Sunteți pe pagina 1din 4

Gasitiaicidocumentatiacompleta,pascupas, pentruarealizacusuccesauditulSSM!

Stimateangajator, Art.12alin.1)dinLegeanr.319/2006spunefoarteclar: Art.12.Angajatorulareobligatiasarealizezesisafieinposesia uneievaluariariscurilorpentrusecuritateasisanatateainmunca (...). Iarart.39alin.(4)dinaceeasilegementioneazacaincalcarea acesteidispozitiiconstituiecontraventiesisesanctioneazacu amendadela4.000la8.000delei. Dupacumobservati,nusespunenimicdespredomeniulde activitatealangajatorului,deciobligatiavizeazapeabsoluttoatalumea,decisipedvs.!Asadar, suntetiobligatsafacetiaceastaevaluareariscurilor,cunoscutasubnumeledeauditSSM.
DA, doresc sa beneficiez de informatiile complete privind realizarea Auditului SSM!

CeesteauditulSSM? Deceesteelatatdeimportant? AuditulSSMesteoevaluarecaresefacelacerereadvs.,aangajatorului,menitasaidentifice deficienteledinsistemuldemanagementprivindsecuritateasisanatateainmuncasisapropuna masuripentrucorectareaacestordeficiente. Dacanuintocmitiacestaudit,pericolulestemare,deoareceputetitreceusorcuvedereaaspecte importantelegatedeSSMsi,inconsecinta,putetiluadeciziigresitecaresaconducalacelmaigrav evenimentcucarevaputetiintalniunaccidentdemunca.Nudoritisavedetireprezentantiai Procuraturiiroindprinfirmadvs.,nuiasa? VaoferimceamaicomodasolutiepentruarezolvaproblemaaudituluiSSM! EstevorbadeunghidcompletpeCDAuditulSSMcarevaaratapascupasceprocedura trebuiesaurmatiinrealizareaaudituluiSSM,cuaccentpeaspectelepecareinspectoriiITMveniti incontrolleverificainprimulsiinprimulrand. CuprinsulCDuluiAuditulSSM:
1.Reglementarilegislative 2.Cerinteobligatoriidesecuritatesisanatateinmunca 3.ComitetuldeSecuritatesiSanatateinMunca 4.Evaluareariscurilor 5.Instruireasiinformarealucratorilor 6.FormulareSSMeditabile

Practic,CDulcontineabsoluttotcetrebuiesastitiatuncicanddoritisavaindeplinitiobligatia legalaarealizariiaudituluiSSM.
DA, doresc sa beneficiez de informatiile complete privind realizarea Auditului SSM!

VetiafladepeCD: cumsaaplicaticorectLegeanr.319/2006infirmadvs. cumsaevitatisanctiunilecapcana cumsainstruitilucratoriiinmateriedeSSM cedocumentesaavetiintotdeaunapregatiteinfatainspectorilorITM caresuntcelemaifrecventegreselilegatedeSSMsicumleputetievita cebinesafacetisiceebinesaNUfacetiintimpulcontrolului


DA, doresc sa beneficiez de informatiile complete privind realizarea Auditului SSM!

ProblemepecarelerezolvaticuajutorulCDuluiAjutorulSSM 1)Obtinereaautorizatieidefunctionaredinpunctdevederealsecuritatiisisanatatiiinmunca. careesteprocedura?

cinevaelibereazaautorizatia? cemodelededeclaratiitrebuiesacompletati? cedocumentetrebuiesadepunetilaITM?


2)Desemnareapersoanelorcaresevorocupainfirmadeactivitatiledepreveniresiprotectie.

cateasemeneapersoanetrebuiesadesemnati? cepregatiretrebuiesaaibaacestea? ceactivitaticoncretetrebuiesadesfasoare?


protectie? 3)TrecereainfisadepostaangajatuluidesemnataresponsabilitatilorsalepelinieSSM.

inceconditiiputetisavaasumatidvs.insiva,caangajator,atributiileprivindactivitatiledepreveniresi

ceresponsabilitatinutrebuiesalipseascadinfisadepost? careesteamendaincazulincarenutrecetiacesteresponsabilitatiinfisapostului?
4)Organizareaactivitatilordepreveniresiprotectie.

incecazuriestenecesarainfiintareaunuiserviciuinterndepreveniresiprotectie(SIPP)siceobligatiiaveti?

incecazuriestenecesaraapelarealaunserviciuexterndepreveniresiprotectiesiceprevederitrebuiesa
continacontractulcuacesta? 5)Evaluareariscurilorprofesionale.

cesuntfactoriiderisc? cumseface,concret,evaluarea? cecurprindemetodaINCDPMdeevaluareariscurilor? caresuntcele7instrumentedelucrucetrebuieutilizateincadrulevaluarii? Dupacumobservati,suntmulteintrebarisifiecaredintreelepoateconstituiunelementdecaresa seagateinspectorulITM. Decesariscati?RaspunsuriletuturoracestorintrebarisialemultoraltoralegatedeauditulSSM existadejasileputetiobtinedandclicpebutonulurmator:


DA, doresc sa beneficiez de informatiile complete privind realizarea Auditului SSM!

UnargumentmajorpentruaacordaatentiemaximaaudituluiSSM! IntocmireaaudituluiSSMvaajutaseevitatiaccidenteledemunca! Da,evaluandriscurileputetiidentificamaiusorzonelecuproblemesiputetiluadintimpmasurile necesare.Siretineti: Vacostade30deorimaiputinsaPREVENITIunaccidentdemuncadecatsaREMEDIATI DAUNELEdupaceacestasaprodus!


Astfel,incazulunuiaccidentdemuncaaparcosturilegatede: primulajutoracordataccidentatului(medicamente,transportlaspital,salarii personalmedical)

ingrijirilemedicaleinspital zileledeconcediumedicalnecesarerefaceriicapacitatiidemunca cercetareaaccidentului(cheltuielidepersonal,transport,materialeconsumabile,


expertizetehnice,telefoaneetc.)

reinstruireapersonalului inlocuireaforteidemunca ajutoarelebanestipecareleacordatiaccidentatului


Acestoraliseadauga:

dauneleprovocatecaurmareaproduceriiaccidentului pierderilegeneratedeintrerupereaprocesuluiproductiv pierderilegeneratedeeventualelenerealizarialeunorprevedericontractuale pierderilegeneratededeteriorareaimaginiipubliceafirmeidvs. UncalculfacutdeITMBucurestiaratacapierderilepecarelesuportatipentruremediereadaunelor provocatedeaccidentsuntdepeste30orimaimaridecatceleaferentemasurilorpecareleatifi pututluapentruprevenireaproduceriiaccidentelordemunca.Asadar,preveniti,acordandmaxima atentieaudituluiSSM!Estesinguraactiunelogica(siceamaiieftina,totodata).

DA, doresc sa beneficiez de informatiile complete privind realizarea Auditului SSM!

Infinal,incaunavantajpentrudvs.! AuditulSSMvaajutasisacunoastetisisarespectatimaiusorprevederilelegalesisaevitatiastfel amenziconsistente.GestionareaeficientaadomeniuluiSSMesteotreabacomplexasiextremde sensibila,undeputetigresifoarteusor.Legeanr.319/2006,principalulactnormativcare reglementeazaacestdomeniu,ascundemultecapcane,iarinspectoriiITMsebazeazapeele. VareamintimcalegislatiaindomeniulSSMasuferitmodificarisemnificativeodatacuintrareatarii noastreinUniuneaEuropeana.EstevorbaaicideprevederileLegiinr.319/2006caretranspunein practicaDirectivanr.89/391/CEE,darsideoseriedealteactenormativepeproblemefoarte specifice,toatealcatuinduncadrulegislativdeamploare,cereflectaimportantadeosebitacese acordadomeniuluiSSM. Estevitalsacunoastetiinamanuntacestcadrulegislativ. CDulAuditulSSMvilprezintaintegral,insotitdecomentariiexplicativeprofesioniste.

Produsulpescurt: Titlu:AuditulSSM Continut:Informatiicomplete,temeiurilegalecomentate,procedura,formulareobligatoriiprivind intocmireaaudituluiSSM Format:CD Pret:183lei+9%TVA,pretspecialdelansare,reduscu34%fatade299,75lei Moddecomanda:prinintermediulformularuluidemaijos(clickaici!) Livrare:princurier,lasediuldvs.(achitatiinmomentullivrarii) Garantie:90dezile(inacestintervalputetireturnaprodusul,faraniciointrebaredinparteanoastra.Veti primiinapoiintregralsumaachitata)