ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „ FINANŢE” CATEDRA “FINANŢE ŞI ASIGURĂRI”

LUCRARE
la disciplina universitară FINANŢELE ÎNTREPRINDERII „Analiza financiară a unei întreprinderii în baza raportului financiar”

Autor: student gr. FB-282 fr _______ Coordonator ştiinţific: conf. univ. dr. Nadejda BOTNARI_______

CHIŞINĂU – 2010

1.68% 7. dezvoltării şi remunerării capitalurilor întreprinderii.AC*100%=2817851/11416622*100%=24. Analiza rentabilităţii: Nivelul eficienţei economice se măsoară cu ajutorul unui sistem de indicatori. Întreprinderea analizată. RAC=PPI/Vmed. în perioada curentă obţine 40 bani la 1 leu investit în vînzări.37% 2.51% 7. O creştere a profitului brut ca urmare a creşterii cantităţii produselor. Rv=PB/VV*100%=7007566/20935998*100%=33.07% 5.an. Rcost=PB/CV*100%=7007566/13928432*100%=50. care relevă o situaţie favorabilă pentru întreprindere.47% 2. RMF=PPI/Vmed.68% 6. Rcost=PB/CV*100%=9478809/14000724*100%=67. Rf=PN/CP*100%=1302202/21535301*100%=6.MF*100%=1446870/35567556*100%=4. Observăm o creştere a ratei rentabilităţii vînzărilor însoţită de o creştere a vînzărilor.70% 4.31% 4.61% 3. RAC=PPI/Vmed. RCP=PPI/Cperm. RMF=PPI/Vmed.81% 3. fapt ce atestă o poziţie concurenţială „forte” pe piaţă. iar în perioada precedentă . Ra=PPI/TA*100%=1446870/24913178*100%=5. între care cei ai rentabilităţii ocupă un loc deosebit de important.*100%=1446870/22219381*100%=6.*100%=2817851/22219381*100%=12.an. se dă o explicare a cauzelor obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare şi se propun măsuri de îmbunătăţire a lor. se stabilesc punctele forte şi punctele vulnerabile ale gestiunii financiare.MF*100%=2817851/35567556*100%=7. Anul curent: 1. Rv=PB/VV*100%=9478809/23479533*100%=40. Rentabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a realiza profit necesar reproducţiei.92% 5.AC*100%=1446870/11416622*100%=12. indică competitivitatea producţiei întreprinderii. a factorilor şi cauzelor care au determinat-o în vederea fundamentării obiectivelor strategice de menţinere şi de dezvoltare a întreprinderii într-un mediu concurenţial.Analiza financiară constituie un instrument managerial care contribuie la cunoaşterea situaţiei financiare a întreprinderii.30 bani.05% Rentabilitatea vînzărilor indică profitul care se obţine la 1 leu de vînzări. avînd la bază anumite norme şi criterii.67% 6. Ra=PPI/TA*100%=2817851/24263049*100%=11. Prin intermediul analizei financiare. RCP=PPI/Cperm.82% Anul precedent: 1. Rf=PN/CP*100%=2761279/21535301*100%=12. Pentru ca nivelul acestui indicator să .

Dotarea tehnică la întreprindere ocupă un loc deosebit de important în producerea unor produse competitive. ceea ce reprezintă că întreprinderea a obţinut 12 bani la 1 leu investit în capital permanent. se obţin aproximativ 8 bani în perioada curentă şi doar 4 bani în perioada precedentă. Această situaţie reflectă o investiţie ineficientă a capitalului întreprinderii în elementele de activ. 2.5% .b. Rentabilitatea financiară în anul curent indică că întreprinderea a obţinut un profit de aproximativ 13 bani la 1 leu investit în mijloace fixe. Rentabilitatea mijloacelor fixe indică că la 1 leu investit în mijloacele fixe ale întreprinderii. iar în perioada precedentă doar 6 bani la ficare leu investit în mijloace fixe. Aceste valori obţinute demonstrează că întreprinderea realizează puţin profit net prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa. întreprinderea a obţinut un profit de 24 bani la 1 leu investit în active curente. Valoarea acestui indicator indică o gestionare neeficientă a stocurilor şi creanţelor.23 4. Anul curent: 1. conform indicatorului rentabilităţii activelor curente.13 2. Lc=AC/DTS=12733831/2043668=6. iar în anul precedent 6 bani la 1 leu investit în capital permanent.61%. cînd întreprinderea a obţinut doar 5 bani la 1 leu investit în active curente. Indicatorul rentabilităţii costului calculat în anul curent indică că întreprinderea a obţinut 67 bani la 1 leu investit în costul vînzărilor.68%.25 3. Nivelul acestui indicator este scăzut. se observă totuşi o creştere a indicatorului respectiv. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(2303648+6391349)/2043668=4. pentru a vedea care produse au rentabilitate mai mică şi pentru a le produce în cantităţi mai mici. Km. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii: Lichiditatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a transforma activele sale în bani. ceea ce denotă o situaţie nu prea bună. Rentabilitatea capitalului propriu în anul curent este de 12. dar comparativ cu anul precedent. ceea ce nu permite reînnoirea mijloacelor economice într-un timp mai scurt. profitul în anul curent fiind mai mare decît în anul precedent cu 17 bani. Rentabilitatea activelor în anul curent este de 11. trebuie să se facă o revizuire a produselor. În anul curent. ce dă speranţa unei situaţii mai bune în viitor. ceea ce reflectă o situaţie bună la întreprindere. ceea ce demonstrează că întreprinderea analizată obţine 11 bani la 1 leu investit în active curente. =MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=9.atingă valori mai mari. iar în perioada precedentă – 12 bani la 1 leu investit în active curente. Li=MB/DTS=2303648/2043668=1.

25.89 lei. ceea ce demonstrează că întreprinderea îşi poate rambursa datoriile debitorilor doar cu numerarul şi creanţele pe care le deţine la moment. întreprinderea trebuie să investească în anul curent suma de 363733.23.5). cît şi în anul precedent – 3. ceea ce demonstrează că întreprinderea în orice moment îşi poate transforma. dispunînd de numerar mai mare decît necesarul (1-1.Anul precedent: 1.71 2.49 3. Nivelul coeficientului lichidităţii curente de asemenea este ridicat atît în anul curent – 6. Lc=AC/DTS=10099413/2077944=4.5% şi în anul precedent de 5.i în anul curent fiind de 9. Km.88% Rata lichidităţii imediate .97 lei. cît şi în anul precedent – 4. Nivelul coeficientului lichidităţii relative este ridicat atît în anul curent – 4. bunurile patrimoniale curente în mijloace băneşti. pentru a obţine un profit suplimentar.b. care în anul curent este de 1. Indicatori care caracterizează ciclul operaţional (CO) şi ciclul de conversie a numerarului (CCN): dSMM1=SMM1/VV1*360=3518455/23479533*360=54 (zile) dSMM0=SMM0/VV0*360=2073435/20935998*360=36 (zile) dcreanţe1=creanţe1/VV1*360=6391349/23479533*360=98 (zile) dcreanţe0=creanţe0/VV0*360=5795567/20935998*360=100 (zile) p1=datorii comerciale1/CV1*360=1192491/14000724*360=31 (zile) p0=datorii comerciale0/CV0*360=333104/13928432*360=9 (zile) CO1= dSMM1+ dcreanţe1=54+98=152 (zile) CO0= dSMM0+ dcreanţe0=36+100=136 (zile) CCN1=CO1-p1=152-31=121 (zile) CCN0=CO0-p0=136-9=127 (zile) . Lr=(MB+creanţe)/DTS=(1465187+5795567)/2077944=3. Astfel. Valoarea ridicată a indicatorului ce relevă gradul de asigurare a întreprinderii cu mijloace băneşt.86. Însă această valoare ridicată a indicatorului respectiv poate avea şi aspecte negative asupra activităţii întreprinderii. dar bunurile deţinute de întreprindere ar trebui să fie calitative. iar în anul precedent ar fi trebuit să investească suma de 166120. pentru a efectua plăţi exigibile. indică că întreprinderea nu-şi gestionează corect numerarul. micşorarea capacităţii de cumpărare a disponibilului în legătură cu creşterea inflaţiei. Li=MB/DTS=1465187/2077944=0.49.86 4. precum: folosirea neeficientă a resurselor disponibile.13 şi în anul precedent de 0. într-un termen scurt.71.88%.=MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=5. demonstrează că întreprinderea îşi poate achita datoriile doar cu numerarul pe care-l deţine.

Rata autonomiei financiare la termen – gradul de independenţă financiară a întreprinderii.97 Raftr0=CP0/Cperm. astfel la întreprinderea analizată s-a îmbunătăţit situaţia lichidităţii.AC0=FR0/AC0=8021469/10099413=0. Rîtr1=DTL1/CP1=684080/21535301=0.032 Rîtr0=DTL0/CP0=246832/22588402=0. Rautof.84 Rautof. care indică o creştere a gradului de lichiditate.1=21353501/22219381=0. Rata de autofinanţare a activelor indică gradul de acoperire a activelor cu capital propriu.1=CP1/TA1=21535301/2463049=8.112 Rîgl0=DT0/TA0=2324776/24913178=0. Rautof.Observăm o reducere a ciclului de conversie a numerarului. în viitor.79 .91 Observăm o creştere a ratei autofinanţării activelor. a datoriilor ajunse la scadenţă. fapt ce reprezintă o permisă a autonomiei financiare a întreprinderii.AC1=FR1/AC1=10690163/12733831=0.91 Această valoare indică că echilibrul financiar la întreprindere este asigurat.74 Rautof.0=CP0/TA0=22588402/24913178=0. Raftr1=CP1/Cperm. Indicatori de structură ai pasivelor: Rata de îndatorare globală – măsoară ponderea datoriilor în patrimoniul întreprinderii. nu se expun riscului de nerecuperare a sumelor împrumutate. ea va putea contracta noi împrumuturi pe termen lung. Rafgl1=CP1/TP1=21535301/24263049=0. împrumutînd în continuare.01 Valoarea acestui indicator arată că întreprinderea nu este prea îndatorată în raport cu capacitatea sa de autofinanţare şi nu va avea dificultăţi în legătură cu rambursarea. Rîgl1=DT1/TA1=2727748/24263049=0. Rata autofinanţării activelor curente reprezintă capacitatea de acoperire a activelor curente cu fond de rulment.093 Această situaţie prezintă o structură financiară adecvată. întreprinderea avînd autonomie financiară.0=22588402/22835234=0. Rata de îndatorare la termen – măsoară gradul de independenţă financiară a întreprinderii. 4.887 Rafgl0=CP0/TP0=22588402/24913178=0.989 Valoarea acestui indicator reflectă un grad înalt de independenţă financiară a întreprinderii.ac. care contribuie la sporirea independenţei financiare a întreprinderii.ac. întrucît creditorii săi.

Viteza de rotaţie este un indicator ce exprimă modul în care se utilizează activele curente. astfel. a parcurs un ciclu întreg de bani-marfă-bani de aproximativ 2 ori. adică în soldul clienţilor. atît în anul curent.=datorii faţă de furnizor0/SMM0=333104/2073435=0.fr. de unde cocludem că politica de gestiune a furnizorilor nu este prea eficientă şi.84=196 (zile) d0=360/n0=360/2.Nivelul acestui indicator.3 lei mai puţin decît în perioada precedentă.fr0. asigurînd posibilităţi de investire.34 şi în anul precedent de 0. a unei marje de siguranţă necesară asigurării continuităţii procesului de producţie.79 în anul precedent.3 (lei) Se observă un efect de încetinire.1=datorii faţă de furnizor1/SMM1=1192491/3518455=0.07=174 (zile) Eacc/încet=(d1-d0)*VV1/360=(196-174)*23479533/360=+1434860. cît şi în anul precedent. care are ca efect creşterea volumului încasărilor. 4.16 Observăm că valoarea acestui indicator variază. indică despre o gestionare eficientă a stocurilor şi creanţelor.07 Întreprinderea analizată. Întreprinderea analizată nu are imobilizări de resurse financiare în creanţe.84 n0=VV0/AC0=20935998/10099413=2. n1=VV1/AC1=23479533/12733831=1. Vr1=AC1/VV1*360=12733831/23479533*360=195 (zile) Vr0=AC0/VV0*360=10099413/20935998*360=174 (zile) La întreprinderea analizată.84 în anul curent şi 0. întreprinderea poate să nu aibă furnizori fideli. Durata de rotaţie – exprimă numărul de zile în care volumul vînzărilor reînnoieşte activele. la întreprinderea analizată. Indicatorii gestionării activelor: Numărul de rotaţii ale activelor – măsoară ritmul de reînnoire a elementelor patrimoniale. .16. Rata finanţării stocurilor pe baza creditelor de la furnizor: Rfscr. d1=360/n1=360/1.34 Rfscr. fiind în anul curent de 0. respectiv lichiditatea stocurilor şi a creanţelor. care permite crearea. observăm o creştere cu 21 zile a vitezei de rotaţie a activelor curente în perioada curentă în raport cu perioada precedentă. de 0. În perioada curentă la întreprindere s-au încasat cu 1434860.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful