Sunteți pe pagina 1din 24

1 Serii Laurent (continuare)

Teorema 1.1
Fie D C un domeniu, a D si f : D \ {a} C
o funct ie olomorfa. Punctul a este pol multiplu de
ordin p al lui f dac a si numai dac a dezvoltarea n se-
rie Laurent a funct iei f n jurul punctului a, (adic a
pe o coroan a dat a prin : < |z a| < r cu > 0
oric at de mic), este de forma:
f(z) =
c
p
(z a)
p
+ ... +
c
1
z a
+ c
0
+ c
1
(z a)
+c
2
(z a)
2
+ ...
cu c
p
= 0.
Exemplul 1.1 Punctul z = 0 este pol triplu pentru
funct ia f : C

C, f(z) =
e
z
z
3
. Aceasta funct ie are
o dezvoltaren serie Laurentn jurul punctului z = 0,
(n domeniul {z C : 0 < |z|} = C

), iar aceast a
dezvoltare este
e
z
z
3
=
1
z
3
+
1
1!
1
z
2
+
1
2!
1
z
+ ... +
1
n!
1
z
n3
+ ..., z C

1
Teorema 1.2 Fie D C un domeniu, a D si
f : D \ {a} C o funct ie olomorf a. Punctul a
este punct singular esent ial al lui f dac a si numai
dac a partea principala a dezvoltarii n serie Laurent
a funct iei f n jurul punctului a, (adic a pe o coroan a
: < |z a| < r cu > 0 oricat de mic) are o
innitate de termeni.
_
1

k=
c
k
(z a)
k
are o innitate de termeni
_
.
Exemplul 1.2
Punctul z = 0 este punct singular esent ial pentru
funct ia f : C

C, f(z) = e
1
z
. Aceasta funct ie
are o dezvoltare n serie Laurent n jurul punctului
z = 0, (n domeniul {z C : 0 < |z|} = C

), iar
aceast a dezvoltare este
e
1
z
= 1 +
1
1!
1
z
+
1
2!
1
z
2
+ ... +
1
n!
1
z
n
+ ..., z C

.
2
Teorema 1.3
Fie D C un domeniu, f : D \ {a} C o funct ie
olomorf a iar a D punct singular pentru funct ia f.
Punctul a este punct singular removabil al lui f dac a
si numai dac a partea principal a a dezvolt arii n serie
Laurent a funct iei f n jurul punctului a, (adic a pe
o coroan a dat a prin : < |z a| < r cu > 0
oric at de mic) este nul a (c
k
= 0, k {1, 2, ...}).
Exemplul 1.3
Deoarece dezvoltarea funct iei f : C

C,
f(z) =
sin z
z
n jurul punctului z = 0, n domeniul
{z C : 0 < |z|} = C

,
este
sin z
z
=
1
1!

z
2
3!
+
z
4
5!
+ ... + (1)
n
z
2n
(2n + 1)!
+ ...,
rezult a ca punctul z = 0 este punct singular remova-
bil al lui f.
3
2 Reziduuri
Denit ia 2.1
Fie D C un domeniu, f : D \ {a} C o
funct ie olomorf a iar a D punct singular izolat al
funct iei f. Se numeste reziduul funct iei f n punc-
tul a num arul complex notat Rezf(a) denit prin
relat ia
Rezf(a) = c
1
,
unde c
1
este coecientul corespunzator puterii
(z a)
1
din dezvoltarea n serie Laurent a funct iei f n jurul
punctului a, (adic a pe o coroana : < |z a| < r
cu > 0 oric at de mic).
4
Teorema 2.1
Fie D C un domeniu, f : D \ {a} C o funct ie
olomorf a iar a D punct singular izolat al funct iei
f. Reziduul funct iei f n punctul a poate calculat
dup a cum urmeaz a:
(1) Dac a a este pol de ordin p pentru f atunci
Rezf(a) =
1
(p 1)!
lim
za
[(z a)
p
f(z)]
(p1)
.
(2) Dac a
f(z) =
g(z)
h(z)
, g(a) = 0, h(a) = 0, h

(a) = 0,
iar g si h sunt funct ii olomorfe pe o vecin atate
a punctului a, atunci a este pol simplu pentru
funct ia f si
Rezf(a) =
g(a)
h

(a)
.
5
Teorema 2.2 (Teorema reziduurilor)
Fie D C un domeniu simplu conex, C o curba
simpla, neteda pe port iuni si nchisa inclusa n
domeniul D, domeniul (deschis) marginit de
curba C. Consideram o funct ie f care are n
domeniul un numar nit de puncte singulare
izolate, de tip pol sau singularitate esent iala, no-
tate a
1
, a
2
, ..., a
n
si astfel ncat
f : D \ {a
1
, a
2
, ..., a
n
} C
este o funct ie olomorfa. Atunci
_
C
f(z)dz = 2j
n

k=1
Rezf(a
k
).
6
Exemplul 2.1 Sa se calculeze integrala
I
k
=
_
C
k
sin z
(z
2
16)(z
2
+ 9)
3
dz, k {1, 2, 3, 4},
unde
C
1
: |z| = 1
C
2
: |z 4| = 2
C
3
: |z 3j| = 1
C
4
: |z 4| = 6.
Solut ie. Funct ia f : C\ {4, 4, 3j, 3j} C dat a
prin
f(z) =
sin z
(z
2
16)(z
2
+ 9)
3
este olomorf a. Punctele z = 4 si z = 4 sunt poli
simpli ai funct iei f iar punctele z = 3j si z = 3j
sunt poli tripli ai funct iei f.

In plus
Rezf(4) = lim
z4
_
(z 4)
sin z
(z 4)(z + 4)(z
2
+ 9)
3
_
,
Rezf(3j) =
1
2
lim
z3j
_
(z 3j)
3
sin z
(z
2
16)(z 3j)
3
(z + 3j)
3
_

,
Rezf(3j) =
1
2
lim
z3j
_
(z + 3j)
3
sin z
(z
2
16)(z + 3j)
3
(z 3j)
3
_

.
7
Funct ia f nu are puncte singulare n domeniul inte-
rior limitat de cercul C
1
. Conform teoremei funda-
mentale a lui Cauchy pentru domenii simplu conexe
I
1
= 0. Punctul singular z = 4, este singurul care se
a a n domeniul interior limitat de cercul
C
2
: |z 4| = 2.
iar punctele singulare z = 3j, z = 4 se a a n
exteriorul acestui cerc. Deci
I
2
= 2jRezf(4).
Punctul singular z = 3j, este singurul care se a a n
domeniul interior limitat de cercul
C
3
: |z 3j| = 1.
iar punctele singulare z = 4, z = 3j se aa n
exteriorul acestui cerc. Deci
I
3
= 2jRezf(3j).
Punctele singulare z = 4, z = 3j ale funct iei f
se a a n interiorul cercului C
4
, iar punctul singular
z = 4 se a a n exteriorul acestui cerc, de aceea
I
4
= 2j [Rezf(4) + Rezf(3j) + Rezf(3j)].
8
Exemplul 2.2 S a se calculeze integrala
I =
_
C
z
4
e
1
z
dz, C : |z| = 3
Solut ie. Deoarece
e
z
= 1 +
1
1!
z +
1
2!
z
2
+ ... +
1
n!
z
n
+ ..., z C
rezult a c a dezvoltarean serie Laurent a funct iei g(z) = e
1
z
n jurul punctului z = 0 este
e
1
z
= 1 +
1
1!
1
z
+
1
2!
1
z
2
+ ... +
1
n!
1
z
n
+ ..., z C

si mai departe ca dezvoltarean serie Laurent a funct iei


f(z) = z
4
e
1
z
n jurul punctului z = 0 este
z
4
e
1
z
= z
4
+
1
1!
z
3
+
1
2!
z
2
+ ... +
1
n!
1
z
n4
+ ..., z C

In concluzie punctul z = 0 este punct singular esent ial


al funct iei f(z) = z
4
e
1
z
si avem
I = 2jRezf(0) = 2jc
1
unde unde c
1
este coecientul corespunzator pu-
terii z
1
din dezvoltarea n serie Laurent a funct iei
f(z) = z
4
e
1
z
n jurul punctului z = 0. Obt inem
I = 2j
1
5!
.
9
Teorema 2.3 (Teorema semireziduurilor)
Fie D C un domeniu simplu conex, C o curba
simpla, neteda si nchisa inclusa n domeniul D,
domeniul (deschis) marginit de curba C. Con-
sideram o funct ie f care are n domeniul un
numar nit de puncte singulare izolate, de tip pol
sau singularitate esent iala, notate a
1
, a
2
, ..., a
n
si
un numar nit de poli de ordinul ntai situat i pe
curba C, astfel ncat
f : D \ {a
1
, a
2
, ..., a
n
, b
1
, b
2
, ..., b
m
} C,
este o funct ie olomorfa. Atunci
_
C
f(z)dz = 2j
n

k=1
Rezf(a
k
) + j
m

l=1
Rezf(b
l
).
10
Exemplul 2.3 Sa se calculeze integrala
I =
_
C
z
(z + 1)
2
(z
2
5z + 6)
dz, C : |z + 1| = 3.
Solut ie. Punctele singulare ale funct iei
f(z) =
z
(z + 1)
2
(z
2
5z + 6)
sunt z = 1 (pol dublu), z = 2 (pol simplu) si z = 3
(pol simplu). Punctul z = 1 se a a n domeniul
interior limitat de cercul C : |z + 1| = 3, punctul
z = 2 se a a pe cerc iar punctul z = 3 se a a n
exterior. Conform teoremei semireziduurilor
I = 2jRezf(1) + jRezf(2) =
= 2j lim
z1
_
(z + 1)
2
z
(z + 1)
2
(z
2
5z + 6)
_

+
+j lim
z2
_
(z 2)
z
(z + 1)
2
(z 2)(z 3)
_
=
= 2j lim
z1
_
z
2
5z + 6 z(2z 5)
(z
2
5z + 6)
2
_
+
j lim
z2
_
z
(z + 1)
2
(z 3)
_
=
=
11j
72
.
11
Consider am un cerc
0
: |z| = R
0
, domeniul
E = {z C | |z| > R
0
}
si o funct ie olomorf a pe domeniul E. Punctul de la
innit poate pentru f punct ordinar, pol sau punct
singular esent ial.
Denit ia 2.2
Se numeste reziduul funct iei f n punctul de la innit
num arul complex notat Rezf() denit prin
Rezf() =
1
2j
_

f(z)dz
unde este un cerc de ecuat ie |z| = R cu R > R
0
.
Teorema 2.4

In contextul de mai sus este adevarata
formula
Rezf() = Rez
_

1
z
2
f
_
1
z
__
(0).
Teorema 2.5 Daca f este o funct ie care are n
C{} un numar nit de singularitat i de tip pol
sau singularitate esent iala, iar singularitat ile din
C sunt notate a
1
, a
2
, ..., a
n
, atunci suma tuturor
reziduurilor acestei funct ii este nula, adica
Rezf() +
n

k=1
Rezf(a
k
) = 0.
12
Corolarul 2.1 Daca f este o funct ie care are n
C{} un numar nit de singularitat i de tip pol
sau singularitate esent iala, singularitat ile din C
sunt notate a
1
, a
2
, ..., a
n
, iar C este o curba neteda
pe port iuni, simpla si nchisa astfel ncat punctele
a
1
, a
2
, ..., a
n
se aa n domeniul interior limitat de
aceasta curba, atunci
_
C
f(z)dz = 2jRezf().
13
Exemplul 2.4 S a se calculeze integrala complex a:
_
C
z
13
(z 2)
4
(z
5
+ 3)
2
dz, C : 4x
2
+ 9y
2
36 = 0.
Solut ie. Facem notat ia
f(z) =
z
13
(z 2)
4
(z
5
+ 3)
2
.
Observ am ca
(a) punctul z = 2 este pol de ordin 4 al funct iei f;
(b) punctele
z
k
=
5

3
_
cos
+ 2k
5
+ j sin
+ 2k
5
_
,
k {0, 1, 2, 3, 4}
sunt poli dubli ai funct iei f.
Deoarece toate punctele singulare ale funct iei f se
a a n domeniul interior limitat de elipsa
C :
x
2
9
+
y
2
4
= 1,
este adev arata egalitatea
_
C
z
13
(z 2)
4
(z
5
+ 3)
2
dz = 2jRezf().
Pe de alt a parte
Rezf() = Rez
_

1
z
2
f
_
1
z
__
(0).
14
Deoarece

1
z
2
f
_
1
z
_
=
1
z(1 2z)
4
(1 + 3z
5
)
2
,
rezult a ca
Rez
_

1
z
2
f
_
1
z
__
(0) = lim
z0
_
z
1
z(1 2z)
4
(1 + 3z
5
)
2
_
= 1.

In concluzie
_
C
z
13
(z 2)
4
(z
5
+ 3)
2
dz = 2j(1) = 2j.
15
3 Aplicat ii ale teoremei reziduurilorn cal-
culul unor integrale reale
Teorema 3.1 Consideram o funct ie rat ionala reala
R(x) =
P(x)
Q(x)
astfel ncat
(x R)(Q(x) = 0)
grad Qgrad P 2.
Atunci
_
+

R(x)dx = 2j
n

k=1
Rezf(a
k
), (3.1)
unde f(z) = R(z) iar a
1
, a
2
, ...a
n
sunt polii funct iei
f care au partea imaginara strict pozitiva.
16
Exemplul 3.1 S a se calculeze integrala
I =
_

1
x
4
+ 1
dx.
Solut ie. Punctele singulare ale fumct iei f(z) =
1
z
4
+ 1
sunt
z
0
= cos

4
+ j sin

4
=

2
2
+ j

2
2
z
1
= cos
3
4
+ j sin
3
4
=

2
2
+ j

2
2
z
2
= cos
5
4
+ j sin 5

4
=

2
2
j

2
2
z
3
= cos
7
4
+ j sin
7
4
=

2
2
j

2
2
.
Aceste patru puncte sunt poli simpli iarn semiplanul
superior se a a z
0
si z
1
. Conform formulei (3.1)
I = 2j (Rezf(z
0
) + Rezf(z
1
)) =
= 2j
_
z
0
4z
3
0
+
z
1
4z
3
1
_
= 2j
_

z
0
4

z
1
4
_
=
j
2
j

2 =

2
2
.
17
Teorema 3.2 Consideram o funct ie rat ionala
R = R(x, y)
astfel ncat funct ia
g() = R(sin , cos )
este o funct ie continua pe intervalul [0, 2]. Atunci
_
2
0
R(sin , cos )d =
_
|z|=1
f(z)dz =
= 2j
n

k=1
Rezf(a
k
),
unde
f(z) =
1
jz
R
_
z
2
1
2jz
,
z
2
+ 1
2z
_
iar a
1
, a
2
, ...a
n
sunt polii funct iei f pentru care
|a
k
| < 1, k = 1, 2, ..., n.
18
Exemplul 3.2 S a se calculeze integrala
I =
_
2
0
1 + cos
5 + 4 sin
d.
Solut ie. Facem schimbarea de variabil a z = e
j
.
C and parcurge intervalul [0, 2], z descrie cercul
C : |z| = 1, o singura data, n sens direct. Sunt
adev arate egalitat ile
sin =
e
j
e
j
2j
=
z
2
1
2jz
cos =
e
j
+ e
j
2
=
z
2
+ 1
2z
.
Pe de alt a parte din relat ia z = e
j
rezult a d =
1
jz
dz.
Integrala devine
I =
_
|z|=1
1 +
z
2
+1
2z
5 + 4
z
2
1
2jz
1
jz
dz =
_
|z|=1
z
2
+ 2z + 1
2z(2z
2
+ 5jz 2)
dz.
Punctele singulare ale fumct iei f(z) =
z
2
+ 2z + 1
2z(2z
2
+ 5jz 2)
sunt z
1
= 0, z
2
=
j
2
si z
3
= 2j. Toate aceste
puncte sunt poli simpli.

In concluzie
I = 2j (Rezf(z
1
) + Rezf(z
2
)) .
Deoarece
Rezf(0) = lim
z0
_
z
z
2
+ 2z + 1
2z(2z
2
+ 5jz 2)
_
=
1
4
19
iar
Rezf
_
j
2
_
= lim
z0
_
_
z +
j
2
_

z
2
+ 2z + 1
4z
_
z +
j
2
_
(z + 2j)
_
=
3 4j
12
.

In concluzie
I =
2
3
.
20
Teorema 3.3 Consideram > 0 si o funct ie rat ional a
reala R(x) =
P(x)
Q(x)
astfel ncat
(x R)(Q(x) = 0)
grad Qgrad P 2.
Atunci
_
+

R(x)e
jx
dx = 2j
n

k=1
Rezf(a
k
), (3.2)
unde f(z) = R(z)e
jz
iar a
1
, a
2
, ...a
n
sunt polii
funct iei f care au partea imaginara strict pozi-
tiva.
21
Exemplul 3.3 S a se calculeze integrala
I =
_

0
cos x
(x
2
+ 1)
2
dx
Solut ie. Funct ia
f(x) =
cos x
(x
2
+ 1)
2
este par a de aceea
I =
_

0
cos x
(x
2
+ 1)
2
dx =
1
2
_

cos x
(x
2
+ 1)
2
dx.
Not am
A =
_

cos x
(x
2
+ 1)
2
dx, B =
_

sin x
(x
2
+ 1)
2
dx.
Observ am ca
C = A + jB =
_

1
(x
2
+ 1)
2
e
jx
dx.
Conform formulei (3.2)
C =
_

1
(x
2
+ 1)
2
e
jx
dx = 2jRez(g)(j) = e
1
unde g(z) =
1
(z
2
+ 1)
2
e
jz
.
22

In concluzie
I =
e
1
2
.
23
4 Exercit ii propuse
Exercit iul 1 S a se calculeze integrala
I =
_
C
z
2
(z
2
+ 1)(z
2
4)
2
dz, C : |z 1| = 2.
Exercit iul 2 S a se calculeze integrala
I =
_
C
z
2
e
2z
z+1
dz, C : x
2
+ y
2
+ 4x = 0.
Exercit iul 3 S a se calculeze integrala
I =
_
C
sin z
z
2
(z
4
+ 1)
dz, C : |z| = 2.
Exercit iul 4 S a se calculeze integrala
I =
_
2
0
1 + sin x
2 + cos x
dx.
Exercit iul 5 S a se calculeze integrala
I =
_

x
2
(x
2
+ 1)(x
2
+ 4)
dx.
Exercit iul 6 S a se calculeze integrala
I =
_

x sin x
(x
2
+ 1)(x
2
+ 4)
dx.
Exercit iul 7 S a se calculeze integrala
I =
_

0
cos x
(x
2
+ 1)
2
dx.
24