Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicarea masurilor de simplificare a TVA - taxarea inversa

In baza prevederilor art. 160 Cod fiscal si Normelor metodologice, asa cum acestea au fost modificate prin O.U.G. nr. 106/ 2007, respectiv H.G. nr. 1.579/2007, in cazul in care atat furnizorul/prestatorul, cat si beneficiarul sunt persoane inregistrate in scopuri de TVA, sunt in mod obligatoriu aplicabile masurile de simplificare in calculul taxei pe valoarea adaugata pentru urmatoarele bunuri si servicii: deseurile si materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora; bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa, cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul; materialul lemnos. In detalierea operatiunilor carora li se aplica masurile de simplificare, precizam ca: deseurile si materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora sunt cele definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 (republicata in Monitorul Oficial nr. 104 din 7 februarie 2002) privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare; notiunea de material lemnos implica, conform recentelor modificari ale Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, masa lemnoasa pe picior, precum si materialul lemnos stabilit prin ordin al ministrului economiei si finantelor. Asadar, din analiza acestor prevederi legale rezulta faptul ca, pentru anul 2008, din sfera operatiunilor carora li se aplicau masurile de simplificare taxarea inversa in anul anterior, au fost pastrate doar livrarile de deseuri, de material lemnos, precum si livrarile/prestarile efectuate de/catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. Cu privire la aceasta ultima categorie de activitati apreciem ca marirea numarului de persoane carora masurile de simplificare le sunt aplicabile (prin eliminarea conditiei existentei unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de intrare in faliment) este in concordanta cu adevaratul scop al acestora scaderea riscului de a nu recupera taxa pe valoarea adaugata. Pe de alta parte, consideram ca eliminarea masurilor de simplificare pentru livrarile de imobile si pentru executarea lucrarilor de constructii-montaj nu are ca principal motiv asa-zisele dificultati ale agentilor economici, ci, dimpotriva, faptul ca aceste activitati au crescut in mod impresionant numarul cererilor de rambursare a taxei deductibile depuse de societatile aflate in ultima sau penultima veriga a lantului de TVA. Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, asa cum acestea au fost modificate prin H.G. nr. 1.579/2007, trateaza situatiile particulare datorate contractelor incheiate sub auspiciile vechilor reglementari si nefinalizate, astfel:

imobilele pentru care au fost incasate avansuri si/sau au fost emise facturi pentru valoarea totala sau partiala in regim de taxare inversa pana la data de 31 decembrie 2007 inclusiv, dar formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator sunt indeplinite dupa data de 1 ianuarie 2008 inclusiv, regimul normal de taxa se va aplica doar pentru diferenta dintre valoarea livrarii si valoarea avansurilor incasate/sumelor facturate ; imobilele pentru care conditiile legale pentru transferul titlului de proprietate sunt indeplinite in perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2005 si cea de 31 decembrie 2007 inclusiv, taxarea inversa se aplica, indiferent daca factura este emisa dupa data de 1 ianuarie 2008 sau daca pretul va fi platit in rate si dupa aceasta data; contractele de vanzare de imobile, cu plata in rate, incheiate valabil anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, pentru care exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la fiecare din datele specificate in contract pentru plata ratelor, taxa aferenta ratelor a caror scadenta intervine dupa data de 1 ianuarie 2008 se inregistreaza in contul 4428 in corespondenta cu contul de clienti, respectiv furnizori, urmand ca la fiecare data stipulata in contract pentru plata ratelor sa se colecteze si, respectiv, sa se deduca taxa pe valoarea adaugata aferenta fiecarei rate; lucrarile de constructii-montaj pentru care au fost incasate avansuri si/sau au fost emise facturi pentru valoarea totala sau partiala in regim de taxare inversa pana la data de 31 decembrie 2007 inclusiv, dar faptul generator de taxa intervine in anul 2008 (data la care sunt emise situatii de lucrari si/sau sunt acceptate de beneficiari) se aplica regimul normal de taxa numai pentru diferenta dintre valoarea lucrarilor pentru care faptul generator de taxa intervine in anul 2008 (si urmatorii) si valoarea avansurilor incasate/sumelor inscrise in facturi emise pana la data de 31 decembrie 2007 inclusiv. in cazul lucrarilor de constructii-montaj realizate intre 1 ianuarie 2007 pana la 31 decembrie 2007, inclusiv, dar pentru care nu au fost emise situatii de lucrari sau acestea nu au fost acceptate si nu au fost emise nici facturi partiale sau pentru avansuri, se va aplica regimul normal de taxa la data emiterii facturilor aferente acestor lucrari dupa 1 ianuarie 2008. Furnizorii si beneficiarii livrarilor/prestarilor supuse regimului simplificat al taxarii inverse au urmatoarele obligatii: furnizorul va inscrie obligatoriu pe factura mentiunea taxare inversa, fara a inscrie taxa aferenta, si o inregistreaza in jurnalul pentru vanzari pe coloana expresa pentru bunuri si servicii cu taxare inversa, pentru evidenta fiscala a operatiunilor supuse acestei taxari, iar in contabilitate nu se face nici o inregistrare in conturile 4426 si 4427 aceasta revenind doar in sarcina beneficiarului; in cazul facturilor pentru avansuri, furnizorul emite factura fara taxa, face mentiunea taxare inversa si inregistrarile corespunzatoare in contabilitate a avansului acordat;

beneficiarul este obligat:

sa inscrie pe factura primita mentiunea de taxare inversa din proprie initiativa, daca nu a fost facuta mentiunea de furnizor. Totodata, trebuie sa inscrie valoarea aferenta taxei colectate si deductibile, inregistrand factura in jurnalul pentru cumparari, in functie de continutul facturii la achizitii de bunuri si servicii din tara taxabile, si n jurnalul pentru vanzari, la livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile, pe coloana bunuri si servicii cu taxare inversa. Taxa pe valoarea adaugata nu face obiectul platii acesteia catre furnizor/prestator; - sa inregistreze in contabilitate, in conturile de taxa pe valoarea adaugata corespunzatoare, pe baza formulei contabile 4426 = 4427, sumele de taxa aferente operatiunilor la care se aplica masurile de simplificare. Inregistrarea evidentiaza colectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul celei deductibile, fiind asimilata cu plata catre furnizor/prestator, operatiunea fiind cunoscuta sub termenul de autolichidare a taxei pe valoarea adaugata; atat furnizorul cat si beneficiarul au si obligatia de a raporta in decont de taxa pe valoarea adaugata taxa inregistrata in documentele cu caracter fiscal, jurnalul pentru cumparari si jurnalul pentru vanzari, astfel: Persoanele impozabile cu regim mixt, care sunt obligate sa aplice masurile de simplificare, trateaza taxa pe valoarea adaugata astfel: beneficiarii vor deduce taxa in decontul de taxa pe valoarea adaugata in limitele si in conditiile stabilite prin reglementarile legale cu privire la persoanele impozabile cu regim mixt; furnizorii/prestatorii vor lua in calculul pro-rata, ca operatiuni taxabile valoarea livrarilor/prestarilor pentru care au aplicat taxarea inversa. Aplicarea masurilor de simplificare pentru operatiunile supuse sistemului taxarii inverse este obligatorie. Sanctiunea pentru neaplicarea acestor masuri este aplicata de catre organele fiscale si consta in obligarea furnizorilor/prestatorilor la rectificarea operatiunilor si la aplicarea taxarii inverse