P. 1
AMG Pediatrie, Nursing Pediatrie

AMG Pediatrie, Nursing Pediatrie

|Views: 811|Likes:
Published by marlennt74
school
school

More info:

Categories:Types, Research
Published by: marlennt74 on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ SPECIALIZAREA: ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Codul disciplinei Anul de studiu PEDIATRIE,PUERICULTURĂ ŞI NURSING PEDIATRIE PUERICULTURĂ ( ÎNGRIJIREA CALIFICATĂ A BOLNAVULUI)
AMG

3.6.5

Categoria formativă a disciplinei Semestrul*

DS E 7 224

3

5

Tipul de evaluare finală (E, V) O 84 Numărul de credite Total ore pe semestru

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) Total ore din planul de învăţământ 140 Total ore studiu individual

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea Domeniul pentru studii de licenţă

MEDICINĂ
SĂNĂTATE

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total 140 C** 28h S L 112h P -

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator sau stagii clinice, P-proiect

Denumirea cursului

Departament organizator Funcţia didactică, numele şi Prof .Univ. Dr. Adrian Georgescu prenumele titularului de curs Funcţia didactică, numele şi prenumele titularului de As. univ. Dr. Laura – Mihaela Ion seminar/laborator/proiect Obiectivele disciplinei • Anamneza pediatrica (competenţe generale) • Examenul clinic pediatric • Punerea unui diagnostic • Stabilirea conduitei terapeutice • Urmarirea medicala • posibilitatea evaluării informaţiei dintr-un articol de specialitate şi aprecierea relevanţei, validităţii şi gradului de încredere al respectivului studiu; însuşirea capacităţilor de căutare a informaţiei ştiinţifice, atât prin metode clasice cât şi folosind modalităţi informatice de căutare a datelor. Competenţele specifice Prezentarea aspectelor legate de puericultura si patologie pediatrica disciplinei Conţinutul cursului – Programa analitică 1. Cresterea si dezvoltarea. Notiuni generale privind pediatria. 2. Alimentatia sugarului. 3. BDA. Sindroame de malabsorbtie. 4. Malnutritia protein-calorica. Rahitism. 5. Insuficienta cardiaca congestiva. Nr. ore 2h 2h 2h 2h 2h

PEDIATRIE,PUERICULTURĂ ŞI NURSING PEDIATRIE PUERICULTURĂ ( ÎNGRIJIREA CALIFICATĂ A BOLNAVULUI) Departamentul disciplinelor clinice şi profilactice

Sindroame de malabsorbtie. Boli de colagen.testarea periodică prin lucrări de control / colocvii 20% . Plan de îngrijire – studiu de caz 14. Convulsii.răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 10% . Conţinutul lucrarilor practice – Programa analitică 1. 12. 3. 14.Cresterea si dezvoltarea.testarea continuă pe parcursul semestrului 10% . Notiuni generale privind pediatria. Dr. Georgescu. ore 4h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 4h 8h 8h 8h 4h 4h Modul de transmitere a informaţiilor Forme de activitate Metode didactice folosite Transmiterea informatiilor. Notiuni de puericultura (alimentatia.testarea continuă pe parcursul semestrului Ponderea în notare. Carmen Ciofu. Plan de îngrijire – studiu de caz 6. Malformatii congenitale de cord. exprimată în procente (Total = 100%) . A.aplicarea cunostintelor teoretice dobandite la curs. 10. Esentialul in pediatrie – Prof. 8. Notiuni de hematologie. Eugen Ciofu. Malnutritia protein-calorica. vaccinarile) 16. Editura “Viaţa Medicală Românească “. Malformatii congenitale de cord. Titircă Lucreţia –“Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali”.răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) . respectiv explicarea acestora folosind mod de Curs prezentare in format Power Point Mod de prezentare power point Laborator / seminar/colocviu Barem minim de activităţi ce trebuiesc efectuate de către student . 13. nefrotic.răspunsurile finale la lucrările practice de laborator . Convulsii. Alimentatia sugarului. Patologie respiratorie.testarea periodică prin lucrări de control / colocvii . Bucureşti. 7. 4. Plan de îngrijire – studiu de caz 9. ( Glomerulonefrita acuta poststreptococica). Boli de colagen. Ed. 2. Noul – nascut normal si patologic. Plan de îngrijire – studiu de caz 10. BDA. 12. baia. Notiuni de hematologie. 2. Noul – nascut normal si patologic. Sd. Amaltea. 11. Insuficienta cardiaca congestiva. 11. Compendiu de pediatrie – sub redactia Prof. .alte activităţi: prezentarea la examen 10% Descrieţi modalităţile practice de evaluare finală: Examen (lucrare scrisa tip grila) La stabilirea notei finale se iau în considerare . Plan de îngrijire – studiu de caz 15.6. ITU. Med. Plan de îngrijire – studiu de caz 7. Dr. 9. 3. Sd. GNAPS. Dr. Patologie respiratorie. Ed. Plan de îngrijire – studiu de caz 13. nefrotic. All. Rahitism. ITU. Univ. Colocviu – examen practic Bibliografie minimală 1. 2003 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h Nr. GNAPS. Plan de îngrijire – studiu de caz 8. editia a 3-a. Plan de îngrijire – studiu de caz 5.răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 50% .

Pregatire lucrări de control 4 3. Studiul după manual. Studiul bibliografiei minimale indicate 4h 6. studentul care a participat la activitati de tip referate/eseuri/traduceri primeste 20% la nota finala Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Univ. Dr. suport de curs 20h 5.• • • Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5) prezentarea la examen parcurgerea testarilor periodice prin lucrari de control la LP cu raspunsuri finale corecte. Pregătire examinare finala 20h TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 84 Data completării 15.oct. Prof.2011 Titular disciplină. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16h 4. respectiv obtinerea unor scoruri de tip satisfacator in cursul acestor testari pe parcursul semestrului completarea corecta a unor subiecte la examenul final • • Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10) Completarea corecta a tuturor cerintelor de la examenul final Daca este cazul.Minerva Ghinescu . Activitate specifică de pregătire 20h SEMINAR şi/sau LABORATOR 2. Adrian Georgescu Director Departament Conf.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->