CARACTERISTICI ALE TARILOR ÎN DEZVOLTARE

Subdezvoltare, Lumea a Treia, tari subdezvoltate sau În dezvoltare, „Sud", „periferie", reprezintă noţiuni ce Încearcă să cuprindă În cât mai puţine cuvinte o stare de fapt: un decalaj imens Între lumi diferite sau În cadrul aceleiasj lumi. Raportul dezvoltare-subdezvoltare este unul antagonic. Subdezvoltarea este reversul dezvoltării, iar dacă dezvoltarea am definit-o ca fiind un proces de transformare pe termen lung a structurii economice, sociale şi politice, obiectivul fiind acela de a răspunde nevoilor fundamentale ale populaţiei, subdezvoltarea reprezintă o situaţie economică În care persistă niveluri scăzute ale standardului de viata, sărăcia absolută, rate de creştere economică scăzute, un nivel redus al consumului, servicii de asistenta sanitară precare, rate Înalte ale mortalitatii şi natalitatii, dependenţa de exterior, posibilităţi reduse de satisfacere a nevoilor oamenilor. Subdezvoltarea nu reprezintă o stare necesară, o etapă pe care În mod inevitabil trebuie să o parcurgă toate statele. Ea reprezintă, "inainte de toate un ansamblu de structuri ce reflectă dezechilibre mtre diferitele sectoare economice, dependenta financiară, tehnologică şi culturală fata de exterior, discrepanţe sociale datorate marilor inegalităţi de venituri, avere, putere, educaţie 3. Tarile în dezvoltare sunt un mozaic uriaş. Alături de tari foarte sărace se mtâlnesc tari mult mai bogate, care „ravnesc” la statutul de ţară dezvoltată. Deşi specialiştii nu sunt unanimi m a preciza care este, concret, componenţa acestui grup de tari 4, ele sunt cele mai numeroase din punct de vedere al populaţiei (77% din populaţia globului), dar contribuie doar cu 15% din venitul mondial. Dincolo de o serie de trăsături comune ale acestor tari (nivelul foarte scăzut al venitului pe locuitor, procentul foarte scăzut de angajare a forţei de muncă În industria prelucrătoare, productivitatea foarte scăzută În toate sectoarele, inclusiv În agricultural, exportul orientat În cea mai mare măsură pe produse primare) există şi o multitudine de diferenţe: unele sunt tari foarte populate, altele nu; unele au o suprafata foarte mare, altele nu; cele mai multe au fost colonii, câteva nu; unele sunt democraţii, altele au regimuri totalitare, iar cele mai multe se situează undeva Între aceste două limite; unele Înregistrează creşteri rapide, altele nu. Toate aceste tari se confruntă cu problema săraciei, a şomajului, a asistenţei sanitare precare, dar pentru cele mai multe dintre ele aceste probleme, şi altele, sunt, Însă, dramatice, iar acestea sunt considerate a fi cele mai sărace tari ale lumii. Din acest punct de vedere, fenomenul subdezvoltării este privit prin excelenta prin prisma caracteristicilor acestor din urmă tari. Din cele două definiţii prezentate, se pot desprinde cu uşurinta trăsăturile tarilor slab dezvoltate: standard scăzut de viata, sarăcie absolută, creştere economică slabă, dependents economică fata de exterior, inegalitate, rate ridicate ale mortalităţii şi natalităţii. P.N.U.D. identifică 9 probleme ale tarilor subdezvoltate, probleme care au constituit preocupări majore pentru forurile internaţionale, dar care nu sj-au găsit rezolvarea, unele dintre ele rămânând în continuare foarte acute Acestea sunt, de altfel, şi caracteristici de bază ale tarilor în dezvoltare. Problema Speranţa de viaţă Sănătatea Probleme cheie ale tarilor subdezvoltate: realizări şi limite Realizări Limite A crescut în ultimii 30 de ani, atingând Mortalitatea Înaltă din aceste tari se media de 63 de ani, în multe ţări datorează, În special, mortalităţii ajungând la 70 de ani infantile, decesul În rândul copiilor nevaccinaţi şi a mamelor, la naştere 2/3 din populaţia ţărilor slab dezvoltate Aproape 1,5 miliarde de oameni nu au are acces la serviciile de sănătate. acces la serviciile de sănătate; 1,3 Cheltuielile publice pentru sănătate, ca miliarde nu au acces la apă potabilă; în procent din P.N.B., s-au dublat în ultimii Africa sub-sahariană un adult din 40 este 30 de ani. seropozitiv.

1

Dacă. cât timp vor mai sta săracii lumii privind la bogăţia celor dezvoltaţiî În această situaţie. Copii Femei Securitate Mediul În ultimii 30 de ani. la peste 33 de milioane. Cu toate aceste succese. În tarile cele mai sărace. rămâne caracteristica de bază. un copil din trei suferă de malnutriţie. insurecţii şi terorismul armat au afectat aprox. de la 17% la 36% din numărul total de fete de această vârstă. Cu toate eforturile facute. m 1960. Adâncirea decalajului dintre tarile bogate şi tarile cele mai sărace a atins deja niveluri mgrijorătoare. Trebuie doar să precizăm că dimensiunile sărăciei sunt extrem de mari şi că progresele înregistrate până în prezent de aceste tari au avut un efect destul de redus asupra sărăciei. 2/3 din totalul analfabeţilor din ţările cele mai sărace sunt femei. femeile acced într-un număr de două ori mai mic în învăţământul superior decât bărbaţii. Factorii critici ai dezvoltării Cea mai importantă şi mai complexă dimensiune a fenomenului de subdezvoltare. nivelul venitului pe locuitor pentru 20% din populaţia cea mai bogată a lumii era de 30 de ori mai mare decât al venitului pe locuitor pentru 20% din populaţia cea mai săracă a lumii. sub diverse forme.Hrană Educaţie şi alfabetizare Venituri şi sărăcie Din 1965 până În 1990 nu-mărul tarilor În care s-a asi-gurat necesarul suficient de hrană s-a dublat. este analfabetă. iar În multe zone. Aproximativ 35 milioane de oameni sunt refugiaţi Pădurile tropicale sunt distruse cu o suprafata de mărimea unui teren de fotbal În fiecare secundă. de la mai puţin de 15 milioane de oameni. În ultimii 20 de ani ciclul primar a fost urmat de un număr de copii de vârstă şcolară ce a crescut de la 70% la 80% din total. În Africa. nu sunt pe măsura aşteptărilor. care este sărăcia. Gradul de alfabetizare a crescut de la aprox. creşterea populaţiei etc. se poate afirma că ultimul deceniu nu a adus cu sine ceea ce comunitatea internaţională spera să fie o bătălie câştigată. parcă retoric.3 miliarde oameni) trăiesc în sărăcie absolută. care le uneşte şi determină abordarea lor unitară: sărăcia. starea de sănătate. La fnceput de mileniu. Făcând un rezumat. de la 25 la 50. Un specialist fntreba. 30% şi peste dintre elevii de vârstă şcolară rămân la ciclul primar Aproape 1/3 din populaţia ţărilor cele mai sărace (1. Media valorii calorice era de 90% din nivelul cerut şi a crescut la 107% fata de nivelul minim necesar În 1985. Războaie. În jur de 1. aproape jumătate din populaţie se află sub pragul sărăciei. realizările în domeniul combaterii acestui flagel mondial. pentru a putea prevenii apariţia unor dezastre m aceste tari.1997 numărul celor infectaţi cu HIV a crescut de mai mult de două ori. Replici mult mai reduse au putut fi urmărite nu demult m Zair (exodul din Rwanda). numărul de fete ce a urmat ciclul secundar a înregistrat o creştere. 15% din populaţia lumii) nu au suficientă hrană. Comunitatea internaţională reclamă din ce m ce mai des necesitatea acordării de ajutoare.7% pe an Peste 800 milioane de oameni (cca. definită prin venituri mult prea scăzute pentru a asigura mijloace adecvate subzistenţei. Aproape un miliard de oameni.1/3 la 65% în 1990 În Asia există locuinţe pentru 2/3 din populaţie. 1. 60 de tari. Creşterea economică rapidă poate Înrăutăţi poluarea mediului. Sfârşitul războiului rece a dus la eliminarea implicării tarilor celor mai sărace in rivalităţile dintre superputeri În ultimii 20 de ani ponderea familiilor rurale cu acces la apă potabilă a crescut de la sub 10% la 60%. Dacă astăzi lumea dezvoltată are probleme cu imigraţia.5 miliarde de oameni nu au o speranta 2 . Printre nerealizările în domeniul dezvoltării umane şi combaterii sărăciei putem aminti: * Între 1990 . urmarea este apocaliptică. sau 35% din populaţia adultă. aceste tari sunt m continuare deosebit de sărace.000 de copii în fiecare zi. ce ar msemna exodul a milioane de oameni mfometaţi. Malnutriţia şi bolile ucid mai mult de 34. pare foarte dificilă (dacă nu imposibilă) apropierea de tarile industrializate. Creşterea PNB În perioada 1987-1992 a fost destul de ridicată: 4. mortalitatea infantilă a fost redusă cu mai mult de Din 1970 până în 1990. m 1990 acest decalaj se dublase. Ciclul secundar aproape că şi-a dublat cifra (de la 25% la 40% din cifra totală). Dimensiunea sa complexă este dată de intercondiţionările pe care sărăcia le are cu celelalte aspecte ale tarilor m dezvoltare: educaţia.

relevă o situaţie îngrijorătoare. şi anume: tări cu venituri ridicate (peste 9361USD/loc). iar mtre 5000 şi 10000 USD/loc.5 2.U.8 32. venitul pe locuitor nu depăşea. şi 9 360 USD/loc./loc. La sfârsjtul anului 1997. peste 880 milioane au un acces limitat la serviciile de sănătate şi 2. cauzate de apa contaminată. erau 20 de tari. ajustat cu paritatea puterii de cumpărare. Venituri scăzute şi distribuţia inegală a veniturilor Banca Mondială este instituţia ale cărei clasificări sunt eel mai des utilizate de către organismele internaţionale./loc sau P.2 (4. Criteriul de clasificare este eel după P.5 9. Mai mult de 260 de milioane de copii nu urmează cursuri primare sau secundare.I. Corelaţia dintre ponderea acestor tari m populaţia lumii şi a P.3 5. m USD 1995.B. cele mai sărace regiuni ale lumii şi cu cea mai numeroasă populaţie.B. Cele 66 de tari cu venituri sub 1000 USD/loc sunt considerate tari sărace şi foarte sărace şi. aflate cu predilecţie m Africa sub-sahariană şi Asia.N. la nivelul anului 2002. Peste 10000 USD/loc.) Populaţia şi produsul global.B. la nivel global.0 0 (26. în funcţie de P. ceea ce face ca situaţia lor să fie cu atât mai dramatică. În fiecare an.I.N.N.) şi tari cu venituri scăzute. ceea ce mseamnă. mtre 3000 şi 5000 USD/loc.B.5 14. 66 de tari sub 1000 USD/loc. conform căruia sunt identificate trei mari grupuri de tari. Pentru ocupantele ultimelor locuri.B. respectiv mai puţin de 760 USD. sub doi dolari/zi pentru fiecare cetatean! Ţara Sierra Leone Tanzania Malawi Burundi Etiopia Guineea Bissau Cele mai sărace tari. Din cele 174 de tari clasificate pentru anul 1998 . 800 USD/loc.real/loc a.3 miliarde de oameni trăiesc cu mai puţin de un dolar pe zi şi aproape un miliard nu îşi poate asigura necesarul pentru satisfacerea nevoilor de bază. real/loc 505 533 570 610 585 615 3 . 8 tari.6 miliarde la servicii de igienă. provin din Africa sub-sahariană şi Asia de Sud. Repartiţie regională % din populaţia % din produsul lumii (1995) global (1995) 8. 840 de milioane de oameni suferă de malnutriţie. deţin o populaţie numeroasă./loc.7 ) Cele mai sărace tari ale lumii. În tarile industrial peste 100 milioane erau analfabeţi funcţionali (desj au urmat o şcoală./loc.N. 3 milioane de oameni mor din cauza poluării aerului şi peste 5 milioane mor din cauză de boli diareice. Ponderea venitului global al celei mai bogate cincimi a populaţiei este de 74 de ori mai mare decât a celei mai sărace cincimi.* * * * * * * de viata mai mare de 60 de ani.A. Între 25% şi 50% din numărul total de femei suferă de abuzuri fizice din partea partenerului.. Regiunea America Latină şi Caraibe Africa sub-sahariană Asia de Est şi Pacific Asia de Sud Ţări dezvoltate (din care S.N. sub 500 USD.5 22. 43 de tari mregistrau un P. Operând cu indicatorul P. m marea lor majoritate.B. $1 cu venituri medii (mtre 761 USD/loc. In 1997 mai mult de 850 milioane adulţi erau analfabeţi. Consumul celei mai bogate cincimi a lumii este de 16 ori mai mare decât al celei mai sărace cincimi. 78. din punct de vedere al P. P. nu au capacitatea să se descurce la scris şi la citit). Circa 160 de milioane de copii suferă de malnutriţie şi mai mult de 250 milioane de copii lucrează ca salariaţi.B. se mregistrau aproximativ 12 milioane de refugiaţi. în medie. se fnregistrau 32 de tari. Aproximativ 1.1 4./loc. cele mai sărace tari ale lumii mregistrează „perfoimanţe” greu de imaginat. În jur de 340 milioane de femei nu au o speranta de viata mai mare de 40 de ani.B.0 0.I.

3 6.3 5.4 7.Yemen Mali Zambia Niger R.U. acesta atinge şi niveluri de peste 30 la 1.3 43. comparativ.9 41.0 32.8 25.D. de 5 la 1.0 17.5 7. "in special pentru cele mai sărace dintre aceasta.5 Guatemala 2. tarile subdezvoltate se confruntă şi cu o mare discrepanta în distribuirea veniturilor.0 România 7.4 S.1 63 30. care este situaţia tarilor dezvoltate şi a tarilor sărace.2 46.3 20.4 58.3 7.7 46.4 53.6 53. Zonele rurale sunt.9 Australia 5. practic.6 Republia Centrafricană 2.5 6.9 28.9 Tari In tranziţie Federaţia Rusă 4. Distribuţia veniturilor reprezintă un indicator de apreciere al dezvoltării economice a unei tari.5 Honduras 3.4 Israel 6.7 12.1 Brazilia 3.1 63.A.3 62.7 Kazakstan 6.4 27.9 17.0 Marea Britanie 6.0 63.1 58. în medie. pe lângă extrem de sărace.9 42.5 Irlanda 6.0 6.3 Republica Moldova 6. din punct de vedere al raportului venitul celei mai sărace cincimi a populaţiei/venitul celei mai bogate cincimi a populaţiei: Raportul dintre venitul celei mai sărace cincimi a populaţie şi venitul celei mai bogate cincimi a populaţiei (1998) Ponderea (%) Ponderea (%) Rapor Ţara celei mai celei mai t B/A sărace cincimi bogate cincimi în venitul total în venitul total (A) (B) Tari dezvoltate Noua Zeelandă 2.0 65.9 6.0 Paraguay 2.5 Niger 2.4 8. inegalitatea în distribuirea veniturilor se corelează cu sărăcia absolută în care trăieşte o mare parte din populaţia acestor tari.6 43.5 Lesotho 2.1 21.2 Turkmenistan 6.4 57.8 Kyrgyzstan 6. pentru tarile cele mai sărace. Inegalitatea în distribuirea veniturilor este relevată şi de ponderea pe care cea mai săracă cincime o are în veniturile totale.Congo Nigeria 712 735 720 787 758 788 Alături de nivelurile scăzute ale venitului pe locuitor.5 6.2 Portugalia 7.8 60.4 5.8 6. Însusit în cea mai mare parte de marii proprietari.2 41. acest raport este.3 47. 5.3 Tari In dezvoltare Siera Leone 1.9 41.6 40.1 47. şi puternic concentrate în mâna unor latifundiari (cum este cazul celor mai multe din tarile latino-americane) ceea ce face ca venitul obţinut în agricultural să fie. cel mai slab clasate. 4 . inegalitatea distribuirii veniturilonsj are sursa în decalajul între mediul urban şi rural.1 Pentru multe din tarile slab dezvoltate. comparativ cu ponderea celei mai bogate cincimi în aceleasj venituri totale. lată.7 42. Pentru tarile bogate.0 Guineea Bissau 2.7 42.5 Estonia 6. Pentru tarile în dezvoltare.

incapabilă să reahzeze o dezvoltare autentică. rămăsjtele unor relaţii de producţie precapitaliste total inadecvate progresului tehnic deţineau o pondere ridicată.. Suprimarea acestor taxe de către tarile dezvoltate rămâne mijlocul eel mai important de stimulare a exporturilor tarilor în dezvoltare şi de majorare a veniturilor în devize. ieftină sursă de aprovizionare pentru Nord. ale fiecărei tari. care deţin puterea politică. inclusiv a tarilor dezvoltate la rezolvarea acestei probleme. ceea ce inseamnă. în Europa Occidentală. la importul de produse alimentare). Chiar dacă. de posibilităţi limitate de a utiliza ceea ce au. (de exemplu. mai ales. el era orientat către exterior. Şi politicile promovate de către statele în dezvoltare au contribuit la creşterea sau menţinerea ridicată a inegalitatii veniturilor: supraevaluarea cursului de schimb. suficient de diversificat. cum ar fi: * formarea cadrelor naţionale şi folosirea judicioasă a forţei de muncă. Structurile impuse de către fostele metropole coloniilor lor au avut drept consecinta fundamentală! stagnarea şi mcetinirea considerabilă a ritmului creşterii economice pe termen lung.A. Lichidarea rămânerii în urmă. în primul rând. Ori. Tinerele state nu reuşesc să-sj valorifice pe deplin pe piaţa mondială rezultatele muncii productive naţionale. Astfel apar restricţii cantitative. în special cu materii prime sau produse puţin prelucrate. 0 altă cale ar consta în acordarea unor compensaţii monetare tinerelor state care mregistrează o reducere a veniturilor lor reale din export. maximizării mijloacelor materiale. Această dependenta se manifestă mdeosebi pe plan financiar. iar. rezultatul efortului propriu. S-a conturat astfel o “economie dualista". instabilitatea prejurilor. de obiectivele urmărite de acestea. naţiunile m curs de dezvoltare sunt. de căile adoptate pentru fmplinirea lor. economia naturală. m paralel. subvenţionarea factorilor de producţie. m stare de dependenta fata de tarile dezvoltate. admise doar pentru zonele rurale etc. politica de preţ. alimentar şi tehnologic. de subzistenta. În cadrul acestor structuri. mainte de toate. susţinerea preţurilor de producţie (pentru producătorii autohtoni). sub o formă sau alta. financiare şi umane proprii. Această dependenta economică derivă din faptul că dispun de mai puţine cunoştinţe. * promovarea exporturilor de produse prelucrate. la probleme globale se cer soluţii globale. de tip colonial. ceea ce face ca majoritatea forţei de muncă să fie slab calificată. în S. Sudul reprezintă o bogată şi. subdezvoltarea afectează. Caracterul sectorului de stat m aceste tari este determinat de natura forţelor sociale. tendinţa de a fonda strategia economică pe activitatea crescândă a statului este o caracteristică cvasi-generală a tarilor în dezvoltare. Se apreciază că reducerea analfabetismului are efecte pozitive asupra veniturilor ce revin celor 40% din populaţie. În ceea ce priveşte produsele primare. o problemă de interes general. cea mai săracă1. * crearea unui nucleu industrial propriu. În cazul produselor cu o cerere 5 . care dezavantajează net produsele agricole. acest vărsământ compensatoriu ar trebui să fie egal cu diferenţa dintre valoarea exporturilor mtr-o perioadă dată şi valoarea pe care acestea ar fi atins-o dacă taxele fiscale n-ar fi fost aplicate. toate statele lumii. particulare. 0 strategie de dezvoltare trebuie să se bazeze pe propria experienta. două sunt obstacolele care influenţează negativ: Pe de o parte obstacolele tarifare şi netarifare ridicate de tarile dezvoltate. dezarticulată.U. În principiu. pe adaptarea experienţei generale la condiţiile concrete. În contextul interdependenţelor mondo-economice. Aceste modele proprii permit mfăptuirea unor objective prioritare.O altă cauză a acestei inegalităţi derivă şi din accesul redus la educaţie pentru cea mai mare parte a populaţiei acestor tari. Dar şi Nordul este dependent de Sud. 0 trăsătură a economiei mondiale contemporane continuă să fie starea de dependenta a Sudului subdezvoltat fata de Nordul dezvoltat. la importul de bumbac brut. dezvoltarea economico-socială independents vor fi. cu salarii extrem de reduse. s-a dezvoltat un sector capitalist. fiscalitatea (taxe mari). pe de altă parte. În lipsa unui capital privat autohton important. ca urmare a creşterii taxelor tarilor dezvoltate la importul de mărfuri din tarile mai puţin avansate. anumite cheltuieli publice. capabil să satisfacă nevoia crescândă de bunuri de echipament. Ea este. în continuare. în condiţiile în care agricultura este principala ocupaţie în multe din aceste tari. participarea activă a Întregii comunităţi internaţionale. Dependenţa fata de exterior Aşa cum arăta şi Jan Tinbergen în cel de-al lll-a Raport către Clubul de la Roma. autoîntreţinută . în consecinta.

Degradarea mediului Înconjurător 0 altă problemă care mgrijorează comunitatea internaţională este degradarea mediului Înconjurător. practic. Este necesară punerea în practică a unor programe de cooperare tehnică. ceai. lucrurile rămân deocamdată teoretice. de eliminare a pierderilor alimentare. Dar. De exemplu. ci. Ori. sumă greu de realizat m condiţiile datoriei externe actuale. cât şi implicaţii de ordin politic (accentuare migraţiei. o influenta stabilizatoare asupra pieţei unui anumit produs primar. Interdependenta cu alte probleme economice globale joacă un rol important în determinarea dimensiunilor problemei alimentare. Stocul permite să se vândă atunci când preţul depaşeşte o anumită limită şi să se cumpere atunci când acesta scade sub limita convenită. Asigurarea hranei 0 problemă majoră a tarilor subdezvoltate este foametea şi malnutriţia. Printre căile posibile de sporire a producţiei alimentare m tarile m dezvoltare. Astfel apare necesitatea unui nou sistem comercial mondial. s-ar putea constitui un fond din cedarea unei părţi din taxele pe consum mcasate de tarile dezvoltate. sarcina de a le stabiliza revine. * sporirea randamentului la hectar şi pe animal productiv. Pentru produsele manufacturate. Toate acestea pot fi puse m practică. Ţinând seama de cauzele care au generat situaţia alimentară precară de pe glob. m numeroase cazuri. decât oferta. convulsii sociale). decât atunci când importurile provin din tarile dezvoltate.90 grame de proteine. de durată. Utilizarea mecanismului stocurilor internaţionale regulatoare exercită. cât şi de asistenţa celorlalte state (FAO şi FIDA. ce se confruntă cu grave probleme.2400 de calorii şi circa 80 . mai mult de 80 de milioane în Africa. * exploatarea unor noi resurse naturale şi producerea de alimente pe cale sintetică. în condiţiile unor nevoi crescânde de hrană şi de dezvoltare industriala . având în vedere faptul că tarile în dezvoltare nu controlează. cele care reţin atenţia experţilor sunt următoarele: * extinderea suprafeţelor cultivate. în medie. cacao etc. În ceea ce priveşte fluctuaţia preţurilor. în mod direct. pentru că majoritatea tarilor ar trebui să aloce mai mult decât au pentru a putea spori randamentul.). 45 de milioane America Latină) suferă efectiv de foame. 2200 . Problema alimentară are atât implicaţii de ordin social. de eliminare a pierderilor de teren arabil. Această situaţie contrastează puternic cu consumul din tarile dezvoltate. Aceasta presupune schimbări m sistemul financiar internaţional şi m eel valutar. ce ar putea duce la o mai corectă aplanare a unor astfel de situaţii. sau. pentru dezvoltarea pescuitului. problema alimentară. Potrivit celor mai recente estimări. mai ridicate atunci când este vorba de importul din tarile m dezvoltare. politica tarifară a tarilor dezvoltate mai are mcă un caracter discriminatoriu. pe efortul propriu.16 miliarde dolari anual. în cea mai mare măsură.căi menite a scoate aceste tari din 6 . 13% în America Latină consumă sub acest barem. au iniţiat numeroase programe de ajutorare a tarilor subdezvoltate). Calea utilizată constă m reglementarea cantităţilor care sunt destinate exportului. desi îsi pot spori producţia. 28% din populaţie în Asia. celor dezvoltate. Contingentarea exporturilor reprezintă un alt mecanism important de stabilire a preţului unor produse primare pe piaţa mondială. Pentru a putea fi considerat hrănit normal. nu poate fi asigurată decât prin creşterea substanţială şi diversificarea producţiei agroalimentare. mai bine zis. Taxele vamale la produsele finite şi semifinite sunt. 25% în Africa. această soluţie nu există). m primul rând. precum şi PAM. o creştere de 4% a producţiei agricole necesită resurse financiare de 15 . Pentru rezolvarea acestor probleme este nevoie atât de efortul propriu. Africa Tropicală şi America de Nord (m Asia de Sud. Tarile subdezvoltate nu se pot baza pe "transferul de hrană". devine foarte clar că soluţionarea viabilă.inelastică (cafea. Cele mai mari rezerve de terenuri cultivabile se află m America Latină. peste 550 de milioane de oameni (375 de milioane m Asia. un om trebuie să consume zilnic.

externi şi interni . o mai mare eficienta în alocarea resurselor. în special pe termen lung. pe lângă faptul că trebuie să sporească. în multe tari. iar asistenţa străină este pe cât de greu de obţinut. Se ştie că aceste tari au cele mai ridicate rate ale analfabetismului. De cealaltă parte. arabil. o cooperare strânsa în care rolul organismelor internaţionale este extrem de important. al unei tari. Restrictii ale dezvoltării ' În concepţia unor specialişt . Mondializarea acestui flagel necesită măsuri ample şi urgente din partea comunităţii internaţionale. contribuie la creşterea inflaţiei şi la migrarea capitalurilor către tari cu o stabilitate a preţurilor mai mare. iar studiile arată că o creştere cu doar 10% a celor înscrişi la învatamântul secundar contribuie cu 0. Creşterea nivelului de dezvoltare implică şi modificarea ponderii acestor sectoare.-ului. Importanţa comerţului exterior este subliniată şi de faptul că studiile econometrice au arătat că o creştere a exporturilor m produsul total cu 10% determină o creştere economică a tarii cu 0. Schimbările tehnologice au m vedere atât o tehnică mai performantă (masjni. între multiplele aspecte ale degradării mediului se numără deprecierea solului. Problema subdezvoltarii este o problemă extrem de complexă. pentru tarile în dezvoltare.I. degradarea datorită poluării. eliminarea risipei.3% la creşterea economică. Alocarea eficientă a resurselor presupune atât politici la nivel microeconomic. de exemplu. o limitare a corupţiei sj. Lipsa capitalului este determinată de rata scăzută a investiţiilor interne şi de un aport extrem de limitat al investiţiilor străine. cât şi politici macroeconomice. Exporturile acestor tari. piscicol.acest proces va continua să afecteze lumea mtreagă precum o maladie ucigătoare. Utilizarea de preţuri administrate de către stat contribuie cel mai adesea la o ineficientă alocare a resurselor. mai ales pentru cele mai sărace.ul exterior reprezintă al treilea factor critic al dezvoltării. acestea contribuie la eficientizarea investiţiilor.). industrializarea. când veniturile sunt scăzute. El se traduce mtr-o mzestrare precară a aparatului productiv. izvoarelor subterane precum şi poluarea aerului şi a apei au atins. calculatoare. accesul la ea şi calitatea acesteia. sporirea eficienţei. Al doilea sector ca importanta este eel terţiar. desj define o pondere foarte mare în crearea P. cât şi întărirea producţiei. În ceea ce priveşte inovarea şi nivelul tehnologic. El implică.N. în special populaţiei de sex feminin. în strânsă legătură cu acest aspect. singurele m măsura să contribuie la atenuarea Înrăutăţirii termenilor schimbului ai acestor tari. pe atât de insuficientă. etc. necesită o diversificare şi o creştere a ponderii produselor manufacturate. În acest context. cote mgrijorătoare. între 20 şi 40%. Aspectele primare ale acestui domeniu critic al dezvoltării sunt educaţia. că accesul la educaţie este îngrădit. Conform unui studiu publicat de Banca Mondială în 19931. o fnzestrare slabă cu tehnologie şi un scăzut grad de performanta. o reducere a pierderilor.6%. De asemenea. În ceea ce priveşte tarile m dezvoltare. alterarea diversităţii biologice. Creşterea economică depinde m mod esenţial. fmprumuturile externe sunt scumpe. Un al doilea factor identificat este transformarea structurală. ce se manifestă m toate domeniile economico-sociale şi m întreaga economie mondială. în special cele mai sărace. urbanizarea. de capacitatea acestor tari de a forma capitalul uman. Capitalul este insuficient m tarile m dezvoltare. relevă că degradarea mediului poate costa mtre 1 şi 15% din P. investitiile şi decalajul tehnologic . Degradarea potenţialului natural-forestier. la fel cum această nerealizare se răsfrânge tot după un interval mdelungat m timp.B. Emisiunea de monedă fără acoperire m bunuri şi servicii. factorii restrictivi ai dezvoltării sunt consideraţi a fi m număr de 6. agricultura contribuie cu cea mai mare pondere la crearea P. Primul factor considerat sunt economiile. cu atât mai mult cu cât ele se caracterizează şi printr-o mare ineficienta (agricultura. Bazânduse pe multiple exemple.N.B. Fără corelarea tuturor factorilor . o problemă deosebit de importantă o constituie creşterea 7 . un mecanism de formare al preţurilor bazat pe o piata liberă implică o mai mare iniţiativă.. despăduririle şi eroziunea terenurilor. între 40% şi 60%. Al patrulea factor critic al dezvoltării îl constituie eficienta alocare a resurselor. Dificultatea realizării acestui deziderat rezultă din faptul că are efecte pe termen lung. m final. schimbarea modului de producţie. Economiile sunt puţine. asistenţa financiară este una din componentele de bază. pentru compensarea deficitelor bugetare. Formarea capitalului uman şi resursele pentru dezvoltare este eel de-al cincilea domeniu critic al dezvoltării. Comert. autorii studiului. la eel modern. nu poate asigura nrana populaţiei tarilor respective). al eforturilor pentru eliminarea sărăciei şi susţinerea dezvoltării. deopotrivă.starea de subdezvoltare. se ştie că pe termen lung.B. de la eel tradiţional. ambii economişt.

sărăcia nu este numai un nivel foarte scăzut al stării normale de bine. * axioma transferului invers. care presupune ca indicele sărăciei să crească atunci când venitul celor săraci scade. spre exemplu. consideraţi extrem de importanţi pentru sănătatea omului. ca limită a sărăciei. 45 g. pentru că el exprimă capacităţile şi nu permite aprecierea realizărilor. şi un şi mai fndelungat timp pentru culegerea roadelor acestor investiţii. În sfârşit. Banca Mondială utilizează noţiunea de sărăcie extremă sau limita sărăciei. zahăr. De exemplu. 90 g. Pentru a avea un nivel de referinta uniform. este asigurarea unor politici durabile de dezvoltare. ea este o caracteristică fundamentală a tarilor în dezvoltare. de legume cu frunze. ca de exemplu. Un alt exemplu este eel al populaţiei masculine din Harlem. Sărăcia absolută am defini-o ca acea limită sub care venitul unei persoane nu-i permite să-sj satisfacă nevoile de bază legate de hrană. a abordat această problemă dintr-un alt punct de vedere. apariţia în public fără sentimentul de rusine. După instabilitate. rădăcinoase etc. pentru aplicarea şi vegherea la respectarea legilor etc. ceea ce reprezintă 54% din totalul hranei! Acest nivel caloric. de la universitatea Harvard. Cele 395 de grame de cereale pot fi echivalentul a 2 ceşti de orez. care este dată de asigurarea unui nivel caloric zilnic de 2250 calorii pe persoană. Tot ca răspuns la lacunele unei astfel de metode de abordare a conceptului de sărăcie. cum ar fi mineralele sau vitaminele.populaţiei.B. 35 g. Abordarea conceptului de sărăcie.N. ulei. luarea în considerare a elementelor legate de mediu. şi nu datorită unui venit pe locuitor mai scăzut. este o combinaţie mtre coeficientul Gini privind distribuţia veniturilor pentru categoria celor săraci. 35 g. că nu sunt luate în considerare niveluri şi pentru alţi compusj. ci doar un instrument de măsurare statistic. alte legume (cartofi./loc. lapte. m ciuda oportunităţilor oferite de societatea americană. care are un venit pe locuitor mai mare de 12 ori decât Costa Rica. în consumul agregat) . În opinia sa. Sen s-a concentrat pe un număr mic de funcţiuni de bază pentru starea normală de bine: hrană corespunzătoare şi locuinta adecvată. cereale1. cu următoarea componenta nutriţională: 5 g. stabilitatea politică şi sociala. * axioma sensului unic. în viziunea lui Sen. came. a evita moartea prematură. este necesară o perioadă foarte lungă de timp pentru relansarea investiţiilor. Pentru el. dat fiind faptul ca este foarte greu de făcut comparaţii între tari. conform căreia măsurarea sărăciei se poate face doar prin intermediul venitului celor săraci. Coordonatele sărăciei în tarile slab dezvoltate Sărăcia este. şi. legume cu boabe. P. cea mai mare parte a lor în tarile subdezvoltate. păstrarea sub control a ratei de creştere a populaţiei. care. Pornind de la această combinaţie.). asigurarea unei creşteri economice posibil de atins. trăieşte cu 40 de ani mai puţin decât populaţia masculină din Bangladesh. climă etc. New York. ci şi incapacitatea de a atinge această stare ca urmare a lipsei mijloacelor economice necesare. 2. Sen a creat trei axiome necesare unui indice al sărăciei: * axioma centrală. speranţa de viata m Costa Rica este aproximativ aceeasj cu cea din Statele Unite. din punct de vedere statistic. păstrarea în limite normale şi stimulative a diferenţelor sociale şi economice etc. ceea ce este şi mai mgrijorător. Această definiţie este extrem de largă. Un alt element important îl reprezintă şi pacea socială din aceste tari. viaţa este un vector corelat de funcţiuni (legate de a fi şi de a face). Astăzi trăiesc în lume peste 1 miliard de oameni în condiţii de sărăcie absolută. nu este un indicator adecvat. ultimul factor critic al dezvoltării identificat de specialişt. economistul şi filosoful Amartya K. se calculează ca ponderea acestui venit suplimentar necesar. probabil. 395 g. că nevoile calorice ale individului diferă de la o perioadă la altă şi în funcţie de specificul activitatii. Sen. 110 g. Pentru Sen. ponderea celor ce trăiesc în sărăcie absolută şi decalajul privind veniturile (care măsoară venitul suplimentar necesar aducerii săracilor deasupra sărăciei absolute şi care. Aceasta fnseamnă. este supus controverselor. organismele internaţionale de profil recomandând insistent adoptarea unor politici la nivel guvernamental de planificare familială. a fi fericit şi a fi liber1. cea mai degradantă coordonată a lumii contemporană. a fi mgrijit corespunzător. determinante pentru stabilitatea economică. "imbrăcăminte şi adăpost. 10 g. care cere ca măsurarea sărăciei să fie sensibilă la schimbările survenite m 8 . ci datorită ratei malte a criminalitatii şi a unei asistenţe medicale necorespunzătoare. ca urmare a faptului că se consideră că el diferă în funcţie de vârstă şi de gen.

1 4. Cu toate progresele realizate de Asia de Est şi Pacific.7 Un sfert din populaţia lumii trăieşte sub limita unui dolar pe zi! lar din punct de vedere al repartiţiei geografice.I. Filipine.0 47.0 1998 15.9 4. Burundi).5 24.0 10. în 1990).2 1. Stabilită ca limită inferioară. Cele mai mari scaderi au fost în cazul Asiei de Est.0 5.1 15.3 5.0 46. cei mai mulţi săraci ai lumii trăiesc în Africa sub-sahariană şi Asia de Sud. Ceea ce a determinat ca.7% din populaţie să fie sub limita a 1dolarPPC/zi.4 44. de la 29% în 1990.7% în 2000. unde aproape jumătate din populaţie este la limita sărăciei absolute.2 15. 240 milioane m Africa sub-sahariană. populaţia care trăieşte sub acest prag este prezentată în tabelul de mai jos: Ponderea populaţiei ce trăieşte sub pragul sărăciei absolute. Africa sub-sahariană. 9 . Mauritania. 220 milioane m Asia de Est şi Pacific.8 42.3 48. iar tarile din această regiune oscilează între derularea unor reforme ferme (Coasta de Fildeş. iar sub 2dolariPPC/zi. Ghana.6 16.7 29. Dimensiunea populaţiei ce trăieşte m extremă sărăcie este influenţată şi de perspectives ce decurg din sporirea numărului total al populaţiei globului.0 22. 291 mil.9 10. Creşterea populaţiei în tarile cele mai sărace îşi are motivaţia în mai multe aspecte.8 42. 15. 278 mil. până m 1990 foarte puţini oameni trăiau m absoluta sărăcie.6 18.9 0. Unul este dat de rolul pe care femeia îl are în societate. peste 600 de milioane se vor naşte m tarile cu cele mai scăzute venituri.3 44. 9 milioane m Europa şi Asia Centrală.7 24. Urmează Asia de Est şi Pacific şi America Latină. în 1990). numărul acestora a crescut. pragul sărăciei absolute sau extreme. În Asia de Sud.3 28. criza din anul 1998 a avut drept efect stoparea scăderii săraciei în această zonă. fără China 1987 26.3 24.3 1.1 1993 25. Uganda.5 1. luând msă ca limită 2 USDPPC/zi.distribuţia veniturilor celor săraci (astfel meat un transfer de la cei cu venituri scăzute la cei cu venituri mai ridicate să ducă la creşterea indexului sărăciei).2 15. Din cele aproximativ 1. în Africa sub-sahariană (de la 242 mil. desj nivelul P. Conform prognozelor Băncii Mondiale . cu aproape aceeasj pondere (15%) şi China.0 15. în 1990). la nivel global.B.3 11. După 1990. ca număr. 20% la nivelul anului 2000.1 27.3 4.9 46.6 1. pe fondul creşterii populaţiei. Thailanda) au mregistrat creşteri ale populaţiei ce trăieşte în sărăcie absolută.2 mid. valoarea de 1 dolarPPC/zi/persoană reprezintă astăzi pentru majoritatea instituţiilor internaţional. sărăcia cunoaşte o tendinta redusă de scădere (din punct de vedere relativ).2 46. şi în primul rând Rusia) o traversează de 15 ani.2 2000 15. ceea ce arată diferenţele şi inegalităţile extrem de mari din această regiune. Tarile cele mai afectate (Indonezia.4 49. 36% din populaţie se afla sub această limită. cea mai săracă populaţie a lumii a rămas relativ constant în ultimul deceniu. Din punct de vedere al distribuţiei pe regiuni. femeile sunt lipsite de educaţie. de la 28% la 15% în aceeasj perioadă (ca urmare a progreselor făcute în această zonă). ajungându-se ca 4. Acest lucru se datorează depresiunii economice pe care majoritatea acestor tari (foste comuniste./loc a crescut.0 26.6 23. în Asia de Sud (de la 495 mil. pe regiuni (%) Regiunea Asia de Est şi Pacific (fară China) China Europa şi Asia Centrală America Latină şi Caraibe Orientul Mijlociu şi Africa de Nord Asia de Sud Africa sub-sahariană Total Total. Tarile cu cei mai puţini săraci sunt tarile Orientului Mijlociu şi Africii de Nord şi Europa şi Asia.5 1990 27. este marcată de influenţa războaielor civile. persoane ce trăiesc sub un dolarPPC/zi (la nivelul anului 2000).9 40. Din punct de vedere al evoluţiei.1 15. datorată în special progreselor din China.6 28. Tanzania) şi conflicte (Rwanda.8 2.9 42. 310 milioane se vor naşte în Asia de Sud.7 28.6 1.5 27. Pentru cele mai multe din aceste tari. sunt în Asia de Est şi Pacific (de la 452 mil. 30 milioane m tarile dezvoltate. 522 mil.2% din populaţie era mregistrată în 2000 ca trăind sub un dolarPPC/zi. Din miliardul ce se va adăuga omenirii până m 2014.7 1996 14. singura zonă unde reducerea a fost semnificativă. În Europa şi Asia Centrală. În America Latină şi Caraibe.0 28. În Orientul Mijlociu şi Africa de Nord situaţia este similară Europei: sub 2% din populaţie se află sub limita a 1 dolarPPC/zi şi 22% sub limita a 2 dolariPPC/zi. la 22.7 15. prima regiune din punct de vedere al ponderii sărăciei. să se mregistreze o uşoară scădere.

Pakistan 25%. Din punct de vedere al grupurilor ţintă al săracilor. rata de recuperare a investiţiei cu Invătamântul universitar pentru femei este negativă. mici comercianţi sau artizanali. Forţa de muncă feminină este mai scăzută. Rusia 35%. mai ales m tarile slab dezvoltate: Laos 25%. rata de şcolarizare m mvătamântul primar şi secundar. Din punct de vedere al şcolarităţii. Chiar şi în condiţiile unei educaţii egale. La sfârsjtul anului 2000. femeia este privită ca o sclavă. în condiţii de supra-aglomeraţie. femeile au o educaţie inferioară bărbaţilor. Iran 70%. cunoştinţele lor. Bangladesh 50%. De asemenea. Indonezia 55%. Asia de Sud-Est (cu predilecţie în Filipine şi Indonezia). în special în cazul pătrimii din gospodăriile care sunt conduse de femei. China 85%. Cea mai mare parte a analfabetismului este m rândul femeilor. în unele tari femeile neavând dreptul la vot şi nici alte drepturi m societate. Pentru femeile cu vârsta cuprinsă mtre 15 şi 49 de ani. consumul de contraceptive este scăzut. ceea ce. De altfel. diferenţele în ceea ce priveşte distribuţia veniturilorîn cadrul familiei arătă că există o discriminare clară a femeilor în raport cu bărbaţii. India 40%. m condiţiile m care principala ocupaţie m tarile sărace este agricultura de tip extensiv. de asemenea.iar măsurile contraceptive sau de planing familial sunt inexistente. Ca urmare. Camerun 20%. Mulţi adepţi ai diferenţelor dintre sexe consideră că bărbaţii au dreptul la mai multe cheltuieli personale decât femeile. Cei din zona urbană sunt m majoritate şomeri. În multe părţi ale globului. un număr mare de copii creşte şansele de supravieţuire ale familiei. Un alt motiv il constituie speranţa de viata foarte redusă m multe tari sărace (sub 50 de ani). O cincime se află în Africa sub-sahariană. rolul femeii în tarile m dezvoltare. grupuri care dau cea mai mare parte a săracilor m anumite regiuni: este vorba de indienii din America Latină şi paria în India. O confirmare a faptului că societatea oferă mult mai multe şanse unui 10 . Ceilalţi (cam două cincimi) se Impart mtre America Latina (mai ales în Brazilia şi Mexic). Patru cincimi dintre săraci trăiesc în zonele rurale. iar venitul acestora din urmă trebuie să fie destinat m cea mai mare parte consumului colectiv. Guinea 0%. este unul net inferior bărbaţilor. Haiti 15%. care a devenit regiunea cea mai săracă a lumii. cea mai mare parte a săracilor lumii locuiesc m Asia de Sud. În Kenya. precum şi capacitatea de a mţelege ceea ce se mtâmplă în jurul lor sunt foarte reduse. ceilalţi. angajaţi zilieri sau temporar. Populaţia rurală săracă sunt cei fără pământ sau proprietari de terenuri mici. se prezenta în felul următor: Rata fete/băieţi cuprinşi În mvatamântul primar şi secundar__(%) Regiunea 1990 1998 2001 Asia de Est şi Pacific 88 91 93 Europa şi Asia Centrală 85 93 96 America Latină şi Caraibe 95 98 99 Orientul Mijlociu şi Africa de Nord 82 86 90 Asia de Sud 75 94 96 Africa sub-sahariană 82 87 90 În special în tarile puternic influenţate de religia musulmană. eel mai mare numar al celor săraci s-a mregistrat m Africa sub-sahariană. O familie numeroasă implică şi mai multă forta de muncă. Nicaragua 60%. veniturile primite de femei sunt mult inferioare celor primite de bărbaţi. în special în cele mai sărace. Sunt. Rata de mortalitate. acest lucru poate msemna pământ mai mult şi hrană mai multă. sunt angajate m slujbele cele mai prost plătite şi au o rată a şomajului mult mai ridicată decât a bărbaţilor. Cea mai mare parte a populaţiei sărace este analfabetă. ce trece de sub tutela tatălui sub cea a soţului. de foarte scăzută productivitate. Populaţia feminină este mai săracă decât cea masculină. lordania 50%. neavând mai mult de un an sau doi de şcoală. m principal m Nigeria şi Etiopia. pe regiuni. Datele furnizate de Banca Mondială m acest sens sunt relevante. precum şi mortalitatea infantilă foarte ridicată. precum şi rata mortalităţii pentru diferite tipuri de boli arată o hrană mai defectuoasă şi o Îngrijire a sănătăţii mai slabă pentru femei decât pentru bărbaţi. Orientul Mijlociu şi Asia de Est (China). în special în India şi Bangladesh. în cea mai mare parte m slums-urile urbane. Altfel spus. Yemen 20%.

care trăiesc în familii numeroase. Rata de imunizare a crescut rapid şi decesele cauzate de aceste boli au scăzut substanţial. ca urmare. în unele regiuni.6 sunt copii sub 10 ani. Diferenţele foarte mari vorbesc de la sine despre consecinţele sărăciei! 0 cauză a mortalităţii m tarile sărace o constituie răspândirea largă a bolilor infecţioase. cartofi. care este.1.M. În Pakistan. mcă. în tarile în dezvoltare. victime m tarile m dezvoltare. din care 3. încă unul până la vârsta de 5 ani şi doar unul din cinci atinge 45 de ani. Sărăcia implică şi multe alte aspecte. chiar atunci când trăiesc m familii mai mari.S. 40% din cei săraci sunt copii sub 10 ani. cele mai sărace tari au o rată a mortalităţii şi de peste 50 ori mai mare (cazul Sierra Leone) Rata mortalităţii infantile (morţi sub un an la 1000 născuţi vii) în ţările sărace.bărbat decât unei femei. aceşti sunt mai săraci decât alte grupuri. Pe tari. unele legume sj. practic. media pe regiuni (morţi sub vârsta de un an la 1000 naşteri vii) Regiunea 1990 1998 2001 Asia de Est şi Pacific 40 35 33 Europa şi Asia Centrală 28 22 20 America Latină şi Caraibe 41 31 28 Orientul Mijlociu şi Africa de Nord 60 45 43 Asia de Sud 87 75 61 Africa sub-sahariană 101 92 90 Acestea sunt cifre ce reflectă o medie pe regiuni. izolaţi de ceea ce ar putea să la aducă o fmbunătăţire a nivelului de viata: drumuri. iar a copiilor sub 10 ani de 2. mortalitatea infantilă se prezenta astfel: Mortalitatea infantilă. 10% dintre gospodăriile cele mai sărace au o medie de 7. care este subunitar în foarte multe tari din categoria celor sărace. telecomunicaţii. Cele mai sărace tari mregistrează performanţe mult mai triste. de cele mai multe ori limitată la cereale. situaţia este diferită. Circa 60% sunt subnutriţi şi sute de milioane suferă de malnutriţie. tusei convulsive şi pojar. În ceea ce îi priveşte pe cei în vârstă. 11 . căi de acces către zonele comerciale. Pe regiuni. respectiv 37 de milioane. care au fost eradicate în tarile dezvoltate. performantele şcolare şi profesionale sunt slabe.7 persoane. Media naţională este de 6. fac. O. este dată şi de numărul de femei la un bărbat. mai puţin de 50% din copii care trăiesc m absolută sărăcie sunt vaccinaţi fmpotriva difteriei. Cu toate acestea.2. Mortalitatea infantila înregistrează cele mai mari niveluri m aceste tari: unul din 10 copii moare m primul an de viata. Aceste boli. De la trei la patru cincimi din venitul celor mai saraci oameni ai lumii este cheltuit pentru hrană. puţină came sau peşte. dezvoltarea fizică şi mentală a copiilor este compromisă. eradicate în tarile dezvoltate. Se estimează că deficitul de femei pentru China şi India este de 44 milioane. şi UNICEF si-au extins activitatea de imunizare fmpotriva principalelor boli. Cea mai mare parte a săracilor trăiesc. Cele mai multe din zonele locuite de populaţia săracă nu sunt acoperite de interesele clasei politice din tarile respective. Un caz de pojar are o probabilitate de 35 de ori mai mare să omoare un copil m tarile sărace decât într-o ţară dezvoltată. Începând cu anul 1975. rezistenţa la boli scăzută. Comparativ cu tarile bogate. comparativ cu ţările bogate Ţara 1980 2002 Cambodgia / Irlanda 201/ 11 102 / 6 Sierra Leone / Hong Kong 190 / 11 162 / 3 Rwanda / Australia 185 / 11 112 / 5 Malawi / Franţa 169 /70 115 / 5 Swaziland / Elveţia 159 / 9 98 / 4 Etiopia / Olanda 155 / 9 107 / 5 Zambia / Japonia 154 / 8 105 / 4 Mozambic / Norvegia 145 / 8 122 / 4 Burundi / Danemarca 145 / 8 107 / 5 Bangladesh / Suedia 132 / 7 73 / 4 Comentariile sunt aproape inutile.

speranţa de viata mregistrează scăderi.8 65. aceste tari au fost măcinate În ultimele decenii de conflicte civile. Aceasta cauzează moartea a 3 milioane de copii anual. unde progresele realizate sunt aproape nule. cuprinderea în şcoala primară este următoarea: Cuprinderea În şcoala primară. lucru ce ar putea fi prevenit m condiţii sanitare mai bune şi a existenţei apei potabile. media pe regiuni geografice Regiunea 1990 2002 Asia de Est şi Pacific 97 99 Europa şi Asia Centrală 96 99 America Latină şi Caraibe 88 95 Orientul Mijlociu şi Africa de Nord 79 85 Asia de Sud 73 80 Africa sub-sahariană 58 66 Cu toate că media pe regiunile geografice este destul de ridicată. Ţara Zambia Zimbabwe Mozambic Burundi Rwanda Leshoto Swaziland kenya Malawi 1980 35 42 41 42 42 40 40 45 44 Tarile cu cea mai mică speranta de viata (ani) 2002 32 33 36 40 39 32 33 43 37 Speranţa de viata în aceste tari este foarte redusă (în cazul unora. în %) Ţara Rata analfabetismului Niger Burkina Faso Gambia Senegal Etiopia 85. Analfabetismul este un Însoţitor permanent al sărăciei. În (%). HIV). speranţa de viata la naştere este mai mică de jumătate din cea a tarilor dezvoltate).4 64. ea ascunde foarte multe discrepanţe. Sunt ţări unde peste jumătate din populaţia ţări este analfabetă. Rata analfabetismului în ţările sărace (nivelurile cele mai ridicate. Pe parcursul a mai mult de 20 de ani.3 77. comparativ cu 77 de ani.7 12 . Datele publicate în Raportul asupra Dezvoltării Umane pe anul 2000 reflectă această situaţie dramatică. Majoritatea sunt pe continentul african. Sunt zone (în special în Africa sub-sahariană) unde asigurarea apei implică o deplasare zilnică din partea fiecărei familii la o distanta de peste trei ore de mers pe jos! Alături de apă. lipsa unor condiţii sanitare şi de igienă minime contribuie la peste 900 milioane de fmbolnăviri de diaree anual. media pentru tarile dezvoltate. cum ar fi Zambia. Pe regiuni. care afectează o mare parte a populaţiei. Media pentru persoanele ce trăiesc în sărăcie este de 45 de ani. De asemenea. Sărăcia presupune o speranta de viata mai mică. Între o treime şi două cincimi din adulţi sunt analfabeţi şi doar patru din 10 copii reuşesc să urmeze mai mult de 4 ani de şcoală primară.5 63. Două treimi din aceasta nu are acces la apă potabilă şi o pondere şi mai mare nu are asigurat un acces corespunzător. Analfabetismul în ţările în dezvoltare este un fenomen de masă.Un alt aspect ce defineşte sărăcia este accesul populaţiei sărace la resurse de apă potabilă. s-au confruntat cu foametea şi deţin cele mai negre recorduri la infestările cu diverse boli (inclusiv virusul mileniului.

creşterea necontrolată a populaţiei. pornind de la proiecţiile acestora m perioada 1998-2008. s-au identificat 6 scopuri sociale şi 16 indicatori complementari ce urmau a fi monitorizaţi de către comunitatea internaţională. din care 2/3 erau fete. în unele cazuri. reprezentanţi ai Naţiunilor Unite şi ai Băncii Mondiale. ci reprezintă o ameninţare la siguranţa Întregii specii umane. ce merge pe extrapolarea unei rate de creşteri medii de 3. * reducerea morţii maternale cu 2/3 până m 2015. * creşterea accesului la serviciile ce privesc reproducţia. Un prim scenariu este unul optimist. au ajuns la aceeasj concluzie lansată de Conferinţa din 1998. prin creşterea asistenţei medicale la naştere. recunoşteau că politicile promovate de către cele două institutii au fost mai putin axate pe probleme legate de sărăcie şi că. ca parte a unei noi strategii de dezvoltare. Oficialii B. mai ales m zonele foarte sărace. rata de creştere este mai mică. astfel meat să se atingă obiectivele de reducere la jumătate a numărului celor ce trăiesc sub limita a un dolar pe zi. * reducerea morţii infantile şi a celei până la 5 ani. * creşterea egalitatii pe sexe în ceea ce priveşte cuprinderea în şcoala primară. În cadrul Conferinţei care a avut loc la Paris m anul 1998.M. se au m vedere 3 variabile (rata de creştere a consumului.5%. plus Rusia. În cele două scenarii elaborate pentru regiunile globului. aminteau despre necesitatea concentrării atenţiei asupra unui set clar de rezultate privind dezvoltarea.I. s-a reafirmat sprijinul pentru o cooperare la nivel internaţional. care să aibă drept consecinta directă reducerea sărăciei. la niveluri mai mici decât jumătate din nivelurile actuale. În eel pesimist. se apreciază că numărul persoanelor ce trăiesc m condiţii de sărăcie s-a triplat m ultimul deceniu! La întâlnirea G8. s-a previzionat proporţia persoanelor ce va trăi m sărăcie în anul 2008 şi în 2015. precum şi ponderea acestora m totalul populaţiei. la mtâlnirea pe care au avut-o m septembrie 2000 în Cehia1. iar inegalitatea veniturilor creşte. * asigurarea educaţiei primare. Raportul privind sărăcia globală 1 stabileşte parametrii de bază necesari evoluţiei economice pe regiuni. din iulie 2000. diferit pe regiuni şi o stagnare a inegalitatii veniturilor. cu participarea tarilor membre OCDE. Chiar şi Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional. menită să sprijine tarile cele mai sărace m promovarea acelor politici. pe regiuni şi la nivel mondial. peste 125 milioane de copii de vârstă şcolară primară nu erau mscrisj la şcoală în 1995. şi F. Tocmai datorită Îngrijorării crescânde pe care comunitatea internaţională o manifesto m acest domeniu. În scenariile elaborate. astfel încât să crească la 100% procentul de cuprindere m şcoala primară a copiilor. ce pot fi monitorizate. Identificând sărăcia drept una dintre cele mai grave probleme ale omenirii. tarile cele mai dezvoltate. astfel meat să se prevină infestarea cu boli în perioada de sarcină (în special cu HIV). aceste politici au avut un impact negativ asupra bunăstării oamenilor. În tarile aflate în tranzitie. Scopurile au fost următoarele: * reducerea sărăciei la jumătate (s-a estimat ca numărul celor ce trăiesc cu mai puţin de un dolar pe zi să scadă la 700 milioane la sfârsjtul deceniului următor). Diferenţele sunt semnificative la finele anului 2008.M.Pornind fie şi numai de la aceste aspecte. acest mceput de mileniu se vrea a marca intrarea m linie dreaptă a luptei fmpotriva sărăciei. până la sfârsjtul anului 2015. 13 . putem concluziona că sărăcia este o ameninţare nu numai pentru tarile care se confruntă cu acest fenomen la nivel de masă. rata de creştere a populaţiei şi schimbările m inegalităţile veniturilor) şi. Politicile de austeritate promovate de ambele instituţii au determinat creşterea sărăciei pentru populaţia deja săracă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful