Sunteți pe pagina 1din 130

Memoriu Justificativ

O'A

Proiectul:

CHIZITIE E CHIPAMENTE PENTRU FABRICARE MOBILA',

Beneficiar:

SC SIMEX QUATTRO SRL

Elaborator: SC Vertical Development SRL_D, Zalau, str. Iuliu Coroianu, nr. l, jud. Salaj, Tel. 07 42 929 673: e_mail:

".@

cod CAEN 7022 - Activitati de consurtanta pentru afaceri si managerye.nt


/.'Ci''

Elaborator:BoghianLeonard_Stqfan,..1;.^-'.,-r..,-,'r1'

:' ,1":.'",.'-,^ 'a.' t,..',-" I .' .-'t. I ,. ,. :.. ' I,iifo.f}l

Sef Proiect: Rogoz Cristian-paul

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV PENTRU BENEFICIARI PRIVATI


-pentru proiecte fara lucrari de constructii silsau montaj (DOCUMENT A.P.D.R.P.)

Date generale
1.O.Foaie de capat

"

Denumirea.rNumele solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumire: SC SIMEX QUATTRO SRL Adresa: Sat Bocsa, Comuna Bocsa, nr. l4,judetul Sala.i Cod Unic de Inregistrare: RO 303 I 5140 Nr. de ordine la Registrul Comerlului: J3ll259l20l2 Activitatea principala conform codificarii: ,,Fabricarea de mobi16 n.c.a.,n, cod CAEN 3109 Nr. cont bancar: RO56BACX0000000763548001 Banca:(denumire, adresa, tel/faxlemail gi cod swift): unicredit Tiriac Bank, Sucursala Zalau, BdulMihai Viteazu, nr. 7, BL D,Zalau,jud. Salaj
tr.2 Scurt istoric al

solicitantului

SC SIMEX QUATTRO SRL a fost infiintata in anul 2012, activitatea specifica fiind ,,Fabricarea de mobila n.c.a."" cod CAEN 3 109. activitate pe care doreste sa o dezvolte orin prezentul proiect.
SC SIMEX QUATTRO SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata cu capital 100% privat in valoare 200 RoN, avand ca asociat unic si administrator pe Dl. Samsudan

Daniel-loan^

Avand calitatea de asociat unic si administrator al societatii SC SIMEX QUATTRO sRL, Dl. Samsudan Daniel-loan, CNP 17309303 12961. in varsta de 39 ani a identificat ca fiind oporruna investitia in echipamente pentru producerea mobilei in judetul Salaj datorita cererii exisiente pe piata si a luat initiativa de a demara o astfel de activiiate in satul Bocsa, comuna Bocsa, jud"
Salaj.

generatie folosite la productia de mobila ce cea mai inalta calitate care sa raspunda celor mai exigente cerinte ale clientilor.

Proiectul propus pentru finanlare FEADR are in vedere achizitionarea de utilaje de ultima

Astfel, in urma implementarii proiectului, solicitantul va dispune de toate atuurile pentru a fi competitiv pe piata mobilei datorita faptului ca utilajele care se vor achizitiona se incadreaza in categoria celor mai noi si performante din domeniu.

de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului/Colegiul Medicilor /Colegiul Medicilor veterinari in sensul ca desfasoara respectivele activitati)
Obiecte
Obiectul principal de activitate al solicitantului il constituie ,,Fabricarea de mobil6 n.c.a.,., cod CAEN 3109. Acesta va fi si codul pentru care firma aplica penrru a obtine finantare nerambursabila prin prezentul proiect.

l'3

Alte activitati pe care solicitantul le desfasoara sunt mentionate in Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului.

l'4

Principalele mijloace
Dcnumire mijloc fix

fixe

precizarea regimului proprietatii), constructii. utilaje si echipamente, animale,etc.


Dara achizitiei

aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu


Valoare neta la data intocmirii ultimului bilanr
Lei Bucati

I.CLADIRI TOTAL

l.l

HALA de productie in
18.13 m2 +.1200

suprfata de

17.09.2012

313.733 313.733

I
I

m2 de teren situate in sat Bocsa. Jud. Salai

l.n detaliati.. 2.UTILAJE TOTAL


2.1

detaliati.....

2,n detaliati...

3.ANIMALE
3.1

detaliati...........

3.n detaliati.........

4.ALTELE - detaliati

313.733
Amplasare etlLocalitate Suprafata

J ud

(mp)/Catcgoria

torala |

\'aloareo .nntrhilu

t,.i

Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investi(iei


,,

Achizitie echipamente pentru fabricare mobila"

2.2 Elaborator (coordonate de identificare)

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D, Zalau, str. Iuliu Coroianu, nr. l, bl. Bl, ap. ll. jud. Salaj
SC

tel 07 42 92967 3: email: cristian.rogoz@romcom.ro ; cAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri

si management

2.3 Amplasamentul proiecturui (regiunea. judelul, rocaritatea)

Investitia va fi amplasata in Regiunea de NORD-VEST, judetul Salaj, in comuna Bocsa, sat Bocsa, unde firma are si sediul social. Investitia va fi amplasata, mai exact, in hala de productie in suprafata de lg43 m2 cu Al.l cu nr' cad' 50202-Cl de sub B 1.1., situata pe terenul intravilanin suprafata de 4200 m2 cu nr. cad. 50202 inscris in cFE nr. s0202 a comunei Bocsa, Judetul Salaj.
vanzare-cumparare cu incheierea de autentificare nr.7450

Spatiul acesta se afla in proprietatea firmei sIMEX QUATTRO SRL in baza contractului de I 17.0g.2012.

manipularea materiei prime si a produsului finit.

In respectivul imobil se va amenaja un atelier pentru productie mobila, depozitarea

si

2'4 Descrierea activitatii propuse prin proiect (activitate non-agricol alactivitatea mestegugareasca,/servicii pentru populatia rurala/investitii in producJ.ea de energie . regenerabila)' Se va descrie ce se doreste sa se realizezeprin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie/servicii, etc" Se va preciza capacitatea existenta (daca e cazul) si capacitatea propusa a se reariza ra finarizarea investitiei. In cazul investitiilor care au in componenta si investitii in echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii utilizate in scopul desfasurarii activitatii, se va descrie acest tip de investitie.

Investitia pe care sC SIMEX QUATTRO SRL doreste sa o realizeze, cu finantare pNDR vizeaza achizitionarea unor utilaje de ultima generatie folosite la producerea de mobila in cele mai diverse forme.

Dintre produsele cu care


enumeram doar cateva:

sc sIMEX QUATTRO

SRL va veni in intampinarea clientilor

Dulapuri Mese Scaune tapitate Noptiere Cuiere


S.a.

Flexibilitate si varietatea in productie nu sunt singurele atuuri ale investitiei, inalta precizie

siproductivitatearidicataurmandacontribuilasuccesul",".ffil^vr,.|l4

ffi";rrtffi

\b"/

In vederea obtinerii unui flux uniform de productie, se vor achizitiona urmatoarele utilaie:

Utilaj

Cerinte tehnice si functionale solicitaie

Operatii realizate de
masina
250_350

latime
Masina

Drmcnslunrle rnesci dc irrdrcotare

mm 0"nlm

multioperationala prelucrat lemn buc.


2

/ <o a"
1

Ghidajul la indreptare inclinabil

( 12961a961x136_

lOOl 1200_1400

lungime

urnlcnslunl lc rnesci dc indrcptarc

Frezeaza canale, , profile, rindeluieste, gaureste , cu pa.nza circulara reteaza Absoarbe rumegusul de la masini rezultat in urma prelucrari Insurubeaza , gaureste prin miscari de rotatie Introduce capse pt cuplarea reperelor Creaza aer pentru utilajele si instalati ile pneumatice din sectorul productive
j

mm

Instalatie de

exhaustare
buc.

'1

Masinr pneumatice
3

.um"gus intre 14000_ 28000 mclh , putere instalata l6-28kw , constructie din tabla de otel Insurubeaza si gaureste prin miscari de rotatie.

Sa aiba capacitate de absorbtie

de insurubat
buc.

Capsatortipl buc.

Introduce capse pt cuplarea repereloi f(ezervor 4uu-ouul , putere motor l2_ I g kw presiune 5-12bar .
.

Compresor
buc.

Instalatie aplicat

adeziv

1 buc.

Apllca aracet in gauri

Aplica aracer in gauri


11000-14000 mc/h 80-120 mm col H2O Vopseste repere din lemn mm

7
I

Cabina de vopsit cu perdea de apa - 2


buc.

aer Presiune
Debit de

Dimensiune L:3500-4000 x h:2100-2400


rtstol
- presiune fluid : 150-200 bar - presiune aer: 3- 6 bar - presiune aer atomizare recomandata: 0,g_3 ba - duze disponibile 0,23 0J3 Afum\ -

Instalatie pulverizat pompa +pistol - 2


ouc.

Pompa - sectiune hidraulica 28-32 cm3 - raport de presiune I 6_17/l - iluillar numar de us !ilulun cicluri pe lllru litru : 15_17 l)_l / - presiune I 00-l l0 bari

Pulverizeaza pe repere diverse soiutii

- debit iesire
pompa

2.8-4llmin
Face amestecul

Instalatie

pulverizare bicomponent
buc.

tensiune :220v presiune aer : min 4 bar maxi 6 bar presiune fluid: I 70- I 90 bar raport de compresie :2011-3011 raport de amestec ajusrabil: 1IU,#-7FN

electronic al materialelor de finisaj ce urmeaza a se aplica pe mobile

i.ljv#
r

\&.".

S.R.L.
^^.

+t

t:/

Slefuitor cu taloa

vibratoare

j Slefuitor cu taloa

- preclzle amestec : lolo pistol - presiune aer alomizare recomandata: 0,g_3 bar - duze disponibile: 0.23 0.73 O(mm) Slefuieste reperele din lemn.
Slefuieste reperele din lemn.

(vo I um bazalv olum catal izatorj

3 buc.

Slefuieste reperr:le

din lemn.
Slefuieste reperele

vibratoare circulara
3 buc.

din lemn.
- capacltate cupa 0,6 I - greutate totala 690 s - presiuni de lucru 2-4 bari - duze disponibile : l,2l 1.3 I 1,4 I 1,5 I l.g I Folosit in finisaj pt a aplica lac , patina pe suprafetele mobiilei
Compenseaza

Pistol pulverizat cu

))

- Ventilator cu debit de aer 1200014000 mc/h - presiune 50-70 mm s.a. - putere Kw 4,5-6.5

cantitatea de aer absorbita de

t4 1 frlsator tio z
Capsator tip 3
buc.

ventilatoarele cabinelor cu aer din exterior. proaspat si cald

Debit:t 800mc/h . L:t


Cabina aplicat adeziv pt tapiterie
1 buc.

00m

- 1 buc.

Pistol aplicat adeziv

- consum de aer 28-36.1 m3lh - greutate totala 500-550 s - presiuni de lucru 2-3 bari - duze disponibile :0.7 l0,g
Sa aplice capse 9-

In aceasta zona aplicam adezivul pe piesele ce urmeai.a a fi tapitate


Cu acest pistol se aplica adeziv produsele ce urm(3aza a fi tapitate

1,2

1,5

l,g

l0 mm

Aplica capse
ornament pe produsele deja ltate
,

Capsator capse

ornament

'l buc.

Cazan apa calda 1 buc.

Capacitate intre 0,55-0,7gcal alimentare manuala. ignitubular, focar din caramida samot . gratare focar din fonta refract

Asigura agentul termic pentru incalzirea halei de productie.

'ro 303tStdn

sre{0r

iari;fffro.

DESCRIEREA FLUXULUI DE PRODUCTIE Pupu cum se poate vedea si din amplasarea utilajelor pe suprafat aprezentata , se contureaza un flux tehnologic capabir sa produca aproape orice fer de mobirier. Fluxul de la Bocsa, este realizat in special pentru a produce dormitoare, dulapuri, paturi, noptiere' mobilier tapitat in speta holuri si scaune precum si alte tipuri de mobilier la solicitarea , clientului . Hala de productie imparte fluxul in cateva spatii separate, fiecare bine definite. In prima parte observam un mic depozit , pentru diverse materiale si iherestea , pregatite pentru a intra in lucru. Partea a doua, este zona prelucrarilor mecanice si montajului in ciud al'produselor. ln zona prelucrarilor primare si montajului vor exista z fosturi de lucru, formate din operatori principalisi ajurori. Urmatoare etapa a fluxului si foarte importanta este finisajul. Acesta are in componenta 2 cabine de pulverizat' precum si mese de lucru pentru slefuirea suprafetelor in vederea aplicarii lacuf ui final. Aici isi vor desfasura activitatea circa2p".roun..
Ultimele verigi a fluxului sunt montatul final si tapitatul, unde piesele dupa finisaj sunt montate impreuna, formand produsu L Dupa ambalare piesele , fiind deja mobilier, sunt depozitate in zonaproduse finite de unde

urmeaza a fi livrate. In aceste ultime parti ale

fluxului vor fi angajati g persoane.


,

Speram ca experienta si contactele pe care le avem la aceasta ora, sa transforme noua fabrica entitate de succes.

In urma implementarii acestei investitii cu finantare nerambursabila se vor crea 4 noi locuri d:.Tul:u direct productive, noii angajati avand oponrnitu,ea de a lucra cu cele mai moderne utilaie din domeniu, avand posibilitateu d. u presta o.-','rn"u mai putin solicitanta flzic si care va deveni atractiva prin posibilitatile creative si intuitive de lucru cu aceste utilaje. operatorii vor beneficia astfel de conditii la cele mai noi standarte de sanatate si securitate in munca. 2'5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
cererea de produse de mobilier de lemn masiv de calitate plata din judetul salaj si judetele invecinate are inca zone neacoperite atat din punct de vedere al cantitatii cat si al modelelor de rnobilier' Treptat pe masura ce nivelul de trai in Romania cresre usor, gospodariile renunta tot rnai mult la mobilierul din pal si trece spe un mobilier solid si aspectuos din lemn masrv.

Astfel ca, multi dintre clientii din salaj, nu doar persoane frzice, cat mai ales persoane -iuridice, sunt nevoiti sa apeleze la furnizori'ai,'r utt. ;ua"i., chiar si mai indepartate cand au nevoie
de astfel de produse.

.. Implicatiile implementarii prezentului proiect nu se opresc doar la nivel de beneficiar si clienti deserviti ci si ra niver de mediu sociar - ..onornic ar zonei rurare regionale, prin

;;.;,,"'i;'b;;;,:

local si central.

Nu trebuie neglijate nici beneficiile aduse mediului inconjurator, prin achizitionarea de utilaje performante,
..

cu consum redus de energie.

In acest context dl. Samsudan Daniel-loan avand in vedere , ca are o pregatire pofbsionala in domeniu si experienta in munca, a luat initiativa demararii acestei afaceri in mediul rural. Un factor suplimentar care a determinat lansarea acestei investitii este acela ca firma a cumparat deja spatiul de productie unde urmeazasa-si desfasoare activitatea,

Fluxul de echipamente care va fi achizitionat permite realizareatuturor operatiilor necesare astfel incat sa se produca piese de mobilier de prima clasa. 2'6 Piata de aprovizionareidesfacere, concurenta si strategia de piata ce va valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implern'entarea proiectului. Piata de aprovizionare
Principalele cheltuieli pe care compania le va avea sunt:
o cheltuieli cu materii prime o cheltuieri cu SDV (scure, dispozitive si verificatoare) o cheltuieli cu energie electrica o cheltuieli cu salarii

fi

aplicata pentru

Principalii furnizori pentru aceste cheltuieli sunt centralizati intabelul de mai ios:

POTENTIALTIFURNIZM
Denumire furnizor de
materi i prime/materi ale auxi I iarelprod use/servi ci i

Produs furnizat si cantitate aproximati va

Valoare aproximativa

SC HUFI COM SRL

Simleu
Silvaniei, Romania

, Cl.,"r"tt.u de.oniiere

SC MICRO SRL

Simleu I Repere din Silvaniei, i prefabricate


Bucuresti.
Romania

lemn

SC ANATEX INTERNATIONAL SRL SC PLASCHEM SRL

tap'tene

Bistrita,
Romania

Adevizi, vopsele
energie electrica

ELECTRICA SA Sucursala
SC FERMO SRL

*QtiATl'1i,()

vaforile din tabelul de mai sus pot aferente primului an de prognoza.

fr

vizualizate, cu usurinta, in figura de mai jos si sunl

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Valoare aproximativa
r
5C ilUFt COM SRL Sinrlcu Silvarricr, Ronrani"r Clrr:re51.- .1*

con
lsl 5C

ifcrc

MICRO 5RL Sirnler-r Silvanici. Ronrarria Rcpc.rc rirn lcrrrrr preflbricate

r
$$

SC ANATTX INTERNATIONAL 5RL Bucr.rrcsti, Rorranja tnpitcf te

5C

gistritil, Rorlranra Aclcvizi, vopsrlr


i# ELICTRICA 5A 5r.rcr:rsala Z"rlou Z"rl,: u, Ronra nra encrg,ic c,lcctrrcJ
5C
F

F,LASCIl[M 5RL

tRMO

SRL Z.il.rLr, Rorrr..rrrra

fc'rp1s1,*

Ponderea cea mai mare in cheltuielille s9r1gi1a11urui o reprezinta materiile prime cheresteaua pe care o va achizitiona de la SC HUFI coM SRL din simtzu Sirvaniei, jud. Salaj si reperele prefabricate din lemn

care se vor putea chizitiona de ra firma

sc MICRO sRL.

:rT}Ti"

clienti sunt centralizati in tabelul de mai jos si vizuatizati in graficut care-i


POTENTI

judetele invecinate si din


restul tarii

Hersoane fizice

din

Persoane juridice

din

f
,

Persoanc fizicc. rlin

1u11ctul5rla1.

2 Pcrsoanc fizicc clin prcietc"lc

invccin.itc si clin

rcstUl tnrii

3 Persr:"tnc lrrirlicc cliri JudctuJ Sllal

...:

4 Comerct.trrti

dc rnobil.r

de prognoza.

clientii si volumul vanzarilor asociate sunt considerate, de asemenea, corespunzator anului


Intre concurenti care actioneaza acum pe piata amintim:

ADORIANIS TRANS, Criseni, Jud. Salai ARTMOB SRL, pericei, jud. Salaj SC INDUSTRIES ELITE SA, Bobota, jud. Salaj SC OVI PROD COM SRL, Criseni, Jud. Salaj.

SC SC SC

SC CESIMEX SRL, Cehu Silvaniei ROMBEL SRL, Cehu Silvaniei

oportunitatea obtinerii finantarii nerambursabile confera beneficiarului proiectului avantajul patrunderii pe piata cu preturi sub cele ale concurentilor, acolo unde acestia sunt prezenti pe piata locala' Produsele de calitate maxima si cu pretuii accesibile vor f..*it. firmei SC SIMEX QUATTRO SRL sa acapareze o parte tot mai mare din piata.

Date privind for{a de muncr si managementur proiecturui;

3.1 Total personal existent: 0 din care personal de execulie; 0 3.2 Estimari privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei

Prin investitia propusa se vor crea 5 noi locuri de munca, din care 4 direct productive si unul indirect productiv si anume un agent de vanzari:
In continuare prezentam t'isere posuriror pentru cere 5 rocuri
tl,/.at^.ca ''-i ^ )
"r

a astfel:

:rii\;

';_315

'',.1'.A,'I"I'RO
s,ir.L

[x

l0

I. TAMPLAR MECAI..{IC LA CROIT SI DIMENSIONAT


Locul de munci: SECTOR CROIT CHERESTEA Scopul postului: Obtinerea reperelor masive :
Cerinfele (competenfele) postului
:

derogare scoala generala ; experien{a : nu se cere

Studii 9i specializdri: Scoala profesionala, sau calificare in meseria de tamplar, sau prin

o o

aptitudini 9i abilitati: _ cunoaste tipurile de cherestea; - cunostinte despre procedeele de croire: - cunostinte despre sculele si dispozitivele folosite pentru croit

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

-este interzis introducerea.in stive a reperelor necorespun zatoarecalitativ; -stivele de repere vor fi etichetate inainte de predarea la sectorul urmator fiind mentionat pe eticheta denumirea reperului, lotul si cantitatea: -executa intocmai si la timp orice alta sarcina primita de Ia seful ierarhic superior in concordanta cu pregatirea pe care o are,laoriie loc de munca din cadrul sectorului; -face si mentine curatenia la locul de munca: -respecta Regulamentul Intern: -se instruieste si respecta normele pSI, protectia Mediului si protectia Muncii:

sau multiple, conform nomenclatorului de repere prin metoda retezare-spintecare sau spintecare- retezare respectand incadrarea in limitele otmenstonale: -scandurile cu defecte le croieste pe ferastraul panglica dupa ce in prealabil au fost insemnate cu sabloanele pentru ,1p...; -reperele scurte ce nu au fete drepti si elementele lungi le indreapta pe MI si le rindeluieste la MRG -inainte de inceperea lucrului verifica utilajul pentru a-i controla incadrarea in normele de tehnica securitatii muncii; -asi creaza spatiu necesar pentru lotizareamaterialului ce trebuie prelucrat; -raspunde de calitatea tuturor lucrariror pe care re executa;

de spintecat simplu

Se ocupa de: -sortarea materialului lemnos pentru a fi in conformitate cu clasa de calitate necesara fiecarui reper sau^element si pentru incadrarea in normele de consum stabilite; -scandurile cu defecte majore ( noduri mari, crapatrri, coale infundata, neuniforme) se vor pune deoparte si se vor returna la magazie; -cele de calitate buna le dimensioneazalaferastraul peniula si circularul

g-rirr

il

2.

TAMPLAR . PRELUCRARI MECANICE


:

Scopul postului: obtinerea repereror si subansambreror necesare Cerinfele (competen{ele) postului

II
:

' :::i;.: r:::;[T:';,11"","


o o

proresionara, sau carincare

in meseria de tamprar, sau prin

experienla : nu se cere ; aptitudini qi abilitdli: adaptabilitate si receptivitate la nou

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
Se ocupa de:

documentatiei tehnice agregatul de formatizar precum si profilarea canturilor si efectuare a de frezarisi taieri conform tehnologiei. - aplicarea furnirelor de cant, la panourile ce necesita furniruirea canturilor.

dimensionarea reperelor, subansamblelor conform

tiir#
-

diferite operatii de frezare dreapta, profilare simpla sau cu ajutorur sabloanelor la

sau diferite operatii de frezare.

executarea operatiilor de gaurire pe diferite

il:|H:'

pe strungul automit,

p...rr

tipuri de masini si scobire.- executa operatii de si operatii o. ,t.ruir"u elementelor strunjite, pe srrungul

- raspunde de cantitatea si calitatea reperelor prelucrate. rn cazuroricarei operatii ce se executa in sectorul masini II reperele necorespunzatoare vor fi remediate sau (cu concursur sefului ierarhi<: incat loiul de repere sa treaca in sectorur urmator compret cantitativ ::i.$:|],.u'.J:3:[1,i:trel
si

3. TAMPLAR
Locul de

- executa intocmai si la timp orice alta sarcina primita de la seful ierarhic superior, in concordantaL cu pregatirea pe care o are, ra orice roc de munca din cadrul sectorurui. - face si mentine curatenia la locul de munca. - respecta Regulamentul intern. - se instruieste si respecta normele PSI, Protectia Mediului si protectia muncii.

UNIVERSAL

SECTOR ASAMBLAT + MONTAT MoBILA Scopul postului: montarea subansambreror si a corpuriror de mobira Cerinlele (competenlele) postului :

munci:

derogare scoala generala

o .

Studii gi specializdri: Scoala profesionala, sau calificare in meseria de tamplar, sau prin ;
experienla : nu se cere aptitudini qi abilitali:
;

t2

adaptabilitate si receptivitate la nou

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Se ocupa de

Montarea feroneriei, a oglinzilor s.i_a sticlariei, la corpurile la care sunt prevazute astf-el de accesorii. In cazur feroneri iror verifi ca functionar itatea acestora. uzeaza de sabloane si verificatoare si asigura pastrarea corespunzatoare a acesrora. Anunta seful ierarhic superior ori de cate ori are probleme in a executa complet un lot de produse.
de colitatea luturor lucrarilor ^asDunde Face si mentine curatenia la locul de munca Respecta regulamentul intern: Se instruieste si respecta normele pSI, protectia Mediului, Protectia muncii si instructiuni lucru;

Pregatirea reperelor si subansamblelor de mobilier in vederea montarii veriflca prin sondaj exactitatea dimensionala si calitatea reperelor ce urmeazaa fi montate Montarea elementelor si subansamblelor conform documentatiei tehnice ( cu ajutorul cepuri rotunde' a lambel.or straine, a capselor, suruburilor pentru lemn, a adezivilor vinilici si a accesoriilor metal ice functionale). Efectuarea de lucrari de dimensionare, taiere la unghi a unor repere, Ia ferastraul circular si lucrari de indreptare a unor repere (corectia ,nor rJp"r"), in veiereu urigrru.ii unei asamblar corespunzatoare. Efectuarea unor reparatii ale unor mici defecte constatate la reperele ce se asambleaza sau la subansamblele si corpurile deja montate.De asemenea executa rectificari a unor elemente ce monteaza ori de cate ori este cazul. Este interzis cu tlesavarsire montqrea in subansumble t corpuri a reperelor necorespunzatoare calirafiv.

dr.

4. TAMPLAR MANUAL Locul de munci: SECTOR AMBALARE MOBILA


Scopul postului:

AMBALAREA MOBILIERULUI
:

Cerinfele (competenfele) postului

studii gi specializ6ri: Scoala profesionala. sau calificare in meseria de tamplar, sau prin derc scoala generala

o o

experienfa : nu se cere aptitudini 9i abilitali:

/ldt slelux .-\


;

//^ot"no

sosrsro'9)\

adaptabilitate si receptivitate la nou

\_0rrArTuo//

\v

l3

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
se ocuDa de
:

:[Xffi;|,;:out"'o'conform

pregatirea cutiilor din.carton si a tampoanelor de protectie si de dimensioanrea foliei de protectie necesare pentru ambalare. pregatirea pentru ambalare a reperelor, subansamblelor si corpurilor de mobilier. dupa ce ac(Jstea in prealabil au fost preluate. stampilate si etichetate de CTC. schitelor si instrucriunilor de ambatare, respecrand intocmai aceste

:l)::::-":)::::1.::f irudinea si calitut

:jfl*.::i,'j,:T:iir:j:]:l:,.

Etichetarea coleteror si insemnarea pe eticheta a continuturui coreturui. in cazul produselor in constructie demontabila, in unul din colete dinainte stabilit fixeazapunga cu feronerie si introduce instructiunea de montare a produsurui. iar pe eticheta.marcheaza continutul cotetutui respectiv. o:reti in vedeiea predarii coreturui

t^;;;;;;'r. #;,: il',.

umentatiei, si de

face si mentine curatenia la locul respecta regulamentul intern


;

d. ,n,rn"u.
Mediului, protectia muncii si instructiuni de lucru. calitatii Mediului.

se instruieste si respecta normele PSI, Protectia

Respecta si contribuie la imbunatatirea Sistemului de Management al

5. AGENT

VANZARI
- CONTRACTARI

Locul de munci: SIMEX eUATTRO Scopul postutui: VANZARE A PRODUSELoR


Cerin{ele (competen{ete) postului
:

studii gi speciarizdri: srudii LICEUL, cuRSURI DE CALIFICARE IN DoMENIU; - . experienla : experienta in vanzarilcontractari . apritudini 9i abilitali:
:

persoana dinamica, serioasa, ambitioasa: - memorie buna: _ cunostinte de operare pC ; _ rabdare cu clientii I

Atribulii pi responsabilitdti:

r . o o o

Sa prezinte

clientilor produsele;

Sa faca reclama; Sa afiseze preturile; Sa primeasca, sa

verifice si sa tina gestiunea;

6:'-ffi
\*"'*II^o7

Sa prezinte rapoarte lunare de vanzari:

V+%

l4

Intocmeste toate documentele: facturi. chitanta, bon de casa; Centralizeaza si trimite aceste documente la sediul firmei; Respecta regulamentul intern;
Se instruieste si respecta normele pSI. protectia Mediurui si pM:

3'3 Reprezentant legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala). relevante pentru proiect

RESPONSABIL LEGAL: Samsudan Daniel_Ioan Printre responsabilitatile cele mai importante ale administratorului dorim sd menfiondm: . Asigurd reprezentarea societdfii in raporturile cu terfii;

- Dl. Samsudan Daniel de

;r".Hf;:1ffi;i'j]ff":1,,"u0"'
' . ' ' '
5i

intdlnirilor la nivel inatr, cu auroritdfile, grupurile

Angajeazd patrimonial societatea in limitele prevdzute de lege gi de actul constitutiv; Coordoneazd gi rdspunde de intreaga activitate a societa{ii; Implementeazd pranur de afaceri uiro.i.taiii, acestuia ; Negociazd 9i administreazd contractele cu partenerii ai societdlii (furnizori, clienti); Se informeazd permanent cu privire "rr.l. t-tt Ia noile rvErvrrrwrrr4rr ce privesc acllvlta activitatea societdtii Prlvesc face

il;;.;borarii

modificarile necesare;

..gl;;;;;ri

;.,,:i|ffilix?i?#:T.:Tli,l,io''"'strarea

bugerurui, esre responsabir pentru encientizarea

Analizeazd si monitorizeazFt.rapoftarea financiard din u'r pqrrllur punctul de uc vedere veuere at al conformitdtii c cu planui de afaceri eraborat Intocme$te raportul de gesiiune pentru exercifiul financiar incheiat qi ia mdsuri pentru intocmirea bilanturui contabir, u.on,utri de profit ji pi"rJ..i-penrru anur precedent; Executd opera{iunile impuse de desfEgurarea ' activitalii societdtii, inclusiv operatiuni bancare, in conformitate cu dispoziliile i;';;;;""0' 6;i. activitatea zi,tnici a subordonaliior, identifica 9i solufioneazd problemele "ou.ill'o"neazd' ' Participd la nivel decizional in procesu.l de recrutare, integrare, instruire gi evaruare a performanlelor pentru personal ul d in subordi ne; ' Incheie contracte in rimita obiecturui de activitate ar societa{ii; ' Supravegheazd' menlinerea in condilii bune a urrrrir".iiutilitdfilor societatii.

'

'

initiar;

Descrierea achizitiilor realizate prin repectiv denumirea, numarul, valoarea 'functionaie caracteristicire tehnice .l p_roiect, si ;; utirajeror/echipamenteror tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmea za a fiachizitionate prin proiect si' daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urme aza a fi

/tq<;',h
(%,flTf#,in
\ k.[ rQ:9/
s

l5

.//

amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si/sau prognozata.
Nr.

crt.

Denumire/Tip uti laj/echipament


il.ruperauonata prelucrat
1

Nr. buc.

Valoare fara
TVA .EURO10.096 28.850

TVA -EURO-

Total cu
TVA
EURO-

remn

Inqtalatie de exhaustare Mastnt pneumatice de insrrruhat

1 buc. 1 buc.

2.423 6.924
483 119 1.500 225

12.519
35.774

4
6

uapsalor ttp

3 buc.

i uompresor
ue apilcal aoezlv

2 buc.
1 buc.

2.013 494
6.250 9.700 8.040 32.560 858 858
271

2.496 7.750
1.16'1

q 10
11 tl

Cabina de vopsit cu perdea de apa Instalatie pulverizat oomoa + nistol


|

'l buc. 2 buc


2 buc. 2 buc.
3 buc. 3 buc.
1 buc, 1 buc.

z.Jz6
1.930

12.028
9.970 40.374
1.064

r-rcltaus Frutvenzarg olcomponent

tz

;t+
G
to
17 18

IJ

vopstre

Slefuitor cu talpa vibratoare Slefuitor cu talpa vibratoare circrrtara rrrrut Putveltzal cu cupa Compensator de aer pentru cabina de

7.814 206

zvo

1.064

Capsator tip 2
udPsdt,ur
UP

Cabina aplicat adeziv ot taoiterie rtD[ut ilpilcal aogzlv Capsator caose ornamenT dzd| apa calQa

3 buc. 3 buc
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc

4.300 822 324 1.522


1 aAn

1.032
197

5.332 1.019 402 1.887

AAA

825
18.630

198

t.vz5
23 101 160.207
in

4.471 31.008

TOTAL

129.199

caracteristicile tehnice ale echipamentului care va fi achizitionat prin proiect sunt prezentate tabelul de maijos.

Utilaj

Cerinte tehnice si functionale solicitate

Dimensiunilc mesei de

Dinrensiunile mesei de

Dirnensiuni le ntesei circular-lieza

200-300

700-850)

Ghida

are inclinabil 0'-45"

Masina

multioperationala relucrat lemn -

buc

Dimensiunile nrr.sei de

mm

200- | 400

#." SIMEX

ffi

t6
i,t}

\arrATrRo/

\Qsetl

2 J
a

lnstalatie de exhaustare
1 buc.

Sa aiba capacitate de absorbtie

Masini pneumatice de

Insurubat

3 buc.

, putere inStalata l6-28kw . constrrrcfie din rohto rto n+-t rnsuruoeaza sl gaureste pnn miscari de rotatie.

+
5

Capsatortip

1 - 2buc.

ntrocluce capse pt cuplarea reperelor Rezeruor 400-6001 , putere motor

Compresor
I

1 buc.

l2-lg w, presiune 5-12bar

nstalatie aplicat adeziv

Aplica aracet in gauri


Putere instalata

Debit de aer
Cabina de vopsit cu Presiune

deapa - 2buc.

Dimensiune

3,5-5 kW I 1000- 14000 mc/h 80-120 mm col H2O L:3500-4000 x h:2100-2400 mm

- presiune fluid : 150-200 bar - presiune aer : 3- 6 bar - presiune aer atomizare recomandata: 0,g-3 bar - duze disponibile: 0.23 * 0.73 @(mm)
Pompa

lnstalatie pulverizat istol - 2 buc.

28-32 cm3 - raport de presiune : - numar de cicluri pe litru : 15-17 - presiune : 100-l l0 bari - debit iesire : 2.g-4llmin
pompa

tensiune :220v presiune aer : min 4 bar maxi 6 bar presiune fluid: 170-190 bar raport de compresie : 201 1-3011

raport de amestec ajustabil : b aza/ v olum catalizato r) precizie amestec : loZ


I

l/l

(volum

nstalatie pulverizare

t - 2buc

- presrune aer atomizare recomandata: 0.g_3 bar - duze disponibile: 0.23 0J3 @(mml Slefuieste ,.p.r.te din l.n n.
Slefuieste reperele din lemn,

Slefuitor cu talpa vibratoare circulara


buc.

- 1 buc.

Pistol pulverizat cu cupa

- capacitate cupa 0,6 I - greutate totala 680 e - presiuni de lucru 2-4bari - duze disponibile : l ,21 1,3 I 1,4 11,5 l1,g12,2 - Ventilator cu debit de aer 1200014000 mc/h - presiune 50-70 mm c.a.

t7

- putere Kw 4,5-6,5

Debit: l 800mci

Cabina aplicat adeziv ot

- 1 buc.

Pistol aplicat adeziv


ouc.

- consum de aer 28-36.1 m3lh - greutate totala 500-550 s - presiuni de lucru Z-S bari - duze disponibile :0,7 l0,g
Sa aplice capse 9- I 0 mm

/ l,2l

1.5

/ l,g

Capsator capse

ornament

1 buc.

Capacitate intre 0,55-0Jsc.dt alimentare manuala,

ignitubular. focar din caramida samot , gratare focar din fonta refractara.

Cazan apa calda


buc.

Durata de realizare (luni) si etape principale Investitia se va implementa pe o durata de 24 luni. Grafic de esalonare a investitiei exprimat varoric pe runi si activitati.

5.

t8

N$ NT' NN
N-

NC roD
r@ rN

r(c
r -!v r
cf)

lf)

rN

rc)
O)

(o

v
cf)

!u=

cf)

s N v
i_ lo lo lo tilo
il l'd

tr tr q
F
UJ

IJJ

F
IrJ

F-

z
tu tr,
i
d

z
trl

u
N

lo) io)

'a
(I

N J
g
o

II

u UJ o o

ul

'5
(J q)

(I

z N =i.g 3t5
Oi

NG

=
n,
I

Nl

ol

t, o

olo := :1.e, ot o
I I

:i
EI

o)

u UJ o
C)

UJ

; el "l.n
-LIE --lE p l

lo) ol.N 'iil o '=i o o 6t (UiE


(5l Q (trt o

l5 rol la lq) = (Ec.)lo(olh


d .rl d\ dl L

IE to :i l'= lE *_ I.o ip o lz id .ca t{ l9 o to li


c
H
_F

E IIg

t@

lo

ol= sl El-

at:

I I
|

1 9li.

U)

8l
.,1
LI

II

ol o EI o GI:N <l .Nlc ol c) 'il

c)

PI

il -l al ->l
z
L

(L

8l
-l
rO

el

o
/1; SIMEX'-l\ \,.atlATlROl

Yt'= o_l<

gl s

FFiEEI ugi E=l '6lo_ < 6

cf)

ffih
\uM

al

tr a UJ

tr

o
(E

o_
I

z
uJ

(!

o E o
c) (El

,-.

N
-.1

<15
I(U

:rle *l'N
ol.-

.g
o o
a)

a :

v,

UJ

:g t is id
o lh a l6

l(! JE lo) IE

l(E

Al L
(.)

-g-

tr

o o

lrJ

u o

Esl b (uol c Ng aat= (JE 8t 6 =.> <'a

lo (!O

.:
tt)
(.)

,//3 stnnex

/.Jt"Ro 30315140't\

r[ctt.rnrnoT

v1\

\kg

6' Devizele investifiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legisratiei in vigoare (HG 2si09.0r.200g). DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare reatizarii obiectivului


''ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU FABRICARE MOBILA',

Nr.

Crt.

in fei/euro fa cursul de 1 euro=4.4930 lei - cursul BcE din 22.0g.20,12 Denumirea capitolelor si Valoarea fara Valoarea TVA subcapitolelor de cheltuieli TVA inclusiv TVA
[mii lei]

capffi
I
1,2 1,3 ,Aman^i^-; r,.,e,

rAF( I EA

[mii eurol

[mii leil

[mii leil

[mii eurol

terenului
Amenajarea terenului
rqJqr I -^^r-.. |/er rrr

0,000 0,000 0,000

aducerea la starea initiala


ttvL
I

---l uleL;Ua rngqlulul u pt sl

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

a1

j unettutett

UArI I iJLUL

0,000
Z

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

I necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 tgAr|
3,1

pentru asigurarea utilitatilor

0,000

0,000
0,000

\.,LUL J

0,000

|
I

0,000

0,000

0,000

3,2

autorizatii Hrotectare sl rnqtnerie

v vvur rersa dvtze, acoroufl sl

0,000
0,000
0^000

0,000 0,000 0 000 0,000 6 ?qn 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 5,801 0,000 5,801

3,4

Organizarea proceduriloiGich iztie Consultanta Asrstenta tehnica TOTAL CAPITOL 3


rferruref t pentru
t\ it

0,000 24,172 0,000

0,000 0"000 0,000 0,000 29,973

0,000 0,000 0,000 0,000 6,671 0,000


6 671

0,000

24,172

5,390

'9ATI I L,LUL 4

29,973

---;-;-14,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Investitia de baza
0,000 0,000 0,000
Oe

an+

I ltilaia

functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipanrente transport


Dotari

rilqje rsr il tutugtug ;^^*^-i^-.lrl vvr rrl/qr ^^t I rsr rre rsr rr tutugtL;g sl
u

0,000 0,000 0,000


1

0,000 0,000 0,000 139,318 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000


719,809

0,000 0,000 0,000

580,491 0,000 0,000 580.491

29,1 99

160,207 0,000 0,000

Active necorporale TOTAL CAPITOL 4

0,000 0,000

0,000 0,000
719,809

129,199

139.318

160.207

I/dr sletox

ffi

21 't\]|

\auAr

Rol

&-}P],

CAPITOLUL 5

Altecherr"i.-r
AI

r.

r.

I ruuran oe constructli

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000


)

santierului
5,2 5,3
_.., __,._, vvrv, vvrrut
ut cutlLlll,ll

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

\-netlulett dtverse si neprevazute

0,000 0,000

TOTAI 1APIT^I A

-----.----------._----.----..---..--

0,000 0,000
)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

predare la beneficiar , 6.1 lPreoatircanoh


o,z
Probe tehnologice si leste

,r;rG;c.ir"r_
0,000 0,000 0,000 604,663 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL

-----.---.---.----t---.---.---

0,000 0,000
0,000 749,792 0,000

0,000 0,000

ToTAL GEI.IERAL ni^ ^--^ n-,-..---

--

0,000 134,579 0,000

0,000 145,119 0,000

0,000
166,878

0,000

0,000

INtOCMit: SC

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Bogh ian Leonard_Stefan

22

1. DEVIZ PE OBTECT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "Masina multioperationala prelucrat lemn" in lei/euro ra cursur de 1 euro=4.4930 rei - cursur BcE din 22.0g.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA

TVA
[mii
lei'l

I
2

I. LUCRARI DE CONSTRUCTIT I lerasamante

irTTi'illeil
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Valoarea inclusiv TVA

I eurol
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I I

lmii leil
o.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

t opoo I
0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
|

| [mii i eurol I- o.ooo


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

l lnstalatii
o
7 8

sanitare

radio-tv, intranet
lnstalafii r{a ali-o^ Instaiatii de telecomunicatii

TOTAL
II. MONTAJ
1

0,000
lce

0,000
0,000

0,000
0.000

0,000
0,000

-Montaj utilale si echtpamente tehnoloq


TOTAL
III. PROCURA
II

0.000

0,000
0,000 45.361 0,000 45,361

0.000
0,000 10.096 0,000

0,000
0,000 10.887 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

lltitaia-i e, vvr ,.,,"Jv ^^r.;^^--ilpqr lst trE leililuloglcg


lJiilaic ci onhinamon{a r_ _. __.,.rv,,,vrrrv d^ +-^^^vv rtqttJputI ^ -

Dotari

56.248
0,000 56,248 56,249

12.519
0,000

rorAl(T@
-

Tffi

45.361

10,096 10,096

10.887 10,997

12,519 12,519

INIOCMit: SC

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Bogh ian Leonard_Stefan

2. DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "lnstalatie de exhaustare,, in lei/euro la cursul de 1 euro=4.4930 lei - cursul BCE

din 22.09.2012
TVA
[mii leil
0,000
0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA


[mii leil

Valoarea

inclusiv TVA
[mii leil [mii eurol
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000
l

z
4
q

!Ar\l uE I,iJND Terasar Constru lzolatii Instalati I etectnce Instalati sanrtare

[mii eurol
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

nante ctii

f(UU lll

t- o^ooo
O^000

0,000

o
7

Instalal

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

Instalatii Oe tetecorrnicitii fvtALt


lt. MoN' AJ Montaj utilaje si e
TN

radio-tv, intranet lnclalali vv q,I r rsr rror s uu gdzt' Ilaturale

nnnn
0,000

0,000
|

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

--;,ofar
-.-'

0,000

lll. PROr
1

;r rRa

0,000
0,000

0,000
0.000
31,1 10

0,000
0,000

0,000
0,000 35,774 0,000 35,774 35,774

tJtilaie qi cnhinamonla A^ +.^-^-^r royvr Dotari vlALill TOTAL (TOTAL I + TOTAL

tzv.ozs
0,000

28,850
0,000

IOU,/JJ
0,000 160,733

0,000

lr;

rOrar_ rilt

129.623 129,623

28.850 28,850

31,110
31 ,1

10

160.733

INIOCMit: SC

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Boghian Leonard_Stefan

ffir
.A L+

3" DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "Masini pneumatice de insurubat" - 3 buc. in fei/euro la cursul de 1 euro=4.4930 lei - cursul BcE din 22.0g.20,12
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


| | trl.D

r\L'U I II

Valoarea fara TVA [mii [mii leil eurol


0,000
u,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000

TVA

Valoarea

inclusiv TVA
[mii leil

LleiI

I ltii
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

lmii eurol
0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
|

2 4
5

Terasamante Constructii

kolatt
Instalatii electrice Instalatii sanitare

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

o
7

radio{v, intranet lnst:latii daali-o^k rvf rqf


f

v vu
r

YqLe

ttdtut-dte

rrcaUl

TOTALl

1l 1

II

MONTA

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0.000
0,000
)

0.000
0,000

TOTAL
III. PROCURARtr

II

0,000
0,000
9,O44

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 11,215 0,000

0,000
0,000

vr,rqJs or sut ilpdiltenIe Iennologlce

titilaic ci cnhinamon{a a^ +,^-^^-J_ _. __...Ty"'vrrrv vv rrqtt_putt


Dotari

2,013
0,000

2,171
0,000 2,171 2,171

2.496
0,000

0.000

rorAL(ro@
INIOCMit: SC

TOTAL III

9,044 9,044

2,013 2,013

,215 11 .215
11

2,496 2,496

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Bogh ian Leonard-Stefan


..7-".-rl.,i
,.1

-ii\:.
,,,",,
_,.

:...r-'. ;^: i.. , ',-' )'-'. | \.'\"


', \ilin,',:,.
\-_:-t '?,

'(,lr ,,..

rZr'- .f'

-l ;

f^f,

Z@N
a-"-sffi*A
\.ot,r*"rnu7

\Q!+iq

25

4. DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivutui ,,Capsator tip 1,,- 2 buc" in fei/euro la cursul de 1 euro=4.4930 lei - cursul BcE din 22.0g.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA

TVA

Valoarea

inclusiv TVA
[mii leil [mii eurol
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

t t ltt:HAPI

I I

[mii leil
0,000

I
|

lmli I | eurol

lmii leil
0,000
0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 z
4

0,000
0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1-

;
o 7

I tzotatii I Instalatii electrrce


radio{v,
.,,_._._r,,

0,000 0,000 0,000 0,000


I

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

intranet
vv vr,, |,er rrqr s uu VCIZts, iliJlUrate

Instatatii de tetecomun[atit

0,000 0,000 0,000

-7l
il
z

II

MONTA

o,o0o

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Montai trfilaie ei a.

rur\rg tue

0,000

lll .-

PRor lltilaie __r_ ci _, anhina-o^ _-.,,tss,,,vrrrv

0,000
0,000 2,220 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,533 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,613 0,000

Utllale ,

Lstil tvtuLlluc st +-^-^-^* _ enhinamanta _ _. ..r_.,,vr rrv A^ vv (r qt toPvt

Dotari

0,494
0,000

2,753
0,000

Ir,JIALlll)
INIOCMit: SC

2,220 2,220

0,494 0,494

0,533 0,533

2,753 2,753

0,613 0,613

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Bogh ian Leonard_Stef-an

Ffrh\
19"Tffir;ilfr"4

\autTTou/

\*qeU

26

5. DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "Compresor " in lei/euro la cursul de 1 euro=4.4930 lei - cursul BCE din 22.09.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA [mii leil


0,000

TVA

Valoarea

inclusiv TVA
[mii leil
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
|

| | llrrFAD
1

[mii eurol

I I

[mii leil
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

[mii eurol

i
o

I Instalatii electrice
I

i raoto-tv,

inr,"

0,000 0.000 0,000 0,000


I

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I
8
1

rntranet
TOTAL
I

..._._._.., vv s,,,,,errrqrs uu gdze nalurale Instalatii de telecomunicatii

0,000 0,000 0,000

0,000
I

-II. MONTAJ

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,000 0,000 7 7Ei 0,000 7,750

Montaj utilaje si echipamente

Tffi

tennologr"e-T

0,000
0,000 28,081
-

0,000
0,000

0,000
0,000
A 7?O

0,000
0,000

1-I
z
^

I lfilaia

ci aahin^*^--

_..._J_ v, vvrilyqrrreilrs uv Llarnspofl

Dotari

6,250
0,000 6,250

rom rorAl(ro@
Boghian Leonard_stefan

34,820
0,000

0,000 28,091 28,081

0,000 6,739 6,739

34,920

6,250

34,820

7,750

- INIOCMit: SC VERTICAL -

DEVELOPMENT SRL-D

/1'" STMEX K-\\

ffi

\\prrAl-r.Ro

w;/'

li

27

6. DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "lnstalatie aplicat adeziv,, in lei/euro la cursul de 1 euro=4.4930 lei - cursul BCE din 22.09.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA

TVA [mii leil

,. Evvr\^^r
1

uE \,Vt\D

t{UU I ll

| I

[mii leil

gqIOJ

[mii

Valoarea inclusiv TVA [mii [mii leil eurol


0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000
l

p-oooi
0,000 0,000 0.000 0,000
I

o,oo0
0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000

lo,ooo
0,000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000
|

l lnstalatiide tncatz I radto-tv, intranet


7 8
I

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

___.---.. _v e,,,,,v,rrqre

nstalatii de

telecomunicatiirOTAL
I

vu yqzE ildtulalg

0.000 0,000 0,000

-1

I-

II. MONTAJ

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

rOTAL

II
t

l--l

ilt. Utilaie __ anhinam __.'.rg.,,v,rrv J si rvrrttvtvvtuE IJtilaie ci anhinamon{a r^ r-^--J I rvr rrv r: ve tt qt t-p(,'l^ : -.
-v!,,rvr

0,000
0,000

0.000
0,000 0,936 0,000

0,000
0,000 1,009 0,000

0,000
0,000 5,214 0,000

0,000
0,000 1,161 0,000
1
1

uolarl

Tffi rorAL(ro@

-T

4,205
0,000

4,205

4,205

0,936 0,936

1,009 1,009

5,214 5.214

,161 ,161

- INIOCMit: SC VERTICAL

DEVELOPMENT SRL-D

Bogh ian Leonard_Stefan


. ,'ta 'tl,

ll'

,,

\, '\::,,

, '- 'i;' ir "a:r'/


'---:'=t'/

,-,.i,. i,
.3"

//at SIMEX

,A

't{1

\atltTlx()f \Qsg}/'
28

7"

DEVIZ PE OBIECT

pr;vind cheltuierire necesare rearizarii obiectivurui "Cabina de vopsit cu perdea de apa" - 2 buc. in lei/euro la cursul de 1 euro=4.4930 lei - cursul BGE din 22.0g.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA [mii leil [mii eurol


0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000

TVA
[mii leil
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I

Valoarea inclusiv TVA


[mii leil
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I I ltrrD Dt
4

vvttg

lr\lJvIll

[mii eurol
0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

z
4
6

_lzolatii
r
l-

Iopoo

t oooo
f-oJoo
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

lnqtelafii alo^i"i^o-

instalatii sanitare

o
7

radio{v, intranet
I

ncfrlaf ii r{o oli-^^+k .._-_._-.! yv s,,,|,vrrrsre

eu yozs

Itdtutalg

nstalatii de telecorunicaiii

ll ltnrrr
,|

TOTAL

0,000
0,000

0,000
0,000
|

0,000
0,000

0.000
0,000
I

0,000
0,000
I

Montaj utilaje si echipamente - tennologrce

lll. pRoer rPAPtr


a z

0,000
0,000

0,000
0,000 9,700 0,000

0,000
0,000 10,460 0,000

o,0oo
0,000

0,000
0,000

1T vurqJe pr Eut ilpdrnenle Iennologlce


Utilaje si echipamente de transport Dotari

43,582
0,000

54.042
0,000 54,042

12,028
0,000

TOTAL

IIt

rorAL (rorAL

r+

rornl iliJorralliij

43,582

43,582

9,700 9,700

10.460
10.460

54,042

12.028 12,028

INIOCMit: SC

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Bogh ian Leonard_Stefan

ffinh,
('dirftr"ij

\k{@/

29

8. DEVIZ PE OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii obiectivutui "rnstaratie purverizat pompa + pistol" - 2 buc. in leileuro la cursut de 1 euro=4.4930 lei - cursul BCE din 22.0g.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

; z
4
5

j Terasamante

t t ltt-RAPI

ng

I I

Valoarea fara TVA lmil tmil leil I eurol

TVA

Valoarea

inclusiv TVA
[mii leil
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

| i

[mii leil

[mii eurol
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

0,000 10,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000

Instalatii lnstalatii canita"o

lzolatii electriceI

Instalatiide incalzir radio{v, intranet


I
I

7
tt

nslalatii .1o 1o1o^^-,,lll^l-=I

nqt:l:fii alimo^+^.^# uu ydzs _-_.__.. r{a yv e,,,,,v,,rq,e ililturalg

1l
.rl tl
a z

II Mr)NTA

(9tiltvtug

0,000
0,000
L

0,000
0,000
I

0,000
0,000
|

0,000
0,000

0,000
0,000

Montai _r_ ei _. onh _-,.,rsrrrvrr(v r utilaie

Utilaie si echinama
, __,-.r_,.!Y,,!v vv rrqrtoyvt t

ll -

PRoet rpaptr

TOTAL

It

0,000
u,000

0,000
0,000 8,040 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 9,970 0.000

Dotari

36,124
0,000 36,124 36,124

rom rorAl(ro@
Boghian Leonard_Stefan

o,o/u
0,000

44,794
0,000

8,040 8,040

8.670 44,794
8,670 44,794

9,970
9,970

INIOCMit: SC

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

ffi

30

9. DEVIZ PE OBIECT privind chertuierire necesare rearizarii obiectivurui "lnstalatie pu lverizare

bicomponent " _ 2buc. in lei/euro ra cursur de 1 euro=4.4930 rei - cursul BCE din 22.09.2012
Valoarea fara TVA i lmii lmii I teil I eurol
TVA

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

r. LUCRAF||

ntr

| I

lmii leil
0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

| I

inclusiv TVA lmii lmii


leil
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

eurol
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I
z
4
5

Cnnclrr rnlii

lzolatii Instalatii electric


lnstalatii canifara

Instalatiideincatz@
radio-tv, intranet
7
X
I nefalalii .1^ ....-r..,sr,, ve q,,r ^l;*^-r^F I rer rrqrE uu gaze nalurale I nstaletii r{o folo^^*,,l;]F=.*=----

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


I

tl
tl
z

II- MONTA.I

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
|

0,000
0,000
|

0,000
0,000 0,000 0,000 40,374 0,000

lll. PROel tP
lltilaioci a^hi^o*^F._-_,,_r_ _, vv,,,t,srrrvrrre
Dotarr
rst Itutugll;g

0,000

0,000
0,000 32,560 0,000

0,000
0.000
35,1 1 0

0,Q00

Utilaje si echipamente de

transport

--

0,000 146,292 0,000 146.292 146,292

0,000

rom roral(r@
Bogh ian Leonard_Stefan

181,402
0,000
181

0,000 35,110 35,110

32.560 32,560

,402

181.402

40,374 40,374

INIOCMit: SC

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

3l

10. DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare real izarii obiectivului "Slefuitor cu talpa vibratoare"


3 buc. in lei/euro la cursul de 1 euro=4.4930 lei - cursul BCE din 22.08.2012 Valoarea fara TVA [mii leil
0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
:

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

TVA
[mii leil

Valoarea

inclusiv TVA

--^

I, LU(-KAKI UE L;ONSTRUCTII Terasamante Constructii

[mii eurol
o,o0o
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000
I

I I

lmii leil
0,000
0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000

[mii I eurol j

t
5

lzolatii
lnelalatii

alaa{ri^^-

Instalatii sanitare radio-tv, intranet


lncfaiafii ...vrg,e\., r.l^-ti*^^vv e,,,rrerrrqre uu gdzg nalurale
I

o,ooo 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000

0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000

j
|1

Instalatii de telecom

0.000
0,000
i

Montaj utilate si ecn

rOTAL

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
)

0,000
0,000

Tr\
lll" PROCIrRAP
1

0,000

0,000
0,000 0,858 0,000

0,000
0,000 0.925 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 1,064 0,000

llfilriaci

aahi^^*^^-

a z

Utilaje si echipamente de Dotari

transport=----

0,000 ? .R(4 0,000

4,780
0,000

rorAL(ro@
INIOCMit: SC

TOF

3,855 3,855

0.858 0,858

0.925 0,925

4,790 4,780

1.064 1,064

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Boghian Leonard_Stefan

..r. 'f ti,.;a


a' --..\: ii;': -l ' ),; i. )
i':
.\

\irr-t'tui), "{l 2},-'

JL

11. DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "slefuitor cu talpa vibratoare circulara"- 3 buc. in lei/euro la cursul de 1 euro=4.4930 lei - cursul BCE din 22.08.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitoletor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA


[mii leil

TVA [mii leil


0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000

Valoarea

inclusiv TVA
[mii leil
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

r, Lvv^Ar\l
1

|JE l/\.lND I KUU I ll 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000

[mii eurol
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

[mii eurol

z
4
5

I uonslructtl

I rzotaltl
Inslatatil santtare radio-tv, intranet
7
8

0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

lnctalatii da ali

Yo4E

ilte

TOTAL

-1l
1

0.000
0,000

0.000
0,000

l. lvlretll

0,000
0,000

I At

0,000
0,000

0,000
0,000

ug4"j

utilaje si e

TOTAL

II

0,000
0,000 3,855 0,000 + TOTAL lll)

0.000
0,000 0,858 0,000

0.000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 1.064 0.000

Utilaje siechipam v('rqjE pr sL;iltparilenle oe lranspoft Dotari

0,92s
0,000

4,780
0.000

TOTAL
(

III

r\J rAL I +

t(JtAL il

3,855 3,855

0.858 0,858

0,925 0,925

4,780 4,780

1,064 1,064

INIOCMit: SC

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Boghian Leonard-Stefan

JJ

12. DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "pistol pulverizat cu cupa" in lei/euro la cursul de 1 euro=4.4930 lei - cursul BCE din 22.08.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA

TVA [mii leil

Valoarea

inclusiv TVA
[mii

t llr-DAD. r. lEvvr\Ar\t
1

sE rr\.,lyo

hF

KUU lll

r-'fT1miileiJ I eurol
-__----_-.__
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

rerl I
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

[mii eurol
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Conqtrr

rnf ii

l-

o^oooT oooo
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
|

lzolatii 4
lnctalafii alaa{ria

!
o
7 8

lnetalatii

radio-tv, intranet

nstalatii

6"

;n""1.;r"ffi
vu qdze naltlfatF

lncirlatii r{aal;'*^-h v qfl,Ifvll(qlq ln lil tii .'l II. MONTA.I

0,000 0,000 0,000

0,000
0,000

o,oo0
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

lll- PROCURA
lltilaip ci onhino-^
tJtitaJe si echipamente de

0,000

0,000
0,000
0,271

0,000
0,000 0,292 0,000

0,000
0,000 1 ,510 0,000

0,000
0,000 0,336 0,000

uolan

tffi
I

0,000

1,218
I

Tr)TAI /T^

Tffi
r, I AL lll,

--.__f
1

0,000
,219
1,218

0,000 0,271 0,271

0,292 0,292

1,510
1,510

0,336 0,336

Intocmit: SC VERTICAL DEVELOPMENT SRL_D

Bogh ian Leonard_Stefan

34

13. DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuiel ile necesare realizarii obiectivurui "compensator de aer pentru cabina de vopsire" in lei/euro la cursul de 1 euro=4.4930 lei cursul BCE din 22.0g.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea I tuo fara TVA lmii lmii [mii leil I eurol I le.l

Valoarea

I I

inclusiv TVA lmii lmii


leil eurol
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

; z

lFftQtm.h+6

Constrr rnlii

! q
o
a

lzoiatrr

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

9,000
0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000
|

radio{v, intranet
Instalatii de
I

alimentaffi nstalatii de teiecom unF Tffi


MONTAJ
, _,-.._Jv y, vv,,,t.qr

1I.
1
I

0,000
I

0,000
0,000
|

0,000
0,000

9,000
0,000

0,000
0,000

-;-T 1)

ffi

rsr rts (cr l tologlce

0,000

0,000
0,000 19,320 0,000 19,320

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 5,332 0,000

.f

--t-

Dotari
TOTAL {TO
INIOCMit: SC

roffiil
i

4,300
0,000

4,637
0,000

23,957
0,000

19,320

4,300 4,300

4,637 4,637

2!-957
23,957

5,332 5,332

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Bogh ian Leonard_Stefan

ffi

J)

14. DEVIZ PE OBIECT

privind chertuierire necesare rearizarii obiectivurui ,,capsator tip 2,, - 3 buc. in fei/euro ra cursur de 1 euro=4.4930 rei cursur BcE din 22.0g.2012
Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

I
1

I Il^E \^r \r sL vvtto

l\u(,

ll

I i

Valoarea fara TVA t'nii [mii leil eurol


0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TVA [mii leil

Valoarea

inclusiv TVA
[mii leil
0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000
|

[mii errrol

lerasamante

z
4 6

0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

lo,o0o
0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000
|

oooo
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 ,019 0,000

r.-i Instalatii electrice


radio-tv, intranet

7 8

lnstalatii de

telecomuffi
r

-fr
1

0,000
Montai tttiIia ci _v,,,t/qr .r_ -, -^
III. PROCURARF
, .r_..,v,,rv

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0.000

rer

rrs rsilnutoglcg
tI

TOTAL

0,000

0,000
I

0,000
0,000

0,000
0,000 0,886 0,000

0,000
0,000

utilaje si ecnipamente
Dotari

oe%

rvrrrrvrvYtvs

rorAL

(ro

r#

0,000 3,693 0,000

0,822
0,000

4,579
0,000

i 3,693

3,693

0,822 0,922

0,996
0,996

4,579 4,579

1,019
1

,019

INtOCMit: SC

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Bogh ian Leonard_Stefan

36

15. DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "Capsator tip 3" - 3 buc. in fei/euro la cursul de 1 euro=4.4930 lei - cursul BcE din 22.0g.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitotelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA [mii leil [mii eurol


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
|

TVA

Valoarea

inclusiv TVA
[mii leil

r! Evvr\Ar\t ---=--

vE

re\rtlo

I l\'Ute I ll

| [mii Lt"iI
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I

[mii eurol
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

lerasamante

z
4

Instalatii sanitare
o 7 8
lnclalatii rla in^^1. vv,,,vs,-,re,

radio-tv, intranet lnslalatii doali-ok


I

vsilUtdte, uilrnallzare, frul,

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

nstalatii de telecomunicatii

TOTAL

i-l Montaj utilale sie


TOTAL
It

II. MONTAJ

0,000
0,000

0,000
0.000

0,000
0.000

0,000
0,000

0,000
0.000

r ,l Utilaje si echipame
T

ill

ElE,arrr

0,000
0,000 1,456 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,349 0,000

0,000
0,000 1,805 0,000

0,000
0.000

zl

Utilaie c

0.324
0,000

0,402
0,000 0,402 0,402

TOTAL III

TOTAI /TnTAt lrT^TA

AL III'

1,456 1.456

0,324 0,324

0,349 0,349

1,805 1,905

INIOCMit: SC

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Boghian Leonard_Stefan
-

li

//9' slMox^''";

ffi,

\pu{xT*"/

\ss+-y

37

16. DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "Cabina aplicat adeziv pt tapiterie" in fei/euro ra cursur de 1 euro=4.4930 rei - cursur BcE din 22.0g.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA


[mii leil

TVA [mii leil


0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
|

Valoarea inclusiv TVA


[mii leil
0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I
1

| | laFADl
rnf ii

l-T*--^*
Conqln lzotattl

vvtrgtnLrrelll

[mii eurol
0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

[mii eurol
0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

!
o 7
8

Instalatii electrice Instalatii sanitare radio-tv, intranet


lnefalafii vv daoli-^^h ..._-_.er!, e,,,,,v,r(qrs
eu ydzg

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


I

Instalatii de telecorunicatii

------..-------.--

ilaturale

-1
1

ll -l -

rOTAL
MnNTAt-

0,000
0,000

0,000
0,000
|

0,000
0,000

0,000
0,000
|

0,000
0,000
I

- -TOTAL II

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 1,641 0,000 1,641 1,641

0,000
0,000

0,000
0,000 1,887 0,000 1,887 1,887

utilaje
Dotari

i 6,838

0,000

t.czz
0,000 1,522 1,522

Tffi

8,479
0,000

0,000

6,838 6,838

8,479 8,479

INIOCMit: SC

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Bogh ian Leonard_Stefan

38

17

. DEVIZ PE OBIECT

privind chertuierire necesare rearizarii obiectivurui "Pistol aplicat adeziv" in rei/euro ra cursur de 1 euro=4.4g30 rei - cursul BCE din 22.08.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA [mii leil [mii eurol

TVA
[mii
leiJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I
1

I llarpaDl

vvtt9tr\l.rrelll

Valoarea inclusiv TVA [mii lmii leil eurol


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
|

2
I r4vtd
Ul

o,o0o
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4
lnc,l

btii

Instalatii de incatzire@ radio{v, intranet


7 8

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

lnctalatii at;*^^+^h uu ...___._r,! da vv q,,,,rvrrLqre gdze nalurale .--..---.'-_. _lnstalatii de talonnm,,;;:;;----. II. MONTA.I

0,000
u,000

0,000
0,000

0,000
0,000
|

0,000
0,000

0,000
0,000

Montai utilaie si ont

u.PnocunF
1

0,000
retil tvtuLltutj

0,000
0,000
1 Aqn

0,000
0,000
I.YYC

0,000
0,000 10,307 0,000 10,307

0,000
0,000

_/_ _. _-..,tsg,,,v,rrv

Utilaie si pnhinaman{a a^ +,^^^-^f)ota ri

0,000

8.312
0,000

2,294
0,000 2,294 2,294

TAT

0,000

0,000

TOTAI /TATA
INIOCMit: SC

tvtALilt)

8,312 8,312

1,850 1,850

1,995 1,995

10,307

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

Bogh ian Leonard-Stefan

39

18. DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "Capsator capse ornament,, in lei/euro la cursul de 1 euro=4.4930 lei - cursul
BCE din 22.0g.2012 TVA
[mii leil
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA

r, Evvr\^r\t
1

uE rvLrtIO I l{U(l

lll

i'llTTrmiileil I eurol
o_,!QqL o,o0o
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
|

Valoarea inclusiv TVA [mii [mii leil eurol

terasamante

z ^
4

o,ooo
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I Instalatii etectrice
Instalatii de in radio-tv, intranet
,,,s.qrqur us

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


|

0,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 00n 0,000 0,000


|

I
8
1

Instaiatii de

telecomuffi

diltilcil[aIe

CU

gazg natufale

Tffi
|

II. MONTAJ Montai trfilaio Y| ci a; vv| -J _...-Jv

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0.000
0.000

|.yq|

|9| |tg

rg| I||U|UU|(:e

lll ppnnr rDAE E Utilaiesi echin:moffiz

TOTAL

II

0,000
0,000 3,707 0,000

0,000
0,000 0,825 0,000

0,000
0,000 0,890 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 1,023 0.000 1,023 1,023

Dotari -

Utilaje si echipamente de

rom rorAl(ro@

transport-

4,597
0,000

3,707 3,707

0,925 0,825

0,990 0,990

4,597 4,597

Intocmit: SC VERTICAL DEVELOpMENT SRL_D -

,ffih \p'{xToo/
t\-_,e*-sy
40

19. DEVIZ: PE OBIECT

pritrind cheltuielile necesare realizarii obiectivului ',Cazan apa calda,, in rei/euro ra cursur de 1 euro=4.4g30 rei - cursur BcE din 22.0g.2012
Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitoletor de cheltuieli

Valoarea fara TVA [mii leil [mii eurol


oooo
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TVA
[mii leil
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
|

,|

DE CONSTRUCTTI 1 rerasamante

_-

--:-:-:=r. LUL;KARI

i I

Valoarea inclusiv TVA [mii | [mii leil I eurol


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

2 ^

l-Consl I rzotaltl I Instalartii electrice


l-lnstata trl-..:;lnstalatii de

Iopoo I
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

o
a

I raoro-tv, Intranet -lnefrl"


,rstara

incatzire@
f

I
1

-fVontaj utitaje si ec
I

ll. tvtot

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
|

rffi ru.PROCURaF
ltilaia,ci onhina-^^-

0,000
0,000 83,705 0,000 83,705 83,705

0,000
0.000 18,630 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

=.Utilaje :si echipamente de transport__"--uotarl

20,089
0,000

rom roTAL(ror@
Bogh ian Leonard_Stefan

103,794
0,000 103,794 103,794

23,101
0,000 23,101 23,101

18,630 19,630

20,089 20,099

INIOCTNit: SC

VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D

,ffi
/s-TfiiiilflzA

\putTl*ul '\Qgg/
4l

7.

Finan(area investi(iei
de

Din valoarea totalS a investifiei de 166.878 Euro ajutorur public nerambursabil este 114.392 Euro.

Pentru a se verifica incadrarea cheltuietilor eligihile clin huget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimi Euro/Leu piblrrot p, pogiro web a Bancii C'entral Europene www.ecb.int/inrJex.html rJe la data intocmirii memoriului iustificativ.
Curs Euro / leu 4,4930 din data de 22.0g.2012 Procent finantare publica = gS %

-AJutor public
FEADR PERE

nerambursabil

114392 114392
0

1't4392
114392
0

Cofinantare privata din care:


- autofinantare

20187 20187
0

32299 32299
0

52486 52486
0

- imprumuturi TOTAL PROIECT Procent contributie

134579
85%
571 96

32299

166878

publica

Avans Procent avans ( rnax


_10%)

50%

o
8.

Procentul de finantare publica este de

85o/o

in conformitate cu

fisa tehnica a masurii

312.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investi{iei

8,l

Valoarea totald l66.g7g euro.

Valoare eligibila 134.579 euro 8'2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati

Investitia se va derula pe o perioada de 24luni, in aceasta perioada urmand a fi depuse 2 cereri de rambursare.

42

ca

llf)

(\

8l N t\ rl | f'-

@
IU

tr tr tr
lo

.:
!
q)

o o '6
o

z
ut

c)

t
t

uJ

I e/ vla ; (ol
ii 9l Yt '= o_l <

",t il :!l x .Nl cl El ol E

.g
ai(U .:e

= a
o
O

U) IIJ

tr tr
a
o.-

z
t,
N
IIJ lIJ

C)

.E

.o
U)

o
.C =() 'nxo ,-sL -rO uE S-.s

tU

o
tr
O

6i ot ;i

:l!

o p

oo oo aa oo ot! (L6 <(L

Sd f.> Gt--'a Na

E,

t (9

(9

tr tr

o o

tU

E:

-c'=

r.at'*l*o

8"3 Capacitdli de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitd{i fizice)


700
600 500 400 300 200

* Scilurrc

t.tpitntL.

clr"rlal:irri

,'tl'tcsc

r00
0

Anul

AnLrl4
rc

Anul 5

Ivolutra c.rpncitntti ch prroduct

Capacitatea este exprimata in buc. produse de mobilier.

9'

Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanete juridice Anexele c pentru persoanele si autorizate, persoane fizice, intreprinderile .fi:i." t"- t, ia re) pen tru J.Inln,rra rea criteri u r u i de eri gi bilitate lTfl 'J

llj;i|i1ff"till:jill,l,

Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)


9.1 Prognoza veniturilor 9.2 Prognoza cheltuielilor 9.3 Proiectia contului de profit si pierclere 9.4 Bilant sintetic previzionat 9.5 Flux de numerar 9.6 Indicatori financiari

44

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LABAZAINTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE


9.

prognoza veniturilor

Veniturile societalii vor proveni din productia de diferite articole de mobilier, dintre care cele mai impo.tante au fost considerate urmatoarere:

j
Scaune tapitate

Pret

|
I

I estlmat I (lei z uuc.)


150

Volum trimestrial
estimat
r50
60 90

Dulapuri
Mese S-a considerat ca acestea vor

700 580

fi principalele produse pentru

care va exista cerere pe piata.

in anii l-5, intrucat nu vor exista ulterior noi rezerve de crestere a capacitatii de productie intrucat uolumul de productie se va apropia de capacitatea de productie a masiniror inca din frimur an.
Au fost luate in calcul si veniturile din subventii pentru investitii, care reprezinta in fiecare an 85% din amortizareaechipamentelor, care vor fi cumparate cu frnanlare nerambursabira.
9.2 prognoza cheltu iel i lor

volumul de productie s-a considerat ca va ramane constant

Principalele materii prime care vor fi folosite vor fi:

S-au calculat cheltuielile materiale pentru fiecare tip de element de mobilier in parte conform datelor din rabelul de mai ios:

/;,
\\

//^o\oscrrsrrj9j\

'\ \\ptra'rrno.f s.H L

SINIEX

\ksg

//

45

Structura cheltuieli materiale pe principalele produse


Consum

specific
mediu

Pret
m3
DUC

lei/

UM

Cherestea
|

0,015
o 1.2

\gPEt Y

500
1n

7.5

Scaune tapitate

prefabricate Tapiterie Adezivi

m2

40
12 18 10

Vopsele
Set feronerie

0.05 0,08
1

litri litri buc

48 u,o
1,44
10

Total cosuturi materiale pe unitate de produs


Consum

127.54

specific
mediu

Pret
0,4 m3

lei/

UM

Cherestea
Repere

500
1n

200

Dulapuri

prefabricate Repere din sticla Adezivi Vopsele Set feronerie

20 z 0,15 0,18
4

buc ouc
I

120

itri itri

1)
18 10

buc

Total cosuturi materiale pe unitate de produs

3,24 40 445.04

Consum

specific
mediu

Cherestea
Repere

ol
10

rat Pret

ieil UM
500
10
CU

m3

Mese

prefabricate Adezivi Vopsqle Set feronerie

0,08
0,1

ouc litri litri ouc

100

12 18

0,96
1,8

rotat cosuturi materiale pe unitate de produs

40 192,76

Alte cheltuieli materiale


Aceasta rubrica include pisele de schimb, SDV-istica necesara functionarii utilajelor, care se uzeaza odata cu functionarea masinii si trebuie sa fie inrocuite.

S-aestimatovaloareIunarade900leipentruacesttipdecheltuie|ffi

WbZ

46

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) Cheltuielile cu energia si apa se ref'era in cea mai mare parte la costul energie electrica intrucat utilajele sunt importanti consumatori de energie electrica. Apa este o cheltuiala neglijabila.

la I schimb de cate 7 ore lucrate, cu 20 zile lucratoare pe luna si un consum mediu al masinilor de l2 KW. Costul unui kw/h a fost
S-a calculat cheltuiala cu energia electrica pornind de

estimat la 0.4 lei.

Cheltuieli cu personalul

Aici sunt incadrate cheltuielilor cu salariile si cele cu asigurarile si protectia sociala. Astfel s-a considerat pentru muncitori un salariu mediu brut de
angajati.
S-arr luat in considerare si taxe si contibutii aferente salariilor in procent de29,5o/odin salariul de
baza.

ll00 lei si un numar de 5

Salariile vor fi anual indexate cu valoarea inflatiei, dar in cadrul proiectiilor financiare, s-a considerat ca aceastea vor ramane constante pe toata perioada de analiza, avand in vedere ca intrega analiza economico-finaciara s-a realizat in preturi constante faraatine seama de inflatie.
Cheltuieli cu amortizarile

8-

l2 ani.

Conform codului 2.1.8.4. din catalogul de amortizare a mijloacelor fixe din HG 213912004, echipamentele pentru prelucrare sticla pot avea o durata de viata economica cuprinsa intre:
8-12 ani. Pentru aceste echipamente s-a ales o durata de viata de

l0 ani.

Cheltuielile cu amortizarea s-au calculat dupa metoda liniara.


Calculul amortizarilor este prezentat atasat.

9.3 Proiectia contului de profit si pierdere

Valorile sunt preluate din tabelul venituri si respectiv cheltuieli. Venituri din dobanzi s-au considerat nesemnificative si nu au fost luate in calcul.
47

Impozitul pe profit a fost calculat la l6oh.


9.4 Bilant sintetic previzionat

Activele imobilizate sunt formate din utilajele achizitionate prin proiect.


Amortizarea s-a luar din Contul de profit si pierdere. Valoarea din ,,Casa si conturi la banci" a fost preluata din Fluxul de numerar al prognozei l-5 din randul ,,Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei".

pentru anii

In rubrica de,.Subventii pentru investiti" a fost introdusa valoarea ajutorului nerambursabil aferent acestui proiect. Aceasta scade in fiecare an pe masura ce aceste subventii trec la venituri din subventii pentru investitii, odata cu amortizarea utilajulelor cumparate prin proiect.

In linia capital social este reflectat si imprumutul cu care asociatul crediteaza firma (92.000 lei), precum si rambursarile anuale din acest credit catre asociat (30.000 lei in anii 3.4 si 32.000 lei in anul 5 de operare).

La rubrica ,,rezultatul exercitiului financiar" in fiecare an este luat profitul net din anul respectiv. In anul I acesta include si acoperirea pierderii din perioada de implementare"
constand in dobanda la creditul punte si cheltuielile cu consultanta care nu s-au imobilizat. ci
s-au trecut pe cheltuieli"

Intreaga suma

a rezultatului exercitiului s-a optat sa fie

repartizata

la rezerve

intrucat

asociatul urmareste dezvoltarea fi rmei. In anul 2 la postul ,,Rezerve" figureaza sumele reparlizate la rezerve in anul anterior.

In ceilalti ani rezervele sunt formate din rezervele anterioare plus rezultatul exercitiului anului anterior repartizat la rezerve.
9.5 Flux de numerar

Fluxul de numerar - Anii de implementare al investitiei

Aportul propriu al firmei la cheltuielile eligibile este in cont inca din luna
implementare.
Suma aceasta este de 92.000 lei.

a anului

de

La aportul la capitaulu societSlii din luna 1 anul I de 92.000 lei se adauga si aportul de 313.733 lei lZcut in sept.20l2 pentru cumpararea halei de productie. Ptata halei figureaza in acelasi tabel la linia B I - Achizitie active fixe corporale si aici include si TVA-ul.

48

se va

In luna 5 dupa primirea avizului favorabil de la APDRP cu privire la procedura de achizitie solicita avansul de 50%o din finantarea nerambursabila.
In luna 6 avansul va

fi

incasat.

Tot in luna 6 se va plati furnizorului avansul pentru prima transa de utilaje din proiect, care se vor cumpara. Astfel in prima transa se vor cumapara urmatoarele echipamente:
Nr.

crt.
1

Denumire/Tip utilaj/echipament
Masina multioperationala orelucrat lemn I nstalatie de exhaustare Masini pneumatice de insurubat Capsator tip 1 Compresor I nstalatie aplicat adeziv Cabina de vopsit cu perdea de apa

Nr. buc.
1 buc.

z
4 o
7

1 buc.

3 buc. 2 buc. 'l buc. 1 buc.

2 buc

Avansul a fost estimatla30oh din valoarea utilajului. In luna l0 se platesc integral prima transa de utilaje odata cu livrarea acestora. In luna I I anul I se depune prima cerere de rambursare care se va incasa in luna 12.
Pentru al doilea set de utilaje plata avansului nu se face decat in luna 6 a anului 2 de operare.

In vederea platii integrale a utilajelor din transa 2, in luna l0 se va contracta un credit punte in valoare de 75.000 lei pentru o perioada de 2 luni pana la incasarea finantarii nerambursabile si pana la decontarea TVA-ului de la finante. Creditul va fi in lei si va avea o dobada de 10%. Creditul este rambursat integral in luna 12. Rambursarea TVA-ului s-a considerat dupa 2 luni.
In luna l0 se platesc integral utilajele din transa 2 odatacu livrarea acestora. In luna

ll

anul2

se depune a doua cerere de rambursare care se va incasa

in luna

12.

In anul de implementare firma inca nu a demarat productia, in aceasta perioada se fac doar
probe tehnologice si se instruiesc operatorii.

Fluxul de numerar - Anii de operare al investitiei (anii de prognoza) Disponibilul de numerar de la finalulul anului anului I de prognoza.

Il

de implementare a fost preluat la inceputul

,,4@ i/; SIMEX it


//^ovno:otrsrlo'9)\

\orrAT'rRO*/ J.x L.
\\

\dPl

//

4e

In perioada anilor de operare. in contextul in care firma va avea lunar incasari si plati de volume mari, pentru facilitarea calculelor, s-a considerat rambursrea sau plata TVA in cadrul
aceluiasi an, fara decalari. Am considerat ca firma incepe productia din luna 1, anul I de operare. Cheltuielile si veniturile aferente acestei perioade au fost corelate cu Prognoza veniturilor si a

cheltuielilor. Imprumutul primit de firma de la asociat in suma de 92.000 lei va anilor de operare astfel: - 30.000 lei in anii 3.4 - 32.000 lei in anul 5"

fi

rambursat in cursul

A
6809ilililfi"\

\sutT

'\gnu9

I*o/
50

9.6 Indicatori fi nanciari Sunt calculati conform recomandarilor, reflecta fidel situatia previzionata a firmei si incadreaza in limitele imouse.

se

Anul

:
i-.-_.-

Total an

1 ;

Total an

2 i

Total an 3 Valoare

Total an

4 I

Total an 5

Specificatie

Viroiie- LE valoarea totala I a proiectului fara TVA --a]n-

investitie(Vi)=

604.663

Veniffiite

exploatare (Ve)
veniturile
din LE
I

realizate
activitatea
curenta, conform

516.142

516.142

516.142

516.142

obiectului activitate

oe
^l al

Cheltuietide

exploatare

i exploatare ,co/ot exploatare i ,t , ' /rPa\-*,^^,1,^ (rRei- trebuie ; | %' sa fie minim i
I

iI

I s j ,#:i"Jf" iT i derularea , i lioeyt3rggii i I activitatii


cheltuielile i
I

(Ce;=

LE

43o;sz

430.797

430.797

430.797

-niti irezultatului din I rezultatului


10o/o

curente

j
i

16'540/0 16,54%

16,54o/o

16,54%

16,54|J/0

i---Dta.;d;*-J-recuperare a
.Rata ;..-.. _.. rentabilitatii
I

'

i- ---9,4902
I I

^ investitiei (Dr) - f, : maxim 12 ani 'rl

I i capitalului Yo t inu"itittiict- i ^,
I

i : i

i I

15,8sYo

15,g9%o

i
l

15,99%
i

15,ggoh

15,89%

i i

n_umerar I Tl i t, 7 : (RAFN) ari


r trebuie sa

I i

l_nilims% I Kata acoperirii


f

trebuie sa fie

i Prin fluxul de

i
i

i
Nu

l
Nu este
l

i ..

-j' Tgipale.saq , " :

fie

este ' cazut !

Nu

este
!
r_

cazul

Nu este

cazul

Nu este

cazul

cazul

L____
5t

egal cu 1.2

naia

inoiioiaii

pe termen

mediu si lung (rl) - maxim


99"/r

Rata de

i I

51.786

I
1

96.334

192.417

258.501

324.585

388.668

52

ooo @NO

ooo

ooo ooo

o
.n
lrJ

c o
J E
N

tr
uI

F ooo

(
J

o
N
ut

ooo
NN^i

3
E

z uJ 4
F

( J

o.
uJ

ooo

s F z
(,
N

uJ

flf

u!uuuuuutuuu )JJ)
ooo

UUUUUU

-_^A

s i -= E i sE I E i
E

!
9: d6=
*d6

EE: E E;:;E? , iE i :=^-!.E;

.;E ; i i ri"

3
I

is :;?191

,j.42

!;EEi:;!i;ii

NO@

N o

NO@

NQ@

No@

NO@ o

NO@ @o -NO >ANN a


F

!!e@

f o o UJ 4 o
J

=ONN

!!q@
-ONN -@
a,

tr
E
uJ

e
F
J

!!Q@ -NO -ONN -@

o
ul

NO@ @o rNO >ANN


F
a,

uJ

o f c F z

NO@ @o rNO =ONN

tr F

a
F

r
lrJ

NO@ rNO -oNoi :@

v
NOO o NN

s F z
(,
lrJ

e
F

=EEE
3

UU

ba Fa
'!f't 6:b

d:
co

" t
E

E:

EE
96
<

m.,

i f

HEP Fi

gsa
00 i

Iup

?s

it

: f f;TP Isp

RE

s3a
do i

Es

FI
'r

i EEP F'i H Fsr ?s


*

g3a
ooF

j rS: ii
\.N +*

6:1

?-

: ;
F

$FE h6(

:' ?-

g ,:, 3l .,i: -l <l


l l

E HH$ Q; E urp Ei
=o

9::l

E EH$ 3 urp i EF

g : li & - :l
I

E, lfi
rO ,o: :llJ:

:
a
F

E R
g
d

qi E Hgi 5; I uip
3 c

I S ll i4wi - o Il
l l
I

,l

:o: :<i :Jl U :<: tE, E :D: ) :8, t


E :

,[]

F .) i<l

,01

ltt

: :

X$ = ad.!g =E:oi. a= !* 53 : -E$


!>!-

!!rr=

RPX 6;v

33 o.

I : ll - s o.l
:

:iuu= i="-s3* lE;re

==E *r.E 3i; ="E >z

9:l

E
l

:>

ril iJ:
1o

Fl

to rO!

rNl ,P llJ Or
r5 iE

.>: 3i
uJ

= I

I R

E Hg$ ei I tip !F
l l

5
P

&: Fi Zi
E

3 = :: R
a

qi E HE$ >i: E;
3 q
R

9:l i'i s

o.l

z :F
=

i(: A.
uJi

*n: 66s
l:@

9t 5;

s3

o: s
2l uJ (,
F
E?

<l

iE " EgE

:;;

EL :!

uu u utr
2
R.

JJJ]J

JUuntrtr

U UUUUUUU )))JJJJJ

@.N
Aosfiriffi'A
h

;i Ee
E t o :

&

r5

= =EiE=i; E Ei'Eii Ci+,9 ejg$;i iifJJ-e"J =EJi:E t ZZEEE:E


-+rrF-6

:i cz o: EU ; I a; E: :: eE ,=E i7 iZeor:

i=

iE i ; i== ;5, * 4 = i c=iEi ;'E E i:: ,?!;:i _ e*; :2 t ;-=E:ai.: ELE4E? i;a1!=
E

\pu{IT*"1

\g

ttrot c.t oo t a..l \o [n o<i vi + ct\ \O (\t


co ca
tA

EE SF cD'

c.i -i or -j cd :t-r-r-F-\o al ca al

O\.aO ..O f-O\\O

O-a.) O.ON \OoO.!l

.f, \o

fi dR

$$o

roln

XXe ooc\ro

3q
Ur.)

sX

riraO. o\-aO -O\O\O-Fo\r; -i -ir-+ o\$F-F-ON (\l ca a! \o

---^-*

s-f.l; o.c.lF-

NEE

3q
;tfl

rQ.ac)o-<i f-.aOO.C\t
q(; -; ttr F- -: tr?.) .a

ooN\o

;i(\l

d c.; -j tr- .i - v.)

N a.l '<l al t-- l.O N\tf-+\' $F-\O^; o\$f OO-f-

F- f:O\ ^l

incaO -cao\ t-v)--caO\Ot'-

Tq9
.o$

o..av) 9\n F-\Ot


ro

OC\t

a!cam(.lr-:n

s\oao

con

$t

o\F-NXo\ oo ao

f-(nNNrA lt) .a ca FOF-t--\O .; F*; =O\O\O\O


=$!f,

.a ri

\O

o.

N N ^i

(o

.-e=.-O=

F5E

oJ (..t Er<' grccrii

ln

=-;

.-a)
-o=

E FE aI 9 trotrX;

,iitAe s2F9 ENag(!s i5.E N

'= !a -ee ? '; !a -: : q-c i! o.: o:= /: q/.==9,==t(c':y =Fu = = 'E s ?E ." Jr; ,:l
':sE,:i,i=,:EE:EEE,
ci iltroao
= \or Z o.P=>S!::g .: E-!? ?.y - a;.q;'= i== tc';git='a.Ql= c!.-'ii.= tr 4." d.- f a.i _ = F._: ' tr : tr._: d;9 ?. = 5'E':.1 = = d'E := 5 v-=60e.,;J =

E :E g i:3 5 E =E .?l
c
q-2a_e6

(.) 3E

()

3
F

.1J)

S a

:= :

E.E

> O

:=

> = .,';'ia

':3 -=

= E.:

UFEggK;
-drcl<-nI

iEi=E3*

iEiEEiHlE!;iirTF E:d<i8i.' 'i

*oo. o () c, : : =.\'.N

= ,= ,= :.'Ee

'= - =-:

s m

-5 <9

dN.,i
Y

ai.q qo6
YVT

g3g ,i.

tr

du

<@

!a E< fli
>t

:: t>
lu ;F

qt

iG JA
E1
'AL

2y
tr

z q

{1..,,-r-:..-..

: E B :! !e !iii;5; E EHt* B!* E i" ! t r* f , ;;FEFEe 5 E c*o$= :lE;;;; * g iEs3.:li:*$ rfii?i""$ i !;-;;E;gA;g ;;3I!il I
EeEE ree
..i_@_...

: E* E s: 3 E e * F ."E E + E : EE : = iE;F FE.iE E ElEerE; *;g ; $Ei R E EE-E F ! i: -e* iEEF.iE E :c EEE : -' i ! ;i s-y E#E3:F* :: tE ii; E E E ! ; S: Eili:;g
, i..o1.... l.l

?s

5! ti ' .; 5 E ! f 5 : A;

<

E:;

Eg

Fs! ;::
x

>;

ai
u
:

_i rrA
+:
E
=

F g
;

:99E

s
:

3 i9 E.F:E+

s;eE! ;5E:--E
co oN

; !! rg 5 E ! !-t iE;i1:si ei !3EFE$*fi Ee';tE: ( o,aYY.YlY (,d i5;: :1o1.".1=o .i , ; 39eLcq


i_o_Fl

;:sEe:PER

E* i3i gh ss sF* Fl E:s 3 gE s:gq =l E!gie :IE f 3.*o EEbgH EN'E


g6;3t
l..tL>

" is; : :!l * ;fis


:IY

R=,

*EE ii Ea
u

=; reE

:eH E!;=e ''gEE ",rz E E=

- Itfrlo

.T

:!

E i

F P $ R C C RR pe -E.E E I H H ^ p R R :-

\.F

gsE

8il

33

PE tsE pp

; B

S g p i

<,3 dU
t;

E<

fi

>c Nu xtr :< o=


=> FN
;F

>z
ina

il1
tr

=*
z q
E

>6

E
e

9^ =rY I !

d.

6o

od

ii;

t
g<

i,sF iieE
:<

i s F ;F $'

g$gfugi

5Eg: "t -: E
H

Ic:"

;s iig,5i'5,#:,r,ifu

Ei iiii; 5i

sEEEE Ii 69 a
P>
9

E: Fr

@a

H E! e: @;= =; 9I; E oil


'i9 9e !O

E* E

*s

'- "x !o E i-6 e

eg*

;6v

=;
E

$ * E: Ht
e *: ! s
E

5- X:t

EIa iEE: E; F 5 [
-&:

EtFlF E $l

gE]gFF
Nd+ddroo

FIE]i

sits::,js#;g rfr
o

tr

d?,
du
0a<

I
3

!a

fld
>t Nq

-s
=> FN
;F

=*

Yz
JC

fi{ F=

=*
tr

z U

3
E

E t ; EE g; Et*iu=E "EEi5 iti iEit* a!*E i"! ! t u* ;;:EfiE+

'C ; EI : ! E E i e " E :p $E.; E c g -E E ti:E-iE ; :5 $PER s F I iE &N ei:::EE I :: EEE; i *: :g f;: ;EEI:!t

s . E : -

: : "3

, Eo ": F-: : E -!P E ."E :E i I !: i;-

.i E br

; r $ f; ." 9!

: i

.E

sEgigi'
u r OI i

+i:ig.:;5F,*$5 5 ils5: :iEF:;i 3;r er:";t i : fi;_;E;i;F6; g ;; gI! Si

gi*! E ;-:i-rg:Eq=E E EE;;[p+F


=!9399\!9q

tif 9ergE!E.-" !EEF*; e: c:$FEgrnEii$EF :ii


<T >L

:; .:!tE
i

* E. :l

E isi

i55 3Ex

,.*

::v

E9E kFF

;
I

ig

o o9 <==)E d o -o?E g R: X -:
6

: i O

t-ryo

XYYYEdOF

6!

)E

)=z

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

A. Total intrari de lichiditati din: (Al+A2+A3+A4)


A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la

-30.000

-30.000 -30.000

.32.000 -32 000

actionari/asociati) .42. Vanzati d9 gclive, inclusiv TVA 43. Credite pe termen lung, din care: 1A.3
.

-30.000

'l

A.3.2.)

a -'(81+82+83)

A.3.1. lmprumut - cofinantare la proiect A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare A4. 4utor nerambursabjl FEADR (inclusrv avans) Total iesiri de lichiditati prin investitii: 81. Achizitii de active
faxe

corporale, inclusiv TVA

82. Achizitii de active fixe necoroorale. inclusiv TVA 83. Cresterea investitiilor in curs

t^
lu.
I
I
I

finantare (C1+C2) Ci. Rimbursari de Credite pe termen mediu si lung,


Total iesiri de lichiditati prin
din care: (C.1.1.+ 9.1 2.1

I I I
I I

C,1 1 Rate la imprumut- cofinantare la proiect C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung. leasinguri, alte datorii financiare C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si

.lung, din

cate:

(C.2.1.+C-2.2.\

C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, alte datorii financiare

IF l- .lncasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA iF. .lncasari din activitatea financiara pe termen scurt Credite pe termen scurt lH. Total intrari de numerar (E+F+G)

578.832

578 832

578.832

578.832,

578.832
l

Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: l lrl Materii prime si mateflale lt) Alte materiale
I

578.832

578.832 422.243
31 3.382
1

578.832 422.243
313.382 1 3.392 9.999 66.000 19.470

578.832

57S.832

It.

422.243
313.382 9.999 66.000
19.47 0

422.243.
313.382 13.392 9.999 66.000 19.470

422.2431
31 3.382

lre Energre si apa I'Y lt4 I\4arfuri

3.392 9.999

13.392 9.999 66 000


19.47 0

l'"

.Aferente personalului angajat Asigurari si protectie socrala

66.000
19.470

lt7. Prestatii externe lra .lmpozite, laxe si varsaminte asimilate t,^ Alte plati aferente exploatarii
I

I'', Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit .r. ./cifra de afaceri si ajustare TvA (H-l) PIati/incasari pentru impozite si taxe K.
(K1 -K2+K3)

156.589

156.589

156.589

s6:589

156.589

K1. plati TVA K2. rambursari TVA


impozit pe profivcifra de afaceri Rambursari de credite pe termen scurt lM Plati de dobanzi la credite pe termen scurt iN Dividende

kS

50.505 112.O32 65.1 82 13.655

60.505 112.032
65.182 13.655
.

60:505 112.032
65.1 82

60.905112.032.
65.1 82
,

13.655

13.655

60.505 j 112 032 65.182 13.655


I

(K+L

60.505

60.505

60.505

60.505

60.505

FN An 1-5

26.09.2012

ro
G

N $
rr;

N o, N

(!

lo

c; (v)

:<

F
t
G

$ ro d

s o)
o d

= N
(!

o
o,

o)

z
N lrt
<t lr) I\ o)

t\

cj (v) $

:<

tf rr(o

s or
@

rrt

o o o o

(\ \t
c)
(!
G

z
F. o)

F
N

o (v) (I (o (o o +
(U

d
F

lO

o c.) \t

o
;e

o (o
N

t rO d

ct

o o,
\fo)

s o)
@

o o o o o

(o
@

.s

ro

o.=: *

a:o

5'a

z
t
N o) e) (o

t-

f (, o lll L o ( tr J f tr u I tr u * F uJ J o tr t
UJ
I

(!

(t

\ o
$

s s

ro^

s o)
@_

= N
(!

o
o)

n N

:CB .9oc
=co :3O
|!-o

= >-

at

o F
(\l

(0

ro

o
0)

[i F'c >:f

z
1\ (t)

o.=l
$

rrt

o
(!

lo

\ o (v) t

s $
(o

1|)-

s ct)
@

,;

Ees
c(!0 '-co

o
o)

5 aE
'.
.=

rt

'-

z
o

l =

tr
J

tr
J
G G

lrJ

s s ()
e
0)

c,

:<

N
uJ

o J o 6 u N lrJ
f J f

z
o
.=

tr J

UJ

o-o -ocgr 6E !! oiiic (u'E (!.N:

: f -o =Ee o o-'c

N N

o q)

s o
'=
,=
c)

.F

t ul F v, J z 4 = llJ o

o E F o z uJ J tr f

t tr
'5

=
q)
:J

= 6
c)

o a
.c)

s o
(o

N=
(o

(!
(\I

o
'=
0)
d!

o o o o
.9
.F f

?8
s Hf

f(!(! cC,e 6 tt= cO"

E=; fit=c)
ah@

o
.c)

!u
:n

(!
0)

c)

o o
,C)

'x

> 6o ocrts

c,
L

E-.9 F:F O
Er5
E-E E

';.i

o
(!

56 a c\v (!
(U

o
c)

'i
G

c)

t()
= o
6.)

z llt
o L
c)

c)
L

ct,

o
'6
a)

Ea)

.9

o
F

s F z
lu
(9

>;
Lfi=

ox

.E

=
(J

C)

o
c)

.q

o =

!(! o L o

0)

A I o=3.--

c)

o)

ll

6
tl

o.- o
Gii

o o L o G o

E o (I)

:_-

o
= x
E -ot .EF .-o .: 7i L;+
C)

z
G q,

= g
G

o L o
L

egE
'-'-.=

oYo H'H e o tro0) =L

ildt silvtEx

ffih
\Ass9/

9\\

kat t:;lRol
6,

o o o o L o o
(!

o6 oE xo o_
F

x
CJ

.;
c,

eC

"8 ''-0
N

oE oP o5 ,-o
C) :=

CL

xq)

=
'5
G

o L
c,

= f = (E
o
(!

g
(!

9.E;! f tr o; = ,=!.==

c,

3p

(,
:= L (!

o L

o (,
0)

.!
(! J

(!

o
att

o o E
.E

-EF=E 'E o OCL


O X s.:ooJ o f := J =O=O E:fi E

.N
tg

=
(!
c,
L

ox'
of o(! O(n (!P

(,
(! (!
E,

to
z
ij

oi >5 o6

6.>

9-

o
L

!t ?

(E

o o
q)

o (g
c,

'-ooo (Ile)A)

.:

(g

f;d tE
l.-

(!

(!

(!

o
(E

o ,9 o

S.E a o9c9 z o-< o-

.5 .: "i, E J!c!qo :< v 0) .. :i l: o

ga s *
o
(o

.9
E

c.,

:= P

o
P

o rh
-o

(u

EE oc
Ef!

S-e

(o N
rf)

$ o

$ N

N N N

o @
c!

\t

; s

(o @ N
@
c.)

cY)

O)

.(r @ c.) r.- l'*

(o @

@ @

cf)

t*

tr)

gro
E(!

o)

f.-

lr)
N

oi E-

CO

cf)

|.r)

c\

(o

o, N o!

N
CO

(f)

N t- o)
lr) (o

o) (0

F- lr)

.-

T Fa

op

o N

sE3 ob
.!
o
o
o
o

o O o o O N N N N N N N N N o N N

o o o O o N N N N N N N

ffi
N

(o N
a?
L

ll o
I

oE E.z
!YU oLru (!

Y .LO

lr) oi o, N rt

it tr) s o N o N o c!
N
@

@
Lo

rO

s-

o! @

rr)

lr)
N

o N
O)

(.,

q tr) a C9

(0 @ N f-- rO
cr)

CO

(o @

ItcO

cf)
cr)

s'

ot
o)

(f)

co

:(!

; -

<vi
o
F

tr

o
'6
E

:o
g
(t\
E,
CL

(!
-ct

c o
|!

5 5 t
OJ

a\

F f
U
t)
><

a'(

g f

o o = .9 o o -c o. x |! .9 o E
E

.9 P

E
F{

g o c q (! 6 o I c CL o o + (J CL ! o o o E q, CL o !t E .9 o o (! .= o o a (E o CL q. 5 OJ o CL lt lt (J
o (J

o
|!

c
-ct (! (J

o
ol!

=
E
o)
CL

o o o o
E

tr

.9

.s t
o

g (!
t^

E .9

o)

c 0. c '6
(!

q) =

U
U)

E o o L) (J
CL

o .I o 5 CL (! 5 o CL o = L' -: o t .9 .g f o o .9 !t ? o o q (! o g o .g .= q CL s 6 |!

':

I J =
t CL

.s
c)

(!

,N

a
t

o 5

G _o. _cL

= u
(!

o o o T'
o

.:
OJ

o-

o t

c
o
tr

c L'I trl 6 c
@

E 5 (!l

t!

g
ta

ah
F{

o .9
EL

(n sl rtl ro

ol

c IA o o o CL o. 5 (! (! o 6 CL o ol o (J (Jl L) L)l cLl (.) I


CL
|

!t c) (! E N m (! (! .g o. .9 (! .9 o o (! CL .! |! o o 6 6 c

.z c o o at
o
I

t!

CL

//;

KM\
\<ssPl

s!MEX'-\

CL

a.

3 o
u o

(!

o E

.s o
G'

\_aLTATTRO_/,

o CL (! P

g (! g (!
E
N

fn
F{

t r..l

rtt (g

Ol
F{

SC VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D Zalau, str. luliu Coroianu, nr. 1, bl. 81, Ap.11 J31173t2011 ; RO 28094200

DEVIZ FINANCIAR ESTIMAIV PENTRU SERVICII DE CONSULTANTA de consultanta pentru managementul rnvestitiei

Nr.crt. Denumire I numar ore lucrate z tarif orar (EURO)


I

Valoric
26,90 100,00 2.690.00 645,60 3.335.60

4
6

Total consultanta (EURO) TVA(24%) TOTAL

Intocmit SC VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D Rogoz Cristian_pau


t

Accept beneficrar

sc

srMEX

euArrRo.W

/.ffi^{h.

',r\, lF" ven, c,r,

(urr,,,., ^,,..,,

Data:

03 oB 2o12!,Prv.e

;;!irf.,i

'vuig"''

ffi

SC VERTICAL DEVELOPMENT SRL-D Zalau, str. luliu Coroianu, nr. 1, bl. Bl, Ap.1i J31 t73t2011, RO 28094200

DEVIZ FINANCIAR ESTIMAIV PENTRU SERVICII DE CONSULTANTA pentru elaborarea memoriuluijustificativ si intocmirea cererii de finantare

Nr.crt. Denumire 1 numar ore lucrate z tarif orar (EURO)


4
6

Valoric
26,90 100,00 2.690.00 645,60 3.335.60

Total consultanta (EURO) TVA(24%) TOTAL

Intocmit SRL-D

Accept beneficiar
SC SIMEX QUATTRO SRL

Data:

03.08

ffi

1 arhitect 2 asistenta tehnica 3 consultanta plan de afaceri 4 consultanta studiu de fezabilitatc 5 coordonale 6 detalii de erccutie 7 dingentie santier canalizai 8 dirigentic santier constructii 9 dirigentic santicr druntun
10 documentatii pe.tru avize, acorduri si autorizatii proiectare

l0 l0
19.3g 19.3g

t2
38

I (ora) I (om)
I (ora)

lntem
Intem Intem Intem Intem Intem Intem Intem

r00 r00
48.47 30

(ora)

n
D.5
g50

I (ora) I (ora)
1(km)

8750
9

4
1000
4.

| (metru patrat) Intem

5000

(km)

l5

I Economist 12 geotehnist | 3 inginer apa-canal 14 inginer'constructor 15 inginer drumuri 16 inginer hidrotehnic 17 inginer inst clectrice l8 inginer instalatii fiigorifice 19 inginer instalatii sanitarc 20 ingmer instalatii termice 2l inginer nrontaj utilaj 22 inginel tehnolog 23 muncitor' 24 protect tehnic si caiete de sarcini 25 proiectanl 26 proicctare arhitectura 27 proiectare instalatii dc ventilarc 28 proiectare instalatii electricc 29 proiectare instalatii fngorifice 30 proiectare instalatii sarritare 3l proiectare instalatii tcrmlcc 32 proiectare rezistenta 33 verillcare proiect 34 verificare proiect
I

l0
1000

I (ora) I (ora) I (ora) I (ora)

lntem
Intem Intem Intem Intem Intem

1000

,.t n
j.5
I

l0
l2

ll
IJ

I (ora)
I (ora)

7.5

l0
't1
IJ

I (ora)
| (ora)

lntem
Intem Intem Intem Intem Intem Intem Intern Intem Intem

l0
I
I

16 12

l6 l4
t4
l-)

I (ora) I (ora) I (ora)


I (ora) I (ora) I (ora) I (oru)

n
II
3

j.6g
3.g5
3

l5
9
5
A

| (ora)

I (rnetru patrat) Intem I (metru patrat) Intem

I
2
2
I

4 4
4 4
A

I (metru patrat) Intem I (rnetru patrat) lntem I (metru patrat) Intem

(rnetru patrat) Intem

I (metru patrat) lntem


I (metru patrat) Intem I (ora)
Intem
9.01

I
19.01

1.5
r

'ile:///C :/Documents and Seftings/C ristian/M

Documents/Dow nloads/ReDort.htm

Falk Consulting Srl@


'Iel. 0268 i 10574 1228i4; Fax 0268 32$229
E-rnail Web: : w'll'w"krem Iin-rexson.c:onr Calea Bucuresti nr. 3l0bis, Bra;ov

Kr*mlin flex:s*n

: S.C. SIMEX QUATTRO S.R.L. - BOCSA Dvs.: Dl" Sanrsudan Daniel Mail: samsudan.simex(!)yahoo.com l'el : 0745 107534 ftef. noastra : Ing. Daniel Irne Mail : ol'liceiZ4falk.ro fel : A745 017146
CLIENT
Ref.
Stirnate Domn.
placerea sa va

nr.387
data: 13.09t.2012 pag. I

Folosim acest prilc-i pentru a va multumi pentru interesul acordat produselor noastre si avem olbrim urmatoarele produse :

- INS'|AI-ATIE DIi PT]I-VERIZAI- KREMI-IN PMP I50 + KIl- PIST'OLM22 P HPA

este unica reprezentanra pe piara romaneasca a Ilrmei KREMLIN REXSON din F'ranta membra a grupului EXEL Industries. producatoare de: - echipamente pentru pulverizarea materialelor de l'inisare. mono si bicomponenle, in sistemele Conventional, Airmix(D. tip air-less sau Electrostatic. in varianta manuala sau automata. - echipamente de mixat. dozat, aplicat, turnat sau injectat materiale su vascozitate mi,ca. medie si mare. nlono si bicomponente ( adeziv, silicon. mastic. vaselina. substante de etansar.e. etc.) in varianta manuala sau automata. Echipamenlele KREMLIN REXSON sunt importate din Fran{a si se disting prin sirnplita,te. u;urin{5 in exploatare qi frabilitate fiind destinate inclustriilor prelucratoare de: lemn, metai. auto. aerospatiala, chirnica si flarmaceutica, industria bunurilor de larg consum. textile etc. Ca rezultat direct al calitatii lucrdrilor executate cu aceste echipamentele.
detine la ora acruala cea mai mare parte a pietei de finisare a lemnului, avAnd in acest moment un numdr de ordinul miilor de echipamente pe piata. Printre produsele comercializ-ate de purem s:r

Firma

Falk

Consul ting

SrJ.

FaIk

Consulting

Sr1

Frlk Consulting
SrI

SrI

mai enumeram: filtre si material filtrant pentru instalatii si cabine de pulverizat, accesorii penrtru acestea precum si firrtune si fittinguri sau regulatoare pentru aer si fluide de presiune mica sau mare.
Pe lAngd proclusele

of'erite

Falk

Consulting

pune la dipozilia clienlilor:

Consultanld de specialitate Demonstatii gratuite la sediul clientului lnstalare si asistenta tehnica Instruirea personalul ui operator

t_'lqyii:l_i:* 9-..::l'i-! .,

08i289i199-s: RO 7260024. Capital social 500 RON


Banca Transilvania llrasov

ROl,1B1-RL0080ll0ll50267XX

-Ya/6 6antufi*zaz -7or@

/"-i-

a.

Calea Bucuresti nr. 310fis, Brasov Tel. 0268 3105j4 322834: pax OZO8 320229 E-mail t1f [11^,q11{.11l, rt, Web: r111,-l.tl]:.t r ; www.kremlin-rexson.com

t7

Kremlin Resrson
nr.387 data: 13.09.2012 p^9.2

CLIENT : S.C. SIMEX eUATRO S.R.L. - SIMLEU SILVANIEI

OFERTA FINANCIARA
('ot)
l5l.l-+90"t0
l)enumire
(

)tt'rta
telrnica

Prtlt

Instalatie clc pr_rlrur.l,/li i\r.cnJn) [\l],-l.i(i pistol \,111 I, lll, \ Lrj rlu./l tlc, l_li

. Krt

l)lrr:..1

'{

(Dt)t, t.t Ror

Preturile DDP mentionate sunt fbra T.v.l sunt exprimate in EU, plata se face in LEI, la cursul de vanzare al Bancii Transilvania din ziua fbcturarii. a' Garantie: termenul de garantie este de 1 (un) an de la instalare si este valabil pentru defectiiunile materiale ale echipamentului. b. Service-ul tehnic: este asigurat de catre echipa g.z ?ourltuv.y/ Brasov c. Piese de schimb: se vor procura din stocul 9"4 ?oao/tuv.fz Brasov. d' conditii de livrare: in preturi sunt incluse transponul echipamentului de vopsire. instalarea acestuia, instruirea personalului operator si o vizita dupa instalare pentru a verifica functionarea corecta a echipamentului' Nu sunt incruse in preturi piese ie rezerva. e. conditia de livrare este: - DDp Simreu Silvaniei: f. Termenul de livrare este: - 2-3 saptamani pe baza d,ecomanda ferma. g. Moneda de plata: - DDp _ LEI h' conditii de plata: - se stabilesc de comun acord in momentul unei eventuale comezi, in contul: DDp - ga&

?ouoltaV.Tl

Cod IBAN RO148TRL00801202150267xxBanca TRANSILVANIA - Braso,y. i. Aceasta oferta este valabila 30 (treizeci) de zile de la data de 13.09.2012. Echipamentul apartine 9.8 ?ourltuV.T/ pana la plata integrala a acestuia. Sperand ca veti considera oferta noastra In,.r.runiu, asteptam raspunsul dumneavoastra in vedrerea concretizarii acesteia.

ffi
J

ROl4BTRL0080l202l50267XX

08i289/1995: RO 7260024. Capital social 500 RON


Banca Transilvania Brasov

,7o%'Eantu/h.rry "9rr@

Calea Bucuresti nr. 3l0bis, Bragov Tel. 0268 310574 322834: Fax 0268 320229 E-mail ollltr-'rr luii. rrr Web: 11111!itllr.r, ; www.kremlin-rexson.com

t6.-r,

Re.xson

CLIENT : S.C. SIMEX QUATRO S.R.L. - SIMLEU SILVANIEI

nr.387
data: 13.09.2012 pag.3

OFERTA TEHNICA
Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente de pulverizat CONVENTIONALE.

Pulverizarea conventionala

se

realizeaza prin amestecul ordonat al aerului cu materialul la iesirea din pistolul de pulverizat. Materialul iese printr-o duza cu o presiune foarte joasa si este atomizat de un jet de aer iesit din capul de aer la o presiune cuprinsa intre 0.7 si 4 bar.

KREMLIN REXSON a dezoltat trei tehnologii

de pulverizare conventionala

aduce impreuna un finisaj de calitate si puterea atomizarii pentru a aplica o gama larga de materiale de finisare inclusiv material cu vascozitati mari.

Perfbrmanta ridicata cu materiale cu vascozitati mici oferind rezultate exceptionale ale finisajului si reducerii de consumurilor

HIGI.I TRANSFEIT VOR I'F,X

ll'fv - un mix intre tehnologiile


fiormelor complexe.

HTI si Voftex. Recomandat in pulveri zarea

Instalatie de pulverizat PMP 150


utlliza si la pulverizarea adezivilor. pompa poate alimentaL pina la 4 pistoale de pulverizat si dispune de un sistem de: recirculare care poate fi folosit pentru omogeniza materialelor. Unitatea de recirculare se recomanda unde stabilitatea materialului este foarte redusa sau
unde echipamentul este insotit de incalzitor.

utilizarii unor proiectoare adecvate instalatia se

Este destinata tuturor tipurilor de aplicatii. In cazurl


poate:

Caracteristici tehnice : Raport de compresie : l/l Debit : l9 limin

Nr. cicluri / litru : l0 Materiale in contact cu fluidul : pTFE. Polipropilena, Inox Pompa se livreaza in standard cu support pentru montaj pe perete. Optional se poate monta pe un carucior mobil.
J 08/289/1995; RO 7260024. Capital social 500 RON ROl4BTRL0080l202l 50267XX Banca Transilvania Brasov

.7o%l

Etnta/nryz-V,re

Calea Bucuresti nr. 3l0bis, Bragov TeI.0268 310574 322834: Fax 0268 320229

E-mail rrll-icc.rr. itrik ll Web: n"., tll'* , ;wwwkremlin-rexson.com

t6.-r, Rexson
nr.387 data: 13.09.20]t2 pil9.4

CLIENT : S.C. SIMEX QUATRO S.R.L. - SIMLEU SILVANIEI

OFERTA TEHNICA
Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente de pulverizat CONVENTIONAL,E.

Reglaj debit ajustabil


de fanta aiustabil

Reglaj de aer ajustabil

Kit Pistol M22 P HPA ( presiune )


Este destinat tuturor titurilor de aplicatii. cu precadere celor din industria metalului si lemnului

iif:T:ffre.aza

atimentat de un vas

'"b

n'ftffi\
6ql1*iilt3\
\t'OlJ,tr1n".,1

- consum de aer 28-36,1 - greutate totala 520 - presiuni de lucru 2-3 - duze disponibile :0,7 l0.g I

m,th
l,2l

bari

\rj:."ty'

1,5

7\l$u+-

Kitul contine pistolul de pulverizat, furtun de .fluid


7.5m si furtun de aer 7.5m

ROl4BTRL0080l202l5026iXX

J 08i289/19951 RO'7260024,Capital social 500 RON

Banca Transilvania Brasov

Falk Consulting S rl@


l'el. 0268 i
E-mail
Web: : wu w.krcm I irr-rcxson.com Calea Bucuresti nr. ,l iObis. Bragov 10574 i22834: Fax 0268 32{)229

Kremlin #exs'sn

: S.C. SIMEX QUATTRO S.R.L. - BOCSA Dvs.: Dl" Sarnsr"rdan Daniel Mail: samsudan.sirnexl@yahoo.conl 'l'el : 0745 107534 Itef. noastra : lng. Daniel Ene Mail : officefri;lalk.ro T'el: 0745 017146
CLIENT
I{et.
Stimate Domn.
placerea sa va

nr.382 data: I1.09,2012 pag. I

Folosim acest prilej pentru a va tnultumi pentru interesul acordat procluselor noastre si avem ofbrim urmatoarele produse :

- INSI-At,A]'lii D[:. P(JLVERIZAT AIRMIX KREML.IN ptJ 3000 - INS'fAI-A'fl[1 DI] Ptil.VF.RIZA'| FLoWMAX KREMLIN t7A2+ Kt'f ptslol x'ctT'Li 120 - INST'ALA]'IE DF, PULVI'RIZAT AIRMIX KRTJMLIN EOS 15-T]25 r, KI'I'PISI'OI, X"CI]'L' IiIO - I'}lsroi. Dti PLlt.vtrRIZAT coNVFtNTtoNAr- KREMI-IN M22 G HpA

producatoare de: - echipamente pentru pulverizarea materialelor de finisare, rnono si bicomponente, in sistemele Conventional, Airmix(D. tip air-less sau Electrostatic. in varianta manuala sau autonrata. - echipamente de mixat, dozat. aplicat. turnat sau injectat materiale cu vasct'rzitate mica. medie si mare. mono si bicomptlnente ( adeziv. silicon. mastic. vaselina. substante de etansare- etc.) in varianta marruala sau automata. Echipamentele KREMLIN ITEXSON sunt importate din F'ranfa si se disting prin simplitate. uqurinla ir.r exploatare qi fiabilitate fiind destinate industriilor prelucratoare de: lemn. metal, auto. aerospatiala, chimica si f-armaceutica. industria bunurilor de larg consum, textile etc. Ca rezultat direct al calitatii lucrdrilor executate cu aceste echipamentele"

Firma FaJ.k Consulting Sr1 este unica reprezentanta pe piata romaneasca a firmei KREMLIN RLlxsoN din lrranta. membra a grupului IIXEL Industries.

detine la ora actuala cea mai mare parre a pierei cle llnisare a lemnului, avdnd in acest moment un numdr de ortlinul miilor de echipamente pe piata. Printre produsele comercializate de FaIk Consulting Srl putem sa mai enumeram: filtre si material filtrant pentru instalatii si cabine de pulverizat, accesorii pentru acestea precum si furtune si fittinguri sau regulatoare pentru aer si f'luide de presiune mica sau mare.
Pe ldnga produsele

Falk

Consulting

Srl

oferite

Falk

Consulting

SrI

pune la dipozilia clienfilor:

Consultanld de specialitate I)ernonsta{ii gratuite la sediul clientului Instalar"e si asistenta tehnica Instruirea personalului operator Asigurare piese de schimb
c^--_,:^ - i_- .__--.-_-rt

J 08,1289i 1995: RO 7260024. Capital social ,500 RON RO l4Bl-Rt.00801202 I -50267XX Banca Transilvania llrasov

3a/6 6rntuftt'"2 o,7rKD -

/",--

,a

a--

Calea Bucuresti nr. 3 l0bis, Bragov Tel. 0268 310574 322834: Fax 0268 320229 E-mail o1'ficr'-r1 tirlk r tr Web: u 1 11 lrilk,ll ; www.kremlin-rexson.com

tFn-ti,

Rexson

CLIENT : S.C. SIMEX QUATRO S.R.L. - SIMLEU SILVANIEI

nr.382 data: I1.09.2012 p^9.2

OFERTA FINANCIARA
l)en um ire

()lt'rta te hnict

Pre t

(l)[)1'}

I5-i.()tt(l I Io

li l.l(ro
| -)

9bl

I .160.967

Instalatie dc pulr e rizat Pt -ltXXI e ()rlnilsit \.l llt - Il()n)pil \rrrrrrr l,l l{}0{) - [)()l)lllit riC :paltrt'e ilt i..i - kit l.ristol Se irc - duzu..\irrrrir Ilrstalatic rlc ltuli clizut I:lrrrrnlil\ Kr.clulin i l.\l . Krt pistol \-cite
Itrstalatic tlc prrlrunzlrt \rr.ntir Klr,rtrirn I ( )\ i{( l-i ' Kit plsi()t \.et1c rl) l('i

[.t'Ror
irr )lrrr't{l

J ()l(

l.t

)(1

151.160.e7-+

l'iru.5' :

\lll (i lll'..\

l)isttll de pulre rrzirl utlt\ t'lttitrtr.rl Klcrrrlirr


cr-r tiLr.zrr

l\

l'lt!

l{

Preturile DDP mentionate sunt f-ara T.v.A. - sunt exprimate in EU, plata se face in LEI, la cursul de vanzare al Bancii Transilvania din ziua facturarii. a' Garantie: termenul de garantie este de I (un) an de la instalare si este valabil pentru defectiunile materiale ale echipamentului. b. Service-ul tehnic: este asigurat de carre echipa frZ Toto/t V.7/ Brasov c. Piese de schimb: se vor procura din srocul gafi ?oztoltuv.y/ Brasov. d' conditii de livrare: in preturi sunt incluse transportul echiparientului de vopsire, instalarea acestuia. instruirea personalului operator si o vizita dupa instalare pentru a verifica functionarea corercta a echipamentului. Nu sunt incluse in preturi piese de rezerva. e. Conditia de livrare este: - DDp Simleu Silvaniei; f. Termenul de livrare este: - 2-3 saptamani pe baza d,e comanda ferma. g. Moneda de plata: - DDp - LEI h' conditii de plata: - se stabilesc de comun acord in momentul unei eventuale comezi, in contul: DDP -

grft ?* tr*aV.7/

Cod IBAN RO148TRL00801202150267XX - Banca

TRANSILvaxrffil,".

i. Aceasta of'erta este valabila 30 (treizeci) de zile de la data de 6q:flJiil,t-t\ Echipamentul apartine pana la plata integrala a acestui". Kpuf--lo"l Sperand ca veti considera oferta noastra interesanta. asteptam raspunsul du-n.uuoffi9fil.r.u concretizarii acesteia.

%Z ?* tdtaV.7'/

1t.09.2012.

J 08i289i 1995; RO 7260024. Capital social 500 RON Rol4BTRL0080l202l50267xx Banca Transilvania

Brasov

g* ft ' ?arzt u /h.rgz


E-mail trl
ll_c_c-

-9/@
r."*n

Calea Bucuresti nr. 3l0bis, Bragov Tel. 0268 310574 322834; Fax 0268 320229
1r-lrr iK r r'

Web !r1\!.!1ik.it, ; www,k.:.ttn

#r \

Kremlin Resrson

:o,
CLIENT : S.C. SIMEX QUATRO S.R.L. - SIMLEU SILVANIEI
nr.382 data: I1.0t9.2012 pag.3

OFERTA TEHNICA
Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente AIRMIX. Imaginati-va un sistem de pulverizare. care sa cumuleze avantajele ofbrite de sistemele conventional si celui de tip air-less si sa reduca cat mai mult dezavantaiele acestora. care sa elimine toate surplusurile din pulverizare, turbulentele si intoarcerea jetului de pe supraf-ata. Tehnologia AIRMIX ur-ur.it" exact acest * principiu, oferind utilizatorului un sistem de pulverizare care face ca materialul sa ajunga pe reperele pulverizate si nu direct in cabina de pulverizat. prin dispersarea foarte fina a particulelor de materiai in pelicula de acoperire.

T k ffi

i'

iyi

1
ffih

aE

COMPfliITIA

EFICIENTA TRANSFERULUI Cu exceptia sistemului Electrostatic Kremlin Airmix @ are cea mai ridicata ef-rcienta a transferului - 8l % Pentru reducerea consumurilor in timp ce obtinem un tinisaj perfect.

PU 3OOOAIRMIX
materiale tehnologice de finisare cu 2 componente, atat pe bazade solventi cat si pe bazade apa. Complet programabil prin intermediul unei interfbte cu ecran LCD, cu acces la functiile si infbrmatiile esentiale. Constructie etansa din otel inoxidabil. Raport de amestec aiustabila.

Verificare continua a amestecului. Ciclu de spalare automat. Alarma prag critic reglabila.
Caracteristici tehnice : - tensiune :220v - presiune aer : min 4 bar _ maxi 6 bar - presiune max fluid: 180 bar raport de compresie :20l1si 30/1 raport de amestec ajustabil : llI la 20l 1 (volum bazal v olum catalizator) precizie amestec : 1%o

i I !

ROl4BTRL0080l202l50267XX

J 081289/1995; RO 7260024. Capital social 500 RON

Banca Transilvania Brasov

,Voft Santu/hnq "9or@ Calea Bucuresti

nr. 31Of;s, Bragov Tel. 0268 310514 322834: Fax 0268 320229 E-mail trl Ilcc rr_ I-.llk. r rr Web: *11ri- 1lltr.r'o, www.kremlin-rexson.com

{f*-,^
pag. 4

Rexson

CLIENT : S.C. SIMEX QUATRO S.R.L. - SIMLEU SILVANIEI

nr.382 data: 11.09.21012

OFERTA TEHNICA
Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente AIRMIX.

acestora, care sa elimine toate surplusurile din pulverizare, turbulentele si intoarcerea jetului de pe suprafata. Tehnologia AIRMIX urmaresre exact acest principiu, oferind utilizatorului un sistem de pulverizare
care face ca materialul sa ajunga pe reperele pulverizate si nu direct in cabina de pulverizat, prin dispersarei

Imaginati-va un sistem de pulverizare, care sa cumuleze avantajele of-erite de sistemele Conventional si celui de tip air-less si sa reduca cat mai mult dezavantajele

T #&,

* ry
*r8 ;E;

1
W"

:;

:l

$
COMPEI]IA

foarte fina a particulelor de material


acoperire.

in pelicula dt

Cu exceptia sistemului Electrostatic


Kremlin Airmix @ are cea mai ridicata eficienta a transferului - 8l % Pentru reducerea consumurilor in timp ce obtinem un finisaj perfect.

EFICIENTA TRAN SFERULUI

AIRMIX

10.14

Este destinata pulverizarii lacurilor / vopselelor atit pe baza de solvent cit si pe baza de apa pentru interior.

Constructie din otel inoxidabil Pasaje de fluid optimizate Design simplu - nr. redus de piese de schimb Poate lucra cu un compresor de I Cp

Caracteristici tehnice : - sectiune hidraulica : - raporl de presiune - numar de cicluri pe litru - presiune maxima : - debit iesire :
:

14 cm3
:

60
I

i:. F6''">. bari /$[.",'i1[?)i


.l timin
((gofit$l,ou,, \:- str -//' \-rstaLr,y

10tr

t
ROl4BTRL0080l202l50267XX

Pompa se livreaza in standard cu support pentru montaj pe perete. Optional se poate monta pe un carucior mobil.

J 08128911995: RO 7260024, Capital social 500 RON

Banca Transilvania Brasov

,Volf Eaau/hry

E-mail olllce.rr lulf, ru Web: rr rr ri.lr.1lk rr, ; www.kremlin_rexson.com

Calea Bucuresti nr. 3lObis, Bragov Tel. 0268 3t0574 322834: pax OZOS 320229

-Vrfu

\Fn-tin

Resrson

CLIENT : S.C. SIMEX QUATRO S.R.L. - SIMLEU SILVANIEI

OFERTA TEHNICA
Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente AIRMIX.

nr.382 data: 11.09.2012


pag. 5

Imaginati-va un sistem de pulverizare, care sa cumuleze avantajele ofbrite de sistemele conventional si Airless si sa reduca cat mai mult dezavantajele acestora, care sa elimine toate surplusurile din pulverizare" turbulentele si__intoarcerea jetului de pe suprafata. fennoLogia AIRMIX urmareste exact acest principiu, ote.i.O utilizatorului un sistem de pulveri)ur" ,urc face ca materialul sa ajunga pe reperele pulverizate si nu direct in cabina de pulverizat, prin dispersarea fbarte fina a particulelor de material in pelicula de acoperire.

T ffi"

,* i.:&
S&

? ffi$' $

COMPENTIA

Kremlin Airmix @ are cea mai ridicata eficienta a transfbrului - g6oh Pentru reducerea consumurilor in timp ce obtinem un finisaj perfect.

Cu exceptia sistemului Electrostatic

EFICIENTA TRANSFERULUI

NOUL KIT PISTOL X'CITE


Noul pistol X'cite este construit din componente de cea mai inalta calitate a caror rezistenta asigura perfbrmante
ind,eruneate.

l-rf
i t I a ,,./ .r, :I

lt

\
I! -t. I

rP,o tt-

.} (

Fste destinat purverizarii lacurilor / vopselelor atit pe baza de solvent cit si pe baza de apa pentru interior si exterior mono sau bicomponente.
Pasaje de fluid inox optimizate Reglaj de fanra aiustabil Design simplu - nr. redus de piese de schimb Tragaciul ultra-usor, design-ul ergonomic Fiting pivotanr

& Ir

:'

s*t +, . --,' E
f-f1 *.Jt -$

zr'lrr

tE

*
J

Caracteristici tehnice : - presiune fluid : 200 bar - presiune aer : max 6 bar - presiune aer atomizare recomandad - greutate: 4959 - filtru: #6_g5mesh/l 6gp - duze disponibile:0,23 _0,73 A(mm)

3 bar

Kitul contine: pistol x'crrE r20 / 200 bari, cap aer VX 24 K HvLp, furtun fluid 120 bari r7,5 m si furtun aer l0 bari /7,5m, f-rltruprLstor
Banca Transilvania Brasov

ROl4BTRL0080l202l50267XX

08t289/1995: RO 7260024, Capirat social 500 RON

%./l

Calea Bucuresti nr. 3l0bis, Bragov Tel. 0268 310574 322834: Fax 0268 320229 E-mail rrllie c ir l.rli, r.r'

Eontu/hrqz "Vor@

Web: uu rr llll,.r,, ; www.kremlin-rexson.com

{,Fn-m

Rexson

CLIENT : S.C. SIMEX QUATRO S.R.L. - SIMLEU SILVANIEI

nr.382 data: ll.09.tl,0l2


pag. 6

OFERTA TEHNICA
Echipamentul prezentat f-ace parte din gama de echipamente AIRMIX. Imaginati-va un sistem de purverizare, care sa cumuleze avantajele ofbrite de sistemere conventional si celui de

acoperire.

air-less si sa reduca cat mai mult dezavantaiele acestora, care sa elimine toate surplusurile din pulverizare, turbulentele si intoarcerea jetului de pe suprafata. Tehnologia AIRMIX urmaresre exact acest principiu, of-erind utilizatorului un sistem de pulverizare care face ca materialul sa ajunga pe reperele pulverizate si nu direct in cabina de pulverizal, prin dispersarea fbarte fina a particulelor de material in pericula de EFICIENTA TRANSFERULUI
Cu exceptia sistemului Electrostatic Kremlin Airmix @ are cea mai ridicata eficienta a transferului - 81% Pentru reducerea consumurilor in timp ce obtinem un finisaj perfect.

tip

I
lFs'

T
+.

r
:.i

1
ffi"

&

$
COll{PEIITIA

I
Fste destinata pulverizarii racurilor / vopselelor atit pe baza de solvent organic, cit si pe baza de apa pentiu interior si exterior. Poate fl utilizata si cu doua pistoale.
Constructie etansa din otel inoxidabil Diametru mare pentru fuftun de absorbtie Ratie de compresie mare Caracteristici tehnice : - sectiune hidraulica : - raport de presiune : - numar de cicluri pe litru : - presiune maxima : - debit iesire : - pompa nu necesita ungere
3 ANI

t7 A2 Flowmax

30 cm3

lTll
16

1}2bari
3.6 l/min

GARANTIE

Pompa se livreaza in standard cu support pentru montaj pe perete. Optional se poate monta pe un carucior mobil.

/ia"-ti*e",h;.I

ffi\

\\'qttr;; 'll

\_*c/

Ro l4BTRL0080l202

08/289/1995: RO 7260024, Capitat social 500 RON

150267xx

Banca Transirvania Brasov

)7a

/';-

Calea Bucuresti nr. 3l0bis. Brasov Tel. 0268 3105i4 322834, Fax 0268 320229 E-mail rlllit_c r1ll1f. rt, Web: fll ; www.kremlin-rexson.com

,t a-/6 6a.rzt u/hryz -%(@

liuu.r!rlk

t6.-^

Rexson

CLIENT : s.c. SIMEX euATRo s.R.L. SIMLEU SILVANIEI

nr.382 data: 11.09.201j2 pag.7

OFERTA TEHNICA
Echioamentul nrezentat face narte din sama de echinamente AIRMIX.

Conventional si celui de tip air_less si "sa sa reduca mai mult dezavantajele acestora, ; elimine

Imaginati-va un sistem de pulverizare, care sa cumuleze avantajele oferite de sistemele

surplusurile

intoarcerea jetului de pe suprafata. AIRMIX urmareste exact acest principiu, oferi_rd utilizatorului un sistem de pulverizare care face ca materialul sa ajunga pe reperele pulverizate si nu direct in cabina de pulverizat, prin birp..ru..u foarte fina a particulelor de material in pelicula de acoperire.

din

pulverizare,

cat toate turbulentele si .fehnologia

-r -) 'W 3

.':

if
n'

1
ffi:

* i1

$
COMPEIITIA

Kremlin Airmix @ are cea mai ridicata eficienta a transf-erului - gl% Pentru reducerea consumurilor in timp ce obtinem un finisaj perf'ect.

Cu exceptia sistemului Electrostatic

EFICIENTA TRANSFERULUI

EOS 15_C2s
Fste destinata pulverizarii.lacurilor / vopselelor atit pe baza.de solvent organic, cit si pe baza

interior si exterior.

ie

apa pentru

Constructie din otel inoxidabil Diametru mare pentru furtun de absorbtie Raport de compresie mare Design simplu - nr. redus de piese de schimb Contine regulatoare si filtru

Caracteristici tehnice : - sectiune hidraulica ; - debit fluid/ciclu : - raport de presiune : - numar de cicluri pe litru - presiune maxima : - debit iesire :

qi.suari (s"uitffl.*u-l r.5r/min

tstl 40

72,5 cm3 25 cm3

/.-ai.oac:'111q

,@x

rvl!/

Pompa se livreaza in standard cu suport pentru montaj pe perete. Optional se poate monta pe un carucior mobil. , J 08/289i vv,-e,, 1995; , //J. r\v RO 7260024. /zouulz+. Lapltal Capital soctal social 500 RON ROl4BTRL0080l202l5026iXX BancaTransilvania

Brasov

%6

Eauu/hryz.g.f@

Calea Bucuresti nr. 3l0bis, Brasov Tel. 0268 3 10574 322834; r,ax OZO8 320229 E-mail 9lf rct'_ir l;r il, rt, Web: ri u rr lulk.r() ; www.kremlin_rexson.com

tF Kremln
pag. 8

Resrson

CLIENT : S.C. SIMEX QUATRO S.R.L. - SIMLEU SILVANIEI

nr.382 data: 11.08.1t012

OFERTA TEHNICA
Pulverizarea conventionala
se

Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente de pulverizar CONVENTIONALE.

realizeaza prin amestecul ordonat al aerului cu materialul la iesirea din pistolul de pulverizat. Materialul iese printr-o duza cu o presiune foarte joasa si este atomizat de un iet de aer iesit din capul de aer la o presiune cuprinsa intre 0,7 si 4 bar.

KREMLIN REXSON

a dezoltat trei tehnologii de pulverizare conventionala

aouce lmpreuna un finisaj de calitate si puterea aromizarii pentru a aplica o gama larga de materiale de finisare inclusiv material cu uascozitati mari.

performanta ridicata cu materiale cu vascozitati mici of.erind rezultate exceptionale ale finisaiului si reducerii de consumurilor

HIGFI TRANSITITR VOR I.trX


FITV - un mix intre tehnologiile HTI si vortex. Recomandat in pulver rzarea formelor complexe.

Pistol NI22 G HpA ( gravitational ) Este destinat tuturor tipurilor de teriale. - consum de aer 26,5 m3lh - capacitate cupa 0,6 I - greutate totala 680 g - presiuni de lucru 2-4 bari - duze disponibile : 1 ,2 I 1.3 I 1,4 I 7,5 I l,g I 2,2

J 08r289i 1995; RO :'260024, Capital social 500 RON ROl4BTRL0080l202l50267XX Banca Transilvania

Brasov

&y h'v
4,1 i
s,

zd I I f tj

uk u ki;rnye ze t h urd t .l e t ul e tvi

<Je

Im

t e h n o I 6 gi

uka

t!

Catre

S.C. SIMEX QUATTRO S.R.L.

- BOCSA

In atentia: Dl. Samsudan Daniel Tel.O745 LO7534 E-mail: samsudan.simex@yahoo.com De la: ESZ-TER KFT Pers, contact : Dna. Gabriella Bajko Tel. : 0036 306912009 E-mail : bajko@elektroszinter.ro; szinter@t-online.hu Data: 13.09.2OL2

Stimate domn,
Avem placerea sa va prezentam oferta noastra privind
:

1. Instalatie de vopsit Kremlin pU 3OOO 2. rnstalatie de vopsit Airmix Kremlin ]-7A + Kit pistol X,cite 3. rnstafatie de vopsit Airmix Kremlin Eos 15-c2s + Kit pistol X,cite 4. rnstalatie de vopsit Kremlin pMp 15o + Kit pistol M2z p HpA 5. Pistol de vopsit conventional M22 G HpA

ESZ-TER

Feliiletvddelmi Berendezdseket Tervezo, cyrirl6 6s Forgalmaz6 Kfi


II

l'el./ Fax : 0036 | I 246-2462


E-mail : szinter(a)t-online.hu
www.szinter.eu

l8

Budapest, Beregsz6sz [rt -53 sz.

&yhz
M i'sz dl I i t i u k a
kd r nv,e
7e |

fi ur ti t ./e lill

tv i tl e I m

te

hno

r5g

idkut

.l

1. Instalatie de vopsit Kremlin pU 3OOO, cuprinde:

o o . .

pompd Airmix pU 3000 pornpd de spalare 10.14 kit pistol X'cite duza Airmix

Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente AIRMIX.

Caracteristici tehnice : . tensiune : 220v a prestune aer : min 4 bar _ maxi 6 bar a presiune max fluid: 180 bar a raport de compresie : 20/I si 30/I a raport de amestec ajustabil : r/r ra 2o/r (vorum bazalvorum
catalizator) precizie amestec

Iaio

26tr&h,

s
ESZ-ThR
Fel iiletvddel m i Berendeziseket'fervcz6.

r
Gyrirt6

ffii'mffi \\- s'at - //

\asY

I | | 8 Budapcst. Beregszasz ut

5j

is

l.'orgar
2

mazir Kfi

-ibtF'"^ , oo3,.i tae+?r['.-mai | : szinterla)t-onlinc.hr-r

sz.

www.szinter.eu

&y tez
lvl i
.s

z til I i t i

uk u kdr nve ze t b ar

d|

.f b rt)t c tve

cre r m

le

hnor r5gi d ku

t!

POMPA DE SPALARE 10.14

Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente AIRMIX.

Caracteristici tehnice

o sectiune hidraulica: o raport de presiune . numar de cicluri pe litru . presiune maxima . debit iesire
: :

14 cm3

10/r
:

55

60 bari

I,7 l/min

3r-.$
Itr

Kit pistol X'cite


Este destinat pulverizarii lacurilor,vopselelor atat pe baza de solvent si pe baza de apa pentru interior si exterior mono sau bicomponente.
c,at

presiune aer atomizare recomandata: 0,8_3 bar greutate: 4959 filtru: #6_85mesh/168p duze disponibile: 0,23 _ O,73 @(mm) Kitul contine: pistor x'cITE L2o 200 baii, cap aer vx 24 K HVLP, duzzt, furtun fluid 120 bari /7,s m si furtun / aer 10 bari /7,5 m, firtru pistol. . pasaje de fluid inox optimizate . Reglaj de fanta ajustabil . Design simplu - nr. redus de piese de schimb . Tragaciul ultra_usor, design_ui ergonomic o Fiting pivotant

Caracteristici tehnice . presiune fluid : 200 bar . presiune aer : max 6 bar
:

. . o o

ffi,
ESZ-1'ER Fel riletvddel

ts{F

I I l8 Budapest. Beregszdsz [rt 53

mi Berendezdseket -['ervezo. Gy6rto es Forgarmaz6 Kfi

sz.

Tel./ Fax : 0036 t246-2462 lj-rnai I : szi nterlalt-onl inc. hu


www.szinter.eu

&y hz
lh s:rilliliuk a ka)
lctveclelmi rehrutl(tgitikut !

2. rnstalatie de vopsit Airmix Kremrin 1,7A + Kit pistor X,cite


Este destinata pulverizarii lacurilor, vopselelor atat pe baza de solvent organic, cat si pe baza de apa pentru interior si exterior. Poate fi utilizata si cu doua pistoale.

Caracteristici tehnice

. . . r o o

sectiune hidraulica : raport de presiune : numar de cicluri pe litru prSiune maxima : debit iesire : pompa nu necesita ungere
:

30 cmE 77 /7
16

102 bari 3,6 l/min

Pompa se rivreaza in standard cu suport pentru montaj pe perete. Optional se poate monta pe un carucior mobil

. . .

Constructie etansa din otel inoxidabil Diametru mare pentru furtun de absorbtie Ratie de compresie mare

{*

ESZ-'TER Fel tiletvddelmi

Irerendeziseket'ervezo. Gy6rto is Forgal maz6 I I I 8 Budapest. Beregszds z tt 53 st.

l-el./ Fax :0036


K11.

Ir-mai | : szintcrtrlt-onl inc.hLt

- t tiol+Oz

wwrv.szinler.cu

&y t"z
y, traUqi"f t for
./elatentcletmi tehnolrigidkut !

3. rnstalatie de vopsit Airmix Kremrin Eos 15-c25 + Kit pistol X'cite


Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente AIRMIX. Este destinata pulverizarii lacurilor vopselelor / atit pe baza de solvent organic, cit si pe baza de apa pentru interior si exterior.

Caracteristici tehnice

. . . o . .

: :

sectiune hidraulica debit fluid/ciclu raport de presiune nut'ndr de cicluri pe litru presiune maxima debit iesire
: : : :

12,5 c6s 25 cm3

rs/r

40 97,Sbari 1,5 l/min

CONVENTIONALE.

i9liplt"ntul

prezentat face parte din gama de echipamente de pulverizat

POMPA PMP 15O

Este destinata tuturor tipurilor de aplicatii. In cazul utilizarii unror proiectoare adecvate instalatia se poate utiliza si la pulverizarea adezivilor. Pompa poate alimenta pina la 4 pistoale de pulverizat si dispune de un sistem de recirculare care poate fi folosit pentru omogenizarea materialelor.Unitatela de recirculare se recomanda acolo unde stabilitatea materialulur este foarte redusa sau acolo unde echipamentul este insotit de incarzitor. Caracteristici tehnice

o . . o

raport de compresie : 1/1 debit : 19 l/min nr. cicluri / litru : 10 materiale in contact cu fluidul : pTFE,

Inox

ESZ-TER
Fel iil etvddel

'l-el./

I I I 8 Budapest. Beregszdsz irt 53

rni Berendezeseket J'ervezo. Gy6rto es "

[:ax : 0036

sz.

Forgar

maz6

t246-2462

K ri.

E-mai | : szinterldt-online.hLr

www.szinter.eu

SC VERENA GROUP SRL

TARGU MURES RO 23431339


J26/424t2008

CLIENT

Mail: Tel:

Ref. Dvs.:

S.C. SIMEX eUATTRO S.R.L. - BOCSA Dl. Samsudan Daniel samsudan.simex@yahoo.com 0745 t07534

Stimate Domnule Samsudan,

va comunicam ofbrta noastra pentru urmatoarele produse :

1. Instalatie de vopsit Kremlin pU 3OOO 2. rnstalatie de vopsit Airmix Kremlin 1,7A + Kit pistol X,cite 3' rnstalatie de vopsit Airmix Kremlin Eos 15-c25 + Kit pistol X'cite 4. rnstalatie de vopsit Kremtin pMp 15o + Kit pistol M22 p HpA 5. Pistol de vopsit conventional M22 G HpA

1. Instalatie de vopsit Kremlin pU 3OOO, cuprinde:

ffir

o o

pompd Airmix pU 3000 pompd de spalare 10.14

SC VERENA GROUP SRL

TARGU MURES
RO 23431339 J26/424t2008

. .

kit pistol X'cite


duza Airmix

POMPA AIRMIX PU 3OOO

Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente AIRMIX.

Caracteristici tehnice : o tensiune : 220v . presiune aer : min 4 bar _ maxi 6 bar o presiune max fluid: 180 bar o raport de compresie : 20/I si 30/1 . raport de amestec ajustabil : r/1 la 2o/1(volum baza/volum

catalizator) precizie amestec :

Lo/o

s
.5t

PAU_PA pE SPALARE 10.14

I}

Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente AIRMIX.


2

SC VERENA GROUP SRL

TARGU MURES RO 23431339


J26t424/2008

Caracteristici tehnice

o . .
Kit pistol

. .

sectiune hidraulica : raport de presiune : flunldr de cicluri pe litru presiune maxima debit iesire :
:

14 cms

rolt

55

,n

60 bari 1,1 l/min

--q
-// \j'

X'cite

Este destinat pulverizarii lacurilor,vopselelor atat pe baza de solvent cat si pe baza de apa pentru interior si exterior mono sau bicomponente.

. presiune aer atomizare recomandata: 0,8_3 bar . greutate: 4959 . filtru: #6_8Smesh/168tt o duze disponibile: 0,23 _ O,73 @(mm) Kitul contine: pistor x'cITE r2o 200 ba;i, cap aer vx24 K HVL', duza, furtun fluid 120 bari / 7,s m si furtun / aer 10 bari / 7,s m, firtru pistor.

Caracteristici tehnice : o prSiune fluid : 200 bar . presiune aer : max 6 bar

. . . . .

Pasaje de fluid inox optimizate Reglaj de fanta ajustabil Design simplu * nr. redus de piese de schimb

Tragaciul ultra-usor, design-ui e.gonomic Fiting pivotant

t
;'2

I
t

..-

2. rnstalatie de vopsit Airmix Kremlin t7A + Kit pistor X,cite

!t

Este destinata purverizarii racuriror, vopsereror ata de solvent organic, cat si pe baza de apa pentru interior si HOJQ315116@\ exteri Poate fi utilizata si cu doua pistoale. %,fxY,'troE
r^<r-

TARGU MURES RO 23431339


J26/424t2008

SC VERENA GROUP SRL

Caracteristici tehnice

o o . o . .

sectiune hidraulica : raport de presiune : numar de cicluri pe litru presiune maxima : debit iesire : pompa nu necesita ungere
:

30 cms

77/t
16

102 bari 3,6 l/min

Pompa se rivreaza in standard cu suport pentru montaj pe perete, optional se poate monta pe un carucior mobil

. . .

Constructie etansa din otel inoxidabil Diametru mare pentru furtun de absorbtie Ratie de compresie mare

n o f} i' {-r '1il3t' tr


w. I

i{ry
. *1

ti t

.i:

tfl
U

lf,

,Ju

.t
L

f^
t

1t
Fr

3. rnstaratie de vopsit Airmix Kremrin Eos 15-c2s pistol X.cite


Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente AIRMIX.

TARGU MURES RO 23431339


J26/424/2008

SC VERENA GROUP SRL

Este destinata pulverizarii lacurilor vopselelor / atit pe baza de solvent organic, cit si pe baza de apa pentru interior si exterior.

Caracteristici tehnice

. . o . o .

sectiune hidraulica : debit fluid/ciclu : raport de presiune : numar de cicluri pe litru prSiune maxima : debit iesire :

12,5 cn'1= 25 cms

7s/t
:

40 97,Sbari

1,5 l/min

CONVENTIONALE.

Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente de pulverizat

POMPA PMP 15O

Este destinata tuturor tipurilor de apficatii. In cazul utilizarii unor proiectoare adecvate instalatia se poate utiliza si ra pulverizarea adezivilon. Pompa poate alimenta pina la 4 pistoale de pulverizat si dispune de un sistern de recirculare care poate fi folosit pentru ori,rog"ni.area de recirculare se recomanda acolo unde stabiiiiatea materialelor.Unitatea materialului este foarte redusa sau acolo unde echipamentul este insotit de incalzitor. Caracteristici tehnice

o . . o

raport de compresie : 1/1 debit : 19 l/min nr. cicluri / litru : 10 materiare in contact cu ffuidur : prFE, poripropilena, Inox

T'

ffiP

TARGU MURES RO 23431339


J26/424t2008

SC VERENA GROUP SRL

KIT PISTOL M22 P HPA


CONVENTIONALE.

Echipamentul prezentat face parte din gama de echipamente de pulverizat

Este destinat tuturor titurilor de apficatii, industria metalului si lemnului pistolul lucreaza cu precadere celor din alimentat de un vas sub presiune sau pompa.
o
Ca

. o . .

racteristici teh n ice

consum de aer 2g-36,1 m3/h greutate totafa 520 g presiuni de lucru 2_3 bari duze disponibile : 0,7 / O,g / L,2

t,S

I,B

5. PISTOL DE VOPSIT KREMLIN M22 G HPA


f^9!inamentul prezentat face parte din gama de echipamente de pulverizat CONVENTIONALE Este destinat tuturor tipurilor de materiale.
Ca

racteristici teh nice :

o .

consum de aer 26,5 m3/h capacitate cupa 0,6 I

ffi
/p"-sfffiililzA

\puEil '\k!4y

Ro/

TARGU MURES RO 23431339


J26/424/2008

SC VERENA GROUP SRL

. . .

greutate totala 68O g presiuni de lucru 2_4 bari duze disponibile : 1,2 / I,3

/ t,4 /

I,S

I,B

/ 2,2

\. )/

?'\

\..
'a

/ dv

8..-.

-r ll
*!.i;
I I

I ltr

h\.

1. Pret

fnstalatie de vonsi+ k .rr fnstalatie de v Instalatie de v


X'cite

li :..rrrrr

tt rrr

JIJ(flJ

18,goo

+ Kit pistol X'cite

6800 4300
2100 390

Instalatie de vop

Preturile nu includ TVA.


X.1effid|,>\
//s,vno eolr
sr

co9J\

#b' SIMEX '"l\ \\ OI"JAT'TRO ]J \Y- sRL yi

\sy

TARGU MURES RO 23431339


J26/424t2008

SC VERENA GROUP SRL

2. Modalitate de ptata
Se negociaza

3. Livrare
Se negociaza

4. Termen de livrare
Se negociaza

5.

Garantie 12 luni
Cu respect
GHIRA ALIN Adm.inistrator

,'\
; f 'r- .--x

i'

/-

.n.,'t.'.t ",.'tn, 'r, t/--.vcHtAi/.\

GRer_rp
''.I1 - ,r,,1;,?-l

-i

''..;.fiffilg,,-.

/l;'

ffih, t\
SIPIEX

\4,'*TIoo/ \gsst/

EMME DUE SRL TG MURES , STR.8 MARTIE NR.98 ROI 6/51 527 ; J26l 1 51 512OO4
Tel: 0365/801847 : Fox : 02651253828

OFERIA DE PRET
In urma discuiiei ovute lo sediul d-voostro. vo tronsmit oferiq de prei lo sculele de mono core ou focut obiectul intolnirii noostre :

Nr.
1

x
q

10

Denumire produs Mosino pneumoiico de insuruboi URyU LD-50 0g Copsotor Omer 14.50 Copsotor Omer MG.30 Copsotor Omer 80.16 Copsotor Omer 90.40 Copsotor copse ornomenlole g.Smm fezqrvor Pl77l8 kg ori.900l Aplicotor odeziv PIZZI qrt. i0g4 Slefuitor cu tolpo vibrotoore ort.LVA2l , lZ0x95 Slefuitor cu tolpo vibrotoore circuloro D= I 5Omm , ort.LVR

PreUEuro
R7
1

274
247
108

364

825 462
936 286
I5

286

Preturile nu coniin TVA

Cu stimo

Micheletto Donilo.. .,

03.08.2012

MUZA CONS SRL


126/1412/2007 RO 22224394

Targu-Mures

OFERTA PRET
Va transmit mai jos ofertele de pret ele firmei noastre la sculu cle mana folosite in industria prelucrarii lemnului. Precizam ca oferta noastra se refera exclusiv la marfuri cle import

1.) Masina pneumatica de insurubat :735.00 Eur

2.) Capsator TIP:295,00 Eur


3.) Capsator MINITIP: 272.00 Eur

4.) Capsator A

16 : 121.00 Eur

5.) Capsator E 40 : 410.00 Eur

6.) Capsator capse ornamentale 7.) Rezervor Aracet

: 950.00

Eur Eur

8 kg art.9001 : 510.00

8.) Aplicator adeziv art.1094:

1015.00 Eur

9.) slefuitor cu talpa vibratoare art.LVA21 ,770x95:324.00 Eur


lO.)Slefuitor cu talpa vibratoare circulara D=150mrn, art.LVR15 : 314.00 Eur

Preturile nu contin TVA

Cu stima,

Tg Mures
01.08.2012
e-L,-,

ft i / vl

/ t/
L-

//*iro *rtstao"211

,z^(6:cfrry,

(u"fi'^tK4n
\\*- s.Rt /

\.sg

VERENA GROUP SRL


RO23431

339, J26/424t20Q8

OFERTA DE PRET

02 08 2012

1.) Masina pneumatica de insurubat :705.00 Eur

2.) Capsator TIP . 288.00 Eur 3.) Capsator MlNlTlP

261.00 Eur

4.) CapsatorA 16 : 113.00 Eur 5.) Capsator E 40 : 380.00 Eur 6.) Capsator capse ornamentale : g75.00 Eur 7.) Rezervor Aracet 8 kg art.9001 : 4g5.00 Eur
8.) Aplicator adeziv art,fi94; 983.00 Eur

9.) Slefuitor cu talpa vibratoare : 303.00 Eur


10

slefuitor cu talpa vibratoare circulara D=150mm , 2g5.00 Eur

Preturile nu contin TVA

ffib\ ool
\tattTl

'\csgZ

Sufrante - Compaesoarc - Contoare de gaz

gd.

Aerren RcmansS.R.L

DinfPsrlrei

el

2.

Rt

sekz

f,k

]d..

t-3*Xi? Sr*arest -.{tl j2l i43 18$3

ATRI3il
D-lui Daniel Samsudan Simex Quattro SRL. Sat Bocsa, Comuna Bocsa, Nr. 14 Jud. Salaj tel. 0745 107 534
samsudan.
si

F.ar: : +4S,' 21 ?,{3 I S34

E+,lai:

*Tfu@l.en.e

y-temei'r{!r$,_aea-es.ux

mex@ya hoo. com

sQ-s-12-060 12.09.2012 Vafabilitate 12.12.2012 Pers.de contact Mugur Barbosu Nr. Tef efon 0722-20G 666 E-Mail mugur. barbosu@aerzen. ro
Va multumim pentru cererea dumneavoastra si va transmitem oferta noastra.

Nr. oferta Data oferta

Poz. Nr. articol Descriere Compresor RSD 15 montat pe rezevor Oe SOO I contine uscator refrigerator SC 1B si filtre de aer PF 18 si HF 18

Cantitatea

Pret unitar
EUR

Pret total
EUR 6.250

6.250

Pret total exclusiv TVA

6.250

In pret este inclusa furnitura standard, livrarea, asistenta tehnica la punerea in functiune, consultanta tehnica inainte de PIF si la PlF, instruirea personalului dvs, documentatie tehnica in limba romana, documente legate si suport tehnic 24124h
pe toata perioada de utilizare a echipamentelor.

/sTftililil'A
\PutTlooyl

P;o

\-*y

Pagina 2

Nr. oferta: SQ S-12-060/0

Conditie de livrare Conditii de plata Modalitate de plata Garantie


Termen de livrare

DDP Beneficiar
BO

24 luni de la punerea in de la livrare 4 sapramant de ta definitivarea conditiilor tehnice si comerciale

func

ru

Cu respect,

AERZEN ROMANIA SRL Ing Mugur Barbosu

//'" SIMf,X F',|i karr.*;rRof/

ffi\

\as@/'

Pagina 3

Nr. oferta: SQ S-12-060/0

AIRZEX

Compresoare elicoidale (surub)

Uscatoare refrigeratoare

Avem totodata placerea de a va prezenta


noastra de referinte.

si un scurt extras din lista

Antibiotice lasi, Agrocompany Deva, Alro slatina, Argos cluj Napoca, Autonova Satu Mare, COMPA Sibiu, Carocaz Slatina, Catalyst Semiconductor Bucuresti, Coral Ambient Sibiu, Conti Tech Timisoara, Cramele prahova Halewood Ploiesti, Carpatcement Romania (Bicaz, Fieni), Gecsat Tarnaveni, Lafarge Romania(Targu Jiu, Medgidia), Heineken Romania(Hateg, Tg.Mures),
Holcim Romania (Alesd, Turda, campulung Muscel), Farmec cluj Napoca, Faur Service Bucuresti, Feper Bucuresti, Fox Bucuresti, Glass Design Bucuresti,

Hercules Braila, Inchape Motors-Toyota Bucuresti, INCD Ecoind Bucuresti, Koram Bucuresti, Laminate Focsani, Living Plastic Buzau, Geenfiber Buzau,
Martens Galati, OP Consulting Bucuresti, PRO Confort Bucuresti, OMV petrom (Arpechim, Petrobrazi) Pambac Bacau, Ursus Breweries (Brasov, Timisoara),

Passerinni Print&Co Bucuresti, Policolor Bucuresti, politub Bistrita, Romarm (uMB Bucuresti, uM Mija,UM sadu), MAI Baza Tehnica, sanex cluj Napoca, Santierul Naval Orsova, Simex Simleul Silvaniei, Spiact Craiova, Salastar Mugeni, Star Storage Bucuresti, Terapia Cluj Napoca, Titan Bucuresti, Vel pitar
(Bucuresti, lasi, Targoviste, Rm. Valcea) etc.

Pagina 4

Nr. oferta: SQ S-12-060/0

@
AERZEf,

Poz.1
COMPRESOR DE AER ELICOIDAL CU INJECTIE DE ULEI TIP RSD 15 RACIT CU AER MONTAT PE REZERVOR DE AER 5OO L

Debit Conform ISO 1217 Anexa C


Presiunea minima Presiunea maxima
*Tempe ratu r,a am
b ie

m"/min
m3/h

1,96 117,6 5,5


10

nta a
I

bar bar "C

Necesar ulei
Continut rezidual de ulei la refulare Debit aer racire Motor
Putere nominala

5-45 5,5
1-3

mg/m'
m"/h

2710

KW

15

Tensiune alimentare / Frecventa Turatie


Intensitate curent

VlHz
roUmin

400/50
3000

26,70
35
6

Siguranta recomandata Sectiunea recomandata a cablului Nivel de zgomot

A mm'
dB(A) inch

69
314"

Racord refulare aer comprimat Dimensiuni si gabarit


Lungime,x latime x inaltime Greutate Tolerante constructive
Debit Putere consumata

mm
kg

664x1810x1757
460

!5o/o

:5%
/13 sIMEX '-\\
//ot-Ro 3ca15140?\,

K'EX.

\_attaTmoTrl

\sy

Pagina 5

Nr. oferta: SQ S-12-060/0

r r-zEx

USCATOR DE AER COMPRIMAT, PRIN REFRIGERARE, TIP SMARD SC 18

Capacitate uscare aer comprimat Punct de roua


Domeniu presiuni de lucru (g)

m"/h .C
bar

60
3

2-16
4-49

Temperaturd aer la intrare in uscator


TemperaturA aer racire

'C
oc

25

Agent frigorific Schimbdtor de cildurd Putere consumati Alimentare electrica Dimensiuni


Greutate Conexiune
KW

R134a Cu tubulaturi din cupru 0,34

VlHz
mm
Kg

230t50

LxlxH

368x394x568
28

3t4

AVANTAJE:

Purjd electronicd de codens inclusd.


Intretinere minimd - instalare usoard. supapd de service si expansiune pentru mentenald usoard. Condensator static inclus ce utilizeazd aerul rece din procesul de rdcire refrigerantului nemaifiind necesar un ventilator suplimentar. Poate fi amplasat la locul de munci. Aerul comprimat utilizat in interiorul uscdtorului este utilizat la cea mai joasd temperaturd a sa 9i nu este influenlat de temperatura ambientali. Refrigerant prietenos cu mediul. Design industrial robust. Circuite firi materiale corodabile ',:

Pagina 6

Nr. oferta: SQ S-12-060/0

@
AERZEX

FILTRU DE AER COMPRIMAT TIP PF 18

Capacitate filtrare aer comprimat Domeniu presiuni de lucru Temperatura la intrare in filtru Eficienta filtare 99, 999% pentru particule mecanice de dimeniunea Continut rezidual de ulei Cadere initiala de presiune Schimb element filtrant la
Greutate
FILTRU DE AER COMPRIMAT TIP HF 18

Capacitate filtrare aer com Domeniu presiuni de lucru Temperatura la intrare in filtru Eficienta filtare 99, 999% pentru particule mecanice de dimeniunea Continut rezidual de ulei Cadere initiala de presiune Schimb element filtrant la Conexiune Greutate

ffi

MATRIS METAL PLAST S.R.L.


In atentia domnului Daniel Samsudan
Simex Quattro S.R.L.
Sat Bocsa, Comuna

Bocsa, nr 14. Judetul Salaj

ln urma apelului telefonic avut va transmitem oferta noastra de pret. Va multumim pentru interesul acordat.

Cantitatea

l---

I -1i-

Pret unitar EUR

ai;.ii*

l"'

Pret tglal EUR


8.9s5

8.95$

In pret

este inclusa

furnitura standard, livrarea, asistenta tehnica Ia punerea in functiune.

Conditie de livrare Conditii de plata Modalitate de plata Garantie Termen de livrare

DAP Bucuresti Negociabile Bilet la ordin 12 luni de la punerea in functiune, dar nu mai mult de lg de luni de la livrare In functie de momentul plasarii comenzii maxim 6 saptamani

Cu stima,

ffi
\\-* sR,t ./

Daniiel Serban

\q$Y

.'a'1/

t:'

Pagina 2

I
COMPRESOR DE AER ELICOIDAL CU INJECTIE DE ULEI TIP SVR 15

mlmin
m3/tr

bar oar
OC

5r5
10

5-40

o.)
1-3

mg/m"

kw
VftIz
rotlmin

15

400/50
3000 26.70

A
dB(A)
inch

t)
1"

864x1910x957
660

Pagina 3

USCATOR DE AER COMPRIMAT


RE 15

mclh

55

"c4
bar "c
2-15 4-49

2A

R134a Cu tubulatur6

kw
YlHz
mm

0,40 24A/50

468x 494x573
32

Kg
,'

Purja electronicd de codens inclusd. Intrelinere minimd - instalare ugoard.

Pagina 4

FILTRU DE AER COMPRIMAT PF 57

m3/h

57

bar "C pm

2-t6
2-65 I

mg/m3
,rl

bar(g) 0,03 bar(g) 0,5

0,4

kgl
FILTRU DE AER COMPRIMAT HF 57

m3/h
I

57

Dar

oc pm

2-r6
2-65
0.01

mg/m3
ttl

bar(g)

0,01

0,4A

kgl

6ffi',
\pu{IY"l \ed/

HAFI
ENGINEERING
&
OFERTA NR.
BO CONSULTING GESELLSCHAFT m.o.n

-555//I

e-mail: office@hafi.ro

DATA: September

i:,1

www.hafi.ro

,2012

0734.800070

An/To
AttN. Tel. No. Email Von/From Date
Stimate Domn,

D.LUI DANIEL SAMST]DAI\


0745.107534 Samsudan.simex@yahoo.com

COMT]NA BOCSA I\R.14 JTID SALAJ

OFERTA NR. 80-5s57n2 SC SIMEX eUATTRO SRL-

HAF'I BUCURESTI September 21,2012

Seiten/p

PROIECT: Instalatie de aer comprimat

In urma discutiei avute cu dumneavoastra, va transmitem in cele ce vrmeazaoferta noastra de utilaje pentru producerea si tratarea aerului comprimat: Va rugam ca in discutiile si scrisorile urmatoare sa va referiti la numarul ofertei de mai sus.

Compresor cu surub tip COMBI l5-8/500D(contine filtru si uscator) 7.060 EUR


Pretul nu include TVA. Fisele tehnice sunt anexate.

deplasarea); acestea se platesc.

Garantia: 24luni de la data punerii in functiune. Garantia nu include cheltuielile de intretinere (consumabilele si cheltuielile aferente:manope.ra

si

tara. Se livreaza si documentatia aferenta.

Termen de livrare: cca.4 saptamani dupa data semnarii contractului. Conditia de livrare: CPT Beneficiar (vanzatorul plateste transportul pana la destinatie) oriunrle in

Conditia de plata: Subiect de discutie, plata unui avans d,e 30o/o, restul sumel ramase se trloate achita in rate, care se vor acoperi cu file CEC sau bilet la ordin la livrare, care se vor stabili de co,mun acord. Pentru valori mari se accepta si plata in leasing pe 2 ani,printr-o banca.
Va stam cu p.lacere- la dispozitie pentru orice informatii suplimentare legate de firma noastra produsele comercializate de noi.

FILE:Simex 2 -

oferlo.doc

Pd^a I /?

_a_
HAFI
ENG]NEERING
& iti_,fisit!r'ra; (:EtiEt.:.fAFT
OFERTA

NR BO_5557/I2

r,r r,

ts

DATA Seplenrber 2 t 20)2

aerului: (pe baza standardului ISO Presiunea maxirn.i de lucru: Motrtr de actionare: tensiunea nominali:
Cantitatea

Parametrii tehnici:

l2l 7 Anexa

C)
8

1,70 nr'/min

liecventa retele r;
prolec tie:

380
50
tP
-55

l,s

bar

kw v
Hz

clasa de izolare:

F Cutia de cupla-j clccrric: uctiolrare electrica: corxponente ]-ELEM ECANIeUE. MOI_l _ER (dLrpa caz) cornandd:

tensiunea de lucru: tensiunea de conrandd: liecventa retelei: 'fern

oscilaria tcrrsiunii: peraturi: tctnpcratura rnaritrra a rrrediulu

+ l0
i
:

50

380 v 230 v
olt

rn ic

roprocesor

Hz

Transntisie:
PrefiltrLr

temperatura rninirni a nreclrului:


c

.l
Lt

.10
rea
() ._

"C

"c

LJscdtor de aer:

-)L

Microf rltru: NivelLrl de zgornot:


Racordarea la reteaua de aer cornprirnat: Capacitatea rezervorului cie ulei: Rezervor: capacttate: Dintensiun i lungirn c: ldtirne:

coltttnut rezidual cle ulei in aerul refirlat 0. I rnqirlr 64 dB(A) 311 toll 6,2 litri 500 Iitri

indltirne:
Greutatea:

1900 llll 685 nll 1680


rnnl

-560

kg

*:ljJ',3:f;:-'

Benef iciarul are obligatia de a asigura pentru alimentarea cu energie erectrica a compresorurui. un c.brrr pentru lurrgimide rnaxirn pcrrru

50 rnl.

lLr'girni mai mari cle 5(jrnl. se va fblosi

)me\/
P

r.le2,

:-

HAFI
!,
OFERTA NR. BO

ENG

NEER]NG
r
DATA

a_r_rf,:_-"rG i:FSi:[:f,_AFT rr o

_555//

Septenrber

2at')

COMBI - descriere Seria CoMBI este dotata cu o transnrisie cu cure le deosebit cle siguri gi eticientr. Data f iind suprafata necesard de r lnp gi niverLrr redus de zgolnot" aceste utiraje pot li montate exact acol. unde estc ievoie cle ae^rl ct,rnprlrnat. Astt-el. itttreprirrdereit econ()lniseSlc rnrr lr. prilr elirninarea eorrlr.,.;n,. ltrrrgi dc acr. [Jn alt avanta.i al acestei serii cornpacte este rrasa reclusi gi positrilitatea si'rpla de trattsport.
E sullcient un stivr-ritor pentru a rnenta la lata loculr-ri statia e()ntpleta de acr colrrnrinrat.

;tffr:,:i[tal
COMBI

tt"

astf-el

c.nstruiti. incat poate fi Lrrilizari in dilerite aplicatii. datoriti conceprrlui uric

- Detalii tehnice Sistem separare - calitate rnaximd a aerurui cornprimat prin separare in 2 Air Control
I
- intc I igenta cornpresoru lui; gdndeqte. supravegheaz6 docunrenteazd

r'ai ,rLtlte trepte.

3 Sistem transmisie - translnisie cu curele deosebit de eflcienta gi de siguri cu dispgzitiv autorrat de intindere. .l Grup compresie - inirna instalatiei. randarnent excelent 5 Radiator - radiator cu suprafata llrare pentru ter'peraturi optirne ale agentulr-ri de racire 6. Ventilator - puternic. eficient, perfbrrnant
7

Motor

-electrornotor robust. cu rezervd gi randanrent ridicat. 8. Sistem de uscare gi filtrare - uscdtor prin retiigerare inclus in clotarea sta.darcl. prefiltrLr qi posttiltrLr.

C-'u

respect.

HAFI-TECH SRL
Manager Marketing. Cristina TOMA

LE.Simex 2
Pcr

ge.r

i.-r

risanamento ambienti di lavoro

Catre
S.C. SIMEX QATRO SRL loc. BOCSA Jud. SALAJ ROMANIA

pagina 1/5

Giavera del M.llo (TV),

12t09t2012

Obiectul prezentei:

Oferla preventiva - NR 631/12

Valabilitatea ofertei:

90

zile calendaristice.

Livrare:

In discutie

Garantie:

24 de luni

Plata:

In discutie

\r---

--

rsanamento ambienti di lavoro


pagina 215

STATIE DE FILTRARE model PF-JET 132-12 cu maneci cu curatire automata cu impulsuri de aer comprimat, impulsuri controlate de un RLC progremabil. Statia de filtrare este construi1a din tabla zincata, principalele parti componente ale instalatiei sunt partea superioara cu suporti pentru maneci, un corp inferior cu racorduri pentru descarcare produsului precum s, a urmatoarele componente: - 132 buc maneci filtrante de diam '120 lung 2550 mm, permeabilitatea de 550 g/mmp - 132 buc de conuri pVC - 132 buc suporti pentru maneci din sarma zincata - 12 buc colectoare de 1" pentru distribuirea aerului comprimat - 12 buc electrovarve de 1"cu deschidere rapida conform normeror ATE( 22 - 1 buc rezervor de acumulare a aerului comprimat - '1 buc dulap de comanda de gestionare a ciclului de curarrre - partea inf. tronconica de colectare a pulberi, extractor cu merc de <D250 mm - 1 buc motovariator de 2 HP pentru actionarea melcului extractor si a dozatorului - 1 buc dozator stelar de O 4OO mm - 1 serie de usi anti explozie - 2buc usi de verificare a incarcarii - serie de geamuri de verificare a nivelului - 1 buc cos de expulzare a aerului in atmosfera - scara de vizitare cu protectie de O 7OO mm - protectie perimetrala H .1.2 mt pe partea superioara - gura de 3"pentru verificarea emisiilor de praf Dimensiuni de gabarit. 32OO x 23gO x H73OO mm Suprafata filtranta: 124 mp
- tub cetral teava de e 2" zincat - robinet sferic de 2" - derivatii din tubul central teava de r/",'zrncat - o serie de duze de r/^"

compus din:

lNll'lANlIt)l '^SI'll{AZIONLT- ltlSC'.'\t.l),'\\'lLNIo I{l:(t l'l:l{O INl:tt(;lrI't(() IlLIl(AltoNl

t. l)l.t)t l{AZIONI

rsanamento ambienti di lavoro


pagina 3/5
VE
:

Debitul ventilatorului Presiunea totala a aerului Puterea instalata. Nivelul zgomotului: Viteza de rotatie: 2O0O roVmin Constructie in tabla de otel cu sasiu in profile de otel complet cu silent block. Rotor echilibrat static si dinamic are in fuliile, curelele si aparatoare. Motorul eletric trifazat, inchis, autoventilat, 400 V, 50 ;:mponenta

RATIE S MEC 711 15 000 mc/h 300 mm c.a. 18 5 Kw. 89 db

---[-i

t-::-il

supapa de inchidere piston de dimensiunea A TS x.150 mm etectrovalva, cu alimentare la 110 V aparatoare de protectie

de diametrul de 440 mm, compus din:

IN.lI'I,,\N

II

DI ASI'II{AZIONI:

ItlSCAt-l)'\\,{lrN

lO

I{t:C'ttt,l:l{O I:NI:t{(it: I IC.O I:ll II{AZI()NtJ

I'-

I)I

rsanamento ambienti di lavoro


pagrna 4/5

slsrEM DE ASPIRARE compus dintr-un colector general de diam 440 drspus in atelierul de productie complet cu derivatii si ramificatii pentrr"rtirrlutu dvs (in conformrtate cu desenur anexat) Toate racordurile terminale sunt prevazute cu tuburi flexibile, clapete de inchir,ere, prtze de legatura Grad de incarcare simultana 1oook. Viteza de aspirare la capatur tubului este de 25 mt/sec.
urmatoarele componente principale: tubulatura liniara coturi la 90 grade difuzor intern de aer ctapeta antiincendiu

estecompUSdintr-otubu|aturacircu|aracL

PRET CU MONTAJ SI TRANSPORT

28.750,00 + TVA

' /: -' -'* l, I l,( -- -1 \ I \ \_.-' /

"t''//o'vRo 30315140't)'

,@'aD5

//.g'

Stntex '-\i

Il\'Il'lANllI)l ASPIIiAZIoNIT-I{lsC'\l I).'\l\4l.NIo Itl:Ctrt'trt{ol:Nlrtt(;lrItco I:u.ntAZtoNLIDIt,t

,a,r;jffipz

risanamento ambienti di lavoro


pagina 5/5

CABINA DE VOPSIT USCAT MODEL STANDAR CVA 4 constructie din panouri de tabta zincata avand urmatoarele dimensiuni de gabarit: suprafata frontala de lucru 40O0 x H 2rOO cu adancimea de 2000, cu perdea de apa si pompa de apa cu motorde 1.'1 kW, buton de pcrnire.
VENTILATOR CENTRIFUGAL de aspiratie simpta model Tip: MR 562/ 4 N4 Putere instalata 4kw Debit de aer 12.000 mc/h Presiune 1 10 mm col H2O '1450 roVmin Turatie Nivel de zgomot 75 DBA

TUBULATURA DE O 540 aferenta cabinei de vopsire , cu iesire laterala (in cazul in care cabina se pune langa perete).
PRET PENTRU O CABINA

4.850,00 + TVA

COMPENSATOR DE AER PENTRU o GABTNA DE vopstRE, compus din: - Nr. 1 Baterie de incalzire tip UTA cu patru randuri, cu putere termica de Kw 250, pentru un debit de 14.000 mc/h. - Nr. 1 Ventilator tip AT 12112 SC2, debit de aer 14.ooo mc/h. presiune 60 mm c.a , putere Kw
5,5 si 1.250roVmin. PRET

4.300,00 + TVA /buc

DIN PRETUL DE MAI SUS ESTE EXCLUS: MONTAJ SUPORTUL BATERIEI SI A VENTILATORULUI TUBULATURA DE REINTRODUCERE A AERULUI FILTRU SUPLIMENTAR INTRODUCERE AER

DATA 12.09.2012

ll\'ll']l\N-f l t)l .{SI'll{AZIONI: ItISC'.'\l DAlvltrN

lO

l{l:('trl'l:l{O I:Nl:ft(il:

l('O

t-ll.IITAZIONI: l. Dl-1,t.

I(A;$D{-

i |

Kf^coltN,
//<,'Yaor,3rsrqo9.)i.

',13 I OI-IATTRO \\*Aar \\ \Qsgtz//

SIMEX k'\i
+/,'

iI

-ll--

W\T
Catre: SC SIMEX QUATRO SRL
In

S.C. SCAM MANAGEMENT S.R.L. Sediu Social Sos, tancutui nr.B, Bl.1144 Sc B, Apt 82 Sector lZ Punct de Lucru, Bd Natiunrlor Unite nr 6, bl.105, Apt 6 Sector lj Mobil: 0040 722638 840, Tel / Fax: 004031 1011622 !;1a! -scam management@yahoo com; scam@upcmait ro; !/ CIF: RO 14319000: REG.COM: contlBAN, R0568RDE441sv15338'104410 ra BRD - Sucursara Dristor

J4Otgg2Bt2OO1

Fax:

atentia D-tui SAMSUDAN

Nr:148/ 09 - 2012
DANTEL

Data 13 SEP 2012

VALABILITATEA OFERTEI

90 ztLE

conform cererii de oferta, va transmitem propunerea pentru sistemul de exhaustare centralizata

IN

STALATIE

E EXHAIJ STARE CENT RALIATA

SISTEM DE ASPIRARE . descriere instalatiei RETEA DE EXHAUSTARE colectare rumegusului va fi realizata de o linie principala cu ramificatii catre fiecare echipament, tubulatura flerxibila si accesorii

:,. .:
,,.t. ,

-oS}r;SN\ r\ils.i$Sr*$. ji \{!il}g*i\\:'

"

standardelor American SMACNA - Diametru conducte Ai2S-350 mm - Diametru conducta principala A450 mm - Grosime perete conducte 0,25 mm

Tubulatura este proiectata pentru destinatia transportului pneumatic

ot;Affi.$qltcat cu raze adecvate

conform

ffi$jrq

\-%

"ll\

WW \T

S.C. SCAM MANAGEMENT S,R.L. Sediu Social: Sos lancului nr B, Bl.1144 Sc. B, Apt 82 Sector 2l Punctde Lucru: Bd Natiunjlor Unite nr,6, b1.105 Apt. 6 Sector ti Mobil 0040 722638 840; Tet / Fax 004031 1011622

!:Tfl ,_rguT,ranagement@yahoo com; scam@upcmart.ro, CIF: RO 14319000: REG.COM: J4Otgg2Bt20O1

cont IBAN: R0568RDE441sv15338104410 ta BRD - Sucursata Dristor

SUBSTATIE FILTRANTA CU CURATIRE AUTOMATICA A MINECILOR, PRIN SCUTURARE AViNd diMENSiUNi: . LATIME 2 600 mm . LUNGIME 2 500 mm . INALTIME 6 000 mm .SUPRAFATA FTLTRANTA
144 mo

Realizata din tabla zincata groasa, cuprinde: '60 manecifiltrante din satin poliesteric 350 g/mp, drametru 250 x 3000 mm . 120 coliere cu inchidere rapida, zincate, drametru 250 mm . 60 discuri superioare, din tabla zincata, diametru 250 mm ' 1 scuturator automatic 2,2Kw,2201380 V, Atex cat.3Zona22D . 1 cadre superioare de fixare a minecilor ' '1 incinta superioara carenata, cu usa de acces la minecile filtrante ' '1 acoperis superior cu gura de expurzare a aerurui firtrat ' 1 tubulatura de expulzare a aerului frltrat, cu locas de prelevare, cot antiproaie, . directionator de flux conform norme UNI 10169 ' 1 platforma cu parapet de protectie, pentru acces in incrnta filtrelor, conform norme ISPESL ' '1 scara marinareasca executata conform normeror rspESL ' 1 cuva inferioara cu racord fransat, de intrare aer sr aschii . 1 usa de inspectare

indicatorde nivelde siguranta, pentru a opri ventilatorul principalincazde avarie la oescarcare . 4 prcioare de sustinere cu placi de fixare in pavrment
LINIE DE CONDUCTE PENTRU STIGEREA INCENDIULUI DIN INTERIORUL FILTRULUI -compus dintr-o conducta de'1.5" cu derivatii de 112', in interiorulfilrului -robinet sferic de 1.S' VENTILATOR CENTRIFUGAL DE INALTA CAPACITATE: este realizat din tabla de otel si intarit ia exterior de profile. Palete curbe ra exterior, curele de transmisie ce asigura o garantie extinsa la o rotatie mica De asemenea, rulmentii motorului de productie SKF si FAG, asigura o garantie si o calrtate foarte buna . Tip MKM . DEBIT 13 000 mc/h . TURATIE 1 830 rot/min . PRESIUNE AER 370 mmcolH20

''l

.PUTERE INSTALATA
.DIAMETRU ROTOR

22kw
650 mm

",

":'

'

ii ll
-l

)|

f'l

h
\ r\N[
r\\ /

'\,

v\

{h
TUBULATURA DE RECIRCULARE AER FILTRAT de la filtru in interiorul halei cuprinde:

S.C. SCAM MANAGEMENT S.R.L. Sediu Social Sos lancutuinr.g Bl 1144, Sc B, Apt.g2, Sector2 Punctde Lucru: Bd, Natrunilor Unite nr.6, bl 105 Apt 6, Sector 5 Mobil 0040 722 638 840; Tet / Fax. 004031 10i1622 !;1al'^scam management@yahoo com; scam@upcmart ro, CIF: RO 14319000: REG COM: J4Otgg2Bt2O01

contIBAN: RO56BRDE441sv1533gi04410 ra BRD sucursara Dristor

. 10 grilaj pentru dispersarea aerului . Drspozitive de sustinere

. Cuva la dimensiunile de 500 x 500 mm . Silentiator dimensiunile de 500 x 500 mm . Cot 500 x 500 mm . Derivatie diametre 500 - 500-500 mm . 6 m tub diametru 500 x
500 mm

PANOU ELEcrRlc de control si automatizare: contine toate elementele de automatizare si control, invertere sistem de alarma sisteme de reglare, limitatoare conform cu normele cE Furnizori .orpon.nte de top, siemens, ABB, Moeller, Telemechanique,
Schneider

PRET INSTALATIE
LA PRETUL DE MAI SUS SE ADAUGA
CHELTUIELI DE TRANSPORT CHELTUIELI DE MONTAJ

30.600 EURO

1,650 EURO

2,550 EURO
OO

EURO + TVA

-lF

WWY
PENTRU VOPSITORIE:

S.C, SCAM MANAGEMENT S.R.L. Sediu Social Sos tancutuinr.B Bt1144, Sc B, Apt.g2, Sector 2 Punctde Lucru: Bd Natiunilor Unite nr.6 bl 105 Apt 6. Sector 5 Mobil: 0040 722 638 840; Tel / Fax. 004031 j011622

,^rgrT,ranagement@yahoo com; scam@upcmarr,ro; r CIF: RO 14319000: REG COM: J40tgg2Bt2O01 cont tBAN: Ro56BRDE44r sv15338104410 ra BRD _ sucursara Dristor

!,Ifl

Cabina de vopsire tip DV4.2


cu dimensiuni de gabarit de 4200 x 2550 x 1800 mm principalele si componente: bazin superior pentru realizarea perdelei d.. filtiu uscate pentru filtrarea finala a aerului, pompa de apra pentru recircularea apei , si un ventilator adecvatde 4 ?p.r kw debit de 10.00b mc/h.

compensarii aerurui aspiratdin | Avt zona ts \lE de vopsire vuPJ compus din: baterie de incalzrre cu apa calda , ventilator de 5,5 kw cu pres'iune loasa si debit mare de 12.000 mc/h.

r,:tj3:|: n:[Y,j:Y:."ii.jir:i :!jq:ll,::"jg:t]1,'t.


Pret instalatie
LA PRETUL DE MAI SUS SE ADAUGA CHELTU IELI DE TRANSPORI
CHELTUIELI DE MONTAJ

11.500/buc
550 EURO 8s0 EURO

VALOARE TOTALA VOPSITORIE

12.900 EURO + TVA/BUC

Cu stima

ffi

N-SCatre: SC SIMEX QUATRO SRL IN ATENTIA D-LUI: DANIEL SAMSUDAN


BOCSA

lIARE , drum Carei Nr. l6,l Tel/Fax 0261-839 765 Ntobit 07283J0920 C'OD IIIAN: I{O9.{ It I'RI. 0i t0 t202 2 t t9 75XX .tiOil98i200 | ti. t.t2 I09 .10

,1.10187 SATTJ

jud:

SALAJ

OFERTA DE PRET
Nr.2L4 | L2.O9.2OL2

Conducte executate cu imbinari tongitucinate oin taota galvanizata din otel cu inele de imbinare' sunt incluse canale circulaie sudate longitudinJl cu laser, coturi executate prin presare/ ramificatii la 45 gr, clapete manuale pentru toate utilajele racordate, clapeta antifoc (Atex) tuburi flaxibile, bratari sustinere conducte si materiale de montaj,

Ventilator de inalta eficienta cu cu carcasa si rotorul cu parete curbate invers executate din tabla de otel de 416 mm'Aceasta constructie asigura ventilatorului o viata runga cu un nivel al zgomotului sub 85 dB si fara vibratii. ventilatorul este antrenat prin transmisie directa de un motor de 15 kw - 2900 rot/min 3 x 400 v - 50 Hz, sunt iniluse piesele de intrare si iesire, racord elastic de cuplare la instalatie precum si 6 amortizoarede vibratii.

Debitul de aer
Presiune

14,000 mc/h 2.200 PA

{i
,@\.
"qsrg/'

/\.\'/ It..t'/'t/

l.,l|()t)L.(.|.'\|7I.|}t1''l|{1|'t'||:|'t|t'\t1t\'\|'|/''I/t|t'()Rl)t't'''\.||'|I.\|.'|||t. (.()'\|t'R('|'l|'|Z..1'\|'t:t|/||t:'I1.'\/||''I./()'1|?1''.'(''.t|]|\|'1)|:I()|)'\/t'

Dt-; t...\i.1 ( "\'/..Ui,

.l-10187

SATtj

N{obit 0728330920 COI) IBAN: RO9.+ B rIil.0:tt0 1202 2ll9 75XX .l.l0"i9lJr'200 | It t.l2 I09 .10

Tel/Fax 0261-8J9

NTARE , drum

765

C:rrei Nr. l6,l

Filtru cu rant rip MSS - cDF - lL comptete (statie de firtrare) Executie inchisa din galvanizata, proiectat pentru instarare in exterior, modulara cLl ,tabla posibilitati de extindere ulterioara. iuratirea sacilor se face cu aer in contracurent si vibrare asigurata de ventilatoare de regenerare axiale si respectiv vibratoare mecanice,
2 buc sectiune de filtrare cu 56 buc. saci de filtrare executati din material antistatic potypropylene cu manseta de cuplare rapida. 2 buc Usa de intrare inspectie explozie (Atex) / 2 buc Ventilator de regenerare 1,5 kW 1 buc Sistem sprinkler de stingere a filtrului Lungime filtru 24oo mm Latime 2420 mm Inartime Lunsimea sacitor de ;ft3 Suprafata de filtrare 115 mP Materialul de Polipropylene Alu PP - USGC Emisia de max o'2 mglmclh Debitur de Dimensiunea maxima a ;3 :grtTtiln.., Incarcarea 108.5 144.5 mclmplh

firtru filtru

fittrare

ilil

filtrare praf aer filtrului

aschiiror

Conducte pen tru reintroducerea aerutui (TU B ULA TTI RA R ETI,I R NA R E A ER Pentru r00 o/o reintroducere aerurui purificat din firtru in hara 1 buc - Clapeta antifoc cu microrimituto,si erement fuzibil 1 buc - Clapeta vara / iarna 1 buc - Cot rectangular 1 buc - Canal de racordare cu 3 deschideri 3 buc - Canal rectangular B buc - Elemente de dispersie a aerului 4 buc - Suport canal rectanqular

tl
('()'\|1.'||(-l'l1'/Z'.l'\|'|:|1'||||'.'I.|''\.tl1''ltO.t||t.'

'.tl''

uI,,,!;,','li,,,

il('ii::,,t!,:,::i.i

,Rs9"

l-10187 SATtr NIARE , (lrum

Tel/Fax 026t-8J9
COI) ltlAN: IlO9.t
.t30,'39u/200

765 \tobit 0728JJ0920


l RL 03 t0 t202 t09 40
2

('arei Nr. l6,l


l t 9 75XX

| It t-t2

Tablou electric cu pLC Pentru sisteme de exhaustare a aschiilor cu diagrama fluxului inchisa. Tablou executat din tabla inchis ermetic in clasa rP54 pentru control compret automatizat si urmarirea functionarii In siguranta a sistemului de filtrare. tntrerupator principal de 120 A protectie pentru motoare, relee, sigurante, intrerupatoare pornire/oprire pentru ventilatoare, Controlul si functionare lampilor. Tablou electric este prevazut cu nul (protectie exterioara) insa nu are faza de compensare. Tabloul are numerotat blocul terminal pentru conectarea exterioare si este complet echipat in interior.

ffiafi|tru|uicudimenSiuni|ede@25ox4mactionatdeunmotorde

CLIENTUL VA ASIGURA
MONTAJULUI

O ECHIPA

FORMATA DIN

I-ACATUS PE DURATA

urmatoarel. adancimea de 2000 mm .cu uimatoarere eremente componente: -Ventilator de 3 kw pentru crearea depresiuni in cabina cu debit de B500mc/h -Perete frontal cu jgheb pentru crearea perdelei de apa -Cuva de 4000 mm x 1000 mm x 400 mm -Pompa de apa submersibila pentru pomparea apei din cuva in jgheab 0.7kw
"a

avand

H 2200 cu

.s

{-' *1w

&

,/1
I

PRETPENTRU O

CABINA..

..

5.450,00

+TvA

ilr,oR t)r, r...\//..r( ('O\/L||(-l'1/'l/''1'\/']:|1'].|?1:.It.''\It1''1/.O'1R|.''(''1|J|'\1.'1)|'I()|,.\,//''\|l'()/t|||'\()|

|'\,S.1-'1/''|7'||/)|.'t''\.||'|(.'S7.'.1R|:'|'||()/1:C7'II|1''1.''\.1.'('( t)ttor)L ('r:.\r'r( BI /..-t'/ r. R.r .t/:r.:t?r.,\'r .J /\.t/./1_.-r -t

sr.1Rt...

NN
NNNS

SATtr l\lARE, drum Carei Nr. l6,l Tel/Fax 0261-839 765 Ntobit 0728.130920 ('OI) ltlAN: ItO94 B I Iil. 03t0 t202 2| t9 75XX
.1,10187

.li0r'39tti2001

l.l2 t09

.10

compus din: -Filtru pentru prefiltrarea aerului -ventilator de introducere aer pentru un debit de 10.000 mc/h ,motor de 4 kw -schmbator de caldura cu patru randuri pentru incalzirea aerului -termostat pentru controrarea temperaturii aerului introdus -robinet cu trei cai comandat de termostat -tubulatura pntru dispersarea aerului PRET

6.300,00 + TVA

DATA

L4.O9.20L2

cu stima Schonberg

'

6*gffil#' tt".''
\\-'o['a1r' S.RL
\--

\$ry'

./.,

l'\.\|'.|l''1.l'/|D1:'I:'\1|'|t''.\'|..t|||.,t,||()tt-'('/ pJ?O1)( ('r.,.\r L{ B( 1..fl( R.t.rt:r.,ttt...\1.r/,\.!/. rt,.1.r.ilr,or< t)1., r...\u.rt sr.rRt.. (.()\ll.'l|('|.l1'/1'.1'\|'|:t/'.|.|||:''I.|''\7.|1''I/O'.t/||.'(,..t|}1'\t.'.|)1.'I'()PS||'.\/1'O1t'|||'\'()/

yA

-"$$N

CATRE:
SIMEX QUATTRO SRL

MASINICOMBINATE CU 5 OPERATII GITIGSTS clasa AZZURA, modelul LM 3101 combinata cu 5 operalii GR|GGlo, clasa A77uR{, modelul LM 310r au ratimea cre indeptare-grosime 310 mm Modelul LM 3101 are panza si freza incrinaoE si in grup incizor antrenat de motorul principar. Masina in varianta standard inciude :

- ngla de ghidaj cu reglare micrometnca.

- carur din aruminiu 1500x295 mm cu alunecarea pe ghidaje caite si rectificale - cadrul de formatizare incrusiv rigla din aruminiu cu2 opritori 630x1030 mm - grup de gaurit si scobit cu rnandrina wescott 0_.16 sr presor propnu - capacitatea de formaljzare - ghidajul frezei regtabit.

de 1630 mm

- presor cu excentric. - norme CE

B_f

Date tehnice : LM 310t blmeniiunite mesei de indreptare mrn 310x1 380 Dimensiunile mesei de groslme mm sioizSo Dimensiunile meser circular-freza mm sooii i85 Ghidajul la indreptare inclinabil 0{5" -^ mm r iooxiso Diametrul arborelui cu z 3 mrn 95 Turatia arboreiui de rindeluire m/ 42AA Grosimea de rindeluire, min._rnax. mm 3-230 Stratul maxim de rindeluire mm 5 Diametrul rolelor de avans mm 4A Viteza de avans a pieselor ;; B Turatia axului frezei rof,r 1400-3500-6000-8000 Inclinatia frezei r" -5" +45" Diametrl discurilor din masa mm biameirui stanOaro at axului frezei mm Diametrul maiim al frezer mm 200 Diameiiul maxim al iiufei in maia 1aE mm Lungimea utila a axului frezei mm 130 ^ Diameirui maiimaipanlei 315 rym Diametrul maxim al panzei incizor mm 100 Panza circulara inclinabila a 0.:a5. lnaltimea max,de taiere cu panza 300 mm YU fnaflimea max.de taiere cu panza 250 mrn 65 Turatia panzei rot/ 4000 Latimea maxima intre panza ii rigli mm 800 Puterea moloarelor 3+3+3 Diametrul gurlor de aspiratie cAa mm IUU Greutatea neta kb s46_ let, modr: tu' ]:lrl l1ql. cafut dr 3ZC[ mn."

cl

5C INTER FORESTA SRL

NISTOR MIHAI

DATA: 21.09.2012
VALABILITATEA: 95 ziie

t\ li

ii

-.*..:.ti,3

CATRE SIMEX QUATTRO SRL

CABINE DE VOPSIT . modelul cu filtru uscat, fara tabtou electric SMALL DRy

cabina de vopsit cu filtru uscat sMALL DRY este cabina de vopsit cu firtru uscat de mici dimensruni. Nu dispune de tablou electric.
Este constituita din
:

- structura portanta, executata din tabla zincata - plafoniera de iluminat - unitate de filtrare constituita dlntr-un perete frontal aspirant din carton speciar ravabir avand camere sticla. firtrante din fibra

d,e

l__--__

Model
SMALL

Capacitatea mc/h
18OO

Dimensiuni de gabarit
cm 150 113 195

Pret

DRY

255

SC INTER FORESTA SRL

NISTOR MIHAI

DATA : 2L.09.2012
VALABILTTATEA : 95 zile

SC VERENA GROUP SRL


TARGU MURES

R023431339 ,126

424

2008

CATRE SIMEX QUATTRO SRL BOCSA, SALAJ

CABINE DE VOPSIT PRESTO

de tablou electric. Este constituita din : - structura portanta zincata. - plafoniera de iluminat

cabina de vopsit cu filtru uscat este cabina de vopsit cu filtru uscat de mici dimensiuni. Nu dispune

o,:;1"'"

de filtrare constituita dintr-un perete frontal aspirant din carton special lavabil avand camere filtrante din fibra

dre

:..6

il:ffi -''F_m.

r
;*--. ''' '1i

rlf -*$w

.. {d'

,S"
;,+.

q*E*rfi*!;,.r-.,

Capacitate

Dimensiuni de gabaril
Pret

2000 mc/h
3000x2000x1500 mm

l: ffi\rur7
'".:
.j' F:,,:,tf r,,
'.:,..r:r.:-

,,,tr siinrn

DATA

21.09.2012
I

g)i,

*/,'. .'

Lr

SC EMME DUE SRL


TARGU MURES, ROMANIA

R0 16751527 ,126 I 1515 I 2004

CATRE SC SIMEX QUATTRO SRL

BOCSA ,SALAJ

CAEINA DE VOPSIT NOW DRY

,::: tln::::i::'

nrtru uscat

Now DRy este cabina de vopsit cu nrtru uscat de mici dimensiuni.


:

Are in componenta , executata din

- tabla zincata. - plafoniera de iluminat - unitate de filtrare constituita dintr_un perete frontal aspirant

Model

Capacitatea mc/h
17OO

NOWDRY

Dimensiuni de gabarit cm
150

Pret

113

200

260

sc EMME DUE SRL /

MICHELETTO DANIdO

DATA : 14.09.2012

.i .'-i

tv

'/" ,/L rl 'lt

ii

7'

/ l

Zffiarr' /8 srnsx i
//."-oRoult$a,t'
,,

\\ott,tr''rnrr", 5.X.L \\

\setl'

"forestu
ri'

-*tr !!i!
CATRE:

ifi-a FOQis-i 5Q- ' secru 3De'atr. 5.i- t,tsQ! 5t' ccrr;"1:2c01 :; el1221lcr :-q 2ic re cgj rBrir r,t tr l,ur
sc
reo

Jbcr.rru

5J

seiru ,ega

QCir pircs i{c0 Occl rJla ;ccr 3cQ 3ara r.ta.e

s,. "raunr. ;0.i

SIMEX QUATTRO SRL

FILTRU CU SACI

FETTINI FRANCO

modetul pFC-533/8
Modelul PFC este indicat pentru aspiratia rumegusului si prafului derivat din prelucrarea lemnului. Are intrarea pe jos, sacii inchisi la un capat, descarcarea in saci, ventilatorul suspendat. Este de tip inchis' executat din tabla zincata' poate lucra la exterior, dispune de usa de vizitare. se livreaza demontat, montalul rn sarcina crienturui ( optionar, dupa tratative poate fi executat de furnizor. ). Este dotat cu electroventilator, racord intre filtru si ventilator, gura de refulare rotunda sau patrata, la alegere, saci de firtrare, saci de colectare' coliere de strangere, tablou electric, manual de folosire si intretinere, marcaj cE. Dispune de vibratoare.

I
i i

i
I
I I

ffi
\\.D.gurii

de Dimensiuni Capaci_ Nr.saci Nr.saci aspiratie de gabarit tatea filtrare colectare mm Lxlxh_cm mc/h 350 500x106x385 8000 .--e 1". ./
sc TNTER FoRESTA sRL /_ NtsroR MtHAt.

\sryy
2

sRL .,//

Putere

Nivel

ventilator

de Suprafata zgomot filtranta

wr
10

dbA 86

Evacuare Motovibrator aer 3000 rot/


mm

mp 68

550

'\ | l'' ' \./

i' / I,Y\/ V.,

' ., ,., ,. .".b t l:':' ' i.: \? ,<h \+', -.; {

DATA : 21.09.2012
VALABILITATEA : 95 zile

ffPt*
$$:J .\ry

'*''' ' .:-- _-

*** x*
fi{d-{g} i!tE,{ E! {-Fig}-f-* t _ g -Eq
-J"
4

t---' lcrl I
t\,
1

ut---*r I --*t $f$ffi@ffJuPfrNIP


I

Lii l

S.C. SISTEM GRUP IMPEX S.R"L. BAIA MARE Reg. Cornertului i24ll\61ll,q94 - Cod Fiscal R6500536
Cont IBAN RO29BRDE25OSV BRD" Baia N{are.
I

4J0406 Baia Mare


Str. B h4artie Nr. 4 Romania

Tel./Fax: A262-212733 TeL:4122-578900

5528902500

Catre:
Denumii'ea

firnei :SC SIMEX QUATRO SRL


Bocsa

Te\:0252-212i00 e-maiI : offi ce@sisteiligmp.ro wwr.v,srsterlgrull.ro Lle la: Pei soana de contact: Ing. Verba Eva
Data: 12.09.2012
177
2

In atentia: D-lui $amqudan Tel:0745 107534 e-m ai I : samsudan. s imex@y

aho o.

com

Nr: Nr. pagini

Ref'eritor la: Oferta pret cazan apa calda

Stimate Domn,

Va multurnim pentru interesul acordat caz,anelor produse de firma noastra, cazane de apa calda (.9010 "C) tip KS-ATR si cazane de abur de medio presiune tip KS-BTR cu alimentare rnanuala sau autotnata, cu functionare cu lemn, cleseuri de lemn, rumegus , brichete de rumegus.Cazanele se executa confbnn HG - 584 I 2004, SR-EN 72593, in gama 50,000 kcallh 1,5 Gcal/h cele de apa calda si in gaffia 0,2 to abur/h - 7,4 to abur/h cele de abur, cu cerlificare CE. Clonform solicitarii va trimitem oferta noastra tehnico - economica pt. un cazan de apa calda tip I(SATR-600 functionand cu lemn, deseuri de lemn cu alimentare manuala.
Cazan de apa calda tip KS- ATR-600 producand apa calda la max. 90 "C avand Q:600.000 kcal/h (700 kW) functionand ou lemn si deseuri de lemn (talas, rumegus, brichete de rumegus, peleti) cu aiimentare rnanuala, cazal'I combinat ignitubular - acvatubular cu trei drumuri de gaze, cu focar presulizat cu peretr din caramida samot, cu gratare de fonta refractara corpul de presiune confectionat din tabla si tevi de cazan , sellreaza echipat cu: - ventilator pentru aerul primar si secundar ( Vortice - Italia), - ventilator de exhaustare - tablou de forta si automatizare cu averiizare optica si sonora pt. avarie - supapa termostatata pt. evacuate apa supraincalzita, - grup de reumplere, - carle tehnica cazan,placa de timbru cu marcaj CE - declaratie de conformitate Dotat cu: - Ciclon de separare scantei si decantare pulberi cu inversareavitezei inertiale pentru captarea rezidurilor de combustie, eficienta de functionare cca.80o%, construit pe axaverLicala, cu structura autoporlanta din tabla de otel si vas pt. colectarea cenusii,

l.

- Cos de ltm o: 450 mm, H: zincata

Ventilator de exhaustare cu bariera temrica, cu clapeta dc reglal'e sr tub,llatura cie iegati,'"a ciclo'-ca;uan. cicion-eosllni (2m)

Mr
1g.63C,_EURO: 1g.630,_EURo

1 6 rn din tabla de otei carbon, cu piaca de fundatie, paralraznet, ancorat in trei ilunote vopsit cri vopsea Bz-A1. rzoiatcu theru,.ir* eu fclie de Al si invelit cu tabia I buc

Pletul nu contine TVA-ul si se achita in lei la cursul BNR din data platir. Se asigura transpoit, asistenta tehnica la montaj si punere iir functiune.

Terinen de iivrat'e: 30 de zile d,e ia seilnarea contr"actului sr aohitarea avansulur f,Acd de plata:.confonn contract Termen de garantiez 24luni de la li',zrarept. corpul de presiune, l2 iuni pt. echrpamente. Service: 24 ore din24.
Se asigura service post garantie

Beneficiarul va asigura: - Ampalasamcntul si utilitatile pt. instaiar e cazan: - ciadirea pt. instalare cezar, - v-a asigura apa rece ia presiunea de iirin. 2 bar - v-a asigura curent electric - tablou electric pt. alimentarea tabloului de comanda d,e pe cazan - v-a asigura automacara pt. descarcarea utilajelor , ridicarea si ancorarea cosului de funi - caz,area si o masa calda /zi pt. echipa de lucru
Asteptam raspunsul Dvs.

Cu stima,

il

ffi"---h \putTI"ol \as"#

It /L It d

tr_

*r

i.::

:-.j

"

,{

inmatricurati ra R.c' cu nr. J 19 / 77 | 2005:co_d. y!r" de ?nregistrare Ro 17152470 B.C.R. S.A. -Ag. Toptita; reeU
ROOS RNCB 0157 0152 6980 0001

TMC Lemn lnvest S.r.l.

168

Oferta ecnip-menie

Stimate domnule director. urmare a solicitarif dumne"voastra, va transmitem maijos oferta de prcturi pentru: CAZAN CU COMBUSTTBIL SOLID TIP CT- M - NUOVA VALMAGGI DATE GENERATE DE PROIECTPUTERE
a

CT-

M 600

TERMICA

DATE DE PROIECT
:

a
a

PRESIUNE DE LUCRU SALT TERMIC DEBIT FLUIT

EGAL
REOUPERATOR

TERMOVECTOR
CENUSA

'c vh

MW Kcal/h BAR

0,696 600.000
2
10

60.000

a a a a a

PUTERE

TERMICA,O:;T-*
6 DM 05/02198

DE COMBUSTIE
0,802 1000 "c LEMN SI DESEURI DIN LEMN
:
.

CONFORM

COMBUSTIBIL

TEMPERATURA DE FUZIUNE

MW

o a a a
a

PESIUNE SPECIFICA PROBALILA UMIDITATE REZIDUALA PUTERE CALORIFICA CENUSA CONTINUT DE AZOT

MAX INFERIOARE

Kg1m3 18}t24a 35 o/o

MAX

o/o o/o

KWH/Kg
1 1

J2AO

. . . . . o . . r . . .

CARACTERISTICT TEHNTCE GENERATORE DE APA CALDA

Tlp
PRESIUNE DE StclLtU PRESIUNE DEL LUCRU SUPRAFATA RECUPERATOR

MONTAJ
DIMENS|UN|
:

TEMPERATURA H2o SALT TERMTC VOLUM TOTALAPA DEBTT FLUTT TERMOVECTOR PUTERE RECUPEMTOR TERMTC EGAL

:m236 'u94 or\


.on

' :BAR3 .BAR2

.,

cT-M "

; .,

lt Uh Kcat/h kw

10 2.SS0

60.000 690.000
Bo2

REDTMENT TERM|COC.m.c

LUNGIME LATIME INALTIME

GREUTATECAZAN

: 86yo :mm :mm :mm 'Kg


Mobil:

NUOVA VALMAGGI

2.900

I ::: :320 tr{"}iffiEiq\ s 5oo

Sediu.: S3,726}Sarmas, Str platonest i, nr. g1/a,juO. Harghitla E-mait: offi ce@-trnci ernni nvest. rto w"-ii'**r*lt*?rlLn,nu".,.

ro

Tellfax: (+40) 0266 316117 (+40) 0722 6se645

I r
| |

karfilI-v t&#'

--J

It\-

T[tlC Lemn Invest S.r.l.


INSTALATIE DE EXTRACTIE FUM SIDECANTARE

N' 1 MULTfcfcLoN decantare pulberi viteza mica a rezidurilor o" .omorsiie]'ericienta cu inversarea vitezei_inertiare pentru captarea ra d" f;;ti;;;;" cca. 85o/o, cu structura autoportanta din pe axa verticara, tabla Je oietcu grosime r"i"!9p._t "onrirrit dimensionat, usite de curatere periodica si intretinerl, echpat compret cu pieoiltatri urr'oin iwox pt. recortare a cenusii.
1 ELECTROVENTILATOR extractor de fum, centrifugar ranforsat aspirare simpla p"nl.Y,lY,T ra inaria de inarta eficienta cu tem'neratura, rotor cu paie ptane tip ,auiocuratare,, cu motor montat pe carcasa cu intinzator oe cureL. carcasa de protectie.

169

N'

MULTICICLON _

N' 1 TUBULATURA siracorduri din tabla de ASPIRATOR-FUM;OS DE FUM oter lNoX pentru racordare: 6AZAN

il?fiJ*nti'

N' 1 cos DE FUM realizat din trunchiuride tubulatura din oter, cu eztremitatifransate pentruconectare cu suruburi zincaie, comptet pr""a o"-oa)", u^sa de inspectie si de curatare, morse sicablurioe ancorare, ", inattime ls,s7-a400 mm. Materiarforosit orEL zrN.AT

N' 1 TABLOU ELEGTRIG general pentru conducerea automata alimentare, a extractoruruide fum, .r".i"r-, de pomire, dispozitiv siguranta. a instaratiei de Cutie tavlou electric 1p55. Pret Totat DDU
44.700,00 CONDITII GENERALE DE VANZARE

Receptie materiale: Transport: Montaj si ptF:


Termen de livrare Garantie:
:

la

loculmontajului in Romania

cotat separat De stabitit

Modalitati de ptata

45 de zile de la plata avansului .10 (Exceptand luna auoust si sarOaioirte legate) 12luni de la plF lnu"mai mult de tO tunite ta livrare)
:

30 % plata in avans 70 % inainte de rivrare (ra avizare scrisa: ,,Marfa gata de rivrare,,)

0722.659.645 sau pr.

pt. atte relatii tehnice sau cornerciale va rog sa ezitati sa ma contactati la telefon: _nu. taslovan(@vahoo.com ore rra e;te-,;?a; .

iilil

W;

7-mc

Letnn Inr)est

srl

Sarmas

(,'u respecl

Admini.strator
7-ii.s

ff"h/pTfRlitrfle\

Iovct tt

\-ao*I*ol
?wN;ff.(usr,
Sediu : s37 260 ytatonesti, nr. 81 | a,; uo. uarg hi3 E-mail : cffi ce@rncteurninvest. rs W"Oi'"**Itnrlillninu"rt ro
_

\$g

s"ffist1

Tellfax {+40) 0266 316 117 Mobil: (+40,0722 659 645

lL

$,8,$Tnsrerrs.nl
BAIA MARE B<tu-l Traian l7l35, Mammures g.u.r - Ro r.uasozk N" o.n.i.lJzTribuiiroz E-mail : rg lliorra r.$hur.corn , Tel mobil :07lLA07|zl
De ta:

tfu

BOTAeONSTANTTN

atengia:

--

DL.DIR

Subiect:

OFEhte BCHfpanfgl.rfe-,

Stimate Domnule Director. va murtumim penh'u interesur dvs. fata de produsere firmei noastr.e. Va transmiteni in continuar.e of"rtu *fi*itata :

1.

fiKfil#A

caroA cu

FUNCTT'NARE

ps orseu"Rr LEMN sr irucAncanr

Contnrut

Putere calorica 600.000 kcal/h = 696 kW. Temperaturd apd caldd 95,,C. Presiune de lucru 0.49 bari. Debit fum 4.100mc,/h. Diametru cos fum 400 mm
apd

Modet: M.TN 600

2.520l. 6 mci24 ore

Consum deseuri lemn

Termostat de reglare. termostat de siguranta. termometru. Pcnc dc curatare ter.i lum. Greutate 6150 ke.

Gabarit(Lxtrf;

ZSOO

1550 x 2790 mm

Accesori incluse:

l:

vatra frontala alimentare manuala

4. 6.

;-?l|llil'fl"Jff:X **
multiciclon fum ino.r

ridicata (manta camera de combusti" uin cimeni-iefractar cu continut mare de arumina. monteaza doar in cazul combustibilulr "*".rttiuiumegusul se sau t",nnei* au- umiditate mai mare de 30 %o, p'outeme cu combistibit

ffi,x[ *i*i:l ;1J** $::t{ii,llffiiffi 2. pregatire camera combustie pt umiditate

din puterea

cazan

urui, comprect echipat c u

." ,*iJit"r"

de pina ra s0%)

-5. tablou electnc cos dc fum inor

IMPORTANT:

"::'"ffi:rfl"ffj#H":H'rivrate se li'reaza de asemenea

cu rermostar de regrare- rermostar de siguranta cu rearnare

un dispozitiv cu perie pentru curatarea penodica a tevilor dc frurr.

PU=39S00 EURO

Jr

$,8,$Tn$rcfrng[.1
CONDITIT GENERALE DE VANZARE

t+l

Predare materiale Termen de livrare

:
:

La locul montajuluiin Romania


90
:

120 de zile de la plata avansului

Modalitatide plata

30 7o plata in avans 60 % inainte de livrae 10 0/o dupa montaj si prF, dar nu mai murt de 2 runi de ra rivrare.

sc STYL SICAR sRL asigura gratis punerea in functiune,

;::il::"T"tarantie

timp de rz lt'Iti

olptionul pe baza de contract se asigura si service

instr.uir.ea per.sonarurui

Oferta este valabila 90 de zite.


A7 44.807

Pentt'u informatii suplimentare, date tehnice si come'ciale ma puteti contacta la .l2l sau E-mail : stvtsiqa nr . "iatt.aitoq.cg

CU STIMA.

BOTA CONSTA

S-ar putea să vă placă și