Sunteți pe pagina 1din 34

UVT-PMOT 2012-2013 / S2 Administrarea capitalului uman

2. Managementul resurselor umane in contextul reglementarilor legale din Romnia

2.1. Codul muncii 2.2. Dialogul social. Sindicatele 2.3. Contractul colectiv de munca

Legislatie Europeana
Regulamente privind coordonarea sistemelor de securitate sociala Regulamente privind protectia datelor angajatilor Regulamente privind relatiile de munca -Conditii de munca -Timpul de munca, durata contractului, marimea normei de lucru -Agentii de munca temporara -Sanatate si securitate in munca -Incadrarea in munca a tinerilor -Timpul de Munca in anumite sectoare economice (transporturi rutiere, maritime, aviatie, cai ferate) -Detasarea lucratorilor - Protectia lucratorilor in caz de insolventa -Protectia lucaratorilor in caz de transfer de intreprindere

Codul Muncii si Legile conexe


Legea nr 53/2003 Republicata in 2011 (Codul Muncii) Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre barbati si femei Legea 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca Legea 67/2006 privind protecia drepturilor salariailor n cazul transferului ntreprinderii, al unitii sau al unor pri ale acestora Ordonanta 102/1999 privind protectia sociala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap Ordonanta 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

Codul Muncii
Principii fundamentale
Garantarea liberatii muncii Interzicerea muncii fortate Egalitatea de tratament fata de toti angajatii si angajatorii Protectia salariatilor Dreptul de a se asocia in vederea apararii drepturilor si promovarea intereselor profesionale, economice si sociale Principiul consensualitatii si al bunei credinte (informare/consultare) Libertatea muncii in strainatate

Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii.
Stiati ca... in 2003 Romania a inlocuit, dupa 30 de ani, Codul muncii? la inceputurile sale, Codul muncii actual a fost considerat un text eminamente sindical? Codul muncii din 2003 prevedea 304 drepturi, 246 in favoarea salariatilor si numai 58 in favoarea angajatorilor in primul an in care s-a aplicat Codul muncii numarul cazurilor de conflicte de munca a crescut cu 32%? modificarile aduse la Codul muncii in anul 2005 au vizat, in principal, urmatoarele aspecte:
relaxarea restrictiilor privind folosirea CIM pe perioada determinata modalitatea de incheiere a CIM o mai mare flexibilizare a procedurilor de concediere durata timpului de munca si munca suplimentara durata concediului de odihna; modul de calcul a indemnizatiei de concediu de odihna formarea profesionala a angajatilor

Codul Muncii a fost modificat in 2006 (concediere colectiva) si in 2008 (zile libere)

2011

Codul Muncii revizuirea din 2011


Incheierea CIM Fisa postului si criteriile de evaluare a activitatii profesionale Incheierea actelor aditionale Prestatii suplimentare in caz de mobilitate Perioada de proba Continutul REVISAL Cumulul contractelor de munca Stabilirea obiectivelor de performanta si a criteriilor de evaluare

Codul Muncii revizuirea din 2011


Delegarea Suspendarea CIM Reducerea temporara a activitatii Incetarea de drept a CIM Concediere colectiva Termenul de preaviz CIM pe durata determinata

Drepturile si obligatiile angajatorului


Drepturile angajatorului prerogativa organizatorica, normativa, disciplinara Sa stabileasca organizarea si functionare unitatii Sa stabileasca atributii corespunzatoare pentru fiecare salariat Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalitatii lor Sa controleze indeplinerea sarcinilor de serviciu Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiuni corespunzatoare Obligatiile angajatorului: Sa informeze salariatii despre relatiile de munca Sa elaboreze norme de munca, sa asigure conditii de munca, tehnice si organizatorice Sa comunice periodic salariatilor situatia economico financiara a unitatii Sa consulte sindicatul cu privire la deciziile care afecteaza drepturile si interesele salariatilor Sa plateasca taxele si contributiile sociale datorate de angajati

Drepturile si obligatiile salariatului


Drepturile salariatului: Dreptul la repaus zilnic si saptamanal Dreptul la concediu de odihna Dreptul la demnitate in munca, egalitate de sanse si tratament Dreptul la securitate si sanatate in munca Dreptul la formare profesionala Dreptul la informare, consultare, negociere Dreptul la protectie in caz de concediere Dreptul de a constitui si adera la un sindicat Obligatiile salariatului: Sa realizeze norma de munca / sarcinile de serviciu Sa respecte disciplina muncii Sa respecte prevederile contractuale si procedurile interne Obligatia de fidelitate fata de angajator / secretul de serviciu Sa respecte masurile de securitate si sanatate in munca

Dialogul social - reglementari


Codul Muncii Titlul VII, VIII si IX Legea 62/2011 - Legea dialogului social Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor Legea 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea Comitetului European de Intreprindere Legea 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social Legea 130/1996 privind Contractul Colectiv de Munca

Dialog social
parteneri sociali sindicate sau organizatii sindicale, angajatori ori organizatii patronale, precum si reprezentantii autoritatilor administratiei publice, care interactioneaza in procesul de dialog social;

dialog social procesul voluntar prin care partenerii sociali se informeaza, se consulta si negociaza in vederea stabilirii unor acorduri in probleme de interes comun;

Informare

transmiterea de date de catre angajator catre sindicat sau, dupa caz, catre reprezentantii alesi ai angajatilor, pentru a le permite sa se familiarizeze cu problematica dezbaterii si sa o examineze in cunostinta de cauza

fondurile destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale Deciziile Consiliilor de administratie sau ale organelor asimilate acestora ce privesc probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv trebuie communicate in 48 ore de la luarea lor Informatiile relevante in legatura cu concedierea colectiva

Dialog social Bipartit (dialogul desfasurat


numai intre sindicate sau organizatii sindicale si angajatori ori organizatii patronale)

Tripartit (dialogul desfasurat


intre sindicate sau organizatii sindicale, angajatori ori organizatii patronale si autoritatile administratiei publice;)

Consultare - exemple
Regulamentul intern Consultare cu ocazia redactarii regulamentului intern Concedierea colectiva Consultare cu privire la planul de masuri sociale Furnizarea informatiilor relevante Consultare cu privire la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective, ori de reducere a numarului de salariati, inclusiv de a face propuneri

Acord
Stabilirea normei de munca Normele de munc se elaboreaz de ctre angajator, conform normativelor n vigoare, sau, n cazul n care nu exist normative, normele de munc se elaboreaz de ctre angajator cu acordul sindicatului Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca (CCM) Negociaza si semneaza contractul colectiv de munca in numele salariatilor Initiativa negocierii apartine angajatorului

Organizatia patronala

organizatia patronilor, autonoma, fara caracter politic, infiintata in baza principiului liberei asocieri, ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita in scopul apararii si promovarii drepturilor si intereselor comune ale membrilor sai, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si de statutele proprii;

Sindicatele
Definitie: forma de organizare voluntara a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale in relatia cu angajatorul.

Principii Organizatiile sindicale sunt independente fat de autorittile publice, de partidele politice si de patronate. Nici o persoan nu poate fi constrns s fac sau s nu fac parte, s se retrag sau nu dintr-o organizatie sindical. O persoan poate face parte n acelasi timp numai dintr-o singur organizatie sindical si numai daca are 16 ani impliniti.

Exceptii?
Persoanele care detin functii de demnitate publica conform legii, magistratii, personalul militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, unitatile si/sau subunitatile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui si/sau adera la o organizatie sindicala.

Conducerea organizatiilor sindicale


Liderilor li se asigur protectia legii contra oricror forme de conditionare, constrngere sau limitare a exercitrii functiilor lor Sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de munc, att ale reprezentantilor alesi n organele de conducere ale organizatiilor sindicale, ct si ale membrilor acestora, din initiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindical.

Forme de asociere a organizatiilor sindicale


Federatii si confederatii sindicale
Au personalitate juridica distincta Reprezinta categorii diferite de angajati Au putere de negociere a unor CCM la nivel de sector sau national

Uniuni sindicale la nivel regional

Reprezentativitatea organizatiilor sindicale


A. la nivel national: a) au statut legal de confederatie sindicala; b) au independenta organizatorica si patrimoniala; c) organizatiile sindicale componente cumuleaza un numar de membri de cel putin 5% din efectivul angajatilor din economia nationala; d) au structuri teritoriale in cel putin jumatate plus unu dintre judetele Romaniei, inclusiv municipiul Bucuresti; B. la nivel de sector de activitate sau grup de unitati: a) au statut legal de federatie sindicala; b) au independenta organizatorica si patrimoniala; c) organizatiile sindicale componente cumuleaza un numar de membri de cel putin 7% din efectivul angajatilor din sectorul de activitate sau grupul de unitati respectiv;

Reprezentativitatea organizatiilor sindicale


C. la nivel de unitate: a) au statut legal de sindicat; b) au independenta organizatorica si patrimoniala; c) numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin jumatate plus unu din numarul angajatilor unitatii. (2) Indeplinirea de catre organizatiile sindicale a conditiilor de reprezentativitate se constata, la cererea acestora, de catre instanta care le-a acordat personalitate juridica

Atributiile sindicatului in relatia cu membrii de sindicat


Reprezentarea si asistarea salariatilor Pot asista salariatii in cadrul anachetelor disciplinare Pot apara interesele membrilor in fata instantelor judecatoresti, organelor de juridisctie, a altor institutii sau autoritati ale statuli Pot actiona in judecata angajatorul in numele mebrilor sai fara a avea nevoie de mandat expres a celui in cauza; numai daca salariatul se opune explicit se poate limita acest drept Pot asista la incheierea/negocierea contractului individual de munca Pot asista la procesele de recrutare si selectie ca observatori

Discriminarea Pot interveni pentru solutionarea unei situatii de discriminare la locul de munca in cazul unor plangeri de discriminare pe criteriul de sex

Contractul Colectiv de Munca (CCM) Principii generale


Partile sunt egale si libere Clauzele pot fi stabilite numai in limitele si conditiile prevazute de lege Prevederile legale referitoare la drepturile salariatilor au un caracter minimal CCM constituie legea partilor CCM produce efecte pentru toti salariatii din unitate CCM se poate incheia la nivel de: unitate, ramura, grup de unitati, institutii bugetare si national

Obiective CCM
Negocierea colectiva Promovarea unor relatii de munca echitabile Protectie sociala Prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca Evitarea declansarii grevelor Solutionarea conflictelor de munca Protectia angajatilor alesi sau delegati in organele de conducere ale sindicatelor sau a reprezentantilor salariatilor

CCM Generalitati
Obligativitatea negocierii: in unitati cu cel putin 21 angajati Obiectul negocierii: cel putin salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru si conditiile de munca Initiativa negocierii apartine angajatorului Daca patronul nu angajeaza negocierea, aceasta are loc la cererea organizatiei sindicale/reprezentantilor, in termen de 15 zile de la formularea cererii Perioada pentru care se incheie un CCM: cel putin un an, cu obligatia ca anual sa se negociere aspectele de la alin.2 Durata negocierii nu poate depasi 60 zile

CCM rolul partilor

Prerogativele angajatorului
Organizatorica Normativa Disciplinara

Prerogativele sindicatului
Informare Consultare Acord

Partile CCM
Partile CCM Patronul: Organul de conducere al unitatii Asociatiile patronale reprezentative, la nivel de grup de unitati, de ramura si national, legal constituite si reprezentative conform prezentei legi

Salariatii: Organizatiile sindicale/reprezentantii alesi, la nivel de unitate, legal constituite si reprezentative conform prezentei legi Federatiile sindicale, la nivelul grupurilor de unitati si al ramurilor, legal constituite si reprezentative conform prezentei legi Confederatiile sindicale, la nivel national, legal constituite si reprezentative conform prezentei legi

Incheierea CCM

Se face doar in scris Se inregistreaza la Directia de munca si solidaritate sociala, si la Ministerul Muncii (de la ramura in sus) Se aplica de la data inregistrarii sau, daca partile au agreat, din ziua ulterioara datei de inregistrare Se semneaza de catre toti reprezentantii partilor la negociere Se incheie CCM si in unitatile in care nu exista sindicate sau nu sunt sindicate reprezentative alegerea reprezentantilor se face de catre cel putin jumatate plus unu dintre salariati

Ce nu ar trebui sa includeti in contractul colectiv de munca

acele drepturi si obligatii, stipulate de Codul muncii, care pot fi detaliate si reglementate si prin regulamentul intern.

acele drepturi si obligatii, stipulate in Codul muncii, care pot fi detaliate si reglementate si prin contractul individual de munca. In timp, contractele colective de munca ar trebui incheiate succesiv, mai intai sa fie incheiat contractul colectiv la nivel national, contractul colectiv de munca de la nivel de ramura si dupa aceea contractul colectiv de munca la nivel de unitate.

Dispozitii finale

Executarea CCM este obligatorie pentru parti Nerespectarea CCM atrage raspunderea partilor Clauzele CCM pot fi modificate pe parcursul executarii lui, in conditiile legii, ori de cate ori partile convin Modificarile CCM se fac in scris si se comunica organelor abilitate Aplicarea CCM poate fi suspendata prin acordul partilor Incetarea CCM: La termen La data dizolvarii sau lichidarii judiciare a unitatii Prin acordul partilor

NEXT

UVT-PMOT 2012-2013 / S2 Administrarea capitalului uman


3. Contractul individual de munca

3.1. Definiie i tipuri de contracte de munc 3.2. Condiii pentru ncheierea CIM 3.3. Clauzele CIM. Clauze speciale ale CIM 3.4. Carnetul de munc, registrul de eviden a salariailor 3.5. Iniierea, modificarea, suspendarea i ncetarea CIM