ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „ FINANŢE” CATEDRA “FINANŢE ŞI ASIGURĂRI”

LUCRARE
la disciplina universitară FINANŢELE ÎNTREPRINDERII „Analiza financiară a unei întreprinderii în baza raportului financiar”

Autor: student gr. FB-282 fr _______ Coordonator ştiinţific: conf. univ. dr. Nadejda BOTNARI_______

CHIŞINĂU – 2010

Rcost=PB/CV*100%=7007566/13928432*100%=50. fapt ce atestă o poziţie concurenţială „forte” pe piaţă. Rf=PN/CP*100%=2761279/21535301*100%=12.70% 4. în perioada curentă obţine 40 bani la 1 leu investit în vînzări. dezvoltării şi remunerării capitalurilor întreprinderii. RAC=PPI/Vmed. RCP=PPI/Cperm.AC*100%=1446870/11416622*100%=12. Rcost=PB/CV*100%=9478809/14000724*100%=67.07% 5. Întreprinderea analizată. Analiza rentabilităţii: Nivelul eficienţei economice se măsoară cu ajutorul unui sistem de indicatori. Ra=PPI/TA*100%=1446870/24913178*100%=5. Pentru ca nivelul acestui indicator să . se stabilesc punctele forte şi punctele vulnerabile ale gestiunii financiare. a factorilor şi cauzelor care au determinat-o în vederea fundamentării obiectivelor strategice de menţinere şi de dezvoltare a întreprinderii într-un mediu concurenţial.MF*100%=1446870/35567556*100%=4. RMF=PPI/Vmed.an. O creştere a profitului brut ca urmare a creşterii cantităţii produselor. Anul curent: 1.51% 7.47% 2.an.MF*100%=2817851/35567556*100%=7.37% 2.AC*100%=2817851/11416622*100%=24.05% Rentabilitatea vînzărilor indică profitul care se obţine la 1 leu de vînzări.*100%=2817851/22219381*100%=12. Rentabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a realiza profit necesar reproducţiei.30 bani. RCP=PPI/Cperm.Analiza financiară constituie un instrument managerial care contribuie la cunoaşterea situaţiei financiare a întreprinderii.61% 3. Rf=PN/CP*100%=1302202/21535301*100%=6. Prin intermediul analizei financiare.68% 6.67% 6. Rv=PB/VV*100%=7007566/20935998*100%=33.*100%=1446870/22219381*100%=6. se dă o explicare a cauzelor obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare şi se propun măsuri de îmbunătăţire a lor.68% 7. Observăm o creştere a ratei rentabilităţii vînzărilor însoţită de o creştere a vînzărilor. 1.81% 3.82% Anul precedent: 1. între care cei ai rentabilităţii ocupă un loc deosebit de important. RMF=PPI/Vmed. care relevă o situaţie favorabilă pentru întreprindere.92% 5. Rv=PB/VV*100%=9478809/23479533*100%=40. indică competitivitatea producţiei întreprinderii.31% 4. avînd la bază anumite norme şi criterii. RAC=PPI/Vmed. Ra=PPI/TA*100%=2817851/24263049*100%=11. iar în perioada precedentă .

Analiza lichidităţii şi solvabilităţii: Lichiditatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a transforma activele sale în bani. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(2303648+6391349)/2043668=4. trebuie să se facă o revizuire a produselor. pentru a vedea care produse au rentabilitate mai mică şi pentru a le produce în cantităţi mai mici. conform indicatorului rentabilităţii activelor curente. se obţin aproximativ 8 bani în perioada curentă şi doar 4 bani în perioada precedentă. Această situaţie reflectă o investiţie ineficientă a capitalului întreprinderii în elementele de activ. întreprinderea a obţinut un profit de 24 bani la 1 leu investit în active curente. Rentabilitatea mijloacelor fixe indică că la 1 leu investit în mijloacele fixe ale întreprinderii.23 4.68%. Rentabilitatea activelor în anul curent este de 11. ce dă speranţa unei situaţii mai bune în viitor. se observă totuşi o creştere a indicatorului respectiv. ceea ce nu permite reînnoirea mijloacelor economice într-un timp mai scurt. 2. iar în anul precedent 6 bani la 1 leu investit în capital permanent.13 2. ceea ce denotă o situaţie nu prea bună. Li=MB/DTS=2303648/2043668=1. Nivelul acestui indicator este scăzut. Rentabilitatea capitalului propriu în anul curent este de 12. Anul curent: 1. Lc=AC/DTS=12733831/2043668=6.25 3. iar în perioada precedentă – 12 bani la 1 leu investit în active curente. În anul curent. ceea ce reprezintă că întreprinderea a obţinut 12 bani la 1 leu investit în capital permanent.atingă valori mai mari. Dotarea tehnică la întreprindere ocupă un loc deosebit de important în producerea unor produse competitive. Aceste valori obţinute demonstrează că întreprinderea realizează puţin profit net prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa. cînd întreprinderea a obţinut doar 5 bani la 1 leu investit în active curente.61%. =MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=9.b. Valoarea acestui indicator indică o gestionare neeficientă a stocurilor şi creanţelor. ceea ce reflectă o situaţie bună la întreprindere. Rentabilitatea financiară în anul curent indică că întreprinderea a obţinut un profit de aproximativ 13 bani la 1 leu investit în mijloace fixe. Indicatorul rentabilităţii costului calculat în anul curent indică că întreprinderea a obţinut 67 bani la 1 leu investit în costul vînzărilor. dar comparativ cu anul precedent.5% . Km. ceea ce demonstrează că întreprinderea analizată obţine 11 bani la 1 leu investit în active curente. iar în perioada precedentă doar 6 bani la ficare leu investit în mijloace fixe. profitul în anul curent fiind mai mare decît în anul precedent cu 17 bani.

ceea ce demonstrează că întreprinderea în orice moment îşi poate transforma.b. Nivelul coeficientului lichidităţii relative este ridicat atît în anul curent – 4.Anul precedent: 1. precum: folosirea neeficientă a resurselor disponibile. pentru a efectua plăţi exigibile.88%. Astfel. bunurile patrimoniale curente în mijloace băneşti. ceea ce demonstrează că întreprinderea îşi poate rambursa datoriile debitorilor doar cu numerarul şi creanţele pe care le deţine la moment.71. micşorarea capacităţii de cumpărare a disponibilului în legătură cu creşterea inflaţiei. cît şi în anul precedent – 3. Indicatori care caracterizează ciclul operaţional (CO) şi ciclul de conversie a numerarului (CCN): dSMM1=SMM1/VV1*360=3518455/23479533*360=54 (zile) dSMM0=SMM0/VV0*360=2073435/20935998*360=36 (zile) dcreanţe1=creanţe1/VV1*360=6391349/23479533*360=98 (zile) dcreanţe0=creanţe0/VV0*360=5795567/20935998*360=100 (zile) p1=datorii comerciale1/CV1*360=1192491/14000724*360=31 (zile) p0=datorii comerciale0/CV0*360=333104/13928432*360=9 (zile) CO1= dSMM1+ dcreanţe1=54+98=152 (zile) CO0= dSMM0+ dcreanţe0=36+100=136 (zile) CCN1=CO1-p1=152-31=121 (zile) CCN0=CO0-p0=136-9=127 (zile) .71 2.97 lei.88% Rata lichidităţii imediate .86. întreprinderea trebuie să investească în anul curent suma de 363733. care în anul curent este de 1.=MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=5. într-un termen scurt.86 4.89 lei.13 şi în anul precedent de 0. Lc=AC/DTS=10099413/2077944=4. Km. Nivelul coeficientului lichidităţii curente de asemenea este ridicat atît în anul curent – 6. pentru a obţine un profit suplimentar. indică că întreprinderea nu-şi gestionează corect numerarul. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(1465187+5795567)/2077944=3. Însă această valoare ridicată a indicatorului respectiv poate avea şi aspecte negative asupra activităţii întreprinderii. Valoarea ridicată a indicatorului ce relevă gradul de asigurare a întreprinderii cu mijloace băneşt. demonstrează că întreprinderea îşi poate achita datoriile doar cu numerarul pe care-l deţine. iar în anul precedent ar fi trebuit să investească suma de 166120.23. dar bunurile deţinute de întreprindere ar trebui să fie calitative.49 3. Li=MB/DTS=1465187/2077944=0.49.5).i în anul curent fiind de 9.5% şi în anul precedent de 5.25. dispunînd de numerar mai mare decît necesarul (1-1. cît şi în anul precedent – 4.

în viitor. astfel la întreprinderea analizată s-a îmbunătăţit situaţia lichidităţii.Observăm o reducere a ciclului de conversie a numerarului.ac.1=CP1/TA1=21535301/2463049=8. Rautof. 4. a datoriilor ajunse la scadenţă. fapt ce reprezintă o permisă a autonomiei financiare a întreprinderii. întrucît creditorii săi.79 .0=22588402/22835234=0. ea va putea contracta noi împrumuturi pe termen lung. care contribuie la sporirea independenţei financiare a întreprinderii.01 Valoarea acestui indicator arată că întreprinderea nu este prea îndatorată în raport cu capacitatea sa de autofinanţare şi nu va avea dificultăţi în legătură cu rambursarea. Rafgl1=CP1/TP1=21535301/24263049=0. întreprinderea avînd autonomie financiară. Raftr1=CP1/Cperm. împrumutînd în continuare.ac. Indicatori de structură ai pasivelor: Rata de îndatorare globală – măsoară ponderea datoriilor în patrimoniul întreprinderii. Rata autofinanţării activelor curente reprezintă capacitatea de acoperire a activelor curente cu fond de rulment. Rata de îndatorare la termen – măsoară gradul de independenţă financiară a întreprinderii.AC1=FR1/AC1=10690163/12733831=0.989 Valoarea acestui indicator reflectă un grad înalt de independenţă financiară a întreprinderii.84 Rautof.74 Rautof. Rata autonomiei financiare la termen – gradul de independenţă financiară a întreprinderii. Rata de autofinanţare a activelor indică gradul de acoperire a activelor cu capital propriu.0=CP0/TA0=22588402/24913178=0. care indică o creştere a gradului de lichiditate. Rîtr1=DTL1/CP1=684080/21535301=0. Rîgl1=DT1/TA1=2727748/24263049=0. nu se expun riscului de nerecuperare a sumelor împrumutate.032 Rîtr0=DTL0/CP0=246832/22588402=0.112 Rîgl0=DT0/TA0=2324776/24913178=0.97 Raftr0=CP0/Cperm.AC0=FR0/AC0=8021469/10099413=0.887 Rafgl0=CP0/TP0=22588402/24913178=0.91 Această valoare indică că echilibrul financiar la întreprindere este asigurat.1=21353501/22219381=0.093 Această situaţie prezintă o structură financiară adecvată. Rautof.91 Observăm o creştere a ratei autofinanţării activelor.

de unde cocludem că politica de gestiune a furnizorilor nu este prea eficientă şi. la întreprinderea analizată.3 (lei) Se observă un efect de încetinire. fiind în anul curent de 0. Întreprinderea analizată nu are imobilizări de resurse financiare în creanţe.07=174 (zile) Eacc/încet=(d1-d0)*VV1/360=(196-174)*23479533/360=+1434860.1=datorii faţă de furnizor1/SMM1=1192491/3518455=0. n1=VV1/AC1=23479533/12733831=1.84 în anul curent şi 0. atît în anul curent. În perioada curentă la întreprindere s-au încasat cu 1434860. respectiv lichiditatea stocurilor şi a creanţelor.07 Întreprinderea analizată. care permite crearea. adică în soldul clienţilor. Indicatorii gestionării activelor: Numărul de rotaţii ale activelor – măsoară ritmul de reînnoire a elementelor patrimoniale. Rata finanţării stocurilor pe baza creditelor de la furnizor: Rfscr. .84 n0=VV0/AC0=20935998/10099413=2. de 0. astfel. Durata de rotaţie – exprimă numărul de zile în care volumul vînzărilor reînnoieşte activele. cît şi în anul precedent.3 lei mai puţin decît în perioada precedentă. a unei marje de siguranţă necesară asigurării continuităţii procesului de producţie. Viteza de rotaţie este un indicator ce exprimă modul în care se utilizează activele curente. observăm o creştere cu 21 zile a vitezei de rotaţie a activelor curente în perioada curentă în raport cu perioada precedentă. care are ca efect creşterea volumului încasărilor. Vr1=AC1/VV1*360=12733831/23479533*360=195 (zile) Vr0=AC0/VV0*360=10099413/20935998*360=174 (zile) La întreprinderea analizată.Nivelul acestui indicator.fr.79 în anul precedent. d1=360/n1=360/1. a parcurs un ciclu întreg de bani-marfă-bani de aproximativ 2 ori.84=196 (zile) d0=360/n0=360/2.34 şi în anul precedent de 0. indică despre o gestionare eficientă a stocurilor şi creanţelor.16 Observăm că valoarea acestui indicator variază. întreprinderea poate să nu aibă furnizori fideli.34 Rfscr. asigurînd posibilităţi de investire.fr0. 4.16.=datorii faţă de furnizor0/SMM0=333104/2073435=0.