L03

REDRESOARE MONOFAZATE CIRCUITE DE FILTRARE

SCOPUL LUCRĂRII: - Cunoaşterea schemelor redresoare de curent alternativ monofazat, determinarea mărimilor caracteristice şi a formelor de undă adecvate. - Cunoaşterea filtrelor simple capacitive şi influenţa lor asupra componentei continue şi a factorului de ondulaţie. CONŢINUTUL LUCRĂRII: Partea teoretică se studiază din cursul predat, subcapitolele: - redresor de curent alternativ monofazat monoalternanţă - redresor de curent alternativ monofazat bialternanţă - filtru simplu cu intrare pe capacitate

DESFĂŞURAREA LUCRĂRII PRACTICE Aparatura folosită este: bloc transformator (TR) 220/10 V, bloc redresor (R), bloc circuit de filtraj capacitiv cât şi de sarcină (C-RL), voltmetru (V), osciloscop (OS).

TR
1 3 1

R
3 1

C-RL
3 5 6 7 8

N1

N2

D4

D1

RL C1 r1
2

C2

r2
4 2

D2

D3
4 2 4

bloc redresor bloc filtru capacitiv şi sarcină bloc transformator Transformatorul este: 220V / 10V = V1 / V2 cu rezistenţa bobinajului primar r1 =16,6 Ω şi rezistenţa bobinajului secundar r2 = 0,6 Ω. Blocul redresor este format din 4 diode EFR 135 cu: IFM = 3A, VRM = 50V, rD = 0,2 Ω. Blocul filtru capacitiv conţine 2 condensatoare C1=C2=1000µF ce pot fi conectate separat sau în paralel pe rezistenţă de sarcină prin contactele 5-6, respectiv 7-8. Blocul conţine şi 4 rezistenţe de sarcină conectate în serie: RL = 20,1Ω ( / 15W = 5,6Ω + 5,6Ω + 5,6Ω + 3,3Ω).

1. Se realizează montajul redresorului monofazat monoalternanţă din figura de mai jos:
1 3 1 3

D1

1

3 5 6 7 8

N1

N2

RL

~220V 50Hz
r1
2

V
C1 r2
4 2 4 2 4

C2

OS

TR

R
Figura. 1.

C-RL

a) Se calculează rezistenţa transformatorului şi a redresorului

 V2  Rtr = r2 + r1  V   = ....................  1
şi pentru aceasta se măsoară la transformatorul în gol, V1 şi V2 ca valori efective.

2

Rir1 = Rtr + rD = ...................
b) Se determină prin calcul valoarea componentei continue :
' VLO calculat

=

2V2 RL 1 = .......... .......... .......... ... Rir1 + RL π
' vL = f (ω t ) şi se notează mai jos:

c) Se măsoară cu voltmetrul pe tensiune continuă valoarea medie la bornele sarcinii ' VLO şi se compară cu cea calculată. masurat = ............... d) După forma vizualizată pe Osciloscop se trasează diagrama:

V2
……..

(Vintrare)

0

T

2T

t

……..

……..

VLO (V ) iesire

0

T

2T

t

……..

montajul din figura 1, se face legătura 5-6; s-a realizat un redresor monofazat monoalternanţă cu filtru simplu capacitiv. a) Se măsoară cu voltmetrul pe tensiune continuă la bornele sarcinii: valoarea medie a tensiunii V LO masurat 1 = .......... ..... şi se compară cu cea măsurată la 1.c.
b) Se determină prin măsurare pe osciloscop se tensiunea de ondulaţie ∆VLO
masurat 1

2. În

= ............. şi se !

calculează factorul de ondulaţie γ

C1 =

∆VLO VLO

masurat 1

; se compară rezultatul cu
masurat 1

π
2

c) După forma de undă vizualizată pe osciloscop se trasează diagrama diagrama de la 1.d). – eventual cu alta culoare.

vL = f (ω t ) suprapusă peste

d) Se face legătura 7-8 şi capacitatea de filtrare devine C1 + C2. e) Se determină prin măsurare pe osciloscop se tensiunea de ondulaţie ∆VLO

masurat 2

= ............. şi

se calculează factorul de ondulaţie γ

C 1+ C 2 =

∆VLO VLO

masurat 2

; se compară rezultatul cu
masurat 2

π
2

!

f) După forma de undă vizualizată pe osciloscop se trasează diagrama diagrama de la 1.d). – eventual cu alta culoare.

vL = f (ω t ) suprapusă peste

Se realizează montajul redresorului monofazat bialternanţă în punte din figura de mai jos (figura_2).

3.

1

3

1

3

1

3 5 6 7 8

N1

N2

D4

D1

RL

~220V 50Hz
r1
2

V
C1 r2
4 2

C2

D2

D3
4 2 4

OS

TR

R

C-RL

a) Se calculează rezistenţa interioară a redresorului

Rir2 = Rtr + 2rD = .......... ......
b) Se calculează valoarea componentei continue
' VLO masurat =

2V2 RL 2 = ......................... Rir2 + RL π
' vL = f (ω t ) şi se notează mai jos:

c) Se măsoară cu voltmetrul pe tensiune continuă valoarea medie la bornele sarcinii ' VLO şi se compară cu cea calculată. masurat = ............... d) După forma vizualizată pe Osciloscop se trasează diagrama:

V2
……..

(Vintrare)

0

T

2T

t

……..

……..

VLO (V ) iesire

0

T

2T

t

……..

4. În

montajul din figura 2, se face legătura 5-6; s-a realizat un redresor monofazat bialternanţă cu filtru simplu capacitiv. a) Se măsoară cu voltmetrul pe tensiune continuă la bornele sarcinii: valoarea medie a tensiunii V LO masurat 1 = .......... ..... şi se compară cu cea măsurată la 3.c.
b) Se determină prin măsurare pe osciloscop se tensiunea de ondulaţie ∆VLO
masurat 1

= ............. şi se

calculează factorul de ondulaţie γ

C1 =

∆VLO VLO

masurat 1

; se compară rezultatul cu
masurat 1

2 ! 3

c) După forma de undă vizualizată pe osciloscop se trasează diagrama diagrama de la 3.d). – eventual cu alta culoare.

vL = f (ω t ) suprapusă peste

d) Se face legătura 7-8 şi capacitatea de filtrare devine C1 + C2. e) Se determină prin măsurare pe osciloscop se tensiunea de ondulaţie ∆VLO

masurat 2

= ............. şi

se calculează factorul de ondulaţie γ

C 1+ C 2 =

∆VLO VLO

masurat 2

; se compară rezultatul cu
masurat 2

2 ! 3

f) După forma de undă vizualizată pe osciloscop se trasează diagrama diagrama de la 1.d). – eventual cu alta culoare.

vL = f (ω t ) suprapusă peste

5. APLICATIE: In practica este utilă o formulă de calcul a valorii condensatorului ce asigură o anumită valoare a tensiunii de ondulaţie.

Cantitatea de sarcină Q acumulată pe condensatorul C când dioda conduce : ∆ Q = C· ∆ VL este egală cu sarcina evacuată din condensator în intervalul T- ∆ t ≅ T când dioda este blocată ∆ Q ≅ IL·T; 2 ⋅ V2 − ∆VL / 2 şi egalând cei 2 termeni rezultă: Aproximăm un curent mediu de sarcina I L ≅ RL
2 ⋅ 2 ⋅ V2 − ∆VL 2 ⋅ 2 ⋅ V2 − ∆VL 2 ⋅ 2 ⋅ V2 ⋅ T 2 ⋅ 2 ⋅ V2 1 ⋅T = ; sau ∆VL ≅ = ; f = . 2 ⋅ ∆VL ⋅ R L 2 ⋅ ∆VL ⋅ R L ⋅ f 2 ⋅ C ⋅ R L + T 2 ⋅ C ⋅ R L ⋅ f +1 T Relaţiile de mai sus pot fi folosite şi pentru a determina valoarea tensiunii de ondulaţie pentru un C dat. Ţinând seama de cele de mai sus valoarea componentei continue a tensiunii de sarcină VL0 la ieşirea ∆VL 2 ⋅ V2 filtrului capacitiv poate fi calculată cu relatia: VL 0 = 2 ⋅ V2 − = 2 ⋅ V2 − . 2 2 ⋅ R L ⋅ C ⋅ f +1 Valoarea factorului de ondulatie γ se determina cu relaţia: 2 ⋅ V2 1 1 ∆VL 2 ⋅ R L ⋅ C ⋅ f +1 2 ⋅ R L ⋅ C ⋅ f +1 1 γ= 2 = = = 1 VL 0 2⋅RL ⋅C⋅f 2 ⋅ V2 1− 2 ⋅ V2 − 2 ⋅ R L ⋅ C ⋅ f +1 2 ⋅ R L ⋅ C ⋅ f +1 C≅

Folosind relatiile aproximative date mai sus se vor calcula componenta continua si factorul de ondulatie pentru redresorul monofazat monoalternanţă cu filtru capacitiv si pentru redresorul monofazat bialternanţă cu filtru capacitiv. Se vor compara rezultatele cu cele obtinute prin masurare.

Schemele de simulare in OrCad ale Redresoarelor de curent alternativ
D2 D1 1 2 120NQ045 120NQ045 Vintrare12
V

1

2

Vintrare VOFF = 0 VAMPL = 10 FREQ = 50
V V

VOFF = 0 VAMPL = 10 FREQ = 50

C1 10u

V

Rmonoalt 1k

Rmoaltf iltru 1k

Redresor monofazat monoalternanta fara filtru

Redresor monofazat monoalternanta cu filtru simplu capacitiv

0

0

2

1

2

D11 1 2 Vintrare21
V+

D12
V

D21 1 2 Vintrare22 VOFF = 0 VAMPL = 10 FREQ = 50
V+

1 D22 C2 100u
V

VOFF = 0 VAMPL = 10 FREQ = 50

1

2

Rbialt 1k D14

V-

D13 2 1

Rbialtf iltru 1k D24

1

V-

D23 2 1

Redresor monofazat bialternanta fara filtru Redresor monofazat bialternanta cu filtru simplu capacitiv

0 0
Sursele de alimentare --> source.lib Diodele --> diode.lib Rezistoarele, Condensatoarele --> analog.lib Run to time: 40ms Start saving data: Maximum step size: 0s 100us (pana unde sa simuleze) ( de unde sa simuleze) (din cat in cat sa simuleze = pasul)

2