ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „ FINANŢE” CATEDRA “FINANŢE ŞI ASIGURĂRI”

LUCRARE
la disciplina universitară FINANŢELE ÎNTREPRINDERII „Analiza financiară a unei întreprinderii în baza raportului financiar”

Autor: student gr. FB-282 fr _______ Coordonator ştiinţific: conf. univ. dr. Nadejda BOTNARI_______

CHIŞINĂU – 2010

Rentabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a realiza profit necesar reproducţiei. RAC=PPI/Vmed.51% 7.47% 2. Pentru ca nivelul acestui indicator să .an.Analiza financiară constituie un instrument managerial care contribuie la cunoaşterea situaţiei financiare a întreprinderii.AC*100%=2817851/11416622*100%=24.AC*100%=1446870/11416622*100%=12. Observăm o creştere a ratei rentabilităţii vînzărilor însoţită de o creştere a vînzărilor.07% 5.61% 3. fapt ce atestă o poziţie concurenţială „forte” pe piaţă. Rv=PB/VV*100%=9478809/23479533*100%=40. Întreprinderea analizată. RMF=PPI/Vmed. 1. RAC=PPI/Vmed. dezvoltării şi remunerării capitalurilor întreprinderii.70% 4.68% 7. Ra=PPI/TA*100%=1446870/24913178*100%=5. Analiza rentabilităţii: Nivelul eficienţei economice se măsoară cu ajutorul unui sistem de indicatori. se stabilesc punctele forte şi punctele vulnerabile ale gestiunii financiare.68% 6.30 bani.an. în perioada curentă obţine 40 bani la 1 leu investit în vînzări.37% 2.*100%=1446870/22219381*100%=6.81% 3. Rf=PN/CP*100%=1302202/21535301*100%=6. RCP=PPI/Cperm.92% 5.MF*100%=2817851/35567556*100%=7. RCP=PPI/Cperm. Rf=PN/CP*100%=2761279/21535301*100%=12. avînd la bază anumite norme şi criterii. O creştere a profitului brut ca urmare a creşterii cantităţii produselor.82% Anul precedent: 1.MF*100%=1446870/35567556*100%=4. Ra=PPI/TA*100%=2817851/24263049*100%=11. Anul curent: 1.*100%=2817851/22219381*100%=12. indică competitivitatea producţiei întreprinderii.05% Rentabilitatea vînzărilor indică profitul care se obţine la 1 leu de vînzări. iar în perioada precedentă . Prin intermediul analizei financiare. RMF=PPI/Vmed. Rv=PB/VV*100%=7007566/20935998*100%=33. care relevă o situaţie favorabilă pentru întreprindere. se dă o explicare a cauzelor obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare şi se propun măsuri de îmbunătăţire a lor. Rcost=PB/CV*100%=9478809/14000724*100%=67.31% 4.67% 6. a factorilor şi cauzelor care au determinat-o în vederea fundamentării obiectivelor strategice de menţinere şi de dezvoltare a întreprinderii într-un mediu concurenţial. Rcost=PB/CV*100%=7007566/13928432*100%=50. între care cei ai rentabilităţii ocupă un loc deosebit de important.

ceea ce reflectă o situaţie bună la întreprindere. ce dă speranţa unei situaţii mai bune în viitor. se observă totuşi o creştere a indicatorului respectiv. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii: Lichiditatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a transforma activele sale în bani. Aceste valori obţinute demonstrează că întreprinderea realizează puţin profit net prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa. ceea ce nu permite reînnoirea mijloacelor economice într-un timp mai scurt. profitul în anul curent fiind mai mare decît în anul precedent cu 17 bani. Lc=AC/DTS=12733831/2043668=6. Rentabilitatea financiară în anul curent indică că întreprinderea a obţinut un profit de aproximativ 13 bani la 1 leu investit în mijloace fixe.25 3. iar în anul precedent 6 bani la 1 leu investit în capital permanent. Această situaţie reflectă o investiţie ineficientă a capitalului întreprinderii în elementele de activ. Rentabilitatea capitalului propriu în anul curent este de 12.61%. =MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=9. întreprinderea a obţinut un profit de 24 bani la 1 leu investit în active curente. se obţin aproximativ 8 bani în perioada curentă şi doar 4 bani în perioada precedentă. În anul curent. Indicatorul rentabilităţii costului calculat în anul curent indică că întreprinderea a obţinut 67 bani la 1 leu investit în costul vînzărilor.23 4. dar comparativ cu anul precedent. pentru a vedea care produse au rentabilitate mai mică şi pentru a le produce în cantităţi mai mici.68%. Anul curent: 1. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(2303648+6391349)/2043668=4. Km. iar în perioada precedentă – 12 bani la 1 leu investit în active curente.b. trebuie să se facă o revizuire a produselor. Rentabilitatea activelor în anul curent este de 11.atingă valori mai mari. Rentabilitatea mijloacelor fixe indică că la 1 leu investit în mijloacele fixe ale întreprinderii. 2. Dotarea tehnică la întreprindere ocupă un loc deosebit de important în producerea unor produse competitive. cînd întreprinderea a obţinut doar 5 bani la 1 leu investit în active curente. ceea ce denotă o situaţie nu prea bună.13 2.5% . Li=MB/DTS=2303648/2043668=1. ceea ce demonstrează că întreprinderea analizată obţine 11 bani la 1 leu investit în active curente. conform indicatorului rentabilităţii activelor curente. ceea ce reprezintă că întreprinderea a obţinut 12 bani la 1 leu investit în capital permanent. Valoarea acestui indicator indică o gestionare neeficientă a stocurilor şi creanţelor. Nivelul acestui indicator este scăzut. iar în perioada precedentă doar 6 bani la ficare leu investit în mijloace fixe.

Indicatori care caracterizează ciclul operaţional (CO) şi ciclul de conversie a numerarului (CCN): dSMM1=SMM1/VV1*360=3518455/23479533*360=54 (zile) dSMM0=SMM0/VV0*360=2073435/20935998*360=36 (zile) dcreanţe1=creanţe1/VV1*360=6391349/23479533*360=98 (zile) dcreanţe0=creanţe0/VV0*360=5795567/20935998*360=100 (zile) p1=datorii comerciale1/CV1*360=1192491/14000724*360=31 (zile) p0=datorii comerciale0/CV0*360=333104/13928432*360=9 (zile) CO1= dSMM1+ dcreanţe1=54+98=152 (zile) CO0= dSMM0+ dcreanţe0=36+100=136 (zile) CCN1=CO1-p1=152-31=121 (zile) CCN0=CO0-p0=136-9=127 (zile) .23.88% Rata lichidităţii imediate .86 4. Nivelul coeficientului lichidităţii curente de asemenea este ridicat atît în anul curent – 6.49.71 2. indică că întreprinderea nu-şi gestionează corect numerarul. Lr=(MB+creanţe)/DTS=(1465187+5795567)/2077944=3.13 şi în anul precedent de 0. întreprinderea trebuie să investească în anul curent suma de 363733.49 3. pentru a obţine un profit suplimentar. pentru a efectua plăţi exigibile.71.5).89 lei. care în anul curent este de 1. Nivelul coeficientului lichidităţii relative este ridicat atît în anul curent – 4.b.97 lei. iar în anul precedent ar fi trebuit să investească suma de 166120.=MB/TA*100%=1465187/24913178*100%=5.5% şi în anul precedent de 5. Lc=AC/DTS=10099413/2077944=4.88%. într-un termen scurt. Valoarea ridicată a indicatorului ce relevă gradul de asigurare a întreprinderii cu mijloace băneşt. Li=MB/DTS=1465187/2077944=0. Km. micşorarea capacităţii de cumpărare a disponibilului în legătură cu creşterea inflaţiei. cît şi în anul precedent – 4. precum: folosirea neeficientă a resurselor disponibile.Anul precedent: 1. demonstrează că întreprinderea îşi poate achita datoriile doar cu numerarul pe care-l deţine. ceea ce demonstrează că întreprinderea îşi poate rambursa datoriile debitorilor doar cu numerarul şi creanţele pe care le deţine la moment.i în anul curent fiind de 9. Astfel. ceea ce demonstrează că întreprinderea în orice moment îşi poate transforma. dispunînd de numerar mai mare decît necesarul (1-1. cît şi în anul precedent – 3.25. Însă această valoare ridicată a indicatorului respectiv poate avea şi aspecte negative asupra activităţii întreprinderii.86. bunurile patrimoniale curente în mijloace băneşti. dar bunurile deţinute de întreprindere ar trebui să fie calitative.

nu se expun riscului de nerecuperare a sumelor împrumutate. Rata autofinanţării activelor curente reprezintă capacitatea de acoperire a activelor curente cu fond de rulment.84 Rautof.093 Această situaţie prezintă o structură financiară adecvată.112 Rîgl0=DT0/TA0=2324776/24913178=0. Rîgl1=DT1/TA1=2727748/24263049=0. Rata de autofinanţare a activelor indică gradul de acoperire a activelor cu capital propriu.032 Rîtr0=DTL0/CP0=246832/22588402=0.74 Rautof. Rautof. astfel la întreprinderea analizată s-a îmbunătăţit situaţia lichidităţii.887 Rafgl0=CP0/TP0=22588402/24913178=0. fapt ce reprezintă o permisă a autonomiei financiare a întreprinderii.AC0=FR0/AC0=8021469/10099413=0.1=21353501/22219381=0.91 Observăm o creştere a ratei autofinanţării activelor. Rautof.97 Raftr0=CP0/Cperm. Rîtr1=DTL1/CP1=684080/21535301=0.989 Valoarea acestui indicator reflectă un grad înalt de independenţă financiară a întreprinderii. ea va putea contracta noi împrumuturi pe termen lung. întrucît creditorii săi. Raftr1=CP1/Cperm.AC1=FR1/AC1=10690163/12733831=0.01 Valoarea acestui indicator arată că întreprinderea nu este prea îndatorată în raport cu capacitatea sa de autofinanţare şi nu va avea dificultăţi în legătură cu rambursarea. în viitor. Rata de îndatorare la termen – măsoară gradul de independenţă financiară a întreprinderii.0=CP0/TA0=22588402/24913178=0.0=22588402/22835234=0. Rata autonomiei financiare la termen – gradul de independenţă financiară a întreprinderii. împrumutînd în continuare. Indicatori de structură ai pasivelor: Rata de îndatorare globală – măsoară ponderea datoriilor în patrimoniul întreprinderii.ac. 4.79 .ac. a datoriilor ajunse la scadenţă. Rafgl1=CP1/TP1=21535301/24263049=0.1=CP1/TA1=21535301/2463049=8.Observăm o reducere a ciclului de conversie a numerarului. care indică o creştere a gradului de lichiditate. care contribuie la sporirea independenţei financiare a întreprinderii.91 Această valoare indică că echilibrul financiar la întreprindere este asigurat. întreprinderea avînd autonomie financiară.

d1=360/n1=360/1. asigurînd posibilităţi de investire. fiind în anul curent de 0. respectiv lichiditatea stocurilor şi a creanţelor. Vr1=AC1/VV1*360=12733831/23479533*360=195 (zile) Vr0=AC0/VV0*360=10099413/20935998*360=174 (zile) La întreprinderea analizată. Durata de rotaţie – exprimă numărul de zile în care volumul vînzărilor reînnoieşte activele. întreprinderea poate să nu aibă furnizori fideli. cît şi în anul precedent.fr. În perioada curentă la întreprindere s-au încasat cu 1434860. indică despre o gestionare eficientă a stocurilor şi creanţelor.3 lei mai puţin decît în perioada precedentă. la întreprinderea analizată. de unde cocludem că politica de gestiune a furnizorilor nu este prea eficientă şi.1=datorii faţă de furnizor1/SMM1=1192491/3518455=0. atît în anul curent.84 n0=VV0/AC0=20935998/10099413=2.34 şi în anul precedent de 0.=datorii faţă de furnizor0/SMM0=333104/2073435=0. a parcurs un ciclu întreg de bani-marfă-bani de aproximativ 2 ori. de 0.Nivelul acestui indicator.16 Observăm că valoarea acestui indicator variază. . a unei marje de siguranţă necesară asigurării continuităţii procesului de producţie.07 Întreprinderea analizată.07=174 (zile) Eacc/încet=(d1-d0)*VV1/360=(196-174)*23479533/360=+1434860.84=196 (zile) d0=360/n0=360/2. 4. observăm o creştere cu 21 zile a vitezei de rotaţie a activelor curente în perioada curentă în raport cu perioada precedentă.fr0. astfel.16. n1=VV1/AC1=23479533/12733831=1.34 Rfscr. Viteza de rotaţie este un indicator ce exprimă modul în care se utilizează activele curente.3 (lei) Se observă un efect de încetinire.79 în anul precedent. Întreprinderea analizată nu are imobilizări de resurse financiare în creanţe. Rata finanţării stocurilor pe baza creditelor de la furnizor: Rfscr. Indicatorii gestionării activelor: Numărul de rotaţii ale activelor – măsoară ritmul de reînnoire a elementelor patrimoniale. adică în soldul clienţilor. care permite crearea. care are ca efect creşterea volumului încasărilor.84 în anul curent şi 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful