Lot 120.

Ion Theodorescu-Sion, Odaliscă (detaliu)

www.artmark.ro

Lot 120. Ion Theodorescu-Sion, Odaliscă (detaliu)

www.artmark.ro

Lot 98. Rudolf Schweitzer-Cumpăna, La ghicitoare (detaliu)

Licitația de Primăvară
Miercuri, 20 martie 2013, 19.30 J.W. Marriott Grand Hotel

Ținută formală, de seară. Participarea posibilă și prin telefon, ofertă scrisă sau în direct, prin internet prin Artmark Live® Pentru înscrieri şi invitaţii: +4021 210 30 16 / +40757 026 455 rezervari@artmark.ro

Expoziția operelor
Marți, 5 martie - Luni, 11 martie Orar de vizitare: 10 - 20 Marți, 12 martie - Joi, 14 martie Orar de vizitare: 10-15 Vineri, 15 martie - Luni, 18 martie Orar de vizitare: 10 - 20 Marți, 19 martie Orar de vizitare: 10 - 19

Artmark

Aducem mulţumiri celor care au contribuit la realizarea evenimentului şi catalogului de licitaţie: dnelor Elena Niculescu, Daniela Olteanu, Fabioara Ionescu, Doina Păuleanu, Floarea Peia, dlor Vladimir Bulat, Cristian Dițoiu, Decebal Făgădău, Aurelian Gogulescu, Radu Matei, Ioan D. Popa, Florin Sicoie, colecționarilor și instituțiilor care ne-au pus la dispoziţie informaţii, fotografii în vederea documentării fişelor de prezentare a autorilor şi lucrărilor ce fac obiectul catalogului de licitaţie. Rugăm persoanele care sesizează erori în textul ori referințele unora dintre fișele de prezentare a autorilor și loturilor licitației ori care pur și simplu se află în posesia unor date relevante pentru o mai bună documentare a loturilor licitației să ne contacteze la adresa maria.ungureanu@artmark.ro, 0756.163.082. Mulțumiri anticipate!

Vizionare privată - Joi, 14 martie Expoziție publică - Vineri, 15 martie Orar de vizitare: 10 - 21 Hotel Central, Bdul Republicii nr. 1

Ploiești (selecție)

Vizionare privată - Joi, 7 martie Orar de vizitare: 12 - 21 Expoziție publică - Vineri, 8 martie - Sâmbătă, 9 martie Orar de vizitare: 10 - 21 Cazinoul Constanța, Bdul Elisabeta nr. 2

Constanța (selecție)

J.W. Marriott Grand Hotel
Miercuri, 20 martie Orar de vizitare: 10-19

Texte Ioana Beldiman, Ioana Ciocoiu, Horațiu Lipot, Adela Mara, Iulian Pleștiu Fotografii Ioana Bițin, Ioana Iepureanu Design grafic, DTP Ioana Bițin, Veronica Dănilă, Ioana Iepureanu Tipar C.N.I. Coresi S.A. ISBN: 978-606-8280-71-4

© 2013 Galeriile Artmark Nicio parte din acest catalog nu poate fi reprodusă sau transmisă în niciun mod, sub nicio formă fără consimțământul scris al deținătorilor de copyright

Lot 12. Nicolae Vermont, Trandafiri (detaliu)

Lot 124. Vasile Popescu, Natură statică cu pipă și coș de violete (detaliu)

Lot 118. Ion Theodorescu-Sion, Țărănci la troiță (detaliu)

ExperŢi ConsultanŢi
Dr. Tiberiu Alexa, lector univ. al Universității de Nord Baia Mare, director al Muzeului Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare”, curator numeroase expoziții muzeale arte vizuale, expert în Colonia și Școala de la Baia Mare Ana Andreescu, ex-muzeograf la Oficiul pentru Patrimoniu Cultural al Municipiului București, ex-director al Direcției Cultură Scrisă – Biblioteci, expert carte veche românească și străină, bibliofilie Dr. Ioana Gabriela Beldiman, conferenţiar univ. șef catedră Istoria şi Teoria Artei a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, ex-muzeograf șef secție Muzeul Național de Artă al României, curator numeroase expoziții muzeale arte vizuale, expert pictură modernă românească și europeană, în special Grigorescu Vladimir Bulat, expert superior în cadrul D.C.C.P.C.N. Bucureşti, curator numeroase expoziții, expert pictură de patrimoniu și contemporană basarabeană Dr. Mircea Alexandru Hortopan, director adj. Muzeul Național Peleș, curator expozițiile permanente Castelul Peleș (2007), Castelul Pelișor și Muzeul Cinegetic al Carpaților Posada, expert în artă decorativă și regalitate Elena Gabriela Lupu, muzeograf Muzeul Național Peleș, ex-muzeograf Muzeul Național Cotroceni și Muzeul Național de Artă al României, curator numeroase expoziții artă decorativă și regalitate, expert în artă decorativă (mobilier, sticlă, porțelan, metal) Dr. Mădălina Mirea, președinte Fundația Radu Bogdan, expert pictură românească sec. XIX-XX, în special Andreescu

Maria Muscalu Albani, istoric de artă, realizator-coordonator proiecte culturale Televiziunea Română, Institutul Cultural Român, curator numeroase expoziții de artă contemporană etc., curator al expoziției permanente Corneliu Baba Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul Colecțiilor București Doina Păuleanu, conferențiar univ. șef catedră Universitatea „Andrei Şaguna” Constanţa și Universitatea „Ovidius” Constanţa, director general Muzeul de Artă Constanța, curator numeroase expoziții muzeale arte vizuale, expert pictură românească modernă, în special pictorii Coloniei de la Balcic și în Grupul celor Patru (Tonitza, Șirato, Dimitrescu, Han) Măriuca Radu, istoric, autor a peste 20 de studii de specialitate publicate în România, Ungaria și Marea Britanie, curator a numeroase expoziții de hartă veche de anvergură națională, expert hartă veche românească și străină sec. XVI-XIX

Dr. Alin Ciupală, conferențiar univ. al Facultății de Istorie a Universității din București, expert în bunuri arheologice și bunuri istorico-documentare de istorie modernă Dana Crișan, muzeograf și șef al Secției de Grafică a Muzeului Național de Artă al României (1978-2011), autor numeroase studii de specialitate și curator expoziții pictură și grafică modernă românească, expert grafică modernă românească și europeană, respectiv Pallady Dr. Cătălin Davidescu, inspector DJCCPCN Dolj, ex-muzeograf Muzeul Național de Artă Craiova, curator numeroase expoziții muzeale arte vizuale, expert pictură românească modernă, în special Țuculescu și avangardă românească Ruxandra Garofeanu, președinte Centrul Cultural Artsociety, curator numeroase expoziții arte vizuale, expert arte vizuale românești anii `50-`80

diamante șlefuite, pietre prețioase și perle, licențiat IGI (International Gemological Institute, Antwerp), autorizat ANPC

Sebastian Ștefan, expert bijuterie,

FORMULAR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE ÎN LIPSĂ, PRIN TELEFON
PHONE BID FORM
Card Membru Artmark
Artmark Membership Card No.

FORMULAR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE ÎN LIPSĂ, PRIN OFERTĂ SCRISĂ
ABSENTEE BID FORM
Card Membru Artmark
Artmark Membership Card No.

Paletă licitare
Bidding paddle

Paletă licitare
Bidding paddle

Data (ZZ / LL / AAAA)
Date (DD / MM / YYYY)

/

/

Data (ZZ / LL / AAAA)
Date (DD / MM / YYYY)

/

/

PARTICIPANT PERSOANĂ FIZICĂ / NATURAL PERSON
Nume, Prenume
Last Name, First Name

PARTICIPANT PERSOANĂ FIZICĂ / NATURAL PERSON
Nume, Prenume
Last Name, First Name Personal Numeric Code

Cetățenia
Citizenship

CNP Serie
Series

Cetățenia
Citizenship

Personal Numeric Code

CNP Număr
Number

Act de identitate
ID Type

Act de identitate
ID Type

Serie Fax
Fax

Series

Număr
Number

Telefon
Phone

Telefon
Phone

Fax
Fax

Mobil
Mobile

Mobil #2
Mobile #2

Mobil
Mobile

Mobil #2
Mobile #2

Adresă de email
Email Address

Adresă de email
Email Address

ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ / MAILING ADDRESS Str.
Street

Nr Localitate
City

No.

Building

Bloc Județ / Sector
Province / District

Scara
Entrance

Ap Cod poștal
Postal Code

Ap.

ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ / MAILING ADDRESS Str.
Street

Nr
No.

Building

Bloc Localitate
City

Scara
Entrance

Ap Județ / Sector
Province / District

Ap.

Cod poștal
Postal Code

ADRESĂ DE LIVRARE / DELIVERY ADDRESS Str.
Street

(Bifați dacă este acceași cu adresa de corespondență / Check if same with the mailing address) Nr Bloc
No. Building

Scara
Entrance

Ap Localitate
City

Ap.

ADRESĂ DE LIVRARE / DELIVERY ADDRESS Str.
Street

(Bifați dacă este acceași cu adresa de corespondență / Check if same with the mailing address) Nr Bloc
No. Building

Scara
Entrance

Ap Județ / Sector
Province / District

Ap.

Cod poștal
Postal Code

Localitate
City

Județ / Sector
Province / District

Cod poștal
Postal Code

PARTICIPANT PERSOANĂ JURIDICĂ / LEGAL ENTITY
Denumire
Name of the legal entity

PARTICIPANT PERSOANĂ JURIDICĂ / LEGAL ENTITY
Denumire Naționalitatea
Nationality Fiscal reg. code Name of the legal entity

C.U.I. ADRESĂ SEDIU / HQ ADDRESS Str.
Street

Reg. Com Nr Localitate
City

Trade Register

Naționalitatea
Nationality

Fiscal reg. code

C.U.I. Bloc
No. Building

Reg. Com
Trade Register

Scara
Entrance

Ap Județ / Sector
Province / District

Ap.

ADRESĂ SEDIU / HQ ADDRESS Str.
Street

Nr
No.

Building

Bloc Cod poștal
Postal Code

Scara
Entrance

Ap Localitate
City

Ap.

Județ / Sector
Province / District

Cod poștal
Postal Code

Autorizez ARTMARK: • ca, atunci când între numărul lotului menţionat şi descrierea completată a lotului există contradicţie, fie să acorde prevalenţă descrierii lotului, fie să nu dea curs solicitării mele • ca, atunci când valoarea maximă ofertată de mine nu corespunde pasului de licitaţie, să ia în considerare drept valoare maxim ofertată pasul de licitaţie de valoare proximă • la aceeaşi valoare maxim ofertată (rivalitate de oferte), să prefere oferta formulată de un participant prezent în sală, urmată de cea formulată de un participant prin telefon sau în scris • să înregistreze prin mijloace tehnice specifice participarea la licitație prin telefon, în vederea certificării mandatului la nivelul sumei ofertate. I hereby authorize ARTMARK: • to choose, when there is a contradiction between the number of the mentioned lot and his description of the same, to either grant priority to the lot description or to choose not to go ahead with my request • to take into consideration as maximum offered value the next bidding step, when the value offered by me does not match the bidding step • in case of rivalry to prefer the bid made by a present participant • to record using specific technical means the phone biding, in order to certify the amount of the bid. Plată numerar Cash payment Subsemnatul mă angajez să efectuez plata loturilor ce îmi vor fi adjudecate urmare a licitării în baza acestui formular, în termenul prevăzut în Regulamentul de Licitare al ARTMARK, prin: I hereby undertake to pay the lots I adjudicate as a result of such telephone bidding, within the term provided by the ARTMARK Bidding Rules, by: Transfer bancar Wired transfer Card bancar Bank card

Autorizez ARTMARK: • ca, atunci când între numărul lotului menţionat şi descrierea completată a lotului există contradicţie, fie să acorde prevalenţă descrierii lotului, fie să nu dea curs solicitării mele • ca, atunci când valoarea maximă ofertată de mine nu corespunde pasului de licitaţie, să ia în considerare drept valoare maxim ofertată pasul de licitaţie de valoare proximă • la aceeaşi valoare maxim ofertată (rivalitate de oferte), să prefere oferta formulată de un participant prezent în sală, urmată de cea formulată de un participant prin telefon sau în scris I hereby authorize ARTMARK: • to choose, when there is a contradiction between the number of the mentioned lot and his description of the same, to either grant priority to the lot description or to choose not to go ahead with my request • to take into consideration as maximum offered value the next bidding step, when the value offered by me does not match the bidding step • in case of rivalry to prefer the bid made by a present participant Plată numerar Cash payment Subsemnatul mă angajez să efectuez plata loturilor ce îmi vor fi adjudecate urmare a licitării în baza acestui formular, în termenul prevăzut în Regulamentul de Licitare al ARTMARK, prin: I hereby undertake to pay the lots I adjudicate as a result of such telephone bidding, within the term provided by the ARTMARK Bidding Rules, by: Transfer bancar Wired transfer Card bancar Bank card

DECLAR CĂ PRIN SEMNAREA PREZENTULUI FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ACCEPT NECONDIȚIONAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE REGULAMENTULUI DE LICITARE AL ARTMARK DECLAR CĂ PRIN SEMNAREA PREZENTULUI FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ACCEPT NECONDIȚIONAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE REGULAMENTULUI DE LICITARE AL ARTMARK I DECLARE THAT I ACCEPT UNCONDITIONALLY THE TERMS PROVIDED BY THE ARTMARK BIDDING RULES Semnătură
Signature

I DECLARE THAT I ACCEPT UNCONDITIONALLY THE TERMS PROVIDED BY THE ARTMARK BIDDING RULES

Telefon/Fax: 021 210 30 16/15 Email: simona.zanfir@artmark.ro
Descărcați formularul în format electronic / Download the electronic form: http://www.artmark.ro/formulare-de-inscriere Versiune: 1.2 / 8.11.2011

Semnătură
Signature

Telefon/Fax: 021 210 30 16/15 Email: simona.zanfir@artmark.ro
Descărcați formularul în format electronic / Download the electronic form: http://www.artmark.ro/formulare-de-inscriere Versiune: 1.2 / 8.11.2011

Asigurarea ofer`, pentru o perioad` de 6 luni, protec]ie \mpotriva principalelor riscuri de pierdere sau distrugere a loturilor achizi]ionate direct sau cu ocazia licita]iilor organizate de Artmark [i este supus` unor termene [i condi]ii. Pentru detalii [i informa]ii suplimentare vizi]ati www.artmark.ro www.londonbrokers.ro

SUBSEMNATUL SOLICIT ARTMARK SĂ LICITEZE ÎN NUMELE MEU PENTRU LOTURILE MAI JOS LISTATE, PÂNĂ LA VALORILE MAI JOS DESEMNATE I HEREBY REQUEST TO ARTMARK TO BID IN MY NAME FOR THE BELOW MENTIONED LOTS UP TO THE SPECIFIED MAXIMUM VALUES Nr. lot
Lot no. Lot description (by author or by lot name) Maximum bid value
Lot no. Lot description (by author or by lot name)

SUBSEMNATUL SOLICIT ARTMARK SĂ LICITEZE ÎN NUMELE MEU, CONFORM INSTRUCȚIUNII MELE TELEFONICE, PENTRU LOTURILE MAI JOS LISTATE I HEREBY REQUEST TO ARTMARK TO BID IN MY NAME, IN ACCORDANCE WITH MY REAL TIME BY PHONE INSTRUCTIONS, FOR THE BELOW MENTIONED LOTS

Descriere lot (după autor ori denumirea lotului)

Valoarea maximă a ofertei

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Nr. lot

Descriere lot (după autor ori denumirea lotului)

ARTMARK PRELUCREAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL - NUME, PRENUME, DATA ȘI LOCUL NAȘTERII, CODUL NUMERIC PERSONAL, SERIA ȘI NUMĂRUL ACTULUI DE IDENTITATE, TELEFON, FAX, ADRESA, E-MAIL, PROFESIE, LOC DE MUNCĂ, OBIȘNUINȚELE/PREFERINȚELE, POTRIVIT NOTIFICĂRII NR. 13177, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 677/2001, ÎN SCOP DE RECLAMĂ, MARKETING ȘI PUBLICITATE PENTRU ȘI/SAU ÎN LEGĂTURA CU ACTIVITĂȚILE SPECIFICE GALERIILOR DE ARTĂ ȘI CASELOR DE LICITAȚII DESFĂȘURATE DE CĂTRE ARTMARK. DATELE SOLICITATE SUNT DESTINATE UTILIZĂRII DE CĂTRE ARTMARK ȘI SUNT COMUNICATE NUMAI ANGAJAȚIILOR ARTMARK CU ATRIBUȚII ÎN ÎNDEPLINIREA SCOPULUI MAI SUS MENȚIONAT. PE VIITOR DATELE MENȚIONATE MAI SUS NE PERMIT SĂ VĂ ȚINEM LA CURENT CU ACTIVITATEA SOCIETĂȚII NOASTRE. CONFORM LEGII NR. 677/2001, BENEFICIAŢI DE DREPTUL DE ACCES, DE INTERVENŢIE ASUPRA DATELOR, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE. AVEŢI DE ASEMENEA DREPTUL SĂ VĂ OPUNEŢI PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE CARE VĂ PRIVESC ŞI SĂ SOLICITAŢI ŞTERGEREA DATELOR. PENTRU EXERCITAREA ACESTOR DREPTURI, VĂ PUTEŢI ADRESA CU O CERERE SCRISĂ, DATATĂ ŞI SEMNATĂ LA SEDIUL GALERIILE ARTMARK S.R.L. DIN STR. C.A. ROSETTI, NR. 5, SECTOR 1, DLUI. IONUȚ ALEXANDRU ALBU, DIRECTOR IT. DE ASEMENEA, VĂ ESTE RECUNOSCUT DREPTUL DE A VĂ ADRESA JUSTIŢIEI. / ARTMARK PROCESSES YOUR PERSONAL DATA - NAME, SURNAME, DATE AND PLACE OF BIRTH, PERSONAL NUMERICAL CODE, SERIES AND NUMBER OF YOUR IDENTIFICATION CARD, PHONE NUMBER, FAX NUMBER, ADDRESS, E-MAIL, PROFESSION, EMPLOYMENT, HOBBIES / PREFERENCES, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF NOTIFICATION NO. 13177, AS PER LAW NO. 677/2001, FOR COMMERCIAL, MARKETING AND PUBLICITY PURPOSES FOR AND/OR IN RELATION TO THE ARTMARK ART GALLERY AND AUCTION HOUSE SPECIFIC ACTIVITIES. THE DATA IS REQUIRED AND INTENDED FOR THE SOLE USE OF ARTMARK AND IS ONLY COMMUNICATED TO THE ARTMARK EMPLOYEES RESPONSIBLE FOR THE FULFILLMENT OF THE HEREINABOVE OBJECTIVE. SUBSEQUENTLY, THE HEREINABOVE DATA ALLOWS US TO KEEP YOU INFORMED AS REGARDS THE ACTIVITIES OF OUR COMPANY. IN ACCORDANCE WITH LAW NO. 677/2001, YOU HAVE THE RIGHT TO ACCES THE DATA, THE RIGHT TO MODIFY SUCH DATA AND THE RIGHT OF NOT BEING THE SUBJECT OF AN INDIVIDUAL DECISION. YOU ALSO HAVE THE RIGHT TO OPPOSE THE PROCESSING OF YOUR DATA AND TO REQUEST REMOVAL OF SUCH DATA. IN ORDER TO EXERCISE SUCH RIGHTS, YOU MAY FILE A WRITTEN, DATED AND SIGNED REQUEST TO THE HEADQUARTERS OF GALERIILE ARTMARK S.R.L. LOCATED IN 5 C.A. ROSETTI STREET, SECTOR 1, ADDRESSED TO MR. IONUȚ ALEXANDRU ALBU, IT MANAGER. ALSO, YOU HAVE THE RIGHT TO ADDRESS THE COMPETENT COURT OF LAW.

ARTMARK PRELUCREAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL - NUME, PRENUME, DATA ȘI LOCUL NAȘTERII, CODUL NUMERIC PERSONAL, SERIA ȘI NUMĂRUL ACTULUI DE IDENTITATE, TELEFON, FAX, ADRESA, E-MAIL, PROFESIE, LOC DE MUNCĂ, OBIȘNUINȚELE/PREFERINȚELE, POTRIVIT NOTIFICĂRII NR. 13177, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 677/2001, ÎN SCOP DE RECLAMĂ, MARKETING ȘI PUBLICITATE PENTRU ȘI/SAU ÎN LEGĂTURA CU ACTIVITĂȚILE SPECIFICE GALERIILOR DE ARTĂ ȘI CASELOR DE LICITAȚII DESFĂȘURATE DE CĂTRE ARTMARK. DATELE SOLICITATE SUNT DESTINATE UTILIZĂRII DE CĂTRE ARTMARK ȘI SUNT COMUNICATE NUMAI ANGAJAȚIILOR ARTMARK CU ATRIBUȚII ÎN ÎNDEPLINIREA SCOPULUI MAI SUS MENȚIONAT. PE VIITOR DATELE MENȚIONATE MAI SUS NE PERMIT SĂ VĂ ȚINEM LA CURENT CU ACTIVITATEA SOCIETĂȚII NOASTRE. CONFORM LEGII NR. 677/2001, BENEFICIAŢI DE DREPTUL DE ACCES, DE INTERVENŢIE ASUPRA DATELOR, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE. AVEŢI DE ASEMENEA DREPTUL SĂ VĂ OPUNEŢI PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE CARE VĂ PRIVESC ŞI SĂ SOLICITAŢI ŞTERGEREA DATELOR. PENTRU EXERCITAREA ACESTOR DREPTURI, VĂ PUTEŢI ADRESA CU O CERERE SCRISĂ, DATATĂ ŞI SEMNATĂ LA SEDIUL GALERIILE ARTMARK S.R.L. DIN STR. C.A. ROSETTI, NR. 5, SECTOR 1, DLUI. IONUȚ ALEXANDRU ALBU, DIRECTOR IT. DE ASEMENEA, VĂ ESTE RECUNOSCUT DREPTUL DE A VĂ ADRESA JUSTIŢIEI. / ARTMARK PROCESSES YOUR PERSONAL DATA - NAME, SURNAME, DATE AND PLACE OF BIRTH, PERSONAL NUMERICAL CODE, SERIES AND NUMBER OF YOUR IDENTIFICATION CARD, PHONE NUMBER, FAX NUMBER, ADDRESS, E-MAIL, PROFESSION, EMPLOYMENT, HOBBIES / PREFERENCES, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF NOTIFICATION NO. 13177, AS PER LAW NO. 677/2001, FOR COMMERCIAL, MARKETING AND PUBLICITY PURPOSES FOR AND/OR IN RELATION TO THE ARTMARK ART GALLERY AND AUCTION HOUSE SPECIFIC ACTIVITIES. THE DATA IS REQUIRED AND INTENDED FOR THE SOLE USE OF ARTMARK AND IS ONLY COMMUNICATED TO THE ARTMARK EMPLOYEES RESPONSIBLE FOR THE FULFILLMENT OF THE HEREINABOVE OBJECTIVE. SUBSEQUENTLY, THE HEREINABOVE DATA ALLOWS US TO KEEP YOU INFORMED AS REGARDS THE ACTIVITIES OF OUR COMPANY. IN ACCORDANCE WITH LAW NO. 677/2001, YOU HAVE THE RIGHT TO ACCES THE DATA, THE RIGHT TO MODIFY SUCH DATA AND THE RIGHT OF NOT BEING THE SUBJECT OF AN INDIVIDUAL DECISION. YOU ALSO HAVE THE RIGHT TO OPPOSE THE PROCESSING OF YOUR DATA AND TO REQUEST REMOVAL OF SUCH DATA. IN ORDER TO EXERCISE SUCH RIGHTS, YOU MAY FILE A WRITTEN, DATED AND SIGNED REQUEST TO THE HEADQUARTERS OF GALERIILE ARTMARK S.R.L. LOCATED IN 5 C.A. ROSETTI STREET, SECTOR 1, ADDRESSED TO MR. IONUȚ ALEXANDRU ALBU, IT MANAGER. ALSO, YOU HAVE THE RIGHT TO ADDRESS THE COMPETENT COURT OF LAW.

Clien]ii Artmark beneficiaz` gratuit de asigurarea pentru

„PROTEC}IA INVESTI}IEI ÎN ARTÔ.

Programul de Asigurare a Obiectelor de Art`

Consultant de Managementul Riscului {i Broker de Asigurare

Asigurator oficial al

\mpreun` cu

v` ofer`

www.omniasig.ro

ISTORIC ARTMARK
2008 Prima licitație de artă a Casei Artmark, Licitația de Iarnă 2008, un succes absolut – “Fata în roz” de Nicolae Tonitza se adjudecă cu 120.000 euro, sumă record în piața românească a licitațiilor de artă; “Păunii privirilor”, de Ion Țuculescu, realizează, în aceeași licitație, un meritat record personal al artistului, 80.000 euro. 2009 Licitația de Vară 2009 a Casei Artmark, soldată cu alte două recorduri absolute de piață românească, vânzarea capodoperelor “Aișe” de Camil Ressu respectiv, “Port” de Marcel Iancu, ambele aparținând reputatei colecții interbelice Dr. Iosif Dona, cu 160.000 euro, respectiv 130.000 euro; punerea în vanzare a celei mai scumpe opere de artă propuse pieței românești, “Tăietorul de lemne” de impresionistul francez Camille Pissarro, provenind din aceeași colecție Dona. 2010 Lansarea Indexului Pieței Românești de Artă – “Catalog de randamente anuale (1995-2009) ale celor mai tranzacționați artiști români”, cu sprijinul Institutului Bancar Român, cu participarea unui panel de 16 vorbitori, între care Ministrul Culturii și Patrimoniului Național, cabinetul Vicepremierului, Președintele Bursei Române de Mărfuri, Vicepreședintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Rectorul Academiei de Studii Economice, Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România, președintele Asociației Experților și Evaluatorilor de Artă din România, președintele Asociației Comercianților de Opere de Artă din România, alte personalități. Licitația de Toamnă 2010, primul duplex național între două săli de licitație de artă situate în orașe diferite, Opera Națională Timișoara + J.W. Marriott București, pune față în față knowhow-ul bucureștenilor cu privire la cotațiile artiștilor tranzacționați public și jocul de bursă de artă cu opțiunea bănățenilor pentru frumos, la prețuri accesibile. Rezultă o rată de adjudecare record de 96%, o prezență de cca 700 participanți și o cifră de vânzări de aprox. 750 mii euro, unde Bucureștiul își adjudecă cca 55% din operele de artă puse în vânzare, iar Banatul și zonele adiacente cca 45%. Licitația aniversară de Iarnă 2010, al doilea duplex național Sibiu (Hilton) – București (J.W. Marriott), organizat în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și cu susținerea cluburilor locale Rotary și Lions, marchează două recorduri naționale: pictura „Păstorița” de Nicolae Grigorescu, provenind dintr-aceeași reputată colecție dipl. Vasile Stoica, se adjudecă cu 175.000 euro, record de autor, respectiv cele 89 de loturi adjudecate (dintr-un total de 98 puse în licitație) totalizează cca. 1,3 milioane euro, cifră de vânzare record. 2011 Licitaţia de Primăvară marchează un moment istoric: depăşirea pragului psihologic de 200.000 de euro pentru două opere de Nicolae Grigorescu. „Cârciumă la Rucăr” a urcat pe prima poziţie în clasamentul celor mai bine vândute picturi pe piaţa românească, cu 230.000 de euro, urmată de cealaltă vedetă a Licitaţiei de Primăvară, peisajul de acelaşi autor „La marginea pădurii”, adjudecat pentru 200.000 de euro. Totodată, licitaţia a realizat pentru cea de-a doua oară, un total ce depăşeşte un milion de euro. La Bursa de Valori Bucureşti a avut loc lansarea Indexului Pieţei Româneşti de Artă, Catalog de randamente anuale (1995 – 2010) ale celor mai tranzacţionaţi artişti români, ajuns la cea de-a doua ediţie. Indexul vine în întâmpinarea investitorului interesat de diversificarea portofoliului de investiţii alternative, arătând randamentul mediu al pieţei româneşti de artă din ultimii 16 ani – 36%, aşadar mai mare decât randamentul anual mediu, aferent aceleiaşi perioade, al investiţiei în aur, terenuri ori valori mobiliare româneşti. Randamentul mediu în 2010 (faţă de 2009) este de 40%. Artmark lansează magazinul Dependent de Artă, o platformă originală pentru piaţa de artă din ţară, care strânge laolaltă obiecte de artă decorativă de epocă, design contemporan, dar și tablouri și sculptură de dimensiuni mici, cu prețuri accesibile. Dependent de Artă este primul magazin de artă din România care-și asumă demersul de transparentizare a tranzacțiilor, importând totodată în piața galeriilor de artă și avantajele uzuale ale comerțului online: plată online securizată, livrare rapidă, ambalaje de integritate și/sau de lux. Cu vânzări totale de peste 1,6 milioane de euro şi o rată de adjudecare de 99%, Licitaţia de Iarnă a depăşit în amploare aproape toţi parametrii unei licitaţii româneşti de artă, dintre care recordul de valoare al unei opere de artă pe piaţă (290.000 de euro) – “În iatac” de Nicolae Tonitza – şi cel mai mare total de vânzări într-o licitaţie de artă, 1.605.350 €, rata de adjudecare cea mai ridicată, publicul cel mai numeros – aproape 800 de persoane – şi cele mai multe palete participante distincte, pe tot parcursul celor patru ore de licitaţiei. 2012 Iunie – „Ciobănaş cu turma de oi” de Nicolae Grigorescu s-a vândut cu 195.000 €, în cadrul primului eveniment internaţional Artmark, Licitaţia de Vară 2012, în Duplex Bucureşti – Chişinău, o premieră în piaţa de artă regională. Cu un total de cca 1,35 milioane € şi o rată de adjudecare de 96% din numărul loturilor, licitaţia a adus 20 recorduri de autor artiştilor români şi basarabeni de patrimoniu, înregistrând totodată o performanţă de participare. Iulie – Are loc cea de-a doua licitaţie internaţională, duplex Mamaia–Monaco: Art Impressionniste et Moderne & Bijoux. Cu o rată de adjudecare de 98%, licitaţia a reafirmat originalitatea picturii româneşti pe plan occidental, prefaţând, în mod indubitabil, un capitol-cheie din istoria artei româneşti, acela al repoziţionării artei de patrimoniu în context european. August – Artmark organizează prima licitaţie de maşini de colecţie din România. Culminând cu rezultate excepţionale şi o rată de adjudecare de 100%, Artmark deschide un nou segment al pieţei de lux. Octombrie – Revista Capital lansează la Palatul Cesianu-Racoviţă Top 100 cei mai valoroşi pictori români, primul clasament din România realizat pe această temă. Noiembrie - Cu un total de vânzări de 240.000 €, o rată de adjudecare de 83,12% şi cele mai multe palete distincte participante (96), Licitaţia de Postmodernism şi Contemporană a deschis Sesiunea de Licitaţii 13-15 noiembrie într-un ton cât se poate de optimist. Totalul vânzărilor este cel mai ridicat din scurta istorie a licitaţiilor de profil şi creează bune aşteptări pentru viitoarea evoluţie a artei contemporane pe piaţa din România. Decembrie - Vânzări totale de aproape 1,6 milioane €, o rată de adjudecare de 95,5%, 10 noi recorduri de autor şi un podium monopolizat de capodoperele pictorului Nicolae Grigorescu, acesta este statusul Galei Iubitorilor de Artă – Licitaţia de Crăciun, cea mai bună licitaţie pentru arta românească de patrimoniu, care încheie anul 2012 într-un ton optimist. 2013 Februarie – Sesiunea de licitații organizate de Artmark în perioada 19-21 februarie aduce trei rezultate excepționale pentru piața de artă din România: indicele de rentabilitate al pieței românești de artă (ART-C=Art Consacrat) a atins maxima sa istorică, de 3182 de puncte; Victor Brauner se adaugă celor 7 mari artiști români cu vânzări-record de peste 100.000 de euro în piața românească, o dată cu adjudecarea operei „Poetul Geo Bogza arată capului său peisajul cu sonde” la un preț tot mai apropiat de valoarea pictorului român pe piața internațională; totodată, un nou record al totalului adjudecărilor online pentru o sesiune de licitație - 207.660 euro (peste 25% din cifra de afaceri a sesiunii de licitații din februarie).

CONTACT
Str. C.A. Rosetti, nr. 5, 010281, București Telefon informații: 021 210 30 16 Fax: 021 210 30 15, E-mail: office@artmark.ro Valeriu Sângeorzan Director Business Development PR și Comunicare 0757 056 109 valeriu.sangeorzan@artmark.ro Bogdan Galdea Auction Sales Director 0756 163 364 bogdan.galdea@artmark.ro Mihail Stomff Art Advisory & Head of Private Sales 0756 056 101 mihail.stomff@artmark.ro Roxana Vâlcu Head of Corporate Sales 0758 056 111 roxana.valcu@artmark.ro Constantin Prisecaru Head of Regional Sales 0757 026 450 constantin.prisecaru@artmark.ro Renardt Iancu Constanța Area Sales Manager 0756 163 362 renardt.iancu@artmark.ro Marius Hangan Cluj Area Sales Manager 0755 655 686 marius.hangan@artmark.ro Hary Goldemberg Iași Area Sales Manager 0729 600 210 hary.goldemberg@artmark.ro Mihai Ziman Timișoara Area Sales Manager 0756 066 302 mihai.ziman@artmark.ro Mariana Helvig Financiar - Contabil/Facturare și plăți 0757 026 456 mariana.helvig@artmark.ro Marius Istrate Director Administrativ Expedieri în țară și internaționale 0757 056 106 marius.istrate@artmark.ro PROGRAM DE DEPUNERE ÎN CONSIGNAȚIE, EVALUARE ȘI EXPERTIZARE: Marți Joi Sâmbătă 11.00 14.00 11.00 - 18.00 – 18.00 – 14.00

Palatul Cesianu - RacoviŢă, C.A. Rosetti Nr. 5
Sediul Casei De LicitaŢii ARTMARK
Palatul Cesianu se află în centrul Bucureștiului, în vecinătatea celor mai importante repere culturale ale orașului: Ateneul Român, Muzeul Național de Artă al României, Biblioteca Central Universitară. O clădire cu o istorie fascinantă este redată astăzi unei funcţii nobile: aceea de a adăposti opere de artă şi o activitate dedicată dezvoltării pieţei româneşti de artă. Spațiul elegant, generos și discret a fost proiectat la sfârșitul secolului al XIX-lea de către arhitectul francez Jules Berthet la cererea proprietarului Nicolae Cesianu, avocat cu rădăcini oltenești din familia Jienilor. În perioada 1892 – 1900, pe strada Clemenței, la nr. 5, palatul Cesianu este ridicat după modelul renascentist, care acorda cea mai mare importanță primului nivel, piano nobile, parterul fiind destinat prăvăliilor. La etaj, încăperile de “paradă”, biroul și două saloane mari – Salonul Roșu și Salonul Spaniol, au ferestre care dau către stradă, iar dormitoarele au ferestre orientate către curte. Reședința beneficia de pe urma ultimelor tehnologii privind confortul locativ - instalație de încălzire cu calorifere, lumină electrică și apă curentă. Pereţii salonului central de la etaj au fost decoraţi cu stucaturi şi picturi în ulei, care amintesc de stilul artistului francez François Boucher. Compoziţiile înfăţişează scene de gen elegante, grupuri de femei și bărbați la picnic sau care cântă la diferite instrumente. Decorația originală din somptuosul hol se păstrează şi astăzi, ornamentând spaţiul care are atât funcţie de primire cât și de sală de bal. În 1909 familia Cesianu se mută în str. Biserica Enei nr. 10, iar palatul din C. A. Rosetti devine noul sediu al Automobil Club Român, la festivitatea de inaugurare participând, alături de întreaga protipendadă bucureşteană, prinţul moştenitor Ferdinand. De-a lungul secolului al XX-lea palatul va “facilita” fotografierea zborului biplanului ”Farman”, condus de francezul Michelle Molla pe deasupra Palatului Regal (1910) și succesiv va deveni sediul Cercului Cultural Liberal al comunitații evreiești din București (1910), sediul Fasciei și a organizațiilor coloniei italiene din București (1941), sediul ARLUS - Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (1948). În 1950 este naționalizat, intrând ulterior în patrimoniul societăţii Comaliment S.A, iar în 2000, activitatea de restaurare a palatului primește premiul Ordinului Arhitecţilor din România. Din 2011, Palatul Cesianu-Racoviţă devine noul sediu al Casei de Licitații Artmark.

Pentru depuneri în consignație în afara programului, vă rugăm să solicitați o programare la:

Florin Petcu Șef birou consignare Artă Clasică, Modernă și Contemporană 0758 056.115 / florin.petcu@artmark.ro Ioana Ciocoiu Relationship Manager Artă Contemporană și Postmodernă 0757 026 459 / ioana.ciocoiu@artmark.ro Conf. dr. Alin Ciupală Șef birou consignare Obiecte de Colecție 0756 163 404 / alin.ciupala@artmark.ro Alice Marinescu Șef birou consignare Artă Decorativă și Bijuterii 0757 026 458 / alice.marinescu@artmark.ro

Pentru informaţii şi evenimente: Sorana Șerban, Events Manager sorana.serban@artmark.ro, 0757.056.108

Casa de Licitații Artmark este deținută de Alexandru Bâldea (80%) și Manuela Plăpcianu (20%). Consiliul de Administrație al Casei Artmark este alcătuit din Manuela Plăpcianu și Alexandru Bâldea. Consiliul de onoare al fundației Centrul Cultural ArtSociety este format din Dan Hăulică - Președinte de Onoare, Ruxandra Demetrescu, Ioan Sbârciu, Doina Păuleanu, Florin Rogneanu. Președintele Fundației este Ruxandra Garofeanu.

ACȚIONARIAT ȘI MANAGEMENT

CALENDAR LICITAȚII ARTMARK 2013
30 IANUARIE 19 FEBRUARIE 20 FEBRUARIE 21 FEBRUARIE 20 MARTIE 16 APRILIE 17 APRILIE 18 APRILIE 14 MAI 15 MAI 16 MAI 12 IUNIE 14 IULIE 28 IULIE 21 SEPTEMBRIE 25 SEPTEMBRIE 22 OCTOMBRIE 23 OCTOMBRIE 19 NOIEMBRIE 20 NOIEMBRIE 21 NOIEMBRIE 18 DECEMBRIE LICITAȚIA DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ IMPORTANTĂ LICITAȚIA DE POSTMODERNISM ȘI CONTEMPORANĂ LICITAȚIA DE MĂRȚIȘOR 1. PICTURĂ ȘI SCULPTURĂ LICITAȚIA DE MĂRȚIȘOR 2. MĂRȚIȘOARE DE EPOCĂ, BIJUTERIE, ARTĂ DECORATIVĂ LICITAȚIA DE AVANGARDĂ ȘI EXPRESIONISM LICITAȚIA DE PRIMĂVARĂ LICITAȚIA DE ART NOUVEAU, ROMANTISM ȘI BIEDERMEIER LICITAȚIA DE MILITARIA ȘI ANTICHITĂȚI LICITAȚIA DE SCULPTURĂ ȘI MOBILIER DE GRĂDINĂ POSTWAR & CONTEMPORARY SALE LICITAȚIA DE PICTURĂ ȘI SCULPTURĂ EUROPEANĂ MIRABILIA - CABINETUL DE CURIOZITĂȚI VECHI MAEȘTRI AI PICTURII ROMÂNEȘTI (SEC. XVIII - XIX) MEMORABILIA LICITAȚIA DE ARTĂ RELIGIOASĂ LICITAȚIA DE ORIENTALISM LICITAȚIA DE BIJUTERII ȘI CEASURI DE EPOCĂ LICITAȚIA DE VARĂ LICITAȚIA DE ELEGANȚĂ LICITAȚIA DE MAȘINI DE COLECȚIE & SPORT MEMORABILIA MUSIC&POETRY MEMORABILIA LICITAȚIA DE IMPRESIONISM ȘI POSTIMPRESIONISM ROMÂNESC LICITAȚIA ROMÂNIA REGALĂ LICITAȚIA DE TOAMNĂ LICITAȚIA DE ASTRONOMIE ȘI URME EXTRATERESTRE POSTWAR & CONTEMPORARY SALE LICITAȚIA DE DESIGN LICITAȚIA DE VALORI TRADIȚIONALE LICITAȚIA DE GRAFICĂ, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI RARE LICITAȚIA DE CRĂCIUN - GALA IUBITORILOR DE ARTĂ

1. Licitaţia de obiecte de artă (sau de colecție) este organizată de Artmark (« Galeriile Artmark srl ») şi condusă de unul sau mai mulţi reprezentanţi ai Artmark (licitator/licitatori). 2. Obiectele de artă supuse licitaţiei aparţin, de regulă, unor deponenţi (consignanţi) ce doresc să rămână anonimi. Atunci când consignanţii agreează divulgarea numelui lor în cadrul vânzării prin licitaţie, acesta va fi specificat în catalogul de licitaţie. 3. Deponenţii (consignanţi), prin actele ce le semnează cu Artmark, garantează că obiectul de artă ce îl depun în consignaţie în vederea vânzării prin licitaţie le aparţine ori că au dreptul legal de a-l vinde. 4. Artmark publică în prealabil licitaţiei un catalog al obiectelor de artă (sau de colecție) supuse licitaţiei – atât în cadrul paginii sale de web (www.artmark.ro), cât şi în formă tipărită. În cadrul licitaţiei se vor vinde numai obiecte de artă enumerate şi descrise în rezumat în cuprinsul catalogului. Descrierile şi ilustraţiile obiectelor sunt indicative, nu exhaustive şi reprezintă o opinie a experţilor şi specialiştilor Artmark cu privire la obiectele de artă supuse licitaţiei. 5. Toate obiectele ce se vor vinde vor fi expuse în vederea vizitării/inspectării în cadrul expoziţiilor ce preced vânzarea prin licitaţie. Cumpărătorii vor avea oportunitatea de a se lămuri cu privire la condiţia, conţinutul şi conformitatea cu menţiunile din catalogul de licitaţie ale obiectelor supuse licitaţiei, atât în cadrul expoziţiei, cât şi în cadrul licitaţiei, astfel încât să îşi formeze o convingere proprie cu privire la calităţile/imperfecţiunile obiectului. 6. Durata, programul şi locaţia expoziţiilor obiectelor ce se vor licita se va face cunoscută public în prealabil, prin pagina de web a Artmark, în catalogul de licitaţie, precum şi prin alte căi de publicitate. Cataloagele de licitaţie se pot procura de la sediul Artmark, din locul expoziţiei, din locul unde se organizează licitaţia, precum şi prin poştă. 7. Formularul de înregistrare a participantului la licitaţie se completează înainte de licitație (în cazul participării online), în timpul licitaţiei sau imediat după licitație (în sala de licitaţie). Înregistrarea semnifică acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor prezentului regulament de licitare. Aceeași valoare de acceptare o are și participarea la licitație, în persoană sau prin telefon ori ofertă scrisă (reținută în temeiul corespondenței electronice ori înregistrării audio/video), urmată ori nu de adjudecare, cel care licitează dar omite să depună ori să semneze ori să completeze conform formularul de înregistrare fiind de asemenea supus termenilor și condițiilor prezentului regulament. 8. Participarea la licitaţie se face prin ridicarea unei palete de licitare, fizic sau online, cuprinzând numărul de ordine al participantului în cadrul unei licitaţii anume, ca răspuns la strigarea pasului de licitare de către licitator. Licitatorul poate accepta drept validă altă sumă strigată de un ofertant, superioară pasului anterior acceptat, dacă este urmată de indicarea paletei de licitare a ofertantului. Atunci când mai mulţi participanţi indică prin ridicarea paletei voinţa de a licita preţul cerut de licitator, acesta va alege dintre participanţi o singura paletă, specificându-l, de regulă, în ordinea ridicării paletelor (ţinând cont şi de măsura vizibilităţii manifestării dorinţei de a licita). Participarea la licitațiile de vinuri rare, de colecție sau de alte băuturi alcoolice, respectiv la licitațiile de arme vechi și accesorii militare («Militaria») nu este permisă persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. 9. Catalogul de licitaţie prevede, de regulă, intervalul de estimare a valorii obiectului, fără a indica preţul de pornire al licitaţiei, în cazul obiectelor de artă, respectiv prețul de pornire al licitației obiectului, fără a indica intervalul de estimare a valorii, în cazul obiectelor de colecție. Loturile (obiectele de artă supuse licitaţiei) sunt strigate în ordinea enumerării lor în catalogul de licitaţie. Licitatorul anunţă numărul lotului şi preţul de pornire al acestuia. Licitatorul decide suveran preţul de pornire al fiecărui obiect supus licitaţiei, putând modifica preţul de pornire al acestuia în timpul licitării, inclusiv în cazul când prețul de pornire este indicat în catalogul de licitație sau cu prilejul reintroducerii lotului în licitaţie. 10. Lotul se adjudecă participantului care oferă preţul cel mai mare. Obiectul de artă (sau de colecție) licitat va fi adjudecat cumpărătorului la împlinirea cumulativă a condiţiilor: licitatorul strigă « adjudecat » şi bate ciocănelul de licitaţie. Adjudecarea constituie angajament ferm, contractual, de cumpărare, în condiţiile şi termenii prezentului regulament. 11. Nici un lot nu se va vinde sub preţul de pornire, în timpul sau ulterior licitației. Loturile nelicitate la momentul strigării lor iniţiale pot fi repuse în vânzare în cadrul şi în timpul licitaţiei, dacă un participant o solicită explicit. 12. Licitatorul poate elimina din licitaţie oricare lot dintre cele expuse şi prezentate în catalogul de licitaţie, pentru motive ce vor fi considerate de părţi drept având legătură cu buna şi diligenta desfăşurare a licitaţiei. 13. În cazul în care un lot nu se adjudecă în cadrul licitaţiei, acesta este restituit deponentului în termenul prevăzut în certificatul de consignaţie. Un lot nevândut în cadrul licitaţiei va putea fi cumpărat, în următoarele 5 zile (în cazul mașinilor de colecție 10 zile) după licitaţie şi anterior restituirii sale, la o valoare egală cu sau mai mare decât minima intervalului valorii de estimare conform catalogului de licitație, în cazul obiectelor de artă, respectiv o valoare mai mare sau egală cu 125% din prețul de pornire al licitaţiei, în cazul obiectelor de colecţie (la care se adaugă taxa de licitaţie, care variază funcţie de statutul cumpărătorului în relaţie cu Artmark, conform art. 16 şi 18). 14. Persoanele interesate de loturi în licitaţie pot participa şi în absenţă, fie pe calea formulării scrise de ofertă (formularul se pune la dispoziţia cumpărătorilor interesaţi anterior ţinerii licitaţiei – atât online, cât şi în cadrul catalogului tipărit ori la recepţie), fie pe calea participării telefonice sau online prin personalul Casei, fie prin aplicația Artmark LIVE®. În cazul în care mai mulţi participanţi în absenţă formulează oferte pentru acelaşi lot la același preţ (maxim), de regulă va avea prioritate prima ofertă recepţionată. Ordinea generală de prioritate este: întâi ofertele manifestate ori strigate în sala de licitaţie, apoi ofertele manifestate în absenţă, online, prin telefon sau în scris. 15. La licitaţie pot de asemenea participa, în condiţii egale, un reprezentant al Ministerului Culturii, ce manifestă în condiţiile prevăzute de lege dreptul de preemţiune al statului, precum şi un reprezentant al Artmark, ultimul situat vizibil la un birou aflat în faţa sălii de licitaţie. Reprezentantul Statului va purta numărul 1, iar reprezentantul Artmark va purta numărul 2. Numărul 1 poate fi purtat și de un muzeu public. 16. Preţului de adjudecare, fie preţ de pornire, fie pas strigat de licitator, i se va adăuga taxa totală de licitaţie (TVA și oricare alte taxe sunt incluse). În cazul artei plastice, potrivit legii, se adaugă separat taxa de timbru a artiștilor plastici, de 0,5%, respectiv, în cazul artei decorative și a bijuteriilor ce conțin pietre prețioase sau semiprețioase, taxa de certificare gemologică de 0,5%. 17. Strigarea şi adjudecarea preţului se fac în EUR, ce se va folosi drept monedă de calcul a preţului de strigare, respectiv adjudecare. Casa de Licitaţie va anunţa, prealabil începerii licitaţiei, cursul convenţional (echivalenţa) EUR – RON folosit de Casă în scopul licitaţiei curente. În cazul în care Casa nu anunţă un curs convenţional, se aplică cursul oficial al BNR în ziua adjudecării. 18. Taxa totală de licitaţie este de 20% din preţul de adjudecare. Membrii Artmark, deţinători de card de membru Artmark Clasic, beneficiază de o reducere a taxei la 18%. În cazul mașinilor de colecție taxa de licitație este de 14%, la care se adaugă TVA. 19. Obiectul de artă (sau de colecție) adjudecat va fi achitat de cumpărător în termen de o săptămână de la momentul adjudecării (cu excepţia cazului în care cumpărătorul deţine un card de membru). Plata se efectuează în lei de către rezidenții Români și în Euro sau USD de către nerezidenți. Plata se poate efectua atât: a) în numerar la casieria Casei, cât şi b) prin transfer bancar (titular de cont «Galeriile Artmark srl», Cod fiscal RO24235977, RO66MILB0000000000295459 (RON), RO38MILB0000000000295478 (EUR), RO27MILB0000000000295482 (USD), SWIFT: MILBROBU, Millennium Bank Sucursala City Gate), precum şi c) prin card bancar. 20. Preluarea obiectului de artă (sau de colecție) se poate efectua îndată după achitarea sumei facturate (în cazul mașinilor de colecție în termen de 2 zile). Atunci când achitarea se produce în numerar ori utilizând cardul bancar, facturarea şi plata lotului adjudecat se pot petrece atât în timpul ori ulterior finalizării licitaţiei – la locaţia licitaţiei– cât şi ulterior licitaţiei – la sediul Artmark. Atunci când plata se efectuează prin transfer bancar, factura se poate ridica fie de la locaţia licitaţiei, fie ulterior ţinerii licitaţiei de la sediul Artmark, fie se poate transmite în copie prin fax. 21. În cazul în care suma facturată nu este achitată în termenul prevăzut de prezentul Regulament, Casa de Licitaţie poate opta între a) a solicita cumpărătorului achitarea lotului adjudecat şi a taxei totale de licitaţie, precum şi a unei penalităţi de întârziere de 1%/zi din suma datorată, b) a reține, în contul creanței, înspre vânzare, obiecte de artă sau de colecție aparținând adjudecatarului, respectiv sumele din vânzarea acestora, respectiv c) a obliga adjudecatarul care refuză plata, pentru alt motiv decât cel reglementat de art. 27, la plata dublului taxei totale de licitație. 22. Transferul dreptului de proprietate se face la momentul transferului posesiei lotului adjudecat de la Casă la cumpărător sau transportator (după caz) sub condiția achitării integrale de către cumpărător a sumei facturate. Preluarea şi transportul lotului adjudecat sunt în sarcina cumpărătorului. Acesta este dator să preia obiectul adjudecat în termen de 2 săptămâni de la recepţionarea plăţii de către Casa de Licitaţie de la sediul Casei. Transportul lotului plătit se va efectua pe cheltuiala Casei în cazul în care a) cel puţin unul dintre

REGULAMENT DE LICITARE

loturile adjudecate are o dimensiune ce nu se pretează transportului folosind un autoturism sau b) valoarea loturilor adjudecate depăşeşte, fără adăugarea taxei, echivalentul în lei a sumei de 25.000 euro. În cazul mașinilor de colecție, transferul dreptului de proprietate are loc la momentul plății de către cumpărător a sumei facturate, dar nu mai devreme de finalizarea efectuării de către deponent a formalităților de radiere a autovehicului de la autoritățile competente. Transferul posesiei asupra mașinilor de colecție se va face prin transmiterea cheilor autovehicului. Transferul posesiei mașinii de colecție precum și predarea documentelor necesare înmatriculării și declarării fiscale a autovehicului de către cumpărător se va face de către Artmark în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării de către cumpărător a plății sumei facturate. 23. Date fiind limitele fizice ale depozitului propriu al Artmark, cumpărătorul autorizează Artmark ca, după o lună în cazul rezidenților, respectiv 45 de zile pentru nerezidenți, de la data licitației, să transfere operele neridicate de cumpărător, în contul și pe seama cumpărătorului, într-un depozit extern. Începând cu o lună de la data licitației, Artmark nu mai răspunde patrimonial față de cumpărător pentru integritatea operei adjudecate. La ridicarea operelor, cumpărătorul va achita costul de transport la depozitul exterior și cota-parte din chiria depozitului, convenite de părți drept egale cu contravaloarea a 10% din prețul de adjudecare/lună. În ipoteza în care cumpărătorul nu ridică operele adjudecate în termen de 6 luni de la data depozitării externe, Artmark este în drept să pună (din nou) în vânzare opera pentru a-și recupera costurile de transport, depozitare și oricare altele accesorii. În cazul mașinilor de colecție, cumpărătorul are obligația de a prelua autovehiculul în termen de o săptămână de la data efectuării plății. După expirarea acestui termen de o săptămână cumpărătorul autorizează Artmark să transfere mașina de colecție neridicată de cumpărător, în contul și pe seama acestuia, într-un depozit extern. Începând cu o săptămână de la data licitației, Artmark nu mai răspunde patrimonial față de cumpărător pentru integritatea bunului adjudecat. La ridicarea bunului, cumpărătorul va achita costul de transport la depozitul exterior și costul depozitării, convenite de părți drept egale cu contravaloarea a 10 % din prețul de adjudecare/lună. În ipoteza în care cumpărătorul nu ridică mașina adjudecată în termen de o lună de la data depozitării externe, Artmark este în drept să pună (din nou) în vânzare mașina pentru a-și recupera costurile de transport, depozitare și oricare altele accesorii. 24. În situația în care loturile puse în vânzare sunt clasate în patrimoniul național al României, categoria tezaur (loturi marcate în cuprinsul catalogului cu simbolul „T”, câtă vreme loturile clasate în patrimoniul național la categoria fond sunt marcate, în cuprinsul catalogului, cu simbolul „F”), Ministerul Culturii a fost înștiințat cu privire la punerea în vânzare a loturilor în cauză. În situația în care Ministerul Culturii și-a exercitat dreptul de preemțiune până la data licitației, dacă prețul de adjudecare este mai mic sau egal cu cel oferit de către Ministerul Culturii, bunul urmează a fi atribuit Ministerului Culturii în virtutea dreptului de preferință de care se bucură. În situația în care Ministerul Culturii nu și-a exercitat dreptul de preemțiune până la data licitatiei, adjudecarea se face sub condiția neexercitării dreptului de preemțiune de către Minister în termenul legal. Dacă, în ciuda adjudecării și transferului proprietății, Ministerul Culturii își exercită, în termenul legal, dreptul de preemtiune, oferind o sumă egală cu cea oferită/plătită de adjudecatar (suma facturată, inclusiv comisionul Casei), vânzarea către adjudecatar se desface, proprietatea asupra lotului urmând a fi transmisă către Ministerul Culturii, la data la care acesta achită integral suma facturată. 25. Cumpărătorii sunt înştiinţaţi că achiziţia loturilor marcate cu simbolul “C“ trebuie adusă pe cale legală la cunoştinţa Ministerului Culturii întrucât acestea sunt supuse la data licitației unei evaluări a clasabilității acestora în categoriile patrimoniului naţional cultural mobil (fond ori tezaur), însoţite, în eventualitatea clasării, de obligaţiile legale de rigoare. Totodată, cumpărătorii sunt înştiinţaţi că achiziţia loturilor ce sunt clasate în patrimoniul național (fond ori tezaur) trebuie adusă pe cale legală la cunoştinţa Ministerului Culturii. 26. ARTMARK GARANTEAZĂ ADJUDECATARULUI AUTENTICITATEA OBIECTELOR DE ARTĂ ADJUDECATE ÎN CADRUL LICITAŢIEI sens în care emite certificatul de vânzare, actul însoțitor de vânzare la care H.G. nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile obligă operatorii culturali, adăugând o clauză de garantare a autenticității, ce precizează numele unuia dintre experții casei ori experții externi consultanți ai Artmark, angrenați în autentificarea lotului. Clauza de garantare a autenticității angajează, din partea Casei, obligația de garanție, fără limită de termen, fără a necesita alte forme legale ori documentare. Casa nu emite din oficiu un raport elaborat de expertiză, neavând nici cadrul de manifestare, nici abilitarea legală de a o face, această activitate fiind rezervată strict, prin lege, experților persoane fizice autorizate de Ministerul Culturii, fiecare aferent unei arii de specializare, mai departe atestați de practică și recunoscuți, fiecare specific, de comunitatea profesională. Casa poate însă mijloci, pentru cumpărătorul interesat de un studiu elaborat al calităților lotului achizitionat, procurarea, pe cost propriu, a unui astfel de raport de expertiză, tehnică și stilistică. De asemenea, în cazul în care catalogul consemnează faptul confirmării autenticității de către expertul en-titre într-un anume artist, înseamnă că Artmark (prin Departamentul de Cercetare-Documentare și/sau prin Comisia experților interni) s-a îngrijit de obținerea, prin corespondență scrisă ori verbală, a confirmării autenticității lotului de către expertul apreciat de comunitatea profesională drept principal în opera unui anume artist, fără a implica însă faptul că Armark va pune la dispoziția cumpărătorului un raport elaborat, tehnic și stilistic, de descriere și demonstrare a autenticității lotului. Răspunderea Artmark pentru autenticitatea lotului, rămâne, și în acest caz, material si financiar, integrală. 27. Cumpărătorul poate contesta autenticitatea unui obiect de artă adjudecat prin comunicarea către Casă a unei contestaţii scrise motivate, însoţite de o opinie scrisă a unui expert atestat potrivit legii, general recunoscut de comunitatea profesională drept competent în opera artistului a cărui paternitate face obiectul contestaţiei şi beneficiind, în accepţiunea generală, de o bună reputaţie. Casa are dreptul de a produce, în termen de 3 luni de la recepţionarea contestaţiei, o contraexpertiză a unui expert beneficiind de un nivel similar de competenţă şi reputaţie. Pentru a evita tentativele de fraudă, Casa marchează fiecare dintre loturile livrate cu un element de siguranţă (timbru purtător al unui cod alfanumeric, ireproductibil şi autodistructiv în caz de încercare de desprindere), probă făcând exemplarul secund al timbrului. 28. Vânzarea obiectelor de artă (sau de colecție) este supusă legilor române. Cumpărătorului unui obiect de artă i se va elibera un certificat de vânzare, potrivit modelului din Anexa 6 a HG 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile. În cazul licitațiilor de vinuri, Le Manoir, partenerul Artmark, garantează asupra vechimii și autenticității vinurilor de colecție puse în vânzare, eliberând adjudecatarului certificate de garanție proprii, precum și, atunci când există, al casei producătoare. 29. Artmark păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale obiectului de artă (sau de colecție) vândut în oricare materiale documentare, jurnalistice, literare de specialitate ori cu scop promoţional. 30. Casa poate pretinde persoanei care produce o daună, în cursul expoziţiei ori a licitaţiei, unuia dintre obiectele supuse vânzării, să suporte dauna achitând prețul echivalent limitei maxime a intervalului valorii estimate, astfel cum este acesta publicat în catalogul de licitație, în cazul obiectelor de artă, respectiv dublul valorii preţului de pornire al licitaţiei, în cazul obiectelor de colecţie. 31. Casa înştiinţează cumpărătorii că scoaterea din România, pe orice cale, a bunurilor culturale mobile pentru care nu s-a obţinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat în condiţiile legii de către autoritățile române, constituie operaţiune de export ilegal. În cazul în care cumpărătorul doreşte să exporte lotul achiziţionat (nerestricţionat la export prin lege – loturile marcate cu simbolul „F” ori „T” – ori prin condiţionarea vânzătorului) poate apela, pentru obţinerea certificatului de export, la serviciile de reprezentare ale Casei de Licitaţie. Pentru acest serviciu Casa aplică un tarif de 150 euro + TVA, separat de eventuale taxe şi costuri percepute de emitentul certificatului de export. 32. De asemenea, Casa înștiințează cumpărătorii ce nu sunt rezidenți ai unui stat ce face parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene că, transferarea loturilor (importul definitiv) în statele ai căror rezidenți sunt, în condițiile legislației aplicabile în fiecare situație în parte, ar putea fi supusă unor taxe de import (taxe vamale, TVA și/sau accize etc), dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și cumpărătorul nu obține o scutire de la aceste taxe. 33. Potrivit legii (Legea 182/2000 şi HG 518/2004), bunurile culturale creaţie contemporană se pot exporta definitiv sau temporar fără certificat de export, urmând să se ateste în faţa autorităţilor vamale faptul că respectivele bunuri sunt opere create de autori în viaţă. În acest scop, Artmark poate elibera, la solicitarea cumpărătorului, gratuit, adeverinţe după modelul prevăzut în Anexa 5 a HG 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile. 34. În ipoteza în care existe diferențe între varianta online a Regulamentului de Licitare și varianta cuprinsă în catalogul tipărit al sesiunii de licitație, prevalează varianta online, prezumabil mai actuală la data licitației.

AUCTION RULES

1. The auction is organized by Artmark («Galeriile Artmark srl») and is conducted by one or more Artmark representatives (auctioneers). 2. The art items (or collectibles) usually belong to consignors which choose to remain anonymous. Whether the consignors agree to the disclosure of their name, such shall be mentioned in the auction catalogue. 3. The consignors guarantee, by the documents they sign with Artmark, that they are the legal owner of the art items they consign for auction and they have the right to sell it. 4. Artmark publishes the catalogue of the auction on its web page (www.artmark.ro), as well as in a printed form. The auction will include only the art items enumerated and briefly described within the catalogue. The pictures and texts with respect to the auction lots are indicative and not exhaustive, and represent an opinion of our experts and specialists. 5. All the art items subject to auction will be exhibited before the auction in order to ensure proper inspection. All the participants will have the opportunity to get familiar with the condition, the content and the conformity of the lots subject to auction either before or during the auction, to enable someone to formulate its own opinion with regard to the qualities/imperfections of the lots. 6. The locations and time schedules of the exhibitions of the lots will be announced on Artmark’s web page and within the auction catalogue. The auction catalogues are available with Artmark’s headquarters, on the exhibition location, on the auction location or by post. 7. The registration form must be filled in before (in case of online bidding), during or immediately after the auction (in the saleroom). The registration signifies the unconditioned acceptance of the terms and conditions of these auction rules. The same acceptance value will have the bidding, in person or by phone or by written offer (recorded in electronic correspondence or audio/ video recording), followed or not by adjudication. Should one bid but fail to submit or sign or fill in appropriately the registration form, he is nevertheless subject to the terms and conditions of the current auction rules. 8. Participation at auction is signaled by raising the auction paddle, in person or online, showing the registration number of the participant in a certain auction, in reply to the price asked by the auctioneer. Might be accepted as valid any shouted bid which is for a value superior to the previously accepted price, if followed by explicit showing of the bidding paddle. When several participants indicate their will to bid for the asked price, the auctioneer shall choose among them and nominate one bidding paddle, preferably following the order in which the participants have raised their paddles (taking into account also the visibility of the manifestation of the will to bid). One who is under 18 years old is prohibited to participate to the auctions for rare wines, collectible wines or other alcoholic beverages, or to the auctions for antique weapons and military accessories (« Militaria ») respectively. 9. The catalogue provides, usually, only for the evaluation of the market price of the lots (and not the starting price) in the case of art items, respectively for the starting price (and not for the evaluation of the market price) in the case of collectibles. The lots are put on sale strictly following the order of the auction catalogue. The auctioneer announces the lot number and its starting price. The auctioneer has the supremacy to decide the starting price of each lot, including when starting prices are provided in the auction catalogue or when unsold lots are subjected again to auction at someone’s request. 10. The lot is adjudicated to the participant offering the highest price. The lot is adjudicated to the buyer when, cumulatively: the auctioneer says “sold” and hits the auction hammer. Adjudication constitutes a firm and contractual engagement to buy the adjudicated lot in accordance with the terms and conditions of these regulations. 11. No lot can be sold under the starting price, during or after the auction. An unsold lot may be put again to sale, when a participant requires so during the auction. 12. The auctioneer may decide to eliminate from the auction any lot, even if exhibited and illustrated in the auction catalogue, for reasons to be considered by the parties in a fair connection with the sound and diligent course of the auction. 13. Whether a lot is not adjudicated during the auction, it will be returned to its consignor in accordance with the certificate of consignment. An unsold lot may be privately sold, in the following 5 days (10 days in the case of collectible cars) after the auction but prior to its return to the consignor, for a value equal to or higher than the minimum of the evaluation interval provided in the auction catalogue, in the case of art items, respectively a value equal to or higher than 125% of the provided starting price, in the case of collectibles (to which the sale tax will be added – which varies depending of the buyer’s status in relation to Artmark – see articles 16 and 18). 14. Someone may participate to the auction when absent as well, either a) by an absentee bid (an absentee bid form is available online, within the auction catalogue or at the reception desk), b) by phone, based on a telephone bid form (or, in the case of an auction in duplex with the Romanian location, online), intermediated by Artmark’s personnel, or c) using Artmark Live®. Where more absentee bidders formulate bids for the same lot at the same (maximum) price, in principle the first received absentee bid will take priority. General order of priority is: explicit offers manifested in the saleroom, then the bids by phone, online and the absentee written bids. 15. A Ministry of Culture and National Patrimony representative may participate to the auction, to exercise the State’s preemption right, in equal conditions, while the representative of the Auction House may participate as well, the latter being located at sight, in front of the saleroom. The State representative or the representative of a public museum holds the bidding paddle numbered 1, while Artmark holds paddle number 2. 16. To the hammer price, the Auction House will add the total sale tax (VAT and all other taxes included). In the case of fine art, according to the law, an art stamp tax of 0.5% is added distinctively, while, in the case of decorative art and jewellery containing gems, the House applies an additional tax of gemological certification of 0.5%. 17. The calling and adjudicating price are told in euro. The Auction House will announce, before the auction starts, the conventional exchange rate EUR/USD – RON, used by Artmark for the current auction. If and when Artmark does not make public a conventional exchange rate, the National Bank of Romania exchange rate, official for the adjudication date, becomes applicable. 18. The total sale tax represents 20% of the hammer price. Artmark members, holding an Artmark membership card, benefit of a reduction of the tax to 18%. In the case of collectible cars the sale tax is 14%, to which VAT is added. 19. The adjudicated lot must be paid by the buyer a week after the adjudication (except the case when the buyer is a “classic” or “elite” Artmark member). The payment is made in RON by Romanian residents and in EURO or USD by non-residents. The payments can be done: a) cash at the House cashier, b) by wire transfer (account holder « Galeriile Artmark srl», Fiscal Identification Code RO24235977, accounts: RO66MILB0000000000295459 (RON), RO38MILB0000000000295478 (EUR), RO27MILB0000000000295482 (USD), SWIFT: MILBROBU, Millennium Bank Branch Ermil Pangratti), as well as c) by bank card. 20. The lot can be collected as soon as the invoiced amount is fully paid (in term of 2 days from payment date in the case of collectible cars). Payment may be done in cash or by bank card, during the auction at the auction location, as well as after the auction at the Artmark headquarters. When payment is made by bank transfer, the invoice can be collected during the auction from the auction location, or, after the auction, it can be collected from the Artmark headquarters or it can be transmitted by fax. 21. Whether the price is not paid in due term, the Auction House may choose: a) to request the buyer to pay the hammer price and the sale tax, plus a penalty of 1% of the amount due per day of delay, respectively b) to retain, on account of the receivable, in order to be put for sale, art objects or collectibles belonging to the buyer, found in the possession of the Auction House, respectively the amounts obtained from their sale, respectively c) to impose on the adjudicator who refuses to pay, for a reason different than ruled by art. 27, the payment of the double of the total auction tax. 22. The transfer of the ownership takes place at the moment of the transfer of possession of the adjudicated lot from the Auction House to the buyer or to the transporter (whichever the case may be), subject to payment in full by the buyer of the invoiced amount. Take-over and transportation of the lot is under the buyer’s care. It is the buyer’s duty to take-over and collect the lot within two weeks from the reception of payment by the Auction House, from the headquarters of the Auction House. The Auction House provides transportation of the lot free of charge when: a) at least one of the adjudicated lots has a size that makes it undeliverable by car or b) the value of the adjudicated lots exceeds, without the sale tax, the equivalent in lei of EUR 25,000. In the case of collectible cars, the transfer of ownership takes place at the moment of payment by the buyer of the invoiced amount, but not prior to the completion by the consignor of the formalities for

registration clearance of the vehicle with the authorities in charge. The transfer of the possession of the collectible car will be done by handing over the keys of the vehicle. The transfer of the possession of the collectible car and the handing in of the documents necessary for the buyer to register and fiscally declare the vehicle will be done by Artmark in 5 working days from the payment date of the invoiced amount by the buyer. 23. Given the physical constraints of Artmark’s own deposit, the buyer authorizes Artmark to transfer the works that have not been collected by the buyer in term of one month in the case of residents, respectively 45 days in the case of non-residents, from the date of the auction, on the account and on behalf of the buyer, to an external deposit. Starting one month from the date of the auction, Artmark seizes its patrimonial responsibility towards the buyer for the integrity of the adjudicated lot. At collection of the works, the buyer pays the transportation cost to the external deposit and the share of the rental fee for the deposit, agreed upon by the parties as equal to the equivalent of 10% of the adjudication price/ month. In case the buyer does not collect the adjudicated works in term of 6 months from the date of external depositing, Artmark has the right to offer (once again) the work for sale to recover its transportation, depositary and whatever other adjacent costs. In the case of collectible cars, it is the buyer’s duty to take-over the vehicle in course of one week from the date of payment. After the term of one week, the buyer authorizes Artmark to transfer the collectible car, on the account and on behalf of the buyer, to an external deposit. Starting one week from the date of the auction, Artmark seizes its patrimonial responsibility towards the buyer for the integrity of the adjudicated lot. At collection of the good, the buyer pays the transportation cost to the external deposit and the share of the rental fee for the deposit, agreed upon by the parties as equal to the equivalent of 10% of the adjudication price/ month. In case the buyer does not collect the adjudicated car in term of 6 months from the date of external depositing, Artmark has the right to offer (once again) the car for sale to recover its transportation, depositary and whatever other adjacent costs. 24. In case certain lots offered for sale are classified as Romanian national patrimony, the thesaurus category (lots marked in the catalogue with “T”; whereas lots classified as national patrimony, the fund category, are marked in the catalogue with “F”) the Ministry of Culture has been notified on the offer for sale of the respective lots. In case the Ministry of Culture has chosen to exercise its preemption right prior to the auction date, if the adjudication price is below or equal to the price offered by the Ministry of Culture, the good is to be attributed to the Ministry of Culture in light of the right of preference it enjoys. In case the Ministry of Culture did not exercise its preemption right prior to the auction date, the adjudication takes place under the condition that the Ministry does not exercise its preemption right during the legal timeframe. If, despite adjudication and transfer of possession, the Ministry of Culture chooses to exercise its preemption right, in the legal timeframe, by offer of an amount equal to the one offered/paid by the buyer (the invoiced amount, including the commission of the Auction House), the sale to the buyer is not fulfilled, the ownership of the lot following to be transferred to the Ministry of Culture, at the time and subject to the Ministry of Culture pays in full the invoiced amounts. 25. The buyers are informed that the acquisition of lots marked with the symbol “C” must legally be communicated to the Ministry of Culture because at the date of the auction they undergo an evaluation for classification in one of the categories of national movable cultural patrimony (fund or thesaurus), accompanied, in the case of classification, by the legal obligations in place. Additionally, the buyers are informed that the acquisition of the lots which are classified as national patrimony (fund or thesaurus) must legally be communicated to the Ministry of Culture. 26. ARTMARK GUARANTEES TO THE BUYER THE AUTHENTICITY OF THE ART ITEM SOLD DURING THE AUCTION, for which it issues a sale certificate, the accompanying document imposed to all cultural operators by the Government Decision no. 1420/2003 for the approval of the Norms regarding the trade of movable cultural goods, to which it adds a special clause which states Artmark’s guarantee with respect to the authenticity of the adjudicated lot, specifying the name of the Artmark’s internal or external expert, which has authenticated the lot. This guarantee clause imposes to Artmark the obligation to guarantee the authenticity of the lot, without limits of time and without needing any other legal form or undertakings. Artmark does not issue by default a descriptive expertise report, lacking both the frame and the legal ability to do so, this activity being strictly reserved, by law, to the experts – phisical persons authorized by the Ministry of Culture, each on his own area of expertise, further attested by practice and acknowledged, each one specifically, by the professional community. Artmark can nevertheless intermediate, on behalf of the buyer interested in a thorough study of the qualities of the acquired lot, the procurement, on the buyer’s own cost, of such technical and stylistic expertise report. Likewise, when the auction catalogue states the fact that an expert, specialized in the work of a certain artist, has confirmed its authenticity, it implies that Artmark (by means of its Art History Research Department and/or by means of its Experts Committee) has procured, by way of written or verbal correspondence, a bona-fidae confirmation of the authenticity of the lot, by the expert whom the professional community recognizes as leader scholar in the work of a particular artist, without again implying that Artmark would deliver a written technical and stylistic expertise report to the buyer, describing and demonstrating etc. the authenticity of the lot. Nevertheless Artmark’s responsibility towards the authenticity of the lot stays fully, materially and financially wise. 27. The buyer may contest the authenticity of the art item by a written motivated contestation, accompanied by a written opinion issued by an art expert authorized in accordance with the Romanian laws, generally recognized by the professional community for his competence with respect to the artwork of the artist whose paternity is under question mark and enjoying a generally accepted good reputation. The Auction House has the right to commit, within three months after receiving the contestation, a counter-expertise produced by an expert enjoying the same level of competence and reputation. To avoid any attempt of fraud, the Auction House marks all the delivered lots with an element of security (a stamp with an alphanumeric code, which cannot be reproduced and is self-destructive if one tries to disengage it), a second copy of the stamp acting as evidence. 28. The sale of the art objects (or collectibles) is governed by the Romanian law. The buyer of an art item will be issued a sale certificate, as provided by the Annex 6 of the Government Decision 1420/2003 for the approval of the norms regarding the movable cultural goods trade. With respect to the wines or other alcoholic beverages auction, Le Manoir guarantees for the vintage and the authenticity of the collectible alcoholic beverages put for sale, issuing to the buyer a guarantee certificate, as well as, if available, the conformity certificate of the wine producer. 29. Artmark reserves the right to publish images and descriptions of the art items (or collectibles) which it sold, in any materials (documentary, journalistic, scientific or for promotional purposes). 30. The Auction House may request for the person causing damage to one of the items put for sale, during the exhibition or during the auction process, to cover the damage by acquiring the lot and paying a price equivalent to the maximum limit of the estimated value of the lot as provided in the auction catalogue, in the case of art items, respectively equivalent to the double of the provided starting price, in the case of collectibles. 31. The Auction House informs the buyers that the export from Romania, no matter the way, of movable cultural goods without obtaining a temporary or permanent export license by the Romanian authorities, represents an illegal export operation. If the buyer wishes to export the purchased art item (if not restricted by law – as are lots marked with symbol “F” or “T” – or by the seller’s condition as per art. 24), the buyer may contract, in order to obtain the export license, the agency of the Auction House. The fee for this service is Euro 150+VAT, save for eventual other taxes or costs asked by the issuer of the export license. 32. Likewise, the House informs the buyers, residents of a state which is not member of the customs territory of the European Union, that the transfer (definitive import) to their states of residence, according to the law governing in each particular case, may be subject to import duties (custom duties, VAT and/or excise duties etc.), in accordance with the cases provided by the laws and if the buyer does not obtain an exception from these duties. 33. According to the law (Law 182/2000 and Government Decision 518/2004), the contemporary cultural goods can be exported permanently or temporarily without an export license, if attesting to the customs that the respective goods were created by living artists. To this end, Artmark may issue, upon request, free of charge, a document-in-proof in accordance with the model provided by Annex 5 of the Government Decision 518/2004 on the approval of the methodological norms regarding temporary or permanent export of movable cultural goods. 34. Should there be a difference between the online version of the Auction Rules and the version included in the printed auction catalogue, the online version prevails, presumed to be more up-to-date at the time of the auction.

Primim în consignare sculpturi de mari dimensiuni, realizate de artişti români sau europeni reputaţi, destinate amplasării în spaţiul public, precum şi obiecte decorative de mari dimensiuni şi mobilier de grădină, indiferent de vechime (antice, medievale, moderne, contemporane) ori material (exclusiv durabil şi de exterior, precum piatră, lemn, ceramică, metal,etc.), aflate în stare propice expunerii, până în data de 19 martie 2013.

Primim în consignație mașini de epocă sau rare, de colecție. Căutăm mărci renumite și modele celebre, recondiționate și în stare de funcționare, cu piese și accesorii originale. Vă invităm să ne transmiteți propunerile dumneavoastră, până la data de 15 aprilie 2013, însoțite de fotografii, pe adresa: cristian.gavrila@artmark.ro

Primim în consignare opere de pictură, grafică și sculptură, realizate de artiști români din secolele XVIII-XIX, până în data de 11 aprilie 2013.

Lot 99. Octav Băncilă, Cană cu flori de câmp (detaliu)

71 74 52 24 31 100 135 136 144 148 173 44 72 95 4 5 6 23 32 33 99 139 126 17 21 19 70 77 151 175 76 89 18 81 111 114 64 149 150 16 53 56 133 1 48 58 107 45 38 127 147 129

A

Angheluţă Octav Angheluţă Octavian Arnold Max Artachino Constantin Artachino Constantin Baba Corneliu Baba Corneliu Baba Corneliu Baba Corneliu Bălăcescu Dem. Lucia Bălaşa Sabin Bălţatu Adam Bălţatu Adam Bălţatu Adam Băncilă Octav Băncilă Octav Băncilă Octav Băncilă Octav Băncilă Octav Băncilă Octav Băncilă Octav Băncilă Octav Barbieri George Bassarab Ludovic Bassarab Ludovic Bednarik Ignat Berea Dimitrie Berea Dimitrie Bernea Horia Bernea Horia Biju Leon Biju Leon Bunescu Marius Bunescu Marius Bunescu Marius Bunescu Marius Byck Wepper Mina Câlţia Ştefan Câlţia Ştefan Chirovici Gheorghe Ciucurencu Alexandru Ciucurencu Alexandru Constantinescu Constantin C. Constion (Constantin Ionescu) Cornescu Traian Cristescu-Delighioz Ecaterina Dărăscu Nicolae Delavrancea Dona Niculina Dimitrescu Ştefan Dimitrescu Ştefan Dona Delavrancea Niculina Doru Ionescu Gheorghe Enea Nicolae Ghelman Lazăr Gheorghiu Ion Alin Ghiaţă Dumitru Ghiaţă Dumitru Ghiaţă Dumitru Grant Nicolae Grigore Vasile

Lectură Rochia în dungi Peisaj din Beirut Ciobănaş Ulcică cu cârciumărese

pag. pag. pag. pag. pag.

80 82 68 50 53

167 169 51 104 109 85 65 125 112 156 166 168 174 176 55 49 69 75 122 115 119 54 84 36 43 79 101 105 140 141 10 30 92 143 25 63 83 128 130 29 161 162 57 134 172 11 20 158 160 37 39 94 67 142 60 61 62 121

Grigore Vasile Grigore Vasile Grigorescu Lucian Grigorescu Nicolae Grigorescu Nicolae Harşia Teodor Holban Peters Georgeta Holban Peters Georgeta Hubner Carol Iancuţ Ion Ilfoveanu Sorin Ilfoveanu Sorin Ilfoveanu Sorin Ilfoveanu Sorin Ioanid Pan Ionescu Sin Gheorghe Ionescu Sin Gheorghe Iordache Dem Iordache Dem Iorgulescu Yor Petre Iorgulescu Yor Petre Isachie Popescu Constantin Isachie Popescu Constantin Iser Iosif Iser Iosif Iser Iosif Iser Iosif Iser Iosif Jiquidi Aurel Jiquidi Aurel Lăzărescu Emilian Loghi Kimon Lowendal George Lowendal George Ludovic Bassarab Mănciulescu Apostol Maniu Mutzner Rodica Michail Oteteleşanu Ottilia Moscu Alexandru Moser Padina Alexandru Musceleanu Ion Musceleanu Ion Mutzner Samuel Mutzner Samuel Năpăruş Georgeta Naray Aurel Neylies Jean Pacea Ion Pacea Ion Pallady Theodor Pallady Theodor Pallady Theodor Papatriandafil Tache Peltz Tia Petraşcu Gheorghe Petraşcu Gheorghe Petraşcu Gheorghe Petraşcu Gheorghe

Natură statică cu flori albastre și pensule După baie Vase la Sozopol Costum verde de bal (Colombina în verde) Băiat din Vitre Natură statică de bucătărie Natură statică cu lalele Terase la Balcic Întoarcerea din larg

pag. 175 pag. 176 pag. 68 pag. 106 pag. 124 pag. 87 pag. 77 pag. 148 pag. 129

B

H

Anemone pag. 101 Domnişoara Pogany pag. 156 Așteptare pag. 156 Autoportret pag. 160 Femeie cu evantai pag. 163 Om de pământ pag. 178 Ulcică cu flori de câmp pag. 64 Mesteceni pag. 80 Gospodărie pag. 93 Lubeniţă pag. 38 Crenguţe de liliac pag. 38 Muncind pământul pag. 39 Ţărăncuţă între vii pag. 49 Ţăran cu pipă pag. 54 Pe gânduri pag. 55 Cană cu flori de câmp pag. 100 Dezertorul pag. 158 Balcic pag. 148 Pe Valea Oltului pag. 46 Florărese pag. 48 Ciobănaș cu turma de oi pag. 47 Trandafiri pag. 79 Femeie în roșu pag. 83 Prapor pag. 167 Peisaj pag. 179 Lalele negre pag. 83 Natură statică cu trandafiri și fructe pag. 89 Semănătorul pag. 46 Năsturei pag. 85 Constanţa veche pag. 128 Peisaj din București (Ieșirea de la Oteteleşanu) pag. 131 Atelierul artistei pag. 76 Toamnă Zburătorul (Case albastre) Cusătoreasă Canceu și bujori la fereastră Natură statică cu crizanteme şi lămâie Balcic Veneţia Trandafiri Sibiu Bărci la Chioggia (Veneția) La Mamaia Case la Constanța Golf la Balcic Curtea de Argeş Scenă de seară la Balcic Familie de țărani pag. 166 pag. 166 pag. 45 pag. 69 pag. 71 pag. 152 pag. 36 pag. 66 pag. 72 pag. 118 pag. 64 pag. 61 pag. 149 pag. 163 pag. 150 pag. 48

123 170 153 154 165 155 68 90 40 82 124 138 73 102 106 28 47 116 163 34 35 41 50 98 59 137 145 146 103 2 3 14 15 117 66 88 46 13 110 113 118 120 96

Petraşcu Gheorghe Petrescu Corneliu Piliuţă Constantin Piliuţă Constantin Piliuţă Constantin Popa Brădean Angela Popescu Cicerone Popescu Negreni Ion Popescu Ştefan Popescu Ştefan Popescu Vasile Rădulescu Magdalena Ressu Camil Ressu Camil Ressu Camil Romano Alexandru Rosenblut Iosif Rosenblut Iosif Sârbulescu Mihai Schweitzer-Cumpăna Rudolf Schweitzer-Cumpăna Rudolf Schweitzer-Cumpăna Rudolf Schweitzer-Cumpăna Rudolf Schweitzer-Cumpăna Rudolf Steriadi Jean Alexandru Sterian Margareta Sterian Margareta Sterian Margareta Stoenescu Eustaţiu Strâmbu Ipolit Strâmbu Ipolit Strâmbu Ipolit Strâmbu Ipolit Şirato Francisc Ştefan Vasile Ştefan Vasile Tacian Baludima Elena Teişanu Mişu Theodorescu-Sion Ion Theodorescu-Sion Ion Theodorescu-Sion Ion Theodorescu-Sion Ion Tonitza Nicolae Ţuculescu Ion Vânătoru Gheorghe Varga Vasile Varga Vasile Velicu Petre Velisaratu Vasile Vergulescu Spiru Vermont Nicolae Vermont Nicolae Vermont Nicolae Vermont Nicolae Vermont Nicolae Verona Paul Verona Paul Zamphiropol Dall Gheorghe

Geamie la Mangalia Povestea unei familii Dansul ielelor Lăutari Iarnă la sat Natură statică cu flori şi cărţi Micul acordeonist La margine de oraş Scenă din Marrakech Peisaj de vară Natură statică cu pipă şi coş cu violete Carnaval la Nice Peisaj din Ardeal Iarnă grea (Ruși la Iași) Familie de ţărani Nud La târg Case pe cheiul Dâmboviței Interior ţărănesc Botez la ţară A înghețat iazul Colț de București La un pahar La ghicitoare Iarnă în București Flori de câmp Regina florilor Pălăria verde Terasa cu flori Şalul roşu Reverie La lumina lămpii După baie Trandafiri roșii și roz Melancolie Piaţa Basarab Vase în port Baticul roşu Țărănci din Abrud Compoziţie cu motive româneşti Ţărănci la troiţă Odaliscă Plajă la Mangalia Clown Natură statică cu portocale şi flori Colţunaşi Irişi Autoportret Zi de târg la Bran Gunka în interiorul nostru Chivuţe de vorbă Chivuţă Chivuţă cu basma roşie Trandafiri Emigranții (Ultimul vapor) Stradă din Câmpulung Muscel Drum către mare la Balcic Barcazuri la Balcic

pag. 142 pag. 176 pag. 168 pag. 168 pag. 174 pag. 169 pag. 78 pag. 90 pag. 61 pag. 86 pag. 144 pag. 157 pag. 81 pag. 103 pag. 116 pag. 52 pag. 65 pag. 133 pag. 173 pag. 58 pag. 59 pag. 62 pag. 67 pag. 99 pag. 73 pag. 157 pag. 162 pag. 162 pag. 104 pag. 36 pag. 37 pag. 44 pag. 45 pag. 134 pag. 77 pag. 89 pag. 65 pag. 44 pag. 126 pag. 130 pag. 136 pag. 138 pag. 96 pag. 120 pag. 171 pag. 88 pag. 88 pag. 167 pag. 62 pag. 173 pag. 40 pag. 41 pag. 41 pag. 43 pag. 98 pag. 91 pag. 151 pag. 152

I

Familie pag. 169 Menestrel pag. 174 Peisaj din Rădeşti pag. 175 Flori de toamnă pag. 178 Pâine pag. 179 La plajă pag. 70 Margine de București pag. 66 Nud în grădină pag. 79 Case la Câmpulung pag. 82 Iarnă în București pag. 141 Vatră ţărănească pag. 132 Portretul unei actrițe (Florentina Ciricleanu) pag. 137 Trandafiri pag. 70 Bujori pag. 87 Visare pag. 60 Nud pe fotoliu pag. 63 Jardin des Tuileries pag. 84 Odaliscă cu mandolină pag. 102 Baletistă pag. 114 Pe ce jucăm? Piccoli După bal Femeie în interior Canceu cu flori de câmp Peisaj moldovenesc Amiază la câmp Interiorul artistului Sat de munte (Vedere spre Piatra Craiului) Moara din Balcic Casa lui Ali Melancolie Nud în fotoliu Natură statică cu fructe Peisaj din Corsica (Ajaccio) Golful Balcicului Ultima regină Împreună Întoarcerea de la câmp pag. 158 pag. 158 pag. 42 pag. 53 pag. 91 pag. 159 pag. 50 pag. 76 pag. 86 pag. 150 pag. 151 pag. 52 pag. 172 pag. 172 pag. 72 pag. 153 pag. 177 pag. 42 pag. 47

R

S

J

L

Ș

C

M

T

Ț

D

108 159 86 87 152 42 164 7 8 9 12 97 93 131

N

V

P

E

22 27 171 78 80 91 26 157

G

Micuța florăreasă pag. 51 Grădină pag. 177 Mere pag. 84 Batoza lui Malaxa pag. 85 Iarnă grea pag. 90 Primăvară pag. 51 Natură statică cu regina nopţii, portocale şi cărţi pag. 170

Masă cu chitară pag. 170 Înserare la 2 mai pag. 171 La taifas (Pallady la o cafea cu colecționarii) pag. 60 Nud în fotoliu verde pag. 61 Către bufet pag. 92 Canceu cu lalele pag. 78 Acrobaţi la circ pag. 159 Scenă din Assuan pag. 74 Gospodărie pag. 74 Dunărea la Turtucaia pag. 75 Apus de soare la Constanța pag. 140

Z

132

Lot 20. Jean Neylies, Întoarcerea de la câmp (detaliu)

ACADEMISM, SIMBOLISM TRADIȚIONALISM
34 35

1 Constion (Constantin Ionescu)
Veneţia
ulei pe carton 48,5 × 68 cm semnat dreapta jos, cu negru, Constion Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

3 Ipolit Strâmbu
(1871, Mărășești, Gorj - 1934, Bucureşti)

Reverie
ulei pe carton 49,5 × 61 cm semnat şi datat stânga sus, cu negru, Strâmbu,1920 Valoare estimativă: € 5.000 - 8.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

2 Ipolit Strâmbu
(1871, Mărășești, Gorj - 1934, Bucureşti)

Şalul roşu
ulei pe carton 50 × 36,5 cm semnat şi datat stânga jos, cu negru, Strâmbu, 1919 Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Apariția unui ulei semnat de Ipolit Strâmbu ne oferă mereu ocazia unor interesante considerații ce ne ajută să completăm imaginea unui artist ce pare totuși defavorizat în istoria scrisă a artelor românești. Cu o carieră întinsă pe mai bine de trei decenii și cu o activitate armonizată între pictură și cariera didactică, artistul nostru a cunoscut două mari etape de creație, fapt tradus deseori, chiar și în timpul carierei, prin criticile aduse în legătură cu arta practică în jurul lui 1907, de altfel momentul de cotitură în stil. Apropierea de Nicolae Grigorescu s-a tradus în pictura lui Strâmbu printr-o operă dedicată lumii țăranului, văzută (până în 1907)exclusiv prin prisma unui idilism puțin desuet, care, după anul marilor răscoale țărănești, dispărea și îi deschidea pictorului o arie stilistică mult mai relevantă, în fapt mai valoroasă.Tehnicile impresioniste aveau să îi influențeze experimen-

tele picturale, lumina și libertatea cromatică fiind direct influențate, inaugurând astfel, în jurul lui 1910, a doua și cea mai importantă etapă de creație din cariera lui Strâmbu. Profesor de pictorițe la Școala de Belle arte, dar și vara la Colonia de la Baia Mare, descoperitor al Balcicului – alături de Iser, Theodorescu-Sion și Al.Szatmary, director al Școlii de Belle Arte din București în timpul Primului Război Mondial, Strâmbu cunoștea după 1913 anii cei mai prolifici în ambele paliere ale carierei. Tipiă pentru ultimii 10-15 ani de practică picturală a devenit compoziția de interior, în care modelul feminin a tradus fie viața doamnelor din mica burghezime, fie activități cotidiene (compozițiile din grădini, atelierele de croitorie, etc.). O altă latură a acestor compoziții a reprezentat-o nudul, realizat cu modele profesioniste în interiorul tradițional, în care deseori trupul femeiesc ridică aceleași probleme stilistice ca și sofaua sau vechile scoarțe oltenești. (I.P.) Bibliografie: OPREA, Petre, “Ipolit Strîmbulescu, artist şi profesor, 1871-1934”, în “S.C.I.A.”, nr.1/1963, p.237-245 REZEANU, Paul, “Ipolit Strâmbu” în “Pictori mai puțin cunoscuți”, Ed. Alma, Craiova, 2009, p. 72-77
37

36

4 Octav Băncilă
(1872, Corni, Botoșani - 1944, Bucureşti)

Lubeniţă
ulei pe pânză 40 × 57,5 cm semnat stânga sus, cu ocru, Octav Băncilă Valoare estimativă: € 3.000 - 5.000

Pe verso etichetă de participare în expoziţia “Octav Băncilă 1872-1972”, Muzeul de Artă al R.P.R, iulie-august 1972. Opera a participat la expoziția “Octav Băncilă. 100 de ani de la naștere”, Muzeul de Artă al R.S.R., București, 1972, și este reprodusă în catalogul expoziției la cat. 79, pag. 84.

5 Octav Băncilă
(1872, Corni, Botoșani - 1944, Bucureşti)

Crenguţe de liliac
ulei pe pânză 39,5 × 74 cm semnat dreapta jos, cu ocru, Octav Băncilă Valoare estimativă: € 3.500 - 5.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

6 Octav Băncilă
(1872, Corni, Botoșani - 1944, Bucureşti)

Muncind pământul
[1915] ulei pe pânză 64,5 × 84,5 cm semnat dreapta sus, cu galben, Octav Băncilă Valoare estimativă: € 9.000 - 16.000

“Alături de Luchian, care înseamnă în pictura națională partea de adâncă și mistică melancolie; alături de Grigorescu, care înseamnă idealismul romantic al sufletului românesc în începutul culturii sale, d-l Băncilă înseamnă realitatea viguroasă și plină de sănătate a sufletului românesc. Pictura d-lui Băncilă este o creație a temperamentului românesc, a primitivității de senzații, care a masivă și tranșantă.” Acestea erau cuvintele dedicate de către Demostene Botez picturii și expoziției lui Octav Băncilă din Iașii lui 1924. Pictorul nostru era deja d mai bine de 15 ani unul dintre cei mai importanți pictori ai perioadei interbelice, chiar dacă activitatea sa “exploda” în preajma evenimentelor de la 1907, de fapt subiectul atât de relevant în creația sa. Axat o viață întreagă pe viața țăranilor, a nomazilor sau evreilor pe care îi studia în mahalalele Iașului, Băncilă și-a corelat mai mereu creația în funcție de starea economică și socială a țării. Așadar, așa cum observa Constantin Săteanu în articolul dedicat lui Băncilă în 1930, pictorul și-a împărțit tematica țărănească în două, înainte și după împroprietărire. De la țăranul iobag, istovit, gol și fămând, pictura lui Băncilă va reproduce ulterior, realist și neidilizant, activități cotidiene ale acestor caratere atât de îndrăgite. Viața la țară, gospodăriile, țăranul la câmp devin astfel subiectele cele mai des abordate, categorie în care se integrează fără tăgadă și opera de față, alături de compoziții ca “Dimineața la sapă” sau “La prășit”, pictate în preajma anilor 1914-1915, anii în care Băncilă își prezenta arta și publicului bucureștean, devenind cu adevărat un artist național. (I.P.) Bibliografie: COMAN Anton, ”Octav Băncilă”, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1954 DREPTU Ruxandra, ”Băncilă”, Ed. Meridiane, București, 1987 SĂTEANU, C., “Pictorul Octav Băncilă”, Atelierele Grafice Socec, București, 1930

38

39

8 Nicolae Vermont
(1866, Bacău - 1932, Bucureşti)

Chivuţă
[1915-1920] ulei pe carton 65 × 31 cm semnat dreapta jos, cu negru, Nicolae Vermont Valoare estimativă: € 1.800 - 2.800

7 Nicolae Vermont
(1866, Bacău - 1932, Bucureşti)

Chivuţe de vorbă
ulei pe carton 46,5 × 35,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu brun, Nicolae Vermont, 1910 Valoare estimativă: € 4.000 - 7.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Bibliografie: IONESCU, Radu, PAVEL, Amelia, “Nicolae Vermont”, Ed. Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1958 VRANCEA, Angela, “Nicolae Vermont”, E.S.P .L.A., București, 1956
40

Deseori compozițiile de ”gen” realizate de Nicolae Vermont, în speță aceste opere ce surprind momente din viața sau activitatea unor anumite categorii sociale (chivuțe, țigănci, florărese) depășesc cu ușurință „rigorile” tipice unei anumite teme. Astfel putem introduce în discuția despre o operă ca “Chivuțe de vrobă” caracteristicile portretistici lui Vermont, chiar dacă chipul personajului șejut pare insignificant ca suprafață pentru restu compoziției. În realitate, operele din această categorie se armonizează și se coegulează tocmai prin măiestria de portretist a artistului, care interpretează deseori chipul cu aceeași pasiune și răbdare ca în cazul unui portret de sine stătător. Această alegere ține de fapt de conceperea unei ”narațiuni” tipice scenei de gen, și, chiar dacă uneori Vermont exagerează cu coregrafia, compoziția este mult mai relevantă atunci când o alăturăm ciclului atât de recognoscibil. Pictată în perioada în care Vermont începea să simtă nevoia unei împrospătare în manieră – tradusă prin călătoria din 1910 la München, dar și prin reconsiderarea luminii, marcând anii de trecere de la efectul de ecleraj la pictura în plein air- “Chivuțe de vorbă” marchează etapa acestor prime compoziții ce vor acapara interesele artistului în cazul picturii de atelier, timp de aproape un deceniu. (I.P .)

9 Nicolae Vermont
(1866, Bacău - 1932, Bucureşti)

Chivuţă cu basma roşie
ulei pe carton 49,5 × 35 cm semnat şi datat dreapta jos, cu alb, Nicolae Vermont, 1930 Valoare estimativă: € 3.000 - 5.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

41

10 Emilian Lăzărescu
(1878 - 1934, Bucureşti)

După bal
ulei pe pânză 52,5 × 67 cm semnat stânga jos, cu negru, EMILIAN LĂZĂRESCU Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

12 Nicolae Vermont 11 Aurel Naray
(1883, Budapesta - 1948, Budapesta) (1866, Bacău - 1932, Bucureşti)

Trandafiri
ulei pe carton 60,5 × 49,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, Nicolae Vermont, 1915 Valoare estimativă: € 6.000 - 9.000

Împreună
ulei pe pânză 69 × 49 cm semnat stânga jos, cu negru, Naray Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţie privată, Olanda.
42

Bibliografie: “Tinerimea Artistică 1916”[catalog expoziție], București, 27 martie 1916 IONESCU, Radu, PAVEL, Amelia, “Nicolae Vermont”, Ed. Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1958

Natura statică sau pictarea florilor nu au răzbătut mereu în tematica lui Nicolae Vermont, însă apariția lor printre ciclurile exclusiv umaniste a avut mereu o respirație de eleganță și delicatețe. Florile sunt mult mai bine reprezentate, fiind de cele mai multe ori tratate în special din considerente cromatice. Trandafirii și bujorii lui Vermont emană o senzualitate aparte, probabil incompatibilă cu caracterul lui, de altfel rareori acesta transmite sentimente atât de personale, intime. Cunoscând spre exemplu cazul lui Luchian și ceea ce reprezenta pentru el pictura florilor și cum acestea emanau sentimentul profund personal al artistului, putem interpreta lipsa sau slaba reprezentare a florilor o trăsătură de caracter, o portiță a personalității lui Vermont, mult mai cerebral sau realist față de colegul său de generație. Însă nu putem ignora calitățile cromatice atât de viscerale pe care “Trandafirii” de față le transmit. Pictată în 1915, un an prolific pentru Vermont dacă ne luăm după numărul considerabil de opere prezentate în cadrul expoziției Tinerimii Artistice din 1916, și anume numai puțin de 35 de uleiuri, opera ne oferă indicii despre tehnica și maniera acelor ani în care echilibra pictura în natură și compoziția de atelier. Pensulația răspunde astfel unor indicații exersate în pictura în plein air, astfel culorii îi este conferite o consistență vaporoasă, iar lumina – chiar dacă este încă artificială – pătrunde în straturile epidermice ale culorii și nu mai este aplicată steril. Amintind catalogul Tinerimii Artistice din 1916 trebuie să menționăm prezența la cat. 294 și 311 a unor opere intitulate “Trandafiri”, așadar locul uleiului de față poate fi integrat lesne activității profunde a artistului din acea perioadă. (I.P .)
43

13 Mişu Teişanu
(1884, Brăila - 1944, Bucureşti)

15 Ipolit Strâmbu
(1871, Mărășești, Gorj - 1934, Bucureşti)

Baticul roşu
ulei pe lemn 46 × 37,5 cm semnat, datat şi localizat dreapta jos, cu negru, M. Teişanu, Paris, 1907 Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000

După baie
ulei pe carton 49 × 39,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, Strâmbu, 1914 Valoare estimativă: € 2.000 - 3.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

14 Ipolit Strâmbu
(1871, Mărășești, Gorj - 1934, Bucureşti)

16 Gheorghe Chirovici
(1883, Turnu Măgurele - 1968, București)

La lumina lămpii
ulei pe carton d=33 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, Strâmbu, 1927 Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

Cusătoreasă
ulei pe carton 44 × 33 cm semnat dreapta jos, cu roşu, G. Chirovici Valoare estimativă: € 700 - 1.200

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

44

45

19 Ignat Bednarik
(1882, Orșova - 1963, Bucureşti)

Ciobănaș cu turma de oi
acuarelă pe hârtie 34 × 49 cm semnat dreapta jos, cu negru, I. BEDNARIK Valoare estimativă: € 600 - 900

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

20 Jean Neylies
(1869, Montesquieu, FranŢa - 1938, București)

17 Ludovic Bassarab
(1868, GalaŢi - 1933, Bucureşti)

Întoarcerea de la câmp

Pe valea Oltului
ulei pe lemn 23 × 54 cm semnat central jos, în creion, Bassarab Valoare estimativă: € 1.200 - 2.200

18 Marius Bunescu
(1881, Caracal - 1971, Bucureşti)

ulei pe pânză 60 × 80 cm semnat dreapta jos, cu roşu, J. NEYLIES Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000

Semănătorul
ulei pe pânză 60,5 × 73 cm semnat stânga jos, cu negru, Bunescu Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

46

47

21 Ludovic Bassarab
(1868, GalaŢi - 1933, București)

23 Octav Băncilă
(1872, Corni, Botoșani - 1944, Bucureşti)

Florărese
ulei pe placaj 25,5 × 35 cm semnat dreapta jos, în creion, Bassarab Valoare estimativă: € 1.000 - 1.800

Ţărăncuţă între vii
ulei pe pânză 56 × 24 cm semnat stânga jos, cu brun, Octav Băncilă Valoare estimativă: € 4.000 - 6.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţia familiei Pacea.

22 Nicolae Enea
(1897, Lucăceşti, Bacău - 1960, Bacău)

Familie de țărani
ulei pe carton 38 × 49 cm semnat dreapta jos, cu negru, N. Enea Valoare estimativă: € 1.800 - 3.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Octav Băncilă nu a zugrăvit viața idilică și rustică a țăranului român; în fapt putem afirma că se plasează în totală antagonie cu imaginarul creat de Grigorescu și ai lui epigoni. Chiar dacă tematica socială nu era unică în epocă, Băncilă se plasează totuși în fruntea unui grup extrem de omogen de artiști ce au ridicat țăranul, categorie socială nedreptățită, la rangul de unic motiv pictural pentru o anume perioadă a creației. În epocă, critica de stânga îl considera pe Băncilă unul dintre revoluționarii care acceptau misiunea propovăduirii tipului uman ales drept cel mai de preț. După ce depășește etapa critică, aceea definită de tematica “1907”, Băncilă încearcă să tempereze elanul social, ajungând la compoziții profunde, în care motivul central, chiar dacă același, este reinterpretat prin maniera de prezentare a subiectului. Țăranul își pierde din acea monumentalitate martirică și va fi pictat în activități de zi cu zi, desigur sub spectrul unei existențe grele și anevoioase. În lucrarea prezentată se pot observa mici reminiscențe ale unei prezentări tipice, de început, însă paleta expresivă reușește să adâncească compoziția spre o operă definită. Prezentată frontal, în prim-plan, țărăncuța este surprinsă în plin soare, la muncă. Umbra făcută prin aducerea mâinii la ochi, “streașină”, ne fixează atât momentul din zi, dar și activitatea personajului. Țăranca se află probabil la ora odihnei, arșița unui soare zenital fiind toropitoare. Băncilă nu evită să amintească câteva tente sociale și reușește acest lucru relativ simplu, prin cromatică și prin compunerea personajului. Țăranca este îmbrăcată simplu, cu picioarele goale, o mostră a sărăciei în care se află, iar compunerea portului fixează simbolistica. Cămașa sărăcăcioasă, albă, evidențiază puritatea și sfințenia omului de la sat, iar fota roșie amintește de steagul fluturat de țăranca din “Vestirea răscoalei”. (I.P .) Bibliografie: DREPTU, Ruxandra, “Octav Băncilă”, Ed. Meridiane, București, 1987

48

49

24 Constantin Artachino
(1870, Giurgiu - 1954, Bucureşti)

Ciobănaş
ulei pe lemn 24 × 32,5 cm semnat dreapta jos, cu negru, Artachino Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

25 Ludovic Bassarab
(1868, Galaţi - 1933, Bucureşti)

Amiază la câmp
ulei pe carton 18 × 35 cm semnat dreapta jos, cu brun, Bassarab Valoare estimativă: € 800 - 1.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

26 Nicolae Grant
(1868, Bucureşti - 1950, Câmpulung Muscel)

Primăvară
acuarelă şi guaşă pe hârtie 48 × 54 cm semnat dreapta jos, în peniţă, ngrant Valoare estimativă: € 700 - 1.200

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

27 Lazăr Ghelman
(1887, GalaŢi - 1976)

Micuța florăreasă
pastel pe hârtie lipită pe carton subțire 50 × 65 cm semnat stânga sus, cu negru, G. Lazăr Valoare estimativă: € 350 - 550

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

50

51

28 Alexandru Romano
(1887, Bucureşti - 1916, Bucureşti)

30 Kimon Loghi
(1873, Serres, Macedonia - 1952, Bucureşti)

Nud
ulei pe carton 71,5 × 30 cm semnat şi datat stânga jos, cu brun, alex. Romano, 1915 Valoare estimativă: € 1.400 - 2.400

Femeie în interior
ulei pe pânză 60,5 × 50 cm semnat stânga jos, cu ocru, KIMON LOGHI Valoare estimativă: € 2.000 - 4.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

29 Alexandru Moser Padina
(1904, Padina, Buzău - 1994, Zurich)

Melancolie
ulei pe pânză 51 × 41 cm semnat şi datat stânga jos, cu brun, Alex. Padina, (1)924 Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

31 Constantin Artachino
(1870, Giurgiu - 1954, Bucureşti)

Ulcică cu cârciumărese
ulei pe pânză 60 × 46 cm semnat dreapta jos, cu negru, C. Artachino Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

52

53

32 Octav Băncilă
(1872, Corni, Botoșani - 1944, Bucureşti)

Punctul culminant pe care îl atingea cariera pictorului moldovean, cel puțin până după terminarea primului Război Mondial, se contura în jurul anului 1915, când întreaga critică românească elogia marea expoziție din București. În plus, la doar câteva luni după expoziția din Capitală, Băncilă câștiga detașat concursul pentru catedra de pictură de la Școala de Belle Arte din Iași, unde va predat până în 1937. Un discurs asupra esteticii operei lui Băncilă nu se poate începe fără a menționa principala valență coordonatoare a universului imaginar: umanismul. Omul și diversitatea existenței acestuia au stat la baza majorității uleiurilor modelate de maestrul moldovean. Fie că a pictat compoziții devoalate sub aura expresionismului german, fie teme sociale, atât în portret cât și în scene de gen, Băncilă a pus în fiecare tușă, în fiecare pată de culoare sentimentul autentic de empatie. Țăranul, chiar dacă a ocupat locul primordial în imaginarul pictural, s-a împletit cu alte categorii sociale în crearea unui tablou cât mai larg al “celuilalt”, în continuarea acelui imaginar clasic omogenizat în astfel de opere. Cele două portrete reproduse alături fac parte din creația profundă a chipurilor atât de anonime, dar expresive, pictate de Băncilă în anii petrecuți în mahalalele Iașului. Vizând mai mereu o apariție firească, dar încărcată de efect și emoție, chipurile realizate de Băncilă ating deseori note tipice expresionismului, atât datorită paletei atât de încărcată, cât și gravității întrezărite în fizionomiile personajelor sale. De fapt era și greu să descoperim alte sentimente pe chipurile bătrânilor, țiganilor sau evreilor totuși marginalizați în societatea arhaică cvasi-urbană a capitalei moldovenești. (I.P .) Bibliografie: COMAN Anton, ”Octav Băncilă”, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1954
54

Ţăran cu pipă
ulei pe pânză 47 × 47,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu roşu, Octav Băncilă, 1922 Valoare estimativă: € 2.500 - 4.500

33 Octav Băncilă
(1872, Corni, Botoșani - 1944, Bucureşti)

Pe gânduri
[1920-1925] ulei pe pânză 100 × 80,5 cm semnat dreapta sus, cu brun, Octav Băncilă Valoare estimativă: € 5.500 - 8.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

55

Lot 95. Adam Bălțatu, Gospodărie (detaliu)

IMPRESIONISM, POSTIMPRESIONISM, MODERNISM
56 57

34 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Piteşti - 1975, Bucureşti)

Botez la ţară
ulei pe carton 46,5 × 56,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu roşu, R. Schweitzer-Cumpăna, 1924 Valoare estimativă: € 6.500 - 9.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Pe verso etichetă de participare la Salonul Oficial, 1924, sub titlul “Botez”.

Bibliografie: POENARU, Gheorghe, “Schweitzer Cumpăna”, Meridiane, Bucureşti, 1969
58

Opera lui Schweitzer-Cumpăna este prin excelenţă umană, se concentrează asupra omului surprins în diferite acţiuni ce ţin de rutina vieţii la ţară, scene de muncă dar şi ipostaze meditative, arătând o bună cunoaştere a oamenilor şi o afinitate spirituală cu aceştia. Ţăranul lui Schweitzer-Cumpăna este apăsat de greutatea propriei existenţe, dar înfruntă totul cu putere, este resemnat în faţa sorţii şi în unele momente reflexiv. Deşi un artist fidel realităţii şi adevărului naturii, viziunea artistică îi este marcată de percepţia subiectivă, prezentând viaţa într-o atmosferă poetică, uneori cu note sumbre sau uşor dramatice. Culoarea intensă este unul dintre elementele care indică prefacerea realităţii, alături de alegeri de reprezentare care urmăresc un efect anume – siluetele subţiri şi alungite ale personajelor sugerează totuși monumentalitatea – necesară în fixarea unor momente importante, spirituale, așa cum este cazul operei “Botez la țară”. În ceea ce privește construcția compozițiilor cu subiect uman surprinse în peisaj (rural), nu se axează atât de mult pe încadrarea personajelor în perspectivă, ci mai degrabă pictează fluditatea formei (exersată până la perfecție) în consonanță cu aspectul peisagist.

35 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Piteşti - 1975, Bucureşti)

A înghețat iazul
[1938-1942] ulei pe carton 55 × 41,5 cm semnat dreapta jos, cu albastru, Schweitzer-Cumpăna Valoare estimativă: € 5.000 - 8.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

59

38 Ştefan Dimitrescu
(1886, Huşi - 1933, Iaşi)

Case la Constanța
[a doua jumătate a anilor '20] tuș şi laviu pe hârtie lipită pe carton 25,5 × 35 cm semnat dreapta jos, cu negru, Şt. Dimitrescu Valoare estimativă: € 600 - 900

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţia av. Vlad Manoliu, nepot al lui Nicolae Tonitza.

39 Theodor Pallady
(1871, Iaşi - 1956, Bucureşti)

Nud în fotoliu verde

36 Iosif Iser
(1881, București - 1958, Bucureşti)

acuarelă şi creion pe hârtie lipită pe carton subţire 33,5 × 24,5 cm semnat lateral dreapta, în creion, TP Valoare estimativă: € 600 - 1.000

Visare
pastel pe hârtie 48 × 63 cm semnat dreapta sus, cu brun, ISER Valoare estimativă: € 3.000 - 6.000

Proveniență: importantă colecţie bucureşteană.

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

37 Theodor Pallady
(1871, Iaşi - 1956, Bucureşti)

40 Ştefan Popescu
(1872, FinŢești, Buzău - 1948, București)

La taifas (Pallady la o cafea cu colecționarii)
tuş şi laviu pe hârtie 21 × 34 cm semnat dreapta jos, în peniţă, TP Valoare estimativă: € 700 - 1.200

Scenă din Marrakech
[1929] tuş şi laviu pe hârtie 29,5 × 39,5 cm semnat dreapta jos, cu negru, St. Popescu Valoare estimativă: € 300 - 600

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

60

61

41 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Piteşti - 1975, Bucureşti)

Colț de București
ulei pe carton 24,5 × 33 cm Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţia Nicky Atanasiu, actor la Teatrul Naţional pentru aproape 4 decenii.

43 Iosif Iser
(1881, București - 1958, Bucureşti)

Nud pe fotoliu
guaşă vernisată pe hârtie 51 × 36,5 cm semnat şi datat stânga jos, cu negru, ISER, (19)35 Valoare estimativă: € 4.000 - 7.500

42 Vasile Velisaratu
(1895, Brăila - 1978, București)

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Zi de târg la Bran
ulei pe carton 50 × 68,5 cm semnat dreapta jos, cu brun, Veli Valoare estimativă: € 1.400 - 2.400

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Bibliografie: COMARNESCU, Petru, ”Iosif Iser”, Bucureşti, 1965 CRĂCIUN, Eugen, „Iser”, Ed. Căminul Artei, Bucureşti, 1945

Chiar dacă părăsise definitiv Parisul în 1934 factura operelor lui Iser nu se va desprinde definitiv de aceea tipică creației pariziene. Chiar dacă peisajul și compozițiile de gen, cu personaje, își vor însuși imaginarul autohton începând cu a doua jumătate a deceniului 4, personajele lui Iser, cele care nu suferă travestiuri(arlechini, odalisce, spanioloaice), vor transmite aceeași însuflare modernistă. În plus, utilizarea guașei oferea apariții picturale de o frăgezime cromatică ce se distanța valoric de figurativul românesc, și răspunde instinctiv unui suflu pur vestic. Opera lui Iser are în centru figura umană, printre modelele sale preferate aflându-se oameni aparţinând unei condiţii sociale variate. Artişti de circ, arlechini, balerine, odalisce dar și chipuri anonime sunt modelele frecvente ale galeriei sale de personaje, completate după 1944 cu figuri de ţărani şi muncitori. Nudul a devenit pentru Iser o alegere firească încă de la sfârșitul primului deceniu al sec. XX, când, în primii ani la Paris, lua contact cu operele unui Derain sau Jules Pascin. Mai târziu subiectul se va amplifica și armoniza prin diversitatea imaginarului accesat de Iser, de la senzualele odalisce din Dobrogea, pâna la vestitele modele ce îi pozau în ultima etapă pariziană (Suzanne Caudal sau Sonia). (I.P .)
63

62

44 Adam Bălţatu
(1899, Huşi, Vaslui - 1982, Bucureşti)

Ulcică cu flori de câmp
ulei pe pânză 50 × 40 cm semnat stânga jos, cu brun, Bălţatu Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

45 Niculina Delavrancea Dona
(1885, Botoșani - 1965, București)

La Mamaia
ulei pe carton 35 × 55 cm semnat stânga jos, cu brun, Delavrancea Dona Valoare estimativă: € 600 - 1.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

46 Elena Tacian Baludima
Vase în port
ulei pe pânză lipită pe carton 41 × 54,5 cm semnat stânga jos, cu albastru, E. Tacian Baludima Valoare estimativă: € 600 - 900

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

47 Iosif Rosenblut
(1894, Bucureşti - 1975, Bucureşti)

La târg
guaşă vernisată şi accente de ulei pe hârtie lipită pe carton 35 × 50 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, R. Iosif, (1)938 Valoare estimativă: € 700 - 1.200

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

64

65

48 Traian Cornescu
(1885, Botoșani - 1965, București)

Trandafiri
ulei pe carton 49,5 × 69,5 cm semnat stânga jos, în creion, Cornescu Valoare estimativă: € 900 - 1.600

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

49 Gheorghe Ionescu Sin
(1896, Sinaia - 1988, Bucureşti)

Margine de București
ulei pe placaj 40,5 × 56,5 cm semnat şi datat dreapta sus, cu negru, Ionescu Sin, (1)942 Valoare estimativă: € 900 - 1.600

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

50 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Piteşti - 1975, Bucureşti)

La un pahar
[mijlocul anilor '30] ulei pe carton 34,5 × 49,5 cm semnat dreapta jos, cu negru, Schweitzer-Cumpăna Valoare estimativă: € 4.500 - 7.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

În 1920, Schweitzer deschidea expoziţia personală de la Ateneul Român, expoziţie primită cu entuziasm de critica vremii. Referitor la impactul expoziţiei, Nicolae Iorga nota în Neamul Românesc: “ De la acest pictor puem aştepta o nouă formulă a realităţilor pământului nostrum şi a rasei noastre”. Era începutul unei relaţii reciproc admirative, Schweitzer fiind invitat la cursurile Academiei de la Vălenii de Munte. De la această expoziţie, pictorul a intrat în memoria colectivă drept SchweitzerCumpăna, adăugând-şi la numele de familie numele satului, reflectând astfel marea sa dragoste: lumea ţărănească. Eroi ai pânzelor lui Schweitzer- Cumpăna, ţăranii sunt surprinşi în activităţile lor zilnice, într-o compoziţie pictată cu nerv şi plină de forţă ascunsă. În “La un pahar”, artistul pare integrat în această scenă banală, în calitate de observator al momentului de odihnă, dar şi de socializare în mediul rural al celor doi ţărani. Personajele, grave prin existenţa lor, sunt aşezate ceremonial în jurul mesei, ignorând prezenţa celei de-a treia persoane, observatorul. Petele de lumină sunt şi ele dispuse echilibrat pentru a conferi un ritm compoziţiei, o atmosferă de reculegere şi meditaţie a celor două personaje. Schweitzer- Cumpăna se remarcă în plutonul picturii româneşti prin maniera de a înţelege forma şi culoarea, precum şi transpunerea lor pe pânză. Atras de satul ronânesc, Schweitzer- Cumpăna va trăi mereu în uleiurile sale experienţa universului patriarhal pe care l-a cunoscut în satul românesc. (I.C.) Bibliografie: IONESCU, Radu, “Rudolf Schweitzer-Cumpăna”, Fundația “Rudolf Schweitzer-Cumpăna”, București, 2003

Rudolf Schweitzer- Cumpăna, Trei țărani Adjudecat în Licitația de Toamnă Artmark 2011, pentru 20.000 €

66

67

51 Lucian Grigorescu
(1894, Medgidia - 1965, Bucureşti)

Vase la Sozopol
[prima jumătate a anilor '40] acuarelă, guaşă şi peniţă pe hârtie 20,5 × 26,5 cm semnat dreapta jos, în creion, L. Grigorescu Valoare estimativă: € 500 - 800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

53 Alexandru Ciucurencu
(1903, Ciucurova, Tulcea - 1977, Bucureşti)

Canceu și bujori la fereastră
ulei pe carton 55 × 46 cm semnat şi datat stânga jos, cu negru, AC, (1)937 Valoare estimativă: € 7.000 - 12.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

52 Max Arnold
(1897, Iaşi - 1946, Bucureşti)

Peisaj din Beirut
[începutul anilor '30] acuarelă pe hârtie lipită pe carton subţire 49,5 × 40 cm semnat stânga jos, în creion, M. W. Arnold Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500
68

Bibliografie: DEAC, Mircea, “Ciucurencu”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978 FLOREA, Vasile, Ciucurencu”, Ed. ARC 2000, Bucureşti, 1995

Din 1932, când i se reduce bursa la Paris, Cicuurencu se stabileşte în ţară, marea prezentare în faţa publicului bucureştean având-o în 1934, cu ocazia expoziţiei personale organizate la sala Mozart. Încă de la primele lucrări, Ciucurencu se consideră un continuator spiritual al lui Ressu, Lhote şi Pallady, însă îşi construieşte un stil stil original, cu propria expresie plastică. În plan pictural, pentru această perioadă, tematicile abordate de artist gravitează în jurul unor subiecte recognoscibile, precum naturile statice sau interioarele cu personaje. În lucrarea “Narcise şi canceu la fereastră”, regăsim vibraţiile compoziţiilor lui Dufy, atracţia lui Ciucurencu faţă de spontan şi arabescuri, dar și respectul pentru constructivismul lui Matisse. Culorile folosite în acest caz sunt cele la care recurge în mod constant în naturile sale moarte, într-o intensitate moderată, izvorâtă din trăirea sa lirică în faţa motivului. Albul puternic valorat este încadrat de galbenul florii, și punctat de verdele crud al ulcelei. Elementele tind către un acord decorativ, fără a se îndepărta însă de la concordanţa cu realitatea. Rafinamentul, subtilitatea cromatică, stăpânirea luminii, liniile trasate cu spontaneitate , dar şi cu siguranţă, inspiră un aer de poezie. Lucrările primei perioade a lui Ciucurencu se caracterizează prin interesul pentru obţinerea unui efect pictural rafinat, prin utilizarea tonurilor în straturi subţiri şi transparente şi tendinţa de a investi culoarea cu capacitatea de a obţie forma. (I.C.)
69

54 Constantin Isachie Popescu
(1888, Paşcani - 1967, Bucureşti)

Trandafiri
ulei pe carton 63,5 × 69,5 cm semnat dreapta jos, cu albastru, C. Isachie Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000

55 Pan Ioanid
(1878, Bucureşti - 1956, Bucureşti)

56 Alexandru Ciucurencu
(1903, Ciucurova, Tulcea - 1977, Bucureşti)

La plajă
ulei pe carton lipit pe placaj 49 × 69 cm semnat dreapta jos, cu roşu, Pan Ioanid Valoare estimativă: € 700 - 1.200
70

Natură statică cu crizanteme şi lămâie
ulei pe carton 54,5 × 45,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, AC, (1)935 Valoare estimativă: € 7.000 - 12.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

71

57 Samuel MÜtzner
(1884, Bucureşti - 1959, Bucureşti)

Peisaj din Corsica (Ajaccio)
[1929] ulei pe carton 32,5 × 40,5 cm semnat stânga jos, cu brun, S. Mutzner Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţia pictorului Vasile Ştefan. Doamna Rodica Marian, monograful artistului, a avut amabilitatea de a certifica autenticitatea acestei opere.

59 Jean Alexandru Steriadi
(1880, Bucureşti - 1956, Bucureşti)

58 Ecaterina Cristescu-Delighioz
(1901, Tulcea - 1973, Bucureşti)

Iarnă în București
[cca. 1914] ulei pe carton 43,5 × 33 cm semnat dreapta jos, cu negru şi albastru, Jean Al. Steriadi Valoare estimativă: € 5.000 - 8.000

Sibiu
ulei pe pânză 61,5 × 50,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu brun, E. Cristescu-Delighioz, 1935 Valoare estimativă: € 800 - 1.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Opera a făcut parte din expoziţia “Jean Alexandru Steriadi”, Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, 1999.

Așa cum și moștenirea plastică ne-o arată, peisajul lui Jean Al. Steriadi, fie el de sorginte marină, în Balcicuri zenitale sau în Bretanii efemere, sau de inspirație urbană, în urma contactului cu parfumul de epocă al capitalei, s-a modelat independent de contextul sau epoca din care lesne poate fi extras. Acest lucru se traduce prin eliminarea voită a marilor capodopere, a operelor ce se puteau individualiza direct. Pitorescul dispare ca subiect, iar registrul cromatic nu trezește exaltări senzoriale exacerbate. Gamele generate de Steriadi au urmărit mereu acea primă impresie, în care grandiosul poate foarte ușor să se amestece cu nesemnificativul. Acest lucru a înlesnit modelarea unor opere definite exclusiv de atmosferă. O uliță,o casă părăsită sau o margine de mahala par sa fie interesele lui Steriadi în ceea ce privește specificul Bucureștean. Nu e pasionat de forfota centrului sau de impozantele

construcții clasice, așa cum ne apare Bunescu în aceeași perioadă. Un lucru interesant descoperim însă, și anume plăcerea lui Steriadi de a picta capitala iarna, probabil în căutarea unei lumini mult mai puternice, în amintirea Balcicului. În “Iarna în București” albul iernatic și griurile cerului indecis se armonizează și devin principalele surse de atmosferă – având în vedere îngrădirea perspectivală oferită de colțul pictat-, stare atinsă tocmai prin mantaua inexistentă a manierei impresioniste. Culoarea, pensulația și lumina, drept unelte primordiale ale unui discurs în fața peisajului, sunt asimilate de Steriadi într-un proces pictural ce devine în timp instinctiv, astfel uleiul nostru vibrează prin tehnica sus amintită. (I.P .) Bibliografie: DAN, Calin, ”Jean Al Steriadi”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1988
73

72

60 Gheorghe Petraşcu
(1872, Tecuci, GalaŢi - 1949, Bucureşti)

Scenă din Assuan
ulei pe lemn 26,5 × 37,5 cm semnat și datat stânga jos, cu ocru, G. Petraşcu, (1)907; localizat indescifrabil stânga jos, cu ocru Valoare estimativă: € 3.000 - 5.000
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

62 Gheorghe Petraşcu
(1872, Tecuci, GalaŢi - 1949, Bucureşti)

Dunărea la Turtucaia
[1916-1917] ulei pe carton 18,5 × 27 cm semnat stânga jos, cu negru, G. Petraşcu Valoare estimativă: € 6.000 - 9.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

61 Gheorghe Petraşcu
(1872, Tecuci, GalaŢi - 1949, Bucureşti)

Gospodărie
[cca. 1913-1915] ulei pe carton 16,5 × 24 cm semnat dreapta jos, în creion, G. Petraşcu Valoare estimativă: € 3.000 - 5.000
74

Petrașcu a călătorit mult, a vizitat și pictat cu pasiune peisaje din Egipt, Spania, Italia, Franța. Astfel el pictează: „Poarta Soarelui”, „Podul San Martin din Toledo”, „Strada la Sorrento”, „Toledo – Podul Alcantara”. Deși abordează diferite tematici, va fi toată viața îndrăgostit de peisaj, aspect ce se observă și în lucrarea „Dunărea la Turtucaia”, ce amintește de lecția bine însușită și asimilată de la Grigorescu, lecție în urma cărei descoperă și peisajul marin. În peisajele sale lumina nu șterge contururile, dimpotrivă, arhitecturile rectilinii se impun printr-o impresie de solidaritate. Începând cu anii 1910 culorile folosite de Petrașcu încep să sublinieze cu delicatețe materialitatea lumii care-i cade sub simțuri. Realizat într-o tușă groasă cu o pensulație vioaie, peisajul marin inspiră o melancolie subtilă, acompaniată de liniștea redată de barca trasă pe mal, stârnind prin cromatica abordată de pictor un oarecare mister. Acordul de griuri și nuanțe calde, ce ilustrează cerul, dezvăluie centrul de interes și dramatism a lucrării. (A.M.) Bibliografie: OPRESCU, George, ”Gheorghe Petrașcu”, Ed. Meridiane, București, 1963 SCHOBEL, Doina, CONSTANTINESCU, Paula, ”Expoziția de pictură Gheorghe Petrașcu”, Muzeul de Artă al R.S.R., București, 1972
75

63 Apostol Mănciulescu
(1887 - 1962)

Interiorul artistului
ulei pe carton 50 × 60 cm semnat stânga sus, cu negru, Mănciulescu Valoare estimativă: € 700 - 900

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

65 Georgeta Holban Peters
Natură statică cu lalele
ulei pe carton 45,5 × 54,5 cm semnat dreapta jos, cu brun, G. Holban Peters Valoare estimativă: € 500 - 800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

64 Mina Byck Wepper
(1899, Bârlad - 1964, București)

66 Vasile Ştefan
(1905, Bălușeni, Botoșani - 1986)

Atelierul artistei
ulei pe carton 65 × 49,5 cm semnat dreapta jos, cu negru, MinaByckWepper Valoare estimativă: € 1.800 - 3.000

Melancolie
ulei pe carton 33,5 × 23,5 cm semnat dreapta jos, cu roşu, V. Ştefan Valoare estimativă: € 500 - 800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

76

77

67 Tache Papatriandafil
(1903, Călăraşi - 1951, Bucureşti)

69 Gheorghe Ionescu Sin
(1896, Sinaia - 1988, Bucureşti)

Canceu cu lalele
ulei pe pânză 55 × 46 cm semnat şi datat stânga jos, cu negru, T. Papatriandafil, (1)931 Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

Nud în grădină
ulei pe pânză 73 × 60,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, Ionescu Sin, (1)928 Valoare estimativă: € 4.000 - 6.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

70 Dimitrie Berea
(1908, Bacău - 1975, Paris)

68 Cicerone Popescu
(1908, Vălenii de Munte, Prahova - 1998, Giurgiu)

Trandafiri
ulei pe carton 76,5 × 58 cm semnat şi datat dreapta jos, cu roșu, Berea, (19)62 Valoare estimativă: € 2.000 - 3.000

Micul acordeonist
ulei pe carton 50 × 40 cm semnat și datat dreapta sus, cu albastru, Cicerone, 1943 Valoare estimativă: € 500 - 800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Opera este reprodusă în catalogul "Dimitrie Berea, în lucrări din colecţii particulare" la cat. 38, sub titlul "Vas cu trandafiri".
79

78

73 Camil Ressu
(1880, Galaţi - 1962, Bucureşti)

Peisaj din Ardeal
[1920-1921] ulei pe carton 50 × 65 cm semnat dreapta jos, în creion, C. Ressu Valoare estimativă: € 8.000 - 14.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

„Calitatea unui tablou nu constă în frumusețea desenului, în expresia perfectă, a mișcării în forme și în culori, luate calitativ izolat, ci în raportul echilibrat al tuturor elementelor ce constituie armonia intregului tablou”. Prin peisaje, Camil Ressu accentuează specificul naturii românești și folosește culoarea pentru a acoperi suprafețele cu scopul simplificării formei. Prezintă câmpurile și străduțele întinse, cerul tulburat de nori, accentuând senzația de pustiu care domină peisajul. Peisajul de față este realizat la începutul anilor 1920, perioadă în care pictorul Camil Ressu, alături de alți artiști celebri fondează asociația „Arta română”. Această perioadă din viața lui Ressu este marcată și de călătoriile pe care le face alături de bunul său prieten Ion TheodorescuSion prin împrejurimile Brașovului, în căutarea motivelor tradiționale, devenind fascinat de țărani și viața acestora în toate ipostazele. “Peisajul din Ardeal” întregește opera pictorului, operă ce revendică atribute stilistice și cromatice ale unui cvasi-fauvism personal. Compoziția se caracterizează prin spontaneitatea creației și accesarea unor culorile nealterate de amestec, care redau direct sentimentele și senzațiile pictorului. Atmosfera este accentuată prin explozia de culori și pensulația vibrată ce alcătuiesc un peisaj dinamic, armonizat de raportul de vertical și orizontale. (A.M.) Bibliografie: COSMA, Gheorghe, „Camil Ressu”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1967 ENESCU, Theodor, „C. Ressu”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1984 ENESCU, Theodor, „Camil Ressu”, Ed. Academiei R.P .R, Bucureşti, 1958

71 Octav Angheluţă
(1904, Brăila - 1979, Bucureşti)

Lectură
ulei pe carton 36 × 50,5 cm semnat dreapta jos, cu negru, O. Angheluţă Valoare estimativă: € 1.800 - 2.800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

72 Adam Bălţatu
(1899, Huşi, Vaslui - 1982, Bucureşti)

Mesteceni
[începutul anilor '20] ulei pe carton 34 × 48,5 cm semnat dreapta jos, în pastă, Bălţatu Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

80

81

74 Octavian Angheluţă
(1904, Brăila - 1979, Bucureşti)

76 Leon Biju
(1880, București - 1970, București)

Rochia în dungi
ulei pe carton 95,5 × 65 cm semnat şi datat dreapta sus, cu roşu, O. Angheluţă, (1)968 Valoare estimativă: € 3.000 - 4.500

Lalele negre
ulei pe carton 59,5 × 49 cm semnat dreapta sus, cu negru, L.A. Biju Valoare estimativă: € 700 - 1.200

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Pe verso variantă a lucrării “Histria”. Opera este reprodusă în catalogul “Octav Angheluţă”, Bucureşti, 2009, editura VELLANT, pag. 151, sub titlul “Rochia în dungi”.

77 Dimitrie Berea
(1908, Bacău - 1975, Paris)

Femeie în roșu
ulei pe pânză 55,5 × 46 cm semnat, localizat şi datat stânga sus, cu roşu, Berea, Paris, (19)49 Valoare estimativă: € 2.500 - 3.500

Proveniență: colecţia particulară, Franța. Pe verso etichetă de participare în expoziţia “ Necunoscutul Dimitrie Berea”, Muzeul Municipiului Bucureşti, Palatul Şuţu, în perioada 5-31 octombrie, 2009. Opera este reprodusă în catalogul expoziției "Necunoscutul Dimitrie Berea", Muzeul Municipiului Bucureşti, Palatul Şuţu, 2009 la cat. 15, pag. 20. Opera este reprodusă pe coperta catalogului "Dimitrie Berea, în lucrări din colecţii particulare" şi la cat. 7, sub titlul "Femeie cu rochie roşie".
83

75 Dem Iordache
(1905, Drăguşeni, Galați - 1982, Bucureşti)

Case la Câmpulung
ulei pe pfl 50 × 64,5 cm semnat stânga jos, cu alb, Iordache Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000
82

78 Dumitru Ghiaţă
(1888, Colibaşi, Mehedinţi - 1972, Bucureşti)

80 Dumitru Ghiaţă
(1888, Colibaşi, Mehedinţi - 1972, Bucureşti)

Mere
[anii '60] ulei pe pânză lipită pe carton 33 × 40,5 cm semnat dreapta jos, cu brun, Ghiaţă D. Valoare estimativă: € 3.000 - 5.000

Batoza lui Malaxa
ulei pe carton 33 × 41 cm semnat dreapta jos, în creion, Ghiaţă D. Valoare estimativă: € 3.000 - 5.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

79 Iosif Iser
(1881, București - 1958, Bucureşti)

81 Marius Bunescu
(1881, Caracal - 1971, Bucureşti)

Jardin des Tuileries
[începutul anilor '30] guaşă vernisată pe hârtie lipită pe carton 63 × 48,5 cm semnat dreapta jos, cu brun, ISER Valoare estimativă: € 4.000 - 6.000
84

Năsturei
ulei pe pânză 60,5 × 49,5 cm semnat stânga jos, cu albastru, Bunescu Valoare estimativă: € 2.500 - 4.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

85

84 Constantin Isachie Popescu
(1888, Paşcani - 1967, Bucureşti)

Bujori
ulei pe carton 34 × 49 cm semnat dreapta jos, cu alb, C. Isachie Valoare estimativă: € 700 - 1.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

85 Teodor Harșia
(1914, Filipașu Mare, Cluj Napoca - 1987, Cluj Napoca)

Natură statică de bucătărie
ulei pe pânză 40 × 59,5 cm semnat dreapta jos, cu ocru, T. Harșia Valoare estimativă: € 1.800 - 2.800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

82 Ştefan Popescu
(1872, Finţeşti, Buzău - 1948, Bucureşti)

Peisaj de vară
ulei pe lemn 26,5 × 35 cm semnat stânga jos, cu negru, St. Popescu Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

83 Rodica Maniu MÜtzner
(1890, București - 1958, București)

Sat de munte (Vedere spre Piatra Craiului)
ulei pe carton 39,5 × 50 cm semnat stânga jos, cu negru, R. Maniu Valoare estimativă: € 1.800 - 2.800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

86

87

86 Vasile Varga
(1921, Ususău, Arad - 2005, Lipova, Arad)

88 Vasile Ştefan
(1905, Bălușeni, Botoșani - 1986)

Colţunaşi
ulei pe carton 65 × 50,5 cm datat dreapta sus, în creion, 11 VII (19)81 Valoare estimativă: € 700 - 1.200

Piaţa Basarab
ulei pe carton 36,5 × 51,5 cm semnat dreapta jos, cu brun, V. Ştefan Valoare estimativă: € 500 - 800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţia familiei artistului. Pe verso, semnat, intitulat şi datat, Vasile Varga, “Colţunaşi”, 11 iulie 1981.

87 Vasile Varga
(1921, Ususău, Arad - 2005, Lipova, Arad)

89 Leon Biju
(1880, Bucureşti - 1970, Bucureşti)

Irişi
ulei pe carton 71 × 51,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu creionul în pastă, Vasile Varga, 22 IV (19)89 Valoare estimativă: € 800 - 1.400

Natură statică cu trandafiri și fructe
ulei pe carton 56,5 × 44 cm semnat şi datat dreapta jos, cu roşu, L.A. Biju, 1966 Valoare estimativă: € 900 - 1.600

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

88

89

90 Ion Popescu Negreni
(1907, Negreni, Olt - 2001, Bucureşti)

92 George Lowendal
(1897, Sankt Petersburg - 1964, București)

La margine de oraş
ulei pe carton 34 × 45 cm semnat stânga jos, cu negru, I. Popescu Negreni Valoare estimativă: € 700 - 1.200

Canceu cu flori de câmp
[începutul anilor '40] creion şi acuarelă pe hârtie lipită pe carton 65,5 × 44,5 cm semnat stânga jos, în creion, GL Valoare estimativă: € 800 - 1.200

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

91 Dumitru Ghiaţă
(1888, Colibaşi, Mehedinţi - 1972, Bucureşti)

Iarnă grea
ulei pe carton 32,5 × 40,5 cm semnat dreapta jos, cu brun, Ghiaţă D. Valoare estimativă: € 1.800 - 2.800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţia Angela Ionaşcu.

93 Paul Verona
(1897, Herţa, Dorohoi - 1966, Bucureşti)

Stradă din Câmpulung Muscel
acuarelă şi guaşă hârtie lipită pe carton 34 × 46 cm semnat şi datat stânga jos, cu albastru, Paul Verona, (19)61 Valoare estimativă: € 700 - 1.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

90

91

95 Adam Bălţatu
(1899, Huşi, Vaslui - 1982, Bucureşti)

Gospodărie
ulei pe carton 48,5 × 58 cm semnat şi datat stânga jos, cu ocru, Bălţatu, 1927 Valoare estimativă: € 5.000 - 7.000

Anii ’20 au reprezentat pentru Adam Bălțatu nu numai perioada în care își descoperea cu adevărat drumul, ci și anii celor mai interesante experimente, călătorii și realizări picturale. Instituită de îndată ce pleca în Italia (1920-1921), această etapă efervescentă avea să plăsmuiască o creație extrem de bine împământenită în pictura românească, Bălțatu devenind un nume de referință încă din acei primi ani. Vizualul avea să fie indiscutabil modificat spre armonie mai ales după descoperirea Balcicului, care avea această calitate necuantificabilă de a trezi efecte excepționale în cazul picturii multor artiști ce îi călcau străduțele prăfuite și inundate de soare. Bălțatu și-a intensificat această manieră, acest stil inconfundabil prin întrepătrunderea a două metode iscusite în tinerețe – tehnicile impresioniste, din perioada grigoresciană, alături de experimentele tehnice din Veneția începutului de deceniu trei – ajungând la produse categorisite încă din epocă drept capodopere. Cu pasta onctuoasă, distribuită cu cuțitul pe paletă, dar și cu tușe mici, amintind de tehnica impresionistă, toate alineate într-o cromatică predominant caldă, Bălțatu intuiește materialitatea și volumul, devenind un maestru a postimpresionismului românesc, fără însă să fie îndoctrinat într-o manifestare sau alta. (I.P .) Bibliografie: DUMITRESCU, Maria, Adam Bălţatu, Ed. Meridiane, Bucureşti,1970

94 Theodor Pallady
(1871, Iaşi - 1956, Bucureşti)

Către bufet
ulei pe carton 46 × 35,5 cm semnat stânga jos, cu brun, TPallady Valoare estimativă: € 10.000 - 18.000
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Opera lui Pallady se află sub semnul formei pure, spirituale, al frumuseţii şi simplităţii, dezideratele ei având originea în cultura sa elevată. Preocuparea sa era aceea de a evoca un climat spiritual, principalul obiect al cercetărilor artistului, care se face remarcat de-a lungul întregii opere, indiferent de genul abordat. Peisajele lui Pallady sunt reprezentate în lumina blândă a apusului, având aceeaşi discreţie şi surdină rafinată ca şi celelalte tablouri. Preferinţa şi-a manifestat-o către peisajul orăşenesc, lăsându-se pătruns de atmosfera Parisului şi unele aspecte ale Bucureştiului vechi. Peisajul rural e mai puţin frecvent în opera sa, fiind ilustrat de pânze pictate la Bucium sau de cvasi-mahalaua ieșeană sau bucureșteană, străbătute de ”un sentiment discret şi de o uşoară melancolie.” În opera prezentă, Pallady nu evocă obiectele concrete pe care le observă, ci exprimă emoţia lăuntrică de care se umple în acest loc. Cerinţa sa de ordine se aplică şi asupra cadrului mai vast al peisajului, unde totul este simplu şi unitar: o casă cu ziduri albe în planul secund, umbrită de câțiva copaci, un drum ce se pierde în zare şi cerul redat în tonuri cenuşii. În pictura lui Pallady, muzica, poezia şi culoarea se află mereu în corespondenţă, atmosfera de vagă tristeţe ce străbate peisajul ”Spre bufet” reieşind din armonia culorilor stinse şi muzicalitatea elegiacă a umbrelor care cuprind scena. Bibliografie: JIANU, Ionel, „Pallady”, Ed. Căminul Artei, Bucureşti, 1944 ŞORBAN, Raoul, „Theodor Pallady”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1975

92

93

Lot 110. Ion Theodorescu-Sion, Țărănci din Abrud (detaliu)

94

TEZAUR

95

96 Nicolae Tonitza
(1886, Bârlad - 1940, Bucureşti)

Plajă la Mangalia
[cca. 1927] ulei pe carton 30 × 40 cm semnat dreapta sus, cu brun, N. Tonitza Valoare estimativă: € 15.000 - 25.000
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Nicolae Tonitza, În Mangalia (detaliu) Muzeul Național de Artă al României

Dobrogea devenea la începutul secolului XX una dintre cele mai interesante surse de imaginar, promovând– lesne de înțeles datorită pitorescului, multiculturalismului și ineditului arhitectural – adevărate centre culturale și artistice. Chiar dacă Balcicul a purtat stindardul acestor manifestări culturale (Universitatea liberă Coasta de Argint, ziarul omonim, o adevărată colonie artistică) și restul așezărilor erau bătute la picior, în special de pictorii ce căutau motivul, ineditul și relevantul. Mangalia, așezare cu rădăcini antice, dar și cu o devoltare urbană importantă, a reprezentat, alături de Balcic, una dintre direcțiile preferate și de Nicolae Tonitza, care, în cursul anului 1925 – anul unor importante campanii de lucru, Mangalia fiind străbătută alături de Țara Făgărașului și Techirghiol – ajungea pe malurile Mării Negre, revenind ani la rând, până în 1933 (descoperirea Balcicului). Primele “studii” luate din Mangalia apar așadar în cursul anului 1925, când descoperim un Tonitza împărțit între pictura de factură impresionistă– în expoziția “Grupului de moldoveni din București” din noiembrie-decembrie 1925, prezenta două “Impresii din Mangalia”, la cat. 52-53 – și studierea, în regim sensorial-afectiv, pitorescului uman și arhitectural. Astfel orașul prinde viață în opere ca “Mangalia-studiu” (vezi catalogul “Expoziția Nicolae Tonitza”, Georgeta Peleanu, Muzeul Național de Artă al R.P .R., București, 1964, cat. 84, în fapt este Hanul Comino, ce apare des atât în opera lui Tonitza, cât și în cea a lui Ștefan Dimitrescu), “Studiu din Mangalia”(idem, cat.85), “În Mangalia - studiu” (idem, cat. 88) sau “Minaret” (idem, cat. 98). Chiar dacă plaja din Mangalia nu apare în foarte multe opere (în ulei), ea fiind însă surprinsă deseori în tuș și acuarelă, aceste câteva opere – cele mai multe par să fi fost prezentate în cadrul expoziției Grupul celor Patru din 1928 – sunt parte componentă a unui ciclu mai larg menit să atingă note subtile ale pitorescului și ale unei atmosfere cvasi-idilice. Mascând o anumită tentă simbolistă, marcată în special de modalitatea inedită de reprezentare a personajelor – forma fusiformă, ascetismul figurativ și cromatic, Tonitza marchează prin “Plaja la Mangalia” note intime, traduse într-un expresionism atenuat, dar nu mai puțin profund. Acest lucru poate fi lesne probat chiar comparativ, alăturând “plajele” pictate de prietenul Dimitrescu în a doua jumătate a anilor ’20 și compozițiile subtile ale lui Nicolae Tonitza. (I.P .) Bibliografie: BREZIANU, Barbu, “N.N.Tonitza”, Ed. Meridiane, București, 1967 CIUCĂ, Valentin, “Pe urmele lui Tonitza”, Ed. Sport-Turism, București, 1984 COMARNESCU, Petru, “N.N.Tonitza”, Ed. Tineretului, București, 1962 JIANU, Ionel, “Tonitza”, Ed. Căminul Artei, București, 1945 PELEANU, Georgeta, “Expoziția Nicolae Tonitza”[catalog expoziție],Muzeul Național de Artă al R.P.R., București, 1964 ȘORBAN, Raoul, “Tonitza”, Ed. Meridiane, București, 1973

96

97

97 Nicolae Vermont
(1866, Bacău - 1932, Bucureşti)

Emigranții (Ultimul vapor)
ulei pe carton 49,5 × 34,5 cm semnat dreapta jos, cu negru, N. Vermont Valoare estimativă: € 6.000 - 12.000

98 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Piteşti - 1975, Bucureşti)

La ghicitoare
ulei pe pânză 52 × 66 cm semnat și datat stânga jos, cu roşu, R. Schweitzer-Cumpăna, 1921

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Pictura de gen a reprezentat pentru Nicolae Vermont ocazia unor persistente căutări în corpul compozițional, în special în perioada de la începutul secolului al XX-lea, când lecțiile de la Academia bavareză din München (1887 - 1893) încă se dovedeau a fi o sursă coerentă de corelare a tehnicii la subiect. De altfel, prima operă ce definește cu adevărat această temă – “Emigranții” - este realizată sub influența lecțiilor “academiste” luate în preajma lui Ludwig Loefftz (portretist de carieră). Nu trebuie însă să excludem și influența puternică pe care trebuie să o fi avut creația lui Max Liebermann (1847 - 1935), în special în cazul scenelor cotidiene, pictate ulterior de Vermont. De fapt, acel “impresionism german”, așa cum este etichetată creația lui Liebermann este și cheia de citire a manierei uzitate de Vermont, pentru că acesta începea – după 1900 – o aplicare sistematică a metodelor tehnice ale acestuia, manifestând o predilecție specială pentru efectele luminii, în special în scenele de gen, de interior sau în compozițiile religioase. Dacă în cazul marii compoziții realizate în 1902, “Emigranții” (Galeria Națională), Vermont compune o scenă de o complexitate ridicată, folosindu-se de perspectivă pentru fixarea în spațiu a “narațiunii” –
98

forfota din gara centrală din München, iar în prim-plan o familie de evrei în așteptare – în cazul operelor ce urmează acesteia pictorul alege o factură mult mai intimistă. Spațialitatea este redusă, interiorul fiind menționat de multe ori doar prin folosirea unei palete neutre (reprezentative unui zid), iar numărul de personaje este diminiuat, nu o dată fiind folosit doar un model. Aici intervine plăcerea lui Vermont pentru portret, căruia, folosindu-se de calitatea de bun psiholog, reușește să îi confere monumentalitatea prin sentimentul tradus de chip și postură. Acesta este cazul și în opera de față, în care, alături de portretizare, pictorul nostru se folosește de o recuzită coerentă, subtilă. Bagajele plasate în registrul inferior devin descriptive, relevându-ne poziția socială a personajelor, iar afișul din fundal șterge orice urmă de îndoială –Transatlanticul, drept simbol al emigrării. (I.P .) Bibliografie: IONESCU, Radu, PAVEL, Amelia, “Nicolae Vermont”, Ed. Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1958 VRANCEA, Angela, “Nicolae Vermont”, E.S.P.L.A., București, 1956

Valoare estimativă: € 9.000 - 16.000

Proveniență: importantă colecție de patrimoniu bucureșteană.

Deceniul al treilea al secolului trecut a reprezentat una dintre cele mai fertile perioade în creația lui Schweitzer-Cumpăna. Înainte de călătoriile de la sfârșitul anilor ’20, când pictorul descoperea lumina în starea ei pură prin plimbarea în Balcani, Cumpăna începea să elaboreze un nou stil sub imperiul descoperirii a noi surse de vizual. Călătoriile din țară îl vor duce din Dobrogea, prin Argeș, în Ardeal, la Sibiu și Sighișoara. Schweitzer-Cumpăna a transformat, prin operele sale, tabloul rural într-un studiu artistic complet, prin peisajele și portretele grăitoare, sau prin compozițiile influențate exclusiv de universul satului. Caracterul atins de operele ce ne prezintă interioare țărănești, recognoscibile în epocă doar la un Ștefan Dimitrescu, devine grăitor prin tangibilitatea și francheţea detaliilor prezentate. Chiar dacă Schweitzer nu ne “povestește” niciodată locurile pe care le vizitează și transpune în pânză, fiind toată viața un adept al universalității motivului rural, țăranul său e cojan, muncitor al pământului, păstrător al vechilor tradiții, superstiții și credințe păgâne. Sub această aură ni se relevă familia ancestrală, surprinsă nu o dată în mari compoziții încă din deceniul al doilea al secolului trecut, și tot astfel putem interpreta și o operă cu aparente tente idiliste – “La ghicitoare”. Pictată la începutul anilor ’20, mai exact în 1921, opera marchează o micro-etapă foarte interesantă, ani în care Rudolf Schweitzer devenea Rudolf Schweitzer-Cumpăna (luând cognomele după satul ce i-a trezit inpirația țărănească). (I.P .) Bibliografie: POENARU, Gheorghe, “Rudolf Schweitzer-Cumpăna”, Ed. Meridiane, 1969 IONESCU, Radu, „Rudolf Schweitzer-Cumpăna”, Fundaţia Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Bucureşti, 2003
99

99 Octav Băncilă
(1872, Corni, Botoșani - 1944, Bucureşti)

Cană cu flori de câmp
[1925-1930] ulei pe pânză 39 × 47 cm semnat dreapta jos, cu galben, Octav Băncilă Valoare estimativă: € 3.000 - 6.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

În contradicţie cu tematica socială prin care Băncilă era renumit atât în epocă, dar nu mai puțin în concepţie contemporană, și temele intimiste au apărut şi s-au impus ca cicluri de sine stătătoare în întregul tablou pictural al pictorului. Pornind de la lumea înconjurătoare, Băncilă pictează flori, scene de familie sau portrete tipologice fiind definit în totalitate de un realism tipic. În plus, cel puţin în cazul pictării florilor, acestea devin o modalitate prin care pictorul exprimă anumite sentimente şi trăiri, iar picturalitatea vine în susţinerea acestei mărturisiri artistice. Fie că pictează liliacul, bujori, maci sau panseluţe, Băncilă nu caută atât prima senzaţie, cea oferită direct de imaginea propriu-zisă, cât caută să exprime şi să identifice o stare personală. Artistul nu se desparte de tipicul care îl defineşte în ceea ce priveşte tehnica picturală, tocmai de aceea operele nu primesc un statut special, ci se integrează fără cusur într-o tipologie picturală extrem de personală. Pânza este preparată în aceeaşi manieră ca şi în cazul altor opere, culorile nu se despart de acel registru relativ restrâns cromatic, pasta este pusă cu aceeaşi conştiinciozitate, iar materialitatea este cea care defineşte întreaga compoziţie. Aceste elemente sunt dispuse într-un cadru logic al construcţiei pânzei, iar produsul se finisează pornind de la o imagine definită de un vziual expresiv – florile sunt dispuse în bughete bogate ce mereu acaparează întreaga suprafață a tabloului. (I.P .) Bibliografie: DREPTU, Ruxandra, ”Octav Băncilă”, Ed. Meridiane, București, 1987

100 Corneliu Baba
(1906, Craiova - 1997, Bucureşti)

Anemone
[1980] ulei pe carton 36 × 30,5 cm semnat dreapta jos, cu negru, Baba Valoare estimativă: € 6.000 - 12.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Octav Băncilă, Petunii Adjudecat în Licitația de Crăciun Artmark 2012, pentru 20.000 €
100

În majoritatea operelor sale, chiar dacă abordează portretul, compoziţia cu personaje sau naturile statice, Corneliu Baba reuşeşte să ofere pastei o anumită forţă a luminii, aceea de a se autogenera, mai ales că interogaţiile sale pornesc de la calităţile modelatoare ale întunericului (negru). Natura statică este cu atât mai mult influențată de aceste principii, având în vedere amplasarea obiectelor într-un spaţiu nedefinit. Rare sunt operele în care lucrurile primesc coordonate de profunzime. Poziţionarea spaţială ambiguă aduce cu sine şi interogaţii pertinente asupra sursei de lumină, care desigur că acum poate fi identificată drept rezultat, nu cauză. În plus, Baba reuşeşte să dezvolte un întreg complex spaţiu-timp, deoarece imaginile sale sunt şi atemporale, şi chiar dacă subiectul unei naturi statice cu flori este supus perenităţii, realizarea plastică are menirea să contracte clipa la fiecare nouă privire a lucrării.

La Baba, materia pictată se încarcă de substanţialitate datorită capacităţii pictorului de a echilibra jocul sensibil între formă şi culoare. Cele două se subordonează reciproc într-o alternanţă asumată în vederea construirii unui obiect recognoscibil. Desigur că această veridicitate trebuie să fie aparentă, realismul fiind însuşit de Baba doar până la impresie. La realizarea lucrării ”Anemone ”, pictorul alege să modeleze vasul cu flori pe un suport imaginat, motivul fiind singurul plan vizual construit. În lipsa oricărui alt detaliu, cromatica devine punctul de interes al lucrării, înlănţuind după sine fluxul efectelor optice cauzate. Astfel, sursa de lumină inexistentă, sau cel puţin nedetectabilă, îşi găseşte răspuns mai întâi în albul folosit în concentraţie consistentă, apoi în folosirea brunului închis, ce devine necesar pentru un constrast puternic. În urma scurtelor notaţii de tuşă, volumele îşi definitivează materialitatea, oferind lucrării liantul compoziţional. (I.P .) Bibliografie: MUSCALU ALBANI, Maria, ”Corneliu Baba”, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2008
101

101 Iosif Iser
(1881, București - 1958, Bucureşti)

Odaliscă cu mandolină
ulei pe hârtie semitranspusă pe pânză 46 × 38 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, ISER, (19)43 Valoare estimativă: € 5.000 - 10.000

102 Camil Ressu
(1880, Galaţi - 1962, Bucureşti)

Ani grei (Ruși la Moinești)
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Pentru Iser efectul profund pe care l-au produs imaginile de sursă orientală s-a făcut simțit și mai puternic odată cu dispariția acestui univers din imediata proximitate. Izbucnirea celui de al doilea război mondial, strămutările de populații din Dobrogea și pierderea unei porțiuni însemnate de teritoriu au modificat total sursa primordială de valoare cu care Iser consona de mai bine de 3 decenii. Dispariția modelului nu a modificat însă dorința pictorului de a accesa farmecul atât de inconfundabil al orientalismului românesc. Chiar dacă tipurile umane se restrâng, odalisca devenind unicul centru de gravitate, Iser a reușit să echilibreze tema prin aprofundarea efectelor, dar mai ales a paletei cromatice. În acest sens introduce noi tendințe, amestecă sursele vizuale, până când ajunge la un produs mulțumitor, la fel de valoros și capabil, în stare să răspundă unui gust public deja fin rafinat, chiar de propria-i artă. Odalisca rămâne în imaginarul iscusit de Iser cu ajutorul unui truc pe care și-l împroprietărise cu ani în urmă, în ciclurile arlechiniadelor, travestiul. Modelele pe care le folosește, fie ele și profesioniste, sunt înveșmântate cu ținute tipice, tocmai pentru a răspunde unor necesități vizuale. Un ciclu cu adevărat excepțional, definit tocmai de maniera
102

menționată, este conceput de Iser începând cu 1943, când, timp de 2 -3 ani, picteaza turcoaice în interioare într-o manieră profundă. Instrumentele muzicale, și ele împrumutate din alte cicluri tematice, sunt folosite în acest proces de aprofundare a figurativului. În paralel cu toate inovațiile ce țin de construcția imaginii și a efectului, Iser nu va ignora partea cea mai expresivă a operelor sale, culoarea. Tipică acelei perioade va fi împăstarea excesivă, mixtura tonurilor și emfazarea prin contraste puternice, grăitoare. În cazul odaliscei de față, datată 1943, artistul alege unul dintre modelele preferate, oferindu-i de această dată un cadru eclectic. Într-un interior puțin emfazat, amintit doar de o scoarță românească, pictată cu simplul scop decorativ, personajul acaparează compoziția prin postură. Privirea fixă, contemplativă, a odaliscei, transformă scena întrun dialog surd cu privitorul, care este lăsat într-o așteptare fără finit. Această atmosferă încordată este validată și de paleta de culoare, ce are scopul să accentueze și mai mult expresia și forma. (I.P .) Bibliografie: MIHALACHE, Marin, “Iser”, Ed. Meridiane, București, 1982

[cca. 1917] ulei pe carton 49 × 60 cm semnat stânga jos, în creion, C. Ressu Valoare estimativă: € 10.000 - 16.000
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Expoziția de pictură și sculptură a artiștilor mobilizați M.C.G, Iași, 1918

Camil Ressu, Ani grei (Cartier rusesc, Moinești) Adjudecat în Licitația România Regală Artmark 2011

La izbugnirea Primului Război Mondial, Camil Ressu era deja un nume interesant pe simezele bucureștene, în special datorită evidentei aprofundări a tehnicilor picturale, fapt relevat fie de experimentele în cadrul regimului cromatic și al pensulației (experimentele impresioniste din per. 1910-1914), fie datorită călătoriilor ce îi ofereau ocazia unor interogații de ordin stilistic (aici este foarte importantă campania din timpul Războiului Balcanic, 1913, când artiști ca Ressu și TheodorescuSion descoperă atât Dobrogea, cu ale ei caracteristici de ordin luminos, cât și așezările de la granița bulgărească – Plevna). Mobilizat pe lângă Marele Cartier General al Armatei, Ressu avea să se reîntâlnească cu prietenul Sion în 1917, alături de care va lua parte atât la “Expoziția de pictură și sculptură a artiștilor mobilizați M.C.G”, în 1918 la Iași, cât și la fondarea primei asociații artiștice cu caracter national, “Arta Română”, din același an. În ceea ce privește creația lui Ressu din perioada războiului, aceasta, ca și pentru ceilalți artiști participanți, a fost influențată și de decizia șefului Marelui Stat Major al Armatei, gen. Constantin Prezan, care îngăduia practica artistică pe front în vederea organizării ulterioare a “Muzeului Național Militar”. Astfel apar aceste compoziții care depășesc stadiul de eboșă sau studiu, uleiurile devenind totodată documente istorice. Astăzi cele mai importante creații din perioada retragerii la Iași - 1917-1918-aparțin chiar celor doi prieteni, Ressu și Sion, alături de compozițiile unui Stoica D., Ionescu Doru, sau de sculpturile unor Han, Medrea sau Mățăuanu. (I.P .) Bibliografie: MIHALACHE, Marin, “Iser”, Ed. Meridiane, București, 1982
103

103 Eustaţiu Stoenescu
(1885, Craiova - 1957, New York)

Terasa cu flori
ulei pe carton 34,5 × 46,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, E. Stoenescu,1945 Valoare estimativă: € 6.000 - 12.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţia arh. Henrieta Delavrancea-Gibory; colecția arh. Anghel Marcu; importantă colecție bucureșteană. Pe verso dedicaţia: "lui Marcu în amintirea terasei pe care a îndrăgit-o ani de-a rândul, şi a mea, pe care, în calitate de coleg, m-a pus în valoare încercând să mă aşeze în viaţa artistică la locul pe care considera că-l merit, reuşind în parte. Arh. Riri Delavrancea-Gibory, 1 Ianuarie, 1987."

Pictura lui Eustațiu Stoenescu a fost mai mereu strâns legată de un univers uman intim, nu doar datorită multelor portrete pe care acesta le-a realizat, ci mai ales datorită prieteniilor strânse pe care artistul le-a legat cu diverse personalități ale epocii. Acesta este și cazul operei de față care ne introduce în relația lui Stoenescu cu Henrieta DelavranceaGibory, fiică a lui Delavrancea și unul dintre cei mai importanți și longevivi arhitecți pe care i-a cunoscut România. Prietenia dintre cei doi a pornit cel mai probabil în 1931 când pictorul îi oferă arhitectei ocazia să îi modifice fațada casei din str. Lascăr Catargiu și să îi proiecteze un atelier de lucru. Câțiva ani mai târziu, pictorul, cu o situație financiară mai mult decât comodă, îi comanda aceleiași Henrieta Delavrancea proiectul pentru o casa-reședință de vară din comuna Drăghiceni (Dolj). Conacul, realizat în stil tradițional, tip culă, cu pridvor cu intrare în beci, prispă cu stâlpii de lemn cioplit, avea să fie finalizat în a doua jumătate a anilor ’30, chiar dacă în 1941 arhitecta încă lucra la anexe. Stoenescu nu are parte de minunata sa casă pentru foarte mult timp, fiind expropiat la sfârșitul lui 1945, moment din care destinul conacului intră într-un con de umbră, finalizat cu dărmarea, în 1972. Însă relația dintre cei doi o transcende pe cea profesională, fiind știut faptul că Henrieta Delavrancea-Gibory îi devine model lui Stoenescu pentru cel puțin două opere – “Portretul” din 1938 (M.N.A.R.), “Rochia verde”, 1943-44 (Muzeul de Artă Craiova). Un alt element ce ar indica o legătură strânsă de prietenie între cei doi este acela că la doar un an înainte de plecarea lui Stoenescu din țară, când George Oprescu îi dedica o monografie, Henrieta Delavrancea semna “direcțiunea artistică și tehnică” a albumului editat la Casa Școalelor. Nu e puțin probabil ca opera de față, datată 1945, să fie realizată în grădina lui Stoenescu, iar modelul feminin să fie chiar arhitecta. (I.P .) Bibliografie: OPRESCU, George, “Stoenescu”, Ed. Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1946 REZEANU, Paul, “Eustaţiu Stoenescu (1884-1957)”, Bucureşti, 1998 SION, Militza,”Henrieta Delavrancea-Gibory. Arhitectură 1930-1940”, Ed. Simetria, București, 2011

Eustațiu Stoenescu, Rochia verde Muzeul de Artă Craiova

Grădina casei de la Drăghiceni, cca. 1935

104

105

104 Nicolae Grigorescu
(1838, Pitaru, DâmboviŢa - 1907, Câmpina)

Costum verde de bal (Colombina în verde)
[1873-1874] ulei pe pânză 60 × 40,5 cm semnat dreapta jos, cu roşu, Grigorescu Valoare estimativă: € 150.000 - 250.000
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecția Gogu Iliescu; colecția Eugen Iliescu - Cândești; colecția Madeleine Iliescu-Cândești; colecție franceză, Carcassonne. Opera a participat la “Expoziția Centenaru lui Pictorului Nicolae Grigorescu sub înaltul patronaj al M.S. Regele Carol II”, 12-30 iunie 1938, Sala Dalles, București și este menționată și reprodusă în catalogul expoziției la cat. 36.

Impunându-se printr-o remarcabilă intensitate cromatică, prin sugestiile de tactilitate picturală ale mătasurilor în care este îmbrăcat personajul ca şi prin verva scânteietoare a tuşelor ce fac să vibreze întreaga suprafaţă a imaginii, lucrarea de faţă, neîndoielnic o capodoperă a picturii lui Grigorescu, este prezentată acum publicului după trei sferturi de secol de absenţă. Ultima ei apariţie a avut loc în cadrul Expoziţiei Centenarului Grigorescu, organizată de Virgil Cioflec în 1938. Pictura a fost înscrisă atunci sub titlul “Costum verde de bal”( cat.nr.36), mentionându-se şi apartenenţa la colecţia Eug. Iliescu-Cândeşti. Reproducerea ei în catalogul expoziţiei rămâne după ştiinţa noastră singura imagine prezentată până la acest moment în cadrul bibliografiei. Se cuvine adaugată informaţia privind existenţa în personala artistului din 1887, a unei lucrări foarte apropiate ca titlu, “Costum de bal”, înregistrată în catalog la numărul 67 şi care ar fi putut fi chiar pictura de faţă. Pânza face parte, după opinia noastră, dintr-un grup de lucrări realizate de Grigorescu la Roma, în iarna 1873-1874, moment cu un contur aparte în creaţia artistului. Grigorescu lucrează în Cetatea eternă pentru o scurtă perioadă, dar se pare susţinut, desen după nud şi model costumat în cadrul academiei libere din Via Margutta, cunoscută drept Accademia di Gigi. După cum a semnalat Remus Niculescu (1961 ), Nicolae Grigorescu însuşi ne-a informat asupra identităţii acestui atelier, însemnându-i numele (Academia Gigi) pe un desen în cărbune, Nud de bărbat, inv. 5817, păstrat în cadrul Cabinetului de Stampe al Muzeului Naţional de Artă al României. Oricum, este cert faptul că Grigorescu a petrecut perioada de sfârşit de an 1873 şi apoi cea a carnavalului din februarie 1874, la Roma. În orice caz, în ambianţă de atelier a putut picta acest inspirat studiu de model costumat ce pare să evoce momentul carnavalului, cu festivităţi şi decoruri în realizarea cărora este ştiut că se implicau artiştii Romei. Pe un perete încărcat de tablouri, artistul proiectează fotoliul îmbrăcat în ocruri, amplasându-l în planul întâi. Pe el este instalat modelul descins parcă din universul lui Watteau. Înveşmântat în costum de mătase verde Veronese şi ciorapi roz, poartă pe cap o tocă ce reia accente cromatice din vestimentaţie. În mâna dreaptă ţine elasticul sau şiretul unei mingi de mici dimensiuni (sau un glob ?) oricum , un obiect-jucărie din recuzita festivităţilor de carnaval. Este un simplu detaliu ce poate fi însă, credem, una dintre cheile de descifrare a tabloului, de stabilire a datei şi a împrejurărilor în care a fost pictat. Aşezat pe scaun cu nonşalanţă şi graţie, personajul a cărui privire melancolică, uşor obosită ca după petrecere, o întâlneşte pe cea a artistului, pare a fi o femeie. Rotunjimile feţei, delicateţea de porţelan a trăsăturilor tinerei figuri blonde ca şi poziţia am spune coregrafică a piciorului drept ce abia atinge podeaua ne determină deci să recunoaştem în modelul pictorului, un travesti. Dacă punem în comparaţie lucrarea noastră cu o alta apropiată, o variaţie pe aceeaşi temă, “Bărbat costumat” din expunerea Galeriei Naţionale (MNAR, inv. 714 ), avem surpriza să regăsim acelaşi costum de mătase verde, dar modelul este acum, neîndoielnic, un bărbat, iar întreaga compoziţie este amplasată într-un plan mai îndepărtat faţă de soluţia din lucrarea noastră în care punerea directă şi imediată în pagină contribuie la emoţia întâlnirii cu opera. Ceea ce în mod evident l-a atras pe artist determinându-l să reia subiectul în formatul mai mic din “Bărbat costumat”, a fost picturalitatea dialogului de

106

107

Antoine Watteau, Mezzentin Metropolitan Museum, New York

complementare (verde-roz), provocarea de a reda sugestia tactilă a mătăsii intens colorate. Poate că şi impactul cu ineditul eveniment al străvechii sărbători italiene la care a asistat, îl va fi impins pe Grigorescu să consemneze şi în “Bărbat costumat”, printr-un detaliu aparent anodin, apartenenţa momentului când a făcut pictura, la o noapte de carnaval care pentru artist era însă tot dedicată Picturii: este vorba despre globul de sticlă transparent şi reflectând lumina, aşezat în stânga personajului, pe lada pe care acesta stă; deci tot un element de recuzită carnavalescă, precum mica minge din „Colombina în verde”. Grupul de variaţii “italiene” pe aceleaşi teme picturale ale interiorului de atelier la lumină de seară, cu model în fotoliu, poate fi completat cu studiul “Pifferaro în fotoliu” din colecţia George Oprescu, reprodus în volumul „Pictura românească în secolul al XIX-lea”, ediţia 1937. Modelul este un copil cu pălărie, instalat frontal pe scaun şi tinând mâna în gură cu un gest specific vârstei. Aceeaşi libertate de exprimare picturală dată de dinamica şi caracterul sintetic al tuşei ca şi în „Colombina în verde”, indică pentru cele două lucrări faza stilistică italiană bine conturată ce precede îndeaproape formula matură, recognoscibilă în lucrările de plein air arhicunoscute. Poate că în acelaşi interior de atelier a mai fost realizată şi mica pânză intitulată “Italiancă”, deasemenea în expunerea Galeriei Naţionale (MNAR, inv.719). Modelul, o frumuseţe, este reprezentat în costumul ţărănesc, tipic ciociar, stând în fotoliu. (I.B.) Bibliografie: CIOFLEC, Virgil, Academia Română şi Municipiul Bucureşti, “Expoziţia Centenarului Nicolae Grigorescu sub înaltul patronaj al M.S Regele Carol II , 1838-1938, 12-30 iunie 1938”, Bucureşti, cat. 36, il. [pl 9] NICULESCU, Remus, „Expoziţia Nicolae Grigorescu”[catalog de], Muzeul de artă al R.P .R., Bucureşti, 1957 OPRESCU, G., „Pictura românească în secolul al XIX-lea”, Bucureşti, Ed.Fundaţiilor Regale, ediţia I, 1937 OPRESCU, G. [-R.Niculescu],”N.Grigorescu”, vol. I, Ed.Meridiane, 1961 VLAHUȚĂ, Al., “Pictorul N.I.Grigorescu, Vieaţa şi opera lui”,Bucureşti, Atelierele Socec & Co, Societate anonimă, 1910

Nicolae Grigorescu, Napoletan (detaliu) Muzeul Național de Artă al României

108

109

Nicolae Grigorescu, Copil costumat (Piferraro) col. George Oprescu

Nicolae Grigorescu, Bărbat costumat (detaliu) Muzeul Național de Artă al României

Creația lui Nicolae Grigorescu a suscitat mereu cele mai profunde interogații și sentimente, atât în rândul colecționarilor, cât și a cercetătorilor și monografiștilor acestuia, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când locul artistului în cultura națională era împământenit. Aura de pictor național, de cel mai important artist român, o căpăta Grigorescu încă din timpul vieții, iar această „notorietate” era întreținută și de manifestările de afecțiune venite din direcția unor personaje reprezentative ale culturii românești. Astfel lua naștere acest statut față de care Nicolae Grigorescu nu părea prea preocupat, însă accepta mereu compania unui Alexandru Vlahuță, Spiru Haret, Ion Luca Caragiale sau Barbu Ștefănescu Delavrancea, care, în special prin acțiunile primului, au reușit să creeze într-o oarecare măsură această “mitologie” a pictorului și a creației lui. Cunoscută în amănunt de către Vlahuță, apoi de către Cioflec, Busuioceanu, Oprescu sau Remus Niculescu, creația de peste cinci decenii a lui Nicolae Grigorescu este astăzi grăitoare chiar pentru un întreg secol de artă, de evoluție a picturii moderne, a călătoriei de studiu sau a tehnicii plein-air-iste, lucruri atât de dezbătute în cei 140 de ani de când numele lui Grigorescu scrie istoria picturii românești moderne (vânzarea în 1872 a “Țigăncii din Ghergani” lui Ion Ghica, alături de participarea la Expoziția Amicilor Belelor Arte de la Hotel Herdan, 1873 marcau succesul și notorietatea viitoare). Opera de față deschide o nouă filă în acest “album” Grigorescu, și anume aceea în sânul vieții colecționarilor și prietenilor artistului. Alături de cei patru amintiți mai sus, în preajma lui Nicolae Grigorescu apar în decursul anilor diverși admiratori, colecționari, cunoștințe, prieteni sau ucenici. Unul dintre aceștia este Gogu Iliescu și familia acestuia, moșieri și oameni politici din Buzău. Gogu Iliescu încarnează aproape toate atributele enumerate mai sus, devenind, în ultimii ani de viață a lui Grigorescu (după 1900), atât prieten, gazdă, mare colecționar, cât și un fortuit ucenic. Legătura dintre cei doi i-a naștere în cursul expoziției personale a lui Grigorescu de la Ateneul Român, din 1900, când moșierul de la Cândești, exuberant, achiziționează un număr impresionant de opere. Ștefan O. Iosif este cel care îi face cunoștință lui Gogu Iliescu cu Grigorescu, moment din care cei doi vor lega o strânsă prietenie. Acest fapt este cel mai lesne relevat de faptul că în verile ce urmează, în special în 1902 și 1903, Grigorescu vizitează moșiile și conacul de la Cândești, domeniile lui Iliescu fiind uneori chiar surse de inspirație. În ceea ce privește opera “Colombina în verde” putem presupune că aceasta intra în colecția lui Gogu Iliescu în acești ani în care colecționarul este contemporan cu expozițiile personale sau retrospective Grigorescu, având în vedere faptul că pictorul prezenta pe simeze și opere mai vechi, cum este și cazul uleiului de față, pictat cu mai bine de două decenii anterior întâlnirii dintre pictor și moșier. Prezența operei este timidă, sau chiar deloc în studiile dedicate lui Grigorescu imediat după dispariția acestuia (Vlahuță, 1910; Cioflec, 1925), însă ea reapărea la mai bine de 30 de ani de când intra în colecția lui Gogu Iliescu, și anume cu ocazia centenarului nașterii lui Nicolae Grigorescu, așadar în 1938. Între timp opera intrase în colecția fiului marelui moșier buzoian, la rândul lui administrator funciar și om politic (avea viziuni de dreapta, șef al organizației legionare din Buzău în 1940), și anume Eugen Iliescu – Cândești (1893-1953). Acesta, școlit la Paris, unde își cunoștea și viitoarea soție – Madeleine – avea să aibe un sfârșit tragic, fiind expropiat, încarcerat și ucis de către autoritățile comuniste, la Gherla, în 1953. Astăzi, opera “Colombina în verde” este una dintre puținele opere ce au aparținut marii colecții Gogu Iliescu și a fiului acestuia și ne mai sunt cunoscute ca atare, majoritatea fiind “pierdute” (în colecții particulare și muzee) în perioada marilor expropieri comuniste. (I.P.)
111

110

Gogu Iliescu, Casă din Săseni

Gogu Iliescu, Culă buzoiană

Gogu Iliescu, Casa argatului

Gogu Iliescu, Între vii

Pentru Gogu Iliescu pasiunea pentru pictură avea să depășească limitele colecționismului, manifestările picturale devenind o adevărată pasiune, în special din momentul în care moșierul îl cunoștea pe Nicolae Grigorescu. Cele patru reproduceri după picturile colecționarului ne prezintă inedita relație dintre maestrul Grigorescu și ucenicul Iliescu: realizate în vara lui 1903, aceste peisaje pictate în viile domeniului Cândeștilor aveau să fie corectate de însuși Grigorescu, care de altfel picta și el dealurile buzoiene. Astăzi operele lui Gogu Iliescu, colecționar și pictor, pot fi admirate pe simezele Muzeul de Artă Buzău, alături de operele maestrului Grigorescu.
Conacul de la Cândești, astăzi
112 113

105 Iosif Iser
(1881, București - 1958, Bucureşti)

Baletistă
ulei pe pânză 45,5 × 38 cm semnat dreapta jos, cu negru, ISER Valoare estimativă: € 14.000 - 24.000
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Iosif Iser, Baletistă Din "Iser", Alexandru Busuioceanu, Ramuri, Craiova, 1932

Aflat la Paris pentru o lungă perioadă a carierei, Iosif Iser își va împroprietării aproape instinctiv multe dintre temele tipice modernismului francez, în special datorită contactului direct cu artiști ca Dufy, Gelanis sau Derain, contact ce lua naștere încă din primii ani ai deceniului întâi al secolului XX, când artistul nostru ajungea în capitala artelor. Perioada de creație ce ne atrage atenția în cazul “Baletistei” este evident una dintre cele mai profunde, de maturitate, ani în care Iser expunea atât în țară cât și la Paris, la sfârșitul anilor ’20. În 1928 era prezent cu lucrări atât la Salon de Tuileries, la Salon d’Automne, avea o personală la Galeria Marcel Bernheim, însă expunea și în țară, în cadrul unei expoziții personale la sala Hasefer, cât și la Salonul Oficial. În 1929 participa alături de Dufy, Gelanis, Gromaire sau Villon la a VII-a ediție a expoziției “Les peintres graveurs indépendants”, iar în București își organiza una dintre cele mai importante expoziții, la Ateneul Român. Dintre cele 96 de uleiuri, guașe, acuarele și gravuri prezentate publicului român, cele mai interesante opere erau axate în jurul personajului feminin, în compoziții cu nuduri, atlete (baletiste) sau balerine. Sunt anii în care modelele profesioniste inaugurează ciclul atât de profund al modelului feminin (exceptând tema odaliscei), Suzanne Caudal sau Sonia, alături de modelele din Spania (1930) ajungând să monopolizeze compozițiile din anii 1928-1932. Modelul Sonia este și cel care i-a pozat lui Iser și pentru opera de față, trăsăturile ei fiind inconfundabile. Statura atletică, tipică unei gimnaste, cu o recuzită ce amintește vag de costumația unei balerine (poantele din picioare) o transformă pe Sonia într-un alt tip de ideal de frumusețe, musculatura și intensitatea fizionomică fiind mult mai importante decât o apariție idilică. Compoziția se modulează în special în funcție de arabescul descris de corpul omenesc, ce marchează o stare de naturalețe și relaxare, secondat de un substrat cromatic ritmat, fără mari exacerbări picturale. (I.P.) Bibliografie: BUSUIOCEANU, Alexandru, “Iser”, Ed. Ramuri, Craiova, 1930 MIHALACHE, Marin, “Iser”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982

114

115

106 Camil Ressu
(1880, Galaţi - 1962, Bucureşti)

Familie de ţărani
ulei pe carton 50 × 65,5 cm semnat stânga jos, în creion, C. Ressu Valoare estimativă: € 15.000 - 25.000

Proveniență: importantă colecție de patrimoniu bucureșteană.

Camil Ressu, La câmp (detaliu) Muzeul Național de Artă al României

După picturile inspirate din viața țăranului român, expuse în 1910, la prima sa expoziție din cadrul Tinerimii Artistice, predilecția lui Camil Ressu pentru subiectele cu caracter rural și nota originală pe care le aduceau în această privință a fost observată de către critici. Ressu punea fundamentele unei imagini a țăranului, diferită de cea propusă până în acel moment de Grigorescu, epigonii maestrului fiiind o “problemă” a acelor primi ani de la dispariție. Picturile cu subiecte țărănești realizate de artist aveau un caracter accentuat de “manifest pictural”. Operele cu țărani ale lui Ressu au demonstrat o aptitudine proprie sensibilității sale, aceea de a percepe și evoca cu vigoare autenticitatea vieții arhaice și comuniunea omului cu natura. Tocmai de aceea subiectul va dăinui în creația artistului nostru până către ultimii ani de creație, chiar dacă sub diferite forme, stiluri sau abordări. În ceea ce privește regimul cromatic, Ressu va folosi o paletă variată, apropiată de cea impresionistă - pe care de altfel o depășește în jurul debutului, la 1910 -, care exclude pământiul, căutând să creeze valorații sensibile, dintr-o complexitate de tonuri. Uneori fauve, în special în alegerea purității culorilor primare, pictorul a împletit nu o dată paleta cu un stil cvasi-decorativ, amintit în acele peisaje în care natura este învăluidă de unduiri și linii fluide. Aproape în toate operele sale reprezentând peisaje sau personaje în peisaj (scene de gen) artistul urmărește construcția unei compoziții clasice, organizată astfel încât să poată reda un sentiment de liniște și pace, stare afectivă care exprimă, în viziunea lui Ressu, sinteza spațiului românesc. Folosind o paletă de armonii cvasi - fauve, artistul se manifestă ca un colorist preocupat de efectul exploziv al asocierilor cromatice, de șocul pe care-l provoacă exaltarea culorilor aduse la un înalt grad de saturație, echilibrate de monumentalitatea formelor, țăranul devenind mai mereu ax compozițional. De aceea Ressu se folosește de tipologii imaginare ca cea a maternității – subiect important în creația sa - “șiretlic” constructivist uzitat și în opera de față. (I.P.) Bibliografie: ENESCU, Teodor, ”Camil Ressu”, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958 RADA, Teodoru, “Camil Ressu”, Bucureşti, Editura Meridiane RESSU, Camil, ” Însemnări”, Bucureşti, Editura Meridiane, 1967

116

117

107 Nicolae Dărăscu
(1883, Giurgiu - 1959, Bucureşti)

Bărci la Chioggia (Veneția)
ulei pe pânză 50,5 × 65,5 cm semnat şi datat ilizibil, dreapta jos, N.C. Dărăscu, 1914 Valoare estimativă: € 18.000 - 28.000
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Nicolae Dărăscu, Chioggia (1914) Muzeul de Artă Constanța

Primele vizite ale lui Dărăscu în laguna venețiană apar în itinerarul pictorului o dată cu începutul deceniului 2 al secolului trecut, când necesitatea unor noi surse de vizual s-a tradus prin lărgirea orizontului călător. Așadar, zonele provensale încep să fie alternate cu imagini din nordul Italiei, dar și vizitele în locurile natale se întețesc, în special prin sejururi la moșia de la Vlaici a lui Alexandru Bogdan-Pitești. În epocă, pictorul a crescut în notorietate, în special din momentul în care a început să renunțe treptat la folosirea acuarelei în favoarea uleiului, ce îi va oferi mai târziu recunoașterea bine meritată. Chiar dacă Bogdan-Pitești îl stima, sau Luchian îi recunoștea valoarea prin organizarea unei expoziții în comun (1914), cronica vremurilor nu era atât de impresionată de “desenatorul” Dărăscu. Acele puncte de vedere se vor consuma de îndată ce Dărăscu renunță la tehnica pointilistă, caracteristică perioadei St. Tropez. Uleiul devine preponderent, în special prin contactul cu malurile lagunelor italienești. Veneția îi va oferi lui Dărăscu o nouă viziune asupra obiectului și asupra modalității de percepere a lucrurilor în lumină. De la desen, pictorul face trecerea la culoare, un traseu intermediat de tehnica divizionistă a pointilismului, care, deși depășită, s-a dovedit indispensabilă în traseul către un impresionism subiectiv pe care Dărăscu și-l orânduiește, cum altfel, dacă nu în fața peisajului. În opera de față, Dărăscu ne oferă una dintre primele imagini cu adevărat grăitoare ale manierei nou abordate, într-o perspectivă revelatoare a lagunei venețiene. Pictarea în fața motivului, propovăduită de Dărăscu drept unică modalitate de înțelegere și translație a lucrului văzut în ulei, este reinterpretată cu ajutorul unei tehnici de modelare personalizate. Tușa de culoare, chiar dacă încă resimte reminiscențe pointiliste, este coerent relaționată cu tonul și materialitatea pastei, însă important rămâne și acordul la o paletă cromatică cezanniană. (I.P.) Bibliografie: Catalogul Expoziţiei Retrospective “Nicolae Dărăscu”, Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1966 Catalogul Expoziţiei “Nicolae Dărăscu. Magician al culorii”, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 2009 DRĂGUŢ, Vasile, “Nicolae Dărăscu”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966

118

119

108 Ion Țuculescu
(1910, Craiova - 1962, Bucureşti)

Clown
[1961] ulei pe pânză 52,5 × 61,5 cm Valoare estimativă: € 60.000 - 90.000

Proveniență: colecţia Maria Ţuculescu; colecția prof. dr. Gheorghe Panaitescu. Pe verso, etichetă de participare în expoziţia "Ion Țuculescu", Muzeul de Artă al R.P.R., anul 1965. Pe verso dedicaţia: "Dăruit cu toată recunoştinţa şi mulţumirea mea D-lui Prof. Gheorghe Panaitescu", Dna Maria Ţuculescu, 11 august 1970, Bucureşti. Opera a participat la expoziția retrospectivă "Ion Țuculescu", Galeriile Liljevalchs, Stockholm, Suedia, 1968, la cat. I.

Ion Țuculescu, Taina Muzeul de Artă Craiova

Reperată în penultimul an al vieţii artistului, 1961, lucrarea a făcut parte, ca majoritatea operelor din perioadele finale ale creaţiei lui Ţuculescu, datorită limbajului lor unic, profund original în mediul plastic autohton şi sintezei de reprezentare într-un nivel de expresie contemporan a unor forme de cultură arhaice proto-artistice, din expoziţiile organizate după moartea acestuia în numeroase ţări ale culturii occidentale. După expoziţia retrospectivă, postumă, din anul 1965, la sala Dalles (ultima expoziţie personala, cu numărul şase, are loc în 1946) artistului îi sunt dedicate o serie de expoziţii în afara graniţelor ţării, începând cu anul 1966 când 80 de lucrări ale artistului sunt prezentate în cadrul celei de a 33-a ediţii a Bienale de Artă de la Veneţia, artistul fiind în fapt singurul reprezentant al României. După aceasta urmează: 1967 în Franţa şi Danemarca; 1968 și 1969 Statele Unite, Iugoslavia, Norvegia, Suedia (la Stockholm, unde a făcut parte şi opera Clown) şi Polonia; 1970 în Austria. Ca un parcurs firesc înspre reperarea şi recuperarea dintr-un trecut văzut ca flux continuu al istoriei, a unor forme de conglomerate antropomorfe animate de o spiritualitate comună, acută, perioada folclorică începută în anul 1947 se dispersează în cea numită totemică, datorită laitmotivului reprezentațional, troiţa-totem. Într-un sens opus viziunii lui Brâncuşi, care la rândul său căuta acea formă primordială, însă spre deosebire de acesta la care acea formă era un reflex necondiţionat al lumii naturale ca unică, autoritară şi formatoare unitate, în cadrul creaţiei lui Ţuculescu aceasta survine ca o energie vitală a unităţii umane, organizată social, în simbioză cu elementul primordial universal. În cadrul reperelor filosofice “Sfântul din Montparnasse” preia modelul „unul”-ui platonic, al existenţei unui univers supramundan al formelor ideale care nu acceptă decât un model perfect, unitar - Modelul; în schimb, savantul Ion Ţuculescu alege traseul apologetic al modelului aristotelic, prin revenirea constantă la modelul uman, chiar dacă dezindividualizat, acesta pare subordonat principiului "întregul premerge partea" , tocmai prin diseminarea propriului eu în a ajunge la cunoaşterea unei întregi spiritualităţi a unei comunităţi arhaice al cărei descendent este. În starea sa incipientă, perioada folclorică debutează cu lucrări panoptice ale artistului, în care sunt surprinse toate elementele creaţiei sale, de la peisajul postimpresionist, la modelele cvasi-abstracte (stilizate, cum deseori se foloseşte, fiind un termen vag în contextul în care artistul personifică aceste elemente în ultimii ani) care se întreţes acoperind peisajul; amprenta umană, fizică, motorie, tehnică, lasă locul amprentei spirituale specifice spaţiului geografic în care se desfăşoară. Dacă ne concentrăm asupra analogiilor am putea găsi un reper interesant între aceste lucrări ale artistului şi aşa zisa perioadă “mitologică” a lui Pollok, antemergătoare expresionismului abstract; la ambii, această etapă îşi are originea în propriul folclor, izbucnind simultan, după anii ’45.

Ion Țuculescu, Aurul măștilor din "Ion Țuculescu", A.E. Baconski, Meridiane, 1972

120

121

Lucrare de faţă, printre ultimele ale artistului, se concentrează exclusiv asupra pattern-ului mitologic. Titlul acesteia – “Clown”, reprezintă un trist sentiment în raport cu mediul exterior, al convenţiilor sociale; clovnul devine personaj sisific, care nu poate atrage atenţia asupra sa decât luând forma proprie, ajungând în final a se confunda cu această tipologie. Ţuculescu epurează forma total, oferindu-i o identitate unitară; peisajul care apare frecvent în spatele ţesăturii de toteme este anihilat, primind o tratare compoziţională sferică - dacă ar fi să găsim un reper acesta ar fi cele două cercuri misterioase care se întrepătrund în fundalul celebrului “Autoportret” al lui Rembrandt. Ochiul, singurul reper cu adevărat naturalist capătă forma sa cea mai pură. Precum în pictura parietală bizantină, ochii supradimensionaţi reprezintă setea de cunoştere. Prin repetarea modelului, cât şi prin contururile dure aplicate direct din tub, fie pastă monocromă, fie un amestec cromatic asemeni lui Petraşcu (despre care Tonitza afirma că are ca nimeni altul “preţiozitatea materialelor”) ochii supradimensionaţi reprezentaţi arată mai degrabă posesia cunoaşterii şi reflectarea ei în exterior; globulele oculare sunt tratate tot din tub în forme spiralate, ceea ce arată fie adâncirea înspre ceva, fie posesia a ceva, criptată. (H.L.) Bibliografie: CÂRNECI, Magda, „Ion Ţuculescu”, Ed. Meridiane, 1984 DAVIDESCU, Cătălin, “Țuculescu”, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1988

122

123

109F Nicolae Grigorescu
(1838, Pitaru, DâmboviŢa - 1907, Câmpina)

Băiat din Vitré
ulei pe pânză 36 × 23 cm semnat stânga jos, cu rosu, Grigorescu Valoare estimativă: € 40.000 - 65.000

Proveniență: colecție privată clujeană. Opera este clasată în categoria Fond a Patrimoniului Naţional Cultural Mobil, prin ordinul ministrului culturii, nr. 2006, din 08.01.2013.

Nicolae Grigorescu, Ștrengar (detaliu) Muzeul Național de Artă al României

Individualizându-se prin monocromia de brunuri si ocruri, studiul de faţă reuneşte interesul pictorului pentru redarea siluetei şi a expresiei fizionomice particulare personajului, cu interesul pentru o regie sumbră de ecleraj ce scaldă imaginea, căci este vorba desigur despre o nocturnă. Personajul adăposit lîngă un zid este probabil un cioban francez care poartă mica pălărie, pelerina tradiţională şi o încălțăminte gen opinci; sau este poate un copil cerșetor? O notă de straniu şi de mister a figurii acestui copil care schiţează parcă un surâs, ca şi problematica luministică a lucrării evocă o serie de studii monocrome de figuri singure situate în întuneric ori în penumbră, realizate de Grigorescu către 1867-1876. Este vorba despre studii de tipuri si fizionomii umane din pături sociale modeste ce puteau fi întâlnite pe străzi la noi ori în Franţa şi Italia, de multe ori reprezentanţi pitoreşti, de loc lipsiţi de farmec ai unor etnii, ocupaţii sau meserii precum ţigani, ţărani, vânzători stradali, modele din ateliere de artişti etc. Putem aminti dintre aceste serii unele lucrări pictate în ţară (Mocanul, 1867, Cioflec cat.22; Limongiul, 1870, Oprescu-Niculescu , vol 1, p. 207), sau altele executate în Franţa în timpul studiilor (modele în atelier) ori ceva mai târziu, în 1874, în vremea sejurul italian al artistului când pictura caravagistă din muzee îl va fi atras pe Grigorescu. Din această ultimă categorie putem menţiona Pifferaro (Cioflec, cat 20), Il sor Vincenzio (Cioflec, cat.21) realizat la Roma, ori Ştrengarul, figură de băiat napolitan ( la Muzeul de artă Braşov). Fără a indica cu exactitate, credem noi, locul şi anul execuţiei, însemnarea veche dar neautografă de pe verso-ul pânzei (N Grigoresco/Vitré 1872), are însă meritul de a situa acest studiu într-o anume perioadă a operei grigoresciene, confirmându-se astfel şi corelarea tematică şi stilistică cu tablourile semnalate mai sus. Apreciem în concluzie că lucrarea de faţă se înscrie în ciclul de pânze investigatoare ale fizionomiei umane, ce pot fi considerate si tipologii socio-psihologice, datând din deceniile 1860,1870 ale operei lui Nicolae Grigorescu.Astfel de lucrări în care artistul studia concomitent şi raporturile luministice cu dominantă de umbră spre nocturnă pot fi interpretate drept exerciţii pregătitoare pentru viitoarea fază de maturitate a operei, fie capitolul portretelor, fie capitolul de plein air în care tema înserării devine una dintre preferinţele artistului. (I.B.) Bibliografie: BELDIMAN, Ioana, COSMA, Gheorghe, “Nicolae Grigorescu, picturăgrafică”, Bucureşti, Muzeul de artă al R.S. România, 1984 BOURET, Jean, “Ecole de Barbizon et le paysage français au XIX e siècle”, Editions Ides et Calendes, Neuchâtel [f.a.] CIOFLEC, Virgil, “Grigorescu”, Cultura Naţională, Bucuresti, 1925 DRĂGĂNUȘ, Ovidia, “Nicolae Grigorescu în Galeria de artă a Muzeului regional Braşov”, Braşov, 1967 NICULESCU, Remus, “N.Grigorescu, Catalogul expoziţiei”, Bucureşti, Muzeul de artă RPR, 1957 OPRESCU, G. [-R.Niculescu], “N.Grigorescu”, vol 1, Ed.Meridiane, Bucuresti, 1961

124

125

110 Ion Theodorescu-Sion
(1882, Ianca, Brăila - 1939, Bucureşti)

Țărănci din Abrud
ulei pe carton 51 × 59,5 cm semnat şi datat stânga jos, cu negru, TheodorescuSion, 1912 Valoare estimativă: € 9.000 - 16.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Ion Theodorescu-Sion, La șezătoare din "Luceafărul", anul XII

Ion Theodorescu-Sion, Învățătoarea din "Luceafărul", anul XII

Influența marilor maeștrii europeni a reprezentat un factor decisiv nu numai pentru pictorul nostru, aura unui Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Toulouse-Lautrec, Maurice Denis, Derain și mai ales Cezanne fiind importantă și pentru restul generației lui Theodorescu – Sion – Cecilia Cuțescu-Storck, Iser, Dărăscu, Ressu – generație ce se manifesta ca înnoitoare și racordată la spiritul modernist începând cu 1910. Pentru Sion, maniera cezanniană se va împleti cu propriile căutări (stilistice, estetice, tehnice) în toate perioadele de creație relevante pictorului, în măsura în care aceste două caracteristici puteau răspunde unor interogații profund afective. Un element foarte important în creația lui Theodorescu-Sion este, după cum bine se știe, compoziția ce oferea pictorului ocazia reiterării importanței temei de factură cvasi-tradițional-națională, cel mai bine explicitată mai târziu, în cursul anilor ’20, prin acel specific național. Însă căutările artistului nu se conturează doar în jurul acelor opere de la începutul deceniului trei al secolului trecut, când cunoștea un succes extraordinar cu uleiuri ca “La fântâna cu minuni” (Muzeul de Artă Arad, inv. 2160), “Șipotul din pădure” (vezi Doina Schobel, Hariton Clonaru ”Ion Theodorescu-Sion”, Ed. Meridiane, București, 1971, cat. 91) sau mai ales “Izvorul Troței” (Muzeul Național de Artă al României, inv. 4790). Primele manifestări îndreptate spre o artă dedicată spiritului național, grăitor prin tradiție și cultură populară apar în acea primă etapă de creație, ce ne este lesne evidențiată de opera de față. Dacă experimentele din anii 1908-1911 îl propulsau pe Sion în rândul moderniștilor, chiar dacă tehnic uleiurile sale prezentau reminiscențe Art-Nouveau sau ale Jugendstil-ului, cei doi ani ce preced Războiul Balcanic (moment de cotitură în arta lui Sion) evidențiază indiscutabil interesul lui Sion pentru teme ce gravitau în jurul țăranului, drept izvor de cultură ancestrală și concretețe imaginară, modelate într-o factură autentică cu ajutorul unei tehnici picturale impecabile. Pentru Theodorescu-Sion specificul național devine cu adevărat o realitate ce depășește granițele temporale, mai ales că temele sale ce fixează și împroprietăresc “naționalitatea” apar indiferent de genul pictural și chiar în manifestările didactice și organizatorice, înlesnite în perioada interbelică prin postul de inspector al Ministerului Cultelor. Chiar dacă Curtea de Argeș primește mai mereu întâietate în discuția despre izvoarele de inspirație pentru temele cu specific național, nu putem exclude, în fapt chiar trebuie evidențiat puternic, acele prime locuri cercetate de Theodorescu-Sion și transpuse prin diverse procedee în compozițiile picturale. Aici vorbim în special despre Pianul de Jos, Abrud și în Mărginimea Sibiului, călătorii ce acaparează totuși întreaga Transilvanie și se vor concretiza într-un ciclu de sine stătător, din care face parte și “Țărănci din Abrud”. Compoziția, asemenea celebrei “Țărani din Abrud” (Muzeul Național de Artă al României, inv. 7962), atrage atenția prin factura monumentală de modelare a personaje, atât prin plasarea centrală, cât și prin atenția în construirea planurilor. Ritmicitatea curbelor din planul îndepărtat, atribuită unui peisaj de factură Art-Nouveau, este echilibrată de apariția de efect constructivist a copacului, element-cheie în compozițiile ulterioare ale pictorului. Opera se integrează de fapt atât temei cu specific național, dar și în primul ciclu de portrete (de interogație stilistică) pe care Theodorescu-Sion le realizează, fiindu-ne cunoscute chiar și două opere “pandant” pentru “Țărănci din Abrud”, prezentate de cronicarul revistei “Luceafărul”, în cursul anului 1913, într-un articol dedicate picturii lui Ion Theodorescu-Sion. (I.P.) Bibliografie: SCHOBEL, Doina, CLONARU, Hariton, ”Ion Theodorescu-Sion”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976

126

127

112 Carol Hubner
(1902, Sighişoara - 1981)

111 Marius Bunescu
(1881, Caracal - 1971, București)

Întoarcerea din larg Petrecându-și copilăria și adolescența la Caracal și Craiova, Bunescu își începe cariera de artist ca desenator tehnic, la unul dintre arhitecții renumiți din oraș. Pictorul Hîrlescu este cel care va avea o influență decisivă asupra educației artistice a viitorului artist. La îndemnul acestuia, în 1906, Bunescu pleacă cu o bursă de studiu la München, unde își va însuși tainele picturii în mod temeinic. Urmează cursurile atelierului de pictură condus de Groeber, de unde va pleca să studieze cursurile Academiei Regale de Artă. Atras de peisaj încă din prima perioadă de creație, în care de altfel Constanța apare pentru prima oară, în anii 1915-1916 – pictând portul sau silozurilor – Bunescu este în principal atras de farmecul marinelor, indiferent de atmosfera tipică a locurilor străbătute. Fie că pictează malurile Mării Negre la Constanța sau Balcic, fie că străbate lacul din Mangalia sau Techirghiol, sau locurile din care Luchian și Petrașcu pictau la Tuzla, Bunescu pune în fiecare tușă pasiunea pictorului ce lucrează după motivul îndrăgit. Tonurile de albastru ajung mai târziu să îi defineasă întreaga manieră picturală, o componentă importantă fiind fără îndoială și pictarea marinelor. Asemenea venețiilor sau golfurilor nordice și în opera de față Bunescu găsește să echilibreze gama degradeurilor de albastru, în același regim rece, cu tonuri de verde. Coasta constănțeană nu pare să fie de astă dată la fel de importantă figurativ, efectul cromatic fiind cu mult mai profund decât în opere ca “Ieșirea în larg a pescarilor” (M.N.A.R., inv. 6698), “Pictorul la Constanța” (Muzeul de Artă Baia Mare, inv. 435) sau “Peisaj din Constanța de altădată” (Muzeul de Artă Iași, inv. 386). (I.P .)
ulei pe pânză 35,5 × 55 cm semnat şi datat lateral stânga, cu albastru, K. Hubner, 1935 Valoare estimativă: € 3.000 - 5.000

Constanţa veche
[a doua jumătate a anilor '20] ulei pe carton 51 × 62 cm semnat dreapta jos, cu albastru, Bunescu Valoare estimativă: € 4.000 - 8.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţia dr. Dan Macavei, Cluj

Cariera lui Karl Hübner ne oferă datele necesare pentru a înțelege și mai bine activitatea artistică ce s-a conturat în sudul Ardealului în perioada interbelică, dar și după instaurarea comunismului. Alăturându-se celor mai reprezentative nume ce au creat pe meleagurile Brașovului (drept centru artistic), și aici trebuie amintiți în special Hans Eder și Mattis – Teutsch, Hübner punctează excelent continuitatea culturală tipică unui adevărat centru. Născut în Sighișoara, dar stabilit încă din copilărie în Brașov, artistul își va contura primele opinii despre artă în orașul adoptiv, debutând în viața artistică în primii ani ai deceniului trei al secolului XX. Originea săsească îl îndreaptă către Berlin, unde la jumătatea anilor ’20 va intra în contact atât cu școala germană, dar și cu cele mai profunde manifestări – expresionismul sau Noua Obiectivitate. Această primă etapă avea să fie aprofundată prin participarea la cursurile Școlii de Belle Arte din București (1927 - 1930), unde, alături de pictură – era la clasa lui Camil Ressu - va practica desenul cu unul dintre cei mai reprezentativi artiști ai manierei – Gabriel Popescu. Maturizarea artistică a lui Hübner va coincide și cu preluarea unor precepte contemporane lui, în special cele ale “noului clasicism”, stil identificabil la un Phoebus, Tache Soroceanu, Tasso Marchini sau Gheorghe Labin. Astfel Hübner se înscria pe o traiectorie definită în mare proporție de însușirea unui modernism profund, adaptat la specificul autohton și la o tematică proprie. (I.P.) Bibliografie: POPICA, Radu, “Expoziția retrospectivă Karl Hübner”[catalog de], Muzeul de Artă Brașov, 2012

Bibliografie: Muzeul de Artă al României, “Marius Bunescu 1871-1971 Expoziţie omagială”, Bucureşti, 1982 OPREA, Petre, “Marius Bunescu”, Meridiane, Bucureşti, 1971
128

129

113 Ion Theodorescu-Sion
(1882, Ianca, Brăila - 1939, Bucureşti)

Compoziţie cu motive româneşti
ulei pe carton 55 × 46 cm semnat şi datat stânga jos, cu negru, TeodoSion, (1)932 Valoare estimativă: € 10.000 - 20.000
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

114 Marius Bunescu
(1881, Caracal - 1971, Bucureşti)

Peisaj din București (Ieșirea de la Oteteleşanu)
[1926-1931] ulei pe carton 48,5 × 64,5 cm semnat stânga jos, cu verde, Bunescu

Tematica țărănească, atât de pregnantă în descoperirea și evoluția stilului din anii ’20, a fost reluată de Theodorescu- Sion în anii ‘30, în cea de-a treia perioadă a creației sale, ”eminamente coloristică” (Tonitza). Registrul tematic accesat la începutul deceniului patru se va deosebi însă profund de cel anterior, în special datorită universului vizual restrâns, datorită sănătății șubre ce îl obliga pe pictor să stea mai mult în casă, alegând astfel scene de interior sau imaginate. Nimic nu îl abate însă din a experimenta continuu, făcând o nouă schimbare de stil. De astfel, Amelia Pavel observa că ultimul deceniu de viață(și carieră) a fost definit tocmai de o fluiditate în manieră, schimbată uneori în fiecare an. Științei compoziției, aprofundată de-a lungul anilor, i se adaugă acum experimentul tehnic din domeniul culorii, astfel materia își pierde din pregnanța anilor anteriori, volumele prind moliciune, contururile agresive dispar, iar linia devine ”muzicală.” În perioada 1930 – 1935 compozițiile încep să fie învăluite de o lumină difuză, raporturile de ton fiind intenționat ”domolite”. Sion se dedica acordurilor cromatice, care deveneau purtătoare ale mesajului senzorial căutat în majoritatea compozițiilor, care, indiferent de temă, erau intitulate “Preludiu cromatic”, “Armonie” sau “Intermezzo cromatic” (vezi SCHOBEL, Doina, CLONARU, Hariton, ”Ion Theodorescu-Sion”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971).
130

Reluând tematica țărănească, Theodorescu-Sion nu reiterează și monumentalitatea construcției. Figurile nu mai sunt agresiv aruncate în prim plan, ci, ca și în cazul peisajului de mai târziu, sunt distribuite ”ca jalone spațiale”, frontal ori în adâncime, redate în tehnică impresionistă (își pierd de asemenea ceremonialitatea figurii și senzația de încremenire). Acestea devin mai vii cu cât sunt mai schițate, abia sugerate din câteva tușe. Peisajul, ce avea rol structurant, este acum abia schițat, ușor pierdut în mase colorate, indefinite, de tușe succesive. Totodată paleta își caută răspunsurile în evitarea culorilor crude, prea “violente”, nuanța pastelată fiind uzitată des, în deosebi în cazul suprafețelor generoase, nedefinite de detalii. Personajele se topesc unele în altele, dar rămân, în cadrul compoziției, ”grupate ritmic”, devenind astfel principiu ordonator al perspectivei și volumelor. (I.P.) Bibliografie: SCHOBEL, Doina, CLONARU, Hariton, ”Ion Theodorescu-Sion”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976

Valoare estimativă: € 3.500 - 6.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Opera a făcut parte din expoziţia “Artistul şi Puterea. Ipostaze ale picturii românești în anii 1950 - 1990”, Bucureşti, 27 septembrie-2 decembrie 2012.

Bibliografie: Comarnescu, Petru, “Marius Bunescu”, E.S.P .L.A., București, 1956

Astăzi Marius Bunescu poate fi considerat unul dintre marii “povestitori” ai Bucureștiului, opera sa peisagistică, axată mult pe urbanismul capitalei, fiind încă din epocă una dintre cele mai omogene creații ale genului. Așa cum odinioară Carol Popp de Szathmari sau Preziosi desenau târgurile, bâlciurile, străduțele și tipurile umane, așa și Bunescu s-a dedicat o bună parte din perioada interbelică – cea mai profundă în discuția aceasta – modelării unui tablou cât mai relevant capitalei țării. Începutul anilor ’20 marchează totodatăo nouă etapă în stilul acestuia, cât și o reorietare către peisajul bucureștean, astfel încep să apară vederi ce surprind pentru început imagini mai pitorești, ușor recognoscibile sau încărcate de istorie. “Turnul mânăstirii Radu Vodă”, “Biserica Antim”, “Palatul Justiției ”, “Piața Senatului din București” sau “Curtea Mitropoliei iarna” sunt doar câteva dintre cele mai importante repere arhitectonice ce sunt îmbrăcate într-o picturalitate profund realistă, într-o notă mai mult decât originală. Toate aceste vedute sunt învăluite într-o atmosferă specifică, vibrantă, și se ordonează pe scheletul materiei pictate cu culori de natură impresionistă, manieră iscusită de Bunescu datorită anilor petrecuți pe malurile mării – ajungea în Dobrogea în 1913, mobilizat asemeni lui Theodorescu-Sion, în perioada Războiului Balcanic, și avea să traiască la Constanța pentru o perioadă extinsă. Unul dintre cele mai importante repere arhitecturale și culturale ale Bucureștiului, ce dispărea la începutul anilor ’30, pictat nu o dată de cei mai importanți artiști, a fost Terasa (și grădinile) Oteteleșeanu. Miez al vieții culturale în Belle Epoque-ul autohton, cu ale lui cafenele și serate, Terasa își trăia ultimii ani în perioada în care Bunescu imortaliza imprejurimile fostului Teatru Național (1926-1931). Zona avea să fie profund sistematizată începând cu 1931, când începea ridicarea primului zgârie-nori din București, Palatul Telefoanelor. (I.P.)
131

116 Iosif Rosenblut
(1894, Bucureşti - 1975, Bucureşti)

115 Petre Iorgulescu Yor
(1890, Râmnicu Sărat - 1939, Cluj)

Case pe cheiul Dâmboviței
ulei pe carton 48,5 × 68 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, R. Iosif, (1)935

Vatră ţărănească

[mijlocul anilor '30] ulei pe pânză 46,5 × 38 cm semnat dreapta jos, cu negru, P . Iorgulescu YOR Valoare estimativă: € 4.000 - 6.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Bibliografie: CONSTANTINESCU, Radu Cornel, “Petre IorgulescuYor”, Ed. Meridiane, București, 1969 JIANU, Ionel, “Viața lui Petre Iorgulescu-Yor”, București, 1940
132

Privită în ansamblu, creaţia artistică a lui Petre Iorgulescu-Yor (cum avea să se semneze prin repetarea prescurtată a numelui de familie) înainte de perioada anilor 1929-1930 stă sub semnul unui anumit romantism, vădind o natură artistică contemplativă, care în plan social echivala cu un soi de protest umanitarist. Acestei viziuni artistice şi totodată empirice i-a fost tributar, chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp, şi pictorul și prietenul său devotat Vasile Popescu, alături de care – aflăm din mărturiile familiei pictorului Vasile Popescu – Yor ieşea la peisaj sau realizau împreună adevărate campanii de cercetare în Ardeal și la Mangalia, la mijlocul anilor ’20. Influenţat la început de arta franceză, prin reprezentanţii Matisse, Marquet, Dufy sau Derain, asimilând concepte plastice precum fovismul sau elemente ale constructivismului,

Petre Iorgulescu Yor marchează propriul drum cu etapă importantă, constituită de expoziţia din 1929, de la Ateneu, alături de sculptorul Ion Jalea. Specifică acestei perioade de creaţii, opera „Vatră ţărănească” atrage atenţia privitorului prin soluţia originală de transpunere a motivului lumii rustice. Abordat deseori de pictorii români, motivul vetrei ţărăneşti în uleiul de faţă asumă o expresie plastică centrată pe ideea de pitoresc. Este vorba aici de un pitoresc exprimat prin simplitatea, sau mai bine spus, modestia interiorului ţărănesc, care-şi află un echilibru în bogăţia culorilor luminoase ale paletei cromatice, în care abundă roşurile arzătoare ale scoarţelor, topite de alburile ca de var ale vetrei şi peretelui pe care se profilează.

Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Născut la Bucureşti, într-o familie de intelectuali pasionaţi de artă şi muzică, a urmat cursuri de vioară la Conservator, cu profesorul Castaldi, după care a plecat la Paris, unde s-a dedicat studiului arhitecturii, fiind student al Şcolii Naţionale de Arhitectură. Între 1915 şi 1918 a urmat cursurile Academiei de BelleArte de la Bucureşti, sub îndrumarea lui Fr. Storck şi G. D. Mirea. S-a înscris apoi la secția de Gravură a Şcolii Naţionale de Arte Frumoase din Paris, avându-l profesor pe Waltner. Alegând să se specializeze în tehnica gravurii, s-a reîntors la Paris, unde a urmat cursurile Academiei La Grande Chaumière şi cele ale Academiei Julian. S-a dedicat la început gravurii, inclusiv celei de carte, fiind ilustrator al operelor lui Sadoveanu şi Creangă, dar și autorul unei serii de gravuri după picturile lui Nicolae Grigorescu și inițiatorul primului Salon de gravură, intitulat Alb-Negru. Cunoscut și apreciat gravor, Iosif Rosenbluth a fost și un pasionat observator al naturii şi lumii urbane. În uleiurile sale, ‘‘conturul accentuat, pensulația fină, preponderența umbrei arse sau a negrului, paleta restrânsă la griuri colorate sugerează uneori libertatea unui desen colorat’’.

Bibliografie: IONESCU, Radu, R. Iosif, Ed. Meridiane, București, 1969 MATEESCU, Denia, MATEI, Rodica, DREPTU, Ruxandra, Culorile grădinii în peisajul românesc 1850 - 1955, MNAR, 2006
133

117 Francisc Şirato
(1877, Craiova - 1953, Bucureşti)

Trandafiri roșii și roz

[mijlocul anilor '40] ulei pe carton 33 × 39 cm semnat stânga jos, cu roşu, Şirato Valoare estimativă: € 15.000 - 25.000

Proveniență: colecţia Ion Dumitrescu. Pe verso etichetă de participare în expoziţia “Francisc Şirato”, Muzeul de Artă al R.P.R, Bucureşti, 1965. Opera a participat la expoziția retrospectivă “Francisc Șirato”, Pavilioanele Parcului Herăstrău, București, august- septembrie 1956. Opera a participat la expoziția retrospectivă “Francisc Șirato”, Muzeul de Artă al R.P.R., București, 1965 și este reprodusă în catalogul expoziției la cat. 64, pag. 106. Opera este reprodusă în “Șirato”, Dan Grigorescu, Ed. Meridiane, București, 1967 la cat.62.

Francis Șirato, Cârciumărese din "Șirato", Dan Grigorescu, Ed. Meridane, 1967

Îndreptându-se spre ultima etapă a vieții și creației, Șirato cel din deceniul al cincilea al secolului trecut poate fi “citit” în special prin ciclurile profunde dedicate naturilor moarte, dar mai ales florilor. După o carieră în care etapele de creația au definit atât statutul său în cercurile artistice și critice, cât și propriile gânduri și sentimente asupra vocației de pictor, Francisc Șirato ajungea într-un ultim prag evolutiv în care postura sa de maestru și estet nu mai putea fi puse la îndoială, așa cum odinioară era criticat atunci când renunța la grafică și începea să compună în culoare (1915-1920). Atras toată viața de măiestria lui Ștefan Luchian, Șirato a încercat “să deslușească misterul tehnic și toată mecanica meseriei lui Luchian” în special în compozițiile dedicate florilor, astfel, în ultimii 5-10 ani de carieră, pictorul nostru se va dedica unor experimente profund cromatice, în căutarea unei intensități coloristice a florilor, tipice strălucirii și smălțuirii specifice “florilor” lui Luchian. Însă apariția acestei teme începând cu 1940 are și o explicație mai realistă, și anume sfatul medicului lui Șirato ce îi recomanda acestuia plimbări cât mai scurte, așadar proximitatea devine un factor decisiv în dezvoltarea manierei și subiectului în pictura artistului. Florile din grădinița lui Șirato sunt cârciumărese, trandafiri, petunii și lalele, ele fiind pictate asiduu începând cu 1940. Această recursivitate a florilor în pictura lui Șirato este susținută totodată de dispariția peisajului, vederile din Balcicul încă nepierdut (1940) rămânând în mare parte ultimele compoziții dedicate ale acestei teme. În plan pictural, uleiurile din perioada 1940-1947 ce ating subiectul naturilor moarte se desprind de restul corp artistic anterior și prin noile calități oferite pastei. Chiar dacă experimentele tonale sunt evidente, interesul fiind pe trasarea și desfășurarea tonurilor oferite în special de roșu, albastru sau verde, Șirato încarcă pasta de o consistență nouă, ce îl apropie oarecum de materialitatea și senzația amaterială tipică lui Gheorghe Petrașcu. Parcă recristalizată, tușa de culoare este încărcată până la saturație, lumina este și ea profund accentuată, în căutarea acelei tente de email și smalț, iar forma se topește într-o modelare inedită pastei. Pictate mereu în vase vechi de ceramică, florile lui Șirato se descarcă într-un tablou imaginar profund, eclectic în tipologie, dar unitar în abordare, marcând un ciclu enunțat de opere ca: “Cârciumărese” (Muzeul Național de Artă al României, inv. 8089/70303), “Cârciumărese” (Muzeul Dinu și Sevasta Vintilă, Topalu, “Vas cu flori” (Muzeul Național de Artă al Românei, inv. 5602) sau “Gălbenele” (Muzeul de Artă Iași, inv. 865). (I.P.) Bibliografie: ISPIR, Mihai, “Francisc Șirato”, Ed. Meridiane, București, 1979

134

135

119 Petre Iorgulescu Yor
(1890, Râmnicu Sărat - 1939, Cluj)

Portretul unei actrițe (Florentina Ciricleanu)
[mijlocul anilor '30] ulei pe carton 47,5 × 40 cm semnat stânga sus, cu alb, P. Iorgulescu YOR

118 Ion Theodorescu-Sion
(1882, Ianca, Brăila - 1939, Bucureşti)

Ţărănci la troiţă
ulei pe carton 49,5 × 61 cm semnat şi datat stânga jos, cu negru, T. ION, 1936 Valoare estimativă: € 12.000 - 22.000

Proveniență: importantă colecție de patrimoniu bucureșteană.

Bibliografie: SCHOBEL, Doina, CLONARU, Hariton, ”Ion Theodorescu-Sion”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976
136

Sion nu aborda prima oară tematica artei naționale în deceniile trei și patru ale secolului trecut, ci după 1909 când se remarca tocmai prin portretele de țărani, puternic individualizate. Acestea surprindeau două tendințe din opera artistului – atenta observare a realității înconjurătoare dublată, în ceea ce privește subiectul, de tendința de idealizare a lumii satului. Și în plan personal, Sion era preocupat de lumea satului văzută ca punct de origine, artistul brăilean fiind interesat să își găsească rădăcinile ardelenești de pe linie paternă. De altfel multe din lucrările realizate în perioada 1909 – 1912 reprezintă țărani din Pianul de Jos, locul de naștere al tatălui său. Caracteristicile stilului abordat în această perioadă de început se vor rafina în anii ‘20, perioada de maturitate și afirmare a pictorului, dar și la mijlocul anilor ’30, când pictorul se dedică valențelor decorative. Sion renunța în timp la redarea tridimensională, volumele fiind aplatizate și definite de contururi evidențiate, care amintesc de aspectul intarsiilor în lemn. Figurile ocupă prim-planul, urmând tiparul compozițiilor sale de peisaj, în care elementele sunt aglomerate în prim-planul tabloului. Totodată culoarea este aplicată fără modulații de ton pe suprafețe întinse, delimitate cu ajutorul conturului. Chiar dacă în compozițiile ce alcătuiesc ciclul țărănesc reluat la mijlocul anilor ’30 – din care nu se poate sustrage opera de față – monumentalitatea este relativ diminuată, structura compozițională poate susține în continuare valența arhetipală pe care o inspiră subiectul. Grupul de țărănci răspunde unor preferințe scenografice profund analizate, iar scheletul operei în regăsim cu ușurință în studiile pentru “Izvorul troiței”, capodopera ce era realizată cu mai bine de un deceniu față de uleiul de față. (I.P.)

Valoare estimativă: € 2.500 - 4.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Florentina Ciricleanu la 34 de ani Bibliografie: CONSTANTINESCU, Radu Cornel, “Petre Iorgulescu-Yor”, Ed. Meridiane, București, 1969 JIANU, Ionel, “Viața lui Petre Iorgulescu-Yor”, București, 1940

Viziunea modernistă, experimentală uneori, este cea care a modelat atât maniera lui Yor, cât și deschiderea față de majoritatea genurilor picturale. Iorgulescu-Yor nu are predilecții în subiect, de aceea se oprește cu egal interes asupra a tot ce se oferă generos câmpului său vizual, astfel descoperim un univers imaginar eclectic, dar mai mult decât relevant. Experimentul lui Yor nu este tranzitoriu, intermerdiar sau nefinalizat, ci se manifestă deja matur, accentuat și totodată sintetizat. Anecdoticul pare a fi răspunsul la această manieră, un anecdotic tradus prin tușa uneori viscerală, încărcată evident de valoare plastică intrinsecă. Astfel portretul apare mai mereu într-o atmosferă ludică, dar nu pitorească, această atmosferă relaxată fiind iscusită prin folosirea unui bagaj tehnic axat pe un arabesc împroprietărit. Chipurile modelelor lui Iorgulescu-Yor sunt uneori transpuse în peisaj, în special în cazul operelor din anii ’20, sau sunt plasate într-un mediu neutru, dar nu steril, tratat în mod intenționat în tente alerte, profund picturale. Personaj insolit al mediului cultural interbelic, actrița Florentina Ciricleanu (ulterior Dobreanu) intra încă de la mijlocul anilor ’20 în viața artistică, fiind apropiată de grupul avangardist din jurul “Contimporanului”. De altfel, atât Milița Petrașcu cât și M.H.Maxy o folosesc drept inspirație în creațiilor lor, tânăra actriță devenind model pentru celebra “Madona Electrică” (M.N.A.R.) a celui din urmă. Cel mai probabi Iorgulescu Yor o cunoaște pe Ciricleanu către mijlocul anilor ’30, când pictorul nostru se apropie din ce în ce mai mult față de grupările avangardiste, în special din 1933, când devenea membru al grupului “Criterion”, alături de Maxy, Corneliu Michăilescu, Marce Iancu sau Margareta Sterian. (I.P.)
137

120 Ion Theodorescu-Sion
(1882, Ianca, Brăila - 1939, Bucureşti)

Odaliscă
ulei pe carton 60,5 × 49,5 cm semnat şi datat stânga jos, cu negru, T. ION, (1)938 Valoare estimativă: € 20.000 - 30.000

Proveniență: importantă colecție de patrimoniu bucureșteană. În 1931 începe cea de-a treia perioadă de creaţie, numită de Tonitza „eminamente coloristică”, care se caracterizează prin experimentul tehnic aprofundat şi încercările de geometrizare a formei, pe fondul unei ştiinţe depline a compoziţiei şi construcţiei. „Atmosfera şi moliciunea materiei, muzicalitatea liniei şi mesajul culorii sunt preocupări noi care detaşează ultimul său deceniu de activitate, deosebindu-l de celelalte” (Doina Schobel). Contururile ferme ce delimitează masele de culoare compactă dispar, iar nuanțele se topesc una în alta, creând armonii de valori tonale diferite. Totodată, păstrează preocuparea pentru simbolistica culorilor, urmărind semnificaţia acestora şi corespondenţele lor senzoriale. Acesta este Theodorescu –Sion al deceniului patru, un pictor ce se afla la apogeul creației picturale, dar și al unei cariere ce modificase profund structura organizatorică a mediului artistic românesc. Cu trecerea anilor, câteodată forțat și de starea de sănătate, pictorul va accesa noi modalități de manifestări picturale, în special către lucrul în atelier, dedicat decorațiunilor. Astfel, în 1937 pornea executarea la Muzeul Aman, în atelierul prietenului Teișanu, a 8 panouri destinate marii Expoziții Internaționale de la Paris, ce cuprindeau începuturile istoriei poporului român. De altfel, în același an Sion avea să își organizeze ultima expoziție personală, ce era exclusiv îndreptată spre studii murale sau proiecte pentru mausoleu. În acești ani, 19371938, Sion colaborează destul de mult cu prietenul Gheorghe Labin, dar și cu Gheorghe Popescu – la panourile murale ce vor figura în expoziția Internațională de la New York din 1939- și mai are forța să facă legământul înfăptuirii unei noi grupări artistice, alături de Cornel Merea și Marius Bunescu – nematerializată însă prin dispariția celui dintâi. În ceea ce privește aceste ultime opere, cum ni se relevă și uleiul de față, datat 1938, maniera se traduce printr-o atenuare accentuată a materialității pastei, care acum, față de operele din deceniul trei, sau chiar de la începutul celui de-al patrulea, este pastelată, maleabilă și mult mai fluidă. Theodorescu-Sion foloseşte o compunere armonioasă şi un echilibru în repartizarea culorii, pictura distingându-se prin acordul fericit între ocrul deschis al carnaţiei, castaniul întunecat al părului, nuanțarea turbanului șiprezența verdele-ocru din fundalul vibrant. Liniile mlădioase ale trupului, alături de unduirile tonale conferă operei un aspect profund decorativ, amintind de armoniosele nuduri de tătăroaice ale lui Tonitza din aceeași perioadă. (I.P.) Bibliografie: PAVEL, Amelia, ”Theodorescu-Sion”, Ed. Meridiane, București, 1967 SCHOBEL, Doina, CLONARU, Hariton, ”Ion Theodorescu-Sion”, Ed. Meridiane, București, 1971

Jean Dominique Ingres, Odaliscă

Jacob Jordaens, Găsirea lui Erichthonius de către fiicele lui Cecrops

138

139

122 Dem Iordache
(1905, Drăguşeni, GalaŢi - 1982, Bucureşti)

Iarnă în București
ulei pe carton 49,5 × 67,5 cm semnat stânga jos, cu verde, Iordache Valoare estimativă: € 1.400 - 2.400

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Moldovean de origine, Dem Iordache își va apropia în a doua parte a vieții alte apelative, mult mai relevante manierei și felului de a fi. Înainte să devină unul dintre cei mai reprezentativi peisagiști ai mijlocului de secol XX, Iordache avea să își facă “ucenicia” în Iași și București, în preajma celor două școlilor de arte frumoase. Dacă capitala Moldovei avea să o părăsească în 1927, Bucureștiu avea să devină a doua casă, fiind și locul principalelor succese și aprecieri din epocă. La “Academia de pictură” (academie liberă) Iordache avea să ia contact cu profesori ca Petrașcu, Steriadi sau Ressu, probabil trei dintre cele mai însemnate nume de profesori-pictori pe care îi putea oferi spațiul autohton la sfârșitul deceniului trei. Peisajul avea încă de atunci să ocupe un loc primordial în alegerile pictorului, mai ales că începând cu 1929 își permite - pentru confort financiar începea să practice pictura murală – călătoria de lucru, vizitând ani la rând Franța, Italia, localități din Grecia sau orașele Praga și Budapesta. Maniera tipică dezvoltată în anii ’30 îl va apropia pe Iordache, atât prin tenta cvasi-expresionistă, cât și prin stilul dezvoltat în limbaj postimpresionist, de pictori ca Gheorghe Vânătoru – alături de care expune în mai multe rânduri, începând cu 1938 - sau Iosif Rosenblut, cu care împarte dragostea pentru peisajul urban și respectul pentru creația națională a lui Nicolae Grigorescu. De altfel, alături de cei doi, împreună cu Ion Vlasiu, Phoebus și Schweitzer-Cumpăna va lua parte la crearea “Grupului 6” (1948), factura expresionistă fiind indiscutabilă în această alăturare a principalelor reprezentanți ai stilului din acea perioadă. (I.P.) Bibliografie: ISPIR, Mihai, “Francisc Șirato”, Ed. Meridiane, București, 1979 OPREA, Petre, “Francisc Șirato”[catalog expoziție], Muzeul de Artă al R.P .R., București, 1965

121 Gheorghe Petraşcu
(1872, Tecuci, GalaŢi - 1949, Bucureşti)

Apus de soare la Constanța
ulei pe pânză 26 × 39,5 cm semnat stânga jos, cu negru, G. Petraşcu Valoare estimativă: € 18.000 - 28.000

Proveniență: colecția Mișu Weinberg.

În maniera lui Petrașcu, concentrată pe stăpânirea perfectă a subiectului, se reflectă grija autoritară a spiritului său echilibrat. A fost mai mereu rezervat în cromatică în sensul folosirii unei palete restrânse la albastru, verde, roșuri ce bat spre cărămiziu și galbenul cu nuanțe de verzui ori portocaliu. În pânzele sale, preparate înainte conștiincios - marcă a marilor pictori -, în tonuri închise, peste care pasta este întinsă cu vârful cuțitului, Petrașcu reușește să atingă notele cele mai concentrate și relevante unui univers mineral. Cu o tehnică ce subliniază aspectul robust al compozițiilor, artistul nu evită să abordeze teme ce poate sunt mult mai reprezentative unei arte mai senzuale –în special la impresioniști. Peisajul marin este însă o apariție firească în cazul creației lui Petrașcu, astfel, îndată cu descoperirea Balcicului, acest subiect va reapare în diverse etape ale carierei, marcând totodată locurile străbătute – Roscoff, Mangalia, Techirghiol, Balcic, Turtucaia sau Silistra. Aspectul de materialitate și volumetrie dat de pasta bogată este contrabalansat uneori în peisaj de petele de culoare ale unei palete ce s-a deschis treptat, Petrașcu fiind recunoscut pentru pasiunea de a picta noaptea ori la crepuscul. (I.P.) Bibliografie: COSTESCU, Eleonora, “Gheorghe Petrașcu”, Ed. Meridiane, București, 1975 „Gh. Petraşcu”, Catalogul expoziţiei de pictură, Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1972
141

Interior din colecția Mișu Weinberg.
140

123 Gheorghe Petraşcu
(1872, Tecuci, Galați - 1949, Bucureşti)

Geamie la Mangalia

[1920-1921] ulei pe lemn 26,5 × 35 cm semnat stânga jos, cu albastru, G. Petraşcu Valoare estimativă: € 20.000 - 30.000

Gheorghe Petrașcu, Geamie (detaliu) Muzeul Național de Artă al României

Peisajul oriental apare în pictura lui Gheorghe Petrașcu încă din prima perioadă de creație, de îndată ce pictorul călătorește, pentru început, la Mangalia, pe care o descoperă încă din 1904, apoi în Egipt, în sejururile la Assuan din cursul anilor 1906-1907. Chiar dacă această etapă de creație este conturată în jurul experimentelor de factură impresionistă, drept “urmaș” al mentorului Nicolae Grigorescu, peisajele lui Petrașcu nu se vor pierde într-o factură pitorească, tipică pentru majoritatea artiștilor ce pictau în manieră impresionistă subiecte inedite ca acelea oferite de atmosfera orietală. Petrașcu reușea încă din acei primi ani de practică să depășească factura pur figurativă, și compunea peisaje sub adâncul studiu cromatic, dar și tehnic. Față de compozițiile din Egipt, Mangalia nu dispare din imaginarul artistului odată cu trecerea anilor, ci va reprezenta “miezul” principalelor itinerarii pe care Petrașcu le va întreprinde în zona Dobrogei între 1910 și 1935. Silistra intră și ea în acest cadru lărgit, al așezărilor umane cu specific cvasi-orietal, alături de descoperirea Balcicului (1913); pictează în plus la Turtucaia, Constanța, Caliacra și desigur Mangalia. Un numitor comun al acestor peregrinări prin orașele cele mai importante de la Dunăre sau de pe litorarul Mării Negre este indiscutabil atracția față de atmosfera tipică, dar o atmosferă ce pentru Petrașcu este emanată de urbanism, de arhitectură sau de peisajul marin, față de căutările colegilor săi ce generație ce erau mai mult atrași de universul pur uman – vezi un Tonitza, Dimitrescu sau Șirato. Petrașcu face rar portrete sau compoziții în care omul este prezentat drept coordonator al spațiului, el nu pictează cafenelele sau turcii și tătarii ce împânzeau străduțele întortocheate de la Balcic sau Turtucaia. Pictura artistului nostru se devoalează exclusiv prin interesul profund pentru materialitate, o factură atât de importantă a picturalității uleiului petrașcian. Cu o paletă ce pare că se traduce într-un limbaj geologic, anorganic, pictorul mânuiește aproape mereu o gamă rece, în care rareori transpare un spirit irizant, chiar dacă motivele sunt preluate din spații propice unor experimente cromatice. (I.P.) Bibliografie: FLOREA, Vasile,“Gheorghe Petrașcu”, Ed. Meridiane, București, 1990 ZAMBACCIAN, K. H., “Pagini de artă”, Editura Casa Şcoalelor, București, 1943

142

143

124 Vasile Popescu
(1894, București - 1994, București)

Natură statică cu pipă şi coş cu violete
[mijlocul anilor '30] ulei pe pânză 62 × 51 cm semnat dreapta jos, cu negru, Vasile Popescu Valoare estimativă: € 18.000 - 28.000

Proveniență: colecția Simona și Mircea Pincani; importantă colecție de patrimoniu bucureșteană. Opera a participat la Expoziția "Natura statică în pictura românească", Muzeul Colecțiilor de Artă, SCAR, București, iunie 1994.

Vasile Popescu, Vedere spre mare din "Vasile Popescu". Marina Preutu, Meridiane, 1990

Universul imaginar iscusit de Vasile Popescu în cursul deceniului patru al secolului trecut este astăzi, fără îndoială, una dintre cele mai consistente manifestări ale modernismului românesc. Etapa de profundă maturitate, anii ’30 au reprezentat pentru pictura intimă a lui Popescu momentul în care viziunea artistică descindea cu adevărat, postimpresionismul atât de personal devenind punctul de start al unor interesante experimente cromatice. Ca în cazul altor artiști contemporani lui, Popescu era influențat puternic de Balcic, care devenea la mijlocul anilor ’30 sursa și cauza unor inedite manifestări picturale, manifestate coerent mai în toate temele abordate. Evident că peisajul este cel ce suferă cele mai însemnate modulații, schimbări ce se manifestă nu atât în fond, ci la nivelul subtil al desăvârșirii unui proces (tehnic, pictural) pe care Vasile Popescu îl inițiase instinctiv la sfârșitului deceniului trei. Henri Daniel, coleg de generație și membru a grupării “Contimporanul” la care adera și Popescu în 1935, remarca subtilitatea picturii lui Popescu, marcând acea desăvârșire și “contopire totată între instinctul plastic și echivalentul său plastic” în prefața catalogului expoziției personale Vasile Popescu - 1935 (vezi “Etapele picturii lui Vasile Popescu ”, Ioana Vlasiu, S.C.I.A., nr. 1/1970, pag. 81-91). Transformările stilistice se vor resimți la fel de pregnant și în cazul naturilor statice, în special în cazul unor compoziții eclectice cum este cea de față. Un “trio” de genuri ni se relevă în “Natură statică cu pipă şi coş cu violete” – natura statică, ce tronează în punctul central al compoziției, interiorul, ce acaparează și definește atmosfera și peisajul ce desăvârșește o operă de o respirație inedită. Aspectul pensulație transpune o adevărată emancipare picturală, amintind și de stilul prietenului Iorgulescu-Yor (în special în cazul naturii statice), iar trucul perspectival introduce opera într-o categorie aparte – motivul ferestrei deschise. Chiar dacă are rădăcini clasicizante, acest motiv este mai aproape de creațiile contemporane ale unui Mutzner, Dărăscu sau Lucia Dem. Bălăcescu care, în același Balcic inundat de lumină, se folosesc de fundalul marin pentru o concentrare a universului imaginar. Vaporul de pe “marea” lui Vasile Popescu ne aduce aminte și de relația acestuia cu Ion Minulescu, introducându-ne subtil în poetica simbolismului minulescian, al cărui motiv poate fi citit în apariția ambarcațiunii sau a motivului călătoriei. (I.P.) Bibliografie: PREUTU, Marina, “Vasile Popescu”, Ed. Meridiane, București, 1990

Vasile Popescu, Natură statică în interior din "Vasile Popescu". Marina Preutu, Ed. Meridiane, 1990

144

145

Lot 131. Samuel Mützner, Golful Balcicului (detaliu)

COLONIA DE LA BALCIC

146

147

125 Georgeta Holban Peters
Terase la Balcic
ulei pe carton 46 × 55,5 cm semnat dreapta jos, cu negru, G. Holban Peters Valoare estimativă: € 800 - 1.400

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

126 George Barbieri
(1891, Brăila - 1957)

Balcic
ulei pe carton 50 × 62,5 cm semnat dreapta jos, cu roşu, G. Barbieri Valoare estimativă: € 1.200 - 1.800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţia Nicu şi Pompiliu Papahagi; Nicolae Papahagi a fost primar al Balcicului în anii ‘20; colecţia familiei pictorului Romano.

127 Ştefan Dimitrescu
(1886, Huşi - 1933, Iaşi)

Golf la Balcic
[cca.1930] ulei pe carton 22 × 30 cm semnat stânga jos, cu negru, Şt. Dimitrescu Valoare estimativă: € 1.500 - 3.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Dacă în prima parte a maturităţii sale artistice, picturile lui Dimitrescu se disting prin sobrietatea lor cromatică şi lumină filtrată, după 1922, cromatica devine mai puţin severă, continuând a fi sobră şi desfăşurându-se într-o gamă restrânsă de culori. Însă, după formarea “Grupului celor patru” (1926), creaţia lui Dimitrescu atinge notele cele mai înalte. În această perioadă, plasticitatea desenului se îmbină cu un colorism nuanţat, uneori strălucitor, alteori încărcat de rezonanţe grave. Acest lucru nu presupune o neglijare a formei de către artist, pe care o descoperă şi o studiază încă din timpul studiilor la Paris, în lucrările lui Cézanne, ci o aprofundare perpetuă în regim cromatic. Soarele dobrogean învie paleta pictorului –începând cu descoperirea Mangaliei și a Balcicului - iar în paleta sa începe o lume nouă, mult mai viu colorată decât cea de până atunci. Acum pictura sa se impune prin notele grave şi tensiunea interioară în continuă creştere –vederile sunt cuprinzătoare, dezumanizate, dar atent racordate la motiv. Imaginile litoralului nu reprezintă doar un capitol în creaţia artistului, ci şi în cel al peisagisticii marinelor româneşti, din care Dimitrescu se distinge prin nota personală pe care i-o conferă şi prin coloritul viguros, dar delicat, lucruri care nu fac altceva decât să exprime stările sufleteşti ale artistului, de o profunzime extraordinară. (I.P.) Bibliografie: PARADAIS, Claudiu, “Ştefan Dimitrescu”, Ed. Meridiane, Bucureşti 1978

148

149

128 Ottilia Michail Oteteleşanu
(1885, Huşi - 1973)

Moara din Balcic
[începutul anilor '30] acuarelă pe hârtie lipită pe carton 35 × 51 cm semnat stânga jos, cu negru, O. Michail Oteteleşanu Valoare estimativă: € 300 - 500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

130 Alexandru Moscu
(1896, Bârlad - 1979, Bucureşti)

Casa lui Ali
ulei pe carton 38 × 48 cm semnat dreapta jos, cu negru, Moscu (Alexandru) Valoare estimativă: € 1.200 - 2.200

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

129 Gheorghe Doru Ionescu
Scenă de seară la Balcic
ulei pe pânză 66,5 × 53,5 cm semnat stânga jos, cu negru, Ionescu Doru Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000
150

131 Paul Verona
(1897, Herţa, Dorohoi - 1966, Bucureşti)

Drum către mare la Balcic
ulei pe carton 49 × 70 cm semnat şi datat stânga jos, cu negru, Paul Verona, (19)48 Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000
151

132 Gheorghe Zamphiropol Dall
(1883, Iaşi - 1951, Bucureşti)

Barcazuri la Balcic
ulei pe carton 35,5 × 51,5 cm semnat dreapta jos, cu brun. Zamphiropol Dall Valoare estimativă: € 900 - 1.500

134 Samuel MÜtzner
(1884, București - 1959, București)

Golful Balcicului
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

[1938-1940] ulei pe pânză lipită pe carton 49,5 × 64,5 cm semnat dreapta jos, cu negru, S. Mutzner Valoare estimativă: € 7.000 - 12.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Doamna Rodica Marian, monograful artistului, a avut amabilitatea de a certifica autenticitatea acestei opere.

133 Constantin C. Constantinescu (Ali Baba)
(1897 - 1967)

Balcic
[anii '30] ulei pe pânză 46 × 37,5 cm Valoare estimativă: € 700 - 1.200

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Samuel Mützner, Coasta de argint în "Samuel Mutzner", Rodica Marian, Ed. Antet, 2005

În picturile lui Mützner revine frecvent elementul acvatic, fie în forma unui ţărm de mare, a malului unui lac, înconjurat de vegetaţie, fie ca port aglomerat de ambarcaţiuni şi populat de pescari sau ca luciu de apă într-o grădină orientală idilică. Spirit solar, pictează în tonuri luminoase râul Loara, heleşteele grădinilor nipone, plajele venezuelene şi ale Insulei Margarita, întinderea Mediteranei şi mai ales golfurile Balcicului, unde a realizat cele mai reprezentative opere de maturitate. Mützner pictează la Balcic ani la rând, până în preajma celui deal doilea Război Mondial, realizând o serie de pânze care îl consacră drept pictor al acestui loc. Împreună cu soția sa Rodica Maniu, artist de recunoscută valoare al perioadei interbelice, și-au ridicat o casă cu terasă cu petunii și cuiburi de rândunele, pe o faleză deasupra golfului. Cei doi se alăturau boemei artistice care se stabilea în Balcic, odată cu anotimpul cald, atrasă de lumina strălucitoare, pitorescul reliefului și al arhitecturilor și exotismul oriental al locuitorilor, dar și de eliberarea de convenții sociale. Perioada în care Mützner a lucrat la Balcic se suprapune cu etapa de maturitate a creației sale artistice, caracterizată prin revenirea la unele dintre aspectele practicii impresioniste deprinse la Giverny și în special la spiritul imprimat de aceasta. Fără a mai căuta vibrația atmosferică și impresia impermanenței lăsată de transformările luminii, renunță la procedeele divizioniste, adoptând o modalitate de expresie adaptată la noile preocupări pentru valorile intrinseci ale picturalului. Îl interesau acum problemele ce țineau de persistența impresiei și descoperirea naturii paletei sale, pentru sondarea cărora folosește tușe ample pe suprafețe mari, culori mai consistente, care și-au pierdut din puritate, pentru a dobândi strălucire minerală. (I.P.) Bibliografie: ANDREESCU, Viorica, „Samuel Mützner”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1974
153

152

Lot 140. George Löwendal, Peisaj moldovenesc (detaliu)

EXPRESIONISM ȘI AVANGARDĂ
154 155

135 Corneliu Baba
(1906, Craiova - 1997, Bucureşti)

137 Margareta Sterian
(1897, Buzău - 1992, București)

Domnişoara Pogany
ulei pe hârtie lipită pe carton 30 × 20 cm semnat şi datat dreapta sus, cu brun, Baba, (19)70 Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

Flori de câmp
guaşă şi acuarelă pe hârtie 44,5 × 28 cm semnat stânga jos, cu negru, MS Valoare estimativă: € 500 - 800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

136 Corneliu Baba
(1906, Craiova - 1997, Bucureşti)

138 Magdalena Rădulescu
(1902, Râmnicu Vâlcea - 1983, Paris)

Carnaval la Nice
ulei şi acuarelă pe hârtie lipită pe carton 59 × 44,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, Magdalena Rădulescu, 1971 Valoare estimativă: € 1.500 - 3.000

Așteptare
ulei pe hârtie 36,5 × 23,5 cm semnat şi datat dreapta jos, în creion, Baba, (19)62 Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Pe verso, semnat şi datat cu negru, Baba, (19)62.
156

Opera a făcut parte din expoziţia “Magdalena Rădulescu”, Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti,1994.
157

139 Octav Băncilă
(1872, Corni, Botoșani - 1944, Bucureşti)

142 Tia Peltz
(1923, Bucureşti - 1999, Bucureşti)

Dezertorul
cărbune pe hârtie 55,5 × 40 cm intitulat, semnat şi datat stânga jos, în cărbune, “Dezertorii”, Octav Băncilă, 1908 Valoare estimativă: € 600 - 900

Acrobaţi la circ
ulei pe pânză 65 × 54 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, Tia Peltz, 1982 Valoare estimativă: € 800 - 1.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

143 George Lowendal 140 Aurel Jiquidi
(1896, Bucureşti - 1962, Bucureşti) (1897, Sankt Petersburg - 1964, Bucureşti)

Peisaj moldovenesc
ulei pe carton 49 × 59,5 cm semnat dreapta jos, în pastă, GL Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000

Pe ce jucăm?
creion şi cărbune pe hârtie 30 × 22,5 cm semnat dreapta jos, în creion, aurel Jiquidi; intitulat stânga jos, în creion, “Pe ce jucăm?” Valoare estimativă: € 400 - 600

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

141 Aurel Jiquidi
(1896, Bucureşti - 1962, Bucureşti)

Piccoli
creion şi cărbune pe hârtie 27 × 20,5 cm semnat dreapta jos, în creion, aurel Jiquidi; intitulat stânga jos, în creion, “Piccoli” Valoare estimativă: € 400 - 600

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

158

159

144 Corneliu Baba
(1906, Craiova - 1997, Bucureşti)

Autoportret
ulei pe pânză lipită pe carton 34 × 27 cm semnat şi datat dreapta jos, cu gri, Baba, (19)77 Valoare estimativă: € 6.000 - 12.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Corneliu Baba, Autoportret cu fes (detaliu) Muzeul Național de Artă al României

Cu o creație născută la confluența dintre clasicism și expresionism, Corneliu Baba a tratat meșteșugul picturii, timp de aproape 7 decenii, cu o pasiune extraordinară față de principalele direcții evolutive ale artei universale. Calm şi senin, sigur de sine şi de propriile calităţi artistice, orgolios, cuprins de melancolie, interiorizat, dizolvat în materia picturală, autoportretele semnate Corneliu Baba reprezintă de fapt imaginea sintetică şi în acelaşi timp completă a întregii sale picturi. Asemenea celorlalte cicluri tematice ale artistului, autoportretele – începând cu primul, din 1922, imberb, uşor rafaelit, şi terminând cu ultimele, cele mai recente, din 1991, se propun într-un traseu progresiv, în care chipul artistului apare din ce în ce mai topit în propria pictură, cu o anatomie ce se stinge gradual. Astfel, autoportretele lui Corneliu Baba, nu sunt doar o componentă importantă a operei acestuia ci, prin însăşi esenţa lor, o soluţie în interpretarea întregii sale creaţii precum şi o profundă cugetare asupra condiţiei umane. Cu atât mai mult putem interpreta Autoportretul de față, a cărui datare ne introduce într-un timp intim artistului, dar atât de profund pentru întreaga națiune română, martoră primăverii lui 1977. Senin, chipul tratat exacerbat de frontal ne înlesnește aprofundarea cugetărilor puternic expresioniste, printr-o suită de sentimente și gânduri traduse ulterior în special prin ciclul “Spaime”. Tragedia cutremurului, vinovată întru totul pentru limbajul dramatic ulterior uzitat de Baba, este prezentă și în acest mic autoportret ce devine dintr-o dată personal, blocat în timpul și evenimentele din martie 1977. (I.P.) Bibliografie: "Corneliu Baba”, ediţie îngrijită de Maria Muscalu Albani, Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 1997 Muzeul Naţional de Artă al României, ”Baba. Pictură-desen”, Bucureşti, 1997 ȘUȘARĂ, Pavel, “Corneliu Baba”, Ed. Parkstone, Londra, 2001 VIANU, Tudor, „Corneliu Baba”, Ed. Meridiane, 1964

160

161

145 Margareta Sterian
(1897, Buzău - 1992, București)

147 Niculina Dona Delavrancea
(1890, Bucureşti - 1981, Bucureşti)

Regina florilor
ulei pe pfl 51 × 37 cm semnat dreapta jos, cu albastru, Sterian Valoare estimativă: € 2.000 - 3.000

Curtea de Argeş
ulei pe carton 38,5 × 46 cm semnat dreapta jos, cu negru, N. Delavrancea Dona Valoare estimativă: € 600 - 900

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecție franceză, Carcassonne.

148 Lucia Dem(etriade) Bălăcescu
(1895, Bucureşti - 1979, Bucureşti)

Femeie cu evantai
acuarelă şi guaşa pe hârtie lipită pe carton 38 × 58,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu roşu, LDB, (1)961 Valoare estimativă: € 1.600 - 2.600

146 Margareta Sterian
(1897, Buzău - 1992, București)

Pălăria verde
ulei pe pânză 55 × 39 cm semnat dreapta jos, cu negru, MS Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

162

163

Lot 162. Constantin Piliuță, Iarnă la sat (detaliu)

POSTMODERNISM, NEOAVANGARDĂ, CONTEMPORANĂ
164 165

151 Horia Bernea
(1938, Bucureşti - 2000, Paris)

Prapor
ulei pe pânză 89,5 × 89 cm semnat şi datat dreapta jos, cu roşu, HB, 5.1983; intitulat stânga jos, cu verde, PRAPOR Valoare estimativă: € 3.000 - 5.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

149 Ştefan Câlţia
(n. 1942, Brașov)

Toamnă
ulei pe pânză 35 × 55 cm semnat şi datat dreapta jos, cu verde, în monogramă, Câlţia, (19)92 Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţie privată, Elveţia.

150 Ştefan Câlţia
(n. 1942, Brașov)

Zburătorul (Case albastre)
ulei pe pfl 46,5 × 46,5 cm semnat şi datat central jos, cu ocru în monogramă, Câlţia, 1991 Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000

152 Petre Velicu
(n. 1950, București)

Autoportret
ulei pe placaj 40 × 30 cm semnat și datat stânga sus, prin zgrafiere, P. Velicu, (19)86 Valoare estimativă: € 500 - 800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţie privată, Elveţia.
166

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

167

155 Angela Popa Brădean
(n. 1934, Iași)

Natură statică cu flori și cărți
ulei pe pânză 70 × 50 cm semnat şi datat dreapta jos, cu ocru, în monogramă, AP, 19(74) Valoare estimativă: € 700 - 1.200

153 Constantin Piliuţă
(1929, Botoşani - 2003, Bucureşti)

Noaptea de Sf. Andrei
peniţă pe hârtie 44,5 × 44,5 cm semnat, datat şi intitulat stânga jos, în peniţă, Piliuţă, (19)67, “Noaptea Sf. Andrei” Valoare estimativă: € 600 - 900

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

154 Constantin Piliuţă
(1929, Botoşani - 2003, Bucureşti)

156 Ion Iancuţ
(n. 1950, Răducăneni, Iași)

Lăutari
tuş pe hârtie 38 × 48 cm semnat şi datat dreapta sus, cu negru, C.Piliuţă, (19)96 Valoare estimativă: € 400 - 700

Familie
pastel pe hârtie 61 × 42 cm semnat stânga jos, cu albastru, IANCUŢ Valoare estimativă: € 400 - 700

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

168

169

157 Vasile Grigore
(1935, Bucureşti - 2012, Bucureşti)

Natură statică cu regina nopţii, portocale şi cărţi
ulei pe carton 45 × 57 cm semnat şi datat lateral dreapta, în creion, Grigore Vasile, 1961; semnat stânga jos, cu negru, V. Grigore Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Pe verso scriere olografă: Regina nopţii. Flori pentru un rege al înrămărilor minunate pe care face ca frumuseţea culorilor pe care m-au îndemnat la visare şi realizare. Domnului ION cu înţelegerea care o are de a-mi înrăma ceva din idealurile mele. V. Grigore, 21 martie 2008.

159 Gheorghe Vânătoru
(1908, Olteniţa, Călăraşi - 1983, Bucureşti)

Natură statică cu portocale şi flori
ulei pe pânză lipită pe pfl 49,5 × 61 cm semnat şi datat stânga jos, cu negru, Gng. V., (19)75 Valoare estimativă: € 3.000 - 4.500

158 Ion Pacea
(1924, Horopani, Macedonia - 1999, București)

Masă cu chitară
ulei pe pânză 92 × 74 cm semnat stânga jos, cu negru, Pacea Valoare estimativă: € 3.000 - 5.000

160 Ion Pacea
(1924, Horopani, Macedonia - 1999, Bucureşti)

Înserare la 2 mai
ulei pe pânză lipită pe carton 44,5 × 52 cm semnat dreapta jos, cu negru, PACEA Valoare estimativă: € 2.000 - 3.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţia familiei Pacea.
170

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

171

161 Ion Musceleanu
(1899, Huşi, Vaslui - 1982, Bucureşti)

163 Mihai Sârbulescu
(n. 1957, București)

Nud în fotoliu
ulei pe pânză lipită pe carton 61,5 × 49,5 cm semnat şi datat stânga jos, cu negru, I.Musceleanu, (1)988 Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

Interior ţărănesc
ulei pe pânză 49,5 × 50 cm semnat şi datat dreapta jos, cu creionul, în pastă, M. Sârbulescu, (20)09 Valoare estimativă: € 800 - 1.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

162 Ion Musceleanu
(1903, Caracal - 1997, Bucureşti)

Natură statică cu fructe
ulei pe carton 46 × 54 cm semnat şi datat dreapta jos, cu verde, I. Musceleanu, (1)944 Valoare estimativă: € 1.000 - 1.800

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

164 Spiru Vergulescu
(1934, Slatina - 2007, București)

Gunka în interiorul nostru
[1981] ulei pe pânză 31,5 × 31 cm semnat stânga jos, cu brun, S. Vergulescu Valoare estimativă: € 650 - 950

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţia prof. univ. Mircea Zaciu, Babeş-Bolyai.
172 173

167 Vasile Grigore
(1935, Bucureşti - 2012, Bucureşti)

Natură statică cu flori albastre și pensule
ulei pe pânză 50 × 61 cm semnat pe verso, cu roşu, Grigore Vasile Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

168 Sorin Ilfoveanu
(n. 1946, Câmpulung Muscel)

Peisaj din Rădeşti
tempera pe pânză 55,5 × 98 cm semnat şi datat central sus, cu brun, Ilfoveanu, 1991 Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţie privată, Elveţia.

165 Constantin Piliuţă
(1929, Botoşani - 2003, Bucureşti)

Iarnă la sat
ulei pe pfl 78 × 78 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, C. Piliuţă, (19)93 Valoare estimativă: € 4.000 - 6.000

166 Sorin Ilfoveanu
(n. 1946, Câmpulung MusceL)

Menestrel
pastel pe hârtie lipită pe carton 26 × 21,5 cm semnat şi datat dreapta sus, cu negru, Ilfoveanu, (19)81 Valoare estimativă: € 450 - 750

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

174

175

169 Vasile Grigore
(1935, Bucureşti - 2012, Bucureşti)

171 Ion Alin Gheorghiu
(1929, Bucureşti - 2001, Bucureşti)

După baie
acuarelă şi creion pe hârtie 34,5 × 24 cm semnat, intitulat şi datat stânga jos, în creion, V. Grigore, “ora de pozat”, (19)90; semnat dreapta jos, în creion, V. Grigore Valoare estimativă: € 300 - 500
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Grădină
ulei pe pânză 130 × 87,5 cm semnat şi datat dreapta jos, cu negru, GHEORGHIU, (19)73 Valoare estimativă: € 3.000 - 4.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţie privată, Elveţia.

170 Corneliu Petrescu
(1924, Slănic, Prahova - 2009)

Povestea unei familii
ulei şi foiţă de aur pe carton subţire 33,5 × 26,5 cm semnat şi datat dreapta jos, în pastă, C. Petrescu, (19)95 Valoare estimativă: € 400 - 600

172 Georgeta Năpăruş
(1930, Comarnic, Prahova - 1997, Bucureşti)

Ultima regină
ulei pe pânză 35 × 27,5 cm Valoare estimativă: € 1.400 - 2.200

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

176

177

173 Sabin Bălaşa
(1932, Dobriceni, Olt - 2008, Bucureşti)

Om de pământ
ulei pe pânză 46 × 65 cm Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţie privată, Elveţia. O variantă a lucrării este reprodusă în monografia “Sabin Bălaşa”, Mircea Deac, ed. Meridiane, Bucureşti, 1984, poz.77.

175 Horia Bernea
(1938, Bucureşti - 2000, Paris)

Peisaj
ulei pe carton lipit pe lemn 35,5 × 51 cm Valoare estimativă: € 600 - 900

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţie privată, Elveţia.

174 Sorin Ilfoveanu
(n. 1946, Câmpulung Muscel)

176 Sorin Ilfoveanu
(n. 1946, Câmpulung Muscel)

Flori de toamnă
tempera pe pânză 161 × 120,5 cm semnat şi datat dreapta sus, cu negru, Ilfoveanu, 1991 Valoare estimativă: € 4.500 - 7.500

Pâine
tempera pe pânză 176 × 116 cm semnat şi datat dreapta sus, cu negru, Ilfoveanu, 1991 Valoare estimativă: € 5.000 - 8.000

Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Proveniență: colecţie privată, Elveţia.
178

Proveniență: colecţie privată, Elveţia.
179

Ability is nothing without opportunity
/ Napoleon Bonaparte /

Wealth management Corporate banking Investment and corporate finance Trading and brokerage

Banking privacy is our top priority We offer qualitative and professional financial services for dynamically developing enterprises and highnet-worth individuals from the Baltic States, Europe, the CIS and other world regions Rietumu Bank aims at providing premium quality service, our personalised and customer-oriented approach allows to devise and offer tailored financial solutions for every customer meeting his/her business needs and personal requirements

Contact us for personalised banking solutions. Representative Office in Romania Bucharest, 010642, 15-17 Povernei str., Office 7 Phone: +40 21 320 65 33 | info@rietumubank.ro | www.rietumu.com

INTRODUCING L'EAU

# 1, Republicii Boulevard, Ploiesti, Romania www.thr.ro +40244/526641, reservation@thr.ro

Muzeul de Artă Timişoara 2 februarie-31 martie 2013

Find Us on Facebook

SOME cOFFEES ARE ESpRESSO. OTHERS ARE ipERESpRESSO.

C O C O R Store I.C. Bratianu 29-33 Bucharest www.sabion.ro

design by LucA TRAzzi

Win over yourself instead of others. Fully enjoying a moment of pleasure rather than a simple break. Living this moment at home over and over again with an iperespresso illy which, thanks to its special capsules, gives its coffee an extremely thick and creamy foam and an unmistakable aroma. That’s when you LiVE HAppilly.

www.illy.com

Muzeul Judeţean de Artă

Centrul Artistic Baia Mare

“Repere europene între tradiţii şi inovaţii” (expoziţie permanentă)

Str. 1 Mai, nr. 8 Baia Mare, jud. Maramureş, 430331, Romania Telefon: 0262.213964 Fax: 0262.214080

Adresa: Calea Floreasca nr. 77, Bucuresti www.lemon.com.ro office@lemon.com.ro tel: +40 (021) 310.64.11 +40 726 753.195 fax: +40 (021) 310.64.09

Adresa: Calea Floreasca nr. 77, Bucuresti www.lemon.com.ro office@lemon.com.ro tel: +40 (021) 310.64.11 +40 726 753.195 fax: +40 (021) 310.64.09

Accesul la licitație admis pe baza invitației nominale. Participarea la licitație posibilă și prin telefon, ofertă scrisă sau în direct prin internet, prin ArtmarkLive®. Pentru înscrieri la licitație și invitații la eveniment: 021 210 30 16 / 0757 026 455; rezervari@artmark.ro