Sunteți pe pagina 1din 2

Management financiar-referat facultate Tema lucrarii;pentru o firma la alegerea studentului sa se realizeze urmatoarele : 1.

Prezentarea firmei : denumire,sediu,forma juridica de organizare,capital social,domeniu de activitate(conf.clasificarii caen),produse/servicii oferite,piete pe care opereaza pentru aprovizionare si vanzari(1pagina) 2.Prezentarea evolutiei mediului de afaceri al firmei in perioada 2006-2008 : evolutia principalilorindicatori economici la nivel national si ai domeniului(sectorului)in care opereaza firma si comentarii aferente acestora ; se vor urmari(in principal)indicatori precum :produs intern brut la nivel national si sectorial,rata inflatiei,rata dobanzii de referinta, cursul de schimb valutar,rata somajului,nivelul salariului minim si mediu la nivelnational,sectorial si al zonei geografice unde activeaza firma(4 pagini) 3.Prezentarea evolutiei principalilor indicatori ai firmei in perioada 20062008 :se va urmari si comenta dinamica pe respectiva perioada pentru urmatorii indicatori : Indicatori pe baza de bilant : indicatori de structura ai activului(ponderea activelor imobilizate si a activelor circulante in total activ) indicatori de structura ai pasivului(ponderea capitalurilor proprii si a datoriilor pe termen scurt si lung in total pasiv, ponderea datoriilor pe termen scurt in total pasiv,ponderea datoriilor pe termen lung in total pasiv) indicatori de lichiditate si solvabilitate indicatori de rentabilitate :a capitalurilor proprii si a activelor totale) Indicatori pe baza de cont de profit si pierdere : dinamica cifrei de afaceri dinamica veniturilor totale, a cheltuielilor totale si a profitului net structura veniturilor(ponderea veniturilor din exploatare,financiare si extraordinare in total venituri)

structura cheltuielilor(ponderea cheltuielilor de exploatare,financiare si extraordinare in total cheltuieli) indicatori de rentabilitate 4.concluzii si propuneri :se va prezenta o sinteza a capitolelor anterioare(max.3 pag.)cu indicarea : tendintei de ansamblu a economiei ,domeniului si firmei analizate punctelor forte si a celor slabe ale firmei unor propuneri pentru evolutia viitoare a firmei CERINTE DE REDACTARE : FIRMA SELECTATA ESTE REALA(nu este din domeniul financiarnu este banca,sc de leasing,sc de asigurari,sc de brokeraj,sc de intermediere financiara ,fond de investitii) Lucrarea nu va depasi 30 pag Hartie A4 ;:stanga2,5cm ;iar in rest 2cm Lucrarea are pe prima pagina titulatura universitatii,numele studentului si anul de studio A doua pag cuprinsul lucrarii Formulele se aliniaza centrat si se numeroteaza Calculul indicatorilor se va prezenta tabelar si va fi urmat de graficul aferent Figurile si tabelele au titlu,se numeroteaza si li se indica sursa

Telefon de contact :0769716323

DORESC SA REDACTATI UN REFERAT CU CERINTELE DE MAI SUS.ROG RASPUNS RAPID.