie căutată în motivaţiile psihico-culturale ale vorbitorului care. .a accesa (termen din informatică < engl. îl raportează la ceea ce memoria sa a stocat pe parcursul instrucţiei culturare anteriore.. romanică. precum şi străvechimea lor şi posibilitatea de a genera alte cuvinte.Un alt argument al neintegrării paronimelor în lexicul de bază este cel referitor la etimologia unităţilor din fondul principal – în general latinească. prin asocieri fonematice. pe congres la congresmană. pe barbar la barbarism. organigrama a fost modificată’’. p. To access) este utilizat în locul expresiei a avea acces (la ceva) în contextul: .. Deoarece paronimele înregistrate de noi au etimologii diferite. nu se pot supune regulilor interne de îmbogăţire a vocabularului. congressman .Congresmanele. unele dintre ele. pe acces la a accesa. compunere ori schimbarea categoriei gramaticale41. de la a amputa se formează infinitivul lung cu sufixul pentru abstracte nominale – re – amputare însă după modelul latinesc lando-landare). .. Editura Ştiinţifică. eventual. participantă la un congres’’.

În paralel cu acest stil individual s-au dezvoltat. în cea economică. graiurile populare. dar unic. Aceasta din urmă este formă cultivată a limbii întregului popor. şi o altă ierarhie. elemente specifice altor stiluri şi abordând. într-un fel în care să-i definească personalitatea şi cultura. un proces. de a-şi exprima ideile şi sentimentele cât mai adecvat. din toate 58 . reflectă un adevăr indiscutabil : fiecare individ are un mod personal de a folosi limba maternă.. tehnico-stintific. argourilor etc. absolut necesare pentru a denumi un proces fizic. presa scrisă şi presa vorbită sau vizuală reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace de informare şi documentare. publicistic. o operaţie industrială. lansează spre cunoaştere termeni noi. mass-media extinde formele corecte ale unităţilor lexicale. un fenomen etc. în acest scop. graiurilor. radio şi televiziune. pentru a denumi o noţiune abstractă. Stilul e omul ’’ (Buffon). Cum se precizează şi în capitolul anterior. o realitate. Paronimele de acest tip sunt monosemantice. întrun mod accesibil. iar. numite stiluri funcţionale. uneori. după caz. Din punct de vedere al normelor lingvistice. paronimele apar cel mai des în stilul tehnico-ştiinţific. presă. În stilurile funcţionale (beletristic. segmente ale limbii române literare.Un binecunoscut dicton . unde sunt. medicală sau orice noţiune de tip tehnic sau ştiinţific în general. iar relaţia semantică de paronimie o stabilesc cu unităţi lexicale care nu sunt totdeauna părţi ale limbajelor tehnico-ştiinţifice. fapt care o opune limbii populare. în raport cu felul corect sau greşit de pronunţare sau de scriere a acestora. ci presupune un proces continuu de selectare şi rafinare. din punct de vedere al frecvenţei. probleme ale actualităţii inedite sau de interes comun pentru publicul larg. cel publicistic nu beneficiază de o terminologie proprie. simbol de distincţie şi de educaţie aleasă. împrumutând. anumite limbaje specializate. Între stilurile funcţionale. dialectelor. sau chiar locul în ierarhia socială. pasiunea pentru ceva. administrativ şi colocvial) se poate realiza o ierarhie a utilizării paronimelor în funcţie de necesitatea lor pentru a exprima o anumită stare de fapt. şi aici. care nu numai că influenţează prin şcoală. biologic.

în loc de (grad de) promovare . în loc de nescafe. obligativitate pentru obligaţie . Philippide îşi păstrează actualitatea şi merită a fi redusă în atenţie: .. condiţionalitate pentru condiţie . a argourilor) sau răspândeşte sensuri ireale sau inoportune ale cuvintelor utilizate. în loc de mezelic .. Am acuzat lipsa de cooperativitate a serviciilor secrete’’. cu fenomene de atracţie/confuzie paronimică. reprezintă greşeli relativ frecvente. ràdar pentru radàr.Băncile au obligativitatea de a nu percepe taxe’’. fie contexte. în loc de creând. oprobiu-oprobriu.pentru grafiile incorecte. frecvente sunt greşelile de pronunţare unde accentul apare deplasat: ponéi pentru pónei. cooperativitatea. doctoríţă pentru dóctorţă).Promovabilitatea la simularea examenului de capacitate în şcolile bucureştene a fost de aproximativ cinci la sută’’. desfăşurate în mod conjugat de toţi factorii implicaţi. în loc de cooperare . opiniile exprimate. Deşi ar trebui să funcţioneze ca o cenzură lingvistică. Dintre abaterile de acest tip cităm câteva dintre cele mai des întâlnite în limbajul publicistic actual: promovabilitatea. Soluţia pentru evitarea unor asemenea abateri constă într-un efort de sporire a responsabilităţii şi a profesionalismului jurnaliştilor. creând.. în loc de frustra. dezapezi. dar contribuie. scriitorii şi cadrele didactice.. cu mult timp în urmă. limbajul mass-mediei (criticat de cele mai bune emisiuni şi jurnale pe teme de exprimare şi sriere corecte) lansează fie forme incorecte (de exemplu. de asemenea incorecte. Ar fi 59 .. penúrie pentru penuríe. asociat cu revigorarea acţiunilor de cultivare a limbii.condiţionalităţile impuse de FMI.De cultivarea limbii ar trebui să se ocupe orice om care scrie ca să publice. semnalate în diferite lucrări de cultivare a limbii. mizilic. de Al. regizór pentru regizór. Confuziile de tip paronimic. edítor pentru editor. în mare măsură. ness-cafe. aeropag. în loc de deszăpezi. a frusta. cei ce pun la cale infracţionalităţi de sustrageri de bunuri’’.. Au însă datoria de a se ocupa de aceasta lingviştii. determinate de insuficienta cunoaştere a sensului afixelor. Din această perspectivă. în mass-media audio.domeniile. la legiferarea unităţilor de la periferia vocabularului (de exemplu. infracţionalitatea pentru infracţiune . în loc de areopag.

Cu antenele lor.Problemele noastre familiale au devenit cunoscute vecinilor’’.Emigrarea masivă în Europa a făcut ca imigrarea să fie un fenomen frecvent în România’’. între investire şi învestire. fie îl parodiază în emisiuni speciale. frustare.. în mass media actuală. în care termenii paronimiei sunt coocurenti sunt mai concise decât aceleaşi contexte în care unul dintre termeni este reprodus prin sinonimul său (de exemplu . vor apărea cu forma lor literară (corectă). 42 Bulgăr Gheorghe.Deşi aveau un orar încărcat. Scriitori români despre limbă şi stil . frustrare. apoi corectorilor le revine sarcina celor invocate.. în sensul de a împiedica orice tendinţă de stricare a limbii’’42 Alte confuzii (atracţii) paronimice se realizează.Cu antenele lor. examinările orale fac disciplinele mai atractive’’. Spre terenurile petrolifere sosesc acum tancuri petroliere’’. interviuri cu interlocutori din diferite categorii sociale şi cu niveluri diferite de cultură. Tot mai frecvent. de aici. chiar dacă lasa impresia unor tantologii. . chiar dacă ele nu intră în perechi paronimice cu alţi termeni). repercusiune. 133 60 .de dorit ca toţi aceştia să colaboreze în chip strâns şi permanent. . cuvinte frecvent folosite (le cităm aici. 1976. .. se întâlnesc atracţiile între a investi şi a învesti şi. precum oprobriu. mai întâi reporterilor. În contextele în care ocurenţa cuvintelor care alcătuiesc perechile paronimice este impusă de raţiunile de ordin mental ale vorbitorului. între termenii care diferă printr-un fonem sau. . pronunţate cu sincopa sau cu proteza unor sunete în variante ca oprobiu.Problemele noastre familiale au devenit familiare vecinilor’’.. Editura Albatros . într-o viguroasă acţiune comună. declaraţii de presă. albinele culeg polen din anterele florilor’’. iar cea vizuală fie îl preia întocmai.. albinele culeg polen din sacii florilor’’). . chiar în limbajul demnitarilor. pentru păstrarea spiritului limbii exercitând un control asupra dezvoltării ei. Contextele .. două foneme. între investitură şi învestitură. Bucureşti. stilul comunicării devine mult mai expresiv. cel mult. Chiar dacă se reproduc discursuri politice.. p. repercursiune. pe care presa scrisă îl preia ad litteram.

S. dacă paronimele sunt. admitem şi formulările ridicole. deşi fiecare dintre termenii perechii paronimice este mai concret decât orice sinonim al său. tentează). Operaţia de substituire. ..Pentru vorbitorii de limba română contemporană. ..tren petroler. teren petrolifer).. Dacă unităţile sunt substantive. Este evident că unele dintre inovaţiile lexicale discutate aici nu au şanse de pătrundere în sistemul limbii. rămân evidente riscurile pe care publicistul nu-şi poate permite să le ignore: imprecizia. sau pot constitui ei înşişi epitete (de exemplu. ambele. obturarea pârtiei de schi’’. Dincolo de avantajele reale ale unor mutanţii semantice de gradul celor semnalate (înnoire a expresiei. pretenţioase. 61 . adjective.. acestea devin epitete propriuzise (teren/tren petrolifer/petrolier). ambiguitate evidentă. totuşi. În ciuda statutului lor de . în afara confuziilor paronimice discutate până aici.coaste’’). Din perspectivă normativă. ca mărturie a multiplelor valenţe creative ale limbii actuale.comercianţii de alcool fentează legea’’ (în relaţia de paronimie cu factură.e aşa de slab că i se văd tastele’’ (cu sensul de . în funcţie de apartenenţa termenilor la o clasă lexico-gramaticală. timpuri revolute. testele... flagrant delict. .. brevilocvenţă . aceste ocurenţe se evită. acestea pot genera structuri de tip metaforic: .culoare’’ stilistică).efemeride’’. . atmosferă fragrantă. Când sensurile de bază sau concrete ale unor paronime apar în contexte nediagnostice (nespecifice). imputate.delurarea muzicii contemporane’’.fractură srtucturală a P. ubicuite perpetuă. le-am menţionat. ele sunt generate de structuri epitetice. .. noologie contemporană). Din punct de vedere stilistic. însă. relaţia de paronime stabilindu-se la termenul bază (ambiguitate/ubicuitate perpetuă).D-ului’’.impulsionarea derulării agriculturii’’ (paronimele cuvintelor derolare şi obstrurare). caracterizat prin monosemantismul unităţilor. aceştia pot fi bazele unor structuri epitetice (de exemplu. a unuia dintre termeni nu este. posibilă în contextele din stilul tehnico-ştiinţific. printr-un singur cuvânt. atitudine rezolută. generate de snobismul lingvistic al autorilor : ..importurile au fost amputate’’.. principalele abateri pe care le-am înregistrat în presa actuală. noologie abisală.

mai ales în contextul europenizării absolute. În momentul apariţiei lor. în principal. ulterior. noile sensuri se încadrează în categoria metaforelor ornamentale (stilistice). limbi de lemn’’. clişeizarea limbajului care creează condiţii prielnice unei noi . Valoarea lor referenţială se situează pe un plan secundar. clasificarea. deoarece în limbă există alternative pentru exprimarea sensurilor respective. discernământ şi o informare corectă asupra sensului de bază al paronimelor intrate în procesul « prelucrării » de către imaginaţia vorbitorului. prelucrarea unor asemenea inovaţii semantice în limbajul literar standard impune multă prudentă. diferitele puncte de vedere ale mai multor lingviştii. Care va fi soarta evoluţiei acestora este o problemă pe care o vor decide. modernizarea masivă a lexicului prin neologisme. semnalate cititorilor prin ghilimele. mai ales. originea lor. 62 . proprii discursului politic. în care am încercat să evidenţiem importanţa paronimelor şi a paronimiei în viaţa de zi cu zi a vorbitorilor de limbă română. De aceea. Sensurile apărute la unul sau chiar la ambii termeni ai perechii de paronime sunt motivate. vorbitorii de limbă română. preţiozitatea termenilor şi.. de funcţia expresivă şi de cea conativă.ambiguitatea. Metafora reprezintă principala modalitate prin care apar în presă sensuri noi. CONCLUZII Lucrarea de faţă Paronimele şi paronimia se prezintă în trei capitole redate şi pe subcapitole.

se comportă contextual şi omonimele. Din punct de vedere logic. La fel ca paronimele. acestea reprezintă unităţi lexicale independente la nivelul dicţionarelor. paronimie – sinonimie şi paronimie – omonimie. în planul expresiei. a noţiunilor. Capitolul al II-lea. Aşadar în capitolul I Paronimele se prezintă definiţia paronimelor şi punctele de vedere ale mai multor lingvişti despre originea lor. prin faptul că. Paronimia.3. ca o reacţie faţă de caracterul nemotivat al semnului lingvistic. diferă unele de celelalte. presupune echivalenţă. dar şi prin evaluarea critică a literaturii de specialitate relevantă pentru tema de faţă. pentru a împiedica confuzia în ceea ce priveşte atracţia paronimică. În subcapitolele 1. la clasificarea cuplurilor paronimice. ce se realizează prin definire şi explicitare. La fel de util s-a dovedit a fi în acest caz şi Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. se realizează modernizarea masivă a lexicului prin intermediul termenilor ştiinţifici. Spre deosebire de atracţia paronimică. relaţia de sinonimie. o anumită informaţie semantică.4 Efecte negative ale atracţiei paronimice.L. implicând toate asociaţiile etimologice false. de pe altă parte. etimologia populară are o sferă mult mai largă. în contextul actual. cuvintele paronime transmit. la rolul paronimelor. se folosesc exemple din operele de comedie ale lui I. a termenilor. prin precizarea conceptelor. ale căror sensuri diferite impun contexte diferite pentru relevarea semnificaţiilor. mai ales cei 63 . totală sau aproximativă. Raportul dintre atracţia paronimică şi etimologie populară şi 1. Pe de o parte. individual. la relaţia dintre paronimie – antonimie. în timp ce antonomia este o relaţie de adversitate sau de opoziţie. În subcapitolul Modernizarea masivă a lexicului prin neologisme ne propunem să ilustrăm modul în care. şi anume în capitolul I. plecând însă de la opiniile mai multor lingvişti. include subcapitole ce se raportează la conceptul de paronimie. pe care vorbitorii le stabilesc între cuvinte.Caragiale.În prima partea a lucrării. se evidenţiază cadrul teoretic al problemei studiate.

să ofere informaţii bine conturate şi precise în ceea ce priveşte problema mereu actuală a paronimelor. mai recent şi prin influenţa masivă angloamericană. Nu e de mirare că în aceste condiţii se ajunge din neştiinţă la confunzii grave. în publicistică. s. ne dorim ca lucrarea de faţă. Tot acest procedeu a avut drept consecinţă o sporire a numărului paronimelor din limba romană. n. realizată cu ajutorul Dicţionarului de paronime a lui Felecan Nicolae şi a cărţii Dificultăţi semantice a lui Constantinescu Silviu. se anticipează un nou val de înnoire. constituie caracteristici esenţiale ale limbii actule. iar. Ultima parte şi anume Glosarul lucrării presupune contribuţia personală. Prin aceşti termeni. circulaţia termenilor de la un domeniu de specialitate la altul. generate de modernizarea continuă a vieţii în plan mondial şi spiritual. 1. abace. prin conţinutul ei riguros şi amplu. ABAC/ABACA/ABACĂ ABÁC.proveniţi din sursa latino-romanică. în literatură. GLOSAR A. în vorbirea de toate zilele. de asimilări de unităţi lexicale. în critica artistică. De aceea. dând comunicării un caracter neadecvat. Concluzionăm subliniind faptul că abundenţa şi frevenţa paronimelor. Instrument alcătuit dintr-un cadru cu vergele pe care se pot deplasa bile (colorate) şi 64 .

abacus. abaque.habilité. abnégation. Care se abate de la tipul normal sau corect. Abaca. -atis. s. pricepere. I. adj. s. Tranz. ABACĂ.Îndemâ nare. (Arhit. Devotament (dus până la sacrificiu. – Din fr.Din sp. şmecherii. abnegare.) Deprinderi. s. ABILITATE/AGILITATE ABILITÁTE. sacrificiu voluntar. -te. abandonuri. Acţiunea de a abandona. (La pl. n. ABORDAJ/ABORDARE 65 . supleţe. abandonner. – Din fr. – Din fr. 2. – Din dibăcie. -Ă. Renunţare. aberratif. habilitas. -atis. f. lat. aberrans. AGILITÁTE s. -Ă. – Din lat.care este folosit la efectuarea unor calcule aritmetice. ABANDONÁRE. Uşurinţă în mişcări. f. ABERATÍV. -ntis. aberrant. A tăgădui. a se lepăda de cineva sau de ceva.vioiciune. cânepă de Manilla. a nega.obiceiuri. lat. – Din fr. abnegare. ABNEGARE/ABNEGAŢIE ABNEGÁ. – Din fr.) Care este departe de adevăr. 3. s. – Din fr. -e. familiei etc. absurd. abilităţi.) Îndemânare. abacus. lat. abandonări. Renunţare la continuarea participării într-o probă sportivă. abandon. aberanţi. – Din fr. Tabel sau diagramă care permite rezolvarea imediată a unor calcule. aberativi. 1. ABNEGÁŢIE s. părăsire. (Livr. f. vb. (La sg.f. abace. lat. care ţine de aberaţie – Din fr. abaque. ABACA s. abnég. şiretlicuri.sprinteneală. adj. agilitas. Părăsire a unui bun sau renunţare la un drept. ABERANT/ABERATIV ABERÁNT. lat. iscusinţă. f.) Partea superioară a capitelului unei coloane care face legătura cu arhitrava. f. care constituie o aberaţie. 2. Părăsire împotriva regulilor morale şi a obligaţiilor materiale a copiilor. agilité. ABANDON/ABANDONARE ABANDÓN. fr.

abrazivi. n. f. f. -Ă. produs 66 de bacterii. abrazoare. -e. babete. s. privitor la bacterii.: babétă s. BACTERICÍD. BALADÓR. abrasif. B. 1. s. baladere. s. BABETĂ/BAVETĂ BABÉTĂ1. Piesă de angrenaj în formă de ax cu multe roţi dinţate. s. atac al unei nave (de către altă navă). bacterieni. Unealtă alcătuită dintr-un material abraziv (natural sau artificial). bactéricide. bactérien. baladoare. bavete. Platformă cu balustradă pe peretele . Asalt. n. Bandleder. f. n. aborda. ABRAZÓR. (Corp. (se foloseşte. Bărbiţă (1). s. n. s. substanţă) care omoară bacteriile. – Din fr. BACTERIAN/BACTERICID BACTERIÁN. Bucată de piele care umple golul de sub călcâi. abordaje. – Din fr. Acţiunea de a aborda. abordări. baladeur. f.. s. adj. f. – Din germ. 1. -etă. BAVÉTĂ. – V. BALANG/BALANGĂ BALÁNG interj. s. bactericizi. – Din fr. – Din balang.. -e. pentru a reda sunetul unui clopot) [Var. balanga] /Onomat.) Femeie bătrână. bavette. Clopot care se atârnă la gâtul vitelor şi al oilor. n.: -ri-an] – Din fr. – Din fr. s. Ciocnire accidentală între nave ori între o navă şi un obstacol. -Ă. cu ajutorul cărora se schimbă viteza de rotaţie. [Var. s. la încălţăminte. – Babă + suf. babă (I). talangă. (Preparat. adj. ABORDARE. ABRAZIV/ABRAZOR ABRAZÍV. balcoane. BALCON/BALCONET BALCÓN. n. BALÁNGĂ. -Ă. BALADER/BALADOR BALADÉR.] – Din fr. 2. (Fam. De bacterii. material dur) care are proprietatea de a roade prin frecare. [Pr. s. de obicei repetat. n. adj. abordage. -de. bălăngi. folosită la prelucrarea prin aşchiere. sunetul produs de un astfel de clopot.ABORDÁJ.

privitor la cai. bancă1 sau canapea montată 67 .exterior al unei clădiri. A sta (sau a rămâne) în banca sa = a rămâne la locul său. adj. cavalin. balconnet.) Cablaj imprimat = cablaj prefabricat în care conexiunile dintre piesele componente ale unui aparat electronic sunt realizate sub formă de benzi conductoare înguste. -ce. ♢ Obscur. 1. Adj. adj. – Din fr. (În echitaţie) Obstacol natural format dintr-o moviliţă acoperită cu iarbă – Din fr. balcon. bănci. -Ă. -e. f. tainic. n. pentru şcolari. ◊ Expr. Banca apărării = destinate avocaţilor care apără pe acuzaţi. în formă de treaptă. Care aparţine cailor. (De) pe băncile şcolii = (de) la şcoală. n. Banca acuzaţilor = locurile locurile dintr-o dintr-o sală sală de de tribunal tribunal în vehicule.f. 3. banquette. CABALÍSTIC. misterios. Banca ministerială = locurile din parlament rezervate membrilor guvernului.f. C. cabalistici. a sta pasiv faţă de orice iniţiativă. Scaun. CABLAJ/ CABRAJ CABLÁJ s. 2. BANCĂ/BANCHETĂ BÁNCĂ1. 2. BANCHÉTĂ. s. – Din lat. magic. S. BALCONÉT s. cabalistique. de conferinţe etc. cabalini. adv.. caballinus. – Din fr. aşezată deasupra parterului. Parte a unei săli de spectacol. s. 2. Porţiune orizontală. din (sau în) timpul petrecut în şcoală. pe un ocupate de acuzaţi. s. – Din fr. ◊ (Electron. Bancă1 mică (capitonată) fără spetează. 1. banchete. CABALIN/CABALISTIC CABALÍN. – Din fr. Mod de răsucire sau de împletire a firelor pentru a forma un cablu. Denumire ştiinţifică generică dată cailor. a fi docil. comunicând cu interiorul printr-una sau mai multe uşi.◊ Loc. Rasă cabalină. banc. -Ă. 2. 1. Scaun lung pentru două sau mai multe persoane. de obicei cu pupitru în faţă. balcon mic în uşa unui frigorifer. într-o lucrare de terasament. f. Totalitatea cablurilor şi a firelor izolate care constituie conexiunile unei instalaţii sau ale unui aparat de telecomunicaţii. ◊ Expr.

1. Cabrare. cablage. CALAMINĂ/CALAMIT CALAMÍNĂ. -oase. CALCARIC/CALCAROS CALCÁRIC. – Din tc.: -ca-iac] – Din fr. cu două catarge. kayak. calamite. Sport nautic care se practică cu caiacul (1). CABRÁJ. [Pr. – Din fr. – V. Din it. Acţiunea de a cabra şi rezultatul ei. calcareo. cabrage. (II) calculi. s. folosită de eschimoşi. încovoiată la capete. s. circuit imprimat. – Calcar + suf. n. 1. (Rar) Calcic. f. CABLARE/ CABRARE CABLÁRE. cu suprafaţa de alunecare netedă sau în clinuri şi care este condusă cu una sau două padele. 1. s. CABRÁRE. -Ă adj. 2. Ambarcaţie îngustă. caice. motor cu ardere internă. – Din fr. cu pupa şi prora ascuţite. 2. Care conţine calcar. s. cu vele. care se depune pe bujii provocând perturbaţii în funcţionarea motorului. cu înveliş din piele de focă. n. – Din fr. pe într-un etc. calamine. Arbore fosil din încrengătura criptogamelor vasculare. I S. Ansamblu de operaţii matematice făcute cu scopul de a găsi valoarea uneia sau a mai . Ambarcaţie de sport ascuţită la ambele capete. calcaroşi. mai înalte decât restul bordajului. caiace. Ambarcaţie mică. cabraje. f. calamine. s. (I) calcule. care atingea 30 m înălţime. s. CALCUL\CALCULAŢIE CÁLCUL. CALAMÍT s. Evoluţie pe care o execută un avion când îşi măreşte brusc panta de urcare. -OÁSĂ.suport izolant. lungă şi îngustă. Luntre turcească 68 uşoară. Reziduu de cărbune provenit din arderea combustibilului pereţi. CALCARÓS. adj. n. Din fr. cabraj. kayik. cablări. 3. -os. cabla. m. Acţiunea de a cabla şi rezultatul ei. n.. f. cabrări.. m. – V. s. ridicare a unui cal pe picioarele dinapoi. CAIAC/CAIC CAIÁC. n. cabra. CAÍC. 2. 1. s.

S. s. gener. Dac (1). piatră. [Pr. proiect. ◊ Calcul logic = ansamblu de operaţii prin care anumite expresii logice sunt derivate din alte expresii logice. calculus. hornblendă. dacici. DATORA/DATORI DATORÁ. S. gresii etc. n. m. calcul. folosită ca piatră de construcţie. argile. Margine dinţată. DANTELÚRĂ. dacicus. Tranz. dantelării. Contur sinuos care seamănă cu o dantelă. ♦ Fig. rezultată din precipitarea sărurilor organice sau anorganice.. A avea de plătit cuiva o sumă de bani 69 printr-un complex de nisipuri. mamifere. adj. -e. folosit în minele de cărbuni negrizutoase sau în cariere. – Dantelă + suf. s. zimţi etc. adj. f. s. apreciere. 2. 1. danteluri. -Ă.. socoteală. Plan. ◊ (În sintagmele) Calcul grafic = (Mat. – Din fr. I. (Med. -ce. care se formează în anumite organe interne. D. Ornamentaţie arhitectonică constând din crestături. ♦ P. datorez. dentelure. n. socoteală. II.) rezolvare a unor probleme cu ajutorul unor construcţii geometrice.multor mărimi. DACIT\DACITĂ DACÍT s. dacien. -Ă. de obicei cenuşie. dacite. Adj. Cantitate mare de dantele. Totalitatea crestăturilor de pe marginea frunzelor.) DÁCIC. privitor la dacian. Rocă vulcanică alcătuită din cuarţ. colţişori. vb. lat. 2. DACIAN/DACIC DACIÁN. caracterizat prin anumite precum specii gasteropode şi de şi lamelibranhiate. – Din fr.: -ci-an] – Din fr. dacieni. biotit.. DANTELĂRIE\DANTELURĂ DANTELĂRÍE. Concreţiune de forma unei pietricele. f. n. -ărie. 1. Exploziv din grupul dinamitelor. combinaţie. diferite feluri de dantele. 1. feldspat etc. 2. Al treilea etaj al pliocenului din sud-estul Europei. . – Din lat. dacite. – Din fr. Care aparţine dacianului (1). andezin. f. – Din fr. conţinând zăcăminte bogate de petrol şi de lignit. DACÍTĂ s.

ext. a lămuri. (Tehn. vb. lat. A avea o datorie morală sau legală faţă de cineva. emigrez. débitant. .. -Ă. şi f. şi f. décatir. DEBITÓR. şi f. E. datornic. datorat. décanter.I. Adj. în vederea îmbunătăţirii calităţii şi a măririi stabilităţii dimensionale. imerge. debitori. lat. 2. ♦ Fig. Emers IMÉRS. a-i fi îndatorat pentru ceva. A se explica prin. Adj. I. Tranz. scurgând lichidul limpezit după sedimentarea particulelor pe fundul vasului. débiteur. – Din fr. dator. a fi obligat la ceva faţă de cineva. 2. s. s. A aplica ţesăturilor de lână un tratament prin supunerea lor la acţiunea aburului sau a apei fierbinţi. IV] – Din dator DATORI vb. m. /<germ.: datorí vb. – Din fr.Refl. decantez. altceva. EMERS/IMERS EMÉRS ~să (~şi. 1. ♦ A curăţa de impurităţi. (Persoană fizică sau juridică) care datorează creditorului mărfuri sau sume de bani. a fi dator cuiva ceva. în care se află particule solide în suspensie. -OÁRE. (Despre sume de bani) Care se găseşte la debitul2 unui cont. a clarifica. a se expatria. p.. a înlătura murdăria. – Din fr. – V. -te s. ~se) (despre plante) Care are organele dezvoltate la suprafaţa apei. Persoană care vinde într-un debit1 (1). adj. A DECANTĂ/DECATĂ DECANTÁ. -Ă. – Din fr.) Persoană care desface marfă cu amănuntul. A limpezi un lichid tulbure. Refl. [Var.. Intranz. decatez.V. vb. I.sau.. émigrer.) Care este scufundat în lichid. adj. DEBITANT\DEBITOR DEBITÁNT. a avea (pe cineva sau ceva drept cauză. EMIGRA/IMIGRA EMIGRÁ. vb.. imerşi. Tranz. 70 pleca din patrie şi a se stabili (definitiv sau temporar) în altă ţară. m. ♦ (Înv. debitanţi. -oare. m. A avea drept cauză. -se. I. – Din fr. A limpezi. 3. Tranz. debitor. DECATÁ. emigrare.

excepţional. eminens. emotiv. excepţional. I. -ător (după fr. émetteur). immigrare. Care este propriu emoţiilor. emitori. adj. Emiţător radio = radioemiţător. – Din fr. EMINENT\IMINENT EMINÉNT. EMITÓR. EMIGRANT/IMIGRANT EMIGRÁNT.. -Ă. – Din fr. eminenţi. emitter. Adj. adj. immigrer. lat. s. – Din fr. -Ă. mişcător. – Din fr. (Electron. -OÁRE. adj.) Electrod al unui tranzistor. emigrat. s. emigranţi. remarcabil. adj.IMIGRÁ. emoţionali. aparat sau instalaţie care emite unde sonore ori electromagnetice sau impulsii de curent. m. Care se distinge prin calităţi (intelectuale) deosebite. Persoană care imigrează. -Ă. – Din engl. 2. -ntis. lat. n. éminent. -te. -ntis. lat. adj. -te s. IMINÉNT. emisiv. provocat de o emoţie. imigranţi. A veni într-o ţară străină pentru a se stabili aici. să se întâmple (şi nu se poate amâna sau evita). EMOŢIONABIL/EMOŢIONAL/ EMOŢIONANT EMOȚIONÁBIL. immigrant. (Persoană) care emigrează. – Din fr. EMOŢIONÁL. éminent. – Emite + suf. -te. m. emotiv. Care emoţionează. -Ă. remarcabil. iminenţi.: -ţi-o-] – Din fr. émigrant. Dispozitiv. n. S.-Ă émotionnable. – Din fr. adj. care produce o emoţie. émotionnel. -Ă. immigrans. -Ă. Intranz. EMIŢĂTÓR. vb. emiţători. m. imminens. excelent. superior. şi f. ◊ Post emiţător = post de radioemisiune. Care emite. -oare. -te. -te. -Ă. -e. EMOŢIONÁNT. adj. şi f. lat. imigrez. Din fr.. excelent. inevitabil. lat. superior. emoţionanţi. s. care se emoţionează uşor. Care este gata să se producă. adj. -ntis. IMIGRÁNT. -te. imminent. -ntis. eminenţi. EMINENT/EMITOR/EMIŢĂTOR EMINÉNT. 1. eminens. [Pr. Care se distinge prin calităţi (intelectuale) deosebite. 71 .

f. pers. Tranz. a (se) irita. ◊ Facere de bine = binefacere. faktisch. a-şi ieşi sau a scoate pe cineva din fire. Acţiunea de a fabrica.. (< germ. -ic. – Din fr. s. a (se) indispune. (Despre nervi) A produce o stare de excitare a unui organ sau a unui ţesut. a (se) înfuria. Cf. I. FABRICARE/FABRICAŢIE FABRICÁRE s. – Face + suf. A face să-şi piardă sau a-şi pierde calmul.: -ţi-o-] – Din fr. innerver. 3 inervează. –ătură. -Ă adj. ♦ (În credinţele 72 Membru al falangei. şi refl.phalangien FALANGÍST. – Din fr. s. FAMAT\FANAT falangişti. enervez. ♦ Construire. Proces tehnologic de producere a mărfurilor într-o fabrică. émotionnant. m. zidire. mijloc vrajă (făcută de întrebuinţat vrăjitoare în farmecele sale. [Pr. – V. . fabrica. ♦ Naştere. vb. referitor la acţiunea de a crea. FACTIC\FAPTIC FÁCTIC. făcături.n. Acţiunea de a (se) face şi rezultatul ei. geneza. faktisch) FÁPTIC. – Din fr. fabricaţii. s. énerver. – Fapt + suf. adj. faptice. faceri.tulburător. fabrication. (Pop. Care se referă la fapte. în superstiţii) cuiva).. FALANGIAN\FALANGIST FLAGIAN adj. – V. f. unităţi religioase) Creare a lumii de către Dumnezeu. germ. ◊ Facerea sau Cartea facerii = cartea întâi din Vechiul Testament. – Din fr. la întâmplări sau la împrejurări. ENERVA/INERVA ENERVÁ. FĂCĂTÚRĂ. Al falangelor. a alcătui. FABRICÁȚIE. f. F. INERVÁ.Din fr. rus. lat. asemenea industriale. f. Tranz. FACERE\FĂCĂTURĂ FÁCERE. s. phalangiste. vb. a forma. I. Fakticeskii. care înregistrează faptele (fără a le comenta). producţia fabricatio. unei într-o uzină etc. Material faptic. Farmec. face.

adj. familial. (Despre exprimare. adj. fasciculus. ♦ etc. f. -Ă. -e. n..: fascícolă s. gener. [Pr. prevăzut cu ghimpi. limbaj. broşură. – Din fr. adj. stil) Care este folosit în (sau apropiat de) vorbirea pretenţii.1) pe oameni) Simplu. p. -Ă.] – Din fr. G. ◊ (Mat. un capitol dintr-un publicat succesive. trecut2. fascicule. în ♦ Broşură fragmente conţinând o parte. Care aparţine familiei (1). -Ă. ext. – V. FASCÍCULĂ. famaţi. destinat familiei. FAMILIÁR. 1. -te. prietenos. fără despre (Despre atitudini. f. [Var.) ţesut conducător format din fibre care străbat în acelaşi sens părţile unei plante. ireverenţios. FASCICUL\FASCICULĂ FASCÍCUL. fascicule.: -li-al] – Din fr. adj. apropiat. p. despre oameni) Care şi-a pierdut prospeţimea. familiali. adj.: -liar] – Din fr. -e. p. [mal] famé. ansamblu de particule aflate în mişcare ordonată. 2. ♦ Coală de tipografie fălţuită. ofilit. fana. (În sintagma) Rău famat = care are o reputaţie proastă. Care este binecunoscut. Care are ghimpi. -Ă.) Grup de fibre care au aceeaşi aşezare şi aceeaşi distribuţie. comportări obişnuită. -te.) Fascicul de drepte = totalitatea dreptelor care trec prin acelaşi punct fix. ♦ (Anat. n.] – Din fr. ghimpaţi. s. fanaţi. ext. deocheat. ♦ (Bot. obişnuit cuiva. care este fără respectul cuvenit. s. fascicule. ext. mănunchi. Grup format din mai multe elemente de acelaşi fel. ♦ (Fiz. FANÁT. [Var.) Mănunchi de raze luminoase sau vizuale cu secţiune bine delimitată. FAMILIAL/FAMILIAR FAMILIÁL. [Pr. (Despre flori şi legume. fascicule. -Ă.FAMÁT. Fiecare dintre părţile unei opere unice care se publică în etape succesive (urmând a fi reunite într-un tot după apariţia integrală roman a lucrării). p. veştejit. simplu. -te.: fascícol s. aşezate în formă de 73 . familiari. privitor la familie. familier. lat. GHIMPAT\GHIMPOS GHIMPÁT. ◊ Sârmă ghimpată = sârmă (I.

glacialis.) 1. cu sau fără carne. [Pr. adj. f. distant. -oase. -OÁSĂ. de-a lungul căreia alunecă o piesă. – Ghimpe + suf. glastră. s. (Despre acţiuni. Bară fixă. ghimpoşi. glaciari. 1. 74 ghiveciuri. glisoare. 1. Eroziune glaciară. din topirea gheţarilor. îngrăşăminte chimice etc. -e. glaciali. GLACIÁL. 2. scurte şi ascuţite..: -ci-ar] – Din fr.: -ci-al] – Din fr. GLACIÁR. oală. glissière. rece ca gheaţa. bunăvoinţă. nisip. glisiere. prietenie. mraniţă. -Ă. spinos. Vas de lut ars (de formă tronconică). Cu ghimpi. s. turc. GLISIERĂ\GLISOR GLISIÉRĂ. în care se Din plantează flori. dintr-o altă eră) în care gheţarii ocupau regiuni foarte întinse pe pământ şi în care alternau intervalele reci cu cele calde. -e. GHIVÉCI. glacial. güvec.) Creaţie literară. GLACIAR\GLACIAL . muzicală etc. care îngheaţă. ◊ Ghiveci nutritiv = amestec de pământ. rece. 2. -Ă. ♦ Fig. – Din fr. un element mobil etc. Fig. – Din tc. (În sintagma) Perioadă (sau epocă. 2. netedă. 2. Mâncare preparată din tot felul de legume. adj. în care se plantează răsadurile de legume. de material plastic etc. privitor Provenit la această perioadă. [Pr. glissoir. n. De gheaţă. Vas de pământ ars. adj.: -sie-] – Din fr. Lac glaciar.) Cursor. s. ironic. folosit pentru plantarea (în casă a) florilor. -os. (Tehn. (Peior.. (2) (Livr. gener. manifestări ale oamenilor) Lipsit de orice căldură. GHIVECE\GHIVECIURI GHIVÉCI1 ~e n. eră) glaciară = perioadă din era cuaternară (sau p.care sunt fixate alte bucăţi de sârmă.. ♦ Care aparţine acestei perioade. – Ghimpe + suf. -at. GHIMPÓS. Fig. caustic. (1) ghivece. glaciaire. 1. (Rar) Sarcastic. ţepos. n. GLISÓR. de formă tronconică. [Pr. Güveç rezultat în urma acţiunii gheţarilor. lat. eterogenă şi lipsită de valoare.

Care are formă de glob. IMAGINATIV\IMAGISTIC IIMAGINATÍV. – După fr. (Tehn. Care poate fi imitat. imminens. ◊ Filozofia (sau şcoala) imanentă = filozofie care afirmă că existenţa. lat. adj. . adj. Care este propriu naturii obiectului. Spec. -Ă. immanent. -Ă. globuleux. adj. – Din fr. – Din fr. GOMAJ\GUMAJ GOMÁJ s. -e. -e. – Din fr. adj. imaginatif. Care are formă de globule. nedeterminat de o cauză din afară. GUMÁJ. globuloşi. Care este gata să se producă. – Din fr. globulaire. 2. immanens. gommage. imitable. intrinsec. – Din fr. realitatea reprezintă conţinutul conştiinţei. 2. adj. sferic. imitabilis. ♦ (Substantivat. imagistique. imitabili. (Rar) Privitor la imagini. – Din fr. Care aparţine la globulelor globulele sângelui. IMAGÍSTIC. IMITABIL\IMITATIV IMITÁBIL. IMANENT\IMINENT IMANÉNT. inevitabil. imanenţi. globulari. -Ă. I. n. ca urmare a depunerii reziduurilor de ardere. -Ă. cu imagini. -te. Dotat cu o imaginaţie vie. care acţionează din interiorul obiectului. 1. -OÁSĂ. imagistici. adj. adj. gommage. gumaje. lat. -e. s. – Din fr. Acţiunea de a guma şi rezultatul ei. lat. imitativi. imaginativi. -oase. referitor imaginile. să se întâmple (şi nu se poate amâna sau evita). compus din globule. imminent. gumare. IMITATÍV. condiţionat de esenţa sângelui. ansamblu de imagini care există în asemenea creaţii. -Ă. iminenţi. -ce.) Gen de poezie sau de proză în care predomină 75 obiectului. -ntis IMINÉNT. 1. -ntis. (În concepţia idealistă despre lume) Care există şi acţionează prin sine însuşi. de imagini. -Ă. – Din fr. f.GLOBULAR\GLOBULOS GLOBULÁR. GLOBULÓS.) Blocare a segmenţilor în canalele din piston. -Ă. n. -te.

ascuns. lat. – Din fr. -e. -e. -Ă. Acţiunea de a implica şi rezultatul ei. immobilier. care exprimă implorarea. importun.. -Ă. ♦ Care se ocupă de bunuri imobile2. (Livr. IMPLICARE/IMPLICAŢIE IMPLICÁRE. implicatio. IMPENETRÁNT. INOPORTÚN. Care imploră. adj. importuni. implicări. -OÁRE. (Fiz. care nu trădează stările sufleteşti. ♦ (Log. Care nu este sau nu se întâmplă la 76 . care se poate implora. implication. Din fr. f. lat. de nepătruns. immobilis). Agenţie imobiliară. lat. s. adj. IMOBILIÁR. impenetranţi. IMPORTUN\INOPORTUN IMPÓRTUN. IMPENETRABIL\MPENETRANT IMPENETRÁBIL. Care îşi ascunde gândurile sau sentimentele. adj. 2. immeuble (modificat după lat.-e. imitatif. -Ă adj. adj. IMPLORABIL\IMPLORATOR IMPLORÁBIL.: -li-ar] – Din fr. adj. – Din fr. – V. imobiliari. s.) Relaţie între două concepte în care adevărul ori falsitatea unui concept atrage după sine cu necesitate adevărul ori falsitatea celuilalt concept. adj. lat. -te. – Din fr. – Din fr. -e. inoportuni. Persoană. importunus. s. imitativus.) (Persoană) care importunează. impénétrante. impenetrabilis. -Ă. Idee. fizionomie impenetrabilă. Care nu lasă să treacă ceva prin el. -Ă. – Din fr. 1. Care imită (sunete). IMPLICÁȚIE. (Rar) Care nu este penetrant. implicaţii.) Care ocupă un asemenea spaţiu încât exclude de acolo prezenţa oricărui alt corp. de nepătruns. implorateur. – Din fr. implica. IMOBIL\IMOBILIAR IMÓBIL. -Ă. imobile. ♦ Fig. imobil2. IMPLORATÓR. imploratori. (Despre bunuri materiale) Care nu poate fi transportat. Clădire. s. ♦ Fig. [Pr. impenetrabili. -e. fapt urmând în mod implicit din altul sau apărând ca o consecinţă imediată a acestuia. m. – Din fr. implorable. casă (mai mare). De neînţeles. Sentimente impenetrabile. ♦ Prin care nu se poate pătrunde cu privirea. n. impénétrable. -oare. adj. şi f. f.

adj. (Despre vorbire. concis. lat.) Proeminenţă la cornişa unui acoperiş care împiedică prelingerea pe zidul construcţiei a apei de ploaie. -ce. impunător. ♦ (Despre oameni) Care vorbeşte puţin (şi precis). lactaze. imposable. Care poate fi sau care este supus la plata unui impozit. laconici. f. Substanţă organică incoloră. – Din fr. LĂCRIMÁR. nepotrivit. f. lăcrimare. lacrimali.adv. – Din fr. care se extrage din zer. (Arh. -e. adj. -Ă. -Ă. -e. laconique LACONICESC Laconia. lactase. impozabili. folosită în industria de medicamente. inopportun.Din Laconia. succint. LACTAZA\LACTOZĂ LACTÁZĂ. ◊ Glandă lacrimală = glandă din cavitatea orbitală care produce lichidul ce umezeşte ochiul. LACONIC\LACONICESC LACÓNIC. IMPOZABIL\IMPOZANT IMPOZÁBIL. Care impune respect sau admiraţie prin înfăţişare. -Ă.Din mândru. neplăcut. s. – Din fr. L. esc LACRIMAL/LACRIMAR în adj.timpul oportun. plictisitor. – Din fr. imposant. stil) Care se exprimă în puţine cuvinte. solidă. – Din fr. n. comportare. ♦ (Despre oameni) Care incomodează. -te. LACRIMÁL. -ar. – Din fr.) Enzimă care transformă lactoza în glucoză şi galactoză. lactose. cu gust dulce. lacrymal. impozanţi. – Lăcrima + suf. ţinută.ca laconic+suf. LACTÓZĂ s. adj. IMPOZÁNT. scurt. Care se referă la lacrimi. adj. Canal lacrimal = canal prin care lichidul produs de glandele lacrimale se scurge din orbita ochiului în fundul gurii. piesă de lemn ori de metal fixată în acelaşi scop pe partea exterioară de la cerceveaua uşilor şi a ferestrelor. lapidar. LACUNĂ\LAGUNĂ 77 . neoportun. inopportunus. (Biol. s. – Din fr. -Ă.

f. Persoană care a adus contribuţii (deosebit de) valoroase într-un domeniu de activitate. lacune. în integritatea unui lucru. 1. lacune. lamaistico. [Pr. adj. laminaţii s. maeştri. s. s. 1. LAMINARE\LAMINAŢIE LAMINÁRE. n. S. lamaic. şi f. (Rar) Care este lamelleux. – Cf. Adept al lamaismului. LAMAÍSTIC. lacuna. 78 lamellaire. [Pr. laminări. (Anat. -oase. – V.. şi f. lamaişti. machia. Din fr.: -chi-e-] – V. MAESTRU\MAISTRU MAÉSTRU. s. Care are formă de lamele. machieri. maquillage. gol. m. format din lamele. f. -ste. şi f. s. s. adj. – Din fr. f. privitor la lamaism. LAGÚNĂ. laminat. lamina. 2. de lama.: -chi-aj] – Din fr. Spaţiu gol în interiorul unui corp. ♦ Întrerupere involuntară şi penibilă într-un text. lipsă în continuitatea. Care aparţine lamaismului. machiaj. Porţiune din bazinul unei mări sau al unui ocean separată aproape complet de rest printr-o fâşie îngustă de pământ. s. m. – Din fr. -stre. lat. lat. -e. lamele. LAMINÁȚIE. machiaje. lamaïste. Acţiunea de a se machia. LAMAIST\LAMAISTIC LAMAÍST. s. -Ă adj. machiere. a unor idei. lamaist. m. Acţiunea de a lamina şi rezultatul ei. lamelari. l a m i n a . a cărui structură se prezintă sub formă de lamele.LACÚNĂ. M. -Ă. – Din fr. lagune. Referitor la lamaism. Adj. Ceea ce lipseşte pentru ca un lucru să fie bun. adj.) Aşezare a unor elemente anatomice în straturi suprapuse sau concentrice. Din it. -Ă. LAMELAR\LAMELOS LAMELÁR. – -OÁSĂ. Acţiunea de a (se) machia şi rezultatul ei. MACHIAJ/MACHIERE MACHIÁJ. f. fiind . lameloşi. format din LAMELÓS. -Ă. ♦ Fig. desăvârşit. în înlănţuirea unor fapte. f. MACHIÉRE.

abilă. Maestru Emerit al Sportului = cel mai înalt titlu oficial acordat unui sportiv pentru performanţe excepţionale.n. dans. s. 1. de religioase sau protocol să organizeze desfăşurarea unei ceremonii. Maistru (1). – Din germ. pricepută. MAGNIFICIENŢĂ\MAGNITUDI NE persoană care poartă acest titlu. Religie a vechilor persani. formulelor. s. gesturilor etc.. de politice. magii. muzica etc. sport). meseriaş. MAGIE\MAGISM MAGÍE. (fără să aibă un titlu academic).) maestru de concert = primviolonist într-o orchestră. 2. Titlu dat în trecut profesorilor care predau în şcoli discipline ca desenul. 2. mazdeism. calificată întrun anumit domeniu (de obicei muzică. maiştri. 2.. şef al unei şcoli. MÁISTRU. Persoană care învaţă. Persoană care are (şi practică) o meserie. Persoană îndemânatică. practica acestor procedee. m. instruieşte pe cineva. magie. ◊ Concert-maestru sau (înv. ♦ sau într-un atelier. meşter. Maestru în anumite organizaţii etc. Fig. MAGÍSM s. persoană care poartă acest titlu. iscusită.adesea considerată drept îndrumător. persoană care avea acest titlu. Totalitatea procedeelor. persoană care poartă acest titlu. Din fr. 5. de fascinare. f. prin care ar putea fi invocate anumite forţe supranaturale spre a produce miracole. formule etc. maestro. Putere irezistibilă de atracţie. Maestru al Sportului = titlu oficial acordat unui sportiv pentru merite deosebite. – Din fr. Maestru Emerit al Artei = titlu oficial acordat cuiva pentru activitate deosebit de meritorie în una dintre ramurile artei. Persoană competentă. Titlu ierarhic militare. (în special) muncitor calificat care conduce de obicei o secţie productivă într-o întreprindere maestru. creator al unui curent etc. 3. 4. 1. încântare. farmec. ◊ ceremonie ceremonii = persoană indicată prin 79 . – Din it. meister. care adesea instruieşte pe cineva în domeniul respectiv. magisme. persoană care poartă acest titlu. model.

[Var. măreţe. NACRÍT s. s. 2. (Substanţă. -Ă. – Din fr. Nume dat unor vase sau unor ambarcaţii (cu fundul plat) folosite la transportul mărfurilor. n. -inis. n. în special în intervenţiile chirurgicale. mahun. f. (Livr. despre stări fizice) Provocat de un narcotic (1).: mahoánă s.magnificience. narcotici. narcoze. Adj. narcotine. magnitude. – Din fr. N. la încărcarea şi descărcarea navelor. – Din fr. lat. m. nacre.] – Din fr. fast. f. 80 . restr. germ. narcotine. magnitudo. Mărime care indică gradul de intensitate al unui cutremur. narcotique. medicament) care provoacă narcoza. narkotisch. NARCÓZĂ. lemnul acestor arbori. şi a reflexelor.f fr. Grandoare. – Din fr. s. provocată artificial prin acţiunea substanţelor narcotice asupra centrilor nervoşi. acaju.MAGNIFICIENŢĂ s. narcose. cu lemnul de culoare brună-roşiatică. MAHÓNĂ. n. 1. MAHON/MAHONĂ MAHÓN s. folosită în farmacie ca antipiretic şi tonic. confecţionarea mobilelor de lux.. întrebuinţat la foarte rezistent. f. mahonne. diminuarea prin relaxare sensibilităţii pierderea musculară. 2. n. germ. s. magnitudini. Nume dat mai multor specii de arbori din regiunea tropicală a Americii. Adj. (Rar.) Sidef. f. narkose. Stare caracterizată cunoştinţei. NÁCRU s. 1. Mărime stelară. Varietate de caolinit care se află în natură sub formă de cristale lamelare şi se întrebuinţează în industria ceramică. – Din tc. NACRIT\NACRU Substanţă extrasă din opiu. NARCOTÍNĂ. germ. p. mahon. mahone. s. lux. la pescuit etc. s.. s. nakrit. -ce. – Din fr. nacrite. f. adj. NARCOTIC/NARCOTINĂ/NARC OZĂ NARCÓTIC. ieşit din comunDin MAGNITÚDINE. – Din fr.

despre elemente. care aparţine naturii.NARD\NART NARD s. firesc. mai ales despre metale) Care se găseşte în zăcămintele din scoarţa pământului în stare pură. de afectare. 3. Nume dat mai multor specii de plante erbacee originare din regiunea munţilor spec. narturi. ext. Preţ maximal fixat în trecut de autorităţi pentru vânzarea anumitor mărfuri de primă necesitate. 2. adv. care ar exista în afara structurilor sociale. Normă de muncă pe care ţăranii clăcăşi erau obligaţi să o realizeze într-o zi pe moşia boierului. ◊ Bogăţie naturală = bogăţie (necultivată) a solului sau a subsolului. – Din lat. natural (I 4). 5. fibroasă şi foarte aromată. decurgând fie din natura sau raţiunea umană. 2. I. a unei ţări. fără intervenţia omului. Care se referă la natură (1). Himalaia Plantă cu (Nardostachys). 3. Sumă de bani fixată în trecut de autorităţi ca limită maximă a impozitului pe produse. -Ă. fie din voinţa sau raţiunea divină. n. n. Știinţele naturale = ştiinţele naturii. nativus. care se găseşte în natură. Graniţă naturală = graniţă marcată de o apă sau de o formă de relief. NATURÁL. (Despre însuşiri) înnăscut. de rafinament. natură. p. s. ext.. -Ă. 1. natif. germ. Care este generat. fără este efort sau cu constrângere. – Din cuiva. preţ al unei mărfi. pur. adj. 2. nárdos. p. nark. adj. Care concordă. veritabil. pe vite etc. v. necombinată cu alte 2. creat de natură (1). NATIV/NATURAL NATÍV. -e. – Din tc. s. propriu. 4. -e. 1. fr. NART. Care conform nativ. specific înnăscut. cuiva. produs. cu frunze moi şi flori roşii-purpurii iatamansi). ngr. 1. rădăcină scurtă şi groasă. cu 81 . naturali.. substanţe. nativ. Drept natural = (în concepţia unor filozofi) drept considerat ca imuabil şi universal. (Chim.. (Nardostachys Esenţă parfumată extrasă din rădăcina de nard. se potriveşte cu faptele din realitatea obiectivă. m. Care este lipsit de artificiu. natura ◊ (Adverbial) Vorbeşte natural. curat. Adj. care se realizează spontan. simplu. nativi. a unei regiuni. 1.

naturalis.). caracter nativ. 1. ridicând natura la rangul de principiu suprem. naturel. fr. navete. concepţie proprie mişcării socialpolitice a autohtonilor din colonii. care se caracterizează prin observarea riguroasă a faptelor din realitatea 82 obiectivă. II. executării unor lucrări tehnice etc. III. Curent sau tendinţă în artă şi literatură. Vehicul construit. Fireşte. f. 3. f. navis. Teorie etică care întemeiază noţiunea binelui pe un principiu situat în afara moralei (evoluţie biologică.ordinea firească a lucrurilor. S. vas. însuşirea de a fi natural. în scopul efectuării transporturilor de mărfuri sau de oameni. – Din fr. 2. bineînţeles. s. viaţa morală fiind o prelungire a celei biologice. nativisme. 2. prin redarea lor fidelă. naturale. (Adesea Aeronavă. – Din lat. f. vulgare ale naturii omeneşti etc. naturell. nave. urmat spec. it. simplitate. plăcere etc. Concepţie filozofică care exclude supranaturalul. naturalité. naturaleţe. NATURALITÁTE s. naturalisme. (Astăzi rar) Naturaleţe. naturalitas. normal. firesc. nelegitim. 1. moarte bună (din cauza bătrâneţii). Din fr. ◊ Moarte naturală = moarte survenită în chip firesc. NAVĂ\NAVETĂ NÁVĂ. denumire dată acelor sisteme filozofice care atribuie ideilor şi principiilor de activitate umană un caracter înnăscut. Din fr. 1. Adv. desigur. n. 2. prin preferinţa pentru aspectele urâte. ♦ (Despre copii) Născut în afara căsătoriei. 1. lat. nave.. s. n. NATURALISM\NATURALITATE NATURALÍSM s. – Din fr. nativité. care revendică revenirea la puterea local-tradiţională. de determinări) pentru aeronavă f. nave. it. NAVÉTĂ1. zborurile extraterestre. NATIVISM\NATIVITATE NATIVÍSM s. Mărime naturală = (reproducere în) mărime reală a modelului în artele plastice şi în fotografie. Din fr. Instrument de forma unui ac lung cu care se . amenajat şi echipat pentru a pluti şi a se deplasa pe (şi sub) apă. germ. NATIVITÁTE s. n. lat.

în sintagmele) Obiect direct = complement direct. obésique.. adj. adj. (Livr. cu regularitate. (Gram. -e. O.) 1. obèse. s. fileuri. direct sau cu ajutorul mijloacelor de muncă. – Din fr. obiectum. adj. de obicei între două localităţi (relativ apropiate). Parcurgerea de către o persoană a unui drum dus şi întors. obezi.lucrează plase. OBÉZIC. Vehicul de transport în comun care asigură legătura între două puncte relativ apropiate. -Ă. Navette. care produce obezitate. A face naveta. activitatea intelectuală a omului. ♦ (Fil. OBIECTIVĂ/OBIECTIVIZĂ OBIECTÍV. foarte gras. obiectelor. efectuând regulat drumuri dus şi întors. Obiect de inventar = tot ceea ce este sau poate fi inventariat. şi adv.) Ceea ce se află în afara eului. care are o anumită întrebuinţare. 2. ◊ Loc. disciplină de studiu. ţel. ◊ Obiect al muncii = lucru sau complex de lucruri asupra cărora acţionează omul în cadrul procesului de producţie. Obiect (în formă de ladă compartimentată) care serveşte la transportul unor produse alimentare.) Care există în afara . – Din fr. Adj. obezici. La obiect = (despre discursuri. ţintă. lucru care afectează simţurile noastre sau asupra căruia se îndreaptă gândirea noastră. Care aparţine lucrurilor. Element. n. Scop. – Din fr. -e. 2. n. -Ă. -ce. 1. OBIECTUÁL. OBIECT\OBIECTUAL OBIÉCT. (Fil. care există independent de subiect. obiectiv (I 1). 3. Care are natura unui obiect. obiectuali. -Ă. De obezitate. 5. adj. 4. material.. -Ă. ceea ce este cunoscut. 4. 2. [Pr. obiecte. 3. Obiect indirect = complement indirect. s. -e.) în temă. materie asupra căreia e îndreptată gândirea. de obicei prelucrat. obiectivi. Ceea ce formează materia unei discipline. adj. pentru 83 a le modifica potrivit nevoilor sale. Corp solid. I. fără divagaţii inutile. obiectiv. OBEZ\OBEZIC OBÉZ. expuneri etc. Care suferă de obezitate.: -tu-al] – Din obiect. ♦ Conţinutul asupra căruia se îndreaptă cunoaşterea. materie. 1. – Din lat.

Hârtie de valoare purtătoare de dobândă fixă sau premiată folosită de instituţiile procura creditoare mijloace pentru băneşti a-şi din nepărtinitor. să facă sau să nu facă ceva.). un anumit venit fix sub formă de dobândă. sarcină. 3 disponibilităţile populaţiei. s. OBLIGAŢIÚNE s. -onis. care se negociază pe piaţa capitalului fictiv şi care este folosită de stat sau de instituţii publice pentru a-şi procura mijloace băneşti. [Var. 1. obligation. care le sunt îndatorate. n. 2. localitate. independente de conştiinţa omenească şi prin a cărei dezvoltare ia naştere lumea materială.] – Din fr. 3. Hârtie de valoare care conferă posesorului ei calitatea de creditor şi-i dă dreptul de a primi. Cf. ◊ Idealism obiectiv = aspect al idealismului care susţine existenţa unei idei absolute. Refl. ♦ (Concr. subiective. OBLIGAŢIE\OBLIGAŢIUNE OBLIGÁȚIE. Raport juridic civil prin care una sau mai multe persoane au dreptul de a pretinde altor persoane. -iza.f. OBSERVARE\OBSERVAŢIE obiectivizează. 84 . II. obligation. pers. ţel. Reflexiv obiectiv. pentru suma împrumutată. Din lat. f. 1. 2. f. 3. 1. S. (Rar) A căpăta un caracter obiectiv. 2.) Care se referă la obiectul direct sau indirect.) Ceea ce urmează să fie realizat. objectif. vb. Scop. lunetă etc. Porţiune de teren. (Gram. fortăreaţă etc. ţintă. microscop. obligatio. – Din fr. format din una sau mai multe lentile care intră în construcţia unui aparat optic (de fotografiat. Datorie. care prezintă interes în timp de război. obligatio. 3. 3. I. fiind îndreptat spre obiectul studiat. Fig. impresii imparţial. mistice. Hârtie de valoare purtătoare de dobândă fixă. obiectivist (2). OBIECTIVIZÁ. 2. obligaţie. fr.conştiinţei omeneşti şi independent de ea. construit etc. obligaţii. Care are însuşirea de a reda realitatea detaşat de în chip nefalsificat.: obligaţiúne s. îndatorire. ♦ Țintă asupra căreia se execută o tragere sau se lansează bombe. lat. Sistem optic convergent. să dea. – Obiectiv + suf. V.

1. observatio. pământeşti. dojană. PĂPUŞĂ\PĂPUŞOI 85 . constatare. adj. adj. Acţiunea de a observa şi rezultatul ei. (Înv. -EÁSCĂ. palid. Care conţine pământ. – V. ♦ (Rar) Observaţie (3). fr. ♦ Care seamănă cu pământul. -OÁSĂ. Băştinaş. -esc. lat. trupesc. reproş. spec. ◊ Foaie de observaţie = formular în care se notează istoricul şi descrierea bolii. OBSERVÁȚIE. – Pământ + suf. civil. pământean. Bolnav ţinut sub observaţie. -oase. urmărire. s. f. -os. (Despre faţa omului) De culoarea pământului. ext. care constă în înregistrarea unitară a datelor privind caracteristicile unităţilor unei colectivităţi statistice. s. terestru. observare. adj. 1. 3. evoluţia bolii şi fazele tratamentului urmat de bolnav în timpul spitalizării acestuia. ext. pământoşi. 2. 2. studiu. cadaveric. cercetare. ♦ Supraveghere. care are culoarea pământului sau compoziţie asemănătoare cu pământul. examinare. 2. pământeneşti. De pe pământ. specific pământului. cu ochiul liber sau cu aparate optice. Laic. f. omenesc. Prima fază a cercetării statistice. -esc. Procedeu al cunoaşterii ştiinţifice care constă în contemplarea metodică şi intenţionată a unui obiect sau a unui proces.) Autohton.OBSERVÁRE. supraveghere medicală (a unui bolnav). – Pământ + suf. observaţii. PĂMÂNTENESC\PĂMÂNTESC PĂMÂNTENÉSC. -EÁSCĂ. PĂMÂNTÓS. p. pământii. mustrare. 3. autohton.) Cercetare. – Pământean + suf. 1. Remarcă. ♦ P. PĂMÂNTIU\PĂMÂNTOS PĂMÂNTÍU. observation. Propriu omului. PĂMÂNTÉSC. 3. supraveghere executată asupra inamicului şi a obiectivelor lui. observări. – Din germ. observa. livid. adj. – Pământ + suf. în scopul obţinerii unor date. -iu. Obiecţie critică. -ÍE. observation. fizic. rezultatele examenului clinic şi al analizelor de laborator. (Mil. P.

s. I. pătimaşi.) popuşói s. m. 4. s. PENSIE\PENSIUNE PÉNSIE. pasionat. p. -tor. -oi. 5. care se îmbracă pe mână de către mânuitor. ◊ Pensie de întreţinere sau .) 1. 2. înainte de apariţia mătăsii şi a boabelor. stăpânit de o patimă. pentru invaliditate etc. pătimitori. (Reg. (II 2) păpuşoaie. ext. n. Porumb. -e. Loc plantat cu porumb. Unealtă de dogărie folosită la fixarea cercurilor la vase. dirijat de cineva. S. n.: (reg. (Înv. [Var. 6. p. suferind. de frunze etc. -OÁRE. Augmentativ al lui păpuşă (I). alcătuit dintr-un cap şi două braţe... m.. – Cf. (Înv. ◊ Expr. m. lemn etc. 2. de voinţă. Bucată de brânză sau de caş aşezată în tipare de o anumită formă. adj. din lemn etc.PĂPÚŞĂ. -aş. ♦ Fig. S. s. Personaj din teatrul de păpuşi. Jucărie care reprezintă de obicei un copil. Nimfa insectelor. ♦ Epitet dat unei fetiţe (sau unei femei) frumoase. Parte a unor maşini-unelte care serveşte la prinderea sau la susţinerea pieselor de prelucrat sau a sculei cu care se prelucrează. ♦ Care exprimă. s. 1. păpuşi. II.) Care pătimeşte. legătură (de obicei de acelaşi fel) făcută într-un anumit mod. sau care şi-au pierdut susţinătorul şi sunt incapabile de muncă. din celuloid. făcută din carton. figurină cu chip de om. Sumă de bani lunară ce se acordă persoanelor care au ieşit din activitatea profesională pentru limită de vârstă.] – Păpuşă + suf. 86 PĂPUŞÓI. f. confecţionat din pânză. determinat de patimă. n. lat. ♦ Rodul porumbului (ştiuleţi sau boabe). marionetă. rob al unei pasiuni. 1. m. II 1) păpuşoi.. p u p a . – Patimă + suf. I. Om lipsit de personalitate. 3. PĂTIMITÓR. S. trădează patimă. Mănunchi de fire. – Pătimi + suf. 2. şi reg. pensii. ◊ (Adverbial) Vorbeşte pătimaş. (I. 2.. porumbişte. a fi la discreţia cuiva. s. A fi păpuşa cuiva = a se lăsa condus. Rodul tânăr al porumbului în timpul formării ştiuletelui. părtinitor. ext.) Bolnav. II. -oare. adj. PĂTIMAŞ\PĂTIMITOR PĂTIMÁŞ-Ă. f. ◊ Teatru de păpuşi = spectacol în care personajele sunt reprezentate prin păpuşi manevrate de păpuşari. (Adesea substantivat) Cuprins. 1.

[Pr. (Despre strate. Cu mâinile pe ~ decedat. A strânge la ~ a cuprinde. ext.) Casă.) care extrage sau prelucrează petrolul (1).: -si-u-] – Din fr. petroliferi. (Concr. Cu ~ul deschis fără frică. sumă de bani oare se plătea într-un pension pentru întreţinerea unui elev.) Sumă de bani care se plăteşte cuiva care acordă găzduire completă sau numai masă. ◊ Tren (sau vas. f. n. torace. PETROLIER\PETROLIFER PETROLIÉR. ◊ Loc. adj.) = tren (sau vas.) Care conţine petrol (1). tanc) petrolier (şi substantivat. instalaţii. tanc) care serveşte la transportat petrol. -Ă. A ieşi (sau a scoate pe cineva) la pensie = a (se) pensiona. – Din rus. (Despre produse) Care ţine de petrol (1). vb. – Din fr. tehnologice etc. Organ-pereche de 87 Întreţinere constând din locuinţă şi masă (sau numai din masă) pe care cineva o primeşte cu regularitate în schimbul unei sume de bani dinainte stabilite. Cu capul în ~ cu capul în jos. (Concr. aplecat. a îmbrăţişa.) Petrolier. 2. petroliere. PENSIÚNE. privitor la extragerea şi la prelucrarea petrolului. spec. pension. -e. procese . ~ de găină. pensiuni. Boală de ~ tuberculoză pulmonară. în schimbul unei sume de bani.pensie alimentară = sumă de bani pe care cineva trebuie să o plătească unei persoane pe care justiţia îl obligă să o întreţină. luptă corp la corp. – [Pr. A se bate cu pumnii în ~ a se lăuda peste măsură. ◊ Coşul ~ului cavitate toracică. restaurant în care se oferă cuiva. ♦ P. găzduire completă sau numai masă. adj. -Ă.) Subsidiu. adj. s. 1) (la om şi la animale) Parte a corpului cuprinsă între gât şi abdomen.: -li-er] – Din fr. ◊ Loc. care provine din petrol. ♦ (Impr. bogat în petrol. Cu mâinile (încrucişate) la ~ fără a face ceva. 3) la sing. La pensie = care este pensionar. pétrolier. A ţine ~ a rezista. fără treabă. (despre ramuri industriale. PETROLIFÉR. PIEPTURI\PIEPŢI PIEPT1 ~uri n. pensija. spec. 1. ♦ (Înv. regiuni etc. 2) (la unele animale) Carne de pe această parte a corpului folosită în alimentaţie. găzduirea elevilor întrun pension. pétrolifère. Luptă ~ la ~ luptă în care adversarii se află unul lângă altul.

rakete. pigmenta. ♦ Mod specific în care apar colorate celulele. RACHET\RACHETĂ RACHET s.(Livr.Din fr.n. [Pr. pectus. şi care se foloseşte la semnalizări şi la focuri de artificii. pigmentation. (Adesea adverbial) Care pleacă dintrun centru ca razele unui cerc sau ale unei sfere. 1. – Din germ. dispus în formă de raze. producând o lumină puternică (de diferite culori) pe o traiectorie lungă. -Ă. A avea ~ a avea lapte (în perioada de alăptare).. a se încăiera. f. extorsiune.. germ. f. -e. RADIAL\RADIANT\RADIATIV RADIÁL. Din lat. în urma pigmentării. b) a cere cuiva socoteală. a se înşfăca) de ~ cu cineva a se lua la bătaie. versant. Rachetă meteorologică recuperabilă = dotată rachetă1 cu (2) aparate speciale de măsură a parametrilor meteorologici şi de transmitere a informaţiei. . racket 88 RACHÉTĂ1. mamelă. – Din fr. folosită pentru plasarea pe orbite a sateliţilor artificiali şi pe traiectorii stabilite a navelor cosmice. radial. dispus în partea de sus a corpului. Partea din faţă. – V. până la talie a unui obiect de îmbrăcăminte. rus. ţesuturile etc. s. radiar. pigmentaţii.engl. rachete. 4) Coastă de deal sau de munte. Aparat de zbor propulsat prin reacţie directă cu ajutorul unui motor la distanţe foarte mari de Pământ. pigmentări. pigmentaţie. PIEPT2 piepţi m. Pigmentare. radiat. PIGMENTÁȚIE. adj. radiali. ◊ A da ~ a alăpta. pectus PIGMENTARE\PIGMENTAŢIE PIGMENTÁRE.secreţie a laptelui la femei. ◊ Rachetă cosmică = rachetă1 (2) de mari dimensiuni. Proiectil alcătuit dintr-un tub umplut cu materii care se aprind în aer. raketa. folosită pentru investigaţii ale atmosferei până la altitudini de 150 km. /<lat. Faptul de a (se) pigmenta. s. s. 2.) Stoarcerea de bani prin intimitate şi voinţă. ◊ A lua (pe cineva) de ~ a) a sări la bătaie la cineva. f. A se lua (sau a se apuca. ţâţă. sân. R.: -di-al] – Din fr.

adj. [Pr. Locul de separare a unei căi de circulaţie. (Despre corpuri) Care emite radiaţii. -e. rambursez. 1. -Ă. radiativi. Însoţit de emisia unei radiaţii. RADIATÍV. -e. f. radiance. Faptul de a se ramifica. f. radiation. RAMBURSABIL\RAMBURSANT RAMBURSÁBIL. [Pr. [Pr.: -di-a-] – Din fr. care radiază. subîmpărţire. ♦ (Concr. vb. 2. I. Care poate (sau trebuie) să fie rambursat. radiatif. RADIANŢĂ\RADIAŢIE RADIÁNŢĂ. ansamblul particulelor emise de un corp. – V. (despre ochi.: -di-an-] – Din fr. s. electromagnetice etc. s. ♦ ramificare. 2. RAMIFICARE\RAMIFICAŢIE RAMIFICÁRE. sau de particule care se propagă sub formă de raze în toate direcţiile. 89 . SAŞIU\ŞASIU SAŞÍU. ramificaţii. ♦ A trimite. 1. – Din fr. ramifica..: -di-a-] – Din fr. adj. Tranz. A restitui cuiva o sumă de bani datorată. 1. 3. remboursable. radianţe. f. S. (Despre energie) Care se răspândeşte prin radiaţii. – Din fr. Mărime fizică egală cu raportul dintre fluxul de lumină emis de suprafaţa unui corp şi aria acestei suprafeţe.RADIÁNT.) Parte desfăcută întreg. Formare tulpinile dintr-un a şi ramurilor rădăcinile ramură. subdiviziune. rambursabili. Care ţine de radiaţie. laterale la plantelor. adj. privire) cruciş. radiant. -Ă. braţ. ramification. adj. a da înapoi (prin ramburs). 2. (Despre oameni) Care se uită cruciş. în două sau în mai multe ramuri.: -di-ant] – Din fr. – Din fr. RAMIFICÁȚIE. -Ă. radiere. f. s. [Pr. RADIÁŢIE. RAMBURSÁ. rembourser. lumină etc. radianţi. bazaochi. zbanghiu. -te. radiaţii. s. care se referă la radiaţie. Despărţitură. Emisie de unde sonore. ramificări. -ÍE. saşii. a unor conducte etc. Care priveşte raportul dintre cantitatea de căldură primită şi cea cedată de pământ într-o perioadă determinată. (fiecare (secundare) dintre) formate despărţiturile prin această separare.

2. 1. -ie adj. Cadru rigid de rezistenţă care se montează pe osiile unui vehicul cu tracţiune mecanică şi care susţine caroseria. oboseală. ext. – V. SATURÁŢIE s. [Acc.] – Din tc. châssis. s. Faptul de a satura. s. SATURARE\SATURAŢIE SATURÁRE. Acţiunea de a săgeta şi rezultatul ei. satyre. lat. 1. [Var. şasi. stare a unui sistem chimic. în legătoria de cărţi. stare a unei soluţii în care nu se mai poate dizolva o nouă cantitate din substanţa dizolvată. m. f. reprezentată printr-o fiinţă cu corp omenesc acoperită cu păr. fizic sau tehnic pentru care o anumită mărime caracteristică a atins valoarea ei maximă. s. Cuţit mare de bucătărie. saturation. întrebuinţate în industrie. satura. – Din fr.: şaşíu.încrucişat. stare a unui mediu gazos în care nu se mai poate evapora o nouă cantitate dintr-un anumit lichid. cu coarne şi picioare de ţap (sau de cal). p. ◊ Loc. satâre. care personifica instinctele brutale. – Din tc. şi: sátir] – Din fr. SATẤR. 90 . satyrus. plictiseală. şasiuri. f. ŞASÍU. -onis. dezgust care decurge dintr-o astfel de stare. s. săgeta. Nume purtat de diferite tipuri de rame sau de cadre. 2. la nivelul de la care cineva nu mai poate suporta. f. Secure folosită în trecut ca armă de luptă sau ca unealtă a călăului. lat şi greu. – Din fr. Până la saturaţie = a) până la completarea tuturor valenţelor libere. scurt. SĂGETARE\SĂGETĂTURĂ SĂGETÁRE. SATIR\SATÂR SATÍR. Stare de intensitate maximă a unui fenomen. în tipografie etc. satiri. lat. n. saturatio. săgetắri. saturări. b) fig. ♦ Epitet dat unui om cinic şi desfrânat. Fiecare dintre divinităţile rustice din mitologia greacă. pentru tocat carne etc. – V. Stare a unui compus chimic care nu mai conţine valenţe libere şi deci nu mai poate adiţiona alte elemente în molecula lui. 2. adv. n. s. satisfacere maximă a cuiva. satir. pentru spart oase. 1.

germ. întrebuinţate în scopuri industriale (ca straturi termoizolatoare. Lovitură de săgeată. TABÉLĂ. destrămate dintr-o şi scămoşate întrebuinţate la pansamente. în loc de vată sau tifon. rezultate în cursul proceselor tehnologice din filaturi. Cf. executat în cadrul unei tipărituri. pe pătrunzătoare. scuame. Ansamblu de termeni.SĂGETĂTÚRĂ. 2. ♦ (Cu sens colectiv) Fibre textile foarte scurte şi subţiri. SCAMĂ/SCUAMĂ SCÁMĂ. squame. Tehn.– Din lat. 3.) Congestie cerebrală. TABEL\TABELĂ TABÉL. ◊ Tabelă valorile tabelle.. s. tabelle. 1. prin observaţii sau experienţe. p. numere şi simboluri aşezate în linii şi coloane. s. (La pl. Fig. nec.) Puf al unor plante. rană provocată de o săgeată. care Durere străbate vie. n. 3. tablă1 (4). f. ♦ numerice obţinute prin calcul. s. – Et.) Strat epidermic subţire care se descuamează în unele boli eruptive şi de logaritmi = tabelă matematică în care sunt cuprinse funcţiilor exponenţiale elementare. ext. tabele.) Serie de anumit scop. junghi. ♦ (Pop. tabele. s. (Înv. în anumite boli de piele. Fir subţire şi scurt.) Nume dat mai multor boli. TABELAR\TABULAR 91 neaşteptate o parte a corpului. -tură. unui valori introduse în rubrici cu specificaţii amănunţite. f. 2. SCUÁMĂ. pentru uşurarea unor calcule sau pentru obţinerea unei clasificări.) 2. (Med. – Săgeta + suf. care se manifestă prin dureri acute de cap. f. Tragere cu arcul. – Din lat. în şiruri şi coloane. 1. pentru a servi (Mat. de lână sau de mătase). destrămat dintr-o ţesătură (de bumbac. Foaie cuprinzând nume. tabella. cifre şi date. cu sens colectiv) pânză Fire uzată. ochi.) Tablou (I 1). tablou (I 5). săgetături. privelişte. 1.. scame. s. (Înv. T. 1. planşă. f. săgetare. la fabricarea vatei medicinale etc. germ. – Din fr. tabel (1). ♦ (Pop. fig. s q u a m a . nas măsele etc. tabella. . la oameni şi animale. lat. aranjate într-o anumită ordine.

TALON\TALONETĂ TALÓN. taloane. -e. Monedă de aur sau de argint. (Tehn.) Diferenţă tabulară = adaosul pe care îl primeşte logaritmul unui număr de patru cifre. ◊ (Adjectival) Material tanant.TABELÁR. adj. 3. când acest număr creşte cu o unitate. Unitate de măsură pentru greutăţi. În formă de tabel (1). anorganică sau organică. despre un material) Care se prezintă sub formă de plăci. taciturni. Partidă la unele jocuri de cărţi. TAVÉRNĂ. tacite. s. pe o tablă1 sau în coloanele unui registru. de mărime variabilă. – Din sl. 2. ext. taverne. Parte a unei foi dintr-un registru. ◊ (Mat. marcată printr-o ţesătură mai deasă. TALANT\TANANT TALÁNT. m. n. care rămâne la cotor după ce s-a rupt partea detaşabilă. 2.f. taciţi. tabelari. 92 TACITÚRN. tannant. dar care este subînţeles şi admis ca atare. Din lat. -e. 1. (Despre un acord. talanţi. TACIT\TACITURN TACÍT. – Din fr. lat. 4. o convenţie. – Din fr. TANÁNT. 2. tabulaire. taciturnus. 1. 1. lat. -Ă. -Ă. adj. adj. naturală sau sintetică. tacitus. Care vorbeşte puţin. – Din fr. Cârciumă sărăcăcioasă. care are proprietatea de a tăbăci pieile crude. posac. -Ă. tananţi. – Din fr. taberna. – Din fr. murdară şi întunecoasă (instalată de obicei la subsol). tăcut din fire. Substanţă chimică. dintr-un chitanţier. TABERNĂ\TAVERNĂ TABÉRNĂ s. Fiecare dintre cele . ◊ Tipărire tabelară = sistem de tipărire (folosit înainte de descoperirea literelor mobile) cu ajutorul unor tăbliţe de lemn pe care era gravat textul.) Care nu este exprimat formal. taverne. o înţelegere etc. materie primă naturală care conţine o astfel de substanţă. folosită în Grecia antică. -e. m. închis în sine. s. talanŭtŭ. p. tabellaire. Prăvălie din vechea Romă. – Din fr. taciturne. TABULÁR. cu valoare variabilă. adj. -te. folosită în Grecia antică. Care este înscris pe o listă. tabulari. Parte a ciorapului care acoperă călcâiul. f. -Ă. dintr-un bonier etc. s.. s.

adj. Canal de lemn sau tablă pus de-a lungul streşinii caselor. Inflorescenţă în care pedunculii fiecărei floricele pornesc din acelaşi punct şi se ridică la aceeaşi înălţime. uluce. – Din lat. 1. oluk. – Din lat. Jgheab făcut din scânduri ori scobit într-un trunchi de copac sau în piatră. Gard din scânduri. 2. umbella. ♦ Canal. pentru a aduna şi a conduce spre burlane apa de pe acoperişuri. ÚLTIMO adv. umbele. şi fam. ♦ Jgheab prin care curge (la moară) făina măcinată. valorice). talon. f. -e. fr. – Din lat.două margini îngroşate şi întărite ale anvelopei unei roţi. n. 1. f.) În ultimul rând. lăptoc. Care este cel din urmă (dintr-o serie de elemente spaţiale. TALONÉTĂ. temporale. -Ă. în urma unei serii. ombelle. U. n. ULUC\ULUCĂ ULÚC.. în ultimă instanţă. ULTIM\ULTIMO ÚLTIM. it. s. uluci. [Var. talonnette. ♦ Bucată de stofă. Scobitură. din care se 93 . ca pânza unei umbrele. Jgheab de scânduri prin care curge apa pentru a pune în mişcare o moară. 4. f. ♦ Branţ. ultimo. s. ultimo. 3. s. UMBELĂ\UMBRELĂ UMBÉLĂ. pentru a asigura rezistenţa îmbinării. – Din tc. ◊ Ultima oră = rubrică având cele mai noi ştiri dintr-o gazetă. şanţ făcut de-a lungul unei piese de lemn.] – Din fr. ultimi. ULÚCĂ. ultimus. cusută la manşetă sau la marginea de jos a pantalonilor pentru a evita uzura în acel loc. 2. talonete. – Probabil refăcut din uluce (pl. lui uluc). care se află la sfârşit. Bucată de carton fixată în dreptul călcâiului la un obiect de încălţăminte. – Din fr. s. ţeavă pentru captarea şi scurgerea apei dintr-un izvor.: talonét s. pentru a se putea îmbina cu altă piesă. (Livr. adapă vitele sau în care li se pune nutreţul. A sosit ultimul. scoc (1). zăplaz. Scândură groasă întrebuinţată în construcţii. Ultima carte. mai ales la facerea gardurilor şi a împrejmuirilor.

UMBRÉLĂ, umbrele, s. f. Obiect alcătuit dintr-o pânză care se poate strânge sau întinde (în forma unei calote sferice) prin intermediul unor spiţe metalice fixate radial pe un baston, destinat să apere de ploaie sau de soare. – Din fr. ombrelle (după umbră). UMBLĂREŢ\UMBLĂTOR UMBLĂRÉţ, -EÁŢĂ, umblăreţi, -e, adj. (Fam., depr. sau ir.; despre oameni) Căruia îi place să umble mult, să se plimbe (fără rost), să hoinărească. – Umbla + suf. -ăreţ. UMBLĂTÓR, -OÁRE, umblători, -oare, adj., s. m., s. f. 1. Adj. (Rar) Care umblă. ◊ Pod umblător = bac. 2. S. m. Ostaş dintr-un corp de curieri pentru Polonia şi Ucraina al domnilor moldoveni. 3. S. f. Compartiment dintr-o amenajat lucrare minieră subterană circulaţia pentru

potrivit căreia funcţiile organismului sunt reglate de umori. – Din fr. humoral. UMORÍSTIC, -Ă, umoristici, -ce, adj. Care conţine sau exprimă umor; care provoacă umorul; vesel, hazliu. – Din fr. humoristique. URBANISTICĂ\URBANITATE URBANÍSTIC, -Ă, urbanistici, -ce, s. f., adj. 1. S. f. Știinţă al cărei obiect îl constituie sistematizarea aşezărilor omeneşti existente şi proiectarea de aşezări noi; urbanism. 2. Adj. Care ţine de urbanistică (1), privitor la urbanistică; edilitar. – Urban + suf. -istic sau urbanist + suf. -ic. URBANITÁTE s. f. (Rar) Atitudine, comportare plină de politeţe, de bunăcuviinţă; urbanism. – Din fr. urbanité, lat. urbanitas, -atis. V. VACCIN\VACCINĂ VACCÍN, vaccinuri, s. n. 1. Produs biologic preparat din germeni patogeni sau din secreţii microbiene, care se administrează prin injecţii sau pe cale bucală unui om sau unui animal în scop preventiv (pentru a căpăta imunitate împotriva bolilor
94

personalului. 4. S. f. (Pop.) Closet (rudimentar). – Umbla + suf. -ător. UMORAL\UMORISTIC UMORÁL, -Ă, umorali, -e, adj. Care aparţine umorilor, care se referă la umori. ◊ Teorie umorală = teorie

infecţioase)

sau

curativ.

2.

s. f. Acţiunea de a valoriza. V. valoriza. VARIANTĂ\VARIANŢĂ VARIÁNTĂ, variante, s. f. 1. Aspect (uşor) schimbat faţă de forma de bază, tipică a unui lucru, a unei lucrări, a unui text, a unei acţiuni. ♦ Spec. (Lingv.) Formă a unui element lingvistic care diferă de aspectul tipic, obişnuit al acestui element. 2. Drum care ocoleşte (pe o anumită porţiune) traseul principal, ajungând în acelaşi punct final. [Pr.: -ri-an-] – Din fr. variante. VARIÁNȚĂ, varianţe, s. f. 1.

Administrare a unui vaccin (1); vaccinare. 3. (Concr.) Urmă, semn, cicatrice rămasă pe corp în urma administrării unui vaccin (1). – Din fr. vaccin, lat. vaccinus. Cf. it. vaccino. VACCÍNĂ, vaccine, s. f. Boală infecţioasă caracterizată pustule a virotică prin căror a bovinelor, unor se prezenţa serozitate

inoculează la om pentru a-i crea imunitate faţă de variolă. – Din fr. vaccine. VAGANT-VAGIL VAGÁNT, vaganţi, s. m. Poet

Numărul factorilor unui sistem fizicochimic care pot varia independent fără ca numărul de faze să se modifice. 2. Media aritmetică a pătratelor abaterilor valorilor individuale ale unui şir statistic de experienţe, de la media aritmetică a şirului respectiv. [Pr.: -ri-an-] – Din fr. variance. VARMETRU\VAROMETRU VARMÉTRU, varmetre, s. n.

medieval de limbă latină, rătăcitor, care cânta bucuria de a trăi; goliard. – Din fr. vagant. VAGÍL, -Ă adj. (Biol.; despre

organisme vegetale sau celule) Care se poate deplasa într-un mediu dat. Din fr.vagile VALORIFICARE\VALORIZARE VALORIFICÁRE, valorificări, s. f. Acţiunea de a valorifica. – V. valorifica. VALORIZÁRE, valorizări,

Instrument pentru măsurarea puterii electrice reactive în reţelele de curent

95

alternativ. – Din fr. varmètre, engl. varmeter. VAROMÉTRU, varometre, s. n.

vegetal = pulbere neagră foarte fină care se obţine prin pulverizarea cărbunelui de lemn şi care are întrebuinţări în medicină. – Din fr. végétal. VEGETALÍN ~uri n. 1) Substanţă grasă şi vâscoasă, obţinută din ulei vegetal şi folosită în alimentaţie. 2) tehn. Specie de argilă întrebuinţată la decolorarea uleiurilor. Din fr. végétaline. VENERIAN\VENERIC VENERIÁN, -Ă, venerieni, -e, adj. Veneric. [Pr.: -ri-an] – Din fr. vénérien. VENÉRIC, -Ă, venerici, -ce, adj. (Despre boli) Care se răspândeşte prin contact sexual; care afectează organele genitale; venerian. – Din germ. venerisch. Z. ZAHARAZĂ\ZAHAROZĂ ZAHARÁZĂ s. f. enzimă din sucul intestinal care descompune zaharoza în fructoză şi glucoză; invertază, sucrază. Din fr. saccharase. ZAHARÓZĂ, Substanţă
96

Contor electric pentru măsurarea în varore a energiei electrice reactive. – Var. (după alte surse) varormetru. – Din fr. varheuremètre. VASECTOMIE\VASOTOMIE VASECTOMÍE s. f. (med.) rezecţie a canalelor vasectomie. secţionare deferente. chirugicală Din s. a fr. f.

VASOTOMÍE

vaselor

deferente. Din fr. vasotomie. VĂRAT\VĂROS VĂRÁT s. n. 1. Faptul de a văra. 2. Taxă care se plătea în trecut pentru păşunatul vitelor pe locul cuiva în timpul verii; văratic (II 2) – V. văra. VĂRÓS, -OÁSĂ, văroşi, -oase, adj. Care conţine var, calcaros; cu aspect de var. – Var + suf. -os. VEGETAL\VEGETALIN VEGETÁL, -Ă, vegetali, -e, adj. 1. Care ţine de plante, privitor la plante, de plante. ♦ (Substantivat, f.) Plantă. 2. Extras din plante. ◊ Cărbune

zaharoze, clasa

s.

f.

din

zaharurilor,

s. s. zâzanii. [Pr. saccharose. Instrument folosit pentru determinarea concentraţiei unei soluţii de zaharoză. s. zaharimetre. zaharometre. – Din fr. n. [Pr. cu gust dulce. zodieri. s. f. s. f. Instrument folosit pentru determinarea concentraţiei soluţiilor de zahăr prin măsurarea densităţii lor.formată din combinarea unei ZÂZÁNIE1. ZODIAR\ZODIER ZODIÁR. saccharomètre. cu frunze liniare alungite. f. zizánia (pl.: zâzánie s. [Var. Intrigă. m.] – Din ngr. cultivată ca plantă furajeră şi ornamentală (Lolium perenne). zodiare. solubilă în apă şi cu mare valoare nutritivă. zizanii. – Din fr. (Pop. -ar. n. ZAHAROMÉTRU. lui zizánion). Plantă erbacee din familia gramineelor. – Din ngr. utilizat în special în industria zahărului.) Cititor în stele care prezice soarta cuiva interpretând zodia în care acesta s-a născut. ZAHARIMETRU\ZAHAROMETR U ZAHARIMÉTRU.: -di-er] – Zodie + suf. cu spicul asemănător cu cel al pirului. zizánia 97 . – Din fr. ZODIÉR. gâlceavă. ZIZANIE\ZÂZANIE ZIZÁNIE. vrajbă.: -di-ar] – Zodie + suf. saccharimètre. Zodiac (2). astrolog. -ar. s. molecule de fructoză cu o moleculă de glucoză. discordie. n.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->