P. 1
Psihopedagogie Speciala Programa Titularizare

Psihopedagogie Speciala Programa Titularizare

|Views: 865|Likes:
Published by Daria Arin

More info:

Published by: Daria Arin on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

- Bucureşti 2010

 Creşterea calităţii actului educational prin perfecţionarea resursei umane în domeniul educaţiei speciale. având ca scop pregatirea şi evaluarea capacitatilor şi competenţelor acestora. profesor psihopedagog. în vederea proiectării şi implementării de acţiuni cu caracter formativ şi corectiv-terapeutic pentru o inserţie/reinserţie psihosocială eficientă. compensării/recuperării. Aspecte fundamentale vizate de programă    Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice fundamentale şi a tendinţelor în psihopedagogia specială. educării. care se ocupă de cunoşterea complexă a persoanelor cu cerinţe educative speciale. Evaluarea şi monitorizarea dezvoltării psihointelectuale şi socioafective a elevilor cu CES. profesor logoped. Cadrele didactice care participă la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar la disciplina Psihopedagogie Specială pot ocupa următoarele posturi/catedre:      profesor de psihopedagogie specială. profesor itinerant/de sprijin. 2 . absolvenţi ai facultăţilor de profil. 5620/ 11.Anexa nr. Cunoaşterea specificului învatarii. ca o consecinţă a procesului de învăţământ desfăşurat în şcoala specială sau în şcoala de masa pe tot parcursul şcolar. 2 la OMECTS nr. pedagogie. la disciplina Psihopedagogie Specială. NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care doresc să participe la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învăţămantul preuniversitar. profesor-educator.2010 A. integrării copiilor cu cerinte educative speciale (CES). Psihodedagogia specială este o ştiinţă interdisciplinară la conflueţa dintre psihologie.11. medicină şi sociologie. Prezenta programă de concurs este elaborată în acord cu legislaţia în vigoare şi cu programele şcolare care se aplică în învăţământul special.

cunoşterea documentelor şcolare reglatoare. în realizarea activităţilor didactice şi vizează:       Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice. în toate tipurile de activităţi. pedagogia şi alte ştiinţe. intermultidisciplinar. 5620/ 11.11. Capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi. Capacitatea de a utiliza strategii terapeutice recuperativ. Capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. în funcţie de particularităţile biopsihosociale ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES de integrare şcolară şi socială a copiilor cu deficienţe în şcoala publică sau în comunitate.2010  Proiectarea şi implementarea activităţii specifice. Capacitatea de a construi un climat educativ. Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienţe şi 3 . Înţelegerea principiilor didacticii generale şi specifice. C. 2. COMPETENŢELE SPECIFICE PROFESORULUI PSIHOPEDAGOG Competenţele şi conţinuturile din programă sunt proiectate în conformitate cu abordarea curriculară sistemică.statutul interdisciplinar şi relaţiile acesteia cu psihologia. Actualităţi şi perspective II. desfăşurate cu elevi/copii/tineri cu CES. Psihopedagogia specială .  Dezvoltarea competenţelor metodice şi metodologice ale cadrelor didactice din invatamantul special şi special integrat. de creştere a eficienţei rezultatelor activităţilor didactice. 2 la OMECTS nr. interactiv. Cadrul conceptual şi terminologia specifică 1. B. structură. TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ I. finalităţi. Rolul şi locul psihopedagogiei speciale în cadrul ştiinţelor educaţiei.Anexa nr. 3. diferenţiate.compensatorii.conţinut. Psihopedagogia specială . Capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic trans-. de cooperare stimulativ.

V. 4 .2010 1. 2. Relaţia dintre factorii ereditari. Evaluarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale-activitate continuă şi complexă în scopul identificării aptitudinilor. Trăsături de specificitate ale evoluţiei psihofizice a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi. Structura şi formele de manifestare a dizabilităţi. Particularităţile dezvoltării psihofizice şi sociale ale copiilor/tinerilor cu dizabilităţi. 2.11. 2. 3. abilităţilor şi competenţelor de bază ale acestuia. Raportul specific dintre aceştia în cazul copiilor/tinerilor cu CES. Evaluarea complexă şi diagnosticarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale. Evaluarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale în contextul intervenţiei educaţional-recuperatorii. Factorii şi etapele dezvoltării copilului/tânărului cu dizabilităţi 1. 3. 1. IV. factorii de mediu şi factorii educaţionali. 1. ale analizatorilor şi ale aparatului fonoarticulator. 2 la OMECTS nr. Rolul factorilor endogeni şi exogeni în modificările morfofuncţionale ale sistemului nervos central.Anexa nr. integrare socială a copiilor. Individualizarea comunicării pe tipuri de deficienţe. III. 2. Cauzele şi frecvenţa diferitelor tipuri de deficienţe. Consecinţe ale manifestării deficienţei în procesul de dezvoltare. Etapele dezvoltării ontogenetice şi caracterizarea lor în plan psihosomatic. Fişa psihopedagogică-instrument de evaluare continuă şi intervenţie personalităţii copilului/tânărului cu recuperatorie. adaptare. Factorii care condiţionează dezvoltarea copilului/tânărului. 5620/ 11. 3.

Stimulare cognitivă a) Rolul activităţilor cognitive în educaţia specială a copiilor/elevilor cu CES. b) Modalităţi de realizare a jocului. 5620/ 11. corespondenţa unu la unu. psihoterapia comportamentală. Terapia ocupaţională a) Terapia ocupaţională. e) Structurile de activitate pentru formarea conceptelor fundamentale: sortarea. 5 . VII. b) Desfăşurarea procesului de terapie ocupaţională. demutizarea. 2. Terapii specifice de compensare şi învăţare a limbajului: terapia tulburărilor de limbaj. dezvoltarea. d) Formarea abilităţilor senzorial-perceptive. asocierea. 2.a. ş. c) Activităţile educaţional-terapeutice şi rolul acestora în organizarea cunoaşterii. corectarea defectelor neuromotorii. gruparea. c) Jocuri didactice şi activităţi de loisir realizate cu copiii/elevii cu CES în avtivitatea de învăţare şi în terapia educaţională integrată. Modalităţi şi tehnici ale activităţilor educaţional-terapeutice 1. Structura generală a exerciţiilor şi activităţilor.motorii şi perceptive şi importanţa acestora în învăţare. Tulburările de limbaj. Ludoterapia a) Jocul ca proces de învăţare şi de recuperare în cadrul acţiunii de terapie educaţională integrată. educaţia vizualperceptivă. f) Formarea. g) Activităţi de consolidare a achiziţiilor dobândite prin activităţi complementare de stimulare/dezvoltare cognitivă . restructurarea proceselor-activităţilor psihice prin exerciţii senzorio . audiologia educaţională şi tehnologică. ordinea numerică.2010 VI. 3. Rolul şi funcţiile terapiei ocupaţionale. Forme de manifestare a tulburărilor de limbaj şi terapia limbajului. b) Conţinutul activităţilor cognitive. 1. 2 la OMECTS nr. orientarea spaţială şi mobilitatea. Valenţe educative ale jocului. Tulburări ale limbajului oral şi scris.11. Elementele diferenţiale faţă de activitatea de predare.Anexa nr.

d) Conţinutul. deprinderilor şi capacităţilor în vederea integrării socio-profesionale a copiilor/tinerilor cu CES 6 . obiectivele şi modalităţile de evaluare a activitaţilor de abilitare manuală. Limitele integrării şcolare. 3. mobilitate în comunitate. Formarea autonomiei personale şi sociale a) Autonomia personală şi socială şi integrarea în comunitate. obiectivele şi valenţele educaţional-terapeutice ale diferitelor tipuri de activităţi de terapie ocupaţională. deplasare. educaţie preşcolară. IX. 2. b) Conţinutul. igienă pesonală. 2 la OMECTS nr.Anexa nr. intervenţie timpurie. 5620/ 11. Strategii educaţional terapeutice. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor. deplasare. Obiective şi instrumente de evaluare. trasee educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de deficienţă. Integrarea copiilor/tinerilor cu CES în şcoala de masă 1. Conceptele de integrare şi incluziune. e) Corelarea conţinuturilor din sfera abilitării manuale cu formarea şi consolidarea componentelor de profesionalizare. Modalităţi de favorizare a integrării copiilor cu deficienţe în şcoala de masă prin: depistare precoce a deficienţei.11. 4. VIII. c) Formarea comportamentului social: competenţe sociale. Integrarea socială. 5. Forme ale integrării. b) Formarea comportamentelor de autoservire. c) Structura psihomotricităţii. debut şcolar în şcoala de masă. securitate. Obiective şi structuri de activităţi educaţional-terapeutice. utilizarea resurselor comunităţii. d) Metodologia terapiei educaţionale a psihomotricităţii. Terapia psihomotricităţii şi abilitarea manuală a) Activitatea motorie şi învăţarea. Obiective si structuri de activităţi educaţional-terapeutice.2010 c) Tipuri şi forme de organizare a terapiei ocupaţionale.

Juliette. Brignone Sylvie – Terapie comportamentală şi cognitivă a tulburărilor de ritm şi fluenţă. Gherguţ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială. Green Cristofer.M. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice. Editura Poliorom. 1999 7 . Editura Didactică şi Pedagogică. Iaşi. Reşiţa. 2. 1997 14. Boici Gherghina. Editra Aramis. 1983 4. Kulcsar Tiberiu – Factorii psihologici ai reuşitei şcolare. Integrarea socioprofesională a copiilor/tinerilor cu CES D. Timpul. Mihăiescu Vasile – Psihoterapie şi psihosomatică. Editura Polirom. Bucureşti. 5620/ 11. Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale.11. McInnes J. Stănică Ilie – Evaluarea copiilor cu CES în perspectiva integrării. Boşcaiu Emilia – Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniţele de copii. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. 1998 2. 2008 6. Chee Kit – Să inţelegem ADHD. 2005 8. Bucureşti. Editura RAR. 1996 13. Caraman Lucia. Bucureşti. Iaşi. Activităţi de formare a competenţelor necesare pregătirii pentru viaţă. 2000 5. Ghid de dezvoltare.A. Editura Semne. 1975 11. Treffry J.BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 1. 1973 3. Bucureşti. 2000 7.2010 1. Ionescu Şerban – Adaptarea socio-profesională a deficienţilor mintal.Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 2009 10. Iaşi. 1978 12. Mitrofan Nicolae– Testarea psihologică a copilului mic. Polirom. Bucureşti. Editura Academiei. 3. Caracteristicile şi rolul abilităţii manuale în achiziţionarea principalelor abilităţi şi deprinderi necesare profesionalizării. – Copilul cu surdocecitate. 2006 9. Neamţu Cristina – Psihopedagogia specială. Chassey D. Editura Polorom. Caraman Alexandru – Metodologia procesului demutizării. Gherguţ Alois. Ghid practic pentru învăţământul deschis la distanţă. Iaşi. Editura Didactică şi Pedagogică. EditPress Mihaela SRL. Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi mintale. Bucureşti. Editura Polorom. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Iaşi. Bucureşti.

Editura Didactică şi Pedagogică. 1999 23. 1995 29. Bucureşti. 2004 31. neuroştinţe. vol. Cluj Napoca.11. 1997 16. 1981 30. Şchiopu Ursula. Popa Mariana. 2002 20. Bucureşti. Cluj Napoca. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Preda Vasile – Intervenţia precoce în educarea copiilor deficienţi vizuali. 1999 21. Autism. 2001 24. Verza Emil – Psihologia vârstelor. Bucureşti. Popovovici Doru Vlad. 2007 19.) – Repere în abordarea copilului dificil. Preda Vasile – Psihopedagogia intervenţiei timpurii la deficienţii vizuali PUC. vol. Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficienţa senzorială. I. Ţinică Silvia (coord. Arad. 1998 27. Teorie şi intervenţie educaţională. 2 la OMECTS nr. vol. Bucureşti. 2007 26. Popovici DoruVlad – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe mintale. 2000 18. Timişoara. Cluj Napoca. Muşu Ionel – Psihopedagogia specială integrată. Ungureanu Dorel – Copiii cu dificultăţi de învăţare. 1967 25. Handicapul mintal. Pufan Constantin – Probleme de surdo-psihologie. Pro Humanitate. 1982 22. Pro Humanitate. II. Editura Didactică şi Pedagogică. Stănică Ilie. Muşu Ionel. Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii şi cercetări. 1972. Bucureşti. 5620/ 11. I. Păunescu Constantin. Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă.2010 15. Bucureşti. Editura Presa Universitară Clujeană. 1997 28. Editura Didactică şi Pedagogică. II. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap. Handicapul intelectual. Editura Eikon. Bucureşti. Bucureşti. 1998 8 Editura Editura Pro . Instrument de lucru pentru cadre didactice şi consilieri. Editura Didactică şi Pedagogică. Roşca Mariana – Psihologia deficienţilor mintali. Editura Pro Humanitate.Anexa nr. Popovici Doru Vlad – Orientări teoretice şi practice în educaţia integrată Editura Universităţii Aurel Vlaicu. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Peeters Theo – Autismul. terapie. Editura Ştiinţele Educaţiei. Secară Otilia – Creierul social. vol. Radu Gheorghe – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. 2009 17. Humanitate. Editura I–Artpress.

Verza Emil. Zorgo Beniamin. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ I. Vlad Elena – Evaluarea în actul educativ terapeutic. Vlad Mircea. Bucureşti. 1999 41. 1979  HG 218/2002 privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare şi evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării şcolare a acestora  HG 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare. 2009 40. Editura Fundaţiei Humanitas. Verza Emil Florin – Psihologia vârstelor. 1999 39. 1983 33. Obiectul şi funcţiile didacticii psihopedagogiei speciale 2. Bucureşti. 1994 35. Editura Prohumanitate. Editura Didactică şi Pedagogică Bucuresti. Verza Emil Florin – Introducere în psihopedagogia specială şi asistenţă socială. Vasiliu Coca-Marlena – Dicţionar enciclopedic de Psihopedagogie specială. Vrăsmaş Ecaterina. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.2010 32. Verza Emil – Tratat de logopedie. 2003 36. Editura Didactică şi Pedagogică. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 1997 42. instruire. Ghilaş Ileana. 1977 34.11. Editura Fundaţiei Culturale Marin Speteanu. Verza Emil – Psihopedagogia specială. Editura Prohumanitate. Vrăsmaş Ecaterina – Învăţarea scrisului-o perspectivă comprehensivă şi integrativă. Bucureşti. Cozma Adrian.Anexa nr. Bucureşti. Didactica-teorie generală a procesului de învăţământ 1. Verza Emil – Dislalia şi terapia ei. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Verza Emil – Disgrafia şi terapia ei. Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenţii logopedice. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Directii de dezvoltare ale didacticii contemporane 9 . compensare. Editura Pro Humanitate. Editura Fundaţiei Humanitas. Bucureşti. recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat E. 2002 38. 2000 37. Radu Ioan – Studii de psihologie şcolară.

standarde curriculare. inter. Elementele componente ale procesului de învăţământ şi interacţiunea dintre ele 2. proiecte de activităţi didactice (pentru diferite tipuri de lecţii. adaptări curriculare pentru elevii cu CES. Competenţele predării-învăţării-evaluării la disciplina psihopedagogia specială. alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare. curriculum diferenţiat.11. competenţe specifice. Procesul de învăţământ ca relaţie dintre predare-învăţare-evaluare 3. manuale şcolare.Anexa nr. 3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică. curriculum la decizia şcolii/curriculum în dezvoltare locală). module. 2 la OMECTS nr. II. Proiectarea. Principiile procesului de învăţământ 4. Strategii şi modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ 10 . proiectarea unităţii de învăţare. auxiliare curriculare.2010 3. planuri de intervenţie personalizate. discipline. proiectarea de activităţi de învăţare intra-. Procesul de învăţământ – cadrul principal de desfăşurare a activităţii instructiveducative. 4. psihopedagogie specială 1. Componentele curriculumului naţional: planuri-cadru (trunchi comun. de recuperare şi integrare a elevilor cu CES 1. Caracterul formativ-educativ al programelor de psihopedagogie specială şi al programului de sprijin pentru elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice la disciplina III. programe şcolare. Competenţe generale. Finalităţile didactice şi funcţiile lor 4. Tipologia şi dinamica obiectivelor educaţionale II. 5620/ 11. Operaţionalizarea obiectivelor/ competenţelor.şi transdisciplinare. activităţi de psihodiagnoză. Conţinutul învăţământului special 2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă. de recuparare sau/şi terapii specifice şi educaţional-terapeutice). Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina psihodedagogia specială.

Evaluarea.2 . modalităţi de evaluare şi de notare. Specificul formării competenţei de calcul aritmetic la copilul cu deficienţe. 5620/ 11. caracterizare. 6.1. Evaluarea procesului instructiv-educativ-recuperativ-compensatoriu de integrare.2.Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor. Formarea conceptului de număr natural. 11 . 6. Operaţia cu numere naturale. 5.4. 3. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire. pregrafia şi grafia – etape ale însuşirii scrisului. reguli de proiectare.3 Particularităţi ale utilizării mijloacelor de învăţământ în educaţia specială. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare. obiectivitate şi aplicabilitate. mediul relaţional şi mediul comunicaţional. caracterizare. 3. Specificul rezolvării problemelor la diferite tipuri de deficienţe.1 Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ. utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de învăţare prin cooperare. caracterizare. Particularităţi ale citit-scrisului în cazul copiilor cu surditate şi surdo-cecitate. 2.2010 1. componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. caracteristici. 2 la OMECTS nr. fidelitate. tipuri de evaluări. Citit-scrisul în Braille. Mediul de instruire. domenii de utilizare. Abilitatea manuală. prezentare. Activitatea şcolară formativă în vederea achiziţionării şi consolidării abilităţilor şi deprinderilor pentru citit-scris la diferite categorii de deficienţe. Tipologia itemilor: definiţie. 3.11.Anexa nr. Însuşirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii/învăţării: citit-scrisul şi calculul matematic 5. şi 6. 3. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare). Numeraţia. 4.2. 5. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţareevaluare. funcţii. Tipuri de relaţii specifice educaţiei speciale. Metode didactice specifice: clasificare.1. 6. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate. Etapele însuşirii cititului la copilul cu deficienţe. clasificări. 6.3. a progresului şi a rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanţă din standardele de evaluare.

Editura Didactică şi Pedagogică RA. Bucureşti. Polirom. Editura Didactică şi Pedagogigă. 1998 7. 1990 15. Nicola Ioan – Tratat de pedagogie şcolară.11. Geissler Erick – Mijloace de educaţie. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică RA. Editura Didactică şi Pedagogică. 1997 9. Editura Dacia Cluj. Iaşi. 1973 2. Păunescu Constantin. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 1. Cluj Napoca. Muşu Ionel. Editura Polirom. 2000 16. Bucureşti. Bucureşti. Editura Militară. 1999 12 Editura . 5620/ 11. Cerghit Ioan. Neacşu Ioan. 2 la OMECTS nr. Cosmovici Andrei – Psihologia şcolară.) – Terapia educaţională integrată. Radu Ioan – Didactica modernă. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap. Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Iaşi. Editura Polirom. Cerghit Ioan – Metode de învăţământ. 2005 10. 2006 11. Cercetări fundamentale şi aplicate. 2004 12. Mara Daniel – Strategii didactice în educaţia incluzivă. Editura Polorom. Boşcaiu Emilia – Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniţele de copii. Editura Polirom. Ed.) – Elemente de psihopedagogie aplicată. Taflan Aurel (coord. 2009 13. 2000 8. Editura Aramis. Iaşi. Iaşi. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Pânişoară Ioan Ovidiu. 1997 14. Editura Poliorom. 1974 17.Anexa nr. 2001 3. 1988 4. Vlăsceanu Lazăr (coord. Iaşi. Neacşu Ioan – Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Oprescu Nicolae – Modernizarea învăţământului matematic în ciclul primar. Iaşi. Bucureşti. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice. Gherguţ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Editura Eikon. 2006 5. Iaşi. Cerghit Ioan. Muşu Ionel – Metodologia învăţării matematicii la deficienţii mintali. Creţu Carmen – Curriculum individualizat şi personalizat.) – Curs de pedagogie. 1998 6. Polirom. Editura Pro Humanitate. Cucoş Constantin – Pedagogie generală. Ionescu Miron. 2007 19.2010 F. Preda Vasile (coord. TUB Bucureşti. 1981 18. Bucureşti. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. Bucureşti. Potolea Dan – Prelegeri pedagogice.

2009 33. Editura Fundaţiei Culturale Marin Speteanu. Bucureşti. Bucureşti. Editura Pro Humanitate. Vlad Mircea. Editura Fundaţiei Pro Humanitas. Radu Ioan. Editura Dacia. Bucureşti. Editura Humanitas Educational. Ghid pentru profesori. Bucureşti. Muşu Ionel. Editura Fundaţiei Humanitas. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti.) – Evaluarea curentă şi examenele. Bucureşti. Vasiliu Coca-Marlena – Dicţionar enciclopedic de Psihopedagogie specială. Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă. Cozma Adrian. Bucureşti. 1997 25. Vrăsmaş Ecaterina. 2003 32. I. Stoica Adrian (coord. Bucureşti. Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii şi cercetări. 13 . programele şcolare pentru disciplina Psihodedagogie specială (toţi anii de studiu). De la teorie la practică. 2001 26. 2 la OMECTS nr. 1997 NOTĂ: Bibliografia pentru metodica de specialitate include şi planurile-cadru. Verza Emil – Dislalia şi terapia ei. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. 2000 21. Editura Prohumanitate. Editura Didactică şi Pedagogică.2010 20. Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficienţa senzorială. Bucureşti. Pro Humanitate. Stănică Ilie. vol. 1977 30. Verza Emil – Psihopedagogia specială. 1987 23. 1981 28. 2003 27. Verza Emil – Tratat de logopedie. Editura Prognosis. 5620/ 11. Verza Emil – Disgrafia şi terapia ei. Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenţii logopedice. II. Bucureşti 22. vol. Popovovici Doru Vlad. Popa Mariana. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti.11. Ionescu Miron – Experienţă didactică şi creativitate. Bucureşti. 1998 24. Editura Didactică şi Pedagogică Bucuresti. Radu Gheorghe – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal. Editura Didactică şi Pedagogică. 1994 31. 1999 34. Ghilaş Ileana.Anexa nr. Stoica Adrian – Evaluarea progresului şcolar. 1983 29. Radu Gheorghe – Psihologie şcolară pentru învăţământ special. Vrăsmaş Ecaterina – Învăţarea scrisului-o perspectivă comprehensivă şi integrativă.

Inspectoratul Scolar Judetean Valcea Liana MITRAN.11. Ministerul Educatiei. 5620/ 11. 2 la OMECTS nr.2010 Autori: Iolanda CĂTINEAN. Inspectoratul Scolar Judetean Prahova 14 . Tineretului si Sportului Dumitru PANȚA.Anexa nr. Inspectoratul Scolar Judetean Alba Lica ZAHARIA. Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti Mariana LAZĂR. Colegiul Europa Targu Mures Adrian COZMA. Cercetarii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->