Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI Departamentul Autovehicule Rutiere Laborator Fabricarea si Repararea Autovehiculelor

Student: Nitu Razvan Ale xandru Grupa: 8404 A

L. 6 Controlul blocului si stetului motor


A. Controlul blocului motor 6.1. Continutul lucrarii: Controlul vizual al blocului de cilindrii in scopul identificarii crapaturilor si sparturilor Efectuarea probei de etansare Controlul gaurilor filetate si al prezoanelor Determinarea preciziei unui lot de camasi de cilindrii noi Determinarea cotei de reconditionare 6.2. Utilaje, aparatesi SDV-uriutilizate Stand pentru controlul visual Stand pentru proba de etansare Punte tensometrica si traductor de deplasare Trusa comparatoare de interior Masa de lucru cu ghidaje Micrometru de interior Lampa de control portabila Calibre pentru filete si sublere Rigla metalica gradate Catalog de reparare 6.3. Modul de efectuare al lucrarii Blocul de cilindrii se aseaza pe masa de lucru cu ghidaje si este supus unui control visual riguros folosind lampa portabila Se efectueaza proba hidraulica daca blocul de cilindrii prezinta crapaturi, rupture, sau sparturi in zona spatiilor de racire cu lichid

Se verifica gaurile filetate cu calibrul Se controleaza alezajele arborelui de distributie si ale lagare lor paliere cu comparatorul interior Se verifica coaxialitatea locasurilor din cuzineti Se executa schema de masurare a alezajului camasilor cilindrilor din lot si se extrag datele principale cu privire la precizia, rugozitatea, materialul si duritatea alezajului precum si grupele de sortare ale piesei Masuratorile alezajului cilindrilor se vor executa cu micrometrul si comparatorul de interior sau pe cale electrica

B.

Controlulsetului motor 6.1. Continutul lucrarii:

Controlul starii tehnice a setului motor si mecanismului biela manivela al motorului Stabilirea grupelor de sortare Elaborarea schemei structural de asamblare generala a motorului Controlul calitatii asamblarii setului motor 6.2. Aparate, SDV-uri si utilaje necesare

Stand de asamblare a setului motor Instalatie de sortare dimensionala a cilindrilor Punte tensometrica rezistiv capacitiva cu traductoare inductive de deplasare Dinamometru; cheie dinamometrica Trusa de cale Set lere distantiere, subler exterior Comparatoare de interior si exterior Micrometre de interior si exterior Rigla metalica Elemente de reglare Balanta Dispositive tip bucsa pentru asamblarea segmentilor pe piston 6.3. Modul de lucru

Controlul starii tehnice a setului motor si mecanismului biela manivela al motorului: Controlul jocului longitudinal al arboreluicotitsi al fulajului volantului Acest procedeu se efectueaza fie cu ajutorul traductorului inductiv in circuit cu puntea tensometrica tip 2304, fie cu un dispozitiv comparator de exterior (figura4.1.1) -

Controlu ljocului intre piston-cilindru si segmenti cu lera distantiera Jocul se masoara intre pistoane si cilindrii din aceeasi clasa. Jocul de montaj intre piston si cilindru masurat intr-un plan perpendicular pe axa pistonului la 52.04 mm de capul pistonului este de 0.05.0.07 mm. Valoarea uzurii mantalei trebuie adaugata la uzura alezajului camasii pentru determinarea jocului real intre piese. Asamblarea setului motor Dimensiunile pieselor component se masoara conform metodologiei. La asamblarea setului motor este necesarsa se verifice marcajele de pe camasi, pistoane, biele, boltui si apoi sa inlature pelicula de conservant antirugina. Se repereaza in prealabil piesele fiecarei cutii pentru repsectarea imperecherii normale.

Asamblareamecanismuluibiela-manivela Se controleaza suprainaltarea camasilor de cilindri cu ajutorul dispozitivului MOT 251 (fig 4.1.7) la motorul 810 99.Valoarea acesteia trebuie sa fie intre 0.04 . 0.12 mm.

Se monteaza ansamblul piston-segmenti bolt-biela in camasi utilizand dispozitivul din figura 4.1.8., se aseaza semicuzinetii lubrificati in corpul bielelor, se monteaza capacele bielelor pe manetoanele arborelui cotit unse cu ulei de motor, apoi capacele lor cu semicuzineti, repsectand imperecherea marcata, si se strang cu cheia dinamometrica la momentul indicat.

Ordinea de strangere a capacelor din lagarele paliere si manetoane si valorile momentului de strangere a suruburilor si piulitelor motorului Dacia 1300 sunt prezentate in figura 4.1.9.