Sunteți pe pagina 1din 418

MUZEUL

BISTRITEI
'
XII - XIII
1999
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Muzeul Judetean
' '
REVISTA
XII- XIII
1998 1 1999
CLUSIUM
1999
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Colegiul de
CORNELIU GAIU, GHEORGHE MARINESCU,
MARIN POPAN, LUCIANVAIDA,
DOREL VIDICAN
Coperta: MIRON DUCA
Desene: ELENA PANDEA
Orice referitoare
la "Revista
se va adresa:
MUZEUL

Toute corespondance sera
envoyee l'adresse:
Str. Gral. Grigore nr. 19
4400
Tel/Fax: 063/211063
ISBN: 973-555-235-3
ISBN: 973-555-236-1
Tiparul la Imprimeria ATLAS-CLUSIUM
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
CUPRINS
Abrevieri bibliografice ..........................................................................................
7
SIMPOZIONUL "Familie societate n Transilvania
EROS - -FAMILIE ................................................................... .
9
E
A 1" "t
0
"1" "t rOS Intre ICI 1 ICI .................................................................................................. .
11
Edit SZEGEDI- Cronicile familiale din Transilvania secolelor XVI-XVII. Idei preliminare pentru o
abordare a unui gen de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
COSTEA- Repere pentru o istorie a cuplului a n Transilvania veacului
al XVJJI-lea. Studiu de caz: "Cronica Transilvaniei "de Georg KrauS .. ... .. ..... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 15
Radu STATE- Moralitate imoralitate la familiile din n perioada
23
DIN- Eros Agape n a secolului al XVIII-lea 27
Sorin MITU - Imagini populare ale n surse ardelene de la nceputul
secolului al XIX-lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Demografia: de reconstituire a familiei ......................................................... 35
Sorina BOLOVAN - istorice istoriografice privind demografia 35
Ioan BOLOVAN- istorice statistice privind n Transilvania
ntre 1851-1918 ....................................................................................................................... 45
Adriana Florica Mlr.'JTEAN- ale n mediul ruralul
din a doua a secolului al XIX-lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
Dalia Carmen - problemele de familie n satele comunei Buciumi n a doua
a secolului al XIX-lea............................................................................................... 57
Roxana Alina OPRESCU - Reconstituirea familiei din Mare Oud. Cluj) n a doua a
secolului al XIX-lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Istorie familie ........................................................................................................... 73
Radu MRZA -Implicarea familiei n la Mihai Viteazul: practica trimiterii familiei
proprii ca la partenerii politici . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
Cornel JURJU- Familia din Romniei.............................. 85
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
4 REVISTA
Claudiu -Familia Demian. Rolul locul ei n societatea ...... . 93
Valentin ORGA - Atitudini ale femeii n .......................................... . 97
SOCIETATEA: STRUCTURI DIN AMICI ................................................ . 107
habitat .................................................................................................. . 109
Horea POP - habitat n La Te ne D n De presiunea .................. . 109
Ovidiu ceramicii de La Tene n Dacia ....... . 123
Id
'twt
entatate minori a,I .................................................................................................. . 133
Peter WEBER - O identitate printre romnii ardeleni.
Profesorul Grigore Moldovan (1845-1930) ............................................................................... . 133
Adrian IV AN -La Roumanie et ses minorites entre les deux guerres
(fableau historiographique) ...................................................................................................... . 132
MORA-VULCU- n discursul oficial n perioada 1948-1952 ........ 145
Radu HRINIUC- Romnii americani ntre identitate asimilare. generale. 153
Vlad The image ofThe Jewish People in the "Tower of David Museum" in Jerusalem .. 157
politice n Transilvania al II-lea mondial.............................................. 165
Marcela Statutul juridic, administrativ politic al Transilvaniei de Nord,
noiembrie 1944-martie 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 165
Dumitru Lucian TOLL- Colectivizarea n comuna Pncota. Studiu de caz ................................... 175
Florin ABRAHAM - Propaganda pentru metode, n
comuna . . . . . .. . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 183
Dorel VIDICAN- HCM 308/1953 la de teren destinate formelor de
Cazul raionului Beclean .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 189
Corina BEJINARJU - Timp festiv si coeziune Studiu pe marginea unor . . 197
Mituri, rituri, populare .................................................................................... 207
Sorin NEMETI- Apuleius complexul mitic ritual.
Studiu de psihologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Irina NEMETI - Parcae - Ursitoare. Studiu de mitologie 213
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
5
Camelia BURGHELE- Hotarul satului. Receptarea valorilor multiple ale hotarului n societatea
................................................................................................... .... ...... ................ 219
Olimpia F - n contextul social al satului .............................. 229
STUDII .................................................................................. 233
Valeriu Un mormnt din faza timpurie a epocii bronzului, descoperit
n Cmpia Transilvaniei............................................................................................................... 235
Lucian VAIDA- Sondajul arheologic de la Herina, jud. .................................... 239
Criastian n principalele din Dacia (244-332) .. 245
Corneliu GAIU- Habitat rituale n secolul IV p.Chr. la Archiud ........................... 267
Diana BIND EA - Cteva zooarheologice cu privire la gropile rituale descoperite
la Archiud ..... ..................... ..... ................................................................................ ...... .................. 317
-
Vasile MIZGAN- Cteva aspecte cu privire la cetatea de la Ciceu
O ud. ...................................................................................................................... 329
Dorin Ioan RUS- la Reghin ..................................................................... 337
Aura POPA -Imaginea Transilvaniei n istoriografia (sec. XVII- 1716) .......... 347
Marius POP AN - de la nceputul istorice a sud-estului
Europei (1770- 1810) ..................................................................................................................... 353
Nicolae Pictura bisericii ortodoxe de lemn "Sf Arhanghel Mihail" din Trgu .. 363
Traian - Dionisie P. Decei, pentru
consolidarea ei............................................................................................................................ 385
Simion COSTEA - Ideea de unificare n doctrina
a lui Iuliu Maniu (1924- 1937) ...................................................................................................... 391
Adrian ONOFREI - Factori de n activitatea prefecturii
(1944- 1947) .................................................................................................................................. 403
Ottilia BREZOVSKY- Elita n epoca ........................................... 413
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE
AARMSI
= Analele Academiei Romne.
Dacia (NS) = Dacia. Recherches et
Memoriile istorice.
decouvertes archeologiques en
ActaArchHWlg= Acta Archaeologica Academiae
Roumanie, I-XII
Scientiarum Hungaricae,
( 1924-1948). Nouvelle Serie:
Budapest.
Revue d'archeologie et d'histoirc
ActaMN = Acta Musei Napocensis,
ancienne,
Cluj-Napoca.
DIR,C = Documente privind istoria
ActaMP = Acta Musei Porolissensis,
Romniei, C. Transilvania.

DolgCluj = Dolgozatok az Erdely Nemzeti
AIIA = Anuarul Institutului de Istorie
Muzeum Eremes Regisegtarab61,
Arheologie Cluj-Napoca.
Kolozsvar.
Alu ta = Aluta. Studii EAA = Enciclopedia dell'arte antica
Sfntu Gheorghe. classica ed orientale, Roma.
AMET = Anuarul Muzeului Etnografic EphemNap = Ephemeris Napocensis,
al Transilvaniei. Cluj. Cluj-Napoca.
ANRW = Aufstieg und Niedergang der FI =File de istorie. Muzeul
W elt,
Berlin-New-York. FoliaArch = Folia Archaeologica, Budapest.
Apulum = Apulum. Buletinul Muzeului Fontes = Fontes Historiae Daco-
Regional Alba Iulia. Romaniae,
ArchHung = Archaelogica Hungarica. JRGZM = Jahrbuch des
Budapest. Germanischen Zentralmuseums
ArchMed = Archeologie Medievale, Caen. zu Mainz.
ArchMold = Arheologia Moldovei, Marisia = Marisia. Studii materiale.
AS = Arhiva Muzeul
Banatica = Banatica. Muzeul Tg.
Caras-Severin, Resita. Materiale = Materiale arheolo-
. . .
BCMI = Buletinul Comisiei Monumen- gice,
telor Istorice, Pontica = Pontica. Studii materiale de
BSNR = Buletinul Numisma- istorie, arheologie muzeogra-
tice Romne, fie, Constanta.
CAB = Arheologice n Potaissa = Potaissa. Studii
Muzeul Turda.
RB = Revista
Carpica = Carpica. Muzeul de Istorie RE = der classi-
chen Al tertumswissenschaft,
Crisia = Crisia. Muzeul Stuttgart.
Oradea. REF =Revista de Etnografie Fol-
Cumi da va = Cumidava. Muzeul clor,
REL = Revue des etudes latines, Paris.
DA = Ch. Daremberg, Edm. Saglio, RIC = H. Mattingly, E. A. Sydenham
Dictionnaire des Antiquites et alii, The Roman Imperial
grecques et romaines, Paris, I-V Coinage, London.
(1877-1919). SA = Sovetskaja Arheologija,
Moscova.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
8

SCIV(A)
SCN
= Acta Musei Devensis,
Deva.
= Studii de istorie
veche arheologie),
= Studii de numisma-

SJ
SlovArch
EROS - - FAMILIE
= Saalburg Jahrbuch, Bad
Homburg.
= Slovenska Archeologia,
Bratislava.
SympThrac = Symposia Thracologica,

Thraco-Dacica= Thraco-Dacica, Bucuresti.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1. EROS - C S T O R I E - FAMILIE
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1. EROS NTRE LICIT ILICIT
CRONICILE FAMILIALE DIN TRANSILVANIA SECOLELOR XVI-XVII.
IDEI PRELIMINARE PENTRU O ABORDARE
A UNUI GEN DE
EDIT SZEGEDI
n studii referitoare la istoria literaturii din Transilvania secolelor XVI-XVII cronicile .fConiliale
sunt mentionate de celelalte produse ale memorialisticii, care fiind un gen istoriografic literar de
nlocuia beletristica n parte istoriografia

Cronicile familiale astfel
incertitudinea care asupra memorialisticii: a istoriografiei n
timp, fie tratate brute a evenimentelor ca simple de date" pentm
reconstituirea trecutului.
istoria prin interesului istoric pentru domeniile mai
spectaculoase. cronicile familiale pot fi cercetate astfel dect ca simple sau izvoare pentm istoria

Continutul acestor cronici o abordare mai din perspectiva istorici istoriograliei. Din
punct de vedere formal cronicile familiale sunt cronici (n sensul larg al tennenului) redactate pc parcursul mai
multor de membrii familii. Astfel ele ajung unei familii pe o foarte
cum este cazul cronicii familiei Raus (1613-1653), Album Oltardianum (1526-1659) sau Cronica despre
faptele trecute ale lumii a lui Borsos Sebestyen Memorialul nepotului Nagy Szabo Ferenc (1550-1653).
cronici familiale mai scurte ca de exemplu cronica familiei Benckner (1549-1596) sau cronica
familiei Drauth (1638-1683)
2
O mai mai trzie) caracteristice ale
lui Georg Ferdinand von Drauth (1706-1795), n care automl cronicii reface istoria familiei sale pe trei
a bunicilor socrii autorului), a a (copii automlui).
3
Aceste calendaristice
sunt importante pentru impactul pietismului a sentimentalismului de sorginte precum a
interesului pentm familie.
Cronicile familiale date referitoare la familie copilului,
copiilor, evenimente din rudelor, eventual cariera din familie), ale
evenimentelor locale regionale, fenomene ale naturii. mai scurte cronologii sau chiar
asupra unor evenimente.
4
Cronica familiei Benckner n schimb strict date referitoare la istoria
familiei (n principal cele ale Apolloniei Benckner!Hirscher).
De fapt de multe ori laconice privitoare la familie tot o istorie, care pentm autori
se cu cea Desigur, s-ar putea desprinde istorii paralele: cea a
Transilvaniei. a cea a familiei. Pe parcursul cronicilor
5
evenimentele familiale cele
politice sunt neierarhizate. Autorii ntre public privat multe scrieri memorialistice
privitoare la familia autorului), pentru ei ca indivizi familia arc o carierei
' Ba!ilnt Jozsef, Transilvania civitas primaria, n Kolozsvari emlekirok, Budapesta, 1990, p.46, 49; Sienerth, zur
Literaturgeschichte, Cluj Napoca, 1989, p.96; Adolf Annbuster, Vorarbeilen zu einer Geshichte der
l-listoriographie, n Stidostdeutsches Archiv, XIX/XX ( 1976/1977), p.29: Veress DanieL Egv iinkije}ezesi
jimna valtozasai, n Emh!kezettil hagyot irasok. Erde!yi magyar em!ekirok, Kolozsvar Napoca 1983, p.S, Il: V o gel Sandor. es
kurtarsak n George Kraus, Erdelyi kronika 1608-/665, Budapesta, 1994, p.14
2
Raussische Familienchronik, n Quellen zur Geschichte der Stadt Brasso, (n continuare Quellen) vol.VL Album Oltardianum a
vilagnak lett dolgairo/; Nagy Szabo Ferenc, Memoriale, n Erdelyi Torteneti Adatok, vol.I; Bencknerische Familienchrunik. n Qucllen
VL Drauthische Familienchronik, n Quellen VI.
' Kalenderaufzeichnungen des Georg Ferdinand von Drauth (1 706-1795) n Que//en V1
1
cf.Cronica lui Borsos Sebestyen, passim, mai ales p.1 0-15 Memorialul, passim
' valabil mai ales pentru cronicile Borsos-Nagy-Szabo Album Oltardianum
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
12 EROS - - FAMILIE
publice. Interesul pentru familie se pe parcursul secolului al XVII-lea. Pe cpitetele sau
folosirea diminutivelor n cazul copiilor ca de exemplu jiliolusljiliola, pe parcursul secolelor XVI-XVIL apar
mai ample despre membrilor de familie
6
, inclusiv al rudelor prin sau chiar scene din de
familie. aici am eu, Nagy Szabo Ferenc din Trgu manuscrisul lui Borsos Sebestycn, pe care l-
am scris pentru aducere aminte. cte a murit n anul 1584. eu mi aduc aminte ne-a luat pc mine
pe mea, Bekesoaia, pe genunchi ne-a dat covrigi. Cnd a murit aveam trei ani. "
7
De fapt sau mai prima ca eveniment cmcial n multe scrieri, juca
rolul unei n pentru (toate cronicile au fost scrise de

fie asumau
sau nu rol public. ca eveniment public a nsemnat n intrarea n unei familii_
aceea a O adnotare din 1738 este chiar cronologic destul de trzie. prin chiar hiperbolizarea
traditiei familiale a sotiei. o institutie:
, ' J ,
ce am salutat preaiubita mea patrie m-am logodit cu a mea (Waterin)
(Gesellin) Agnetha Veltzer sau Schwartz. Aceasta este Ann.o 1720, n ziua de 5 iunie. Domnul ei a
fost domnul Martinus Weltzer alias Schawartz, un membru respectat al unei cinstite de aici. Doamna
ei a fost Ann.a Agnetha Blasius. Domnul al al ei bunic, a fost domnul Martinus
Weltzer, candidum membrum communitatis, care a cu flota n Indiile Orientale s-a ntors
ani cu o primind numele de Schwartz (negm), pentru a fost printre
oamenii negri. Doamna a domnului doamna a fost doamna Anna. Weiss, deci o
al respectabilului vestitului circumspectului domn Michael Weiss, prea meritosul domn
jude al Doamna ci sau doamna a doamnei ei a fost Anna,
Georg Draudt, al domn a fost jude un a fost jude un al spectabilului
vestitului circumspectului domn Georg Draudt, jude Domnul bunic al doamnei
a fost Agnetha, Gokesch, un membm al preanobilului magistrat al Domnul al acestei
doamne Gockesch a fost Tit. Domn David Czack, idex Coronensis. "
9
nsemna continuarea familiale, att biologic ct social cronistic, pentm fiii
sau ginerii duceau cronica mai departe, cu late cuvinte notau datele evenimentele istoriei familiale. n cazul lui
Nagy Szabo Ferenc scrierea memorialului cu documentrea pentm reconstituirea
chestionarea martorilor 'De-acum ncep eu, Nagy Szabo Ferenc din Trgu care sunt fiul lui Nagy Szabo
Janos. de la Borsos Ann.a, fiica lui Borsos Sebestyen, cu ajutorul lui Dumnezeu scrierea mea despre cteva
lucmri, Dumnezeu fie cu mine.
n anul 1580- mi-a zis meu, Nagy Szabo Janos- s-a aici n Trgu luat ca
sotie pe fiica lui Borsos Sebestyen, doamna Ann.a.
n anul 1584 m-a Borsos Ann.a pe mine, Nagy Szabo Ferenc, n miercurea
mi-a spus mama. "
1
Compararea izvoarelor respectiv corectarea acestora, acordnd prioritate credibilitate
proprii: "Dar cum citesc sunt ceva deosebiri, pentru ceea ce este scris ntr-un Calendar. ntr-
altul este altfel; chiar n manuscris - ce bine cum a fost - lucmri scrise pe care.
Dumnezeu am le ndrept. Pentru eu - atunci cnd am fost de
se de scrierea bunicului meu Borsos Sebestyen. Aceasta merge n anul
1584. Apoi am nceput scriu ceva, ca un Memorial cu cele ce s-au ntmplat n nostru n
. 1 t "
11
.Juru nos m ...
Atunci cnd intervine n textul bunicului propria n mod vizibil.
12
n Album 0/tardianum cel care cronica moartea precum a preluat
scrierea cronicii. cerndu-se un ritual, care att continuitatea ct responsabilitatea pe care
" Un exemplu interesant este relatarea unui tiu al lui Gaspar Rauss, care a orbit n studii
predea la gii1Ulaziul din respectiv intre n slujba bisericii, de ori, devenind a Il copii, Raussische
Familienchrunic, and.l643, 1644, completare 1710), p.29
- ,\.-Jemuriale, p.36; Ia secolului al XVIIT-lea apar descrieri mai ample, care dovedesc o implicare mai a n
viata de fiunilie: "Seara la mi se de la singura mea Sara Agnetha Rosina, Samuel Boltosch, cel de-
al doilea nepotei, un n n minile mele; i-am legat i-am cordonul ombilical l-am dat sotiei mele
vine Kalenderaufzeiclmungen des Georg Ferdinand von Drauth, and din 11 iunie 1795, p. 159.
" Ar li interesant cu scrieri memorialistice ale femeilor de la nceputul secolului al XVIIT-lea, ca de exemplu
Bethlen Kata
0
Raussische Familienchronik, p.37
10
Afemoriale, p.39
11
/hidem, p.41
12
Ca de exemplu: "N.b. aceasta am scris eu, Nagy Szabo Ferenc ... ", Chronica, p.l7
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1. Eros ntre licit ilicit 13
continuatorul ntr-un mod aproape religios: "1552, die 2 Januarii hora matutina undecima, rcpetina apoplexia
tactus. pie in Domino moritur Cibinii aetatis suae Anno LXII D. Andreas Scberer (subl.E.Sz.), parens meus
optimus, et conscriptor hanun paginarum, quas mihi continuandas re1iquit. Paulus Scherer Rasoris m.p. [ ... ]
Eodem Anno (1576), die 2 Augusti moritur pater noster dilectissimus Pulus Oltardus Scherer Cibinensis
Domus Monetariae ejatis Pracfectus, qui Album hoc avi nostri curiose usque ad diem i 7 Juli continuavit, quod
jam mihi continuandum reliquintur. Martinus Oltardus, Pastor Gross Prosdorffensis, m.p. [ .. ] moritur Mediae
Pater noster amantissimus R.D.Martinus Oltardus Pastor Mediensis. Et Album hoc ex consensu fratrum
devenit in manus meas, illud, favente Deo continuaturus. Mediae, die 29 Aprili 1591, Johannes Oltardus, m.p.
1 ... 1 (1630) moritur R.D. Johannes Oltardus Probsdorffensis Pastor Cibiniensis, inopinatum Serenissimae
D. Catharinae Brandeb. quae postquam in Comitiis Mediensibus Principatu renunciasset, continuabitque filius
Andreas Oltaa-dus, in cujus possessorium tristi hoc anno devenit Album isthoc m.p. "
13
Astfel, un "arbore
genealogie" al cronicii, care la datele unui arbore genealogie al familiei:
Andreas Scherer- 1526-1552
Paulus Oltard Scherer- ?-1576
1552-1576
Martin Oltard- 1546-1591
1576-1591
Johannes Oltard- 1576-1630
1591-1629
Andreas Oltard- 1611-1669
1630-1659
(N.B. Anii anii ntre care au contribuit Ia
Aceste cronici se nscriu prin sublinierea n chiar conservatorismul unei
confruntate, mai a]es la secolului al XVI-lea n a doua a secolului al XVII-lea cu
criza In acest context stabilitatea familiei respectarea ei nsemnau un factor de
continuitate ntr-o tulbure, n care discontinuitatea. n continuitatea acestor cronici
asigurau continuitatea n istoriografie, chiar la acest nivel de istoriografie Pe de parte, aceste scrieri
sunt relevante pentru interesul acordat istoriei prin ncercarea de a nota acele evenimente. care meritau
fie salvate pentru memoria cu cronicile sau Cronica popii Vastlie din
cronicile familiale se de a "administra" memoria
1
' Album 0/tardianum, p.22, 27, 32, 46
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
14 EROS - C S T O R I E - FAMILIE
THE FAMILY CHRONICLES FROM TRANSYLVANIA DURING
THE SIXTEENTH AND SEVENTEENTH CENTURIES.
PRELIMINARIES FOR-A NEW APPROACH OF A FRONTERE GENRE
(Abstract)
Overfulfiling the history of events by enlarging the historic interest also for not so spectacular fields. thc
farnily chronicles could be researched not only as simple curiosities or sources of information for social history.
These chronicles justify a most serious approach from historiographical point of vicw. Formally, those
chronicles are written along generations in the sarne farnily. So they are dealing with family life during a long
pcriod oftime, like The Raus (1613-1653), Album Oltardianum (1526-1659) or Chronicle About Past Events Of
The World (Borsos Sebestyen) and The Memorial of his grandson,Nagy Szabo Ferenc (1550-1653). There are
also shorter chronicles like Benckner's (1549-1596) or Drauth's (1638-1683). An almost unusual chronicle is that
of Georg Ferdinand von Drauth (1706-1795); three generation are presented here: of grand parents (the author"s
parents and parents-in-haw), parents and grandchildren (the author's chi1dren). These notes are important also for
the impact ofpity and mercy upon the human being and to underline the evolution ofthe intcrest for the family.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
REPERE PENTRU O ISTORIE A CUPLULUI A
N TRANSILVANIA VEACULUI AL XVII-LEA. STUDIU DE CAZ:
CRONICA TRANSILVANIEI DE GEORG KRAUS.
COSTEA
mai departe dect fapte ale unor principi ai timpului, secolul al XVII-lea n
Transilvania o lume de sentimente instincte, mentale stereotipii comportamentale.
Aici oamenii se iubesc se femei se iubesc, iar uneori se unii pe
Jocul dragostei are propriile sale reguli. Se nasc astfel atitudini compatibile cu aceste norme, dar ni se
comportamente ce le n paginile de se va conturarea unor repere ce n
veacul al XVII-lea dragostei, populat mai mult ca oricare altul de instincte capricii. Ancheta pe care o
propunem femeilor din acele timpuri se va n cazul de la sondarea cronicii lui Georg
Kraus. Fostul notar al n (Sibiu, Cluj) la de renume ale
Europei (Viena, Padova), va activa ca negustor la Sibiu n 1646 cnd trebuie se mute la n
mobilitatea pe care i-o pennite ndeletnicire ochiul atent a iar urechea sa a
fapte atitudini comportamente din lumea a satelor, din aceea a
a liber De asemenea sale pot fi suspectate de istorisirea unor
evenimente care constituie locuri comune n fiind prezente n toate cronicile
ce Ardealul. Se nasc care de la o zi la alta dintr-o localitate n alta, preluate,
spuse mai departe prind aura unor legende. Sondarea lor ar permite sesizarea unor nonne sociale,
surprinderea unor mecanisme colective ce sau anumite practici comportamente. Limitarea
cxcursului doar la Cronica Transilvaniei de notarul nu ne permite emiterea unor concluzii la
nivelul social globaL ci doar avansarea unor ipoteze ce se cer confruntate verificate cu alte izvoare. Desigur
Kraus este ntr-o tributar timpului n care societatea ce-i un sistem
de valori, dar de asemenea el are propriile sale ntrebarea ct este de
liber de sistemul de valori sociale oferit de secolul al XVII-lea? nainte de toate se impune evaluarea rolului
social al celui care scrie. La acea scrisul nu era o expresie dect, doar sub aspect stilistic, n
alegerea unor modele, astfel ncorsetat unor comandamente, unei asumate de cronicar. Ca
urmare textul ca o a mai mult dect o reflectare a unei Textul
ntotdeauna va aproba condamna nu n de alegerea a celui ce scrie, ci grupului
sociaL a scriitorul, cronicarul, i Nu avem de-a face cu personale. ci sociale,
colective. Din trebuie avut n vedere mediului citadin iar sub raport confesional
destinul n cadrele luteranismului. Astfel evaluarea dintre femeie descrise de
poate conduce spre o tipologie Confruntarea propriu cu textul pune n un model
acceptat ca moral fertil o alteritate vizavi de acest comportament,
ardelean dispune de o complexitate deoarece aici se ntlnesc o de confesiuni acceptate de lege:
De aceea Aprobate "Nici un preot al vreunei
religii nu prin ... persoanele dintr-o religie".
1
Confruntarea
nu se numai ntre un model religios unul laic, ci ntre diferitele modele religioase. Judecata
din Aprobate unor interconfesionale din moment ce acum
ele sunt interzise, dar mai este sesizarea unor raporturi ntre femei care chiar de aici
nainte nu se mai pot valida, ele vor exista, se vor perpetua. Legea pentru ca lucrurile din
ilicite licite, ca unul dintre cei doi comunitatea religia. dintre
femeie care n plan social au drept corespondent singurele admise ncurajate, li se opun
din afara sau cele ce le P!eced. Fata este la o iar
cnd devine femeie este Intre comportament se un clivaj, un de
refugiu, comportamentul n ntindere nonna. ntr-unul din capitolele Aprobate se va
remarca: "Preacurvarii fie cu moartea, iar cei nu fie cu ci
cu nuiaua, aceea fie a se confonna bisericii. nu se vor dar se
1
Aprobatae Constifllliones, (traduse de Al.Herlea colab.) n ''Mitropolia Ardealului", XXI, 1976, nr.7-9, p.469
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
16
EROS - CASATORIE - FAMILIE
vor nu fie cu nuiaua, ci fie se confonneze La rndul ei societatea
cu eludarea nonnei devine Ea tinde marginalizeze, elimine sau pe cei
care se opun regulilor sale. n intervalul desemnat de mariaj, nonna este de
de supravegherea laice. ,
Modelul cel al bisericii catolice, se impune pe deplin n secolul al XIII-lea' va domina
trziu n timpul nostru
4
. cu Refonna, noile teologii vor defini propriile lor modele de mariaj, deosebite
de cel catolic. Din perspectiva avnd n vedere a lui Kraus, este
pe reciproc al celor doi parteneri, dar din rndul
sacramentelor ea poate fi n anumite condipi. Adulterul constituie o ce poate duce la dizolvarea
cuplului.
5
Bigamia extraconjugale sunt socotite ilicite. Cinstea casei va purta amprenta att a
ct a femeii.
6
Sursele pe baza se sunt sacre, apelul
la Biblie, n sensul acelei soia scriptura". Pe de o parte avem Vechiul Testament care mariajul, nu
admite pentru extraconjugale ceea ce ne face o
In schimbul Noului Testament un privilegiu celibatului asupra
Castitatea este prin exemplul celibatului lui Cristos a Mariei. va fi
ca o de (Lebensfonn) nu ca un necesar, ca o de Dumnezeu de la
crearea luminii.
7
Cei ce vor condamna vor fi Dificultatea provine de la
stabilirea rolului actului sexual n cadrul mariajului. Necesar procreapei actul conjugat este un bine, are o valoare
contribuie la realizarea cuvntului Domnului, astfel devine periculos, Sexualitatea din aceste
motive va apare totdeauna ca o pentru sacru.
8
n prostituatele tolerate, vor fi excluse din
societatea

Desfru! este un mpotriva naturii, "n sine", "ex natura", fiind inclus n Decalog. Pe
procreare realizarea unui mod de stabilit de divinitate, mai are o valoare iubirea.
Nu este vorba de o pasiune, ci mai de o a ei. dintre "iubirea pasiune"
iubirea este tocmai un criteriu pe baza se poate face deosebirea ntre iubirea din familie cea
din afara

n cadrul familiei imaginea Mariei va simboliza mult timp idealul feminin al iar
dintre Iosif Maria va reprezenta mariajul exemplar.
11
Paralel cu aceste coordonate va un angajament civil forjat de anumite strategii
matrimoniale, strategii mai de surprins la nivelul Chiar se mentine rezerva lui M. Sot
este prudent de a extrapola cazul princiare la ansamblul medievale
12
, putem admite. nu numai
n rndurile mariajul ca fiind un instrument pentru unor satisfacerea unor jocuri
de interese. n Montaillou ciobanii au propriile calcule matrimoniale,
13
s-a fonnat deja un precedent, de
ce nu s-ar mai repeta n alte Ascunznd uneori interese. va unna calea regulile impuse de
Pentru Kraus, Transilvania n veacul al XVII-lea este cu femei, pasiuni instincte.
Putere. viclenie. nainte de toate o privire asupra femeilor din capul locului
: Ibidem, p. 536: A Pippidi, Amour et societe: arrie1plan histoirique d'un probleme litteraire, n "Cahiers roumains
d"t!tudes litteraires"', 1988, nr. 3. p. 10: Se poate observa n cazul Principatelor o deosebire n plan moral ntre
celibatari.
-' M.Sot. La genese du mariage chretien, n vol. "Arnour et sexualite en Occident", Editions du Seuil, 1991, p.201: pentru maria1ul
ortodox a se vedea A.Pippidi, op.cit., passim, iar pentru modelul cal vin comparat,cu cel ortodox cf.O.Ghita, Din problematica
la nceputurile secolului al XVII-/ea. Cazuri din n AllA, XXVITI (1987-1988), p.468-469.
1
Jaques Le Gofl'. Imaginarul medieval, 1994, p.205
l O.Funcke, Le mariage, Neuchatel- Paris, 1908, p.236-237
o H. Wunder, Der gesellschafttliche Ort von Frauen dergehobenen Stade im 17 Jahrhundert, n "Jurnal fur Geschichte", 1985, nr.2,
p.32
c Ibidem., p.35; Bernard M.G.Reardon, Religious thought in the Refonnation, Londra- New York, 1981, p.85
M.Sot, op.cit., pl94; Bernard M.G.Reardon, op.cit., p. 84 124: Cnd Luther afirma totun hominem esse camem se rentoarce la
doctrina dar o pe aceasta, implicnd de acum att ct pe cele morale. La fel Melanchton cnd
despre carne cuvntul nu va desemna numai "trupul", ci toate dispozitiile omului. n teologia
este identificat ca tiind viciu.
"Jaques Le Gotl, Pentnt un alt ev mediu, vol.I, 1986, p.156.
10
Ph.Aries, Liebe in der Ehe. in voi. 'Die Masken der Begehrens im Abendland", (coord. Ph.Aries Fischcr Wisserschatl,
Frankfurt am Main, 1989, p.165
11
J.L.Flandrin, Le sexe et /'Occident, Editions du Seuil, 1981, p.\02; H.Wunder, op.cit., p.34; Pe fondul unei propagande catolice
indereptate mpotriva lui Luther, din luteranismului se o biografie a acestuia. Astfel familia sa
din cei copii o
12
M.Sot. op.cit., p.201
1
' L. Le Rov Ladurie, Montaillon sat occitan de la 1294 la 1324, vol.l, 1992, p.360-390; cf. A.Pippidi, op.cit., p.6-"/
16-17.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1. Eros ntr.: licit ilicit
17
precizarea le privim prin ochiul unui Locul lor este la 'urcioml de de

Spapul social
feminin se mparte ntre n timp ce se n public, ca negustor sau ca
--om politic". Drept urmare n predicile de nmormntare din lumea a secolului al XVII-lea
femeilor este vrstele naturale: de
la un la altul de evlavie Ele nu au ele nasc, ngrijesc casa se lui
Dumnezeu.
1
:; Sunt admirate sunt cinstite virtuoase; astfel devin mai fmmoase. Ea trebuie de
asemenea. pentm a fi apere virtutea de ce se peste cinstea
sau n cercului de mde. a vecinilor gmpului social, n general, n care este el integrat. n
oglinda moralei ele n zmbetul din gurii o a interzis. a Evei.
Necredincioase. Viclene. minte. Dar Ele descoperite ceafa gtui la
umeri. pieptul cu mari paftale rotunde de argint aurit mpodobite cu pietre scumpe, dar acestea sunt
att de grele nct femeia sau fata se orict de i se pieptuL trezind n cei de sau
sau
16
Acest mod de descriere, n termeni aproape identici. poate fi semnalat la un
alt ce Transilvania la mijlocul secolului.
17
Este n descriere de mai sus un semn al avansului
pe care-I face pasiunea, n instinctelor sexuale iubirii de Astfel
desenat chipul femeii apare ca un joc de lumini umbre, ele sunt bune, dar rele, cele de care trebuie te
pe care trebuie le
Episoadele povestite de cronicar au un evident caracter moralizator. O o
au mpins-o pe Ecaterina, fosta a principelui Gabriel Bethlem n lipsuri mizerie.
la Viena. unde catolicismul se va cu un principe 'care nu avea nici nici
popor". un al jocului ce ce spera averea ei. Lipsa iubirii face ca dezastrul fie
mai apropiat mai dureros. ' ... se spune domnul principele ei ar fi njunghiat-o omort-o cnd i-ar fi
cerut juca zi de zi, se pare aceasta n-ar fi iar cea ar fi fost o
. la ar putea izvor dintr-o mare pe care cronicarul o are de Ecaterina. fosta
a Ardealului, mai ales pentru era In sa. Kraus un cntec
edificator pentru de mai sus: "Cte unul se de dragul pare mai apoi.
Cnd averea s-a mncat dragostea s-a terminat".
18
Indiscutabil avem aici unor strategii
matrimoniale infinnate de dintre femeie, iubirea, liberul al celor doi. La
fel de ilustrativ este acest citat pentm a sugera "forn1a mentis" pe tiparele puterea
nu pot motiva asigura mplinirea iubirea, nefiind altceva dect un semn al
divine. Cnd un mariaj este ntemeiat pe iubire el va fi indestructibil numai moartea va putea un zid
intre sa. se ntre Elisabeta Szalanczy Barcsai ce se afla la Deva n
cnd vestea sale, veste ce i-a pricinuit o "mare mhnire".
19
care de
obicei asupra iubirii din familie, de un anume orgoliu de a nu vorbi cu despre
sentimente. se sparge n momentele arama pe Astfel
Barcsai. O la secolului al XVII-lea Saint-Simon care a prin testament ca sicriu! fie
legat cu un de fier de cel al sale pentm ca n moarte fie cum au fost corpurile lor n
. .... '0

iubirii comportamentul reprobabil al unei alte eroine. femeia
pentm primi amantul: mai mult sofUI este alungat iar averea sa Nimeni nu
intervine reglementezc litigiul pe calea legii. sunt limpezi: iubirea lipsa acesteia. Astfel
Maria Szoczi de Ramagyetz lui Kun, deoarece "nu-l iubea, ea a uneltit cu Francisc Wesselenyi pe
ascuns. fiind de el printr-o dragoste ... ". Folosind o 'viclenie Maria
plece la spunndu-i avea o vnat." Evlaviosul se
.. un vnat bun, ca astmpere pofta de vnat a nevestei sale." Se la orizontul
1
"
1
Georg Kraus, Cronica Transilvaniei 16-8-1665, 1965, p.461
1.' Il Wunder, up.cit., p.30-32; A.Pippic.li, op.cit., p.l4; Subordonarea femeii se n acest secol n l:elorlalte
romftne. Tot aici n interval de timp se impune ca valoare virginitatea, avnd posibilitatea repudieze
mireasa dacii nu este !apt ce, considera A.Pippidi, virginitatea femeilor nu a fost obligatorie" nainte acestei
epoci" (p 15 ).
1
'' despre romne. vol.V, 1973, p.49
1
- ibidem. p.580
1
' G.Kraus, op.cit., p.84; A.Pippidi, op.cit., p.l6: n Moldovei a iubirea este o
1
" G.Kraus, op.cir., p.330; A.Pippidi, op.cit., p.l9
20
Ph.Aries, op.cit., p.l70-171
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
18 EROS- FAMILIE
textului o cu din Cntarea a din un cerb puternic. care era mai
nsetat de Maria lui dect de apa Acesta, este se gonit nu de cini. ci de o dragoste
Nu n ci noaptea peste gardurile n patul nevestei lui Kun.
Voluptoasa Maria ... mplini pofta de vnat n chip, nct se cu cerbul viu. i
Este o de Cobornd din acest plan abstract populat de simboluri
evenimentul s-a simplu, plecarea la noaptea, Francisc
care ajutat de oamenii de cu o de bani, va intra n cetate. Maria 's-a bucurat mult de sosirea
lui. la ntr-o unde amndoi au petrecut noaptea singuri de tot. Las pe judece
s-au rugat lui Dumnezeu sau au vorbit despre lor viitoare cum va fi ea .. , Se poate
observa aici. ntr-o dinamitarea normei prin Dar lucrurile devin licite
au tocmai n renscrierea pe traiectoria regulii sociale. va pune desfrului. o
cum \'Om vedea din iubire. Disocierea ntre iubirea a
celor doi nainte de acordul preotului iubirea la fel de ce
reprezentantului bisericii coincide cu deosebirea pe care oamenii au observat-o n aproape toate iubirea
din familie cea din afara familiei? Ca urn1are linia povestirii coincide cu cea a canoanelor ex,primate de
Aprobatae. A doua zi pe cei doi, Francisc Maria, i-a cununat un preot evanghelic. Atunci
fostul "pentru a-i aduce el sale vnatul. .. " Poarta o de
care-I vnatul n
22
nvins, a bucuria
ntoarcerii a lucrului mplinit, dar a n timp amarui neavnd
ncotro \a pleca ani va contracta un mariaj cu o din secuime, o familie. familie
care mai n timpul cnd pe hrtie Kraus toate cele ntmplate. De longevitate a iubirii
se Francisc Maria pe care cronicarul i de nimeni.
desigur alte mariaje ratate, n schimb ele nu se nici de un "happy end", ca
n cazul celor din cetatea Murany, ci prin condamnarea unuia sau altuia din croi. n la
mijlocul deceniului cinci, Coloman Gottzmeister "era de

acestuia, Ecaterina
Ungleich la rndul ci n rnduri prin extraconjugale. "Pastorul nu trebuia
sub patima a domnului Coloman ... uciderea celor doi copii ......
Cazul devine important. Asupra femeii delicte capitale: uciderea copiilor cinstci
conjugale. De ori Ecaterina va cu Interesante sunt prin care cronicarul
descrie cum se proceda n secolul al XVII-lea pentm a proba o femeie este sau nu
Astfel "ponmcise ca femeia fie de sni de o ... iar cnd a
laptele ... ".
24
seinn al sarcinii, lucrurile se clari fi 'stricata de Colomanoaie" va trebui cumpere
celor de cele povestite ca ntmplate la Murany, cronicarul nu are nimic de corectat
n mod direct n comportamentul eroilor n cazul de de se n sa. --Nu
cineva poate aceste fapte, va conchide el. Eu nu le pot "
2
:; Se poate surprinde, la
nivelul unor exemple unui gust pentm iubirea pasiune, iubirea poveste, de
de mai trziu. De asemenea lui Kraus pot fi considerate drept accidente sau incidente n
cuplului, abateri de la luminnd un exotic dar care decupat dintr-un ansamblu dominant
pennite unor posibile caracteristici ale acestuia. n toate cazurile stau sub
moralizatoare n definirea unui comportament social.
Prin urn1are nu numai ele, o ncerce fannecele
asupra care, vom vedea, nu se vor da la o parte nici nu se vor sfii n astfel de capcane. Nu de
ori au vina lor, impunndu-se n unele cazuri cu Privind cu tabloul secolului astfel
colorat ntr-o parte a sa, printre cei parte din rndul marginalilor descoperim prostituatele
26
Femei care se vnd. Femei Desfrnate. Stricate. La n secolul al XVI-lea ele sunt
n centrul aparatului diplomatic ( curtezanelor),
27
n timp ce n franceze n veacul al XV -lea de
21
ihidem, p.169
21
G.Kraus, op.ciT., p.112
ihidem, p.123
1
"
1
ibidem, p.127
ihidem, p.128
26
Hronislaw Geremek, L 'image de l'azlfre: la marginal, n "C.I.S.H. XVle Congres intemational des scicnces historiques', Raports, 1,
Stuttgart, 1985, p.67-81


A. Oii vieri, Eroll"k und gesel/schftliche Gruppen im Venedig des 16 Jahrhundert: der Kurtisane, n voi. "Dit:! Masken .... ", p .. 121-129
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1. Eros ntre licit ilicit
19
stabilimente n Transilvania ele apar, se devin periculoase n situapile Secolul al
XVII-lea are momentele sale de De obicei le oastea. Miile de n JUnii
lor un care uneori atinge ordinul miilor. n 1664 o astfel de era de vreo mie de femei
muien

de la sine. E vorba de un obicei nu e nevoie mai cu alte
exemple. Cu toate astea nu nici la femeile din satele prin care trec. n Apold opt
de-ai lui Kemenv siluiesc o femeie care apoi nu mai este de ci, fiind
30
trei
sunt pentru a sub privirile neputincios pc femeia acestuia.
31

pot lua totul: gru!, porumbul, animalele, nevasta. Teama pe care o are efectul unei
epidemii. de soldatii poate mai dect se turcii care --s-au ncumetat n unele
locuri caselor oamenilor".
32
siluind femei fete. ntr-o periferie a un
apere nevasta este "Cnd au rea. au prins
o ceatare de turci. "
33
tem1inarea au poruncit fie decapitap. a atras mnia
a adus numeroase corvoade. Un alt caz se n secuime. i
surprinse pe turc femeia lui .. n cu o de pe
amndoi. '
4
Fapta lui cronicarul. Omul cinstea. pentm
femeia din marginea lumea ar putea plnge, secuiului nu are nici un rost. Ea
soarta deoarece "pornirea pofta destul de mare a femeii spre desfru". Ea s-a antrenat n
.. jocul .. turcului --nu voia ei". Un chip de developat de ambele cinstea.
onoarea, casa. chipuri de femei: cea care trebuie cea care nu dect
Concomitent se poate observa, cronicamlui, unei iubiri care vine ca o
Turcul aprinzndu-se de o dragoste Kraus. Suntem n stereotipului iubirii din
afara cuplului probat n cazul celor ntmplate la Murany.
unei prostituate o descoperim ntre prizonierii pe care-i aveau turcii pe cnd asediau la 1660
cetatea O "femeie "femeie de rnd a promis va
fi n libertate ea le va turcilor unde va putea fi apa ce nconjura cetatea.
35
Fenomenul devine endemic n de criz.1.. Vom insista asupra a momente de
isterie Primul se petrece la Sibiu pc cnd principe al Ardealului era Gabriel BathorY. Cel care
este principele. n sau Bathory. pentm poftele.
de la un la altul "'iar unde pe unui cinstit care ochilor
o siluia". Este momentul pentm automl cronicii de a lua antiteza mai sus (femeie
Pe de o parte avem femeia din Sibiu, "o femeie peste de dar
ce se opune poftelor principelui, iar n urma loviturilor pe care acesta i le aplica n curnd
va deceda. Avem definit aici elementul pozitiv al antitezei. La pol o de regret pare umple sufletul
cronicamlui: tot ntre femeile cinstite s-au femei stricate. care s-au cu cu cele mai
frumoase haine s-au plimbat prin ferestrelor principelui n sus n jos, au ce n-
au putut avea parte la timpul potrivit de domn, s-au cu slugile, care n-au altceva dect domnul
lor" '" Cel de-al doilea moment s-a petrecut n 1663 n armatei sultanului. din nou cuvntul lui
Kraus care a el cele petrecute: "cteva din femeile noastre aflnd de pofick urtc ale
turcilor. de aplecarea lor spre desfru, multe asemenea femei fete, att n
ct din alte de la sate, au nceput dea la turci. Ele au la turci
cu schimbate au fost de ei ca Cnd, n cele din sa
domnii s-au se prea mult, iar femeilor zilnic din ce n ce mai mult Cuciuc
a fost rugat nu va pune zilnice ale turcilor.
precum nu va ponmci ca femeile desfrnate care se fie pedepsite, dieta va scrie va
acestea toate, preaputemicului ''n admite
2
" .I.Rossiaud, Proslilution, Sexualitat und Gesellschaft in den franzosischen Stade des 15 Jahrlnmderls, n voi. "'Dic Maskcn ... ", p. 97-
120
''
1
G.Kraus. op.cit., p.ll4
'
0
ihidem. p.400
'
1
ibidem
'
2
ibidem. p.SIO
'-' ilndem
'' hidem, p. 524
-''ibidem. p.367
''' ibidem. p. 19
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
20 EROS - - FAMILIE
pedepsirea acestor femei va asista la un spectacol impresionant: ""un destul de mare de
femei au fost aduse n unele fiind n haine iar altele n hainele lor. Ele au fost
cu nuiele, apoi legate cu funii lungi alungate din ... ".
37
Societatea se
se apere n acestui "microb" care o erodeze, lund o amploare Modalitatea prin care o
face nu este dect o punere n a ceea ce dieta stipulau Aprobate' Mesajul moral
este n aceste izbitor. Folosirea antitezei n decantarea comportamentelor acceptate
recomandabile. de cele njositoare este cu apelul la judecata
temporar de oan1enilor. la rndul ei cu cei ce regulile.
Mergnd mai departe se admite avansarea ideii prostituatele se pot recruta din toate grupurile sociale:
pot fi femei de rnd, dar aristocrate: pot fi din lumea dar din mediul rural: pot fi dar
fete: pot fi dintre cele certate cu legea, dar dintre celelalte. De obicei ele annatele. ca
ciupercile n Ele se se cu sunt un semn prin care se
disting. De asemea comportamentul lor nonnele ele fac altceva dect ceea ce ar trebui
cum cu cea mai mare parte e femeilor. ntre hainele atitudini se un chip, cel al
prostituatelor. toate cazurile ele se sub oprobiul care le respinge moral. aplicndu-le
pedepse corporale. parte dintre outside-uri ele sunt alungate.
Intervalul restrns, asupra unui singur izvor provenit dintr-un mediu citadin luteran,
confruntat cu complexitatea ardelene din veacul al XVII-lea nu numai, nu elaborarea unor
cocluzii ferme vizavi de "aventura cuplului". Plasndu-se sub autoritatea bisericii supravegherea statului,
mariajul 'conform cu legea lui Dumnezeu a

pem1ite sesizarea unor atitudini comportamente mai


pupn normale din punctul de vedere al acestor cronicarul toate acele cu
n-o face dintr-o aplecare a sa spre picanteresc. ci dintr-o moralizatoare, ca faptele
att cele bune ct cele rele constituie un ghid pentru cititori.
Interogarea secolului al XVII-lea din perspectiva un nou orizont, dincolo de cei
clasici, sondat prea
39
se la nceputurile sale. neputnd releva prin unnare dect unele
linii ale destinului. sugestii ipoteze, n nici un caz concluzii imuabile. viitoare - prin abordarea a
altor cronici sau tipuri de izvoare - le darul de a pe alocuri aceste linii. definind
sau de a dovedi, cu altora.
BEMERKUNGEN ZU EHE UND PROSTITUTION IN SIBENBURGEN DES 17 JAHRHUNDERTS.
FALLSTUDIEN: SIEBENBURGISCHE KRONIK VON GEORG KRAUS.
(Zusammenfassung)
Das Liebesspiel und die Befreidigung sexueller Instinkte von Mannem und Frauen im Siebenbiirgen des
17.Jh. haben ohne Rucksicht auf Namen und Stellung in allen gesellschaflichen Kreisen den Rahmen des
Gesetzlichen und Erlaubten uberschritten. Die Erforschung einer solchen Problematik hat sich bisher nicht einer
groBen Aufmerksamkeit der Geschichtsschreibung erfreut. In der einzigen Quelle, der staatlich
lutherischen Siebenbiirgischen kronik, wird nur ein Aspekt dieses Problems beleuchtet. Die Beziehungen zwischen
den Geschlechtem waren van der Kirche beaufsichtigt und kontrolliert, dochie weltlichen Institutionen konnten
auch mitrcden. Die Debatten im Landtag (Diete) machen das deutlich. Zugleich wird ein Unterschied zwischen der
ziiruckhaltenden Liebe in der Eheun der liedenschaftlichen aufierehrlichen Liebe deutlich. Letztere uberstrahlt
alles. Eine grafie Schuld daran haben die Frauen, denen das Heim und die Kirche als einzige Lebensraum
reserviert blieb. Ihrre Darstellung haben negative Akzente gesetzt wie Schlauheit Gerissenheit, Verschwendung,
Leichtfertigkeit, aber auch positive Charakterstika wie Geduld und andere Tugenden. Schonheit als solche wurde
ihidem, p.523
Jprohatae ..... , p.S22
'" O.Ghit<J. op.cit., p.467-474; A.Pippidi, op.cit., p.4-27
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1. Eros ntre licit i ilicit 21
nicht beachtet, weil sie aul3erhalb moralischer Erwagungen lag. Basis der Ehepaare sollte die Liebe zwischen
Mann und Frau sein.
Gotteslasterung in Person waren Frauen als Prostituierte. Sie kamen aus allen sozialen Schichten und
untcrschieden sich durch kleidung und Benehmen.
Die moralischen Akzente, die G.Kraus vorschlagt, werden durch Antithesen wie Ehre/Unehre. dem
Gleichnis und dem Beispiel verstarkt.
Die Verwendung einer einzigen geschichtlichen Quelle iiber siebenbiirgisches Leben im 17 Jh. erlaubt
nicht die exacte Gegenuberstellung von Ehe und au13erehelichen Verkehr. Es ist nur ein Schritt zu aligemeine
Aussagen
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
MORALITATE IMORALITATE LA FAMILIILE DIN
N PERIOADA
RADU STATE
Istoriografia a tratat secolul fanariot ca pe o de regres a o
n care fiscalitatea a domnilor au ca Moldova
tie aduse n pragul dezastrului. opinie este doar pentru cel n domeniul
civile, secolul fanariot a adus profunde Un exemplu n acest sens este preocuparea
de a coduri care legalizeze cutumiare le actualizeze. n ceea ce
moravurile, n timpul domniilor fanariote, n de istoricilor A.D.Xenopol V. A. Urechia
la secolului trecut),
1
nici un istoric nu a mai abordat acest subiect. Studiul de are la
n principal din secolul al XVIII-lea nceputul celui de-al XIX-lea, precum
documente interne relevante pentru problema
nceputul domniilor fanariote a nsemnat o schimbare n modul de moravurile boierimii
muntene. schimbare de ne gndim la modul de greco-oriental al bogatelor familii din
Fanar. Se astfel la boierii munteni adoptarea stilului de luxos.
nainte de a analiza moralitatea familiilor cred este necesar facem cteva n
cu anumite evenimente care au moravurilor din lumea Este vorba de
ocuparea Romne de trupelor ruse austriece n timpul din 1769-1774, 1787-1792 1806-
1 g 12. Astfel. obiceiurile accidentale amintite n continuare au n prin n
nu putem a-i considera de aceasta numai pe Istoricii romni n
perioada are loc o degradare a moravurilor Este dar ne gndim jocurile de
noroc. balurile, petrecerile, aventurile amoroase erau ntlnite n acea vreme de la curtea regilor la
cea a Rusiei. Sigur romnilor n a considera acest secol unul de nflorire a
mora\llrilor nu putem intelege mirarea care ar fi trebuit fie cu aceste
moravuri. n ceea ce luxul spre lenevie este ceva nonnal ca un occidental
modul de oriental. .
ce spun despre modul de al boierilor munteni: F.G.Lauren<;:on, un publicist
francez care prin " ... boierii un mare lux n echipaje n
cheltuiesc mult pentru casa lor".
2
Barthelemy Bacheville. n garda lui Napoleon, refugiat n Moldova n 1816: .. luxul boierilor
este mpins ct de departe este posibil; femeile sunt de o n toaletele lor: de India
de Lyon le sunt indinspensabile. sunt de asemenea necesare. Viena pc mai
mult de 800 n fiecare an".
3
Xenopol acestui lux n nnapoierea a
fapt ce duce la etalarea unui lux orbitor, n ncercarea boierilor de a se unul pe

Nu ni se pare
n secolul trecut societatea era la fel de din punct de vedere
cultural boierii romni nu se ntreceau n etala Mai ncercarea lor de a n
continuare membri ai Divanului (fapt ce le aducea evident numai foloase) i pe imite fastul
luxul practicat de domnitorii boierii
n continuare boierilor munteni n vremea "n de
mai treceau boierii vremea cu vizitele n care cucoanele primeau musafirii ntinse pe divanuri, iar
boierii stnd cu picioarele ndoite sub ei. Apoi cu balurile care un mare avnt, mai ales de la
intrarea n Romne, n timpul din 1769-1774. La mesele care se femeile
vechiul obicei de a mnca separat, ci ambele sexe benchetuiau
5
Boierii romni erau
1
vezi 1\.D.Xenopol, Societatea moravurile n Arhiva tornI, 1889-1890, V.A.Urechia, Societatea sub
/.UCaragea, 1901
2
Nouvelles observations sur la Valachie, Paris, 1822, p.30
Bacheville, Voyage desjieres Bacheville, Paris, 1822, p.209-210
1
1\.D.Xcnopol, op.cit., p.44-45
' ibidem, p.45
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
24
EROS- FAMILIE
spre o lenevie erau

Se pare la secolului al XVIII-lea boierii
romni erau mari amatori de jocuri. Charles Marie d'Yrumberry, conte de Salaberry, care a traversat
n 1791 spune "boierii iubesc foarte mult jocurile, chiar jocurile mari. Am peste tot
jucndu-se faraon.
7
Agentul Emile Gaudin el pornirea boierilor a acestora spre
jocurile de noroc. x cum i vede Lois-Alexandre Andrault, conte de Langeron, devenit general n am1ata
.. Aproape boierii au un spirit fin agreabil... ei sunt plini de energie, lejeri, caustici. n


William Wilkinson boierii aveau o aversiune pentru toate
serioase.
10
Suntem care era acestui englez despre atitudinea
occidentale privind serioase". Nu n toate sunt de aspri n lor. Astfel
i vede foarte ospitalieri de sunt mari

De asemenea Auguste de Messence
conte de Lagarde, emigrant francez, n trecere prin Romne n 1813 "boierii vorbesc n
general mai multe limbi. Nu este rar vezi mbinnd greaca cu rusa cu germana franceza".
12
fenomenului pe care l-am mai nainte (ocuparea de armatele ruse) are
loc o depreciere a conceptului de familie n cadrul boierimii muntene. "Familiile erau foarte n
unna invaziilor austriece. Procese destule de scandaluri n ziua".
13

existente vin n sprijinul celor afirmate mai sus. Astfel beizadeaua Costache Caragea se desparte de Raluca
Moruzzi. fiind argumentat de Mitropolit: "s-au produs motive de pe care pentru le
trecem sub

De fapt. purtarea lui Ioan Caragea a fiului Costache erau scandaloase. cum Ion
Ghica ni le descrie: "Lui Caragea i femeile. purtarea lui a fiului era un
scandal de toate zilele. Cnd punea ochii pe cte o trimitea pe ei ntr-o la
l surghiunea, atuncea lua cu dnsul se introducea la femeia pacientului cu voie,
voie. Beizadeaua Costache, frumos, nu avea dect de a din fire pe
cele tinere El se cu feciori de boieri mahala! ele ziua noaptea. ''
1
'
nu este un caz singular. In 1777 viitoarea de Witt prin numeroasele
cu boierii romni.
16
De asemenea este dintre contele Lagarde Catinca
precum cea dintre Alexandrina Ghica contele d' Antraigues.
Infidelitatea nu era singura a un alt motiv putea fi zestrea, cum e cazul n
ntre Constantin Mavrocordat Ecaterina, fiica stolnicului Antonie Ramadan, cnd nu a primit
dota
17
Maria Filipescu (sora lui Barbu stolnicului era "s-au alunecat
cu cu alte obraze. "
18
Un alt caz celebru n este cel al fetei lui Constantin Filipescu. care n timpul
din vinde fata generalului rus Miloradovich pentru a astfel postul de
al Divanului.
19
In locul generalului Miloradovich este numit generalul Kutuzoff care la un bal
pe nepoata vistiemicului Varlam, lui Guliano, cere fie A doua zi Guliano duse el pe
femeia lui o n iatacullui Kutuzoff.
20
Ultimele nu sunt dect exemple de moduri ale boierilor munteni
de a parveni.
O relatare asupra de la secolului al XVIII-lea nceputul secolului al XIX-lea
ne-o M.Carra, secretarul Grigore Ghica al III-lea: "Sexul frumos al acestei are prea
la amor: exemple s-au destule n timpul trupelor n Moldavia Romnia: fiecare
precum fiecare soldat avea an1anta sa. Fete, femei, toate fugeau de la casele lor de prin
"Laure111,:on, op.cit., p.29
7
Salaberry, Voyage a Constantinopole, en Italie, et aux iles de L 'Archipel, par L 'Allemagne el la Hongrie, Paris, fa., p.II5
' V .A Urechia, Istoria romnilor, 1892, tom V, p.472
" Langeron, Jurnalul n se",iciul Rusiei la 1790 de generalul conte de Langeron, n Documente privitoare la istoria
Romnilor- Hummzachi, suplimentul 1, voi ill, p.75
10
William Wilkinson,Voyage dans la Valachie el la Moldavie, Paris, 1831, p.129
11
op. cit., p.2 9

Lagarde, Voyage de Moscou a Vienne, par Kiev, Odesa, Constantinopole, Bucharest el Hemwnstadt, Paris, 1824, p.324
1
' V.A Urechia, Istoria romnilor, tom V, p.471
1
" iJem. Societatea ... , p. 96-104
1
' Ion Ghica, Scrisori V.Alecsandri, 1884, p. 34
16
Langeron, op. cit., p. 92
17
V.A.Urechia, -Sucielatea ... , p.96-104

idem, Istoria romnilor, tom VI, p.429


1
'' Lmgeron, op.cit., p.I34
AD.Xenopol, op.cit., p.48
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1. Eros ntre licit ilicit
lor urmnd biruitori ai turcilor".
21
n primul rnd pare a fi o exagerare n tennenii
apoi era un fapt normal n timpul unei militare.
Un element nou care apare n timpul este Astfel ea ajunsese la o extindere
nct aga i sugerase instituie o de fiecare care i-ar fi dat un venit de
1 00. 000
22
Cel mai vehement n apreciere este Emille Gaudin care spunea 'nu mi -am n
acest - n.n.), unde un lux nenfrnat, unde virtutea este un cuvnt necunoscut, unde
n aproape toate inimile. ,m
n ceea ce femeile din (desigur, cele din rndul boierimii) ele se toate
de aprecieri favorabile n ce fannecullor.
24
In concluzie, n ciuda attor izvoare care pot contrazice n ceea ce voi cred
moravurilor din timpul epocii fanariote nu a nsemnat o a clasei
cum s-a ncercat a se prezenta de istoricii de acum, ci o "europenizare" a acesteia. o afirm
nu observ nici o ntre moravurile din din secolul al XVIII-lea moravurile de la
curtea Bourbonilor. extraconjugale, a luxului, a balurilor n stil francez era un semn al
al trecerii ei spre perioada nu un semn al ei.
MORALITY AND IMORALITY IN LANDLORDS' FAMILIES
DURING THE PHANARIOTS
(Abstract)
This approach reveals the manners of nobility from during the eighteenth century and
first half ofthe nineteenth century. Taking into consideration the confesions of foreign travelers and the Romanian
documents wc tried to put to Iight a segment of nobility's everyday Iife. Luxury, infidelity, prostitution are usual
phenomena in those documents, but they are considered to be related to the manners of nobility from Westem
Europe.


MCarra, Istoria Moldavii a Romanii, 1857, p.l53 (trad.N.T.
-
2
W.Wilkinson, op.cit., p.l29;
:> V.A.Urechia, Istoria romnilor, tom V, p.472
2
'
1
Laurencon, op.cit., p.31; Salaberry, op.cit., p.ll4-115; Lagarde, op.cit., p.323-324; Langeron, op.cit., p.75
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
EROS AGAPE N A SECOLULUI
AL XVIII-LEA
PETRE DIN
Obiectul acestui studiu ofere imaginea unei complexe, contradictorie n care
sensibilitatea n paginile a nregistrat pulsul dinspre o societate
pe o iubire spre una al univers intim a Erosului. Secolul al
XVIII-lea Romne foarte aproape de linia de hotar ce Europa Luminilor de
a despotismului oriental.
1
Lumea se n preschimbare mai ales n
de sensibilitate", n timp ce n planul socio-economic al umane, schimbarea este mai
dar la fel de Ocupndu-se preponderent de toate aspectele umane, biserica nu a omis universul intim
sufletesc al membrilor al Sensul iubirii de este unul al
mesaj cuprindea La aceasta se dure ale
greutatea muncilor de fiecare zi grijile nevoile cotidiene care nu prea mult loc pentm
enfuziuni sentimentale. Iubirea idee n discursul confesional a fost
n catehisme (ca n Catehismul cel mare, Blaj, 1783, cu un capitol Despre dragoste n cteva Cuvinte
de pentru dragoste). Unul dintre acestea se constituie ntr-un veritabil elogiu al iubirii o.
dragoste! cei ce te te iubesc pe tine! O, dragoste. tuturor
O. dragoste! Fericit omul de trei ori fericit cel ce te-a din n pofida
acestui fapt, tinerii nu aveau un cuvnt n alegerea partenemlui de nu se poate nega
n cultura a sentimentului (att de tonifiant - Erosul) erotic.
Dar, n mediile populare, cnd se de dragoste, se despre ceva care --se face nu despre
ceva care se simte".
3
Apoi, lui ''a face dragoste" era cu cea de 'a face curte"
4
Dincolo de
aceste considerente suntem vedem acest mod de nu se rezuma doar la pur
spirituale. Tinerii prin gesturi, atingeri, strngeri de mini. dar prin
care produceau deloc neglijabile.
5
Specific preindustriale este precoce, de la nici
romnesc. la o a fost una dintre problemele epocii, motiv pentm care legiuitorii
au ncercat anumite limite de n acest sens o prevedere din 1787 admitea minim 16
. '
ani pentm 12 ani pentm fete. contractate sub se dintr-o
pentm doi ani mai trziu n Transilvania, ce acuza faptul 'prea
tineri avnd 14-15 ani se cu fete de 10-11 ani, socotind prin aceasta mai bine vor putea
casa economia ei, vor fi de

de acest gen excludeau din start orice


mai mult, aveau nefaste n dezvoltarea partenerilor ncercnd un
semnal de asupra acestor o foaie din 1789, nu numai
omului o cea fire o doar vrednicia
de la unii ca de unde cei de ai statului celui omenesc mare

Semnificativ sub aspectul tipologiei iubirii este un manuscris din 1742 ce 346 din care 56 erau
acoperite cu pilde ce gravitau n juml comportamentului erotica-sexual: Pentm omorrea poftelor: Pentm
iubitorii tmpului nu vor cemlui; Pentm un cu femeia care au la
x Toate aceste pilde n fapt doctrina iubirii ce valori:
Constituirea cuplului familial corespundea unei crize erotice. la care
poate aluzie Petru Maior atunci cnd critica pe aceia "care numai pofta cea vreau se
1
Sensibilitate istorie n secolul XVIII romnesc, 1990, p.207
2
Biblioteca Academiei Romne, col.manuscrise, mss.rom 1600, f. 12v-16, apud op.cit., p.79
'Toader Transilvania la nceputurile timpurilor modeme, P.U.C., Cluj Napoca, 1997, p.179
.J !hidem
'Ibidem
"Nicolae la istoria iluminismului romnesc, 1986, p.34
- G Potra. O foaie apud op.cit., p.76
x Catalogul manuscriselor voi. IV, 1967, p.63-67
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
28 EROS - - FAMILIE
"
9
Cu toate acestea mariajul n ceea ce a fost mai nainte: un acord de
intemeiat pe "'economiei familiale", o sub sociale a tranzac-
prealabile n care aveau un rol Imaginea "acordului" ce s-a manifestat la nivelul
este n scrisoarea unei femei din Moldova ei, aflat n Transilvania: dau
cum eu-s de nu-s de a iar tu, va trebui femeie, tu iai femeie: de mine fii
iertat pe veci tu, eu am deci de acum mie nu-mi mai la moartea
1 (1
mea .
Dincolo de morala epocii era de inegalitatea dintre sexe n interiorul
cuplului prin privilegiate a Un exponent al acestei idei a fost
Petru Maior atunci cnd afirma: cap muierii", fiind obligat "cu poarte de ea'.
11
n sprijinul acestei idei "ndreptarea legii" muierea cu pumnul sau palma aceea
nu se chema este asupra ei".
12
Perpetuate trziu, n plin secol XVIII dincolo de hotarul
asemenea au ca sensibilitatea acut a cuplului, ca libidoul
cu deosebire sub povara familial. Dar criza era ea s-a produs prin disocierea
a de prin triumful abaterea de la liniile de de
societatea
13
Primele momente ale abaterii de la cursul al moralei sunt avorturilc
ilegitime, indicator al preconjugale.
14
Cu toate practicile de abandonare a copiilor
avorturile au continuat constituie o n Pravila de a lui Iosif al II-lea. din 1788
stipula: pentru "izgonirea strpirea rodului trupesc", pentru vina de prunc" se instituie "prinsoare

5
n ciuda n 1797, se constata un mare de avorturi in regiunea
Banatului.
16
Cu de abaterile de la morala lumea era n cele din
tolereze ilegitime, dovada noilor orizonturi afective. Avorturile ilegitime erau un
simptom al preconjugale ce subminau lent vechile structuri, puternice. Ele ne introduc n interiorul
unei ce ntru erotice senzuale, pe de-o parte, constrngerile codului etic
ce interzicea raporturile dintre parteneri naintea constituirii legale a cuplului, pe de parte. Procesul are
originea n ce au dus la realizarea mariajului la o ca rezultat al stabilite
acordul cuplului. Era firesc, de aceea, ca maturizarea partenerilor genereze cu timpul
erotice n raport cu propriile cel mai adesea n afara cuplului. de a iubi a acut noul pas
al liniei erotice, finalizat prin lui Eros - iubire pasiune - marginalizarea lui Agape, iubire
Acest fapt nu este de descifrat n n pofida trecerii dinspre ''Mica spre
""Marea lui Chanu,
17
care afective. n
comunicare este prin sugestia lui Virgil Cndea care afirma: "limbajul populare
un val de peste conceptul de Agape de pudoare peste cel de Eros n sensibilitatea


Fenomen mult mai trziu, erotismul este la noi - conchidea el - un subprodus al cu
exterioare genuine a sufletului romnesc.
19
a fost cea care a oamenilor. tot
a fost cea care a ntlnirea cultului cu instalarea a Erosului.
20
O cu
manifestarea sentimentului pasiunii umane la secolului al XVIII-lea, la nnoirea limbajului
adecvat acesteia, ntocmai ca n fenomenul general european, unde, 1780 "dragostea ncepe figureze
printre motivele invocate de tineri n justificarea
21
Nimic mai firesc n acest context ca erosul se
din paginile sufletele tinerilor ca atmosfera secolului fie mai
Sugestiv n acest sens este un manuscris de la mijlocul secolului al XVIII-lea cu versuri erotice scrise dintr-o
dragoste fierbinte pentru a sugera idila dintre o un n care dragostea este drept
ed.Florin Fugariu, 1983, p.844
10
Nicolae: Iorga, Scrisori de femei, de Munte, 1932, p.28-29
11
voi. II, p.845
12
/hidem
1
' Michel foucault, Histoire de la sexualite, vol.I, Gallimanl, Paris, 1976, p.41
1
'
1
Pompiliu Samarian, fannacie n trecutul romnesc, voi. III, 1938, p.238
1
' vol.I, p.l40
10
Nicolae: op.cit., p.35
1
- Pierre Chaunu, Europei n secolul luminilor, vol.I, 1986, p.34
IK Virgil Cndea, Introducere la Denis de Raugemont, Iubirea Occidentlll, 1987, p.XV

Ibidem
1
Comelia Papacostea Danileopu, Literatura n limba din Principatele romne, 1982, p. 194
11
Pierre Chaunu, op.cit., vol.I, p.135
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
l. Eros intre licit ilicit
29
diamantul

Drept urmare este clar aventura noului
secol a detenninat un nou tip de discurs avnd n centru de sentimente, pasiune, dragoste, care treptat va
disloca universul intim, bazat pe interes respect Sursele care ne stau la
printre altele ''delicte" n materie, "stricarea fecioriei", de fecioare", sau chiar un fenomen care nu
nici un dubiu n noii aventuri intime anume ibovnicia. Bastarzii erau o categorie aparte, destul de bine
"copii din flori" sau "feciorii de gard".
23
Fenomenul este o n
rurale, astfel n-ar fi intrat ntr-o pentru starea moravurilor vremii:
''Vai de mine de mine 1 Ce-mi fu a cu tine
cnd pnza am bilit 1 Nu tu cel ce-ai veni?
m-ai luat cu cuvinte 1 ce m-ai scos din minte
cu minciuni el m-a luat 1 un galben mi-au giuruit
ce m-au 1 tot au zis m-a lua"
24
Specific lumii rurale, erosul se n cele mai multe cazuri printr-o astfel adulterul -
una dintre cele mai grave abateri de la "Sfintei Taine" a erau tot mai rar ntlnite tocmai
pe dragoste pasiune. "Preacurvia - explica Filosofia cea (Sibiu, 1800)
care este cnd cu se cu alta prin aceasta dreptatea unei

25
Femeia pierdea zestrea celelalte daruri primite de la
fiind la n ea "se va - cum ntr-unul din
numeroasele acte de
26
n afara a cu deosebire, aventura lui Eros nu s-a terminat
doar prin unui alt loc n Ea a prin a nviora de familie, aducndu-i un
suflu nou, un mai profund suport afectiv, o cu un nceput al feminine. Intensa vehiculare
a iubirii n spiritul pasiunii al de secol al XVIII-lea romnesc a alimentat din plin noile idealuri ce
n vremii.
EROS AND AGAPE IN THE CULTURAL CONTEXT
OF THE EIGHTEENTH CENTURY IN TRANSYLVANIA
(Abstract)
This approach tries to reveal not only a complex reality but a contradictory one: the community
sensibility moved from a traditional society based on Christian love to a modem one based on Eros. This study
takes into consideration the two types of love: one based on the sacred ceremony of marriage and another beyond
tradition.
By the end ofthe eighteenth century, love perceived as passion was an important part of emotionallife.
22
op.cit., p.209
23
Pompei Samarian, op.cit., vol.ill, p.238
14
Judecata n Moldavia vodae Tragedia expressa, de Lucian Drmba, Cluj, 1983, p.226-229
15
p.501
26
V .A Urechi a, Istoria Romnilor, voi. II, 1982, p.24
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
IMAGINI POPULARE ALE N SURSE ARDELENE
DELANCEPUTULSECOLULUIXIX
SORINMITU
La 1819, Vasile Gergely de intelectual romn de prin remarca faptul
la ora ardelenii erau de bunele datine, cari se de / ... 1

Iar
Stoica de peste ani o a acestui nou spirit al vremii: "pricina- scrie el
- sunt oamenii cu liberte, egalite / ... /, domn, de liturghie".
2
Cei doi observatori surprind n
pagina emblema definitorie a epocii lor: schimbarea. Pentru la dintre veacurile XVIII XIX,
societatea din Ardeal traversa apele unor prefaceri fundamentale. Semnele noului se timid sau
spectaculos la nivelul structurilor social-economice, al al tehnicilor, n
n sau ideologie. Dar cu cel mai mare impact asupra destinelor umane operau la
un alt palier: cel al concrete a indivizilor, al universului cotidian, n sfera a
comportamentelor, a sentimentelor imaginarului. Ceea ce se de fapt acum sunt ritmurile private,
cotidiene.
Pentru a surprinde cteva ale acestui proces, este necesar pe verticala
umane la nivelul gestului zilnic, al afectelor iar pe orizontala la nivelul micro-grupa!,
sat familie individ. La ce izvoare se poate apela pentru a lume a
drept ''lumea care tace" pentru istoric?
3
Avem, n primul rnd, elementele culturale care n lumea satului: literatura n special cea
apoi bucvariile, catehismele manualele destinate elementar, urmate de calendare de
populare, de sau Ne stau apoi la laice sau
ecleziastice n mediul care se n mod expres n satului.
O a doua categorie de surse cuprinde acele izvoare istorice, variate, cu caracter mai ales narativ
memorii, care fie ale unor contemporani, fie propria lor
de - cazul amintirilor intelectualilor de origine n fine, n al treilea rnd, putem destul de
ceea ce iese din lumea satului, cu deosebire prin intermediul de folclor databil, nregistrate
fixate n scris n perioada modalitate de este poate cea mai deoarece ne pune ntr-
un contact aproape direct cu o mult mai de ecranul distorsionant al
citadinului care o
n intimitate, ne oprim pentru nceput n lumea sentimentului. Plecnd de la faptul
dragostea, ca a umane, ntotdeauna haina unei
expresii culturale, modelului de al unei istorice, putem ne n mod
legitim din punctul de vedere al unor cum iubeau ardeleni la nceputul epocii moderne'
1
Dragostea de la privire, primul element pe care ni-l un decupaj folcloric este cel al
idealului fizic al ntr-o la 1768, de iubita e

sau n trup ... ) cu
5
La prima vedere, imagine de ar
sugera pentru un tip de rubensian, n acord cu idealului feminin transmis
la nivelul expresiei comune: perspectiva epocii nu pare a fi
de adesea imaginea este radical: "nu-i prea nici prea 1
1
Vasile Gergely de Omu de lume/.../, spre ntribuin{area tinerimei Viena, Tip. D. Davidovici, 1819, p. 71
2
Nicolae Stoica de Cronica Banatului, ed. Darnaschin Mioc, Facla, 1981, p. 311.
) Penlm problemele sursele studiului culturii populare din vezi Emmanuel Le Roy Ladurie, Le territoire de
l'historien, Gallimard, 1977, p. 159-166: Religion, culture et folklore dans la civilisation mrale; Carlo Ginzburg, Brnza
viermii. Universul unui morar din secolul al XVI-lea, Buc., Nemira, 1997, p. 7-22.
4
Text reprodus n Onisifor Ghibu, la istoria poeziei noastre populare culte, Monitorul Oficial, 1934, p. 22-
23.
'Jhidem, p. 20-21.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
32
EROS - TORIE - FAMILIE
trup "
6
Mai mult chiar, pentru genul mignon sau cel mplinit se uneori ntr-o
imagine contradictorie: "lelea 1 pari "
7
sub acest raport n ceea ce al doilea element al portretului
feminin. anume tenul, acesta trebuie fie ntotdeauna ct mai deschis. n toate textele de
analizate. mndra e "ca piele" sau "ca ghiocu i g Desigur, varietatea a
satului ardelean mai ales arse de soare vnt contraziceau flagrant un asemenea model
marmorean. El se impune poate tocmai din acest motiv, prin contrast, ca un ideal arareori ntlnit.
n general, trupul un loc redus n economia portretului folcloric, limitat la talie sni,
din avnd de a "cu dragostea ei s plin 1 cnd uit la sn. "
9
Dar pe care o transmite portretul folcloric, n pofida ctorva camale. nu este preponderent ci
se n schimb asupra ntr-o a privirii unde ochii ntregul
farn1ec feminin: "ochii negri-s, dect care 1 nu sunt mai sub soare"
10
(cu rezerva rima n enjambement
topi ca primei asupra acestor versuri populare publicate la 183 8 ). De
obicei. gura nu e ci e n linii delicate, cu "buzele

epiderma e,
dar obrajii trebuie fie ntotdeauna n contrast, semnificnd ntlnirii candoarea,
puritatea.
Cum se poate vedea, imaginea a femeii n mentalitatea presupune o
mergnd de la corporalitatea la spiritualizare abstragerea materiale n simbol.
Desigur, nu trebuie omis nici faptul specifice de elaborare a acestui portret, respectiv regulile
folclorice, pun ele amprenta n sensul unei imagini ideale. Important din punct de
\'edere istoric e faptul imagine va contribui la cristalizarea altor modele
feminine. specifice unor moderne unor niveluri de superioare, urbane.
Primul e cel ipostaziat de Ioan Barac la nceputul secolului XIX, ntr-o
preromantismul, n care femeia apare ntr-un halou prerafaelit, de o senzualitate "cnd se duce 1
n aer i

iar ochii "privesc cu jinduire 1 ca a stelelor sclipire."
13
Modelul ulterior. propus de
mentalitatea va duce mai departe acest proces de spiritualizare a personajului feminin.
privirea, plecarea chiar moartea iubitei, ntr-o de tip platonic.
14

ale acestei imagini, ca attea altele ale romantismului ardelean, stau n mentalitatea
Lucrurile se atunci cnd ne apropiem de perspectiva asupra dragostei n sensibilitatea
de la nceputul epocii moderne. Chiar numai n ceea ce mentalitatea a mai
vorbi de provocate de sub impactul normele sale sunt de
precizat, deoarece ele continuu n dintre morala etosul popular. In etica
ale precepte difuzate din amvon marcau adnc mentalul popular. fidelitatea reprezenta
nota definitorie a dragostei dintre femeie, ntre frontierele unei stricte monogamii. nu
la muiearea de-aproapelui suna, n formularea din Catehismul lui (1783)
15
, binecunoscuta
a noua.
n plus, de ideea originar, morala concepea dragostea ca o
de a fi printr-o spiritualizare nu tocmai de ceea ce va fi
idealul platonic al iubirii romantice. Astfel, n din 1807 a Florii darurilor (best-seller al culturii populare
mai era aspru n traditie "dragostea a vicleniei, cnd
pre muiare pentru oarecarea "
16
Cu toate admite text - "aceasta o fac cei mai
oameni. "
17
0
Ibidem.
-Nicolae Pauleti, Scrieri, ed. Ioan Buc., Minerva, 1980, p. 216.
Ghibu, op. cit., p. 20-23.
0
Ibidem, p. 25-26.
10
Maior Gyorty, Floarea, n "Foaie I, 1838, nr. 4, p. 32.
11
Onisifor Ghibu, op. cit., p. 25-26.
12
Apud George lstotia literatllni romne de la origini n prezent, ed. Alexandru Piru, Buc., 1982, p. 74.
D Ioan Barac, Istoria prea frumosului Arghir a prea frumoasei Elena, Tip. Herfurt, 1 809; cf. Florea Fugariu ( ed. ),
vol. I, Buc., Minerva, 1983, p. 765.
14
Vezi Philippe Aries, Omul n voi. II, Buc., Meridiane, 1996, p. 157-361.
15
Gheorghe Catehismul cel mare cu Blaj, Tip. Seminarului, 1783, p. 58.
1
" Floarea darurilor, Tip. Henning, 1807, p. 12; cf Florea Fugariu (ed.), op. cit., voi. I, p. 728.
17
Ibidem.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
l. Eros intre licit ilicit
33
cei mai oameni reglementau conduita un ndreptar moral diferit, cel al
traditionale a satului. n ipostaza sa de la nceputul epocii moderne, el pare, la o
cu Idealul e prezent aici: cu ochi de 1 nu
1 ci-i numai una 1 cu care ti-i cununa. "
1
N Pentru "cine 1 deie-i Dumnezeu
d
- "]9
pe eapsa.
Dar registrul sentimental al cuprinde de fapt o mult mai n care
dragostea un loc privilegiat, n unui hedonism lipsit de complexe. Formule de tipul: "hai,
mndro, ne iubim, 1 de luat nu gndim"
20
, ori "io iubesc, mndra 1 casa ni se

- sunt
semnificative pentru Iar infidelitatea un ntreg folclor
extrem de savuros, care i o legitimeze din punct de vedere moral. Femeia se
retinere 'de frica 1 furca patului 1 cu ficiorii satului" chiar
atitudinea: --nevasta care-i 1 se 1 cu unu cu altu 1 i urt ''
22
Cum se o atare frivolitate cu rigorile moralei Uneori,
tensiune printr-o candoare: fusei la fete", ne "Dumnezeu sfntu ierte. 1
Pentru le 1 Dumnezeu m-o duce-n rai. "
23
n acest caz, el armonizeze, ntr-o viziune, ce-i
drept. extrem de preceptele oficiale ale eticii ortodoxe cu

Alteori, hedonismul e aspru cum se binecunoscutele versuri:
pretine, eu tu 1 n-om vide raiu. "
24
n mod semnificativ, omul pentru sa cu
pierderii Paradisului. o a vinei.
catolice medievale, cel mai adesea din sensibilitatea iar
divinitatea. departe de a fi o n calea dragostei, o cu un ochi amuzat Atunci cnd
apare o a vinei a ea nu se n fom1e terifiante, omul nu iertarea nu
Pierderea raiului, a unei pe plac, e cu o la
cu o de responsabilitate, dar cu o a faptului trebuie .. fire-ai raiule
1 noi om mer' mai din gios." Pe fondul acestei a sacrului de profan pe undeva
rcvoltei luciferice din mentalitatea imaginarul va balansa cu mare din
miraculosului o de mari tensiuni drame de
ncercarea de a explora istoria rurale la nivelul celor mai intime atitudini
- cum propus incursiune - poate fi o imagine prea
n modele de de comportament de o prea mare generalitate, de tensiunea
politice sau sociale. n realitate provine din faptul de
evocate surprind niveluri ritmuri diferite ale structurii dinamicii sociale.
25
n timp ce istoria
a fenomenele plasate sub semnul evenimentului al conjuncturii, istoria
sentimentelor a e o istorie a duratei lungi, dnd despre jocul al
despre acele elemente ale umane, poate cu mult mai importante, aflate la frontiera
dintre lucrurile care se cele care nu se
::Petre Poezii basme populare din Banat, Edit. pentm 1968, p. 147.
Ntcolae Pauletl, op. cit., p. 255.
20
Ibidem. p. 276.
21
Ibidem, p. 258.
22
Ibidem. p. 219.
D Petre op. cit .. p. 147
popularitatea n vremurile noastre, dar ele dintr-o mult
-'O care rurale din Transilvania n epoca este cea a lui Toader Trans
1
/vania
la nceputurile timpurilor modeme (1680-1800). Societate colective, Cluj, Presa 1997.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
34 EROS- CASATORIE- FAMILII.
IMAGES OF WOMANHOOD ACCORDING TO TRANSYLVANIAN SOURCE
FROM THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY
(Abstract)
The evolution of the society presumes changes at alllevels. This approach tries to revcal some aspects ef
the changes at the level of concrete existance of people, of everyday life conceming mcntalities. behaviour,
feelings.
To put to light some sequences of this process it is necessary to gain insight into the everyday gesture.
sensibilities and affections; on the other side it is necessary to understand the village, fan1ily and the individual.
This study tries to prcsent the way in which the woman's image is took into consideration in the popular literary
sources ofthe beginning ofthe Twentieth century.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2. DEMOGRAFIA: DE RECONSTITUIRE A FAMILIE
CONSIDERATII ISTORICE ISTORIOGRAFICE
PRIVIND DEMOGRAFIA
SORINA BOLOVAN
Repere privind ntemeierea dezvoltarea demografiei istorice
Istoria a unei se reconstituie din la diferite etaje. la nivelul
ecologiei. al demografiei, al telmicilor de al mecanismelor schimbului, la nivelul puterilor
al organelor de decizie, n la nivelul atitudinilor mentale, al comportamentelor colective al
viziunii despre lume care aceste atitudini aceste comportamente
1
. Evenimentul istoric este
rezultatul este vrful unei piramide nu trebuie ne la simpla nregistrare, ci trebuie
n totalitatea sa. Pentru a ajunge n "vrful piramidei". este necesar parcurgem 'treptele" ei.
evenimentul trebuie descifrat n totalitatea sa, prin parcurgerea unor noi teritorii, prin apelul la alte discipline.
devenite. n timp, complementare istoriei. Cercetarea elaborarea unor mult
apropiate de istoric, astfel cercetarea se extinde asupra unor domenii ca demografia.
statistica. sociologia, psihologia, literatura, arta etc. Trebuie avem n vedere dimensiunea istoriei este de
individul care o istorie a se n studiul asupra individului. asupra sale.
L Febvre a repetat cu istoria trebuie fie se ocupe de oameni. afim1nd:
"Istoria- a omului, a trecutului uman. nu a lucrurilor sau a conceptelor... Istoria -
a omului atunci faptele sale, da. sunt fapte umane: ndatorirea istoricului este oamenii care le-au
.... : Faptele politice, militare sunt mai de identificat. dar oamenii, care au determinat
mplinirea faptelor, este a istoricului. Istoria de este nu nici faptele
politice, nici faptele militare, se doar de de fapte izolate, de fapte "de ierbar" sau de laborator
3
.
Perspectivele istorice se extind spre noi, iar istoricul ca o datorie descifrarea
unor aspecte neglijate, dar deloc neglijabile. Demografia istoria umane a
captat interesul cu toate de de documentare. Comportamentul cotidian al
individului. pe care acesta le la nivelul sale pot oferi explica!ii
plauzibile faptelor 'izolate", faptelor ''de ierbar". Mai mult, motivele iubirea, moartea etc ).
fom1elc traiului zilnic, interumane, atitudinile ntregesc unei epoci.
1. n istoriografia
n literatura de specialitate o unanimitate de n ceea ce constituirea n perioada
a demografiei istorice, ca n domeniul sociale. de sub
tutela att a demografiei contemporane, ct a istoriei

Cu toate acestea, termenul de "demografic


a fost utilizat pentru prima cu prilejul celui de-al VIII-lea Congres de Istorice
din 1933, unde J. Bourdon a prezentat o comunicare Les methodes de la demographie historique.
Expresia era cu istoria sens ntlnit, un an mai trziu, n lucrarea lui P. Fortunate.
1
/\pud G. Duby, "Istoria sistemelor de valori'', n voi. Dimensiunea a istoriei, coord. Al. 1986, p. 140.
2
/\pud Al. Dutu, Dimensiunea a istoriei, 1986, p. 5.
'l'h. Aries. Timpul istoriei, 1997, p. 258 .
. t .lacques Dupquier, Introduction a la demographie historique, Paris, 1974, p. 9; Louis Roman, "Sciences de l'histoire, demographie
el demographie historique", n Analele Istorie, XXIX, 1980, p. 105: A se vedea Ioan Bolovan '"Rept:re
constituirea demogratiei istorice" n voi. Studii istorice. Omagiu profesontlui Camil Cluj-Napoca. 1998 .
.1. Bourdon, Les methodes dt: la demographie historique", n Bulletin of the lntemational Commiffee of Hi.11orical Sciences. Voi 5.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
J(j
EROS- CASATORIE- FAMILIE
la o ncercare de clarificare ntr-o n care numele
lui A. Laundry. A. Sauvy, AM. Carr-Saunders, F. Willcox dominau demografia. sens de istorie a
l atribuie Roger Mols, la nceputul deceniului

ntr-o lucrare de
genezei medievale a europene lor n zorii epocii moderne.
ntemeierea la Paris, n anul 1945, a Institutului de Studii Demografice apoi a revistei
'"Population . n 1946, a marcat un moment extrem de important n geneza noii Progresele acumulate de
analiza impuneau acum noi de reconstituirea istoriei din perioada
sau din a doua a secolului al XIX-lea, cnd nu ofereau o
foarte De aceea, pentru completarea datelor demografice, se impunea apelul la alte izvoare,
neutilizate atunci. Exemplul cel mai concludent 1-a oferit demograful Louis Henry, care.
fecunditatea n secolele XVIII-XIX, pentru a o compara cu fecunditatea relativ din
a cercetat registrele parohiale. Acestea erau conservate n arhive pentru aproape toate
din i-au permis lui L. Henry despre fecunditate. Jacques
Dupquier aprecia metaforic astfel, '"demografia a trecut din sfera fotografiei n cea a cinematografiei''.
Demografia s-a constituit ca o abia la mijlocul deceniului este
de numele demografului Louis Henry al istoricului-arhivist Michel Fleury
7
. au publicat n
anul 1956 o lucrare n care propuneau o de despuiere valorificare a registrelor
parohiale de stare Ei au ncercat n cadrul unei rurale, toate datele oferite de
registrele de la numele de familie botez, la reconstituirea familiilor pe baza referitoare la
copiii lor, clasificate trei categorii: decese. permitea
restituirea n ntregime a biologice a familiei, o a moderne, ce a devenit un
microlaborator de att pentru istorici, ct pentru demografi. AstfeL de la sa. demografia
se mai prin obiectul din trecut), ct prin sursele sale (registrele parohiale)
prin metodele utilizate (microanaliza Prin "provocarea" unor surse neutilizate introducnd
microanaliza pe cuplarea datelor nominative, L. Henry M. Fleury au progreseze cercetarea
spre zone total neglijate atunci. O apreciere asupra metodei celor doi compara
introducerea microscopului n biologie cu microanaliza n demografic, aceasta din oferind noi
teme de cercetare, prin despuierea a registrelor parohiale de stare


n perioada care a urmat, istoricilor demografilor li s-au asociat sociologii antropologii. care au
extins considerabil perspectivele de abordare a rurale a familiei. Prima monografie din perspectiva
dcmografiei istorice a n anul 1958 (L. Henry, E. Gautier. La population de Crulai. paroisse normande:
etude historique, Paris, 1958), numele micului sat din Normandia devenind celebru pentru demografii din
ntreaga lume. Ideea a - reconstituirea familiilor - nu era doar sistematizarea utilizarea
computerelor erau o noutate (n 1907, istoricul german O.K. Roller a studiat satul Durlach pe baza listelor
genealogice: n 1928, geneticianul W. Scheidt a ntocmit un sistem de tabele genealogice pe baza registrelor
parohiale


Tot mai istorici au nceput fundamenteze folosind izvoarele demogratlei istorice. J.
Meuvret a utilizat registrele parohiale pentru a studia efectele crizei de marile crize de mortalitate din
epoca lui Ludovic al XIV-lea
11
. Astfel, E. Gautier, J. Meuvret. P. Goubert, M. Reinhard au avut meritul de a
continua organizarea demografiei istorice, crendu-i o n 1960, a monumentalei
a lui P. Goubert (Beauvais et les Beauvaises de 1600 a 1730, Paris, 1960) a marcat "victoria" a
metodei despuierii registrelor parohiale. Metoda de autor i-a permis la detaliu
comportamentul din zona Beauvais, comportament legat de a raritatea
celibatului, vrsta trzie de durata intervalului ntre etc. Lucrarea ceea ce afirma
cu L. Febvre despre istorie ca a trecutului uman. Dictionnaire de sciences historiques, nregistrnd
1935, p. 588-595; P. Fortunati, Demografia storica, Milano, 1934.
6
R. Mols, Intruduction a la denwgraphie historique de vi/les de /'Europe du X/Ve au XVI!e siecle, vol. l-3, Louvain, 1954-1956.
c Dictionnaire de sciences historiques, sous la direction d'Andrc Burguiere, Paris, 1986, p. 1 !!5: Massimo Livi-HaL:L:i, "'New
Dimensions for Historical Demography", n vol. Historiens et populations. Liber Amicorum Etienne Helin, Louvain-la-Neuvt.:, 1991, p
13.
K M. Fleury, Des registres paruissiaux et l'histoire de la population. Manuel de depouillemen/ el d'exploitalion de /'elat civil ancien,
Paris. 1956.
9
Dictionnaire de sciences historiques, p. 186.
10
Ibidem, p. 185.
11
/hidem, p. 186.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
II. Demografia: de reconstituire a familiei
37
lucrarea ca un moment de consacrare a metodelor demografiei istorice, a precizeze
francezi au intrat n istoric pe o cale alta dect cea a plngeri lor, a dreptului seniorial, a impozitelor etc. "
12
n anul 1963 a fost la Paris, Societatea de Demografic s-au pus bazele revistei "Annales de
demographie historique . ce a ndeplinit, 1965, un rol determinant n consacrarea
a noii discipline. Consacrarea demografiei istorice a deschis "apetitul" istoricilor spre ce le permiteau
Literatura demografiei istorice franceze pe
amintite, alte nume de ce au adus apreciabile la metodelor acestui nou
domeniu al istoriei au dat noi fenomenelor istorice. o anume, ne vom opri asupra ctorva
studii deoarece nu putem incursiunea prin istoriografia problemei ntr-un
n primul rnd, un volum de studii ce nume de n demografia
Marriage and Remarriage in Populations ofthe Fast, editat de J. Dupquier, E. Helin, P. Laslett, M. Livi-Bacci
and S. Sogner. n acest volum, A Burguiere, prin studiul "Reticences theoriques et integration pratique du
remariage dans la France d 'Ancien Regime dix-septieme-dix-huitieme siecles", explornd matricolele parohiale,
dintre atitudinea bisericii de (n particular. de
atitudinea poporului. n Vechiului Regim, nu era ceva reprezentnd 115 din totalul
50% dintre se de 20% a fost, n general,
mai de societatea atunci cnd a fost n special pentru M.
Segalen, n studiul "Mentalite populaire et remariage en Europe occidentale", ajunge la concluzii cu
Burguiere. n ceea ce de de
femeilor. Despuierea registrelor monografiilor parohiale i-a permis identificarea mai multor cauze ce
mai des dect femeilor: mortalitatea n primii 20 de ani de
(mai ales la supravegherea a femeilor n perioada de doliu (doi ani); femeile peste 40 de
ani se mai greu - n general, preferau se cu fete tinere, ce nu au fost
nu au responsabilitatea unei familii. Lautman ("Differences ou changement dans
l'organisation familial", n Annales, 1972) ne o imagine a familiei, care corespunde
reafinnnd opinia familia este un mit. Comportamentul deviat concubinaj)
pennite individului mijloace de scape din conformismul n special
apare ca o de societate. ntre 1970 1980 se o a istoriei cantitative,
deoarece istoricii-demografi francezi la 'multiplicarea" studiilor monografice de tipul
Cmlai. 1980. se se o revigorare a studiilor rurale din punct de vedere al istoriei
demografice. prin fonnule rennoite, ce impuneau o colaborare ntre istorici, etnologi, demografi
chiar medici
1
:;.
fundamentarea det"!_lografiei istorice ca de francezi, ea a fost
n afara In 1964, la Cambridge, o de cercetare de Peter Laslett E.A.
Wrigley a pus bazele unei prestigioase Cambridge Group for the History of Population and Social
Structure, n 197 4 ca unitate de cercetare
14
. Anglia se afla ntr -o de a
avea conservate registre parohiale de stare alte documente cu caracter demografic de la nceputul
secolului al XVI-lea. Aceasta le-a permis abordeze ntreaga a structurii familiei a
Mai mult. prin "back projection"
15
, istoricii demografi englezi au
estimat alte caracteristici ale Angliei pentru perioada identificarea celor
mai importante variabile demografice pentru durata a istoriei n conexiune cu mediul
economico-social, politic natural. La scurt timp centrului de demografic doi
demografi de la au publicat o lucrare de ani mai trziu
16
.
An lntroduction to English Historical Demography. rrom the Sixteenth to the Nineteenth Century propune
pe o de 300 de ani, a engleze. Autorii, P. Laslett, E.A.
Wrigley, W.A. Armstrong etc, reconstituie tabloul demografic al engleze, avnd ca argument major
12
/hidem.
1
'Apud Antoinette Fauve-Chamoux, ""Societe mrale et comportement demographique differentiel: le cas de la France (XVIIe-XVllle
siccles)", n voi. Modem Age --Modem Historian. In Memoriam Gyorgy Ranki (1930-1988), edited by Ferenc Glatz, Budapest, 1990,
Schutield, "Group for the History of Population and Social Structure", n SSRC Newsletter, No. 44, November, 1981, p. 1 O.
15
/bidem, p. Il.
16
An lntroduction to English Historical Demography. From the Sixteenth to the Nineteenth Century, by D.E.C. Eversley, P. Laslett and
EA Wrigley, with contribution by W.A. Armstrong and L. Ovenal!, London, 1966; E.A. Wrigley, R.S. Schofield, The Population
f!iston' of England, 1541-1871. A Reconstrnction, with contributions from R. Lee and Jim Oeppen, Cambridge, 1989.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
38
EROS - CASATORIE - FAMILIE
ample la nivel politic, economic, cultural mercantilismuL
formarea imperiului colonial etc.). Societatea se la nivel economic. politic. militar. cultural,
dar n comportamentului individului de motivele majore ale
moarte). Rezultatul unor lucrarea a devenit un punct de
pentru englezi din ntreaga lume. Acest model de radiografiere a pe o de 300 de
ani a fost reluat de Lawrence Stone, n lucrarea sa The Family. Sex and Marriage in England 1500-1800, 1979.
comportamentale ale individului de familie, aranjamente maritale, sentimente sex sunt
de ritmul economice, politice, culturale dintr-o societate. de
menajul ntr-o familie planificarea familiale etc. l pe individ ntr-o confruntare ntre
Autorul n sec. al XVIII-lea se un interes din partea individului spre
sex, principiile Colin D. Rogers, John H. Smith, prin lucrarea Local
Family History in England. 1538-1914, 1991, propun o modalitate de mbinare ntre teorie
prezentnd, paralel cu o istorie a familiei, metodologia a unei astfel de istorii. n
reconstituirea istoriei familiei, trebuie de la genealogie, demografia istoria
Genealogia este pentm despre genetice ale individului poate oferi un plus de
date despre caracterul individului, sentimente, motive, jocuri, aranjamente maritale etc. O istorie a
familiei nu poate exclude demografia istoria demografia este o de n
registrele parohiale, civile sau militare, n registre de taxe impozite, etc .. iar istoria
familia ntr-un geografic, economic politic.
a metodelor de lucm investigare, diversificarea colaborarea
au permis demografiei istorice abordeze teme diverse pertinente unor
fenomene demografice situate n Neil Smelser, prin studiul .. The Victorian Family" (n volumul
Family in Britain, ed. by the British Family Research Committe, foreword by P. Laslett, London-Boston, 1982.
p. 59-73 ), reconstituie dimensiunile tipurile de familie din epoca Sunt identificate trei mari modele
familiale: familia familia clasei de mijloc (the middle-class jamily) familia clasei de jos,
(the working-class family). Acestea, la rndul lor, cunosc subdiviziuni familiale, n de tipul
afacerilor sau de capului de familie. Familiile clasei de mijloc sunt ierarhizate profilul afacerilor
(economice, financiare, comerciale) prin averea Familiile clasei de jos sunt, de asemenea, repartizate
pe diferite niveluri: familiile de medici, profesori, etc. se la nivelul de sus al acestei clase
(high-status), urmnd familiile muncitorilor, etc. Clasificarea familiei, pe stratificare i
permite automlui observe generale tip de familie identificat. S-a
rolul familiei, tipul de dintre parteneri, copiilor integrarea cuplului n
a etc.
Problema a suscitat interesul istoricilor demografi, deoarece deviere comportamen-
noi fenomenelor demografice majore, dar noi sensuri n individuale
colective. Volumul Bastardy and its Comparative History, London, 1980, coordonat de P. Laslett, Karla
Oosterveen Richard M. Smith, studii ale unor de renume din Marea Britanie, Ger-
mania, Suedia, S.U.A, Jamaica Japonia, despre ilegitimitate nonconformism marital. Volumul are meritul de
a concentra rezultatele demografice din zone culturi diferite ale lumii posibilitatea com-
comportamentale. Ilegitimitatea nu este un fenomen singular specific unui teritoriu, unei
perioade de timp sau unei anume ci se n toate timpurile prezentnd,
caracteristici proprii, n de timp de
Demografia nu este o contabilizare a a de
cum s-a putut vedea, prin prezentarea istoricii demografi
ntr-o interpretare demitizarea istoriei menite glorifice o societate, o o
personalitate. Ei spre om, deci spre cel ce faptul istoric. Individul,
participant la evenimentul istoric, nu poate fi desprins de lumea n care de traiul lui zilnic, de
atitudinea sa de fenomenele majore ale de grupului n care cum nici faptul
istoric nu poate fi separat de Sursele principale de (registre parohiale, genealogii,
monografii; etc.) istoricului infinite de interpretare, de a
n ansamblul prelucrarea bazelor de date, istoricul poate n cele mai ascunse
din individului. Edward Shorter, n The Making of the Modern Family, London, 1976 (n special
capitolele 'Man and Women in Traditional Society" "The Two Sexual Revolutions"), egoismul
n sale cu femeia, cu sa. Femeia este cu totul ndatoririlor sale maritale
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
II. Demogritfia: de reconstituire a familiei
39
(menaj, sex, educarea copiilor). o ntre rolurile celor doi n ceea ce
munca sexul. Cele mai multe familii au fost ntemeiate din interese materiale sau sociale de aceea nu
afectivitate ntre ci o izolare o comunicare rece. n ceea ce sexul, automl
spre sec. al XVIII-lea, o modificare prin interesul tinerilor spre
bazate pe iubire Sporirea unor sexuale n afara
Automl este de aceste au loc doar ntre tineri ce se iubesc, iar familiilor, a
ntemeierea unei ce ar avea un fundament de aranjate reduc
sexuale dintre parteneri la ndeplinirea rolului de reproducere de perpetuare a numelui de familie, iar sexul
bazat pe dragoste se n afara
Demografia a nregistrat n S. V. A., Canada, Germania, Italia etc. o extensiune precedent
n ultimele decenii. Universitatea din Montreal (Canada), care a lansat n anii '80 un amplu program de
cercetare a franceze din Quebec, Centml de Studii ale de la Universitatea din Princeton
(S.U.A.) au devenit curnd unele dintre cele mai prestigioase specializate n demografic

Demo-
graphic hehavior in the past, de John E. KnodeL este metoda de M. Fleury L.
Henry. Folosind un larg, de din diferite regiuni ale Germaniei, automl recompune tabloul de-
mografic al germane din secolul al XVIII-lea n secolul al XIX-lea (mortalitate, formarea familiei,
familiei, fertilitatea familiei, planificarea etc.). Cartea este o reu-
a tuturor fenomenelor demografice, fiind surprinse,
toate aspectele legate de o istorie a familiei.
Este extrem de greu faci o ct mai pentm a ilustra amploarea de
demografia pe plan mondial n ultimele decenii. O lucrare asupra este The
European Family, 1982, ce istoricilor demografi, de origine Michael Mitterauer Reinhard
Sieder. Lucrarea este att pentm demografia ct pentm ceea ce numim istoria
Autorii ne o istorie a familiei din centml sud-estul Europei, de la familia (gmpul domestic
- Hausgemeinscha.fi) la familia (zadruga) n imensa Rusie.
n Ungaria, la deceniului trecut, cunoscutul demograf Andorka Rudolf a detaliat a aplicat
pentm cteva parohii metoda lui L. Henry M.

aspecte interesante n ceea ce


formarea familiei ntr-un geopolitic, economico-social mental cu cel care face obiectul
noastre: Transilvania ntre de la 1848-1849 Primul Mondial. De asemenea.
concluzii apropiate de noastre n central-european prin de demografic
ale polonezi, cehi etc.
19
Congresul de Istorice din anul 1995 de la Montreal a pus n rolul istoriei,
subliniind necesitatea istoriei n umanitate. Se pe colaborarea este
dezvoltarea unor teme majore de cercetare. Noile n cercetarea impun ca subiecte
familie, sex putere: familie sexualitate; lesbianismul de-a lungul istoriei: rolul gmpurilor minoritare n
a unui stat: diaspora din copilul n istorie: dintre sexe
acestor n din societate etc. Aceste subiecte, cum se poate observa, sunt probleme
ale acestui de secol pentm a nivelul de manifestare al lor, trebuie li se originea
n timp, abordarea unor asemenea teme cu n problematica contemporane
constituie, de fapt, o pledoarie pentm ntoarcerea istoriei spre trecutul desprinderea de
faptelor glorioase.
17
Jolm E. Knodel, Demographic behavior in the past. A study offourteen German village populations in the eighteenth and nineteenth
centuries, Cambridge, 1988; Arthur Imhof( Einfilhnmg in die historische Demographie, Milnich, 1977: Massimo Livi-Bacci, A
Histu1y of Italian fertility during the la.Yt two centuries, Princeton, 1977: Domenico Demarco, "Les sources de la demographie
historiquc en Italie", n Popula{ie societate, voi. Ill. Izvoare de demografie sub red. Pascu, Cluj-Napoca, 1980, p.
47-5 L Etienne van de Walle, The fema/e population of France in the nineteenth centwy, Princeton, 1974: Massimo Livi-Bacci. "New
Dimensions for Historical Demography", p. 15.

R., A csa/adrekonstitucios vizsgalat modszerei, Budapest, 1988. Mai recent, studiul "The Historical Demography of Proper
l-lungarian Village: Atany in the Eighteenth and Nineteenth Centuries ", n Jouma/ of Fami/y l!isto1y, Voi. 19, No. 4, 1994, p.
311-331.
1
" E. Cnova, P. Horska, "Collaboration des archives en R.S.T. avec des recherches demographiques ", n voi.
Historisch-demographisches Mittei/ungen, red. J. Budapest, 1981, p. 7-34; Pavla Horska, 'La reconstruction des liunilles
de l'cpoque prestatistique et l"histoire sociale. L"exemple de la Bohemc", n voi. Historien el populations; lrcna Gieysztor,
"L cnregistrement paroissial en Pologne au X VIle et XVIIIe sit':cles: illusions et espoirs demographiques ", n societate.
voi. IIL p. 16:'-170: Idem, "Introduction !\la demographie de l'ancie1me Pologne (XVI-XVIIIc siecles)", n Anna/es de demographi<'
historique. 1977, p. 357-381.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
40
EROS- FAMILIE
Demografia ca un domeniu complementar al istoriei, de,'ine parte
de aceasta. Noua este un suport ideal pentru istoricii deschide noi teritorii de
cercetare, cum ar fi cele ale umane. Epocile istorice
sunt din perspective noi ce folosesc la maximum valorile timp. Istoriografia
prin deschiderea ei spre subiecte inedite, poate pune la prejudecata potrivit
"'oamenii sunt sub vremuri nu vremurile sub oameni". Noile rezultate ale ntreprinse n ultimele
decenii rolul major al oamenilor n istorie deci se poate spune nemurile sunt sub
oameni". Prin parcurgerea lui P. Chaunu, Civiliza,tia Europei clasice, nu putem nu noua
imagine a istoriei Europei, pe care autorul ne-o din perspectiva oamenilor a lor.
Autorul se n primul rnd, pe izvoarele metodele demografiei istorice. alegerea astfel:
'demografia ajunge la pentru ea decurge din cel mai intim dintre gesturi, pentru ea este
printr-o atitudine n orice teorie de demografic despre cei care
o construiesc prin extensiune, despre cei care o folosesc drept un instrument de cercetare"
20
De
asemenea, autorul pentru folosirii de istoric a registrelor parohiale. despre care spune:
"registrele parohiale au ncetat fie gloata a vechilor arhive[ ... ] Ele cea mai aproape
unica de documentare pentru istoria celor tlmili [ ... ]Aceste registre sunt o pentru istoria
dar. mai mult, sunt o pentru o istorie ... "
21
n spirit. de a reface istoria dintr-o
se nscrie amplu! proiect de Ph. Aries G. Duby, /\taria private. Lucrarea
de renume, ca: P. Veyne, P. Brown, M. Perrot, Lynn Hunt, Catherine Hal, D. Fabre etc.
propune o istorie a private de-a lungul a milenii, din antichitate n zilele noastre. Elaborarea
este cu att mai cu ct un asemenea proiect a se finalizeze chiar un
concept nou: via,ta de autori ca "o de imunitate n care omul se se ...
unde se destinde, se face comod ... locul acesta este de ordin familiar domestic. Este locul tainei ... .. n
Cercetarea permite istoricului din tnmchiul principal noi ramuri. cum ar fi
istoria istoria iubirii, istoria fricii, istoria istoria femeii etc. Bonnie S. Anderson
Judith P. Zinsser au elaborat o despre imaginea femeii de-a lungul mai multor epoci
istorice: A History of Their Own, 1988. istorie a femeilor, dintr-o nu este
numai o prezentare a ingrate a femeilor de-a lungul istoriei, ci o a femeilor la
unei dominate de puterea Autoarele se valorile feminine
insistnd asupra nevoii femeii de elibera talentuL puterea creatoare din
anonimatul impus de lumea femeii o dar din n lucrarea lui
P. Evdokimov Femeia mntuirea lumii (trad. 1995). femeii n societate a fost -
autorul - de Biblie de a fost de istorie.
femeia sunt pentru reciprocitate comuniune n Dumnezeu, deoarece femeia este a Duhului
Vina femeii este de la scrierile biblice ale
spre oameni timpuri, ce au denaturat interese scopuri de moment.
ce a trezit interesul este cea a sexului a de-a lungul istoriei, iar
numeroasele pe de a n
de individ, pentru a ct mai profund comportamentul omului n societate. Amor sexualitate n Occident
(trad. 1994) este o carte ce un subiect la a elaborare au
participat franceze de - istorici, n sociale, n n drept. n
arheologie Ph. Aries, J. Bottero, A Corbin, Paul Veyne M. Foucault, prin cartea sa Istoria
(trad. 1995), descifreze gndirea privind activitatea
identifice momentul n care sexualitatea a fost din comportamentul individului. Momentul
sexului coincide cu dezvoltarea capitalismului, atunci cnd dreptul de a-1 de-a vorbi despre el este
nlocuit cu excesiva pudoare burgheze. Tot mai reconstituie
o istorie a iubirii, fie din perspectiva istoriei ideilor (Th. Laquer, Corpul sexul. De la greci la Freud, E. Relgis,
Hros n cel de-al III-lea Reich, Marcelle Tinayre, iubirii), fie dintr-o (P. Evdokimov,
Taina iubirii. unirii conjugale n lumina tradi,tiei ortodoxe, A Thatcher, sexului, R.H.
Bainton, Sex, Love and Marriage. A Christian Survey).
20
P. Chaunu, Europei clasice, 1989, vol. 1, p. 215.
21
/bidem, p. 212-213.
22
!sroria p1ivate, coord.Ph.Aries G.Duby, 1994, voi.I, p.7
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
II. Demografia: de reconstituire a familiei
41
nainte de a ncheia prezentare a istoriografiei mondiale propune
legate de momentele majore ale nu pot nu amintesc o realizare a lui J. Delumeau,
frica. Culpabilitatea n Occident (.\ecolele XIII-XVIII) (trad. 1997). Lucrarea este o investigare a
universului a pesimismului ce a dominat perioada Principalul subiect este teama de
Dumnezeu, culpabilizarea n temele pastorale. Autorul identifice ce anume
ele care sunt formele lor de manifestare. Pentru a realiza o clasificare a sunt analizate
predicile consacrate umane. n general, predicile aveau un motiv central, prin care se nfiera un anume
dar incidental erau incriminate alte comportan1ente vinovate. Delumeau ideal ar fi fost
cumuleze ntr-un corpus fiecare rnd referitor la un anume, dar acest lucru necesita o de
timp de aceea a ales un element de pentru identificarea categoriilor de

ncheierea
temele cele mai ntlnite (ocupnd primul loc n clasificarea sunt: desfru!,
toaleta dansurile spectacolele, castitatea, J. Delumeau are meritul de a
face din un ''obiect istoriografic", de a realiza o istorie a n Occident.
2. n istoriografia
La noi n registrele parohiale de stare au fost utilizate n deceniul patru al secolului
nostru. de echipele de coordonate de D. Gusti, cu referitoare
la a din satele cercetate
24
. Evident, utilizarea registrelor parohiale s-a
dintr-o cu o metodologie de cea care a prezidat mai trziu la constituirea
demografiei istorice. consacrarea a demografiei istorice, registrelor parohiale de
stare din Transilvania, ca izvoare istorice demografice, a fost constant de L. Moldovan
25
.
Cu toate acestea. impactul nu a fost spectaculos.
nceputurile istorice sunt greu de identificat nu se poate fixa un reper temporal
n care cercetarea devine un scop, un interes istoriografic. perioada a
nsemnat pentru istoriografia deschiderea spre noi zone de cercetare, spre noi teme ale
istoriei. spre tehnicilor metodelor de studiere a istoriei. nainte de a identifica pentru
descifrarea fenomenelor demografice a intra n prea multe detalii, se cuvine la
secolului al XIX-lea (1892}, se ntocmirea monografiilor intelectualilor
prin apelul publicat n "Familia", se cerea descrierea satului romnesc, cu tot ceea ce l
insistndu-se pe "numirile locale"
26
. Nu e greu de scopul unei asemenea ntr-o pe-
cnd trebuiau strnse ct mai multe date despre originea vechimea neamului romnesc. Din s-a
s-a recuperat un mic de asemenea monografii. La secolului al XIX-lea la nceputul
secolului al XX-lea, educarea poporului din punct de vedere etic, social, religios sanitar, s-a impus ca o datorie
Astfel, au fost redactate publicate despre moralitate, despre starea de vicii
despre multe alte probleme cu care se confrunta lumea satului romnesc n acea Un exemplu n acest
sens sunt lui Emanoil Elefterescu: Higiena (1892), Necesitatea religiei n omenire (1903),
Despre familiare (1909), de familie (1903), Despre
relele alcoolismului n popor (1903), Despre concubinaju/ui n poporul nostru (1904 ). Nu e
vorba. aici, de nceputurile demografiei istorice; mai la acumularea unei baze de date
demografice. la crearea unui fond valoros de asupra fenomenelor demografice majore. Demn de remarcat
este interesul pentru studiul satului, ce s-a manifestat puternic n Toate aceste attea cte s-au
au o valoare pentru recompunerea istoriei totale, pentru istoria istoria ideilor,
istoria umane.
2
' .1. Delumeau, frica. Culpabilitatea n Occident (secolele XIII- XVIII), 1997, voi. II, p. 121-122.
2
'
1
Roman Cressin, ''Monografia wmunei Materiale privitoare la statistica a comunt::i ", n Sociologie
I, 1936, p. 15-24: ldem, n comuna n Ibidem, nr. 6, p. 7-18; Petre "Studiu
asupra Banatului. Cauzele Rezultatele anchetei demografice din comuna jud. (I) ", n Buletin
eugenie biopolitic, VI, 1935, nr. 7-9, p. 208; etc. .
11
L Moldovan, "Registrele confesionale de stare din Transilvania", n Revista arhivelor, nr. 1, 1958, p. 159-185 ; Idem,
'Reg.istrek parohiale din Transilvania", n Revista de nr. Il, 1968, p. 52-60. autor a expus metodei lui L.
Henry M. Fleury, folosind doar o recenzie asupra a avea acces direct la carte. Vezi L. Moldovan, "Registrele
parohiale ue stare Izvoare de uate demografice", n societate, voi. II, sub red. Pascu, Cluj-Napoca, 1972, p.
45-50.
2
"Apud 1. Chelcea, Literatura a satelor noastre problemele n cu studiul satului romnesc. Momente
principale, Clu,1. 1933, p. 7.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
EROS - - FAMILIE
n perioada se nceputurile demografiei chiar nu Ia
consacrarea sa Grupul de din jurul lui Dimitrie Gusti a valorificat pentru prima n interes
datele din registrele parohiale. S-au impus metode, tehnici mijloace de redactare a monografiilor
mult mai complexe astfel registrele parohiale devin importante surse de cercetare. Roman Cressin n
1936, n revista sociologia ancheta sa asupra satului ''Monografia comunei Materiale
privitoare la statistica a comunei, ce se pe din
registrele parohiale. Este de invidiat rigoarea analizei, ce reface, omisiuni, ntreg tabloul demografic al
ritmul pe decade cuprinse ntre anii 1791 191 O, ponderea la a fetelor,
ilegitime, mortalitatea, cauzele infantile la vrsta la perioadele din an de
celebrare a ritmul fenomenele etc. O Ia cercetarea
fenomenelor demografice majore a avut P. cu ancheta asupra comunei 'Studiu asupra
Banatului. Cauzele Rezultatele anchetei demografice din comuna jud.
Ancheta se prin precizie meticulozitate, constatate la ancheta asupra satului Cauzele
unor nu se limitau la fenomenul alte fenomene demografice au contribuit Ia
reducerea natalitatea mortalitatea exogame, fecunditatea fertilitatea
femeilor etc.
De asemenea, pentru perioada trebuie activitatea medicilor n unor
statistici demografice, ce le erau necesare, ca suport istorico-medical, n campaniile lor de combatere a
epidemiilor, a focarelor de a boli etc. Spre exemplu, dr. O.D. Apostol, medic secundar la
Spitalul Militar Cluj, a publicat statistico-demografice note istorico-medicale pentm o
monografie a comunei Vlcele - jud. Trei Scaune", care este rezultatul unei ntreprinse asupra
protocoalelor n bune ntre anii 1845 1924. Cu toate autorul nu o
interpretare a fenomenelor demografice, este meticulozitatea cu care au fost strnse datele au
fost efectuate statisticile pe decade.
Perioada nu a nregistrat o cercetare dar a nsemnat nceputul unei
noi a istoriei, a definit a conturat metodele unei noi a istoriei. Eforturile celor ce au adus n
istoricilor noi surse de documentare interpretare sunt semnificative din partea o mai
mare Din prezentare nu poate lipsi Xenia C. Costa-Foru, care a efectuat o cercetare
asupra familiei, ntr-o lucrare Cercetarea afamiliei. Contribu.tie
( 1945). Autoarea a fost de sistematizarea unei metodologii a istoriei familiei. n paralel cu
traseului de formare a familiei. Sunt surprinse toate etapele familiei: scopul criteriile de
alegere. vrsta la care se ncheie legislative cele ale "satului",
realizarea desfacerea etc. Nu sunt omise nici (concubinaje, infidelitatea
etc.). a avea de a minimaliza meritul ntreprinse de autoare, trebuie atragem
lucrarea se la formarea familiei nu ia n studiu reconstituirea familiei.
O istorie a reconstituirii familiei, a ciclului familiale, are ca de cercetare
registrele parohiale. protocoalelor a fost cu
profesionalism de Liviu Moldovan, care dedicat ntreaga de cercetare descoperirii
datelor din aceste registre. n studiile publicate, de-a lungul mai multor ani, a reconstituit istoricul
protocoalelor, stabilind momentul n care nregistrarea momentelor fundamentale din oamenilor a devenit
obligatorie pentru biserici, registrelor, de la simple la registre cu rubricaturi diverse
27
.
Despre starea registrelor parohiale din Moldova, despre de-a lungul timpului despre necesitatea
registrelor parohiale n cercetarea au mai scris Natalia Giurgiu Ecaterina


nu s-au consemnat tentative de cercetare a registrelor parohiale, n studii
s-au valorificat variate a sau formarea familiei
n satul romnesc intra extracarpatic
29
. In septembrie 1977, prin eforturile profesorului Pascu ale
,- L. Moldovan, n limba date n anul 1785 pentru nregistrarea (conscriptia) populatiei din ldem.
Registrele parohiak din Transilvania'; Idcm, Registrele con!"esionale din Transilvania" - toate publicate n voi. Din istoria
statisticii Culegere de articole, 1969, p. 189-206, 263-272, 273-303; ldem, ''nregistrarea de biserici a
botezatilor, n Romne n sec. XVIII-XIX", n societate, voi. ill, p. 137-142 etc
2
xEcaterina Les registres paroissiaux de Moldavie et leur importance comme source demographique", n
societaTe, voi. ill, p. Git Ungureanu, "Actele de stare n Moldova la Regulamentul organic (1803-1832)"; ldem,
'"Actele de stare n Moldova sub regimul Regulamentului organic (1832-1864)"; ldem, "Actele de stare civilii sub regimul
Codului civil ( 1864-1944 )'',n voi. Din istoria statisticii ... , p. 223-232, 233-247, 249-261.
2
"Natalia Giurgiu, Transilvaniei la secolului al XVIII-lea", n societate, voi. 1, subred. Pascu, Cluj,
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Demografia: de reconstituire a familiei
Comisiei de Demografic s-au la Cluj-Napoca unui colocviu
de demografic n cadml o a fost problemei registrelor parohiale.
Initiativa demografice la Cluj profesorului Pascu, care, participnd la Congresul
de Istorice de la Stockholm (1960), a demografiei istorice pentru
istoria Sub directa sa coordonare, a nceput un program de cercetare publicarea
societate. Studii de demogra.fie (1972-1980). propus promoveze
demografice din Romnia a reunit, n cele 4 volume, importante la elucidarea
fenomenelor demografice din societatea n spirit al demografice, la
nceputul anilor 1980, n la Facultatea de Istorie, s-a constituit Laboratorul de Demografic
prin a lui Louis Roman, n cadrul s-au prezentat ce concentrau rezultatele
fenomenelor demografice (H. a n prima a secolului
al XVIII-lea n satul M. "Starea a comunei jud. Dolj" etc.)'
0
. Prin studiile lui
Louis Roman - un excelent teoretician al demografiei istorice - suntem cu problematica
demografice, cu metodele tehnicile de a surselor demografice
31
. Cercetarea a cunoscut la
un interes deosebit, fiind n mod special de istorici de Gh. Platon, D. Ciurea, Ecaterina
Lucrarea dnei Ecaterina Satul moldovenesc n prima a secolului al XIX-lea.
Contribu,tii demografice, este o ncercare de tratare a problemelor demografice
stmcturii demografice a satului romnesc este n asigure un alt sociale. Cercetarea se
pe sursele ale demografiei: acte de stare (dosarele parohiale sau
matricole), statisticile, catagrafiile de etc. cont de lipsurile pe care le
izvoarele demografice pentm nceputul secolului al XIX-lea n Moldova nu numai), lucrarea a fost
cu succes surprinde toate aspectele demografice majore
stmctura familiilor, pe vrste, natalitatea, mortalitatea etc.) ale satului moldovenesc.
31
Deceniul a consemnat cteva tentative serioase de a impune n istoriografie noua directie de
cercetare. n acest context, un merit deosebit i revine lui Simion Retegan, care, prin de istorie a
romnesc ardelean, a atras asupra multiple de explorare a registrelor parohiale de stare

Din demografia a n continuare la periferia n


unui program constant coerent de prelucrare valorificare a registrelor parohiale, ca n alte
din vestul sau centrul Europei, aceste studii au trecut- n ciuda valorii lor- aproape neobservate".
Demografia a fost de cercetarea deoarece presupune un volum enorm de
cu o finalitate de rezultate spectaculoase imediate. O este de necesita-
tea unor fonduri arhivistice ct mai complete, iar identificarea celor mai reprezentative
integrale presupune timp. Cercetarea ar fi mult prin folosirea calculatomlui a progra-
melor speciale de demografic, dar romn nu-i sunt accesibile ntotdeauna mijloacele tehnice
moderne de lucm. Cu toate acestea, n ultimii ani o apropiere a de istoria
chiar este o apropiere majore n problematica dcmografiei.
1972, p. 115-137: Ecaterina Negmti, Ion Prelipceanu, 'Date cu privire la evolutia a mmi sat bucovmean n sec. XIX al
XX-lea", n Suceava. Anuand Muzeului Jude(ean, voi. 6-7, 1979-1980, p. 247-266; Ecaterina Negmti. Satul moldovenesc ll prima
a secolului al XIX-lea. demografice, 1984.
30
L Roman, "Laboratoml de D.:mogratie lstoricft n anul universitar 1983-1984", n Revista 37, 1984, nr. 12, p. 1.234; Idem,
"Laboratorul de Demografic Istoric[! n anul universitar 1986-1987", n Revista 40, 1987, nr. Il, p. 1.129.
31
ldem, "Sciences de l'histoire, demographie et demographie historique", n Analele XXIX, 1980, p. 99-1 09;
idem, "Demografia istoric[! n lume la de mileniu", n Revista de istorie, 42, 1989, m. 4, p. 405-414; ldem, "Genealogia
demografia istoricrt", n Revista de istorie, 1991, nr. 3-4, p. 183-198
32
S. Retegan. demografice ale satului romnesc din nordul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (Solnocul
Interior)". n voi. Civiliza(ie Studii istorice, ngrijit de N. Edroiu, A. P. Teodor,
Cluj-Napoca, 1985, p. 166-173; Idem, ''Un tatrt ntre fiii Locul preotului n satul romnesc din Transilvania de la mijlowl
secolului al XIX-lea", n voi. Istoria ca lectur[t a lumii. Profesontlui Alexandru Zub la mplinirea vrstei de 60 de ani, coord. G.
L. Boicu L. 1994, p. 387-396; A. Vari, "Ipostaze ale sexualitate imaginea Jemeii la
Viena Budapesta ntre 1!!90-1914", n AfiC. XXXV, 1996, p. 225-240.
'' Ioan "'Aspecte privind a Sm1icolau Romn n a doua a sec. al XIX-lea", n Crisia.
XV. 1985. p. 309-322; 1. Bolovan, Sorina Bolovan, "Aspecte privind n satul romnesc din nord-vestul Transilvaniei la
mijlocul secolului al XIX-lea", n Acta MP, XII, 1988, p. 845-850; 1. Maksai, 1. Copil, I. Oprea, "Schimbrtri intervenite n
comportamentul demografic al comunei Batos - jud. de situatia din a doua a sec. al
XIX-lea", n Revista de 2!!, 1979, nr. 5, p. 49-54; I. ''Endo exogamia n satele Poienile !zei Botil'lt"', n Alarma{ ia,
5-6. 1979-1981, p. 460-472: C. Todea, la demografiei istorice a Transilvaniei", n Revista de 22.
1973, nr. 6, p. 82-91.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-14
EROS - - FAMILIE
evenimentele din decembrie 1989, istoriografia considerabil sfera de interes
spre teme marginalizate sau mai abordate anterior. n acest context, la o 'redescoperire" a
registrelor de stare privite ca importante surse de demografie

In cadrul Institutului de Istorie. al
al Arhivelor - Filiala Cluj al Centrului de Studii Transilvane din
Cluj-Napoca s-au lansat teme de cercetare, se teze de doctorat, de sau de
pentru gradului I care fac apel, n primul rnd, la aceste izvoare istorice. Este de n
perioada prin utilizarea calculatorului n demografia

un progres mai amplu n
registrelor parohiale, inclusiv pentru confesiunile
Registrele parohiale se la filialele ale Arhivelor sunt accesibile tuturor celor
n cercetarea, prelucrarea valorificarea lor, oferind subiecte de
n ultimul timp a unor

ce subiecte istoriografice cvasimarginalizate
ncrederea cercetarea evenimentelor majore din individului nu va n penumbra evenimentelor
ale istoriei. Noile de cercetare nu trebuie sau nege temele
consacrate ale istoriei istoriografiei, ci trebuie sensibilizeze faptul istoric.
la nivelul istoriografiei contemporane este n 'culisele" istoriei.
descopere alte ale evenimentelor. Trebuie a fost de o
istoriografie i a metodei.
HISTORICAL AND HISTORIOGRAPHICAL CONSIDERA TIONS
CONCERNING HISTORICAL DEMOGRAPHY
(Abstract)
The aim of this study is to underline some guiding marks concerning the initiation and evolution of the historical
demography, revealing in the same time the orientation of universal historiography. This fieldresearch became important
especially after 1989 when numerous and serious research project were initiated.
Lately a lot of studies concerning avoided subjects of historiography were published so we have reasons to believe
that the most important movements in individual's life would not remain for sure-unknown for the large audience.
'' Sorina Ioan Bolovan, demogratice asupra lclod n a doua a secol ulm al XIX-lea", n
.-l/IC, XXX, 1990-1991, p. 267-279; Sorina Bolovan, "Aspects ofthe family life cycle in north-westem mid 1 9th century Transilvanian
villages ", n Transilvanian Review, Voi. ill, No. 1, Spring ( 1994 ), p. 1 O 1-107; Adriana Florica Muntean, privind
problema tiuniliei a structurii ei de-a lungul secolului al XIX-lea n satele (jud. Cluj)", n vol. Sabin
istorie demografie. Studii privind societatea ntre secolele XVI-X\", coord. Sorina Bolovan, 1. Bolovan, Cluj-Napoca,
19lJ5, p. 135-143; ldem, 'Divorce with the Orthodox Roumanians in the archpriest district ofTurda in the second halfofthe 19th
century ", n Transylvanian Review, Voi. ill, No. 1, Spring (1994 ), p. 1 08-113; Solcan, 'Registrul parohial de botezuri al
bisericii retimnate din pentru demografia a secolului al XVII-lea", n voi. Hrisovul, 1, 1995, p. 90-100; V. Leu,
"Divort n stil n Banatica, 14, 1996, p. 251-263; Laura Stanciu, mortalitate conditia femeii n viziunea
Ardelene'', n Apulum, XXXIV, 1997, p. 386-395.
J;lrina "Calculatoml n demografia n Revista serie tomul 6, nr. 11-12, 1995, p. 992.
Lemny, Sensibilitate istorie n secolul XVIII romnesc, 1990; T. Transilvania la nceputurile timpurilor
modeme (1680-1800). Societate colective, Cluj-Napoca, 1997; Simona T. colective
imaginar social. Istoria noile paradigme ale Cluj-Napoca, 1990; D. Radosav, Sentimentul religios la romni,
Cluj-Napoca, 1997; preot D. Man, Maica Domnului. Chipul femeii n Noul Testament, Cluj-Napoca, 1995;
colective imaginar social n Transilvania, coord. S. Mitu, FI. Gogltan, Oradea-Cluj, 1996 etc.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ISTORICE STATISTICE PRIVIND
N TRANSILVANIA NTRE 1851-1918
IOAN BOLOVAN
Familia, a cu multiple. are o determinare
reprezentnd un produs al sistemului social, dezvoltndu-se evolund n raport cu din societate.
1
Una dintre multiplele coordonate care include problematica concret a familiei o constituie
deoarece ntemeierea formarea familiei are loc numai n urma actului (de cele mai multe
ori concubinajul neavnd foarte mari). n general, elementele pentru
modului de formare a familiei sunt: motivarea scopul ei, criteriile de alegere ale partenerilor, perioada
de ncheiere etc.
2
n continuare vom expune doar cteva aprecieri pe marginea de din
Transilvania ntre 1851-1918, a sezoniere a acestora, precum privind vrsta statutul civil
al celor ce se Aprecierile noastre privesc fenomenul n ansamblu, studiile speciale n curs de
elaborare sau viitoare vor aduce cu certitudine ample despre
prin Transilvania avem n vedere doar teritoriul fostului Mare Principat Transilvania, iar reorganizarea
din 1876, teritoriul a 16 comitate regiune Kiralyhagontul sau Erdely cu 15 comitate +
comitatul
tabel nr.l
AN 1851
Nr. 20596
AN 1867
Nr. 22382
AN 1878
Nr. 19719
AN 1889
Nr. 19545
AN 1900
Nr. 22641
n Transilvania
ntre 1851-1918
1852 1853 1854 1855 1856
19143 16199 15997 16680 18147
1868 1869 1870 1871 1872
29932 26456 24831 23425 24045
1879 1880 1881 1882 1883
23853 21786 22364 21277 23264
1890 1891 1892 1893 1894
18790 21315 23240 21217 21030
1909 1910 1911 1912 1913
26580 27456 30309 26146 26595
1857 1858 1859 1865 1866
17491 15637 16775 16075 17988
1873 1874 1875 1876 1877
25611 23821 24424 21947 19164
1884 1885 1886 1887 1888
1
22917 21538 21300 20865 21465
l
1895 1896 1897 1898 1899
18582 18831 18663 18292 22046
1914 1915 1916 1917 1918
19929 9351 8046 9466 15289
Din tabelul nr. l se dincolo de ani consecutivi cu un apropiat de s-au
remarcat ani n care fie a fie a urcat peste media din a doua
a secolului trecut demografii au stabilit clare ntre a cadrul socio-
economic politico-militar. Astfel s-au identificat ca cauze cu asupra de
epidemiile de n care monarhia a fost crizele economice, agricole etc.
n anii 1851-1852 cnd la cereale au fost mai s-au ncheiat foarte multe iar
n anii 1853-1855, ca urmare a holerei din 1855 a Crimeii, lipsei scumpirii cerealelor,
mariajelor a De n monarhia, maxim de s-a nregistrat paralel cu
1
Maria Voinea, Familia sa 1980, p. 9.
: Sotina Bolovan, Ioan Bolovan, Atitudini privindfonnareafamiliei n societatea din nord-vestul Transilvaniei n a doua
)umtate a secolului al XL\"-Iea, n AIIAC XXIX, 1989, p.525.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
46
EROS - CASATORIE - FAMILIE
agricole bune implicit la cereale, fenomen demonstrat pentru secolului al
XIX-lea.'
Ca o constatare ntre primii ani ultimii ani antebelici se sporirea
de lucru firesc n dinamicii Transilvaniei ntre cele limite.
Semnificativ n acest sens este faptul ntre 1900-1913, din provincie a sporit mereu de
la 8.8%o la 9,7%o. De altfeL nu numai n anul 1911 s-au ncheiat cele mai multe (30.309), dar anii
anteriori ai acestui vrf cei care au urmat la au nregistrat un masiv de
mariaje. Evident, n anii s-au ncheiat mult mai reflectnd att lipsurile materiale ct
mobilizarea pe front a cele mai drastice ale de s-au observat n regiunile
care au avut cel mai mult de suferit, respectiv comitatele de la poalele Meridionali (Sibiu,

Un caz interesant l anul 1918 cnd s-au consemnat 15.289 de nu suntem n posesia
datelor privind repartizarea pe luni, credem o parte a lor s-au ncheiat n lunile
noiembrie-decembrie, cnd luase oamenii s-au reintre n ciclul demografic normal. O
parte a care s-au ntors de pe front au contractat rapid fenomen lesne de nu
numai din punct de vedere biologic, dar ca un semn al lor de a uita de traumele de a
ntemeia familii care dea vietii un alt sens.
n generaL n a era mare, fiind major
de doi factori: a) respectarea nonnelor prescrise de care interziceau contractarea de n timpul
posturilor religioase (se mai acordau dispense n situapi b) ritmul muncilor agricole,
fiind de a era agricultura.
5
Tabel nr.2 Sezonalitatea n Transilvania
AN La 100 lAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC
de

1865
o
% 20 8 223 2,5 4.3 93 43 42 3 2 46 8,6 13.4 2,2
1877 % 20 1 20 2,3 6,6 96 3 4,1 3 4.5 8,1 15.6 2,6
1885 % 17 6 19 4 2.8 6,7 11,6 3,2 3,5 3,1 44 7,2 17.5 2.7
1910 % 73 18 9 13 3 6 7,2 6,8 45 3 6 48 8 1 17.9 43
Surse: Tamas Farag6, ''Seasonality of Marriages ... ", p. 340: Magyar Statisztikai Evkon_w. els6 (!\folyam
- tiszen6t6dike evfolyam, Budapest, 1872-1889.
Pentru a ilustra n a din Transilvania ntre
primul mondial, am selectat cteva anuale, reprezentative credem noi pentru a ilustra acest
aspect (anii 1865, 1877, 1885 1910). La nceputul intervalului se o polarizarea
pe luni, respectiv februarie (22,3%) - ianuarie (20,8%), octombrie (8,6%) - noiembrie (13,4%) o
mai (9,3%). repartizare corespunde n linii mari toamnei trzii de cnd nu
prea existau religioase agricole erau ncheiate. ce toamna, spre finalizarea muncilor
cmpului iarna n timpul postului avea loc perfectarea matrimoniale, se putea trece la
legalizarea n mai apoi laice, la mai ales se
apropia campania de Ori, realizarea unei nsemna o ntrerupere a
procesului muncii, ceea ce nu era prea ademenitor pentru ce trudea pe pentru
impozitele stat pentru a asigura familiei. pe anotimpuri pe Juni se
poate identifica n mediul rural din Moldova de la mijlocul secolului trecut, dar n Ungaria
6
Junii
mai (9.3%) de celelalte luni de sau este avem n vedere din punct de
3
Konek Sandor, A magyar korona orsz xgainak legujabb nepesedesi mozgalmai, Pest, 1868, p.9,22: Cornel Todea, la
demografiei istorice a Transilvaniei, n Revista de 22, 1973, nr.6, p.83 .
. j Ibidem. p.RS.
'Tamas Farag6, Seasonality of Afarriages in Hungary from the Eighteenth to the Twentieth Century, n Journal of Family History,
vol.19, no.4, 1994, p.333.
"!hidem, p.340; Ecaterina Satul moldovenesc n prima a sec. al XLY-lea. demografice, 1984, p.76.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ll. Demografia: de reconstituire a familiei
47
vedere religios tocmai trecuse postul iar din cel al agricole se ivise un scurt ntre muncile
de cele de care permiteau ncheierea de cu tot ceea ce ele implicau.
cum din tabelul nr.2, la nceputul secolului XX nu se mai att de mari
ca la 1865 n ceea ce pe luni. se cteva luni care un
mare de mariaje (noiembrie, februarie, martie), s-a produs o oarecare dispersie a n restul
lunilor. ponderii din luna ianuarie de la 20,8% n 1865 la 7,3% n 191 O
celor din luna martie (de la 2,5% n 1865 la 13% n 1910). De asemenea, In luna mai s-a diminuat ponderea
cu 2%, crescnd n iunie cu 2,5%, ceea ce, corelat cu de n ianuarie
n martie, fie au intervenit n calendarul agricole
7
fie s-a
ponderea ocupate n pentru care efectuarea de ntr-o de
intense la cmp nu reprezenta nici o din este de
urbane a Transilvaniei intre 1850-191 O, nemaifiind de n
n timpul cmpului.
Sporirea n luna noiembrie dublarea ponderii mariajelor din luna decembrie
unui nou comportament mental demografic. ntr-o n care postul cenzurase din
plin n secolul XIX ncheierea de o s-a realizat ca urmare a introducerii civile n anul
18 94. Pe baza legilor XXXI-XXXIII din 18 94, n Ungaria s-au oficiile de stare ale statului
subordonate Ministerului de Interne, crendu-se registre noi, mult mai complexe dect registrele parohiale de stare
Statul a dorit ca prin legile din 1894 care s-au manifestat ntre
ori chiar ntre diferitele confesiuni vizavi de consemnarea fenomenelor demografice fundamentale
judecarea cauzelor matrimoniale.
8
Fiecare era obligat se nregistreze n actele de stare ale
statului, iar mplinirea ritualului religios i doar ca o a propriei Biserica a protestat
de aceste ale statului care-i autoritatea cernd vegheze ca nu
se limiteze numai la laice, ci pe mai departe legea

n timp,
biserica s-a fie mai cu efectuarea n timpul posturilor, astfel nct s-au
acordat mai dispense n luna decembrie.
Dincolo de a pentru ntreaga Transilvanie n tabelul nr. 2, s-au
manifestat locale de mediul geografic, statutul socio-profesional chiar religia locuitorilor.
10
O astfel de dar cu lunare de la sat la sat o analiza a 350 de
din satele lclod ntre 1850-1880.
11
Tabel nr.3 din Iclod (%)
Locali- lAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC
tatea
8,7 50,7 9,5 2,4 1,6 3,9 0,8 - 0,8 5,5 15,8 -
%
lclod 17 8 27,3 1,6 22 3 3 28 22 1 6 3 12.3 23,4
-
Surse: Arhivele Cluj, Registrelor parohia le de stare
Semnificativ pentru modelul traditional, arhaic, de fluctuatie a este absenta a
mariajelor n luna decembrie: medii ale celor controlul autoritatea a
au constatat agriculturii la secolului al XIX-lea: plugului de fier
modem, a de treierat a celor de secerat au determinat importante n cultivarea plantelor au provocat
n agrare ... Durata de s-a redus la n decurs de trei decenii. La fel s-a diminuat la un
slert durata folosite cu 75%''. Egyed Ak.os, A parasztsag Erdelyben Edelyben a
szazadfurdulim, Bukarest, 1975, p.298.
K Sorina Bolovan, loan Bolovan, Registrele parohiale de stare din Transilvania - izvoare de demograjie n Revista
arhivelor, seria a lll-a, vol.I, 1995, nr.l-2, Cluj-Napoca, p.51.
Ca nici pe viitor nu scape consistoriul din vedere de a erua cauzele cari pe unii a se
numai cu cC Protocolul sinodului ordinar extraordinar al arhidiecezei greco-orientale romne n anul 1906,
Sibiu, 1906, p.27.
10
Tamas Farag6, Seasonality of Marriages ... , p.341.
11
Arhivele Nu(ionale, Cluj, Fond Registre parohiale de stare 38, Iclod 126.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
48 EROS - - FAMILIE
asupra matrimoniale a determinat respectarea cu a postului Un
comportament similar a fost pentru satul moldovean Horodnicul de Jos n prima a secolului
trecut, ceea ce este reprezentativ pentru un orizont mental situat sub cenzura a bisericii.
12
Surprinde de asemenea ponderea foarte mare a din n luna februarie (50.7%) faptul n
luna martie s-au ncheiat mult mai multe dect n Iclod. Situat n zona din jurul Huedinului,
cu mai rece, a avut un calendar al agricole diferit de lclod situat pe valea

statutul matrimonial sau starea este rezultatul
deceselor unuia dintre are o din punct de vedere demografic, n
conexiune cu repartizarea pe sexe grupe de

n vederea ce au caracterizat statutul
matrimonial al Transilvaniei ntre 1850-191 O, am cuantificat n tabelul nr.4 din
ncheiate n
Tabel nr.4
AN
1850
1857
1870
1890
1900
1910
statutului matrimonial al
Transilvaniei ntre 1851-1910 (%)
SEX
54 8 41.8
Femei 48 9 41.9
Populatia 51 9 41.9
56 9 39.8
Femei 51 4 39.6
Populatia 54 1 39.8
55 6 41 1
Femei 49 7 41.3
Populatia 52 6 412
Populatia 50.5 42 8
52 4 41
Populatia 52 6 40 7
Divortati
34 -
92 -
62
-
3.2 -
9 -
6.1 -
3.2 o 1
8,8 0.2
6 0.2
6.5 0.1
6,5 0.1
6,4 03
Surse: Magyar Orszagos Fond EOKL, F.551 Statisztikai 1843-1865, 2 cs6m6, f.417:
und Viehstandvon Siehenburgen nach der vom 31 October 1857, Wien, 1859: A Magyar
Korona orszagaiban az 1870. ev elejen vegrehajtott nepszam!a/as eredmenyei, Pest, 1871: Magyar Statisztikai
Kozlemenyek. Uj sorozat, 1 kotet, Budapest 1902.
Un prim aspect interesant n cu tabelul nr.4 l din
Transilvania ntre 1850-191 O. Dincolo de nregistrate ntre diferite caracteristica
a acestei categorii de stare o de a celibatarilor ajungndu-se de la
51,9% n anul 1850, la 52,6% n 1910. asociem la asemenea faptul n intervalul temporal
studiat (mai ales ntre 1890-191 O) s-a redus avem confirmarea n
transilvan a demografice. celibatului spre o trzie paralel cu
persoanelor sunt numai cauze care au contribuit la n deceniile
primului mondial nu doar n Transilvania, ci la alte popoare din monarhia austro-
n Vechiul Regat, ntre 1899-1912 s-a observat un fenomen invers de dominare a ponderii persoanelor
de la 55,1% la 54,5%, concomitent cu saltul grupei de la 38,5% la 39,5%.
15
n atari
12
Satul moldovenesc .... p.77; Doru Radosav, Sentimentul religios la romni. O (sec.XVII-.'Ct),
Cluj-Napoca, 1997, p.130; Toader Transilvania la nceputunle timpurilor modeme (1600-1 800). Societate
colective, C1uj-Napoca, 1997.
13
Vladimir Trebici, Demografia, 1979, p.89.

L.Fialova, P.Zdenek, P.Veres, Fertility Decline in Czechoslovakia Du ring the Last Two Centuries, n Populat ion Studies, 44, March
1990,p.93.
15
Leonida Colescu, Analiza rezultatelor general al Romniei din 1899, 1944, p.58; Petru
Rilmneantu, Studiu asupra Banatului. Cauzele Rezultatele anchetei demografice n
(l). n Buletin eugenie biopolitic, VI, 1935, nr.7-9 p.204.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
II. Demografia: de reconstituire a familiei
49
modelul demografic al extracarpatice se nscrie cu proprii o oarecare
retardare n procesul demografice.
Datele care ne-au fost accesibile ne-au permis reconstituim pe categorii de stare att
a ct a femeilor doar pentru perioada 1850-1870. notabile ntre cele sexe apar la
grupa a celei Astfel, ponderea s-a n cele
decenii cu circa 5-6% mai mare dect a femeilor, aspect explicabil att prin superior al
masculine ct prin mai timpurie a fetelor dect
16
De asemenea. faptul
este mai mic cu aproape 6% dect al femeilor este explicabil prin cel coordonate. Mai
nti. s-a demonstrat n subcapitolul referitor la structura din Transilvania pe sexe a existat o
supramortalitate ce a generat un mare de In al doilea rnd, la
este vizibil mai mare dect la Preponderent, s-au mai repede dect femeile n
rnduri, atunci cnd nu aveau o prea pe la 35 de ani), ei contractau
cu fete june.
17
n general, n mediul rural investigat, se mai o mai de
timp dect femeile sau deoarece nu se putea continua vreme munca cmpului a celei
din de unul singur. de nu locul unei femei pentru nevoile cotidiene:
copiilor, ngrijirea de zarzavaturi a de etc. De altfel, ca n vestul
Europei, un ansamblu de porecle lansat de comunitate lua n derdere pe cei pierdeau masculinitatea n
muncile esentialmente feminine.
18
Prin se renchega grupul parental pe loc de n vederea
a economice a familiei. n arhivele ecleziastice numeroase dispense de doliu
solicitate de cererea prin faptul nu se poate lucra
se ori 'copiii orfani au pe drumuri" prin nengrijire

n Moldova. la
secolului al XIX-lea, reprezenta 4,2%, iar al 9,9%, datorat nu att
mai ridicate a ct faptului se mai dect femeile.
20
Statutul matrimonial al celor ce se nu numai de alegere a partenerului
conjuga! n cadrul grupe de la un moment dat, dar anumite structuri mentale, cum ar fi
raporturile ntre femei n general, statutul al femeii n etc.
Tahel nr.5

Nec.


Nec.
Div.
Nec.
Div.

Statutul civil la n Transilvania Ungaria
(1865-1885)
TRANSILVANIA
FEMEI 1865 1880 1885
Nec 73 2 72 75.5
10 2 10 4 8 6
Nec. Il, 1 9,5 7,9
5.5 5.7 5.2
Nec. - 0.9 l.l
Div. -
0.8 09
- 0.4 04
Div. -
0,3 04
UNGARIA
1876-1880 1881-1885
73 76 5
113 92
10 2 9 l
4.8 4.2
02 03
0.2 0.2
0.2 o 3
o 1 02
Surse: Umg Lajos, Magyarorszag nepmozgalma 1880-1885, Budapest, 1888, p.38; Magyar Statisztikai
1872-1886.
16
Sorina Bolovan, Ioan Bolovan, A.titlldini privind fonnarea ... , p.531.
17
Arhivele Cluj, Fond Registre parohia le de stare Apahida, 8/6, 38 etc.
JK M.Segalen, Menta li te populaire el remariage en Europe occidentale, n val. Marriage and Remarriage in Populations of the Past,
ed. hy J.Dupaquier, E.Helin, P.Laslet, M.Livi Bacci and S.Sogner, Academic Press, London, 1981, p.69.
10
Arhivele Cluj, Fond Episcopia de Cluj-Gherla, dosar 310/1857, f3: dosar 418/1857:
dosur 241 4/J 859 etc.
20
Ecaterina Satul moldovenesc ... , p.75.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
50
EROS - - FAMILIE
Att cronologice selectate pentru Transilvania, ct media pentru Ungaria ntre
1876-1885 se cteva n statutului matrimonial al celor 2 parteneri la ncheierea
Se n primul rnd o de a protogame (ambii se la
prima n Transilvania de la 73,2% n anul 1865, la 75,5% n anul 1885; n Ungaria, de la 73% pentru
deceniul opt, la 76,5% pentru primii cinci ai deceniului O atare poate sugereze, n
opinia o mai mare libertate de a n alege partenerul (ambii tineri att n
cadrul ct n satele nvecinate.
feudale construirea unui nou tip de economico-sociale a fost
de o mai mare mobilitate a n contextul care ne mobilitate a implicat o
a exogame n primele decenii Din efectuate pe baza
registrelor parohiale s-a conturat clar o mai mare a exogame contractate de
Fetele, prin lor preponderent erau mai expuse unui mariaj extern, unei
din orizonul secular rural (de fetele ce se n afara sunt fie servitoare, fie orfane, sau
cu o Din 45 de exogame consemnate la lclod ntre 1859-1880, au
provenit din exterior n 41 de cazuri, iar femeile n 4; la Asuajul de Jos, n intervalul 1858-1873 s-au efectuat 30
de cu din alte sate numai 8 n care femeile au venit n sat. Similitudini pot fi detectate n
romnesc extracarpatic, de exemplu n satul moldovean Horodnicul de Jos, din 147 de exogame
ntre 1802-184 7, n 134 de cazuri provin din alte sate numai n 13 mariaje femeile sunt intru se. ::z
O n tabelul nr.5 este aceea a ponderii ntre n
Transilvania de la 10,2% n anul 1865, la 8,6% n anul 1885; n Ungaria ntre 1876-1885 de la 11,3% la 9,2%.
se pentru n care unul din parteneri este iar
este Pe de o parte, unei asemenea este de reducerea a ratei de mortalitate
restrngerea n timp a de persoane Pe de parte, reducerea mai a
dintre fete de la 11,1% la 7,9% n Transilvania oarecari mentale n sfera
matrimoniale". Aproape sigur, avem de-a face cu o a fetelor un refuz din ce n ce
mai mare al acestora de a accepta "comandate" de din interese materiale cu Un
atare comportament din partea sexului feminin constituie un posibil jalon pe lungul drum al procesului de
emancipare a femeii din n epoca
Vrsta la o de legislatia
de practicile populare, de socio-economice'etc. n deceni{tl opt al secolului
trecut, foarte bine pe grupe de a celor ce se n anii din
cei mai tineri se nsurau la etatea de 24 de ani cele mai multe tinere, de la 15 la 20 de
ani"
23
studiile asupra unor microzone din Transilvania n a doua a secolului trecut
aprecierea lui G. Astfel, pentru perioada 1850-1870, n Apahida vrsta medie a la prima
era de 24,9 ani a femeilor de 20,8 ani; n ntre 1850-1880, la prima
aveau n medie 24,2 ani femeile 18,6 ani; n n vrsta medie a se
ridica la 24,4 ani, n timp ce a femeilor era de 21, 1 ani; n vrsta medie a la primul mariaj era de
24 de ani, a femeilor de 19,4 ani, n de 22 de ani respectiv 19,6 ani etc,
24
deci neglijabile n
ansamblu care o n satele investigate. In general, media de a la prima
n Transilvania era de 23-25 de ani, din cauza rigorii legilor militare austriece care interziceau
tinerilor ncheierea de nainte de a se fi prezentat de 3 ori la tragerea lor pentru serviciul militar.
25
Din lotul de 100 de ncheiate n satul Goreni ntre 1843-1890, circa 38% din s-au ntre
'
1
Sorina Bolovan, Ioan Bolovan, Atitudini privind formarea ... , p.530.
22
Ibidem; Ecaterina I.Prelipceanu, Date cu privire la a unui sat bucovinean n sec. XIX .\X, n
Suceava. Anuarul Muzeului 6-7, 1979-1980, p.265; Roman Cressin, Monografia comunei Materiale privitoare la
statistica a comunei, n Sociologie 1, 1936, nr.5, p.14 sq.
DApud Ll.Adam, Izvoare de demografie vol.II, secolul al XIX-lea- 1914. Transilvania, 1987, p.272; n
Vechiul Regat la secolului al XIX-lea era o ntre 21-25 de ani, iar
femeile ntre 16-20 de ani, cf. Leonida Colescu, Analiza rezultatelor ... , p.59.
24
Sorina Bolovan, Ioan Bolovan, Atitudini privind jom1area ... , p.531; Adriana F1orica Munteanu, privind problema
familiei a structurii ei de-a lungul secolului al XD(-lea n satele (jud.Cluj), n vol. Sabin Istorie
demografie ... , p.l39.
25
Simion Retegan, demografice ale satului romnesc din nordul Transilvaniei la mijlocul sec. al XIX-lea (Solnocul /nteriur)
n vol. Studii istorice, ngrijit de N.Edroiu, P.Teodor, Cluj-Napoca, 1985,
p.171.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Demografia: de reconstituire a familiei 51
21-23 de ani, 31% ntre 24-26 de ani 10% ntre 27-29 de ani; la femei circa 20% se sub 17 ani, 31%
ntre 18-20 de ani 29% ntre 21-23 de ani (mai bine de din femei ncheiau mariaje sub 20 de ani).
26
a doua a secolului al XIX-lea primul deceniu al secolului XX a consemnat n
Transilvania semnificative n ceea ce fenomenul cu toate componentele ei principale:
structura pe grupe de stare etc. Toate aceste elemente inedite care se
n comportamentul matrimonial al provinciei procesul de modernizare a n
general, de destructurare a unor componente demografice ancorate nu demult n practici
conservatoare.
STATISTICAL AND HISTORICAL CONSIDERATIONS CONCERNING
MARRIAGE IN TRANSYLVANIA BETWEEN 1851-1918
(Abstract)
The paper-work tries to reveal a concrete historical facts about marriage: motivations, aims, criteria of
selecting parteners, ceremonies and so on.
The author underlines some aspects conceming the number of marriage ceremonies in Transylvania
between 1851-1918 and also the periods of the ceremonies, age and social status of the couplcs.
The conclusion is that all the new aspects revealed by this study lead to the process of modemization, to
the detach from tradition and conservative practices.
2
" I.Maksai, !.Copil, !.Oprea, intervenite n comportamentul demografic al comunei Batos - de
situafia din a doua a sec. al XIX-lea, n Revista de 28, 1979, nr.S, p.52 sq.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
MOTIVATII ALE N MEDIUL RURALUL
,DIN A DOUA A SECOLULUI AL XIX-LEA
ADRIANA FLORICA MUNTEAN
"Strategiile familiale, ( ... ), sunt complexe ale unor economice materiale, culturale
ideologice"
1
spunea Alain Collomp. din sfera economicului a ideologicului impun
redimensionarea modelului familia primind o ce aspectul de unitate
"pe altarul trebuie sacrificat totul"
2
. Fenomenul circumscris n anumite limite
cronologice arii geografice. Teoretic, sunt determinate de vrsta partenerilor,
ncheierii cuplului ale lui; verticaliznd, spre un nou model este de
comportamentale legate de noi nonne de "divulgate de alterarea din interior de nevoia de
evaziune n cuplului legal constituit"
3
, n a adulterului concubinajului, a sexuale
de o dimensiune n
Statistic. cifrele o abatere de la modelul traditional occidental. La nivelul comitatului
prin analizate ntre 1850-1910
4
, au fost contractate 1897 de cu o densitate de
:rus de mariaje pe an; ce1ibatarilor 76,41% din total, ceea a a 6,2%,
a mixte 5,8% 2,4%. Cea mai mare parte a care
prima se din grupa de 20-24 de ani, partenera lor avnd o medie ntre 19
20 de ani: cea de-a doua se ncheia de ntre 37 51 de ani, iar de femei ntre 34
41 de ani.
maritale impuse de patronajul canonic al Bisericii asupra definesc n
principalele ei sacramentul, transmiterea averii, ordonarea sexuale, locul rolul femeii n
ierarhia cuplului. este potrivit dreptului canonic "un contract ntre un o femeie
prin care mpreuneze ntreaga se reciproc, exclusiv pentru totdeauna.
o are ca scop ajutor ntre procreerea educarea copiilor. n
timp de subordonnd sexuale scopurilor lor

Strategiile maritale
primesc. dintr-o atare o a
a economiei casnice. Acest registru justificativ motivational nu exclude
afectivitatea. dar iubirea nu ncheierea mariajului. n schimb obligativitatea
forme de sexualitate ce nu se supune economiei stricte a reproducerii orice alt gen de
Discursul ecleziastic, prin trimiterile saturante la carnal, este cel ce va transforma n
expresia a echivalentul unei datorii civice
Problematiznd sexul ca a mariajului Biserica de sub control cuplul legal
constituit. Etica a acestuia chiar involuntar, morala dar, o
ntre la regulile matrimoniale n raport cu dintre licit ilicit sexual al
cuplului conjuga! este foarte nct, comportamentul sexual al cuplului conjuga! sub
unor stricte. sexuale mari tale sunt interzise n timpul ciclului menstrual sau a sarcinii (cu
att mai mult cnd copilul n timpul zilelor de post de peste n posturile mari de peste an.
Cuantificate. aceste zile nefaste mai mult de o de an de Realitatea
comportamentelor grupuri de indivizi nu ntreaga
colectivitate. statistic la nivelul unor din comitatul

pentru a doua a
secolului al XIX-lea, s-a constatat a n de perioadele sexual
prohibite. din timpul postului poate fi statistic prin cuantumul din luna
noiembrie, iar a celei din postul prin lunii iulie. La Botiz, din totalul nregistrate
ntre 1850-191 O, 7,13% au avut loc n luna noiembrie 9,94% n luna iulie, 272, respectiv 361 de cupluri
1
Alain Collomp, Familii. n Istoria private, voi. VI, 1995, p.256
Philippe Aries, Pentnt o istorie a private, n Istoria private, voi. V, 1995, p.19
3
Stefan Lcnmy, Sensibilitate istorie n secolul al XVIII-lea romnesc, 1990, p. 98
4
Arhivele Satu Mare, Matricole parohiale de stare Aciua, Botiz, Adrian,
j Matei Ioan M. Bota, Istoria dreptului canonic, Cluj, 1993, p.162
o Arhivele Nationale Satu Mare, matricole parohiale de stare Botiz, Aciua
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
5-t EROS - CASATORIE - FAMILIE
sexuale n perioade interzise. este la Aciua unde n luna noiembrie s-a
nregistrat un procent de 8,5%, iar n luna iulie 1 O, 74%, 80, respectiv 97 de cupluri datoria
Practica ascezei de prin opusul ei: colective din lunile 42.1% n luna
august ntre 24,8% 18,9% n lunile decembrie ianuarie la Botiz, 29.5% n august. ntre 32.2% 23.6% n
lunile decembrie ianuarie Ia Aciua.
privind sexul explozia din jurul lui impune la nivelul norme de
specifice. Simptomatic, din punct de vedere moral profilactic, cererile de (de de rudenie
sau de doliu) sunt argumentate pornind de Ia castitate nct, expresii ca "temere de
mai rele", "copulare pre lege", de moralitate de lege", "din
npreunndu-se" imbatabile n acordarea dispenselor de
Ioan logodnica sa Anastasia din Larga de ar dori, ... a la statutul prin cununie
cu scopul de focul amoarei reciproce de asigura fericirea, att aceasta
ct cea de moartea
7
echivoc regulile imanente ale sunt descrise folosite ca mijloc de presiune chiar ele
constituie virtuale morale. Mihai Dicu Irina Bosor " ... dragoste, de unde
suspitiu susmentionata nu numai fie ci togma de mirele seu Mihai mai
ncol;"s. n de idei, parohul Olimpiu Barboloviciu cere pentru ncheierea celei de-a cincea
"ntruct mirele este berbat robust de 48 de ani vigoarea puterilor sale fizice n
pentm aceea temp mai ndelungat n statutul veduviei ar fi espus prin care
macula numele cel bun al seu al familiei sale"
9
.
Conceptual, ierarhia a maritale este foarte bine
sexualitatea; legitimarea sexului conjuga! la nivelul o inversare a
impune necesitatea mei- se confesa preotului Florica Moldovan-
au nceput cu gura pre mine ntm acest lucm n-am tare, mie cam


n sens, Simion Roman considera ... ca nu cumva primejduiesc sufletul am judecat
va fi mai bine nsor dect ard"
11
.
Considerentele de ordin material sunt la fel de prezente n constituirea cuplului.
Astfel libeml al partenerilor de cele mai multe ori, mult mai pragmatice:
ntregirea copiilor dintr-o sau unei zestre bine reprezentate.
Contractul de ncheiat ntre Todor Maria stipula clar viitoml se
ca pe muierea sa pe pmncii ei de la alt berbat caute cu cu tote cele ce
ar cheltui ambi se ... '"
2
Pe de parte, viitoarea are prin contract,
la noua cu tot bunul ct au fost de la alt berbat, carul vacile


Preotul Macedon Pop o de mdenie cu o ". .. cauzele
de amoarea cea mare ce se vede cu totu ar fi unor bunuri"
14
. n sine se
din perspectiva acestor economice. Pentru a se o trebuie fie nainte de toate
cu zestre: " ... bine de 24 de ani, mireasa are zestre"
15
preotul dispensa de rudenie pentru doi dintre Din boala
n special tuberculoza o familia devine de ale
copiilor fiind astfel compromise. Vasile cere chiar anularea sale cu Anisia pentru
"n loc de a-mi nimerii una

Ca atare,
este numai prin aceste criterii economice.
densitatea medie a ncheiate n cea de a doua a secolului al XIX-lea n
comitatul o ritmicitate ce obligativitatea nct, celibatul nu
nu este acceptat de societatea de aici categoriile celor care, din diferite motive,
'Loc. cit., Fond Episcopia Cluj-Gherla, 210/1861, f.1
K Loc. cit., Fond Episcopia Cluj-Gherla, 430/1861, f.6
0
Loc. cit., Fond Episcopia Cluj-Gherla, 411/1861, f.4
1
'' Loc. cit., Fond Protopopiatul ortodox Turda, 1851, nenumerotat
11
Loc. cit., Fond Episcopia Cluj-Gherla, 24/1851, f221
"Loc. cit., Fond Protopopiatu1 ortodox Turda, 1850, nenumerotat
"fhidem
1
" Loc. cit., Fond Protopopiatul ortodox Turda, 1869, nenumerotat
1
' Loc. cit., Fond Episcopia Cluj-Gherla, 390/1861, f.1
1
" Loc. cit., Fond Protopopiatul ortodox Turda, 1883, nenumerotat
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Demografia: de reconstituire a familiei 55
multora - spunea S.Fl. Marian - sunt cu
sufletul cu trupul"
17
. tardive, dintre feciori juni, ntre 45 50 de ani fecioare june de 3 7 sau 51 de
ani (reprezentnd la nivelul analizate o de 3, 15%) sunt ultime de a evita
" ... atunci cnd din sensul fetelor trecute de etatea de 30 de ani, de unde din cnd n cnd se
un fecior se la cununie, acest pas pentru o e ntru de perderea sufletului"
18
conchidea preotul din Strmtura, Basiliu n finalul unei privind obligativitatea necesitatea
unor fete "vergine", dar cam etate"
19
.
Complexitatea varietatea tipurilor de matrimoniale impun atitudini specifice de formare,
organizare comportament familial. permanente dintre morala
individuale impun ca criteriu specific, dar care la mijlocul secolului al XIX-lea
materialul biologicul, sexualitatea,
MOTIV ATIONS OF MARRIAGE IN RURAL TRANSYLVANIA DURING
THE SECOND HALF OF NINETEENH CENTURY
(Abstract)
This study reveals the motivations of marriage in the villages of Transylvania in the second half of the
Nineteenth century. All data are analysed in a comparative manner.
The motivations required by the Church put to light also its functions: the sacred character of marriage,
thc dowry's transfer, sexual implications, woman's role in a couple and so on. For instance, duc to the fast period
imposed by the Church, births are numerously only in some periods ofthe year.
The complexity and variety of matrimonial relationships requires specific attitudes, family organization
and behaviour. Permanent interferences between clerical and lay ethics, individual prejudices led to marriage 'Jut
ali motivations overtook - during the Nineteenth century - moral and biologica] reasons, encouraging sexuality.
pleasure for sex.
17
S.Fl. Marian, Nunta la romni, 1995, p.21
IK Loc. cit., Fond Episcopia Cluj-Gherla, 216/1861, f.1
10
Ibidem
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
PROBLEMELE DE FAMILIE N SATELE COMUNEI
BUCIUMI N A DOUA A SECOLULUI AL XIX-LEA
DALIA LARMEN
Familia celula a dezvoltndu-se evolund n raport cu
din societate. Familia exista doar ncheierea aceasta fiind un act
fundamental, sacru, divin, irepetabil, o asemeni Confonn dreptului roman,
o ntre un o femeie, o unire pentru
Am ales un studiu de caz pentru n demografia cuantificarea datelor statistice pentru zone mai
extinse teritorial, cercetatorului o viziune asupra fenomenelor demografice majore,
locale, regionale sau temporale.
Materialul folosit pentru ntocmirea acestei l constituie fondul arhivistic, care cuprinde registrele
parohiale din doar trei sate ale comunei Buciumi, acestea date complete referitoare la
pentru ntreaga
- Parohia - Buciumi
- Parohia - Bogdana
- Parohia - Sngiorgiu de
Toate aceste fonduri arhivistice se n Arhivele Salaj, iar fondul cercetat
se extinde pe perioada 1848-1914.
De asemenea, am consultat fondul Protopopiatului greco-catolic Buciumi, dosarele referitoare la acte
matrimoniale procese de existente tot n Arhivele
Istoricul Louis Henry demograful Michel Fleury publicau n anul 1956 o lucrare intitulata Manual de
despuiere a registrelor confeswnale de stare civila, care propunea o metoda de despuiere
valorificare a registrelor parohiale de stare Confonn metodologiei consacrate de cei doi, prima
care se este nregistrarea pe separate a tuturor deceselor, din intervalul
temporar propus spre studiu. Apoi, se poate trece la valorificarea, cuantificarea interpretarea datelor de pe
respective.
In mediul rural n general, era n primul rnd prin obicei oamenii
supunndu-se de multe ori obiceiul tinerilor de a se cu tinere din satu1lor.
Modul de forn1are a unei familii se pe cteva elemente de motivarea scopul ei
criteriile de alegere (vrsta, interesele, etc).
De cele mai multe ori, tinerii sunt n decizia lor de a se de aspectul material. Unii
pentru fiicele lor un care pentru a le n
din punct de vedere material, rudelor a n contractarea unei sau
ncheierea unei din interes material se repercuta negativ asupra matrimoniale dintre cei doi
detenninand adesea desfacerea Numeroase sunt cererile de n perioada care justifica
actul s-au "cu sila".
n comunitatea scopul principal al era nevoia de a avea un de pentru
ajutor, bucurii sau Un scop al era asigurarea familiei transmiterea averii
unui legal. Reiese clar de aici afective bazate pe alegerea erau trecute n planul al
doilea, n favoarea satisfacerii intereselor materiale.
n continuare voi analiza n trei din satele comunei Buciumi ntre anii 1863 -1900.
TABEL NR. 1 in Buci urni, Bogdana Sngeorgiu de intre anii 1863-1900
Localitate
Ani 1863-1870 1871-1880 1881-1890 1891-1900 1901-191 o
Buciumi 125 136 152 158 -
Bogdana 96 87 73 79 115
- 43 41 72 30
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
58
EROS - - FAMILIE
Datele pro\in din: Arhivele Registre Parohiale de Stare (n
continuare AN., D.J.S., R.P.S.C.)
cum din acest tabel, n timp nu a fost deloc
decenii cu un mai mare de altele, n schimb cu o mai n satele din comuna
Buciumi, ca de altfel n ntreaga Transilvanie, a sporit n perioada imediat
ceea ce se poate explica, probabil, prin declinul demografic din timpul de la 1848
nevoia refacerii echilibrului demografic.
Interesant de este n de anotimp.
TABEL NR.2 a n Buciumi, Bogdana Sngeorgiu de
n perioada 1863-1900
Localitate
Lunile tan feb mart apr mat mn iul aug sept oct nov dec
Buciumi 30 271 75 6 33 26 8 14 25 72 - -
Bogdana 32 139 21 7 19 14 3 5 19 24 51 1
Sngiorgiu 6 102 30 1 4 2 3 3 9 3 28 -
Datele provin din: A.N.,D.J.S.,R.P.S.C ..
cum reiese din tabelul de mai sus, erau mult mai frecvente toamna iarna. Momentul
era stabilit n de ritmul muncilor agricole, de calendarul evitandu-se perioada posturilor.
ntreruperea, chiar a muncii cmpului, nu convenea care trudea din greu pentru
asigura existenta. De aceea, cel mai mare de se ncheia, n general, n lunile februarie, martie
noiembrie, motivul principal fiind de ordin economic. De lunile de erau perioade n care. att
recolta ct timpul mai liber, asigurau de ritual a n lunile de
s-au ncheiat dar cum se n tabelul nr.2, probabil n zile de ntre
diferile munci agricole.
Coeziunea familiei dura atta timp ct valabile active afective dintre n cazul n
care ele existau, sau, n cazul familiilor ntemeiate cu scopul satisfacerii unor interese materiale, ct acestea mai
corespundeau unuia sau altuia dintre
Din momentul n care, n cadrul familiei, au conflictuale, s-a ajuns, aproape inevitabil, la
desfacerea Biserica puterea au acceptat cu o oarecare la desfacerea
prin exista o de pat timp de doi ani, timp n care
se spera la
Motivele cele mai frecvente de erau cele legate de agresivitatea partenerului, alcoolism, adulter sau
concubinaj.
Cercetnd fondul Protopopiatului greco-catolic Buciumi am cteva cereri de ale unor
persoane din de exemplu, cazul Mariei Duma din localitatea Mare, legal cu
Suciu a fost acestuia. Maria Duma a timp
de patru ani cu ca ei se va ntoarce se vor acesta adus n o servitoare",
cu ea nelegitim. La rndul ei, patru ani, ea un individ, n concubinaj timp de
cinci ani, 1-a pe acesta tot din cauza lui s-a ntors n casa n aceste
Maria i-a cerut lui pe cale fiind de ani.
La ntlnirea dintre cei doi 6 iulie 1895, s-a constatat nu existau motive serioase pentru a se
desface celor doi. declara era gata napoi n dar, avnd trei
copii cu concubina sa nu-i poate pe de mama lor Cazul celor doi urma fie decis de
forurile competente.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Demografia: de reconstituire a familiei
59
Un alt caz de este cel al Olar din Buciumi, care face apel la 11 noiembrie 1907, la
"coratoratul" local pentru a de ei Costan Olar, pe motiv ca
averea". nu era un for pentru a desface o chiar ar fi fost nu s-a
putut pentru anularea respectivei pentru motivele nu erau destul de serioase mai ales,
existau la mijloc patru copii. Costan Olar. declara sa "nu e limpede la _minte". dar "s-ar
molcomi ar asculta s-ar supune el ar fi dispus In mod sigur. n satele
comunei Buciumi au mai existat multe astfel de cazuri de lipsa documentelor m-a mpiedicat aduc
alte exemple.
n general, fan1ilia era rezultatul ncheierii unei legale, avnd acordul forurilor civile
o familie se putea constitui n um1a concubinajului, a ilegale a doi indivizi pentru o
mai sau mai de timp, avnd copii ncercnd se integreze n comunitate.
Biserica puterea chiar comunitatea au manifestat o oarecare de
comportamentale ale indivizilor, de concubinaj au dovedit o Biserica a
tot posibilul mpiedice concubinajele sau cel le Anual, la episcopie trebuiau
trimise rapoarte din fiecare parohie cu perechilor ce n concubinaj s-a tot
posibilul pentru a-i sau n comuna Buciumi, la ll martie 1870, s-a luat ''un protocol pentru
pedepsirea strpirea concubinajului". cteva perechi care n concubinaj; Cure Paladie,
Negrean Demle Marie, Moise Pece Marie, Ciupe Georgiu Negrean Gafie etc.
Cauzele care au detem1inat pe unii indivizi n concubinaj au fost multiple variate. n generaL
a fost un impedment n calea ncheierii legale. La acestea se mpotrivirea
a rudelor n alegerea unuia dintre parteneri, ceea ce a detem1inat. n multe cazuri, fuga acestora de
lor
O a concubinajului se datora care n sat, fete
ilegal cu ele. Aceste tipuri de concubinaje erau cele mai atacate de din satele care trimiteau
numeroase militare forurilor ecleziastice.
Se poate afirma n satele comunei Buciumi fenomenul concubinajului a avut o pondere destul de
n registrele parohiale de stare pentru comuna Buciumi existente, sunt consemnate foarte
astfel de cazuri. Stabilitatea cuplurilor care n concubinaj e de mare al
ilegitime. Problema necesitatea combaterii ei a fost permanent n bisericii, a
s-a intensificat n vederea unei n conformitate cu preceptele
ilegitime erau reprobate nu doar de ci de fiind considerate o abatere de la normele morale care
guvernau n satele comunei Buciumi s-a nregistrat un destul de ridicat de
ilegitime. aceasta fiind expresia a lumii satului, rezultatul care au
intervenit a sociale. O n cadrul
de mentalitate comportament 1-a avut orizontului o mai mare !abilitate n
dintre tineri.
TABEL NR.3 nelegitime in ansamblul in perioada 1861-1900
in satele Bu<.:iumi, Bogdana Sngeorgiu de
Localitate 1861-1870 1871-1880 1881-1890 1891-1900
Ani total ilegitim total ilegitim total ilegitim total ilegitim
Buciumi 488 11% 524 6% 536 15% 506 13%
Bo_gdana 306 5% 282 7% 355 Il% 309 9%
Sngiorgiu 151 4% 265 8% 250 17% 251 10%
Total 945 6 3% 1071 7% 1141 14 3% 1066 10.6%
Datele provin din :A.N.,D.J.S.,R.P.S.C.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
60 EROS - - FAMILIE
cum reiese din tabelul de mai sus. ilegitime au fost mai numeroase n satul Buciumi. aceasta
pentm era cel mai populat sat de pe Valea Agrijului. dar. probabil. pe care au avut-o
celelalte care aici n mai mare ca n restul comunei. n celelalte sate.
Bogdana Sngiorgiu de ilegitimi a fost mai mic. Un rol important trebuie fi avut
dimensiunile mai mici ale acestor sate, fapt ce a limitat amoroase dintre tinerii din sat mai
ales dintre ei erau n de mdenie unii cu Aici probabil, respectul de
a familiei era sporit iar comunitatea era mai la comportamentul membrilor
n generaL la romnii din Transilvania ilegitime au fost inferioare, comparati, cu celelalte
ilegitime n perioada a fost ntr-o ascensiune
O de analizat este vrsta la ncheierea legale. Statul austriac a
impus. pentm de a nu se la 22 de ani, iar pentm fete minoratul nceta o cu
n cazul n care unii tineri trebuiau sau doreau se nu aveau vrsta
de lege, puteau cere cu ca nu fie mai mici de 14 ani, iar fetele de 12 ani. Cererile de
trimise episcopie trebuiau de o foarte a ncheierii
Vrsta la care tinerii se puteau era de canoanele de mentalitatea
n general, pentm fete vrsta pentm primei era ntre 15-20
ani, n timp ce pentm ntre 18-30 ani. Biserica legile juridice au admis, ca motivate,
posibilitatea ncheierii la fete dela 12 ani, iar la de la 15 ani. Media de a la
prima n satele comunei Buciumi era de 26 ani, din cauza rigorii legilor militare austriece. care
interziceau tinerilor ncheierea de nainte de a se fi prezentat de trei ori la tragerea pentm
serviciul militar. Pentm femei vrsta medie la prima era de 21 de ani. au existat si
de la Astfel, n satul Buciumi, n anul 1874, a fost o ntre un de 48 ani o
de 26 de ani. Se clar este o de destul de mare, de 22 de ani. ceea ce face
cred mireasa fie nu spera ceva mai bun, fiind la o destul de pentm acea
(atunci fetele se la vrste foarte fragede 16-18 ani), fie mirele avea o foarte
acesta fiind un motiv serios pentm ncheierea unei astfel de ntr-adevar, au fost astfel de cazuri,
dar ele au existat n toate cele trei sate ale comunei Buciumi pe care le-am studiat.
TABEL NR.4 Statutul la ncheierea n satele Buciumi, Bogdana Sngeorgiu de
n perioada 1863-1900
june+ june+
LOCALITATE Total
Buciumi 451 16 49 55 571
Bo_gdana 266 lJ 33 23 335
Sngiorgiu 160 10 15 6 191
Datele provin din: AN., D.J.S., R.P.S.C.
Din acest tabel reiese clar cele mai multe n toate cele trei sate s-au ncheiat ntre tineri.
n ceea ce acest gen de aceasta era de biserica sau Cele mai
frecvente erau ale cu tinere cum din tabelul de mai sus,
de ntre puteau ajunge la 20 de ani. Comunitatea era mai de
dect cea a femeii, pentm un nu putea locul unei femei pentm nevoile casnice. dar
pentm nu se putea continua vreme munca la cmp de unul singur. Un putea ncheia mai
o dect o femeie naintarea n mai ales pentm femei, s-a dovedit a fi o
foarte n calea realizarii unei familii. n general, vrsta de 40 de ani a constituit pentm femei un fel de
atingerea sau ei diminund sensibil de sau
Un ultim aspect al l exogamia. Este ca n cazul "libertatea
de a mobilitatea geografica pe care o n problema ncheierii unei
Fetele. prin lor preponderent erau mai expuse unui mariaj extern.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Demogntfia: de reconstituire a familiei
61
TABEL NR.5 exogame n satele Buciumi, Bogdana Sngeorgiu de intre anii 1863-1900
Localitatea N r. total exogame Mariaj extern
feminin
Buciumi 571 111 12
Bogdana 335 98 20
Sngiorgiu 191 45 13
Datele provin din: AN., D.J.S., R.P.S.C.
n cazul comunei Buciumi, din totalul exogame, un foarte mic de femei
satul natal pentru a se n parte. n cazul unui mariaj extern, att ct femeile, provin fie din
satele comunei Buciumi, fie din foarte apropiate. Interesul personal
ca aproape care n cadrul rurale fie greu sau chiar
Acestea sunt doar cteva aspecte relevate de cercetarea arhivelor parohiale. aprofundarea
poate noi interesante probleme n reconstituirea a satului romnesc
din secolul trecut.
MARIAGGE ANO THE FAMILY PROBLEMS IN THE VILLAGES AROUND BUCIUMI IN
THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY
(Abstract)
This approch tries so catch some of the multiple aspects of marriage and family life in Buciumi,
Sngiorgiu and Bogdana villages in the second half of the Nineteenth Century, according to the data given by civil
records of the three parishes.
Thus are revealed in a comparative view considerations about marriages, how many people got married,
when, births data, social status of the couples, exogamic marriages and so on. The period of time the author had
in mind is during 1863-1900.
Ali the data offer an image about the way marriage is viewed during that time.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
RECONSTITUIREA FAMILIEI DIN MARE (JUD.CLUJ)
N A DOUA A SECOLULUI AL XIX-LEA
ROXANA ALINA OPRESCU
Prin natura obiectului ei de cercetare istoria este cea mai dintre umaniste la interesele
nevoile Ea s-a permanent cu tot ceea ce societatea a creat n cursul secolelor,
nu neglijeze nimic din ceea ce ar putea interesa omului.
1
Studiul de se nscrie pe linia de demografic are la un studiu de caz -
Mare, localitate n partea de nord a Cluj, la limita acestuia cu
Materialul folosit pentru elaborarea acestei l constituie fondul arhivistic, care cuprinde registrele
parohiale ale statului Mare, fond ce se la Arhivele Cluj, precum
bibliografia pe tema
Istoria rurale din secolul al XIX-lea intervenite n interiorul
a familiilor sunt relativ cercetate. De aceea reconstituirea
este n complexe din lumea satului constituie suportul
pentru sintezele monografice ulterioare.
2
Pentru reconstituirea familiei din Mare, din a doua a secolului al XIX-lea,
am folosit metoda de demograful Luis Henry istoricul Michel Fleury, de despuiere valorificare a
registrelor parohiale de stare Metoda de cei doi, presupune exploatarea
a referitoare la decese.
Exploatarea a cea mai presupune combinarea tuturor
din registrele parohiale, reconstituirea biologice a unei familii.
n unele cazuri datele incomplete din registrele parohiale nu au permis reconstitui n ntregime
unor familii.
n continuare voi ncerca analizez detaliat cteva aspecte referitoare la problematica reconstituirii
familiei, folosind ca cele 13 anexe ce date despre tot attea familii din Mare n a doua
a secolului trecut.
O familie se constituie doar n urma actului aceasta nefiind doar o chestiune a
doi indivizi, ea interesa n rudele, ct ntreaga comunitate. Exista a
cu persoane din sat, fapt de cele 13 de reconstituire. Cei care se cu
feciori sau fete din alte nu erau cu ochi buni, de aceea se evitau pe ct posibil n afara

Un alt element important n constituirea familiei l scopul care este strns legat de
actul mariajului n sine. n mediul rural apare frecvent ca scop principal al nevoia de a avea o
spre ajutor petrecere, Cu alte cuvinte scopul declarat era binelui a
a bucuriei n decursul
3
Alteori scopul era concentrat asupra familiei
de a avea a nu se stinge sngele.
Pentru ncheierea unei valide, trebuiau urmate mai multe etape, n conformitate cu prevederile
legislative, laice. O a ncheierii era mplinirea vrstei de
tineri. n codul civil general era vrsta pentru ncheierea 18 ani pentru
16 ani la femei.
Interesele militare ale statului austriac corectarea codului civil general, mai ales 1850,
cnd au fost unele regimente Astfel legile militare impuneau ca la
pentru 22 ani, ce la cele trei trageri la pentru
4
1
privind a Moldovei n secolul al XL\'-lea, 1982, p.35
2
L 'actuali te de la demographie historique, n voi societate, voi m. Izvoare de demogralie Cluj Napoca,
1980, p 10 .
'S.Bolovan, !.Bolovan, Atitudini privind formarea familiei n societatea din nord-vestul Transilvaniei n a doua
a secolului al XLY-lea, n AIIAC, XXIX, 1989, p.526
4
S.Bolovan, Legisla{ia cu caracter matrimonialla romnii din Transilvania n a doua a secolului al XL\'-lea, n voi Studii
de istorie a Transilvaniei. Specific regional deschidere Cluj Napoca, 1994, p.\73
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
64 EROS - - FAMILIE
Pentm de familii reconstituite din Mare, vrsta medie a femeilor la prima
este de 19,8 ani. iar a de 24,3 ani
Tabelul 1: vrsta medie a la
PRIMA
LOCALITATE
FEMEI
MARE 24 3 19 8
n secolul al XIX-lea, la vrste timpurii era una din problemele epocii. Tinerii care doreau sau
erau se nu aveau vrsta de lege, trebuiau de la fomrile
ecleziastice de la militare.
5
sugera vrsta pentru la nu
trebuia fie mai de 14 ani, iar la fete de 12 ani.
6
Cererile de trimise episcopie trebuiau
de o foarte a ncheierii Aceasta trebuia acceptul
tinerilor nu erau la un certificat medical n cazul fetelor, erau
suficient de dezvoltate pentru a duce unei familiale. Cele mai multe dispense sunt pentm fete, fapt
ce a femeii de timpuriu asume majore. din nefericire,
fata era cea mai mare dintre prin i se transferau o parte din problemele familiei
sale. De multe ori, din dispense clar faptul viitorii acceptau familiei, chiar motivnd
unirea lor are acest scop.
7
Un alt aspect important pe care l-am este celor 13 n de anotimp.
Tabelul2.
LOCALITATEA lAN. FEB. MAR. APR. MAI IUN. IUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC
-
6 - - 1 - - - - 1 5
MARE -
Din tabelul 2 se luni din an cu un ridicat de februarie noiembrie.
n regimul al muncilor agricole, din n care nu putea fi
ntrempt pentru a se organiza petrceri dect n cazuri extreme.
8
De asemenea erau interzise n
vremea pe durata celor patru mari posturi de peste an, n zilele de miercuri vineri, n ziua
Capului Sf.Ioan n ziua Sfinte Cruci.
9
n mediul rural, de familiei cu copii, case cu cte la doisprezece
copii, fenomen ntlnit n Mare.
celor 57 de pe luni calendaristice, se poate observa o relativ a
acestora. luni cu un sporit de ianuarie, februarie aprilie, iar altele cu o mai
iulie decembrie.
' idem, Familia matrimoniale n satul romnesc n a doua a secolului al XIX-lea, n AIIAC, Cluj,
XXXV, 1996, p.215
0
ihidem
ihidem, p.21 6
' !.Bolovan, S.Bolovan, demografice asupra lor Jclod n a doua a secolului al XIX-lea, n
AIIAC. Cluj, XXX, 1990-1991, p.277
9
S.Bolovan, Reconstituirea familiei n satul romnesc din Transilvania n a doua a secolului al XIX-lea. Studiu de caz -
Ardeva (j.Cirl)), p.10
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
li. Demografia: metoda de reconstituire a familiei 65
Tabelul 3.
LOCALITATEA lAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
12 7 5 12 3 l 3 3 3 5 2 57
MARE 1
Din analiza vrstei femeilor aflate la prima a rezultat o medie de 23,4 ani: aceasta ne
faptul a trecut destul de mult timp de la ncheierea la prima rata medie fiind
de 3.8 ani. Media de la toate este de 30, l ani: vrsta a femeilor la prima este de 18
ani (Sima Maria), iar cea de 43 (Pop Maria). Referitor la durata de timp la care a avut loc aceste
media este de 11.2 ani. Interesant este cazul Mariei Pop (vezi anexa nr.8), unde cele patm au decurs ntr-o
de 18 ani.
contemporane sunt unanime n familiile se copii se puteau
din punct de vedere biologic.
10
Efectele acestei riguroase erau foarte grav diminuate de cota a infantile,
bolilor, lipsei de
11
Din cele 5 7 de analizate, 17 copii au
murit, din care 13 au fost sub un an de zile.
Au existat familii care au avut nenorocul le copiii: spre exemplu cazul familiei Cosma
(vezi anexa 4)
Prin elementele prezentate putem avea o imagine mai asupra spectelor ale de familie,
n aceea care sunt legate de cele trei mari momente din unui om: moartea.
De asemenea evolu!ia familiei din Mare n a doua a secolului al XIX-lea, a avut
aproximativ curs cu cel al familiilor din Transilvania.
THE FAMILY IN MARE (CLUJ COUNTY) IN THE SECOND HALF
OF THE NINETEENTH CENTURY
(Abstract)
The paper deals with the dernographic hi.story research and it is based on studying the family in
Mare, a village in the Northem part of Cluj County, near County.
We tried to take into consideration a few aspects conceming family evolution in this v:illage during the
second half ofthe Nineteenth century. For this we used the method initiated by L.Henry and M.Fleury, meaning to
take into account the parish registers of marriage.
10
S.Retegan, demografice ale satului romnesc din nordul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (Sobwcul Interior),
n voi Civilizatie Studii istorice, Cluj Napoca, 1985, p.166
11
ibidem, p. 171
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
66 EROS- CASATORIE- FAMILIE
ANEXE
1 f" d
"t.
e reconsh wre a illi"T an el urc
Mirele Mireasa
Nwuele prenwnele Turc Ioan Ana
Gligor Ana Ioan
Religia gr.cal. gr.cat.
Locul Mare Mare:
Data nasterii 1841 1845
Starea
Vrsta la 25 21
V rsla la moarte 59
-
- -
DATA DURATA
Incheierea Incetarea Durata Durata

l!U 1.1866 01.10.1900 34 ani
--
Vrsta Interval ntre
Nr. mamei la Durata Data Vrsta la:
crit Prenwne
nast. mortii moarte
1 22 ani Il luni -
Nicolae 23.10 1867 - - - -

25 ani 39luni 28luni Maria 16.02 1870 - - - -
-
3 27 ani 64luni 25 luni G.::orge 16.03 1872
- - - -
4 30 ani 98luni 34luni Teodosie 26.01 1875
- - - -
32 ani 130 luni 32luni Simion 24.09 1877
- - - -
6 35 ani 165 luni 35luni Maria 10.08 1880 - - - -
2 F" 1 e reconshtwre a an el
Mirele Mireasa
Nmnele premunele Ioan Pruncan Ana
- -
Religia Gr.cat. gr.cat.
Locul Mare Mare:
Dat a nasterii 1845 1850
Starea
V rsla la 25 ani 18 nni
Vrsta la moarte 48 nni -
- -
Incheierea ncetarea Durata Durata

20.02.1868 23.11.1893 23 ani
-
Vrsta Interval ntre
Nr. mamei la Durata Data Vrsta la:
crit Prenwne
mortii moarte
1 20 ilni 26luni - Gavril 17.04 1870 12.10
- - 10,6
1880
2 22 ani 55 luni 29luni Simion 01.09 1872
- - - -
3 25 ani !!3luni 28luni Onitiu 15.01 1875 31.01 1875
- - 16 z
4 27 ani 112luni 29luni Maria 30.04 1877 o 1.02 1879
- - 2.6
5 30 ani 148luni 36luni Maria 30.04 1880
- - - -
6 33 ani 180 luni 18luni 07.02 1883
- - - -
7 34 ani 198luni 18luni Simion 29.08 1884
- - - -
8 36 ani 202luni 22luni On.i\a 03.04 1886
- - - -
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Demografia: de reconstituire a familiei 67
3.
't .
1 e reconstJ ture a an ei ar u r tili s b
Mirele Mireasa
Nmnele prenmnele Srbu Ioan Pop Ana
- -
Religia gr.cat. gr.cat.
Locul Mare Mare
Data nasterii 1842 1850
Starea
Vrsta la 26 ani 19 ani
Vrsta la moarte 28 ani -
- -
ncheirea ncetarea Durata Durata

2X.02.1869 11.04.1871 2 ani -
Vrsta Interval ntre
Nr. mamei la Durata Prenmue Data Vrsta Ia:
..:rit
mortii moarte
1 20 ani Il luni - \ia rin 04.01 1870 - - - -
2 21 ani 271uni 161uni Ioan 02.05 1871 03.05 1871
- - 1 zi
't .
1 e reconstJ ture a an ei f: tili'C os ma
Mirele Mireasa
Nmnele premunele Cosma Ioan Cioban Ana

- -
Religia gr.cat. gr.cat.
Locul Mare Mare
Data nasterii 1848 1850
Sta rea
\'rsta la 25 ani 23 ani
Vrsta la moarte
- -
- -
ncheierea ncetarea Durata Durata
08.11.1873
- - -
Vtsta Interval
Nr. mamei la Durata ntre Premune Data Vrsta la:
..:rit
mortii moart!.!
1 25 ani 161uni - Maria 22.03 11<75 21.04 IX76
- - l.la
2 27 ani 421uni 26luni Simion 26.04 11<77 29.07 1877 - - 3 1
3 30 ani 1<5 luni 43 luni Onitiu 21.01 1881 15.02 1882
- - 3 s
4 32 ani 113 luni 28luni Maria 14.04 1883 17.01 1884
- - 8 1
5 17 ani 17lluni 581uni Maria 27.03 1888 28.03 l !!8!! - - l zi
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
68 EROS - CASA TOR lE - FAMILIE
5 F" d n e recons 1 wre a
tili . '\1 ld
an eJ. o o\'an
Mirele Mireasa
'< mnele premunele Moldovan Gavrilii Oros Am ta
Ioan Ana
Religia gr.cat.
Locul Mare Mar"
Data nasterii 20.05.1855 1!<57
Starea
Vrsta la 22 ani 20 ani
Vrsta la moarte - -
- -
Incheierea Incetarea Durata Durata
iei
12.02.1877 - - -
Vrsta Interval ntre
;-.;r mamei la Durata Data Vrsta la:
cnt Prenmue
moarte
1 21 ani 19luni - Maria 06.11 1!<78 - - - -
2 24 ani 49luni 30 luni Simion 2205 18!<1
- - - -
6. de reconstituire a fan tili D
"ei
Mirele Mireasa
"< mnele penmnele Ioan Pop Ana
Gavril Teodosie Mitru Irina
Religia gr.cat. gr.cal.
Locul Mare Mare
Data nasterii 25.08.1855 25.04.1862
Starea
Vrsta la 24 ani 17 ani
Vrsta la moarte - -
- -
Incheierea Incetarea Durata Durata

05.11.1 !<79 - - -
Vrsta Interval ntre
1\Jr. mamei la Durata Premune Data Vrsta la:
eri!
mortii moarte
1 20 ani 26luni - Nicola<:: 03.02 1882
- - - -
2 22 ani 58luni 321uni Onita 01.101884
- - - -
3 28 ani 127luni 691uni Floar<:: 03.07 1890
- - - -
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Demografia: de reconstituire a familiei 69
7. de reconslltwre a an eJ, ( rlli 'M oceanu
Mirele Mireasa
N nmele prenumele Moceanu Ana
Maria Ioan Anastasia
Reli.:ia gr.cal. gr.cat.
erii Mare Mare
Data nasterii 1855 1856
Starea
Vrsta la 25 ani 24 ani
Vrsta la moarte
- -
- -
Incheierea Incetarea Durata Durata

14.12.1880
Vrsta Intenal intre
Nr. mamei la Durata Premune Data Vrsta la:
crit
mof!ii moarte
1 25 ani 10 luni
-
Mitm 19.09 1881 21.02 - - 4,31
1882
2 27 ani 33 luni 231uni Amal ia 21.08 1883 18.01 - - 12,5 a
1896
3 31 ani 721uni 411uni Ioan 17.011887
- - - -
4 33 ani IOlluni 291uni Victor 10.01 1889
- - - -
5 39 ani 1691uni 681uni Onitiu 18.02 1895 - - - -
8. F rlli'P 1 e reconshtwre a fan eJ op
Mirele Mireasa
N wuele prenwnele Pop Georgie Pop Maria
Vasile Ana Simion Maria
Religia gr.cat. !,'T.cat.
Locul Mare Mare
Data nasterii 28.03.1859 16._10.1857
Starea
Vrsta la 22 ani 24 ani
Vrsta la moarte
-
- -
Data Durata
Incheierea Incetarea Durata Durata

28.10.1881
Copiii
Vrsta Interval ntre
Nr. mamei la Durata Data Vrsta la:
crit Prenwne
morlii moarte
1 25 ani 141uni - Ana I2.02 1882
- - - -
2 30 ani 681uni 541uni Onita 28.04 1887 25.04.1896
- - 8,9 a
3 39 ani 1031uni 35 luni Maria 25.05 1890
- - - -
4 43 ani 153 luni 50 luni Oniliu 09.07 1894 .05 - - 85.4 a
1979
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
70 EROS - CASATORIE - FAMILIE
9. de reconstituire a fan ei o illi"Td ea
Mirele Mireasa
'li tmtele premunele Tod<!a Moldovan 1-.laria
- -
gr.cat. gr.cat.
Locul Mare Mare
Data nasterii 1861 1868
Starea
Vrsta la 23 ani 16 ani
Vrsta la moarte - -
- -
Da ta D 11 rai a
Incheierea Incetarea Dur-dla Durata

21.02.1884
c O p III
Vrsta lntenal ntre
Nr. mamei la Durata Premune Data Vrsta la:
crit
mortii moarte
1 19 ani 37luni - Maria 20.01 1887
- - - -
2 21 ani 62luni 25luni Onitiu 02.04 1889 - - - -
3 23 ani 851uni 231uni Irina 17.03 U!91 04.05 1891
- - 3 s
4 25 ani 1071uni 291uni Ioan 10.01 1893 .07 1971
- - 77a
5 27 ani 1071uni 291uni Simion 26.04 1895 28.04 1895
- - 2z
6 32 ani 193luni 59luni Irina 11.03 1900 11.03 1900
- - -
7 34 ani 215luni 22luni Simion 22.01 1902
- - - -
8 35 ani 2271uni 12luni Irina 18.01 1903 - - - -
10 F" d n e recons 1 wre a illi"T an et urcu
Mirele Mireasa
Nmuele prenwnele Turcu Onitiu Turcu Oni)a
Maria Gavril Maria
Religia gr.cat. gr.cat.
Locul
.
Mare Mare
Data nasterii 1861 28.05 1865
Starea
Vrsta la 23 ani 19 ani
Vrsta la moarte - -
- -
Data Durata
Incheierea Incetarea Durata Durata

25.05. 1884
c o p lll
Vrsta Interval ntre
Nr. mamei la Durata Data Vrsta la:
crit Premune
mortii moarte
1 20 ani 15 luni
-
25.08 1885
- - - -
2 23 ani 55 luni 40 luni Ana 01.12 1888
- - - -
3 28 ani 99luni 54luni Maria 10.07 1893 04.1975 - - 81 Il ani
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Demogntfia: de reconstituire a familiei 71
11 Fi d n ( tili'P e recons 1 wre a an e1 nmean
Mirele Mireasa
Nwnele premunele Prunean Maria
Ioan Maria Irina
Religia gr.cal. gr.cal.
Locul Mare Mare
Data nasterii 1!!.03. 1864 24.08. 1869
Starea
Vrsta la 23 ani 18 ani
Vrsta la moarte - -
- -
Data Durata
Incheierea Incetarea Durata Durata

23.02.1887
Vrsta Interval ntre
Nr. mamei la Durata Data Vrsta la:
crit Premune
moarte
1 11 ani 56luni -
Ana 09.10 1891 - - - -
2 23 ani 80 luni 24luni Ioan 04.10 1893 .05 1982
- - 89 ani
3 26 ani 107luni 27luni lndrei 03.01 1896 17.02 1896
- - 6s
4 28 ani 140 luni 33luni Oniliu 11.10 1898 - - - -
5 30 ani 160 luni 20 luni Amal ia 06. 1900 - - - -
12. de reconstituire a familiei Stanciu
Mirele Mireasa
N wnele premunele Stanciu Ioan Cvianu Mnria
Ilie Raveca Oni!iu Nastasia
Religia gr.cat. gr.cat.
Locul Mare Mare
Data nasterii 04.12. 1859 08.10. 1866
Starea
Vrsta la 29 ani 22 ani
Vrsta la moarte - -
- -
Data Durata
Incheierea Incetarea Durata Durata

12.02. 1888
Copiii
Vrsta Interval ntre
Nr. mamei la Durata Prenwne Data Vrsta la:
crit
moarte
l 14 ani I!lluni -
8.04 1890 08.06 1890 - - Il
1 26 ani 40 luni 22luni Nastasia 01.02 1892
- - - -
3 28 ani 68luni 28luni Teodosiu 04.02 1894 14.06 1894 - - 41
4 30 ani 90 luni 221uni Ioana 09.04 1896 - - - -
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
72
EROS- FAMILIE
13. de reconstit ui re a an e1 OII
Mirele Mireasa
!\'tunele prenumele Pop Simion Sima Maria
Onutiu George OniJa
Religia gr.cat. gr.cat.
Locul Mare Mar.:
Data nasterii 22.07. 1868 01.01. 1874
Starea
\' rsta la 24 ani 17 ani
\' rsta la moarte - -
- -
Data Durata
Incheiere Incetarea Durdta Durata

04.11. 1890
c O_p III
Vrsta Interval ntre
Nr. mamei la Durata Prenume Data Vrsta la:
crit
mortii moarte
1 18 ani 18luni - Onitiu OK04 1892 - - - -
2 2!! ani 140 luni 122luni George .OI 1902 -
- - -
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3. ISTORIE FAMILIE
IMPLICAREA FAMILIEI N DIPLOMATIE LA MIHAI VITEAZUL:
PRACTICA TRIMITERII FAMILIEI PROPRII CA LA
PARTENERII POLITICI
RADUMRZA
n cei peste 15 O de ani de sistematice n istoriografia consacrate lui Mihai
Viteazul epocii sale, s-a insistat pe o nu foarte (mai ales
sau externe), descoperite multe alte aspecte, n ciuda unui material documentar
abundent edit n cea mai mare parte, dar insuficient explorat. Avem n vedere n acest sens. printre altele,
problematica de de familie n preajma domnitorului n studiul de ne propunem
nu de familie a lui Mihai Viteazul n totalitate, ar fi un subiect de mari dimensiuni, ci un
aspect foarte restrns: politicii lui Mihai Viteazul asupra familiei sale mai exact, politice
n care Mihai Viteazul a fost nevoit ofere familia ca a sau mai supunerii de
un factor politic sau altul.
Istoriografia problemei
Subiectul de n-a prezentat un prea mare interes n prezent, fiind modesta
lui. un singur studiu solid cu caracter de acela a lui Andreescu,
Familia lui Mihai Viteazul, publicat n volumul omagia! dedicat lui Mihai Viteazul din 1975'- i putem
situa capitolul pe care C. Gane 1-a consacrat subiect, n lucrarea Trecute de doamne


cu rezerva n ciuda unei serioase, lucrarea lui C. Gane nu are un caracter ci unul
de popularizare, multe dintre sale de livresc, iar nu de istorie. La aceste se
cartea lui Damian cel fiu/lui Mihai Viteazu/
3
, o cercetare n care numeroase sugestii,
dar care este liniei de interpretare a anilor "80
4
care multe n de
prezentate mai sus, trebuiesc semnalate cele mai vechi ale lui Grigore Tocilescu
5
I.C. Filitti
6
n plan
istoriografic. Au lbst de mare folos paginile dedicate, n sau articole. politicii e:-..teme a lui Mihai Viteazul de
Ilie Corfus. Nicolae Iorga, Ion 1. Nistor, Petre P. Panaitescu. Constantin Rezachevici, de care se decisiv,
izvoarele de fie este vorba de sau de n ceea ce pe aceasta din
ea trebuie prin prisma celor care au redactat-o, acordnd o mesajului ei.
Cercetnd familia lui Mihai ViteazuL avem n vedere pe membrii ci cei mai voievodului:
copiii lui
7
. Dintre o cu pe mama sa, n documente ca
Tcodora cndva ntre 1597 1602 la Cozia sub numele de Theofana. lui Mihai
Viteazul istoriografia numele domnitomlui cel Bun, dar el era de mult mort n
perioada care ne n acest studiu. lui Mihai Viteazul a fost Stanca, la mijlocul secolului
XVI Ia 1603, iar coptii lor s-au numit Nicolae (aprox. 1584-1627) Florica (aprox. 1585-
1
n vol. Alihai Viteazul. Culegere Je studii. Redactori coordonatori: Paul Cemovodeanu, Constantin Rezachevici. Ed. Academiei,
1975. p. 225-241.
2
Vol. 1, editia II, Ed. ziarului "Universul", 1934, p. 141-158.
' Ed. Albatros. 1982, 133 p.
1
Vezi chiar titlul, care impune din start "continuitatea" dintre cel Bun, Mihai Viteazul Nicolae
' Familia lui lvlichaiu Vitezulu. Analysa Typographia Antoniu 1874, 20 p. Donma Stanca, socia lui
.\ lihaiu Vitezul. Studiu istoric. 1560- 1604, 1877, 55 p.
";\/ama so(ia lui Mihai Viteazul, Scrisul Romnesc, Craiova, 1934, 32 p.
-Vezi trecerea in la 1\.ndrcescu, op.cit. ,
x Vezi Jisputa din anii )() ntre N. Iorga P.P. Panaitescu: N. Iorga, I. In jurul lui i'vlihai Viteazul. n AARMSI, s. III, t. XVIII,
p. 153-172 (mai departe, prescurtat: A.A.R.M.S.I.) P.P. Panaitescu, n ju111l lui Mihai Viteazul. d-lui N. Iorga, n Revista
VIL lase. I-II, 1936, p. 1-31! Vezi de asemenea monograliile pc care cei doi istorici le-au dedicat lui Mihai Viteazul.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
74
EROS- FAMILIE
1628 sau 1629). Mihai Viteazul a mai awt un copil din flori cu Tudora din pe Mamla
(aprox. 1599-164 7), care nu este n documente n timpul ei.
Este faptul pe parcursul unei domnii de opt ani. Mihai Viteazul s-a cu o mare pe
valurile att de nesigure ale Trebuie subliniat faptul a fost contemporan cu un mare moment de n
dintre Habsburgi Otomani, '"lungul" turcesc de 15 ani. care a complicat n mod spectaculos echilibml
politic regional. Mihai Viteazul fiind adesea pus n de a lupta, att pe plan diplomatic ct militar. pe cel
fronturi. complexitate de jocuri diplomatice I-au obligat la o n care a trebuit
totuL inclusiv familia, iar n fmal chiar
de a trimite ostatic un membm al familiei (mai ales sau familia n ntregime nu este o
noutate n istorie. chiar n cea ea fiind Cazul familiei lui Mihai Viteazul este aparte
prin faptul avem la o foarte care permite o cercetare de adncime a subiectului.
Pentru claritatea demersului, vom subiectul n n de partenerii diplomatici ai lui Mihai Viteazul:
Transilvania lui Sigismund Bathmy a Imperiul Otoman, Polonia cancelarului Zamoyski Imperiul
Habsburgic al Rudolf al II-lea. O parte a studiului nostru este trimiterii membrilor
familiei ca ostatici n Transilvania ce Mihai Viteazul a pierdut controlul asupra acesteia, n urma de la
( 18 septembrie 1600). n favoarea generalului imperial Basta a ardelene. la fel de mult
relatiile cu Transilvania ca cele cu Habsburgii, vom acest aspect n mod separat, ce vom fi atins
documentare care preced toamna anului 1600.
'
Relatiile cu Transilvania
Un ce Mihai Viteazul ocupa tronul n toamna anului 1594 avea loc revolta
de la strns de reorientarea a principelui Transilvaniei care, n timp, va
dezvolta de rege .. dacic" campion al Cmciadei se va controleze politica a statelor
vecine
9
. De aceea nu trebuie n cadrul politicii sale de intermediere a
cu ApusuL n cu Habsburgii. el se asigure de vasalului cu care a semnat
cunoscutul tratat de la Alba Iulia (20 mai 1595). In acest sens. unul dintre mijloacele cele mai sigure de a
pericolului de din partea lui Mihai Viteazul era cererea de ostatici.
n ciuda caracterului conspirativ pc care trebuia ridicarea a n cursul
Junii octombne 1594 la Roma Praga se deja voievodulmuntean era atras n proiectele "cruciate" ale principelui
Transilvaniei este dispus copiii ca ostatici n Transilvania ca a bunelor sale


Era un simplu zvon. lansat dinspre Transilvania, de unde Apusul era asigurat este sub controL
domnitorul nu ar fi de ncredere. Mihai Viteazul ar fi fost obligat la orientarea de boierii filoardeleni
tocmai prin trimiterea ca ostatici a familiei n Transilvania. Cteva zile mai trziu, la Praga se principele ardelean
ar fi primit ca ostatici pe fiul domnitomlui
11
, din nou pentru a se asigura de acestuia n vedera
dar. cont suntem n unei dinspre Transilvania, este mare pericolul ca ea fie
fie vorba de fapt de trimiterea fan1iliei n Transilvania chiar la lui Mihai Viteazul, pentru a-i asigura securitatea
n zilele antiotomane.
Campania n din vara anului 1595, cu lupta de la ocuparea
a 1-a determinat pe domnitor de familia n n Transilvania, la Sibiu
('" ... trimite muierea copiii cu tot ce avea mai scump la Sibiu")
12
Gr. Tocilescu familia s-a ntors n Tara
n luna decembrie a an
13
, a cita vreo un raport florentin care contra:nce
lui Gr. Tocilescu, ba chiar aduce o serie de interesante
14
: aflnd Mihai Viteazul a primit un
turcesc pe care 1-a tratat bine, arhiducesa Maria Christiema de Habsburg, principelui Transilvaniei
15
'a
Y Din perspeL:tiva acestei "confederatii dacice'" antiotomane, nu trebuie uitat donmitorul Moldovei, Aron Tiranul, care s-a situat pe un
plan secund. lipsindu-i personalitatea lui Sigismund Bathory sau a lui Mihai Viteazul.
10
Eudoxiu de Hurrnuzaki, Documente privitore In Istoria Romnilor, vol. ill-2. Publicate sub auspiciile Ministerului Cultelor al
Publice, Bucuresci, p. 395 (mai departe, prescurtat: Hurmuwki, Documente): papale episcopul Visconti de
Cervia. Roma, 3 oct. 1594. Vezi N. Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, editie de N. Gheran V. lova, Ed. 1968, p.
131.
11
Andrei Veress, Documente ptivitoare la /statia Ardealului, Moldovei vol. IV, Cartea p. 142 (mai
departe, prescurtat: A Veress, Documente): Francesco Lenzoni marele duce de Toscana, Praga, 25 ocl. 1594.
12
Balthasar Walter, Cronica (editie de Dan Simonescu), n Studii Materiale de Istorie Medie, ill, 1959, p. 77.
JJ Gr. Tocilescu, Donma Stanca ... , p. 28-29.

A Veress, Documente, V, p. 17: raportul lui Cosi.mo Capponi secretarul Belisario Vinta, Alba Iulia, 2 mart. 1596. Vezi opiniile
lui C. Gane, op.cit., p. 147, care eronat Mihai Viteazul ntreaga sa familie s-au refugiat la Alba Iulia.
15
Mariajul lor este un alt subiect care ar merita istoricilor, date tiind unele picante care n documentele de
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. Istorie familie
75
considerat prudent, ne spune raportul florentin, pe voievodului pe fiul lor", scuzndu-se
ntoarcerea (care participa la campania din pentru ndeplini mai bine
de astfel nu mult tin1p lovitura Inaltei prin alungarea din
luptele de la Giurgiu, Mihai Viteazul era obligat reia cu turcii, care n continuare un pericol
care trebuia prevenit pe cale contravine imaginii unui Mihai Viteazul eroic intransigent de turci,
pare nu ar fi prima cnd el pe fronturi
16
. Ne faptul
trimiterea n refugiu la Sibiu a fan1iliei se n cele din n prizonierat sau, n "'domiciliu
obligatoriu" pe o mai (din august- septembrie 1595 n ianuarie- februarie 1596).
Referitor la domnia lui Sigismund nu avem alte care ateste implicarea fan1iliei
domnitorului muntean n activitatea a acestuia. n ceea ce-l pe la tronul ardelean.
cardinalul Andrei n contex.tul efortului de a-1 convinge nu nimic contra Transilvaniei
17
,
Mihai Viteazul face an1ple de fidelitate se dispus fan1ilia la Alba Iulia
18
. n acest context
trebuie publicate de Andrei Veress, a prezenta surse doveditoare, Nicolae fiul
politic al lui Mihai Viteazul. ar fi studiat la colegiul iezuit de la Cluj'
9
. Alte surse ne spun Mihai
Viteazul ar fi rugat pe principele- cardinal primirea fiului la colegiu ardelean
20
.
Relatiile cu nalta
n can1paniei din 1595 turcii, lund n considerare 'scrisorile de trimise de Mihai
Viteazul epuizarea resurselor lor la de Jos, la conciliere, iar ca
ostatic pe Nicolae

ce chiar Mihai Viteazul n 'scrisorile de mai
sus aceasta concluziile noastre de mai sus. referitoare la politica a domnitorului
de turci.
Un alt moment semnificativ este anului 1598 cnd, n timpul unor cu Mihai Viteazul
(anul 1597 fusese un an al negocierilor, militare semnificative), la Constantinopol ajung zvonuri,
ntemeiate de altfel, referitoare la negocierile domnitorului cu Habsburgii, n vederea sub
suzeranitate

Dar, n cursul lunii mai 1598 tributul de 6.000 galbeni datorat
naltei aceasta marcnd lui Mihai Viteazul de cel temporar, a bunelor cu turci?',
scrisorile destinate domnitorului cereau imperativ, ca o confirmare a btmelor sale repare
Giurgiului Rusciucului, intre cu oaste n Transilvania infinne zvonurile!) mai ales sotia
fiul la Constantinopof
4
. ntr-o scrisoare, lui Mihai Viteazul i se promitea n schimbul trimiterii fiului la
Constantinopol. va fi confim1at n scaunul cu drept de succesiune
25
.
n cursul campaniei din luna octombrie 1599 pentru cucerirea Transilvaniei, cndva ntre lupta de la
intrarea n Alba Iulia. Mihai Viteazul trebuie fi scris turcilor o "scrisoare de n care confirma
' ' .
fidelitatea de sultan asigura a cucerit Transilvania pentru el: ca argument suprem, el se obliga, din nou,
ostatici la Constantinopol fiul sotia o parte din haraci
26
.
n cel mai critic moment din lui Mil1ai Viteazul. nfrngerea de la (18 octombrie 1600),
el pierde totul: cele trei familia tezaurul. La scurt timp moldo - polone, n

1
" Vezi, spre exemplu, primirea delegatiilor de Mihai Viteazul la Alba Iulia n Transilvania pe care declara
a cucerit-o pentru Rudolf al II-lea ( 1600) controversa tele "scrisori pe care acesta le-ar fi trimis turcilor chiar de la
Praga (nceputul anului 1601 ).
17
noi paralel cu efortul de a-1 convinge de bunele sale Mihai Viteazul atacarea Transilvaniei.
1
" cr. Johann Christian Engel, n Mihai Viteazul n m. Editat de D.GAS. B.C.S. Ed. Academiei, p. 68
(mai departe, prescurtat: MVCE). este binecunoscut faptul prin declaratiile sale domnitomlui nu dect de
timp.
1
" A Veress, Documente, Vll, p. IX; N. Iorga, op.cil., p. 275, n. 5. Vezi D. op.cit., p. 23-24.
20
Ibidem, p. 35.
21
Aurel Decei, Violenta dispute/ asupra lui Mihai Viteazul a /arii ntre Hogea Sadecldin muftiul Bustanzade, la 6
aprilie 1596, n A.pulum, xm, 1975, p. 299-313.
22
Aceste negocieri s-au concreti7-<tt prin senmarea la 9 iunie 1598 a tratatului de la ntre Mihai Viteazul comisarii
imperiali.
Ion Istoria lui Ali hai Vod ViteaZl_il. domnul Edi\ie ngrijitii de Damaschin Mioc, Ed. Facla, 1976, p. 384.
Radu Constantmescu, Lupta penm1 mutate DoCllmente exleme, vaL L 1981, p. 58: sultanul Meluned ITI Mihai
Viteazul, Constantinopol, 17-26 mai 1 59R.
1
-' Ibidem, p. Ci2: Ahmed domnitoml muntean, Vidin, 26-27 mai 1598.
16
Cronici ptivind Romne. t'.xtrase. Voi. L Sec. "\1/- mijlocul sec. XVI. Volum ntocmit de Mihail Guboglu Mustata Melunet.
Ed. Academiei, 1966, p. 397-398: cronica lui Mustata Selaniki.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
76 EROS- FAMILIE
turcii, cu un propriu pretendent donmesc: i propun lui Mihai Viteazul. este de
cu seriozitate, ca n schimbul trimiterii lui Nicolae la curtea sultanului acesta accepte ncheierea unui
tratat
27
.
La exilului n teritoriile imperiale, n anului 160 l, Mihai Viteazul a redactat 'scrisorile

despre care cronicarul Szamoskozy credea c-au fost 'pricina cea mare a lui Mihai

n acel
moment. acesta avea billle perspective controlul asupra Transilvaniei: scria turcilor ca se asigure de
lor n provincie. pe care promitea o de sub
Ca Mihai Viteazul propunea din nou trimiterea fiului la Constantinopol. dar de turcii
ar fi trebuit de la ardeleni ( ... e nchis la

unde era prizonierul lui Sigismund Bathory,
de mama sora sa. n cu acest episod, la care vom reveni mai jos. turcii revendicau n
martie 160 1 de la ardeleni pe Nicolae

dar ardelenii au refuzat. spunnd la venirea din teritoriile imperiale
a fostului domnitor muntean "vor pacea prin

Un raport din decembrie 1601
despre o cerere lui Sigismund Bathory, de '"eliberare" a fiului fiicei lui Mihai
ViteazuL cerere la care s-ar fi opus mama lor, doanma Stanca ('"che la moglie sia fatta tagliar in pezzi")
33
.
cu Polonia
Referitor la Polonia, avem o Mihai Viteazul fi oferit fiul ca ostatic. Episodul se
n anului 1600, cnd polonezii controlul asupra Moldovei, pe care Mihai
Viteazul s-o atace (ceea ce a la mijlocul lunii mai). Documentul de care dispunem n acest sens este
scrisoarea de regele Poloniei lui Mihai Viteazul, pentru a-1 sa va militar Moldova
va fi De asemenea, regele propunerea donmitorului muntean de a-i trimite pe fiul ostatic
34
. Aceasta
Mihai Viteazul procedase cu Polonia la fel ca cu Andrei Bathory nainte de atacarea Transilvaniei,
cu scrisori n care declara bunele sale n care propunea pe Nicolae la curtea regelui
polon. Se astfel o caracterul pur speculativ al promisiunilor lui Mihai Viteazul, care nu dorea dect
'partenerilor" diplomatici de la sale reale.
n cu implicarea de Mihai Viteazul a familiei sale n cu Polonia, putem
"proiectele" sale matrimoniale despre care se aflase la scurt timp cucerirea Transilvaniei. Le rotmistrul
palon Walawski, mercenar n armata lui Mihai Viteazul, care scria unchiului Taranowski Mihai da
bucuros fiica n Polonia un om de fnmte, unde nsura de asemenea cu fiul''
35
. Trimiterea
a fiului sau fiicei n Polonia n vederea ar fi nsemnat vointa a lui Mihai Viteazul de a avea relatii bune cu
' ,
Polonia n era o de asemeni trimiterii de ostatici! Anticipnd politica
a lui Mihai Viteazul de Polonia Moldova, s-ar putea afirma aceste proiecte matrimoniale aveau un
scop pur declarativ. Dar acest lucru este in1posibil de stabilit cu ntruct nu avem dovezi care ateste
atitudinea a voievodului muntean, devenit principe al Transilvaniei, de Polonia.
cu Habsburgii
Referitor la lui Mihai Viteazul cu Habsburgii pe parcursul anilor, patru momente cnd se fac
referiri la trimiterea ca garantie a fan1iliei domnitorului.
n perioada cnd se negocierile care au precedat tratatul de la (9 iunie 1598), Imperialii
continuau unele ndoieli n lui Mihai Viteazul. ndoieli sugerate dinspre mediile politice ardelene sau

Hurmuzaki, Documente, IV-2, p. 30: raport 1 nov. 1600. Vezi N. Iorga, op.cit., p. 376-377, n. 62.

R. Constantinescu, op.cit., p. 110-111, 226-227: Mihai Viteazul marele vizir Ibrahim, Koeice. 14-23 dec. 1600 sau august
1601.
29
Ioachim Cronicaml Szamoskozi lui privitoare la Romni. 1566-1608, Institutul de Arte Gralice "Ardealul", Cluj,
1928, p. 149-150. Vezi Hurmuzaki, Documente, IV-I, p. 255, 257-258 (corespondenta lui Basta [eferitoare la "'scrisorile ale
voievodului), 278 (scrisoarea acestuia Ibrahim
Ibidem.


Este greu de explicat acest lucm, clici n acel moment Mihai Viteazul nu mai era un factor politic serrrnificativ care controlat prin
ostatici.


Hurmtmtki, Documente, IV-l, p. 244-246: Bartholomeus Somogy Mihai Viteazul, "'ex castello Belenics", 23 mart. 1601.
Veress, Documente, VI, p. 482.
Ilie Corli.Js, asupra rela{iunilor ntre Mihai Viteazul Polonia. din arhivele din Tiparul "Glasul
Bucovinei", 1935, p. 9, 34-35. Vezi P.P. Panaitescu, Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul, Regele Carol I,
1936, p. 104-105. Pentm unsmnblul acestor diplomatice, ve?j excelenta sintezii a lui I. Corfus, Mihai ViteaZlll Polonii. Cu
documente inedite n anexe. Monitoml O!icial Imprimeriile Statului. Imprimeria 1937, 398 p.
Veress, Documente, V, p. 337: din Alba Iulia, 14 dec. 1599. Vezi I. Corti.Is, op.cil., p. 53.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. Istorie familie
77
chiar de comportamentul domnitorului muntean, cunoscute fiind acestuia de a bunele cu
otomanii (pe parcursul anilor 1596-1598), ceea ce suspect Habsburgilor. De aceea se transmiteau la Praga sugestii
de a fi cerut ca ostatic fiul lui Mihai Viteazul ca acesta fie obligat accepte n preajma sa "oaste
n.nf'. Aceasta pentru ca. de turci, el nu fie tentat de partea lor sau
cum spunea chiar el.
ce Mihai Viteazul Transilvania, Habsburgii ncep se din nou n sa, avnd
n vedere unele care sugcrau domnitorul muntean cucerise Transilvania nu att pentru cum
declara, ci pentru sine
37
Acestor ndoieli Mihai Viteazul le prin soliile trimise la Praga, n care
asigura pe de fidelitatea sa ca ntotdeauna. se gata ''in Ungheria moglie et figliuoli in poter
di Sua


n anului 1600, ndoielile habsburgice n lui Mihai Viteazul se sau chiar
sporesc. De data aceasta, din rndul lor venea propunerea ca Nicolae fie trimis pentru un timp la Curtea

Mihai Viteazul foarte enigmatic la propunere. ntrebnd retoric ''cine va n


fiul meu va pleca de-acolo". atunci cnd nu-i convenea, el nu mai era dispus fiul
ostatic la Habsburgi.
O a patra propunere de trimitere a familiei domnului muntean la Imperiali a avut loc n anului 1601,
n contextul lui Mihai Viteazul la Praga. Paradoxal, aceste aveau loc la scurt timp ce n
familia sa, n Transilvania, trecea de sub tutela generalului imperial Basta sub cea a ardelene.
Mihai Viteazul cerea ca familia sa fie din minile ardelenilor n n teritoriile imperiale
40
.
"Avissi" din Praga vorbesc clar despre trimitere de ostatici ("fiir ein Geissel")
41
. urnmu la Praga sau,
conform unei alte surse, Ia Curte trebuia plece Nicolae care va fi tratat acolo ca iar
doamna Stanca un domeniu n Silezia.
Privind n ansamblu problematica trimiterii de ostatici la partenerii de relatii diplomatice, Mihai
Viteazul a evite acest sacrificiu care, i-ar fi modificat politica n cu
Transilvania principilor Sigismund Andrei Bathory, cu nalta cu Polonia n toamna anului 1600. cu
Habsburgii, Mihai Viteazul a inclus frecvent propunerea de trimitere ca gaj a familiei sale, a fi aplicat-o
De asemenea, partenerii lui Mihai Viteazul n politica n-au cu o la care ne vom
referi mai jos, oblige familia n prizonierat ca a supunerii sale.
Familia lui Mihai Viteazul n Transilvania, a generalului Basta
a ardelene (1600- 1602)
Spre carierei sale politice, Mihai Viteazul a fost pus n Este vorba de perioada de
lupta de la (18 septembrie 1600), cnd domnitorul muntean a fost nfrnt de efemera de
ardelene cu generalul imperial Basta, coalitie care a fost expres pentru a elimina pe Mihai Viteazul de pe
4" ,
scena -.
De la acesta a cobort pe valea ajungnd n Brsei, unde era mai aproape de
de unde sosirea lui Nicolae El trimitea de la Codlea o solie de
Ioan Szelestey n Basta (24 septembriE! 1600), solie care oferea din partea lui
Mihai Viteazul familia acestuia drept (a cta n ultimii ani?) a sale pe viitor
43
. Era vorba de
R. Constantines.:u. op.cit., p. 62, 199-200: comisarii imperiali Rudolf al U-lea, Alba Iulia, 28 mai 1598.


Sau pentm turci, cum declara acestora.
Veress, Documente, V, p. 318: Cesare Florio ducele de Modena, Praga, 6 dec. 1599.
)
9
Hunnuzaki, Documente, IV -1, p. 3 5: raportul comisari lor Alba Iulia, 3 apr. 1600. Raportul scrisoarea din
13 martie, n care Pe7.zen propunere.
40
MVCE, 1, p. 644, 646: memoriile lui Mihai Viteazul ducele de Toscana, 3 febr. 1601, respectiv 10 tebr. 1601.
11
A. Veress, Documente, VI, p. 339, 348: Praga, 18 martie, 7 aprilie 1601.
42
Aceasta se vede din faptul nfrngerea lui Mihai Viteazul altmgarea lui n de unde el s-a ndreptat spre Viena
Praga, vechile ntre Basta au detenni.nnd unei noi la fel de ntre generalul Ba'illi
Mihai Viteazul.
13
Pentm vezi pe larg la C-tin Rezachevici, A,fihai vi'teazul, Basta cetatea - un "tratat" cunoscut (3 octomhne
1600), nRevist.a IV, 5-6, 1993, p. 501-503. Vezi P.P. Pana.itescu, Mihai Viteazul, Regele Carol L 1936, p.2J 1: Alexander
Pro Respublica Christiana. Die Wa/achei im "Langen" Tiid(en/aieg den kad10lisclzen UniversalmLichte (1593-1606). Societatea din
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
78 EROS - - FAMILIE
spune documentul, "de mama

A doua zi, 25 septembrie, Mihai Viteazul primea un


arogant din partea lui Basta a de acceptare ca familia fie cu tezaurul domnitorului, n


Cu ocazie, propuneau ca a familiei sale

dar domnitorul avea


refuze, spunnd "nu vreau ca familia mea la

n schimb el cerea

dar avea
fie refuzat, pe motiv acesta era domeniul principesei Maria Christiema
49
.
n 3 octombrie, solia din partea lui Basta a de Sebastian Thokoly, se prezenta la Mihai
Viteazul cu clauzele care trebuiau definitivate sub fom1a unui tratat, ce avea fie semnat ulterior: Domnitorul muntean
se obliga patru boieri (ei sunt Stoica vistierul, banul Udrea, Preda Buzescu Sava
se de n Transilvania) n cteva zile
familia tezaurul. n cele din familia sa primea ca cetatea din 'pe care o poate ca cum
ar fi fost a lor"
50
.
ntr-o scrisoare, Basta face cteva care ne pennit mai bine Mihai Viteazul
cerea pentru "la moglie et filioli (deci nu doar pentru Nicolae ci pentru sora acestuia, Florica!, n.n.)
habitatione in queste parti"
51
. ne Mihai Viteazul nu trimitea familia n
prizonierat, n detentie. ci ntr-un soi de .. domiciliu obligatoriu". care presupunea un regim mai putin strict dect
priz.onieratul. n continuare, Basta domnitorul cerca de fapt ca familia sa fie se nchine
Rudolf al II-lea. Anticipnd, trebuie remarcat ambele lucruri s-au realizat, dar mult mai trziu: regimul
suportat la a fost destul de pennisiv eliberare, n 1603, Nicolae s-a putut prezenta n
cnd era prea trziu pentru fiind mort.
n tratativele care au precedat momentul "3 octombrie" au fost interpretate n diverse moduri, unele
bazndu-se pe zvonuri, altele care ne pot fi utile. La 13 noiembrie, un raport papal din Praga ne
spune nfrnt de poloni n Mihai Viteazul a solicitat sprijinul lui Basta cerndu-i un loc de
refugiu n Transilvania familia drept

cele pe care le
documentul trebuiesc corelate gndindu-ne la mai vechile cereri ale lui Mihai Viteazul Curtea de ai
se atribui un loc de refugiu n Transilvania sau Ungaria

putem considera trimiterea familiei sale n
Transilvania ca o de refugiu (ca n anii 1594 1595-1596), refugiu care. n caz de nevoie, putea fi ca
prizonierat. La 27 noiembrie, corespondent din Praga transmite zvonul ("s'intende"), cteva zile mai
trziu, Mihai Viteazul s-a pus la lui Basta, cu ntreaga sa familie
54
. Aceste surse. care ne
transmit preluate indirect deci trebuie acceptate cu Mihai Viteazul
privea spre Habsburgi ca spre (de care l lega tratatul de la uitat episodul
de aceea el le cere ajutorul cnd era de poloni moldoveni, apoi de
turci prin trimiterea familiei n Transilvania de

'Tratatul" de la 3 octombrie 1600, semnat este primul moment cnd Mihai Viteazul, aflat ntr-o
este obligat efectiv familia la inamicului. Lipsit de annata care i se
dezintegrase lupta de la obligat la prin sechestrarea familiei (la care Mihai Viteazul
Roma, Milnchen, 1964, p. 269-270. Pentru stadiul i!,"toriografiei secolului tre.:ut, vezi Gr. Tcx.."iiescu, op.cit., p. 43-46.
44
MVCE, V, p. 313: prezentarea soliei la Basta, de Sibiu, 16/24 sept. 1600. formulare a ncurcat pe unii istorici,
la cine se documentul, la mama lui Mihai Viteazul sau ale lui Nicolae Astfel, Gr. Tocilescu
n op.cit., p. 50-51 Nicolae ar li tost de sa Anca; dar istoriografia mai este vorba de
solia mama lui Mihai Viteazul.
45
MVCE, V, p. 318: Basta Mihai Viteazul, Sibiu, 25 sept. 1600; C-tin Rezachevici, op.cit., p. 503; Ion 1. Nistor, Domnia lui Mihai
Viteazul n Transilvania. 1 nov. 1599-/9 aug. 1601' nA.A.R.M.S.!., S. m, t. XXVIII, p. 518-519.
46
MVCE, V, p. 318: Basta Mihai Viteazul, Sibiu, 25 sept. 1600.
47
MVCE, V, p. 320-321: Mihai Viteazul Basta, din de lngft 27 sept. 1600. Vezi C-tin Rezachevici, op.cit., p.
503-504.
4R MVCE, V, p. 320-321: Mihai Viteazul cfltre Basta, de lngfl 27 sept. 1600.
49
A. Veress, Documente, VI, p. 216-219: ardelene cfltre Mihai Viteazul, de Voila, 2 oct. 1600.
10
Ibidem. Vezi C-tin Rezachevici, op.cit., p. 504-505.
j! A. Veress, Basta Qyorgy levelezese es iratai (1597-1607), voi. L Magyar Tudomanyos Akademia, Budapest, 1909, p. 425: Basta
nuntiul San Clemente, de la 3 oct. 1600. Vezi 1. Nistor, op.cit., p. 520.
52
A. Veress, Documente, VI, p. 268: Filippo Spinelli cfttre cardinalul Cinzio Aldobrandini, Praga, 13 nov. 1600.
53
Vezi articolul IV din tratatul de la (9 iunie 1598), n MVCE, I, p. 187-190, 190-193 Josef Macurek, Michael der Tapfere
und die bomisch-schlesische Stande am Ende des XVI Jalu1umderts, n Revista II, 4, 1932, p. 346-353.
54
A. Veress, Documente, VI, p. 273, 276.
55
Ibidem, p. 268, 273, 278; 1. Corfus, Mihai Viteazul Polonii, p. 359: "ziarul" lui K.lecki Bartosz, 1600; P.P. Panaitescu, Mihai Viteazul, p.
231, citnd o scrisoare a lui Mihai Viteazul comisarii imperiali.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. Istorie familie
79
tinea foarte mult
56
), lipsit de tezaurul care i asigura, chiar greu, donmitorul care ntre
tin1p pierdea att Transilvania, ct nceta mai fie un pericol pentru ardeleni generalul Basta
57
.
ce pierdea pe care n-o putuse la intrarea tmpelor polone moldovene ale lui Ieremia
Mihai Viteazul se ndrepta spre Viena Praga, pentm prezenta arhiducilor punctul de
vedere, pentru a se disculpa de lui Basta ale ardelenilor pentm a se pune n continuare la
Imperiale. Pe noi ne familiei sale, n mna generalului Basta.
"tratatul" de la 3 octombrie, ntre Mihai Viteazul, generalul Basta comisarii imperiali se o
foarte cu privire la trimiterea de Mihai Viteazul a familiei sale. avea
independent de mama sa, astfel referitoare la cei doi membri ai familiei este
ntrzierea cu care Mihai Viteazul proceda la trimiterea fiului din nou pe comisarii imperiali, care
il suspectau de

respingem sunt credibile scuzele lui Mihai Viteazul,
care insecuritatea dmmurilor n de unde trebuia Nicolae (turcii se aflau la
iar polonii ased.iau de el nu exact unde se acesta, dar a trimis pe clucerul Radu
Buzescu caute: fiul donmitomlui urma fie lui Deli Marcu. spre a fi trimis n Transilvania
59
.
Nicolae sosea n data de 16 octombrie 1600 n de la a lui Csiky
60
de Stoica
vistier mitropolitul Dionisie Rally. ultimul la Din raportul comisarului
Csitky (care i-a primit pe fiul lui Mihai Viteazul cu toate onorurile - "und erzaigt im der Herr Chaki alle
Eher") i-a adus pe ostatici n unde Ungnad avea ocazia remarce Nicolae are o "privire
e bine dispus vesel (ceea ce un mister pentru noi!), n timp ce Stoica este "mic
de capul plec.:'lt". Este interesant ''discursul" lui Nicolae n comisarilor a lui
Csaky. n care el spunea i-a ponmcit se prezinte n lor el se
wea domn al afirma cu "nu are nici un nu se teme de
nimeni", iar a cu ceva, el nu are nici o gndullui este numai la Maiestatea Sa'.6
1
. De
asemenea boierul Stoica, lui Nicolae ncerca se afirmnd "el l-a
deseori pc ceea ce a dar acesta nu l-a ascultat", iar mitropolitul Rally se plngea de n
care a ajuns de pe urma lui Mihai Viteazul. Din de la Ilieni, ostaticii au fost la
( 17 octombrie). unde Nicolae trebuia manm, iar de acolo urmau fie la


Doamna Stanca urma tot n lui Csaky de Ia Mihai Viteazul a ntrziat trimiterea ei tot
pe motive de securitate, dmmurilc puteau fi controlate de oan1enii lui Sigismund Bathory, care se afla n
cu annata

lui Mihai Viteazul sosea n 21 octombrie la iar a doua zi ea trebuia fie
la Ilieni. n comisarilor a lui Basta. Ca n cazul lui Nicolae n Doanmei Stanca
avem la descrierea momentului sosirii: ea era de mai multe care (n care se afla
tezaurul lui Mihai ViteazuL n.n.) La trei care avea 18 cai ("diemuetig und
besclmiden"). Era ntr-o de samur cu damaschin iar n ei era o femeie
(probabil camerista, n.n.)". Spre deosebire de fiul se pare doanma Stanca s-a plns de purtarea
ei. "care duce o de Dunmezeu ( ... ) e o minune nu l-a acum, dar ea i-
a prezis acesta pieirea"
64
. Ea ntrzia o zi la ne spune Csaky, "era de pe urma trecerii
.
Florica, fiica a lui Mihai Viteazul, sosea la mai trziu dect mama fratele ei, abia pe 30
decembrie. trecnd prin Alba Iuliao
6
Din n ei nu avem deloc informatii .
.

Vezi "avissi" despre evenimentele din Transilvania, Viena, 17 febr. 1601, n A. Veress, Documente, VI, p. 317-3 ]!!.
5
Acesta avea- mai mult sau mai acceptul Imperiale n sale n Transilvania.
>H MVCE, V, p. 328-330: rapoartele lui Ungmid din Pasul 6-7 oct. 1600.
59
Ibidem, V, p. 330; Ibidem, I, p. 574-575 Mihai Viteazul Basla comisari, din Valea Cricovului, 12 oct. 1600. Tot
acolo, Viteazul ruga iJC Mihail Szekely (deci pe un reprezentant al dar nu pe Basta!) ia sub protectie pe fiul pe
parcursul calatone1 a Ia
60
Rapoartele lui Ungnd n Ibidem, V, p. 34X, 351: llieni, 16 17 oct. 1600.
oi Ibidem, p. 351.
62
C-tin Rezachevici, op.cit., p. 507-508. Automl spune c11 ei au trecut pe la dar nu alte cu privire la
traseul urmat la durata dmmului spre
63
P.P. Panaitescu, Documente, p. 133-134: Mihai Viteazul d\tre comisari, din de la Teleajen, act. 1600.
"" Vezi corespondenta dintre Csaky, generalul Basta comisari n MVCE, V, p. 357-365. Pentru descrierea sosirii vezi
rellcctarea n "avissi'' de !<J Vie1w. din 16 dec. 1600 n A. Veress Documente VI p "18 1 '
6" )' .. ' ' ' ' ' . .... .
Ali G., V, p. 363.
"
6
cR h ..
-tm ewc ev1C1, op.cit., p. 508.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
80
EROS - TORn: - FAMILIE
Este n jurul mamei lui Mihai Viteazul, care ea trebuia, conform '"tratatului"
de la 3 octombrie, fie n Transilvania. Venirea ei trebuie fi fost Doamna Stanca
lui Csaky 200 de taleri, care fie pentru cheltuielile de transport ale mamei lui Mihai Viteazul: tot ea
spunea aceasta urma intre n Transilvania pe la Turnu

Este cert faptul Teodora.
Theofana, la Cozia, nu a ajuns n Transilvania. Izvoarele care
venirea pe rnd a ostaticilor lor la nu fac referiri la ea, la fel nici celebrul dialog pllltat
de ea cu Stanca la Cozia n 1602, nu trimiterea ei ca

Cu titlul de zvon, dintr-un
rapo11 al comisarului Ungmid (25 octombrie 1600), care spune Mihai Viteazul s-ar fi retras cu fiica sa cu
mama lui la o ("der Wallach soli sich mit seiner Tochter und Mutter zu einem Closster
Arges genanth nicht weith van dem Pass so gegen der Hermanstatt gehet retirirt")
69
. Este greu de spus ct din
poate fi Ipoteza este n ar explica sosirea ei cu atta
ntrziere n Transilvania.
Despre familiei lui Mihai Viteazul la (aproximativ noiembrie 1600 - februarie 1601) avem
cu mult mai dect cele care ne-au permis tratativele trimiterea ei n
Transilvania. Nicolae

sosea la la lunii octombrie sau la nceputul lunii a anului
1600, cteva zile el fiind unnat de mama sa. Florica sosea pe 30 decembrie. lor la trebuie
nu ca un prizonierat; ea este mai un "domiciliu obligatoriu". aceasta din scrisoarea
lui Mihai Viteazul de fidelul Nicolaus Senyey, care imediat ce fostul domnitor s-a apropiat,
venind dinspre Praga, de Transilvaniei, "au sporit de ba chiar ''nici nu-i mai voie
(lui Nicolae n.n.) se joace"
71
nu cetatea de la fusese viitorilor ostatici
nu ca un loc de arest, ci ca unul "pe care ca cum ar fi fost a lor"! n Documente contemporane
nu vorbesc explicit despre felul ostaticilor la dar, cnd ei trec sub autoritatea ardelene sunt
la se despre 'arestare" ("gefangen zu nehmen"; "in Gefenkhnus sein'')
73
,
ceea ce despre aceste lucruri nu fusese vorba la Nici chiar Mihai Viteazul nu percepea
familiei sale la ca un prizonierat, s-a mhnit cnd a aflat despre arestarea familiei sale, ba chiar
a plns ca un copil ("wie ein Kind geweint haben")
74
.
Statutul ostaticilor munteni se radical ntoarcerea lui Sigismund Bathory n Transilvania, la
nceputul lunii februarie 1601, revenire care a provocat ruperea a dintre trecute de
partea fostului principe generalul Basta. Sigismund redevine pentru a treia principe, iar Basta este arestat,
asemeni familiei lui Mihai Viteazul
75
, care era n acest context de la nti a fost la Cluj, unde
dieta la 6 februarie i-a fixat ca loc de cetatea care, nu era cu
ocazie lui Csak/
6
. Cu alte cuvinte, familia domnitorului muntean devenea ostatica acestuia.
Ne lipsesc despre ostatici lor la (aproximativ februarie 1601 -
septembrie 1602). doar fidelii din Transilvania pe Mihai Viteazul familia sa se la
unde ''masa lor este cum se cade"
77
"att ct se n


laconice, insuficiente pentru a ne face o imagine despre ostaticilor munteni
la un raport mantovan din Koeice prizonierii sunt forute prost de
Sigismund Bathory
79
. Deducem ei puteau avea anumite contacte cu exteriorul, izvor ne spune
Nicolae se interesa printr-un sol despre somta sol care a fost n cele din prins, iar
Somogy de putea trimite scrisori ntr-acolo
80
. n favoarea de mai sus ar putea fi adus ca
,,; .III CL V. p. 362.
/Jocumeme privind istoria Romniei. Seria B. Tara veac XVII, voi. L Ed. Academiei, 1951. p. 6)-66: act de danie.
Cozia. l! nov. 1602 (mai prescUitat: D!R).
''" .III n:. v. p. 371.
10
Din suita lui cu parte Zaharia cluceruL care 1-a insotit pe parcursul intregii la - vezi
dan ia lui Radu Zaharia. in DIH. Seria B. veac XVII, voi. I, p. 54.
7
' Hurmuzaki. Documente, IV-I, p. 247-24!!: s"isoare din Lapispatak, 28 maJt. 1601.

!\. Veress. Documente, VI, p. 216-219.


71
Ibidem. p. 317-318, 324.
7
Ibidem.
7
' Ibidem. 317, 324-327: C-tin Rezachevici. up.cit.. p.508.
76
V ezi Ia A V cress, Documente, VI, p. 234-236: diploma lui 21 oct. 1600, prin care i se drept de
peste toate bunurile mobile imobilc ce va obtine de la oamenii lui Mihai Viteazul.
77
Ilurmuzaki. Documente, IV-I, p. 246-248: scrisoarea lui Nicolaus Senyey, din Lapispotok, 28 man. 1601.

lbtdem. p. 244-246: scrisoarea lui Bartholomcus Somogy, "ex castello Belenies", 23 matt. 1601.
7
'' /\. Vcress. Documente, VI, p. 360: Antonio Costantino ducele de Mantova, Koeice, 27 apr. 1601.
H> llurmuzaki. Documente, IV-I, p. 244-246.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. Istorie familie
81
argument scrisoarea- memoriu de Nicolae n 1602
81
, despre care s-a crezut a fost
n la

dar lectura ei autorul ei era deja liber, asta scrisoarea
era n a doua a anului, curnd eliberarea familiei lui Mihai Viteazul de la
Referitor la familiei lui Mihai Viteazul la avem o serie de documente contemporane, care
ne pentru zvonurile pe care le transmit. n anului 1601, se credea ostatic ii
la Bratislava
83
sau la

este foarte probabil ca aceste cu
pUitate de Mihai Viteazul la Curtea de la Praga, unde era vorba de trimiterea familiei sale n n
teritoriile imperiale. Un "avissi" din Bratislava spune generalul Basta se sub cetatea pentru a o
cuceri
85
, dar nu se face deloc referire la ostaticii munteni acolo, iar un document redactat la
Roma, Basta a ocupat cetatea Hust, unde a pe fiul lui Mihai Viteazul, de care s-a ptutat
foarte bine
86
. Un raport papal contemporan spune n oastea cu care Sigismund Bth01y vroia
Transilvania, n urma luptei de la se afla fiul lui Mihai Viteazul, ''con una buona mano di
soldati"
87
, iar o lucrare din secolul trecut o mai depatte de realitate, anume
Mihai Viteazul se ndrepte spre Moldova, pentru elibera familia
88
.
ne asupra unei interesante. lupta de la se
pare Mihai Viteazul era un sau personal la elibereze
familia. Aflat n de la Cmpia Turzii, el a apucat 400 de alte surse, 1000 de husari),
dar acesta pare fi fost pretextul pentru care Basta a ordonat fie asasinat, acuzndu-1 avnd toate motivele
suspecteze!) vrea se turcilor
89
. Alte surse spun Basta 1-a chiar convins pe Mihai Viteazul
nainte armata spre putndu-1 omor apoi riscuri
90
. De remarcat faptul acest 'scenariu" era
mai vechi, el este cuprins ntr-o scrisoare a lui Ieremia cancelarul Zamoyski al Poloniei, n care
se despre lui Mihai Viteazul cu turcii aceasta ar recupereze familia,
iar apoi se turcilor
91

Despre felul n care a decurs celor doi copii ai lui Mihai Viteazul moa1tea acestuia
avem insuficiente, care multe semne de ntrebare. Nu izvoare care ne despre
o modificare a statutului ostatici lor lui Mihai Viteazul. Ostaticii au la n
luna august 1602. n acea trebuie scrisoarea- memoriu de Nicolae

n
care se face referire la serviciile credincioase de cauzei De aceea,
este rugat accepte venirea sa la Praga ordone lui Basta restituirea averilor luate

Scrisoarea este cu
eliberarea de la ar putea fi mai precis apel la data de N.
Iorga (27 august 1602) pentru scrisoarea n care Basta intervenea pentru restituirea averilor confiscate lui Mihai
Viteazul
94
, act care poate fi fost redactat n urma scrisorii- memoriu a lui Nicolae
La 28 septembrie, familia lui Mihai Viteazul se la unde a o danie de pomenire "pentru
sufletul nostru Mihail" bisericii Sf. Nicolae din Schei
95
Cteva mai trziu, actul de danie al
Theofana de la Cozia, mama lui Mihai Viteazul, din data de 8 noiembrie 1602, dialogul purtat de
aceasta cu doamna Stanca Florica, recent ntoarse din Transilvania
96
. Cu ocazie, Theofana despre
Ibidem, p. 328: alte elemente de datare mai lipsesc.
N. Iorga. descoperite de D.M Beza, cu Meteorele din Tesalia. Cu o despre Nicolae jiu/lui
.\lihai 1 iteazul, n A.A.R.MS.l., s. III, t. XVI. p. 78; O. op.cit., p. 70.
s> llurmuzaki. Documente, XII, p. 1146: din Bratislava, 7 febr. 1601.
84
A Vcress. Documente. VI, p. 334: 'avissi" din Praga, 12 mart. 1601.
s< Ibidem. p. 455: 'avissi'' din Il sept. 1601.
so /hidem. p. 466; "avissi" din 6 oct. 1601.
8
' Ibidem. scrisoarea ului Filippo Spinclli cardinalul Cinzio Aldobrandini, Praga, 8 oct. 1601.
ss !\. Kurz. Dissertatoriulu istoricu ... , n Magazinulstoricupentru Dacia, tom V, 1847, p. 296.
89
/\. V Documente. VI, p. 462: relatare despre moartea lui Mihai Viteazul, Praga, sept. 1601. Vezi Ibidem, p. 445. 451; Al.
Runda. op.cit .. p. 299.
'lu Istoria 1290-1690. Cantacuzinesc. de Constant Grecescu Dan Simonescu. Ed.
Academiei. 1960, p. 81.
"
1
/\. Vcress. Documente, VI, p. 374: lui mai 1601. Vezi lui Basta cu Sigismund arhiducele
Mathias. in iunie 1601. referitoare la lui Mihai Viteazul n favoarea turcilor, n Hurmuzaki, Documente, IV -1, p. 255, 257-258;
vezi scrisoarea lui Mihai Viteazul lbrahim n ibidem, p. 278-279 .
. ,, Ibidem. p. 328.
n Este sugestiv faptul nu se fac referiri la moa1tea lui Mihai Viteazul la felul n care aceste averi au ajuns la generalul Basta!
''" N. Iorga. descoperite de D.M Beza .... p. 78.
'" DI.R. Seria B. Sec. XVII, voi. 1, p. 60. Documentul de danie a fost mplinirea unei mai vechi dorinte a
domnitorului.
""Ibidem. p. 65-66.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
82
EROS- FAMILIE
moattea fiului ei despre norei ei. De aceea, dania pe care ea o face, cu doamna
Stanca Florica n numele lui Nicolae este pomenirii "roposatului Mihail pentru
fiului Nicolei n Transilvania.
La 16 decembrie 1602, un "avissi" din Graz la Viena a sosit lui Mihai Viteazul. de
fiul fiica lor, pentru a solicita ajutorul

Ei urmau deci se ndrepte spre spre Curtea de
la Praga, pentru n La Praga a ajuns doar Nicolae mama
sora sa ntorcndu-se n doamnei Stanca a la Viena a fost la
de istoriografia mai veche, avnd n vedere ntre lor la Cozia, Viena apoi
ntoarcerea n


n cele din de la Praga, Nicolae a fost trimis la Graz, unde s-a aflat o vreme n serviciul
arhiducelui Ferdinand
100
Cu titlul de epilog, izvorul citat de Alexander Randa, n care se
fiul lui Mihai Viteazul se aici (la Graz, n.n.) ca ostatic", chiar se afla n serviciul arhiducelui Ferdinand
primea o pensie de 100 de flori ni din partea Rudolf al II-lea
101
.
Un document contemporan mai mult familiei lui Mihai Viteazul
eliberarea de la un "avissi" din 3 iunie 1602 boierii Moldovei
cernd le fie trimis ca domn Nicolae care se n preajma lui Basta
102
. Trecnd peste
incorecte pe care ar plutea le este posibil ca documentul de ateste faptul
Nicolae era liber n cursul lunii mai 1602, care s-a aflat n apropierea generalului Basta. n plus,
ar fi prima care ateste Nicolae a fost considerat de Habsburgi drept
pretendent pentru tronurile Romne, care s-a repetat n viitor.
Izvoarele mai sus prezentate ne permit, n ciuda caracterului lor lacunar, reconstituim traseul parcurs de
familia lui Mihai Viteazul eliberare: (28 septembrie) - Cozia (8 noiembrie: doar doamna Stanca
Flori ca; Nicolae era n Transilvania) - Viena (nainte de 16 decembrie: doamna Stanca, de
Nicolae Florica, ntoarse din La Viena, drumurile membrilor familiei lui Mihai
Viteazul s-au fiul acestuia ndreptndu-se spre Praga, iar apoi spre Graz (unde a ajuns cndva n
cursul anului 1603), iar mama sora sa spre
Concluzii
Privind n ansamblu problematica trimiterii de ostatici n timpul lui Mihai Viteazul. aceasta
nu oricare ar fi partenerii diplomatici, o stare ci unor ncordate
sau a unui asupra marilor momente de la nivel diplomatic. Pe de patte, trebuie
obsel-vat de acest fel ale lui Mihai Viteazul nu au fost altceva dect ei nu a
dea familia ca ci doar partenerilor diplomatici de la
sale reale sau un pericol imediat. Din fericire, singura de la "tratatul" de la
3 octombrie 1600 prizonieratul familiei domnitorului n Transilvania sunt cunoscute unui material
documentar bogat, care numeroase aspecte care cel mai adesea ascunse caracterului
lacunar al documentelor sau chiar al lor.
n ceea ce prezenta familiei lui Mihai Viteazul n Transilvania ca ostatici, trebuie o
ntre episodul n care ea a suportat un regim permisiv de ''domiciliu obligatoriu'' din
pattea generalului Basta, episodul cnd ea a suportat un regim sever de de data aceasta ca
a ardelene a principelui Sigismund Bathory.
O viitoare a ansamblului diplomatice ale lui Mihai Viteazul poate primi numeroase
sugestii din separarea de ostatici din partea partenerilor a propunerilor lui Mihai Viteazul de
trimite familia drept
97
!\. Vcress, Documente, VII, p. 92: ""avissi din Graz, 16 dec. 1602.
9
s Ibidem. p. 188: ""avissi" din Praga, 22 dec. 1603.
99
Vezi opiniile istoricilor mai vechi: Gr. Tocilescu, op.cil., p. 50-51 Gh. care corecteze pe
afinnnd n timp ce Nicolae se atla la Viena, mama sora sa au fost robite de Opere. Il, Hronicu/ Romnilor. Tom Il.
Editie de Florea Fugariu. Note de Manole Neagoe. Ed. pentru 1969, p. 383-384.
100
A. Vcrcss. Documente. VII. p. 188: Vezi Iorga, op.cit .. p. 79: Andreescu, op.cit., p. 234-235; D. opcit .. p. 77.
1
"
1
Al. Randa. op.cit., p. 385. n. 22.
10
' A. Vcrcss. Documente. VII. p. 45: avissi"' din Graz, 3 iunie 1602.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. Istorie i familie
83
F AMIL Y IMPLICATION IN DIPLOMACY DURING THE REIGN OF MIHAI VITEAZUL:
THE TRADITION OF SENDING THE PROPER FAMILY AS A HOSTAGE
TO THE POLITIC AL P ARTNERS
(Abstract)
This approach deals with the diplomatic relationships of Mihai Viteazul and the role of the family in
the commitments' guarantee. This idca is taken into consideration since 1594, when in Bucharest took place the
rebellion against the Ottomans and the country's commitment to the crusader plans ofthe Transylvanian prince,
up to its decay, when the prince Mihai Vitezul was killed by general Barta.
The year of 1599 is underlined because it is the year when Mihai Viteazul tried to counterbalance the
relationships with West Europe by approaching to the Ottomans. AII these tricks allowed him to postpone
everytime the sending of his family (mother, wife, son) as hostages to his diplomatic pa11ners.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
FAMILIA
DIN MUNTII ROMANIEI
'
CORNEL JURJU
de la anilor '40 ar putea fi ca o
a mpotriva stmcturilor politico-economice sociale ale comunismului de
tip stalinist aflat n plin proces de expansiune aprofundare. Punctul de plecare pentm acest model violent de
opozipe este detectabil n perioada ce a unnat alegerilor din 1946 care, prin rezultatul oficiaL au creat premisa
substituirii pluralismului politic romnesc n favoarea de la Moscova.
Adjudecarea a fenomenului politic, pe parcursul anilor 194 7-1948. de o
cum era cazul P.M.R.. a principalele curente politice din Romnia n imposibilitatea unei
normale. le-a mpins spre extreme, inclusiv violente. se de ce grupurile de
din Romniei, n marea lor majoritate s-au coagulat n juml unor nuclee definite politic
din membri sau ai Partidului ai Legionare sau ai Partidului
Liberal.
1
de ordin politic li s-au la scurt timp cele economice, generate, n principal, de
politica la care, puterea din Romnia a recurs masiv ncepnd cu vara anului
1948. Valul n larg, n calcul mediul rural, a lovit mai cu n
a satelor n chiaburime" pentm a utiliza un concept tipic pentm arsenalul ideologic al vremii.
Din acest considerent, de a un puternic suport n acest mediu social, att sub aspectul
unei efective. ct al unei mai mult ori mai tacite.
de a profitat de o n special din perioada
de timp care trecuse de la celui de-al doilea mondial. Pe avantajul
de procurare a annamentuluf absolut necesar unei paramilitare, proximitatea
n mintea celor care pe frontul de est, amintirea a din
patria comunismului mondial. n plus, duritatea de pe front trebuie fi mai acceptabile rigorile
unei subversive cu toate riscurile pc care aceasta le presupunea.
Alt factor responsabil n procesul gmpurilor de opinia a constat din
eroarea de calcuL n societatea pc pe care estima
fragilitatea regimului instaurat n Romnia. Bazndu-se pe un astfel de pronostic optimist, nu au fost
cei care au ales calea refugiului pe munte cu gndul vor acolo cteva luni. n cel mai caz
ani. la comunismului. Conform naive, sumare, comunismului
trebuia se printr-o de amploare a S.U.A. n Europa de Est, inclusiv n
Romnia
3
. Pe fondul acestor proiecte aproape fanteziste ale mentalului public, n perioda "venirea
americanilor" a luat fonna unui mit la care s-a raportat un larg segment al
n primul rnd cei angajati ntr-o
n este de plecarea pe munte, cu de rigoare, nu s-a realizat n
baza unui plan prestabilit fiind mai o decizie de la care, anumite categorii de
persoane au fost expuse de sau Securitate
4
Astfel, o la domiciliu sau tentativa unei
din varii motive a precedat n numeroase cazuri constituirea grupului de
n stmctura unor izolate, de
la anilor '50 nceputul deceniului

Eforturile angajate pentm suprimarea de


au avut un caracter continuu n acest interval de timp, cunoscnd maxime ntre anii 1948-
1953 apoi. o de ntre anii 1957-1960. Acest parcurs s-a aflat ntr-o
1
Ion Ogoranu, Rezisten{a din Romniei, n Analele Sighet J, Editura Academia
Bucure:?ti, 1995, p 103,104.
'Ioan Victor Pica, Liherratea are chipul lui Dumnezeu, Editura Arhipeleag, 1993, p.115.
'Constantin Dinu Vasiliu, Mun{ii Bucovinei, primii n n Memoria, nr. 10/1994, p. 107.
'
1
Ioan Victor Pica, op. cit., p 1 ug.
Bellu, Editura Gutinul, Baia Mare, 1993, p.4.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
86
EROS- CASATORIE- FAMILIE
cu dinamica de a puterii de la care mai era
nregistrate la nivel de bloc.
Din punct de ,edere grupurile de au preferat regiunile submontane montane
6
care,
fiind erau mai greu accesibile care, din pricina caracterului difuz al satelor de munte
ofereau superioare de aprovizionare deci de Mai putem acest model
violent de nu a cunoscut o repartizare n montan al Romniei. existnd cte,a zone cu o
acti\itate mai precum: Banatului. Vrancei Apuseni.
insinuare spre cauzele generale ale anticomuniste din ne vom
apropia n continuare de problematica n studiului nostru anume de pe care familia le-a
asumat n perimetrul anticomuniste din Romnia. Demersul nostru nu propune o tratare
a subiectului, lucru de altfel dificil de realizat ntre limitele unui studiu precum cel de avnd n vedere
stadiul de moment al n domeniu din Romnia. Tocmai de aceea, vom definim rolul familiei, ca
a anticomuniste, ntr-un cmp de strict delimitat n care vor intra
provenite din patru zone: zona Huedinului, zona zona Banatului de Sud zona Zarandului.
Intre limitele acestui cadru tematic, ne vom referi la familie ntr-o familia ca factor activ al
anticomuniste familia ca a rurale cu de
Vom ncepe prin a afinna familia, cu cea s-a dovedit un nucleu social cu merite
apreciabile n fenomenul istoric al anticomuniste. Am putea chiar afinna multe dintre grupurile
prezente n datorat aproape exclusiv unor familii n jurul s-au nchegat care au
reprezentat o n mai sau mai a acestora. Un exemplu elocvent
pentru observatia l constituie grupul care s-a fonnat n Muntii (zona
Huedin), ncepnd cu anul 1948 n starea sa grupul a fost din patru membri ai familiei
n frunte cu Teodor (senior) trei dintre fii acestuia: Teodor (junior), Traian
Visalon Familiei ntr-o imediat i s-a familia Jurju, Mihai
Jurju precum Roman, fratele vitreg al lui Mihai Jurju. Pe cele familii, grupul
.,, care a activat n regiunea Huedinului n anul 195 8, completat efectivul prin cteva persoane
care au aderat n mod indiYidual: Ioan Ciota, Gheorghe

Un grup al familiilor ar putea fi
considerat grupul a de a fost n Din
acestui grup au parte nu mai de trei familii: familia familia Jubleanu
familia Chirca. Ponderea n cadml gmpului, nu n de dimensiunea a fost
de familia de la Toma Petre, care au fost pe munte de
Maria Plop, senitoarea lui Petre In timpul pe munte. mai exact n 1956,
membrilor familiei s-a ridicat la patm prin noul Ioana 'Am continuat
n bordei Toma la interogatoriul n ziua de 22 mai, orele 8
30
, terorista Maria
Plop a un copil de sex feminin i-am dat numele Ioana pe care l-an1 crescut".
9
Se mai poate
tot cu referire la familiei n cadml grupului, Toma a fost unul dintre
lideri de Gheorghe Arsenescu, iar din a doua parte a anului 1949, cnd din gmp s-a desprins
Arsenescu. Toma a lideml incontestabil al gmpului. Familia Jubleanu, cu anumite
detenninate de unele s-a constituit ea ntr-o parte a gmpului
Din familie au Titu Maria Jubleanu precum fiul acestora, Constantin, care vara anului
195 L cnd mama sa a rost mortal iar lui a fost arestat de Securitate, a cu
n 195X.
1
Cea de-a treia familie, din Ion Elena Chirca fiii acestora, Gheorghe
Eugen, a ndeplinit un rol nu tocmai pozitiv n istoria gmpului de la ce a contribuit la
scindarea gmpului, n vara anului 1949, din cauza conflictelor sale cu n toamna
an. n de Ion Chirca a acceptat colaboreze cu Securitatea pentm prinderea celor
desprinse din grupul "n noaptea de 5 octombrie - un raport al - a fost
numitul Gheorghe Chirca. tlatele lui Ion Chirca um1a cu acesta s-a putut sta de cu
dezertoml Ion Chirca.. n urma acestuia, luat angajamentul n unna ne-a dat pe
"Ibidem.
-Interviu cu Vasile Moldovan.
x Ioana Raluca Voicu- din lvlun(i. Toma Grupul de la Documente ale anchetei, procesului,
Editura Vremea, 1997, p. 47.
9
Ibidem, p. 315.
10
Ibidem, p. 268.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. Istorie familie
87
Constantin Popescu zis Ciolan Nicolae Benone Milea ... Tov. Maior Milea a mai luat contact o
cu Ion Chirca care luat angajamentul ne pe banditul Arsenescu gmp fonnat din
fratii Titu Jubleanu fiul Maria Plop".'' misiune a la stadiul de proiect.
Chirca a fost la revenirea n bordei de Gheorghe care, fiind nu s-a
putut deplasa la punctul n care restul membrilor gmpului au fost de Securitate. Familia, poate la
dimensiuni mai reduse a ndeplinit anumite sarcini n cazul grupurilor "Col. 'Spiru care au
actionat n partea de sud a Banatului, un alt centm semnificativ al anticomuniste De
gmpului, condus pentm scurt timp de col. a fost din perioada alegerilor din
1946 cnd. n localitatea s-au njghebat primele stmcturi de n juml
membrilor de aici, n principal al Duicu. Mai mult, gmpul "Col. n starea sa a fost
exclusiv din ntre care s-au remarcat doi dintre Duicu - Ioan Nistor - li s-a
ulterior cel de-al treilea frate, Petru Duicu. Colonelul a abia n 1948 cnd gmpul era
constituit. n scurt timp se n calitate de lider al acestuia cu Ion Duicu.
aproximativ un an de zile, deci n lui 1949, col. Duicu s-au din nou pentm a se
face mai greu de tmpele care se aflau deja pe urmele lor. La vreme acest
moment col. o parte a au fost de Securitate mortal, n timp ce
Boiem, cum mai erau n regiune, continuat activitatea n 1950, cnd au fost
n locul numit
12
doi de Ion Petm Berzescu din Teregova
au fost membri ai gmpului "Spim Cei doi au luat parte la importante ale
gmpului cum ar fi atacul de la Jandarmeria din Teregova, de la Pietrele Albe din febmarie 1949 etc. Pc
parcusul acestui din incident, Ion Berzescu adus un aport semnificativ n n care n posesia lui
s-a aflat singura de care dispunea gmpul. Tot Ion Berzescu a fost membm al unui comitet
compus din cinci persoane care ndeplinea un rol consultativ pe cei doi lideri ai gmpului: avocatul Spim
notaml Gheorghe Ionescu. Berzescu s-au printre persoanele apropiate lui Spim
care au n martie 1949, cnd Spiru a fost prins n localitatea La zile
drama din din care Petm Berzescu a cu aveau fie Berzescu, de
n Teregova.
13
Chiar provin din zone diferite, care a stat la baza familiilor prezentate mai sus n
de arc un caracter relativ unitar. caracter care nu exclude. anumite fluctuatii n ce
, ' . ,
ponderea pe care un factor sau altul o are n generatoare de atitudini contestatare
concrete.
n putem constata aceste familii s-au individualizat n de
printr-o stare pe o proprietate ntre 10 30 de hectare. pe un
diversificat consistent numeric, dar pe mici afaceri n domeniul comercial sau forestier. Familia
o de cteva hectare, ntre 400 500 de familii de albine, se ocupa cu comercializarea
scmifabricatelor din lemn, produse cu utilaj propriu, avnd, n plus, un magazin n localitatea
14
O familie cu stare cu un larg prestigiu comunitar a fost familia din Ioan
lui Toma al lui Petre, era n avea o de cel medie.
neme n documentele este denumit "chiabur". Toma fusese n Annata
avea o proprietate de cea. 25 de hectare, iar fratele 6 hectare de

putem deduce,
o bine atta timp ct permis o servitoare, pe Maria Plop. Din familii
respectabile, cu mijlocii de la 1 O hectare, proveneau Duicu Berzescu din
respectiv Teregova.
. .. Beneficiare ale unor de superioare nzestrate cu un deosebit al aceste
fanuln nu puteau adopta o dect de mpotrivire de un regim care se detlnea pe sine ca adept al
socialiste n mare adversar al private al sociale. Putem
ntre statul comunist mrale din Romnia s-a produs din
start un clivaj ideologic generator de conflict, conflict ce a luat forme tot mai acute din momentul n care efectele
procesului de stalinizare a s-au n mod nemijlocit n lumea satelor. Ar fi nimerit
11
!hidem, p. 260-261.
12
Interviu cu Petru Duicu.
JJ Interviu cu Ion BerLescu.

Interviu cu Vasile Moldovan.


1
' Ioana Raluca Voicu- op. cit., p. 595.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
88 EROS - - FAMILIE
n acest punct un motiv important pentru care, spre exemplu, familia a intrat n
cum ne spune Vasile Moldovan, a constat tocmai n semifabricatelor din lemn a tehnologie;
specifice, pe care familie le avea n exploatare n localitatea "O intrat n conflict cu regimu'
pentm confiscat prima materialu' lemnos pe care 1-o avut".
16
Pe familiile care au intrat n erau profund
sistemului politic interbelic ale valori le asimileze pe care le doreau permanentizate. Teodor
ntre l cunoscuse personal pe Regele Ferdinand ndeplinise n repetate rnduri de
primar n comuna
17
erau membri ai Partidului Toma
ndeplinind chiar de secretar al comunale de tineret.
18
Membri ai partid erau
Ion Nistor Duicu din

iar Berzescu erau ai Legionare.
20
Drept
unnare, procesul de a sistemului politic interbelic, inaugurat prin instalarea la putere a guvernului Groza
n 6 martie 1945, s-a dovedit total impopular pentm categorie de familii, apropiindu-le de unei
anticomuniste care s-a conturat tot mai clar pe parcursul anilor 194 7-1948.
cu pentm pasul decisiv spre concrete are
onginea n la care de ordine" au recurs cu o tot mai mare 1946. Spre
exemplu, familia a plecat pe munte ce Teodor (senior) a fost privat temporar de libertate,
fiind n stare de arest la Postul de Jandarmi din
21
Familia Jurju a intrat n deoarece era
de cu membrii fan1iliei Mihai Jurju fiind chiar arestat din
22
O
poate fi n cazul Duicu, Ioan Nistor, domiciliul n
momentul n care Jandarn1eria a ncercat aresteze: venit aresteze, jandarmi erau
atuncea ei or fugit".
23
familiei n diferite gmpuri de prin doi sau mai ar putea fi
n mod suplimentar prin valorificarea psihologice specifice familiei, remarcabile
ndeosebi prin gradul nalt de solidaritate pe care l impun ntre membrii acestei structuri sociale.
Confonn opiniei noastre, credem solidaritate tipic ne poate asupra acelor cazuri n
care mai membri ai familii au intrat n chiar luate n particular nu toate aceste
persoane ar fi disponibilitate pentm concrete de mpotriva comunismului. Cu alte cuvinte,
au fost n care domiciliului acceptarea n mod implicit a statutului de
partizan" s-a dintr-un sentiment de fraternitate pentru fiul, sau care au luat n prealabil decizia
ntr-un conflict deschis cu comuniste.
Desigur, au existat cazuri atipice care au sfera pe care am o
mai sus. Vom aminti aici doar exemplul fan1iliei Chirca de la care a fost n activitatea
grupului n mod, am putea spune, vreme Ioan Chirca era fugar pe
munte din 1931.
24
a fi pe de plin asupra motivelor pentm care 1. Chirca domiciliul,
din anii "30, putem preciza acesta este considerat n documentele alte drept
dezertor.
cristalizate, aceste gmpuri de au avut pe mai departe o de
de factorul numit familie. cum s-a putut observa aici grupurile de din punct de vedere
numeric s-au aflat ntr-o mobilitate, unnnd, n mod nornml, n subgmpuri pe
criteriul familiale. ce a o ntr-o grupul s-a divizat
ntre cele familii. Familia cu membri ai grupului, a n
apropierea Huedinului, n timp ce familia Jurju a trecut n Bihor.
25
sciziunilor. ntr-o
chiar mai a fost de grupul O scindare cea mai
s-a produs la vreme fonnarea grupului, n vara anului 1949 la baza ei au stat
care cronice, dintre familia Chirca subgmpul n care se afla
1
" Interviu cu Vasile Moldovan.
17
!hidem.

Ioana Raluca Voicu - op. cit., p. 595.


19
Interviu cu Petm Duicu.
20
Interviu Ion Berzescu.
21
Interviu cu Vasile Moldovan.
22
Ibidem.
"Interviu w Petm Duicu.
24
Ioana Raluca Voi cu- op. cit., p. 26o.
21
Interviu cu Vasile Moldovan.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. Istorie familie
89
familia Chirca ncetat n toamna anului 1949 n unna lui 1. Chirca,
din grupul initial a rezistat n 1958, trecnd n acest interval prin cteva temporare,
produse ntre familia familia Jubleanu. Divizarea grupului "Col. chiar s-a petrecut n
conditii de risc sporit s-a cdnfonnat criteriului familial, Duicu n ianuarie 1950
cnd grupul a fost descoperit.
26
La rndullor Berzescu au n momentul n care au
fost sciziunilor repetate produse n snul grupului "Spiru n lunile februarie-martie
1949.
27
dezagregare a grupului pe stmctura celulelor familiale a fost din cauza tensiunilor
acumulate la nivel de gmp pe fondul unui acut sentiment de insecuritate a unor de extrem de
precare. n plus, obsedanta a a amplificat suspiciunile reciproce, a a fost
n medii umane ct mai restrnse deci controlabile, iar din acest punct de vedere familia devenea cadrul cel mai
potrivit cel mai credibil.
Rezistenta a unne dintre cele mai grave, din momentul descoperirii grupului, n
destinul care asumat o astfel de De fapt, familiile angajate n au obiectul
unui proces de extem1inare prin numeroasele la moarte, prin decesele nregistrate
pc parcursul sau prin n timpul conflictelor cu trupele
Armatei. Cei n conjuncturii sau a unei marginale n grupului au fost
victimele unor a iar eliberare s-au confruntat cu
politice ale Cu Securitatea pe unnele sale aflat ntr-o de dezorientare pentru
fusese obligat se de fiii iar sa se n neclare, Teodor s-a n
1951 n podul unui grajd din ani mai trziu, deci n 195 8, doi dintre fii Teodor Visalon.
au tot ntr-un grajd, de din localitatea incendiat de Securitate. Traian
care a parte din grup a fost prins n 1949 apoi condamnat, iar copiii mai mici ai familiei
Emil Romulica, au fost n zona de unde nu li s-a mai pennis n
satul natal. familie a gmpului a avut parte de un la fel de dramatic. Mihai Jurju,
a fost mortaL n timpul unui conflict cu Securitatea, iar Jurju Roman au fost
a nchisorii eliberare, Roman a fost
condamnat la moarte executat.
29
Un tratament extrem de agresiv i-a fost rezervat familiei din
ce au fost n unna unei n luna mai a anului 1958, la data de 18 iulie
1959 cei doi au fost n baza unei prin care erau Ia
moarte.
30
Maria Plop, la pe Ioan condamnat la 18 ani grea
mama lui Toma a lui Petre, la 10 ani au decedat pe parcursul
Din familia n numai Ioana ei revenindu-i misiunea de a duce
mai departe memoria unei familii prematur arbitrar n zona a istoriei
comunismului. Pentru familia Jubleanu n au fost la fel de grave.
Maria Jubleanu. cum am mai a murit n 1951 prin fiul Constantin Jubleanu avnd
n 195 8 ce a refuzat se predea cu fratii Mai este situatia lui
Titu Jubleanu. Acesta a fost arestat n 1951 a nchis n 'anii 195S-1959 cnd a fost la
moarte n 'Lotul fiindu-i apoi, cte se pare, pedeapsa la pe
confruntare cu comunismul, flagrant de de a unne dintre cele mai drastice
asupra familiei Duicu de la Ioan Nistor au fost pe munte iar Petru Duicu a fost arestat
condamnat n procesul de la din de "cap de lot". Duicu, cel de-al patrulea frate, a
a fost condamnat la trei ani de nchisoare fiindu-i apoi impus domiciliu n Moldova. Ca cum
nu ar fi fost suficient, prin beciurile unde i-a fost administrat tratamentul tipic anchetelor comuniste, a
fos!
1
mama celor patm feciori i s-a cemt, nici mai mult nici mai dect propriii
fii-'
Fiind prin produsul grupurile de asigurat n
suportul al acesteia, exprimat frecvent prin intennediul familiei rurale, care s-a aflat
26
Interviu cu Petru Duicu.
,- lnteniu cu Ion Berzescu.
lX Interviu cu Vasile Moldovan.
2
" lhidem.
Jo Ioana Raluca Voicu- op. cit., p. 717.
JJ Interviu cu Petm Duicu.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
l)()
EROS- FAMII.IJ.
de "partizani". O astfel solidarizare s-a realizat pe un fundal comun al temerilor previziunilor legate de
un viitor incert. ct unor speciale preexistente (de rudenie, prietenie, ntre familiile
comunitare grupurile de atomizate din comunitate.
Similar cazurilor analizate anterior aceste familii erau beneficiarele unor stabile din punct de
vedere material. dublate de un respect deosebit pentru proprietatea drept urmare erau extrem de
sensibile la zvonurile referitoare la socializarea n general a celei funciare n particular. Ioana
din Teregova. al a fost arestat pentru colaborare cu grupul 'Spiru n felut
stare de spirit: "Ii uram... era legea asta ia ia vitele, treci la
colectiv. Zcea: mei au muncit o eu am muncit la vrsta asta acuma
ia tot!''
32
mpingnd analiza spre o putem observa familiile din
categorie erau afiliate unor convingeri politice destul de bine fixate orientate aproape n exclusivitate
partidele "Lor nu le-o ei or vrut fie liberi, nu fie Ei o tot la
el socru-meu [Ioan Petru n "Lotul Spiru -n.n.]"
33
. Merite apreciabile la
comunitate - grup de au avut de prietenie, sau rudenie.
Avem aici un foarte bun exemplu n familia Neag din care, prieteniei cu familia s-a
aflat cu n apropierea grupului "Eu am fost prieten cu Todoru lui [Teodor
junior], cu fecioru lui, o fost cu un an mai mic ca mine ... am fost acolo, io acolo jos s apoi
meream seara pe la vecini, mai nu ce. No, am fost prieten cu Todom ala"
34
sub aspect putem considera aceste familii erau pentm o
iar au ntr-o stare acest lucru este explicabil prin faptul au fost mai
protejate de structurilor represive care, n au reprezentat un factor determinant al
anticomuniste. n plus, pentru familiile din categorie, care au constituit o a
anticomuniste, poate fi sesizat gradul mai redus de politizare, motiv pentru care, cel ntr-o
au prezentat un interes mai pentru Securitate.
n comunitatea dar avnd certe pentru cum
s-a putut observa. aceste familii s-au n proximitatea grupurilor de pe care le-au sprijinit cu
alimente De fapt, acest sprijin generos din partea are darul ne
n parte asupra unor grupuri care, n cteva cazuri, au n activitate la l O ani.
Grupul pe parcursul a nu mai de ani a beneficiat de serviciile familiei preotului Ion
Constantinescu din Ajutorul primit a constat din alimente, un aparat de radio chiar
armament.
35
Grupul de "Ioan Bogdan" de la Arad), cu o de altfel, a
fost la domiciliul familiei Motorca n aprilie 1949, cnd a fost identificat de Securitate.
36
Familia i-a n mai multe rnduri pe membrii grupului "Spiru la un din
apropierea Teregovei: meu nu o fost pe munte [n sensul nu a parte din grup -n.n.]. Acuma
spun eu: mncare la partizani am mai dat, noi acolo la or venit ntr-o noapte apoi
cum omul Le-am mncare le-am dat or plecat. .. Le-am cu
cu cu lapte ... Ei or plecat da' or venit de mai multe ori cnd i-o prins".
37
Nicolae Neag
n temeiul bunelor sale cu familia i-a ajutat n repetate rnduri cu alimente pe cei din grupul
"n bune am fost [cu familia -n.n.]. Le-am dus de mncare de aia am fost


de Nicolae Neag, cu gmpul a avut sa. Ana Neag fiind cu vacile
la pe munte s-a ntlnit cu membrii grupului le-a oferit sau n locuri prestabilite, lapte
n calea mea unu' Todor unu', altu l chema Gheorghe.
ei doi. Da' io aveam vacile cu lapte. Le-an1 pus lapte le-am dat lapte n-o pnmcii. S-o dus n
drumul lor, n-o stat".
39
Colaborarea cu grupurile de a atras numeroase prejudicii pentru familiile aflate n
Membrii acestora, n scopul necesare despre grupurile de au
obiectul de al sau au avut de suportat temporare de libertate care de
32
Interviu cu Ioana
33
Interviu cu Ana Coltan.
3
'
1
Interviu cu Nicolae Neag.

Ioana Raluca Voi cu- op. cit., p. 537.


36
Interviu cu lgna
37
Interviu cu
Interviu cu Neag Nicolae.
'" Interviu cu Ana Neag.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
lll. lstorit: familie
91
Apoi, o cu grupurilor, familiile care le-au au fost atinse masiv de
valul concretizate, n general, prin pedepse cu nchisoarea fie pedeapsa
aceasta n de gradul de periculozitate al grupului care a obiectul S-ar mai putea spune
la acest nivel, i-au vizat n principal pe problemele familiei ale n
sarcina femeilor aceasta n unei ostile. Din familia Motorca au fost
Ioan Motorca fiul acestuia, Ilie, fiecare avnd de peste patru ani de nchisoare. Arestarea celor doi a fost
de prejudicii materiale semnificative ntre care amintim incendierea grajdului familiei Motorca cu ocazia
operapunilor intreprinse de Securitate pentru capturarea grupului.
40
Nicolae Neaga fost arestat n noiembrie 1951
pentru cu grupul a fost condanmat la patru ani de nchisoare. In timpul cei
patru copii ai s-au lovit de numeroase probleme fiindu-le impus un regim de izolare de restul
din "N-avea voie un vecin vie taie lemne sau ceva".
41
Din familia
a fost arestat n 1949 Ioan un an acestuia n de 60 de ani. Ioan a fost
condamnat la 8 ani de nchisoare iar la 6 ani. Ana a unui copil de un an
cu soacra sa au fost nevoite lucreze cele 1 O hectare de mai ani cotele
aferente. Pe deasupra. cele femei au cu angoasa n familia fiind n
rndul .. chiaburimii": "Se tot auzea vine ne ia ne duce, o stat tren u-n auzeam noi ... vin ne
pc de n Ne:o ferit Dumnezeu nu ne-o dus".
42
ntr-o practic s-a aflat
familia tot din Teregova. In 1949, din familie au fost Ioan condamnat la 8
ani de nchisoare care a primit cinci ani de nchisoare. peste noapte de Ioana
a fost pe cei doi copii, achite cotele sau presteze zile de n
.. folosul la sau drumurilor publice etc.
43
Familia Constantinescu din
tot pentru colaborare a avut de suportat pedepse mult mai drastice. Preotul 1. Constantinescu a fost
condamnat la moarte
44
executat cu iar sa, Justina Constantinescu, a fost
la 15 ani
45
n concluzie, am putea spune familia, ca entitate a ndeplinit rolul unui
factor fundamental n att prin sa ct printr-o atitudine
cu cei care asumat riscul unor concrete mpotriva comunismului. familiei a fost
de mediul n care s-a anume unul extrem de ostil care,
tocmai de aceea, recomanda un grad ct mai mare de coeziune ntre membrii ori nevoie de
solidaritate putea fi cel mai bine n cadrul familiei. De fapt, cazurile grupurilor de care
cuprindeau mai membri din familie care, n mod ndividual, probabil ar fi
interes anticomuniste, sunt explicabile tocmai prin nivelul superior de solidaritate existent n structura
unei familii n cu alte modele de coabitare
Lista cu martorii :
1. Ion Bcrzescu - la 1 aprilie 1918, localitatea Teregova; studii: clase primare: religie:
profesie: tmplar: familia a avut o proprietate de 15 A fost legionar a parte din grupul
.. Spiru A fost arestat n 13 martie 1949. condamnat la 15 ani de nchisoare cu confiscarea averii
eliberat n 9 martie 1961. La data interviului, n 1998, avea domiciliul stabil n localitatea Teregova,

2. Ana - la 2 august 1927, localitatea Teregova; studii: religie:
profesie: s-a cu Ion n 1941. La data interviului, n 1998, avea domiciliul stabil
n localitatea Teregova,
3. lgna - la 12 mai 1920, localitatea Cil; studii: religia: profesia:
agricultor: a avut o proprietate de 17 A fost legionar a parte din grupul "Ioan Bogdan"
10
Interviu cu Motorca.
11
lntt:rviu cu Nicolat: Nt:ag.
'
12
cu Ana Co[tan.
Interviu cu Ioana
11
Ioana Raluca Voicu- op. cit., p. 707-709.
15
lhidem, p. 739
lnterviurik pentru rt:alizarea acestui studiu se n arhiva audio a Institutului de Istorie din Cluj Napoca.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
92
EROS - - FAMILIE
de la Arad. A fost arestat n aprilie 1949 condamnat la 1 O ani de nchisoare. La data
interviului. n 1998. avea domiciliul stabil n localitatea Cii, Arad.
4. Petru Duicu - la 17 octombrie 1927, localitatea Comereva, studii: clase
primare: religie: profesia: agricultor; familia sa a avut o proprietate de 6 hectare. A fost
simpatizant al Partidului a parte din grupul " Col. A fost arestat n ianuarie 1950
a fost condamnat la 25 de ani de nchisoare. La data interviului, n 1998, avea domiciliul stabil n
localitatea
5. Ioana - la 14 ianuarie 1924, localitatea Teregova; studii: clase primare; religie:
profesia s-a n 1940 cu Ioan La data interviului, in 1998, avea
domiciliul stabil n localitatea Teregova.
6. Vasile Moldovan - la 25 septembrie 1921, localitatea studii: clase primare: religia:
n 1948, actualmente ortodox; profesia: agricultor; a fost arestat n 1954 pentru colaborare cu
grupul a ani de nchisoare la care s-au mai trei ani de domiciliu obligatoriu. La
data interviului, n 1997, avea domiciliul stabil n localitatea Cluj.
7. Ilie Motorca - la 27 iulie 1929, localitatea Arad; studii: cinci clase primare patru
secundare: religie: profesie: agricultor; a avut o proprietate de 15 A fost arestat n 1949
condamnat la 4 ani de nchisoare pentru colaborare cu grupul "Ion Bogdan". La data interviului, n
199!L avea domiciliul stabil n localitatea Arad.
8. Nicolae Neag - n 1922, n localitatea studii: clase primare; religia:
n 1949, aceea a fost arestat n 1951 condamnat la 4 ani de nchisoare. La data
interviului, n 1997, avea domiciliul stabil n localitatea Cluj. Printre martorii cum
s-a putut observa s-a aflat Ana Neag, lui Nicolae Neag.
FAMILY AND THE RESISTANCE AGAINST COMMUNISM
IN THE ROMANIAN MOUNTAINS
(Abstract)
The first part of the study is deal ing \Yith the causes that generated the resistance against the communism
in Romania beginning with the second period ofthe 40s untill the begining ofthe 60s. Here are some ofthem: the
substitution of the Romanian politica! system during the interwar period by the comunism regime: the forced
nationalization in the economic field; the illusiqn of Romanian eliberation by the democratic westem power (such
as USA).
From spatial point ofview, the armed resistance against communism at the end ofthe Second World War
prefered the Romanian mountains and hills, where they could have found superior condition for feed, hide and
habitate. This kind of resistance was rather dizorganized (small groups up to 40 people).
In the second part of this approach the author tried to reveal the role of the family as a social, politica!
and economic structure as a cell ofthe fight against communism. The family is regarded as an activ factor ofthe
resistance and also as a cell of the rural community integrated in the resistance movement. From this perspective,
the study is concemed about the resistance in Huedin, Southem part of Banat Zarand and
neighbourhood.
The conclusion is that the family played a very important part in the resistance movement against
communism. The members of the resistance group had to be very united so this solidarity was necessary to be
found between the family members.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
FAMILIA DEMIAN.
ROLUL LOCUL EI N SOCIETATEA

n decursul ultimelor secole, n societatea s-au afinnat cteva mari familii printre
care amintim aici familia Anderco de Homorod, Rednic, de acestea se nscrie
marea familie a Demianilor, care are n satul Negreia, comuna comitatul Satu Mare (azi n
judetul Cel mai vechi descendent atestat fiind Demian Alexa, n anul 1770.
' De-a lungul anilor, familia Demian att ca ct ca pentm societatea
n rndurile sale nume de ale politice, culturale social-economice, de
la lideri ai primari, de partid sau parlamentari, la profesori, muzicieni,
medici
O mare parte din datele prezentate n lucrare ne sunt oferite de cronica a familiei,
n anul 1976 la Baia Sprie de avocatul Victor Demian.
1
Printr-o scrisoare unei
primare, acesta modul n care a ntocmit genealogia care este sa. Mari,ta, Conform
celor promise. trimit - Demian -precum mi-ai cerut-o.
Cuprinde tot ce memoria mea a Date documentare nu am. Cu ocazia din 1948
de securitate- n.n.) am fost privat de toate bunurile mele. inclusiv archiva
Dar ceea ce am consemnat este mult prea suficient pentru ca lor forma o
1dee despre predecesorii familiei.
Tuturor urez mult bine. Victor.
Baia Sprie- septembrie 1976"
cum am mai sus, cel mai vechi descendent al familiei este Demian Alexa, care a
ntre anii 1770-1860. In satul Negreia, avnd ca agricultura, pomicultura vitelor.
2
au fost doi Atanasiu Teodor. Aceasta reiese din genealogia de Victor
Demian, dar n realitate credem sunt dat fiind anii de
Demian Atanasiu, ( 1845-1923 ), studiile la Baia Mare, absolvind apoi teologia la Blaj. Timp de
18 ani a ca profesor secundar la Gherla, gradul de profesor emerit de teologie. Din 1886 a
condus parohia din devenind protopop arhidiacon onorar. n aprilie 1919 a fost
de lui Bela Kun, pe motivul a intervenit la C.N.R. din Baia Mare pentru a salva comuna de
unguri fapt pentru care a fost nevoit se la sosirea annatei romne. Din sa cu
Luiza Bud la 25 ian. 1924) au rezultat 7 copii 3 (Iosif, Titus, Cecil) 4 fete (Eufrosina,
Elena, Irina). Se stinge din la la 29 aprilie 1923.
3
Demian Iosif devine paroh protopop onorar n Firiza, loc unde va fiul Iosifjr.
Demian Cecil el cariera ca paroh apoi protopop tractual n
ajungnd n cele din profesor de teologie la Gherla.
4
Datele despre cel de-al treilea Demian Titus, sunt foarte el ca preot n comuna
Trip. Acesta a avut doi Atanasiu, medic chirurg n Satu Mare Emil care va deveni notar n
Primul a decedat n 1952, iar al doilea n 1954.
Pe se de la Damian Teodor, care avut fete Ana) doi
(Gheorghe Atanasie).
5
Demian Gheorghe, gospodar-agricultor, a avut 5 fete, cea mai (Silvia) devenind lui Benea
Ariton. n Baia Sprie, viitor primar al acestei n perioada
Demian Atanasie ( 1859-1929)
6
a activat n parte n satul Negreia, apoi n de Jos. A
absolvit patru clase elementare, o de liceu un an de
1
Cronica familiei Demian, n arhiva a autorului
2
loc.cit., p.l
3
ibidem

'ibidem p.2
0
ibidem
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
94 EROS - CASATORIE - FAMILIE
plus sale native I-au ajutat fondeze o mai dect mica S-
a ocupat de dar n special de comercializarea vitelor. A ajuns o
de cea 100 ha teren agricol a luat n vaste terenuri pentm avnd mari cirezi
de vite, cai, porci oi.
A fost de patm ori, avnd nu mai de opt copii.
Despre Demian Atanasie, fiul Victor "era un om logic, judeca numai
aceea Avea o de fier. nu I-au descurajat ci I-au ndrjit mai mult. Muncea cu
tenacitate. Era sociabil cu vaste de
Beneficiind de o asemenea avere -ceea ce i-a conferit o n societate, Atanasie Demian
se n devenind chiar unul dintre liderii din
7
Pentm exemplificare facem din
nou apel la genealogia familiei, de unde 'An de an o serba (ziua la 17 febmarie - n.n.) cu
ospitalitate. Erau comunelor din jur. De la aceste onomastici nu
lipsea nici preotul Dr.Vasile Lucaciu din care era romnismului n acele Onomasticile
erau n timp ntmniri Se discutau evenimentele trecute perspectivele de viitor
directivele date de Dr.V.Lucaciu. A colaborat strns cu pentru a
"
Ca atare conducerea P.N.R. l-a designat n 1892 membru n care avea menirea prezinte
la Viena, Memorandul romnilor din Transilvania.
Ajuns la Viena, Atanasie Demian, este pus n unui fapt care avea n sa
de ideea de familie n spiritul Figura sa a fost de un bogat austriac,
acesta fiind impresionat de de fizicul cu unui patrician din
Roma Austriacul i-a propus se cu unica lui oferindu-i n schimb greutatea sa n aur
a fi nevoit lucreze." Vastele lui uzine fabrici o orice Oferta a fost
cu motivarea este are copii. Austriacul Pentru copiii de le instituie
cte o n parte. Sumalitatea, lunar urmnd o chiar tata. Oferta a
fost n Ar fi nsemnat de neamul romnesc, denigrarea sale a
sale de romn. "
8
Printre mijloacele aplicate pentru a a fost de
la sate. Atanasie Demian a convins locuitorii satului Negreia (n totalitate romnesc) de necesitatea unei cu
predare n limba Prin s-a construit n sat o
pentru s-a stabilit un buget pentru salariul In
aceste primul n noua din Negreia a fost Rusu Aurelia.
n cu acest episod, Victor Demian, deoarece evenimentul nu are
doar o valoare ci una "Era Rusu Aurelia - n. n.) o de 21 de ani,
cu foarte A venit din comuna
(Sibiu), locul de a poetului Octavian Goga. Mare de ordin sentimental o determinase se
refugieze din tocmai n Negreia, localitate ntre dealuri
dintre feciorul popii din (Octavian Goga) din (Rusu Aurelia) a
naufragiat. Unul era n ascensiune cu orizonturi noi, perspective nalte, distinse, onoruri ...
era lipsit de toate acestea. Ruptura a fost Unul s-a iar s-a scufundat prin
refugiul la mare n satul - Negreia. Scopul era uitarea. a mediul care
mereu atrage asupra trecutului. A oare refugiul ei n uitare? Nu
cred. e a refuzat toate cererile n a avut multe cereri, a ceva nu
face dect unul care nu poate uita. o fidelitate la moarte. E ceva impresionant.
Ne vizita adesea Avea o voce cnta mereu. Eram copil mic de 5-6 ani. atunci am
retinut unul din textele cntecelor ei pe care l cnta des:
' Din pieptul meu vrea scot
Inima, cu dor cu tot.
S-o n pieptul
Ca precum simt eu.
7
Pentru vezi pe larg Lupta romnilor din Satu Mare pentru rea statului na{ional unitar
romn. Documente 1848-1918, de D.Radosav S.V.Marinescu, 1989; D.Radosav,
/918 n Cluj Napoca, 1996
x Cronica familiei ... , p.8-9
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. Istorie Jiunilie
95
Cntecul se cu batista la ochi. lacrimile de o ce nu poate uita. Atunci
ca copil. nu puteam de ce plnge cineva care cnta att de frumos.
cum, prima din Negreia, din impuls este de o

El - feciorul popii din poetul consacrat de mai trziu, lor prin poezia

Regret mult n-am la catedra Rusu Aurelia. Tata ne-a dat facem
n Baia Sprie. s-a remarcat n ei, prin o tragedie foarte
cu o demnitate dori pot cu ceva ce am n acestei
fete. Prin durerea ei cu atta la poetul Octavian Goga, devine ea oarecum o
personalitate vrea am ceva de la ea. Dar nu pot. Doar reamintirile acum istorisite. "
9
Revenind la familia Demian, ne vom opri asupra a doi dintre lui Atanasie. Este vorba de Adrian
Titu Demian.
Demian Adrian, pasiunea familiei pentru frumos, pentru
cariera de muzician, devenind un foarte apreciat dirijor, compozitor nu n ultimul rnd directorul
Conservatorului de din Satu Mare. Valoarea sa este de mai n domeniu, fiind
considerat 'unul dintre cei mai mari dirijori ai din perioada mare iubitor al muzicii corale,
p.l multor ce au detern1inat o a corurilor din "
10
In 1921 este ales la conducerea "Reuniunii de Vasile Lucaciu , cor pe care l va conduce
aproape decenii cu care va prezinte n 1935 opereta "La de Tiberiu Brediceanu, ceea
ce valoarea la care a ajuns. n paralel, a condus corul Liceului "Mihai Eminescu". La 4
septembrie 1936, Adrian Demian un apel tuturor corurilor din pentru a se de
coruri din ", fiind prima de acest gen din istoria corale locale. al
a fost ales n unanimitate.
Adrian Demian este acela care a organizat concursuri, instruiri de dirijori, cultural-
artistice. concerte corale etc, sub egida a As trei.
Vicisitudinile istorice ale anilor 40 l se la Arad, unde va locui la
Demian Titu, fiul lui Atanasie, este ultimul membru al familiei la care ne oprim. la 7 septembrie
1896 n satul Negreia, Titu este una din cele mai reprezentative ale Absolvent al
de Drept din Cluj (1923) doctor n juridice, va practica avocatura la Satu Mare, devenind
membru n diferite consilier juridic al "Casa al Fabricii de vagoane
'"Unio", decan al Baroului Satu Mare
Pe activitatea sa Titu Demian a cunoscut contemporanilor
prin faptul a luat parte activ la a Satu Mare, n calitate de
membru al P. N Pentru perioada 193 6-194 7 ca apoi
n intervalul 12 iunie 1932-18 decembrie 1933 de primar a Satu Mare,
nregistrnd notabile.
Din 1944 este ales al UDR, fiind simbolul anticomuniste din pentru ca la
alegerile parlamentare din noiembrie 1946 fie ales n Parlament n ciuda fraudei electorale. cu
Titu Demian a fost arestat mutat cu domiciliu obligatoriu la Cluj, unde va nceta din la
29 aprilie 1958. ntreaga avere i-a fost n momentul (10 august 1949) n doar o
Maria, Zaharescu, actualmente n la Academia
n ciuda la care a fost de regimul comunist, familia Demian o
de necontestat n societatea dnd acesteia valori umane de o valoare, de numele
legndu-se momente de din de pe aceste meleaguri.
0
ihidem, p.9-ll
10
.-lrta din Baia Mare, 1982, p.60-61
11
Figuri ilustre (II). Dr.Titu Demian (1896-1958), n "Satu Mare. Studii Xill, 1996,
p.215-218
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
96 EROS - FAMILIE
THE DEMIANS. THE PLACE ANO THE ROLE OF THEM
IN THE SOCIETY OF SA TU-MARE
(Abstract)
This approach reveals the manners of the nobility from during the Eighteenth century
and first half of the Nineteenth century. Taking into consideration the confesions of foreign travelers and the
Romanian documents we tried to put to light a segment of nobility's everyday life. Luxury, infidelity, prostitution
are usual phenomena in those documents, but they are considered to be related to the manners of the nobility from
Westem Europe.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ATITUDINI ALE FEMEII N DE
VALENTIN ORGA
de-a lungul veacurilor despre femeie despre rolul ei n societate a evoluat, eternul
feminin s-a rnduit printre mituri s-a confundat cu Realitatea, n
schimbare i femeii roluri tot mai diferite, mai dinamice, plasate pe o ce de la
femeia sau prin ei, la personajul politic, chiar determinant (regine, etc.)
n cele ce surprindem cteva ale femeilor n de
ale atitudinilor acesteia n timpul acelor vremuri tulburi din istoria Romniei. Materialul folosit
este n cea mai mare parte constituit din interviurile realizate de Institutului de Istorie din Cluj
Napoca n Rodnei ( 1997- grupul "Garda n Banatului (1998 - grupurile conduse de
comandorul n zona Huedin (1997-1999 -grupurile -Dejeu, Potra-
Bogatul material existent ar permite o din a
comportamentului feminin pentm fiecare n parte. Ne n cum am mai precizat,
doar la a puncta cteva aspecte ale acestei probleme.
Ocuparea a Romniei de Annata impunerea a controlului sovietic
(combinat cu Jaful) n economie, precum antisociale a stmit un val masiv de convulsii n rndurile
care au culminat cu accente dramatice concretizate n lupta n

Astfel, s-au organizat
grupuri de n zona ('"Vulturii - cu N.Mazilu:
Haiducii Muscelului" -cu Gh.Arsenescu

n zona Banatului (grupurile conduse de
c-dor
3
n regiunea Olteniei D.Totir, N.Trocan, grupul maiorului
L.Dimitriu sau al lui Tr.Marinescu, cel al

n Bucovina (Macoviciuc,
Vatamaniuc, Motrescu,


lor este mult mai mare. iar cei sunt doar unei de
mpotriva abuzurilor noilor Fenomenul a angrenat un mare de romni,
tuturor categoriilor sociale, indiferent de sau Rezultatul
directe sau indirecte a fost pe mii de victime, sute de mii de oan1eni care au umplut nchisorile sau care au
fost or li s-au stabilit domiciliu departe de
Activitatea grupurilor din s-a ntins pe o de 12 ani (1946-1958). Att cei de
trupele ct cei care nfnmtnd riscurile i-au oferindu-le provizii chiar sperau cu
n venirea salvatoare a americanilor.
Conflictele sociale sau psihologice, dar care se diferit de la
mediul urban ia cel ruraL de la intelectual la omul simplu din popor. La fel, femeia trece prin puternice
interioare, avnd diferite, de la resemnare refugiu n la gesturi decisive de nfnmtare
a sau chiar a Prin urmare, ntr-o de care periclitau
integritatea care atentau la familiei la femeia
individualitatea, treptat, devenind parte rolul "capului de familie" (atunci
cnd a fost plecat sau arestat), aceasta nu mai este de propria-i ci de problemele
n care Cmpul de manifestare, redus nu demult la problemele domestice, devine dintr-o
mult mai larg, cu o mai mare responsabilitate. Prin atitudinile ei n devenite dramatice
pentru o societate n ansamblul ei, putem spune femeia a rupt blestemul care o de veacuri, de a nu putea
participa la

egalnd superioritatea rolului prin atitudinea ei.


considera M.Niel, este pentru femeia care se pe altarul valorilor
""familiei", n timp ce sa este "datoria", cum i este de
1
Cih.Iom:s<.:u. C 'onnmismul n Romnia, 1994, p.l35
l' loni\oiu. l<ezisten(a n Mun(ii Romniei, Gndirea p.44
ihtdem. p.23
thidem, p.6
Ogoranu, n Analele Sighetu!ui, 1, 1995, p.IOI
"Simone de Beauvoir, Al doilea sex, 1998, p.lll
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
98
EROS - - FAMILIE
civile. religioase etc.
7
Prin urmare, noile create i impuneau asumarea, Ia a
ndeplinirii acestor ndatoriri.
Satul, principalei ndeletniciri (agricultura), avnd o categorie este
cu un loc de conservare a unde progresul face loc cu mare greutate. un loc idilic armonios.
In acest cadru femeia se afla mereu n n raport cu n de el
depinznd de munca la cmp pe care o presta de acesta.
Ne-am oprit asupra lumii satului n special faptului acesteia sunt mai durabile Si
se ntr-o mai de este mai de nduplecat de suferinta
mai admirativ de actele de curaj, chiar atunci cnd acestea Fenomenul
are imens de multe exemple de asemenea de solidaritate. de umanitate. unele costnd vieti sau
de Pe de parte satul a fost n fapt, mai in., cu '
Agresiunea asupra satului romnesc produce n raporturile interumane
ale unor atitudini care, n unei normale erau greu de anticipat n cazul femeilor.
Un prim caz asupra ne-am oprit este cel al din n 1904.
Casa sa se nvecina cu cea n care se ascundea medicul veterinar Iosif iar sale cu gazdele
acestuia (lustina Chiului mama ei, Irina) erau foarte bune. Aflnd de lui de n care se
de fugar. de vreme ca un om foarte bun, mergea tot mai des n la acestea ducea
de mncare pentm oaspetele lor. era modest n 'Numai hiribe (cartofi - n.n.)
ospitalitatea chiar n acele vremuri grele era la mare cinste, i ducea de mncare.
cum aceasta 'cnd Aveam de muls ducean1 lapte. "
9
Ajutoml acesteai femei nu s-a oprit aici. era de riscul de a se vedea cu un 'proscris", dat
fiind faptul doctoml fusese deja de Securitate n satul lor, avnd exemplul ei, care refuzase
cu acesta, merge chiar mai departe manifestele
multiplicate de "M-o mnat pe mine manifeste( ... ) Am fost la

( ... ) Cnd nu
vide nime', cte una pe jos". era de fiecare parte, dar mai ales a doctomlui: bine-i
cnd venem spun: 0 citit omenii le bine se regimul (comunist -n.n.)"
11
ncrederea pe care o avea n ceea ce nu se limita doar la o complicitate, ci putem spune
era mai mult, o asumare a acestuia. ea a ncercat pe fiul muncitor n
Oradea. revenit n n sat, pe doctor stea de cu el. Devine astfel un intem1ediar n
incercarea de recmtare de noi membri pentm ideile sale. Este sigur faptul nu a
plecat de la femeie. dar cert este ea a insistat pentm respectiva ntlnire. "Gheorghe a meu n-o vmt
I-a_ prinde (pe -n.n.) 1-o aresta pe el". La mijloc a fost poate interesul de
fiul urcat n ierarhia n considerare promisiunea de 1-a pune n servici
mare s-a schimba regimul. "
12
la 94 de ani. era de fiul a avut de suferit din cauza ei.
Sugestiv este fiului pe care ea 1-a reprodus: 'Tu m-ai m-ai mnat la eli" N-a fost un
care cu lor fiind una dintre fiu. n se
justifica: "Eu am crezut fac bine." Nu faptul s-a ntmplat ce s-a ntmplat cu ea, ci doar fiul
a fost nchis. Nu a ajutat un om care "o vmt binele la Pent!ll ea, "om bun o fost" --o
de cele", '1i tare bine s-a schimba
Margaret Ni eL Drama femeii, 1974, p.86 _ .
K Iosif Capotft era n Huedin organizatia a In urma pe care noile ncepuse le ia
impotriv1:1 locali ai partidelor ca se deschis mpotriva unna lie arestat.
Avertizat din timp, acest1:1 fuge se n mai multe sate din zona Buwrndu-se de o mare
apreciere de un prestigiu deosebit din partea din ajunge o n satul unde mm
vreme. El are discutii cu mai din sat, le se organizeze n caz de nevoie,
la venirea americanilor, contribuie la regimului. n el multiplica la o de scris manifeste pe
unii dintre cei mai siguri mai vizitatori ai le ori le lipeau pe garduri. Este descoperit de arestat.
cu mai sunt sub diferite nvinuiri la ani grei de nchisoare. cu
medicul Dejeu sunt la scurt timp proces.
"
10
Ttrgul de la Negreni, are n luna noiembrie a an.
11
MEtrturia
12
Ibidem

Ibidem
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. Istorie familie
99
Durerea pe pe care a primit-o i-a fost de durerea faptului cu ea au
mai fost fiul doi ai "Ct am fost io de meu n eu n
mei amndoi n Tot timpul am plns. "
14
Natura sa de femeie a nu doar pentru
propria-i sau pentru a fiului ci pentm a ntregii familii
Multe dintre femeile lor, pentm participare sau complicitate la actele
de mpotriva comunismului, refugiu n lacrimi. anchetate cel mai adesea ori
intimidate prin ele nu plns numai durerea sau teama, ci soarta pe care au avut-o
mai ales pentru grija familiei. Disperarea ajunge le din acea stare de acceptare a
de refugiere n plns Aceste femei, nchise n universul lor de lucruri de neavnd dect
cultul datoriei, devin agresive atunci cnd, nu doar propria este ci familiei
Floarea Mititeanu din Rebra, nainte de a deveni a trecut prin disperarea gestului
Eu n-am ce fac, dect iau copiii duc pe linie calce trenul cu copii cu tot. Eu nu mai
pot din mnuri cresc copiii, un plug, o

Aceasta,
atunci n repetate rnduri pentm plecarea n de Leonida Bodiu
16

devine n sat se zvonul va urma arestarea femeilor:
Acum am tenninat cu ncepem cu muierile. "
17
de civile de gndul
mi copii pe dmmuri", Floarea Mititeanu are un moment de de un activist
local. Emil "'un care o i va lua casa ori lucruri din "Da n-o vrut
lase n pace. Atunci m-am enervat cnd o mai venit i-am spus: ce, cu ce am n
dau n cap la mine! Mi-am luat inima n Si mai vi pun o de fierbinte
te da nu mai om n veci!"
18
Era un mare curaj, o asemenea la
adresa unui activist, care printr-un sau o (cel mai adesea o putea da pe mna

O atitudine are Saveta Rus din Rebra, de personaj. arestat
din cauz.:'L ea pentm faptul 1-a ntlnit pe Leonida Bodiu, cu care era aceasta
chiar n procuromlui: "Cine mai n casa me mai ie ceva, tot iau
casa eu fiu de n-am iau cu "
19
Riposta de secretara
a a fost n o pe aceasta. vine toamna, din
de Rus Saveta, secretara este bine dute cu eu m-am
Jurat cine mai vine intre n casa me, l tau cu Eu am arat, eu am eu l culeg."
Este pentru felul n care a fost lipsa de de iertare de persoana secretarei:
acuma, atta bate-o, o cu salvarea de la mine. "
20
o are n
E. pe care l n cu de a-i confisca casa: "S-a judecat meu,
cu averii, ce-i pe el El nu are numai ce-i pe el. Ce-i al femeii al nu-i
confiscat.. In cele din profitorii au dat n spate: "Am cules eu nimeni n-o mai venit. "
21
Memoria Savetei Rus nu poate uita ierta tratamentul aplicat ei de anchetatoarea care s-a ocupat de ea:
.. ,ide-o pe o ea mi-a dat bate-o chiar intra n nchisoare." Ea pe
o femeie, Raveica Crcu. au a nnebunit; au legat-o de Ia au maltratat-
o. --
Ca o amintim aici soarta unei tinere fete Domnica la
a fost unul dintre lui Bodiu. Acesta venea des n casa lor. ar fi putut constitui
0
pentm la fel cum aceasta putea unei idile reiese din mai multe
1
< Unul dintre ei, aflat n bune cu l-a adus n sat pentru a-1
1
' Floarei Mititeanu
1
" Leomda Bodiu, n Garda Palatului Regal, n urma unui proces judecat n stare de libertate, se n zona
Rodnei, de unde em de loc. Cunoscnd ce au avut loc n societatea dar de organizare a unei
rezistente annate, ncepe contacteze mai pentru constituirea unui nucleu de pe care l "'Garda
de comuniste este prins cu doi localniei, care se ca
vehement! ai noului regim. namte de a fi arestat, sunt mai localnici, n special tineri, din Rebra, alte
sate dm
17
Floarei Mititeanu
IK Ibidem
1
" Savetei Rus
!hidem


lhidem
22
/hidem
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
100 EROS - CASATORIE - FAMILIE
a nsemna mai mult. ar fi fost amanta lui Bodiu, Domnica este
mai ani de nchisoare, n timp ce a fost n timpul procesului. Dintre cei
n urma analizelor controlului la care aceasta a fost s-a dovedit celor doi nu a
stadiul unui flirt. Pentru vina a fost de Bodiu sau pentru aceea parte din
complot". Domnica Burdet a 7 ani de nchisoare. n 1949 aceasta avea 16 ani, ceea ce face cam greu de
crezut o asemenea In Tribunalului din Cluj, aceasta era la cunoscut pe Bodiu n 1946
a cu acesta n toamna anului 1948.
23
Curajul altor femei a mers mult mai departe. Au fost cazuri de reprezentante ale sexului slab, care au
urcat n munte de sau lor. a fost cazul Horescu, a legioanamlui
Spiru a lui Nicolae Horescu, care urmat n Banatului. Aceasta era n
anul II la istorie-geografie, la Universitatea din Cluj s-a implicat n de protest ale de aici.
Mai mult. ea a fost pentru un gmp de ai regimului. de Securitate, aceasta
la grupul condus de cumnatul

n la grupului. Pentru ea plecarea a
fost pentru a de Fugise n de noapte: cum am
calea la Era plin de spini. Tata Spiru mi-au picioarele n batiste ne-au
adus haine pentru noapte. Era frig. Pe mine ocroteau ca pe un copil. Eram singura femeie. n umbra
lor, mai ales cnd aveau loc ntre partizani militari. "
25
Chiar n aceste conditii riscul era mare. Era
un pericol n fiecare moment, n timpul ciocnirilor, scopul nu era de a-i captura vii pe fugari.
cum descrie Horescu unul dintre momentele cele mai critice ale grupului: "'n Tcregovei ne-am
njghebat pe malul Le-am acoperit cu frunze uscate. Atunci a plecat Spiru la Teregova
ne-am n tabere. Teregovenii au cobort spre Teregova, iar ai s-au ntors spre Rusca. Atunci
a fost cel mai grav moment al cu armata. Au murit Pe 1-au n picior.
Ninsese mult. Se ger. Am nnoptat ntr-o din lemn. Ziua Spiru a plece cu
Berzescu. se cu Eu ain cu tata cu Petre Berzescu. Atunci, n confruntarea cu
armata, Caraiman a fost ucis, iar Spiru la picior. Ningea Aproape notam n
Comereva, n pepiniera Ocolului Silvic, ne-am oprit, plini de ce am aflat Spiru a fost luat
Caraiman omort. cumplite au pus pe noi. Ni se De cei din Teregova ne-
am am pornit-o napoi spre Satul era nconjurat. Armata capul satului am
mers prin ( ... ) La scurt timp ce pe Spin1 l la moarte ai au fost
ntr-o noapte, tata cu mine ne-am predat. Ce rost mai avea chinuim pe din sat?"
26

este pe o de 7 ani, din care cea mai mare a la Mislea, la secret.
27
Avea 22 de
ani. Cnd s-a eliberat mplinise 29.
Un caz este cel al care fugit n unde se
gmpului constituit n jurul

Mihai Jurj era n Cei doi se n 1947.
Suspectat i pe fugari, acesta este se arestarea lui. scape, dar o
pe sa pe acesteia supunndu-i unei anchete. i aprovizionse cu mncare
cu Jenica, fiica lui Teodor le de veste de cu ajutorul tulnicului.
31
J Ea
este n i va conduce la fugari. Aceasta de la grup,
de restul grupului la prinderea lor.
Din toamna anului 1950 ncepe haiducia, o o permanente, ce vor dura n 1954. In
4 ani, limitele umane- morale fizice- au fost mpinse mult peste Ne gndim la lunile
de zile dormite n pe de brad cu Biblia n loc de sau la "'infinitele" clipe de teroare
D Copia sentintei se n Arhiva Institutului de Istorie din Cluj.
14
Rezisten(a din Banatului, coord. M.Milin,p. 6-7, 12; Spiro Portret din fragmente salvate,
1998, p.20
15
0 Magheti, op.cit.,p.20


Ibidem. p.21
Mariei
:x n anul 1 apare n ziarul clujean NU un articol intitulat: Singura mea e mi-am umwt semnat de Dan Cureanu.
Acesta se pe Jurj.

Tt:odor fusese primar n (plasa Huedin). El se deschis mpotriva comunismului, dar mai aleas mpotriva
noilor locali ai puterii comuniste. Este arestat, dar apoi eliberat, care pentru a evita alte fuge n
unnat tiind apoi la scurt timp de tiii Lor li se mai localnici. se sinucide n centrul
n timp ce doi dintre ani, n 1958, cnd de trupele armate mor ntr-o
doi copii au fost arestati
30
Jm:iu
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. Istorie familie
101
provocate de fiecare care putea nsemna oricnd, moartea. Cu toate acestea, n cei patru ani, nimeni nu a
fost bolnav, nici de un simplu guturai.
nu ne stabilim ntr-un loc, care fie sigur mai multe zile, scormoneam sau
fiecare ct singur. Noi le spuneam catacombe acestor ce trecea pericolul eram
Foc puteam face numai noaptea, ziua riscau fie Nici noaptea nu era sigur, dar
aveam deja dexteritate de a face foc aproape fum. Ziua trecea citind Biblia n care
pennanent cu fugari. locuiam de de ele nu ne era Ne era
de oameni. Cnd locurile erau sigure nu aveam probleme cu hrana, oamenii de ncredere ne tot ce
aveau n iar nu ne puteam vnrun. "
31
Jurju este un document despre de zi cu zi a partizanilor nu doar a sa.
Descrierea sentimentelor care o n acele momente este pentru alt partizan.
Din multele ncercuiri din care au trei le miraculoase: n '51 n apropierea comunei Feriu, n '52
cnd o cnd sunt ntr-o n acest din caz
lor se aflau foarte aproape. tot mai mult cercul. erau att de nct, dintre
nu era mai mare de cinci-zece metri, formeze un viu ce acoperea o de kilometri. In
aceste le imposibil mai scape. ncercarea dar cu pierderii a doi dintre
camarazi. patru: cei doi Se ntr-o unde La un
moment dat, comandantul trimite unul n cum descrie acele interminabile clipe, Jurj:
.. Nu am uit i vedeam ochii i ajunsese la de metru
de mine. Era clar ne era semintuneric. n acele momente, care mi s-au ani, cu toate
probabil. doar cteva secunde, cu minile pe el primul. Nu mai respiram
inimile ni se n loc. Nu a tras, poate de ar muri el, dar poate din spirit de umanitate. A raportat
comandantului nu este nimic. Acesta i-a ordonat descarce un n locurile unde nu are vizibilitate.
A executat ordinul, dar a avut nu ne am "
32
o unor ntre Mihai Jurj cei doi care se
datorau ntr-o oarecare se despart.
33
Pe Jur/
4
i toamna anului
1953 n zona Dealul unde primeau ajutoare de la Roman Jmju din
(fratele lui Mihai). Acesta, este folosit de Securitate pentru a ajunge la fugari. scape. Vor
fi n cele din n august 1954 Sudrigiu. Ea a fost cu patul annei n cap
mai revine doar la sediul din este n cap. De la sediul sunt Mihai
Jurj fiind dus la Spital. Acesta va muri. Jurj Roman sunt este Ia
pe n timp ce cumnatul va fi executat la (1955). La ultimul cuvnt la care a avut
dreptul. a spus: "Nu e singura mea e mi-an1 unnat sotul. Mai bine condamnati
pe mine la moarte. "
35
va face greva foamei pentru a afla Dar n zadar. '
Actul a fost unul de curaj de de A preferat, prima anchetare
la fiind se va ndrepta nu va mai fi ndure chinurile unei noi
anchete. eram nu putea dura mult timp astfel, ca apusene ne
elibereze ... "'
6
solidaritate este pozitiv de membrii ai culese de
la martori (cu se desprinde ideea potrivit cei doi con ca n cazul unei
ia reciproc. Astfel femeia trebuia prima, iar apoi, fiind mai rezistent
la fel. n se pare doar a a lovi mortal, care au
fost Cert este cei doi doar 7 ani din din care cea mai mare parte
O mai aparte o cazul Minei (n.Neag) din care a fost ntr-o
oarecare n cazul 'gmpului Aceasta a cu Teodor fiul cel mare al fostului
primar, cu care, ea, 'am vitele la vrsta adolescentei ntre cei doi se
o de decizia acestuia de urma n pribegie. cei doi, de care
ntreaga comunitate, Mina este va satul ajungnd Ia
pe de o Pentru pierde urma se la de aici n Muntele
JJ Jurju; vezi NU, m. 73/ 1992
J
2
Jurj
JJ este mai multor persoane intervievate n cu activitatea Cunoscndu-i foarte bine pe
n acest sens a Minei (n.Neag)
'
4
Cei doi frati mor n 1958
'
1
Jurj
)o Ibidem .
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
102 EROS- FAMILIE
mai bine de un an se ntoarce Cei doi se rentlnesc prea mare greutate: "mergeam
ntlneam". O fire mai cu aplecare spre Mina l periodic
pe Teodor ei este revelatoare n acest sens: cnd o murit am de ei". Chiar dupa
ce s-a cu un aceasta a continuat l pe Teodor
37
n
cu unele dintre momentele de istorie ale grupului ei sunt de sursei de la
''cum povestesc eu, mi povesteu ei mie".
38
Intimitatea de care se bucura n raport cu cel o parte a
grupului (cu cei doi a la Era foarte bine despre actele
de de n cu "atacul" casierilor de la Stna de Vale ea ne spune: "Am de
cel care i-a condus cnd or dat lovitura la casierii de la Stna de Vale, da din gura me nu s-o auzit nimic,
o venit apoi veterinar la noi n sat. "
39
a fost n repetate rnduri, "n-am atta pe cap de cte
ori m-o dus la cercetare", ea a doar att ct nu o inculpe, ori nu fie
este n care fratele ei a fost condamnat la 1 O ani nchisoare pentru ea aflnd doar
la proces de implicarea lui .. Faptul nici unul nu de este implicat, constituie o a modului
n care conspirativitatea n
sa n oamenilor de ncredere era una aici pentru o
mai Roman Jurju, fratele lui Mihai Jurju. De asemenea, Teodor i locurile unde
"prada" devalizarea unor cooperative din Faptul a fost o n
economia evenimentelor o confruntarea la care este capturarea Jurj
40
Firea ei, de a din la Huedin, de un Mina
cum a de acesta: ''O zs mine anchetatorul: Tu, fir-ai a dracului, n-ai nici nici
n tine, Fost - i-am eu. ficiorii? - Datu-le-ai la - Dat
mai Acest gen de l-a demobilizat pe anchetator. Profitnd de un moment de a fugit
din birou, la col.Nedelcu, pe care l cunoscuse de mai vreme, i ce gen de i s-
a pus. "Domnu colonel m-ai dat la omul ancheteze uite ce el." de turnura pe
care o luase ancheta, acesta i pune punct. Intr-o este cu ocazia altei Ancheta
se n internatul de a din Huedin. Aici, anchetator ''n loc ntrebe ce-l
pe el Mina - s-a apucat alerge mine prin Zic: Vezi geamul
pe acolo trec cu pantoful! A "
41
toate avute, Mina a doar cu aceste anchete, nefiind ascultarea
povestirii ei, nu mai surprinde "Pe de-o parte nu-mi pare m-or purtat atta, mi-or
deschis un pic ochii o a numai la vaci la oi am stat mea. "
42
Au existat, cum e firesc, cazuri n care plecarea n a fost de alte considerente, cum
ar fi cele de pur Dar, aceste s-au integrat n cele din n sistemul mai mult sau
mai complex al din zona de s-a ntmplat cu Dumitru (zis Fus) din
Verendin
43
Acesta, cu familie (avea peste 45 ani) n conflict cu noul priinar de
din cauza unei femei-adulterine din sat. acesteia, profitnd de lipsa de popularitate a lui Fus.
sale n cele pe care le avea oficial n sat, mpins de primar, se
pentru infidelitatea n final, acesta este de foc de de Fus. Arestat nchis la
Lugoj, fuge cu un alt personaj devenit celebru, Gheorghe pedepsit
pentru
44
Cei doi se n unde existau deja de partizani, intrnd n grupul condus
de colonelul

La vreme i va urma femeia n de (Matei numele
Femeie ea a ales varianta de urma iubitul: "O avut bun, o bine, numai i-o
17
S-a n 1954 cu sergentul major care a venit n n 1953 ca ajutor de de post. Acesta a fost n 1955
la Reghin. Mina nu l. va urma, vizitndu-1 des.
x Minei
'"Ibidem
10
Ibidem
''Ibidem

2
Ibidem
Dumitru era agent agricol instructor militar pentru
j
4
lui Petm Popescu Ioan din Verendin
'' Colondul a fost prefect regal al Se retrage n pentru a organiza mpotriva noilor
El realizeze un !ront comun, cu grupul comandorului cu cel al lui Spiru
sau cu teregovanii de notarul Ionescu. Aie cu Lugoj. Este ntr-o este capturat de
Securitate. Va fi executat n Verde, la
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. btorit: familie
103
Fus. "
46
Aceasta va face parte din grup la lui Rolul ei consta n a mncarea
pentm partizani. Se pare ntre unii membri ai grupului Fus au din cauza ei. Probabil
statutul ei dobndit din sat, ca femei dar la care erau o puteau
transfonna n obiect de
47
lui uciderea altor partizani, grupul se Fus,
continund se ani, n care au mai de cei trei, din Ocolul
silvic Teregova Securitatea o femeie s-a prezentat la el i-a cerut cheme pentru a-1
prinde pe Fus. era Sosite la locului, trupele de Securitate l pe Fus njunghiat.
ale altor martori n acele momente la locului, "a dat cu securea
n Fus Ea s-a cu acesta dea prins.
48
dintre cei doi au avut, unele
drept tocmai persoana ei.
49
Confonn spuselor lui Ioan din Verendin, care a aflat de la un
jandann de care a fost internat mai trziu n spital, care fusese de la prinderea lui Fus, acesta din
era la a fi mort. Acesta i povestise puteau n acea 5-6 ani
fie
50
Au fost n 1954, la Cleatu Popei n Semenic.
51
Cu tot gestul a fost la 15 ani nchisoare. eliberare s-a ntors n sat
ntr-o izolare. despre modul n care aceasta

o descriu ca fiind
Era ca lumea,

femeile, o considerau ''o muiere Nici
nu-i bine n cap. Umbla din felul n care au perceput-o femeile,
diferit de se poate faptului aceasta se ncurcase cu motiv pe care lumea satului, mai
ales cea l trecea mai greu cu vederea.
Acest personaj feminin are mai caracter negativ, prin comportamentul sa n
de se unor Este de rolul a fost unul de
dczagregare, la nceput n comunitatea din care parte, apoi n cadml grupului de partizani, pentru ca
n final subiect de ntre cei doi camarazi. Dealtfel, ultima parte a aventurii celor trei,
capturarea col. activitatea lor, a fost doar una de conservare a lor destul de
Un personaj deosebit de controversat, prezent n de din zona Huedinului, a fost Raluca
Ripan. n acei ani n (plasa Huedin), ca aceasta locuia n la familia Patra. ntre
aceasta Aurel Patra s-a stabilit, confonn unor o de concubinaj.
54
Ultimul n cu un
gmp de patm legionari din pentru a organiza n un punct de
acestui gmp a fost de Gheorghe Gheorghiu
55
n
dintre cei doi, Raluca Ripan s-a de din grup. Se pare ea a cusut
drapelul auto Cruce
56
cele cteva ale grupului de rebeli, Securitatea se ncepe Sunt arestati
cei mai Raluca Ripan. Acest fapt semne de ntrebare pentru dintre cei n
sau pentru membrii familiei acestora. Suspiciunea plana n asupra preotului Mereu care fusese
arestat cu timp nainte ca suspect. Nu vom intra n cazul ci
h> A.nt:i
47
Mflrturia lui Petru Popescu

lui Petru Popescu


49
lui P.Popescu, If.Busuioc
so lui Ioan
'
1
Rezisten(a ... , p. 189
52
m:erccnd depistez ct mai martori care ne relateze despre evenimentele din acea vreme am avut ocazia discut cu mai
din Verendin, care mai aminteau de lor fiind
lui Petre Popescu
'
4
lui lo<Jn Gordan din Bologa
''Acesta a inliintat aici gruparea Crnce (sau "Crnce de A..Potra, bun
al zonei, construit mai multe Ei au atras de partea lor mai din Printre lor s-a
atacul la un depozit de alimente de la Sncrai, pe care a vrut incendieze, dar au doar
cercalelc acolo nu vor ti distribuite le vor da toc. Se atragerea unui ct mai mare de sprijinitori ai
lor. Este o adunare, la care mai multi locuitori din satele din unii 30-40, n jur de
60. LCJ cilteva zile aceasta ncep cei au fost pe perioade mai mari sau mai mici de timp. n
unnau alti legionari din dar au fost n n Huedin. n mai multe aceea
potrivit ar li Raluca Rip<Jn, o a doua care l inculpa pe preotul Mereu o alta n care se s-a produs
incf1 dt: la
'o lui Ioan Gordan (din Bologa) Traian (din
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
104 EROS - CASATORIE - FAMILIE
doar unor la acele evenimente.
57
este aceasta a
era (sau era n de rudenie) cu un procuror din Cluj. Prin acesta ea ar fi fost
de Faptul nu a fost este motivat de unul dintre prin Potra fi
nscenat plecarea n cu grupul ca pe o pentru proteja familia iubita, dar prin aceea el a
declarat Raluca nu era n complot, prin urmare nimica.
59
Surprinderea multora dintre cei a fost mare atunci cnd, din nchisoare au aflat
personajul feminin implicat n ajunsese n importante n ierarhia (este
pentru un mandat Rector al clujene). Pentru dintre cariera de savant de renume
mondiaL titlul de academician aveau ca punct de pornire "momentul Era greu de acceptat, ntr-o
societate n care femeile aveau de luptat n primul rnd cu existente despre satul lor, o femeie
putea ajunge altfel la aceste
Este greu de stabilit n n care avem de navigat ntre subiectivismul orale
ale din ntre biografiile ale demnitarilor din perioada
participarea, chiar la evenimente, pe fondul unei amoroase cu unul dintre liderii grupului. In
numele acestei fiecare din cei doi au riscat: ea prin adeziunea la el prin acoperirea
ei.
parcurgerea unor exemple de la evenimentele acelor ani tulburi din istoria Romniei, din
rndurile femeilor, nu ne vom tragem concluzii de pe urma verdicte, ci ne ne
expunem o ca punct de plecare n aprofundarea subiectului. Femeile plecate n n-au
!acut-o n ideea n printr-o adoptare a comportamentului masculin, ci ntr-o
de solidarizare cu iubitul din nevoia propriei Gestul acestora nu a fost, ceea ce
Mathilde Niel numea, ''protestul viril" al femeii, printr-o ncercare de apropiere a valorilor masculine,
60
ba chiar a
fost o unnare a ca femeie n sintagmei "la bine la
parte dintr-o societate care prin moravuri organizare excludea femeia din
limitnd promovarea femeii, reprezentantele sexului slab au ce le aduc la
nivel al comportamentului masculin; vor deveni pentru perioade mai lungi sau mai scurte stlpii familiilor
lor. fiind nevoite copiii vor urca de n
arma ori vor suporta bestialitatea anchetelor, iar mai apoi rigorile nchisorilor
comuniste.
Putem considera pentru mai bine de un deceniu are loc o defeminizare a femeii: pe de o parte
de politica de represiune, iar pe de parte n primul caz femeia care are aria de
manifestare nchisoare sau munca la cmp, n pentru copiilor, a
n (uneori revenirii nchis. Este de fapt o aservire a femeii, n cmpul muncii
n lupta pentru familiei.
61
De partea se femeile nregimentate principiilor
comunismului stalinist: modelul Anei Pauker sau Suzanei Prvulescu. Tunsura
att de de cea erau o repudiere a feminismului. de partid de
nu erau doar o portretele lor se etalau cu pe toate zidurile, biografiile lor eroice
asexuale erau propuse drept exemplu, soliditudinea lor care nu dect o familie, cea a
partidului, ar fi trebuit ambelor sexe: a provocndu-i, a femeilor, oferindu-le un
model. Aici, propaganda venea cu alte exemple demne de urmat de femeia care s-a
sacrificat pentm idealurile marxist-leninniste, n plutoanelor de (Donca Simo, Tereza Ocsko, Ada
Marinescu, Lili Paneth, Elisabeta Naghi)
62
sau a celor nrolate n Divizia "Tudor Vladimirescu".
63
Modelul unei
mecanice a sexelor - mai pentru femei dect de femei - este deja instalat n discursul
.. mobilizator" al anilor '50, cu eroizarea femeilor practicnd profesii masculine, de Ia sidemrgie
n subteran la chirurgie experimentale.
64
" n ziarul clujean NU a un articol care o incrimina pe Raluca Ripan, att ca la o legionarii, ct ca
Ultimul ei act tiind considerat punctul de plecare n cariera ei viitoare.
SH lui (ambii din Ioan Gordat (Bologa)
'
9
lui
60
M.Niel, op.cit., p.l72
"
1
Z.Petre, Promovarea femeii sau despre destntcturarea sexului feminin, n Miturile comunismului romnesc (red.L.Boia),
1995, p.32
"
2
vez1 voi. pent111 pace, socialism fericirea popontlui, 1955, vol.l

C.Ucrain, n numele patriei, 1957, p.l5


"" Z.Petre. op.cit .. p.26
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. familie 105
in ciuda principiilor de ideologia n ntre sexe, defeminizarea femeii
\'a continua n anii de construire a socialiste multilateral dezvoltate.
WOMEN IN THE MOVEMENT AGAINST COMMUNISM
(Abstract)
Woman had an important part in the movement against comunism. A lot of women were present in the
mountains Horescu, Maria Matei, Jurj) within the resistance groups or as victims of the
rcsistance movements, as wives, daughters, sisters of those implicated Saveta Rus, Domnica
Their attitudes were diffcrcnt but equal from the point view ofthe importance.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
SOCIETATEA: STRUCTURI I DINAMICI
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
HABITAT
HABITAT N LA TENE D
N DEPRESIUNEA
HOREA POP
Studiul de n descoperiri mai vechi sau mai noi, efectuate n a
judetului (pl.l/1 ). sub numele de Dcpresiunea
' Foarte bine din punct de vedere geografic. depresiunea este de geologicc care
Inchid accesul in interior este vorba de Dealurile
1
(pl.2). PTincipalele de intrare n depresiune, care se toate pe unor cursuri de au fost
blocate In epoca prin ridicarea unor cu rol strict militar-strategic (Marca. Strciu. Moigrad-
Poguior. Pc rostul militar, respectivele serveau cu la supravegherea
cu sare care tranzita aceste regiuni din preistorie (pl.2).
Tocmai din aceste considerente n regiunile de cursul superior mijlociu al Crasnei
deci in Depresiunea se constituie n epoca foarte probabil, o uniune avea
nucleul in complexul de locuiri de pe un microsistem defensiv foarte riguros
articulat (pl. 1 Il).
arheologice sistematice din ultimii zece ani pennit emiterea de mai inainte
mai vechi privind acest n sec. 1 H - sec. I dH.
Viznd mai ales aspectele militare. mai de surprins, studiile rapoartele mai vechi au adus
nsemnate privind repertorierea descoperirilor de acest gen din ncercarea de a aborda
aspecte mai sensibile cum ar fi spiritualitatea. Ne referim, la efectuate ntre anii 1958-1959 pc
Moigradului. unde a fost o de de atunci ale
descoperit01:ilor.
2
Concentrarea mai ales asupra unor astfel de aspecte, de cele ale arhitecturii
militare asupra descoperirilor de tezaure dacice de monede sau podoabe (pl. 2), a pem1is neglijarca altor
fragmente de nu lipsite de Ne referim la arhitectura pe care
o n rnduri.
cum este cunoscut, principalele puncte cu descoperiri La H:ne D din Depresiunea care s-
au bucurat de o din partea sunt Marca - Cetate

sistematic de S.
V. n anul 1972: care a beneficiat de arheologice n anii 195 8-
1959 executate de un colectiv condus de regretatul M. Macrea,
4
iar apoi ntre anii 1984-1994 de un colectiv
coordonat de Al. V. Matei de la MIAZ
5
(pl. 3). Cea de-a treia localitate este care se
recent de arheologice sistematice ncepute n anul 1992 continuate n fiecare an de atunci. n punctele
Cetote Observator de un colectiv fonnat din dr. M. Rusu, 1. Bejinariu automl acestui studiu
mai vechi de la

(Al.V.Matei 1978 - Uliul cel Mic Ohservmor( insuficient
\alorificate, au necesitatea unei de mare a acestui ansamblu de locuiri
dacice identificate pe complexul de dealuri
1
l.M<K. 1' J) ldu. n Geografia Romniei, IV, 1992, p.39- 47
! 1) Protasc. M.Rusu, n Materiale, VII, 1960, p.361-391; M.Macrea, M.Rusu, I.Mitrolim, n Materiale, VIJJ. 1962, p.4RCi-
:'04
V.Lucflcel. Cetatea dacic de la Marca. 1974
' ve;i nota 1 supra
; ALV.Matei. n ActaA!P, X, 1986, p.l26-128; Al.V.Matei, C.Stoica, n ActalvlP, Xll, 1988, p.158-160; II.Pop, n ActaMP, XVIl,
1993. p.'.l 1-1 Al. V. Matei, H.Pop, n ActaMP, XVIJ.l, 1994, p.lll-114; idem, n Cronica Cercetrilor Arheologice. Sa tu-Mare,
1994, p.S0-51 idem, n Cronica Arheologice, Cluj-Napoca, 1995, p.55.
'' M.Moga. inSC/V, 1.1950, p.131-135
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
110
N
r
Ul
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
'
'
1
1: .fig.J- Dispunerea jud. pe harta Romniei. Punctul negru Depresiunea .
.fig. 2 - Planul o parte a Linia conturul
civile dacice de la poalele dealului Cetate, iar punctul negru de pe rnarnelonul superior
al dealului.
fig. 3 - Cetate 1993, caseta 1 de pe terasa 1, plan
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1. Arhit.:ctura habitat

i
1
1
1
1
'
\
1
'
\
1
i
'\
1
i
j
/
_,/
L!'l

_) ....... -,.,
'
i
1
. ' L. \,
'
"' '
J'l \.
l(V")
(

.,
.,
\.
,(
1 \

, .
, \
..
\ ''
''-...
1
1
1
1


\
\
;:::.f.)
1
<..0 1


1
/
1
,
/
/
\
.1
lO
N
q}
t

...... ,
.. ')
\
........ _." ...... ,
' 1
;'--..... i
J'

.:J
.........
"\ 1
------ --.--
(
l
\
1
1
-'
_.J.. .
',.. '
) ' ,
Q. r '._ ....
() /
(-
1
-.{-'
Q)'
\
Cl
N
/
i
')
..... _.
PLAN 2 : Jud. cu descoperirile de 1: 2: tezaure; 3: descoperiri izolate:
4: 5: dnunul antic al (vezi anexa 1 ).
III
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
112 SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
n urma attor ani de importante bogate descoperiri arheologice privind n Depresiunea
(pl 2), devin scadente micromonografiile sit n parte, singura fiind cea care
cetatea daci de la Marca, n anul 197 4
Abordarea a aspect al dacice locale devine o necesitate n elaborarea
monogratiilor scadente.
Un astfel de aspect este arhitectura

cea mai frecvent mai e cea mai


Pentm acest demers am luat n cteva pe al teritoriu puncte cu astfel de
descoperiri Este \mba de Moigrad cu punctul (pl. 3), apoi cu Simleului (pl
1/2. 113 .4 .5 ,6) Marca cu punctul Cetate.
n cele ce vom face o prezentare a acestui tip de descoperiri ce arhitectura
ncepnd cu Moi gradului.
n literatura de specialitate descoperirilor cu necontestat caracter ritual - cultic,
interpretate ca monumente fimerare, Moigradului se tot mai mult ca o mare
n cadml (ca cazul altora) se pot identifica complexe ritual-cultice de necontestat. pe
numeroasele elemente specifice unei civile. Astfel. ncepnd cu anul 195 8 au fost descoperite 195 gropi dacice,
42 ,etre de foc. 3 adncite. 9 cuptoare 28 zise platforme de ... Este foarte posibil ca
specifice anumite cuptoare mai prost conservate, fi fost luate n calcul ca vetre de foc ceea ce nu
11mdamental datele problemei. Un alt este faptul ec1 din cele 195 gropi dacice descoperite. 2 sunt gropi
de stlp care foarte probabil de dispuse n apropiere.
n ceea ce zisele "platfonne cu pentru identificarea acestora cu de
Aceste "platfonne cu au ca inventar vase sparte pe loc, de perete oase
arse nearse. alte obiecte specifice cotidiene ( cute. obiecte din fier, obiecte pentm modelat ceramica.
etc.). Contuml lor este neregulat: adesea suprapun o de foc frecvent gropi.
10
Tocmai de aceea le
de constmite pe din lemn nivelului ridicat al rocii vulcanice specitice
Mmgradului: care nu au mai unne detectabile arheologic dect atunci cnd s-au adnctt n
roca moale la
mai vechi din 1958-1959 au vizat mai ales zona de est-sud-est a platoului care are un perimetm
de peste lk111 o de 7 ha. aflat la o altitudine de 514 m (pl.3).
n general adncite de pc Moigradului au un plan circular n cea.
(U o - O .40 m la O. 70 111. este n ape, sprijinit pe doi stlpi. diametral n
interioml stlpi care se adncesc chiar 0,60 m sub nivelul de din interior. Diametml
este variabil de la 2 la 3,5 111. Nici o de acest tip nu are n interior.
Acest tip de complex are ca inventar oase. mici unelte pietre de pe realizat
foalte probabil cu paie a fost constatat numai pe latura a platoului. spre deosebire
de de care sunt prezente att pe latura ct n zona nord - nord-vest, mai
vnturilor
La Marca. n punctul Cetate, ntr-o cu rol preponderent militar. care bara accesul n
Deprcsiunea dinspre vest pe valea (pl.2), a fost o mare de tip
locuirii garnizoanei pennanente ce n mica Descoperitorii care au publicat
rezultatele n 1974. nu ne dau suficiente privind planul sistemul de realizare al
acesteia doar respectiva avea de foc, era cu lut aplicat direct pe
muncelului, avea un inventar bogat mai ales n din lemn lut
a fost prin incendiere.
11
Un recent sondaj de foarte amploare a descoperit o
mai veche a acestei care n-a fost lutuiala acesteia direct
- 1:
pe roca.
x vezi nota 3 supra
" monograliilc I.Giodariu, Arhitectura dacilor- Cluj-Napoca, 1983; D.Antonescu, Introducere l/ arhitectura
dacilor. 1 Y84
1
" t suprapuse pot avea un caracter cultic destinate constmc(iei ori erau simple gropi de provizii dispuse sub
li ind astfel protejate de vezi exemple la Nou (VLeahu, n CAB I, 1963, p.27-28, idem CAB ll, 1%5, p.56:
M. Macn:a. J.Glodariu, de la de Sus, 1976, p.23-24). De altfel majoritatea acestor gropi nu sunt
contemporane cu locuintele care le suprapun, de primul orizont cronologic deci de ritual - cultice din incinta
pent1u a doua jum. a sec. II H- sec. 1 H.
11
op.cit., p.8-1 O; I.Giodariu, Arhitectura dacilor- p.24-25
1
: ext:cutate n anul 1992, rezultatele tiind comunicate la sesiunea a MlAZ- noiembrie 1993
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1. Arhitectunt habitat 113
PLAN 3 : Moi gradului : planul general al cercurile pline - din primul orizont;
cercurile umplute pe din orizontul II; cercurile simple- din orizontul III. Complexele
figurate au fost descoperite n campaniile 1984 - 1995.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
Alte noi ar aduce un plus de privind tipul, rolul organizarea a unei astfel de
i.
a ajuns fie cunoscut n literatura de specialitate tezaurelor de obiecte de
aur din sec V descoperite pe teritoriul n anii 1797 1889, dar mai apoi prin n ultima de ani a
cel 5-6 tezaure de monede podoabe dacice din arginti
3
Acest fapt, ct arheologice de teren.
au determinat executarea unor sondaje, n anumite puncte situate la nordul pe

Un prim punct este Uliul cel Mic, unde n anii 1945 - 1947 au fost descoperite accidental 5-7 gropi rituale
cu un bogat inventar constnd n podoabe din argint bronz, anne, unelte,

Drept unnare n anul
1949 M.Moga un sondaj n punctul situat n partea a "o
monninte gropi', a da alte

n anul 1978 ALV Matei de la MIAZ 6 seqiuni de verificare in punctul amintit identificnd 4
gropt o n panta (35-40) cu podina (zona dinspre
vale) pe stlpi din lemn. Alte nu ni se mai dau privind planul Starea de conservare a
Impiedicat probabil efectuarea unor observapi n acest sens.
Suntem pe Uliul cel Mic, n epoca a existat o natural
pantelor foarte accentuate
16
. ipotetic de cu antica
Daci da va de Ptolemeu
17
, se semicircular n juml la poalele dealului Cetate
18
care nu
este altceva dect o foarte spre sud a (pl. 1/2). Numeroase puncte (cca.20)
ale acestei civile au n timp punnd-o n pe o destul de mare (prin vetre.
cuptoare. terase cu unne de adncite sau de gropi menajere sau rituale etc.).
Fosta a fost n ultimul secol de trei a lungime peste
1.5 km. De-o parte de alta a acestor se mai pot observa terase amenajate n epoca multe
dintre ele fiind acoperite de de teren. mare acoperit de vechea o
comunitate destul de greu de apreciat n actualul stadiu de cercetare.
Dealul Cetate pe care la baza s-a dezvoltat a devenit primul obiectiv al
proiectului de cercetare demarat n anul 1992 care cercetarea a
principalelor situri arheologice de pe
Limitndu-ne doar la aspectele legate de arhitectura vom pomeni principalele descoperiri de
acest tip efectuate n punctul Cetate n cursul ultimilor ani.
1n anul 1992 (n S 1) este o n juml mamelonului superior
al dealului cu diametml de 80 x 60 m. Palisada este cu n cu drum de rond acoperit,
sprijinit la exterior de spre interior pe o din lemn la 4 111 de Sub
acest a un cuptor cu de deservire utilizat de garnizoana, se pare, a
Talpa din lemn din spatele palisadei nu este mai de O, 1 O - O, 15 m se n steril 0,15 - 20 m
(pl.5 ).
n afara acestei pe de a dealului cu restul a fost n cursul a
trei ani 1992. 1993 1995 o parte a unei pentm locuit sau pentru alte cotidiene. Este vorba
de o care se n steril 0,50- 0,60 m care are o pe 11 m (pl.4). Umplutura
(LI 1 92) suprapune 4 gropi (2 rituale 2 de provizii). Un al acestei a fost surprins n
zona de sud unde 3 stlpi de O, 15 - 0.2 m care se adncesc 0,2 - 0,5 m n steriL nordic a fost
surprins n anul 1995 cnd s-a constatat pe latura de est a erau prezente trei unnt1 de stlpi cu
caracteristicile celor descrise anterior . Din ntreaga a au fost 20 mp a se
constata vreo compartimentare. Umplutura este foarte n materiale ceramice. Au fost descoperite
fragmente de de mlate. Vatra n caseta C2/1995 suprapune perfect gura gropii tronconice
08 constituie. singura de foc din an1enajare se la
marginea a de
L' AL V. Matei, op.cit .. p.l7-20, 23-25,27-31, 38-40; Al.V.Matei, inActaMP, X, 1986, p.95-118
1
'
1
/..Szekcly, Alareriale din campania de arheologice din 1949, 1951, p.43-74
1' . y .
M.Moga, op.c11., p.l31-135
1
" \e;J uuta 7 supra
1
S n Cn'sla, 1, 1971, p.39-46
"H.Pop. XVI. 1992, p.l.29-138
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
!. Arhitl:cturit :;;i habitat
...
5
o
z
::Jil:
a:UJ
a o
a

V'b'VOib'31X3
'y'OV'Sil'1d
tlOitHlNI
lN'tS
Si
__.
<{
a::
!,!,! w
Z<{Z
\(!
;",J<{D
lJ) l/)-
::::>
z
w
<{
a
_j
_j
L
Q_
Vi-
115
4 : Cetate - de planul general al 1992-1997;
cercurile pline= vetre de foc, cercurile pline nscrise n cerc= cuptoare, punctate=
cercurile circulare adncite).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
116
(


Ln_
r1


o_
-3
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMICI
l
i
1
.
1
i ,-.
C "---
.-'
___ ,
1
a.
;(
...
""
t
1
1
1
1
d
v
l
------1
o
.
.
o
i
1

z
..
li)
PLAN 5: Cetate 1992, S 1, plan
profil al cu drum de rond acoperit.
1 1'
: 1
1 1
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
h
. tuJa' -.j futbital
1. J\.r 1tec '(
1
/.
._/
---
--
-
---- !!
--. l.
-----
- .. --1
.. -----1

---:
d rond acoperit onstituire a cu dmm e
6 . Propunere de rec . spatele palisadei.
cu locuue 1
117
l
1
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
118
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
n anul 1993 a fost o la nord-est de nainte. chiar
aceasta n exterior, n panta dealului. Terasa a fost de amenajarea unui dmm, din ea
cea. 190 mp.
n unm efectuate n toamna anului 1993
19
au fost cea. 72 mp din a
tcrasei constatndu-se o scrie de faze n amenajarea a acesteia (pl. 1 /3).
Faza (1) s-a o de foc (Vl) cteva fragmente ceramice dintr-o de
(2) este constmit un bordei (Ll) care taie care are diametml de 2.7 x 3,4 m. adncindu-se
0.5 m n sterilullocului. Bordeiul este cu stlp central,avnd n o mare cantitate de
era probabil conic. Pe baza unei aplici romane de curea descoperite n umplutura
bordeiului. acesta se poate data la mijlocul sec. 1 dH.
( 3) terasa este nspre deal se o de mari dimensiuni (L2) Sunt
identificate fiecare cu de foc (V2. V3, V4). Una din are un inventar foarte
bogat n piese din fier, argint sau bronz. Pe (V2) sunt de mei boabe carbonizate de
lnventaml dateaz.:'t n sec. I dH, la mijlocul acestuia. O incendiere a aduce cu
sine o reamcnajare a vetrei din n materiale arheologice (V3). Sistemul de constmctie al
este specific reliefului. nspre se talpa din lemn din loc n loc cu stlpi. talpa' fiind
ntr-un lat de 0,20 - 0,30 m, adnc de 0,30 - 0,40 m n Stlpii se adncesc la -0,5
- 0,6 m. lungimea surprinse este de 8 m.
(4) terasa se este o cu (L3) care taie vechea
amenajare al este surprins n este cu o
n interior n (Gll).
(5) o reamenajarea terasei aduce cu sine unor adncite cvasipoligonale cu stlpi n
(L4. U). .
(6) se cu diametml de 80 x 60 m, cu dnm1 de rond acoperit. roca scoase la
sLmt anmcate peste terasa anterior.
(7) este (probabil cnd este construit ultimul val de pe de care extinde
aria Peste este amenajat un cuptor de mari dimensiuni (diametm 1,8 - 2 m)
surprins n campania din anul 1992.
n anului 1994 au fost reluate arheologice pe de sondndu-se cele
\aluri cu care taie din spatele valurilor (pl.4).
Pc o la marginea a a fost o de (L2 1 94) al
plan a putut fi stabilit abia n unna arheologice din anii 1995
1997 (pl. 4 ). este prin ndreptarea pantei n care s-a efectuat o adncire de cea. 0.30 - 0.40
m. Latura dinspre a fost pe 18 m cea (de aprox. 7 m) fiind foarte probabil
pantei. n a fost descoperit un bogat material ceramic metalic sugernd ideea
respectiva nu a fost altceva dect un mare metalurgic. Nu s-a constatat o
compartimentare poate tocmai specificului ce se n protejat de un
masiv sprijinit pe o de stlpi n a suferit o reamenajare, ambele faze
sec. 1 dH s-a observat cele faze sunt contemporane sau ulterioare cu o serie de
complexe arheologice specifice caractemlui (3 cuptoare, 3 vetre de foc, 9 gropi menajere rituale).
Un tezaur de 54 denari romani ngropat n podina primei faze a ateliemlui o ultima
(Tiberius 14-37 dH) la mijlocul sec. I dH. Cea de-a doua la nceput) sec. II dH n timpul
daco-romane.
Tot n punctul Cetate au mai fost identificate trei circulare amenajate pe de Una
dintre acestea este un circular cu diametml de 5 m (L 1 1 94) dispus pe latura de nord a El proteja
patru gropi (G 12, G20. G21. G22), avnd n ape sprijinit pe doi stlpi diametral
0.60 m n sterilullocului, la marginile
Celelalte sunt adncite n roca 0,60 - 0,70 m, avnd diametml de 3 m.
lnventand lor este doar una este cu de foc la reamenajarea din C2/95.
doi stlpi diametral care se adncesc n 0,60 - O, 70 m sprijinind n trecut n
ape al bordeiului din C 1-2 1 1997, care credem era numai o
1
'' Rezultatele au fost comunicate la A X.XYIII-a Sesiune de Rapoarte Arheologice, Satu-Mare, 12-15 mai 1994, publicate in
( "rrmica cercetrilur arheologice- campania 1993, p.64
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1. Arhitt:ctura habitat
119
n vara anului 1994 au debutat arheologice la cota a Simleului (Ohservator-
597 m) unde au fost identitlcate unnelc unor dacice care refolosesc amenajrile mai vechi hallstattiene.
n interioml dacice s-a constatat o gmpare a gropilor de provizii care cu timpul devin gropi
menajere. Singura se la cea. 30 m de gmpare. este de
incomplet. Este direct pc tiind Vatra este n
Inventam) este destul de este cu cuptoare dintre care unul de
desenirc n investigat s-a observat o compartimentare a dar n actualul stadiu de cercetare
este greu de precizat cte au existat ce dimensiuni au avut. Stmctura de a era
pc o din lemn de 0,20 m ntr-un adnc de O, 15 - 0,20 m unde talpa nu se sprijinea direct
pe Un mare care proteja o serie de gropi de provizii a fost adosat pe latura sa dar
nici acestuia nu i s-au putut stabili limitele din motivele anterior. Confonn inventamlui ntregul
complex se poate data n sec 1 H. Tot n punctul Ohservator, n exterioml dacice. dar n imediata ei
apropiere , pe o ca altitudine, din colmatarea hallstattian, a fost o
de probabil avnd n centm o sau din stlpi
de 0.20 - 0.30 m . la 0,50 m ntre ei. Inventam! ceramic bogat este fragmentar, dar
piesele metalice (o pafta din fier un vrf masiv de tot din fier) n sec l H.
dar nu ne indicii privind caracteml acesteia. la extremitatea a S l 1 1994
a fost pc cei 2 m ai neputndu-i-se reconstitui planuL investigarea acesteia
unnnd a fi n campaniile viitoare.
n S l 1 1994 de 226 m lungime, care a sondeze platourile superioare
de la Observator. pornind pe S-N de la cota a (597 m). a ntre m. 214
- 216. o 0.30 - 0,40 m de la nivelul de dacic, n umplutura trzie a
hallstattian pe care a fost anterior. (bordeiul) pare
o cu diametrele de 3 respectiv 2,8 m, o ce ntre 0.05
0.20 m. Nu s-au descoperit unne de stlpi sau vreo de foc. Credem avem de-a face cu un
sezomcr databil n sec. 1 H anterior probabil amintite mai sus.
Enumerarea principalelor descoperiri ncadrabile n categoria arhitecturii civile
dacice. aici, n final un lot de cea. 48 Dintre acestea 1 O sunt adncite, iar 3 8 sunt
de
(/) Criteriul constmctiv aplicat astfel o imagine privind tipurile mai frecvente de specifice
zonei investigate.
A Categoria adncite este de exemple relevante de la Moigrad Acest tip
de patm subtipuri:
(1) circulare cu stlp central (deci cu conic) ntlnite ntr-un singur caz Ia "Cetate
"-1993. Acest complex se n prima jum. a sec. 1 dH.
(2) circulare cu doi stlpi diametral opus n interioml rcaliznd un n
ape. Acest subtip apare frecvent numai la Moigrad
20
se n a doua a sec. II - sec I H.
(3) adncite patmlatere cu stlpi n reprezentate printr-un caz la Moigrad n 1984 unde a
fost o astfel de cu laturile de 4, l Ox3,5m care se n 30-40cm
21
Acest subtip l mai
ntlnim la "Cetate" -1992, 1993 1995 n trei cazuri databile n a doua a sec. I dH.
(4) circulare cu stlpi extcriori: n trei cazuri la datate mai larg n inten,alul sec. 1 H - I
dH.
B. de cunosc cinci subtipuri de sistemul de
(1) amenajate n suspendate pe stlpi. Este cazul de la -punctul
Uliul cel Mic (1978), probabil n sec. 1 dH.
(2) amenajate direct pe sol cu baza pe din lemn stlpi. Este cazul descope-
ririlor de la Marca, Moigrad (1958-1959, 1988, 1991, 1992, 1994), Observator 1994
22
(32 cel Unele de acest tip sunt cu ngropate sau semingropate cum au la
20
l.GloJariu, F!Costea, daci de la ms.
21
Analogii la Slinmic, LGlodariu, dacice daco-romane la Slinmic, 1981, p.20, 26, 27. 35, 3(,_ tig. (,, 7, 20, 26.
})-41. 44
22
I.Glodariu, Arhirec/ura dacilor- p.l5-17
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
120
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMICI
1993 Sistemul constmctiv de acest gen a fost utilizat n ntr-o
moale care se cum este dintre de acest tip sunt compartimentate:
3
(pl.l/3 ).
Datarca acestui tip contmctiv ntreg sec. 1 dH nceputul celui
(3) (sau locui re pe cu dmm de rond acoperit, de tipul celui ntlnit la
1992-1993) (pl. 5-6 ) databil n a doua jum. a sec. 1 dH.
(4) circular cu stlpi (cazul Cetate 1994 Observator 1996, primul datat n sec. 1 dH,
iar cel de-al doilea n cel anterior).
(5) poligonal cu stlpi (cazul ateliemlui de la - Cetate Observator -
Datarea exemplelor acestui subtip este cu cea de la subtipul precedent.
de teren au relevat o serie de 39 descoperiri (vetre, cuptoare, urme de terase) care se
pot ncadra n tipuri de civile neprecizabile dar care contribuie din punct de vedere
cantitati\ la actualul demers.
(II) n de caracteml sitului investigat putem constata o a cazurilor enumerate.
(1) n cu rol strict militar le ntlnim la Marca
(2) n incinte sacre cum e cazul Moigradului a -Uliul cel Mic.
(3) n nefortificate - cum este cazul - de pe teritoriul
- Cornet .
(4) n ca n cazul Cetate Observator.
(III) O tipologie poate fi n de complexului n cadml tipului de relief local.
Astfel avem:
(1) pe la Moigrad, Marca. - Cetate. Observator. Uliul cel Mic (majoritatea).

(2) de -numai n cazul civile de pe teritoriul
Nu este mai mare al de specific zonelor deluroase sau montane,
detcrminismul geografic amprenta cazul arhitectonice ale dacice din
Depresiunea Este dintre de doar cea de la a putut ti mai bine
prin de

dar acest caz de
amenajatc pe terase practicate n pantele dealurilor. dar n preajma cu debit constant. Astfel de surse de
cu debit constant trebuie au existat cazul fortificate (sau fortificate) de la Moigrad


Cetate Observator
6
de care nu era unei la o altitudine
att de mare. doar din considerente de ordin militar-strategic.
n cazul acestor trei exemple s-a constatat unei de sistematizare a a
utiliza judicios spapul fortificat de a crea cele mai bune de pe timp de pace sau
Astfel la n punctul Cetate s-a observat succesiunea de ale ter'ase n scopul
cu a metm de loc constmibil (pl.l/3).
n punct, pc de n spatele valurilor protectoare s-a constatat o gmpare a complexelor
de-o parte de alta a zonei celei mai nalte a care era probabil ca cale de acces dinspre exterior
prin spre mamelonul superior (pl.4).
O asemenea a fost tot la -punct Observator unde avem de-a face cu o
la o mai
Acestei cu rol strict militar (probabil una de refugiu) i este o alta cu mai
mare. n ntinse relativ drepte, ateliere gropi gmpate la o oarecare de zona
aceasta pericolului pe care l reprezenta focul pentm civile.
O despre sistematizare a n perimetml o ntlnim la Moigrad pe
(pl.3).
ihidem. p. 17-19
21
I!Pop. op.cil
Sursa de apf1 care alimenta t.:istema pe cu avea un debit wnstant naintea cuceririi romane,
Jar cu siguran\il di existau alte surse de apft la o altitudine protejate de n acel sector; Al.V.Matei, nActaMP,
X.llJX().p.l26-118
1
" Mftgura este acum n surse de situate n apropierea punctelor tortificate n epoca sau chiar n
perimetml protejat de acestea. .
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
l. Arhitt:ctura habitat
121
n epoca doar treimi din ntreaga arie a platoului care
70.000 mp. cei 45.000 mp n cei 200 ani dinaintea cuceririi romane sunt
mai ales de marginile platoului mai ferite de vnturi altitudinii ceva mai reduse de culmea dealului.
Din cei 70.000 mp ai platoului au fost sistematic, ncepnd cu anul 1958 doar 3.730.35 mp (5,32
'Ya). n 3. 730.35 mp au fost identificate cele 195 gropi (dintre care 2 sunt de stlpi), cele 42 vetre. 9
cuptoare. 3 adncite 27 de Prelucrarea materialului pe complexe nchise (gropi,
a pennis stabilirea unei cronologii specifice sitului o repartizare a acestora n de datarea
Astfel au putut fi ncadrate cronologic toate doar 111 gropi 9 vetre cuptoare. Pentru
cel mai vechi orizont (a doua jum. a sec. II - sec. 1 H) avem 4 (una de trei adncite) 80
gropi (deci un raport de 1 loc. 1 20 gropi nefiresc unei civile). Cel de-al doilea orizont pare mai o
de nceput a celui de-al treilea face trecerea de la cel dinti, situndu-se la pragul dintre sec. 1 H
sec. I dH. Pentru acesta avem o 6 gropi. Cel de-al treilea orizont cronologic restul intervalului
la cucerirea de la sec. II dH. n se n sensul platoul
Moigradului va fi utilizat ca nu ca precum n secolul precedent pentru
care modeste sezoniere. n cel de-al treilea orizont raportul - gropi se avem
astfel 2C> de le corespund doar 25 gropi (deci un raport de 1 loc. 10,9 gropi).
Un calcul pentru ntreaga (45.000 mp), lund n considerare o pe datele
oferite de complexele databile, ar da cifre greu de acceptat: 1338 gropi, 373 506 vetre de foc, 108
cuptoare (4X 965 gropi pentru orizontul 1, 12 72 gropi pentru orizontul II, 313
301 gropi pentru orizontul III). Per total raportul 1 gropi ar fi de o 1 3,5 gropi, un raport firesc
unei LaTene
27
am lua n un de 5 membri 1 familie am avea 240 locuitori pentru
orizontul L 60 pentru cel de - al doilea 1. 625 locuitori pentru orizontul III, deci o comunitate de 1. 925 locuitori
pentru inten'alul cronologic a doua jum. a sec. II H - nc. sec. II dH.
Actualul stadiu al trasarea unor concluzii definitive,
caracterului de sondaj al arheologice, att n cazul sitului de pe Moigradului. unde sunt
necesare exhaustive pe microzone reprezentative. ct n cazul de la
Sihamei. unde sistematice de mare sunt abia la nceput.
Putem. afirma n Depresiunea pentru cei 150 ani dinaintea erei noastre dacice
locale i sunt specifice mai ales civile adncite de mici dimensiuni cu inventar modest doar n
acropolc sunt constatate mai de compartimentate, cu de foc
(vetre cuptoare) chiar cu pentru protejarea gropilor de provizii. Acestea din cunosc o
mare o n interval de timp Ia cucerire chiar mm
cele adncite, modeste. Dezvoltarea pe dar pe a civile dacice nu sunt
altce\a dect o a majore survenite n snul care o de apogeu
nemaintlnit. Este, cu o reflectare a standardului nalt atins de a unor noi a
unei noi viziuni privind
Chiar s-au unele progrese sensibile n cercetarea acestor puncte n abordarea temei alese .ici,
concluziile nu sunt nu pot fi complete investigarea tratarea civile dacice nefortificate,
insuficient cunoscute nu numai n Depresiunea
cum s-a putut observa arhitectura din cele cteva puncte cunoscute n Depresiunea
nu face de la tipologiile consacrate
2
N cu mici rare situate nu n ultimul rnd,
prin locul lor n cadrul descoperirilor de acest gen din zona
Pentru analogii privind probleme de demografie viznd epoca vezi lnActaMN, 26-30, I/1, 1989-1993. p.79-89.
2
' LCilodaritL op.cit. p. 9-41
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
122
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
CIVIL ARCHITECTURE AND HABITAT IN LATENE D
IN DEPRESSION OF
(Abstract)
This study takes into consideration old and new historical discoveries in the Western part of
district. known as Depression.
The archeological investigation of the last ten years fully complete the former researches regarding
this region considering the period between the first century A.C. and the first century A.D. Wheather the former
studies were concerned especially of military aspects, easier to observe, this purpose we took into consideration
the cxcavations of Moigrad Silvaniei and Marca (Cetate).
As a conclusion Dacian civil architecture is not one ofthe known typology.

LISTA DESCOPERIRILOR DACICE DE PE TERITORIUL
1.
2. CEHEI
3. CHILIOARA
4. CUCEU
5. DOMNIN
6. FETINDIA
7. HOROATU CRASNEI
8. LOMPIRT
9. MARCA
10. DE SUS
Il.
12. MOIGRAD
13.

14. PERICEI
15. PETRINDU
16. RECEA
17. RUGINOASA
18.
19. SMPETRU
20. STANA
21. STRCIU
22. SILVANJEI
23.
24.
25. VOIVODENI
26.
27. ZALHA
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
SEMNIFICATIA PREZENTEI CERAMICII DE TRADITIE LATENE
' ' '
N DACIA
OVIDIU
ceramicii lucrate cu mna a aceleia de Latene, la n siturile
arheologice de pe teritoriul Daciei romane a constituit punctul de pornire a numeroase studii care au avut n
vedere problematica de atestarea autohtonilor n provincia n istoriografia
semnalarea acestui tip de artefact a constituit un argument important n sprijinul teoriei elementului
autohton in provincia Dacia. Concluziile, formulate n acest sens', au fost reluate interpretate de mai
multe ori. att n studii de pe material, ct n unele de

Este interesant de observat cum o de arheologie poate numeroase n
de curentele culturale ideologice de la care n se mai mult sau mai

AstfeL n cursul anilor so, unele arheologice au avut ca principal obiectiv identificarea
slave din Transilvania. n acest context, materialul ceramic lucrat cu mna, descoperit n castre sau
romane, este considerat ca fiind de

ce aceste primesc unele corecturi de


ngoare'. interpretarea materialului n va continua fie, n mod liniar, aceea a autohtonilor n
diferite puncte cercetate de pe teritoriul provinciei. Terminologia este n mod automat din
cea pentm ceramica anticipnd, ntr-un anume fel, concluziile studiului. n acest feL din punct
de vedere tehnic arheologic, aceste concluzii au la un nivel strict teoretic,
stadiul unui nceput n domeniu
6
. Faptul se pe de o parte reduse de material
ceramic lucrat cu mna care a fost publicat sistematic, iar, pe de parte, faptului dintre aceste studii foarte
sunt acelea care materialele ntr-o care s-a dorit n cele mai multe cazuri
studiile care se la ceramica cu mna, pe teritoriul Daciei romane. au ca principal scop
punerea n a unui lot de materiale, a se n acest fel, stadiul unei repertorieri dublate de
anumite stratigrafice necesare stabilirii unei a formelor sau a unor n de
tipul de sau de ardere raportate la cronologia sitului. Aceste efecte sunt datorate globale a ceramicii
de acest tip ca autohtonilor daci. Ori, s-a putut observa din numeroasele studii asupra vom
reveni, tipul ceramic n este identificat n mai multe niveluri arheologice, avnd forme decomri mai
mult sau mai variate. tipuri diverse de de ardere putnd fi asociate cu diferite tipuri de artefacte
databile n sine. Analiza unor astfel de materiale asociative poate oferi indicii n cu a

Concluziile care se impun n unna unor astfel de studii trebuie coroboreze att datele telmice amintite.
ct de ordin geografic istoric, care de situ! n care s-au descoperit astfel nct, concluziile
din analiza materialului nu dintr-un care ar indica "o atestare a autohtonilor ... .
de la care studiul nostm nu este tocmai de invidiat deoarece, cum aminteam mai
sus. materialul n destul de numeros cantitativ. nu adeseori suficiente elemente definitorii pe care
le putem utiliza n scopul problematicii n cadre mai largi. Astfel, pentm multe dintre siturile n care
a ceramica cu mna este n doar n contextul general al ntregului
material arheologic din situ! respectiv. Mai rare sunt cazurile n care se exact locul de descoperire.
eventualele materiale asociative. Studiile n care s-au publicat fonne ntregi sau ntregibile
grafic. pentm a se putea efectua o clasificare a tipurilor de vase o a reciproce dintre
ceramica cu mna cea la sunt destul de
1
C. Daicoviciu, La Transilvania nell' anlichita. 1943.
N. Uudea, 1. Molu, n AcraJ'vfP 12 1988 p. 229 n. 5, cu un scurt istoric al problematicii.
' Semnilicativft pentru vremea sa este lui I. Paulovics, care Icmsndu-se n polemica sau a
autohtomlor in Dacia considera la acea vreme obiectivul - sine ira el studio - deoarece arheologii
ro111<ni dnttau "dovezi ntmplittoare pentru propaganda n unele cazuri, atinnatia istoricului
ungur nu n.:zolvft rondul problemei (l. Paulovics, Dacia keleti hatarvonala, Cluj, 1944, p. 115).
1
M. Rusu. n Alaleriale. 2, 1956, p. 687.
'M Macrea ..:olab., n Mareriale, 5, 1959, pp. 455-456.
" Vezi din D. Protase , Aurohtonii n Dacia, 1980, pp. 136-154.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
124 SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMICI
Drept unnare, concluziile cu caracter istoric, de fapt rezultatul firesc al unor studii de asemenea
sunt destul de limitate ca interpretare. Ceramica cu mna a fost n toate castrele
aferente acestora. fie este vorba de cele dispuse pe limes, fie ne referim la cele din interior. Descoperirile de
acest gen nu sunt. datarea lor n general, Majoritatea
concluziilor care studiile dedicate ceramicii ''dacice", pe baza asocierii cu materialul arheologic de
se opresc asupra cronologice n secolele II-III.
n ceea ce ei n mediul militar. M. Macrea considera aceasta provine de la
la construirea castrelor
7
sau ar fi fost din mediul dacic. C. Daicoviciu
ceramica provine de la militarii daci n trupele din acest moment
teza locale a autohtonilor, tocmai pe argumentul ceramicii lucrate cu mna n mediile
militare. iar n de semnalarea acesteia ntr-un nivel arheologic mai timpuriu sau mai trziu, se
data de la care se poate vorbi de recrutare O. Protase se ndoia, de posibilitate.
sugernd ceramicii din mediul rural dacic
9
.
Un evident pas nainte l studiul lui N. Gudea 1. cu privire la ceramica mode cu mna
n speciaL n castrele Daciei Porolissensis. Autorii pornesc de la unele privind modul
deficitar al ceramicii de din castre, propunnd unele criterii viabile de
metode de investigare a materialului arheologic, crend un posibil model pentru viitoare, dar
n mare parte, la un nivel teoretic
10
.
Vom ncheia succinta prezentare a istoricului amintind demersul foarte recent al lui M.
Negru. care propus studieze ceramica din Dacia cu privire asupra Olteniei.
Rezultatele n materialului sunt limitate cu un restrns de fragmente
ceramicc doar forn1ele ntregi). seama dect arareori de contextul arheologic de concluziile
care se puteau fonnula acolo unde acest lucru era posibil. Considernd, n bloc, ceramica cu mna cea
la de Latenc, ca fiind autorul nu polemicile din jurul chestiunii n
incursiunea prin fonnularea unor concluzii ''consacrate", care nu reies din analiza
propriului material''.
a avea de a oferi o analiza a ntregului material arheologic publicat sau a aceluia avut la
vom ncerca oferim, n cele ce o imagine ct mai asupra ceramicii de
Latcnc n provincie (vom insista asupra aceleia lucrate cu mna, care constituie, de altfel, majoritatea),
refcrindu-ne cu la Dacia Porolissensis Dacia Apulensis. Nu vom exclude din Dacia
Malvensis Scytia Minor, ncercnd stabilim, pe ct posibil, analogii cu provincii nvecinate Daciei chiar cu
unele mai
Scopul al studiului a fost acela de a ridica anumite probleme de metodologia pe care o
acestui subiect, n paralel cu o reactualizare a avnd n vedere o
scrie de studii de n ultima vreme, care au atins, n parte, chestiunile n
Pe ce am parcurs oferite de analiza materialului n diferitele sale ipostaze, am putut
constata o reactualizarc a temei, la actualul stadiu al ar fi fost n
momentul concluziilor cu caracter general, nu an1 fi asupra legate de
sau de a unor necropole. am oferim unele
corecte, asumarea riscului de a sintetiza subiectul legat de ceran1ica de Latene
din Dacia nu a fost finalitate.
Vom ncerca n materialul n realiznd o a lui n de zona de
de reperele cronologice de posibilele venite dinspre sau dinspre Barbaricum.
n de strategiile politice economice ale Romei, se poate observa n Dacia, cucerirea eL
conturarea unor zone de interes maxim. Lundn calcul factorul economic militar, putem o
n limes-ului, n special n Dacia Porolissensis zona cu accent pe sud-
estic al Transilvaniei. O puternic regiunii aurifere implicit,
intensei din timpul Traian, este zona Apulum, Ampelum, Micia, Ulpia
Traiana Sannizegetusa, Tibiscum. Ne vom referi aici Ia territoria Drobeta, Romula, Potaissa sau
M. Macrea, n SCII: 2, 1, pp.282-295: opinii inacceptabile cunoscnd cine anwne construia castrul, modul timpul alectat
acestei
'C. Daicoviciu, n Istoria Rumniei.Compendiu, 1970, p.193.
'' D.Protase, up. cit., pp.152-153.
10
Gudca, Motu op.cit.
11
M. Negru, Ceramica din Dacia Crt privire la Oltenia, Diss. 1998].
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1. Arhitectura :;;i habitat
125
Porolissum. O a treia, ar fi centrul estul Transilvaniei, mai slab

Concluziile pe care le vom fonnula, un studiu mai al materialului ceramic n vor
a\ea de suferit. n mod evident, lipsei unei istorii economice a Daciei romane; ultima n domeniu
fiind. n unele puncte,
12

Lipsa unor studii monografice solide, pentru materialul ceramic, face ca unele dintre noastre
lipsite de soliditate.
Zonele rurale (centrul sudul Transilvaniei)
n mediul rural, au fost n compacte, printre autohtoni (sau) n zonele
ocupate de autohtoni, cum ar fi zonele de Calbor) sau cele miniere
13
.
n majoritatea numite daco-romane nu au fost ntreprinse arheologice de amploare
14
.
din zona a Transilvaniei este relativ bine pentru perioada
cuceririi romane. Majoritatea
1
<; rurale cartate, sunt cunoscute din periegheze sau sondaje. Aceste
au fost masate n imediata apropiere a Oltului, n stnga acestuia, n zona ntre
Cibinului cele Tmave.
O cu constituirea /imes-ului alutan. n zona castrelor Hoghiz, Feldioara, Caput Sternarum
este n acest mod se poate explica ncetarea locuirii n dacice din probabil,
n acest CeL se poate argumenta unor noi n partea a Transilvaniei. Atestarea
daco-romane. n majoritatea lor, este prin periegheze sau sondaje sumare. Lund n considerare criteriul
disocierii ceramicii romane lucrate la cu cea cu mna, s-a detenninat. n numeroase cazuri.
caracteml daco-roman al respectivei (ex. Ungra n Bradu,
Bungra. Cristian. Bogatu Romn, n sudul Transilvaniei). Reiternd confonn
ceramicii lucrate cu mna, n nivelul arheologic roman, n mod implicit autohtonilor.
concluziile. la care s-a ajuns n unna sistematice din mai multe mrale din nu puteau fi
altele: Boarta't'_

Ocna Sibiului
19
,

de


Dintre aceste este prin arheologice, dezvoltarea cucerire
(deci continuitatea autohtonilor n zonele respective), a de la Slimnic,


n toate aceste de cu mna sunt destul de nsemnate. Ceramica de
Latene are, n siturile extrem de cu aceea n majoritatea
pro\'incici. anume: neunifonn; fonnele vaselor fiind variate
de modelele romane. Decorul apare pe vase, fiind realizat din bruri alveolare sau crestate.
valuri sau linii ondulate, butoni simpli. cu sau alveole.
Zona din centml estul Daciei a fost intens din perioda preponderent cu
norico-pannoni, n curs de romanizare
23
. Citndu-1 pe J. Fitz, A Husar n arealul norico-pannonic
monumente funerare de tipul celor descoperite la sunt atribuite exclusiv
tribale. n sudul estul Transilvaniei, am avea de a face cu din Noricum, care vin n Dacia
cu lor acestora din monumentele cu pricina. ar fi,
oarecum. grupurilor de illiri dalmatini, n zonele miniere ale Apuseni lor.
Faptul n efectuate de Th. la nu s-a cu mna
24
,
iar la confonn automlui, n din ultimii ani nu s-au descoperit dect fragmente de acest
12
V. Christest:u, a Daciei romane, 1929.
"L Glodariu. nA.ctaAfN, 14, 1977, p. 122.
14
Glodariu 1977, pp. 98-99; ?ratase 1980, pp. 136-154; I. Mitrofan, n.ActaMN, 9, 1972, pp. 141-162.
1
' Ci/oda riu p.1 02.
10
S 1. Togau, n Oradea, 1971, pp.9-15.
1
, M. Macrea. n scn. 7, 3-4, pp. 609-610: Protase 1980, p. 46.
" D. Prolase, Problema n lumina arheologiei numismaticii. 1966, pp. 42-44, 68-69, 123: D. Protasc. n
.-lctaM?v'. 8, 1971. pp. 135-159.
1
" D. Protasc, nApulum, 7/1, 1968.
20
N. Lupu, n Apulum, 5, 1968, pp. 445-450.
21
D. Protasc, V. M. Grozav, nApulum, 25, 1988, pp. 194-195 fig. 9-10.
22
Glodariu 1977, p. 107: I. Gloclariu, n Studii dacice ( coord. H. Daicoviciu), Cluj-Napoca, 1981.
"A llusar, gemwni n Dacia Diss., (C1uj-Napoca], 1998, p. 53.
2
" Cllodariu 197;:-. p. 106.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
126
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
gen>_ se n mod evident, marilor ateliere de olari de la nu n mod obligatoriu,
faptului autohtonii lipsesc din acea Un fenomen interesant, de de aici, este
reprezentat de descoperirea n zona cuptoarelor sau n interiorul acestora, a unor fragmente de cu
mna, asociate cu ceramica de

Decorul acestei categorii ceramice este reprezentat de
bruri alveolare sau de alveole
27
sau de Remarcabile, n sunt vasele lucrate la
decorate cu bru alveolar sau cu de alveole
29
_ similare au fost ntlnite n centrul de olari de la


la Porolissum
31
, Napoca
32
,

etc. Preluarea unor motive decorative, repertoriului
ceramicii dacice, de diverse ateliere de olari, se constituie n parte a unui proces de din care fac
parte, ca receptori, n timp, att modelele tipic romane, realizate la ct cele
perioadei pteromane. Nu credem la acest nivel, mai de determinare a etnicului
utilizatorului". aceste exemple de utilizare a unor elemente de decor "dacice", n centrele de olari, sunt
destul de Este de presupus produsele ceramice lucrate cu mna sunt rezultatul unei "industrii casnice".
Aceasta avea o n zonele rurale mai care se pe anumite segmente de
ca cvasi-autarhii. S-a putut observa, din studii efectuate n alte provincii ale imperiului,
volumul de cu mna, folosit n anumite este invers proportional cu cantitatea de
de import sau de calitate, n marile officinae ale provinciee
4
. nu era
schimbului_ folosindu-se la Ar mai fi de amintit aici n marea lor majoritate, oalele
lucrate cu mna au fund plat, ceea ce pentru folosirea lor la fapt subliniat de extrem de
frecventele um1e de ardere pe care le fragmentele ceramice n Este de presupus n
unele dintre acestea s-a un anume fel de mncare, lucru care ar putea explica lor relativ

Tot n cu raportarea la atelierele ceramice, se poate observa n preajma acestora are loc un
fenomen de legat de producerea ceramicii lucrate cu mna. n special n jurul marilor care, de
la sine sunt deservite de centre de olari, precum n zonele limitrofe marilor ateliere ceramice,
ceramicii lucrate cu mna este mai

apel la logica acest fenomen se
n primul rnd, costurilor mai reduse cu care ceramica putea fi n aceste zone_ avnd n
vedere lipsa unor adaosuri comerciale sau a unor cheltuieli de transport sau de Nu vom ncerca
interpretarea ceramicii lucrate cu mna, dinspre etnice nspre cele pur economice,
o sugestie n acest sens_ pe fondul argumentelor enumerate mai sus, este stadiului
n domeniul ceramicii, de la noi, nu vom putea observa aria de a produselor diferitelor
ojficinae din Dacia, neputnd stabili, prin unnare, eventualele zone de ntre acestea. Cert este au
existat mai multe ateliere de olari, ca Apulum, Ampelum, Romula, Porolissum -pentru a da
doar cteva exemple - n care s-a produs cu mna sau la n
Latene_ de terra sigillata, Fenomenul nu a primit
1
' 1. Mitro!an, de la Diss., [Ciuj-Napocaj, 1993, pp. 125-126 pl. 53; M E. Stoicovici, P
Georoceanu. C. n Marisia, 8, 1978.
1
'' Mitrot"an op.cit., p.66, 125, pl. 53/5,9. Descoperiri similare s-au la (Gh. Popilian, n Oltenia, 3, 1981, p. 30 pl. 8),
Tibiscum (D Bcnea, n Potaissa, 3, 1982, p. 27), Buridava-Stolniceni (Gh. I. Petre, n SCIV, 19, 1, 1968, p. 147 fig. 2/1 ), (A
Filimon, in Revista de preistorie II-IV, 1940, pp. 92-94). n cazul de la Buridava, prezentat mai sus, Gh. Bichir
(n SCIVA 40, 1,1989, p. 46 ) cu realitatea potrivit n cuptorul nr.l au fost arse
(Gh 1. Petre op.cit., p. 156, idee de O. Floca colab., Micia.Gmpul de cuptoare pentru ars ceramica, Deva. 1970,p. 46)
vase lucrate vase lucrate cu mna, la fel vasele arse oxidant sau inoxidant, ntreaga din zona
Potrivit lui Gh. Bichir, vasele lucrate la nu erau arse n cu cele lucrate cu mna, tapt care nu
mult datele problemei: deoarece ne acestea, d!n au fost produse sau utilizate }n aceste de
- hagmente lucrate cu mana, decorate cu brau alveolar butom, au tost descopente mtr-un bordel Situat 111 partea sudica a
colab. op.cit., p.61 p 1. XXXI/1-5.)
!X Mitrolan op.cit., pl. 53n-9,12.
2
" Mitrolan op.cit., pl53110-ll.
'
0
D. Protase, Awohtonii n Dacia. 1980, pp. I 57-I 58, V. Repertoriul arheologic al jud. Trgu 1995,
f 105.

1
N Gudea_ Purolissum /. Un compex arheologic daco-roman la marginea de nord a Imperiului Roman, (= Actalv/P, 13), 1989,
\1 952 pl. XCV!l/28: N. Gudea, Porolis.wm Il. Vama 1996, p. 325 pl. XLI/3,7,8,10.
2
lnlimnatie V.
'' F Mun:n. O. Tentea, n Romer und Barbarien an den Grenzen des romischen Dakiens (= ActaMP, 21 ), (I-Irsg. N. Gudea)_ 1997, p.
26H pl. XVI/3: b) inedit.
q Willem J Van n Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta (= RCRFActa), 25126, 1987, p. 363.
'' G. Popilian, n Etudes sur la ceramique romaine et daco-romaine de la Dacie et Mesie lnjeriore, I, 1997, pp. 7-20: Gh.
n Thraco-Dacica, 1, 1976, pp. 279-286.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
l. Arhitectura habiwt
127
n de cea a autohtonilor n zona Este posibil ca utilitatea
vaselor de care vorbim ne scape cum aminteam mai sus.
Interesante sunt polemicile purtate n juml problematicii necropolelor de la Sopom de Cmpie
36

Obreja:n
Primul care a formulat n cu atribuirea acestor necropole autohtonilor a fost K. Horedt.
Acesta considera la Sopom de Cmpie, este vorba de din Barbaricum, n a doua a
secolului al

considernd, apoi, se la Obreja


39
. Pe cu K.
Horedt se C. Opreanu, care o ntre cimitirele de la Sopom de Cmpie, Obreja, pc de
o parte. Locusteni. pe de parte. Primele le ca ncepnd ncheierea
marcomanice. iar nceputul necropolei de la Locusteni l n prima a secolului al II-lea,
ncepnd cu domnia lui Hadrian
40
. cont de piesele de analizate n cele studii
amintite. este atribuirea, n parte, a acestor necropole, unor gmpuri de barbari
de romani n Dacia. Prin unnare, parte din urnele funerare "de (mai ales cele cu semne
"tamga"), trebuie atribuite acestora din fapt care nu prea mult datele problemei puse n termenii
autohtonilor n provincia Dacia.
Prin analogie, o poate fi n necropola de la lacobeni, fiind situarea n
celei de Ia Sopom de Cmpie
41
. autorii includ necropola de la Iacobeni n gmpul necropolelor
Sopom de Cmpie-Obreja, vasele cu aspect globular, prezente aici, pe post de urne, au bune analogii n Raetia
Pannonia
4
:.
n cu n zona a Transilvaniei, o serie de polemici
care, nu constituie obiectul studiului nostm. Interesante pentm noi pot fi, eventual, stabilirea datei cuceririi
de romani a acestei zone, datarea elementelor de a materialelor aferente, precum
sa la Dacia Apulensis sau Malvensis. Imediat cucerire, nu a fost asemeni sudului
Moldovei estului Munteniei, indicnd, poate, o stare de provizorat
43
. O cu atacul roxolan din
117111 g au fost castrele de la Drajna de Sus, Pentm noi sunt interesante
cazurile de la Drajna de Sus
44


ntmct n locurile indicate a fost ceramica cu mna.
Datarea acestor castre este extrem de putndu-se opera n viitor un material destul de variat bine datat.
Interesant. n cazul Drajnei de Sus, este un vas lucrat cu mna, care are figuri antropomorfe
46
, cu analogii n zona


Bologa, vicus Samum (databil ncepnd cu secolului II - inedit). n cazul castellum-
ului de la ceramicii de- Lateme, bogat trebuie de cohortei II
Flavia Bessonun, din mediul tracic. sau acestora au adus, foarte probabiL olan sau
tipuri de vase O o castrul de (probabil) de Ia .. Drumul Camlui ...
Materialul ceramic este publicat destul de laconic
48
. Aici s-a descoperit un vas de cult cu imaginea lui
Cernnunos, fapt care este legat de unor militari de origine (galli).
49
ntr-un studiu privind dacice n sud-estul Transilvaniei, Z. Szekely indica
descoperirea unor fragmente ceramice n castrele de la Olteni, a oferi date suplimentare
50
.
Publicarea rezultatelor din castml de la a fost de N. Gudea. care amintea
'" D Prolase, in Omagiu lui Comrantin Daicoviciu (= OmCD), Cluj, 1960, pp. 455-456; D. Protase, n Maleriale, X, 1962, pp. 527.
536. 532 lig. 5/1-4; D. Protase. n DaciaNS, 8, 1969, pp. 291-317; D. Protase, Un cimitir dacic de la Sopo111 de
Cmpie, 1976.
'" Protase Problema pp. 43-44: D. Protase, 1. Milca, n ActaMN, 6, 1969, pp. 525-530.
'' K. Horedt. in SCIV, 18, 4, 1967, p.538; K. Horedt, n SCIV, 24, 2, 1973, pp. 305-307.
'" K. Horcdt, Siebenb urgen im Sptitromischer Zeit, Bukarest, 1982, pp. 43-56; contra Protase 1976, pp. 83-87 Gh. Popilian,
.\'ecmpola de la Locusteni, Craiova, 1980, pp. 101-103.
10
C. Opreanu. n t.'phemNap, 7, pp. 120-130; C. Opreanu, Duci a Barbaricum, 1998, p. 103.
11
l'rotase, Mi lea op.cil., p 527 lig. 4,5.
12
L Blinis, /)ie Kaise1zei!liche keramik von Pannonien, Budapest, 1942, p. 96, pl. XIV 114, 15; XXXVill/8; XLII/12, 14.
13
1. n ActaMN, 1969, p.478; Z. Szeke1y, n Cumidava, 4, 1970, pp. 49-54.
Gh. n Dacia, 11-12, 1945-1947,p. 131-133.

1
' 1. n ActaMN, 12-23, 1985-1986, p. 201-211.
1
" /945-1947, p. 131, tig. 13.
E. Gosc, der romischen keramik Rheinland, 1976, pp. 44-45, tabel51-52, fig. 522-525.
F. Coslea, in Cumidava, 14, 1989, pp. 4-7; F. Costea, n Cumidava, 15-19, 1990-1994, pp. 36-54; FI. Costea, Repertoriul arheologic
al j11de(ului 1995.
4
" FI. Coslea. in EphemNap, 3, 1993, p.137; A. Husar 1998, p.151.
'
0
Szekely 19
7
0, p. 53.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
128 SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
ceramicii dacice: aceasta fiind strict statistic, a da cronologice
51
; ele fiind oferite
foarte succint de M. Macrea
52
.
Polemici privind datarea unor fragmente lucrate cu mna a suscitat cazul castrului de la Acestea
au fost publicate ca fiind

pe dreptate D. Protase afirma acestea n parte, culturii Schnekenberg, ta
ca n zona

Unul dintre autorii studiului respectiv revine asupra problemei, opt ani mai trziu,
suspnnd anterior nivelului de roman din castrul de la nu se urme ale unei locuiri n epoca
bronzului
5
s
Se pare zona a provinciei a fost foarte slab ntruct unor
mrale sunt rarisime
56
. acestui fapt ar putea fi transformarea zonei ntr-un militar. n
exclusivitate, cum pare fi fost Dacia Porolissensis.
Mediul militar. Descoperirile de cu mna n castre sunt net superioare din punct de
,edere cantitativ. Acest lucm este pus, n primul rnd, pe seama mult mai avansate pe acest segment
al arheologiei romane provinciale.
n general. ceran1ica de este n toate nivelurile pe aproape
ntreaga a acestora
57
Nu vom insista aici asupra tuturor pentm acest
lucm ar necesita un prea amplu, iar concluziile care s-ar fi putut trage, pentm fiecare exemplificare n
parte. nu ar fi diferit prea mult de la un caz la altul. Este interesant de trecnd peste ipoteza
locale timpurii. care este dintre tipurile de vase de acest gen, tipurile de decor etnicul trupei care a
n castrul respectiv; ncercndu-se realizarea unor analogii cu ceramica din de origine a
tmpei. S-a observat o ntre onomastica unor numele trupei zona de a
acesteia
Se n calcul cele mai relevante exemple: Buciumi
59
, Bologa
60
, Porolissum
61
,
Tibiscum
65
, se pot face numeroase ntre forn1ele vaselor. decoruri.
pastei. temperatura de ardere, formelor etc.
din viei militari ar trebui completeze imaginea despre artefactele din castru, astfel nct,
se observa o ntre cele sau se identifice o n jiglinae-Ie
vicus-ului. Acest fapt va de domeniul proiectelor deoarece arheologice sunt putin extinse n
Rezultate notabile au oferit de la

sau cele din vicus

precum
cele de la Tibiscum
68
sau


Pentru din Dacia Porolissensis - o provincie special ca un task-force militar, care
desparte iazigii de roxolani - N. Gudea 1. observau ''ceramica cu mna de daci este
n castrele acesteia, n special n nivelul arheologic secolului III
70
. Faptul este oarecum
paradoxal ne gndim formele ceramice de Latene, care au suferit o din partea
'
1
N. (iudea. ln AclaMP, 4, 1980, pp. 255-265.
': M. Macrca. n SC'!V. 2, 1, 1951, p.293.
'> N. Uudca, 1 Pop, Castml roman de la 1970.
'.t Prolase 1980. p. 147 n.22.
55
Gudea, Mo{u 1988, p. 229 n. 5
1
" F. Costea, n Cumidava, 4, 1970, pp. 26-47; F. Costea, n Marisia, 15-22, 1985-1992, pp.55-68: Costea 1995.
,- Gudea, Mo{ll 1 988, p. 230.
5
" Adela Paki, din Dacia de Nord n lumina izvoarelor epigrafice, Diss., (Cluj-Napoca, 1998 j.
'
9
N. Gudea, n SC!V, 21, 1970, pp. 299-311; N. Gudea, Castru roman de la Buciumi, Cluj, 1972.
60
N. Gudea, n ActaMN, 6, 1969, pp. 503-509; N. Gudea, n Apulum, 15, 1977, pp. 169-261.
01
Gudea 1989, pp. 501-504, 950-953; Gudea 1996, pp. 56-57, 224-225, 325, 330-331.
"
2
.\!areli, {entea 1997, pp. 221-268.

1985/1986, pp. 201-211.


o.t Gudea, fJup 19-o. pp. 14, 57-58.
"' P. Rogozea, n Tibiscus, 7,1988, pp. 165-179.
"" D. Protase, A. Zrinyi, Castml de la 1994.
"c D. !sac, Adi ana [sac, F Marcu, O. Tentea, n Cronica arheologice arheologice. Campania 1997, 1998, pp. 14-
l:'i.
oK Doinca Bcnea, P. Bona, Tibiscum, 1994.
"" C Preda, Aurelia Grosu, n Arhivele Olteniei, serie 8, 1993, pp. 43-55. Cerarnica cu mna a fost de M.
Negru, 1 n Arhivele Olteniei, 12, 1997, pp. 23-29.
70
Gudea, ;\1o(u 1988, p. 230.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
l. lmbitill
129
ceramicii romane n faza Latene 2B 2C
71
se ntr-o aproximativ sub
a atelierelor romane. Sunt cunoscute cteva cazuri de preluare a unor fom1e din cele lucrate la
invers (prin unor elemente de decor dacice pe vasele lucrate n officinae romane - amintite anterior).
Este evident avem de a face, n unele zone, cu preluarea a unor forme sau modele, fiind vorba de un
fenomen de n cazul unor elemente de decor dacice de olari romani, fenomenul
poate fi nu numai ca o adaptare a vaselor respective pentru gustul dacilor prin mprejurimi
72
, ci ca
o n sine. ceramicii provinciale din Dacia.
o a acestor forme ceramice lucrate cu mna, din castrul de
Ia se poate observa un prim clement de discontinuitate, anume ncepnd cu finalul fazei II
de la 1171118 undeva dincolo de mijlocul secolului nf'. a vaselor decoratc cu bru alveolar sau
simplu. dispus deasupra diametrului maxim al vasului, precum decorului cu alveole pe buza vasului
cu butoni simpli. prin presare, pc vasului
74
Tot acestei faze i un fragment de cu
alveole n jurul bazei
7
'. tip ceramic care va evolua n perioada III - databil n secolul III
76
de acest fel. Tot n faza III sunt semnalate vase borcan, intr-o
...
Acest aspect de "rctardare" poate fi explicat printr-un aport de daci liberi, n ale zone extra-
fJrovincimn fom1cle ceramice s-au mai alterate de acest lucm.
bazndu-ne pe ntr-un studiu asupra dacice cu alveole la de C. Opreanu
77
.
Lund n amintite, de la C. Opreanu lor, pe baza multiplelor analogii
de trzie" cu din Moldova sau Muntenia, cu alveole la din
castrul de aici unei faze postromane, la

Credem este vorba de o receptia de
barbari care au presat n decursul marcomanice
79
.
O situatie relativ cu cea anterior pare fie n vicus
Samum. n unna' campaniilor de arheologice dintre anii 1995 1998 s-a putut observa dezvoltarea
locuirii. n parte a o n nivelul timpuriu roman (sunt
identificate acum faze principale ale locuirii) aveau planuri rectangulare destul de riguroase,
in a doua locuirea se va face n bordeie. le corespund platfonne de cteva fntni. nlocuirea
in din a nceput numai devreme de 177-180M
0
, marcomanice. continund
cu sub Sevems Alexander, din timpul o n nivelul de folosire al
pietramlui unui bordei. Putem presupune. dezafectarea din faza I locuirea n bordeie ar
putea indica. de asemenea, o receptia de barbari probabil din seama de
orientarea praetoria ntotdeauna spre Probabil au beneficiat de subsidii importante,
fapt indicat de materialul arheologic bogat care a fost descoperit n bordeie: terra sigillata, fibule,
de calitate etc; pe produse "specifice" cu mna, coarne oase retezate


ca analiza a materialului arheologic continuarea infonnatii
suplimentare.
Putem admite unor barbari, marcomanice, n zonele militare, care fi utilizat
parte din ceramica cu mna, ce constituie obiectul studiului de
Pentm perioada imediat euceririi, este de presupus parte din ceramica cu mna a
fost sau de n provinciile nvecinate, unde producerea
unor astfel de vase ceramice a continuat, de asemenea, n perioada

.

1
Confonn cronologiei avansate de I. Glodariu, Istoria Romniei. Transilvania, Cluj-Napoca, 1997.
: Cilodariu 199-, p. 125.
7
' D. !sa(, Al. Diaconcscu, C Opreanu, n Potaissa, 2, 1980, pp. 29-54; D. Isac, S. n EphemNap, 5, 1995, pp. 106-108.
-
1
Alarcu. /'entea 1997, p. 268 pl. XVI/1-7 .
. , lhidem. p. 266 pl. XIV/2
"lhidem. p.266 pl. XIV/1.3-7, p.267 pl. XV/1-6 .
.. C Opreanu, n EiJhemNap, 3. 1993, pp. 235-260 .
. , n castrul roman de la Gilim nu a tost unei faze post romane (Marcu, 1997, p. 240) nici a unor
art\.:la(te databile n aceastf1 cum ar putea li anumite tipuri de libule sau cerarnica
o C ( lpreanu, Dacia roman Barbaricrmz, 1998, p. 114.
xu c"lah. 1998, p. 14.
'
1
/hidem. p 15
'
2
Pentm Pannonia (Interior Superior): Bonis 1942, pl. 1-XV; O. Brukner, Rimska keramika u jugoslavencom delu provincije Dmye
Pw1nomj'e, Beograd, 1981, pl. 2-5; G. Kabakcieva, RCRFActa, 35, 1997, pp. 33-40; Nori cum: E. Schindlcr Kaude1ka, RCRFActa, 35,
1\!<n, pp. 116-15: V. V. Perko,RCRFA.cta, 35, 1997, pp. 165-172.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
130
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAM ICI
Chiar Daciei nu este cu totul unor regiuni din Britannia, se poate face o
n ceea ce de P. Salway, nu numai el, considera n Britannia existau
una servea direct annatei, era pentru Armata aducea cu ea un
stoc. Cu ea sau ea. veneau olari, dar sunt foarte curnd olari locali
83
.
La rndul ei, Vivian Swan observa n timp ce marea industrie era spre
satisfacerea nevoilor armate. era de atelierele localnicilor. Acestea produc vase d_e
adesea de din Latene-ul local multe fie modelate cu mna, sau n parte
cu mna. pe durata ntregii epoci romane
84
. Referindu-se la sosirea armatei la Yorkshire. Vi,ian Swan
armata avea de a alege: importe de pe continent sau din sud-estul Britanniei sau
propriilejig/inae, folosind olari sau contractori, ori ncurajeze indigenii
lor. Dintre numai ultimii puteau fi beneficiarii pe termen lung. Faptul militarii
au ales toate trei "este o a pragmatismului a romane"
85
Ceramica s-a putut pe de parte, deoarece, probabil, a existat o cerere n acest
sens.
Este probabil ca ceramicii lucrate cu mna, existente n castre, n forme foarte diverse, nu-i
fie o interpretare, ci mai multe coroborate n de reperul cronologic: la
nceput ar putea fi vorba de gusnllui mai trziu de contactele cu autohtonii n unele cazuri.
cu barbarii. Elemente ale acestor cazuri trebuie aplicate n de
Zonele urbane. Au ca marilor officinae, care produc un fenomen de
n rndul de cu mna, cum am mai sus, n cazurile
de olari de la Ceramica n atelierele respective trebuie fi surclasat. n mod
evident de cu mna prin randement, calitate, cantitate ntr-o
ceramica cu mna este la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
86
, Tibiscum
87
Napoca
8
x.
Dezvoltarea acestor aduce cu sine ceramicii lucrate cu mna, fapt explicabil prin efectele
economice benefice produse de dezvoltarea lor. Acest fenomen se petrece invers dect cel derulat n castre. unde
de fragmente ceramice lucrate cu mna n fazele trzii ale Ceramica cu
mna. n aceste niveluri timpurii ale a fost pe baza asocierii cu alte artefacte prin
raportarea la rezultatele onomastice. ca fiind. n mare parte. de S-a afirmat
acest lucru pe vaselor a striurilor
89
Un alt tip de vase, cu numeroase analogii n mediul norico-pannonic, sunt cele globulare
90
, cum sunt
cazurile de la

Iacobeni
92
, Tibiscum
93
Sarmizegetusa
94
, Porolissum
95
. Se poate observa, acest
tip nu prea mari ntre mediul urban cel rural sau militar.
Trebuie operate foarte atente n atribuirii, in corpore, a ceramicii cu striuri
celtice din vestul imperiului. Sunt suficiente cteva analogii cu vase din mediul dacic preroman
96
, pentru a fi mai
n Suntem de faptul arheologice viitoare, dublate de studii ale
diferitelor categorii de artefacte, n domeniul onomasticii al spirituale, va aduce viitoare.
n concluzie, am putea spune o cu caracter monografie a ceramicii lucrate cu mna se poate
realiza, cu rezultate fructuoase, n n care se vor putea defini indicatori, cum ar fi: raporturile
"P. Salway, Roman Britain, Oxlord, 1987, p. 641.
''
1
Vivwn Swan, apud. Salway 1987", p. 642.
x; lhidem.
xo A. Arde\, n Thraco-Dacica, 12, 1991, p. 138 unn.
'
7
Benea 1980, pp. 27, 31 lig. 10/1-4; Rogozea 1988, pp. 165-179.
'' S. V Adela Paki, M. Rotea, n Acta!v!N, 3211, 1995, pp. 636-637.
'" Ardef 1991. p. 140 lig. 3/A-E, p.l41 tig. 4/C-D, lig. 5/A-C: Rogozea 1988, p. 169/ pl. ID/2, p. 173 pl. Vll/5; Husar 1998, pl. ID-V.
"
0
Hntlmer 1981. T 78 - T 81, T 88; Bonis 1942, XVIII/JO-I L O. Urban, Das Grabe1[eld von kapfenstein (Steinmark) und die
R.c!mischen in Osterreich, Miinchen, 1981, p. 35: M. Griinewald, Die des legionslagers vun Carnuntum
(Der romische limes in Osterreich 29), taf 88/1-4: Eva Bonis, Die Siedlung Gellerthegy-Taban, 1969, p. 188
ti unn.
"Marcu, fentea 1997, pl. Vll-IX.
"
2
Vezi nota 41.
"' Roguzea 1988, p. 169 pl. ID/2, p. 170 pl. IV /2,3.
''l A.rdefl991, fig. 3-5.
"; Gudea 1989, pp. 326-331 pl. XLII-XL Vll 1-19, cu unele dintre acestea aspectul de vas g1obular
reconstituirii grafice.
00
Vezi L H. Ceramica Cu privire la Transilvania, 1969, p. 21 O, pl. CVIT./9, CVID/9, 1 O.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
!. habitat 131
exacte dintre ceramica cu mna cea la - de raportul dintre
importurilor cel al produselor locale, ce s-au stabilit principalele centre de aria de difuzare a
produselor acestora
97
. Apoi, varietatea formelor, a decorurilor a tipurilor de pe care le-a
suferit aceasta dinspre ceramica n marile ateliere romane, dinspre cea de Latene. de
sau de barbari, ncepnd cu secolului al II-lea. O cercetare de detaliu, a ntregii
de cu mna, este singura posibilitate care ar putea contura gmpuri distincte de
Asupra acestora din se va putea discuta n cu a utilizatorilor acestora.
Ceramica cu mna cea la de Latene trebuie n mod diferen-
ca produs al mai multor vectori. Utilizatorii acesteia pot veni din mai multe medii etno-culturale. astfel nct,
atribuirea ei, n bloc, autohtone nu este n spir_itul Iconoclasmului" multor
de acum, nu trebuie i se o negare n totalitate a caractemlui dacic al unor forme
ceramice de acest fel, cu toate unor analogii sau asocieri, cu diverse tipuri de materiale, sunt multiple.
n mediile urbane, deci n apropierea marilor o.fficinae, ea se sporadic din motivele mai
sus. n mediile militare identificarea ceramicii de poate avea mai multe cea din nivelele
timpurii poate fi apanajul sau al mai trziu putndu-se vorbi de schimburi comerciale cu
dacii chiar de receptio de barbari -n special n zona de limes.
Analogiile cu n Moldova Muntenia sunt multiple, discutarea n a acestora ar
trebui constituie obiectul unor studii speciale. Trebuie amintit, fragmentele "suspectate"
unor stabilite n special n castrelor de pe limes, au analogii n prima a culturilor

Chilia-Militare
9
nu n faza a doua a acestor culturi, cnd produsele ceramice sunt mai evoluate.
Cele mai frecvente fonne ceramice sunt, ca n cazul Daciei, vasul borcan celelalte fonne sunt,
simptomatic, de sau de acestea
100
.
dacice", cu ceramica de Latene, care constituie obiectul studiului de
a acesteia. n aceste cazuri putem afinna este vorba de atestarea unor daci din
interioml sau, mai din e:>..1erioml provinciei. Formele cele mai des ntlnite sunt cele cu o
sub buzei, precum cele numite, n unele cazuri. "'cupe". Unii au
acest tip de are cu

afirmnd n concluzie acest vas nu este cu
dacic. se considera acest tip de vas apare abia n prima a secolului al III-lea p. Chr.,
pe baza unei descoperiri de la Sopom de Cmpie
102
. Acest tip apare, mai devreme. n a doua a
secolului 1 p.Chr., fiind atestat n cteva dacice preromane, ntr-un ceva mai mic dect formele
clasice'': cum se poate observa din descoperirile de la de Sus, Slimnic
103


Cu toate
acestea, V. Ursachi descoperite n pe la Brad, apar
din secolul 1 a. Chr. continund n ultimul nivel, datat n secolele 1-11 p.Chr.
105
Interesant este cazul reprezentat
de decorate cu alveole de jur mprejuml bazei. Acestea au fost studiate mai recent, cum an1 mai sus.
de C. Opreanu, care. n sa, se baza, n primul pe descoperirea acestora n unele castre (n
special n castml de la din de la Suceag, zona de sud-est a Transilvaniei, termele civile de
la Stolniceni-Buridava din cteva din Muntenia
106
. La Gh. Bichir acest tip de l ntlnim n
varianta A/2C. Printre siturile unde este este unde sunt datate de autor n
secolul IV
107
. n concluzie, C. Opreanu aceste apar cndva, n secolul al III-lea n Muntenia
(aspectul Chilia-Militari), prin ceramicii geto-dacice lucrate cu mna, iar n transilvan se
n secolul JV
10
x. cum aminteam mai sus, n cazul castmlui de la ele se n epoca

,,. P. Tvers, Ruman Pottety in Britain, London, 1966.
''' Gh. Biehir, Cultura 1973, p. 63.
'"' Gh. Bichir. Gero-dacii din Muntenia n epoca 1984, p.30.
100
Bichir 1 9-:'3, pp 64-65: Bichir 1984, pp. 31 ,33.
101
Pmlase 1960. p.l93, nr.l: M. SCIV, 22,1971, p.38, 11 .. 86.
102
Pmlase 1960. p.l93.
10
' Gloclariu1981, p.l56, lig.3/53.
10
"
1
l Glodariu- V Moga, Ceratea da de la 1989, p. 67, fig.28/5,6, 16,18; fig.29/l ,5, 15.
10
' V Ursachi, "Largidava.Celatea de la 1995, p.l62, fig. 68/1-33, fig.263/l-IO.
10
" C. Opreanu 1993, p.235-260.
10
, Biclu1 1 984,p.32.
10
" C.Opreanu 1993, p.254.
10
" vezi nota 79
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
132 SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
Analogiile sunt multiple cum am spus, o tratare

Este interesant faptul n Dacia
nu ntlnim analogii pentru ceramica la de ceea ce o
colonizare n grupuri mici pe o arie mai (justificabil din de ordin strategic). Putem
presupune. relatarea lui Cassius Dio
111
poate avea anumite arheologice privitoare Ia
colonizarea de guvernatorul Scribonianus a unui de 12 000 de barbari care presau anul 180
frontierele Daciei.
cum an1 pot produce, ei anumite de n o.fficinae-le
militare. de ce pentru o interpretare care n vedere, n primul rnd, economice
apoi pe cele care de etnice ale subiectului. ceramica cu mna
n castrele de la Drajna de Sus, nu este de
n mediile rurale. lucrurile trebuie privite cu mai deoarece unor fragmente
ceramice lucrate cu mna nu n mod automat, elementului autohton Este evident
acestui tip de artefact se de autohtonilor, dar de acest gen trebuie coroborate
cu materialele asociative databile n sine. Aici intervine o de stadiul deoarece
argumentele de ordin statistic, de folosirea unor "produse absolut specifice, n cele peste 500 de
rurale

se n mare parte, pe n urma unor periegheze sau a unor sondaje.
Necesitatea unor studii care se bazeze, n primul rnd, pe a ceran1icii, n de
cronologia sitului respecti\ este


Realizarea unui repertoriu al principalelor forme ceramice de Latene din Dacia precum
prelucrarea celorlalte tipuri de artefacte n mod sistematic; unei noi istorii economice a Daciei romane
ar putea confere acestui tip de studiu mai multe elemente de sprijin, astfel nct, rezultatele de acest
gen ofere att de necesare unor care se periodic.
THE POTTERY SIGNIFICANCE IN THE LA TENE TRADITION IN ROMAN DACIA
(Abstract)
This subject was very disputed in the Romanian historiography and it was the pretext of some new ideas
conceming the theory of continuity in Dacia after the Romans retrieve.
A lot of studies - older or newer - according to this subject dealt with the hand manufactured pottery, but the
archeological interpelations were of less irnportance (a relative chronology, the revolution of shape etc.) Most of thc
times the conclusion were inspired by the clichees ofthe theory of continuity: "a new proof ofthe Dacian existance in the
Danubian space ... ". Some studies had as an ain1 methodologies, but only from theoretical point ofview.
This study gave a speciallook to the pottery discovered in Dacia up to the Carpathians (Superior Dacia).
The proofs were analysed in different manners; according to the type of comrnunity where they were discovered
and from the point of view of its utility: for the Dacians (according to shape and gamments), Romans (specific
fom1s. Kammstriche and Besenstricht gamrnents, the name of the community, provenience) and for the people
from Barbarricum (the ruins and those ofvicus Samum are analysed in this paper-study).
For a better look ofthe archeological fact the author indicates his own study published in: Romer und Barbaren
an den Grenzen des Romisches Daukiens (Acta Musei Porolissensis, XXI, 1997- N. Gudea, pp.22 l -268
110
Bichir 1973, pp .. 258, 271 pl. XLli urm; Bichir 1984, pl. XI-Xli;Gh. Bichir, n ActaMP, 21, pp.785-800; E. Ivanovits, inA.ctaMP,
21. p 730: Maria Lamiova-Sclunied1ova, nActaMP, 21, p.758; 1. nActaMP, 21, 1997, pp. 879-905; V.
in ActaAlP, 21, pp.844-845, 852-853;
111
Cassius Dio, LXXII, 3, 3.
112
G/odariu /99':, p. 124.
IL' Glodariu 1981, pp. 146-163.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
IDENTITATE
O IDENTITATE PRINTRE ROMNII ARDELENI
PROFESORUL GRIGORE MOLDOVAN (1845-1930)
PETERWEBER
Istoriografia a consacrat numeroase pagini unor remarcabile
culturale politice din Transilvania care pus talentul devotamentul n slujba propriului neam
intr-o de patimi cum a fost cea ntre 1867 1918.
Multitudinea de axate pe fenomenul n ciuda lor analitice, nu s-au
putut desprinde de o de evaluare a sistemului de valori identitare, de un
discurs autojustificativ. n acest cadm de idei, pentm lucrarea de ierarhia a ideologiei
nu altceva dect una dintre viziunile posibile asupra sociale'.
asupra profesomlui Grigore Moldovan anonimatul, o reorienta're a
istoriografiei noastre spre o abordare a de-a lungul secolului XIX nceputul
secolului XX poate oferi din acest punct de vedere o viziune asupra acestui fenomen. Un nceput
n acest sens este reprezentat de cartea lui Sorin Mitu, Geneza la romnii
ardeleni. care un bun punct de plecare n abordarea acestui subiect. Scoaterea din anonimat a profesomlui
Grigore Moldovan. personalitate ne poate o mai
a unei filosofii politice a din perioada dualismului care, avea Ia
dragostea de neam, a desconsiderat fonna de ca instmment absolut n
afirmarea romnilor din Transilvani Ungaria.
Grigore Moldovan s-a la Gherla n 1845 ntr-o familie de romni. Clasele primare le-a
frecventat la din nataL apoi continuat studiile la Gimnaziul romano-catolic din Cluj.
a sale intelectuale a fost Facultatea de Drept a "'Ferencz J6zsef' din
CluJ. timp n care a beneficiat de bursele oferite de ASTRA romni tenninarea
studiilor universitare, Grigore Moldovan a activat ca inspector n comitatul Timp de zece ani
ct a activat n acest domeniu a din co}nitat, care ajunsese ntr-o stare
42 de de stat, 15 comunale de copii. In 1876, ca o a meritelor sale n
domeniul a primit titlul onorific de consilier regal. n 1886 este numit profesor al Catedrei
de limba literatura al "Ferencz J6zsef' din Cluj. Pentm perioada anului universitar 1902-
1903 devine decanul de Filosofie, ca apoi, n perioada anului academic 1906-1907 ocupe de
rector magnificus. A continuat predea la universitatea din Cluj la ei n 1919. S-a
ocupat constant de editarea unor scrieri cu caracter publicistic
2
att n limba dar mai ales n
limba militnd pentm o mai mpotriva a ceea ce
considera bunei dintre romni maghiari. ntr-o parte a sale de
etnograf. Grigore Moldovan a publicat mai multe studii cu privire la folcloml obiceiurile romnilor din
a cules cntece pe care a tradus-o n limba pentm a demonstra
folclorului romnesc aportul acestuia la cultura patriei sale. Dar etnograful G. Moldovan nu s-a limitat
la o prezentare traducere a folclorului popomlui ci s-a dovedit a fi un analist att al
caractemlui popular romnesc ct al din Ungaria acelor timpuri, n ansamblul ee
Pe ce tensiunile dintre stat s-au amplificat, G. Moldovan a
considerat sa pentru ca eforturile pe care le ntreprinsese n apropierii celor
1
Sorin Mi tu, Geneza la romnii ardeleni, 1996, p.6.
2
Balint Istvan Janos, Grigore Moldovan kolozswiri egyetemi rektor emlekezete n Erdelyi Magyarsag, an VIII, nr.30, p.35.
' Vezi scrierile sale: KoJzotiJ a roman nepkolteszet viragabol, Aiud 1897; Roman nepdalok es balladak, Cluj 1872.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
13-l SOCIETATEA: STRUCTURI DIN AMICI
popoare nu fie compromise. cum vom vedea, sale de au fost net defavorabile
acelora care puneau sub semnul regimului din Ungaria, ducnd o
ce cunoscute propriile puncte de vedere n ceea ce
originea locul romnilor ardeleni n cadrul statului existent la acea angajndu-se n polemici
dure cu cunoscute ale Grigore Moldovan a n acestora.
Astfel ajunge fie etichetat drept "renegaf', la adresa sa de Onisifor Ghibu, la care
G. MoldoYan a n paginile gazetei de pe care o redacta: 'mai bine ne-am mna
ne-am scoate limba dect vorbim fals jignitor despre poporul romn"
4
. Dealtfel nu era
din moment ce G. Moldovan nu negat Acest termen este
definiro care s-a de sa, care a la convingerile sau anterioare,
care a grupuL sau partidul i-a "
5
Or G. Moldovan n-a avut alte
convingeri. nu a avut de ce anume se lepede. Cu toate acestea. el fie
considerat un maghiar" sau n cel mai bun caz, un romn ''renegat".
Tipul de care i-a definit personalitatea ni se treptat pe ce n
analiza sale despre originea, caracterul, starea rolul social, dar politic, al romnilor ardeleni.
Astfel un rol de n procesul acestui tip de 1-a avut despre originea
trecutul propriului neam. Grigore Moldovan, avnd posibilitatea consulte, confrunte constate care
dintre cele teorii istoriografice (cea a respectiv cea se potrivea cel mai bine
opticii prin care el vedea poporul romn, el pe cea privitoare la originea
Argumentele istorice binecunoscute ale aceste teorii el le cu argumente etnografice ntre
baladele populare cele etimologia cuvntului mocan<muka, n n
viziunea sa, faptul romnii au nfrunte vitregia attor vremuri, s-ar datora numeroaselor de
snge latin, albanez, slav grecesc, iar romnilor le prezice pentru vremurile ce vor veni un loc de frunte" n
peninsula


n unor teorii istorice a netemeinicie putea fi chiar numai prin logica
lucrurilor, Grigore Moldovan nu a evitat se mai ales cnd era vorba despre
Apuseni. care constituia chiar obiectul de studiu. Astfel, teoria istoricului maghiar Hunfalvi Hmos, n
A magyar Birodalom (1886), confom1 pe baza unor similitudini onomastice etnografice
dintre secui, ar fi de origine o considera .mult n acest sens, G.
Moldovan a - cu unele specifice - sunt au fost la fel de romni ca romni, din
Macedonia n Bucovina, o colonizare cu secui a din Apuseni nu a putut modifica
specificul romnesc al
7
. Pentru a romnilor de unguri, G. Moldovan
recurge din nou la scrisul istoric, viziunea conform Regatul Santului i-a primit cu
pe romni, pe ce lor a nceput tot mai evident,
medievale ale Transilvaniei conduse de cele trei au fost nevoite adopte legi mpotriva unei
religii a unui "popor secolele de ale o
n Un moment decisiv n confruntarea este considerat
anul 1848 cnd patria (Ungaria le-a oferit "tuturor fiilor ei" desrobirea emanciparea
patrie alegoric ca o a avut o "Noi ne-am la 1848
ce n acel moment ne-am ucis mama". Continund n G. Moldovan i
pe cei care prin dezbinare au adversitatea ntre romni maghiari: pe mna
vitreg (Austria) primul nostm cuvnt mama a fost o pentm a-i amintirea. Pe noi
ne-au crescut n de maghiari. de a-i ur pe unguri au cultivat-o cu


constatare este una la masa ntregului corp romnesc, la o
mai a corpului romnesc apare o pe are G. Moldovan o o
distinqie ntre popoml de rnd intelectualitate. Astfel, folosind cifre simbolice, la poporul de rnd "din
o mie de oameni 990 sunt blajini ... din instinct sunt fideli n mod habar despre
treburile Opt din o mie fac pe iar doi care au intrat n contact cu cei de la care
primesc tot felul de sarcini devin, de agitatori. Popoml de rnd, ca aparent este bun.
"Erdely magyar egyeteme (Universitatea a Ardealului) Cluj 1941, p. 300
5
DEX al limbii romne, 1975.
o Moldovan Gergely, Alsofelu!r vanuegye roman mlpe. Aiud 1897, p. 6 .
. Moldovan Gergely, A romansag, voi. l, Becicherecul Mare, 1896, p. 57.
K Ibidem, voi. II, p. 465.
o Moldovim Gergely, Magyarok, romanok. A nemzetisegi agy kritikcija, Cluj 1894, p. 9.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Identitate I35
moravurile, din cauza obiceiurilor vechi nu sunt tocmai cele mai bune, dar poporul c bine intcnponat.
Cu l de partea ta. Cu ungurul cu alte n nu-i place
se confrunte cu Cu lucrurile stau tocmai pe dos. Din o cinci sunt agitatori pe
cincizeci cred totul, nu gndesc fie cea mai mare prostie n
sunt mereu orice manifestare se cu agitatorii, le
aqiunile i Treizeci gura din cauza slujbei pe are o au dar se cu un ochi spre
agitatori. Zece. a avea vreun motiv. fac ca-n sport, la noi e chic)) se face ca
bun romn. Doi, n unor fac pe ca apoi cu prima ocazie se dea de
partea agitatorilor. Doar unul deschis despre ungar. Iar scrie mpotriva
politicii agitatorilor numai unul. "
10
G. Moldovan dat seama el este o rara avis a din Ungaria
iar societatea nu va putea fi prin ideile sale spre ungar spre
ideea de stat unitar ungar caracterului ei organizatorii: "Doar pentru romnii
de rnd prin sistemul lor specific al autonomiilor se sub dar pentru de
lor de snge au mai mare ncredere, putem afim1a cu convingere ei nu vor putea fi de
ca (de intelectualitate. n.n.) nici azi nici n viitor." Cu oarecare autoironie G. Moldovan asupra a ceea
ce noi am numi cu o spirit de "Noi suntem una. la bine la Suntem
ca turma de oi din care chiar de s-ar vreo oaie, ... la prima chemare a turmei oaia revine. se
n ea Din a e destul unul n l sare-n
el. Noi suntem solidari. Poporul va urma totdeauna politica pc care i-a creat-o
intclighenpa sa Poporul nu va face "
11
Subordonarea tuturor componentelor culturii
ideologici este ca un factor care mentale a romnilor deoarece
cstompcaz.:'i spiritul autocritic. La noi n nu de ci doar
meseria lor este de a-i n lor pe de a lovi n cei care se ndoiesc. "
12
El se ntr-o cu Ioan Slavici, contestnd de pe etnografului
acestuia din lucrarea Die in Ungarn ... despre caracterul nchistat al G. Moldovan
tocmai contrariul, bazndu-se pe de pe teren pe care le-a ntreprins cu mare interes n Cu
ocazia unei asemenea n jurul Cmpeniului propus sondeze localnicilor cu privire la
lui Horea de la a se mplinise o de ani. Concluziile sale au fost n timp ce
romni scriu ode despre lui Horea, imaginea lui la chiar o de ani, era una
realisL:'i, de elemente mitice sau legendare. comunei Certeia pare concludent n acest
sens: cum laud io lumea lu Horea cnd primu' lucru a lui Horea cnd a cobort de la Albac. a fost ia cei
doisprezece boi a lu meu ... Transfonnarea n mit a lui Horea.
se va face treptat prin mijloace mai mult educative ideologizante. Astfel stau lucrurile cu amintirea lui Avram
Iancu. cu care de Moldovan erau contemporani. Despre A. Iancu profesorul Moldovan
--el nu a urt alte e considerat om drept, de aceea amintirea lui la poporul romn
va fi Numele lui este acolo, pe buzele poporului romn, n sa "
13
unor elemente mentale urbane n lumea satului romnesc dar regimului politic
spre un aparent fac treptate n societatea 'Romnul
de azi - n viziunea profesorului Moldovan - se de cel de ieri n unele aspecte, n altele
specifice. ''Azi, cnd poporul romn de toate drepturile se tot
mai mult de acele care au fost vechilor Epitetele atribuite romnilor 'din sunt
dragoste de neam. solidar, muncitor, curat, inimos, omenos,
suspicios, iubitor de

Aceste ale imaginii de sine stabilite de G. Moldovan se
prioritar n sensul imaginilor mai cu a celei maghiare care era predominant G.
Moldovan s-a dator demoleze sau ndrepte a romnilor de
maghiari. sine qua non pentru apropierea dintre cele popoare. ntlnim la
mijlocul secolului la Josif Many George care de asemenea sesizau lipsa unei reale ntre romni
maghiari, fapt ce putea facilita izbucnirea unor conflicte interetnice
15
.
10
Ibidem, p. 17.
11
Ibidem, p. 18.
l! lhidem, p. 27.
"Moldo\'an Gergely, A rom(msag, voi. I, p. 57.
1
'
1
Mo1Jov1m Gergely, A romanok n Az Osztrak-magyar Monarhia irasban es kepekben, voi. XX, p. 416.
15
Sorin Mitu. op. cit., p. 69.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
136 SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
n ceea ce activitatea a profesorului Moldovan, ea s-a concretizat prin de
articole cu caracter politic. Crezul politic a stat sub semnul idei de stat unitar ungar n care romnii.
ca celelalte ar fi fost datori se integreze politice ungare activeze de pe
pentru interesele generale ale patriei lor, Ungaria. n viziunea sa. multietnicitatea putea fi
perfect cu ideea de stat Formula stat plurietnic nu era deloc un paradox.
la nu nsemna abandonarea cu toate componentele sale. ci o de
asociere a tuturor pentru consolidarea constituponalismului asigurarea unei
generale. Dat fiind faptul maghiarii erau egali n cu toate celelalte reunite,
din pentru ei au fost cei care au pus bazele unui stat durabil n perimetrul
Bazinului Carpatic, G. Moldovan considera limba lor este fie cea iar caracterul unitar al
statului trebuie asigurat prin de locuitorii a culturii a maghiare ca
o abandoneze pe cea proprie
16
. n viziunea pentru crearea statului trebuiau adoptate
care asigure o egalitate a anularea regimului
habsburgic n Transilvania. cum ar fi legea codul civil sau regulamentul presei... La ni\elul
comitatense, G. Moldovan propune un sistem just de numire a care se bazeze pe
capacitate nu pe considerente de origine "Maghiarul nu printr-o trufie
cu rangul originea sa." O propunere se la revizuirea prin etatizarea
preparandiilor. motivnd prin necesitatea ca cadrele didactice fie
la fel de bine ca maghiarii. a omite latura a acestei ""eliberarea" viitorilor
de statului G. Moldovan nu se pune problema ca
se maghiarizeze ci fie n n care statul i va putea trata just pe
limbii maghiare este o sine qua non pentru ca posibilitatea de
a se ridica la ni\elul maghiare. prin etatizarea confesional statul va trebui
asigure n limba dar limba va continua un rol major
17
.
Grigore MoldO\an a fost un intelectual conservator de aici sa de
radicale care puteau provoca fisuri periculoase n edificiul statului ungar. El se mpotriva liberalismului
exagerat perceput ca o a de Liberalismul ca este
necesar dar va trebui i se limitele
1
s pentru ca statul unitar se va putea doar printr-un
liberalism moderat. Votul universaL catalogat drept al liberalismului" va duce n mod evident la
statului ungar." G. Moldovan crede acesta poate fi introdus doar acolo unde
sentimentul a ntreaga societate n oaselor. "
19
Regatul Romniei pentru G. Moldovan nsemna un stat vecin de care Ungaria trebuie se apropie mai
mult. mai bine
20
Dar Romnia va trebui O
unire sau anexiune a romnilor din Ungaria de Romnia este o periclitare a
romne din Ungaria. ""Noi vedem asigurat viitoml elementului romnesc doar n statul ungar. Cu istoria n
putem do\cdim Romnia a gemut mereu sub tot felul de nu limba
Noi nu ne putem ncrede n Romnia prietenii ei, nu putem cu
ca ''
21

Pentru noi poate nsemna un paradox. romnilor ardeleni, ntr-un stat cu Regatul
Romniei li se va mai mult de neam, limba, dect n Ungaria despre a de
maghiarizare se mult caz n Europa. Numai Grigore Moldovan, la secolului trecut putea
nchipui o Dacoromnie dect una de Rusia, or din Basarabia erau mult prea crunte
pentru a putea fi acceptate chiar numai pentru ntreg romnesc.
22
Ct despre maghiarizarea
romnilor. Moldovan nu o considera un fenomen real ci mai unul artificial, pus pe seama
""Pe corifeii i nu att de maghiarizare ci imensa
pentru statului ungar care le de subminare a statului. "
23
El n
unei puternice de neam la romni este o imposibilitate asimilarea a romnilor, 'ceea ce
16
Moldovan Gergdy, A romcinscig, voi. II, p. 551.

Ibidem p. 486.

lhidem p. 595.

Ibidem p. 527.
20
Moldovan Gergely, Po/itikai szedelges ... p. 44.
!l Moldovan Gergely, A ronu:insag, voUI, p. 456.
22
Gergely, Po/itikai szedelges ... p. 37.
23
/hidem., p.35.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. ldentit11te 137
nu propune nimeni." "Noi dorim unirea cu doar n sens politic. Asta
"
24
deci alternativa pe care a oferit-o un intelectual romn din Transilvania la
secolului trecut prima parte a secolului nostru. Noi, putem constata istoria 1-a infirmat pe
Grigore Moldovan. n multe putem descoperi ale gndirii sale n cei peste
optzeci de ani. de la 1918 ncoace. Adoptnd o gndire pe linie G. Moldovan s-a
scufundat n anonimatul istoriei Triumful principiului de a anulat pur simplu
valabilitatea multor despre stat de Grigore Moldovan. O
au avut ideile lui AC. Popovici de la nceputul secolului. Valoarea operei lui Grigore Moldovan este de
sinceritatea particularismul gndirii sale. ''Dragostea mea de neam nu a trebuit o reneg pentru a pe
dnunul nu pun n slujba himerei romnimii care este acum la Sunt convins pentru un
popor e mai benefic dect inducerea n eroare. Dealtfel pentru trecutul nostru de un mileniu
nu trebuie ne sfiim. n spatele nostru nu vedem lungul de fapte nu ne limba,
a devenit un loc de sedimentare pentru popoarele balcanice n detrimentul elementelor originare
nu trebuie ne Nici un popor nu puritatea sa. Gloria cea mai mare a poporului va
faptul o mie cinci sute de ani de furtuni primejdii, cu jugul n spate, a
prinznd putere, n timp ce ca neam se poate dezvolta liber depinde doar de sa ca
trecutului le uita n fericirea unui viitor "
25
AN ALTERNATIVE OF TRANSYLVANIAN PERSONALITY.
PROFESSOR GRIGORE MOLDOVAN (1845-1930)
(Abstract)
Although Roumanian historiography was conceming about lives and activities of a lot of cultural and
politica! Transylvanian personalities. due to ideologica! reasons some ofthose who did not agree to the nationalist
fight during the dualist period were neglected. Such a personality was professor Gr.Moldovan, the head of
Languagc and Literature Department of Franz Josef University of Cluj, a former Rector of University.
Also having the same devotion and deep love for the country, Gr.Moldovan did not agree to the
national fight of the Romanians from Transylvania and Hungaria for their assertion. He was a conservative
personality \vhose politica! phylosophy was devoted to the Throne and to the integrity idea of the 'Hungarian
national state", including the Romanians from Transylvania. For these reasons he was regarded with disgrace by
thc Romanians. He tried to rehabilitate himself publishing a lot of articles in "Hungaria" magazine, whose
editorials were writen by himself. His personality was based on the concepts of the Romanians origin, character,
social and politica! status of them. The fields of his activity were history and ethnology. His studies took into
consideration the South Danubian origin of the Romanians and he underlined the common traditions of the
Romanians and Hungarians from Transilvania.
Gergely, A ronuinsag, vol.ll, p. 518.
"Moldov1m Gcrgcly, /J.lsofehb vam1egye romansaga, p. 7.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
LA ROUMANIE ET SES MINORITES ENTRE LES DEUX GUERRES
(Tableau historiographique)
ADRIAN LIVIU /VAN
l. Systeme de protection des minorites ala S.D.N.
2. La Roumanie et les traites des minorites.
3. Historiographie roumaine quant a la question des minorites de Transylvanie.
1. Systeme de protection des minorites a la S.D.N.
Parmi les multiples questions issues de la Premiere Guerre, celle qui a retenu l'attention des historiens et
des hommes politiques, par son actualite, ainsi que par les nombreux conflits dont elle a ete cause, c'est
certainement celle des minorites.
La naissance des nouveaux Etats nationaux (Pologne et Tchecoslovaquie) et l'agrandissement des autres (
Roumanie. Serbie etc.) ont fait triompher pour beaucoup de peuples de l'Europe Centrale et de l'Est, le principe
des nationalites.
En meme temps, les arrangements territoriaux decides . la Conference de Paix de 1919, ont permis une
reduction massive des minorites de 60 millions . quelque 20 a 25 millions sans . resoudre ce probleme.
1
Neanmoins des millions de Allcmands (Haute Silesie, Sudettes etc.) et de Hongrois (Transylvanie,
Slovaquie et le Royaume de Serbes, Croates et Slovenes) sont restes en dehors de leurs Etats nationaux.
Pour proteger ces minorites et les autres la S.D.N. a mis en fonction un systeme de protection.
Si bien que, assez restreint, quant a sa portee, le systeme de protection des minorites de race. de langue et
de rcligion, gerec par la S.D.N. etait con\-u . garantir au niveau international les droits des minorites dans
quelques pays. vainqueurs :Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, Tchecoslovaquie, la Grece
et la Pologne ou vaincus : l'Autriche, la Bulgarie et 1' Hongrie etc.
Ce systeme reposait . la fois: sur les traites des minorites qui comprenaient les droits et les garanties
quant aux minorites: droit . la nationalite, droit . la vie, . la liberte individuelle et de culte, autonomie culturelle
et religieusc, autodetennination, egalite des droits civils et self-govemment; et sur une certaine procedure instituee
par la S.D.N.:
Cette procedure societaire, destinee . organiser "dans le cadre des traites le recours des minorites a la
S. D. N., par voie des petitions" et . " assurer l'exan1en a ces petitions par un organe approprie " comportait Ies
etapes suivantes
-Decision du Secretariat general sur la recevabilite des petitions.
-Communication des petitions au gouvemement interesse pour observations.
-Communications aux membres du Conseil des petitions avec les observations du gouvemement
intercsse.
-Examen de la petition et des observations du gouvemement par trois ( ou exceptionnellemcnt
cinq) membres du Conseil designes par le president (Comite des Minorites), afin de pem1ettre aux membres du
Conseil de decider s'il y avait lieu pour eux de signaler a l'attention du Conseil l'infraction ou danger d'infraction
au traite faisant l'objet de la petition.
-Negociations entre le Comite des minorites et le gouvemement interesse. Si ces negociations
aboutissaient a un resultat que le Comite considerait satisfaisant, la question etait close. Dans le cas contraire, les
membres du Comite demandaient l'inscription a. l'ordre du jour du Conseil.
1
Azcurate , Pablo de, La Societe d e ~ Nations el la protection des minorites, Geneve, 1969, p.11
2
Girasoli , Nicola, National Minorities, Who Are Y11ey?, Budapest , 1995 , pp. 15-17
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1-J.ll SOCIETATEA: STRUCTCRI I DINAMICI
- Le Conseil examinait la question suivant sa procedure ordinaire, a savoir : designation d'un rapporteur
indi,iduel ou collectif, negociations entre le rapporteur et le gouvernement, presentation et discussion du rapport
au sein du Conseil, et enfin, resolution de ce demier
2.) La Roumanie et les traites des minorites
La Roumanie, en accomplissant son unite nationale, selon le pnnc1pe des nationalites, a acqms un
agrandissement territorial jamais vu dans son histoire.
Elle avait compte parmi les pays successeurs de l'empire Austro-Hongrois.
Cet agrandissement territorial lui a apporte a cote d'une population roumaine majoritaire dans les
nouveaux territoires un pourcentage pas du tout negligeable d'autres peuples.
Pour proteger ces minorites, les Grandes Puissances vainqueurs ont demande aux Etats de !'Europe
Centrale et Orientale des engagements quant aux minorites restees sous leur responsabilite.
Ces engagements ont ete codifies par des traites signes entre ces Etats et les Grandes Puissances mentionnees.
Apres le refus de Ionel Bratiano d'accepter les traites de Paix, le general Constantin Coanda, sur
l'instruction du nouveau President du Conseil roumain, Alexandru Vaida Voievod, a signe les traites de Paix avec
l'Autriche et la Bulgarie.
Parallelement, il a signe un traite garantissant la protection internationale des minorites qui residaient a
l'interieur de ses frontieres. ( 19 decembre 1919 ).
3
Par le dernier traite, la Roumanie s'etait engagee d'accorder aux minorites des droits speciaux parmi
lesquels : Le droit d'option (art 4, 5), le droit d'user librement de leur langue maternelle, non seulement dans les
relations privees. mais aussi dans le commerce, les reunions publiques, les assemblees culturelles, la presse et les
publications de toutes sortes, les tribunaux, dans les ecoles primaires (8, 9), la possibilite de recevoir une part de
budget (art.l O) et !'autonomie scolaire et religieuse pour les communautes sicules et saxonnes e Transylvanie
(art. Il )
4
Les hommes politiques roumains se sont confrontes a un grand dilemme : d'une part, ils ont du accomplir
leur tche nationale, la creation d'une stmcture economica-administrative unitaire au niveau du pays entier, et
d'autre part ils ont essaye d'harmoniser la nouvelle legislation aux exigences du traite des minorites.
A partir de cette realite, on pourrait dire que les gouvemements de Roumanie ont ignore plusieurs fois la
situation des minorites, ce qui peut expliquer 1eurs reactions.
A notre avis, il faut mentionner le fait qu'il y avait beaucoup initiatives legislatives fom1ellement
ravorables aux minorites, mais qui en leur application ont ete deficitaires.
5
La reaction des responsables politiques roumains a ete influencee plusieurs reprises par la politique
revisionniste pratiquee par le gouvernement hongrois.
Cela peut expliquer parfois l'agressivite du gouvemement roumain face a la minorite hongroise de la
Transylvanie, sans pouvoir excuser son attitude negative en general quant aux minorites.
Les legislations socio-economiques mises en place entre les deux guerres , parmi lesquelles la refom1e
agraire et administrative, ont engendre aussi beaucoup des mecontents , en constituant une veritable source des
conflits entre 1 'Etat roumain et ses minorites .
Le processus des "optants" et du regiment de Sicules portee devant la S.D.N. est convaincant du ce point
de vue
6
3. Historiographie roumaine quant a la question des minorites. (Cas de la Transylvanie)
L'historiographie roumaine concernant les minorites pourrait etre divisee en deux parties, en suivant les
deux periodes majeurs dans l'histoire contemporaine de la Roumanie : la periode comprise entre les deux guerres
et les temps du regime communiste.
3
Mouton, Rene , Marie. La Socilite des Nations et la protection des minorites , Le cas de la Transylvanie (1 920-1928), Paris, 1969,
~ l ! ~ ~ t ~ ~ f t du Trai te entre les Etats Unis d 'Amerique, 1 'Empire btitanique, la France, L 'Italie, le Japon et la Roumanie.
'Boteni, Viorica. Les minotites en Transylvanie, Paris , 1938 , pp.59-60.
" Mouton, Rene, Marie, op. cit. , p. 530.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Identitate 141
On mentionne tout d'abord qu'il y a une historiographie etrangere concemant les minorites en Roumanie
entre les deux guerres mondiales.
On peut citer le nome de Pablo de Azcarate, l'ancien directeur de la Section des minorites a la S. D. N.
qui a ecrit un livrc cible sur la protection de minorites , en pressentant la situation des Hongroises et Sicules en
Transvlvanie.
7
A notre a vis il s'agit d'un livre qui associe les connaissances d'un participant a l'objectivite d'un scientifique.
Une these du doctorat bien faite sur la protection des minorites en Transylvanie a ete elaboree par un
universitaire de Grenoble, Rene Marie Mouton.
8
L'historien a analyse la periode comprise entre 1920 et 1928, son travail beneficiant d'une reelle
appreciation scientifique, surtout en ce qui concerne les sources archivistiques utilisees.
On pourrait mentionner le livre de Raymond Pearson qui a etudie l'evolution des minorites en Europe
Centrale et Orientale.
9
L 'auteur a remarque les carenccs du systeme de protection des minorites en citant en ce sens la les
affinnations de Pablo de Azcarate, qui a reconnu qu'il y avait des moments d'injustice quant au fonctionnement
du systcmc societaire, surtout concernant les minorites.
10
Stephen Fischer-Galati, l'auteur d'origine juive qui etait ne en Roumanie a fait des recherchcs pointucs
sur rhistoire des minorites. Il a public a Washington un Bibliographique Guide sur l'historiographie quant a la
Roumanie.
11
L'historien a aussi selectionne une bibliographie quant aux minorites de Roumanie entre les deux
guerres et d apres, pour le li vre coordonne par Stephan M. Horak : Eastern Europien National Minorites 1918-
1980.
12
En ce qui concerne l'historiographie roumaine on va presenter tout d'abord la periode comprise entre les
deux guerres. On peut distinguer premicrement entre les etudes juridiques sur la question et deuxiemement sur
rhistoriographie propremcnt dite.
Les conflits issus entre l'Etat roumain et ses minorites ont retenu l'attention des juristes roumains.
Coparticipants a l'elaboration de la Iegislation sur les minorites, les juristes ont partage en general la logique du
gouvernement roumain qui reposait sur des arguments inspires de la pensee titulescienne
13
concemant la defense
d'Etat unitaire roumain.
La litterature juridique roumaine comptait parmi ses auteurs noms comme celui de George Sofronie,
specialiste en droit international et professeur a l'Universite Regele Ferdinand de Cluj. Il a etudie la protection
des minorites en Transylvanie en ayant des avis pertinents sur ce probleme.
14
En suivant 1 'exemple de George Sofronie, un nombre assez grand de juristes roumains ont elabore des
theses de doctorat sur la question en cause.On pourrait citer pam1i eux : Radu Budisteano
15
avec La condition
juridique des minorites ethniques selon les demieres traites de Paix>> et Un capitol nou n dreptul public et
privat (Un chapitre nouveau dans le droit public et prive), Radu Meitani
16
avec La protection des minorites,
Alcxandre Comelius Rudesco,
17
Etude sur la question des minorites de race de langue et de religion : la
protection. la crise du probleme, son avenir, (doctrine etjurispmdence), Radu Cemea
18
avec La Roumanie et le
revisionnisme>>, Viorica Boteni
19
etc.
de Az.caralc . Pablo, Protecrion des minorites, op. cit.
' Mouton. Rene , Marie, op. cit.
9
Pearson, Raymond, National Minorities in Eastern Europe 1848-1945. Themes. Comparative History., Hong, Kong , 1983, p.273
10
Ibidem, p. 145.
11
Fischcr-Galati, Stephen A. Rumania: A Bibliographic Guide. Washington, DC , 1963. p.75.
12
Horak, Stephan M. , ed. Eastern European National Minorities 1918-1980. A Handbook, Colorado, 1985, p.353.
1
' Titulescu, Nicolae , Homme d 'Etat roumain conu pour son activi te a la S.D.N.et pour ses calites de juriste manifestes surtout dans
le processus des Dptants

Sofronie, George. Protec(iunea de de religie sub regimul (La protection de race, de


langue et de religion a la S.D.N.) Oradea, 1930, p.136 et idem la reconstituire a dreptului (Les
conlrilmlions a la reconstntction du droit des minorites ), Bucharest, 1936, p.59.
"Budisteano, Radu. La condition juridique des minorites ethniques selon les dernil!res traites de Paix, Paris, 1927, p.215 et idem Un
capilol11ou n dreplul public privat (Un chapitre nouveau en le droit public et prive ), Bucharest, 1928, p.60.
10
Mettani, Radu La protection des minorites: etat actuel et vues d'avenir, Bucharest, 1930, 160 p.
!" Rudesco, Comelius-Alexandre. Etude sur la question des minorites de race, de langue el de religion: la proteclio11, la crise du
probleme, sun avenir (doctrine et jurisprudence ), Geneve, 1929, 184 p.
IX Ct:mca, Radu. La Roumanie et le revisionnisme, Paris, 1930. 103 p.
1
" Boteni, Viorica. op. cii.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
l-l-2 SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMICI
Les ouvrages mentionnes la dessus reposent sur une argumentation juridico-historique qui s'inspire et
qui soutien la primaute historique roumaine en Transylvanie en critiquant parallelement le systeme de protection
des minorites mis au pied par laS. D. N.
Ils soutiennent aussi l'equidistance de la legislation roumaine consideree favorable aux minorites. Pour
soutenir la these de la majorite roumaine en Transylvanie, les auteurs ont toujours fait recours aux recensements
hongrois de 191 O et roumain de 1930.
Quant a l'historiographie roumaine d'entre les deux guerres, cela a ete influence par la meme orientation
subjective engendree par l'attitude partisane en ce qui concerne la primaute d'interets nationaux.
Il s"agit d'une historiographic engagee dans l'effort d'hommes politiques de renforcer la structure etatique
constituec cn 1918 : la Grande Roumanie. Il y a beaucoup d' articles la dessus mais tous sans exception partagent
la meme pcnsee. A notre avis est inutile de le citer la.
On va nous concentre l'attention sur les etudes de Silviu Dragomir, l'historien roumain le plus connu
quant a la question des minorites. Les deux livres de Silviu Dragorriir intitules The Ethnical Minorities in
Transylvania
20
et La Transylvanie roumaine et ses minorites ethniques
21
avouent un effort scientifique
considerable, en utilisant.des archives tres riches. Malheureusement, l'objectivite deces etudes a ete viciee par
l"cngagement de Silviu Dragomir au service de la propagande officielle: la defense de l'Etat unitaire.
La meme opinion degage l'etude de Onisifor Ghibu sur les minorites religieuses de Roumanie et en
particulier de Transylvanie.
22
Le regime communiste a mis 1 'historiographie dans son service. Dans une premiere peri ode du regime, on
evitait se parlcr des minorites, parce que, le Parti Communiste Roumain s'assumait la tche d'hannonisem les
rapports entre la majorite et les minorites.
L 'historiographie a ete totalement influencee par les idees marxisto-staliniennes concemant la lutte de
classe et la conquete du pouvoir par le proletariat. Les nouveaux gouvemants ont rejete tout !'argument de
1 'historiographie ancienne.
L'historiographie du regime Gheorghe Gheorghiu-Dej et se distinguait par la dirnension
nationale qui a ete assume par le regime communiste. Cella a rendu possible la naissance d'une nouvelle
generation d'historiens.
Ceux-ci ont emprunte les idees de la generation de l'entre les deux guerres quant a la question des
minorites en ajoutant les idees de nouveaux dirigeants communistes.
Les suggestions de Nicolae concernant les nationalites cohabitantes et sur l'hannonie qui
devait regner entre celles-ci et la majorite on peut les trouver exprimees partout en la nouvelle historiographie.
Le livre de Janos Demeter, Eduard Eisenburger et Valentin Lipatti intitule Sur la question nationale en
Roumanie. Faits et Chiffres
23
est un temoignage evident en ce sens la. La meme orientation a eu aussi l'etude de
Gall Emo en Dimensiunile Studii despre (Les dimensions de la
cohabitation. Etudes quant a la nation et la nationalite).
24
Les historiens comme: Horvath Andor
25
, Banyai, Ladislau
26
, Barcan, M. et Millitz A.
27
, Miko

et
Mihai lacobesco
29
ont cultive la meme type d'historiographie officielle qui ne peut pas resister a une critique
objective.
A la fin du regime communiste une nouvelle historiographie s'etait constituee. Elle a renonce aux idees
marxistes mais pas du tout a la pensee d'une Grande Roumanie, ce qui pouvait mecontenter les minorites, surtout
la minorite hongroise de la Transylvanie.
Les nouvelles recherches sur les minorites en Roumanie ont ete soutenues par une nouvelle institution
mise en place en Transylvanie .
20
Dragomir , Silviu, The Ethnicallvlinorities in Transylvania .Geneva , 1927, p.129.
11
idem, La Transylvanie roumaine et ses minorites ethniques, Bucharest, 1934, p.281.
22
Ghibu, Onisifor, Politica a Romniei (La politique religieusse et minoritaire de la Roumanie). Cluj, 1940,
107
-' Demeter, Janos. et al. Sur la question nationale en Roumanie. Faits et Chiffres. Bucharest, 1972, p.325.


Ciall, Emi:i, Dimensiunile convie{uirii. Studii de.1pre Buchares1, 1978, p.450.
:< Hor\'1\th, Andor ct Kacsir, Maria. Haz sziilojold, !Vemzetiseq. A Het evkonyve, Bucharest, 1978, p.293.


l3anyai, L., traditiilor 1971, p.286.
27
Barcan ,M.et Millitz, A., din Romnia. Bucharest , 1977, p.144.
2
K Miko, linrc., A csendes Peto.fi utca, K1oszvar-Napoca. 1978, p.l72.
29
lacohesco, Mihai., Romnia la Societatea 1982, p.342.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Identitate 143
Il s'agit de Centre d'Etudes Transylvanians qui repn!sente la nouvelle generation d'historiens roumains
de Transvlvanie.
On peut citer parmi eux : Sorina et Ioan Bolovan
30
connus par leurs etudes sur la demographie en
Transylvanie , Gheorghe lancu
31
avec son livre concemant l'activite du Conseil Dirigeant en Transylvanie (la
nouvelle edition dans la langue et anglaise) et quelques articles sur les minorites de Transylvanie a la
S.D.N.'"
On peut mentionner aussi Vasile et Nicolae Edroiu
33
avec leur etude sur la minorite hongroise de
Roumanie etc.
En lisant ces etudes on pourrait decortiquer deux idees , a notre avis , tres importantes : d'une part on pourrait
affinner que l'historiographie roumaine d'aujourd'hui est restee fidele de l'entre deux guerres
mondiales en essayant de la justifier et d'autre part elle risque d'etre mise au service d'interet d'Etat, ce qui
pourrait reduire son objectivite.
30
Bolovan , Sorina el Ioan, Sabin Studies on the historical Demography of Romania, Center for Transylvania Studies , Clui-
Napoca, 1992, p.165 et Bolovan, Sorina., Contributions Regarding Transyvanian 's Ethnic et Religion Structure in 20-th Centwy,
in Transylvania Review, vol.III, nr.J.,pp 83-96.
31
Iancu, Gh , The Ruling Council. The Integration ofTransylvania into Romania 1918-1920, Cluj-Napoca, 1995, 285 p.
)l Idem. (clnfonnations concemant le probleme des minorites nationales de Roumanie dans les documents de la Societes des Nations
(1 9 23-19 26) , in Transylvania Review, Cluj, 1992, nr. 1, pp.29-55 et Betrachtungen hinsichtlich and die
/'"rage der nationalen Minderheiten (1918-19 28) , in Transylvania Review , 1992, nr. 2 pp. 63-81.
33
EdroitL Nicolae et Vasile. Les Hongrois de Roumanie, Cluj, 1995.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
MINORIT TILE NATIONALE N DISCURSUL OFICIAL
' " '
IN PERIOADA 1948-1952
MORAR-VULCU
n prezenta lucrare vom ncerca o privire de ansamblu asupra discursului puterii
cu referire la ntr-o care are drept anul
1952. Pentru nceput vom efectua o serie de referitoare la cteva caracteristici ale procesului politic din
Romnia deceniului cinci nceputul deceniului apoi ne vom referi la unii termeni, ca "stat",
"popor" cum apar ei n discursul oficial al perioadei, pentru a delimita un teren conceptual i
se discursul referitor la n continuare, vom ncerca cteva dintre formulele
mai frecvent folosite la nivel oficial n cu iar apoi
problemei n cadrul discursului oficial, prin prisma ce au loc n 1952.
Conceptele. principiile. sistemul la care statul se prin
care trebuie apreciate n de realitatea 1945. dar mai ales 1948, n Romnia
este implantat un sistem politic totalitar, exportat n ntreaga pentru
obsenatorii occidentali .. the Eastem Bloc") de U.R.S. S. Statul romn fundamentale ale
parametrilor sale att ca subiect/actor al ct ca ansamblu
nonnatn care autoritatea asupra unui teritoriu a unei "
Ca orice regim politic modem, cel existent n Romnia propune el o viziune proprie asupra
un mod de transformare a acesteia un model de dual: distrugerea (materiale simbolice)
crearea noii Deseori se faptul ideologia sistemului politic unicul mod de a
defini. explica. evalua realitatea n baza unei grile proprii de a acesteia, precum de
a procura. pc baza unor presupuneri/ipoteze teoretice, cheia viitoare. ideologia
actele Puterii ghidndu-le justificndu-le. se n cazul proiectului de transformare pus n
de regim, proiect care includea att prefacerea "bazei economice" a (prin de genul
socialiste a agriculturii". de stat, accelerate. etc), ct
stimularea suprastructurii acesteia.
1
n materie de comunicare s-a exprimat printr-un flux
de comunicare unisens, dinspre elita spre mase (sau, dinspre centru spre periferie).
Limba discursului devine astfel un mijloc de definire a (deduse ideologic), iar discursul este un
instrument de putere. de transfonnare din locul simbolic ocupat de elita (centru)
nspre periferie cum spunea Samuel N. EisenstadL transfom1area a 'simbolurilor
colective ale stabilirea unei noi ordini sociale"
2
Elita a unificat ntreg cmpul discursiv prin
eliminarea posibili altemativi (contraelite, grupuri de opinie independente). De aceea,
discursului (propaganda, presa, sunt n mod relativ egal relevante pentru
In efortul lor de creare a confonn preceptelor ideologice, produc, ca model
teoretic (trecnd apoi la ceea ce considerau aplicarea sa o radical despre stat
societate (sau n termenii epocii "ornduire de stat" "ornduire Noul cadru conceptual este
constmit ndeosebi ntr-un interval ce cuprinde ultimii ani ai deceniului cinci primii ani ai deceniului pe
regimului politic din Romnia. Fonnal, perioada poate fi de din 13
aprilie 1948 24 septembrie 1952. delimitare nu trebuie stricta sensu: nu o
din punctul de vedere al elementelor folosite ca "puncte terminus" cum
spune Zbygniew Brzezinski, pentru o nu este un aranjament juridic de norme care
puterea care anumite nonne societale, ci o reflectare a un mijloc
1
Totu:ji. un amenuament este necesar: o serie de autori, printre care Ke1meth Jowitt "iueologiei practice''
1
n cazul
ac(iunii elitei politice comuniste din Romilnia. Aceasta se trauuce printr-o preluare (uneori fie a dogmei marxist-leniniste
.. pun:" lin mftsura n care se poate vorbi de cl.!va), fie a exemplului sovietic n materie, frecvent defazat temporal
asmcron cu ceea ce se produce n U.R.S.S.)Kenneth Jowitt, Revolutionwy Breakthroughs and National Developmenr. The case of
Nonw111a. 1 Y-14-1 965. University of California Press, Berkeley, 1971, p.7
2
1-l.D.Laswell, D.Lemer,C.Easton Rothwell, The Comparative Study of Elites, Hoover Institute Studies, series B: elites, no.l, Janum)'
llJ52, p 1 S.N. Eisenstadt, "Center-Periphery Relations in the Soviet Empire: Some Interpreti ve Observations'' in A.J .Motyl ( ed),
l11inking Theoretically About Soviel Nationalities, Columbia University Press, pp.206, 214
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1-l-6 SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
pentm transfonnarea a
3
aceste sunt marcaje orientative, de punctare
nu att a prin codificarea ei, ci mai a discursului oficial despre Din punctul de
vedere al subiectului nostm, aceste acte utile n n care ne indicii n
atitudinii Puterii 'is-a-,is de indicii ce pot fi decelate mai exact le privim integrate
generale a puterii despre stat societate.
se pentm prima la nivel fom1al n din 1948. la
1 aprilie. aceasta unna fie fundamentul al noului stat n care puterea ii
e:-;clusi,itate P.C.R. (din 1948. P.M.R.). n fapt, din 1948. precum nu erau dect
ale unui palier de al ideologiei. n 1948 Romnia (Republica este
ca stat popular. unitar. independent, suveran"
4
(cel o parte din_ aceste atribute erau inexistente).
de fonnula .. stat n din 1923 1938 ea un produs al unui discurs
ideologic) este cele interbelice se situau fenn n interiorul "paradigmei
nu lucm se poate spune despre cea din 1948.
5
negarea a principiului statului
textul sursele puterii n stat. primar al puterii nu mai este ci poporu/
6
,
iar Republica a luat "prin lupta de popor n frunte cu clasa muncitoare, mpotriva
fascismului, imperialismului" (s.nf Nu este clar care era "'popor". Acest fapt i
tennenului un caracter ambiguu, care se foarte bine noului tip de discurs oficial (modular,
polimorf. adaptabil), n care oficial tennenilor se poate modifica confonn (este
vorba despre a denotative, care Folosirea
acestui tcnnen decisiv trecerea de la 'paradigma la un model statal gndit n tennenii
ai proletar (echivalent, de fapt, cu subordonarea de
U R.S.S ), cu alte cuvinte. de la (ca mod de identificare/solidarizare presupunnd in teorie. un
anumit sistem ntre membrii acestei imaginate") la popor, o categorie care nu
ncerca n momentul respectiv vreun mod specific de identificare care se referea mai
la corpul
Modelul teoretic de tratare a problemelor n Romnia n perioada postbelica este
rezultatul unei scheme explicative din filosofia a sociale.
unei verticale, transcendente clasei, ntre membrii ceea ce se traduce
prin formula solidaritate ntre exploatat exploatator"
8
n
ntr-o fiecare a suprastructurii este de stadiul de
dezvoltare al de mpinse nainte n virtutea 'legilor sociale". Categoria ..
este n stadiului 'ornduirii burgheze". Cum ornduire fie
nu avem de-a face cu o viziune care descoperise sensul real n care se societatea
legile confonn se ntn1pla acest fapt) orice alt pandant al ncepnd cu baza tem1innd
cu cultura celelalte ale suprastructurii era menit cu modul specific de
identificare Traducnd de ipoteze n tennenii teoriei "luptei de ideologii
percepeau burghezia ca pe o care, n timpul ornduirii patronate de ca, realizase realmente o solidaritate de
peste (pe care le instmmentaliza n scopul satisfacerii propriilor interese de
n scopul de a proletariatului). burgheziei
criteriul i erau n trecut 'muncitorii romni maghiari"
9
criteriile
Proletariatului i revenea sarcina ca, dispunnd de de
realizeze o solidaritate ce transcende limitele anulndu-1 n timp. Acest deziderat unna fie
realizat ce proletariatul prelua puterea prin mijloace Teoretic se preconiza unificarea
a clasei muncitoare, de unde rezulte un proletariat universal, pentru care politice nu
' Zhvgnit:w Brl.ezinski, The Soviet Bloc. Unity and Conflict, Harvard University Press, 1971, p. 77
'Conslil11{ia Republicii Pop11lare Romne, editia a VI-a, Editura de Stat, 1949, p. 7.
'Un element comun mai tuturor tcort:tice ale ca constmctic este aceasta se ntr-o relatie
cu statul modem. Binomul este o a ceea ce se Pe lngft
aceasta, continutul "paradigmei nationale" ar mai include nalion-building po/icy, cu accent pc la
romna (care a inclus, printre altele, un anumit tip de tratare a etc.
" n ntreaga putere de la popor apartine popomlui"
'Constilufia RPR, p.7, art. 1
" Palriolisrnul proletar. Lupta pentm rezolvarea a problemei n Romnia, Ed. P.M.R. (n
continuare, Palriolismul ... ), p. 8.
" (rh.Gheorghiu Dej, P. C.R. de curentele revizioniste, ed.P.C.R. 1946, p. 7
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Identitate 147
mai nsemne nimic (vezi vechea 'Proletari din toate Aceasta era o
pe dnunul unei clase. Pc ce societatea unna evalueze n era
inevitabil ca statul ca care mai putea justifica
De ce'
1
Deoarece un cadm statal dintr-o n exercitarea unui corp politic
asupra unei a unui teritoriu strict delimitat prin frontiere, iar inutilitatea frontierelor cum am
mai sus. unna fie n momentul universale a proletariatului.
marxism-leninismul venea n la nivel principial cu
seama de toate acestea, n discursul oficial are loc o a
nu este Chiar tem1enul oficial termeni din familia sa
(care trimit implicit tot la .. paradigma spre exemplu, n titulatura noului legislativ (Marea
Adunare Apoi, ne asupra peisajului propagandistic, uneori
poporul este un simplu substitut pentm vechiul termen .. (n intensiunii celor doi tem1eni). Alteori
este folosit ca desemnnd gmpul etnic romn, cum reiese din des utilizata expresie 'colaborarea popomlui
romn cu conlocuitoare"
10
De cele mai multe ori de "popor" apare n textele de
n cu un derivat al Rezultatul este "popoml muncitor", care nu este
altceva dect noul constmct social preconizat de promovat n defavoarea vechiului tip de identificare

Se poate pune ntrebarea demontarea a este de un constmct similar
vehicularea sintagmei "popor muncitor" nu constituie un semnal (moment) decisiv (n cadml
n sensul trecerii efective la o reconfigurare a n societate.
Din perspectiva .. popomlui muncitor" ca simbol viabil aduce un argument n favoarea
acestei
11
. trebuie n de elitei politice la momentul
respecti\. Credem (ca Jo\-vitt) n elita nu era n primul rnd de
crearea unei politice, ci de o transfom1are a prin industrializare celelalte procese conexe
(colectivizare. etc). lui Eiscnstadt, amintit mai sus este trebuie n sensul sugerat
de Jowitt
12
pennancnt la succesiunea a diferitelor faze de din Romnia.
De fapt. din 1952 ncepe fonnula va o folosire mai
trziu. Cariera a sintagmei .. popor muncitor"ca denominator al unei eventuale politice care
se substituie are probabil printre cauze mica pc care o avea pentm
societate.
Prioritatea (breakthrough) de crearea unei noi politice (care ar fi
inclus. inevitabil, politica vis-a-vis de este "Penetrarea" (= transfonnarea)
a constat ntr-o strategic axata pe economic, care etape bine stabilite (etatizare. refonne
monetare, cooperativizare, industrializare, etc) ce pot fi localizate n timp relativ n cazul
politice (de gen 'popor muncitor") atitudinea regimului nu se ntr-un
program comparabil cu transfom1area prin industrializare, ci este prin ambiguitate.
problema politice implicit cea a este o care se n de
a elitei politice (U.R.S.S.) de elitei politice (sau
ale unor gmpuri din interioml acesteia).
, Pc ce dispare, se tot mai mult mai insistent de conlocuitoare.
textul din 1948 folosirea acestei tem1inologii impuse oficial prin legile 86. 629
din 1945
13
Din punct de vedere al prevederilor referitoare direct la din
10
Vezi de cx. M. 1. Cu privire la problema socialiste 11 RPR, Lupta de seria a V-u, un
XXXU. nr. 2-3. teb-mar. 1952
11
n conuitiile campaniei furibunde lansate mpotriva Bisericii Unite, Biserica n propria-i pe comunitatea
a romnilor ("neam''), cum se n pasaj, n 1949 n revista Patriarhiei, "Ortodoxia": ( ... ) pentm
up[tntrca ortodoxiei, trebuie apelat la sentimentul al poporului" (Ortodoxia, an 1 ,nr.2-3,aprilie-septembrie, 1949,p.31
cum se acest mesaJ nu cu discursul oficial, emitentul este n tot elita pol
uecela cu considerentele tactice din care a fost cu care se simultan
Juuii Jiscursuri de semn contrar este un indiciu at' unei atitudini clar definite (scopuri, mijlom;e) a elitei n problema

12
Keimeth JowitL op.cit, passim
13
Virgiliu Le prohleme national dans la politique du Parti Communis te entre 1944-1945,Transy1vanian Rcview, voi. V,
nr411 9%: Gdin Morar-Vulcu, Regimul nafionale n Romnia (23 august 1944-1945}, Act a MN,34,11.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
194g nu face dect preia cteva principii existente n "Statutul a le dezvolta prin
d
. . 1 14
en specia e .
Privit prin prisma surselor oficiale, peisajul legislativ al problemei
este destul de 1948. doar prevederile crearea, printr-o decizie a
Consiliului de din 11 mai 1949 a unui departament pentm problemele
conlocuitoare de pe Consiliul de

avea similare cu cele ale fostului
Minister al (ulterior Subsecretariatul de Stat al Conlocuitoare- vezi art. 1) Prin
decizia mai sus, se faptul textele legislative pe baza se va n
Statutul
Politica regimului n este ca "rezolvare a problemei

n care textele propagandistice problemei partidul i n mod


special o a Biroului Politic al Comitetului Central, printr-o (decembrie 194g)
17

discursul oficial este ambiguu n modului sensului n care ar um1a fie
Pentm a-1 sugera, propaganda face apel la imaginea unei axe evolutive i sunt etici),
al pol este politica de a regimului n sens pozitiv,
nu are un punct terminal clar reprezentat, n un ghid permanent este exemplul U.R.S.S ..
n acest cadm, intervine foarte frecvent ntre din Romnia cea de
instaurarea comunist. erau supuse n trecut unor politici de oprimare
de exploatatori. In noul stadiu de 'n noul sistem politic implantat n de
U RS. S '') burghezia, principala din calea 'popomlui muncitor" a iar a
naponale cu cea (egalitate, largi de folosire a limbii
materne. n limba cu acest mod de abordare n China: "( ... ) cnd
au invadat China ( ... ), transfonnnd-o ntr-o
noastre a fost serios


Afinnam mai sus discursul oficial este ambiguu n de rezolvare a
problemei Un tennen mult vehiculat n n cu problema este cel de
'egalitate". Una dintre fom1ele pe care acest termen le este acceptiunea n care este folosit n unele texte
legislative (i.e. "egalitatea tuturor indivizilor n legii"-spre exemplu in din 1948, art. 16).
fonnula pe care se propaganda care este ca o (obligatorie) n rezolvarea "problemei
este cea de "egalitate n drepturi ntre conlocuitoare popoml romn". Uneori, aceste
drepturi sunt "civile politice"
19
, alteori ''economice. politice culturale"
20
. Nu este greu de observat se
contrapun astfel cel gmpuri defmite pe criterii non-proletare. Aici propaganda nu clarifice
ndeajuns maniera n care (sau gmpuri drepturi egale n
domeniul economic, politic sau cultural. Probabil Puterea voia codifice astfel unor drepturi
colective pentm

n acest mod, termenul ''egalitate" nu este adecvat, ntmct drepturile colective
sunt. prin destinate doar unor gmpuri de indivizi (au adresabilitate Ele exced.
simpla egalitate n drepturi a tuturor indivizilor. iar despre gmpurile care fiecare cte un set de
drepturi colective) nu se poate afirma sunt egale n drepturi cum se poate afirma despre ''indivizi egali n
drepturi"). Fommla "egalitatea n drepturi a conlocuitoare cu popoml romn" extinde abuziv

"n RPR se conlocuitoarc dreptul de folosire a limbii materne organizarea de toate gradele
n limba n locuite de de dect cea romnf1, vor folosi
oral n scris limba respective, sau din care cunosc limba locale". RPR. (1948),
ed. a VI-a, 1 Y4Y, p. 12.
1
; Colectia de legi, decrete, decizii (n continuare C.L.D.H.D.), XXVII, 1949, p. 65.
16
Gh.Gheorghiu-Dej, P.C.R ... , p.30
1
- Biroului Politic al C.C. al P.M.R. n chestiunea 1948, n Rezolutii ale Comitetului Central
al PM.R..EdituraP.M.R.,lYSl
1
" Wang Feng, The Great Victoty in our nationalities policy, n: Al vin Rubinstein (ed.), Communis! Politica/ Systems. Prcnticc Huli,
IY66,p.215
1
" Trei ani de aplicare a Statutului Subsecretariatul de Stat al 1 ':148 (n continuare, Trei
ani de aplicare ... ).
20
Patriotismul ... ; spre exemplu, drepturi economice.
21
in acest sens, este remarca lui Y_uri Slezkine: 'Ostili a face compromisuri drepturilor individuale, deliberat
consistent n.n.] au promovat dreptun de grup care nu comc1deau cu cele ale proletariatului'". Slezkine se la
R S S .. alirmatia sa este pentru Romnia. Yuri Slezkine, The U.S.S.R. as a Communal Appartment or How a Socialist
Promoted Etlmic Particularism. Slavic Review, voi. 53, nr. 2, 1994, p. 415
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Identitate
149
'egalitate n drepturi" spre "egalitate n drepturi colective", ceea ce este un nonsens.
din care a fost pare fie una Pe de parte, formula era, de fapt
validarea a au fundamenteze teoretic
validare prin extinderea a impulsului de egalizare de ideologia asupra ariei

nici ceea ce transpare din discursul oficial nu cu "popoml muncitor" preconizat
in modelul teoretic. sunt validate oficial: singura modificare este
conlocuitoare sunt declarate egale de partidul clasei muncitoare. Pentm a ncerca sugereze
apropierea de modelul teoretic, asiduu ideea de-a dreptul de fapt
un model propagandistic care se pe formula popomlui romn cu conlocuitoare".
Se astfel de creare, sau cel de sugerare a unei a corpului social, peste
recunoscute oficial. Scopul caracteml acestei este pus n de o din
Patriotismul proletar (1949): "constmind socialismul eliminnd exploatarea, el
(proletariatul. n.n.) problema punnd bazele a oamenilor muncii de toate
(s.n.r.
Aplicarea a politicii de nu este de cum recunosc chiar
De textele propagandistice referitoare la problema sunt axate pe coordonate:
!.Evocarea succeselor noii 2. Identificarea pe care acestea le precum indicarea
.. juste de a lor". In anul 1948, ntr-o de construire a noii se
principalele piedici din puternica a (burghezie, chiaburi), care se
traduce prin deghizat sub multiple forme, dar avnd permanent cauze:
de imperialismul (anglo-american) printre care Vaticanul
22
. Una dintre fom1ele
de manifestare a este "teoria a diverselor "unitatea sau
.. unitatea acesta din fiind o diversiune de burghezia
de militantii
O a discursului oficial referitor la este polarizarea sa. ntr-un articol
in Slavic RevieH' Yuri Slezkine trata, printre altele, statutul gmpului etnic msesc n cadml statului sovietic in
timpul N.E.P.-ului la deceniului patm. Slezkine observa spre deosebire de alte
nu aveau drepturi speciale, pentm potrivit viziunii oficiale, ei astfel de drepturi, le
prost nainte (n timpul Imperiului "Un ms putea beneficia doar de pe urma faptului era proletar: un
non-ms de pe um1a faptului era un non-ms"
24
. Ceea ce remarcfl Slezkine era de fapt unei
polari:u'lri in discursul elitei sovietice n problema In binomul ultimii erau clar
mai a\antajap. n Romnia polarizarea la alte dimensuni n tenneni. pe care dorim
preci:u'lm. n cazul Romniei nu se pune neaparat problema unui binom cu polii .. romn-neromn".
cu estomparea a (care era nainte cu gmpul etnic romn) n cmpul discursului
referitor la problema romnii un loc marginal (de unde privitoare la caracteml
al regimului comunist incipient). gmpul etnic romnesc nu este ntr-o altor
gmpuri etnice sau cum ar putea sugera o prea analogie cu remarca mai
sus. Restul etnice nu constituie un pol unitar; polarizarea se mai cu aici, prin
deosebit alocat maghiare n cadml economiei discursului puterii. Printr-o se
minoritatea care, episodul n U.R.S.S., aproape total din discursul
oticial. paralel cu deposedarea sa de drepture
5
cu asupra sa
26
. gem1anii, srbii,
evreii chiar sau ucrainienii sunt uneori
27
, o din toate referirile oficiale sunt
care nu sunt oficial dect n
semnificative la nivelul discursului oficial apar n 1952. Parametrii de ai statului
romn sunt cu din 1952, text care consacra trecerea la stadiul de
22
Nezo/11( ia 13/rou/ui Politic ... , pp. 36-40
"lhidem, pp.40-41
2
'
1
Yuri Slezkine. loc.cit., p.434
2
' Williwn Totok, Situatia din n Gabriel Andreescu (ed.), Romnia versus Romnia,
Clavis.llJ96, p. 74
2
" au ndurat un dublu calvar:abia din U.R.S.S.uin departare, au fost cu domiciliul n
lrlsa(i sub L:emllibcr Renatc Retragerea gemwnilor din istoria n ibidem, p.l64
Rezoht!ia Biroului Politic
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
150 SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMICI
(n 1952 acest termen este prezent explicit,
28
spre deosebire de din 1948). Regimul de
era una dintre cele fonne ale dictaturii proletariatului fiind U.R.S.S.). Clasele
condamnate de istorie' erau deposedate de sursele puterii lor (economice, politice, etc) erau n curs de a fi
distmse de dintre cele clase neantagoniste, cum erau catalogate oficial proletariatul
Reflectnd deci, stadiul de la care Romnia ajunsese, din 1952 ca
statului socialismului (vezi art. 13). Acest obiectiv urma fie prin
exercitarea de stat a trei principale: de zdrobire a claselor de
funcpa de organizare
29
cum se statul era departe de a se 'vesteji",
cum prevedeau teoreticienii (Lenin).
Nu este faptul afirmare teoretizare a statului n Romnia
cu pe care Stalin le aducea n "patrimoniului" ideilor marxist-leniniste. Referindu-se
la Stalin accentua asupra faptului statul, era un element suprastmcturaL nu
era doar o reflexie a bazei, ci contribuia din plin la transformarea consolidarea acesteia.
30
cu
redefinirea rolului statului, Stalin se de problema teoriile lingvistului sovietic
N.I.Marr, Stalin nega caracterul de al limbii, afirmnd acesta nu este o parte componenta a
suprastmcturii sau bazei, ci este o categorie aparte, care le transcede, ntregii ntregii
Cu alte cuvinte, clase ideologii merg vin, etnicitatea prin

ca una dintre
sociale.
o derogare de la principiile universaliste ale marxism-leninismului, pe care putem o punem
n cu un alt indiciu: puseele antisemite ale lui Stalin din ultima parte a sale, mai ales ce evreii
din Uniunea entuziast crearea Statului Israel ( 1948). Printre repercusiunile acestor pusee se
(n Europa de Est) valul de pentru care este emblematic cazul Slansky. n Romnia, Gheorghiu-
Dej cu acceptul lui Stalin (n 1952) Pauker-Luca-Georgescu (ai membri,
sau nu. unor ntre diferitele gmpuri din interiorul elitei politice
ajunge astfel o chiar aceasta nu era definitorie.
din 1952 cum am preconizatul design social, n tem1enii
muncitorimii cu la cteva ce intervin n problema Drepturile
codificate n din 1948 anterior acesteia sunt reconfirmate, o modificare se produce
la nivelul tem1inologic. Revine tacit (dar oficial), n uz formula o ( 1945-
1952) n care fusese din public. revenire, spre deosebire de mai toate gesturile Puterii, nu
este ideologic (cum a fost, spre exemplu, impunerea formulei
conlocuitoare"). cmpul de la socialist, n 'masa de
constante ale discursului oficial, cauzate de ideologic", chestiunea (sau "chestiunea
se desprinde ca o (vezi cele mai sus n cu Stalin).
din 1952 nu doar prin modificare
ci prin cteva prevederi cu impact efectiv. Printr-o de articole (18, 19, 20, 21, 57, 58) se se
unei noi administrative, Regiunea (n continuare
R.A.M.). concretizndu-se astfel una dintre existente n preambulul 'n Republica
se autonomie maghiare din raioanele
unde ea o R.A.M. apare n cadrul unui program de reorganizare a
teritoriului Romniei nceput n 1950. cteva date statistice referitoare la regiune. R.A.M. avea
raioane acestora crescnd la 1 O prin n aprilie 1956, a raion ului Cristum Secuiesc
32
) o
de 13500 km
233
. datele furnizate de din 1956, pe teritoriul acestei regiuni locuiau
731361' locuitori, dintre care 77,59 % 567509) maghiare
4
. Raportat la membrilor
maghiare. n R.A.M. locuiau 35,7% din
n cu acestei teritorial administrative, la nivelul oficial se invariabil
set de Crearea R.A.M. este o mai a problemei
JH art. 16 al din 1952: "Regimul de stat al Republicii Populare Romne este regimul populare, care
!mterea oamenulor muncii''
9
Lconte IUIUtu,Statu/ de /ui,Editura P.M.R., 1952,p.7
Zbvgniew Brzezinski,op. cit, p.l 06
'
1
Yuri Slezkine,loc.cit.,p.449
'
2
pnn legea 4 din 5 aprilie 1956
"Anuarul statistic al R.P.R., 1959, p.64
''
1
1hidem.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Identitate
151

nscriindu-se printre acestei democratice", RAM. va strnge


de prietenie dintre poporul romn celelalte

astfel statul de


Noua organizare n 1950, prelua denumirile administrative direct din
nomenclatoml sovietic. cum Kendi Erich
38
, cu crearea RAM. devine neclar statul
romn are un caracter "unitar", proclamat astfel n articolul 17 al din '52, sau federativ
39
, ce
este preluat modul de organizare a unui stat federal, U.R.S.S.. RAM. estre un caz mai
aparte; ea este singura regiune care n tem1enul termen care
unei la acest mod de de un anumit centru. Care era criteriul pe baza
se opera Prin crearea acestei administrative se explicit (mai explicit dect n
cazul altor regiuni), o ntre teritoriu pe o care nu n cazul celorlalte
administrative: n timp ce celelalte regiuni aveau denumirile neutre ale
unor zone geografice (Arad, Baia-Mare etc.), RAM. iese n tocmai prin ncercarea
teritoriale a unui gmp etnic, procedeu caracteristic politicii minoritare sovietice
40
. n
U. R. S. S. existau o multitudine de care beneficiau (de jure) de teritorii strict circumscrise, n
cazul Romniei trebuie tinem seama de ceea ce aminteam mai sus n privinta discursului
n problema (minoritatea era polul de at' acestora). n afara
maghiare nici o alta nu beneficia de
RAM. este o mai ales la nivelul discursului, nivel care trebuie privit
cu spre exemplu, problema autonomiei RAM. termenul "autonomie" apare deseori att n
din 1952, ct n numeroasele texte propagandistice ce o nu se simpla sa
lipsind prevederile care statueze concret dimensiunile autonomiei R.AM. n schimb, sunt prezente
prevederi care nu fac dect transfonne regiunea ntr-o ca oricare alta, se
deosebea la prima vedere de acestea legislatomlui era deosebire Articolul 20
al din 1952 obligativitatea legilor RP.R., organelor centrale ale
statului pe teritoriul R.AM. putere era de un Sfat Popular, cu nimic deosebit prin
sau de cel al celorlalte regiuni, iar regulamentul de al RAM. este elaborat de acest
Sfat Popular supus spre aprobare Marii a RP.R (art. 21). deci o aplicare a
binecunoscutului principiu leninist al "centralismului democratic"
41
, care face ca autonomia fie
din start mascheze uniformitatea cel mai pur centralism. Cam n timp
(august 1952) n China ncepe aplicarea unui program de partid privind implementarea autonomiei regionale
pcntm Nu e de mirare prevederile care statuau autonomia diferitelor administrative locuite
de sunt foarte apropiate de cele existente n Romnia: "Organele autonome ale unei regiuni autonome
vor fi edificate n acord cu principiile de ale centralismului democratic"
42
sau "organul autonom al unei
regiuni autonome poate dezvolte economia regiunii n acord cu sistemul economic unificat planul pentm
a statului (s.n.)"
43
. n cu RAM. ar mai fi de solutionat o chestiune: n
RAM., U.RS.S. a fost doar un model sau un impuls? n cazul n care regimul la a avut
n acestei regiuni, acest fapt trebuie ncadrat ntr-o a locului
n o asemenea ne-o reutilizarea
''Gh.Gheorghiu-Dej, Raport asupra proiectului de n idem, Articole a III-a, Editura de Stat, 1952,
p.649: C.I.Gulian, Crearea Regiunii Autonome Maghiare, o n rezolvarea prohlemei n Romnia, n Lupta de
seria a V-a, anul XXXII, nr.lO, oct.l952, p.60
36
Crearea Regiunii Autonome Jvfaghiare,un nou succes al politicii marxist-staliniste a Partidului. Editura P.M.R., 1952. p.S
37
C.l.Gulian, loc.cit.,p.62; Gh. Gheorghiu-Dej, Raport asupm ... , p.693; idem, Statul de instmmentul consl11tirii
noi. Editura P.M.R., 1952, p.l7
Kendi Erich, Minderheitenschutz in Rumanien ,R.Oldenbourg Verlag,Munchen, 1992, p.48
'"Aluzii la federalizare ntlnim n presa Uniunii Populare Maghiare din 1946: "( ... )prin pe
Ardealului, vom prin respectul reciproc, bazele acelei politici de pace ,care,pe urmele lui Kossuth va duce
la federalizarea popoarelor noastre". Buletin lnformativ(editat de de a Uniunii Populare Maghiare}, an.], nr.3, 31.10.1946,
p.2
40
Donald L. Horowitz remarcft faptul una dintre principalele metode ale U.R.S.S. de a calma conflictul etnic de a elimina
tensiunile era terioriului., Donald L. Horowitz, How to Begin Thinking Theoretical(v Ahout Soviet Ethnic
Prohlems, in AJ.Motyl ( ed.), op.cit, p.l8
41
cu privire la autonomia pune un deosebit accent pe strnaerea centm-reoiune dintre
o c e ,
organele puterii de stat locale oamenii muncii din regiunea C.I.Gulian, loc. cit., p.62
42
Policy towards nationalities ofthe People 's Re public of China, Foreign Languages Press, Peking, 1953, p.S
ibidem,p.7
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
152
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
tennenului n 1945 era din (aceasta este
denota un complex de inferioritate, evocnd unui trecut de opresiune inegalitate"
44
.
Probabil re,enirea la n 1952 voia sugereze rigidizeze o diferentiere
ntre o majoritate diferitele n cazul celei maghiare putem interpreta formulei
sus-amintite punnd-o n cu RAM .. regiune care producea o localizare a unei
care nici nu n ntregime (sau cel n cea mai mare parte) acolo. Afinnarea
a autonomii a acestui ansamblu ntr-un peisaj hipercentralizat pune n
faptul maghiari, sau minoritari existau, n destul de mari, n alte zone ale n
cazul maghiarilor. n zona Cluj de-a lungul frontierei vestice a Romniei). Toate acestea ne fac
ntre cele majore existente n din 1952 n 1. Revenirea la
tem1enul 2. principiului autonomiei teritoriale pe criteriul (dar.
nota hene. doar pentru o minoritate) o destul de se cu
mai mare claritate introducem n principiul conlocuitoare cu poporul
'romn. minoritate'' exprima o inegalitate (fie ea numai de care regimul. conform propriilor
precepte. trebuia se Inegalitatea este tacit prin RAM., n sensuri: 1. Doar o
conlocuitoare de autonomie, dar nu celelalte (deci, inegalitate ntre 2.
Chiar conlocuitoare era o minoritate. statutul acesta fiind clar de faptul ocupa
un teritoriu clar circumscris, egal. din punct de vedere al cu doar 5,67 %din teritoriul
Ideologia la unei Weltanschauung proprie, Lumea se
mparte n noi" "ei". acestor grupuri fiindu-le categoriile etice categoriile 'noi"
ci erau definite confonn criteriului fundamental de a ideologiei: clasa ("noi" = proletariatul: ei"
= burghezia). Apoi, pe ce spre puterea cele sfere cunosc numeroase
redefiniri: ideologia dovedind o flexibilitate le noi teritorii: noi" nu mai
doar proletariat, ci se extinde asupra altor ale ipoteticului edificiu social vizat de
(proletariaL muncitoare, intelectualitate cu alte cuvinte, poporul muncitor). n
pentru 'ei" procedeul prin eliminare ('"cine nu e cu noi, e mpotriva Este
probabil n acest stadiu, dintre "noi" "ei" consta n respectiv
arbitrar de Putere. Solidaritatea grupului "noi" este oficial pe
celelalte criterii etc.) fiind declarate neimportante. Din perspectiva subiectului nostru,
se n formula 'oamenii muncii, deosebire de Prin formulei
conlocuitoare", le este o n interiorul grupului --noi"
aici confonn logicii uzul, timp de ani a acestei fonnule. revenirea n
1952 a tennenului cu concluziile n cu RAM., mai
sus) nceputul trecerii din cadrul grupului 'noi" nspre grupul "ei".
NATIONAL MINORITIES IN THE OFICIAL DISCOURSE DURING 1948-1952
(Abstract)
This approach is dealing with the discourses ofthose having the power conceming the ''national problem"
up to 1952. The introduction presents the characteristics ofthe politica) process in Romania at the end ofthe 50's
and first years of the 60's, explaining tenns as "state", "nation", "people" used in the politica! discourse in this
period, to delimitate the discourse reffering to minorities. The study is revealing, then, the impact of the year of
1952 upon the minorities problem in the discourses.
The concepts, principles, realities and systems the state is related to are to be connected to the fact that,
after 1945 (1948) in Romania was established a totalitarian politica! system, exported to the whole Central and
Eastem Europe (known as the "Eastem Block". This system had, as a model, the Sovietic one. The Romanian
state suiiered a lot of changes at the intemallevcl and also externa! one.
Trei ani de aplicare ... , p. 5
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ROMNII-AMERICANI NTRE IDENTITATE
ASIMILARE. CONSIDERATII GENERALE
'
Radu Hriniuc
n abordarea acestui subiect delicat am pornit de la premisa ctorva aspecte generale legate de
n Statele Unite ale Americii de la nceputul secolului n 1989. Vastitatea
subiectului m-a detenninat abordez o mai n istoriografia anume
aceea a mecanismelor de asimilare a existente n societatea
Pornind de la un scurt istoric al n Statele Unite, este o ordonare
a acestui fenomen. seama de cauzele care au detenninat emigrarea rezultatele acestora. O
foarte n istoria o constituie perioada ntre
secolului XIX. nceputul secolului XX ncheierea primului mondial. Acest segment al
este acoperit aproape n ntregime de ce se aflau sub
fiind de politice religioase, dar mai cu de economice precare. Pe de parte.
Radu Toma. surprinde o sporul demografic surplusul de de
lucru a detenninat acest al
1
a existat o de ordin
subiecti, n formula .. tuturor acel 'promiscd land" spre care se ndreptau
milioane de din ntreaga America nceputului de secol XX a cunoscut o dezvoltare
asigurndu-i ascensiunea n scurt timp n rndul marilor puteri ale lumii. Romnii nu
numai (unguri. au ales pentru asigura un n cel mai scurt timp
posibil. pentru ca ulterior, la ntoarcerea n necesar unui trai lipsit de
s-a concretizat n sintagma "Mia banii de drum", reprezentnd la acea vreme o
realizare din punct de vedere financiar. istoriografia a foarte bine portretul
psihologic al cmigrantului la nceputul secolului XX, acel simplu de carte, ajuns ntr-o lume
stranie. unde toate lucrurile noi simboluri, care noi vede lumea din alt unghi,
acela al omului singur, dezorientat, nesigur pe soarta sa, n cu sa n satul
natal. Oscar Handlin despre care a n cu natura. n snul ei,
cu sale despre lume acea solidaritate aparte ntre specii lucruri. n acest nou univers,
America nu a fost un venit n continuarea celui de nefiind n acord cu viziunea sa. n astfel de
momente. omul simplu simte n de oameni n ce prin
fabricile existente Au acum sentimentul pierdut lumea lor, cu tot ceea ce despre ea,
uneori spernd un loc cu satul lor natal, durerea l este
de n se acea comuniune ntre om anotimpurile nu mai
sunt la fel. iar ci se simt de hazard. n aceste momente cel mai important refugiu este Biserica,
ducnd o de conservare mpotriva "LUMI NOI".
1
Contrar
de presa curentului romnilor a
a\'ut un caracter familial nu individual, ceea ce imaginea despre emigrantul romn n
America de la nceputul secolului XX, asimilat cu o de sociale
de preocuparea de adapta proprie la din de instalare. romnii n
America au construit o pentru mobilitatea a grupului etnic, ceea ce acea
catalogare a diferitelor grupuri etnice n " bune rele".
2
n sprijinul acestei dovezile sunt
romnii au n Statele Unite, pe bisericile omniprezente, un foarte important de
de ntrajutorare. crend astfel o ce avea ca scop prezervarea elementelor etnice
n din America. primul mondial un important de
romni s-au ntors la casele lor n Transilvania. unui nou nceput n Patria dar pe de
parte cei n America continuat n n cadrul deja bine nchegate.
1
Radu Toma, Romnii n America - Romnii n cele Americi: o p. 6 Editura Globus,
19%
1
Oscar Handlin, The uprooted, Grosset & Dunlop Publisher, 1951, p. 94-116
2
Radu Toma, op.cil, p.l0-11
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
15-l SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
S-a scris o istorie ce acestor n romnilor-an1ericani, unele dintre ele
dar n timp nu poate fi ignorat fenomenul de asimilare care s-a aflat n
cu de a etnice. Dar, despre acest fenomen vom \orbi mai
trziu
Pentm a da o de inedit acestei m-am gndit ar fi interesant de prezentat punctele de vedere
ale unor romni-americani ce surprind aspectele dintr-o n interviurile pc care le-am
realizat n toamna anului trecut n Statele Unite. Principala mea procupare a fost aceea de a surprinde elementefe
ce constituie mecanismele 1945 ct dinamica n cadrul
mare familie de peste ocean unui sistem social nou foarte interesant.
n acest sens este lui Alexandru Nemoianu, ca istoric al Romanian-American Heritage Center
valerian Trira din Jackson (Michigan): 1945 are cel etape principale:
una este a celor care au venit imediat care sunt ntre romnii-americani. D-
p (displaced persons), un mare de oameni din Europa s-au aflat
n diferite din Germania, Italia. n aceste Congresul american a votat o
lege care se numea ""D-P Act", prin care, ca un act de de generozitate li s-au
ctorva sute de mii de oameni intre n S. V. A.. atunci legile de imigra tie 1921-1923 erau extrem de
stricte. ntre cei care au intrat n S.U.A.. au fost cca.IS-20.000 de romni. au o schimbare
extrem de mare n psihologia caracteristicile romna-americane. comunitatea romna-
era la acea dintre cei care imediat primul razboi mondiaL dintre
lor, la vremea foarte tineri. erau n marea lor majoritate oameni cu o
sau chiar n cea mai mare parte din ArdeaL Banat Bucovina. nspre anilor
"30. de fapt procesul ncepuse mai devreme. oameni au nceput dea sean1a nu mai sunt romni,
nici romni n America, fiind romni-americani care este cu totul altceva. Venirea grupului de care
vorbeam. D-P. au schimbat mai mult caracteristicile acestui gmp. ce s-a ntmplat: spre
deosebire de romni la nceputul veacului, cei cel de-al II-lea mondial, erau
oameni foarte bine si extrem de politic, s-au mai lamurit: extrem de Ei s-au
declarat n stare de ostilitate cu comuniste din Romnia. mbinare ntre comunitatea
romnilor-americani aici ntre 1900-194 7, care devenise nu o comunitate de romni n America. ci o
comunitate de romni-americani, a celor 1945. au
stabilit caracteml specific al romna-americane, caracter pe care l n ziua de azi. Ei
sunt cei care au venit atunci. Lor li s-au mai n anii '60-'70-'80 mdele celor deja n S.U.A., care
ati putut plece din Romnia ce ncepuse o destindere ce sub presiunea guvernului
americane. comuniste au trebuit acestora plece din
familiile n S.U.A.. Au mai fost o categorie a celor care au defecteze sistemul comunist
plece din sub anumite fonne, fugarii, fie n excursii. fie trecnd not, fie n misiuni
refuznd se mai n Dintre ei o parte s-au stmcturilor romnilor-americani. iar o
parte au fie fie s-au topit n marea mai neo cu
comunitatea romnilor-americani. Dar cum spuneam, comunitate a romnilor-americani este
prin specifice. biserici de diferite cei mai fiind dar li se
(greco-catolicii) n ultimul timp tot mai n plus mai existau
fratemale. de ntr-ajutorare un foarte mare de ziare care caracterul
cum spun ei nu sunt romni n America ci sunt romni-americani, parte a
americane. modelul romnesc, a rostului respectiv a
ntre bine
1: Care ar fi la nivelul romna-americane de unde provin ele'
1
R: Ceea ce eu ca vorbind despre romnii-americani, sunt ceea ce la un moment dat
am caracterizat ca fiind grupurile periferice ale romnilor-americani. n ceea ce chiar
nu majoritate dar ceea ce majoritate romnii-americanii sunt o
parte a americane, distincte, care n principal, mea,
a modelul romnesc. apar n cu acele grupuri ale
romnilor-americani aici ntlnim cazuri; probabil sunt mai multe, dar cazuri principale
exemplific: 1) l acei romni care simplu spus au n S.U.A., fie n nici un fel
nfnmte duritatea asprimea americane. Ii mai ales n marile n special n New-York Sunt
oameni care izolat, la marginea sistemului american ca orice gmp care la marginea
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. ldentit11te
155
unui sistem au parte n principal de rele ale sistemului mai de lui bune. ntotdeauna
gmpurile care se la periferia unui sistem mare, mai ales a unui sistem cum este sistemul
american. aceasta este pe care rele ale sistemului mai putin lui
bune. Sunt oameni care ntre ei. sunt de lumii din care au venit n
timp Ia marginea unui sistem pe care nu-l de care sunt mereu sunt oameni
care se n continuare fie de secrete din Romnia sau din S.U.A, sunt oameni care
sunt n culte nu de ori partizani a-i farfuriilor
La extrema se gmpul pe care eu l-am numit al gmp de romni
n S.U.A prin burse sau profesori n schimb care s-au nchis n sine, constituindu-se ntr-un fel de care a
ales nu cu masa romnilor-americani. mea este oameni, n
lor majoritate au sunt profund bolna\'i Boala, eu
cred. n fapt: sunt oameni care pentm a putea pleca din au o serie de compromisuri,
.ar n S. UA, au ales modul cel mai prost de a exorciza aceste tare anume amncnd
asupra popomlui romn tot ce cred ei a fi cu mai cu considernd popoml romn este
,inovat pentm celui mai dramatic flagel pe care 1-a cunoscut lumea -comunismul.
mea este o parte dintre vor echilibml sufletesc mintal, dar nu-mi fac
nici iluzii pentm o parte dintre ci vor continua din compromis n compromis la zilelor
lor'. c
ce am care sunt principalele elemente ale ar fi interesant de
interaqiunea americane n a acestora pornind de Ia conceptul de
modilicare transfonnare n timp a n "melting pot" american. Se pare n S.U.A
exista un conflict puternic ntre n cadrul familii, cu cele care cuprind copii din
prima tineri sunt mai cu obiceiurile cel mai adesea nu le mai
Ei au alte alte deschideri creeze propriul stil de modelul american.
dintre prima lor de copii sunt interesante, deoarece se primele
ntre mesajul dar acele deprinderi comune grupului.
la a treia de copii n limbii a obiceiurilor ei sunt mult mai
stilul de american. resping se voie n afara

O deosebit de pentm a reprezentat limbii engleze. fapt ce
a determinat importante n cadrul fan1ilial comunitar, deschiznd dmmul spre o asimilare mai
limbii engleze reprezenta un avantaj deosebit n ocuparea unor slujbe importante
n cadml implicit ridicarea nivelului de trai. Unii dintre au limba la locul de
n campanii de educare organizate de intreprinderi sau chiar de stat. La acestea s-au
mai speciale de guvern pentm limbii engleze.
4
Acestea au ntmpinat o
din partea dar au triumfat. De la nceputul anilor 1940
engleza a nceput teren, iar n de n devenise
obligatoriu. Concomitent apar etnice iar o mare parte din membrii devin
se abordnd stilul de american la n afara ceea
ce a dus ine,itabil la mperea angrenarea lor n societatea Sociologii
antropolologii au descris procesul rezultatul ntlnirilor etnice prin termenul de asimilare cel de aculturatie
6
ntr-o aceasta ar cuprinde acele fenomene care din ntlnirea Ia pri;na
ntre membrii a gmpuri distincte avnd culturi diferite, rezultnd ulterioare ale culturii
originale, la unul sau la ambele grupuri. Pe de parte asimilarea este un proces de interpenetrare fuziune, n
care persoane grupuri memoria, sentimentele atitudinile altor persoane (nativii) cu ei
istoria lor, intrnd astfel fiind ntr-o

Asimilarea n mod
nonnal se mult mai rapid cnd aceste contacte sunt primare. cnd sunt mai intime mai intense, n
aria relapilor de atingere n cercul familial n gmpurile intime Contactele secundare faciliteaz.:'i
acomodarea dar nu att de bine asimilarea., contactele de aici fiind externe izolate.
2
Conjon11 depozifiei lui Alexa11dm Nemoianu
3
Philip Ta vioL 71re distant nrag11et, Eyre & Spotiswoode Publisher, London, 1971, p. 257-258
'/hidenr, p. 265
'!hidem, p 267-268
"Gordon Mi! ton, Assimilation in American life, New-York, Oxford University Press, 1967, p. 61
- lhidem. p. 62
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
SOCIETATEA: STRUCTURI DIN AMICI
americani sunt de asimilarea nu se ci se din momentul n care
emigrantul n cadrul a o prejudicia un comportament Apare
deja termenul de 'host society", care titulatura de elementele ce decurg din
calitate, locul n care au loc o serie de ntre autohtoni n ceea ce limba, obiceiurile,
mncarea. arta. recreapa, telmici economice, etc.
o generalizare a mecanismului asimilarea s-a produs, fie simultan sau
mai trziu dect toate tipuri de asimilare vor veni de la sine n mod natural. Realizarea unei
astfel de aduce sine grupului etnic ca entitate evaporarea valorilor distinctive.
9
lucrare s-a dorit a fi o prezentare a ctorva aspecte legate de
asimilare n universul fascinant al LUMII NOI. ntr-o ce are la individul, ca entitate, comunitatea
sau familia mare, n cadrul ambele fiind supuse unor
pcrpetue.
Romanian-American People Between Ethnic ldentity
and Assimilation General Consideration.
(Abstract)
This approach tries to reveal general issues conceming Romanian immigration and assimilation problems
in the United States of America, which haven't been debated upon so much. In this work 1 started by writing a
short Romanian immigration history in the United States of America, considering thosc facts that made this
happen as \:vell as its results. There are three significant periods of Romanian immigration to U.S.A., the first and
the most important is that between the late l9
1
h century and the early 20
1
h century, the end ofthe First World War.
to be more specific. During this first period Romanians, most of them Transylvanian peasants immigrated to the
"Promised Land" because of politica! and religious persecutions they had to experience and because of their
economic problems. After 1918, marking the second period of this process, a part of those immigrants retumed to
Romania in order to start a new life, those who remained in the U.S.A. continued their life inside Romanian
communities well consisted at that time. As for the InterWar period, Romanian immigration was not so strong as
it was during the first period because of American immigration laws (restrictions). In order for my work to be
complete, for the third immigration period 1 used a part of an interview recorded with Alexandru Nemoianu, a
researcher at the Romanian-American Heritage Center "Valerian Trifa" in Jackson (Michigan). He made an
interesting description of Romanian immigrants in the U.S.A., which 1 thought to be useful to mention as it
rcpresents a Romanian-A.merican point of view.
In the final part of my work, 1 underlined some important aspects of the assimilation and acculturation
process. which \Vere and are unavoidable in American society. American historiography named this process
"MEL TING POT", where cultures and civilizations seem to mix together, inevitably adopting the American life
style.
< lhidem, p. 63
; Jhidem, p !! 1
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
THE IMAGE OF THE JEWISH PEOPLE
IN THE "TOWER OF DA VID MUSEUl\tl" IN JERUSALEM
VLAD O C A
The aim of this papcr is to analyze the ways in which the exhibition, catalogue and related items of the
l'ower of' David Museum al the History of Jerusalem present the image of the Jewish people throughout its
historv in Jerusalem.
The museum is housed in what traditionally is called the "Tower of David". The named site is actually the
ancient citadel of Jerusalem. built rebuilt and remodeled throughout the ages since it was built in the 2nd century
BCE. Thc picture or the profile ofthe citadel and especially its skyline with the minaret ofthe mosque built by the
Turks -long thought to bc the original tower erected by king David-was and still is one of the images that
svmbolize Jerusalem s Old City and Jerusalem itself. This image ofthe citadel appears already in the 19th century
books and graphics as onc ofthe main symbols of Jerusalem. In the first half ofthe 20th century in certain posters
on different topics, ranging from those meant to encourage the Diaspora Jews' coming in Palestine to
commercials. the Tower of David" takes a central place in shaping the idea of Jcrusalem. This fashion in poster
art and tourist commercials is still going on today. In the time of the division of Jerusalem, from 1949 to 1967,
photographs shm.ving the barbed wire border between Israel and Jordan pictured most often the Tower of David
as the best knmvn landmark of the city
1
. The logo of the Museum itself and other materials and giveaways show
the minaret rather than othcr elements of the citadel.
Since the days of the British Mandate in Palestine, when the citadellost its role as a milita!)' stronghold,
thc .. Tower of David'' complex has been transformed into a historical site and a cultural center shortly after the
conclusion of W.W.I. Exhibitions. shows and other cultural events took place in the ancient incint. After Israel's
War of Indcpendence and the city's partition, the cultural activities in the citadel ceased for 19 years.
Aft.er the city's rcunification in 1967, the decision was made to set up Jerusalem's City Museum in the
Citadcl. Extensive excavations followed by complex preservation and restoration work took place on the spot.
prcceding thc opening ofthe Museum's first stage on Jerusa1em Day in 1983. The completed exhibition halis were
opened six years !aner, and in 1991 a special wing was inaugurated in the Crusader's Hali destined for housing
temporal) exhibitions displaying distinctive aspects of Jemsalem's life and culture.
The declared aim of the Museum is to picture the history of Jerusalem through the ages and the
contributions of the various religious and ethnic groups that had lived here. Therefore. I thought it would be
mtcrcsting to examine the ways in which the image ofthe Jewish People is pictured, in relation with the history of
the city and the other cohabiting groups, in the Museum's exhibition. The present papcr is based on the material
or the Museum s permanent exhibition and the cata1ogue to purchased there. From the museographica1 point of
\iew. the exhibition is a fine work and perhaps from this point of view one of the best permanent museal displays
in Israel. Using a rather reduced amount of exhibits, a synthetic picture of Jemsalem's history is created. The
cxhibits smali number, replicas in their majority, is compensated by thc presence of a large number of pictures
and dioramas and a generous display of ali kind of media, and 1ast but not least written explanations vcry dense in
infonnation, written in Hebrew. Arabic and English. As it will be seen, it comes out that the exhibits are an
auxilial) for the text. In facL the visit to the Museum is thought to be made in the company of a guide (the
muscum pro\ides guided tours). or by the help ofthc catalogue that can be purchased at the entrance or the 'easy
guide (an electronic device provided with a speaker that te Ils the story of each exhibit as the vi si tor walls through
the museum s halls) to be rented at the entrance. lf ali the above are missing the visit can be made in the same
manner by carefully reading ali the cxplanations annexed to the panels of the exhibition. The material displayed is
divided into thirteen parts corresponding to as many periods in the city's history, spread in severa! rooms in the
Citadel. Before seeing the exhibition, the visitor is invited to watch a 14 minute animation film created by the
Italian artist Emanuelle Luzzati, meant as an introduction. The film presents in a humorous manner the history of
Jemsalem. Animated characters drawn in a friendly manner are acting ali major events in the city's history.
The pennanent exhibition ofthe museum was drafted, roughly, throughout the decade ofthe 1980's. The
revised catalogue \vas published in 1992, with a second edition in 1996. Some incongmences arc noticeable
1
See Lichior im HaHalom. Israel Museum, Jerusalem, 1986.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
158 SOCIETATEA: STRUCTURI ~ 1 DINAMIC!
betwccn the catalogue and the explanatory text in the exhibition. as it will be pointed out when the case. There arc
some main features noticeable both in the exhibition and in the catalogue. First is the idea of Jerusalem as a
capital and as a national symbol throughout time, sometimes this appears a little forced. Then is the presencc of
the Jcws in a way or anothcr in or around the city in differcnt historical periods. In a sometimes anachronistic way
the unage of the Jewish people is presented according to the standard of the "Nev. Jew" proclaimed by Zionist
propaganda and the pioneer settlers of Palestine in the beginning of the 20th century, though the strong ties with
the tradition of Judaism is stressed .. The "New Jew's" attributes were bravenes, heroism, his dedication as a
fighter for the motherland. On the other hand the exhibition stresses the strong ties that were maintained with thc
tradition of Judaism.
But since, as we leam from the catalogue, the museum is meant tobe a place where "Jews, Christians and
Muslims. from Israel and abroad" are invited to come in contact and understand the many aspccts of Jerusalem 's
multimillenial history, the tone in the Museums explanatory panels and catalogue tends and as a whole succeeds in
being impartial and keeping emotions away. Although in a not fully scientifically way, given the largely tourist
dcstination of the museum, the general picture of the history of Jemsalem is remarkably accurate, with though,
some inexactitudes mostly related to technical aspect that were at the time of the conception of the exhibition, or
sti li are the abject of disputes in the world of scholarship.
The cxhibition is reconstmcting rather few elements of the history of Jemsalem and it's people, by
sclecting from the deeds. life scenes, or artifacts crcatcd by the city's inhabitants or temporar)' visitors the most
signi ticant o nes. 1 will therefore not search for traces of misinterpreting of history, or rewriting of it which is all
but not present. My aim is to analyze brietly \-vhat results does a such selection of the material have on ones
pcrception of Jerusalem s historical evolution and it's people. More precisely for what kind of image of the Jewish
people living in Jerusalem, and not only, according to our contemporaries does this selection create.
1 will not insist much on the introductory film, because being made by an artist it is much personalized,
creating a distorted histOf)' of Jemsalem. The narration in Hebrew, with Arabic and English subtitles, goes in the
samc tone like the film, actually summarizing all that is shown more broadly in the museum's exhibition. The
story telling starts from the laying of the first stone of the Canaanite city of Iebus (Salem), followed by it's
conqucring by king David "when the romance of the Jewish people began" in Jemsalem. Then we see king
Solomon building the First Temple, and after that the unfortunate capture of the city and it's people exile to
Babylon. when Jemsalem remained for over fifty years 'lonely Iike a widow". And so the saga of the Holy City
goes on, narrated in this metaphorical fashion, focusing mainly on battles, massacres, and successive conquerings
through the ages.
The first section of the exhibition, following the chronological order of history, is the one dealing with the
Canaanite period. Like for all other sections when approaching a new period, a map related to it can be found.
showing Jerusalem and the land of Israel. The map related to the Canaanite period has the titlc canaan-A Bridge
Bet\veen Cultures-A Buffer Between Empires". It is showing the land of Canaan (Palestine) in between the
empircs of the Fertile Crescent, and as part of the latter. It can bee seen in this title, the map itself and the
cxplanatof) text a picturc of the promised land of the Jewish people. This is roughly the same picture as thc one
o iT cred by the Jewish historiography of the last century and a half This land seen so, is the place were historians
say the Jewish people Cf)'Stallized as a nation, and implicitly fom1ed it's character according to the given
conditions. But although, as we are reminded by the quotation from the Bible in the explanatory text it is a 'land
of milk and honey", and a part of the Fertile Crescent, having the chance of receiving beneficia! cultural
intluences from all neighboring regions, it is still a buffer between empires, a place where powerful unfriendly
forces were endangering life in the land. Those who were to settle here were to become daring defenders of the
land in order to survive in the region. Among other exhibits of the section that relate to the earliest mentioning of
Jemsalem, there is one depicting the first legendary relation ofthe Jewish people to the city. In is about Abraham
meeting 'Malchi-Zedek king of Jemsalem ... "(Genesis 14:18). It consists of a fiberglass panel showing the two
men together in the fashion of Assyrian low reliefs. This is a rather protochronistic entry, meant to show the most
ancient links existing the Jewish people and Jerusalem.
The next period on the scale of time is the First Temple period, or as written in the catalogue: 'The
Monarchy-The First Temple Period (l 000-586 BCE)". This section is granted great importance within the
economy of the exhibition. From historical point of view this period is not so largely documented in comparison
with many of the later periods. Though its importance and meanings for the early history of the Jewish people is
cmphasized by the relatively large number of panel displayed here. From this moment in time begins the history of
the Jewish pcople in Jemsalem, and in a way also that of Jerusalem in a more strict historical sense. It represents
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il.
159
also the beginning of stately history of the Jews, as cxpressed also by the motto of the section on a panel, quoting
from the Bible-"As the kingdom was finally established" ( 1 Kings 2: 12).
The very first panel, illustrated with a picture of the mosaic in the Beth Alpha synagogue showing the
sacrifice of Isaac on Mount Moriah, is dealing with Jerusalem [as a] Capital of the Kingdom of Israel. The text
anached to this panel tells us about the founding of Jemsalem by king David who "macte Jemsalem the politica!
center of the people of Israel", and about his successor. king Solomon who built the Temple on Mount Moriah,
which became the symbol of national unity''. It can be seen from this example, and others in this and the
following sections, hmv ancient history is dealt with. Although the infonnation is accurate, from thc ways thc
historical data arc uscd, echoes of the 19th century national history, positivism and Marxism are easily
recognizable. Notions such as national unity, politica! center of a people as a whole. placed in such distant cras
like antiquity are main features of ali the abovc mentioned historical schools, and are more and more rcgarded by
modem scholarship as obsolete and anachronical. These concepts appeared much later in time in the ways \Ve
know them today, in modem times. Social cohesion and collective conscience in ancient and medieval times where
bascd chiefly on other means than they do today. In early historical periods detenninant factors for the mentioned
social phenomcna originated in rcligious, tribal or gentilical relations and later by antithesis to the other, and much
less or at least not in ways we understand thcm today as ethnicity and nationality. This way of seeing national
consciousness in distant historical epochs, has been developed under the influence of Enlightenment in the 19th
ccntury Europe, in order to back up the national awakening that stmck the continent. It was not meant to bc a
rewriting of history. It was just the way in which Romanticism and later, positivism saw at the time developmcnt
of nationhood. considering that the phenomena had very early roots. This style of historiography, is still
fashionable everywhcre in the world, although efTorts are made among scholars to replace this view. The
stronghold of this historiographical approach are first of aii school textbooks, popular history books, television
sho\\ s, ali of which are an important part of popular cui ture. This approach is always reemphasized in times \vhen
new regimes arc established, because of its characteristic of creating a historical filliations between thc past and
thc present throughout the epochs, thus creating a legitimization for the very existcnce of the new mic. In recent
timcs for exampie in has strongly reemerged in the countries of Eastem Europe afl.cr tuming dmvn of the
communist rcgimes in the arca. This fashion of writing history has been adopted by Jewish scholars in thc last
century, and Iater was largely supported by the Zionist movement
2
, under the influence of the historiographics of
the different European cultures. In this way the heroic past ofthe Jewish people has been recovered by means not
inheritcd through the Talmudic and rabbinical tradition. The idea of national unity and consciousness sprcad out.
as did the idea of Jerusalem as the eterna! capital of the land of Israel and its people, and the idea of Jewish
rcsistance to externa! factors throughout the ages. AII these became major features in Jewish and !ater Isracli
historiography and culture, emphasize falling on onc or another aspect according to different detem1inants. But
this is not the object of the present paper. Keeping in mind these features of historiography and modem and
contemporary culture, 1 would try to sec to what extend the influence of these facts is to be felt in the conception
ofthe Tower of David Museum's exhibition and catalogue.
It was shO\vn that Jemsalem is seen as the "capital ofthe people of Israel", oras later referring to the time
ofking Hezekiah, when Jemsalem as the capital ofthe kingdom of Judah "regained its position as the national and
religious center of "the entire [Jewishj people" (emphasize added). It undoubtedly was the center of Judaism. but
its symbolizing national unity is questionable in the ancient times. It is not seen only as that but also as a drcam
city. a magnificent citadel built by the efforts of its inhabitants. In the explanation of thc diorama dcpicting the
City of David, the visitor is told that "on the mins of Jebus ... [king David] built a splendid citadel". Not denying
the fact that in those times the building of a walled city was a major achievement, there should be noted the
pcrsistence of the myth of thc great citadels of the Bronze Agc. Despite the fact that many of these cities had
imposing public buildings, like Jemsalem had had its Temple, their size would rarely cxceed that of a modem
village. But this myth had been long time applied and by many it still is in the case of other legendary walled cities
111 Mesopotamia. Asia Minor and Greece, showing them as magnificent citadels. This distortion of perspective is
duc usually to the fact that modern people tend to relatc the cities of the period with much !ater elements of those
particular sites usually still standing to this day or by misinterpretation of sources of the time. To be sure. the
diorama depicting the city of David shows Jemsalem as a small sized walled-in city.
In this section there are some panels that present material that actually goes beyond the boundaries of
Jentsalem, talking about the Jewish state and "nation" as a whole. Thc first of thcm, named "From Egypt ro
Euphrates" is showing the ways in which 'king David extended his overlordship" within the above mentioned
! See Bemard LEWIS, Histo1y, Remembered, Recovered, Invented, Princetown University Press, Princetown, NJ, 1975.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
160
SOCIETATEA: STRUCTURI I DINAM ICI
boundarics. From the other panel Trade under king Solomon, that is like the previous a map with stylized figures,
wc !cam that king Da\id transformed his kingdom into an empire" and that afterwards, under his son Solomon
it bccame a thriving commercial nation with Jerusalem at its center. This is, in fact. thc picture of the golden age
of thc Jcwish state that has had a long career in the rabbinical tradition and then taken over by the Romantic
litera ture and historiography. its image being ali ve to our days. Here, together with the idca of the state s glory
and its people s heroism (also pictured in the diorarna showing the Assyrian unsuccessful siege of 701 BCE), it is
to bc notcd thc concept of nation-empire, that comes together with the same myth mentioned above. It was often
uscd in Romantic and cven positivist historiography and belletristic in the 19th century but is also surviving today,
although it is considcred obsolete by modem historians.
Among the other panels in this section depicting daily life scenes, images of the Temple, objects and
maps. another one is particularly worth analyzing. Its title is "Ideas that Inspired Mankind". It deals 'vvith the
prophets active in Jerusalem in the First Temple period, and about their ideas. It is underlined that these prophets
\Vere living in Jerusalem which was the rehgious center ofthe kingdom. These prophets "censored the immorality
of the rulers and of the people. Their discourse contained a universal ethical message destined to ring around the
world 1 ... ] The belief in One God, the brotherhood of man and in the rule of law, and the vision of eterna! peace,
werc among these ideas conceived in Jerusalem which were to inspire mankind for ali time". The message comes
out clearly. The justified claim of patemity of Judaism for some ofthe major ideas of mankind is reminded. What
is important to be noted here is the emphasize put on Jerusalem which is not only as shown before a politica!,
religious and commercial capitaL but also a spiritual center that spread its Iight far beyond the temporal
boundarics of the J ewish state. A place where ideas of universal value carne to life.
Thc story of thc First Temple period with the ''Destntction and Exile'' illustrated by a tiberglass casl
mspircd by thc Assyrian low reliefs of the time, titled 'Galut Babef' ("The exile to Babylon") A map also
illustrates the ways of the exile. The text tells about the destruction of the city and about the exile of its
population, and that Jerusalem was left to lay in ruins for over fifty years. Although it comes natural that he
Temple itself has been destroyed. not a word is describing explicitly its destruction neither in the exhibition nor in
the catalogue. In the same manner will be treated, as shall be seen, the destruction ofthe Second Temple.
The next periods on the scale of time, and on the suggested route of the exhibition are those of the
Return ta Zion" and ofthe ''Second Temple Period". Within the economy ofthe exhibition they takc two rooms.
The smaller one is presenting the first period, and the larger one, respectively, the second period. In the catalogue
the period is divided in three periods, more appropriate to the facts, though. Here the first has the same title
"Re/Urn to Zion". but with a subtitle: Early Second Temple Period. The second is the "Hellenistic and the
Hasmonean Age", and the third is "From Herod ta the Destruction of the Second Temple". For this section a
diffcrence is to be noted between the text in the exhibition and that of the catalogue. While the !ater is giving a
more distant and clear record of the historical events, the exhibition text is more subjective about the facts it is
relating to. and thus putting an emphasize on different aspects of the period, creating in this way a sometimcs
m ~ thical imagc of the past.
Thc room of ""The Re turn ta Zian" has, like the previous section, a motto that reads: come, Jet us built
thc \\ali of Jerusalem "'(Nehemiah 2: 17). As the room is entered, three large fiberglass casts are tobe seen, made in
the fashion of the Persian low reliefs of the time. These are respectiv,ely named "By the rivers of Bahylan", "The
IJec/ararwn al Cyrus" and ''The Return ta Zion", depicting the Jewish people's dwelling and their return from
Mesopotamia. On the opposite wall there is a map of the ways followed by the Jews in their return to thcir
homeland. In the cxplanation the one of the first tl1ings mentioned is the rebuilding of the Temple (the same in the
cataloguc). although as shown above no clear mention of its destruction has been made. This and the restoration
of thc laws of Moses madc again Jerusalem to play ''the role of religious center of Judeca". In the cataloguc this is
seen as a more complex process of ""social and politica! refonn based on a return to religion" made under the
auspices of Ezra the Scribe and Nehemiah.
Most ofthe material presented in this section depicts Jewish life outside ofthe borders of Jerusalem and
even of Palestine. the point of Israelites willingness to return to their homeland is stressed. Even if the panels ha ve
no explanation other that their titles, the episode of the exile to Babylon and its symbolical meanings, such as
suffering but not denying one's identity, is thought tobe known by nearly everyone visiting the museum. The story
of this episode has long ago crossed the bordcrs of Jewish tradition and culture, if only to keep in mind the great
intlucncc it had in thc Italian movement of the Rissorgimento, by the so called "Hymn of the Exiled" from
Giusscppc Verdi 's opera ''Nabucco". The titles of the panel themselves "By the Rivers of Bahylon" and ""Re turn
to Zian forn1 phrases that circulated in recent time in the spheres of popular culture, due to for example some
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. Identitate ~ i m i n o r i t i
161
popular disco music tune in vogue at the time the exhibition was created. The strong symbolic meaning of these
panels is bound to easily hit its target. The idea of the Jewish people's endurance and suffering comes out clearly
to thc visitor. used to and previously exposed in a way or another to these symbol. On this background, the image
of a newly built Jerusalem, walled and with a new Temple, and Judaism renewed and strengthened (as seen in the
diorama showing the signing of the Convenant in front of the Temple by "ali (emphasize added) Jews living in
Jerusalem) appears like a great achievement, with certain heroic connotations. The idea of Jerusalem being the
ccnter of Jewish life is once again emphasized, and its value as a symbol added.
The next room in the exhibition is dealing with "The Second Temple Period" as a whole. Although its
motto is ".le rusa/em-A Metropolis for Ali Countries" (Ancient Jewish Sages), and it tries to depict a multitude of
aspects Jewish life in Jerusalem is a central issue.
The influence of Hellenism is described as a very powerful one. It was especially to be felt among the
upper classes. that adopted the Hellenised customs and "even names". At its peak this influence was tobe felt even
among some priests that "would leave the Temple to go to sec the games". Young Jews are tobe seen wrestling in
the Gymnasum. But it is stressed that the "majority of Jews ciung faithful to their traditions".
Jcwish resistance was once more to be experienced, as the Maccabean revolt sparked out, provoked
especiall y by the radical changes" perfom1ed by the Seleucid leaders. "The Hellenisation of the city and religious
persecutions provoked the Hasmonean (Maccabean) revolt". It culminated with the recapture of the Temple and
thc bcginning of the Hasmoncan rulc that brought with it "a 80-year period of politica! independence in
Jerusalem". About the capture of the Temple and its subsequent desecration there is no mention neither in the
exhibition nor in the catalogue' s text, exactly like in the case of the destruction of the First Temple. The issue of
the Jewish resistance to oppressors and any externa! effort to alter their tradition, will be from here on very
important for the ages to come. It has been strongly dealt with in historiography and literature, being one of the
main features ofthe Jewish history and related literature.
The next subsection of this period is that of "Jerusalem in Herodian Times". It is pointed out from the
beginning that Jerusalem was a capital and remained so even after Herod's death - this latter infom1ation is then
contradicted by another to be found in the exhibition, while the catalogue does not make such a statement. It is
about an inscription from Caesarea shown in the exhibition, in which Pontius Pilate the Roman govemor of
Judeca is mentioned in relation with the activity of Jesus ofNazareth. Here the explanation ofthe inscription says
that although the official residence of the Roman govemors of Judeca was Caesarea, ''they often came to
Jcmsalem especially on festive occasions". We are not told what those special occasions where.
Here we find, though the only mention of the destruction of the Temple, after which ''the Jewish life in
Jerusalem can1e to an end". But because in the panels that depict the capture and destruction of Jerusalem this
infonnation does not appear, although self-understood, the actual fact of the destruction of the temple does not
become strongly pictured. On the other hand the infonnation about Jerusalem being a capital then contradicted
but not very clearly is due to leave the visitor the impression that the city's role as a capital remained unaltered.
Herod's role in building Jerusalem anew and making it a splendid city is strongly emphasized. Throughout the
pictures and dioramas the image of Jerusalem as 'the Golden City" is created. A strong accent is put on the
profound character of Jewish life and manners in Jerusalem, despite the strong Greco-Roman influence, that is
almost not discussed. The images of cult objects and ritual bathes (michveh), or of the wall of Temple's incint,
repcatedly appcar as individualized exhibits or in the film screened here. Many images from houses of the time
also complete the image. The panel "No Entry" reminds us that Jews where still having control of their religious
and interna! problems. It is an inscription in Greek (presented in the exhibition in a replica), conceming the entry
in the sacred precints of the Temple. Thus, a Gentile entering there "was solely responsible for his subsequent
death". we leam from the Hebrew, Arabic and English translation of the text. The message was made clear in its
time as it is in the context of the exhibition. In connection with the activity of Jesus of Nazareth we find out,
indirectly, about Jewish resistance in Roman times. The panel, like the others, is composed oftwo parts. The large
one. above, carries a picture, diorama. animation ora film is screened, with the adjacent explanatory text. Below,
a small and narrow panel shows archaeological finds, maps and a text related to the subject together with a
trilingual explanatory text. In the case ofthe panel about Jesus ofNazareth, showing a triptych from a 8th century
manuscript. the small panel below shows the photograph of an ossuary of a crucified Jewish man, then two of
loculi and of a tomb with a rolling stone ofthe Sanhedrin from Adullam and the inscription of Caesarea that has
been prc\iously mentioned. The association between Jesus of Nazareth and the crucified man and the hypogeous
tombs. is not striking since in the legend created around Jesus' person, his crucifixion and burial in such a tomb
with rolling stone are central clements. Again we have a relation to what supposedly is a well known symbol. The
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
162 SOCIETATEA: STRUCTURI I DINAMIC!
sutTering of Jesus during his cmcifixion and his subsequent death are stories well knmm even outside Christian
culture. Cmcifixion as a suppression method used by the Romans or others, is known by many, again from
different features of popular culture as for example the classic American cinematographic super-production
spartacus or recent post modern video clips. The explanation annexed to thc photograph of the ossuary tells
about cmcifixion as a common punishment for rebels, and that ''thousands died cmcified in revolt against the
Romans. No reference to any specific revolt is made, creating prcmises for imagining a continuous action. Thus
the prcsence of this "'s\\ord of Damocles" abovc the Jews' heads and in relation with these symbols, Jewish
resistancc and revolt appears in a different light. It is not my purpose to argue that these association where made
intentionally or not. Although associating facts to such powerful symbols might produce subliminal links in the
minds of the visitors.
This section concludes with a diorama and two low reliefs picturing the destmction of Jemsalem. This
moment represents thc beginning of Jewish Diaspora. No specific mention is made here about the destmction of
the Temple. But the enslavement of the survivors and the Romans carrying sacred objects out of the Temple are
shown (replica from the Arch of Ti tus, scale l : l ). The section ends with an enlarged copy of a Roman cain issued
aft.er the year 70 CE. having written on it the words "Judeca Capta". It is a typical representation of a captured
province: a woman weeping; in this case, under a palm trec.
Aft.er the destmction of Jemsalem, the Romans and then the Byzantines prohibited the Jews to enter the
city. Although there have been specific dates or special occasions when they were pem1itted to return. Their
presence bas been felt in a way or another in the coming centuries. For the coming periods it is therefore little
known about Jewish life in Jemsalem or around. After Jemsalem's dcstmction, the Roman domination became
more pregnant and a new city was built on ifs mins. This late Roman period and the following, the Byzantine
period are. compared to the previous sections very condensed and briefly reviewed. For the coming sections ofthe
exhibition 1 will focus on the picture ofthe Jewish presencc in Jemsalem.
The new Roman city named Colonia Aelia Capitolina is pictured as a pagan city. Like in the previous
sections. the most important architectural achievements are shown. The main temples, the Fomm. the Cardo. are
all mentioned. Again it is interesting to see how the constmction ofthe Temple of Jupiter on the Temple Mount is
omitted. Only in the cataloguc there is an explanation adjoining a stylized picture presenting Jemsalem in Roman
days. were the edifice is mentioned, without any relation to when and how it has been erected on Mount Moriah
on thc site ofthe Second Israelite Temple.
Then Bar Kochba' s revolt is shown in a diorama presenting a ca ve where the rebels are manufacturing
weapons and minting coins. O ne of these coins is pictured below. Coins were always a sign of sovereignty and Bar
Kochbas coins very often have been represented as a symbol of Jewish resistance and independence. The
explanatory text of the diorama also tells that the aim of the revolt has been in "'restoring Jewish sovereignty in
Jemsalem. With the cain a facsimile of a letter of Bar Kochba is exhibited. Sharing the same room with the late
Roman pcriod is thc Byzantine period. The major part of the material here deals with the shaping of Jemsalem as
a Christian city, about its new buildings and the new aspects of life here. A brief note tells about the plans of
rebuilding the Temple in the days of Julian the Apostate. The diorama ''Lamenting the Destruction" shows how
the Jews came on the site ofthe destroyed Temple every year on Tisha B'Av, the only day they were pennitted to
retum into the city. Lamenting the destmction ofthe Temple on Tisha B'Av is a custom perpetuated until today.
On o ne of the walls of this section there is written a text from the Tanhuma Midrash: 'the land of Israel is
in the center of the world and Jerusalem is in the center of the land of Israel''. This text here scems a little bit out
of context. since no explanation is given. Thc intrinsic message ofthe text is clear but 1 could not find any further
links with the rest of the material here except that this Midrash has been written in the 4th century. that is in the
Byzantine pcriod.
In the ncxt section, of the Islamic period there is another diorama depicting Jewish life in relation to
Jemsalem: succoth on the Mount ofO/ives". It shows a Jewish religious ceremony taking place on the Mount of
Olives facing the Temple Mount. The gatherings, we learn from the explanation, were attended by many pilgrims
mainly on the seventh day of Succoth, the Feast of the Tabemacles". On these occasions the spiritual leaders
were appointed. Also at these gatherings the Jewish calendar v,;as reaffirmed and the communities were called to
contribute to the Jewish institutions in Jemsalem". No further mention of what these Jewish communities were.
The continuity of Jewish live in Jemsalem, and important feature in Jewish historiography and culture is clearly
stated here.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Il. I(kntitate i m i n o r i t i
163
The Cmsader section ofthe exhibition does not include any mention of Je\vish activity in Jemsalem sincc
they ha ve been slaughtered and the survivors expelled from the city upon the arrival of the European Christians.
But it is mentioned that Jemsalcm became once again a capital "for the first time since Jewish sovereignty" ended.
After the reconquest of Jemsalem by Saladin, the Jews were allowed to retum in the city, and 'lhey were
joined by immigrants from Maghreb, France and Yemen", and more, 'in response to Saladin's call tree hundred
rabbis from France and England arrived in the city. This point in history is seen as the beginning of the retum of
thc Jcws from thc Diaspora. A not very large panel in the exhibition is showing these facts.
In thc cxhibition. Jews arc not mentioned but briefly in thc Mameluke and Early Ottoman periods.
They appear once in each of these scctions. in dioramas showing the different types of residents of
Jcrusalcm in the respective period. In the catalogue, in the Ottoman period chapter there is a paragraph
dealing with the Jewish community of Jerusalem. The 15th and 16th centuries marked the community's truc
consolidation. although tradition attributes to Nahmanides in 1267 the renewal of the Jewish community in
Jcrusalcm. The 15th century contouring of the community took place due to the 'influx of Jews who had
bccn cxpelled from Spain". We learn that "by the end of thc end of the Mameluke period thcre were three
active Jcwish communities in the city: the local residents, known as "mustarabim" because they were
Arabic-speakers: Ashkenazi Je,vs: and Spanish deportees. The common language of ali three groups was
Hcbrcw. Although it is truc that thcsc communities wcre prcsent in Jerusalcm in that period, some of thcm
wcre mcrely represented by just a few mcm bers, and the total number of the Jewish residents did not excccd
:;oo souls. The remark that Hebrew was the common language for the Jewish community is rathcr
anachronicaL this phenomena was duc to take place !ater in time.
The last but one section of the exhibition is that of the "End of the Ottoman Period and the British
Mandate ... Thc material cxhibited here is very dens. Some ofthe central clements ofthis section are modemization
and grov\th. as can be secn also from thc motto inscribed on one of the walls: "Jerusalem shall be inhabitcd as
,-illagcs \Vithout wall" (Zcchariah 2:4 ). The city's importance across the boundaries of the country is stressed, and
thc growing intcrest for it, arc shovvn in panel titlcd: ''Distinguished visitors to Jerusalem" (showing heads of
statcs and princes), "Pilgrims and Tourists", "Explorers and Scholars". and "Links ta the Wor/cf'(rclating about
the opening of foreign consulates and their respective postal services), etc. Modemization of the infrastructure.
roads. railway are also presented.
The introduction of the new Jewish (Hebrew) cui ture is largely depicted. New press for Hebrew literature
and the whole family of Hebrew newspapers issued at that time, as other cultural and national institutions.
Two large panels are dealing with the growth of the Jewish population of Jerusalem, that now becomcs a
majority. O ne of them is showing the population gro\\th on the scale of time, while the other shows the spread
compared to the other ethnic and religious groups within the city.
The image of the "New Jew" is present. Everywhere in this section the new way of life of the Jewish
community is emphasizcd. It is clearly shown by presenting the Old Yishuv (settling-Hebrew) and the Ne\v Yishuv
in opposition. The Old and thc New Yishuv are pictured in a mixed media animated composition showing
di1Tercnt aspccts of their life. We leam that the Old Yishuv community was about onc fifth of the whole
population of the city. consisting mainly of Sephardic Jews. Their "life was centered around the synagoguc and
they \\cre rarely productive". On the other hand the New Yishuv that began after the 1880's and consisting mainly
of Ashkcnazi Jews that started massively to dwell outside thc city walls. Although many were traditional Orthodox
.. a new modem and more nationalistic community appeared [ ... ] which strove to create a productive society based
on iimovative educational principles". A growth in quality is suggested with the arrival of thc newcomers. These
communitics. old and new, were living in uneasy conditions. The "New Jew" largely popularized by the Zionist
mo\ement s propaganda \vas supposed to be an active character that would not give back even thought fac ing the
most difficult conditions. This image had a strong European flavor in the description of the hero, and was much
indebtcd to the culture related to thc European socialist movement. This "New Jew" was destined to establish the
Jewish state in the land.
As the British Mandate was established, "Jerusalem became once again the capital ofthe entire countrv".
Thc Jcwish National lnstitutions were set in Jerusalem. But living conditions were still far from being peace-ful
sincc bloodshed occurred "due to Arab resistance to the Jews aspirations to establish a National Home and
Jcwish State in Eretz Israel". A film scrccned in this room tells the story of Jerusalem from the beginning of the
British Mandate in Palcstinc to the creation ofthe state of Israel. The image ofthe New Jew clearly appears here:
hardworking, building the 'Garden suburbs" and infrastructure, and othcr important sites as the Hebrew
University on Mount Scopus and the residences for the National Institutions: enduring, resisting the unfair British
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
164 SOCIETATEA: STRUCTURI I DINAMIC!
White Paper or fighting them; heroic, in the siege of Jerusalem in 1948-1949 and other battles; and also kind-
hearted and thirsty for culture.
The Iast section is very small. It bares the motto of David ben Gurion saying on the 1 Oth of December
1949 that .. Jerusalem is an integral part of the State of Israel and its eterna! capital". The section deals with the
War of Independence and the reunification of Jerusalem. With this the history of Jerusalem and its people ends,
with the fulfillment of a dream. The dream ofthe Jewish people.
From the whole material presented in the Tower of David Museum ofthe History of Jerusalem the image
ofthe Jewish people appears strongly individualized. This picture ofthe Jewish people throughout the ages seems
to be a rather immobile o ne, the main characteristics of this people seem to be everlasting and transmitted from
one generation to another. The image presented in the exhibition suffers strong influences and is altered by the
inference of cliches borrowed from tradition, historiography, popular culture and even propaganda. Though it is
roughly conform to the image that can be otherwise received in most Jewish and Israeli milieus today. This
exhibition is in a way a mirror ofthese milieus.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
POLITICE N TRANSILVANIA AL DOILEA
' -
RAZBOI MONDIAL
STATUTUL JURIDIC, ADMINISTRA TIV POLITIC
AL TRANSILVANIEI DE NORD, NOIEMBRIE 1944-MARTIE 1945
MARCELA
Lovitura de stat de la 23 august 1944, care a dus la dintre Romnia Unite,
a fost rezultatul principalelor partide politice li s-au cu
scopul Uniunii Sovietice. Chiar toate aceste politice nu vedeau n
mod viitoare a Romniei, ele se aflau n consens n la cu Hitler.
Convingerea Germania va pierde Romnia va trebui se de aceasta s-a
de la anului 1942, dar mai ales din 1943, cu pierderea de germani a
strategice pe frontul din Rusia. Cu toate acestea, de atunci ai au amnat mereu ruperea
cu Berlinul n ncheierii unui avantajos cu Unite. a evenimentelor
de pe front de la nceputul verii lui 1944 au impus adoptarea unor rapide din partea
factorilor politici de la care prentmpine transformarea teritoriului romnesc ntr-un teatru
de n aceste formarea unei ndreptate mpotriva Germaniei implicit, mpotriva
regimului militar al Antonescu s-a impus de s-a efectuat cu dificultate
rezervelor justificate cu care principalii lideri politici priveau colaborarea cu partidul comunist.
Deoarece n cursul tratativelor de a Romniei din mpotriva Unite occidentalii i
pc romni se adreseze Moscovei n vederea ncheierii unui
liberalii au fost accepte pe n anti-Antonescu. Astfel, n iunie 1944, s-a
fonnat Blocul Democrat care-i cuprindea, pe liberali pe social-
pe aceia ai care a fonnat fundamentul politic al loviturii de la 23 august
1944.
1
Dar cei care au crezut n urma evenimentelor de la 23 august Romnia avea la regimul
democrat aveau curnd de la 23 august 1944 a nsemnat, pe
din intrarea Romniei n sfera de Perioada de 23 august a fost una dintre
cele mai dramatice pentru poporul romn, n care, prin Arn1atei cu concursul s-a
instaurat un regim politic economic care a aservit Romnia marelui imperiu de la
Printre cele mai importante obiective ale guvernului generalului Constantin constituit n chiar
seara zilei de 23 august 1944, s-au reglementarea statutului juridic al Romniei n
nou eliberarea teritoriului national ocupat de Ungaria n urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940.
n jurul acestor obiective, guvernul a' o activitate att n perioada
de ct aceea.
In zilei de 29 august 1944. o s-a deplasat la Moscova n
vederea proiectului de Departe de a lua parte la n ziua
de 1 O septembrie 1944 romne i s-a pus la textul redactat n forma sa
Acesta cuprindea 20 de articole anexe
2
prin care se definea statutul juridic international al Romniei pna
la semnarea tratatului de pace. n cuprinsul au fost clauze de ordin militar. politic, economic,
financiar. administrativ teritorial, dar, n ansamblu, din analiza textului semnat la 12 septembrie
1944. se putea observa Romnia nu era ca o care din antisovietic prin sa
1
Gunter Klein, nceputurile antisovietice n Romnia (23 august 1944 - 6 martie 1 945), n 6 Martie 1945. nceputurile
H.umniei, Editura 1995, p.298.
'Romnia marele sacrificat al celui de al doilea mondial. Documente., vol.I, coordonator Marin Radu Mocanu,
19lJ4. pp. 310-314.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
166
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
proprie. nici un sprijin din care s-a rezerve la Unite.' Din punct de
vedere al militare, imediat Regelui din seara zilei de 23 august 1944, armata
s-a trupelor sovietice n antihitlerist. Astfel, n cursul lunilor septembrie octombrie,
armata a luptat pentru eliberarea statului romn n august 1940 iar apoi.
de Annata a luat parte la continuarea pe teritoriile Ungariei Cehoslovaciei.
Prin prevederile sale, de era departe de ceea ce ar fi trebuit nsemne un
de o stare de ncetare a militare. Clauzele sale politice, teritoriale, militare
economice indicau un document dictat de Moscova, acceptat de guvernele de la Washington Londra, prin care
Romnia devenea mai mult dect o de
4
Ea devenea, de fapt, o
de considera nul arbitrajul de la Viena, n conformitate cu acest document la 1 O
octombrie 1944. Regele a promulgat legea nr. 487 prin care se decreta Comisariatului romn pentru
administrarea regiunilor eliberate ale Transilvanid, comisariat care unna reprezinte autoritatea guvernului
romn n acest teritoriu. Pe Comisariat s-a constituit un comitet cu rol consultativ i revenea
responsabilitatea de a lua decizii n toate problemele importante care priveau administrarea de Nord a
Transilvaniei. Membrii acestui for consultativ au fost de guven. Din comitet parte: Dr. Emil
Dr. Petru Groza, Dr. Sabin Dr. Teodor Roxin, Iosif Jumanca. Dr. Silviu Pop, Valer
Dr. Simion
6
La comisariat urmau se o serie de proiecte de decrete-legi
decrete. menite provincie n teritoriul de drept al statului romn efectele
maghiare. Astfel, printre primele proiecte de decrete-lege ntocmite prezentate guvernului au fost:
Decretul - Lege pentm reglementarea locuitorilor din Transilvania de Nord;
Decretul - Lege pentru modificarea legii de organizare prin care se
n teritoriul eliberat:
nlocuirea funciare distruse n unna militare;
Extinderea romne asupra Transilvaniei eliberate;
Anularea efectelor ungare 1440/1941 M. E. etc
7
n acel moment statutul Transilvaniei rezolvat, dar lucrurile nu au stat ntmtotul deoarece o
cu naintarea trupelor romna-sovietice n teritoriul transilvan au nceput o serie de incertitudini
provocate de sovietici, care nu penniteau comisariatului exercite Astfel
eliberarea Transilvaniei se realizase n mare parte prin proprii, la data de 25 octombrie 1944, cnd
3
ion Suta. Romnia la istoriei. August' 44, Editura 1991, p. 296
4
Niwlae Ciachir. Marile puteri Romnia (1856- 194i), Editura Albatros, 1996, p.324.
'Ari.!. -Se un comisariat pentru administrarea Transilvaniei eliberate, chemat reprezinte autoritatea guvernului romn in
teritonile eliberate apere interesele din aceste teritorii: Art. Il - Comisariatul Transilvaniei va ti condus de un inalt
comisar, care va avea gradul unui ministru, precum naltul comisar va li i:l.JUtilt de un
secretar general de o cancelarie provizorie; Art. III- Pc comisariat va un comitet prezidat de inaltul comisar.
d[t avizul n mod obligatoriu asupra tuturor problemelor de interes general ce cad in competenta comis<lriatului: Arr. IV - naltul
com1sar are atribu1iuni proprii care din aplicarea prezentei legi este un executant al luate de guvern; Ari. 1 -
naltul ..:omisar va putea lua n numele guvernului romn, orice n cadrele legii n vederea a administratiei
romne in teritoriile eliberate. Acolo unde s-au creat noi prin legiuirile care prin efectul decretului- lege de se
abrogate, naltul comisar va putea decide asupra normelor dde urmat prin deciziuni Toate de
naltul comisar in baza acestui articol se vor face sub rezerva guvernului; A.rt. VI - Orice cu
personalitate sau intreprindere de orice kl, va putea numai pe baza unei date de inaltul
wmisar: Ari. fi1! - Toate numirile, de personal de toate gradele din toate publice, precum
aplicarea sanctiunilor disciplinare, se vor !ace de comisariat. El va putea da deciziuni pentru reintegrarea n a tuturor
care aveau drepturi legale la data de 30 august 1940 pe teritoriile eliberate. Aprecierea
este un atribut al comisariatului. Toate numirile noi de naltul comisar se provizorii, urmind ca
delinitivarea srt se la data ce se va stabili de guvern, de organele normele n legile organice n codul
publici, seama de nevoia tuturor elementelor utilizabile disponibile care sunt actualmente
incadrale n bugetul statului; Art. VIII - Bugetul de cheltuieli al comisariatului va ti acoperit din credit extraordinar deschis de
ministeml Art. L'< - n fiecare localitate vor proceda la nscrierea tuturor locuitorilor membri ai comunelor.
Listele de inscriere vor servi ca la romne. Listele se vor ntr-un exemplar la
un c:-;cmplar la comisariat, care le va trimite n spre prelucrare Ari. X - Durata
comisariatului se va stabili prin jurnal de consiliu de Art .. :a - Guvernul este autorizat de a stabili normele de aplicare ale
prezentului decret - lege: Art. XII - Toate legile regulamentele contrarii din prezentul decret - lege sunt r[unn
ubrogate.''
0
7"1-ibuna Ardealului, an V, nrll55, 31 octombrie 1944, p.l
7
Universul. an 61, nr.310, 15 noiembrie 1944, p.3
"Claudiu Situa/ion administrative et politique du departement de Salu- Mare du 25 octobre 1944 au mois de mars
/945, n Transylvanian Review, voi. IV, nr. 4, Winter 1995, p.86
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. politice n Transilvania al II-lea mondial
167
au ncheiat eliberarea teritoriului au continuat ofensiva dincolo de hotare, refuzul sovietic de
a acorda Romniei suveranitatea asupra acestui teritoriu devenea tot mai clar. De fapt, din momentul
annistitiului s-a putut observa n ceea ce privind Transilvania de Nord. n
d;eptului legitim al Romniei asupra teritoriului n urn1a Dictatului de la Viena, n
fonnularea din referitoare la Transilvania o care loc unor numeroase incertitudini.
Confonn articolului 19 al de "Guvernele Aliate socotesc Arbitrajului de la Viena,
cu privire la Transilvania, ca sunt de acord Transilvania sau cea mai mare parte a ei
fie restitui Romniei. cu condi.tia ii prin Tratatul de Pace. "
9
Astfel, ncepnd din octombrie 1944 s-
a putut auzi frecvent, att din partea sovieticilor ct a din laitmotiv: "Transilvania
va fi Romniei numai n unei

aprecierea a ceea ce
sau nu unnnd a fi n orice caz, ntr-un cu totul alt loc dect
se va schimba radical n luna noiembrie 1944. primului ministru
Constantin a dat ntr-o preluare a puterii. decizia Regelui de
a-i solicita tot generalului formarea noului guvern a dus la spulberarea cu toate
n noul guvern ocupau mai multe portofolii. Din acel moment, Transilvania a devenit cu un
mijloc de fiind clar revenirea Transilvaniei la Romnia era numai Regele accepta un
guvern comunist lucm care n acel moment nu s-a ntmplat. Astfel din zise de securitate pentru
a stopa preveni o serie de incidente interetnice, Stalin a instaurat n Nordul Transilvaniei

Relevant asupra administrativ-politice din regiune este un raport din noiembrie 1944 adresat
Generalului Constantin Consiliului de din care reiese romne nu
li s-a pennis n multe locuri nici n-au fost admise, numesc
mai ales primari. neprimirea romne se unor cauze politice, cauze care s-ar putea
rezolva prin guvernului romn.
11
Retragerea a avut un impact negativ att n rndurile ct n ale
politicienilor. Aceasta cu att mai mult cu ct, pe retragerea civile, cereau dezarmarea
fonnapunilor annate din voluntari ce n Ardeal. Ca o' de n
Consiliului de din 13 noiembrie 1944, Constantin a ridicat problema
Transilvaniei de Nord. n ciuda lui Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej
de a JUStifica actul sovieticilor. majoritatea la Consiliului de i-au relevat
ca sale politice pentru viitor.
12
de nou n lunile care au urmat actului de la 23 august, la 6 martie 1945, cei doi
romni, Constantin Nicolae au cerut n repetate rnduri
impuse de sovietici reinstalarea n Transilvania de Nord,
a vreun rezultat. De exemplu, n 14 noiembrie 1944, guvernul romn Comisiei Aliate
de Control un memoriu prin care mpotriva sovieticilor de retragere a
administrative S-a specificat instituirea nu contravine articolului 17 al
Convenpei de (o de 50- 100 km. de linia frontului) nici articolului 19. ntruct chiar
prin Tratatul de pace a acestui acord obligatoriu prin acel tratat se
confinne o stare de fapt de drept prin ale de n
guvernul romn ruga Comisia de Control a examina stabili, ct mai curnd
posibiL modalitatea n care a se realiza restabilire, urgent nu numai de cele mai
nsemnate_ interese ale statului romn, ci de unea extrem de grea n care se acestor
...
1
'
guvernului romn, n data de 20 noiembriel944, Malinovski afirma
de prevede chestiunea Transilvaniei va fi prin Tratatul de pace, cnd se va
partea cea mai mare, sau Transilvania va intra n compunerea statului romn. Prin unnare,
la semnarea Tratatului de pace nu este posibil a se n Transilvania "
14
"Romnia- Marele Sacrificat al celui de- al doilea mondial. Documente, voi.I, Coordonator Marin Radu Mocanu,
1 'J'J4. p . .\ 13
1
(JVictor sralinisnmlui in Romnia, Editura Humanitas, 1990, p.l65
11
Claw.liu op. cir, p.87
12
Nicola.: Ciachir, op. cit..p.331)
"Titus Transilvania, Editura Fundatiei Culturale Romne, p.228
11
/hidem
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
168 SOCIETATEA: STRUCTURI DlNAMICI
Dar Iucmrile nu au stat tocmai deoarece, la doar zile de la instalarea guvernului Groza, acesta solicita
acordul Moscovei pentru restabilirea n Transilvania, acord pe care 1-a primit cteva zile
mai trziu.
Nici liderilor partidelor politice nu ntrzie n urma acestei a
de Printr-o scrisoare din 16 noiembrie 1944, Iuliu Maniu i se lui
limita frontului a cu mult de 100 km. de la frontiera di!ltre Transilvania
Ungaria. acestei provincii a fost numai guvernului romni) Tot lui i
pan'ine un memoriu redactat de liberali, prin care sunt aduse acuze sovieticilor.
16
Concomitent Iuliu Maniu i se lui B. Berry i Uniunii Sovietice
n cu Romnia.
17
Berry, la rndu-i, guvernul american asupra faptului poporul romn
vis-a-vis de retragerea civile n rndul
sentimentul sovieticii revenirea ntregii Transilvanii sub autoritatea statului romn. De asemenea,
scrisoarea generalului Vinogradov primului ministru Constantin prin care
interzic instalarea administrative n Transilvania, cer ca regimentul de jandarmi care
n Transilvania fie dizolvat iar oamenii fie din Tansilvania comandantul acestui
regiment fie adus n sub de instigare mpotriva Armatei
18
Conforn1
prevederilor aceste cereri trebuiau cel trziu n 17 noiembrie 1944.
Interzicerea sau acolo unde a fost cazul, retragerea civile din
Transilvania impunerea unei subordonate intereselor a nsemnat, de fapt, unei
de cu extrem de negative asupra provinciei.
trecerea frontului mai ales romni, s-a instaurat un haos
administrativ Pe faptul lipsea o autoritate de profesie. n retragerea
lor de annatele germana-maghiare, unii au ntr-o stare Banii
comunali n numerar, jurnalele de precum registrele administrative au fost furate sau distmse. n unele
de chiar registrele de stare foile cadastrale comunale.
19
Mare parte din
arhive au fost devastate nimicite.
20
au impus n cadrul prefecturilor
pe baza simpatiilor politice declarate. De exemplu, subprefectul din Cluj era dentist iar primaml din Tg-
un fost superior al Ministerului de Externe Ungar.
Imediat instalarea n fmntea prefecturilor a persoanelor acceptate de print-un decret al
prefect n parte. au fost pretorii de iar apoi notarii primarii comunelor. Multe dintre persoanele
care au fost cu conducerea locale au fost recmtate dintre aceia care
n cursul celor patm ani care au urmat Dictatului de la Viena. au fost de comandamentul
militar sovietic.
n care au urmat, pe fiecare notariat au fost ai
arnmtei sovietice care aveau n principal menirea de a supraveghea ndruma aplicarea ntocmai a
de Astfel prin ordinul nr. 972811/1944 al Marelui Stat Major se cunoscut faptul
n confonnitate cu articolul 18 din de Comisia de Control va delega, n
de sovietici cu colaboratorii lor, avnd de a aplica
le pe teritoriul respectiv".
21
Principalele ale acestor erau:
controleze asigure conservarea bunurilor evacuate de pe teritoriul Uniunii Sovietice existente
n momentul respectiv pe teritoriul (de exemplu, materiale din dotarea unor fabrici uzine, locomotive.
vagoane. tractoare, automobile, monumente istorice, opere de etc);
controleze organizarea bunurilor militare Germaniei ei;
controleze introducerea literaturii, periodicelor altor
teatrale cinematografice:
15
23 August 1944. Documente /944- /945, voi. ill, , Editura 1985, doc.l 013.
1
"/hidem, doc.1014
1
- Dreptatea. an II, seria 2 nr.l27. 28 ianuarie 1945
IM!bidem
10
Arhivele Statului (n continuare Arh. St. Fond "Prefectura Dos. 48/1944
20
Arhivele Statului Cluj, (n continuare Arh. St. Cj.), Fond "Inspectoratul de Cluj, Dos. 159/1944, Arh. St. B-ta, fond cit.,
Dos. 48/1944
21
Arh. St. B-ta, Fond "Legiunea de Jandarmi Dos. 10/1944- 1945
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
111. politice n Transilvania al Il-lea mondial
169
conform indicatilor Comisiei Aliate de Control programul de activitate al
. ' . TI
radiofonice, telegrafului execute un control efectiv asupra lor.--
De asemenea, s-a mai n fiecare pe a unei comisii care trebuia
respectarea primite de la Comisia de Control n vederea ndeplinirii
Conventiei de annistitiu. Comisia era din: - Prefectul - ca iar ca membri:
Comandantul Serviciului Economic Administratoml Financiar, Comandantul
Ccntmlm de Exploatare Judetean, Comandantul Cercului Teritorial, Delegatul Camerei de Industrie,
De legatul Camerei Agricole. Delegatul Camerei de acolo unde exista, Inspectoml Industrial.
23
ncercnd pe ct posibil, haosul din sovieticii au acceptat n data de 22
noiembrie 1 944 n aplicarea unui ordin al Ministmlui Afacerilor Interne din 3
noiembrie 1944, prin care se Consilii de Colaborare Sfaturi comunale. Acestea s-au dovedit a fi
extrem de utile n conditiile n care s-a constatat preturile prefecturile erau lipsite de concursul
organelor dependente de celelalte ministere. De exemplu, primarii nu prea ce fac organele sanitare, agricole,
veterinare etc, nici acestea de activitatea prefecturilor. lipsindu-se astfel de
sprijinul reciproc. Nu de ori, au fost ntlnite cazuri cnd ntre acestor fomri evidente

24
Cu alte cuvinte, lipsea o coordonare pe plan orizontal a administrative de pe teritoriu.
Membrii acestor consilii sfaturi nu erau ci pe baza locuitorilor. Ei nu aveau un rol
politic n nu puteau reprezenta menirea lor fiind exclusiv de coordonare a
locale.
25
pentm bunul mers al n cu mai n mari,
n decembrie 1944 s-a se postul de secretar general al municipiului secretar
care era direct subordonat prefectului. De exemplu, n Cluj, acest post a fost ocupat de Vasile
(\iitoml prefect al ncepnd din data de 22 decembrie 1944, n urma demisiei lui Teofil Vescan).
26
De asemenea, ca un prim indiciu al vremurilor care vor veni, att pe prefecturi ct pe
s-a instituit cte o comisie de epurare, .. Comisia de purificare", care, conform nr.
295/1944 a Comisiei Aliate de Control, ''va suspenda n mod provizoriu pe acei care se dovedesc a
fi contrari legilor democraticc"
27
n fapt. de la instalarea sa, Comandamentul militar sovietic, prin n fiecare
s-a comportat extrem de autoritar, organele administrative primind ordine de la acestea. Girnd n primul
rnd toate deciziile comandantul militar sovietic aplica implicit n ordinele primite de la
organele sale superioare. Astfel, s-a constatat, mai nti cu o apoi tot mai evident, instalarea n
posturile de conducere a unor oameni cu vederi de stnga. deoarece unele ale anumitor primari
(ca de exemplu cele ale lui Teofil Vescan- prefectul din Cluj, Teodor prefectul din sau
ale prefectului din Satu-Mare, membm marcant al Partidului din regiune) nu corespundeau
ntotdeauna intereselor Uniuni Sovietice, au fost cu instalarea n
a care inspirau pcredere s-a acordat o autoritate o autonomie mult mai
prefecturilor - activitatea
de atunci mai mult pe baza date de De asemenea, numirea
publici a devenit una din exclusive ale prefectului, care putea, de asemenea, epura bunul plac
pc orice din pe care o considera drept ''element

In ceea ce ordinea n toamna lui 1944, Inspectoratul General al Jandam1eriei
a dispus reinstalarea legiunilor sale n judetele din Nordul Ardealului, pe ce acestea erau eliberate de sub
comandamentul militar sovietic a interzis instalarea acestor legiuni, silindu-le se
iar acelora pe care le-au pe loc le-a interzis exercite un timp mai ndelungat, obligndu-le
se la Comandantului General al Etapelor. a fost cazul Legiunilor de Jandarmi Satu-Mare,


Cele retrase din Ardealul de Nord, la reinstalarea pe acest teritoriu, au pe
21
Arhivele Statului (n continuare Arh. St. Ms.), Fond ''Prefectura ", Dos.24/1945
Dlhidem
1
"
1
Arhivele Statului Oradea (n continuare Arh. St. Oradea), Fond "Inspectoratul al Jandam1eriei Oradea", Dos. 2/1944-1945
25
/hidem
l<> Tribuna Ardealului, an V, Nr11 H7, 15 decembrie 1944, pA
2' Universul, an(, 1, nr 324, 1 decembrie 1944, p.3
2
'Arhivele Statului (n continuare Arh. St. Buc), Fond "Inspectoratul General al Jandam1eriei ", Dos. 3511945
2
''Arh. St. Oradea. Fond. cit., dos. 10/1944- 1945
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
170
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
raza unor legiuni din alte ale De exemplu, n Legiunea de Jandanni Prahova. au fost cantonate
majoritatea efectivelor Legiunii de Jandanni Trei Scaune care au fost dislocate mai apoi n Valea
n acel moment foarte din punct de vedere Mici efective de
din legiune au fost repartizate n zonele industriale unde se credea vor fi posibile de
de sabotaj.
30
Legiunea de Jandanni a fost n iar cteva
mai trziu n Putna, lund locul Legiunii de jandanni Ciuc care primise o misiune n
n regiunea

Confonn unui ordin al Marelui Stat Major, s-a ca legiunile retrase din Ardealul de Nord
din punct de vedere administrativ ca aparte, depinznd numai din punct de vedere
de legiunile n raza se aflau dislocate. Efectivele acestor legiuni au putut fi folosite de "legiunile
.. n misiuni importante ale n posturi de controL patmle, etc., cajandarn1ii ardeleni
fie Ia posturile teritoriale pentm completarea eventualelor lipsuri. ''Legiunile aveau
de a ajuta legiuni le retrase pe teritoriul lor n de cazare aprovizionare.
retragerea unui important de legiuni, ntreg teritoriul Transilvaniei de Nord era lipsit de o
autoritate cu asigurarea ordinii publice. Deoarece jandannerie nu exista,
erau mpnzite de iar la sate, pentm ordinii paza comunelor s-au constituit
comunale modelul celor din 1918, narn1ate primite de la annata
33
Apoi, impunerea controlului n sovieticii ndreptat spre
asigurarea ordinii publice prin crearea unor organe subordonate intereselor lor. Astfel, n a doua
a lui noiembrie n cursul lui decembrie 1944, prefecturile, cu acordul sovieticilor, au emis o serie de
prin care se jandanneriei Nonnele de a jandanneriei au
fost stabilite printr-un regulament special. Cu recrutarea personalului necesar a fost Comandantul
Jandanneriei care pe Persoanele care doreau parte din jandannerie trebuiau
1 )- fie n de 25- 40 de ani; 2)- fie prin
de drept comun: 3)- nu fie n politice; foarte bine limbile
5)- erau cei familiale, ca fi n orice a
6)- cei trebuiau un angajament n scris prin care acceptau execute serviciul n
localitatea de comandament. '
4
In ceea ce drepturile acordate jandannilor, acestea s-au
acordat n parte n toamna iarna lui 1944, dar au fost reglementate abia n cursul lunii ianuarie 1945 cnd,
printr-o s-a stabilit ca va primi un salar lunar de l 000 Pengo; de
HOO Pengo: biroului 700 Pengo; comisarii 600 Pengo; gardienii publici, secretarii, casierii,
etc 400 Pengb.
35
n Cluj, documentele unii gardieni primeau un salar lunar
care se putea ridica la 600 Pengb.
36
Dar. ncepnd din 26 decembrie 1944. pe baza unui protocol semnat cu Comisia de Control a
nceput reducerea efectivelor de jandarn1i care existau n Ardealul de Nord (vezi anexa). Acest protocol
a stmit mnia protestul multor acestora teama de viitoarele
majoritatea nu primit drepturile n ultimele luni. erau din
cauza faptului erau timp ndelungat, fiind departe de familite lor care n mare parte n
mizerie mijloace de trai.
37
Din nici instaurarea la putere a guvernului condus de Petru Groza soarta jandanneriei
romne din Nordul Transilvaniei nu s-a sovieticii revenirea n teritoriu a
de ordine data de de 13 martie 1945, cnd au
instaurarea n Ardealul de Nord. Pe de parte, nici guvernul Groza nu s-a
interesat organelor de ordine de a se reinstala imediat n Transilvania de Nord,
ntmct ntoarcerea lor i putea stnjeni programul de introducere a oamenilor de ncredere n aceste
. . ..

'
0
Arh. St. B-ta., fond "Legiunea de Jandamli Dos.2//1944- 1945
'
1
Ibidem
32
/bidem
'' 1\rh. St. Fond "Prefectura Dos.48/1944
'"Ihidem
Fond. "Po/ifia de Bistri{a ", Dos.l/1945
'
6
Arh St.Cluj, Fond, "Inspectoratul de Cluj", Dos.
H Arh.St.Oradea, Fond cit, Dos.40/1944- 1945
-'MDumitru Jandam1eria 1944- 1945 n Arhivele Totalitarismului, an II, nr.J/1994, p.229
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. politice n Transilvania al II-lea mondial 171
Un moment important pentru Transilvaniei de Nord l-a reprezentat ncheierea de
ntre Unite Ungaria. n ultima parte a lunii ianuarie 1945, stipula, n al
doilea articol, "Ungaria se evacueze toate trupele oficiale maghiare din
teritorile Cehoslovaciei, Iugoslaviei Romniei n interiorul frontierelor maghiare existente la 31 decembrie 1937
se anuleze toate legislative administrative, referitoare la anexarea sau ncorporarea
acestor teritorii"
39
, ceea ce nsemna de fapt anularea arbitrajului de la Viena, eveniment transmis de
A F. I. n ziua de 25 ianuarie.
Imediat se apelurile adresate Uniunii Sovietice de liderii
liberali, pentru cedarea Transilvaniei de Nord. Liberalii n organul lor de "Viitorul" un
program de refacere a din Nordul Transilvaniei.
4
Chiar programul de guvernare al Frontului
Democrat, publicat n 29 ianuarie 1945, cupridea privitoare la revenirea Transilvaniei de Nord
n structurile administrativ-politice ale statului romn, precum privind integrarea
conlocuitoare stoparea prevenirea incidentelor interetnice.
41
de programul F.N.D.-ului, liberalii au
acuzat public, la nceputul lui februarie 1945, printr-un comunicat, pe acele politice care foloseau
problema Transilvaniei de Nord repatrierea prizonierilor romni drept "instrumente de de partid"
42
De fapt, la instaurarea guvernului Petru Groza, propagandistice ale
lor din Ardealul de Nord n-au avut prea mare ecou, ei reprezentnd mai mult o minoritate
Profitnd de n aparatul administrativ au
prin luate, mersul politica-administrative. Nici Frontul Plugarilor n-a avut mai
mare succes. pentru sunt acelora referitoare la cu
deosebirea Frontul Plugarilor a mai mult n mediul rural o de
problema iar Partidul Comunist n rndul muncitorimii urbane.
43
De fapt, majoritatea stngii
politice din mediul rural au avut, n acea un caracter destul de limitat puternicei a
Partidului
Retragerea civile introducerea militare sovietice - n care erau
de multe ori incapabili venali -a avut nefaste asupra altor sectoare, cum ar fi:
sistemul sanitar, etc.
era cu totul Lipsa abrogarea vechilor legiuiri a se
introduce altele n locul lor, a creat un haos poate chiar mai mare dect n Fiecare se ghida
legi diferite, alegerea fiind de cele mai multe ori de bunul plac al Tribunalele erau
improvizate, la fel ca Abia n decembrie 1944 au fost redactate o serie de reguli necesare
referitoare la reguli de care s-a nceput se seama din ianuarie l 945. Astfel, sistemul
a fost organizat prin crearea a cte 3-5 n fiecare (n de n
principale) un tribunal, ca La s-a aplicat principiul unic
iar,la tribunal a completului

n unele Cluj, Satu-Mare, de exemplu- au fost aduse
unele n materie Astfel, la tribunal, n caz de a
completului de se desemna imediat, prin tragere la un al treilea procesul se rezolva
chiar n Numai n cazuri se judeca n termen de 1 O zile.
45
De asemenea judecarea
s-a organizat pe baze noi, trecnd n Impotriva
contravenientului era emis un mandat penal atacabil cu numai pentru se
judecau n termen de 15 zile de care emisese mandatul, iar putea fi cu apel numai pentru
pedepselor. puteau fi atacate n timp de trei zile de la comunicarea n scris la notarul
unde acuzatul. a doua a era executorie, pedeapsa
era la 500 Pengo, iar amenda era mai mare, sau pedeapsa era nchisoare
sau confiscare de bunuri, le apelati ve puteau fi atacate cu recurs la tribunal.
46
39
23 August 1944, Documente ... doc. nr.1108
10
Tribuna Ardealului, an VI, nr. 1215, 24 ianuarie 1945, p. 4
11
Ibidem, nr. 1220, 29 ianuarie 1945; ''23 August 1944. Documente ... doc. nr.1123
'
12
lhidem, voi IV, doc. nr. 1209
'
13
Vlad Georgescu, Istoria romnilor de la origini n zilele noastre, Editura Humanitas, 1992, p. 248-253

Buc., Fond "Ministeml Afacerilor lnteme. de Stat", Dos. 22/1944- 1945
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
172
SOCIETATEA: STRUCTIJRI DINAMIC!
n spre deosebire de alte au intrat n vigoare o serie de tranzitorii, cteva
reguli referitoare la precum cteva norme de drept procedurale de organizare.
47
Astfel. la
Reghin, Miercurea Nirajului, Sngiorgiul de Teaca continuau de
ocoale. La Tg- Tribunalul Curtea de apel. Procesele de drept patrimonial. care nu intrau n
Tribunalului, deosebire de valoarea lor de de ocol (cu
ca valoarea procesului nu 10.000 de ocoale a
Tribunalului puteau fi atacate numai o urmndu-se procedura prin lege.
de Apel nu puteau fi atacate. n caz de nevoie, tribunalelor puteau cauzele n cadrul
de ocoale. consilierii de Apel puteau dezbate la Tribunal, iar n senatele Tribunalului,
din trei membri la prima puteau fi din de ocoale. La fixarea
termen, li s-a solicitat cont de de transport ale vremii,
pentru ca cel citat timp suficient pentru a se prezenta n Era trimiterea prin a
sau n procesele de persoanelor sau persoanei martore la
nu era iar n cele care priveau proprietatea era suficient prezentau
certificate emise de comunale sau n locul certificatelor de la notarii publici.
48
n timpul acestei perioade s-au acordat amnistii La 1 februarie 1945 s-a interzis
n curs s-a iertat pedeapsa pentru pe nedrept a obiectelor bunurilor din
patrimoniul publice sau a absenteiste sau deportate, acestea s-au restituit
proprietarilor sau au ajuns pe orice cale la La 6 martie 1945 s-au iertat pedepsele pentru
delictele silvice s-au sistat procedurile n curs. civile s-au redus la
49
Este de remarcat, n timp, 1 februarie 1945 a nceput o de ndreptate mai
ales mpotriva Partidului sau a celor de confesiune
De exemplu, n Oradea au fost 14 intelectuali . Dintre doi - canonicul greco-catolic Stan,
rectorul Academiei Teologice, avocatul Eugen - ce au fost n arest mai multe zile, au fost
transportati pe teritoriul Ungariei, a se mai mai apoi nimic de soarta lor. n a fost arestat dr.
Dumitru Nacu, fost deputat prefect nainte de 1940, refugiat dictat ntors la nceputul lui 1945. n
Satu-Mare au fost dr. Augustin Mircea, notar public, dr. Virgil Codreanu, avocat iar n s-a
regimul de teroare presiunile la adresa romnilor, pentru ca fa\mabile unirii
cu Ucraina.
50
n ceea ce sectorul sanitar sistemul de era
neputnd rezolva acestor sectoare. era deosebit de grea. Medicii erau foarte
farmaciile erau n majoritate nchise, medicamentele se greu; nu exista, cu

o
propriu care face momentului. Mai mult, diferitelor boli
li s-au accidentele cauzate de plasarea minelor grenadelor n zonele n care s-au
militare, neputnd fi lipsei chirurgilor,
pansamentelor, protezelor altor lucruri necesare. Din n domeniul sanitar. interesele politice au
nceput se Astfel, n Cluj nceput activitatea 'Comisia de a Colegiului
Medical", care strngerea de referitoare la trecutul politic al medicilor. Cei care ofereau aceste
trebuiau le sub ntr-un plic nchis, la sediul Serviciului Sanitar al Municipiului de
pe strada nr. l. )
2
Acest act a permis comiterea a numeroase abuzuri, s-au creat suspiciuni ntre medici
precum ntre personalul medical celelalte categorii de din spitale, ceea ce a avut efecte
negative asupra bunei a serviciului medical.
n domeniul prima a a fost aceea de a pune mai nti primare n
stare de Acestea se confruntau cu enorme legate de lipsa profesorilor lipsa
de localuri material didactic etc. din Transilvania de Nord era mult mai mai
dect n restul deoarece aici regimul maghiar suprimase aproape n totalitate

17
Arh.St.Ms., Fond "Prefectura Dos.5/1944
""Ibidem.
49
Ion Situa{ ia social- a jude{ului n timpul militare sovietice. (13 octombrie 1944
- 12 aprilie 1 945). n RB, Vll, 1993, p. 266- 276
10
1oan s-a refugiat la sate, n Magazin istoric, an XXIX, nr.2, februarie 1995, p.26
11
Tribuna Ardealului, an V, nr.l165, 12 noiembrie 1944. La 6 noiembrie 1944 s-a format un Colegiu Medical care a ales un comitet
provizoriu, condus de dr. Elisabeta Constantinescu- Neuman, dr. Csogor Ludovic dr.Liviu Telia, colegiu care a functionat spre
anului 1946.
12
Arh.St.Cj. Fond "Inspectoratul de 46/1944-1945; "Tribuna Ardealului", an V, nr.1179, 5 decembrie 1944, p.4
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. politic..: n Transilvania al II-lea mondial 173
romnesc. eliberare. abia s-au putut njgheba un ct de ct acceptabil de primare, aceasta n
mare cu concursul locuitorilor care au reparat au contribuit la realizarea unui sumar material
didactic. Cu toate aceste eforturi, n Transilvania de Nord abia n luna decembrie a anului 1944 s-a
renceperea cursurilor.'' n marile populate n majoritate de maghiari,
organizate de ei. romnii nebeneficiind dect de localuri. De exemplu, n din
secundare doar una era n limba
54
Dar eforturile chiar ale
de a asigura sistemului s-au de n
rndurile care atunci, legate de faptul salariile erau foarte mici,
acestea fiind primite de foarte multe ori cu mare ntrziere. Apoi, profesorii erau deseori la efectuarea
diferitelor administrative.
55
Din la fel ca printre medici, n rndurile profesorilor au nceput
suspiciuni, conflicte interetnice. Acestea din s-au accentuat mai ales rentoarcerea
care nu mai puteau ocupa locurile avute la catedre nainte de august 1940, deoarece, ntre timp,
profesori maghiari care nu puteau fi
56
Evacuarea a din Nordul Transilvaniei a creat nu numai n administratie.
' , , , '
ordine, economie. etc, ci n ceea ce integritatea statului. Astfel,
Romnia a fruntarii n zona cu Ungaria. Traseul frontierei fixat la Trianon se dovedea
inexistent lipsind vamale. Astfel, n Romnia mari de
care, la preschimbare, loveau moneda
57
De asemenea, prin frontierei de
Dictatul de la Viena, n romnesc mereu care nu puteau fi unui control
vamal
Statutul Transilvaniei de Nord n-a mai sufer!t nici o modificare la instaurarea guvernului Groza.
Pentru a\'ea nevoie de un capital politic,- problema Ardealului cea a reformei agrare fiind foarte potrivite n
acel moment - la 8 marie 1945, printr-o scrisoare lui Stalin, Consiliului de
Ministrul Afacerilor Externe solicitau instalarea n Transilvania de Nord. Stalin
comunica n chiar ziua guvernului sovietic privind instaurarea
nu n virtutea dreptului suveran al Romniei asupra acestui teritoriu, ci ca o
guvernului Groza. ntreaga a fost, de fapt, o de politic reiese din faptul
prevederi ale de invocate de sovietici n noiembrie 1944 pentru instaurarea
militare sovietice n Nordul Transilvaniei, erau de Stalin n scrisoarea din 9 martie 1945 lui
Groza. w
In ceea ce protestele anglo-americanilor, care-I acuzau pe Stalin a luat decizie
consultarea lor. generalul Susaikov le-a declarat "Transilvania n-a fost Romniei, ci tot ce s-a
ntmplat a fost a fost intre n Nordul Transilvaniei pentru a o
administra, se decizia de pace. "
60
n tot acest timp, reinstaurarea n Ardealul de Nord a fost cu mult
entuziasm bucurie. n cadrul unor publice la care guvernului ai partidului comunist au
fost
'' Tribuna Ardealului, an V. nr 1187, 12 decembrie 1944 nr.ll94,
19 ueccmbrie 1944.
54
Arh.St.Ms, Fond "Prefectura ",Dos.! /1944
\'Tribuna Ardealului, an V, nr.1175, 24 noiembrie 1944, p.4 nr 1186-1187, 14- 15 decembrie 1944, p.2
10
/hidem
1
-Dumitru Regimul locuitorilor din Nordul Transilvaniei , n "Sovietizarea Nord- Vestului Romniei. 1944- 1950".
Salu- Mare, 1996, p.65- 70
"!!mlem. p. 71
'"Romnia. riafa n documente. 1945, Coordonator 1. Scurtu, Arhivele Statului, 1994, p.197- 198
00
Nicoleta Franck, O njingere n victorie, Humanitas, 1992
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
174
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
ANEXA. trupelor de jandanni din Nordul Transilvaniei la 26 decembrie 1944
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
H
9
10
Il
12
13
Denumirea Ofiteri Total
. .
Legiunea de Jandanni Trei-Scaune 4 126 107 237
Legiunea de Jandanni Odorhei 4 106 94 204
Legiunea de Jandanni Ciuc 4 105 95 204
Inspectoratul de Jan- danni Cluj 12 33 49 94
Legiunea de Jandanni Cluj 4 202 148 354
Legiunea de Jandanni 4 185 139 328
Legiunea de Jandanni 4 157 123 284
Legiunea de Jandanni 4 194 146 344
Inspectoratul de Jandanni Oradea 12 33 49 94
Legiunea de Jandanni Bihor 4 328 257 589
Legiunea de J andanni 4 260 179 443
Legiunea de Jandanni Satu-Mare 4 213 153 370
Legiunea de Jandanni 3 134 111 148
JUDICIAL, ADMINISTRATIVE AND POLITIC STA TUS
IN NORTHERN PART OF TRANSYLVANIA
(Abstract)
The study reveals the problems related to the uncertain status ofTransylvania before P.Groza Govennent.
So it is obvious to present the people's way of living in this region and especially the status of the office worker.
Of a major importante is the context ofthe replacement of Russian administration by the Romanian one. For this
approach we tpok into consideration the archives from Bucharest, Cluj, Oradea,
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
COLECTIVIZAREA N COMUNA PNCOTA
- studiu de caz -
DUMITRU LUCIAN TOLL
Prezenta lucrare este un studiu de caz despre colectivizarea n comuna Pncota (1949-1962) cu un punct
n refonna din 1945. Ne-am propus o ncercare de reconstituire a procesului n sine, n timp, cu o
conturare a caracteristicilor care s-ar putea extinde la nivelul unor sociale sau
s-ar putea ncercnd surprinzi a satului romnesc de 1945, cel mai la
cel mai comprehensiv moment ar fi o a Apare mare parte din instrumentarul metodologie
al unui alt tip de putere o de cunoscnd
realizeze ceea ce oricare tip de putere extensiunea n societate. preceptele comuniste, ce se pretind
n cazul extinderii la sat (o necesitate nu par att de sigure ca-n cazul asupra
muncitorului. De aceea e foarte manifestarea ideologiei comuniste, a metodelor a efectelor sale
precum survenite n de locale.
Istoricii regimului comunist promovau ideea unei cu bucurie de
pentru fericirea sa. se doar de respingerea de metodele dure folosite de regim
alt scop dect spolierea Fenomenul trebuie privit pe fondul structurale ale sistemului social
politic interbelic; a avut cel o de colaborare dintr-o acomodare. Am folosit
surse orale scrise. n ceea ce le pe primele, acestea au oferit unele puncte de sprijin n demersul de a
surse scrise sau au constituit puncte de pornire n construirea diferitelor ipoteze de lucru. Ele pot fi viciate de
istoria sau de evenimentele evenimentul evocat.
Zona Aradului face parte dintr-un geografic de cu Banatul clasic. O
era compact la Sntana-Pncota, n
zonele cele mai nordice. "Prelungirea" Banatului la Pncota mai poate fi din punct de vedere
folcloric: e vorba de un amestec al specificului cu cel al Banatului.
Cmpia. n Arad, o n cadrul Cmpiei de Vest, avnd axe
principale: cea (Valea Alb) cea (Valea ntre acestea nu mai apar artere
hidrografice individualizate ci numai zone de au o fizionomie
celor de cmpie. Soiurile bnme de apar n vestul culoarului depresiunii zona
Mare, cu de 600-650 mm anual. Textura orizontului superior e n general iar
culoarea e moderat de humus. n bioclimatice normale, soiurile brune
cernoziomice
2
. Pncota pare mai de valea Alb, cu caracteristici ale
solului ce nu sunt cele mai bune din ntr-un apreciat ca fertilitate a solului printre
primele n
Din punctul de vedere al administrativ-teritoriale, la din 1948 exista:
cnd se introduce principial regiunea: e eliminat principiul
teritoriului. Pncota parte din plasa (zona podgoriilor). Legea 5 din 1950 pentru raionarea
a Romnia n 28 de regiuni (n zona care ne erau regiunile
Arad - fostul -, cu mici Bihor, Severin)
3
. n expunerea de motive a legii se
spunea se asigurarea industriale agricole pentru scopul construirii socialismului
nivelului de trai al oamenilor muncii; pentru a nlesni ct mai mult apropierea aparatului de stat de
poporul muncitor, pentru a contribui ct mai temeinic la asigurarea rolului al clasei muncitoare la
clasei munCitoare cu criptarea partidul vrea
asigure prghii eficiente pentru realizarea obiectivelor politice. Una este de n
(a regiunilor raioanelor) n de politice. Raionul vine din sovietic.
nlocuind plasa. E mai ntins. Are un Sfat Popular supus omologului regional. Partidul are
asupra acestora sunt de luat n locale, raionale regionale n afara
partidului.
1
Ion Valeria Ve! cea, Octavian Arad, Ed. Academiei R.S.R., 1979, p. 31;
2
Tudoran Petru, Zona a Alb (depresiunea Zarand Brad studiu fizico-geografic), lucrare de
doctorat. 1977, p. 139-140:
'!hidem;
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
176 SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
Pncota parte din raionul Arad, la limita sa nvecinndu-se cu raionul Ineu. Regiunea Arad
\a exista n 1956. Atunci dispare regiunea Severin, fiind la Regiunea Arad e
ntre Oradea. raionul Arad, implicit Pncota, trecnd la prima. n se o restrngere a
regiunilor la 15 n 1956
4
. Mai trziu, va deveni Banat iar Oradea - Partidul pare a
fi gruparea regiunilor n de unitatea mentale pentru a putea
aphce o metodologie eficace pentru extinderea sectomlui de stat - - la nivelele tuturor
teritoriale precum a controlului eficient de la centru asupra acestora. n 1961 apar 18 regiuni (se
Dobrogea)
5
Zonele din ,estul vor furniza mereu probleme partidului. n 1951 sunt 10.000-15.000
din Banat n

aceasta putnd fi cu blocului sovietic cu Iugoslavia lui Tito. In


ceea ce-i pe lor s-a ntre Dej ajunge, n 1955,
nominalizeze ca cea mai regiune la colectivizare; Aradul era n statisticile
nu spun mare lucru.
statistice se Pncotei se la un constant. n 191 O
existau 5.607 indivizi dintre care 1.067 se ocupau cu agricultura 685 munceau n industrie, n
comeq credit- 158, transporturi- 53, servicii publice- 72, zilieri- 286, servitori- 109, restul fiind


La din 1930 se astfel: 5.235 de oameni din care 2.183 romni, 1.177 germani.
srbi, sloveni - 12, 140 de cehi slovaci, 126 de evrei, 272 1.287 unguri, 31 2
polonezi. l ms neam. limba 2.446 vorbeau romna, 1.759 maghiara, 933 germana, 66 -
ceho-slovaca. 1 - Se impun cteva legat de ntre cei doi indici. Limba
probabil e de iar limbii maghiare se folosirii sale n primul
rnd de evrei. este cu cea din 191 O, cu deosebirea dispare categoria
,.servitori''. n general romnii ponderea cea mai mare a n iar n industrie
ateliere etc.). din aveau destul de solide, avnd o cantitate de
Cultivarea a era n special de fiind o ce va lua amploare 1944
timpul dar mai ales realizarea procesului respectiv. era
sale cu celelalte segmente etnice sociale nu au provocat tensiuni, existnd un anumit respect din partea
maghiarilor era cu a romnilor. Exista un anumit de maghiari din
panea romnilor pentru dezinteresul lor de acumularea ca o valoare de
romni. era una salturi, raportndu-se la principii comune n
comunitate. Lipsa unor surse de conflict de interese era de diversificarea de
accesibilitatea pe muncii.
Prin reforma din 1945 au fost 350 de cu cte 3,17 de ha ce au fost
expropriate 983 de ha. Pncota avea 4.343 de ha ca din care 3.161 de ha erau arabile, 130-
naturale. 218- (islaz), 115- 357- vii altoite 273 de teren neproductiv. Au existat 10
de .. colaborare cu fiindu-le confiscate unii fiind n 1948 biserica
avea aproximativ 35 de ha teren arabil, biserica avea 14 ha, cea doar 12 ha
avea aproximativ 2.000 de n 1938). mai avea sinagoga n
din 1 948 se nu existau forme de n comun. De asemenea, se sublinia "nu se la
alpi''. semn partidul putuse implementa ideologia luptei de Existau 8 ntreprinderi
"industriale", una dintre ele fiind fabrica de 1945 Aceasta avea o veche
fiind la secolului al XIX-lea. muncitorilor la 700 n 1953 iar n 1966
ajunge la 1.440
10
. ar fi ne ncredem n statisticile propagandistice ale partidului, n 1954
era cu 240% mai mare dect n 1948 (ar fi plauzibil din 1944 ce marca o
Cert este fabrica va reprezenta un centru al propagandei pro-colectivizare, fiind chiar
.. G.A.C.-ului de localnici. De altfel cu trimiterea de alte Mai
existau. la 1948, 140 de ateliere de (mai ales care se prin
J Brt!erinul Oficial. 1956, M.A.N., Legea pentru modificarea articolului 18 19 alineatul 2 a articolului 50 din R.P.R, 29
martie, p. 66:
Statistic al R.P.R., 1961, de
o Ghiti1 Ionescu, Comunismul in Romnia, Ed. Litera, p. 217;
-_Nepszmlalasa ( 191 0), Budapest, 1912, p. 678;
K lhidem, p. 679:
" Arhivele Arad, Inventarul nr. 316, dosar 50, p. 16, din 1948;
10
ANA .fondul Monografia Pncotei, dosar 325, p. 26, 1966;
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. politice n Transilvania dupa al II-lea mondial
177
aceste ndeletniciri, ce le fusese confiscat trec':t o parte n G.A.S. iar casele le vor fi fost
confiscate, fiind n ele cu In 1956 sunt retrocedate casele confiscate ale
cu de a-i atrage n G.A.C., pare a partidului
11
n
n care nu aveau n care se cereri de intrare n a celor
Probabil se dorea infuzarea cu o imagine de seriozitate a G.A.C.-ului.
Revenind Ia 1948. agricole, n septembrie se prezenta astfel: la 1 ha existau
104 familii. de la 1-3 ha- 359 familii, 3-5 ha- 242 de familii, 5-10 ha- 58 de familii, 10-20 ha- 17 familii, 20-
50 ha- 3 familii
12
. Este vorba de 783 de din totalul de 1.476. Restul o reprezentau cei
primit la reforma din 1945. Existau familii care aveau sub de "ogrezi" (cte
Il ari) primite n intravilan (cteva sute de ha) pentru construi case care nu I-au folosit n acest mod.
era o situatie n distributia Revista "Problemele economice" publica n an
o la nivelul
13
. Pncota, o care nu avea nici un sat nu existau
peste 50 de ha iar peste 1 O hectare nu aveau dect 20 de familii. Era foarte greu adune mult de
la persoane pentru a ncropi un nucleu colectivist. Nici nu se avea n vedere o astfel de
cu era greu de atras pentru li se strnise pofta de n n care se putea acumula
de exista o asemenea posibilitate, recent n timp.
n 1949 ncepe oficial colectivizarea. Sunt confiscate bisericilor, bisericii ortodoxe
trecnd la G.A.S cu a 4,6 ha la care avea dreptul de uzufruct preotul. Se fac presiuni asupra sa, unele
tactice ntr-un timp de a unui nou sistem administrativ-teritorial. Sfatului
Popular sunt destul de des (unii la 1-2 luni). Preotul pentru a face cu el ce s-a
cu parte (preluat de G.A.S.) sau altceva
14
Pare a fi o unul dintre
.
simbolurile comunei a la fisurnd unitatea sa. fie o sau una a bisericii?
Oricum. au mai existat cazuri de la n favoarea G.A.S-ului, tocmai din perspectiva se
cu uneltele animalele. nu erau dese la deceniului cnd propaganda
partidului e mpotriva acestor evaziuni.
n 1951-1952, partidul partea mai a sunt slabe
P.M.R-ului. Agitatorii pornesc la Fabrica este un centru al acestora.
Multe nume maghiare sunt printre semn acest segment etnic este bine reprezentat n partid.
P M R a Sfatului Popular era n toamna lui 1952 fiind trimis un element cu scopul de a dinamiza
localitatea. Va rezista 1956. Adeziunile la structura se fac greu.
Aradul a avut unul din primele G.AC.-uri din n o localitate ce avea n o
majoritate n iunie 1949. ce n nordul izbucnesc n august, aceste vor
fi integrate Bihorului. Ritmul G.A.C.-urilor va fi foarte slab. n 1951 se constituie doar 3 G.A.C.-uri
15
.
n anul 1957 se o n "Pe drumul nfloririi regiunii noastre", apreciindu-se
n 1952 s-au realizat 107 doar n octombrie 7 noi G.A.C.-uri
16
. Este anul cnd "deviatorii de
dreapta" au fost ce-n 1951 au fost au linia partidului au obligat
intre n G.A.C.-uri folosind ar fi fost o Propaganda se
n .. Se din sectorul individual ar fi fost dect n sectorul socialist.
Un calcul simplu pe baza datelor statistice culese din arhivele "purecheate" nu e chiar E
vorba de o a puterii locale din Arad, n spatele altor regiuni la colectivizare la "realizarea
planului la colectivizare". Partidul stabilise ,,integrarea agriculturii n planul unic de dezvoltare
a n 1950 se stabilise la planul de 5 ani. Agriculturii i revenea foarte pentru dezvoltare. Este
S.M.A-urilor n regiunea Banat: 11 (1950); 15 (1951): 19 (1952): 24 (1956),
n 1964
17
acestea ar fi trebuit fie, teoretic (n conceptia lui Dej), vrful de
lance al procesului. Banatul era pe locul al 3-lea n ca n viitor
va trebui o cu Dobrogea deoarece Dej pare frustrat, cel 1955, de
ncetineala procesului din Banat regiune ca exemplu negativ n cu Dobrogea.

ANA. invenTarul comitetului P.C.R .. fond 7, dosar 96 (documentele de G.A.C.), p. 35;


1
ANA ,fundul dosar 315, lila 33;
1
' Ght(it Ionescu, op. cii., p. 220;
11
AN.A.,jimdul uosar 15, lila 9;
1
' Arad, 20 nov. 1952, pag. 3;
1
" ldem. 22 nov. 1952;
1
" ,.Agricultura Romniei'" ( 1944-1964 ), p. 16;
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
178
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAM:ICI
n Arad locali par a fi comunismului: supralicitarea n momentele critice
la fals grotesc. n propaganda aceasta este de dorindu-se se pr,7zinte o putere care se
pe Grav este fals apare documente neoficiale. Intr-un proces verbal al Sfatului
Popular raional Arad
1
se superioritate a sectomlui socialist (poate chiar oficialii au n
capcana propagandei). Comitetele executive din 12 comune (din 32 ale raionului) sunt acuzate s-au
de chiaburime nendeplinindu-se nici planul la colectare. Pncota era printre cei
Lipsurile celor 21 de G.A.C.-uri 1952 ar fi fost date de strecurarea n ele a
chiaburilor a ce doreau scape de Ultima parte a este Este vorba de
un cerc vicios. Mai ales tinerii tradipa fiind o pentm a de presiunea
n acest an. 1952. avem de-a face cu o activitate de ntocmire a listelor de chiaburi.
Industrializarea noi locuri de mai bine E vorba de o cointeresare n unde
materiale erau consistente. E o se produce n tot raionul. De obicei sfaturile
populare exces de zel "cereri de chiaburi"' "organul superior". Pncota
trimite n 19 iunie 1952 un tabel cu 159 de chiaburi (576, 58 de ha), semn a existat o presiune de la raion.
Ceea ce este hilar. este n categorie pentm fiecare caz. Apar n categorie
frizeri crciumari, un individ care vinde clandestin, chiar cei exploatatori"
19
Apar sau cu la 1 O ha. Este dificil de tras concluzii. Este clar,
a .. chiabumlui" o extensiune. Conducerea mai alte
greu de explicat. ncepea, n acest an. organizat, n raionul Arad o escaladare a .Juptei de prin
cu Mai trebuie amintit, n campanie pro-colectivizare din 1952 un punct al
propagandei era cultivarea de plante pentm prima (bumbacul) sau extinderea orezului. Aceasta era,
sub masca introducerii noului n o asaltare a despre cum se face
Diversiunea va spori ca n timp n mijloacele de
ce este identificat punctul slab al lipsa de interes a de
lui cu se trece la pentru constituirea unui nucleu colectivist. Imaginea
n nainte de 1944 nu era una prea Chiar nu vedeau n ei dect vagabonzi
n cel mai bun caz fiind ca "muzicieni de petreceri". Toate segmentele de i vedeau
pe ca elementul cel mai instabil. refonna imaginea se mai mult.
Imaginea despre ei se ca o nevoie de legitimare a propriului comportament de cum
nu mult n proprietatea lor, vnzndu-1 legea nu pennitea), imaginea li se
ntr-un referat al biroului raional de partid trimis biroului regional se prezenta comunei a
nucleului colectivist. Se spunea existau n 224 de 4 71 - 62 -
126- chiaburi: 863 romni, 437 maghiari. 152 gennani 147 srbi slovaci. Nu sunt evreii,
fiind nu aveau se ocupau cu comerciale. Se fonnularea "maghiari", "gern1ani"
etc. la din 1952 nfrngerea "gmpului antipartinic" erau "de ... ". apoi
conlocuitoare", la nivelul propagandei. anului pare unul de n n
ceea ce i pe erau n categoria "romni", un prim pas spre o asimilare a lor n categoria
,.majoritarilor". Partidul vedea n ei elemente docile pc care le putea contrapune, activizndu-le, romnilor
maghiarilor sau cu ar fi trebuit supraliciteze, integrndu-se n noua
Fiind pentm o integrare vor face acest lucru pennanent din punct de vedere
fomal. Se documentul: existau 3.169 de ha teren arabil 214 ha vii (teren de care partidul era
interesat). n de 56 membri, 44 fiind Era nevoie de pentm extinderea
partidului. In nucleul G. A. C. -ului ar fi fost 21 de romni, 15 maghiari 4 gennani. Mai multe indicii spun,
majoritatea "romnilor" erau privind evenimentul respectiv, convingerea
au spart unitatea comunei. chiar un nceput al teoriei (din partea romnilor dornici de a
1990). n acest nucleu, maghiarilor era mare. Ca segment etnic, ei erau activi n
P. M. R. a fabricii, fiindu-le lesne con-etnicii.
Un sociolog de origine din Transilvania afinna "socialmente, structura a celor trei
este mult mai modem drept care o
mai att material ct spiritual, contribuind ntr-o mai mare dect lor
la a prin democratice progresiste de stnga mai

A.N.A., l"ondul S1ittului Popular Raional Arad (comitetul executiv, dosar 6), 1952, fila 110-11 9;
1
" A.N.A., fond Comitetul Judetean P.C.R. nr. 7, dosar 28, li la 38:
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
111. politice n Transilvania al Il-lea mondial
179
bogate .... ,
2
u. Aplicnd-o la cazul 1) stmctura a evre.ilor cea
mai (maghiarii se apropie de romni); 2) nu existau democratice de stanga mm
bogate care ar fi comuna; 3) maghiarii par a dobndi acum o
pe Traiectoria se prin constatarea nu erau o comumtate cu
penneabile). Cea a maghiarilor apare ca unnare a de ce nu fost la
de 1944. Se o neidentificare a lor de progres mdiVIdual cu propnetatea asupra pamantulm,
o pasiune pentm de . . . . _ _ . "
n decembrie se o nu un G.A.C. cum era Fabnca "Rasantul
25 hectare plus iar Sfatul Popular confiscate 23 1944 de la
pentm a avea sediu
21
. n total, noua avea 70 de ha de la 40 de 4 cai, 3 2
pluguri o de pommb. Sunt _(2 ha!, 27 de ha) 3
.. chiaburi" (18. 71 hal). Se necesitatea atragem de pentm atelaJe. In mod mistenos
se n G.A.C. (probabil printr-o a generale) la nceputul lui 1953. _E
posibil ca biroul regional nu fi acceptat, G.A.C.-ului, organizndu-se o In
Monografia Pncotei se n 1952 s-a "Dezrobirea" din 45 de familii 95
de ha. fiind mai iar n decembrie an s-a fonnat "C.A.P"-ul. Sfatului Popular din
vremea aceea n-a existat o un G.A.C. n timp ci a evoluat n
G.A.C. ... Cu toate acestea documente ulterioare pomenesc de Dezrobirea a n nici un fond arhivistic
documente directe - procese verbale). S-ar putea ca respectiva fi exclusiv din
dar mai mult pe hrtie, n unele momente. Ceea ce este importante de acum G.A.C.-ul va ncerca
un model propagandistic de n cu calea spre socializare a agriculturii spre
1
comumsm.
Anul 1953 va marca o a presiunii asupra comunei explicabile din perspectiva
din blocul sovietic. n cadml G.A.C.-ului figurile de femei vor foarte active. n rnduiala pare
a fi de cererea ca femeile fie antrenate n munci de ncercare de activizare
a femeilor va fi o n viitor, o cale de persuadare a "capului familiei" precum un
clement care fie dator. Pc de parte apar respingeri de cereri pentm a intra n G.A.C. precum
ale zilelor ce trebuiau se ntr-un an
22
. Activitatea partidului era n
noiembrie 1953 e o de chiaburi, lor la 35 un fost proprietar de
restaurant). din exterior vor privi cu colectivul. Presiunea asupra lor (cotele) nu
pare n Se unui fost student la Politehnica din
Adnan n Avea mde n Pncota era cunoscut de unii ca "mpotrivindu-se regimului". Trecerea sa
dintr-o localitate n le dovedea celor mai mai crnceni mai existau de subterfugii n
presiunii statului. In 1954 se pare la Sfatul Popular din Moroda, o localitate din raionul Ineu, s-
a manifestat impotriva abuzive de strngere a cotelor. Nu pare a se fi mpotrivit ci doar
unor abuzive. n Pncota lui par a fi avut un ecou n rndul legionari. Unii
l considerau un .,coate-goale". E vorba de ntr-un proces de colaborare cu el. Sunt 69
de oameni din care aproximativ 30 sunt Fusese prins n noiembrie 1956, n picior, ce
ucisese un om al n E condamnat la moarte executat. Este de studiat impactul gesturilor
sale asupra asupra din Din martorilor a
celor Securitatea organiza de capturare a sa dar erau n lor "de frica lui


Este aici o a "mitului haiducului" revalorificat n perioada de
legionari, a caractemlui singuratic al romnului a aprehensiunii sale de Mai
mult dect de credem le era de stmcturilor locale de putere care nu
puteau controleze comunitatea (exemplu: un din "juca dublu" infonnndu-1 pe
despre viitoarele raiduri ale
n 1954 din G.A.C.-ului sunt semnificative. Maghiarii n comitetul de
conducere. Recolta este dar sunt arate necazul n cu
privire la rezultatele slabe. Este cemt avansul n produse planul nu s-a realizat. "Se chiar o
petrecere cu care femeile nu sunt de acord, dovedind, credem noi, "nu an ncrederea ce le-a acordat-o
20
T6th Sand6r, Quo vadis, Romnie?, 1990, p.
21
1\.N.A., tond C.A.P. Pncota, dosar 1, f. 12
22
ldem. dosar 2. 1'. 16:
23
Interviuri cu n cu
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
llW SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMIC!
partidul". Munca de ndoctrinare era destul de Din cnd n cnd se cte o "pentru
alungarea de "magazionerul cu

Oamenii trebuiau n
contact cu metodele comuniste ale luptei de colectivul fiind n acest sens o Se chiar
planuri dar salvarea vine din iertarea de cote. Vine chiar un de la raion care le
munca: spune trebuie nu numai colectivul ci de la raion chiar
prospere, de Sfatului Popular. se cum intre n
G.A. C. un care foarte mult din sunt n nu este voie
nu este aceasta doar chiaburii. Se disciplinei. Nu e voie nici
se dea "n parte" deoarece ar fi vorba de o exploatare, semn aceasta se ntmpla n
n octombrie 1954 conducerea ca inginerul de la S.M.T.-ul Aradul Nou ajute planul.
Se despre posibilitatea unui mic S.M.T. local n cadrul G.A.C.-ului. n
40 de pentru recoltatul pommbului. era lipsind mna de lucru interesul celor care veneau
la Se cointeresarea membrilor prin promisiunea unor credite de la (6.000 de lei de
membru /an) a minii de lucru din va deveni o ntr-o a consiliului de
conducere din februarie 1955 se nici 50% din plan n-a fost realizat
25
participarea la este
foarte O este ntre cei 40 de membri constant) a maghiarilor
ca majoritate. Fabrica ajunsese la 700-800 de dar acum era destul de slab
n de stabilizare dezvoltare a G.A.C.-ului. Pe aceasta, cei care se angajau n sau n
industrie n general Dar ncet-ncet intervine o eroziune a modelului de
(de acumulare nu mai putea fi vorba) a cotele contribuind la aceasta ntr-o societate n
perioada foarte statului.
La nceputul lui 1956 Sfatului Popular intervine ntr-o a generale cere
nu se mai cererile de intrare n colectiv deoarece astfel nu se putea ndeplini planificarea la colectivizare
a lui De/
6
n septembrie 1957 va fi o de n organizatia de a comunei
n conducerea Sfatului Popular. n ianuarie 1956 apare o atractivizare pentru G.A.C.-ului prin
stabilirea normelor la 7-8 ore /zi. n iunie se va ajunge, pe hrtie, la 43 de ore Este solicitat
participe Ia generale directorul fabricii tocmai pentru o mai a propagandei
n pentru un ajutor material. Se din partea celor din G.A.C. un anume conservatorism n
aprobarea cererilor de intrare. Nu erau doritori veniturile cu cei ce nu aduceau
atitudine se va n 1958 n ciuda presiunilor locale. Uneori apare un conflict n
puterii. Sunt respinse cererile unor exploatatori", care vroiau se integreze participe la
conducere.
Anul 1956 cuprinde cteva ntre de partid a G.A. C. -ului de a
Pncotei. Prima i celei de-a doua neimplicarea n colectivulue
7
. E o
de membrii: (care casele napoi prin Decretul 81). Biroul Pncota
din 1955 n 1956 23 de familii n G.A.C. iar n "Dezrobirea" nu intrase nimeni. Se
pare existau probleme (exemplu: nu erau Se fie 100 de ha
la G.A.C. 100 de ha la Se ncerca, deci, o unire a din n care se afla.
Se propaganda e repartizat un membru de partid pe Cultural pentru
cu caracter agricol care sunt necesare metode avansate agrotehnice n

E vorba de a Sfatului Popular nainte de a fi schimbat. De acum


de partid par mai coordonate. Intr-un referat din februarie 1957 comitetul raional, al comitetului comunal de
partid al de subordonate", se din n perspectiva constituirii unei
noi Motivele celor care intre n noua erau: li se intrat n
din vor intra la mai 5 oameni sau vecinii. Se mai temporiza prin
exprimarea de a se cu nevasta. Referatul sunt un exemplu De acum linia
a va evita Sunt care au unelte de a munci n
Se vor trebui (un termen inferior) din perimetml proiectat pentru
comasare precum se din industrie care pentru "a-i face bage
21
ANA, CAP. dosar 8, 1954, f. 1 L

hlem, dosar 10, 1955;


20
ldcm, dosar Il, f. 18;
27
ANA, comitetul P.C.R., fond 7, dosar 96, f 39;
2
ij ldem, fond 7, dosar 94, f 64;
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. Re<llitati politice n TrHnsilvHni<l al Il-le<l mondial
un
n

Partidul seama e de o pentru a _face evalueze
colectivizarea. trebuiau fie tocmai pentru a stab1h o comumcare ce permitea
modificarea tacticii.
n 8 iunie 1957 G.A.C.-ul face o cerere omologul din (o localitate de cu
Ungaria, semn existau n tot raionul probleme n minii de lucru) pentru 3? de de pc _o
retribuind munca la valoarea din asigurnd transportul. Dm_ 1956 c_onstant m
G A.C.-ul din Pncota Ciuculete, G.A.C. care avea fmma unm zbn. Acesta
activitatea de nfiintare a
ce n 1956 raionui Arad a fost n 2 desprinzndu-se un teritoriu ce
Pecica-Rovine. n 1957 se o activitate de colectivizare n ceea ce a mai din raionul Arad. In
Pncota. ce se raporturi de subordonare ntre "Dezrobirea" Sfatul Popular
trimitea raporturi de activitate}
30
, n G.A.C. unii din vechea


n 3 septembrie ia (cea "23 August", din 52 de familii cu 94
de ha o majoritate S-a creat o n unitatea Se amestecau persoane care
vroiau scape de presiunea care sperau e o putnd
animalele uneltele, cu cele care aveau copii la sau n fabrici unde era ca
familiei fie n "colectiv").
n propaganda pro-colectivizare au fost profesori, mplinindu-se unul din punctele tehnicilor
propagandei, a avea o sau care afirme o idee sau un program
sunt bune sau rele. Din septembrie o a n colectivizarea raionului. De acum se
trece la folosirea conceptului "cooperativizarc". Se fac la ntrecerea n Se
din alte regiuni. E imaginea individual care are ca motive pentru intrarea n
faptul e mai mare n sectorul socialist, lucrul cu utilaje moderne impozitele mai mici plus munca
de a agitatorilor. Partidul n 19 octombrie apare o "7 Noiembrie" (122 de
familii 360 de ha)
32
Pare o de ce nu era de bine Pncota era ultima din raion
Ia cu doar 7% n 22 octombrie. Se pe ultima Cererile trebuiau depuse la
n perimetrul aveai Astfel, se feresc de "Dezrobirea". semn
aveau va fi al lor, li se trimit cererile aici.
Existau critici de la G.A.C. la adresa comunale nu se luau suficiente pentru a veni
n partid muncitori (doar 2+2 din 19) ci doar

Biroul de comunale nu ar
fi respectat Comitetului Raional ca agitatorii activul fie confirmat de Adunarea Se
plng despre stabilitatea sediului de al G.A.C.-ului.
raionul se cu deosebite, n plenara comitetului raional de partid se spune doar 2/3
din au lucreze n comun un fond comitetului
executiv din Pncota "s-au grupe de agitatori dintre care au intrat ntr-o
cu ajutorul muncitorilor de la

ntr-o foaie omn,iprezentul Ciuculete n 23
noiembrie Pncota era n de 90% ( 62 de familii n G. AC. - 212 ha 1. 122 de ha n
cele 3

O mai mare la detalii i-ar fi indicat Pncota avea peste 2.000 de ha. Se n 3
decembrie Pncota e complet

ce au momente de tipul: ntr-o s-au
depus 18 cereri, momente prezentate ca ntr-o La nceputul lui 1958, din punctul de vedere al
propagandei oficiale raionul Arad era cooperativizat, se ntr-o de socializare a agriculturii
tot
n ceea ce "23 August", pare mai mai bine comparativ cu "7
Noiembrie". Cu toate acestea n lui 1958 apar cereri de a lucra fiecare pe locul lui
37
Confonnarea la principiile muncii colectiviste nu se Dar se se creeze "3 active
de partid" n cele 3 o extindere a "minii invizibile" a ideologiei comuniste. Chiar secretarul
29
Idem. l"ond 7. uosar 110:
Jo ANA, SJat;li popular Raional Arau (pr. vb. nr. 36 al corn. exec. al comunei Pncota), dosar 7, f. 95;
Jl ,.Fladm1 6 septembrie 1957, p. 1;
'
2
ldem, 20 oct., p. 1
JJ ANA, comitetul P C.R., fond 7, dosar 110
J.l . ... 21 nov , p. 3;
"Fdaie volantii pentru Pncota", 23 nov. 1957 (fondul "Fladtra
3 dec. 1957;
:
17
A.N.A., fond CAP. Pncota, dosar 13, f. 19;
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
182
SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMICI
partidului raional participase la o Se cere intensificarea propagandei vizuale o ntlnire a
G.AC-ului. ceea ce se va realiza pe parcursul lui 1958. Ciuculete este foarte activ ncepnd din toamna lui
1958. Acum scopul este trecerea n G.AC. n toamna lui 1958 s-a dispus ca
recolta de pe locul dar de la nceputul lui I 959 se folosesc metode violente pe cele
propagandistice: sunt sau la Sfatul Popular oamenii, mai ales seara, n colaborare cu Securitatea
erau cei ndrji n jurul comunei noaptea spunndu-li-se sunt la nchisoare. fac cereri ntre
8-17 febmarie 1959, 21 O capi de familie. Partidul ca cererile nu nu se
colectivizarea. Se sistematic. E localitatea pe sectoare sunt rotite echipele de
agitatori din 5 n 5 zile.
n G. A. C. ,in foarte des instmctori teritoriali de la P. M. R. Arad. Se n scurt timp comuna va fi

Un semnal negativ vine de la comitetul regional de partid comitetul raional Arad.


n G.A.C.-ul Pncota nu se la munci, unii (exemplu: ardei)
39
Se
djn G.A. C. pentru sunt oi de la unii, n timp ce de la sunt confiscate. Se pare
nu lipsea sub masca interesului partidului de a-i convinge pe
n 1959 se ajunge la 570 de membri. ncepnd din 1960 interesul principal al locale de partid
care linia se spre productiilor la hectar. Pentru gru o
medie de 2.000 kg/ha, iar yentm pommb 3.500 kglha
40
. Din pentm ei abia 1965-1966 se
vor apropia de asemenea In 1962 se ajunge la 916 membri cu 1.653 de ha teren arabil 86 de ha vii,
de pc versantul dealului de Are loc o distmgere a vechilor vii o a altor vii ntr-un loc mai
Motivul oficial: nu erau rentabile fiind cultivate la arac. Motivul era se
dorea distmgerea amintirilor unui timp ce se dorea ct mai de care au beneficiat
din 19 5 7 n 1961 a dus la modificarea a fizionomiei agriculturii locale. Un alt timp se deschidea
n care nu mai puteau fi maghiarilor va
mereu o lipsa de de va duce la o imigrare din alte locuri sau
nu).
cont de caracteristicile locale, s-a realizat colectivizarea-comunizarea. Principiile
comuniste devin n unei singure surse de ncepnd din 1956 a
regimului din 1957-1958. Era un lucm firesc cedarea n presiunii care vin cu noua
ideologie a progresului, a economice. Faptul inedit a fost n alte
(industriale, comerciale etc.) care colectivul cu o de de
COLLECTIVIZATION IN PNCOTA
(Abstract)
This approach is a study about collectivization in Pncota (Arad district), in 1949-1962, having its base
in the agricultura! reform (1945). We tried to give an image ofthe process itself, step-by-step, giving the essential
features up to the whole social community. The Romanian village after 1945 was confronted with collectivization,
which was another politica! power having the exemple of the Sovietic influence. The communist ideas (pretended
tobe scientific) were not or quickly accepted by the villagers.
The neighbourhood of Arad has geografica! and social similitudes with Banat district. The "svabs" were
living there, up to the Northem parts (Sntana-Pncota). This extension is based also on folklore point ofview.
AN.A, comitetul P C.R., lond 7, dosar 127, f. 169-174:
ANA. C.A.P. Pncota, dosar 16, p. 38;
40
AN A. comitetul P C.R., fond 7, dosar 159, f. 15.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
PROPAGANDA PENTRU SUSTINEREA
l\1ETODE, N COMUNA
JUDETUL
'
FLORIN ABRAHAM
Propaganda este un fenomen dominant al sec. al XX-lea dupa opinia lui Jean-Marie Domenach.
In ierarhia de puteri a totalitarismului modem, ca ocupa un rol de prim rang, prin ea se asigura adeziunea
mobiliza.rea angajarea lor n restructurarea a vechilor regimuri. de tip leninist a
fost modalitatea de n statele populare. In
propaganda are un sens foarte larg (de la la devine cureaua de transmisie,
mijlocul de expresie care atrage masele n partid. Propaganda de tip n
socialist) arc expresii cuvntul de ordine. Acesta din urma un aspect
combativ constructiv propagandei. Pentru a propaga cuvntul de ordine, a distins
categorii de agitatori (Plehanov). Propagandistul inculca mai multe idei unei singure
persoane sau unui restrns de persoane. Agitatorul induce o idee unei mase ntregi de persoane.
Propagandistul se manifesta prin scris, agitatorul prin voce
1
. n realitate, nu este att de
ajungandu-se la o complementaritate a rolurilor. Propaganda este o de convingere cu argumente non-
spre deosebire de aceastea sunt mijloacele punitive: nchisoare, Canal, departare. Utilizarea
fizice. trimiterea n nchisori sau la Canal sunt mijloace punitive, dar folosirea cu acestea, a imaginii
Canalului sau a diverselor locuri de recluziune o fac parte din arsenalul
aparatului propagandistic". Dar acestea nu sunt folosite dect n subsidiar, se deduc ca o a
luptei de
n analiza a fenomenului propagandistic n perioada regimului comunist se pot decela mai
multe paliere Aceste nivele sunt centrate pe organizarea a statului, cu nivelul central, cel
regional apoi cel local. Modelul propagandistic de unnat este stabilit la nivel central de unde se transmite pe
calc de sus n jos. De la nivelul local trebuie feed-back-uL efectul concret, realiza.rea
Rezultatele. efectele semnificative, n circuitul ierarhic, acum de jos n sus, unde sunt
analizate se fie n acte cu caracter juridic (legi, decrete, fie n care
primesc o (fapte demne de a fi model sau ale de
De la palierul central (presa juridice) parvine la nivelul zonal (regiune,
raion, unde aspectele locale o pondere mai mare. Cele nivele converg n palierul locaL aici
luate la nivel central sunt aplicate prin intermediul organelor de la nivel zonal, care au rol de control.
Tot aici. factorul individual este cel care o aparte unui fenomen deloc omogen
3
.
Grupurile vizate de nu sunt mase inerte supuse unui "viol" psihic, ci elementele unui
binom: colectivitate (grup, propaganda, care se reciproc, aflndu-se ntr-un raport
de Dar sunt doua nivele ale propagandei: a celei oficiale care att de ct de
aspectele negative sub fonna criticii. Cum exista un filtru politic n selectarea apare un al doilea
palier: cel al cunoscute prin zvonuri. cu al personale. n acest
nivel propaganda contra-propaganda. Dar acest nivel de domeniul necuantificabilului iar
reconstituirea lui este principial Se pot doar extrage din aceasta realitate prin metodele istoriei
orale. dar aceste infonnatii trebuie privite ca o expresie a unui moment dat.
n cercetarea propagandistic comunist trebuie sa pornim de la premisa nu orice
model istoric agresat mpinge la opunere vom considera model de
organizare este clar ca modelului nu a fost considerat ca o pierdere Lumea
1
.lean-Marie Domenach, La propagande politique, 1973, p.22-25;
: Florin Abraham. Studiu de caz privind propaganda pro-colectivzare n comuna Somes-Odorhei (1946-1950) n "Sovietizarea n
.\'ord-vestul Romaniei (1944-1950)", Satu Mare, 1996, p.211;
'!hidem, p.211;
4
Mihml. E. Ionescu, Puterea cuvantului, Bucuresti, 1 984, p.8;
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
18-+ SOCIETATEA: STRUCTURI DINAMICI
satului nu s-a identificat cu acest model nu 1-a considerat propriu

este
pentru a vectorul atitudinii lumii rurale. aceasta lume s-a opus nu a facut-o
pentru a regretat regimul politic interbelic nici din adeziunea pentru vreun principiu abstract de proprietate, ci
pentru intrarea n nsemna saltul n necunoscut iar pe i interesa promisiunea
de progres tehnologic a Economia (cel cea mijlocie) este una
de n care ideea unui profit n sine, economiei capitaliste.
n bagajul atitudinal al lumii rurale postbelice se efectele unei de spirit cvasiunanime n
perioada interbelica: antirusismul Pe parcursul anilor dintre cele mondiale
de la au dezvoltat un discurs n general, iar n lumea satelor a fost
ideea ca puterea prin colhozului, nu urmarea dect standardul de
al rus. Chiar n campania a alegerilor din noiembrie 1946 partidele istorice utilizau lozinca
"Jos dictatura Fiecare vot dat lui Groza este o pentru colhoz"
6
.
Principalele metode scopuri ale propagandistice se n plenare a C. C.
al P.M.R. din 3-5 martie 1949. Prin punctull3 se stabilea "propaganda de partid ndeosebi presa
de partid trebuie n milioanelor de mijlocii chipul veninos al
chiaburilor. cultive ura de mpotriva elementelor capitaliste de la arate limpede pe
fiecarui singura cale de a de exploatare, mizerie stare este
trecerea pe calea socialiste a agriculturii. Avem datoria ducem n mod sistematic o
de care complet orice de de gospodariile agricole colective,
avante_1ele imense ale gospodariei agricole colective n Uniunea metodele sovietice de organizare


Prima a (1949-1953) este de propaganda modelului sovietic.
Idenutlcarea structurii colectiviste ca o de rezolvare a economice trebuie fi constituit
principala a campaniei de vizualizare a modelului sovietic. ndeosebi segmentele cu loturi
mici de n confortul viitoarei colhozice unei complete economice.
de a se muta ntr-o de a un aparat de radio, o sau chiar o se
oferea n schimbul unui simplu gest de adeziune la o de organizare a muncii n
Impactul acestui model sovietic nu poate fi dect prin plasarea de
n subsolul confuz al adeziunii la o care, prin toate canalele de promitea abolirea mizeriei un
trai
n etapa 1956-1962 folosirea metodelor este Politica de a G.A.C.
T O.Z. nu era pentru a realiza, iar modelul colectivist, chiar oferea rezultate pozitive nu era
suficient prin sine n a induce o stare de spirit din care rezulte o cooperativizare din proprie. n
aceste condipi propagandei i revenea un rol cu n realizarea Referirile la modelul
sovietic sunt n mai rare, se face apel la realitatea proprie.
Regimul comunist propunea crearea "omului nou". Calea de realizare a acestui scop era educarea n
spirit comunist. Sarcina aceasta revenea propagandistilor fie de profesie fie din
Acestora li se cerea un pem1anent efort, trebuind realizeze mobilizarea satelor
pentru diferite munci agricole sezoniere calea cea mai fiind chemarea la ntrecerea O
misiune pentru agitatori era de a realiza culturalizarea satelor. de colectivizare propriu-
este de o n care teoretic trebuia ia de avantajele sistemului
colectivist.
La nivelul Sfaturilor populare raionale sunt create care au misiunea de a coordona
verifica activitatea de din raionului. In cadrul satelor, sarcina aducerii la
a deciziilor regimului revenea activului de partid care colabora cu responsabilii cercurilor de citit din
caminele culturale a din
Lumea acum fie de de la culturale. Fiecare anotimp ar