Sunteți pe pagina 1din 3

slav[

n cinstea icoanei Maicii Domnului


Prodromia din Sfntul Munte


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


- A thos ne p r - - sind n Ro
m ni - - a ca n tr-un p m - - nt al f g


han ghe lu lu - ui cn t - n du-i dul cea cn ta -
- - re . Vred ni c fi ind , vred ni c fi ind , vred ni c fi
tm pi nn du -te a - as tzi O, Ma - -
- - ai c pu - ru rea Fe cioa - - - r po po

un te le

du i - - in ei ai ve ni - it prea cu
ra - at chi - ip al Fe cioa - - - rei ca -
- - - - re ai a u zi it gla sul Ar


i - ind de cin stea he ru vi - mi - - lor n
-Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova-
no - oi de Dum ne zeu Ns c toa - - - re deci
nu ne l sa pre noi nu ne l sa pe noi nu ne l sa pe
noi ro - bii - - ti n vi - fo - ru - ul
n vi fo rul is pi - te - - lor fii
rul cre tin se bu cu r i cu la crimi du hov ni
ce eti s ru t n du - - te i stri g i
stri - - g - - cu cre di - - in O, cum lu
mi nea z fa - a - ta n su fle te le
noa - as tre O, cum t m ia - z vz du - -
hu - ul mi reas ma mi rea - as ma mi rea
as ma n ju - - - ru - ul tu. O, cum ne mn g ie
ve ni rea ve ni - rea ve ni rii Ta - le la -ci sIerom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
ve e nic li - man i a d pos ti - - re
- i - - m - n tu - - i i - -
- re su fle te - - lor noa as tre - - - - - -
- - - .