P. 1
Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea Contractului Individual de Munca

|Views: 83|Likes:
Published by Buga Alexandra

More info:

Published by: Buga Alexandra on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

Suspendarea contractului individual de munca

Cuprins

1. Suspendarea de drept 2. Suspendarea din initiativa angajatului 3. Suspendarea din initiative angajatorului 4. Suspendarea prin acordul partilor 5. Procedura suspendarii contractului individual de munca 6. Efectele suspendării contractului individual de munca

In cazul suspendarii contractului individual de munca datorita unei fapte neimputabile salariatului. . alte avantaje) de catre angajator. vor continua sa existe. obligatiile putand fi totusi executate ulterior. regulamente interne. prestarea muncii si plata acesteia. Suspendarea contractului poate fi generate de cauze exterioare vointei partilor. fie salariat. anumite cauze constitue obstacole legale pentru desfacerea contractului de munca ( concediul de boala. Asadar. dimpotriva. Suspendarea contractului de munca este in realitate o suspendare a principalelor sale efecte.De esenta contractului de munca sunt prestatiile successive. contracte collective sau contracte individuale da munca nu se prevede altfel. in viziunea noii reglementari. pe durata suspendarii. daca prin legi special. contractual de munca poate si trebuie salvat. spre deosebire de desfacerea contractului de munca care face sa inceteze definitivtoate efectele acestui contract. ce se manifesta printr-o incetare temporara a traducerii lor in viata.Institutia suspendarii se rasfrange asupra unei prestatii care se desfasoara intr-un interval de timp. majoritatea cazurilor de suspendare antreneaza beneficiul vechimii in munca. dar numai prin contract de munca pe durata determinata. sa-si aiba sursa in acordul lor de vointa. ori numai a uneia din parti. pe durata suspendarii. Principalele efecte ale suspendarii contractului individual de munca sunt urmatoarele: persoana incadrata primeste in locul salariului o indemnizatie sau o despagubire ( de exemplu cand se dispune anularea desfacerii contractului de munca si reintegrarea sa in functie). contractual de munca nu inceteaza. care se realizeaza in timp. suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala ( salarii. pe postul respectiv poate fi incadrata o alta persoana. Pe perioada cat acest contract este in fiinta. sporuri. fie patron. urmand ca pe toata durata suspendarii celelalte drepturi ale partilor. pot interveni insa anumite situatii care sa impiedice realizarea obligatiilor reciproce ale partilor. are loc numai o suspendare a produceii efectelor sale. suspendarea contractului de munca determina si reprogramarea concediului de odihna. Este ceea ce se realizeaza prin intermediul institutiei suspendarii contractului individual de munca. pe toata durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea de salariat. Suspendarea contractului individual de munca presupune. de maternitate) in timp ce altele constitue preludiul posibil al desfacerii acestuia ( suspendarea din functie ca urmare a cercetarii disciplinare). sau.In masura in care neexecutarea obligatiilor contractual constitue rezultatul unor cause trecatoare.

1. Exista mai multe cazuri de suspendare si anume: 1. se acorda femmeii salariate un concediu de maternitate sub forma concediului prenatal si a concediului postnatal. primeste o indemnizatie de asigurari sociale.In art. perioada in care beneficiazade indemnizatie de maternitate. Suspendarea din initiative angajatorului. 3. in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare. 158/2005. Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza. 2. fiind lipsita de salariu.G. Concediul se acorda pentru o perioada da 63 de zile inainte de nastere. Caracterul sinalagmatic al acestui contract cre presupune prestatii successive. Suspendarea de drept. iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.U. 4. Cele doua perioade se pot compensa intre ele. Suspendarea prin acordul partilor. care impune cu necessitate mentinerea in fiinta a contractului. al carei cuantum brut lunar este de .Pentru protejarea sanatatii mamei si copilului. in conformitate cu dispozitiile legislatiei muncii. enumera urmatoarele: a. se arata ca salariatele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie. iar beneficiara acestui concediu. Concediul de maternitate. cealalta sa procedeze in mod simetric la sistarea temporara a indatoririlor sale. 23 din O. deoarece nu presteaza munca.Suspendarea de drept Contractual de munca poate fi suspendat indiferent de existent unei manifestari de vointa datorita unor imprejurari care fac cu neputinta prestarea muncii de catre salariat. de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina. In cadrul acestor cazuri in care salariatul este in imposibilitate sa presteze munca la care s-a angajat. Contractul de munca pe aceasta perioada de 126 de zile.50. este suspendat. iar atunci cand o parte inceteaza in mod temporar executarea obligatiilor asumate. pe o perioada de 126 de zile calendaristice. nr. Suspendarea din initiative salariatului. Codul Muncii. in asa fel incat durata minima obligatory a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice. la cerere.Suspendarea reprezinta un rezultat determinat de aplicarea si functionarea a doua principia fundamentale din dreptul muncii si anume: Stabilitatea raporturilor de munca. in art.

cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.In prezent. Distinct de concediul de maternitate se poate acorda concediu de risc maternal. Suspendarea contractului de munca se produce.U.85% din baza de calcul. b. care determina o incapacitate temporara in munca. insa fara conditie de stagiu de cotizare. nr. pentru care salariata primeste o indemnizatie de risc maternal in acelasi cuantum ca pentru concediul de maternitate. prevazuta indirect.G.Ea se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unor boli contagioase pe durata stabilita prin certificatul eliberat de Inspectoratul de Sanatate Publica. in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare. c. ceea ce determina si neplata salariului pe intreaga perioada a incapacitatii. socotita din prima zi de imbolnavire. Concediu pentru incapacitate temporara in munca. Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cl mult 183 de zile in interval de 1 an. 158/2005. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art 10 din O.In aceste situatii persoana incadrataeste in imposibilitate sa presteze munca din motive independente de vointa sa. care nu poate depasi 120 de zile. reprezinta 75% din baza de calcul. atat in Codul Muncii anterior. Carantina. Contractul de munca al persoanei care isi satisface servicul . Baza de calcul aa indemnizatiei de maternitate se constitue din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculate contributia pentru concedii si indemnizatii. din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat. in acest caz. ori a unui accident de munca sau in afara muncii. Incepand cu a 91-a zi. 880/1965. modificata prin legea nr. d. nr . Constitutia un caz de suspendare de drept a contractului de munca. Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile. conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.G. totusi acest caz de suspendare continua sa fie reglementat. Efectuarea serviciului militar obligatoriu.49/1992. cat si de H. concediul se poate prelungi de catre medical specialist pana la 183 de zile. ca urmare a unei boli profesionale sau obisnuite. Desi servicul military obligatoriu a fost desfiintat incepand cu 1 ianuarie 2007. impreuna cu CNAS.

in sindicat. Indeplinirea unei functii de conducere salarizate. Dupa incetarea functiei sindicale. in conformitate cu prevederile art. Acest caz de suspendare este prevazut expres de legea nr. i. cat timp indeplinesc mandatul cu care au fost investite in conducereasindicatelor. Este vorba evident. contractual de munca al persoanei in cauza se suspenda. Biroul Permanent al fiecarei camera.54/2003. pe durata mandatului de senator sau deputat. Legiuitorul a avut in vedere acele situatii in care procesul de productie nu se poate desfasura datorita unor imprejuarari imprevizibile si de neinlaturat. dificultatile de aprovizionare si transport. etc. criza grava de materii prime.care. Aplicarea acestei prevederi legale de suspendare de drept a contractului individual de munca este menit sa evite eventualeledaune pe care le-ar putea suporta angajatorul. Forta majora. decide altfel. grevele. cum sunt dizolvarea persoanei juridice.7 din legea 40/1991. in conditiile Codului de procedura penala. In alte cazuri expres prevazute de lege. f. reglementare. h. Exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive. In cazul in care salariatul este arestat preventive. g. daca legea nu prevede altfel.12 artata ca. la cerere. de legi speciale care sa prevada expres alte motive de suspendare decat cele enumerate de Codul muncii. putea fi desfiintat in situatii limita. care fac imposibila derularea raporturilor de munca. persoanelor din organelle de conducere salarizate de sindicate. li se suspenda contractual de munca.Suspendarea din initiativa angajatului . cu exceptia cazului cand.Sunt considerate cauze de forta majora: catastrofele natural. avand in vedere tocmai temeiul trimiterii in judecata. 2. pe toata durata mandatului. legislative ori judecatoresti. in art. In vechea reglementare . deteriorarea utilajelor de productie.persoana in cauza isi pastreaza fucntia si locul demunca anterior detinut. precum si vechimea in munca. e. agent economic sau desfiintarea prin act normative a unei institutii publice.militar.

Concediul paternal. Beneficiaza de indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav. iar pentru salariatii din administratia publica.168/1999. cu exceptia drepturilor salariale. de H.G. Suspendarea din initiative angajatorului . Concediul pentru formare profesionala. Exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel local sau central. Acest concediu se acorda la cerere. e. din regiile autonome cu specific deosebit si unitatile bugetare. b. in cazul copilului cu handicap. constitue abatere disciplinara. stability prin contractile collective de munca sau regulamentul de ordine interioara. pana la implinirea varstei de 18 ani. unul dintre parinti. Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si. 250/1992. f. 54 din legea nr. pe toata durata mandatului. d. pana la implinirea varstei de 3 ani. privind solutionarea conflictelor de munca. Indemnizatia se plateste din fondul de salarii al unitatii si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective. un caz asemanator o reprezenta perioada exercitarii de catre medici si farmacisti a unei functii de conducere in cadrul organismelor judetene sau nationale ale profesiuniilor.3 a art. Concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani si. si poate atrage desfacerea disciplinara a contractului de munca a celui in cauza. in primele 8 saptamani de la nasterea copilului. Depasirea unui numar de absente. optional. c. nr. g. si este platit daca titularul dreptului de concediu paternal este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat. Acordarea concediului pentru formare profesionala este reglementata prin contractile collective de munca. daca nu a avut la baza un motiv obiectiv. in cazul copilului cu handicap. Anterior.a. Un asemenea caz de suspendare a contractului individual de munca rezulta din interpretarea per a contrario a dispozitiilor alin. care prevad ca pe durata grevei salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din cntractul individual de munca. pentru afectiuni intercurente. Participarea la greva. Absente nemotivate. daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege. 3.

I se va plati o despagubire egala cu partea din salariu de care a fost lipsita. structural sau similar. Codul muncii prevede ca sanctiune disciplinara suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu depaseste 10 zile lucratoare.poate duce la suspendarea contractului individual de munca. Ca sanctiune disciplinara. in conditiile legii art 276 alin. tehmologice. eo ipso prin actul unilateral al angajatorului care detaseaza salariatul. . acest contract este suspendat. In cazul in care angajatorul a formulat o plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru faptepenale incompatibile cu functia detinuta. Aceasta cauza de suspendarea acopera situatiile in care un eveniment de forta majora paralizeaza temporar functionarea unei intreprinderi. In cazul intreruperii temporarea a activitatii. in urmatoarele situatii: a. Atunci cand se constata inexistenta vinovatiei persoanei suspendate.potrivit art. fara incetarea raportului de munca. datorita circumstantelor economice obiective intreprinderea se vede nevoita sa suspende in mod temporar activitatea sa. c. In aceasta perioada de detasare. Aceasta intelegere poate avea loc in cursul executarii contractului sau chiar in momentul incheierii contractului. cu privire la suspendarea principalelor sale efecte: prestarea muncii si plata salariului. 52 Codul muncii. corelativ neplata salariului. cu exceptia avertismentului. care constitue o cesiune temporara si partial a contractului individual de munca. nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare. reglementand o cauza de suspendare. Pe durata cercetarii disciplinare. deci angajatorul are posibilitatea ca pe perioada cat dureaza cercetarea sa suspende contractual de munca. ceea ce antreneaza.1 Codul muncii prevede ca nici o sanctiune disciplinara. Pe durata detasarii. determinata de conduit salariatului.Initiativa angajatorului. e. d. 4. Suspendarea prin acordul partilor Salariatul si angajatorul pot conveni. in special pentru motive economice. pana la ramanerea definitive a hotararii judecatoresti. b. la data incheierii contractului ori pe parcursul executarii acestuia. Suspendarea consta in interdictia temporara de a exercita functia sau meseria. precum si situatiile in care. cand salariatul isi poate da acordul de principiu asupra unor eventuale imprejurari ulterioare.

Procedura suspendarii contractului individual de munca Codul muncii nu cuprinde dispozitii de procedura cu privire la suspendarea contractului individual de munca. Sa mentioneze durata suspendarii (termenul pana la care isi produce efectele). de exemplu. Sa precizeze temeiul legal. salariul nu este plătit niciodată de unitatea la care contractul se află suspendat. 6. drepturile salariatului diferă în funcţie de cauza de suspendare. La aceste doua cazuri de suspendare poate fi adaugat si cel privind desfasurarea activitatilor in cadrul echipelor “ SALVAMONT”.Cazurile de suspendare prin acordul partilor. astfel:  a) Pe parcursul suspendării. In toate cazurile. . insa. al îndeplinirii unei funcţii de conducere salarizate pe linie sindicală etc. suspendarea se materializeaza intr-un act al angajatorului. rezervarea postului cadrelor didactice). sunt : a. a detasarii. este util ca angajatorul sa emita o decizie prin care: Sa dispuna suspendarea ori sa constate existent unei cauze de suspendare. Actul respective al angajatorului constitue temeiul efectuarii inscrierilor necesare in registrul general de evident a salariatilor si in carnetele lor de munca. b. 54 din Codul muncii. suspendarea are ca efect principal oprirea temporară a prestării muncii şi a plăţii salariului cu menţinera însă a contractului individual de muncă. in practica. 5. Dincolo de acest element comun. in situatia suspendarii din functie. De la caz la caz insa.). etc. Concediul fara plata pentru studii. c. Alteori ea este rezultatul unui accord de vointa ( concediu fara plata. Efectele suspendării contractului individual de munca Indiferent de motivul pentru care a intervenit. salariatul poate primi după caz: • Salariu (în cazul detaşării. Evident. Conceduil fara plata pentru interese personale. sau ca sanctiune disciplinara. potrivit art.

In mod firesc. concediu fără plată. Legislaţia muncii nu cuprinde reglementări procedurale privind suspendarea contractului individual de muncă.să se consemneze efectele (legale sau convenţionale) ale suspendării respective. salariatul: • beficiază de vechime în muncă în caz de: detaşare. În practică este util să se întocmească o decizie ca act intern al angajatorului prin care: . concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.să se dispună suspendarea sau să se constate existenţa cauzei de suspendare. Ca regulă. etc. executarea pedepsei la locul de muncă.).1/1970 (unitatea a formulat plângere penală împotriva salariatului pentru o faptă incompatibilă cu postul deţinut sau acesta a fost trimis în judecată pentru o astfel de faptă). • pe perioada îndeplinirii unei funcţii de conducere în sindicat. absenţe nemotivate.• Indemnizaţie (în cazul incapacităţii temporare de muncă.  c) În unele cazuri. salariatul beneficiază de o bursă. al executării pedepsei la locul de muncă etc. etc. • nu beneficiază de vechime în muncă în caz de: suspendare ca măsură disciplinară. concediului de maternitate. suspendarea inceteaza la momentul disparitiei cauzei care a determinat-o.37/1999. suspendării prevăzute de art. . concentrare sau mobilizare. • Despăgubiri (dacă se constată nevinovăţia salariatului după suspendarea din funcţie potrivit Legii nr. angajatorul nu poate dispune încearea raporturilor de muncă pe perioada: • • • incapacităţii temporare de muncă. al concediului de maternitate sau pentru creşterea copilului de până la 2 ani. dacă nu există culpa salariatului. legea prevede interdicţia desfacerii contractului de muncă din iniţiativa angajatorului. De multe ori.  b) Cu privire la vechimea în muncă. etc. aprobată potrivit Hotărârii Guvernului nr. prestarea serviciului militar în termen.să se precizeze temeiul ei legal. cum este cazul bursei de doctorat la forma cu frecvenţă. . este vorba de o data cert ace se cunoaste de la inceputul suspendarii. pe parcursul suspendării. .16 din Legea nr.1/1970). Uneori.

De pilda. Nerespectarea acestor obligatii poate atrage raspunderea celui aflat in culpa. inclusiv cu concedierea. salariatul poate fi sanctionat disciplinar. iar angajatorul are obligatia de a-l reprimi.La incetarea suspendarii. iar angajatorul poate fi obligat de organul de jurisdictie competent sa-l reintegreze in munca pe cel in cauza si sa-I plateasca despagubiri pe perioada pana la reintegrarea efectiva. . salariatul urmeaza sa se prezinte la locul de munca pentru asi relua activitatea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->