P. 1
85096635-uzufructul

85096635-uzufructul

|Views: 22|Likes:
Published by Vera Ursu

More info:

Published by: Vera Ursu on Apr 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2014

pdf

text

original

1.

Drepturile si obligatiile uzufructuarului :
A)Drepturile uzufructuarului : 1)Dreptul de a intra in folosinta bunurilor, in virtutea careia uzufructul are la indemana o actiune reala, echivalenta actiunii in revendicare in materia proprietatii, si anume actiunea confesorie. Daca uzufructul a fost creat printr-o conventie, uzufructuarul are la dispozitie si o actiune personala, izvorata din obligatia contractuala de remitere (predare) a bunului de catre cealalta parte contractanta. Daca insa el este constituit prin testament, obligatia de remitere a bunului revine mostenitorilor. Impotriva acestora, uzufructuarul are la indemana tot o actiune persoanala, intemeiata pe un drept de creanta. 2)Dreptul de a folosi bunul si de a-i culege fructele. Dreptul de a folosi lucrul implica posibilitatea ca uzufructuarul sa se serveasca de el pentru satisfacerea nevoilor sale. Uzufructuarul trebuie sa exercite posesia in aceleasi conditii ca si proprietarul (art.536 Cod Civil). Dreptul de a culege fructele insa impune distinctia intre fructele naturale, civile si industriale. Fructele naturale si industriale sunt dobandite de uzufructuar pe masura perceperii lor. In masura in care la momentul deschiderii uzufructului acestea nu sunt culese ele se cuvin uzufructuarului, dupa cum daca la momentul incetarii lui nu au fost culese ele se cuvin proprietarului. Fructele cuvile, se dobandesc zi cu zi si se cuvin uzufructuarului proportional cu durata uzufructului. 3)Dreptul de dispozitie al uzufructuarului, se refera la posibilitatea acestuia de a ceda beneficiul dreptului sau de uzufruct, numit emolument. Aceasta cesiune nu presupune insusi cedarea dreptului, care nu este posibila, ci doar a beneficiului uzufructului. Uzufructuarul ramane chiar si in aceasta situatie obligat fata de nudul proprietar de a-i restitui bunul. B)Obligatiile uzufructuarului : Obligatiile uzufructuarului se nasc inainte cat si in timpul exercitarii uzufructului. 1)Inainte de intrarea in folosinta, uzufructuarul are 2 obligatii si anume : a)Obligatia de a inventaria bunurile mobile si de a constata starea imobilelor. b)Obligatia uzufructuarului de a da cautiune. Cautiunea este o persoana care se obliga alaturi de uzufructuar sa-l despagubeasca pe nudul proprietar, in caz de insolvabilitate a uzufructuarului. Art.541 din Cod Civil, nudul proprietar poate scuti pe uzufructuar de darea cautiunii. Aceasta scutire este de la lege, atunci cand vanzatorul sau donatorul bunului si-a retinut la vanzare sau donatie uzufructul. 2)In timpul exercitarii dreptului sau, uzufructarul are urmatoarele 4 obligatii : a)sa se foloseasca de lucru ca un bun proprietar, in sensul ca este dator sa intretina bunul in perfecta stare, « ca un bun parinte de familie ». b)sa aduca la cunostinta nudului proprietar despre orice incalcari sau uzurpari ale dreptului sau.

deoarece proprietarul raminind cu nuda proprietate a bunului d)numit-are o denumire prev de lege .acest drept intra in masa ddebitoare .Preluind ideea din lit juridica romana .unilateral-cu titlu gratuit c)daca e cu titlu oneros .asupra unor bunuri depuse ca aport la capitalul social .tertul beneficiar avind in calitatea de uzufructuar dreptul si obligatiile de ase comporta ca un adevarat proprietar.contractul se incadreaza in categoria contractelor comutative.folosinta si de culegere a fructelor transmitind unui tert.Desi administratorul insolvab.2Contractul de constituire a dreptului de uzufruct este: a)sub semnatura privata sau autentica b)sinalagmatic daca e cu titlu oneros.jud numai in cazul in care legea prevede o asemena modalitate.c)obligatia de a respecta si continua modul de folosire stabilit de proprietar d)obligatia de a suporta cheltuielile si sarcinile obisnuite ale lucrului.administratorul insolvabilitatii avind dreptul sa-l valorifice.Persoana care poate constitui un drept de uzufruct este proprietarul bunului. Este vorba bineinteles de sarcinile ce se suporta din venituri 2.M nu exista reglementari care ar prevedea expres constituirea dreptului de uzufruct.consideram ca suntem in prezenta realizarii unui drept de uzufruct atunci cind parintii folosesc bun copiilor *Constituirea uzufructului prin act juridic De cele mai multe ori uzufructul se constituie prin vointa omului .ne referim la situatia cind masa debitoare a societatii comerciale insolvabile include dreptul de folosinta . Dupa expirarea termenului stabilit posesiunea si folosinta bunului se va intoarce la proprietar. Uzufructul poate sa-si aiba originea intr-o clauza testamentara sub forma de legat prin care se instituie dreptul unei persoane nemostenitoare sa foloseasca si sa culeaga fructele unuia sau mai multor bunuri din masa succesorala .p-u un anumit termen.transmitind nuda proprietate mostenitorilor.insolvabile. 2. Dreptul de uzufruct poate fi constituit prin contract cu titlu oneros si cu titlu gratuit.insa retine p-u sine uzufructul transformindu-se din proprietar plin in uzufructuar *Constituirea uzufructului prin hotarire judecatoreasca Dr. Calea de instrainare se constituie atunci cind proprietarul bunului creeaza asupra lui un uzufruct pastrindu-si nuda proprietate iar dr.de.administratorul insolvab se va adresa instantei p-u ca vointa asociatului sa fie substiutuita prin act judecatoresc.Daca acesta refuza sa semneze . 2.va organiza o licitatie de instarinare a dreptului contractul trebuie semnat de proprietarul bunului asociat al societ.De ex.imbracind forma unui act juridic unilaterak sau bilateral.In cazul in care societatea comerciala emitenta de actiuni sau de parti sociale devine insolvabila pin la exercitarea termenului p-u care dreptul de folosinta asupra bunului sau a fost transmis ca aport . Calea de retentie-se constituie atunci cind preoprietarul instraineaza nuda proprietate a bunului sau.1*Constituirea uzufructului prin efectul legii In R.deoarece drepturile si oblig sunt certe.Daca e cu titlu gratuit-intra in categoria contractelor liberalitatilor.Consideram ca actul de instrainare a dreptului de folosinta va fi un contract de uzufruct .uzufruct se poate constitui prin hot.

Conform alin (1) al acestui articol. cu titlu gratuit. Uzufructul se poate constitui. conjugat sau succesiv. întocmai ca proprietarul. Termenul uzufruct este compus din cuvintele latine uzus. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul. Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului.Este dreptul subiectiv al unei persoane (uzufructuar) de a poseda. Articolul 395. real. uzufructul poate fi consacrat în baza: a) b) legii. însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. Uzufructul se poate constitui. Dreptul instituit prin prezentul articol este un drept subiectiv: (2) (3) a) b) c) d) Personal. dat fiind că are în calitate de obiect un lucru (res – reales). însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. cu îndatorirea de a-i păstra substanţa. inclusiv şi nudului proprietar. dispoziţiile privind registrul bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile. Uzufructul poate fi limitat prin excluderea anumitor folosinţe. 396 (3) ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane (nudul proprietar). c) hotărârii judecătoreşti în cazurile prevăzute de lege. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul. În cazurile prevăzute de lege. prin lege sau act juridic. . 396 (3) ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane (nudul proprietar). graţie opozabilităţii sale unui cerc nedeterminat de persoane. în favoarea unei sau mai multor persoane existente la data deschiderii uzufructului. 3.1. 3. dat fiind că posedarea obiectului folosirea şi însuşirea fructelor acestuia nu are loc contra plată.intreaga perioada p-u care a fost constituit f)constitutiv de dr. întocmai ca proprietarul. Noţiunea de uzufruct (1) Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului. (1) Articolul 395 constituie dreptul subiectiv al unei persoane (uzufructuar) de a poseda. 2. de a folosi şi culege fructele unui bun neconsumptibil aflat în circuit (art. de a folosi şi culege fructele unui bun neconsumptibil aflat în circuit (art. nu şi de a-l înstrăina. adică de a nu-l specifica sau de a nu-i schimba destinaţia. absolut. adică de a nu-l specifica sau de a nu-i schimba destinaţia. 2.2.398 (1)). cu îndatorirea de a-i păstra substanţa. uzufructul poate fi constituit prin hotărîre judecătorească. actului juridic.e)cu executare succesiva-p-u ca uzufructuarul isi va exercita dr. nu şi de a-l înstrăina. dat fiind că nu poate fi transmis altei persoane (art.reale-dupa efectele produse. ceea ce înseamnă dreptul de a folosi şi fructus de a culege fructele.

315) ca: dreptul de a poseda. dreptul de a poseda bunul ce face obiectul uzufructului 2. iar în al doilea – în mod succesiv. Cu acelaşi succes şi în aceleaşi modalităţi (conjugat sau succesiv) poate fi instituită ordinea de percepere a dividendelor de la un pachet de acţiuni ce aparţin cu drept de proprietate altei persoane.d. de a-şi exprima sau nu acordul în cazul când uzufructuarul vrea să transmită obiectul în arendă (chirie) în condiţiile art. fiind un drept subiectiv al uzufructului de a percepe toate fructele şi a obţine toate beneficiile (fructele naturale şi civile) pe care este în stare să le dea obiectul în conformitate cu destinaţia sa economică. (3)Conform aliniatului (3) uzufructul poate fi instituit în favoarea unei sau mai multor persoane concrete.398 (3). până la decesul uzufructului-persoană fizică sau până la lichidarea persoanei juridice – uzufructuar în condiţiile art. 401) Situaţia juridică de “nudul proprietar”. îi aparţine doar titlul gol (nud) de proprietar fără aşa elemente ale conţinutului dreptului subiectiv de proprietate (art. rezultă din faptul că proprietarului bunului. în al doilea. cu condiţia ca aceste persoane să existe la momentul instituirii uzufructului. adică în sens larg.20. Dreptul de a culege fructele de la bunul dat în uzufruct trebuie înţeles lato sensu. dacă uzufructul este instituit în favoarea mai multor persoane în formă succesivă asupra unei vaci mulgătoare concrete din cireada ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane. obţinând asupra acestora dreptul de proprietate (art.398 (1)). De exemplu. În primul caz toţi titularii acestui drept folosesc obiectul şi percep de la el fructele împreună. în acelaşi timp şi în egală măsură. dr de rezilliere a contractelor de locatiune sau de arenda Obligatiile: . Iar conform aliniatului (2) al prezentului articol. (art.1 Drepturile nudului proprietar: 1. asupra căruia este instituit un uzufruct. fiind instituit pe un termen determinat (de 10. dre asupra comorii 6. în al treilea şi a. apoi prima poate percepe laptele de dimineaţă. de a folosi şi culege fructele sau a obţine careva alte beneficii de la obiectul uzufructului. exercitarea dreptului de uzufruct poate fi efectuată în mod conjugat sau succesiv. 4. 2. Excepţie de la aceasta fac unele elemente de a dispune de obiectul uzufructului (de a-l înstrăina. dr de a cere stingerea uzufructului 5. care provine de la sintagma din limba latină nuda proprietas. iar a treia – de seară. La fel poate fi instituită ordinea succesivă de percepere a laptelui în zilele săptămânii. 4. m. În cazul când uzufructul este instituit în favoarea mai multor persoane.e) limitat în timp. de decadele lunii etc. adică folosesc obiectul şi percep fructele într-o anumită ordine succesivă. 397). sau în privinţa generaţiei ce o produce acest animal în primul an.30 de ani) sau determinabil (până la epuizarea valorii de consum a obiectului. uzufructuarul poate fi limitat prin exluderea anumitor folosinţe şi atunci aceste exluderi îi revin nudului proprietar. dreptul de dispozitie 3. a doua – de la amează. dreptul la actiuni de aparare 4.

nici gajat. deoarece are o existenta autonoma si se exercita ca si dreptul de proprietate (insa fara a-i afecta lucrul. Definiti si descrieti caracterele juridice ale dreptului de uzufruct. 2.3 conform art 416 Cod Civil al RM nudul proprietar are dreptul de a inainta actiunea de aparare a dreptului sau . de a mentine contractile de locatiune si arenda incheiate de uzufructuar in cazul stingerii uzufructului.ipotecat.1. de a se abtine de la orice act care ar tulbura folosinta uzufructuarului de garantie impotriva evictiunii de despagubire de restituire a sumelor platite in avans de uzufructuar sau keltuielile de reparatii mici 5. Subiectul 2.pastrindu-se la nudul proprietar si care trebuie sa fie exercitat astfel incit sa nu atinga dreptul uzufructuarului.persoana care a dobindit nuda proprietate trebuie sa respecte uzufructul. 2. aceasta insa nu impiedica uzufructuarul sa foloseasca bunul care face obiectul uzufructului. 2. 2. 4. Dreptul de dispozitie – atribut principal al dreptului de proprietate care nu trece la uzufructuar.prin fapta sa a facut sa reduca valoarea uzufructlui. iar cel care este constituit in facvoarea unei persoane juridice va dura pina la lichidarea ei. care sunt parti componente ale unui patrimoniu dat in uzufruct. 5.dreptul de dispozitie al nudului proprietar este si el limitat deoarece proprietarul nu poate decide soarta bunului prin transformare sau distrugere.prin urmare actiunea in revendicare care este un mijloc de aparare a dreptului de proprietate. (nu mai mult de 30 ani).1. inclusive transimiterea locatiune.2. . Dreptul de uzufruct. Uzufructul este un drept temporar dupa esenta sa Uzufructul care este constituit in favoarea unei personae fizice poate dura cel mult pina la deces acestei persoane.precum si pt cauza de moarte.Determinati deosebirile dintre dreptul de uzufruct si dreptul de locatiune. Uzufructul este un bun inalienabil Dreptul de uzufruct nu poate fi cesionat tertilor.2. 2.fiind tinut la plata despagubirilor in cazul in care. ori instrainta in alt mod. Uzufructul are urmatoarele caractere : A) Uzufructul este un drept real B) Uzufructul este un drept temporar dupa esenta sa C) Uzufructul este un bun inalienabil D) Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor necomsumptibile Uzufructul este un drept real Deoarece presupune acea legatura directa intre titularul sau si bun.poate sa-l greveze cu sarcini. 3. Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor necomsumptibile Legiuitorul permite cu titlu de exceptie ca uzufructul sa se extinda si asupra unor bunuri comumptibile. arenda.nudul proprietar este in drept sa instraineze bunul prin acte intre vii. Raspuns: da nudul proprietar va putea revendica 5. fara a-i hotari soarta juridica).

3. el avind indatorire de a-i conserva substanta. de care poate dispune . parti sociale.Uzufructuarul poate trage orice foloase din bunul primit daca actul de constituire nu prevede altfel. 6. Camera Inregistrarii de stat a refuzat lui Filip si Costas pe temeiul ca contractul de constituire dintre ei. daca prin actul de consituire nu este interzis. 6. 2. avind insa obligatia de a restitui bunuri de acceasi calitate.1.locatiunea insa poate fi numai cu titlu oneros. nici sa-l foloseasca in alt scop decit al destinatiei. corporal sau incorporal. de a efectua acele reparatii de intretinere a bunului. iniferent de natura lor. 2. locatarul insa poate da bunul inchiriat in sublocatiune doar cu comsimtamintul locatorului 4. uzufructuarul cu nudul propietar vor fi obligati sa faca un inventar. contravine legislatiei.Descrieti care bunuri pot fi obiect al dr de uzufruct si ce interidctii stabileshte CC privind obiectului dreptului de uzufruct. locatarul insa nu are dreptul sa schimbe forma bunului . 5.Daca uzufructul se consituie asupra unui bun imobil. arendeze bunul care face obiectul uzufructului. Subiectul2. interidctii stabileshte CC privind obiectului dreptului de uzufruct. mobil sau imobi. iar Costas va asigura spatiu de oficiu. in starea corespunzatoare. Uzufructul bunurilor incorporale se admite sub forma dr de creanta.pe cind locatarul preia bunul de la locator. Obiectul dreptului de uzufruct.000 lei. mobila sau imobila (poate fi un bun complex sau o universalitate de bunuri). ca un adevarat proprietar. pt toata perioada de activitate a societatii. Argumentati daca este justificat refuzul autoritatii de stat? Elaborati solutia litigiului. 2. Uzufructul poate cuprinde alaturi de bunurile necomsimptibile si bunuri comsumptibile .de a se comporta fata de el.drepturile si obilgatiile locatarului trec prin succesiune.Uzufructul este cu titlu gratuit daca titlu oneros nu este stipulat expres in actul de constituire . Conform CC obiect al uzufructului poate fi orice bun necomsumptibil care se afla in circuitul civil. in cladirea care ii apartinea. comert.Uzufrcutuarul poate sa inchirieze . Uzufructul bunurilor corporale. inclusiv un patrimoniu sau o parte din el.valoare.Daca uzufructul se constituie asupra unui bun complex sau asupra unui patrimoniu.uzufructuarul poate renunta la dreptul sau stingind prin aceasta uzufructul. La depunerea actelor necesare fondarii SRL.1. Costas insa a dorit sa pastreze proprietatea cladirii sale si fondatorii s-au inteles ca Costas transmite cladirea administrativa catre SRL cu titlu de uzufruct . marci de productie.La fondarea “MONA” SRL de catre fondatorii Filip si Costas. . nasterea modificarea este conditionata de inscriere in registrul de imobile.locatarul nu poate renunta la dreptul sau avind posibilitatea de a rezilia contractul. in privinta uzufructului. acestia s-au inteles ca Filip va transmis in proprietatea SRL contribuita baneasca de 100.camtitate.Uzufructuarul preia bunul in starea in care se afla.Dr de uzufruct poate fi constiuit asupra oricaror bunuri corporale. 3. Uzufructul se stinge prin moartea sau la lichidarea uzufructuarului. ?????? .conform destinatiei convenite prin contract. avind obligatia sa mentina bunul in aceasta stare pe durata locatiunii si sa repare prejudiciul cauzat locatarului de viciile bunului inchiriat.

De uzufruct si determinati ce particularitati comporta. Testament Subsemnatul [__________________________________________________] domiciliat în [__________________________________________________] de bună voie şi nesilit de nimeni. Redactat azi [__________________________________________________]. de aceeaşi calitate şi valoare. care va rămâne la data încetării mele din viaţă. mobilă şi imobilă. actiuni. in cazul in care proprietarul bunului este in acelas moment si posesorul legitim al acestuia. cantitate şi valoare sau. . 7. rente) .1 oblig dr de usufruct :uzufructuarul are m multe dr: dr de posesie si folosinta a unui bun sau a mai multor bunuri. oblig uzufructuarului 1. Semnătura testatorului [__________________________________________________] raspunsul este Da. civ. fie că cu alt titlu ). dr de a culege fructele. Urmează ca legatarul universal [__________________________________________________] să [__________________________________________________]. neputând fi întoarse nudului proprietar la stingerea uzufructului precum cele neconsumptibile se oferă uzufructuarului dreptulde a dispune de ele adică dreptul de proprietate. aflându-mă în deplinătatea facultăţilor mele mintale. se prevede obligaţia uzufructuarului de a întoarce aceeaşi cantitate de bunuri de acelaşi gen.Determinati daca bunurile comsumptibile pot fi obiect al dr. însă cu obligaţia de a restitui bunuri de aceeaşi calitate. Dat fiind că bunurile consumptibile nu pot fi folosite în alt mod. Concomitent. 888 şi urm. uzufructuarul compensează contravaloarea acestor bunuri la data stingeriiuzufructului. care au avut aceste bunuri la momentul constituirii uzufructului. Precizez că nu am moştenitori rezervatari.Propuneti modelul unui testament prin care se constituie uzufruct in urmatoarele conditii : a)obiectul uzufructului constituie un depozit bancar deschis pe numele testatorului b)nud proprietar va fi feciorul testatorului c)uzufructuar va fi sotia testatorului d)termenul uzufructului – pina la implinirea majoratului de catre nudul proprietar. C. decât să li se schimbă substanţa. fie că ele sunt nişte accesorii. Dr uzufructuarului asupra bunurilor incorporale(dr de creante. Dacă restituirea nu este posibilă. 2. uzufructuarul are dreptul să dispună de ele. Dacă uzufructul cuprinde bunuri consumptibile. în baza art. lui [__________________________________________________] domiciliat în [__________________________________________________] pe care îl institui legatar universal. dar asupra fructelor el mai are si dr de dispozitie.2.2. să restituie contravaloarea lor de la data stingerii uzufructului.3. Numesc executor testamentar pe [__________________________________________________]. dacă este imposibil. Conform doctrinei. în cazul de faţă avem de a face cu un cvaziuzufruct. Cele mentionate determină soarta juridică a bunurilor consumptibile în cazurile când ele fac parte din obiectul uzufructului (fiecă acestea fac parte dintr-o universalitate de bunuri. domiciliat în [__________________________________________________]. dispun următoarele în cazul încetării mele din viaţă: Las întreaga mea avere.

uzufructul poate sa existe atit timp cit exista persoana in a carei favoare a fost constituit. subrogatia reala cu titlu universal. uzufructul inceteaza in caz in care prin hotarire judecatoaresca a fost anulat actul juridic prin care cel care a instituit uzufructul a dobindit titlul de proprietate. nudul propr fiind obligat sa restituie contravaloarea acestora la stingerea uzufructului. Creditorul chirografar nu are o garantie fixate pe un bun anume care sa fie indisponibilizat ori susceptibil de a fi urmarit in muna oricui sar gasi daca a fost instrainat de debitor.in cazul in care uzufructuarul face in legatura cu bunul cheltuielile pe care nu era obligat sa le faca oligatia nudului propr de a le restitui se determina in functie de regulile privind gestiunea de afaceri.daca uzufructul pers juridica a fost ridicat din registrul de stat ca rezultat a lichidarii sau a fost dizolvat in urma reorganizarii prin fuziune sau dezmembraminte se considera stins. de a nu schimba destinatia bunului. 1. Vinzarea sau donatia unui bun cu titlu particular.2 identif si analizati funct patrimoniului: gajul general al cred chirografari. Functiile patrimoniului 1. Funt part:gajul general al cred chirografari. uzufructuarul le poate face pe cheltuiala sa.1 moartea uzufructului pers fizica sau lichidarea uzufructului pers juridica. in caz pers juridice termenul nu poate depasi 30 ani sau termenul poate fi nedeterminat.conditioneaza dr acestuia asupra veniturilor produse de ele care sint fructe civile. anularea actului care nudul a dobindit dreptul de proprietate . lichidarea etc. uzufructul se stinge la expirarea termenului pt care este constituit daca nu a intervenit o alta cauza de stingere ex moartea. . In cazul mostenirii aceasta trancmisiune are loc prin institutia LEBAT-ului care este un beneficiu in favoarea une pers fara ca acesta sa fie numita mostenitor.atunci cind nudul propr nu efectueaza la timp reparatiile capital. Reparatiile capital sint in sarcina nudului propr fara ca acesta sa poata fi obligat sa le faca. patrimoniu-totalitatea dr si oblig patrimoniale private ca o suma de valori active si passive strins legate intre ele care apartin unei pers. renuntarea uzufructului la dreptul sau. iar clauza prin care sar fi stipulat trecerea uzufructului catre mostenitori este nula de drept. trans cu titlu particular are loc cind nu se transmit parti din patrimoniu ci bunuri concrete.creditorii chirografari sint creditorii negarantati care au la momentul intentarii procesului de insolvabilitate o creanta patrimoniala fata de debitor. obligatii personale care sint prevazute nemijlocit in continutul legii: de a conserva substanta. uzufructuarul este obligat sa efectueze reparatii de intretinere a bunului. pu ca se produc periodic fara a le folosi substanta.1def not de patrimoniu si functiile patrimoniului.transmisiunea universal cu titlu universal si particulartrans universal este transmiterea integral a patrimoniului universal de la o pers la alta pers(anumite cazuri de reorg a pers jur). expirarea termenului. 2. 8 . Deosebim 2 tipuri de obligatii:oblig propr care se transmit uzufructuarului o data cu transmiterea bunului in folosinta si anume: de a plati impozite . daca uzufructul pers fizica a decedat uzufructul se considera stins. dreptul uzufructuarului de a renunta la dreptul sau care poate fi exercitat si in caz cind nudul proprietar se opune. Reparatiile mari sint in sarcina uzufructuarului atunci cind se datoreaza neefectuarii reparatiilor de intretinere.2care reparatii cad in sarcina uzufructuarului si care in sarcina nudului propr. termenul poate fi unul determinat atunci cind in actul de constituire se prevede un anumit numar de ani. 1. subrogatia reala cu titlu particular. de a efectua reparatii.

daca a fost destrus partial el continua asupra partii ramase. il lasa sa degradeze.fructele civile se precep zi de zi. prin vointa partilor. uzufructul poate inceta la cerea nudului proprietar atunci cind uzufructuarul abuzeaza de folosinta bunului. daca proprietarul pastreaza dispozitia ceea ce rezulta ca proprietarul poate instraina acest bun fara a stinge dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil.uzufructul se stinge in caz in care bunul a fost distrus in intregime intr un caz fortuit. uzufructuarul este obligat sa restituie nudului proprietar bunul pe care l detine in starea corespunzatoare. 2.prin stingerea de uzufruct trebuie sa inceteze orice folosinta a bunului. la cererea nudului proprietar.posesia si folosinta atribuindo uzufructuarului ceea ce rezulta ca uzufructuarul poseda si se foloseste si culege fructele ceea ce inseamna ca uzufructuarul nu poate instraina bunul. suma calculata pina la data stingerii fiind a uzufructuarului iar de la data stingerii a nudului proprietar. in caz in care bunul se uzeaza uzufructuarul este obligat sa le restituie in starea in care se afla la data stingerii uzufructului.3 dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil nu se va stinge la schimbare nudului proprietar deoarece proprietarul pastreaza numai dreptul de dispozitie a bunului .daca uzufructuarul nu va fi deacord cu nudul proprietar aceasta il va actiona in instanta demonstrind abuzul de folosinta. daca bun piere din cauza uzufructuarului aceasta va fi obligat sa despagubeasca proprietarul. intrunirea in aceeasi pers a calitatii de proprietar se de uzufructuar. uzufructul poate fi stins daca nudul proprietar si uzufructul convin in aceasta privinta.2 la stingerea drept de uzufruct. 2. uzufructuarul are obligatia de a restitui bun nodului proprietar in starea corespunzatoare.fructele naturale ne culese la sfirsitul perioadei de uzufruct sunt ale nudului proprietar daca actul nu prevede alt fel.consolidare. daca dreptul de proprietate si de dreptul de uzufruct se reunesc in persoana acelueasi titular uzufructul se stinge . restituirea bunului nu are loc cind uzufructul se stinge prin consolidare si nici in caz pieirii sau destrugerii a bunului. . daca din caz fortuit nu va fi obligat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->