Sunteți pe pagina 1din 130

Memoriu Justificativ

Proiectul:

O'A CHIZITIE E CHIPAMENTE PENTRU FABRICARE MOBILA',

Beneficiar:

SC SIMEX QUATTRO SRL

Elaborator:

SC Vertical

Development SRL_D,

Zalau, str. Iuliu Coroianu,

nr. l, jud. Salaj,

Tel. 07 42 929 673: e_mail: ".@

cod CAEN 7022 - Activitati de consurtanta pentru afaceri si managerye.nt _

/.'Ci''

I

,1":.'",.'-,-

t,

',-"

I

:

^

:'

'a.'

' I,iifo.f}l

.-'t.

.'

Elaborator:BoghianLeonard_Stqfan,

1;.^-'.,-r

,.

,.

,-,'r1'

Sef Proiect: Rogoz Cristian-paul

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV PENTRU BENEFICIARI PRIVATI

1 Date generale

-pentru proiecte fara lucrari

de constructii silsau montaj

(DOCUMENT A.P.D.R.P.)

1.O.Foaie de capat

I " I Denumirea.rNumele solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumire: SC SIMEX QUATTRO SRL

Adresa: Sat Bocsa, Comuna Bocsa, nr. l4,judetul Sala.i Cod Unic de Inregistrare: RO 303 I 5140 Nr. de ordine la Registrul Comerlului: J3ll259l20l2

Activitatea principala conform codificarii:

,,Fabricarea de mobi16 n.c.a.,n, cod CAEN 3109

Nr. cont bancar: RO56BACX0000000763548001

Banca:(denumire, adresa, tel/faxlemail gi cod dulMihai Viteazu, nr. 7, BL D,Zalau,jud. Salaj

swift): unicredit Tiriac Bank, Sucursala Zalau, B-

tr.2 Scurt istoric al solicitantului

SC SIMEX QUATTRO SRL a fost infiintata in anul

,,Fabricarea de mobila n.c.a."" cod CAEN 3 109. activitate

prezentul proiect.

2012, activitatea specifica fiind

pe care doreste sa o dezvolte orin

SC SIMEX QUATTRO SRL este o societate comerciala

100%

cu raspundere limitata cu

capital

privat in valoare 200 RoN, avand ca asociat unic si administrator pe Dl. Samsudan

Daniel-loan^

Avand calitatea de asociat unic si administrator al societatii

Samsudan Daniel-loan, CNP 17309303 12961. in varsta de 39 investitia in echipamente pentru producerea mobilei in judetul

piata

Salaj.

SC SIMEX QUATTRO sRL, Dl.

ani a identificat ca fiind oporruna

Salaj datorita cererii exisiente

pe

si a luat initiativa de a demara o astfel de activiiate in satul Bocsa, comuna Bocsa, jud"

Proiectul propus pentru finanlare FEADR are in vedere achizitionarea generatie folosite la productia de mobila ce cea mai inalta calitate care sa

exigente cerinte ale clientilor.

de utilaje de ultima

raspunda celor mai

Astfel, in urma implementarii proiectului,

solicitantul va dispune de toate atuurile pentru a fi

utilajele care se vor achizitiona se incadreaza in

competitiv pe piata mobilei datorita faptului ca

categoria celor mai noi si performante din domeniu.

l'3 Obiecte de activitate ale

solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate

Comertului/Colegiul Medicilor /Colegiul Medicilor

constatatoare de la Oficiul Registrului

veterinari in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

Obiectul principal de activitate

CAEN 3109. Acesta va fi si

al solicitantului il constituie ,,Fabricarea de mobil6 n.c.a.,., cod

codul pentru care firma aplica penrru a obtine finantare

nerambursabila prin prezentul proiect.

Alte activitati pe care

solicitantul le desfasoara sunt mentionate in Certificatul Constatator emis

de Registrul Comertului.

l'4

Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului:

resurse funciare (cu

precizarea regimului proprietatii), constructii. utilaje si echipamente, animale,etc.

Dcnumire mijloc fix

I.CLADIRI TOTAL

l.l HALA de productie in

suprfata de 18.13 m2 +.1200 m2 de teren situate in sat Bocsa. Jud. Salai

l.n detaliati

2.UTILAJE TOTAL

2.1 detaliati

2,n detaliati

3.ANIMALE

3.1 detaliati

3.n detaliati

4.ALTELE - detaliati

Dara achizitiei

17.09.2012

Valoare neta la data

intocmirii ultimului bilanr

Lei

313.733

313.733

Bucati

I

I

313.733

1

Amplasare J ud etlLocalitate

Suprafata

torala

|

(mp)/Catcgoria i

\'aloareo .nntrhilu

t,.i

Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investi(iei

,, Achizitie echipamente pentru fabricare mobila"

2.2 Elaborator (coordonate de identificare)

SC VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D,

Zalau, str. Iuliu Coroianu, nr. l, bl. Bl, ap. ll. jud. Salaj

tel 07 42 92967 3: email: cristian.rogoz@romcom.ro

;

cAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

2.3 Amplasamentul proiecturui (regiunea. judelul, rocaritatea)

Investitia va fi amplasata in

Regiunea de NORD-VEST, judetul Salaj, in comuna Bocsa, sat

Bocsa, unde firma are si sediul social.

Investitia va fi amplasata, mai exact, in hala

de productie in

suprafata de lg43 m2 cu Al.l cu

suprafata de 4200 m2 cu

nr' cad' 50202-Cl de sub B 1.1., situata pe terenul intravilanin

nr. cad. 50202 inscris in cFE nr. s0202 a comunei Bocsa, Judetul Salaj.

Spatiul acesta se afla in proprietatea firmei sIMEX QUATTRO SRL in

vanzare-cumparare cu incheierea de autentificare nr.7450 I 17.0g.2012.

baza contractului de

In respectivul imobil se va amenaja un

atelier pentru productie mobila, depozitarea si

manipularea materiei prime si a produsului finit.

2'4 Descrierea

activitatii propuse prin

pentru populatia

.

proiect (activitate

non-agricol alactivitatea

mestegugareasca,/servicii

regenerabila)' Se va descrie ce se doreste sa se

rurala/investitii in producJ.ea de energie

realizezeprin proiect, respectiv, crearea de noi

capacitatea existenta (daca e cazul) si

capacitati de productie/servicii, etc" Se va preciza

capacitatea propusa a se reariza ra finarizarea investitiei.

In cazul investitiilor care au in

componenta si investitii in echipamente de producere a

biocombustibilii utilizate in scopul desfasurarii

energiei din alte surse regenerabile decat

activitatii, se va descrie acest tip de investitie.

Investitia pe care sC

vizeaza achizitionarea

cele mai diverse forme.

SIMEX QUATTRO SRL doreste sa o realizeze, cu finantare pNDR

unor utilaje de ultima generatie folosite la producerea de mobila in

Dintre produsele cu

enumeram doar cateva:

care sc sIMEX QUATTRO SRL va veni in intampinarea clientilor

- Dulapuri

- Mese

- Scaune tapitate

- Noptiere

- Cuiere

- S.a.

Flexibilitate si varietatea in

productie

nu sunt singurele atuuri ale investitiei, inalta

siproductivitatearidicataurmandacontribuilasuccesul",".ffil^vr,.|l4

precizie

ffi";rrtffi

\b"/

In vederea obtinerii unui flux uniform de productie, se vor achizitiona urmatoarele utilaie:

Utilaj

Masina

multioperationala prelucrat lemn - 1

buc.

Instalatie de

2 exhaustare - '1

buc.

Masinr pneumatice

3 de insurubat - 3

buc.

4 Capsatortipl - 2

6

buc.

Compresor - 1

buc.

Instalatie aplicat

adeziv - 1 buc.

7 Cabina de vopsit cu

I perdea de apa - 2

buc.

Instalatie pulverizat

pompa +pistol - 2

ouc.

9

Instalatie

pulverizare

bicomponent

buc.

Cerinte tehnice si functionale

Drmcnslunrle rnesci dc irrdrcotare

latime

Ghidajul la indreptare inclinabil 0"-

/ <o

a"

urnlcnslunl lc rnesci dc indrcptarc

lungime

solicitaie

mm

nlm

mm

250_350

( 12961a961x136_

lOOl

1200_1400

Sa aiba capacitate de absorbtie .um"gus intre 14000_

28000 mclh , putere instalata l6-28kw , constructie

din tabla de otel

Insurubeaza si gaureste prin miscari de rotatie.

Introduce capse pt cuplarea repereloi

f(ezervor 4uu-ouul , putere motor l2_ I g kw . presiune 5-12bar .

Apllca aracet in gauri

Debit de aer

Presiune

11000-14000 mc/h

80-120 mm col H2O

Dimensiune L:3500-4000 x h:2100-2400 mm

rtstol

- presiune fluid : 150-200 bar

- presiune aer: 3- 6 bar

- presiune aer atomizare recomandata: 0,g_3 ba

- duze disponibile 0,23 - 0J3 Afum\

Pompa

- sectiune hidraulica :

28-32 cm3

- raport de presiune :

-

-

numar de

us

iluillar

cicluri

!ilulun

pe

pe

- presiune :

- debit iesire :

lllru :

litru

:

I 6_17/l

l)_l

/

15_17

I 00-l l0 bari

2.8-4llmin

pompa

- tensiune :220v

- presiune aer : min 4 bar - maxi 6 bar

- presiune fluid: I 70- I 90 bar

- raport de compresie :2011-3011

- raport de amestec ajusrabil: 1IU,#-7FN

i.ljv#

r

S.R.L.

\&.". ^^. t:/

+t

Operatii realizate de

masina

Frezeaza canale, , profile, rindeluieste,

gaureste , cu pa.nza

circulara reteaza

Absoarbe rumegusul j

de la masini rezultat i

in urma prelucrari i

Insurubeaza ,

gaureste prin miscari

de rotatie

Introduce capse pt

cuplarea reperelor

Creaza aer pentru

utilajele si instalati ile pneumatice din

sectorul productive

Aplica aracer in gauri

Vopseste repere din lemn

Pulverizeaza pe

repere diverse soiutii

Face amestecul

electronic al

materialelor de

finisaj ce urmeaza a

se aplica pe mobile

5

(vo I um bazalv olum catal izatorj

Slefuitor cu taloa

vibratoare - 3 buc.

j Slefuitor cu taloa vibratoare circulara

- 3 buc.

Pistol pulverizat cu

- preclzle amestec : lolo

pistol

- presiune aer alomizare recomandata: 0,g_3 bar - duze disponibile: 0.23 - 0.73 O(mm) Slefuieste reperele din lemn.

Slefuieste

reperele din lemn.

- capacltate cupa 0,6 I

))

- greutate totala 690 s

- presiuni de lucru 2-4 bari

- duze disponibile : l,2l 1.3 I

1,4 I

1,5 I l.g I

- Ventilator cu debit de aer 1200014000 mc/h

- presiune 50-70 mm s.a.

- putere Kw 4,5-6.5

t4 1 frlsator tio z

Capsator tip 3

buc.

Cabina aplicat adeziv pt tapiterie

1 buc.

Pistol aplicat adeziv - 1 buc.

Capsator capse

ornament - 'l

buc.

Cazan apa calda 1 buc.

Debit:t 800mc/h . L:t 00m

- consum de aer 28-36.1 m3lh

- greutate totala 500-550 s

- presiuni de lucru 2-3 bari

- duze disponibile :0.7 l0,g I 1,2 / 1,5 I l,g

Sa aplice capse 9- l0 mm

- Capacitate intre

0,55-0,7gcal ,

- alimentare manuala.

- ignitubular,

- focar din caramida samot .

- gratare focar din fonta refract

303tStdn

'ro

sre{0r

iari;fffro.

Slefuieste reperr:le din lemn. Slefuieste reperele din lemn.

Folosit in finisaj pt a

aplica lac , patina pe suprafetele mobiilei

Compenseaza

cantitatea de aer absorbita de

ventilatoarele cabinelor cu aer din

exterior. proaspat si

cald

In aceasta zona

aplicam adezivul pe

piesele ce urmeai.a a fi tapitate

Cu acest pistol se

aplica adeziv

produsele ce urm(3aza a fi tapitate

Aplica capse

ornament pe

produsele deja

ltate

Asigura agentul termic pentru incalzirea halei de

productie.

DESCRIEREA FLUXULUI DE PRODUCTIE

un flux Pupu

cum se poate vedea si din

tehnologic capabir sa produca

amplasarea utilajelor pe

suprafat aprezentata , se contureaza

aproape orice fer de mobirier.

Fluxul de la Bocsa, este realizat in special

pentru a produce dormitoare, dulapuri, paturi,

noptiere'

clientului .

mobilier tapitat in speta holuri si scaune , precum si alte tipuri de mobilier la solicitarea

Hala de productie imparte fluxul in

cateva spatii separate, fiecare bine definite.

In prima parte

observam un mic depozit , pentru diverse

materiale si iherestea , pregatite pentru a intra in lucru.

si montajului in ciud

al'produselor.

Partea a doua, este zona prelucrarilor mecanice

ln zona

prelucrarilor primare si montajului vor exista z fosturi de lucru, formate din operatori

principalisi ajurori.

Urmatoare etapa a fluxului si foarte

importanta este finisajul. Acesta are in componenta 2

pentru

slefuirea suprafetelor in vederea aplicarii

cabine de pulverizat' precum si mese de lucru

lacuf ui final. Aici isi vor desfasura activitatea circa2p".roun

Ultimele verigi a fluxului

sunt montatul final si tapitatul, unde piesele dupa finisaj sunt montate

impreuna, formand produsu L

Dupa ambalare

piesele , fiind deja mobilier, sunt depozitate in zonaproduse finite de unde

urmeaza a fi livrate.

In aceste ultime parti ale fluxului vor fi angajati g persoane.

Speram ca

experienta si contactele pe care le avem la aceasta ora, sa transforme noua fabrica ,

entitate de succes.

In urma implementarii acestei

d:.Tul:u direct productive, noii

investitii cu finantare nerambursabila se vor crea 4 noi locuri

angajati

o.-','rn"u mai putin solicitanta flzic si care va

avand oponrnitu,ea de a lucra cu cele mai moderne

presta

de lucru cu

aceste utilaje. operatorii vor

utilaie din domeniu, avand posibilitateu d. u

deveni atractiva prin posibilitatile creative si intuitive

beneficia astfel de conditii la cele mai noi standarte de sanatate si securitate in munca.

2'5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

cererea de produse de mobilier de lemn masiv

de calitate plata din judetul salaj si judetele

vedere al cantitatii cat si al modelelor de

cresre usor, gospodariile renunta tot

invecinate are inca zone neacoperite atat din

punct de

rnobilier' Treptat pe masura ce nivelul de trai in Romania

rnai mult la mobilierul din pal si trece spe un mobilier solid si aspectuos din lemn masrv.

Astfel ca, multi

dintre clientii din salaj, nu doar persoane

frzice, cat mai ales

-iuridice, sunt nevoiti sa

apeleze la furnizori'ai,'r utt. ;ua"i., chiar si mai indepartate cand au

persoane

nevoie de astfel de produse.

Implicatiile implementarii

prezentului

proiect nu

clienti deserviti ci si ra niver de mediu sociar -

se opresc doar la nivel

onornic

ar zonei rurare

;;.;,,"'i;'b;;;,:

de beneficiar si regionale, prin

local si central.

Nu trebuie neglijate nici beneficiile

aduse mediului inconjurator, prin achizitionarea de

utilaje performante, cu consum redus de energie.

In acest context dl. Samsudan Daniel-loan

,

avand in vedere ca are o pregatire pofbsionala in

domeniu si experienta in munca, a luat initiativa factor suplimentar care a determinat lansarea acestei

demararii acestei afaceri in mediul rural. Un investitii este acela ca firma a cumparat deja

spatiul de productie unde urmeazasa-si desfasoare activitatea,

Fluxul de echipamente care va fi achizitionat

permite realizareatuturor operatiilor necesare

astfel incat sa se produca piese de mobilier de prima clasa.

2'6 Piata de aprovizionareidesfacere, concurenta si

valorificarea produselor/serviciilor

strategia de piata ce

va fi aplicata pentru

obtinute prin implern'entarea proiectului.

Piata de aprovizionare

Principalele cheltuieli pe care compania le va avea sunt:

o

o

cheltuieli cu materii prime

cheltuieri cu SDV (scure, dispozitive si verificatoare)

o cheltuieli cu energie electrica o cheltuieli cu salarii

Principalii furnizori pentru aceste cheltuieli sunt centralizati intabelul de mai ios:

POTENTIALTIFURNIZM

Denumire furnizor de

materi i prime/materi ale

auxi I iarelprod use/servi ci i

SC HUFI COM SRL

SC MICRO SRL

SC ANATEX INTERNATIONAL SRL

SC PLASCHEM SRL

ELECTRICA SA Sucursala

SC FERMO SRL

Produs furnizat si

cantitate aproximati va

Simleu

Silvaniei,

Romania

Simleu

, Cl.,"r"tt.u de.oniiere

I Repere din

lemn

Silvaniei, i prefabricate

Bucuresti. tap'tene

Romania

Bistrita,

Romania

Adevizi, vopsele

energie electrica

Valoare

aproximativa

*QtiATl'1i,()

vaforile din tabelul de mai sus

aferente primului an de prognoza.

pot fr vizualizate, cu usurinta, in figura de mai jos si

sunl

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Valoare aproximativa

r 5C ilUFt COM SRL Sinrlcu

Silvarricr, Ronrani"r Clrr:re51.- .1*

con ifcrc

lsl 5C MICRO 5RL Sirnler-r

Silvanici. Ronrarria Rcpc.rc rirn

lcrrrrr preflbricate

r SC ANATTX INTERNATIONAL 5RL

Bucr.rrcsti, Rorranja tnpitcf te

$$ 5C F,LASCIl[M 5RL

gistritil, Rorlranra Aclcvizi, vopsrlr

i# ELICTRICA 5A 5r.rcr:rsala Z"rlou

Z"rl,: u, Ronra nra encrg,ic c,lcctrrcJ

5C F tRMO SRL Z.il.rLr, Rorrr rrrra

fc'rp1s1,*

Ponderea cea mai mare in cheltuielille

pe care o va achizitiona de la SC HUFI

prefabricate din lemn care se vor putea chizitiona de ra firma sc MICRO sRL.

s9r1gi1a11urui o reprezinta materiile prime cheresteaua

coM

SRL din simtzu Sirvaniei, jud.

Salaj si reperele

:rT}Ti"

clienti sunt centralizati in tabelul de mai jos si vizuatizati in graficut care-i

POTENTI

Hersoane fizice

din

judetele invecinate si din restul tarii

Persoane juridice din

f 1 Persoanc fizicc. rlin

1u11ctul5rla1.

, 2 Pcrsoanc fizicc clin

prcietc"lc invccin.itc si clin

rcstUl tnrii

s 3 Persr:"tnc lrrirlicc cliri JudctuJ Sllal

:

4 Comerct.trrti dc rnobil.r

clientii si

volumul vanzarilor asociate sunt considerate, de asemenea, corespunzator anului I

de prognoza.

Intre concurenti care actioneaza acum pe piata amintim:

- SC CESIMEX SRL, Cehu Silvaniei

- SC ROMBEL SRL, Cehu Silvaniei

- SC ADORIANIS TRANS, Criseni, Jud. Salai

- SC ARTMOB SRL, pericei, jud. Salaj

- SC INDUSTRIES ELITE SA, Bobota, jud.

- SC OVI PROD COM SRL, Criseni, Jud. Salaj.

Salaj

oportunitatea obtinerii finantarii nerambursabile

patrunderii pe piata cu preturi sub cele ale

confera beneficiarului proiectului avantajul

acolo unde acestia sunt prezenti pe

accesibile vor f

*it.

firmei SC

concurentilor,

pretuii

piata locala' Produsele de calitate maxima si cu

SIMEX QUATTRO SRL sa acapareze o parte tot mai mare din piata.

3 Date privind for{a de muncr si managementur proiecturui;

3.1 Total personal existent: 0

din care personal de execulie; 0

3.2 Estimari privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei

Prin investitia propusa se vor crea

unul indirect productiv si anume un

5 noi locuri de munca, din care 4 direct productive

agent de vanzari:

In continuare prezentam t'isere posuriror pentru cere 5 rocuri

,/.at^.ca

''-i tl

^

"r )

';_315

:rii\;

[x

'',.1'.A,'I"I'RO

,

s,ir.L

a astfel:

si

l0

I. TAMPLAR MECAI

{IC

LA CROIT SI DIMENSIONAT

Locul de munci:

SECTOR CROIT CHERESTEA

Scopul postului: Obtinerea reperelor masive :

Cerinfele (competenfele) postului :

o Studii 9i specializdri:

Scoala profesionala, sau calificare in meseria de tamplar, sau prin

derogare scoala generala ;

o

o

experien{a : nu se

cere ;

aptitudini 9i abilitati:

_ cunoaste tipurile de cherestea;

- cunostinte despre procedeele de croire:

- cunostinte despre sculele si dispozitivele folosite pentru croit

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

Se ocupa de:

-sortarea materialului lemnos

pentru a fi in conformitate cu clasa de calitate necesara

incadrarea in normele de consum stabilite;

mari, crapatrri, coale

infundata, g-rirr

la magazie;

peniula si circularul

de repere prin metoda

fiecarui reper sau^element si pentru

-scandurile cu defecte majore ( noduri

neuniforme) se vor pune deoparte si se vor returna

-cele de calitate buna le dimensioneazalaferastraul

de spintecat simplu sau multiple, conform nomenclatorului

insemnate cu

sabloanele pentru ,1p

-reperele scurte ce

retezare-spintecare sau spintecare- retezare respectand incadrarea in limitele

otmenstonale:

-scandurile cu defecte le croieste pe

ferastraul panglica dupa ce in prealabil au fost

;

nu au fete drepti si elementele lungi le indreapta pe MI si le

rindeluieste la MRG

-inainte de inceperea

lucrului verifica utilajul pentru a-i controla incadrarea in normele de

tehnica securitatii muncii;

-asi creaza spatiu necesar

pentru lotizareamaterialului ce trebuie prelucrat;

lucrariror pe care re executa;

reperelor necorespun zatoarecalitativ;

-raspunde de calitatea tuturor

-este interzis introducerea.in stive a

-stivele de repere vor fi etichetate inainte de

pe eticheta denumirea reperului, lotul si cantitatea:

predarea la sectorul urmator fiind mentionat

-executa intocmai si la timp orice

alta sarcina primita de Ia seful ierarhic superior

in

are,laoriie loc de munca din cadrul sectorului;

concordanta cu pregatirea pe care o

-face si mentine curatenia la locul de munca:

-respecta Regulamentul Intern:

-se instruieste si respecta normele pSI, protectia Mediului si protectia Muncii:

il

2. TAMPLAR . PRELUCRARI MECANICE II

Scopul postului: obtinerea repereror si subansambreror necesare :

Cerinfele (competen{ele) postului :

'

:::i;.:

o

o

r:::;[T:';,11""," proresionara, sau carincare in meseria de tamprar, sau prin

cere ;

experienla : nu se

aptitudini qi abilitdli:

adaptabilitate si receptivitate la nou ;

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

Se ocupa de:

- dimensionarea reperelor, subansamblelor conform

formatizar precum

documentatiei tehnice agregatul

conform tehnologiei.

si profilarea canturilor si efectuare a de frezarisi taieri

- aplicarea furnirelor de cant, la panourile ce necesita furniruirea canturilor.

de

tiir#

diferite operatii de frezare dreapta, profilare simpla sau cu ajutorur sabloanelor la

sau diferite operatii de frezare.

- executarea operatiilor de

gaurire pe diferite tipuri de masini si scobire.-

rr

il:|H:' pe strungul automit, p

executa operatii de

si operatii o. ,t.ruir"u elementelor strunjite, pe srrungul

- raspunde de cantitatea si calitatea

sectorul masini

reperelor prelucrate. rn

II reperele necorespunzatoare vor fi remediate

cazuroricarei operatii ce se executa

sau (cu concursur

in

::i.$:|],.u'.J:3:[1,i:trel incat loiul de repere sa treaca in sectorur urmator compret cantitativ si

sefului ierarhi<:

- executa

cu pregatirea

intocmai si la timp orice alta sarcina primita de la seful

ierarhic superior,

pe care o are, ra orice roc de munca din cadrul sectorurui.

- face si mentine curatenia la locul de munca.

- respecta Regulamentul intern.

- se instruieste si respecta normele PSI, Protectia Mediului si protectia muncii.

3. TAMPLAR UNIVERSAL

in concordantaL

Locul de munci:

SECTOR ASAMBLAT + MONTAT MoBILA

Scopul postului: montarea subansambreror si a corpuriror de mobira

Cerinlele (competenlele) postului :

. Studii gi

specializdri: Scoala profesionala,

generala

;

derogare scoala

o

.

experienla : nu se cere ;

aptitudini qi abilitali:

sau calificare in meseria de tamplar, sau prin

t2

- adaptabilitate si receptivitate la nou ;

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

- Se ocupa de :

- Pregatirea reperelor si subansamblelor de mobilier in vederea

montarii - veriflca prin sondaj

exactitatea dimensionala si calitatea reperelor ce urmeazaa fi montate

- Montarea elementelor si

subansamblelor conform documentatiei tehnice

( cu ajutorul cepuri

rotunde' a lambel.or straine, a

capselor, suruburilor pentru lemn, a adezivilor vinilici si a

accesoriilor metal ice functionale).

- Efectuarea de lucrari de dimensionare, taiere la

lucrari de

unghi a unor repere, Ia ferastraul circular si

indreptare a unor repere (corectia ,nor rJp"r"), in veiereu urigrru.ii unei asamblar

corespunzatoare.

- Efectuarea unor reparatii ale unor mici

defecte constatate la reperele ce se asambleaza sau la

asemenea executa rectificari a unor elemente ce

cu tlesavarsire montqrea in subansumble t

subansamblele si corpurile deja montate.De

monteaza ori de cate ori este cazul. Este interzis

corpuri a reperelor necorespunzatoare calirafiv.

- Montarea feroneriei, a oglinzilor s.i_a

sticlariei, la corpurile

la care sunt prevazute astf-el de

accesorii. In cazur feroneri iror verifi ca functionar itatea acestora.

- uzeaza

- Anunta

produse.

de sabloane si verificatoare si asigura pastrarea

corespunzatoare a acesrora.

seful ierarhic superior ori de cate ori are probleme in a executa complet un lot de

- de colitatea luturor lucrarilor

-

^asDunde

Face si

mentine curatenia la locul de munca

- Respecta regulamentul intern:

- Se instruieste si respecta normele pSI, protectia

lucru;

Mediului, Protectia muncii si instructiuni dr.

4. TAMPLAR MANUAL

Locul de munci: SECTOR AMBALARE MOBILA Scopul postului: AMBALAREA MOBILIERULUI

Cerinfele (competenfele) postului :

. studii gi

specializ6ri: Scoala profesionala. sau calificare in

scoala generala ;

o

o

experienfa : nu se

cere ;

aptitudini 9i abilitali:

- adaptabilitate si receptivitate la nou