Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 6 08-04-2011 Controlul administratiei publice Obiectul controlului administrativ Consta in actiunile si inactiunile respectiv conduita autoritatilor administratiei

publice sau functionarilor publici , modul in care si-au exercitat acestia atributile cu care au fost investiti. Rolul controlului administrativ Este acela de-a preveni erorile in aplicarea decizilor , de-a le inlatura cand acestea exista, de-a asigura imbunatatirea permanenta a activitatii pt ca aceasta sa corespunda cat mai bine nevoilor sociale intr-o etapa data. Clasificarea controlului administrativ Dupa natura autoritatii publice care il exiercita avem : - control exercitata de catre parlament - de catre autoritatile administratiei publice - de catre puterea judecatoreasca Dupa regimul procedural aplicabil : - control contencios , exercitat de catre instantele judecatoresti si Curtea Constitutionala pt ordonantele Guvernului - control necontencios, exercitata de catre Parlament, de catre autoritatile subordonate ierarhic si de catre avocatul poporului Dupa efectele pe care le determina : - control care atrage sanctionari si atentionari ale autoritatilor administratiei publice precum si functionarilor publici urmate de anularea actelor - control ce atrage numai atentionari si sanctiuni. Notiunea controlului administrativ Reprezinta controlul infaptuit de administratia publica in conformitate cu legea asupra propriei activitati. Controlul administrativ poate fi organizat in doua moduri : - ca o modalitate permanenta de control ce intervine la o data fixa - ca o modalitate de control inopinat. Recursul reprezinta calea de atac care creaza posibilitatea remedierii incalcarii drepturilor subiective si a intereselor legitime in urma unor vatamari produse de autoritatea publica. Avem doua forme de recurs : 1. recursul gratios, care reprezita plangerea adresata de catre particular, persoana fizica sau juridica autoritatii administrative de la care emana actul, si prin care se solicita revocarea, modificarea sau revenirea asupra actului. 2. recursul ierarhic, care reprezinta plangerea adresata de catre un particular, autoritatii administrative ierarhic superioare prin care se solicita anularea actului emis de autoritatea subordonata care ii vatama drepturile sau interesele in scopul de a o determina pe aceasta sa-si modifice actul sau sa indeplineasca o anumita prestatie. Continutul controlului administrativ Verificarea legalitatii inclusiv pe considerente de oportunitate a intregii activitati desfasurate de catre cel controlat prin procedee si metode specifice fiecarui control si utilizand mijloace tehnice variate.

Modalitatile controlului administrativ 1. Controlul poate fi analitic, in aceasta situatie privind activitatea functionarilor publici 2. Control sintetic, referitor la organizarea si functionarea diferitelor compartimente administrative ale autoritatii publice controlate. Formele controlului administrativ 1.Control prealabil 2.Control concomitent 3.Control posterior. Controlul administrativ se finalizeaza intotdeauna prin intocmirea unor rapoarte sau note de control in care sunt inserate constatarile organului de control, precum si masurile dispuse de catre acesta pentru remedierea aspectelor neconforme constatate. Efectele controlului administrativ Vizeaza acele masuri administrative menite a asigura intronarea respectului legii de catre autoritatile publice. Ca efecte se pot stabili masuri ce pot viza : - actele juridice si operatiunile administrative controlate si se poate dispune in acest caz anularea, suspendarea, modificarea sau refacerea actelor sau operatiunilor. - Structurile organizatorice controlate , iar masurile pot viza reorganizarea si modificarea sarcinilor - Controlul poate sa i aiba in vedere pe functionarii publici si poate avea drept efect sanctionarea disciplinara sau administrativa a acestora , sanctiuni materiale sau in cazurile grave sesizarea organelor de urmarire penala. - Suspendarea actelor ca efect al sesizarii instantelor de contencios administrativ, este cazul prefectului in raport cu actele administratiei publice locale. - Un alt efect al controlului administrativ poate sa fie publicarea rezultatelor controlului si care poate avea drept scop avertizarea publica asupra controlului efectuat cat si a autoritatilor publice controlate, ca pe viitor conduita acestora sa fie conforma cu normele de referinta.