P. 1
Analiza Financiara a Unei Intreprinderi in Baza Raportului Financiar

Analiza Financiara a Unei Intreprinderi in Baza Raportului Financiar

|Views: 7|Likes:
Published by Bogza Cristina

More info:

Published by: Bogza Cristina on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „ FINANŢE” CATEDRA “FINANŢE ŞI ASIGURĂRI”

LUCRARE
la disciplina universitară FINANŢELE ÎNTREPRINDERII „Analiza financiară a unei întreprinderii în baza raportului financiar”

Autor: student gr. FB-282 fr _______ Coordonator ştiinţific: conf. univ. dr. Nadejda BOTNARI_______

CHIŞINĂU – 2010

MF*100%=2817851/35567556*100%=7.an. Rf=PN/CP*100%=2761279/21535301*100%=12. în perioada curentă obţine 40 bani la 1 leu investit în vînzări.67% 6.AC*100%=2817851/11416622*100%=24. RCP=PPI/Cperm.05% Rentabilitatea vînzărilor indică profitul care se obţine la 1 leu de vînzări.37% 2. Rcost=PB/CV*100%=9478809/14000724*100%=67.47% 2. RMF=PPI/Vmed. avînd la bază anumite norme şi criterii.07% 5.61% 3. Observăm o creştere a ratei rentabilităţii vînzărilor însoţită de o creştere a vînzărilor. RMF=PPI/Vmed.82% Anul precedent: 1. iar în perioada precedentă . Ra=PPI/TA*100%=1446870/24913178*100%=5. se dă o explicare a cauzelor obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare şi se propun măsuri de îmbunătăţire a lor. Pentru ca nivelul acestui indicator să . Rentabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a realiza profit necesar reproducţiei.81% 3. a factorilor şi cauzelor care au determinat-o în vederea fundamentării obiectivelor strategice de menţinere şi de dezvoltare a întreprinderii într-un mediu concurenţial.*100%=1446870/22219381*100%=6.an.92% 5. care relevă o situaţie favorabilă pentru întreprindere. O creştere a profitului brut ca urmare a creşterii cantităţii produselor. Analiza rentabilităţii: Nivelul eficienţei economice se măsoară cu ajutorul unui sistem de indicatori.MF*100%=1446870/35567556*100%=4. între care cei ai rentabilităţii ocupă un loc deosebit de important.Analiza financiară constituie un instrument managerial care contribuie la cunoaşterea situaţiei financiare a întreprinderii. Rv=PB/VV*100%=7007566/20935998*100%=33. Rcost=PB/CV*100%=7007566/13928432*100%=50. Rf=PN/CP*100%=1302202/21535301*100%=6. Întreprinderea analizată.30 bani. Anul curent: 1. RAC=PPI/Vmed. fapt ce atestă o poziţie concurenţială „forte” pe piaţă. Prin intermediul analizei financiare.*100%=2817851/22219381*100%=12.31% 4. RCP=PPI/Cperm. Ra=PPI/TA*100%=2817851/24263049*100%=11. 1.70% 4.68% 6.68% 7.51% 7. se stabilesc punctele forte şi punctele vulnerabile ale gestiunii financiare. indică competitivitatea producţiei întreprinderii. RAC=PPI/Vmed.AC*100%=1446870/11416622*100%=12. dezvoltării şi remunerării capitalurilor întreprinderii. Rv=PB/VV*100%=9478809/23479533*100%=40.

ceea ce denotă o situaţie nu prea bună. Km.13 2. conform indicatorului rentabilităţii activelor curente. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii: Lichiditatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a transforma activele sale în bani. Li=MB/DTS=2303648/2043668=1. ceea ce reprezintă că întreprinderea a obţinut 12 bani la 1 leu investit în capital permanent.5% . dar comparativ cu anul precedent. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(2303648+6391349)/2043668=4. Aceste valori obţinute demonstrează că întreprinderea realizează puţin profit net prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa.23 4. ce dă speranţa unei situaţii mai bune în viitor. se obţin aproximativ 8 bani în perioada curentă şi doar 4 bani în perioada precedentă. Această situaţie reflectă o investiţie ineficientă a capitalului întreprinderii în elementele de activ. iar în perioada precedentă – 12 bani la 1 leu investit în active curente. ceea ce nu permite reînnoirea mijloacelor economice într-un timp mai scurt. Rentabilitatea capitalului propriu în anul curent este de 12. trebuie să se facă o revizuire a produselor. 2. pentru a vedea care produse au rentabilitate mai mică şi pentru a le produce în cantităţi mai mici.61%. =MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=9.atingă valori mai mari. Indicatorul rentabilităţii costului calculat în anul curent indică că întreprinderea a obţinut 67 bani la 1 leu investit în costul vînzărilor.b.25 3. se observă totuşi o creştere a indicatorului respectiv. Anul curent: 1. cînd întreprinderea a obţinut doar 5 bani la 1 leu investit în active curente. profitul în anul curent fiind mai mare decît în anul precedent cu 17 bani. iar în anul precedent 6 bani la 1 leu investit în capital permanent. Dotarea tehnică la întreprindere ocupă un loc deosebit de important în producerea unor produse competitive. ceea ce demonstrează că întreprinderea analizată obţine 11 bani la 1 leu investit în active curente. Rentabilitatea activelor în anul curent este de 11. Rentabilitatea mijloacelor fixe indică că la 1 leu investit în mijloacele fixe ale întreprinderii. Lc=AC/DTS=12733831/2043668=6. Valoarea acestui indicator indică o gestionare neeficientă a stocurilor şi creanţelor. Rentabilitatea financiară în anul curent indică că întreprinderea a obţinut un profit de aproximativ 13 bani la 1 leu investit în mijloace fixe. întreprinderea a obţinut un profit de 24 bani la 1 leu investit în active curente. Nivelul acestui indicator este scăzut. ceea ce reflectă o situaţie bună la întreprindere.68%. iar în perioada precedentă doar 6 bani la ficare leu investit în mijloace fixe. În anul curent.

iar în anul precedent ar fi trebuit să investească suma de 166120. Li=MB/DTS=1465187/2077944=0.71 2.5% şi în anul precedent de 5.i în anul curent fiind de 9.88%. Astfel. dar bunurile deţinute de întreprindere ar trebui să fie calitative. Însă această valoare ridicată a indicatorului respectiv poate avea şi aspecte negative asupra activităţii întreprinderii. pentru a obţine un profit suplimentar. întreprinderea trebuie să investească în anul curent suma de 363733.97 lei.13 şi în anul precedent de 0.23. pentru a efectua plăţi exigibile.88% Rata lichidităţii imediate . precum: folosirea neeficientă a resurselor disponibile.89 lei. demonstrează că întreprinderea îşi poate achita datoriile doar cu numerarul pe care-l deţine. cît şi în anul precedent – 4.=MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=5. Nivelul coeficientului lichidităţii relative este ridicat atît în anul curent – 4. Km.71. Indicatori care caracterizează ciclul operaţional (CO) şi ciclul de conversie a numerarului (CCN): dSMM1=SMM1/VV1*360=3518455/23479533*360=54 (zile) dSMM0=SMM0/VV0*360=2073435/20935998*360=36 (zile) dcreanţe1=creanţe1/VV1*360=6391349/23479533*360=98 (zile) dcreanţe0=creanţe0/VV0*360=5795567/20935998*360=100 (zile) p1=datorii comerciale1/CV1*360=1192491/14000724*360=31 (zile) p0=datorii comerciale0/CV0*360=333104/13928432*360=9 (zile) CO1= dSMM1+ dcreanţe1=54+98=152 (zile) CO0= dSMM0+ dcreanţe0=36+100=136 (zile) CCN1=CO1-p1=152-31=121 (zile) CCN0=CO0-p0=136-9=127 (zile) . Lc=AC/DTS=10099413/2077944=4. cît şi în anul precedent – 3. ceea ce demonstrează că întreprinderea îşi poate rambursa datoriile debitorilor doar cu numerarul şi creanţele pe care le deţine la moment.49.b.Anul precedent: 1. ceea ce demonstrează că întreprinderea în orice moment îşi poate transforma.86. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(1465187+5795567)/2077944=3. dispunînd de numerar mai mare decît necesarul (1-1. indică că întreprinderea nu-şi gestionează corect numerarul.25. într-un termen scurt. Nivelul coeficientului lichidităţii curente de asemenea este ridicat atît în anul curent – 6. care în anul curent este de 1.49 3.5). bunurile patrimoniale curente în mijloace băneşti. micşorarea capacităţii de cumpărare a disponibilului în legătură cu creşterea inflaţiei.86 4. Valoarea ridicată a indicatorului ce relevă gradul de asigurare a întreprinderii cu mijloace băneşt.

91 Această valoare indică că echilibrul financiar la întreprindere este asigurat.AC1=FR1/AC1=10690163/12733831=0. Rata autonomiei financiare la termen – gradul de independenţă financiară a întreprinderii. Rata autofinanţării activelor curente reprezintă capacitatea de acoperire a activelor curente cu fond de rulment. Rata de autofinanţare a activelor indică gradul de acoperire a activelor cu capital propriu. Rautof. Rautof.1=21353501/22219381=0.093 Această situaţie prezintă o structură financiară adecvată.112 Rîgl0=DT0/TA0=2324776/24913178=0. care indică o creştere a gradului de lichiditate. împrumutînd în continuare.ac.032 Rîtr0=DTL0/CP0=246832/22588402=0. astfel la întreprinderea analizată s-a îmbunătăţit situaţia lichidităţii. întreprinderea avînd autonomie financiară. în viitor. fapt ce reprezintă o permisă a autonomiei financiare a întreprinderii. Rafgl1=CP1/TP1=21535301/24263049=0.AC0=FR0/AC0=8021469/10099413=0. întrucît creditorii săi.1=CP1/TA1=21535301/2463049=8.79 . Rîgl1=DT1/TA1=2727748/24263049=0.887 Rafgl0=CP0/TP0=22588402/24913178=0.989 Valoarea acestui indicator reflectă un grad înalt de independenţă financiară a întreprinderii. Rîtr1=DTL1/CP1=684080/21535301=0.Observăm o reducere a ciclului de conversie a numerarului.74 Rautof. Indicatori de structură ai pasivelor: Rata de îndatorare globală – măsoară ponderea datoriilor în patrimoniul întreprinderii. care contribuie la sporirea independenţei financiare a întreprinderii.01 Valoarea acestui indicator arată că întreprinderea nu este prea îndatorată în raport cu capacitatea sa de autofinanţare şi nu va avea dificultăţi în legătură cu rambursarea.ac. Raftr1=CP1/Cperm. a datoriilor ajunse la scadenţă. ea va putea contracta noi împrumuturi pe termen lung.84 Rautof.0=22588402/22835234=0.97 Raftr0=CP0/Cperm. 4. Rata de îndatorare la termen – măsoară gradul de independenţă financiară a întreprinderii.0=CP0/TA0=22588402/24913178=0. nu se expun riscului de nerecuperare a sumelor împrumutate.91 Observăm o creştere a ratei autofinanţării activelor.

respectiv lichiditatea stocurilor şi a creanţelor.=datorii faţă de furnizor0/SMM0=333104/2073435=0. întreprinderea poate să nu aibă furnizori fideli.34 Rfscr.79 în anul precedent. care permite crearea.84 n0=VV0/AC0=20935998/10099413=2.3 (lei) Se observă un efect de încetinire. observăm o creştere cu 21 zile a vitezei de rotaţie a activelor curente în perioada curentă în raport cu perioada precedentă. care are ca efect creşterea volumului încasărilor.1=datorii faţă de furnizor1/SMM1=1192491/3518455=0.fr0. Întreprinderea analizată nu are imobilizări de resurse financiare în creanţe. .Nivelul acestui indicator. Viteza de rotaţie este un indicator ce exprimă modul în care se utilizează activele curente.84 în anul curent şi 0. indică despre o gestionare eficientă a stocurilor şi creanţelor.34 şi în anul precedent de 0. n1=VV1/AC1=23479533/12733831=1. de 0. 4. Vr1=AC1/VV1*360=12733831/23479533*360=195 (zile) Vr0=AC0/VV0*360=10099413/20935998*360=174 (zile) La întreprinderea analizată. a unei marje de siguranţă necesară asigurării continuităţii procesului de producţie. În perioada curentă la întreprindere s-au încasat cu 1434860. d1=360/n1=360/1. fiind în anul curent de 0.07 Întreprinderea analizată. adică în soldul clienţilor.fr. la întreprinderea analizată.16.16 Observăm că valoarea acestui indicator variază.84=196 (zile) d0=360/n0=360/2. cît şi în anul precedent. atît în anul curent.07=174 (zile) Eacc/încet=(d1-d0)*VV1/360=(196-174)*23479533/360=+1434860. Durata de rotaţie – exprimă numărul de zile în care volumul vînzărilor reînnoieşte activele. astfel. a parcurs un ciclu întreg de bani-marfă-bani de aproximativ 2 ori. asigurînd posibilităţi de investire. Rata finanţării stocurilor pe baza creditelor de la furnizor: Rfscr.3 lei mai puţin decît în perioada precedentă. de unde cocludem că politica de gestiune a furnizorilor nu este prea eficientă şi. Indicatorii gestionării activelor: Numărul de rotaţii ale activelor – măsoară ritmul de reînnoire a elementelor patrimoniale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->