Sunteți pe pagina 1din 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE

TERASAMENTE Pregatirea terenului de fundatie


Proiect: Autostrada .

ED/REV

DATA

ELABORAT DE

VERIFICAT

DE

APROBAT

DE

OBS.

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

1 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE

CUPRINS
1. DOMENIU ...................................................................................................................................................... 3 2. DOCUMENTE DE REFERINTA (STANDARDE, NORME TEHNICE ETC) ............................................................. 3 3. LISTA PERSONAL SI RESPONSABILITATI ......................................................................................................... 3 3.1. Lista personal ..................................................................................................................................... 3 3.2. Responsabilitati ................................................................................................................................. 3 4. LISTA DE ECHIPAMENTE ................................................................................................................................ 4 5. ORDINEA LUCRARILOR .................................................................................................................................. 4 6. EXECUTIE ....................................................................................................................................................... 5 6.1. Lucrari preliminare ............................................................................................................................ 5 6.2. Marcarea sectiunii de lucru ............................................................................................................... 5 6.3. Executia drumurilor temporare ......................................................................................................... 5 6.4. Nivelarea si compactarea platformei fundatiei drumului ................................................................. 5 A. Platforma cu sol acceptabil ............................................................................................................... 6 B. Platforma cu sol necorespunzator..................................................................................................... 7 6.5. Executia umplerii ............................................................................................................................... 8 7. RECEPTIONAREA LUCRARILOR .................................................................................................................... 10 8. SANATATE SI SECURITATE ........................................................................................................................... 11 9. ASPECTE DE MEDIU ..................................................................................................................................... 11

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

2 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE
1. DOMENIU
Prezenta Tehnologie de lucru descrie toate fazele de executie pentru pregatirea si receptionarea platformei de fundatie a drumului pentru Arad Bypass, sectiunea de la km AAA la AAA, lucrare contractata de xxxxx. Aceasta Tehnologie de lucru face obiectul unei actualizari continue in conformitate cu executia fiecarei sectiuni de proba specifice. OBS.: 1. Aceasta Tehnologie de lucru va fi revizuita in conformitate cu sectiunile de proba realizate in timpul executiei lucrarilor; 2. Antreprenorul declara ca orice materiale utilizate din orice motiv in cadrul lucrarilor permanente vor fi supuse aprobarii Consultantului.

2. DOCUMENTE DE REFERINTA (STANDARDE, NORME TEHNICE ETC)


Proiect de executie cu detaliile de proiectare aferente Caietul de sarcini nr.1. STAS 1913/13 83 Incercare proctor STAS 1913/5 85 Testul de granularitate STAS 1913/3 76 Determinarea densitatii solului CD 31-2002 Norma referitoare la determinarea capacitatii portante a drumului STAS 2914/4 89 Determinarea modulului de deformare liniara STAS 2914-84 - Lucrri de drumuri. Terasamente. Condiii tehnice generale de calitate STAS 12 288- 85 Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip STAS 1913/1 82 Continut apa STAS 12 288 - 85 Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip C 56 85 Normativ pentru receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente C 16 84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor GE 026 97 Ghid pentru execuie si compactare n plan orizontal i nclinat a terasamentelor Plan de calitate a proiectului cod ZZ-ZZ-ZZ.

3. LISTA PERSONAL SI RESPONSABILITATI


3.1. Lista personal Echipa de lucru tipica pentru pregatirea platformei drumului va fi formata din: - Maistru - Operatori utilaje; - Soferi camion - Muncitori necalificati - Echipa mecanica si electrica de intretinere, daca este nevoie; - Controlor calitate - RTE - Echipa topografica pentru masurarea cotelor. - Echipa laborator 3.2. Responsabilitati Maistrul de santier este responsabil de realizarea programului de exploatare a depozitului si reamenajarea zonelor dupa incheierea lucrarilor, efectuarea comenzii catre laborator pentru

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

3 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE
prelevarea de probe din materialul de umplutura care ar putea fi utilizat ulterior, programarea receptiei platformei drumului, aplicarea corecta a prezentei Tehnologii de lucru si a documentatiei Proiectului tehnic si elaborarea evidentelor de calitate aferente activitatilor de lucru; aceste documentatii si prezenta Tehnologie de lucru se afla la dispozitia sa. Responsabilul cu controlul calitatii (CQ) urmareste aplicarea corecta a prezentei TL, a Proiectului de executie, elaborarea corecta a inregistrarilor si evidentelor de calitate. Responsabilul tehnic cu executia (RTE) este responsabil de verificarea conformitatii Proiectului cu Normele tehnice, a conformitatii lucrarilor executate cu proiectul, a conformitatii subcontractorilor si activitatilor acestora cu cerintele contractuale si semnalizeaza orice neconformitate. Verifica daca exista evidente de confirmare a calitatii lucrarilor executate, evidente care trebuie examinate de Beneficiar in vederea elaborarii Manualelor Tehnice ale lucrarilor, participa la preluarea lucrarilor in fazele determinante si semneaza procesul verbal de receptie aferent Departamentul mecanic este responsabil de asigurarea si buna functionare a utilajelor existente pe teren (buldozere, excavatoare, compactoare, etc.), necesare executarii terasamentelor. Laboratorul de santier este responsabil de prelevarea de probe din depozite, efectuarea testelor de laborator in scopul determinarii tipului si clasificarii materialului, prelevarea de probe de pamant in zonele excavatiilor, pana la limita de excavare, inregistrarea corecta a evidentelor de calitate in documentele de laborator, intocmirea registrelor impuse de lucrarile executate, inainte si dupa executarea lucrarilor, precum si transmiterea acestora in timp util la persoanele interesate. Departamentul topografic este responsabil de pichetarea si trasarea corecta a terasamentelor si de verificarea conformitatii cotelor obtinute si a profilului geometric cu cele proiectate.

4. LISTA DE ECHIPAMENTE
Prezentam lista echipamentelor pe care le utilizam pe santier la un punct de lucru: Compactoare picior de oaie Compactor cu tambur lis Compactor pe pneuri Excavatoare Greder Buldozer Camioane Incarcator frontal Autocisterna cu dispozitive de stropire Generator de curent si iluminat, daca se lucreaza in timpul turelor de noapte Echipament de laborator Echipament topografic Aceasta lista poate fi modificata si/sau completata in functie de rezultatul sectiunii de proba.

5. ORDINEA LUCRARILOR
- Lucrari preliminare - Trasarea sectiunii de lucru; - Executia drumurilor temporare - Nivelarea si compactarea platformei de fundatie a drumului (dupa indepartarea stratului vegetal);

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

4 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE
- Executia umpluturii cu pamant coeziv (tip 4a, 4b, 4c) si receptionarea platformei drumului

6. EXECUTIE
6.1. Lucrari preliminare Inainte de inceperea lucrarilor pregatitoare pentru platforma drumului, trebuie executate urmatoarele lucrari pregatitoare: Se va asigura ca Proiectul cu desenele detaliate specifice, Caietul de sarcini si aceasta Tehnologie de lucru exista pe santier, sunt aprobate de Consultant si tehnologia a fost insusita de intregul personal; Se va asigura ca pamantul pentru umplutura a fost aprobata de Consultant; Se va asigura ca zona de lucru a fost acceptata dupa operatiunile anterioare. Se va asigura existenta unui echipament mecanic suficient si in stare buna. Caracteristicile solului au fost testate si Rapoartele de verificare au fost aprobate de Consultant; Intregul personal a fost instruit cu privire la aspectele de sanatate si securitate la locul de munca.

6.2. Marcarea sectiunii de lucru Operatiunea de pichetare si marcare se realizeaza in conformitate cu tehnologia cod XX-XX. 6.3. Executia drumurilor temporare S-au propus doua solutii pentru executia drumurilor tehnologice: Pentru terasament de maxim 2 m, pe partea dreapta a amprizei drumului si indepartarea completa a acestora in timpul realizarii pregatirii terenului de fundatie; Pentru terasamente mai inalte de 2 m, drumurile de santier au fost prevazute in afara amprizei drumului.

Conform SSS-SS-S, executia incepe dinspre capat (km Z+000), prin retragere la km A+000. Astfel, este posibila utilizarea drumurilor de santier deja executate, inainte de indepartarea lor si terenul de fundatie a drumului va fi acum pregatit pe intreaga latime. Pentru sectiunea in care drumul de santier a fost deja executat, drumul de santier este indepartat in intregime, iar materialul excavat poate fi reutilizat la efectuarea umpluturii in pregatirea platformei drumului sau, in cazul in care materialul este necorespunzator, trebuie depozitat ca material necorespunzator (vezi DDD-MS.014). In acest mod, traficul de santier se va desfasura pe drumurile de santier incepand de la zona depozitului de umplutura (aprox. km F+Z00) la zona pregatita care incepe la aprox. km Z+000 (Nodul rutier nr. X). 6.4. Nivelarea si compactarea platformei fundatiei drumului 6.4.1. Platforma drumului este pregatita si receptionata conform DDD-MS.0A-F stratului vegetal,

Indepartarea

6.4.2. Asa cum s-a stabilit in DDD-MS.0A-F, inlocuirea pamantului necorespunzator se va executa pe intreaga latime a platformei cu o adancime minima de 15 cm pentru solul de calitate slaba si

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

5 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE
minim 50 cm pentru solul de calitate foarte slaba sau in cazul in care densitatea naturala este mai mica de 1.5g/cm3 . 6.4.3. Daca, dupa saparea pe o grosime de peste 60 cm, se descopera materiale necorespunzatoare (clasificare de la 4d la 4e conform STAS 2914/84), nu se va efectua excavare suplimentara (deoarece se poate considera ca este 30 cm strat vegetal si alti 30 cm extraexcavatie), solul va fi nivelat aproximativ si compactat. Testele gradului de compactare si ale capacitatii portante se vor efectua numai pe partea superioara a straturilor inlocuite (cu material de umplere clasificat 4 a 4 c, care va fi considerat nivelul de sub stratul vegetal conform DDDMS.0A-G). Acest pamant de umplere poate proveni de asemenea din corpul drumului de santier, dupa prezentarea clasificarii la Consultant si obtinerea acordului acestuia. 6.4.4. La final, platforma drumului trebuie sa ramana nivelata pe cat posibil cu pante continue la acostamente, si in cele din urma pe marginea platformei, pe ultimii 0.8 1.0 m, panta transversala poate fi marita pentru a facilita scurgerea rapida a apei de pe suprafata; 6.4.5. Excavarea fundatiei se trateaza diferit in functie de natura solului la nivelul respectiv: - platforma cu sol acceptabil; - platforma cu sol necorespunzator A. Platforma cu sol acceptabil La inceput, se va realiza o sectiune de proba pentru dimensionarea utilajului de compactare. In timpul acestei sectiuni de proba, se determina urmatorii parametri; - Numarul de cilindri; - Tipul de cilindri - Ordinea de intrare la compactare; - Numarul de treceri

A.1.

A.2. In functie de continutul de umezeala al terenului, platforma drumului va fi compactata pana cand compactarea este considerata corespunzatoare. In acest scop, natura terenului si caracteristicile de compactare au fost determinate si transmise Consultantului inainte de inceperea lucrarii. A.3. La sfarsit, se va obtine o platforma relativ dreapta, pe care se vor verifica gradul de compactare si capacitatea portanta; A.4. Gradul de compactare se va determina folosind metoda inlocuirii de volum, iar valorile ar trebui sa corespunda cerintelor din tabelul nr. 1: Tabel 1
Zonele terasamentelor ce trebuie compactate Primii 30 cm sub suprafata stratului de fundatie sub rambleuri avand inaltimea h: h 2.00 m h > 2.00 m PAMANT COEZIV (GRAD DE COMPACTARE, %)

97 92

A.5. Capacitatea portanta se va verifica prin masurarea deformarii elastice relative cu parghia Benkelman, fiind posibil ca in cursul timpului sa se propuna si alte metode pentru determinarea capacitatii portante (placa Lukas sau statica, placa dinamica); A.6. Deformarile elastice ale platformei fundatiei drumului ar trebui sa corespunda urmatorului tabel:

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

6 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE
Tabel 2
Tip de pamant, conform STAS 1243/88 Nisip prafos, nisip argilos Namol nisipos, namol argilos nisipos, namol argilos, namol Argila prafoasa, argila nisipoasa, argila nisipoasa prafoasa, argila Deformatie elastica permisibila (1/100 mm) 350 400 450

A.7. Operatiunea de compactare trebuie sa inceapa imediat dupa nivelare, pentru a nu pierde umiditatea naturala a solului. Totusi, natura si umiditatea terenului natural sunt testate. Daca terenul de fundatie este corespunzator si umiditatea naturala se incadreaza in limita wef = wopt 3%, compactarea poate incepe (wopt.= gradul optim de umiditate determinat prin incercarea Proctor pentru fiecare tip de sol) A.8. Pentru umiditatea wef < (wopt - 3%), suprafata va fi razuita, stropita cu apa, nivelata si compactata. A.9. Pentru umiditatea wef > (wopt + 3%), suprafata va fi razuita si zvantata pana la limita de wopt 3%, iar apoi nivelata si compactata. A.10. Razuirea se poate efectua utilizand scarificatorul fixat pe buldozer sau greder in treceri repetate. A.11. Compactarea se realizeaza pe intreaga latime si lungime a sectorului nivelat, in treceri longitudinale lungi, dinspre margini spre axa si de la punctul cel mai jos spre cel mai inalt in directia pantei longitudinale, cu viteza mica. Trecerile ar trebui sa se suprapuna cu 30 50 cm; A.12. Se recomanda ca pentru pamantul coeziv sa se utilizeze compactoare picior de oaie sau compactor cu roti, care dau cele mai bune rezultate, dar se pot folosi si cele tandem sau netede. Totusi, in nici un caz nu se vor utiliza vibratii pentru compactare la nivelul platformei de fundatie a drumului. A.13. Componentele utilajului de compactare se determina in timpul executiei sectiunilor de proba; acestea pot consta din trei sectiuni cu trei tipuri de compactare, cele care dau cele mai bune rezultate fiind utilizate pe intregul sector. A.14. In timpul executiei sectiunii de proba, se stabilesc urmatoarele: Grosimea initiala si finala a stratului; Tipurile de cilindri (neted, tandem, picior de oaie, cu roti, greutate); Numarul si tipurile de treceri pentru fiecare cilindru (vibrat sau nu, dupa caz);

B. Platforma cu sol necorespunzator B.1. In caz de materiale locale necorespunzatoare clasificate ca 4 d sau inferior conform STAS 2914/84), ar trebui sa se execute o excavatie suplimentara, dar la adancimi de peste 60 cm nu se va efectua excavatie suplimentara (vezi par. 6.3.2. 6.3.3). In aceasta situatie, se efectueaza nivelarea si compactarea (la acel nivel, este posibil sa nu se obtina o buna compactare din cauza materialului slab sau a unui nivel inalt al apei subterane, de ex.) si dupa aceea se realizeaza umplerea cu material corespunzator (clasificat 4 c pana la 4 a pentru acest nivel). In cazul excavatiei suplimentare locale de peste 20 cm, umplerea trebuie sa se efectueze in straturi de baza, fiecare fiind bine compactat separat. B.2. Dupa incheierea compactarii, gradul de compactare si capacitatea portanta se masoara pe suprafata materialului de inlocuire si, daca se obtin rezultate bune, se va semna un Proces verbal de receptie calitativa.

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

7 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE
6.5. Executia umplerii 6.5.1 Deoarece platforma drumului nu este o forma geometrica fixa (vezi schita de mai jos), este clar ca primele straturi nu vor fi de grosime constanta, acesta fiind motivul pentru care prima verificare a capacitatii portante pe materialul de umplere se va efectua numai in momentul in care exista cel putin un strat constant. Grosimea stratului si utilajul de compactare trebuie stabilite dupa executia sectiunii de proba pentru tipul specific de teren.

6.5.2 Forma finala a rambleului va fi realizata o data cu inceperea umpluturii. 6.5.3 In acest scop, materialul de umplere este transportat si raspandit pe platforma drumului, incepand de la axa spre margini, pe intreaga suprafata a sectorului. 6.5.4 Materialul asezat este raspandit si nivelat astfel incat sa se obtina sectiunea transversala cu doua pante conform schitei de la par. 6.3. Grosimea maxima in axa nu trebuie sa depaseasca 30 cm. Grosimea stratului si utilajul de compactare trebuie stabilite dupa executia sectiunii de proba pentru tipul specific de teren. 6.5.5 Compactarea poate incepe numai dupa verificarea umiditatii materialului, care ar trebui sa se incadreze in valorile wopt 3%; 6.5.6 Compactarea se va realiza de asemenea in sensul ascendent al pantei longitudinale, incepand de la margine spre axa, in treceri lungi cu viteza redusa, paralel cu axa. Trecerile ar trebui sa se suprapuna cu 30 50 cm; 6.5.7 Deoarece pentru o panta transversala de 5% si o ampriza a drumului medie de aprox. 40 m, diferenta de nivel intre axa si acostament este de un metru; de aici se poate concluziona ca sectiunea transversala proiectata poate fi obtinuta numai dupa al treilea sau, uneori, al patrulea sau al cincilea strat. In acelasi timp, asezarea straturilor va urmari ca axa longitudinala a umpluturii sa fie paralela cu cea proiectata (linia rosie). 6.5.8 Fiecare strat trebuie compactat asa cum s-a indicat mai sus, iar prelevarea de probe se va realiza in pozitia celei de-a doua benzi de circulatie (aprox. 5 m de la axa), unde grosimea este mai mare. 6.5.9 Capacitatea portanta va fi verificata numai in momentul in care exista posibilitatea de a realiza un strat cu grosime constanta (vezi schita de mai sus). 6.5.10 Platforma trebuie sa fie bine compactata, nivelata si finalizata astfel incat sa corespunda cotelor, pantelor si latimilor din sectiunile transversale si longitudinale proiectate.
Edition/Revision / date: ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

8 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE
6.5.11 Compactarea straturilor se determina prin comparatia intre densitatea naturala def a stratului si valoarea densitatii naturale maxime dmax a materialului, determinata prin incercarea Proctor. Gradul de compactare se determina prin metoda cu stanta (pentru sol cu granulatie maxim 5 mm) sau prin metoda inlocuirii de volum. 6.5.12 Se va efectua cel putin un test cu trei probe la fiecare 250 m de drum. Gradul de compactare al fiecarui strat este considerat acceptabil atunci cand se obtine valoarea din Tabelul 1 (comparatie cu incercarea Proctor), iar capacitatea portanta este acceptabila atunci cand se obtin valorile din Tabelul 2. 6.5.13 Verificarea geometrica se realizeaza de catre topografi, iar datele sunt prezentate intr-un tabel cu distante si cote. 6.5.14 In momentul in care umplutura a ajuns la nivelul terenului natural, acel nivel este considerat fundatia drumului si este verificat din nou cu privire la indeplinirea cerintelor pentru: Capacitatea portanta; Gradul de compactare; Dimensiunile geometrice;

6.5.15 Elementele geometrice pe stratul final trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte pentru uniformitatea suprafetei masurate cu un dreptar 3m:
Profil Platforma cu fundatie Platforma fara fundatie Roci sau soluri necompacte 3 cm 5 cm

6.5.16 Limitele admise pentru platforma drumului sunt dupa cum urmeaza:
- latime : 5 cm de la linia centrala a drumului; 10 cm peste intreaga platforma a drumului; - Nivel: intre +2.5 cm si 5.0 cm.

6.5.17 Panta transversala a platformei drumului dupa compactare va fi de 5%, avand o toleranta de 1%. 6.5.17 La final, dupa ce toate aceste verificari sunt efectuate si inregistrate, se incheie Procesul Verbal de Receptie Calitativa, semnat de toate partile implicate in lucrare: Consultant, Antreprenor si Proiectant. Astfel, se certifica buna executie a lucrarii si se stabileste in acelasi timp ca Antreprenorul poate trece la urmatoarea faza de executie, umplutura cu material granular.

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

9 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE

7. RECEPTIONAREA LUCRARILOR
PLAN DE CONTROLUL CALITATII, VERIFICARI SI INCERCARI (PCCVI) Categorie de control si incercari Trasarea punctelor importante ale lucrarii (axa, margini, linie debleu); Receptionarea platformei fundatiei drumului: - Natura terenului si caracteristicile Proctor; - Verificarea gradului de compactare si a capacitatii portante a platformei; Faza si frecventa Participanti Furnizare Pe santier Pe sectoarele aplicabile FS; CQ; JVFS, SM RI; ME, RTE, CQ Lab; SM - 3 grad de compactare pentru fiecare 250 de drum (pentru sol 4c si mai bun) Procese verbale de trasare; PVRC cu Tabel de cote si distante si rapoarte de laborator Document

-Un test de clasificare a solului si caracteristici de compactare la fiecare 250 m de drum

Receptionarea straturilor de umplere pentru obtinerea formei finale a pregatirii terenului de fundatie: - Verificarea naturii terenului si caracteristicilor de compactare ale materialului de umplere; - Verificarea umiditatii si a gradului de compactare a primelor straturi pentru profilarea fundatiei; - Verificarea primului strat de grosime constanta (compactare si capacitate portanta) si; - Executia sectiunii de proba; Receptionarea stratului final de pamant coeziv platforma drumului (compactare, capacitate portanta si caracteristici geometrice)

- patru teste pentru aprobarea depozitului si apoi un test la fiecare 5000 m3 -

-3 grad de compactare pentru fiecare 250 de coridor de drum

- MT, Lab

- RI; ME, RTE, CQ Lab; SM -RI; ME, RTE, CQ Lab; SM - RI; ME, RTE, CQ Lab; SM RI; ME, RTE, CQ Lab; SM

-Raport sectiune de proba -PVRC cu gradul de compactare pe straturi;

-Una/tip de sol -

- 3 grad de
compactare pentru fiecare 250 de coridor de drum; capacitate portanta in fiecare profil, pe fiecare banda

PVRC cu Tabel de cote si distante si rapoarte de laborator

RI MI TM FS JVFS PVRC RTE CQ SM Lab

Inspector Drumuri Inspector Materiale Tehnician Materiale Topograf Topograf JV Proces verbal de receptie calitativa Responsabil tehnic cu executia Controlor Calitate Sef de Santier Laborator BPA Arad

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

10 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE
8. SANATATE SI SECURITATE
In timpul executiei pregatirii platformei drumului, se va acorda atentie urmatoarelor aspecte referitoare la sanatate si securitate: Partile laterale ale excavatiilor vor fi imprejmuite (sau protejate in alt mod) pentru a evita caderile pentru inaltimi care depasesc 1.0 m Materialele excavate vor fi depozitate in locurile desemnate. Utilajele si materialele trebuie tinute la distanta de marginile excavatiilor. Partile premergatoare vor fi indepartate de marginea excavatiilor, pentru a evita o posibila cadere ulterioara Daca exista riscul infiltrarii de apa, se vor pune la dispozitie pompe Operatorii vor pastra distante sigure intre marginile excavatiilor si camioane Examinarea zonei inainte de a incepe (inclusiv facilitati de servicii publice) Investigarea necesitatii suportului la partile laterale Inspectia noilor utilaje pe santier (licente, certificate) Inspectia zilnica a utilajelor pe santier, inainte de utilizare Instructajul de protectia muncii al personalului Muncitorii vor purta: casca de protectie bocanci imbracaminte de protectie Zona de lucru (si suprafata drumului) vor fi mentinute curate Echipamentele electro-mecanice trebuie sa fie prevazute cu: Scaun protejat al operatorului Centura de siguranta la scaunul operatorului Stingator de incendiu si trusa de prim ajutor Alarma de marsarier, indicatoare si oglinzi Operatorul: va confirma dispozitivele de operare si va verifica semnalele de avertizare, inainte de prima utilizare va verifica utilajul si va mentine geamurile si oglinzile curate va utiliza intotdeauna centura de siguranta se va asigura ca nici un coleg de munca nu este in pericol va pastra o distanta sigura de marginile excavatiilor va parca utilajul intr-un loc sigur, desemnat in acest scop va opri motorul, va inchide utilajul si va pastra cheia ACTIUNI INTERZISE deplasarea in pante abrupte operarea utilajului in afara scaunului operatorului transportul personalului presiune a rotilor diferita de cea adecvata consumul de alcool si droguri

9. ASPECTE DE MEDIU
Materialele ce se vor utiliza pentru lucrarile de constructii nu implica un risc major de poluare a solului. Cel mai important aspect este reprezentat de cantitatile de pamant ce vor fi prelucrate,

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

11 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE
adica materialul de umplutura care va fi furnizat din depozit. De asemenea, o problema ar putea fi deplasarea echipamentelor mecanizate, combustibilului, care necesita intretinere periodica. Factorii poluanti care ar putea aparea in timpul executiei lucrarilor sunt:

Pierderi de produse petroliere spalate de apa de ploaie. Crearea unor spatii locale de depozitare a deseurilor de materiale. Aceste deseuri de materiale provin de pe santierul de constructii. Praful (pulberi in suspensie) rezultat din activitatea de santier, pe amplasamentul lucrarii (excavatii, incarcare in camioane), circulatia pe drumurile de acces; Poluantii specifici gazelor de evacuare echipamente, vehicule; Zgomot cu transmitere directa prin aer. Zgomot cu transmitere prin pamant si vibratii cu transmitere prin pamant si structuri. Marcarea clara a suprafetelor de teren care vor avea o utilizare diferita; Adoptarea tuturor masurilor organizatorice necesare asigurarii protectiei mediului: -

Masuri ameliorative

Amplasarea corecta si sigura a tuturor rezervoarelor de combustibil si asfalt; Depozitarea corespunzatoare a tuturor materialelor si deseurilor rezultate; Zone adecvate desemnate special pentru intretinerea echipamentelor; Colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a lubrifiantilor de ardere. Repararea si intretinerea drumurilor tehnologice; Pe timp de noapte si seara, dupa ora 19.00, este recomandabil sa se limiteze sau sa se evite activitatile de constructie. Se recomanda ca, in cazul in care activitatile de constructii cauzeaza un nivel mare de zgomot local si temporar, mai ales pe timp de noapte si in weekend-uri, locuitorii din zona sa fie informati in prealabil.

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

12 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

13 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

14 / 15

TEHNOLOGII DE EXECUTIE

Edition/Revision / date:

ED. 1 / REV. 3 / 15 Septembrie 2010

15 / 15

S-ar putea să vă placă și