Sunteți pe pagina 1din 153

lucrarea este recomandat pentru editare de Catedra Teortea i Istoria Dreptului a Universitiii de Slat din Moldova.

Proces verbal nr. 3 din 11.11.2005. Prezenta lucrare reprezint un curs de lecii universitare la Teoria General a Dreptului i Statului. Materialul este expus in conformitate cu exigenele cerute de coala superioar i prezint rspunsuri la problemele incluse in planul de studiu la obiectul nominalizat. Recenzeni: Elena Aram, doctor habilitat in drept, profesor universitar Gherghe Avornic, doctor habilitat in drept, confereniar universitar Corector: Diana Pogreban Redactor tehnic: Valentina Ceban Paginate: Victor Motruc Descrierca CIP a Camerel Rationale a Cri Negru, Boris Teoria generaia a dreptului i statului: (curs universitarj / Boris Negru, Alina Negru. - Ch.: Bans Offices, 2006. - 520 p. Bibliogr. En notele de subsol. ISBN 978-9975-928-90-8 800 ex. 340.12(075.8) CZU 340.12(075.8) N42 ISBN 978-9975-928-90-8 Boris Negru, Alina Negru Bons Offices, 2006

Casa editorial-poligrafic Bons Offices" bd. Gagarin 10, Chiinu tci.; sno-8?5v to 27? 817, e-mail. boivsiunueLmd

Sumar generaliztor Capitolul I. Sistemul tinei dreptului Locul teoriei generate a dreptului i statului n sistemul tiinei dreptului- i............. 13 Capitolul II. Baza metodologic a teoriei generate a dreptului i statului Capitolul III. Orginea statului i dreptului ............ 53 Capitolul IV. Caracteristica general a statului. .___ 75 Capitolul V. Tipurile istorice de stat i drept..........101 CapitolulVI.Formelestatului .,,----......................... . . . . . . 125 Capitolul VII. Aparatul (mecanismul) de stat .......153 Capitolul VIII. Consideraii generale asupra dreptului 193 Capitolul IX. Scop, ideal i funcie in drept . . . . . .. 221 Capitolul X.Principiile dreptului............................235 Capitolul XI. Dreptul n sistemul normativ social_ 255 Capitolul XII, Norma juridic.................................267 CaptoluLXIII. Izvoarele dreptului...'......................291 Capitolul XIV.Tehnica elaborrii actelor normative juridice 341 Capitolul XV. Sistemul dreptului.............................375 Capitolul XVI. Realizarea dreptului........................399 Capitolul XVII. Interpretarea normelor juridice....421 Capitolul XVIII. Raportul juridic............................443 Capitolul XIX. Contiina si cultura juridic.........457 Capitolul XX. Rspunderea juridic.......................465 Capitolul XXI. Legatitatea, ordinea legal, disciplina, democraia 479 Capitolul XXII. Statul de drept...............................505

37

Sumar Cuvnt introductiv.......................................................9 Capitolul I Sistemul tinei dreptului. Locul teoriei generale a dreptului i statulu n sistemul tiinei dreptului 1.1...........................................................................tiina dreptului. Noiuni generale 14 1.2..........................................................................Consideraii privind sistemul tiineior sociaie ..................................................................16 1.3..........................................................................tiinele juridice - component a tiineior sociaie....................................................................16 1.4..........................................................................Sistemul tiineior juridice 18 1.5..........................................................................Teoria general a dreptului i statulu 19 1.6...........................................................................Obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului i statulu ...............................................22 1.7......................................................................Funciile teoriei generale a dreptului i statulu...............................................................,... 24 1.8.Teoria general a dreptului i statuiui in conexiune cu alte tiine sociaie .... 27 1.9.Teoria general a dreptului i statulu n conexiune cu celelalte tiine juridice.. 30 1.9.1...................................................................tiineie juridice istorice31 1.9.2...................................................................tiinele juridice de ramur 32 1.9.3...................................................................tiinele juridice interramurale 33 1.9.4...................................................................tiinele juridice auxiliare 33 1.10........................................................................Teoria general a dreptului i statulu n practica social.......................................................34 CapitolulII Baza metodologic a teoriei generale a dreptului i statulu 2.1...........................................................................Consideraii generale 38 2.2.............................................Conceptul metodologei juridice 40 2.3...........................................................................Metodele speciale ale cercetrii juridice 40 2.3.1....................................................................Metoda logic 41 2.3.2...............................................Metoda istoric 45 2.3.3....................................................................Metoda comparativ 2.3.4....................................................................Metoda sociologic 2.3.5...................................................................Metoda expermentului 2.3.6....................................................................Metodele cantitative

47 48 49 50

CapitolulIII Originea statulu i dreptului 3.1...........................................................................Originea statulu i dreptului. nsemntatea studierii.............................................54 3.2...........................................................................Teoria apariiei statulu i dreptului 54 3.3...........................................................................Puterea social i normele sociaie din societatea prestatal................................................55 3.4...........................................................................Premisele apariiei statulu i dreptului 57 3.5...........................................................................Caracteristica unor concepii privind originea statului i dreptului...................................60 Capitolul IV Caracteristica general a statului 4.1...........................................................................Conceptul statului, trsturile lui 76 4.2...........................................................................Dimensiunile statului 79

4.2.1..............................Teritoriul statului........'. 79 4.2.2.................................................................Populaia. Naiunea. Minoritatea naioaal. Grupul etnic.....................................................84 4.2.3.................................................................Autoritatea public exclusiv sau suveran (suveranitatei) ..............................................88 4.3. Scopul, sarcinile i bnciile statului.................96 4.3.1..................................................................Consideraii generate 96 4.3.2..................................................................Scopul, sarcinile i funciile statului Republicii Moldova..........................................97 Capitolul V Tipurile istorice de stat drept 5.1........................................................................Necestatea determinrii tipurilor istorice de stat i drept ..........................................................'02 5.2.........................................................................Criterii de tipizare a statelor i sistemelor de drept.....................................................................105 5.3........................................................................Statul i dreptul n contextul civilizaiei i culturii universale.................................................* 17 Capitolul VI Formele statului 6.1.........................................................................Noiunea i laturile componente ale formei de stat....................................................................126 6.2.........................................................................Forma de guvemmnt '27 133 6.3.........................................................................Structura de stat 6.3.1. Noiunea i formele structurii de stat......133 6.3.2 Subiectele federaiei...............................138 6.3.3................................................................Generalizri referitoare la federaie 1^2 6.3.4. Republica Federativ Moldova: un pas spre integrare sau un pas spre dezmembrare?.........................144 6.4.........................................................................Asociaiile de state i ierarhiile de state 146 6.4.1................................................................Asociaiie de state 14<> 6.4.2................................................................Ierarhiile de state i48 6.4.3................................................................Alte categorii de state 149 6.5........................................Regimul politic........, 150 Capitolul VII Aparatul (mecanismul) de stat . 7.1.........................................................................Conceptul aparatului (mecanismul) de stat 154 7.2. Structura aparatului de stat (Caracteristica general a elementelor sale constitutive) ........................156 7.2.1. Autoritile publice................................156

7;2.2. Parlamentul Republicii Moldova............157 7.2.3.................................................................Preedintele Republicii Moldova 163 7.2.4.................................................................Guvemul Republicii Moldova 168 7.2.5................................................................Adrninistraia public central de specialitate ......................................................172 7.2.6................................................................Administraia public local 173 7. 2.7. Autoritatea judectoreasc....................174 7.3.........................................................................Principiile organizrii i funcionrii aparatului de stat...................................................176 7.4.........................................................................Raporturile dintre autoritilepublice de diferite niveluri ...................................................181 7.4.1. Relaia Preedintee rii - autoritile publice locale 185 7. 4.2. Relaia Guvem - autoritile publice locale 185 7.5.........................................................................Cetenii, societatea civil i administraia public..................................................................187 7.5.1................................................................Societatea civii i administrafia public187 7.5.2.................................................................Participarea cetenilor laprocesul decizional al autoritilor publice ... 188 7.5.3.Transparena local! 189 ^5&

7.5.4. Rolul forelor pohtice i ONG-unlor n promovarea intereselor cetenilor.. .....___.'.'.".'.........'.':..;.......... 190 Capitalul Vin Consideraii generate asupra dreptului 8.1.........................................................................Conceptul dreptului194 8.2.......................................................................Accepiunile dreptului .. 202 8.3.......................................................................Legitie dezvoltrii istorice a dreptului. Constantele dreptului.........................................., .205 8.5. Esena, coninutul i forma dreptului..............' ,'24 CapitolulIX Scop, ideal i funcie n drept 9.1.........................................................................Scopul dreptului 222 9.2..............................................................Funciile dreptului 224 9.3....................................................................Valorile n drept ,'...'. 230 9.4 Finalitile dreptului ...................:.................. 232 Capitolul X Principiile dreptului 10.1.......................................................................Conceptul principiilor dreptului 236 10.2.......................................................................Delimitare 238 10.3.......................................................................Clasificarea principiilor dreptului 240 10.4 Scurtprezentare analitic a principiilor generale ale dreptului 242 10.5.......................................................................Prezentarea unor pnncipii specifice diferitelor ramuri ale dreptului...............................251 10.6.......................................................................Importana teoretic i practic a principiilor dreptului................................................................252 Capitolul XI Dreprul n sistemul normativ social 11.1 Societatea i reglementarea normativ a relaiilor sociale 256 11.2. Normele sociale, clasificarea i trsturile lor 258 11.3 Corelaia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale

261

Capitolul XII Norma juridic 12.1.......................................................................Noiuneai trsturile eseniale ale normei juridice.................................................................. 268 12.2.......................................................................Structura normei juridice 273 12.3 Normajuridic i articolul actului normativ. Modaliti de exprimare a elementelor normelor juridice n articolele actului normativ 282 12.4.......................................................................Clasificarea normelor juridice 286 12.4.1._________Ramura de drept.................. 286 12.4.2...............................................................Fora juridic 286

12.4.3...............................................................Structura tehnico-legislativ sau modul de redactare..........................................................287 12.4.4.............................................Caracterul conduitei prescrise 287 12.4.5...............................................................Gradul i intensitatea incidenei 288 12.4.6...............................................................Sfera de aplicare 288 12.4.7...............................................................Criteriul sociologico-juridic 289 12.4.8...............................................................Alte criterii de clasificare a normelor juridice ...........................................................289 Capitolul XIII Izvoarele dreptuluii 13.1.Noiuneade izvorde drept.............................292

13.2,......................................................................Caraeteristica izvoarelor formale ale dreptului................................................................296 13.2.1...........................................Obiceiul juridic (cutuma) ; 296 13.2.2,------------------------------Precedentuljudiciaripracticajudiciar 300 13.2.3,.................................Doctrina (tiina juridic) '. 302 13.2.4....................................Contractul normativ ;.-.' 305 13.2.5,...............................Actul normatv-juridic '.'.:. 306 13.2.6...............................................................Alte izvoare ale dreptului 319 13.3.....................................................................Aciunea legii n tmp, spaiu i asupra persoanelor.........................................................'.. 320 13.3.1..............................................................Aciunea legii n timp 320 13.3.2..............................................................Aciunea legii n spaiu 332 13.3.3..............................................................Aciunea legii asupra persoanelor

334

CapkolulXIV Tehuica elaborrii actelor normative juridice 14.1.......................................................................Tehnica juridic i tehnica legislativ 342 14.2.......................................................................Modaliti, scopuri i utiliti ale tehnicii juridice..................................................................346 14.3.......................................................................Reguli i principii ale legiferrii 352 14.4.......................................................................Etapele procesului legiferrii 353 14.5.......................................................................Prile constitutive ale legii 361 14.6.......................................................................Elementele de structur ale actulu normativ 364 14.7.......................................................................Evenimente legislative 364 14.8.......................................................................Limbaj i stil n elaborarea acteor normative..............................................................366 14.9.......................................................................Sistematizarea i perfecionarea legislaiei 371 CapitolulXV Sistemul dreptului 15.1..................................................................Conceptul i caraeteristica sistemului . 376 15.2.......................................................................Conceptul sistemului de drept 378 15.3.......................................................................Componentele sistemului de drept 381 15.4.......................................................................Diviziunile generale ale dreptului 383 15.5.......................................................................Scurt caracteristic a unor ramuri de drept n Republica Moldova ..........................................390 15.6.......................................................................Drept comparat i man sisteme contemporane de drept .........................................392 CapitoMXVJ Realizarea dreptului

16.1.......................................................................Conceptul i nsemntatea realizarii dreptului................................................................400 16.2.......................................................................Formele realizarii dreptului 401 16.3.......................................................................Aplicarea ca forma special de realizare a dreptului ...............................................................405 16.4.......................................................................Ideologia (principiile) aplicrii dreptului 409 16.5.......................................................................Actele de aplicare a dreptului 410 16.6. Lacunele n drept. Completarea lacunelor. Aplicarea analogiei. Analogia legii i analogia dreptului..................414 CapitolulXVII Interpretarea normelor juridice 17.1.......................................................................Conceptul interpretrii normelor juridice 422 17.2......................................Principiile interpretrii : 426 17.3.......................................................................Obiectul interpretrii 428 17.4.......................................................................Formele (felurile) interpretrii dreptului 430

17.1.......................................................................Metodele interpretrii 434 17.2.......................................................................Rezultatele interpretrii 439 17.3.......................................................................Litera spiritul legii. Abuzul de drept. Frauda la lege .......................................................440 CapicolulXVUI Raportul juridic 18.1.......................................................................Conceptul raportului juridic 444 18.2.......................................................................Premisele raportului juridic 446 18.3.......................................................................Structura (elementele) raportului juridic 449 18.3.1...............................................................Subiectele raportului juridic 18.3.2.............................................Confinutul raportului juridic ; 453 18.3.3.0biectul raportului juridic.....................454 449

Capitolul XIX Contiina si cultura juridic 19.1.......................................................................Conceptul i trsturile eseniale ale contiinei juridice.................................................458 19.2.......................................................................Interaciunea contiinei juridice i dreptului................................................................461 19.3.......................................................................Educarea culturii juridice 462 Capitolul XX Rspunderea juridic 20.1 .Conceptul rspunderii juridice .....................466 20.2.......................................................................Condiiile rspunderii juridice 470 20.3.......................................................................mprejurrile care exclud rspunderea juridic..................................................................472 20.4.......................................................................Formele rspunderii juridice. Subiecii rspunderii juridice...............................................475 Capitolul XXI Legalitatea, ordinea iegal, disciplina, democraia 21.1........................................................................Conceptul legalitfii, principiile i trsturile ei 480 21.2........................................................................Ordinea legal 483 21.3........................................................................Disciplina social 485 21.4.......................................................................Democraia 486 21.4.1...............................................................Legislapla constituional i drepturile oraului..............................................................487 21.4.2. Prevederile Constituiei Republicii Moldova privind relaia diatee teglemetitrile Internationale i cele interne din domeniile

drepturilor omului...................................489 21.4.3..............................................................Inviolabiliti .492 21.4.4. Drepturile economice, sociale i culturale n Republica Moldova. . 494 21.4.5...............................................................Drepturile exclusiv politice 496 21.4.6...............................................................Drepturile i libertile socal-politice 498 21.4.7...............................................................Drepturile-garan|ii. 501 21.4.8. Rolul Puterii Judectoreti n realizarea drepturilor omului n Republica Moldova..............................501 Capitolul XXII Statul de drept 22.1...............................................................Conceptul destatde drept , 506 22.2........................................................................Premisele i exigenfele statului de drept 508 22.3........................................................................Problemele constituirii statului de drept n Republica Moldova................................................512 Bibliografie selectiv.................................................517 -#8 1-

S nu ne-nelm asupra tnelesului neatirnrii noastre. Exist ntr-adevr un soide libertate corupt, a crei tntrebuinare e comun oamenilori animahlor i care consist n a face tot ce ne place. Aceast libertate e duman oricrei autoriti, ea urte fr rhdare toate regulile; cu ea devenim inferiori nou nine, ea e duman adevrului i pcii" Dwnnezeu nsui a gsit de cwiin de-a se ridica contra ei. Dar exist o libertate tivil i moral care afl trie n unirei a crei protejare e misiwneaputerii;e lihertatea e-q face fr team tot ce e drept i bun. Aceast sfnt libertatetrebuie s-o aprm contra tuturor ntmpdrior i s expunem, de e necesar, viaa noastr pentru ea".
u

Winthrop Cuvnt introductiv Prezenta lucrare a fost conceput ca o introducere n studiul dreptului i statului. Oportunitatea scrierii ei este condiionat de urmtoarele argu-mente. n primul rnd, Republica Moldova a aprut pe harta lumii n urma falimentului dictaturi Gomuniste i a dezintegrrii Imperiului Sovietic. Ca urmare, sntem un popor ce nu are experien de liber afirmare politic, economic i social. Dar apariia unui stat independent presupune noi raporturi sociale i noi principii de coeziune social care urmeaz a fi formate. Cu att mai mult c pe parcursul a zeci de ani a predominat falsul i minciuna, recunoaterea unui singur model de gndire i comportament, a unei singure ideologii. Lucrarea data constituie o modest ncercare de a prezenta noi vziuni a unor fenomene juridice.. n al doilea rnd, proclamarea independenei pentru Republica Moldova nseamn i un efort n vederea renaterii anumitor tradiii i stabilirii unei noi strucruri politice. Un pas decisiv spre democratizare l constituie adoptarea Constituiei Republicii Moldova, constituirea propriului sistem Iegislativ care definete atributele statului nostru:, Jlepublica Moldova este un stat de drept democratic, n care demnitatea omului, drepturile i liber-tile lui, libera dezvoltare a personalitii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint valori supreme i snt garantate" (alin. (1) al art, 1). i9i-

Boris Negru, Alina Negru ns adoptarea unei Constituii nu nseamn, prin ea nsi, regsirea imediat n viaa rii a structurilor i instituiilor pe care legea suprem le consacr. Pentru a deveni eficient i viabil, Constituia, legile n ansamblu, trebue aplicate, realizate n practic. Edificarea statului de drept n Republica Moldova constituie o aciune de perspectiv a ntregii societi, inclusiv i a potenialului ei inelectual. Apariia lucrrii e condiionat i de faptul c la facultile de drept ale Universitilor i Colegiilor, precum i la alte faculti de profil se studiaz dreptul i, conform programelor de nvmnt, snt prevzute cursuri de baz i speciale la Teoria general a dreptului i statului". Dei n ultimul timp au aprut diverse lucrri n problema data, totui, mai exist anumi-te goluri, lacune informaionale i tiinifice. Aceasta, poate, i determin faptul c nu ne-am deprins a spune cuvntul potrivit la locul potrivit. In aceast ordine de idei, amintim o poveste, la care face referin maf'ele nostru poet i publicist Mihai Eminescu: Un episcop, cercetndu-i epar-hia, ajunge i la un sat srac, care 1-a primit fr sunet de clopote. Episcopul se cam supr pe acesta i-i zice preotului: Bine printe, se poate s m primii aa fr a trage clopotul? Prea sfinite stpne, rspunde bietul preot, snt o mie -o sut de cuvinte pentru a m dezvinovi. Din mia i suta ceea de cuvinte n-ai putea s-mi spui i mie cteva? Mai nti de toate, Prea sinite, biserica noastr nici n-are clopot. Acest singur cuvnt, din o mie -o sut era de ajuns..." Teoria general a dreptului i statului" este un curs de lecii ce s-a nscut i din dorina de a pune la ndemna celor ce se pregtesc s devin juriti, ca i celor care snt deja, un ansamblu sistematizat de cunotine ce vizeaz fundamentele profesiunii lor. Cci fr fundamentele sale teoreti-ce dreptul s-ar reduce la aspectele sale tehnice i, ca urmare, ar fi greu de neles, de asimilat i chiar de practicat. n acest curs vor fi multe referiri care integreaz ntr-o oarecare rri-sur, informaiile, conceptele juridice disciplinare, interdisciplinare,'ex-peri ena fundamental a dreptului pozitiv ntruchipat n normele juridice. Totodat, pe ct e posibil, am evitat polemica, dnd posibilitate cititorilor s-i contureze propriile viziuni generalizatoare asupra dreptului, lumii normelor juridice, realitii juridice a societii contemporane. Studenii vor fi ncurajai s exprime orice prere, fie ea personal sau nsuit. Ei vor avea ns obligaia de a argumenta punctul de vedere pe care l susin. Este de la sine neles c argumentele lor trebuie s in de domeniul drep-

Teoria general a dreptului i statului tului i logicii juridice i-i va obinui pe viitoriL specialist cu specificul gndirii i practicii juridice: descoperirea prin soluionarea controversa-t a problemelor. Prin aportul nostru modest, vis-a-vis de aportul multor altor autori, vom contribui la pregtirea juritilor care se vor ridica mai presus de strmtele vederi i vor judec faptele i oamenii impartial i independent. Aici am considera potrivite spusele lui Mihai Eminescu, la 2 noiembrie 1879, care snt actuale i azi: E mica rioara noastr, i snt strmte hotarele, greutile vremurilor au tirbit-o; dar aceast ar mica i tirbit e ara noastr, e ara romneasc, e patria iubit a oricrui suflet romnesc; ntr-nsa gsim toate putinele dezvoltrii, ntocmai ca ntr-una orict de ntins. Athena era un petec de pmnt i totui numai din comorile ei i-a luat mpria lui Alexandru podoabele mririi. S-o facem mare pe rioara noastr prin roadele muncii noastre i prin mrimea vredniciilor noastre, cci de astzi nainte nimeni nu ne mai jignete n lucrare i dac nu putem s ne urmm n pace dezvoltarea, atunci (e) bine s tim c nu mai snt copitele slbaticilor cete de vrjmai can strivesc smna abia ncolit, ci hula, vrajba i ura ce ne-o facem noi nine". Este de datoria noastr de a preveni cititorul asupra faptului c aceast lucrare abordeaz problemele subiectiv i poate chiar cu unele lacune. Vom fi recunosctori tuturor celor care prin sugestiile i obieciile lor vor contribui la mbuntirea substanial a calitii viitoarei ediii a cursului. inem s mulumim editurii, membrilor catedrei Teoria i Istoria Dreptului, tuturor celor ce activeaz la Facultatea de Drept a Universitii de Stat din Moldova, care prin ajutorul lor generos au contribuit la apariia acestui curs. i - nu n ultimul rind - datorm recunotin soiei i mamei, care ne-a ajutat pe parcursul ntregii noastre activiti. Autorii

- 11 &

Sistemul tiinei dreptului. Locul teoriei generale a dreptului i statului in sistemul tiinei dreptului

Obiective: Conceptul tiinei dreptului. Clasificarea tiinelor. tiinele juridice - parte integrant a tiinelor sociale. Locul teoriei generale a dreptului i statului in sistemul tiinelor sociale i in sistemul tiinelor juridice. Obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului i statului. Teoria general a dreptului i statului in conexiune cu celelalte tiine juridice. Funciile teoriei generale a dreptului i statului. Teoria i practica social.

1.1. tiina dreptului. Noiuni generale Lumea n care trim nu poate fi numit simpl i neleas. Chiar i domeniul lucrurilor de toate zlele cu care omul are de-a face n viaa sa cotidian nu se deosebete prin simplitate. Dar cele mai complexe maini, navele cosmic, liniile automate de producie! Doar cu un secol n urm nici cea mai bogat fantezie n-ar fi putut s i le nchipuie. Astzi, ns, ele au devenit un produs al cercetriri munch' umarie. Pentru ca omul s se poat orienta n tezaurul de obiecte create de el, n cpmplexul fenomenelor din natur i societate, el trebuie s studieze eel puin bazele tiinei. /In forma cea mai general,giina poate fi definit ca o activitate care are drept scop cunoaterea naturii i a societiiJ ', Una dintre particuiaritile tiinei const in aceea c ea adun, siste-matizeaz i analizeaz faptele referitoare la un domeniu sau altul al rea-litii; n procesul dezvoltrii istorice fiecare tiin elaboreaz un sistem ntreg de metode speciale de cercetare: observarea, colectarea de informaii, organizarea de experimente etc. Dar sarcina cercetrii tiinifice nu se limiteaz numai la colectarea, descrierea i sistematizarea faptelor. Principalul scop al tiinei const n descoperirea legilor care domin n natur i societaellar aceasta nu este posibil fr sistematizarea faptelor acumulate, fr gindire teoretic. De aceea tiina presupune de asemenea elaborarea teoriilor n care-i gsesc explicare un domeniu sau altul al realitii. Ca forma a contiinei sociale, tiina reprezint un sistem de cunotine despre natur, societate i gndire, cunotine obinute prin metode corespunztoare i exprimate n concepte, categorii, principii i noiuni.1 f Ea trebuie neleas, n acelai timp, ca institufie, ca metod, ca factor necesar pentru dezvoltarea produciei, ca izvor de idei:?' ca instituie, tiina poate fi tratat ca o organizaie de oameni care ndeplinesc anumite sarcini n societate; ca metod tiina constiruie un ansamblu de procedee i mijloace cu ajutorul crora se ajunge la dezvluirea unor aspecte i legitai noi ale lumii nconjurtoare. ' Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1996, pag. 5. 1 John Bernal, tiina n isloria societii, Buciireti, 1964, pag. 28.

Teoria general a dreptului i statuloi ca factor necesar pentru dezvoltarea produciei, deoarece astzi ni-meni nu se mai poate ndoi de impprtana i rolul tiinei n dezvoltarea produciei; ca izvor de idei generate i de principii, deoarece o tiin e de ne-conceput fr ele, "ea nsi fiind exponentul acestoraT? tiina, de asemenea, mai este i un fenomen social luat aparte, dat fiind faptul c tiina apare ca un sistem ce se dezvolt n continuu, fiind astfel un suOjt ajjirogesouulsocial --.. Prncipalele trsturi ale unei tiine snt: a)veridicitatea, adic s redea n enunuri adevrate ceea ce descoper n domeniul ei de cercetare; b) raionalitatea, adic enunurile s fie corecte sub aspect logic; c)verficabilitatea, adic enunurile ei s fie conforme n valoarea lor general de adevr, prin metode de verificare riguroas, referitoare la domeniul de referin; d) perfectibilitatea, adic disponibilitatea de a integra noile descope-riri n sistemul su explicativ Condiiile ca un ansamblu de cunotine s fie numit tiin snt: a) s aib delimitat un domeniu propriu de cercetare conceptual, domeniu numit i obiect de studiu; b)s posede un limbaj propriu, bine definit; c) s se bazezepe un sistem propriu de principii, legi, noiuni i categorii; d)s utilizeze metode i tehnici adecvate de cercetare; e) s cuprind, ipoteze i teorii, competitive pentru explicarea diferi-telor aspecte ale domeniului cercetat; f) s permit predicii Toate tiinele pot fi mprite n trei grupuri mari: tiine despre natur (naturale), tiine despre societate (sociale), tiine despre gndire. Potrivit datelor UNESCO, n anul 1987, existau peste 1150 de tiine actuale, structurate n: tiine fundamentale; tiine particulare; tiine tehnico-aplicative. Mai amintim i o alt clasificare a tiinelor: Gheorghe C. Mibai, Radu I. Motica, Fundamencele dreptului. Teoria ifilosqfh dreptului, Bucureti, 1997, pag. 2. 2 Idem. 4 15^
1

Boris Negru, Alina Negru sistemul tiinelor despre existen (din care fac parte tiinele na-turii.socio-umane, tiine despre gndire); sistemul tiinelor aciunii (format din tiine organizaionale, teh-nice i instructiv educaionale).1 1.2. Consideraii privind sistemul tiinelor sociale Din punctul de vedere al tiinelor juridice, un interes deosebit pre-zint tiinele sociale j! Obiect al tiinelor sociale servesc diferite fenomene sociale, laturi ale vieii societii, precum i legile dezvoltrii lor (Tn viziunea profesorului Nicolae Popa, sistemul tiinelor sociale poate fi divizat n patru categorii: 1. tiinele de tip mnemotetic (economia politic, psihologia, socio-logia, demografia, lingvistica etc.) au ca obiect activitile umane ale cror legi i relaii funcionale le stabilesc. 2. tiinele istorice i propun drept scop reconstituirea i interpreta-rea trecutului. 3;tiinele juridice studiaz statul, dreptul, precum i aspectele normative ale activitii umane. 4. Cercetarea epistemologic a tiinei, ca disciplin lilosofic socio-uman, abordeazactivitateacognitivcaoactivitateumanesenial^y Profesorul Dumitru Mazilu consider c tiinele sociale alctuiesc un sistem, n care snt grupate: tiinele care utilizeaz observaia, expe-rimentul, statistica (tiinele politice, economice, sociologies, demografi-ce, lingvistice); tiinele istorice (naionale i universale), care i propun reconstituirea i interpretarea trecutuLui; tiinele care studiaz aspectele normative ale vieii sociale i alctuiesc sistemul tiinelor juridice. La aceste trei man categorii de tiine se adaug epistemologia, care abordeaz activitatea cognitiv.3 1.3. tiinele juridice - component a tiinelor sociale Avnd drept obiect de cercetare realitatea juridic - parte a realitii sociale - tiina dreptului este o tiin social-uman, o. tiin despre societate. ' Cannen Popa, Teoria general a dreptului, Buoureti, 2001, pag. 12. Nicolae Popa, Opera citat, pag. 6. 3 Dumitru Mazilu, Teoria general a dreptului, Bucufeti, 2000, pag. 6.
2

-a 16 #-

Teoria generai a dreptului i statului Bineneles,nu numai dreptul ca tiin se ocup de studierea realitii juridice a societii, ci i o serie de tiine sociale, cum ar fi istoria, politologia, sociologia, etica etc. tiinele enumerate, de asemenea, ntr-o forma sau alta, cerceteaz statul, dreptul, modalitile de implicare i determinate a comportamentului uman.' ntre toate acestea, ns tiina dreptului este cea care se ocup de cercetarea aspectelor fundamentale ale realitii juridice. Astfel, ea "studiaz legile existenei i dezvoltrii statului i dreptului, instituiile politice i juridice, formele lor concret-istorice, corelaia cu celelalte componente ale sistemului social, modul n care instituiile politico-juridice influeneaz societatea i suport, la rndul lor, inliuena social. Poziia specific a tiinei dreptului rezult din mprejurarea c dreptul, normele sale intervin n toate domeniile vieii sociale, politice, economice, spirituale etc. Din aceste considerente, probabil, Constantin Stere menio-na: Nu cred c exist vreo alt ramur de cunotine omeneti n care cei chemai" s o cultive s fie att de muli, ca n tiina dreptului. Teoreticienii, scriitorii de tratate voluminoase i avocaii practicieni, profesorii universi-tari oamenii de afaceri, judectorii i politicienii, filosofii i legislatorii - toi snt, sau trebuie s fie, competeni n materia dreptului".2 Ca urmare, tiina dreptului apare ca o tiin ce interacioneaz cu alte tiine sociale, avnd n acelai timp un obiect specific de studiu. Specificul dreptului ca tiin const n urmtoarele: a) tiina dreptului este o tiin critic. Ea adopt o atitudine critic fade propriul obiect de studiu, niciodat nu iau adevr ca a tare(pe lng bine caut rul, neajuns caut ajuns), progresul i perfeciunea, ci i nedreptatea, regresul i imperfeciunea. b)tiinele juridice nu au un caracter universal. Sistemele juridice snt foarte variate. Fiecare aparine unei anumite ri, fiind circumuscris ntr-un anumit cadru teritorial. In aceast ordine de idei, Mircea Djuvara meniona: Dispoziiile juridice investesc ntr-un mod exact realitatea social creia se aplic; cum nu pot ns s existe dou societi identice, nu poate s existe o norm juridic, care s fie aceeai n mod necesar la toate societile. Oamenii ntre ei se deosebesc aa de mult, nct recunoatem pe fiecare n indi-vidualitatea lui numai dup trsturile feei. Dar nc 6 societate, ' Nicolae Popa, Opera citat, pag. 7. Constantin Stere, Evolufia individualitjii i nofiunea depersoan n drept, Scrieri n cinci volume, Cartea a V-g, Chiinu, 1991, pag. 266. 1 Sofia Popescu, Teoria generai a dreptului. Bucureti, 2000, pag. 16.
2

-#17f^

Boris Negru, Alina Negru care este un complex cu mult mai mare de elemente deet un singur individ, cum va putea identie cu o alt societate?"1 c) Dreptul este indisolubil legat de istorie, Realitatea juridic este una istoric. Nu exist drept absolut, neafectat de circumstane, rapt de nivelul de dezvoltarea istoric a societii, de etapa istoric la care aceast societate se atribuie. Astfel, dreptul se afl ntr-un flux continuu, se dezvolt permanent, fapt ce impune ca i tiina dreptului s fie legat de istorie. De aceea o just nelegere a drep-tului de ctre tin trebuie s presupun recursul la istorie. d) tiina dreptului este o tiin umanist, Adresndu-se conduitei umane, dreptul consider omul ca fiind zona central de interes a sferei sale de aeiune. Aceasta determin faptul ca tiina juridic s fie o tiin despre comportamentul omului n societate. e) Dreptul este a tiin practic. tiina dreptului nu urmrete numai cunoaterea n sine, fr s se preocupe de aplicarea practic a rezulta-telor cunoaterii. O tiin juridic pur ar fi lipsit de sens. Dedueiile tiinei au valoare, dac snt orientate spre aplicarea lor practicTl 1.4. Sistemul tiinelor juridice Complexitatea realitii juridice, ca element al realitii sociale, oblig la cercetri n diverse domenii care, ntr-o forma sau alta, scot n eviden realitatea juridic. n dependen de sfera i modul de cercetare a problemelor realitii juridice a societii pot fi distinse cteva categorii (grape) de tiine juridice. Profesorul Nicolae Popa consider c sistemul tiinei dreptului este alctuit din urmtoarele pri: Teoria general a dreptului; tiinele juridice de ramur; tiinele juridice istorice; _ tiinele ajuttoare (participative). |Jn viziunea profesoarei Sofia Popescu, tiinele juridice se impart n urmtoarele: a) o disciplih de sintez, care studiaz dreptul n ansamblu (teoria general a dreptului); a) disciplined juridice istorice; Miicea Djuvara, Enciclopedia juridic. Drept relational. Izvoare de drept pozitiv, Bucureti, 1995, pag. 7. 2 Nicolae Popa, Opera citat, pag. 5-6. - 18 t1

Teorla general a dreptului i statului c)disciplined juridice de ramu^au speciale; d) disciplined juridice auxiliare.'\ Referindu-se la clasificarea tiinelbr juridice, profesorul Gheorghe Avornic scoate n eviden asemenea tiine cum ar fi: a)tiine juridice istorico-teoretice; b)tiine juridice de ramur; c)tiine juridice auxiliare.2 n ceea ce ne privete, considerm oportun clasificarea tiinelor juridice n urmtoarele caegorii: 1. Teoria general a dreptului i statului ca o tiin juridic de sintez; 2. tiinele juridice istorice, care studiaz dreptul, statul, concepiile juridice n evoluia lor istoric concret (istoria doctrinelor politice i juridice, istoria universal a statului i dreptului, istoria dreptului romnesc etc.); 3. tiine juridice de ramur (dreptul constitutional, dreptul adminis-trativ, dreptul financiar, dreptul civil, dreptul penal, dreptul muncii, dreptul familial, dreptul funciar etc.); 4. tiine juridice interramurale (dreptul economic, dreptul ecologic etc.);(folosesc cunotinele ntre 2 ramuri) 5. tiine juridice auxiliare (criminalistica, criminologia, staistica judiciar, medicina legal etc.). 6. Un loc deosebit n sitemul tiinelor juridice revine tiinei dreptului international. 7 1.5. Teoria general a dreptului i statului n cadrul primei grupe de tiine juridice se nscrie teoria general a dreptului i statului ca disciplin de sintez. n planurile de nvmnt numele disciplinei pe care o tratm e diferit. Ea se studiaz de multe ori sub numele de Introducere n drept". n multe ri teoria s-a stabilit la facultile de drept sub numele ofcial de .JEnciclopedie juridic". Sub aceast denumire materia juridic respec-tiv a aprut n a doua jumtate a secolului XIX, pstrndu-i denumirea i n prima jumtate a secolului XX. Adepi consecveni ai enciclopediei juridice au fost renumiii savani romni Mircea Djuvara i Alexandru Vllimrescu. n Tratat de enci1 2

Sofia Popescu, Opera cital, pag. 19. Gheorghe Avomic, Teoria general a dreptului, Chiinu, 2004, pag. 36. m 19 &

Boris Negru, Alina Negru clopedia dreptului", ce cuprinde prima parte a cursului de Enciclopedia dreptului, predat la facultatea de drept din Bucureti n anii 1932-1942, Alexandru Vllimrescu meniona: Dreptul are ca scop stabilire unor norme de purtare ale oamenilor n societate. Or, pentru elaborarea acestor norme trebuie ndeplinit o ntreit opera: II. O opera tiinific, prin care s se studieze, dup metodele ti-inifke, diferiii factori care determin producerea fenomenului juridic, care construiesc substratul social al dreptului, factori de ordin social propriu-zis, economic, politic, psihologic, biologic sau moral n timp i spaiu; 2. O opera metafizic, prin care raiunea omeneasc caut principii-le superioare care trebuie s domine orice organism social; 3. O opera tehnic, graie creia materialul tiinifico-filosofic, s fie tradus n reguli adecvate scopului urmrit. / Enciclopedia dreptului va studia dreptul sufe aceste trei aspecte ale lui, n principiul lor i n acelai timp n integrarea lor n diferite instituii, n timp i spaiu. De unde i unitatea ei fa de celelalte ramuri ale dreptului care nu studiaz dreptul dect n ceea ce are specific ramura studiat".1 Printele conceptului de permanene juridice", Edmond Picard, folo-sete denumirea de drept pur". n Anglia, elementele acestei materii se gsesc desemnate sub numele de .jurisprudence" i cte odat sub numele de .jurispruden general". La etapa actual, tot mai frecvent disciplina data e intitulat Teoria general a dreptului". n ceea ce ne privee, pprnind de la legtura indisplubil a statului i dreptului, considerm oportun denumirea de Teorie genera a dreptului i a statului". n orice caz, dreptul e de neconceput fr stat, exact aa cum i statul fr drept nu poate exista. Altfel spus, n timp ce dreptul furni-zeaz regulile generale i obligatorii potrivit crora deci organele statului acioneaz, statul asgur obligativitatea normelor juridice, traducerea lor n via cu ajutorul forei de coerciiune, ori de cte ori asemenea reguli nu snt respectate de buna voie".2 Revenind la teoria general a dreptului i statului, menionm faptul c n literature juridic problema caractemlui ei ca tiin nueste soluionat univoc. Am remarca patru opinii esentiale n ceea ce privete caracterul teoriei ca tiin. Teoria general a dreptului i statului se caracterizeaz ca o tiin:
1 2

Alexandru Vllimrescu, Tratat de enciclopedia dreptului, Bucureti, 1999, pag. 28-29. Ion Dogaru, Elemente deteorie generala dreptului, Craiova, 1994, pag:96.. ^a 2o e^

Teoria general a dreptului i statului 1. Filozofic 2. Politic 3. Politico-juridic 4. Juridic Conceptul conform cruia teoria constituie o tiin pur filozoflc (prtai ai acestui concep snt autorii rui A. ebanov, S- Alexeev) pare a fi lipsit de temei. O asemenea abordare a problemei nu se ncadreaz n obiectul de studiu al filosofiei ca o iin despre legile cele mai generale ale dezvoltrii naturii, societii i cunoaterii. tiina despre nsuirile cele mai generale i eseniale ale realitii i "gitidirii omeneti se manifest n filosofie sub forma unui istem de noiuni generale care poart denumirea de categorii flosofice. Asemenea categorii snt: existenfa", materia", contiina", micarea", spaiul", timpul", calitatea", esena", fenomenul" etc. Dei teoria general a dreptului i statului e q tiin general i abs-tract, ea nu se ridic la nivelul de teoretizare a filosofiei, limitndu-se doar la cercetarea i formularea legilor care genereaz doar fenomenele juridice. ntrirea legturii teoriei generale a dreptului i statului cu filosofia cere de la juriti nu o proclamare formal a teoriei ca o tiin filosofic, ci o apreciere a rolului i importanei postulatelor i principiilor flosofice pentru dezvoltarea teoriei generale a drepurlui i statului. Pare a nu fi acceptabil nici conceptul conform cruia teoria general a dreptului i statului e o. tiin politic.1 O asemenea afirmaie e fcut n baza faptului c statul e, n primul rind, un fenomen politic. Un fenomen politic, e i drepul. Acest lucru nu poate fi contestat. Statul, dreptul ntradevr constituie fenomene politice. Mai mult ca att. Dreptul e expresia concentrat a politicii. Dar nu e mai puin adevrat i faptul c att statul ct i dreptul au i un caracter juridic. Din aceste considerene teoria general a dreptului i statului pare a fi o tiin politico-juridic.2 Spre deosebire de celejalte tiine politice, teoria general a dreptului i statului studiaz nu numai fenomenele politice (stat, puterea de stat, democraia etc.), ci i juridice (norm juridic, raport juridic, rspundere juridic ftetc.).' "~f F. OcTpoyMOB, Teopux. aocydapcmsa u npea mx na/iumuHecKax Hayxa, CoeemcKoe eocydapcmeo u npaeo", 1968, nr. 2. 1 A. /JeHHCOB, Haomopue tonpoct* npeMema MapKcucmcKO-neHUHcxou meopuu zocydapcmea u npaea, 1972.
1

Boris Negru, Alina Negru Cele expuse nu ne permit s fim de acord cu conceptul conform cruia teoria general a dreptului i statului e o tiin pur juridic.1 Politicul i juridicul snt strns legate ntre ele i nu pot fi concepute ca nite categorii izolate. Aa, de exemplu, realizarea puterii de stat (politicul) impune anumite forme organizatorice. Realizarea puterii de stat se face prin intermediul instituiilor politico-juridice. 1.6. Obiectul de studiu al teoriei generate a dreptului i statului Ca i orice alt tiin, teoria general a dreptului i statului i are obiectul su propriu de studiu. Obiectul de studiu e chemat s dea rspuns la ntrebarea, ce studiaz tiina data, care snt domeniile ei de investigaie. Determinarea obiectului de studiu e extrem de important./Obiectul de studiu permite, n primul rnd, s caracterizm coninutul tiinei date Pe de alt parte, obiectul de studiu scoate n eviden deosebirea teoriei de alte tiine care de asemenea studiaz statul i dreptul Problemele menionate, evident, nu pot fi dezvluite ntr-un singur paragraf i totui, e cazul, fie i n eel mai general mod, s determinm obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului i statului. I Teoria general a dreptului, fiind o dsciplin de orientare, care are drept scop s determine ce este dreptul, ce este statul, este totodat un studiu de ansamblu n aceast ordine de idei avea perfect dreptate ilustrul savant romn Mircea Djuvara care spunea: Cnd citim o carte cutm nti tabla de materii spre a vedea ce cuprinde. Cnd, cltorind, intrm ntr-un ora, cutm un plan, un ghid care s ne lmureasc asupra ansamblului, nainte de cercetarea amnuntelor. Un asemenea ansamblu nu este deloc similar cu amnuntele i aceasta e caracteristic pentru enciclopedia dreptului. ndeosebi, obiectul ei nu se confund cu obiectul celorlalte discipline juridice. O pdure este compus din arbori, arborii au brae, crengi i frunze. Putem stadia pdurea, stodiind fiecare gen de frunz n parte; dar nu am studiat prin aceasta pdurea, am studiat arborii din pdure. Pdurea are un ansamblu, ca atare o anumit situaie geografic, un anumit aspect i culoare, un anumit rol din punct de vedere meteorologic ' n. Hefl6aJio, Beedenue e o6uyK> meopum aocydapemea u npaea (npejuem, cucmeMa u tpynxiuu Hayxu), KjieB, 1971, 22r

Teoria general! a dreptulu i statului etc. Toate acestea snt caracteristice pdurii, cinu caracteristice arborilor care o compun. ot asemenea cu un monument arhitectural, de pild un templu antic. El este compus din pietre, care snt suprapuse i legate ntre ele. Studiind numai pietrele, nu am studiat monumentul. Monumental studiat n ansam-blul lui are o individualitate cu totul distinct de aceea a fiecrei pietre care l compune, fie ea chiar marmur de Carrara",' Rezult, deci, c teoria general a dreptului i statului nu ejimiteaz doar la eercetarea unor elemente ale dreptului i statului. E^jtabilete ceea ce leag aceste elemente, interaciunea lor n cadrul realitii juridice, legi-tile apariiei i dezvoltrii lor./ Legittile dezvoltrii i funcionrii dreptului i statului se studiaz prin prisma legturii acestora cu societatea n ansamblu. Statul, dreptul snt studiate ca elemente ale ntregului mecanism social. Din aceste considerente teoria general a dreptului i statului studaz i unele probleme ce nu intr nemijocit n obiectul ei de studiu, cum ar fi, de exemplu, viaa economic a societtii, structura ei social etc. Acest lucru ns teoria l face din simplul motiv, c, necunoscnd problemele enumerate, va fi foarte greu ba chiar i imposibil, de a cunoate statul, dreptul la justa valoare. Fbbiectul de studiu al teoriei se caracterizeaz inndu-se cont de dez-voure esenfei, coninutului i formelor statului i dreptului, de caracterul creator al teoriei nsi, de sistemul i starea de fapt a tiinelor juridice de ramurletc. tiina dreptului n general i teoria general a dreptului i statului n particular se deosebete de alte tiine i prin faptul c trebuie s dea soluii zilnice n toate chestiunile care se prezint. Un fizician, - remarca Mircea Djuvara - poate s stea ani i fizica poate s atepte veacuri pn s se descopere o lege. Dar n drept tribunalele trebuie s funcioneze, adminis-traia trebuie s mearg n fiecare zi, parlamentul trebuie s legifereze..."2 Cu alte cuvinte,tteoria general a dreptului i statului se confrunt cu materiale ce se schimb permanent. Iat de ce urmeaz sistematic s-i precizeze obiectul su de studiu. O asemenea precizare se face pe dou ci: 1. Prin excluderea problemelor care, dei anterior au constiruit obiectul ei de studiu, mult mai eficient pot fi la momentul de fa studiate de tiinele istorice sau tiinele juridice de ramur. 2. Prin introducerea n obiectul ei de studiu a unor probleme aprute recent ca rezultat al dezvoltrii statului, dreptului, societii n ansamblu'.
1

Mircea Djuvara, Opera citat, pag. 6. 1 Ibidem, pag. 114. Hi 23 1^

Boris Negru, Alina Negru Prin urmare, teoria general a dreptului i statului atrage atenia la problemele noi aprute ce reclam reglementarea juridic i dimpotriv, subliniaz situaiile n care o asemenea reglementare nceteaz de a mai fi oportun. Fiind o tiin generalizatoare pentru ntregul sistem de tiine juri dice, [teoria general a dreptului i statului formuleaz definiiile statu lui, dreptului, celelalte concepte i categorii speciflce realitii juridice a societii, cum ar fi, de exemplu, categoriile de norm juridic, izvor de drept, raport juridic, rspundere juridic, sistem de drept, legalitate, ordine legaljstc. Dup cum menioneaz profesorul universitar Ion Dogaru, prin analiza obiectului su specific, teoria general a dreptului urmrete organizarea sa logic, coordoneaz i sistematizeaz cunotinele ntr-un cadru asigurat de limbajul specific tiinelor juridice de ramur, ca tiine particulare care studiaz domenii relativ nchise, de unde definirea lor ca tiine structuraie".' . . Cuprinsul Cursului permite precizarea c'teoria general a dreptului i statului este o disciplin general, de sintez despre forma juridic a existenei socialej E drept c n fiecare compartiment al tiinei juridice se poate ajunge la o sintez. Ele trebuie ns s se lege i ntre ele laolalt ntr-o sintez superioar (sublinierea ne aparine - Aut.). Aceast culmi-nare a tururor principiilor se oglindete n ncercarea unei teorii generale a dreptului. Obiectul acestei discipline va fi aadar ceea ce este comun n toate ramurile dreptului, n orice timp i n orice loc. Ea ar putea avea un caracter istoric i sociologic spre a se arta legi-le generale dup care evolueaz dreptul, oriunde s-ar manifesta. Aceasta ns se va face n scopul de a se pune ntr-o lumin ct mai clar realitatea dreptului ca atare, indiferent de manifestrile ei variate n timp i n spa-iu... pentru ca apoi s-i puna grava problem a fundamentului rational al idealului problem a fundamentului rational al idealului de justiie"2. 1.7. funciiie teoriei generale a dreptului statului Pentru a putea intra n lumea tiinelor, pentru a fi recunoscut ca o tiin fundamental, teoria general a dreptului i statului trebuie s-i dovedeasc utilitatea, s ndeplineasc anumite funcii. Ca i n cazul altor
1

' Ion Dogaru, Opera citat, pag. 34. Mircea Djuvara, Opera citat. pag. 100.

Teoria general*a dreptului i statulu. tiine, aceste funcii vizeaz pe de o parte, domeniul teoretic, iar pe de alt parte, pe acel practic. Astfel privind lucrurile, am putea vorbi de dou funcii ale teoriei: funcia teoretic i funcia practic. fFunctia teoretic const n elaborarea ipotezelor, teoriilor, conceptelor, principiilor, prin care snt interpretate domenjile pe care le cerceteaz. Funcia practic const n cunoaterea modalit|ilor n care fenome-nele juridice se manifest n viaa social, prin propuneri de reformare a realitii juridice. Rezultnd din viziunile mai frecvent ntlnite asupra problemei n cau-z,-menionm asemenea funcii ale teoriei generate a dreptului i starului: cogniiv,' explicativ, critic, practic, didactic. Funcia cognitiv. Cunoaterea tinific a realitii sociale a dreptului ne ofer posibilitatea de a ptrunde dincolo de cortin" normelor juridice, pe care o ridic tiina pozitiv a dreptului, de a depi fenomenul patologic" al vieii reale a dreptului".1 Funcia explicativ. Dup cunoaterea, descrierea unor fenomene juridice, urmtorul pas al cercettorului va fi explicarea acestora. El va dori s tie de ce i cum au aprut fenomenele respective, s cunoasc cauzalitatea lor. Cunoaterea va fi definitiv dpar atunci cnd explicaia va lua forma unei legi tiinifice, a unei legi cauzale, care ne ofer explicaia cauzelor i mecanismelor dup care s-au produs fenomenele respective. Functia critic. Descoperirea i interpretarea fenomenelor juridice snt, indiscutabil, absolut neceare, dar nu i suficiente n procesul cogni-tiv. 0 importan major 6 are constatarea defecieor, erorilor, lacunelor fenomenelor juridice, evidenplerea cilbr de a ie din situaiile respective. Din aceste considerente se impune i funcia critic a teoriei generale a dreptului i starului. Funcia practic deriv din faptul c orice tiin (i aici teoria ge-neral a dreptului i starului nu face excepie ) nu se limiteaz numai cu statutul de tiin tebretic. Ea tinde i la acela de tiin aplicativ, la asu-marea unei funcii practice. n aceast ordine de idei, teoria urmeaz s-i aduc propria contribuie n vederea fundamentului decizional i functional juridic. Functia didactic, Concomitent cu procesul de afirmare a teoriei generale a dreptului i starului n sistemul general'al tiinelor, asistm i la impunerea valenelor ei tiinifice n procesul de pregtire a viitorilor juriti.
1

Ion Vllu, Introducere n sociologiajuridic, Bucuret, 2000, pag. 203. -25.&

1.9. Teoria general a dreptului i statului n conexiune cu celelalte tiine juridice Dup cum am menionat anterior, complexitatea realitii juridice i modalitatea de cercetare a aspectelor impune diferenierea tiinelor juridice n cteva grupe. Urmeaz s ne pronunm asupra trsturilor comune i deosebirilor ce exist ntre teoria general a dreptului i statului i celelalte tiine juridice.

' Ion Dogaru, Dan Claudiu Dnior, Gheorghe Dnior, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1999, pag. 11. 7 Costic Voicu, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2002, pag. 9. OS-

Teoria general a dreptului i statului 1.9.1. tiinele juridice istorice Din aceast grup fac parte asemenea tiine juridice, cum ar fi: isto-ria universal a statului i dreptului, istoria statului i dreptului romnesc, itoria doctrinelor politice i juridice. Aceste tiine i propun drept scop reconstituirea i. interpretarea tre-cutului. Ele fac parte din tiinele care, de rnd cu filosofia i dreptul, au avut eel mai mult de suferit n lunga perioad de dominaie comunist, deoarece baza studiului acestora o constituie libera circulate a ideilor i originalitatea opiniilor, care, dac nu ar fl fost ngrdite, ar fi putut duce la aprecieri personale sau chiar critice asupra doctrinei oficiale".1 Dar, e tiut, c n istorie, n drept nu exist altemativ i lucrurile urmeaz a fi expuse aa cum snt, far a sustrage sau a completa, fr a merge la compromis. tiinele juridice, ca i teoria general a dreptului i statului, studiaz statul, dreptul ca fenomene sociale luate n ansamblul lor. n acelai timp, ns, aceste tiine difer. n timp ce istoria studiaz statul, dreptul, realitatea juridic dintr-o anumit ar (de exemplu, istoria statului i dreptului romnesc), teoria general poate face abstracie de aceasta, neconcretiznd despre ce stat sau drept este vorba. Caracteristic, de asemenea, e i faptul c istoria studiaz statul, dreptul n strict ordine cronologic ,ceea ce nu e o trstur caracteristic obli-gatorie a teoriei. Rolul tiinelor juridice istorice e semniicativ. Studiul istoriei statului, dreptului scoate la iveal existena unor legi ale apariiei, deveni-rii sau dispariiei unor forme de drept n strns contact cu legile generale ale dezvoltrii sociale sau bazine de civilizaie juridic atestate n timp".2 Pnncipalul e ca tiinele istorice juridice s restabileasc trecutul noslru la justa sa valoare, s puna la dispoziie cititorului faptele reale, n majoritate necunoscute sau cunoscute eronat. 0 ntrebare aparte e problema coraportului teoriei generale a dreptului i statului cu filosofia dreptului. Precizm c ntre termenul de teorie general" i eel de filosofia dreptului" nu este numai o diferen de denumire. Exist ntre ei i o de-osebire n ce privete materia la care se refer. Sntem de acord cu pro-fesorul Gheorghe Bobo, care consider c ncercarea de a ptrunde n
1 1

Eleodor Focseneanu, Istoria consttiuional a Romniei, Bucureii, 1992, pag. 7. NicolaePopa, Opera citato, pag. 11. -131 t-

Boris Negru, Alina Negru esena dreptului este n primul rind un demers filosofic, ntruct a filosofa" nseamn ncercarea de a ptrunde n realitate".' Teoria general a dreptului i statului, precum i celelalte tiine juri-dice, prin natura lor, se limiteaz s explice fenomenele juridice existente, expun ceea ce este", n timp ce filosofia dreptului are sarcina s cerceteze tocmai ceea ce trebuie" sau ceea ce ar trebui s fie" n drept, n opozitie cu ceea ce este", opunnd astfel un ideal de drept unei realiti juridice date.2 Cu alte cuvinte, filosofia dreptului este disciplina care definete drep-tul n universalitatea sa logic. n ceea ce ne privete, susinem opinia conform creia, filosofia dreptului ar avea de rezolvat trei probleme vitale pentru teoriile din cadrul tiinei numit Teoria General a dreptului i, prin aceasta, pentru teoriile din cuprinsul celorlalte tiine i practici juridice: fa) condiiile dejustificare a dreptului; b)condiiile de valabilitate a categoriilor juridice; c) condiiile de adeverire a omuluiprin dreptul pozitiv. "Srima problem deschide calea axiologiei juridice, a doua - a epistemologiei juridice, a treia a antropologiei juridice" ? 1.9.2. tiinele juridice de ramur Ramura studiaz fenomenele juridice particulare - ramurile dreptului, cum ar fi, tiina dreptului constituiohal, a dreptului administrativ, a dreptului civil, a dreptului penal etc. Ramura dreptului constituie un ansamblu de norme juridice care re-glementeaz relaiile sociale.n baza unei metode speciale de reglementare normativ. Fiecare tiin juridic de ramur studiaz problemele juridice (nor-ma juridic, raport juridic, raspundere juridic .a.) ce aparin ramurii de drept corespunztor n strns concordan cu cerinele si nzuinele din care s-au nscut. La studierea problemelor respective fiecare ramur de drept se conduce de categoriile i principiile elaborate de teoria general a dreptului i statului. Astfel, ultima apare ca o tiin metodoldgic pentru tiinele juridice de ramur. n acelai timp ns acestea i pstreaz particularitile lor. n timp ce teoria studiaz dreptul, statul ca fenomene sociale integre, tiinele ju1 a

Gheorghe Bobo, Teoria general a drt-ptului. Cluj-Napoca, 1994, pag. 9. Oonstantin Stroe, Compendia* dejiiosofia dneptttlui. Bucureti, 1999, pag. 23.

Teoria generate a dreptului i statului ridice de ramur studiaz doar anumite particulariti i componente ale acestora. Existena tiinelor juridice de ramur are un caracter obiectiv. Se tie, c dreptul unui stat este alctuit din numeroase norme i instituii. Acestea formeaz istemul unitar al dreptului statului respectiv. Acest sistem unitar exist in diversitatea ramurilor ce-1 conin. Evident, nu trebuie confundat ramura de drept cu tiina de ramur. tiina juridic de ramur nu se limiteaz doar la o simpl interpretare a lumii normelor juridice i a raporturilor ce se nasc n baza lor. Fiind un sistem de cunotine obinute prin metode corespunztoare i exprimate n concepte, categorii, principii, noiuni, tina nu se refer numai la sta-rea de azi a fenomenelor cercetate. Ea va analza nvmintele trecutu-lui, practica dreptului, interaciunile dreptului respectiv cu alte domenii. Concomitent tiina juridic de ramur se ocup i cu studiul viitorului. Reamintim c tiinele juridice ndeplinesc i o fimcie prospectiv, de an-ticipare teoretic, de previziune a evoluiei obiectului de care se ocup tima data. tiinele juridice de ramur pot fi privite pe plan mondial, national, regional. Spre exemplu, tiina dreptului constitutional poate fi privit ca o ramur a tiinei universale, ca o ramur a tiinei naionale (tiina dreptului constitutional din Republica Moldova, Federaia Rus, Romania etc.), ca o tiin regional (tiina dreptului constitutional euro-pean, tiinta dreptului constitutional al statelor membre C.S.I.). 1.9.3. tiinele juridice interramurale n multe domenii de activitate uman s-a.impus necesitatea unor re-glementri speciale. ntruct aceste domenii depesc domeniul de regle-mentare caracteristic unei ramuri, s-a simit nevoia constituirii unor grupe de norme. Aceste norme ns fac parte din diverse ramuri de drept, ceea ce ne permite ncadrarea lor aparte. De exemplu industria are un drept al ei, dreptul industrial, care are o importan deosebit. Necesitatea ocrotirii mediului nconjurtor a generat o asemenea grup distinct! de norme, cum ar fi dreptul ecologic. 1.9.4. tiinele juridice auxiliare Din categoria acestor tiine fac parte: criminalistica, criminologia, medicina legal. statistica judiciar, logica juridic, etc. Caracteristic aces-

Boris Negru, Alina Negru tor tinfe e faptul c ele ajut la cunoaterea mai profund a fenomenelor juridice i la corecta interpretare i aplicare a normelor juridice. tiinele juridice auxiliare ofer importante date i argumente tiinifi-ce cu privire la evoluia fenomenului infracional, cu privire la coninutul i formele de manifestare ale unor raporturi sociale date, pe care teoria le uti-lizeaz n scopul extragerii concluziilor de sintez ce se impun, care consti-tuie un ajutor preios n cercetarea efectuat n tiinele juridice auxiliare.1 1.10. Teoria general a dreptului i statului n practica sociai Dup cu am menionat anterior teoria general a dreptului i statului ocup un loc deosebit att n sistemul tiinelor sociale, ct i n sistemul tiinelor juridice. Totodat menionm faptul c teoria general a dreptului i statului se afl ntr-o stns legtur cu practica sociai. Dup cum meniona Constantin Stere, tiina dreptului este o tiin eminamente practica, n sensul kantian al cuvntului: ea trebuie s puna norme pentru viitor, trebuie s corespund scopurilor pe care i le propune societatea; ea, ntr-un cuvnt se adreseaz legislatorului" i, dup cum spunea A. Menger: Ochiul unui adevrat legislator e neclintit ndreptat spre viitor".2 Ideea scopului urmrit de societate e att de predominat n drept, nct Ghering s-a crezut ndreptit s puna pe frontispiciul lucrrii sale principale, ca moto, cuvintele: Scopul este creatorul ntregului drept".3 Teoria, n general, i teoria dreptului i statului, n particular, este re-zultatul produciei spirituale obteti. Ea este cea care definitiveaz sco-purile activitii umane i determin mijloacele de realizare a lor. Cu alte cuvinte, ea este conceperea practicii existente. La rndul su, practica nu e o simpl experien subiectiv a unui cercettor. Ea apare ca o activitate a oamenilor care asigur existena i dezvoltarea societii, ea e temelia vieii oamenilor. Practica constituie cri-teriul adevrului, examinatorul principal al teoriei. Fiecare tiin i determin legturile sale cu practica. Astfel, tiina dreptului recomand adoptarea normelor juridice de care societatea are nevoie. Aceste norme juridice nu au neles dect numai pentru c se apli-c la anumite cazuri concrete, la relaiie juridice dintre oameni. Ele au
1 2

Dumitru Mazilu, Opera ciiat, pag. 8. Constantin Stere, Opera citat, pag. 269. ' Idem. ^34#-

Teoria general a dreptului j i statuiui o nsemntate practica din acest punct de vedere, altfel hu ar avea nici un interes".1 Legtura dintre tiinele juridice i practical crescut ndeosebi n ulti-mul timp cnd un sir de societi i-au propus drept scop edificarea statelor de drept. Dar n asemenea condiii teoria general a dreptului face o per-manent generalizare a experienei practice, constat lacunele dreptului, determin relaiile sociale care necesit o reglementare normativ juridic i, dimpotriv, scoate n eviden acele relaii, reglementarea crora ar fi oportun prin intermediul altor norme sociale. Subliniind legtura indisolubil a teorie generale a dreptului i statuiui cu practica menionm nsemntatea incontestabila a tiinei teoretice n pregtirea viitorilor practicieni n domeniul jurisprudenei. Fr o pre-gtire teoretic a viitorilor specialiti nu poate fi vorba de o societate n care s guverneze legea.

Mircea Djuvara, Opera citat, pag. 107. <35>

Boris Negru, Atina Negru Subiecte de evaluare:________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ce este tiina dreptului n general? n ce categorii pot fi grupate tiinele? Ce categorii de tiine sociale cunoatei? Dezvluii sistemul tiinelor juridice. Ce constituie teoria general a dreptului i statului? Care e obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului i statului? Ce loc ocup teoria general a dreptului i statului n sistemul tiinelor sociale i n sistemul tiinelor juridice?

Literatura recomandat:______________________ 1. Ion Ceterchi, Mumcilo Luburici, Teoria general a statului i dreptului, Bucureti, 1983. 2. Gheorghe Lupu, Gheorghe Avomic, Teoria general a dreptului, Chiinu, 1997. 3. Dumitru Baltag, Alexei Guu, Teoria general a dreptului, Chiinu, 2002. 4. Mircea Djuvara, Teoria general a dreptului (Enciclopedia juridic), Bucureti, 1995. 5. Ion Dogaru, Elemente de teorie general a dreptului, Craiova, 1994. 6. Ion Craiovan, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1999. 7. Dumitru Mazilu, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2000. 8. Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1996, 2002. 9. Alexandra Vllimrescu, Tratat de enciclopedia dreptului, Bucureti, 1999. 10. Sofia Popescu, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2000.

-a 36 #

Baza metodologic a teoriei generale a dreptului

** ,...->.t-

Objective: Metodologie. Considerai generale. Conceptul metodologiei juridice. Metodele spedale ale cercetrii juridice. Metoda logic. Metoda istorica. Metoda comparativ. Metoda sociologic. Metoda experimental. Metode cantitative.

2.1. Consideraii generate Obiectul de studiu este o condiie necesar, nu ns i suficient, pen-tru ca teoria general a dreptului i statului s fie o tiin autonom, o tiin n sensul deplin al cuvntului. Ea unneaz s dispun i de o baz metodologic tiinfific. n caz contrar, obiectul rmne o realitate necu-noscut. Nu exist cercettor - remarca Lucian Blaga - care s nu fie preocu-pat, n prealabil, ntrun chip sau altul, de metoda de cercetare. Oamenii de tiin valorific sistemul de procedee njghebat ncetul cu ncetul prin colaborarea generaiilor de naintai, acordnd ncredere metodei consti-tuite prin eforturile celorlalfi, n timp ce orice filosof i pune problema metodei nc o data".' Etimologic, cuvntul ,metod" vine de la grecescul ,methodos", ceea ce nseamn cale", mijloc", mod de expunere". Transpus n tiin, termenul de metod" capt neles de mod de cercetare i de transformare a realitii obiective. Sub aceast accepiune, metoda ia natere prin conversiunea dome-niului teoretic enuniativ consemnativ al unei fiine n domeniul teoretic normativ, n ndicaii i prescripii asupra modului cum trebuie abordat obiectul pentru a se obine despre el cunotine autentice."2 Astfel, metoda devine, cum plastic se exprima Bacon, un factor care lumineaz drumul cltorului". Uneori metoda este definit ca un procedeu folosit pentru realizarea unui lucru sau atingerea unui scop", modul de a cerceta fenomenele naturii i ale societii", totalitatea procedeelor practice folosite la predarea unei discipline".3 Prin metoda, Rene Descartes nelegea reguli sigure i uoare, graie crora cine le va fi observat cu exactitate nu va lua niciodat ceva fals drept adevrat, i va ajunge, crundu-i puterile minii i mrindu-i progresiv tiina, la cunoaterea adevrat a tuturor acelora de care va fi capabil".'1 Cel care urmeaz o metoda tiinific trebuie s procedeze sistematic, dup principii i s nu ocoleasc calea ce trebuie s rmn mereu deschis Lucian Blaga, Despre constiinafilosofic, Timioara, 1974, pag. 72. Dicionar tej/ojq/e, Bucureti, 1978, pag.457. 3 Dicionarul limbii romqne moderne, Bucureti, 1958, pag. 496. * Rene Descartes, Discurs asupra metodei, Bucureti, 1957, pag. 16.
1 1

#38t-

Teoria general a dreptului i statului calea critic, cale regal peptru etea de cunpatere a raiunii omeneti. 1 Din acest punct de vedere, metoda" se apropie, dar nu se identific cu metodologia" care are o sfer mai larg de cuprindere, semnificnd un sistem de metode de cercetare folosite de o tiin. Precizm, de asemenea, c metoda" nu se confund nici cu metodica", parte a didacticii generate care studiaz principiile, metodele i formele de predare adaptate fiecrui obiect de nvtmnt. /Metoda se definete pe mai multe trepte de generalitate: metode piroprii de cercetare; metode de cercetare comune mai multor tiine; metode generate de cercetare. ntre aceste trepte nu exist o ruptur. Fiecare treapt n parte are locul ei. Metodele menionale se interptrund i se corapleteaz reciproc. Una dintre metodele cu mare rezonan filosofic pentru toate tiinele, inclusiv cele juridice, este dialectica. Cuvntul dialectic" (de la latinescul dialegomai- a discuta, a po-lemiza este unul din terrnenii filospfiei cei mai ntrebuinai de la marii gnditori din antichitate i pn la Hegel, Marx i contemporanii notri. Termenul are acceptiuni diferite, asupra crora nu insistm, menionnd doar c Platon, Hegel, Marx remarc cele trei mari sensuri ale dialecticii:2 a)'Dialectica scoate n eviden legtura, relaia, continuitatea dintre toate cunotinele i lucrurile. Este un adevr elementar pentru dialectica interdependena tuturor lucrurilor, recunoaterea complexi-tii. b)Noiunile care alctuiesc o unitate sau o continuitate snt diferite pn la opoziie i de aceea snt corelative. Dialectica constat c lumea, cu toat unitatea i continuitatea ei, este plin de antinomii: bine i ru, iubire i ur, atractie i respingere, pozitiv i negativ, pace i rzboi. c)Realitatea este schimbare, proces, devenire, se supune permanent micrii sub impulsul contradiciei] Consemnnd valoarea permanent a dialecticii, menionm necesita-tea aplicrii ei n procesul de cunoatere a tuturor fenomenelor sociale i naturale. Pe noi ne intereseaz ndeosebi metodele de cercetare pe care se sprijin tiinele juridice, n general, i teoria general a dreptului i statului, n special.
1 2

Immanuel Kant, Crlica raiunii pure, Bucureti, 1969, pag. 631-632. Ion Craiovan, Introduce nfilosofia dreptului, Bucureti, pag. 170-171. -39t-

Boris Negru, Alina Negru 2.2. Conceptul metodologiei juridice n literatura de specialitate metodologia juridic e definit n mod diferit. De exemplu, Gheorghe Avornic consider c metodologia juridic e un ansamblu de metode de cercetare n domeniul tiinelor juridice", sistemul celor mai generale principii de investigaie, deduse din sistemul celor mai generale legi obiective".1 Dumitru Baltag mprtete concepia profesorului N. Popa care consider metodologia juridic ca un sistem al acelor factori de relativ invariant ntr-un numr suficient de mare de metode, factori ce au ca obiect raporturile, legturile, relaiile ce se stabilesc ntre diferite metode n procesul cunoaterii fenomenului juridic."2 n viziunea savantului rus Serghei Alexeev, metodologia juridic e metodologia filosofic acomodat la materialul juridic concret.3 Grigorii Fiodorov concepe metodologia juridic ca o totalitate de principii teoretice, procedee logice i metode speciale de cercetare a materiei statal-juridice, determinate de cunotina filosofic.4 Din definiiile citate mai sus rezult c metodologia juridic constituie o totalitate de procedee i metode, folosite de ctre tiinele juridice, n general, i de ctre teoria general a dreptului i statului, n special. Metodologiei juridice i revine rolul busolei, care d posibilitate cercettorului s se orienteze n realitate i s-i determine strategia obiectiv de cercetare a realittii juridice. 2.3. Metodele speciale ale cercetrii juridice Printre principalele metode ale cercetrii juridice pot fi mentionate: metoda logic, metoda istoric, metoda comparativ, metoda sociologic, metoda experimentului, metodele cantitative . a. n continuare ne vom referi la analiza lor.

Gheorghe Lupu, Gheorghe Avomic, Teoria general a dreptului, Gasman. 1997, pag. 19-20. Dumitru Baltag, Teoria general a dreptului i statului, Cimilia, 1996, pag. 15-16; Nicolae Popa, Opera ciat, pag. 24. ' Cepreil AneitceeB, Oufax meopux npaea, Mocxea, 1982. * rpHTopttft <Wyi.opoB, TeopuM zocydapcmea u npaea, Chiinu, 1998, pag. 17.
2

-140^

Teoria general a dreptului i statului 2.3.1. Metoda logica n cercetarea dreptului, statului, realitii juridice a societii, teoria general a dreptului i statului, celelalte tiine juridice aplic pe larg metoda logic. Metoda logic const n ansamblul procedeelor i operaiilor meto-dologice i gnoseologice care mijlocesc posibilitatea cunoaterii structurii i dinamicii raporturilor necesare ntre diferitele componente (subsisteme) ale sisteraului juridic din societate".' Despre nsemntatea logicii n procesul de studiere a fenomenelor juridice vorbete nsui faptul c s-a conturat ca o disciplin aparte logica juridic, Aprut din necesitatea studierii profunde a realitii juridice, logica este aplicabil unei largi problematici. Din aceste considerente, logica juridic poate fi privit sub dou aspecte: / ntr-un sens ngust (stricto sensu), logica juridic se refer la logica normelor; ntr-un sens mai larg {lato sensu), logica juridic se refer la elementele constructive de argumentare juridic. Dac tiinele juridice de ramur apeleaz, n mod prioritar, la primul aspect al logicii juridice, teoria general apeleaz la cel de-al doilea aspect al ei. Astfel, prin intermediul logicii juridice se studiaz problematica definiiilor i categoriilor juridice, metodele de formare i clasificare a conceptelor juridice, sistematizrea normelor juridice, soluplonarea concursului sau conflictelor de norme, regulile raionamentului juridic, de cunoatere a dreptului i de interpretare a normelor juridice, metodele de veriflcare a faptelor n procesul judiciar, probaiunea juridic etc.2 elementele constructive de argumentare juridic.3
5

Ion Dogaru, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1998, pag. 43. Maria Dvoracek, Gheorghe Lupu, Teoria general a dreptului, Iai, 1996, pag. 25. 1 DicionarulfilQSofic,y&%.\\.
H41#-

Boris Negru, Alina Negro Subiectul cercetrilor separ, pe plan mintal, laturile eseniale, generate, permanente, repetabile i relativ stabile de cele particulare, nee-seniale, ntmpltoare, etc. n scopul de a dezvlui esena segmentului de realitate studiate i legile ce o guverneaz. n cadrul studierii fenomenelor i proceselor juridice este necesar ca aceste fenomene i procese s fie descompuse n elementele lor componente pentru ca apoi s fie analizate n detaliu. Analiza este o metod ge-neral de cercetare, bazat pe descompunerea unui ntreg n elementele lui componente i pe studierea n parte a fiecruia dintre acestea. De exemplu, pentru a nelege un raport juridic la justa lui valoare, e important s analizm elementele constitutive ale acestuia: subiectul, obiectul, coninutul raportului juridic. Dup modul cum se efectueaz, analiza poate fi inductiv i deductiv. Inducia (de la latinescul inductio - aducere, ntroducere) e un tip de raionament i metod de cercetare ce asigur trecerea de la particular la general, de la faptele reale, concret-istorice la generalizarea tiinific. ns inducia singur nu poate s nu conduc la esena fenomenului cercetat. De aceea ea trebuie duplicat de deducie. Deducia (de la latinescul deductio - deduce-re) este modul invers de raionare, adic de la general la particular. Lund n considerare desfurarea n timp a fenomenelor i proceselor juridice supuse cercetrii, analiza poate fi static i dinamic. Analiza static face o trecere n revista a realitii existente la un moment dat fr s in cont de factorii ce determin modificarea ei. Analiza dinamic i propune, dimpotriv, s scoat n eviden schimbrile survenite n timp ntre fenomenele juridice. Analiza, indiscutabil, are o nsemntate primordial n procesul de cercetare, dar ea, totui, n-ar da rezultatul scontat, dac n-ar fi completat de sintez. Sintez (de la latinescul synthesis - unire) const n cunoaterea obiectelor i a proceselor pe baza reuniunii mintale sau materiale a elementelor obinute pin analiza i prin stabilirea legturilor dintre aceste elemente"1. Scopul sintezei este unirea ntr-un ntreg a prilor, propriet-ilor, raporturilor etc., separate cu ajutorul analizei i descoperirea legilor care guverneaz realitatea studiat. Analiza i sinteza constituie o unitate de contrarii: una o presupune pe cealalt. Procesul de analiza i sintez este continuu i interdependent. Fiind o condiie sine qua non a oricrui adevr, logica permite dife-renierea unor asemenea categorii, far de care cunoaterea problemelor
1

Dicionarulflosofic, pag. 26,

Teoria general a dreptului $i statului

2.3.2. Meoda istoric Potrivit metodei istorice, teoria general a dreptului i statului, celelalte tiine juridice cerceteaz statul, dreptul, reaiitatea juridic a societii n perspectiv i dezvoltarea sa istoric, n micare. Micarea, ca mod de existen social, nu apare i nu dispare, ci este venic, adic nu are nici nceput, nici sfrit. Avea dreptate Mihai Eminescu airrnnd c ... Istorie ciudat! Timpul se iau de par i se trag ndart. Trecutul e viitor i viitorul e trecut..". 3 Dezvoltarea se realizeaz astfel c n procesul transformrii unui sail altui fenomen are loc revenirea parc la vechi, adic repetarea la un nivel mai nalt a unor trsturi i particulariti ale treptelor inferioare. Aceast particularitate a dezvoltrii poate fi reprezentat sub forma unei spirale, unde fiecare und nou parc o repet pe cea precedent. La studierea teoretic a problemelor obiectului e necesar s inem cont de istoria concret a fenomenelor juridice. Aceasta nseamn a studia statul, dreptul din punctde vedere al faptului cum i de ce ele au aprut, prin ce etape de dezvoltare istoric au trecut, ce au devenit azi i ce pot deveni mine. Aceste ntrebri nu snt noi, ns rspunsurile la ele deseori au fost neglijate. Istoria, de altfel, ca i dreptul au fost decapitate ca tiine mai nti prin ncarcerarea forat a acestor discipline i nlocuirea lor cu ideologia comunist, unica ideolbgie, just", apoi prin impunerea unei concepii simpliste, convenabile regimului totalitr. Nicolae Popa, Opera citat, pag. 28. 1 Gheorghe Lupu, Gheotghe Avoraic, Opera citat, pag. 22. J Mihai Eminescu, Pubticistica. Refenri Istorice fi istoriografice, Cluinu, 1990, pag. 560. -*45#1

Boris Negnt, Alina Negro A aplica metoda istoric la cercetarea statului, dreptului nseamn: a le ncadra n anumite limite istorice (epoc sau etap a acesteia), iar apoi a tine cont de particularitile care permit diferenierea statului, dreptului din ara data de statul i dreptul din alte ri ce se atribuie la aceeai etap istoric; a evidenia toate aspectele, toate legturile statului, dreptului, ale altor fenomene juridice i ale celorlalte fenomene i procese soci-ale. Statul, dreptul snt nite fenomene sociale, activitatea crora decurge n anumite limite de timp i spaiu. Pentru a nelege esena i rolul lor e necesar s analizezi, n prealabil, ntrebarea ce se refer la caracterul i particularitile epocii la care statul i dreptul se atribuie. n caz contrar ele nu vor fi nelese la justa lor valoare, vor fi nelese n mod eronat. Aceasta e cu att mai important, dat flind faptul c orice epoc istoric nainteaz anumite criterii de apreciere a statului, dreptului, a realitii juridice. n general, dreptul, statul urmeaz firul evoluiei sociale, n ele refiec-tndu-se nivelul dezvoltrii economice, sociale, politice, culturale i de alt natur a societii. Legea celor XII table, Codul Manu, Codul Hamurabi, vasta opera legislativ a lui Justinian, Oglinda Saxon, Magna Charta Li-bertatum, Pravila lui Vasile Lupu etc. snt monumente juridice, dar n egal msur acestea servesc drept dovad a evoluiei istorice. Apelnd la istorie, dreptul i afl condiiile ce-i pot descifra ascendena. Istoria ne permite s scoatem n eviden rdcinile prezentului i s le prognozm pe ce le ale viitorului. i apoi s nu uitm c iubirea de patrie nu e iubirea brazdei, a rinei, ci a trecurului" i numai pstrarea bunurilor morale cu greu ctgate n trecut, n pstrarea elementelor educative ale istoriei romne e rdcina spomic a viitorului", i nu ntmpltor era un obicei nainte ca Domnul, n ajunul de a se urea pe iron s se nchis n zidurile unei vechi mns-tiri i s treac, ntr-o relecie de zile ntregi, n revist trecutul rii i a strmoilor, ca, fa cu zgomotul asurzitor al actualitii, s-i deschid urechea sufleteasc n linite i n tcerea legendei trecurului".2 Aadar, pentru cunoaterea sistemelor de drept juristului i snt extrem de importante concluziile istoricului aa cum istoricii trebuie s se aplece asupra documentului juridic.
1 2

Nicolae Popa, Opera citato, pag. 35. Mihai Eminescu, Opera citat, pag. 324,426,338. '

46-

Teoria general! a dreptului i statului 2.3.3. Metoda comparative S-ar prea c fiecare ar triete fr nici o influen din afar. Dar o asemenea viziune nu are dreptul la existen. ...Dup cum individual fiecare din noi sntem produsul ambianei.speciale creia i datorm aproape totul, - meniona Mircea Djuvara, - tot astfel fiecare popor, fiecare naiune... este produsul n mare parte al influenei mediului ambiant international, al mentalitii celorlalte popoare, care se rsfringe asupra poporului dat". 1 n asemenea conditii pentru a cunpate o realitate juridic dintr-o ar e important de a cunoate situaia din alte ri. Iat de ce n procesul de cercetare tiintific juridic un loc important i revine metodei comparative de cercetare, sau comparativismului. Esena acestei metode const n a scoate la iveal trsturi de asemnare sau de deosebire (sau unele i altele mpreun) la dou sau mai multe fenomene. Comparaia este o premiz important a generalizrii teoretice. Ei i revine un rol semnificativ n deduciile fcute prin analogic Judecile care expri-m rezultatele comparaiei dezvluie coninutul noiunilor despre obiecte-le comparate. n sensul acesta comparaia e blosit n calitate de procedeu ce completeaz definiiile. Compararea sistemelor de drept ale diferitelor state, ale ramurilor, instituiilor i normelor acestora are o importan metodologic major. Acest fapt a determinat apariia unei tiine juridice distincte, cum ar fi tina dreptului comparat. Aceasta, la rndul ei, confirm crearea n numeroase ri a unor catedre i instituii de drept comparat cum este, de exemplu, Academia Internaional de Drept Comparat cu sediul la Paris. n literatura juridic s-au conturat i anumite reguli dup care se folo-sete metoda comparativ.2 La aceste reguli se atribuie urmtoarele: ,1. Se supun comparrii numai obiectele i fenomenele comparabile. Sub aspectul utilizrii acestei reguli urmeaz: a)s se in cont, dac fenomenele juridice date supuse comparrii fac parte din aceeai familie (mare sistem) de drept; b)s se stabileasc dac categoriile supuse comparrii snt aplicate avnd acelai sens; c)s se stabileasc cu exactitate trsturile comune, precum i deosebirile ce exist la fenomenele supuse comparrii. ' Mircea Djuvara, Opera citat, pag. 101. Victor Dan Zltescu, Irina Zltescu, Regulile metodei comparative n studiul dreptului. -Studii de drept romnesc, 1989, pag. 1.
2

^47^

Boris Negru, Alina Negru 2. S se considere termenii supui comparaiei n conexiunile lor rea-le, n contextul social, politic, cultural din care au rezultat, De aici rezult necesitatea c n procesul de comparare s se piece de la cunoaterea principiilor de drept i ale regularitii care comand sistemele de drept comparate. 3. S se caracterizeze sistemul izvoarelor dreptului. 0 asemenea carac-teristic scoate n eviden forma prioritar de expunere a materialului normativ (act normativ, precedent juridic, cutum, doctrin etc.)4. n procesul comparrii s se in cont de epoca, etapa istoric caracteristic fenomenelor supuse comparrii, de trsturile i particularitile generale caracteristice epocii, etapei. 5. n sfrit, metoda comparativ e chemat s dea rspuns i la n-trebarea ce se refer la perspectva dezvoltrii fenomenelor comparate. Cercettorul urmeaz s scoat n eviden tendina de apropiere, sau, dimpotriv, tendina de distanare a lor. 2.3.4. Metoda sociologk Sociologia (din latinescul societos societate i grecescul logos - tiina, cuvnt) constituie o tiin despre legitile dezvoltrii i funcionrii sistemelor sociale, att globale (societatea n ansamblul), ct i particulare. Sociologia studiaz relaiile reciproce dintre diferite fenomene sociale i legitile generale ale comparrii sociale a oamenilor. Dei i trage rdcinile nc din timpurile strvechi, sociologia, ca tiin, mult timp a fost considerat inexistent. Dup cum constata la sfritul secolului trecut G.Tarde, ea este un copil, pe care savanii au avut dibcia de a-1 boteza nainte de a se fi nscut". 1 n aceeai ordine de idei se pronun i Constantin Stere: So-ciologii sat muli, dar din lucrrile lor orct de nsemnate ar fi unele chestii speciale studiate de ei i orict de mult material ar fi adunat dnii, pn azi nu s-a putut cldi nc tiina general asupra societii..." Rezumnd analiza sa, Constantin Stere urmeaz: tiina dreptului, dup nsi nafura problemelor sale, e n strns dependen de datele filosofiei generale i ale sociologiei, ea nu poate fi o tiin desvrit pn ce nu vor fi rezolvate n mod satisfactor problemele fundamentale ale filosofiei i ale sociologiei. ns astzi filosofia, ca o concepie mai adnc tiinific asupra lumii i vieii, las nc prea mult de dorit, iar sociologia e nc n fae".2 Victor Dan Zltescu, Irina Zltescu, Opera citat, pag. 271,275. Constantin Stere, Opera cilat, pag. 271. 48 !

Teoria general a dreptului i statului Cele citate tin de starea sociologiei, ca tiin, la sfritul secolului XIX, nceputul secolului XX. Astzi nimeni nu pune la ndoial caracterul autonom al sociologiei ca tiin. i, totui, dominaia regimului totalitar comunist pe parcursul a zeci de ani n-a putut s nu-i lase amprente negative asupra strii sociologiei din ara noastr. Ca metod de cercetare, metoda sociologic se constituie ntr-o direcie de cercetare, contribuind la cunoaterea normelor juridice - a dreptului - nu numai n coninutul lor intern (din interior"), ci i n legturile sale, n inter-condiionarea sa cu viaa social, adic cu mediul n care apare i se aplic.1 Dac, de multe ori, tiina juridic s-a nchis, prezentndu-se ca o construcie formal, artificial, rupt de viaa social, sociologia juridic i propune, n mare msurj restabilirea contactului dreptului cu realitile sociale. Dup afirmaia doctorului n drept Ion Vldu, sociologia juridic se ocup cu studiul realitii sociale integrale a dreptului, precum i al fenomenelor i proceselor acestei realiti sub aspectul genezei, structurii, dinamicii i funcionalitii lor n cadrul societii".2 Rezult c metoda sociologic contribuie substantial la cunoate-rea statului, dreptului, realitii juridice a societi deoarece acetia nu pot fi concepui n afara societii". 3 n zilele noastre, metoda sociologic, n multiple forme, a devenit un instrument deosebit de util n orientarea procesului normativ, n desurarea activitii de legiferare, n realizarea dreptului, n cunoaterea lui etc. 2.3.5. Metoda experimentului Centrate pe absractizare, tiinele juridice, inclusiv teoria general a dreptului i statului a realizat relativ trziu i timid i o deschidere spre experimentul juridic. E adevrat, c nu ntotdeauna metoda data poate fi. aplicat. Din cauza nerepetrii, complexitii i rapiditii fenomenelor i proceselor juridice metoda experimentului nu poate fi aplicat n mod artificial. Plus la aceasta, n timp ce n tiinele naturii putem mai frecvent ncerca experimentele n laborator, n tiinele sociale, n general, i n riinele juridice, n particular, aceasta nu ntotdeauna e poibil. i totui, metoda experimentului are o nsemntate mare n proeesul de studiere a realitii juridice. Ion Dogaru, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1998, pag. 49. Ion Vldu, Opera citato, pag. 201. 3 Mai pe larg problema data va fi reflecta ft compartimentul Factorii de configware a dreptului".
1 1

^49t-

Boris Negru, Aina Negru

2.3.6. Metodele canttative Aceste metode constau n operaiile de veriicare a ipotezelor tiinifice n cadrul strategiilor dezvoltrii fenomenului juridic n strns corelaie i pe fondul scenariilor dezvoltrii economico-sociale". Introducerea metodelor cantitative n cercetarea realitii juridice este motivat de necesitatea de a descoper noi aplcaii ale cercetrii. Aceste metode presupun: a. dezvoltarea informaiei juridice pentru mbuntirea procesului decizional prin folosirea ordinarului; b. orientarea cercetrilor de informare juridic n direcii precunv. elaborarea legislaiei; sistematizarea legislaiei; evidena legislativ; evidena soluiilor de practic judectoreasc; alctuirea bncii de date de informafie juridic; sistematizarea informaiei juridice; evidena evoluie fenomenului juridic pe domenii (cauze civile, cauze penale, contencios administrativ, cauze de drept al fa-miliei etc. i, bineneles, n cadrul fiecrei ramuri, evidena pe domeniile care prezint interes deosebit); evidena i sistematizarea faptelor de valen; evidena criminologiei; evdena fptailor dup modul de operare etc. c. introducerea i perfecionarea programelor informaiei adecvate cercetri juridice i practicii judectoreti; d. evidena i sistematizarea reglementrilor uniforme i a practicii n domeniu precum dreprul comerului international, dreptul interna tional privat etc.2
1 2

Ion Dogam, Opera ctat, pag. 51. Ibidem, pag. 51-52.

Teoria general a dreptului 5I statului Printre metodele eantitative un loc aparte ocup metoda statistic. Ca tiin, statistica e aceea subdiviziune care, folosind calculul pro-babilitilor se ocup de studiul cantitativ al fenomenelor de mas, prezen-tate de elementele care au anumite caracteristici comune. Actualmente s-a format 0 disciplin distinct - statistica judiciar, ce-i propune drept scop evidena numeric i caracteristica citric a unor fenomene juridice. Ca o concluzie dup prezentarea succint a metodelor de cercetare se impune constatarea c ele nu trebuie nelese n mod izolat, ci n ih-terdependenfa i compementaritatea lor. Folosinduse astfel cercetarea tiinific juridic, att cea rundamental, preponderent teorefic, ct i cea aplicativ are garania obtinerii unor rezultate valoroase i utile".' Rene Descartes, fondator al raionalismului modern rmne n tezau-rul gndirii umane ca un exemplu clasic de stpnire a arsenalului metodo-logic. n renumitul su Discurs asupra metodei", autorul propune s ne conducem de urmtoarele reguli pentru a ajunge la cunoaterea adevrat. Acestea se rezum la faptul: 1. De a nu accepta niciodat vreun lucru cu adevrat, dac nu 1-am cunoscut n mod evident c este; adic de a evita cu grij graba i prejudecata i de a nu cuprinde n judecile mele nimic mai mult dect ceea ce s-ar nfia minii mele att de clar i distinct nct s nu am nici un prilej de a m ndoi. 2. De a mpri flecare dintre dificultile pe care le cercetez n attea pri n cte s-ar putea i de cte ori ar fi nevoie, pentru a le rezolva mai bine. 3. De a-mi conduce n ordine gndurile, ncepnd cu obiectele cele mai simple i mai uor de cunoscut, pentru a m ridica, puin cte puin, ca pe nite trepte, pn la cunoaterea celor mai compiexe i presupunnd c exists ordine chiar ntre cele care nu se succed n mod natural unele dup altele. 4. De a face peste tot enumerri att de complete i revizuiri att de generale nct s fiu sigur c nu am omis nimic.2 Din cele spuse rezult c metoda, pentru Rene Descartes, const n a pune n ordine acele Iucruri asupra crora trebuie s ne ndreptm ageloan Ceterchi, Ion Craiovan, Jntroducere in teoria general a dreptului, Bucureti,1993, pag. 13. 2 Rene Descartes, Opera citat, pag. 4849. -511

Boris Negru, Alina Negru rimea minfii pentru a descopen un adevr oarecare. i o vom ndeplini exact, dac vom reduce treptat poziiile complicate i obscure la altele mai simple, i dac vom ncerca apoi sa ne ridicm tot aa treptat, de la intuiia celor mai simple la cunoaterea tuturor celorlalte".1 Subiecte de evaluare:________________________ 1. Care este baza metodologic a teoriei generale a dreptului? 2. Ce metode specifice aplic teoria general a dreptului in cerceta-rea realitii juridice? 3. Caracterizai esena metodelor cercetrii tiinifice a fenomene-lor juridice. Literatura recomandat:______________________ 1. Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1996, 2002. 2. Ion Dogaru, Elemente de teorie general a dreptului, Craiova, 1994. 3. Victor Dan Zltescu, Regulile metodei comparative n studiul dreptului II Studii de drept romnesc, 1989, nr. 1. 4. Ion Vldu, lntroducere n sociologiajuridic, Bucureti, 2000. 5. Sofia Popescu, Drago Iliescu, Problemele actuale ale metodologiei juridice, Bucureti, 1979. 6. Ion Qc&\ovan,Metodologia juridic, Bucureti, 2005.

Rene Descartes, Opera citat, pag. 22. -S52&

Caracteristica general a statului

Objective: Conceptul statului, trsturile lui. Dimensiunile (elementele constitutive) ale statului. Teritoriul statului: concept, funcii, principii. Populaia. Naiunea. Minoritatea naional. Grupul etnic. Puterea public exdusiv sau suveran (suveranitatea). Scopul, sarcinile i funciile statului.

4.1. Conceptul statului, trsturile lui Renumitul constitutionalist francez G. Burdeau i ncepe cursul de drept constitutional citnd fraza lui Chesterton, n care acesta spunea: 0 societate chiar dac s-ar compune numai din Hanibali i din Napoleoni, ar fit mai bine, n caz de surpriz, ca nu toi s comande n acelai timp."' ntr-adevr, colectivitatea uman impune existena unei autoriti politice, cum ar fi statul. Cuvntul stat" provine din latinescul status, semnificnd ideea de ceva stabil, permanent. Initial acest cuvnt se folosea pentru a desemna cetile, republicile de tipul celei romane, despoiile orientale i alte forme de organizaie politic a societii. Aceasta ns nu nseamn c la etapa timpurie de existen a statului nu au fost ncercri de a fundamenta idei clare despre stat. Asemenea ncercri de tratare a problemei statului pot fi ntlnite, de exemplu, la gnditorii din antichitate cum ar fi Aristotel, Platon i alii. n sensul su modern noiunea de stat" se folosete mult mai trziu, ncepnd cu secolul al XVI-lea. De obicei, folosirea acestui cuvnt n sensul su modern e legat de numele lui Niccolo Machiavelli. Fiind o categorie social extrem de complex, noiunea de stat este folosit n mai multe sensuri. n sensul eel mai larg al cuvntujui, statul e organizatorul principal al activitii unei comuniti umane care stabilete reguli generale i obliga-torii de conduit, organizeaz aplicarea sau executarea acestor reguli i, n caz de necesitate, rezolv litigiile care apar n societate. n sens restrns i concret, statul este ansamblul autoritilor publice care asigur guvernarea. Deseori n viaa de toate zilele, cuvntul stat" e folosit i ntr-un sens mult mai restrns, avndu-se n vedere nu ntregul ansamblu de organe de guvernare, ci un organ concret, cum ar fi, de exemplu, Parlamentul, Guver-nul, Curtea Suprem de Justiie .a. De aici noiunea de stat are dou semnificaii: ( societate, forma de convieuire a comunitilor umane; \ putere, organizare ce dispune de un aparat coercitiv. "Ambele semnificaii pot fi admise simultan, deoarece ele se comple-teaz, statul - societate atrgnd; statul - putere pentru a realiza ceva i statul putere implicnd; statul - societate pentru a putea aciona.
1

George Bourdeau, Cows de droit constitutionnel, Paris, 1942, pag. 3. -#76 6-

Teora generai a dreptului ji statului Exist diverse definiii ale statului, n aspect sociologic, politologic sau juridic, n care este abordat problems. Astfel: n aspectul sociologic,satiil_ccflstitu|eog^are de indiyizi bine_or-^ganizaj, care pcup im^iy^njtlentonu gepgrafic recunoscut politic i asupra cruia o autoritate public exercit prerogativele de putere, hzestrat concomitent i cu vocaie de organizare a vieii colective;1 n aspectul politologic, statul apare ca o colectivitate uman istoric constituit i organizat pe un anumit teritoriu, care se structureaz politic n grupul de guvernani i n restul populaiei;2 . n aspectul juridic, statul reprezint ordinea juridic intern constituit din ansamblul de norme privind raporturile sociale (politice, economice, militare, culturale etc.), aplicate n interiorul statului. Statul poate fi privit ca o persoan juridic fiind titular de drepturi i obligaii, avnd astfel elementele necesare unui subiect de drept.3 Conceptul statului este reperat sau exprimat din perspective diferite care ntrunesc elementele caracteristice cele mai generale ale tuturor sta-telor, indiferent de perioada existenei Ion S urmrim cum sub nrurirea cercetrilor sociologice s-au modificat definiiile juritilor. M. Bluntschli susine c statul este opersonalitate organizat a na-iunii ntr-o ar determinat. "4 Schulze consider c statul este unirea unuipopor sub o putere su-perioar spre a realiza toate scopurile comune ale vieii naionale. "5 Ihering d urmtoarea formulare: Statul este forma manifestrii regulate isigurea puterii sociale de constrngere " sau mai simplu: Statul este organizafia constrngerii sociale. "6 Gumplowicz susine c price stat este suma dispoziiunilor, care au ca scop stpnirea unora asupra altora, i anume, aceast stpnire tot-deauna se practic de o minoritate asupra unei majoriti. Statul, deci, este organizaia stpnirii minoritii asupra majqritii. "7 Constantin Disescu a definit statul ca o uriitate alctuit din reuniu-nea mai multor oamenipeun teritoriu determinat, n forma guvernanilor i a guvernailor, "s Cristian lonescu, Drept constituionali insitufiipolitice, Vol. I (Teoria generai a institufiilor politice), Lumina Lex, Bucureti, 1997, pag. 48. 2 Ibidem, pag. 46. 1 Ibidem, pag. 51. 4 M.^Iuntscbei, Teorie generale de I Vat, Paris, 1891, pag. 18. 5 Constantin Stere, Opera citat. pag. 329. s Ibering, Zweckim Rechi, Vol. 1, Leippzing,1884, pag. 309. 7 Gumplowicz, Grundriss der Sociologie, Wtln, 1885, pag. 116.. " Constantin Disescu,
1

Drept constitutional, 1915, pag. 249. ^77 m-

Boris Negru, Alina"Negro Aniba Teodorescu definete statul ea forma superioar de societate omeneasc investit cuputere exclusiv de comand asupra colectivitii de indvizi aezipe un teritoriu deerminat ce-i aparine n propriu ",' Gheorghe Alexianu raenioneaz c statul este o grupare de indivizi, reuniiprintr-o legtur naional, ocupnd un teritoriu determinat ifiind guvernai de oputere superioar voinei individuate.2" Statul semnific dimensiunea specific i esenial a societii politice, societate care a rezultat din fixarea unui teritoriu determinat a unei colecti-viti umane relative omogene, ntruchipnd naiunea, i care este guvernat de o puere instituional, avnd capacitatea i mijloacele de a exprima de a realiza vona unei pri din colectivitate ca voin general.3 Statul este un sistem organizational, care realizeaz n mod suveran conducerea unei societi (a unui popor tabilit pe un anuniit teritoriu), deinnd n acest scop att monopolul crerii, ct i monopolul aplicrii dreptului.4 Statul este unitatea format de un ansamblu de indivizi reunii printr-o legtur naional, locuind pe un teritoriu determinat, care le este propriu lor, i dominat de un guvern, adic de o putere investit cu dreptul de a formula ordine i de a le face s fie executate.5 Teoria marxist despre stat, teoria domnant cndva n statele Europei de Est, exrepublicile Uniunii Sovietice .a. consider statul puterea organizat a unei close pentru asuprirea altei laltor close. Dicionarul tiinelor sociale, editat n 1964 sub egida UNESCO consider c terminul stat" desemneaz populaia", care locuietepe un teritoriu distinct, organizat n aa mod n care o anumit parte a ei are posibilitaea s exercite n mod direct sau indirect un control, opernd cu valorile sociale (reale sau iluzorii), iar n caz de necesitate - apelnd la for; acest control se rasfrnge la un domeniu, mai mult sau mai puin limitat, de activitate a oamenilor.6 Dicionarul tehnicii i criticii filosofice susine c statul constitute o societate organizat, ce dispune de un guvern autonom i este o persoan moral distinct fa de alte asociaii analogice de care e legat.7
1

Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrate, Vol. ], Bucureti, 1929, pag. 24. 2 Drept constitutionals Bucureti, 1926, pag. 88. 5 Ion Deleanu, Drept constitutional i institujii politice, Vol. 2, Iai, 1993, pag. 8. * Genovieva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria general a dreptului, Iai 1993, pag, 184. 5 D. Bertbelemy, Traite elementaire de droit administratif, Paris, pag. I, k Dictionary of the Social Sciences, pag. 690. T Andre Laland, Vocabulaire tehnique et critique de la philosophe, Paris, 1962, pag. 304. -78#-

Teoria generates dreptuluii statului Am apelat la diverse izvoare care ncearc s defneasc statul. Faptul c una i aceeai categorie -r statul - geaereaz artea preri, scoate n eviden complexitatea acestuia ca fenomen social. Analiznd caracteristicile statului expuse n definiiile de mai sus constatm c statul, ca regul, e caracterizat ca: a) o organizaie politic a societii cu ajutorul creia se realizeaz conducerea social; b)o organizaie, care define monopolul crerii i aplicrii dreptului; c) o organizaie care exercit puterea pe un teritoriu determinat al uneicomunit umane; d)o organizaie politic a deintorilor puterii de stat care, n exclusivitate poate obliga exercitarea voinfei generate, aplicnd n caz de necesitate, fora de constrngere. E caracteristic i faptul c'statul este definit prin referire la trei elemente, componente i anume: teritoriul; populaia (naiunea); puterea public politic: exclusiv sau suveran (suveranitatea). 4.2. Dimensiunile statuiui Statul se caracterizeaz prin cteva elemente sau dimensiuni istorice i politice, cumulate calitativ. Acestea stau la baza oricrui stat i fr ele statul e de neconceput. La ele se atribuie: teritoriul, populaia (naiunea), autoritatea (puterea), politico exclusiv sau suveranitatea. Dimensiunile statului au o importan major. Ele condiioneaz att apariia, ct i dispariia sau renvierea statului. 4.2.1. Teritoriul statului Teritoriul, alturi de popor i de puterea de stat, este unul dintre elementele indispensabile statului i reprezint dimensunea lui material. Teritoriul nu are semnificaia unui spaiu oarecare, el este de o importan mult mai mare, de o sructur tridimensional,cuprinznd subsolul, paiul aerian i ntinderea de pmnt delimitat de frontiere. Importana teritoriului se configureaz, mai ales, prin funciile sale printre care cele mai semnificative snt urmtoarele: ^79^

Boris Negru, Alina Negru teritoriul permite situarea statului n spaiu i delimitarea acestuia fa de alte state (teritorii); limitele teritoriale determin ntinderea prerogatvelor puteri publice, rezultate din suveranitatea i independena statului, astfel fiind posibil delimitarea statului de celelalte puteri, instituii i fenomene strine; teritoriul este i un mijloc de aciune a statului, deoarece autoritile publice se pot manifesta eficient n anumite limite teritoriale. Prin resursele teritoriului se asigur, ntro msur mai mare sau mai mica, realizarea obiectivelor puterii i a dezideratelor cetenilor; teritoriul asigur i accentueaz calitatea cetenilor, trstura lor comun de a vieui ntr-un anumit spaiu; teritoriul este simbolul i factorul de protecie al ideii naionale. El este o legtur intim, profund i deosebit de puternic ntre om i pmntul pe care el i regsete identitatea. Aceast legtur se exprim prin dragostea nelimitat a fiinei umane fa de locul pe care s-a nscut, pe care a trait sau pe care rmne dup moarte, populaiile indefinite i nestabile se integreaz ntr-o unitate avnd ca baz teritoriul. Fiind un element constiutiv al statului, teritoriul are i unele trsturi ale acestuia, de aceea puterea statului asupra teritoriului este mai mare dect un simplu drept de proprietate. Asupra ntregului teritoriu statul exer-cit o autoritate exclusiv, care se manifesta prin: Plenitudine, ceea ce presupune c statul exercit in limitele sale teritoriale plenitudinea funciilor ce-i revin, legifernd i organiznd ad-ministraia public, stabilind instanele de judecat i circumscripiile lor teritoriale, asigurnd aplicarea uniform a legilor etc. Exclusivitate, n sensul c statul exercit n mod liber ntreaga sa autoritate, exclus fiind intervenia sau amestecul unui stat sau a unei alte puteri strine. n unele cazuri din consideraii de securitate internaional i de respectare a principiilor dreptului international, se pot aduce anumite atingeri caracterului exclusiv, bunoar prin inspecia unor instalaii nucle-are de ctre reprezentanii altor state sau ai unor organizaii internaionale. Statul este liber s accepte sau nu astfel de imixtiuni, neexistnd aici nici o limitare a suveranitii.
1

Ion Deleanu, Opera citato, Vol. II, pag. 40. m&owr

Teoria general a dreptului i statului Opozabilitate, prin care se presupune legitimitatea i recunoaterea internaional a constituirii unui stat pe un anumit teritoriu. Acesta din urm poate aparine unui stat numai n mod legitim i legal, recunoaterea acestor caracteristici pe plan international fiind implicit i condiionnd existena statului (existns excepii: rupturi, anexiuni teritoriale, cedri, nstrinri). Teritoriul statului este alctuit din anumie elemente constitutive, fiind o parte a globului pmntesc care cuprinde solul, subsolul, spaiul acvatic i coloana de aer de deasupra solului i a spaiului acvatic asupra crora statul i exercit suveran puterea. Indiferent de ntindere, teritoriul statului are aceeai semnificaie i ndeplinete aceleai roluri.1 \Solul, ca element principal al teritoriului este alctuit din uscatul (p-rTnultul) aflat sub imperiul suveranitii statului, indiferent de locul unde I este situat din punct de vedere geografic. Subsolul, este partea scoarei terestre, situat mai jos de stratul de sol i fundul bazinelor de ap i se ntinde pn la adncimi accesibile pentru studiere i valorificare geologic.2 Subsolul intr n componena teritoriului statului fr nici un fel de ngrdire juridic de ordin international, statul fiind n drept s dispun de el exclusiv i pe deplin. Spaiul acvatic are dou componente: apele interioare, cuprinznd apele rurilor, lacurilor, canalurilor, porturilor, radelor i bailor, asupra crora statul i exercit suve-ranitatea deplin, cu dreptul de a reglementa prin legi navigaia, exploatarea i protecia lor; marea teritorial, poriune maritim de o anumit lime ce se ntinde de-a lungul rmului, n afara limitelpr apelor inferioare. Spaiul aeran reprezint coloana de aer care se afl deasupra solului i spaiului acvatic al statului, delimitat pe orizontal prin frontiere terestre, fiuviale i maritime, pe vertical nlndu-se pn la limita inferioar a spaiului extraatmosferic, limit situat aproximativ la 100-110 km deasupra nivelului mrii.3 Alin (1) al art. 3 al Constituiei Republicii Moldova conine unui dintre caracterele juridice fundamentale ale teritoriului, stipulnd c Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil". Proclamarea inalienabilitii teritoriului nseamn interzicerea nstri-nrii lui sub orice forma. Abandonarea, pierderea prin prescripie, cesiuniIon Deleanu, Opera cital, VoL II, Pag. 43. Codul Subsolulu (pi.im -XH din 15.06.93), art. 3. J D. Popesou, A, Nastasc, Drept international public, Bueureti, 1997, pag. 155.
2 1

-t 81 &

Boris Negru, Alina Negru le, donaiile, vnzrile de teritorii snt incorapatibile cu prineipiul consfinit de Constituie, snt ilegale i interzise. Inalienabilitatea nseamn, de asemenea imposibilitatea oricrui alt stat de a exercita atribute de putere asupra teritoriului statului, indiferent de suprafaa afectat sau de motivele invoeate. Textul constitutional nu menioneaz expres subiecii, prineipiul n cauz fiind opozabil erga omnes att n raporturile Republicii Moldova cu alte state ct i n raporturile care se nasc ntre persoanele particuiare (fizice sau juridice) ca subiecte de drept i naionale ori strine. Cu alte cuvinte, teritoriul (fie ntreg, fie o parte a sa), dispune de un statut juridic special, ceea ce l scoate n afara circuitului civil i l supune exclusiv puterii poporului, suveranitii naionale. In textul constitutional examinat se menioneaz un alt caracter juridic principal al teritoriului, indivizibilitatea, deoarece prineipiul aceta este consacrat n art.l, care prevede caracterele statului. Teritoriul reprezentnd unul din elementee principale ale statului, este ca satul, indivizibil Indivizibilitatea teritoriului n contextul analizat semnific evident unitatea lui i este n strns legtur cu inalienabilitatea. Indivizibilitatea teritoriului nu interzice ns divizarea lui n uniti administrativ-teritoriale, care se bueur de autonomie local. Att prineipiul indivizibilitii, ct i eel al inalienabilitii teritoriului, nu admite sub nici o forma recunoaterea anexiunilor teritoriale din trecut sau din viitorj^ln acest sens, ara noastr a ptimit foarte mult, fapt despre care ne vorbete i avizul Comisiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aprecierea politico-juridic a Tratatului soveto-german de neagresiune i a Protocolului adiional secret din 23: august 1939, precum i consecinele lor pentru Basarabia i Bucovina de Nord, aprobat de Parla-mentul Republicii Moldova la 23 iunie 1990^ E cunoscut faptul c Basarabia i Bucovina de Nord au fost initial pri componente ale statului Moldova, nfiinat n secolul XIV pe de o parte din spaiul unde s-a format i triete poporul romn. (La 1775, Imperiul Habs-burgic rpete Moldovei partea ei de nord, Bucovina. n urma rzboiului ruso-furc din 1806-1812 i a unui ndelungat trg diplomatic, prin Tratarul de pace de la Bucureti (1812), Ruia dezmembreaz Moldova, anexnd inutui dintre Prut i Nistru asupra cruia extinde n mod artificial numele de Basarabia. Drept rezultat al prbuirii Imperiului Rus n 1917, aceste teritorii au revenit n mod firec i legitim la Romania. -82-

Teoria general a dreptului fi statului La 28 iunie 1940, U.R.S.3. a ocupat prin for arma Basarabia i Bucovina de Nord contrar voinei populaiei din aceste inuturi. Procla-marea nelegitim, la 2 august 1940, a R.S.S. Moldoveneti a fost un act de dezmembrare a Basarabiei i Bucovinei. Trecerea arbitrar sub juris-dicia RS.S. Ucrainene a Bucovinei de Nord i a judeelor Hotin, Ismail i Cetatea Alb era contrar adevrului istoric i realitii etnice existente n acea vreme. Cele menionate relev o data n plus importana teoretica i practic a principiilor unanim recunoscute pentru teritoriul unui stat: inalienabilitatea i indivizibilitatea. Principiile enunate nu permit nici recunoaterea unor formaiuni statale. : Cu toate acestea, n toamna anului 1991, cu sprijinul tacit al forelor proruse i proimperiale, teritoriul Republicii Moldova a fost dezmembrat, instituindu-se un regim secesonist prn formarea aa-numtei Republc Transnistrene Moldoveneti, cu capitala n oraul Tiraspol. Separatitii refuz s se supun regimului constitutional al Republicii Moldova. Violnd n mod flagrant Contituia Republicii Moldova, ei au adoptat propria Constituie i au creat autoriti publice proprii (Parlament, Guvern, Preedinte, instane judectoreti etc.). Ca urmare, Republica Moldova nu are nici o putere asupra acestui teritoriu, fiindu-i pus n pericol statalitatea. Caracterul unitar al statului nostru a fost prejudiciat n mod esenial i prin Legea cu privire la statutul special al Gguziei. Statutul acestei regiuni din partea sudic a rii depete cadrul.unei uniti administrativ-teritoriale i chiar a unei autonomii culturale, nscriidu-se practic n caracteristicile unei entiti politice. n baza acestei legi, n Gguzia s-a constituit, ca i n stnga Nistru-lui, propriul Parlament (Adunarea Popular), propria instituie prezideni-al (Bacanul) etc. Nu poate fi trecut cu vederea nici tendina unor forte locale de a crea propria republica". Unele prevederi din Legea cu privire la statutul juridic special al Gguziei n opinia noastr, contravin Constituiei Republicii Moldova. Teritoriul statului trebuie delimitat de teritoriul altor state, de marea liber i de spaiul cosmic. Delimitarea se face n frontiere. n acest sens, alin. (2) al art. 3 al Constituiei Republicii Moldova prevede: Frontierele riisnt consfinfiteprin lege organic". Frontierele Republicii Moldova snt linii (reale sau imaginare) care despart, pe uscat i pe ap, teritoriul Republicii Moldova de teritoriile sta#83&

Boris Negru, Alina Negru telor vecine, iar n plan vertical delimiteaz spafiul aerian i subsolul Re-publicii Moldova de spaiul aerian i de subsolul statelor vecine. Frontiera de stat stabilete limitele spaiale de aciune a suveranitii statului.1 Frontierele de stat snt terestre, fluviale, maritime, aeriene. Pe uscat, frontiera de stat se traseaz pe liniile distinctive de relief. Pe sectoare fluviale frontiera se traseaz pe linia din mijloc a rului, pe calea navigabil principal sau pe talvegul rului; pe lacuri i alte bazine de ap, frontiera se traseaz pe linia dreapt care unete ieirile frontierei de stat la malurile lacului sau ale altui bazin de ap. Pe poduri i ruri, frontiera se traseaz pe linia de mijloc sau pe axul lor tehno logic. aFcnd parte din teritoriul statului, frontierele snt inviolabile. Inviolabilitatea este garantat prin faptul c frontierele snt consfinite n legea organic. Respectiv, modificarea frontierelor se poate face doar prin lege organic. Legea declar c stabilirea frontierei de stat tine de competena Parlamentului Republici Moldova. De fapt, stabilirea frontierelor unui stat reprezint o problem a realitilor interstatle i rezult din acordul statelor interesate, ncheiate conform principiilor dreptului international. Practic, stabilirea frontierei de stat se consemneaz n tratatele ncheiate de Republica Moldova cu stateie vecine. Regulile i modul nemijlocit de trasare, mafcare i instalare a frontierelor snt determinate n lege. 4.2.2. Populaia. Naiunea. Minoritatea naional. Grupuletnic Populaia constituie dimensiunea demografic, psihologic i spiritual a statului. Un stat fr populaie nu poate s existe, e de neconceput. Aceasta e i firesc. Statul este o societate uman organizat, o societate stabilizat n interiorul unor frontiere permanente. Cei ce locuiesc pe.un teritoriu delimitat de frontiere i snt supui aceleiai puteri pot avea fa de acesta ori calitatea de cetean, de membru al statului respectiv, ori calitatea de strain (persoana avnd alt cetenie dect cea a statului n care locuiete), ori pe cea de apatrid. Dintre aceste trei categorii de persoane numai cetenii se bucur de deplintatea drepturilor i posed deplintatea obligaiilor stabilite de stat. Comunitate indivizilor care se afl pe teritoriul strict determinat al statului i asupra cruia se exercit puterea de stat este o categorie comple-x. n unele cazuri comunitate formeaz o naiune, naiunea fund uneori identificat cu populaia.
1

Legeo Repubidi MoWova nr. 08-A7J n 17.ti.Mprtvind frontiera cfe mt. ^84&

Teoria general! a dreptului statului Naiunea nu trebuie confundat nici cu statul i nici cu populaia, ca element constitutiv al acestuia. n Petit darousse".ediia 1973, conceptul de naiune este definit astfel: Naiunea (de la latinescul natio) desemnea-z o comunitate de oameni, cel mai adesea instalat pe un acelai teritoriu i care are o unitate istoric, lingvistic, religioas, economic, mai mult sau mai'puin puternic". Ea este o asociaie de oameni avnd aceeai limb, aceeai origine, aceleai obiceiuri, aceleai idei i sentimente, dez-voltate printr-o lung convieuire mpreun".1 Aceste definiii ale naiunii cuprind elemente de originalitate i unitate ale unei populaii. 0 caracteritic esentia a naiunii este c ea nglobeaz oamenii din cadrul .unui popor bine determinat, ntre care exist interaciuni i interdependene, respect aceleai norme i dezvolt aceleai relaii economice, teritoriale, lingvistice i culturale i are contiina pstrrii identitii sale."2 Aadar, naiunea. constituie nu o simpl comunitate uman. Ea e co-munitatea uman fprmat istoricete pe un teritoriu distinct, anume pe acest teritoriu comunitatea uman data i formeaz limba, culture, obiceiurile, tradiiile, spiritualitatea de neam, factura psihic, de acest teritoriu comunitatea data i leag trecutul istoric, prezentul i, indiscutabil, viitorul. Categoria naiune" reprezint nu ntreaga populaie ci doar o parte din ea, parte ce constituie majoritatea populaiei. Referindu-ne la coraportul categoriilor naiune" stat" putem meniona urmtoarele: n lume exist un numr mare de state naionale, adic state care au la baz o naiune, denumirea creia ele o i poart, ca regul. De exemplu, Frana are la baz natiunea francez, Italia, Spania, Portuga-lia, Germania etc. au la baz naiunile respective. Majoritatea absolut a statelor europene snt state natonale. Exist, ns, cazuri, cnd una i aceeai naiune e ncadrat i st la baza nu a unui singur stat, ci mai multe. De exemplu, nimeni nu pune la n-doial faptul c n lume exist o singur naiune coreean. n acelai timp, ns, naiunea data e organizat n dou state coreene. Sau cazul naiunii arabe, organizat n mai multe state arabe. Acelai lucru l putem spune i despre naiunea romn organizat n dou state romne: Romania i Republica Moldova. Acest lucru nu se accept doar de acei care au schi-raonosit i mai continu s falsifice istoria real a noastr. i arirmaiile unor patrioi", conform crora renunnd la limb, la naiune, la stat, n-au nici un temei juridie.
1

George Meitani, Curs de drept international public, Bucureti, 1930, pag. 16. 1 Constantin Stroo, Compendiu dtfilosQfia dreptului, Bucuieti, 1999, pag. 111. -'85 6-

Boris Negru, Alina Negru Exist, de asemenea, cazuri cnd la baza unui stat stau mai multe naiuni. De exemplu Federaia Rus are la baza sa ca stat mai multe naiuni. Pe lng naiunea rus, n Federaia Rus se ncadreaz asemenea naiuni, cum ar fi, de exemplu ttarii, ciuvaii, cecenii, bakirii, udmurii etc. Ei formeaz naiuni n virtutea faptului c istoricete s-au format pe un teritoriu propriu distinct. Din aceste considerente nu trebuie confundat naiunea cu un grup etnic, fie chiar i numeric. De exemplu n Germania actualmente locuiesc peste 2 milioane de turci. Aceasta, ns, nicidecum nu nseamn c turcii din Germania constituie o naiune. Istorieete, comuntatea data nu s-a format pe teritoriul Germaniei. De altfel, nu constituie naiuni nici romnii din S.U.A., algerienii din Frana, ucrainenii din Canada etc. Prezint interes i raportul dintre naiune i stat, din punct de vedere al apariiei lor. Problema data evideniaz existena a trei situaii: 1. Apariia simultan a naiunii i a statului n urma mpletirii proce-seior de formare a celor dou entiti: naional i statal. 2. Apariia mai nti a organizrii statale i mai apoi a naiunii (este ca-zul majoritii rilor africane care dei au o putere politic central (o organizare statal), din punctul de vedere al comunitii etnice se afl n stadiul gentilico-tribal cu toate consecinele ce decurg de aici: absena unei limbi comune, fiecare trib avndu-i dialec-tul su, limba oficial (francez, englez, spaniol i portughez) fiind limba fostei metropole; teritoriul frmiat n zone aparfinnd diferitelor triburi, fiecare dintre ele avnd obiceiuri, tradiii proprii .a.m.d). 3. Apariia mai nti a naiunii i ulterior a statului national (cazul naiunii romne a crei constituire a permis formarea statului national unitar romn).1 O atenie deosebit merit, de asemenea, i problema minoritii na-ionale. Problema data nici pn azi nu e interpretat uniform n plan international. ntr-un raport din 1993 al subcomisiei ONU pentru prevenirea discri-minri i protecia minoritilor se propune interpretarea prin care prin minoritate se nelege un grup numeric inferior restului populaiei unui stat, ai crui membri, care au cetfenia acestui stat, posed ca-racteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale restului ' Constantin Stroe, Opera cital, pag, 115. 3 861-

Teoria general! a dreptului i statuiui populaiei i srtt animai de yoina de a-ipstra cultura, tradiiile, re-ligia sau limbo."1 ntr-un proiect de document supus Consiliului Europei n 1993, ca anex la Recomandarea 1201 a Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei, se menioneaz; n sensul acestei Convenii expresia minoritate naional desemneaz un grup de persoane dintr-un stat care: a) i au reedinape eriioriul acestui stai snt cetfeni ax si; b) ntreine legturi vechi, solide i durabile cu acest stat; c)prezint trsturi etnice, culturale, religioase sau lingvistice spe-cifice; d) snt suficient de reprezentatiye, dei snt maipuin numeroase dect restulpopulaiei acestui stat sau a unei regiuni a sa; e)snt animate de voinde apstra mpreun ceea ceformeaz identita-tea lor comun, mai ales cultura, tradiiile lortreligia i limba lor. "2 Termenul minoritate" desemneaz un grup etnic numeric inferior restului populaiei, ai crui.membri au caracteristici etnice, religioase, lingvistice, culturale comun. Dar e important ca aceste caliti s se for-meze un timp ndelungat i c grupului dat s-i aparin un teritoriu al su distinct, unde aceste caliti au aprut. Caracteristic e i faptul c grupului dat s-i revin aceleai atribuii ca i naiunii. Deosebirea dintre ei const doar n aceea c grupul dat, n virtutea unor mprejurri cum ar fi coloni-zarea teritorial, prigonirea, strmutarea forat etc. s-au pomenit a fi n minoritate pe propriul lor teritoriu. Din cele menionate mai sus putem trage concluzia c turci din Ger-mania, algerienii din Frana, ruii din Republica Moldova sau gguzii nu snt minoriti naionale. Ca minoriti naionale pot fi privii romnii din Ucraina, maghiarii din Romania etc. Aceasta ns nicidecum nu nseamn c membrii unor grupuri etnice pe teritoriul unui stat nu beneficiaz de anu-mite protecii. Dimpotriv, acestea snt impuse de standardele internaiona-le pe care statele lumii trebuie s le respecte. Asemenea obligaiuni i-a asu-mat i Republica Moldova ca membra al ONU i al Consiliului Europei. Pe lng statele multinaionale pot fi ntlnite i state care n momen-tul apariiei lor nu au avut la baz vreo naiune. Drept exemplu pot servi S.U.A. sau Australia. Naiunea nu trebuie confundat cu naionalitatea sau cu poporul. Na-fionalitatea exprim apartenena indivizilor la o anumit naiune, n timp
1

' Ion Diaconu, Uinortile. Statut. Perspective, Bucureti, 1996, pag. 81. Ibidem, pag. 81-82. 4 87&

Boris Negru, Alina Negru ce poporul desemneaz masa indivizilor indiferent de naionalitatea lor, constituit ca suport demografic al statului. Fundamentul oricrui stat rezid n unitatea poporului. Iat de ce art. 10 al Constituiei Republicii Moldova prevede c statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Republica Moldova este patria comun i indivizibil a ruturor cetenilor ei". Mai mult ca att: Statul recunoate i garanteaz dreptul ruturor cetenilor la pstrarea, la dezvoltarea i la exprimarea identitii lor etnice culturale, lingvistice i relgioase." 4.2.3. Autoritatea public exclusiv sau suveran (suveranitatea) Autoritatea public exclusiv sau suveran (suveranitatea) este cel mai caracteristic element specific al statului. Puterea este un fenomen legal de autoritate, care se caracterizeaz prin: posibilitatea de a coordona activitatea oamenilor conform unei voine supreme, de a comanda, de a da ordine i necesitatea de a se supune aceste comenzi. Aceast autoritate o ntlnim nc din cele mai vechi timpuri. Ea la nceput a fost personificat n eful colectivitii umane respective (gint, trib, uniune de triburi etc.) care putea s se manifeste calitile sale (era mai dibaci, mai iscusit, mai viteaz, nelegea mai multe etc.). Cu timpul autoritatea, atribuindu-se persoanei care deinea puterea sau o exercita. Puterea se nfieaz sub mai multe forme. Ea poate fi nepolitic sau politic, nestatal sau statal etc. n toate cazurile puterea presupune prezena a cel puin doi indivizi (aa, de exemplu, att timp ct Robinson Crusoe s-a aflat singur pe insul, n urma naufragiului, nu putem vorbi de o putere. O asemenea putere apare doar odat cu apariia lui Vineri). n toate cazurile puterea privete fixarea i consolidarea unor valori constituite n sistem, valori ce pot fi de natur moral, religioas, politic, juridic etc. ntr-o societate exist mai multe categorii de putere: puterea unor par-tide, puterea unor organizaii social-politice etc. Puterea statal ns este cea mai autoritar putere. Ea se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi: a) este un atribut al statului care se identific cufora. Aceast for se materializeaz n diverse instituii politico-juridice (autoriti publice, armat, poliie etc.); b) are un caracter politic; c)are o sfer general de aplicare; 4 88&

Teoria general a dreptului i statului d) deine monopolul constrngerii: numai ea are posibilitatea s foloseasc constrngerea i dispune de aparatul de constrngere; e) puterea destat este suveran. Aceast din urm trstur - suveranitatea - este cea mai important. Termenul suveranitate" este folosit pentru prima data cu prilejul analizei Constituiei franceze din 1791, de ctre juristul francez Clermant Ten-nerre, care a definit-o ca fund libertatea colectiv a societii". La etapa contemporan suveranitatea tot mai frecvent este definit ca fiind dreptul statului de a conduce societatea, de a stabili raporturi cu alte state". ,Art. 2 alin. (l).al Constituiei Republicii Moldova prevede urmtoare-le: ..Suveranitatea naional aparine poporalui Republicii Moldova, care o exercit n mod direct i prin organele sale reprezentative, n formele stabilite de Constituie". Suveranitatea naional const n dreptul poporului de a hotr ne-condiionat n privina intereselor sale i de a le promova i realiza n mod nestingherit. Acest principiu constitutional nu deriv nemijlocit din art. 1 al Constituiei, care consacr caracterul suveran al statului. Suveranitatea naional rezult din faptul c poporul Republicii Moldova este unicul deintor suveran al puterii. n acest text constitutional, prin popor nu se nelege numai totalitatea locuitorilor din ar sau popu-laia acesteia. Sensul atribuit prin Constituie este unul determinat i specific, prin popor, n sensul noiunii utilizate, nelegndu-se o colectivitate de indivizi care au calitatea de ceteni i prin aceasta au aptitudinea de a participa la exprimarea voihei naionale. Chiar i n acest sens, categoria de popor este prea larg, deoarece nu toi cei care au calitatea de ceteni pot participa efectiv la exprimarea voinei generate naionale, ea fiind con-diionat de discernmntul persoanei, de aptitudinea ei moral i specifi-cul manifestrii de voin - necesitatea organizrii poporului. Suveranitatea naional, aa cum este prevzut n Constituie, nseamn puterea absolut i perpetu a poporului, puterea politic, adic o putere aparinnd poporului, puterea de stat, al crei deintor suveran este. Puterea politic comport anumite caractere, cum ar fi: Unitatea, care se manifest prin faptul c domeniul suveranitii naionale ce aparine unui popor este unic i nu poate fi nclcat de o alt suveranitate. Toate cotele-pri de suveranitate ce aparin fiecrui individ alctuiesc, n sum, un tot ntreg, o entitate unic. Deplintatea, care semnific faptul c suveranitatea naional nu poate fi limitat arbitrar i nici exercitat abuziv. Suveranitatea nu poate exista partial i nu poate fi exercitat partial. -89#-

Boris Negru, Alina Negru Inalienabilitatea, care arat c poporul nu i poate nstrina definitiv i irevocabil suveranitatea nici unui grup i nici unei persoane. Indivizlbilitatea, care relev c suveranitatea naional nu poate fi divizat n cote-pri ce ar putea fi exercitat separat unele de altele. Imprescriptibilitatea, care se af n strns legtur cu inalienabilitatea i semnific fptul c suveranitatea naional exist atta timp ct exist naiunea, Acest caracter demonstreaz suplimentar deosebirea dintre popor i naiune, reiternd c poporul poate s nu fie definit clar la un anumit moment al istoriei, pe cnd naiunea este perpetu n timp. Textul constitutional expus ne orienteaz la dou constatri: legtura dintre popor (naiune) i puterea de stat (putere public) i formulrile cu care se opereaz, n acest sens fiind semnificative sintagmele putere, suveranitate naional i aparinepoporuluu _ _In primul caz, noiunea popor noiunea stat, privite sub aspect juridic apar ca subiecte distincte de drept. Dup cum s-a menionat mai sus, statul este, ntr-o accepiune larg o entitate compus din teritoriu, popu-laie i suveranitate, iar ntr-un sens mai restrns, o forma superioar de organizare a poporului, constituit din aparatul statal ce exercita puterea. Poporul deine puterea politic i, pentru a o exercita, formeaz statul, un sistem de autoriti publice. n cel de-al doilea cz, trebuie s vedem cu ce se identific puterea de stat i dac ea este altceva dect statul. Evident, statul nu este altceva dect organizarea statal a puterii poporului, chiar nsi instituionalizarea acestei puteri. Funcia principal a statului (a puterii de stat) este de a exprima, promova i realiza voina poporului sub forma de voin generalobligatorie. Se impune astfel concluzia c puterea politic (suveranitatea naional) aparine poporului, concluzie indubitabil, deoarece, n caz contrar, ar nsemna c exist mprirea poporului i c exist mai multe suveraniti i deintori ai acesteia n aceeai ar, situaie ce poate fi privit doar ca o dezordine social-politic sau ca o absurditate. Cele menionate se refer doar la suveranitatea naional, care poate fi identificat CM puterea de stat, i la deintorul (titularul) unic al acesteia - poporul. Caracteristicile menionate mai sus ale puterii politice snt valabile i pentru puterea de stat, aceasta avnd ns i anumite trsturi specifice, dintre care menionm: ^90^

Teoria general a dreptului i statului Esteoputere transmis dectre popor unor organism care exercit conducerea de stat; este o putere de dominaie i de consfrngere; este o putere organizat; este o putere suprem n interiorul statului i independent fa de o alt putere de stat; este limitat prin drepturile i libertile ceteneti recunoscute i garantate de o lege suprem; este revocabil, poporul avnd dreptul s nu menin mandatul pentru reprezentanii alei.1 ntr-un sens strict juridic se mai poate spune c puterea de stat este o putere: de centralizare; de arbitraj; extrapatrimonial; o putere civil i persistent n timp.2 Este foarte important s se fac distincie ntre trsturile generale i exigenele generale pe care trebuie s le ntruneasc puterea de stat. Aceste exigene snt: legalitatea, legitimitatea, respectarea pluralismului politic i a democraiei constituionale. i n mod normal, puterea de stat aflndu-se n strns legtur cu soci-etatea poate exercita asupra structurilor ei o puternic influen asigurnd reprezentarea i aprare intereselor diferitelor categorii i grupuri sociale la nivel statal. Infuena i presiunea trebuie s fie legate, n limitele admise i conform prevederilor stabilite prin lege. n cele ce urmeaz, vom ilustra n ce mod este exercitat suveranitatea i prin care instituie. Poporul Republicii Moldova exercita suveranitatea naional n mod direct iprin organele sale reprezentative. ntr-un stat de drept democratic, administrarea poporului urmeaz a se realiza prin popor i pentru popor, deoarece numai poporul este titularul suveranitii naionale. Titularul suveranitii ns nu poate s o exercite continuu n mod direct. Cel mai mult timp, puterea statului este exercitat n numele poporului de ctre anumite organe, crora le snt delegate func-iile respective printr-o autorizare general, manifestat prin alegerea unor organe reprezentative. Exercitarea suveranitii n mod direct de ctre popor se face prin participarea lui la referendumun i la alegeri, precum i prin luarea unor decizii de ctre acesta, n mod direct. Cristian Ionescu, Opera citat., Vol, I, Pag. 287. Dan Claudiu Dnior, Drept constitutional si instituiipolitice, VoL I, Craiova; 1995, pag. 39-41.
! 1

-#911-

Boris Negru, Alina Negru Referendumul, n sensul prevederilor constituionale reprezint o forma suprem de exercitare a suveranitii naionale, prin care corpul electoral (alegtorii) este solicitat s decid asupra adoptrii unei legi fundamentale (de modifcare a dispoziiilor generale ale Constituiei, spre exemplu) sau s-i exprime voina n alte probleme de interes national (art.75 din Constituie). Exercitarea suveranitii poporului se realizeaz prin organele sale reprezentative. Vedem astfel c n Constituie nu exist precizri referitoa-re la un organ anume. Esenial este ca organul prin care se exercit suvera-nitatea naional s fie un organ reprezentativ. Reprezentative snt organele n care membrii lor acioneaz ca man-datari ai poporului, lund decizii n numele celor care le-au dat mandatul respectiv. Constituia consacr ca organe reprezentative: Parlamentul (art. 60-76) consiliile locale i primarii (art. 112-113). Reprezentativitatea se asi-gur prin alegeri, de aceea Constituia stabilete c autoritile sus - men-ionate snt alese prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. Votul este instrumentul juridic de investire cu prerogative legale a autoritilor publice, crora li se delegheaz astfel exercitarea continu a suveranitii naionale. Exercitarea suverantii n mod direct i prin organele reprezentative poate avea loc numai n formele stabilite de Constituie. Stipularea respectiv are menirea de a stabili faptul c suveranitatea naional nu poate fi exercitat arbitrar. Astfel, la exercitarea n mod direct a suveranitii, poporul poate participa numai n forma stabilit de Con-stituie, adic prin referendum (art. 75), care e efectueaz n modalitatea prevzut de lege. Exercitarea suveranitii poporului prin organele sale reprezentative presupune c organele reprezentative se formeaz (se aleg) n conformitate cu prevederile Constituiei, ale legislaiei electorate i c activitatea lor se desfoar n modul i n limjtele stabilite de Constituie i de legislaia respectiv. Subliniem i faptul c art. 2 al Constituiei Republicii Moldova prevede: Nici opersoan particular, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o alt formaiune obteasc nu poate exercita puterea de stat n nume propriu." Pentru a nelege sensul prevederii n cauz, este necesar, mai nti, s descifrm noiunile utilizate n prima parte a textului i s ptrundem semnificaia lor. Astfel: ^92 6-

Teoria general! a dreptului i statului Noiunea persoan particular exprim ceva neoficial, care nu are ca-racter de stat. Deoarece nu se face vreo specificare, putem conchide c, sub aspect juridic, noiunea de persoan particular se raport att la persoanele fizice, ct i la cele juridice, privite ca titulari de drepturi i obligaii. Noiunea parte din popor deriv din faptul c, la exercitarea suvera-nitii riaionale, la constituirea i exercitarea puterii de stat, poporul par-ticip ca un tot ntreg, formnd o unitate indivizibil n pri crora li s-ar permite reprezentarea voinei unice generale ce aparine ntregului popor. Puterea este una singur i nu se fragmenteaz. Un anumit grup de persoa-ne poate fi de o alt origine, ns cetenia pe care o au acetia este cea a Republicii Moldova, de aceea grupul respectiv face parte din poporul rii i nu poate ntreprinde aciuni de exercitare a unei cote-pri din putere, pe care ar considera-o proprie. Noiunea grup social se raport la o comunitate de indivizi care snt unii prin interese, valori i norme de conduit comune i care se afl ntr-o interaciune pe baza acestor interese. Interesele, la rndul lor, snt determinate de condiiile n care se desfoar activitatea grupului respectiv. Grupurile sociale structureaz cererile i necesitile diferitelor pri ale populaiei i oblig factorii de decizie politic s in cont de reaeiile sociale n raport cu anumite aciuni pe care le ntreprind. Grupurile sociale mari snt clasele obteti i pturile sociale, precum i comunitile etnice. Divizarea resp'ectiv nu este un vizibil sau prevzut expres n acte. Gru-prile sociale nu particip nemijlocit la viaa politic i la administrarea treburilor statului ele nu au o organizare bine determinat i reglementat, dar puterea lor de influen n politica statului este uneori foarte mare. Noiunea partd politic definete o asociaie de ceteni care se con-stituie pe baza comunitii de concepii, idealuri i scopuri care contribuie la realizarea voinei politce a unei anumite pri din populaie i care, prin reprezentani, particip la elaborarea politicii rii la conducerea statului i la soluionarea problemelor economics i social-culturale. Acelai sens l are i hoiunea organizatie social-politic ce poate activa ca front, lig, micare politic de rnas.1 Noiunea alt formaiune obsteasc privete organizaiile indepen-dente ale cetenilor, constituite pe principii de interese, altele dect cele politice, Se refer la asociaiile obteti, profesionale, culturale, sindicate, uniuni etc. Formaiunile obteti activeaz n conformitate cu sarcinile i A se vedean acest sens prevederik Legii nr. 718-XII din 17,09.91 privind partidele i alte organizaii social-politice, ^93 %r
1

Boris Negru, Alina Negru scopurile incluse n tatutele lor, urmnd n marea lor majoritate, beneficiul public. Uneori ns poate fi vorba i despre profitul membrilor formaiunii obteti. Textul constitutional consacr expres interdicia exercitrii puterii de stat n nume propriu. Dat fund acest fapt, nici unul din subiecii menionai (persoane, grupuri sociale, formaiuni obteti etc.), chiar dac este vorba de o persoan oficial sau de o structura din cadrul puterii de stat, nu poate s-i exercite prerogativele ca emannd de la sine i constituind voina sa exclusi-v. Tot ceea ce se ntreprinde de ctre puterea de stat (de reprezentanii aces-tei puteri) se face n numele statului i al poporului Republicii Moldova. Suveranitatea are dou laturi: una intern i alta extern. Latura intern a suveranitii este chemat s sublinieze faptul c n interiorul statului respectiv, nici o alt putere social nu este superioar sau echivalent cu puterea statal. Pentru acest motiv, aceast latur este denumit i supremaia puterii de stat. Latura extern nu este altceva dect atributul suveranitii de a nu fi comandat n relaiile sale externe de cre nici o alt putere, indiferent de forma n care puterea public nsi a consimit s se limiteze n unele din aceste relaii externe. ns limitarea suveranitii nu poate fi absolutiza-t. Conceptul de suveranitate e corelativ cu conceptul de stat. Un stat nu exist, sau eel puin nu e perfect, dac i lipsete suveranitatea. Aa-zisele state semisuverane, state sub protectorat sau state vasale reprezint figuri imperfecte de stat. Referindu-ne-la Republica Moldova, menionm urmtoarele. Temelia Suveranitii a fost pus prin adoptarea a dou declaraii: 1. Declaraia suveranitii R. S. S. Moldova din 23 iunie 1990. 2. Declaraia de independen a Republicii Moldova din 27 august 1991. Ultima proclam c Republica Moldova este un stat suveran, independent i democratic, liber s-i hotrasc prezentul i viitorul, fr nici un amestec din afar, in conformitate cu idealurile i nzuinele sfinte ale poporului n spaiul istoric i etnic al devenirii sale nafionale" i hotrte ca pe ntregul teritoriu s se aplice numai Constituia, legile i celelalte acte normative adoptate de organele, legal constituite ale Republicii Moldova". Din cele spuse rezult c supremaia puterii n interiorul statului i independena acestuia n raport cu alte puteri din exterior se completeaz reciproc, snt indispensabile statului i snt inseparabile. -MU^r

Teora generala dreptului i statului Se te, ns, c suveranitatea, real nu numai.se proclam, ci i se cucerete. Constatm cu regret c Republica Moldova nu i-a cucerit deplin i definitiv suveranitatea. Dup cum am menionat anterior, regimul secesionist de la Tiraspol constituie un impediment serios n exercitarea plenar de ctre stat a puterii pe ntregul su teritoriu. Nu putem neglija i ali factori care intrzie cucerirea suveranitii. n primul rnd, prezena militar a Federaiei Ruse. Contrar deciziilor adoptate, att la nivel bilateral, ct i la nivelul diferitelor organisme internaionale, Rusia sub diverse pretexte, trganeaz procesul de retragere a armatei a 14-a, care dispune de cantitai considerabile de armament. n al doilea rnd, suveranitatea real presupune independena eco-nomic i politic real. n acest context, constatm cu regret c n aspect economic i politic Republica Moldova continu s depind de Federaia Rus. >*** Am acu o caracteristic mai ampl a celor trei elemente constitutive ale statului pentru a reliefa ideea c de modul cum snt ele rielese i apli-cate depinde starea real, existena i funcionalitatea statului. n aceast ordine de idei sntem convini c, atta timp c nu se va asigura o interdependen oportun ntre cele trei dimensiuni statale (teritoriu, naiune, suveranitate) i ct suveranitatea va rmne o declaraie (fapt connrmat de nerecunoaterea puterii statale pe ntreg teritoriul rii), existena Republicii Moldova ca stat va fi o aparen. Acest fapt determiri funcionalitatea ineficient a statului nostru i reformarea multilateral aparent. O alt coricluzie mai general ar-fi c atta timp ct mi' snt determinate elementele interne eseniale ale stabilitii Republicii Moldova tennenul de reform", n sens larg, este inaplicabil, deoarece nu putem reforma ceea ce nu exist. Reforma" n ara noastr semnific doar ncercarea de a constitui, de a definitiva i a determina elementele de baz ale statalitii: teritoriul, naiunea, suveranitatea. Multiplele probleme, rtciri i soluii inadecvate se vor menine atta timp ct politicienii i cetenii nu se vor clarifica asupra coninutului statalitii Republicii Moldova. #95&

Boris Negru, Alina Negru 4.3. Scopul, sarcinile i funciile statului 4.3.1. Consideraii generate Fiind principala instituie politic a societii, statului i revine un rol extrem de important n societate. Locul i rolul statului snt determinate, n primul rnd, de scopul lui. Dac analizm diversele teorii referitoare la scopul statului, aprute pe parcursiil evoluiei istorice a umanitii(j>utem evidenia dou concepii eseniale. Prirna este reprezentat de filojofia clasic greac, pentru care scopul statului este nelimitat, autotcuprinztor. Conform acestei concepii, nu poate exista o sfer de activitate care n-ar prezenta vreun interes pentru stat. Adepii acestei concepii, considerau c orice activitate trebuie s fie disciplinat de stat. Aceast concepie a predominat n epocile antic i medieval. [Cealalt concepie aprut mai trziu, rezerv omului o activitate liber de orice dominaie din partea statului.; Este avansat ideea conform creia statul are ca scop numai ocrotirea dreptului i garantarea libertii. n aceast ordine de ideii, Hegel meniona:"... dac cetenilor nu le merge bine, dac scopul lor subiectiv nu este satisfacut, dac ei nu gsesc c mijlocirea acestei sarisfaceri confine statul nsui, ca atare, atunci statul st pe picioare slabe." Rolul statului nu rrnne neschimbat. El evolueaz n funcie de valorile sociale ale colectivitii. La toate etapele de dezvoltare istoric statul este chemat s apere ornduirea respectiv. n epoca contemporan, n mod deosebit dup cel de-al doilea rzboi mondial, n rile democratice se accentueaz considerabil latura economic i social a activitii statului. Locul statului-jandarm" este prelu-at de aa-numitul stat al providenei, stat al bunstrii, stat preocupat de asigurarea standardelor de via ale populaiei, de nlturarea abuzurilor, exceselor etc. Aceste preocupri ale statului i gsesc reflectare i n actele normative ale statului. n funcie de scopul urmrit, statul i propune realizarea unor sar-cini concrete n diverse domenii: economic, politic, ideologic, culturaletc. Actvitatea multilateral a statului este caracterizat de funciile pe care acesta le ndeplinete. Termenul ..funcie" vine de la latinescul ..fonctio" - n traducere munc", ..deprindere", ..ndeplinire" (aducere la ndeplinire). De obi-96&

Teoria general a dreptului i statului cei, funciile statului snt definite ca fiind direciile undamentaie ale acti-vitii statului, prin care acesta i manifest esena. Activitatea complex a statului determin diversitatea funciilor sale care se difereriiaz njuncii interne funcii externe. Funciile diverselor sarc interneexprimpoiticainterna statului pentrurealizarea ini privind viaa societii i a statului. n cadrul funciilor interne un loc deosebit xevinelfunciei legislative, funcie politico-juridic, urmrind supunerea vieii sociale unor norme obligaorii prin limitarea i echilibrarea puterii autoritilor publice. Wuncia executiv caracterizeaz activitatea concret a statului n realizarea sarcinilor propuse. Activitatea executiv se desfaoar pe multiple planuri rspunznd diverselor scopuri sociale. )Funcia judectoreasc are sarcina de a soluiona litigiile aprute n societate, ca urmare a nclcrii normelor de drept. JFujiciile externe ale statului vizeaz, n general, activitatea statului n relaiile cu alte state. Statul democratic n epoca contemporan i exercit funciile externe pe dou direcii: (1) Dezvoltarea relaiilor cu alte state, n special statele vecine, att pe plan bilateral, ct i multilateral. Aceste relaii trebuie s se bazeze pe principiile egalitii, respectului reciproc, respectrii suveranitii, independenei naionale, neamestecul n treburile interne, cooperrii i colaborrii reciproce, interesului i avantajului mutual. Fiind respectate aceste principi, relaiile cu alte state decurg sub semnul normalitii. 2. Integrarea rii n organisme internaibnale, pentru rezolvarea, att a problemelor interne, ct i a problemelor globale ca pacea, dezar-marea, securitatea popoarelor, cooperarea internaional, protecia ecologic mondial etc 4.3.2. Scopul, sarcinile i funciile statului Republicii Moldova Din tezele expuse anterior rezult c scopul statului este ceea ce el i propune s nfptuasc. Scopul statului poate fi proclamat oficial n Constituie sau poate s rezulte din coninutul acesteia. Constituia Republicii Moldova nu stipulez expres scopul statului nostru.ns el poate fi dedus din dispoziiile acesteia. -97#-

Boris Negru, Alina Negru Astfei art. 1 alin. 3 din Constituie statueaz c republica Moldova este un stat de drept, democratic". Caracteristicile stat de drept, stat democratic", astfei declarate la momentul actual nu reflect o realitate. Ele pot i trebuie s fie interpretate ca obiective strategice spre care tinde Republica Moldova. Prin urmare, aceste dispoziii constituie scopul suprem al statului raoldovenesc. Aceast tez se axeaz pe nsui conceptul constitutional. Constituia ca act juridic suprem, este i un act programatic de durat. Realitatea obiectiv ne determin s evideniem i alte obiective ale statului: consolidarea statalitii Republicii Moldova, fundamentarea bazelor legale de funcionare a statului. vom exagera dac vom meniona c de realizarea acestor obiective depinde n mod cert crearea statului de drept, democratic Pentru atingerea obiectivelor evideniate se impune antrenarea ntre-gii societi ntr-o activitate de perspectiv prin avansarea unor sarcini economice, politice, sociale, ideologice. Sarcina economic principal a Republicii Moldova este stabilit n art. 126 alin. 1 din Constituie. Economia Republicii Moldova este economic depia, de orientare social, bazat pe proprietatea privata ipe proprietateapublic, antrenate n concurena liber". Evident, sintagma economie de pia" comport un sens larg i reflect o sarcin durabil ntr-un domeniu vast de activitate al statului Sarcina politic principal este determinat de realitatea cu care se confrunt statul nostru. Considerm c la ora actual nimic nu e mai important dect integrita-tea teritorial i asigurarea unitii poporului Republicii Moldova. Ultima rezult i din art. 10 alin. 1 din Constituie: ,JStatul are ca fundament unita-teapoporului Republicii Moldova. Republica Moldova estepatria comun i indivizibil a uturor cetenilor si. " Sarcina social principal a Republicii Moldova este stipulat n art. 47 alin.! 1 din Constituie care oblig statul ,j ia msuri pentru ca orice om s aib un nivel de trai decent, care s-i asigure sntatea i bunsta-rea lui ifamiliei lui, cuprinznd hrana, mbrcmintea, locuina, ngriji-rea medical precum i serviciile sociale necesare." Sarcina ideologic a statului nostru const n recunoaterea rea, i nu formal, a demnitii tuturor membrilor comunitii umane i n forma-rea unei societi, n care demnitatea omului, drepturile i libertile lui, -#98&

Tcoria general a dreptului i statului libera dezvoitare a personalitfii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint valori supreme i snt garantate. Pentru a ndeplini sarcinile punctate aici statul trebuie s desfaoare o activitate eflcient n diverse domenii. Acestei activiti multilaterale i snt subordonate funciile statului. rFunciile interne principale ale statului Republica Moldova: \l. Funcia economicoorgnizutoric a statului Formele de inter-venie a statului n economie snt numeroase i au drept scop: reglementarea activitii economice i administrarea propriet-ii publice ce-i aparine; protejarea intereselor naionale n activitatea economic, finan-ciar i valutar; stimularea cercetrilor tiinifice; exploatarea raional a pmntului i a ceiorlalte resurse natura-le lundu-se n considerate interesele na{ionale; refacerea iprotecia mediului, meninerea echilibrului ecologic; sporirea numrului de locuri de munc, crearea condiiilor pentru creterea calitii vieii etc. 2. Funcia cultural-educativ caracterizeaz atitudinea statului fa de potenialul su uman, intelectual i spiritual. Activitatea statului trebuie s aib ca finalitate educarea persoanei ca factor utl al societii. 3. Funcia de meninere a ordiniipublice, n general, i a ordinii legate, n special. Ultima reprezint nucleul ordinii sociale, condiia fundamental a echilibrului social, garania realizrii drepturilor eseniale ale membrilor societii i funcionarea normal a instituiilor statului. 4. Funcia de garantare i aprare a drepturilor i libertilor fun-damentale ale omuluu Aceast funcie rezult din coninutul i exigenele statului de drept. Un stat de drept este un stat uman. Republica Moldova va devia de la doctrina perimat caracteristic regimului totalitar cnd statul era privit ca donator i nu ca un ocro-titor i garant al drepturilor i libertilor omului. 5. Funcia ecologic. Protecia' mediului, conservarea i ocrotirea monumentelor istorice i culturale constituie o obligaie indispen-sabil a statului precum i a fiecrui cetean. La funciile externe ale Republicii Moldova pot fi atribuite: I. Funcia de aprare a statului. Aceast funcie impune consolidarea neutralitii permanente a statului nostru, statuat n art. 11 din Constituie: 99&

Boris Negru, Aiina Negru (I) Republica Moldova proclam neutralitatea sa permanent. (2) Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul su. " 2. Funcia demeninereapciiiordiniimondiale. Landeplinirea acestei funcii trebuie s contribuie fiecare stat. Rzboiul poate fi evitat. Toae conflictele dintre state trebuie rezolvate pe cale pa-nic. 3. Funcia de colaborare i consolidare a relaiilor cu rile comu-nitii internaionale. n acest domeniu Republica Moldova trebuie s se orienteze la comunitatea european. 4. Funcia de integrare n economia mondiala i de colaborare cu alte state in soluionarea problemelor globale. Este o funcie rela-tiv nou pentru statele tinere, inclusiv pentru Republica Moldova, dar de o importanp vital care necesit elaborarea de strategii de realizare n mod prioritar. Subiecte de evaluare:________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Explicai sensul cuvntului stat. Cum poate fi definit statul? Determinai trsturile caracteristice ale statului. Scoatei n eviden dimensjunile statului i stabilii importana lor. Caracterizai dimensiunile statului. Interpretai categoriile scop, sarcini i funcii ale statului. Caracterizai scopul, sarcinile i funciile Republicii Moldova.

Literatura recomandat:______________________ 1. Alexandra Arseni, Drept constitutional i instituii politics. Vol. I, Tra-tat elementar, Chiinu, 2005. 2. Gheorghe Avornic, Tearia general a dreptului, Chiinu, 2004. 3. Teodor Crna, Drept constitutional, Chiinu, 2004. 4. Tudor Drgan, Drept constitutional i instituii politice, Cluj-Napoca, 2000. 5. Dumitru Mazilu, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2000. 6. Philippe Malaurie, Antologia gndirii juridice, Bucureti, 1996. 7. Nicolae Popa, Ion Dogaru, Gherghe Dnior, Dan Claudiu Dnior, Filosqfia dreptului. Marile curente, Bucureti, 2002. M 100 fr

Formele statului

Obiective: Complexitatea formei statului. Forma de guvernmnt. Forma organizrii de stat State unitare. State federative, Asociaii de state. lerarhiile de state. Regimul politic Probleme actuale a formei statale.

6.1. Noiunea i laturile componente ale formei de stat Dac cercetarea esenei statului a tipului istoric de stat ne d rs-punsul la ntrebarea, n mna cui se afl puterea de stat, n slujba cror gru-puri sociale acioneaz statul, examinarea formei de statTspunde la o alt ntrebare i anume n ce mod cei care dein puterea conduc statul. n doctrina juridic s-a nrdcinat conceptul conform cruia forma de stat reprezint o categorie complex, care desemneaz modul de organiza-re al coninutului puterii, structura intern i extern a acestui coninut. /^Lturi componente, elemente constitutive ale formei de stat snt: a) forma de guvernmnt; j b) forma de organizare statal (structura de stat); ic) regimul politic. Forma de guvernmnt desemneaz modul de formare i organizare a organelof statului, atribuiile care revin lor, caracteristicile i principiile care stau la baza raporturilor dintre acestea, n special dintre organul le-giuitor i organele executive, inclusiv eful statului."1 Structura de stat desemneaz organizarea puterii de stat n anumi-te limite spaiale, adic pe un anumit teritoriu, raportunle specifice ce se constituie ntre elementele, alctuitoare ale ansamblului statal, precum i legturile specifice dintre ntreg" i prile" lui componente. Regimul politic reprezint ansamblul metodelor, mijloacelor, pro-cedeelor de nfptuire a puterii, a relaiilor existente ntre elementele ce alctuiesc sistemul social-politic, relevnd mai ales msura consacrrii i garantrii drepturilor i libertilor fundamentale ceteneti.2 Din aceste considerente, menio-nm faptul c fiecare element constitutiv, latur component a formei de stat are nsemntate teoretic i practic doar n cazul, cnd e cercetat prin prisma spaio-temporal a existenei sale.
1 2

lonDeleanu, Drept Constitutional }i institu/iipolitice. Tratat J, Bucureti, 1996, pag. 130. Idem. ^126&

Teoria general a dreptului i statulul 6.2. Forma de guvernmnt Forma de guvernmnt are o importan major pentru caracteristica statului. Pentru Aristotel, ..guvernmntul, fiind puterea suveran a cetii, tre-buie, n chip necondiiona, ca aceast putere s se compun ori dintr-un singur individ, ori dintr-o minoritate, ori, n sfrit, din masa cetenilor".1 Jean Jaques Rousseau a definit guvernmntul ca un corp interme-diar, plasat ntre supui i suveran pentru legtura lor reciproc i nsr-cinat cu aplicarea legilor i meninerea libertii, att civile ct.i politice. Membrii acestui corp se numesc magistrai sau regi, adic guvernatori, iar corpul ntreg poart denumirea de prineipe"? Rousseau consider c Guvemmntul poate mbrca trei forme dife-rite n funcie de numrul celor care l compun: ^r 1) democratic, prezent atunci cnd Suveranul confer guvernmntul ( ntregului popor sau cele mai man pri a lui; 2) aristocraia, prezent atunci cnd guvernmntul este conferit unui numr mic de magistrai; 3) monarhia, cnd guvernmntul este n minile unui singur magis-trat. n toate cazurile ns se pstreaz distincia ntre suveran i guvernmnt. Suveranitatea rmne inalienabil; ceea ce se transmite este doar puterea, nu voina. Suveranul vrea, Guvernmntul execut: el are fora, nu voina. i pentru ca aceast for s fie legitim orice guvemmnt trebuie s fie republican". Monarhia este condamnat. Forma de guvernmnt privete formarea, brganizarea i competena organelor supreme ale puterii de stat, raportul lor cu celelalte organe ale sistemului statal.3 n ceea ce ne privete, considerm c forma de guvernmnt caracte-rizeaz modalitatea de formare i organizare a statului, caracteristicile i principiile care stau la baza raporturilor dintre acestea n special, dintre organul legiuitor i organele executive, inclusiv eful statului. Din punct de vedere al formei de guvernmnt cele mai frecvent ntl-nite snt monarhia i republica. Aristotel, de exemplu, recunotea trei forme de guvemmnt i anu-me: regalitatea, aristocraia i republica, El a indicat, de asemenea, trei ' Aristotel, Polilica, Bucureti, 1924, cartea III, cap. V, sec. I. Jean Jaques Rousseau, Contractul social, cartea III, Bucureti, 1957, pag. 164. 1 Maria Dvoracek, Gheorghe Lupu, Opera citat, pag. 102.
1

#127 1-

Boris Negru, Al'ma Negru derivai ale acestora-.'irania pentru regalitate, oligarhia pentru aristocraie i demagogia pentru epublica".!El preciza c tirania este guvernmntul unuia singur, care domnete ca un stpn peste asociaia politic; oligarhia este predominarea politic a bogailor; demagogia este, din contra, predo-minarea sracilor, cu nlturarea bogailor. Monarhia ca forma de guvernmnt se caracterizeaz prin aceea c eful statului este monarhul (de la grecescul monas", ce caracterizeaz puterea unei persoane). Monarhul, avnd diferite denumiri - rege, ar, sultan, ah, faraon, emir, domnitor, mprat etc. - de regul, deine puterea pe via i o transmite ereditar, sau e desemnat dup procedun speciale n dependen de tradiiile respective. Ca forma de guvernmnt monarhia este cunoscut din cele mai vechi timpuri. n evoluia sa monarhia cunoate mai multe forme-.jmonarhie ab-solut, monarhie limitat, monarhie pariamentar dualist, monarhie par-lamentar contemporanX/ Monarhia absoluta este cea mai veche forma de monarhie. Ea a exis-tat pn aproape de zilele noastre. La nceputul secolului XX n lume mai existau dou monarhii absolute n Imperiul Rus i Imperiul Otoman, n cazul monarhiei absolute puterea monarhului aproape c nu este limitat (L"etat c'est moi" - Statul - snt eu, - spunea Ludovic al XTV-lea), monarhul domnind dup bunul su plac. Ca regul, o asemenea forma de gu-vemmnt de cele mai multe ori nu.a fost considerat raional, oportun. Aa, de exemplu, Axistotel considera c puterea absoluta a unuia singur nu este nici just, nici util." Monarhia limitat (constituional) se caracterizeaz prin limitarea puterii monarhului prin legea suprem a statului (constituie). Cu toate acestea puterea monarhului nu trebuie neglijat. Monarhului i revine un rol important n viaa politic a societii. Deseori acest rol e mai pronunat dect eel ce-i revine parlamentului. Monarhia pariamentar dualist se caracterizeaz prin faptul c monarhul i parlamentul, din punct de vedere legal, snt egali. Monarhia pariamentar contemporan este cea mai fxecvent ntlnit forma a monarhiei (Anglia, Belgia, Olanda, rile scandinave etc.) .Puterea monarhului, de cele mai multe ori, poart un caracter simbolic. Republica este o astfel de forma de guvernmnt, n care puterea suprem aparine unui organ ales.pe un timp limitat. Persoanele care compun organul electiv snt responsabile juridic pentru activitatea lor. -a 128 &

Teoria general a dreptultii i statului Forma republican clasic de guvernmnt a dobndit-o America. Hamilton, unul din patriarhii Constituiei S.U.A.J a pronunat la 18 iunie 1787 n fata Adunrii de la Philadelphia un discurs de cinci ore n favoarea mo-delului monarhic englez, dar aa i n-a reuit s-i conving pe colegii si n oportunitatea acestui model. Ca rezultat, s-a acceptat forma republican de guveramnt, care a detaat, dup forma de guvernmnt, S.U.A. de Anglia. Republicile, larndul lor,pot fiparlamentaresauprezideniale. Republica Parlamentar se caracterizeaz prin faptul c fie c lipsete eful statului, fie c acesta este ales de ctre parlament, rspunznd n fata lui. Ca urmare, poziia legal a efului de stat e mai inferioar, comparativ cu a parlamentului (de exemplu, Italia, Austria, Germania, Finlanda etc.). Republica Prezidenial se caracterizeaz prin alegerea efului de stat de ctre ceteni, fie direct (prin vot universal, egal, secret liber exprimat), fie indirect (prin intermediul colegiilor electorale (de exemplu, S.U.A.). Fiind ales n asemenea mod preedintele republicii se afl pe o poziie egal cu parlamentul. n cazul republicilor prezideniale, de cele mai multe ori, preedintele se afl n fruntea executivului (S.U.A., de exemplu), dei nu-i exclus i funcia de ef al Guvernului. n ultimul timp tot mai frecvent apar republici semiprezideniale sau semiparlamentare (mixte). O stfel de forma intermedir reprezint un hi-brid: elemente ale republicii prezideniale se mbin cu elemente ale republicii parlamentare. La o asemenea forma de guvernmnt pot fi atribuite, de exemplu, Frana, Romania. Probleme ale regimului de guvernmnt n Republica Moldova Republica Moldova este o republica democratic, n virtutea faptului c suveranitatea naional i puterea absolu aparine poporului, care i alege guvemanii ce exercit puterea n mod liber, prin alegeri libere i democratice. Pn la modiicarea Constituiei din 5 iulie. 2000, se crea impresia c Republica Moldova este o republica prezidenial, n virtutea faptului c eful statului - Preedintele Republicii este ales direct de ctre popor (art. 77-78). Constituia ns consacr expres elementele unei republici semiprezideniale, ceea ce poate fi demonstrat prin urmtoarele prevederi ale ei: att Parlamentul, ct i Preedinele erau organe alese prin vot uni-j versal, egal, direct, secret i liber exprimat (art. 61 i 78); \ / ' -t 1291-

Boris Negru, Alina Negru Preedintele desemneaz un eandidat pentru funcia de Prim-mi-nistru numai dup consultarea majoritii parlamentare i numete Guvemul doar pe baza votului de ncredere acordat de Parlament (art. 82); executivul (Guvernul) este responsabil n fata Parlamentului, iar eful statului nu este n aeelai timp i eful Guvernului (dei se afla n funcia puterii executive a statului), nu are putere de in-fiuen asupra executivului care s fie prevzut expres n Legea Suprem (art. 77). Parlamentul poate fi dizolvat de Preedinte numai dup consultarea fraciunilor parlamentare i numai n cazul cnd nu a putut fi format Guvernul sau dac a fost blocat procedure de adoptare a legilor (art. 85); Refuzul preedintelui de a promulga o lege poate avea loc o singur data, iar promulgarea ei dup reexaminare este obligatorie (art. 93 i Ho-trrea Curii Constituionale a Republicii Moldova nr. 2 b din 2.04.96 cu privire la interpretarea prevederilor art. 93 alin. (2) din Constituia Republicii Moldova); Mobilizarea parial sau general poate fi declarat de Preedinte numai cu aprobarea prealabil a Parlamentului, iar msurile luate pentru res-pingerea agresiunii i declararea strii de rzboi trebuie aduse nentrziat la cunotina Parlamentului (art. 87); Preedintele poate fi suspendat din funcie de ctre Parlament, dup aceea, tot Parlamentul poate organiza un referendum pentru demiterea e-fulu statului (art. 89). Din cele menionate se poate observa c Parlamentul avea o superio-ritate vdit fa de prerogativele Preedintelui i era evident c Republica Moldova ntrunea elementele i caracteristicile unei republici semiprezi-deniale. Dup adoptarea Constituiei din 1994, a fost pus la ndoial modelul semiprezidenial de guvemare, invocndu-se ca insuficiente mputemiciri-le Preedintelui Republicii, dei pe parcursul ultimilor ani au fost naintate spre examinare n Parlament proiecte de legi privind modificarea Consti-tuie ce aveau ca obiect repartizarea atribuiilor ntre Preedintele Republicii, Parlament i Guvern. Astfel, n viziunea Preedintelui Republicii sistemul semiprezidenial de guvemare a demonstrat ntregii societi c mecanismele sale de organizare, funcionare i colaborare a ramurilor legislativ, executiv i judectoreasc ale puterii n sat nu asigur separaia lor ade'cvat, echilibru #B0&

Teoria general! a dreptuluij statului ntre. aribuiile i jesponsabilitile ce |e revin, i nici unitae procesului de dirijare a statului, ceea ce se soldeaz cu admirristrarea ineficien a treburilor publice i cu declinarea de ctre ramurile puterii a rspunderii concrete pentru rezultatele guvernrii i c, n.consecin, se aduc pre-judicii tot raai grave stabilitii politjce a statului, intpreselor economice i sociale ale cetenilor, imaginii i prestighilui Republicii Moldova pe arena intemational. Pornind de ia situaia descris i argumentnd c: raportul de forte politice existent obiectiv n societate i contra-diciile dintre principiile i programele acestor forte genereaz re-petate crize de putere, care due la dirninuarea eicienei activitii statului de promovare a reformelor politice, juridice, economice i sociale; problemele modificrii i perfecionrii sistemului constitutional de organizare i funcionare a puterii de stat se dezbat n perma-nen, de pe poziii diferite att n spcietate ct i, mai ales, de ctre forte politice care mprtec i prornov.eaz concepii divergente, ceea ce s-a manifestat deosebit de pregnant n timpul crizelor de guvemrnnt; problema schimbrii sistemului de guvernare are o mportant major pentru prezentul i viitorul frii, c suveranitatea national apaiine poporului i c acesta, n caz de necesitate, o poate exer-cita, potrivit Constitutiei, n mod direct, fund convins c instituirea sistemului prezidential este imperios necesar guvemrii eficiente a rii i c aceasta ar corespunde voinei poporului de instaurare n Jar a unei guvernri stabile, capabile s guvemeze drepturile i s satisfac interesele legitme ale cetenilor n condi{iile de democraie, ordine, stabilitate poliic i social i responsabilita-te concret a puterii fa de cetjeni, Preedintele Republicii, prin decretul nr. 930-11 din 22 martie 1999, a fixat pentru data de 23 mai 1999 referendum republican consultativ n problema schimbrii sistemului de guvernare n Republica Moldova. Ca urmare a acestui referendum, electoratul a sprijinit intentia Preedintelui i s-a pronunfat afirmativ, Parlamentul a calificat aceast situaie ca un eventual pericol pentru democratia rii i a luat n dezbatere trei proiecte de legi pentru modifica-rea Constitutiei, care dup prima lectur au fost comasate n una singur. Astfel, la 5 iulie 2000 Parlamentul a adoptat Legea nr. 1115-XIV cu privire 131 i-

Boris Negro, Alina Negni la modificarea i compietarea Constituiei Republicii Moldova. Modific-rile Constituiei au limitat competena i rolul Preedintelui Republicii n favoarea Guvernului i a Parlamentului. Noile prevederi Constituionale vizeaz atribuiile Preedintelui Republicii, ale Parlamentului i ale Guvernului referindu-se la : /*" alegerea Preedintelui de ctre Parlament; dreptul Parlamentului de a demite Preedintele Republicii cu votul a dou treimi din numrul deputa{ilor alei; retragerea dreptului Preedintelui de a prezida edinele Guvernului la care particip; excluderea informrii obligatorii a Preedintelui Republicii de ctre Prim-ministru n probleme de o deosebit importan pentru ar; determinarea de ctre Guvern a modului i prioritilor examinrii n Parlament a proiectelor de legi pe care le prezint i a propune-rilor legislative ale deputailor acceptate de acesta; posibilitatea adoptrii de ctre Guvera a ordonanelor, prin delega-re legislativ; angajarea rspunderii Guvernului n fata Parlamentului asupra unui program, unei declaraii de politic general sau a unui proiect de lege; adoptarea legilor, care necesit cheltuieli, doar dupa acceptarea acestora de Guvern; dizolvarea Parlamentului n cazul n care nu va alege Preedintele _ Republicii riici dup alegeri repetate. Din cele relatate ar rezulta c Republica Moldova a devenit un stat cu un sistem de guvernare parlamentar. Acest lucru, ns nu corespunde realitii. E important s inem cont i de atribuiile care revin actualmente Preedintelui Republicii Moldova. O analiz a atribuiilor acestuia denot faptul c Preedintele Republicii Moldova dispune de atribute mai man dect Preedintele Franei (ne referim la Frana, dat fiind faptul, c ea servete exemplu clasic de republica mixt). Astfel Preedintele Republicii Moldova dispune de drept de iniiativ legislativ (Preedintele francez nu dispune de aa drept), poate dizolva Parlamentul n trei cazuri expres prevzute de Constituie. Din cele spuse ne permit s tragem concluzia c, Republica Moldova poate fi privit n continuare ca o republica mixt. -3 132 6-

Teoria general a dreptului i statului 6.3. Structura destat 6.3,1. Hoiunea i formele structuri destat Elaborarea categoriei de structura este strns legat de evoluia i pro-gresele tiinelor particulare, de dezvoltare a cunotmelor privind modul de manifestare a relaiilor caracteristice diferitelor sisteme. n dezvoltarea sa istoric, termenul de structura a evaluat1 de la o viziurie static ce privea structura doar ca un mod de aezare a prilor n ntreg i a elementelor n sistem, la concepia actual, dinamic, ce consi-dera structura ca relaie, ca mod de interaciune a elementelor, n sistem, ca modalitate de constituire a sistemului. Subliniind caracterul logic, esenial al legturilor structurale conside-rm c putem defini structura drept modul de organizare a interaciunilor, ansamblul relaiilor dintre elementele unui sistem care-i determin funci-onalitatea".2 Categoria de structura cuprinde trei caracteristici: 1. Totalitatea. Aceast particularitate este strns legat de diferena dintre tot ntreg i elementele acestuia. Din acest punct de vedere e necesar de a tine cont de faptul c ntr-o structura nu pot fi incluse orice elemente, ci doar acele, care interacioneaz ntre ele. i 2. Transformarea. Structura nu este un ansamblu stabil, dat odat pentru totdeauna, ci un sistem de schimbri, de transformri. i 3. Autoconservarea. Structurile se regleaz ele nele i prin aceasta v -~, se autoconserv, nu permit depirea frontierelor ei. Exemple de structura ne poate servi structura de stat, n legtur cu coninutul categoriei structura de stat" s-a propus ca aceasta s fie utilizata pentru, a desemna organizarea teritorial a puterii", care s includ att ceea ce denumim acum structura de stat", ct i Qrganizarea administrativ a teritoriului". Credem c o astfel de concepie poate duce ns la tergerea deosebirilor calitative dintre.unitile administrativrteritoriale i subiectele unei federaii. Din aceste considerente credem c structura de n limba latin, de unde de altfel, provine cuvntul, structur" nseamn construcie, distribuie, aezare, ordine. Dar sensul lui a evaluat astfel, n literature onteipporan deniiile care se dau structurii conving spre nelegerea ei ca ansamblul relaiilor inerente sistemului, vizeaz tocmai sensul de a fi interaciunea elementelor din cadrul sistemului. De pild, filozotul englez Bertrend Russel arat ca a stabili structura unui obect tnseamn a desprinde prile sale modul lor de interaciune. 2 Constantin Stroe, Compeidiu.dffiiosQfia dreptului, Bucureti, 1999, pag. 8. Vezi: Sofia Popescu, Forma de stat, Bucureti, 1983, pag.1^-19.
1

^ 133 -

Boris Negru, Alina Negru stat (sau forma de orgazare statal) nseamn mprirea intern a statului n uniti administrativ-tertoriale sau n pri politice, autonome i raporturile dintre stat, cons'iderat ca ntreg, parile sale c'omponente. Din acest punct de vedere statele se impart n: [state simple sau unitare i state compuse sau federatiye]n acest numericTnajoritatea absolut a statelor contemporane snt state unitare. Mai mult ca att, la etapa contemporan remarcm tendina refuzului de la statul federal n favoarea statului uni-tar. Statul este unitar (simplu) dac reprezint o singur formaiune sta-tal, cu un regim constitutional unic, are un singur rnd de autoriti legislative, executive i judectoreti la nivel central, puterea fiind difuzat de la centra.' Caracteristicile principale ale statului unitar snt: o singur formaiune statal; un singur regim constitutional, stabilit printr-o singur Lege Su-prem - Constitufia; un singur rnd de organe ale puterii de stat, divizat n putere legis-lativ, putere executiv i putere judectoreasc, care i exercit autoritatea pe ntreg teritoriu n raport cu toat populaia rii; exist d singur cetenie; un singur subiect al dreptului constitutional i international este statul nsui. Astfel, statul unitar apare ca un centra politic care nu este determinat sau influenat de ntinderea teritoriului, de numrul cettenilor, de forma de guvemmnt sau de regimul politic. n acelai timp, caracterul unitar al statului nu face imposibil i nici nu mpiedic organizarea teritoriului, sub aspect administrativ, n unitti administrativ-teritoriale, conduse potrivit principiilor autonomiei locale i a descentralizrii serviciilor publice. Autoadministrarea unitilor administrativ-teritoriale se efectueaz de ctre agenii locali alei de populatia din teritoriul respectiv (primrii i consilieri locali). Autoritile administraiei publice locale nu se sub-ordoneaz puterii executive centrale, ele ns se afal sub supravegherea Este de menionat c exist o discoidan dintre nojiunea de stat unitar din textui romn i noiunea de eunoe zocydapcmeo din textui rus, generat de traducerea tendenioas din limba romn n limba rus. Normal ar fi, s pomim de la premisa c n toate cazurile este aplicabil sen-sul noiunii din limba romn ca fond limba oficial a statului, iar textui rus este valabil doar ca o traducere (vezi Constitufia Republicii Moidoyd). ^134 151

Teoria general? a dreptutui i statului administrativ a Guvernului i, administrnd colectivitile n condiiile prevzute de lege, nu pot s se opun statului. n complex cu proclamarea caracterului unitar al starului Republica Moldova, Constituia proclam i indivizibilitatea acestuia, deoarece ulti-mul caracter deriv dinprimul. Statul este indivizibil, n sensul c nu poate fi mprit total sau partial n mai multe uniti statale (state) i transformat ntr-un stat federal (federativ). Totodat, caracterul indivizibil rezult din caracterul unitar al starului, iar includerea noiunii respective n textul constitutional nu face dect s accentueze caracterul de stat unitar. Caracterul de stat indivizibil presupune c statul, ca persoan politic i juridc, nu poate fi supus unei divizri i organizri sub aspect aa'ministrativ. Subdi-viziunile teritoriale cu caracter administrativ nu snt state separate i, chiar autonomia lor este aprofundat, ele trebuie s contnbuie la realizarea i funcionarea centralizat a unei structuri - statul Republica Moldova. Statul federativ (compus) nu a fost niciodat definit de o manier care s par satisfctoare tuturor teoreticienilor, dup cum nici pentru stat nu s-a gsit o astfel de definiie. Atfel, n viziunea unor autori, statul federativ este statul format din dou sau mai multe state membre, din unirea crora apare un nou stat - federaia - ca subiect unitar de drept.1 n viziunea noastr n cazul statelor federale cuvntul stat" ca subiect al federaiei se folosete mai mult n viziunea tradiiei, ntruct ele nu snt n adevratul sens al cuvntului. Prin ntrarea lor n federaie acestea (sta-tele) au devenit, mai degrab, un fel de uniti administrativ-teritoriale, dect state propriu-zise, deoarece acestea nu dispun de mai multe atribute caracteristice starului (nu dispun de armat proprie, de securitate, ntre ele nu exist, frontiere naionale etc.). Statul federativ nu trebuie confundat cu asociaiile de state, deoarece acestea nu dau naterea unui nou stat. Principalele caracteristici ale federaiei snt urmtoarele: 1. Federaia este constituit din uniti statale (statele n S.U.A., India, Australia; republici n Rusia; landuri n R.F.G. i Austria; can-toane n Elveia; provincii n Canada etc.). 2. Subiectele federaiei nu snt state n sensul deplin al cuvntului i nu beneficiaz de suveranitate, n pofida proclamrii ei formale n uneie federaii. Aa de exemplu, pe parcursul mai multor ani s-a spus necondiionat c statele membre ale federaiei sovietice, republicile Iugosaviei i ' loan Moraru, Drept constitutional si insiituipoliiice, Vol. I, Bucureti, ] 993, pag. 153. ^ 135 #-

Boris Negru, Alina Negm pstreaz suveranitatea. Evident, n-a fost i nici n-a putut fi vorba de o suveranitate real a acestora. Se spunea de suveranitatea republicilor unio-nale doar n scopuri propagandistice. Oricum, era mai com'od" s spui de suveranitatea Moldovei, Letoniei, Armeniei etc., i s nu recunoti faptul c acestea propriu-zis erau nite gubernii ale Imperiului Sovietic. Acest lucru a fost confirmat nc o data de practic. ncepnd cu anul 1989, statele suverane" membre ale Federaiei Sovietice ... i-au declarat independena. Chiar ncercarea de a menine cu orice pre uniunea bene-vol a republicilor surori"' nu s-a soldat cu succes. Imperiul Sovietic (de altfel ca i toate celelalte imperii de pn acum) s-a prbuit. Ca urmare, aceast ipotez potrivit creia statele ce fac parte din federaiile socialiste i pstreaz suveranitatea, cade; 3. Deopotriv cu Constituia federal comun acioneaz i Constitu-iile (ntr-o serie de federaii - S.U.A., Rusia, R.F.G. etc.) proprii ale subiectelor federale. Ce-i drept, se asigur supremaia Consti-tuiei federale i a altor legi federale, crora txebuie s le corespun-d / legislaia membrilor federaiei. 4. Paralel cu autoritile legislative executive i judectoreti ale federaiei funcjoneaz i.organe legislative, executive, judectoreti ale subiectelor ei. 5. Persoanele de pe teritoriul federaiei au, ca regul, att cetenia sta-tului federal, ct i a subiectelor acesteia. In aceste cazuri, ns, cetenia subiectelor federale este mai mult simbolic, de uz intern (de exemplu, ceteanalTatarstanului, Bacotorstanului, Iacutiei etc.) 6. Parlamentul este, ca regul, bicameral: o camera reprezentnd su-biectele federale, iar cealalt ntregul popor al starului federal. 7. Subiectele federale de pe poziii de egalitate particip - indiferent de ntinderea lor teritorial, de numrul populaiei etc. - la luarea deciziilor federale.2 8. Federaia n rile democratice se caracterizeaz prin descentraliza-rea starului. n funcia federal inevitabil apare necesitatea delimi-trii de competene dintre organele federale i organele subiectelor federale. tn toamna anului 1989 Congresul deputailor poporului din U.R.S.S. adopt Legea cu privire la modalitatea de ieire din coraponena U.R.S.S. (aceast lege fcea imposibil ieirea din componena federaiei). in primvara anului 1991 se nsceneaz un referendum care, confirm dorina de pstrare a U.R.S.S.-ului. 2 Dup cum am menionat, orientrile actuale ale federalisraului snt contradictori. Dac n fostele state socialiste tendina a fost i este de a destraraa federaia, in statele pluraliste, deraocraticetendina este contrar: de ntrire a federaiilor i de forinare a unor noi entiti federate. -#'36-#1

Teoria general a dreptului ji statului 9. Raporturile dintre subiectele federale snt raporturi de drept intern. Pe plan extern,, subiect de drept este statul federativ. Ce-i drept, pot fi i unele abateri de la acest principiu. n U.R.S.S., de exemplu, apreau ca subieete de drept international i dou republici: Ucraina i Belorusia (ele au fost reprezentate n ONU). Aceast reprezentare, ns, a fost pur decorativ. Federaia i are i multe alte particulariti care difer de la o federate la alta. Astfel, anumite particulariti revin federaiilor latino-america-ne. Autoritile federative n rile respective beneficiaz de dreptul unui control larg asupra activitii subiectelor federale. n cazul federaiilor afro-asiatice se observ alte particulariti. Deosebim, de exemplu, dou variante de federaie: burghezo-federal i burghezo-democratc. ' Federaia se formeaz fie prin unirea Unor state (federalism prin agregare"), fie prin separarea a ceea ce nainte era unit (..federalism prin segregare"). Pentru prima situaie ne servete, ca exemplu, S.U.A., Elveia etc., pentru cea de-a doua un bun exemplu l constituie Belgia. n primul caz, statele federale i pierd statalitatea, chiar dac n aparen s-ar prea c dispun de toate dimensiunile statale (teritoriu, populaie etc.) afirmm acest lucru, deoarece din momentul ncadrrii lor n federaie aceste state i pierd suveranitatea. Astfel, de exemplu, J. F. Aubert, analiznd transformarea Elveiei din confederate n federaie arat c de la aceast data cantoanele i pierd suveranitatea. '. n legtur cu aceasta, ntlnim i alte concepte. Am menionat poziia autorilor din literatura juridic sovietic, referitoare la pstrarea suvera-nitii"de ctre statele federate. Asemenea afirmaii mai pot fi ntlnite (ce-i drept, mai mult din partea acelora care tnjesc dup trecut) unii autori, confundnd, probabil, suveranitatea" cu competena". Vorbesc de suve-ranitatea internaional", referindu-se la statul federativ, i suveranitatea intern", referindu-Se la componentele acestuia. n sfrit, ntlnim, i afirmaii referitoare la suveranitatea mprit" ntre statele membre i statul federal. nceea ce ne privete, neram expus anterior poziia i.considerm ne-acceptabile conceptele respective. Subliniem doar nc odat c o suvera-nitate nu se mparte, nu se druiete. State nesuverane" sau state oleac suverane i oleac nu" nu exist. Ele pot exista doar n fantezia unora sau n doctrinele decorative i atrgtoare amgitor a altorai . n dependen de criterifopuse la baza federaiilor, acestea pot fi: -i 137 fe-

Boris Negru, Alina Negru Teritoriale (Germania, Austria, etc.). Naionale (fostele U:R.S.S., Cehoslovacia, Iugoslavia, actualele Belgia, Elveia). Mixte, organizate n baza principiului teritorial i etnic (Federaia Rus). 6.3.2 Subiectele federaiei Problema subiectelor federaiei constituie problema cheie a studiului nostru. Dup cum am menionat anterior, forma federativ a structurii de stat este mai puin rspndit dect cea unitar. Ea exist ntr-o serie de ri dezvoltate, precum federative clasice" din America de Nord (S.U.A., Canada) i Europa Occidental (Elveia, R. F. G,, Austria), Australia. State federative exist i n America Latin: Argentina, Brazilia, Venesuela, Me-xic. Federaii exist i n unele ri din Asia i Africa. Pe parcurs vom analiza ce subiecte formeaz unele sau altele federaii, care snt drepturile acestora. Federaia S.U.A. i drepturile statelor Istoria federalismului american este bogat, fiind legat de lupta pentru independen a fostelor colonii care au alctuit nucleul actualelor S.U.A., de rebeliunea sudist nfrnt dup patru ani de rzboi civil .a. Astfel statele federate i-au pierdut definitiv competenele exterioare ale suveranitii lor, nregistrndu-se o cretere inerent a autoritii federaiei fa de state. n prezent, statele ce compun S.U.A. snt n numr de 50. Puterile statului federal snt destul de ntinse, deoarece el trebuie s intervin pentru a elimina evenimentele disparitii i pentru a asigura nfptuirea unor obiective economice i sociale. n ceea ce privete relaiile dintre statul federal i statele federate, enunm urmtoarele: revizuirea Constituiei federale nu poate fi fcut dect cu participarea statelor federate. Congresul poate efectua o revizuire cu majoritatea de dou treimi. Dar la cererea parlamentelor a dou treimi din statele federate se poate reuni o Convenie consacrat modificrii Con-stiruiei. Amendamentele adoptate trebuie s fie aprobate ntr-un termen fixat de Congres de ctre trei ptrimi din statele federate nainte de intrarea lor n vigoare. Statele federate au dreptul s-i adopte propriile lor constituii. Parla-mentele statelor snt bicamerale (cu excepia statului Nebraska). n cadrul
H 138&

Teoriagenetaladreptululistatului stateloi puterea executiv revine unu guvernatof, ales de cele mai multe ori jpe patru ani, prin sufragiu universal i direct. ' n ceea ce privete repartizarea competenelor legislative, acesta revine de regul statelor, cu excepia problemelor care au fost transferate n competena statulur federal. Astfel, legile statelor snt competente s regle-menteze probleme privind satutul persoanelor (cstorie, divor, succesi-uni), regulile privind sistemul electoral, legislaia penal, bancar i de asigurri, regulile de circulaie cii excepia autostrzilor federale, organizarea judiciar, legislaia n ceea ce privete nvmntul, santatea, problemele sociale, armele, jocurile, drogurile. Dat fiihd marea diversiate de condiii locale, exist i diferene ntre legislaiile n vigoare n diferite state. h general, n foarte multe situaii sttul federal se struie s respecte legislaia local elaborat n concordan- cu unele tradiii i moravuri, care datez de mult timp. Evident, au fost i probleme impuse de centni i acceptate cu greu de state (de exemplu, dreptul de vot a populaiei de culoare, dezagregarea colilor etci). Anumie probleme pot s apar, dei de la rzboiul de secesi-une dun 1861 -1865 mi s-u vit situaii ale unor divergene fundamentale. Senatul se compune din 100 de senatori, alei ete doi de fiecare stat, indiferent de populaia acestora. Astfel Alaska care are 407 mii de locuitori sau California (circa 22 rnilioane) snt reprezeiitate egal n Senat. Federaia Rus Pentru studiul nostru este interesant de a i modul de constitute i statutul juridic al subiectelor federate, graie faptului c Rusia a propus Re-publicii Moldova planul de federalizare, expus n aa numitul memoran-dumul Kozak. Nu am vrea s ne referim la coninutul acestuia. E suficient de a spune doar faptul c o transpunere n via a acestuia ar duce practic la dispariia Republicii Moldova ca stat suveran. Am meniona chiar c el constituie un plan excelent de colonizare pe cale panic a statului nostru. Federaia Rus e constituit din 89 de subieci, inclusiv: 21 de republic^ 6 inuturi, 49 regiuni, 2 orae de nivel federal (Moscova i Sankt-Petersburg), 1 regiune autonom i 10 districte autonome. 0 asemenea construcie federal, n viziunea noastr nici pe departe nu poate satisface interesele celor 140 de naionaliti din Federaia Rus. Constituia precizeaz c toate subiectele federate snt egale n drep-turi. Uimitor faptul cum, de exemplu, Tatarstanul sau Bacatarstanul s-ar echivala cu Tomskul, Omskul, Tula ca regiuni, sau cu Moscova, Sankt-Petersburg ca orae? Evident aceasta tine de dreptul poporului rus, de dof 13? i-

Boris Negru, Aiina Negru leanele sale. Atragem atenie la acest fapt, deoarece n viziunea tovar-ului Kozak (i nu numai a lui!) stnga Nistrului mpreun cu Gguzia (circa 900 mii de lpcuitori) ar. nsemna mai mult dect restul, celor peste 3 milioane de locuitori ai Republicii Moldova. Se stabilete c teritoriul Federaiei este alctuit din teritoriul subiec-ilor si, din apele interioare, marea teritorial i spaiul aerian corespun-ztor, precum i din platoul continental, zona economic de excepie a Federaiei fiind definit prin lege federal i normele dreptului international. Schimbarea granielor ntre subiecii Federaiei se poate face numai cu acordul lor reciproc. Limba de stat pe ntreg teritoriul federaiei este limba rusa. Limbile republicilor pot fi folosite mpreun cu limba de stat. n competena Federaiei Ruse intr: adoptarea i schimbarea Consti-tuiei i a legilor federale, precum i controlul asupra respectrii lor, struc-tura federativ i teritoriul federaiei; reglementarea i aprarea drepturilor i libertilor omului; cetenia i drepturile minoritilor naionale; sta-bilirea sistemului organelor puterii legislative, executive i judectoreti, organizarea activitii lor; proprietatea federal i administrarea ei; politica extern i relaiile i'nternaionale ale Federaiei Ruse; relaiile economice ale Federaiei Ruse .a. Subiecii Federaiei Ruse dispun de ntreagaputere de stat, cu excepia celei ce intr n competena Federaiei. ntre subiecii Federaiei nu se pot stabili frontiere vamale, taxe impozte i orice alte obstacole care mpiedi-c libera circulaie a mrfurilor, serviciilor i mijloacelor financiare, dect n cazuri anumite determinate de legea federal. n cazul n care exist o contradicie ntre o lege federal i un act normativ (inclusiv Constituie) al unuia dintre subiecii Federaiei prioritate are legea federal. Parlamentul Federaiei Ruse - Adunarea Federal - este organul re-prezentativ i este alctuit din Consiliul Federaiei i Duma de Stat. Consi-liul Federaiei este compus din 178 membri (cte 2 reprezentani ai subiec-ilor federaiei). Duma de Stateste alctuit din 450 deputai, alei prin vot universal n circumscripii electorate pe 4 ani. Germania Capitolul al doilea al Constituiei Germane reglementeaz relaiile dintre Federaie i landuri. Constituia precizeaz c R. F. G. este un stat federal, democratic i social, n care suveraniatea eman de la popor, fiind exercitat de acesta prinalegerii plebiscite i, prin organele speciale investite cu putere, legilativ, executiv i judiciar Art. 23 al Constituf 140 #-

Teoria general! a drept'ului i statuu iei R. F. G. dispune c .JPrezenta Lege fundamental se aplic imediat pe teritoriul Landurilor Baden, Saxonia de Jos, Bavaria, Bremen, Marele Berbin, Hamburg, Hesse, Renana de Nord Westphalia, Renania-Palati-nat, Slesswig-Hollstein, Wirtemburg-Baden i WurtemburgHohenzolem. Ea va inra n vigoare n alte regiuni din Germania dup aderarea acestora. Acest articol a stat la baza aderrii R. D. G. la Federaia German n 1989, dup prbuirea zidului berlinez. ii ceea ce privete landurile, Constituia dispune c ordinea constituional h landuri trebuie s se conforrneze principiilqr unui stat de drept republican, democratic i social. n landuri, arodismente i comune poporul trebuie s dispun de o reglementare rezultat din alegere prin vot universal, direct, liber, legal i secret n comune Adunarea municipal va putea tine loc de organism ales. n ceea ce privete funciile landurilor se prevede c exercitarea pu-terii publice i ndeplinirea sarcinilor revenind statului aparin landurilor, cu excepia dispoziiilor contrare Legii fundamentale. DreptuI federal are prioritate fa de dreptul landului. Relaiile externe suit de competena federaiei, dar naintea ncheie-rii unui tratat care afecteaz situaia special a unui land, acesta trebuie consultat n timp util. De asemenea, este de remarcat prevederea conform creia n funcie de competena lor legislativ, landurile pot, cu consimmnrul guvernului federal, s.ncheie tratate cu state strine". - Landurile particip la legislaia i administraia Federaiei prin inter-mediul Bundesrat-ului, a doua camera a Parlamentului. Acesta e compus din 68 reprezentani ai guvernelor landurilor. Fiecare land dispune de eel puin 3 voturi; landurile cu o populaie mai mare de dou milioane dispun de 4 voturi, iar cele cu o populaie mai mare de 6 milioane vor dispune de 5 voturi. Landurile au dreptul de a legifera n msura n care puterea legislativ nu este conferit federaiei'. Constituia distinge dou categori de probleme, unele n care Federaia are dreptul exclusiv de a legifera, cum ar fi: problemele aprrii, aface-rilor externe, naionalitii federale, libertii de circulaie, paapoartelor, colaborrii n problemele poliiei criminale, proteciei mpotriva activitilor care cornpromit interesele R. F. G. in strintate .a. Alte probleme formeaz domeniul legislaiei concurente", n care landurile au puterea de a legifera atta timp i n msura n care Federaia nu face uz de dreptul su de a legifera (probleme de drept civil, drept penal, organizare judiciar, stare civil, prevederi sociale etc). # Wi e-

Boris Negru, Alina Negru, Snt de domeniile legislaiei concurente i problemele legate de sarci-nile i pensiile perso.anelor din funcii publice^ in msura n care Federaia nu are n acest domeniu un drept de legiferare exclusiv. Elveia Dei denumirea oficial a rii este Confederaia Elveiei, dup forma structurii de stat ea este un stat federativ. Elveia este format din 23 de can-toane, trei din care se divizeaz n semicantoane. n Elveia exist un sistem multilateral cu diverse forme de administraie local i autoadministraie. Fie-care canton i soluioneaz independent problemele privind organizarea lor. Constituia menioneaz c suveranitatea cantoanelor nu este limitat, prerogativele acestora fiind limitate numai prin puterile ce au fost delegate puterii federale. Drepturile cantoanelor snt garantate, dar Constituiile acestora trebuie s asigure exerciiul drepturilor politice ale cetenilor, s nu contrazic dispoziiile Constituiei federale i s fie acceptate de popor, putnd fi revi-zuite dac majoritatea absolut a cetenilor cer acest lucru. Cantoanele nu au dreptul s ncheie tratate politice, dar pot s ncheie ntre ele acorduri n problemele juridice i de legislate. n mod exceptional cantoanele i pstreaz dreptul de a ncheia cu statele strine tratate referitoare la problemele de vecintate. Asemenea tratate nu trebuie ns s contravin intereselor federale generale sau drepturilor altor cantoane. Raporturile oficiale dintre cantoane i guvernele strine se asigur, de regul, prin intermediul Consiliului Federal. Numai federaia are dreptul de a declara rzboi i de a ncheia pacea, ori de a ncheia cu state strine aliane i tratate, n special n probleme comerciale sau vamale. Adunarea Federal a Elveiei e constituit din dou camere: Consiliul National i Consiliul Cantoanelor. Consiliul Cantoanelor reprezint inte-resele cantoanelor i este constituit din 46 de deputai - cte doi de fieeare canton i cte unul de la semicanton. 6.3.3. Generalizri referitoare la federatie * Forma structurii de stat depindc de condiiile formrii acestui stat, tradiiile istorice, componena naional, gradul comunitii teritoriale n el, de prezena divergenelor ntre diferite grupuri ale cercurilor guvernan-te etc. Prin urmare, forma structurii de stat, reflect, gradul ceritralizrii funciilor de stat, coraportul dintre centru" i teritoriu". -#142 1-

Teoria general a dreptiilui statului Determinarea oportun a formei de organizare statal rezult din di-veri factori de ordin economic, politic, ideologic, ce influeneaz asupra formrii tendinelor centripete i centrifuge. n rile democratice contemporane cea mai rspndit este forma uni-tar a structurii de stat. Tendina unitarismului este condiionat de necesi-tile pieei unice, centralizrii puterii. Din punct de vedere istoric, unitarismul a fost un factor progresist, ntruct a nlocuit scindarea feudal i particulatismul. Statele unitare nu snt echivalente. n unele cazuri se accentueaz cen-tralizarea exagerat, n altele poate fi caracteristic descentralizarea. Forma federativ a structurii de stat este mai puin rspndit. Pe par-cur ne-am referit la federaiile ,;Clasice" (de ex., S.U.A.). ntr-o serie de ri din Asia i Africa federaiile au aprut n rezultatuj micrii de elibe-rare naional. Snt cunoscute cazuri cnd fostele metropole ncercau s impun tinerelor state nationale forma federativ cu scopul de a conserva instituile tradiionale din metropol. A, de exemplu, s-a ntmplat cu federatia din Camerun, unde mai trziu s-a instaurat unitarismul, n unele ri au fost formate federaii lundu-se n considerare princi-piul lingvistic. Asemenea federaii au fost formate n India (dup reorgani-zarea statelor n anul 1956), partial n Pakistan i Nigeria. Forma federativ i are i trsturile sale specifice. La acestea ne-am referit anterior. n baza analizei federaiilor existente putem constata urmtoarele: 1.Subiectele federaiei nu snt state n sensul deplin al cuvnrului, chiar dac n unele cazuri se menioneaz despre suveranitatea acestora. Caracterul suveran al subiectelor federate e formal, de-clarativ i nu real.Nu poate fi acceptabil, dup prerea noastr, nici conceptul suveranitii divizate. 2.Absolut n toate cazurile federaiei, subiectele federate nu dispun de dreptul de a iei liber din componena federaiei. Se tie c n Consti-tuia U.R.S.S. se meniona dreptul republicilor unionale de a iei din componena U.R.S.S. Un asemenea drept, ns, a avut un caracter formal. Nu a fost, ce-i drept, nici un caz de ncercare de a iei din componena federaiei sovietice. Doar la sfritul anilor optzeci ai secolului trecut s-au facut ncercri de a iei din componena federaiei (exemplu rilor Baltice), dar ele au fost respinse din start. 3.Subiectelor federaiei li se garanteaz integritatea teritorial. Aceasta e un drept inalienabil al subiectelor federate. n condiiile -#v#-

Boris Negru, Alina Negru federaiilor democratice integritatea teritorial este asigurat. Nu putem spune acest lucru n condiiile federaiilor cu regimuri auto-ritare. Ca exemplu ne poate servi federaia sovietic. E tiut, c initial Republica Sovietic Socialist Moldoveneasc, inclus forat n componena U.R.S.S. ca rezultat al protocolului adiional secret al pactului Ribbentrop-Molotov, urma s dispun de un teritoriu de circa 50 mii kilometri ptrai. Pn la urm Moldovei i-au fost luate i acele teritorii, care nici o data n-au intrat n componena altor state. 4. Deopotriv cu Constituia federal comun n unele federaii acioneaz i Constituiile subiectelor federate. De asemenea, paralel cu legile federale acioneaz i legile subiectelor federate. n toate cazurile, ns, se subliniaz supremaia legislaiei federale fa de legislaia subiectelor federate. Prin aceasta se asigur unicitatea reglementrii normativ-juridice pe probleme de interes major. Aceasta se rsfrnge i asupra organelor subiectelor federate. 5. Ca regul, Parlamentul statelor federative este bicameral, una din camere reprezentnd subiectele federate. De cele mai multe ori aceasta. reprezentare este egal, dei pot fi abateri de la aceasta regul. ___^y 6.3.4. Republica Federativ Moldova: un pas spre integrare sau un pas spre dezmembrare? Republica Moldova este un Stat tnr aprut pe harta lumii ca rezultat al luptei de eliberare naional i a destrmrii U.R.S.S. Chiar de la nceput ne-am confruntat cu separatismul. Astfel, n toamna anului 1990 teritoriul Republicii Moldova a fost dezmembrat, instituindu-se n raioanele din st-nga Nistrului un regim secesionist prin formarea aa-numitei Republici Transnistrene Moldoveneti cu.capitala n or. Tiraspol. Ca urmare, pe o suprafa de 11% din teritoriul Republicii Moldova cu o populaie.de circa 700 de mii de oameni, viaa public i-a pstrat amprentele trecutului. Se-paratiti refuz s se supun regimului constitutional al Republicii Moldova. Violnd n mod flagrant Constituia Republicii Moldova, ei au adoptat propria constituie i au creat autoriti publice proprii (parlament, guvern, preedinte, instane judectoreti etc.). n consecin, Republica Moldova nu are nici o putere asupra acestui teritoriu, fiindu-i pus n pericol statalitatea, Problema transnistrean continu s preocupe clasa politic ^144&

Teoria general! a dreptului i statului moldoveneasc i s figureze pe agendele mai multor foruri internaionale. Pe parcursul anilor conducerea Republicii Moldova a manifestat n mod constant o atitudine concilient. Toate propunerile, ns, au fost respinse de liderii separatiti. Situaia se complic i mai mult prin faptul c regimul secesionist de la Tiraspol a fost constituit i sprijinit i mai continu s fie sprijinit de forele proimperiale ruse, fapt recunoscut n cadrul unei vizite oficiale n Republica Moldova, efectuat n februarie 2003 de ex-preedintele Dumei de Stat al Federaiei Ruse, Ghenadie Selezniov. .< De asemenea, nu putem neglija i ali factori care mpiedic solu-ionarea oportun a diferendului transnistrean. n primul rind este vorba de prezena militar a Federaiei Ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Contrar hotarrilor adoptate att la nivel bilateral, ct i la nivelul diferitelor organisme internaionale, Rusia, sub diverse pretexte, trgneaz proce-sul de retragere a forelor sale armate din raioanele de Est ale Republicii Moldova. n aceste condiii tot mai mult se promova ideea soluionrii diferendului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova. Mai mult ca att, se vehicula ideea c Legea Suprem a Republicii Moldova din 29 iulie 1994 este depit de timp i nu permite soluionarea integritii teritoria-le. Se afirm c soluionarea ar putea fi posibil ca urmare a federalizrii Republicii Moldova. Asemenea afirmaii nu au i nici nu pot avea nici un temei. Federalizarea Republicii Moldova nici pe departe nu e un pas spre integritate. Aceasta ar distana i mai mult stnga Nistrului de la restul statului. Nu pot fi neglijate nici exigenele art. 142 al Constituiei. Se impune luarea n considerate a poziiei majoritii cetenilor Republicii Moldova cu drept de vot. Federalizarea Republicii Moldova ar putea fi chiar periculoas, ar putea crea n lume un precedent juridic negativ. Nu exist nici un criteriu tiinific pentru a argumenta necesitatea dreptului la autodeterminare a raioanelor din stnga Nistrului sau pentru a accepta ideea obinerii calitii de subiect federat. A justifica cerinele separatitilor nseamn practic a turna ap la moara separatitilor i din alte state. Federaia e o forma a structurii de stat convenabil nu poporului Republicii Moldova ci forelor proimperiale ruse. Federalizarea are drept scop conservarea instituiilor proimperiale i renvierea fostului imperiu rus. -* 145 #-

Boris Negru, Alina Negru

6.5. Regimul politic Regimulpolitic include ansamblul metodelor i mijloacelor de conducere a societii, ansamblu care privete att raporturile dintfe stat i individ, ct i modul n care statul tot asigur i garanteaz drepturile subiective. Din punct de vedere al regimului politic se disting dou categorii de state: state cu regimuri politice democratice i state cu regimuri politice autocratice (totalitare). Democraia reprezint, aa cum determin i numele ei, acea forma de guvemare i regim politic n care puterea aparine poporului. De altfel, democraia este definit i ca o guvernare a poporului, prin popor i pentru popor. Democraia i regimul democratic se caracterizeaz prin anumite trsturi eseniale i anume, prin pluralism, adic prin existena mai multor partide cu programe proprii care concureaz la exercitarea puterii. Democraia se bazeaz pe alegeri, prin scrutin universal, n desemnarea repre-zentanilor poporului n organizarea puterii. ntr-o democratic se manifest principiul majoritii, ceea ce nseamn c deciziile, hotrrile se adopt pe baza votului majoritii. De asemenea, regimul democratic se caracterizeaz prin libertatea i recunoaterea opoziiei. Deci, pentru existena unei demiocraii este necesar s se recunoasc libertatea diferitelor opinii, programe politice i posibilitatea alternanei la putere a unui partid sau unor partide cu alt partid (sau alte partide) din opoziie care poate deveni partid de guvemmnt. Aceasta presupune libertatea de contestare, de critic a politicii de guvernare i de propunere a unui program alternativ. Democraia i regimul democrat presupun existena n societate a drepturilor omului, adic cetenii trebuie s se bucure, s li se garanteze drepturile i libertile fundamentale, astfel cum ele snt i trebuie s fie nscrise n legea fundamental, n Constituie. Desigur c toate aceste ca-t 150 #-

Teoria general! a dreptului i statului racteristici trebuie nelese i n sensul c statul i puterea snt puse n sluj-ba cetenilor, a persoanei, a individului, a omului. Statul i organele sale ca ageni i puterii snt subordonai intereselor individului, situaie opus concepiei statului atotputernic, oprimator, dominator. Democraia poate s fie direct sau reprezentativ. Democraia direct presupune participarea direct a cetenilor la conducere, la adoptarea deciziilor. Democraia reprezentativ presupune alegerea de ctre ceteni a organelor reprezentative prin intermediul crora se exprim voina i in-teresele poporului, legeri care se fac prin vot. Desigur c evoluia votului cunoate i are o istorie proprie, votul nu a fost de la nceput un vot universal, dar a devenit n societatea contemporan democratic, universal, egal, direct i secret. Datorit caracteristicilor sale, la baza crora stau societile destul de numeroase ca populaie, pe teritorii destul de extinse, ceea ce s-a generali-zat a fost democraia reprezentativ. Democraa direct este o forma mai rar, chiar foarte rar, ea astzi se ntlnete n unele cantoane din Elveia, unde ntr-adevr snt organizate adunri populare ale ntregii populaii din cantonul respectiv, o data sau mai multe ori pe an, ntr-o anumit localitate, i unde snt discutate i aprobate unele hotrri, legi ale cantonului respectiv. n viziunea lui Spinoza n statul democratic care se apropie eel mai mult de starea natural - toi se leag s lucreze, iar nu s judece i s rai-oneze printr-o hotrre comun; adic ntru ct oamenii nu pot avea cu toii exact aceleai preri, au fcut legmnt s se aib putere de lege acea prere care ntrunete mai multe aprobri, rezervndu-i ns dreptul de a o schimba atunci cnd vor vedea c e mai bine altfel. Prin urmare, cu ct li se ngduie oamenilor mai puin libertate de gndire, cu att ne ndeprtm mai mult de starea natural i n consecin, cu att guvernarea devine mai violent".1 Regimul autocratic se caracterizeaz prin inexistena att a condiiilor juridice formale ct i a condiiilor reale pentru manifestarea voinei poporului. Poporul nu are nici o posibilitate s determine sau s influeneze politica intern i extern a statului. La asemenea regimuri n care predomin sau snt chiar exclusive metodele nedemocratice se atribuie despotismul oriental n statele Orientului Antic, regimurile autocratice de tiranie sau dictatur, regimurile rasiale, fasciste, semifasciste. La asemenea regimuri pot fi atribuite i regimurile dictatoriale comuniste. Acestor regimuri le este caracteristic democraia dozat".
1

Spinoza, Tratatul teologico politic, Bucureti, 1960, pag. 303. "3151 Sr

Boris Negru, Alina Kegru Democraia formal". Rolul central in sistemul politic al societii revine partidului comunist. Recunoaterea prin Consttuie a rolului conductor al partidului comunist a avut o semnificaie multipl. n primul rnd, i se garanta poziia de monopolist al vieii de stat, indiferent de rezultatele alegerilor deoarece rolul conductor al partidului nu era conditional de victoria n alegeri. n al doilea rnd, partidul avnd dreptui s ndrumeze" (bineneles, fr re-stricii) toate organele de stat i funcionarii publici dictau modalitile de soluionare a tuturor problemelor. n al treilea rnd, prin politica de cadre, coordonat strict, partidul comunist asigura excluderea cazurilor de p-trundere n aparatul de stat a persoanelor nedorite, a celor care aveau alt concept asupra vieii. Subiecte de evaluare:________________________ 1. Ce este forma, statul, care snt trsturile ei? 2. Ce elemente constitutive are la baz forma statului. Caracterizai elementele acesteia. 3. Ce nelegei prin forma de guvernmnt? 4. Care snt caracteristicile statelor unitare i federative? 5. Ce semnific regimul politic al statului? 6. Cu ce probleme actuate legate de forma statului se confrunt Re-publica Moldova? Literature recomandat:______________________ 2. Alexandra Arseni, Drept constitutional si instituii politice, Vol. I, Tra-tat elementar, Chiinu, 2005. 3. Ion Deleanu, Drept constitutional si instituii politice, Vol. II, Iai, 1993. 4. Genoveva Vrabie, Drept constitutional i instituii contemporane, Bu-cureti, 1992, 5. Dan Ciobanu, Drept constitutional i instituii politice. Statul, Bucu-reti, 1991,ParteaI. 6. Tudor Drgan, Drept constitutional i institu(ii politice, Tratat elementar, Vol. 1, ClujNapoca, 2000. 7. Teodor Crna, Drept constitutional, Chiinu, 2004. 8. Nicolae Popa, Ion Dogaru, Gheorghe Dnior, Dan Claudiu Dnior, Filosqfia dreptului. Marile curente, Bucureti, 2002. -t152#-

Consideratii generale asupra dreptului

i sgijgis <S 5*^^f^ !uwfai"n star ;') hici'huse

WxepffJseipSht&fiat

*TffiB|te

'!4spif

sqvseun insiut r.tJkanje- din''dme -i TUBBm WSSSm .GiHnpIovwz

Objective: Conceptul drepului. Etimologie i accepiune. Factorii de configurare a dreptului. Legitile dezvoltrii istorice a dreptului. Tipul istoric de drept. Accepiunile dreptului. Esena, coninutul i forma dreptului.

8.1. Conceptul dreptului Cuvntul drept" provine din latinescul directus", ceea ce n traducere nseamn drept orizontal sau vertical - de-a dreptul, direct, linie dreapt. n limb, ns, cuvntul care corespunde substantivului drept, era Just (drept, dreptate, legi). Cuvntul este ntlnit i n alte limbi, cu aceeai semnificaie - aroiTTfrancezi, dritti - la italieni, dereche - la spanioli, reght - la germani, right - la englezi.l Expresia aceasta nu o gsim la romani, care numeau dreptul jus. De unde vine cuvntulyus? Dup unii,yus ar veni de \&jubere, a porunci. Dupa alii, ntre care i Diering.Jus ar veni de la sanscritulju, legtur, dreptul fiind ceea ce leag pe toat lumea. Oricare ar fi ipoteza pe care am accepta-o, dreptul nseamn ceea ce este obligatoriu, ceea ce leag, fiind conform cu regula." Cuvntul justiie - susine n continuare profesorul Alexandru Vlli-mrescu - vine de la latinescul jitristare, a se baza pe drept. Lex, lege, ar veni de la legere, ceea ce se citete, ceea ce este scris, dup unii; dup alii, de la ligare, a lega, ceea ce leag. n acest caz, lex ca ijus ar fi ambele bazate pe ideea de legtur, deci de obligatoriu. Obligativitatea este aadar de esena dreptului, sub orice forma".2 n viaa de toate zilele cuvntul drept este folosit n mai multe sensuri i anume: a) dreptul - ca o categorie de norme sociale ce reglementeaz anumi-te domenii de activitate social, domenii care, ca regul, prezint un interes sporit pentru societate; b)dreptul - ca un sistem de reguli generale i obligatorii de conduit garantate n caz de necesitate, de ctre stat; c)dreptul ca posibilitatea recunoscut unei persoane de a pretinde ceva de la o alt persoan; d)dreptul - ca tiin, adica dreptul ca o totalitate de cunotine despre viaa juridic a societii luat n complexitatea ei; e)dreptul ca sistem juridic, adic un ansamblu al fenomenelor avnd acest caracter, incluznd n cadrul acestuia: contiina juridic, normele juridice, raporturile juridice i formele instituionale cu caracter juridicjl f) dreptul - ca arta binelui i a echitaii.
1 2

Nicolae Popa, Opera cilat, pag. 44. Alexandra Vllimrescu, Opera cilal, pag. 41-42. -194 1-

Teoria general! adreptului i statului Guvntul drept" este folosit i n calitate de adjectiv, pentru a face unele aprecieri de natur mpral (de exemplu, om drep, aciune dreapt, pedeaps dreapt etc.). Cuvntul drept", de asemenea, poate fi utilizat n sens de adverb (de exemplu: a procedat drept). n continuare ne vom opri asupra definiri dreptului. Ce ese dreptul, fiecare tie n mod aproximativ. Romanii postulau venicia dreptului. Ei spuneau c acolo unde exist societate, exist drept: ubi societas, ibijus. Din punctul lor de vedere i viceversa era exact: ubi jus, ibi societas. Credina romanilor n venicia dreptului corespundea credinei n venicia societii. n acest sens, drepturile oamenilor snt naturale, izvorte din na-tura nsi a lucrurilor, A defini dreptul pare a fi o ncercare descurajant, cci, aa cum spu-nea Sf. Augustin despre drept, - ce este dreptul, tii dac nu te ntreab nimeni, dar dac doreti s explici aceast tiin a ta constai c l ignori. E imposibil de a enumera toate denniiile date dreptului pe parcursul istoriei i totui, o analiz superficial a unora din ele ne permite s evideniem trei categorii de defiiiiii a dreptului: a) definiii care pleac de la coninutul ideii de drept; b)definii care pornesc de la izvoarele dreptului; c) definiii care pornesc de la forma pe care dreptul o mbrac. La romani, cea mai celebr dintre definiiile, care pleac de la coninutul dreptului, este aceea a jurisconsultului Ulpianus: Juris praecep-ta snt haec: honeste vivere, aiterum non laedere, suum cuique tribuere" - Preceptele dreptului snt acestea: s trieti cinstit, s nu dunezi altuia, s dai fiecruia ce i se cuvine.' Defmiia nominalizat are o concepie spe-cial a noiunii de drept. Ea, n principiu, nu deosebete dreptul de moral, fund n afara domeniului strict al dreptului. 0 alt definite pe care o gsim la romani este aceea a lui Celsul: Jus est ars boni et aequi - Dreptul este arta binelui i a echitii. Ca i n cazul precedent, este o definiie, mult prea larg, cupnznd principii care ies din sfera dreptului. In secolul al XHI-lea, St. Tomas d'Aquino, definete dreptul ca: Pro-poria ntre dou lucruri. Aceast proporie are drept scop de a stabili ega-litatea, care este obiectul justiiei" 2. Aceast definiie are, ca fundament, ideea de egalitate i nu poate fi aplicat dect sistemelor sociale bazate pe Virgil Matei, Dicionar de maxime. reflecjii, expresii latine comentale, Bucureti, 1998, pag.113. 2 Filosofia dreptului. Marele curente, pag. 91. mm&
1

Boris Negru, Alina Negru egaitate. Prin urmare, nu e acceptabil sistemelor care consacr inegalita-tea, cum ar fi sisteraul castelor, strilor sociale etc, Niccolo Machiavelli, convins c primii oameni au trait dispersai, ca animalele, arat c, pe msura creterii lui, genul uman a simit nevoia de a se uni i de a se apra: eel mai curajos i mai destoinic a fost pus n frunte, ceilali promindu-i s i se supun. Odat cu naterea societii, oamenii au nceput s disting ce e bun i ce e ru. Machievell explic apariia dreptului prin dispariia vrstei de aur a umanitii: unde binele domnete natural i fr lege, oamenii se pot lipsi de lege; dar, ndat ce expir epoca vrstei de aur, legea devine necesar. De aceea, pentru a preveni comporta-mentele rele, oamenii s-au hotrt s fac legi i s dicteze pedepse contra celor care le-ar nclca. Aceasta a fost, n opinia lui, originea justiiei.1 La Hugo Grotius (1583-1645) dreptul natural este totalitatea princi-piilor pe care raiunea le dicteaz pentru satisfacerea nclinarii naturale a omului pentru viaa social. Aceste principii se refer la: abfinerea cu religiozitate de la ceea ce aparine altuia, mergnd pn la restituirea a ceea ce se gsete pe nedrept n stpnirea noastr, deci respectarea proprietii; repararea ofenselor sau daunelor cauzate altora cu vinovie; respectarea promisiunilor adic, ndeplinirea nvoielilor, cerin care n enunarea latin celebr pacta snt servandas" (tratatele trebuie respectate - n. n.) devine axa ntregului drept, inclusiv a dreptului international public (ius gentium), al cruia printe - n forma sa modern - este Grotius. proporionalizarea pedepselor cu faptele ilegale svrite.1 n viziunea lui Montesquieu (dar Dumnealui echivaleaz legea ; cu dreptul), "legea, n general, este rafiunea omeneasc, n msura n care ea guverneaz toate popoarele de pe pmnt, iar legile politice i cele civile ale fiecrui popor nu trebuie fie dect cazurile particulare la cafe se apli-c aceast raiune omeneasc".3 Benedict Spinoza (1632-1677) considera c dreptul natural al fi-ecrui om nu e ... determinat de raiune, ci de poft i putere". Cu toate aceste, este de prere Spinoza, este mai bine pentru oameni s triasc Stefan Georgescu, Filozofia dreptului. 0 istorie a ideilor din ultimii 2.500 de ani, Bucureti,2001,pag. 47. 2 Ibidem, pag. 62. 3 ion Craiovan, DoctrinaJuridic, pag. 170. m 196 S1

Teoria genera/ a dreptufui ji statului dup legile i poruncile raiunii lor, care au cu adevrat n vedere folosul lor. Datorit acestui fapt, vedem foarte limpede c, pentru a tri fr grij i n foarte bune condiii, oamenii au fost nevoii s se neleag ntre ei i s fac n aa fel nct dreptu] pe care-1 avea fiecare de la natur asupra tuturor lucrurilor s-1 dein n colectiv i s nu mai fie determinai de puterea i de dorina fecruia n parte, ci de puterea i voina tuturor". De aceea, oamenii au trebuit s se hotrasc i s se lege ntre ei printr-un legrnnt foarte puternic, c se vor conduce n toate numai dup pornirea raiunii, creia nimeni nu ndrznete s i se mpotriveasc pe fa i ci vornfrna pofta atunci cnd i va ndemna la ceva n dauna altuia, c nu vor face nimnu ceea ce n-ar vrea s li se fac lor, n sfirit, c vor apra dreptul altuia cape al lorpropriu".1 Iramanuel Kant (1724-1804), pe drept cuvnt, este considerat omul dreptulu". Chiar i statul, n viziunea sa, nu este altceva dect o multitudi-ne de oameni trind dup legile dreprului, i asociate printr-un contract".2 Lui i revine celebra deflnifie, conform creia, dreptul este noiunea care se desprinde din condiiile n care facultatea de a se dezvolta a aproapelui, n baza unei legi universale de libertate". 3 Aceeai definiie, n lucrarea ,JDoctrina juridic" 4 este expus n alt variant: dreptul este totalitatea condiiilor, conform crora liberal arbitru al unui om se poate uni cu liberal arbitru al altui om, conform unei legi universale a libertii". Din cele spuse rezult c, pentru Kant, dreptul const n coexistena libertilor, respectul libertii altora, conform unei legi universale. Ca po-runc absolut care se impune fr condiii, dreptul, ca imperativ categoric, are izvorul n contiina uman. Kant arat c fecare om are o contiin i se consider observat de un judector interior, ameninat i, n genere, inut la respect (prjn teama care nsoete respectul, iar aceast putere care vegheaz n el asupra legii nu este ceva fcut de el nsui (arbiter), ci este ncorporat fiinei sale. Ea l urmeaz precum umbra sa atunci cnd el gn-dete s se sustrag. El poate s se ameeasc cu satisfacii i amuzamente sau s adoarm, dar nu s evite s se ntoarc din cnd n cnd la sine sau s se trezeasc de ndat ce aude vocea sa de temut. El poate ajunge eventual la o infamie extrem, astfel nct s nu-i mai pese de nimic, ns el nu poate evita, totui s o mai aud."5 Aceast voce l oblig pe om s fac nu ceea ' Filosofia dreptului. Marile curenle, pag. 142-143. Ibidem, pag. 224. 3 Alexandra V&Uimarescu, Opera citati, pag. 45. 4 Ion Craiovan, Opera citato, pag. 189. 5 Stefan Georges cu, Optra cilal, pag. 84.
:

-#197 6-

Boris Negn,Alina Negru ee el vrea, ci ceea ce el trebuie s fac, Kant precizeaza c moralitatea oamenilor trebuie s fie apreciat conform legii, care poruncete categoric; nu dup cunoaterea empiric a oamenilor aa cum snt, ci dup cea raio-nal, aa cum trebuie s fie, conform ideii de umanitate".1 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) consider c terenul dreptului este n genere ce e spiritual i locul su mai apropiat i punctu su de plecare este voina, care este liber, astfel nct libertatea constiruie substana i determinaia lui, i sistemul dreptului este domeniul libertii nfptuite, lumea spiritului produs din el nsui". 2 Din cele spuse rezult c dreptul este existen a voinei libere, este libertatea, ca idee. Dreptul - susfine Hegel - este ceva n genere sfnt, numai fiindc el este existena - n fapt a conceptului absolut, a libertii contiente de sine".3 Fiecare treapt a dezvoltrii ideii libertii are dreptul ei propriu, fiindc ea este existena n fapt a libertii ntr-una din determinaiile ei proprii. Dreptul este voina liber exterioar, adic dreptul este voina statului. Voina de la sine nc nu constiruie dreptul. Ea devine drept prin lege, regu-lamente, statute. Drept devine doar voina ridicat la universalitatea sa". Universalitatea acestei voine libere este formal, subiectul ei fund per-soan: voina, fiind pentru sine, adic voina abstract este persoana. Ce este mai nalt pentru om este de a fi persoana".4 Imperatvul dreptului, susi-ne Hegel, este deci: fii opersoana i respectpe ceilali capersoane".5 Rudolf von Ihering (1818-1892), socotit ca unul din cei mai mari juriti ai timpului, consider c dreptul este rezultatul unei lupte; el este aristocratic prin uzaj, democratic prin vocaie; fiecare om trebuie s lupte pentru dreptul su i umil aprtor al intereselor sale, contribuie la meni-nerea dreptului".6 Dreptul nu apare de la sine. El este un rod colectiv al societii: drep-tul, asemenea limbii, este un rezultat al existenei colective. Este adevrat c scopul i planurile oamenilor au o contribuie la crearea dreptului, dar n privina aceasta ei gsesc deja fcut mult mai mult dect fac ei ni. Relaiile umane nu ateapt s fie ncremenite i fixe n norme, ci exefcit i ele, constant, o influen, evolund o data cu dreptul".7
1 2

Stefan Georgescu, Opera cilal, pag. 84. Ion Craiovan, Opera citat, pag. 209. 1 Ibidem, pag. 229. ' Ibidem, pag. 235. 3 Ibidem, pag. 236. s A. Brimo, Opera cilal, pag. 237. ' Philippe Malasuric, Opera citai, pag. 274-275. ^ 198 ^

Teoria generate adieptulu) istatului Orice drept din lume a trebuit s fie cucerit fiecare principal fundamental al dreptului a trebuit s fie smuls prin lupt din mna celor care s-au opus i orice drept att dreptul unui popor, cat i a unui individ presupune continu dispoziiune de a-1 apra. Dreptul - consider Ihering - nu este simpl cu-getare ci o for vie. De aceea i imaginea Justiplei poart ntr-o mn o cumpn cu care cntrete dreptul, iar n cealalt ine o sabie cu care l apr. Sabia fr cumpn nu e dect fora goal, cumpna fr sabie nsemneaz neputina dreptului. Amndou fac forte dintr-unul i acelai tot i o stare desvrit de drept poate domni acolo numai, unde puterea, cu care Justitia poart sabia, este egal cupriceperea cu care se slujete de cumpn".1 ntreaga opera a lui Ihering e bazat pe dou principii fundamentale: 1.Lupta pentru drept este o datorie a celui n drept, fa de el nsui, 1.Aprarea dreptului este o datorie fa de societate n lupt i vei gsi dreptul tu" conclude Ihering - i din momentul n care dreptul renun la dispozipla combativ se pred singur - i despre drept se poate spune ca poetul:2 lat ultimul cuvnt al nelepciunii: i merit libertatea i viaa, Numai acela care i le cucerete zilnic".3 Cele spuse i i permit lui Ihering s concluzioneze c dreptul este suma condiiilor vieii sociale, n sensul larg al termenului, asigurat prin puterea de stat prin mijloace de constrngere exterioare" i c dreptul este o armonie social, o etic de interese. Echilibrul despre care este vorba aici este asigurat de ctre stat".4 Prezint interes i multe alte definitii, fie cu nuan accentuat filozofi-c, fie cu nuan formal-normativist, fie cu nuan sociologic etc., expuse de diveri autori. Multiplicitatea definiiilor ns nu reflect, incertitudinea autorilor, ci, dimpotriv, complexitatea dreptului, bogia lui, caracterul lui multilateral. Vom nominaliza doar unele din ele. Mircea Djuvara: regula de drept, aadar, este norma necondionat de conduit raional referitoare la faptele externe ale persoanelor n contact cu alte persoane"; dreptul arat actele permise, interzise sau impuse n societate pe baza ideii de justiie" (Teoria general a dreptului (Enciclo-pedia juridic) drept rational, izvoare i dreptpozitiv, Bucureti, 1995).
1 2

Ion Craiovan, Opera cital, pag. 270 -271. Faust, E vorba de Goethe. ' Ion Craiovan, Opera citat, pag. 311. ' Filozoja dreptului, Marile curente, pag. 365. H199#-

Boris Negru, Alina Negru Eugeniu Sperania definete dreptul ca un sistem deductiv de norme sociale destinate printr-un maximum de justiie realizabil s asigure un maximum de socialitate ntr-un grup social determinat" (Principii fun-damentale de filozofie juridic, Cluj, 1936). Leon Duguit: Dreptul este linia de conduit care se impune indivizi-lor n societate, respectul creia este considerat la un moment dat de ctre o societate ca o garanie a interesului comun, a cru violare antreneaz o reacie colectiv mpotriva autorului acestei violri". (citat: Filozofia dreptului. Marele curente). Andre Hauriou: Dreptul este un ansamblu de percepte de conduit stabilite n forma de reguli obligatorii i destinate a face s domneasc ntre oameni trind n societate ordinea i justiia" (citat dup: Radu I. Mo-tic; Gheorghe Mihai, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2001). n cursul primei treimi a secolului XX-lea n Europa se instaureaz dou regimuri totalitare. Acest lucru i las amprenta i asupra conceptului dreptului. n rile lagrului socialist", pentru mult timp, unica definiie corect" data dreptului era considerat definiia lui Marx i Engels din ..Manifesto! Partidului Comunist". n viziunea lui Marx i Engels, dreptul burghez nu este altceva dect voina acestei clase erijat n lege, voin al crei coninut este determinat de condiiile materiale de existen ale acestei clase". Atragem tenie asupra faptului c toate defmiiile date dreptului socialist" porneau de la) conceptui marxist. Astfel, se conside-ra c dreptul socialist la etapa dictaturii proletariatului este voina clasei muncitoare (voina proletariatului) erijat n lege...", dreptul, statul ntre-gului popor" este voina ntregului popor erijat n lege ..". Alte definiii nu aveau, pur i simplu, dreptul la existen. n acele condii, dreptul nu mai este considerat ca o categorie juridic, ci politic. Dreptul ndeplinete scopurile revoluionare" prin medierea statului. El devine un sistem de norme politice n serviciul scopului colectiv". Respectul dreptului s fie asigurat prin toate forele coercitive ale statului socialist. Comunismul a vrut s aduc o liberate care nu aparine indivizilor, ci societii idealiste i abstracte, rmase la ndemna unei minoritii politici. n numele interesului revoluiei, libertile politice au fost capturate" n profitul unei minoriti, i indivizii au pierdut sentimentul de a exersa o influen direct asupra destinului colectivitii lor sociale".1 Intelectualitatea a fost, la nceput, n mare parte, suprimat, iar dup aceea trecut la periferia politicului. Cei mai muli i cei mai buni juriti,
1

Filozofia dreptului. Marile curente, pag. 464-46$. #200#-

Teoria generai a dreptului $ statului adevraii juriti, au ndurat pentru delictul de opinie. Elementele cele mai capabile ale societii au devenit simpli pioni n mna politicului. Dreptul a fost decapitat ca tiin. Astzi, n condiiile unui mod de gndire logic n domeniul juridic, se ncearc de a reveni la valorile i faptele reale. Aceasta, indiscutabil, se resimte'i n numeroasele definiii, aprute recent, asupra dreptului. Profesorii universitari Radu I. Motica Gheorghe Mihai consider c dreptul este ansamblul regulilor sociale instiuite sau sancionate de ctre o autoritate public recunoscut de comunitate, de obicei stat, care exprim voina i interese generale, asigurate n aplicrile lor, de fora de constrngere a acestei autoriti, de obicei a statului".' Profesorul universitar Nicolae Popa deinete dreptul astfel: ansamblul regulilor asigurate i garantate de ctre stat, care au ca scop organizarea i diciplinarea comportamentului uman u principalele relaii din societate, ntr-un climat specific manifestrii coexistenei libertilor, aprrii drepturilor eseniale ale omului i justiiei sociale".2 Profesorii universitari loan Ceterchi i Ion Craiovan consider c dreptul este istemul normelor de conduit, elaborate sau recunoscute de puterea de stat, care orienteaz comportamentui uman n conformitate cu valorile sociale ale societii respective, stabilind drepturi i obligaii juri-dice a cror respectare este sigurat la nevoie de fora coercitiv a puterii publice (de stat).3 Profesorul Gheorghe Avornic consider c dreptul poate fi defnit ca fiind totalitatea normelor juridice generale.i impersonale, strict determinate i obligaorii, stabilite sau sancionate de ctre stat, care flxeaz cadrul juridic de organizare a statului i de conducere a societii i care reglementeaz cele mai importante relaii sociale, stabilind cile i mijloacele de aprare, consolidare i dezvoltare a ordinii i a raporturilor sociale, reprezentnd v.oina clasei (claselor) dominante, iar la etapa contemporan - a majoritii populaiei sau a ntregului popor a crui aplicare i respectare este garantat de ctre stat, putnd fi impus, la nevoie, prin fora de constrngere a acestuia'M Ariaiznd diferite concepii i deiniii date pe parcursul a mai multor ani putem constata c ntr-o defiaiie, ca regul, se regsesc urmtoarele elemente:
1

Radu I. Motica, Gheorghe Mihai, Teoria generai a dreptului, Bucureti, 2001, pag. 55. 2 Nicolae Popa, Opera citato, .1997, pag. 97. 3 Ion Ceterchi, ion Craiovan, Opera citat, pag. 28. 4 Gheorghe Avornic, Opera citt, pag. IS3. 4 201 '6-

Boris Negru, Alina Negru a)o constatare a trsturilor specifice ale dreptului, trsturi care permit de a diferenia dreptul de alte fenomene sociale strns legate cu dreptul; b)enumerarea elementelor dreptului: dreptul const dintr-un ansamblu de reguli de conduit; regulile de conduit din care este format dreptul snt garantate de ctre stat; regulile de conduit care formeaz dreptul snt reguli generale, impersonale, obligatorii; scopul regulilor de conduit din care este format dreptul e de a disciplina comportarea membrilor societii, conform unor exi-gene i standarde recunoscute. Rezumnd din cele spuse putem constata faptul c dreptul reprezint sistemul normelor juridice, adoptaie sau acceptate de ctre stat, care reglementeaz cele mai importante relaii sociale, n scopul organizrii i disciplinrii comportamentului uman, conform unor valori i unor standarde sociale recunoscute, stabilind drepturi, libertii obligaiuni juridice a cror realizare practica este asigurat, n caz de necesitate prin fora de constrngere a statului. 8.2. Accepiunile dreptului Cuvntul drept cunoate multe accepiuni, cum ar fi de exemplu: dreptul obiectiv, dreptul subiectiv, dreptul pozitiv; dreptul national, dreptul strain, dreptul international; dreptul public, dreptul privat .a. Vorbind de drept obiectiv i subiectiv menionm faptul c cuvintele obiectiv" i subiectiv" n cazul de fa nu snt aplicate n sensul lor strict filosofic. Astfel, n sens filozofic strict cuvntul obiectiv" desemneaz^ o nsuire inalienabil a obiectelor i fenomenelor de a exista n afara conti-inei omului i independent de ea; n timp ce subiectiv" desemneaz o nsuire care depinde de voina uman, se bazeaz pe o judecat prtinitoare. Fiind o categorie social, dreptul este un produs social complex n care se ntruchipeaz voina uman. Aceasta permite de a spune c dreptul este o refectare subiectiv a intereselor sociale. Din aceste considerente, rezult c categoria drept obiectiv" e chemat s sublinieze o realitate social, o necesitate fr de care societatea nu poate fi conceput la o anumit etap de dezvoltare istoric. Astfel, indiferent de voina uman dreptul se -202-

Teoria general! a dreptulul ji statului impune societii n scopul organizrii vieii n comun a acesteia. Dreptul este acela ce contribuie la disciplinarea societii, la ocrotirea ei de anumite excese. n lucrarea sa Lupta pentru drept" Ihering meniona: expresiunea de drept se ntrebuineaz dup cum se tie n ndoit neles: obiectiv i su-biectiv. Dreptul n nelesul obiectiv nsemneaz suma tuturor principiilor de drept, aplicate de ctre un stat, ordinea legal a vieii. Dreptul n neles subiectiv e un rezultat concret a unei regul abstracte printr-o ndrituire concret a persoanei".1 Dreptul obiectiv se prezint ca o totalitate de norme adoptate sau sancionate de stat. Dup cum menioneaz Nicolae Popa el mbin necesita-tea.i libertatea. Necesitatea, ca un domeniu specific dreptului, rezult din chiar scopurile generale ale vieii sociale, scopuri prefigurate n ansamblul normelor legale. Acest ansamblu alctuiete dreptul obiectiv. El privete aceea coordonare imperativ prin norme ..., fiind premisa necesar a coe-xistenei libertilor. Regulile stabilite prin norme trebuie s-i gseasc un cadru minim de legitimitate pentru a putea ft condiia existenei posibile a comunitii".2 ntre cele dou sensuri exist o legtur indisolubil, legtur care const n aceea c drepturile subiective exist i se pot exercita numai n msura n care snt recunoscute de dreptul obiectiv. Cu alte cuvinte, dreptul obiectiv (pozitiv) se nfieaz ca fiind totalitatea normelor juridice ce ac-tiveaz ntr-un stat, n timp ce dreptul subiectiv este Iegat de titularul lui. In timp ce dreptul obiectiv include reguli de drept, care, ct de multe ar fi ele la numr snt totui limitate la numr, drepturile subiective snt infinite ca numr. Relaia dintre dreptul obiectiv i dreptul subiectiv a dat natere la diverse discuii. n viziunea unor autori n prima jumtate a secolului XIX n relaia drept obiectiv" <- drept subiectiv" primordial este dreptul subiectiv. Se lmurete acest lucru prin faptul c fr un drept al cuiva fa de altcineva nu poate fi neleas existena normei. Norma nu face dect s constate drepturile prilor i, prin urmare, norme, dreptul obiectiv rezult din dreptul subiectv. 0 alt concepie reprezentat prin germanu Iellinec i francezul Leon Duguit afirm contrariul: principally e dreptul obiectiv u nu eel subiectiv. Astfel, Iellinec afirma c nu am putea avea un drept, dac nu ar exista o norm.
1 2

Ion Craiovan, Opera citat, pag. 272. Nicolae Popa, Opera citat. pag. 45. ^203 %r

Boris Negru, Alina Negru Din aceast discufie credem c se poate trage o concluzie. Dreptui obiectiv i dreptui subiectiv snt dou fete logice ale unei i aceleii reali-ti i nu se poate vorbi de o prioritate a uneia fa de cealalt.1 Una din manifestrile realitii juridice a societii este dreptui pozitiv. Dreptui pozitiv se nfieaz ca totalitatea normelor juridice n vigoare (active) dintr-un stat; un drept aplicabil imediat i continuu, obligatoriu i succeptibil a fi adus la ndeplinire printr-o forf exterioar (coerciiune sta-tal), ca o ndreptire legitim a unor instane sociale special abilitate".2 Dreptui pozitiv, scria Mircea Djuvara "este dreptui care se aplic vntr-o societate data la un moment dat, sub auspiciile statului respectiv",3 Aadar, dreptui pozitiv, este dreptui care activeaz ntr-o societate. Cnd se consider c legislaia anterioar este insuficient se modific dreptui pozitiv. Fiecrui stat este caracteristic un anumit sistem de reguli de conduit care alctuiesc dreptul obiectiv (pozitiv), Acest drept se ncadreaz i n formula sistemul national de drept" sau dreptui national. Fa de dreptui national, ce acioneaz ntr-un stat, sistemele dreptului national din alte state se prezint ca drept strain. Paralel cu dreptui national, dreptui strain, termenul drept" cunoate i o aa accepiune cum ar fi drept international Dreptui international cuprinde normele juridice ce se contin n diverse izvoare internaionale (tratate, declara, pacte, convenii.acorduri, memorandumuri, protocoale etc.). Spre deosebire de dreptui international care este un rod al activitii unui stat luat n parte, dreptui international apare ca un rezultat al activitii ntregii comuniti umane. Aparent dreptul national" (intern), dreptul strain" i dreptul international", ar putea fi considerate ca categorii separate fr legtur ntre ele. Aceste trei accepiuni, n realitate, se afl ntr-o strns legtur: Mai nti, pentru c legea naional a unui stat este cea care ngdu-ie c n ara respectiv n condiiile, limitele i materiile prestabili-te chiar de normele sale, s se aplice legea naional a altui stat. n al doilea rnd, pentru c legea naional care permite aplicarea unei legi strine, la rndul ei, pe baza de reciprocitate i n condii-ile limitele i materiile prestabilite de normele unei legi strine, s se aplice n ara al crei organ legislativ a emis acea lege (strain).
1

Mircea Djuvara, Opera citat. pag. 238-239. 3 Nicolae Popa, Opera citat, pag. 45. 5 Mircea Djuvara, Opera citat, pag. 256. m 204 &

Teoria general a dreptului f statului n al treilea rd, normele juridice cuprinse n legile uniforme la care un stat este parte nu snt chiar strine de legea naional a ace-lui stat de vreme ce i voina acelui stat este ncorporat de normele acesteia. Evident, snt i alte aspecte ce subliniaz legtura strns dintre ceea ce poate fi denumit drept intern" (legea naional" i drept international"), drept strain" i drept international".1 n ceea ce privete accepiunile dreptului - drept public" i drept privat" asupra acestei probleme vom reveni la tema Sistemul dreptului".

Ion Dogaru, Opera cia.pag. 12. -3 205 fr

Boris Negru, Alina Negru

,3 Factorii de configurare a dreptului Fiind un fenomen social complex, dreptul i circumscrie trsturile n dependen de anumii factori de configurare, prin care se identific cauzele care i determin apariia, existena, evoluia, determinrile ntr-o societate comparativ cu alta sau cu altele etc.".2 Ideea existenei unor factori care ar influena, direct sau indirect, ntr-o msur mai mare sau mai mica, asupra formei i coninutului dreptului care i determin substana i i modeleaz forma nu a rmas neschimbat pe parcursul istoriei. Mai mult ca tt, n literatura de specialitate ea e in-terpretat n mod diferit. Aa, de exemplu, Monzesquieu, autor al lucrrii Spiritul legilor" (1748) stabilete V&W principiul relativitii legilor n timp i spaiu i consider c forma i coninutul dreptului rezult din: aezarea geografic a rii; condiiile climaterice (clima rece, cald etc.); mrimea statului; genul de ndeletnicire a populaiei .a. Profesorul belgian Edmond Picard nominalizeaz asemenea factori de configurare a dreptului: rasa (aceleai legi nu se pot aplica popoarelor ariene i celor mon-goe); mediul (clima, teritoriul, morala, starea economic i social etc.); intruziunea strin; ' Dumitru Mazilu, Opera citat, pag. 37. 1 Maria Dvoraoek, Opera citat, pag. 45. 4 208 .&

Teoria general! a dreptuiui i statului imitaia (cazul Turciei care a adoptat Codul civil elveian); marii jurisconsuli (inteligena omului); atavismul juridic (obiectul implantat adnc, cum ar fi cazul Angliei); progenismul (adic germenii dreptuiui viitor); tehnicajuridic; densitatea populaiei; aciunea solidar a marilor forte sociale (influena elementelor re-ligios, artistic, economic, literar etc.).1 Spencer Herbert (1820-1903), plecnd de la principiul evoluiei na-turale, nominalizeaz asemenea factori, cum ar fi: influena ereditii; lupta pentru via; adaptarea mediului. Nenorocirea imprudenilor, srcia leneilor i strivirea celor slabi de ctre cei tari snt rezultatele unei legi binefctoare" - susine Spencer.2 Alexandra Vllimrescu(1899-1984). Celebru profesor romn, care doar la vrsta de 50 de ani, n plin for creatoare, este epurat de noua pu-tere comunist deoarece refuz s abdice de la principiile ce l-au cluzit i l vor cluzi ntreaga via, neacceptnd s devin unealta justiiei de clas, se refer la urmtorii factori de configurare a dreptuiui; 1. Factorul material: rasa, mediul, densitatea populaiei, starea eco-nomicetc. 2. Factorul moral, adic crednele, religia, morala, marile curente de ideii. Dac n-ar fi dect aceti doi factori-susine A. Vlimrescu - am putea, n mod aproximativ prevedea instituiile viitoare, fa de condiiile existente la un moment dat. Dar mai snt doi factori, de o egal importan: 3. Oamenii superiorL 4. HazarduL n materie de discipline morale, unde inteligena i voina omului joa-c un rol, pe care sociologii ar voi s-1 reduc la nimic, o personalitate zdrobitoare poate schimba cu totul cursul evoluiei, De asemenea o brusc ntorstur a lucrurilor va schimba cu totul mersul evenimentelor".3 In ceea ce ne privete, considerm c factorii de configurare a dreptuiui reprezint importante surse din care dreptul i trage obiectul, subiecte1

Alexandra Vllimrescu, Opera citat, pag. 260-263. ' Ibidem, pag. 259-260. 1 Ibidem, pag. 281, -Z09&

Boris Negru, Alina Kegru le, coninutul, forma, inalitile etc. Plecnd de la examinarea tolului lor, factorii de confgurare a dreptului pot fi grupai n urmtoarele categorii: factorul natural; factorul istoric; factorul social-politic; factorul social-economic; factorul cultural-ideologic; factorul uman'; factorul international. Factorul natural de confgurare a dreptului are la baz urmtoarele components: a) mediul geogrqfic; b) factorii biologici; c) factorii fiziologici; d) factorii demografici. Natura a fost i va fi ntotdeauna o condiie fireasc pentru existena oamenilor. Pmntul, stratul atmosferic ce-1 nconjoar, rurile, mrile i oceanele, clima i solul, lumea vegetal i animal, zcmintele etc. - toa-te acestea constituie o condiie permanent i indispensabil a existenei societii. Natura exercit influena asupra activitii umane, asupra pro-ductivitii muncii, a ritmului de dezvoltare istoric a popoarelor. Aceasta e lesne de vzut. Acolo unde nu snt puni ntinse, oamenii nu se ndelet-nicesc cu creterea animalelor, nimeni n-a nvat a pescui acolo unde nu este pete. n lumea antic munii, rurile, mrile erau bariere nu chiar att de uor de trecut. Ele, ns, au jucat un rol esenial la stabilirea frontierelor dintre state. Clima ca element geografic are importan direct asupra reglemen-trilor juridice. Astfel, n statele din zonele calde cstoria este permis de la o vrst mai mica, de regul faf de statele din zonele temperat i rece. Remunerarea muncii n regiunie cu clim aspr difer de remune-rarea muncii n condiii obinuite. n aceast ordine de idei, Montesquieu meniona: Legile trebuie s fie potrivite cu condiiile fizice ale rii; cu clima rece, cald sau temperatur - cu calitatea solului, cu aezarea, cu ndeletaicirea sa".1 Popoarele din climele calde snt timide ca btrnii; cele din rjle reci snt curajoase cum snt tinerii. n ceea ce privete influena reliefului asupra legilor, Montesquieu afirm c locuitorii cmpurilor mnoase, prea ocupai, ca i comercianii, snt mai indifereni fa de forma guvernrii. Dimpotriv, muntenii snt mai ateni la aceasta, mai dornici de guvernri moderate, mai energici, mai dispui s obin prin lupt ceea ce nu le ofer
1

Montesquieu, Despre spirilul legilor, Vol. I, Bucureti, 1964, pag. 17. ^210 1-

Teoria general a dreptului i starului terenul. Concluzia e c guvernrile monocratice se gsesc mai adesea in rile fertile, iar cele democratice n cele mai srace. Legile au un strins raport i cu ocupaiile: trebuie un cod de legi mai extins pentru un popor ataat comerului i mrii, dect pentru un popor care se mulumete s cul-tive terenurile sale".1 Acelai lucru l mprtete i Pascal: Un meridian hotrte asupra adevrului. Legile fundamentale se modific. Hazlie jus-tifie, pe care o limiteaz un ru sau un munte; adevr dincoace din Pirinei, eroare dincolo".2 Paralel cu aceasta, un rol considerabil revine evoluiei istorice n general i evoluiei juridice ndeosebi, mediului psihic, mentalitii unei na-iuni, aptitudinilor unui popor. n felul acesta se poate vorbi i despre o ereditate juridic. Instituiile trecute au tendina de a conserva, ele subsist n societate, rezist ncercrilor de a le schimba i spiritul conservator este din acest punct de vedere una din caracteristicile dreptolui... Astfel ntreaga istorie, ntregul trecut, toate forele sociale, limba, eco-nomia rii respective, industria, comerul, agricultura, politica, concepi-le morale i tiinifice, concur spre a exercita o influen putemic asupra evoluiei juridice, ntocmai cum i dreptul exerct o influen puternic asupra evoluiilor lor respective".3 Factorul istoric e un alt factor care i las amprenta asupra dreptului. Dezvoltarea dreptului e un proces istoric continuu: ceea ce e trecut a fost prezent, ceea ce e prezent va f trecut. La baza oricrui sistem de drept st un izvor istorie. Un sistem de drept autohton nu va progresa, dac nu va ine cont de trecutul su, de tradiiile i obiceiurile spiritiiale ale neamului. Dreptul privete faptele omului ntr-un sistem de relaii sociale. Dis-pariia acestor relaii, modificarea lor se rsfrnge i asupra dreptului. Astfel un drept poart pe frunte pecetea originii i dezvoltrii sale. Max Weber (1864-1920), unul din prinii fondatori ai sociologiei moderne, referindu-se la evoluia istoric a dreptului, evideniaz patru etape prin care acesta a trecut: Jmprit n stadii teoretice de dezvoltare, evoluia general a dreptului i a procedurii pomete de la revelaia caris-matic a dreptului de ctre profeii dreptului" (de pild, Decalogul revelat lui Moise de ctre Dumnezeu), apoi se ajunge la o creaie i o creaie empi-ric a dreptului de ctre somitai ale robiei (crearea dreptului prin jurispru1 2

Stefan Georgescu, Opera citat, pag. 69. Ion Dogaru, Opera citat, pag. 73. 3 Mircea Djuvara, Opera citat, pag. 251. -211 6-

Boris Negro, Alina Negru den tatonatoare i prin antecedentele juridice), (de exemplu pretorul ro-man i judectorul englez), mai departe se trece la administrarea dreptului de ctre imperiul laic i de ctre puterile teocratice (de pild despotismul luminat al secolului al XVIII-lea sau actele pontificale ale Decretului lui Gratiani) i, n fine, se ajunge la o elaborare sistematic a dreptului pe baza unei jurisdicii, dezvoltndu-se graie unei formulri literare i logice n calitate de lucrri ale unor specialiti (juriti profesioniti)".1 Factorul social-politic. Dreptul se realizeaz n baza statului, ntre-gului sistem politic al societii, structurii sociale etc. Nu ntmpltor (ce-i drept, poate, prea exagerat) Ihering credea c definiia cea mai perfect a dreptului e urmtoarea: Dreptul este totalitatea condiiilor vitale ale societii, asigurate prin constrngere exterioar de ctre puterea statului. n lupta continu a diferitelor grupri sociale, n interesele pe care ultimele le urmresc se sprijin dreptul," Asupra dreptului dintr-o societate influeneaz att autoritile publice (Parlamentui, eful statului, Guvernul, autoritile publice locale etc.) ct i partidele politice, grupurile de presiune etc. n principal, dreptul este influenat de partidul (partidele) de guver-nmnt, coaliiile politice, care dispun de prghiile puterii pentru a impu-ne voina lor societii prin actele normativ-juridice. Partidele i urmeaz politica lor prin disciplina de partid pe care o impun i n acest context, n realitate, viaa politica este determinat de.politica de partid, de ndrumrile pe care le d deputailor si pentru a vota ntr-un fel sau altul. n acest context rolul partidelor politice n regimul pluralist democratic este deosebit de important pentru formarea politicii interne i externe a statului respectiv. O alt influen o au grupurile de presiune. Acestea snt asemenea organizaii care n urmrirea intereselor membrilor lor exercit o influen asupra puterii, fie asupra partidului de guvernmnt, fie asupra organelor puterii (parlament, guvem), pentru a determina adoptarea.unor decizii conform intereselor lor. De aceea, uneori, grupurile de presiune mai poart de-numirea i de grupuri de interese. Grupurile de presiune ca o multitudine de forme de manifestare. Ele snt organizate dup diverse interese de ordin cultural, etnic, national, religios, profesional etc. Factorul social-economic. n relaia sa cu factorii economici, dreptul pstreaz o autonomie n msura n care ei nu face abstracie de la realita-tea economic a societii. Progresul juridic se constituie numai printr-un ' PbiUipe Malaurie, Opera citat. pag. 328-329. -212#-

Teoria general! a dreptUlui i statului progres economic. Ct timp factorii economici nu permit transpunerea n via a dreptului, acesta apare doar n calitate de intenie, fie i buna. n acelai timp, dreptul apare ca un garant i ocrotitor al progresului economic. Acest lucru e evident i n condiiile Republicii Moldova, care i-a pus drept scop reforma economic de proporie, trecerea la economia de pia. Atingerea acestui scop depinde n mare msur de eficiena bazei legislative respective. Factorul cultural-ideologic Contiina social i juridic, cultura po litics i juridic a societii, destinafia moral a omului joac un rol considerabil n yiaa dreptului. . . Gu ajutorul msurilor legislative, statul asigur libertatea contiinei, asigur o contiin i cultura juridic nalt. n acelai timp contiina i cultura juridic resping faptele ilicite, asigur ordinea legal din societate. Totodat o contiin i cultur juridic nalt i vor gsi reflectare n actele normative ale statului. Factorul uman. Omul este i subiect de drept i destinatar al regle-mentrilor juridice. Din aceste considerente factorul uman reprezint zona central de interes pentru legiuitor. 1 Dac n-ar fi omul, n-ar fi nevoie de drept. De aceea, dreptul ntotdeauna are la baz factorul uman. Nu omul exist pentru drept, ci, dimpptriv, dreptul exist pentru om. Rolul dreptului decurge din urmtoarele: Dreptul este implicat n procesul de adapare a oamenilqr la viaa social. Dreptul garanteaz drepturile i libertile omului. Dreptul fundamenteaz pentru om un cadru politic-administrativ i judiciar care s favorizeze valorificrea intereselor legitime ale omului. Factorul international. S-ar prea c fiecare stat exist fr a fi influ-enat de alte state. n realitate, ns, fiecare stat, fiecare naiune este produ-sul n mare parte al influenei mediului atnbiant international. Acest lucru se rsfrnge i asupra dreptului. O legtur mare exist ntre sistemele de drept ale statelor ce se atribuie la aceeai familie de drept, ct i ntre statele ce se atribuie la familii de drept diferite. Mai mult ca att. Unele probleme au ncetat de mult a fi probleme interne, naionale, transformndu-se n probleme globale, internaionale. Ele, evident, necesit un model comun de reglementare.
1

Nicolae Popa, Opera citat, pag. 70. ^213 6-

Teoria general a dreptului ji statului

Subiecte de evaluare:________________________ 1. Explicai sensul cuvntului drept". 2. Cum poate fi definit dreptul? 3. Cum a evoluat ideea dreptului pe parcursul istoriei? Facei o ca-racteristic comparativ a conceptului dreptului. 4. Definii factorii de configurare a dreptului i facei o caracteristi-c ampl categoriilor principale de factori. 5. Esena dreptului, semnificaia i importana ei. 6. Caracterizai coninutul dreptului. n ce legtur i interaciune se afl esena i coninutul dreptului? 7. Ce caracterizeaz forma dreptului? 8. Caracterizai coraportul categoriilor esena", coninutul", for-ma dreptului". Ion Dogaru, Opera citat, pag. 80. 2 Diferite aspecte ale formei dreptului vor fi obiect de analiz n continuare. Vezi, spre exemplu, capitolele: Jzvoarele dreptului, Tehnicajuridic, Sistemul dreptului. ^ 219 fr
1

Boris Negru, Alina Negru Interpretai urmtoarele gnduri ale lui Pascal, Blaise (1623-1662): a),,Nu vedem nimic drept sau nedrept, care s nu-i schimbe calitatea o data cu schimbarea locului, trei grade de latitudine rstoam toat jurispru-dena, un meridian hotrte n privina adevrului; dup civa ani de privi-legiu, legile fundamental se schimb; dreptul i are perioadele lui, ptrun-derea n Leu a lui Saturn ne arat originea cutrei crime. Ridicol dreptate, mrginit de un ru. Adevr dincoace de Pirinei, eroare dincolo". b)Ce himer mai este i omul? Ce inovaie, ce monstru, ce haos, ce ghem de contradicii, ce minune! Judector a toate, neghioab rim, deintor al adevrului, cloaca de erori i incertitudini, fal i deeu al cre-aiunii! Afl, finf trufa, ce paradox eti pentru tine nsui! Umilete-te, raiune neputincioas, amuete, fire nemernic, ia aminte c omul este mult deasupra omului i afl de la stpnul tu cine eti cu adevrat, fiindc nu tii. Ascult-1 pe Domnul!" Literatura recomandat:______________________ 1. Ion Craiovan, Doctrinajuridic, Bucureti, 1999. 2. Ion Craiovan, Tratat elementar de teoria general a dreptului, Bucureti, 2001. 3. Ion Dogaru, Teoria general a dreptului, Craiova, 1998. 4. Mircea Djuvara, Teoria general a dreptului (Enciclopedia juridic). Dreptul rational, izvoarei dreptpozitiv, Bucureti, 1995. 5. Stefan Georgescu, Filosofia dreptului. O istorie a ideilor din ultimii 2500 de ani, Bucureti, 2001. 6. G. W. F. Hegel, Principiilefilosofiei dreptului, Bucureti, 1969. 7. Kant, Immanuel, Scrieri moral-politice, Bucureti, 1991. 8. Hans Kelsen, Teoria general a statului, Bucureti, 1928. 9. Philippe Malaurie, Antalogia gndirii juridice, Bucureti, 1996. 10. Dumitru Mazilu, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2000. 10. Radu I. Motica, Gheorghe Mihai, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2001 11. Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2002 11.Nicolae Popa, Ion Dogaru, Gheorghe Dnior, Dan Claudiu Dnior, Filosofia dreptului. Marile curente, Bucureti, 2002 12. Alexandra Vliimrescu, Tratat de enciclopedia dreptului, Bucureti, 1999. 12.Giorgio Del Vecchio, Lecii defilosofiejuridic, Bucureti, 1993. 13. Costic Voicu, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2002. 1220^

Scop, ideal i funcie in drept

Objective: Scopul dreptului. Rolul dreptului In societate. Funciile dreptului: concept, clasikri, caracteristic general, important teoretic i practic. Finalitile dreptului. Valorile in drept.

9.1. Scopul dreptului Termenul scop" desemneaz: inta ctre care tinde cineva; ceea ce i propune cineva s nfptuiasc.1 Problematica scopului - ca stare viitoare, anticipat i dorit, produs al aciunii umane voluntare - ct i a idealului - ca reprezentare a perfec-iunii ntr-un domeniu dat, model mereu rvnit dar niciodat atins n ntre-gime - se mpletesc pe teren juridic, nu pot fi rupte de un context teoretic proxim ce vizeaz definirea dreptului nsui, a locului i rolului su n lume..."2 - susine, pe buna dreptate, profesorul romn Ion Craiovan. Din definiiile dreptului, nominalizate de noi anterior, rezult c dreptul, ca fenomen social complex, i ndeplinete rolul ce-i revine, reglementnd conduita oamenilor i orienrnd activitatea oamenilor n conformitate cu interesele generate ale societii. Activitatea oamenilor, supus unei reglementri juridice, urmrete ntotdeauna anumite, scopuri. Ar fi absurd ca cineva s fac ceva ar nici un fel de scop. n aceast ordine de idei, Mircea Djuvara mentiona: Nu numai n contiinfa omeneasc st necesitatea unui scop pentru toate aciunile noastre, ceea ce se numete o teleologie, dar, chiar la animale, toate faptele, contient sau incontient, se ndreapt ctre un scop. A presupune c s-ar face un act fr scop este o absurditate. ntr-o imagine foarte pregnant Ihering spune: ,A ncerca s explici dreptul prin aciuni fr scop, este aceeai fapt ca aceea a unui baron Munchhausen care, czut ntr-o balt de noroi, ncerca s ias de acolo, trgndu-se de barbion. Dreptul nu se poate explica ar un scop al aciunilor umane".3 Dar, dac e aa, dac fiecare aciune, dup cum zice Ihering, repre-zint un scop, atunci, ca prima aparen eel puin, aciunea, se explic prin egoismul individual. Dac cineva urmrete un scop, este c vrea ceva pentru sine i ca atare aciunea are la baz interesul individual. Interesul acesta care st la baza oricrei aciuni omeneti, se anrm, n mod fzic prin lupta pentru conservarea existenei noastre i se afirm n mod economic prin lupta noastr pentru ctigarea unui ct mai larg patrimoniu. ' Dicionarul limbii romne moderne, pag. 750. 2 Ion Craiovan, Tratat elementar de leoria general a dreptului, pag. 1 ] 9. 1 Mircea Djuvara, Opera cital, pag. 124-125. Hi 222 ^

Teoria general a dreptului l statului Dar se ntmpl aici, observ Ihering, ceva interesant. Scopul egoist al individului nu-1 servete numai pe el, nu este nuroai un scop subiectiv, un mteres al lui, ci are ca efect satisfacerea unei utiliti raai generale a societii. Fr s-i dea seama fiecare lucreaz astfel pentru societatea n care triete.1 ,Jndividul nu exist n adevr numai pentru el", zice Ihering, el este solidar cu societatea ..."i realizeaz astfel scopul suprem al existenei sale".2 Din cele spuse rezult c dreptul, n viziunea lui Ihering, are ca scop s asigure condiii de via n societate. 0 alt viziune asupra scopului dreptului o are profesorul Alexandru Vllimrescu. Rolul dreptului const n reglementarea raporturilor n tre oameni, evitarea i aplanarea conflictelor ntre ei... Aceasta idee se poate rezuma ntr-o formula mai simpl i mai sugestiv: dreptul urmrete reallzarea armoniei sociale".3 Este fatal ca interesele indivizilor s fie n conflict unele cu altele i de aceea intervine dreptul spre a realiza echilibru, armonia lor.,,Deci - coneluzioneaz A. Vllimrescu - scopul drep tului este realizarea unui echilibru de interese, din care s rezulte armonia social".4 n ce mod realizeaz dreptul acest echilibru, aceast armonie? Prin jocul adoi factori a cror importan variaz dup epoci: un factor de ordin moral, ideal, ideea dejustiie"; un factor de ordin practic, utilitar, ideea de or dine ". Dreptul nu este altceva dect o tranzacie ntre aceste dou elemente. n tot cursul istoriei, lupta se d ntre justifie i ordine, triumfnd cnd una, cnd cealalt. Ordinea nvinge n cele din urm, integrndu-i sau nu noi elemente de justiie, n afar de epocile de anarhie, fenomen patologic n istoria societii. Aceasta nu poate exista far ordine i de multe ori triumf n detrimentul justiiei, n interesul societii. n aceast ordine de idei, Alexandru Vllimrescu continu cu o re-ferin la Ihering: Despotismul eel mai desfrnat d nc imaginea unui stat; el este nc un mecanism al forei sociale. Anarhia nu! Cci aceasta este neputina puterii politice, este o stare antisocial, descompunerea, di-soluia societii. Cine o rpune, oricum ar fi, prin foe sau sabie, oricine, uzurpator sau cucentor a bine meritat de la societate; cci orice forma de Mircea Djuvara, Opera cilal, pag. 125. Ibidem, pag. 128. 1 Alexandra Vliimrescu, Opera citat, pag. 68. 4 Idem.
3 1

- 223 #

Boris Negru, Alina Negru stat, orict de detestabil ar fi, este nc preferabil absenfei complete de organizare social".1 Din rezumatul viziunii profesorul Alexandru Vllimrescu rezult c armonia social ideal va fi doar atunci, cnd exist echilibru de interese, bazat pe ordine i justiie, pe ideea de respect a individualitii i al binelui comun, al interesului social. In ceea ce ne privete, considerm c dreprul poate s-i aring scopul doar cu condiia c este un factor real al progresului social i al ecbilibrului n relatile interumane. mprtim conceptul profesorului Dumitru Mazilu, care menioneaz: Scopul i rolul dreptului i gsesc expresia, n modul eel mai eiocvent n garantarea juridic a afirmrii personalitii umane, n mplinirea dezideratelor i intereselor legitime ale tuturor fiinelor umane. Pedepsind tot ceea ce contravine acestor exigene freti, dreprul promovea-z idealurile de dreptate i justiie att de apropiate sufletului omenesc".2 9.2. Funciile dreptului Termenul funcie" vine de la latinescul ,Junctio" care se traduce prin munc", deprindere", ndeplinire". La acest termen, n ultimul timp, se apeleaza tot mai frecvent, deoarece e imposibil de a caracteriza vreun fenomen social la justa sa valoare dac nu vom nelege cum feno-menul dat activeaz, lucreaz, funcioneaz. Funciile permit caracteristica mai ampl a esenei i destinaiei fenomenului. Problema funciilor dreptului e o problem relativ nou. Ani n sir problemei date nu i-a fost acordat atenia respectiv, considerndu-se c dreptului i revin aceleai funcii ca i statului. O asemenea interpretare ns nu s-a ncununat de succes. Dei statul i dreprul snt indisolubil legate ntre ele aceasta nc nu nseamn c ceea ce-i caracteristic statului n mod automat poate fi atribuit dreptului i invers. Fiecrui din ele i snt specifice anumite caracteristici i trsturi proprii. Din aceste consideren-te, n teoria contemporan a dreptului conceptul de funcie este utilizat n cercetrile i analizele funcionale ale dreptului. Dreprul are ca scop disciplinarea societii umane. Acest scop este servit de o mulime de funcii. n literatur pot fi ntlnite mai multe defini-ii ale funciilor dreptului. In tiinele care se ocup cu analiza sistemelor care se autoorganizeaz n raport cu finalitile lor (cum este i societatea), funcia reprezint con1 2

Alexandra Vllimrescu, Opera citat, pag. 70. Dumitru Mazilu, Opera citato, pag. 152. -224#-

Teoria general a dreptului i statuiui tribuia pe care un element o aduce la satisfacerea unei cerine a sistemului din care face parte, contribuia la meninerea i dezvoltarea aeestuia".1 Re-ferindu-se la funciile dreptului ca element al sistemului social global, Ion Vldu{ consider c acestea vor privi contribuia subsistemuiui juridic la meninerea i dezvoltarea societii". n acest caz dreptul e privit" ca parte integrant, ca subsistem al societii, n calitatea lui de realitate social care cuprinde: normele juridice, ideile, teoriile, concepiile i doctrinele privitoare la drept; elementele afective i voliionale cu coninut juridic, raporturile i situaiile juridice i, nu n ultimul rind, agenii", actorii" dreptului (att instanele care elaboreaz dreptul, cti subiectele rapor-turilor juridice)".2 Acceptnd, n principiu, definirea funciilor dreptului, considerm exagerat concepia autorului n ceea ce privete elementele constitutive ale coninutului dreptului. Profesorul Radu I. Motica consider c prin funcie a dreptului ne-legem valorificarea atributelor lui n vederea meninerii ordinii sociale, a echilibrului i pcii sociale".3 Profesorul Costic Voicu definete funciile dreptului ca acele acti-viti concrete pe care le desfaoar (le execut)dreptul pentru a-i realiza scopul su fundamental, acela de a reglementa cbnduit oamenilor i de a asigura ordinea n societate potrivit voinei generale".4 Profesorul Nicolae Popa propune urmtoarea definiie: FunciIe dreptului snt acele direcii (orientri) fundamentale ale aciunii mecanis-mului juridic, la ndeplinirea crora particip ntregul sistem al dreptului (ramurile, insttuiile, normele dreptului), precum i instanele sociale special abilitate cu atribuii n domeniul realizrii dreptului".5 n ceea ce ne privete considerm c funciile dreptului snt direciile fundamentale de activitate a dreptului n ansamblu i a elementelor sale constitutive n vederea realizrii scopului propus pentru asigurarea unui echilibru dintre interesele personale i cele generale din care s rezulte armonia social i triumful ordinii i justiiei. Funciile dreptului caracterizeaz rolul activ i multilateral al dreptului n viaa i activitatea societii, din punct de vedere al destinaiei principale a dreptului. ' Dic/ionar de sociobgie, Coord. Ctlin Zainfir, Lazr Vlsceanu, Bucurcti, 1993, pag. 262. : Ion Vldul, Opera citat, pag. 170. ' Radu I. Motic, Gheorghe Mihai, Opera citat, pag. 61. 4 Costic Voicu, Opera citat, pag. 117: 5 Nicolae Popa, Opera citat, 1992, pag. 80. -#225 1-

Boris Negru, Alina Negro a opiniile diverilor autori, funciile dreptului nu se prezint uniform, ele cuprinznd, dup cum vom vedea, o larg diversitate. Profesorul Dan Banciu, analiznd funciile dreptului dintr-o perspecti-v sociologicojuridic, apreciaz c dreptul urmrete dou scopuri: a) de a formula reguli de comportare prin stabilirea unor roluri; b)de a face ca regulile s fie observate, prin utilizarea unor mijloace capabile s asigure ordinea social i s fie respectate ateptrile indivizilor. Limitnd i conrrolnd aciunile i conduitele sociale i individuale continu autorul - dreptul ndeplinete o funcie de ordine i integrare".1 Doctoral n drept Ion Vldu consider c dreptul i exercit ro-lul su de instrument al controlului social, n principal, printr-o funcie normativ i o funcie de transpunere a sistemelor normelor juridice n reatitatea social ".2 Profesorul Nicolae Popa relev patru funcii importante ale dreptului: funcia de institu{ionalizare sau formalizarea juridic a organizrii social-politice; funcia de conservare, aprare i garantare a valorilor fundamen-tale ale societii; funcia de conducere a societii; funcia normativ.3 Aceeai poziie o mprtete i profesorul Ion Dogarti.4 Profesorul Dumitru Mazilu caracterizeaz asemenea funcii ale dreptului, cum ar fi: funcia de reglementare a conduitei umane; funcia de aprare a valorilor fundamentale ale societii.5 Profesorul Costic Voicu face o analiz analitic a urmtoarelor funcii ale dreptului: a) funcia de instituionalizare sau formalizare juridic a organizrii social-politice; b)funcia de conservare, aprare i garantare a valorilor fundamentale ale societii; c) funcia de conducere a societii; d)funcia normativ a dreptului; e) funcia preventiv a dreptului.6 0asemenea diversitate de preri asupra activitii funcionale a dreptu lui rezult din complexitatea dreptului ca fenomen social i din sensul, finaDan Banciu, Control social si sancfiuni sociale, Bucureti, 1982, pag. 31 -32. Ion Vldu, Opera citat, pag. 172. 5 Nicolae Popa, Opera cital, 2002, pag. 124-126. ' Ion Dogaru, Opera cilat, pag. 124-127. ' Dumitru Mazilu, Opera cital, pag. 158-163. 6 Costic Voicu, Opera ciiat,pag.ll&-121.
2 1

^ 226 &

Teoria general a dreptului istatului Htatea i dinamica tuturor elementelor constitutive ale dreptului. O analiz analitic a conceptelor evideniate mai sus ne convingem n faptul c autorii, direct sau indirect, ntr-o msur mai mare sau mai mica, vorbesc despre aproape aceleai lucruri, care, n esen, i caracterizeaz functional dreptul. Considerm c la funciile principale ale dreptului se atribuie urmtoarele: funciade instituonalizarejuridic aoTganizrii social-politice; funcia de conservare, aprare i garantare a valorilor fundamenta-le ale societii; funcia de conducere a societi; funcia normativ; funcia informativ; funcia educativ. Funcia de instituionalizare juridic a organizrii social-politice Se manifest prin faptul c dreptul, prin normele sale, reglementeaz organizarea autoritilor publice ale statului, atribuiile lor, coraportul autoritilor publice, modalitate de exerctare a celor trei puteri dintr-un stat: puterilor legislativ, executiv i judectoreasc. nsemntatea acestei funcii rezult i din faptul c prin intermediul dreptului snt consfintite principiile care guverneaz organizarea politico-etatic a Republicii Moldova, cum ar fi: Suveranitatea poporului; exercitarea suveranitii poporului prin reprezentanii si i prin referendum; pluralismul politic; principiul separaiei puterilor n stat; principiul autonomiei locale i al descentralizrii; orientarea ritregului proces de organi-zare politico-etatic n direcia atingerii scopurilor ce reies din interpreta-rea Constituiei Republicii Moldova i a documentelor politico-ideologice care au stat la baza adoptrii ei; principiul statului de drept. Funcia de conservare, aprare i garantare a valorilor fundamentale ale societii Abordarea dreptului prin prisma valorilor nseamn a scoate n eviden- acele valori pe care societatea data le promoveaz, le ia sub controlul su strict pentru a fi promovate. Fiecare comunitate uman i are sistemul su propriu de valori. Evoluia istoric a societii duce la modificri n ceea ce privete criteriile de valorizare i ierarhia acestor valori. Totodat pot fi remarcate existena unor valori general-umane, valori care rspunznd unor trebuine (nevoi i aspiraii) universale ale tuturor oamenilor, acetia le-au valorizat (preuit i dorit) i valorificat indiferent de timpul istoric. ^ 227 &

Boris Negro, Aiina Negro Dreptul implic o ierarhie de valori fr de care consistena sa va fi inexplicabil, ns ct privete gsirea valorii unice, iultime, dar i a ansamblului construciei valorice", filosofia i doctrina juridic relev un adevrat caleidoscop: binele (Platon); justiia (Aristotel); ordinea (Cicero); pacea (Sf. Augustin); binele comun (Sf. Thomas); puterea (Machiavelli); certitudinea (Bacon); securitatea (Hobbes); egalitatea - democraia (Rousseau); libertatea (Kant); utilitatea general (Bentham); statul (Hegel); previziunea (Comte); solidaritatea (Duguit)".1 Coninutul acestei funcii i prezentarea ei mai rezult i din asemenea idei, dup cum urmeaz: dreptul se nfaieaz ca un sistem de norme juridice chemate s asigure procesul dezvoltrii sociale, prin ocrotirea i garantarea or-dinii constituionale, proprietii, statului i individului; dreptul prin mijloacele sale specifice apr viaa n comun mpotriva eventualelor exceseindividuate i asigur securitatea persoanei; dreptul asigur coeziunea interioar a colectivittii, prevenind dez-organizarea, anarhia; dreptul stabilete principiile de baz ale convieuirii sociale; dreptul ocrotete valorile care snt legate nemijlocit de funciona-rea normal a mecanismelor sociale.2 Nu putem trece cu vederea nici faptul c Constituia Republicii Moldova, de asemenea, evideniaz o erie de valori, ridicndu-le la rang de valori supreme. Astfel, alin. (3) al art. 1 al Constituiei proclam:Repu-blica Moldova este un stat de drept, democratic, n care demnitatea omu-lui, drepturiie i libertile lui, libera dezvoltare a personalitii umane, dreptatea ipluraismulpolitic reprevnt valori supreme i snt garanta-te" (subl. ne aparine aut.). Funcia deconducere a societtii Dreptul este eel mai important instrument de realizare a conducerii sociale, a scopurilor social-politice pe care societatea i le propune. Esena acestei funcii se manifest prin urmtoarele; actul normativ juridic este n fapt un act de conducere a societii prin drept. El scoate n eviden scopurile i nzuinele sociale, cluzind activitatea tuturor subiecilor de drept; dreptul apare ca o tranziie ntre diferitele interese, adesea contra-dictorii, ale cror arbitru suprem este;
1

Ion Craiovan, Doctrina juridic, pag. 29-30. J J9H Pvgatu, Qp?r <MV/4, pag, 125, -#228 #-

Teora general!a dreptului i statului dreptul crrauiete relaiile subiecilor individuali sau colectivi, stabilind drepturile, libertile i obligaplunile tuturor; dreptul cuprinde n sine nu pur i simplu aprecieri normative, el apare ca un ordin, un comandament, crora trebuie s se supun toi subiecii dreptului, inclusiv statul i autoritile lui. Funcia normativ Aceast funcie deriv din necesitatea subordonrii aciunilor individual fa de conduita tip prescris prin normele juridice. Subliniind prin normele juridice modalitatea de comportare a organelor statului, organi-zaiilor obteti, a cetenilor, statul, n acelai timp, verific n ce msur acest comportament prescris se realizeaz n practic. E important ca nor-mativitatea juridic s fie completat cu normativitatea social. Efectul acestei fimcii const n urmtoarele: prin intermediul normelor juridice se creeaz drepturi i obligaii care materializeaz diferite relaii, interese, scopuri i idealuri sociale, sti-mulndu-le pe cele dezirabile i sanctonnd pe cele indezirabile; se asigur sociabilitatea uman prin dirijarea n mod consecvent a aciunilor i conduitelor individuale, crend astfel o logic" a acestora, orientativ pentru membrii societtii; se evit conflictele i tensiunile prin limitarea reciproc a voinelor individuale i se asigur ntrirea coeziunii colective; se ntresc sentimentele de solidaritate social i securitatea indivi-zilor n raport cu eventualele agresiuni sau acte de violen care ar putea fi exercitate asupra lor.1 Funcia informativ Reflectnd realitatea n normele juridice se acumuleaz cunotine despre viaa multilateral a societii, despre problemele stringente ale so-cietii. Dreptul concentreaz n sine schimbrile ce au loc n societate. innd cont de nonnele juridice n vigoare, putem trage concluzii pentru a aprecia principiile ornduirii sociale i de stat, structura politic a societii, caracterul relaiilor economice, nivelul de democratizare a societii etc. Ca urmare, din normele juridice putem culege o informaie ampl despre societatea data la acea sau alt etap de dezvoltare. Fcnd cunotin cu actele legislative ale unui stat, capei nu mai puin informaie, dect cea care se conine n anumite tractate tiinifice. ' Sprn M. Rdulescu, Homo sociologicus. Raionalitate ji iraionalitate in acfiunea uman, Buoureti, 1994, pug. 59. ^I229fr

Boris Negru, AlinaJegru De exemplu, e greu de apreciat mformaia ce se conine n Constituia Re-publicii Moldova:. Republica Moldova este un stat suveran i independent, unitar i in-divizibil" (alin. (1), art. 1); n Republica Moldova puterea legslativ, executiv i judectoreasc snt separate i colaboreaz n exercitarea pre-rogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituiei (art. 6); JEconomia Republicii Moldova este economia de pia, de orientare social, bazat pe proprietatea privat i pe proprietatea public, antrenate n conciixen liber" (alin. (1) art. 126); Moneda naiona a Republicii Moldova este leul moldovenesc" (alin. (2), art. 130); etc. Astfel, din ansamblul normelor juridice ale statulxii rezult realitatea juridic a societii. Incontestabil, informaia cptat n urma studierii normelor juridice nu vafi deplih i corect, dac nu vom tine cont i de faptul, cum normele juridice din ara respectiv snt realizate, transpuse n via. Funcia educativ Adoptnd normele juridice statul, asigur cadrul organizatoric necesar activitii spirituale i pune la dispozitia oamenilor o serie de mijloace cultu-rale i spirituale prin intermediul crora se realizeaz educaia. Dreptul, prin normele sale, ocrotete valorile spirituale i culturale care snt legate nemij-locit de runc|ionarea normal a mecanismelor sociale. Ele stabilesc normele convieuirii sociale, orientndu-i pe oameni ca aceste norme s devin domi-nante. Chiar i n cazul aplicrii sanciunilor, scopul urmtor e de a preveni n viitor abateri de la normele juridice, de a educa i reeduca persoanele.

4 230 t-

Boris Negro, Alina Negru Subiecte de evaluare: _____________________

1. Ce se nelege prin scopul dreptului? 1. Dai o caracteristic scopurilor dreptului la diferite etape de dez-voltare istoric. 2. Ce se nelege prin funcii ale dreptului? Dai o clasincare funci-ilor dreptului. 2. Ce legtur exist ntre scopul i funciile dreptului. 3. Care este importana teoretic i practic a funciilor dreptului. 4. Ce constituie valorile juridice? Dai o caracteristic acestora. 3. Care e importana finalitilor dreptului n determinarea rolului dreptului? 4. Interpretai urmtoarele cuvinte ale lui Ihering: Un drept dobndit fr efort este ca i copilul gsit: l poate lua (i abandona) oricine. Mama nu abandoneaz copilul, popoarele nu abandoneaz dreptul lor". Literatura recomandat:______________________ loan Bins, Valorile dreptului i Iogica intenional, Arad, 1996. Ion Craiovan, Tratat elementar de teoria general a dreptului, Bucureti, 2001. Ion Craiovan, Finalitfile dreptului, Bucureti, 1995. Ion Dogaru, Teoria general a dreptului, Craiova, 1998. Mircea Djuvara, Teoria general a dreptului (Enciclopedia juridic). Drept rational. Jzvoare i dreptpozitiv, Bucureti, 1995. 6. Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2002. 7. Nicolae Rmbu, Introducere nfilosofie, Iai, 1993. 8. Constantin Stroe, Compendiu defilosofia dreptului, Bucureti, 1999. 9. Ion Vldu, Introducere n sociologia juridic, Bucureti, 2000. 10. Alexandra Vllimrescu, Tratat de enciclopedia dreptului, Bucureti, 1999. 1. 2. 3. 4. 5.

-234 6-

Principiile dreptului

Objective: Conceptul prindpiilor dreptului. Delimitare. Principiile fundamentale ale dreptului i axiomele, maximele i aforismele. Importana teoretic i practic a prindpiilor dreptului. Prezentarea analitic a prindpiilor fundamentale ale dreptului. Consideraii generale privind principiile unor ramuri ale dreptului.

10.1. Conceptul principiitor dreptului Termenul de principiu i are originea n grecescul arhe care desem-neaz aciunea de a conduce, dar i micarea de a ncepe. Substantivul ar-hon nseamn ceea ce st de conductor, de cpetenie, pe cnd arheic este nceputul, temei logic al lucrurilor. Latinii au tradus din greaca veche ver-bul arhe cu principium, ceea ce nseamn nceput, prim, temei. Din latin principium i pstreaz intact rdcina: n romn -principiu; francez -principe; italian -principio; englez -principle; rus -prinip etc.1 Noiunea filosofic de principiu are dou sensuri: a)sensul metqfizic: originiprime din care au derivat i s-au dezvoltat lucrurile; b)sensul epistemologic: supoziiile fundamental ale gndirii, cu-noaterii i aciunii. n sens juridic, termenul principiu nseamn ideile de baz, ideile di-riguitoare, cluzitoare. In literatura juridic principiile dreptului au fost definite n mod dife-rit. Profesorul Costic Voicu consider c principiile fundamentale ale dreptului snt acele idei generale, diriguitoare care stau la baza elaborrii i aplicrii dreptului".2 Profesoara Sofia Popescu definete principiile generale ale dreptului" ca un ansamblu de idei directoare care fr a avea caracterui precis i concret al normelor de drept pozitiv orienteaz aplicarea dreptului i evoluia lui".3 n viziunea profesorului Nicolae Popa, principiile de drept snt ideile conductoare (prescripiile fundamentale) ale confinutului tuturor normelor juridice".4 Profesorul Ion Dogaru vede n principiile fundamentale ale dreptului acele idei diriguitoare care se degaj, ca urmare a raportului dintre legea fundamental i celelalte legi... i care se gsesc i va trebui s se gseasc n ntregul nostru sistem de drept".5 Elena Botnari, Principiile dreptului: aspecle teoreiico-practice, Tez de dr. n drept, Chiinu, 2004, pag. 10. 2 Costic Voicu, Opera citat, pag. 100. 1 Sofia Popescu, Opera citat, pag. 163. * Nicolae Popa, Opera citat, 2002, pag. 104. 5 Ion Dogaru, Opera citato, pag. 114. ^23611

Teoria general a dreptulu i i statului Considerm c principiile dreptului snt acele idei (prescripii) fun-damentale, diriguitoare ale sistemului de drept i ale compartimentelor acesuia, precum i modalitatea de coordonare a normelor juridice in jurul unei idei cluzitoare. Principiile dreptului se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi: a)ele au fora i semnificaia unor norme superioare, generale ce pot fi formulate n textele actelor normative, de regul, n Constituii, sau dac nu snt formulate expres, snt deduse n lumina valorilor sociale promovate;1 b)la baza oricrui sistem national de drept stau principiile fimdamen-tale proprii fiecruia. n acelai timp ns anumite principii pot fi caracteristice mai multor sisteme naplonale de drept; c)principiile fundamentale ale dreptului snt construcii care servesc drept baz dreptului, ca surse de creare i aplicare a dreptului; d)principiile dreptului reprezint reguli foarte generale care reflect scopurile i valorile eseniale pe care le promoveaz dreptul; e)principiile dreptului stau la baza integrrii noilor norme juridice n sistemul dreptului existent; f) principiile dreptului se pot nftia fie sub forma unei axiome, fie sub forma unei deducii, fie sub forma unei generalizri de fapte experimentale; g)principiile fundamentale ale dreptului se .caracterizeaz printr-o pronunat afinitate logic ntre ele. n legtur cu aceasta Eugeniu Sperania meniona: ,JDac dreptul apare ca un total de norme sociale obligatorii, unitatea acestei totaliti este datorit consecvenei tuturor normelor, fa de un numr de principii fundamentale, ele nsele prezentnd un maximum de afinitate logic ntre ele";2 h) principiile dreptului reflect funcionarea i dezvoltarea dreptului. Ele variaz, se schimb conform configuraiei dreptului dup ca-drul politic, economic, cultural, national, international etc. Principiile snt valorificate odat cu evoluia fenomenului juridic, de aceea, principiile dreptului snt principii de dezvoltare. Snt reguli ale progresului sistemului i surse reale ale acestuia. Principiile dreptului snt vectorii dezvoltrii sistemului juridic, n sensul c ele, progresnd, impulsioneaz progresul sistemului juridic";3 ' Ion Craiovan, Tratal de teoria general a dreptului, pag. 208. Eugeniu Sperania, Opera cla, pag. 8. 1 Ion Dogaru, Dan Claudiu Dnlor, Qeorgie Mnor, lOpera citat, pag. 150.
2

-#237#-

Boris Negru, Alina Negru i) principiije fundamentale ale dreptului stau la baza principiilor de ramur; Acestea din urm nu numai c se bazeaz pe cele fundamentale, ci constituie o prelungire, o concretizare a lor; j) principiile dreptului nu snt create nici de legiuitori, nici de filosofi i nici de practicieni. Ele snt doar descoperite de acetia i reflect! necesitile societii; k) principiile dreptului reprezint un factor de stabilitate, adaptare i integrare n ordinea juridic, iar din punct de vedere al tehnicii ju-ridice ele completeaz lacunele, corijeaz excesele i anomaliile n procesul de integrare i aplieare a dreptului. 10.2. Delimitare Pentru nelegerea coninutului principiilor de drept este util s le de-limitm de conceptele dreptului, de normele juridice i de axiomele, maxi-mele i afbrismele juridice. Principiile dreptului snt strns legate de categoriile i conceptele juridice. Aceast legtur const n aceea c respectivele concepte i ca-tegorii juridice servesc ca elemente de mijlocire pentru principiile fundamentale ale dreptului, iar acestea, la rndul lor, dau coninut concret cate-goriilor juridice".' Se tie c categoria este noiunea logic fundamental care reflect realitatea obiectiv n modul eel mai general. Categoriile pot avea grade diferite de generalizare i abstractizare. De exemplu, categoria norm juridic constituional" este generat pentru dreptul constitutional, dar e specie a categoriei norm juridic", care, la rndul ei, e specie pentru categoria norm". Dat fiind faptul c categoria norm juridic constituional" are importn pentru ntregimea dreptului constitutional, spunem c este categorie a lui. tiina dreptului constitutional are categoriile ei, tiina dreptului administrativ are categoriile ei, la fel tiina dreptului civil etc. Prin urmare, categoria norm juridic" are importan pentru orice tiin a dreptului; ea este o noiune fundamental i o vom numi concept juridic. Sistemul tiintelor dreptului se constituie dintr-un ansamblu de concepte juridice studiate de Teoria General a Dreptului i Statului. Fr cunotina acestui ansamblu e imposibil cunotina oricrei categorii i noiuni juridice.
1

Nicolae Popa, Opera citat, 2002, pag. 106. -#238-

Teoria general a dreptului i statulul Par conceptele juridice, la rndul lor, interacioneaz cu alte concepte. De exemplu, norma juridie", ..raport juridic", rspundere juridic" se conexeaz cu norma tehnic", raport economic", rspundere politc" etc., de care se delimiteaz i cu care au trsturi comune. Conceptele dobndesc un coninut concret cu ajutorul principiilor de drept. Anume principule dreptului snt acelea care dau funcionalitate conceptelor i categoriilor juridice, care asigur concordana sistemului juridic n ansamblu cu schimbrile care au loc n diversele domenii ale realitii obiective. Principiile generate ale dreptului snt strns legate i de normele juridice. Se tie c normele juridice snt prescripii elementare care reglementeaz relaiile sociale. Normele juridice se raporteaz la principiile dreptului n dou sensuri: 1.Ele (normele)"materializeaz", dau via determinat principiilor dreptului. Rezult c normele juridice contn i descriu principiile dreptului. 2.Principiile dreptului ;i realizeaz coninutul prin transpunerea n via a conduitei prescrise de normele juridice. Deosebirea normelor juridice de principiile dreptului const n urm-toarele: a)valoarea teleologic-explicativ a normelor juridice e mult mai modest. Normele juridice au ca scop conservarea i garantarea valorilor sociale, nu dezvluirea raiunilor ntemeietoare ale exis-tenei acestora; b)valoarea explicativ a principiilor dreptului e mult mai semnifica-tiv. Principiile dreptuluiptrund n esenafenomenelor, explicnd raiunea cauzal a existenei, evolufiei i transformrilor ei. Principiile fundamentale ale dreptului i axiomele, maximele i aforismele. Termenii la care se raporteaz principiile fundamentale ale dreptului n aceast relaie au urmtorul coninut: 1. Axioma semnific un adevr fundamental admis far demonstra-ie, fund evident prin el nsui. Exemple de axiome ne pot servi: Acta, non verbal"(Fapte, nu vorbe!" Faptele snt totdeauna mai convingtoare); Ebrius, stomachus satur non bene philosopha-tur" (Omul beat i eel stul nu filosofeaz bine"). 2. Maxima semnific o gndire formulat concis, exprimnd un prin-cipiu etic sau o norm de conduit. De exemplu: Controversias inter se iure ac iudicio disceptanto" (Oamenii s-i dezbat ne4 2391-

Boris Negru, Alina Negru nelegerile dintre ei n justiie i prin judecat"); Nemo diu gau-det qui indice vincit iniquo " (Nu se bucur mult timp eel care a ctigat un proces cu un judector necinstit"). 3. Aforism nseamn ceva mai mult dect maxima, nseamn cugeta-re, sentin: Raram facit tnixiuram cum sapientiaforma"(Rare-ori ntlneti frumuseea i nelepciunea mpreun"). Axiomele, maximele, aforismele nu tin loc de principii de drept, cci ele sintetizeaz experienele juridice i joac un rol limitat n interpretarea realitii juridice. E adevrat, cum majoritatea maximelor, adagiilor se pstreaz n limba latin, unele par a fixa principii; par, fr s fie".1 10.3. Clasificarea principiilor dreptului 0 etap important n studierea principiilor dreptului o constituie cla sificarea acestora. Este normal s existe un sistem de criterii de clasificare, pentru c astfel se evideniaz un aspect sau altul al principiilor dreptului. n continuare ne vom referi la unele criterii de clasificare. 1.Dup gradul lor de generalizare i sfera lor de aciune, principiile dreptului se impart n: principii generale, principii ramurale (de ramur) i principii interramurale. n doctrina juridic, avnd n vedere criteriul autori-tii lor, principiile generale care se impun legiuitorului hsui, avnd valoare constituional, mai snt denumite principii fundamentale ale dreptului. 2.Din punct de vedere al coninutulul principiilor dreptului se poate constata eterogenitatea acestora. Ca unnare, principiile dreptului pot fi de inspiraie filosofic politic, sociala (de exemplu, principiul libertii) sau s aib un caracter preponderant sau chiar exclusiv juridic (de exemplu, principiul legalittii). 3.Dup J. L. Bergel, n dependen de funciilepe care le ndepli-nesc principiile generale ale dreptului, putem distinge, pe de o parte, funcia fundamental, iar pe de alt parte, funcia tehnic. Funcia fundamen-tal constn fundamentarea oricrei construcii juridice, normele juridice neputnd fi elaborate i neputnd evolua dect n concordan cu principiile generale ale dreptului. Funcia tehnic este ndeplinit de principii generale, cum snt principiile de interpretare a normelor i actelor juridice, avnd ca finalitate asigu-rarea coeziunii ordinii de drept i a adecvatei aplicri a dreptului, Gheoighe C. Mihai, Radu I. Motica, Fundamentek dreptului. Teoria lfilosofia dreptului, Bucureti, 1997, pag. 124. ' ^240 61

Teoria general a dreptului i statulu i Dup genul de funcie tehnic pe care o ndeplinesc, principiile gene-rale ale dreptului se impart n principii directoare i principii corective. Directoare snt acele principii de care depinde ordinea social, (de exemplu, prezumia de cunoatere a legii, principiul egalitii n fata legii). \J Corective snt principiile n absena crora soluiile legale ar putea n nejuste sau neadecvate (De exemplu, principiul bunei credine sau principiul c nimeni nu poate s obin avantaje din propria culp {Nemo auditur propria suam turpitudinem alejans)} 4.Dup sfera de aplicare, principiile dreptului pot fi divizate n: a) principii de drep national (intern) ce se aplic n cadrul unui stat; b) principii de drept comunitar (supranational) ce se gplic n cadrul Comunitii Europene, cu referin la Statele Uniunii Europene; c) principii de drept international ce se aplic n cadrul societii Internationale, cu referire la statele lumii. 5.Dup diviziunea dreptului, deosebim: a) principii de drept public; b) principii de dreptprivai. Am prezentat doar unele criterii de clasificare a principiilor dreptului. Evident, ele snt, i e firesc s fie, cii mult mai multe. Remarcm doar faptul, c, n majoritatea absolut a cazurilor, autorii, ca regul, i expun prerile asupra principiilor generale (fundamentale), ramurale (de ramur), interramurale. Anume asupra acestor categorii de principii ne vom pronuna. Principiile fundamentale (generale) caracterizeaz ntregul sistem de drept. Ele, n acelai timp, scot n eviden{ trsturile eseniale ale unui tip istoric de drept, ale unor familii (mari sisteme) de drept contemporane. Principiile ramurale ale dreptului caracterizeaz o ramur de drept. Ele reprezint o prelungire, o dezvoltare, o particularizare, o concretizare detaliat a principiilor fundamentale ale dreptului. Principiile interramurale depesc cadrul unei ramuri de drept. Ele scot n eviden trsturile distincte comune a dou sau cteva ramuri de drept. n literature de specialiate exist diverse preri n ceea ce privete concretizarea principiilor generale (fundamentale) ale dreptului. Dintr-o perspectiv contemporan, mai larg (filosofic, politic, social) i care are n vedere interdependena stat-drept, profesorii loan Ceterchi i Ion Craiovan se pronun asupra asemenea principii ale dreptului, cum ar fi: de-mocratismului puterii, pluralismul politic, separa{ia puterilor n stat, indepen-dena judectorilor, drepturile omului, pluralismul formelor de proprietate.2
1 2

Sofia Popescu, Opera citat, pag. 166-167. IoanCcAen^IonCirvan,C>eracfta<lpeg.26, -t H\ ^

Boris Negru, Alina Negru Profesorul Dumitru Mazilu caracterizeaz: principiul pluralismului politics, principal! Iegaltii, principiul libertii, principiul egalitii, principiul echitii, principiul justiiei, principiul bunei-credine, principiul n-deplinirii angajamentelor asumate, principiul responsabilitii.1 Profesorul Nicolae Popa reine i analizeaz ca principii ale dreptului: asigurarea bazelor legale de funcionare a statului, principiul libertii i egalitii, principiul responsabilitii, principiul echitii i al justiiei.2 Profesorii I. Dogaru, D. C. Dnior, Gh. Dnior nominalizeaz i ca-,racterizeaz: principiul libertii, principiul justiiei, principiul egalitii, principiul responsabilitii. 3 n viziune profesorului Radu I. Motic i Gheorghe Mihai, dreptul se fundamenteaz pe urmtoarele principii: principiul legalitii, al libertii, al egalitii, al echitii, al justiiei, al responsabilitii.4 Un studiu analitic asupra principiilor dreptului ne convinge n faptul c ele au un anumit grad de subiectivitate, fiind extrase din dispoziiile constituionale sau deduse pe cale de interpretare. De asemenea, ele snt stipulate n unele documente internaionale. n lumina celor expuse distin-gem mai multe principii generale ale dreptului, asupra crora ne vom referi mai departe. 10.4. Scurt prezentare analitic a principiilor generale ale dreptului 1. Principiul asigurrii bazelor legale de funcionare a statului Acesta e un principiu-cheie al oricrui stat. El constituie de asemenea o premis a existenei statului de drept. ntr-o societate democratic puterea nu poate s nu aparin poporului. Aceasta trebuie s-i gseasc formule juridice pozitive i structuri organizatorice oportune care i-ar per-mite un cuvnt hotrtor n soluionarea problemelor principale ale statului. Principiul dat i-a gsit reflectare n Constituia Republicii Moldova. Art. 2 al Constituiei prevede: (1) Suveranitatea naional aparine poporului Republicii Moldova, care o exercit n mod direct i prin organele sale reprezentative, n forme-le stabilite de Constituie. Dumitru Mazilu, Opera caf, pag. 129-144. 2 Nicolae Popa, Opera cilal, 2002, pag. 111-120. ' Ion Dogaru, Gheorghe Dnior, Dan Claudin Dnior, Teoria general a dreptului, pag. 70-84. 1 Radu Motic, Gheorghe Mihai, Teoria general a dreptului, pag. 60. H242fi1

Teoria general a dreptului lstatului (2) Nici o persoan particular, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o alt formaiune obteasc nu poate exercita puterea de stat n nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai grav crim mpotriva poporului". Principiul i-a gsit reflectare i n alte articole constituionale. Aa, de exemplu, conform alin. (1) al art. 38, voina poporului constituie baza puterii de stat. Aceast voih se exprim prin alegeri libere, care au loc n mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret, liber exprimat". Constituia, de asemenea, stabilete modalitatea fix de formare a au-toritilor publice, atribuiilor lor,< coraportul n exercitarea prerogativelor ce le revin etc. n aceast ordine de idei, o semnificaie deosebita o are existena unor garanii constituionale pentru a asigura exerciiul puterii pe cele trei pla-nuri: legislativ, executiv, judectoresc, ntruct numai atfel puterea va fi exercitat potrivit cu cerinele legalitii ca principal' fundamental i meto-d de conducere social. 2. Principiul libert&ii Dicionarul limbii romne moderne menioneaz urmtoarele: Liberiate: Starea unei persoane libere care se bucur de deplintatea drepturilor politice i civile n stat.. Starea celui care nu e supus unui st-pn. Situaia unei persoane care nu se afl nchis sau ntemniat". ntr-o societate democratic statul - organismul politic care dispune de for i decide cu privire la ntrebuinarea ei - garanteaz juridic i efectiv libertatea individului. Libertatea este calitatea specific a omului. A renun{a la libertate nseamn a renuna la calitatea ta de om, la drepturile umane, ba chiar la d^toriile sale - meniona Jean-Jacques Rousseau. Dup Hegel, dreptul este n genere libertate ca idee: .JDreptul este ceva n genere sfnt, numai fiindc el este existena n fapt a conceptului absolut, a libertii contiente de sine". 1 nsi istoria universal este pro-gresul n contiina libertii. Fiecare treapt a dezvoltrii ideii libertii are dreptul ei propriu, fiindc ea este existena n fapt a libertii, mrr-una din determinaiile proprii... Moralitatea, eticul, interesul statului constituie fiecare un drept special, fiindc fiecare dintre aceste forme este o determi-nare i o existen n fapt a libertii, n conflict ele nu pot intra dct n msura n care stau pe aceeai linie, aceea de a fi drepturi, dac punctul
1

Hegel, Opera citat, pag. 51. ^ 243 &

Boris Negru, Ailna Negru de vedere moral al spiritului nu ar fi i el un drept, libertatea n una din formele sale, ea nu ar putea s intre n nici un fel de conflict cu dreprul personalitii sau cu un altul; fiindc dreptul cuprinde n sine conceptul libertii, cea mai nalt determinare a spiritului fa de care orice altceva este lipsit de substan".' In aceast ordine de ide, putem constata contradicia dintre caracterul etem al lbertii fiinei umane i regulile dreptului pozitiv. Libertatea nu nseamn a tri dup bunul plac, ci a tri dup regulile, pe care le impune societatea. Edmund Burke (1729-1797), teoretician al dreptului constitutional britanic, pe buna dreptate spanea: ..Libertatea civil... este o binecuvntare i o binefacere, nu o speculaie abstract... Libertatea nu exist dect dac este limitat. Gradul de limitare este imposibil de stabilit cu pre-cizie n toate situaiile... (Trebuie gsite) minima i maxima acestei limitri astfel nct comunitatea s supravieuiasc".* Burke adaug c nu pot exis-ta drepturi efective fr ndatoriri, liberti veritabile fr constrngeri. Din cele spuse putem spune c numim libertate condiiile n care poi face tot ceea ce nu interzice legea. Care lege? - ne putem ntreba. Desigur, se are in vedere legea natural, corect" sau dreapt, deoarece mai" pot fi i se ntlnesc tegi draconice, legi care n ultima instan nu contribuie la libertate reali ci contribuie la sugrumarea acesteia. Gonstituia Republicii Moldova trateaz problema libertii n strict conformitate cu Declaraia Universa-l a Dreptunlor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte, stabilind totodat prioritatea reglementrilor internaio-nale fa de cele interne. Ea stablete, de exemplu, libertatea individual i sigurna persoanei (art. 25), libertatea contiinei (art. 31), libertatea opiniei exprimrii (art. 32), libertatea creaiei (art. 33), libertatea ntrunirilor (art. 40), libertatea partidelor i a altor organizaii social-politice .a. stfel, libertatea se ncadreaz n sistemul normtiv-social. Necesita-tea existenei legilor este legat de nsi existena societii, de supravie-uire a unei comuniti.DaC nu va fi dirijt de anumite legi, iar membrii si nu vor accepta s respecte o anumit ordine meniona J. Locke - nici o societate - orict de liber ar fi sau orict de lipsit de importan ar fi ocazi pentru care a fost constituita... nu va putea s subziste sau s se menin unit, ci se va destrma i sfrma n buci".3 ' Hegel, Opera cita, pag. 51. 1 Philippe Malaurie, Opera citt, pag. 178. 3 John Locke, Eseu despre toleranf - ..Fundamentele gndirii politici modeme", Iai, 1999, pag. 65. -244&

Teoria generate a.dreptului $i statului 3. Principiul egalitii Dicionarul lmbii rornne moderne prevede: Egalitate: ..; Principal potrivit cruia tuturor oamenilor i tuturor statelor sau naiunilor li se recunosc aceleai drepturi i li se impun ace-leai ndatoriri prevzute, de reguJ, de drept; situaia n care oamenii se bucur de aceleai drepturi i au aceleai ndatoriri". n Dertaraia Universal a Drepturlor Omului, principiul egalitii este aezat lng acela al libertii, pentru c egalitatea se poate mplini ntrepameni liber, Hbertatea i afl expresia ntre oameni egali".' n viziunea lui Alexis de Tocqueville (1805-1859), unul din cei mai man gnditori politici i juridici francezi i un aprtor al libertii politice, ca i Montesquieu, cruia i seamn n multe privine, egalitatea este mai aderhenitoare dect Hbertatea, i, dac ar avea de ales, oamenii ar prefera sclavia n egalitate fibertii n inegalitate: ,3inele pe care l aduce Hbertatea nu se arat dect cu timpul i este uor s subliniezi cauza care i-a dat natere. Avantajele egalitii se fac simite de ndat i le vezi decurgnd n fiecare zi din sursa lor. Libertatea poHtic da, din cnd n crid, plceri sublime unui anurnit numr de ceteni. Egalitatea ofer n fiecare zi fiecrui om o multime de mici satisfacii. Farmecul egalitii^simte h fiecare moment i el este la ndemna oricui; cele mai tobile inimi snt sensibile la acest farmec, iar sufietele cele mai comiine gsesc n el o satisfecie nespus. Pasiunea creia i d natere egalitatea trebuie s fie deci n acelai timp energjc i general. Cred c popoarele democratice au un gust firesc pentru libertate; lsa-te n seama lor, o caut, o iubesc i nu vd dect eu durere c snt ndepr-tai de ea. Dar au pentru egalitate o pasiune fierbinte, neostoit, venic, de nenfrnt; aceste naiuni vor egalitatea n libertate i dac nu o pot obine continu s o doreasc chiar i n sclavie. Vor uporta srcia, aservirea, barbaria, dar nu vor suporta aristocraia".2 Ca valoare, protejat de drept, egalitatea este relaia cetenilor n baza creia nimeni nu. poate obHga juridic pe alii fr sse supun el nsui n acelai timp legii. C legea este egal pentru toi, s-a spus prin frumoasa metafor Sol luce omnes (Soarele strlucete pentru toi). Egalitatea civic const deci n a nu recunoate un superior nzestrat cu puterea de a constrnge juridic, fr ca i ceilli s-1 pbat constrnge pe el.5 Nicolae Popa, Opera citat, 1996, pag. 121-123. 3 Philippe Malaurie, Opera citat, pag. 255-256. ] Stefan Georgescu, Opera cilai, pag. 90. -#245S1

Boris Negru, Alina Negru Fundamentul egaliii este, n concepia lui Kant demnitatea pe care o are fiecare om ca persoan. Kant admite umilina omuiui numai n raport cu Legea, nu cu ali oameni: S nu fii slug omuiui; nu lsai nepedepsit pe eel care v calc dreptul n picioare". Kant sancioneaz tendina spre slugrnicie cu avertismentul: Cine se trte ca un vierme, nu poate pln-ge apoi c a fost clcat n picioare".1 Egalitatea, ca principiu al dreptului nu trebuie confundat cu egali-tarismul, concepie care preconizeaz ideea unei nivelri a oamenilor n ceea ce privete consuraul i condiiile de trai, indiferent de cantitatea i de calitatea muncii lor. Istoria cunoate i cazuri, cnd apelul la egalitate se face pentru a limi-ta diversitatea, pentru a introduce un sistem social uniformizat. Un astfel de scop urmreau, de exemplu, conductorii comuniti ai Cambodgiei. Se ajunge atunci la o egalitate n fric i n robie. Aceeai egalitate" a fost promovat i n condiiile regimului Stalinist n Uniunea Sovietic. Este de menionat i faptul c trebuie fcut o difereniere ntre egalitatea n drepturi i egalitatea n fata legii: ..Exist o diferen de terminolo-gie care poate deruta. Este acelai lucru egalitatea n drepturi cu egalitatea n fata legii? Expresia ..egalitate n fata legii" conduce n primul moment la ideea c egalitatea privete aplicarea legii. Ceea ce adaug dreptul la egalitate sau egalitatea n drepturi este egalitatea n elaborarea legii. 0 ade-vrat egalitate n drepturi presupune deci, cu necesitate posibilitatea unui control al legiferni. Fr controlul constituionalitii legilor, egalitatea n fata acestora este ineficient". Principiul egalitii presupune tratarea tuturor oamenilor n mod egal, ceea ce nseamn c n situaii conflictuale soluionarea juridic a acestora nu trebuie s fie discriminatorie. Pornind de la valoarea practic a acestui principiu, Constituia Republieii Moldova acord problemei egalitii un articol aparte (art. 16): (1) Respectarea i ocrotirea persoanei constituie o ndatorire prirhor-dial a statului. (2) Toi cetenii Republieii Moldova snt egali n fata legii i a auto-ritilor publice, fr deosebire de rasa, naionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, opinie, apartenen politic, avere sau de origine social". 4. Principiul justiiei, echitii i dreptii Referindu-se lajustiie, ..Dicionarul limbii romne moderne" inter-preteaz justiia ca dreptate, echitate.
1

Stefan Georgescu, Opera citat, pag. 90. -2<W-

Teoria general^ a dreptului i statulul La popoarele primitive ideea de justiie se confund cu legea talionului: ochi pentruochi, dinte pentrudinte. Astfel vd primitvii legea justiiei divine. Ideea fundamental a lui Platon este c virtuile au baza lor n nelep-ciune i unitatea lor n justiie. Toate cele trei virtui - emperan, curaj i nelepciune se unesc n vederea unei valori mai nalte: justiia.. Aristotel vede n justiie'o virtute care const n a respecta bunul al-tuia. El consider c exist doua feluri de justiie: justiia comutativ i justiia distributiv. Cea dinti const n egalitatea n schimb: a da necreia o valoare echiyalent valorii pe care a prestat*o. Aceast justiie mai este numit reparatoare, parificatoare. Cea de-a doua con&t n a da fiecruia dup meritele sale (este o egalitzte proportional). Dac trecem la romani, gsim aceeai definiie a justiiei ca i la Aristotel, bazat pe atribuirea fiecruia a ceea ce-i aparine. La etapa medieval timpurie constatm influena covritoare a cre-tinismului, care consider pe toi oamenii egali naintea lui Dumnezeu. Primii filosofi cretini nu concep justiia dect ntr-o egalitate deplin ntre oameni, Nu exist nici cretin,,nici eyreu, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber: Iisus Christos este ntru toi"- zice Sf. Paul (Epistola ctre Corin-teni).1 Pentru Sf. Tomas D" Aquino justiia se caracterizeaz tot prin egali-tate, distingnd justiia comutativ i justiia distributiv, ca i Aristotel. La Hugo Grotius preceptele justiiei se impun raiunii. Raiunea uman este n ntregime capabil s deosebeasc binele de ru, ceea ce este just de ceea ce este injust Din aceasta rezult o substanial independen a Dreptului de Teologie i Grotius este poate primul care afirm n mod expres aceast independen"2 - consider Giorgio Del Vecchio. Grutius afirm c Justiia popoarelor cretine trebuie s fie mai perfect i mai sfnt dect a popoarelor lipsite de aceast lumin divin".3 Susinnd c dreptul natural este imuabil, Grotius va spune c aceasta nu numai c nu depinde de voina omului i nici chiar voina lui Dumnezeu nu-1 poate schimba pentru c aa cum Dumnezeu nu poate face ca doi i cu doi s nu fac patru, tot astfel el nu poate face ca ceea ce este ru prin nsi natura sa s nu fie ru".4 Poate fi remarcat i faprul c, ncepnd cu Grotius, n coninutul no-iunii de justiie ptrunde o nou idee: ideea de libertate Grotius definete justiia ca respectul demnitii i libertii omeneti.3
2

' Alexandra Vllimrescu, Opera citat, pag. 74. Giorgio Del Vecchio, Opera citat, pag. 82. J Stefan Georgescu, Opera citat, pag. 61. * Filosofia dreptului. Marile curenle, pag. 102. ! Alexandra Vllimrescu, Opera citat, pag. 74. ^ 247 ^

Boris Negru, Alina Negru Ideea aceasta o gsira i la Locke, n Eseu asupra guvernrii civile", care consider c primul drept al omului este libertatea, justiia nefiind altce-va dect a garanta fiecruia posibilitatea de a se folosi de facultile sale. Ideea libertii o vom gsi la Montesquieu, la Rousseau i, n sfrit la Kant, pentru care dreptul, ca i justiia se rezum n respectul libertii fiecruia. Oamenii trebuie s aspire la egalitate i justiie: Atunci cnd justiia dispare - scrie Kant - nu mai exist nici o valoare pentru care s triasc oamenii pe prnnt".1 Concepia liber a justiiei i va gsi consacrarea n marea Revolu-ie francez, care proclam ca prim drept al omului libertatea (Declaraia Drepturilor Omului din 1789, art. 2). Dac aruncm o privire asupra doctrinelor mai aproape de zilele noas-tre asupra justiiei, gsim aceeai varietate de idei. Iacob Wassermann (1873-1934), cunoscut romancier german arat c omul posed un drept primar n inima lui, un drept nnscut. Fiecare om are dreptul la Justiie, aa cum are dreptul la aer. Dac acesta i este rpit, sufletul se nbu", iar Juls Renard (1864-1910), remarcabil scriitor i poet francez, sublinia semnificaia justiiei n nelegerea oamenilor. Cu-vntul Justiie este eel mai frumos cuvnt din limbajul oamenilor i e vai de ei cnd ajung s nu-1 mai neleag".2 Profesorul Nicolae Popa menioneaz c .Justiia (sora roman a lui Dike) reprezint acea stare generalideal a societii, realizabil prin asi-gurarea pentru fiecare individ n parte i pentru toi mpreun a satisfacerii drepturilor i a intereselor lor legitime".3 Ideea de justiie este strns legat de dreptate, echitate, Acelai Dic-ionarul Iimbii romne moderne" definete dreptatea ca principiul care cere s se dea fiecruia ceea ce i se cuvine i s i se respecte drepturile; echitate...". Dreptatea ca idee este produsul unei ndelungate gndiri sociale. Pascal consider c: Dreptatea este ceea ce este statornicit; i astfel toate legile noastre statornicite vor fi socotite n chip necesar drepte, far a mai fi cercetate, pentru c snt statornicite". E cunoscut i celebra sa afirmaie: Drept este c ceea ce e drept s fie urmat, necesar este c ceea ce e mai putemic s fie ascultat Dreptatea far putere este neputincioas, puterea far dreptate este tiranic. Dreptatea fr putere este contestat, fiindc ' Stefan Georgescu, Opera citat, pag. 92. 3 Dumittu Mazilu, Opera citat, pag. 138. s Nicolae Popa, Opera citat, 2002, pag. 116. -miAsm-

Teoria general a dreptului i statului exist ntotdeauna ruvoitori; puterea far dreptate este nvinuit. Aadar, puterea i dreptatea trebuie aezate laolalt i pentru aceasta trebuie facut astfel nct ceea ce e drept s fie putemic, sau ceea ce e putemic s fie drept. Dreptatea poate fi discutat, puterea e uor de recunoscut i nu se discut. Aa se face c dreptatea n-a putut cpta putere, pentru c puterea a com-btut dreptatea, afirmnd c este nedreapt i c ea este cea care e dreapt. nct neputnd face s fie i putemic ceea ce este drept, am fcut s fie drept ceea ce este putemic".1 Cele spuse cu mai bine de trei secole de marele gnditor nu i-au pierdut nici pn azi actualitatea. ' n ceea ce privete echitatea originea acestui cuvnt se afl n latines-cul aequitos, care se traduce prin dreptate, neprtinire, cumptare, potrivi-re. n nelesul modem al cuvntului, echitatea privete att activitatea de elaborare a dreptului ct i cea de aplicare i interpretare a acestuia. 5. Principiul responsabititii Responsabilitatea se nfaieaz ca un fenomen social ntmct expri-m un act de angajare a individului n contextul relaiilor sociale. Responsabilitatea determin un anumit comportament al individului fa de ali indivizi, al individului fa de societate i al societii fa de individ. Responsabilitatea presupune asumarea rspunderii fa de rezultatul aciunii sociale a omului. Responsabilitatea este strns legat de libertate. Mai mult ca att: li-bertatea este o condiie fundamental a responsabilitii. Ca principiu fundamental al dreptului, responsabilitatea apare ca un raport contient al individului la valorile i normele sociale. Responsabilitatea juridic nu trebuie confundat cu rspunderea juri-dic pentru c aceasta din urm, reprezint un raport juridic impus din afa-ra individului, pe cnd responsabilitatea reprezint actul personal, pe care individul l face n raport cu propria contiin, raportndu-se la normele i valorile societii. Responsabilitatea social, consider dr. Lidia Barac, ar putea fi definit ca fiind acea instituie social care cuprinde complexul de atitudini ale omului n raport cu sistemul de valori, instituionalizat de societatea n care triete, n vederea conservrii i promovrii acestor valori, n scopul perfecionrii fiinei umane i conservrii vieii n comun, pe calea meninerii i promovrii ordinii sociale i binelui public".2 Responsabilitatea revine riumai omului liber care are libertatea de a aciona, de a-i determina contient comportamentul su. Omul este socotit Philippe Malaurie, Opera citat, pag. 103-104. * L\&sftms,Mspunder?<jisa!U$uneajuridic, Bucureti, 1997, pag. 15. -#24911

Boris Negru, Aiina Negru responsabil numai pentru aciunile sale voluntare, adic pentru aciunile pe care le svrete eontient, de buna voie, pe care le poate controla. Prin ur-mare, responsabilitatea e condiionat de capacitatea omului de a justifica motivele ce 1-au determinat n declanarea aciunilor lui i de a lua asupra sa n mod contient consecinele aciunilor ntreprinse. In condiiile n care aciunile omului ar fi involuntare, determinate de factori exteriori, responsabilitatea nu e posibil. n aceast ordine de idei, Peter KLMcinerney men-ioneaz : Oamenii snt responsabili numai pentru aciunile voluntare i rezultatele acestora (ceea ce o persoan normal ar considera a fi rezultatul unei aciuni voluntare). Ceilali oameni i autoritile legale ne pot face n mod legitim responsabili numai dac comportamentul se afl sub controlul nostru. Dac putem dovedi c aciunea noastr nu era voluntar, ne putem apra n fata pedepsei i a blamului".1 Responsabilitatea social cunoate diverse forme: civic, moral, ju-ridic, politic etc. Dimensiunea juridic a responsabilitii s-a impus trep-tat, devenind unul din principiile generale ale dreptului. *## Ne-am pronunat asupra unor principii generale ale dreptului. Aceste principii snt rezultatul unor experiene sociale i reflect cerinele obiec-tive ale dezvoltrii societii. Evident, ele reflect i o parte a coninutului contiinei umane, omul fund creatorul, purttorul i promovatorul lor. S nu uitm ns c dreptul prin complexitatea sa poate reine i multe alte idei cluzitoare, care, fr rezerve pot fi considerate n calitate de principii ale dreptului. Iat doar unele din ele. Umanismul (provine de la latinescul humanismus) - se interpreteaz drept concepie care proclam ca principii etice supreme libertatea i dem-nitatea uman, necesitatea desvririi personalitii umane. Umanismul ca principal al dreptului abordeaz o problem pe ct de simpl, pe att de complicat de a fi realizat la justa ei valoare n viafa' de toate zilele: nu omul exist pentru drept, ci dreptul exist pentru orri. Ca urmare, sistemul de drept n ansamblu, ramurile i instituiile juridice, fie-ce norm n parte urmeaz s fie ptrunse de grija fa de om, de interesele lui. Principiul dat i-a gsit reflectare n art. 1 al Constituiei Republicii Moldova: ,,...(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, n care demnitatea omului, drepturile i libertile lui, libera dezvoltare a persona' Peter K. Mcinerney, Introducere nfilosofie, Bucureti, 1998, pag. 194. -#25oe-

Teoria general a dreptului i statului litii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint yalori supreme i snt garantate". Legalltatea - faptul de a fi conform cu legile; respectare a legilor; stare de ordine capabil s asigure, prin lege, viaa i activitatea unei societi, a unui stat. Legalitatea, ca principiu al dreptului, se refer la dou aspecte prin-cipale: a)activitatea autoritilor publice trebuie s se.desfoare conform legilor; b)comportamentul subiecilor de drept s corespund legiL Aceste dou aspecte principale scot n eviden faptul c nimeni nu este maipresus de lege. Nemo censetur ignorare legem (Nimeni nu are voie s nu cunoasc legea). Adagiu din dreptul roman: necucoaterea legii nu constituie o jus-tificare a nerespectrii ei. 10.5. Prezentarea unor principii specifice diferiteor ramuri ale dreptului Principiile specifice dreptului civil: Principiul egalitii prilor Principiul responsabilitii civile Principii specifice dreptului penal: nu exist infraciuni fr lege nu exist pedeaps fr lege Individualizarea pedepsei Principii specifice dreptului comercial: Libertatea comerului Concurena loial. Principii specifice dreptului procesual: Principiul contradictorialitii Principiul disponibilitii Principiul oralitii dezbaterilor Principiul aflrii adevrului Principiul garantrii libertii persoanei Principiul respectrii demnitii umane Principiul garantrii dreptului la aprare 3 251 t-

Boris Negru, Alina Negru 10.6. Importana teoretic i practk a principiilor dreptului Importana teoretic. Importana teoretic a principiilor dreptului re-zid din aportul lor la opera de creare a dreptului. Acest rol este exercitat sub influena tradiiei i inovaiei. Tradiia, din nsi sensul ei, presupune o motenire de obiceiuri, da-tini, credine care se transmit din generaie n generaie i constituie o tr-stur specinc a unui popor. Astfel, ea apare ca o constant a unui popor, ce nu poate fi neglijat n nici un domeniu de activitate social, inclusiv, n cea de creare a dreptului. Cunoscnd principiile dreptului, tim ce vrem i putem ajunge unde ne-am propus". Principiile direcioneaz activitatea legiuitorului i asigur o continuitate n evoluia dreptului, o stabilitate relativ a acestuia. Inovafia (noutate, schimbare, prefacere) asigur transformarea per-manent a dreptului conform noilor cerine sociale. Principiile dreptului devin puncte de plecare, de referin, de sprijin n modificarea sistemului dreptului. Importana teoretic a principiilor generale ale dreptului rezult i din faptul c ele stau la baza principiilor de ramur i a celor interramurale. Importana practical Importana practic a principiilor dreptului rezult din urmtoarele idei: principiile generale ale drephilui snt izvoare creatoare ale dreptului. Coninutul normelor juridice este determinat de principiile generale ale dreptului; principiile generale ale dreptului impun s se fac dreptate", s biruiasc justiia", nimeni s nu fie favorizat, pentru c nimeni nu este mai presus de lege", toi snt egali dup lege i n fata legii" etc.; principiile dreptului privesc omul, libertatea i demnitatea lui, inclusiv aprarea acestor drepturi organizat prin stat; n cazuri determinate, principiile dreptului tin loc de norme de re-glementare. Atunci cnd, ntr-o cauz legea tace, judectorul solu-ioneaz cauza n temeiul principiilor generale ale dreptului.

-#252 6-

Teoria general a dreptului i statului Subiecte de evaluare:________________________ 1.Ce, se helege prin principiile dreptului? 2.Prin ce se caxacterizeaz principiile dreptului? 1.Delimitai principiile dreptului de normele juridice, de categoriile i conceptele juridice, de axiome, maxime i aforisme. Dai exemple. 3.Clasificai principiile dreptului, n dependen de diferite criterii. 2.Facei o prezentare analitic a principiilor generale, ramurale, in-terramurale ale dreptului. 4.Care este importana teoretic i practic a principiilor dreptului? 5.Interpretai urmtoarele: a) Nimeni nu trebuie sfie att de bogat nct s-lpoat cumpra pe altul, i nimeni att de srac nct sfie silit s se vnd" (Jean Jacques Rousseau). b) Cndse aude spunnd c libertatea n genere este s poi aci-ona aa cum vrei, o atare reprezentare poate fi luat numai ca total lips a culturii gndirii, n care nu se gseste nc nici o urm a ceea ce este voinf liber a n ipentru sine, dreptul, moralitatea etc." (Hegel). Literatura recomandat:______________________ 1. Gheorghe Avornic, Teoria general a dreptului, Chiinu, 2004. 2.Elena Botnari, Principiile dreptului: aspecte teoretico-practice, Tez . de dr. n drept, Chiinu, 2004. 3.Ion Craiovan, Tratat elementar de teoria general a dreptului, Bucureti, 2001. 4.Ion Dogaru, Teoria general a dreptului, Craiova, 1998. 5.Ion Dogaru, Dan Claudiu Dnior, Gheorghe Dnior, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1999. 6.Stefan Georgescu, Filosofia dreptului. O istorie a ideilor din ultimi 2 500 de ani, Bucureti, 2001. 7.Georg Wilhelm Friedrieh Hegel, Principiilefilosofiei dreptului, Bucureti, 1969. 8.Philippe Malaurie, ntologia gndirii juridice, Bucureti, 1996. 9.Dumitru Mazilu, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2000. -#253#-