Sunteți pe pagina 1din 18

Cap.

4.

PROCEDEE

DE

CALCUL

AL

COSTURILOR

UNITARE 4.1. Procedeul diviziunii simple O firm obine n decursul unei perioade de gestiune o producie perfect omogen. S se calculeze costul unitar al produselor obinute tiind c cheltuielile totale de producie sunt de 112.583.276 u.m., iar producia obinut este de 1.264 buc. Rezolvare: Costul unitar (c.u.) se determin astfel:
c.u. = i =1 Q
n

Chi

unde:
i= 1

Chi - cheltuieli totale de producie;

Q-

producia total obinut.


112.583.276 = 89.069,04 u.m./buc. 1.264

c.u. =

50

4.2. Procedeul cantitativ O firm obine n decursul unei perioade de gestiune trei tipuri de produse A,B i C, relativ omogene (exist mici diferene ntre cele trei produse). Cantitile obinute din cele trei produse sunt: - 1.200 kg. produs A; - 2.300 kg. produs B; - 1.900 kg. produs C. n timpul depozitrii intervin pierderi la produsele A i C. Se utilizeaz 95% din produsul A i 89% din produsul C. Cheltuielile totale de producie sunt de 2.124.500.000 u.m. S se calculeze costul unitar al produselor A,B i C. Rezolvare: 1. Se calculeaz costul mediu pe produs ( c.u. ) pentru cantitatea total de producie fabricat:
1 c.u. = i = n n

Chi
i= 1

Qi

unde:
i= 1
n

Chi - cheltuieli totale de producie pentru fabricarea celor n produse; Qi - producia total obinut din cele n produse.

i= 1

c.u. =

2.124.500.000 = 393.425,92 u.m./kg. 1.200 + 2.300 +1.900

51

2. Se calculeaz costul unitar efectiv (c.u.i.), innd cont de pierderile suferite pe baza formulei:
c.u.i. = c.u. Qi Qic Qi Qi

unde:

c.u.i.- costul unitar al produsului i; Qi cantitatea obinut din produsul i;


Qic Qi -

ponderea cantitii folosite din produsul i n total cantitate

obinut din produsul i. Rezult c:


c.u. A = c.u.B = c.u. A = 393.425,92 1.200 = 414.132,54 u.m./kg. 1.200 95% 393.425,92 2.300 = 393.425,92 u.m./kg. 2.300 100% 393.425,92 1.900 = 442.051,59 u.m./kg. 1.900 89%

52

4.3. Procedeul indicilor de echivalen simpli O firm obine trei produse A, B i C. Se cunosc cantitile totale obinute din produsele A,B i C dup cum urmeaz: - 2.500 buc. pentru produsul A; - 3.200 buc. pentru produsul B; - 2.900 buc. pentru produsul C. De asemenea se tie c s-au consumat 2 kg. materie prim pentru A, 3 kg. materie prim pentru B i 3,1 kg. materie prim pentru C. Cheltuielile totale de producie pentru obinerea celor trei produse sunt de 517.124.000 u.m. S se determine costurile unitare ale celor trei produse folosinduse procedeul indicilor de echivalen simpli. Rezolvare: 1. Se alege unul dintre produse ca i produs etalon n care vor fi transformate celelalte produse. n cazul nostru alegem produsul A ca i etalon. 2. Se determin indicii de echivalen pe baza formulei:
Ki = Csi Cse

unde: Ki indicele de echivalen aferent produsului i; Csi consum de materie prim pentru produsul i; Cse consum de materie prim pentru produsul etalon.

53

2 =1 2 3 K B = =1,5 2 3,1 KC = =1,55 2 KA =

3. Se transform cantitatea total de produse obinut n producie etalon, conform formulei:


Qi / e = Qi Ki; Qte = Qi / e
i =1 n

unde: Qi/e cantitatea din produsul i exprimat n produse etalon; Qi cantitatea din produsul i; Qte cantitatea total produs, exprimat n produse etalon.
Q A / A = 2.500 1 = 2.500buc. QB / A = 3.200 1,5 = 4.800buc. QC / A = 2.900 1,55 = 4.495buc. QtA = 2.500 + 4.800 + 4.485 = 11.795 produseA

4. Se calculeaz costul unitar al unui produs etalon (c.u.e.) pe baza formulei:


1 c.u.e. = i = n

Chi Qte

unde:
i= 1

Chi - cheltuieli totale de producie.

c.u. A =

517.124.000 = 43.842,64 u.m./buc. 11.795

5. Se calculeaz costul unitar al celorlalte produse (c.u.i) pe baza formulei:


c.u.i = c.u.e Ki
c.u.B = 43.842,64 1,5 = 65.763,96 u.m./buc.

54

c.u.C = 43.842,64 1,55 = 67.956,09 u.m./buc.

6. Se verific corectitudinea calculelor efectuate pe baza relaiei:


i =1

Chi = c.u. A Q A + c.u.B QB + c.u.C QC

517.124.000 43.842,64 2.500 + 65.763,96 3.200 + 67.956,09 2.900 517.124.000 517.123.933

Diferena dintre cele dou cifre se datoreaz rotunjirilor costurilor unitare la dou zecimale.

55

4.4. Procedeul indicilor de echivalen compleci O firm obine trei produse A, B i C. Se cunosc cantitile totale obinute din produsele A,B i C dup cum urmeaz: - 2.500 buc. pentru produsul A; - 3.200 buc. pentru produsul B; - 2.900 buc. pentru produsul C. De asemenea se tie c s-au consumat 2 kg. materie prim pentru A, 3 kg. materie prim pentru B i 3,1 kg. materie prim pentru C. Timpul de munc consumat pentru obinerea produsului A a fost de 1,1 ore, pentru B 1,8 ore i pentru C 2,1 ore. Cheltuielile totale de producie pentru obinerea celor trei produse sunt de 517.124.000 u.m. S se determine costurile unitare ale celor trei produse folosinduse procedeul indicilor de echivalen compleci. Rezolvare: 1. Se alege unul dintre produse ca i produs etalon n care vor fi transformate celelalte produse. n cazul nostru alegem produsul A ca i etalon. 2. Se determin indicii de echivalen pe baza formulei:
Ki = Csi1 Csi 2 ... Csi n Cse1 Cse 2 ... Cse n

unde: Ki indicele de echivalen complex aferent produsului i; Csi consumuri pentru produsul i; Cse consumuri pentru produsul etalon.
56

2 1,1 =1 2 1,1 3 1,8 KB = = 2,45 2 1,1 3,1 2,1 KC = = 2,96 2 1,1 KA =

3. Se transform cantitatea total de produse obinut n producie etalon, conform formulei:


Qi / e = Qi Ki; Qte = Qi / e
i =1 n

unde: Qi/e cantitatea din produsul i exprimat n produse etalon; Qi cantitatea din produsul i; Qte cantitatea total produs, exprimat n produse etalon.
Q A / A = 2.500 1 = 2.500buc. QB / A = 3.200 2,45 = 7.840buc. QC / A = 2.900 2,96 = 8.584buc. QtA = 2.500 + 7.840 + 8.584 =18.924 produseA

4. Se calculeaz costul unitar al unui produs etalon (c.u.e.) pe baza formulei:


1 c.u.e. = i = n

Chi Qte

unde:
i= 1

Chi - cheltuieli totale de producie.

c.u. A =

517.124.000 = 27.326,36 u.m./buc. 18.924

5. Se calculeaz costul unitar al celorlalte produse (c.u.i) pe baza formulei:


c.u.i = c.u.e Ki
c.u.B = 27.326,36 2,45 = 66.949,58 u.m./buc.

57

c.u.C = 27.326,36 2,96 = 80.886,02 u.m./buc.

6. Se verific corectitudinea calculelor efectuate pe baza relaiei:


i =1

Chi = c.u. A Q A + c.u.B QB + c.u.C QC

517.124.000 27.326,36 2.500 + 66.949,58 3.200 + 80.886,02 2.900 517.124.000 517.124.014

Diferena dintre cele dou cifre se datoreaz rotunjirilor costurilor unitare la dou zecimale.

58

4.5. Procedeul indicilor de echivalen agregai O firm prezint urmtoarea situaie: Tabel 4.1.
Cheltuieli cu: Suma Caracteristici pe unitate de produs: Denumire A B C Consum 1,2 1,6 1,3 specific Timp de 2 2,2 2,1 munc Timp de 11 17 18 funcionare a utilajului Cheltuieli 20 30 40 directe X X X X X 12.000 18.000 10.000

1.Materii prime i 120.000.000 materiale 2.Salarii i asimilate 73.000.000 3.Cheltuieli ntreinere de 11.000.000

4.Cheltuieli 17.000.000 generale ale seciei Total 221.000.000 Producia obinut X (buc.)

S se calculeze costul unitar al fiecrui produs prin procedeul indicilor de echivalen agregai, tiind c produsul etalon este produsul A. Rezolvare: 1. Se calculeaz ponderea fiecrui fel de cheltuial n total cheltuieli:
Chj gj = k Chj
j =1

unde:
gj-

ponderea fiecrui fel de cheltuial n total cheltuieli; cheltuiala j;


59

Chj -

Chj - cheltuieli totale.


j= 1

120.000.000 = 0,5429 221.000.000 73.000.000 g2 = = 0,3303 221.000.000 11.000.000 g3 = = 0,0498 221.000.000 17.000.000 g4 = = 0,0769 221.000.000 g1 =

2. Se determin indicii de echivalen simpli pentru fiecare produs i pentru fiecare fel de cheltuial, astfel:
Ksi j = Csi Cse

unde: i este produsul A, B sau C; j este felul cheltuielii.


KsA1 = KsA 2 KsA3 1,2 =1 1,2 2 = =1 2 11 = =1 11

60

20 =1 20 1,6 KsB1 = =1,33 1,2 2,2 KsB 2 = =1,1 2 17 KsB 3 = =1,55 11 30 KsB 4 = =1,5 20 1,3 KsC1 = =1,08 1,2 2,1 KsC 2 = =1,05 2 18 KsC 3 = =1,64 11 40 KsC 4 = =2 20 KsA 4 =

3. Se determin indicii de echivalen compleci pentru fiecare produs i pentru fiecare fel de cheltuial (Kcij), astfel:
Kci j = g j Ksi j
KcA1 = 0,5429 1 = 0,5429 KcA 2 = 0,3303 1 = 0,3303 KcA3 = 0,0498 1 = 0,0498 KcA 4 = 0,0769 1 = 0,0769 KcB1 = 0,5429 1,33 = 0,7221 KcB 2 = 0,3303 1,1 = 0,3633 KcB 3 = 0,0498 1,55 = 0,0772 KcB 4 = 0,0769 1,5 = 0,1154 KcC 1 = 0,5429 1,08 = 0,5863 KcC 2 = 0,3303 1,05 = 0,3468 KcC 3 = 0,0498 1,64 = 0,0817 KcC 4 = 0,0769 2 = 0,1538

4. Se determin indicii agregai (Kai) nsumnd indicii compleci afereni fiecrui produs (Kcij):
61

Kai =

Kci j
j =1

KaA = 0,5429 + 03303 + 0,0498 + 0,0769 = 1

KaB = 0,7221 + 0,3633 + 0,0772 + 0,1154 = 1,278


KaC = 0,5863 + 0,3468 + 0,0817 + 0,1538 = 1,1686

5. Se transform cantitatea total de produse obinut n producie etalon, conform formulei:


Qi / e = Qi Ki; Qte = Qi / e
i =1 n

unde: Qi/e cantitatea din produsul i exprimat n produse etalon; Qi cantitatea din produsul i; Qte cantitatea total produs, exprimat n produse etalon.
Q A / A = 12.000 1 = 12.000buc. Q B / A = 18.000 1,278 = 23.004buc. QC / A = 10.000 1,1686 = 11.686buc. QtA = 12.000 + 23.004 +11.686 = 46.690 produseA

6.Se calculeaz costul unitar al unui produs etalon (c.u.e.) pe baza formulei:
Chj c.u.e. =
k

j= 1

unde:

Qte

Chj - cheltuieli totale de producie.


j= 1

c.u. A =

221.000.000 = 4.733,35 u.m./buc. 46.690

7. Se calculeaz costul unitar al celorlalte produse (c.u.i) pe baza formulei:


c.u.i = c.u.e Ki
c.u.B = 4.733,35 1,278 = 6.049,22 u.m./buc. c.u.C = 4.733,35 1,1686 = 5.531,39 u.m./buc.

62

8. Se verific corectitudinea calculelor efectuate pe baza relaiei:


Chj = c.u. A Q A + c.u.B QB
j =1 k

+ c.u.C QC

221.000.000 4.733,35 12.000 + 6.049,22 18.000 + 5.531,39 10.000 221.000.000 221.000.060

Diferena dintre cele dou cifre se datoreaz rotunjirilor costurilor unitare la dou zecimale.

63

4.6. Procedeul valorii rmase O firm fabric un produs principal A i dou produse secundare B i C n urmtoarele cantiti: - 2.000 buc. A; - 100 buc. B; - 50 buc. C. Preurile de vnzare pentru produsele secundare sunt: B 25 u.m./buc., i C 31 u.m./buc.. Preurile includ TVA 19%, beneficiu 10% i cheltuieli de desfacere 1 u.m./buc.. Nivelul cheltuielilor totale ocazionate de obinerea celor trei produse este de 189.000 u.m. S se determine costul unitar al produsului principal A. Rezolvare: 1. Se calculeaz costul unitar al produsului secundar (c.u.s.i.) pe baza formulei:
c.u.s.i. = PVsi (TVA + B + CD )i

unde: PVsi preul de vnzare al produsului secundar i; B beneficiu; CD cheltuieli de desfacere.


19 c.u.s.B = 25 ( 25 + 119 c.u.s.B = 18,1u.m. / buc. 19 + 119 c.u.s.C = 22,7u.m. / buc. c.u.s.C = 31 (31 ( 25 25 19 ) 10 119 + 1) 110

(31 31

19 ) 10 119 +1) 110

64

2. Determinm cheltuielile totale cu produsele secundare (Chs), astfel:


Chs = c.u.s.i Qsi
i= 1 n

unde: Qsi cantitatea obinut din produsul secundar i.


Chs =100 18,1 + 50 22,7 Chs = 2.944u.m.

3. Determinm cheltuielile totale (Chp) i costul unitar (c.u.p.) ale produsului principal astfel:
Chp = CT Chs; c.u. p. = Chp Qp

unde: CT cheltuieli totale; Qp producia obinut din produsul principal A.


Chp =189.000 2.944 = =186.056.01u.m.

c.u. p. =

186.056,01 = 93,01u.m. / buc. 2.000

65

4.7. Probleme propuse 1. O firm obine trei produse A, B i C. Se cunosc cantitile totale obinute din produsele A,B i C dup cum urmeaz: - 2.000 buc. pentru produsul A; - 3.000 buc. pentru produsul B; - 2.500 buc. pentru produsul C. De asemenea se tie c s-au consumat 1,9 kg. materie prim pentru A, 2,8 kg. materie prim pentru B i 3,2 kg. materie prim pentru C. Timpul de munc consumat pentru obinerea produsului A a fost de 1,7 ore, pentru B 1,8 ore i pentru C 2,5 ore. Cheltuielile totale de producie pentru obinerea celor trei produse sunt de 17.000.000 u.m. S se determine costurile unitare ale celor trei produse folosinduse procedeul indicilor de echivalen compleci. 2. O firm prezint urmtoarea situaie: Tabel 4.2.
Cheltuieli cu: Suma Caracteristici pe unitate de produs: Denumire A B C Consum 1,1 1,7 1,2 specific Timp de 1,9 2,3 2,2 munc Timp de 12 16 15 funcionare a utilajului Cheltuieli 21 30 39 directe X X X X X 13.000 19.000 9.000

1.Materii prime i 90.000.000 materiale 2.Salarii i asimilate 85.000.000 3.Cheltuieli ntreinere de 12.000.000

4.Cheltuieli 18.000.000 generale ale seciei Total 205.000.000 Producia obinut X (buc.)

66

S se calculeze costul unitar al fiecrui produs prin procedeul indicilor de echivalen agregai, tiind c produsul etalon este produsul A.

67