Sunteți pe pagina 1din 23

CAPITOLUL 2. ATMOSFERA 2.1. Emisii de poluanti atmosferici 2.1.1.

Emisii de gaze cu efect acidifiant Acidifierea este determinata in principal de trei tipuri de poluanti: oxizii de sulf (SO x), oxizii de azot (NOx) i amoniacul (NH3). Sursele principale referitor la emisia acestor poluanti sunt arderea combustibililor pentru industrie i populatie (SOX, NOX), traficul rutier (NOX), agricultura (NH3). La nivelul judetului Maramure, in anul 2008, au rezultat conform calculelor, in baza factorilor de emisie din CORINAIR, un total de 6677,1 tone de poluanti acidifianti, din care 1098,5 tone (16,5%) SO2, 2873,9 tone (43%) NOX i 2704,7 tone (40,5%) NH3. Ponderea provenientei poluantilor acidifianti din diferite sectoare de activitate este de 40,4% din agricultura (preponderent NH3), 37% din traficul rutier, 2,9% din combustia rezidential-

NH3SOx T16,5%'JNOx43% Indust rie 19,7%

Raportat la anul precedent se constata o cretere a emisiilor cu efect acidifiant provenita din transport, concomitent cu o scadere a acestora din industrie. institutionala, 19,7% din industrie.

institutio-nala Fig. 2.1.1.1 Contributia poluantilor acidifianti in judetul _____ 2,9%___________________________________ Maramure Fig. 2.1.1.2 Emisii de poluanti acidifianti pe sectoare de activitate

Emisii anuale de dioxid de sulf (SO2) Principalele emisii de oxizi de sulf provin din industrie i trafic rutier. In anul 2008 s-au inventariat, pe baza metodologiei CORINAIR, 1098,5 tone de dioxid de sulf. Emisii anuale de monoxid 5i dioxid de azot (NO x)

Tabel 2.1.1.1. Emisii anuale de dioxid de Judetul sulf Maramure / Total '1999200020012002200320042005200620072008Emisii anuale SO2 (t/an)8469,621698779924527726618,83533,52426,21098,5

Principalele surse de emisii de oxizi de azot sunt traficul rutier, industria i arderile in instalatii neindustriale. In anul 2008 s-au inventariat, pe baza metodologiei CORINAIR, 2873,9 tone de oxizi de azot. Emisii anuale de amoniac (NH3)

Tabel 2.1.1.2. Emisii anuale de oxizi de JudetulMaramure/ Total1999200020012002200320042005200620072008Emisii azot anuale NOx (t/an)382,228949352843201503198317411680,32470,22873,9 Tabel 2.1.1.3 Emisii anuale de JudetulMaramure/ Total1999200020012002200320042005200620072008Emisii anuale amoniac NH3 (t/an)-588634234747391439373531,43362,53830,32704,7
Principala sursa a emisiilor de amoniac in aer este agricultura (zootehnia). In anul 2008 s-au inventariat, pe baza metodologiei CORINAIR, 2704,7 tone de amoniac emis. 2.1.2. Emisiile de compui organici volatili nemetanici Principalele surse de emisie de COV (compui organici volatili) nemetanici sunt traficul rutier i industria. La nivelul judetului Maramure, in anul 2008, au rezultat conform calculelor, in baza factorilor de emisie din CORINAIR, un total de 1794,9 tone de COV nemetanici emii in aer. Ponderea provenientei emisiei de COV nemetanici din diferite sectoare de activitate este de 72% din trafic rutier, 20,9% din industrie, 4,8% din utilizarea solventilor, 0,4% din distributia combustibililor i 1,9% din combustia rezidential-institutionala.

Fig. 2.1.2.1 Emisii COV nemetanici pe sectoare de activitate Tabel 2.1.2.1 Emisii anuale de COV JudetulMaramure/ Total1999200020012002200320042005200620072008Emisii nemetanici anuale COV nemetanici (t/an)-289259652446373922822176233815571794,9

2.1.3. Emisii de metale grele


Avand in vedere ca emisia de metale grele este direct legata de emisia de pulberi (in general metalele emise se regasesc in pulberile in suspensie emise), prezentam in continuare si situatia emisiilor de pulberi in anul 2008. Inventarierea emisiilor de pulberi totale s-a realizat in baza metodologiei CORINAIR, prin calcul cu ajutorul factorilor de emisie. Principalele surse de emisie provin din industrie (centralele termice care utilizeaza ca tipuri de combustibil pacura, CLU sau deeurile de lemn, productia de mixturi asfaltice), traficul rutier i agricultura (zootehnie). La nivelul anului 2008 s-au inventariat in total 1125,2 tone de emisii de pulberi (65,7% din industrie, 25,8% din trafic, 8,2% din zootehnie i 0,3% din combustia rezidential - institutionala),

Tabel 2.2.3.1. Emisii anuale de Judetui Maramure/ Total '1999200020012002200320042005200620072008Emisii anuale pulberi (t/an)154,8160,31648,71027,41014,31696,42020,92255,515241125,2 :ttt----- :i------- 1------- h------

Fig. 2.2.3.1. Repartitia pe sectoare de activitate a emisiilor de pulberi totale


emisiile din arderea lemnului de foc in gospodariile populatiei nefiind incluse. Cantitatea totala de emisii de metale (Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, Ni, Cr, Se, As) rezultata in urma inventarierii realizata pe anul 2008, in baza factorilor de emisie din CORINAIR, a fost de 2,13 tone. Sursele de emisie sunt productia de plumb primar, productia de cupru secundar, traficul rutier.

Tabel 2.1.4.1. Emisii anuale totale de metale JudetulMaramures/Total1999200020012002200320042005200620072008Emisii grele anuale totale Metale grele (t/an)17,13101,22518,517,521,820,120,612,522,13
3

2.1.4. Emisii de plumb

Cantitatea totala de emisii de plumb inventariata in anul 2008 este de 1,417 tone provenind in cea mai mare parte (95,8%) din productia de plumb primar. 2.1.5. Emisii de poluanti organici persistent Poluantii organici persistenti (POPs) sunt compusi organici de origine naturala sau antropica, au proprietati toxice, sunt rezistenti la degradare, se acumuleaza in organismele vii si se transporta pe calea aerului, apei si prin speciile migratoare la distante foarte mari, sunt depozitate departe de locul de origine si se acumuleaza in ecosistemele terestre si acvatice. In lista UE a poluantilor organici persistenti (POPs) se regasesc noua pesticide: aldrin, clordan, difenil-diclorfeniltricloretan (DDT), dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen, mirex si toxafen. De asemenea se regasesc dioxani si dibenzofurani policlorurati (PCDD si PCDF), precum si policlorobifenili (PCBs). POPs sunt recunoscuti ca avand proprietati toxice, persistenta, capacitate de bioacumulare, volatilitate si biodisponibilitate. POPs sunt utilizati ca atare in agricultura, energetica si industrie, dar pot apare si in produsele arderii diferitelor materiale (de ex. emise neintentionat din procese termice implicand materiale organice cu continut de clor, din incinerarea deseurilor si altele). In prezent, in tara noastra nu se mai produc si nu se mai utilizeaza DDT, aldrin, dieldrin, clordan, endrin si celelalte pesticide incluse in POPs. In judetul Maramures nu se utilizeaza pesticide din lista UE a POPs. PCB-urile sunt regasite in judetul nostru doar in uleiurile de condensatori, echipamente capsulate ermetic, astfel incat este practic imposibila emisia acestor substante in aer. Au fost efectuate actiuni pentru verificarea modului in care respecta agentii economici prevederile legislatiei specifice, privind depozitarea, etichetarea, modalitatea de eliminare a acestor echipamente, in vederea aprobarii planurilor de eliminare (a se vedea cap. 7, punctul 7.3.3.). 2.1.6. Emisii de hidrocarburi aromatice policiclice Din inventarierea realizata in judetul Maramures, prin metodologia CORINAIR, in anul 2008, la fel ca si in anii anteriori, nu au rezultat domenii de activitate din care se emit, in mod semnificativ, hidrocarburi aromatice policiclice. Acestea provin in principal din arderea combustibililor fosili sau a biomasei, in instalatiile mari de ardere. In judetul Maramures nu functioneaza instalatii mari de ardere. Din calculele de estimare a cantitatii de HAP emisa (metodologia CORINAIR), a rezultat pentru anul 2008 o emisie de 133 kg, provenind doar din arderi in industria de prelucrare. 2.1.7. Emisii de bifenili policlorurati

Tabel 2.1.5.1. Emisii anuale de JudetulMaramures/ Total '1999200020012002200320042005200620072008Emisii anuale HAP HAP (t/an)-0,0160,00290,6910,4870,3790,5970,4000,0360,133
Policloro bifenilii (PCB-uri) sunt regasite in judetul nostru doar in uleiurile de condensatori, echipamente capsulate ermetic, astfel incat este practic imposibila emisia acestor substante in aer. Au fost efectuate actiuni pentru verificarea modului in care respecta agentii economici prevederile legislatiei specifice, privind depozitarea, etichetarea, modalitatea de eliminare a acestor echipamente, in vederea aprobarii planurilor de eliminare (a se vedea cap. 7, punctul 7.3.3.). Din inventarierea realizata in judetul Maramures, prin metodologia CORINAIR, in anul 2008, la fel ca si in anii anteriori, nu au rezultat domenii de activitate din care se emit PCB-uri.

2.1.8. Emisii de hexaclorbenzen


Hexaclorbenzenul rezulta in principal din procese de ardere a materialelor organice cu continut de clor (in incineratoare, crematorii de deseuri medicale, etc.). Mentionam ca la 31.12.2006, in judetul Maramures a fost sistata functionarea tuturor crematoriilor pentru arderea deseurilor spitalicesti, iar in judet nu functioneaza niciun incinerator industrial pentru deseuri.

Din inventarierea realizata in judetul Maramures, prin metodologia CORINAIR, in anul 2008, la fel ca si in anu 2007, nu au rezultat domenii de activitate din care se emite hexaclorbenzen.

2.2. Calitatea aerului ambiental Supravegherea calitatii aerului in Baia Mare s-a realizat prin 5 sta tii automate de monitorizare

si printr-o retea manuala:


Tabel 2.2.1. Date relevante privind functionarea retelei automate de monitorizare a calitatii aerului

Jud

Or as

StatiaTipul statieiTip poluantNr. det.Conc. medie anuala, ug/m3Numar depasiri ale VLObs.MM1TraficSO2(1h)7170136OM 592/2002 SO2(24h)31113-

NO2806029-

CO76850,37Benzen46592,57us m a r r
a

Baia Mare

PM10(nefelometric)3113783 PM10(gravimetric)2093229 MM2Fond urbanSO2(1h)79042554OM 592/2002 SO2(24h)343256 NO2791324CO79630,38-

635549-

Benzen39282,90-

PM10(nefelometric)3292938 PM10(gravimetric)1892716 MM3Fond subur banSO2(1h)54919-OM 592/2002 SO2(24h)2289-

NO2767513-

CO78230,356

649951-

Benzen40332,99-

PM10(nefelometric)2123436

PM10(gravimetric)1162614 Tabel 2.2.2. Date relevante privind functionarea retelei manuale de monitorizare a calitatii aerului Or as

Baia Mare

MM4Indus trialSO2(1h)7530141OM 592/2002 StatiaTipul statieiTip poluantNr. det.Conc. medie anuala, ug/m3Frecventa anuala de depasirie VL sau SO2(24h)32414CMA(24h) (%)Obs.4Ind.26140OM 592/20024Ind.TSP354480STAS 12574/19874Ind.Pb (TSP)3530,75439STAS 12574/19874Ind.Cd NO2781112(TSP)3520,01118STAS 12574/19874Ind.PM103544327OM 592/20024Ind.Pb (PM10)3540,691-4Ind.Cd (PM10)3540,01320STAS 12574/198716Ind.SO2259140OM 592/200216Ind.TSP356450STAS CO80010,2012574/198716Ind.Pb (TSP)3550,49224STAS 12574/198716Ind.Cd (TSP)3560,01016STAS 12574/198719UrbanSO226330OM 592/200223UrbanSO225440OM 592/200229UrbanSO221130OM 497743592/200229UrbanNO22119-29UrbanNH321150STAS 12574/198731UrbanSO226030OM 592/200231UrbanTSP347270STAS 12574/198731UrbanPb PM10(nefelometric)3543868 (TSP)3460,0580,3STAS 12574/198731UrbanCd (TSP)3470,0031,1STAS 12574/198731Urban2601531UrbanNH3260150STAS 12574/198736UrbanSO2269140OM PM10(gravimetric)2082615 592/2002 MM5Indus trialSO2(1h)69841512OM 592/2002 SO2(24h)30115NO2725911CO81340,28-

802549Jud s er r u m ar ra M

PM10(nefelometric)181invalidat97 PM10(gravimetric)1223424
2.2.1. Concentratii ale dioxidului de azot
9

STATII AUTOMATE Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002 prevede pentru NO 2 valori limita pentru timpi de mediere de 1 ora si respectiv 1an. Fata de valoarea limita prevazuta in Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002, pentru un timp de mediere de 1 an (VL=40 ug/m3 + marja de toleranta la 1 ian. 2008 de 6,7 ug/m 3), concentratiile medii inregistrate in anul 2008 s-au situat intre 11 ug/m3 la statia MM5 si 29 ug/m3 la statia MM1. Nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita orare si anuale.

N02 orar (|jg/m3), perioada: 01 Ian 2008-31 Dec 2008


250.0

200.0

1 5 0. 0

---MM-1 - ------ MM-1 - hourly limit ---------------- MM-2 - ------ MM-3 - -----MM-4 - --------- MM-5 Fig. 2.2.1.1. Concentratii de NO2 Tn aer medii orare - anul 2008

STATII MANUALE

Nivelul concentrator de NO2, Tn aerul ambiental, au fost urmarite Tn 2 puncte din Baia Mare. Determinate au fost efectuate prin masuratori indicative, pentru un timp de mediere de 24 ore. STAS 12574/87 prevede pentru NO 2 concentratii maxime admise pentru timpi de mediere de 24 ore i respectiv 1an. Fata de concentratia maxima admisa de STAS 12574/87, pentru un timp de mediere de 1 an (CMA=40 Gg/m3), concentratia medie anuala pentru cele 2 puncte de masura, Tn anul 2008, a fost de 12 Gg/m3,' valoarea maxima zilnica determinata fiind de 70 Gg/m3.

20.00 co e ^ 10 .0 0 5. 00 0. 00 ian feb mart nov dec apr mai iun iul aug sept oct
15.00

Fig. 2.2.1.2. Concentratii de NO2 Tn aer medii lunare pe zona Baia Mare - anul 2008

30.00 A 25.00 / / / ^ rr 20.00 CO sp> * I 15.00 1999 2000 ^ 2004 2005 10.00 5. 00 0. 00

2001

2002

2003

2006 2007

20 08

Fig. 2.2.1.3. Concentratii de NO2 Tn aer medii anuale pe zona Baia Mare Tn perioada 1999 - 2007 2.2.2. Concentratii ale dioxidului de sulf STATII AUTOMATE Raportat la valorile limita prevazute Tn Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002 pentru dioxid de sulf (350 Gg/m3 pentru concentratii medii orare i 125 Gg/m 3 pentru concentratii medii zilnice), Tn anul 2008, s-au Tnregistrat 73 depairi pentru mediile orare i 6 depairi pentru mediile zilnice. Cele mai multe depairi ale mediilor orare s-au Tnregistrat Tn statia MM2 (54), unde s-au consemnat i cele 6 depairi ale mediilor zilnice. Valorile medii anuale determinate au fost cuprinse Tntre 9 Gg/m 3 la statia MM3 i 25 Gg/m 3 la statia MM2. Nivelul concentratiilor de SO2 Tn atmosfera este determinat Tn mod preponderent de emisiile provenite de la S.C. Romplumb SA Baia Mare.

SO2 orar (|jg/m3), perioada: 01 Ian 2008-31 Dec 2008


900.0 700.0 500.0 400. 0 300. 0 200. 0 800.0 600.0

ii-

drJt

10 0.0 0 H . 0 M M1 MM-1 M M hourly MMFig. 2.2.2.1. Concentratii de SO2 limit 2 3 Tn aer medii orare anul 2008 SO2 zilnic (|jg/m3), perioada: 01 Ian 2008-31 Dec 2008 M M4 M M5

1 2 0. 0 1 0 0. 0 8 0. M M 0 -1
STATII MANUALE

MM-1 M M daily M M SO2 Fig. 2.2.2.2. Concentratii de limit -2 -3 Tn aer medii zilnice anul 2008

M M -4

M M -5

Urmarirea nivelului concentratiilor de dioxid de sulf s-a realizat Tn 7 puncte situate pe raza municipiului Baia Mare. Metoda de analiza a dioxidului de sulf este conform STAS 10194 - 1989 (masuratoare indicativa, nu este masuratoare Tn sistem automat). Raportat la valoarea limita prevazuta Tn Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002 pentru dioxid de sulf, Tn anul 2008, nu s-au Tnregistrat depairi pentru un timp de mediere de 24 h (VL = 125 Gg/m 3). Valorile maxime zilnice Tn punctele de masurare, au fost cuprinse Tntre 10 Gg/m 3 i 94 Gg/m3, mediile anuale situandu-se Tntre 3 Gg/m3 i 14 Gg/m3. Concentratia medie anuala, calculata pentru cele 7 puncte de masurare, a fost de 7 G g/m 3.

Fig. 2.2.2.3. Concentratii de SO2 Tn aer medii lunare pe zona Baia Mare anul 2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fig. 2.2.2.4. Concentratii de SO2 Tn aer medii anuale pe zona Baia Mare Tn perioada 1999 - 2008
2.2.3. Pulberi Tn suspensie STATII AUTOMATE Valorile concentratiilor de pulberi Tn suspensie - PM10 - monitorizate prin masuratori automate (metoda nefelometrica) Tn statiile de monitorizare sunt valori orientative, pentru informare rapida, metoda de masurare de referinta prevazuta de Ordinul MAPM nr. 592/2002, pentru acest indicator este metoda gravimetrica, care se bazeaza pe colectarea pe filtre a fractiunilor PM10, respectiv PM2,5 a pulberilor Tn suspensie Tn aer si determinarea masei acestora prin metoda cantarire Tn laborator. In conformitate cu Ordinul MAPM nr. 592/2002 valoarea limita zilnica pentru PM10 este de 50 [ig/mc, cu conditia de a nu se depasi aceasta valoare mai mult de 35 de ori Tntr-un an calendaristic Tn fiecare statie, iar valoarea limita anuala este de 40 [ g/mc. Valorile medii anuale rezultate din masuratorile prin metoda nefelometrica s-au situat Tntre 29 [ g/mc la statia MM2 si 38 [ g/mc la statia MM4, media anuala de la statia MM5 fiind invalidata datorita capturii reduse de date (sub 50%). Determinari de PM10, prin metoda gravimetrica, s-au efectuat la cele 5 statii automate de monitorizare, Tncepand cu luna mai 2008. S-au Tnregistrat Tn total 98 depasiri ale valorii limita zilnice, neTnregistrandu-se mai mult de 35 de depasiri Tn nicio statie. Valorile medii anuale s-au situat Tntre 26 [ g/mc la statiile MM3 si MM4 si 34 [ g/mc la statia

Fig. 2.2.3.2. Concentratii de PM10 Tn aer-determinari gravimetricemedii zilnice anul - 2008


MM5, neTnregistrandu-se depasiri ale valorii limita anuale. STATII MANUALE In zona Baia Mare urmarirea concentratiilor de pulberi Tn suspensie totale (TSP) s-a realizat 1z /'/71_ Tn 3 puncte si a_pulberilor Tn suspensie PM10 Tntr-un punct. Din pulberile Tn suspensie se determina continutul de metale. Doua puncte sunt de tip industrial si un punct de tip urban.

Cele 2 puncte de monitorizare de tip industrial sunt Tn imediata apropiere a principalelor surse de poluare a aerului, Tn special a S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare (punctul 4) si S.C. CUPROM S.A. Bucuresti - Sucursala Baia Mare (pct. 16). La indicatorul pulberi totale Tn suspensie, Tn cursul anului 2008, nu s-au Tnregistrat depasiri ale C.M.A. zilnica (150 Gg/m3 - STAS 12574/1987), maxima zilnica Tnregistrata Tn cursul anului fiind de 145 Gg/m3. Valoarea medie anuala determinata Tn cele 2 puncte de tip industrial a fost de 46,5 Gg/m3. In punctul 31 (sediul APM Maramures), punct de monitorizare de tip urban, Tn anul 2008 nu sa Tnregistrat nici o depasire a C.M.A. zilnica pentru concentratiile de pulberi totale Tn suspensie. Valoarea medie anuala determinata a fost de 27 Gg/m 3, maxima zilnica Tnregistrata Tn cursul anului fiind de 74 Gg/m3. Global, media anuala Tn cele 3 puncte de monitorizare a fost de 41 Gg/m 3. In anul 2008 s-au efectuat, Tn punctul 4, determinari de pulberi Tn suspensii PM10 (probe medii zilnice). Valoarea medie anuala determinata a fost de 43 Gg/m 3 (fata de VL=40 Gg/m3, conform Ord. 592/2002), maxima zilnica Tnregistrata Tn cursul anului 2008 fiind de 136 Gg/m 3.

//

70.0060.0050.001 40.00-~ 30.00-a 20.0010.000.00-

/7 /7

Fig. 2.2.3.3. Concentratiile de pulberi totale Tn suspensie (TSP) Tn aer medii lunare - Baia Mare - anul 2008

J ian feb mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec

120n 100 8060 4020 01

*s71; Fig. 2.2.3.4. Concentratiile de pulberi totale Tn suspensie (TSPGg/m3) Tn aer medii anuale - Baia Mare - Tn perioada 1999 - 2008

LIL i 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fig. 2.2.3.5. Concentratiile de pulberi Tn suspensie (PM10) Tn aer medii lunare - Baia Mare - anul 2008
2.2.4. Metale grele

Fig. 2.2.3.6. Concentratiile de pulberi Tn suspensie (PM10Gg/m3) Tn aer medii anuale - Baia Mare - anul 2008

STATII AUTOMATE Din pulberile in suspensie - fractia PM10 - colectate pe filtre, in cele 5 sta tii de monitorizare automata a calitatii aerului, se analizeaza in laborator concentratiile de plumb, cadmiu anul 2008 analizele s-au realizat incepand cu luna mai. Plumb

si nichel. In

ug/m3 la statia MM5 si 3,6 ug/m3 la statia MM4. Mediile anuale au avut valori cuprinse intre 0,039 ug/m3 la statia MM3 si 0,312 ug/m3 la statia MM4, nedepasind valoarea limita de 0,5 ug/m3 prevazuta in Ordinul MAPM nr.
592/2002.

Valorile maxime ale concentratiilor medii zilnice s-au situat intre 0,192

e o > O o I

4 . r Ai 0 3 . 5 3 . 0 2 . 5 2 . 0 1 . 5 1 . 0 0 . 5 0 . 0

MM 1 MM 2 MM 3 MM 4 MM 5

data

Fig. 2.2.4.1. Concentratii de Pb in aer-statii automate-medii zilnice anul - 2008

Cadmiu Valorile maxime ale concentratiilor medii zilnice s-au situat intre 24,5 ng/m 3 la statia MM3
3 3

si

73,1 ng/m la statia MM2. Mediile anuale au avut valori cuprinse intre 3,5 ng/m la statia MM5 si 7,8 ng/m3 la statiile MM2 si MM4. In Ordinul MMGA nr. 448/2007 pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel si hidrocarburi aromatice policiclice in aerul inconjur ator este prevazuta o valoare tinta ca medie anuala de 5 ng/mc.

o e e o r o

7 6 0. 0. 5 0 4 0 0. 0. 0 0 3 0. 0 2 0. 0 1 0. 0 80.0
0.0

11\L |*J 1f11Ul


-MM1 MM2 MM3 MM4 MM5

da ta

II
Fig. 2.2.4.2. Concentratii de Cd in aer-statii automate-medii zilnice anul - 2008

Nichel Valorile maxime ale concentratiilor medii zilnice s-au situat intre 21,4 ng/m 3 la statia MM4 si 121,6 ng/m3 la statia MM5. Mediile anuale au avut valori cuprinse intre 3,6 ng/m 3 la statia MM4 si 7,8 ng/m3 la statia MM5, nedepasind valoarea tinta de 20 ng/m 3 prevazuta in Ordinul MMGA nr. 448/2007 pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel si hidrocarburi aromatice policiclice in aerul inconjurator. STATII MANUALE

Fig. 2.2.4.3. Concentratii de Ni in aer-statii automate-medii zilnice anul 2008


Analiza nivelului concentratiilor de plumb, in zona Baia Mare, are in vedere tipul punctelor de masurare, raportat la pozitia lor fata de sursele de poluare si la caracterul zonei supravegheate. Doua din cele trei puncte de masurare, urmarite in cursul anului 2008, se afla in vecinatatea surselor de poluare, in zone industriale, fara caracter preponderent rezidential. Al treilea punct de masurare se afla in zona rezidentiala, nefiind considerat sub impactul direct al surselor de poluare.

Analizele de plumb sunt realizate din pulberi in suspensie totale (TSP) pentru un timp de mediere de 24 h. Raportat la CMA(24h) = 0,7 ug/m3 (STAS 12574/1987), in cele doua puncte situate in zona de vecinatate a surselor de poluare (punctul nr. 4 situat in apropierea S.C. Romplumb SA Baia Mare si punctul 16 situat in vecinatatea SC CUPROM Bucuresti - Sucursala Baia Mare), in anul 2008, frecventele anuale de depasire ale C.M.A. zilnice au fost de 39%, respectiv 24%. Valorile maxime zilnice inregistrate in cursul anului in aceste 2 puncte de masurare au fost de 4,707 ug/m3, respectiv 4,240 ug/m3. Mediile anuale calculate au avut valorile de 0,754 ug/m3, respectiv 0,492 ug/m3. In punctul de masurare situat in zona rezidentiala, (punct nr. 31 - sediu APM Maramures), frecventa anuala de depasire a C.M.A. zilnica a fost de 0,3%, valoarea maxima zilnica inregistrata fiind de 0,846 ug/m3, iar media anuala de 0,058 ug/m3. Din analiza comparativa a nivelului concentratiilor de plumb, raportat la tipul punctelor de control, se constata o diferenta semnificativa intre zonele cu impact direct al surselor de poluare si cel din zona rezidentiala. Analizand statistic situatia globala, in municipiul Baia Mare, pentru toate cele trei puncte de masurare, in anul 2008 s-a inregistrat o frecventa anuala de depasire la indicatorul plumb de 21,3%, media anuala determinata fiind de 0,438 ug/m3. Determinari de plumb din PM10 pentru care sunt prevazute valori de referinta in Ordinul MAPM nr. 592/2002 s-au efectuat in punctul 4. Mentionam ca punctul 4 se afla in imediata vecinatate a sursei de poluare SC Romplumb SA Baia Mare, situata intr-un amplasament contaminat de decenii de activitate industriala, caz in care, conform Ordinului nr. 592/2002, data pana la care trebuie atinsa valoarea limita este de 1 ianuarie 2010. Valoarea maxima zilnica determinata pentru indicatorul plumb din PM10 a fost de 5,243 ug/m 3, media anuala fiind de 0,691 ug/m3.

1. 00 0. 80 0. 60 0. 40 0. 20 0. 00 a n feb mart apr mai iun nov dec iul

l> 1n/

V0OOO/

aug

sept

oct

I
Fig. 2.2.4.4. Concentratii de Pb (din TSP) in aer medii lunare - Baia Mare - anul 2008

3. 00 2. 50 2. 00 1. 50 1. 00 0. 50

-1 1 c

* LI\ rx

1999 2000 2007 2008

2001

2002

2003

2004

2005

2006

I
I

0. 00

Fig. 2.2.4.5. Concentratii de Pb (din TSP) in aer medii anuale - Baia Mare in perioada 1999 - 2008

1. 60 1. 40 Fig. 2.2.4.6. Concentratii de Pb (din PM10) in aer 1. medii lunare - Baia Mare - anul 2008 20 Evolutia 1. nivelului concentratiilor de cadmiu din TSP (masurat in aceleasi puncte cu plumbul), 00 0. feb mart apr mai iun iul aug sept 80 ian oct nov dec 0. 60 0. 40 0. 20 0. 00 Fig. 2.2.4.7. Concentratii de Pb (din PM10) in aer medii anuale - Baia Mare in perioada 2004 - 2008

pastreaza in general aceeasi tendinta cu cea a plumbului, dar la nivele valorice mai scazute, atat in ceea ce priveste concentratiile cat si frecventele de depasire.

18

Raportat la CMA(24h) = 0,02 ug/m 3 (STAS 12574/1987), in cele doua puncte situate in zona de impact direct al surselor de poluare, in anul 2008, frecven tele anuale de depasire ale C.M.A. zilnice au fost de 18,2%, respectiv 15,7%. Valorile maxime zilnice inregistrate in cursul anului 2008 in aceste puncte au fost de 0,061 ug/m3, respectiv 0,071 ug/m3. Mediile anuale rezultate au avut valorile de 0,011 ug/m3 si 0,010 ug/m3. In punctul de masurare situat in zona rezidentiala, (punct nr. 31 - sediul APM Maramures), frecventa anuala de depasire a C.M.A. zilnica a fost de 1,2%, valoarea maxima zilnica inregistrata fiind de 0,038 ug/m3, iar media anuala de 0,003 ug/m3 (situata sub C.M.A. zilnica). Global, calculate pentru cele trei puncte de m asurare din municipiul Baia Mare, frecven ta anuala de depasire a C.M.A. zilnica la cadmiu a fost de 11,8%, iar media anuala de 0,008 ug/m3. In anul 2008 s-au efectuat in punctul 4 si determinari de cadmiu din PM10, valoarea maxima anuala determinata fiind de 0,122 ug/m3, iar media de 0,013 ug/m3

r_____ rJ o 0 J _. 1 a 0 0 0,

ian oct

feb mart apr mai iun iul aug nov dec Fig. 2.2.4.8. Concentratii de Cd (din TSP) in aer medii lunare - Baia Mare - anul 2008

sept

f7s/S

7f7^ f

1999 2006

2000 2001 2007 2008

2002

2003

2004

2005

Fig. 2.2.4.9. Concentratii de Cd (din TSP) in aer medii anuale - Baia Mare in perioada 1999 2008

sprri/7i _1 1 r

ke> O ei IX

ian feb mart ap r mai iun nov d ec

iul

aug sept

o ct

Fig. 2.2.4.10. Concentratii de Cd (din PM10) in aer medii lunare - Baia Mare - anul 2008

Fig. 2.2.4.11. Concentratii de Cd (din PM10) in aer medii anuale - Baia Mare in perioada 2004 - 2008

2.2.5. Monoxidul de carbon STATII AUTOMATE Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002 prevede pentru CO o valoare limita pentru concentratia maxima zilnica a mediilor pe 8 ore de 10 mg/mc. In anul 2008 nu s-au inregistrat depasiri ale valorii limita, concentratiile medii anuale situanduse intre 0,20 mg/mc la statia MM4 si 0,38 mg/mc la statia MM2.

12.0

CO orar (mg/m3), perioada: 01 Ian 2008-31 Dec 2008

10.0

8 . 6 0 . 0

---MM-1 - ----- MM-1 - hourly limit -------------- MM-2 - ----- MM-3 - ----MM-4 - Fig. -------MM-5Concentratii 2.2.5.1. de CO in aer medii orare - anul 2008 2.2.6. Benzenul Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002 prevede pentru Benzen o valoare limita, pentru un timp de mediere de 1 an, de 5 ug/m 3 la care se aduga o marja de toleranta de 2 ug/m3 pentru anul 2008. In anul 2008 nu s-au Tnregistrat depasiri ale valorii limita, concentratiile medii anuale situandu-se intre 2,57 ug/m3 la statia MM1 si 2,99 ug/m3 la statia MM3.

Benzene orar (|jg/m3), perioada: 01 Ian 2008-31 Dec 2008 30.0 i 2 ---------------------------------------------------------------------------5. 0 /f=f1/1/1_// V Vs 9 0 SI/

2.2.7. Amoniac

---MM-1 - ------------ MM-1 - hourly limit -----MM-2 - -----------MM-3 Fig. 2.2.6.1. Concentratii de Benzen in aer medii orare - anul - 2008

STATII MANUALE

21

Nivelul concentratiilor de NH3, in aerul ambiental, a fost urmarit in 2 puncte din Baia Mare. Determinarile au fost efectuate prin masuratori indicative, pentru un timp de mediere de 24 ore. STAS 12574-87 prevede pentru NH3 o concentratie maxima admisa zilnica de 100 pg/m3. In anul 2008 nu s-au inregistrat depasiri ale concentratiei maxime admise, valoarea maxima zilnica inregistrata fiind de 87 pg/m 3, iar media anuala, pentru cele 2 puncte de masurare, fiind de 11 pg/m3.

20. 1 n 00 : f7Hifp/> 15. 00 10. 00 5.0 0 0.0 0


Fig. 2.2.7.1. Concentratii de NH3in aer medii lunare pe zona Baia Mare - anul 2008

W wuUl
m

k apr

u1 mai

u iun

u iul aug sept

ian oct

feb mart nov dec

30. 1 00 ft-\-/p>/7if uy \ly 25. 00 20. 00 15. 1999 2000 2001 00 2006 2007 2008 10. 00 5.0 0 0.0 0

2002

2003

2004

2005

I
Fig. 2.2.7.2. Concentratii de NH3 in aer medii anuale pe zona Baia Mare in perioada 1999 - 2008 2.2.8. Ozonul STATII AUTOMATE

22

Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002 prevede pentru O3 un prag de informare de 180 pg/m3 pentru mediile orare si o valoare tinta pentru concentratia maxima zilnica a mediilor pe 8 ore de 120 pg/m 3 in anul 2010. In anul 2008 nu s-au inregistrat depasiri ale pragului de informare, inregistrandu-se 9 depasiri ale valorii tinta in statiile MM2 (2 depasiri), MM3 (3 depairi) i MM5 (4 depairi). Concentratiile medii anuale s-au situat Tntre 43 Mg/m 3 la statia MM4 i 51 Mg/m3 la statia MM3.

O3 orar (|jg/m3), perioada: 01 Ian 2008-31 Dec 2008 200.0 i-----------------------------------------------------------------180.0 160.0-------------------------------------------------------------------

MM-2 - ------- MM-2 - hourly limit MM-3 - ------- MM-4 - ------MM-5 Fig. 2.2.8.1. Concentratii de O3 Tn aer medii orare - anul - 2008 2.2.9. Evolutia calitatii aerului 99
Anul 2008 a fost primul an Tn care monitorizarea calitatii aerului Tn zona Baia Mare s-a realizat i prin 5 statii Tn sistem automat, Tn paralel functionand i reteaua clasica manuala. Evolutia calitatii aerului Tn anul 2008 a avut particularitati determinate de regimul de functionare al S.C. Romplumb SA i de perioadele iarna - vara. Nivelul concentrator de SO2, Pb i Cd este influentat Tn mod determinant de regimul de functionare al S.C. Romplumb SA. Cele mai ridicate valori ale concentratiilor s-au Tnregistrat Tn perioada ianuarie - august cand S.C. Romplumb SA a functionat, Tn aceasta perioada consemnandu-se i depairile valorilor limita. In intervalul septembrie - decembrie, cand S.C. Romplumb SA nu a functionat scaderea concentratiilor a fost semnificativa nemaiTnregistrandu-se depairi ale valorilor limita. Avand Tn vedere specificul conditiilor meteorologice, Tn perioada de iarna (ianuarie - martie i octombrie - decembrie) s-au Tnregistrat cele mai ridicate concentratii Tn special la pulberi Tn suspensie, CO i benzen monitorizati Tn statiile automate, cauzele principale fiind traficul rutier, arderile rezidentiale de combustibil lemnos (Tn zonele statiilor MM3, MM4 i MM5), resuspensia prafului stradal. Caracterizarea evolutiei multianuale a calitatii aerului se bazeaza i Tn acest an pe datele de monitorizare din reteaua manuala. Fata de anii anteriori concentratiile medii anuale ale indicatorilor monitorizati au avut valori mai scazute pastrandu-se tendinta continua de Tmbunatatire a calitatii aerului Tn ultimii ani.

23