ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „ FINANŢE” CATEDRA “FINANŢE ŞI ASIGURĂRI”

LUCRARE
la disciplina universitară FINANŢELE ÎNTREPRINDERII „Analiza financiară a unei întreprinderii în baza raportului financiar”

Autor: student gr. FB-282 fr _______ Coordonator ştiinţific: conf. univ. dr. Nadejda BOTNARI_______

CHIŞINĂU – 2010

Rcost=PB/CV*100%=7007566/13928432*100%=50. RCP=PPI/Cperm.81% 3. RCP=PPI/Cperm. se dă o explicare a cauzelor obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare şi se propun măsuri de îmbunătăţire a lor. Anul curent: 1. Ra=PPI/TA*100%=1446870/24913178*100%=5.82% Anul precedent: 1.31% 4. Rv=PB/VV*100%=9478809/23479533*100%=40. între care cei ai rentabilităţii ocupă un loc deosebit de important.an. RAC=PPI/Vmed.68% 7. fapt ce atestă o poziţie concurenţială „forte” pe piaţă. RAC=PPI/Vmed. Rentabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a realiza profit necesar reproducţiei.70% 4.92% 5. RMF=PPI/Vmed.Analiza financiară constituie un instrument managerial care contribuie la cunoaşterea situaţiei financiare a întreprinderii.an.37% 2.*100%=2817851/22219381*100%=12. Rf=PN/CP*100%=1302202/21535301*100%=6.68% 6. avînd la bază anumite norme şi criterii. O creştere a profitului brut ca urmare a creşterii cantităţii produselor. RMF=PPI/Vmed.AC*100%=2817851/11416622*100%=24. 1. Analiza rentabilităţii: Nivelul eficienţei economice se măsoară cu ajutorul unui sistem de indicatori. Pentru ca nivelul acestui indicator să .51% 7.05% Rentabilitatea vînzărilor indică profitul care se obţine la 1 leu de vînzări.67% 6.61% 3. Prin intermediul analizei financiare. Ra=PPI/TA*100%=2817851/24263049*100%=11.AC*100%=1446870/11416622*100%=12. iar în perioada precedentă . Întreprinderea analizată. se stabilesc punctele forte şi punctele vulnerabile ale gestiunii financiare. a factorilor şi cauzelor care au determinat-o în vederea fundamentării obiectivelor strategice de menţinere şi de dezvoltare a întreprinderii într-un mediu concurenţial. indică competitivitatea producţiei întreprinderii. Observăm o creştere a ratei rentabilităţii vînzărilor însoţită de o creştere a vînzărilor. dezvoltării şi remunerării capitalurilor întreprinderii. în perioada curentă obţine 40 bani la 1 leu investit în vînzări.47% 2.MF*100%=1446870/35567556*100%=4. care relevă o situaţie favorabilă pentru întreprindere.30 bani.*100%=1446870/22219381*100%=6. Rf=PN/CP*100%=2761279/21535301*100%=12. Rcost=PB/CV*100%=9478809/14000724*100%=67. Rv=PB/VV*100%=7007566/20935998*100%=33.MF*100%=2817851/35567556*100%=7.07% 5.

Valoarea acestui indicator indică o gestionare neeficientă a stocurilor şi creanţelor. ceea ce denotă o situaţie nu prea bună. Rentabilitatea mijloacelor fixe indică că la 1 leu investit în mijloacele fixe ale întreprinderii. profitul în anul curent fiind mai mare decît în anul precedent cu 17 bani. întreprinderea a obţinut un profit de 24 bani la 1 leu investit în active curente. se obţin aproximativ 8 bani în perioada curentă şi doar 4 bani în perioada precedentă. Această situaţie reflectă o investiţie ineficientă a capitalului întreprinderii în elementele de activ.23 4. =MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=9. conform indicatorului rentabilităţii activelor curente.25 3. ceea ce demonstrează că întreprinderea analizată obţine 11 bani la 1 leu investit în active curente. Li=MB/DTS=2303648/2043668=1. ceea ce reprezintă că întreprinderea a obţinut 12 bani la 1 leu investit în capital permanent.68%. Rentabilitatea activelor în anul curent este de 11. În anul curent. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(2303648+6391349)/2043668=4. se observă totuşi o creştere a indicatorului respectiv. ce dă speranţa unei situaţii mai bune în viitor. cînd întreprinderea a obţinut doar 5 bani la 1 leu investit în active curente. Rentabilitatea capitalului propriu în anul curent este de 12. Anul curent: 1. dar comparativ cu anul precedent. Indicatorul rentabilităţii costului calculat în anul curent indică că întreprinderea a obţinut 67 bani la 1 leu investit în costul vînzărilor. Rentabilitatea financiară în anul curent indică că întreprinderea a obţinut un profit de aproximativ 13 bani la 1 leu investit în mijloace fixe. ceea ce nu permite reînnoirea mijloacelor economice într-un timp mai scurt. pentru a vedea care produse au rentabilitate mai mică şi pentru a le produce în cantităţi mai mici.5% . Aceste valori obţinute demonstrează că întreprinderea realizează puţin profit net prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa. iar în perioada precedentă – 12 bani la 1 leu investit în active curente. Dotarea tehnică la întreprindere ocupă un loc deosebit de important în producerea unor produse competitive. Km. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii: Lichiditatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a transforma activele sale în bani. Lc=AC/DTS=12733831/2043668=6.13 2.atingă valori mai mari. trebuie să se facă o revizuire a produselor. 2. Nivelul acestui indicator este scăzut.61%. iar în anul precedent 6 bani la 1 leu investit în capital permanent. ceea ce reflectă o situaţie bună la întreprindere. iar în perioada precedentă doar 6 bani la ficare leu investit în mijloace fixe.b.

care în anul curent este de 1. Nivelul coeficientului lichidităţii relative este ridicat atît în anul curent – 4.86. ceea ce demonstrează că întreprinderea îşi poate rambursa datoriile debitorilor doar cu numerarul şi creanţele pe care le deţine la moment. Nivelul coeficientului lichidităţii curente de asemenea este ridicat atît în anul curent – 6. Indicatori care caracterizează ciclul operaţional (CO) şi ciclul de conversie a numerarului (CCN): dSMM1=SMM1/VV1*360=3518455/23479533*360=54 (zile) dSMM0=SMM0/VV0*360=2073435/20935998*360=36 (zile) dcreanţe1=creanţe1/VV1*360=6391349/23479533*360=98 (zile) dcreanţe0=creanţe0/VV0*360=5795567/20935998*360=100 (zile) p1=datorii comerciale1/CV1*360=1192491/14000724*360=31 (zile) p0=datorii comerciale0/CV0*360=333104/13928432*360=9 (zile) CO1= dSMM1+ dcreanţe1=54+98=152 (zile) CO0= dSMM0+ dcreanţe0=36+100=136 (zile) CCN1=CO1-p1=152-31=121 (zile) CCN0=CO0-p0=136-9=127 (zile) . precum: folosirea neeficientă a resurselor disponibile.5). dar bunurile deţinute de întreprindere ar trebui să fie calitative. dispunînd de numerar mai mare decît necesarul (1-1. pentru a efectua plăţi exigibile.49 3. bunurile patrimoniale curente în mijloace băneşti.88% Rata lichidităţii imediate . Valoarea ridicată a indicatorului ce relevă gradul de asigurare a întreprinderii cu mijloace băneşt. Li=MB/DTS=1465187/2077944=0. micşorarea capacităţii de cumpărare a disponibilului în legătură cu creşterea inflaţiei. Lc=AC/DTS=10099413/2077944=4.97 lei. Astfel.86 4.=MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=5.b. iar în anul precedent ar fi trebuit să investească suma de 166120.13 şi în anul precedent de 0.88%.5% şi în anul precedent de 5.Anul precedent: 1. cît şi în anul precedent – 3.i în anul curent fiind de 9. cît şi în anul precedent – 4. întreprinderea trebuie să investească în anul curent suma de 363733. Km. demonstrează că întreprinderea îşi poate achita datoriile doar cu numerarul pe care-l deţine. pentru a obţine un profit suplimentar.25. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(1465187+5795567)/2077944=3.71.89 lei.71 2. într-un termen scurt.23. indică că întreprinderea nu-şi gestionează corect numerarul. ceea ce demonstrează că întreprinderea în orice moment îşi poate transforma.49. Însă această valoare ridicată a indicatorului respectiv poate avea şi aspecte negative asupra activităţii întreprinderii.

Rata de autofinanţare a activelor indică gradul de acoperire a activelor cu capital propriu. întreprinderea avînd autonomie financiară. astfel la întreprinderea analizată s-a îmbunătăţit situaţia lichidităţii. 4.093 Această situaţie prezintă o structură financiară adecvată.74 Rautof.91 Observăm o creştere a ratei autofinanţării activelor. Rîgl1=DT1/TA1=2727748/24263049=0. Indicatori de structură ai pasivelor: Rata de îndatorare globală – măsoară ponderea datoriilor în patrimoniul întreprinderii.AC1=FR1/AC1=10690163/12733831=0.887 Rafgl0=CP0/TP0=22588402/24913178=0. Rîtr1=DTL1/CP1=684080/21535301=0. a datoriilor ajunse la scadenţă. împrumutînd în continuare. ea va putea contracta noi împrumuturi pe termen lung.0=22588402/22835234=0.1=CP1/TA1=21535301/2463049=8.97 Raftr0=CP0/Cperm.79 .91 Această valoare indică că echilibrul financiar la întreprindere este asigurat. nu se expun riscului de nerecuperare a sumelor împrumutate.1=21353501/22219381=0. Rata autonomiei financiare la termen – gradul de independenţă financiară a întreprinderii.989 Valoarea acestui indicator reflectă un grad înalt de independenţă financiară a întreprinderii.032 Rîtr0=DTL0/CP0=246832/22588402=0.AC0=FR0/AC0=8021469/10099413=0. Rata autofinanţării activelor curente reprezintă capacitatea de acoperire a activelor curente cu fond de rulment. care contribuie la sporirea independenţei financiare a întreprinderii. Raftr1=CP1/Cperm.112 Rîgl0=DT0/TA0=2324776/24913178=0.Observăm o reducere a ciclului de conversie a numerarului.ac.84 Rautof.01 Valoarea acestui indicator arată că întreprinderea nu este prea îndatorată în raport cu capacitatea sa de autofinanţare şi nu va avea dificultăţi în legătură cu rambursarea. întrucît creditorii săi. Rautof. în viitor. fapt ce reprezintă o permisă a autonomiei financiare a întreprinderii. Rafgl1=CP1/TP1=21535301/24263049=0. care indică o creştere a gradului de lichiditate. Rautof.0=CP0/TA0=22588402/24913178=0. Rata de îndatorare la termen – măsoară gradul de independenţă financiară a întreprinderii.ac.

34 Rfscr.07 Întreprinderea analizată.fr0.84=196 (zile) d0=360/n0=360/2.16.07=174 (zile) Eacc/încet=(d1-d0)*VV1/360=(196-174)*23479533/360=+1434860. a unei marje de siguranţă necesară asigurării continuităţii procesului de producţie. astfel. fiind în anul curent de 0.84 în anul curent şi 0.3 (lei) Se observă un efect de încetinire. indică despre o gestionare eficientă a stocurilor şi creanţelor. atît în anul curent. asigurînd posibilităţi de investire. . respectiv lichiditatea stocurilor şi a creanţelor. care permite crearea.=datorii faţă de furnizor0/SMM0=333104/2073435=0. n1=VV1/AC1=23479533/12733831=1. d1=360/n1=360/1. care are ca efect creşterea volumului încasărilor.34 şi în anul precedent de 0. Indicatorii gestionării activelor: Numărul de rotaţii ale activelor – măsoară ritmul de reînnoire a elementelor patrimoniale. Durata de rotaţie – exprimă numărul de zile în care volumul vînzărilor reînnoieşte activele. la întreprinderea analizată.79 în anul precedent. În perioada curentă la întreprindere s-au încasat cu 1434860.16 Observăm că valoarea acestui indicator variază.fr. Rata finanţării stocurilor pe baza creditelor de la furnizor: Rfscr.1=datorii faţă de furnizor1/SMM1=1192491/3518455=0. de 0. întreprinderea poate să nu aibă furnizori fideli. observăm o creştere cu 21 zile a vitezei de rotaţie a activelor curente în perioada curentă în raport cu perioada precedentă. 4. de unde cocludem că politica de gestiune a furnizorilor nu este prea eficientă şi. Viteza de rotaţie este un indicator ce exprimă modul în care se utilizează activele curente. adică în soldul clienţilor.84 n0=VV0/AC0=20935998/10099413=2.3 lei mai puţin decît în perioada precedentă. a parcurs un ciclu întreg de bani-marfă-bani de aproximativ 2 ori. cît şi în anul precedent. Vr1=AC1/VV1*360=12733831/23479533*360=195 (zile) Vr0=AC0/VV0*360=10099413/20935998*360=174 (zile) La întreprinderea analizată. Întreprinderea analizată nu are imobilizări de resurse financiare în creanţe.Nivelul acestui indicator.