P. 1
Analiza Financiara a Unei Intreprinderi in Baza Raportului Financiar

Analiza Financiara a Unei Intreprinderi in Baza Raportului Financiar

|Views: 7|Likes:
Published by Bogza Cristina

More info:

Published by: Bogza Cristina on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „ FINANŢE” CATEDRA “FINANŢE ŞI ASIGURĂRI”

LUCRARE
la disciplina universitară FINANŢELE ÎNTREPRINDERII „Analiza financiară a unei întreprinderii în baza raportului financiar”

Autor: student gr. FB-282 fr _______ Coordonator ştiinţific: conf. univ. dr. Nadejda BOTNARI_______

CHIŞINĂU – 2010

Rf=PN/CP*100%=1302202/21535301*100%=6.81% 3.68% 7. RCP=PPI/Cperm. se dă o explicare a cauzelor obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare şi se propun măsuri de îmbunătăţire a lor.AC*100%=2817851/11416622*100%=24.61% 3.an. Ra=PPI/TA*100%=1446870/24913178*100%=5. avînd la bază anumite norme şi criterii. a factorilor şi cauzelor care au determinat-o în vederea fundamentării obiectivelor strategice de menţinere şi de dezvoltare a întreprinderii într-un mediu concurenţial. Ra=PPI/TA*100%=2817851/24263049*100%=11.an. Prin intermediul analizei financiare. Rcost=PB/CV*100%=9478809/14000724*100%=67. RAC=PPI/Vmed. Rf=PN/CP*100%=2761279/21535301*100%=12.68% 6.70% 4. 1. Rv=PB/VV*100%=7007566/20935998*100%=33.92% 5.05% Rentabilitatea vînzărilor indică profitul care se obţine la 1 leu de vînzări. Analiza rentabilităţii: Nivelul eficienţei economice se măsoară cu ajutorul unui sistem de indicatori.31% 4.MF*100%=2817851/35567556*100%=7. care relevă o situaţie favorabilă pentru întreprindere.Analiza financiară constituie un instrument managerial care contribuie la cunoaşterea situaţiei financiare a întreprinderii. se stabilesc punctele forte şi punctele vulnerabile ale gestiunii financiare.AC*100%=1446870/11416622*100%=12.MF*100%=1446870/35567556*100%=4. Rcost=PB/CV*100%=7007566/13928432*100%=50.51% 7.30 bani. Rv=PB/VV*100%=9478809/23479533*100%=40. Anul curent: 1.*100%=1446870/22219381*100%=6. RMF=PPI/Vmed. RAC=PPI/Vmed. fapt ce atestă o poziţie concurenţială „forte” pe piaţă. Rentabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a realiza profit necesar reproducţiei. iar în perioada precedentă .82% Anul precedent: 1. O creştere a profitului brut ca urmare a creşterii cantităţii produselor.07% 5. în perioada curentă obţine 40 bani la 1 leu investit în vînzări. Pentru ca nivelul acestui indicator să . RMF=PPI/Vmed. între care cei ai rentabilităţii ocupă un loc deosebit de important. Observăm o creştere a ratei rentabilităţii vînzărilor însoţită de o creştere a vînzărilor. RCP=PPI/Cperm. dezvoltării şi remunerării capitalurilor întreprinderii. indică competitivitatea producţiei întreprinderii.*100%=2817851/22219381*100%=12.67% 6.37% 2. Întreprinderea analizată.47% 2.

iar în anul precedent 6 bani la 1 leu investit în capital permanent. iar în perioada precedentă – 12 bani la 1 leu investit în active curente. se obţin aproximativ 8 bani în perioada curentă şi doar 4 bani în perioada precedentă. Li=MB/DTS=2303648/2043668=1. conform indicatorului rentabilităţii activelor curente. ceea ce reprezintă că întreprinderea a obţinut 12 bani la 1 leu investit în capital permanent. pentru a vedea care produse au rentabilitate mai mică şi pentru a le produce în cantităţi mai mici. Rentabilitatea activelor în anul curent este de 11.68%. profitul în anul curent fiind mai mare decît în anul precedent cu 17 bani. Aceste valori obţinute demonstrează că întreprinderea realizează puţin profit net prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa. întreprinderea a obţinut un profit de 24 bani la 1 leu investit în active curente. Această situaţie reflectă o investiţie ineficientă a capitalului întreprinderii în elementele de activ. Valoarea acestui indicator indică o gestionare neeficientă a stocurilor şi creanţelor. =MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=9.b.23 4. ceea ce demonstrează că întreprinderea analizată obţine 11 bani la 1 leu investit în active curente. Lc=AC/DTS=12733831/2043668=6.25 3. dar comparativ cu anul precedent. Km. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(2303648+6391349)/2043668=4.13 2. ceea ce nu permite reînnoirea mijloacelor economice într-un timp mai scurt. În anul curent. ce dă speranţa unei situaţii mai bune în viitor. Rentabilitatea mijloacelor fixe indică că la 1 leu investit în mijloacele fixe ale întreprinderii. Dotarea tehnică la întreprindere ocupă un loc deosebit de important în producerea unor produse competitive. Anul curent: 1. cînd întreprinderea a obţinut doar 5 bani la 1 leu investit în active curente. Nivelul acestui indicator este scăzut. trebuie să se facă o revizuire a produselor. 2. iar în perioada precedentă doar 6 bani la ficare leu investit în mijloace fixe. Rentabilitatea financiară în anul curent indică că întreprinderea a obţinut un profit de aproximativ 13 bani la 1 leu investit în mijloace fixe. Rentabilitatea capitalului propriu în anul curent este de 12. ceea ce denotă o situaţie nu prea bună. Indicatorul rentabilităţii costului calculat în anul curent indică că întreprinderea a obţinut 67 bani la 1 leu investit în costul vînzărilor. se observă totuşi o creştere a indicatorului respectiv.61%.atingă valori mai mari. ceea ce reflectă o situaţie bună la întreprindere. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii: Lichiditatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a transforma activele sale în bani.5% .

b. Însă această valoare ridicată a indicatorului respectiv poate avea şi aspecte negative asupra activităţii întreprinderii. Nivelul coeficientului lichidităţii relative este ridicat atît în anul curent – 4. indică că întreprinderea nu-şi gestionează corect numerarul.97 lei. ceea ce demonstrează că întreprinderea îşi poate rambursa datoriile debitorilor doar cu numerarul şi creanţele pe care le deţine la moment. bunurile patrimoniale curente în mijloace băneşti.=MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=5.5% şi în anul precedent de 5. iar în anul precedent ar fi trebuit să investească suma de 166120.86 4.88%. Astfel. Lc=AC/DTS=10099413/2077944=4.Anul precedent: 1. într-un termen scurt.13 şi în anul precedent de 0. cît şi în anul precedent – 4.71. Km. pentru a efectua plăţi exigibile. ceea ce demonstrează că întreprinderea în orice moment îşi poate transforma. demonstrează că întreprinderea îşi poate achita datoriile doar cu numerarul pe care-l deţine. Indicatori care caracterizează ciclul operaţional (CO) şi ciclul de conversie a numerarului (CCN): dSMM1=SMM1/VV1*360=3518455/23479533*360=54 (zile) dSMM0=SMM0/VV0*360=2073435/20935998*360=36 (zile) dcreanţe1=creanţe1/VV1*360=6391349/23479533*360=98 (zile) dcreanţe0=creanţe0/VV0*360=5795567/20935998*360=100 (zile) p1=datorii comerciale1/CV1*360=1192491/14000724*360=31 (zile) p0=datorii comerciale0/CV0*360=333104/13928432*360=9 (zile) CO1= dSMM1+ dcreanţe1=54+98=152 (zile) CO0= dSMM0+ dcreanţe0=36+100=136 (zile) CCN1=CO1-p1=152-31=121 (zile) CCN0=CO0-p0=136-9=127 (zile) .49. Valoarea ridicată a indicatorului ce relevă gradul de asigurare a întreprinderii cu mijloace băneşt. întreprinderea trebuie să investească în anul curent suma de 363733.71 2.25. pentru a obţine un profit suplimentar. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(1465187+5795567)/2077944=3.49 3. care în anul curent este de 1.89 lei. Li=MB/DTS=1465187/2077944=0.88% Rata lichidităţii imediate . Nivelul coeficientului lichidităţii curente de asemenea este ridicat atît în anul curent – 6. micşorarea capacităţii de cumpărare a disponibilului în legătură cu creşterea inflaţiei.86. dar bunurile deţinute de întreprindere ar trebui să fie calitative. cît şi în anul precedent – 3.5).i în anul curent fiind de 9. precum: folosirea neeficientă a resurselor disponibile.23. dispunînd de numerar mai mare decît necesarul (1-1.

care indică o creştere a gradului de lichiditate. Indicatori de structură ai pasivelor: Rata de îndatorare globală – măsoară ponderea datoriilor în patrimoniul întreprinderii. 4.887 Rafgl0=CP0/TP0=22588402/24913178=0. a datoriilor ajunse la scadenţă.97 Raftr0=CP0/Cperm. Rafgl1=CP1/TP1=21535301/24263049=0. întreprinderea avînd autonomie financiară.91 Observăm o creştere a ratei autofinanţării activelor.ac.1=CP1/TA1=21535301/2463049=8.ac.093 Această situaţie prezintă o structură financiară adecvată. Rata de îndatorare la termen – măsoară gradul de independenţă financiară a întreprinderii.84 Rautof. nu se expun riscului de nerecuperare a sumelor împrumutate.0=CP0/TA0=22588402/24913178=0. Rata autonomiei financiare la termen – gradul de independenţă financiară a întreprinderii.AC0=FR0/AC0=8021469/10099413=0. Rata autofinanţării activelor curente reprezintă capacitatea de acoperire a activelor curente cu fond de rulment.01 Valoarea acestui indicator arată că întreprinderea nu este prea îndatorată în raport cu capacitatea sa de autofinanţare şi nu va avea dificultăţi în legătură cu rambursarea. Rata de autofinanţare a activelor indică gradul de acoperire a activelor cu capital propriu.032 Rîtr0=DTL0/CP0=246832/22588402=0.0=22588402/22835234=0.112 Rîgl0=DT0/TA0=2324776/24913178=0. care contribuie la sporirea independenţei financiare a întreprinderii. Rautof. Rîtr1=DTL1/CP1=684080/21535301=0.989 Valoarea acestui indicator reflectă un grad înalt de independenţă financiară a întreprinderii. în viitor. fapt ce reprezintă o permisă a autonomiei financiare a întreprinderii. Raftr1=CP1/Cperm.74 Rautof.1=21353501/22219381=0. împrumutînd în continuare. astfel la întreprinderea analizată s-a îmbunătăţit situaţia lichidităţii. Rîgl1=DT1/TA1=2727748/24263049=0.Observăm o reducere a ciclului de conversie a numerarului. întrucît creditorii săi. Rautof.79 . ea va putea contracta noi împrumuturi pe termen lung.91 Această valoare indică că echilibrul financiar la întreprindere este asigurat.AC1=FR1/AC1=10690163/12733831=0.

întreprinderea poate să nu aibă furnizori fideli. Indicatorii gestionării activelor: Numărul de rotaţii ale activelor – măsoară ritmul de reînnoire a elementelor patrimoniale. În perioada curentă la întreprindere s-au încasat cu 1434860.84=196 (zile) d0=360/n0=360/2.34 şi în anul precedent de 0.84 n0=VV0/AC0=20935998/10099413=2. astfel. indică despre o gestionare eficientă a stocurilor şi creanţelor. la întreprinderea analizată.16 Observăm că valoarea acestui indicator variază.07 Întreprinderea analizată. atît în anul curent. Viteza de rotaţie este un indicator ce exprimă modul în care se utilizează activele curente. observăm o creştere cu 21 zile a vitezei de rotaţie a activelor curente în perioada curentă în raport cu perioada precedentă. de unde cocludem că politica de gestiune a furnizorilor nu este prea eficientă şi. care are ca efect creşterea volumului încasărilor. Întreprinderea analizată nu are imobilizări de resurse financiare în creanţe. adică în soldul clienţilor.3 lei mai puţin decît în perioada precedentă. asigurînd posibilităţi de investire.84 în anul curent şi 0. a unei marje de siguranţă necesară asigurării continuităţii procesului de producţie. de 0. Rata finanţării stocurilor pe baza creditelor de la furnizor: Rfscr.Nivelul acestui indicator.3 (lei) Se observă un efect de încetinire. respectiv lichiditatea stocurilor şi a creanţelor. n1=VV1/AC1=23479533/12733831=1.1=datorii faţă de furnizor1/SMM1=1192491/3518455=0.fr. cît şi în anul precedent. care permite crearea. d1=360/n1=360/1. Durata de rotaţie – exprimă numărul de zile în care volumul vînzărilor reînnoieşte activele.16.fr0.79 în anul precedent. a parcurs un ciclu întreg de bani-marfă-bani de aproximativ 2 ori. .34 Rfscr.07=174 (zile) Eacc/încet=(d1-d0)*VV1/360=(196-174)*23479533/360=+1434860. 4. fiind în anul curent de 0.=datorii faţă de furnizor0/SMM0=333104/2073435=0. Vr1=AC1/VV1*360=12733831/23479533*360=195 (zile) Vr0=AC0/VV0*360=10099413/20935998*360=174 (zile) La întreprinderea analizată.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->