Sunteți pe pagina 1din 1

.. (Unitatea de invatamant special) Profesor itinerant:.................................................. Planificarea activitatilor de sprijin pentru anul scolar .........................

.......................................................... (Unitatea de invatamant integratoare)

Resurse Nr. crt Categoria de activitati Umane Materiale De timp Sem. I Sem. II luna nr. luna nr. ore ore 16 16 Observatii

Evaluarea copilului/elevului in context scolar (comportament in cadrul lectiilor, activitati educative extrascolare, timp liber (recreatii); Parteneriat in elaborarea programelor scolare adaptate si a PIP, cu cadrele didactice de la clasele de elevi cu cerinte educative speciale (integrati); Activitati individuale/ de grup de tip tematic cognitiv-ocupational, pe unitati de invatare;

4 5

-Probe standardizate; -Fise de evaluare initiala; IX 16 -Profesorul logoped -Fise de (Centrul interscolar dezvoltare; Nr....................); -Fise de evaluare X, XI, XII, -Profesorul continua; I consilier -Fise de permanent Participare, consultanta/implicare in (Zona.....................) evaluare sumativa; organizarea activitatilor educative; -Dosarul Sustinerea de activitati demonstrative de ocazional 256 copilului; interventie personalizata, la clasa sau in -Auxiliare afara clasei; didactice. Parteneriat in desfasurarea si evaluarea permanent activitatilor terapeutice si de consiliere propuse in PIP; Activitati de consiliere a cadrelor didactice, permanent parintilor si elevilor cu CES.

- Cadrele didactice incadrate la clasele ...(nume,prenume).. ..........................;

II

16

II, III, IV, V, VI,

240