P. 1
Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea Contractului Individual de Munca

|Views: 83|Likes:
Published by Buga Alexandra

More info:

Published by: Buga Alexandra on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

Suspendarea contractului individual de munca

Cuprins

1. Suspendarea de drept 2. Suspendarea din initiativa angajatului 3. Suspendarea din initiative angajatorului 4. Suspendarea prin acordul partilor 5. Procedura suspendarii contractului individual de munca 6. Efectele suspendării contractului individual de munca

contractual de munca nu inceteaza.Institutia suspendarii se rasfrange asupra unei prestatii care se desfasoara intr-un interval de timp. pe postul respectiv poate fi incadrata o alta persoana. sau. pe toata durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea de salariat. obligatiile putand fi totusi executate ulterior. regulamente interne. Suspendarea contractului de munca este in realitate o suspendare a principalelor sale efecte. fie salariat. Suspendarea contractului individual de munca presupune. in viziunea noii reglementari. are loc numai o suspendare a produceii efectelor sale. prestarea muncii si plata acesteia. sporuri. suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala ( salarii. .De esenta contractului de munca sunt prestatiile successive. pot interveni insa anumite situatii care sa impiedice realizarea obligatiilor reciproce ale partilor. pe durata suspendarii. ce se manifesta printr-o incetare temporara a traducerii lor in viata. Asadar. urmand ca pe toata durata suspendarii celelalte drepturi ale partilor. In cazul suspendarii contractului individual de munca datorita unei fapte neimputabile salariatului. Principalele efecte ale suspendarii contractului individual de munca sunt urmatoarele: persoana incadrata primeste in locul salariului o indemnizatie sau o despagubire ( de exemplu cand se dispune anularea desfacerii contractului de munca si reintegrarea sa in functie). spre deosebire de desfacerea contractului de munca care face sa inceteze definitivtoate efectele acestui contract. Suspendarea contractului poate fi generate de cauze exterioare vointei partilor. Pe perioada cat acest contract este in fiinta. majoritatea cazurilor de suspendare antreneaza beneficiul vechimii in munca. care se realizeaza in timp. fie patron. anumite cauze constitue obstacole legale pentru desfacerea contractului de munca ( concediul de boala. Este ceea ce se realizeaza prin intermediul institutiei suspendarii contractului individual de munca. ori numai a uneia din parti. contracte collective sau contracte individuale da munca nu se prevede altfel. pe durata suspendarii. suspendarea contractului de munca determina si reprogramarea concediului de odihna. sa-si aiba sursa in acordul lor de vointa. alte avantaje) de catre angajator. dimpotriva.In masura in care neexecutarea obligatiilor contractual constitue rezultatul unor cause trecatoare. dar numai prin contract de munca pe durata determinata. daca prin legi special. vor continua sa existe. de maternitate) in timp ce altele constitue preludiul posibil al desfacerii acestuia ( suspendarea din functie ca urmare a cercetarii disciplinare). contractual de munca poate si trebuie salvat.

In art. Suspendarea din initiative angajatorului. 4. la cerere.50. 2. deoarece nu presteaza munca. in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare.Suspendarea de drept Contractual de munca poate fi suspendat indiferent de existent unei manifestari de vointa datorita unor imprejurari care fac cu neputinta prestarea muncii de catre salariat. in art. de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina. se arata ca salariatele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie. pe o perioada de 126 de zile calendaristice. al carei cuantum brut lunar este de .Pentru protejarea sanatatii mamei si copilului. Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza. nr. perioada in care beneficiazade indemnizatie de maternitate. in conformitate cu dispozitiile legislatiei muncii. In cadrul acestor cazuri in care salariatul este in imposibilitate sa presteze munca la care s-a angajat. care impune cu necessitate mentinerea in fiinta a contractului. Suspendarea de drept. primeste o indemnizatie de asigurari sociale. iar beneficiara acestui concediu. Concediul de maternitate. fiind lipsita de salariu. cealalta sa procedeze in mod simetric la sistarea temporara a indatoririlor sale.Suspendarea reprezinta un rezultat determinat de aplicarea si functionarea a doua principia fundamentale din dreptul muncii si anume: Stabilitatea raporturilor de munca. este suspendat. se acorda femmeii salariate un concediu de maternitate sub forma concediului prenatal si a concediului postnatal. Suspendarea din initiative salariatului. Concediul se acorda pentru o perioada da 63 de zile inainte de nastere. Suspendarea prin acordul partilor. 3. Exista mai multe cazuri de suspendare si anume: 1. enumera urmatoarele: a. in asa fel incat durata minima obligatory a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice. Codul Muncii. 158/2005. iar atunci cand o parte inceteaza in mod temporar executarea obligatiilor asumate.G. Caracterul sinalagmatic al acestui contract cre presupune prestatii successive. 23 din O.U. Cele doua perioade se pot compensa intre ele. 1. Contractul de munca pe aceasta perioada de 126 de zile. iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

care nu poate depasi 120 de zile. reprezinta 75% din baza de calcul. conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. Baza de calcul aa indemnizatiei de maternitate se constitue din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculate contributia pentru concedii si indemnizatii. 880/1965. Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile.In aceste situatii persoana incadrataeste in imposibilitate sa presteze munca din motive independente de vointa sa. prevazuta indirect. impreuna cu CNAS. insa fara conditie de stagiu de cotizare. care determina o incapacitate temporara in munca. cat si de H. ceea ce determina si neplata salariului pe intreaga perioada a incapacitatii.G. pentru care salariata primeste o indemnizatie de risc maternal in acelasi cuantum ca pentru concediul de maternitate. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art 10 din O. Contractul de munca al persoanei care isi satisface servicul . d. ori a unui accident de munca sau in afara muncii. Incepand cu a 91-a zi. modificata prin legea nr.G. nr. cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale. 158/2005. socotita din prima zi de imbolnavire.85% din baza de calcul. atat in Codul Muncii anterior. c. Desi servicul military obligatoriu a fost desfiintat incepand cu 1 ianuarie 2007. nr . Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cl mult 183 de zile in interval de 1 an. totusi acest caz de suspendare continua sa fie reglementat. din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat. Constitutia un caz de suspendare de drept a contractului de munca.49/1992. Distinct de concediul de maternitate se poate acorda concediu de risc maternal. in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.In prezent. b.U.Ea se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unor boli contagioase pe durata stabilita prin certificatul eliberat de Inspectoratul de Sanatate Publica. ca urmare a unei boli profesionale sau obisnuite. Efectuarea serviciului militar obligatoriu. Concediu pentru incapacitate temporara in munca. in acest caz. concediul se poate prelungi de catre medical specialist pana la 183 de zile. Carantina. Suspendarea contractului de munca se produce.

Indeplinirea unei functii de conducere salarizate.Sunt considerate cauze de forta majora: catastrofele natural. daca legea nu prevede altfel. deteriorarea utilajelor de productie. legislative ori judecatoresti. 2.militar. In vechea reglementare . in conformitate cu prevederile art. de legi speciale care sa prevada expres alte motive de suspendare decat cele enumerate de Codul muncii. Forta majora. Legiuitorul a avut in vedere acele situatii in care procesul de productie nu se poate desfasura datorita unor imprejuarari imprevizibile si de neinlaturat. cat timp indeplinesc mandatul cu care au fost investite in conducereasindicatelor.persoana in cauza isi pastreaza fucntia si locul demunca anterior detinut. agent economic sau desfiintarea prin act normative a unei institutii publice. In cazul in care salariatul este arestat preventive. In alte cazuri expres prevazute de lege. dificultatile de aprovizionare si transport. care fac imposibila derularea raporturilor de munca. i. e. decide altfel.7 din legea 40/1991. cum sunt dizolvarea persoanei juridice. Biroul Permanent al fiecarei camera. Acest caz de suspendare este prevazut expres de legea nr. persoanelor din organelle de conducere salarizate de sindicate.Suspendarea din initiativa angajatului . Este vorba evident. Exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive. Dupa incetarea functiei sindicale. precum si vechimea in munca. la cerere. pe durata mandatului de senator sau deputat. grevele. f. in art. putea fi desfiintat in situatii limita. avand in vedere tocmai temeiul trimiterii in judecata.12 artata ca. li se suspenda contractual de munca. contractual de munca al persoanei in cauza se suspenda. in conditiile Codului de procedura penala. h. g. cu exceptia cazului cand. etc. pe toata durata mandatului. reglementare.care. criza grava de materii prime. Aplicarea acestei prevederi legale de suspendare de drept a contractului individual de munca este menit sa evite eventualeledaune pe care le-ar putea suporta angajatorul. in sindicat.54/2003.

a. c. 54 din legea nr. Exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel local sau central. g. Absente nemotivate.168/1999. b. din regiile autonome cu specific deosebit si unitatile bugetare. in cazul copilului cu handicap. 250/1992. stability prin contractile collective de munca sau regulamentul de ordine interioara. de H. optional. 3. d. Indemnizatia se plateste din fondul de salarii al unitatii si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective. Participarea la greva.3 a art. Depasirea unui numar de absente. pentru afectiuni intercurente. privind solutionarea conflictelor de munca. e. Acordarea concediului pentru formare profesionala este reglementata prin contractile collective de munca. constitue abatere disciplinara. nr. Concediul pentru formare profesionala. si este platit daca titularul dreptului de concediu paternal este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat. f. un caz asemanator o reprezenta perioada exercitarii de catre medici si farmacisti a unei functii de conducere in cadrul organismelor judetene sau nationale ale profesiuniilor. daca nu a avut la baza un motiv obiectiv. Suspendarea din initiative angajatorului . iar pentru salariatii din administratia publica. in primele 8 saptamani de la nasterea copilului. care prevad ca pe durata grevei salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din cntractul individual de munca. pana la implinirea varstei de 3 ani. Concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani si. cu exceptia drepturilor salariale. Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si. pana la implinirea varstei de 18 ani. in cazul copilului cu handicap. si poate atrage desfacerea disciplinara a contractului de munca a celui in cauza. pe toata durata mandatului. daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege.G. Acest concediu se acorda la cerere. Concediul paternal. Anterior. Un asemenea caz de suspendare a contractului individual de munca rezulta din interpretarea per a contrario a dispozitiilor alin. unul dintre parinti. Beneficiaza de indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav.

structural sau similar. I se va plati o despagubire egala cu partea din salariu de care a fost lipsita. ceea ce antreneaza. reglementand o cauza de suspendare. d. 52 Codul muncii.Initiativa angajatorului. eo ipso prin actul unilateral al angajatorului care detaseaza salariatul. . cu exceptia avertismentului. determinata de conduit salariatului.poate duce la suspendarea contractului individual de munca. precum si situatiile in care. In cazul in care angajatorul a formulat o plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru faptepenale incompatibile cu functia detinuta. cand salariatul isi poate da acordul de principiu asupra unor eventuale imprejurari ulterioare. e. Pe durata cercetarii disciplinare. Pe durata detasarii. deci angajatorul are posibilitatea ca pe perioada cat dureaza cercetarea sa suspende contractual de munca. fara incetarea raportului de munca. in special pentru motive economice. Suspendarea prin acordul partilor Salariatul si angajatorul pot conveni. Codul muncii prevede ca sanctiune disciplinara suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu depaseste 10 zile lucratoare. Atunci cand se constata inexistenta vinovatiei persoanei suspendate. In aceasta perioada de detasare. Aceasta intelegere poate avea loc in cursul executarii contractului sau chiar in momentul incheierii contractului. tehmologice. Ca sanctiune disciplinara. in urmatoarele situatii: a. Suspendarea consta in interdictia temporara de a exercita functia sau meseria. c. corelativ neplata salariului. nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare. la data incheierii contractului ori pe parcursul executarii acestuia. in conditiile legii art 276 alin.1 Codul muncii prevede ca nici o sanctiune disciplinara. pana la ramanerea definitive a hotararii judecatoresti. cu privire la suspendarea principalelor sale efecte: prestarea muncii si plata salariului. Aceasta cauza de suspendarea acopera situatiile in care un eveniment de forta majora paralizeaza temporar functionarea unei intreprinderi. b. In cazul intreruperii temporarea a activitatii. acest contract este suspendat. datorita circumstantelor economice obiective intreprinderea se vede nevoita sa suspende in mod temporar activitatea sa. 4. care constitue o cesiune temporara si partial a contractului individual de munca.potrivit art.

in practica. De la caz la caz insa. In toate cazurile. al îndeplinirii unei funcţii de conducere salarizate pe linie sindicală etc. . Conceduil fara plata pentru interese personale. suspendarea are ca efect principal oprirea temporară a prestării muncii şi a plăţii salariului cu menţinera însă a contractului individual de muncă. astfel:  a) Pe parcursul suspendării. drepturile salariatului diferă în funcţie de cauza de suspendare. La aceste doua cazuri de suspendare poate fi adaugat si cel privind desfasurarea activitatilor in cadrul echipelor “ SALVAMONT”. potrivit art. b. salariatul poate primi după caz: • Salariu (în cazul detaşării. suspendarea se materializeaza intr-un act al angajatorului. in situatia suspendarii din functie. 6. sau ca sanctiune disciplinara. Evident. de exemplu. c. insa. Dincolo de acest element comun.Cazurile de suspendare prin acordul partilor. 54 din Codul muncii. Sa precizeze temeiul legal. a detasarii. Actul respective al angajatorului constitue temeiul efectuarii inscrierilor necesare in registrul general de evident a salariatilor si in carnetele lor de munca. Efectele suspendării contractului individual de munca Indiferent de motivul pentru care a intervenit. Alteori ea este rezultatul unui accord de vointa ( concediu fara plata. rezervarea postului cadrelor didactice). 5.). este util ca angajatorul sa emita o decizie prin care: Sa dispuna suspendarea ori sa constate existent unei cauze de suspendare. Procedura suspendarii contractului individual de munca Codul muncii nu cuprinde dispozitii de procedura cu privire la suspendarea contractului individual de munca. Concediul fara plata pentru studii. etc. Sa mentioneze durata suspendarii (termenul pana la care isi produce efectele). salariul nu este plătit niciodată de unitatea la care contractul se află suspendat. sunt : a.

să se precizeze temeiul ei legal. Ca regulă. De multe ori. concentrare sau mobilizare. etc.  c) În unele cazuri. dacă nu există culpa salariatului. absenţe nemotivate. . cum este cazul bursei de doctorat la forma cu frecvenţă. etc. Uneori. . concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. salariatul: • beficiază de vechime în muncă în caz de: detaşare.1/1970). legea prevede interdicţia desfacerii contractului de muncă din iniţiativa angajatorului. este vorba de o data cert ace se cunoaste de la inceputul suspendarii. angajatorul nu poate dispune încearea raporturilor de muncă pe perioada: • • • incapacităţii temporare de muncă.  b) Cu privire la vechimea în muncă. În practică este util să se întocmească o decizie ca act intern al angajatorului prin care: . concediu fără plată. pe parcursul suspendării. etc. executarea pedepsei la locul de muncă. . suspendării prevăzute de art.să se dispună suspendarea sau să se constate existenţa cauzei de suspendare. suspendarea inceteaza la momentul disparitiei cauzei care a determinat-o. In mod firesc. • pe perioada îndeplinirii unei funcţii de conducere în sindicat. Legislaţia muncii nu cuprinde reglementări procedurale privind suspendarea contractului individual de muncă. aprobată potrivit Hotărârii Guvernului nr.să se consemneze efectele (legale sau convenţionale) ale suspendării respective.). • nu beneficiază de vechime în muncă în caz de: suspendare ca măsură disciplinară.16 din Legea nr.1/1970 (unitatea a formulat plângere penală împotriva salariatului pentru o faptă incompatibilă cu postul deţinut sau acesta a fost trimis în judecată pentru o astfel de faptă). • Despăgubiri (dacă se constată nevinovăţia salariatului după suspendarea din funcţie potrivit Legii nr. salariatul beneficiază de o bursă. concediului de maternitate. al concediului de maternitate sau pentru creşterea copilului de până la 2 ani. prestarea serviciului militar în termen.• Indemnizaţie (în cazul incapacităţii temporare de muncă.37/1999. al executării pedepsei la locul de muncă etc.

La incetarea suspendarii. iar angajatorul poate fi obligat de organul de jurisdictie competent sa-l reintegreze in munca pe cel in cauza si sa-I plateasca despagubiri pe perioada pana la reintegrarea efectiva. De pilda. Nerespectarea acestor obligatii poate atrage raspunderea celui aflat in culpa. inclusiv cu concedierea. . iar angajatorul are obligatia de a-l reprimi. salariatul poate fi sanctionat disciplinar. salariatul urmeaza sa se prezinte la locul de munca pentru asi relua activitatea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->