P. 1
85096635-uzufructul

85096635-uzufructul

|Views: 22|Likes:
Published by Vera Ursu

More info:

Published by: Vera Ursu on Apr 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2014

pdf

text

original

1.

Drepturile si obligatiile uzufructuarului :
A)Drepturile uzufructuarului : 1)Dreptul de a intra in folosinta bunurilor, in virtutea careia uzufructul are la indemana o actiune reala, echivalenta actiunii in revendicare in materia proprietatii, si anume actiunea confesorie. Daca uzufructul a fost creat printr-o conventie, uzufructuarul are la dispozitie si o actiune personala, izvorata din obligatia contractuala de remitere (predare) a bunului de catre cealalta parte contractanta. Daca insa el este constituit prin testament, obligatia de remitere a bunului revine mostenitorilor. Impotriva acestora, uzufructuarul are la indemana tot o actiune persoanala, intemeiata pe un drept de creanta. 2)Dreptul de a folosi bunul si de a-i culege fructele. Dreptul de a folosi lucrul implica posibilitatea ca uzufructuarul sa se serveasca de el pentru satisfacerea nevoilor sale. Uzufructuarul trebuie sa exercite posesia in aceleasi conditii ca si proprietarul (art.536 Cod Civil). Dreptul de a culege fructele insa impune distinctia intre fructele naturale, civile si industriale. Fructele naturale si industriale sunt dobandite de uzufructuar pe masura perceperii lor. In masura in care la momentul deschiderii uzufructului acestea nu sunt culese ele se cuvin uzufructuarului, dupa cum daca la momentul incetarii lui nu au fost culese ele se cuvin proprietarului. Fructele cuvile, se dobandesc zi cu zi si se cuvin uzufructuarului proportional cu durata uzufructului. 3)Dreptul de dispozitie al uzufructuarului, se refera la posibilitatea acestuia de a ceda beneficiul dreptului sau de uzufruct, numit emolument. Aceasta cesiune nu presupune insusi cedarea dreptului, care nu este posibila, ci doar a beneficiului uzufructului. Uzufructuarul ramane chiar si in aceasta situatie obligat fata de nudul proprietar de a-i restitui bunul. B)Obligatiile uzufructuarului : Obligatiile uzufructuarului se nasc inainte cat si in timpul exercitarii uzufructului. 1)Inainte de intrarea in folosinta, uzufructuarul are 2 obligatii si anume : a)Obligatia de a inventaria bunurile mobile si de a constata starea imobilelor. b)Obligatia uzufructuarului de a da cautiune. Cautiunea este o persoana care se obliga alaturi de uzufructuar sa-l despagubeasca pe nudul proprietar, in caz de insolvabilitate a uzufructuarului. Art.541 din Cod Civil, nudul proprietar poate scuti pe uzufructuar de darea cautiunii. Aceasta scutire este de la lege, atunci cand vanzatorul sau donatorul bunului si-a retinut la vanzare sau donatie uzufructul. 2)In timpul exercitarii dreptului sau, uzufructarul are urmatoarele 4 obligatii : a)sa se foloseasca de lucru ca un bun proprietar, in sensul ca este dator sa intretina bunul in perfecta stare, « ca un bun parinte de familie ». b)sa aduca la cunostinta nudului proprietar despre orice incalcari sau uzurpari ale dreptului sau.

Dupa expirarea termenului stabilit posesiunea si folosinta bunului se va intoarce la proprietar.folosinta si de culegere a fructelor transmitind unui tert.1*Constituirea uzufructului prin efectul legii In R.Desi administratorul insolvab.deoarece proprietarul raminind cu nuda proprietate a bunului d)numit-are o denumire prev de lege .Daca e cu titlu gratuit-intra in categoria contractelor liberalitatilor.p-u un anumit termen.2Contractul de constituire a dreptului de uzufruct este: a)sub semnatura privata sau autentica b)sinalagmatic daca e cu titlu oneros. Calea de instrainare se constituie atunci cind proprietarul bunului creeaza asupra lui un uzufruct pastrindu-si nuda proprietate iar dr.Daca acesta refuza sa semneze .Persoana care poate constitui un drept de uzufruct este proprietarul bunului.deoarece drepturile si oblig sunt certe.de.consideram ca suntem in prezenta realizarii unui drept de uzufruct atunci cind parintii folosesc bun copiilor *Constituirea uzufructului prin act juridic De cele mai multe ori uzufructul se constituie prin vointa omului . Dreptul de uzufruct poate fi constituit prin contract cu titlu oneros si cu titlu gratuit.insa retine p-u sine uzufructul transformindu-se din proprietar plin in uzufructuar *Constituirea uzufructului prin hotarire judecatoreasca Dr.uzufruct se poate constitui prin hot.tertul beneficiar avind in calitatea de uzufructuar dreptul si obligatiile de ase comporta ca un adevarat proprietar.ne referim la situatia cind masa debitoare a societatii comerciale insolvabile include dreptul de folosinta .In cazul in care societatea comerciala emitenta de actiuni sau de parti sociale devine insolvabila pin la exercitarea termenului p-u care dreptul de folosinta asupra bunului sau a fost transmis ca aport .administratorul insolvabilitatii avind dreptul sa-l valorifice.Preluind ideea din lit juridica romana . 2.jud numai in cazul in care legea prevede o asemena modalitate.insolvabile. Calea de retentie-se constituie atunci cind preoprietarul instraineaza nuda proprietate a bunului sau.M nu exista reglementari care ar prevedea expres constituirea dreptului de uzufruct. Este vorba bineinteles de sarcinile ce se suporta din venituri 2. Uzufructul poate sa-si aiba originea intr-o clauza testamentara sub forma de legat prin care se instituie dreptul unei persoane nemostenitoare sa foloseasca si sa culeaga fructele unuia sau mai multor bunuri din masa succesorala .c)obligatia de a respecta si continua modul de folosire stabilit de proprietar d)obligatia de a suporta cheltuielile si sarcinile obisnuite ale lucrului.asupra unor bunuri depuse ca aport la capitalul social .Consideram ca actul de instrainare a dreptului de folosinta va fi un contract de uzufruct .De ex. 2.transmitind nuda proprietate mostenitorilor.acest drept intra in masa ddebitoare .contractul se incadreaza in categoria contractelor comutative.unilateral-cu titlu gratuit c)daca e cu titlu oneros .va organiza o licitatie de instarinare a dreptului contractul trebuie semnat de proprietarul bunului asociat al societ.administratorul insolvab se va adresa instantei p-u ca vointa asociatului sa fie substiutuita prin act judecatoresc.imbracind forma unui act juridic unilaterak sau bilateral.

396 (3) ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane (nudul proprietar). dispoziţiile privind registrul bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile. dat fiind că nu poate fi transmis altei persoane (art. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul. Dreptul instituit prin prezentul articol este un drept subiectiv: (2) (3) a) b) c) d) Personal. cu îndatorirea de a-i păstra substanţa.reale-dupa efectele produse.intreaga perioada p-u care a fost constituit f)constitutiv de dr. în favoarea unei sau mai multor persoane existente la data deschiderii uzufructului. întocmai ca proprietarul. însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului. cu titlu gratuit. . actului juridic. graţie opozabilităţii sale unui cerc nedeterminat de persoane.e)cu executare succesiva-p-u ca uzufructuarul isi va exercita dr. Uzufructul se poate constitui. adică de a nu-l specifica sau de a nu-i schimba destinaţia. Noţiunea de uzufruct (1) Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului. inclusiv şi nudului proprietar. c) hotărârii judecătoreşti în cazurile prevăzute de lege. dat fiind că are în calitate de obiect un lucru (res – reales). (1) Articolul 395 constituie dreptul subiectiv al unei persoane (uzufructuar) de a poseda.2. adică de a nu-l specifica sau de a nu-i schimba destinaţia. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul. Uzufructul se poate constitui.398 (1)). Uzufructul poate fi limitat prin excluderea anumitor folosinţe. uzufructul poate fi consacrat în baza: a) b) legii. 396 (3) ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane (nudul proprietar). Articolul 395. Termenul uzufruct este compus din cuvintele latine uzus. În cazurile prevăzute de lege. nu şi de a-l înstrăina. 3. conjugat sau succesiv. uzufructul poate fi constituit prin hotărîre judecătorească. de a folosi şi culege fructele unui bun neconsumptibil aflat în circuit (art.1. 2. cu îndatorirea de a-i păstra substanţa. dat fiind că posedarea obiectului folosirea şi însuşirea fructelor acestuia nu are loc contra plată. 3.Este dreptul subiectiv al unei persoane (uzufructuar) de a poseda. Conform alin (1) al acestui articol. întocmai ca proprietarul. 2. nu şi de a-l înstrăina. de a folosi şi culege fructele unui bun neconsumptibil aflat în circuit (art. absolut. însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. ceea ce înseamnă dreptul de a folosi şi fructus de a culege fructele. real. prin lege sau act juridic.

(3)Conform aliniatului (3) uzufructul poate fi instituit în favoarea unei sau mai multor persoane concrete. cu condiţia ca aceste persoane să existe la momentul instituirii uzufructului. Dreptul de a culege fructele de la bunul dat în uzufruct trebuie înţeles lato sensu. care provine de la sintagma din limba latină nuda proprietas.30 de ani) sau determinabil (până la epuizarea valorii de consum a obiectului. În cazul când uzufructul este instituit în favoarea mai multor persoane. dreptul de dispozitie 3.1 Drepturile nudului proprietar: 1. Iar conform aliniatului (2) al prezentului articol. 401) Situaţia juridică de “nudul proprietar”. 4. asupra căruia este instituit un uzufruct.398 (1)). În primul caz toţi titularii acestui drept folosesc obiectul şi percep de la el fructele împreună. dreptul la actiuni de aparare 4. adică folosesc obiectul şi percep fructele într-o anumită ordine succesivă. iar în al doilea – în mod succesiv. De exemplu. Excepţie de la aceasta fac unele elemente de a dispune de obiectul uzufructului (de a-l înstrăina. în al treilea şi a. La fel poate fi instituită ordinea succesivă de percepere a laptelui în zilele săptămânii. de a folosi şi culege fructele sau a obţine careva alte beneficii de la obiectul uzufructului. apoi prima poate percepe laptele de dimineaţă. fiind instituit pe un termen determinat (de 10.20. dr de rezilliere a contractelor de locatiune sau de arenda Obligatiile: . fiind un drept subiectiv al uzufructului de a percepe toate fructele şi a obţine toate beneficiile (fructele naturale şi civile) pe care este în stare să le dea obiectul în conformitate cu destinaţia sa economică. Cu acelaşi succes şi în aceleaşi modalităţi (conjugat sau succesiv) poate fi instituită ordinea de percepere a dividendelor de la un pachet de acţiuni ce aparţin cu drept de proprietate altei persoane. iar a treia – de seară. dreptul de a poseda bunul ce face obiectul uzufructului 2. 4. 315) ca: dreptul de a poseda. rezultă din faptul că proprietarului bunului. până la decesul uzufructului-persoană fizică sau până la lichidarea persoanei juridice – uzufructuar în condiţiile art. adică în sens larg. în al doilea. sau în privinţa generaţiei ce o produce acest animal în primul an. (art. obţinând asupra acestora dreptul de proprietate (art. dacă uzufructul este instituit în favoarea mai multor persoane în formă succesivă asupra unei vaci mulgătoare concrete din cireada ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane. m.398 (3). 2. uzufructuarul poate fi limitat prin exluderea anumitor folosinţe şi atunci aceste exluderi îi revin nudului proprietar.e) limitat în timp. îi aparţine doar titlul gol (nud) de proprietar fără aşa elemente ale conţinutului dreptului subiectiv de proprietate (art. de decadele lunii etc. dr de a cere stingerea uzufructului 5. exercitarea dreptului de uzufruct poate fi efectuată în mod conjugat sau succesiv.d. a doua – de la amează. de a-şi exprima sau nu acordul în cazul când uzufructuarul vrea să transmită obiectul în arendă (chirie) în condiţiile art. dre asupra comorii 6. în acelaşi timp şi în egală măsură. 397).

Uzufructul este un bun inalienabil Dreptul de uzufruct nu poate fi cesionat tertilor. 3. Dreptul de dispozitie – atribut principal al dreptului de proprietate care nu trece la uzufructuar. inclusive transimiterea locatiune. 2. 5. (nu mai mult de 30 ani). care sunt parti componente ale unui patrimoniu dat in uzufruct.2.pastrindu-se la nudul proprietar si care trebuie sa fie exercitat astfel incit sa nu atinga dreptul uzufructuarului. ori instrainta in alt mod.ipotecat.dreptul de dispozitie al nudului proprietar este si el limitat deoarece proprietarul nu poate decide soarta bunului prin transformare sau distrugere. de a mentine contractile de locatiune si arenda incheiate de uzufructuar in cazul stingerii uzufructului. Uzufructul are urmatoarele caractere : A) Uzufructul este un drept real B) Uzufructul este un drept temporar dupa esenta sa C) Uzufructul este un bun inalienabil D) Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor necomsumptibile Uzufructul este un drept real Deoarece presupune acea legatura directa intre titularul sau si bun. Uzufructul este un drept temporar dupa esenta sa Uzufructul care este constituit in favoarea unei personae fizice poate dura cel mult pina la deces acestei persoane. Subiectul 2. 2. nici gajat. aceasta insa nu impiedica uzufructuarul sa foloseasca bunul care face obiectul uzufructului. 2. .Determinati deosebirile dintre dreptul de uzufruct si dreptul de locatiune.poate sa-l greveze cu sarcini. arenda. Dreptul de uzufruct.prin fapta sa a facut sa reduca valoarea uzufructlui.1. Raspuns: da nudul proprietar va putea revendica 5.1.2. deoarece are o existenta autonoma si se exercita ca si dreptul de proprietate (insa fara a-i afecta lucrul.precum si pt cauza de moarte. 2. de a se abtine de la orice act care ar tulbura folosinta uzufructuarului de garantie impotriva evictiunii de despagubire de restituire a sumelor platite in avans de uzufructuar sau keltuielile de reparatii mici 5. Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor necomsumptibile Legiuitorul permite cu titlu de exceptie ca uzufructul sa se extinda si asupra unor bunuri comumptibile. iar cel care este constituit in facvoarea unei persoane juridice va dura pina la lichidarea ei.persoana care a dobindit nuda proprietate trebuie sa respecte uzufructul.3 conform art 416 Cod Civil al RM nudul proprietar are dreptul de a inainta actiunea de aparare a dreptului sau .nudul proprietar este in drept sa instraineze bunul prin acte intre vii. fara a-i hotari soarta juridica). 2.fiind tinut la plata despagubirilor in cazul in care.prin urmare actiunea in revendicare care este un mijloc de aparare a dreptului de proprietate. 4. Definiti si descrieti caracterele juridice ale dreptului de uzufruct.

nici sa-l foloseasca in alt scop decit al destinatiei.Uzufructuarul poate trage orice foloase din bunul primit daca actul de constituire nu prevede altfel. de care poate dispune . La depunerea actelor necesare fondarii SRL. uzufructuarul cu nudul propietar vor fi obligati sa faca un inventar. contravine legislatiei. Conform CC obiect al uzufructului poate fi orice bun necomsumptibil care se afla in circuitul civil. Uzufructul poate cuprinde alaturi de bunurile necomsimptibile si bunuri comsumptibile .drepturile si obilgatiile locatarului trec prin succesiune.000 lei. 2.1.uzufructuarul poate renunta la dreptul sau stingind prin aceasta uzufructul. mobil sau imobi. Costas insa a dorit sa pastreze proprietatea cladirii sale si fondatorii s-au inteles ca Costas transmite cladirea administrativa catre SRL cu titlu de uzufruct . 6. pt toata perioada de activitate a societatii. locatarul insa nu are dreptul sa schimbe forma bunului . Uzufructul se stinge prin moartea sau la lichidarea uzufructuarului. 2. in privinta uzufructului. . avind obligatia sa mentina bunul in aceasta stare pe durata locatiunii si sa repare prejudiciul cauzat locatarului de viciile bunului inchiriat.Daca uzufructul se constituie asupra unui bun complex sau asupra unui patrimoniu. ?????? .locatarul nu poate renunta la dreptul sau avind posibilitatea de a rezilia contractul.1. avind insa obligatia de a restitui bunuri de acceasi calitate. 5. ca un adevarat proprietar. Argumentati daca este justificat refuzul autoritatii de stat? Elaborati solutia litigiului. daca prin actul de consituire nu este interzis. in cladirea care ii apartinea. corporal sau incorporal. 2. interidctii stabileshte CC privind obiectului dreptului de uzufruct.Uzufructul este cu titlu gratuit daca titlu oneros nu este stipulat expres in actul de constituire . locatarul insa poate da bunul inchiriat in sublocatiune doar cu comsimtamintul locatorului 4.Daca uzufructul se consituie asupra unui bun imobil.Uzufrcutuarul poate sa inchirieze . Obiectul dreptului de uzufruct.conform destinatiei convenite prin contract. Camera Inregistrarii de stat a refuzat lui Filip si Costas pe temeiul ca contractul de constituire dintre ei.Dr de uzufruct poate fi constiuit asupra oricaror bunuri corporale. inclusiv un patrimoniu sau o parte din el. Uzufructul bunurilor incorporale se admite sub forma dr de creanta. Subiectul2. de a efectua acele reparatii de intretinere a bunului. mobila sau imobila (poate fi un bun complex sau o universalitate de bunuri).Descrieti care bunuri pot fi obiect al dr de uzufruct si ce interidctii stabileshte CC privind obiectului dreptului de uzufruct.pe cind locatarul preia bunul de la locator. nasterea modificarea este conditionata de inscriere in registrul de imobile. parti sociale.camtitate. acestia s-au inteles ca Filip va transmis in proprietatea SRL contribuita baneasca de 100. iniferent de natura lor.valoare. 3. iar Costas va asigura spatiu de oficiu. marci de productie.locatiunea insa poate fi numai cu titlu oneros. comert. in starea corespunzatoare.3.de a se comporta fata de el. 6. Uzufructul bunurilor corporale.La fondarea “MONA” SRL de catre fondatorii Filip si Costas. arendeze bunul care face obiectul uzufructului.Uzufructuarul preia bunul in starea in care se afla. el avind indatorire de a-i conserva substanta.

decât să li se schimbă substanţa. fie că cu alt titlu ).1 oblig dr de usufruct :uzufructuarul are m multe dr: dr de posesie si folosinta a unui bun sau a mai multor bunuri. domiciliat în [__________________________________________________]. dr de a culege fructele. Dacă uzufructul cuprinde bunuri consumptibile. Numesc executor testamentar pe [__________________________________________________]. Cele mentionate determină soarta juridică a bunurilor consumptibile în cazurile când ele fac parte din obiectul uzufructului (fiecă acestea fac parte dintr-o universalitate de bunuri. actiuni. De uzufruct si determinati ce particularitati comporta. civ. dar asupra fructelor el mai are si dr de dispozitie. să restituie contravaloarea lor de la data stingerii uzufructului. Dacă restituirea nu este posibilă. Concomitent. C. dispun următoarele în cazul încetării mele din viaţă: Las întreaga mea avere. cantitate şi valoare sau. mobilă şi imobilă. Testament Subsemnatul [__________________________________________________] domiciliat în [__________________________________________________] de bună voie şi nesilit de nimeni.Propuneti modelul unui testament prin care se constituie uzufruct in urmatoarele conditii : a)obiectul uzufructului constituie un depozit bancar deschis pe numele testatorului b)nud proprietar va fi feciorul testatorului c)uzufructuar va fi sotia testatorului d)termenul uzufructului – pina la implinirea majoratului de catre nudul proprietar. Semnătura testatorului [__________________________________________________] raspunsul este Da. uzufructuarul compensează contravaloarea acestor bunuri la data stingeriiuzufructului. în cazul de faţă avem de a face cu un cvaziuzufruct.2.2. Redactat azi [__________________________________________________]. 888 şi urm. Precizez că nu am moştenitori rezervatari. Dat fiind că bunurile consumptibile nu pot fi folosite în alt mod. lui [__________________________________________________] domiciliat în [__________________________________________________] pe care îl institui legatar universal. Conform doctrinei. care au avut aceste bunuri la momentul constituirii uzufructului. fie că ele sunt nişte accesorii. care va rămâne la data încetării mele din viaţă. 7. de aceeaşi calitate şi valoare. Urmează ca legatarul universal [__________________________________________________] să [__________________________________________________]. dacă este imposibil. 2. Dr uzufructuarului asupra bunurilor incorporale(dr de creante.Determinati daca bunurile comsumptibile pot fi obiect al dr. uzufructuarul are dreptul să dispună de ele.3. în baza art. însă cu obligaţia de a restitui bunuri de aceeaşi calitate. neputând fi întoarse nudului proprietar la stingerea uzufructului precum cele neconsumptibile se oferă uzufructuarului dreptulde a dispune de ele adică dreptul de proprietate. rente) . aflându-mă în deplinătatea facultăţilor mele mintale. . se prevede obligaţia uzufructuarului de a întoarce aceeaşi cantitate de bunuri de acelaşi gen. oblig uzufructuarului 1. in cazul in care proprietarul bunului este in acelas moment si posesorul legitim al acestuia.

iar clauza prin care sar fi stipulat trecerea uzufructului catre mostenitori este nula de drept. expirarea termenului.in cazul in care uzufructuarul face in legatura cu bunul cheltuielile pe care nu era obligat sa le faca oligatia nudului propr de a le restitui se determina in functie de regulile privind gestiunea de afaceri.creditorii chirografari sint creditorii negarantati care au la momentul intentarii procesului de insolvabilitate o creanta patrimoniala fata de debitor. 1. renuntarea uzufructului la dreptul sau. uzufructuarul le poate face pe cheltuiala sa. in caz pers juridice termenul nu poate depasi 30 ani sau termenul poate fi nedeterminat. nudul propr fiind obligat sa restituie contravaloarea acestora la stingerea uzufructului. 2. . Deosebim 2 tipuri de obligatii:oblig propr care se transmit uzufructuarului o data cu transmiterea bunului in folosinta si anume: de a plati impozite .2care reparatii cad in sarcina uzufructuarului si care in sarcina nudului propr. 1. uzufructul poate sa existe atit timp cit exista persoana in a carei favoare a fost constituit.daca uzufructul pers juridica a fost ridicat din registrul de stat ca rezultat a lichidarii sau a fost dizolvat in urma reorganizarii prin fuziune sau dezmembraminte se considera stins. In cazul mostenirii aceasta trancmisiune are loc prin institutia LEBAT-ului care este un beneficiu in favoarea une pers fara ca acesta sa fie numita mostenitor. Creditorul chirografar nu are o garantie fixate pe un bun anume care sa fie indisponibilizat ori susceptibil de a fi urmarit in muna oricui sar gasi daca a fost instrainat de debitor. dreptul uzufructuarului de a renunta la dreptul sau care poate fi exercitat si in caz cind nudul proprietar se opune. subrogatia reala cu titlu universal.conditioneaza dr acestuia asupra veniturilor produse de ele care sint fructe civile. subrogatia reala cu titlu particular. anularea actului care nudul a dobindit dreptul de proprietate . uzufructul se stinge la expirarea termenului pt care este constituit daca nu a intervenit o alta cauza de stingere ex moartea. uzufructul inceteaza in caz in care prin hotarire judecatoaresca a fost anulat actul juridic prin care cel care a instituit uzufructul a dobindit titlul de proprietate. Reparatiile mari sint in sarcina uzufructuarului atunci cind se datoreaza neefectuarii reparatiilor de intretinere.2 identif si analizati funct patrimoniului: gajul general al cred chirografari. Functiile patrimoniului 1. Vinzarea sau donatia unui bun cu titlu particular. patrimoniu-totalitatea dr si oblig patrimoniale private ca o suma de valori active si passive strins legate intre ele care apartin unei pers. daca uzufructul pers fizica a decedat uzufructul se considera stins. trans cu titlu particular are loc cind nu se transmit parti din patrimoniu ci bunuri concrete. de a nu schimba destinatia bunului. Funt part:gajul general al cred chirografari. termenul poate fi unul determinat atunci cind in actul de constituire se prevede un anumit numar de ani. pu ca se produc periodic fara a le folosi substanta. uzufructuarul este obligat sa efectueze reparatii de intretinere a bunului.1def not de patrimoniu si functiile patrimoniului.atunci cind nudul propr nu efectueaza la timp reparatiile capital. obligatii personale care sint prevazute nemijlocit in continutul legii: de a conserva substanta. 8 . de a efectua reparatii. Reparatiile capital sint in sarcina nudului propr fara ca acesta sa poata fi obligat sa le faca.transmisiunea universal cu titlu universal si particulartrans universal este transmiterea integral a patrimoniului universal de la o pers la alta pers(anumite cazuri de reorg a pers jur).1 moartea uzufructului pers fizica sau lichidarea uzufructului pers juridica. lichidarea etc.

daca uzufructuarul nu va fi deacord cu nudul proprietar aceasta il va actiona in instanta demonstrind abuzul de folosinta. restituirea bunului nu are loc cind uzufructul se stinge prin consolidare si nici in caz pieirii sau destrugerii a bunului. daca a fost destrus partial el continua asupra partii ramase. il lasa sa degradeze.2 la stingerea drept de uzufruct.consolidare. in caz in care bunul se uzeaza uzufructuarul este obligat sa le restituie in starea in care se afla la data stingerii uzufructului. uzufructuarul are obligatia de a restitui bun nodului proprietar in starea corespunzatoare. uzufructul poate fi stins daca nudul proprietar si uzufructul convin in aceasta privinta.fructele naturale ne culese la sfirsitul perioadei de uzufruct sunt ale nudului proprietar daca actul nu prevede alt fel. daca bun piere din cauza uzufructuarului aceasta va fi obligat sa despagubeasca proprietarul. daca din caz fortuit nu va fi obligat. uzufructul poate inceta la cerea nudului proprietar atunci cind uzufructuarul abuzeaza de folosinta bunului. intrunirea in aceeasi pers a calitatii de proprietar se de uzufructuar.prin stingerea de uzufruct trebuie sa inceteze orice folosinta a bunului. prin vointa partilor.3 dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil nu se va stinge la schimbare nudului proprietar deoarece proprietarul pastreaza numai dreptul de dispozitie a bunului . uzufructuarul este obligat sa restituie nudului proprietar bunul pe care l detine in starea corespunzatoare.uzufructul se stinge in caz in care bunul a fost distrus in intregime intr un caz fortuit. daca proprietarul pastreaza dispozitia ceea ce rezulta ca proprietarul poate instraina acest bun fara a stinge dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil.fructele civile se precep zi de zi. 2. daca dreptul de proprietate si de dreptul de uzufruct se reunesc in persoana acelueasi titular uzufructul se stinge . la cererea nudului proprietar. . 2.posesia si folosinta atribuindo uzufructuarului ceea ce rezulta ca uzufructuarul poseda si se foloseste si culege fructele ceea ce inseamna ca uzufructuarul nu poate instraina bunul. suma calculata pina la data stingerii fiind a uzufructuarului iar de la data stingerii a nudului proprietar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->