P. 1
studiu de caz

studiu de caz

|Views: 76|Likes:
Published by Catalina Hascu
psihopedagogie
psihopedagogie

More info:

Published by: Catalina Hascu on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

STUDIU DE CAZ Pentru un copil cu ADHD I. Partea teoretică 1.

Motivarea temei Astăzi, educația este percepută ca o funcție vitală a societății, iar școala drept principala instituție prin care societatea își perpetuează existența, transmițând noilor generații ceea ce umanitatea a învățat și despre ea însăși și despre realitate în decursul istoriei. Școala se conduce după principii și metode științifice în formarea și dezvoltarea copilului. Investit cu nobila sarcină de educare, învățătorul trebuie să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilitățile intelectuale, precum și particularitățile temperamentale și caracteriale. Învățătorul se preocupă de socializarea școlarului prin integrarea lui în mediul școlar, dar îi oferă prilejul să cunoască și mediul înconjurător. În acest timp observă cum se comportă copiii nu numai în școală, dar și în afara școlii. 2. Documentarea Zburdălnicia și voioșia sunt semne sigure ale unui organism care funcționează bine. Când însă elevul își însușește obiecte ale colegilor săi, încearcă să-i domine brutal pe alții, când deranjează orele, este indiferent față de învățătură, față de școală în general, devine un copil problemă. Comportamentul reprezintă ansamblul reacțiilor adaptative, obiectiv-observabile, pe care un organism prevăzut cu sistem nervos, le execută ca răspuns la stimulii din ambianță, care, de asemenea, sunt obiectiv observabili (Tiliquin – Dicționarul de psihologie). Comportamentul este, așadar expresia exterioară a raportului dintre individ și mediu,a echilibrului pe care individul îl realizează în procesul dinamic de integrare în viața socială și care este obiectivat, de regulă printr-un sistem de fapte sau acțiuni supuse unei aprecieri morale. Dicționarul de psihologie definește comportamentul deviant ca fiind ”comportamentul care se abate de la normele creditate în cadrul unui sistem social mergând până la conflict cu valorile culturale”. La baza acestor comportamente stau atât

probleme de socializare. evită efortul intelectual susținut.și aștepta rândul. nu ascultă până la capăt atunci când i se adresează cineva. dar nu toți suferim de ADHD. Un procent de 5% din copiii de vârstă școlară prezintă simptome ADHD. Tipul hiperactiv-impulsiv – copilul este nestâmpărat. simptomele ADHD se impart în trei categorii: inatenție. cauze de ordin psihologic cât și cauze de ordin medical. nu respectă instrucțiunile. întrerupe frecvent persoanele care vorbesc și nu are răbdare în a. nu finalizează sarcinile. ADHD (deficit de atenție și tulburare hiperchinetică) este una dintre cele mai frecvente tulburări comportamentale întâlnite la copii și adolescenți. slabe abilități de organizare și planificare a actului de învățare. vorbește excesiv. .cauze de ordin social. Toți copiii se comportă în moduri care ar putea fi interpretate ca inatenție. putând surveni și în formă combinată. Tipul combinat – cuprinde elemente specifice atât tipului inatent cât și celui hiperacti-impulsiv. Diagnosticul trebuie stabilit de specialiști. Tipul inatent – copilul inatent nu se poate concentra. imagine de sine negativă și impresia că e respins de colegi. Un astfel de comportament este și cel al copilului cu ADHD. simptome centrale ale ADHD. răspundem neîntrebat. hiperactivitate și impulsivitate. Conform Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR). Simptomele copilului care îi pot duce cu gândul pe părinți la această tulburare sunt: note și scoruri mici la testele de aptitudini. se agită în momente nepotrivite. De fapt . îi intrerupem pe alții. hiperactivitate sau impulsivitate. toți visăm cu ochii deschiși. ne pierdem răbdarea sau suntem agitați. face adesea greșeli din neglijență.

Partea practică 1. Prezentarea cazului Nume: PM Gen:feminin Vârsta: 9 ani Problema: ADHD 2.II.1.uită des în activitățile cotidiene (pentru anumite anunțuri pentru părinți scrie pe carnețel). lucru sau în alte activități.se joacă desori cu mâinile sau se mișcă permanent în bancă. Obiective O1: identificarea cauzelor care au determinat problema O2: elaborarea unui proiect de intervenţie de rezolvare a problemei O3: aplicarea măsurilor din cadrul proiectului şi urmărirea evoluţiei în plan comportamental 3.deseori nu ascultă. . . nu este atentă când i se vorbește. .are deseori dificultăți în concentrarea atenției în sarcinile de lucru sau de joacă.pierde deseori lucruri necesare îndeplinirii sarcinilor ( ex:caiete.are deseori dificultăți în organizarea sarcinilor și activităților. . manualele). ezită sau manifestă neplăcere în angajarea unor sarcini de lucru care presupun un efort mental susținut (cum ar fi realizarea temelor în clasă sau temele pentru acasă). .este deseori distrasă de stimuli externi marginali. . instrumente de scris.deseori nu reușește să fie atentă la detalii sau face greșeli din neglijen ță la teme. refuză. .de multe ori. Hiperactivitatea . . temele pentru acasă. . Simptomatologie/ manifestare Lipsa atenției: .deseori nu urmează instrucțiunile și nu reușește să termine temele școlare. Etape demersului practic-aplicativ 3.

Mama încearcă să meargă pe sistemul de reguli cu pedepse și recompense dar nu reușește. dar de tipul inatent). . datorită faptului că subiectul suferă și de epilepsie). în autocar în excursie) chiar atunci când regulile impun să rămână așezată la locul ei.deseori întrerupe sau se bagă între alții (ex: se bagă brusc în conversațiile colegilor sau jocurile altora). . ADHD se transmite genetic. . Tatăl este foarte indulgent. se consideră că etiologia este cel mai probabil de natură genetică. . urcă pe spaliere când colegii lucrează la saltea). mama femeie de serviciu).deseori se cațără sau aleragă atunci când acest lucru nu este permis (la ora de educa ție fizică aleargă când copiii se aliniază. .vorbește deseori excesiv. familiali) Cauza exactă a ADHD este necunoscută.. . În familie atmosfera nu este de calm și înțelegere. sociali.are deseori dificultăți în a-și aștepta rândul. S-a manifestat încă de la vârsta de 3 ani ( atunci a amânat grădinița cu un an). La PM se manifestă un ADHD de tip combinat. În .se repede cu răspunsurile înainte ca întrebările să fie complet formulate.deseori părăsește banca în sala de clasă (sau în alte situații – la teatru. Fratele mai mare este indiferent față de sora sa.2. . de la părinți la copii (Tatăl și fratele mai mare.are deseori probleme în a se angaja în liniște în petrecerea timpului liber (în pauză aleargă singură prin clasă făcând mult zgomot.pare a fi permanent ”pe picior de plecare” sau se comportă deseori ca și cum ar fi ”Propulsată de un motor”. 3. iar când mama impune niște reguli el nu ține seama de ele (fiind cel care iartă tot. În momentul de față. Istoricul evoluţiei problemei – factori de apariţie (ereditari. Familia nu susține un nivel eficient de concentrare intelectuală și afectivă (nivelul studiilor părinților este școala profesională – tata muncitor. deseori apelând la învățător pentru impunerea unor reguli. acasă alergă pe stradă făcând mult zgomot).

ci atunci când mama termină treburile gospodărești – de obicei spre seară. iar părinții au obligația să supravegheze respectarea programului. La nivelul clasei am realizat un plan educațional individualizat. Banca se află în partea stângă a catedrei (în apropierea învățătoarei). 2. Găsirea soluţiilor 1. Am realizat o fișă de evaluare a comportamentului în clasă. 3. penarul.3.realizarea temelor nu are un program strict. integrat în programul comun elaborat pentru ceilalți elevi. PM simțindu-se utilă și căpătând încredere în sine. Consilierul i-a stabilit un program zilnic obligatoriu pe care trebuie să-l respecte. PM merge la cabinet în fiecare săptămână. S-au stabilit ședințe de consiliere (cu consilierul școlar) atât a elevului cât și a părinților. iar în funcție de puncte s-a determinat dacă se pot aplica stimulente sau . La sfârșitul fiecărei săptămâni s-a realizat un total al punctelor. Fișa a fost prezentată lui PM cât și părinților. căutarea diferitelor obiecte în geantă sau în bancă) și i-am dat posibilitatea să se miște cu un anumit sens: ”Vrei să-mi aduci cartea de pe catedră?”. De câte ori a fost posibil am încercat să ignor mișcarea permanentă (jocul cu un pix. Urmărirea tratamentului medicamentos pe care PM îl ia în fiecare zi după masa de la 10. Acomodarea în clasă (are o mare influență în managementul comportamentului și ameliorarea rezultatelor școlare) PM a fost așezat în prima bancă pe rândul de la ușă (nu cel de la fereastră care i-ar distrage atenția). 3. iar colegă de bancă este o fetiță care manifestă constant un comportament model atât în clasă cât și în alte activități. ”Vrei să împarți fișele?”. În același timp am realizat cât mai multe activități pe grupe – acest lucru ducând la construirea unor relații pozitive între elevi. Colegii din grupă colaborează. ”Vrei să ștergi tabla?”. iar părinții iau legătura cu consilierul și învățătoarea cel puțin o dată pe lună. B. A. cu linia. Acest plan are ca scop integrarea elevului și evitarea marginalizării lui. Atunci când se pregătește pentru oră urmăresc să scoată pe bancă doar materialele necesare. ”Vrei să strângi caietele?”.

. emisiuni.(unele stimulente s-au acordat cu ajutorul financiar al părinților ex. ”Jocuri în clasă” – este lăsată să conducă diferite jocuri. Îi face plăcere să realizeze sarcinile în activitățile pe grupe.4.cântece). Pentru fiecare ”reușită” s-au acordat diferite stimulente: ”Pauză supliminentară” – dacă a realizat singură o sarcină.sancțiuni. Un contract semnat de către elev în prezența unui părinte. Sarcinile didactice trebuie să fie cât mai clar și concis formulate (litere mai mari. apoi treptat a fost lăsată singură. (Anexa 3) 3. eventual împărțite în subsarcini. (Anexa 2) D. Nu mai uită să-și ia pastilele. ”Creionul special” – atunci când la sfârșitul unei săptămâni a avut punctaj maxim la fișa de evaluare a comportamentului. Concluzii Problemele de concentrare și menținere a atenției determinate de ADHD impun o atenție constantă din partea unui cadru didactic asupra elevilor cu această deficiență. Chiar dacă nu realizează toate sarcinile de lucru nu mai deranjează întreaga clasă. A fost lăsată în excursie). III. E. în special în cazurile în care sunt elemente mai dificile. pagini mai puțin încărcate). Temele sunt realizate mai mult singură. Nu se mai plimbă prin clasă când nu trebuie. În pauză comunică cu colegii pe diferite teme (jocuri. Regulile clasei au fost reformulate mult mai scurte și mai clare. (Anexa 1) C. F. La început temele au fost realizate la școală (după ore). În ora de educație fizică încearcă să realizeze sarcinile doamnei profesoare. Este important să existe un contact vizual cât mai puternic pe parcursul unei ore. Temele pentru acasă au fost date diferențiat. Rezultate În urma celor aplicate PM și-a schimbat comportamentul și atitudinea față de învățare: Ascultă pe colegi și pe învățător când vorbesc fără a-i întrerupe.

Pe cât posibil aceste comportamente trebuie ignorate sau preîntâmpinate în timp ce progresele trebuie subliniate constant. E. Fartușnic. în cazul copiilor cu ADHD se recomandă în primul rând empatia și înțelegerea.. C. Bulibașa.Fiind vorba de managementul unor comportamente negative. R. P. (coordonatori). Editura Polirom.Ș. Bacău Iucu.. 2006. București . Editura Albatros. Cadrul didactic trebuie să fie consecvent dar și flexibil.. A. Sunt total nerecomandate pedepsele severe (vor genera reacții mai ostile) și mai ales pedepsele aplicate întregii clase (vor atrage resentimentul colegilor și vor distruge inițiativele spontane de sprijin din partea acestora). București Popescu-Neveanu. Dicționar de psihologie. 2008. Editura Grafit. aplicând regulamentele. recompensate activ. 2005. Biblografie Barcan. Managementul clasei pentru elevii cu ADHD... Târnoveanu. Editura Didactica Publishing House. Copilul cu devieri de la comportament. N. nu etichetarea/blamarea autorului acestora. atunci când e cazul. 1978. Managementul şi gestiunea clasei de elevi.. nu numai în litera ci și în spiritul legii.. Iaşi Popenici.

..........................ANEXA 1 Fișă de evaluare a comportamentului în clasă Numele și prenumele elevului:............................................................................ Data (săptămâna):.............. Comportament Puncte Luni Nu stă pe scaun în timpul orei Deranjează colegii Vorbește neîntrebat(ă) Nerespectarea regulilor clasei ( clasa are 10 reguli) Violența fizică Limbaj nepotrivit Neparticipare la activități Ignorarea sarcinilor din clasă Total Marți Miercuri Joi Vineri Total .........................

PĂSTRĂM CURĂȚENIA ÎN SALA DE CLASĂ ȘI ÎN ȘCOALĂ 8. LUCRĂM ÎN LINIȘTE ÎN CLASĂ 5. ÎNVĂȚĂM CÂT PUTEM DE BINE 7. RESPECTĂM PĂREREA FIECĂRUI COLEG 4. VORBIM PE RÂND 2. ZÂMBIM ȘI SUNTEM VESELI .ANEXA 2 REGULAMENTUL CLASEI 1. AVEM GRIJĂ DE OBIECTELE DIN JURUL NOSTRU 9. RESPECTĂM TOATE CADRELE DIDACTICE DIN ȘCOALĂ 10. VORBIM FRUMOS UNII CU ALȚII 6. NE ASCULTĂM 3.

... Să particip la toate activitățile clasei mele................ Să respect regulile clasei.... Să nu ignor sarcinile din clasă și de acasă Să merg la ședințele de consiliere............... Elev... Să nu fiu violent(ă) cu colegii..........mă următoarele lucruri în timpul activităților școlare: Să stau pe scaun în timpul orelor....ANEXA 3 CONTRACT Subsemnatul(a).. Să vorbesc frumos cu colegii..... Să respect programul zilnic........ Să nu vorbesc neîntrebat(ă)........ angajez să îndeplinesc Semnat...și data de ....... Să nu deranjez colegii de clasă... Să-mi iau medicamentel în fiecare zi..... Părinte..... Monica Jbanca ... Îndeplinind partea mea de contract voi avea ca urmare acordarea unui premiu din partea Dnei/Dlui (numele cadrului didactic)............. Institutor.... Cadrul didactic....... Acest contract este valabil între dat de ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->