ALFABECEDAR

1

PROZICERI

A Cutia Abandorei AbandoNostradàmic AbaNostradàmustic Boul Abis Abonamens sana in corpore sano Absolume, lumeee… Absolubil (în alcool) Apsolubil (fire§te, în ap’) Absorbi et curbi Absorb la morb nu scoate Dochii Abstractele vorbe§te! Abstinen’ tu! Asurdo-muto! Absurdìlæ Absurdulescu (de-a) Absurda (ultimul) aBanc al lui aBulæ Aclamassele largi de… lærgitori Acrobat-o norocul! Acrobate fierarul cât e Wald Adaptam-nisam Adaptalme§-balme§ AdapTalpa ¢ærii AdæPostul Pa§telui AdæPost-Mortem (factum, festum) AdemeNihil sine Geo Adopt, cu-a brânziiC.C. AdMireasæ, ziua-bunæ AdmiRaza Soarelui Adormireasæ, ziua-bunæ Adormiroznele Raiului Alandala-portocala

Alandalàltæieri Alergo sum AlfabEtica socialistricæ AlfaBietul Ioanide Amanti, Giovanni! Amant - ma non troppo Adæpost-scriptum bAlte†æ !

B Bætrânetitùdine Benevòlens-nòlens Bonaparte parte-§i face Bonapartenèn†æ Bonjur-împrejur Bonjurist-împrejuratic Bonjuric-împrejurast’ Bostan Pæpu§æ Bostap-Nædu§æ Bostanpæpu§òinic Bostanpæpu§icìcæ Bostanpæpu§oìsmus Bostanglo-americandri (are pe) Bovino-ncoace Bovinoncoacitàte (in) Bovino veritas Bovini, vedi, vici Bravitæ încæl†atæ (pânæ-n) Brânzele dalbe Brânzei†æ (cântæ-mi-l pe-Achil Brânzoianu) Brânz(s)exualitate BrânZoe Brânza†ionalæ ! Brânzakùskaia BrânZulnia Bucæ-l (bucæ-se) pe pizdìi

2

PAUL GOMA

Nu mai abuc eu o bucæ… Bucoanæ-mare ! Buconi†æ ! Buculeana neichii, ‘eanæ… (Ricæ) Bufante de Obör Buhæi, bade Buhaios Buhaimanà Bulei de buricin Beat-burtæ

D Dædaco-romanæ Dactilofragæ Dalbæ ca Zæpada Dalmat Mater Daltonalitate Daltonalæ Daltonifiantæ Damærîtæ (turturîtæ) Danturaj Danturneu Danturma§æ Deala Matriarhiei Deflora României Deflora pro nobis Dezvirginecolog DezvirginEcologie Divan Turbincæ Divan cel Groaznic Divan†ær† Dan†ær† De-a-n fecioarelea De-a-n dærætnicea De-a vAlma Ata

C Cabala-portocala Cældura lax ! (Nunta de la) CapCana Galinaceei Caracterchea-berchea CaracTerra incognita (ce mai) CaricaTura-vura! Joccastitate Cavalerui-Ler Cavalergo sum Cârna†i-o strâmbæ, cæ †i-am cârners-o ! Cleptomeron Cleptomerotismus CleptoMeritul Na†ional (Zodia) cRacului O, Craaac Frumooos… Crucigæ-l Troaca ! Cugèt-bèget ConTurul panTaloanelor Mæ doare-n condur ! Mæ doare-n ‘to-n Cur Castratio benevolensis

E Eclipsæ la apel Eclipse : cel ce mi †i-o-nflipse Egalfa §i Omega Elevrika ! E Lev - au nu-i elev ? Electric, au nu-i lectric ? Emfata dragæ ; emfata tatii Epava bunæ trece eprimejdia egrea Epavæ sau nu e pavæ?

ALFABECEDAR

3

(Dacæ nu curge tot) epìcæ Epicætura micæ - dar esparge epiatra grè Epicur pi cur se scoate Epicur ori e pi §æli? Episcopul scuzæ (e)mijloacele Episcopus Dei Episcopùscul Episcopusculitarìsmus Epistoluri-stoluri Erecto-verso Erotìc verbal Eschimoa§æ-sa peghia†æ! Estival ca valul trece Estivaluri-valuri Evreinstein Exalter ego Examens sano in corpore… Ex Amen !

¢ucu-†i linguri†a! Singuri†æ, domni§oaræ ? Flautamus Te ! Floci Ciornâie… FlOcinৠFreacæ de la mine paharul acesta… Freacæ-meargæ Frecto-verso Furie papalæ

I Imagina†i-o frântæ, cæ †i-am imagi ners-o ! Imagina†ionalist Intactica §i Calistrategia

Î F Fag-totum Fægeto-dacic Fæget-beget Ce e al’ ca falus trece (§i cu sergentul rece) Într-un val færæ fal’ Ce tristæ operæ cânta/ Fanfaronada melitaræ FanToma Necredinciosul Fantonim Fantomim Fantomàscæ Fantomàsta! Fiasco lux! (Trece din) Figuræ-n guræ Îmbæiatu’ mamii… (Chestie de) Îngust… Uniunea Înscriitorilor

J Jelui-te-a§ §i n-am… ce n-am? Pui?

M Aparat Miciurinar Prins cu Mitocaua micæ

4

PAUL GOMA

Expunere (pe cale) moralæ Cele §apte aMuze

T Trandafir-a-pær Trianglo-saxon

N Capra sare caprasa, naiada sare naiasa Critica Nara†iunii Pure Nara†iune : fii dæ§teaptæ! Nara†ional¶tæ†i conînlocuitoare Du-te la Neao§tire, / pentru ¢aræ nori… Nostimatæ Domni§oaræ Nostimatæ Nostimioaræ Nostimioaræ Domni§oatæ Nostimabile ! Nonorabile ! U Urzicæ lumea ce-o urzice Uræ de terasæ

V Vecina cea de Tainæ Varz-o focu’! Vin Verzele! Væduvioaræ la grætar ∑i cu asta - vasta ! Valvar-vârtej Valah-Akhbar ! Ce mai ustùravura ? Veloce veeeste miinunaaaatææææ Un Vertical de Mare Voinicæ færæ fricæ Vorbul gæinilor

P Pizducæ-se pe puzdii ! Pizdar din dar se face rai… Pizdactilofragæ Pizdacæ ramuri bat în geam/ ∑i se cutremur popii… A dat ortul ‘opii Portreti’ logofæt Asta-i Prostitua†iunea…

S Salbæ ca Næpada De la Santana la Gaiafa Vade retro, Santana! Satir (ori : Sictir) latent

ALFABECEDAR

5 abajurlet Mæi, §i când îi arse un abajurlet de groazæ abajurla (a) Dacæ-i de loc dinAbajUrla†i… (2) A B A N D O N

A

(l) A B A J U R abajura (a) A fost silit sæ abajureze abajurat S-a mæritat cu un abajur-major abajuræmânt A depus abajuræmânt de perfidelitate abajur-fix MadamAglaé are, joia, abajurul foarte-fix abajur-împrejur Madam Sophie o are de jur împrejurutæ abajuridic În schimb, se bucuræ de statut abajuridic abajurisdic†ie Cade în abajurisdic†iunea lui Sache abajuristconsult El fiind abajurist-consultatornicul abajuriu Romancierul Nr.1 m-a convocatæræ în fa†a unui Abajurìu de Abajonoare abajurnalist La Abajurnalul zilnic - sæpt¶mânal abajurnalisticæ abajurnic Trece abajurnic pe la redactora†iune abajuremie A§a i-a spus doctorul : «Ai abajuremie» abajurgentitate abajuria§ Fa†æ de un abajurmìc… abajurina Pentru a putea uriniza‘ ‘potriva vântului abajurât E§ti abajurât-ca-porcu, mon§er dæ s’ te pup (Nene Iancule) abajurî (a)Te abajuræsc din rærunchii bojocilor!

abandom Domnule, ce abandomn, domnu’… abandomnie ∑i a avut o abandomnie fericicæ abandomni†æ ∑i-a luat §i abandomni†a cu el: sæ fie abandomni§oaræ Singuricæ, ‘mni§oricæ ? abandomnitor Se vede cæ a fost d-al nos tru, dân popor abandom Las-o §i tu mai abandomoalæ abandonator Generosul nostru abandonator abandona†ie… a mai comis o abandona†iune abandona-†i-a§! abandona-†i-o ! Abandona†i-o ! (O abandoiau) abandondænitor Tot eu abandòni†æ Apar†inînd Rodicæi-feticæi, cea cu abandonicioara pe la pizdvoriu abandonjon Unde a închis-o tatæl ei personal abandonjuan Acolo îl priimea cu bra†a-i generos deschisæ în vederea îndonjuanærii abandor Asta-i : de abandorul tæu, m-am abando’ ræu ! Dealtfel, mai am un singur abandor (la marginea mærii) abandorin†a Abandorin†a mea-i sæ : abandornic Totdeauna am fost a§a : ‘ornic abandoric Unul dintre stilurile manolescienice (Cutia) Abandorei Sæ n-o dæ§chizi ! Ba s-o-nchizi !

6 abandormezæ Ostenit, mæ læsai on pic, pæ abandormezæ abandormi ∑i, ca urmare, adormii abandormitor Locul unde te abandormitorezi depreunæ cu sexul dimpotrivnic abandosnic Locul unde te abandosnice§ti singur abandotà (a) Mi-am abandotat fata cu abandotæ abandonanism El, abandonanismusul este boala copilæriei abandonismului solitaro-singuratic abandonanie ∑i atunci, abandonànii se dedau abandonanismului, voio§nici abandondinæ Am gæsit-o pe malul mærii : abandondinatæ abandondula Care abandondula din coadæ - dacæ o avea §i pe aceea abandonduleu ∑-avea un abandonduleu pe la pær, mamæ-mamæ abandoneros Frumos, în schimb ‘oneros abandonest Mic, dar donest abandonoar Am abandonoarea sæ cer mâna fiicei Dvs. abandoniric Fac parte din Grupul Abandoniric - Cæci proza mea e curat ‘doniricæ abandonirism Abandonirismul i-a mâncat capætul abandonomastic Ziua abandonomasticæ a mea : Sfin†ii apostoli Petru §i Goma abandonomatopee Practicæ o poezie mai degrabæ abandonomatopeicæ abandontic abandonorabil Vestimabile! Ræbdætoare! abandonora (a) Prezen†a dvs mæ abandonoreazæ abandONU Færæ comentar’ abandonimænui Eh, da-c-ar fi fost abandonicæiri

PAUL GOMA abandoneicæ Aband-o, neicæ, ce-o mai freicæ! abandona§tere abandonatù ™sta fiind atù-ul lui : abandonàtul ! abandonavæ Cæpitan de abandonavæ de gauræzboi abandònicæ A§a-i ea din fire abandonadæ I-a-ntins o abandonadæ - el cæzu dedans ! ‘bandoNae Chiar a§a, Nae : de ce n-o banzi, frate ? abandonaltæ Pæcat de ea : atât de abando-n altæ? ‘bandonavetæ Câte ar fi de spus despre Veta-cea-iute-de-navetæ abandomazetæ Asta-i alta decât Veveta abandomatæ A§a mai merge: Gigi obijnuia sæ abandomeze abandonament Ca sæ se’ treneze abandonamental Vine de la: abandonamentalic abandoNina Biata de ea: dupæ ce cæ e ninæ abandoNu†i Nu mi-e grijæ,-i spaima pu†i’ abandoNicu N-am zis nimicu’ abandomaj Chiar a§a : domaju’ abandòma Asta sunæ în limba Marilui Lieni’ (3) A B A N O S abanost Dacæ n-are gust - pe limbæ abanostimæ ïn schimb, †igæncu§a asta are abanostimitate abanostimitudine abanostimitudinalæ abanostimioaræ abanòsie Osia Lumii abanossianic ∑i Vikingii aveau copila§i blonzi-de-abanos

ALFABECEDAR abanosaturæ Ferice de cei ce væd, prin rochie, osatura abanosteolog A§a mai merge : am cunos cut un omolog pe care-l chema ca pe mine, atât cæ acela era bini§or abanosìu abanosuar Locul în care oasele albe sunt negre abanostru Pe alte meleaguri : „Carrrnea noastræ”… abanosmiu A fost descoperit de chimi§ti africanzi abanostil Luptætor de clasæ - negru abanostilitate Are altæ culoare, orice-ar zice albii abanostie Dacæ negri§orii îl væd pe Dumnezeu în negru, de ce n-ar vedea §i ostia a§i§derea ? abanostalgie O resimt bie†ii studen†i la «Lumumba Universitièt» abanostalgicæ Studenta africanìcæ de la Lumumba cu acela§i nume (c)abanos Cine zice æla îi ! abanosebire Printre altele abanosos Nu e grec, nici cipriot - e doar osos abaNostradamus Mde ! abanosta§ abanòsiu Ce frumos spus abanosùlæ Frunzæ de vi†æ accenticæ (4) A B A T O R abatorb abatorc Eu, pentru cæ ea : abatoarce abatoridæ Da, domnule : e cumplit de arzoidæ abatorpilæ Dacæ torpila abatorpileazæ, de ce nu ? abators

7 abatort abator†æ De aici : abator†ionar abatorent Devenit abatoren†ialnic abatordin Care se discutæ, nu se abatiscutæ abatorfic Nici o legæturæ cu - de asta-l iubim abatornic abatornament abatornamental abatornamento De aici: «Tornamento, tornamento, fratre» abatorney-general Par-cæ-mi spune ceva, generalul… abatorturæ Am abator†ionat-o abatorturicæ-torturea abaturmæ (spa†iul)abaturmi(ori)tic abatora ! Tora !!! abatozæ Sunæ bine ; mare, bunæ abætristæ abatog ∑i eu care credeam cæ-i un pe§te întreg abatomic Sânt pentru pace, a§a cæ : à bas Tom! abatob’ L-am consumat pe Tom - oricum, am debutat cu o batere de tobæ abatorv Va fi ceva-ceva torvul æsta - altfel de ce l-am scris ? (5) A B ~ T U T abætutun Când e§ti, bei tutun abætutungiu Cum sæ nu fie, dacæ l-a abætut abandonora ? abætun Cu el aba†i - prin abatunare ziduri, femei abætunet Nu-i ræu : «S-a abætunetul» abætuns Dacæ a fost pedepsit abæturturea Astea, deà ! - a§a am început noi poezià abæturc Mæcar de-ar fi fost adeværat

8 abæturlæ Se întâmplæ §i la Pise mai mari abæturmæ La abatoriu ! abæturtæ ‘Ne Ian’ le… abætot abætucitæ abætuta Un dans foarte vesel: Abætuta pe a§ai§pe (6) A B C E S abcescalop Nu cred sæ fie proaspæt abcescamotabil abcescen†æ abcesen†ial abceseist abcesen†ialitate abcesteticæ abcest(a) Bæi abcesta ! abcestælalt abcestælaltitate abcestælaltitudinalita’ abcestiune abcezarianæ abcest-european Curat ‘ropean abcesoriu abCezar Murtæturile te særutæ §i a§a mai demult (7) A B D O M E N abdomeniu L-am cunoscut, la Jilava, pe abdoministrul Abdomeniilor Regale abdomenial abdomenialitudine abdomenialteritate abdomenialtruismus abdomenie Nea Nicu : ce tovaræ§ de abdomenìe! abdomenita A fost larg ilustratæ de Latrian Abdomenescu

PAUL GOMA abdomena ïn doar doi - al treilea nu încape abdomenajeræ Când menaje§te, î§i pune abdoul pe etajeræ abdomenajerie Menajæria abdomenelor menajice abdomenestrel abdomenhir abdomeningitæ Boala lui Pæunescu (Poala lui Dæunescu) abdomenisc abdomensualitate abdomenstrua†iune abdomenuet abdomentol abdomentalitate abdomencefalic A§a mai zic §i eu abdomenclitic Spre deosebire de celælalt abdomendemic abdomenglez abdomenorm abdomina†iune Bonomæ abdomni§oaræ ïntr-o searæ,/ La o veri§oaræ (8) A B D I C A (A) abdicar abdicaric abdicariatidic abdicastitate Centuria cea de abdicastravitate abdicastrationamental abdicasnicæ abdicasa Mai gæse§ti abdictator Nu gæse§ti abdicton ïn†eleptul : «Cine abdicæ, azi, un bou mâine zace færæ cou» abdic†ie Perfectæ abdic†ionar Acsolut abdicspensabel abdicomanie Chiar a§a sæ fie ?

ALFABECEDAR (9) A B E C E D A R abeceda (a) Eu abecedez, tu abecede§ti, el ABCd abecedanie Dacæ existæ Predania, de ce n-ar exista Abecedania? abecedarnic abecedaravelæ abecedaræmite abecedar din dar abecedaràb abecedarabic Cu precædere guma abecedarabicæ abecedarabil abecedars abecedarìd Cæ, de n-ar fi, l-ar învæ†a to†i pro§tii abecedartæ (10) A B E R A ¢ I E abera†ional abera†ionalizare abera†æ abera†ietate abera†iculturæ abera†itudine (11) A B I L abilabial Precum scoica, de orice na†ionalitate ar fi ea abilateral abilabios abIleana abilunar Cæci este nevoie de multæ abilunaritate ca sæ publici o revistæ mensualæ abiluzionismus abilingv Cel ce linge pe fa†æ §i pe dos abilitalic Nu-i de mirare abilitandru abilitantric abilitanticæ abilitantimerism De la Tanti Mary, nu de la o altæ tanti (12) A B I S

9

abisanual abisaltul abisalteratitudinalitte abisect abisectitudine abisectalicæ abisextual abisexualiment abiscuitic abisilabial abislamism abispitæ abistalantæ abiste† abistoric Locul Românilor pe hartæ abistorialitate abisalamalecum abisalinæ De unde salinitatea abisalamic Asta era! Dacæ s-ar putea introduce §i soia în salamul rezisten†ei abisale abisalt …mortalt abisaltea abisalvarsan Trecute vie†i de doamne §i miormi†e abiSalva-Vi§eu N-are rost sæ stric orzul pe brigadieri abisterie abisadic abisalandala

10 (13) A B J E C T abjecmænealæ abjeg abjegos abjeg†ie Curat ‘jeg†iune abjigodie abjiganie abjegzematic abjectiv Trage dupæ el : abjectivitatea… abjector abjectorat abjectivist U§or pleonastic abjectivea†æ abjectivime abjecticæ abjectivant abjectimental abjectimentalitate abjectibil abjectant abjectorie abjectitorie abjectacticæ abjectact abectalent (14) A B O L I (A) aboligarhie Frumos spus - §i revolu†ionar : hai sæ aboligarhim ‘boligarhia ! aboligofren abolimpic abolimpiditate abolimpiadæ aboliru-deliru ∑i mai crocodiru abolimetru Aparat de mæsuræ (15) A B O N A (A)

PAUL GOMA

abonamentabil abonamentat abonamentor abonamenuet abonamenuetitudinal Dupæ care po†i sæ-i tragi un cadril abonamentalitate abonanie Slav, slav… abonapartism Cæci Bonaparte abonaparte-§i face abonamen†ial Bacovia ar zice cæ plouæninge - cu-abonamente - præpædind abonamen†ialitate aBonanza aBona sera Signorina (16) A B O R D A abordalnic abordalìu O patæ de culoare abordalbìnæ abordalgie abordalgìcæ abordàlie abordel Dacæ ne gândim cæ rædæcina vine de la : bord, pen’ cæ co§meliile deliciilor se aflau pe malul apei abordei Bine, nu co§melii, ci bordeie (de aici : obiceie) abordelez aLocuitorul ora§ului aBordeaux aborduræ Când abordezi - §i cazi abordonan†æ Astfel : «Gheorghe ! Cizmele, fuga mar§ !» abordacic Înainte de 106 d.H abordacæ-romani†æ Dupæ abordactilofragæ abordadaist abordaibojitate

ALFABECEDAR abordaNae aborDana abordalba abordamæ Fiind ele ru§inoase abordansatoare abordascæl abordabIleana abordabIilina abordeal abordament abordelic (17) A B O R I G E N aboriginal Cum altfel ? aboriginalitate Cauzæ ? Efect? aborigeanæ Mi-a intrat o aborigeanæ-n aborigenatæ aborigemeni aborigenealogie aborigeneral aborigeniu aborigentleman aboriginta-latina aborigienicæ aborigmæ aboricol aborigeniculturæ aborigenitiv (18)ABRACADABRA abracadabra§ Un cal d-al nostru, cotidian abracadabraziv Dacæ-l faci piatræ de tocilæ abracadabreviar Absolut necesar, dacæ vrei sæ te strecori printre gropile vie†ii zilnice abracadabrupt O vorbæ §i ea acolo cum sæ fie o abræ bruptæ abracadabrutæ A§a !

11 abracadabrutto ! ∑i a§a abracadabrambura Iatæ pleonasmul ! abracadabrandenburg abracadabra§oavæ Asta vine de la Bra§ovii vechi §i moi abracadabrazdæ Am fost da†i pe abraz’ abracadabreaza Nu era de loc a§a, særaca Breaza (19) ABRUTIZA (A) abrutilizare Vezi ce pa†i când te por†i cu abrutiliza†iune ? Devii o abrutæ ! Abrutilatæ ! abrutizanæ Con†ine suc de plante abrutinolente. ∑i somnolifere abrutizantrop De Everac, nu de Molière abrutilaj Fiecare meserie cu rutilajul ei abrutilitar Avînd o certæ abrutilitate abrutar So†ul abrutæresei abrutinæ Pe to†i ne pânde§te abruth Oarecum pleonastic abruterin abrutizìc Legæturæ îndepærtatæ cu tizicul abrutizmæ abrutizmanæ abrutizmenitudine abrutizime abrutiziciune (20) A B S C O N S absconsacrare absconsacri§or absconsacritudine absconsangvin absconsætean absconsæteanitate absconscris absconscriitor

12 absconscriituræ absconsecin†æ absconsecvent absconsemn Dacæ-i con, semn sæ absæ ! absconsensum Ei în†elegîndu-se prin semne absconsidera†iune Totalæ §i codatæ (de la cod, nu de la coadæ ) absconsiliu De abscoroanæ absconsim†ire absconsistent absconsoartæ absconspira†iune absconspira†ionament absconsolare absconstant De ce nu, la urma urmei… absconstantinopolitate absconsternant absconstitu†ional Muzica, muzica (21) A B S E N T absens absensual absensic absensitudine absenzorialitate absentiment absentimentalismus absenten†ios Precum Academicul Evghenii Simionov absentitate absentelehie absentuziasm absentinelæ Vorba Mariei Tænase : «Cæ-i tinerel §i doarme» (22) A B S I N T

PAUL GOMA

absintactic absintaxis absintetic Am bæut un Murfatlar absintetic veritabil-natural absintezæ …ob†inut prin absintezæ la ei, la Medgidia absintegru absintegralitate absintæ E-he, câte… absintelect absinten†ietate absinteres absintim absintimita†ionalitate absintact absintacticæ absintactitudine absinterval absintoxic absintru Descoperit de Noica - dupæ culoare (verde) absintui†ie absintuit S-a absintuitæræ cu trei vo’ci absintuialæ absintuitæturæ Cam ca bra†ele „Bæutoarei de absint” absin†æ absintualitudine absintualta absintualteritate absintualnic absintiismus (23) A B S O L U T absolu†ie absolubil absolutitudine

ALFABECEDAR absolutræ absolutrism absolubric absoluciditate absoLuciferismus absoludic absoluetic Precum marii no§tri poe†i absolugubru Hu-hu-huuu, la luna §ue… absolume-lume C-a§a-i dânsa, trecætoare, unul pa§te, altul doare absoluteran absolux absolung apsolubil absolustru absolutrenie absolutro ! absoluric absolud absoludealæ (24) ABSOLVENT absolventuziasm absolvenire absolveni-vidi-vici absolvechi Român de vi†æ absolveche absolvesel absolvedenie absolvedetæ absolveleitar absolVenturiano absolvelæ absolvelinæ absolveninæ absolventil absolventral absolventuzæ absolvernal absolventitate absolventic absolventì§ absolvestæ absolvestalæ absolve§ted absolviraj absolviziune absolviitor absolvajnic absolvi†æ absolvinæ absolvi†el absolviticol absolvital absolvi†elin absolvesticæ absolvestmânt (25) ABSORB

13

absorbet absorbete Mærin Absorbete §i cu Veta Absorbe(a)ta absorbecæi (a) absorbu-gæinii Cei care suferæ de a§a ceva ochii la mine ! absorbilæ Zisìlæ §i Setilæ absorbanic absorbanipal ∑i æsta : tot de pe jos §i de pe cal absorburant Altfel nu merge absorbi-et(b)urbi Mare lucru, un Papæ d-al nostru, dân bobor absorbituræ Moldovenii §i Muntenii, la îndemnul în versuri faine al(e) lui Alecsandri, s-au repezit la Milcov §i l-au ‘bsorbit - dintr-o ‘rbituræ absorbelisc Mai greu, dar cu pâine merge absorcovæ absorb†iu Un consor†iu din Tabela

14 Mendeleevicæ absorbicular absorbiciclisticæ absorbitant Særaca : avea ochii (ochii ei frumo§i) absorbitan†i absorb-la-orb… (26) ABSTRACT abstractit Asta-i o rocæ abstractic Iar æsta un bou abstractor Un tractornic abstrac Uite-l §i pe abstracul de serviciu : Drægan abstracic De ce nu chiar §i Poghirc ? abstraco-dacic Aici intræ toatæ românimea abstractiv abstractivism abstractualitate abstractele-vorbe§te! abstrabism abstractri†æ abstraniu abstra§nic abstrateg (27) ABSTINENT abstinen’ tu Ba abstinen-tu ! abstinental abstinentuziasm abstinegal abstinentorsæ (28) ABSURD absurdinæ absurdo-mut Særacul : dupæ ce cæ era §chiop §i chior absurdini§ Sæ fie întrebate albinele absurduros absurzenie de-a absurda ! absurdulent absurditudine absurdi§ absurdiment absurdoasæ absurdetæ absurdilicæ absurdoaie absurdbanipal absurdæ dulce (29) A B U L I E

PAUL GOMA

abulicioaræ Pe aceea§i abulicioaræ … abUlici Dupæ Ierunca : abIlici abuliba§æ abuliune abulìcæ Nevasta lui Bulæ - ‘a micæ abuliotic abulion abulie-ciocârlie abulicastru (30) ABUNDENT abundentitate abundenti†ie Ca sæ aibæ cu ce mu§ca din ‘Ornul ‘Den†ei abunduios al-bundente abundant abundens abundi§ (31) A B U Z abuzunar

ALFABECEDAR abuzunærealæ abuzan†æ abuzufruct abuzùræ (a)buzurealnic abuzurpator Ca to†i abujii abuzivor abuziform abuzoian abuzi§ abuzime abuzælat abuzaicæ abuzaraf abuzarvæ abuzarzaverginæ abuzarzuelnicitate abuzaveræ abuzavergioaicæ abuzeamæ abuzei†æ abuzeitate abuzero abuzeroid abuzeu abuzestre abuzexe abuzilnic abuzâmbet (32) ABUR aburost aburinæ Frumos : fetele-în floare sunt aburinite abùric aburìc aburia§ Cine §tie cæ uria§ ne vine din maghiaræ ? aburigid aburatic aburete aburaticitate aburetism abureti§ aburatic-tac aburaj aburduf aburdufelic aburduform aburduhos aburghez aburlac aburlactic abursier abursieritudine aburtieræ aburtierism aburtieritate-verdaticæ (33) ACADEMIE

15

academinæ academenire Menitæ : Madam Zoe ; academenit :Acadoina§ul academisionarism academiurg Privi†i-l pe Bârlæ ! academnie academnitate academnician academonie academonetizat academirat (unit) academir (§i el) academinent academicime academiime academiere academierlitudine academieros

16 academiez (34) ACALMIE acalmieriu acalmier Pom (foarte) fructifer alcalmie Apud Ceau§escu, brav român de vi†æ arabæ-veche alcamie Tot el, Al Ceau§! acàlmic acalmant (35) ACAPARA acaparataj acaparaturæ acaparent acaparen†æ acapari†ie acaparabic acaparazit acapareturi acapara§utæ acaparabolæ acapara-chiaræ acaparachiornic acaparadigmæ acaparafrazæ acaparagraf acaparaleu acaparalizie acaparanoia acaparastasism acapàra-mælæia†æ (36) ACARET acarest acarestat acarestuitare accentru accentralism accentral accentrifug acaretnic acaretnografie acaretro, Satana ! acaretur acaretractilitate acAretino (37) ACCELERAT acceleritate acceleratificare acscelerat accelebru accelerectil accelerectilismus accelerec†iune accelerotic accelerotismatic acceleroziune acceleroic accelerar acceleraritate accelerazdva acceleretic acceleretro accelerateu acceleratizare accelera†æ accelera†iune accelera†itate accelera†i§ accelera†ionalizare acceleruth (38) ACCENT

PAUL GOMA

ALFABECEDAR accenturæ accentitate accentropie accentabù accentaciturnitate accentuaj accentulai ! accentuleu (39) A C C E S (41) ACERB accest accesteticæ accestetismus accesen†æ accesplanadæ accestival accestuar accestabil accestadiu acceStan Pæ†itul accestare accestand (40) ACCIDENT accidee accideal accidea†ie accideolog accidentitate accidilæ accidenti†ie accidentism accidentistæ accidenun† accidenudæ accidens accidentificare accidentuzitat acerber acerbivor acerbivoritate acerbivoritudine acerbicid acerbicidi§ acerboriculturæ acerbiu acerbicie acerbicitate acerboaicæ acerbos acerburi (42) ACLAMA (A) aclamoare aclamatorism aclamadrigalnic aclamanej aclamenajeritate aclamaladie aclaMarxetic (43) ACOLIT acoliziune acolivæ accideatic accidem accidiom accidi§ accidime accidi§ accidilitate accidilæ accidilismus

17

18 acolitfæ acolitru acolitrime acolibru acoligarhie acolire acoli§ acolitotæ acoliric acolitiazæ acolistæ acoli†æ (44) ACORD acordial acordialnicitate acordialitudine acordinar acordon acordovan acòrdine acordàliu acordìn acordalìe acordalgie acordatinæ acordel acordela§ acordonan†æ acordurier acoardæ acordism acordie acordaic acordadaism acordactilografic acordans acordamæ acordamaticæ acordamezæ acordarnic acordarnicitate acordaunæ acordaunativ acordabil acordete acordelict acordid acordidime (45) ACROBAT acrobot acrobie acrob acroabæ acrobinsonadatic acrobust acrobasm acrobatâtica acroba†â†oasæ acroba†â†icæ acrobatiscafnic acrobartæ acrobartistæ acrobace acrobate-fierul-cât-e-mic acroba†ial acroba†ialitate acrobat-o norodul ! acroba†in’te ! acrobabæ acrobæbie acrobæbeascæ acrobaiaderæ acrobalenæ acrobalenitudine acrobatozæ acrobarsæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR acrobatavic acrobaten†ie acrobatletitate acrobatletitudinalism acrobatitudine (46) ACRU acrud acruditate acrudism acrainicæ acræcoasæ acræcænoasæ acræcituræ acræiasæ acræpæcioasæ acræpelni†æ acræcitæ acræpatæ acrea†ie acreaturæ acriticæ acruntæ acrealism acrealæ acrealitate acrelativ acrelativitate acrubarbær acreavæn acrictus acrid acriditudine acriditate acreolæ acreolitate acreolitudine acrea†æ acre†ism acre†itudine acre†ime acre†ituræ acru§on acru§onatic acruzimitudine acruzimìe acruzimiloasæ acrùmedæ acruite-l ! acriube† acriudaic acriute acriu†ime acruitæturæ acrulcer acrumor acru§ùre acru§uricæ (47) A C T I V activituræ activealæ activiabil activia†æ activiciu activicios activiclean activìd actividitate activierme activiermatic activietate activiperæ activiperistæ activuet activisterie activistericæ activistælalt

19

20 activioi activioism activiolent activiteaz activi†el activi†icæ activitæ-cornutæ activiu activarzæ activiespe activiespizdicæ activiespicæ activirus activizibil activulvæ activæduvæ activesel activestalæ active§nic activaer activiz’tæ activalah activalid activergæ activeri§oaræ activæruialæ activecinæ activinæ activisceral activizual activenal activentral activictimæ activagiu activaginalic activagìn activaginì§ activagini§te activaginitæ activaginitate activagini§ activacuum activioaie activivant activornic (48) ACTOR

PAUL GOMA

actorace actoracic actors actorsiune actorsadæ actorsadicitate actoroid actoreador actoreac†iune ! Fii bærbatæ! actorent actoren†ialnic actorentitate actorentitudine actoridæ actoridism actoriditate actoridme actoridi§ actorpid actorturæ actorv actriadæ actric actriolet actripou actriumf actrivial actri§or actor†æ actriplæ actristæ actrea†æ

ALFABECEDAR actrin†æ actrili†æ ac’ri†æ actrini†æ axtri†æ dac’tri†æ hactri†æ vagtri†æ gagtri†æ mactri†æ pactri†æ sactri†æ §agtri†æ oactri†æ zigzagtri†æ largtri†æ camtri†æ (49) ACUZA (A) acuzism acuzist acuzual acuzan†æ acuzitat acuzuræ acuzurpare acuzaveræ acuzadarnic acuzævod acuzævodnic acuzeu acuzei†æ acuzicere acuzicætor acuzicalæ acuzicalnic acuzicalitate acuzicali§ acuzicale§ acuzicere acuziar acuziarist acuzilnic acuzilnicitudine acuzodie acuzodios acuzoologos acuzufructalime acuzacuscæ acuzahær acuzaharisime acuzambilæ acuzambilism acuzavistie acuzavragiu acuzel acuzelitate acuzelos acuzos acuzvon acuzumzet (50) ADAMEVA adamevacæ adamevadatæ adamevaluatæ adamevanescen†æ adamevanghelie adamevanghelizare adamevaporare adamevazionism adameveniment adamevic adameviden†æ adamevlavie adamevocare adamevrika ! adamevreicæ

21

22 adameval adamevaletic adamevanitate adamevacitate adamevabisal adamevacord adamevad valorem adamevadulterinitate adamevafrodiziac adamevagora adamevaguridic adamevalfabecedar adamevalfabetizare adamevaltruism adamevìe adamevìtæ adamevalnic adamevism adamevitate (51) ADAPTARE adaptitudine O mare aptitudine în a se adaptitudinaliza adapter A trecut la infanterie adapterodactil adaptialism adaptiu ! adaptozæ adaptabagism Din 89 m-am dezînabdaptabagizatæræ adaptabiet Greu te-nve†i cu daptabieturile adaptabù adaptacticæ adaptalie Avea o talie adaptaliatæ la teren adaptaior Iar taiorul la adaptalioaræ adaptandru adaptanin adaptos adaptam-nisam

PAUL GOMA adaptam-tam adaptaur Dânsul se adapteazæ la vacæ adaptalion adaptalme§-balme§ adaptalmud Tovaræ§i! Nu fi†i adaptalmudi§ti ! adapTalpa ¢ærii Cum ar veni : AdaptalIon AdaptOpincæ adaptiroidæ adaptoiag adaptandem adaptangou adaptanti adaptist adaptism adaptext adaptextualism adaptermen adàpticæ adaptìpæ adaptocmai adapteacæ adapteafær adapteolog adapteosofie adapteism adaptemæ adapteocra†ie adapteorie adapterapie adapteren adapteribil adapteral adaptezæ (52) AD~POST Adæpostul-Pa§telui adæpostatic adæpostazie

ALFABECEDAR adæposta§ adæpostenealæ adæpostentativæ adæpostil adæpostilisticæ adæpostrov adæpostabil adæpostilitate adæpostament adæpostbelicist adæpostelnic adæposta†ie adæpostaul adæposterior adæpo§tæ adæpost-mortem adæpost-factum adæpostulant adæpostulantitudine adæpostatutar adæpostativ adæpostânæ adæpostolat adæpostup adæpost-în-post (53) ADEMENI (A) ademenigmæ Nu mæ ademenigmesc ademe-nigmele ademenologie ademenime ademeni§ ademenitudine ademenitate ademenimfæ ademenimfomaniacæ ademenaivitate ademeni†el ademenimeni ademenifilismus ademenicæ ademeneo ademenihil-sine-deo (54) ADOPTA (A)

23

adoptativ Acesta fiind modul adopticæ Iar asta : tactica adoptician Nevastæ-sa fæcea ochelari-dulci clien†ilor adoptim adoptimist adoptaic adoptitudine adopti§ adoptime adoptalent (al) adoptulea adoptardiv adoptaciturn adoptogonalitate adoptonalism adoptonus adoptotal adop†a†æ adop†â†æ adop†â†îcæ adop†â†o§æ adopteancæ adoptatuaj adoptaurifer adoptent adopt-cu-a-brânzii’p’§pe adopteu adoptativ adoptini§ adoptinitate adopterestru adoptandru

24 adopteanc adopten adoptenace adopturc adoptur adopturn (55) ADEV~R adevanghelie adevident adevidentitate adeværatic adeveri§oaræ adevariantæ adevariabil adeværar adeveridic adeveri§ adeverime adeverism adeverismatic adeveritate adevæl adevæluit (56) ADEZIUNE adeziunie adeziunionist adeziundeva adeziuncher aderiziune ardeziune (57) ADÂNC adâncitudine adâncitudinalitate adâncæ-încæ adîncastrat adâncastrare adîncælecat adînchisoare adînchis adînchinare adînchinætor adînclinare adîncurcat adîncolo adîncoace (58) ADJECTIV

PAUL GOMA

adject Un tip adsolut adject ! abjectiv Folose§te abjective adjectice adjectivist adjectivitate adjectivealæ adjectivor adjectYvonne adjectYves adjectivag adjectivagin adjectivaginal adjectivai ! adjectivalen†æ adjectivalet adjectivaloare adjectival-vârtej adjectivast adjecticvastmatic adjectivæ adjectivicæ adjectivanæ adjectivædanæ adjectiVali adjectiVeta adjectivalea !

ALFABECEDAR (59) ADJUNCT adjunc’ adjuncæ adjuncan adjuncanitate adjuncanitudine adjuns adjunghi adjunctiform adjuncti§ adjungæ adjunglæ adjunchi adjunctuos adjunc†iune (60)ADMIRA(A) admiracol Mi-a advenit un admiracol admiraj Îmi era atât de sete, încât aveam admiraj admirific admirositoare Fata asta - ai zice un admiragiu admirodenie admiroznæ admireasmæ Ia-†i, admireasæ, ziua-bunæ … admironosi†æ admiruire admiradiant admira†ionalitate admireal admirealitate admirabat(abil) admirabin admirablæ admirabic admiradio admirafie admirafaelit admirahat admirahitic admiraid admiraitæ admiraliu admirage admirang admiramuræ admirapace admirapid admirapsod admirareori admirari§te admiraræ admirasæ admirasol admirasolealæ admira§pel admiRachel admirRada admira†æ admirazna admirazæ admirazie admirabIlie admirabIleana admirabilitat admirean admiri§te admire admIrodiada admironie admirabnega†ie admirabis admirabilingv admirabilustru admirabiluzie admirabilateralitate admirabilariant

25

26 admirabilumina†ie admirabiluzionist admiratârti†æ admiratâmp admiratâta (61) ADOLESCENT adolescentaur adolescentaurin adolescenturæ Centura de adolescentitate adolescentru adolescentric adolescentralism adolescentrifugalnic adolescentiron adolescenzor adolescenzuræ adolescentelehie adolescentitate adolescentitudine adolescenti§ adolescentime adolescentuziasm adolesgentil adolesgentile†e adolesgeniu adolesgenialitate adolesgenial adolesgeanæ adolescenarie (62) ADORMI (A) (63) ADORA(A) adormitor S-a retras în adormitor, pentru ca sæ adormitoreze adormezæ Mi-am procurat o adormezæ de adormat adormitorb adormitordin adoradæ adorin†æ adornic ador-dor adoracol

PAUL GOMA adormitorfic Pleonastic adormitorgan Nu se în†elege : cine pe cine adormitorganismatic adormitorgoliu adormitornic adormitornament adormelodie adormelopee adormental adormentolat adormentalitate adormitic adormitologic adormioritismus adorMiticæ adormiticism adormiticitate adormiticitudinalitate adormetic adormetric adormeticulos adormiros adormirositors adormiroznæ adormiroznetic adormireasmæ adormireasæ adormament adormi§ adormitudine adormireanæ adormitorid

ALFABECEDAR adoral adoralitate adoratorie adoræcæituræ adorb adorbe§te adorabin adorablæ adorateu adorateism adorataj adora†ional adoratainic adoratipic adoratonic adoratont adoradio adorapace adorapidæ adorapiditate adorapiditudine adorapidi§æ adorapidicæ adorapidi†æ adorapsodie adorazna adoraz-dva… adorazachie adorabic adorachiu adoradial adorafinat adora†oapæ adoratory (64) A E R aerabesc aerabæ aerabic aerabia aerabil aerabilitate aerabilismus aerabilos aerabilenæ aeragaz aeragazos aeragazic aeragazitudine aeragaziformic aeramæ aeramie aerameancæ aerameanæ aerameicæ aerameasæ aerareori aerarætare aerboriculturæ aerboriscent aerborizabil aerboriza†ie aerbust aerbustieræ aercadæ aerca§ aercuire aerdere aerdoare aerenæ aereolæ aergintatæ aergintie aergon aergonitate aergonitudine aergonime aergoniè aergonaut

27

28 aergoNausicaa aergument aergumenta†iune aergu†ie aerhanghel aerhanghelism aerhetip aerhetipæ aerhetipesæ aerhetipizatæ aerhonte aerhontitudine aerhontitute aerianism aerianitate aeriani§ aerianimie aeridæ aeriditate aerieratæ aerini§ aerini§te aeripæ aeritm aeritmicæ aerlechinadæ aermonie aermonioasæ aermonistæ aeromæ aeromitoare aeromindæ aertezianæ aertificialitate aertist aertæ aertizanat aeruncætor aeradicare aeraticæ aeraticitate aerbivoræ aerbicid aerect aerectitudine aerector aereditate aeresuri aerete aeretic aerezie aergo sum aergotism aermetism aerodare aeroziune aerodiu aerou aeroinæ aerocomic aerotic aerotomanæ aerup†ie aerzatz aeradia†ie aera†ionalismus aerar aerator aeratorium aerangutan aeraniu aeraninæ (65) A F E C T afectazie afectasmæ afectenie afectenism afectenitate

PAUL GOMA

ALFABECEDAR afectimæ afectopicæ afectopie afectoplasmæ afectitor afectitorie afectitudine afectonic afectonicitate afectonalitate afectulen†æ afectinie afectivistæ afectora§ afectri†æ afectualitate afectaedric afectaedralæ afectal afectalitate afecti§ afectime afectavian afectogenar afectogen afectogeniu afectogonal afectogonalitudine afectombrie afectopod afectopodism afectopodime afectopodi§ afectosilabic afectosilabitate afectosilabism afectuor afectaniu afectanitate afectarnic afectarctic afectars afecteliu afectarnic afectarctic afectars afecteliu (66) AFLUENT afluentitate afluentism afluentalæ afluentelæ afluentime afluentic afluentagonic afluentarctic afluentecedent afluentic afluentichitate afluentipatie afluentipod afluentipoditate afluentologie afluentonimie afluentitudine afluenti§ afluentime afluentrenor afluentoponimie afluenturaj afluenturanic afluentura-vura afluenturen†æ afluenturulentæ afluenturulentitate afluenturulindicæ

29

30 (67) A F U N D afundeva afundevitate afundevism afundire afundiroasæ afundi§ afundime afundalæ afunditudine afunditudinalitate afundi†æ afundi†oidism afundi†ismic afunduios afunduiosnicæ afunduioasæ afunduire afundament afundarnic afundat afundator afundal afundalin afundalung afundadânc afundadâncitudine afundinæ afundinicæ afundinì†æ afundulare afundulatæ afundulatnicæ afundulæ†ime afundulatitudine afundulungitudinalitate afundulatorie afundulatoriem afundulatoritate afundula†iune afundula†ionism afundulea afunduleanæ afundulele afundulete afundulicæ afundulozitate afundæræt afundærætnicæ afundelete afundeletnicire afundelung afundelungat afundesearæ afundevreme afundestul afundestulat afunduios afundoliu afundoliat afundurere afundureratæ afundecentæ afundecenalæ afundemn afundemnitate afundex afundexilat afundiancæ afundianitate afùndicæ afundìcæ afundica†ie afundigen afundigeniu afundiscre†ie afundirec†ie afundivæ afundivin

PAUL GOMA

ALFABECEDAR afundivinitate afundivid afundo-european¶ afundolent afundolen†æ afundolenti§ afundolente afundulgen†æ afundecagon afundemie afundemicæ afundocrinologie afundogen afundogeneticæ (68) AFURISIT afluerisit afurierisit afuri§ìt afurinisìt afurisipit afurisicativ afurisictirit afuriSida afurisilæ afurisilit afurisilnic afurisimplu afurisim† afurisim†ual afurisim†ic afurisim†ire afurisincer afurisitar afurisitua†iune afurios afuri§ afuri§are afurisitaliancæ afurisitalie afurisiterativ afurisistolæ (69) AFRONT

31

afrontal afrontalitate afrontieræ Acolo unde se afrontæ afrontierii patriei afrontierist afrontispiciu Acolo unde se afrontæ aspiciile patriei afronton afrontogenezæ afronticæ afrontdelemn afrontdelemnitate afrontdelemnìe afrontdelemnaticæ afrontoasæ afrontuoasæ afrunturæ afrontul-vacii afronturime afronterìu afrontèriu afronterior Existæ §i afrunte aposterioaræ la aele afrontic afronticariat afronticar De-o pildæ ‘fronticarul Radu Afronticarescu afronticariat afronticitate afronticipa†iune afronticorp afrontidot afrontologie afrontism

32 afrontreprenor afrontumitate afrontorsæ afrontropie afrontuziasm (70) A G E R ageraniu ageraræ agera†ie agerare agerbivoræ agerectæ agerectilæ agerec†ie agerecto-verso agerector agerectoare agereditate ageretic ageretism agerezie agermetic ageroicæ ageroticæ agerotism agerotomanæ agerou ageroinæ agerudi†ie ageriatrie ageriatru agerontolog ageronte agerontocra†ie ageros agerozitate ageramistæ ageramistificare agerboaicæ agerebralæ agerebralitate ageremonie ageremonial ager§etoare agerul-gurii ageruzæ agerbæ agerbicie agerete ageri§ agerupere agerealæ agerizdæ ageru†æ agerulæ agermecætoare agericolæ agericulturæ agericuloasæ ageripateticæ ageripateticianism agerseveren†æ agersonalitate agerspicacitate agerversitate agerversiune agervertire agerox (71) A G I L agilaritate agilar agilariant agilìmitæ agilimita†iune agilumina†ie agiluzie

PAUL GOMA

ALFABECEDAR agiluzorie agilitalic agilitalianitate agiliar agilibiu agilindric agilindree agilozæ agilæu agIleana Da, domnule : Leana - ce agileanæ o are agileitæ …A Mærioarei curusvelt agileon agileus agiliacæ agilìc agìlicæ agilicit agilion agilir agili§ agilmenitæ agilmenitate agilizibil agilogicæ agilogician agilot agilustræ agiluzie agiluzionism agiluzionist agilabilæ agilabialitudine agilabialitate agilabicæ agilabium agilady agilaicæ agilae agilambæ agilanguæ agilanguist agilanguisticæ agilapsus agilargo agila§æ agili§æ agileticæ agileticism agilateralæ agilatinæ agilatinitate agilæuzæ agileac agileahæ agileasæ agilec†ie agilege agileicæ agilele Ræp’idi di §æli agileli†æ Ræp’di di târti†î agilene agilentæ agilesæ agilesbæ agilesbitudinalitate agilesne agileu Prefer agileea agilianæ agilianism agilimbeticæ agilimbæmânt agilin agilinisticæ agilingu§ agilungu§ agiliricæ agilirism agilitæ agilitatæ

33

34 agilituræ agilubricæ agiludicæ agilueticæ agilungæ agilutræ agilume agilucræ agilu†æ agilulæ agilindic agilindicianism agilizdæ agilizdic (72) AGITA (A) agitanæ agitaliancæ agitacticæ agitaicæ agitainæ agitainic agitalent agitalie agitalon agitalnic agitalpo§ agitandræ agitandre†e agitandritudine agitandrime agitandri§ agitango agitaur agitauritate agitauriform agitauritudinalitate agitaurifer agitaurifermec¶tornic agitauromahær agitauromahindic agitac agitace agitæcere agitæcutæ agitæmâie agitætar agitætæritate agitætarcæ agitætarbunarcæ agitadorm agitadormetic agitadormezinæ agitadormitalnic agitaton agitatonicæ agitatonel agitatonicæ agitatobæ agitatobar agitatobesæ agitatobo§arnic agitatoridæ agitatoriditate agitadelæ agitan agitanæ agitanie agitai agiti§ agite† agitea†æ agite§æ agitablæ agitaciturnitate agitaciturnitudine

PAUL GOMA

ALFABECEDAR (73) AGLOMERA aglomerdic aglomertà agl(h)omeric aglomletæ aglomereu aglomers aglomera†ional aglomera†ionalitate aglomerabilitate aglomerabilitudine aglomerabilime aglomerotic aglomeretic aglomerotomanie aglomeructa†iune aglomersì aglomeradicali†ie aglomereditate aglomeremit A§a : meremitul ræmâne remit chiar în aglomera†ionalita†iune agloMary aglomerde ! aglomerinosnic (74) AJUTOR ajuter ajuternic ajuterin†æ ajuterin ajutilæ ajutilaj ajutilitar ajutilitate ajutopic ajutopie ajutopist ajutopsie ajutrenie ajutrenic ajutri§ ajutrime ajutriculæ ajutricula†iune ajutron ajutronic ajutronalitate ajutos ajutosnic ajutosime ajutosi§ ajutorb ajutorbete ajutorbìe ajutorc ajiute ajiu†ealæ ajudæturæ ajudul-bæ§icii ajutordin ajutordinaritudine ajutorfan ajutorfanitate ajutorfaniform ajutorfanetic ajutorfic ajutorfie ajutoriental ajutorientat ajutorizontalnic ajutornament ajutorid ajutornic ajutoribil ajutoreal ajutorealismus ajutorealitudine ajutorealpolitik

35

36 ajutorealta (ajutoreal†ii !) ajutoreador ajutorefactorie ajutorgasm ajutorgasmicitate ajutorgasmìe ajutorgasmitudine ajutorgasmæ ajutorgan ajutorganiza†iune ajutorganalæ ajutorganitate ajutortodox ajutorz ajuta-su ajutoRadu ajutanti-sa ajutorna, torna, fratre ajutorin†æ ajutoric ajutoricitate ajuthorax ajutorfa§ ajutortæ ajutoartæ ajutortilit ajutor†oasæ ajutorviz ajutoral ajutoralifer ajutoran ajutorcituræ ajutordelean ajutordial ajutorecturæ ajutoreeancæ ajutoregrafie ajutoresponden†æ ajutoristæ

PAUL GOMA ajutorn ajutornut ajutornu-caprii ajutoralæ ajutoroni†æ ajutoroziv ajutorsetieræ ajutorsaj ajutoruptibil ajutorvoadæ ajutormæ ajutorabilita†ie ajutoraj ajutorceps ajutorestier ajutorfecæturæ ajutorfotæ ajutorjor ajutormativ ajutormidabil ajutormol ajutormular ajutormulæ ajutortærea†æ ajutortuit ajutor†amente ajutor†æ ajutor†ionar (nodul) ajutordian ajutorodincæ Geta, când era ea tânæræ §i la cord curatæ ajutorticultor ajutorticulturæ ajutoralæ ajutoralmente ajutorcov ajutorcoviu Culoarea ajutorcovului ajutorgan Fata cu pricina ajutortal ajutortuar Un cortegiu, de pildæ

ALFABECEDAR ajutortieræ ajutortierime : Scrumbieræ, bandrulieræ, noctieræ… ajutoræ-mea ajutord-esticæ ajutorcos ajutorocos ajutoroc Cum §i-l ajutorace omul ajutoracol ajutoralitate ajutorar ajutoruncæ ajutortuar ajutortughez ajutorb†ie ajutorcova-vesela ajutortiment ajutoarece ajutoricel ajutoricime ajutoricioaicæ ajutorici ajutortule† ajutor† ajutor†ionar ajutorbæ-lungæ ajutorbærie ajutornicel ajutoraliu (75) ALANDALA alandala-portocala alandalai-lama alandalai alandalainic alandalaic alandalaj alandalajitate alandalajism alandalma†ian alandalma†itudine alandalma†ianitate alandalie alandalioasæ alandalnicitate alandalæ alandalì alandaltonitate alandaltonismic alandalaltæieri alandalaltæierismus alandalambic alandalambicuitate alandalambicatitudine alandalba alandalbetic alandalbetism alandalbitudine alandalbime alandalbi§ alandalnic alAndorran alAndorranit alanDallas alandaluzæ alandalta alandaltminteri alandalbanezæ alandalbescen†æ alandalbinæ alandalbinism alandalbinos alandalcalinæ alandalcazar alandalcazaritate alandalcazarimie alandalcazarinæ alandalcætuire alandalcætuitæ

37

38 alandalcoolic alandalcov alandalcoviak alandalkowiecki alandal-cu-boii-mici alandaleatoriu alandaleatorismicæ alandalegere alandaleasa-inimii alandaliune (la bine §i la ræu) alandalegre†e alandalene alandalenic alandalergie alandalergicæ alandalergiferæ alandalergime alandalertæ alandalerti§ alandalertitudinalæ alandalerte†e alandalexandrinism alandalfa alandalfabecedaricæ alandalfabetizare alandalfabetnicæ alandaliaj alandaliajiment alandalian†æ alandalian†ic alandaliment alandalimentaritudine alandaliniamentalic alandalint alandalintat alandalintatic alandalocu†iune alandaluræ alandaluzie alandaluzionist alandaluzionamental alandaluræ alandalureticæ alandaluretism alandalicitate alandalism alandalitotemic alandalàcom alandalegere alandaleasæ (76) ALERGIE alergonomie alergotism alergotic alergoticitate alergibozitate alergigantism alergigea alergimnastæ alergimnazistæ alergineceu alerginecolog alerginere alerginga§ alerginealæ alergintæ alergintatæ alergingiricæ alergintæ alergiocoso alergioarsæ alergirafæ alergo sum alergiratoriu alergiratori§ alergiugiulealæ alergiulgiu alerGiurgiu

PAUL GOMA

ALFABECEDAR alergiuvaer alergentinæ alerge§ancæ ___________ totalergie finalergie banalergicæ analergie moralergie mentalergic fumalergie (77) ALFABET alfabatalic alfabetalion alfabetalon alfabeteag alfabeteliform alfabeton alfabetilism alfabestie alfabestial alfaBietul-Ioanide alfabeteasmæ alfabetruscæ alfabecedar alfabEtta alfabetica-socialistæ alfabetimologicale alfabetealæ alfaBertha alfaBetty alfabest-seller alfabetism alfabethos alfabetnic alfabetatism alfabetcetera alfabeatnic alfabeatæ alfabeatitudine (78) A L I N T alinapt alinaptitudine alinavuabil alinamìc alinabilitate alini§te alinitudine alinarie alinædor alinædoare alinætot alinadæ alinaht alinaiadæ alinaiba alinai alinaist alinaìvæ alinaivism alinaiva†ie alinaivititate alinalbæ alinalbeticæ alinalbitæ alinamilæ alinanæ alinanism alinarcolepsie alinarcotic alinarghilea alinasol alinatal alinatalitudine alinatriu alina§æ

39

40 alinæ§icæ alinta†ie alintæmânt alinætornic alintitate alintibil alintent alintact alintacticæ alintactician alintegru alintens alintim alintimæ alintimism alintimitate alintelect alintui†ie alintuitivitate alintrigæ alintrigantæ alintru alintrup alintrupaic alintrupeascæ alintrupestru (79) A M A N T amantagonism Amanti, Giovanni ! Amant-ma-non-troppo amantantæ amantitudine amantitudinalitate amantitate amantism amanti§ amantime amantecesor

PAUL GOMA amantecesiune amantecedent amantediluvianitate amantebelic amantebelicos amantebelit amantenæ amantenup†ial amanterior amanteriorismus amanterorismatic amanterinæ amanticar amanticariat amanticarie amanticarierist amanticipativ amanticorp amanticorp-la-corp-nu-scoate-ochii amantidot amantidotat amantifebril amanticrist amantilopæ amantilopee amantilopeicæ amantinomic amantipatie amantipathos amantipathetic amantipod amantipodic amantipodestru amantipodestà amantipodoloagæ amantipodulentæ amantipodi§æ amantitezæ amantezistæ amantolog

ALFABECEDAR amantologie amantoloagæ amantologitæ amantologism amantren(ament) amantropofag amantropogafocitozæ amanpotrofaga ! amanturaj amandea amandolinæ amandoLina amantel amantelæ amantelo amantelos amantal amantalic amantalioanæ amantalvestræ amantalnic amantual amantualitate amantualism amantuali§ amantilenæ amantilenic amantilene amantilenoasæ amantilenism amantileniotudinal amantigonæ amantigonicitate amantigonism amantigonitate amantecedent amantic amantichitate amantitate amantitudine amantozoar amantuziastm amantuziastmatic amantabù amantaburetofil amantabulic amantabule§ amantabulic amantaicæ amantainic amantalion amantanagra amantandemic amantandrism amantadrie amantarif amantapaj amantanti amantætar amantætarcæ amantaur amantaurifer amantauricol amantAurel amantenor amantigru amantiran amantitlu amantitularnic (80) AMNEZIE amnemozie amnemonæ amnemotehnie amneandrie amneandricæ amneandrism amnelancholie amnelancolicæ

41

42 amnelancoolism amnelancoolic amnelodie amnelodism amnelodramatic amneloman amnemorie amnemorabil amnemorizare amnemorare amnemorial amnemorialist amnemorii amnemorialisticæ amnenopauzæ amnensualitate amnensual amnentalitate amnen’ tu ! amnentime amneserie amneseria§ amneseriozitate amnesianism amnezalian†æ amnezelærie amneziu amnezinæ amnezofilæ amnezzo-sopranæ amnezim†ire amnezim†it amnezim†ism amnezitantæ amnezitare amnezoterie amnezisten†ial amnezisten†ialismus (81) ANONIM anonix anonimb anonombus anoneu anonius anoniric anonin anonirismus anonimeni anonimenitudine anonimenime anonimenimaginar anonimenism anonimenitate anonimerituos anonimfæ anonimfetie anonimfomanæ anonìmic anonimìc anonimicime anonimici§ anonimicitudine anonimicitor anonimicitorie anonimicnicie anonins anoninsoare anoninsæ anonimagine anonimagina†iune anonimaculat anonimaculare anonimaculaturæ anonimam (baialdî) anonimanen†æ anonimanentalitudine anonimatur

PAUL GOMA

ALFABECEDAR anonimaturitate anonimaturn anonimaturnalii anonimberb anonimberbant anonimbroglio anonimediat anonimemorabil anonimemorial anonimens anonimensualitate anonimensal anoniminent anoniminentalic anonimita†iune anonimitatornic anonimitabilitate anonimn anonimnic anonimnist anonimnisten†æ anonimoralnic anonimoralitate anonimortalitate anonimortal anonimortelæ anonimparabil anonimpar†ial anonimposibil anonimperator anonimperfect anonimperial anonimperios anonimpetuos anonimpietate anonimplica†iune anonimplora†æ anonimplora†ionament anonimpluviu anonimport (-export) anonimportan†æ anonimposibil anonimposibilitudine anonimposibilitalie anonimposibilìtæ anonimpostor anonimpostat anonimposta§ anonimpo§tæ anonimpoten†æ anonimpotentat anonimpreca†ie anonimpresar anonimpresie anonimpuls anonimpulsæ anonimpulsan anonimpulsuav anonimpulsionalitate anonimuabilitate anonimund anonimundi†æ anonimunduitæ anonimunæ anonimunifact anonimachiaj anonimacrou anonimacru anonimandea anonimaestate anonimafioso anonimafioticæ anonimagicæ anonimaginativa†ie anonimagmæ anonimahær anonimaicæ anonimamæ anonimamaritate anonimanie

43

44 anonimantie anonimantificare anonimarfæ anonimarital anonimartir anonimartor anonimar†ialitate anonimascæ anonimascatæ anonimascarificatæ anonimascascunsæ anonimascascunsitudinalistæ anonimascul anonimascùlæ anonimasculamental anonimatale anonimætælu†æ anonimatriarhat anonimatrice anonimatur anonima† anonima†e-fripte anonimaxim anonimære† anoniMæria Ta anonimæriti§ anonimembru anonimembraic anonimereu anonimereitate anonimereitudine anonimerit anonimerealæ anonime§ter anonimetru anonimetraj anonimetric anonimetresæ anonimetresicæ anonimezinæ anonimicime anonimisiune anonimistic anonimisticism anonimister anonimi§cæ anonimi§cætoare anonimi§cæcioasæ anonimitic anonimiticism anonimitifica†iune anonimic (82) A M A R amarabu amarafet amaramæ amarasm amarare amarament amaratisment amaratudine amaraton amarcæ amarcaj amarchizæ amarcotaj amardealæ amardei amaree amarfæ amargarinæ amarghioalæ amargine amarginalitate amariaj amarijuana amarinæ amarinar

PAUL GOMA

ALFABECEDAR amarinatæ amarinatism amarionetæ amarionetic amaritim amarmeladæ amarotæ amartiræ amærul lui Adam amærar amæræcine amære† amære†ie amæricicæ Am o nepo†icæ ; amæricicæ amæritæ amæri§oaræ aMærìe AMærìa lui aGheorghe amæritatæ amæriu†æ amærun†icæ amaramæ amaramaicæ amarab amarctic amardentæ amardere-de-tot amargus amarid amarin amaritm amaromæ amartæ amartistæ amartiræ amarzæ-o-ar focu ! amarzoaie amarachiu amarai amarar amæræ§inæ amara†æ amæræcin amærictus amærigæ amærigid amæril amæriduri amærugæ amærujæ amærumenæ amæruit amæruptæ-n amærutæ amæru§æ (83) APARENT aparental aparentelechie aparentitate aparentitudine aparentorsæ aparentropie aparentuziast aparendemic apareal aparental apareolæ apareontolgie (trans)aparen†æ (iap)aparen†æ (84) A P E T I T apeTita apeTitu apetitnic apetituræ apeti†ie apetli†æ

45

46 apetitoriu apetitamai apetitonic apetitirambic apetitanic apetitular apetitulete apeti†æ apeti†icæ apeti†â†æ (85) APOSTOL aposta§ apostæ§e§te apostenealæ apostenit apostentativ apostil apostie apostoit apostinato apostrova apostoval apostova†ie apostovin apostoler apostolon apostolnic apostolbæ apostolime apostoli§ apostolen†æ apostolitudine apostolitate apostolog apostoltec apostorc apostrop apostolerat apostoloinic apostoic apostoicism apostonic apostonsuræ apostulant apostùm apostumitate apost-mortem apost-scriptum apostalic apostalion apo§talionic aposteozæ apostolitate apostilitate apostoli†æ apostoligarhie apostolimpic apostolog apostologie apostolograf apostoltean apostolios (86) APUS apustnic apustiu apustiire apustulæ apusime apusi§ apusitudine apuseu apune§ apunete apustan

PAUL GOMA

ALFABECEDAR (87) AREOPAG areopaginæ areopagodæ areopagubæ areopager areopagerime areopageri§ areopagìlæ areopagilitate areopagiorno areopagita†ie areopagora areopagoriot (88) ATRAGE atragil atragilitate atragedie atragerime atrageræ atràgilæ atraghios atraghiu†æ atrægaci atrægace atractir atractirent atractor atractabilitate atragicæ atragism atragediancæ atragi-comicæ athraco-românæ athracicæ atragtoristæ atragareancæ atragasantæ atragen†ie atragreabilæ atragreabilitate atragreabilitudinalæ atragri§æ atragrestæ atragrestime batrægætoare latrægætoare matrægætoare vatrægætoare teatragere (89) AUTOCEFAL autocefalee autocefalnic autocephalic autocefalus autocefalezæ autocefals autocefalset autocefalibi autocefalibido autocefalibidinitudine autocefalibidinime autocefalibidinea autocefalezæ autocefalezaicæ autocefals ! autocefalsetnic autocefalsitudinalitate autocefalibi autocefalimentar autofecal ïn sfâr§it ! Ceva ortodox ! autocefaldin autocefalduri ! autocefain autocefainitudine autocefalcæ

47

48 autocefalit autocefalbinæ autocefalegru autocefalert autocefaliaj autocefalla breve autocefalpinitate autocefalter ego autocefalaltul

PAUL GOMA

B

(90) B A B A babandon Rezon ! babdominal Dacæ de pe-acolo-ncepe babætrâne†ea… baberen†æ baberentitate babì§ babilitate Mie-mi spui? Sunt babili chiar §i mo§ii (cei cu coale ro§ii) babisalæ babjectæ babjec†ie babordabilæ babonament baborigenæ Asta-i via†a: sunt bababe baborigenice babsconsæ babsentæ babstinentæ Din pricinæ de babætrâne†e babùlicæ babulìcæ babsurdæ Multi : surdæ, absurdæ, babæ… babuzivæ babacantæ Vedea-o-a§ bansînd babaclava O fostæ func†ionaræ pe tærâm de harem babacterie babaftæ babæftime babafticæ babaftoasæ babaiaderæ babaiaderinæ Vezi-o pe cea cu babacanta

ALFABECEDAR babalabustæ ∑tiu ce e : o babæ cu bustieræ babairam Fac cele pensionate de la harem babalaoache§æ Mânca-†i-a§ oache§a! babaluroaicæ babalcanicæ Soræ cu babarpatica babalenæ Deci §i babuleicæ - oricum : stea rinosânzicæ babalerinæ A§ zice un singur nume - nu-l zic babalivernæ babalnearæ babalon Sæ-i supravie†uie§ti cinci sæptæmâni… babanalæ bababanæ Spre deosebire de babanicu†æ babanditæ babatistæ babaragladinæ Dacæ-i babancæ babarbaræ O fi avînd pæduchi pe la barbæ babærboasæ babarcarolæ S-ar babarcarolì §i ea, ca oama babarieræ babaronesæ babaritonalæ babatalion babatozæ babavarezæ babæiatæ babæie†oasæ babærbatæ Tot Zoe - de care nimeni n-are nevoie babærboasæ babæutoroasæ babe†ivæ babestie babertinaj babe§telealæ babeznæ babeznicæ

49 babocitoare babogatæ babsolutæ babsolutismus Fatal, în babtriarhat babacademicæ Asta-i Zoe, de pe când era doar bærbatæ babaccent babacces babacræ Când e soacræ babacrime babacri§ babacrobatæ babacropolæ Mai pe mæsuræ : necropolæ babactivæ babactivea†æ babactualæ babactri†æ babàcvilæ babacvilìnæ baba-n coor Pronun†ie româneascæ : Baba cool babornic babornicime babolni†æ baboìtæ babojdeucæ Din Creangæ babolundæ Din Slavici babonetæ De-a Hortensiei PapadatBengescu babordel De-al lui Petre Bellu babordei babortæ babo§oroagæ babovarism Cæci pânæ §i ea a fost junæ babovinæ baborgie E-he ! baborgasm O-ho ! baborgoliu baboribilitate baborientalæ

50 baborizontalnicæ baborifix baborificiu babornamentalic babornicitate baboroare babhorror babar babaræ babaritate babaritudine babitudine babitudinalæ babi§ babeticæ bæbime bæboinicæ babeteagæ babete§ug (91) BALANS balansùlæ balànsulæ balansabie balanSabina balansac balansaco§æ balansacru balansacrime balansacralitate balansacrum balansadic balansaga balansalam balansalatæ balansalbæ balansalt balansaltea balansaltimbanc

PAUL GOMA balansalutar balansalvæ balansamar balansanchi ! balansanie Cu desigur balanzurgælæi balansardæ balansardeticæ Când ea domiciliazæ la balansardæ balansardinæ Dansul sard al sardinei sarde balansardonicæ Ho! Ho! Ho! balansa†iu Nonsens : te balansezi §i te §i sa† balansulæ balansculæ Bra†ul Armat al Balan†iei balanscàpulæ balanscoicæ balanscoìcæ balanscoìre balanscoicos balanscofalæ balansalandala A§a mæ bal’ eu : ‘landalansic balansetæ balansamblu balansæ balansiform balansidios balansinuant balansipid balansistent balansistentæ Ca toate ‘sistentele balansolit balansoliu balansolìe balanstabil balanscenæ balan†ær† balanstiga†ie balansomnie

ALFABECEDAR balansolen†æ balansùletic balanscop balanscopit balanscorpie balanscriitor balanscuturat balansectæ balansediu balanseduc†ie balanseism balansenil balansibilæ balansibilitate balansilfidæ balansiestæ balansilin†æ balansobru balansocru balansomn balansonic balanso†ie (92) BALCAN balcantabil Dacæ Orfeu era de pe meleaguri … balcantitate balcantilenæ Bulgæreascæ balcanùlæ balcanistræ I se mai spune: ulcior balcanexæ balcanghelic balcanodin balcanormal Tu parli ! balcanotimp balcamnezie balcanazar balcanipal balcanafuræ balcanacruzæ balcanagramæ balcanalæ balcanglican balcangloamerican Da, domnule! ∑i noi dormeam, doamnæ… balcanglo-saxon balcaniconic balcanaost balcantebelic balcantic balcantichitate balcanetru balcanetriu balcanturaj balcaniculæ balka-seltzer balcanadian balcanalie balcancer balcanci ! balcandoare balcandidæ balcangrenæ balcanibal balcanibalism balcaninæ balcanimalic balcanapoda balcanarfie balcanatomie balcancestralism balcandaluzæ balcandrogin balcamdrogin balcangelìc Copiii fæcu†i de Turci balcanglist Ca tot Turcul ce se respectæ balcanimism Ca tot animistul balcanima†ie Mie-mi spui ?

51

52 balcanonim ïn astæ materie nu ne-ntrece nimeni balcantologic Antologat - sub pseudonume balcandriu De papugiu balcanual balcanotimp balcanuitate balcalin balcalinca balcanus balcanverguræ balcanxietate balcanicicând balcaniciodat’ balcanicotin’ balcanigerian Simplu balcanimb balcanimeni balcanimfæ balcanifolatru balcanins balcaninsoare balcanivel balcanivelare balcanobil balcanodism balcanoic balcanoicism balcan non troppo balcanoptieræ balcanoroc balcanoroi (93) B A L T A baltædatæ baltul balteritate baltæ cæciulæ baltaic baltaism baltitudine baltitate bæltime baltar balter ego balternativ bAlte†a Sa baltruism baltorelief baltistæ baltitudine baltoi baltundeva baltabù baltact baltacticæ baltagmæ baltainæ baltainic baltainicitate baltalent baltalentism baltalentitudine baltandru baltandre†e baltærie baltasm baltasmatic baltasmic (94) B~TRÂN bætrântæ bætrântor bætrândav bætrânet… viitor al †ærii bætrânetudine bætrâmbi†æ bætrâmbæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR bætrânduialæ bætrânced bætrânduri-rânduri bætrânzæ bætrânzicios bætrânzime bætrâmæ bætrâmætor bætrâmplean bætrâncæ bætrânda§ bætrândunicæ bætrîndex bætrândian bætrîndice bætrîndicativ bætrîndicator bætrîndicibil bætrîndiciu bætrîndigen bætrîndigest bætrîndignare bætrîndivid bætrîndiscre†ie bætrîndocil bætrîndolent bætrîndonezian bætrînducere bætrînduc†ie bætrîndulgen†æ bætrîndurare bætrîndustrie bætrînapt bætrînaptitudine bætrîncest bætrincisiv (95) BENEVOL benevolens-nolens benevolnic benevoli†ie benevulnerabilitate benevolandezæ benevolærie benevolecu†æ benevold-boy benevoleaginoasæ benevoleinæ benevolfactiv benevolicicæ benevoligarhæ ! benevoligofrenaticæ benevoli†æ benevoloagæ benevolteancæ benevolositor benevoie benevoia§ benevolent benevolant benevolatil benevoluntar benevolubil benevoluminos benevoluptuos benevoltaic benevolitiv benevoluntar benevoluntarismus Bene Volenti (cu diamante) (96) B E R B E C

53

berbecisnic Un neberbec, pardi ! berbecvestru O-ho! Chiar §i de pe jos statua lui : în Pia†a Parlamentului de§i mai bine scuarul Academiei berbeca†inæ berbecher ∑i tachineazæ

54 berbechita†iune Am mai spus unde : în Pia†a Endependen†i berbechipæ I se mai spune : turmæ berbeclatantitate berbecuatorial berbecxces Ce berbecauzeazæ - pe la abuz berbexcita†ionamental Tot pe-acolo, pe la berbeccie berbexegezæ berbexotic berbexploziv berbexpresie berbexpresivitate berbextaz Trebuie sæ arate berbetic de tot berbexuberant Ceea ce dæ: berbexpectora†iunea berbe†iv Nu l-am pus ? Îl pun §i la femi nin : berbebeatæ, berbe†ivania ! berbehæialæ Afacere strict internæ berbelg Spusæ cu berbecandre†e berbelicos Coincide fix-pe-fix cu zodia… berberc Dacæ i-a mâncat oaia coada… berbestial berbeteag berbezmetic Dacæ n-are, la casa lui, o matcæ… berbeznatic Oare§cum pleonastic berbrec ! …strigæ baciul -arbitru berbecen†æ berbescen†æ berbecàden berbecaden†æ Bifurcatæ: caden†æ au caden†æ ‘becæ berbecadæ berbecaedru berbecagonal berbecalaj berbecalat berbencaltea berbecalcificare Pe coarnele cui îl are

PAUL GOMA berbecalibru O-ho ! berbecalog Mai pu†in ohoic berbecalvi†ie Se întâmplæ §i la turme mai mari berbecameron Asta, da! Îl scriu eu ! berbecan Sau : Berbec-Han berbecant Berbe Cantaaaree, Berbe -‘Volaaare ! berbecanta†iune berbecantilenæ berbecantor berbecapotabil Sublim - atât cæ nu mi-l pot reprezenta berbecatlon Nu e un nu-mær de probe berbecice - e un berbecatlonist berbecasilab Folosit de poe†ii irealistsociali§ti berbecep†ie berbecilitru Unitate de mæsuræ în insemi na†iunea artificialnicæ berbeculturnic¶ berbeclara†ie berbeclama†ie O cunosc, am mai auzit-o din gura lui berbeclic Mai degrabæ : berbeclanc ! berbeclinitate berbecora†ie berbecorativ De ce nu ? berbeco-roman Hait ! berbecoromânism Re-hait! berbecrement berbecrepit berbecrescendo La el totdeauna în urcu§ berbescendo Mai scurticelu†el berbecret-lege Iar un-de-i lege nu-i tocmealæ berbecro§eu Cel mai ucigætoriu : de (corn) stâng berbecusearæ berbecandru berbecandril

ALFABECEDAR berbecartamentalic berbechilibru berbechimozæ berbechinoc†iu Cum altfel: cel de la 21 martie berbechitate berbechivalen†æ berbechivoc berbeczematic berbegalitate…dar nu pentru berbecei berbegalabil berbegoist berbegolatru berbegumen…al mænæstirii Dintr-un Corn berbextaz Cunoscut în timpul egumenitului caprifoic berbexultant berbecior berbecioaræ berbeciorie berbeciorelnic berbecioritate berbeciorin berbeculent berbecund berbecunda†ie berbecundamentalic berbecu†ulache berbecu†u-cu†u berbecoios berbecoitate berbecoi§te berbecoìt berbecoioi berbecoialæ berbecoinic berbecoi†æ Nu se în†elege dacæ-i oaie ori e coi berbeudal berbeudalitate

55 berbeudalismus berbhecatombæ berbecanic berbecanicist berbecanizat Ca cei cu ajutorul cærora faci bor†i în zidurile cetæ†ii vræjma§e berbegafon În rolul acesta îl væd pe Latrian Gæunescu berbegalitic berbegalocefalnic berbegaloroman berbecaz Au §i ei ce, te pui? berbechezat De sæ §tie Madam Iapæ cæ-i vine Duchipalu’? berbegativ berbeccident berbeccidental Cæ n-o fi monopolul ‘Rientului berbecæire A orbecæi - cu coarnele berbechiadæ Chiar orb, le trage la ocheade berbechelar De ce un cal ar avea §i berbecul ba : nu-i §i el om? berbechete Brânzæ-n cornete berbeche§el berbechios ∑i cælare §i pe gios berbechiul-boului berbectosilabic berbecular berbecult berbecultism berbecurent berbeceneg berbecie berbecingine berbectoral berbectoralitate berbecuniar berbecalcitrant berbecent berbecitate

56 berbecen†æ berbeceptacul berbeceptiv berbeciclu berbecidivist berbeciproc berbecital berbecitativ berbecognitiv Mai degrabæ francez decât latin berbecomandabil berbecompensæ berbeconfortabil berbecrea†ie berbectal berbectalitate berbectangular berbectiliniu berbectitudinalitate berbeculant berbeculegere berbecunoa§tere berbecurent berbecuren†æ berbecuzabil berbecviem berbegalist berbegalitate berbegæ†ean berbegent berbegen†æ berbegicid berbegiment berbegina-nop†ii berbegional berbeglabil berbeglare berbeglement berbeglementare berbegretabil berbegulament berbegular berbegulare berbegulatæ berbegulator berbegulent berbegularisitæ berbecætuire berbecæturæ berbecrea†ie berbectant berbecuim berbecui berbecularizare berbecundar berbecuritate berbecven†æ berbegmenta†ie berbegrega†ie berbectonic berbegument berbecætor berbecitor berbecernie berbechime Berbechiul Testament berbecin berbecinæ, dragæ vecinæ berbegetarian berbegeta†ie (de-a) berbecelea berbeciuialæ berbeciulæ berbeciulos berbeciuli†æ berbecimal berbecimalitate

PAUL GOMA

ALFABECEDAR (97) B E S T I E bestilism Aceasta fiind o boalæ intoxicativæ bestival Acesta fiind ca valul : trece … best-vest bestimabil Sæ fie la ei, la Seci besteticæ Sæ nu ne-auzæ beste†ii be§ti bestetism bestimativ bestigmatism bestewardesæ bestibiu bestibul bestibular besticlæ besticloasæ besticlete besticlism bestigmat bestihie bestihiinic bestihar bestil bestilist bestilizator bestimabilæ bestimulent bestingætoare bestingheræ bestinghie bestinsæ bestipendiatæ bestipula†iune bestrigoi bestoic bestios bestio§ie bestinen†æ bestinentæ (bestia !) bestitudine bestialandala bestialbæ bestialbinæ bestialgæ bestialfa bestialinæ bestialtfelæ bestialveolatæ (98) B L A N A blanirint blanorios blanelæ blanentabil blangoare blanguroasæ blanolinæ blanolinentæ blanolinenthal blansare blanternæ blaning blanabil blanitudine blanitudinalitate blanare blanor blanorist blanorism blanetar Blanetarium blanetæ Sistemul Blanetar blanificare blanisferæ blantæ blanta†ie blantare blanturoasæ

57

58 blanalogie blanoragie blanahoret blanamnezæ blanarhie blanatomie blanex blanexæ blanexare blanexclusiv blanexcep†ie blanima†ie blanimatæ blanimal blanimalism blanimalitate blanimalitudine blanimism blanimæ blanonimæ blanodinæ blanodinism blanomabil blantagonism blanadæ blanaiadæ blanaiadism blanailon blanailonicæ blanailonitate blanatalæ blanatalitate blanativæ blanaturism blanazalæ blanelæ blaneloasæ blaneagræ blaneao§æ Tricoloræ blaneam† Din blehi blanectar blanedemnæ blanefastæ blanega†ie blanegus blaneioasæ blanene blaneriticæ blanerism blaneritudine blanex blanimfæ blanoatenæ blanobilæ blanodalæ blanomadæ blanostimæ blanoastræ blanubilæ blanudæ ïn sfâr§it ! blanudism A§a ! blanuditate ∑i mai a§a blanup†ial Hm ! Hm ! blanurlie blanurlime blænime blænæret blâneturi blæna§æ blænærav blænærævitæ blænæ§icæ (99) B L  N D blânde§æ blândatæ blâncedæ blîndærætnicæ blândatoare

PAUL GOMA

ALFABECEDAR blânduioasæ blânduio§ie blîndurætor blîndeosebi blândrogin blânduroasæ blânduro§itudinalitate blîngustime blânge-blide blângu§itor blânæ blândærie blânda-broa§tei (100) B L E G blegalitate blegal blegæturæ blegæmânt blegendar blegionar blegitim bleguminos blegæna blegoist blegolatru blegocentric blegumen blegozitate blegitate blegi§ blegime blegitudine blegitimism blegænare blegoist blegolatru blegocentric blegozitate bleguitate blegalitarismus blegalizor I se mai spune : tembelizor bleglogæ blegætoreasæ bleagæn blegulator blegula†ie blegulec†ie blegulepsie blegulenic bleguleva†ie blegartament blegarisaj bleghilibru bleghinox bleghita†ie bleghivalent bleghivoc blegolalie blegologie blegluzæ blegua†ie blegvestru blegual blegagicæ blegalion blegaloman blegogoman blegodie blegodism blegolan blegonoree blegotic blegust (101) B L O N D blondonezæ ∑i reciproca - blondonezul fiind blend

59

60 blongevitate blongitudinalæ blongobardæ Le-am væzut : blongilinii blondalgie blondofæt blondofetìe blondometrie Dacæ i se mæsureazæ blondulen†a blondopedie blondogoree blondodnicæ blondubricæ blondubrificatæ blonducrativæ blondueticæ blondunganæ blondongilinæ blonduindæ blondon-juanicæ blonditudine blonditudinalitate blondonctuozitate blonduleu blonduioasæ blonduio§ie blonduitoare blonde§æ blondulentæ blondulozitate blondulen†æ blondecen†æ blondelebilæ Asta cæutam : Blondæ pe vecie … blondigenæ blondoeuropeanæ blondrogin blondocrinologie Da-cæ-†i zici cæ vine de la crin… blondea†æ Aia mica ; §i-ndesata ; §i crea†a…

PAUL GOMA blondàfie blondaicæ blondalbæ blondalie blondamæ Dacæ-i oxigenatæ blondampf blondanaidæ blondanæ Frumos : o feti§canæ bælanæ blondanæ, dè ! blondanezæ blondanubie blondædacæ blondarnicæ blondaunæ blondiafanicæ blondiavolæ blondarìe blondatæ blondecameron blondecapotabilæ blondecasilabicæ blondecatlonicæ blondecentæ blondeificare blondelicatæ blondeliciu blondelict blondelie blondemnæ blondemoazelæ blondemultæ blondenaturatæ blondenie blondensæ blondentalæ blonderivæ blondescul†æ blondesfatæ blondesi§ blondesime

ALFABECEDAR blondesimi§ blondesi§ime blondespuiare blondestina†ie blondestulæ blonde§elatæ blondetaliu blondestræ blondezæ blondilatæ blondilatatæ blondiluatæ blondinamitæ blondinapoicæ blondublæ blonducalæ blondudùie blondùduie blonduiasæ blondulce blondulcea†æ blondulcinee blondulcinea†æ blonduræ blondurduliformæ blondurdulie blondureratæ blonduzæ (102) BLUZA bluzualæ bluzantæ bluze§æ bluzufruct bluzùræ bluzurpator bluzari§te bluzælog bluzeitate bluzestre bluzoo bluzece bluzeciualæ bluzecism bluzeghe bluzel bluzeloasæ bluzexe bluzibelinæ bluzicere bluzidærie bluzigzag bluzilnicæ bluzânæ bluzâzanie bluzmerie bluzmeuri§ bluzmenealæ bluzonæ bluzorealæ bluzumzet bluzoom bluzvâcnet bluzvârcol bluzvârlugæ bluzvon bluzaicæ bluze§te bluzi§ bluzitudine bluzitanæ bluzurian†æ bluzou bluzcivæ bluzurie (103) BOGAT bogàdinæ Ca chiaburul din Scînteia

61

62 bogatacabil Prin naturæ, nu? bogataman Confuz : taman, sau ataman bogatâr? bogatavic bogatavism bogateu bogateism bogatelæ Asta, da : o… bogatelæ, mon§er ! bogatent bogatenuat bogaterosclerozæ Ei, na ! Særacoterosclerozæ nu merge bogatestat bogatipic bogatâta bogaton bogatribu†ie boga†â†ætoare bogatelie bogatalie bogatalent bogatalo§ bogatalpo§ bogatanti bogatanc bogætainic bogastric bogætealæ bogatarsis bogatadicsi (a) bogatastif (104) B O I E R boierarhie Boierarhia cu chelie se nem†ime boieremiadæ Fatal : vezi-l pe Neculce (dar Conachi ?) boiernatic boieromonah

PAUL GOMA boiertare boierbivor boerectil bo(i)eredeitate boeroare boeroinæ boerocomic boerotism Frecvent, la noi, ca indoerotismus ; astfel a rezultat bravul popor român boeroziune boerzatz boerup†iune boeroache§æ Dacæ-i rezultatul efectului cauzei practicærii erotismusului l’ìndic boerna§tere boerna§æ boeritual boeritmic boerivalitate boerìfos boerect boerbiu boieremit boeretic boerezie boergotism boermetic boerotomanæ boiernativ boieritudine boernaz boerotic (105) BONAPARTE Bonaparte (parte-§i face) bonapartenen†æ bonaparteu

ALFABECEDAR bonapartament bonaparterial bonapardelean bonapardent bonaparden†æ bonapartel bonapartefact bonapartezian bonaparticulæ bonapartificiu bonapartificialitate bonapartitudine bonapartime bonaparti§ bonapartisticitate (106) BONJUR bonjuræturæ Îi dæ bonjuræturæ-n muræ ; sau în buræ bonjurat bonjura†ionist bonjur-împrejur A§a se salutæ Evreii cu Arabii, înainte de a se circumucide bonjurasic bonjuræmânt bonjur-fix bonjuridic bonjuristconsult bonjuriu-de-onoare bonjurnalist bonjuruit bonjure§ bonjuralo-altaic bonjurangutanic bonjurdæ bonjurdoare bonjureche bonjuree bonjuretræ bonjurgent bonjuric bonjurinar bonjuricar bonjurlet bonjurma§ bonjurolog bonjuroscopie bonjurs bonjUrsa-Mare bonjursitæ bonjursulinæ bonjuruguayan ïn sfâr§it ! Cel cu sentimentul noìc al bonjuruioc bonjuruialæ bonjurzicæ bonjurzæ bonjuracol bonjural bonjuralitate bonjuranist bonjuradæ bonjurar bonjuratorie bonjuratoriu bonjurgasm bonjuribil bonjuri§ (107) BORFA∑ borfals borfan borfelinæ borfelinat borfænicæ borfevru borfalnic Precum Ricæ, fante de Obor borfalus

63

64 borphalic borfamen borfantæ Rica, Fanta Oboreanta (Ricæ) borfante de… borfarsæ borfascina†ie borfast borfastidioasæ borfa§ternut bOrfeu bòrfic borfism borfactiv borfi§ borfete borfonoare borfonorabil borfonest borfoologie borfiaceu borfincæ borfionomanæ borfoptativ borfopulen†æ borfora†ie borfe§te borfitolinæ borfestræ borfuræ borfurier borfez borfel borfie borfet borfi§ borfoliu borfibil borfizontalæ borfizontalitate borfinamental borfila†ie borfilant borfitic borfoid borfoidal borfoare borfizdæ borfizdicæ borfizic borfâ†æ borfâ†âialæ borfloare boarfe§æ boarfanatæ boarfacies borfadæ borfagure borfalæ borfalie borfaleticæ borfamelicæ borfandositæ borfaptæ borfætælæu borfele§ag borfelibræ borfelinitate borfelie bOrfelia borfelonie borfemelæ borfesæ borfesier borfestival (108) BOSTAN bostanding boStan-Pæpu§æ boStan-Pæ†itul

PAUL GOMA

ALFABECEDAR bostaniol bostensibil bostentativ bostanitate bostanitudine bostani§ bostinat bostina†ie bostinativ bostanodin bostana†ie bostanomalie bostancestral bostanahoret bostanafuræ bostanarfist bostanapoda bostanatomie bostangelic bostangelism bostanghelicæ bostanglo-american bostangrosist bostanimist bostanormal bostandrogin bostandru bostandre§ bostandre†e bostandre†ism bostanelid bostanevoie bostanex bostanglicist bostanglicandru bostangligar bostanima†ie bostanodic bostan frumooos… bostanal bostanalitate bostanalepsie bostanalizæ bostanalogie bostanologie bostananas bostananasicism bostanansitudine bostananasic bostanual bostanualitate bostanualgesic bostanapoda bostanapodic bostanapoditate bostanapodism bostanason bostanasonic bostanasonitate bostanceps bostanc’ bostanchist bostanchetæ bostancie bostandiv bostantin Bostantinescu bostandosare bostandosament bostandroceu bostandruc bostanomalie bostanonim bostanonimat bostanonimitate bostanost bostanostic bostante meridiem bostantic bostantichitate

65

66 bostantidot bostantipod bostantologic bostantùm bostantumitate bostan†ær† bostanus bostanual bostanx bostanxietate (109) BO∑OROG bo§orbog bo§orbecæialæ bo§orogenic bo§orogenetic bo§orogenezæ bo§orogenie bo§orografiatæ bo§orografie bo§orologiu bo§ortografie bo§ortoriginalitate bo§orogarnic bo§orogærime bo§orogârjit bo§orogurliu bo§ontorog bo§ontorogealæ bo§oroditor bo§orodiu mo§orog (110) B O T botitæ botarie botânjituræ botova botoscopie botime boti§ botitudine botrævitor botors botont boltosebit botabil botabilitate botaie botamologie (hipo)botam botcap botcæ (im)botent boten†ial boticnit boticnire botir botol botrivit botrivealæ botroace botativ botime botitudine bota†ie botosbirul (cu) botituræ botunjime botofei boteriologie botnie botnicism botnicitate botnitudine botto-voce botalitar botalizator

PAUL GOMA

ALFABECEDAR botèm botemic botant bota†ie botcæ botum botbodac ! botaie bote† botiza†ie botlet botonogealæ botropitor botoarsæ botoartæ botoantæ (111) BOU bouætor De la furtul ouælor i se trage, bietul bouætoare Evident, î§i schimbæ sexul, mæcar genul bouatic bouatism bouatitate bouatitudine bouger ∑i iatæ-l cæzînd iar în femelitatismus boubicuu Greu, greu, dar cu ni†el efort… boucidere boucigæ-l boaca ! boud boudealæ De aici expresia : Ari, mæi Ioane, tragi brazdele ca udatul boului boudelitate boudometru bouguìre Când boul e doar în stadiu de vi†el uguie ca stadiul de porumbel

67 bouimire… bòicæ : tu s¶ fii : n-ai fi ? bouitare Cæci uitarea este boiascæ boulan Nu boulean de brenadiri,ci bou de bulan boulei bouleic bouleios bouli†arnic Se ia de mânæ cu câinele u§ernic bouliu boulism boulmatic boultim bouluit bouluiot bouman Cine zicea cæ în fiecare bou zace un man? ∑i cæ boul este viitorul omului? boumanismus Culmea fiind cæ cel socialist era, nu bouatic, ci câinatic boumanitarism boumanizat Numai atunci când devinebou: dæ cu cornul - atunci devine omesc boumblet boumbræ Sus, pe dealul roului, / La umbri†a boboului» boumed Ca în plastica lui Dem boumflet boumlaut Cel cu coarne punctiforme boumoare boumoristic boumpluturæ boun’ bounanim bounanimitate bounchi boundæ bounduios bounealtæ bouneori Ca boul - nu ca neboul

68 boungere bounguent boùnic bounicornic Nu poartæ tricorn - ca al†ii bounifica†ie bounilabiat A§a : Labia boului unic græiazæ bounional bounire bounisexuat bounisilabic bounison bouniversal bounivoc bouns bount Dacæ existæ brânzæ de iepure, de ce n-ar fi unt de bou? bountos A§a spun cei care sânt convin§i cæ ugerul este, în fapt, coi bountul-vacii bounul bourare Frumos, dar nu §tiu ce sæ fac cu el boutsider bourifer ∑i mai frumos - nici cu el nu §tiu ce sæ fac bourban bourbariu bouretro bourgen†æ bourgie bourgisit bouria§ boùric bourìc bourinar bourât bourlet bours boursar boursoaicæ (112) BOVINA

PAUL GOMA

bovinalitate bovindecabil bovindictæ bovindictic bovindiciu bovindex bovinegretæ bovine†iu bovinovat bovinovæ†ie bovino-ncoace bovino-veritas bovini§or bovinificat boviniculturæ Tot de culturæ †ine bovinars bovinardere (Leonardo)boVinci - Mægarule de bou ce e§ti tu ! bovindere bovinal bovinalism bovinalitate bovinitudine bovinet bovine†e «Giovinezaaa, bovinezaaa.» bovino-ugric bovinlandez bovinapt bovincert bovincest bovincult bovindecat bovindex bovindic bovindice bovindo-european bovingenuitate

ALFABECEDAR bovinimæ bovinimios (113) BRAMBURA bramburaj bramburajnic bramburajare bramburduf bramburdæ bramburtæ bramburtos bramburlesc bramburlæ bramburlatic bramburale bramburbanism brambourbon bramburlandic bramburbanism bramburic bramburlacru bramburne†icæ brambufon brambuimac brambulion brambulei brambulie brambulinæ brambulicæ brambulitæ (114) B R A V bravans bravantaj bravar bravard bravariat bravatar braventuræ braversiune bravertisment bravia†ie braviator bravidæ bravitate bravitaminæ bravorton bravocat bravuabil bravu†ìe bravaginal bravaginicæ bravalah bravalahissim bravalid bravaloare bravampir bravariat bravariolæ bravarice bravarni†æ bravarzæ bravasalæ bravasalismus bravast bravastenicæ bravacæ bravædanæ bravehement braveloce bravelocipedestru braveneric braveneræ bravenin De la bravestalæ braveninic bravesel bravestæ De la vestaltæ braveteran

69

70 braviciu bravicios braviniculturæ braviol braviolnic bravirgin braviril bravi†el (la tavæ) bravitæ (încæl†atæ) bravocalizæ bravoinic bravoinicie bravulnerabil bravitudine bravime bravoca†ie bravocativ bravocat bravuabil bravu†ie bravagin bravaginalitate bravaginastru bravaginitæ (115) BRÂNZ~ brânz’ brânzime brânziformicæ brânzologie brânzoosofie brânzografie brânzitudine brânzi§ brânzimologie brânzalubritate brânza†ie brânza†ionalæ brânza†iabilitate brânzectæ brânzectivoræ brânzectometrie brânzecteritate brânzecuritate brânzensibilæ brânzensibilismus brânzensiblerie brânzert’ brânzertæ brânzer†ie brânzertificiu brânzidios brânziditoare brânzitorie brânzinuant brânzinua†ie brânzinuantitudinal brânzignifiant brânziped brânzipid brânzola†iune brânzolubilæ brânzolografæ brânzomniacæ brânzondabilæ brânzpiratæ brânzpira†iune brânz’tinct brânz’tinctiv brânz’truitæ brânzùlæ brânzulament brânzulatitudine brânzultæ brânzultandræ brânzarcinæ brânzærcinatæ brânzænætoasæ brânzetatæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR brânzestre brânzeto§atæ brânzo†ie brânzo†itornic brânzufle†ire brânzufle†el brânzuratæ brânzu§itæ brânzadarnic brânzæpadæ brânzæuatæ brânzdravænæ brânzecitæ brânzestratæ brânziditæ brânzocronism brânzoieretism brânzoieretic brânzoieritic Spa†iul cu pricina brânzostazie brânzoterism brânzamfir (Gheorghe) brânzeitate brânzei†æ brânzel brânzelosnic brânzeloasæ De aceea trebuie sæ se spele mai des pe la joasæ brânzemoasæ brânzarzæræ brânzarzavaticæ brânzæludæ brânzæu brânzoicæ brânzalæu brânzece brânzero brânzoioasæ brânzodie brânzurlie brânzoid brânzoveneric brânzerovalentæ brânzerovaloric Brânzopolescu brânzament brânzamentalicæ brânzamentitudine brânzabilæ brânzabilitate brânzare brânzaretæ brânzari§te brânzoic brânzoinicæ brânzuitoare brânziv brânzivitate brânzivism brânzac†ie brânzealæ brânzealitate brânzism brânzist brânzitudine brânzificare brânzept brânzep†ie brânzitoriu brânzi†ie (perioadæ) brânzi†ional brânzi†ionalitate brânzitate brânziliabil brânzescent brânzan†æ brânzual brânzualitate brânzex brânzexual

71

72 brânzexualism brânzexualitate brânzexualitudine brânzexulatitudinal brânzexulongilinearitate brânzant brânzanti§ brânzerent brânzeren†æ brânza† brânzistru brânzistric brânziune brânzativ brânzax brânzaxat brânziciune brânzo§enie brânzicol brânziculturæ brânzizdenti†ie brânzizdatæ brânzizdicu†æ brânzictir ! brânziderat brânzilnicæ brânzim†æmânt brânzitua†ie brânzatitudine brânzopranæ De brânzoloraturæ brânzotto-voce brânzytorix Pânæ-n brânzele albe ! (116) B R O N Z bronzac bronzai bronzal bronzacæ bronzainæ bronzalnicæ bronzairezæ bronzexe ! bronzei†æ bronzeu bronzeicid bronzemoasæ bronzeinæ bronzolæ bronzolatræ bronzolantæ bronzulie bronzulism bronzurlie bronzuluf bronzulufetnicæ bronzulufetie bronzilnic bronzuar bronzatavismus bronzoios bronzæit bronzotaur bronzième arrondisment bronzimæ bronzifer bronzinæ bronzultant bronzulatæ bronzulatorie bronzadie bronzadicæ bronzadism bronzado-bronzochism bronzahær bronzaharisit bronzarvæ bronZi†a Bronzton

PAUL GOMA

ALFABECEDAR (117) BROSCOI broscoicæ broscoicolatru broscoicism broscoicitate broscolastic broscoliozæ broscolopie broscolopendraticæ brosconcs broscopit broscopitat broscopitatitudinalæ broscopitare broscopitenie brosco†ian brosky brosco†ian broscorpie Dacæ-i îmblânzitæ broscroafæ Dacæ-i scrobrofitæ brosculpturæ broscoadæ broscodoicæ broscodi†æ broscodoi / broscotrei broscobra broscobzæ broscochetæ broscochetærie broscocker broscocoanæ broscocon broscoco§ broscodanæ broscodire broscodeinæ broscodoa§æ broscoerent broscofi†æ broscoios broscoaie broscoioasæ broscoìt broscoituræ broscoif broscot broscojoc broscoleg broscoleopter broscoleric broscolet broscolibri broscolin broscolinitate broscolind broscolindætor broscoloanæ broscolocviu broscoloid broscolonie broscomic broscomicærie broscomedie broscomedian† broscomisie broscomitet broscomod broscompanie broscomunal broscon brosconic brosconiven†æ brosconabiu brosconac broscon brio brosconcept brosconclav broscondac brosconfuz

73

74 broscon fuoco broscongres brosconjura†ie brosconsiliu brosconsort brosconte broscontra broscontralto broscontrar broscontur brosconviv broscopan broscopcæ broscopil broscopoi broscorist broscor broscoral broscorb broscordial broscore† broscoridæ broscorintic broscorn broscornist broscornul-Caprei broscornut broscoroi broscorolæ broscorp broscorpolent broscorpus broscorsaj broscorsican broscortex broscortical broscosa§ brosCosânzeana broscostal broscotoi broscow-boy broscornut broscopula†iune broscoroanæ broscolaps broscogeamite broscabalin broscabalæ broscabalisticæ broscabanos broscabaret broscabinet broscabotin broscabriolæ broscàbulæ broscaca broscac-o broscacofonie broscadæ broscadist broscadinæ broscadânæ broscadril broscadru broscaduc broscaiac broscaiafæ broscaìd broscaimac broscal-de-mare broscald broscældætoare broscalambur broscalfæ broscalic broscalif broscalin broscalinitate broscalitate broscalmant

PAUL GOMA

ALFABECEDAR broscalofil broscalotæ broscal-putere broscalus broscalvin broscanar broscanaric broscanarìe broscanci ! broscandid broscandoare broscanibal broscani§ broscant broscantic broscanto broscantor broscap broscapræ broscapriciu broscaprin broscaptiv broscaracati†æ broscaracter broscaracudæ broscaracul broscaras broscardiac broscaren†æ broscaretæ broscareu broscarieræ broscarnal broscarnivor broscart broscarte broscauza broscavalin broscazanie broscazon broscodil broscoadæ broscoada-vacii broscoajæ broscoamæ broscoapsæ broscoardæ broscobe broscobitoare broscobzæ broscadræ broscadrilæ broscaladæ broscalop broscamotabil broscapadæ broscortæ brosculap broscælituræ broscusin†æ broscabie broscabros broscafandru broscafoid broscald’ broscaldæ broscapularitate broscoc broscopit broscufæ broscùl brosculæ brosculare brosculament broscund broscurt broscuartet broscubist broscubitus broscuc

75

76 brosc broscucæ broscuc-armenesc broscucoanæ broscuget broscucuvaie broscui brosculic brosculinar brosculion brosculturæ Batracultu-ralnica broscuplu broscur broscuritate broscurismus broscuritudinalitate broscurime broscurat broscurb broscurcanic broscurie broscurvæ broscutare broscutræ broscuvios broscuzæ broscu§cæ broscalin bro§cadâr broscadânæ broscrudelæ broasc’ broaspætæ broascenden†æ broascaridæ broascensiune broascensor broascetæ broascezæ broascetism broascultare broascunsæ broascundæ brosceniu broscris broschetæ broscroi broscroialæ broscroitor broscard broscoroi broscrumbie (118) B U C A bucaz bucaznæ buciga§ buciga§nicæ buciga§peri†æ bucigæ-l boaca ! «buciga§ la boi m-a§ buce» buciform buciformalismus buciformalitate buciformicæ buciformonalæ bucifer bucifericæ buciferism buciferitate bucabraj bucafonæ bucafonie bucacofonie bucacalæ bucacalism bucacalitudine bucacalime bucacalamitate

PAUL GOMA

ALFABECEDAR bucaden†æ bucaden†are bucadentæ bucadenti†ie bucadentitate bucadânæ bucadânitudine bucadânitate bucadânæuntricæ bucadâncæ bucadâncitudinalitate bucadou bucadosnicæ bucadositæ bucadornicæ bucalibru bucalibratæ bucalibricæ bucalinæ bucalinism bucalinaj bucaline†e bucalindicæ bucalindism bucalindica bucalindicitate bucalindicime bucalin bucalinare bucalitate bucalitotæ bucabræ bucabratæ bucabriolatæ bucactee bucactusi§ bucadril bucaducæ bucaier bucaiman buca-la-Breaza bucalambur bucalamitate bucalandru bucalandre†e bucalcul bucaldæ bucalderæ bucaldo ! bucældu†æ buCal-de-mare buCalea - Laptelui bucalea§cæ bucalea-valea bucaliciue bucaliciu bucaliciform bucaligrafæ bucalinæ bucalinitate bucalitate bucalmæ bucalofilæ bucalomel bucalorie bucaloricæ bucalorifer bucalos bucalotæ bucalus bucalu-dracului bucambratæ bucameristæ bucampioanæ bucandidæ bucandoare bucandrie bucanibalæ bucanibalism bucaniculæ

77

78 bucanicularnicæ bucaninæ bucaninism bucaninare bucanon bucani†ie bucantæ bucantime bucanticæ bucanti§ bucantabilæ bucantalupicæ bucantarideicæ bucantatæ bucantilenæ bucantinæ bucan†onæ bucanulæ bucapac bucapcanicæ bucapie bucapism bucapi§on bucapilar bucapital bucapitoasæ bucapotæ bucapræ bucaprifoicæ bucapriciu bucapricioasæ bucapricinaticæ bucapricinism bucapsæ bucapsulæ bucapta†ie bucaptivæ bucaptivantæ bucaptoare bucapticæ bucaræ bucaracati†æ bucaracter bucarafæ bucaramel bucarapace bucaratæ bucaratism bucaravelæ bucarburæ bucarbura†ie bucarceræ bucardieræ bucardie bucardinalicæ bucardinitate bucardini§ bucarenæ bucarentæ bucaren†æ bucareu bucariatæ bucariatidæ bucarieræ bucariolæ bucaritabilæ bucarmin bucarne bucarnicæ bucarni§æ bucarnavalæ bucarnaj bucarnasierism bucarna†iune bucarnaxi bucarnianæ bucarnivoræ bucarò bucarosabilæ bucaroserie

PAUL GOMA

ALFABECEDAR bucarosæ bucarosatæ bucartæ bucarte bucartelæ bucartelinæ bucartezianæ bucartotecæ bucastæ bucastitate bucarusel bucaruræ bucasæ bucasabilæ bucasantæ bucasap bucasa†iune bucascæ bucascæ-guræ bucasnicæ bucastelanæ bucastræ bucataif bucatifea bucauzæ bucauzal bucavaleresc bucavatinæ bucavitate bucavitalitate bucavernaticæ bucavou bucazanie bucazonæ bucædenie bucæin†æ bucælære† bucælærie bucælæunicæ bucælæuzæ bucældu†æ bucælitæ bucælimaræ bucælu† bucæmaræ bucæni†æ bucæp§unaticæ bucærare bucærni†æ bucærnozitate bucæu§ bucentru bucelebræ bucelestæ buccea bucapta†ie bucoapsæ bucentricæ bucentricitate bucentralæ bucentrifugæ bucentrifuga†iune buciformicæ bucilaginoasæ bucilibristicæ buciliantæ Bucipal bucerire buceritoare bucieri Mu§chii (fesii) bucieri buciletæ buciclistæ Mi†a Buciclidista bucinism bucinste bucinstire bucitadelæ bucitricæ bucoaptæ bucoacæzæ bucoadæ

79

80 bucoajæ bucoccis bucocie bucocotæ bucoanæ bucocoanæ bucodex bucodoa§æ bucoerentæ bucofæ bucofet bucofetærie bucofraj bucoi bucoif bucoialæ bucolaj bucoleà bucolegæ bucolericæ bucolibri bucolinæ bucolivæ bucolos bucolosnicæ bucolosalnicæ buconcubinæ bucostelivæ bucucu ! bucucui bucufær bucufund bucuget bucuib buculant buculasæ bucùlæ buculatæ buculee buculinar buculisæ buculme bucultæ buculturæ buculturism buculturalitate bucupidæ bucurulent bucurbæ bucurent bucurvæ bucurvalen†æ bucurvalentitudinalitate bucùre§æ bucolatrie bucolatritudine bucolatrime bucolatricæ bucaritate bucodanæ bucelegie bucelfæ bucelitæ bucelulitæ bucelocin†æ bucelogiu bucempiric bucempireu bucentitate bucitudine bucivalen†æ bucilibristicæ bucilibret bucilibretist bucinox bucivoc bucci§ bucantilenæ bucereditate bucerezie

PAUL GOMA

ALFABECEDAR bucescen†æ bucevanghelie bucEva bucevicæ bucevaticæ bucomicæ bucnet bucet bucoid bucoare bucandru bucandriu bucaveraj bucarificare bucific buciuriu buco§æ bucantæ bucabalinæ (119) BUCAT~ bucatacombæ bucataclism bucatafalc bucatafalcic bucatarezæ bucatarinæ bucatharsis bucataif bucataifalnicæ bucatalanæ bucatalanticæ bucatalepsie bucataplasmæ bucatapultæ bucataractæ bucataral bucataralinæ bucataramæ bucataræmie bucataroi bucatastrofæ bucategorie bucaterincæ bucatetæ bucatgut bucatgutism bucatgutitate bucatifea bucatifelin bucatrin†æ buca†æ bucæ†ism bucæ†itudine buca†aveicæ bucatacatæ bucatare bucata§ bucatavicæ bucatee bucatelæ bucatabù bucæ†uie bucæ†oasæ bucæ†ios (120) BUCURIE bucurarisire Bucurarise§te-mi-te, bucùre§o! bucuratelæ bucurativ bucuratnic bucuratnicitate bucuræ†enie bucurb bucurbatæ bucurbaturæ bucurcubitaceicæ

81

82 bucurcæ bucurcubeu bucurcandru bucurcandriu bucure§æ bucurentæ bucurentalæ bucurenticæ bucurulentæ bucurior bucuriozitate bucurioasæ bucurtean bucuremie bucurgen†æ bucuria§ bucurinar bucurticarie bucurabic bucuragiu bucuradial bucuradios bucuræget bucurictus bucuroabæ bucurid bucuridatæ bucuroatæ bucurost bucuro§u bucurabin bucurac bucurachiu bucuraclæ bucuradere bucuradiant bucuradiu bucuradio bucurafin’ bucuraft bucuragere bucurai bucurainic bucuranæ bucurapt bucura†æ bucurasæ bucurasism bucurateu bucurate§ bucuri§ bucurazie bucuræcnet bucuræu bucuridicul bucurimæ bucurime bucurisc bucuritm bucuritos bucuritual bucurâie bucurâios bucurâde bucurâzætor bucurâgâicios bucurânjet bucurânzæ bucurâs bucuroitor bucurom bucurond bucuron† bucurostru bucuro§u bucurotar bucurotat bucurota§ bucuro§cov

PAUL GOMA

ALFABECEDAR (121) BUFANT (Ricæ) Bufante deObor bufantezie bufantasmæ bufantasc bufantastic bufantomæ bufantomatic bufanto§æ bufandare bufantament bufandango bufandosire bufantatic bufantic bufanti§ bufantetæ bufanticar bufantifon bufantologic bufantarctic bufantarcticid bufantecedent bufante meridiem bufanterior bufanterioritate bufantihrist bufantonomie (122) B U F E T bufèticæ bufeticism bufeti§ bufetesc bufetìe bufeti§oaræ bufetid bufetin

83 bufeti†æ bufeti†ism bufetru bufetral bufetus bufetaj bufetajic bufetajare bufetalon bufetalondic bufetalindic bufetanol bufetan§ bufetapæ bufetate bufetcetera bufetatizat bufeter bufetenæ bufeteric bufeterosexualicilanic bufeteroman bufeteroman†ie bufetic bufèticæ Etica scriitorului român : cea de la bufet bufetilic ∑i consecin†a bufetilism bufetimologie bufetnic bufetolæ bufetuvæ bufetaìn bufetainæ bufetarif bufetaoism (123) B U F O N bufandango

84 bufandosire bufantatic bufonfic bufonfit bufonfæit bufond bufondant bufonem bufonolog bufonotecæ bufonctuos bufondinæ bufoniric bufonirism bufonomatopee bufonomasticæ bufonastratinic bufonastratinhogesc bufonatal bufonaturæ bufonature§ bufonaturitate bufona†ional bufona†ie bufona†ionist bufona†ionisticitate bufontæ bufontitate bufontaic bufontime bufonazal bufonazalee bufonazatic bufonazuri bufonadir bufonacru bufonaiba bufonaibos bufonaibic bufonaibi§ bufonaiadæ bufonaiv bufonamilæ bufonanæ bufonanic bufonanismus bufonapoleonic bufonard bufonarde†e bufonarditudine bufonarodnic bufonas bufonasolist bufonasture bufonasturion bufona§ bufona§æ bufonatalitate bufonatur bufonautic bufonaval bufonazal bufonæuc bufoneao§ bufonegru bufoneritic (124) B U H A I Buhæi-bade ! buhaida-de ! buhæisa buhaìn buhainic buhaidamac buhaidæ buhaios buhaihui buhaiduc buhaimana

PAUL GOMA

ALFABECEDAR buhaitæ buhaiurea buhaiurit buhaisberg buhaevea buhæituialæ buhæiastræ buharnic buhainæ (125) BUIMAC buimacru buimaculat buimaculaturæ buimaculant buimaculeu buimacurulent buimacam buimit buimealæ buimi§ buimirit buimacræ buimacritudine buimacrime buimacrobat buimactiv buimactivism buimacabric buimacao buimachetæ buimachiaverlîcnic buite-lelea-buite-valea… buimæcæit buimæcæialæ buimacac buimacaz buimachiaj buimaculat buimagie buimag (126) BULEVARD bulevardanipal bulevardent bulevarden†æ bulevardoare bulevardere bulevardeinic bulevardem bulevarden bulevardelean bulevardenez bulevardezie bulevartæ bulevartist bulevarteræ bulevartezianæ bulevarteziani§ bulevartifex bulevartizan bulevarzæ bulevardetic bulevarziune bulevaræ bulevariabil (127) BULION bulionizare bulionosferæ bulionism bulioni§ bulionitate bulioni§ bulionctuos buliontologic bulionirism

85

86 bulionest bulionatal bulionian bulionomatopeic bulioneros bulionix buliontic bulioneros bulionerie bulioneritate bulionitudine bulionimie (128) BULUC bulucru bulucrætor bulucræturæ bulucrati§ bulucciu bulùciu bulucoare bulucernæ bulucid bulucidere buluciga§nic bulucidism bulucarnic bulucaz bulucazanism bulucazanitate bulucazanimentalic bulucenic buluceni§ buluct’ (129) BUNIC bunicat bunicitate burjuinic burjuie burjui§ bunicor bunicæiri bunicotinic bunictalop bunicnet bunicoanæ bunici-colo buniconar bunicos bunicosaedric bunictus bunicter (130) BURIC buricar buricenie buricios burice buricastru buriciune buricanare buricræ (bram)buric bulei-de-buricin burictus buridicol buricoanæ buricter buricusar buricime buricitate buricitudine burici§ (131) BURJUI

PAUL GOMA

ALFABECEDAR burjuitudinalitate burjuimire burjuimæ burjuitare burjuituc burjulit burjulituræ burjuisare (132) BURLAC burlacæt burlacru burlact’ burlacticid burlactic burlacheu burlacom burlacustru burlacuscru burlacunæ burlacalmie burlacces burlactual burlactor burlactrtime burlactri†icæ burlacusticæ burlacuplu burlacuplic (133) BURTA beat-burtæ burtal burtac burtal burtan burtar burta§ burte§ burtaciturn burtaciturneu burtaciturnichetalic burtacticæ burtacticos burtactician burtactilæ burtactilism burtactili§ burtactilitate burtagmæ burtagmatic burtagmastru burtaicæ burtainæ burtainic burtalent Burtalian Bârcalentescu burtalmudic burtaluziform burtambùric burtamburos burtamburete burtandem burtandemic burtandemn burtandru burtandre†ime burtanti burtaoist burtapaj burtaraf burtaraferim ! burtartor burtataie burtatuaj burtatuajitate burtaur burtaurifericæ

87

88 burtauriferuginoasæ burtauræ burtaurindinæ burtaurinoasæ burtautologie burtæcutæ burtægadæ burtæi§ burtærie burtætarcæ burtævælitæ burticarie burticariot burticariotism burtilitæ burtilitism burtilire burtili§ burtilime burtet burteticæ burtetism burtetitate burtetitudine burturos burturosnic burturosenie burtopedic burtopedicinalæ burtopedicurantæ burtoscileticæ burtosânzaicæ burtosânzitate burtosânzosoasæ burtozaur burtozauriformæ burtozaurindinæ burtosuar burtosos burtub burtuc burtuci burtuciuriu burtufæ burtulai ! burtulei burtulnic burtumbic burtuns burtur burturc burturbincæ burturist burturn burturnat burturtæ burtutti-frutti (134) BUST bustensilæ busturime bustabil bustabilament bustabilitate bustadiu bustadial bustadin bustadi§ bustatitudine bustagiu bustar bustarletæ bustare†æ bustativ bustatal bustatic bustatut bustætut bustatuie

PAUL GOMA

ALFABECEDAR bustatuar bustelar bustel busteliform bustenografic bustereo bustereotipie busterp busteril bustil bustilisticæ bustilist bustimul bustimulent bustoic bustoicism bustop-cadru bustrabic bustraniu bustra§nic bustress bustrip-tease buste§æ bustors (135) BUZA buzan†æ buzual buzufruct buzantæ buzantitate buzanti§ buzantitudine buzualitate buzualin (grad de) buzùræ buzurpator buzahær buzuratic buzurel buzurime buzuri§ buzurent buzaj buzbec buzinæ buzurar buzadie buzaicæ buzeitate buzemoasæ buzelæ buzeloasæ buzdæ buzdicæ buzdeliciu buzdelinæ buzdelizdæ buzdelìzdic buzdelizdìc buzdelindic buziaristæ buzicere buzim†atæ buzoanæ buzonoasæ buzoasnicæ buzoainicæ buzætate buzi§ buze§æ buzigonalæ buziformicæ buziferæ

89

90

PAUL GOMA cantaridatæ A§a devine - dupæ ce toridi zeazæ o via†æ cantaridicol Dar numai atunci când canta ræmâne fær-de ridæ cantaridicæ cantaridiche cantarIde De aici : «Cantaridele lui Mart» cantarideal cantaridea†ie cantaridee cantaridem Când mai tragi o du§cæ cantaridilæ cantaridiom cantaridolatræ (138) CABOTIN cabotincturæ cabotinctural Cabotin dat cu væpsea tinctæ (eventual, vin) cabotindæ Antreul unde Cabota tinde sæ cabotineret cabotinerime cabotinetæ cabotinos cabotipæ cabotipic cabotinætate cabotinime cabotini§ cabotic cabotigru caboturmæ (139) C~LDUR~ cældurabil cælduraluminiu cældura lex ! cældura mater

C

(136) CABALA cabaladæ Balada Cabalei sau Cabalul Baladului cabalustradæ De ea te †ii - când cælære§ti cabalalaicæ De ea te †ii când balalaichezi bâstro-bâstro cabalamuc ïn el intri dupæ cabalantæ Un fel de femeie - uneori chiar o basculæ cabalamà cabalaur cabala-portocala cabalambic Cu el faci pic ! pic!, tzuica noastræ tricoloreticæ cabalarmæ cabalabial cabalabirint Sau : labirintcabialnic cabaleal So†ia de la el : Cabalealitatea Cabalistmic Cabala de pe Istm cabalistorie Cine nu §tie : Ialta, Malta (§i cu) Balta cabalisterie cabalinstiga†iune Pleonasmus (137) CANTARIDA cantaridi Cantaridi, Pagliaccio ! cantaridmic Simplu : una a doua : pac-pac; ‘ncolo-n-ncoa’ cantariditate Asta da : stare de ridm candaribilitat cantoridæ Se pare cæ a§a devine ; §i mi †i-o arde

ALFABECEDAR cælduratæ cælduri§ cældurime cældurete cældurea†æ cældurinæ cælduripedæ cældurdæ cældurdulie cældurere cældurificare cælduritate cælduroatæ cælduruialæ (140) CALIBRU calibreal Dacæ real înseamnæ regal atunci da calibret Un bret de calib’ calibrumæ calibrumat calibrumæriu calibric calibrìc Un ìbric mai a§a calibrovnic Al unui polcrovnic calibri§in calibri§inatitudine calibrahial calibræilean Normal : to†ii Grecii sunt turci, bre ! calibruiaj calibrajnic calibrun Pleonasm, dar nu conteazæ calibroanæ calibronicæ calibarcæ Un fel de barcæ - frumoasæ calibranez Stæpânul calului breaz calibrelulæ calibrealist calibrer-schimbist calibrertin Un libertin negraseinic calibrido Asta vine de la libidoul bridat calibridinostic Cel care cunoa§te brida calibreticæ calibridinozitate calibrar calibrærie calibret Certificatul calibretist calibrici calibrism Când mergi descul† pe tæici de bri§’ calibralmente calibren†æ calibros calibrosos (141) C A L I N calint Simplu: alintcalu’ calienare Simplu : alienarea calului caliena†ie Simplu : actul caliment Alimentul calinare Simplu : împularea ca calu’ (în manieræ calicæ) calinætor calineat caliniere calingav Un cal fær-de calæ se caleazæ singur-’gurel calingæu calingual Alt fel de a spune : « Lingua calului!» calinge-blide calingoare Ræpciugæ calingou calinguræ calingurea calinìe

91

92 calìnie caliniar calini§te calinogravuræ calins calingere calin†oliu calinx Vine calindian Vine-vine calìndic Vine-vine-vine calindìc A venit calindicativ Restul fiind, vorba inginerului: literaturæ calimbic Variantæ românæ a latinului calimbism calinditate calindicibil calindicandru calindicozitudine calindicitate calindicime calindiciu calindecent calindecentral calindecentric calindice calindiu calindolent calindolor calinductor calinductil calinic (142) CALM calmanah calmandin calma-Ata calma-Marceau calma-Mater acalmic acalmoare calmi§te calmi§ calmime calmire calmear calmatic calmoliv calmnic calmier calma†ian (143) CALOMNIE calomnemotehnie calomnimicire calomnimic calomnimicnicie calomnideal calomniprezent calomnivor calomnibuz calomniscient calomnidilæ calomnidol calomnist calomni§ calomnime calomnitudinalitate calomnete calomni†el calomnìcæ calòmnicæ

PAUL GOMA

(144) CALORIE, CALORIFER carolifer ∑ade mereu cu carolu’ lipit de fer carolie Asta vine de la Carolæ : herbinteee carolific

ALFABECEDAR caroliferist Nu so†ul - ci tovaræ§ul calordifer caloriental calorientabil calorificiu calorificialitudine calorientalb (145) C~LUG~R cælugærea†æ cælungæri†æ cælugàli†æ cælugarofi†æ cælugæinæri†æ cælugærgæri†æ (146) CAMELEON (148) C~MILA cameleontic cameleonin cameleontozaur cameleontozaurizare cameleontozaurifer cameleonanie cameleontolog cameleonctuozic cameleondulamentalic cameleondulatismaticitate cameleonest cameleonoare cameleoniric cameleonomatopoezæ cameleontogenicitate cameLeonte cameLeontina (bat-o vina!) (147) CAMFOR

93

camforæ Feti†a Rodi†a, ea duce pe umær un camforcior camforagiu camforceps camforestier O fi un codru eucaliptic - sau camforigen camformal camfortuit camforacol camforacular camforb camforbete camforganic camforgiac camforgoliu

cæmilanez cæmilenar Dacæ-i bimilenar, trece prin urechile acului cæmilostenie cæmiliar În oaze, între ei, trecætorii, prin urechile acului) cu tot cu cæmile cæmilion cæmilionar Simplu : cel ce posedæ milioane de cæmile ! cæmilitant Simplu : cel ce militeazæ pentru drepturile cæmilice cæmilitar cæmilog cæmilogire cæmilos cæmilostenie cæmilostivire cæmilord Anglezul de§ertic, zi-i pe nume : Lawrence cæmilui (a) A-i da cu cæmila-n cap

94 cæmilustrat Ilustrat cu ilustra†ii cæmilice cæmiluzie ïn zile de særbætoare i se zice Fata Morgana cæmilogicæ O logicæ coco§atæ sau «Un om printre oameni» cæmilic cæmilozæ O boalæ care provoacæ gibozitate (una, douæ, depinde de ilozæ) cæmiluit cæmIleana cæmilirism cæmilustru Cam ca Eubesiu Cælimar cæmilicit cæMiliTante (personaj personal; §i propriu) (149) CAMUFLAJ camumflaj camumflatæ camuflajnicæ camuflajnetæ camuflajnetar camuflajie camuflajæ camuflæjire camuflajament camuflajitudine camuflajoasæ camuflajime camuflaji§ camuflajitate camuflajuitoare camuflajetæ camuflajutor camuflajutoratæ camuflajutooor ! (150) CANIBAL chanibal Balu’ de mâncatul alifan†ilor

PAUL GOMA canibalamuc canibalaure canibalaure§te canibalaureasæ canibalauretæ canibalcanic canibalar canibalaritate canibalnear canibalet canibaletistæ A lui Bacovia canibanc Un banc canistru canibælos canibalcâzæ canibalenæ canibalîc Un babalîc ce face bâlbâdîc în canalîc (na !) canibalmo§ canibalsam canibaltæ O baltæ plinæ de cânepi canibaltic Mai cu seamæ Litvanii, ei canibalitfele canibalæptare canibalbæ canibalbæstrea†æ canibalbinu†æ canibalcool canibaliaj canibalifie canibaliment canibalint canibalinare canibalivenci canibalivan canibalogen canibalogeantæ canibalter ego Nu degeaba se spune cæ omu-i cel mai bun prieten al animalului - deci e câine pentru lup (§i vi†ævercea)

ALFABECEDAR canibAlte†æ canibalveolæ canibalthazaristicæ canibaluzie canibaluzivitate canibalitudine (151) CANICULA caniculturæ Am uitat s-o includ în culturaromânæ - aici : cultura câinilor canicult Românul care, el, §tie multe §i ne-nva†æ §i pe noi canicultivat canicultornic canicultivatorist caniculturism Cel ce-§i culturizeazæ musculatura - de câne caniculant caniculanticæ canicultiform caniculturitudine caniculturi§ caniculturitate caniculeios caniculinarismus caniculete caniculi†æ caniculicioaræ caniculiuliu ! canicultra caniculterior canicultual (152) CANIN caninat canindo-european caninare canins caninsoare caninapt canincas canincanta†ie canincantat canin carnat canincarna†iune caninani†ie caninamic caninamici†ie caninapt caninaptitate caninaptitudine canincisiv canindex canindexatæ canindiciu canindice canindicibil canindolen†æ canindìlic canindilìc (153) CAPAC capacific capacifismus capacoste capact capactiv capactivistæ capactival capactive† capactual capactualitudinal capactualitate capacal capacanic capacalnic capaco-centritate

95

96 capaco-roman Noi, Caphacii …de Capac I. Drægan capactic capacticæ capactician capactica §i capactegia capactie cæpæcitic Orizontul cel mioritic capacolatrie capacologie capacoloagæ capacologealæ (154) CAPCANA capcanal capcanalie capcanalitate capcanali§te capcanalitudine capcani§te capcanomalie capcane§æ capcaniformæ capcanivoræ capcanivoracitudine capcanicolæ capcanibalæ capcanibaltæ capcanibaltitudine capcaninæ capcani†ie capcanini capcanapea capcanipedæ capcanalogie capcanonicæ capcanaforæ capcanalbæ (155) CAPODOPERA

PAUL GOMA

capodoperativ Autor al capodoperei operative capodopera†iune Autor al capodoperei §i mai operative capodoperetæ Autor al capodoperetei cape capodoperenitas capodopericulozitate capodopèrie capodoperiastru capodoperiu†ism capodoperimatism capodoperlæ capodoperlasticitate capodòperlæ capodoperlìnæ capodoperlonicæ capodopera†ie capodopopperæ Capa doperativæ a lui Jacob Popper capodop capodopni†æ capodòpulæ capodopulìcæ capodopu†æ capodopertalicæ capodopervaia I russkaia capodOprea (156) CAPOD (T) capotemæ Tema Capotei Angleze - în fran’ ze§te capotematicæ Citat din Brukan der Weise: «Cæci ce trateazæ?» capoteozæ Fiind vorba de brezerbabativ capotenuzæ

ALFABECEDAR capotcæ Dacæ ne aducem aminte ce înseamnæ în ruse§te §i în ardelene§te e dulce, Nene Iancule capotova Cauciuc de bunæ calitate - preste tot capotoman Cauciuc de provenien†æ turceascæ (dealtfel materia primæ se cheamæ : kauciük (giugiuc) capotentat capotentia capotentæ capoten†æ capoti§ capotitudine capotime capotivitate capotibilæ capotalgie capotàrie capotcupcic capoticnit capotemæ (157) CAPRA (158) CARACTER capraz Fiind dânsa o capræ oltenicæ capraxie Dacæ iazda sare sazasa, cacapranghite axasa capraxis A§a devii capræ cu capracticæ capraf caprag caprioric caprioritism caprigæ capreciabilæ caprece caprecistæ caprehensiune caprilie capræsilicæ caracteropod caracteropodism caracteropodoloagæ caracterictus caracterictusism caractericter caractericteritate caracteratic caracteraticism caracteratitudine caracterectil caracterectilismus caracterectilitate caracterectilitudinale caprahoveancæ capralinæ capralìndicæ capralindicibilæ capralindicoasnicæ capralindinæ capralindicatoare caprimitivalnicitate caprin†esæ caprinsæ caprinsetæ caprinciar caprincipalitate caprioritate capriponitæ capralæ capralitate capralism capritudine capri§ caprete capri§te caprime

97

98 caracterectiliment caracterectiliniaric caracterectilopodism caractereditar caracteredidate caractereditati§ caractereditate caracterezie caracteretic caracteretismus caractermetic caractermetism caractermetitudine caractermetical caracteroare caracterorism caracterorizat caracteroare caracterou caracterotic caracterotomanie caracterozivism caracterìci caractèrici caractericitudine caracterici§ caracteren caracterinoid caracterenicol caractereniculturalitat caracteresetru caracterrrribil ! caracteribilism caracterifiantitudine caracterifiantebelic caracteritorial caractermal caractermalism caractermidorian caractermidoric caractermitæ caractermìticæ caractermitism caractermos caractermosos caracterra incognita caractelal caractelalitate caracteleleu caracteleleicæ caracteleleicitate caracteleleicitudine caracteluric caractembel caractenace caractender caractenderi§ caractenderoi caractenie caractenor caractenorism caracteolog caracteologic caracterbiu caracteratolog caractern caracternal caractertip caracter† caracter†iar caractest caractesticularitate caractestìculul stâng caractestosteronic caractertip caractertipesæ caractertipic caractetea caractetinæ caractanti

PAUL GOMA

ALFABECEDAR caracteutonicitate caractextualism caractezæ caractezism caracterchea-berchea caracterchea-berchetism (159)CARAGHIOZ(S) caragiozdanic Dacæ existæ caraghiaur, de ce nu : caraghizdæ? caraghiozdani§ caraghiozdanitudine caraghioc Apar†inînd cara†igæncii caraghiocel Acesta-i al †igæncu§ii caraghioagæ Asta : a lui Caraion caraghionoaie caraghionos caraghionostie caraghiont caraghiontologie caraghiontolog caraghiuj caraghiotæ caraghiosârdie caraghiostilitate carachior caraghiorî§ caraghiosteolog caraghiostitu†ie caraghiostim (160) CARDIAC cardiacon cardiaconi†æ cardiaconism cardiacronic cardiacronie cardiacru cardiacritudine cardiacrimonitate cardiact cardiactivitate cardiactivism cardiactor cardiactri†æ cardiactual cardiactualism cardiactualitate cardiacuzat cardioacuzetæ cardiacuzism (161) CARICATURA caricatura†ie caricaturneu caricaturanic caricatura-vura caricaturcæ caricaturcism caricaturcitudinalitate caricaturtæ caricaturtitate caricaturti§ caricaturtitudinalitate caricaturtoic caricaturtic caricaturturea caricaturturic caricaturvæ caricaturvie caricature§ caricaturì§ caricaturnic caricaturism caricaturmæ caricaturmiorism caricaturmaticæ

99

100 caricaturuism caricaturuialæ caricaturf (162) CARNAL carnalbæ Avînd ea o carnalbæ - de toatæ carnaliza†ia carnaliaj I se mai spune :dempreunara†ionamentaliaj carnalibi carnalta Nu asta carnalitudine O atitudine carnaliticæ carnalitudinaltæ carnaladala carnalandaleticæ carnalæmâie carnalæmie (alamæ) carnalcov carnalcoviak carnalcoritm carnalcoritmie carnalegræ Tot a§a : ræp’di di §æli carnalegre†e carnalergie carnalergaticæ carnalergatæ carnalergosumaticæ carnalergumenialæ carnalint carnalintism carnalinti§ carnalitudine carnali§-verri§ carnalisment carnalizmænoasicæ carnalizmenitudine carnalizmeniturcæ carnalintatæ carnalintæturæ carnaltistæ carnaltitudine carnalamalecum carnalendar carnalibru carnalibraj carnalibratæ carnalibre§æ carnalibriformicæ carnale§æ carnale§in carnale§inatism carnale§ioasæ carnale§ieticitate carnalersa carnalnicæ carnalnicitate carnaladivæ carnaladivinæ carnaladivanicæ carnaladivanitate carnaldær carnaleabil carnalefic carnaleficacitate carnalefimi†æ carnalforma†iune carnalformalismus carnalformatæ carnalign carnalignotus carnalignorantia carnali†ie carnali†ionaræ carnali†ionamentalicæ carnali†ioasæ carnali†iancæ carnalthusian carnalversa†iune carnaleolitic

PAUL GOMA

ALFABECEDAR carnaleolithos carnaleolithografistæ carnalimpsest carnalinodie carnaliped carnalipedestru carnalipedipopeticæ carnalpalpit carnalpalpitandræ carnalpalpitudine carnalpalpitudinalism carnalie carnalid carnaliditate carnaleidoscop carnalsalvarsan Pæcatul cærnicol carnalutare ! Pòke dòræ numa ghin cur carnalvari ∑i din curi, cæ §i ei ie oameni carnalie Pæunescu leit ! carnalocratæ carnalocra†ie carnalcioc carnalion carnalisman carnalme§-balme§ carnalabilæ carna labilis… carnalen†æ carnalescendentæ carnalescentricæ carnalescentrism carnaliditate carnalidism carnalidinæ carnalidinitate carnal-vârtej carnalhana Oarecum pleonasmus carnalhantætar carnalhanaticæ carnalhani§

101 carnalbaialdî carnalansoar carnalivernæ carnalivernaticæ carnalivernologie carnaliverne ! carnalneologism carnalneoloagæ carnalveolæ carnalveolasticæ carnalveologie carnalvæ carnalvitate carnalvi†ie carnalvar carnalvaric carnalustradæ carnalustradivaric carnalapod carnalapoditate carnalapodime carnalapodi§ carnaldarâm carnaldarâmaticæ carnalorifer carnaloriferozæ carnaloriferatæ carnalorifericire carnalorifermetic carnaloriferapontic carnalomnie carnalomnioandræ carnalomniosoasæ carnaltabo§ A§a i se mai spune - urât - din parte-le carnaltabo§nicæ carnaltabo§oasæ carnalvinismus carnalian†æ ∑i la bine §i la os carnalint

102 carnalintatæ carnaliment carnalimenta†ionamen carnalogenæ carnalogeniu carnalindic carnalindicualitate carnalindicism carnalindicuitate carnalindicibilitate carnalindiculic carnalindiculindic carnalingualism carnalingualitate carnalinguistæ carnalingvicitate (163) CASTRAVETE castravetism castraVeta castravetitate castravetitudine castraverde castraverdic castraverdime castraverdi§ castraverzuliu castravarzæ castraverziform castraverdicitate castravagiu Cel ce vinde vagìi pentru castraverd’ castraVerdi castraverdian castravedic castraveteran castraveneto castraveticæ castravetilic castravetilismus castravetilitate castravi†elime castravi†elitudine castravi†elism castravitæ castravitos castravititate castraviti§ castrave§nic castrave§nicie castraveciornâi castravecioaræ castraveciorie castravecinæ castravecinætate castravia†æ castravie†a§ castravecioroi castraveselie castraveselitudine castraveste castrafect castrafectalic castrafetid castravedetæ castravertebrandenburg castrave§ted castraviciu castravicioasæ castravidæ castraviditate castraviril castravenæ castravechi castravedenie castravegetal castraveloce castraveleitar castraveto

PAUL GOMA

ALFABECEDAR castravee castravertin castravertij (164) CAST castm castælaltæ castupatæ castupatitate castupatitudinalitate castarletæ castaturæ caStana casterilitate castimabilæ castoicæ castæ datæ castæ iarnæ castæzi castenie casterie casterisc castfel castâmpær castâmpærætism castîmpæræteasæ castralæ castroidæ castrologie castralitate castitudine casti§ castinæ castabilæ castacojie castadiu castancæ castatornicæ casta†ie castætutæ (165) CATASTROFA catastrofensæ catastroficiu catastrorificialnic catastrofeu catastrofilit catastrofi†er catascroafæ Bun cuvântul ; proastæ scroaca catastrofaic catastrompæ catastroicæ (Zinoviev) catastrosnet catastrochie catastrofalie catastrophallus catastrofalcæ catastrofainæ capastrofæ capostrofaic (166) CATIFELAT catifel’ catifelah catifiu Unul catifiu §i lingviu catifie Una catifelie §i limbie catifliu Atunci când dæ cu tifla catifelah Nu vine de la felah, ci de la felathæ catifelceri†æ catifeldefelicæ catifelendre§ catifelibru catifelibresæ catifelidæ catifeliditate

103

104 catifeliditudine catifelie De§i mai în†elept ar fi întregul catifelioaræ catifeliatæ Una mie, una †ie catifelinitate catifeliu†æ catifelon catifelucæ catifelurime catifela†ionamentalicæ catifelan catifelansare catifelastic catifelasticitate catifelectiv catifelegiac catifelegant catifeleron catifelice catifelix catifeloglu Fiul lui Katihfé Inönü catifelogiu Al Fiului cætre Tatæ catifem’ catifeminitate catifemeie catifelabial catifelabium catifelabirint catifelacrimæ catifelacto catifelactee catifelagunæ catifelady catifelaicæ catifelalea catifelam’ catifelandæ catifelangoare catifelanguistæ catifelanolinicæ catifelapte catifelasciv catifelasciviciu catifelascivicioasæ catifelæ†ime catifela†ie catifela-†i-o ! catifelung catifelungi§ catifelungitudine catifelungoare catifelibido catifelibindino§enie catifelindic catifelindicual catifelindicuitate catifelindicime catifelindici§ catifelindicoasnicæ catifelindicios catifelindicibilitate catifelindicabilita†ionament catifelindicos catifelindicostie catifelanguros catifelingere catifelinsuræ catifelingav catifelindex catifelindicativ catifelindica†iune (167) CATOLIC

PAUL GOMA

castolicism De la sine în†eles castolic Dacæ a fæcut juræmânt de castolicitate catoltec catoleic catoleicism

ALFABECEDAR catoleaginos cactolicicæ catoloios (168) CAVALER (170) C~PRIOARA cavalerianæ Logodnica (soporificæ) a Cavalerului-Ler cavaleriu Fostul CaValeriu (Cristea) cavalergare De ce, cavalergarea : de cavali? cavalergie cavalert cavalerte†e cavaleratic cavalerete Fiind el Mærinete, cælare pe capræ cavalerbivor Contaminare alimentaræ : cum e calul - §i cavalul cavalerect cavalerec†ionament cavalerotic cavalerotismus cavaleroicomic cavalerzatz cavaleroare cavalerup†ie cavalerou cavalequus cavaleraid cavalene cavalergo sum (169) C~MA∑~ cæma§teræ cæma§teptatæ cæMa§a §i Nata§a cæma§inalæ cæma§inisticæ cæprioaie cæprioios cæprioritate cæpriorism cæpriori§ cæprioritudine cæprioache§æ cæprioarbæ cæprioar’ de ce ? cæprioric cæpriorie cæprioasæ cæprioroasæ cæprioariferæ cæpriorismatic cæprioritaræ (171) C~S~TORIE cæsætoridæ cæsætorpilæ cæsætoropitæ cæsætorbire cæsætorbete cæsætorgie (172) C~SNICIE cæsilnicie cæsnicitudinalæ cæsnicitæ cæsnici§ cæsniciuna cæma§adar cæma§chiatæ cæma§ezæmânt cæma§ternutæ

105

106 (173) C ~ ¢ E A cæ†eapæ Cæci cæcæ†eaua ea posedæ †eapæ cu care mi te-ncæ†eapæ cæ†eapænæ Dupæ ce a decedat cæ†eastæ cæ†eavæ cæ†ìe cæ†eanæ cæ†elinæ (174) CEACÂR ceacârâialæ ceacârn ceacârcæ ceacârcota§ ceacârti†æ ceacârciumar ceacârd ceacârlion† ceacâritudine ceacârî§ ceacârmitæ ceacârna† ceacârpæ (175) CEARCEAF cearcea§cæ cear§ah cear§ah-mat cear§art cear§arm cear§in (176) CELEBRU celebrietate celebraic centaureolæ centaurifer centauricul celebraist celebrav celebravuræ celeBreaza celebriant celebrio celebrunæ celebruneti§ celebrunitate (177) CELIBAT

PAUL GOMA

celibatal Berbec turcesc : n-are nevoie de cadân’ celibatant O parte din u§a celibiului celibatard Fiul nelegitim al celibatarei celibatat celibatav celibatare celibatitudine celibati§ celibatime celibatnic celibatere celibætæu§ celibatozæ celibatractiv celibactiv celibatavic celibateu celibatent celibatentat celibatâta celibatitrat (178) CENTAUR

ALFABECEDAR centauroræ centauriu centaurinocer centaurime centaurine centauritual centauricular centauria§ centaurât centauritos centaurlet centaurlætor centaurmæ centaurma§ centaurs centaursoime centaursitæ (179) CERB cerbivor cerbisextil cerboaitæ cerboaie cerboierit cerbioaræ cerbioritism cerbioritic cerbo-croat cerbime cerbi§ cerbitudine cerbitate cerbitos (180) CÂRM~ cârmuritor Da, Domnule : pânæ §i Dânsu’ cârmuiere Da, Doamnæ : pânæ §i Dânsa… cârmitudine Iepoca Luminii

107 cârma§ A§a rostea Pæunescu, dupæ ce i-au cæzut din§ii - de-atâta pupat na curi cârmæ§ie cârmean cârmeancæ cârminden cârmoarìi Zecera §i Coceanu pe un Stejar de Scorniceni cârmonie cârmonicæ cârmoniu cârmonizare cârmoni§ cârmi§ cârmitudine cârmuræ cârmurier cârmetism De el suferæ Iliescu cârmitaj cârmilìc cârmos cârnament cârnamental cârnamentalitate cârnamenta†ie (181) CÂRNAT Cârna-†i-o bunæ, cæ †i-am cârna†ionalism cârna†ional-socialism cârna†ie cârna†iune ! Fii cârneaptæ ! cârna†inere cârna†ipit cârna†â†are cârna†os cârmæ†ærie cârmæ†os

108 (182) CERCETA (A) cercetate cercetæ†ean cercertaceu cercetalon cerce§ætor cercetera§ cercetinæ cercetluire cercetnic cercetanol cercetan§ cercetatism cerceterie cerceterist cerceteroclitic cerceticæ cercetism cerceti§ cercetitudinalitate cercetilic cercetilism cercethos (183) C H E F chefect Care altul decât bucurarea inemii chefectiv chefeb Uneori, efectul - mai ales dacæ-i cu †igænci chefedrinæ chefemer chefemina†iune chefendi chefervescent cheficace chefigie O avea Pirgu ; §i ai lui Pantazi chefluviu Din pæcate, tot a po§ircæ acræ

PAUL GOMA cheflora†ie Se întâmplæ §i din astea dar i-o pune la loc cheforie cheflux chefrac†iune chefluziune chefuzor chefad chefain chefaimæ chefalæ Tovaræ§a de via†æ a chefalului chefalit chefalitate chefalnic chefalus chefalic chefante chefasole (184) CHEL, CHELIE chelegant chelbet chele§teu chelicon cheliocentric cheliodor cheliometru cheli§ chelime chelitudine chelitate cheliogravuræ chelioplastie cheliotrop chelve†ian chelastic cheleat chelectiv chelectric

ALFABECEDAR chelefant chelegiac chelegie chelen chelenisticæ chelev chelf chelfic chelice cheliptic chelixir chelogiu Chelogiul Cheliei chello ! Chealo ! chelicoidal cheliomarin cheliant cheliberare chelibric chEl-Zorab … de jos §i de pe cheal… chealæmuire chealandala cyalæ Absolventæ a Universitæ†ii Yale (185) C H I O R chiorb Chiorb la ghiorb nu scoate ghiochii chiorbire Vin’ la Milcov cu græbire sæ-l fumæm dintr-o vorbire chioribil chornament chIordan chJordan chiordanian chorgovandru chioral chiraliu chioralime chiorete chioralitate chioracol chiorar chiorator chiora†ie chiora†ionist chiora†ionalism chiorbal† chiorbete chiorbicular chiorbital chiorbitor chiordin chiordinar chiordinator (186) CHIP chìpic chipìc chipie chipism chipopotamic chipnozæ chipnoctambulicioaræ chipocrit chipotetic chipotezæ chipostazie chipsotecæ chiperbolæ chiperboreancæ chiperbolicioaræ chyperion chipnogen chipocondru chiperitæ chipocrizie chipocrit chipocriteriu chipocriterion chipostazæ

109

110 chipotenuzæ chipso facto chipsosos (187) CICLOP cicloperæ A lui Sadoveanu, Iorga cicloperist ciclop†iune Limpede - fiind ea monocularæ ciclopulen†æ ciclopiomantic ciclopinie ciclopot Ru§ii îi spun: ¢ar, de unde concluzia : Ivan cel Groaznic, de pildæ, era nu doar atâta, ci §i chior ciclopotar ciclopacitate Dupæ ce Ulise i-a bægat paru-n ciclopalin ciclopai† cicloperant ciclopera†ie cicloperetæ cicloptativæ ciclomportativæ ciclopuscul Bro§urele - în mai multe ? Amnezia mea (188) CIMPOI cimpoinic cimpoianæ cimpoiatæ cimpoimâne cimpo(i)et cimpodium cimpoinæ cimpoi§te cimpoi†æ cimpoierit (189) C I U N G ciUngur ciungurime ciUnguroaicæ ciunghiular ciunghi§te ciungula†ie ciungari§te ciungurime ciunguritudine ciungi§ ciungiliniu ciungisextil ciungulozitate ciungætor ciungher ciunghie ciunguent ciungitate (190) CIORAP

PAUL GOMA

Ciora pro nobis ciorapæn Ca praful : produce purici - mai bine-n obiele cioræpænos ciorapt ciorapsod Care cântæ din ciorap ciorapsodie ciorapel La Turci, nod la ciorap : sæ nu uite sæ plæteascæ ciorapetisant Cred §i eu: dacæ-i neao§ (turcesc) ciorapiculturæ Am ajuns la cultura românæ : scriitorii no§tri cioraplica†ie ciorapologie ciorapologeticæ ciorapostolat

ALFABECEDAR ciorapoteozæ cioraptitudine ciorapi†æ cioræpime cioræpi§ (191) CIUBUC ciubucal ciubucalic ciubucastru ciubucoasæ ciubucæ ciubucælaie ciubucium ciubucluc ciubuc§æ ciubucure§tean ciuBucur ciubucire ciubuci§ ciubucitudine ciubuccirlie ciuboccie ciubucos ciubuculent ciubuculentoare (192) CIZMA cizma-broa§tei cizmanæ cizmanifer cizmanicol cizmænar cizmenit cizmarcæ cizmære† cizmæ-crea†æ cizme§

111 cizmaticæ cizmiform cizmirean cizmuit cizmuitor cizmartor cizmailian E vorba de locuitor al Izmailului, nu de Turc - care nu poartæ cizme, de§i tureatcæ ne-ar veni prin rusæ, însemnînd : turceascæ (193) CLAUDICARE claudicator claudictator claudicandru clauditorium claudanum (te) claudativ claudibil claudi§ clauditudine claudient claudientitate claudibien†æ claudien†alismanic clauditiv claudicteu claudictator claudidactic claudidahie (194) CLAUSTRAT claustrophitecus Un pitic claustrificat (prin claustragere) claustralophitecus Un pitic austriac, fiu al lui Klaus claustralian Încæ un pitic - din Australia, æsta

112 claustro-ungar Alt Klaus : Ungarul, cel Bine Astupat clausteritate claus(t)piciu clausturat claustratificat claustru claustibular claustiar claustic claustigiu claustimentar clausti§ claustnic claustnicie claustron (195) CLEPSIDRA clepsidraulicæ clepsideralæ clepsidri§ clepsidramental clepsilon clepsidra†iune clepsidrocefal clepsidrocentralnicæ clepsidrofil clepsidroxil clepsidraconic clepsidragon clepsidreic (196) CLEPTOMAN clepToma Necredinciosul cleptoloman cleptolomac cleptomatæ cleptomatitate cleptomatime cleptomatitudine cleptomnatic cleptonifiant cleptomenie cleptomanieræ cleptomeron cleptometru cleptovalent cleptacord (197) COCO∑ coco§ciug coco§cov coco§nic coco§mar coco§ni†æ coco§tire coco§teandru coco§teanima†ie coco§arcæ coco§cogea (Co§co§co§ul) coco§melie coco§toroabæ (198) COMOD comodisee comodistæ comodios comodihnæ comodelaj comodera†iune comoderast comoderastie comodorat comodorifer comodi§ comodnic

PAUL GOMA

ALFABECEDAR (199) COMPOT compotabil compotnic compotolit compotabilitate compotasic compotcæ compoten†ial compotpuriu compo†iune compotament compotova compotavæ compotoman compotnæ compotent compoten†ialitate compotmolit compotrivæ (200) COMPOZITOR compozitoroid compozitornic compozitorologian compozitorian compozitoritate compozitoric compozitron compozitivist compozitorist compozitiv compozi†ionar compozitual compozitorb compozitornamental compozitornament compozitordonat compozitortoman compozitorz (201) CONCAV concavnic concavi§ concavitudinalitate concavime concavid concaviditate concavans concavansat concavuabil concavaler concavalin concavernæ concavernicol concaverniculturæ concaviar concavou concaval concavatinæ concavernos concavar concavarni†os concavaricelos concaventuræ concaversæ concaversa†ie concaversativ concavort (202) CONCUBIN concubicuu concubicuitate concubinitate concubini§ concubinitudinalitate concubinar

113

114 concubinaritate concubine†e concubinevoitoare concubinefacere concubaj concubic concubism concubiscuitism concubital concubituitalitate concubitus concubituric concubicuitate concubivolism concubivolitudine concubivolimetru (203) CONDIMENT condimentæ condimentolat condimentalitate condimentic condimentitate condimentitudinalæ condimentor condimentùræ condimen†ial condimentitate condimentelechie (204) CONJUGAL conjugalitate conjugalic conjugulent conjugale§ conjugalì§ conjugalitudine conjugalben conjugalo-roman conjugalomanie conjugalerie conjugaleræ conjugaleriot conjugalgoritmic conjugalgocalminaic (205) CONSORT

PAUL GOMA

consortul-popii Un adeværat consort : se dæ consordìe consordinar consortac consortime consortitate consorti§ consortodox consortoepic consortofon consortografæ consortare consortament consortilegiu consortiment consortaliment consordid consoacræ consoa†æ (206) CONVERTIT convertij convertical convertebrat converti§ convertitudine convertitate convertiginos

ALFABECEDAR converto-rexo conversatilitate conversificatoare (207) CORDIAL cordialect cordialectalic cordialectomorfism cordializæ cordialisment cordialog cordialoagæ cordialoginæ cordialai cordili§ cordialbæ cordialbie cordialot cordialotism cordialcool cordialccolismus cordialfabetnic cordialfa romeicæ cordialiaj cordialiant cordialinare cordialint cordialintoare cordialintimitate (208) CORN cornament Ansamblu purtat cu cinste de bie†ii berban†i cornamental… dar numai a§a,‘mental(nic) cornamentalnic cornamento cornitorinc Un fel de rinocer, dar mai mic cornic «Cornìc fiind, pæduri cutreieram»

115 cornì§ cornime cornitudinalitate còrni§te cornæut Albanez cornic cornicime cornografie cornilocven†æ corna§inæ Borma§inæ cu corn, dar færæ m cornalieræ cornitudine cornitudinalæ cornealæ cornare de seamæ cornarnic cornomatopee cornomatologie cornetoism corneticæ (hârtie de) cornesol cornica†iune cornicantæ cornicare (209) CRAC craclæ Una din nouæ : ori cracu-i crac §i-n craclæ ; ori dimpotrivæ cracordat craclaj caracareturi Cam vulgarete ‘careturile, dar meritæ îndeaproapnicæ cercetare cracatist cracces De obicei, indicat. Uneori : din contra craccesibil craccesibilitate cracccident Doamne fere§te!, Face crac ! §i se crac’!’ cæ craccep†ie

116 cracceptat craccefalic craccefalee craclama†ie Cea mai dulce dintre aclama†ii craclimat Micro-, dar ce macro ! craclimateric cracomod Cu ce nu se craco§nuie§te omul craconto cracontament cracitudine cracuitate cracoperi§ Altfel spus (acesta fiind citat din Dimisianu); poalele-n capete - de sæ i se vazæ na†iile, vorba poetei cerebralo-creierale cracord cracordaic cracordaicæ cracordeon cracri§or cracru cracrime cracrituræ cracralitate cracru §i profan cracrobatæ cracroba†ie cracrobeatæ cracrobe†ie cracrofobie cracrofolie cracropolæ cracromegalopolæ cracrostih cractri†æ Nu dau nume, cæ nu se face, dar zic un prenume : Carmen cractorie cractualitate cractualism cracuitate

PAUL GOMA cracuism cracumulare craculament cracuplaj cracuplu cracuza†ie cracuzator cracusticæ cracupuncturæ cracvilæ cracvatic Un crac scufundat într-o apæ pierde o… Ce pierde? cræcnet Terrribel cræcoare cràgilæ cragìl craciliform cracilæ crachetæ crachiu crachieri†æ cracletæ craco§æ craco§ament craco§amentalitate cræcu† cræcule† «Cræcule† de via†æ nouæ» -de Cassian? Banu§ ? cræcuroasæ Altfel cum, cæci de la Cur ne tragem cu to†ii - mai ales cu-toatele cræcurulentæ cræcurulentitate cræcurulentism cræcure§æ crægu§itæ crægu§alæ cræget E-he, rægetul cracului : ca al leului: paralizeazæ cracadea Adolescentinul crac

ALFABECEDAR cracademic Dacæ ne gândim §i ne-o reprezentæm pe Madam Zoe : ce bær bat-crac ! cracanadianæ O adeværatæ bombardieræ cracalmie ‘Ntre douæ crace, ar zice Ungurul cracanà A§a ar ziceVeta «Dæ-te mai cracanà !» cracaparator cracasæ cracætærii craccelerat De aici zicala : «Se cracæ ca trenu’!» craccesoriu cracela§i cracesta cracerb cracid crAchile cracolit cracolo-§a cracompaniament cracostament cracribie cracrituræ cracofonie cractiv cractivea†æ cractivitate Dintre cele mai vechi - §i mai rentabile crac†iune cracustic cracurate†æ Lucru curat - lucru de mânæ cracvaforte cracgilitate cragilæ cræcime cræcaiafæ cræcainic cræcanulæ cræcani§te cræcanifeldricæ cræcanifelindicæ cræcalcul cræcalculator cræcald cræcaldic cræcælduros cræcælduræ cræcale cræCalea Laptelui cræcalic cræcalitate cræcaloric cræcænabil cræcænabilitate cræcænime cræcæni§ cræcænar cræcanapea cræcanapelin cræcangur cræcanin cræcani†ie cræcanonic cræcantabil cræcantatæ cræcan†onetæ cræcanulæ cræcanonic cræcapcanæ cræcapie cræcapilar cræcapita†ie cræcapræ Cea care cræcræ cræcrasa cræcapitiv De-atâta cræcaptivitate cræcaracati†æ cræcarenæ cræcariatidæ cræcarierism

117

118 cræcarnivoritudine cræcarosabilita†iune cræcasnicæ cræcastelanæ De-i trecea castelul printre §i i se vedea centura de cræcasticitate cræcastitate cræcastæ Castelana cræcatch cræcaci cræcauzæ cræcæuza§ Dacæ erea cu to†ii cælære†i cræcazac cræcæzæcime cræcazier cræcælæu cræcælæuzæ cræcælcæturæ cræcætanæ cræcæ†el cræcæ†ea cræceafæ cræcealma cræcearcæn Unde dai §i unde cræcapræ cræcedent cræcefalee cræcehoaicæ cræcelælalt cræcelest cræceltic cræcelulitæ cræcenaclu cræcentaur cræceantaurifereasæ cræcentralism-democræcrænatic cræcerber cræciclic cræciclist cræcimitireascæ cræcimpanzeu cræcinci cræcini§ cræcineast cræcineva cræcinic cræcinism cræcinitate cræcinste cræcintru cræcioaræ cræcior cræciatæ cræci†æ cræcitabil cræcitanie cræcitea†æ cræcititoare cræcitric cræcitit cræcituri-de-porcule cræceni†a-dans-bulgar (210) C R A P

PAUL GOMA

crapace Cel chinezete face: Crap ! §i †i-o crace ! crapid Fiind el cræpide de guræ crapieræ Micrapiera micrapieristului crapi†æ crapt S-a dus la furat Sabine ; s-a ales c-o crapræ craparen†æ Însolzarea-i craparent craparentitate craparte crapatic De-al nostru, din vârful muntelui, ai zice : pæstrav crapatrid Ca mine : nu am patrie, doar cræpætura în care a fost crapærætor crapicol Crapul §i albina - sau babi†a

ALFABECEDAR crapetisant Præjiiit crapeten†æ crapex crapiculturæ Cultivare de crape cultucræpice crapicultor Cultivator de crapre cræprate crapic crapocrif crapod crapodictic crapoftegmatikos crapoi Tovaræ§ul adunætor de cotiza†ii, pe iaz crapolitic Manolescu - în halat §i papuci crapolinic crapolitism Politica manolescianæ crapolog Negre§it Berindei crapologie Rezultatul gândirii berindice despre cea manoleascæ crapoplectic crapoplexus craporie craport craportament crapi§ crapi§te crapos crapostazie crapostol crapoteozæ crapozi†ie crapretat craprig craprioric crapsidæ crapter craptitudine crapus (211) CREA¢IE

119

creac†ie Creactorul creeac†ioneazæ creac†ii creactivatoare creac†ionar Ca to†i reac†ionarii : creac†iatoriu creaturcæ Creaturcoiacæ oarecum turcotomanicicæ creaturist creaturism creatuiristitate creaturistitudinalitate creaturtæ Ca bæie†ii no§tri, consumatoare/ atorii : creeazæ din interiorul stærii de turtæ (dulce, Nene Iancule) creaturbæ (212) CRETIN cretineret A§a spune bætrânetul - cel în†elept-foc cretini§ cretinitudinar cretinitudinaritate cretilism Etilismul provocat de - dacæ nu cumva vi†ævercea cretinerel cretinereasæ cretinic creTinorossic cretini§te cretinelat cretineletæ cretinestru cretinetæ (214) CRE¢ cre†os Bærbatul cre†oasei cre†oid

120 cre†oidalitate cre†oi§ cre†oitudine cre†etæ Cu fierul de «permanent» cre†inere cre†igancæ cre†iganitudine cre†iganitate cre†uire La cea mai înaltæ cre†uire cre†u†ær cre†u†ærismic cre†u†icæ cre†â†icæ cre†â†ucæ (215) CRIMINAL (216) CUC criminabil criminabilitate crimin Abilis criminalmente criminamental criminamentalitudine criminaltul criminalteritate criminalterabil criminalbæ-mare criminaltoi criminalma Mater (213) CRUCE crucenic cruciga§nic crucigæ-l toaca ! crucefal Atât a umblat «preòt cu crucea-n frunte», încât crucelest crucelticæ crucelulæ crucerc crucernic crucest crucianotic cruciclu crucifru crucinste crucioban crucioplitæ crucircular crucircumscrisæ crucitanie crucistic cruciumat cruginitæ

PAUL GOMA

cucuib Cucucule cucu cucuru-n cucuib cucuic cucuì§ cucui§te cucuiform cucuitudinal cucuitate cucuirasæ cucealæ cucime cucitudine (217) CRUD crudanie crudalmæ crund crudenie crudæreasæ crudimentar crudaceu crudime

ALFABECEDAR cruditudine crudi§ crudalnicæ crudaioasæ crudæturæ crudealæ crunduioasæ crudiformæ (218) CRUNT cruntìu cruntos cruntì§ cruntdelemnatic crunturæ (219) CRUPA crupere ∑-avea o crupæ : crupere ! crupestræ crupie crupoasæ crupitate crupime crupi§ crupace crupoierasæ crupoieritic crupioerism crupalæ crupalie crupalp crupalpita†ie crupanæ cruparte crupa§nicæ (220) C T I T O R ctitorace ctitoracic Ctitor de raci ctitorent Ctitor de torente ctitorid Ctitor de riduri ctitors ctytoris ctytorìndic ctytoridiandru ctytoriculturæ ctytoreador ctitoartæ ctitoramæ ctitorb ctitorfic ctitorfan ctytorfic ctytorganal ctytorgoliu ctytornament (221) CUBIC

121

cubicuitate Dupæ cum numele-i spune : o cùbicæ uitatæ cubicuu În schimb masculinul are doi u cubicui Cubic pe cui se scoate cubicuneiform Am mai spus : existæ cuie cubice (ca §i capetele tovaræ§ilor no§tri de sub pana nemuritorului Sâsoiev) cubicolor cobiconcav cubiconvex cubiconaræ O iconaræ în formæ de con (cubic) cubicoanæ cubiconolatru Un iconar cubic §i lætrætoriu cubicter

122 cubicre cubicros cubicric cubicritudine cubicosaedric cubicar cubicariot cubican cubicanic cubicandriu cubical Fire§te, un cub calic (222) CUGETARE cugetodac cugèt-beget cugetic cugeticol cugetiform cugetime cugeti§ cugetitate cugetcetera cugetern cugetnic cugetnicitate cugetitudine cugeteroclitism cugetate cugetism cugetalon cugetalongiliu cugetoroman cugetilic cugetilism cugetilitudine cugethos cugèticæ (223) CULEGERE

PAUL GOMA

culegal culegalitate culegerìe culegatar culegæmânt culeagæn culegendar culegumæ culegumiculturæ Uneori legumicultorii legumicultivæ culegumele culesbianæ Culegætoare de insule culesne culesnicioasæ culest Corabia avea lest in cul culese culeseist culesoc Sulesul cocului (224) CULCARE culcicæ Una micæ-orizontalìcæ culcer culcabilæ culcabilitate Dispozi†ia subiectului de a se obiectivà culcabalisticæ Calculezi unde §i câtæ cade, în timpul balului culcabanæ culcabanieristicæ culcabaniereticæ culcabaret La cabaret se (pre)fac alte chestii : din picioare culcabinæ Doar dacæ e ræsturnatæ culcabriolæ culcacealma culacofonie culcadavru Pleonastic : n-o sæ-l (men)†ii în picioare

ALFABECEDAR culcadenæ culcaden†itate culcadânæ Alt pleonasm - vedea-o-a§ pe picioare ! culcadru culcaduc culcalambur Variantæ : culbalancur culcalandru culcaladæ culcalea-valea culcalibru Odihna luptætorului culcaliciu culcalinæ culcali§ culcalitudinalæ culcalmæ ∑tiut fiind : cula calmeazæ culcalmant Ce spuneam! culcalofie culcalofilie culcaliform culcaloriferatæ culcal-putere culcameleondric culcameræ culcameristicæ culcamion culcampanie culcamping culcampioanæ culcanapea culcanibal culcanin culcanonic culcapabilæ culcàpie culcapitula†ie culcapitulator culcapodoperæ culcapotæ culcapræ

123 culcaptivæ culcaptivantæ culcardiac culcaren†æ culcaricaturæ culcarnaval culcarosabil culcarotæ culcartier culcastæ culcastitate culcastru culcastral culcasieri†æ culcasnicæ culcastelanæ culcastravetic culcastravetandru culcastravetitudinalitate culcu§etæ culcu§etistæ culcustræ «…ïn spate mæ izbe§te-un cal» culcuscræ culcu§cæ culcu§etic culcu§ernic (225)CULTURA culturmæ-de-mase culturi†æ culturi†al culturtæ culturtalnic culturtal culturcæ cultimatum culterior cultacticæ cultalent

124 cultura-vura cultezaur cultipic cultivealæ cultivituræ culturanic culturnir culturmic culturmetic culturtæ-dulce (Nene Iancule) (226) CUMINTE cumintean cuminteancæ cuminteni cumintena§ cumintelect cumintelectualitate cumintens cumintensionat cumintensitate cuminten†ie cuminten†ios cuminterim cumintern cumintimitate cumintim cumintrigæ cumintrigant (227) CUMSECADE cumsecadânæ cumsecadânicæ cumsecadru cumsecalcæ cumsecalde cumsecældenie cumsecælzenie cumsecædelni†æ cumsecædentitate cumsecædi§ cumsecædenitudine cumsecædenime cumsecædentic cumsecædenti†ie cumsecædentistæ cumsebade cumserade cumse§ade cumsebædenie cumserædime cumse§editate (228) CUPLU

PAUL GOMA

culplu Culpa pluului ; plua culplului cuplumb cuplumbatic cuplumburos cuplumbos cuplucar cuplucariot cupludarnic cuplugar cupluralitate cupluralismus cuplu§at cupluta§ cuplutitornic cupluvios cupluvio§ie (229) CUNUNIE cununiune cununionism cununionitate cununitudine

ALFABECEDAR cununi§ cunundi†æ cununisex cununisexualnicæ cununiversalæ cununiversatileicæ cununivocæ cununivocalizatismus (230) CUPID cupidol cupidolatru cupidolatrie cupidolatrinæ cupidolatractic cupidolitate cupidoli§ cupidolime cupidolitudine cupidosnic Sau : cum te mai poate mu§ca de dinapoi cupidosaturæ Oasele curului - cupidoase cupideal cupideologie cupidilæ cupidilism cupidealism cupidiot cupidiotitudine cupidi§ cupidiv cupidivæ cupidivitate cupidizdæ cupidizdativæ cupizditate (231) CUR

125

curabil curabilitate O abilitate (curabilæ) cæutatæ curabis A§a se zice - dacæ nu cobori cu funia curabisal curabisalitate curabisalnic curabita†ie curabitat Altfel, unde ? Pòte dòræ… curabita†ie curabject curabjeg’ curaborigen Dacæ n-ai de-la-pachet, te mul†ume§ti cu localele resurse umane curabraziv Din acela care †i-o roade - în fine : abrazeazæ curabrupt curabscons Nonsens : ele ie la vedere §i când nu se vede curabsent curabsolut curabsolu†ionat curabsolvit curabsint Dacæ §i el : §ade-n pelinì§te curabstract curabsurd curabulic curabulime curabulie curàbur curabùr curaburit curaburel curabuz curac curacadea curacadian curacademic

126 curacaret curcacascæ curacæscat curacatist curaccent curaccep†ie curacces curacefalic ïn sfâr§it, o vorbæ de duh unde nu-i cefal, vai de curu’ tæu cel fær-de capac ! curacerb curacont curacord curacrid curacri§ curacri§or curacriu curacrokefal curacrolit curacromat curacru Soacræ, soacræ, curæ acræ curact curactiv Naturelul sæu personal curactivitate curactivistæ curactrì†æ curactorie curacuplaj curacu§i-acu§i curactus curacvilin curacvilinitudinalitate curacviliniped curadæpare curadæpætoare curadept curadânc curadâncitudine curadânci§ curadorabil curadorat curaerian curaeroplanic curaerisit curaerofag curaerofagie curafabil curafabulæ curafect curafectalic curafectat curafeliu curafemeiat curaferat curaferent curafet curafin curafine†e curafinitate curafini§ curafi§ curafix curaxiativ curafixalnic curaflux curafon curafonie curafond curaforism curaforismic cura fresco curafro-asiatic curafront curafrontal curafrodiziac curafum curafumat curafumestru curafund curafundalic

PAUL GOMA

ALFABECEDAR curafundamentalic curafundulent curafunde§æ curafundule†ism curatfutalnic curafutabilitate curafutainic curafuzalì curagale curagasat curager curagerime curagest curagestru curaghios curaghioslâc curagil curagilitate curagiorno curagitat curagitatoare curagita†iune curagonic curagonie curagoraic curagresiv curagri§ curah ! curaho ! aho ! curahtiat curaibæ cural curalai curalæ curalb curalbe† curalbei curalbior curalde curalcov curalegru curalegre†e curalegre†icæ curalalei ! curaleluia curalenæ curalert curalerte†e curales curalesandru curalezat curalfa curaliaj curaliajnic curaligotetic curalin curalint curalintæturæ curalinte†e curalinti§ curalior curalioritate curaliorism curalit curalitvan curalitent curaliv curalivnic curalt curaltern curaltistæ curaltul curalunit curaluni†el curamabil curamabilitudine curamandea curamantæ curamar curamærui

127

128 curamazoanæ curamazonic curambiguu curambrozie curamforæ curamforat curamforic curamforte curamfortulent curamical curamnar curamvon curanaforæ curanalist curanalizatic curanalog curanalogos curamor curamorezatæ curanemic curangel Curangel radios ! curanimat curanima†iune curanimist curanus curanal curanalersa curanaltul curapatic curapatie curapetisant curapetisanctificat curaticime curare curduf curduhan curduhænos curdu§it curete curezæ curghez curìc cùric curjuic curlesc curni†æ cursuc curtieræ curuianæ curuienos curzuluialæ curzuluit curzulufatic curabil curabilitate curi§ cura mater curduliu curduliozitate curdulietudine curdulie curere cureros curere curcoi curculi†æ curgon curibund curi§atæ curlandisitæ curnicare curnicæturæ curnica†ie curnizor curti§ag curtiv curtunatic curuncul curunculozatic

PAUL GOMA

ALFABECEDAR cura-leului curaliv curæ-cascæ curæ-spartæ cure§ curi†’ curu†æ curmand curmandiz’ curex curdar curibund curitor curmur curmuire curalegru curalegre†e curuitor curuialæ curadel curgativ curgatoriu curga†ie curificare curificator curitan curitanism cùrpuræ curpuriu curulen†æ curulen†ie curulen†ime (de-a) cururi ! curdæ curdinæ curditate curditudine curdi§ curdo-mutæ curescitatæ curescitabilitate curghiun curioaræ curmenaj curmenatæ curnaturalæ curplombæ curprindere curprinzætoare curprizæ curvenire curvol curvolare curzenie curanic cura-vura Ivan Curbincæ curbulen†æ curcime curcoman curcesc curcoaicæ curcale† à la curca, bre ! curcoazæ curgescent curgescen†æ curmenat curmentat curnant curnætoare curnesol curneu curnichet curpitudine curta-vacii curtæ-dulce curturicæ curalo-altaicæ curare

129

130 curduros curdoare curetræ curgen†æ curgìe curia§æ curinar curâtæ curâ†enie curlet curlætor curolog curologie cursæreasæ cursoaicæ cursitæ cursuzæ curticareie curuguayanæ curbagie curbavnicæ curgælæu curlie curalie curadios curi†æ curafaelit curafinat curahitic curapid curasat curateu curæsfæ† curæspicat curæsplatæ curæstealæ curea†ie cureal curealitate curece curæcit curecent cureceptiv curecep†ie curecital curecord curect curectitudine curectitate curecti§ curectime curectal curectalnic curector curectorat curecul cureculant curecult curecultivat cureculturæ curefugiu curefuz curegal curegulat curegulament curelativ curulent curect curectitudine cureliefat curid curidat curidicat curidicol curigid curisc curitual curânced curobace curobot

PAUL GOMA

ALFABECEDAR curond curo§covan curotace curotacizant curoz curicol curime curealæ curivalent curulant curupt curut curutime curuti§ curiostic curu§inat curacol curæ§eancæ curgie curgoliu curgolios curiental curientalitate curigine curiginar curiginalitate curizont curizontalnic curnament curnamenticæ curtodox curtodoxie curcu§ curcu§ie curcu§alism curcior curciora§ curdini§ curetræ curulete curic cursulinæ curticarie curzicæ curoso curosos curososnic curosaturæ curosie curosianic curosârdie curosp† curospe†ie curostatic curostentativ curostentativic curostie curostrov curosuar curoazæ curoaspete curulat curulatnic curulateralitat curuladæ curuladinæ curuinæ curuinat curaliu curulent curulentoare curulentitate (232) CURAJ curajah curagilæ curajuns curajungere curajust

131

132 curajuste†e curajustus curajosnic curajutor curajutornic (233) CURB~ curbanism curbanitate curbivalent curbolatent curbariu curburtæ curburticæ casæ de curbe curbæsærie curbi§tinæ curbar curbe§æ curbi†æ (234) CURCA curcætor curcu§ curcanar curcanalie curcanibal curcaninæ curcanon curcautor curcætoare curcæ†ea curcæmilæ curcæinare curgæinæ curgæinatic curcapiu curcasnicæ (235) CURGERE curgeriatrie curgeriatros curgerent curgerescen†æ curgeren†æ curgerealæ curgereamæ curgereanæ curgerel curgeri§ curgerime curgeritudine curgeritate curgerelativ curgerelativitæ curgerelos curgerelozie curgeremit curgereminent (236) CURVA curvarie curvariu curv’ curva§æ curviin†æ curviincioasæ curvilitate curverturæ curvenien†æ curvioasæ curvio§ie curvoioasæ curvoio§ism curvânt curvântare curvântætoare

PAUL GOMA

ALFABECEDAR curvântos curveancæ curvoare curvorie curvezanæ curviziune curvizionaræ curvestru curvestritate curverotic curverotism curverotomanie curvescen†æ curveren†æ curverudi†ie curveticæ curveticist curveticitate curvethos curvesteicæ curvestetician curvestetism curvetilism curvetilicæ curvad curvagin curvaginalic curvaginale§ curvaginalì§ curvagineticæ curvagintru curvagintralicæ curvaginetismus curvaginealogie curvagineolog curvajnic curvalahæ curvalahitate curvalahie curvalahism curvalen†æ curvalentæ curvalidæ curvaliditate curvaloare curvaloroasæ curvaloricæ curvamæ curvame§ curvæmuire curvæmuitor curvædanæ curvæduvæ curvantajnic curvariantæ curvaria†ie curventuræ curventuzæ curventuziasm curversiune curversiv curversivitate curvertisment curviatoare curvia†ie curvicultur curviditate curvidæ curvitaminicæ curvocat curværaticæ curveche curvecinæ curvecinie curvecini§te curvecinætate curveri§oaræ curveselæ curveselie curvestalæ

133

134 curvestalìe curvestælie curvestaleu curve§tedæ curvetust curvia†æ curvicleanæ curviespe curvigilæ curvioaræ curvioristæ curviolistæ curvioloncelibataræ curviola da gamba curvioaie curvioiciune curviolatæ curviolator curvigoare curvirtute curvirtuoasæ curvitalæ curvitalitate curvitezæ curviteazæ curvitregæ curvi†icæ curvicioasæ curviciu curvivandieræ curvivacicæ curvivacitudine curvizitæ curviziune curvitudine gurvæ curvarzoaie curvarzoism curvarmonie curvaromæ curvaromatæ curvartæ curvartistæ curvartel curvascetism curvaspræ curvastenie curvastru curva§ternut curvaticæ curvatism curvatrac†ie curvatù curvaulic curvaureolæ curvàzimæ (237) CUSCRU cuscrum cuscrumit cuscrud cuscruce cuscruth cuscrup’ cuscrutator curscræ (238) CUTREMUR cutremurmur cutremurici cutremural cutremurdar cutremurg cutremuribund cutremurire cutremuritor cutremuræ-n guræ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR (239) CUVÂNT cuvântos cuvânturat cuvânturæ-lume cuvânturætoare cuvânturæ-†aræ cuvântæritor cuvântindere cuvîntâi cuvîntors cuvîndemn cuvîndeob§te cuvîndârjit cuvîndoit cuvîndrægit cuvîndreptare cuvîndurat cuvîndurerat cuvînduio§at cuvîntærit cuvîntemeiat cuvînte†it cuvîntocmai cuvîntreg cuvîntru cuvântitate cuvântime cuvântitudine cuvânti§ cuvântuziasmatic (240) CUVERTUR~ cuverduræ cuverdea†æ cuvertualitate cuvertijuræ cuvertute cuvertuozitate cuverturism cuverturistæ cuvertebruræ cuvertexturæ cuverticaluræ cuvertiginuræ (241) CUVIOS cuviosos curvios cuviosmanlâu cuviostrogot cuvio§itate cuvio§itudine curvio§enie cuviospe†ie cuviOstap Bender

135

136

PAUL GOMA dacinæ A§a spune dàcina stræbunæ : Fi†i dacini§tici, tovaræ§i! dacinci dacinel-dacinel dacìnic dacinism dacinste Altæ virtute de cæpætâi dacinstit dacioareci Se væd §i pe columna lui Traian daciob dacioban Da, dar pe-atunci nu dæduseræ Turcii - nici chiar Romanii - deci nici pæstor, nici pæcurar, nici oier? daciobænime Enigmæ - istoricæ daciobæne§te daciobænel daciocan ∑i æsta-i turcesc dacioc Cestælalt : †igano-turco-maghiar DEX zice cæ-i albanez - o fi : sântem neam cu cioc alban daciomag Turcale† toatæ ziua - ba chiar gægæuz daciolan Iar æsta slavo-tætarnic dacioplituræ daccioaræ dacioroi daci§mea Ha-ha-hea ! Dai turcismele-afar’ pe u§æ, ele-†i intræ prin mætu§æ dacitadelæ daciubær Bulgærism de peVolga daciudæ daciulin daciung daciuturæ dacorabie dacorealæ dacoralizatæ dacorator dacoran dacoranic Ce premoni†ie, bre!

D

(242) D A C dacalmie dacademie În ea au intrat o mie de daci : Zoe, Barbu, Berindei daccident dacerb A§a-i §ade bine Dacului : sæ fie contrariul cerbului dacitudine A§a-i §ade bine Dacului : sæ aibæ atitudine dârzaticæ dacoperi§ dacroba†ie dacidian dacianotic dacicero daciclic daciclism Dacæ pe Zoe ar chema-o Mi†a, atunci ar fi o perfectæ : §i dacæ §i ciclisticæ daciucloidæ daciclop daciclu dacifru daciliar dacilibiu ~sta fiind Berindei daciliciu dacimbru daciment Vine de la fabricile de materiale de construc†ie avînd dacitul ca materie primæ dacimentare dacimitir dacimpoi

ALFABECEDAR dacorb dacorcituræ De mirare: Drægan, Dodu, Romul : daci curcurà∞’ dacorcodu§icæ dacord dacordar dacordelier dacordialitate dacordon dacordonic dacordonical dacorect dacorecturæ dacoreean Ce, te pui cu sincronismul ? dacordovan dacorifeu dacorn dacornic dacorolæ dacoronarian dacorsican ∑i æsta - tot neam de pæstori dacortorar Nu, cæ se supæræ Dacul dacorvetæ Veri§oaræ cu Veta (243) DACTILOGRAFA dactilografemæ Fema dactilogramatului dactilografitti Frumos : sæ scrii pe pære†i cu ma§ina (de scris)… dactilografolog Grad ce nu mai grafeazæ : dacæ nu are picioare dactilografician Værul de la Ploie§ti al Dactilei, Vicleandra dactilograsæ Curent în profesie dactilogravæ Necurent dactilogra†ie Asta da : mai ales când †ie †i-o bate dactilogravuræ dactilofragæ A§a i-am zis uneia fæcutæ de mâna mea personalæ dactilografragedæ Asta fiind fiica de la dânsa dactilofragilæ Iar asta : nepoatæ dactilografalicæ Geta Mitralieta - ea emitea grafàle dactilographallicæ Mi-e oare§câtu§æ dactilografatæ dactilografuitæ (244) DAIBOJ daibojnic daibojnicie daibojuratæ daibojog daibojos daibojoasæ daibojosos daibojosuar daibojositoare daibojtean daibojteandræ daibojtire daibojtiin†ific daibojime daibojealæ daibojatæ daiboji§ daibojurime daibojurîmprejuricæ (245) DALIE dalienabilæ dalienare dalienæ dalienistæ dalifie dalientricitate dalìe-ciocârlie

137

138 daliesticæ daliestimativæ dalielatæ (246) DALB~ dalbanezæ dalbæstrea dalbæstrime dalbescen†æ dalbei dalbianæ dalbitudine dalbiì§ dalbioaræ dalbiorism dalbioritate dalibì dalbinoasæ dalbinism dalbanæ dalbenæ dalbo-croatæ dalbaiuleancæ (247) DALTONISM daltonalism daltonalitate daltogravurism daltoi daltoniform daltonifiant daltonicitate daltoni§ daltorelief daltomantic daltomism daltonaj daltonomat daltonou daltonsuræ daltonanie daltonanismus daltonanitate daltonomasticæ daltonomatopee daltoncolog daltondinæ daltondula†ie daltoneroasæ daltonestæ daltoniricæ daltonicitate (248) DAMBLA damblaj damblabial damblabialitate damblaburist damblabil damblabæ damblabist damblælâu damblampisticitate damblacom damblasador damblidestru damblactic damblacustru damblaic damblamentabil (249) DAMPF

PAUL GOMA

dampforæ O amphoræ dampfeazæ. Sau o damæ care phoreazæ dampfibiu O altæ damæ - din Sibiu - dar cum e sâsâitæ…

ALFABECEDAR dampfiteatru dampfitrioanæ dampfecioaræ dampfetaminæ dampfalinacee dampfetæ O dampfæ diminutivalnicæ dampfurie dampfalnicæ dampfaloidæ damphallic (250) DANS dansamblu Ca sæ facem economie de cuvinte dansanatoriu dansanctificare dansanctua Spune : nu-i frumos spus ? dansandvi§ La Balul de Sâmbæta-seara dansangvin Orice-ar crede unii §i al†ii : tangoul dansarabandæ Frumos, ca tot pleonasmul dansarcastic De cæutat în Liszt, Paganini, Berlioz (Macabrul) dansardanapalic dansarmatic Dansul Sarmalei - dupæ Block §i Strawinski dansatanic Tot cuplul Liszt-Berlioz, særacul dansatiric dansatoartæ dansatoridæ dansator†æ (251) DANTUR~ dantura†ie Când î†i tureazæ din†ii - de frica danturistului danturuialæ danturuitoare danturism danturturicæ danturturism danturtæ danturtitate danturti§ danturtime (252) DATOR datoridæ datoriditate datorime datori§ datoritudinalitate datoreador datoartæ datorticoli datorturæ datort-în-tort datortul-popii datortoman datortomandric datortoped datortofonime datorticultor (253) D~DAC~ dædaco-romanæ O-ho ! dædacicæ A-ha ! dædacademicæ Ooooo ! dædacalmie Hm dædacasnicæ dædacalmæ dædacasæ dædacalæ dædacalinæ dædacaldæ dædacalditate

139

140 dædacaldi§ dædacotcodacicæ dædacoism dædacoìt dædacoitudine (254) D~LTUI (A) dæltuimitæ dæltuimireasmæ dæltuimæ dæltuituc dæltuitæturæ daltædatæ daltfel dæltitudine (255) DEBANDAD~ (257) DEBUT debandadaism debandadaitate debandaj debanderolic debandante (giocoso) debanditism debanditate debandulierisim debandànie debandanìe debandàtinæ (256) DEBIL debilàbil debilabìl debilabie debilabial debilateralnic debiliar debiliozæ debutoi debutelcæ debutelie debutaforie deburt’ debuteriu debutitudinalitate debutament debuti§ debutilitate debutonieræ debutopie debutanticæ debutandræ debutopie debutemæ debutematicistæ debutantologie debutanti debutantism debili§oaræ debilu†æ debilingv debilunic debilunar debili§ debilime debilitudine debilier debilunar debielæ debilaritate debilariant debilustru debiluzie debiliac debIlie

PAUL GOMA

ALFABECEDAR debutantitate debutanti§ (258) DECAPITA (A) decapitalæ O pitalæ decapæ decapitoliu Un pitoliu decapit decapilar A pornit sæ-i taie pærul cu tot cu capac decapitalism Ac†iunea de a numæra din zece-n zece - capete decapitula†ie decapitagoreic decapitime decapitudinalitate decapitìc decapìtic decàpitic dècapitic decapiton decapitonat decapitonajerie decapitulat decapitulice decapitaliancæ decapitar-Mo§u decapisicæ decapistat decapiste† decapisteric decapisterie decapizde†ie decapizdatum decapizderium decapizdìc decapitinerant decapæ (259) DECAMERON decamerontic decamerontogenie decameristæ decamerond decameronat decameronticitate decameronalæ decameronitudine decameronitate decameroni§ decameroni§te decamerondoacru decameronil decameronist (260) DECOLTEU

141

decolteancæ Dacæ trece Jiul cælare… decolteàteu …§i n-are Dumnezeu decolecteu decolte†æ Ceastælaltæ este altæ : Decolte†a Sa decoltragiu decoltimativ decoltime decoltitate decoltitudinalitate decolti§ decolacteu U§or trivial, dar adânc hrænitor decoltern decolteroare decolterorism decoltertip decoltest decoltetanizat decolteutonic Nu e atât mare - cât larg… decoltezaur decoltezæ

142 decoltipæ decoltitudine decoltruism decoltalie decoltaliancæ decoltalion decoltandru decoltapagiu decoltabù decoltablou decoltacticæ decoltainæ decoltalent decoltardiv decoltarif decolten†æ decoltemæ decoltearfæ decoltehnicæ decoltemplu decoltena†ie decol†at (261) DECOR decor§eu decoralæ decorabie decorintic decori§ decoritudine decorimetru decora†ie-de-nuntæ decora†ional decora†ionalitate decora†ionalism decordin decordonan†æ decoroid decoroidal dedica†æ dedica†aveancæ dedica†aveicæ dedica†oasæ dedica†ma†uchicæ dedicta†ie dedictator dedicton dedicarte dedicartograf (264) DEFECT defectofil defectofilie defectitudine (262) DECREPIT

PAUL GOMA

decrepita†iune Unde înceteazæ decrepita†ia începe crepidita†ia decrepitant De aici. Trozne§ti §i la micire, nu doar la mærire decrepeti†ie decrepertoriu decrepitabil decrepitament decrepiti§te decrepitudine decrepiti§ decrepitor decrepiziciune decrepuscular decrepizdæ decrepitoresc decrepitulant decrepitulatæ decrepitudinaritate (263) DEDICA¢IE

ALFABECEDAR defectime defecti§ defectoplasmaticæ defectism defect-totum defectal defectalitate defectualitate defectualismus (265) DEFLORA (A) deflora-României Un tratat deflorescentæ O înflorire prin dezînflorirea ‘centei în floare deflorar Bestia umanæ care ce-i face el - ei deflorærie Locul crimei defloræreasæ Obectul defloricicæ Una uite-atât de micæ - §i deja Floare defloriculturæ O culturæ mult mai rezistentæ decât rezisten†a deflorilegiu Titlul (mai bine : subtitlul) unui volum de poeme defloristicæ defloratoriu Un oratoriu pe cale floralæ defloratorie Arta de a vorbi floarea (cum Francezul vorbe§te vinul) defloracol defloracular deflor-pro-nobis defloralitate Stare §i statut deflorangutan defloræ§eancæ deflourare defluorescentare deflordin deflorfanæ Fatal. Dacæ n-a avut tatæ deflorfelinæ Orfænicæ mâ†oasæ - §i defloræ

143 deflorfelinat Loc de perdi†iune a copilelor feline deflorfic ∑tiut fiind faptul cæ §i Orfeu, e-he deflorgan Stil administrativ deflorganism deflorganiza†ie PTT deflorgasm deflorgie deflorgoliu defloribilæ deflorientalicæ În traducere : asudæ muftiul deflorificiu Frumos ; sugestivos §i pe muchie de cu†itos deflorigine defloriginalæ defloriginalitate Curat ‘inalitate ! defloripilant deflorizant deflorizont deflorizontalic deflorizontal deflornic deflornament deflorinamental deflornicitate deflornitolog defloroare deflorogenie deflorapt deflora†æ Iar ræ†oiul : desræ†æitoriu defloratatæ O-ho ! Câte… deflorateu deflora†ional deflora†ionalitate defloralin defloranilime deflorali§ defloraid defloraitæ defloramæ

144 (266) DEGET degeterchea-berchea degeto-dacic degesticula†ie degetitate degeti§ degebege degetalon degetalonaj degetelism degetatism degetern degetiaj degèticæ degetìcæ degetern degeternalic degetnic degethos degetica-socialistæ degetativ degetactil degetacticæ degetactician degetainæ degetaini§ degetalent degetal degetalisman degetalismandric degetalion degetandru degetangou degeturneu degetabiet degetabiu degetabular degetabula rasa degetartor degetartric degetastæ degetaur degetaurinic degetæciune degetæi§ degetæun degetætar degetehnicæ degetempo degetenace degeturism degeteribil degetest degeticism degetigru degetigrat degetiraj degetiraior degetonic degetonus degetorid degetorpoare degetorpilæ degetor†æ degetransæ degetravaliu degetuleu degetu§eu degetutelar (267) DELICAT delicatifelat delicatifeliu delicatifelindric delicatifelin delicatifelìndic delicatifelindìc delicataif

PAUL GOMA

ALFABECEDAR delicatolic delicatrin†æ delicantrin†ic delica†æ delica†itate delica†eism delicati§ delicatime delicatitudine delicaustic delicauzæ delical delicalin delicalcio-vecchio delicalm delicavalin delicavita†iune delicaviar delicavou delicald delicaldic delicalditate delicaldìn delicadent delicaden†æ delicaden†are delicadou delicadru delicadrantæ delicadril delicadruic delicaid delicaisæ delicaisaticæ delicaisenie delicandidæ delicandrie delicanin delicaninitate delicanini§ delicanism delicanol delicanulæ delicanuletic delicastæ delicasticitate delicastor delicarne delicarna†ie (268) DENUDA (A SE) denudar din dar denudarnicæ denudaritudine denudarzoaie denudacicæ denudatinæ denudajdie denudalbæ denudans denudansatoarnicæ denudansatorie denudatorie denudarcticæ denudarmæ denudarmonie denudarmelitæ denudargument (269) DEZGHE¢ dezghe†ar dezghe†arnicæ dezghe†arc dezghe†arinæ dezghe†ariot dezghe†aritudine dezghe†aric dezghe†ærie

145

146 dezghe†æri§ dezghe†u§ dezghe†u§cæ dezghe†oa§cæ dezghe†icæ dezghe†izdæ dezghe†indic dezghetre dezgheboasæ dezgheb dezghebitudinal dezghei§æ dezghei§are dezghei§itate dezghei§ism dezghei§ment dezghem dezghematæ dezghemotoacæ dezghemitic dezghement dezgheatæ dezghearæ dezgheazæ (270)DEZGHINA(A SE) dezghici-ghicitoarea Am dezghicit-o : e dulce dezghidaj dezghidu§ dezghiftuire dezghili-ghili Când o dezghiligâdili dezghilimele dezghilosire dezghilotinar Cum ? Dezghilotinezi ghilotina? dezghimpe Când i-l sco†i dezghinion dezghinda

PAUL GOMA dezghint dezghionoaie dezghindiancæ Dòr a§è dezghincident Din acela dezghincest Din incesta dezghincizie Din aceea dezghincognito dezghindex dezghindice dezghineditæ dezghinfamie dezghinimoasæ De aceea se spune : Are inimæ bunæ dezghini†iere dezghini†iativæ dezghinocentæ dezghinstala†ie dezghinstiga†ie dezghinten†ie dezghinterior dezghinterdic†ie dezghintroduc†iune dezghintrus dezghintru dezghinvaliditate dezghinvazie dezghinven†ie dezghinvers dezghinvidie dezghin-vivo dezghin-vitro dezghinflamatorie dezghinfidelitate dezghin-folio dezghingenuæ dezghincartadæ (271) DEZGOLIRE dezgoeletæ

ALFABECEDAR dezgola§æ dezgolaverajicæ dezgoldanæ dezgolitudiune dezgolime dezgoliment dezgoli§ dezgoli§ie dezgolancæ dezgoalæ dezgola§æ dezgolænesc dezgolætate dezgoliardic dezgolandezæ dezgolzacæ dezgolecu†æ dezgolecu†icæ dezgolzeacee dezgoleicæ dezgoliferæ dezgoleum dezgolfact dezgolfactivitate dezgolfactotum dezgoligantropie dezgoligarhie dezgoligofreneticæ dezgolimpiadæ dezgoloin†æ dezgolteancæ (272) DEZVIRGINARE dezVirginica dezvirginecolog Altfel cum sæ caute el pe la trup dezvirgigea dezvirgigica dezvirgigolo dezvirgimnaziu dezvirgimnastæ dezvirgimnasticæ dezvirgineceu dezvirginere dezvirginga§ dezvirgingæ§ie dezvirgiuvaer(giu) dezvirgincizie dezvirgindex dezvirgindolen†æ dezvirginimæ dezvirginitudinalitate dezvirginocen†æ dezvirginitate dezvirgini§ (273) DIABET diabetnic diabieteag diabetealæ diabe†ie diabe†iv diabetonist diabetel diabetilic diabetilism diabetnograf diabetician diabeticæ diabetimon diabetimologie (274) DIABOL diabolid diaboli†ionist diabolerfotic diabold

147

148 diaboldit diabolîns diabolund diabolnav diaboalæ diabolni†æ diaboltæ diaboleaginos diaboleic diabolfact diabolfac†iune diabolfos diabolog diabologie diabologealæ diabolitudine diabolime diaboli§ diabolitate (275) DIAVOL diavort diavorton diavòinic diavoinìc diavolitiv diavolnic Asta vine din †ara lui Volivan Turtincæ diavoios diavoio§ie diavolatilæ diavolatilitate (diabolicæ!) diavolapuc diavolburæ diavoltæ diavoltaic diavoltijor diavolubil diavolum digitalie digitalent digitalon digitalian digitalb digitalcool digitalcov digitaleatoriu digitalean digitalelism digitaleluia digitalene digitalerte†e digitalian†æ digitalìfos digitalifiòs digitalint digitalintatæ digitalinatæ

PAUL GOMA diavoluminos diavoluntar diavoluptate diavolens-nolens diavoleat diavoleac diavolefter diavoleicæ diavolele diavoleli†æ diavoli§ diavoleucæ Aia de l-o pælit pe Dænilæ Dræculeac diavolex Duræ, dar diavoleaptæ diavolibertate diavoliant diavolicæ diavolichid Dacæ intræ §i în butelcæ (276) DIGITAL

ALFABECEDAR digitaltaic digitalter ego digitalterergosumist digitalternativ digitaltruist digitalunecæturæ digitalungituræ digitalnic digitalnicitate digitaltitudinalitate digitali§ digitalime (277) DILATA (A, A SE) dilatent dilaten†ie dilaTène dilat’ dilæ†ime dilatifundie dilatifundialitate dilatinæ dilatindæ dilatacatæ dilatroce dilatâticu†a dilatainæ dilatime dilatacticæ dilatalent dilatlie dilatalion dilati§ dilatandræ dilatanc dilatanti (278) DILEMA

149

dilemitat dilemitare Mæ dilemitez de tovaræ§ul antivorbitor dilemitæ Era în dilemæ - a§a cæ a luat ni†icæ dilemitæ ple§icæ dilemnatic Tovaræ§ul nostru Cosa§u dilemurian Tovaræ§a voastræ ∑tefoi dilene Lui Ple§u i-a fost totdeauna dilene (lene dilenaticæ) dilemninism Cæci Lenin a zis: Din aceastæ dilemnæ nu ie§i†i - §i n-am ie§it nici azi dilemana†i Cotroceni§tii în civil dilemblematic dilemfatic Ca junele Ghiu: dilema emfazeazæ, ce, te pui ? ∑i cauzeazæ dæunatic dilemisar dilemo†iune dilemàstic dilemastìc dilemarxism Bietul Ivasiuc : a murit færæ sæ cunoascæ dilema lui Ple§u-BrebanIliescu dilemascæ dilemascat dilemasturbatic dilemasturlubatic Ba-tæ-l sæ-l batæ ! dilematern dilematinal Nu e Tita Chiper : ea fiind seralæ dilematitate dilemati§ dilematìc (279) DILETANT diletanti

150 diletantiemæ diletandre†e diletandru diletandritudine diletantecesor diletantic diletanti§ diletantenæ diletantologic diletantichitate diletandrogin «Cine-a-ndrægit androginii / mânca-i-ar pu†a stræinii» diletant-donné diledandy diledandism diledandanaic diledanaidic diledanturæ diledantistæ Consoarta firurgului diledantesc (280) DINOZAUR dinozaurifer dinozauriferos dinozaureolæ dinozaurifos dinozaurât De-o pildæ Gogu-Buldogogu Rædulesexu cel cultural dinozaurdæ dinozaurdini§ Gæurica prin care penetreazæ dinozaurul în domicilul sæu cel stabil dinozaurdoare dinozaureche dinozaurechealæ dinozauree dinozauria§ dinozaurmæ dinozaurlet

PAUL GOMA dinozaurma§ «Vadimilor mei pæune§ti las mo§tenire…» dinozaursuz dinozaursitæ (281) DINTE dintim dintimitate dintrodus dintroducere dintrodat’ dintrus dintruziune dintuitiv dintui†ie dinteresa poartæ dintafesa dintegru dintegritate dintegral dintelect dintelectualismus dinteligent Dacæ este vorba de mæseaua min†ii dinterior dinterlop dintern dinternistæ dinteroga†ie dinterpretare dinterven†ie dinterview dinterzis dintestinal dintim dintimism dintimitate dintolerabil dintrare dintrigæ

ALFABECEDAR (282) DIONISIAC dionisiacru dionisiaj dionisicativ dionisicofant dionisiiac-a§a ! dionisiactant dionisiact dionisiactualismus dionisioactivistic Særacu’ Dionisiacu’ ! dionisIacob (283) DIPLOMAT diplomatopol diplomati, moia rodnaia diplomatician diplomatern diplomaternitas diplomatriarhat diplomatcæ diplomascæ Pleonasmus diplomatinal diplomatlasat În turul pantalonilor - sæ nu doaræ §uturile-n cur diplomatriarh diplomatroanæ diplo§ah-mat diplomaturitate diploma† diploma†ugaia diplomaur diplomac diplomacie diplomacac diplomacastru diploMax diplomazil diplomata§at diplomatac diplomatavism diplomatelaj diplomatent diplomateu diplomatù (284) DISCRE¢IE discrea†æ discretin discretinism disecre†ie discredere discredin†æ discretacic discretaceu discrest discretoriu discreti§ discretitudine discretime discretoric discre†etæ discre†inere discreator discredibil discreditor discredul discrepitant discreponat discre§tinism discretan Nu-i destul cæ-i mincinos… discreto-romanæ discretaj discretajeræ discretalaj discretate discretatism

151

152 discreteric discretero-sexualnic discreternæ discreternitate discreterie discreticæ discretilic discretilogic discrethos discreten†ie discreticen†æ discretinæ discretor discretoricæ discretractilæ discre†inere (285) DISTRUGERE distrugerul-vacii distrugure distrugurelnic distruculent distrugæminte distrugæciune distrugby distruginæ distruginire distrugos distrugulent distrugerime distrugeri§ (286) DIVAN Divan Turbincæ Cel care zice : «Parol na curvinka, miorti!» divandal divandalis divandalitate

PAUL GOMA divani§ divanitate divanitudinalitate divanescen†æ divancept divanceptual divancep†ie divanologie divanacronism divanalizabil divanal divanalitate divanali§-veri§ divanalist Ivan cel Divanalist divananghìe divanarhie Divanarfistul DivanTurbinkov divanatomic Vorba traducætorului : «Cel care împrumutæ formele trupale ale stæpânei divanite» divancoræ O veri§oaræ a lui Ivan - una cu cârlig la orizontalæ divanchilozæ Iar asta : mætu§a ivanicæ divanecdotæ divanemie divanergie divanestezie divanevoie divanevrism divanexionism divangajament divangelism divangelinæ divanglicandræ divanglo-saxonal divanimal divanimalitate divanima†ie Doar pentru anima a fost fæcut divanimatoare Fata Babii care animæ diva nul pe dedesubt divanimist ~sta-i negru-negritudinal

ALFABECEDAR divanon divanodin divanomalie divanormal divanotimp Sæ scrii «Divanotimpul Timpanelor» divAntigona divansamblu De-o pildæ «Perini†a», propunînd dansuri orizontalnice - §i carpato-tricolorate divantipod Ilf §i Petrov rezolvaseræ problemul: scriseseræ PICIOARE la antipodul pæturilor pensionarilor azilului divantologie divantologic divantrenament divanual divanulat divanus divanvelopæ divanxietate (287) DOBITOC dobitocat Dobi - toc, nu scoate ochii dobitocætor dobitocanæ dobitocmai Dobitomna’ dobitoancæ dobitoanæ dobitoantæ dobitoache§æ dobitocar dobitocarnic dobitocarinæ dobitoc-toc (la u§æ) : Cine-i? Dobitoc bun, deschide ! (288) DOCENT docentaur docentimæ docentenar docentru docentral docentrifug docenturion docentilitate docentrat docentroidal docentricitate docentitudine docenti§ (289) DOCIL docilibiu dociliant dociliandru docilariant docilaritate docilegal docilnic docili§ docilitudine dociluminat docilustru dociluzie dociluzionist docilitalitate docilism (290) DON JUAN donjuanic donjuanatic donjuanal donjuanalepsie

153

154 donjuanalgie donjuanalogie donjuananasic donjuananasoid donjuananghie donjuanatomie donjuanemie donjuanapestic donjuanevoie donjuanimal donjuanodin donjuanost donjuan†ær† donjuandru donjuandroginie donjuante meridien donjuanterior donjuantum donjuantitate donjuanual donjuanxios donjuandru donjuani§ donjuanitate donjuanitudine (291) DOR, DORIN¢~ dorbu-gæinii dortu-popii doru-i dorb ∑i mândra-i dândræ dorbit dorbecæialæ dorbete dordonat dordonan†æ dorfic Se §tie cæ Dorfeu era d-al nostru, sârbo-dacroat dorgan Cum ar veni : dorganul gorului ; sau gorganul gorului

PAUL GOMA dorgoliu doribil doriental Un dor care ne cheamæ la dorigini - cam prin Anatolia de azi dorificiu U§i†a dorului doriginalitate dortodoxie Dai cu ea-n dorbubopii (292) DORMEZA adormezæ dormetatezæ dormezelæreasæ dormezalian†æ dormezinæ dormezzo-sopranæ dormezitantæ dormezoterismus dormezii §i Per§ii dormezzo giorno dormezi§ dormezitudine dormezime (293) DORMITOR adormitor dormitologie dorMiticæ dormiticism dormi§ dormitudinal dormisticismatic dormeeting dormititel /numai cu pu†a pre el dormitocan dormitomanie dormitoropealæ dormitornic dormitragerie

ALFABECEDAR dormitærie (294) DRAMA dramator dramant dramastic dramace drami§ dramatrice dramabilæ dramabilitate dramalgam dramandea dramaræ dramæruie dramærealæ dramazoanæ dramici†ie dramnezie dramor dramoroso dramuletæ dramurg dramuzantæ dramuzament dramvon dramadìcæ dramantic dramarctic dramatematic dramaturgescent dramatu’ dramature§ dramaturitate dramaturc dramaturmæ dramaturlæ dramaturtæ dramaturtiformic dramatutorat (295) DRAPEL drapela†iune ! Fii drap(el)atæ! drapelime drapelos drapeloasæ drapelnicæ drapelitudinalitate drapeli§ drapeleanæ drapelativ drapela†iune drapelerinæ drapelerinat drapelicular drapelicularitate drapelin drapeltic drapelticitudinalitate drapelincæ drapelincism drapelvian drapelvianic drapel Zorab drapeltea drapelea-goalæ drapeleagoaltitudine (296) DRAGON dragondolæ dragondolieric dragonflaj dragong dragongoric dragonococ dragonoree dragoniric

155

156 dragonanie dragondinæ dragonduleu dragondulatæ dragoneros dragonomastic dragonorabil dragonime dragonitudine dragoni§ dragontic dragontologic dragontorifer dragonto’ (297) DROPIE dropioman dropioacee dropiumul popoarelor! dropila†iune dropinie dropinare dropinament dropini§ dropincæ dropintire dropincar dropis dropistotonus dropìu dròpiu dropialæ dropilitate dropiectiv dropiectivitate dropservator dropserva†iune dropiec†ie dropiceiul-pæmântului

PAUL GOMA

E

(298) EBRIETATE ebrie-n tate Cu cât e§ti mai în etate, cu atât te ebrezi ebrietatic ebrietatism ebrietiatitudine ebrietatizat ebraietate Incompatibil - se zice ebrientitate ebrieta§itate ebrieternitate ebrieterogenitate ebrieterosexualitate ebrietilitate Nu e pleonastic ebrietilismus ebrieti§ ebrietime ebrietal ebrietalitate ebrietnic ebrietnologic (299) ECHILIBRU echiliber echilibert echilibrar echilibret echilibretrist echilibrofag echilibræreasæ echilibrunæ echilibruscæ echilibrutalæ echilibrutæ echilibrutto echiliberic echilybris echilibrudenie echilibrufæ

ALFABECEDAR echilibruinæ echilibrumânie echilibrùmen echilibrupere echilibrupestræ echilibrupt echilibruralitate echilibrus echilibrusesc echilibrustic echilibruth echilibrutean echilibrutinæ (300) ECLIPS~ eclipso-facto eclipsios eclipsosar eclipsuri eclipscani eclipsalamic eclipsalmist eclipsalmodist eclipsilon Eclipse, cel care mi †i-o-nfipse eclipsæ la apel eclipsitudine eclipsaltire eclipsalt eclipsaltatore eclipsalterion eclipsaltichie eclipseudonim eclipseudonimist eclipsihanalizæ eclipsihiatru eclipsoriazis eclipsæratæ eclipsime eclipsitudinalitate eclipsi§ eclipsærie (301) ECLUZ~ eclæùzæ ecLuiza Ecluziastul «De§ertæciune a ecluziunii, toate sunt concluziuni» ecluziastic ecluziune ecluzualitate ecluzuali§te ecluzualnic ecluzime ecluzi§ ecluzufructalic ecluzurpa†ionamentalic ecluzan†æ ecluzitament ecluzitat ecluzinæ ecluzuræ (302) EDICT edicter edicteriot edicteritate edicterismatic edictator edictatorialnic edictafonie edictando edicton edictonal edictonalitate edic†iune edicteu-automatnic edic†ionar (acesta !) edictorie edictitor edictoare edictori†æ edictitate edicticitate edictilitate edictime edicti§ edictonic edictitudine edictotomie edictotomism

157

158 (303) EFEB efeble†e efebræ efebril efebruaritate efebeniu efebenign efebenist efebraic efebrietate efebo§æ efebuli†ie efebabæ efebaban efebabism efebabitate efebabitudine efebade efebadism efebædi†æ efebahic efebalon efebarbar efebas efeba§old efebatozæ efebau-bau (304) EFECT efectoplasmæ efectenie efectitate efectitudine efecti§ efectu† efectu†æ efectel efec†ie efec†ionament efec†ioasæ efectomie efectonomie efecto-verso efectal efectalitate efectangular efectificare efectifica†iune efectificabil efectificatror efectiliniu efectliniar efectoral efectoralitate efectorat efectoratic efectora†ionament efectora†ie efec†ionabilitate (305) EFEMER efemerit efemeritul Na†ional efemerinde efemers efemercantil efemergere efemergætor efemeres efemermetic efemermetism efemerete efemeri§ efemeritudinalitate efemeroic efemeroinæ efemeroism efemeros efemerotomanæ efemerotic efemerudi†ie efemerudit efemerup†ie efemerzatz efemergen†æ efemeratic efemeradical efemeradicalitate efemerasmic efemerbacee efemerbivornic

PAUL GOMA

ALFABECEDAR efemerect efemerec†iune efemerec†ionamentalic efemergentæ efemergen†æ efemereu efemereism efemeritudine efemerime efemerinos efemereditate efemereditarnic efemergo sum (306) EFEMINAT efeminent efeminen†æ efeminamente efeminesciatic efeminiaturizat efeminimalizantic efeminor efeminorizat efeminiostru efeminotaur efeminunat efeminartæ efeminartistic efeminartist efemina§ efemini§ efeminas efeminastic efeminativ efeminatural efemina†iune, fii dæ§teaptæ! efeminatitudine efeminatitate efeminativitate efemina-†i-o ! (307) EFIGIE efigienæ efigienicæ efigingie efigingiricæ efigigea efigigicæ efiGica Insulele Efidji efiginga§æ (308) EGAL Nunta de la Cana Egalileii Egala (E)Galaction Egalfa §i Omega E gal - ori nu e gal ? (E)Gal la galæ nu scoate ochii egalbenæ egalicæ egalicism egalo-roman egale§ egalant egalactic egalactozæ egalant egalanton egalanterie egalantinæ egalaxie spectacol de egalæ egalenæ egalen†i egalerie egaleræ egalilean egalinacee egalion egali†æ egaliotæ egali†ian egalop egalopaic egalai egalambic egalandala egalarmæ egallæptare egalb

159

160 egalbanez egalabastru egalcoolic egalean egalegere egalergie egalgæ egalian†æ egaliat egalibi egalonjæ egaltera†ie egalter ego egaltern egaltul egaltruism egalteritate egaluzie egaliaj egalert egalene egaliat egalifie egAlexandru egaligator egaliment egalizeu egalpin egaltfel egalta egal†ii (309) EJACULARE ejacuarelæ ejacuitate ejaculturæ ejacultura†ie ejacultor ejaculac ejaculent ejacule†æ ejaculete ejaculi§ ejaculime ejaculan ejaculandic ejaculandru ejaculant ejaculaudæ ejaCulae ejaculeo ! ejacuridæ ejaculcu§ ejacuric ejaculee ejaculegere ejacules ejaculic ejaculinar ejaculion ejaculisæ ejaculme ejaculmina†ie ejaculoare ejaculpæ ejacult ejacultivat ejaculturism ejaculei ejaculeic ejaculeios ejaculiu ejaculiuliu ! ejacultim ejaculuialæ (310) ELASTIC elastenic elastigmatic elastex elasticlæ elasticlosic elasticnet elastìc-verbalnic (311) ELEFANT Ricæ, Elefante de Obor elefantomæ elefanto§æ elefantezie elefantezist

PAUL GOMA

ALFABECEDAR elefandosealæ elefanatic elefanatismus elefantaziastis elefanteziazis elefantenæ elefanterior elefanteriorism elefanterioritate elefanteriu elefantet elefanteic elefantetism elefanticar elefanticipativ elefantipatic elefantipatitudine elefantipod elefantipiodestru elefanti§oc elefanti§ocat elefantitezæ elefantonim elefantonimitate elefantonima†ie elefantozoaer elefantren elefantrenament elefanticid elefantimetru elefantuitate elefantum elefantumitate (312) ELEV elEvul Median elEva elEvrika e Lev - sau nu el Ev ? elevantin elevantinism elevantinimitate elevent eleven†æ eleventar eleventute eleventime eleventi§ eleviathan elevier eleviga†ie elevulozæ elevanescent elevanescentauriferæ eleventual eleventualitate eleventualitatism eleventualitatitudinalism elevolu†ie elevolutiv elevreu elevreitate eleven†icæ elevent eleventral eLevitic (313) ELUCUBRA¢IE elucubra†ele-§i-cu-mintea elucroba†ie elucubra†æ elucubræ†oialæ elucubra†inere elucubra†â†are elucubra†â†oasæ elucubra†â†o§æ elucubra†a†æ elucubra†æ†ime elucubra†ional elucubra†ionalitate elucubra†ionalism elucubra†ionare elucubra†iune elucubra†ionament elucubra†ional (314) EMBRION embrio§æ embrionomatopee embrionmatotee embrioneros

161

162 embrionomastic embrionoare cu embrìo ! «Sæ teme embrIon cæ mòre…» (315) EMFATIC emfata-tatii emfatæ-dragæ emFatima emfatidic emfatuitate emfatum emFata Morgana emfata§atæ emfata§ament emfatigant emfatìcul emfaticulànt emfaticitar emfaticiclu emfaticicloturismalic emfaticipient emfaticos emfaticoasæ emfaticelæ emfaticee emfaticeascæ emfaticioasæ emfaticandricæ emfaticucæ emfaticucicæ (316) EMINESCU eminescient eminescaladæ eminescalop eminescamotabil eminescapadæ emineschivæ eminescortæ eminesculap eminescaden†æ eminescai eminescalæ-de-valori eminescandal eminescaun eminescepticism eminescitic eminesclav eminescut eminescuzæ (317) ENORM enormator enormat enormon enormativ enormalnic enormalitate e norm?, au nu e norm ? enormand enormalist enormament enornament enornamental enormic enormæsar enormæturæ enormeancæ enormean enormenesc enorminden enormonie enormonios enormoniu enormurærie enormatologie enormetic enormetism enormitaj enorminalitate enormurærie enormat-pânæ-n-din†i (318) ENTUZIASM entuziastm entuziastmatic entuziastru entuziastral entuziastralitudine

PAUL GOMA

ALFABECEDAR entuziastralime entuziastralimetral entuziasmode entuziasmodelaj entuziasmodelistæ entuziasmodistæ entuziastfel entuziastfelitate entuziastfelibru entuziastfeldefelic entuzias entuziasist entuziasmicitate entuziasticitate entuziasticism entuziastic entuziastoicism entuzistoicitate entuziasmac entuzismal† entuziasmæl†uitudinalitate entuziasmead entuziasmectic entuziasmerit entuzismerititudine entuziasmeritime entuziasmerenie entuziasmirnæ entuziasmirnioatæ entuziasmoc entuziasmog entuziastadiu entuziastadionist entuziastagiu entuziastagiarnic entusiastan Pæ†itul (319) EPAVA e Pavæ ori nu e pavæ ? Epava bunæ trece ePeriprava grea ePavarotti epavaj epavarie epavariaj epavariajament epavilion epavion epavionament epavu†ie epavuabil epavuabilitate epavanæ epavanism epavanitate epavanitudine epavi§ epavæzæ epavoaz epavoaznicitate epavanescen epavanescentralicitate epavalan§æ epavalan§itate epavalan§itudine epavantaj epavantajos epavantajnic epavangardæ epavangarditate epavangardime epavans epavansaj epavanti, Giovanni ! epavari†ie epavarice epavaricos epavari†ionamentalnic epAva Gardner (320) EPIC dacæ nu curge, tot epicæ epicætura micæ sparge - ce sparge epicant epicanticæ epicantropus epicantropie epicantricitate epicanterie epicaj epicajnic epicajoasæ epicador

163

164 epicadoaræ epicadoric epicadorin†ic epicaresc epicarescoasæ epicarescosalicæ epicarescozaur epicurturism epicurturalismus epicæturismetric epicoli†æ epicoli†ism epicoli†itudine epiculinæ epiculinar epiculinaritate epicotealeæ epicotelism epictor epictorism epictural epicnet epicoamæ epicoanæ epicæ†ea epicnic epicule† epicosaedru epicre de epicrap epicteric (321) EPICUR Epicur la cur nu scoate hockey epicurist epicurism epicurætor epicurator epicult epicurt epicurtural epicurbiliniu epicurbetæ epicurtean epicoreean epicurial E pi cur- ori e pi §æli ? epicurulent epicurulean epicuruleandric epicure§æ epicuroasæ (322) EPISCOP episcopul scuzæ mijloacele episcopus Dei episcopit episcobit episcos episcoc episcofalæ episcofalie episcoicæ episconcs episcoliozæ episcont episcorb epi§cot episcopil episcopilærie episcopera†ie episcooperativæ episcoop episcopcæ episcopeicæ episcoperi§ episcopiere episcopist episcopili†æ episcopilæ episcopilandru episcopiere episcopitæ episcopitat episcopoi episcopt episcopulæ episcopturæ episcopulos episcopulandru episcopulic episcopuleantic episcopioman

PAUL GOMA

ALFABECEDAR episcopinie episcoperetæ episcopærituræ episcopai† episcopincæ episcopuscul (323) EPISTOLA epistolero epistoler epistil epistilar epìzdolæ (stil) epizdolar epistolnic epistolarg epizdolargic epistorioaræ epistolnæ epistolon epistolbæ epistolænitæ epistoletran†æ epistoluri-stoluri epistologire epistoltecæ epistolæcar epistolaltæ epistolandezæ epistolaltæ epistolaltitudine epistoalæ epistoloasæ epistolicæ epistoliformæ epistolærie epistoli†æ epistoleacæ epistolteancæ epistoloini†æ (324) EPOPEE epopeeretæ epopeeræ epopeiora†iune epopeeascæ epopee§te epopeinic epopeitudinalitate epopei§ epopeionar epopeerezie epopeeretic epopeiacee epopeete (325) ERBIVOR erbivornic erbivorniceasæ erbivoroavæ erbivorbæ erbivorbàre† erbivolnic erbivorbicularitate erbivornitudinal erbivorime erbivori§ erbivorbete erbivorbitor (326) ERECT erecto-verso erectangular erectificare erectiliniu erectorat erector erectitor erectilt ! erekto-eto ? erectolitru erectolitric erectolitritudinalic erectabil erectabilitudine erectabilamentalicæ erectabù erectabular erectabularnic erectabularitate

165

166 erectabulari§ erectacit erectaciturn erectacetic erectacetilic erectaicæ erectacticiandric erectactivistic erectactil erectactilimetric erectactilofragism erectactilografie erectaicæ erectainæ erectainicitate erectalie erectalion erectalimentar erectalandalic erectaur erectaurifer erectaurologic erectaurit erectigru erectildæ erectildicæ erectildiformalæ erectilincæ erectilograf erectilografie erectilogravor erectilogravitate erectilogic erectilos (327) EREDITAR (330) ERMETIC ereditor eredituræ ereditorial eredi†ie ereditalic erediterativ eredificat eredificiu eredilitate ereduca†ie ermeticulos ermetonimie ermetandru ermetandre†e ermetis ermetisaj ermetilic ermetilism ermeticism ereducator eredirijor (328) EREMIT eremitate eremitar eremitere eremitent eremiten†æ eremi†ætor eremitic eremiticist eremitomandru eremitræ eremititel eremitoc eremitocanic eremitologie (329) ERETE eretezat eretent ereten†ie eretern ereternitas ereto-roman ereteroge ereteric eretism ereterodox ereterosexual eretoricæ eretor

PAUL GOMA

ALFABECEDAR ermetitudine ermetitate ermeti§ (331) EROTIC erotofeicæ erotundæ erotunditate erotæri†æ erotìlæ erotilitæ erotilism erotire erotituræ erotocol erotocoli§ erotocolire erotogol erotogolætate erotogoalæ erotogiltudine erotogoli§ erotogoliciune erotulæ erotulism erotund erotundism erostil erostilism erostic erosticism erosticæit erotichism erotichie erotihnæ erotictus-apoplecticus erotìc-verbal erodic erodism erostih erostihuitor erotissim erotacism erotativism erotærie erota†ie erodaj eroditor erotnic erost erostire erostitor ero§tic ero§ioaræ erotaliscæ erotæi†æ erosana erosaturæ eroscilant erosie erosianic erospæ† erospiciu erospital erospitalitate erosta§ erostenit erostenealæ erostie erostiot erosuar erosabie erosacerdo†iu erosacru erosacral erosadic erosafic erosafism erosaftea erosaga erosagace erosagitar erosalahorlîc erosalariu erosalariat erosalin erosalt erosaltatore erosaltea erosaltelin erosaltelitate erosaltelitudine erosalti§

167

168 erosalut erosalvarsan erosalvator erosalvæ erosamariteancæ erosanatoriu erosangvin erosanitar erosantinelæ erosapient erosapien†æ erosa†iu erosa†ietudine erosauna erotacit erotacticæ erotact erotain erotainæ erotainic erotalent erotalion erotam-nisam erotandru erotarif erotaur erotavæ erotavernæ erotaxæ eroteacæ eroteamæ eroteatru erotehnicæ eroteism eroteic erotemæ erotemei erotemere erotemni†æ erotemnicer erotemplier erotemplu erotempo erotermal erotermalitate erotermalitudine erotermali§ eroterminus eroterminal erotern eroternitudine eroteroare eroterorism erotertip erotertipæ erotertipic erotertipism erotertipi§ eroter† erotere†alic eroter†itudinalitate eroteasc erotescuire erotescuituræ erotest erotesta†ie erotestamentalic erotestament eroteta erotetinæ erotetea erotetra eroteu eroteucæ eroteurg erotext erotextilist erotextualnic erotexturæ erotextualitate erotezæ erotezism erotezaur erotezaurizare erotezauriferatic erotiaræ erotìc erotiflæ erotighel erotigru erotigresæ erotimid erotimidie erotimp

PAUL GOMA

ALFABECEDAR erotimpic erotimpualitate erotindæ erotindalnicæ erotipæ erotipesæ erotipic erotipicitatitudine erotipicaritate erotipiza†iune erotipo’ erotipsie erotir erotiradæ erotitlu erotitularitate erotiv erotivic erotivealæ erotivitorie erotix erotiz erotizanæ erotizandræ erotâlc erotâlcitate erotâlcuindic erotârfæ erotârfalic erotârfalindic erotârfalnic erotârfelin erotârfelinitate erotârg erotârti†æ erotoacæ erotocism erotocitate erotoaletæ erotoamnæ erotoanæ erotoartæ erotoast erotogæ erotoleran†æ eroton erotonalitate erotonus erotonic erotonicitate erotonifiantic erotont erotoantitate erotòpicæ erotopìcæ erotopologie erotopografie erotoponimie erotoponomastic erotorace erotoracial erotoraciclu erotoreadornic erotoreadorule†-mæi erotorent erotern†ialitate erotoren†ialitatitudine erotorid erotiriditate erotoriduri-riduri erotoriu erotorial erotoroid erotoron erototem erotorturæ erotorpilæ erotot (332) ESCHIMOS eschiMo§Cræciun eschimoa§æ-sa pe ghea†æ eschimosc eschimostræ eschimorsæ eschimorsatic eschimorsatil eschimort eschimorf eschimorfiu eschimorgæ eschimoscovit eschiMoscu

169

170 eschimo§ule ! (333) ESCROC escrocant escrocodil escrochet escrochiu escrocheza§ escrocadæ escrocambolesc escrochie escrock and roll escrocco escrocaziune escrocaræ escroccidental escrocheadæ escrocna§ (334) ESOFAG esofagot esofæget esofagure esofagocitozæ esofagotistæ esofagil esofagilitate esofagilita†iune esofagitat esofagita†ie esofagonal esofagonalitudine esofagora esofagonie esofagrar esofagrement esofagresiv esofagrest esofaguridæ (335) ESTIVAL estivalnic estivuit estivælurit estivoal estivealæ estivituræ estivitæ estivoriu estrivial estival-ca-valul-trece (atmosferæ) festivalæ (336) ETALON etalonga†ie etalonjæ etalohton etalogen etalonetæ etalonjeron etalongeviv etalongilin etalondonez etalonguent etalongitudinalitate (337) EUROPA ‘ropa, Miticæ ! europot europtare europeræ europarcæ europaria europarizian europarohie (338) EVIDENT evidenti†ie evidentificare evidentitate evidentificabil evidentalæ evidentistæ evidenteritæ evidentorsæ evidentuziasm (buletin de) evidentitate evidentologie

PAUL GOMA

ALFABECEDAR evidentecedent evidentagonism evidente meridiem evidentenæ evidenterior evidenterioritate evidenterìu (339) EVLAVIE evlavia†ie evlaviator evlavocat evlavuabil evlavu†ie Evlavrenti Beria evlavabil evlavalieræ evlavandæ evlavandieræ evlavitæ evlavime evlavitudine evlavi§ evlavi†æ evlavi†iu evlavi†ios evlavoar evlavræ evlaviu evlaviziune evlaviril evlavirilitate evlavirtute evlavirtuos evlavielæ evlavier evlavierme evlaviers evlavie†uire evlavietnamez evlaviezure evlaviespe evlaviperæ evlaviol evlavioaræ evlavioaie evlavioiciune evlaviolaceu evlaviolent evlaviolet evlaviolonist evlaviorist evlaViorica evlaVirginica evlavi†ica evlavIoana evLavinia (340) EVREU

171

e Vreu sau nu e vreu ? Evrei, nu vrei, bei, evGheorghe, avghiazmæ evrEinstein evreunul evreuniune evreumatic evreumatism evreu§itæ evreutil evreiasomie evreiezuitism evreuclidiandric evreufemism evreufonie evreuforie evreurasian evreuropean evrEustatie Logofætul (341) EVITARE evital evitalitate evitaminæ Mihai Eviteazul Eviteji a†i fost… evi†el evitam-nisamevitainæ evitact evitalie evitandru evitanti

172 342) EVOLUA evoluator evoluant evolum evoluptate evolutæ evoluteran evolute†iu evolutier evolutræ evolu†ernæ evolux (343) EXACT exActerian exactivitate exactivist exactor exactil exactangular exactual exactualitate exactualitudine exactime exactinie exac†ionar exactilitate (344) EXALTARE exalter-ego exAltmann exaltatic exaltaticitate exaltatitudine exaltime exalti§ exaltaic exaltar exalternativist exalte†æ exalto exaltimetru exaltruism exaltfel exalterat exalthorn exaltoi exaltul exalta exaltanterioritate exaltantolog exaltan†ær† (345) EXAMEN

PAUL GOMA

Examens asan in corpore sano Ex Amen examenajament examenaja examenajadæ examendæ examenoree examenitate examinte examintiri din exopilærie exameniu examenthal examenitudine exameni§ examenitiv examensual examentor examenuet examenormitate examenigmæ examenitate examentropie examentuzism examenun† (346) EXCES excest excestitudine excestiv excestælalt excesule† exceas-de-buzunar excea ! (ex-hæis… ) excesiune excesionabil

ALFABECEDAR excesionabilitata†ionament excestimabil excestival excestru excestritate excestuar excestropiat excescamotabil excescroc excesen†æ excesen†ialitate exceseu exceseist excesteticæ excestetismus exceseuropeandru excesilnic excesilen†iu excesili (!) excesilitor excesilogism excesiluetæ excesiluire excesim† excesim†ualitate excesi§ excesingur excesingurætate excesine excesinuos excesionist excesirenæ excesivist excesivitate (347) EXCITARE excitadin excitadelæ excitadelinæ excitadelindicæ excitadelindic excitanie excitaniot excitanicitate excitatomanie excitatoman†ie excite† excite†ism excitea†æ excitea†oitate excitea†ism excititoare excititæ excitricæ excitricime excitricalitate excitinerantæ excitinerar excitalog excitalogenetivalnicæ excitalonga†ionamentalic excitadru excitandricæ excitandre†itate excitandritudine excitandrimicæ exciteazæ excitejie excitaliancæ excitulos excitastic excitasticitate excitubulariant excitact excitactiliniu excitactili§ excitactileu excitactilee excitactiliar excitaincæ excitalie excitalion excitaur excitactician excitalentatism excitalentatiform excitalentudinalitate excitanant excitananicant excitanc excitanchetæ excitanchizdæ excitandem

173

174 excitandematic excitangaj excitangajament excitanjagare excitango excitanti excitarif exciteinæ excitemæ excitemplu excitest excitextualismus excitesticulent excitare excitæri§or excitarnicæ (348) EXHIBI¢IE exhibernatus exhiberna†ie exhibi†ios exhybris exhibitter exhibitang exhibitum exhibitalic exhibitem exhibiterativ exhibitera†ie exhibitinerant exhibi†ari (349) EXIGENT exigentil exigentilic exigentilom exigentleman exigentiana exigen†ianicæ exigen†ianism exigeniu exigentitate exigentativ exigentic exigen†ime exigentuziasm (350) EXIL exilen exilograf exilofon exilografie exilografie exiloidism exilar exilaritate exilariant exilativ exilativnic exilæu exilativitate exilativism exili§ exilime exilegal exilegitim exileon exileonin exileos exilfovean exilfov exilicit exilir exiliric exilirism exilizibil exilmenit exilogic exilog exilot exilotism exilotizare exilustru exiluminat exilustru exilustrativ exilustra†ie exiluzie exiluzoriu exiluzionare exiluzionist

PAUL GOMA

ALFABECEDAR exilabic exilabisit exilnic (muncæ) exilnicæ (pe via†æ) exilen†ios exilen†iu exileptic exilex exilfæ exilfidæ exilin†æ exilogism exiloz exiluire exiluit exilvic exilactic exilagær exilaic exilaie exilainic exilaitmotivalnic exilambæ exilamento exilamenta†ie exilaminat exilaminor exilampæ exilamuræ exilan exilance exiland exilangoare exilan† exilapsus exilapte exilarvæ exilarmæ exilasou exilatex exilastic exilasticitate exilatin exilaturæ exila† exilaudanum

175

F

(351) FABULA fabulime fabuliba§æ fabulìe fabulion fabulon fabuluc fabulimie fabulclæ fabulcolicæ fabulcuratæ fabulbæ fabuldog fabuleandræ fabulendratic fabulendretism fabulendrie fabulgar fabulinæ fabulìnicæ faBulæ faBulescu fabulcæ fabulcifer fabuleinæ fabulemæ fabulan fabulbos fabulbic fabulbiform fabulbucatæ fabulumac fabulz fabulicioaræ fabùli†æ fabultimæ fabuluitoare

176 (352) FACHIR faChira-Chiralina faChir Ianulea faChira în Provincie faKirie-Eleison fachiar fakil(ogram) fachior(în †ara orbilor) fachiraleisa fachiria§ fachirurg fachiuretaj fachix fachirotonisit fachirsut fachistrion fachireal fachiranian fachiritabil fachiriza†ie fachirament fachiramentalitate fachironic fachira†ie fachirosit fachiritate fachiridentist (353) FACLA faclama†ie faclamatism faclamoare faclandestind faclarobscuræ faclasic faclauzæ faclæca§ faclætinare faclampæ faclampist faclient faclipsæ faclipsatic Faclæ, soaclæ, poamæ-aclæ faclauze prelungite faclatizare faclee faclo-poeticæ faclofonie faclogeu faclogeticæ facloretic faclostazie faclostrof facloteozæ faclabil faclabilitate faclabisticæ faclament facloricultor facloriculturæ faclie facli§ faclime faclitudine faclifer faclorimetru faclologie faclùræ (354) FAG Fag-totum Fægetodacic fæget-beget facgri§æ faguridæ fagud fagurean fagasant fAgatârs fagavæ fagæ†ætoare fagìl fàgil fagilitate faguitate fagime fagi§ fagitudine fagitator fagita†ie

PAUL GOMA

ALFABECEDAR faglomera†ie faglutinant fagonie fagonic fagoræ fagorafobie fagrar fagravant fagreabil fagresiv fagrest fagricol fagronom fægæle† fægu†æ fagademic fagces fagord fagment fagmentariu fag†ionar faged fægezime fagalant fagalben fagale§ (355) FAGOT Herr Fagott ! Unser Fagott ! Fagotter Dämmerung fagotic fagoticism fagoticitate fagotic-târziu (roman) fagotic fagotova fagotit fagotitæ fagotoman fagotozbiru’ (356) FAIN fainicæ faino§æ fainicime faina†ie fainitudine fainime fæinurime fainiment fainiena†ie fainologie fainothonæ fainopatie fainuræ fainism fainalitate fainadæ faini†ie fainistic fainatic fainozæ fainagramæ fainalist fainolog fainologie fainamorfozæ fainanas fainanghie fainament fainamentalic fainapoda fainarhic fainatemæ faincestral fainchilozæ faindrogen fainemie fainemiere fainemonæ fainestezie faingelism fainimalic fainonim fainomalie fainotimp (357) FALA, FALNIC Fala-bala-portocala fAli-Baba

177

178 falæmâie falai falainic falandala falarmist falæpta falæturi falæturat falæutæ scofalnic bufalnic halalnic nimfalnic limbfalnic bolfalnic scrofalnicitate co†ofalnicitudine cofalnicime cefalnici§ (358) FALCA falcaliu falcalin falcætuire falcaloidæ falcoidalnicæ falcadavericæ falcactee falcaden†æ falcaden†at falcadânæ falcadânaticæ falcadânetudine falcadâneascæ falcadâncæ falcaducæ falcaduceu falcaid falcal falcavalin falcalapodatic falcalcanetitudinalæ falcalic falcalicitate falcalin falcalm falcalmuc falcanibalæ falcanibaletistæ falcanibalet falcapitalæ falcapræ falcapreticæ falcaproidæ falcariatæ falcarnasier falcarpatinæ falcartilagiu falcasnicæ falcastæ falcatharthicæ falcatalepsie falcatâr (al lui Samson) falcavalin falcavernæ falcavernicol falcavernal falcosaturæ (fatal !) fælcosebit fælcoseminte fælcosos fælcostil fælcosuar fælcoolic fælcovnic fælcocsochimic fælcoco§ fælcogeamite fælcoìt fælcoios fælcolaps fælcoleg fælcolonel fælcolos fælcolosal fælcomèdie fælcomisar fælcomisùræ fælconcav fælconcep†ie fælconcept fælcondei fælconfuzie

PAUL GOMA

ALFABECEDAR fælcontur fælcopil fælcopoi fælcopt fælcorb fælcorintic fælcorn fælciform fælcifozæ fælcimpoier fælcinic fælcinism fælcioroi fælcioaræ fælcioc fælcivil fælCozac fælcosmic fælcostal fælco§cogea fælco§cadâr fælcocovit fælcoastæ fælcoapsæ fælcoaptæ fælcoadæ fælcoautor fælcoanæ fælcucoanæ fælcuconi†æ fælco§icæ fælco§atæ fælcoco§atæ fælcodoa§æ fælconsoartæ fælconsolator fælcoache§æ fælcoaie fælcoios fælcoio§enie fælcoì§ (359) FALUS ce e fal’ - ca phallus trece într-un hal færæ phal’ falustradæ faluzie faLusitan falustræ falustruit falusturoiat faluscat falusturat falusturimme falusturi§ falu§ernic faluceafær falucru falucræturæ falucrùt falucrare falucrætor-asudætor faludism faluetic falujer falulea falume† faluminism falumânare falunecos falung falupæ falupanar falup faluptætornic falux Fiat Phallux ! falicant falicean falicen†æ falicit falicitate falicoare falichid falicorn falighioanæ faliliaceu faliliachìu falingual falingvist falingvisticæ falicoanæ faliconar

179

180 faliconolatrie falictus falicter falicos falicosaedru falicre (de fal) falicment falùz faluzan†æ faluzual faluzufruct faluzuræ falimpsest (festi)phallus phallabil phallah phallen†æ phallerianæ phallet (de chambre) phallid phalloros phallutæ phall-phârtej phalla-bhalla-phortochalla phallai phallaltæieri phallambicuat phallandala phallæptare Phalbæ-ca-Zæphada phallbanez phallelluia phallergie phallemandæ phallerte†e phallezaj phallfabet phallfabetizare phalliaj phallifie phalliment phallimenta†iune phallint phallegro furioso phallegretto giocoso phallogam phallpestru Phallte†a Sa phallunecætoriu phalluzie phallvi†æ phallustrativ phallubric phallubricitate phallubeni†oasæ phallubrefiantæ phallucitoare phalludic (360) FAMELIC famelìtæ famèlitæ famèlistæ famelifer fameodicæ famelodicæ famelancolicæ fameli†æ famelopeicæ famelist famelitist famelixir famelogiu famelicit famelichid famelichidat famelinie famelin†oliu (361) FAMILIE familionar familanez familenar familitant familitanti familitantism familitantitudinalitate familitar familitarnic familitarnæut famili†ian famili†ianime

PAUL GOMA

ALFABECEDAR famili†iani§ familog familogos familogoree familuire familos familuindicæ familiariant familaritate famIleana familegalæ familegitimæ familiacæ familicitæ familizibilæ familistalantitate familisterie familisterioso familistorie familistov familistrion familiant familian†æ familiba†ie familiberæ familibertæ familicen†æ familigæ familiman familimbæ familimbaj familimitæ familinæ famili§te familipsæ familiricæ familistàgiu familistare familistativ familistatut familistatornic familistatue familistatu quo familisteag familistemæ familistereo familisterilæ familistimæ familistìmul familistins familistinsæ familistâlp familistoic familistofæ familistudiu (362) FANDOSIRE fandosnic fandosnicitate fandosnitudine fandosnime fandosant fandospit fandosilogism fandosearæ fandoseratic fandonim fandosistolæ fandositua†ie fandozæ fandox fandosana ! fandoscilant fandoscior fandosebit fandoseminte fandosificare fandosândæ fandosânditæ fandosânzitæ fandosârditæ fandospætatæ fandospætæri†æ fandospitalitate fandostenitæ fandostenta†ie fandosuar fandosmiu fandossianic (363) FANFARON fanfaraon

181

182 fanfaraonic fanfaraonime fanfargotic fanfardon fanfarmân fanfarmâneascæ fanfaromânæ fanfaromânie fanfaronist fanfaronada-militaræ (Ce tristæ operæ cânta…) fanfarond fanfaromb fanfarost fanfaro§u fanfarocadæ fanfarotondæ fanfaronirism fanfaroniric fanfaronoare (364) FANTASTIC fantasmatic fantastm fantestic fantestimonic fantesticular fantesticula†iune fantesticula†itudinalitate fantest-europeandru fantasticitate fantiscitudine fanto§ic fantilesticularitate fantraxtic fantai-sictir fantascetic fantAsie fantasiatic fantaspira†ie fantaspiRa†iu fantaspru fantastæzi fantastenie fantastenic fantasterix fantaseroidalitate fantastfel fantastfelitate fantastfeli§-veri§ fantastfelegiac fantastfele§ fantastfeleandric fantastral fantastru fantastruit fantastupel fantastupi§te fantastupelic fantazimut fantazim† fantazurliu fantazurliitate fantazurlioasicæ fantazoaritate fantazoritudine fantastil fantastilistæ fantastilografæ fantastilime fantastili§ fantastih fantastihinic fantastihuitornic fantastimæ fantastimatæ fantastimabilæ fantasti§ ! fantastimul fantastimulent fantastimulatæ fantastâng fantastricæ fantastricæ†icæ fantastrecuratæ fantastrigæt fantastrigare fantastrigoime fantastrigoitate fantastrigoitudinalitate fantastrofæ fantastrofal fantastrofalitate

PAUL GOMA

ALFABECEDAR fantastropic fantasmal† fantasmac fantasmacal fantasmacalitativalnic fantasmead fantasmeadilime fantasmeadic fantasmodeu fantasmodel fantasmodelic fantasmeritæ fantasmerinicæ fantasmeriticitate fantasmerititudine fantasmerealæ fantasmintealæ fantasmirnæ fantasmârc fantasmârcalinæ fantasmârcalinitate fantasmârcuitudine fantasmârcuitate fantasmoalæ fantasmochinæ fantasmog fantasmoliticæ fantasmeolitic fantasmucitæ fantasmucitudine fantasmulsæ fantasmulsaicæ fantastalalæ fantastalaltism fantasticæloasæ fantasticluire fantasticsitæ fantastic-tac (365) FANTEZIE fantezilinicæ fantezilnie fantezicere fantezicalæ fantezicalism fantezig-zag fantezimbru fantezim† fantezim†ie fantezim†uit fanteZina fantezmeu fantezmeicæ fantezmeism fantezmeistæ fantezodie fantezodiacalæ fantezoo fantezulufi fantezvon fantezamægire fantezarmare fantezastru fantezastruos fantezbræcare fantezgolire fantezgoliciune fantezmierdare fantezvæluire fantezvirginalitudine fantezvirginime fantezvirgini§ fantezauriferatic fantezaurizament fantezaurar fantezæ fantezitate fantezi§ fantezoterie (366) FANTE fante-belic fantecedent fantecedentistic fantecedentalic fanteriu fantecesor fantediluviandric fanterioritate fanterioreion fantelechism fantelechie

183

184 fantenitate fantenistudine fanteziast fanteziasticitate fanteziastmaticastric fantepucureean fantepiscopalicism fantepocalìc fantepocæ fantepisod fanterect fanterectitudinalitate fanterectalnicitate fantepisodaliscæ fanterec†ie fanterec†ionament fanterezie fantergo sum ! fanteroare fanterou fanteroitate fanteroitudinalitate fantestical fantesticitate fantes-europeanic fantex nihilo fantexitatore fantexigent fantexilat fantexhibi†ional fantexotismatic (367) FANTOMA fanToma Necredinciosul fantonim fantomim fantomimicæ fantominæ fantomism fantomitate fantomnatic fantomnitudine fantomi§ fantomagiu fantomagialitate fantomag’ fantombilic fantombilicastru fantombiliardic fantomeni§ fantomenitudine fantomenesc fantomenire fantomisie fantomicidere fantombalæ (piatræ) fantombalism fantombalie fantomivorace fantomnipotentat fantomofonogramatic fantomologic fantomoplatitudine fantomormæialæ fantomare fantomicæ fantomicism fantomicitudine fantomafie fantomagic fantomagie fantomahalagioaicæ fantomahær fantomanieræ fantomariaj fantoMarie fantomarxism fantomascæ fantomastic fantoma§inæ fantomaterie fantomazære (368) FAPT faptitudine faptitate fapti§ faptilitate fapteræ fap†iune fap†ionament faptiu !

PAUL GOMA

ALFABECEDAR faptiu ! -ism fapterodactil fapterodactilografatæ fapterodactlitate faptialism faptialozæ faptrozæ faptrotic faptritic faptrozaic faptant faptantialitate faptan†æ faptan†ial faptantilitate faptalic faptalicismic faptalicitudine faptalicita†iune faptard faptardismus faptardelæ faptardiime faptardi§ faptarditate faptardinelæ fapteric fapterie fapteriformæ fapteri§ime faptericulturæ faptericultoare fapteribil fapteribilitate faptermen faptermeni§ faptermenitudine faptertip faptertipæ faptertipesæ faptertipic faptertipicitudine faptertipizator faptezæ faptezist faptezie fapteziast faptezismologie faptezismografatæ faptil faptilism faptilitate faptilicitate faptilìcæ faptìlicæ faptilicism faptiptil faptiptilinar faptiptili§ faptiptiloidal faptiptilime faptiptilitudine faptiran faptiranioaræ faptiranescitudine fapti-jos!-rania ! faptiranian faptirandolæ faptirandositæ faptrudnic faptrudnicitate faptrudime faptruditate faptai faptainic faptairos faptairosmelnic faptæio§enie faptæi§ faptæi§ime faptæiostil faptæi§ic faptæmâie faptæmâietoare faptæmâiere (369) F~PTUIRE fæpturastic fæptastic fæptasticitate fæptaur fæptauriniformic fæptauritate

185

186 fæptauritudine fæptauritæ fæptainæ fæptauriferæ fæptauromahicæ fæptainæ fæptaino§ fæptæina§ fæptæinuitor fæptacit fæptaciturnitate fæptaciturnism fæptaciturnuræ fæptact fæptacticæ fæptacticiandric fæptaht fæptandru fæptandre†ism fæptandrolescen†æ fæptardiv fæptardivism fæptardivinitate fæptasmæ fæptasmaticæ fæptasmu†itæ fæptastmatic fæptastmatitudine fæptaxæ fæptuflæ fæptufleandræ fæpturoare fæpturul României fæpturoare fæpturorat fæptutelar fæptutelaritate fæptutæ fæptutitudine fæptulbure fæptulburare fæptunsæ fæptura-vura fæpturbæ fapturtæ fæpturtaticæ fæpturtitudinalæ fæpturturea fæpturturelism fæpturturitate fæpturcæ fæpturcime fæpturcicæ fæpturlæ fæpturliformicæ fæpturlanism fæpturlaticæ fæpturuitoare fæpturuituræ (370) FARFURIE

PAUL GOMA

farfuria francese ! farfurios farfurioso giocoso farfuriozitate farfurism farfuristmicitate farfuriosos farfuriamicæ ræstoarnæ oala mare farfurcæ farfurculi†æ farfurculi†ism farfurculi†ie farfuribund farfuribunditate farfuribundi§ farfuribunditudinalitate farfurlandisitæ farfurnicæ farfurnicu†æ farfurnicarnicæ farfuræturæ farfuræturietate farfurcoi farfurcoic farfurcoios farfurcoaiele-popii farfurcoiginalitate farfurol farfurgon farfuri§ farfuri§ic farfuri§itudine

ALFABECEDAR farfuri§ism farfurnicæturitate farfurou farfuroic farfuroid farfurativ farfurativitate farfurtiv farfurtivism farfuruncul farfurunculozaicitate farfururæ (371) FARMEC farmecanic farmecena farmecenat farmechivoc farmechivoca†ie farmecapræ farmecactus farmecaden†æ farmecaden†at farmecadânæ farmecadânatic farmecadânesc farmecadâniform farmecandru farmecadru farmecadralitate farmecadricitate farmecadranit farmecadid farmecaidal farmecaidic farmecalidor (!) fermecalm fermecald fermecaldi§ fermecaldicime fermecanalie fermecanalitudine fermecanalism fermecami§te fermecandoare fermecandorism fermecandoric fermecanto fermecàpie fermecarne fermecarna†ionalism fermecarte fermecartofor fermecasnicæ fermecastæ fermecasticitate fermecastitudinalæ fermeca†æ fermeca†ism fermecauzalitate fermecæi†æ fermecælareticæ fermecælæu fermecælaie fermecærnism fermecæruntitate fermecæ†elitate fermecæitoare fermecartamental fermecartofelix (372) FASOLE Fasol na turbinca, ciorti ! Fasole mio ! fasolament fasolamental fasolamentalitate fasolamentitudine fasolamenticare fasoleum fasolemn fasolemnos fasolemnicid fasolid fasoliditate fasolidaritate fasolilocviu fasolipsist fasolitar fasolitarnic fasolist fasoli§

187

188 fasolitudine fasolni†æ fasolni†itate fasolni†itudine fasolu†ie fasolu†ionalitate fasolvent fasolventic fasolventist fasolfegialitate fasolfegiu fas-olè! fasolicitare fasolicitatæ fasolie fasolistæ fasoleac fasoleacæ fasolecu†æ fasoleacee fasoleandru fasoleic fasoleaginoasæ fasolicitate fasolicæitæ fasolec†ie fasolegumicæ fasoleguminiculturalnicæ fasolene fasolenitudine fasoleni§te fasoleninism fasolentæ fasolentoare fasolenticæ fasoleonin fasolenitudinalitate fasolevent fasoleventa†ie fasoleventidine fasoliant fasolian†æ fasoliberæ fasolicær fasolitudine fasoli†æ fasoloini†æ fasoleaginos fasolivæ fasolog fasologitate fasologie fasoligism fasoloagæ fasoleitate fasolele fasoleli†æ fasolene fasolindic fasolindicual fasolindicvicibilitate fasolindicalismatic fasolindicita†ionalism fasolindicat (373) FATA fata§ fata§ament fata§abilæ fata§abilitate fata§nicæ fata§atæ fata§alnicæ fati§ fatavism fatavicæ fatatæ ! fataicæ ! fatainæ fatainicæ fatainicitate fatainitudine fataini§ fataìn fataìnal fatalie fatalozæ fatalon fatalion fatam-nisam ! fatanagra fatandræ fatandre†e

PAUL GOMA

ALFABECEDAR fatandritudine fatatatime fatatatime fatangibilæ fatandri†æ fatardivæ fatasmæ fatasmaticæ fatastic !(æ) fatabù fatabletæ fatablou fatabula rasa fatacit fatacticæ fatactil fatactilitudine fatalent fatalentitate fatalenti§ fatalentaticæ fatægadæ fatæiatæ fatæinuitæ fatæmâiatæ fatæmâioasæ fatætarcæ fatætucæ fatævalæ fatævælituræ (374) FAVORIT favort favornic favorism favorace favorbare† favorictus favoridat favorigid favoriumæ favorisc favoritm favoritual favoaræ (375) FAZAN Fazan-Pa§a fazanliu fazandriu fazanoglu fazanciuc fazandat fazan†ær† fazanic fazanitudinalitate fazani§ fazanitate fazandru fazandreitate fazangelic fazangelism fazangeli§ fazangelitudine fazangora fazangoraj fazanomalie fazanonim fazanturaj fazanturajutat fazanual fazanualism fazanualitate fazanualitudinalitate fazanus fazanal fazanalnic (376) FECIOR fecioroi feciorærie fecioromârlæ fecioræ§an feciorb feciorbete feciorap feciopor feciornæ feciorbæ feciorpac feciordan

189

190 feciorgovan feciornic fecioarbæ fecioalæ fecioardæ fecioarecare fecioazæ fecioaie-bucælaie feciorientalæ feciorientatæ feciorientasmæ feciorimibil feciorare feciorificiu feciorifix feciorigine feciorism fecioraritate feciora†ie (de nuntæ) (377) FE∑TELIRE fe§telitic fe§telitoaletare fe§telitoanæ fe§telitoantæ fe§telitot fe§teliot fe§telimitæ fe§telimfæ fe§telimbæ fe§telipede fe§telimpezitudine fe§telindic fe§telindicism fe§telindicitate fe§telindicitudine fe§telindicuidalæ fe§telinie fe§teliniaritate fe§telipituræ fe§teliræ fe§teliric fe§telirismus fe§teliterat fe§teliteraturnic fe§teliteraturtæ fe§teliptic fe§telinesc fe§telocu†iune fe§telixir fe§teletic fe§teleticime fe§telethos fe§telestic fe§telestvesticitate fe§teleat fe§telizeu fe§teleagæ (378) FETI∑ feti§erif feti§-veli§ fetI§ten fetistmic feti§alæu feti§alvari feti§alvarism feti§alvari†ie feti§alvaritate feti§alvaritudine feti§alvari§ feti§arpe feti§arpetic feti§arpelindic feti§arpelodie feti§oltic feti§icæ feti§icu†æ feti§el feti§indic feti§indianic feti§indicuitate feti§indicual feti§oi feti§oinic feti§oi§ feti§oaie feti§oainicæ feti§u† feti§u†æ feti§u†itate feti§armanticæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR feti§ealæ feti§elnic feti§centæ feti§cen†æ feti§ial feti§ialism feti§ialitate feti§ozæ (379) FETIC~ feti§coanæ feti§coarece feti§coaldæ feti§coadæ feti§codatæ feti§caldæ feti§candelæ feti§candel feti§candidæ feti§candiditate feti§candidism feti§canditate feti§candidi§ feti§caninæ feti§canibalicæ feti§canibalinæ feti§cangelicæ feti§cangeliformæ feti§cangelitate fetemelie fetemei fetemplu feteorie fetest fetetinæ fetipicæ fetiptilæ fetivitæ fetan§æ fetermicæ fetermalis fetermalitate feternitate fethicæ fetehnicæ fethos feterogenitate fetilicæ fetnicæ fetnicitate fetnografie fetilitæ feticitæ fetigitæ feti§itæ feti†â†icæ feti†â†æ feti†ipæ feti†â†o§icæ feti†oapæ feti†u§cæ feti†oa§cæ (380) FERIT feritm feritciu feritornic feritosal feritual feriturn feriturnat feriturneu ferituns ferealitate ferealegere fereazem ferec†ie ferictus feroare (381) FERICIRE fericin fericitabil fericitadelæ fericitanie fericitat fericita†ie ferici§ fericitudinalæ fericite† fericititore†

191

192 fericitologie fericitolog fericitric fericitronadic fericimbraticæ fericire§aticæ fericilindratic fericirip-cirip-aticæ (382) FESTA festacadæ festaniolicæ festetism festeticæ festic festimabil festi§ (383) FESTIVAL festival ca valul trece festimabil festivalnic festivel festivi§ festivitudinalitate festivolnic festivalent festivalizetic festivalcoolic festiveleitar festivelist festivelitate festivul festivulgætoare festivulvi§ festivulvatic (384) FESA fesaveraj fEsaul fesen†æ fesitate fesime fesi§ fesoidal fesoidalism fesoidalitate fesen†æ fesen†ialic fesen†ialitate feseistæ feseu feseisticæ fesopic fesoterism fesperanto fest-europeanæ fesabinæ fesabinicæ fesabinitate fesacadat fesaco§ic fesacru fesacralitate fesacrificiu fesacrificat fesadic fesadicitudine fesadi§ fesadismicitate fesafic fesafism fesaficaritate fesaftea fesaftic fesalariu fesalariatæ fesaleu fesaltea fesalut fesalutare ! fesalvare fesalvarsan fesamariteancæ fesamaritenie fesamaritenitate fesanctificatæ fesanctificanticæ fesacantare fesa†iu fesæ†ioasæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR fesa†ietate fesatnic fesavoare fesæltærea†æ fesaltæ fesaltea fesaltitudine fesaltitate fesæracæ fesec†ie fesecretariat fesedentaritate fesitate fesi§te feseduc†ie feseducitate feseism feseismic fesejurnic feseme† fesemn fesemnifica†iune fesenile fesenctute fesenoræ fesenzual fesenzualismus fesenza†ie fesenza†ionalitate feservaj feserviciu feservitor fesetos fesete feseveritate fesex fesexualogenitate fesytudine fesezon fesezoniericæ fesieratic fesierasmic fesieratæ fesieraticitate fesierbivornic fesieretic fesierezie fesiermetism fesieroare fesieroic fesieroism fesierotic fesierogen fesierotomandricitate fesierou fesibilitate fesilnic fesilitor fesilin†æ fesilogism (385) FEMEIE femeie§æ femei§te femei§ femeitudine femeinicæ femeitate femernicæ femenghinæ femensualæ femenstrualæ fementalitate femental femelitate fementor fementorialæ fementoritate fementoritaræ femenuet femeli†æ femeli†are femeli†ism femelc femelodie femelodioasæ femeliferæ femelifagæ femelon femelonitate femelonism femelonitudine femelopee

193

194 femelopeuropeanæ femelopera†iune femembranitate fermeie fermeism fermenitate feme§ter feme§te§ug (386) FEUDAL feudal, ca valul trece feudac feudacism feudacitate feudacitudine feudaci§nic feudaco-roman feudaco-getilìc feuDalai-Lama feudalb feudalbism feudalbitate feudalie feudalietræ feudalnic feudaluetic feudalietism feudalmat feudaltonitate feudarnic feudardindarnic feudalb feudalbi§ feudalbitudinalitate feudalcoveac feudalcovitudine feudalcovatitate feudalde feudaldism feudaldime feudaleluia feudaleluitate feudalelui§ feudaleluitudine feudalelei ! feudaleleicæ feudalelism feudalergie feudales feudalegeritate feudalesitudine feudalfa feudalfatic feudalfabeticism feudalfaromeic feudalian†æ feudalifie feudalinare feudalint feudalitera†ie feudalogen feudalogenezæ feudalogenetivalnicitate feudaltul feudaltulism feudaltulime feudaltuli§ feudalter feudalternativ feudalterna†ionalismatic feudalte†æ feudalte†itate feudalte†itudine feudalte†ismatic feudAlb Împærat feùd feudealæ feudmæ feudare feudat feudatnic feudator feudatorie feudatnic (387) FIASCO Fiasco Lux ! fiascocitozæ fiascociorîturic fiascòmic fiascomicærie fiascomedian†

PAUL GOMA

ALFABECEDAR fiascomèdie-mare, domnule fiascomitititelitate fiascomiceliatric fiascorbic fiascorburotism fiascorburiformic fiascensiune fiascensionalitate fiascezæ fiascozæ fiascozatism fiascitic fiasculare fiasculamentare fiasculamentalitate fiasculamentalitudine fiasculamenti§ fiascamatorism fiascandalitate fiascæpætare fiascæderitate fiaschematism fiaschematilitate fiascoicæ fiascoicism fiascoicitate fiascoicoialæ fiascoicoi§ fiascolie fiascont fiascontarnic fiascop fiascopulent fiascopulentare fiascopulos (Temistocle) fiascopozi†ionamentalic fiascoponen†æ fiascoponea†æ fiascopone†itudine fiascor fiascordin fiascorcodu§ic fiascoromâslatic fiascos†ianic fiasco†ianitate fiasculæ fiascumpealæ fiascumpeli†æ fiascumpeli†igradicæ fiascurt fiascurticitate fiascurtitudine fiascurtcircuitiformic fiascut fiascutierni†ian fiascuzæ fiascuzatic fiascuzism (388) FIBRA fibri§in fibri§inalitate fibri§inic fibri§ini§ fibrahim(alias Abraham) fibraic fibraicitate fibra†ie fibra†ionism fibragæ fibragageamgiu fibrahial fibrahtiat fibrahman fibrahmanitate fibrambura fibramburamuræ fibramburametic fibrani§te fibran§æ fibrasaj fibraserie fibra§oavæ fibrav fibrazdæ fibræcinar fibræcinaritate fibræcinaritudine fibræcini§ fibræcinarnic fibreaz fibrezism fibreazitate

195

196 fibrut fibrutalnic fibrutæ fibrutærie fibrun fibrunetæ fibrunetism fibrunetitudine (389) FICTIV fictivor ficter ficteric ficterios ficteriatru ficteritate fictinic fictus fictual fictitor fictimæ fictal fictivalitate fictivime fictivitalitate fictiveticism fictivist fictivitate fictivant fictogenar fictivios fic†ionar fic†ionariat fic†iunie fic†iute fic†iumed fic†iunchi fic†iunchi fic†iundeva fic†iunivoc fic†iunghi fic†iungere (390) FIDEL fidelan fidelastic fidelnic fideleat fidEldoradiu fidelectiv fidelefantiasis fidelegantic fidelement fidelementar fidelenism fidelev fidelevitate fidelevitudinalitate fidelf fidelidæ fidelidism fidelixir fidElysées fidelipsæ fidelipticitate fideli§ fidelime fidelitudine fideliptate fidelipticæ fideliptotecæ fidelabru fidelabricuitate fidelabritudinalæ fidelapida†iune fidelator fidelatornic fidelatorinc fidela†ie fidela†iune fidela†ionament fidelæsat fidelebil fidelebilitate fidelebilint fidelect fidelectvent fidelegat fidelegatnicitate fidelfin fidelfinacru fidelfinetic

PAUL GOMA

ALFABECEDAR fidelfinadism fidelfinitudine fidelfinatæ fidelfinatorie fidelfini§ fidelfinime fidelicat fidelicatic fidelicathartic fidelicatrin†itate fidelicatmosfericol fidelicate†edentalic fideliciu fidelicioasnicæ fideliciune fideliciosticæ fidelicita†ie fidelict fidelictnicitate fidelictualitate fidelictalnic fidelir fidelirezie fideliretic fideliremism fideliremiscuitate fidelirium fremens fideliu fidelie fidelioasæ fidelinæ fidelinaticæ fidelânoasæ fidelni†æ fidelni†are fideltæ fideltaic fideal fidealitate fidealismus fidela§ fidela§itate fidelu† fidelu†ism fidelnicæ fideltaic fideltoidism fidelabial fidelatent fidelaterit fidelateralitate fidelaitmotivaticinalitate fidelatin fidelatinismic fidelat fidelatnic fideleicæ fidelele fideleleu fideleli†æ fidelimbæ fidelimbari†æ fidelimbicuæ fidelimbisteriform fidelui fidelins fidelinsitate fidelinsitudine fidelunsime fidelunsi§ fideliric fideliricitudine fidelirismicitate (391) FIECARE fiecarisaj fiecarlat fiecartament fiecarte fiecartograf fiecartofor fiecarde fiecardiac fiecardinal fiecaretæ fiecareta§ fiecareu fiecareu†ism fiecàrie fiecariatæ fiecariatidæ fiecarne fiecarenæ

197

198 fiecarenatæ fiecarpen fiecarfipæ fiecarian fiecarmelitæ fiecarestat (392) FIEC~RUIA fiecærnuia (?) fiecæræruia fiecæruimire fiecærmùia (393) FIECINE fiecinel fiecineva fiecinci fiecinic fiecinitate fiecinitudinalitate fiecinismiasmic fiecinste fiecicæ fiecincinalic (394) FIERBERE fierburi fierbærie fierbar fierberærie fierbos fierbozitate fierbulie fierbnicæ fierbi§te fierbatic fierbacee fierbicid fierbiu fierbiciditate fierbitudine fierberect fierbectil fierbece fierbectilitate fierbecitudine fierberezie fierberetic fierbelit fierbeliturtæ fierbèli§te fierbelitor fierbelicos fierbelan fierbemolic fierbenefic fierbestie fierbestial fierbe†iv fierbe†ivitudine fierbe†ivitate fierbe†ivist fierbe†ivisticæ fierbeznæ fierbeznicol fierbezniciune fierbielæ fierbici fierbiciuialæ fierbienal fierbare fierbæmânt fierbi§ fierbereditate fierberatic fierberatism fierberotic fierberotismus fierberoism fierberou fierberuptiv fierberechet fierbetonieræ fierbine fierbini§or fierbine†e fierbintegrum fierbintens fierbintern fierbintrigæ fierbintuitiv

PAUL GOMA

ALFABECEDAR fierbinvers fierbintec fierbinticitudine fierbintelect fierbinte†ealæ fierbinte†eapæ fierbin†intæ fierbin†oalæ fierbin†uicæ fierbin†â†æ (395) FIERE fIeremia fieremiadæ fierarh fierbar fierbærit fierbos fierect fierec†ie fierectalnic fieres fierezie fieretism fierete fieri§ fieredosifilitic fierost (396) FIGA figabulæ figactus figabriolæ figadæ figaden†æ figaden†atæ figadentalæ figadenti†ie figadin†atæ figadìn†icæ figa al dente figadril figafæ figaia figaidæ figaimac figainicæ figaìsæ figaisatæ figalaj figalambur figaldæ figalicæ figælduroasæ figalicæ figalinæ figaliciu figaliciformicæ figalmæ figaloricæ figalorifer figameristæ figamerizdæ figamforatæ figanalæ figamforæ figamforatæ figandidæ figandidism figandrie figanelatæ figanibalizdæ figanibalismus figaniculæ figaniculardicæ figanicuroasæ figaninæ figani†ie figantæ figantabilitate figantaridicæ figan†onetæ figapriciu figapricioasnicæ figaprinæ figaprinicism figarprinicizdæ figarnasier figarnasierindicæ figarnasieroticæ figarne figarnivoræ

199

200 figarnivoraxæ figauzæ figæoaznicæ figæoz figæozdizdæ figæozdizdicæ figavernæ figaverniferæ figavernoasæ figaverninæ figælæuzæ figældurazdæ figælugæri†æ figæprioaræ figæræruie figærnoasæ figærni†æ figalæ figalitate figalitar figoism figoizdicæ figolatrie figocentrism figocentricæ figocenturicæ figanticæ figantism figament figoasæ figoi figoaie figu†æ figuli†æ figoinicæ figaic figagicæ figagicu†æ figai†æ figalantæ figalbenæ figaleræ figalerie figaleriotæ figali†æ figalopestricæ figambæ figaræ figaraj figaroafæ figata ! figauræ figaurifernicæ figauroazdæ figazelæ figazdæ figazon figazonaticæ figævozdicæ figament figdalæ figdalicæ figdalenæ figdalizdæ (397) FIGURA Trece din figuræ-n guræ ! Fig, fig - ura !! figUrsa Mare figuraliv figuralivos figuralivit figuralnic figure§ figuran†æ figuranæ figuri†æ figuroasæ figurdæ figurlæ figurmæ figurnæ figursæ figurcæ figusturæ figurist figuree figuria§ figurlet figurloi figurmætor figursæ figursar

PAUL GOMA

ALFABECEDAR figurban figureche figuric figurete figuricar figurinar figurlativ figurlativen†æ figurnitiv figurgen†æ figurgitare figurgie figurât figurâciune figurâ†enie figurticarie (398) FIN fìni§te fìntru finàdæ fìno§æ finìcæ finaiv finaivu†æ finaivu†itate finaiadæ finaiaditate finaiaditudine finasoalæ finasolicæ finaturæ finaturel finaturalnicæ finælucæ finæucæ finæcitate fineam fineao§ fineao§itudine (399) FIOR fiord fiora†ie fiora†ionament fiora†ionalitate fiordie fiordine fiordonat fiorfic fiorfism fiorgæ fiorgan fiorgasm fiorgoliu fioribil fiorificiu fiorigine fioriunde fiorizont fiornament fiornic fiort fiorosos fioroscilantic fiorosmiu fioro§ fioro§ior fioro§iu fioro§covandru fioro§u ! fiorost fiorostire fiorostuire fiorosteopat fiorosuar (400) FIZIC fizic-zag ! fizicere fizicæturæ fizbici fizdici fizdiculuturæ fizdicæ fizinc fizicalæ fizicaldæ fizictuos fiziconar fizicoanæ

201

202 (401) FIZIONOMIE fizionomidæ fizionomletæ fizionomalie fizionomofonie fizionomonimie fizionomatopie fizionomie-douæ fizionomie-†ie (402) FÂNTÂN~ fântânericæ fântânaticæ fântâna§ fântânaric fântânælucæ fântânæmolitæ fântânæruitæ fântânæucæ fântânæuntræ fântâneagræ fântâneao§æ fântâneguræ fântânimfæ fântânouæ (403) F¢~ fâ†æ-de mâ†æ fâ†oasæ fâ†icoasæ fâ†o§æ fâ†alnicæ fâ†elnicitate fâ†icæ fâ†icu†æ fâ†uleanæ fâ†andræ fâ†â†âitæ fâ†â†oasæ fâ†â†o§æ fâ†ulice fâ†u†æ fâ†ime fâ†a†æ fâ†u†æræ fâ†an†o§æ fâ†epatæ fâ†eapæ fâ†epoasæ fâ†oapæ fâ†oancæ fâ†igancæ fâ†iitoare fâ†ambalagioaicæ fâ†inutæ fâ†iparnicæ fâ†iparicidæ fâ†ipenie fâ†âfnæ fâ†âfnoasæ fâ†âfno§enie fâ†â§næ fâ†olinæ fâ†olincæ fâ†olindic fâ†olindicime fâ†olindicitate fâ†olindicuitate fâ†olindicibilitate fâ†olindicoasnicæ fâ†opæitæ fâ†opicæ fâ†ucæræ fâ†uguiatæ fâ†uicæ fâ†uicu§tinæ fâ†umburucoasæ fâ†urcæ fâ†u§cæ fâ†oa§cæ fâ†i§ fâ†ime fâ†itudinalitate (404) FL™MÂND flæmandea ! flæmândinæ flæmândariu flæmandarinæ flæmândat

PAUL GOMA

ALFABECEDAR flæmandibul flæmandolinar flæmândru flæmândrie flæmândros flæmândru†æ flæmânie flæmântean flæmâncat flæmânjit flæmânzat flæmânzæ flæmânditudine flæmândime flæmânzi§ (405) FLANC flance flæncier flanceolat flang flanceps flanchetæ flancaræ flancmengo flancefalee flancefalos flanchinozæ flanchilozabil flanchilo†i§ flanchiloatæ flanchilo†itate flancaltea flancalteism flancalteitate flancald flancaldic flancaldicitudine flancaldimetralism flancoræ flancoraic flancorat flancoroanæ flancestral flancestrime flancestrogenic flancie flangelic flangelitate flangeli§ flangelitudine (406) FLASC flascet flascetism flascetitate flascetic flascuns flascunsoare flascunzitate flascu†itoare flascu†itic flascu†iti§ flasctic flasctitudine flascamotabil flascamotabilime flaschimos flaschimoa§æ-sa flaschmositate flaschimo§ealæ flascortæ flasculat flasculaturæ flasculament flasculamenticare flasculàturæ flascul flascilant flascilantoare flascilantic flascila†iune flascila†ionamentalic flascilogramaticæ flascæ†iv flascæ†ivalnic flascendent flascende†ic flascendentar flascedentisticæ flascabræ flascabritate

203

204 flascabrioletæ flascadæ flascadiu flascadi§ flascaldæ flascaldriformeticæ flascapularitate flascatiu flascopire flascriitor flascurtæ flascurtitate flascurtitudine flascurti§ flasculamenta†ionamentalic (407) FLATARE flatare† flatent flateral flatime flati§ flateralitate flatentitate flatentitudine flatex flatextual flatextilist flatexan flatextic flatin flatinitate flatin-american flatitudie flatitudinalitate flatitudinar flataur flataurisferæ flataurofagie flatauromanie flatauromisìe flatauromânie flatauri§ flatæmâie flatæmâiere flatæmâiciune flatæmâiosnic flatæmâielnicitate flatenace flatenacism flatenaci§ flatenacitudine flatern flaternie flaternivor flaternologie flatipic flatipæ flatipicitate flatârg flatârgitate flatârgi†ime flaton flatonus flatonic flatonicitate flatonitruantilitate flatonime flatonisferoidalnic flàturæ flaturime flæturalnic flatac flatacament flatacitate flatacator flatavic flatavism flatavicitate flateu flateuton flateurgic flateism flatærie flatærime flateorie flater†inæ flatiradæ flatârî§ flatârîtor flatârîme flatârîturism flatorid

PAUL GOMA

ALFABECEDAR flatoridic flatoridicul flatoridichic flatoroare flatoroaric flatoroid flatoroidism flatenian flatentat flatent flaten†iu flaten†ial flatenuant flaterizare flatlantitate flatlanticitatism flatedeum flatern flateren flaterenicol flaterst flatesticular flatesticuliment flatitlu flatitrat flatitronic flatitrete flatard flatrætor flatament flatamentalitate flatribut flatribu†ism flatrac†ie flatractivitate flatroce flatrocitacticæ flatropinæ flatropinaic flatropiniformalism flatact flatactil flatacticæ flateribili†ial flatextualism flatext flatâmp flatæmplic flatâmplenie flatobæ flatobo§ar flatainic flatainicitate flatalent flatalentatæ flatarif flatarifatæ flatasmæ flatasmatic flatæios flatemæ flatemelie flatezæ flatonic flatonicism flatonician fla†iu (408) FLEAC fleah fleafæ fleagæn fleat fleact fleactiv fleactivist fleactivitate fleac†ionar fleactor fleactri†æ fleactoric fleacuza†ie fleacvilin fleacademie fleacademicianist fleacademicianoasæ fleacatist fleaccent fleaccident fleacnee fleacces fleacefalee fleacesta !

205

206 fleacela fleacord fleacru fleacriturism fleacroba†ime fleacro§aj fleacuitate fleacutime fleacùt fleacaut fleacau†ie (409) FLEC flecartament flécarté flecatombæ flecher flechivoc flecologie flecolog flecaracter flecardiac flecarpatin flecaren†æ flecariat flecariatidæ flecarieræ flecastæ flecaliu flecarie (410) FLOARE floarecare floardoare floardoroasæ floarecaricæ floareolæ floareolatæ floareolungæ floareolism floareolitate floareoli§ floareolitudine floareopag floarepaganicæ floaropagoraticæ floarìe floarism floarime floaritudinalitate floari§ floaritare floàrie floarioso floaripæ floaripatæ floaripastæ floaromealæ floaromitæ floaromæ floaromis floaromitate floargintatæ floarginti§ floargintæ floAriana floarìci floàrici floaricime floaricitudine floarici§ floaritmatæ floaritmicitate floarmonie floarmonioasæ floarmuræ floarsæ floarsuræ floarzætoare floartæ floarticæ floartitudine floarti§ floartistæ floartisticæ floartizanæ floartizanat floartel floartificiu floartificialæ flordicæ floracol

PAUL GOMA

ALFABECEDAR flOra pro nobis floracular floracularitate floracularitudine floranjerie flora§ floræ§el florgan florganic florganiza†ie florganism florganismal florgasm florgasmaticitate florasmitudine florgasmitate florfie florgiast florgoliu florgoliosoasæ florhidee florhideeoasæ florhideicæ florhideezism florient floriental florientic florien†æ florificare florifica†iune florificen†æ florigine floriginalitate florizont florizontalic florizonalæ florigine floriginalism floriginitudine floriginalitandræ florament floramentalitate floramentitudine floramentalic floramentitate florofilæ florofilidianæ florofilism florofilialæ florodor florodorat florodoriferæ florodorin†æ florofagie floratorie florific florificien†æ flortifica†ie florte flortissimo florum flornic florilæ florilian florilitate flordian floroscop florticuluturæ floralitate florbide†e florcov florcovea†æ flordant flordanturæ florfinæ florfinomanæ florfologie flormânt flortuar floræmea florioaræ floratæ flormal flormalitate floros floroid florozitate floroitudinalitate flornografie Flora-Soarelui floracic florent florologiu floric

207

208 florin†æ flormezæ flormitoe floradæ floraj florabilitate florceps florcep†ie florfotæ flormæ flormalism flormalitate flormalizare florma†ie flormidabil ! flormulæ flortærea†æ flortifiant (411) FLOC flocal flocalitate flocalin Floci ciornîie… Floc cu floc, patriei bloc (scoc, troc) flocus flocalizare flocalisferæ flocalnic floca§ flocare flocament flocat flocatitudine flocatar flocativ floca†ie flock-out flocomotivæ flocomo†ionat flocotenent floc†iitoare flocuin†æ flocu†iune flocvace flocaziune flocæræ flocæroasæ flocæruie flocnæ flocol flocoli§ flocolindic flocolingvist flocrotit flocru flocruism flocruitate flocri§or flocrime floctogonal floctet flocult floculturæ flocultivat flocurent flogos flogoree flogodnicæ flocsebitæ flocosebire flocostil flocosuar flocoapsæ flocoadæ flocoastæ flochioasæ floggie flogicæ floceanic flocina§ flòcinæ (412) FOC focnit focnituræ focnet focnitæ focol focoli§ focrotit fochelari

PAUL GOMA

ALFABECEDAR focular focupant focupa†ie focadæ focadentæ focaduc focalnic focalaj focalcul focald focælduræ focalibru focælit focalm focaloric focalorifer focaniculæ focant focapta†iune focaracter focarbon focarburant focasant focasnic focasæ focauzæ focavernæ focazacioc foculele foculeat foculege foculeicæ foculemn foculene§ (413) FOLCLOR folclorb folcloroform folclorofilic folclorotic folclord folclordin folclorfic folclorgan folclorganic folcloriental folclorientat folcloriginal (414) FOLIE folit folitudine folititudinalæ folialæ folialitate folie†e folielant folirent foliardæ folialnic folialiaj folialibru folialibrat foliu foliric foleric folifug folitudine foliasticæ folintæ folin†æ folilie folianic folimpic (415) FOLOS foloios folosferæ folosnic folosete folosi§ folosime folosel folosana folosanic folosanitate foloscilos foloscilaritate foloscilan† foloscilene foloscior

209

210 folosciora§ folòsie folosìe folossianic folosos folosositate folosmiu folostie folosteopat folostil folostilitate folostilisticæ folosebi folosebire folostenie folostiv folostoi (416) FORFOTA forfotac forfotaj forfotiv forfotavæ forfotavatic forfotavitate forfotavism forfotærie forfotæritudine forfotoman forfotomaniac forfotomenire forfotomenime forfotomeni§ forfotrocol forfotozitor forfotozi†ie forfotialism forfotialitudine forfo†ealæ forfo†el forfo†elism forfo†elitudine forfo†icæ forfo†icu†æ forfo†icu†icæ forfo†ilicæ forfo†elire forfo†et forfo†etitæ forfo†eavæ forfo†eastæ forfolie forfolios forfoliandru forfolic forfotravæ forfotograf forfotoman forfoticnire forfoti§ forfotr†æ forfotbal forfost forfostime forfonf (417) FORMA formec formecætor formecætoare formecæturæ formæsar formæsærie formæsaricæ formæsaritudine formisti†iu formonie formeneuticæ formùræ formonios formazetæ formædular formægæoaie formægar formægærie formæturæ forma§ formacræ formaculat formaculament formàfie formagie

PAUL GOMA

ALFABECEDAR formaj formagilitate formagiun formætu§æ formagmæ formaladie formamar formamaritate formamaritudine formamelon formamelonic formameleonism formaleon formaleonticæ formeandric formeandricitudine formeandri§ formalign formalignit formalignitudine formamo§ formamo§erie formamo§ie formamo§ieresc formandea formandolinæ formanechin formane tekel pharres formanechinadæ formanieræ formanierism forman§æ forman§on formantie formaree formareu formereu formeree forme§ter forme§teritudine forme§teri§ forme§teritate formetal formetaloidic formetalitudine formetec formediu formeduzic formedievalitudine formelc formelcuitate formelcitudine formelcoiditate formelctricitate formezlcoidism formenhir formenhirohitism formenhirohitoiditate formare§al formar†ial formascul formasiv formasivenie formasivism formasitudine formasivitatism formatern formaterni§ formaternalnicæ formaterna†iune formatronalitate formatronalismus formicare (418) FORT-, FOR¢A for†ac for†acol for†icol for†odoxie for†odox for†oepie for†oman for†oped for†icol for†elept for†ap for†æran for†eapæn for†inere for†ipæt for†iuit for†iuitoare for†iitoare

211

212 for†â†oasæ for†â†æ for†â†icæ for†uicæ for†urloi forticol forticulturæ fortezian fortezianis fortezianitate forticulat forticulent forticulen†æ fortificiu fortificial fortificialitate fortilerie fortileristicæ fortist fortisticæ fortitudine fortisterie fortistericæ fortistiant fortizanat fortistæ fortistime fortibil fortocheat fortocheatræ fortochetri§ fortærie fortærime fortare fortaritudine fortrarimetru fortarimetrie fortarimetritudine fortærel fortæri†æ forti†æ foartæ forticarie forticariat fârtos fârtute fârtudinal (419) FO∑NET fo§nest fo§nestie fo§nestins fo§nestinsitate fo§neted fo§neteditudine fo§netezi§ fo§netediformartic fo§nec fo§neci fo§necie fo§necometru fo§ni†el fo§ni†elu§ fo§ni†elime fo§nitate fo§nic fo§nicie fo§nicime fo§nimfæ fo§nimfaic fo§nimfestitate fo§nimfestiv fo§nimfestivitalism fo§nimica fo§nimicime fo§nimicnicitudine fo§nimicu†a fo§ninge fo§ninsoare fo§ningere fo§ningerent fo§ninsoritare fo§ninsorioaræ fo§ni§æ fo§ni§at fo§n§ime fo§ni§ealæ fo§ni§te fo§ni†icæ fo§ni†elinæ fo§ni†ea fo§ni†ei fo§ni†elime fo§ni†eli§

PAUL GOMA

ALFABECEDAR fo§nitudinalitate fo§noapte fo§noimæ fo§nistræ fo§nistritate fo§nistrozæ fo§netic fo§neticealæ fo§netime fo§ni†ie fo§ni†ialitate fò§nie fo§nime fo§neag fo§negime fo§neg (420) FRAG~ fragale ∑i o porni Fraga fragale fragadæ …færæ nici o fragadæ fragapæ …înspre fragapæ fragareancæ frageræ frageritate frageritudinalitate fragerealæ fragerete fragavæ fragavaticæ fragavime fragavi§ fragial fragialitate fragitate fragitudine Altfel n-ar fi ceea ce (foarte) este fragime fragee Frumos, nu ? fragiologie fragiologos fragiologopetalæ fragnostic fragnosticitate fragnosticistm fragnosteopatnicæ fragoræ fragoraticæ fragricolæ fragriculturalæ fragicid fragiciditate fragivæ fragiosvism fragivalicæ fragìcæ fràgicæ Ca §i ea : fràgicæ fragism fragi§ fragicu†æ Ca o gagicu†æ fragism fragismena fragismenitate fragri§æ Precum veri§oaræ-sa, Magri§a fragalantæ fragalicæ fragambæ fragambanism fragarofi†æ fraguridæ fragauræ fragæuricæ fragigea fragitanæ fragoalæ fragoliciune fragolancæ fragoliciune fragolitæ fragra†ie fragra†ioasæ fragra†iatæ fragalæ fragalitudine fragalitate fragalabilæ fragalabilitism fragalitarism fragìdæ fragiditate fragidi§æ fragidicæ fraguroasæ fraguræ

213

214 fragurime fraguritate fragure§æ fraguritudine fragure§teancæ fragure§tenie fragure§nicie fragure§nicæ fraguri†æ fraguri†enie fraguriformæ fraguritudine fragutuie fragutuism fragutuitate fragutuiandræ fragutuini†æ fragutioasæ fragutuindæ fragutuiformaticæ fragutuime fragutui§æ fragocentricæ fragocentritate fragocenturæ… de fragastitate fragoistæ fragoistmicæ fragolatrie fragolatrofiatæ fragar fragaritate fragainic fragaic fragaid fragaisæ fragalin fragalinitate fragalmantæ fraganinæ fragantabilæ fragantabilitate fragapriciu fragarne fragarna†ie fragarnoasæ fragarnasieræ fragarnalæ fragarnalitate fragarnivoræ fragarnivorace fragastæ fragasticitate fragasticiu fragastitate fragastratoare fragastra†ie fragauzal fragauzalitate fragavernæ fragavernitate fragavitate fragaviciu fragavicioasæ fragavou fragæp§unæ fragæp§unaticæ fragæp§unaicæ fragæp§uniferæ fragoaptæ fragoacæzæ fragoapsæ fragoadæ fragodanæ fragofæ fragurvæ fragurtezaniat (421) FRAGED frageditatæ fragedofilæ fragedilitate fragelæ fragelinæ fragenæ fragentæ frageræ fragestæ fragedinicæ fragedeincæ fragedenitate fragescen†æ frægezen†æ frægezitudinalitate

PAUL GOMA

ALFABECEDAR frægezi§æ frægezotericæ frægezitantæ frægezulta†ie fragedificiu fragedict fragedosifilis fragedutru fragedu† (422) FRAGIL fragilimele fragilimelism fragilimelitate frageliv fragelivid fragelivadæ fragentil fragentilitudine fragentilime fragentili§ fragigolo fragigolometric fragigea fragin fraginere fraginga§ fragirafæ fragiraficæ fragirafitate fragiulgiu fragiliar fragilibiu fragiliciu fragilindru fragilozæ fragilatabil fragilatabilitate fragilatornic fragilata†ie fragilatoriu fragila†iune fragilematic fragilemæ fragiletanæ fragiletantæ fragiletantism fragiligent fragiligen†æ fragilogie fragiluare fragiluant fragilu†ie fragiluviu fragilacter fragiladæ fragilament fragilamento fragilamentos fragilantropie fragilariozæ fragilarmonie fragilarmonicu†æ fragilatelism fragilatoare fragilaturæ fragilde§ fragilde§iu fragilet fragileu fragilfizon fragilial fragilia†ie fragilieræ fragiligran fragilipicæ fragilistinism fragilodormæ fragilogeneticæ fragilogenie fragilogos fragilologie fragilomelæ fragilon fragilotim fragilotimie fragiloxeræ fragilozitate fragilozoafæ fragilozofie fragilitru fragiltrant fragiltra†ie

215

216 fragilar fragilaritate (423) FRAIER fraErgo sum ! fraerian fraerisit fraerodinamism fraeroclub fraerodinæ fraiurea fraiurit frairealæ fraiurituræ fraierec†ie fraerectil fraerectilitate fraeratic fraeratism fraeratitudine fraeri§ fraerotic fraerotism fraerotomanæ fraereditar fraereditatitudinalitate fraerezie fraeretic fraerou fraeroism fraeroitate fraeroi§ (424) FRICA fricanà fricnet fric§æ friconomosealæ friacpitula†ie fricapitulard fricæzæturæ fricoborî§ friciu frico§eu frictus fricter fricalm fricælæu fricælit fricoadæ fricoapsæ fricoardæ fricoastæ fricostelivæ fricoardæ fricordaticæ fricochetærie fricocoanæ friconi†æ fricuconi†ism fricodanæ fricodoa§æ fricaduc fricandid fricandru fricandriu fricapilar fricauster fricauzæ fricavou fricæpcæun fricæ†el fricæ†ea fricæ†elitate fricoali†ie fricautor fricoco§at fricocoa§æ fricol† friconcept friconcep†ie friconclav friconcuren†æ friconex friconfuz frigos fricactus fricadavru fricadânæ fricaid frical fricalitate

PAUL GOMA

ALFABECEDAR fricald fricar fricancer fricanin fricasant fricodru fricoeren†æ fricogeamite fricofraj fricopil fricorn fricosa§ fricosmic fricost fricea ! frici§ fricime fricitate fricarceræ fricasnic fricalin fricantabil fricardiac fricarie fricarnivor (425) FRIG frIgnoratio elenchi frigolo frigea frigeruialæ frigerrule† frigant frigabilæ frigtus friglù frigienæ frigalbenæ frigale§ frigang frigaræ frigarant friglacial frigoare frigurozitate frigo§eu frigidru frigidritate frigidri§ frigidrime frigidatelæ frigitabilæ frigitanie frigitatæ frigita†ie frigite† frigitrat frigitric frigitronadæ frigideal frigidealismus frigideatic frigidea†ie frigidentic frigidentitate frigideologie frignifug frignobil frignominie frigauræ frigaurifer frigaurer friglod frigloduros frigolan frigolanitate frigoliciune frigolætate frigolu† frignoran†æ frigrasie frignanæ frigeros frighea†æ frighe†ar frighe†atæ frighid frigotic frigantic frigineceu (426) FRIGID

217

218 frigidilæ frigidiom frigidioatæ frigidol frigidolatrie frigidoli†æ friginga§ frigintæ frigitanæ frigigea frigidica (427) FRIGE frigealitate frigealitudine frigemeni frigeamæ frigeanæ frigeloasæ frigelozie frigenæ frigenezæ frigenitalitate frigenital frigeniu frigentilæ frigentile†e frigenunchi friginæ (428) FRIPT friptohondrie friptochimen friptocrizìe friptostazæ friptotecæ friptoltecæ friptotezæ friptotenuzæ friptitudine friptameron friptelin fripitet friptalam friptativ fripti§ friptime friptitudine friptìc friptician friptime friptism frip†iune friptiliniu friptial fripturieræ fripturozitate fripturmezi§ fripturtenie fripturtezanæ fripture§æ fripturoasæ fripturvæ fripturvæsærie fripturgiu fripturetæ friptu†ovlahæ friptuverturæ friptuvetæ friptuviin†æ friptuvântare friptuvânt friptuvântætor fripturugæ friptal friptalitate friptalism (429) FRISON frisonor frisonic frisonar frisomn frisomnicitate frisonomasticæ frigson fripson frisonctuos frisondinæ frisonduleu frisonest

PAUL GOMA

ALFABECEDAR frisoniric frisonoare frisonorabil frisontic frisonorific frizonalæ frizonoid frizonomatopeic (430) FRAUDA fradudiere fraudiant frauditor fraudien†æ fraudibil frauditiv fraudi†ie fraudarhiec fraudentic fraudentificare fraudism fraudi§ frauditate fraudoapærare fraudobiografie fraudocefal fraudocontrol fraudocrat fraudocra†ie fraudocriticæ fraudemascare fraudodidact fraudograf fraudografolog fraudohton fraudomat fraudomatism fraudonomie fraudopsie fraudor fraudoritar fraidadafe fraudealæ fraùd fraudæturæ fraudime frauditudine (431) FREC frecalibru frecalibrat frecapitol frecadru frecadrat frecabaret frecabinæ frecabinetic frecabrare frecabrioletæ frecabriolæ frecadâr frecadânæ frecadæ frecadenæ frecaden†are frecadentism frecadril frecai frecai§ frecaiac frecaid frecainic frecaisæ frecal frecalæ frecalinæ frecalinitate frecalinism frecalitai frecalabreaza frecalandru frecale frecald frecàlic frecalicitate frecaliciu frecaliciform frecalif frecalin frecalm frecalorie frecalotæ

219

220 frecalotitate frecalotism frecalcul frecalup frecambie frecamee frecamelie frecameræ frecameristæ frecamfor frecanabis frecanapea frecanapelism frecanapelitudine frecanapelitate frecanapelime frecanar frecanartic frecanat frecandel frecandid frecandidat frecandriu frecanea frecanetæ frecaniculæ frecanin frecani§ frecanon frecanonealæ frecant frecantar frecantaridæ frecantilenæ frecanto frecan†onetæ frecaperæ frecapelæ frecapie frecapitol frecapræ frecaprinism frecapriciu frecapriciozitate frecapul-§arpelui frecaren†æ frecaren†atæ

PAUL GOMA frecaric frecarieræ frecarnal frecarnalitudine frecarnalimetru frecarna†iune (fii de§teaptæ!) frecarnaxi ! frecarotidæ frecarotitudinalitate frecarus frecasabil frecasant frecasap frecaschetæ frecastæ frecastita†iune frecastitate (centuræ de) frecastanæ frecastanicolæ frecastræ frecastelanæ frecastelandræ frecastelanitate frecastelanitudine frecastravetism frecastravetitudinalitate frecataif frecatalanæ frecatarg frecatargime frecatargiu frecatenæ frecatifea frecatifelatæ frecatifelinatæ frecatifelind frecatifelindicitate frecatifelindicoidal frecatod frecatolic frecatren frecatrin†æ freca†æ freca†aveicæ frecaudal frecauzæ frecauzalitudine

ALFABECEDAR frecava frecavalitenie frecavaliditate frecavaler frecavalerie frecavernæ frecavernitate frecavernizdæ frecavernieræ frecaverni†æ frecavita†ie frecavita†ionism frecædenie frecæire frecæin†æ frecælætorie frecælduraticæ frecælire frecælugæri†æ frecælu§ frecæma§æ frecæni†æ frecæpri†æ frecæp§unæ frecæp§or frecærni†æ frecæ†ea frecæ†elime frecæu§ frecere frecætoare frecent freceptiv frect frectat frectal frecarlatæ frecartament frecatombæ frecluzæ frecologie freciproc frecital frector frecul freculegere frecvestru frecadânæ freconfort frecord frecordic frecurs frecviem freclaj freculament freculæ frecalin frecto-verso frecoajæ frecoardæ frecu§cæ frecu§icæ Freacæ de la mine paharul acesta Freacæ-meargæ (432) FRIVOL frivoltæ frivolutæ frivolu†ie frivolitiv frivolant frivoluntar frivolatil frivolen-nolens frivolintir frivoaletæ frivolandezæ frivoalæ frivolajæ frivolærie frivoalnicitate frivolar frivoleacæ frivoleac frivoli†æ frivolivæ frivolog frivologie frivolteancæ frivoldeay frivolaic frivolait-motiv frivoli§

221

222 frivolitudine frivolnic frivoltæ frivolatic friVoltaire frivolubil frivoleaginos frivoleic frivolfact frivolabial frivolactic frivoluptate frivoltaj frivolianæ frivolum frivolimbæ frivoliric frivolirism frivoliterat frivolubric frivolustru frivolux (433) FRÂNGERE frângezealæ frângerare frângest frângesticula†ie frângenunchi frângenuchere frânghesuialæ frânghesuitæ frânged frânjet frânzæ frângenios frângeniozitate frânfer frângera§ frângenuu frângerin†æ frângestie frânginer frângæmat frângestuos frântærituræ frântins frânturnare (434) FRUCT fructal fructalitate fructalic fructalin fructaric fructavic fructazic fructa§ic fructa†ie fructa†ionament fructiv fructivitate fructivist fructivisticæ fructivoritate fructor fructitate fructritæ fruc†iune fructerie fructeric fructericitate fructime fructi§ fructe§ fructet fructuzitate fructualitate fructaedru fructaedric fructuant fructuræ fructural fructuralism fructuralitate fructavæ fructavoid fructavism fructogen fructogenezæ fructogenar fructogonal

PAUL GOMA

ALFABECEDAR fructoih fructombrie fructopod fructosilabic fructitor fructitorism fructifelandric fructifelindic fructilindicitate fructios fructuræ fructuestru fructioaræ fructadæ fructinæ fructere fructondæ fructulæ fructiment fructimentar fructiu fructial fructicularitate fructimenta†iune fructari†æ fructoinic fructealæ fructealitate fructealism fructenzie fructacul fructi†ie fructagiu fructagiaræ fructuantæ fructua†ie fructen†æ fructen†ial fructen†ialitate fructegralitate (435) FRUMOS frumosos frumosaturæ frumosament frumosamental frumosamentalitate frumenos frumosebit frumosebire frumusiu frumu§iu frumu§iicæ (fiicæ) frumucos frumuscos frumo§ìe frumo§iereasæ frumo§ulicæ frumo§neag frumo§teacæ frumoacæ frumoale frumoaræ frumoarte frumoa§æ frumu§catæ frumu§i†æ frumuscel frumustoasæ frumuste†e frumustea†æ frumoros frumort frumops frumosnic frumositate frumositudine frumosi§ frumosc frumosânzos frumucea frumuiere frumuieros frumbros frumu§e†el frumoa§te frumo§icæ frumo§manæ frumoache§æ frumoaie frumoioasæ frumoieri†æ frumoacæ

223

224 frumoacæræ frumoarecare frumoarecære†e frumoarecâtu§i frumoaspe frumustoasæ frumoa†æ frumo†atæ frumuiere frumuicæ frumultæ frumu§catæ frumoale frumolcælu†æ frumu§i†æ frumulicæ frumuleanæ frumulincæ frumulindicæ frumuli†æ frumostilæ frumostilitate frumostenealæ frumosuar frumu§ine frumu§inoasæ-mie-mi spui frumu§ime frumusai frumætræ frumuzæ (436) FRUNTE fruntos fruntdelemn fruntdelemnicæ fruntdelemnicæ fruntic fruntalic frunta§nic fruntasnic fruntime frunti§ fruntitudine fruntitudinalæ fruntuios fruntosnic (437) FRUNZ~ frunzoare frunza† frunzac frunzadie frunzalnic frunzalæ frunzali§te frunzan frunza§ frunzævor frunzæverdeticæ frunzævaræticæ frunzæverism frunzæverditate frunzæverzime frunzæverzi§ frunzboaræ frunzbuciumatæ frunzambilæ frunZamfiræ frunzari†æ frunzarvæ frunzei†æ frunzefirian frunzexe ! frunzicere frunzicætor frunzica§ frunzid frunzitudine frunzituræ frunzodie frunzor frunzorea frunzoræ frunzulie frunzulime frunzurlie frunzuluf frunzvâcnet frunzvon frunzitate frunzism frunzitudinalitate

PAUL GOMA

ALFABECEDAR (438) FUDUL fudual fudualitate fuduel fuduelgitate fudud fududæ fudulmec fuduleah fudulefter fudulevantin fudulent fudulentoare fudulevent fudulentitate fudulintism fudulli§ fudulimbric fudulimbic fudulimbarnic fudulingvic fuduliric fudulele fudulele fuduleicæ fudulcie fudulcinee fudulælâie fudulatæ fudulatism fudulatitate fudulatitudine fudulætærea†æ fudulæuzæ fuduleasæ fudulebædæ fuduleitæ fuduleanæ fuduLenu†a fudulianæ fudulimfæ fudulce fudulcea†æ fudulindic fudulindicism fudulindicoidalæ fudulindicoasæ fudurdulie fudurdulindicæ fudurdulioasæ fudurdulitate fudurdulitudine fudulene fudulenoasæ fudulenevoasæ fudulimbæ fudulimbaj fudulimbic (439) FUM fumacru fumacrou fumaculatæ fumacumlant fumag fumagic fumagie fumagmæ fumagot fumahær fumahon fumahorcæ fumahorciuk fumaestru fumaestrie fumalefic fumalign fumandea fumandealic fumândru fumangalic fumangaliot fumaniac fumatriarhat fumatriciditate fumatur fumàxim fumazie fumælæie† fumægærie fumadamæ fumafie

225

226 fumahalagioaicæ fumaladie fumaledic†ie fumanej fumanechin fumanevræ fumantelæ fumantie fumanual fumanualitate fumarcæ fumaree fumarijuana fumariaj fuMarina fumar†ial fumesaj fumasiv fuma§inæ fuma§inist fuma§teræ fumatcæ fumaternalæ fumatibilitate fumatroanæ fumazetæ fumarime fumætu§ime fumegalnic fumegalben fumegaræ fumegalomanie fumegie§ fumelancolie fumeleag fumelifer fumeli†æ fumelopee fumenaj fumenire fumentæ fumenuet fumereu fumerit fumesaj fumessalinæ fumesianism fumezalian†æ fumiasmæ fumicime fumiliant fumilire fumilog fuminicæ fumirositor fumiroznæ fumironosi†æ fumirt fumirodenie fumiruit fumiscelaneic fumisie fumister fumisterism fumistericæ fumixt fumocnit fumofetæ fumoft fumolatic fumolcom fumoral fumorav fumosc fumo§ fumo§neag fumo§teacic fumic fumucalit fumuced fumuiere fumult fumural fumurat fumurdar fumurg fumurgiu fumuritor fumuribund (440) FUND fundulæ fundulie

PAUL GOMA

ALFABECEDAR funde§æ fundalie fundalb fundalbe†itate fundaltonistæ fundalandala fundalint funduitæ fundeva fundevaitate funditæ funduios funduio§ætor funduinæ funduinætor fundo§æ fundar fundarnic fundarnicitate fundarnicicæ fundærnicie fundacapo fundacapaic fundacapi§te fundacian fundacicæ fundacotracæ fundactilografæ fundactilofragaicæ fundactilografiatæ fundactilogrametricæ fundadæ fundadaistæ fundadai§æ fundaiboj fundaibojnicu†æ fundajdie fundamæ fundamezæ fundamicæ fundamiancæ fundanaidæ fundanaitate fundanie fundans fundansatoare fundantesc fundaræmite fundantelæreasæ fundantelimi§te fundaravelæ fundaraveloasæ fundardæ fundarie fundatinæ fundativæ fundatoare fundamnatæ fundæbælæzatæ fundædacæ fundælbior fundæn†uit fundærab fundærac fundæræpænat fundærâmat fundascæl fundæulat fundæunos fundeal fundealtfel fundebarcat fundebarcaderic fundebil fundebit fundebu§eu fundebut fundecadæ fundecadentitate fundecadent fundecalaj fundecalajitudine fundecalog fundecameron fundecantor fundecapotabil fundecapsulabil fundecasilab fundecatlon fundecavat fundecæzut fundecedat fundecelabil fundecenal

227

228 fundecenalitate fundecent fundecep†ie fundecizie fundeclin fundecodat fundecolteu fundecoltat fundeconcegalt fundecrativ fundecdicat fundedus fundeduc†ie fundeductiv fundedulcit fundefect fundefelic fundefeliandru fundefensiv fundefetist fundefileu fundefilare fundeflorat fundefoliat fundefunct fundegerat fundegresat fundegustat fundelæsat fundelebil fundelectabil fundelicat fundelicios fundelikatessen fundelir fundelirant fundelirium fundelin fundeliu fundelni†æ fundeltæ fundeltaic fundement fundemonic fundemult fundemultitudinalitate fundenud fundenudat fundenuda†iuonare fundenudicitate fundenugol fundeochi fundeochiat fundepilat fundeplasat fundeplin fundeplorat fundepou, fundeponent fundepozi†ie fundepresiv funderapaj funderaiaj funderdelu§ funderivæ funderivor fundescælecat fundescærnat fundecæzut fundescendent fundescentrat fundescoperit fundescreierat funderutant fundesant fundesagic fundescul† fundesert fundesfætat fundesime fundesi§ fundesuet funde§æn†at fundezinvolt fundezmierdat fundiabolic fundiafan fundimpotrivæ fundinapoi fundinapoic fundinapoism fundinapoitate fundinapoitudinalitate fundinapoi§

PAUL GOMA

ALFABECEDAR fundinastie fundioramæ fundiscre†ie fundistins fundivæ fundiv fundi§ fundivin fundivina†ie fundiseusæ fundocil fundocilism fundocilitate fundodecafonic fundogmæ fundogoare fundogorîtornic fundolent fundolen†æ fundoiu fundoios fundominant fundorsal fundosnic fundosnicitate fundosnitudine fundric fundricitate funduios fundumnealui (441) FURA (a) ce mai tura-fura ! furabil furabilitate furabili§ furaluminiu furativ furatic furduf furete furghez furghiu furìc furlan furlesc furlescæ furtæ-ferde fursæ furatelæ furæ†el furæ†icæ furbiliniu furcan furajos furant furcubeu furechi furtean furte furtezan furtoazie furaliv fure§ furi†æ furmand furducat furmuz furuit furasic furæmânt fur-fix furisdic†ie furist furiu furnalisticæ furdar furdæritor furmur furseca furliu fursæ furcea furcel furcelu§ furgativ furice furicos furifica furime furitan furoi fur-sânge

229

230 furtare furulent fural furd furdinæ furdomut furexcita†iune furioaræ furâs furogat furprizæ fursæ furban furbat furbure furneu furturicæ, furturea… furbagiu furgælæi furliu (442) FURIE infurie infurios Furie Papalæ furio§enie furia§æ furie§eascæ furinifer furinos furinocer furinoceritæ furhyton furictus furidicul furigid furinocefal furiolit furipostæ furitmic furitmir furitmat furitual furizibil furizoid furizom furizoto (443) FUS fuscat fuscæ†iv fuscament fuscare fusare fusamentare fusulent fusulindic fusic fusì§ fustensilæ fusolæ fusuioc fusætoreasæ fusæturæ fuscræ fusur fusurgiu fustativ fustos fusæn fustificare fusti†ie fusti†iar fustragiu fusafir fusai ! fuscular fuselinæ fusta†æ fustæcios fustæcioaræ fusulman fuseu fustnic fustincie fustiu fustulæ fusalcæ fusoaicæ fuscæ fusticitate fustpans

PAUL GOMA

ALFABECEDAR fusceptibil fuspect fuspicios fuspina fustrage fus†ine (444) FUT futabagicæ futabèlæ futàbelæ futabie futablier futabù futaburet futaci futacitate futacitudine futacimetru futaciturn futact futacticæ futacticos futacticitate futactime futabatere futabataj futabætut futabil futabilitate futabilitare futabilitandræ futabilitanc futabilicit futabilizibil futabisal futabisalinæ futabisalnicitate futabitir futabitiroasæ futabitirnicitate futabitirism futabnega†ie futabnega†ionism futabnegatoare futabonat futabonament futabonamentalitate futabonamentitudine futabordabil futaborduræ futabordel futabordeliciu futabstinent futabstimulent futabstimulentitate futacalmie futacalæ futacalicæ futacalvestræ futacalverdicæ futacaloricæ futaccent futaccentiformicæ futaccentuatism futaccentuitate futaccept futacceptomadar futacceptomental futacceptomeronic futacces futaccesoriu futaccesionament futaccesime futaccesiune futaccesiunitate futacru futacri§or futacrime futacrituræ futacribie futacrimonitudinalitate futacrobat futacrobætætor futacrobætæu§ futacrobatnic futacrobraznic futacromegalitic futacrocefal futacroma†ie futacropolæ futacrostihnic futacrostihie

231

232 futact futactivant futactivea†æ futactivita†ionalismus futactorie futactri†ism futactual futactuareg futàcul-Doamnei futacuitate futacuitistic futacuioare futacuioprinde futacuplajnic futacut futacvilæ futacvilitate futad-interim futadio futadânc futadâncitudine futadânci§ futadâncitate futad libitum futad litteram futad valorem futadventism futadventuritate futaer futaerolclubic futaerifer futaerisi§ futaerotic futaerotismus futaerotomanie futaeroticitate futafet futafetism futafetitudine futafeticæ futafon futafonie futafonofilie futafund futafundic futafundicitate futafundiè futafundism futafunduit futafunduime futàger futagerime futageri§ futageritate futagerie futagerism futageroare futagerect futagere†æ futagil futagilismicæ futagilita†ionament futagilitate futagitatt futagita†iune futagitæ futagitatoare futagitatnicæ futagnostic futagonal futagonalgezic futagonisealæ futagora futagorafobie futagreatæ futagreatæ futagrestæ futagregat futagregar futagresiune futagresoare futagresivitate futagudæ futaguditate futaguditate futaguridæ futaguridi§ futaheu futaht futahtiat futaievea futaisberg futauirea futAlbæ ca Zæpada

PAUL GOMA

ALFABECEDAR futalde futaleatoriu futalee futaldæma§ futalean futalega†iune futalegere futalegorie futalegru futalegrea†æ futalene futalenicol futaleniculturæ futalenitate futalenitudine futalergie futalerte†e futalerte†itate futalezæ futalezi§ futalezime futalezaj futalfabet futalfabetizat futalfabetnicæ futalgie futalgiditate futalgoritm futaliaj futalianæ futalias futalibi futAlice (în ¢ara… ) futalifiue futalifiu futalif futalig futaligator futalil futalim futaliment futalimenta†ie futalimentar futalin futalinare futalini§te futalint futalintare futalintæturæ futalipire futalit futalitera†ie futalivancæ futalizeu futallegro futalla-breve futallegro-ma-non-troppo futalò, alò ! futalogen futalogeniu futalogenism futalogenitate futalogeni§ futalonjæ futalpestræ futalpestra†ie futalpestritudine futalpestritate futalter ego futaltern futalternativæ futalterna†ie futalternatornic futalte†æ futalto futalta futaluat futalungæ futaluræ futalveolæ futalveolitic futalvi†æ futalvi†elinism futàncie futancoratic futangel (radios) futanti futantism futantiemæ futanti§ futantime futantum futanual futanus

233

234 futan-varæ futaolicæ futarian futarici futarid futarioso futaritmic futarmæ futarmeancæ futarmonie futarmonistæ futarmonitudine futarmuræ futarmamant futarmatæ futars futarsurism futarsi§ futartificiu futartizancæ futarz futarzoaie futascezæ futasceti§ futaspru futaspritudinalitate futastæzi futastru futastral futastic futa§ futa§cu futatavism futatelæ futateu futàtic futatù futa†æ futa†â†ætoare futa†oasæ futàul futaulæ futaureolæ futaut futax futaxial futabilon futahic futaiaderæ futaionetæ futairam futalansoar futalaoache§æ futalaur futalauroaicæ futalenæ futalerinæ futalisticæ futalon futalot futaltic futalustræ futalustradæ futambus futanalitate futanæ futancnotæ futandæ futandieræ futanditism futandulieræ futanduræ futanduristæ futanieræ futani†æ futantæ futarbaræ futarbariformæ futarbæ-Albastræ futarcæ futardæ futardou futarem futaretæ futarieræ futariton futaritonal futaroc futaron futaronie futa§cæ futa§oaldæ futal futant

PAUL GOMA

ALFABECEDAR futæci†æ futæi futæitæ futæia§ futæie§i†æ futæiandru futæi†æ futælæior futælælæu futælærie futælos futælu† futeatæ futeatitudine futeladonæ futelcanto futeldie futeleà futèle-arte futeletristicæ futelfer futelgian futelicist futelicos futelit futenevol futerærie futestial futestialitate futestie futest futest-seller fute§leagæ fute§liu fute§telie fute†ie fute†ivan futeucæ futeu†æ futezæ futezea futezmaticæ futeznæ futigamia futilateral futilan† futìlæ futiliar futiliard futilingv futimensual futimilenar futinagiu futinar futinefæcætor futinemeritare futine†e futini§or futinoclu futinom futiogenezæ futiolog futiologie futionomie futiotaxie futiotic futiped futivalent futivalvæ futivoli†æ futizantinism futizarerie futârf futearfæ futocanæ futoaitæ futoalæ futoambæ futoarfæ futoa†æ futobinatoare futocet futoem futoematic futoi futoialæ futoier futoerie futoereasæ futoeroaiicæ futo§te futol futolero futoltæ

235

236 futoltament futonapartism futonetæ futonjur futonomie futor futodrin futordei futordel futoreal futoric futorium futortæ futoartæ futortilitæ futorticiæ futos futsaj futo§orog futo†oman futou futuc futucal futucæ futucælaie futucæturæ futuiac futulan futuric futuzæ futuzatæ futuznæ futeac futeafæ futeai futeainærie futedru futedrie futelebru futelebritate futelestæ futelibataræ futelnic futeltic futentru futenturæ futenzor futerebral futeremonie futeresc futernere futeros futeritudine futoafezæ futoapsæ futoardæ futodanæ futurieræ futurioasæ futurtezanæ futurtoazie futuroasæ futurulentæ futurvæ futurvæsærie futurgioaicæ fututaneu futare futæricæ futerizare futezætoare futezan†æ futioaræ futie futræ futremur futreierat futreier fu†itoaie fu†ovlahæ fu†ulache futa capo futacic futaco-roman futactil futactilografæ futactilograveuzæ futaicæ futajnic futalaj futalie futalbæ futanaidæ futanie

PAUL GOMA

ALFABECEDAR futarnic futædacæ futecalog futecapotabilæ futelicios futeliciu futelectabil futelict futelni†æ futelir futeliu futeltoid futemn futemnitate futemoazelæ futenie futenism futiabiolic futiafanæ futialog futialogare futialogen futoalnæ futomni§oaræ futomni†æ futucesæ futuduie futulce futulcinee futurdulie futaj futajeræ futalon futaminæ futan§eitate futatism futatizare futern futernitate futeroclit futerosexualnic futerogen futeromanæ futeromanie futicianæ futeufemism futeufonie futeunuc futevlavie futevlavioasnicæ futevolu†ie futevrika ! futex futexces futexcit futexult futezit futezoterie futapercæ futæ futieræ futural futurai fu†a-hu†a fu†ancæ futelæ futelnicitate futærie futeran futeranic futeinæ fute†iu futier futistæ futi§or futoasæ futræ futri§oaræ futuire futuitæ futare futabilism futabilindic futant futelcæ futilare futilant futilator futism futælæu fute§te futual futualitate futualism

237

238 fu†enie futa†ie futi§ futre† futrit furtiment futri†ie futoaicæ futativæ futère futernicæ futincios futin†æ futoare futori§cæ futredæ futregai futrejune futrescent futrid futuros futuro§enie fu†icæ futien futime futurare futelæ futelaj futti-frutti futungioaicæ futuberozæ futubular futuci futuciurie futufæ futufan futufæri§ futuflire futuie§ futui§ futurtæ-dulce futuruialæ fututelar fu†igancæ fu†igæne§te fu†igænie fu†iitoare futajnic futalabil futalen†æ futalet futalerianæ futaleu futalgus futalid futalzæ futaloare futalon futaloros futalutar futalutæ futalvular futalvæ futamæ futame§ futampæ futuior futulai ! futulei futuliu futulumbæ futun futunel futunicæ futunsæ futupeu futura†ie futurcæ futuce§te futurelæ futurneu futurnir futanin futariabil futariolæ futariu futarni†æ futarzæ futastitate futastæ futaselinæ futatræ futæleanæ futæiugæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR futæraticæ futæroasæ futecinæ futecinætate futecinicæ futelæ futelinæ futeli§ futelocipedicæ futeninoasæ futeninæ futeracitate futerandæ futerbæ futerbivoræ futergæ futeri§oaræ futeritabilæ futernisaj futerosimil futersatilæ futersiune futerso futertebral futetical futervæ futerzi§oaræ futeselæ futeselie futestalæ futestalitate futestialæ futestibul futestigiu futestimentar fute§nic fute§nicie futaicæ futaif futari§te futeloasæ futandræ futadæ futa§ futæricæ futaneu futabiet futaxæ futale§æ fute§æ fu†enie futenæ futernicæ fu†oasæ futo§ futoi futonieræ futuc futucæ futi§oaræ futi†æ futulii futen†æ futual futualitate futecen†æ futarnicæ futitiv futos futoasæ futu†a ! futigen futuriu futambul futament futamenta†ie futa†ie futebru futeralii futest futicular futicularitate futajer futi§ futapercæ futurai futilare futual futulicæ futulice fu†enie futainic futæios futæi§

239

240 futuabil futietate futiment futens futuant futemei futemplu futenace futensiune futerprie futeribil futezaur futezæ futezalæ futighel futivæ futivealæ futivituræ futigru futegru futogru futipæ futipesæ futealæ futulealæ futlærai futoleran†æ (casæ de)

PAUL GOMA

G

(445) GABARIT gabarism gabariton gabaritonalæ gabaritonalita†iune gabaristotelician gabaristocrat gabaritoniric gabaritontic gabaritmic gabaritmicitate gabaritmi§ gabaritmicitate gabaritual gabaritualism gabaritos gabaritoaznicæ gabaret gabaritul Doamnei (446) GALANT galantonim galantonimicuri galantonimeni galaontimerealæ galantaric galanti§ galanturaj galanturajutorat galan†ær† galantrenor galantom galantont galantantric galantitate galantichitate galanticar galantitudinalitate

ALFABECEDAR (447) G~L~GIE gælælægie gælelogie gælælogiu gælælogie gælægita†ie (448) GAFA gafabibil gafabiulita†ionism gafi§ gafabilism gafabula†ie gafa†ie gafacere gafaræ gafazie gafectatæ gafect gafectiv gaferent gafet gaffetuoso gafiliere gafinaj gafina†i gafirma†ie gaflux gafront gaflæ gaftos gafumat gafund gafacial gafacies gafactor gafaimæ gafalit gafals gafag gafapt gafarsæ gafasole gafasolealæ gafasolit gafast gafatal gafatidic gafazan gafazæ gafæinæ gafælos gafæpta§ gafæt gaFæt-Frumos gafæ†arnic (449) GAGIU, GAGIC~ gagerime gagil gagilitate gagilime gagi§ gagili§ gagiorno gagitat gagitætoare gageamæn gagigant gagigea gagimnæ gagimnaziu gagimnazistæ gagineceu gaginecolog gaginere gaginga§ gagingirlie gagintæ gagirafæ gagirætoare gagiruetæ gagiratorie gagiugiulealæ gagiugiulicæ gagicoanæ gagicræ gagidee gagidilæ gagidi§ gagidol

241

242 gagidoli†æ gagidolatrie gagigienæ gagigilegal gagiluzie gaginciden†æ gagingenuæ gagiginicæ gagiscæ gagiclæ gagilicæ gaginæ gaginelæ gaginism gagiocæ gagioancæ gagiob gagioclu gagiocoi gagiolan gagiomp gagirc gagireadæ gagire§icæ gagitea†æ gagicoardæ gagicodoa§æ gagiculturæ gagicultor gagigure§æ gagicure§æ gagicurbæ gagicurlie gagicutræ (450) GAMBA gambabæ gambaban gambacantæ gambahic gambaiaderæ gambi§ gambime gambitudine gambitunilatitate gambairam gambalet gambalerinicæ gambandulierism gambarieritate gambarzoticæ gambarziferæ gambasculatæ gambasculantitate gambastion gambalaj gambarcader gambasadorism gambetant gambetantism gambiant gambian†ie gambidextru gambidestritudine gambigen gambigenialnic gambiguu gambiguitare gambitus gambitusionalism gambele-douæ gambi†ioasæ gambrazuræ gambreiaj gambrozie gambroziac gambulant gambulan†ie gambulatornic gambulanic gambulani§ gambulanosferæ gambulaniformic gambulantiudinr gambuteiaj gambatabil gambelifer gamba§old gamba§oldic gamba§oldainic gambatantæ gambazilic gambatic

PAUL GOMA

ALFABECEDAR gamblematic gamblemæ gambrion gambrionar gambecil gamberbivoritate gamberbism gambold gambælsæmate gambærbate gambærbæ†ism gambætrâne gambætate gambucate gambuculeanæ gambuculenism gambucurate gambufnate gambilic gambiacee gambeliform gamblætoare gambroare gambroase gambrele (451) GALOP galopatie galopalin galopaic galopi§ galopi§nic galopi§iar galopandru galopandrtaic galopandrier galopintit galopinti§ galopteræ galopteritate galopera†iune galoptimism galoptimitate galopatic (452) GAURA gaur’ gAurica gaureolæ gauricol gauricular gaurifer gauriu gaurban gaurbanism gaurbanisticæ gaureche gauretræ gaurgen†æ gaurât gaurlæ gaurlætoriu gaurlære† gaurmæ gaursuz gaursitæ gaursa-mare gæuridic gæuriscent gæuritm gæurisc gæuritos gæuritual gæurizibil gæurix gæuree gæuranicæ gæuranism (453) GARSONIERA garsonerie garsonanieræ garsonanitate garsobrieræ garsodomieræ garsolu†ieræ garsomieræ garsonorizieræ garsomniferæ garsorbieræ

243

244 (454) G~OAZ~ gæoarzæ gæoarzætoare gæoazalee gæoazaleinæ gæoazaleicæ gæoazaleasæ gæoazbuche gæoazbuchisitæ gæoazie gaoazi-mâine gæoazil gæoazimæ gæoazospermie gæoazoticæ gæoazurlie gæoazurie gæoaz’ gæoazis gæoazaicæ gæoazie gæoazarzæræ gæoazarvæ gæoazarzavagioaicæ (455) GÂSC~ gâscafandru gâscandru gâscandraic gâscandreu gâscaicæ gâscativæ gâscoidalæ gâscuricæ gâsculinæ gâscæit gâscældætoare gâscandal gâscofalæ gâscofalnicæ gâscorpie gâscorpionicæ gâscroafæ gâscrofaicæ gâscrofinæ gâscrumbie gâscrumbiferæ gâscanner gâscannerizare gâscouætoare gâscoatinæ gâscolatræ gâscolætrætoare gâscarabeicæ gâscara-mâ†ii (456) GEAMANTAN geamantanc geamantandem geamantanti geamantandru geamantangent geamantangibil geamantangou geamantanin geamantani§ geamantanitudine geamantanime geamantanzanian geamantaninæ geamantanet geamantilæ geamantou geamantantæ geamantonim geamantantæ geamantecesor geamantic geamantologic geamantichitate Ars Geamanti (457) GENIU, GENIAL genialomi†ean genialovi†æ genYalta genialbæ genialtæ genialibi genialte†æ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR genialandala genialæmâie genialæmitæ genialæptare genialbie genialcætuire genialcoolic genialcoolismus genialgæ genialiaj genialìcæ geniàlicæ genialifie genialogen genialpestru genialter ego genialternativ genialutæ genialvi†æ (458) GENITAL genitalan genitalasomie genitalaso†ie genitalasosie genitalasoterapie genitala§genitalc genitalaz genitalcioc genitalentat genitalentitudine genitaler genitale§ genitalian genitalie genitaliotism genitalisman genitalon genitaliu genitalin genitalpæ genitalpo§ genitaluz genitalai genitalambic genitalarmæ genitalcaloid genitalcalindic genitalde genitaleatoriu genitalegorie genitalergie genitalelei genitalene genitalexandriniac genitalfabetism genitaliat genitaliu genitalogen genitAlte†æ genitaltie (459) GENTIL gentilogiu gentilopæ gentileticæ gentiledonatæ gentilator gentilezæ gentilatic gentilomalie gentilomaie gentìli§te gentilitudine gentilogramæ gentilografæ gentilant gentila†ionism gentilometrie gentilomorfism gentilitor gentilitornic gentilege gentilegalizat gentilegat gentilegæturæ gentilinar gentila†iune gentila†ionism gentila†ionare gentilnic gentilnicie

245

246 gentilogism gentilog gentiluetæ gentiluetic gentiluire gentilvestru gentilizator gentili†æ gentildæ gentilincæ gentilozitate gentilieræ gentilerie (460) GEST (461) GIGANT gesticul gesticule gestosteron gestial gest-sellers gestælalt gestin gestinitate gestindere gestoinic gestoinicie gestræbælat gestræbælætate gestùl! gestupat gestupatnic gesteticæ gestetism gestetician gestetism gestima†ie gestimativ gestival gestropiat gestorie gestoriograf gestovit gestatornic gestatornicie gestæpânit gestævilit gigantal gigantantæ giganterior gigantenæ gigantenatic gigantenos gigantenorino giganticar gigantichitate gigantidot gigantifon gigantiform gigantipatichitate gigantoloic gigantologic gigantologism gigantropoid gigantru gigAnteu gigantural giganturaj (462) GIGEA gigealat gigealæ gigealæu gigealnicæ gigeamanduræ gigeamantæ gestilen†ial gestilen†æ gestiferant gestifericæ gestiferoasæ gestaurant gesturare gestaura†ie gesticulcat gesticulinar gesticulmina†ie gesticulturæ gesticulturant gesticulcu§ic

PAUL GOMA

ALFABECEDAR gigeamænæ gigeamæt gigeamba§ gigeamgeoaicæ gigeambarale gigeanæ gigenatæ gigenime gigeni§ gigeantæ gigiapæ gigeacræ gigeacæ (463) GINECEU gine-ce-are-cu-mine? gineceuforie gineceufemism gineceufonie gineceufonic gineceuclidiancæ gineceuforezæ gineceuforie gineceugenie gineceuharistie (464) GINERE ginerent ginereditar ginereditate ginerectil ginerectilita†iune gineretic ginerism gineritate ginerezie gineregulat gineregulamentalismantic ginerod ginereactiv ginereal ginerelicvæ ginere†e ginerepede ginerece ginerefec ginerege gineret (465) GINGA∑ ginga§cæ gingale§ ginga§peri†æ ginga§uræ ginga§etæ ginga§chie ginga§ezare ginga§ternut ginga§alæ ginga§ale ginga§alicæ ginga§alinæ ginga§alindic ginga§ezat ginga§ezæmânt ginga§ternut ginga§alæ ginga§ancru ginga§antaj ginga§arm ginga§ai§pe ginga§ism ginga§itæ ginga§oalæ ginga§oaldæ ginga§olditæ ginga§oaptæ ginga§uetæ (466) GIRAFA girafalæ girafaelitæ girafaelitate girafadæ girafie girafism girafinatæ girafinament girafinaj giraft

247

248 giraftic girafenæ girafitudine girafitate girafime girafi§ girafacere girafazie girafectivæ girafect girafazicæ girafemeiatæ girafeminism giraferatæ giraferatoitate giraferim! girafet girafeticæ girafetnicæ girafiliatæ girafiliatoare girafinitate girafirmativitate girafonæ girafondicæ giraforism gira fresco gira fortiori girafricanæ girafrodiziacæ giraftæ girafumatæ girafundæ girafurisitæ girafuzali girafabulæ girafacere girafactor girafainæ girafa†æ girafalnicæ girafalcæ girafalenæ girafalitæ girafalsæ girafamelicæ girafanaticæ girafantomæ girafaptæ girafarsæ girafarmec girafasolealæ girafast girafatalæ girafatlitate girafatæ girafatidicæ girafazancæ girafecioaræ girafecundatæ girafelinæ girafeericæ girafemelæ giraferatæ giraferice girafesæ girafesier girafeti§ girafiaræ girafictivæ girafidelæ girafiartæ girafiguræ girafilinæ girafiliformaticæ girafiloanæ girafinæ girafinism girafine†e girafiorituræ girafoioasæ girafolie giraformæ girafudulæ girafugarnicæ girafuleu girafuleicæ girafuraj girafurie girafuzee (467) GÂDILA (A) gâdilant

PAUL GOMA

ALFABECEDAR gâdilatat gâdilatræ gâdilaritate gâdilament gâdilabæ gâdilabic gâdilactæ gâdilactaritate gâdilactozitate gâdilalta gâdilafatæ gâdilatentæ gâdilalentæ gâdilalentoare gâdilament gâdilamento gâdilamenta†iune gâdilanen’tu gâdilatoriu gâdila†iune gâdila†ionament gâdilemæ gâdilematic gâdiletantæ gâdiletanti gâdiletantitate gâdiletantismus gâdilamentalitate gâdilariant gâdilativ gâdilativitate gâdilic gâdilicitate gâdilicime gâdilabic gâdilabial gâdilabialitudine gâdilabilis gâdilabium gâdilabialitate gâdileus gâdiliricæ gâdilirism gâdiliræ gâdili§ gâdilizibil gâdilogic gâdilot gâdilustru gâdiluzie gâdilion gâdilacheu gâdilacom gâdiladiu gâdilady gâdiliac gâdilaic gâdilaie gâdilainic gâdilambæ gâdilament gâdilamentabil gâdilasciv gâdilastic gâdila§ gâdilatent gâdilatomie gâdilaturæ gâdilaudæ gâdilaureat gâdilaur gâdilavæ gâdilæe† gâdilaptic gâdilæptoasæ gâdilatru gâdilaritate gâdilæ†os gâdilæutar gâdilæuzæ gâdileac gâdilìc gâdilìndic gâdilindicitate gâdilindicitudinalitate gâdileafæ gâdiLeanæ gâdilec†ie gâdileicæ gâdilele gâdilene gâdilent gâdileasæ gâdilesæ

249

250 gâdilesbæ gâdilesbianismus gâdilesne gâdileu gâdilex gâdilix gâdilibido gâdilimbic (468) GÂND gândæræt gândærat gândelete gândeletnicire gândelung gândemânæ gândoliu gândræcit gânduios gândurat gândurerat gândoamne-doamne gândodii gândosnic gândorin†æ gândecent gândemn gândian gândiancæ gândo-european gândex gândicativ gândigen gândivid gândolent gândocil gândatæ gândatorie gândoialæ gândoit (469) GÂNGURI (A) (471) GÂNGAV gânguri†æ gânguroasæ gânguraliv gânGavrilæ gângavaj gângure§ gânguræ-cascæ gânguristicæ gângurætate gânguricæ, domni§oaræ? gângurinar gânguree gânguralie gânguralivitate gânguratitudine gângure§te§te gângure§ticol gânguristian (470) GÂNDAC gândaco-roman gândacæ gândæcoaicæ gândacic gândactil gândacadian gândacademic gândacaret gândacarian gândacaricid gândacatistat gândaccent gândacefal gândacela gândacerb gândacetic gândacid gândacolo gândacoloradic gândacru gândactri†æ gândacri§or gândacrobatie gândact gândactiv gândactual

PAUL GOMA

ALFABECEDAR gângavanos gângafeur gângagiu gângagicæ gângafectuos gângavans gângavar gângavatar gângavocat gângavocaturæ gângavalid gângavæduvæ gângaveloce gângavenalæ gângaveninæ gângaveri§oaræ gângavestalæ gângavestitoare gângavirginitate gângavi†æ gângaviziune (472) GÂSCA gâscafandru gâscandru gâscandric gâscandraic gâscandreu gâscaicæ gâscaism gâscativæ gâscativism gâscativitate gâscoidalæ gâscuricæ gâscuricitate gâsculinæ gâsculinism gâsculinitate gâscæit gâscældætoare gâscandal gâscofalæ gâscofalitate gâscofalism gâscofalicæ gâscorpie gâscorpionicæ gâscroafæ gâscrofi§tinicæ gâscrofaicæ gâscrofiunæ gâscrumbie gâscrumbieræ gâscanner gâscannerizare gâscotocire gâscobitoare gâscouætoare gâscoatinæ gâscolatræ gâscolatrismus gâscarabeicæ gâscara-mâ†ii (473) GLADIATOR gladiatornic gladiatornicitate gladiatornament gladiatornamentalic gladiatom gladiaton gladiatonic gladiatonicitate gladiatonalism gladiatornifer glandiator gladiatribæ gladiacent gladia†ie gladiatorie gladiatorism gladiatore§te (474) GLADIOLA glandiolæ gladìo-§i-n-am-cuvinte gladiere de vânt gladioli†æ gladiolic gladiolism

251

252 gladiolitate gladiolitudine gladiolanus gladiolandric gladiolandezæ gladiondinæ gladiolærie gladiolecu†æ gladiolacee gladioleaginos gladiolendricæ gladiolindic gladiolindicitate gladiolindæ gladioleicæ gladioleinæ gladiolantæ gladiolantitate gladiolimpicæ gladiolivicæ gladioloagæ gladiolografie gladiolteancæ (475) GLANDA glAndaluzia glandaluzæ glandivæ glandrogin glandogenie glandactilo glandadaism glandalbæ glandamæ glandamezæ glandamaticæ glandans glandansatoare glandulcinee glandromeda glandogamie glandecen†æ glandependen†æ glandispozi†ie glandolen†æ glandinæ glandinism glandinitate glandezinæ glandorranæ glandrus glandecasilab glandocrin glandocrinologie glandogen glandoscopie glandecizie glandemn glandex glandian glandezirabil glandianis glandic glandicativ glandice glandigen glandigo glandiu glando-european glandolent glandolen†æ glandoneziancæ glandubitabil glandulgen†æ glandustrie glandoctrinæ glandoctrinare glandopare glandinæ glandulatoare glandula†ionism glandulozitate glandi†æ glanduios (476) GLAS glasant glasitate glasism glasitudine glars glarsuræ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR glascu†it glascu†ime glascu†ie glasonant glasonan†æ glaspect glaspru glasprime glaspruant glaspeimil glasprimitate glastenic glasteniform glasnic glasnicitate glasnime glasterie glastupat glastmatic glasurzitor glasurd glasciv glascivism glas-o! - n-o glas! glasasin glasos glasosos glasosism glasosozitate glæsui§ glæsuite-o! (477) GLORIE glorient glorientalæ glorientatæ glorientativæ glorienticæ glorient-mijlociu glorientare glorificiu glorificitate glorificios glorificialnic gloriflamæ gloriflanc gloriflacæræ glorientic gloriginal gloriginalitudine glorigine glorizontalæ gloripilantæ glori§oaræ glori§cæ glori†æ gloridicul gloridiculturæ gloriducultivat gloridicultic gloripostæ gloripostat glorisc gloriscuitate gloriscuit gloriscant gloriscantitativitate gloritm gloritmos gloritmatematic gloritual gloritualnicitate glorival glorizibil gloribil gloribilis gloreion glorenæ glorete (478) GLOABA gloabìlæ gloabilitate gloabilis gloabialism gloabilizare gloaba-gâ§tii gloabirinticæ gloaborantæ gloaburist gloabilitate gloabisalæ

253

254 gloabisalism gloabime gloabitate gloabominabilæ gloabonament gloaborigenæ gloabrazivæ gloabraziliancæ gloabreviere gloabrogatæ gloabsconsæ gloabsentæ gloabulie gloabulindicæ gloabsolutæ gloabsolutismus gloabstinentæ gloabulicæ gloabundentæ gloabuzivæ (479) GLOATA gloatac gloatacatoare gloata§ament gloatavic gloatavismus gloateism gloatelæ gloAteneu gloatentæ gloatentat gloatestat gloatic gloaticism gloatingere gloati§ gloatmosferæ gloatrac†ie gloatroce gloazæ gloaznicæ gloaste (480) GLOD glodi§ glodime gloditudine gloadaie glodaliscæ glodaie glodainicæ glodæjdii glodicolor glodicolon glodihnæ glodinioaræ glodios glodiosnic glodiozitate glodisee glodiu glodometru glodontolog glodoru-mamii glodorant glodorifer glodorificial glodraslæ glodac glodaco-roman glodactil glodadaism glodaicæ glodaiboj glodajnic glodalæ glodontolog glodandy glodarnic glodaedric glodecen†æ glodecorator glodeochi glodefunct glodela†iune glodeism glodelator glodelibil glodelicios

PAUL GOMA

ALFABECEDAR glodeliciu glodelir glodeal glodemn glodignitate glodemon glodenie glodenti†ie glodeochi glodestin glodevlæ glodiar glodian glodialect glodialog glodinar glodinastie glodiornic glodoamnæ glodomnoasæ glodoi glodi†æ glodel glodetæ glodinæ glodelinæ glodomn glodomnic glodorin†æ glodosnic glodualitate glodublu glodulceag glodurabil glodurdulie gloduritate gloditate (481) GLONTE glontecedent glontebelic glontenæ glonterior glonterìu glontic glontichitate glonticar glon†ær† glontitate glonti§ glontime glon†iune glontomolog glontuziast glontegru glonteligibil glontensitate glonten†ionat glontern glontestinal glontel¶rie glontinuitate glontuitiv glontui†ie glontuos glontuozitate glontom glontezæ glon†i§ glontitudine glontitudinalæ glontime (482) GOL golandæ goldboy goleacæ golea†æ goleacee goleaceism goleaginos goleaginozitate goleaginostru goleaginostimæ goleandræ goleandraticæ golemn golemnitate golemnitudine golemnifugæ golemnivorace golfactiv

255

256 golfac†ie goligantæ goligan†æ goligantropie golgarh goligarhiereu goligarhos gologofrenie gOlympia golivæ golivatic golivism golivitate golm golmaticæ golmaz golog gologie gologism gologime gologitudine gologealæ golograf goltean golai golainic golandala golega†iune golegorism golergie golergare golergætoare golerte†e goliaj golienabil goliment golimentalitate golimentar golint golintator golindætor golopatie golpestru goltruist goluzie golveolæ golastic golasticitate goleatic golegan†æ golegiacæ gologiu (483) GLUMA glume-glume… glumpenproletariatrie gluminæ†ia-ta glumini§ glumânare glumaestru glumadonæ glumadamæ glumahær glumahala glumahmur glumaimu†æ glumalac glumanist glumanitarismus glumed glumilin†æ glumil glumilitate glumalahie glumandea glumaniac glumascur glumaxim glumagar glumor glumoristic glumeli†æ glumetru glumos glumic glumaic (484) GOLAN golandez golandæ golandicæ golandiformæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR golanicæ golanism golanitudine golanitate golanìcæ golanguroasæ golandicitate golambæ golandou golangustæ golanimalic golanturaj golæncier golan† (485) GONDOLA godolean†e gondoliu gondolofabæ gondoldora gondolandæ gondolog gondologie gondolatru gondolograf (486) GONG gongolez gonguent gongoris gauza gongtuos gongtuozitate gongajament gonglo-saxon gonglican gonglist gonglofob gongloman gongrenaj gongular (487) GONI (A) goniric gonirism gonituitor gonimfæ gonimfomanæ gonimfomanie gonimfolatrie gonìci goni†el goni†ea goni†icæ gonifacia (488) GRAFIC grafi§ grafittician grafricandru grafliciune grafesier grafiasco graftizic graficter grafon graforism grafrodisiac grafecund grafemelæ graficat graficare grafolosin†æ grafundic grafunduioasæ grafalnicæ grafals grafalus grafelcer grafatæ grafeti†æ grafictiv graficativ grafante grafeti§ grafidel grafiguræ grafi-mea grai-tu!

257

258 (489) GRAV-GRAVIDA gravnic gravic gravide†e gravidenie gravalan§æ gravans gravantaj gravari†ie gravarie gravatar gravere gravu†ie gravut gravertisment gravort gravagii gravenæ gravidræ gravidmæ gravidoglu gravideo graviditæ gravidatæ graviditudine gravidesticæ gravidona Alba gravidie gravidament (490) GRA¢IE gra†ia de pâine gra†ional gra†ionament gra†ionalitate gra†ionalism gra†ionalitudine græ†oialæ græ†oitate græ†ism Gra†iune! Fii dæ§teaptæ (491) GREA¢~ gre†ime

PAUL GOMA grea†ie grea†ionist izmæ-grea†æ Gre†ulescu (pardon: Gretzulesco) gre†itate (492) GREU, GREA greitate greumatism greumplutæ greu§itæ greutilitate greac†ie grealitate greavænæ grea-voin†æ greazem (493) GROS grost grosbif grosienesc grostire grostitor grostogolire grostuit grostopascæ groscilant grosebit groseminte grosie grosânzæ grosânzatic grospætos grospitalierul grosta§ grostenit grostilitate groaspætæ (494) GRE∑I (A) gre§inæ gre§inoasæ gre§ìni§te

ALFABECEDAR gre§ilism gre§itate gre§ilitate re§itudine gre§ili§ gre§i§ gre§ime gre§imi§te gre§ichier gre§ec gre§uaj gre§ituræ gre§inism gre§ina†ie gre§inant gre§aibæ gre§oalæ gre§oaldæ gre§ol gre§olic gre§oldic (495) GURA gurætanie gurare gurætor gurcior guretræ guria§æ gurâtæ gurâ†enie gurlætoare gursoaicæ gursuzæ gurticariatæ gurzicætoare guros guroasæ gurajos gurduhos gurete guric gurical guricatæ gurlesc gurlet gurtæ gurtoasæ guruienoasæ gurguluitæ gurete guretos guricel guraj gurætate gurbatæ gurburæ gurentæ gure gurioasæ guatæ Gura Mater guræ†enie guratæ guræ†icæ gurvæ gurtezancæ gurabilæ guraluminiu guredulie gureroasæ guritate gurculi†æ guribundæ guri§atæ gurnicæturæ gurtivæ gurere guritate guri†at guruncul gurbare gurbulentæ gurbagie gurlie gurle§æ guræturæ gurdærie gurmur gurificatæ gurulentæ gurulen†æ gurpurie

259

260 gurdomut gurescitabilæ guricularæ gureolæ gurel gurifer gurire guritate guritudine gurime guroræ guraticæ gurcel guricoasæ gurieræ (496) GUST gusturoi gusta§ gustrurat gustop gustraniu gustrict gustridie guste†e gusti†ie gusti†ionar gusti†ioner gustragiu gustru gusterios gusticism gustifica†ie gustre† gustuitor gustæcios gustrætor gustatornic gustæpânit gustilen†ial gustelcæ gusti§ gustitudinalæ gustil gustilitate gustament gusterior gustuioc gustalgie gusteliv gustisitor gustoinic gustonament gustietate gustìu gustinic gustitu†ie gustadiu gustafidæ gustoarcere gustors

PAUL GOMA

ALFABECEDAR habariton habarìu habàriu habaron habaroc habaros habarosandru habarzæ (498) HABOTNIC habotni†æ habotanist habotanicæ habotæ habotcæ habotez habotezat habOtto cel Mare (499) HAIDUC haiductor haiductil haiducenic haiducal haiducat haiducere (500) HAIMANA haimandea haimandolinæ haimanechin haimanieræ haimanieratæ haimantà haimantie haimanual haimanualitate haimanabab haimanaiba haimanabetic haimanababic haimanarab haimanarabic haimanaìv

261

H
(497) HABAR habarnic habara (a, a se) habart habaraturæ habarataj habarent habaren†æ habarentitate habartament habarte habartenen†æ habar†inere habari§ habarimetru habariculturæ habaracæ habarabancæ habaraboi habarabulæ habarabulic habarabulie habaragladinæ habaragladinialitate habaraj habaratæ habarbæ habarbar habarbariz habarbetæ habarbi§on habarbituric habarbut habarcagiu habard habaretæ habaric habarie habarieræ habarion

262 haimanalitate haimanaivitudine haimanamilin†æ haimanasol haimanasulie haimaNastratin haimanastratiniadæ haimana§ haimana§tic haimana§ter haimana§ticæ haimanager haimanej haimanajærie haimanevræ haimanevric haimanevricos haimanevricitate haimanafuræ haimanafurie haimanafurioso haimangafa haimangafic haimangealæ haimanglitorx haimanglitornic haimanciac haimanie haimaniacal haimanoglu haimænu†æ haimænel (501) HAHALERA hahalergie hahalergic hahalerime hahaleri§te hahaleritudine hahaleritate Hachalerowicz hahalèrie hahalerist hahalerìe hahalerotic hahalerotoman hahalenæ hahalenitate hahalealæ (502) HARBUZ harbuzat harbuzaic harbuzi§ harbuzual harbuzete harbuzos harbuzælos harbust harbuzær harbuzicæ harbuznæ harbuzoian harbuzufruct (503) HALAT halatitudine halatime halaiti§ halatent halatitate halaten†æ halateral halateralitudine halatifundie halatin halatinat halatinism halatinie halatinitate halaturæ halateralitate halalt! halatæ halatitudine (504) HANDICAP ‘handicapul lui! handicapotabil handicapaj

PAUL GOMA

ALFABECEDAR handicapacitate handicapita†ie handicapament handicapofalgie handicapic handicapo handicapidan handicapisferic (505) HARCEA-PARCEA harceaparcic harceaparcire harceaparcizare harceaparciment harceaparctic harceaparcercuire harceaparceganæ harceapargentinæ harceaparcæ harceaparcelæ harceaparcuitæ (506) HAZ hazasin hazasasinat hazasasinism hazasinitate hazcetism hazcetæ hazcunsæ hazcunzætoare hazcunzi§ hazcu†it hazcu†itoare hazcu†itoaie hazemænare hazemenea hazentiment hazentimentalism hazentimental hazexuat hazexuatitate haziatic haziatism haziduitate haziuduæ hazirian haziriancæ hazocia†ie hazociat hazpectuos hazpira†ie haztenie hazti§ haztfel haztfelitate haztmatic haztronomie haztupat hazurzire hazurzitor hazalee hazbuche hazimæ hazotat haztec hazur hazurie hazarvæ hazarzæræ hazavergiu hazavistie haziar hazilnic hazigomatic (507) HULIGAN huligang huligangæ huligangaic huliganglionatic huligangster huligansteron huliganguridic hulingan hulinganie hulingav hulinganic hulighean hulighenic hulighenoic

263

264 hulighenoptism hulighioanæ hulighionaic hulighionar huliganal huliganiform huliganima†ie huligana†ie huliganopol huligament huligamental huligamentalitate huliganapoda huliganapodalic huliganapodar huliganemic Mircea Huliganiade huliganglican huliganglitalic huliganomalic huliganol huligani§te huliganitudine huliganime huligani§ huligàni§te huliganist huliganisticæ huliganex huligangel huligangelism huliganodie

PAUL GOMA

I

(508) IASOMIE iasomnie iasomiferæ iasomniferie iasomnambulie iasomneie iasomnanie iasomilie iasomierie iasomielie iasomierlie iasomneticæ iasomnolie (509) IACOB iacobi (a) iacobitor iacoborîtor iacobealæ iacobialæ iacobeletic iacobidit iacoblete iacobletic iacoblic iacoblicitate iacoblu iacoblenie iacobluitate iacoboist iacoboistic iacobosit iacobosealæ iacobosilnic iacobtuz iacobuz iacobuzi§

ALFABECEDAR iacobuzitate (510) IAMB iambivalent iambivalentic iambidextru iambidextraic iambalaj iambalajiform iambasador iambasadorin†æ iambasadornic iambiant iambiantitate iambetant iambeatitudine iambigen iambigenitor iambigenital iambigenitivalnic iambiguu iambiguitanti iambiguitatornicitate iambii-doi iambitus iambitusi§ iambitx iambituiate iambi†ios iambi†ie iambi†iozitate iambræ iambratic iambreiaj iambreiajal iambrozie iambrozialnic iambulacru iambulan†ialitate iambuscadæ iambuscant (511) IAURT iaurtit iaurtifer iaurtiferatic iaurticarie iaurtitlu iauertitrat iaursgiu iaurtæ iaurtatic iaurtolean iaurtolindric iaurtindicitate iaurti§ iaurtitate iaurtime iaurtitudinalism iaurtisticæ iaurtezianæ iaurteziandric iaurticula†ie iaurtificial iaurtilerist iaurtistæ iaurtitæ iaurtritæ iaurtac iaurtogonal iaurtoman iaurtomaniac iaurtomanie iaurtoped iaurtopedestru iaurtoscopie (512) IDEAL Uite idealu’, uite valea idealuros idealic idealu-i deal §i avalea-i ‘ale idealnic idealb idealfel idealtul idealbea†æ idealbitudine idealtfelism idealungul idealungitudinalitate

265

266 idealene idealenatic idealenespus idealegru idealegre†e idealu-portocalu idealai idealalt idealaltæieri idealandala idealarmant idealæptare idealbanez idealbian idealbinæ idealbi†æ idealbum idealcætuire idealcoolism idealcovatic idealde idealdin idealdinitate idealeatoriu idealelei! idealeleicæ idealemandæ idealene idealergare idealert ideales idealfabetic idealgæ idealgie idealiaj idealiat idealifie idealifine†e idealin idealindic idealit idealo! idealodial idealoe idealogen idealopatie idealter ego idealternativ idealternativitate idealti†æ idealte†æ idealuat idealuatism idealuni†æ (513) IDEOLOG ideologealæ ideolografie ideolografism ideolograficiancæ ideologodnæ ideologoree ideologgia ideologopat (514) IDOL idoliu idoljan idolofan idoleacæ idoli†ic idolifer idoleifer idoligofrenetic (515) IDEOGRAMA ideograminee ideogravæ ideograsæ ideogravidæ ideogramatæ ideogramaticæ ideograbæ ideogranulæ ideogramaj ideogram-for†æ (516) IDENTIC identifrice identicitate

PAUL GOMA

ALFABECEDAR identicar identicariat identicism identici§ identicitudine identicime identistæ identicæit identicnit identicræ (517) IARBA iarbaletic iarbolatru iarbolatrie iarbitraj iarbitru iarbitraritate iarbore iarborescen†æ ierboret iarbusticitate iarbuste†e ierbustiform iarbustieræ iarbozitiv iarbivor iarbaceu iarbete iarbal† iarb’ ierbæcire ierbecæialæ iarbe§te ierbicular ierbital ierban ierbanist iarbanisticæ iarbariu iarbivor iarbanizare ierbanitate ierbo sum! (518) IFOS ifosism ifositate ifosæ ifosazæ ifosatic ifosiform ifositudine ifosfatitæ ifosfor ifosforescen†æ ifosgenicæ ifosilitate ifosilitudine ifosilizament ifosil ifostæ ifosana ifosaturæ ifoscilant ifosebit ifosie ifossianic ifosândæ ifosânzos ifosmanlâu ifospætar ifostentativ ifostenit ifostil ifostoit ifost ifosteopat ifostropelic ifostrovalic (519) ICOANA Icoanæ-mare! icoamæ icoandricæ iconac icoarnæ iconìc icoAni§oara icoAnda

267

268 (520) ICTER icteorie icteoretician icteren icterestru icteribil ictermen icterminus icteroare ictertip ictereditate icterotic icsteric (521) ILUSTRU ilustur ilusturoi ilustruitate ilustragiu ilustruit ilustruluialæ ilustrachin’ ilustrachinime ilustrachiniform ilustrai†æ ilustra§nic ilustradelic ilustradalnic ilusturutural ilusturime ilustrugure ilustruguroasnicæ ilustrunæ ilustrunatæ ilustrungæ ilustrungære†oasæ ilustru† (522) IMAGINE imagiun imagiunic imagiunist imagician imagistral imargine imagìlæ imagilitate imagilindicæ imagita†ie imagitatoare imagineceu imaginadæ imaginecologicæ imaginere imaginere imaginga§æ imagintæ imaginaturæ imagina-†i-o frântæ! imaginea-Cutare imagina†iona†ie imagineam† imagineao§ imagineant imaginem-prosteticæ imagineagræ imaginegru†æ imaginegresæ imagineicæ imaginepoatæ imaginudæ imaginuditate imaginuntæ imaginurlie (523) IMPRESIE impresia-zilnicæ impresia-scrisæ impresim†ire impresing impresupunere impress-book impresat impresærat impresant impresatoare impresabilitate impresioasæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR (524) IMPORTANT importantiv importavion importmoneu importent importen†ialitate importor importar importieræ importexportant impotjartieræ importofel importo-franco importughezæ importocalicæ importoman importu-popii importulen†æ importante†e importanti†ie importo-vecchio (525)IMPROVIZA (A) improvizoriu improvizii improvizionare improvitezæ improviteaz improvizavi improvizitæ improvizitiu improvizon improvizual improvizuinæ improvizetæ improvizibil improvizibilism improvizieræ improvizir improvizionar improvizier (526) IMPRUDENT imprudentist imprudenti†ie imprudiment imprudenie imprudimentar imprurident imprunent imprudentomolog (527) IMPUDIC impudent impudibundæ impuding impudrieræ impudratæ impudativæ impudincios impudred impuduros impudicteu impudicter impudictator impudictonic impudic†ionar impudigitalic impudigita†iune (528) IMBERB imberbant imberber imberbece imberbicid imberbivor imberboristicæ imberbantlîc imberbecelic (529) IMENS Imens-sana-in-corpore-sano imensualic imenstrualita†iune imensolæ imensolitæ imensolaræ imensilnic

269

270 imensalinæ imensalt imensel imensule† imensu† imensic imensime imensitudine imensi§ (530) INAMIC inaMic-Burghez inamicburgheznicitate inamicburgezolatrie inamicime inamici§ inamicitudinalitate inamicu† inamicule† inamicozæ inamicsandræ inamic§orat inanimic inamicrobic inamicnet inamicoanæ inamicter inamicræ inamicitate inamicuitate inamiclic inamiclistæ inamic§oratæ (531) IMPACT impactiv impactivistæ impactivitate impactivant impactualitate impactualmente impactizare impacoste impactor impactitate impacticita impactament impacti§ impactime impactitudine (532) INANI¢IE inanism inanI†ic inani†el inani†os inani†omanie inani†ologie ionani†ie (533) INAPT inapter inap†ian inaptimism inaptim inaptimitate inaptozaic inapterodactilindic inaptiu! inaptativismus inaptician inaptialinæ inaptialism (534) INAUGURA (A) inaugùra-leului inauguralivæ inauguræ-cascæ inauguræcæscaicæ inauguræspartanicæ inauguræire inaugure§ inaugure§itudinalitate inaugurguic inaugurist inauguristea†æ inauguri†æ inaugurluitoare inaugurmandæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR inaugurmæ inaugurneticæ inaugurant inaugurarisire inaugurativ inauguræ†enie inaugurburæ inaugurcæ inaugureà inaugurechi inaugurent inaugurìe inaugurier inaugurios inauguros (535) INCARNARE incarnasier incarnasieri†æ incarna§ament incarnavalic incarnabat incarnal incarnalitate incarnalfabetic incarnavalesc incarnaxi incarnet incarne†elic incarnian incarniancæ incarnivoresc incarnæut incarnicæ incarnici incarni†æ incarnituræ incarnisire (536) INCERT incertat incertalic incertificat incertære† incertare incertæmânt incerti§ incertitate incertime incertæciune (537) INCEST incestitudine incestitudinar incestælalt incestimabil incest-vest incEstera incestetic incesteticæ incestetician incestetizan†æ incestimativ incestival incestonian incestropiat incestuar incestufos incestadiu incestagiar incestare† incestatuie incestaturæ incestaul incestavilæ incestil incestilist incestezie incestiv incestiva†ie incestompæ incestru incestuar incestenie incestentic incesterie incesteri§ incestime incesttudine incesterism incesteroid

271

272 incestigmat incestral incestralitate incestringen†æ incestrolog incestu†ie incestitu†ionalizat incestmic incestorie incestoric incestoricism incestorisire incestoriografie incestov incestovit incestovitor incestatic incesta§ic incestatoriu incestenta†ie (538) INCIDENT incidentalic incidentistæ incidenti†ie incidentomolog incidentropie (539) INCOMOD incommodore incomodistæ incomodel incomodelism incomodelistmic incomodernitate incomodalitate incomodula†ie incomodestie incomodorant incomodorifer incomodorfism incomoditæ†i… incomodaie incomodaliscæ incomodihnæ incomodios incomodisee incomodolean incomodos incomodraslæ incomodoru-mamii incomodestie incomodic incomodâlcæ (540) INCORECT incorec†ie incorectat incorectal incorectalitate incorector incorectiliniar incorectificant incorectangular incorecto-verso incorectopie (541) INDECENT indecentenar indecentaur indecenturæ indecentru indecentrist indecenticæ indecentimæ indecentorsæ indecentuziasm indecentomolog indecentitudine indecentime (542) INDIAN indiagnosticism indiamantalic indiagonalian indolatoriu indogen indosperm indogam

PAUL GOMA

ALFABECEDAR indializæ indialog indiametru indiaree indiatribalitate indiavoleticism indibla§ indiacon indiademæ indiadoh indiafanæ indiafonie indianal (543) INDIGEN indigenitalin indigenitival indigenios indiger indigenuæ indigenicæ indigenera†ie indigenerescen†æ indigenealogie indigeneros indigenetic indigenozæ indigeneric indigeniu indigentile†e indigenune indigenclavæ indigenergie indigenglez indigenigmæ indigenormitate indigenoccidentalism (544) INDIRECT indirec†ie indirectitudine indirectilinie indirectalic indirecto-verso indirectazie indirectenie indirecti§ indirectitudinalitate indirectopicæ (545) INDIVID Individ’ et impera! individent individmæ individræ individuitate individitate individism indivæ indivizionar indivizor individare individime individi§ individitudine (546) INEL ineliptic ineligitim inelastic inElzorabic (547) INFAM infamic infamaic infamistru infamitudine infamitate infami§ infamieros infamelic infamime infamiliar infamilie infamici†ie infamoralæ infamoralismus infamors infamurian

273

274 infamoletic infamator infamatorism infamalgæ infamalgeticæ infamailitic infamaliform infamozitate infambiletic (548) INGINER ingìnere inginericol inginervos inginert inginer†ie inginerbivor (549) INGRAT ingta†ioasæ ingra†ie ingratificat ingratie ingratis ingratuitate ingrati§ ingratime ingrate§ ingrateu ingra†ionalism ingratricid ingra†ionament (550) INFERN infernalic infernatic infernic inferm infernalb infernector infernel infernuli†el infernitate inferni§ infernitudine infernime (551) INIMA inimaic inimaforf inimænui inimaculatæ inimam inimatur inimagina†ie inimfæ inimfomandræ inimioriticæ inimiocardic inimioarcæ inimo§ inimi§ inimime inimitudine (552) INSIPID insipidoleu insipidosnic insipizdinæ insipizdic insipidol insipideic insipidilæ insipidiot insipidi§ insipidem insipidoli†æ insipidolatrinæ (553) INSTRUMENT instrumentalitate instrumentor instrùmen instrumenealæ instrumenitor instrumenstrual instrumentol instrumentorsatic

PAUL GOMA

ALFABECEDAR instrumentelehie instrumenteric instrumentitate instrumenti§ instrumentime instrumentecesor instrumenteceden†æ instrumenterioritate instrumentic instrumentelect instrumentitate (554) INSULA insulatic insuliform insulos insulitudine insulaj insuletic insulgiu insulicioaræ insuliman insulimenitæ insuli†a§ insultan insultandru insultaninæ insulueticæ insulucæ insuluialæ insulaicæ insulaitate insuli§ insulime insulargæ insulatæ (555) INTEGRU integrument integrumentalitate integretæ integrenaj integrume integradinæ integrafic integrai integramaj integranic integranulic integras integratis integra†ioasæ integravitate integreacæ integregar integreco-catolic integrefæ integreier integreu integrea integreutate integros integrup integrea†æ integre†at (556) INTIM intimorat intimoratitudine intimora†iune intimid intimiditudine intimi§orean intimorat intimitabil intimita†ie intimp intimpan intineretitudinal intinetæ intimaculatæ intimagine intimprejur intimpreunatic intimpotrivelnic (557) INTRA/INTRARE intraric intraricitate intraritate

275

276 intraritudine intrare§ intrarime intrari†æ intrarenos intradi†ie intragedie intrampæ intrapatic intransæ intratat intraumæ intraversare intraversatæ intrai intræitor intræitoare intremurætoare (558) INTRODUCERE introducal introducalitate introducalitativ introducalin introducald introducalm introducat introducare introducesæ introducæturæ introducipalic introdukefalos introductil introductiliniu introducatæ introducælaie introducæturæ introducætæreasæ introducium introduclæ introduclaj introduc§æ introducurie introducuroasæ introducurioasæ introducernic introducuiat introduculeasæ introducuræ introducule† introducuruz introduceag (559) INVAGINA¢IE invaginabil invaginabilita†iune invàgine invaginar invagini§ invaginativ invaginator invaginèr invaginitudine invaginact invaginadæ invaginaiadæ invaginalbæ invaginaibæ invaginamilæ invaginanism invaginaræ invaginas invagina§ invagina§tere invaginata†ie invaginaturist invaginarianæ invaginarinæ invagina†ional invagina-†i-o! invaginavalæ invaginazalitate (560) IZVOR izævor izdvor izvornic izdvorniceasæ izdvora§-’izdæ-vioaræ izvorb Izvorbul Orbilor

PAUL GOMA

ALFABECEDAR izvoral izvoralitate izvoranism izvoranitate izvoraric izvoræ§ean (561) IUTE iutetic iutetism iutitate iutaic iute§æ iutitudine iutiform iutime iutant iutace iutoric îmbarcader îmbarcament îmbaracare îmbaracamentare îmbarcazare îmbarca§ îmbarcaz îmbarcadæ îmbarctic îmbarcu§ îmbarcaden†æ îmbarcadânæ îmbarcaiac îmbarcanal îmbarcanalie îmbarcaNoe îmbaracalæ îmbarcamion îmbarcanotaj îmbarcapræ îmbarcaptiv îmbarcaravanæ îmbarcaravelæ îmbarcærbune îmbarcaremæ îmbarcarie îmbarcarolæ îmbarcarne îmbarcasæ îmbarcatamaran îmbarcatarg îmbarcau†iune îmbarcavou îmbarcocæ (563) ÎMB~IA (A,A SE) Îmbæiatu-mamii îmbaiaderæ

277

ï
(562) ÎMBARCARE

278 îmbaionetæ îmbairam îmbaptiseriu îmbæiaca! îmbæiacobin îmbæiade§ îmbæiaht îmbæiambic îmbæia§ îmbæie§i†æ îmbæie†el îmbæi†æ îmbæiarnæ îmbæiasomie îmbæiasomnic îmbæiatac îmbæiatru îmbæiaz îmbæiazmæ îmbæizmæ îmbæievea îmbæEva îmbæiurea îmbæiadæ îmbæialæ îmbìfos îmbæidoli†æ îmbæidi§ îmbæieftin (564) ÎMB~LARE îmbælaj îmbælament îmbælai îmbælæno§at îmbælæcit îmbælæior îmbælandala (565) ÎMB~TA (A SE) îmbætant îmbetantæ îmbeat-cui îmbætut îmbæut îmbetatæ îmbeatament îmbeatamentare îmbeatificat îmbe†ivat îmbe†ivan îmbe†iv îmbe†ivament îmbe†ivanic îmbe†iment îmbe†ic îmbèat îmbibætat îmbibæ†ie îmbætabiet îmbætabietliu îmbætæcut îmbætacticæ îmbætact îmbætacticos îmbætaifas îmbætaicæ îmbætain îmbætainæ îmbætalent îmbætalentat-pulbere îmbætandru îmbætandrie îmbætangen†æ îmbætanti îmbætantiferatæ îmbætapaj îmbætaraf îmbætarat îmbætargæ îmbætæturæ îmbætæturmentatic îmbætæturtoi îmbætartor îmbætaie îmbætataie îmbætautologie îmbætavernicol îmbætaxat îmbætæcernicie îmbætæiat îmbætæmâiat

PAUL GOMA

ALFABECEDAR îmbætæritor îmbætærie îmbætærâm îmbæterestru îmbætætar îmbætætarcæ îmbætætæi§e îmbætævæleat îmbætævæliturie îmbæteamæ îmbætearfæ îmbætârfic îmbæteatru îmbætedeumnal îmbætehnicæ îmbætehui îmbætembelitate îmbætemeinicitate îmbætemplu îmbætenace îmbætendin†æ îmbætenor îmbætenta†ie îmbæteorie îmbæterapie îmbæteren îmbæteribil îmbæteroare îmbætometru îmbætescu îmbætescovina†ic (566) ÎMB~T~TOR îmbætætocmai îmbætætoc îmbætætof îmbætætol îmbætæton îmbætætot îmbætætov. îmbætætocætor îmbætætocmagic îmbætætors îmbætætort îmbætætorit îmbætætorie îmbætætoi îmbætætomnai! îmbætætonic îmbætætonus îmbætotem îmbætætoracic îmbætætoreadornicitate îmbætætoren†ialnic îmbætætorid îmbætætoxigenatæ îmbætætoacæ îmbætætoamnæ îmbætætoanæ îmbætætoantæ îmbætætoarsæ îmbætætoatæ îmbætætornic îmbætætoral îmbætætoache§æ îmbætætoaie îmbætætorb (567) ÎMB~TRÅNI (A) îmbætrâne†e îmbætrânte†e îmbætrânet îmbætrânime îmbætrâni§ îmbætrâni§te îmbætrâne† îmbætrândav îmbætrânced îmbætrântor îmbætræitor îmbætransilvanic îmbætræsnit îmbætrâneam-de-neamul-meu îmbætrânalt îmbætrânaltitudine îmbætrânamilæ îmbætrâna§tere îmbætrâna§ îmbætrâni§ îmbætrânativ îmbætrânativitate îmbætrânatal

279

280 îmbætrânaturæ îmbætrâna†ie îmbætrânæcior îmbætrâna†ionalism îmbætrânæuc îmbætrânælucæ îmbætrânæpârlit îmbætrânecæjit îmbætrânæruit îmbætrânærævit îmbætrânæ§it îmbætrânea§ îmbætrânimfæ îmbætrâninsæ îmbætrânitam-nisam îmbætrânitræ (568) ÎMBIA (A) îmbienal îmbielorus îmbiapæ îmbiasomie îmbiaurtgiu îmbierarhie îmbierbos îmbiaca ! îmbiade§ îmbii§ îmbiune îmbietate îmbiire îmbietudine îmbiadæ îmbiade§ îmbieftin îmbiezuit îmbiatac (569) ÎMBR~CA (A SE) îmbraconier îmbraconaj îmbractee îmbracitudine îmbræci§ îmbræcament îmbræcamentalitate îmbræcatitudinaræ îmbracagiu îmbrachetæ îmbrachiu îmbrachios îmbracilæ îmbraclæ îmbracletæ îmbraclaj îmbræcan îmbræcandru îmbræcæni†æ îmbræcænel îmbræcænicæ îmbræcealæ îmbræcit îmbræcoare îmbracaret îmbræcadæ îmbracadânæ îmbracadânament îmbræcaiet îmbræcald îmbræhat îmbræcatifea îmbræcatrin†æ îmbræcæme§æ îmbræcæmindir îmbræcæminim îmbræcæminteni! (570) ÎMBIBA (A) îmbiban îmbibazic îmbiberonic îmBibi îmbibliciæ îmbibilicatæ îmbibilos îmbibabæ îmbibæbet îmbibæbi§ îmbibanadru îmbibabacru îmbiabetæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR îmbibu§ka îmbibac îmbibacantæ îmbicanalæ îmbibaci îmbibac§i§ îmbibade îmbibahic îmbibaiaderæ îmbibaie îmbibairam îmbibalercæ îmbibaltæ îmbibard îmbibatistæ (571) ÎMBINA (A) îmbinar îmbinabilitate îmbinactiv îmbinadecvat îmbinamic îmbinadæ îmbinai îmbina§ îmbinas îmbina§tere îmbinativ îmbinatural îmbina†ional îmbina†ie îmbinezon (572) ÎMBÂCSI (A) îmbâxial îmbâcsilæ îmbâxiologic îmbâxiomæ îmbâxonometrie îmbâxion îmbâcsibilinic îmbâcsidera†iune îmbâcsilinc îmbâczilnic îmbâcsilogism îmblânzos îmblânzic îmblânzicæ îmblânzitorc îmblâncezire (575) ÎMBOBOCI (A) îmboboccea îmbobocet îmbobocitoare îmbobocnæ îmbobocarinæ îmbobochios îmbobocanc îmbobochire îmbobocheadæ îmbobocular îmbobocupa†ie îmbobocicæ îmbobociclæ îmbobociclicæ îmbobociclistæ îmbobocicoare îmbobocimbru îmbobocincic îmbobocinel-cinel îmbobocioaræ îmbobocioacæ îmbobocire§ îmbâcsimbolic îmbâcsim†ual îmbâcsincer îmbâcsine îmbâcsinuos îmbâcsitua†iune (573) ÎMBL~TI (A) îmblatnic îmblæptire îmblætest îmblæteazæ îmblætozæ (574) ÎMBLÂNZI (A)

281

282 îmbobocitric îmbobociulin (576) ÎMBOG~¢I (A SE) îmbogæ†iganic îmbogæ†iitoare îmbogæ†intæ îmbogæ†ivil îmbogæ†â†æ îmbogæ†oalæ îmbogæ†oapæ îmbogæ†ol (577) ÎMBOLDI (A) îmboldæma§ îmboldinæ îmboldinitæ îmboldmann îmbold-boy îmboldiavolesc (578) ÎMBR~CA (A SE) îmbræcalaj îmbraconier îmbraconaj îmbractee îmbracaj îmbræcament îmbræcatitudine îmbræcami§te îmbræcagiu îmbræcaic îmbræcinete îmbræcativ (579) ÎMBR~¢I∑A (A) îmbræ†i§or îmbræ†ærie îmbræ†inere îmbræ†ipealæ îmbræ†â†are îmbræ†â†oasæ îmbræ†â†ætoare îmbræ†â†aicæ îmbræ†â†o§æ îmbræ†â†elæ îmbræ†i†oapæ (580) ÎMBRÂNCI (A) îmbrâncinar îmbrânced îmbrânciog îmbrânciomanie îmbrângelism îmbrângelinæ (581) ÎMBROBODI îmbrobodiform îmbrobodic îmbrobodogænitoare îmbrobodegæ îmbrobodaie îmbrobodæie§i†æ îmbrobodaliscæ îmbrobodorant îmbrobodraslæ îmbrobodi§ îmbrobodime îmbrobodeticæ îmbroboditudine (582) ÎMPERECHEA împerechemânt împerechipament împerechivocæ împerechel împerechi§ împerechitate împerechitudine împerechime împerechestie împerecheie împerecheiatæ împerecheatræ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR (583) ÎNGURA (A SE) îngurator înguræturæ înguraic înguriform înguran înguri§ îngurime înguritate înguri†æ (584) ÎMPREUN~ împreunatic împreunabilitate împreunivoc împreuniune împreunire împreunitæ împreunanimitate împreuneori împreunsæ împreungæ împreuniat împreunic (585) ÎNFIGE (A) înfigaic înfigativ înfigus înfigurativ înfigurinæ înfigoare înfiguros înfigutæ înfigatæ înfigonie (586) ÎNGUSTA (A SE) îngustament îngustativ (chestie de) îngust îngustærele îngustarnic înjugastru înjugænit înjugar înjugric înjugulare (592) ÎNJURA (A) înjuræmânt (Curtea cu) înjuri înjurasnic înjurætornic înjurætore† înjurætorb înjurætorbete îngusta†ie (587) ÎNSCRIE (A) înscriitor Uniunea Înscriitorilor înscrisoare înScripturæ înScrierile Sfinte (588) ÎNSO¢IRE înso†ioaræ înso† înso†ie (589) ÎN∑ELARE în§ela§ în§elar în§elærie (590) ÎN∑IRARE în§irag de mærgele (591) ÎNJUGA (A)

283

284

PAUL GOMA jælamento jælamentare jælalea jælargæ jælaringial jælateral jælatinitate jælatitudine jælaturæ jælaudæ jæLæudamus Te jælaureat jælæutar jælæie† jalevent jaleziune jalnicæiri JalNicu ! jalnicræ jalnicter jalhiclean jalean jaleatoriu jalee jalegere jalega†iune jalegorie jalegru jalelei! Fecior de clei… jaleluia! jalene jalene§ jalenevie jaleargæ jalergie jalertæ jalevin jalexandrin jaleac jaleah jaleal jalealitate jalebædæ Când cântæ ea cântecul jalecturæ jalec†ie jalegal jaleagæn

J
(593) JABO jabovin Avea o privire jabovinæ jabovlean De aceea s-a numit bovlean jabovitelin (594) JALBA jalbanez Umblæ cu jalba-n fez jalburiu jalbastræ O jalbæ de inimæ jalbastræ jalbea†æ Albea†a cauzatæ de jalbæ jalbgardist Cel care gardeazæ jalbele jalbicios Avînd albea†æ, e u§or albicios jalbie O albie în care se spalæ jalbele jalbigenz jalbinæ Albina care zboaræ cu jalbe jalbinar jalbinos jalbi§ jalbime jalbitudinar O atitudine jalbicæ jalbuminæ jalbum Plin de fotografii de jalbe jalbu§ (595) JALE jalandala De jale, andalazeazæ jalarmæ jalæturi Nimere§te de cealaltæ parte jalæturare jaleluia jælabial jælacom jælabirint jælæcrimos jæLacrima Cristi jælactant jæladæ jælaic jælainic

ALFABECEDAR jalegendæ jalehamite jaleicæ O leicæ jale§æ jaleìt jalele O lele a§i§derea jaleli†æ jaleninism jalent jalento jalesbæ jalesne jale§in jale§ie jaletal jalevent jaleziune (596) JALON jalonjæ jalonga†ie jalogen jalongeviv jalongiliniu jalongitudine jalondonez jalonctuos jalondula jaloniric jalonest jalonoare jalonorific jalontic jalonomatopeic jalombilic jalomnivor jalonanie (597) JAMBA jambiped Spre deosebire de trepiezi jambele-douæ jambalaj Altfel spus : obielele jambarcader jambardee jambasadrice Eficace jambetæ

285 jambetant Ambetant când î†i prinzi picioarele-n jambeta-i jambestialitate jambiant Un microclimat dintre cele mai macro jambidextru jambielæ jambigen Dreptul pe stânga - §i vi†ævercea jambiguu jambiguitate Când stau unul peste altul : unul e peste? altul e sub? jambi†ie jambi†ioasæ jambrazuræ Oh! jambræ jambreiaj jambulacru jambulan†æ O ambulan†æ din jambulane jambuscadæ jambu§uræ jambuteiaj Se mai întâmplæ, în zilele cu so† jambabæ jambaban jambacantæ jambacanalizare jambaftæ jambagatelæ jambaiaderæ jambairam jambaladæ jambalabustæ jambalans jambargo jambargotic jamblematic jamblemæ jambolie jambrion jambatabil jambecil jamberb jambold jambroglio jambilic jamblære† jamblætor jambros

286 jambreli§te jambrelu†æ jambalansier jambalans jambalansoar jambalan†æ jambalan†ic jambalaoache§ jambalaur jambalauroaicæ jambalcanic jambalcâz jambalcon jambalconastru jambalenæ jambaleniformæ jambalerinæ jambalet jambalizæ jambalneoterapistæ jambalsam jambalsamic jambalustru jambalustradic jambananic jambananos jambanoid jambandulieræ jambaptist (!) jambaptiseriu jambiluzie jambiluzorie jambimagine jambimaginativæ jambimanent jambimoralitate jambaraj jambarbar jambarbæ Femeia cu barbæ pe la jambæ jambærbos So†ul dânsei jambarcarolæ Când te dai în bærci de-a-njambulea jambaricadæ Ce baricadæ ! jambarieræ Ce barieræ! jambaroanæ Dar ce baroanæ! jambaroc jambarosan

PAUL GOMA jambarzæ Vezi mai jos jambaschetbalistæ Vezi mai sus jambasculæ jambasculament jambaset jambasistæ jambasm jambason jambasorelief jambastion jamba§-boer jamba§buzuc jamba§ca jamba§oaldæ jamba§tinæ jambatal jambatalion jambatant jambatard jambatav jambatær jambatere jambatialæ jambatistæ jambaton jambatracian jambatozæ jambaubau jambavarezæ jambasedowian jambasileu jambazilicæ jambazin jambazon jambæbætiic jambæci†æ jambægat jambæie§i†æ jambælai jamblænos jambærbos jambærbierit jambætæios jambætrân jambætuta-pe-chicior jambæ†os jambeat

ALFABECEDAR jambeatificare jambeca†inæ jambeladonæ jambelcanto jambelea jambelit jambelgiancæ jambelicos jambelvedere jambemol jambenedictin jambenevol jambeteag jambeton jambetonistæ jambe†iv ïn tremolo jambiatlon jambibìc (nene Iancule!) jambiblicæ jambiblic jambicefal Are câte un kefal pentru fiecare jamb’ jambiceps jambiciclista (Mi†a) jambicorn jambielæ jambiftec jambifurcat jambigot jambikini jambilabial O bunæ dotare jambilateral Idem jambiliar jambilingv Una vorbe§te una, celælalt vorbe§te cealaltæ jambilion jambiocular jambilunar jambimensual jambine†e jambiografie jambipolar jambisect jambisextilism jambisexualitate jambisiliabicitate jambiunivocal jambivalen†æ jambivalv jambizar jambizant jamboare jambi§ jambitudinalitate jambime jàmbi§te jamboemæ jambogat jambolero jambou

287

(598) JARTIERA jartilieræ Vom preface jartelele în a’tilerie jartificieræ jarticula†ie jartezieræ jarterieræ jarterialæ Una din arterele cu care se leagæ ciorapii jarticularæ jarticulieræ jartistieræ jartri†ieræ jarteieræ jartierieræ jartierræ jartieruptieræ jartierozieræ jartierotieræ jartieroasæ jartieruptivæ jartierudi†ie jartiermondistæ (599) JAVRA javran javridæ javritate javri§ javritudine javrime

288 jàvri§te javriditate javrament javrotic javrofilie javrodisiac jAvram javrican javrandæ javrier javraj javrahat javrampant javrapace javrapæn javræpænos javræu (600) JEG jegodie jegalitate jegalitarism jeglogæ jegocentric jegoism jegolatru jegretæ jegumen jegafæ jegadinæ jegagicæ jegagiu jegagicar jegalanton jegale§ jegalben jegalæ jegalic jegalinaceu jegali†æ jegalonat jegambetæ jegang jegangster jegaræ jegarderobæ jegardian jegarson jegarsonieræ jega§cæ jega§peri†æ jegauræ jegazdæ jegazetar jegazetæ jegazelæ jegæligan jegælæmoz jegætitæ jegæoazæ jegleznæ jegloabæ jeglorie jegloatæ jegnom jegnozæ jegol jegoalæ jegoliciune jegolu†æ jegolan jegolænie jegolitæ jegorgonæ jegorilæ jegospodinæ jegospodærie jegotic jegradant jegraficæ jegrajd jegra†ioasæ jegrande jegrasæ jegræsoasæ jegratitudine jegra†ie jegravitate jegravidæ jegræsun jegrea†æ jegrobian jegrosolan

PAUL GOMA

ALFABECEDAR jegros jegrotesc (601) JELI (A SE) jelice jelitism jeliber jeligibil jeliminat jelipsæ jelitræ jelixir jelizeu jeliziune jeliberal jelibertinaj jelibido jelibidinos jelicæ jeli§ jelime jelitudine jeLiceu (Bacovia) jelicen†ios jelichea jelied jelimbæ jelimfæ jelingav jelingere jelingual jelindic jelindicualitate jelindicitate jelindicanto jelingu§ealæ jeliræ jeliric jelirism jelitanie jeliteraturæ jelimbæ jelicen†æ jelimbut jelindicativ jelinge jelingoare jeliræ jelitru jelubric jeluetic jelung jelastic jelixir jelogiu jelanguros jelascivæ jela§ jelatent jelacrimæ jelælæialæ jelætære† jelæutar jelehamite jelehuzæ jeleicæ jelele jelelism jelesbianæ jelesne jele§in jelianæ (602) JIND jindecent jindecis jindelicat jindex jindian jindic jindice jindiciu jindigen jindigest jindiscret jindivid jindolent jinduc†ie jindulgent jindrogin jindrom jindemic

289

290 jindocrin jindo-european jindogam jindocard jindogen jindulant jindula†ie jinduios jindamæ jindornic jindorin†æ jindualism jinduet jinductil jinduc†ie jinduduie jinduduism jinduduitate jinduduic jinduduialæ jinduios jinduio§ie jinduium jindulce jindulcit jindulcinee jindulcineic (603) JIVINA Jivinum Vinum, Maria Jivinum veritas (vecina, bat-o) jivina! Jivina mea! (Rusul : Ia jivinavaaat!!!) jivinatoriu jivina†ie jivinificare jiviniculturæ jivinime jivini§ jivinizare jivine†e jivinime jivinarsic jivindicativ jivindictæ jivinal jivinalitate jivin-o-ncoace! jivindiciu jivindivid jivingenuæ jivinimæ jivinocent (604) JOC jocaræ jocærîre jocarinæ jocazie joccidental joccipital jocheadæ jocheanæ jochelari jochios jocârmuitor jocluzie jocnæ jocna§ jocoli§ jocrotit joctet joctogenar joctoih joctombrie joctopod joctosilab jocular joculist jocult jocupa†ie jocurent jocuantic jocuarternar jocubic jocubanez jocucernic jocucoanæ jocoanæ-mare jocucui jocucuire

PAUL GOMA

ALFABECEDAR jocuib joculcat joculcæmânt joculegere joculegætor joculinar joculturæ jocuplaj jocurent jocurtean jocuscræ jocusur jocu†it jocuvios jocurvalic jocurbist jocuziasm joache§ joacær joacadian joacademie joacasæ joacætærii joaccelerat joaccep†ie joaccident (605) JUCA (A, A SE) jucaz jucenic jucal jucald jucale jucalin jucalic jucalm jucampion jucandid jucanibal jucanin jucanon jucantabil jucapæt jucàrie jucapital jucapræ jucapritate jucapri§ jucapritudine jucapriciu jucaptiv jucaracter jucaraghios jucardiac jucarenæ jucaren†æ jucarieræ jucarnaval jucarne jucarna†ie jucarnivor jucarpatin jucartel jucartezian jucartofor jucascador jucasier jucastæ jucastimetru jucatâr jucauzæ jucaustic jucavaler jucavalerie jucavernicol jucavou jucazac jucazacioc jucazinou jucazon jucædere jucæin†æ jucæitæ jucælare jucæle† jucælære† jucælugær jucælu§ar jucælu§ jucælu† jucæme§æ jucæmilæ jucæpu§æ

291

292 jucærnos jucæscat jucætu§æ jucæu§el (606) JOS josime jositudine josi§ joscundere josex jocsexualic Acestea fiind Jocuri interzise jocsexuat josaj Atitudine (foarte) josnicæ josar Maiul de bætut pari : dai mai jos ce-i prea sus josi†æ O feti†æ ; mititi†æ josilizare Egalizarea în concep†ia comunistæ josilæ Locatarul de la parter jospodinæ Locatara de la parteræ jostimata Fiica jostima Nepoata joasaturæ Oasele labelor picioarelor joseminte Se aflæ în pivni†æ, la cartofi jostenit Cel care §tie ce sæ facæ : se pune jos jostropel Ostropelul de la parter (607) JUDE judat jiudeu jIuda judealæ judæturæ judi§ judime juditudinalitate judacic judadaist judamnat juDandanache judandy judarnic judealtfel judebil judebutant judecadent judecalog judecan judecapital judecapotabil judecaric judecasilab judecavat judecizie judeclara†ie judecrepit judedesubtic judedicat judefunct (608) JUG jugal jugagicæ jugaie jugaj jugaleræ jugale§ jugalion jugali†æ jugalon jugalo-roman jugambæ jugambaic jugambetic jugardian jugauræ jugaurifer jugazelæ jugloabæ juglorie jugordian jugùler jugulèr jugù§æ (609) JUISARE juiIsarlâk juisabil juisacadat juisacru

PAUL GOMA

ALFABECEDAR juisadæ juisadic juisafic juisalahor juisalahorlâc juisalin juisalivæ juisalon juisalt juisaltea juisæltærea†æ juisalvæ juisalvarsan juisalve! juisamba juisanchi! juisanitar juisardæ juisardonic juisatir juisatura†ie juisaturnalii juisavoare juisoa†æ juisolo juisomn juisos juisotto-voce (610) JUM~TATE jumatatii jumæ-ta …tatii jumatahalæ jumatale ! jumatcæ jumaticæ jumaterie jumaternitate jumatrice jumatricid jumatroanæ juma†e jumamæ jumædativ jumæsuræ jumæsurate jumatale! jumætu§æ jumætainic jumætainæ jumætalent jumætalie jumætam-nisam jumætanc jumætanti jumætare jumætartæ jumæta§cæ jumætatæ jumætaicæ jumætaur jumætaxæ (611) JUMULI (A) jumulinatæ jumulgere jumulinæ jumuluitæ jumulinsæ jumuleu jumuleic jumulimbæ jumulindic jumuLiza jumultæ jumulele jumuleli†æ jumulânæ jumulânicæ jumùlæ jumulaj jumulatræ jumulento jumulesne jumulei jumultragiu jumuleac jumuleafæ (612) JUNE juneori

293

294 jundeva junega†ie juneam† juneant juneao§ junegru junepot junanim junchi junadæ junaìvæ junalbæ junamilæ junanæ juna§æ junativæ juna†ie juni§ juna†ionalæ junazalæ junic junicat juniform junison junitar juniune junivoc junimb junimfæ juni†el junærav junæ§icæ junæucæ junesa† junesigur juneted (613) JUPÂN jupànicæ jupândar jupândæ jupântec jupâlnie jupânzæ (614) JUPON juponim juponomasticæ jupondere juponci§ jupònei juponivos juponos juponic jupoantæ juponeros juponiric juponoare

PAUL GOMA

(615) JURNAL jurnala-bala-portocala jurnalment jurnalt jurnalte†e jurnailon jurnalb jurnalai jurnalandala jurnalæturi jurnalbie jurnalegru jurnalert jurnAlfa jurnalibi jurnalimentar jurnalint jurnalmanah jurnaltar jurnaltera†ie jurnaltum (616) JUST justuroi justurime justare justament justabil justabilament

ALFABECEDAR justabilit justadiu justafie justagiu justal justi§ justiliniu justiliform justime justuitudinalitate justagnæ juStan justanæ-de-piatræ justan†æ justar justærie justarletæ justare† justatalitate justativ justatuar justatutar justau-quo justa†ie justeag justenic justeril justih justil justoic justrâmb justrâmbætate justrâmt justalie justalme§-balme§ justam-nisam justeolog justeologie justest

295

L

(617) LABA labajur labandon labatere laba†ie/ labamie labdicare labdomen labductor labecedar labætutæ labera†ie labalent labism labìe labì§ labiment labitudine labime labimental labianual læbioinic læbostru læbosferæ laboism laboitate (619) LABIAL labisal labialnic labienual labialovi†æ labiala-portocala labialic labialinìcæ labialìnicæ labialnicitate labialai labialainic labialandalic

296 labialæmâie labialæptare labialta labialtædatæ labialæturi labialbæ labialbi†æ labialbinæ labialcool labialean labialei! labialene labialegere labialfa labialla breve labialtern labialto labialvi†æ labialady labialae labialan† labialarg labialasciv labialastic labialtæ labialesbicæ labialesne labialetalæ labialiberæ labialibido labialimbaticæ labialindicæ labialingere labialmiricæ labialinæ labialogicæ labialubricæ (620) LACRIMA lacriminale (glande) lacrìme lacrimaculate lacrimagine lacrimanent lacrima§ lacrimam (621) LACUNA lacuneiformæ lacununæ (622) LABIL labilan† labilariant labiliac labili§ labilitudine labilime labilustru labiluzie (623) LAMENTA lamentolatæ lamentalitate lamentalitudine lamentora†ie lamentitate lamentantæ lamentecesor lamentic (624) LAMPA lampidextru lampigen lampivalentæ lamprozaic lampulantæ læmpi§ læmpime lampitudine lampitate lampeticæ lamplæ lamplitudine lampluturæ lampluturism lampluturitate lampenaj lampenet lampeni§oaræ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR lampeni†æ lamperaj lampermetru lamplasament lamploaiat lamplu lamprizæ lamprizaicæ lamprentæ làmpulæ lampùlæ lamputare lampatic lampiric lampirism Lampiriocriticismul… lamperb lamperbe†e lampacient lampacien†æ lampact lamparabil lampecabil lampedan†æ lamperativ lampetuos lamplica†iune lamplozie lampoten†æ lampudicæ lampudoare lampai§pe lampulìe lampùlie lampasiune lampestræ lampetrolicæ lampetroleism lampianæ lampizdinæ lampizdaicæ (625) LANSARE lansalubru lansanitate lansa†iabil lansatisfacere lansoare lansic lansprezece lansabilitate lansabie lansac lansacadat lansaco§æ lansacru lansadic lansadism lansafic lansadea lansaftea lansagace lansagitarium lansalamicitate lansalamalecum lansalbæ lansalin lansalinitate lansalindic lansalingoare lansalivæ lansalon lansalonjæ lansalonga†ie lansalt lansalt-mortal lansaltea lansaltimbanc lansalvæ lansalve! lansanie lansatelit lansa†iu (626) LANTERNA lantern’ lanternitate lanternicol lanternat lanterni§ lanternime lanternitudinalitate

297

298 lanterna†ional lanternist lanternogatoriu lanternun†iu lanternar lanternoare (627) LAN¢ lan†ær† lan†oar lan†ator lan†atorie lan†ator lan†atornic lan†ant lan†icol lan†iculturæ lan†alnic lan†ando (628) LAPIDAR lapidarn lapidarnic lapidarie lapidardæ lapidaræmite lapidærab lapidari§ lapidarime lapidaritudine lapidaramæ lapidarmat lapidarbore lapidearc lapidardere lapidars lapidareal lapidareopag lapidargou lapidaripæ lapidarmean lapidarmuræ lapidaromæ lapidartæ lapidartist lapidar§i†æ (629) LAPTE lapter laptitudine lapti§ lapter læptire læptitor lap†ian laptitate lapstinen†æ lapteameron laptozoar laptaedric laptagon laptamentru lapteraldic lapterculean laptotecæ laptotezæ laptohondrie laptibil laptibilitate laptizant laptist laptisticæ laptistæ laptorie laptoric laptorism laptoritate læptime læptie laptare laptætor laptativ laptativitate lapticos lapticol laptician laptimism laptimizare laptesprezece (al) laptelea lap†iune

PAUL GOMA

ALFABECEDAR lap†imism lap†ivitate laptulen†æ laptorium lapterie laptericulturæ laptericol laptestræ laptamental laptodoxie laptogenezæ laptehnicæ lapteatral laptectonic laptedeum laptedelemn laptedelemnie laptedelemnic lapteism lapteluric laptemæ laptemere laptemei laptemelie laptemplu laptivitate laptendin†æ laptensiune laptenta†ie lapteocra†ie lapteorie lapterapie lapteren laptermic lapternar lapteroare laptest laptetinæ laptext laptezæ laptezaur læptoacæ læptoamnæ læptoanæ læptoantæ læptobæ læptocmai læptonicæ læptonus læptopicæ læptorent læptoatæ læptosos (630) LARG largument largtic larga§ largadæ largafæ largalæ largamæ larganæ largaræ largatæ larga†æ largæturæ lærguitæ lærgu§ largaci largæsealæ largos largilæ largil largilitate largigilism largiloform largoid largintat largotic largonaut largivor largitate largitudine largonomie largometrie largoare largea-pargea largimensitate lærgimn lærganic lærgasm largasmatic

299

300 largasmatic largìe largiastic largoliu largan larganum largen†æ largisitæ largabarit largafæ largagicæ largæinæ larganag largale§ largalic larga§peri†æ largauræ largaurifer largazdæ largazelæ largæinu§æ largæsitæ largæuritæ largætitæ largeamæt largeam largeneric largenital largeniu larget-beget largineceu largentilæ largentile†e largenune largirafæ largirl largitanæ (631) LARMA larmament larma§ larmùræ larmsar larmean larmeneascæ larmie larmisti†iu larmonie larmonicæ larmurærie larmitaj larmætor (632) LARVA larvanit larvunæ larvacæ larvad larvagmistru larvajnic larvalen†æ larvalet larvalma larvals larvampir larvælmæ§ealæ (633) LASCIV Lascivitate ogni speranza lascentiv lascensiv lascetiv lasciativ lascivil lascivic lasciviliza†iune lascivar lascivoriv lascivacæ lascivitæ lascivitate lascivitas lascivagæ lascivaginitate lascivajnicæ lascivalahæ lascivale lascivals lascivampæ lascivaræ lascivarzæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR lascivæduvæ lascivædanæ lascivecinæ lasciveneræ lasciven†ial lasciventral lasciverbalism lasciverdaticæ lasciverginæ lasciveri§oaræ lascivernalæ lascivers lascivestalæ lascive§nicæ lascivibra†ie lasciviciu lascividmæ lascivioloncelistæ (634) LEGA legagicæ legaicæ legai†æ legalant legambæ legangster legard legarou legauræ legazdæ legazelæ legæinæ (635) LEGITIM legitimid legitimiditate legitimidismus legitimorat legitimp legitimpuriu legitimam legitimatur legitimunitate (636) LEGUM~ legumen legumenie legumilastic legumare legumartæ legumaj legurmæ legurma§ legumanism legumanitar legumanizat legumær legumbræ legumedæ legumflæturæ legumilin†æ legumiliculturæ legumitate legumilitudine legumoare legumor legumorist legumplutæ (637) LENE leneadæ leneida lenergie lenergic lenervant lenervament lenglez lenegator lenega†ie lenegant leneam-prost leneam-de-neamul-lui leneant leneantitate leneao§ leneo§ism lenebunie lenebunicæ lenecaz

301

302 lenecesitate lenectar lenegativ lenega†ie lenegru lenegritudine lenegritute lenegrea†æ lenegrism leneicæ leneme§ lenerod lenervos lenervozitudine lenesa†iu lenesomn lenesomniric lenestins lenestinsoare lenestindere lene§tiut lene§titudinalitate lenè§te lene§tire lene§ters lenevastæ leneviciu lenevricos lenevrozæ leningere leninsoare lenimfæ lèni§te (638) LEU∑TEAN leu§teandru leu§telnic leu§teap leu§teaptæ! leu§teanc leu§te leu§tean leu§teandric leu§tenitate leu§tenitudine (639) LIBA¢IE liba†ionism liba†inere liba†iv liba†ìe liba-†i-o! liba†ivan (640) LIBERTIN libertinic libertinitate libertinent libertinen†æ libertinitudine libertinim libertinìcæ (641) LIBIDO libideu libidopter libìdem libideal libidealism libidee libideologie libidilæ libidilic libidiom libidiot libìdi§ libidì§ libìdol libidolatreu libidolætrætor libidolatrime libidinea libidinete libidiviu libidon libidinam libidinamism libidinosaur libidincolo libidincoace

PAUL GOMA

ALFABECEDAR libidosnic libidospit libidin-mo§i-stræmo§i libidoicæ libidoime libidoism libiditudine libiditate libidoelnic libidinastic (642) LIMBA limbab limbabacæ limbabia limbæbætie limbabìlæ limbabilitate limbabilism limbabis limbabjectæ limbabilitare limbabrazivæ limbabsconsæ limbabsebtæ limbabsurdæ limbabsurditate limbabsurzenie limbaburitæ limbabuzatæ limbabuziformæ limbabuzitatæ limbac limbacadea limbacefalæ limbacefalopodæ limbacefastæ limbacidæ limbaciditate limbacidism limbad limbadiant limbadiar limbadiaren†æ limbadiere limbadìo! limbadâncæ limbadoptatæ limbadoptalicæ limbadoratæ limbadusæ limbaducalicæ limbadulatæ limbadulatoare limbadula†ie limbàdicæ limbaer limbaeratæ limbafect limbafectatæ limbafemeie limbafemeism limbafemeitate limbafinare limbafinatæ limbafinament limbafundæ limbafundatæ limbafundicæ limbafundulicæ limbafurisitæ limbageræ limbageritate limbagilism limbagilæ limbagiliment limbagilitate limbalbie limbalene limbalene§æ limbalenevie limbaleneticæ limbalinæ limbalta limbalteritate limbaltceva limbaltoitæ limbalunecæ limbalunecîndæ limbalunecu§ limba limbabetæ limbabetnicism

303

304 limbabi†æ limbaboi limbaborni†æ limbacantæ limbaci limbæci†æ limbacic limbaco-roman limbacian limbadian limbag limbagic limbagiment limbagiune limbagism limbagisticæ limbagatelæ limbahicæ limbai limbaiament limbaiaderæ limbaie limbaieræ limbal limbalic limbalime limbalans limbalaur limbalaureatæ limbalauriferæ limbale limbalenæ limbalsam limbalitic limbaltæ limbanæ limbang limbarbæ limbarcæ limbarocæ limbaroasæ limbarosdanæ limbarzæ limbascæ limbasmicæ limba§ limbasnæ limba§ka limba§tinæ limbatantæ limbatavæ limbatere limbateræ limbatozæ limbavæ limbavetæ limbazicæ limbæci†æ limbac limbælaie limbæi†æ limbælæu limbælærie limbælæriasæ limbalegæ limbæloasæ limbælatæ limbænie limbærbatæ limbætutæ limbætrânæ limbæ†oasæ limbæutæ limbea limbeatæ limbé-a-tæ limbeca†æ limbei limbel limbelæ limbelalie limbelcanticæ limbelea limbelitæ limbelgæ limbelicoasæ limbemilocæ limberbæ limberbece limbertæ limbertism limbestie limbest-seller limbe§

PAUL GOMA

ALFABECEDAR limbe§e limbe§ie limbe§lie limbetæ limbeteagæ limbeton limbe† limbe†ie limbeu limbezæ limbeznaticæ limbibicæ limbiblie limbiblicæ limbici limbiciuitoare limbiciu§cæ limbic limbicel limbicu† limbytoris limbidic limbicibil limbiciclu limbiconar limbicoasæ limbicoi limbictus limbil limbilabial limbilabialitate limbilæ limbilism limbiliaræ limbilingvism limbilingvisticæ limbimensualæ limbinæ limbinefacere limbine†e limbinie limbini§ limbiplanæ limbipedæ limbirlic limbisalæ limbisectæ limbisilabicæ limbitæ limbitism limbitrofæ limbivalvæ limbivoleascæ limbizantæ limbocet limboemæ limboi limboie§ limbordel limboreasæ limborîtæ limbortæ limbos limbotos limbou limbouaticæ limbouleandræ limbovaricæ limbovinæ limbucæ limbucalæ limbucium limbucuræ limbudoare limbufantæ limbufeu limbufon limbulan limbulgaræ limbu§ limbuzæ limbalaj limbian†æ limbiguitate limbitus limberbant limbidextru limbi†ios limbrozie limbulent limblemæ limbrion limbilic limbilical

305

306 limblare limblærea†æ limblætoare limblet limbrar limbroasæ limbæmânt limbari†æ limbalgie limbofor limbalistæ limbalisticæ (643) LINDIC lindicare lindicativ lindicator lindica†ie lindice lindicibil lindiciu lindic†iune lindic†ionar lindicameral lindicamerieræ lindicarpelar lindicefal lindicefalee lindicentaur lindicentauresæ lindicentenar lindiceps lindicicletæ lindiciclistæ lindiciclismus lindiciu§cæ lindiciutor lindicolor lindiconcav lindiconcavism lindiconcaviator lindiconvex lindiconven†ie lindicorn lindicornic lindizantin lindizon lindigen lindigen†æ lindigest lindignare lindigo lindicuialæ lindicuitor lindicuituræ lindicuire lindicos lindicosoasæ lindicaden†æ lindicaedru lindicafeinæ lindicagon lindicagonalitate lindicalcifiat lindicalibru lindicalibrat lindicalog lindicameron lindicapotabil lindicasilab lindicatlonistæ lindecent lindecen†æ lindeget lindigita†iune lindiabet lindiabolic lindiac lindiaconesæ lindiacronic lindiacustic lindicaster lindichis lindichiu lindicromatic lindictaturæ lindictafon lindictando lindicteu lindic†ie lindicartament lindichilibrat lindichitabil

PAUL GOMA

ALFABECEDAR lindichivoc lindiclatant lindicologioe lindiconomie lindicou lindicua†ie lindicumenic lindicvestru lindicient lindicien†æ lindicitate lindigalitate lindigalitarism lindigocentrism lindigocentric lindigoism lindigolatrie lindigolatru lindicoman lindicomanie lindictiv lindicus lindicuitate lindic-tac lindicnet lindiconar lindiconoclast lindiconografie lindicosaedru lindecizie lindictus lindicantilenæ lindicanta†ie lindiccestuos lindiccesibil lindicceptabil lindicces lindecent lindecen†æ lindecis lindecizie lindicscre†ie lindicscutabil lindicstinctiv lindicvizibil lindiccilitate lindicdolen†æ lindicduc†ie lindicductivi lindicductilitate lindictim lindictimid lindicaden†æ lindicadântic lindicadru lindicadrat lindicadril lindicaduc lindicaisic lindicaliciu lindicalin lindicaligrafin lindical lindicalor lindicalp lindical-putere lindicalus lindicandel lindicandid lindicandoare lindicandriu lindicanibal lindicanicular lindicanin lindicanon lindicanonic lindicant lindicantabil lindicap lindicapiu lindicapitonaj lindicapitos lindicapræ lindicaprin lindicapriciu lindicaptiv lindicaptor lindicaramel lindicarenæ lindicaric lindicaricaturæ lindicarieræ lindicaritate lindicarmelitæ

307

308 lindicarmin lindicarnaj lindicarnal lindicarnasier lindicarna†ie lindicarne lindicarnivor lindicartæ lindicartografie lindicarus lindicasæ lindicasnic lindicascæ-gura lindicast lindicastivitate lindicatifelin lindicatodic lindicauter lindicauzæ lindicaval lindicelebru lindicelest lindicelt lindiciclu lindicifru lindicilibiu lindicinabric lindicimbru lindicioc lindicocârlie lindicoacæzæ lindicoadæ lindicoajæ lindicoios lindicoi§te lindicoif lindicoit lindicolindic lindicolor lindicolosal lindicol† lindicoraliu lindicord lindicolent lingdic ——————— lacalindic alindic calindic curlindic bilindic bolindic dalindic dezlindic dolindic elindic eolindic falindic felindic folindic futlindic herghelindic lalindic lelindic lolindic malindic melindic oglindic pulindic salindic sulindic velindic zulindic (644) LINGE (A) lingament lingamentalic lingenios lingeniozitate lingenuu lingenuitate lingenuitudine lingenuinar linger lingeresc lingere§te lingi§ lingerin†æ lingestie linginer linginerie lingelic lingelism

PAUL GOMA

ALFABECEDAR lingelitate Fra Lingelico lingeoloatrie lingelus lingiosperm lingeamæt lingeamgiu lingeanæ lingenatic lingenaticism lingelivæ lingelivitate lingeliva†ie lingelivent lingeluire lingelui§ lingeluitor lingeluialæ lingealæu lingenealogie lingeneral lingenezæ lingenetic lingeneros lingenitor lingeniu lingenial lingenialitate lingentil lingentile†e lingentutudine lingenune lingestie lingetic lingælat lingælament lingeamænæ lingenucheatæ (655) LINS linsa†iu linsa†iabil linsa†iabilita†iune linsalubru linsatisfac†ie linsatisfæcut linscrtip†ie linsectæ linsectar linsecticid linsensibil linsensibilitate linseparabil linser†ie linsidios linsinuant linsinuan†æ linsipid linsipidi§te linsipi§te linsistent linsolent linsolit linsolubil linspec†ie linspector linspetare linspectament linspia†ie linspirator linstantaneu linstigare linstiga†iune linstilare linstinct linstinctualic linstructor linstruc†ie linstruire linstrument linstrumentistæ linstrumentalic linstrumentalicism linsufla†ie linsultæ linsæmân†are linsærcinatæ linsemn linsetat linsângerare linspicare linso†ire linspumare

309

310 linstala†ie linstantaneu linsulæ linsùlæ linsultæ linsuportabil linsic linsi§ linsaic (646) LITORAL clitoral clitoralisferæ litoralnic litorald litoraldic litoralifer litori§ litorete litoreasæ litori†æ litorime litoritudine litoracal litoren†ialnic litorid litoridial litoralitate litoralitudine litoracular litoralo-altaic litoracol (647) LUMINA luminaret luminerit luminor luminoritate luminorat luminoræ luminorism luminiaturæ luminiatoristic lumìnimæ luminimal luminotaur luminotauralæ luminotauricolæ luminotauriferæ luminimal luminu†ie luminu†ios luminuscul luminuterie (648) LUBRIC lubrico§eu lubricuitate lubricoasæ lubricuu lubricabrac lubriceag lubrici lubrichetæ lubricolæ lubriculturæ lubriculturalizat lubricanæ lubricanant

PAUL GOMA

ALFABECEDAR macoroanæ macoroni†æ

311

M
(651) MACABRU macabrupt macabrutizat macabruder§aft macabrunæ macabrune†ìe macabrumæ macabrutal macabarusc macabraj macabriolæ macabrare macabrumatic macabrumos macabrut macabrupt macabruptæ (652) MACARA macaracati†æ macaraghios macarambol macaravanæ macaragicæ macaraGigi macarantinæ macarabilæ macarabilitate macarablæ macarabletæ macaraclæ macarazna macaracudæ (653) MACAROANA macacaroanæ macacaronic macacaroniferæ

(654) MACRU, MACR~ macrud macri§or macrupæ macrudelæ macruzime macruditate macri§or macrituræ macrealæ macræcænat macræpatæ macræi†æ macrupere! macruptæ macrùlæ macruntæ macrustæ haidamacru bulumacru Telemacru tolomacru (655) MADAM madamìcæ madàmicæ madamantinæ madami§ madamigeanæ madambla madampf madamnabilæ (Ra)madam/n madamantæ madamanticæ madamantichitate madamantilæ madamantilopæ madamazoanæ madambetatæ madambiguæ madambigenæ

312 madambigenatæ madambidextricæ madambratæ madamforæ madamici†ie madamuzanticæ madambitus madambasadoare madambalatæ madambiantæ madambi†ie madambiguæ madambulan†æ madamendatæ (656) MADONA madonai! madonic madinicitate madonime madoni§ madonitudine madonilateralitate madonisiacæ madoniciaræ madona†ie madonatoare madòni†æ madonativæ (657) MAGIC magìcæ magicu†æ magiu magicærealæ magicar magicætor magiculturæ magicuric magicurulent magìco! (658) MAMELA mameliorare mamelicæ mameliferæ mamelancolicæ mamelancolie mamelanezianæ mamelanj mamelc mamelcianæ mamelciodalæ mameleag mameli†æ mamelodie mamelodioasæ mameloman mamelomanie mamelonifer mameloniform mamelopee mamelodramæ mamelasticæ mamelefantiazis mameleganæ mamelegiacæ mamelenisticæ mamelevæ mameleva†iune mamelipsæ mamelipsoidalæ mamelìtæ mamelixir mamelogiu mamelonga†ie mameleon mameleonic mamelongilin mamelongeviv mamelonjæ mamelactee mamelactatæ mamelacticæ mamelady mamelapte mamelargo mamelatinism mamelatru mamelexic mamelesbic

PAUL GOMA

ALFABECEDAR mamelindic mamelindicuitate mamelogicæ mameli-melo mamelitræ mamelitudine mameli§ mamelânæ mamelâncede mamelubeni†æ mamelubrice mamekudic mamelunæ mamelate mamelungi mameluxuriante (659) MANECHIN Mane! Kin Teckel! Phares! manechinuit manechinuitor manechinez manechingæ manechintal manechintic (660) MASOCHISM masochismæ masochitor masochismatic masochelarist masochios masochisotn masichizdæ mazochizdic (661) MATERN / MATER Mater Noster …Carele e§ti în ceruri Matriarhul Constantinopolului Deala Matriarhiei - Sus, pe Dealæ matristicæ màtrie Cæci to†i avem o matrie, o †æri§oaræ matriot matriotism

313 matriotic Sæ cântæm un imn matriotic matron matrician matrologie matronaj Sub înaltul matronaj al Doamnei Patronescu matronat matrulater Patratul este un matrulater cu natru paturi matruped Câinele este un matruped cu matru ficioare matrimoniu Este interzisæ distrugerea Matrimoniului Ta†ional vis-à-vis : patracucæ patrapazlîc patrìce patricolæ (662) MASTURBA masturbabæ masturbabal masturbabilitate masturbabilism masturbabitudine masturbabientalitate masturbabitudinalitate masturbabanitate masturbanitate masturbabanitudine masturbabism masturbabeticæ masturbabi†æ masturbaboi masturbaborni†æ masturbaci Sau: basturmaci (de la turm’) masturbæcie Locul anume unde masturbade Dacæ-i tânær : masturbædi†æ masturbai «Nu-i bai, badeo, / Ba zò,-i bai/ Mastur’!» masturbaiaderæ masturbairam «… buluc estem,/ La Madam Parnic mergèm» masturbal Al Pompierilor

314 masturbaladist masturbalcaniadæ Cea cu Înfræ†irea-ntre Picioare masturbalet masturban Fire§te, la turci masturbananæ Fire§te, la bananofage masturbariu masturbaroc masturbasta! masturbatistæ masturbærie masturbeatitudine masturbeat masturbætætor masturbinæ masturbincæ Masturban Ivænincæ masturburare masturbiliar masturbanist masturbi et orbi (663) MELANCOLIE melancoolism melancoolicæ melancoolemie melancolier melancoræ melancolec†ionar melancolegæ melancolegiu melancoleric melancolibæ melancolivæ melancolindæ melancolivie melancoleacæ melancoleandru melancoleic melancoli†æ melancoli§ melancolitudine melancolog melancolatru melancolan melancolætate melancola§ melancolu† (664) MAUR mauriu maurifer mAurelianus maurit maurar maureolæ mauricular Maurora Corealæ maurærie maurlet maurmæ maurma§ maurmætor (665) MEDALIE medahlie medaliaj medalienare (666) MICIURINIST (aparat) miciurinar miciurinare miciurinifer miciurinalgie miciurinoceric (667) MIERE mierotic mierotism mieroticæ mierotomanie mierotomanæ mierbacee mierectilæ mierectilitate mierectoversatilitate miereditar mieremit mieretic mieretism

PAUL GOMA

ALFABECEDAR mierezie mieroare mieroic mierou mierost mieratic mieratism mieri§ mierament mieramental mierasmic mieres mierete miergotism mieristic mieritrinæ mierup†ie mieronat (668) MIJLOC mijlocator mijlocatar mijloca†ie mijlocu†ie mijlocutiv mijlocativ mijlock-out mijlocuitor mijlocvace mijloc†iitor mijloci§ (669) MILOG milogos milogie milogic milogoree milogodnic milogoped milogoit milogival miloglindic miloglindìc milogurliu milogantrop milogi§ milogopol milogodiu milogog milogol milogola§ milogolætate milogola§æ milogotic (670) MILOS miloseminte milosos milosânzos milospitalitate milostie milostimæ milostoire milostrogot milostenta†iune (671) MIRE/MIREAS~ admireasæ miresponsabil miredentist mirecent mirecrut mireastmæ mireaspræ mireastræ (672) MIROS mirost mirostru mirosie mirosmiu mirosos mirostentativ mirosnic mirosi§ mirosime mirositate mirositudine miròsic

315

316 mirosan mirosandræ miroselni†æ mirosni†æ mirosenie (673) MISTER misterp mistereo misterie misteric mistericale misterilizat mistereotip misteril misterilitate mistearinæ mistearic misteratolog misterche-berchea misterici misterci misteri§ misterime misteritudinalitate misteren misterestru misteribil mistericol mistericulturæ misterier misterifiant misterigen misteritoriu mistermic mistermal mistermitæ mistermina†ie misternaræ misteroare mister†æ (674) MISTRE¢ administre† mistreli† Mistre†in Hogea mistre†eà mistre†etæ mistre†etar mistre†inere mistre†inutæ mistre†inætor mistre†ap mistre†apnic mistre†apo§ mistre†anc (675) MI∑C~ mi§codire mi§coditor mi§cusit mi§cafandru mi§calenæ mi§caci mi§cacetæ mi§caun mi§coicæ mi§cofalæ mi§chiop (676) MITOCAN

PAUL GOMA

Prins cu mitocaua micæ Mitocæni†æ de vi†icu†æ mitocænitæ mitocarinæ mitocanalie mitocanci! mitocandriu mitocandru mitocanc mitocanezæ mitocanelatæ mitocanalistæ mitocanadæ mitocanari†æ mitocandid mitocandidat mitocanibal mitocanin mitocani§ mitocani†ie

ALFABECEDAR mitocant mitocantabil (677) MITROPOLIT (679) MÂNDRU/ MÎNDRU mitropolitic mitropolitruk mitropoliticos mitropolicandru mitropolicandriu mitropolip mitropoligam mitropolar mitropolemos mitropoli†ai mitropolitanie mitropoliterat mitropolitotæ mitropolitræ mitropoleandru mitropolì†æ mitropòli†æ mitropoleios mitropolog mitropoltean mitropolibido mitropolimbic mitropolindic mitropolindicativ mitropolingvaliu mitropolingæuan (678) MIZANTROP mizantroposferæ mizantropaic mizantropar mizantropa-tropa Mizantrop-ma-non-trop’ mizandrogine†e mizantropot mizantropærit mizantropuscul mizantropac mizantropùs mizantropozi†ie mizantroponent mîndrægostit mîndrægitæ mîndrugatæ mîndrumatæ mândragaj mândragon mândragoste (680) MÂNTUIT mântui†ie mântui†ionist mântuituc mântùite-dealul-uite-malea (681) M¢~ / M΢~ mâ†inutæ mâ†iitoare mâ†ipitæ mâ†atæ mâ†â†atæ mâ†â†oasæ mâ†â†ætoare mâ†â†icæ mâ†â†o§æ mâ†an†o§æ mâ†istæ mâ†ialæ mâ†igrafie mâ†ometru mâ†ozæ mâ†ozaur mâ†an mâ†ancæ mâ†âitæ mâ†a†æ mâ†ulism mâ†og mâ†ulinæ mâ†uleanæ mizantroptic mizantroptimist mizantropt

317

318 mâ†ulicæ mâ†ulindic mâ†una§ mâ†ifelatæ mâ†ifelindicæ mâ†olic mâ†isicæ mâ†isicu†æ mâ†isoi mâ†aveicæ mâ†ime mâ†i§ mâ†etæ mâ†adæ mâ†âitæ mâ†âialæ mâ†olinæ mâ†oa§cæ mâ†ugæ mâ†u†æ mâ†u†icæ (682) MODEST modestin modestina†ie modestinatar modestoinic modestupat modestùl! modestimativ modestival modestetism modesteticæ modesteuropean modestare modestativ modesti§ modestime modestitate modestitudine (683) MOLDAV moldavnic moldavainic moldavidian mormântare mormântuit mormântuire mormântuitor moldavid moldaviditate moldavar moldavari†ie moldaviculturæ moldavan-avan! moldavolnic moldavocat moldavoca†iune moldavoce moldavicenatic (684) MORALA Expunere pe cale moralæ moralìu morali§ moralime moraliniere moralitudine moralivenci moralabala-portocala moralanti moralta moraltitudine moraltfel (685) MORGA morganist morganiza†ie morganizator morgoliu morgolios morgasm morgastm morgaci morganic morganicitate morganism (686) MORMÂNT

PAUL GOMA

ALFABECEDAR mormîntru mormîntuneric mormîntinerire mormîntâi mormântrînsul (687) MORT mortac mortad mortan morta§ mortat mortocentric mortodont mortodoxie mortoepie mortofonie mortogonalitate mortografic mortografie mortolan mortoman mortoped mortopedie mortozæ mortinar mortonan†æ mortinæ mortonatoare morturæ morturieræ mortatic mortæ mortilit morticæ morti§ morticit morticime mor†os mortabil mortant mortativ mortavion mortavoce transmort mortærel mortæreasæ mortadrapel mortic morti†æ mortland mortmoneu mortjartiere mortocalæ mortocaliu mortofoliu morto-franco mortret mortreti-logofæt mortughez mortvizit mor†elan mòr†ie mortitæ mortizon mortel mortex mortical mortegiu cortuar mortegiu cunebru mortinæ mortinier morturar morturæreasæ mortativ morticula†ie morticulturæ mortoman (688) MOARTE moarterial moartistic moartistæ moartizan moartezian moartel moarticol moarteritæ moartenie moarti§ moartime moartitudine

319

320 moarteticæ moartetism (689) MURI (A) muricol murifer muritudine muritate muri§te (690) MUCALIT mucalipt mucalitru mucalitric mucalitate mucali§ mucalitativ mucalitfæ mucalitanie mucalitvan mucalitat (691) MUGUR Mugurist muguri§ mugurime muguritudine muguri†æ muguroasæ mugure§æ mugurulentæ muguricolæ muguriformæ mugursoaicæ mugurs (692) MUIERE muierbar muierburi muiernatic muierete muieri§ muieritudinalitate muiertare muiere§æ muierbivoræ muierectilnicæ muierec†ie muiereditate muieretic muierotic muierotism muieroticæ muierezie muiermeticæ muierudi†ie muierai muieraitæ muierainic muierasæ muiera†æ muiera†iune muiera†ie muieranæ muieræu muierectal muierecto-verso muierecul muieregulæ muieregulament muiereligie muierentæ muierepede muiereptilæ muieremiadæ muieri-searæ muireà-credin†æ muiertoricæ muieretro-Satanas ! muieritm muieritmic muieritual muieruth muieroabæ muierodie muierondæ muiero§ie muierudæ muieru§ine muieruskæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR muieruptæ (693) MUMIE mumiel mumielu†æ mumielinæ mumielozæ Mu - mie ; mu - †ie… (694) MUR~TUR~ Ce mai murætura-vura? (695) MURMUR murmuræturæ (698) MU∑CA (A) (696) MUSTA¢~ musta†ie musta†ionar musta†ionament mustan†æ muStan Pæ†itul musta†oasæ musta†intitæ musta-†i-ar în guræ! (697) MUST mustors mustabil mustabiliment mustabula†ie mustacan mustaccato mustacojie mustadiu mustafidæ mustal musti§ mustanæ mustanic mustaninæ mustani§te mustanos mu§chea pe limbæ-†i! mu§calic mu§canibalæ mu§caninæ mu§carne mu§carniferæ mu§caca mu§cactee mu§cadavre mu§cadræ mu§caducæ mu§cafébarnicæ mu§caiac mu§caiacistæ mu§caicæ mu§cainicæ mu§caisæ mu§cal (pula) mu§calului/ mu§ca pulalului mu§ca-la-Breaza mu§calambur/ mu§balancur mu§calandru mu§calæ mu§calìcæ mu§calcæ mu§cald mu§calea-valea mu§Calea Laptelui mustan†æ mustatuar musta†ie mustaturæ mustei mustenic mustereo musteril mustearpæ mustil mustimul mustors mustoi mustoinic mustuit mustuialæ

321

322 mu§caliciu mu§calif mu§calin mu§calindic mu§calit mu§caloricæ mu§calos mu§calp mu§caltabo§ mu§cameristæ mu§camion mu§canapea mu§canci mu§capræ mu§carici mu§carna†ie mu§castru mu§castrofizician mu§catâr mu§cæcat mu§cæ†el (699) MUT mute§ mutic mutime muti§ mutitate mutist mutos mutoculturæ mutæcioasæ mutere (de mamæ) mutal mutuesc mutologie mutolog mutologoree (700) MUTRA mutrenie Dobre Mutro!, zic Mu§ii mutragicæ mutragodicæ mutransæ mutraumæ mutraversæ mutri§ mutritate mutrime mutremur mutrupe§æ mutrupanicæ mutros (701) MUZ~ Cele §apte amuze muzatæ muzbecæ muzualæ muzetæ muzaicæ muzelæ muzet muzime muzi§ muzei†æ muzineceu muzeitate muzeloasæ muzemoasæ ————————— urmuzæ cârmâzæ calmâzæ harmuzæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR naiadagiu naiadaptabilæ naiadaos naiademenire naiadezivæ naiadiere naiadins naiaditivæ naiadâncæ naiadmirabilæ naiadoptivæ naiadoratæ naiadventistæ naiadversæ naiadabilæ naiadcicæ naiadatilæ naiadainicæ naiadarnicæ naiadalbæ naiadalie naiadanie (704) NARA¢IUNE Critica Nara†iunii Dure nara†iunea românæ nara†ional nara†ionalism nara†ionalist nara†ionalitæ†i înlocuitoare Nara†ia §i Boborul ! nara†ia zilnicæ nara†ionatæ nara†ionalizatæ (705) NASOL Naiada sare masa, Nacapra sare nasa naiade§ Capra cu trei Naiezi (cucuiezi) Flæcærile Naiadului naiadicæ naiaditudine naiadiformæ naiadi§ naiadime naiadagio Sol na sol nu scoate scoichii nasolz nasolament nasolamental nasolamentalitate nasoli§ nasolime nasolitudine nasolar

323

N

(702) NADA nadverb nadæpost nadæpætoare nadaos nadaptatæ nadæstare nadæugitæ naddenda nadecvatæ naderentæ nad-hoc naditivæ nadi†ie nadâncæ nadolescentæ nadonicæ nadop†ie nadoratæ nadorabilæ nadormitæ naducætoare naduc†ie nadulatæ nadadism nadædacæ (703) NAIAD~

324 nasolariu nasolarizare nasole mio! nasoldæ nasoldæ†ime nasolemn, Tænase! nasolemnitate nasolid nasolidiculturæ nasolìe nasolo nasolist nasolni†æ nasolu†ie nasolvent nasolandezæ nasolfac†ie nasolog nasologie nasoloios nasoltean (706) NAS nascendent nascetic nascensional nascultætor nascuns nascu†it nasemænare nasiat nasirian nasiduu naspru nastenic nastupat nasurd nasuav nasualitate nasualnasubtil nasub†ire nasucit nasucealæ nasuflare nasuflet nasume† nasupt nasurlæ (707) NATAL natalpa †ærii natalme§-balme§ natale§ natalic natalnic natalinitate natalime natali§ natalie natalion natalon (708) NATURA Ce mai natura-vura? §tiin†e naturanice naturtæ-dulce natura†ie naturi§ naturulen†æ na-tur-împrejur natùricæ naturìcæ naturalnicæ naturalnicitate naturime naturni§te naturnitate naturamental naturu-pantalonilor (709) NAUFRAGIU naufragil naufragilitate naufragiu-universal naufra giorno naufraged naufragitudinalitate naufragæ naufragilitate

PAUL GOMA

ALFABECEDAR (710) NAVETA naVeta lui Nae navetic navetu†a navetiform navetustæ naveti§ navetiform navetristæ navetalon navetimon (711) NAZAL nazalee nazalt nazalthorn nazalai nazalbæ nazalbie nazAlte†æ nazalean nazalian†æ nazalin nazalogen nazalpin nazaltera†ie nazaluræ (712) NEAO∑ (715) NOVICE Du-te la neao§tire, pentru neao§i mori neaO§lobanu neao§eancæ neao§ime neao§i§ neao§el neao§oi neao§icu†æ (713) NOAPTE noaptæ noaptitudine noaptime noapti§ noviciu novicioasæ noviceamiral noviceversa noviceversatilotic noviceversantinæ noviceversatil novicisitudinalitate novicime novicitate novici§ noviceberg noapticæ noapte§æ noaptitudine noapteræ noaptieræ noaptericol noaptericulturæ noptativ noptare noptalic noptitudinal noptime noptimism noptimizdæ noptealæ noptai noptician noptsprezece noptzeci de primæveri (714) NOSTIM Nostimatæ domni§oaræ Nostimabile! Nonorabile! nostimulentæ nostilæ nostimaculatæ nostimberb nostimioriticæ nostimiorismus

325

326 (716) NOPT’ noptativ noptatival noptsprezece nòpticæ nopti§ noptan noptician nopturare nopturator noptuz noptuzitate nòptim noptimal noptime noptimism nop†iune noptulent noptulentoare noptitudine nopter nopteritate noptecæ noptezæ noptenuzæ noptorietate noptoriu noptoritar nopturæ noptameron noptaedric noptasmæ noptasmatic noptasmagorie noptætoare nopterodactilografæ noptalian†æ noptialismus noptiu! noptozæ noptozoic noptralieræ noptralieritate noptravee noptabletæ noptatism noptabloic noptablour noptabù noptabular noptac noptaci noptacism noptacitate noptact noptacticæ noptactil noptactiligen†æ noptaifais noptainæ noptaini†æ noptaini§ noptainetic noptal noptalitate noptalitudine noptalent noptalentoare noptalion noptaluz noptaluzime noptam-nisam noptandræ noptandre§æ noptanaticæ noptango noptangoasæ noptanin noptanti noptantinæ noptantitudinalæ noptantimetricæ noptaoism noptacitate noptapaj noptardiv noptardiVeta noptarif nopta§cæ noptatuaj noptaur noptaurifernic noptaurit

PAUL GOMA

ALFABECEDAR noptauros noptaurel noptavernæ noptavernacol noptaxæ noptemei noptehnicæ nopteolog nopteologie nopteorie nopterapie nopterifiant noptermen nopteroare nopterorism noptest noptestimoniu noptext noptextilist noptextualismus noptezæ noptezi§ noptezime (717) NEVASTA nevastæzi nevastenicæ nevastericæ nevasterie nevastâmpær nevastmaticæ nevastupatæ nevastabilæ nevastabiliment nevastadiu nevastàgiu nevastagìu nevastambæ nevastancæ nevastare†æ De aici : Maicæ nevastare†æ… nevastaroste Când coco§ul nu cântæ - doar calcæ nevastaticæ Când ea stæteazæ pe state nevastatuaræ nevasta†ie Visul cheferistului : ïn fiecare sta†ie, o nevesta†ie nevastantæ nevastætutæ nevastitate nevestime nevèsticæ nevesti§ (718) NIMF~

327

nimfamæ nimfamie nimfarct nimfæ†i§are nimfeudæ nimfiatæ nimfiicæ nimfatæ nimfeti†æ nimfiptæ nimfioratæ nimfloratæ nimfocatæ nimfocoaie nimfocoioasæ nimfumatæ nimfandatæ nimfardatæ nimfanteristæ nimfanticid nimfantæ nimfantilism nimfantilæ nimfectæ nimfernalæ nimfidelæ nimfirmæ Atât de nimfæ §i - §chioapæ nimfelatio Muzica ce le place lor nimfelahæ Asta nu nimfelice nimfelucæ nimfelestræ nimfelime nimfelare nimfacilæ nimfacies Au a§a ceva? Credeam cæ sunt færæ nimfagure

328 nimfainæ nimfalus nimfalicæ Dacæ §i îngera§ii au pu†æ… nimfalie nimfalsæ nimfamelicæ (719) NIMIC nimicnic nimicime nimicnicitate nimicozæ nimicronic nimicsandræ nimicnet nimicter nimictus nimici†ie nimicime nimici§ nimicare nimicament nimicamentare nimicamentic nimictute nimictuos (720) NOD nodoacru nodoacric nodoacrime Imperiul Nodoman Turcii plini de noduri nOddo cel Mare Care i-a-nnodat pe Slavi nodogaci nodaie Încæpere în care se pæstreazæ Nodul nodaliscæ Una bætrânæ nodæjdii nodihnæ nodios nodinioaræ nodor nodorant nodraslæ (721) NUCLEU nucleu§tean nucleucæ nucleucozæ nucleurda nucleios nucleufemism nucleufonie nucleuforie nucleunuc nucleuropean (722) NUD nudic nudalic nudealæ nudapestanæ nudoar nudalb nuducæ nuduie nudui†æ nuduialæ nudenic nudificiu nudificien†æ nudificator nuditorial nuditoriu nuducativ nuduca†ie nudversitate nudversiv nudulie nudi§ nudoare nudibund nudenie nudiment nudimenta†ie nudestru nudestra†ie nude§æ nudansantæ nudenti†ie

PAUL GOMA

ALFABECEDAR nudescent nudelni†æ nudire desnudire desnudamânt nudi†ie nudescent nudolog nudologie nudiment nuduitate nudament nudien†æ nudeolæ nudeolare nudimental nudimentalitate nudimentalism nudaicæ nudnicæ nudinæ nudincæ nudelæ nudiadæ nudiciune nudu†æ nudule† nudaneu nudìe nudioaræ nudios nudan†æ nudivin nudivan nuducæ nuduet nuduios nudulce nudulent nudurduliu nudùl nudulie nudulime nudulire nudulæ nudicioaræ nudi†æ nudeu nudaicæ nudian nudic nudoare nudafrican nuda†ie nud-estic (723) NUR nureolæ nuricular nurìe nuriferæ nure§æ nùricæ nurlescæ nuroasæ nurieræ nurantæ nurativæ nuræ†icæ nurbilinie nurioasæ nurtezanæ nuroasæ nurvæ nurvæsærealæ nurvi§tinæ nurdulie nurajeræ nuraj nurioasæ nurnica†ie nurou nursec nurtiv nurtunatic nuralivæ nurmandæ nuralæ nurare nure§ancæ nurgæ nuribundæ nurcelu§æ

329

330 nurificare nuritanæ nurtare nururi nurescita†iune nurioaræ nuri§oaræ

PAUL GOMA

O

(724) O oaie - douæ æi oalæ - douæ æli oarecare- douæ arecæri oarecum - douæ arecumuri oaste - douæ æ§ti oazæ - douæ æzi obadæ - douæ bezi obedintæ - douæ bedien†e obelisc - douæ belì§ti obezæ - douæ bezele obialæ - douæ biele obidæ - douæ bizi obiec†ie - douæ biec†ii obijduitæ - douæ bijduite obâr§ie - douæ bâr§ii oblicæ - douæ blice obliga†ie - douæ bliga†iuni oblânc - douæ blânce oblongæ - douæ blonginete oboi - douæ boìte/ boaite obosealæ - douæ boseli obor - douæ/ bore/ boare/ bori obraz - douæ braze /bræzi / brazuri obscen - douæ ‘bscene obsedantæ - douæ sedæn†i obsesie - douæ ‘sesii obuz - douæ buze oca - douæ cæi ocazie - douæ cazuri ocaræ - douæ cæri/care ocean - douæ ceane ocheadæ - douæ chezi ocheanæ - douæ chene ochelari - douæ chelare ochelaristæ - douæ chelariste ochioasæ - douæ chioase ocol douæ coli/ coale/ coluri ocrotitoare - douæ crotitori

ALFABECEDAR octavæ - douæ ctævi oculistæ - douæ culiste ocupantæ - douæ cupante odaie - douæ dæ-i! odaliscæ - douæ dali§te odihnæ - douæ dihne odorantæ - douæ dorante/ doræn†i odorat - douæ dorate/ doræ†i odor - douæ doare odorific - douæ dorificii odraslæ - douæ dræsle ofensæ - douæ fense ofertæ - douæ fierte ofticoasæ - douæ tibirculoase oficiu - douæ ficii ofilitæ - douæ filite/ douæ Filitti ofi†ereasæ - douæ fi†e ogar - douæ gæri ogheal - douæ dealuri oglindæ - douæ glinzi ogor - douæ goruri ogradæ - douæ græzi oierie - douæ ierìi oinæ - douæ ine olandezæ - douæ landeze olar - douæ lare oleacæ - douæ leci opæritæ - douæ pærite olog - douæ logii onanie - douæ nanii opacæ - douæ pæci opæritæ - douæ pærite opera†ie - douæ peræ†ii operæ - douæ pere opinie - douæ pinii opozi†ie - douæ pozi†ii opulen†æ - douæ pulen†e opuscul- douæ puscule oprimare - douæ primærese oralæ - douæ ræli oranjadæ- douæ rænjæzi opticæ - douæ ptici optimæ - douæ ptimi orætanie - douæ rætænii orfanæ - douæ ‘rfænu†e organ - douæ pule oribilæ - douæ ribile orificiu - douæ gæuri orândæ - douæ rânze oroare - douæ rori osana - douæ sanale oseminte - douæ semin†e osie - douæ sii osândæ - douæ sânze osos - douæ sosuri ostilæ - douæ stiluri ostropel- douæ stropeli o§tire - douæ §tiri otavæ - douæ tævi otitæ - douæ tite otova - douæ tove otreapæ - douæ curve o†elærie - douæ †eluri ovalæ - douæ væi ova†ie - douæ væ†ii ovinæ - douæ miori ovrei - douæ vreie oxidare - douæ xidæri (725) OACHE∑ oache§enæ oachelæ ? (726) OBELISC obeliscoidal obeliscopter obeliscopatie obeliscai obeliscan obeliscopter obelice obeliptic obelistæ obeli§i†æ obelit (727) OBEZ obezel obezea obezmetic obeznæ ?

331

332 (728) OBOI oboian oboiangiu oboialæ oboicotic oboierna§ oboieroaicæ oboierist oboiericitate oboi§ oboi§te oboi§tean oboinæ oboi†æ (729) OBRAZ obraziliancæ obrazuræ obrazi§ obrazime obrazitate obraziform obrazuræ obrazie (730) OBSCEN obscenic obscenetæ obscenariu obscenarist obscenograf obscent obsceni§ obscentaurifer obscentenar obscentru obscenturæ obscenzuræ obscenzoare (731) OCULT oculturæ ocultural oculturalizator ocultivat ocultic oculti§ ocultimitate (732) ODOR

PAUL GOMA

odoric odoritor odormezæ Pe ea odorm odouæ odormite odormitor odornic odorsal odoracol odoracular odoral odoralitate odorar odorator odoratorie odorb odorbital odorez odorfan odorfic odorgan odorgie odorient odorificiu odornic odoriginal odorare (733) OFTA (A) oftos oftealæ oftime ofti§ febræ oftoasæ oftangiu oft! oftalic oftizie oftori logofæt oftiziolog

ALFABECEDAR ofturi! oftangioaicæ oftolog ofturos oftabù oftacit oftact oftactilæ oftaft oftaicæ oftainæ oftalent oftalian oftalie oftalon oftal oftalenæ oftalenu†æ oftam-nisam oftam-tam oftandru oftandre†e oftanti oftaraf oftarif oftaur oftaicæ (734) OGLINDA oglindic oglindicuitate oglindism oglindi§ oglindime oglindian oglindìc oglindinæ oglingav oglindicativ oglindiciu oglindicitar oglindic†iune oglindic†ionaritate oglindigen oglindigenial oglindigenovez oglindicent oglindecen†æ oglindìu oglindivid oglindism oglinduc†ie oglindacæ oglindalie oglindarie (735) ORGAN organg organglion organoid organal organalitate organalizæ organalie organar organat organibal organiculæ organin organi§ organime organi†ie organonieræ organulæ organu†æ organoi organizdæ organizdic organindic organoasæ organizdoasæ organizdoi organizdoicæ organingeac organìgæ organicicæ organi†icæ (736) ORGASM orgastm orgasmolatru

333

334 orgasmolar orgasmotomie orgasmula†ie orgasmu†it orgasmutræ orgasmic†ionaritate orgasmodeic orgasmolit orgasmoc orgasmuls orgasmeism orgasmac (737) OIER oierbivor oierbioaie oierbioierism oierbioieritate oieri§ oieritate oierect oierec†iune oierec†ime oierete oiereatæ oieretism oieritudine oiereditar oiereditate oieremit oieredosifilis oierezie oieres oieristic oiermetic oieroic oieroism oieroicomic oierotic oierotismus oierou oierudi†ie oierup†ie oiertzatz oierarh oiereu oiernatic oierungæ (738) OLOG ologar ologeac ologivæ ologal ologi§ ologitate ologitudine ologalnic ologator ologuitor ologuin†æ ologven†æ ologgia ologicæ ologician ologisticæ ologodnicæ ologofæt ologoped ologoree ologos (739) OMBILIC

PAUL GOMA

ombirlic ombìblic ombilicime ombilici§ ombilicisticæ ombili§ ombilica†iune ombilice ombilicitate ombilicoidal Un buric sfredelandric ombilìcær La fete : le pui un diamant în dânsul - licære§te ombilicealæ ombilicen†æ ombilicit ombilicitar ombilictar ombilict

ALFABECEDAR ombilictute (740) OMOR omorb omorbesc omorbete omorbital omordin A§a pretind to†i securi§tii când îi strângi de coaie omorgasm omoribil omorî§ omorete omorîtudine omorganiza†ie Securitatea Poporului, cine alta ? omornic omoralitate omoralæ Socialistæ, fire§te omorar omorgæ Unde se trimit omor†ii omormânt Unde se omormânteazæ omort Interesatul omortal Fiindcæ a fost olovit omortal - §i a odecedat omortalitate El nebucurîndu-se de aceastæ ocalitate omorî§ Opozi†ie în ospa†iu omorîme O mul†ime omorîtudine O titudine omortieræ Un Brandt omortitudine omortifiant omortuar omor†i§ omora†ie omort De obicei la nuntæ mioritismul ne-a învæ†at : moartea-i nuntæ, nu baladæ (741) OTOVA otoval otovalitate otovare otovarian otovi§ otovalnic otovajnic otovacæ otovagin otovaiet otoval otovalah otovale otovarzæ (742) OVIN

335

ovinars Fire§te: rachiu de ovinæ ovinærie Fire§te: stâna din vale ovinærit Fire§te: ocupa†iunea stræmo§alæ ovinos Fire§te: starea dacoromânului oieritic ovinic Fire§te: aplecarea ovini§te Fire§te: locul dealvaletic ovindecatæ Nefire§te : nu se vindecæ ovinificare Fire§te: ieie oaia, o calci, o tescuie§ti ovinovat Fire§te neoierul ovinule† Fire§te : ovini§oriul de o mioaræ ovincert Ba sântem : noi urma§ii Romei, fii Oii ovincest Fire§te : când regulezi propria-†i Oaie ovincizie …dupæ care o incizionezi ni†el ovinel Fire§te : fiul tæu din a doua cæsætorie ovinimæ Fire§te : inimæ de mamæ ovinocen†æ Starea Mielului

336 palidentic paliditate (747) PALPA (A) (743) PACEAURA Paceauræ de clasæ paceauriferæ paceurie paceurmæ paceàuræ (744) PACOSTE pacostament pacostaj pacostalgie pacosteliv pacoStelian paCostea pacostenta†ie pacostenozæ pacosterilæ pacosternalæ (745) PAIA¢~ Pa-ia-†i-o frântæ, cæ †i-am dres-o! Pa-ia-†i, mireasæ, ziua bunæ paia†icol paia†iculturæ paia†icult paia†ament paia†i§ paia†itudine paia†â†atæ paia†â†oasæ paia†â†o§æ (746) PALID (748) PAPAGAL palidee palideologie palIdele lui Mart palidiot palidilæ papagalo-roman papagalig papagale§ papagalimatias Palpa, Beta, Gama, Delta palpatitudine palpi§ palpime palpinæ palpipæit palpitnic palpabetizare palpacientæ palpace palpaginæ palpaia†æ palpalatal palpapæ-lapte palpAcul Doamnei palpardon palpatern palpaternicol palpathos palpatroanæ palpasære palpe§te palpenis palpulæ palpìe palpizdæ palpieli†æ palpiept palpipæ palpirandæ palpisicæ palpi§cæ palpios palpioasæ palpio§enie

PAUL GOMA

P

ALFABECEDAR papagalic papagaie papagaic papagalanton papagalanterie papagalben papagaletæ papagalicism papagalicanitate papagalilean papagali†ian papagalon papagalop papagalnic papagali§ papagalime papagalitudine (749) PAPA pApæ Chioaræ paparent (750) PAPUC papucæturæ papucare papucætor papuchinos papucios papuci§ papucitate papucitudine papucgiu papucæ papuculeanæ papucnic (751) PARFUM parfumeg parfumegos parfumarolæ parfumigenæ parfumbræ parfumet parfumed parfumec parfumen parfumer parfume§ parfumbreli§te parfumbrelæ parfumuriu parfumoar parfumær parfumascæ parfumater parfumamæ parfumieræ parfumeie parfumuiere parfumiez parfund parfundic parfundar parfunebru parfurou parfurtiv parfustæ parfutil parfut pictura poesis parfutic parfumiasmæ parfumiezic împarfumurat împarfumat împarfumor împarfumoresca (752) PAS~MITE pasæ-†i-te pasæ-i-te pasæ-li-te pasæmitic pasæmitinerar pasæmithos pasæmitologie pasæmitro (753) PASIUNE pasionistæ

337

338 pasional-socialist Pasiune! Fii de§teaptæ! Fete ale Pasionului! pasiuneori pasiundeva pasionalt pasionalticitate pasionitate pasioni§ pasionime pasionanie pasioniric (754) PATERN/MATERN paternic sta†iune paternalæ matetic matrafir matrician matrusprezece matriarh matriotism matriot matron matrulater matrunghiular (învele§te-te cu) mætura! matrimoniu (755) PATRUPED patrupededestru patrupedofilie patriped patripedism patrupedant patrupediatru patrupe§ patrupede§ patrupesc patrupestru patrupeditor (456) P~C~TOS pæcætosnic pæcætoscan pæcætosos pæcætosana ! pæcætosuar (757) PERFID perfidel perfidime perfidi§ perfidelitate perfideism perfidolatru perfidee perfidea†ie perfideolog perfidio†ie perfidilæ (758) PETAL~ petalare petalaj petalon petàlicæ petalonare petalnic petaliferæ petalant petalian petalie petalogen petalodiu petalion petalus petalin petali§ (759) PICANT picantabil picantaridæ picantemir picantilenæ picantatrice picanticæ picantiguitate

PAUL GOMA

ALFABECEDAR picantispastic (760) PENIS penisel penisete penisetru penisetra†iune penisitate penisime penisi§ penisitudine penisa†iu penisærat penisabie penisabiu penisabin penisabru penisacadæ penisacadare penisacerdo†iu penisacru penisacri§or penisacral penisacralitate penisacrificiu penisadic penisadism penisadicitate penisadiculturæ penisalep penisaleu penisalin penisalic penisaliv penisalon penisalontic penisalt penisaltnic penisalt-mortalitatnic penisalut! penisaluminiu penisalvæ penisalvatore penisanchi penisanctitate penisangvinolent penisant penisard penisardinic penisardanapulic penisatanism penisatârgiu penisaurian penisiativæ penisiator penisier penisitudine penisime penisment penisìcæ penisel penisavoare penisec penisectæ peniseism peniself-service penisemn peniseral peniserie penisex penisexaltic penisexualiandru penisexy penisid penisglæ penisilex penisilnic penisinus penisoclu penisoi penisoios penisoldæ†ime penisolo penisolist penisolzos penisomnolent penisondæ penisos penispelb penispermatic penispin penisteag penistelæ

339

340 penistil penistins penistìpul penistipuli§ penistâlp penistolon penistudiu penisuav penisuc penisucu-†i suca ta! penisucu-cucului penisuflu penisuflet penisuflete§te penisul penisulament penisu† penisu†æ (761) PÂNTEC Pântecarea României Pântecce homo! pântecære† Pântecadrian Pântecærescu pântecedent pântecesor pântecefal pântecefalee pântecelælalt pântecelebru pântecostal pântextaz pântecvestru pântecaliu pântecalic pântecaznæ pântecapiu pântectonic (762) PIC~TUR~ picæturcæ picæturbæ picætoric picæturi§ picæturime picæturitudine picæturic picæturete (763) PICIOR picioareci picioate picioturos picioaie piciorap picioaræ piCioran piciorie piciort (764) PIELE pielevæ pielement pielasticæ pieleatæ pielectivæ pielefant pielegantæ pielegie pielementar pieleicæ pieleli†æ pielenoasæ pielen†æ pieloaicæ pielesne pielezæ pielezatæ pieliberprofesionalistæ pielicen†æ pielicetæ pielicealæ pieli§ pieliberæ pielipticæ pielocven†æ pielogiu pielonga†iune pielimbæ pielindæ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR pielindicæ pielindicism pielindicoidalitate pielingavæ pielinsæ pielingicæ pielmingualæ pielinie pielirism pielizibilæ pieleagæn pieleasæ pielubricæ pielungæ pieloasæ pieloare (765) PIELI¢~ pieli†a†æ pieli†an†o§æ pieli†arinæ pieli†â†æ pieli†el pieli†elinæ pieli†igancæ pieli†oapæ pieli†i§ pieli†ime pieli†itudinalitate (766) PIPER pipermanganat pipermentalitate piperbolæ pipertensiune piperitæ piperi§ piperboreean pipersecre†ie pipertonie pipertrofie pipearjæ piperlæ piperlingvist pipermanen†æ pipernicios pipercutant piperfid piperforator piperfuzie pipericol pipericulos piperiplu piperipateticiandræ piperipathos piperiu†æ piperier piperieræ piperiment pipernæmânt pipernì†æ pipersan pipervers (767) PIEPT pieptomader pieptameron pieptaedru piepta§æ piepto§æ pieptu§æ pecto§æ pieptogonal pieptativ pieptulent pieptitudinar pieptamentalitate (768) PIP~I (A) pipæi§-græpi§ pipæios pipæia†æ pipæia§ pipipæi†æ pipipæi§ pipæiute pipæiutnicæ pipæiuticioasæ

341

342 (769) PISIC, PISIC~ pisici-colo… pisicnet pisicræ pisicter pisictus pisictir! pisicativ pisici§ pisicitudine pisicitate pisicilian pisicoanæ pisicaca pisicadânæ pisicadræ pisicaisæ pisicaism pisical pisicalnic pisicalitate pisicaldæ pisicalinæ pisicanalie pisicanulæ pisicandidæ pisicanibalnicæ pisicanonicæ pisicapriciu pisicardie pisicardiogra†ie pisicarieræ pisicasnicæ pisicastæ pisicastelanæ pisicauzæ pisicædenie (770) PIRAMIDA piramigdalic piramidar piramidærie piramiditate piramidi§ piramiditudine (771) PLACINTA plæcintic plæcintiform plæcintim plæcintimitate plæcintimism plæcintimare plæcintimativ plæcintaic plæcinte§ plæcintru (772) PLUVIOS Pluvio§ia Sa pluviosmic pluviosmozæ pluviosuariu pluviostentativ pluviosoasæ (773) PIZD~

PAUL GOMA

pizdab’ Pizdab din ab se face rai pizdababana pizdababii De douæ ori vede mo§ul pizda babe-si pizdabanoasæ Cicæ a †igæncilor pizdabanosie Atunci când ea este osia (de abanos) a lumii pizdabatnicæ Cea fær-de-un picior : trage hæis pizdabataj Vai de curu ei : pre câ†i trebuie sæ abatæ pizdabandonatæ Vai §i de-al æsteia - din alte motive pizdabator Locul acela în care ele sunt foarte abætute pizdaba†ie Locul acela în care ele sunt abætute de aba†i pizdabalæ Proabil rimæ de la portocalæ pizdabalinæ Asta-i sigur a mânzei pizdabalisticæ De aici zisa : Zvârle cu ea-n popula†iunea pa§nicæ pizdabaret Limped e: acolo (în triple sensuri) unde se sugereazæ

ALFABECEDAR pizdabinet Limpede: acolo unde se chiar aratæ pizdabotinæ Sunt §i ele - ce, te pui? pizdabarit Atât cæ nu existæ indicatoare - de sæ indice §i ele pizdabaneræ Cha-cha-cha! pizdabar Locul unde, rezemat de, bei dintrînsa pizdabarman Persoana politicoacsæ ce-†i întinde, dupæ, §ervetul pizdabitaclu Cæsu†a noaa-as-træ, cuibu§or de nebunii pizdabitat Se înva†æ vis-à-vis, la Arhitecturæ pizdabitudine Una dintre cele mai plæcute obi§nuin†e pizdambitus Bogat, dar îi lipse§te un dinte (de minte) pizdabab’ Când baba se græbe§te pizdabac Când se græbe§te rusoaica pizdabacheræ Îi mai spune §i a§a pizdabacioc Libovnica lui Ivan Turbinkov pizdabagicæ Nefrecventabilæ : tu§e§te pizdàbel Nicio legæturæ cu Cain pizdabelæ Chiar bellis’mimæ pizdabelar Corect: Abelarius pizdabeticæ Dacæ e dulce pizdabiet Cu perechea-i tabietnicul pizdabù Un tabù ræcit pizdabularæ Care are o minæ de zbânzuratæ pizdabula rasa Au fæcut chinezii - acum §i-o plâng (degeaba : tot migdalatæ pizdabulariu Vine de la †igænescul : abulè pizdabulator Încæpere în care o ma§inæ de numærat dæ din cur pizdabilitate Culege cu buzele o monedæ de pe masæ pizdabiliment Fie bordelul, fie bordeiul pizdabriolæ Saltul Tigresei în piele de cæprioaie pizdabrare Gestul Evei, fiica Iepei pizdabrioletæ Primul atelaj cunoscut pizdabulist Fire§te : scriitorul de pizdabule cu fete pizdabulos Fire§te: ca la fabulæ! pizdabdomeniu Pe-aicea se intræ ! pizdabductor Un fel de mu§chi croitornic

343 pizdabecedar A, bî, piz, dî… pizdabera†ie Din unghiul lui Castor pizdabhoratæ Væzutæ de Pollux pizdabìs pizdabisalæ pizdabisiniancæ Tudorin†a neichii dragæ, ce e§’ ’tiopiancæ §i slabæ pizdabitir pizdabjectæ Fel de a vorbi vorbe - nu existæ, domnule,‘bjectæ! pizdabjuratæ Din asta, da, existæ pizdablativ Parcæ mai erau §i alte cazuri pizdabal†iune Ce barbarie! pizdabordabilæ Mai dæ jupâne, mai lasæ, stæpâne pizdabordatæ Cu asta se ocupau pira†ii : abordau tot ce le cædea în mânæ pizdaborigenæ Nu e cum cred unii : agæ†atæ în arbori nu! pizdabra§æ Ca calu’! pizda brevis … est pizdabruptæ Ca Còsta Bòcii pizdabricoasæ ïn cele mai multe cazuri pizdabscisæ Dacæ-i tæiatæ pizdabsconsæ Atât cât trebuie pizdabsentæ Avînd ea alte griji pizdabsen†æ To†i o resim†im pizdabuzatæ pizdabuzetæ pizdabuzi§æ pizdabuzivæ Precum væduvele §i unele fiice, fie vorba între ele pizdac Masculinul de la: ∑i dacæ ramuri bat în… pizdacadea Pleonasm - dar dulce, nene Iancule pizdacademicæ Gre†oasæ, nene pizda capo Cea mai în†eleaptæ continua†iune pizdacæ Aici §ade enigma cea de tainæ: pizda este ea dacæ, au slavæ? pizdacætærii Toate-s acætærii, numai noi ba pizdaccelerografæ Cea care scrie foartefoarte (din ce în ce mai foarte) la ma§inæ pizdaccent pizdaccept

344 pizdacceptabilæ pizdaccep†iune pizdaccidenti†ie Atuncea când î†i accidentezi din†ii în dân†a pizdacefalæ ïn fapt, ea este, dar când este cealaltæ, sunt confundate, cæ cicæ n-ar §ti carte - o calomnie pizdacefalee Când pe ea o doare capul - ræu de tot pizdaceticæ Cum ar veni : acri§oarie pizdacie În care caz se scrie : pizDacie pizdacìe În care caz nu se scrie: e deru§ine pizdacicæ pizdæcu†æ O pu†icu†æ de dæcicu†æ pizdæculeanæ O pizduleanæ de dacianæ pizdacidæ Am mai zis : una acrìdæ pizdacidulatæ Ca mampaselele de la dugheanæ pizdacitratæ Datæ cu læmâie pizdacitricæ Din familia Citronului pizdaclama†ie ∑i cum ! pizdacoperi§ Cæci to†i avem nevoie de ceva deasupra capului pizdacord pizdacordeon pizdacordatæ pizdacordament Când o ‘cordezi pizdacojie A§a se face - de ru§inoasæ, mie-mi spui ? pizdacræ Numai a soacrei - §i încæ pizdacrealæ Numai a tovaræ§ei pizdacruie Numai a fiicei tovaræ§ului respectiv pizdacru†æ A nepoatei pizdacribie Anglo saxona pizdacrobatæ Atuncea când face ea saltacroba†ionisme pizdacroba†ie Atuncea când ea a §i fæcut salturile pizdacrea†æ Când ea e mereu acræ - se acrea†æ, ce sæ facæ pizdacre†ism Atitudine culturalæ pizdacre†ionism Curent spiritualist pizdacrocefalæ Am mai spus : cea care confundæ sula cu prefectula pizdacrocefalism Atitudine gre§itæ næscutæ din confuzie

PAUL GOMA pizdacrofobie Atuncea când nu vrea ea sæ primeascæ vizite-n copac pizdacropilitanæ A, da ? A, da! pizdacrostihuitoare Atunci când ea stihuie§te pe-n sus §i pe-n jos pizdacro§abilæ Agæ†abilæ - în pærete pizdacrudæ De la : acrud, nu de la crud pizdon crusoe Dacæ †inem seama cæ Vineri fæcea §i pe fata-n casæ pizdactivæ pizdactivitate Cea care creeazæ organul pizdactivistæ Cea care creeazæ Organul pizdactivea†æ O tovaræ§æ care dæ §i din cur, nu doar din vigilen†a de partid pizdactualæ pizdac†ionament pizdacvatic pizdacvarelæ pizdacuitate pizdacuism pizdàcu-Doamnei În traducere : Lindicul Ei cel erect pizdacultæ pizdaculturæ Cea mai importantæ pentru noi pizdaculturism Cea formatoare de mu§chi pe la pizdacultivatæ Mie-mi spui?! pizdacuplet Hai, leli†o-n deal la vie/ Sæ †i-o cuplu-n razachie pizdacucpuncturæ Hai, leli†o-n deal la vie, / Sæ †i-o punct în (tot ) razachie pizdacvariu pizdacviferæ pizdacvilinæ pizdaco§æ pizdacou pizdacrament pizdacrificiu pizdacatto pizdacantæ pizdadorni†æ pizdadaieræ Cu dansul duricului pizdairam Cu dansul buricului turc pizdalabustæ Cu dansul curicului covreu pizdalalaicæ Cu dansul tropæit al rusotroapelor

ALFABECEDAR pizdalangæ pizdalan†æ pizdalan†ier pizdaca pizdacao pizdacealma pizdactee pizdactus pizdadavru pizdace De-aia gura nu-i mai tace pizdacial pizdacies pizdacsimil pizdacultate pizdaca-paca pizdac-pac pizdacient pizdacific De aici îndemnul : Pizda†i-væ, nu væ bæte†i! pizdacioc ‘ Zda cæzæci†ei pizdaciuli Parfumoasæ pizdack Dac de origine evreo-polonæ pizdacoste pizdact pizdachinare pizdaci pizdacelinæ pizdacelindicæ pizdadie pizdadaism pizdadagio pizdadamantinæ pizdadæ-dadæ pizdædacæ pizdafinæ pizdalie pizdaicæ pizdadiere pizdadiocæ pizdadins pizdad-interim pizdadìo pizdadâncæ pizdadâncime pizdadânsicæ pizdad libitum pizdad litteram pizdadmirabilæ pizdadiratæ pizdadmirificæ pizdadmiragiu pizdadonicæ pizdadopticæ pizdadora†ie pizdadoratæ pizdadormindæ pizdadoræ pizdadoricæ pizdadorism pizdadorin†æ pizdaduduicæ pizdadudæ pizdadultæ pizdad valorem pizdaf pizdàfigæ pizdafìgæ pizdadânæ pizdadelæ pizdafonæ pizdaforism pizda fortiori pizda fresco pizdafricatæ pizdafrodite pizdafrodiziacæ pizdafuzali pizdagalæ pizdagale§æ pizdagure pizdagareancæ pizdafidæ pizdafea pizdafeinicæ pizdafæ pizdagmæ pizdagin pizdaginitæ pizdagodæ pizdagicæ pizdagicu†æ pizdagiaræ pizdàgeræ pizdageritudine

345

346 pizdagerulindicæ pizdagilæ pizdagilitate pizdagilitudine pizdagilindicæ pizdagitatæ pizdagogie pizdagogicæ pizdagonicæ pizdagora pizdagorafobie pizdagoree pizdagreatæ pizdagregat pizdagrement pizdagrestæ pizdagriculturæ pizdagri§æ pizdagri§inatæ pizdagudicæ pizdagudism pizdagurea†æ pizdaguridæ pizdaguricæ pizdaguri†æ pizdaguriformicæ pizdahicæ pizdahar pizdæhærel pizdahie pizdai pizdaievea pizdaisberg pizdaiurea pizdaicæ pizdaisprezece pizdaiac-danoe pizdaiacistæ pizdaism pizdaimæ pizdaìn pizdainæ pizdainicæ pizdairplay pizdaida-de! pizdaide! pizdaiduci†æ pizdaibæ pizdaiapæ pizdæiasæ pizdaia†æ pizdaìl pizdaj pizdaji§te pizdala-bala pizdalandalicæ pizdalbæ pizdalbie pizdal’ pizdalæu pizdaleano pizdaleasæ pizdalee pizdalaj pizdalene pizdalentæ pizdaleræ pizdalic pizdalice pizdaliciu pizdaligræ pizdalivæ pizdalgæ pizdalgie pizdalian†æ pizdalibi pizdalicism pizdalint pizdalatieræ pizdalar pizdalcie-plângætoare pizdalinæ pizdalinitate pizdaliva†ie pizdalnicæ pizdalla breve pizdalma mater pizdalocratæ pizdalocra†ie pizdalon pizdalta pizdalto pizdAlte†a Sa pizdaltea

PAUL GOMA

ALFABECEDAR pizdalie pizdalaoache§æ pizdalean pizdaleano pizdalergo sum pizdalegræ pizdalsam pizdalambur pizdalæ pizdalce pizdalanæ pizdaleræ pizdalerie pizdale§æ pizdalet pizdaletistæ pizdàli†æ pizdalìe pizdalopadæ pizdalo-roman pizdalo§ pizdalcæ pizdalanæ pizdalicæ pizdalincæ pizdalovici pizdalovska pizdalozie pizdalucæ pizdaludæ pizdalux pizdalubræ pizdalvarsan pizdalvare pizdalve! pizdalv-conduct pizdalve Regina pizdalvie pizdamæ pizdamezæ pizdamantæ pizdamanu militari pizdamaræ pizdamæruie pizdamari†ei pizda-m-a§ pizda-mi-s-a pizdamissa solemnis pizdamo-dacicæ pizdamazoanæ pizdamæ-bunæ pizdambetatæ pizdambidextraicæ pizdambigeanæ pizdambæ pizdambræ pizdambrozie pizdambrozalìe pizdament pizdamental pizdamentalitate pizdamentalicitate pizdame se! pizdamæsic pizdamestec pizdametist pizdame†itæ pizdamezzo voce pizdami†æ pizdàmi†æ pizdampficæ pizdamfilæ pizdamfilinæ pizdamfilopæ pizdampulaticæ pizdampulinaticæ pizdàmicæ pizdamìcæ pizdamicalæ pizdamici†ie pizdamidon pizdamidonatæ pizdamigdalæ pizdaminte pizdamintiri din copilærie pizdamicelæ pizdamigeanæ pizdamihnea §i Baba pizdamìlæ pizdambe sexe pizdamnezie pizdamvon pizdamariteancæ pizdamovar

347

348 pizdamaradæ pizdamelie pizdameristæ pizdameræ pizdamforæ pizdamion pizdamito-semiticæ pizdamei†æ pizdamilæ pizdan pizdanà pizdancæ pizdæncu†æ pizdanci pizdaninæ pizdanelæ pizdAngel radios pizdanglo-americanæ pizdans pizdansul bunicului pizdanterie pizdantelatæ pizdantilæ pizdantræ pizdaniolæ pizdare†æ pizdatæ pizdananæ pizdanieræ pizdanadiancæ pizdandidæ pizdandoare pizdandræ pizdanetæ pizdcanibalæ pizdanibalismus pizdanion pizdani§te pizdi§ pizdantasmæ pizdantezie pizdantomæ pizdanat pizdan†æ pizdanæ pizdanelæ pizdanicæ pizdanoeamæ pizdanopticæ pizdament pizdamens sana in corpore pizdamalîc pizdamei pizdamei†æ pizdamitæ pizdamilæ pizdambræ pizdamburinæ pizdanà pizdanagra pizdanagricæ pizdandæ pizdandenæ pizdanderie pizdandræ pizdandre†e pizdandrism pizdang pizdangora pizdanicæ pizdanicism pizdaniferæ pizdanilæ pizdanima†ie pizdanimie pizdaninæ pizdanis pizdanizelæ pizdanoc pizdanoce pizdanol pizdanotism pizdampulinæ pizdampu†inæ pizdamuscat pizdaoleo! pizdaos pizdaoticæ pizdapcæ pizdæpcæun pizdaparel pizdapie pizdapcanæ pizdaræ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR pizdarabucæ pizdaratæ pizdarcæ pizdardeiatæ pizdarenæ pizdargæ pizdaricæ pizdarie pizdaridæ pizdaris pizdaritm pizdarmæ pizdarmie pizdarnicæ pizdaromatæ pizdarpæ pizdarsæ pizdartæ pizdarzæræ pizdare pizdatinæ pizdarpe pizdarcæ pizdarzæ pizdarantæ pizdaræ pizdarofi†æ pizdarem pizdarfæ pizdarpie pizdarcozæ pizdaradis pizdaradisiacæ pizdaraginæ pizdarni†æ pizdastmaticæ pizdastræ pizdascæ pizdastie pizdasnicæ pizdæsnicie pizdastæ pizdasiune pizduasivæ pizdasære pizda§cæ pizdauritæ pizda§æ pizdatæ pizdatifea pizda†æ pizda†â†oasæ pizda†â†icolæ pizda†achinæ pizda†â†o§æ pizda†i ori nu piz’ da†i? pizda†elæ pizda†iu pizda†ial pizda†ionalæ pizda†iune ! Fii ‘zdæ§teaptæ pizdia†æ pizdazæ pizdazi§ pizdazil pizdazelæ pizdazoasæ pizdea pizde-a ascunselea pizdeac pizdeacæ pizdeacic pizdec pizdecal pizdecalog pizdecameron pizdecar pizdecen†æ pizdeclic pizdedatæ pizdedi†æ pizdefect pizdefel pizdeflor pizdeget pizdei pizdeificare pizdeism pizdeizdæ pizdel pizdelatæ pizdeliciu pizdelir pizdelan

349

350 pizdelie pizdelicæ pizdelicatæ pizdeltæ pizdem pizdemnæ pizden pizdenæ pizdenatæ pizdenie pizdenicæ pizdeni§ pizdenizdæ pizdens pizdente pizdenulæ pizdenum pizder pizderel pizderetæ pizdere§æ pizdericæ pizderi†æ pizderm pizdermaticæ pizderminus pizderol pizderolitate pizderozæ pizderoticæ pizderu§æ pizderu†æ pizdes pizdesime pizdesi§ pizdescæ pizde§æ pizde§anæ pizde§alæ pizdet pizdetæ pizdete pizdiac pizdial pizdiai pizdian pizdiar pizdialog pizdic pizdicæ pizdicatæ pizdicament pizdice pizdice§ pizdice† pizdici§ pizdichi pizdil pizdilic pizdìlicæ pizdincæ pizdipetaliferæ pizdipolaræ pizdipu†æ pizdir pizdirac pizdiral pizdiranæ pizdira§ pizdirel pizdirie pizdis pizdi§ pizdi§æ pizdi§ie pizditæ pizdi†æ pizditai! pizdivæ pizdival pizdivan pizdivad pizdivancæ pizdivetæ pizdiverguræ pizdividæ pizdivinæ pizdivulvæ pizdea pizdoc pizdochioasæ pizdolan pizdolæ pìzdoli†æ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR pizdola§æ pizdolanæ pizdolu†æ pizdom pizdomæ pizdon pizdonelæ pizdorelæ pizdoricæ pizdorindic pizdoticæ pizdra†ie pizduræ pizdustæ pizdure§æ pizduri†æ pizdiacæ pizdiadæ pizdulæ pizdulie pizduli§ pizduleratæ pizdualism pizdulitate pizdulime pizdi§cæ pizdmæ pizdini§ pizdiol pizdi†æ pizdiute pizdiutai pizdymen pizdymeneu pizdymental pizdinsæ pizdibilæ pizdibilitate pizdific pizdihnæ pizdiraficæ pizdirandolæ pizdiruetæ pizdiuvaer pizdinga§æ pizdon pizdoacæ pizdoafæ pizdoalæ pizdolitate pizdoamnæ pizdoancæ pizdoa†æ pizdoanæ pizdoa§æ pizdoctæ pizdofilie pizdofilæ pizdoidæ pizdomni†æ pizdop pizdopulos pizdec†ie pizdmæ pizduar pizdudæ pizdulæ pizdual pizducæ pizduc¶-se pe pustii! pizduct pizducesæ pizductilæ pizducitate pizduduie pizduh pizdui pizduianæ pizduiatæ pizduiere pizduieræ pizduioc pizduior pizdulæu pizdulæ pizdulce pizdulcime pizdulcea†æ pizdulcinee pizdulie pizdulindicæ pizdulitate pizdulene pizdulu†æ

351

352 pizdulucæ pizdumneaei pizdungæ pizduo pizduræ pizdurdæ pizdurdulie pizdurere pizduroasæ pizduroticæ pizdusæ pizdu§ pizdu§icæ pizdu§elindic pizdu§i§ pizdu§ine pizdu§cæ pizduzetæ pizduleacæ pizduleanæ pizdulea†æ pizdulindic pizdulindicitate pizdura mater pizdu-te-n… pizdùræ pizdurism pizdvor pizdulion pizdulioanæ pizdni†æ pizdinicereasæ pizdou pizdotæ pizduicæ pizduitoare pizduiculeanæ pizdulpoasæ pizduavæ pizduavitate pizdublimæ pizduflet pizdui§ pizdulæ pizdulament pizdurâs pizdurâzætoare pizducælaie pizducuroasæ pizdudoar pizduiacæ pizdulan pizdulanicæ pizdunicæ pizduricæ pizduzæ pizdo§æ pizdochetæ pizdodanæ pizdolancæ pizdructiferæ pizduiatæ pizdurie pizduri§ pizdustæ pizduzie pizdra†ie pizdra†ioasæ pizdrea†æ pizdreco-romanæ pizdre§æ pizdri§ pizdua§æ pizdurcæ pizdurlie pizduger pizdunel pizdunicæ pizdunea†æ etc., etc., etc… (744) PIZM~ pizmæ-crea†æ pizma-broa§tei pizma§ pizmænos pizmenealæ pizmenit pizman pizmandru pizmanice pizmani†æ pizmulice

PAUL GOMA

ALFABECEDAR pizmel pizmoi pizmiform pizmeli§te pizmilic pizmilindic pizmilindicoidal pizmac pizmal pizman pizmar pizma† piz-maz pizmiforte pizmitudine pizmacæ pizmacræ pizmacro pizmachiaj pizmachiatæ pizmaculæ pizmaculatæ pizmadonæ pizmaestræ pizmafie pizmagicæ pizmagìe pizmagiunæ pizmagiuneticæ pizmi§æ pìzmo§æ pizmagmæ pizmagnificatæ pizMagna pizmagnolie pizma’ala pizma’alagioaicæ pizmahmuræ pizmahorcicæ pizmai pizmaial pizmaicæ pizmaestate pizmaimu†æ pizmajoræ pizmalac pizmaladie pizmalaxor pizmaleficiu pizmaleolæ pizmalga§æ pizmali†ie pizmamelæ pizmanie pizmaniac pizmanieræ pizmanopzræ pizman§æ pizmantie pizmanual pizmarafet pizmarcæ pizmarchizæ pizmare pizmaree pizmarinæ pizmaritalæ pizmarotæ pizmar§ pizmasaj pizmascæ pizmasivæ pizmastica†ie pizmasturbæ pizma§inæ pizmaticid pizmatriciditate pizmatri†æ pizmaturæ pizma† pizmæ†oasæ pizmæcini§ pizmeli†æ pizmelodie pizmembranæ pizmemorizare (775) POALE poale§æ poalælâie poalælaie poalæia†æ poalegate

353

354 poaleli†æ ‘N deal, la lie,/ Sæ culegem leli†ìe poalelungitate poalelungitudine poalelungitudinalitate poalelungi§ poalæmâie poalæmitræ poalæptatæ poalæptoasæ poalæturi poalalbastræ poalbealæ poalbescentæ poalean poalegorie poalegre†e poalene poalergare poalergie poalertæ poalese poalfabet poalgerianæ poaliantæ poalifie poaliment poalinare poalintare poallegro poalunecare poaluzie poalabie poalabialitate poalabirint poalagunæ poalaicæ poalærgime poalærgu†æ poalæsatæ poalæsata-secului poalæutar poalæuzæ poaleandrie poalec†ie poaleac poalecuit poalega†ie poalegæmânt poalegæturæ poaleagæ poalegænare poalehamite poalene§e poalenjerie poalentoare poalegendæ poalegitimæ poaleicæ poalepædate poalesne poaleziune (776) POFTA poftat poftæturæ pòfticæ pofticoasæ poftitudine pofti§ poftime pofticitate poftalmicæ poftirime poftoasæ poftameron poftalenæ poftalentat poftaticæ poftiziolog poftabietic poftabietliu poftabula rasa poftagmæ poftalme§-balme§ poftaleritate poftaleristæ poftalimetru poftalionic poftalion poftalmudic poftandru poftandre†e poftanti

PAUL GOMA

ALFABECEDAR poftangiu poftaur poftem poftenace poftenebru poftezæ poftezism poftezianæ poftreazæ pofticæit poftulinæ poftulinism poftulindic poftulicæ poftulitate poftuli§ poftulice poftual poftualism poftualitate pofturie (777) PONEGRI (A) ponegru ponegrea†æ ponegru†æ ponegrism ponegricios ponegre§ ponegritudine ponegrealæ ponegre§it ponegrioaræ ponegroid ponegretæ ponegretism ponegrenadæ ponegrifæ ponegrijæ ponegrilæ ponegrilic ponegrilitate ponegros ponegrositate ponegrictus ponegridiche ponegrigid ponegriculturæ ponegricult ponegritm ponegritual ponegrizibil ponegrizinilita†iune (778) PORT portac portatitudine portografie portograf portæ portilit portalin porti§ portalìu portime portinentæ portocentric portodox portoman portel porterial porteritate porteritæ portezianæ porticulat portistic portizan portofor portofil (779) PORTRET portreti-logofæt portretic portreticism portretisitate portretin portretitudine portretime portreti§ portretozæ portretitæ

355

356 portretinism portreticent portreticular portretoric portretractil portrerurat portretu§at portretalat portretalon portretapæ portretaic portretatism portreteric portretern portreterosexualitate portrethicæ portretil portretilism portretilic portreto-roman portretainic portretolæ portretnic portreturanic portretrusc portremurat portremolatr’ portrenaic portretitate portreti§ portreticelu† (780) POSTERIOR (782) POVESTE Posteriora pro nobis… posterioric posterioritudine posteriornic posteriorism posterioritate posteriorin posteriorime posteriori§ posteriordinar posteriorganal posteriorgiastic posterioribil poveston povestalæ povestibul povestonian pove§tedæ povestiar povestæ povesticæ povesticu†æ povestoi povèstic povesteuropean posteriorientabilitate posteriorientalismus (781) POTCAP

PAUL GOMA

potcapic potcapacic potcapulent potcapulen†æ potcapacitate potcapelæ potcapelandru potcæpos potcæposnic potcæpæ†ânos potcàpiu potcapilar potcapac potcapæt potcape§ potcapilar potcapism potcapizmatic potcapizdarnic potcapizdei potcapitos potcapitonat potcapot potcapotæ Nu se zice : cap de potæ ? potcaprin potcapsæ potcaptiv

ALFABECEDAR povestimentar povestelæ povestelar povestelinæ povestelindic povesteril povesteriu povestèriu povestil povestilismus povestiliar povestih povestihuitor povestihastru povestirpe povesti§ povestitudine (783) PRAD~ pradæcinæ pradæpost pradæstare prædet pradieræ pradaus pradamantin pradavainic pradavai-cias! (784) PROFIL profilit profiliet profilial profilia†iune profiligranat profilde§iu profiladæ profilantrop profilatelic profilarmonie profilatoare profileu profilieræ profiliform profilistean profilolog profilologie profilomela profilon profilosofalnic profiltru profilar profilaritate profilæu profileanæ profilegalitate profiliac profiliric profilor profilustru profiluzie profilaba-gâ§tii profilabial profilabialiu profilache profilacom profilacto profilacunar profilady profilai profili§ profileandru profilaic profilalic profilial profilarg profilarvæ profilasciv profila§ profilateral profilavabil profile§cæ profilecticæ profilent profilesbo profilevantin profilevent profilexic profilexiconoidalnic profilord profilotru profilotcæ

357

358 profilubric profiludic profiluetic profilunic profilungitudinalitate profilutræ profilux profiluxantrematicitate (785) PROST prostogol prostogolit prostogolic prostuit prostoialæ prostoitor prostoitorie prostoitoresæ prostru prostritudine prostromisie prostuitor prostuitate prostuitism prostmarin prostarium prostmarinatæ prostetæ prostetism prosti§ prosteticæ prostet prosteolæ prosteolindic prostoveandru prostoveancæ prostovenìe prosta§cæ prostenie prostenic prostel prostelu† prostelin prostinel prostos prostosmic prostosmogonie prostiu prostil prostilist prostilizator prostozitate prostalinæ prostaj prostantæ prostont prosteior prosti†ie prostia†ie prostestru prostestritate prostalie prostaliancæ prostalcæ prostalc pròstic prostìc prostacee prostacefalopod prostacefalæ prostean prosteandru prostilìu prostilitate prostar prostaritudine prostarnicæ prostarinelæ prostilegiu prostadiu prostabil prostafie prostal prostalitate prostalitar prostalitarism prostanæ prostanism prostani§te proStan Pæ†itul prostare† prostarletæ prostarletitudine

PAUL GOMA

ALFABECEDAR prostativ prostatornic prostatuar prostatuie prostatut (786) PROSTITU¢IE Asta-i prostitua†ia! Prostitu†ia RSR prostitutoare prostitu†ionalizatæ prostitu†ional prostituantæ prostituaturæ prostituatura†iune prostitureasæ prostitorie prostitalitate prostitomanæ prostitomanie prostitoree prostituire prostitutârfæ prostitrupatæ prostitubatæ prostituatnicæ prostituaptæ prostituaptitudinalita†iune prostiturion prostiturionism prosturismatic prostituristicism prostiturmæ prostiturtæ prostitutti-frutti prostitupeicæ (787) PULA pulabal Asta vine de la : labæ pulabagiu Asta vine tot de la pulabelæ Din ce cre§te se pulabeleartæ pulabelgæ pulabil pulabelicoasæ Chiar dacæ pentru pace luptæm noi pulabestie pulabezmeticæ pulabialæ pulandæ pulaicæ pulaborios pulacæt pulacrimæ pulacticæ pulament pulance pulangoare pulan† pulac puli§ pulascivæ pulasticæ pulatentæ pulaur pulæie† pulabil pulabilitate pulant pula§ pula†ie pula†ionament pulmandru pulav pulai (Doamne!) pularmæ pulalbæ pulalean pulalelei! pulaleluia! pulalene pulalertæ pulalina pulalint pulaluræ pulamaræ pulamorfæ pulancoræ pulangelicæ pulangelus pulanimalæ

359

360 pulanima†iune pulanus pulaoleo! pulant pulion pulap pulce pular pulaj pulatru pulantrop pulælâu puleu pule§ puleios pulete pulescent pulean†æ pulegere puleicæ puleli†æ pule§in pulexic pulealæ pulec†ie puleafæ pulemn pulentæ pulene puleoninæ pulicen†æ pulindic pulindicoidal puliricæ pùlic puliform pulimetru pulime pulibilæ pulitate pulinar pulicid pulivalen†æ pulicoidalæ pulipticæ puloazæ pulògos puloialitate pulovituræ pulogen pulofag pulolog pulogenezæ pulotehnie pulosofie pulocvent pulosalæ puloar pulogiu pulubricæ pulucrare pulucru pulueticæ pulungæ puluptæ (788) PULPA pUlpia Traiana pulpalæ pulpal pulpare pulpe§æ pulpe§ie pulpule§æ pulpaicæ pulpalidæ pulpalìndæ pulpalpicæ pulpalptitanticæ pulparfumatecæ pulparitate pulparitudine pulpime pulpire pulpi§ pulpi§imism pulpitudine pulpitudinalitate pulpærime pulpærimism pulparolistæ pulpar§ivisticæ pulpasionalismus

PAUL GOMA

ALFABECEDAR pulpathos pulpasivæ pulpasivietate pulpatricianæ pulpatricianismicæ pulpatrupedicæ pulpatrupeditudinalitate pulpatru pulpai§pe pulpa†achinadæ pulpæcatnicæ pulpæcætoasnicæ pulpæpuæ pulpæroasæ pulpærosism pulpærositate pulpærositudinalitate pulpæro§ieticitate pulpæro§ioarbæ pulpioasæ pulpio§enie pulpari†æ pulpari†istmicitate pulparizìe pulpa§nicæ pulpa§nicicism pulpahidermalæ pulpahidermonucleozalæ pulpaing pulpaingastræ pulpaia†æ pulpaia†itudine pulpaia†ism pulpai pulpal pulpalatalæ pulpalatalismicitate pulpalatalizatæ pulpale pulpaleo pulpalie pulpalientrop pulpalitate pulpali§ pulpalmatæ pulpanonicæ pulpansivæ pulpansivitate pulpansexualismus pulpansexualitativism pulpanetæ pulpantericolæ pulpapilaritate pulparitate pulpalpuleticæ pulpapulime pulpapulitudinalitate (789) PUPA (A) pupace pupanitæ pupe§æ pupulinæ pupainæ pupaicæ pupalentæ pupacient pupacific pupacioc pupaci§ pupacoste pupact pupai pupaini†æ pupæicioasæ pupelni†æ pupaia†æ pupal pupalatal pupalæ pupalidæ pupalp pupalpabil pupalpa†ie pupansiv pupanteræ pupaos pupapal pupapilar pupapulism pupapulitate pupar puparnic

361

362 puparæ pupar§iv puparte pupasaj pupæsærel pupæsæricæ pupatern pupatetic pupæmânt pupæros pupæpu§æ pupæstræv pupætruns pupoalæ pupoamæ pupoartæ pupolog pupulæ pupulicæ pupu†icæ (790) PU¢~ pu†ac pu†adiu pu†adæ pu†al pu†aicæ pu†ainicæ pu†an pu†ap pu†apo§ pu†apoidæ pu†arcæ pù†a§ pu†a§nic pu†at pu†atil pu†e§ pu†atilnic pu†i§ pu†i§ism pu†iform pu†itudine pu†ofilie pu†a†æ pu†æ†icæ pu†ærancæ pu†an†o§æ pu†enie pu†eapæ pu†elìnæ pu†elivæ pu†i-a§! pu†igancæ pu†iitoare pu†inere pu†intatæ pu†â†æ pu†ugui pu†uiatæ pu†uicæ pu†urcæ pu†ur†ure pu†itudine pu†ologie pu†ùlæ pu†ulitate pu†izdæ pu†izdicæ pu†izdoc pu†oid pu†oidialæ pu†oidilæ pu†itate pu†ime pu†umburuc pu†u†uroi

PAUL GOMA

ALFABECEDAR rablegealæ rablenoragie rablid rablondæ rabluzæ rablaj rableu rable†e rablagel rablant rabla§netæ rableicæ rablogisticæ rablace rablime rabli§ (793) RACHIU rachiuituræ rachiul rachitat rachizi†ie rachianti rachiazmæ rachezmuit rachiot rachil rachilæ rachiler rachilie rachimen rachinez rachior rachi§at rachiolæ rachitru rachiu§cæ rachiute (794) RADICAL radicalcul radicalificativ radicalitativ radical-§i-cælære† radicalvin

363

R
(791) RABIN arabin Ca vær - de la Avram/ Ibrahim - al hogei rab intestato rabinder ïntâmplætor îl cheamæ Binder rabinagiu A profesat în Turcia rabinar rabinom rabini§or Binder junior. Sau : Ben Rabi rabini§liu rabinabil Bunun de rabin rabiniu rabini§ Care ræspunde punînd întrebæri rabindex Rabin ræu crescut : aratæ cu degetul rabindic rabindice rabindigen rabindo-european rabinelat rabinert ~sta nu-i rabin rabingenuu Nici æsta- urmætorul ! rabini§te La Congresul rabinilor rabintru Prieten (bun) al lui Noica rabintim Iar cestælalt - al lui Cioran rabintimitate rabintui†ie rabine†e (792) RABL~ arablæ rabla†iune rablativ rablant rablu†iune rablajin rablamabil rablazat rablazon rablænar rableg

364 radicalvi†ie radicaloric radicald radicalfæ radicalif radicalic radicali§ radicalin radicalm radicalp radicalului! radikalina-kalinka-moia! (795) RADIOS (799) RIVAL radiosos radiodos radiostil radiosmiu radiosan! radiosuar (796) RAFINAT rafinalitate rafinet rafinan† rafinajare rafinalistæ rafine†e rafinisaj rafino-ugruicæ parafinament (797) RECE recce homo Sau, corect gramatical : «Na-†i-l mort!» receai Bun, la casa omului, vara receainic receafæ recefalic recelt receltic recentru recentral recentralism rivals rivalet rivalen†æ rivalid rivaloare rivalium rivalutæ rivalizæ rivalah rivaiet rivalerianæ rivalb rivalbanez rivalbigenzi rivalin rivali§ rivàlos rivalogam rivaltern (800) ROB robiceirobelisc robedient robez robezitate robidæ robijduit robâr§ie roblic roblu recentrul-pæmântului recenturæ recenu§æ recerber recertitudine (798) RIDICARE ridictare ridicton ridicnet ridicarie ridicare mai de care

PAUL GOMA

ALFABECEDAR robsesie robtuz robac robi§ robtimist (801) ROCHIE rochioasæ rochiadæ rochire rochemare rochi-de-pisicæ rochio§icæ rochi§or rochian rocheni†æ roche§icæ roche§el rochetæ rochetærie rochica-voinicului rochicot rochicule† rochicu†æ rochietism rochilinæ rochilo†i rochilo†ism rochilo†icæ rochinezæ rochipe§æ rochestie rochinox rochita†ie rochiaj rochìe ròchiu rochhierie rochi§ rochime rochitudine rochimentalicæ rochimentalitate rochimental (802) ROND rondulare rondulat rondulatoare rondulime ronduitate ronduleu rondulor ronduloasæ rondulozitate rondulentæ rondulen†æ ronduli§ rondantino rondivæ rondromeda rondocrinoasæ rondogenicæ rondo-europeanæ rondecentæ rondelicatæ rondianæ rondicæ rondiciu rondigenæ rondispozi†ie rondolentæ rondonezianæ ronduire rondu†æ rondicæ (803) ROTUND rotunduios rotundicæ rotundeva rotundi†æ rotundere rotunsæ rotunghi rotunghiulos rotunghic rotundræ rotunditate rotundecentæ rotundelicate†e rotuni§æ

365

366 rotundicæ rotundex rotundolent rotunde§ rotundenie (804) RUBICOND rubicondi†ie rubicondicæ rubicondicar rubicondoleant (805) RUPT-RUPERE ruptabù ruptabie ruptabiet ruptabular ruptac ruptace rupti§ ruptaci ruptaciturn ruptacticæ ruptactil ruptaicæ ruptainæ ruptainicitate ruptalent ruptalie ruptaliancæ ruptalon ruptanin ruptandru ruptangou ruptanti ruptabula rasa ruptalion ruptaur rupte§ ruptest ruptesticul ruptext ruptime ruptire ruptulai! rupturutæ ruptutæ ruptai (806) RUT rut pictura poesis rutil rutnic rutilitar rutalgie rutologie rutalic rutai rutere rututæ ruteric ruteromanæ ruticæ ruthos rutopee

PAUL GOMA

ALFABECEDAR sacri§or sacrituræ sacroat sacrobat sacrocefal sacromatic sacromegalitic sacronic sacronicism sacropolæ sacrostih sacrai sacranian sacreator saCræciun sacredin†æ sacre§tin sacretin sacre† sacrezare sacredin†æ sacriptæ sacrafinat sacriticæ sacrâ§mæ (812) SALBA (809) SALATA salaltæieri salaturæ salæ†ime Maria SæLætære†u (810) SACO∑~ saco§ni†æ saco§mar saco§tean saco§eancæ saco§ciuc (811) SACRU sacruce sacrucial sacruciat Salbæ ca Zæpada Salba Iulia Salba Reggia salbinoasæ salbastræ salbanezæ salbinæ salbicæ salbulentæ neosalbarsan (813) SALIVA salivanta! salivenci salivadæ salivan SalIvan Turbincæ

367

S
(807) SACRILEGIU sacrilegiutor sacrilegist sacrilegionar sacrilegial sacrilegitim sacrilegendæ (808) SADIC, SADISM sadictator sadicteu sadicton sadicocefal sadiscu†ie sadiscobolæ sadicætelea sadis-Abeba sadomni§orism mado-sadichism sadânæ

368 (814) SANCHI sanchilozæ sanchipuire sanchisoare sanchinare sanchizdæ sanchibi† sanchicot sanchilipir sanchilo†i (815) SARABANDA sarabanderolæ sarabanderilæ sarabandou sarabandin (816) SARAMUR~ saramuræ-n guræ saramuræturæ saramuric saramuræturism saramurmur saramuræ-de-clasæ (817) SATANA de la Satana la Saiafa Vade retro, Santana! satanagra saTantal sathanasie satananica satanatologie satanapoda satanarfie satanasâna satanatomie satanafuræ (818) SATIR Satyr latent… satiran satirete satiricæ satire† satiranie satiranosaur satirolez satiraj satiradæ satiroid satireal satirian satironic satirin satiriu satiroman†ios (819) SAVANT savantgardist Savanti, Giovani! savantaj savantajos savantitate savantiment savantitudine savantolog savantipod (820) SÂNGE sângelic sângelism sângeretic sângerescent sângerotic sângerotism sângerotomanie sângerule† sângericol sângere† sângeri§ sângenuæ sângenuitate sângeriu†æ sângeamæn sângeresc sângermene

PAUL GOMA

ALFABECEDAR sângearæ sângerul-gurii sângelus sângeren†æ sângitate sângi§ sângitudine sângime sângeritate (821) SÂN sânoasæ sâne§æ sânulentæ sânime sâniune sânecæ sânìcæ sîntru sîncæpætor (precum… ) sânfrupt sânatomie sâncestral sândrogen sândrogin sânemic sânemie sânemonæ sânevoie sânevrism sânex sângular sângularitate sânimalic sânimat sânima†ie sânimatoare sânimist sânoftalmie sânomalie sântagonism sântenæ sânterior sântichitate sânticar sântinomie sânuar sânus sânal sânalitate sâne†e sânoclu sânom sânalie sândoare sâniculæ sâniculturæ sânin sâni§ sânel-sânel sânematecæ sânematograf sânocefal sântærea†æ sâne§ sânilitate sântimental sânza†ie sânzualism sânacitate (822) SCANDAL scandaluzie scandaluzæ scandalie scandalnic scandantino scandalia-lama scandaliciu scandalirium tremens scandalirant scandalni†æ scandaliu scandalaie scandalcool scandalogiu (823) SCUMP scumpætat scumpærat scumpænit

369

370 scumplu scumpirism scumport-export scumportan†æ scumpoten†æ scumpudicæ scumplutæ (824) SELECT selectoral selectric selectorat selecturæ selectolitru (825) SEMEN semenaj sementalitate sementhal sementolatæ semens sano… (826) SERVITOR serviitor Serviitor de aur †ara noastræ are… serviitorime servi†el servitæ cornutæ servital servitoantæ servitoridæ servitoarsæ servitocmai servitonicæ servitorace servitors (827) SILFIDA silfidelæ silfidelitate silfidea silfiederæ silfidoveancæ silfideistæ silfidealistæ silfidilæ silfidiom silfidioatæ silfidi§ silfidoli†æ silfidolatrie silfidi†æ

PAUL GOMA

ALFABECEDAR

371


(828) ∑OLD §oldan §oldosteron §old-boy §olde§æ §oldi§ §oldoasæ §oldaicæ §oldeancæ §olduindicæ §oldenete §oldenea†æ §oldete

T
(829) TABU tabulie tabulìc tabundent taburit tabucal tabuche tabucicæ tabi§ (830) TALPA talpinist talpestru talpe§ tælpi§ talpuzan talpicol tælpiculturæ talpe§-balme§ Talpæ ca Zæpada talpoid talpoidal talpoinic talpo§ean talpo§icæ talpo§nic (831) TANDRU tandratic tandru§aim tandru†æ tandrume† tandrume§ tandratic tandrism tandri§ tandritudine tandroid tandromeda

372 tandropauzatic tandroceu tandre†icæ tandricæ (832) TARDIV tardivin tardivizare tardivinitate tardivizion tardivor† tardivær tardIvan (833) TRANDAFIR trandafir-a-pær trandafin trandafiu trandafiicæ trandafiroscos trandafiric trandafirfiric trandafiricel trandafir-lalea trandafiri§ trandafirime trandafiroasæ trandafirnicæ (834) TAUR taurit taurituræ taurealæ taurærie tauri§ taureolæ taureolat tauretræ taure§ tauros taurduros taurinar tauroral taurar tauricol tauriu tauralo-altaic taurangutan tauranian tauraniu taurare taurætoe tauræturæ taurban taurdar taurdoare taureche tauree tauremie taurgent tauria§ tauric taurinos taurât taurâ†el taurlet taurlat taurloi taurmæ taurologie tauroscopie taurotropinæ (835) TÂRF~ târfic târfal târfabilæ târfe§æ târfelinæ târfelinat-de-târfete târfetìcæ târfeti†æ târfainæ târfalæ târfalnicæ târfalus târfantæ târfantism târfi§ târfime

PAUL GOMA

ALFABECEDAR târfutabilæ târfutabiliment târfatæ târfetæ târfetie târfacere târfætætoare târfecioaræ târfatum târfacial târfacies târfacial târfactiv târfaimæ târfalæ târfalitæ târfarmec târfascinantæ târfa§æ târfa†æ târfavoritæ târfesæ târfe§æ târfidelæ târfieræ târfi†æ târfleoar†æ târfoaie târfoanæ târfoioasæ târfolositæ târfofelni†æ târfragedæ târfrigidæ târfricativæ târfundicæ târfudulæ târfustæ (836) TENDER tenderaiat tenderutant tenderaj tenderotic tenderotism tenderectil tenderu§ tenderec†ie tendermic (837) TERASA uræ de terasæ terasial terasism terasol terascunsæ terasemenea terasinæ terasicæ (838) TREIER~TOARE treieraticæ treieratism treiertæciune treiertare patrurætoare treierotism treierotomanæ (839) TREMURA (A) tremurian tremuræturele tremuritor tremuribund tremurmur tremuruit tremùræ-n-guræ tremura-†igæncii (840) TRIANGLU trianglo-saxon trianglutit trianglumæ trianglume† trianglican triangloidal triangli§ trianglod trianglietic

373

374 triangliosnic (841) TRIB (845) TRUP tribalinez tribonucleu tribozæ triberic tribidem tribis tribidem tribovnic tribric tribominabil tribulie tribulic tribuziv (842) TRIFOI trifoinic trifoileton trifoios trifoire trifoi§ trifoinicitate trifoi§or trifoi†æ trifolient trifoiletare (843) TRIL trilogic trilec†ie (ca)tril (844) TRIST tristm triste† tristea†æ triste†ime tristalantæ tristerie tristericæ tristo-român trupos trupoache§ trupæire trupìu trupical trupolog trupologie trupea†æ trupeandræ trupiferæ trupulen†æ trupulen†ioasæ trupulenticæ trupi§ trupulaturæ trupulantæ trupuloasæ trupinæ trupanæ trupism trupetistæ trupopauzæ trupalnicæ trupelnic trupi§te trupuitor trupuic trupa§æ trupuber trupubis trupudic trupudoare trupoare trupament trupou trupete trupovna trupovska trupella trupefac†ie trupoaicæ trupoaie tristorie tristov

PAUL GOMA

ALFABECEDAR trupoi trupov trupoafæ trupancæ trupestru trupt trupa†ie trupuit trupui-m-a§ §i n-am cui trupulpæ trupulæ trùpulæ trupuls trupupæ trupururi trupar§iv truparte trupasiune trupa§nic trupatimæ trupathos trupatrie trupelnic trupenis (846) TUFA, TUFI∑ tufanatic tufantæ tufacere tufagure tufaimæ tufanar tufi§ic tufantomæ tufi§teicæ (847) TUR Conturul pantalonilor Mæ doare-n contur ture§æ tureandræ turoasæ turitate turabil tura Mater turduliu turliu turuleandru (848) TURBAT turbariu turbale turbalenæ turbaltic turbatal turbatalion turbatant turbaterie turbatac turbatitudine (849) TURTA turticarie turtist turie turteè turtos turtitudine turtime turto§ie turtalic turtalicism turtalent turtuliu turtean turtenie turtezan turtulitate turti§ turtæ-verde turtieræ

375

376 †apulamento †apulic †apulicæ (851) ¢~RAN (850) ¢AP †aparat †aparen†æ †aparte †apatic †apelativ †apetit †apicol †api§ †æpime †apiculturæ †aplica†ie †apocaliptic †apodictic †apolindic †apologie †apoloagæ †apostil †apostie †apostazie †apoteozæ †aprig †apt †apropo †apucæturæ †apusean †ape§ †apule§ †apulosnic †apulete †apulen†æ †apule† †apulopulos †apuliganic †apuli§ †apulitate †apulitudine †apuliment †apulimentalitate †apulament †ærancestral †ærancoræ †ærangæ †ærani†æ †æranch †ærantie †ærængustæ †æranguroasæ †ærandru †æranevoie †æranex †ærangelism †æranima†ie †æranomalie †ærantalgie †ærantic †ærantropoid †æranus (852) ¢Â¢~

PAUL GOMA

¢

Nu mai †â†âi din †â†â†a ceia! ¢â†âi-m-a§ §i n-am †ui †â†oapæ †â†oacæ †â†oaicæ †â†oaletæ †â†oaletatæ †â†oamnæ †â†omnaticæ †â†omnie †â†omniferæ †â†oanæ †â†oanicæ †â†oarsæ †â†oarcere †â†oartæ †â†ortoasæ †â†obæ †â†obicolæ †â†oboganicæ

ALFABECEDAR †â†obo§arnicæ †â†i§ †â†ime †â†ire †â†â†æ †â†oc †â†oancæ †â†ocanæ †â†ocatæ †â†ocæni†æ †â†ocætoare †â†ocmai! †â†ocmealæ †â†oi †â†olænealæ †â†olænitæ †â†olbæ †â†olerantæ †â†oleran†æ Casæ de †â†oleran†æ, altfel spus : †â†ordel †â†olomacæ †â†olo§canæ †â†oloa§cæ †â†olo§cu†æ †â†oltecæ †â†on †â†onaj †â†onalitate †â†onicæ †â†onalæ †â†onetæ †â†onifiantæ †â†oniferæ †â†onitudine †â†onitate †â†onsuræ †â†onus †â†opie †â†opografie †â†onimie †â†onomasticæ †â†orace †â†orefiere †â†orent †â†orid †â†orpilæ †â†orsadæ

377 †â†orsiune †â†or†æ †â†or†ionar †â†olitaræ †â†olitarismus †â†otem †â†odatæ! †â†otuna †â†ovaræ§æ †â†oværæ§ie †â†oxicæ Dacæ i s-a legat laptele… †â†oxicoman Pânæ la în†ærcare †â†oxicomanie †â†uaregæ Care-i albastræ †â†uciurie Care-i ca Sulamita †â†ufæ †â†uflitæ †â†ufoasæ †â†ulai! A Ardelencei †â†ulei †â†ulitæ †â†ulnicæreasæ Cæci ele au nu doar bucin ci §i †â†in †â†ulumbæ Care †â†ulum-beazæ : p§§§t!, p§§t! †â†unsæ Un fel de a vorbi : adicæ mulsæ †â†urbincæ La Ma§a, nevasta Ivanului †â†urcæ †â†urculi†æ †â†urealæ †â†urelæ Ziceam cæ era un tanc †â†urism †â†uristæ †â†aicæ †â†al Acela care ia comanda, ia banii-pe †â†æ †â†alnicæ †â†alitudine †â†alicæ †â†aliformæ †â†an†o§æ Pleonasm †â†ap Un singur †ap cu un singur corn, dar corn! †â†apo§æ †â†arcæ †â†àrinæ †â†arìnæ †â†a†æ

378 †â†æcænitæ †â†æræneascæ Ea fiind, în fapt, Talpa ¢ærii †â†æ†icæ †â†eapæ †â†eapænæ †â†eavæ Am mai comparat-o cu un tun? †â†el †â†elinæ †â†est †â-†i-a§! †â†igancæ Normal : altfel cine ar fi dat sân alb puilor de boieri - albi, dealtfel concepu†i cu fierarulCur†ii †â†iitoare †â†inere …de minte - de aici se trage memoria : de la Mamelia †â†intæ †â†intatæ †â†inutæ †â†iuituræ †â†âfnæ †â†umburuc †â†â§nituræ †â†â§ni†æ Artezianæ domesticæ †â†opæialæ †â†opârlancæ Vorbe goale : a§a cum pula nu §tie carte, nici †â†a nu-i †oapæ †â†o§cæ †â†ucæræ Ca fasolea (pæstæi) ardeleneascæ ; §i ca cubìcul bænæ†an, cel din Pavele, Pavele… †â†uguiatæ Ca sæ pætrundæ mai lesne-n guræ †â†uicæ Dacæ vacile §vai†e dau cu-§ocolatæ, de ce vaca româncæ n-ar da cu-†uicæ? †â†undræ †â†urcanæ Aici se vede legætura indestructibilæ între Mioaræ §i Miori†a Protopopescu : ambele-s cam †urcane †â†urloi Vezi : †umburuc †â†ur†ure †â†u§cæ †â†u†uroi †â†olinæ Alelei, ¢â†olino!, strigæ Fæt Frumos la Baba †â†oloanca †â†ucare †â†ucanæ †â†o§ìe

PAUL GOMA †â†â§æ †â†ime †â†itudinalitate †â†an†o§æ †â†ai †â†ainicæ †â†alent †â†alentatæ †â†aliancæ †â†urvæ †â†oarfæ †â†olærai †â†ordel †â†andræ †â†andricæ †â†æroaicæ Astea-s piezi§ate †â†emperament †â†eologie †â†onicæ †â†onism †â†eapænæ †â†ipæt †â†olitate †â†olism †â†unet †â†ura-vura †â†urbatæ †â†urcæ †â†ure§æ †â†ac †â†aco-romanæ †â†aism Vær cu Dada †â†albæ †â†alma†ianæ Cum ar veni : când albæ, când neagræ †â†anie †â†ansatoare †â†anus †â†ans Frate cu Dansul Bunicului †â†anubian Pe ghea†æ, între Vidin §i Giurgiu †â†arnicæ †â†e-a ascunselea †â†e-a-n picioarelea †â†iafan †â†ialog †â†olofanæ ¢â†omnia Sa

ALFABECEDAR †â†omni§oaræ †â†omni†æ †â†oradæ †â†orianæ †â†oricæ †â†ornicæ †â†oritate †â†oritaræ †â†oritoare †â†ormezæ †â†ormitor †â†orsal †â†ouæ †â†ozæ †â†ozare †â†ozaj †â†oxæ †â†ualæ †â†ualismus †â†ualitate †â†uioasæ †â†uio§ie †â†ulce †â†ulcime †â†ulcinee †â†ulci§oaræ †â†ulciu †â†ulce§æ †â†ulci§ †â†urdulie †â†utcæ †â†u-te-vino †â†agure †â†alie †â†alnicæ †â†ime †â†ilde§ †â†ilialæ †â†ilialitate †â†ilia†ie †â†ine†e †â†irav †â†oc †â†ocoasæ †â†oioasæ †â†olosin†æ †â†olositæ †â†onem †â†oneticæ †â†oneticianæ †â†onologie †â†ortificant †â†ortifica†iune †â†ugaci †â†ugarnic †â†ugitiv †â†urcæ †â†ulitate †â†ulism †â†ulitudine †â†a†achinæ †â†udicæ †â†udibonderie †â†uiandræ †â†ulsa†ie †â†ulsatilæ †â†abinæ Ræpirea ¢â†abinelor †â†acramental †â†acrificiu †â†acrilegiu †â†adic †â†afic †â†afism †â†alon †â†alonard †â†alut! †â†amariteancæ †â†abù †â†acticæ †â†ainæ †â†alasoterapie †â†alent †â†am-nisam †â†ananica †â†arif †â†atuaj †â†avernæ †â†ineret (853) ¢IGAN †iGange †iganarhie Vezi ¢iganiada budaicæ †iganasâna

379

380 †iganatomie †igancestral †igancestralìe †igancie †igancoræ †igandrogin †iganemic †iganemonæ-de-mare †iganevoie †iganestezie †iganexæ †iganexatæ †igangelicæ †igangelism Orfeu Negru †iganglicandriu Gipsy Cræciun †igangrenaj †iganima†ie †iganimal †iganimatoare †iganimist †iganodin †iganost †iganterior †igantic †igantropid †igantum †iganual †iganus †iganalæ †iganalitate †igæni§ †igænitudine †iganditism †igænæ†ean †igænuialæ †igænuitor †iganal †iganalitate †iganaliza†ie †iganalie †igandel †igancioc †igandelæ †igandidaturæ †igandoare †igandriu †igangrenæ

PAUL GOMA †iganibal †iganibalismus †iganiculæ †iganicularæ †iganinæ †iganiculturæ †igani†ie †iganonizare †igantabile †igantaridæ †igantilenæ †iganùlæ †iganci Danciul de serviciu †igænciug †igandana Se §i pæle§te †iganian Dacæ ar fi ¢igania - atunci armeano-†igan †iganus †igans ¢igananìca †igansatoare †igæn†uitoare †iganariot †iganatism †igandositæ †igandosealæ †iganfaron †iganion †igantasmæ †igantastic †igantomatic †igang †igangster †iganoid †iganoidal †igangiu †igandarmerie Când se joacæ ei de-a ¢igano†ii §i ¢igandarmii †iganchinos †iganghinæ †igantæ †igansenist †iganteism †igändler †igangoare †iganguros †igangurozitate †igangustæ

ALFABECEDAR †iganolinæ †iganciuriu †iganciurian Hæl cu icrili †igandrin †igandibular †igandolæ †igandolinæ †igandolinatæ †igandræ †igandragoræ †iganelæ †igangalagiu †igangalagioacæ †iganganeli†æ †iganglitor †iganglealæ †iganiac †iganiabil †iganierat †iganierism †iganilovism E-he, Dostoievski - nu doar Pu§kin †iganipulare †iganipulator †iganipula†iune ∑i uite-a§a ie§i Românul : drept din Rom †iganivelæ †igandravelæ †igan§æ †igan§etæ †igantæ †igantilæ †igantie †iganual †iganuscris †igænæstire †igænunchi †igænadæ †igænamilæ †igænanæ †igænandræ †igænard †igæneam† †igæneao§ De-al nostru : De la Traian §i Decebal †igænoapte

381 †igænoastræ ∑i ce-ar fi dacæ ne-am asuma †igænitatea? †igænudæ †igænuditate †igænu-mæ-uita †igænuntæ †igænurlie †igænursæ †igansexualism †iganteism †iganchi! ¢iganctitatea Sa †iganctuar †iganghinar †iganscritæ ïn fine, ajungem de unde-am plecat

382 uiminune uimens uimireasmæ uimiros uimirosit uimitate uimiraj uimister uimìtic uiMiticæ (856) UMED Umèzii §i Per§ii umediu umedie umediocru umezinæ umede§ umedi§ umeditudinalitate umezzosopranæ umezat umedic umedica†ie umedicament umedelweiss umedemic umedificiu umezitant umezoteric (857) UMILIRE umilionar umilenar umilitar umili†ie umilog umilos umiluitor (858) UMOR umorb umorf umort

PAUL GOMA

U
(854) UGER ugerar ugerariu ugerid ugeri§ ugeritudine ugerminal ugermanic ugeros ugerunzial ugeradicare ugeratæ ugerai ugerasmic ugerbivornic ugernaceu ugerect ugerectil ugerectoare ugerec†iune ugereditar ugeres ugerete ugerime ugeroare ugeroi-comic ugeroism ugeroinæ a muncii ugerotic ugeral (855) UIMIRE uiminent uiminen†æ uimi§ uimitudine uimita†ie uimìmicæ uiminuare uiminunat

ALFABECEDAR umorgæ umorn umori§cæ umoric umoritudinalitate umorime umorealæ umorìe umor la mort nu scoate ochii (859) UN unanim - doi nanimi unanimæ - douæ nime(ni) unanimitate - douæ nanimitæ†i unchia§ - doi chia§i unchi§or - douæ chi§ioare uncial - douæ ciale uncie - doi cii uncrop - doi cropi unda - doi da undeva - douæ devale undire - douæ diri undi†æ - doi di†i unduios- doi duio§i uneltire - douæ eltiri uneori - douæ eori/ eore ungere - doi geri ungætor - doi gætori ungher - douæ gheare unghiular - doi ghiulari unguent - doi guen†i ungur - douæ guri ungurean - doi gureni uniat - doi ia†i unic - doi ici unicat - doi ica†i unicorn - doi icorni unilateral - doi ilaterali unilingv- doi ilingvi unional - doi ionali unionist - doi ione§ti unire - doi iri unisexuat - doi isexua†i unison - douæ isoane univers - doi iver§i universitar - douæ versatilitare univoc - doi ivoci uns - doi §-i unt - doi †-i untdelemn - doi delemni untos - doi to§i unturæ - doi turi/ douæ ture unsprezece - doi sprezeci (860) UNDUIRE unduduire undui§atæ unduio§ie undùduie undudùie undudui†æ unduelgiu unduium unduet unduiac (861) URBE ‘urbæsærie urbæ urbi§tinæ urbulice urbar urbiliniu urbaturæ urbetæ urbùræ (862) URZIC~ Urzicæ lumea ce-o urzice… urzicalæ urzicere urzicter urzicnet urzictus urzicos urzici§ urzicament urzican urzicantæ

383

384 (863) USTURARE Ce mai ustùra-vura? Lua†i, ustura†i, acesta este Trupul Meu… usturzæturæ usturion usturbat usturbare usturcime usturcoaicæ usturealæ usturgen†æ usturism usturisticæ usturlæ usturtime usturo§u usturuituræ (864) USTUROI gusturoi busturoi musturoi fusturoi arsturoi ‘sturoib usturoinic usturost ustureascæ usturi§ usturitudine ustùre§ usturete usture† usturitate usturenæ usturicæ usturel usturea (865) UZA (A) Uzadie uzament uzo§ uzitudine uzitudinalitate uzahær uzaicæ uzæritæ uzæturæ uzai uzætutæ (Augustin) Uzura

PAUL GOMA

ALFABECEDAR

385 vaginfinit vaginiè vagnime vaginitudine vaginfect vaginfernal vaginitate Særæcu†a : §i-a pierdut vaginitatea vaginfantæ vagine§æ vaginatæ vaginoasæ vaginulentæ vagingial vagineclub vaginefil vaginematecæ vagineast Cum s-ar zice: care face filme porcografice vaginescop vaginic vaginocefalee vaginovnic vaginste vaginstitæ vagincendiu vagincident vagincita†ie vagincizie vagindex vagindian vagindic vagindice vagindicat vagindicalistæ vagindiciu vagindo-european vagindolent vaginducere vaginductiv vagindustrie vaginedit vaginefabil vaginelic vaginelar vaginelaj vaginelu§-învârtecu§ vaginert

V

(866) VACA vacademie vacademicianæ vacapella vacatist vàco§æ væcoasnicæ væcærie vacadea vacarian vacasæ vacceleratæ vaccep†ie vaccent vaccesorie vacolitæ vacont vacord vacromegaliticæ vacornamentalicæ vactualæ vacuplare vacuplærai vacvilæ vacvariu vacaret vacalitate (867) VAGIN vagineceu vagingelism vaginecolog vaginecologie vaginere vaginga§æ vagingæ§ie vagingie vaginitor vagintæ vagentilic

386 vaginfidel vaginform vagin folio vagineu vagìnimæ vaginimoasæ vagini†iere vaginocent vaginsa†iabil vaginsolent vaginspirat vagintact vagintegru vagintens vagintru vagintroductiv vagintrus vagintruziune vagintrovertit vagintuitiv vagintui†ie vaginutil vaginvaginaliu vaginvagina†iune vaginvalid vaginvers vaginvidie vagin vitro (868) VALVA valvar-vârtej valvuleolæ valvi†æ valvabet valvabetizare valve†iancæ valvetæ valvac†ie valvaca Domnului valvacant valvagin valvaginistru valvaginismus valvaginematograf valvaier valvalahæ valvalen†æ valvalidæ valvanilie valvanilatæ valvarga Ciobanului valvastæ valvæduvæ valveche valvecinæ valveloce valvelur valvenericæ (869) VAMPIR vampiroman vampireu vampirandæ vampirat vampiramidon vampiretic vampirex vampiron vampiro§cæ vampirpiriu vampiruetæ vampirt vampiruit vampirie vampirect vampireditar vampirete vampiroism vampirotic vampirav vampiridæ vampiri§orelu† vampiroscos vampiru†æ vampirel vampiros vampireal vampironie vampiroman vampirograf

PAUL GOMA

ALFABECEDAR (870) VANDAL vandaluz vandalnic vandalgic vandalac vandalbæ vandalie vandalai-lama vandalbanez vandalbinos vandalene vandalergie vandaliaj vandalice vandalogen vandalpin vandalez vandali§ (871) VANILIE vanilinæ vanilism vanilos vanili§ vanilo-centrism vaniliacvaniliandræ vanilianæ vanilime vanilitudine vanilariant vanileanæ vanilion vanilitar vanilizibil (872) VANITATE avanitate vanitros vanitrosism vanitatism vanitatitudinalitate (873) VARGA vargat vargæ†ealæ vargument vargumenta†ie vargotism vargament vargare vargus vergo sum vergoterapie vergonomie vergotism vergosterol (874) VAST vastmatic vastælaltæ vastalo§ ∑i cu asta, vasta! vastæ-noapte vastenic vastfel vastâmpærat vastral vastru vastrolog vastupat vasterisc (875) VATRA vatroce vatrabilaræ vatribut vatractivæ vatrac†ie vatrium vatrofilie vatrofie vatropinæ vatracianæ vatrafusicæ vatrin†æ vatruscæ

387

388 vatraicæ vatritudine vatric vatri§ vatrie Vatria Românæ vatriot vatriotismus vatractivæ vatrime (876) VARZ~ Varzæ-te-ar focul! varzuræ varzoaicæ varzoaie værzoios værzoi værzicæ værzel varzelinæ værzæricæ varzær værzoism værzete varzitudine værzi§ værzime verzier Vin verzele! varzadie varzambilæ varzeloasæ (877) VECIN Vecina cea de Tainæ Cine vine la Vecinæ vecinatæ vecinutæ vecinelæ vecinete vecinea†æ vecineva vecinste vecintezæ vecindicæ vecindigenæ vecindo-europeanæ vecindolen†æ vecinimoasæ vecinitate vecini§ vecinitudine vecinime vecinimioaræ (878) VELOCE Veloce veste minunaatæ! velocin†æ velocvent velocnic veloci§ velocitudine velocinci velocinel-cinel velocinegetic (879) VELO velocipederastie velocipediatru velodromensualismus velocven†æ (880) VENIN veninæ veninism veninætate veninic veninant veninætate veninic veninontal venins veninsoare veninapt venincert venincisiv venindic venindecent

PAUL GOMA

ALFABECEDAR venindex venindice venindiciu venindigo venindiu veninelat veninegal veninept veningenuu etc. (881) VIS visoscel viset visoare visel visea visonic vistm vison visæ visi§ visitudine visime (882) VITREG vitregai vitregæit vitregaitate vitregi§ vitregitate vitregos vitregaie vitregim vitregent vitregal vitregalitate vitregina-nop†ii vitregiune vitreginaræ vitregulæ vitregitor vitregalitar vitregalabil vitregism vitregoism vitregumen (883) VOINIC Voinicæ færæ Fricæ voinicism voinicitate voinici§ voinicelism voinictus voinicet voinicete (884) VOLUPTATE voluptæ voluptætoriu voluptæ-dreaptæ volupta§ volupti§ volupte†e voluptandræ voluptanti volupta§nicæ voluptitudine voluptime voluptai voluptare voluptameron voluptact voluptainæ voluptalent voluptalie voluptaur (885) VORB~ Vorbul Gæinilor Vorb la Horb nu scoate rochii Urbi et Vorbi vorbete vorbetism vorbetitate vorbie vorbiculturæ vorbicultor vorbealæ vorbi§

389

390 vorbime vorbicular vorbicid vorbiaceu vorban vorbariu vorburos vorboare vorboaptæ vorboaie vorbinar vorburos vorbalie vorbalism vorbalisticæ vorburier vorbehæit vorbelism vorb

PAUL GOMA

Z

(886) ZACUSC~ zacuscatæ zacuscaicæ zacuscai zacuscaldæ zacuscæzutæ zacuscoasæ zacuscopie zacuscorie zacuscoru§ie zacusco†iancæ zacuscovardæ zacuscainicæ zacusca-la-Breaza zacuscalæ zacuscanci zacuscautæ zacuscarotæ zacusca†æ zacuscærie zacuscræ (Georgel) Zacuscæ, Arheul na†iei (887) ZADAR zadarmite zadarac zadaradaicæ zadaravelæ zadaraveli§ zadaravelin†æ zadarwinist zadarabic zadarabesc zadarab zadarætare zadarbitru zadarbore zadarc

ALFABECEDAR zadardere zadardei zadardelean zadargonaut zadargument zadarhaic zadarhonte zadarici zadarid zadarie zadariergardæ zadaripæ zadarivist zadarmat zadarmean zadarmonie zadarmuræ zadarnìci zadartæ zadari§ zadaræ (888) ZAIAFET zaiafetime zaiafetnicæ zaiafeteascæ zaiafetìcæ zaiafetie zaiafeti§ zaiafeti§ism zaiafetuvæ zaiafetern zaiafetilism (889) ZAMBIL~ zambilabie zambili§ zambilateralæ zambiliaræ zambilingvæ zambilingvism zambilobatæ zambilocularæ zambilunaræ zambiliciu zambilic zambilicioasæ zambilandræ zambilatorie zambiletantæ zambiligen†æ zambilu†ie zambiluvie zambilde§ie zambiletæ zambilia†ie zambilustræ (890) ZAH~R zaharbuz zaharaci zaharam zaharcea-parce zahàrchinæ zaharnicæ zaharem zaharpie zahartan zahar†i zaharabicæ zaharcæ zahardere zahardei zahargus zaharianism zahariditate zaharmie zaharomat zahartæ zahæræ zæhæri§ (891) ZARZ~R~ zarzæ-o-ar focu! zærzæri§ zærzærime zærzærie zærzætoare zarzòicæ zærzærism

391

392 zærzæritudine zærzæriculturæ zærzæricultæ (892) ZARZAVAT zarzavagin zarzavaginal zarzavistie zarzavatinæ zarzavaticæ zarzavacitate zarzavragiu zarzævelcæ zarzavatitudinalitate zarzavatime zarzavati§ zarzævoinic Zarazavata zarzavatar zarzavari†ie zarzavatavic zarzava†oasæ zarzavatræ (893) ZMEU zmeunat zmeuni§ zmeunealæ zmeufonic zmeufemis zmeolian zmeolitic ‘zmenealæ ‘zmenitate ‘zmeniculturæ zmei§te zmei§ zmeoieritism zmioaræ zmiori†æ zmei†æ zmeolog zmeologie (894) ZMEUR~ zmeurs zmeursime zmeuraticæ zmeuritate zmeuritudine zmeuriformæ zmeuritæ zmereuræ zmereu-mereu zmeurenie zmere-pere zmersi ! zmeuroaicæ zmeuropeanæ zmeuristicæ zmeuritmicæ zmeurocomunism zmeuralo-altaic zmeurare zmeurdæ zmeurdoare zmeureche zmeuree zmeuretræ zmeuretralitate zmeursitæ (895) ZVÂRLUG~ zvârlungæ zvârlungojancæ zvârlubricæ zvârlubeni†æ zvârluciu zvârluetic zvârlujer zvârluncæ zvârlunecoasæ zvârlutræ (896) ZVON zvonanist zvonanimist zvonctuos

PAUL GOMA

ALFABECEDAR zvondinæ zvondulatoriu zvonest zvoniric zvonorabil zvonirist zvonorific zvontologic zvonomasticæ zvonomatopee

393