Sunteți pe pagina 1din 9

DOCUMENTARE FIZICA CONSTRUCTIILOR

1. HIGROTERMICA

Formule i rela ii de calcul


Rezisten a termic
Rs =

R = Rsi +

Rs Rezisten a termic specific a unui element R


2
de construc ie omogen [m K/W]
Rsi Rezisten a termic superficial interioar
Rse
2
(tab. 2) [m K/W]
dj

grosimea stratului j [m]

Tsi = Ti

j =1

[m K/W]

+ Rse

Rezisten a termic a unui element de


construc ie compus din n straturi
Rezisten a termic superficial exterioar
2
(tab. 2) [m K/W]
coeficient de conductivitate termic al
stratului j (tab. 5) [W/mK]
[C]

T = Ti Te
i coeficient de schimb superficial de c ldur
la interior (tab. 2) [W/m2K]

Tj

dj

T
i R

Tsi temperatura fe ei interioare a peretelui


Ti temperatura interioar de calcul

T j = Ti

T
R

( Rsi +

se temperatura fe ei exterioare a peretelui


Te temperatura exterioar de calcul (tab. 1)
R rezisten a termic a peretelui

e coeficient de schimb superficial de c ldur


la exterior (tab. 2) [W/m2K]

Rnec
=

Rsj )

temperatura n planul j

Rsj suma rezisten elor termice specifice ale


straturilor dintre suprafa a interioar
planul j

T
i Ti max

[C]
2
[m K/W]

R'nec Rezisten a minim necesar din


considerente igienico-sanitare
Ti max diferen a maxim de temperatur admis
ntre temperatura interioar i suprafa a
interioar a peretelui (tab. 4) Ti = Ti Tsi

Rezisten a la permeabilitate la vapori


Rv = Rv1 + Rv 2 +

+ Rvn =

n
j =1

(d ) M
j

[m/s]

Dj

Rv rezisten a la permeabilitate la vapori [m/s]

coeficient de difuzie a vaporilor de ap n


8

aer M = 5410 [s ]

Dj factorul rezisten ei la permeabilitate la


vapori a stratului j (tab. 5)

p v , j = pi

pi p e
Rv

Rv , j

pi =

pv,j presiunea par ial a vaporilor n planul j [Pa] i


pi presiunea par ial a vaporilor n interior
psi
pe presiunea par ial a vaporilor n exterior
e
pse
Rv,j suma rezisten elor la permeabilitate la
vapori ale straturilor dintre suprafa a
interioar i planul j [m/s]

i psi
100

, pe =

e pse

[Pa]

100

umiditatea relativ la interior [%]


presiunea de satura ie la interior (tab. 6)
umiditatea relativ la exterior
presiunea de satura ie la exterior (tab. 6)

Stabilitate termic
D=
D
s

( Rs s )

indicele iner iei termice [-]


coeficientul de asimilare termic (tab. 5)

Rs rezisten a termic a stratului [m K/W]

1. HIGROTERMICA

DOCUMENTARE FIZICA CONSTRUCTIILOR

Coeficientul global de izolare termic la cl diri de locuit


G=
A
R

V
n

R' + 0 ,34 n
V

Ti Tu
Ti Te

[W/m K]

factor de corec ie a temperaturii exterioare

suprafa a elementului de anvelop cu


2
rezisten a termic R [m ]
rezisten a termic corectat a elementului
2
de anvelop [m K/W]

(pt. calcule preliminare valori din tab. 5)


Ti temperatura interioar de calcul
Tu temperatura n exteriorul anvelopei
(determinat pe baza unui calcul de bilan
termic)

factor de corec ie a temperaturii exterioare


volumul interior, nc lzit, al cl dirii [m3]
1
num rul de schimburi de aer pe or [h ]
(tab. 6)

Te temperatura exterioar de calcul (tab. 1)

Transform ri
putere, energie

rezisten a la permeabilitate la vapori Rv coef. de permeabilitate la vapori

1W = 1J/s = 0,860 kcal/h


1Wh = 3600 J = 0,860 kcal
-4
1J = 1Ws = 2,3910 kcal
1kcal/h=1,163J/s=1,163W

-9
1 m hmmHg/g = 4.8 10 m/s
1 g/mhmmHg = 2,084 10 s
2
6
9
1 m hPa/g = 3,6 . 10 m/s
1s = 0,48010 g/mhmmHg
-8
2
1m/s = 0,20810 m hmmHg/g
-6
2
1m/s = 0,27810 m hPa/g

Temperaturi exterioare de calcul (zonare cf. hart )

zona I
zona II
zona III
zona IV
Tabel 2

iarna

vara

12 C
15 C
18 C
21 C

22 C
25 C
28 C

vara
i Rsi e Rse
orizontal
8 0,125 12 0,084
vertical, ascendent
8 0,125 12 0,084
vertical, descendent 6 0,167 12 0,084
Tabel 3

0
5
7
10
15
25
50
100
300
4

1 mmHg = 133,322 Pa
-3
1Pa = 7,510 mmHg
2
1Pa = 1 N/m
1Torr = 1 mmHg

i
pere i

iarna
e Rse
24 0,042
24 0,042
24 0,042

Rezisten ele termice ale straturilor de aer neventilate


Ra [m2K/W]

Grosimea
stratului de aer
(mm)

presiune

Valori normate Ti max

Destina ia cl dirii

Coeficien i de transfer termic superficial [W/m2K] /


Rezisten e termice superficiale [m2K/W]

Direc ia i sensul
fluxului termic

Tabel 4
Gr
up
a

Tabel 1

Direc ia i sensul fluxului termic


vertical
orizontal
ascendent descendent
0,00
0,00
0,00
0,11
0,11
0,11
0,13
0,13
0,13
0,15
0,15
0,15
0,17
0,16
0,17
0,18
0,16
0,19
0,18
0,16
0,21
0,18
0,16
0,22
0,18
0,16
0,23

Ti max
tavane pard.

Cl diri de locuit, c mine,


internate
Spitale, policlinici .a.
Cre e, gr dini e
coli, licee .a.

60

4,0

3,0

2,0

II

Alte cl diri social-culturale


cu regim normal de
umiditate

50

4,5

3,5

2,5

III

Cl diri social-culturale cu
regim ridicat de umiditate
Cl diri de produc ie cu
regim normal de umiditate

60

6,0

4,5

3,0

Tr

0,8Tr

3,5

IV

Cl diri de produc ie cu
75
regim ridicat de umiditate *
*Tr = Ti r

Tabel 5

Valori ale factorului de corec ie a temperaturilor


exterioare, , valabile pentru calcule preliminare

Elementul de separare
rosturi deschise
poduri
tmpl rie exterioar prev zut cu
obloane la fa a exterioar
verande, balcoane, loggii nchise cu
tmpl rie exterioar
rosturi nchise
subsoluri nenc lzite, pivni e, camere
de pubele

valoare
0,9
0,9
0,9
0,8
0,5
0,5

DOCUMENTARE FIZICA CONSTRUCTIILOR


Tabel 6

1. HIGROTERMICA

Num rul schimburilor de aer pe or la cl diri de locuit

Categoria cl dirii

Clasa de

Tabel 7

Clasa de permeabilitate

ad postire

ridicat

medie

sc zut

ad postite

1.5
1.1
0.7

0.8
0.6
0.5

0.5
0.5
0.5

nead postite

1.2

0.7

0.5

0.9

0.6

0.5

0.6

0.5

0.5

0.6

0.5

0.7

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

CLASA DE AD POSTIRE
nead postite cl diri foarte nalte, cl diri la periferia ora elor
i n pie e
moderat ad p. cl diri n interiorul ora elor, cu minimum 3
cl diri n apropiere
ad postite
cl diri n centrul ora elor, cl diri n p duri

Cl diri
individuale

nead postite
moderat ad p.

dubl
expu- moderat ad p.
nere
ad postite

Cl diri cu
mai multe
apartamente,
nead postite
c mine,
simpl
internate etc. expu- moderat ad p.
nere
ad postite

Coeficien i globali norma i de izolare termic GN


[W/m3K] la cl diri de locuit

A/V
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60

GN
0.69
0.73
0.77
0.79
0.82
0.84
0.86
0.51
0.55
0.59
0.63
0.65
0.67
0.68
0.44
0.48
0.51
0.55
0.59
0.60
0.61

A/V
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45

10

CLASA DE PERMEABILITATE
ridicat cl diri cu tmpl rie exterioar f r m suri de
etan are
medie cl diri cu tmpl rie exterioar cu garnituri de
etan are
sc zut cl diri cu ventilare controlat i cu tmpl rie
exterioar prev zut cu m suri speciale de
etan are
Tabel 8 Factorul rezisten ei la permeabilitate la vapori pentru folii i pelicule cu rol de barier contra vaporilor

Nr.
crt.

Denumirea stratului

1
2

A. Bitum, cartoane bitumate


Vopsea pe baz de bitum la rece
Vopsea de bitum n 2 straturi

Carton bitumat lipit:

4
5
6

B. Vopsele, bariere de vapori


Email n 2 straturi cu grund
Vopsea pe baz de ulei n 2 straturi
Vopsea pe baz de latex n 2 straturi

Vopsea pe baz de clorcauciuc:

8
9

Lac pe baz de clorcauciuc simplu


Vopsea pe baz de r ini epoxidice

10

Mas de paclu

14
15
16
17
18

Folie de aluminiu lipit

12
13

ini alchidice:

simplu
2 straturi
3 straturi

2 straturi
3 straturi
Pelicul de email pe baz de perclorvinil n 5 straturi
Pelicul de email pe baz de perclorvinil aplicat pe glet de ciment, nisip
i aracet, n 5 straturi
C. Folii
Tapet ca erat cu PVC
Folie de PVC
Hrtie, carton brut
Polie de polietilen

11

Vopsea pe baz de r

1 strat carton + 1 strat bitum


2 straturi carton + 2 straturi bitum
2 straturi carton + 3 straturi bitum

GN
0.41
0.45
0.49
0.52
0.55
0.58
0.59
0.39
0.42
0.46
0.50
0.53
0.55
0.57
0.37
0.41
0.44
0.48
0.50
0.52
0.53

grosime
d [mm]

valoarea
D []

valoarea
dD [m]

1
2
1,2
4
5

600
1200
1300
1500
1600

0,6
2,4
1,5
6,0
8,0

2
2
1
0,2
0,4
0,6
0,15
1,0
2,0
3,0

1700
1800
800
10.000
15.000
16.000
50.000
1.500
2.000
2.500

3,4
3,6
0,8
2,0
6,0
9,6
7,5
1,5
4,0
7,5
5,5
8,0
12

13

1,1
0,4

0,2
0,05
0,1
0,2

5.000
20.000

50.000
500.000
600.000
700.000

5,5
8
0,1
10
25
60
140

1. HIGROTERMICA
Tabel 9

Nr.
crt.

DOCUMENTARE FIZICA CONSTRUCTIILOR

Caracteristici termotehnice ale materialelor de construc ie

Denumirea materialului

I Produse pe baz de azbest


Pl ci i foi de azbociment

Pl ci termoizolante de azbest

3
4
5

II Materiale asfaltice i bituminoase


Mortar asfaltic
Beton asfaltic
Bitum
III Betoane

Beton armat

Beton simplu cu agregate naturale

Beton cu zgur de cazan

Beton cu zgur granulat

10

Beton cu zgur expandat

11

Beton cu perlit

12

Beton cu granulit

13

Beton celular autoclavizat

3
kg/m
c=840 J/kgK
1900
500
300
c=840 J/kgK
1800
2100
1100
c=840 J/kgK
2600
2500
2400
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
1800
1600
1400
1200
1000
1800
1600
1400
1200
1600
1400
1200
1200
1000
800
600
1800
1700
1600
1500
1400
1200
1000
800
600
400
750
700
600
550

W/mK

s
2
W/m K

0,35
0,13
0,09

6,35
1,99
1,28

24,3
1,60
1,60

0,75
1,04
0,17

9,05
11,51
3,37

85,0
85,0
*

2,06
1,74
1,62
1,62
1,39
1,16
0,93
0,75
0,58
0,46
0,37
0,87
0,75
0,64
0,52
0,41
0,64
0,58
0,52
0,46
0,58
0,46
0,41
0,41
0,33
0,26
0,17
0,81
0,76
0,70
0,64
0,58
0,46
0,35
0,29
0,23
0,17
0,28
0,27
0,24
0,22

17,90
16,25
15,36
15,36
13,62
11,86
10,08
8,53
7,02
5,79
4,74
9,75
8,53
7,37
6,15
4,99
8,36
7,50
6,65
5,79
7,50
6,25
5,46
5,46
4,47
3,55
2,49
9,41
8,85
8,24
7,63
7,02
5,79
4,61
3,75
2,89
2,03
3,57
3,39
2,96
2,71

24,3
21,3
21,3
21,3
14,9
12,1
8,50
7,10
4,70
4,30
3,90
8,50
7,70
7,10
6,10
4,70
7,7
7,1
6,6
6,1
7,1
6,5
6,0
4,3
3,4
2,4
2,1
7,1
7,0
6,9
6,8
6,5
6,1
4,7
3,4
2,4
1,9
4,2
4,2
3,7
3,5

DOCUMENTARE FIZICA CONSTRUCTIILOR


Nr.
crt.

Denumirea materialului

14

Produse rigide spumate din cenu


liat cu ciment

15
16
17

IV Mortare
Mortar de ciment
Mortar de ciment i var
Mortar de var

18

Mortar de zgur

de termocentral

i ciment

24

V Vat mineral i produse din vat mineral


Vat mineral : Tip 60
Tip 70
Saltele din vat min. Tip SCI 60, SCO 60, SPS 60
Tip SPS 70
Psl mineral
Tip P 40
Tip P 60
Tip P 90
Pl ci din vat mineral
Tip G 100
Tip G 140
Tip AP 140
Pl ci rigide din fibre de bazalt tip PB 160
VI Sticl i produse pe baz de sticl
Sticl

25

Sticl spongioas

19
20
21

22
23

26

Vat de sticl : Cal. I


Cal. II
VII Produse pe baz de ipsos, perlit, diatomit

27

Pl ci de ipsos

28
29
30

Pl ci de ipsos cu umputur organic


Ipsos celular
ap de ipsos

31

Produse din termoizolante din diatomit

32

38
39

Pl ci termoizolante din perlit liate cu ciment


VIII P mnturi i umpluturi
P mnt vegetal in stare umed
Umplutur din nisip
Umplutur din pietri
IX Lemn i produse din lemn
Pin i brad - perpendicular pe fibre
- n lungul fibrelor
Stejar i fag - perpendicular pe fibre
- n lungul fibrelor
Placaj ncleiat
Rumegu

40

Pl ci termoizolante din tala , tip STABILIT

41

Beton cu agregate vegetale (tala , rumegu , puzderie)

42

Pl ci termoizolante din
coaj de r inoase

33
34
35
36
37

- tip PACOSIP
- tip IZOTER

1. HIGROTERMICA

3
kg/m
500
400
c=840 J/kgK
1800
1700
1600
1400
1200
c=750 J/kgK
60
70
100130
120150
40
60
90
100
140
120140
160
c=840 J/kgK
2500
400
300
140
80
100
c=840 J/kgK
1100
1000
700
500
1600
600
500
270
c=840 J/kgK
1800
1600
1800
c=2510 J/kgK
550
550
800
800
600
250
400
300
800
600
750
350

W/mK
0,20
0,16

s
2
W/m K
2,46
1,97

3,1
2,6

0,93
0,87
0,70
0,64
0,52

10,08
9,47
8,24
7,37
6,15

7,1
8,5
5,3
5,7
4,7

0,042
0,045
0,040
0,045
0,043
0,040
0,040
0,048
0,040
0,044
0,050

0,37
0,41
0,50
0,59
0,31
0,36
0,44
0,51
0,55
0,56
0,66

1,1
1,1
1,3
1,3
1,1
1,6
2,0
2,1
2,4
2,4
2,5

0,75
0,14
0,12
0,075
0,036
0,041

10,67
1,84
1,48
0,80
0,42
0,50

28,3
28,3
28,3
1,1
1,2

0,41
0,37
0,23
0,18
1,03
0,22
0,19
0,16

5,23
4,47
3,13
2,34
10,00
2,83
2,40
162

6,1
6,5
3,4
1,7
11,2
1,9

1,16
0,58
0,70

11,28
7,50
8,74

3,9
2,4

0,17
0,35
0,23
0,41
0,17
0,09
0,14
0,13
0,21
0,16
0,216
0,125

4,12
5,91
5,78
7,71
4,30
2,02
3,19
2,66
5,52
4,17
5,42
2,82

10,4
2,0
11,3
2,1
28,3
2,4
2,4
2,1
5,3
5,0
5,3
2,4

1. HIGROTERMICA
Nr.
crt.
43
44

45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

63

64

DOCUMENTARE FIZICA CONSTRUCTIILOR

3
kg/m
W/mK
270
0,116
Pl ci din fibre de lemn, - pl ci S
220350
0,084
tip PFL (pl ci moi)
- pl ci B i BA
230400
0,094
Pl ci aglomerate fibrolemnoase, tip PAF
300
0,084
- termoizolante
350
0,101
- stratificate
650
0,204
Pl ci din a chii
550
0,180
de lemn, tip PAL
- omogene pline
700
0,264
600
0,216
500
0,168
- omogene cu goluri
450
0,156
X Produse termoizolante fibroase de natur organic
c=1670 J/kgK
300
0,101
Pl ci aglomerate din puzderie, tip PAP
200
0,086
Stufit
- presat manual
250
0,09
- presat cu ma ina
400
0,14
250
0,14
Pl ci din paie
120
0,05
Saltele din de euri textile sintetice, tip vat de tapi erie
100
0,045
XI Umpluturi termoizolante
c=840 J/kgK
1000
0,35
Zgur de cazan
700
0,26
1100
0,36
Zgur granulat , zgur expandat
900
0,31
500
0,19
Cenu
i zgur de termocentral
650
0,29
900
0,49
Granulit
500
0,25
300
0,18
200
0,088
Perlit
100
0,083
700
0,25
Diatomit
500
0,20
XII Pietre naturale i zid rie din piatr natural
c=920 J/kgK
Scorie bazaltic
1000
0,26
Marmur , granit, bazalt
2800
3,48
Gresie i cuar ite
2400
2,03
2000
1,16
Pietre calcaroase
1700
0,93
Tuf calcaros
1300
0,52
3
- 2800 kg/m
2680
3,19
Zid rie din pietre de form regulat ,
3
- 2000 kg/m
1960
1,13
cu densitate aparent a pietrei de:
3
- 1200 kg/m
1260
0,51
3
2800
kg/m
2420
2,55
Zid rie din pietre de form
3
neregulat , cu densitate
- 2500 kg/m
1900
1,06
3
aparent a pietrei de:
- 1200 kg/m
1380
0,60
XII Zid rie din c r mizi, blocuri mici i produse din beton celular autoclavizat
Zid rie din c r mizi pline
1800
0,80
3
- 1675 kg/m
1700
0,75
3
- 1475 kg/m
1550
0,70
Zid rie din c r mizi cu g uri
3
verticale, tip GPV, cu densitatea
- 1325 kg/m
1450
0,64
3
aparent a c r mizilor de:
- 1200 kg/m
1350
0,58
3
- 950 kg/m
1150
0,46

Denumirea materialului

s
2
W/m K
2,38
2,08
2,32
2,14
2,53
1,90
4,24
5,79
4,85
3,90
3,57

2,1
2,7
3,7
2,7
2,8
7,1
4,3
8,5
7,1
3,4
2,8

1,91
1,44
1,65
2,60
2,05
0,85
0,74

3,5
3,0
1,3
1,4
1,4
1,3
1,1

4,61
3,32
4,90
4,11
2,40
3,38
5,17
2,75
1,81
1,03
0,71
3,26
2,46

3,3
2,9
3,4
3,1
2,7
3,0
3,0
2,1
1,7
1,7
0,9
-

4,16
25,45
17,99
12,42
10,25
6,70
23,89
12,13
6,54
20,30
11,57
7,42
c= 870 J/kgK
9,51
8,95
8,26
7,64
7,02
5,77

56,7
17,0
10,6
8,5
4,3
30,4
9,9
4,9
15,5
8,7
5,3
6,1
5,3
5,0
4,7
4,5
4,1

DOCUMENTARE FIZICA CONSTRUCTIILOR


Nr.
crt.
65

66

67

68

69

70
71
72
73
74
75
76

77

Denumirea materialului

1. HIGROTERMICA

3
kg/m

Zid rie din c rmizi de diatomit, cu densitatea aparent


1200
3
a c r mizilor de 1000 kg/m
3
- 2000 kg/m
1980
3
- 1800 kg/m
1800
3
Zid rie din blocuri mici pline din
- 1600 kg/m
1620
beton cu agregate u oare, cu
3
1400
kg/m
1440
densitate aparent a blocurilor de:
3
- 1200 kg/m
1260
3
- 1000 kg/m
1080
- cu rosturi sub iri
- tip GBN 35
675
- tip GBN 50
775
Zid rie din blocuri de beton
celular autoclavizat :
- cu rosturi obi nuite
- tip GBN 35
725
- tip GBN 50
825
F ii armate din beton
- tip GBN 35
650
celular autoclavizat
- tip GBN 50
725
- tip 38
800
- tip 38 N+F
800
Zid rie din blocuri
- tip 30
800
ceramice tip Porotherm
- tip 30 N+F
800
- tip 25
800
- tip 25 N+F
800
XIV Metale
c= 480 J/kgK
O el de construc ii
7850
Font
7200
Aluminiu
2600
XV Polimeri i spume de polimeri
c= 1460 J/kgK
Polistiren celular
20
Spume de policlorur de vinil
70
Poliuretan celular
30
XVI Materiale in suluri
c= 1460 J/kgK
Covor PVC
- f r suport textil
1800
1600
- cu suport textil
1600
1400
Pnz bitumat , carton bitumat, etc.
600

W/mK

s
2
W/m K

0,52

6,26

3,4

1,16
0,93
0,75
0,61
0,50
0,42

12,02
10,26
8,72
7,43
6,29
5,34

10,6
8,5
7,1
4,7
4,3
3,9

0,27
0,30

3,38
3,82

3,8
4,3

0,30
0,34
0,25
0,28
0,23
0,207
0,25
0,225
0,33
0,33

3,70
4,20
3,13
3,57
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

3,9
4,4
3,7
4,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

58
50
220

125,6
111,7
140,8

0,044
0,05
0,042

0,30
0,61
0,36

30,0
3,0
30,0

0,38
0,33
0,29
0,23
0,17

8,49
7,46
7,00
5,38
3,28

425
425
425
425
*

Not
Tabelele 1-10 reprezint extrase din urm toarele normative i ghiduri:

C107/1-97
locuit

Normativ privind calculul coeficientului global de pierderi de c ldur G pentru cl diri de

C107/3-97

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie ale cl dirilor

C107/4-97

Ghid pentru calculul performan elor termotehnice ale cl dirilor de locuit

STAS 6472/4-89 Fizica construc iilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de construc ie la difuzia
vaporilor de ap . Prescrip ii de calcul (cu modific rile din anexa K a C107/3-97)

1. HIGROTERMICA

DOCUMENTARE FIZICA CONSTRUCTIILOR

Tabel 10 Presiunea de satura ie a vaporilor de ap ( ps) pentru diferite temperaturi ale aerului

Temper.
aerului
T( C)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

10

0,0

0,1

0,2

Frac iuni de grade Celsius:


0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Presiunea de satura ie a vaporilor de ap , ps , n Pa

I Pentru domeniul de temperatur de la 30 pn la 0 C


4244
4269
4291
7319
4344
4006
4030
4053
4077
4101
3781
3803
3826
3848
3871
3566
3588
3609
3631
3652
3362
3382
3403
3423
3443
3169
3188
3208
3227
3246
2985
3003
3021
3040
3059
2810
2827
2845
2863
2880
2645
2661
2678
2695
2711
2487
2504
2518
2535
2551
2340
2354
2369
2384
2399
2197
2212
2227
2241
2254
2065
2079
2091
2105
2119
1937
1950
1963
1976
1988
1818
1830
1841
1854
1866
1706
1717
1729
1730
1750
1599
1610
1621
1631
1642
1498
1508
1518
1528
1538
1403
1413
1422
1431
1441
1312
1321
1330
1340
1349
1228
1237
1245
1254
1262
1148
1156
1163
1171
1179
1073
1081
1088
1096
1103
1002
1008
1016
1023
1030
935
942
949
955
961
872
878
884
890
896
813
819
825
831
837
759
765
770
776
781
705
710
716
721
727
657
662
667
672
677
611
616
621
626
630
II Pentru domeniul de temperatur de la 0 pn
611
605
600
595
562
557
552
547
517
514
509
505
476
472
468
464
437
433
430
426
401
398
395
391
368
365
362
359
337
336
333
330
310
306
304
301
284
281
279
276
260
258
255
253
237
235
233
231
217
215
213
211
198
197
195
193
181
180
178
177
165
164
162
161
150
149
148
146
137
136
135
133
125
124
123
122
114
113
112
111
103
102
101
100

la 20 C
592
543
501
461
423
388
356
327
298
274
251
229
209
191
175
159
145
132
121
110
99

0,8

0,9

4369
4124
3894
3674
3463
3266
3077
2897
2727
2566
2413
2268
2132
2001
1878
1762
1653
1548
1451
1358
1270
1187
1110
1038
968
902
843
787
732
682
635

4394
4148
3916
3695
3484
3284
3095
2915
2744
2582
2428
2283
2145
2014
1889
1773
1663
1559
1460
1367
1278
1195
1117
1045
975
907
849
793
737
687
640

4419
4172
3939
3717
3504
3304
3114
2932
2761
2598
2443
2297
2158
2027
1901
1784
1674
1569
1470
1375
1287
1203
1125
1052
982
913
854
798
743
691
645

4445
4196
3961
3793
3525
3324
3132
2950
2777
2613
2457
2310
2172
2039
1914
1795
1684
1578
1479
1385
1295
1211
1133
1059
988
919
861
803
748
696
648

4469
4219
3984
3759
3544
3343
3151
2968
2794
2629
2473
2324
2185
2052
1926
1806
1695
1588
1488
1394
1304
1218
1140
1066
995
925
866
808
753
700
653

587
538
496
456
419
385
353
324
296
272
249
228
208
190
173
158
144
131
120
109
98

582
534
492
452
415
382
350
321
294
269
246
226
206
188
172
157
142
129
118
107
97

577
531
489
448
412
379
347
318
291
267
244
224
204
186
170
155
140
128
117
106
96

572
527
484
444
408
375
343
315
288
264
242
221
202
184
168
153
139
127
116
105
95

567
522
480
440
405
372
340
312
286
262
239
219
200
182
167
152
138
126
115
104
94

DOCUMENTARE FIZICA CONSTRUCTIILOR

1. HIGROTERMICA

Zonarea climatic a Romniei, pe perioada de iarn


zona I: Te = 12C
zona II: Te = 15C
zona III: Te = 18C
zona IV: Te = 21C

Zonarea climatic a Romniei, pe perioada de var

zona I: Te = 22C
zona II: Te = 25C
zona III: Te = 28C

11

S-ar putea să vă placă și