Sunteți pe pagina 1din 201
Dumitru POP Lucian TUDOSE Claudiu POPA Marius PUSTAN Simion HARAGAS REDUCTOARE CU DOUA TREPTE CALCULUL ANGRENAJELOR Any Editura TODESCO 2003 Editura: TODESCO, Cluj-Napoca Str. Meteor nr. 6/32, Tel: 0264-438305 Fax: 0264-198467 Tiparit la: = BES sr, Cluj-Napoca P-{a Muzeului or. 1 ‘Tel/fax: 0264-198467 Mobil: 0744-601631 Recenzia: Prof, dr. ing. Dorina JICHI§SAN-MATIESAN Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei Reductoare cu douii trepte: cateutul angrenajetor / Dumitru Pop, Lucian Tudose, Claudiu Popa, Matins Pustan, Simion Haragés. - Cluj-Napoca: Todesco, 2003 204 p.; 17x24 om. Bibliogr. ISBN 973-8198-56-9 1. Pop, Dumitru IL. Tudose, Lucian TI. Popa, Claudiu TV, Pustan, Marius V. Haragag, Simion 621.833 ISBN 973-8198-56-9 © Toate drepturile asupra acestei adi{ii apartin autorilor. All rights reserved. Printed in Romania, No parts of this publication may be repraduiced ‘or distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior permission ol the publisher. Toate ureplutile rezorvate. Tipaiit In Romania. Nicio parte din aceas!a lucrare nu poate fi reprodusd sub nict o forma, prin nici un mijloc mecanic sau electronic, sau slocald Inlno baz’ de date fara acordut In prealabil, Ih seris, al ediluri CUPRINS Pag. Cuvantul autorilor...... 7 1 Reductor cilindric coa: 3 1.4 Caleule preliminare. 9 1.1.1 Date de intrare. 9 1.1.2 fmpartirea raportului de transmitere total 9 1.1.3. Calculul turatiilo 1 1.1.4 Calculul puterilo: AZ 2 1.1.5 Calculul momentelor de torsiune. 2 1,2. Caiculul treptei 1. 3 1.1.1 Predimensionarea angrengjul 3 1.1.2 Dimensionarea si verificarea angrenajului. 3 1.1.3. Elementele de control. 28 1.3. Caleulul treptei a II-a, 2 i.l.1 Predimensionarea angrenajului. 2. 1.1.2 Dimensionarea si verificarea angrenajului.. 40 1.1.3. Blementele de contro! AS 1.4 Verificarea ungerii 9 Reductor conico-citindrit 51 2.1 Caicule preliminare. 2.1.1 Date de intrare. 2.1.2 tmpartirea raportului 2.1.3 Calcutul turafiilo 2.4.4 Caleulul puterilo 2.1.5 Calculul momentelor de torsiuns 2.2 Caleulul treptei L...... 2.2.1 Predimensionarea angrenajul 2.2.2. Dimensionarea si verificarea angrenajutui. 2.2.3. Elementcle de contro! 2.3. Calculul treptei a H- 2.3.1 Predimensionarea angrenajului.. 2.3.2 Dimensionarea si verificarea angrenajului. 2.3.3. Elementele de controi...... 2.4 Verificarea ungerii.. ba EEG