P. 1
Psihopedagogie Speciala Programa Titularizare

Psihopedagogie Speciala Programa Titularizare

|Views: 865|Likes:
Published by Daria Arin

More info:

Published by: Daria Arin on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

- Bucureşti 2010

2 . medicină şi sociologie. 5620/ 11. la disciplina Psihopedagogie Specială. educării. integrării copiilor cu cerinte educative speciale (CES). NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care doresc să participe la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învăţămantul preuniversitar. profesor logoped.Anexa nr. Aspecte fundamentale vizate de programă    Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice fundamentale şi a tendinţelor în psihopedagogia specială. Evaluarea şi monitorizarea dezvoltării psihointelectuale şi socioafective a elevilor cu CES. Psihodedagogia specială este o ştiinţă interdisciplinară la conflueţa dintre psihologie.2010 A. ca o consecinţă a procesului de învăţământ desfăşurat în şcoala specială sau în şcoala de masa pe tot parcursul şcolar. absolvenţi ai facultăţilor de profil.11. pedagogie. profesor-educator. Cadrele didactice care participă la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar la disciplina Psihopedagogie Specială pot ocupa următoarele posturi/catedre:      profesor de psihopedagogie specială. în vederea proiectării şi implementării de acţiuni cu caracter formativ şi corectiv-terapeutic pentru o inserţie/reinserţie psihosocială eficientă. Prezenta programă de concurs este elaborată în acord cu legislaţia în vigoare şi cu programele şcolare care se aplică în învăţământul special. având ca scop pregatirea şi evaluarea capacitatilor şi competenţelor acestora. compensării/recuperării. profesor psihopedagog.  Creşterea calităţii actului educational prin perfecţionarea resursei umane în domeniul educaţiei speciale. care se ocupă de cunoşterea complexă a persoanelor cu cerinţe educative speciale. 2 la OMECTS nr. Cunoaşterea specificului învatarii. profesor itinerant/de sprijin.

diferenţiate. structură. Rolul şi locul psihopedagogiei speciale în cadrul ştiinţelor educaţiei. Capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. Actualităţi şi perspective II. 5620/ 11.Anexa nr. COMPETENŢELE SPECIFICE PROFESORULUI PSIHOPEDAGOG Competenţele şi conţinuturile din programă sunt proiectate în conformitate cu abordarea curriculară sistemică. Capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi. 3.2010  Proiectarea şi implementarea activităţii specifice. finalităţi. TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ I. cunoşterea documentelor şcolare reglatoare.compensatorii. în toate tipurile de activităţi. C. intermultidisciplinar.statutul interdisciplinar şi relaţiile acesteia cu psihologia. Înţelegerea principiilor didacticii generale şi specifice. Psihopedagogia specială . B. Cadrul conceptual şi terminologia specifică 1. de cooperare stimulativ. Capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic trans-. desfăşurate cu elevi/copii/tineri cu CES.conţinut. interactiv.11. 2. de creştere a eficienţei rezultatelor activităţilor didactice. Psihopedagogia specială . în funcţie de particularităţile biopsihosociale ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES de integrare şcolară şi socială a copiilor cu deficienţe în şcoala publică sau în comunitate. pedagogia şi alte ştiinţe. 2 la OMECTS nr. Capacitatea de a utiliza strategii terapeutice recuperativ. Capacitatea de a construi un climat educativ.  Dezvoltarea competenţelor metodice şi metodologice ale cadrelor didactice din invatamantul special şi special integrat. Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienţe şi 3 . în realizarea activităţilor didactice şi vizează:       Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice.

2010 1. 1. 3. Structura şi formele de manifestare a dizabilităţi. 2. Rolul factorilor endogeni şi exogeni în modificările morfofuncţionale ale sistemului nervos central. abilităţilor şi competenţelor de bază ale acestuia. Evaluarea complexă şi diagnosticarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale. 3. Etapele dezvoltării ontogenetice şi caracterizarea lor în plan psihosomatic. Fişa psihopedagogică-instrument de evaluare continuă şi intervenţie personalităţii copilului/tânărului cu recuperatorie. Individualizarea comunicării pe tipuri de deficienţe. 2. IV. Particularităţile dezvoltării psihofizice şi sociale ale copiilor/tinerilor cu dizabilităţi. Trăsături de specificitate ale evoluţiei psihofizice a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi. Factorii care condiţionează dezvoltarea copilului/tânărului. 4 .11. V. Relaţia dintre factorii ereditari. factorii de mediu şi factorii educaţionali. Cauzele şi frecvenţa diferitelor tipuri de deficienţe. 1. adaptare. 2 la OMECTS nr. 2. Raportul specific dintre aceştia în cazul copiilor/tinerilor cu CES. ale analizatorilor şi ale aparatului fonoarticulator. 3. Factorii şi etapele dezvoltării copilului/tânărului cu dizabilităţi 1. Consecinţe ale manifestării deficienţei în procesul de dezvoltare. III. 2. Evaluarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale-activitate continuă şi complexă în scopul identificării aptitudinilor. integrare socială a copiilor. 5620/ 11.Anexa nr. Evaluarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale în contextul intervenţiei educaţional-recuperatorii.

b) Conţinutul activităţilor cognitive. b) Modalităţi de realizare a jocului. Structura generală a exerciţiilor şi activităţilor.Anexa nr. 2. Ludoterapia a) Jocul ca proces de învăţare şi de recuperare în cadrul acţiunii de terapie educaţională integrată. Forme de manifestare a tulburărilor de limbaj şi terapia limbajului. asocierea. 1. VII. 5 . Terapia ocupaţională a) Terapia ocupaţională. g) Activităţi de consolidare a achiziţiilor dobândite prin activităţi complementare de stimulare/dezvoltare cognitivă . c) Jocuri didactice şi activităţi de loisir realizate cu copiii/elevii cu CES în avtivitatea de învăţare şi în terapia educaţională integrată. Elementele diferenţiale faţă de activitatea de predare.11. Rolul şi funcţiile terapiei ocupaţionale.2010 VI. 2. f) Formarea. Tulburări ale limbajului oral şi scris. dezvoltarea. corectarea defectelor neuromotorii. Terapii specifice de compensare şi învăţare a limbajului: terapia tulburărilor de limbaj. corespondenţa unu la unu. orientarea spaţială şi mobilitatea. educaţia vizualperceptivă. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. psihoterapia comportamentală. c) Activităţile educaţional-terapeutice şi rolul acestora în organizarea cunoaşterii. Modalităţi şi tehnici ale activităţilor educaţional-terapeutice 1. restructurarea proceselor-activităţilor psihice prin exerciţii senzorio . Valenţe educative ale jocului.a. Tulburările de limbaj. gruparea. b) Desfăşurarea procesului de terapie ocupaţională.motorii şi perceptive şi importanţa acestora în învăţare. e) Structurile de activitate pentru formarea conceptelor fundamentale: sortarea. ş. 3. ordinea numerică. Stimulare cognitivă a) Rolul activităţilor cognitive în educaţia specială a copiilor/elevilor cu CES. audiologia educaţională şi tehnologică. d) Formarea abilităţilor senzorial-perceptive. demutizarea.

igienă pesonală. Obiective si structuri de activităţi educaţional-terapeutice. VIII. deprinderilor şi capacităţilor în vederea integrării socio-profesionale a copiilor/tinerilor cu CES 6 . e) Corelarea conţinuturilor din sfera abilitării manuale cu formarea şi consolidarea componentelor de profesionalizare.Anexa nr. Conceptele de integrare şi incluziune. Forme ale integrării. c) Formarea comportamentului social: competenţe sociale.11. utilizarea resurselor comunităţii. d) Conţinutul. Formarea autonomiei personale şi sociale a) Autonomia personală şi socială şi integrarea în comunitate. Modalităţi de favorizare a integrării copiilor cu deficienţe în şcoala de masă prin: depistare precoce a deficienţei. b) Conţinutul. b) Formarea comportamentelor de autoservire. Integrarea copiilor/tinerilor cu CES în şcoala de masă 1. IX. Integrarea socială. Obiective şi instrumente de evaluare. 5. 2 la OMECTS nr. Obiective şi structuri de activităţi educaţional-terapeutice. mobilitate în comunitate. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor. debut şcolar în şcoala de masă. Terapia psihomotricităţii şi abilitarea manuală a) Activitatea motorie şi învăţarea. 2. 4. securitate. d) Metodologia terapiei educaţionale a psihomotricităţii. educaţie preşcolară. deplasare. obiectivele şi modalităţile de evaluare a activitaţilor de abilitare manuală. trasee educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de deficienţă. Strategii educaţional terapeutice. 3. obiectivele şi valenţele educaţional-terapeutice ale diferitelor tipuri de activităţi de terapie ocupaţională. 5620/ 11. c) Structura psihomotricităţii. Limitele integrării şcolare.2010 c) Tipuri şi forme de organizare a terapiei ocupaţionale. deplasare. intervenţie timpurie.

2000 5. Caraman Lucia. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Poliorom. Iaşi. Bucureşti. 2008 6. Bucureşti. Ghid de dezvoltare. Editura Didactică şi Pedagogică. Editra Aramis. 1999 7 . Juliette. Chassey D. Integrarea socioprofesională a copiilor/tinerilor cu CES D. Polirom. Caracteristicile şi rolul abilităţii manuale în achiziţionarea principalelor abilităţi şi deprinderi necesare profesionalizării. 1978 12. 2000 7.A. 1997 14. Green Cristofer. Bucureşti. 2005 8. 5620/ 11. Editura RAR.11. Ghid practic pentru învăţământul deschis la distanţă. Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. 2006 9. Editura Polorom.BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 1. 1983 4. Mihăiescu Vasile – Psihoterapie şi psihosomatică. Gherguţ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială. Caraman Alexandru – Metodologia procesului demutizării. Boşcaiu Emilia – Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniţele de copii. Editura Academiei. Chee Kit – Să inţelegem ADHD. Timpul. Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi mintale. Iaşi. Iaşi. McInnes J. Mitrofan Nicolae– Testarea psihologică a copilului mic. Iaşi. Editura Polorom. Bucureşti. 2. Editura Polirom.M. Bucureşti. 1996 13. Bucureşti. 1975 11. 1973 3.2010 1. Gherguţ Alois. Ionescu Şerban – Adaptarea socio-profesională a deficienţilor mintal. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. Bucureşti. Stănică Ilie – Evaluarea copiilor cu CES în perspectiva integrării.Anexa nr. 1998 2. Iaşi. Editura Semne. 2009 10. Neamţu Cristina – Psihopedagogia specială. Reşiţa. EditPress Mihaela SRL. 2 la OMECTS nr. Boici Gherghina. 3. Treffry J. Brignone Sylvie – Terapie comportamentală şi cognitivă a tulburărilor de ritm şi fluenţă. Editura Didactică şi Pedagogică. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice. – Copilul cu surdocecitate. Activităţi de formare a competenţelor necesare pregătirii pentru viaţă. Kulcsar Tiberiu – Factorii psihologici ai reuşitei şcolare. Bucureşti.

vol. 1999 23. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. 1981 30. 2004 31. Timişoara. II. Editura Didactică şi Pedagogică. Şchiopu Ursula. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap. Stănică Ilie. Editura Didactică şi Pedagogică. 1972. I. 1998 27. Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă. Cluj Napoca. vol. Popa Mariana. 1998 8 Editura Editura Pro . Bucureşti. 2001 24.Anexa nr. Ungureanu Dorel – Copiii cu dificultăţi de învăţare. Bucureşti. Pufan Constantin – Probleme de surdo-psihologie. 2007 26. Popovici Doru Vlad – Orientări teoretice şi practice în educaţia integrată Editura Universităţii Aurel Vlaicu. 2009 17. Verza Emil – Psihologia vârstelor. Peeters Theo – Autismul. Editura Eikon.) – Repere în abordarea copilului dificil. vol. Preda Vasile – Intervenţia precoce în educarea copiilor deficienţi vizuali. 2007 19. Teorie şi intervenţie educaţională. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Muşu Ionel. Editura I–Artpress. Humanitate. Cluj Napoca. 1997 28. 1997 16. 5620/ 11. Editura Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Bucureşti. Autism.11. 1967 25. Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficienţa senzorială. Popovici DoruVlad – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe mintale. 1995 29. Instrument de lucru pentru cadre didactice şi consilieri. Handicapul mintal. II. vol. Radu Gheorghe – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal. 1982 22. Pro Humanitate. 2 la OMECTS nr. Bucureşti. Editura Ştiinţele Educaţiei. 1999 21. Ţinică Silvia (coord. Păunescu Constantin. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 2002 20.2010 15. Roşca Mariana – Psihologia deficienţilor mintali. Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii şi cercetări. Bucureşti. Editura Presa Universitară Clujeană. terapie. Bucureşti. Secară Otilia – Creierul social. I. Cluj Napoca. Preda Vasile – Psihopedagogia intervenţiei timpurii la deficienţii vizuali PUC. neuroştinţe. Editura Pro Humanitate. Arad. Bucureşti. Handicapul intelectual. Pro Humanitate. Muşu Ionel – Psihopedagogia specială integrată. Popovovici Doru Vlad. 2000 18.

Bucureşti. Verza Emil Florin – Psihologia vârstelor. 1979  HG 218/2002 privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare şi evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării şcolare a acestora  HG 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare. 2002 38. 1997 42. Radu Ioan – Studii de psihologie şcolară. Verza Emil Florin – Introducere în psihopedagogia specială şi asistenţă socială. Editura Didactică şi Pedagogică Bucuresti. Editura Fundaţiei Humanitas. Editura Didactică şi Pedagogică. Ghilaş Ileana. Bucureşti. Vlad Mircea. Editura Didactică şi Pedagogică. Zorgo Beniamin. Verza Emil – Tratat de logopedie. 1999 39. Didactica-teorie generală a procesului de învăţământ 1. Bucureşti. 5620/ 11. Editura Fundaţiei Humanitas. Bucureşti. instruire. Bucureşti. Vasiliu Coca-Marlena – Dicţionar enciclopedic de Psihopedagogie specială. recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat E. Vlad Elena – Evaluarea în actul educativ terapeutic. Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenţii logopedice. 2 la OMECTS nr.2010 32. 2009 40. Directii de dezvoltare ale didacticii contemporane 9 . Cozma Adrian. Bucureşti. compensare. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Bucureşti. 1994 35. Vrăsmaş Ecaterina. Editura Pro Humanitate. Obiectul şi funcţiile didacticii psihopedagogiei speciale 2. 1977 34. Verza Emil – Dislalia şi terapia ei. Editura Fundaţiei Culturale Marin Speteanu. 2003 36. Verza Emil. 1983 33. 1999 41. Editura Prohumanitate. Verza Emil – Disgrafia şi terapia ei. Vrăsmaş Ecaterina – Învăţarea scrisului-o perspectivă comprehensivă şi integrativă.11. Editura Prohumanitate. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ I. 2000 37. Verza Emil – Psihopedagogia specială.Anexa nr. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti.

şi transdisciplinare. programe şcolare. Componentele curriculumului naţional: planuri-cadru (trunchi comun. Proiectarea. competenţe specifice. 4. Conţinutul învăţământului special 2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă. planuri de intervenţie personalizate. de recuperare şi integrare a elevilor cu CES 1. inter. Caracterul formativ-educativ al programelor de psihopedagogie specială şi al programului de sprijin pentru elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice la disciplina III. Elementele componente ale procesului de învăţământ şi interacţiunea dintre ele 2. auxiliare curriculare. proiectarea de activităţi de învăţare intra-. standarde curriculare. curriculum la decizia şcolii/curriculum în dezvoltare locală). Competenţe generale. Principiile procesului de învăţământ 4. module. curriculum diferenţiat. psihopedagogie specială 1. adaptări curriculare pentru elevii cu CES. Operaţionalizarea obiectivelor/ competenţelor. Competenţele predării-învăţării-evaluării la disciplina psihopedagogia specială. proiectarea unităţii de învăţare. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina psihodedagogia specială.2010 3. discipline. Finalităţile didactice şi funcţiile lor 4. alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică. Procesul de învăţământ – cadrul principal de desfăşurare a activităţii instructiveducative. Procesul de învăţământ ca relaţie dintre predare-învăţare-evaluare 3.Anexa nr. de recuparare sau/şi terapii specifice şi educaţional-terapeutice). 5620/ 11. II. 2 la OMECTS nr. manuale şcolare. proiecte de activităţi didactice (pentru diferite tipuri de lecţii.11. activităţi de psihodiagnoză. Strategii şi modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ 10 . Tipologia şi dinamica obiectivelor educaţionale II. 3.

Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare. 11 . caracterizare. 5. a progresului şi a rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanţă din standardele de evaluare.2. Formarea conceptului de număr natural. Evaluarea. utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de învăţare prin cooperare. caracterizare. 2 la OMECTS nr. reguli de proiectare.Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor. 3. Particularităţi ale citit-scrisului în cazul copiilor cu surditate şi surdo-cecitate.Anexa nr. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţareevaluare. modalităţi de evaluare şi de notare. şi 6. Etapele însuşirii cititului la copilul cu deficienţe.4.3 Particularităţi ale utilizării mijloacelor de învăţământ în educaţia specială. clasificări. Tipuri de relaţii specifice educaţiei speciale. domenii de utilizare. 6. 3. Metode didactice specifice: clasificare. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare). prezentare. 6. 5. 5620/ 11.11. Specificul formării competenţei de calcul aritmetic la copilul cu deficienţe. Însuşirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii/învăţării: citit-scrisul şi calculul matematic 5.1. Mediul de instruire. 4.2 .3. Citit-scrisul în Braille. fidelitate. Abilitatea manuală. obiectivitate şi aplicabilitate. funcţii. 6. Activitatea şcolară formativă în vederea achiziţionării şi consolidării abilităţilor şi deprinderilor pentru citit-scris la diferite categorii de deficienţe. Operaţia cu numere naturale. 3. mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire.1. Numeraţia.2. 6.1 Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ.2010 1. caracteristici. caracterizare. Specificul rezolvării problemelor la diferite tipuri de deficienţe. 2. tipuri de evaluări. 3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate. Evaluarea procesului instructiv-educativ-recuperativ-compensatoriu de integrare. pregrafia şi grafia – etape ale însuşirii scrisului. componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. Tipologia itemilor: definiţie.

) – Terapia educaţională integrată. Polirom. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Nicola Ioan – Tratat de pedagogie şcolară. 2006 11. Gherguţ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială. Editura Eikon. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap. 1974 17. Bucureşti. Editura Polorom. 1988 4. Editura Didactică şi Pedagogigă. 2006 5. 1973 2. 2007 19. Geissler Erick – Mijloace de educaţie. Iaşi. Editura Pro Humanitate. Editura Poliorom. Bucureşti. Potolea Dan – Prelegeri pedagogice. Editura Didactică şi Pedagogică.) – Curs de pedagogie. Radu Ioan – Didactica modernă. Ionescu Miron. Iaşi. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. Bucureşti. 5620/ 11.11. Editura Dacia Cluj. Editura Polirom. Creţu Carmen – Curriculum individualizat şi personalizat. Editura Polirom. Iaşi.Anexa nr. Editura Didactică şi Pedagogică RA. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice. Boşcaiu Emilia – Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniţele de copii. Cercetări fundamentale şi aplicate. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 1. 2001 3. Iaşi. Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Bucureşti.2010 F. Neacşu Ioan. Editura Polirom. Bucureşti. Editura Aramis. 1999 12 Editura . Editura Militară. Taflan Aurel (coord. TUB Bucureşti. Mara Daniel – Strategii didactice în educaţia incluzivă. Cerghit Ioan. Preda Vasile (coord. Polirom. 1997 9. Muşu Ionel – Metodologia învăţării matematicii la deficienţii mintali. 2004 12. 2009 13. Cerghit Ioan – Metode de învăţământ. Oprescu Nicolae – Modernizarea învăţământului matematic în ciclul primar. 1981 18. Cluj Napoca. 2 la OMECTS nr. 1997 14. 1998 6. Ed.) – Elemente de psihopedagogie aplicată. 1990 15. Cosmovici Andrei – Psihologia şcolară. Neacşu Ioan – Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Cucoş Constantin – Pedagogie generală. Bucureşti. Cerghit Ioan. Iaşi. Vlăsceanu Lazăr (coord. Iaşi. Păunescu Constantin. 2005 10. Bucureşti. Iaşi. 2000 16. 1998 7. Didactică şi Pedagogică RA. Pânişoară Ioan Ovidiu. 2000 8. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Muşu Ionel.

Vlad Mircea. Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă. Radu Ioan. Popa Mariana. 1983 29. 1999 34. vol. Vrăsmaş Ecaterina.Anexa nr. Ionescu Miron – Experienţă didactică şi creativitate. Editura Humanitas Educational. programele şcolare pentru disciplina Psihodedagogie specială (toţi anii de studiu). 1987 23. 2000 21. Editura Prognosis. Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii şi cercetări. Popovovici Doru Vlad. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 22. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Radu Gheorghe – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal. Bucureşti. Pro Humanitate. Vrăsmaş Ecaterina – Învăţarea scrisului-o perspectivă comprehensivă şi integrativă. Editura Fundaţiei Humanitas. Ghilaş Ileana. Editura Prohumanitate. Vasiliu Coca-Marlena – Dicţionar enciclopedic de Psihopedagogie specială. Bucureşti. 2 la OMECTS nr. Muşu Ionel. De la teorie la practică. Bucureşti. Ghid pentru profesori. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. 1981 28.11. Editura Fundaţiei Culturale Marin Speteanu. Verza Emil – Tratat de logopedie. Radu Gheorghe – Psihologie şcolară pentru învăţământ special. Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenţii logopedice. Verza Emil – Disgrafia şi terapia ei. 2001 26. II. 1977 30. 1997 NOTĂ: Bibliografia pentru metodica de specialitate include şi planurile-cadru. Bucureşti. Bucureşti. Stoica Adrian – Evaluarea progresului şcolar. Editura Fundaţiei Pro Humanitas. Verza Emil – Dislalia şi terapia ei. Verza Emil – Psihopedagogia specială. Bucureşti. 5620/ 11. 13 . Stănică Ilie. Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficienţa senzorială.2010 20. Editura Pro Humanitate. Editura Dacia. Stoica Adrian (coord. 1994 31. 2009 33. I. 2003 27. 1997 25. 2003 32. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică Bucuresti. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Bucureşti. Cozma Adrian. vol. 1998 24.) – Evaluarea curentă şi examenele. Bucureşti.

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti Mariana LAZĂR. Cercetarii. Inspectoratul Scolar Judetean Valcea Liana MITRAN. Colegiul Europa Targu Mures Adrian COZMA. Tineretului si Sportului Dumitru PANȚA. Ministerul Educatiei. Inspectoratul Scolar Judetean Prahova 14 . Inspectoratul Scolar Judetean Alba Lica ZAHARIA. 5620/ 11. 2 la OMECTS nr.Anexa nr.11.2010 Autori: Iolanda CĂTINEAN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->