P. 1
Exploatarea turbinei hidraulice

Exploatarea turbinei hidraulice

|Views: 182|Likes:
Published by alex&iulia
MODULUL:
EXPLOATAREA TURBINEI HIDRAULICE

DOMENIUL: ELECTROMECANIC
NIVEL: 2
CALIFICARE: OPERATOR ÎN CENTRALE HIDROELECTRICE
MODULUL:
EXPLOATAREA TURBINEI HIDRAULICE

DOMENIUL: ELECTROMECANIC
NIVEL: 2
CALIFICARE: OPERATOR ÎN CENTRALE HIDROELECTRICE

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: alex&iulia on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXI LI AR CURRI CU LAR
MODULUL:

EXPLOATAREA TURBINEI HIDRAULICE
DOMENIUL: ELECTROMECANIC NIVEL: 2 CALIFICARE: OPERATOR ÎN CENTRALE HIDROELECTRICE

2009 1

CUPRINS CUPRINS

1. 2. 3.

Competenţe Informaţii despre specificul agenţilor economici Modalitatea de organizare a practicii 2

4. 5.

Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitatea muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desfaşurării practicii 5.1. Supraveghează funcţionarea turbinei hidraulice 5.1.1. Fişe de observaţie 5.1.2. Fişe de lucru 5.1.3. Studii de caz 5.1.4. Miniproiect 5.2. Asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale 5.2.1. Fişe de observaţie 5.2.2. Fişe de lucru 5.2.3. Studii de caz 5.2.4. Miniproiect 5.3. Efectuează manevre pentru pornirea sau oprirea turbinei hidraulice 5.3.1. Fişe de observaţie 5.3.2. Fişe de lucru 5.3.3. Studii de caz 5.3.4. Miniproiect 5.4. Precizează tipurile de avarii şi incidente în exploatare 5.4.1. Fişe de observaţie 5.4.2. Fişe de lucru 5.4.3. Studii de caz 5.4.4. Jurnal de practică 5.5. Portofoliu de practică

6. 7. 8.

Organizarea evaluării Anexe – fişe de documentare Bibliografie

3

COMPETENŢE

În modulul “Exploatare turbinei hidraulice“ a fost agregată unitatea tehnică specializată cu aceeaşi denumire din Standardul de Pregătire Profesională. 45.15. Exploatarea turbinei hidraulice 45.15.1. Supraveghează funcţionarea turbinei hidraulice 45.15.2. Asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale 45.15.3. Efectuează manevre pentru pornirea sau oprirea turbinei hidraulice 45.15.4. Precizează tipurile de avarii şi incidente în exploatare

Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor
Unităţi de competenţă 45.15. Exploatarea turbinei hidraulice Competenţe 45.15.1. Supraveghează funcţionarea turbinei hidraulice Conţinuturi tematice  Parametrii turbinelor (notare, definire, unităţi de măsură): înălţimea aspiraţie, cavitaţie. 45.15.2. Asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale  de Parametrii funcţionare), de parametrii Starea a starea instalaţiei: uleiului, funcţionare (încadrare în limite nominali  generală etanşări, debitul, căderea, de de puterea, rotaţia, randamentul, geometrică coeficientul

parametrii nominali 45.15.3. Efectuează manevre pentru pornirea sau oprirea • Manevre pentru 4

manţinerea instalaţiei în

manevre pentru pornirea. cauze care pot duce la avarii şi incidente.4. oprirea turbinei hidraulice • Modalitati de pornire: pornirea turbinei în regim manual. completare) 45. clasificare. 5 . pornirea turbinei în regim automat • Foi de manevre (citire.15. măsuri de prevenire). incidente întâlnite în exploatarea turbinelor hidraulice (definire. interpretare.turbinei hidraulice parametrii nominali. Precizează tipurile de avarii şi incidente în exploatare • Avarii.

acreditat de RENAR Bucureşti Fiecare sucursală are în administrare mai multe hidrocentrale. şi C. Transelectrica  Analize chimice de determinare a caracteristicilor fizico-chimice ale uleiului mineral de turbină. hidraulic. nu poluează mediul înconjurător. preţ de cost redus.A. 6 Bucureşti.N. transportul şi distribuţia energiei electrice ” iar .2. randament ridicat. in cadrul Laboratorului de Analize Chimice al sucursalei. stocarea şi furnizarea apei Asigurarea protecţiei civile prin atenuarea viiturilor Asigurarea apei pentru irigaţii Reducerea impactului amenajărilor hidroenergetice asupra mediului Furnizarea de energie electrică consumatorilor eligibili la tarife negociate Asigurarea de servicii energetice prin instalaţiile proprii pentru filialele S. etc. Această mişcare de rotaţie va fi transmisă mai departe printr-un angrenaj de roţi dinţate generatorului de curent electric. Electrica S.. INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI Agenţii economici specifici pentru aceasta calificare sunt Sucursale Hidrocentrale care fac parte din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” S. electroizolant. Câteva din avantajele producerii de energie sub această formă: • Avantajul economic.C.A. Pe lângă producerea energiei electrice în hidrocentrale mai menţionăm şi alte activităţi:        Furnizarea serviciilor necesare funcţionării Sistemului Energetic Naţional Colectarea. Printr-un baraj de acumulare a apei pe cursul unui râu unde poate fi prezentă şi o cascadă se realizează acumularea unei energii potenţiale. având o viaţă lungă • Avantajul ecologic. uneori pot genera conflicte când sunt amplasate în parcuri naţionale sau când nivelul apei barajului acoperă localităţi. staţii de pompaj energetic. activitatea principală este “Producţia de energie electrică”. care prin rotirea rotorului generatorului într-un câmp magnetic. Domeniul principal de activitate este „Producerea. O hidrocentrală este o centrală electrică folosită pentru a transforma energia mecanică produsă de apă în energie electrică. microhidrocentrale. trasformată în energie cinetică prin rotirea turbinei hidrocentralei. va transforma energia mecanică în energie electrică.

centrate pe elev. Un factor important îl constituie calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii. diferenţiată. Pentru atingerea competenţelor specifice stabilite prin modul. se recomandă desfăşurarea acestora într-o centrală hidroelectrică. conform programelor. Trebuie ca procesul de evaluare să fie riguros. Având în vedere caracterul agentului economic. Abordarea conţinuturilor trebuie să fie flexibilă. tinând cont şi de particularităţile grupului. modulul poate încorpora în orice moment al procesului educativ. Pentru majoritatea orelor cu tematica stabilită. Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri. interactiv şi centrat pe elev. cu pondere sporită pe activităţile de învăţare. noi mijloace sau resurse didactice. de preferinţă cu caracter aplicativ. pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice. MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII Orele de instruire practică se recomandă a se desfăşura în cabinete de specialitate dotate cu o gamă largă de instalaţii şi echipamente electro-energetice dar mai ales la agentul economic (CHE). corect iar sarcinile impuse de evaluare să fie apropiate standardelor naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. Fiind o structură elastică.3. activităţile de învăţare . pentru o eficienţă a actului instructiv educativ se recomandă desfăşurarea practicii pe grupe de către 10-14 elevi.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi. de a utiliza activităţi variate de învăţare. Grupele de elevi vor fi însoţite de profesorul de spacialitate sau de maistru instructor. de nivelul iniţial de pregătire. de a le eşalona în timp. 7 .

apărarea împotriva incendiilor (AII) şi protecţia mediului (PM) 1. precum şi a obligaţiilor ce decurg din legislaţia în domeniul apelor şi protecţiei mediului. întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor de turbine hidraulice. orice acţiune în afara atribuţiunilor şi ITI de serviciu. personalul operaţional poate executa manevre de scoatere din funcţiune a instalaţiilor în cauză. din proprie iniţiativă. se vor respecta cu stricteţe reglementările în vigoare privind protecţia muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATEA MUNCII Norme specifice de securitatea şi sănătatea muncii (SSM). pericol de accidentare. pericol de incendiu. şi fără aprobarea personalului ierarhic superior. • în cazuri deosebite. instalaţiile se consideră în stare de funcţionare (sub tensiune) chiar în cazul când sunt oprite (în rezervă). în caz de accidentări de natura electrică sau neelectrică. • în procesul de exploatare.4. accident. având în vedere posibilitatea pornirii sau punerii sub tensiune de la distanţă. cu luarea tuturor măsurilor pentru scoaterea accidentatului din zona periculoasă sau intervenţie pentru stingerea incendiului sau lichidarea avariei cu anunţarea imediată sau ulterioară. pericol de avarie sau avarierea instalaţiilor. să cunoască tipurile şi modul de folosire al mijloacelor din dotare pentru stingerea incendiilor şi să intervină operativ şi eficient în astfel de cazuri. • personalul operaţional este obligat să cunoască măsurile de prim ajutor. a personalului operaţional. îi este interzis să întreprindă. personalul operaţional este obligat să supravegheze permanent funcţionarea instalaţiilor pentru menţinerea acestora în 8 . • personalului operaţional. conform procedurilor în vigoare. prin manevre manuale sau prin circuitele de automatizare. Generalităţi • În activitatea de exploatare. • personalul operaţional nu permite accesul în instalaţii a personalului ce nu are drept de control asupra acestora. Pentru înlăturarea pericolului de accidentare şi incendiu. dacă nu sunt retrase din exploatare. să intervină cu mijloacele specifice pentru eliminarea factorilor ce au condus la apariţia acestora. după caz. • personalul operaţional este obligat să cunoască şi să aplice măsurile operative de intervenţie în cazul apariţiei unor poluări accidentale.

personalului operaţional ii este interzis să execute lucrări. Norme SSM specifice a) se interzice exploatarea instalaţiilor de turbine hidraulice cu îngrădirile. manevre sau alte operaţii. executarea manevrelor din spaţii de dincolo de îngrădirile permanente. Norme AII specifice a) la turbinele hidraulice. cu căile de acces blocate sau cu pete de ulei pe acestea.2. Pentru prevenirea incendiilor. personalul operaţional având obligaţia menţinerii permanente a acestora în stare corespunzătoare. rotirii accidentale. cu respectarea NPM. partea mecanică a NPM şi ITI. apariţiei accidentale a tensiunii etc. personalul operaţional va supraveghea: • • etanşeitatea circuitelor de ulei.) 2.1.parametrii normali de funcţionare. fiind interzisă staţionarea în zone sau locuri cu posibilitatea accidentării. c) manevrele în instalaţiile turbinei hidraulice se execută cu respectarea "regulamentului general de manevre". 2. personalul operaţional este obligat să respecte prevederile indicatoarelor de securitate. apărătorile. 2. tablele de acoperire. fiind interzis să se anuleze sau să se modifice reglajele protecţiilor şi semnalizărilor sau să se blocheze mecanic. b) controlul instalaţiilor se execută conform atribuţiunilor de serviciu şi a ITI privind controlul. accesul în locuri sau zone ale instalaţiei cu pericol de accidentare ( fără asigurarea măsurilor tehnice de protecţia muncii imp. • • în timpul controlului. temperatura uleiului de ungere si a lagărelor. pericolul de incendiu poate exista la instalaţiile de ulei pentru reglaj si ungere. cu echipament de protecţie corespunzător fiind interzis: • • • utilizarea improvizaţiilor în locul dispozitivelor special destinate acestui scop. scările si balustrăzile fixe. să ridice îngrădirile sau să pătrundă dincolo de acestea. demontate si neavertizate prin îngrădiri si indicatoare de securitate. în timpul controlului. 9 Norme specifice . personalul fiind echipat cu echipament de protecţie corespunzător.

cu praf + CO2. se întrerupe alimentarea cu energie electrica a instalaţiei afectate. Este interzisă aruncarea cu nisip în zona lagărelor. • să cureţe permanent petele de ulei. c) In cazul apariţiei unui incendiu la instalaţiile turbinei hidraulice se vor lua următoarele măsuri: • • • • • se opreşte agregatul afectat de incendiu. pe cât posibil. nivelul uleiului în lagăre. imediat următoarele măsuri: b) Pentru înlăturarea pericolului de incendiu personalul operaţional este obligat să ia • • să nu permită executarea lucrărilor cu foc deschis în locurile. 2. funcţionarea răcitoarelor de ulei.3 Norme PM specifice 10 . se întrerupe. să remedieze neetanşeităţile de ulei sau să anunţe personalul ierarhic superior în vederea remedierii şi după caz să oprească şi retrage din exploatare imediat instalaţia în cauză când există pericol iminent de incendiu.• • • • circulaţia uleiului la lagărul turbinei. se vor utiliza stingătoare cu spumă. la apariţia pierderilor de ulei la capul de distribuţie să le remedieze. cu înlocuirea părţilor degradate de ulei. accesul aerului în instalaţia afectată de incendiu. • • să păstreze materialul de şters numai în cutii metalice închise. zonele sau circuitele fără asigurarea masurilor tehnice şi organizatorice conform NPSI şi ITI. ştergerea se va executa după caz. funcţionarea fără scântei a excitatoarei. zilnic sau săptămânal. pentru stingerea uleiului scurs se vor utiliza mijloacele specifice din dotare. pentru stingerea uleiului din rezervoare. să respecte prevederile indicatoarelor de securitate cu referire la NPSI şi să menţină instalaţiile şi căile de acces în perfectă stare de curăţenie.

de poluare accidentală cu ulei. dacă procesul tehnologic prezintă factori de risc în acest sens. se vor lua măsuri specifice pentru prevenirea apariţiei poluărilor accidentale. prin împrejmuire cu baraje absorbante. acestea urmând a fi recuperate şi valorificate conform procedurilor în vigoare. 11 . • • vor fi asigurate în permanenţă la locul intervenţiilor mijloacele specifice necesare intervenţiei imediate. este interzisă aruncarea în apă a deşeurilor de orice natură. lucrările ce presupun intervenţii la instalaţiile de acţionare hidraulică se vor executa cu luarea tuturor măsurilor ce se impun pentru prevenirea apariţiei scurgerilor de ulei în mediu şi colectarea lor. în cazul unei poluări accidentale. dacă se intervine la instalaţii la care există factori de risc. acestea vor fi delimitate pe cât posibil.• • • la executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii asupra echipamentului şi subansamblelor turbinei.

Rezolvaţi toate activităţile date pentru ca sarcina de lucru să fie încheiată ! Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor şi problemelor pe care le-aţi rezolvat şi a activităţilor 12 . ustensilele.P. .P. Această experienţă poate fi îmbogăţită mai mult în situaţii de grup. Prin urmare. Dacă nu aţi înţeles sau dacă nu ştiţi cum să rezolvaţi sarcina de lucru.. solicitaţi sprijinul profesorului sau a tutorelui care vă va îndruma şi ajuta la rezolvarea ei.-ului.. INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII Acest auxiliar curricular conţine activităţi care să ajute elevul în atingerea competenţelor din unităţile de competenţă. utilajele şi echipamentele necesare petru rezolvarea sarcinilor de lucru.. Înainte de a vă apuca de lucru. asiguraţi-vă că dispuneţi de toate materialele. Profesorii au libertatea de a gândi şi alte activităţi care să fie în concordanţă cu conţinutul S. pentru obţinerea Certificatului de calificare. PENTRU A REZOLVA CU SUCCES SARCINILE DE LUCRU • • • • • • Citiţi cu atenţie toate cerinţele unei sarcini de lucru. oferă multe avantaje. Metodele active / interactive prezentate în material.5. prin probe de evaluare conforme celor prevăzute în standardul respectiv. Elevul este mai implicat şi are oportunităţi de a dobândi experienţă practică prin activităţi cu caracter practic. unde elevul poate învăţa şi poate modera învăţarea prin interacţiune cu colegii. Prin activităţile propuse elevilor.P. înainte de a începe să le rezolvaţi! . Prezentul Auxiliar didactic nu acoperă toate cerinţele cuprinse în Standardul de Pregătire Profesională al calificării pentru care a fost realizat. este necesară validarea integrală a competenţelor din S. el poate fi folosit în procesul instructiv şi pentru evaluarea continuă a elevilor fiind considerat un ghid. se urmăreşte atingerea majorităţii criteriilor de performanţă respectând condiţiile de aplicabilitate cuprinse în Standardele de Pregătire Profesională. Dacă observaţi vreo problemă sau aveţi o neclaritate la una din cerinţe. Prin conţinutul auxiliarului se doreşte sporirea interesului elevului pentru formarea abilităţilor din domeniul tehnic prin implicarea lui interactivă în propria formare. aduceţi acest lucru în atenţia profesorului înainte de a începe proba. Însă.P.

folosind propria ta voce Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare VIZUAL • • • • • • priveşte cu atenţie materialul tipărit pus la dispoziţie de profesor. pas cu pas. ilustraţii şi diagrame ca ajutoare pentru învăţare. utilizează culori.pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat. subliniază cuvintele cheie. repetă cu voce tare înregistrează-ţi observaţiile şi gândurile pe un casetofon înregistrează principalelor aspecte ce trebuie recapitulate. Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare AUDITIV • • • • • • • • • ascultă cu atenţie pe cel care îţi explică lucrurile discută ideile noi şi explică-le cu cuvinte proprii discută ideile şi problemele cu o altă persoană roagă pe cineva să îţi explice din nou lucrurile pe care nu le-ai înţeles ascultă noţiunile înregistrate pe bandă citeşte cu voce tare învaţă. scrie ideile folosind cuvinte proprii 13 . pentru a vedea dacă sunt scrise corect. converteşte notiţele într-o imagine sau într-o bandă desenată. verifică notiţele. utilizează imagini pentru explicarea unui text Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare PRACTIC • • • efectuează activităţi practice scrie lucrurile în ordinea lor.

cuvintele cheie. 5. 6. apoi de scrie-le din memorie. Parametrii fundamentali ai turbinei hidraulice 1. Identificaţi la locul unde va desfăşuraţi practica tipul de turbină utilizat. 2. apoi rosteşte cu voce tare acele cuvinte. de mână sau pe calculator ajută alte persoane să îndeplinească sarcina respectivă FIŞĂ DE OBSERVAŢIE Competenţa vizată : Supraveghează funcţionarea turbinei hidraulice Obiective: • • Sarcini: 1. 2. Găsiţi argumentul în utilizarea acelui tip. 3. 4. …………………………………………………………………………………………………………… 14 .crt. 3. Definiţi aceşti parametrii şi notaţi valorile lor în tabelul de mai jos Tip turbină: Nr. Identificaţi parametrii fundamentali ce caracterizează din punct de vedere funcţional acest tip de turbină. 4.• • • converteşte notiţele într-o imagine sau într-o bandă desenată urmăreşte cu degetul titlurile. Urmărirea parametrilor de funcţionare ai turbinei hidraulice Compararea parametrilor de funcţionare şi sesizarea abaterilor Definire Valori Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică……………………………………………………….

3.…………………………………………………………………………………………………………… FIŞĂ DE LUCRU Competenţa vizată : Supraveghează funcţionarea turbine hidraulice Obiective: • • Sarcini: 1. Subliniază cu roşu abaterile de la valorile normale. Apă răcire intrare Apă răcire ieşire Lagăr radial Lagăr axial HG Apă răcire generator Ulei reglaj Ulei reglaj Hidrofor bar Cuzinet Cuzinet Cuzinet Cuzinet Cuzinet Cuzinet Intrare Ieşire Ulei acţ. Urmăreşte parametrii indicaţi în tabelul de mai jos. 2. Citeşte şi notează în tabel valorile acestora. Presiune etanşare bar 15 HA TEMPERATURI Lagăr Lagăr radial axial PRESIUNI RAV GU Cap P distr Urmărirea parametrilor de funcţionare ai turbinei hidraulice Citirea parametrilor de funcţionare ai turbinei hidraulice Lagăr turbină RA V 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C bar bar .

Observaţi cu atenţie imaginile de mai jos. Faceţi o comparaţie între parametrii celor 3 tipuri prezentate în tabel. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… STUDIU DE CAZ Competenţa vizată : Supraveghează funcţionarea turbinei hidraulice Sarcini: 1. Ce reprezintă? 2. crt. 4. Explicaţi unde şi de ce sunt utilizate fiecare tip în parte. Identificaţi parametrii fundamentali ce caracterizează funcţional fiecare tip identificat. 1. 16 . Imagine Denumire Parametrii fundamentali Utilizare 2. 3.Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică………………………………………………………. Nr.

PROIECTUL Competenţa vizată : Supraveghează funcţionarea turbine hidraulice Tema: Turbina Kaplan Proiectul trebuie să răspundă următoarelor întrebări: 17 .3.

funcţionarea în regim de generator în reglare automată sau manual. Care sunt elementele constructive ale turbinei Kaplan? 3. Observaţi cu atenţie care sunt parametrii care trebuie supravegheaţi şi în ce constă starea lor de funcţionare normală.Urmăriţi funcţionarea normală a turbinei.crt. Nr. Care sunt parametrii fundamentali ai acestei turbine? 4. Parametrii functionali ai turbinei hidraulice Funcţionare normală a turbinei (definiţi stare normala parametri) Funcţionare anormală a turbinei (definiţi stare anormală paramatri) Urmăreşte starea generală a instalaţiilor Recunoaşte abaterile parametrilor de la valorile nominale Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică……………………………………………………….1. Care sunt avantajele şi dezavantajele turbinei Kaplan? FIŞĂ DE OBSERVAŢIE Competenţa vizată : Asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale Obiective: • • Sarcini: 1. Când este utilizată turbina Kaplan? 2. …………………………………………………………………………………………………………… 18 . 2. Completaţi fişa de mai jos după încheierea activităţii de observare.

4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 2. Prin completarea careului. Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre turbine hidraulice. Turbină folosită la hidrocentrale de medie şi mare cădere. veţi descoperi pe verticală ceea ce supraveghem în instalaţiile şi echipamentele energetice. Turbină folosită la hidrocentrale de mică cădere 19 . Ansamblul de construcţii. echipamente şi instalaţii necesare pentru conversia unei forme de energie în energie electrică 3. Are unitatea de măsură 0C.…………………………………………………………………………………………………………… FIŞĂ DE LUCRU Competenţă vizată : Asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale Obiectiv:  Urmăreşte starea de funcţionare normală a instalaţiei prin supravegherea parametrilor Sarcină: Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru.

6. 7. Careul cel mai reuşit va fi prezentat în faţa colegilor. 9. Se defineşte prin cantitatea de apă ce intră în unitatea de timp. Produce energie electrică. Turbină utilizată în domeniul căderilor mari şi debitelor mici.5. 10. Se măsoară cu manometrul. 8. Se defineşte prin raportul dintre energia furnizată de un sistem şi energia absorbită. Sarcină facultativă: Alegeţi şi voi o temă din cele studiate şi alcătuiţi un careu ca cel prezentat în fişa de lucru. Transformă energia hidraulică în energie mecanică. 20 .

PROIECTUL 21 . 1. 3. Întocmiţi un album cu aceste simboluri şi prezentaţi semnificaţia lor. Ce alte simboluri aţi identificat intr-o schemă a unei centrale hidroelectrice? 4. Observaţi cu atenţie simbolurile de mai jos şi prezentaţi semnificaţia lor. 3. 7. crt.STUDIU DE CAZ Competenţa vizată : Asigură funcţionarea turbine în condiţii normale Sarcini: 1. Identificati aceste simboluri. 5. 2. Nr. Simbol Denumire Semnificatie Unde se găsesc 2. 6. 4.

Competenţa vizată : Asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale În exploatarea turbinei hidraulice. pentru asigurarea funcţionării acesteia în condiţii normale e nevoie de monitorizarea parametrilor. de supravegherea instalaţiile energetice. Realizaţi un proiect cu tema: “Monitorizarea parametrilor care asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale” Proiectul trebuie să răspundă următoarelor întrebări: • Ce este monitorizarea? • De ce este nevoie de monitorizarea echipamentelor/instalaţiilor energetice? • Ce vom monitoriza pentru a asigura funcţionarea turbinei în condiţii normale? • Cum se face monitorizarea? • Există o “memorie” a acestei monitorizări? • Cum se poate eficientiza monitorizarea? 22 .

supravegheză şi caută informaţii asupra modalităţilor de pornire şi oprire a unui hidroagregat dintr-o central hidroelectrică. Completează o hartă conceptuală cu tipurile de porniri şi opriri întâlnite. Explicaţi când şi în ce situaţii se execută fiecare operaţie. Pornire Oprire 23 .FIŞĂ DE OBSERVAŢIE Competenţa vizată : Efectuează manevre pentru pornirea sau oprirea turbine hidraulice Obiective: • • Precizează modalităţile de pornire şi oprire ale turbinei hidraulice Indică succesiunea operaţiilor în pornirea sau oprirea turbinei hidrauliceî Sarcini: Urmăreşte.

Se verifică dacă starea inst. -circuitul de ulei pentru reglaj este sub presiune (ventil manual de admisie a uleiului sub presiune din GUP în circuitul de ulei pentru reglaj este deschis) I.corespunde cu starea “gata de pornire” G. -agregatul defrânat şi pistoanele dispozitivelor de frânare –ridicare în poziţia coborât. F. C. Prin comanda de pornire se excită releul de pornire care transmite elementelor lanţul de automatizare camanda de pornire după cum urmează: 24 . -instalaţia de apă pentru răcirea uleiului lagărului turbinei este în stare de funcţionare.Se pune comutatorul de alegerea modulului de comandă a hidroagregatului în poziţia “automat”.a. E. J. Se verifică dacă pe panoul de automatizare al hidroagregatului este afişată semnalizarea “gata de pornire” care confirmă îndeplinirea operaţiilor de pornire. . . L.FIŞĂ DE LUCRU Competenţa vizată : Efectuează manevre pentru pornirea sau oprirea turbine hidraulice Obiectiv: • Indică succesiunea operaţiilor în pornirea sau oprirea turbinei hidrauliceî Sarcini: Citeşte cu atenţie starile/comenzile de mai jos. a). .D. -instalaţia de răcire cu apă a etanşării arborelui este în stare de funcţionare.c. B. Indică care tip de pornire este menţionată prin comenzile indicate mai jos.GUP este în stare de funcţionare normală. şi c. Trece în diagramă succesiunea logică a acestor comenzi. Fă o separare a acestora pe două componente care indică: Starea instalaţiilor turbinei înaintea pornirii Pornirea hidroagregatului b). -A. de alimentare a aparatajului hidroagregatului sunt sub tensiune. -barele de c.regulatorul de turaţie în stare “gata de pornire” H.închis şi servomotorul deblocat (se blochează manual în cazul opririlor de lungă durată). A. . D. K.

sincronizatorul pune în funcţiune instalaţia de sincronizare precisă care realizează egalitatea de frecvenţă fază şi tensiune.D.impusă prin dispozitivul LD şi ca urmare agregatul demarează. . (AD-aparat director.A. se deschide până la o valoare a deschiderii.”întrerupătorul generatorului deschis” şi “generator excitat”.Generatorul pilot va fi antrenat şi astfel regulatorul electrohidraulic va fi alimentat preluând comanda hidroagregatului.releul de turaţie conectează blocul sincronizator al regulatorului.Electrodistribuitorul.. acţionat permite accesul uleiului sub presiune modulată în camera de presiune modulată a sertarului de distribuţie A. .Când turaţia atinge 80% din valoarea nominală condiţionat de situaţiile “LD pe minim”. . LD-limitator deschidere)) Starea instalaţiilor turbinei înaintea pornirii: Pornirea hidroagregatului: Tipul pornirii:……………………………………………………………………………….Când diferenţa frecvenţelor între reţea şi generator ajunge sub 1%..D. Succesiunea comenzilor: • • • • 25 .

Identificaţi aceste indicatoare pe durata efectuării stagiului de practică la agentul economic. Ce alte indicatoare aţi identificat? Întocmiţi un album cu aceste indicatoare şi prezentaţi semnificaţia lor. 1. Simbol Tipul Semnificatie Locul 2. 2. 3. 4. crt.STUDIU DE CAZ Competenţa vizată : Efectuează manevre pentru pornirea sau oprirea turbine hidraulice Obiectiv: • Respectarea normelor generale de protecţie a muncii Sarcini: 1.Unde sunt montate aceste indicatoare? 3. 4. Credeţi ca sunt spaţii care ar necesita şi alte indicatoare? Care ar fi? Nr. Observaţi cu atenţie următoarele indicatoare si prezentaţi semnificaţia lor. 26 .

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE 27 . 6.5. 9. 8. 7. 10.

Completaţi tabelul Realizaţi un eseu “Evenimente/incidente care apar într-o centrală hidroelectrică” Nr.Competenţa vizată : Precizează tipurile de avarii şi incidente în exploatare Obiectiv: • • Indică tipurile de avarii mai des întâlnite Enumeră principalele cauze care pot duce la avarii Sarcini: Sunteţi într-o centrală hidroelectrică în perioada de practică.crt. Menţionaţi cauzele care au dus la producerea lor dar şi efectele lor. Cercetaţi în „istoricul”. Eveniment (avarie) Frecvenţa evenimentului Cauze Efecte 28 . Observaţi eventualele incidente care pot apare.Clasaţi-le în evenimente mai des întâlnite şi în evenimente rare. centralei şi notaţi-vă evenimentele care au avut loc.

trebuie să găsiţi cel puţin două cauze care-l pot produce. Crt. 1. 9. Nr. Pentru fiecare eveniment menţionat. 4. 2. În tabelul de mai jos sunt indicate câteva din incidentele care pot apare într-o centrală. Sarcină: Intr-o centrală hidroelectrică pot apare tot felul de incidente. 7. evenimente. Incident/Eveniment Vibraţii anormale ale turbinei Inundarea capacului turbine Creşterea temperaturii lagărului Creşterea sau scăderea nivelului de ulei din lagăr Cauze Frecvenţa producerii lor STUDIU DE CAZ 29 . 6. Completaţi tabelul cu încă cel puţin patru evenimente care pot apare. 8. avarii având cauze diverse. 3.FIŞĂ DE LUCRU Competenţa vizată : Precizează tipurile de avarii şi incidente în exploatare Obiectiv: • Enumeră principalele cauze care pot duce la avarii. 5.

Asigură functionarea turbinei în conditii normale. Precizează tipurile de avarii şi incidente în exploatare. Unde credeţi că ar putea apărea incidente în exploatare. Constataţi Constataţi dacă dacă este este identică identică sau sau nu nu cu cu cea cea prezentată. Unde credeţi că ar putea apărea incidente în exploatare. teren.. autorizat). 3. Citiţi Citiţi parametrii parametrii aparatelor aparatelor indicatoare indicatoare din din schema schema identificată identificată în în teren. Priviţi cu atenţie schema de mai jos şi răspundeţi următoarelor următoarelor cerinţe: cerinţe: Identificaţi în Identificaţi în teren teren instalaţia instalaţia de de mai mai jos jos (sub (sub supravegherea supravegherea personalului personalului autorizat). prezentată.. 2. tabel. Identificaţi Identificaţi componentele componentele schemei schemei şi şi grupaţi-le grupaţi-le intr-un intr-un tabel.Competenţe vizate : 1. Tema: Tema: Sunteţi Sunteţi intr-o centrală hidroelectrică. Supravegheaza functionarea turbinei hidraulice. 30 .

fiecare grupă având alt tip de instalaţie. Observaţii ale profesorului/maistrului sau tutorelui de practică …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… JURNAL DE PRACTICĂ 31 .. în funcţie de complexitatea schemei..Completaţi tabelul de mai jos: Denumire componentă Parametrii urmăriţi Denumire Aparat Valori în limite în afara normale limitelor Propunere: Activitatea poate fi gândită pe grupe de câte 3-5 elevi. Timpul sarcinii este alocat de îndrumători.

şi vizează toate competenţele din Standardul de Pregătire Profesională. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 4.Ce lucruri noi aţi învăţat? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 3.. Elevul are obligaţia să completeze în jurnal la sfârşitul fiecărei teme parcurse. pe întreaga perioadă de practică.Ce lucruri/activităţi nu v-au plăcut? Motivaţi? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….Care au fost evenimentele sau activităţile care v-au plăcut? Motivaţi. La începutul jurnalului sunt nominalizate toate temele care urmează a fi parcurse de elevi.Elev: Perioada: Locaţia (Agent economic/departamant): Modulul: Tema: Sarcina de lucru: Competenţele vizate: În jurnalul de practică. PORTOFOLIUL DE PRACTICĂ 32 . Obs. elevul va complete următoarele informaţii: 1. Temele sunt stabilite de profesorul de specialitate împreună cu reprezentantul desemnat al agentului economic.Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-ati observat sau le-ati desfăşurat? …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… 2.

Aceste rezultate vizează probele orale. observarea sistematică a comportamentului şcolar. care permit aprecierea aptitudinilor. este necesar. apare contradicţia între tendinţa dintre orientarea calitativ-cantitativă a portofoliului şi cerinţele administraţiei “de a interpreta totul prin prismă cantitativă”. care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare. în primul rînd. şi practice. scrise. altele mai puţin. a nivelului de instruire şi ameliorarea procesului didactic. În al doilea rînd. sarcini specifice fiecărui modul. selectare şi analiză) a modelelor şi a produselor activităţii instructiv-educative a elevului şi a materialelor informative din surse externe (colegi de clasă. talentelor. Evaluarea portofoliului Pentru a evalua un portofoliu. Portofoliul reprezintă „cartea de vizită a elevului” şi face parte din categoria metodelor şi instrumentelor alternative de evaluare. contribuţiilor personale.Portofoliul de practică al elevului reprezintă un instrument de evaluare complex. evaluarea multilaterală calitativă şi cantitativă. apare problema acordării punctajului pentru diferite componente ale portofoliului: unele valorează mai mult. 33 . Portofoliul este forma şi procesul de organizare (acumulare. proiectul. Portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea. pasiunilor. părinţi. cele care îl reprezintă. să se stabilească minimul şi maximul obligatoriu al elementelor incluse pentru evaluare. agenţi economici etc). În al treilea rînd. Portofoliul cuprinde o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului. autoevaluarea. care pun în evidentă progresele sale. profesori. necesare pentru analiza lor ulterioară.

corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă.) care trebuie elaborate în corelare cu criteriile de performantă. observaţie directă pe parcursul procesului. eseuri. evaluare pe perechi şi de grup • 34 . chestionarul. a competenţelor prevăzute de programele şcolare. la orele afectate modulului se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente: observarea sistematica (activitate care permite evaluarea conceptelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată. În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie. Modalităţi de evaluare       instrumente de evaluare orală /scrisă/ practică. portofolii individuale. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. referate. fise de autoevaluare. în funcţie de dificultatea acesteia. portofoliu. teme pentru investigaţiile individuale sau de grup. competenţele tehnice generale şi specializate din standardul de pregătire profesională Pentru evaluarea achiziţiilor (în termeni cognitivi. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor grupului instruit. proiectul. proiecte. etc. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. • Lucrul cu modelele Metodele de evaluare utilizate beneficiază de o serie de instrumente (fise de observatie. proceduri de autoevaluare. exerciţii. condiţiile de aplicabilitate ale acestora şi cu probele de evaluare introduse în standardul de pregătire profesională. fise de lucru. capacitatilor.ORGANIZAREA EVALUĂRII Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. probleme. teme pentru acasă. îşi susţin şi motivează propunerile).atitudinilor lor faţă de o sarcina dată) • metoda execiţiilor practice • investigaţia • autoevaluarea (este una din metode care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii. afectivi şi performativi) elevilor.

în partea sa superioară având bucşe ce ghidează fusurile inferioare ale paletelor directoare. şi are rolul de asigura o curgere uniformă optimă) a apei pe periferia aparatului director. Elemente componente  Camera spirală este construită din beton şi are rolul de asigura repartizarea uniformă a debitului pe periferia aparatului director sau a statorului şi creează condiţiile necesare intrării apei în rotor.  Inelul inferior este o construcţie sudată inelară. cu axul vertical.Statorul este realizat din două jumătăţi prin sudare. 2.ANEXE FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1 Turbina hidraulică tip KVB 1. De asemenea are rolul de organ de închidere a accesului apei pentru situaţii normale şi de avarie. precum şi circulaţia curentului de la intrare în rotor necesară funcţionării optime. 35 . Caracteristici tehnice.  Aparatul director. executată din tablă de otel.Generalităţi. respectiv a cuplului (puterii) turbinei. dispuse echidistant în zona de ieşire din camera spirală. fiind prevăzut cu toate elementele de asamblare şi etanşare necesare îmbinării lui cu subansamblele învecinate.  Statorul turbinei este realizat dintr-un număr de coloane profilate. iar coloanele prin turnare. cuplată la hidrogeneratorul vertical tip HVS. asigură reglarea debitului ce intră în rotor. prin construcţia sa. Turbina hidraulică tip KVB este tip Kaplan în cameră spirală din beton.

forjate şi 2 flanşe turnate sudate între ele. Acţionarea paletelor se face de către pistonul servomotorului amplasat în partea superioară a butucului prin intermediul stelei de conducere. Capacul turbine este o construcţie sudată inelară. Rotorul este de tip Kaplan cu patru palete reglabile din otel inoxidabil rezistent la cavitaţie Rotorul de tip Kaplan este conceput constructiv cu stea de conducere. 5. una pentru prinderea lagărului turbinei.  Mecanismul de reglare al palelor este format dintr-un sistem de pârghii legat la un capăt de inelul de reglare iar la celalalt capăt de fusul fiecărei pale a aparatului director. 3.  Rotorul turbinei este organul principal al turbinei în care are loc transformarea energiei hidraulice în energie mecanică.  Sistemul de acţionare al paletelor este de tipul cu inel de reglare ghidat pe capacul turbinei.  Camera rotorului. iar cealaltă pentru prinderea etanşării arborelui şi respectiv trei ştuţuri cu flanşe pentru prinderea ventilelor de rupere a vacuumului. printr-un dispozitiv special de blocare mecanică. In partea inferioară este prevăzut cu două flanşe. mecanismele de acţionare a paletelor fiind fixate de aceasta. 6. În figura 2 este prezentată o secţiune prin rotorul turbinei. inelul de reglare poate fi blocat la poziţia închis. 2. partea inferioară fiind confecţionată din otel inoxidabil.pârghie. compusă din tronsoane.cercel. Racordarea camerei rotorului la partea de beton a tubului de aspiraţie se face printr-o căptuşeală realizată în construcţie sudată. destinată conducerii apei în zona rotorului. Figura 1 1.tijă de reglare. executată din tablă de otel dispunând în partea sa superioară de elementele necesare montării servomotoarelor de acţionare ale inelului de reglare şi respectiv suporţilor pentru dispozitivul de blocare a inelelor de reglare. În ipoteza lipsei uleiului sub presiune la servomotoarele aparatului director. Fixarea arborelui turbinei de arborele hidrogeneratorului se realizează prin intermediul unor 36 .manivelă  arborele turbinei destinat transmiterii puterii de la rotorul turbinei la arborele hidrogeneratorului este o construcţie mixtă. 4.stea de reglare. este o construcţie sudată din două jumătăţi.piston servomotor.

inel fix. sub nivelul inferior al aparatului director. ca urmare a funcţionării turbinei la încărcări mici sau închideri bruşte ale aparatului director.buloane de o construcţie specială. 4. 6.  Servomotoarele aparatului director necesare pentru acţionarea paletelor aparatului director.arbore turbină. Figura 3 1. Servomotoarele constau din câte doi cilindrii şi un corp intermediar.  Coloana de distribuţie are rolul conducerii uleiului sub presiune distribuit de capul de distribuţie pe cele două fete ale pistonului rotorului. toate executate prin turnare din otel. • ventil de golire al camerei spirale este folosit cu ocazia reviziilor şi reparaţiilor pentru evacuarea apei rămase în partea inferioară a camerei spirale. Conducerea uleiului se realizează prin două spaţii tubulare concentrice. glisează două pistoane din otel forjat.capac turbină. 7. în procesul de reglare a turbinei. fiind realizat în principal din două carcase în construcţie sudată şi o tijă centrală mobilă legată la coloana de distribuţie. 3.garnitură. segmenţi grafit.  Circuitul de aer prin contrapresiune cap distribuţie Instalaţia este formată dintr-un inel selector racordat la magistrala de aer comprimat de joasă presiune de 10 kgf/cm2. Interiorul arborelui este alezat pentru a permite montarea coloanei de distribuţie.resoarte  Lagărul turbinei are rolul de a ghida mişcarea turbinei şi de a prelua forţele radiale rezultate din dezechilibrul maselor rotitoare şi a forţelor hidraulice neuniforme pe rotor. 5. 2. În interiorul cilindrului. care fac corp comun cu tija pe care se asamblează bolţul inelului de reglare. în vederea reglării poziţiei paletelor rotorului. Prin reglarea presiunii aerului comprimat cu ajutorul reductorului de presiune intercalat pe circuit (la 0-10 kgf/cm2) se reglează debitul de aer admis prin circuit în zona delimitată de 37 . Partea inferioară a arborelui a fost prevăzută cu o etanşare mecanică de tipul cu segmenţi din grafit în vederea evitării pătrunderii apei din zona rotorului turbinei în zona capacului acesteia.  Armături principale • ventilele de rupere a vacuumului sunt destinate evitării apariţiei de depresiuni periculoase în zona rotorului. inel glisare. Sunt prevăzute cu servomotoare. În figura 3 este prezentată schema de principiu a etanşării arborelui turbinei. Capul de distribuţie constituie elementul funcţional de legătură între sertarul regulatorului turbine şi respectiv coloana de distribuţie.

0. Rotor turbină Stator turbină FIŞĂ DE DOCUMENTARE 2 Descriere funcţională – Turbina Kaplan 38 .partea rotitoare şi partea fixă la cca.2 kgf/cm2 la labirintul capului de distribuţie cu scopul de a crea o circulaţie în sensul către baia de ulei a vaporilor şi a picăturilor de ulei în labirint.

lagărul turbinei 10.flanşe inferioară 11.palete rotor 12.lagăr axial 5.1. imprimându-i direcţia optimă de intrare în camera rotorică.stator turbină 2.coloană de distribuţie 7. prin coloanele profilate hidrodinamic. Statorul.servomotoare aparat director 9.generator 6. Camera este de secţiune trapezoidală cu un unghi de înfăşurare de 1800 şi asigură o distribuţie uniformă a debitului pe periferia statorului.arbore turbină 8. conduce uniform apa spre aparatul director. căptuşită cu tablă din otel în zona de intrare în rotor şi în zona pintenului. 39 .aparat director 3.piston servomotor rotor Admisia apei în turbină se realizează prin camera spirală din beton.capac turbină 4.

Traseul apei prin zona de scurgere a turbinei se continuă cu aparatul director. Modificarea deschiderii aparatului director. întrerupându-se accesul apei în turbină. care poate prelua eventualele încărcări radiale rezultate din dezechilibrul maselor rotitoare şi al forţelor hidraulice neuniforme pe rotor. Transmiterea cuplului motor de la rotorul turbinei la cupla arborelui hidrogeneratorului se face cu ajutorul arborelui turbinei. în condiţii cinematice optime a apei în rotor. Evacuarea apei din camera rotorului spre canalul de fugă al centralei. FIŞĂ DE DOCUMENTARE 3 40 . care asigură o admisie uniformă. În zona capacului turbinei. cu care asigură randamente cu valori ridicate în întreg domeniul de funcţionare garantat. Aparatul director are şi rolul de organ de protecţie prin închiderea lui comandată automat. Acţionarea paletelor aparatului director se face cu un sistem clasic. inel. prin schimbarea poziţiei paletelor acestuia. acţionat de două servomotoare comandate de regulatorul automat de viteză. permite admisia unor debite diferite în turbină şi implicit realizarea de puteri diferite transmise hidrogeneratorului.pârghii de reglare. se face prin tubul de aspiraţie din beton. la acţionarea unei protecţii sau la comanda de oprire a agregatului. În continuare apa trece în camera rotorului şi la rotor unde are loc transformarea energiei hidraulice în energie mecanică. constând în rotirea concomitentă a paletelor aparatului director şi a paletelor rotorului. căptuşit în zona conului cu tablă din otel. Turbina este prevăzută cu reglare dublă. arborele este ghidat de către un lagăr de conducere al turbinei.

• nivelele în rezervorul de ulei al GUP cuprinse între „nivelul maxim semnalizare" si "nivelul minim semnalizare". funcţionarea în regim de generator în reglare automată sau manuală.Funcţionarea turbinei. respectiv oprire a pompei de lucru a grupului de ulei sub presiune).a. • nivele ale apei infiltrate în capacul turbinei între nivelul maxim şi nivelul de pornire pompă. cuprinse între 36 si 40 kgf/cm2 (presiune de pornire. La o durată de funcţionare de 800 ore. • nivelul de ulei în acumulatorul GUP să fie în zona indicatorului de nivel însă sub nivelul admisiei de aer. la impulsul şi cu semnalizarea preventivă dată de unul din releele de presiune ale GUP şi oprirea ei la atingerea unei presiuni de 40 kgf. la manometrele cu contacte aferente acestuia. puse în evidenţă prin intermediul indicatorului de nivel cu semnalizare electrică aferentă rezervorului.  Manevre si operaţii de reglare În funcţionarea normală a turbinei în reţea se pot executa următoarele manevre şi operaţii de reglare: 41 . când: • turbina dezvoltă o putere funcţie de cădere şi a unui debit absorbit corespunzător căderii şi a unei deschideri proporţionale a aparatului director şi palelor rotorice. + 10 C0. • temperaturi ale mediului ambiant la nivelul turbinei de min. manevre. situaţii anormale de funcţionare  Funcţionarea normală a turbinei Se consideră funcţionare normală a turbinei. • intrarea în funcţiune a instalaţiei de completare cu aer în acumulatorul GUP la comanda hidraulică dată de releul de nivel cu plutitor aferent acumulatorului la atingerea nivelului admisie aer. • presiuni în acumulatorul GUP.00 m.cm2 la impulsul dat de acelaşi releu.c. pentru care pierderile de material aferente unui rotor ca urmare a coroziunii. eroziunii şi cavitaţiei nu vor depăşi max. următoarele :  pornirea pompei de rezervă a GUP la atingerea unei presiuni de 35 kgf/cm 2 în acumulator.90 kg. Hsmax a fost stabilită în baza coeficienţilor critici inferiori de cavitaţie. adâncimea cavernelor create în zona rotorului este de max.3 mm. Se consideră de asemenea ca stări de funcţionare normală a turbinei. care comandă pornirea si oprirea pompei. care pot fi identificate în raport cu poziţia indicatorului de nivel. • sarcina maxima admisibila de aspiraţie Hsmax = 2.

cm2 în acumulatorul GUP sesizată prin intermediul manometrului cu contacte aferent GUP şi semnalizată (se previne astfel descărcarea acumulatorului prin ventilul de presiune de 42+0. • atingerea nivelului maxim in acumulatorul GUP. • timpul prea mare al procesului de pornire şi oprire cu menţinerea agregatului la turaţii scăzute. • ruperea bolţurilor de forfecare. sesizată prin intermediul manometrului cu contacte aferent GUP şi semnalizată prin "presiunea incorectă a nivelului în hidrofor".  Situaţii de funcţionare anormală a turbinei Se consideră drept situaţii de funcţionare anormală a turbinei următoarele stări de funcţionare puse în evidenţă prin semnalizări preventive ale instalaţiilor de automatizare: • atingerea "nivel maxim" al apei infiltrate în capacul turbinei sesizată de releul de nivel care în afara semnalizării preventive comandă punerea în funcţiune a pompei de rezervă pentru evacuare a apei din capac. fie de la regulatorul de turaţie. • atingerea unui debit scăzut de apă în conducta de alimentare a etanşării arborelui.cm2).5 kgf.trecerea turbinei de pe reglare prin comanda de la distantă de pe blocul TP (bloc turaţie-putere) pe blocul LD (limitator deschidere) şi invers. • creşterea anormală a temperaturii lagărelor agregatului semnalizată prin releele de semnalizare.. • pornirea pompei de rezervă a GUP. 42 . sesizată de indicatorul de circulaţie sau prin manometrul diferenţial. sesizată prin intermediul releului nivel montat pe acumulator şi semnalizată. în rezervorul de ulei GUP sesizată prin indicatorul de nivel şi semnalizată prin "nivel incorect al uleiului in rezervor". • atingerea nivelului maxim de semnalizare. • atingerea unei presiuni crescute de 42 kgf. • atingerea nivelului minim de semnalizare în rezervorul de ulei al GUP sesizată prin intermediul indicatorului de nivel şi semnalizată prin nivel incorect al uleiului în rezervorul GUP.cm2 în acumulatorul GUP.încărcarea şi descărcarea turbinei în regim de generator fie de la panoul de automatizare. • atingerea unei presiuni scăzute de 34 kgf. .

. în gol sau mărirea bătăii arborelui turbinei în zona lagărului de conducere prin valoarea admisă la mărirea amplitudinii vibraţiilor părţilor rotitoare şi fixe. în gol sau a încărcării la mersul de durată.mărirea timpului de oprire a turbinei faţă de timpul stabilit în cursul probelor de punere în funcţiune ce menţine agregatului la turaţii scăzute şi pornirea de la sine în momentul imediat următor coborârii mecanismelor de frânare. impulsurile de comandă date prin blocurile de comanda TP sau LD nu sunt executate.ambalarea turbinei la pornire.  condiţiile tehnice şi de montaj.apariţia la mersul in gol a unor oscilaţii anormale ale AD.creşterea anormală a temperaturii uleiului în sistemul de reglaj (apropiat de 700C).situaţia în care grupul fiind cuplat la reţea. FIŞĂ DE DOCUMENTARE 4 43 . de sarcină ale turbinei. .creşterea temperaturii lagărelor (ulei sau cuzineţi) cu 2-3 0C/pe oră. situaţii de funcţionare anormală a turbinei următoarele stări de funcţionare nepuse în evidentă prin semnalizări preventive ale instrucţiunilor de automatizare:  stabilirea turaţiei nominale la mersul în gol al turbinei pentru deschideri ale AD (aparat director) mai mari decât deschiderea stabilită în cursul probelor de punere în funcţiune.  scăderea turaţiei la mersul de durată. de asemenea. . a unei turaţii mai mari decât cea stabilită în timpul probelor de sarcină. peste valorile admise prescrise în a unei căderi şi a unei deschideri constante a AD şi rotorului. . .mărirea intensităţii zgomotului în zona turbinei peste limitele normale. . .atingerea în cazul unor descărcări bruşte. în condiţiile aceleaşi căderi şi ale aceluiaşi unghi de deschidere a paletelor rotorului. .  condiţiile tehnice de montaj. faţă de temperatura stabilită la un regim constant de funcţionare al turbinei iar temperatura apei de răcire nu s-a modificat.Se consideră.

N. Pornirea turbinei prin comandă locală în regim de generator pe reglare manuală se face numai în cazuri excepţionale. hidroagregatul funcţionând în regim de generator pe reglare automată. • regulatorul automat de viteza în situaţia gata de pornire.  starea instalaţiilor înaintea pornirii turbinei prin comandă locală este: • barele de c. R. • instalaţia pentru evacuarea apei infiltrate în capacul turbinei este în stare de funcţionare. 44 . si c.2 kgf/ cm2).a. • vanele rapide ale grupului sunt deschise.c. 8% turaţiei de sincronism. • ventilul de admisie a uleiului de la GUP la sistemul de reglaj este deschis. • circuitul apei de etanşare a arborelui turbinei este în funcţiune. b) blocul de comandă LD în poziţia "minim" corespunzătoare obţinerii unei turaţii uşoare superioare turaţiei de mers în gol. • aparatul director este închis şi deblocat. • siguranţele de 220 Vcc din circuitele de comandă. Gradul de automatizare al instalaţiilor turbinei permite realizarea pornirii turbinei în regim de generator pe reglare automată şi prin telecomandă. respectiv în timpul probelor de punere în funcţiune. la pornirea iniţială şi după reparaţii. respectiv punctul de conducere centralizată şi dispecerat. • barele de c. • frânarea este în poziţia "defrânat".Pornirea turbinei Pornirea turbinei se face în mod normal prin comandă locală (din centrală). • GUP se găseşte în stare de funcţionare. având: a) blocul de comandă TP în poziţia "minim" corespunzătoare obţinerii unei turaţii inferioare cu cca. • instalaţia de aer comprimat este în stare de funcţionare inclusiv circuitul de etanşare cap distribuţie (cca 0. pornirea turbinei în această situaţie depinzând de instalaţii speciale de automatizare în afara cadrului centralei. automatizare şi semnalizare aferente agregatului sunt cuplate (introduse) şi sunt sub tensiune.700 sunt sub tensiune.a. de alimentare a aparatajului hidroagregatului şi serviciilor interne proprii şi generale sub tensiune.

 se trece cheia de comandă pe poziţia "automat". palele rotorice se închid.  comutatorul de alegere a comenzilor turbinei pe "automat". Exemplu de schemă logică de pornire a unui hidroagregat: 45 . Prin această comandă se realizează acelaşi proces de pornire de la punctul de mai sus cu precizarea că vanele cu închidere rapidă dacă sunt închise se ridică automat şi automat la 90% din turaţia nominală. legătura combinatorică se restabileşte. Limitarea mecanică pentru turaţia de mers în gol este uşor superioară turaţiei corespunzătoare frecvenţei de 50 Hz.  se pune comutatorul de alegere a modului de comanda a turbinei pe poziţia "manual". Pornirea agregatului in regim de generator cu reglare manuală  se verifică condiţiile de la punctul “stare iniţială”  sunt realizate condiţiile de pornire confirmate prin semnalizarea "gata de pornire". iar circuitul de ridicare este izolat cu aer comprimat. intră în funcţie sincronizarea automată care realizează conectarea în paralel a generatorului tot prin sincronizare precisă. în vederea creerii peliculei de ulei la lagărul axial. pentru regulatoarele automate de viteză electrohidraulice (pentru regulatoarele digitale această valoare este setabilă prin panoul operator). Pornirea agregatului în regim de generator cu reglare automată  se verifică condiţiile de stare iniţială  sunt realizate condiţiile de pornire confirmate prin semnalizare "gata de pornire".• părţile rotitoare ale agregatului au fost ridicate sau nu necesită ridicare.  se dă impuls de pornire a agregatului. la atingerea unei turaţii de aproximativ 70% din turaţia nominală.

46 .

http://www.energie-gratis. Editura Pol. Editura I. Editura Facla. 7. Timişoara – 2001 3.P. Timişoara – 2000 4.BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti – 1987 5. Izbăşoiu I. stavile şi turbine hidraulice”. Bucureşti. “Vane.org/wiki/Hydroelectricity. Ioan Anton. 1974 6. Moţoiu Centrale termo şi hidroelectrice.wikipedia. “Turbine hidraulice”. Mircea Bărglăzan “Turbine hidraulice şi transmisii hidrodinamice”. Editura Pol. http://en. C. Timişoara 1979 2.php 47 .ro/hidrocentrale. Editura Didactică şi Pedagogică. Mircea Bărglăzan “Turbine hidraulice ”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->