Sunteți pe pagina 1din 54

UNIVERSITATEA BUCURE TI FACULTATEA DE DREPT

DREPTUL ASIGURRILOR Note de curs (anul IV, ID)

dr. Radu Bogdan Bobei

Nota de curs nr.1 Pr ile contractului de asigurare Aspecte generale n principiu, contractul de asigurare se ncheie ntre dou pr i, asigurtorul i asiguratul. Calitatea de contractant al asigurrii o are ntotdeauna persoana care semneaz poli a de asigurare i i asum obliga ia de plat a primelor. De cele mai multe ori, contractantul asigurrii este chiar asiguratul. Pot exista situa ii n care nu asiguratul este semnatarul poli ei i debitorul obliga iei de plat a primelor. Contractul de asigurare poate fi ncheiat prin participarea direct a pr ilor contractante sau indirect, prin intermediari, agen i sau brokeri de asigurare. Contractul de asigurare poate face obiectul unei gestiuni de afaceri care, dac este util, l va obliga pe proprietarul bunului fa de asigurtor. A. Asiguratul A.1. Calitatea de asigurat o poate avea orice persoan fizic sau juridic ce are un interes cu privire la protec ia pe care o ofer asigurtorul la producerea unui risc ce i afecteaz via a, patrimoniul sau integritatea corporal. n ipoteza asigurrii de bunuri, asiguratul trebuie s aib un interes cu privire la bunul asigurat. n ipoteza asigurrii de rspundere civil, interesul asigurabil apar ine persoanei n sarcina creia se va stabili existen a rspunderii civile. Asiguratul poate fi aceast persoan. Contractantul asigurrii poate fi asiguratul sau o form de organizare sub care se poate desf ura o anumit profesie. Asigurarea de via este o asigurare cu desemnare de ter beneficiar ce respect mecanismul juridic al stipula iei pentru altul. Asigurtorul este promitent, asiguratul este stipulantul asigurrii, iar ter ul este beneficiar. A.2. Interesul asigurabil n asigurarea de rspundere civil n asigurarea de rspundere civil, este reparat prejudiciul cauzat de asigurat unui ter , dar, n mod indirect, este protejat patrimoniul asiguratului care, altfel, ar fi suportat singur repararea pagubei. Interesul asigurabil provine din raporturile dintre ter a persoan i asigurat.

A.3. Beneficiarul asigurrii Beneficiarul asigurrii este persoana ndrept it s primeasc indemniza ia de asigurare. n ipoteza cea mai simpl, asiguratul ntrune te att calitatea de contractant, ct i pe cea de beneficiar al asigurrii. n asigurarea de bunuri, beneficiarul asigurrii nu poate fi alt persoan dect asiguratul. A.3.1. n asigurarea de bunuri cu desemnare de ter beneficiar(mecanismul juridic al stipula iei pentru altul), ter ul beneficiar al asigurrii nu este parte n contract, dar devine subiect al raportului juridic de asigurare o dat cu producerea riscului, fiind ndrept it la plata indemniza iei. O persoan poate deveni beneficiarul unei asigurri nu numai n urma inserrii unei clauze n contractul de asigurare, ci i prin puterea legii, a declara iei asiguratului sau prin testamentul acestuia. A.3.2. n asigurarea de rspundere civil, beneficiarul asigurrii este fie ter ul pgubit(ac iunea direct a acestuia mpotriva asigurtorului), fie asiguratul(dac l-a despgubit pe ter ). A.3.3. n asigurarea de via , beneficiarul asigurrii este persoana desemnat n contract n acest scop. n cazul asigurrilor de persoane, altele dect cele de via , beneficiarul asigurrii poate fi att asiguratul, ct i asiguratul, respectiv ter ul desemnat prin contract. A.4. Tipuri de asigura i A.4.1. Asigura ii identifica i prin nume(asigura ii principali, cesionarii i creditorii) A.4.1.1. Asiguratul principal este persoana fizic sau juridic men ionat n poli a de asigurare. Acesta poate pretinde despgubiri n baza poli ei de asigurare, rspunde pentru plata primelor de asigurare, este singurul autorizat s modifice sau s denun e contractul i chiar s ob in informa ii despre evenimentul asigurat. A.4.1.2. Cesionarii iau locul asiguratului n contractul ini ial. Cesiunea nu poate avea loc fr consim mntul asigurtorului. Dreptul la despgubire este cedat dup producerea pagubei. Sunt rare situa iile n care o persoan accept s preia o poli negociat de altul.

A.4.1.3. Creditorul garantat real are interes asigurabil fa de bunul constituit ca garan ie i poate ncheia o asigurare proprie sau o asigurare prin poli a debitorului. Asigurarea proprie a creditorului are avantajul c acesta nu va suporta consecin ele actelor debitorilor si, poate cuprinde clauze speciale care s l intereseze pe creditor n mod deosebit. Dezavantajele sunt n sensul c plata primelor este suportat de creditor(acest dezavantaj poate fi nlturat prin faptul c se pot stipula dobnzi mai mari n sarcina debitorului). Asigurarea creditorului prin poli a debitorului se realizeaz n temeiul unei clauze speciale, creditorul avnd dreptul s fie despgubit n limita valorii creditului. A.4.2. Asiguratul identificat n raport cu alt asigurat Alturi de asiguratul principal, n contractul de asigurare poate fi men ionat ca avnd calitatea de asigurat o persoan ce face parte dintr/o anumit categorie general precizat n poli (de exemplu, so ul sau so ia, persoane majore care locuiesc i gospodresc mpreun cu asiguratul, etc) A.4.3. Asiguratul adi ional n acest grup intr persoane men ionate ntr-un act adi ional la poli . Asupra acestor persoane, efectul asigurrii se produce n anumite situa ii speciale(de exemplu, se dore te o acoperire pentru anumite riscuri pentru care asiguratul principal nu solicit protec ie). B. Asigurtorul B.1. n Romnia, asigurtori nu pot fi dect: - persoane juridice romne ce se constituie ca societ i pe ac iuni i/sau societ i mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor; - asigurtori sau reasigurtori autoriza i n statele membre ce desf oar o activitate de asigurare sau reasigurare pe teritoriul Romniei; - sucursale ce apar in unor societ i-mam guvernate de legile dintr-un stat autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor; - asigurtori sau reasigurtori care adopt forma de companie european pe ac iuni; B.2. Al i asigurtori pot fi organiza iile de asigurare mutuale/institu iile financiare.

Nota de curs nr. 2 Formarea, interpretarea i proba contractului de asigurare

Plan general 1. Formarea contractului de asigurare 2. Interpretarea contractului de asigurare 3. Proba contractului de asigurare 1. Formarea contractului de asigurare Defini ie, caractere juridice, ncheierea contractului de asigurare Defini ie Contractul de asigurare este contractul prin care prin care contractantul asigurrii sau asiguratul se oblig s plteasc o prim asigurtorului, iar acesta se oblig ca, la producerea riscului asigurat, asiguratului, beneficiarului asigurrii sau ter ului pgubit despgubirea sau suma asigurat(indemniza ia) rezultat din contractul de asigurare ncheiat n condi iile legii, n limitele i la termenele convenite. Caractere juridice ale contractului de asigurare Contractul de asigurare este un contract: - numit- guvernat de o legisla ie special; - consensual- forma scris este cerut ad probationem(se interzice proba cu martori chiar dac exist un nceput de dovad scris. Dac pr ile nu i-au preconstituit un nscris, ca mijloc de prob, se poate face dovada contractului numai prin nscrisuri din care s se poat deduce c respectivul contract a fost ncheiat); - sinalagmatic(reciprocitatea i interdependen a prezint anumite particularit i n sensul c nu este simultan. Asiguratul i ndepline te primul obliga iile asumate. Dup producerea evenimentului asigurat, asigurtorul i ndepline te obliga ia de plat a indemniza iei de asigurare); - cu executare succesiv- asigurtorul acord, constant i continuu, protec ie asiguratului prin acoperirea eventualului risc, iar asiguratul este obligat de a plti prima la termenele stabilite; - oneros- asiguratul urmre te protec ie din partea asigurtorului, iar asigurtorul urmre te ob inerea unor beneficii dac riscul nu se
5

produce(caracterul oneros nu mpiedic existen a unei liberalit i din partea asiguratului ctre ter ul beneficiar, n special n asigurrile de bunuri ce mbrac forma unei stipula ii pentru altul. Inten ia liberal prive te inten ia dintre contractantul asigurrii i beneficiar, nu ntre asigurat i asigurtor); - aleatoriu- incertitudinea riscului se refer la faptul i momentul producerii acestuia(ipoteza asigurrilor generale i de non via ) sau numai la momentul producerii(asigurrile de via ); - de adeziune- clauzele sunt prestabilite de asigurtor; - intuituu personae- ipoteza asigurrii de rspundere civil sau de persoane; contractul de asigurare de bunuri nu are caracter intuituu personae; Alte caractere juridice ale contractului de asigurare: - plata primei are caracter anticipat. Obliga iile pr ilor devin reciproce numai dup ce asiguratul a pltit prima rat sau toat sum ce reprezint prima de asigurare. Pr ile, de comun acord, pot condi iona rspunderea asigurtorului de plata primei sau a primei tran e de prim. - regimul juridic al excep iei de neexecutare este diferit fa de dreptul comun. Asiguratul nu poate invoca excep ia de neexecutare, ntruct lipsa simultaneit ii rezult din lege. Dac s-a produs riscul asigurat, asigurtorul nu poate invoca excep ia, de i plata primei nu a devenit scadent, pr ile urmnd a se desocoti prin compensa ie; nainte de producerea evenimentului asigurat, nu se poate invoca de ctre pr i excep ia de neexecutare. Dup ivirea evenimentului asigurat, excep ia de neexecutare poate func iona n favoarea asigurtorului. De exemplu, asigurtorul poate refuza plata despgubirii dac asiguratul nu a luat msuri pentru limitarea pagubei i salvarea bunurilor asigurate, din acest motiv asigurtorul neputnd determina cauza producerii riscului i ntinderea pagubei; - unicitatea contractului de asigurare pe ntreaga durat chiar dac modul de plat a primei este divizat n mai multe perioade asigurare. Consecin a este c prima de asigurare se calculeaz avndu-se n vedere ntreaga perioad de asigurare, iar condi iile stabilite n momentul ncheierii se men in pe ntreaga durat. ncheierea contractului de asigurare Procesul ncheierii contractului de asigurare poate fi descompus n dou etape: etapa informrii i etapa realizrii propriu-zise a acordului de voin
6

a pr ilor contractului de asigurare. Etapa informrii presupune informarea reciproc a pr ilor cu privire la obiectul garan iei i pre ul contractului de asigurare. Parcurgerea acestei faze reprezint premisa eficacit ii celei de-a doua faze a ncheierii contractului de asigurare(realizarea acordului de voin ). Etapa informrii are dou paliere, n sensul c implic att informarea asiguratului, ct i informarea asigurtorului nainte de ncheierea contractului. Obliga ia asigurtorului de informare(obliga ie de mijloace) a asiguratului are ca obiect durata contractului, modalitatea de executare, suspendare, ncetare a contractului de asigurare, mijloacele i termenele de plat a primelor de asigurare, precum i orice alte aspecte sau informa ii necesare protejrii intereselor asiguratului. Informa iile aduse la cuno tin a asiguratului pot fi sintetizate ntr-un nscris denumit FI DE INFORMARE. Aceast FI DE INFORMARE nu are valoarea juridic a unei oferte. Obliga ia asiguratului de informare a asigurtorului se execut prin completarea declara iei de risc. Asiguratul rspunde la ntrebrile formulate de asigurtor cu privire la probabilitatea i intensitatea producerii riscurilor. Aceast declara ie de risc mbrac forma unui document standard i reprezint o veritabil ofert de a contracta formulat de asigurat. Oferta de a contracta formulat de asigurat nu l oblig nici pe asigurat, nici pe asigurtor. Pn n momentul acceptrii ofertei de asigurtor, asiguratul i poate retrage oferta. Dup analiza declara iei de risc, asigurtorul poate decide nencheierea contractului de asigurare. Dup ncheierea contractului de asigurare, oferta de a contracta concretizat n completarea declara iei de risc are un rol important n aprecierea bunei-credin e, respectiv releicredin e a asiguratului la ncheierea contractului de asigurare. Etapa realizrii acordului de voin a pr ilor presupune, ntocmai ca n dreptul comun, ntlnirea ofertei cu acceptarea. Acceptarea asigurtorului de a ncheia contractul echivaleaz cu acceptarea de ctre acesta a garantrii riscului ce i s-a propus i cruia i s-a stabilit tariful de prim. Asigurtorul va emite poli a pe care a semnat-o n scopul semnrii de ctre asigurat. Momentul ncheierii contractului de asigurare(ntre prezen i, ntre absen i), stabilit n conformitate cu principiile dreptului comun sau n conformitate cu dispozi iile speciale, nu coincide, ntotdeauna, cu momentul producerii efectelor respectivului contract. De asemenea, acest
7

din urm moment nu coincide, ntotdeauna, cu momentul rspunderii asigurtorului(rspunderea asigurtorului se stabile te n func ie de plata primei, precum i n func ie de natura riscului). ncheierea valabil a contractului de asigurare poate fi condi ionat de ndeplinirea unor formalit i(de exemplu, semnarea poli ei de ctre asigurat, plata primei etc.). Aproape n toate cazurile, n poli a de asigurare fugureaz o clauz potrivit creia asigurtorul(redacteaz poli ele imprimate) subordoneaz perfectarea contractului de semnarea poli ei de asigurat. 2. Interpretarea contractului de asigurare Se aplic principiile dreptului comun(art.1266-1269 Noul Cod civil). Regula stabilit de art.1.269 C.civil are o aplica ie restrns n materia asigurrilor. Regula stabilit de art. 1.267 C.Civil se nume te regula ntregii poli e. n materia asigurrilor se aplic regula de interpretare numit de acela i fel. n materia contractului de asigurare de bunuri se aplic principiul interpretrii restrictive a condi iilor i clauzelor respectivului contract. Contractele de asigurare extern se interpreteaz din perspectiva regulii colaborrii ce trebuie s existe ntre asigurat i asigurtor. 3. Proba contractului de asigurare ntre pr i contractul de asigurare nu poate fi probat cu martori chiar dac exist un nceput de dovad scris. n ipoteza for ei majore/cazului fortuit, dac toate documentele de asigurare au disprut i nu exist posibilitatea ob inerii unui duplicat, sunt admise orice dovezi legale care s confirme existen a acestora. ncheierea contractului de asigurare se probeaz cu poli a de asigurare sau certificatul de asigurare emise i semnate de asigurtor sau cu nota de acoperire emis i semnat de brokerul de asigurare. Documentele ce atest ncheieerea unei asigurri pot fi semnate i prin mijloace electronice. Ter ii(de exemplu, beneficiarul unei asigurri n contul altuia, creditorul gajist sau ipotecar al asiguratului) pot proba contractul prin orice mijloc de prob, n special prin prezum ii.

Nota de curs nr. 3 Condi iile de validitate(speciale) ale contractului de asigurare Precizare prealabile Principiile dreptului comun stabilite cu privire la capacitatea, consim mntul, obiectul i cauza contractului de asigurare, urmeaz a fi avute n vedere n demersul de nsu ire a condi iilor de validitate(speciale) al contractului de asigurare. Condi iile speciale de validitate ale contractului de asigurare 1. Riscul 2. Prima de asigurare 3. Interesul asigurabil 4. Suma asigurat 1. Riscul 1.1. Riscul este un eveniment viitor, incert, posibil independent de voin a pr ilor ce afecteaz bunurile, capacitatea de munc, sntatea i via a persoanelor. Eveniment viitor Riscul trebuie s existe n momentul ncheierii contractului. Ca eveniment, riscul trebuie s se produc n viitor. Dac nainte de a ncepe obliga ia asigurtorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibil, precum i n cazul n care, dup nceperea obliga iei asigurtorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibil, contractul se reziliaz de drept. Eveniment incert Incertitudinea riscului asigurat se poate referi la faptul nsu i al producerii riscului asigurat(ipoteza asigurrilor de bunuri) sau la momentul realizrii evenimentului, producerea lui fiind inevitabil(ipoteza asigurrilor de via ). Eveniment posibil
9

Nu se pot asigura evenimentele ce nu se pot produce. Eveniment independent de voin a pr ilor Riscul trebuie s depind exclusiv de hazard. n ipotezele expres prevzute(asigurarea de bunuri i de rspundere civil) asigurtorul nu datoreaz indemniza ia de asigurare dac dovedelte c evenimentul a fost produs cu inten ie de asigurat, de beneficiar sau de un membru din conducerea persoanei asigurate, lucrnd n aceast calitate, sau de ctre alte persoane prevzute n contractul de asigurare(persoane fizice majore care, n mod statornic, locuiesc i gospodresc mpreun cu asiguratul sau beneficiarul sau de prepu ii asiguratului sau beneficiarului). 1.2. Aspecte particulare ale riscului a. Risc subiectiv i risc obiectiv Riscul subiectiv include toate momentele individuale de pericol ce depind de nsu irile spirituale i de caracter ale celui asigurat. Riscul obiectiv include circumstan ele ce privesc situarea bunului asigurat(asigurarea de bunuri), starea de sntate a persoanei sau vrsta acesteia(asigurarea de via ), tipul de activitate desf urat(asigurarea de rspundere profesional). b. Risc constant i risc variabil n timp Riscul este constant dac ansele realizrii sale rmn acelea i pe parcursul perioadei de asigurare. Drept urmare, prima este neschimbat de la un an la altul. Riscul este variabil dac ansele de realizare a riscului cres sau se diminueaz pe perioada asigurrii. Drept urmare prima este diferit, anume cre te sau descre te dup caz. c. Riscul asigurabil Pentru a fi asigurabil, riscul trebuie s fie: - msurabil(s poat fi determinat probabilistic); - imposibil de evitat; - suportabil ca mrime i frecven , respectiv s poat fi acoperit financiar de asigurtor; - pur(se preiau n garan ie riscurile ce cauzeaz pierderi, niciodat c tig), nu speculativ; - licit i moral.

10

d. Riscul asigurat i riscul lucrului Riscul asigurat este un eveniment incert, dar determinat. Riscul lucrului poate fi orice eveniment viitor, incert, independent de voin a pr ilor. e. Riscul lucrului i interesul asigurabil Riscul lucrului se poate suprapune peste interesul asigurabil al proprietarului(ipoteza transferului de proprietate asupra unui bun determin na terea unui interes asigurabil n persoana cumprtorului bunului). f. Necesitatea dispersrii riscurilor de ctre asigurtor Pentru a fi acceptate, riscurile trebuie s fie suficient dispersate(nu trebuie s se realizeze n acela i timp i s aing u numr mare de asigura i). Drept urmare, asigurtorul are dreptul de a face o selec ie(cu execp ia asigurrilor obligatorii de rspundere civil auto) a riscurilor fie la nceput(prin excluderea bunurilor sau persoanelor din asigurare), fie pe parcurs(prin eliminarea din asigurare a riscurilor dovedite de-a lungul timpului ca nefavorabile). Dispersia riscurilor poate fi efectuat de asigurtor(prin reasigurare), dar i de asigurat(prin coasigurare). n con inutul contractului de asigurare, asigurtorul enumer riscurile garantate. Legisla ia romn n materia asigurrilor nu stabile te condi iile de form pentru clauzele ce instituie excluderile directe de la garan ie. Interpretarea clauzelor ambigue de excludere se efectueaz potrivit regulii primatului condi iilor speciale fa de condi iile generale, dar i potrivit regulii interpretrii mpotriva asigurtorului. g. Riscul i interesul asigurabil Existen a riscului determin apari ia interesului asigurabil. Dac nu exist risc, nu poate exista nici interesul asigurabil. 2. Prima de asigurare No iune Prima de asigurare reprezint suma de bani pe care asiguratul este obligat s o plteasc asigurtorului drept contribu ie la constituirea fondului de asigurare, pentru ca asigurtorul s preia asupra sa riscul prevzut n lege sau n contractul de asigurare i s achite asiguratului la ivirea cazului asigurat despgubirea sau suma asigurat. Structura i calculul primei de asigurare Prima pltit de asigurat reprezint prima brut(tarifar) i este alctuit din:

11

- prima pur(prima net sau prima tehnic sau cota de baz) destinat s formeze fondul de asigurare necesar pl ii despgubirilor i a sumelor asigurate. Prima pur corespunde pr ii de contribu ie a fiecrui asigurat la mutualizarea riscurilor. - adaosul de prim este un supliment de prim destinat acoperirii cheltuielilor de administrare ale asigurtorului, constituirii rezervei de siguran , precum i pentru realizarea unor profituri n favoarea asigurtorului. Prima se calculeaz potrivit condi iilor speciale avndu-se n vedere tariful de prim al fiecrei asigurri. n ipoteza asigurrilor ncheiate pe o perioad mai mic de 1 an, prima se calculeaz pe numrul lunilor de asigurare, aplicndu-se pentru fiecare lun sau frac iune de lun 1/12 din prima anual. Ipoteza societ ilor mutuale de asigurri Prima pur este esen ial. Societ ile mutuale solicit la nceputul anului o cotiza ie provizorie, iar la sfr itul anului vor stabili o cotiza ie definitiv. Ipoteza societ ilor de asigurri Suplimentul de prim este esen ial. Societatea de asigurare calculeaz de la nceput, definitiv, nivelul primelor. Nivelul primei Nivelul primei se stabile te n func ie de frecven a producerii sinistrelor, dar i n func ie de intensitatea acestora. Se aplic o baz de calcul reprezentat de valoarea asigurat. Diverse ipoteze (i) Ipoteza asigurrilor de bunuri Se poate opta pentru valoarea economic, valoarea de folosin sau valoarea din nou a bunului respectiv. Factorii ce influen eaz nivelul primei pot fi de exemplu, natura bunului asigurat, dimensiunea riscurilor, numrul i tipul riscurilor etc. (ii) Ipoteza asigurrii de rspundere civil i a celei de rspundere profesional Nivelul primei de asigurare se determin n func ie de tipul activit ii desf urate. Un rol important n determinarea nivelului primei de asigurare

12

l are conduita asiguratului. Unui asigurat imprudent i se aplic o prima mrit(clauza bonus malus).

(iii)Ipoteza asigurrii de via Prima de asigurare este strns legat de nivelul sumei asigurate. Dac suma asigurat este mare, cuantumul primei este mare. Dac suma asigurat este mic, cuantumul primei este mic. Adoptarea propriului tarif de prime i influen area calculrii primelor de asigurare Dac asigurtorul i elaboreaz propriile tarife de prime, trebuie s aib n vedere principiul echivalen ei(nivelul cotelor tarifare trebuie stabilit n a a fel nct s asigure echlibrul ntre ncasrile societ ii de asigurare i angajamentele, respectiv cheltuielile de administrare ale acesteia). Dac primele de asigurare calculate i pltite nu corespund celor tarifare, condi iile de asigurare stabilesc parcurgerea unei proceduri speciale. 3. Interesul asigurabil No iune i aspecte relevante Asiguratul trebuie s aib un interes cu privire la bunul asigurat. Interesul asigurabil este o condi ie esen ial pentru validitatea contractului de asigurare(asigurarea de bunuri i asigurarea de rspudere civil sunt guvernate de principiul despgubirii i de principiul existen ei interesului asigurabil). n asigurrile de daune, interesul este material, iar n asigurrile de via interesul asigurabil are i o valen moral. Interesul asigurabil(valoare economic ce ar putea fi pierdut dac nu s-ar ncheia contractul de asigurare) nu trebuie confundat cu interesul asigurat(dauna efectiv pe care asiguratul o poate suferi). Ca regul, interesul asigurabil trebuie s existe n momentul ncheierii contractului, pe parcursul executrii acestuia i m momentul producerii daunei. Pe cale de excep ie, n asigurrile maritime, interesul asigurabil trebuie s existe n momentul daunei. Trsturi esen iale - trebuie s existe o via , un bun, o rspundere poten ial ce trebuie acoperite;
13

- via a, bunul, rspunderea poten ial constituie obiectul asigurrii; - interesul asigurabil trebuie s fie licit, s nu contravin ordinii publice bunelor moravuri.

Natur juridic Potrivit teoriei interesului subiectiv de asigurare, beneficiaz de indemniza ia de asigurare numai asiguratul. Potrivit teoriei interesului obiectiv de asigurare, beneficiaz de asigurare nu numai asiguratul, ci i alte persoane ce nu sunt pr i ale contractului de asigurare. Corela ia interesului asigurabil cu principiul despgubirii, respectiv cu principiul indemnitar Principiul interesului asigurabil i principiul despgubirii(reguli fundamentale n materia asigurrii de bunuri) se caracterizeaz printr-un raport de interdependen . Principiul indemnitar are ca premis existen a unui interes asigurat. Drept urmare, indemniza ia de asigurare nu se poate limita la valoarea interesului asigurat. n absen a unui interes asigurat, nu se pune problema unei indemniza ii. Acest raport de interdependen nu exist n toate cazurile. n asigurarea de persoane, interesul asigurabil este o condi ie esen ial de validitate a contractului, dar nu se aplic principiul indemnitar. n asigurarea de persoane, principiul indemnitar nu mai are o valoare economic(ipoteza asigurrii de daune), ci o valoare spiritual. Teoria prejudiciului definitiv se aplic numai n materia asigurrii de bunuri. Aceasta nseamn c exist o echivalen ntre indemniza ia de asigurare i prejudiciul ncercat de asigurat. 4. Suma asigurat No iune Suma asigurat este suma maxim n limita creia asigurtorul este obligat s plteasc indemniza ia de asigurare la ivirea cazului asigurat. Caracteristici - suma asigurat reprezint o limit a despgubirii, dar constituie i baza de calcul a primei de asigurare; - este stabilit cu ajutorul opera iunii de asigurare numit evaluare de asigurare. Valoarea asigurat se determin n momentul ncheierii contractului de asigurare. Pentru bunurile destinate vnzrii, valoarea
14

asigurat = pre ul de cost plus taxele I cheltuielile de transport. Pentru bunurile folosite de proprietari i care pot fi nlocuite, valoarea asigurat= valoarea de folosin sau de locuire cu un bun asemntor din care se scade uzura. Valoarea din nou a bunului cuprinde i garantarea uzurii. - suma asigurat poate mai mic sau egal cu valoarea real a bunului(nu se admite o sum asigurat mai mare dect valoarea real a bunului); - suma asigurat se stabile te unilateral(ca valoare declarat) sau prin acordul pr ilor(ca valoare agreat). Limite de garan ie Pot fi identificate limite pe articol(stabilite pentru fiecare bun cuprins n asigurare), limite pe incident(accentul cade asupra incidentului, nu asupra bunului). De asemenea, exist o limit specific(limita superioar a despgubirii pe care o va plti asigurtorul pentru fiecare pagub asociat unui bun sau categorie de bunuri). Dac o poli con ine mai multe limite specifice, acestea sunt considerate limite separate. Limita-ptur sau blanket-limit este o limit a poli ei ce se aplic pentru mai multe articole sau categorii de bunuri cu dou sau mai multe amplasamente teritoriale. Modificarea sumei asigurate Modificarea sumei asigurate poate fi expresia exclusiv a libert ii de voin a asiguratului(ipoteza asigurrii de persoane) sau poate fi expresia rezultatului unei schimbri de valoare a bunului(ipoteza asigurrii de bunuri). Majorarea sumei asigurate poate interveni numai dac n perioda de asigurare are loc o cre tere a valorii bunlui asigurat. Reducerea sumei asigurate poate interveni dac asiguratul nu a dat rspunsuri exacte cu privire la datele luate n considerare la ncheierea asigurrii. Modalit i de stabilire a sumei asigurate n ipoteza asigurrii de rspundere, pentru stabilirea sumei asigurate este important natura riscului, tipul activit ii desf urate. n ipoteza asigurrii de persoane, suma asigurat are caracter forfetar i este stabilit prin acordul pr ilor(nu este supus unei limite maxime, dar se ia n considerare o limit minim).

15

Notele de curs nr. 4-5-6 Contractul de asigurare de bunuri 1. Interesul asigurabil n asigurarea de bunuri 2. Obiectul asigurrii 3. Efectele contractului de asigurare de bunuri 4. Subroga ia asigurtorului n drepturile asiguratului pltit 5. ncetarea contractului de asigurare de bunuri 1. Interesul asigurabil n asigurarea de bunuri 1.1. Titularul interesului asigurabil Delimitarea sferei persoanelor ce pot avea calitatea de asigurat se poate efectua prin raportare la criteriul existen ei interesului asigurabil, respectiv prin raportare la criteriul naturii juridice a contractului de asigurare(act de administrare). Titularul interesului asigurabil este ntotdeauna asiguratul ce este, de regul, i contractantul asigurrii. n ipoteza asigurrii de bunuri, calitatea de titular al interesului asigurabil o are: - proprietarul bunului(proprietar sub condi ie suspensiv, proprietar sub condi ie rezolutorie); - posesorul bunului(ipoteza posesiei de bun-credin ); - superficiarul(interes asigurabil cu privire la construc ie; cu privire la terenul aferent construc iei, superficiarul poate avea interes asigurabil ca obiectul contractului de asigurare s cuprind despgubiri pentru daunele referitoare la folosin a i fructele terenului asupra cruia exercit o posesie precar); - nudul proprietar(ipoteza uzufructului; n ipoteza cvasiuzufructului, uzufructuarul are un interes asigurabil); - locatarul(are interes asigurabil n calitate de stipulant pentru altul, dar i n calitate de asigurat); - antreprenorul(are interes asigurabil deoarece suport riscul lucrului n calitate de proprietar);
16

- mprumutatul(are interes asigurabil n ipoteza mprumutului de consuma ie, deoarece el suport toate riscurile); - depozitarul(are interes asigurabil n ipoteza depozitului neregulat; n ipoteza depozitului obi nuit, depozitarul nu are interes asigurabil afar de cazul n care pr ile au stipulat clauze de agravare a rspunderii depozitarului pentru pierderea fortuit a bunului depozitat); 1.2. Asigurarea n contul altuia Asigurarea n contul altuia mbrac forma stipula iei pentru altul. Persoana care ncheie contractul de asigurare este stipulantul, contractantul sau semnatarul asigurrii care, n aceast calitate, este singurul obligat la plata primelor de asigurare. Calitatea de promitent o are asigurtorul. Asiguratul este titularul interesului asigurabil n momentul producerii riscului i beneficiarul asigurrii. Asigurarea n contul altei persoane nu trebuie confundat cu asigurarea cu desemnare de ter beneficiar. n ultimul caz, semnatarul poli ei asigur propriul su interes. Totodat, asiguratul(contractant al asigurrii) stipuleaz ca la producerea riscului asigurat, de i este prejudiciat propriul patrimoniu, indemniza ia va fi pltit unei anumite persoane determinate sau determinabile n acel moment. Asigurarea n contul altuia este practicat n materia asigurrilor maritime, precum i n materia asigurriolor terestre de bunuri mobile. 1.3. Interesul asigurabil fa de un lucru viitor Literatura juridic i jurispruden a admit posibilitatea ncheierii unui contract de asigurare atunci cnd interesul asigurabil poart asupra unui bun viitor. Este vorba despre asigurarea culturilor agricole i a recoltei viitoare mpotriva pericolelor naturale ce amenin viitoarea produc ie. Interesul asigurabil se refer la un bun viitor i probabil. Daunele la lucrurile viitoare cuprind att pierderea efectiv suferit, ct i beneficiul nerealizat. 2. Obiectul asigurrii n principiu, obiectul asigurrii este reprezentat de un bun(lucru, obiect derivat al raportului juridic) existent sau viitor, determinat sau determinabil. Sunt excluse de la asigurare: - bunurile ce nu mai prezinta importan economic sau care nu mai pot fi folosite potrivit destina iei lor; - bunurile ce nu ndeplinesc condi iile legale; - bunurile ce nu sunt supuse nici unui risc sau, dimpotriv, sunt supuse unui risc excesiv;
17

2.1. Cu privire la bunurile proprietate public, pot fi ncheiate contracte de asigurare numai n temeiul dispozi iilor legale. 2.2. Pot fi asigurate numai bunurile se sunt n cicuitul civil. Pe cale de excep ie, pot fi asigurate i bunurile inalienabile temporar. Se pot asigura bunuri individual determinate, bunuri de gen(pot fi individualizate n momentul producerii riscului), bunuri consumptibile i neconsumptibile, bunuri principale(asigurarea se extinde la bunurile accesorii) 2.3. Asigurarea autovehiculelor pentru avarii i furt, asigurarea auto CASCO are ca obiect orice autovehicul supus nmatriculrii al crui transport se realizeaz prin for proprie. Suma asigurat pentru care se ncheie asigurarea nu poate dep i valoarea real a autovehicului, adic valoarea asigurabil. Valoarea real a autovehiculului la data ncheierii asigurrii este valoarae din nou din care se scade uzura n raport cu vechimea, ntrebuin area, starea de ntre inere a autovehiculului. Valoarea din nou a autovehiculului la data asigurrii reprezint valoarea de comercializare la data ncheierii asigurrii unui autovehicul nou, de acela i tip. 2.4. Cldirile i alte construc ii pot fi asigurate pentru riscurile de incendiu i alte calamit i. Asigurarea se face la valoarea declarat de asigurat ce nu poate fi mai mare dect valoarea din nou a a bunului asigurat sau valoarea de pia . Dac valoarea nu este agreat de asigurtor, se poate apela la concursul unor exper i. 2.5. Bunurile aflate n cldiri sau construc ii se pot asigura pentru riscurile de incendiu i alte calamit i la valoarea declarat de asigurat ce nu trebuie s dep easc valoarea bunului la data ncheierii asigurrii. 2.6. Ma inile, utilajele i alte tipuri de instala ii pot fi asigurate pentru cazuri de avarii accidentale. Echipamentele electronice pot fi asigurate separat, pentru fiecare articol n parte, fr ca valoarea declarat la data asigurrii s poat dep i valoarea rmas neamortizat, astfel cum atest documentele financiar-contabile ale asiguratului. 2.7. n asigurarea mrfurilor pe timpul transportului interna ional se utilizeaz fie poli a evaluat(se precizeaz expres suma asigurat), fie poli a neevaluat(nu se indic suma asigurat). Nu se aplic regula general
18

potrivit creia suma asigurat nu trebuie s dep easc valoarea real a bunului dn momentul ncheierii contractului de asigurare. La determinarea sumei asigurate se au n vedere valoarea facturat, valoarea d pia a mrfii, costul transportului i al asigurrii. n asigurarea maritim cargo, se utilizeaz poli a individual(acoper riscurile unui singur transport clar precizat i convenit de pr i) i poli a general(acoper riscurile mai multor transporturi ntr-o perioad de timp determinat). Poli a general poate fi: - contract de abonament- se asigur toate mrfurile expediate de abonat ntro anumit perioad de timp, asiguratul avnd obliga ia de a plti prima convenit i de a declara toate transporturile efectuate n cadrul poli ei respective; - poli a flotant- asigurarea se face n limita unui plafon valoric stabilit ini ial ce acopera toate mrfurile supuse asigurrii i care se diminueaz treptat, cu fiecare expedi ie efectuat, pn la epuizarea definitiv a sumei asigurate(prima de asigurare se plte te anticipat); - poli a global- acoper expedi iile la purttor, fr s se specifice o limit a valorii globale pentru ansamblul expedi iilor(prima de asigurare este o sum forfetar, revizuit la rennoirea poli ei). n vnzarea interna ional de mrfuri, stipularea clauzei CIF determin ncheierea contractului de asigurare de ctre vnztor. Stipularea clauzei FOB determin ncheierea contractului de asigurare de ctre cumprtor. 2.8. n asigurarea mrfurilor pe timpul transportului rutier, sunt acoperite riscurile determinate de evenimente naturale, accidente. 2.9. n ipoteza asigurrii maritime, poli a poate acoperi marfa(cargo), nava(casco), navlul sau orice interes asigurabil legat de acestea mpotriva perocolelor mrfii sau pericoleleor adiacente. Riscurile acoperite de asigurtor pot fi riscuri maritime(cauzate de natur sau accidentelor maritime), speciale(cauzate de evenimente speciale), excluse(nu se acord protec ie). 3. Efectele contractului de asigurare de bunuri 3.1. Efectele contractului de asigurare de bunuri anterior producerii riscului asigurat 3.1.1. Drepturile i obliga iile asiguratului Pn la producerea cazului asigurat, asiguratul are urmtoarele drepturi:
19

- dreptul de a solicita modificarea contractului de asigurare ca urmare a inciden ei unor ipoteze enumerate exemplificativ: modificri aferente riscului, necesitatea stabilirii unor modalit i de garan ie etc; - dreptul de a ncheieia asigurri suplimentare. Dreptul de a ncheia asigurri suplimentare nu este un efect al contractului ini ial ncheiat ntruct rezult din modificarea contractului. Modificarea contractului nu trebuie s aib consecin inciden a supraasigurrii. Alte drepturi ale asiguratului sunt: dreptul de a solicita eliberarea duplicatului poli ei de asigurare, dreptul de a solicita eliberarea unor nscrisuri care s ateste plata primei. Pn la producerea cazului asigurat, asiguratul are urmtoarele obliga ii: - obliga ia de a furniza informa ii complete i cunoscute cu privire la risc. Aceast obliga ie exist att n momentul ncheierii contractului de asigurare, ct i pe parcursul executrii acestuia. Declara ia de risc(declara ia de asigurare) formulat de asigurat are eficacitatea juridic a unei oferte de a contracta adresate unui destinatar determinat(asigurtorul). Dac n cursul executrii contractului, mprejurprpiele esen iale privind riscul se modific, asiguratul este obligat s comunice n scris asigurtorului schimbarea. ntruct modificarea riscului se rsfrnge asupra cuantumului primei, pr ile pot conveni o nou prim cu respectarea regulii propor ionalit ii primei cu riscul. n practica asigurarilor sanc iunea pentru nerespectarea acestei obliga ii, poate fi denun area contractului de ctre asigurtor(pn la producerea cazului asigurat) sau refuzul de plat a despgubirii(dup producerea cazului asigurat), dar fr restituirea primelor de asigurare deja pltite. - obliga ia de a plti prima de asigurare. Plata primei de asigurare are caracter anticipat. Pe cale de excep ie, n ipoteza contractului de asigurare de transport de mrfuri, asigurtorul are posibilitatea de a acorda indemniza ia pentru daunele aprute pn la data efecturii pl ii primei de asigurare. Prima de asigurare are caracter indivizibil n sensul c primele se pltesc pe unit i de timp, iar n cadrul fiecrei unit i cuantumul primei nu se recalculeaz chiar dac asigurarea nceteaz pentru asigurat anterior expirrii intervalului de timp avut n vedere la stabilirea acesteia. Indivizibilitatea este dubl n ipoteza contractului de asigurare de bunuri. Indivizibilitatea rezult att din lege, ct i din conven ia pr ilor, respectiv din natura obiectului obliga iei pr ilor. Necesitatea protec iei maxime a asiguratului, precum i necesitatea evitrii insolvabilit ii sau falimentului asigurtorului sunt premisele indivizibilit ii primei de asigurare. Debitorul obliga iei de plat a primei de asigurare este asiguratul.
20

Nu este greu de a stabili debitorul pl ii dac contractantul asigurrii ntrune te i calitatea de asigurat. Dac contractantul nu i asigur propriul interes, suntem n ipoteza asigurrii n contul altuia), obliga ia de plat a primei revenind contractantului asigurrii. Dac bunul asigurat a fost nstrinat, dac dobnditorul accept s devin noul asigurat, acesta devine debitorul primelor de asigurare scadente dup data respectivei acceptri. n cazul decesului proprietarului bunului asigurat, acesta din urm este cuprin n masa succesoral, iar obliga ia de plat a primei de asigurare revine como tenitorilor(obliga ie solidar). Beneficiarul asigurrii este persoana ce ncaseaz indemniza ia de asigurare. Dac asiguratul nu a pltit prima de asigurare pn la data la care s-a produs riscul asigurat, beneficiarul devine rspunztor pentru plata primei. Dac asiguratul sau contractantul asigurrii se afl n imposibilitatea de a plti prima de asigurare, beneficiarul i poate asuma aceast obliga ie. Cu privire la modalit ile de plat a primei de asigurare, urmeaz a fi re inute cele ce urmeaz. Prima de asigurare se plte te integral sau n rate, la scaden a prevzut n contract. n practica asigurrilor, prima se plte te anticipat i integral pentru perioda de asigurare. Ca principiu, ncheierea contractului de asigurare i emiterea poli ei de asigurare coincide cu plata primei sau a primei rate de prim. Rspunderea asigurtorului este stabilit pentru o dat ulterioar stipulat n con inutul contractului de asigurare. Calculul primei se efectueaz lndu/se n considerare principiul propor ionalit ii primei cu riscul, precum i suma asigurat. Prima se poate plti n numerar sau prin ordin de plat. Compensa ia este o modalitate de plat a primei de asigurare. Data, locul i proba pl ii primei Pr ile contractului de asigurare pot conveni asupra unei pl i integrale a primei de asigurare la nceputul perioadei de asigurare. Asigurtorul poate fi de acord cu plata e alonat a primei de asigurare. Plata primei de asigurare se face la sediul asigurtorului sau al mputernici ilor si(regula portabilit ii primei de asigurare nu are caracter imperativ). Dovada pl ii primelor de asigurare revine asiguratului, nscrisul constatator fiind poli a de asigurare sau alt document probator al pl ii prevzut de legisla ia n vigoare. Mijloacele de prob a pl ii primei de asigurare sunt chitan a, poli a de asigurare, dispozi ia de plat. Sanc iunea nepl ii primei de asigurare este rezilierea contractului de asigurare. Neplata ratelor ulterioare primei rate nu atrage, imediat , sanc iunea rezilierii. n practica asigurrilor, societ ile de asigurare stabilesc un termen de psuire n care asiguratul
21

poate face plata, asigurarea fiind suspendat pe o perioad determinat sau nedeterminat. - obliga ia de a evita supraasigurarea; Dac asiguratul declar la ncheierea contractului de asigurare o sum asigurat superioar valorii reale a bunului este incident ipoteza supraasigurrii. Asigurrile de bunuri i de rspundere civil(asigurri de daune) sunt guvernate de principiul indemnitar i de principiul despgubirii. Spre deosebire de dreptul comun, principiul despgubirii nu presupune o reparare integral a prejudiciului, ci o despgubire inferioar sau cel mult egal cu valoarea daunei. ntr-un contract de asigurare de bunuri, suma asigurat(limita maxim a despgubirii) poate fi mai mic sau egal cu valoarea real a bunului n momentul ncheierii contractului. Bunul poate fi asigurat la valoarea declarat de ctre asigurat sau la valoarea agreat de asigurtor i asigurat(valoare stabilita printr-o expertiz tehnic). Existen a supraasigurrii se apreciaz ntotdeauna n momentul sinistrului. - obliga ia de a declara existen a altor asigurri ncheiate cu privire la acela i risc. Aceast obliga ie are caracter legal i se refer la declararea asigurrii multiple ce au acela i obiect i se refer la acela i risc, precum i la declararea coasigurrilor(asigurtorii pot ncheia n elegeri referitoare la coasigurare, pooluri i alte forme de cooperare specifice, n vederea asigurrii sau reasigurrii unor riscuri). n ipoteza coasigurrii, un asigurat ncheie contracte de asigurare cu mai mul i asigurtori pentru acelea i riscuri, cu privire la acela i obiect i pentru aceea i perioad de asigurare. Coasigurarea exculde supraasigurarea, ntruct asigurtorii vor plti n ipoteza ivirii sinistrului o despgubire n limita cotei de risc preluate. Prin coasigurare se garanteaz o dispersare a riscurilor. Raporturile stabilite ntre asigurat i coasigurtori sunt distincte, coasigurarea excluznd solidaritatea asigurtorilor. Asigurrile multiple(pot fi consecin a unei fapte inten ionate sau neinten ionate a asiguratului) presupun ndeplinirea, cumulativ a urmtoarelor condi ii: identitate de risc, identitate de obiect, identitate de interes asigurabil, plurailitate de asigurtori, simultaneitatea contractelor i perioadelor de garan ie. - obliga ia de a lua msuri pentru ntre inerea n bune condi ii a bunului asigurat. Scopul aceste obliga ii este de a preveni producerea riscului asigurat. Lund toate msurile pentru a reduce probabilitatea producerii riscului, asiguratul contribuie decisiv la reducerea componentei subiective a riscului. 3.1.2. Drepturile i obliga iile asigurtorului

22

Asigurtorul are dreptul de a solicita plata primei de asigurare, de a face inspec ii pentru a verifica modul de conservare a bunului asigurat. Asigurtorul are obliga ia de a elibera duplicatul documentului de asigurare, precum i obliga ia de a elibera chitan pentru suma de bani primit cu titlu de prim de asigurare.

3.2. Efectele contractului de asigurare de bunuri dup producerea riscului asigurat 3.2.1. Drepturile i obliga iile asiguratului Dup producerea sinistrului, asiguratul are dreptul de a solicita plata indemniza iei de asigurare. Acest drept nu este un drept actual, ci este un drept posibil a a se na te n viitor ca urmare a realizrii evenimentului asigurat. Dac bunul(mobil sau imobil) a fost distrus de un sinistru, indemniza ia de asigurare se va substitui bunului respectiv din patrimoniul asiguratului i va face parte n continuare din gajul comun al creditorilor chirografari. Dac bunul asigurat, distrus de un sinistru, este grevat cu o garan ie real, despgubirea de asigurare nu face parte din gajul comun al creditorilor. Argumentul const n faptul c respectiva garan ie real nu a ncetat prin pieirea bunului, ci a avut loc o strmutare a acesteia asupra sumei primite cu titlu de indemniza ie de asigurare(subroga ie real cu titlu particular). Dreptul asupra indemniza iei de asigurare este transferat creditorului ipotecar sau privilegiat prin mecanismul cesiunii de crean cu titlu de garan ie. Dreptul de preferein al creditorului are un caracter personal. Pentru ca un creditor s aib dreptul de a pretinde de la asigurtor indemniza ia de asigurare n care s-a substituit bunul grevat distrus este necesar ndeplinirea a dou condi ii. n primul rnd, este necesar ndeplinirea formailt ilor de publicitate(nscrierea garan iei). n al doilea rnd, asigurtorul trebuie n tiin at cu privire la faptul c garan ia real existent s-a transferat de la bunul distrus la indemniza ia de asigurare ce ia luat locul(trebuie evitat ncasarea despgubirii de ctre un creditor chirigrafar cum ar fi asiguratul sau beneficiarul). Dac sunt ndeplinite aceste dou condi ii, atribuirea despgubirii ctre creditor se va face de plin drept. O dat cu ndeplinirea condi iilor subroga iei reale cu titlu particular, asigurtorul este inut fa de creditor ntre acelea i limite n care a fost inut fa de asigurat. n caz de sinistru par ial(ipoteza reparrii de ctre asigurat a imobilului par ial distrus), dreptul creditorului
23

are un caracter subsidiar. Titularul garan iei reale nu va putea pstra indemniza ia de asigurare, ci va trebui s o verse debitorului asigurat. Dup producerea sinistrului, asiguratul are dou obliga ii legale, anume obliga ia de a comunica producerea riscului asigurat, precum i obliga ia de a lua msuri pentru limitarea pagubei. Dac asiguratul nu- i ndepline te(culpabil sau neculpabil) prima obliga ie legal, opereaz decderea din dreptul de a primi indemniza ia dac, din acest motiv, asigurtorul nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat i ntinderea pagubei. Decderea este opozabil asiguratului contractant al asigurrii, ct i beneficiarului unei stipula ii pentru altul sau asiguratului ntr-o asigurare n contul altuia. n ipoteza asigurrii de rspudere civil, decderea motivat nu va fi opozabil victimelor prejudiciului sau avnzilorcauz. Legisla ia romn las pr ilor posibilitatea de a stabili termenul comunicrii. Termenele de comunicare stabilite prin condi iile de asigurare ncep s curg fie de la data producerii evenimentului asigurat, fie din momentul n care asiguratul a luat cuno tin despre realizarea riscului. Obliga ia n tiin rii revine asiguratului, dar poate fi ndeplinit de orice persoan interesat, inclusiv de brokerul de asigurare. Forma n tiin rii este, de regul, scris. Comunicarea se refer la cauzele, condi iile producerii riscului, precum i la consecin ele acestuia. Obliga ia asiguratului de a lua msuri pentru limitarea pagubelor const n obliga ia de a combate calamitatea produs, de a salva i de a asigura paza bunurilor salvate. Asiguratul nu are un drept subiectiv de op iune ntre a salva i a nu salva buul asigurat, ci este dator s distrug bunul altuia avnd o valoare vdit inferioar celui ce formeaz obiectul contractului de asigurare(ter ului prejudiciat neputndu-i-se re ine nici o culp n producerea sinistrului). Asiguratul are I obliga ia de a participa, personal sau prin reprezentan i, la constatarea pagubei. 3.2.2. Drepturile i obliga iile asigurtorului Dup producerea sinistrului, asigurtorul are dreptul de a stabili mprejurrile n care s-a produs prejudiciul i de a solicita asiguratului actele constatatoare ale pagubei. Totodat, asigurtorul are dreptul de a refuza plata indemniza iei de asigurare dac, din motive neimputabile, nu poate determina cauzele producerii prejudiciului i n tinderea acestuia. Obliga iile asigurtorului sut urmtoarele: - obliga ia de a constata producerea evenimentului asigurat;

24

Asigurtorul trebuie s verifice dac asigurarea era n vigoare n momentul producerii evenimentului asigurat, dac primele de asigurare au fost pltite i pentru ce perioad, dac s-a stabilit contractual un termen de psuire pentru plat. De asemenea, asigurtorul trebuie s stabileasc dac sinistrul s-a datorat unui risc cuprina n asigurare, dac prejudiciul s-a produs asupra bunurilor ce fac obiectul asigurrii. Nu n ultimul rnd, trebuie verificat existen a raportului de cauzalitate ntre prejudiciul suferit de asigurat i riscul asumat de asigurtor, cauzele producerii prejudiciului, precum i mprejurprile n care s-a produs. - obliga ia de evaluare a pagubei; n demersul de evaluare a pagubei, se utilizeaz regula tehnic de calculare a prejudiciului, precum i so serie de principii generale(pre ul unitar nu poate fi mare mare dect cele ce figureaz n eviden ele asigura ilor; evaluarea trebuie s se fac la pre urile din ziua producerii evenimentului asigurat). Cuantumul pagubei se stabile te diferit, anume n func ie de caracterul total sau par ial al pagubei. - obliga ia de plat a indemniza iei de asigurare; Aplicarea principiului despgubirii n asigurare nseamn c, prin ncheierea unui contract de asigurare, asiguratul nu trebuie s sufere nici o pierdere, dar nici s ob in vreun beneficiu. Dac pr ile nu se n eleg cu privire la cuantumul indemniza iei de asigurare, suma de bani ce nu face obiectul litigiului va fi pltit de asigurtor nainte ca acesta s se fi solu ionat prin negocieri sau de ctre instan a judectoreasc. Limitarea despgubirii este obiectiv i subiectiv.

(i) Limitarea obiectiv nseamn c despgubirea ce se plte te asiguratului se stabile te n func ie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat avndu-se n vedere trei paliere: despgubirea nu poate dep i valoarea bunului din momentul producerii prejudiciului, cuantumul real al pagubei i suma la care s-a fcut asigurarea. Dac suma asigurat este inferioar valorii reale a bunului, este incident ipoteza subasigurrii. Subasigurarea este perfect licit, reprezentnd fie expresia libert ii contractuale, fie manifestarea erorii n care se gse te asiguratul cu privire la valoarea real a bunului su. Asigurtorul va plti despgubirea potrivit principiului propor ionalit ii capitalurilor(despgubirea cuvenit asiguratului se va reduce corespunztor raportului dintre suma prevzut n contract i valoarea bunului). Principiul propor ionalit ii capitalurilor nu este imperativ. Drept urmare, pe cale de excep ie, prejudiciul suferit de asigurat va putea fi acoperit n ntregime dac valoarea real a bunului se
25

men ine egal cu suma asigurat pe toat perioada de derulare a contractului. Ori de cte ori asiguratul va constata o diferen ntre dou valori, va putea cere actualizarea sumei asigurate. Potrivit sistemului acoperirii primului risc, asigurtorul suport daune n ntregime, fr a dep i suma asigurat. Nu prezint nici o importan raportul dintre suma asigurat i valoarea asigurabil, dar despgubirea nu trebuie s dep eas suma asigurat. Pe cale de consecin , despgubirea se va plti numai n limitele sumei asigurate. Paguba par ial nu este acoperit propor ional, ci integral, dac nu excede suma asigurat. Acest sistem presupune stabilirea unor prime de asigurare mai mari, dar favorizeaz compensarea daunelor suferite. Potrivit sistemului acoperirii limitate, asiguratul rmne propriul su asigurtor pentru o fran iz sau o sum determinat care nu se despgube te de ctre asigurtor. Potrivit acestui sistem, asiguratul particip la suportarea pagubei cu ajutorul unei clauze numit fran iz. Dac fran iza se deduce din daun, fran iza este deductibil sau absolut. Dac dauna se deduce din fran iz(asigurtorul acoper n ntregime orice pagub ce dep e te fran iza), fran iza este nedeductibil sau simpl. Scopul fran izei absolute este de a diminua riscul subiectiv, iar scopul fran izei simple este de a decongestiona asctivitatea asigurtorului. n cadrul acestui sistem, asigurtorul va plti prime de asigurare mai mici. Dac suma asigurat dep e te valoarea real a bunului din ziua sinistrului, este incident ipoteza supraasigurrii. Supraasigurarea nu este admis ntruct nesocote te principiul despgubirii. Sanc iunea nclcrii obliga iei de a evita supraasigurarea difer n func ie de buna sau reaua-credin a asiguratului. n caz de supraasigurare nefrauduloas, asigurtorul l despgube te pe asigurat nu la suma prevzut n contract, ci la valoarea real a bunului n momentul sinistrului. Supraasigurarea presupune plata unor sume excesive fa de situa ia n care bunul nu ar fi supraevaluat. Dac pe parcursul derulrii contractului asiguratul i d seama c a intervenit o scdere a valorii bunului asigurat, aprnd astfel o supraasigurare, acesta va n tiin a pe asigurtor i va solicita o reducere a primelor corespunztor sumei modificate. n ipoteza asigurrilor multiple cumulative, fiecare asigurtor este obligat la plat, propor ional cu suma asigurat i pn la concuren a acesteia fr ca asiguratul s poat ncasa o despgubire mai mare dect prejudiciul efectiv, consecin a direct a riscului. Dac ncheie o nou asigurare pentru un bun deja asigurat, asiguratul trebuie s declare existen e contractului ncheiat anterior, trebuie s-l n tiin eze pe primul asigurtor despre noua
26

asigurare ncheiat. Pentru a evita plata de prime excesive, asiguratul poate cere naintea oricrui sinistru reducerea propor ional a sumelor asigurate. Declara ia cu privire la existen a mai multor asigurri ncheiate pentru acela i bun probeaz buna-credin a asiguratului. Dac n momentul producerii riscului asiguratul accept s primeasc de la diferi i asigurtori indemniza ii ce dep esc valoarea real a prejudiciului, reaua-credin a asiguratului este dovedit. Dac asigurtorul a probat existen a inten iei frauduloase a asiguratului din momentul ncheierii contractului, sanc iunea aplicabil este nulitatea tuturor asigurrilor cumulative. Dac a fost probat inten ia frauduloas n momentul producerii sinsitrului, sanc iunea este decderea asiguratului din dreptul de a primi despgubirea. (ii) n cadrul limitrii subiective a despgubirii urmeaz a se analiza fapta inten ionat a asiguratului sau a beneficiarului asigurrii, fapta proprie a persoanei juridice, fapta prepusului persoanei asigurate, fapta minorului care locuie te i gospodre te mpreun cu asiguratul. Fapta asiguratului sau beneficiarului asigurrii Asigurtorul nu datoreaz indemniza ia de asigurare dac riscul asigurat a fost produs cu inten ie de ctre asigurat sau de ctre beneficiar(dect dac pr ile convin). Aceasta regul este de ordine public. Legisla ia romn din materia asigurrilor nu con ine nici o regul cu privire la limitele garan iei de asigurare n caz de culp, pr ile avnd deplin libertate n acest sens. Fapta proprie a persoanei juridice asigurate Dac faptele membrilor din conducerea persoanei juridice ce lucreaz n aceast calitate sunt faptele proprii ale persoanei juridice, se poate aprecia c distrugerea cu inten ie a bunului asigurat de ctre ace tia echivaleaz cu distrugerea bunului de ctre persoana juridic ns i. consecin a este nlturarea persoanei juridice de la primirea indemniza iei de asigurare. Dac membrul din conducerea persoanie juridice asigurate nu a lucrat n calitate de organ al acesteia, asigurtorul va fi obligat s plteasc indemniza ia cuvenit asiguratului. Fapta prepusului persoanei asigurate Pr ile unui contract de asigurare pot conveni ca n cazul n care riscul asigurat a fost provocat cu inten ie de ctre un prepus al asiguratului sau beneficiarului, asigurtorul s nu datoreze indemniza ia de asigurare. Este vorba fie de prepusul ce a avut paza material a bunului asigurat, fie de prepusul ce, ca urmare a ncredin rii func iei, i-a fost ofetit prilejul de a
27

putea poduce riscul asigurat. Rspunderea asiguratului-comitent se angajeaz pe temei obiectiv(ideea de garan ie). Fapta majorului care, n mod statornic, locuie te i gospodre te mpreun cu asiguratul sau beneficiarul n acest caz, limitarea subiectiv a despgubirii este aplicabil dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condi ii: - persoana ce a produs riscul s fie major; - persoana s locuiasc, n mod statornic, cu asiguratul sau cu beneficiarul; - persoana respectiv s gospodreasc cu asiguratul sau cu beneficiarul; Fapta minorului care locuie te i gospodre te cu asiguratul Limitarea subiectiv a despgubirii nu este reglemantat n acest caz. n practica asigurrilor, condi iile geenerale prevd o astfel de limitare n materia asigurrii de bunuri. 4. Subroga ia asigurtorului n drepturile asigurtorului pltit Plata indemniza iei de asigurare are drept consecin e inciden a subroga iei asigurtorului n drepturile asiguratului, exercitarea ac iunii n regres a asigurtorului mpotriva celor rspunztori de producerea daunei, precum i executarea obliga iei asiguratului de a lua msurile necesare pentru exercitarea ac iunii recursorii. Subroga ia asigurtorului n drepturile asigurtorului pltit are caracter legal. n limitele indemniza iei pltite n asigurrile de bunuri i de rspundere civil, asigurtorul este subrogat n toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurrii contra celor rspunztori de producerea pagubei, cu excep ia asigurrilor de persoane, iar n cazul n care era n vigoare o asigurare de rspundere civil pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, i mpotriva asigurtorului de rspundere civil, n limitele obliga iilor acestuia. Pentru a opera subrogarea asigurtorului n drepturile asiguratului, trebuie ndeplinite, cumulativ, dou condi ii esen iale: - asigurtorul s fi pltit asiguratului indemniza ia de asigurare; - s existe cel pu in o persoan rspunztoare de producerea prejudiciului. Func ionarea subroga iei asigurtorului n drepturile asiguratului presupune att ndeplinirea condi iei s existe o persoan responsabil pentru paguba produs i aceasta s fie alta dect asiguratul, ct i ndeplinirea condi iei s existe o ac iune n rspundere ce apar ine asiguratului mpotriva ter ilor. Dac se poate identifica un ter vinovat
28

de distrugerea bunului asigurat, plata indemniza iei de asigurare de ctre asigurtor declan eaz, de jure, o subroga ie personal, precum i o subroga ie real cu titlu universal(suma primit de asigurat ia locul n patrimoniul victimei locul i pozi ia pe care lucrul l-a avut n universalitatea juridic). Dac lucrul asigurat este grevat cu o garan ie real, concomitent cu subroga ia personal are loc o subroga ie real cu titlu particular. Efectele subroga iei se stabilesc avndu-se n vedere faptul c subroga ia se ntemeiaz pe plata fcut asiguratului. Prin faptul pl ii, drepturile i ac iunile asiguratului mpotriva ter ului rspunztor de producerea prejudiciului se transfer de drept n patrimoniul asigurtorului. Sarcna probei(ndeplinirea condi iilor rspunderii delictuale sau contractuale) revine asigurtorului. Dac indemniza ia de asigurare acoper n ntregime prejudiciul ncercat de asigurat, acesta din urm nu are nici un interes de a exercita ac iunea n rspundere civil mpotriva ter ului vinovat. Asigurtorul va exercita ac iunea pe care asiguratul ar fi intenta-o mpotriva ter ului rspunztor. Dac indemniza ia de asigurare nu a fost pltit asiguratului(ipoteza nulit ii, rezilierii contractului de asigurare, suspendrii, nepl ii primelor de asigurare), asigurtorul nu are dreptul de a exercita ac iunea n regres pentru considerentul c subroga ia nu a avut loc. Dac regresul nu acoper dect par ial suma pltit, asiguratul i asigurtorul vor veni n concurs n calitate de creditori chirografari(de acela i rang) pentru satisfacerea crean elor lor. Respectivele crean e vor fi satisfcute, propor ional cu valoarea acestora, din patrimoniul ter ului insolvabil par ial. Asiguratul are obliga ia de a face acte de conservare a dreptului de subroga ie, dar i obliga ia de a se ab ine de la svr irea oricror acte sau fapte materiale ce ar mic ora sau stinge dreptul de regres al asigurtorului. Nesocotirea acestor obliga ii l ndrept e te pe asigurtor s mic oreze indemniza ia de asigurare sau s refuze plata acesteia. 5. ncetarea i nulitatea contractului de asigurare de bunuri

5.1. Moduri obi nuite de ncetare a contractului de asigurare de bunuri(ajungerea la termen i producerea evenimentului asigurat) Ajungerea la termen Cel mai obi nuit mod de ncetare a contractului de asigurare cu durat determinat este ajungerea la termen. Producerea evenimentului asigurat
29

Dac n perioda contractual, evenimentul asigurat s-a produs, cotractul de asigurare nceteaz pentru lips de obiect. Dac evenimentul asigurat s-a produs par ial, contractul i produce efectele corespunztor sumei asigurate reduse. 5.2. Moduri speciale de ncetare a contractului de asigurare de bunuri (denun area unilateral i rezilierea) Denun area unilateral Potrivit art. 2.209 Noul Cod civil, denun area contractului de asigurare de ctre una din pr i se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel pu in 20 de zile calculate de la data primirii notificrii de ctre cealalt parte. Rezilierea contractului de asigurare Dac nainte de a ncepe obliga ia asigurtorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibil, precum i n cazul n care, dup nceperea obliga iei asigurtorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibil, contractul se reziliaz de drept, iar n eventualitatea n care asiguratul sau contractantul asigurrii a pltit toat prima sau o parte din aceasta, aceste este ndrept it s o recupereze propor ional perioada neexpirat a contractului de asigurare. Dac nu s-a convenit altfel, contractul de asigurare se reziliaz n cazul n care sumele datorate de asigurat cu titlu de prim nu sunt pltite n termenul prevzut n contractul de asigurare. Nu este exclus inciden a compensrii primelor cu indemniza ia de asigurare.De asemenea, dac nu s-a convenit altfel prin contractul de asigurare, n cazul n care bunul asigurat este nstrinat, respectiva nstrinare nu determin ncetarea contractului de asigurare, care va produce efecte ntre asigurtor i dobnditor(art.2.220 alin.1 Noul Cod Civil). n cazul n care contractul de asigurare se reziliaz, primele de asigurare pltite pentru perioada ulterioar rezilierii se restituie asiguratului. 5.3. Nulitatea contractului de asigurare de bunuri Practica asigurrilor a consacrat o serie de ipoteze ale nulit ii contractului de asigurare: asiguratul emite declara ii inexacte sau incomplete, cu buna tiin , determinnd ncheierea contractului; la data ncheierii contractului de asigurare riscul a disprut sau sinistrul deja s-a produs etc.

30

Nota de curs nr. 7 Contractul de asigurare de persoane 1. Aspecte generale i introductive

Contractul de asigurare de persoane nu are caracter indemnitar(nu implic despgubirea i nu sunt limitate la valoarea vreunui prejudiciu), ci au caracter forfetar. Caracterul indeminitar exist n ipoteza contractelor de asigurare privind accidentele corporale. Consecin ele caracterului forfetar sunt urmtoarele: asigurrile de persoane se pot cumula ntre ele sau se pot cumula cu asigurrile de daune, interzicerea clauzei subrogatorii n beneficiul asigurtorului. Asigurarea de persoane(asigurarea de via i opera iunea de capitalizare) se poate gestiona prin capitalizare. Asigurarea de via este o opera iune de asigurare i de economisire. Opera iunea de capitalizare esdte numai o opera iune financiar. Asigurrile contra accidentelor corporale i asigurrile de boal pot fi gestionate prin reparti ie n cadrul unei mutualit i organizate. 2. Contractul de asigurare de via 2.1. No iune i natur juridic Contractul de asigurare de via este contractul prin care, n scimbul unei prime, asigurtorul, se oblig s plteasc subscriitorului sau ter ilor desemna i de el indemniza ia de asigurare saub forma capitalului sau
31

rentei, n caz de moarte a persoanei asigurate sau de supravie uire a sa la o dat determinat. Contractul de asigurare de deces are natura juridic a unui contract de asigurare, pentru considerentul c nu are n structura sa o component de capitalizare sau economisire. Contractul de asigurare de via cu component de capitalizare are natura unui contract de asigurare dac legiuitorul l-a calificat astfel, pe de o parte, dac aceast calificare corespunde voin ei pr ilor contractului dec asigurare. 2.2. Tipuri de contracte de asigurri de via Practica asigurrilor interne i interna ionale a reliefat o tipologie variat a acestui tip de contract de asigurare. ntruct o clasificare exhaustiv a asigurrilor de via este imposibil, vom eviden ia tipurile de asigurri cu aplicabilitate frecvent prin raportare la categoriile de riscurile asigurate(riscul de via , riscul de deces, riscul via -deces). Totodat, vom eviden ia aspecte referitoare la asigurarea tip unit-linked. Asigurarea riscului de via poate constitui obiectul unor opera ii contractuale diverse. Plata indemniza iei de asigurare se va face dac asiguratul supravie uie te unei anumite date sau unei anumite vrste. Asigurarea riscului de deces poate fi pentru ntrega via sau poate fi asigurare temporar de deces. Dac asigurarea de deces este ncheiat pe o perioad determinat, supravie uirea asiguratului l exonereaz pe asigurtor de rspunderea pentru neexecutatrea oricrei obliga ii contractuale. Dac se produce decesul asiguratului, indemniza ia de asigurare va fi pltit unei sau unor ter e persoane. n ipoteza asigurrii de deces pentru ntreaga via , asigurtorul plte te indemniza ia de asigurare la decesul asiguratului, indiferent de data decesului. La data decesului asiguratului, suma asigurat va fi pltit beneficiariolor desemna i contractual sau mo tenitorilor asiguratului. Asiguratul are obliga ia de a plti prima de asigurare asiguratului fie pe durata ntregii vie i, fie pn la data pensionrii. n ipoteza asigurrii temporare de deces ce se ncheie pentru un anumit numr de ani, asiguratul este acoperit de asigurare numai dac decesul intervine n perioada stabilit n contract. Per contrario, dac decesul nu intervine n aceast mperioad de timp, asigurtorul nu este obligat s plteasc suma asigurat. Asigurrile de risc de via -deces sunt asigurri cu capitalizare i pot fi - obi nuite. Acest tip de asigurare garanteaz plata sumei asigurate fie la decesul asiguratului(decesul intervine naintea unei anumite date), fie la expirarea termenul contractual(ipoteza supravie uirii).
32

- pe termen fix. Acest tip de asigurare garanteaz plata sumei asigurate stabilit contractuale la o dat determinat, neavnd importan dac asiguratul va supravie ui sau nu va supravie ui. Dac asiguratul va supravie ui, asigurtorul va plti indemniza ia de asigurare acestuia. n caz contrar, indeminza ia de asigurare se va plti beneficiarului desemnat de asigurat. - reduse. Dac la expirarea termenului contractual de asigurare asiguratul este n via , asigurtorul i va plti acestuia suma asigurat. Dac asiguratul a decedat n cadrul aceleia i perioade contractuale, asigurtorul va plti beneficiarului desemnat att suma primelor de asigurare acumulate pn n momentul decesului plus cota corespunztoare participrii la profit. - cu suma asigurat dubl. Persoana asigurat se asigur pentru un anumit numr de ani la o sum asigurat, n caz de supravie uire. Totodat, respectiva persoan se poate asigura i nelimitat, pe toat durat vie ii, la aceea i sum asigurat, n caz de deces. Contractul de asigurare de tip unit-linked combin componenta de protec ie cu cea de investi ie.Prin mecanismul acestui tip de asigurare, asiguratul stabile te modalitatea de investire a primeloor de asigurare. Cu privire la latura investi ional a asigurrii, opereaz un transfer al riscului de la asigurtor ctre asigurat. Contractul de asigurare de tip unit-linked permite contractantului asigurrii de a avea accel la fondurile financiare constituite i administrate de asigurtor. Prima de asigurare pltit de asigurat este convertit n unit-uri. Asiguratul prime te un anumit numr de unit-uri, numr determinat de valoarea primei de asigurare. Unit-ul(valoarea se stabile te sptmnal) este o diviziune a fondurilor investi ionale ale asigurtorului. Prima de asigurare se plte te, de regul, pn la vrsta pensionrii. Ulterior expirrii perioadei de plat a primelor de asigurare, exist posibilitatea transformrii valorii contului contractantului asigurrii n rente pltibile lunar, pentru o perioad garantat, neavnd importan dac asiguratul decedeaz sau nu decedeaz n acest interval. Asigurarea de tip unit-linked are o serie de caracteristici: contractantul asigurrii poate solicita fie mrirea, fie mic orarea primelor de asigurare, asiguratul poate modifica nivelul sumei asigurate sau frecven a de plat a primei de asigurare. Alte caracteristici sunt urmtoarele: riscul investi iilor este suportat de contractantul asigurrii, contractantul asigurrii poate plti oricnd prime suplimentare de asigurare, inexisten a constituirii unei rezerve matematice. Programul investi ional unit-linked poate avea un grad de risc sczut, mediu, ridicat. n ipoteza gradului de risc sczut, suma de bani va fi nvestit preponderent n obliga iuni. n ipoteza gradului de risc mediu, suma de bani
33

va fi investit minim 50% n titluri de stat, obliga iuni municipale sau corporative, depozite bancare sau certificate de depozit, maxim 50 % n ac iuni cotate pe pia a bursier. n ipoteza gradului de risc ridicat, suma de bau va fi investit, pn la 100%, n ac iuni cotate pe pia a bursier, dar i n titluri de stat, obliga iuni municipale sau corporative, depozite bancare sau certificate de depozit. 2.3. Particularit i ale contractului de asigurare de via Particularit ile contractului de asigurare de asigurare de via se refer la risc, rezerva matematic, prima de asigurare, precum i la o serie de clauze suplimentare. Riscul n asigurarea de via (riscul de de via i riscul de deces) este - variabil; - de lung durat, nefiind calculat pentru perioade scurte(n mod excep ional, pentru anumite contracte de asigurare temporar de via ncheiate pentru perioad determinat se are n vedere riscul de deces ce se produce n acea perioad); - incert(ipoteza riscului de deces) n sensul c se refer la data la care se produce riscul, nu i la faptul producerii acestuia(pe cale de excep ie, n asigurarea pentru risc de deces ce se ncheie pentru perioad determinat, este incert producerea decesului). Incertitudinea se poate referi la faptul i data executrii obliga iei de ctre asigurtor(ipoteza contractelor de asigurare gestionate prin capitalizare). Pentru anumite categorii de asigurri de via , rezerva matematic este o crean specific n folosul asiguratului. Acest tip de rezerv matematic(nu se confund cu fondurile de rezerv constituite pentru alte opera ii de asigurare i reasigurare) are drept temei de formare att prima de risc, ct i prima de economisire(se capitalizeaz i constituie o rezerv egal cu suma asigurat la sfr itul contractului). Prima de risc se stabile te prin mecanismul calculului actuarial avndu-se n vedere o serie de criterii(statistici demogradfice, tabele de mortalitate, starea de sntate, vrsta i sexul asiguratului etc.). Rata de prim nu trebuie s fie excesiv, dar trebuie s fie adecvat i echitabil. La calcularea primei nete nu se iau n considerare o serie de cheltuieli ale asigurtorului, acestea intrnd n calculul adaosului de prim(adaosul de prim plus prima net=prima brut). Prima se poate plti dintr-o dat(prima unic, cuantumul acesteia fiind destul de mare) sau se poate plti
34

e alonat(rate lunare sau trimiestriale). Asigurtorii stabilesc, de regul, o prim nivelat, adic o prim al crei cuantum este constant pe ntreaga perioad a contractului. Contractul de asigurare de via poate con ine o serie de clauze suplimentare cum ar fi, de exemplu, clauza de scutire de plat a primelor, clauza temporar flexibil, clauza de cre tere garantat a sumei asigurate. Potrivit clauzei de scutire de plat a primelor, asiguratul are posibilitatea de a nu mai plti prima de asigurare dac nu mai are venituri(imposibilitatea este determinat de invaliditatea sau de accidentul survenite ulterior ncheierii contractului de asigurare). Prin stipularea clauzei temporare flexibile, suma asigurat cre te n caz de deces, oricare ar fi modalitatea de plat a primelor. Clauza de cre tere garantat a sumei asigurate permite asiguratului s- i poat mri prima aferent asigurrii de baz i prima corespunztoare celorlalte clauze suplimentare cu un anumit procent(perioada de timp rmas pn la expirarea asigurrii trebuie s fie mai mare dect perioda minim stabilit de asigurtor). 2.4. ncheierea contractului de asigurare de via . Aspecte particulare 2.4.1. Contractul de asigurare de via reprezint o stipula ie pentru sine sau pentru altul, respectiv o stipula ie pe seama subscriitorului sau pe seama altuia. Pot fi ntlnite o serie de ipoteze: a. Subscriitorul sau contractantul asigurrii ncheie un contract de asigurare de via prin care i rezerv beneficiul indemniza iei. Contractantul asigurrii poate avea calitatea de asigurat dac riscul de via sau de deces apas asupra sa. Contractantul asigurrii poate fi beneficiarul indemniza iei dac subscrie o asigurare de via . Dac subscrie o asigurare de deces, beneficiarul indemniza iei de asigurare este un ter . b. Subscriitorul sau contractantul asigurrii ncheie un contract de asigurare de via prin care stipuleaz atribuirea indemniza iei n favoarea unui ter . Dac stipulantul nu are calitatea de asigurat, beneficiarul indemniza iei poate fi un ter , asiguratul sau subscriitorul. n cazul asigurrii de deces, beneficiarul asigurrii este un ter sau subscriitorul, n nici un caz asiguratul. n cazul asigurrii de via , beneficiarul asigurrii este asiguratul. c. Subscriitorul este asigurat. Subscriitorul poate stipula n favoarea sa(asigurarea riscului de via ) sau n favoarea unui ter (asigurarea riscului de deces).

35

2.4.2. n legisla ia romn, nu este reglementat n mod clar acordul asiguratului la ncheierea unui contract de asigurare de deces pe seama sa i n beneficiul unui ter . Necesitatea acordului asiguratului atunci cnd asigurarea este subscris de alt persoan rezult din prevederile art.2.231 Noul Cod Civil. 2.4.3. Obliga ia de informare are caracter bilateral. Textul art.2.238 Noul Cod civil este edificator. Asigurtorii i mputernici ii acestuia au obliga ia de a pune la dispozi ia asigura ilor sau contractan ilor asigurrii att naintea ncheierii, ct i pe durata executrii contractului de asigurare o serie de informa ii relevante cu privire la respectiva opera ie juridic. La rndul su, contractantul asigurrii sau asiguratul are obliga ia de a informa pe asigurtor cu privire la riscul pentru care solicit protec ie. Aceast obliga ie se materializeaz prin completarea unei cereri de asigurare semnat de asigurtor i de contractantul asigurrii sau de asigurat. Nerespectarea acestei obliga ii de ctre contractantul asigurrii sau de ctre asigurat determin ineficacitatea contractului de asigurare. 2.4.4. Desemnarea beneficiarului asigurrii n contractul de asigurare de persoane constituie un subiect ce necesit efectuarea unor clarificri. Potrivit art.2.230 Noul Cod Civil, indemniza ia de asigurare se plte te asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta. n ipoteza decesul asiguratului, n lipsa desemnrii unui beneficiar, indemniza ia de asigurare intr n masa succesoral, revenind mo tenitorilor asiguratului. Desemnarea beneficiarului se face la ncheierea(men iunea este cuprins n poli ) sau n cursul executrii contractului printr-o declara ie scris comunicat asigurtorului, cu acordul asiguratului, sau prin testament. Potrivit regulii simetriei, revocarea beneficiarului desemnat se face n acela i mod ca desemnarea ns i. Natura juridic a revocrii(drept personal al contractantului) are drept consecin faptul c aceasta nu poate fi exercitat de creditorii sau reprezentan ii legali ai respectivului contractant. n materia asigurrii de persoane, regulile stipula iei pentru altul nu se aplic ntrutotul. Indiferent c este acceptt sau nu, dreptul de revocare poate fi exercitat oricnd pn la ncetarea contractului. Revocarea beneficiarului poate fi indirect ca urmare a exercitrii dreptului de rscumprare. Condi iile unei desemnri valide a beneficiarului asigurrii sunt urmtoarele: - ncheierea prealabil a unui contract de asigurare de via ;

36

- ndeplinirea condi iilor generale de valabilitate de respectivul contract de asigurare de via ; - existen a interesului asigurabil al stipulantului; Avnd n vedere natura riscului asigurat(risc de via sau risc de deces), interesul asigurabil nu are o accep iune economic pentru considerentul c nu se urmre te repararea unui prejudiciu. - ter ul beneficiar s fie determinat sau determinabil; - existen a acordului asiguratului pentru desemnare(ipoteza n care asigurarea a fost contractat de alt persoan). 2.4.5. Drepturile i obliga iile contractantului asigurrii pe parcursul executrii contractului de asigurare de via 2.4.5.1. Dreptul asiguratului asupra rezervei matematice este valorificabil prin urmtoarele modalit i: - reducerea sumei asigurate; Dac asiguratul nu mai poate plti primele de asigurare, dar a operat plata acestora pentru o perioad minim stabilit n contract, dac s-a constituit rezerva matematic, asiguratul are dou posibilit i. Astfel, fie solicit rezilierea contractului cu restituirea rezervei constituite, fie solicit continuarea contractului pentru o sum asigurat redus propor ional cu primele deja pltite. - rscumprare; Rscumprarea are natura juridic a unei modalit i de ncetare anticipat a contractului de asigurare. Asiguratul poate determina ncetarea contractului de asigurare solicitnd rezilierea(rezilierea are eficacitatea denun rii unilaterale), dar efectund plata sumei de rscumprare. Suma de rscumprare reprezint un anumit procent din rezerva matematic constituit pn n momentul exercitrii dreptului de rscumprare. Existen a dreptului de rscumprare este condi ionat de constituirea rezervei matematice i de caracterul e alonat al pl ii primelor de asigurare. - avansul n contul capitalului; Avans n contul capitalului reprezint orice alt plat indiferent de forma sub care este fcut de asigurtor, diferit de indemniza ia de asigurare sau de suma reprezentnd restituirea rezervei. Asiguratul poate solicita plata cu acest titlu a unei sume de bani dac a trecut un termen de ase luni de la ncheierea contractului de asigurare de via . Exercitarea acestui drept de
37

ctre asigurat nu este posibil dect dac a fost constituit rezerva matematic i s-a stabilit o valoare de rscumprare. Prin solicitatea acestui avans din capital, contractul de asigurare de persoane se men ine, dar asiguratul trebuie s plteasc dobnda pe care asigurtorul nu o va mai ncasa prin investirea respectivei sume de bani. Avnd n vedere aceste particularit i, acordarea de ctre asigurtor a acestui avans echivaleaz cu ncheierea unui contract de mprumut cu dobnd. - garantarea creditului prin gajul asupra poli ei; Cu acordul asigurtorului, contractantul asigurrii poate garanta executarea obliga iei fa de un creditorul su prin gajul asupra poli ei de asigurare. Prin remiterea poli ei ctre creditorul gajist, acesta xercit drepturile rezultnd din asigurare n momentul exigibilit ii crean ei. Modalitatea de plat a primei de asigurare poate fi stabilit de contractantul asigurrii i de creditorul acestuia. Creditorul gajist are dreptul fie de a solicita suma asigurat n limita crean ei sale(ipoteza n care crean a a devenit exigibil anterior expirrii contractului de asigurare), fie de a solicita rscumprarea(crean a a devnit exigibil ulterior expirrii contractului de asigurare i exist o clauz expres de rscumprare). 2.4.5.2. Obliga ia de plat a primei revine contractantului asigurrii(poate fi una i aceea i persoan cu asiguratul) i se execut dintr-o dat sau prin presta ii succesive, e alonate. Asigurtorul poate renun a, expres sau tacit, la dreptul de a invoca rezilierea contractului de asigurare, dar manifestarea de voin trebuie s fie neechivoc. 2.4.6. Producerea riscului. Plata indemniza iei de asigurare 2.4.6.1. n ipoteza producerii riscului de deces, dac asiguratul nu a dispus altfel, atunci cnd sumt mai mul i beneficiari desemna i, ace tia din urm au drepturi egale cu privire la indemniza ia de asigurare. Dac nu a operat o desemnare a beneficiarilor, mo tenitorii legali mpart indemniza ia n conformitate cu cotele stabilite de legisla ia succesoral. 2.4.6.2. Cuantumul indemniza iei este stabilit de contractantul asigurrii i asigurtor ca urmare a unui acord de voin liber exprimat. Caracterul forfetar al asigurrilor de via exprim valabilitatea cumulului de indemniza ii. Astfel, indemniza ia de asigurare, independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din asigurri sociale, de repararea

38

prejudiciului de cei rspunztori de producerea sa, precum i de sumele primite de la al i asigurtori n temeiul altor contracte de asigurare. 2.4.6.3. Indemniza ia de asigurare nu este datoreaz n condi iile art.2.233 Noul Cod civil. 2.4.6.4. Creditorii asiguratului nu au dreptul s urmreasc indemniza ia de asigurare cuvenit beneficiarului sau mo tenitorului legal, dup caz. Practica asigurrilor a reliefat o serie de ipoteze speciale cu privire la: - valorificarea drepturilor creditorilor contractantului asigurrii mpotriva beneficiarului; - valorificarea drepturilor ter ilor mo tenitori ai contractantului; - valorificarea drepturilor creditorilor beneficiarului. n prima ipotez, aceasta valorificare se poate realiza prin exercitarea ac iunii pauliene dup producerea evenimentului asigurat i plata indemniza iei de asigurare. Prin exercitarea acestei ac iuni se atac stipula ia n profitul ter ului, nu contractul de asigurare. Condi iile de intentare a ac iunii pauliene sunt urmtoarele: crean a s fie cert, lichid, exigibil, n principiu, anterioar actului atacat, plata primelor de asigurare s fi provocat insolvabilitatea debitorului, frauda debitorului contractant. Ac iunea oblic nu poate fi exercitat pentru valorificarea dreptului de rscumprare pentru considerent c dreptul de rscumprare este un drept exclusiv personal al contractantului asigurrii. n cea de-a doua ipotez, mo tenitorii rezervatari ai asiguratului pot solicita reduc iunea liberalit ii excesive, dac indemniza ia de asigurare revine mo tenitorilor legali. n cea de-a treia ipotez, creditorii beneficiarului pot formula ac iunea oblic dac stipula ia are caracter oneros, nu i dac stipula ia are caracter gratuit. Creditorii mo tenitorilor legali ai asiguratului pot ataca pe cale paulian refuzul de acordare a indemniza iei numai dac mo tenitorul este insolvabil i refuza o mo tenire solvabil cu privire la care are voca ie succesoral. 3. Alte tipuri de contracte de asigurare de persoane

39

Contractele de asigurare de persoane non-via sunt grupate, de regul n asigurri de medicale, asigurri de accidente i asigurri de cltorie. Aceste contracte de asigurare se ncheie pentru perioade scurte de timp. 3.1. Asigurri medicale Aceast form de asigurare are drept scop acoperirea(total sau par ial) a costurilor de spitalizare, a costurilor de spitalizare. Riscul de deces nu este asigurat dect dac s-a stipulat o clauz suplimentar n acest sens. Prima de asigurare se stabile te n func ie de profesia asiguratului, vrst, sex i alte criterii ce privesc persoana asiguratului. Suma asigurare pltite pot fi sume fixe sau forfetare. Variante ale asigurrilor medicale sunt asigurarea medical pentru boli incurabile, precum i asigurarea medical pentru interven ii chirurgicale. 3.2. Asigurri de accidente Contractul de asigurare de accidente se poate ncheia fie de persoane fizice, fie de persoane juridice i este valabil pe teritoriul Romniei, respectiv n strintate. Acest tip de contract reprezint o msur de prevedere. Drept urmare, asiguratul are dreptul de a solicita plata sumei asigurate numai dac evenimentul asigurat(accidentul) se produce n perioada de valabilitate a asigurrii. No iunea de accident include un eveniment imprevizibil a crui surs de apari ie este exterioar asiguratului. 3.3. Asigurri de cltorie Prin acest tip de asigurare se acoper riscurile reprezentate de accidentele sau mbolnvirile ce pot surveni n perioada contractual pe percursul unei cltorii n Romnia sau n strintate. mbolnvirea este acoperit prin asigurare numai dac nu este expresia manifestrii unei boli cunoscute anterior plecrii n cltorie i pentru care s-au efectuat o serie de tratamente prescrise de cadrele medicale. Dac accidentul se ncadreaz condi iilor contractuale, asiguratorul este obligat s ia toate msurile de ajutor n privin a persoanei asiguratului(inclusiv examinarea asiguratului la clinica stabilit chiar de asigurtor).

40

Nota de curs nr. 8. Contractul de asigurare de rspundere civil

1. Aspecte generale

i introductive

1.1. Contractul de asigurare de rspundere fa de ter i este contractul prin care se acoper toate sumele de bani pe care asiguratul este obligat, potrivit dispozi iilor legale, s le plteasc pentru pagubele materiale sau pentru vtmrile corporale produse de acesta din urm unei ter e persoane. n momentul ncheierii contractului de asigurare, ter a persoan pgubit este o persoan nedeterminat, dar este determinabil n momentul n care asiguratul i cauzeaz un prejudiciu. Prin no iunea de prejudiciu n elegem att avarierea, distrugerea uner bunuri, ct i vtmare corporal sau deces. Sunt acoperite prin asigurarea de rspundere:

41

- despgubirea pe care asiguratul trebuie s o plteasc, potrivit dispozi iilor legale, ter ului ca urmare a vtmrii corporale, decesului, avarierii sau distrugerii de bunuri; - cheltuielile efectuate de asigurat n procesul civil, cu acordul scris al asigurtorului, dac a fost obligat la dezdunare. 1.2. Practica asigurrilor a generat o multitudine divers a contractelor de asigurare de rspundere. Cu titlu exemplificativ, pot fi identificate urmtoarele tipuri de asigurare de rspundere: - asigurare de rspundere a directorilor i membrilor consiliului de administra ie. Acest tip de asigurare acoper rspunderea directorilor i membrilor consiliului de administra ie pentru erori i neglijen n activitatea de conducere a unei societ i comerciale. - asigurarea de rspundere profesional a angajatorului. Acest tip de asigurare acoper despgubirile pe care angajatorul asigurat trebuie s le plteasc unei ter e persoane, angajat sau fost angajat al acestuia; - asigurare de rspundere profesional a liberului profesionist. Acest tip de asigurare acoper despgubirile pe care asiguratul liber- profesionist(avocat, arhitect, medic etc.) trebuie s le plteasc unui ter ca urmare a prejudicierii acestuia prin exercitarea profesiei sale. - asigurare de rspundere profesional a productorului. Acest tip de rspundere acoper despgubirile pe care productorul trebuie s le plteasc consumatorului pentru prejudiciile aduse prin intermediul mrfurilor puse la dispozi ia acestuia din urm. ; 2. Asigurarea facultativ de rspundere civil 2.1. Acest tip de asigurare acoper, la nivel principial, rspunderea persoanei ce cauzeaz prejudicii unui ter prin fapta asiguratului sau persoanelor pentru care acesta rspunde. Ca natur juridic, asigurarea facultativ de rspundere civil este o asigurare de daune. Pe cale de consecin , regulile consacrate n materia asigurrii de bunuri sunt valabile i n aceast form de asigurare. 2.2. Particularit ile contractului de asigurare de rspundere civil urmeaz a fi eviden iate. 2.2.1. Asigurarea de rspundere civil acoper numai rspunderea asiguratului. Pr ile pot conveni ca acest tip de asigurare s cuprind i rspunderea altor persoane indicate expres. Calitatea de asigurat o exclude
42

pe cea de ter pgubit. Pe cale de excep ie, n ipoteza asigurrii de rspundere civil auto, asiguratul(proprietar al autovehiculului asigurat) este victim a accidentului produs(autovehiculul era condus de o alt persoan). 2.2.2. Obiectul asigurrii de rspundere civil l constituie, la nivel principial, rspunderea delictual. Drept urmare, se impun a fi ndeplinire condi iile rspunderii civile delictuale. Culpa asiguratului este o condi ie pentru stabilirea i acordarea indemniza iei de asigurare. Dac asiguratul sau beneficiarul asigurrii svr e te fapta cu inten ie, asigurtorul nu are obliga ia de a plti indemniza ia de asigurare. Asigurarea de rspundere civil acoper att rspunderea pentru fapra proprie, ct i rspunderea pentru fapta altei persoane. 2.2.3. Suma asigurat nu este dependent de o anumit valoare stabilit n momentul ncheierii contractului de asigurare i rmne constant pe ntreaga perioad a asigurrii. Momentul n care se produce prejudiciul n patrimoniul ter ului este relevant pentru stabilirea valorii acestuia. Rspunderea asiguratului, stabilit n func ie de cuantificarea valorii prejudiciului, nu are caracter nelimitat. Caracterul limitat al rspunderii asiguratului se determin prin stabilirea unor plafoane de garan ie pentru fiecare eveniment asigurat sau pentru fiecare perioad de asigurare. Dac prejudiciul cauzat ter ului dep e te plafonul de garan ie, diferen a este suportat chiar de asigurat. Aplicarea garan iei n asigurarea de rspundere civil este subordonat ndeplinirii unor condi ii referitoare la accident(eveniment imprevizibil i insurmontabil), mijloacele de prevenire, excluderea unor comportamente sau fapte. n practica asigurrilor, au fost identificate trei limitri n timp a garan iei de rspundere civil: - clauza claims made. Acordarea garan iei de ctre asigurtor este subordonat urmtoarelor dou condi ii: cauza generatoare a prejudiciului dateaz din perioada contractual, pe de o parte, formularea reclama iei de ctre victim n perioada de delurare a contractului de asigurare, pe de alt parte. - clauza de garan ie subsecvent. Prin acest tip de clauz se garanteaz faptele generatoare sau prejudiciul survenit(e) n timpul perioadei de validitate a contractului, victima formulnd reclama ie ulterior rezilierii contractului de asigurare. - clauza de garan ie pentru trecut. Garan ia este acordat n ipoteza cererilor de despgubire formulate n perioada de validitate a contractului de asigurare, faptul generator sau prejudiciul nsu i fiind anterior producerii de efecte contractuale.
43

2.2.4. n ipoteza succesiunii asigurtorilor, continuitatea garan iei este asigurat prin aplicaea principiului survenirii prejudiciului(occurrence basis). 2.2.5. Stabilirea despgubirilor n asigurrile de rspundere este guvernat de o serie de principii. Despgubirile se stabilesc fie pe baza unei conven ii ncheiate ntre asigurtor, asigurat i ter , fie pe judectoreasc. n elegerea dintre pr i cu privire la stabilirea despgubirilor ste exclus dac nu pot fi stabilite circumstan ele producerii evenimentului asigurat, persoana rpspunztoare de producerea pagubei, cuantumul aceteia pe de o parte, pgubitul formuleaz preten ii de despgubiri sub forma presta iilor bne ti periodice sau sub forma unei sumke globale, pe de alt parte. Despgubirile nu pot dep i nivelul limitelor de rspundere stabilite i asumate prin poli a de asigurare. 2.2.6. Ter ul pgubit are un drept de op iune, n sensul exercitrii fie a unei ac iuni directe mpotriva asigurtorului(n limitele obliga iilor ce-i revin potrivit contractului de asigurare), fie a unei ac iuni mpotriva asiguratului rspunztor de producerea pagubei. n ipoteza ac iunii directe, asigurtorul plte te nemijlocit victimei despgubirea. Ca urmare a acestei pl i, asigurtorul se subrog n drepturile asiguratului pltit i exercit regresul mpotriva celui rspunztor de producerea pagubei. n ipoteza ac iunii formulate n contradictoriu cu asiguratul responsabil, prezen a asigurtorului n proces este obligatorie pentru a formula aprri i pentru ca hotrrea s-i fie opozabil. 3. Asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagubele produse ter ilor prin accidente de autovehicule(RCA) i de tramvaie 3.1. Persoanele fizice i juridice ce de in autovehicule nmatriculate n Romnia au obliga ia de a le asigura pentru cazurile de rspundere civil ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romniei. Persoanele care intr pe teritoriul Romniei cu autovehicule nmatriculate n strintate se consider asigurate, dac este ndeplinit una din urmtoarele condi ii: posed documentele de asigurare valabile pe teritoriul Romniei, pe de o parte, numrul de nmatriculare atest existen a asigurrii potrivit conven iei bilaterale ncheiate ntre Biroul asigurtorilor de autovehicule din Romnia i Biroul asigurtorilor de autovehicule din ara de origine. Regulile enun ate mai sus nu sunt aplicabile persoanelor
44

fizice i juridice, pe timpul utilizrii autovehiculelor pentru cursele de ntreceri, raliuri sau antrenamente. n aceste ipoteze se pot ncheia contracte de asigurare facultativ. 3.1.1. Dovada contractului de asigurare RCA se face cu poli a de asigurare, vigneta, documentul Cartea verde, precum i cu documentele interna ionale de asigurare de rspundere civil a autovehiculelor eliberate de asigurtorii RCA din strintate. 3.1.2. Contractul de asigurare RCA se ncheie pe o perioad determinat(anual sau semestrial). Acest contract con ine men iuni referitoare la datele de identificare a pr ilor, autovehiculului, perioada de valabilitate a asigurrii, limita de acoperire, prima de asigurare. Cartea Verde trebuie s con in informa ii cu privire la numrul de nmatriculare, perioada de valabilitate a asigurrii plus o men iune cu privire la care statele n care ar avea valabilitate acest document. 3.1.3. Datele statistice reprezint temeiul stabilirii primelor de asigurare i a limitelor de despgubire. Tarifele de prim trebuie s ndeplineasc o serie de condi ii de publicitate ndeplinite prin diverse modalit i: notificare adresat Comisiei adresat Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor, publicare pe site-ul asigurtorului i la sediul social al acestuia. 3.2. Rspunderea asigurtorului RCA. Domeniul de aplicare n prealabil, este util de subliniat faptul c accidentul cauzator de prejudicii ter ei persoane confer dreptul la despgubiri dac este stabilit rspunderea civil a persoanei cuprinse n asigurare sau a unei persoane neidentificate. De asemenea, este util de subliniat c nu are importan , n demersul de stabilire a rspunderii asigurtorului RCA, dac rspunderea asiguratului are caracter obiectiv sau subiectiv, dac accidentul s-a produs din culpa conductorului autovehiculului, dac persoanele prejudiciate sunt membrii familiei asiguratului, respectiv ai conductorului auto. Asigurtorul este obligat s plteasc despgubiri indiferent de locul unde s-a produs accidentul de autovehicul(n timpul deplasrii sau n timpul sta ionrii autovehicului asigurat). Asigurtorul RCA nu este obligat s plteasc despgubiri n anumite ipoteze, cum ar fi, cu titlu exemplificativ: prejudiciul este cauzat conductorului autovehiculului rspunztor de producerea accidentului, dac nu se face dovada valabilit ii asigurrii obligatorii de

45

rspundere civil pentru pagube cauzate ter ilor prin accidente de autovehicule, la data producerii accidentului. 3.2.1. Ter ul victim are dreptul de a formula ac iune direct mpotriva asigurtorului. Sumele pltite ter ului prejudiciat pot fi recuperate de asigurtor de la persoana responsabil de producerea pagubei prin mecanismul ac iunii n regres. Ipotezele exercitrii ac iunii n regres(fundamentul rspunderii contractuale a asigurtorului) sunt urmtoarele: - accidentul a fost produs cu inten ie; - accidentul a fost produs n timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozi iile legale privind circula ia pe drumurile publice ca infrac iuni svr ite cu inten ie, chiar dac aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau n timpul comiterii altor infrac iuni svr ite cu inten ie; - accidentul a fost produs n timpul cnd autorul ncearc s se sustrag de la urmrire; - persoana rspunztoare de producerea pagubei a condus autovehiculul fr consim mntul asiguratului. 3.2.2. Declan area rspunderii asigurtorului RCA fa de victima accidentului de circula ie este subordonat ndeplinirii urmtoarelor condi ii: - autovehiculul implicat n accident s fie identificat i asigurat; - prin accident s s se cauzeze prejudicii bunurilor, integrit ii corporale sau vie ii unei ter e persoane; - s se stabileasc rspunderea civil n sarcina unei anumite persoane, neavnd importan dac aceast persoan este identificat sau nu, dac este sau nu este persoana asigurat. 3.2.3. Rspunderea asigurtorului ncepe: - din momentul pl ii primei de asigurare i al eliberrii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrrii n vigoare(anterior a existat un contract de asigurare, asiguratul i-a ndeplinit obliga ia de plat cel mai trziu n ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioare); - dup 48 de ore de la expirarea zilei n care s-a pltit prima de asigurare i s-a eliberat documentul de asigurare(ipoteza n care persoanele nu aveau o asigurare RCA n momentul pl ii); - din momentul pl ii primei de asigurare i al eliberrii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrrii n vigoare a autoriza iei provizorii de circula ie sau a nmatriculrii sau nregistrrii
46

autovehiculului(ipoteza autovehiculelor comercializate ce urmeaz a fi nmatriculate/renmatriculate, respectiv nregistrate/renregistrate). Rspunderea asigurtorului nceteaz fie la ora 24 a ultimei zile de valabilitate nscrise n poli a de asigurare RCA, fie nainte de aceast dat, anume la momentul redierii autovehiculului din eviden a circula iei. n ipoteza nstrinrii prin nscris sub semntur privat a autovehiculului pentru care exist o asigurare RCA, asigurarea nceteaz la data radierii din circula ie a autovehiculului. n ipoteza radierii din circula ie a autovehiculului n perioada de asigurare ca urmare a ncetrii unui contractului de leasing, asigurarea nceteaz pe data expirrii perioadei de asigurare nscrise n documente, sub rezerva ndeplinirii urmtoarelor condi ii: noul proprietar este utilizatorul prevzut n documentele de asigurare, pe de o parte, prima de asigurare aferent ntregii perioade de asigurare a fost ncasat integral, pe de alt parte. 3.2.4. n situa ia coliziunii de autovehicule, rspunderea asigurtorului se stabile te potrivit regulilor rspunderii civile delictuale i regulilor specifice contractului de asigurare obligatorie de rspundere civil auto. 3.3. Calitatea procesual a asigurtorului n litigiile civile i penale

n ipoteza stabilirii despgubirii prin hotrre judectoreasc, drepturile persoanelor pgubite prin accidente produse de autovehicule aflate n proprietatea persoanelor asigurate n Romnia se exercit mpotriva asigurtorului de rspundere civil, n limitele obliga iei acestuia, cu citarea obligatorie a persoanelor responsabile de producerea accidentului, n calitate de intervenien i for a i. A a cum se poate observa, n litigiul civil, asigurtorul are calitatea procesual de prt. Pozi ia procesual a asigurtorului n procesul penal nu este stabilit mod clar, neechivoc. Literatuta juridic romn promoveaz fie solu ia potrivit creia asigurtorul are calitatea de parte responsabil civilmente, fie solu ia potrivit creia asigurtorul are calitatea de asigurtor, garant, asigurtorgarant. nalta Curte de Casa ie i Justi ie, sec ia penal, prin decizia nr. 461/2004 pronun at n dosarul nr. 2876/2003 a stabilit c asigurtorul n procesul penal are calitatea de asigurtor de rspundere civil pentru principalul considerent c, n materia asigurrilor, izvorul despgubirii(producerea riscului) este contractual.

47

3.4. Ter ul victim a unui accident de circula ie poate formula ac iune n urmtoarele ipoteze: - numai n contradictoriu cu asigurtorul(asigurtorul l poate chema n judecat pe asigurat); - numai n contradictoriu cu asiguratul sau cu persoana, conductor auto, responsabil de producerea accidentului(pentru asigurarea opozabilit ii hotrrii, asiguratul trebuie introdus n proces); asiguratul sau conductorul auto responsabil pot formula cerere de chemare n garan ie a asigurtorului; 3.5. Stabilirea i plata despgubirilor n ipoteza asigurrii de rspundere civil, precum i n ipoteza asigurrii obligatorii de rspundere civil pentru pagube produse prin accidente de autovehucule, despgubirea se stabile te i se efectueaz n baza asigurrii valabile la data producerii accidentului, fr a mai fi necesar acordul asiguratului din cauza cruia s-a produs paguba sau prin hotrre judectoreasc. Asigurtorul acord despgubiri, n temeiul contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asigura ii rspund fa de ter e persoane pgubite prin accidente de autivehicule, precum i tramvaie i pentru cheltuielile fcute de asigura i n procesul civil, potrivit: - legisla iei n vigoare din statul pe teritoriul cruia s-a produs accidentul de autovehicul i cu cel mai mare nivel de despgubire dintre cel prevzut n legisla ia respectiv i cel prevzut n contractul de asigurare; - legisla ia romneasc n vigoare, n cazul n care persoanele pgubite sunt cet eni ai statelor membre ale Uniunii Europene, n timpul unei cltorii ce leag direct dou teritorii n care este valabil tratatul de instituire a Comunit ii Economice Europene, dac nu exist un birou na ional pe teritoriul traversat n care s-a produs accidentul. Despgubirile acoper sumele pe care asiguratul este obligat s le plteasc cu titlu de despgubire i cheltuieli de judecat persoanelor pgubite prin vtmare corporal sau deces sau prin avarierea, respectiv distrugerea de bunuri. n ipoteza vtmrii corporale sau decesului, despgubirile se acord att pentru persoanle aflate n afara autovehiculului care a produs accidentul, ct i pentru persoanele aflate n acel autovehicul, cu excep ia conductorului autovehiculului respectiv. n ipoteza avarierii sau distrugerii bunurilor, despgubirile se acord pentru bunurile aflate n afara autovehiculului ce a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate n acel autovehicul, numai dac acestea nu erau transportate n temeiul unui raport contractual existent cu proprietarul sau utilizatorul autovehiculului respectiv, precum i dac nu

48

apar ineau proprietarului, utilizatorului sau conductorului autovehiculului rspunztor de producerea accidentului. 3.6. Fonduri de protec ie Pot fi identificate dou tipuri de protec ie: - Fondul de protejare(garantare) a asigura ilor(destinat pl ilor de despgubiri i sume asigurate n caz de faliment a entit ilor din domeniul asigurrilor); - Fondul de protec ie a victimelor strzii(destinat protejrii persoanelor pgubite prin accidente de autovehicule supuse nmatriculrii, precum i de tramvaie, n care autorul a rmas neidentificat sau autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru rspundere civil pentru pagube produse prin accidente de autovehicule). 3.7. Asigurarea de rspundere civil n ipoteza pagubelor produse prin accidente de autovehicule cu valabilitate n afara teritoriului statului romn n aceast ipotez, este util de men ionat rolul documentului denumit Cartea Verde. Cartea Verde este un document interna ional de asigurare emis n numele biroului na ional, n conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptat de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice penru Europa a ONU. Aceste document con ine o serie de men iuni, cum ar fi cele referitoare la data emiterii, durata asigurrii, numrul Cr ii, numrului contractului de asigurare, rilor pe teritoriul crora este valabil etc. Rspunderea societ ii de asigurri ncepe din momentul ie irii autovehiculului de pe teritoriul rii respective i nceteaz n momentul reinrrii pe teritoriul respectivei ri. Nota de curs nr. 9. Contractul de asigurare de credit 1. Concept i caractere juridice i garan ii

1.1. Conceptualizarea contractului de asigurare de credit se poate efectua att prin raportare la obiectul acestuia(a), ct i prin raportare la defini a standard a contractului de asigurare, dar sub rezerva lurii n considerare a particularit ilor acestui contract special(b).
49

a. Asigurarea de credit i garan ii are ca obiect acoperirea riscurilor de insolvabilitate general, de credit de export(excluznd pe cele reglementate de legisla ia special), de vnzare cu plata pre ului n rate, de credit ipotecar, de credit agricol, precum i de garan ii directe sau indirecte. b. Contractul de asigurare de credit este contractul prin care asigurtorul se oblig s l despgubeasc pe asigurat pentru prejudiciul suferit n ipoteza survenirii insolvabilit ii debitorului su, asiguratul obligndu-se s plteasc prima de asigurare. 1.2. Contractul de asigurri de credit - de asigurare de daune; -aleatoriu; -oneros i intuituu personae. i garan ii este un contract:

2. Specificul elementelor esen iale al contractului de asigurare de credit 2.1. De regul, creditorul ncheie, n calitate de asigurat, acest tip de contract de asigurare. Creditorul asigurat este i beneficiarul asigurrii. Calitate de asigurat poate avea i debitorul. Obiectul acestei asigurri este propria insolvabilitate. Dac debitorul are dubl calitate(asigurat i contractantul asigurrii), pr ile contractului de asigurare de credit i garan ii pot conveni ca indemniza ia s fie pltit de asigurtor direct creditorului. n situa ia n care debitorul este contractantul asigurrii, respectivul contract de asigurare se ncheie n contul creditorului. Consecin a este c indemniza ia de asigurare se plte te de asigurtor direct creditorului(titular al interesului asigurabil n momentul pl ii). Din folosirea metodei n demersul de evaluare a riscurilor de credit, precum i a riscului la subscrierea unei garan ii trebuie s rezulte ndeplinirea de ctre asigurat a condi iilor necesare pentru inciden a rspunderii asigurtorului. n ipoteza ncheierii unui contract de asigurare direct de credit i garan ii prin care s-a convenit acoperirea riscului nepl ii de ctre un debitor al asiguratului pentru un credit acordat acestuia, asigurtorul nu este n msur s condi ioneze acordarea indemniza iei de asigurare de nceperea ac iunii de recuperare a prejudiciului, inclusiv prin executare silit, de la respectivul debitor. 2.2. Contractul de asigurare de credit se ncheie de asigurat fie cu privire la ntreaga activitate, fie cu privire la o frac iune din aceasta. Acest tip de
50

asigurare acoper categoria riscurilor comerciale normale, fiind excluse riscurile decurgnd din evenimente imprezibile i insurmontabile(de exemplu, calamit i naturale). Valoarea creditelor asiguratului poate fi apreciat de asigurtor avnd drept reper declara ia(declara ia de aliment) pe care o face asiguratul la ncheierea actui tip de contract. 2.2.1. Contractul de asigurare de credit se ncheie pentru o perioad determinat. Durata contractual poate varia de la 1 an la c iva ani. 2.2.2. Riscul asigurat nu este un risc static, ci un risc n permanent evolu ie. Drept urmare, asigurtorul i asiguratul monitorizeaz permanent riscul asigurat. Asiguratul(creditor) are obliga ia de a aduce la cuno tin a asigurtorului orice ntrziere a executrii obliga iilor debitorului, precum i orice amnare a executrii obliga iilor acestuia din urm. 2.2.3. Asigurtorul preia riscuri determinate de calitatea clientului(nedenumit sau denumit). n ipoteza clien ilor debitori nedenumi i, asigurtorul acoper, din oficiu, o anumit limit a crean elor, fr a fi nevoie de consim mntul asiguratului. Dac limita nedenumit este dep it de valoarea creditului acordat, este obligatorie ob inerea consim mntului asigurtorului. 2.3. Neplata unei crean e la scaden nu genereaz un prejudiciu definitiv, ci nedefinitiv. Ra iunea const n faptul c o crean nepltit la scaden nu este o crean definitiv pierdut. n ipoteza contractului de asigurare de credit, prejudiciul, de i nedefinitiv, antreneaz inciden a garan iei. Pe cale de consecin , asiguratul prime te indemniza ia de asigurare la momentul scaden ei, dac debitorul asuguratului nu- i execut obliga ia de plat. Neplata crean ei la scaden capt caracter definitiv, genernd un prejudiciu definitiv da, n condi iile poli ei de asigurare, este nesocotit interesul asigurat. Prejudiciul este nedefinitiv n momentul pl ii indemniza iei de asigurare i n ipoteza contractului de asigurare de rspundere civil, respectiv ipoteza contractului de asigurare de bunuri, dac a fost stabilit rspunderea ter ului n producerea prejudiciului i este posibil exercitarea ac iunii n regres. 2.4. De i neplata crean ei nu trebuie s fie definitiv pentru a determina indemnizarea asiguratului-creditor, cerin a interesului asigurabil i
51

pstreaz caracterul esen ial i n materia contractului de asigurare de credit. Particularitatea interesului asigurabil const n faptul c, de i prejudiciul nu este definitiv, acordarea indemniza iei de asigurare celui ce are interes asigurabil este limitat de aplicarea principiului indemnitar. 2.5. Stabilirea i plata primei de asigurare prezint o serie de particularit i. n primul rnd, prima de asigurare se stabile te avnd n vedere statistica actuarial, precum i cifra de afaceri a asiguratuluicreditor(inclusiv declara ia lunar formulat de asigurat cu privire la realizarea cifrei de afaceri, declara ie denumita declara ie de aliment). n al doilea rnd, este avut n vedere perioada de timp pentru care s-a ncheiat respectivul contract de asigurare de credit. Prima de asigurare se poate plti fie anual, sub forma unei prime minime, indiferent de cuantumul cifrei de afaceri realizate, fie trimestrial, sub forma unei prime forfetare raportate la cuantumul respectivei cifer de afaceri a asiguratului. 2.6. Indemniza ia pentru asigurarea mpotriva riscului de pierderi financiare acoper daune efectiv, profitul nerealizat, cheltuielile generale, respectiv cheltuielile ce decurg direct sau indirect din producerea riscului asigurat. Cu toate acestea, n materia contractului de asigurare de credit NU se aplic principiul reparrii integrale a prejudiciului. Indemnizarea par ial este determinat de: - aplicarea sistemului fran izei. Fran iza corespunde prejudiciilor normale, previzibile i inevitabile din activitatea asiguratului, dar neasigurabile. Prejudiciile imprevizibile ce dep esc limita normal sunt acoperite de asigurtor. Altfel spus, n limita fran izei, asiguratul este propriul asigurtor. O variant independent, dar similar fran izei este sistemul descoperirii obligatorii. Potrivit acestui din urm sistem, un anumit procent din prejudiciu este suportat de asigurat. - stabilirea unui maxim al acoperiirii pentru fiecare client n parte. Asigurtorul nu va plti indemniza ia de asigurare pentru crean ele ce dep esc acest maxim. Modalitatea de plat a crean elor nepltite este specific regulii propor ionalit ii. Cu privire la cota-parte de risc ce rmne n sarcina asiguratului, este interzis ncheierea unui contract de coasigurare. Subrogarea asigurtorului n drepturile asiguratului este condi ionat de plata indemniza iei de asigurare de ctre asigurtor. 3. Modalit i clasice i moderne de garantare a creditului

3.1. Modalit ile tradi ionale de garantare a creditului sunt:


52

- asigurarea-aval. Dac la data scaden ei crean a este nepltit de ctre debitorul asiguratului, asigurtorul plte te asiguratului-creditor indemniza ia de asigurare. Asigurtorul suport cheltuielile viitoare de recuperare a crean ei nepltite la scaden . - asigurarea-insolvabilitate. Asigurtorul plte te asiguratului-creditor indemniza ia de asigurare dac debitorului acestuia din urm este insolvabil. Insolven a nu trebuie confundat cu insolvabilitatea. Este incident ipoteza insolven ei dac patrimoniul debitorului asiguratuluicreditor se caracterizeaz prin insuficien a fondurilor bne ti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Este incident ipoteza insolvabilit ii dac debitorul asiguratului-creditor este incapabil de a- i executa obliga iile asumate att din lipsa fondurilor bne ti, ct i din lipsa bunurilor din care s fie satisfcute crean ele creditorilor. - asigurarea creditului cu termen de psuire. Dac la data scaden ei crean a este nepltit de ctre debitorul asiguratului, asigurtorul nu plte te asiguratului-creditor indemniza ia de asigurare. O astfel de plat se va efectua la expirarea termenului de psuire. Ca urmare a expirrii respectivului termen de psuire, insolvabilitatea debitorului asiguratuluicreditor se prezum. 3.2. Modalitatea modern de garantare a creditului este reprezentat de asigurarea-exces. Acest tip de asigurare acoper riscurile mari i grave(riscul de insolvabilitate) la care sunt expu i asigura ii a cro cifr de afaceri este semnificativ. Particularit ile asigurrii-exces sunt urmtoarele: - prima de asigurare este prestabilit i pltibil n avans, anume din momentul semnrii poli ei de asigurare; - riscurile sunt gestionate de asigurat, iar asigurtorul recunoa te aceast prerogativ. Consecin a acestei autogestionri rezid n faptul c poli a de asigurare are un caracter strict personal. Totodat, asigurtorul are dreptul de a i se comunica, cu regularitate, aspecte referitoare la activitatea comercial a asiguratului. - acoperirea colectiv a riscului de insolvabilitate prin aplicarea fran izei individual relative. Acest tip de asigurare acoper riscul de insolvabilitate determinat de un sinistru ce dep e te o anumit valoare. Acest tip de fran iz este individual relativ i se aplic fiecrui debitor n parte. - stabilirea unei fran ize anuale globale. Pn la valoarea fran izei globale din cursul unui an, asiguratul este propriul su asigurtor. Dac prejudiciul dep e te nivelul fran izei globale, asigurtorul va plti indemniza ia de asigurare.
53

54