P. 1
Atestat Concurenta

Atestat Concurenta

|Views: 420|Likes:
Published by Alin Untaru

More info:

Published by: Alin Untaru on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2015

pdf

text

original

CUPRINS

CAPITOLUL I: CONCURENTA........................................................................2 1.1.Locul si rolul concurentei in cadrul economiei de piata.................2 CAPITOLUL II: FUNCTIILE SI ROLUL CONCURENTEI........................10 2.1.Functiile concurentei........................................................................10 2.2. Tipuri de concurenta existenta intre producatori (vanzatori)....14 2.3.Concurenta perfecta........................................................................16 2.4.Concurenta imperfecta si formele acesteia....................................17

CAPITOLUL I 1

CONCURENTA 1.1. Locul si rolul concurentei in cadrul economiei de piata Concurenţa e factorul determinant, esenţial în succesul sau eşecul firmelor. Concurenţa determină oportunitatea acelor activităţi ale unei firme care pot contribui la performanţa acesteia, cum ar fi inovaţiile, o cultură unitară sau implementare judicioasă. Concurenţa reprezintă un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială, deoarece ea reprezintă factorul motor care motivează, atât afacerile, cât si existenţa oamenilor. Este cert că omul, de când se naşte şi până moare, va încerca să se adapteze mediului natural, social şi economic în care trăieşte, ceea ce presupune că va trebui să cunoască ce înseamnă competiţia. În primul rând, va concura cu sine însuşi, pentru a-şi depăşi limitele şi pentru a se situa într-o poziţie favorabilă în societate. Apoi, va trebui să concureze cu alţi competitori, evidenţiindu-şi anumite abilităţi, care îi vor permite situarea pe o poziţie avantajoasă. Dacă ne referim la sfera economică, un agent economic va trebui să se raporteze permanent la ceilalţi competitori de pe piaţă, jocul competiţiei fiind cel care va determina locul competitorilor în cadrul pieţei. Desigur, că nu hazardul va fi cel care va determina această poziţie ocupată în cadrul unei pieţe, ci toate resursele şi competenţele de care dispune un agent economic şi pe care le utilizează în lupta pentru câştigarea unei poziţii dominante pe piaţă. Dacă concurenţa este sau nu benefică pentru societate se poate afla numai în măsura în care, pe ansamblul economiei, deci la nivel macroeconomic, se înregistrează o creştere semnificativă de la o perioadă la alta, iar la nivelul unei unităţi economice, deci la nivel microeconomic, se observă câştigarea unei poziţii competitive mai bune faţă de perioada anterioară. Se ştie că datorită concurenţei existente într-o economie de piaţă vor exista întotdeauna şi învingători dar şi învinşi. Astfel, învingătorul, întreprinderea sau organizaţia în cauză, va considera benefică concurenţa, deoarece i-a permis să-şi mobilizeze toate eforturile, resursele şi abilităţile de care dispune pentru a atinge o poziţie competitivă superioară prin obţinerea unui avantaj competitiv cert faţă de ceilalţi competitori. Odată cu atingerea unei poziţii de lider sau challanger pe o anumită piaţă de referinţă, agentul economic trebuie să fie conştient că lupta concurenţială nu s-a terminat. El va trebui să continue să se adapteze la mediu concurenţial, să fie flexibil la noile modificări din mediul la care se raportează, să caute noi strategii competitive, cu alte cuvinte să fie permanent “în alertă”, să caute noi soluţii, să inoveze chiar, astfel încât să-şi poată păstra poziţia câştigată.Este evident că pentru un agent economic situat în poziţia de “învins”, concurenţa va fi mai puţin benefică, deoarece aceasta l2

dacă ne referim la felul în care sunt utilizate resursele existente. pentru acapararea pieţei. Conform dicţionarului explicativ al limbii române. concurenţa este privită ca o rivalitate sau o întrecere într-un anumit domeniu de activitate. pentru definirea conceptului de concurenţă au fost folosite noţiuni. poate paradoxal. a sporirii volumului de afaceri”. Adeseori. deoarece demersul strategic este singurul care determină rezultatele activităţii agentului economic. comerciale. el nereuşind să câştige un loc în cadrul pieţei de referinţă. De-a lungul timpului. în scopul realizării unor profituri cât mai mari. Un “învins” are poate şansa de a imita strategiile învingătorilor. de cel care va şti să adopte o strategie competitivă avantajoasă. fiind ilustrată importanţa deplină a acesteia pentru societate. a tipurilor de concurenţă existente într-o economie. concurenţa îi determină pe agenţii economici să se orienteze către consumatori. între firme capitaliste de producţie. lupta dusă cu mijloace economice între industriaşi. atât pe plan naţional. cât şi internaţional. etc. dacă acest agent economic va conştientiza că a piedut datorită propriilor greşeli. clientelă şi pentru obţinerea unor câştiguri cât mai mari”. potrivit unei definiţii mai cuprinzătoare din domeniul juridic. bancare. desfacerea unor produse. ea a fost definită şi reglementată 3 . din care va trebui să înveţe pe viitor. încercând să le satisfacă cât mai bine prin oferirea unor produse sau servicii diferenţiate faţă de cele ale celorlalţi competitori. permite formarea unei imagini mai complexe asupra acestui fenomen numit “concurenţă” . atât din domeniul economic cât şi din cel juridic. atunci trebuie cunoscut însăşi conceptul de concurenţă. “prin concurenţă se înţelege lupta dusă. Şi poate că aici intervine cel mai clar conceptul de strategie. în consecinţă. în felul acesta putând reuşi să-şi recâştige o poziţie în cadrul pieţei respective.Concurenţa sau competiţia presupune existenţa a două sau mai multe întreprinderi care activează în cadrul unei pieţe pentru atragerea unui număr cât mai mare de clienţi în vederea atingerii unor obiective propuse. Ca urmare. Pentru a înţelege mai bine ce reprezintă concurenţa pentru o economie de piaţă. ţări etc. Astfel. comportament care se manifestă în relaţiile de concurenţă existente într-un domeniu de activitate sau într-o piaţă. comercianţi. Dar. concurenţa reprezintă: “o rivalitate comercială. atât pe plan naţional. precum şi a rolului acesteia. mai precis către nevoile acestora. cât şi pe plan internaţional. ea poate deveni benefică. monopoluri. Deoarece concurenţa se manifestă. Piaţa va fi dominată de cel care va şti să-şi folosească cel mai eficient resursele de care dispune. ca urmare a acaparării unor segmente tot mai largi de piaţă şi. Prezentarea funcţiilor concurenţei. Acest lucru presupune adoptarea unui anumit comportament concurenţial. aşa cum a fost el definit în literatura de specialitate de-a lungul timpului.a eliminat.

Pe o piaţă liberă. profituri. Competiţia este un mijloc eficient de a elimina profiturile excedentare realizate de către unii agenţi economici. 4 . concurenţa este legată de cerere şi ofertă. De aceea. care realizează adaptarea cererii şi ofertei şi reglarea într-un mod natural a activităţii economice. În cadrul teoriei economice. de exemplu. de procesul schimbului. competiţia trebuie văzută ca un proces dinamic cu efecte benefice asupra economiei în ansamblul său. În acest context. constrângerile de imagine etc. economiile de scară. În economia de piaţă concurenţa este liberă. Datorită acestui rol. calitate. naţională sau chiar mondială. fiecare agent economic îşi manifestă libera iniţiativă. ceea ce contribuie la echilibrul economic şi bunăstarea societăţii. ceea ce contribuie la reducerea costurilor pe termen lung. de a aloca resursele pentru anumite utilizări necesare societăţii. în scopul de a atinge un obiectiv economic. o contribuţie fundamentală la definirea conceptului de concurenţă a avut-o Adam Smith. Concluzia: “mâna invizibilă nu este nimic mai mult decât mecanismul automat de echilibrare a pieţei concurenţiale”. raritatea materiilor prime şi a distribuitorilor. unde concurenţei i se recunoaşte rolul de “mână invizibilă”.de către Organizaţia de Cooperare Economică şi de Dezvoltare (OECD). De aici rezultă avantajele certe ale concurenţei. Acestea pot privi: capitalul impus de lege. iar locul de manifestare îl reprezintă piaţa. ceea ce conduce la maximizarea profiturilor agenţilor economici competitivi. de a stimula introducerea inovaţiilor tehnologice. concurenţa acţionează în strânsă legătură cu preţul. promovarea inovaţiei tehnice. deoarece fiecare agent economic va urmări maximizarea profitului prin minimizarea preţului şi creşterea calităţii bunurilor produse. vânzări şi/sau împărţirea pieţei. servicii sau combinaţii ale acestor sau altor factori pe care clienţii îi preţuiesc”. astfel: “concurenţa exprimă situaţia de pe o piaţă în care firme sau vânzători se luptă în mod independent pentru a câştiga clientela cumpărătorilor. nefiind îngrădiţi de existenţa unor bariere de intrare. De aceea. acţionând pentru realizarea propriilor interese. în lucrarea sa “Avuţia naţiunilor”. şi anume:repartizarea echilibrată a veniturilor. de a determina firmele să producă bunuri de calitate la costuri reduse şi în cantităţile dorite de consumatori. oferirea unei game largi de produse şi servicii de calitate superioară. Ea are loc atunci când agenţii economici pot pătrunde liber pe o piaţă locală. brevetele şi licenţele. regională. Această rivalitate poate să se refere la preţuri.folosirea eficientă a resurselor. Concurenţa este un factor de dinamism pentru progres şi eficienţă. organism internaţional ce militează pentru crearea unui climat economic şi de afaceri optim pentru statele membre. concurenţa este adesea echivalentă cu rivalitatea. de tranzacţiile de piaţă existente.

vânzarea sub preţurile concurenţei şi diferenţierea bunurilor şi serviciilor oferite. subliniind faptul că nu numai cunoaşterea preţurilor joacă un rol important în luarea unei decizii economice. în opoziţie cu teoria tradiţională au apărut două alternative ale abordării concurenţei: 1. Atât gruparea “Noul stat industrial”. Deşi aceste teorii nu au fost pe deplin dezvoltate până la începutul anilor ’30. conducând la o alocare optimă a forţei de muncă şi a capitalului în toate domeniile de activitate. K. cât şi “instituţionaliştii” au abordat concurenţa prin prisma a două viziuni: una dinamică (clasică). care susţine că. 5 . Totusi. de fapt. Şi aceasta deoarece ea exclude toate activităţile concurenţiale desfăşurate de agenţii economici: publicitatea. Această alternativă îşi are rădăcinile în lucrarea “Noul stat industrial” a lui J.concurenţa maximizează avuţia naţiunilor. teoriile competiţiei imperfecte au fost dezvoltate în cadrul şcolii neoclasice sau marginaliste. Astfel. iar Edgeworth şi Wicksell au analizat situaţiile curbei cererii admise de competiţie. De exemplu. la rezultatele economice analizate fără a ţine cont de consideraţiile instituţionale. 2. ci şi alţi factori care reflectă situaţia reală a pieţei. concurenţa perfectă nu este concurenţă. Şcoala neoclasică a constituit o cotitură în abordarea concurenţei prin îndepărtarea de conceptul concurenţei pure. Într-o viziune tradiţională. precum şi la accentul pus pe teoria valorii. ele au rădăcini mult mai adânci. De asemenea. În cadrul abordării dinamice (clasice). şcoala americană) care explică comportamentul economic şi concurenţa criticând abordarea tradiţională mult mai vehement decât “Noul stat industrial”. concurenţa prezintă o serie de caracteristici care se referă la libera iniţiativă şi interesul personal al agenţilor economici ce activează în cadrul unei pieţe. motiv pentru care gruparea mai poartă şi numele de “Noul stat industrial”. “Instituţionaliştii” (şcoala germană. teoria neoclasică a competiţiei pure a avut mai puţină aplicabilitate directă la producţia industrială modernă şi comerţ decât în agricultură. un reprezentant de seamă este Friederich Hayek. Cournot a dezvoltat modelede monopol şi duopol pur încă din anii 1838. o altă problemă abordată de Hayek a privit modul de dobândire şi folosire a cunoştinţelor în luarea deciziei economice. Galbraith. Conform mai multor economişti.Gruparea celor trei şcoli: şcoala capitalismului monopolist. care pune în centrul atenţiei comportamentul agenţilor economici interesaţi de obţinerea unui profit precum şi tendinţa de egalizare a ratei profitului între diferite activităţi economice şi una statică (neoclasică). care surprinde existenţa unor caracteristici structurale (număr mare de participanţi) în analiza mediului concurenţial. şcoala managerialistă şi şcoala planificării.

În cadrul Şcolii neoclasice au fost dezvoltate o seamă de teorii referitoare la influenţa monopolurilor asupra creşterii preţurilor peste nivelul de echilibru. însă. astfel încât nici un individ să nu aibă o influenţă perceptibilă pe piaţă. tot mai mulţi economişti sunt de acord că modelul competiţiei pure nu reuşeşte să descrie corect situaţia din cadrul pieţelor reale. venitul marginal fiind egal cu preţul. fiecare vânzător poate dispune de orice cantitate de bunuri la preţul pieţei. Cu o curbă a cererii înclinată în jos. ceea ce poate aduce profituri economice pe termen lung. măsurile guvernamentale antitrust.Teoria presupune existenţa mai multor cumpărători şi vânzători şi a unor produse perfect omogene. Prin urmare curba costului marginal intersectează curba costului mediu la punctul de minim. produsele specifice sunt diferenţiate dacă există o bază semnificativă pentru a distinge bunurile sau serviciile unui producător de cele ale altora. termenul de competiţie pură a fost înlocuit cu termenul de competiţie operantă (“workable competition”). un nume de marcă sau forţe de vânzare. ce nu poate exista în realitatea practică. în unele situaţii. nu poate exista cu adevărat în realitate. Venitul marginal reprezintă plusul la venitul total rezultat din vânzarea unei unităţi suplimentare de producţie. Dar o astfel de piaţă este ceva abstract. În cadrul unei pieţe cu competiţie pură. Edward H.Un concept de bază al teoriei monopolistice este cel al diferenţierii produselor. 6 . când costul marginal este mai mare decât costul mediu. precizează că preţurile pieţei sunt determinate atât de elemente competitive cât şi monopolistice. în cartea sa “Teoria competiţiei monopolistice”. Producţia cu profit maxim este obţinută la intersecţia curbelor costului marginal şi a venitului marginal. nefiind nevoie de nici o publicitate. Competiţia pură. De fapt. în cadrul pieţelor în care competiţia pură nu există. În cadrul unei clase generale de bunuri. fiecare întreprindere este capabilă sã-şi vândă produsele la preţurile pieţei. La sfârşitul anilor ’20 Chamberlin a fost printre primii mari teoreticieni care au aplicat ideea venitului marginal implicit în modelul de monopol Cournot. atunci costul mediu creşte. atunci costul mediu scade. aşa cum s-a văzut. care reprezintă un compromis între competiţia pură şi oligopol. curba venitului marginal se înclină în jos mult mai accentuat. Astăzi. Când costul marginal se află sub costul mediu. Datorită acestor teorii. precum şi reglementările referitoare la profiturile monopolurilor. Chamberlin. eficienţă şi stabilitate. din 1933. iar curbele venitului marginal şi ale cererii sunt două linii orizontale identice. Situaţia este foarte diferită. Într-o astfel de piaţă. iar cumpărătorilor le este indiferent de unde achiziţionează produsele. economiştii au acceptat. deoarece nu creează posibilităţi reale de creştere.

vor exista mai puţine întreprinderi şi. a adăugat conceptului de competiţie monopolistică ideea de monopson. deci.Conform lui Chamberlin. munca sa de început s-a încadrat în tradiţia metodologică a neoclasicismului.In cadrul monopsonului. cât şi pe termen lung. Dacă există un singur cumpărător sau toţi cumpărătorii formează un acord pentru a acţiona împreună. intrarea liberă pe o piaţă va elimina profitul de monopol pe termen lung. cumpărătorii vor achiziţiona unităţi succesive dintr-un bun până la punctul unde preţul este egal cu utilitatea marginală. Robinson a stabilit două generalităţi: 1. cumpărătorul îşi va regla cumpărările astfel încât costul marginal pentru el (distinct de costul marginal al producţiei) este egal cu utilitatea marginală. Un alt economist de seamă. cât şi monopolul natural sunt cazuri extreme. deoarece ea indică cât vor oferi vânzătorii la acest preţ. Sraffa prezintă o teorie bine închegată. în cartea “Teoria economică a competiţiei imperfecte”. Dacă o întreprindere creşte mai eficient pe măsură ce dimensiunile sale cresc. o situaţie în care pe piaţă există un singur cumpărător sau un grup de cumpărători ce acţionează ca unul singur. Joan Robinson.Dar scăderea acestor costuri este incompatibilă cu competiţia pură (în caz extrem aceasta poate conduce la monopol natural). Preţul de vânzare se bazează pe costul producerii fiecărei cantităţi şi acest cost nu se schimbă în prezenţa monopsonului.Sraffa a arătat existenţa variaţiei costurilor unitare de producţie pe măsură ce o întreprindere îşi măreşte producţia. deoarece se bazează pe utilitatea marginală. 2. mai puţină competiţie. Când există mulţi cumpărători ai unui produs. iar cantitatea cumpărată. Robinson arată că în prezenţa curbei ofertei elastice (când costurile marginale şi cele medii ale producţiei sunt egale) preţul de producţie va fi constant. Cu cât o persoană achiziţionează mai multe utilităţi dintr-un bun. Piero Sraffa.In cadrul competiţiei pure. va fi aceeaşi cu cea în condiţiile concurenţei pure. în condiţii de monopson. cu atât utilitatea marginală scade şi cu atât persoana respectivă oferă mai puţin pentru o utilitate adiţională. Un reprezentant important al şcolii economice postkeynesiste. Există două condiţii care pot distruge “puritatea” pieţei:un singur producător poate afecta preţul pieţei prin variaţia cantităţii de 7 . curba cererii agregate este înclinată în jos şi spre dreapta. se poate presupune că va rămâne neschimbată curba cererii pieţei şi curba ofertei. Când mai multe întreprinderi operează într-o competiţie monopolistică. deşi a fost un critic al neoclasicismului. o întreprindere se bucură de un monopol semnificativ dacă preţul ei depăşeşte costul mediu atât pe termen scurt. dar trebuie reamintit că. Costurile unitare pot scădea datorită economiilor interne realizate de întreprindere. atât concurenţa pură. generând o critică cu privire la teoria competiţiei pure.

cel de-al doilea presupune şi condiţia suplimentară a unei intrări libere pe piaţă. desfăşurate într-un mediu concurenţial normal. Într-o economie stabilă.bunuri oferite pieţei si fiecare producător se poate angaja în producţie sub circumstanţele unor costuri individuale tot mai mici. De asemenea. o întreprindere poate reduce preţul şi astfel îşi poate spori vânzările şi profitul în detrimentul concurenţilor. Astfel.numărul firmelor de pe piaţă trebuie sã fie suficient pentru a permite economia de scară şi pentru a asigura un comportament independent al acestora. Alfred Marshall a realizat o sinteză a celor două abordări ale concurenţei. întreprinderea se bucură de elemente de monopol sigure. Clark şi care încearcă să reflecte cu obiectivitate situaţia reală din economie. Aceste două condiţii au mai multe caracteristici de monopol decât de concurenţă pură. deoarece profiturile devin mai stabile dacă nu atrag “represalii” din partea concurenţilor. Deşi nu există un consens în această privinţă. bazată pe existenţa a două modele. 8 . Modelul pe termen scurt s-a concentrat pe numărul participanţilor pe piaţă. practice. concurenţii vor avea şi ei de câştigat. în timp ce modelul pe termen lung are în vedere fluxul de capital ce intră sau iese de pe piaţă. reală. De regulă. o întreprindere nu va pierde toate afacerile dacă va creşte preţul şi nici nu va exclude de pe piaţă toţi rivalii dacă va reduce preţul. Teoria tradiţională a competiţiei menţionează că expansiunea rezultatelor unei întreprinderi este limitată de costuri. prin creştera propriilor preţuri. politica concurenţială trebuie să urmărească realizarea unei concurenţe operante. criteriile care definesc concurenţa operantă sunt următoarele:barierele la intrarea pe piaţă trebuie să fie suficient de joase pentru a putea permite intrarea noilor firme atrase de existenţa unor profituri supranormale. cheltuielile promoţionale nu trebuie sã fie excesive şi reclama trebuie să aibă un caracter informativ. consumatorii sunt bine informaţi şi alegerea lor are un caracter raţional. Sraffa arată că această expansiune a rezultatelor este limitată datorită preţurilor de monopol. Cea de-a doua metodă de creştere a profiturilor este mai acceptată de oamenii de afaceri. concept ce îi aparţine lui J. O alternativă la concurenţa perfectă a fost “concurenţa practică sau operantă (workable competition)”. ea poate creşte preţurile şi. Astfel. M. chiar în cadrul unei pieţe competitive. Prin urmare. În încercarea de a reprezenta corect problemele legate de lumea “practică”.Marshall a mai ridicat o problemă ce a fost larg dezbătută de către teoreticieni şi anume definirea conceptului de “concurenţă pură” şi cel de “concurenţă perfectă”. care să stimuleze iniţiativa agenţilor economici. dacă primul concept se referă la existenţa unui număr mare de producători în cadrul pieţei analizate. unul pe termen lung şi altul pe termen scurt. atunci. cea clasică şi cea neoclasică. Ambele modele încearcă să explice modelul de concurenţă perfectă şi cel de monopol.

sunt evitate situaţiile de supra şi subcapacitate a activităţilor economice.evoluţia profiturilor pe termen lung este strâns legată de gradul de risc al industriei respective. 9 . întreprinderile se caracterizează prin eficienţă în activitatea de producţie şi în procesul de inovare.

1. o primă funcţie a concurenţei menţionată în literatura de specialitate se referă la stimularea preocupărilor agenţilor economici pentru creşterea. Datorită competiţiei acerbe existente în economia de piaţă. impune cunoaşterea nevoilor crescânde ale consumatorilor. Se recunoaşte faptul că datorită competiţiei existente în cadrul pieţei pare şi o creştere a exigenţei consumatorilor faţă de bunurile de consum. în sensul că. lucrurile sunt mult mai nuanţate. invenţiile şi inovaţiile. va fi acceptat de către consumatori. Din punct de vedere al marketingului.Functiile concurentei Referitor la funcţiile care pot fi atribuite concurenţei. datorită concurenţei agenţii economici vor încerca mai mult decât să satisfacă nevoile existente ale consumatorilor. specifică marketingului. Concurenţa stimulează progresul tehnico-economic. concurenţa va elimina pe acei agenţi economici care nu reuşesc să satisfacă cererea de consum. atunci întreprinderea va putea să se dezvolte şi să-şi câştige o poziţie competitivă. ceea ce le va permite să se poziţioneze mai bine în cadrul segmentului de piaţă ţintit. a gusturilor şi preferinţelor acestora.CAPITOLUL II FUNCŢIILE ŞI ROLUL CONCURENŢEI 2. care înglobează cele mai noi cuceriri ale tehnicii şi tehnologiei.Ca urmare a acestui fapt. trebuie precizat că acestea rezultă chiar din definiţiile date concurenţei de-a lungul timpului în literatura de specialitate economică. de a produce la un cost mai scăzut. competiţia va stimula agenţii economici să se diferenţieze de ceilalţi competitori prin crearea unui avantaj competitiv legat de inovaţia tehnologic. aceştia fiind mai bine informaţi asupra alternativelor de consum existente. În acest mod. Dacă noul produs. care nu reuşesc să se adapteze la cerinţele pieţei sau nu reuşesc să ţină pasul cu noile descoperiri. Această regulă simplă. diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii ofertei de mărfuri. O altă funcţie importantă a concurenţei se referă la alocarea raţională a resurselor utilizate în activitatea economică. oferind agenţilor economici motivaţia de a crea produse performante şi. au fost atribuite acesteia o serie de descoperiri importante în domeniul bunurilor de consum care au permis situarea agenţilor economici într-o poziţie fruntaşă pe piaţa de referinţă. concurenţa va contribui la eliminarea concurenţilor slabi. Privit in punct de vedere strict economic. în acelaşi timp. Această funcţie de stimulare a progresului tehnico-economic reprezintă o cale optimă pentru cucerirea unor poziţii avantajoase pe piaţă. Astfel. precum şi la repartizarea judicioasă a profiturilor obţinute proporţional cu efortul efectiv depus de agenţii economici în procesul de producţie şi de 10 . Oferta de mărfuri trebuie permanent adaptată la cerinţele consumatorilor.

În situaţiile în care cererea este mai mare decât oferta. ceea ce constituie un element benefic pentru societate. la apariţia unor relaţii de cooperare (de exemplu. carteluri. agentul economic va căuta să se diferenţieze faţă de competitorii săi prin produsele şi serviciile oferite. Ei vor fi permanent preocupaţi de satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum şi de maximizare a profitului.Chiar în interiorul unei ţări. la maximizarea profitului. ceea ce duce la un volum mai mare al desfacerilor şi. Toate aceste funcţii enumerate mai sus evidenţiază rolul concurenţei în economia de piaţă şi anume influenţa sa benefică asupra eficienţei şi echilibrului pieţei. 11 . ceea ce se constituie poate în cea mai evidentă funcţie a sa. Concurenţa stimulează creativitatea agenţilor economici. adică însuşirea unui agent economic de a concura cu alţi competitori în cadrul unei anumite pieţe. Alături de creativitate vor fi stimulate şi alte competenţe individuale ale agenţilor economici. poate paradoxal. ceea ce constituie o funcţie de maximă importantă pentru o economie de piaţă liberă. concurenţa contribuie la reducerea preţurilor de vânzare. având un efect direct asupra psihologiei acestora. conduce la întărirea poziţiei competitive a ramurii respective. Cu alte cuvinte. în timp ce în situaţia în care oferta este mai mare decât cererea. această competitivitate conduce. Concurenţa reglează cererea şi oferta în orice domeniu al activităţii economice. De aici rezultă faptul că exercitarea concurenţei pe o anumită piaţă împiedică realizarea profitului de monopol de către agenţii economici. elemente care se regăsesc în însăşi definiţia simplificată a marketingului. Prin faptul că favorizează raţionalizarea costurilor. BMW. integrări) care au ca scop tocmai întărirea unor poziţii competitive avantajoase deţinute într-un anumit domeniu de activitate. De multe ori. Mercedes şi Volkswagen contribuie la întărirea industriei autoturismelor. competitivitatea înregistrată între mai mulţi agenţi economici ce îşi desfăşoară activitatea într-un anumit domeniu de activitate. Un preţ mic atrage de regulă o cerere mai mare. ceea ce demonstrează efectul benefic al concurenţei economice. agentul economic va căuta să se specializeze într-un anumit domeniu de activitate care îi va permite să-şi folosească resursele şi abilităţile de care dispune pentru realizarea de produse sau servicii adaptate la nevoile şi exigenţele consumatorilor. alianţe. Competiţia trebuie să genereze competitivitate.distribuţie a bunurilor. firmele naţionale concurente “cooperează” pentru întărirea competitivităţii naţionale. în final. De exemplu pe piaţa germană a autoturismelor cei trei concurenţi importanţi.

-calitatea produsului/serviciului. pentru a crea un produs sau serviciu mai avantajos şi deci mai competitiv. -raportul cost/profit. Profitul. agentul economic va fi eliminat de pe piaţă de un concurent care înregistrează acelaşi profit dar cu un raport cost/profit mai eficient. -profitul. evidenţiind în acelaşi timp competitivitatea unei întreprinderi. ca factor de competitivitate reprezintă în acelaşi timp şi o funcţie obiectiv urmărită de către acesta. Diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul de producţie devine profitul obţinut în urma activităţii desfăşurate de agentul economic. atunci va fi preferat de către consumatori. calitatea devenind un factor eliminator. Chiar dacă maximizarea profitului reprezintă scopul oricărui agent economic. deoarece acesta nu reuşeşte să obţină profit decât prin creşterea preţului la un produs (serviciu) de aceeaşi calitate cu cel oferit de către concurenţii săi direcţi. Există 12 . Acest factor surprinde cel mai bine modul de achiziţie a unui produs sau serviciu de către majoritatea consumatorilor. Utilizarea acestor trei factori cantitativi ai competitivităţii determină permanent o echilibrare a pieţei. -raportul calitate-preţ. Pentru a fi eficienţi şi competitivi agenţii economici vor căuta să producă cu un cost cât mai mic produsele sau serviciile oferite consumatorilor. acest lucru nu-i va permite obţinerea competitivităţii dacă profitul se va realiza cu costuri mari. deoarece o reducere a preţului sau o îmbunătăţire a calităţii produselor/serviciilor oferite vor determina o reacţie din partea celorlalţi concurenţi. Nu trebuie uitat că un agent economic cu o viziune de marketing va încerca să-şi orienteze toată strategia de marketing către piaţă. concurenţa prin preţ devine un factor eliminator. Dacă la o anumită calitate a unui anumit produs sau serviciu se va cere un preţ mai mare decât cel practicat pe piaţa respectivă. -costul produsului/serviciului. atunci raportul calitate-preţ va deveni un factor eliminator pentru agentul economic în cauză. acesta va fi ales dacă preţul său este mai mic decât cel al concurenţilor. Sau preţul de vânzare este acelaşi cu cel al concurenţilor. Dacă un produs sau un serviciu satisface o anumită nevoie a consumatorilor.Un alt punct de vedere referitor la rolul concurenţei în cadrul unei economii de piaţă este acela că agenţii economici vor fi determinaţi să descopere factorii de competitivitate care îi vor situa într-o poziţie avantajoasă pe piaţa de referinţă. Pe termen lung. astfel încât consumatorii vor fi permanent puşi în situaţia de a alege produsul sau serviciul cu cel mai bun raport calitate/preţ. Clasificarea următoare cuprinde cei mai importanţi factori care pot contribui hotărâtor la competitivitatea unei întreprinderi: -preţul produsului/serviciului. Drept urmare. dar calitatea produsului (serviciului) este inferioară. Dacă produsul sau serviciul oferit consumatorilor la acelaşi preţ este de o calitate mai bună decât cel al concurenţilor.

dar şi de concurenţi. ţinându-se cont de clienţi. Deoarece consumatorii se orientează către acele produse/servicii care le satisfac cel mai bine nevoile. presupune ca aceasta să fie orientată către piaţă. -timpul. ei le vor alege pe acelea care prezintă avantaje semnificative. Privit ca funcţie a întreprinderii marketingul devine unul dintre cei mai semnificativi factori competitivi existenţi la momentul actual. adică exact lipsa competitivităţii sale o vor conduce la eliminarea de pe piaţă. investiţii etc. timpul are în vedere viteza de oferire a unui produs/serviciu. Acest factor de competitivitate determină dimensiunea agentului economic pe piaţa respectivă. lipsa posibilităţii de a aloca o parte din profit pentru dezvoltare. -volumul vânzărilor realizate. când o firmă poate activa pe o piaţă şi obţine un profit mic pe baza unor costuri de producţie foarte mici.. -managementul. obiectivele ce vizează eficienţa şi profitabilitatea nu vor fi atinse. Toţi aceşti factori ai competitivităţii unei întreprinderi trebuie cunoscuţi de către manageri. cu atât se poate spune că aceasta ocupă o mare parte a pieţei. -marketingul. cota relativă de piaţă).situaţii. Dacă considerăm o egalitate între prosperitate şi competitivitate. La toate acestea se mai poate adăuga şi “rapiditatea” cu care consumatorii pot alege produsul/serviciul oferit. dar şi viteza de reacţie a competitorilor în anumite situaţii. astfel încât întreprinderea să reuşească să deţină o poziţie competitivă. viziunea de marketing. atât de necesară unei întreprinderi ce acţionează pe o piaţă concurenţială. Cu cât acesta va realiza o producţie mai mare cu costuri mai reduse va interveni curba de experienţă care determină economiile de scară. deoarece fără o înţelegere corectă a rolului fiecăruia. Cu cât cota de piaţă deţinută de o întreprindere va fi mai mare. Ca factor hotărâtor al obţinerii avantajului competitiv. Cu alte cuvinte întregul sistem managerial trebuie orientat către piaţă. deci deţine o poziţie competitivă. deţine o ridicată capacítate de inovare şi de integrare a progreselor tehnologice înregistrate într-un anumit domeniu de activitate. -economia de scară. În timp însă. mai ales atunci când pot fi calculaţi şi o serie de indicatori ai capacitătii pieţei (cota de piaţă. atunci pe bună dreptate. mai ales în cazul micilor întreprinzători. Se constituie într-un factor competitiv decisiv atunci când este folosit cu precădere de către acei manageri care reuşesc să-şi armonizeze resursele disponibile şi obiectivele propuse cu cerinţele pieţei. -tehnologia utilizată. dispunând de o mare varietate de surse de informare. Poate deveni un atu important al unui agent economic care utilizează o capacitate de producţie modernă. Deşi fiecare factor în parte ocupă un loc important 13 . Acest factor calitativ contribuie semnificativ la competitivitatea unui agent economic.

Astfel. Dacă iniţial concurenţa prin preţ a constituit o variantă strategică des utilizată de către agenţii economici.Această reorientare spre alţi factori de competitivitate demonstrează caracterul dinamic al competiţiei. rapiditatea adaptării la nevoile consumatorilor. Concurenţa directă apare între întreprinderile ce oferă bunuri identice sau similare adresate aceleiaşi categorii de nevoi ale consumatorului (de exemplu: nevoia fiziologică de a 14 . -gradul de transparenţă a pieţei. -raportul dintre cererea şi oferta de bunuri. care să confere întreprinderii un avantaj concurenţial pe piaţa de referinţă. în ultimii ani. Cea din urmă prezintă o serie de forme caracteristice: monopolul. orientarea spre client etc. concurenţa monopolistică. în concordanţă cu profilul competitorilor. practica a demonstrat că specialiştii în marketing utilizează tot mai frecvent noi acţiuni strategice în vederea obţinerii unor avantaje competitive. astăzi. Din punct de vedere al marketingului sunt surprinse alte două forme importante:concurenţa directă şi cea indirectă.în cadrul viziunii strategice a unei întreprinderi. Tipuri de concurenţă existenta între producători (vânzători) Pornind de la formele tradiţionale existente în literatura clasică. În cadrul teoriei economice a concurenţei sunt evidenţiaţi o serie de factori care au determinat tipologia concurenţei. o primă clasificare ne indică două tipuri principale: concurenţa perfectă şi concurenţa imperfectă. aceştia dezvoltă noi acţiuni ce au în vedere diferenţierea produselor/serviciilor. Cunoaşterea tipologiei concurenţei este foarte utilă în situaţia în care specialistul în marketing trebuie să analizeze concurenţa şi să adopte strategii competitive de marketing. oligopolul.2. precum şi faptul că fenomenul concurenţial cunoaşte noi valenţe datorită unui mediu de afaceri aflat în continuă schimbare. 2. -conjunctura politică internă şi internaţională. desfăşurarea unor activităţi promoţionale eficiente. În funcţie de tipul de concurenţă existent pe o anumită piaţă vor fi dezvoltate strategii adecvate. oligopsonul şi monopsonul. s-au observat o serie de schimbări în modul de abordare a acestora. -facilităţile sau restricţiile de intrare pe o piaţă.Cei mai semnificativi dintre aceştia sunt: -numărul şi puterea economică a agenţilor economici participanţi la tranzacţiile din cadrul pieţei. îmbunătăţirea calităţii ofertei. diversificarea gamei sortimentale. -gradul de diferenţiere a bunurilor care satisfac o anumită nevoie umană.

. În cazul în care avem în vedere întreprinderi ce oferă produse diferite pentru satisfacerea unor nevoi diferite. 15 . Concurenţa formală apare între întreprinderile care oferă produse destinate să satisfacă aceeaşi nevoie. aceasta fiind de fapt. atunci exemplul porneşte de la opţiunea cumpărătorilor în funcţie de venitul disponibil.Din punct de vedere al dreptului comercial. Concurenţa generică apare între întreprinderile care îşi dispută aceleaşi venituri ale consumatorilor. fie pentru a cumpăra o excursie. considerată licită. dacă privim din punct de vedere al pieţei. o firmă de turism se află în concurenţă indirectă cu una ce oferă bunuri de folosinţă îndelungată. fie a unei motociclete. deoarece consumatorii.concurenţa neloială. concurenţa dintre producătorii de maşini automate de spălat. este vorba despre o concurenţă directă din punct de vedere al producătorului. din dorinţa de a câştiga prin orice mijloc piaţa şi prejudiciind activitatea competitorilor. nevoia de deplasare prin intermediul unui mijloc de transport poate fi satisfăcută fie prin achiziţionarea unui autoturism. De exemplu. aceleaşi categorii de consumatori. Concurenţa la nivel de industrie apare între întreprinderile care oferă aceleaşi produse sau clasă de produse. deoarece se desfăşoară în cadru legal. nevoia de petrecere a timpului liber poate fi satisfăcută fie prin vizionarea unui spectacol de teatru. ele regăsindu-se în structura celor două tipuri enunţate mai sus. Philip Kotler distinge existenţa a altor patru niveluri ale concurenţei bazate pe gradul de substituire al produsului. De exemplu. o concurenţă indirectă (exemplu: o întreprindere ce oferă mobilier de birou şi un magazin de bijuterii). în limita venitului disponibil. Ca exemplu. Bosch şi Whirpool. concurenţa prezintă două forme: -concurenţa loială. De fapt. Aceasta reprezintă o formă a concurenţei indirecte. În acest caz cei doi prestatori de servicii intră în relaţii de concurenţă indirectă. fie prin vizionarea unui film. aceasta fiind tot o formă a concurenţei directe privită din punct de vedere al producătorului (exemplu: toate firmele din industria produselor cosmetice). În încercarea de a surprinde şi mai bine tipologia concurenţei existente pe piaţă. Concurenţa de marcă se referă la întreprinderile care oferă produse sau servicii similare.bea se poate satisface prin consumarea unei băuturi carbogazoase pe bază de cofeină CocaCola sau Pepsi Cola). Concurenţa indirectă se referă la întreprinderile care realizează produse diferite destinate să satisfacă aceeaşi nevoie sau nevoi diferite. vor opta. deoarece nu sunt respéctate reglementările din domeniul concurenţei. considerată ilicită. la preţuri similare. având ca bază perfecţionarea propriei activităţi a agenţilor economici. Astfel. fie pentru a achiziţiona o bibliotecă.

identice fără deosebiri între ele. îmbunătăţirea calităţii produselor. ceea ce presupune că pe piaţă există bunuri echivalente. 2. scăderea preţului de vânzare. în situaţii frecvente agenţii economici pot recurge la mijloace neoneste pentru atingerea obiectivelor propuse.3. nu sunt suficiente în lupta concurenţială.21/1996. lege care se armonizează cu legile concurenţei comerciale existente la nivel european. în dauna altor competitori sau chiar al societăţii în ansamblul ei. Eficienţa producătorilor va fi determinată exclusiv prin mijloacele economiei de piaţă. care presupune să nu existe nici o barieră juridică sau instituţională care să limiteze intrarea noilor concurenţi într-un domeniu de activitate. -intrarea şi ieşirea liberă pe piaţă. trebuie făcut distincţie între ceea ce înseamnă “puritatea” concurenţei şi “perfecţiunea” concurenţei. de maximizare a profitului. care au explicat condiţiile necesare pentru existenţa acesteia. atunci tentaţia de a folosi alte mijloace mai agresive precum denigrarea concurenţilor sau furtul de informaţii devine extrem de mare. Concurenţa perfectă apare atunci când sunt îndeplinite simultan următoarele două condiţii: 16 . Dar tot din aceeaşi dorinţă. atunci se poate spune că există un comportament concurenţial neloial. fără scrupule.Concurenţa loială reprezintă forma principală a competiţiei existente în cadrul unei economii de piaţă. care presupune existenţa unui număr suficient de mare de agenţi economici (vânzători şi cumpărători) de dimensiuni neglijabile în raport cu piaţa şi nici unul dintre ei neputând influenţa semnificativ piaţa. lansarea de noi produse.. care presupune folosirea unor metode şi practici necinstite. neexistând diferenţierea produselor şi nici publicitate. Dacă aceasta este înţeleasă ca pe un mijloc de îmbogăţire rapidă. Aceste mijloace şi metode sunt utilizate în funcţie de atitudinea agenţilor economici vis-á-vis de ceea ce înseamnă competiţie. utilizarea publicităţii şi a promovării etc. ramură sau industrie. -omogenitatea produsului. Dacă mijloacele precum: reducerea costurilor de producţie. ea luând naştere din dorinţa de a obţine profit şi a câştiga o poziţie avantajoasă pe o anumită piaţă. Astfel concurenţa este pură atunci când sunt indeplinite simultan trei condiţii: -atomicitatea. Concurenţa perfectă Noţiunea de concurenţa perfectă şi pură a fost tratată pe larg în literatură de specialitate economică de numeroşi autori. În viziunea renumitului economist Gilbert Abraham-Frois.Acest tip de comportament care generează o concurenţă neloială este sancţionat în ţara noastră de către Legea concurenţei nr.

ca şi în cazul pieţei cu concurenţă perfectă. dar nu poate impune cantităţile ce vor fi cumpărate la acest preţ. concurenţa este pură şi perfectă numai atunci când cele cinci condiţii sunt satisfăcute simultan. poate surprinzător. În multe situaţii. monopsonul. la rândul ei. situaţie ce nu se regăseşte în realitate. Această cerere este obţinută prin agregarea cererilor individuale ale tuturor consumatorilor de pe piaţă. 2. prezintă următoarele forme: concurenţa monopolistică. Monopolul se caracterizează prin existenţa unui singur producător al unui bun omogen care se confruntă cu o infinitate de cumpărători existenţi pe piaţă. cu o varietate de forme. determinat de intersecţia curbelor cererii şi a ofertei vă fi impus tuturor agenţilor economici. . fiind varianta întâlnită în practică şi care. ele depinzând de cererea cumpărătorilor.-transparenţa perfectă a pieţei. monopolistul poate alege orice nivel al 17 . Piaţa cu concurenţă pură şi perfectă are o existenţă doar teoretică. Preţul de echilibru. informaţiile fiind referitoare la calitatea şi natura produselor şi asupra preţului. aceştia urmând să acţioneze doar asupra cantităţilor oferite sau cerute în funcţie de acest preţ determinat de piaţă. Dacă una dintre aceste condiţii nu este îndeplinită. oligopolul. ceea ce poate crea numeroase confuzii atunci când se încearcă delimitarea acesteia de ceea ce înseamnă concurenţa pură. De aceea. Dacă în cazul concurenţei perfecte preţul este stabilit de piaţă. oligopsonul. care presupune ca deciziile agenţilor economici să fie luate în condiţii de informare perfectă.mobilitatea perfectă a factorilor de producţie. monopolul. Pe o piaţă cu concurenţă perfectă şi pură bunurile sunt produse la costurile cele mai mici. concurenţa perfectă începe să se contureze ca model existent în lumea reală. fiind doar o ipoteză. situaţia reală existentă în cadrul oricărei economii de piaţă este aceea a unei concurenţe imperfecte. preţul acestor bunuri fiind egal cu costul marginal.4. se foloseşte doar termenul de concurenţa perfectă. Întreprinderea care deţine monopolul fixează preţul pe piaţă. deoarece în practică este aproape imposibil să fie reunite concomitent toate cele cinci condiţii enumerate mai sus. Concurenţa imperfectă şi formele acesteia Concurenţa imperfectă reflectă cel mai bine realitatea economică. atunci se poate vorbi despre concurenţa impură sau imperfectă. Ca urmare. Produsul realizat de o întreprindere ce deţine monopolul nu mai are un alt substitut pe aceea piaţă. în limbajul curent. Totuşi. această condiţie presupune ca factorii de producţie (munca şi capitalul) să fie “distribuiţi” acolo unde vor fi folosiţi cel mai bine.

Principalele bariere la intrare pot fi: economiile de scară. fie de mai multe. accentuarea relaţiilor comerciale internaţionale etc. Comparativ cu concurenţa perfectă. Odată ce şi-a consolidat poziţia pe piaţă. dar cantităţile cerute de către consumatori pot fi afectate. monopoluri 18 . De aceea. ceea ce face posibilă exploatarea eficientă a economiilor de scară de către o singură întreprindere. reglementarea preţurilor practicate de un monopol natural devine o necesitate. ca de altfel şi concurenţa perfectă. ceea ce va determina un transfer de venituri dinspre consumatori înspre monopol. O întreprindere se poate constitui într-un monopol în următoarele situaţii semnalate în lucrările economice: când este singură pe piaţă şi deţine controlul întregii oferte. risipă de resurse etc. Acest concept relevă posibilitatea ca o singură întreprindere să poată deservi o piaţă specifică cu costuri mai reduse decât s-ar putea realiza acest lucru de două sau mai multe întreprinderi. producţii mai mici şi profituri supranormale. Trebuie reţinut că monopolul pur. întreprinderea poate să-şi creeze avantaje asupra unor eventuali concurenţi. Existenţa monopolurilor este legată de existenţa unor bariere de intrare pe o piaţă. de costuri medii şi marginale puternic descrescătoare pe termen lung. costurile de producţie mai scăzute. fiind justificată intervenţia directă a statului. Toate acestea se constituie în efecte negative. acestea împiedicând pătrunderea unor noi concurenţi. Dar odată cu apariţia unor produse similare sau substituibile ale concurenţilor. astfel încât să nu mai aibă nici un fel de restricţii legate de creşterea preţurilor. În practică poate exista situaţia de monopol natural. Un monopol poate fi deţinut fie de o singură întreprindere. Monopolurile naturale sunt caracterizate. nu există în realitate. monopolul conduce la preţuri mai mari.preţului. care acţionează ca un tot unitar. atunci când întreprinderea îşi dezvoltă activitatea de inovare şi astfel. ceea ce se va reflecta negativ în veniturile încasate. Monopolul natural apare datorită proprietăţilor tehnologice specifice unui anumit domeniu de activitate.costul mediu minim este obţinut pentru un output suficient de mare pentru a satisface toată cererea de pe o piaţă. Existenţa îndelungată a unui monopol pe o piaţă are ca efect lipsa preocupărilor pentru minimizarea costurilor şi promovarea inovaţiilor tehnologice. De regulă. afectând grav mediul competiţional existent. această poziţie de monopol va fi pierdută. existenţa unor brevete şi licenţe. se poate ajunge la deţinerea unui monopol temporar. situaţie ce apare frecvent pe o piaţă oligopolistă. obţine un avantaj competitiv. în general. În unele situaţii. materiile prime. localizarea nefavorabilă etc. Pentru a preveni aceste aspecte nefavorabile se recurge la o serie de măsuri ca: eliminarea reglementărilor vamale protecţioniste. existenţa unor licenţe exclusive din partea unor agenţi guvernamentali. cu implicaţie pe termen lung.

Datorita unicitatii producatorului.Acest pret se formeaza in functie de raportul dintre cererea totala si oferta firmei monopoliste. Deasemenea. la nivelul impus de cantitatea determinata de egalitatea dintre venitul marginal si costul marginal adica la care agentul economic inregistreaza profit maxim.tutunul sau jocurile de noroc. discriminarea de gradul doi si discriminarea de gradul trei. comunicaţiile etc. transporturile. pretul are tendinta de crestere. Discriminarea perfecta este cazul in care pretul este ajustat la cat este dispus clientul sa plateasca si se poate intalni in cazul cumpararii unor cantitati foarte reduse de bunuri si in 19 . de obicei el este mai ridicat decat cel care rezulta din jocul liber al fortelor concurentiale.si. monopolistul care accepta practicarea unui nivel mai scazut. la nivelul impus de cantitatea determinata de egalitatea dintre venitul marginal si costul marginal adica la care agentul economic inregistreaza profit maxim.Aceasta practica monopolista este o politica de pret discriminatoare.Ea corespunde nivelului de pret care asigura maximizarea profitului. pe piata de monopol.Astfel. ceea ce il va determina pe monopolist sa renunte la sporul de pret aplicat. Urmarind realizarea unor incasari cat mai mari si profituri ridicate. Pe de alta parte. firmele monopoliste pot vinde aceleasi produse la preturi diferite:pe piete diferite.Desigur. se cunosc trei tipuri de discriminare prin pret:discriminarea de gradul intai sau perfecta. producatorul trebuie sa recurga la majorarea pretului numai in situatiea in care acesta nu ii afecteaza volumul vanzarilor. Statul poate sa acorde monopol legal unei intreprinderi publice sau private care se afla deja in pozitie de monopol natural.In general. respectiv de cerere.Pretul de monopol se formeaza in functie de raportul dintre cererea totala si oferta firmei monopoliste.Cu alte cuvinte. daca piata nu suporta pretul practicat. dar daca majorarea depaseste limita acceptata de piata. pentru ca veniturile sa nu se micsoreze la randul lor. gazele naturale.Aceasta masura inlesneste supravegherea si controlul acestei intreprinderi. pretul nu poate depasi limita maxima impusa prin reglementarile legale in vigoare. piata de monopol fiind puternic reglementata. este vorba de productie de bunuri considerate importante pentru securitatea nationala sau a caror productie trebuie sa ramana sub control public strict. armamentul. trebuie sa aiba in vedere limita minima a acestuia. cum ar fi: energia electricã. in cazuri exceptionale.naturale se regăsesc în sectoare cheie ale infrastructurii economice. Pretul de monopol este o categorie de preturi fixate. la grupuri diferite de de cumparatori sau pentru cantitati diferite. ca energie nucleara. vanzarile incep sa scada. statul poate conferiunei intrprinderi publice monopolul legal.

Totusi. Piaţa cu concurenţă monopolistică se caracterizează prin diferenţierea produselor şi existenţa unui număr mare de vânzători de dimensiuni relativ reduse. veniturile. Discriminarea se poate realiza si intre cumparatorii autohtoni si cei straini. In concluzie. deoarece: 1. De asemenea. 2.Exista inlocuitori pentru orice bun economic. 4. ceea ce da nastere unei virtuale concurente a produselor substituibile. Dar un argument important în favoarea acestui tip de concurenţă îl constituie diversificarea produselor şi intrarea şi ieşirea liberă de pe piaţă. fără 20 pentru fiecare consumator in scopul de a-si maximiza profitul. diferenţierea produselor permite întreprinderilor să-şi stabilească preţurile peste cele ale concurenţilor. de cheltuielile de transport si de elesticitatea cererii repective.Dominarea pietei de catre monopolul se loveste de reactiile consumatorilor si uneori. 3. de reglementarile eleborate de stat in vederea protejarii consumatorilor.O astfel de discriminare este posibila numai atunci cand consumatorii nu pot avea . cu atributele concurenţei perfecte şi anume. diferita pe pietele respective. Discriminarea se realizeaza prin fixarea unor preturi diferite pentru vanzarea aceluiasi produs pe piete diferite sau in localitati diferite tinand seama de distanta. etc. inexistenţa supraprofiturilor. monopulul isi exercita numai in aparenta dominatia absoluta asupra pietei. etc.Pozitia de monopol a unei anumite firme este pusa sub semnul intrebarii chiar si in tarile slab dezvoltate. Concurenţa monopolistică este una dintre cele mai răspândite forme ale concurenţei imperfecte. etc.monopolul putand sa influenteze cererea prin reclama. asteptarile consumatorilor. considerându-se că reuşeşte să combine atributele monopolului. precum şi faptul că fiecare întreprindere prezentă pe piaţă se confruntă cu o curbă a cererii descrescătoare în raport cu preţul. o caracteristică esenţială este şi intrarea şi ieşirea liberă pe/de pe piaţă.Dictatul pietei (exercitat prin stabilirea pretului de vanzare) modifica deseori dimensiunile cererii bunului creat de firma respectiva in sens contrar celor asteptate. ca de exemplu. dar nu o poate schimba fundamental pentru ca parametrii ei sunt determinati in ultima instanta.Acest tip de discriminare este un caz limita in care firma monopolista stabileste un pret legatura intre ei.cazul prestarii unor servicii. datorita schimburilor economice internationale. stabilind preturi mai mari pe piata interna si preturi mai reduse pe piata externa pentru ca firma sa fie competitiva la export. puterea de piaţă. Discriminarea de gradul doi se realizeaza atunci cand o firma monopolista stabileste preturi diferite pentru cantitati diferite de bunuri. de gusturile.

Acest lucru nu mai apare în situaţia 21 . pe piata monopolistica. conditiile de productie specifice fiecaruia generand niveluri de pret maximizatoare de profit diferite. ceea ce face ca fiecare producator sa intensifice activitatea promotionala. si in ultima instanta. diferenţierea se poate face prin calitate. Piaţa oligopolistă poate fi caracterizată prin interdependenţa acţiunilor întreprinderilor existente şi prin incertitudinea reacţiilor întreprinderilor concurente. Ca urmare.Pe tremen lung. între ele putându-se stabili înţelegeri în privinţa fixării preţurilor. firma se comporta ca un monopol. iar. in functie de raportul dintre cerearea pentru produsele sale si oferta firmei.Rezulta ca pretul pe piata monopolistica se supune unor tendinte contradictorii:pe de o parte. de regulă. deoarece aceştia percep avantajul competitiv oferit şi sunt dispuşi să plătească un preţ mai mare. sa majoreze pretul.Prin urmare. prin preţ.a-şi pierde astfel consumatorii. pentru care costul marginal este egal cu venitul marginal. nivelul sau are tendinta de crestere ca expresie a suportarii unor cheltuieli promotionale sporite. Alegerea pretului pe piata monopolistica este ingreunata de existenta produselor substituente. cat si supraprofit. pretul tinde sa se diminueze ca efect al preocuparii firmelor pentru impulsionarea vanzarilor. in conditii de concurenta monopolistica pretul se formeaza la nivelul fiecarui agent economic in parte. pe termen scurt. prin diversificare sortimentală sau prin serviciile oferite.In acest context. acesta având un caracter rigid şi formându-se prin înţelegerea dintre producători. pe de alta parte. obtine profit normal. cumparatorii se vor confrunta cu preturi diferentiate datorita costurilor diferite suportate de producatori. pe termen lung.Cu toate acestea pentru ca bunurile proprii sa fie cerute pe piata in conditiile gradului ridicat de substituibilitate a marfurilor. în timp ce oligopolul diferenţiat poate fi caracterizat prin existenţa câtorva întreprinderi care oferă produse parţial diferenţiate (ex. În cazul oligopolului pur întreprinderile concurează. Pe piata monopolistica. agentul economic cauta sa practice un pret ceva mai scazut. În situaţia în care pe piaţă există câteva întreprinderi care produc aceeaşi marfa întâlnim situaţia de oligopol pur. iar profitul inregistrat este maxim. firma monopolistica nu obtine supraprofit. În acest caz.Ea isi realizeaza echilibrul la acel nivel al pretului si productiei.: autoturisme). Oligopolul se caracterizează prin existenţa unui număr mic de întreprinderi ce produc bunuri similare sau diferenţiate.Astfel.In acest fel. firma monopolistica isi realizeaza echilibrul la acel volum de productie pentru care pretul pietei sau venitul marginal egalizeaza costul total mediu pe perioada lunga. decizia de pret este adoptata la nivel individual in baza obiectivului de maximizare a profitului.respectiv la nivelul productiei pentru care venitul marginal coincide cu costul marginal.

nici una dintre ele neavând o atitudine de dominaţie asupra celeilalte. iar cealaltă adoptă o atitudine de satelit. această competiţie este din ce în ce mai acerbă şi permite. duopolul cu doi lideri (ipoteza lui Bowley). deoarece acolo unde există competiţie devine necesară abordarea acesteia şi prin prisma marketingului. Poate cel mai sugestiv este exemplul în care Sony a lansat pe piaţă o nouă cameră digitală Mavica. prin eliminarea barierelor de intrare într-un anumit domeniu de activitate. globalizarea concurenţei a devenit semnificativă datorită interdependenţelor existente între pieţe diferite şi a concurenţilor globali ce-şi 22 .Strategia cantitatii se defineste prin aceea ca fiecare firma porneste de la volumul productiei celorlalti si de la ipoteza ca aceasta nu se modifica. deoarece până acum aceasta realiza doar instalaţii stereo şi nu aparate foto sau de filmat. situaţie care poate conduce la constituirea unui monopol. precum şi cazurile specifice dezvoltate sunt tratate pe larg în literatura de specialitate economică. ceea ce constituie o noutate chiar şi pentru companie. Competiţia va declanşa sau mai corect ar trebui să declanşeze dorinţa fiecărui agent economic de a se autodepăşi.Ca urmare. In cazul duopolului asimetric.Ea isi stabileste propria cantitate de produse la acel nivel care ii maximizeaza profitul urmand ca pretul sa fie determinat de piata. constituind elemente importante de studiu pentru economişti. de a căuta noi oportunităţi pentru atingerea obiectivelor sale. echilibrul poate fi realizat prin 2 tipuri de strategii. în care o întreprindere este lider.oligopolului diferenţiat. Teoria oligopolului a evidenţiat şi existenţa unor cazuri specifice. Toate aceste forme ale concurenţei prezentate. firma porneste de la preturile practicate de firmele rivale si de la premisa ca ele nu se vor modifica. 2. toate formele concurenţei imperfecte reprezintă “un tărâm” favorabil pentru aplicarea conceptelor. urmand ca volumul productiei sa fie determinat de piata. ea isi stabileste pretul care ii maximizeaza profitul. care se referă la existenţa a două întreprinderi pe piaţa unui bun omogen. adică exact pe acele caracteristici ale produsului care creează avantajul competitiv. 1.Strategia calitatii. duopolul asimetric cu un singur lider (ipoteza lui Stackelberg). Dar într-o perioadă în care globalizarea este un fenomen de necontestat. deoarece supravieţuirea într-o economie de piaţă liberă presupune să fii competitiv. În zilele noastre. participarea unui număr din ce în ce mai mare de competitori. cum ar fi: duopolul simetric (ipoteza lui Cournot). Marketingul devine astfel un factor competitiv de maximă importanţă. chiar şi din domenii diferite. când întreprinderile se concurează prin performanţele oferite consumatorilor. Privite dintr-un anumit punct de vedere. metodelor şi instrumentelor specifice marketingului.

Chiar dacă competiţia poate părea ca un factor eliminator pentru un agent economic ce-şi desfăşoară activitatea pe o anumită piaţă. Sony îşi poate propune ca obiective strategice să concureze direct pe Kodak. aceasta reprezintă singura cale spre progresul societăţii. În aşa fel încât poate cel mai temut efect al globalizării concurenţei este acela că nu se mai poate ştii cu exactitate de unde poate apărea un nou competitor. camera digitală Mavica. acestea pot fi stocate pe dischetă. şi de ce să nu recunoaştem. 23 . poate face poze. unica şansă de participare la circuitul economic mondial. singurul mijloc de satisfacere mai bună a nevoilor consumatorilor. apoi editate pe computer şi în final pot fi tipărite.desfăşoară activitatea la nivel mondial. Noul produs oferit consumatorilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->