Sunteți pe pagina 1din 4

Fuziunea prin absorbtie in conditiile in care societatea abosorbita detine titluri de participare in capitalul societatii absorbante

Societatea A absoarbe societatea B in conditiile in care societatea A detine 60% din capitalul societatii(9.000 actiuni) B, iar societatea B detine 40% din capitalul societatii A(4.000 actiuni), actiuni care au fost achizitionate la constituirea acesteia la valoarea nominala de 5 lei/actiune. Bilanturile celor doua societati se prezinta astfel: Elemente de activ A B Elemente de pasiv A B Cheltuieli de constituire 5.000 10.000 Capital social 50.000 75.000 Imobilizari corporale 100.000 75.000 Rezerve 25.000 5.000 Imobilizari financiare 45.000 20.000 Rezultat reportat 40.000 10.000 Marfuri 45.000 35.000 Furnizori 115.00 40.000 0 Clienti 80.000 45.000 Credite bancare pe termen lung 85.000 110.000 Disponibilitati 40.000 55.000 Total activ 315.000 240.000 Total pasiv 315.00 240.000 0 In procesul fuziunii celor doua societati, s-a tinut cont de un plus de valoare aferent imobilizarilor corporale ale celor doua societati astfel: - societatea A: 122.000 lei; - societatea B: 59.000 lei. Aporturile celor doua societati se prezinta astfel: Elemente A B Capital propriu 115.000 90.000 Active fictive-ch.de constituire -5.000 -10.000 Plusvaloarea imobilizarilor corporale 122.000 59.000 Plusvaloare din titluri de participare 9.000y-45.000 4.000x-20.000 Activ net corijat(ANC) 9.000y+187.000 4.000x+119.000 Numar de actiuni(Na) 10.000 15.000 Calcule financiare : Pentru determinarea valorii intrinseci a actiunilor celor doua societati se vor utilizare urmatoarele variabile : x=valoarea intrinseca a actiunilor societatii A; y=valoarea intrinseca a actiunilor societatii B. Pentru determinarea valorii intrinsece a actiunilor celor doua societati cuprinse in procesul fuziunii trebuie sa se creeze un sistem de ecuatii de urmatoarea forma: 10.000x = 9.000y + 187.000 15.000y = 4.000x + 119.000 Rezultatele acestui sistem de ecuatii sunt: - valoarea intrinseca a actiunii societatii A(x): 34 lei - valoarea intrinseca a actiunii societatii B(y): 17 lei Raportul de schimb dintre valorile intrinsece ale celor doua actiuni este : Rs = Valoarea intrinseca a actiunilor societatii A / Valoarea intrinseca a actiunilor societatilor B Rs = 34 / 17 = 2 / 1 Valoarea acestui raport nu trebuie sa fie determinara cu zecimale deoarece acest raport arata numarul de actiuni care trebuie schimbate cu actiunile celeilalte societati. Pentru numarul de actiuni care trebuie emise in vederea remunerarii aportului societatii B, trebuie sa se tina seama de raportul de schimb si de actiunile pe care societatea B le detine in capitalul societatii A. Aportul celor doua societati participate la procesul de fuziune este de: - pentru societatea A: 9.000 * 17 + 187.000 = 340.000 lei; - pentru societatea B: 4.000 * 34 + 119.000 = 255.000 lei.

Numarul de actiuni pe care A trebuie sa le emita pentru a remunera aportul societatii B: (15.000-9.000) * 1/2 = 3.000 actiuni; Majorarea capitalului social al societatii A: 3.000 actiuni * 5 lei = 15.000 lei; Prima de fuziune: 3.000 * (34-5) = 87.000 lei; Anularea titlurilor de participare detinute la societatea B: 9.000 actiuni * 5 lei = 45.000 lei; Prima de fuziune complementara: 255.000 * 60% - 45.000 = 108.000 lei; Anularea actiunilor proprii: 4.000 * 34 = 136.000 lei, ceea ce va genera: - o reducere a capitalului social: 4.000 * 5 = 20.000 lei; - diferenta de 116.000 lei va fi imputata asupra primelor de fuziune. Fluxul informational contabil la societatea A: a. contabilizarea majorarii capitalului social: Cont debitor 456

Cont creditor ./. 1012 1042.1 1042.2 261 Cont creditor ./. 456 401 162

Valoare 255.000 15.000 87.000 108.000 45.000 Valoare 405.000 255.000 40.000 110.000

b. contabilizarea primirii aportului de la societatea B: Valoare Cont debitor 405.000 ./. 134.000 212 35.000 371 45.000 411 136.000 109 55.000 512

c. anularea actiunilor proprii preluate prin fuziunea cu societatea B: Cont debitor Cont creditor ./. 109 1012 1042 In urma operatiunii de fuziune, bilantul contabil al societatii A se prezinta astfel: Elemente de activ Valoare Elemente de pasiv Cheltuieli de constituire 5.000 Capital social Imobilizari corporale 234.000 Prime de fuziune Marfuri 80.000 Rezerve Clienti 125.000 Rezultat reportat Disponibilitati 95.000 Furnizori Credite bancare pe termen lung Total activ 539.000 Total pasiv

Valoare 136.000 20.000 116.000 Valoare 45.000 79.000 25.000 40.000 155.000 195.000 539.000

Fluxul informational contabil la societatea B: a. contabilizarea creantei asupra societatii A pentru aportul la capitalul acesteia: Cont debitor Cont creditor 461 7583* * venituri din operatiuni de fuziune b. contabilizarea virarii aportului catre societatea A: Valoare Cont debitor 230.000 ./. 40.000 401 110.000 162 80.000 6583*

Valoare 255.000

Cont creditor Valoare ./. 230.000 212 75.000 261 20.000 371 35.000 411 45.000 512 55.000 *cheltuieli din operatiuni de fuziune-valoarea contabila a elementelor de activ cedate sub forma de aport c. contabilizarea primirii actiunilor emise de societatea A pentru remunerarea aportului: Cont debitor Cont creditor Valoare 261 461 102.000 Valoarea titlurilor de participare pe care societatea B le primeste reprezinta 40% din capitalul social al acesteia deoarece renumerarea vizeaza alti actionari decat societatea A (255.000 lei * 40% = 102.000 lei). d. contabilizarea anularii activelor fictive-cheltuielile de constituire: Cont debitor Cont creditor 6588 201 e. contabilizarea inchiderii conturilor de cheltuieli: Cont debitor Cont creditor 121 ./. 6583 6588 f. contabilizarea inchiderii conturilor de venituri: Cont debitor Cont creditor 7583 121 g. determinarea rezultatului fuziunii: Rezultat = Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat = 255.000 90.000 = 165.000 lei Bilantul contabil al societatii B inainte de lichidarea acesteia se prezinta astfel: Elemente de activ Valoare Elemente de pasiv Titluri de participare 102.000 Capital social Debitori diversi 153.000 Rezerve Rezultat reportat Rezultatul fuziunii Total activ 255.000 Total pasiv Valoare 75.000 5.000 10.000 165.000 255.000

Valoare 10.000 Valoare 90.000 80.000 10.000 Valoare 255.000

Fluxul informational contabil privind operatiunile de lichidare privind societatea B: a. contabilizararea evidentierii drepturilor actionarilor societatii B: Cont debitor Cont creditor ./. 456 1012 106 117 121

Valoare 255.000 75.000 5.000 10.000 165.000

b. contabilizarea distirbuirii titlurilor de participare primite de la societatea A catre actionarii societatii B: Cont debitor Cont creditor Valoare 456 261 102.000 c. compensarea datoriei si creantei fata de actionarii societatii A: Cont debitor Cont creditor Valoare 456 461 153.000 Valoarea de 153.000 lei provine din detinerea a 9.000 de actiuni de catre societatea A in capitalul societatii B evaluate la valoarea intrinseca a actiunilor societatii B de 17 lei/actiune. Dupa realizarea acestei inregistrari contabile toate conturilor societatii B sunt soldate. Actionarii societatii B, altii decat cei ai societatii A, vor deveni in urma operatiunii de funziune actionari ai societatii A. ASE Bucuresti Lect.univ.dr. FlorentinCALOIAN