ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „ FINANŢE” CATEDRA “FINANŢE ŞI ASIGURĂRI”

LUCRARE
la disciplina universitară FINANŢELE ÎNTREPRINDERII „Analiza financiară a unei întreprinderii în baza raportului financiar”

Autor: student gr. FB-282 fr _______ Coordonator ştiinţific: conf. univ. dr. Nadejda BOTNARI_______

CHIŞINĂU – 2010

*100%=2817851/22219381*100%=12.67% 6.AC*100%=1446870/11416622*100%=12.37% 2. RMF=PPI/Vmed. Rf=PN/CP*100%=2761279/21535301*100%=12.MF*100%=1446870/35567556*100%=4. Pentru ca nivelul acestui indicator să . Rcost=PB/CV*100%=9478809/14000724*100%=67. O creştere a profitului brut ca urmare a creşterii cantităţii produselor. Rv=PB/VV*100%=9478809/23479533*100%=40.68% 7.82% Anul precedent: 1. Rv=PB/VV*100%=7007566/20935998*100%=33. Rcost=PB/CV*100%=7007566/13928432*100%=50.92% 5. 1. RAC=PPI/Vmed.51% 7. Ra=PPI/TA*100%=1446870/24913178*100%=5.an. RAC=PPI/Vmed. fapt ce atestă o poziţie concurenţială „forte” pe piaţă. Rentabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a realiza profit necesar reproducţiei. Anul curent: 1. RCP=PPI/Cperm. Întreprinderea analizată.Analiza financiară constituie un instrument managerial care contribuie la cunoaşterea situaţiei financiare a întreprinderii.68% 6. în perioada curentă obţine 40 bani la 1 leu investit în vînzări.47% 2. a factorilor şi cauzelor care au determinat-o în vederea fundamentării obiectivelor strategice de menţinere şi de dezvoltare a întreprinderii într-un mediu concurenţial.31% 4. RMF=PPI/Vmed.*100%=1446870/22219381*100%=6.AC*100%=2817851/11416622*100%=24. iar în perioada precedentă . Rf=PN/CP*100%=1302202/21535301*100%=6. RCP=PPI/Cperm. se dă o explicare a cauzelor obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare şi se propun măsuri de îmbunătăţire a lor. între care cei ai rentabilităţii ocupă un loc deosebit de important. se stabilesc punctele forte şi punctele vulnerabile ale gestiunii financiare.MF*100%=2817851/35567556*100%=7. indică competitivitatea producţiei întreprinderii.07% 5.30 bani.81% 3.61% 3. dezvoltării şi remunerării capitalurilor întreprinderii.70% 4. avînd la bază anumite norme şi criterii. Analiza rentabilităţii: Nivelul eficienţei economice se măsoară cu ajutorul unui sistem de indicatori.an.05% Rentabilitatea vînzărilor indică profitul care se obţine la 1 leu de vînzări. Ra=PPI/TA*100%=2817851/24263049*100%=11. Prin intermediul analizei financiare. Observăm o creştere a ratei rentabilităţii vînzărilor însoţită de o creştere a vînzărilor. care relevă o situaţie favorabilă pentru întreprindere.

ceea ce demonstrează că întreprinderea analizată obţine 11 bani la 1 leu investit în active curente. ce dă speranţa unei situaţii mai bune în viitor. ceea ce denotă o situaţie nu prea bună. se obţin aproximativ 8 bani în perioada curentă şi doar 4 bani în perioada precedentă. Nivelul acestui indicator este scăzut. Rentabilitatea activelor în anul curent este de 11. iar în perioada precedentă doar 6 bani la ficare leu investit în mijloace fixe.13 2. Rentabilitatea capitalului propriu în anul curent este de 12. ceea ce reflectă o situaţie bună la întreprindere. iar în anul precedent 6 bani la 1 leu investit în capital permanent. Rentabilitatea mijloacelor fixe indică că la 1 leu investit în mijloacele fixe ale întreprinderii. cînd întreprinderea a obţinut doar 5 bani la 1 leu investit în active curente. trebuie să se facă o revizuire a produselor. Indicatorul rentabilităţii costului calculat în anul curent indică că întreprinderea a obţinut 67 bani la 1 leu investit în costul vînzărilor. Aceste valori obţinute demonstrează că întreprinderea realizează puţin profit net prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa.23 4.25 3. Dotarea tehnică la întreprindere ocupă un loc deosebit de important în producerea unor produse competitive. Lc=AC/DTS=12733831/2043668=6.61%. Valoarea acestui indicator indică o gestionare neeficientă a stocurilor şi creanţelor. iar în perioada precedentă – 12 bani la 1 leu investit în active curente. Km. Rentabilitatea financiară în anul curent indică că întreprinderea a obţinut un profit de aproximativ 13 bani la 1 leu investit în mijloace fixe.5% . se observă totuşi o creştere a indicatorului respectiv. întreprinderea a obţinut un profit de 24 bani la 1 leu investit în active curente. În anul curent. Anul curent: 1.b. 2. ceea ce nu permite reînnoirea mijloacelor economice într-un timp mai scurt. Această situaţie reflectă o investiţie ineficientă a capitalului întreprinderii în elementele de activ. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii: Lichiditatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a transforma activele sale în bani. conform indicatorului rentabilităţii activelor curente. ceea ce reprezintă că întreprinderea a obţinut 12 bani la 1 leu investit în capital permanent. profitul în anul curent fiind mai mare decît în anul precedent cu 17 bani. =MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=9.68%. dar comparativ cu anul precedent. Li=MB/DTS=2303648/2043668=1. pentru a vedea care produse au rentabilitate mai mică şi pentru a le produce în cantităţi mai mici.atingă valori mai mari. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(2303648+6391349)/2043668=4.

25.b. precum: folosirea neeficientă a resurselor disponibile.5% şi în anul precedent de 5.23.Anul precedent: 1.71 2.89 lei. indică că întreprinderea nu-şi gestionează corect numerarul.88% Rata lichidităţii imediate . Valoarea ridicată a indicatorului ce relevă gradul de asigurare a întreprinderii cu mijloace băneşt. demonstrează că întreprinderea îşi poate achita datoriile doar cu numerarul pe care-l deţine. care în anul curent este de 1. ceea ce demonstrează că întreprinderea în orice moment îşi poate transforma. într-un termen scurt. iar în anul precedent ar fi trebuit să investească suma de 166120.86 4. Indicatori care caracterizează ciclul operaţional (CO) şi ciclul de conversie a numerarului (CCN): dSMM1=SMM1/VV1*360=3518455/23479533*360=54 (zile) dSMM0=SMM0/VV0*360=2073435/20935998*360=36 (zile) dcreanţe1=creanţe1/VV1*360=6391349/23479533*360=98 (zile) dcreanţe0=creanţe0/VV0*360=5795567/20935998*360=100 (zile) p1=datorii comerciale1/CV1*360=1192491/14000724*360=31 (zile) p0=datorii comerciale0/CV0*360=333104/13928432*360=9 (zile) CO1= dSMM1+ dcreanţe1=54+98=152 (zile) CO0= dSMM0+ dcreanţe0=36+100=136 (zile) CCN1=CO1-p1=152-31=121 (zile) CCN0=CO0-p0=136-9=127 (zile) . pentru a obţine un profit suplimentar.i în anul curent fiind de 9. întreprinderea trebuie să investească în anul curent suma de 363733. Însă această valoare ridicată a indicatorului respectiv poate avea şi aspecte negative asupra activităţii întreprinderii. Km. dispunînd de numerar mai mare decît necesarul (1-1.13 şi în anul precedent de 0. pentru a efectua plăţi exigibile. micşorarea capacităţii de cumpărare a disponibilului în legătură cu creşterea inflaţiei.49. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(1465187+5795567)/2077944=3. cît şi în anul precedent – 3.49 3. Lc=AC/DTS=10099413/2077944=4. Astfel.=MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=5.86. dar bunurile deţinute de întreprindere ar trebui să fie calitative.88%. Nivelul coeficientului lichidităţii curente de asemenea este ridicat atît în anul curent – 6. cît şi în anul precedent – 4. bunurile patrimoniale curente în mijloace băneşti. Li=MB/DTS=1465187/2077944=0.97 lei. ceea ce demonstrează că întreprinderea îşi poate rambursa datoriile debitorilor doar cu numerarul şi creanţele pe care le deţine la moment. Nivelul coeficientului lichidităţii relative este ridicat atît în anul curent – 4.71.5).

093 Această situaţie prezintă o structură financiară adecvată. fapt ce reprezintă o permisă a autonomiei financiare a întreprinderii.AC1=FR1/AC1=10690163/12733831=0. Rafgl1=CP1/TP1=21535301/24263049=0. care indică o creştere a gradului de lichiditate.97 Raftr0=CP0/Cperm. a datoriilor ajunse la scadenţă.032 Rîtr0=DTL0/CP0=246832/22588402=0.112 Rîgl0=DT0/TA0=2324776/24913178=0.1=21353501/22219381=0.Observăm o reducere a ciclului de conversie a numerarului.989 Valoarea acestui indicator reflectă un grad înalt de independenţă financiară a întreprinderii. astfel la întreprinderea analizată s-a îmbunătăţit situaţia lichidităţii. Raftr1=CP1/Cperm. întreprinderea avînd autonomie financiară.0=22588402/22835234=0. întrucît creditorii săi.1=CP1/TA1=21535301/2463049=8.91 Această valoare indică că echilibrul financiar la întreprindere este asigurat. Rîgl1=DT1/TA1=2727748/24263049=0. în viitor. Rautof. Rata autonomiei financiare la termen – gradul de independenţă financiară a întreprinderii. 4.AC0=FR0/AC0=8021469/10099413=0. Rata de îndatorare la termen – măsoară gradul de independenţă financiară a întreprinderii. Rîtr1=DTL1/CP1=684080/21535301=0. nu se expun riscului de nerecuperare a sumelor împrumutate. care contribuie la sporirea independenţei financiare a întreprinderii.0=CP0/TA0=22588402/24913178=0.ac.74 Rautof.84 Rautof.887 Rafgl0=CP0/TP0=22588402/24913178=0.ac. Rautof. Indicatori de structură ai pasivelor: Rata de îndatorare globală – măsoară ponderea datoriilor în patrimoniul întreprinderii. Rata autofinanţării activelor curente reprezintă capacitatea de acoperire a activelor curente cu fond de rulment. împrumutînd în continuare.91 Observăm o creştere a ratei autofinanţării activelor.79 . ea va putea contracta noi împrumuturi pe termen lung.01 Valoarea acestui indicator arată că întreprinderea nu este prea îndatorată în raport cu capacitatea sa de autofinanţare şi nu va avea dificultăţi în legătură cu rambursarea. Rata de autofinanţare a activelor indică gradul de acoperire a activelor cu capital propriu.

cît şi în anul precedent.=datorii faţă de furnizor0/SMM0=333104/2073435=0.34 Rfscr. indică despre o gestionare eficientă a stocurilor şi creanţelor. care permite crearea. adică în soldul clienţilor. respectiv lichiditatea stocurilor şi a creanţelor.3 (lei) Se observă un efect de încetinire. Indicatorii gestionării activelor: Numărul de rotaţii ale activelor – măsoară ritmul de reînnoire a elementelor patrimoniale. Întreprinderea analizată nu are imobilizări de resurse financiare în creanţe. Durata de rotaţie – exprimă numărul de zile în care volumul vînzărilor reînnoieşte activele.84 în anul curent şi 0. întreprinderea poate să nu aibă furnizori fideli. d1=360/n1=360/1.fr0. astfel. Viteza de rotaţie este un indicator ce exprimă modul în care se utilizează activele curente. În perioada curentă la întreprindere s-au încasat cu 1434860. care are ca efect creşterea volumului încasărilor. la întreprinderea analizată.3 lei mai puţin decît în perioada precedentă. asigurînd posibilităţi de investire.34 şi în anul precedent de 0.16. observăm o creştere cu 21 zile a vitezei de rotaţie a activelor curente în perioada curentă în raport cu perioada precedentă. Vr1=AC1/VV1*360=12733831/23479533*360=195 (zile) Vr0=AC0/VV0*360=10099413/20935998*360=174 (zile) La întreprinderea analizată.84=196 (zile) d0=360/n0=360/2. a unei marje de siguranţă necesară asigurării continuităţii procesului de producţie. de 0. Rata finanţării stocurilor pe baza creditelor de la furnizor: Rfscr.16 Observăm că valoarea acestui indicator variază.79 în anul precedent. n1=VV1/AC1=23479533/12733831=1.fr. de unde cocludem că politica de gestiune a furnizorilor nu este prea eficientă şi.07 Întreprinderea analizată.07=174 (zile) Eacc/încet=(d1-d0)*VV1/360=(196-174)*23479533/360=+1434860. a parcurs un ciclu întreg de bani-marfă-bani de aproximativ 2 ori.84 n0=VV0/AC0=20935998/10099413=2. atît în anul curent. fiind în anul curent de 0. . 4.Nivelul acestui indicator.1=datorii faţă de furnizor1/SMM1=1192491/3518455=0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful