Sunteți pe pagina 1din 4

Lista directivelor europene din domeniul sntii i securitii n munc

- n vigoare la data de 1 octombrie 2006 Nr. crt. 1. Numr CELEX Titlul directivei Actul normativ prin care s-a transpus n Romnia Titlul prescurtat Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006 Legea s.s.m. H.G.nr.1875/2005 - Azbest H.G.nr.1091/2006 - Loc de munc H.G.nr.1146/2006 - Echipamente de munc H.G.nr.1048/2006 - Echipamente individuale de protecie (E.I.P.) H.G.nr.1051/2006 - Manipularea manual a ncrcturilor H.G.nr.1028/2006 - Ecrane de vizualizare

31989L0391 Directiva 89/391/CEE a Consiliului Comunitii Europene din 12 iunie 1989 pentru promovarea mbuntirii sntii i securitii lucrtorilor la locul de munc Directiva-cadru. 31983L0477 31989L0654 Directiva 83/477/CEE a Consiliului Comunitii Europene din 19 septembrie 1983 privind protecia lucrtorilor fa de riscurile expunerii la azbest la locul de munc (a doua directiv individual n sensul art. 8 din directiva 80/1107/CEE) Directiva 89/654/CEE a Consiliului Comunitii Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerinele minime de sntate i securitate pentru locul de munc (prima directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE) Directiva 89/655/CEE a Consiliului Comunitii Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerinele minime de sntate i securitate pentru folosirea de ctre lucrtori a echipamentului de lucru la locul de munc (a doua directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE) Directiva 89/656/CEE a Consiliului Comunitii Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc (a treia directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE) Directiva 90/269/CEE a Consiliului Comunitii Europene din 29 mai 1990 privind condiiile minime de sntate i securitate pentru manipularea manual a ncrcturilor n situaiile n care exist un risc pentru lucrtori, n special de afeciuni ale spatelui (a patra directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE) Directiva 90/270/CEE a Consiliului Comunitii Europene 29 mai privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (a cincea

2. 3.

4.

31989L0655

5.

31989L0656

6. 7.

31990L0269 31990L0270

Nr. crt.

Numr CELEX

Titlul directivei

Actul normativ prin care s-a transpus n Romnia Titlul prescurtat H.G.nr.1218/2006 - Ageni chimici H.G.nr.1875/2005 - Azbest H.G.nr.1007/2006 - Asistena medical la bordul navelor H.G.nr.300/2006 - antiere temporare sau mobile H.G.nr.971/2006 - Semnalizare H.G.nr.1050/2006 - Foraj H.G.nr.1049/2006 - Minerit H.G.nr.1135/2006 - Nave de pescuit

8. 9. 10. 11. 12.

directiv n sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE) Directiva 91/322/CEE a Comisiei din 29 mai 1991 asupra stabilirii valorilor limit indicative 31991L0322 prin implementarea directivei Consiliului 80/1107/CEE asupra proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni chimici, fizici i biologici la locul de munc Directiva 91/382/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 care modific directiva 83/477 privind 31991L0382 protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor de mbolnvire provocate de expunerea la azbest la locul de munc. Directiva 92/29/CEE a Consiliului Comunitii Europene din 31 martie 1992 privind cerinele 31992L0029 minime de securitate i sntate pentru tratament medical mbuntit la bordul navelor 31992L0057 31992L0058 Directiva 92/57CEE a Consiliului Comunitii Europene nr. 57 din 24 iunie 1992 privind cerinele minime de securitate i sntate care se aplic pe antierele temporare sau mobile (a opta directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE) Directiva 92/58/CEE a Consiliului Comunitii Europene nr. 58 din 24 iunie 1992 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la locul de munc (a noua directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE). Directiva 92/91/CEE a Consiliului Comunitii Europene nr. 91 din 3 noiembrie 1992 privind cerinele minime de mbuntire a securitii i sntii lucrtorilor din industria extractiv de foraj (a unsprezecea directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE). Directiva 92/104/CEE a Consiliului Comunitii Europene nr. 104 din 3 decembrie 1992 privind cerinele minime pentru mbuntirea securitii i proteciei sntii lucrtorilor din industria extractiv de suprafa i n subteran (a dousprezecea directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE). Directiva 93/103/CEE a Consiliului Comunitii Europene nr. 103 din 23 noiembrie 1993 privind cerinele minime de securitate i sntate n munc la bordul navelor de pescuit (a treisprezecea directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei

13.

31992L0091

14.

31992L0104

15.

31993L0103

Nr. crt.

Numr CELEX

Titlul directivei 89/391/CEE). Directiva 95/63/CE a Consiliului din 5 decembrie 1995 de modificare a Directivei 89/655/CEE privind cerinele minime de securitate i sntate pentru folosirea de ctre lucrtori a echipamentului de lucru la locul de munc (a doua directiv individual n sensul articolului 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE). Directiva 98/24/CE a Consiliului Comunitii Europene din 7 aprilie 1998 cu privire la protecia sntii i securitii lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de agenii chimici la locul de munc (a 14-a directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE) (a paisprezecea directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerinele minime pentru mbuntirea proteciei securitii i sntii lucrtorilor expui la poteniale riscuri n atmosfere explozive (a cincisprezecea directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 pentru stabilirea primei liste a valorilor limit indicative de expunere la locul de munc pentru implementarea directivei 98/24/CE privind protecia sntii i securitii lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de ageni chimici la locul de munc. Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecia lucrtorilor contra riscurilor legate de expunerea la ageni biologi la locul de munc (a aptea directiv particular n sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Directiva 2001/45/CE a Consiliului din 27 Iunie 2001 care amendeaz directiva Consiliului nr. 89/655/CEE cu privire la cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor de lucru la locul de munc. Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerinele minime de sntate i securitate referitoare la riscurile ce decurg din expunerea lucrtorilor la ageni fizici (vibraii) (a aisprezecea directiv particular n sensul articolului 16,

Actul normativ prin care s-a transpus n Romnia Titlul prescurtat H.G.nr.1146/2006 - Echipamente de munc

16.

31995L0063

17.

31998L0024

H.G.nr.1218/2006 - Ageni chimici

18.

31999L0092

H.G.nr.1058/2006 - Atmosfere explozive H.G.nr.1218/2006 - Ageni chimici H.G.nr.1092/2006 - Ageni biologici H.G.nr.1146/2006 - Echipamente de munc H.G.nr.1876/2005 - Vibraii

19.

32000L0039

20. 21. 22.

32000L0054 32001L0045 32002L0044

Nr. crt.

Numr CELEX

Titlul directivei paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscuri generate de ageni fizici (zgomot) (a aptesprezecea directiv individual n sensul art. 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE) Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 martie 2003 care modific directiva 83/477/CEE a Consiliului privind protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de munc. Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munc (a asea directiv individual n sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE) (versiune codificat) Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscuri generate de agenii fizici (cmpuri electromagnetice) (a optsprezecea directiv individual n sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE) Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 pentru stabilirea celei de a doua liste a valorilor limit indicative de expunere la locul de munc, n aplicarea directivei 98/24/CE a Consiliului i pentru amendarea directivelor 91/322/CEE i 2000/39/CE. Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscuri generate de agenii fizici (radiaii optice artificiale) (a nousprezecea directiv individual n sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE)

Actul normativ prin care s-a transpus n Romnia Titlul prescurtat H.G.nr.493/2006 - Zgomot H.G.nr.1875/2005 - Azbest H.G.nr.1093/2006 - Ageni cancerigeni i mutageni H.G.nr.1136/2006 - Cmpuri electromagnetice H.G.nr.1218/2006 - Ageni chimici -

23.

32003L0010

24.

32003L0018

25.

32004L0037

26.

32004L0040

27.

32006L0015

28.

32006L0025