Sunteți pe pagina 1din 15

PIATA FINANCIARA

Lect. univ. drd. Lucian Botea botea.lucian@profesor.rau.ro

În ac8vitatea economică se lucrează cu bunuri, care au capacitatea de a aduce venituri în 8mp, cunoscute şi sub numele de

ac8ve.

Ac8vele pot fi:

Ac8ve reale Ac8ve financiare

Ac8vele financiare:

Ac8ve bancare

Ac8ve de capital

Ac8ve monetare

După ac8vele care circulă pe piaţa financiară, aceasta se compune din:

Piaţa bancară

Piaţa de capital

Piaţa monetară

Piata de capital

Caracteris4ci:

este o piaţă deschisă produsele tranzacţionate sunt emise pe termen mediu şi lung produsele pieţei pot fi transferate liber accesul la piaţă este intermediat

Structura pieţei de capital:

după modul în care se emit şi se tranzacţionează valorile mobiliare:

piaţa primară piaţa secundară

după 6pul valorilor mobiliare tranzacţionate:

acţiuni obligaţiuni contracte derivate

Structura pieţei de capital (con8nuare):

după modul de formare al preţului:

pieţe de licitaţie pieţe de negociere

în funcţie de momentul finalizării tranzacţiilor:

la vedere la termen

Instrumente de bază ale pieţei de capital

Documentele care par8cipă la operaţiunile

comerciale sau financiare pe piaţa financiară poarta numele de 8tluri de valoare.

Titlurile de valoare se împart în:

Titluri comerciale Titluri necomerciale

Titlurile financiare:

Sunt 8tluri de valoare necomerciale;

Conferă deţinătorului dreptul la un venit fix sau variabil;

Sunt exprimate printr-un înscris;

Au valoare intrinseca (nominală) şi valoare de piaţă

Inves8ţia de portofoliu

Reprezintă deţinerea unui pachet de acţiuni/ obligaţiuni mai mic de 10% din totalul acţiunilor/ obligaţiunilor emise de o societate.

Piața financiară interna8onala

Se confrunta:

Cererea de plată Oferta de plată

Piața financiară internațională – cont.

Categoriile de 8tluri care pot fi negociate:

  • 1. valorile mobiliare:

a. acțiunile b. obligațiunile

  • 2. împrumuturile de 8tluri de credit privat sau public;

  • 3. împrumuturile ipotecare.

Piața financiară internațională – cont.

Piata financiară internațională se divide în:

piața primară piața secundară

Operatorii care acționează pe piața financiară internaționala sunt:

bursele de valori; ncile și operatorii.

Piața financiară internațională – cont.

Pentru ca o piață financiară națională să funcționeze ca piață financiară internațională trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

importantă capacitate de finanțare; moneda sa fie cât mai stabilă; multe filiale și corespondenți; moneda națională să aibă o conver8bilitate deplină; să existe pe cât posibil o fiscalitate stabilă; să existe intermediari financiari cu mare experiență.

Vă mulțumesc! 15

mulțumesc!