Sunteți pe pagina 1din 3

Leu

23 iulie – 22 august
Planetă călăuzitoare : Soarele.
Cifre favorabile : 1 şi 11.
Simbol astrologic : Leul.
Pietre astrologice : Diamantul, rubinul, topazul.

Caracterizare generală
Pentru astrologii mai vechi, cei născuţi sub acest semn erau frumoşi, inteligenţi, înţelepţi, omenoşi şi
corecţi, iar semnul respectiv era cel mai favorabil. Leii sunt sinceri, deschişi, cu dragul adevărului, buni şi
îngăduitori, sensibilitatea lor frizând uneori naivitatea. Leii din prima decadă a semnului au un caracter mai slab,
fiind însă recompensaţi cu talent în pictură şi sculptură. Leii exercită o mare influenţă asupra celorlalte semne,
întrucât lor le este proprie încrederea în sine şi siguranţa propriei lor infaibilităţi.
Egocentrici şi îndrăgostiţi de propria lor persoană, în multe cazuri ei nu sunt capabili de o privire critică
vizavi de persoanele cu care au de a facce, devenind victima linguşitorilor. Nu este exclus ca în funcţie de influenţa
nefavorabilă a planetelor, sub acest semn să se nască oameni cu calităţţi negative : înfumuraţi, egoişti, destrăbălaţi,
risipitori, scandalagii şi bătăuşi. Fenomenul se întâmplă însă rar, căci majoritatea Leilor sunt firi comunicative,
simpatice şi se bucură de un mare succes la reprezentanţii sexului opus.
Nativelor din Leu le plac toaletele şi ambianţa plină de fast ; ele remarcându-se deseori printr-un
temperament furtunos, aprins. Temerare şi mândre, după căsătorie devin bune gospodine şi soţii credincioase.
Nativii din Leu sunt plini de masculinitate, impulsivi şi dispun de toate datel pentru a deveni tirani absoluţi
în familie.

Femeia
Caracterizare psihosexuală
Este întotdeauna foarte cochetă. O bijuterie frumoasă în vitrina unui magazin, în dreptul căreia orice
trecător se opreşte pentru a o admira. Prezenţa ei nu va rămâne neobservată la nici un eveniment monden. Chiar dacă
vremelnic se află în umbră, consideră că în orice clipă poate fi solicitată la insistenţa publicului admirator, pentru a I
se încredinţa roll principal.
Este convinsă că bărbaţii trebuie s-o admire şi s-o dorească şi că ea nu are obligaţia de a se implica de
ficare dată sentimental. Într-un anumit sens, ea vinde sex dar o face numai atunci când se consideră apreciată la justa
ei valoare.
Nu le cere partenerilor numai admiraţie, vrea să se ştie şi unică, exigenţă ce nu se referă şi la propria ei
persoană. Se vrea liberă pentru a-şi căuta admiratori. De regulă, nu are probleme cu căutatul, numărul admiratorilor
fiind destul de mare. De alminteri, femeile-Leu sunt cei mai buni vânători ai Zodiacului !
Iubeşte oamenii, dar este egoistă. Îşi impune voinţa, este plină de demnitate, capricioasă, dar amabilă. O
creaţie plină de contradicţii, pentru care problemele celorlalţi nu egzistă decât în măsura în care o vizează şi pe ea.
Emoţiile ei sunt lipsite de profunzime. Deseori este îndrăgostită, dar rareori este capabilă să iubească. Îi lipseşte
posibilitatea de a-şi dărui sentimentele, nefiid în stare de sacrificii.
Când o legătură este suficient de avansată, nativa din Leu poate deveni delăsătoare, ceea ce face ca focul pe
care l-a aprins în amantul ei să se consume repede.
Pentru a se menţine în formă, are nevoie de schimbări. Pe fondul ei leneş, schimbările nu sunt uşoare. De
cele mai multe ori rezultatul fiind un prieten nedorit, cu care totul se rezumă la o simplă coabitare. Poate fi fidelă, dar
în clipa în care ataşamentul partenerului îşi pierde din intensitate, se consideră îndreptăţită să-l înşele. Triumfă când
reuşeşte să aibă în acelaşi timp relaţii cu doi bărbaţi, pe care să-i poată asmuţi reciproc. Cea mai mare fericire o
încearcă atunci când se află în centrul atenţiei. Nu se simte niciodată vinovată atunci când parteneruii ei nu se pot
adapta la exigenţele pe care le impune. Îi place să dramatizeze, să-şi asume un rol dramatic. Caută efeectul, nu este
capabilă dde a exprima sentimente sincere. Adevărul este că de regulă atunci când ajunge într-o situţie neplăcută, este
singură vinovată de acest lucru.
Consideră că este sortită dezamăgirilor din cauza firii sale idealiste. În realitate, ea nu aprecoază
sentimentele adevărate, îndepărtându-i pe cei care o iubesc.
Dispune de un mare talent de a-şi crea propria nefericire. Nu-şi face griji financiare. Îi place să cheltuiască,
de regulă pentru sine. Divinizând luxul, îi preferă pe bărbaţii care dispun de posibilitatea de a-i asigura această
plăcere. O altă trăsătură caracteristică se referă la preocuparea pentru prpria ei persoană. Este un client permanent al
saloanelor de coafură, îşi cumpără toalete frapante. Se dă în vânt după bijuterii şi blănuri. Printre alte hobby-uri se
numără şi veşnica ei preocupare pentru interiorul locuinţei, cu preferinţă pentru culoarea roşie. Dă mese costisitoare,
organizează petreceri extravagante. Totul cu cât mai mult fast, dar deseori fără a permite oaspeţilor să se simtă bine.
Femile o invidiază, căci oriunde se află mai mulţi bărbaţi atrăgători, ea va fi veşnic în centrul atenţiei, lucru
pe care îl va obţine fără nici un efort deosebit, pesemne doar pentru că ea coonsideră că este de la sine nţeles să se
bucure de un asemeea tratament. Când zâmbeşte unui bărbat, zâmbetul ei poate fi absolut gratuit, el neexprimând de
fiecare dată şi un avans. Simte o permanentă şi incurabilă nevoie de a fi admirată şi, pentru a dispune de această
siguranţă, este dispusă să flirteze. Companionul ei nu trebuie s-o lase însă nici măcar pentru o clipă să se îndoiască că
ea reprezintă idealul de feminitate. O asemenea gafă va fi de-a dreptul impardonabilă. Este vorba de o regulă de
comportare pe care trebuie să şi-o însuşească orice bărbat.

Viaţa sexuală
Nu aşteptaţi ca ea să vă iasă în întâmpinare. Fiind ferm convinsă că orice bărbat va fi fericit să o aibă, nu
consideră că acest lucru este necesar. Când un amant o dezamăgeşte, nu-i va spune nimic, considerând că o opoziţie
tacită reprezintă o armă mult mai redutabilă. Stăpânul nu are nevoie de cuvinte pentru a-şi exprima nemulţumirea.
Mulţi bărbaţi sunt deprimaţi de comportamentul rezervat al Leoaicelor, puţini fiin cei care se încumetă să se
întoarcă la elel. Femeile născute sub acest semn se înfruptă dinplin dein relaţia cu partenerul lor pentru a-şi hăni
propriul “Eu”, dându-i apoi, fără scrupule cu şutul. Nu sunt decât arareori triste, nici măcar atunci când sunt
îndrăgostite. Principala lor stare de spirit este optimistă, veselă. Nu le este proprie auto analiza. Ce rost ar avea –
oricum , Leului i se cuvine totul. Când consideră că este cazul, bărbatul ales poae beneficia de un tratament regesc.
Are preocuparea interiorului plăcut. Când soseşte momentul de a-şi etala farmecele, oferă un spectacol
divin, care nu vizează însă atât plăcerea amantului, cât propria ei plăcere pe care o obţine contemplând admiraţia
acestuia. Vai şi amar de bărbatul care nu înţelege acest lucru şi va escalada etapele, recurgând la violenţă, căci
Leoaica îşi va arăta pe loc ghearele.
Nu simte nevoia de o fi originlă sau tehnică în actul sexual. La fel ca în cazul bărbaţilor Lei, instinctul ei
este convenţional şi direct. De ce să ne mai jucăm ? O dată excitată, devine un partener pătimaş, numeroşi foşti
amanţi putând dovedi acest lucru prin cicatricele cu care au rămas. La încheierea actului aşteaptă să-i fie elogiate
posibilităţile sexuale.
Ştie că est regina junglei – o felină puternică. Încearcă să domine în timpul actului, resemnându-se însă în
majoritatea cazurilor cu rolul de parteneră egală. În jocul preliminar îi place să-i fie linse urechile, precum şi
coapsele până la locul în care se îmbină. Modul ei preferat de a face dragoste : îi permite bărbatului să pătrundă pe
jumătate, după care schimbă poziţia astfel înât acesta să-i poată admira corpul, copleşind-o cu complimente.
Permanenta ei necesitate de a-şi etala corpul o determină să recurgă la poziţia “femeia deasupra”, astfel
încât bărbatul s-o poată privi şi admira din acest unghi. Atitudinea ei calmă şi rece faţă de sex acţionează dezarmant
asupra bărbaţilor, care încep să se îndoiască de posibilităţile lor. Este atât de sigură că totul va ieşi bine încât acest
lucru se şi întâmplă de regulă.
Avertisment : în ea domină instinctul, care capătă uneori forme extreme. Adoptă adeseori rolul bărbatului în
actul sexual. Necesitatea ei leonină de a domina o face să caute compania băieţilor tineri, întrucât aceştie sunt dispuşi
să-i ofere admiraţie şi supunere oarbă, adică ceea ce ea îşi doreşte. În schmb ea îi transformă în nişte viciaţi ai
dragostei.

Bărbatul
Caracterizare psihosexuală
Aşteaptă să fie remarcat în orice mediu. Fmeile îl plac, lucru de care este conştient. Când intră undeva,
acestea îl remarcă imediat, iar ceilalţi bărabţi îl privesc cu invidie. Apreciază femeile frumoase, dar nu-I place ca ele
să vorbească cu voce tare sau să se îmbrace frapant. Întrucât ele constituie escorta sa, le cre în permanenţă o
comportare corespunzătoare. Este omul care ţine să capteze atenţia generală.
Îi place natura, mai ales ziua, când soarele, stăpânul său îi domină firmamentul. Îi plac sporturile
competiţionale în care învinge. S-ar putea, deci, crede că o eventuală înfrângere, de care nimeni nu este scutit, l-ar
speria, dar Leul se pricepe de minune să transforme înfrângerae în victorie. În asemenea cazuri devine un excelent
actor. Se va arăta înţelegător şi generos în comportarea sa faţă de fericitul învingător, la fel ca el, vor considera că
numai o împrejurare absolut fortuită l-a privat de triumful care i se cuvenea pe măsuar posibilităţilor sal
excepţionale.
Leul este deschis, expansiv, sincer, îi place să râdă, nu poate vorbi prea mult. Îi place luxul. Nu este în
măsură să se mulţumească cu jumătăţi de măsură. Când se lansează în luptă, pune patimă şi, de regulă, învinge. În
dragoste nu se aprinde brusc, ci treptat. Se joacă cu viaţa, dragostea şi banii. Ferm convins că are un destin de
învingător, nu ezită niciodată de a porni împotriva cuiva.
Bărbaţii îl plac, deoarece atunci când joacaă jocul cel mare este intotdeauna dispus la cheltuieli mari.
Femeile îl plac pentru temperamentul său. Este un prieten sincer plin de solicitudine, capabil a-şi asuma riscuri mari
pentru a asigura securitatea celor dragi. Ştie să fie recunoscător şi se bucură de multă popularitate. Chiar şi cei care
consideră că egoismul lui este greu de suportat într-o convieţuiremai apropiată, n-au nimic împotriva lui ca persoană,
acceptându-l de la distanţă. S-ar putea ca la început siguranţa de sine pe care o afişează să vă irite, dar cu timpul veţi
constata că Leul este vulnerabil. Simte nevoia să i se confirme înalta părere pe care o are despre sine şi ar face orice
pentru asta. Nu veţi greşi niciodată flatându-l, deoarece orice i-aţi spune rămâne sub ceea ce el însuşi consideră că
valorează. Este vorba de cel mai vulnerabil punct al său, întrucât o limbă mieroasă îi poate influenţa substanţial
hotărârile. De această slăbiciune poate da dovadă şi în momentul în care ia hotărârea de a se căsători.
Se îndrăgosteşte şi dezîndrăgosteşte tot timpul. Nu se simte fericit decât atunci când ia pentru prima oară
masa cu noua sa cucerire, convins că aceasta îl soarbe din ochi. Oricum, mai devreme sau mai târziu, atunci când va
da de vreo femeie fără a cărei admiraţie nu va putea trăi, el tot se va căsători, căci nativii din Leu nu prea rămân de
regulă burlaci.
Este în stare să realizeze o idee în care alţii n-au reuşit. Acest lucru îi poate irita pe colegii săi, noroc însă că
pe el nu-l prea interesează reacţia lor. Ar putea fi foarte bun în afaceri, dar se simte de regulă ispitit de show, de
efectele fulger. Se înfurie când nu-şi poate urma propria sa cale şi nu-i place să fie contrazis.

Viaţa sexuală
Are nevoie de sex ca de aer. Orice cucerire nouă reprezintă o dramă victorioasă, o trăire nemaiîntâlnită, o
posibilitate de etalare a propriilor capacităţi. De la fiecare rendez-vous el aşteaptă senzaţii unice, inimaginabile.
Deţine o puternică sexualitate individuală. Personalitatea lui dominantă calcă pur şi simplu în picioare orice principii
şi convenienţe.
O femeie care porneşte cu Leul trebuie să se călăuzească după o regulă extrem de importantă : nu vă
deziceţi niciodată de promisiunile făcute, Leul nu se joacă cu jucării. Dacă nu sunteţi dispusă să-l urmaţi, renunţaţi
mai bine. Leul consideră că toate femeile trebuie să-l dorească. Siguranţa de sine dusă la extrem îi poate face însă
deservicii. Considerând că majoritatea femeilor sunt moarte după el şi nu reuşesc decât foarte greu să-şi înfrângă
această dorinţă, el devine vulnerabil pentru femeia care şi-a băgat în cap să-l dea gata.
Ca amant consideră că acţiunea înlătură ezitările. Nu suportă ezitările, oscilările sau apropierea lentă. Veţi fi
înşfăcată, aruncată în pat, posedată de un bărbat atotînvingător. Această privire are un efect contrar, deoarece,
partenera fiind tentată să creadă că el a pornit să cucerească Olimpul sexual, se inhibă la gândul că nu se va putea
ridica la înălţimea aşteptărilor. Nici faptul că el alocă prea puţin timp jocului preliminar nu este de natură să
folosească actului sexual. Pe Leu nu-l interesează nimic altceva decât propriile sale necesităţi sexuale, aşteptând apoi
felicitări pentru tehnica demonstrată, lucru cu care şi doreşte să se încheie orice act sexual.
Dispune de o rezistenţă remarcabilă şi are o imensitate apetenţă sexuală. Ceea ce nu înseamnă că el vrea
mai mult decât o dată pe zi, căci acolo unde a acţionat regele cine mai poate avea pretenţii ?! trebuie să daţi dovadă
de maximă amabilitate, pentru a putea face faţă augustelor sale dorinţe şi necesităţi. Nu fiţi modestă şi tăcută. Leului
îi plac femeile care îşi exteriorizează plăcerea pe care ei le-o oferă. Gemetele îi vor confirma măiestria de care este
capabil în tot ce face.
Nu-l refuzaţi niciodată, căci va trece imediat la o altă femeie. Când nu se simte legat sentimental, le tratează
pe toate femeile cu o condescendenţă egală. Îi place ca femeia să i se supună.
Poziţia standard este “bărbatul deasupra”. Este conştient de potenţa sa şi nu consideră că aceasta are nevoie
de stimulare sau că ea trebuie risipită pe alte canale. Este sensibil la femeia aflată într-o poziţie neajutorată. Îi place
poziţia în care partenera îngenunchează lângă pat, oferindu-i spatele ; se aşează şi el în genunchi, intră în ea şi,
ţinând-o de şolduri se ridică treptat, putând controla astfel toate mişcările. Orice perversiuni sunt excluse, nativul din
Leu fiind pentru formele convenţionale. Capacităţile lui naturale de amant pot căpăta o orientare greşită, dacă femeia
nu reuşeşte să-i satisfacă imensul ”Eu”.

Zone erogene
Să presupunem că Leul se află la locul potrivit şi că acţiunea va începe. Puteţi începe şi în baie, frecându-l
cu un burete până îi înroşiţi pielea. Are spinarea deosebit de sensibilă. Acţionaţi încet pe linia spinării, în sus şi în jos.
O dată sensibilizat, Leul vă va invita în cadă.

S-ar putea să vă placă și