Sunteți pe pagina 1din 4

Beneficiar : Com. Rafaila, jud.

Vaslui

DEVIZ GENERAL actualizat


privind cheltuielile necesare realizrii:

ALIMENTARE CU APA SI AMENAJARE PODURI SI PODETE IN LOCALITATEA


RAFAILA, JUDETUL VASLUI"
1EUR = 3.49
Nr.
crt.
1

DENUMIREA CAPITOLELOR
SI SUBCAPITOLELOR DE
CHELTUIELI
2

Valoarea (fara TVA)


lei
3

EURO
4

TVA
lei
5

Valoarea (inclusiv TVA)


lei
6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului


1.1 Obinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
Amenajri pentru protecia
1.3 mediului si aducerea la starea
initiala
TOTAL CAPITOL 1

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea


utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2
71,691.30

20,541.92

17,205.91

88,897.21

71,691.30

20,541.92

17,205.91

88,897.21

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

3.1 Studii de teren


Taxe pentru obtinerea de avize,
3.2
acorduri si autorizaii
3.3 Proiectare i inginerie
Organizarea procedurilor de
3.4
achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asisten tehnic
3.6.1 Asisten tehnic proiectant
Asisten tehnic dirigintie
3.6.2
santier
TOTAL CAPITOL 3

18,604.68

5,330.85

4,465.12

23,069.80

21,141.00

6,057.59

195,520.00

56,022.92

46,924.80

242,444.80

10,381.00

2,974.50

2,491.44

12,872.44

43,280.41

12,401.26

10,387.30

53,667.71

15,000.00

4,297.99

3,600.00

18,600.00

28,280.41

8,103.27

6,787.30

35,067.71

372,687.09

95,188.40

74,655.96

406,863.47

21,141.00

83,760.00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz

4.1 Constructii si instalatii

2,268,108.22

649,887.74

544,345.97

2,812,454.19

4.1.1 Retea apa potabila

679,304.38

194,643.09

163,033.05

842,337.43

4.1.2 Put forat 2 buc

229,322.43

65,708.43

55,037.38

284,359.81

4.1.3 Rezervoare inmagazinera apa

209,210.41

59,945.68

50,210.50

259,420.91

47,992.18

13,751.34

11,518.12

59,510.30

12,763.91

3,657.28

3,063.34

15,827.25

4.1.4 Statie clorinare


4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.2
4.3
4.3.1

Imprejmuire
foraje+rezervoare+st. clorinare
Latrina
Podet casetat
Podet tubulat tip A 12 buc
Podet tubulat tip B 7 buc
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale cu
montaj
Lista utilaje nr.1 - la foraje

4.3.2 Lista utilaje nr.3 - la rezervoare

15,518.79

4,446.64

3,724.51

19,243.30

330,351.70

94,656.65

79,284.41

409,636.11

470,378.20

134,778.85

112,890.77

583,268.97

273,266.22

78,299.78

65,583.89

338,850.11

1,392.31

398.94

334.15

1,726.46

105,253.00

30,158.45

25,260.72

130,513.72

75,030.00

21,498.57

18,007.20

93,037.20

3,506.00

1,004.58

841.44

4,347.44

Lista utilaje nr.4 - la st.


clorinare
Utilaje fara montaj si
4.4
echipamente de transport
4.5 Dotri
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4

4.3.3

26,717.00

7,655.30

6,412.08

33,129.08

2,706.00

762.25

649.44

3,355.44

2,377,459.53

681,220.50

570,590.29

2,948,049.82

CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli

5.1 Organizare de antier

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.1. - lucrari de constructii


5.1.2. - cheltuieli conexe
organizarii santierului
Comisioane,
cote,
taxe,
5.2
costul creditului
Cheltuieli diverse i
5.3
neprevzute
TOTAL CAPITOL 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,602.22

5,616.68

19,602.22

243,878.42

69,879.20

243,878.42

263,480.64

75,495.88

263,480.64

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnice si teste si predare la beneficiar


Pregtirea personalului de
exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
6.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,085,318.56

884,045.43

740,476.45

3,825,795.01

Din care C + M

2,341,191.83

670,828.60

561,886.04

2,903,077.87

SC GEPROCON SA

ar : Com. Rafaila, jud. Vaslui

zat

ODETE IN LOCALITATEA

lei

Valoarea (inclusiv TVA)


EURO
7

amenajarea terenului
0.00
0.00
0.00
0.00

25,471.98
25,471.98

asisten tehnic
6,610.26
6,057.59
69,468.42
3,688.38

15,377.57
5,329.51
10,048.05
116,579.79

ia de baz
805,860.80
241,357.43
81,478.46
74,332.64
17,051.66
4,535.03
5,513.84
117,374.24
167,125.78
97,091.72
494.69
37,396.48
26,658.22
724.57

9,492.57

945.19
844,713.41

i
0.00
0.00
0.00
5,616.68
69,879.20
75,495.88

e si predare la beneficiar

SC GEPROCON SA

0.00
0.00
0.00
1,096,216.34
831,827.47