ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „ FINANŢE” CATEDRA “FINANŢE ŞI ASIGURĂRI”

LUCRARE
la disciplina universitară FINANŢELE ÎNTREPRINDERII „Analiza financiară a unei întreprinderii în baza raportului financiar”

Autor: student gr. FB-282 fr _______ Coordonator ştiinţific: conf. univ. dr. Nadejda BOTNARI_______

CHIŞINĂU – 2010

70% 4. Observăm o creştere a ratei rentabilităţii vînzărilor însoţită de o creştere a vînzărilor. Ra=PPI/TA*100%=2817851/24263049*100%=11. fapt ce atestă o poziţie concurenţială „forte” pe piaţă.07% 5.82% Anul precedent: 1. dezvoltării şi remunerării capitalurilor întreprinderii. Rentabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a realiza profit necesar reproducţiei. în perioada curentă obţine 40 bani la 1 leu investit în vînzări.an. Anul curent: 1. RAC=PPI/Vmed.*100%=1446870/22219381*100%=6.AC*100%=2817851/11416622*100%=24. Rcost=PB/CV*100%=9478809/14000724*100%=67.81% 3.92% 5. Întreprinderea analizată. RCP=PPI/Cperm. între care cei ai rentabilităţii ocupă un loc deosebit de important. Analiza rentabilităţii: Nivelul eficienţei economice se măsoară cu ajutorul unui sistem de indicatori. a factorilor şi cauzelor care au determinat-o în vederea fundamentării obiectivelor strategice de menţinere şi de dezvoltare a întreprinderii într-un mediu concurenţial. Pentru ca nivelul acestui indicator să . 1. O creştere a profitului brut ca urmare a creşterii cantităţii produselor.05% Rentabilitatea vînzărilor indică profitul care se obţine la 1 leu de vînzări. avînd la bază anumite norme şi criterii. RAC=PPI/Vmed. Prin intermediul analizei financiare. Rcost=PB/CV*100%=7007566/13928432*100%=50. iar în perioada precedentă . RMF=PPI/Vmed.37% 2. se dă o explicare a cauzelor obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare şi se propun măsuri de îmbunătăţire a lor. Rv=PB/VV*100%=9478809/23479533*100%=40. Rf=PN/CP*100%=2761279/21535301*100%=12. RMF=PPI/Vmed.*100%=2817851/22219381*100%=12. Ra=PPI/TA*100%=1446870/24913178*100%=5.MF*100%=1446870/35567556*100%=4.AC*100%=1446870/11416622*100%=12.68% 7.an.68% 6.51% 7.MF*100%=2817851/35567556*100%=7. Rf=PN/CP*100%=1302202/21535301*100%=6. RCP=PPI/Cperm. care relevă o situaţie favorabilă pentru întreprindere.30 bani.Analiza financiară constituie un instrument managerial care contribuie la cunoaşterea situaţiei financiare a întreprinderii. indică competitivitatea producţiei întreprinderii.31% 4. se stabilesc punctele forte şi punctele vulnerabile ale gestiunii financiare.47% 2.67% 6.61% 3. Rv=PB/VV*100%=7007566/20935998*100%=33.

Analiza lichidităţii şi solvabilităţii: Lichiditatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a transforma activele sale în bani. se observă totuşi o creştere a indicatorului respectiv. Lc=AC/DTS=12733831/2043668=6.68%. Această situaţie reflectă o investiţie ineficientă a capitalului întreprinderii în elementele de activ. Anul curent: 1.5% . Valoarea acestui indicator indică o gestionare neeficientă a stocurilor şi creanţelor. Km. Aceste valori obţinute demonstrează că întreprinderea realizează puţin profit net prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa.13 2. trebuie să se facă o revizuire a produselor. Rentabilitatea activelor în anul curent este de 11. ce dă speranţa unei situaţii mai bune în viitor. ceea ce reprezintă că întreprinderea a obţinut 12 bani la 1 leu investit în capital permanent. Rentabilitatea capitalului propriu în anul curent este de 12. Li=MB/DTS=2303648/2043668=1. =MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=9. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(2303648+6391349)/2043668=4. Rentabilitatea mijloacelor fixe indică că la 1 leu investit în mijloacele fixe ale întreprinderii. cînd întreprinderea a obţinut doar 5 bani la 1 leu investit în active curente.23 4. profitul în anul curent fiind mai mare decît în anul precedent cu 17 bani.25 3. iar în anul precedent 6 bani la 1 leu investit în capital permanent. ceea ce denotă o situaţie nu prea bună. ceea ce demonstrează că întreprinderea analizată obţine 11 bani la 1 leu investit în active curente. întreprinderea a obţinut un profit de 24 bani la 1 leu investit în active curente. ceea ce nu permite reînnoirea mijloacelor economice într-un timp mai scurt. ceea ce reflectă o situaţie bună la întreprindere. Dotarea tehnică la întreprindere ocupă un loc deosebit de important în producerea unor produse competitive. pentru a vedea care produse au rentabilitate mai mică şi pentru a le produce în cantităţi mai mici. 2. În anul curent. Indicatorul rentabilităţii costului calculat în anul curent indică că întreprinderea a obţinut 67 bani la 1 leu investit în costul vînzărilor. conform indicatorului rentabilităţii activelor curente.b. iar în perioada precedentă – 12 bani la 1 leu investit în active curente.atingă valori mai mari.61%. se obţin aproximativ 8 bani în perioada curentă şi doar 4 bani în perioada precedentă. Rentabilitatea financiară în anul curent indică că întreprinderea a obţinut un profit de aproximativ 13 bani la 1 leu investit în mijloace fixe. Nivelul acestui indicator este scăzut. dar comparativ cu anul precedent. iar în perioada precedentă doar 6 bani la ficare leu investit în mijloace fixe.

Astfel. bunurile patrimoniale curente în mijloace băneşti. ceea ce demonstrează că întreprinderea îşi poate rambursa datoriile debitorilor doar cu numerarul şi creanţele pe care le deţine la moment.23. Valoarea ridicată a indicatorului ce relevă gradul de asigurare a întreprinderii cu mijloace băneşt. demonstrează că întreprinderea îşi poate achita datoriile doar cu numerarul pe care-l deţine. Li=MB/DTS=1465187/2077944=0. dispunînd de numerar mai mare decît necesarul (1-1.b. pentru a obţine un profit suplimentar. ceea ce demonstrează că întreprinderea în orice moment îşi poate transforma.49.5).13 şi în anul precedent de 0.71 2.86 4. pentru a efectua plăţi exigibile. micşorarea capacităţii de cumpărare a disponibilului în legătură cu creşterea inflaţiei. cît şi în anul precedent – 3.88%.88% Rata lichidităţii imediate . într-un termen scurt. Însă această valoare ridicată a indicatorului respectiv poate avea şi aspecte negative asupra activităţii întreprinderii. care în anul curent este de 1. Km. Indicatori care caracterizează ciclul operaţional (CO) şi ciclul de conversie a numerarului (CCN): dSMM1=SMM1/VV1*360=3518455/23479533*360=54 (zile) dSMM0=SMM0/VV0*360=2073435/20935998*360=36 (zile) dcreanţe1=creanţe1/VV1*360=6391349/23479533*360=98 (zile) dcreanţe0=creanţe0/VV0*360=5795567/20935998*360=100 (zile) p1=datorii comerciale1/CV1*360=1192491/14000724*360=31 (zile) p0=datorii comerciale0/CV0*360=333104/13928432*360=9 (zile) CO1= dSMM1+ dcreanţe1=54+98=152 (zile) CO0= dSMM0+ dcreanţe0=36+100=136 (zile) CCN1=CO1-p1=152-31=121 (zile) CCN0=CO0-p0=136-9=127 (zile) . precum: folosirea neeficientă a resurselor disponibile.49 3.25. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(1465187+5795567)/2077944=3.71.=MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=5. dar bunurile deţinute de întreprindere ar trebui să fie calitative. întreprinderea trebuie să investească în anul curent suma de 363733.86.97 lei.Anul precedent: 1. iar în anul precedent ar fi trebuit să investească suma de 166120.i în anul curent fiind de 9. Nivelul coeficientului lichidităţii relative este ridicat atît în anul curent – 4. cît şi în anul precedent – 4. Nivelul coeficientului lichidităţii curente de asemenea este ridicat atît în anul curent – 6. Lc=AC/DTS=10099413/2077944=4. indică că întreprinderea nu-şi gestionează corect numerarul.89 lei.5% şi în anul precedent de 5.

01 Valoarea acestui indicator arată că întreprinderea nu este prea îndatorată în raport cu capacitatea sa de autofinanţare şi nu va avea dificultăţi în legătură cu rambursarea.032 Rîtr0=DTL0/CP0=246832/22588402=0.AC0=FR0/AC0=8021469/10099413=0. Rautof. Rata autofinanţării activelor curente reprezintă capacitatea de acoperire a activelor curente cu fond de rulment.ac.0=22588402/22835234=0.91 Observăm o creştere a ratei autofinanţării activelor.91 Această valoare indică că echilibrul financiar la întreprindere este asigurat. 4. Rata de autofinanţare a activelor indică gradul de acoperire a activelor cu capital propriu. Rafgl1=CP1/TP1=21535301/24263049=0.79 .1=CP1/TA1=21535301/2463049=8. în viitor. care indică o creştere a gradului de lichiditate.1=21353501/22219381=0. a datoriilor ajunse la scadenţă.ac.97 Raftr0=CP0/Cperm. Rata autonomiei financiare la termen – gradul de independenţă financiară a întreprinderii.989 Valoarea acestui indicator reflectă un grad înalt de independenţă financiară a întreprinderii.0=CP0/TA0=22588402/24913178=0. Raftr1=CP1/Cperm. Rautof. ea va putea contracta noi împrumuturi pe termen lung. astfel la întreprinderea analizată s-a îmbunătăţit situaţia lichidităţii. Rîgl1=DT1/TA1=2727748/24263049=0. Rata de îndatorare la termen – măsoară gradul de independenţă financiară a întreprinderii. fapt ce reprezintă o permisă a autonomiei financiare a întreprinderii.Observăm o reducere a ciclului de conversie a numerarului. care contribuie la sporirea independenţei financiare a întreprinderii. întrucît creditorii săi.887 Rafgl0=CP0/TP0=22588402/24913178=0. nu se expun riscului de nerecuperare a sumelor împrumutate.093 Această situaţie prezintă o structură financiară adecvată.74 Rautof. întreprinderea avînd autonomie financiară. Indicatori de structură ai pasivelor: Rata de îndatorare globală – măsoară ponderea datoriilor în patrimoniul întreprinderii. împrumutînd în continuare.112 Rîgl0=DT0/TA0=2324776/24913178=0.AC1=FR1/AC1=10690163/12733831=0.84 Rautof. Rîtr1=DTL1/CP1=684080/21535301=0.

Indicatorii gestionării activelor: Numărul de rotaţii ale activelor – măsoară ritmul de reînnoire a elementelor patrimoniale. întreprinderea poate să nu aibă furnizori fideli. atît în anul curent.84=196 (zile) d0=360/n0=360/2.34 şi în anul precedent de 0. adică în soldul clienţilor. Întreprinderea analizată nu are imobilizări de resurse financiare în creanţe. a parcurs un ciclu întreg de bani-marfă-bani de aproximativ 2 ori.07 Întreprinderea analizată.79 în anul precedent.=datorii faţă de furnizor0/SMM0=333104/2073435=0. Durata de rotaţie – exprimă numărul de zile în care volumul vînzărilor reînnoieşte activele.Nivelul acestui indicator.16. de unde cocludem că politica de gestiune a furnizorilor nu este prea eficientă şi.07=174 (zile) Eacc/încet=(d1-d0)*VV1/360=(196-174)*23479533/360=+1434860.fr. d1=360/n1=360/1. .3 (lei) Se observă un efect de încetinire. a unei marje de siguranţă necesară asigurării continuităţii procesului de producţie.3 lei mai puţin decît în perioada precedentă.84 n0=VV0/AC0=20935998/10099413=2.16 Observăm că valoarea acestui indicator variază. 4. indică despre o gestionare eficientă a stocurilor şi creanţelor. Rata finanţării stocurilor pe baza creditelor de la furnizor: Rfscr.84 în anul curent şi 0. asigurînd posibilităţi de investire.1=datorii faţă de furnizor1/SMM1=1192491/3518455=0.34 Rfscr. care permite crearea. respectiv lichiditatea stocurilor şi a creanţelor. Viteza de rotaţie este un indicator ce exprimă modul în care se utilizează activele curente. astfel. fiind în anul curent de 0.fr0. În perioada curentă la întreprindere s-au încasat cu 1434860. n1=VV1/AC1=23479533/12733831=1. de 0. Vr1=AC1/VV1*360=12733831/23479533*360=195 (zile) Vr0=AC0/VV0*360=10099413/20935998*360=174 (zile) La întreprinderea analizată. observăm o creştere cu 21 zile a vitezei de rotaţie a activelor curente în perioada curentă în raport cu perioada precedentă. la întreprinderea analizată. cît şi în anul precedent. care are ca efect creşterea volumului încasărilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful