Sunteți pe pagina 1din 2

A

ACTIONAR SEMNIFICATIV persoana care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane actionand in mod concertat, exercita drepturi aferente unor actiuni care cumulate fie ar reprezenta cel putin 10% din capitalul social al emitentului, fie i-ar conferi cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. ACTIV FINANCIAR activul ce consacra drepturi banesti ale detinatorului acestuia, precum si drepturi asupra veniturilor viitoare rezultate din valorificarea unor fonduri. Activele financiare includ, fara a se limita la acestea: a) valori mobiliare b) efecte de comert emise de catre o societate comerciala c) instrumente sintetice de tipul indicilor bursieri d) rata dobanzii, instrumente sintetice care au la baza rata dobanzii e) instrumente avand la baza moneda nationala, devize convertibile f) contracte futures, contracte cu optiuni, alte instrumente financiare derivate calificate astfel de C.N.V.M. ACTIV SUPORT activul, precum marfa, titlul reprezentativ de marfa, activul financiar, fara a se limita la acestea, care sta la baza tranzactionarii instrumentelor financiare derivate pe pietele dezvoltate de bursele de marfuri. AGENT PENTRU SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE o persoana fizica autorizata de C.N.V.M., care actioneaza ca reprezentant exclusiv al unei societati de servicii de investitii financiare in executarea de operatiuni cu instrumente financiare in numele si pe seama acelei societati. APEL IN MARJA cererea cu titlu de obligativitate pentru incadrarea in limitele impuse contului in marja.