Sunteți pe pagina 1din 2

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Abonamente medicale MedLife

1) Beneficiari: Beneficiarii abonamentelor medicale Medlife, pot fi atat angajatii Grupului Mercadia (indiferent de firma la care sunt angajati), cat si membrii de familie ai acestora; 2) Perioada: Durata valabilitatii abonamentelor medicale Medlife este pe perioada angajarii; 3) Procedura de plata: Plata se va efectua prin retinere salariala; 4) Angajatii nou veniti: Angajatii nou veniti intr-una dintre companiile din cadrul grupului, vor putea opta pentru unul dintre abonamentele medicale Medlife, in prima luna in care vor incasa salariul intreg; 5) Angajatii care pleaca: Angajatii care pleaca dintr-o companie care face parte din Grupul Mercadia, vor putea beneficia de abonamentul medical Medlife pentru care au optat, pana in ultima luna in care primesc salariul; 6) Termene: Termenul pana la care angajatii pot opta pentru unul dintre abonamentele medicale Medlife este ziua 15 a fiecarei luni, astfel incat abonamentul sa poata intra in vigoare cu data de 1 (intai) a lunii urmatoare; 7) Completarea datelor personale in fisierul Lista abonati Medlife: Toate campurile din tabel sunt obligatorii, iar functia trebuie sa fie cea din contractul de munca si nu cea de pe cartea de vizita.

-1-

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Abonamente medicale MedLife

DECLARATIE

Subsemnatul , legitimat cu C.I seria ., numarul.., CNP, angajat al

Companiei.........................................................in functia.., prin prezenta declar pe propria raspundere ca am luat la cunostinta despre procedura beneficiilor medicale si sunt de acord ca angajatorul sa-mi retina lunar suma de ............................... reprezentand contravaloare servicii medicale.

Data

Semnatura

-2-