Sunteți pe pagina 1din 5

DETASRI DE SUPRAFEE

Problema detarii unei suprafee se refer la posibilitatea separrii unor suprafee


cunoscute din alte suprafee.


1. DETERMINAREA POZIIEI UNUI PUNCT PE UN SEGMENT DE DREAPT


P
d10
0
P (x ,y )
2 2 2
1 1
P (x ,y )
1
12 d


Fig.1

Cunoscnd segmentul de dreapt prin punctele P
1
(x
1
y
1
), respectiv P
2
(x
2
y
2
) (Fig.1). Se
pune problema determinrii coordonatelor punctului P
0
(x
0
y
0
) aflat pe segment la distana d
10

impus. Se calculeaz din coordonate orientarea :

12 12
1 2
1 2
12
u u u

=
c c
x x
y y
tg (1)

Tot din coordonate se determin i lungimea segmentului:

( ) ( )
12
1 2
12
1 2
2
1 2
2
1 2 12
sin cos u u
y y x x
y y x x d

=

= + = (2)

Relaiile de calcul ale coordonatelor se scriu ntr-o form iniial astfel:

+ = + =
+ = + =
12 10 1 10 10 1 0
12 10 1 10 10 1 0
sin sin
cos cos
u u
u u
d y d y y
d x d x x


dar:
12
1 2
12
cos
d
x x
= u i
12
1 2
12
sin
d
y y
= u
nlocuite n relaiile de mai sus permit obinerea coordonatelor punctului P
0
funcie de
coordonatele punctelor P
1
,P
2
i raportul distanelor d
10
respectiv d
12
.
( )
( )

+ =
+ =
1 2
12
10
1 0
1 2
12
10
1 0
x x
d
d
y y
x x
d
d
x x
(3)

Poziia punctului P
0
se determin deci din coordonatele (x
1
,y
1
), (x
2
,y
2
) i distanele
msurate d
10
respectiv d
12
.

2. DETAAREA UNEI SUPRAFEE DINTR-UN TRIUNGHI

Considerm un triunghi (fig. 2) a crui suprafa poate fi calculat din coordonatele
punctelor: P
1
(x
1
,y
1
), P
2
(x
2
,y
2
), P
3
(x
3
,y
3
).

P
P
S
0
S
h
P'
2
d
10
d
13
P
1
3
2

Fig.2

Suprafaa triunghiului este:
1 1
2 2
3 3
1
1
1
2
1
X Y
S X Y
X Y
= (4)

Se pune problema c din aceast suprafa S s se detaeze o suprafa S
0
dat, care s
fie conturat de punctele P
1
P
2
P
0
. Va trebui deci determinat poziia punctului P
0
pe segmentul
P
1
P
3
.

Notm: P
1
P
3
=d
13
Coborm perpendiculara P
2
P
2
.

Se observ c: h d S =
13
2 i h d S =
10 0
2

Egalam cele doua relaii:
13
0
10
10
0
13
2
d
S
S
d
d
S
d
S h
= = =


Poziia punctului P
0
este dat de relaiile:

0 3 1
0 1 10 13 1 13
13
0 3 1
0 1 10 13 1 13
13
cos
sin
S X X
X X d X d
S d
S Y Y
Y Y d Y d
S d
u
u

= + = +

= + = +

(5)

Deci relaiile finale devin:
( )
1 3
0
1 0
X X
S
S
X X + =
( )
1 3
0
1 0
Y Y
S
S
Y Y + =

EXEMPLU

S se detaeze o suprafa de S0=1,750 ha din suprafaa unui triunghi determinat de punctele 1,2,3 cu
condiia ca dreapta de detaare s treac prin punctul 2.

Coordonatele punctelor 1,2,3 sunt urmtoarele:


Se calculeaz:
1. Suprafaa triunghiului 123
1 1
2 2
3 3
1
1
1
2
1
X Y
S X Y
X Y
=
EXCEL: S=MDETERM(B11:D13)/2


2. Distana 13

2 2 2 2
13 3 1 3 1
( ) ( ) d x y x x y y = A +A = +

EXCEL:
=SQRT((B7-B5)^2+(C7-C5)^2)


3. Se determin coordonatele punctului P
0

( )
1 3
0
1 0
X X
S
S
X X + = ( )
1 3
0
1 0
Y Y
S
S
Y Y + =
EXCEL:
X
0
=B5+(G5/F5)*(B7-B5)
Y
0
=C5+(G5/F5)*(C7-C5)