Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETICNICOLAE CARTOJANGIURGIU COMISIA PENTRU SITUATII DE URGENTA

Avizat

PLAN DE ACTIUNI / ACTIVITATI privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta An scolar 2011-2012 1. Scopul pentru care se intocmeste prezentul plan il reprezinta asigurarea pregatirii personalului didactic si a elevilor pentru formarea unui comportament adecvat in situatii de urgenta. 2. Pregatirea pentru situatii de urgenta cuprinde: a) pregatirea pentru apararea impotriva incendiilor. b) pregatirea pentru situatii de protectie civila. 3- Obiectivele generale urmarite in pregatirea pentru situatii de urgenta sunt urmatoarele: a)cunoasterea principalelor tipuri de risc,a formelor de manifestare a acestora,a masurilor de protectie,precum si a modului de actiune si de comportare in situatia producerii lor; b)formarea si perfectionarea deprinderilor practice privind modul de comportare pe timpul situatiilor de urgenta. c)formarea capacitatii de a folosi cunostintele in domeniul situatiilor de urgenta pentru reglarea si influentarea comportamentului propriu si de grup si dezvoltarea spiritului de intrajutorare. 4.OBIECTIVE: Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in conformitate cu prevederile legislatiei specifice; Existenta unor cai de acces,evacuare si interventie suficiente,neblocate cu mobilier si alte materiale combustibile; Verificarea i ntreinerea corespunztoare a instalaiilor utilitare; Instruirea elevilor i a personalului privind comportamentul n caz de incendiu sau alte situatii periculoase; Realizarea unui parteneriat ntre Liceul TeoreticNicolae CartojanGiurgiu si ISU VlascaGiurgiu; Intretinerea si verificarea periodica a instalatiei de protectie impotriva trasnetului; Sporirea capacitatii de interventie pentru stingerea incendiilor cu fortele si mijloacele proprii prin asigurarea,verificarea si intretinerea mijloacelor de prima interventie.

Nr.crt. ACTIVITI 1. Constituirea Comisiei pentru situatii de urgenta 2. ntocmirea / reactualizarea documentelor de organizare i desfurare a activitii( planuri de protecie( de evacuare, de intervenie), procurarea i completarea fielor de instructaj pentru personalul colii) 3. Asigurarea condiiilor de securitate la incendiu pentru localul scolii 4. Instruirea personalului asupra normelor,regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor. 5. Verificarea i ntreinerea corespunztoare a instalaiilor utilitare( electrice, de nclzire) 6. Marcarea cilor de evacuare prin indicatoare de securitate. 7. Instruirea elevilor din coala privind regulile de P.S.I.specifice unitatilor de invatamant. 8. Prezentarea n cadrul orelor de dirigenie a unor teme de educaie din domeniul situatii de urgenta. 9. Organizarea unor exerciii de alarmare-evacuare in caz de incendiu. 10. Organizarea unui exercitiu de interventie in caz de incendiu . 11. 12. 13. Verificarea respectarii normelor de P.S.I. de catre salariatii unitatii. Organizarea i desfurarea concursului de desene / colaje ,, Nu v jucai cu focul! Desfurarea concursului ,,Cu viata mea apar viata- faza local

RESPONSABIL Directorul colii Directorul colii Responsabilul comisiei

TERMEN Septembrie 2011 23.IX.2011

Directorul colii Responsabilul comisiei Responsabilul comisiei

Permanent Conform graficului de instruire Permanent 20.IX.2011 30.IX.2011 Semestrial 4.10.2011 31.03.2012 1.06.2012 Dec.2011 Mai 2012 Martie 2012 Aprilie 2012

Directorul colii Muncitorii de intretinere Responsabilul comisiei. Responsabilul comisiei Dirigintii Diriginii Responsabilul comisiei pentru situatii de urgenta Responsabilul comisiei Responsabilul comisiei. Directorul scolii Responsabilul comisiei Responsabilul comisiei Profesorul de educaie plastic Responsabilul comisiei

Intocmit:Prof.Navala Marcel

S-ar putea să vă placă și