UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ SPECIALIZAREA: ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Codul disciplinei Anul de studiu PEDIATRIE,PUERICULTURĂ ŞI NURSING PEDIATRIE PUERICULTURĂ ( ÎNGRIJIREA CALIFICATĂ A BOLNAVULUI)
AMG

3.6.5

Categoria formativă a disciplinei Semestrul*

DS E 7 224

3

5

Tipul de evaluare finală (E, V) O 84 Numărul de credite Total ore pe semestru

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) Total ore din planul de învăţământ 140 Total ore studiu individual

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea Domeniul pentru studii de licenţă

MEDICINĂ
SĂNĂTATE

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total 140 C** 28h S L 112h P -

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator sau stagii clinice, P-proiect

Denumirea cursului

Departament organizator Funcţia didactică, numele şi Prof .Univ. Dr. Adrian Georgescu prenumele titularului de curs Funcţia didactică, numele şi prenumele titularului de As. univ. Dr. Laura – Mihaela Ion seminar/laborator/proiect Obiectivele disciplinei • Anamneza pediatrica (competenţe generale) • Examenul clinic pediatric • Punerea unui diagnostic • Stabilirea conduitei terapeutice • Urmarirea medicala • posibilitatea evaluării informaţiei dintr-un articol de specialitate şi aprecierea relevanţei, validităţii şi gradului de încredere al respectivului studiu; însuşirea capacităţilor de căutare a informaţiei ştiinţifice, atât prin metode clasice cât şi folosind modalităţi informatice de căutare a datelor. Competenţele specifice Prezentarea aspectelor legate de puericultura si patologie pediatrica disciplinei Conţinutul cursului – Programa analitică 1. Cresterea si dezvoltarea. Notiuni generale privind pediatria. 2. Alimentatia sugarului. 3. BDA. Sindroame de malabsorbtie. 4. Malnutritia protein-calorica. Rahitism. 5. Insuficienta cardiaca congestiva. Nr. ore 2h 2h 2h 2h 2h

PEDIATRIE,PUERICULTURĂ ŞI NURSING PEDIATRIE PUERICULTURĂ ( ÎNGRIJIREA CALIFICATĂ A BOLNAVULUI) Departamentul disciplinelor clinice şi profilactice

A. 11. Plan de îngrijire – studiu de caz 13. Dr.alte activităţi: prezentarea la examen 10% Descrieţi modalităţile practice de evaluare finală: Examen (lucrare scrisa tip grila) La stabilirea notei finale se iau în considerare .răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) .Cresterea si dezvoltarea. ore 4h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 4h 8h 8h 8h 4h 4h Modul de transmitere a informaţiilor Forme de activitate Metode didactice folosite Transmiterea informatiilor.testarea periodică prin lucrări de control / colocvii 20% .testarea continuă pe parcursul semestrului 10% . Plan de îngrijire – studiu de caz 9. Plan de îngrijire – studiu de caz 6. Eugen Ciofu.răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 50% . Sindroame de malabsorbtie. Sd. Insuficienta cardiaca congestiva. Plan de îngrijire – studiu de caz 14. Sd. Dr. .aplicarea cunostintelor teoretice dobandite la curs. vaccinarile) 16. exprimată în procente (Total = 100%) . 12. GNAPS. Ed. respectiv explicarea acestora folosind mod de Curs prezentare in format Power Point Mod de prezentare power point Laborator / seminar/colocviu Barem minim de activităţi ce trebuiesc efectuate de către student . ITU. Plan de îngrijire – studiu de caz 10. Notiuni de puericultura (alimentatia. Carmen Ciofu. 3. GNAPS.6. 2003 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h Nr. ( Glomerulonefrita acuta poststreptococica). baia. Plan de îngrijire – studiu de caz 8. Colocviu – examen practic Bibliografie minimală 1. Patologie respiratorie. 10. nefrotic. 9. nefrotic. Ed. Convulsii. 13. editia a 3-a. Univ. Amaltea.testarea periodică prin lucrări de control / colocvii . 14. Malformatii congenitale de cord. Plan de îngrijire – studiu de caz 15. 12. ITU. 11. Rahitism. Noul – nascut normal si patologic. 8. Alimentatia sugarului.testarea continuă pe parcursul semestrului Ponderea în notare. Notiuni de hematologie. All. 4. Notiuni de hematologie. Noul – nascut normal si patologic. Notiuni generale privind pediatria. Dr. Boli de colagen. 2. Titircă Lucreţia –“Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali”. Plan de îngrijire – studiu de caz 7. Med. Malnutritia protein-calorica. Convulsii. Conţinutul lucrarilor practice – Programa analitică 1. 2.răspunsurile finale la lucrările practice de laborator . 7. Bucureşti. Esentialul in pediatrie – Prof. Plan de îngrijire – studiu de caz 5. 3. Compendiu de pediatrie – sub redactia Prof. Malformatii congenitale de cord.răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 10% . Georgescu. Boli de colagen. BDA. Editura “Viaţa Medicală Românească “. Patologie respiratorie.

• • • Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5) prezentarea la examen parcurgerea testarilor periodice prin lucrari de control la LP cu raspunsuri finale corecte. Adrian Georgescu Director Departament Conf. studentul care a participat la activitati de tip referate/eseuri/traduceri primeste 20% la nota finala Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Activitate specifică de pregătire 20h SEMINAR şi/sau LABORATOR 2. Pregătire examinare finala 20h TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 84 Data completării 15. Studiul bibliografiei minimale indicate 4h 6.Minerva Ghinescu . respectiv obtinerea unor scoruri de tip satisfacator in cursul acestor testari pe parcursul semestrului completarea corecta a unor subiecte la examenul final • • Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10) Completarea corecta a tuturor cerintelor de la examenul final Daca este cazul. Prof.Univ.2011 Titular disciplină. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16h 4.Pregatire lucrări de control 4 3. suport de curs 20h 5.oct. Dr. Studiul după manual.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful