Manual Slackware Linux Essentials

by dahn 2005

Slackware Linux Essentials

Alan Hicks • Chris Lumens • David Cantrell Logan Johnson

by Dahn 2005

Contributii la traducere Prefata de Andrei Florian Staicu Capitolul 1 de skills Capitolul 2 de Andrei Florian Staicu Capitolul 3 de Andrei Florian Staicu Capitolul 4 de skills Capitolul 5 de bogdan Capitolul 6 de Andrei Florian Staicu Capitolul 7 de Andrei Florian Staicu Capitolul 8 de Claudiu Tanaselia Capitolul 9 de Claudiu Tanaselia Capitolul 10 de Andrei Florian Staicu Capitolul 11 de Claudiu Tanaselia Capitolul 12 de Andrei Florian Staicu Capitolul 13 de Catalin Nicolescu si skills Capitolul 14 de Paul Irofti Capitolul 15 de Stefan-Codrut Marinescu Capitolul 16 de Paul Irofti Capitolul 17 de Stefan-Codrut Marinescu Capitolul 18 de Claudiu Tanaselia Capitolul 19 de Claudiu Tanaselia Glosar de arny Corectura lupalb, arny

Documentul nu este pentru comercializare. Acest document este sub licenta GPL(General Public License). O copie a acestei licente poate fi gasita la Anexa A. Linux® este o marca inregistrata Linus Torvalds. Slackware® este o marca inregistrata BSDi si Patrick Volkerding.
Materialul prezent a fost preluat de pe www.slackware.com.ro/carte/. Contributia la traducerea cartii este prezentata mai sus. Tehnoredactare: Dahn Coperta: Pansy Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc.

Cuprins
Prefata / 11 1 O Introducere in Slackware Linux / 19 1.1 Ce este Linux? / 20 1.1.1 Un cuvant despre GNU / 20 1.2 Ce este Slackware? / 21 1.3 Open Source si Free Software / 22 2 Ajutor / 25 2.1 Ajutor de la sistem / 26 2.1.1 man / 26 2.1.2 Directorul /usr/doc / 27 2.1.3 HOWTOs si mini-HOWTOs / 28 2.2 Ajutor online / 28 2.2.1 Forumul si pagina oficiala / 29 2.2.2 Suport e-mail / 29 2.2.3 Forumul si pagina neoficiala / 30 3 Instalare / 33 3.1 Obtinerea Slackware / 34 3.1.1 Setul oficial de cd-uri si cutii / 34 3.1.2 Via in internet / 34 3.2 Cerinte sistem / 35 3.2.1 Seriile software / 36 3.2.2 Metode de instalare / 37 3.2.3 Discul de boot / 38 3.2.4 Discul de root / 38 3.2.5 Disc suplementar / 38 3.2.6 Crearea discurilor / 39 3.3 Partitionarea / 39 3.4 Programul setup / 42 3.4.1 Help / 43 3.4.2 Keymap / 43 3.4.3 Addswap / 44 3.4.4 Target / 44 3.4.5 Source / 45 3.4.6 Select / 46

3

2 Copilarea unui kernel din surse / 62 4.1 Directorul /kernels de pe CD-ROM-ul Slackware / 61 4.conf / 74 5.6 Network File Systems / 79 5.7 Install / 46 3.4 /etc/resolv.3 Configurarea TCP/IP / 71 5.3.1.1 pppsetup / 75 5.1 DHCP / 72 5.2.3 /etc/rc.2 Alegerea kernel-ului / 61 4.conf / 73 5.2 Placi de retea (10/100/1000Base-T si Base-2) / 69 5.3.2.3 Modem-uri / 70 5.4.4 PCMCIA / 71 5.1 Organizarea fisierelor / 54 4.4.5.d/rc.2 /etc/ppp / 76 5.2 xorgsetup / 87 6.5.1.3 xinitrc / 87 4 .6.3.3 Folosirea modulelor kernel-ului / 65 5 Configurarea retelei / 67 5.2 IP static / 73 5.2 Configurarea setarilor Wireless / 77 5.8 Configure / 48 4 Configurarea sistemului / 53 4.3.2 Configurarea retelei(hardware) / 68 5.2.5 /etc/hosts / 75 5.3.5 Wireless / 76 5.4.inet1.2.2.d / 58 4.2 Localizarea fisierelor / 56 4.1 Incarcarea modulelor de retea / 69 5.1 SMB/Samba/CIFS / 79 5.2.3 Configurarea retelei / 78 5.2.1 Introdurece in netconfig / 68 5.1 O privire de ansamblu asupra sistemului / 54 4.6.1.3.2 Network File System (NFS) / 81 6 Configurarea X / 83 6.1 Suport hardware / 77 5.5.3 Directorul /etc/rc.1 xorgconfig / 84 6.4 PPP / 75 5.4.

5 xdm / 91 7 Initializare (booting) / 93 7.4.2 Potrivirea caracterelor / 106 8.3.2.2 Root: super utilizatorul / 104 8.3 Dual booting / 97 7.3.1 more / 126 10.2 cd / 125 10.1.3 Shell-ul Bourne Again (bash) / 108 8.6.3 Link-uri / 118 9.3.2 Permisiuni / 115 9.5 NFS Mounts / 121 10 Manipularea fisierelor si a directoarelor / 123 10.3 pwd / 126 10.2 Pagere: more.1 Variabile de mediu / 108 8.4 Montarea dispozitivelor / 119 9.1.3.4.4.2.1 Logarea / 104 8. cd. si pwd / 124 10.2 Completarea tab / 110 8. less.1 LILO / 94 7.1.3 Redirectionarea Intrarii/Iesirii si Intubarea / 107 8.2 Linux / 101 8 Shell-ul / 103 8.1 fstab / 119 9.2 less / 126 10.3 most / 127 5 .2.1 ls / 124 10.1 Rularea programelor / 105 8.1 Screen / 111 9 Structura sistemului de fisiere / 113 9.4 Terminale virtuale / 110 8.2 Linia de comanda / 105 8.1 Navigarea : ls.2 mount si umount / 120 9.2 LOADLIN / 96 7.2.1.2.4 xwmconfig / 89 6. si most / 126 10.2.1 Apartenenta / 114 9.1 Utilizatorii / 104 8.1.1 Windows / 98 7.

1 host / 159 13.6 Shell-ul sigur / 163 13.4 finger / 161 13.4 Creare: touch si mkdir / 128 10.3.3.3.5.4.5 telnet / 162 13.4.2 mkdir / 129 10.3 Iesire simpla: cat si echo / 127 10.5.2 mv / 130 10.1 Backgrounding / 134 11.2 echo / 128 10.5 top / 141 12 Administrarea necesara a sistemului / 145 12.6.5.3.3 ps / 135 11.6 Stergere: rm si rmdir / 130 10.1 cp / 129 10.2 Schimbarea parolelor / 150 12.3 Schimbarea informatiei utilizatorului / 151 12.7 email / 164 6 .2 rmdir / 131 10.4 kill / 139 11.1 touch / 128 10.1.3 DNS Tools / 159 13.1 ping / 158 13.1 rm / 130 10.5 Copiere si mutare / 129 10.1.2 nslookup / 160 13.1 Scripturi furnizate / 146 12.1 Alte moduri de a utiliza telnet / 163 13.3 dig / 160 13.1.3 Oprirea corespunzatoare a calculatorului / 154 13 Comenzi primare de retea / 157 13.1 Utilizatori si grupuri / 146 12.1 cat / 127 10.10. varianta grea / 151 12.2 traceroute / 158 13.3.6.7 Legaturi intre fisiere cu ln / 131 11 Controlul proceselor / 133 11.2 Utilizatori si grupuri.2 Foregrounding / 134 11.

1 Servicii pornite de inetd / 178 14.2 tcpwrappers / 181 14.1 iptables / 179 14.1 ftp / 171 13.3 ytalk / 175 14 Securitatea / 177 14.3 Deschiderea fisierelor / 196 16.3.8.7.2.9.1 Lista de mail-uri slackware-security / 182 14.2 Modul de inserare / 195 16.2 ncftp / 172 13.1 wall / 173 13.8 Navigatoare / 168 13.3 Mentinerea la curent / 182 14.4 nail / 167 13.2 bzip2 / 187 15.1 Modul de comanda / 194 16.2.3.13.2 Moduri / 193 16.7.8.1.10 Comunicarea cu alti oameni / 173 13.8.2 Servicii pornite de scripturi / 178 14.4 Salvarea fisierelor / 196 16.2.1.1 gzip / 186 15.5 Iesirea din programul vi / 197 7 .2.1 Dezactivarea servicilor / 178 14.9 Clienti FTP / 170 13.4 zip / 190 16 Vi / 191 16.2 elm / 165 13.2 Directorul /patches / 182 15 Fisiere Arhiva / 185 15.3 wget / 169 13.7.3 mutt / 166 13.10.10.1 lynx / 168 13.1 pine / 164 13.9.3 tar / 187 15.2 talk / 174 13.2 Controlarea accesului bazat pe host-uri / 179 14.2 links / 169 13.1 Pornirea programului vi / 192 16.7.10.

1 Deschiderea fisierelor / 205 17.2.3.2 installpkg / 212 18.2.1 Taste / 203 17. TERMS AND CONDITIONS / 230 A.3.16.3 Moduri / 205 17.1 Instalare / 219 19.1.3 Crearea pachetelor / 214 18.2.5 rpm2tgz/rpm2targz / 214 18. The GNU General Public License / 229 A.4 Editare de baza / 206 17.1.3.5.2 Utilitare pentru pachete / 210 18.2 Obtinere ZipSlack / 218 19.2.2 Dezavantaje / 218 19.2.1 Iesirea din Emacs / 208 18 Administrarea pachetelor Slackware / 209 18. Preamble / 229 A.5 Salvarea fisierelor / 208 17.3 removepkg / 213 18.2.7 Tastele Vi / 198 17 Emacs / 201 17.3. How to Apply These Terms to Your New Programs / 234 8 .2.1 Formatul pachetelor Slackware / 210 18.4 upgradepkg / 213 18.3 Scrip-uri SlackBuild / 215 18.1 Avantaje / 218 19.1 Pornirea programului emacs / 203 17.1 pkgtool / 210 18.3 Initializarea ZipSlack / 219 Glosar / 221 A.2 makepkg / 215 18.4 Crearea Etichetelor si a Fisierelor Eticheta (pentru setup) / 216 19 ZipSlack / 217 19.1 explodepkg / 215 18.1 Ce este ZipSlack? / 218 19.1.6 Configurarea vi / 197 16.2 Buffere / 204 17.3.1.

/ 34 3-2. Sectiunea paginilor de manual / 26 3-1. Sincronizarea verticala xorgconfig / 86 6-4. Sincronizarea orizontala xorgconfig / 85 6-3. Iesirea standard ps / 136 13-1. Octal Permission Values / 115 13-1. Optiuni Tagfile / 216 Capturi 4-1. Meniul de configurare al kernel-ului / 63 6-1. Salvare si iesire / 199 17-1. Optiuni installpkg / 212 18-2. Meniul principal Pine / 165 13-3. Cautare / 199 16-4. Fereastra principala Elm / 166 13-4. Configurarea desktop-ului cu xorgconfig / 90 7-1. Pagina de start Lynx / 168 13-6. Cerinte sistem / 35 3-3. Meniul expert liloconfig / 96 11-1. Links cu meniul File deschis / 169 13-7. O sesiune vi / 192 18-1. liloconfig / 94 7-2. Comenzi ftp / 171 16-1. Editare / 199 16-3. Afisarea variabilelor cu set / 109 9 . Fereastra principala Mutt / 167 13-5. Comenzi de baza Emacs / 206 18-1. Configurarea mouse-ului xorgconfig / 84 6-2. Doi utilizatori intr-o sesiune ytalk / 175 16-1. Telnet la un webserver / 163 13-2. Serii de soft / 36 9-1. Modul de vizualizare Pkgtool / 211 Lista de exemple 8-1. Informatii de contact Slackware Linux Inc. Meniul principal Pkgtool / 211 18-2. Optiuni removepkg / 213 18-3. Placa video xorgconfig / 86 6-5.Lista tabelelor 2-1. Mutari / 198 16-2. Doi utilizatori intr-o sesiune talk / 174 13-8.

.

Cu putin noroc o sa obtinem un contract de scenarizare. Aceasta carte a fost conceputa sa te ajute sa incepi sa utilizezi sistemul de operare Slackware Linux. Desi aceasta carte nu este un roman care sa te faca sa fii cu sufletul la gura. 11 . Pe masura ce vei castiga experienta cu Slackware Linux. Nu vrem sa acoperim absolut toate subiectele. sigur si functional. speram ca vei reusi sa inveti ceva de aici si ca o vei gasi folositoare. in schimb vrem sa aratam posibilitatile lui. atat ca server de varf cat si ca statie de lucru puternica. speram ca vei gasi in acesta carte un ajutor la indemana. Este proiectat pentru a fi stabil. sa sa iti oferim cateva cunostinte de baza despre sistem. am incercat sa o facem cat mai distractiva posibil. sa ridicam cortina. Si acum. De asemenea speram ca o vei imprumuta prietenilor tai cand vor veni sa intrebe despre acel sistem de operare “marfa” Slackware Linux pe care il folosesti. Desigur.Prefata Audienta Tinta Sistemul de operare Slackware Linux este o platforma puternica pentru calculatoarele bazate pe tehnologia Intel.

Emacs. • Capitolul 18. • Capitolul 13. • Capitolul 14. un puternic editor pentru Unix.x. a fost imbunatatit cu informatii aditionale despre utilitarele de retea. a fost extins cu noi explicatii despre Samba. a fost modificat cu noi capturi de ecran ale programului de instalare si reflecta schimbarile in setul de discuri si instalarea de pe CD. Configurarea Retelei. Urmatoarele sunt shimbari majore in aceasta noua editie: • Capitolul 3.Modificari fata de Prima Editie Aceasta a doua editie reprezinta punctul culminant al multor ani de munca a membrilor dedicati ai Proiectului Slackware Linux. Capitolul acopera acum si managerul grafic de login xdm. Instalare. • Mai sunt multe alte schimbari. • Capitolul 6. • Capitolul 5. este un capitol nou in aceasta editie. • Capitolul 17. Configurarea Sistemului. Sistemul X Window a fost rescris substantial pentru sistemele bazate pe Xorg. NFS si DHCP. este un nou capitol in acesta editie. • Capitolul 4. care reflecta schimbarile in Slackware pe masura ce acesta s-a maturizat. Comenzi Primare de Retea. Acest capitol reflecta acum shimbarile majore in modul in care Slackware trateaza configurarea retelei. Administrarea Pachetelor. Securitatea.6. a fost adus la zi cu noi informatii despre kernelul Linux 2. atat majore cat si minore. O sectiune despre configurarea retelelor fara fir a fost adaugata de asemenea. 12 . Explica modul in care sa mentii Slackware Linux un sistem sigur. Explica modul de folosire al Emacs. a fost adus la zi cu informatii despre scripturile SlackBuild.

retele fara fir si multe altele. Controlul Proceselor Descrie puternicul sistem Linux pentru controlul proceselor. Configurarea X Descrie modul de configurare si folosire a sistemului grafic X Window in Slackware. Manipularea Fisierelor si a Directoarelor Descrie comenzile folosite pentru manipularea fisierelor si directoarelor din interfata liniei de comanda. Capitolul 5. incluzand apartenente. folosit pentru administrarea rularii concomitente a mai multor aplicatii.Organizarea Acestei Carti Capitolul 1. acopera modul de initializare dubla cu sistemele de operare Microsoft Windows. Shell-ul Descrie puternica interfata a liniei de comanda din Linux. Capitolul 10. Configurarea Retelei Descrie modul de conectare a unei masini Slackware Linux la o retea. Capitolul 3. Acopera TCP/IP. Instalare Descrie pas cu pas procesul de instalare. folosind capturi de ecran pentru a oferi un ghid ilustrativ.. Capitolul 9. Ajutor Descrie resursele disponibile pentru ajutor pe un sistem Slackware Linux si online. Capitolul 11. permisiuni si legaturi. Capitolul 8. De asemenea. Initializare Descrie procesul prin care un calculator porneste Slackware Linux. 13 . Introducere Ofera material introductiv despre Linux. Slackware si Open Source si Miscarea Free Software Capitolul 2. Structura Sistemului de Fisiere Descrie structura sistemului de fisiere. Configurarea Sistemului Descrie fisierele de configurare importante si recompilarea kernel-ului. Capitolul 4. Capitolul 7. Capitolul 6. PPP/dialup.

Administrarea Necesara a Sistemului Descrie administrarea de baza a sistemului. oprirea sistemului in mod corect si multe altele.Capitolul 12. 14 . cum ar fi adaugarea si stergerea utilizatorilor. Administrarea Pachetelor Slackware Descrie utilitarele pentru pachete Slackware. incluzand iptables si tcpwrappers. Capitolul 19. Securitate Descrie multe utilitare disponibile pentru mentinerea securitatii sistemului. Comenzi Primare de Retea Descrie colectia de clienti de retea inclusi in Slackware. Capitolul 18. Fisiere Arhiva Descrie diversele utilitare disponibile pentru compresie si arhivare in Linux. precum si procesul folosit pentru crearea de pachete si fisiere eticheta personale. Emacs Descrie puternicul editor text Emacs. Capitolul 14. ce poate fi folosita din Windows fara a necesita o instalare prealabila. Capitolul 16. Capitolul 17. Capitolul 15. Appendix A. vi Descrie puternicul editor text vi . Licenta Generala de Uz Public GNU Descrie termenii licentei sub care Slackware Linux si aceasta carte pot fi copiate si distribuite. Capitolul 13. ZipSlack Descrie versiunea de Linux ZipSlack.

Conventii utilizate in aceasta carte. Pentru a oferi un text consistent si usor de citit. Ctrl+S Inseamna ca utilizatorul trebuie sa apese tasteleCtrl si X iar apoi tastele Ctrl si S simultan. Monospace Fontul monospaced este folosit pentru mesaje de eroare. un numar de conventii sunt folosite in intreaga carte. Bold Fontul bold este folosit pentru datele introduse de utilizator in exemple. Tastele care trebuie apasate secvential sunt separate cu virgula. Conventii de Scriere Italic Fontul italic este folosit pentru comenzi. Alt. variabile si fragmente de cod. 15 . nume de device-uri. pentru evidentierea textului si pentru prima utilizare a termenilor tehnici. Date Utilizator Tastele sunt scrise cu bold pentru a fi evidentiate fata de restul textului. nume de gazde. Combinatiile de taste care trebuie apasate simultan sunt scrise cu `+' intre taste. comenzi. variabile de mediu. nume de porturi. nume de grupuri. nume de utilizatori. de exemplu: Ctrl+X. si Del in acelasi timp. cum ar fi: Ctrl+Alt+Del Inseamna ca utilizatorul trebuie sa apese Ctrl.

i Exemplele care incep cu # indica o comanda care trebuie introdusa in Slackware ca superutilizator. Te poti loga ca root pentru a scrie comanda. % top 16 . D:\> rawrite a: bare.Exemple Exemplele care incep cu E:\> indica o comanda MS-DOS®. Daca nu se specifica altceva. sau te poti loga cu contul tau normal si sa folosesti su(1) pentru a castiga drepturi de superutilizator. Daca nu se specifica altceva.i of=/dev/fd0 Exemplele care incep cu % indica o comanda care trebuie invocata dintr-un cont normal de utilizator. # dd if=bare. aceste comenzi le vei rula de la o fereastra “Command Prompt” intr-un mediu modern Microsoft® Windows®. sintaxa shell C este folosita pentru variabile de mediu si alte comenzi shell.

Joost Kremers pentru faptul ca a scris de unul singur sectiunea emacs. Multi altii au contribuit in moduri mai mici sau mai mari la acest proiect si nu vor fi trecuti aici. Multi oameni merita multimirile noastra pentru actele lor altruiste: Keith Keller pentru munca lui despre retelele fara fir. as dori sa-i multumesc lui Patrick J. Cibao Cu Ali G Colibri pentru inspiratia oferita si pentru un un sut in fund. Sally Welch. Morgan Landry si Charlie Law. Nenumarate alte sugestii si corectii. As dori de asemean sa-i multumesc atat lui Keith Keller pentru gazduirea listei de mail pentru acest proiect. Fara structura lor initiala. Sper sa ma ierte pentru memoria mea slaba. Volkerding pentru Slackware Linux si lui David Cantrell. O lista completa ii include pe: Jacob Anhoej. cat si lui Carl Inglis pentru gazduirea initiala a paginii web. Jurgen Phillippaerts pentru comenzile de baza de retea. Simon Williams pentru capitolul de securitate. May 2005 17 . nimic dintre acestea nu s-ar fi intamplat.Multumiri Acest proiect reprezina acumularea lunilor de munca a mai multor persoane dedicate. Logan Johnson si Chris Lumens pentru Slackware Linux Essentials Editia Intai. dar nu la sfarsit. Eu nu as fi putut de unul singur sa produc acesta munca din nimic. Alan Hicks. John Yast. In cele din urma.

.

Capitolul 1 O introducere in Slackware Linux 1.3 Open Source si Free Software 19 .2 Ce este Slackware? 1.1 Ce este Linux? 1.

Diferite companii si indivizi impacheteaza kernel-ul Linux impreuna cu diferite programe pentru crearea unui sistem de operare. memoria. un kernel sistem de operare. Si-au intitulat efortul GNU. Software-ul GNU a rulat pe kernel-ul Linux din ziua 1. Linux a ajuns sa ocupe un rol important pe piata sistemelor de operare.1. unitatile hard si perifericele. un acronim recursiv carea inseamna pur si simplu “GNU's Not Unix”. Azi. A inceput proiectul pentru ca vroia sa ruleze un sistem de operare bazat pe Unix fara a cheltui o suma mare de bani. (Vezi Sectiunea 1.miezul sistemului de operare. Compilatorul lor gcc a fost folosit pentru compilarea kernel-ului. Apache si BIND. 1. Cand Linus Torvalds a inceput lucrul la kernel.3 si Anexa A). Asta este tot ceea ce face Linux de fapt: controleaza operatiunile calculatorului tau si se asigura ca toate programele ruleaza corespunzator. printre care Alpha de la HP/Compaq. daca nu mii. SPARC si UltraSPARC de la Sun si chipurile PowerPC de la Motorola (prin calculatoarele Apple Macintosh si IBM RS/6000. Numim fiecare pachet o distributie Linux. Azi multe unelte GNU de la gcc pana la gnutar sunt tot la baza fiecarei distributii Linux majore. Este important de tinut minte ca termenul Linux se refera de fapt doar la kernel .) Sute. In plus. Pentru 20 . care sunt programe foarte populare folosite pentru rularea serverelor Internet. "Daca am vazut mai departe. Un cuvant despre GNU Proiectul kernel-ului Linux a inceput ca un efort pe cont propriu al lui Linus Torvalds in 1991. ca si un proiect personal in anul 1991. Ruleaza programe ca Sendmail. dar cum a spus odata Isaac Newton. Linux a fost facut public gratuit astfel incat oricine putea sa il studieze si sa ii aduca imbunatatiri sub Licenta Generala Publica. el vroia sa invete pe de rost functiile procesorului 386.Slackware Linux Essentials 1.1 Ce este Linux? Linus Torvalds a inceput lucrul la Linux. de programatori de pe tot mapamondul ajuta acum la dezvoltarea Linux. Fundatia Free Software incorporase deja ideea de software colaborativ. este pentru ca am stat pe umerii uriasilor". Acest miez este responsabil cu controlarea diverselor componente ale calculatorului cum ar fi procesorul.1. A fost portat sa ruleze pe o varietate de sisteme cu diferite arhitecturi.

la fel si conceptul administrarii pachetelor. Volkerding a folosit SLS Linux. Una dintre putinele distributii disponibile in perioada respectiva. Slackware este pentru oamenii carora le place sa invete si sa isi configureze sistemul. reparand bug-uri de cum le gasea. sau fie la o distributie. ci cel al clarificarii terminologiei pentru novice. Ei sugereaza cu putere ca toate distributiile Linux ar trebui sa isi faca referire ca distributii GNU/Linux. De obicei termenul GNU/Linux nu este folosit pentru ca e prea lung. Este prima distributie Linux care a dobandit o intinsa utilizare. Sunt multe motive pentru care Slackware este cea mai batrana distributie inca in viata a Linux-ului. inlature sau sa tina la curent pachetele software de pe sistemele lor intr-un mod usor. De-a lungul drumului. fiecare versiune este lansata cand este pregatita. a fost inceput de catre Patrick Volkerding spre sfarsitului anului 1992 si a fost lansat publicului prima data pe 17 Iulie 1993. asa ca Volkerding s-a decis sa o numeasca Slackware si sa o faca disponibila public. Cand unul vede Linux acesta poate face referire fie la kernel. Cand cineva vede GNU/Linux asta inseamna o distributie Linux. 1. Patrick a adaugat lucruri noi in Slackware. depasite doar de anticul razboi sfant vi versus emacs. incearca sa fie cat mai Unix posibil. care le permite utilizatorilor sa adauge. un program de instalare prietenos bazat pe un sistem de meniuri. Volkerding a invatat prima data despre Linux cand a avut nevoie de un interpretor LISP necostisitor pentru un proiect. Poate fi destul de neclar. Nu incearca sa acopere procesele cu GUI-uri fanteziste (Graphical User Interfaces). sa faca exact ceea ce vor.O introducere in Slackware Linux acest motiv multi dintre sustinatorii Fundatiei Free Software pretind cu pasiune ca munca lor ar trebui sa primeasca aceeasi cinste ca si kernel-ul Linux. In cele din urma a decis sa imbine toate acele mici reparatii in propria sa distributie privata pe care el si prietenii lui sa o poata folosi. Aceasta este subiectul multor razboaie de discutii (flamewars). pune utilizatorii in control lasandu-i sa vada exact ceea ce se intampla. In schimb. era SLS Linux de la Soft Landing Systems. Scopul acestei carti nu este sa inteteasca flacarile acestei discutii fierbinti. Dezvoltarea ei nu este grabita pentru a satisface termenele limita. Aceasta distributie privata a castigat repede popularitate. Nu incearca sa rivalizeze cu Windows. Stabilitatea si simplitatea 21 .2 Ce este Slackware? Slackware.

software-ul Free este o incercare de a garanta anumite drepturi pentru utilizatori si dezvoltatori. de a redistribui sursa si sa imparti orice modificari s-ar face. nu in pretul pe care il platesti 22 . Miscarea Free Software este condusa de Fundatia Free Software. in schimbul principiilor morale si etice care conduc miscarea Free Software. Pentru a garantarea acestor drepturi. prevede ca oricine distribuie un program compilat care este licentiat sub GPL este obligat sa furnizeze si codul sursa si este liber sa faca modificari programului atat timp cat aceste modificari sunt prezente si in codul sursa. Utilizatorii Slackware sunt printre cei mai satisfacuti utilizatori Linux.”.Slackware Linux Essentials lui Slackware este motivul pentru care oamenii il vor folosi multi ani de acum incolo. Serverele Slackware alimenteaza afaceri. In esenta. sau nici una din ele. Partea “free” este in libertatile pe care le ai cu codul sursa. Majoritatea programelor Linux sunt licentiate sub GPL. :^) 1. Oricat de ciudat ar suna poti cere bani pe software-ul free. a fost creata Licenta GNU Generala Publica (GPL). Aceste libertati includ libertatea de a rula programul pentru orice motiv. Miscarea Free Software (despre care vom discuta intr-un moment) are ca scop eliberarea tuturor programelor de sub restrictiile proprietatii intelectuale. o organizatie strangatoare de fonduri pentru proiectul GNU. Sustinatorii acestei miscari prefera sa-si bazeze argumentele pe meritele economice si tehnice a facerii codului sursa disponibil gratuit. La celalalt capat al spectrului sunt grupuri care doresc sa mentina controale mai stranse asupra software-ului lor. Slackware se bucura in mod curent de o reputatie solida ca server si un workstation bun. dar are o abordare mai pragmatica. Sustinatorii acestei miscari cred ca aceste restrictii impiedica imbunatatirile tehnologice si lucreaza impotriva bunei stari a comunitatii. Expresia deseori folosita “gratuit ca vorba. Este important de tinut minte ca GPL nu spune nimic despre pret. el nu poate fi “inchis” decat cu acordul fiecarui autor al fiecarei bucati de cod (chiar si modificarile) din el. jucand orice rol in care poate fi folosit un server. nu ca si berea. GPL. Desigur ca am spune asta. pe scurt. de a studia si a modifica codul sursa. sunt doua miscari ideologice majore in lucru. Aceasta garanteaza ca odata ce un program este “deschis” comunitatii.3 Open Source si Free Software In comunitatea Linux. Miscarea Open Source are cam aceleasi scopuri. Software-ul Free este mai mult o ideologie. Poti gasi desktop-uri Slackware care ruleaza aproape orice administrator de ferestre sau mediu desktop.

Din moment ce nu pot schimba in mod radical GPL-ul. un program compilat licentiat sub GPL sunt obligati sa furnizeze si codul sursa. Majoritatea software-ului inclus in Slackware este sub licenta BSD. licenta BSD nu prezinta nici o cerinta pentru eliberarea codului sursa. In timp ce Fundatia Free Software si Initiativa Open Source lucreaza pentru a se ajuta una pe cealalta. nu sunt acelasi lucru. Scrisorile de acreditare ale autorului nu pot fi folosite ca o metoda de publicitate pentru program. inclusiv cele de la Fundatia Free Software. Motivul pentru care ambele sustin facerea codului sursa disponibil gratuit se imparte cateodata in doua miscari. Software-ul eliberat sub licenta BSD permite redistribuirea in binar sau in sursa trebuind indeplinite doar cateva conditii. dar in schimb ei suporta diferitele tipuri de licente open source disponibile. software care are codul sursa disponibil la fel ca si programul pregatit de rulat. dar faptul ca doua grupuri ideologice diverse au un scop comun acorda crezare eforturilor fiecaruia. De asemenea fereste autorul de responsabilitatea pentru stricaciunile care pot aparea din folosirea software-ului.O introducere in Slackware Linux pentru software. este o organizatie numita Initiativa Open Source care exista doar doar pentru a obtine sprijin pentru software-ul open source. li se ofera oportunitatea de a furniza propria lor licenta si sa fie acceptata de catre aceasta organizatie. (Desi. In contrast cu cea GPL. Initiativa Open Source cauta sprijin pentru toate licentele open source. Nu ofera o licenta specifica. 23 . Ideea din spatele OSI este sa aduca cat mai multe companii in spatele open source permitandu-le sa isi scrie propriile licente open source si sa aiba acele licente asigurate de catre Initiativa Open Source. Fundatia Free Software foloseste o licenta specifica si ofera software sub acea licenta. Multe companii vor sa distribuie cod sursa. Pe linia intai a mai tinerei miscari Open Source. odata ce cineva ti-a vandut sau ti-a dat. dar nu vor sa foloseasca licenta GPL.) Alta licenta populara este cea BSD.

.

Capitolul 2 Ajutor 2. De asemenea. progamele vin cu propriul lor ajutor despre optiuni.2 Ajutor Online Se intampla des sa ai nevoie de ajutor despre o comanda anume. Poate ca nu vrei decat sa intelegi o comanda mai bine. sau vrei sa vezi ce optiuni sunt disponibile pentru acea comanda. fisiere de configurare si mod de folosire. ai optiunea de a instala pachetele din seria “F”.1 Ajutorul de la sistem 2. 25 . cum sa configurezi un program sau cum poti sa faci o componenta hardware sa mearga. Din fericire. care include FAQ-urile si HOWTO-urile. sunt multe moduri in care poti sa obtii ajutorul pe care il cauti. Cand instalezi Slackware.

wtmp. nfs) Sectiunea 6 jocuri (doar introductiv) Sectiunea 7 conventii. pachete macro. Compuse din fisiere cu format special. programe si chiar librarii de programare la care se face referinta cu numarul sectiunii man. (exemplunroff. Specificarea sectiunii in care man trebuie sa caute este utila in cazul in care sunt mai multe lucruri cu acelasi nume. De aceea. etc.Slackware Linux Essentials 2. 26 . paginile man sunt grupate in sectiuni numerotate. numarul paginilor man poate creste foarte repede. mai sunt disponibile whatis(1) si apropos(1) al caror scop este sa te ajute sa gasesti informatii in sistemul man. Sectiunea 5 /etc/passwd. De exemplu: S-ar putea sa vezi o referinta la man(1). Executand man comandaoarecare vei obtine pagina de man pentru (normal) comanda specificata. cum ar fi in exemplul nostru programul imaginar comandaoarecare. “paginile man” sunt scrise pentru marea majoritate a comenzilor si sunt distribuite chiar cu software-ul. Dupa cum iti poti imagina. chiar si pentru utilizatorii avansati. Table 2-1. Acest sistem este utilizat de foarte mult timp. Acest numar iti spune ca “man” documentat in sectiunea 1 (comenzi utilizator). devenind extrem de confuz si foarte complicat. cu comanda man 1 man. ascii) Sectiunea 8 administrarea sistemului (doar introductiv) In plus fata de man(1). indeajuns incat sa vezi deseori comenzi. sd) formatele de fisier si protocoale (exemplu. poti chiar sa specifici ca vrei pagina de man pentru “man” din sectiunea 1. Sectiuniea paginilor man Sectiunea Continutul Sectiunea 1 comenzi utilizator (doar introductiv) Sectiunea 2 apeluri sistem Sectiunea 3 apeluri catre librariile C Sectiunea 4 device-uri (exemplu: hd.1 man Comanda man (prescurtarea de la “manual”) este modalitatea traditionala de documentatie in sistemele de operare Linux si Unix.1 Ajutorul de la sistem 2.1.

Xircom Creditcard Netwave device driver oggdec (1) .2 Directorul /usr/doc Sursele celor mai multe pachete pe care le construim vin cu tot felul de documentatie: fisiere README.simple decoder. citeste pagina man a comenzii respective pentru detalii.11 device driver Daca vrei mai multe detalii despre aceste comenzi. Fiecare program va instala (de obicei) propria documentatie in: /usr/doc/$program-$versiune unde $program este numele programului despre care vrei sa citesti. fisire cu licente.a sampling utility that dumps CD audio data into wav sound files netwave_cs 4) . etc. . iar$versiune este (evident) versiunea corecta a pachetului instalat pe sistem. Exemple: % apropos wav cdda2wav (1) .search the whatis database for complete words Comanda apropos este folosita pentru cautarea in paginile man a unui anumit cuvant cheie.) 2.AT&T GIS WaveLAN ISA device driver wavelan_cs 4) . pentru a citi documentatia pentru comanda man(1) trebuie sa faci cd in: % cd /usr/doc/man-$version 27 . Orice documentatie care vine cu sursele este inclusa si instalata pe sistemul tau in directorul /usr/doc.1. Ogg Vorbis file to PCM audio file (WAV or RAW) wavelan (4) .Lucent WaveLAN/IEEE 802. instructiuni de folosire. ceva in genul unui indrumar de buzunar pentru comenzi. De exemplu.Ajutor Comanda whatis iti ofera o scurta descriere a comenzilor de sistem.AT&T GIS WaveLAN PCMCIA device driver wvlan_cs (4) . Exemplu: % whatis whatis whatis (1) .

de asemenea. in care poti sa te uiti cand cauti o “Metoda Rapida de Reparare” pentru ceva. HOWTO-urile vor fi instalate in /usr/doc/Linux-HOWTOs iar mini-HOWTO-urile in /usr/doc/Linuxmini-HOWTOs. Acestea acopera o gama uimitor de larga de subiecte. .2 Ajutor Online In plus fata de documentatia oferita si instalabila cu Sistemul de Operare Slackware Linux.Slackware Linux Essentials Daca citirea paginilor man nu iti ofera destule informatii. acestea vor fi instalate in directorul /usr/doc/Linux-FAQs . FAQ-urile sunt deseori un loc foarte util.1. 28 . Aceste fisiere sunt exact ceea ce spune titulatura – documente si ghiduri care descriu cum merg lucrurile. deseori intr-o maniera surprinzator de detaliata. un acronim care inseamna Frequently Asked Questions Aceste documente sunt scrise in stilul “Intrebari si raspunsuri” pentru (surpriza) Intrebari Adresate Frecvent. Daca decizi sa instalezi FAQ-urile la instalarea sistemului. exista o multitudine de resurse online disponibile din care poti invata. o colectie de FAQ-uri.3 HOWTO-uri si mini-HOWTO-uri Colectia de HOWTO-uri/mini-HOWTO-uri iti este adusa in cel mai pur spirit al comunitatii Open Source. sau daca nu exista referinte despre ceea ce cauti in mod special. 2. Foarte folositor! 2. Aceste fisiere merita citite oricand nu esti sigur de modul in care trebuie sa continui cu ceva. Daca ai instalat colectia de HOWTO-uri. In aceasta serie de pachete este inclusa. directorul /usr/doc ar trebui sa fie urmatoarea ta oprire.

2.com. Citeste instructiunile pentru modalitatea de inscriere. 2. Pat a ales sa investeasca www. trimite e-mail la: majordomo@slackware.com 29 . Pe masura ce forumurile au fost inchise pe http://slackware.2. disponibile in modurile rezumat si normal.com/phorum/. vandali si plangaciosi sa il atace. Adresa de e-mail pentru suport este: support@slackware. Asta inseamna ca preferam sa-i ajutam pe cei care au un interes sincer si doresc sa se ajute singuri. Pentru a te inscrie la o lista de mail. Inca mai poti gasi copia de siguranta a vechiului forum la http://www. au aparut alte pagini care ofereau suport pentru Slackware.2. va rugam sa tineti cont ca noi. cu atat mai repede vom putea sa oferim asisenta celor care au nevoie. Aceasta fiind zisa. dar inca mai contine informatii relevante despre ultimele versiuni Slackware. inainte ca o hoarda de capcauni.userlocal. va rugam sa cautati in documentatii si pe paginile web (in special in FAQ-uri si poate pe cateva din forumurile de mai jos) inainte de a ne trimite e-mail-uri. cu cat avem de raspuns la mai putine e-mail-uri. Alte adrese de e-mail si detalii de contact se gasesc pe pagina web. asa ca Pat l-a inchis. Vom incerca intotdeauna sa-i ajutam pe toti cei care ne trimit e-mail-uri cu intrebari.org drept forumul oficial pentru Slackware Linux. Totusi. S-ar putea sa obtineti mai repede raspunsuri in acest mod si. Dupa multa considerare. Mentinerea forumului incepuse sa ceara prea multe munca.1 Liste de mail pentru Proiectul Slackware Linux Avem un numar de liste de mail. Odinioara a existat un forum.2 Suportul prin E-mail Toti cei care cumpara CD-ul oficial sunt indreptatiti sa primeasca suport prin e-mail de la dezvoltator. 2. dezvoltatorii (si marea majoritate a utilizatorilor) de Slackware suntem de “Scoala Veche”.com.linuxquestions.1 Pagina si Forumul Oficial Pagina Oficiala Slackware Pagina Oficiala Slackware Linux este deseori invechita.2.Ajutor 2.

Slackware-security Lista de mail slackware-security este pentru anunturi cu privire la problemele de securitate. incat deseori aici pot fi gasite informatii 100% relevante cu privire la Slackware.2. Asta inseamna ca vei primi un mesaj mare o data pe zi.3. majoritatea utilizatorilor va descopri ca listele rezumat nu oferta un avantaj insemnat.2.Slackware Linux Essentials continand fraza “subscribe [numele listei]” in corpul mesajului.com/lists/archive/ slackware-announce Lista de mail slackware-announce este pentru anunturi cu privire la versiuni noi. Google:Linux Cautari cu specific Linux Google:BSD Cautari cu specific BSD. 2. iti sunt disponibile pentru inscriere la slackware-announce-digest sau slackware-security-digest. Aceste liste sunt disponibile si in formatul rezumat (digest). Optiunile de liste sunt diponibile mai jos (foloseste unul din numele de mai jos pentru liste). Totusi. in locul mai multor message de-a lungul zilei.3 Paginile si Forumurile Neoficiale 2. Cand e neaparat nevoie sa gasesti pana si cea mai mica urma de informatie despre un subiect: Nu accepta inlocuitori.1 Pagini Google Maestrul Kung-Fu al Motoarelor de Cautare. Arhivele cu liste de mail pot fi gasite pe pagina de web a Slackwareului. Toate exploit-urile sau alte vulnerabilitati care privesc in mod direct Slackware vor fi anuntate imediat pe aceasta lista. 30 . Din moment ce listele de mail Slackware nu le permit utilizatorilor sa trimita e-mail-uri iar traficul pe aceste liste este foarte redus. Slackware este realizat atat de general ca un sistem de operare Unix. De multe ori o cautare despre BSD intoarce informatii mult mai tehnice decat cautarile mult mai dese cu privire la relatiile cu publicul despre Linux. la: http://slackware. aduceri la zi majore si alte informatii generale.

mai cunoscut ca aols (a nu fi confundat cu AOL®!) este unul din cele mai active locuri in care poti gasi sfaturi tehnice cu privire la problemele Slackware.3. experiente la prima mana si articole interesante.org Slackware Forum “Un loc din care sa descarci programe si in care sa obtii ajutor despre Linux” alt. LinuxISO.linux. Sunt cateva grupuri de stiri dedicate Slackware Linux.org Forumul oficial pentru utilizatorii Slackware.slackware alt.2.Ajutor Google:Groups Cauta prin ani intregi de mesaje Usenet dupa perle de inteligenta. alt.os.linux. De multe ori primul loc in care o sa auzi de noi realizari in lumea Slackware.2. cativa participanti care baga bete in roate (“trolls”) pot pata experienta cu certurile lor constante. Ca orice grup Usenet.3.linux.com Un cufar virtual al comoarei cunoasterii.slackware FAQ Un alt FAQ 2. 2.os.os. dar ele tind sa fie pline de oamenii cu multe cunostinte tehnice.3 Grupurile Usenet (NNTP) Usenet este de mult timp un loc in care impatimitii se aduna si se ajuta unul pe altul.2 Resurse web linuxquestions. Pentru a beneficia la maxim de aceasta resursa. trebuie sa inveti sa faci diferenta intre vandali si oamenii care sunt intr-adevar de ajutor 31 .slackware. sfaturi bune. http://userlocal. .

.

Slackware se mandreste cu unul dintre cei mai scurti timpi de instalare dintre toate distributiile Linux complete. calculatorul tau va fi gata de lucru foarte repede. Din cauza acestui lucru.1 Obtinerea Slackware 3. 33 .Capitolul 3 Instalare 3. Instalarea este de asemenea foarte simpla. Pentru a obtine Slackware.2 Cerinte de Sistem 3.4 Programul setup Inainte de a folosi Slackware Linux trebuie sa-l obtii si sa-l instalezi. De fapt.3 Partitionarea 3. Programul de instalare nu este decat un procedeu pas cu pas. nu trebuie decat sa-l cumperi sau sa-l descarci gratuit de pe Internet. atata timp cat ai cateva cunostinte de baza despre calculatoare si vrei sa inveti si cateva alte lucruri.

Poti cumpara chiar si abonamente la CD-uri.com.Romania De asemenea.1 Setul Oficial de CD-uri si Cutii Setul oficial de CD-uri Slackware Linux este disponibil de la Slackware Linux. Inc. cu care te poti mandri.com .slackware. Setul este compus din 4 CD-uri. Poti cumpara si un set de CD-uri cu cutie.1. Table 3-1. Informatii de Contact Slackware Linux. Brentwood.slackware. Cateva alte bonusuri sunt incluse pe acest CD. Metoda preferata pentru cumpararea marfurilor Slackware este la magazinul online Slackware. dar acordam o prioritate mai mare celor care au cumparat setul oficial de CD-uri. Al treilea si al patrulea CD contin codul sursa pentru tot Slackware.ro . incluzand multe pachete non-vitale in directorul “extra”. impreuna cu o gramada de echipamente Slackware interesante. primim foarte multe 34 . care se instaleaza in RAM si iti ofera o instalare temporara cu care poti experimenta sau cu care poti face o recuperare de date pe masina ta. cum ar fi mediile grafice KDE si GNOME. Al doilea CD este un CD “live”. Primul disc contine tot ce este nevoie pentru instalarea unui server de baza si a sistemului X window. Dupa cum spuneam. Acest CD contine si alte cateva pachete.USA http://store. impreuna cu editia originala a acestei carti.com Postal 1164 Claremont Drive. Method Contact Details Telephone 1-(925) 674-0783 Website http://store. CA 94513 3.Slackware Linux Essentials 3. Poti sa trimiti intrebarile tale prin e-mail. la preturi scazute. http://store. Inc.com Email orders@slackware.slackware. poti comanda prin telefon sau e-mail.1 Obtinerea Slackware 3. asta inseamna ca este un CD boot-abil.2 Pe Internet Slackware Linux este disponibil gratuit pe Internet.1.

Desigur. 3. 35 . Incearca sa folosesti un mirror mai apropiata de tine pentru a descarca Slackware. uita-te in fisierul LOWMEM.com/pub/slackware/ Tine minte ca.slackware.slackware. Pagina oficiala a Proiectului Slackware Linux este la: http://www.Instalare e-mail-uri si timpul nostru este destul de limitat. probabil ca nu vei avea nevoie de o unitate de discheta. Cerinte de sistem Hardware Cerinte Procesor 586 Memorie 32 MB Spatiu pe disc 1GB Unitate optica 4x CD-ROM Daca ai un CD boot-abil. daca nu ai o unitate de CD-ROM. plus spatiul aditional pentru fisierele personale. Recomandarea de 1GB este necesara pentru o instalare minima dar pentru o instalare completa. Este necesara o placa de retea pentru instalarea de pe NFS. vei avea nevoie de aproximativ doi gigaocteti.2 Cerinte de Sistem O instalare usoara de Slackware are nevoie cel putin de urmatoarele: Tabelul 3-2. Slackware poate fi instalat si pe sisteme cu mai putin RAM si procesoare mai slabe. Uita-te in sectiunea numita NFS pentru mai multe detalii.TXT in arborele distributiei pentru cateva ponturi utile. dar pentru asta va trebui sa dai putin din coate. multi ruleaza Slackware pe 100MB de spatiu pe disc.com/ Locatia primara de FTP pentru Slackware Linux este: ftp://ftp. Multi utilizatori nu fac o instalare completa. Daca te simti in stare sa faci putina munca. vei avea nevoie de o unitate de discheta pentru a realiza o instalare de pe retea. incearca sa citesti Capitolul 2. Inainte de a ne trimite email.slackware. desi deschis publicului larg.com/getslack. De fapt. O lista incompleta de mirror-uri poate fi gasita la http://www. site-ul nostru ftp nu are o latime de banda nelimitata. Cerintele de spatiu pe disc sunt discutabile.

Slackware a fost impartit initial in doua serii. Aplicatii X care nu sunt parte dintr-un mediu desktop major (de XAP exemplu. L Librarii. E GNU Emacs.1 Seriile de Pachete Din motive de simplitate. K Codul sursa pentru kernelul Linux. instalarea de pe dischete nu mai este posibila. KDEI Pachetele de internationalizare pentru desktop-ul KDE. Astazi. Compilatoare.Slackware Linux Essentials 3. Libraria Qt. Seriile de pachete Continutul Sistemul de baza. Ghostscript si Netscape). seriile de pachete sunt folosite acum pentru categorizarea pachetelor incluse in Slackware. D interpretoare si pagini man. Utilitare de retea. Y Jocuri BSD pentru consola. programe de mail. TclX si TkDesk. Iata o scurta descriere a fiecarei serii de pachete. HOWTO-uri si diverse alte documentatii. cerute de multe alte programe. F FAQ-uri. X Sistemul X Window de baza. Un mediu X care are multe din KDE caracteristicile MacOS-ului sau Windows-ului. GNOME Mediul desktop GNOME. AP Diverse aplicatii care nu au nevoie de Sistemul X Window. aici sunt toate. Tk. Mediul Desktop KDE. Tabelul 3-3. Seria 36 .2. T Sistemul de formatare a textului teTeX TCL Limbaj de Comanda a Uneltelor. Daemoni. Contine destule programe pentru a putea A incepe sa lucrezi si contine un editor de text si programele de baza de comunicatii. Odinioara numite “seturi de discuri” din cauza ca erau facute pentru instalarea de pe dischete. este tot in aceasta serie. Librarii legate dinamic. lectori de N stiri si altele. Unelte pentru dezvoltarea programelor. telnet. ceruta de KDE.

2.0.Instalare 3. Este posibil sa faci o instalare NFS prin metode cum ar fi PLIP (printr-un port paralel). va trebui sa creezi dischetele de boot. puteai sa faci o instalare partiala de pe dischete. Daca acesta este cazul.2 CD-ROM Daca ai CD-ul de boot. Acesta. iti recomandam sa folosesti dischetele de boot.1 Floppy Desi era posibil odinioara sa instalezi Slackware Linux de pe dischete.2.2. SLIP si PPP (desi nu printr-o conexiune prin 37 .3 NFS NFS (Sistemul de Fisiere de Retea) este modalitatea de a face sistemele de fisiere disponibile pentru masini la distanta.2. Masina de pe care instalezi trebuie sa fie configurata pentru a exporta arborele distributiei Slackware spre masina pe care instalezi.2. 3. (uita-te in sectiunea intitulata Obtinerea Slackware). O instalare NFS iti permite sa instalezi Slackware pe alt calculator din retea. Incepand cu versiunea Slackware 8.1 este utilizata o metoda noua de creare a CD-ului de boot.1. marimea in crestere a pachetelor (a unor programe individuale chiar) ne-a fortat sa abandonam instalarea de pe dischete. s-ar putea sa trebuiasca sa utilizezi dischete specializate.2. care sunt acoperite in Sectiunea 5. Pana la versiunea Slackware 7. daca ai periferice speciale care fac problematica utilizarea kernel-ului de pe CD-ul de boot. oferind un sistem de baza de pe care se putea instala restul distributiei.5 iti ofera informatiile necesare pentru a alege si a crea dischetele de boot care iti sunt necesare.6.3 si Sectiunea 3. 3. asa cum este si 7. Seriile de la A la N puateau fi instalate aproape in totalitate. este recomandat ori sa gasesti o alta modalitate ori sa folosesti o versiune mai veche. care nu functioneaza bine cu anumite BIOS-uri cu probleme (trebuie notat faptul ca majoritatea CD-urilor de Linux au aceasta problema).2 Metode de Instalare 3. desigur. Sectiunea 3. Daca nu. Slackware 4.2.2. o instalare bazata pe CD va fi putin mai simpla pentru tine.0 este inca popular tocmai din acest motiv. disponibil in setul de discuri oficial publicat de Slackware Linux. Te rugam sa tii cont ca dischetele sunt inca necesare daca nu dispui de un CD boot-abil sau pentru o instalare NFS. necesita cateva cunostinte despre NFS. De asemenea.2. Inc. Daca vrei sa iei in considerare o instalare de pe dischete (in general pe un sistem vechi).

dsk.dsk 3. Vezi Sectiunea 3. instalarea unui sistem de operare prin portul de imprimana este un proces foarte. Discurile suplimentare sunt in directorul rootdisks din arborele distributiei. Imaginea discului radacina este in directoul rootdisks din arborele distributiei. din imaginile install. cum ar fi 38 .3 Discul de Boot Discul de boot este discheta de pe care pornesti sistemul pentru a incepe instalarea. Va trebui sa faci doua discuri radacina.dsk si pcmcia.1 si install. Dupa boot.i (pentru dispozitive IDE) sau scsi. daca este disponibila.dsk.TXT. Totusi. Discurile de boot sunt localizate in directorul bootdisks/ in arborele distributiei. 3. Totusi. foarte lent.2. cu fisierele network. cu descrierea fiecaruia. majoritatea oamenilor pot folosi imaginile bare. 3.5 Discul Suplimentar Un disc suplimentar este necesar daca faci o instalare NFS sau instalezi un sistem cu periferice PCMCIA.4 Discul Root Discul radacina contine programul setup si un sistem de fisiere care este folosit in timpul instalarii. au fost adaugate si alte discuri suplimenare.s (pentru dispozitive SCSI). si sbootmgr.Slackware Linux Essentials modem).dsk. Iti recomandam sa joci asa cum iti cere discul de boot si sa i-l dai. este disponibila in arborele distributiei Slackware in fisierul bootdisks/README. ti se va cere sa introduci discul radacina.2. Contine o imagine de kernel comprimata cu care se poate controla hardware-ul in timpul instalarii. iti recomandam sa folosesti o placa de retea. asa cum este in sectiunea numita CD-ROM). Pana la urma. rescue. Tot aici poti gasi discurile network. pcmcia. Sunt mai multe discuri de boot de Slackware decat poti numara pe degete (ceea ce inseamna aproximativ 16). O lista completa de discuri de boot. De aceea este foarte necesar (daca nu bootezi de pe CD.2.2.2. Recent.6 pentru instructiuni despre realizarea unui disc dintr-o imagine.dsk.

Instalare si sbootmgr.dsk. Discul de salvare este o mica imagine de discheta care ruleaza intr-un disc virtual de 4 MB. Pe el sunt incluse cateva utilitare de retea si editorul vi pentru reparatii rapide pe masinile stricate. Discul sbootmgr.dsk il poti folosi pentru a porni alte periferice. Porneste de pe acest disc daca unitatea de CD-ROM nu vrea sa porneasca de pe CDul Slackware. Te va intreba despre diverse lucruri la pornire si reprezinta o modalitate convenabila de a trece peste un BIOS cu probleme. Discul radacina te va informa despre utlilizarea discurilor suplimentare la incarcare.
rescue.dsk

3.2.6 Crearea Discurilor
O data ce ai selectat o imagine de boot, trebuie sa o scrii pe o discheta. Procesul difera putin de la caz la caz, in functie de sistemul de operare sub care creezi dischetele. Daca folosesti Linux (sau cam orice sistem de operare asemanator cu Unix), va trebui sa folosesti comanda dd(1). Presupunand ca fisierul cu imaginea discului este bare.i si ca unitatea de discheta este /dev/fd0, comanda pentru a crea o discheta cu bare.i este:
% dd if=bare.i of=/dev/fd0

Daca folosesti un sistem de operare Microsoft, ca trebui sa folosesti programul RAWRITE.EXE care este inclus in arborele distributiei in acelasi director cu imaginile de dischete. Din nou, presupunand ca fisierul cu imaginea discului este bare.i si ca unitatea de discheta este A:, deschide un cursor de DOS si scrie urmatoarele:
C:\ rawrite a: bare.i

3.3 Partitionarea
Dupa de ai boot-at de pe mediul tau preferat, va trebui sa partitionezi hard disc-ul. Partitionarea este pasul in care va fi creat sistemul de fisiere Linux in care va fi instalat Slackware. Iti recomandam sa creezi minimum doua partitii; una pentru sistemul de fisiere radacina (/) si una pentru swap. Dupa ce se termina incarcarea discului radacina, iti va fi prezentat un cursor de login. Intra cu root (fara nici o parola). La cursorul shell-ului,

39

Slackware Linux Essentials ruleaza cfdisk(8) sau fdisk(8). Programul cfdisk ofera o interfata mai prietenoasa cu utilizatorul decat programul fdisk dar ii lipsesc cateva functii. Iti vom explica pe scurt programul fdisk. Vei incepe prin a rula fdisk pentru hard disc-ul tau. In Linux hard disc-urile nu au litere, ci sunt reprezentate prin fisiere. Primul disc IDE (primary master) este /dev/hda, primary slave este /dev/hdb, si asa mai departe. Discurile SCSI urmeaza acelasi sistem, dar sunt in format /dev/sdX. Va trebui sa pornesti fdisk specificand hard disc-ul tau:
# fdisk /dev/hda

Ca toate programele Unix bune, fdisk iti ofera un cursor (ai crezut ca primesti un meniu, nu-i asa?). Primul lucru pe care ar trebui sa-l faci este sa examinezi partitiile curente. Vei face asta scriind p la cursorul fdisk:
Command (m for help): p

Asta iti va afisa tot felul de informatii despre partitiile curente. Majoritatea aleg un disc pentru instalare si sterg partitiile existante pentru a crea spatiu pentru partitiile Linux.
ESTE FOARTE IMPORTANT SA FACI O COPIE DE SIGURANTA PENTRU DATELE PE CARE VREI SA LE SALVEZI INAINTE SA DISTRUGI PARTITIILE PE CARE SUNT ELE.

Nu exista nici o modalitate usoara de a recupera datele de pe o partitie stearsa, asa ca ar trebui intotdeauna sa le faci o copie de siguranta inainte sa te joci cu ele. Uitandu-te la tabela de partitii ar trebui sa vezi un numar de partitie, marimea partitiei si tipul ei. Sunt mai multe informatii, dar nu le baga in seama acum. Vei sterge partitiile de pe acest disc pentru a crea partitii Linux. Foloseste comanda d pentru a le sterge:
Command (m for help): d Partition number (1-4): 1

Reia acest proces pentru fiecare partitie. Dupa ce ai sters partitiile esti gata sa creezi partitii Linux. Ne-am decis mai sus sa cream o partitie pentru sistemul de fisiere radacina si una pentru swap. Trebuie mentionat faptul ca schemele de partitionare pentru Unix sunt subiectul multor razboaie si ca multi utilizatori iti vor spune cum e mai bine sa faci. Ar trebui sa creezi cel putin o partitie pentru / si una pentru swap. O data cu

40

Instalare trecerea timpului, vei gasi metoda care functioneaza cel mai bine pentru tine. Eu folosesc doua scheme de partitionare. Prima este pentru desktop. Fac 4 partitii, /, /home, /usr/local, si swap. Aceasta ma ajuta sa reinstalez sau sa aduc la zi sistemul din / fara sa-mi sterg fisierele de date din /home sau programele compilate personalizat din /usr/local. Pentru servere, deseori inlocuiesc partitia pentru /usr/local cu o partitie pentru /var. Multre servere stocheaza informatii in acesta partitie si exista anumite avantaje in a o tine separata de /. Pentru moment, opreste-te la doua partitii:/ si swap. Acum creaza partitiile cu comanda n:
Command (m for help): n Command action e extended p primary partition (1-4) p Partition number (1-4):1 First cylinder (0-1060, default 0):0 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (0-1060, default 1060):+64M

Trebuie sa te asiguri ca ai creat partitii primare. Prima partitie o sa fie partitie de swap. Spune-i lui fdisk sa creeze partitia numarul 1 ca partitie primara. Incepe de la cilindrul 0 si pentru cilindrul de terminare, scrie +64M. Acesta iti va da o partitie de swap de 64 megaocteti. (Marimea partitiei swap ca depinde de marimea RAM-ului pe care il ai. Exista conventia ca partitia swap sa fie dublul memoriei RAM.) apoi defineste partitia primara 2, incepand de la primul cilindru disponibil si tinand pana la sfarsitul discului.
Command (m for help):n Command action e extended p primary partition (1-4) p Partition number (1-4):2 First cylinder (124-1060, default 124):124 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (124-1060, default 1060):1060

Aproape ai terminat. Mai trebuie sa schimbi tipul primei partitii in 82 (Linux swap). Tasteaza t pentru a schimba tipul, selecteaza prima partitie si scrie 82. Inainte de a scrie modificarile pe disc, ar trebui sa te uiti pentru ultima data la tabela de partitii. Foloseste p in fdisk pentru a afisa

41

Slackware Linux Essentials tabela de partitii. Daca totul arata bine, scrie w pentru a scrie modificarile pe disc, apoi iesi din fdisk.

3.4 Programul setup
O data ce ai creat partitiile, esti gata pentru instalarea Slackware. Urmatorul pas in procesul de instalare este rularea programului setup(8). Pentru aceasta, scrie setup in linia de comanda shell. setup este un sistem bazat pe meniuri pentru instalarea pachetelor Slackware si configurarea sistemului.

Procesul de configurare functioneaza cam asa: Treci prin fiecare optiune din programul setup in ordinea in care sunt afisate. (Desigur, poti face lucrurile in aproape orice ordine doresti, dar s-ar putea sa nu mearga prea bine.) Elementele de meniu pot fi selectate cu sagetile sus/jos, iar butoanele “OK” si “Cancel” pot fi selectate utilizand sagetile stanga/dreapta. Ca alternativa, fiecare optiune are o tasta care ii corespunde si care este accentuata. Optiunile care pot fi bifate (cele insemnate cu [X]) pot fi schimbate cu tasta spatiu. Desigur, toate acestea sunt descrise in sectiunea “help” din setup, dar ca ar trebui sa le oferim cititorilor ceva de valoarea banilor platiti.

42

2 KEYMAP Daca ai nevoie de o pozitionare a tastelor alta decat pozitionarea “qwerty” din Statele Unite.4. Iti va oferi o descriere a fiecarei parti din setup (destul de asemanatoare cu ceea ce scriem noi acum.1 HELP Daca este prima data cand instalezi Slackware.4. te poti uita in aceasta sectiune. dar mai impersonala) si instructiunile pentru navigarea prin restul instalarii. ar trebui sa arunci o privire la ecranul de ajutor.Instalare 3. Iti ofera un numar de pozitionari alternative ale tastelor pentru placerea tastarii. 43 . 3.

aceasta sectiune iti va permite sa o activezi.Slackware Linux Essentials 3. poti alege 44 .4.4 TARGET Sectiunea target este unde alte partitii (non-swap) sunt formatate si sunt alocate catre punctele de montare din sistemul de fisiere. Va autodetecta si va afisa partiile swap de pe discul tau. Va fi afisata o lista cu partitiile de pe disc. In functie de kernelul pe care l-ai folosit.3 ADDSWAP Daca ai creat o partitie de swap (in Sectiunea 3. permitandu-ti sa selectezi una pe care sa o activezi si sa o formatezi.3). Pentru fiecare partitie.4. 3. vei avea optiune de a o formata sau nu.

aloca partitiile asa cum crezi de cuvinta. Majoritatea utlilizatorilor folosesc reiserfs sau ext3.Instalare dintre sistemele de fisiere reiserfs (implicit). De asemenea. Serverul NFS trebuie sa fie configurat in prealabil. Acestea sunt CD-ROM. sa fie sistemul de fisiere personale. (De exemplu. Selectand CD-ROM. s-ar putea sa vrei ca a treia ta partitie.5 SOURCE Sectiunea source este locul in care selectezi mediul de pe care instalezi Slackware. jfs si xfs. ci trebuie sa folosesti adresele IP atat pentru masina ta. trebuie sa fi folosit discheta network. Evident. Iti va fi oferita optiunea de a scana dupa o unitate de CD-ROM sau de a-ti fi oferita o lista din care sa-ti poti alege tipul unitatii. Dupa aceea. cat si pentru serverul NFS (nu exista nici un rezolvator de nume pe discul de instalare). Selectia NFS te va intreba de informatii despre retea si informatii despre serverul tau NFS. 45 . Asigura-te ca ai un CD Slackware in unitate inainte de a incepe scanarea. nu poti folosi numele gazdelor. vei putea realiza o instalare de pe CD. vei putea sa aloci alte partitii sistemelor de fisiere pe care le doresti. In viitorul apropiat sar putea sa vedem si suport pentru reiserfs4. ext3. Acesta este doar un exemplu. sa zicem /dev/hda3.dsk pentru a adauga suportul pentru placa ta de retea. NFS sau un director pre-montat. hard disc. Momentan exista patru surse din care poti alege. ext2.4.) 3. Prima optiune in sectiunea target este selectia partitiei in care sa-ti instalezi sistemul de fisiere root (/).

vei fi rugat sa sa mergi inapoi si sa completezi celelate sectiuni ale programului setup. “source” si “select”. Monteaza directorul ales inainte de a rula setup. monturi NFS peste PLIP si sisteme de fisiere FAT. Daca nu. apoi specifica locatia aici. 46 . newbie. Optiunea full va instala fiecare pachet din toate seriile pe care le-ai ales in sectiunea “select”.6 SELECT Aceasta optiune iti ofera posibilitatea de a alege ce serii de pachete vrei sa instalezi. 3. Nu vei mai fi intrebat de nimic altceva. Desigur. si tag path. optiunea install iti va permite sa instalezi pachetele din seriile alese.Slackware Linux Essentials Directoul pre-montat iti ofera cea mai mare flexibilitate. expert. menu. Toate celelalte serii sunt optionale. Seriile sunt descrise in Sectiunea Sectiunea 3. Fii atent la faptul ca trebuie sa instalezi seria A pentru a avea un sistem functional de baza. custom.7 INSTALL Presupunand ca ai trecut prin optiunile “target”.4.2.4. 3. aceasta optiune ocupa cel mai mult loc pe hard disc.1. Aceasta optiune iti permite sa alegi din 6 metode diferite de instalare: full. Poti folosi aceasta metoda pentru a instala de pe lucruri cum ar fi discuri Jaz. Asta este cea mai usoara metoda de instalare. din moment ce nu mai trebuie sa iei nici o decizie cu privire la pachetele care trebuie instalate.

Pentru fiecare serie este afisat un meniu. Aceste optiuni iti permit o instalare bazata pe fisiere de etichete personalizate pe care le poti crea in arborele distributiei. Daca ai selectat full sau menu. Pachetele necesare nu sunt afisate in acest meniu. Menu este o versiune mai rapida si mai avansata a optiunii newbie. Optiunea nu este recomandata daca esti un nou utilizator. instalarea ofera optiunea expert. Poti deselecta pachetele necesare. Yes si No fac operatiunile evidente. Daca ai selectat full. Aceasta iti permite un control complet asupra pachetelor care vor fi instalate. nu se vor intampla decat cateva lucruri. din care poti selecta pachetele nenecesare pe care vrei sa le instalezi. Pentru celelalte pachete. intrucat te poti impusca singur in picior.Aceasta optiune instaleaza toate pachetele necesare din seriile selectate.4. rezultand un sistem complet defect. Pe de alta parte. pentru a te ajuta sa decizi daca ai nevoie de el.Instalare Urmatoarea optiune este newbie. poti controla cu exactitate ce se va afla pe sistemul tau. din cauza intrebarilor. Optiunea custom si tag path sunt tot pentru utilizatorii avansati. in timp ce Skip va trece la urmatorul pachet. 47 . In plus. Daca ai selectat newbie. Totusi este destul de lenta. “No” sau “Skip”. Pentru utilizatorii mai avansati. va aparea un ecran de meniu. pachetele vor fi instalate imediat in tinta aleasa. pachetele vor fi instalate pana la intalnirea unui pachet optional. care iti va permite sa alegi pachetele care vor fi instalate. Aceasta este util pentru instalrea rapida a unui numar mare de masini. Recomandam aceasta optiune pentru noii utilizatori. vei vedea o descriere si cerintele de spatiu pentru fiecare pachet. Pentru mai multe detalii despre utilizarea fisierelor de etichete. iti vor fi oferite optiunile “Yes”. vezi Sectiunea 18. Dupa ce ai selectat metoda de instalare.

vei avea probleme. apoi vei putea sa creezi unul din doua tipuri de discuri de boot. Daca ai selectat prea multe pachete fata de spatiul liber disponibil. Poti folosi kernelul de pe discul de boot pe care l-ai utililzat la instalare. Vei avea optiunea de a formata o discheta. acum ca pachetele au fost instalate.8. Totusi.4. un disc de boot lilo. Ce vei vedea aici depinde in mare masura de pachetele pe care le-ai instalat. Sau poti alege sa treci peste. daca ai nevoie. 3.4. Aceasta poate fi realizata usor.2 Realizarea unui disc de boot Este o idee buna sa faci un disc de boot. folosind managerul de pachete din Slackware. Optiunea cea mai sigura este sa alegi doar cateva pachete si sa adaugi altele mai tarziu.4. va scrie doar un kernel pe discheta. care va crea. vei vedea intotdeauna urmatoarele: 3.1 Alegerea kernel-ului Aici vei fi rugat sa alegi un kernel care va fi instalat. Pentru mai multe informatii. Primul tip. caz in care va fi instalat kernelul implicit iar jocul va continua cu mana stanga a celui care a facut cartile. O optiune mai flexibila (si foarte recomandata) este lilo. desigur. simple.Slackware Linux Essentials Fii atent ca este posibil sa ramai fara spatiu liber in timpul instalarii. uita-te in Capitolul 18. 3. Uita-te in Sectiunea 7.1 pentru mai multe informatii despre 48 . CD-ul Slackware sau o alta discheta pe care (gadind in perspectiva) ai pregatit-o.8.8 CONFIGURE Sectiunea configure iti permite sa faci cateva configuratii de baza.

3. lista (extrem de lunga) este sortata alfabetic si tu esti ultimul. 3. pe ce port serial este.8.3 Modem Iti vor fi cerute informatiile despre modem. Mai la obiect.8.4. Aceste subsectiuni de configurare pot sa apara sau nu. poti alege continue caz in care nu va fi facut nici un disc de boot. Desigur. ne pare foarte rau.4. in functie de pachetele instalate.Instalare LILO. vei fi intrebat daca ai un modem si daca da. 49 . Daca lucrezi dupa ora Zulu.4 Timezone Aceasta este destul de evidenta: vei fi intrebat de fusul orar in care esti.

asa ca ar trebui sa alegi no.4.8. 50 . Cele mai multe PC-uri nu sunt.8.5 Mouse Aceasta subsectiune te intreaba ce tip de mouse ai si daca vrei sa activezi la pornire suportul pentru mouse gpm(8) in consola.4.6 Hardware clock Aceasta subsectiune te intreaba daca ceasul hardware al calculatorului tau este potrivit dupa Timpul Universal (UTC sau GMT).Slackware Linux Essentials 3. 3.

4. 3.8 LILO Aici vei fi intrebat despre instalarea LILO (LInux LOader.1 pentru mai multe informatii).7 Font Subsectiunea de fonturi iti ofera posibilitatea de a alege dintr-o lista de fonturi particularizate pentru consola. optiunea expert este o alegere mai buna.8.8.3 pentru mai multe informatii despre boot dublu. Daca faci o instalare expert. Daca Slackware va fi unicul tau sistem de operare.Instalare 3. simple ar trebui sa fie de ajuns pentru tine. Uita-te in Sectiunea 7. Daca folosesti boot dublu. do not install. nu este recomandata decat daca stii ce faci si ai un motiv bun pentru a nu instala LILO. A treia optiune.4. uita-te in Sectiunea7. Poti pune 51 . vei putea alege unde va fi pus LILO.

de fapt. netconfig. totusi. ca aproape orice lucru in Slackware.9 Network Configurarea retelei este. in superblocul partitei root sau pe o discheta. ultimul lucru pe care configure il va face va fi sa te intrebe daca vrei sa alegi o parola pentru root. Indiferent de pachetele instalate. este o idee buna. 52 .8. Uita-te in Capitolul 6 pentru mai multe detalii despre X si managerele de ferestre. Uita-te in Sectiunea 5.Slackware Linux Essentials LILO in MBR-ul (Master Boot Record) hard disc-ului tau.4. ramane la latitudinea ta. 3.4. 3. Din motive de securitate.8.10 X Window Manager Aceasta optiune iti permite sa alegi managerul implicit de ferestre pentru sistemul X.1 pentru mai multe informatii.

poti sa te apuci de configurarea partilor mai avansate ale sistemului. Pe urma. De asemenea e bine de stiut daca ai nevoie sa compilezi un kernel personalizat si care sunt pasii pentru realizarea acestui lucru. 53 .1 O privire de ansamblu asupra sistemului 4. este o idee buna sa inveti organizarea sistemului si ce comenzi pot fi folosite pentru a cauta fisiere sau programe. Acest capitol te va familiariza cu organizarea sistemului si fisierele de configurare.2 Alegerea unui kernel Inainte de a putea configura partile mai avansate ale sistemului tau.Capitolul 4 Configurarea sistemului 4.

sau Macintosh (cu exceptia Mac OS X-ului bazat pe Unix). Fiecare partitie de pe sistemul tau este montata pe un director aflat sub directorul principal.) sunt stocate aici.1 Sistemul de fisiere Prima diferenta vizibila dintre un sistem Slackware Linux si DOS sau Windows o reprezinta sistemul de fisiere. Un sistem Linux este semnificativ diferit de un sistem DOS. Este un fel de hard disk care se dilata mereu. vei gasi descrieri despre principalele directoare sub Slackware. Directorul /bin nu sufera de obicei modificari dupa instalare. Windows. Daca se intampla asta. De exemplu. Sub Linux. 54 .m. Acest concept ar putea parea ciudat. Din moment ce o partitie poate fi montata pe orice director. dar aceste sectiuni te vor ajuta sa te familiarizezi cu schema astfel incat sa iti poti configura usor sistemul pentru a-ti satisface nevoile. de obicei e din cauza pachetelor actuale pe care le furnizam. si este indicat cu un singur slash (/). Lucruri ca shell-ul si comenzile pentru sistemul de fisiere (ls. cp. bin Aici sunt stocate programe esentiale utilizatorilor. In primul rand.a. Ti-ai adaugat dintr-o data mai mult spatiu pe sistem. este un director principal. sa spunem ca ramai fara spatiu pe unitatea pe care ai partitia /home. Si asta fara a fi nevoit sa muti multe lucruri. 4. s. dar de fapt iti face viata usoara cand vrei sa adaugi mai mult spatiu. nu folosim litere de unitati pentru a desemna diferite partitii. Poti relata asta cu unitatea C: de sub DOS. Majoritatea oamenilor instaleaza Slackware si fac o mare partitie root. poti sa mergi la magazin sa cumperi un hard nou si sa il montezi pe /home. Mai jos.1.Slackware Linux Essentials 4. Acestea reprezinta minimumul absolut necesar de programe de care are nevoie un utilizator pentru a folosi sistemul.1 O privire de ansamblu asupra sistemului Este important de inteles cum este asamblat un sistem Linux inainte de a plonja in diferitele aspecte ale configurarii.d. Numim directorul principal directorul root (radacina).

Acest director este numit directorul camin al utilizatorului. Slackware distribuie cateva lucruri in /opt (ca si KDE in /opt/kde). Fiecare utilizator de pe sistem primeste un cont si un director unic pentru fisierele personale. dar se obisnuieste ca kernel-ul si fisierele inrudite acestuia sa faciliteze initializarea dubla. ci este un sistem de fisiere virtual care ofera acces 55 . opt Pachete software optionale. Toate nodurile dispozitiv sunt stocate in directorul /dev. Kernel-ul este stocat aici incepand cu Slackware 8. la scripturile de pornire ale sistemului. Pentru a putea accesa aceste dispozitive. etc Acest director contine fisierele de configurare ale sistemului. dar poti sa adaugi orice vrei in /opt. Libraria C . hard disk-urile si scanerele.1. Ideea din spatele /opt este ca fiecare pachet software se instaleaza in /opt/software-package. Totul incepand de la fisierul de configurare X Window. Directorul /home este furnizat ca locatia standard pentru directoarele camin ale utilizatorilor. libraria ncurses si modulele de kernel se afla printre lucrurile stocate aici. In primele versiuni Slackware. proc Acesta este un director unic. baza de date a utilizatorilor. mnt Acest director contine puncte de montare temporare pentru lucrul cu hard disk-uri sau unitati amovibile. home Linux este un sistem de operare multiutilizator. chiar si dispozitivele hardware ca si porturile seriale.Configurarea sistemuluie boot Fisiere care sunt folosite de catre "Linux Loader" (LILO). administratorului de sistem acest director ii va fi foarte familiar. Nu face parte de fapt din sistemul de fisiere. Acest director la fel ca si bin nu prea sufera modificari dupa instalare. kernel-ul era stocat pur si simplu sub /. In timp. lib Librariile necesare functionarii sistemului sunt stocate aici. incarcatorul dinamic. Vei vedea ca acest lucru este valabil pe multe sisteme de operare tip Unix. Aici vei gasi puncte de montare pentru unitatile CD-ROM si floppy. un fisier special numit nod dispozitiv trebuie sa fie prezent. dev In Linux totul este tratat ca un fisier. ceea ce ii face usoara inlaturarea.

Incearca sa tastezi cat /proc/cpuinfo. 4. programe. tmp Locatia temporara de depozitare. Ce ar fi daca /home ar fi pe o partitie diferita de / si nu ar putea fi montata? root normal ca ar vrea sa se logheze si sa rezolve problema. ai putea sa mergi sa cauti prin directoare. usr Acesta este directorul mare pe un sistem Linux. Acum ar trebui sa ai un bun simt pentru ce directoare contin ce pe sistemul de fisiere. Directorul camin al lui root este /root in loc de /home/root. Informatii mai detaliate despre schema sistemului de fisiere este disponibila in pagina de manual hier(7). documentatie. Poti de asemenea sa trimiti informatii kernel-ului prin cateva din acest fisiere. dar sunt metode mai rapide. Acesta este directorul cel mai probabil in care vei instala programele.2 Gasirea fisierelor Stii ce contine fiecare director major. Utilizatorii normali nu vor rula programele aflate in acest director. Motivul este simplu. Daca directorul lui camin s-ar afla pe sistemul de fisiere stricat i-ar fi mai greu sa faca acest lucru. Adica. sbin Programe esentiale care sunt rulate de catre root si in timpul initializarii sistemului sunt tinute aici. Aproape tot ce a mai ramas isi are locul aici.1.Slackware Linux Essentials informatiei legate de kernel. root Administratorul de sistem este cunoscut ca root pe sistem. Diferite piese de informatie pe care kernel-ul vrea sa le stii sunt transportate prin fisiere in directorul /proc. Toti utilizatorii au drept de citire si scriere pe acest director. var Fisierele jurnal ale sistemului. date cache si fisierele lock ale programelor sunt stocate aici. Urmatoare sectiune te va ajuta sa gasesti mai usor fisiere specifice. In Slackware sunt patru comenzi principale de cautare a fisierelor. dar totusi nu te prea ajuta sa gasesti lucruri. astfel incat sa nu trebuiasca sa le cauti manual. 56 . codul sursa al kernel-ului si sistemul de ferestre X. Acesta este directorul pentru datele care se schimba frecvent.

Totusi aceasta comanda este limitata.2..1. Exemplu: % which bash /bin/bash Din asta reiese ca bash este in directorul /bin.2. Daca aceasta comanda este data de catre un utilizator normal. which este folosit de obicei pentru localizarea rapida a unui program. Cauta doar prin PATH-ul tau si se intoarce cu primul lucru pe care il gaseste si calea directorului care duce spre el.1 which Prima este comanda which(1). find 57 .2.1. Aceasta este o comanda foarte limitata de cautare. O cautare cu whereis pentru bash s-ar intoarce cu aceasta: % whereis bash bash: /bin/bash /usr/bin/bash /usr/man/man1/bash. sau alte caracteristici avansate.Configurarea sistemuluie 4.2 whereis Comanda whereis(1) functioneaza intr-un mod similar cu which. Doar daca ar fi putin mai rapida. din moment ce trebuie sa traverseze intregul director radacina. raze a timpiilor de modificare sau creare.1. De exemplu. vor fi erori de permisiune refuzata pentru directoare pe care doar root le poate vedea. dar si unde este stocata documentatia online. Dar find ne-a gasit fisierul ceea ce e bine. % find / -name xinitrc /var/X11R6/lib/xinit/xinitrc va dura putin pana va rula.3 find Comanda find(1) ii permite unui utilizator sa caute prin sistemul de fisiere cu o bogata colectie de predicate de cautare. 4.. dar poate cauta si pagini de manual si fisiere sursa. pentru a cauta fisierul standard xinitrc pe sistem. ar fi folosita urmatoarea comanda. din moment ce cauta doar in PATH. Utilizatorii pot specifica o cautare cu caractere de inlocuire a fisierelor (wildcards). 4. Ce ar fi daca ai vrea sa cauti un fisier de configurare specific? Nu poti folosi which sau whereis pentru asta.1.gz Aceasta comanda nu ne-a spus numai unde este localizat programul.

1. Acest program citeste fisierul /etc/inittab(5) pentru a vedea cum sa ruleze sistemul. initializarea retelei si compatibilitatea cu System V. la fel cum face si comanda find. este init(8).1.openwin /var/X11R6/lib/xinit/xinitrc. nivele de rulare. fara folosirea unui program special creat pentru asa ceva.S abiliteaza memorita ta virtuala. 4.d. care au tendinta de a face schimbarile configurarii ceva mai dificile. 4.3 Directorul /etc/rc.d/rc. trebuie sa faci su pe utilizatorul root).fvwm2 /var/X11R6/lib/xinit/xinitrc.d Fisierele de initializare a sistemului sunt stocate in directorul Slackware foloseste stilul schemei BSD pentru fisierele sale de initializare contrar scripturilor de initializare System V. Aceasta sunt pornirea sistemului. Ruleaza scriptul /etc/rc. fiecare nivel de rulare primeste un singur fisier rc. iti monteaza sistemele de 58 . Cu aceste comenzi. Cum e traditional vom pune tot ce a mai ramas laolalta in alta categorie. Fisierul rc.1 Pornirea sistemului Primul program care este rulat sub Slackware.S pentru a pregati sistemul inainte de a intra in nivelul de rulare dorit. Sunt diferite categorii de fisiere de initializare. Aceasta ofera o structura organizata care este usor de intretinut. Aici este un exemplu a lui slocate in actiune. /etc/rc. In scripturile de initializare BSD. Baza de date este setata astfel incat sa se refaca automat in fiecare dimineata.4 slocate Comanda slocate(1) cauta in intregul sistem de fisiere.2. Poti sa rulezi manual updatedb(1) pentru a reinnoi baza de date slocate (inainte de a rula updatedb manual. ar trebui sa poti gasi tot ce cauti pe sistemul tau Linux. In System V. fiecare nivel de rulare primeste directorul sau. fiecare continand numeroase scripturi de initializare.Slackware Linux Essentials 4.3. pentru a avea o oarecum baza de date proaspata a fisierelor de pe sistemul tau.1. % slocate xinitrc # nu trebuie sa ne facem root /var/X11R6/lib/xinit/xinitrc /var/X11R6/lib/xinit/xinitrc. in afara de kernel-ul Linux. dar el cauta intr-o baza de date in loc de sistemul de fisiere.twm Am gasit mai mult decat cautam si chiar rapid.

S Acesta este fisierul de initializare a sistemului. Lucruri ca placa ta de retea. Implicit.S are multe pe farfurie.0 Opreste sistemul (nivel de rulare 0).sysvinit iti configureaza porturile seriale prin rularea comenzilor potrivite.S le va apela pentru a-si termina munca: rc. rc. Acesta este folositor in mod special utilizatorilor laptop.K Pornire in mod utilizator unic (nivel de rulare 1). Acest lucru e discutat in detaliu mai jos.3.1.4 Pornire multiutilizator (nivel de rulare 4).netdevice.6 Reporneste sistemul (nivel de rulare 6).serial setserial rc. Se uita dupa scripturi de initializare System V pentru nivelul de rulare dorit si le ruleaza. rc. 59 .d pe care rc. init se duce mai departe la initializarea nivelului de rulare. configureaza dispozitivele PCMCIA. care probabil ca au un modem sau o placa de retea PCMCIA. dar in X11 cu KDM.modules Incarca modulele de kernel. Daca acest script gaseste rc. initializeaza porturile seriale si ruleaza scripturile de initializare System V (daca exista). Pare de prisos? Nivelul de rulare ii spune lui init daca vei accepta logari multiutilizator sau doar un singur utilizator. il va rula si pe acela. sau XDM ca administratorul de logare. curata anumite directoare de jurnale. In mod evident rc. Aceste fisiere definesc nivelele de rulare diferite in Slackware Linux. rc.pcmcia cauta si configureaza dispozitive PCMCIA pe care s-ar putea sa le ai pe sistem. initializeaza dispozitivele Plug and Play.6. 4. rc. sprijinul PPP si alte lucruri sunt incarcate aici. acesta indica spre rc.Configurarea sistemuluie fisiere.2 Scripturile de initializare a nivelelor de rulare Dupa ce initializarea sistemului e completa. dar iata cateva scripturi din /etc/rc. GDM. rc. daca vrei sau nu servicii de retea si daca ii vei da sistemului de ferestre X sau lui agetty(8) responsabilitatea de a manipula logarile. Un nivel de rulare descrie starea in care va rula calculatorul tau. rc. rc. incarca modulele de kernel.

4 Compatibilitatea cu System V Compatibilitatea cu initializarea System V a fost introdusa in Slackware 7.d si le va rula. Iti permite sa copiezi si sa lipesti la consola Linux. deci tot ce trebuie sa faci este sa le editezi continutul. acest fisier e responsabil cu configurarea interfetelor de retea. Daca ai probleme cu 60 . Multe alte distributii Linux se folosesc de acest stil de initializare in locul celui BSD.5 Alte fisiere Scripturile descrise mai jos sunt celelalte scripturi de initializare ale sistemului. Ocazional.sysvinit va cauta scripturile de initializare System V pe care le ai in /etc/rc.3. Acesta este util pentru cateva pachete software comerciale care instaleaza scripturi de initializare System V.inet1 Creat de netconfig. 4.1.inet2 Ruleaza dupa rc. pe cand la stilul BSD fiecare nivel de rulare primeste un script de initializare. Ca si alte scripturi rc.inet1 si porneste serviciile de retea primare.httpd Porneste serverul web Apache.M Mod multiutilizator (nivelele de rulare 2 si 3). acesta poate fi folosit si pentru a opri sau reporni un serviciu. gpm va cauza probleme cu mouse-ul cand acesta este folosit sub ferestrele X. rc. In principiu fiecare nivel de rulare primeste un subdirector pentru scripturile de initializare. 3 si 4 vor porni serviciile de retea. Urmatoarele fisiere sunt responsabile cu initializarea retelei: rc. Acesta este nivelul de rulare standard in Slackware. Scriptul rc. start sau restart. rc.news Porneste serverul de stiri. Sunt de obicei rulate din unul dintre scripturile majore descrise sus.0.atalk Porneste serviciile AppleTalk. daca nivelul de rulare este potrivit.3.httpd ia argumente de stop. rc. 4.Slackware Linux Essentials rc.1. 4.3 Initializarea retelei Nivelele de rulare 2.3. rc.gpm Porneste serviciile mouse.1. dar cu logarea text standard. rc. rc.

Acest fisier este gol dupa o instalare proaspata. tot ce trebuie sa faci este sa ii adaugi permisiunea de executie cu comanda chmod. fiecare cu un set standard de drivere si drivere aditionale specifice. Directorul /kernels are subdirectoare pentru fiecare kernel disponibil.2 Alegerea unui kernel Kernel-ul este partea sistemului de operare care ofera acces la hardware. inlatura-i permisiunea de executare. Kernel-ele disponibile se schimba la noi versiuni ale kernel-ului. astfel ca documentatia in acel director este intotdeauna sursa autoritara. Slackware ofera mai mult de o duzina de kernel-e precompilate din care sa poti alege. incearca sa inlaturi permisiunea de executie de pe acest fisier si sa opresti serverul gpm. 4. Pentru mai multe detalii despre chmod. Poti rula unul din kernel-ele precompilate sau poti sa iti construiesti propriul tau kernel din sursa.local Contine comenzi specifice de pornite ale sistemului.Configurarea sistemuluie mouse-ul sub X.2.2. deoarece este rezervat pentru administratorii locali. trebuie sa te asiguri ca kernel-ul tau are suport pentru hardware-ul tau. Pentru a activa un script. Acest script este rulat dupa ce restul initializarii a avut loc. Oricum. Pentru a incapacita un script. 4.font Incarca font-ul personalizat pentru consola. rc. Kernel-ul contine suport pentru dispozitivele tale hardware deci alegerea unui kernel pentru sistemul tau este un pas foarte important in instalare.1 Directorul /kernels de pe CD-ROM-ul Slackware Kernel-ele Slackware precompilate sunt disponibile in directorul /kernels pe CD-ROM-ul Slackware sau pe site-ul FTP in directorul principal Slackware. In fiecare subdirector vei gasi urmatoarele fisiere: 61 . controlul proceselor si control peste sistem. Subdirectoarele au acelasi nume ca si discul de boot insotitor. vezi Sectiunea 9. rc.

copiaza fisierele System.kernel. Vei vrea de asemenea sa te asiguri ca ai seriile D instalate.i plus suport SCSI. Construirea propriului tau kernel nu este asa de dificila. mai precis compilatorul C. 62 . Kernel-ele care se termina in . Sunt cateva cazuri in care va trebui sa compilezi un kernel specific sistemului tau. nu includ suport pentru componentele SCSI in kernel-ul de baza. multi utilizatori constata ca un kernel personalizat pentru sistem ruleaza mai repede. Vei gasi utila compilarea unui kernel cu optimizarile pentru procesorul specific din calculatorul tau. Ruleaza /sbin/lilo(8) pentru a instala LILO pentru noul kernel si pe urma reporneste-ti sistemul. 4.2. Oricine cu un sistem SMP precis va vrea sa compileze un kernel cu suport SMP. Ele includ tot suportul IDE din kernel-ele . Primul pas este sa te asiguri ca ai sursa kernel-ului instalata pe sistem.org/mirrors.i sunt kernel-e IDE.map bzImage config Scop Harta sistemului pentru acest kernel Imaginea propriu zisa a kernel-ului Fisierul de configuratie pentru acest kernel Pentru a folosi un kernel. este o idee buna sa ai toata seria D instalata daca ai de gand sa faci o dezvoltare de orice gen. Majoritatea utilizatorilor pot folosi un kernel precompilat si modulele kernel-ului pentru a obtine un sistem complet functional. De asemenea. Poti de asemenea sa iei sursa pentru ultimul kernel de la http://www.s sunt kernel-e SCSI.Slackware Linux Essentials Fisier System. Asta e tot ce trebuie sa faci pentru a instala un nou kernel. Kernel-ele care se termina in .2 Compilarea unui kernel din surse Intrebarea “Ar trebui sa compilez un kernel pentru sistemul meu?” este deseori pusa de utilizatorii noi. Raspunsul este un poate ferm. suport care nu este in sursa nativa a kernel-ului.map si config in directorul tau /boot si copiaza imaginea kernel-ului ca /boot/vmlinuz. Adica. GNU make si GNU binutils. In general. Asigura-te ca ai instalat pachetele din seria K in timpul instalarii. sau daca ai peticit sursa kernel-ului pentru a obtine suport special pentru dispozitive. Vei vrea sa compilezi un kernel pentru sistemul tau daca vei progresa spre o versiune de kernel care momentan nu este oferit de Slackware.

Problema cu aceasta metoda este ca daca gresesti. Metoda pe care majoritatea oamenilor o prefera este cea cu meniuri.4. vor constata ca menuconfig este cel mai usor de folosit. Alege-o pe cea pe care o vrei si emite comanda corespunzatoare: # make config (versiunea metodei bazate pe text cu I&Rn) # make menuconfig (versiunea cu meniuri) # make xconfig (versiunea bazata pe X. paraseste programul de 63 .config deoarece aceasta comanda il va sterge fara avertizare): # make mrproper Prima este metoda originala bazata pe sistemul de intrebari text si raspunsuri. In cele din urma.x a Kernel-ului Linux % su Password: # cd /usr/src/linux Primul pas este sa readuci sursa kernel-ului la starea sa de baza. ca e o idee buna sa salvezi fisierul . Pune un grup de intrebari si pe urma construieste un fisier de configurare.2. trebuie sa o iei de la inceput. Meniul de configurare a Kernel-ului Utilizatorii noi.2.Configurarea sistemuluie 4. Emitem aceasta comanda pentru a face asta (ia in seama.1 Compilarea versiunii 2. Sunt furnizate ecrane de ajutor care explica diferitele parti ale kernel-ului. este o unealta de configurare X a kernel-ului. asigura-te mai intai ca esti in X) Figure 4-1. Dupa ce ti-ai configurat kernel-ul.

x a Kernel-ului Linux Compilarea unui kernel 2. 4. # make modules Putem acuma instalat kernel-ul si modulele pe care le-ai instalat.2. Pentru a instala kernel-ul pe un sistem Slackware.6.6. trebuie emise aceste comenzi: # # # # # mv /boot/vmlinuz /boot/vmlinuz. depinde de viteza CPU-ului tau. Aceasta iti permite sa jurnalizezi mai multa informatie care ar putea ajuta un dezvoltator de kernel sau un alt prieten inteligent in rezvolvarea problemei tale. Faci asta prin adaugarea lui V=1 constructiei.x. 64 . Dupa ce ai facut asta.Slackware Linux Essentials configurare. ruleaza /sbin/lilo pentru a instala noul bloc de bootare.2.conf si sa adaugi o sectiune de boot pentru a boota vechiul tau kernel in caz ca cel nou nu functioneaza. In timpul procesului de constructie.map.2 Versiunea 2. Aceasta rezulta intr-un proces de constructie care e mai usor de inteles. Acum poti sa repornesti calculatorul cu noul tau kernel.4 sau 2.6 este doar putin diferita de un kernel 2. Acum putem pregati arborele sursa pentru o constructie: # make dep # make clean Pasul urmator este sa compilezi kernel-ul. dar este important sa intelegi diferentele inainte de a te ingropa in documente. Va scrie fisierele de configurare necesare. este recomandat sa reactivezi prolixitatea.old cat arch/i386/boot/bzImage > /vmlinuz mv /boot/System.map make modules_install Vei vrea sa editezi /etc/lilo. Nu mai este necesar sa rulezi make dep si make clean. De asemenea. procesul de compilare al kernel-ului nu este la fel de prolix (verbose) in seriile kernel 2.map /boot/System.old cp System.map /boot/System.2. Dupa construirea imaginii kernel-ului. Daca ai probleme in construirea kernel-ului tau. dar are de asemenea si cateva lipsuri. vei vrea sa construiesti partile kernel-ului pe care le-ai marcat ca module. # make bzImage Aceasta ar putea dura putin. vei vedea mesajele de compilare. Incearca sa emiti mai intai comanda bzImage de mai jos.

Modulele pot fi incarcate de comanda modprobe(1) sau insmod(1). folosesti comanda rmmod(1).Configurarea sistemuluie # make bzImage V=1 4. Pentru a inlatura un modul. vechiul inlaturat si cel nou incarcat. Ele pot fi incarcate in timpul initializarii prin fisierul rc. Modulele sunt stocate in directorul /lib/modules/versiune kernel pe sistemul tau. Ei folosesc "kernel autoloader" pentru administrarea modulelor. 65 . Ca standard. toate astea fara a necesita repornirea calculatorului. Multi utilizatori nu trebuie sa incarce sau sa scoata modulele manual.modules file. Un nou modul poate fi compilat. Modulele pot de asemenea sa fie incarcate si scoase in orie moment.3 Folosirea modulelor de Kernel Modulele de kernel sunt un al doilea nume pentru driver-ele dispozitivelor care pot fi inserate intr-un kernel in rulare.org. Pentru a vedea o lista de module care sunt active in mod curent foloseste comanda lsmod(1): # lsmod Module parport_pc parport Size 7220 7844 Used by 0 0 [parport_pc] Poti vedea aici ca am incarcat doar modulul pentru portul paralel. chiar in timpul rularii sistemului. plus fisierul rc. modprobe este de obicei mai sigur pentru ca va incarca orice modul de care depinde cel pe care vrei sa il incarci. Mai multe informatii pot fi gasite in paginile de manual pentru fiecare dintre aceste comenzi. kmod este o optiune de kernel care da kernel-ului posibilitatea de a incarca automat modulele pe masura ce sunt cerute. Ar fi trebuie sa instalezi pachetul sursa al kernel-ului sau sa fi luat sursa de la http://kernel.modules.txt. Aceasta face imbunatatirea driver-elor specifice usoara pentru administratorii de sistem. Ele iti permiti sa extinzi hardware-ul suportat de kernel-ul tau fara nevoia de a alege un alt kernel sau de a compila unul. Slackware include kmod in kernel-ele sale. Acest fisier este foarte bine comentat si ofera exemple pentru componentele hardware majore.2. Pentru mai multe informatii despre kmod si cum este configurat vezi /usr/src/linux/Documentation/kmod.

.

2 Configurarea hardware pentru retea 5.6 Network File Systems 67 . 5.3 Configurarea TCP/IP 5.Capitolul 5 Configurarea retelei 5.5 Wireless 5.1 Introducere: netconfig este prietenul tau .4 PPP 5.

1 Introducere: netconfig este prietenul tau. netconfig in general se va ingriji de aproximativ 80% din munca configurarii conexiunii LAN daca vei permite acest lucru. Nu ar trebui niciodata sa te increzi intr-un program de setare ca sati configureze in mod corect reteaua. programul de setup a invocat acest program. Daca inca inveti Slackware si despre managementul sistemului Linux.Slackware Linux Essentials 5. atunci faptul ca vezi o configuratie poate fi util. Atunci cand initial ai instalat Slackware. Noteaza faptul ca ti-as recomanda cu tarie sa revizuiesti fisierul de configurare pentru cateva motive: 1. si domain name. si tea intrebat care schema doresti sa o utilizezi pentru configurarea placii de retea: o Static-IP o DHCP o Loopback • Apoi s-a oferit sa caute o placa de retea pe care sa o configureze. Cel putin vei sti cum ar trebui sa arate aceasta. Acest fapt iti va permite sa corectezi problemele datorate configurarii ulterioare eronate a sistemului. Daca folosesti un asemenea program ar trebui ca tu insuti sa revizuiesti configuratia 2. ti-a spus cand o sa fie folosite.2 Configurarea hardware pentru retea Odata ce ai decis ca vrei sa legi intr-o oarecare forma de retea calculatorul tau care ruleaza Slackware primul lucru de care vei avea nevoie va fi o placa de retea compatibila cu Linux. 5. netconfig a incercat sa indeplineasca urmatoarele functiuni pentru tine: • te-a intrebat care este numele computerului. Va trebui sa ai putina grija pentru a te asigura de faptul ca acea placa de retea este intr-adevar compatibila cu Linux (te rog sa iei drept puncte de referinta Linux Documentation Project si/sau documentatia pentru kernel pentru a te 68 . • ti-a oferit o scurta explicatie legata de diferite tipuri de scheme de adresare (legate de adresa IP).

asigura-te ca selectezi linia corecta. sau atunci cand studiezi documentatia kernel-ului instalat pe computerul tau.modules si cauti aceasta sectiune vei observa ca in primul rand programul cauta un fisier executabil rc. Sub blocul “if” se afla o lista a placilor de retea si linii de modprobe. Acestea fiind spuse. Daca aceasta nu s-a intamplat.netdevice in /etc/rc.modules in /etc/rc. Daca deschizi rc. cel mai probabil vei fi placut surprins de numarul placilor de retea suportate de kernel-urile moderne.hotplug.Configurarea retelei informa in legatura cu placa pe care ti-ai propus sa o utilizezi). Rularea rc. ar fi intelept sa notezi care modul al kernelului va fi necesar pentru suportul placii tale de retea.d sau de modulul de autoincarcare a kernelului pornit de /etc/rc. Cand vizitezi listele Linux Hardware Compatibility disponibile pe internet.modules ca si root ar trebui sa iti incarce driverul pentru retea ( de asemenea si oricare alte module care sunt listate si necomentate). cea mai posibila problema este faptul ca modulul pe care incerci sa-l incarci pentru o anume placa de retea este 69 .1 Incarcarea modulelor de retea Modulele kenel-ului care urmeaza sa fie incarcate la bootare sunt incarcate din fisierul rc.d/rc. 5. Gaseste placa ta si decomenteaza linia modprobe corespunzatoare ei. Drivere pentru aceste placi sunt furnizate prin modulele incarcabile ale kernelului despre care am vorbit in paragraful anterior. apoi salveaza fisierul. Ca si o regula generala.d/. Noteaza faptul ca anumite module (cum ar fi driverul ne2000) cer anumiti parametri. 5. Putin timp in plus dedicat cautarii poate salva zile sau chiar saptmani de incercari de rezolvare a problemelor legate de o placa de retea care in final nici nu este compatibila cu Linux.2 Placi de retea LAN (10/100/1000Base-T and Base-2) cards Acest heading cuprinde toate placile de retea interne pe PCI si ISA.2. Acest script este creat daca setup autoprobeaza cu succes placa ta de retea in timpul instalarii. fiecare dintre ele comentata.modules contin o sectiune dedicata suportului placilor de retea. /sbin/netconfig trebuie sa fi probat placa ta si sa fi setat cu succes fisierul rc. totusi iti sugerez sa consulti oricare dintre listele de compatibilitate hardware (cum ar fi The GNU/Linux Beginners Group Hardware Compatibility Links si The Linux Documentation Project Hardware HOWTO) care sunt disponibile pe internet inainte de a cumpara acea placa.netdevice.2. Fisierele implicite rc.

Daca doresti ca modemul tau sa functioneze sub Linux. care se conecteaza pe un port serial sau USB. Unii utilizatori au raportat succes in configurarea si instalarea driverelor pentru winmodems. Cu eforturile Intel si ale producatorilor placilor de baza din toata lumea de a elimina complet ISA bus. Aceasta inseamna ca nu au o interfata seriala standard pe care PPPD se asteapta sa o geseasca atunci cand incerci sa formezi numarul pentru ISP. atunci cumpara un hardware de tip extern care se conecteaza la calculatorul tau printr-un port serial. Asa cum softul necesar pentru acestea nu este integrat in Slackware. Acest pachet contine 70 . urmatorul pas care trebuie sa il faci este sa consulti documentatia pentru modulul in cauza in incercarea de a descoperi daca sunt necesari parametri specifici in timpul initializarii modulului. care se monteaza pe PCI. desi cere conectare la o sursa externa de energie si tinde sa coste mai mult. Conexant si Rockwell. Acestea duc lipsa de anumite parti hardware de baza pe placa insasi: functiile realizate de acest tip de hardware sunt tipic descarcate (offloaded) in CPU de catre driverul modemului si sistemul de operare Windows.4 PCMCIA Ca si parte a instalarii Slackware. Pana mai recent. este un lucru comun acum faptul ca majoritatea modemurilor sunt ori externe. Daca esti sigur ca modulul pe care incerci sa-l incarci este cel corect.Slackware Linux Essentials incorect (nu este un lucru neauzit ca pentru generatii diferite ale aceleiasi marci de placa de retea de la acelasi producator sa fie necesare module diferite). 5.2. modemuri pe PCI disponibile in magazine in ziua de azi sunt WinModems. incluzand aici chipseturi Lucent. daca nu cele mai multe. Multe. Pentru acest tip de hardware este garantat faptul ca va functiona mai bine si vor exista mai putine probleme legate de instalare si intretinere. nu vom mai intra in detalii legate de ele. si variaza de la driver la driver.2. Daca doresti sa fi absolut sigur ca modemul pe care vrei sa-l cumperi va functiona sub Linux. in mod special daca ai un modem pe PCI. Exista mai multe website-uri care ofera derivere si asistenta pentru configurarea hardware-ului bazat pe WinModem. modemurile vin cu variate optiuni de suport bus.3 Modemuri Asemenea placilor LAN. 5. este VITAL sa cauti prospectul acestuia. ori interne. ti se ofera oportunitatea de a instala pachetul pcmcia (in seria de pachete “A”). majoritatea modemurilor erau carduri ISA pe 8 sau 16 biti.

5. Nu instaleaza nici un driver sau modul. Retelele statice sunt 71 .0.8 Kb) TX bytes:168758 (164. Asemenea multor fisiere de configurare ale Slackware. Va trebui sa experimentezi putin pentru a gasi un modul care va functiona pentru placa ta de retea. nu ai fi vazut interfata eth0 pentru ca placa ta de retea nu are inca o adresa IP valida sau un route. Este important de retinut ca pachetul pcmcia instaleaza numai softul generic necesar utilizarii PCMCIA sub Slackware.opts (pentru o placa wireless).0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:2234 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2234 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:168758 (164.0. iar modulele kernelului relevante ar trebui sa fie incarcate. toate acestea pot fi impartite in doua categorii: Static si Dynamic. placa ta de retea ar trebui sa fie instalata din punct de vedere fizic in calculatorul tau.3 Configurarea TCP/IP In acest punct.8 Kb) Daca nu ai fi tastat /sbin/ifconfig fara sufixul -a.5 Mb) TX bytes:9337924 (8.1 Mask:255.9 Mb) Interrupt:5 Base address:0x8400 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127. In timp ce exista multe si diferite cai de a seta o retea. aceste doua fisiere sunt bine comentate si va fi usor sa se determine ce modificari anume sunt necesare. Inca nu vei putea comunica prin intermediul placii de retea.Configurarea retelei aplicatii si fisiere de configurare necesare pentru a lucra cu placi PCMCIA sub Slackware.0. dar informatii legate de aceasta pot fi obtinute prin comanda ifconfig ifconfig -a. Va fi necesar sa editezi fisierul /etc/pcmcia/network.opts (pentru o placa Ethernet) sau /etc/pcmcia/wireless. # ifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:A0:CC:3C:60:A4 UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:110081 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:84931 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:114824506 (109.0. Modulele si driverele disponibile se vor gasi in directorul /lib/modules/`uname -r`/pcmcia.

168.10 pentru 19200 secunde. Client: Este un server DHCP disponibil pe LAN? Server: Da. Serverul DHCP are o lista larga de adrese disponibile.10. nu poti lua 192. Pot sa am din nou? Server: Da. Aici sunt. Odata ce timpul pentru alocare a adresei IP a expirat. Server: Poti lua 192. atunci o noua adresa va fi repartizata. este.168. atunci serverul va proceda in acest fel. Acest fapt va determina conversatia prezentata mai sus. Mai este inca un mic truc pe care clientii DHCP il folosesc pentru negocierea IP-ului care le va fi repartizat. Ultima data cand am vorbit am avut 192.10. Client: Am nevoie de o adresa IP . vei observa ca /sbin/dhcpcd este apelat prin intermediul scriptului. Client: Am nevoie de o adresa IP .Slackware Linux Essentials setate astfel incat orice nod de retea (limbaj codificat al tocilarilor pentru o adresa IP) intotdeauna sa aiba aceeasi adresa IP. 5. acesta transmite o cerere in LAN pentru ca un server DHCP sa ii repartizeze o adresa IP. Daca incarci in editorul tau favorit. Clientul isi va aminti ultima adresa repartizata si va cere serverului sa ii repartizeze iar acea adresa la urmatoarea negociere. Aici sunt.12 ).10. Client: Multumesc Clientul DHCP in Linux este /sbin/dhcpcd. Clientul va accepta adresa IP de la server si va configura interfata in cauza cu aceasta adresa. clientul va trebui sa contacteze serverul din nou si sa repete negocierea.3. poti (sau :Nu. dhcpcd a detectat de asemenea timpul ramas pentru alocare pentru adresa IP curenta si va contacta in mod automat serverul DHCP printr-o cerere de a reinnoi timpul de alocare atunci cand este /etc/rc. dar daca nu. este.10. Asa ca negocierea semana cu urmatoarea discutie: Client: Este un server DHCP disponibil pe LAN? Server: Da.inet1 72 .d/rc. El va raspunde la cerere cu o adresa IP din lista. Daca este posibil. odata cu un timp de alocare. Cand booteaza client-ul DHCP. Client: Multumesc.168. Retelele dinamice sunt setate intr-un asemenea fel incat adresele IP pentru noduri sunt controlate de un singur server numit server DHCP.1 DHCP DHCP (sau Protocolul Dinamic de Configurare a Host-ului) este o modalitate prin care o adresa IP poate fi repartizata unui computer la bootare.

inet1. in ordinea in care se afla. In /etc/rc. Celelalte calculatoare vor sti ca esti tot timpul la aceeasi adresa IP si te pot contacta la acea adresa intotdeauna. Aceste variabile sunt apelate de /etc/rc. Ruleaza netconfig si selecteaza DHCP cand ti se ofera ca si alternativa.inet1 la bootare pentru a seta interfetele de retea. Ele sunt folosite in cazurile in care un administrator nu vrea ca informatiile legate de IP sa se schimbe.d/rc.conf.3. Cu modul de repartizare a adreselor IP statice poti sa pui o adresa IP care va ramane permanent. orice fel de server ce se conecteaza la Internet si routere legate in retea.3 /etc/rc.inet1. 5. cum ar fi pentru servere interne intr-un LAN.conf vei observa: # Primary network interface card (eth0) IPADDR[0]="" NETMASK[0]="" USE_DHCP[0]="" DHCP_HOSTNAME[0]="" Apoi mai departe spre final: GATEWAY="" In acest caz sarcina ta este de a plasa informatia corecta intre ghilimele. Toate comunicarile dintre computerul tau si alte computere de 73 . Slackware va porni interfetele cu informatia introdusa aici.inet1. 5. etc. routa pe care o va lua.Configurarea retelei necesar.d/rc. Variabila DEFAULT_GW seteaza route-ul implicit pentru Slackware.d/rc. Setarea DHCP in Slackware este simpla. Pentru fiecare dintre ele introdu adrea IP corecta sau pune “YES” pentru USE_DHCP. cum ar fi serverul ntp ce va fi utilizat.conf Daca planuiesti sa atribui o adresa IP noii tale instalari Slackware.d/rc.conf si modifica variabila pentru NIC-ul tau punand “YES”.2 IP Static Adresele IP statice sunt adrese fixe care se schimba numai prin comanda manuala. poti sa faci acest lucru fie prin scriptul netconfig sau poti edita /etc/rc.3. Cand ai mai multe NICuri si nu vrei ca DHCP sa configureze eth0 editeaza fisieru /etc/rc.d/rc. Serverul DHCP poate controla de asemenea informatii aditionale legate de adresa IP.inet1.

254 search lizella.conf.251/0. in afara de autori. Poti sa ai cate doresti dintre cele listate.233. ar memora acea adresa IP? Avem nevoie de configurarea DNS. Acest fapt permite contactarea unui calculator dar prin prima parte a FQDN (Fully Qualified Domain Name).153): 56 data bytes 64 bytes from 69.251 ms 74 . In fond si la urma urmei cine altcineva.4 /etc/resolv.Slackware Linux Essentials pe internet vor trece prin acest gateway daca nu este specificat nici un route.conf. # ping -c 1 store PING store.3.conf. Cea de-a doua linie este ceva mai interesanta. Directiva nameserver ne spune ce servere DNS sa contactam. deoarece serverul DHCP va specifica gateway-ul ce va fi utilizat. iar acesta se supune. dar cum? Aici intra in joc /etc/resolv. Exista sanse ca deja sa ai optiunile corecte in /etc/resolv. (Tehnic vorbind.slackbook. Daca setezi conexiunile de retea folosind DHCP.153 : icmp_seq=0 ttl=64 time=0.slackware.50.112 in browserul de web pentru a vizualiza www. Mai jos este un exemplu: # cat /etc/resolv.168.) Daca ai nevoie de updatarea manuala a listei de servere DNS.251/0. daca "slackware. atunci va trebui sa editezi manual /etc/resolv.com (69.com dar prin tastarea in browser http://store.9.net Prima linie este simpla. s-ar putea chiar sa ai 10 milioane de dolari (da-ne si noua).1. serverul DHCP dicteaza catre dhcpcd ce sa puna acolo.251 ms 1 packets transmitted.conf Ok. 5.com" s-ar afla in calea ta de cautare ai putea sa ajungi la http://store. 1 packets received. asadar ai o adresa IP. 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0. dar ce folos daca nu poti sa denumesti adresele IP? Nimeni nu vrea sa tasteze 72.slackware. Directiva search ne ofera o lista de nume de domenii ce pot fi asumate oricand este facuta o cerere DNS.org.50.233. De exemplu. Din necesitate acestea sunt intotdeauna adrese IP.conf nameserver 192. un gateway implicit.234. Daca folosesti DHCP de obicei nu va trebui sa introduci nimic aici. atunci acest server ar trebui sa gestioneze updatarea fisierului pentru tine. Slackware va verifica unul dupa altul pana returneaza un rezultat potrivit.

Va trebui sa vezi un ecran ca si acesta: Programul va prezenta o serie de intrebari la care vei oferi raspunsurile potrivite. Pentru a rula programul asigurate ca esti logat ca si root. redtail poate fi contactat la 192. Am inclus cateva instrumente care sa te ajute in setare.4.3. Apoi tasteaza pppsetup.0. si foobar. # cat /etc/hosts 127.Configurarea retelei 5.localdomain redtail foobar.1 (intotdeauna rezervata pentru localhost). Slackware include fisierul /etc/hosts.1. 5.0. Dupa ce programul ruleaza va crea un program ppp-go si unul pppoff program.com este 172.5 /etc/hosts Acum ca am facut sa mearga DNS-ul. Unii itemi vor avea o optiune implicita pe care o poti accepta in cele mai multe cazuri.168.0.66.101 172. Acestea doua sunt folosite pentru pornirea si oprirea conexiunii PPP.101.32 localhost locahost.168. Impartaseste aspectul si functii similare cu programul netconfig. dar ocazional este folosita si SLIP.1 192.0.32. Cele doua programe sunt localizate in /usr/sbin si au nevoie de drepturi de root pentru a rula.1.14.4 PPP Multa lume inca se conecteaza la Internet printr-o conexiune dial-up.66. 5. se trateaza despre lucruri ca modem device.1 pppsetup Slackware include un program numit pppsetup pentru a configura sistemul tau in vederea folosirii contului de dialup.14. Cea mai comuna metoda este PPP. Setarea sistemului tau pentru a vorbi PPP cu un server la distanta este destul de usoara.slackware.slackware.com Aici poti sa vezi ca localhost are adresa 127. 75 . fisier care contine o lista locala a numelor DNS si a adreselor IP la care ar trebui sa se conecteze. daca vrem sa trecem peste serverul DNS sau sa adugam inca unul pentru un calculator care nu este in DNS. stringul de initializare a modemului si numarul de telefon al ISP-ului(furnizorul de internet).

Aici este o lista ce arata pentru ce sunt fiecare dintre diferitele fisiere: Acest script este rulat de catre pppd dupa ce conexiunea PPP este terminata. Pune in acest fisier oricare dintre ip-up comenzile pe care vrei sa le rulezi dupa o conexiune reusita . Din pacate retelele wireless nu sunt la fel de bine suportate in Linux ca si celelalte clasice. Optiuni generale de configurare pentru pppd atunci cand options. dar totusi castiga repede teren in timp ce din ce in ce mai multa lume cumpara laptopuri si vor retele mobile fara a mai fi incurcati de cabluri. pppscript Comenzile trimise modemului.4.11: 1. Acest fenomen nu da semne de incetinire.5 Wireless Retelele wireless sunt un lucru relativ nou in lumea calculatoarelor. Acest script este rulat de catre pppd atunci cand exista o conexiune ppp reusita. options Optiuni generale de configurare pentru pppd. Totusi este posibil sa existe un stadiu in care vrei sa imbunatatesti unele dintre valorile utilizate de daemonul PPP. Sunt trei pasi de baza pentru configurarea unei placi de retea wireless 802. Suport hardware pentru placa de retea 2. ip-down 5.txt Un fisier log a ceea ce ai introdus cand rulai pppsetup. Configurarea placii in vederea conectarii la un punct de acces wireless 3.demand ruleaza in demand dialing mode. pppsetup. Configurarea retelei 76 . Toate informatiile legate de configurare sunt pastrate in /etc/ppp. Multe dintre fisiere nu se vor afla aici pana cand nu vei rula pppsetup.Slackware Linux Essentials 5.2 /etc/ppp Pentru cei mai multi utilizatori rularea pppsetup va fi suficienta.

WEP este destul de diversificat. aici fiind incluse cheile folosite( preferabil in hexadecimal) O NOTA LEGATA DE WEP. Ar trebui de asemenea sa configurezi WAP sa nu isi expuna domain ID-ul sau ESSID.modules.) Daca 77 . dar ambele ies din sfera de interes al acestei carti. asa ca probabil va trebui sa determini ce model de placa ai. fie este construit in el. daca nu. asa ca va trebui sa te acomodezi cu acel hardware pe care l-ai cumparat.hp. asa ca trebuie sa citesti intotdeauna documentatia aferenta daca ai nevoie de mai multa informatie.5.conf si sa adaugi setarile personale. Acest fisier este putin cam dezordonat. • Domain ID. si presupunand ca ai folosit modprobe pentru a incarca driverul din kernel necesar.2 Configureaza wireless Cele mai multe operatiuni in acest sens sunt executate de iwconfig. Aceste puncte de acces variaza in terminologia proprie si in configurare.wireless.1 Suport Hardware Suportul hardware pentru o placa wireless este realizat in kernel fie printr-un modul. 5. ar trebui sa te interesezi in legatura cu VPN si IPSec. Efortul minim este la modificarea sectiunii generice cu ESSID si KEY personale. asa ca vei vrea sa determini modulul potrivit si sa-l incarci prin /etc/rc.Configurarea retelei 5. Daca doresti un grad de securitate sporit in reteaua ta wireless. (Incearca sa nu setezi canalul. seteaza canalul conform necesitatilor. si daca merge.5. sau numele retelei (numita ESSID de catre iwconfig) • Canalul pe care WAP il utilizeaza • Setarile de encriptie. dar este mult mai bun decat nimic. In general cele mai noi placi au module in kernel.hpl. de asemenea si canalul daca este cerut acest lucru de catre placa ta.d/rc.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/ pentru mai multe informatii legate de driverele din kernel pentru placi de retea wireless. atunci este excelent. dar o simpla cautare pe Google va scoate la iveala mai multa informatie decat vei fi avut nevoie. poti sa editezi rc. Odata ce ai adunat informatiile de mai sus. In general vei avea nevoie cel putin de urmatoarele informatii. Consulta http://www. In primul rand vei dori sa configurezi acces point-ul wireless. O discutie mai amanuntita legata de securitatea wireless depaseste scopul acestui capitol. netconfig e posibil sa nu detecteze placa de retea wireless.

sa aruncam o privire mai atenta la iwconfig pentru a vedea cum functioneaza. # iwconfig eth0 essid "mynetwork" # iwconfig eth0 key XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX # iwconfig eth0 channel n Acestea ar trebui sa fie sfarsitul setarilor retelei fara fir. 78 . Acest fapt te va invata modul rapid si murdar de a seta wifi pentru acele situatii cand te afli intr-un Internet cafe. poti modifica fisierul astfel incat doar variabilele necesare sunt setate.wireless pentru reteaua ta implicita.5. Primul lucru pe care trebuie sa il faci e sa ii spui NIC-ului tau wireless carei retele sa i se alature.Slackware Linux Essentials indraznesti. Odata ce ai modificat rc. sunt citite de catre rc. Daca ai o conexiune cu fir poate vei dori sa folosesti ifconfig pentru a opri acest tip de interfata in timp ce testezi interfata wireless pentru a te asigura ca nu este nici o interferenta. alaturat iwconfig-ului. Vei dori de asemenea sa testezi schimbarile facute printr-un restart.wireless ca si root. 5.wireless si utilizate in comenzile iwconfig. acest lucru este ideal. La final specifica canalul pe care sa-l foloseasca (daca este nevoie). Daca ai dar un string nu poti fi sigur de cum il va traduce WAP in hexadecimal. Urmatorul pas va fi sa specifici cheia de encriptie folosita in retea (daca exista o asemena cheie). Acum. Pur si simplu cauta prin sectiunile anterioare ale acestui capitol.wireless.3 Configurarea retelei Acest lucru se realizeaza exact in acelasi fel ca si in cazul retelelor cu fir. ruleaza rc. Daca cheia ta este in hexadecimal. asa ca este necesara putina intuitie (sau fa rost de cheia WAP-ului in hexadecimal). Asigura-te si inlocuieste “eth0” cu interfata pe care placa ta wireless o foloseste si schimba de asemenea “mynetwork” cu ESSID-ul pe care vrei sa il folosesti. apoi rc. Da. Numele variabilelor din rc. cofee shop sau alte locuri si doresti sa intri online. tot ca si root.inet1.conf corespund parametrilor iwconfig. deoarece poti avea incredere in faptul ca WAP si iwconfig vor cadea de acord in privinta ei.d/rc.wireless.conf. dupa ce ai vazut cum sa editezi /etc/rc. Poti testa conexiunea wireless cu utilitare standard cum ar fi ping. stim ca esti mai destept de cat atat.

Configurarea retelei 5. Pentru a partaja fisiere va trebui sa le mutam inainte si inapoi folosind oricare dintre protocoalele FTP sau SCP. Am dori sa putem accesa fara probleme fisiere din alte calculatoare ce ruleaza Unix. SMB si CIFS). In mod ideal am dori sa folosim un network file system ce ne permite accesul transparent la fisierele noastre pe alte calculatoare. In timp ce unii oameni ar putea conecta calculatorul la o retea dar pentru distractie. In zilele noastre SMB este metoda preferata pentru a partaja fisiere si imprimante de-a lungul unei retele. dar numai cu TCP/IP instalat functionalitatea va fi una rudimetara. Dupa cum stim ideea conectarii unui calculator la o retea este de a accesa informatia. virtual vorbind chiar pentru intreaga lume civilizata. ele trebuie sa stie daca exista si cum sa il ia. Fisierul de configurare al Samba este /etc/samba/smb. Ar trebui sa fii capabil sa trimiti ping la alte calculatoare din reteaua ta interna. Nu putem accesa fisiere in Slackware-ul nou instalat folosind Network Neighborhood sau icoanele My Network Places pe computerele care ruleaza Windows. Microsoft a fost intotdeauna interesata de NetBIOS si succesorii sai (NetBEUI. unul dintre cele mai bine comentate si documentate fisiere din cate vei gasi. Apoi este responsabilitatea sistemului de operare sa gestioneze accesul la acel fisier prin intermediul sistemelor de fisiere si network file systems. Proiectul Samba a existat inca din 1991 cand a fost scris pentru a lega un PC IBM ce rula sub protocolul NetBIOS cu un server Unix. Faptul ca ai o conexiune TCP/IP functionala pe noua ta distributie Slackware reprezinta un mod in care poti ajunge la acest scop. Programele pe care le folosim pentru a interactiona cu informatia stocata in calculatoarele noastre nu au nevoie sa stie pe ce calculator sunt stocate anumite fisiere.conf. pentru ca Windows o suporta.6 Network File Systems La acest nivel ar trebui sa ai o conexiune TCP/IP functionala. iar daca ai configurat cum trebuie un gateway ar trebui de asemenea sa poti trimite pingul calculatoarelor de pe Internet. Partajari mostra au fost pregatite pentru tine ca se le vezi si sa le modifici 79 .6. Ei doresc sa acceseze fisiere pe internet si sa se joace online diferite jocuri.1 SMB/Samba/CIFS SMB (de la Server Message Block) este un descendent al mai vechiului protocol NetBIOS care a fost utilizat de IBM in produsul lor LAN Manager. cei mai multi doresc sa poata partaja fisiere si imprimante. Doua dintre cele mai folosite sisteme de fisiere sunt SMB (implementat de Samba) si NFS. 5.

Please read # ENCRYPTION. Aminteste-ti ca sectiunea globala poate fi suprimata de oricare alta sectiune.txt for details. # You may wish to use password encryption. pentru setarile care vor fi folosite pretutindeni. Cel mai probabil vei dori sa editezi fisierul smb. eg: LINUX2 workgroup = MYGROUP Schimba numele workgroup-ului pentru a reflecta un workgroup sau un domain pe care il folosesti local. Ti-as sugera sa modifici itemii listati dedesubt: [global] # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name. Unele optiuni sunt valabile doar in sectiunea globala.0.conf este impartit in mai multe sectiuni: una pentru partajare si una globala.txt and WinNT. Most people will want user level security. NOTE: To get the behaviour of # Samba-1. Win95. nume care va fi afisat in folderul Network Neighborhood (sau My Network Places).conf este indispensabila. Pentru mai multe informatii cauta in man pages. Totusi vom acoperi repede etapele de baza.conf pentru a reflecta setarile de reteau in LAN. # server string is the equivalent of the NT Description field server string = Samba Server Acesta va fi numele calculatorului tau cu Slackware instalat.18.Slackware Linux Essentials dupa nevoile tale. Din moment ce Samba este atat de bine documentat in ceea ce am spus mai devreme nu vom rescrie documentatia aici. iar unele doar in afara acesteia. Daca ai nevoie de un control mult mai amanuntit pagina man pentru smb. smb. # Do not enable this option unless you have read those documents encrypt passwords = yes Daca encriptarea parolei nu este activata atunci nu vei putea sa folosesti Samba cu NT4. you'll need to use "security = share". # Security mode. Win2k.txt in the Samba # documentation.txt. Sistemele Windows precedente acestora nu necesita encriptie pentru partajarea fisierelor. WinXP si Win20003. See # security_level.9. 80 . security = user Mai mult ca sigur ca vei dori sa implementezi nivelul de securitate pentru user in sistemul tau Slackware.

# adduser machine$ 5. dar facilitatile acestor versiuni nu sunt cunoscute la momentul scrierii acestei carti. Acest lucru nu ar trebui facut cu smbpasswd. Viitoarele versiuni ale protocolului NFS vor avea securitate sporita. fie un utilizator-calculator (SMB necesita adaugarea numelor NETBIOS ale computerelor ca si utilizatori-calculatoare. In timp ce sunt semnificant mai usoare instalarea si rularea.2 Network File System (NFS) NFS (sau Network File System) a fost scris initial de catre Sun pentru implemetarea Solaris a Unix. Configurarea NFS este guvernata de fisierul /etc/exports. Comunicam serverului samba ce usere si parole sunt valide prin comanda smbpasswd. in comparatie cu SMB. De exemplu. # smbpasswd -a -m machine Este important de remarcat faptul ca un nume de user sau de calculator trebuie sa existe deja in fisierul /etc/passwd. astfel restrangand numarul de calculatoare de la care cineva se poate autentifica). daca am vrea sa exportam directorul /home/foo catre statia Bar. este semnificant mai putin sigur. Aceasta comanda urmeaza cativa pasi pentru a-i spune sa adauge fie un utilizator traditional. Nu uita ca atunci cand folosesti comanda adduser pentru a adauga un nume de calculator trebuie sa-i atasezi acestuia semnul dolarului (“$”). Nereusita alocarii calculatorului in acest fel cu adduser va genera o eroare in momentul in care se va incerca adaugarea numelui calculatorului in samba. Poti realiza acest lucru prin comanda adduser. smbpasswd ataseaza singur acest semn.6. NFS este un protocol neautentificat. # smbpasswd -a user Adding a machine name to the /etc/samba/private/smbpasswd file. Cand incarci acest fisier in forma lui implicita intr-un editor vei vedea un document alb cu 2 linii deasupra. impreuna cu o lista de statii client care vor avea permisiunea de a accesa acest fisier. In primul rand insecuritatea consta in faptul ca este usor sa schimbi ID-ul grupului si utilizatorului de la un calculator la altul. Adding a user to the /etc/samba/private/smbpasswd file. acest lucru insemnand ca trebui sa introduci un username si o parola corecte pentru a putea folosi acest serviciu. Va fi necesara adaugarea unei linii fisierului exports pentru fiecare director pe care dorim sa-l exportam. ar trebui sa adaugam linia /home/foo Bar(rw) 81 .Configurarea retelei SMB este un protocol autentificat.

Ca si o protectie partiala. te referi la un fisier situat intr-un director pe un anume calculator). Acest lucru stabileste UID pentru oricare user ce pretinde a fi root pentru un UID diferit si se previne accesul ca si root la fisierele sau folderele din directorul exportat. Mai jos vei gasi exemplul din paginile man pentru fisierul exports: # sample /etc/exports file / master(rw) trusty(rw.no_root_squash Bar:/home/foo Acesta linie exporta directorul /home/foo catre calculatorul “Bar” si acorda nivel de acces citire/scriere. Acest UID este tratat la fel ca si cum cererea citire/scriere ar avea originea in acelasi calculator.insecure.no_root_squash) /projects proj*. un UID este transmis ca parte a cererii citire/scriere. Aceasta sintaxa nu arata straniu (in mod uzual cand un director este specificat in computer: sintaxa /director/fisier. serverul NFS nu va invoca root_squash.all_squash) Dupa cum poti sa vezi exista optiuni variate.domain(ro) @trusted(rw) /home/joe pc001(rw.anonuid=150. daca cineva ar putea in mod arbitrar sa specifice un oarecare UID cand acceseaza resurse pe un sistem de la distanta. Aditional.domain(rw) /usr *. Poti de asemenea sa exporti un director direct din linia de comanda la server prin utilizarea comenzii exportfs dupa cum urmeaza: # exportfs -o rw. lucruri nedorite. 82 .local. Cand se incearca sa se citeasca sau sa se scrie de la un client NFS la un server NFS. NFS functioneaza sub presumptia ca un anume user pe un calculator intr-o retea are acelasi user ID pe toate calculatoarele din acea retea. Vei gasi mai multe informatii in paginile man in legatura cu fisierul exports.Slackware Linux Essentials /home/foo Bar(rw) ls /etc/exports. root_squash este activata implicit ca si masura de securitate.local. ceea ce inseamna ca orice utilizator de pe Bar cu un UID "0" (UID de root) va avea aceleasi privilegii ca si root pe server. fiecare director este montat cu optiunea root_squash. dar cele mai multe ar trebui sterse din acest exemplu. si chiar s-e intampla. dar autorii recomanda spcificarea ei oricum in fisierul /etc/exports.all_squash. Dupa cum poti sa vezi.anongid=100) /pub (ro. atunci s-ar putea intampla.

2 xorgsetup 6.3 xinitrc 6.Capitolul 6 Configurarea X 6. cunoscute ca VESA si daca placa ta este printre ele. majoritatea placilor video actuale suporta standardele de baza video. Managerul de ferestre sta deasupra serverului si furnizeaza interfata cu utilizatorul. Daca nu functioneaza cu placa ta video sau daca vrei sa te folosesti de functiile de inalta performanta ale placii video. 83 . Din fericire. exista mai multe programe care pot crea fisierul pentru tine. spre deosebire de Windows sau MacOS. cum ar fi accelerarea hardware sau randarea hardware 3-D. din fericire. Este independent de sistemul de operare. atunci trebuie sa configurezi X. deci este specific sistemului. Configurarea X poate fi o activitate complexa. Acest fisier contine multe detalii despre placa ta video. trebuie sa creezi un fisier /etc/X11/xorg. Pentru a configura X.org.1 xorgconfig 6. vei putea sa pornesti X folosind comanda startx imediat dupa instalare. X este responsabil pentru oferirea unei interfete grafice catre utilizator. majoritatea folosind interfete de programare diferite.4 xwmconfig 6. Vom mentiona cateva dintre ele aici. Avantajul este ca poti avea mai multe interfete grafice. doar schimband managerul de ferestre pe care-l folosesti. Serverul ofera functile de cel mai jos nivel pentru interactiunea cu placa video. Cele doua componente principale sunt serverul si managerul de ferestre.0. Este un fisier de configurare foarte complex dar. mediul X Window in Slackware este furnizat de X.5 xdm Incepand cu Slackware-10. mouse si monitor.conf. Sistemul X Window este implementat prin mai multe programe care ruleaza in spatiul utilizator. Motivul pentru aceasta este numarul mare de placi video disponibile pentru arhitectura PC.

iar apoi sa creeze cea mai buna configuratie initiala bazata pe informatiile pe care le poate aduna. porneste programul: # xorgconfig Asta iti va prezenta un ecran plin cu informatii despre xorgconfig. xorgconfig Configurarea Mouse-ului Selecteaza mouse-ul din meniul prezentat.conf generat ar trebui sa fie un punct de start bun pentru majoritatea sistemelor (si sa mearga fara modificari). Daca mouse-l tau serial nu este afisat acolo.1 xorgconfig Acesta este o interfata bazata pe un meniu simplu. In primul rand. Programul ii spune lui X sa se uite la placa video. xorgconfig te va intreba despre ChordMiddle si Emulate3Buttons. xorgconfig te va ruga sa verifici ca ai PATH corect configurat. Fisierul /etc/X11/xorg. Iata un scurt ghid pentru folosirea xorgconfig. Pentru a continua. Apoi. facut pentru un administrator de sistem avansat. alege protocolul Microsoft . asa ca da-i drumul si apasa ENTER. apasa ENTER.este cel mai comun protocol si probabil ca va merge. Acesta este un program de configurare X bazat pe text.Slackware Linux Essentials 6. Figura 6-1. Vei vedea aceste optiuni descrise in 84 . asemanatoare cu programul de instalare Slackware. Ar trebuie sa fie in regula.

ar trebui sa mearga. Apoi introdu numele mouse-ului tau. Figura 6-2. /dev/mouse. Fii atent sa nu depasesti specificatiile pentru monitorul tau. Vei vedea o lista de tipuri de monitoare . In unele cazuri (in special cu mouse-uri pe bus) asta s-ar putea sa mearga mai bine. Majoritatea utilizatorilor pot scrie "n" . poti configura tipul mouseului tau ca /dev/gpmdata pentru ca X sa obtina informatiile despre mouse prin gpm.alege unul din ele. 85 . xorgconfig te va intreba daca vrei sa activezi legaturile pentru tastele speciale.scrie asta daca nu esti sigur. dar majoritatea utilizatorilor nu ar trebui sa faca asta. Asta ar putea sa iti strice componentele. xorgconfig Sincronizarea pe Orizontala In urmatoarea sectiune introdu domeniul de sincronizare pentru monitorul tau. Daca ai nevoie de asta scrie "y".Configurarea X detaliu pe ecran. Daca rulezi GPM (serverul Linux pentru mouse) in modul repetor. Optiunea implicita. Apasa ENTER. din moment ce legatura a fost configurata in timpul instalarii Slackware. ca sa incepi configurarea monitoului. Foloseste-le daca butonul din mijloc al mouse-ului nu functioneaza sub X sau daca mouse-ul tau are numai doua butoane (Emulate3Buttons iti ofera posibilitatea de a emula butonul din mijloc prin apasarea simultana a ambelor butoane).

incearca sa alegi una care foloseste acelasi chipset si probabil va merge. xorgconfig Placa video Acum ai posibilitatea sa te uiti in baza de date pentru tipuri de placi video. Figura 6-4. Daca nu vezi exact placa ta. xorgconfig Sincronizarea pe Verticalac Specifica domeniul de sincronizare pe verticala pentru monitorul tau (probabil ca vei gasi datele in manualul monitorului). Introdu orice vrei pe aceste 3 linii (inclusiv nimic). deci scrie "y" si alege o placa din lista afisata. 86 . xorgconfig te va ruga sa introduci un sir de identificare a monitorului in fisierul xorg. O sa vrei sa faci asta.Slackware Linux Essentials Figura 6-3.conf.

Spune-i da si fisierul de configurare X va fi salvat. Apoi ti se va cere sa introduci rezolutia pe care vrei sa o folosesti. iti va cere sa introduci niste text pentru descrierea placii video. Din nou.Configurarea X Apoi. un program de configurare automat ce vine cu Slackware. #!/bin/sh # $XConsortium: xinitrc. daca folosesti setarile implicite. Pentru a rula xorgsetup. xinit cauta intai in directorul tau personal un fisier . completand procesul. ar trebui sa fie un bun punct de pornire. Acum poti porni X cu comanda startx. Daca fisierul este gasit. Fisierul original va fi redenumit ca /etc/X11/xorg. Daca vrei. vei fi intrebat daca vrei sa faci o copie de siguranta inainte de a continua. este folosit /var/X11R6/lib/xinit/xinitrc (fisierul implicit pentru tot sistemul). este apelat de ca s-ar putea sa-l fi observat deja (desi nu era nevoie). spune-i lui xorgconfig cat RAM ai pe placa ta video.4 91/08/22 11:41:34 rws Exp $ xinit(1) startx(1). Fisierul sau de configurare determina ce programe (inclusiv manager de ferestre) sunt rulate la pornirea X. Iata un exemplu de fisier xinitrc.conf si vei putea rearanja modurile astfel incat 1024x768 (sau orice altceva vrei) sa fie setarea implicita. poti sa introduci descrierea pe aceste trei linii.backup. asa 87 . xorgconfig 6. Mai tarziu vei putea modifica fisierul /etc/X11/xorg. este rulat.conf.3 xinitrc este programul care porneste de fapt X. 6.xinitrc. daca nu. intra ca root si scrie: # xorgsetup Daca ai deja un fisier /etc/X11/xorg.conf (pentru ca ai configurat deja X).2 xorgsetup A doua modalitate de a configura X este de a folosi xorgsetup.cpp.v 1. In acest moment programul xorgconfig te va intreba daca vrei sa salvezi fisierul de configurare curent.

sesiunea curenta de X va fi incheiata. Aceasta sesiune X va porni cu managerul de ferestre twm(1) un ceas si trei terminale.Slackware Linux Essentials userresources=$HOME/. then xrdb -merge $sysresources fi if [ -f $sysmodmap ].Xresources sysmodmap=/usr/X11R6/lib/X11/xinit/. then xmodmap $sysmodmap fi if [ -f $userresources ]. then xmodmap $usermodmap fi # start some nice programs twm & xclock -geometry 50x50-1+1 & xterm -geometry 80x50+494+51 & xterm -geometry 80x20+494-0 & exec xterm -geometry 80x66+0+0 -name login Toate acele blocuri "if" sunt acolo pentru a folosi diverse alte configurari din alte fisiere. unde sunt rulate diverse programe. then xrdb -merge $userresources fi if [ -f $usermodmap ].Xmodmap sysresources=/usr/X11R6/lib/X11/xinit/. /var/X11R6/lib/xinit/xinitrc in ~/. Partea interesanta este spre sfarsit. copiaza fisierul implicit. Pentru a-ti particulariza initializarea X. Inainte de ultima comanda exec exista un xterm. Sfarsitul fisierului meu este: # Start the window manager: exec startkde 88 . El va inlocui shell-ul curent (cel din care se executa scriptul xinitrc) cu comanda xterm(1). inlocuind liniile de program cu ceea ce doresti tu.Xmodmap # merge in defaults and keymaps if [ -f $sysresources ].xinitrc si modifica-l. Cand iesi din acel xterm.Xresources usermodmap=$HOME/.

Configurarea X In xinitrc. sau KDE si Mediul de Modelare a Obiectelor Retea GNU. pe scurt). Drept raspuns. Atata timp cat utilizatorii erau cu precadere profesionisti tehnici. 6. cum ar fi programe CAD sau generatoare de imagini. Meniurile s-ar putea sa apara in locuri diferite. Unix a fost aproape exclusiv sistemul de operare al serverelor. Silicon Graphics. Programele ar avea butoane si cutii de selectie diferite. fiecare cu stiluri si 89 . scrise cu acelasi set de unelte GUI si strans integrate. sunt obisnuiti cu experienta consistenta oferita de Microsoft Windows si Apple MacOS. pentru a oferi un dekstop consistent. la distrugerea uniformitatii desktop-ului. nimic din acestea nu conta. KDE este bazat pe libraria Qt de la Troll Tech AS. doua proiecte open-source au fost initiate: Mediul Desktop K. cu exceptia statiilor de lucru profesionale de mare putere. de la bare de aplicatii si managere de fisiere pana la jocuri si suite de birou. cunoscut drept GNOME. Majoritatea utilizatorilor.4 xwmconfig De ani de zile. Diferentele intre KDE si GNOME sunt in general destul de subtile. Numai cei cu inclinatii tehnice foloseau un sistem de operare asemanator cu Unix si asta s-a reflectat in interfata cu utilizatorul. dar multitudinea de unelte GUI folosite de dezvoltatori a dus. X a castigat un mare numar de utilizatori de desktop. Le poti folosi pe acelea daca doresti. Majoritatea administrarii sistemului si fisierelor era facuta din linia de comanda. inevitabil. Diversi vanzatori (Sun Microsystems.* sunt mai multe fisiere /var/X11R6/lib/xinit care corespund diverselor managere de ferestre si GUI-uri. lipsa acestei consistente in aplicatiile bazate pe X devenise o bariera spre acceptarea sa pe scara larga. Arata diferit unul de altul pentru ca fiecare foloseste alt set de unelte. GUI-urile au tendinta sa fie cat mai simple. proiectate pentru a rula doar cateva aplicatii grafice necesare. O bara de defilare s-ar putea sa nu arate la fel in doua aplicatii. Odata cu aparitia sistemelor de operare gratuite asemananatoare cu Unix si cu cresterea numarului si varietatii aplicatiilor grafice. Fiecare are o mare varietate de aplicatii.) vindeau statii de lucru cu intentia de a oferi o experienta cat mai omogena. in timp de GNOME foloseste GTK. etc. KDE si GNOME au fiecare proprii designeri si programatori. desigur.. un set de unelte dezvoltat initial pentru Programul de Manipulare a Imaginilor GNU (sau The GIMP. Ca proiecte separate.

Alegerea este a ta. Desigur. sa te joci cu ele si sa decizi care iti place cel mai mult. totusi. Slackware include un program numit xwmconfig care poate fi folosit la alegerea unui desktop sau manager de ferestre. Apoi porneste X si esti gata de lucru. Ai o varietate destul de mare. Asta inseamna ca poti avea ori unul din ele ori amandoua (da. Fiecare utilizator din sistemul tau va trebui sa ruleze acest program. Functionalitatea. din moment ce utilizatori diferiti pot folosi desktop-uri diferite si nu toti vor dori sa foloseasca managerul implicit pe care l-ai ales la instalare. In orice caz. unele pentru personalizare. strans integrat cu o colectie de aplicatii. Unele sunt proiectate sa emuleze alte sisteme de operare. poti sa instalezi cat de multe vrei. ca aceste desktop-uri sunt gratuite. altele pentru viteza. In plus fata de desktop-urile GNOME si KDE. Configurarea Desktop-ului cu xorgconfig Ti se va oferi o lista cu desktop-urile si managerii de ferestre. rezultatul a fost in esenta acelasi: un mediu desktop consistent. utilizabilitatea si pura frumusete a atat KDE cat si GNOME rivalizeaza cu orice altceva disponibil pentru alte sisteme de operare. Slackware include o larga colectie de managere de ferestre. 90 . Partea cea mai buna este. in acealasi timp). Este rulat in modul urmator: % xwmconfig Figura 6-5.Slackware Linux Essentials filozofii diferite. Pentru a face usoara alegerea desktop-ului. Alegel pe cel pe care il vrei din lista.

/etc/inittab. # These are the default runlevels in Slackware: # 0 = halt # 1 = single user mode # 2 = unused (but configured the same as runlevel 3) # 3 = multiuser mode (default Slackware runlevel) # 4 = X11 with KDM/GDM/XDM (session managers) # 5 = unused (but configured the same as runlevel 3) # 6 = reboot # Default runlevel.4. Din nefericire. Oricare dintre acestea iti vor permite login-ul cu userul dorit si alegerea desktop-ului pe care vrei sa-l folosesti. trebuie sa pornesti in nivelul de rulare 4. Nivelele de rulare sunt doar o modalitate de a-i spune lui init(8) sa faca ceva diferit cand porneste sistemul de operare.Configurarea X 6.org. 91 . xdm(1). In sfarsit. # Default runlevel. Pentru a porni X la boot. Acum Slackware va porni in nivelul de rulare 4 si va executa Acest fisier porneste X si apeleaza managerul de login pe care l-ai ales.5 xdm Pe masura ce Linux devine din ce in ce mai folositor ca sistem de operare desktop. Pentru asta. (Do not set to 0 or 6) id:4:initdefault: /etc/rc. (Do not set to 0 or 6) id:3:initdefault: Pentru a face ca Slackware sa porneasca in mediul grafic. multi utilizatori doresc ca sistemul lor sa porneasca direct intr-un mediu grafic. dar nu are atatea caracteristici ca alternativele. cum alegi un manager de login? Sunt cateva moduri de a face asta si le voi explica dupa ce aruncam o privire in fisierul rc. Mediul Desktop K. ca xwmconfig pentru alegerea managerului de login pe care vrei sa-l folosesti asa ca. Slackware vine cu trei unelte grafice de login. daca toate sunt instalate. Deci. Vei face asta modificand fisierul de configurare pentru init. kdm. xdm este managerul grafic de login livrat cu sistemul X.d/rc. vei schimba 3 in 4. gdm este managerul de login livrat cu GNOME. si gdm(1).4. trebuie sa-i spui lui Slackware sa porneasca direct in X si sa-i aloci un manager de login. Slackware nu include un program dragut. va trebui sa faci niste modificari pentru a-l alege pe cel pe care-l doresti. kdm este managerul grafic de login livrat cu KDE. Este omniprezent.

try to use KDE's kdm session manager: if [ -x /opt/kde/bin/kdm ].Slackware Linux Essentials # Try to use GNOME's gdm session manager: if [ -x /usr/bin/gdm ]. Poti gasi mai multe despre removepkg in Capitolul 18. then exec /usr/bin/gdm -nodaemon fi # Not there? OK. poti comenta liniile care nu vrei sa fie folosite de managerul de login. shell-ul (in acest caz bash) nu se va mai chinui sa verifice daca exista. # Try to use GNOME's gdm session manager: # if [ -x /usr/bin/gdm ].4 verifica intai daca gdm este executabil si daca da. Al doilea in lista este kdm. try to use KDE's kdm session manager: if [ -x /opt/kde/bin/kdm ]. I guess it will have to do: if [ -x /usr/X11R6/bin/xdm ]. 92 . utilizand removepkg. Vom discuta chmod in Capitolul 9. then exec /opt/kde/bin/kdm -nodaemon fi # If all you have is XDM. I guess it will have to do: if [ -x /usr/X11R6/bin/xdm ]. il executa. xdm. Asadar. chiar daca gdm este instalat si executabil. si in final. then exec /usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon fi Dupa cum vezi aici. O modalitate de a alege un manager de login este de a le dezinstala pe cele pe care nu le vei folosi. poti sterge permisiunile de executie ale acelor fisiere pe care nu vrei sa le folosesti. # chmod -x /usr/bin/gdm In sfarsit. rc. then exec /opt/kde/bin/kdm -nodaemon fi # If all you have is XDM. then # exec /usr/bin/gdm -nodaemon # fi # Not there? OK. then exec /usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon fi Toate liniile care incep cu diez (#) sunt considerate comentarii si shell-ul trece peste ele. Optional.

cele doua managere de boot incluse in Slackware. GRUB nu a ajuns inca sa aiba aceasta mostenire. MBR-ul de pe un hard-disc sau o discheta. De asemenea. LILO se descurca foarte bine cu toate misiunile esentiale ale unui boot-loader si are un record dovedit si incercat in timp. doar pornirea unei masini poate fi o cazna.3 Dual Boot Procesul de boot pe sistemul tau Linux poate fi cateodata simplu si cateodata complicat. Slackware include LILO si Loadlin pentru pornirea Slackware Linux. Alteori. nu vom discuta despre el aici. Fiind mai tanar. facandu-l o unealta foarte versatila. Multi utilizatori instaleaza Slackware pe calculatoarele lor si gata. Aceasta sectiune discuta utilizarea LILO si Loadlin. omorand DOSul si invocand Linux. LILO functioneaza cel mai bine.1 LILO 7. O alta unealta foarte populara pentru pornirea Linux-ului este GRUB.2 LOADLIN 7. 93 .Capitolul 7 Initializarea (booting) 7. explica scenariile tipice de dualboot si cum poti sa le configurezi. Deoarece nu este inclus in Slackware. citeste documentatia GRUB. Il deschid si e gata de folosire. GRUB nu este inclus sau suportat oficial de Slackware. Desi GRUB merge bine si include unele caracteristici pe care LILO nu le are. Daca doresti sa folosesti GRUB (poate ca a venit cu alt sistem de operare si vrei sa-l folosesti pentru dual-boot). LILO functioneaza de pe o partitie de pe harddisc. Pentru majoritatea utilizatorilor. Slackware detine standardul “asta-i incercata si merge” pentru ceea ce ajunge sa fie inclus in distributie. Loadlin functioneaza din linia de comanda DOS.

Slackware Linux vine cu un utilitar de configurare bazat pe meniu. Este foarte configurabil si poate fi folosit cu usurinta pentru a porni alte sisteme de operare. sau LILO.conf(5).1 LILO Linux Loader. va arata astfel: Figura 7-1. Daca preferi sa modifici fisierul /etc/lilo. liloconfig 94 . atunci reinstaleaza LILO scriind /sbin/lilo (ca root) la linia de comanda. Nu este citita la fiecare boot. Multe erori ale LILO apar datorita schimbarilor aduse in fisierul lilo. liloconfig te va ajuta sa construiesti fisierul de configurare astfel incat sa poti instala LILO pe sistemul tau. LILO trebuie instalat in sectorul de boot de fiecare data cand aduci schimbari configuratiei. ci de fiecare data cand instalezi LILO.conf dar neimplementarii acestor schimbari prin re-rularea LILO.conf de mana. dar il poti invoca mai tarziu scriind liloconfig in linia de comanda. Prima data cand vei invoca liloconfig. Acest program este rulat prima data in timpul procesului de instalare. este cel mai popular manager de boot in folosinta pe sistemele Linux. numit liloconfig.Slackware Linux Essentials 7. LILO citeste configuratia din fisierul /etc/lilo.

Dezavantajul este ca LILO nu se va incarca de acolo decat daca discul cu Linux este primul din sistem. Urmatoarea parte din configurarea LILO este sa alegi unde il vrei instalat. Ea te asigura ca alte managere de boot nu sunt suprascrise. Editiile recente de LILO au eliminat aceasta problema. Aceasta tine managerul de boot departe de hard-disc. In al doilea rand. trebuie sa creezi alta pentru a-ti putea porni sistemul. Aceasta este metoda preferata pentru instalarea LILO si va functiona cu aproape orice sistem. Daca pierzi discheta. Dischetele sunt de notorietate pentru un comportament anarhic. Altfel. predispuse la erori. ar trebui sa alegi optiunea simple. LILO nu putea sa incarce kernel-uri de pe partitii care incepeau dupa al 1024lea cilindru. alege normal pentru a pastra modul text standard de 80x25 caractere. . Lista de mai jos explica locurile de instalare: Root Aceasta optiune instaleaza LILO la inceputul partitiei radacina din Linux. Acesta rezolutie este folosita si de serverul frame buffer XFree86. Acesta este probabil cel mai important pas. cunoscuta drept “limita cilindrului 1024”. Floppy Aceasta metoda este si mai sigura decat cea precedenta. Ea creaza o discheta de boot pe care o poti folosi pentru a porni sistemul tau Linux.Initializarea (booting) Daca este prima data cand configurezi LILO. Selecteaza simple pentru a incepe sa configurezi LILO. De accea. managerul de boot nu mai este inchis in calculator. MBR Vei folosi aceasta metoda daca Slackware va fi unicul tau sistem de operare sau daca vei folosi LILO pentru a alege din sisteme de operare multiple. multi utilizatori prefera sa creeze o mica partitie /boot unde LILO le poate gasi. 95 . Neajunsurile sunt evidente. Daca optiunea kernel frame buffer support este compilata in kernelul tau. astfel ca poti utiliza aceasta discheta doar cand vrei sa pornesti Slackware. Daca nu vrei sa rulezi consola in mod video. Aceasta este cea mai sigura optiune daca ai si alte sisteme de operare instalate pe calculator. liloconfig te va intreba ce rezolutie vrei sa folosesti. Aceasta optiune va suprascrie orice alt manager de boot ai instalat in MBR. Versiunile anterioare de LILO contineau o eroare celebra. s-ar putea sa descoperi ca optiunea expert este mai rapida daca esti familiarizat cu LILO si Linux.

ZIP.2 LOADLIN Cealalta optiune de boot care vine cu Slackware Linux este LOADLIN. vei obtine un meniu special. 96 . astfel incat LOADLIN sa-l poata incarca si sa porneasca sistemul in mod corect. LOADLIN este un executabil DOS. In timpul procesului de instalare. LOADLIN va fi copiat in directorul personal al utilizatorului root ca fisier . liloconfig va scrie fisierul de configurare si va instala LILO. este foarte usor sa configurezi un manager de boot. liloconfig Meniul expert Oricare ar fi configuratia sistemului tau. care poate fi folosit pentru a porrni Linux dintr-un sistem DOS. Daca alegi modul expert. 7. liloconfig o face sa para o joaca de copii. El necesita ca kernelul Linux sa fie pe o partitie DOS. Va trebui sa copiezi kernelul Linux (de obicei /boot/vmlinuz) si fisierul LOADLIN din directorul personal al utilizatorului root pe partitia de DOS.Slackware Linux Essentials Dupa ce ai ales locul de instalare. Meniul expert arata in felul urmator: Figura 7-2. Nu exista un proces automat de configurare pentru LOADLIN. Asta-i tot.conf sa adaugi alte sisteme de operare la meniul de boot si sa faci ca LILO sa trimita parametri speciali catre kernel la pornire. El iti permite sa ajustezi fisierul /etc/lilo.

. Un meniu poate fi adaugat in fisierul AUTOEXEC.. Poti folosi LOADLIN si din linia de comanda.C:\ CLS ECHO Please Select Your Operating System: ECHO. va oferi un meniu de boot suficient: @ECHO OFF SET PROMPT=$P$G SET PATH=C:\WINDOWS.BAT care sa iti poata oferi optiunea intre Linux si DOS. Urmatorul fisier AUTOEXEC. 97 . Il folosesti exact ca in exemplul de mai sus. 7.Initializarea (booting) LOADLIN este util cand vrei sa creezi un meniu de boot pe partitia ta DOS. Documentatia LOADLIN vine cu multe exemple despre modul de folosire. cum ar fi /dev/hda2 sau altceva.. Alegerea optiunii Linux va rula LOADLIN. CHOICE /C:12 "Selection? -> " IF ERRORLEVEL 2 GOTO WIN IF ERRORLEVEL 1 GOTO LINUX :WIN CLS ECHO Starting Windows 95. O sa descriem scenariile tipice de dualboot.BAT sub Windows 95.. CD \LINUX LOADLIN C:\LINUX\VMLINUZ ROOT=<root partition device> RO GOTO END :END Va trebui sa specifici partitia radacina ca un periferic Linux. WIN GOTO END :LINUX ECHO Starting Slackware Linux. ECHO [1] Slackware Linux ECHO [2] Windows 95 ECHO. in cazul in care intampini dificultati in configurarea sistemului tau.3 Dual Boot Multi utilizatori isi configureaza sistemul sa porneasca Slackware Linux si un alt sistem de operare.C:\WINDOWS\COMMAND. pornind astfel sistemul Slackware.

1 Windows Configurarea calculatorului cu MS Windows si Linux este. distrugand orice a fost scris inainte de catre Linux. Windows ar trebui instalat primul. Nu exista un mod “corect” de a o face. De aceea. probabil. Va trebui sa folosesti modul expert la instalarea sa. Odata ce ai terminat. va trebui sa pui de-o parte niste spatiu pentru partitia swap Linux. ar trebui sa instalezi intai Windows. va concepe un plan perfect in ceea ce priveste locatiile. poti instala LILO. astfel incat sa poata fi folosit la alegerea intre cele doua sisteme. ar trebui sa fie suficient. Instalarea LILO va avea nevoie de atentie speciala. Dupa ce acesta este functional. sfatul nostru este ca Linux sa fie instalat ultimul. Linux ofera intotdeauna controlul asupra a ceea ce va fi scris in MBR. cel mai comun scenariu de dual-boot. deoarece intotdeauna va suprascrie MBR-ul cu propriul utilitar de boot. Aceasta va fi o problema cand vei vrea sa pornesti in Linux. Necesarul adecvat de spatiu este tinta multor discutii aprinse pe IRC si Usenet. cand cineva vrea sa configureze un sistem cu dual-boot. Sa zicem ca ai un unic hard-disc IDE de 40GB in sistemul tau. Regula nescrisa este sa folosesti de doua ori cantitatea de RAM pe care o ai in sistem. Deseori. Dupa cum am spus mai sus. Un sistem cu 64MB de RAM ar avea 128MB de swap si asa mai departe. adauga partitia Linux si partitia Windows (sau DOS).3. Sunt numeroase posibilitati de a realiza configurarea de boot. ar trebui sa instalezi Windows. Va trebui sa-l instalezi in MBR. ar trebui sa instalezi Linux. sa zicem ca vrei sa aloci jumatate din spatiu pentru Windows si cealalata jumatate pentru Linux.1. dar aceasta sectiune va acoperi numai doua.3.Slackware Linux Essentials 7. apoi Linux. dar urmand regula de mai sus. dar va distruge tot cu ordinea instalarilor. 7. 20GB 1GB 19GB Windows boot (C:) Linux root (/) Linux /usr (/usr) De asemenea. Din meniu. Incepe o noua configurare de LILO. Dupa ce ai creat partitiile. Este foarte important sa intelegi ca sistemele de operare trebuiesc instalate intr-o anumita ordine pentru a avea un dual-boot functional. De asemenea. 98 .1 Using LILO Majoritatea vor dori sa foloseasca LILO pentru a alege intre Linux si Windows.

MBR-ul va fi suprascris. Iata un exemplu despre cum se face asta: # # # # # # # # mkdir /win mount -t vfat /dev/hda1 /win mkdir /win/linux cd /root cp loadlin* /win/linux cp /boot/vmlinuz /win/linux cd /win/linuz unzip loadlin16a.1. aceata nu mai e o problema. Fii atent la lucrurile care se vor instala in MBR.2 Using LOADLIN Aceasta metoda poate fi folosita daca LILO nu merge pe sistemul tau. De fiecare daca cand reinstalezi Windows. Astfel. trebuie sa repornesti in Windows si sa configurezi un meniu de boot. Dar daca LILO nu merge? Sunt cazuri in care LILO pur si simplu nu va merge pe o anumita masina. Cu LOADLIN. copiaza fisierul loadlinX.zip (unde X este un numar de versiune. LILO ar trebui sa se incarce sa sa afiseze un meniu. Alege numele sistemului de operare pe care vrei sa-l incarci (aceste nume au fost alese cand ai configurat LILO). Dupa ce ai facut asta. 7. distrugand instalarea de LILO.3. intra in linia de comanda DOS. Nu este limitat numai la Linux si DOS. In primul rand. sau daca nu vrei sa instalezi LILO. poti instala sistemele de operare in ce ordine vrei tu.conf(5) iti vor oferi informatii mai detaliate. Cu LOADLIN. asigura-te ca sari peste pasul instalarii LILO. Poate porni cam orice. LILO este un manager de boot destul de configurabil. LOADLIN se bazeaza pe faptul ca partitia de Windows este o partitie de boot. trebuie sa te asiguri ca sistemul este configurat sa nu porneasca o interfata grafica la boot. 99 . lasandu-te sa alegi dintre cele doua sisteme de operare pe care le ai instalate. Va trebui sa fii in Linux pentru ca asta sa mearga. Marele dezavantaj este ca nu poti folosi LOADLIN decat pentru a porni Linux. Odata ajuns in Windows. Dupa ce ai instalat sistemele de operare. Paginile man pentru lilo(8) si lilo. Acesta metoda este ideala pentru utilizatorii care reainstaleaza des Windows. Din fericire. in timpul instalarii Slackware. cum ar fi 16a) din directorul personal al utilizatorului root pe partitia Windows.Initializarea (booting) Reporneste calculatorul. exista o alta modalitate de a realiza un dual-boot cu Linux si Windows.zip Aceasta va crea un director numit C:\LINUX pe partitia ta Windows (presupunand ca este /dev/hda1) si va copia lucrurile necesare pentru LOADLIN.

choice /c:12 "Selection? -> " if errorlevel 2 goto WIN if errorlevel 1 goto LINUX :LINUX cls echo "Starting Linux. dar acestea ar trebui sa functioneze in majoritatea cazurilor de dual-boot. care este partitia radacina Linux si ca o vrem montata initial numai in modul citire. ceea ce punea mai multe probleme decat un dual-boot intre Windows 9x si Linux.3 “manarie” Windows NT Invechita Acesta este cea mai putin comuna situatie de dual-boot.BAT AUTOEXEC.3. Urmatorul este un exemplu de configurare a unui bloc de meniu de boot in cls echo System Boot Menu echo...BAT Acum salveaza fisierul si iesi din editor. LILO nu putea sa porneasca un sistem Windows NT. facandu-i pe utilizatorii de Linux sa fie nevoiti sa modifice NTLDR.SYS C:\> edit MSDOS. Mai demult. Ii spunem ce kernel sa incarce.. echo 1 .. Exista numeroase alte managere de boot pe piata. Acum modifica fisierul astfel incat sa poti adauga un meniu de boot." win goto END :END Linia cheie este cea care ruleaza LOADLIN.Slackware Linux Essentials C:\> cd \ C:\> attrib -r -a -s -h MSDOS. 7." cd \linux loadlin c:\linux\vmlinuz root=/dev/hda2 ro goto END :WIN cls echo "Starting Windows.Windows echo. Ia aminte 100 .1. Aceste unelte sunt oferite de Slackware Linux.SYS Adauga aceasta linie in fisier: BootGUI=0 C:\AUTOEXEC.Linux echo 2 .

lnx de pe discul Linux in C:\BOOTSECT. Cand vei reporni Windows NT. vei putea porni in Linux. LILO poate porni un sistem Windows NT/2000/XP/2003.conf Asta-i tot. Poti folosi LILO si sa adaugi mai multe intrari in fisierul /etc/lilo. Ultimul pas este sa adaugi o optiune in meniul de boot Windows NT. Totusi. da comanda: # dd if=/dev/hda2 of=/tmp/bootsect.Initializarea (booting) ca urmatoarele instructiuni sunt invechite.ini C:\> edit boot. Sa iei primii 512 octeti ai partitiei Linux. Ia primii 512 octeti ai partitiei Linux si stocheaza-i pe partitia Windows NT 4. Instaleaza Linux si asigura-te ca LILO este instalat in superblocul partitiei Linux 3. 7.ini Adauga acesta linie la sfarsitul fisierului: C:\bootsect. va trebui sa copiezi fisierul pe o discheta FAT si apoi sa o citesti in Windows NT. acest lucru chiar se intampla. De aici incolo. Instaleaza Windows NT 2. Nu trebuie decat sa fii in Linux ca sa faci asta. Linux nu are un suport stabil pentru scrierea pe partitii Window NT. Modifica fisierul C:\BOOT.3. Aici vei intampina alta problema. Sub Windows NT deschide o linie de comanda. vei avea o optiune Linux in meniu. 101 . trebuie sa copiezi pe partitia Windows NT. Alegand-o.lnx bs=1 count=512 Asta-i tot.2 Linux Da. lucrurile sunt putin mai grele. Acum. De mai multi ani.INI sub Windows NT si adauga o optiune Linux Instalarea Windows NT nu ar trebui sa puna probleme. daca folosesti o masina antica. este mai usor decat suna. Presupunand ca partitia Linux este /dev/hda2. trebuie sa duci fisierul /tmp/bootsect.lnx="Slackware Linux" Salveaza schimbarile si iesi din editor. Acesta este cu siguranta cel mai usor scenariu de dual-boot. vei avea nevoie tocmai de o astfel de schema. C:\WINNT> cd \ C:\> attrib -r -a -s -h boot. la fel instalarea Linux. 1. Daca ai instalat Windows NT si ai formatat discul ca NTFS.LNX pe discul Windows NT. Oricum ai face-o.

.

103 . etc. Acest capitol are rol de introducere in shell si la cel mai obisnuit shell intre utilizatorii Linux -.3 Shell-ul Bourne Again (bash) 8.2 Linia de comanda 8. Imediat dupa logare (ceea ce se discuta in acest capitol). care interpreteaza comenzi si in general face lucrurile folosibile.4 Terminale virtuale Intr-un mediu grafic. meniuri. Pentru informatii mai detaliate despre orice in acest capitol. Intr-un mediu al liniei de comanda. verifica pagina de manual bash(1). bare de scroll.Shell-ul Bourne Again (bash).1 Utilizatorii 8. utilizatorii sunt pusi intr-un shell si li se permite sa isi vada de treaba. interfata este oferita de un program care creeaza ferestre. interfata utilizator este oferita de un “shell”.Capitolul 8 Shell-ul 8.

Poanta este ca root are permisiunea de a strica orice daca asta ii este dorinta. Daca asta este prima data pentru tine. probabil ca nu ai lansat accidental un comm-link hiper spatial catre luna artificiala a Imperiului. Un sfat din batrani spune ca este bine sa devii super utilizator doar cand este absolut necesar. Vom intra in mai multe detalii despre asta mai tarziu. darkstar este doar numele unuia dintre calculatoarele noastre si numele lui este marcat ca si default. Cat pentru login. root este atotputernic si atotstiutor si nimeni nu trece peste root. root este ceea ce noi numim un “superutilizator”.1. si pe buna dreptate.esti inauntru! 8. Misto. cine sau ce este root? Si ce face cu un cont pe sistemul tau? Pai.. vei vrea sa te loghezi ca root.1 si sa vezi despre adaugarea unui utilizator. e foarte misto. (Ma tem ca protocolul comm-link hiper spatiu nu este suportat in mod actual de catre nucleul Linux. Pur si simplu nu e permis. ar trebui sa il vezi in loc de darkstar. daca ai pus una in timpul procesului de instalare asta e ceea ce cere. darkstar login: Hmm. sunt tot felul de utilizatori. Poate o ramura a kernelului 2.6 sa ofere acest mult asteptat protocol). 104 . dar lucrul important de stiut este ca root este utilizatorul deasupra tuturor utilizatorilor. pentru a minimaliza posibilitatea de a strica ceva accidental. nu a spus nimeni nimic despre un login. pe urma logheaza-te ca acel utilizator si opereaza de acolo.1. Nu. Poate ca vrei sa sari inainte la Sectiunea 12.. Ti se va cere o parola.1 Utilizatorii 8. Si cel mai bun lucru este ca root esti tu. Daca ai specificat un nume pentru calculatorul tau in timpul instalarii. nu? Daca nu esti sigur: da.18 Last login: Wed Jan 1 15:59:14 -0500 2005 on tty6. Si ce este un darkstar? Nu iti face griji. Daca nu..Slackware Linux Essentials 8. in lumea Unix si sisteme de operare similare (ca Linux). ai boot-at si te uiti la ceva care arata cam asa: Welcome to Linux 2. Asta e -.1.4.2 Root: Super Utilizatorul Bine. apasa doar pe enter.1 Logarea Deci.

fara a se cere parola utilizatorului respectiv. /bin/su ar fi un mod de a-l rula. daca primesti o eroare “Command not found” asta inseamna doar ca programul pe care ai incercat sa il rulezi nu se afla in PATH. Si de ce atunci doar tastand su functioneaza? Doar nu ai spus ca se afla in /bin. root este disponibil pentru orice utilizator.). shell-ul tau a parcurs lista de directoare.1 Rularea programelor E greu sa rezolvi ceva fara a rula un program. Aceasta se intampla de fiecare data cand rulezi un program fara a specifica intreaga cale catre el. dat fiind ca stii parola acelui utilizator: su logan. il ruleaza. Deci cand ai tastat su. de exemplu. te va face eu. Vom discuta despre variabile de mediu in mai mult detaliu in sectiunea intitulata Shell-ul Bourne Again (bash). Deci. primul de care da. tii minte comanda su din ultima sectiune? Pai. Foloseste comanda su(1).2. Fiecare comanda pe care o tastezi (care nu este incorporata in shell) se afla intr-un fisier undeva. fisierul respectiv este de fapt in directorul /bin.Shell-ul Apropo. verificand fiecare director pentru un fisier executabil numit su pe care poate sa il ruleze. tii minte cum aproape totul in Linux este un fisier? Pai. Ti se va cere parola root si pe urma te va face root pana cand tastezi exit sau logout. nici o problema.2 Linia de comanda 8. Ea contine de fapt o lista de directoare in care sa se uite dupa programe pe care incerci sa le rulezi. nu? De unde a stiut? Raspunsul pentru asta se afla in variabila de mediu PATH.. Poti de asemenea deveni orice alt utilizator folosind su. Rulezi un program prin simpla specificare a intregii cai spre acesta. dar cam asta e tot. 8. Si cred ca putem fi cu totii de acord ca folosirea lui ca stop de usa zumzaitor nu este ceea ce l-a facut popular. De exemplu. Ar putea la fel de usor sa fie in /usr/local/share. -ul tau. acesta ar fi adevarat daca programul nu exista deloc. asta se aplica si programelor. ai putea probabil sa sprijini ceva cu calculatorul sau sa tii o usa deschisa si cateva vor face cel mai frumos zumzait cand sunt pornite. 105 . Majoritatea shell-urilor au fie PATH sau ceva foarte asemanator cu PATH.. daca decizi ca vrei sa fii root cat timp esti logat ca si altcineva. (Desigur.

a2. cp ex* /tmp va face asta pentru noi. si ex3. si “3”. De exemplu. Orice caractere din interiorul parantezelor [] vor fi inlocuite in acelasi loc cu ceea ce se potirveste. cele mai obisnuite sunt * si ?. aB. % ls a[1-4] a1 a2 a3 a4 Dar daca de fapt dorim doar a1.pentru a specifica toate valorile intre 1 si 4. Putem separa valorile intermediare folosind virgula: 106 .2 Wildcards Aproape orice shell recunoaste cateva caractere ca inlocuitoare ceea ce inseamna ca acele caractere speciale pot tine locul oricaror alte caractere.2. Este infricosator.txt dar nu hejaz. ex2. cp ex?. [ ] va face asta pentru noi. incluzand 0 cat si caracterul vid (''). Asemenea caractere sunt numite “wildcards”.txt /tmp este prea mult lucru. “2”. avem legi impotriva muncii care sa ne protejeze de astfel de lucruri. 8. aC.Slackware Linux Essentials De asemenea tine minte ca “. caracterul ? se va potrivi cu fiecare dintre caracterele “1”.txt. Sa presupunem.txt. desi.txt /tmp. ca avem intr-un director urmatoarele opt fisiere: a1.txt. ca mai este si un fisier ex./su ar functiona ca si cum i-ai fi dat intreaga cale. a3. Ce anume spui? Tot prea de lucru? Ai dreptate. . Prin conventie. desigur va copia doar cele trei fisiere originale. Suna confuz? Nu e chiar asa de rau. aA. sa spunem /tmp. a4.txt ex2.txt /tmp.” este prescurtarea pentru “directorul in care ma aflu”. si a4? In exemplul precedent am folosit caracterul . Dorim sa listam doar fisierele care se termina in cifre. Din fericire de asemenea avem si * Dupa cum s-a spus deja. Vrem sa copiem ex. sa presupunem ca esti intr-un director cu trei fisiere: ex1. a2.Vrei sa copiezi toate acele fisiere (folosind comanda cp despre care discutam in sectiunea intitulata cp in Capitolul 10) intr-un alt director. Un alt wildcard folosit frecvent este perechea de paranteze drepte [ ]. si aD .txt si unul hejaz.txt care sa se potriveasca cu acel ?. tastand cp ex1. * se potriveste “cu orice numar de caractere”. Este mult mai usor sa scrii cp ex?.txt ex3. Deci daca acele trei fisiere sunt singurele din director. ? de obicei tine locul unui singur caracter. deci daca se intampla sa fii in /bin. Pai. nu este nici un caracter in ex. si fiecare la randul lui va fi inlocuit. am putea sa spunem la fel de simplu cp cp * /tmp si sa le luam pe toate dintr-o lovitura.txt. spre exemplu. asa ca ar fi exclus. oricare ar fi acela. Sa presupunem.txt.

4] a1 a2 a4 Stiu la ce va ganditi: “Cum ramane cu literele?” Linux este casesensitive adica a si A sunt caractere diferite si legatura dintre ele este doar in mintea noastra. va fi creat. Nu aceasta este partea misto. asa pot sa trec peste ea dupa bunul plac.3. % ps | less Aceasta ia iesirea de la ps si o “intubeaza” prin less. devine si mai misto. (“>” va sterge continutul actual al lui blargh. % ls [A.a]1 A1 a1 De retinut ca daca am fi folosit minus in loc de virgula. ps este discutat in Capitolul 11.2.) % ps > blargh Stii ce inseamna asta? Sunt eu ruland ps pentru a vedea ce procese ruleaza. % ps >> blargh Acesta este al treilea cel mai folosit caracter de redirectionare. rezultatul era unul gresit: % ls [A-a]1 A1 B1 C1 D1 a1 Putem. Literele mari sunt inaintea literelor mici.2. Dar stai. face acelasi lucru ca si “>”. combina semnul minus cu virgula. daca dorim a1. asa ca A si B sunt inaintea lui a si b. si A1. % ls [A.3 Redirectionarea Intrarii/Iesirii si Intubarea (Urmeaza ceva misto.Shell-ul % ls a[1. la fel ca si cu “>”.a-d] A1 a1 b1 c1 d1 8. Continuand exemplul nostru. blargh. Partea misto e > blargh. care inseamna in mare ”ia iesirea de la ps si scrie asta intr-un fisier numit blargh”. de asemenea. Daca nu. doar ca “>>” va adauga iesirea de la ps fisierului blargh.) 107 . le putem gasi repede folosind [ ]. daca fisierul exista.

. Deci ca si un mecanism de asigurare. dar nu este folosit la fel de des.. Vezi pagina de manual bash(1) pentru informatii mai detaliate despre redirectionare.txt > unixfile. Ca majoritatea comenzilor bash incorporate. Exemplul 8-1 este un extras dintr-o comanda set pe computerul unui autor.3 Shell-ul Bourne Again (bash) 8.txt Redirectionarea devine cu adevarat amuzanta cand incepi sa o stivuiesti: % ps | tac >> blargh Aceasta va rula ps. probabil ca nu este un shell foarte utilizabil). set de sine statator iti va arata toate variabilele de mediu care sunt precizate in mod curent. la fel si valorile lor. Programele din oricare director specificat in PATH poate fi rulat prin simpla tastare a numelui fisierului. Poti stivui cati operatori vrei.Slackware Linux Essentials Mai este si un operator “<” care inseamna “ ia intrarea de la urmatoarele”. 8. cum este si normal intr-un sistem Linux. desi vom lasa pagina manualului bash(1)sa vorbeasca despre aceasta. va inversa linile iesirii sale si va adauga acestea fisierului blargh. % fromdos < dosfile. dar fi atent sa tii minte ca ele sunt interpretate de la stanga la dreapta. . poate sa faca si multe alte lucruri (cu parametrii). cum ar trebui sa arate prompt-ul lor. Aproape orice shell va avea variabile de mediu (daca nu. multe detalii mici care apar in interactiunile tale normale cu diferite programe (cateva de care probabil ca nici nu trebuie sa fi constient). Remarcati aici variabila PATH discutata anterior. Aici vom face o prezentare a comenzilor pe care bash le ofera pentru manipularea variabilelor de mediu. spunandu-i ce fel de terminal este folosit.3.1 Variabile de Mediu Un sistem Linux este o bestie complexa si sunt multe de care trebuie sa tii cont. Nimeni nu vrea sa transmita o sumedenie de optiuni fiecarui program care este rulat. utilizatorii au ceea ce se numeste un mediu. hostname-ul calculatorului. Mediul defineste conditiile in care vor fi rulate programele si putin din aceasta definitie este variabila. utilizatorul o poate altera si sa se joace cu ea. 108 .

Daca VARIABLE avea deja o valoare.tdn SHELL=/bin/bash % unset VARIABLE unset va inlatura orice variabile pe care i le dai. nimicind si variabila si valoarea ei.:/usr/local/ssh2/bin:/usr/local/ ssh1/bin: /usr/share/texmf/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/logan/bin PIPESTATUS=([0]="0") PPID=4978 PS1='\h:\w\$ ' PS2='> ' PS4='+ ' PWD=/home/logan QTDIR=/usr/local/lib/qt REMOTEHOST=ninja. pune un $ in fata numelui variabilei. De exemplu . Asta nu e prea bine. In acest caz.:/usr/local/ssh2/bin:/usr/local/ ssh1/bin: /usr/share/texmf/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/logan/bin 109 . Afisarea varibilelor cu set % set PATH=/usr/local/lib/qt/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/ X11R6/bin: /usr/openwin/bin:/usr/games:.Shell-ul Exemplul 8-1. bash va uita ca acea variabila a existat vreodata. daca incerci doar sa adaugi un director variabile tale PATH. Doar daca nu e ceva ce ai definit explicit in acea sesiune. echo $PATH va afisa valoarea lui PATH. probabil ca va fi redefinit in orice alta sesiune. (Nu iti face griji.) % export VARIABLE=some_value Acum. in cazul meu: % echo $PATH /usr/local/lib/qt/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6 /bin: /usr/openwin/bin:/usr/games:. Folosind-o ii dai variabilei de mediu VARIABLE valoarea “o_valoare_oarecare”. pai. acum exista. daca VARIABLE nu a existat. s-a dus. probabil ca vrei sa faci ceva de genul: % export PATH=$PATH:/some/new/directory Ia in seama folosirea $PATH acolo: cand vrei ca bash a interpreteze o variabila (sa o inlocuiasca cu valoarea ei). comanda export este foarte folositoare.

bash va intelege ce vrei si va termina de scris pentru tine! E timpul unui exemplu. Mai ramane software-ul si Linux ia atitudine aici.. Poate ca e in PATH.tau. sa presupunem ca sunt doua directoare /usr/src/linux si /usr/src/linux-old. si bash imi da ls /usr/src/linux.3. Te intrebi cum realizeaza bash aceasta fapta minunata. Completarea tab functioneaza in felul urmator: Scrii numele unui fisier. oferind “terminale virtuale”.) 1. bash are caracteristica “completarea tab”. 2. Nimanui nu-i place munca. Ai putea pur si simplu sa lasi ceea ce faci si sa comuti sarcinile.4 Terminale virtuale Deci. si voi obtine /usr/src/linux. intrebi? In plus fata de expansiunea caracterelor despre care am discutat inainte. O interfata de linie de comanda inseamna ca vei tasta mult. Nu putem sa avem cu totii tastaturi multiple. Pe urma apasa pe tasta tab. bash ne salveaza de 5 (nimanui nu-i place o interfata de linie de comanda). Ti-am spus ca e misto. Vreau sa vad ce e in /usr/src/linux. 8. mouse-uri si monitoare pentru un singur calculator. dar acesta este un sistem multi utilizator. poate ca il scrii explicit. tocmai lucrezi la ceva si decizi ca trebuie sa faci altceva. Daca scriu /usr/src/l si apas pe TAB. /usr/src contine doua subdirectoare: /usr/src/linux si /usr/src/sendmail. nu? De ce ar trebui sa faci doar un singur lucru la un moment dat? Nu trebuie. 3. 110 . Ma pot opri acolo sau pot apasa pe TAB din nou si bash va arata o lista de directoare care se potrivesc cu ce am scris pana acum. nu? Si poti sa te loghezi simultan de cate ori vrei. Tot ce trebuie sa faci este sa scrii suficient din numele fisierului pentru a il putea identifica in mod unic. apas pe tasta TAB. hardware-ul nu este solutia. putem determina ca 4) nimanui nu-i place sa tasteze. sansele sunt ca majoritatea nici nu le vrem. sau “VT-uri”. Din 3 si 2. Tastatul este munca. In mod clar. Din fericire. bash va completa cat de mult poate. Acum.Slackware Linux Essentials 8. Asa ca tastez doar ls /usr/src/l. Deci. mai putin de scris (astfel oamenii pot place interfetele linie de comanda).2 Completarea Tab (Urmeaza ceva interesant.

(Alt+F7 te va duce inapoi. screen are propriile sale comenzi. Ctrl+A+D te va decupla de la sesiunea de screen curenta.]tty.redtail (Detached) 17146.sanctuary (Dead ???) Remove dead screens with 'screen -wipe'. De exemplu. lucru util pentru conexiuni de la distanta.1 Screen Dar ce spuneti de situatia in care nu exista terminale virtuale? Ce facem in aceasta situatie? Din fericire. screen este un emulator de terminal. Daca vreau sa ma loghez de la distanta la un server ruland Slackware prin ssh.) 8. Alt+F3 la al treilea. etc. Fiecare sesiune X foloseste propriul VT. poti comuta intre terminalele virtuale. Ctrl+A+P va schimba intr ultimele doua terminale. Ruland screen screen -r va afisa toate ecranele care ruleaza in prezent si la care te poti re-cupla.host" to resume one of them. % screen -r There are several suitable screens on: 1212. Toate comenzile sunt prefixate cu Crtl+A. voi putea re-cupla la ultimul ecran folosit si imi voi putea continua munca. Restul tastelor functie sunt rezervate pentru sesiuni X. (mai multe despre aceste subiecte.pts-1. Type "screen [-d] -r [pid.redtail (Detached) 1225. Alt+F2 te va duce la cel de al doilea. de tipul ssh si telnet. deci daca esti in X si vrei sa te intorci la un login text (fara sa iesi din sesiunea X) Ctrl+Alt+F3 te va duce la cea de a treia. fiecare tasta de functie ii corespunde unuia.pts-1.redtail (Detached) 1195. in capitolele urmatoare). presupunand ca folosesti prima sesiune X. Cand te aflii in X. incepand cu al saptelea (Alt+F7) si urcand.pts-1. Insa folosind screen o data restaurata conexiunea. apasarea tastelor Ctrl+A+C va creea o noua sesiune pentru un terminal. Ctrl+A+N va muta in terminalul urmator. 111 . numit in mod inspirat screen. care are facilitati specifice unui terminal.pts-1. Ruland screen -r 1212 te va re-cupla la primul ecran afisat.4. Slackware implicit are login-uri pe 6 VT-uri. fiecare conxiune ar putea fi afecatat de accidente de genul unei pene de curent si toata munca ar disparea daca acea conexiune ar disparea brusc. Spre deosebire de terminalele virtuale standard.Shell-ul Apasand Alt si o tasta de functie. combinatia de taste Alt+tasta functie este inlocuita cu Ctrl+Alt+Functie. Am mentionat anterior cat de util este aceasta pentru o conexiune la distanta. screen ofera si optiunea decuplarii si re-cuplarii la sesiunile terminalelor. Cand executi screen apare o scurta descriere. apoi te lasa intr-un terminal. Slackware contine un minunat manager de ecrane.

.

cum ar fi linkuri si monturile NFS. chiar si sistemul de fisiere. Fiecare aspect al sistemului este multiutilizator.5 Monturi NFS Am discutat despre structura directoarelor in Slackware Linux.2 Permisiuni 9. 113 . Sunt alte parti unice in legatura cu sistemul de fisiere.3 Link-uri 9.Capitolul 9 Structura sistemului de fisiere 9.1 Apartenenta 9. Aceasta sectiune le explica pe acestea.4 Montarea dispozitivelor 9. Linux este un sistem de operare multiutilizator. Esti capabil sa gasesti fisierele si directoarele de care ai nevoie. dar si aspectele multiutilizator ale sistemului de fisiere. Dar sistemul de fisiere inseamna mai mult decat structura directoarelor. Sistemul stocheaza informatii ca si cine este proprietarul unui fisier si cine il poate citi.

Slackware Linux Essentials

9.1 Apartenenta
Sistemul de fisiere stocheaza informatiile de apartenenta pentru fiecare fisier si director de pe sistem. Aceasta include ce proprietar si grup detin un fisier particular. Cea mai usoara metoda de a vedea aceasta informatie este cu comanda ls.
% ls -l /usr/bin/wc -rwxr-xr-x 1 root bin 7368 Jul 30 1999 /usr/bin/wc

Suntem interesati de coloanele trei si patru. Acestea contin numele utilizatorului si al grupului care detin acest fisier. Vedem ca utilizatorul “root” si grupul “bin” sunt proprietarii acestui fisier. Putem schimba usor proprietarii fisierului cu comenzile chown(1) (care inseamna “schimba proprietar”) si chgrp(1) (care inseamna “schimba grup”). Pentru a schimba utilizatorul proprietar al fisierului in daemon, am folosi chown:
# chown daemon /usr/bin/wc

Pentru a schimba grupul proprietar in “root”, am folosi chgrp:
# chgrp root /usr/bin/wc

Putem sa folosim de asemenea si chown pentru a specifica proprietarii utilizator si grup pentru un fisier:
# chown daemon:root /usr/bin/wc

In exemplul de mai sus, utilizatorul ar fi putut folosi si punct (.) in loc de doua puncte (:). Rezultatul ar fi fost acelasi; insa doua puncte reprezinta o forma mai potrivita. Folosirea punctului este invechita si va fi probabil scoasa din uz in versiunile urmatoare ale chown. Aceste nume de utilizator tind sa devina foarte populare cu Windows Exchange Servers si sunt intalnite in adrese de mail de tipul: mr.jones@example.com. In Slackware, administratorii sunt sfatuiti sa nu foloseasca asa ceva deoarece unele scripturi folosesc inca punctul pentru a indica utilizatorul si grupul unui fisier sau director. In exemplul nostru, chmod ar interpreta mr.jones ca utilizatorul “mr” si grupul “jones”.

114

Structura sistemului de fisiere Apartenenta fisierelor este un aspect foarte important din folosirea unui sistem Linux, chiar daca esti singurul utilizator. Trebuie sa repari cateodata apartanenta fisierelor si a nodurilor dispozitiv.

9.2 Permisiuni
Permisiunile sunt cealalta parte importanta a aspectelor multiutilizator a sistemului de fisiere. Cu acestea poti schimba, cine poate sa citeasca, scrie si sa execute fisierele. Informatiile legate de permisiuni sunt stocate ca patru cifre octale, fiecare specificand un set diferit de permisiuni. Sunt permisiuni proprietar, permisiuni grupa si permisiuni lume. A patra cifra octala este folosita pentru a stoca informatii speciale ca si setarea identificatorului pentru utilizator sau grup si bit-ul “sticky”. Valorile octale atribuite modurilor permisiunilor sunt (de asemenea au si litere asociate cu el care sunt afisate de programe ca ls si pot fi folosite de catre chmod): Tabelul 9-1. Valorile Octale ale Permisiunilor Tipul Permisunii Valoarea octala Valoarea literei bit-ul “sticky” (lipicios) 1 t seteaza ID pentru utilizator (set user ID) 4 s seteaza ID pentru grup (set grup ID) 2 s citire(read) 4 r scriere(write) 2 w executie(execute) 1 x Adaugi valorile octale pentru fiecare grup de permisiuni. De exemplu, daca vrei ca permisiunile pentru grup sa fie “citire” si “scriere”, ai folosi “6” in partea de grup a informatiei despre permisiuni. Permisiunile default ale lui bash sunt:
% ls -l /bin/bash -rwxr-xr-x 1 root bin 477692 Mar 21 19:57 /bin/bash

Prima linie ar fi inlocuita cu “d” daca acesta ar fi un director. Cele trei grupuri de permisiuni (proprietar, grup si lume) sunt afisate pe urma. Vedem ca proprietarul are permisiuni de citire, scriere si executare (rwx). Grupul are doar citire si executare (r-x). Si restul lumii are doar citire si executare (r-x).

115

Slackware Linux Essentials Cum am seta permisiunile pe un alt fisier pentru a semana cu cele ale lui bash? Intai, sa facem un fisier exemplu:
% touch /tmp/example % ls -l /tmp/example -rw-rw-r--- 1 david

users

0 Apr 19 11:21 /tmp/example

Vom folosi chmod(1) (care inseamna “schimba mod”) pentru a seta permisiunile pe fisierul exemplu. Adauga numerele octale pentru permisiunile pe care le vrei. Pentru ca proprietarul sa aiba citire, scriere si executare am avea valoarea 7. Citire si executare ar fi 5. Pune-le una langa cealalta si paseaza-le lui chmod in felul asta:
% chmod 755 /tmp/example % ls -l /tmp/example -rwxr-xr-x 1 david users

0 Apr 19 11:21 /tmp/example

Ai putea spune: “"De ce nu ai creat un fisier cu acele permisiuni de la inceput?” Raspunsul este simplu. bash include un minunat utilitar incorporat, numit umask. Acesta este inclus in majoritatea shell-urilor Unix si controleaza ce permisiuni sunt asignate noilor fisiere nou-create. Am mai discutat anterior despre programele incorporate in bash Sectiunea 8.3.1. Dureaza putin pentru a te obisnui cu umask. Este asemanator cu chmod, doar ca functioneaza invers. Trebuie specificat valoarea pe care nu o doresti prezenta in fisierele nou create. Valoarea din oficiu a umask este 0022.
% umask 0022 % umask 0077 % touch tempfile % ls -l tempfile -rw-------- 1 david

users

0 Apr 19 11:21 tempfile

Vezi pagina de manual bash pentru mai multe detalii. Pentru a seta permisiuni speciale cu chmod, adauga numerele si aseaza-le in prima coloana. De exemplu, pentru a-l face sa seteze identificatorul utilizatorului si al grupului, folosim 6 ca prima coloana:
% chmod 6755 /tmp/example % ls -l /tmp/example -rwsr-sr-x 1 david users

0 Apr 19 11:21 /tmp/example

Daca valorile octale te incurca, poti folosi litere cu chmod. Grupurile de permisiuni sunt reprezentate ca:

116

Structura sistemului de fisiere proprietar u grup g lume o toate cele spuse mai sus a Pentru a seta permisiunile ca si mai inainte, ar trebui sa folosim mai multe linii de comanda:
% chmod a+rx /tmp/example % chmod u+w /tmp/example % chmod ug+s /tmp/example

Sunt oameni care prefera literele in favoarea cifrelor. Indiferent de ce metoda folosim rezultatul este acelasi pentru setul de permisiuni. Formatul cifrelor este deseori mai rapid si cel mai folosit in scripturi. Uneori insa, literele sunt mai puternice. De exemplu, nu exista modalitate simpla de a schimba permisiunea unui grup in timp ce am pastra simultan permisiunea celorlalte grupuri, folosind cifre. Acest lucru se poate insa realiza extrem de usor cu litere.
% ls -l /tmp/ -rwxr-xr-x 1 alan users -rwxr-x--1 alan users ----r-xr-x 1 alan users % chmod g-rwx /tmp/example? -rwx---r-x 1 alan users -rwx-----1 alan users -------r-x 1 alan users 0 Apr 19 11:21 /tmp/example0 0 Apr 19 11:21 /tmp/example1 0 Apr 19 11:21 /tmp/example2 0 Apr 19 11:21 /tmp/example0 0 Apr 19 11:21 /tmp/example1 0 Apr 19 11:21 /tmp/example2

Am adus vorba in mai multe locuri despre permisiunile de setare a identificatorului pentru utilizator si grupa. Probabil ca te intrebi ce sunt astea. In mod normal cand rulezi un program, aceasta opereaza sub contul tau de utilizator. Adica, are toate permisiunile pe care le ai tu ca utilizator. Acelasi lucru e valabil si pentru grup. Cand rulezi un program, acesta se executa sub grupul tau actual. Cu permisiunea de setare a identificatorului pentru utilizator, poti forta un program sa ruleze intotdeauna ca si proprietarul fisierului (ca si “root”). Setarea identificatorului pentru grup e la fel doar ca pentru grup. Fii prudent cu aceasta, programele cu setarea identificatorului pentru utilizator si grup pot creea gauri majore de securitate pe sistemul tau. Daca setezi frecvent permisiunea de setare a identificatorului pentru utilizator pe programele detinute de root, ii permiti oricui sa ruleze acel program si sa il ruleze ca si root. Din moment ce root nu are restrictii pe sistem , poti

117

am lucrat pe o masina care nu reusea sa realizeze back-up pe banda.Slackware Linux Essentials vedea cum poate acest lucru reprezenta un risc major de securitate pe sistemul tau. In mod normal. mai degraba ai un link simbolic la directorul /var/tmp catre /tmp. Programul de back-up apela aceleasi directoare. Comanda ln este folosita pentru a crea link-urile. dar foloseste bunul simt. Iata un exemplu comun: % ls -l /bin/sh lrwxrwxrwx 1 root bash root 4 Apr 6 12:34 /bin/sh -> Shell-ul sh sub Slackware este de fapt bash. pana cand banda ramanea fara spatiu. Link-urile hard sunt denumiri pentru un fisier particular. Acestea sunt folositoare in cateva cazuri. 9. Link-ul soft. Este foarte important sa fi atent in folosirea link-urilor simbolice. Linkurile nu au setul propriu de permisiuni sau apartenente. Pe scurt. Este de fapt un fisier mic care contine informatia de care are nevoie. poti avea fisiere care sa existe in mai multe locatii si sa fie accesibile sub mai multe denumiri. unul sub altul. Poti adauga si inlatura link-uri soft fara a afecta fisierul propriu zis. Doua linkuri simbolice au fost create catre directoare. Aceste comenzi vor fi discutate mai in amanunt in Capitolul 10. Pot exista doar intr-un singur director si sunt inlaturate doar cand numele real este inlaturat de pe sistem. Cu link-uri. Ca si un exemplu. dar multi utilizatori considera link-urile soft mai multilaterale. Odata. ci le reflecta pe cele ale fisierului catre care indica. Slackware foloseste in mare parte link-uri soft. o verificare de rutina ar putea preveni acest fel de link-uri simbolice.3 Link-uri Link-urile sunt indicatoare intre fisiere. poate indica catre un fisier in afara directorului lui. de asemenea numit si link simbolic. insa in cazul nostru a fost o situatie speciala. Sunt doua tipuri de link-uri: hard si soft. Inlaturarea link-urilor se face folosind rm. nu este rau sa setezi permisiunile de setare a identificatorului pentru utilizator si grup. 118 . noaptea.

si dispozitivele bazate pe Windows vor fi msdos sau vfat. va trebui sa emiti o comanda de fiecare data cand vrei sa folosesti dispozitivul. Ultimele doua coloane sunt folosite de fsck si alte 119 . Pentru alte dispozitive. Diferite parti de hard disk-uri. Unitatile CD-ROM sunt iso9660. dispozitivelor read-only le-ar trebui dat marcatorul ro.mode=620 defaults defaults ro 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 Prima coloana este numele dispozitivului. Orice vrei sa fie montat in mod automat primeste o intrare in acel fisier. Verifica pagina de manual pentru fstab(5) pentru mai multe informatii. In acest caz. Cateva dispozitive sunt montate automat la initializarea sistemului.4. aceasta va fi ext2 (second extended filesystem). 9. “defaults” este bun pentru aproape orice.4 Montarea dispozitivelor La fel cum am discutat anterior in sectiunea intitulata Organizarea Fisierelor in Capitolul 4. A treia coloana reprezinta tipul sistemului de fisiere al dispozitivului. Desi. Sunt multe optiuni care pot fi folosite. Acestea sunt listate in fisierul /etc/fstab.Structura sistemului de fisiere 9. toate unitatile si dispozitivele in calculatorul tau sunt un mare sistem de fisiere. doua sisteme de fisiere speciale care nu au nevoie de un dispozitiv o unitate de discheta si una de CD-ROM. Pentru sisteme de fisiere normal de Linux. A doua coloana este locul unde va fi montat dispozitivul. dispozitivele sunt cinci partitii intinse peste doua hard disk-uri SCSI. exceptie facand partitia swap. Pentru a atasa aceste unitati sistemului de fisiere pentru a le putea accesa. trebuie sa folosesti comenzile mount(1) si umount(1).1 fstab Sa aruncam o privire la un exemplu de fisier /etc/fstab % cat /etc/fstab /dev/sda1 / /dev/sda2 /usr/local /dev/sda4 /home /dev/sdb1 swap /dev/sdb3 /export none /dev/pts none /proc /dev/fd0 /mnt /dev/cdrom /mnt/cdrom ext2 ext2 ext2 swap ext2 devpts proc ext2 iso9660 defaults defaults defaults defaults defaults gid=5. A patra coloana este o listare de optiuni care se aplica sistemelor de fisiere montate. Acesta trebuie sa fie un nume de director. CD-ROM-uri si dischete toate sunt plasate in acelasi arbore.

De exemplu. In acest caz.2 mount si umount Atasarea unui alt dispozitiv sistemului tau de fisiere este usor. Tot ce trebuie sa faci este sa folosesti comanda mount impreuna cu cateva optiuni. stie ce optiuni sa foloseasca. Nu intreba unde s-a dus “n”pentru ca nu am putea sa iti spunem. sa spunem ca vreau sa imi montez unitatea CD-ROM si ca fisierul meu fstab arata ca si exemplul din sectiunea anterioara. Optiunea -o ro ii spune lui mount sa monteze dispozitivul read-only. Argumentul /dev/cdrom este numele dispozitivului care urmeaza a fi montat si /cdrom este locatia pe sistemul de fisiere unde va fi montata unitatea. Daca nu ar fi o intrare pentru acel dispozitiv. Inainte de a putea scoate o discheta. ar fi sistemul de fisiere iso9660 care este ceea ce folosesc actual majoritatea unitatilor CD-ROM. De exemplu. Verifica pagina de manual si pentru acest lucru. As apela mount in felul acesta: % mount /cdrom mount Din moment ce are o intrare in fstab pentru acel punct de montare. programul setup va construi majoritatea fisierului fstab. oricare dintre aceste comenzi ar functiona: # umount /dev/cdrom # umount /cdrom 120 .Slackware Linux Essentials comenzi care necesita manipularea dispozitivelor. Poti folosi fie dispozitivul montat fie punctul de montare ca argument pentru umount. Cand instalezi Slackware Linux. daca vrei sa demontezi CD-ROM-ul din exemplul anterior.4. 9. ar fi trebuit sa folosesc mai multe optiuni pentru mount: % mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /cdrom Acea linie de comanda include aceeasi informatie ca si fisierul exemplu fstab dar vom trece prin toate partile oricum. Aceasta se face folosind comanda umount. cd sau orice alt dispozitiv amovibil care este montat actual. Optiunea -t iso9660 este tipul sistemului de fisiere al dispozitivului de montare. trebuie sa il demontezi. Folosirea mount poate fi si mai simpla daca dispozitivul are o intrare in fisierul /etc/fstab.

seturi de directoare ale utilizatorilor si spool-ul de mail. 121 . Mediile Unix mari. Nu face de fapt parte din adevaratul sistem de fisiere. dar poate fi folosit pentru a adauga parti sistemului de fisiere montat. deseori impart aceleasi programe. Putem folosi NFS pentru a imparti unul din directoarele pentru utilizatori intre toate statiile de lucru. Problema de a avea aceeasi copie pe fiecare calculator se rezolva cu NFS. nfsd(8). Statiile de lucru pe urma monteaza acea parte NFS ca si cum ar fi pe statia propriu zisa.5 Monturi NFS NFS inseamna Network Filesystem (sistem de fisiere de retea). Vezi sectiunea intitulata NFS (Network File System) in Capitolul 5 si paginile de manual pentru exports(5). si mountd(8) daca doresti sa afli mai multe informatii.Structura sistemului de fisiere 9.

.

De aceea.1 Navigarea: ls. si pwd 10.3 Iesire simpla: cat and echo 10. comenzile sunt discutate aici doar succint.6 Stergere: rm si rmdir 10. sistemele de operare Unix au fost orientate catre linia de comanda. este important sa intelegi cateva din comenzile de baza pentru managementul fisierelor. Prin traditie. Urmatoarele sectiuni explica unele din comenzile comune pentru managementul fisierelor si contin exemple pentru modul de utilizare al acestora. and most 10. dar acestea te vor ajuta sa incepi.7 Legaturi intre fisiere cu ln Linux incearca sa se asemene cat mai mult posibil cu Unix. De asemenea. cd. Exista multe comenzi. dar linia de comanda inca este principalul nivel de control al sistemului. 123 .2 Pagere: more.Vei gasi mai multe detalii in paginile manual pentru fiecare comanda. less.5 Copiere si mutare 10.4 Creare: touch and mkdir 10. Avem o interfata grafica pentru utilizator in Slackware.Capitolul 10 Manipularea fisierelor si a directoarelor 10.

1 Navigarea : ls. executabilele primesc un asterisc. Unii utilizatori prefera ca ls sa adauge un identificator pentru fiecare inregistrare. ls(1) va afisa fisierele din directorul curent. cd. dupa cum urmeaza: % ls -FC bin/ cdr/ var/ boot/ cdrom/ vmlinuz dev/ etc/ home/ lib/ lost+found/ mnt/ proc/ root/ sbin/ suncd/ tmp/ usr/ Directoarele primesc un slash la sfarsitul numelui. si asa mai departe. ai putea sa te uiti la lista extinsa: % ls -l drwxr-xr-x drwxr-xr-x drwxr-xr-x drwxr-xr-x drwxr-xr-x drwxr-xr-x drwxr-xr-x drwxr-xr-x drwxr-xr-x drwxr-xr-x dr-xr-xr-x drwxr-x--x 2 2 2 14 4 10 8 3 2 2 62 12 root root root root root root root root root root root root bin root root root root root root root root root root root 4096 May 7 09:11 bin/ 4096 Feb 24 03:55 boot/ 4096 Feb 18 01:10 cdr/ 6144 Oct 23 18:37 cdrom/ 28672 Mar 5 18:01 dev/ 4096 Mar 8 03:32 etc/ 4096 Mar 8 03:31 home/ 4096 Jan 23 21:29 lib/ 16384 Nov 1 08:53 lost+found/ 4096 Oct 6 12:47 mnt/ 0 Mar 4 15:32 proc/ 4096 Feb 26 02:06 root/ 124 . ai putea introduce urmatoarele comenzi: % cd / % ls bin cdr boot cdrom dev etc home lib lost+found mnt proc root sbin suncd tmp usr var vmlinuz Problema cu acest mod de afisare este ca multa lume nu poate sa spuna cu usurinta care este director si care este fisier.1. apartenenta si permisiunile. Pentru a vedea ce este in directorul radacina. si pwd 10. De exemplu.Slackware Linux Essentials 10. pentru a vedea datele de creare.1 ls Aceasta comanda afiseaza o lista cu fisierele dintr-un director. ls poate fi folosit pentru a obtine si alte statistici. Utilizatorii de Windows si DOS vor observa asemanarea cu comanda dir. Folosita singura.

3. Nu uita ca optiunile pe care le utilizezi cu ls pot fi folosite in combinatii. In principiu. incearca sa schimbe spre un director din directorul curent.2 cd Comanda cd este utilizata pentru schimbarea directorului de lucru..1. . Ea este o comanda integrata in shell. S-ar putea ca aceasta sa fie fara sens pentru tine acum.pwrchute_tmp bin boot cdr cdrom dev etc home lib lost+found mnt proc root sbin suncd tmp usr var vmlinuz Fisierele care incep cu punct (numite fisiere punct) sunt ascunse cand rulezi ls. Le vei vedea numai daca utilizezi optiunea -a. Urmatoarea comanda face exact acest lucru: % ls -a .1. te va duce in directorul personal. Comanda cd nu se aseamna cu alte comenzi. Tastezi simplu cd urmat de calea catre care vrei sa schimbi. De asemenea. Comenzile integrate in shell sunt discutate in Sectiunea 8. 10. . executand cd fara nici o optiune. Iata cateva exemple: darkstar:~$ cd /bin darkstar:/bin$ cd usr bash: cd: usr: No such file or directory darkstar:/bin$ cd /usr darkstar:/usr$ ls bin darkstar:/usr$ cd bin darkstar:/usr/bin$ Observa ca. asta inseamna ca nu exita nici o pagina man pentru aceasta comanda. 125 . ci trebuie sa folosesti ajutorul din shell. Sunt mult mai multe optiuni care pot fi vazute in pagina de manual.Manipularea fisierelor si a directoarelor drwxr-xr-x drwxr-xr-x drwxrwxrwt drwxr-xr-x drwxr-xr-x 2 5 4 21 18 root root root root root bin root root root root 4096 Feb 17 2048 Oct 25 487424 Mar 4096 Aug 24 4096 Mar 8 02:02 sbin/ 10:51 suncd/ 7 20:42 tmp/ 03:04 usr/ 03:32 var/ Sa presupunem ca vrei sa obtii o lista cu fisierele ascunse din directorul curent. dupa cum urmeaza: % help cd Aceasta va afisa optiunile pentru cd si cum sa le folosesti. fara slash-ul care il precede.

Pentru a folosi tasteaza pwd.2 less Comanda more este destul de utila. Comenzile individuale nu stiu cum sa-si imparta iesirile in ecrane diferite. dar deseori vei realiza ca ai trecut peste ecranul pe care il voiai.Slackware Linux Essentials 10.2 Pagere: more. more nu iti ofera o modalitate de a te 126 .2. iesirea unei comenzi este prea mare pentru a incapea intr-un singur ecran. Iata un exemplu bun: % cd /usr/bin % ls -l Asta ar trebui sa defileze pentru un timp. “Teava” este un mod simplu de a spune “ia iesirea comenzii ls si introdu-o in more”.1. Poti redirectiona cam orice prin comanda more nu numai ls.3.3 pwd pwd Comanda pwd o folosesti ca sa vezi locatia ta curenta.1 more more(1) este ceea ce numim un utilitar de paginare. Comanda more sparge iesirile in ecrane individuale si asteapta ca tu sa apesi tasta spatiu inainte de a continua cu urmatorul ecran de text. Redirectionarea este discutata in Sectiunea 8. si most 10. Apasand tasta enter. vei putea avansa cu cate o linie. De multe ori.2. redirectioneaza iesirea prin more: % ls -l | more Acela este caracterul “teava” (shift backslash). De exemplu: % cd /bin % pwd /bin % cd /usr % cd bin % pwd /usr/bin 10. Munca aceasta este lasata in seama unui utilitar de paginare.2. Pentru a sparge iesirea pe ecrane. less. 10.

most are multe optiuni. file2.2. most(1) preia stafeta. si file3 si le alatura pe toate la un loc. uita-te in pagina man pentru detalii comple. 127 . Comanda less(1) iti ofera aceasta functionalitate. Multi utilizatori redirectioneaza iesirea din cat prin more sau less dupa cum urmeaza: % cat file1 | more Aceasta va afisa fisierul file1 si il va redirectiona prin more astfel incat sa il obtii ecran cu ecran. Daca less este mai mult decat more. Asadar.3 most Acolo unde se opresc more si less. Joost Kremers a spus-o in felul urmator: less is more. a fost proiectata pentru a alatura doua fisiere de text in unul singur. most este capabil sa afiseze oricate fisiere.3.3 Iesiri simple cat si echo 10. Noua iesire este trimisa la iesirea standard. but more more than more is. In timp ce alte paginatoare pot afisa numai cate un fisier o data. less este mai mult decat more.1 cat este prescurtarea de la “concatenare”. cat functioneaza cu intrarea si iesirea standard. cat poate fi folosit pentru afisarea fisierelor. 10. dar poate fi folosita in multe alte scopuri. asa ca trebuie sa folosesti caracterele de redirectionare din shell. so more is less less. Pentru a alatura doua sau mai multe fisiere intr-unul singur. De exemplu: % cat file1 file2 file3 > bigfile cat(1) Aceasta comanda ia continutul fisierelor file1. so use more less if you want less more. scrii lista de fisiere dupa comanda cat redirectezi iesirea intr-un nou fisier. 10.Manipularea fisierelor si a directoarelor intoarce. Este folosita in acelasi fel cu comanda more asa ca exemplele anterioare se pot aplica si aici. Initial. most este mai mult decat less. atata timp cat fereastra fiecarui fisier are o lungime de cel putin 2 linii.

vei folosi comanda urmatoare: % ls -al file1 -rw-r--r-1 root % touch file1 % ls -al file1 -rw-r--r-1 root root 9779 Feb un de un cu 7 21:41 file1 root 9779 Feb 8 09:17 file1 Exista mai multe optiuni pentru touch. Din moment ce cat utilizeaza extensiv intrarea si iesirea standard. este ideal pentru utilizarea in scripturi sau ca parte in alte comenzi complexe. Poti copia orice fisier cu cat. incluzand optiunea de a specifica acea amprenta de timp care va fi modificata. 128 .4 Crearea: touch si mkdir 10. cat are utilizari multiple. Pentru a marca un fisier timpul curent. Daca fisierul nu exista. Poti specifica sirul de caractere pentru afisare dupa comanda echo Implicit. iar cele discutate aici sunt doar cateva. Poti schimba amprenta de timp de acces si amprenta de timp modificare cu aceasta comanda.2 echo Comanda echo(1) afiseaza pe ecran textul specificat. 10. Poti sa utilizezi optiunea -n pentru a suprima trecerea la linie noua. Pagina de manual discuta in detaliu aceste optiuni.3.4.Slackware Linux Essentials O alta utilizare comuna pentru cat este copierea de fisiere. touch va crea fisier de lungime zero. dupa cum urmeaza: % cat /bin/bash > ~/mybash Programul /bin/bash este copiat in directorul personal si renumit mybash.1 touch touch(1) este folosit pentru a schimba amprenta de timp pentru fisier. Optiunea -e va face ca echo sa caute caractere speciale in sir si sa le execute. echo va afisa sirul de caractere si va adauga un caracter de linie noua dupa el. cu numele specificat. 10. timpul folosit si multe altele.

1 cp cp(1) copiaza fisiere. ca in exemplul urmator: % cp -a hejaz /tmp Aceasta te asigura ca amprentele de timp nu sunt modificate in timpul copierii. sa specifici o cale. Acest exemplu creaza directorul hejaz in directorul curent: % mkdir hejaz Poti. De exemplu: % cp hejaz /tmp Aceasta copiaza fisierul hejaz din directorul curent in directorul /tmp.5. Exista multe optiuni si pentru cp.Manipularea fisierelor si a directoarelor 10. dupa cum urmeaza: % mkdir /usr/local/hejaz Optiunea -p ii va spune lui mkdir sa creeze si orice director parinte. Utilizatorii de DOS vor observa asemanarea cu comanda copy.2 mkdir mkdir(1) va crea un director nou. Pentru a copia recursiv continutul unui director in alt director. de asemenea. Specifica directorul pe care vrei sa-l creezi cand rulezi mkdir. Exemplul de mai sus va esua in cazul in care /usr/local nu exista.5 Copiere si mutare 10. asa ca ar trebui sa arunci o privire in pagina man inainte de a-l utiliza. Optiunea -p va crea /usr/local si /usr/local/hejaz: % mkdir -p /usr/local/hejaz 10. O utilizare comuna pentru cp este aceea de a copia un fisier dintr-un loc in altul.4. Multi utilizatori prefera sa pastreze amprentele de timp. vei utiliza urmatoarea comanda: % cp -R mydir /tmp 129 .

foloseste optiunile -r si -f impreuna. Suna destul de simplu. In practica. 10. mv nu este folosit aproape niciodata cu optiuni. De asemenea. in pagina de manual. Pentru a sterge un singur fisier.2 mv mv(1) muta fisiere dintr-un loc in altul. specifica-i numele cand rulezi rm: % rm file1 Daca fisierul nu are permisuni de scriere.1 rm rm(1) sterge fisiere si arbori de directoare.6 Stergere: rm si rmdir 10. nu-i asa? % mv oldfile /tmp/newfile mv are cateva optiuni folositoare. Desi este cateodata posibil sa recuperezi unele fisiere sterse recent. Utilizatorii de DOS vor observa asemanarea atat cu del si cu deltree. % ls -l file -rw-r--r-1 root % cp -p file /tmp % ls -l /tmp/file -rw-r--r-1 root cp vlad 4 Jan 1 15:27 file vlad 4 Jan 1 15:27 file are mult mai multe optiuni decat sunt discutate aici. daca doresti sa copiezi un director sau un fisier si sa pastrezi vechile permisiuni si amprente de timp. rm poate fi foarte periculos daca nu il folosesti corect. iata comanda: 130 . foloseste cp -p. 10. s-ar putea sa obtii un mesaj de eroare “permisiuni insuficiente” (permission denied).Slackware Linux Essentials Aceasta va copia directorul mydir in directorul /tmp.5. oricum. Pentru a forta stergerea. utilizeaza optiunea -f dupa cum urmeaza: % rm -f file1 Pentru a sterge un director intreg. care sunt detaliate in pagina man. poate fi foarte complicat (si posibil scump) si nu intra in obiectul acestei carti.6. Nu vrei sa faci asta! Dar. Urmatorul este un bun exemplu despre cum pot sa-ti stergi intregul disc.

s-ar putea sa te impusti singur in picior. Diferentele intre aceste doua tipuri de legaturi au fost discutate in Sectiunea 9. % rmdir -p /tmp/hejaz Aceasta incearca intai sa stearga directorul hejaz din directorul Daca reuseste. 10. rmdir va continua astfel pana cand va intalni o eroare sau pana cand intregul arbore specificat va fi sters. sa stergi un director si toate directoarele sale parinte. 10. dupa arata urmatorul exemplu: % rmdir /tmp/hejaz /tmp. /tmp. vei face in felul urmator: % ln -s /var/media/mp3 ~/mp3 131 . care sunt discutate in pagina de manual. Aceste legaturi pot fi hard sau soft (simbolice). incearca sa stearga directorul /tmp.6.2 rmdir rmdir(1) sterge directoare din sistemul de fisiere. Sintaxa este simpla: % rmdir <directory> Exemplul urmator va sterge directorul hejaz din directorul curent: % rmdir hejaz Daca directorul nu exista.3. Directoarele trebuie sa fie goale inainte sa poata fi sterse. Acest exemplu va incerca sa stearga directorul hejaz din directorul Poti.7 Legaturi intre fisiere cu ln ln(1) este folosit la crearea de legaturi intre fisiere. folosind optiunea -p.Manipularea fisierelor si a directoarelor # rm -rf / Fii foarte atent cu rm. poti specifica intreaga cale pentru directorul care va fi sters. de asemenea. De asemenea. Exista mai multe optiuni pentru linia de comanda. rmdiriti va spune. Daca vrei sa creezi o legatura simbolica spre directorul /var/media/mp3 si sa plasezi legatura in directorul tau personal.

va crea doar un director numit mp3 in directorul tau personal. Realizarea legaturilor hard este la fel de simpla. In mod normal. care va arata spre /var/media/mp3. In acest caz. Urmatoarea optiune este tinta legaturii. Tot ce trebuie sa faci este sa omiti optiunea -s. Poti sa numesti legatura cum vrei. iar optiunea finala este numele legaturii. legaturile hard nu se refera la directoare si nu traverseaza intregul sistem de fisiere. schimband ultima optiune.Slackware Linux Essentials optiunea -s ii spune lui ln sa creeze o legatura simbolica. scrie urmatoarele: # ln /usr/bin/mutt /usr/bin/email 132 . Pentru a crea o legatura hard numita /usr/bin/email catre /usr/bin/mutt.

de obicei ruleaza ca root sau nobody. Procesele pe care le vei porni tu vor rula in continuare ca utilizatorul tau. Procesele pot fi controlate si monitorizate cu ajutorul catorva programe si niste comenzi de shell. Aceste procese pot sa varieze de la procese cum ar fi Sistemul de Ferestre X pana la programe specifice sistemului (daemon-i). Oricare proces ruleaza ca un anume utilizator. care sunt pornite atunci cand calculatorul se initializeaza.4 kill 11. Procesele pornite cu alti utilizatori vor rula ca respectivii utilizatori.3 ps 11.Capitolul 11 Controlul proceselor 11.5 top Orice program care ruleaza se numeste un proces. 133 . incluzand chiar si pe cele pornite de catre alti utilizatori. Procesele care sunt pornite la initializare. root detine controlul asupra tuturor proceselor de pe sistem.1 Backgrounding (procesele care ruleaza pe fundal) 11.2 Foregrounding (aducerea proceselor in prim-plan) 11. Pe langa aceasta.

Aceasta comanda va suspenda respectivul proces. dar ai avea nevoie sa faci si altceva in aceeasi consola. Acest lucru iti permite sa vezi tot ce face programul si sa interactionezi cu el.Slackware Linux Essentials 11. poti sa il aduci din nou in prim-plan. De exemplu. el va prelua controlul asupra consolei si nu ti se va returna un prompt.2 Foregrounding (aducerea proceselor in prim-plan) Daca ai nevoie sa interactionezi cu un proces care ruleaza momentan pe fundal. sa zicem ca vrei sa folositi mp3-player-ul din linia de comanda amp pentru a asculta un folder plin cu mp3-uri. Poti sa faci procesul sa ruleze in fundal cu comanda: % bg Acum procesul pe care l-ai suspendat ruleaza in fundal. Prima modalitate de a trece un proces pe fundal este de a adauga un "&" in linia de comanda atunci cand pornesti programul. Atunci cand ai suspendat un proces. sunt cateva situatii cand ai putea dori ca programul sa se execute fara sa iti ocupe consola. Acest lucru inseamna sa rulezi programul pe fundal. Uneori. Urmatoarea comanda va porni "amp" pe fundal: % amp *. si exista mai multe metode de a realiza acest lucru. Dupa ce ai suspendat un proces. Momentan s-a oprit. 11. O alta modalitate ar fi sa faci programul sa ruleze pe fundal dupa ce acesta a fost deja pornit. dar poate fi reluat de unde a fost oprit in orice moment. Mai intai porneste un program. iar tu te vei putea intoarce la consola.1 Backgrounding (procesele care ruleaza pe fundal) Programele pornite din linia de comanda sunt pornite in prim-plan. poti sa-l aduci inapoi cu comanda: % fg Daca programul nu s-a oprit intre timp. In timp ce programul ruleaza apasa Control+z. Totusi. Daca ai doar un proces pe care l-ai pus sa functioneze in fundal. vei fi readus la prompt. practic se poate spune ca i-ai pus pauza.mp3 & Programul va rula normal. programul se va termina 134 .

Este posibil sa ai mai multe procese care ruleaza in fundal in acelasi timp. o sa primesti un mesaj ca aceasta: [1]+ Done /bin/ls $LS_OPTIONS Aceasta va spune ca procesul din fundal ( in acest caz ls) a fost terminat. Astfel ai putea avea mai multe programe care sa ruleze pe acea consola. Dar ce-ar fi daca ai avea o lista intreaga de procese care ruleaza in fundal? Noroc ca exista o comanda cu care poti sa vezi toate procesele. 11. Dupa cum vezi toate procesele sunt oprite. Daca vei scrie pur si simplu fg in prim plan va aparea ultimul proces care a fost trimis in fundal. Aceasta inseamna ca procesele sunt suspendate. Cum poti sa vezi o lista cu toate acele programe? Simplu. iar tu vei putea sa navighezi inainte si inapoi prin ele. Numarul este un fel de identificare pentru toate procesele din fundal.3 ps Deci acum stii cum sa te misti printre mai multe procese pe care le-ai pornit din linia de comanda si de asemenea stii ca exista o multime de procese care ruleaza tot timpul. Daca ai vrea sa aduceti in prim-plan vim. In aceasta situatie.Stopped [3]+ Stopped vim amp man ps Aceasta comanda iti va arata o lista cu toate procesele din fundal. Cand acest lucru se intampla. Trimiterea proceselor in fundal poate fi foarte folositoare daca nu ai decat o consola deschisa intr-o conexiune prin dial-up. Aceasta comanda are o multime de optiuni. Comanda se numeste jobs si arata cam asa: % jobs [1] Stopped [2]. Procesul care are un plus langa numarul lui (man ps) este procesul care va fi adus in prim-plan daca folosesti comanda fg simpla. ai folosi urmatoarea comanda: % fg 1 si vim va sari inapoi in consola. ai putea folosi comanda ps(1). va trebui sa stii ce proces vrei sa aduci inapoi in prim-plan. dintre care doar cele mai importante vor fi prezentate 135 .Controlul proceselor in timp ce ruleaza in fundal.

Basic ps output % ps PID TTY 7923 ttyp0 8059 ttyp0 TIME CMD 00:00:00 bash 00:00:00 ps Desi aici nu sunt prea multe programe. Paginile manual sunt descrise mai amanuntit in Sectiunea 2. Acest lucru inseamna ca timpul cat a lucrat procesul respectiv de fapt. Lista contine si procesele din prim-plan (adica inclusiv shell-ul pe care il folosesti si. Si in sfarsit coloana CMD arata care este programul care ruleaza. Pentru lista completa poti vedea paginile manualului pentru comanda ps. asa cum o sa observi in sectiunea urmatoare). lista va fi foarte scurta: Figure 11-1. ambele procese ruleaza pe ttyp0. Deci ce inseamna toate astea? Ei bine. Daca tastezi pur si simplu ps o sa primesti o lista cu toate programele care ruleaza pe consola. unic.1. Amintesteti ca Linux-ul este un sistem de operare multi-tasking. ps). Deci coloana TIME va arata mult mai putin timp decat timpul care a trecut cu adevarat cand acesta a fost pornit. urmatorul proces pornit va lua primul ID disponibil. bineinteles. De multe ori. informatia va fi de cele mai multe ori asemanatoare cu cea din exemplu. Cu comanda simpla ps nu vei putea vedea decat programele care ruleaza in consola actuala. Fiecarui proces ii este atribuit urmatorul PID disponibil. Atunci cand un proces se termina (sau este intrerupt. Dupa cum poti observa. Acest lucru indica faptul ca ori functioneaza pe alt calculator. cu comanda kill. ori de pe o consola de X. s-ar putea sa insemne ca ceva nu e bine. Coloana TTY indica consola pe care ruleaza programul respectiv. procesorul ii aloca o mica portiune din timp. Coloana TIME ne arata cat timp a rulat pana acum respectivul proces (este folosit timpul procesorului). este diferit de aceasta valoare.Slackware Linux Essentials aici. acesta isi pierde PID-ul. Daca vezi mai mult de cateva minute in coloana TIME. PID este ID-ul procesului (numarul lui de identificare). Sunt afisate si eventualele procese din background. O sa obtii aceleasi coloane folosind comanda ps indiferent de cate procese ruleaza. incepand numaratoarea din nou de la 1. Toate procesele care ruleaza au un astfel de numar de identificare. Cand numarul maxim PID este atins.1. Doar numele de baza al programului este listat. deci toate procesele vor da aceeasi informatie in coloana ttyp0. Exista multe programe care ruleaza tot timpul si fiecaruia din aceste procese. nu este inclusa o optiune 136 .

Pentru a afla acest tip de informatie. va fi nevoie sa folosesti una din multele optiuni ale comenzii ps. impreuna cu alte date interesante. De asemenea mai sunt afisate si alte cateva coloane. deci este foarte posibil ca datele sa varieze. Probabil ca lista rezultata va fi una foarte mare. Acestea sunt afisate in paranteze drepte. de aceea voi prezenta o lista putin scurtata: % ps -ax PID TTY STAT 1 ? S 2 ? SW 3 ? SW 4 ? SW 5 ? SW 11 ? S 30 ? SW 50 ? S 54 ? S 57 ? S 59 ? S 61 ? S 63 ? S 65 ? S 67 ? S 69 ? S 77 ? S 79 ? S 94 ? S /etc/auto. Recent. Eu am facut cateva modificari la sistemul meu. 137 . aceste optiuni afiseaza si optiunile din linia de comanda langa procesele respective.Controlul proceselor din linia de comanda sau alte informatii similare. Poti obtine o lista completa a proceselor care ruleaza pe sistem folosind o anumita combinatie de optiuni. Despre aceasta se va discuta in curand. Cu toate acestea vei putea vedea multe dintre aceste procese ruland si pe sistemul tau.misc 106 tty1 S 108 tty3 SW 109 tty4 SW 110 tty5 SW 111 tty6 SW [output cut] TIME 0:03 0:13 0:14 0:00 0:17 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 COMMAND init [3] [kflushd] [kupdate] [kpiod] [kswapd] /sbin/kerneld [cardmgr] /sbin/rpc. a fost descoperita o vulnerabilitate in kernel la ptrace iar repararea ei a dus la neafisarea linei de comanda pentru multe procese care ruleaza. ca si in cazul PID 108 pana la 110.nfsd /usr/sbin/crond -l10 /usr/sbin/atd -b 15 -l 1 /usr/sbin/apmd gpm -m /dev/mouse -t ps2 /usr/sbin/automount /auto file -bash [agetty] [agetty] [agetty] [agetty] Majoritatea acestor procese sunt pornite la initializare pe majoritatea sistemelor.mountd /usr/sbin/rpc.portmap /usr/sbin/syslogd /usr/sbin/klogd -c 3 /usr/sbin/inetd /usr/local/sbin/sshd /usr/sbin/rpc. Dupa cum vezi.

0 [3] root 2 0. aceste procese refuza sa dispara chiar daca li se paseaza un semnal SIGKILL.0 0.0 /usr/sbin/inet root 61 0.1 /usr/sbin/sysl root 57 0.port root 54 0. BIND. Un astfel de proces este un proces al carui parinte (proces) a murit. W este pentru un proces care pagineaza. Aceasta arata starea in care se afla respectivului proces. Un proces marcat cu T este urmarit (traced) sau oprit. Daca doresti sa vezi mai multe informatii despre procesele care ruleaza. De obicei.1 /usr/sbin/klog root 59 0.0 0.0 /sbin/kerneld root 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [kswapd] root 11 0.0 /sbin/rpc. incearca aceasta: % ps -aux USER PID %CPU %MEM COMMAND root 1 0.0 0.0 [cardmgr] bin 50 0.0 0.Slackware Linux Essentials In primul rand vei observa ca multe dintre aceste programe sunt prezentate ca ruland pe tty “?”. Demoni des intalniti sunt sendmail. Poti citi despre SIGKILL in sectiunea ce urmeaza. R inseamna ca procesul poate fi rulat.0 0.0 [kupdate] root 4 0.0 0. Un proces disparut e marcat cu X. apache si NFS.2 /usr/local/sbi root 63 0. Z este pentru un proces zombie.0 0. atasate nici unui terminal. D inseamna un proces care a intrat intr-un somn din care nu mai poate fi trezit. Deci programele respective nu mai sunt. S inseamna ca procesul respectiv doarme: adica asteapta ca ceva sa se intample. In al doilea rand.0 VSZ 344 0 0 0 0 1044 1160 1076 1360 1276 1332 1540 1796 RSS TTY 80 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 44 ? 0 ? 120 ? 192 ? 152 ? 60 ? 312 ? 72 ? STAT START S SW SW SW SW S SW S S S S S S Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 TIME 0:03 init 0:13 0:14 0:00 0:17 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 138 .0 [kpiod] root 5 0.0 [kflushd] root 3 0. mai exista o noua coloana: STAT. Asta nu e un lucru bun.0 0. acum.0 0. lasand copilul (proces si el) in urma. De obicei ei sunt listati daca clientul cere acest lucru si afiseaza informatia dupa ce a primit cererea.Acestea sunt procese care au fost pornite dintr-o consola care a fost inchisa.

0 0.0 1812 1172 1048 1100 1396 1820 1048 1048 1048 1048 68 ? 260 ? 316 ? 152 ? 280 ? 680 tty1 0 tty3 0 tty4 0 tty5 0 tty6 S S S S S S SW SW SW SW Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 Mar02 0:00 0:00 0:00 0:01 gpm 0:00 0:08 -bash 0:00 0:00 0:00 0:00 Sunt multe informatii aici.4 kill Cateodata. cat la suta din resursele sistemului foloseste respectivul proces (coloanele %CPU. 11. root 67 /usr/sbin/cron root 77 /usr/sbin/apmd root 79 root 94 /usr/sbin/auto chris 106 root 108 [agetty] root 109 [agetty] root 110 [agetty] root 111 [agetty] [output cut] 0.0 0. programele nu se comporta cum ar trebui si va trebui sa le disciplinezi.2 0. Totusi. De fapt se mai adauga informatia legata de care utilizatorul a inceput procesul respectiv. %MEM.0 0.0 0.0 0. Va trebui sa faci acest lucru daca un program functioneaza prost si utilizeaza mult din resursele sistemului. VSZ si RSS).0 0.0 0. Optiunea -w ne va fi de ajutor aici.2 0. Mai observam si altceva totusi.0 0. faptul ca informatia iese din ecran si nu mai poate fi vazuta in totalitate.2 0.5 0. Poti sa le gasesti daca cercetezi in profunzime paginile manual pentru comanda ps. dar este utila.0 0. sau daca pur si simplu te-ai saturat de procesul respectiv.0 0. optiunile pe care le-am prezentat aici sunt cele mai uzuale si sunt cele de care vei avea nevoie de cele mai multe ori.0 0. Cea mai evidenta modalitate de folosire a acestei comenzi este aceea de a folosi kill pentru a termina un program. Programul pentru acest tip de administrare este kill(1).0 0. Acum avem lista completa pentru fiecare proces in parte.0 0. Dar exista chiar si mai multe informatii care pot fi aflate despre fiecare proces. Nu este extraordinar de draguta. si pe ce data a fost inceput procesul. root 65 /usr/sbin/rpc.1 0. Bineinteles ca aceste informatii i-ar fi foarte utile unui administrator de sistem. 139 .Controlul proceselor /usr/sbin/rpc. si poate fi folosit pentru a manipula procesele in mai multe moduri.0 0.

uneori se pot intampla lucruri neplacute. va trebui sa cunosti PID-ul sau numele lui. Ca sa aflii PID-ul procesului respectiv. Poti obtine aceasta lista cu aceasta comanda: % kill -l 1) SIGHUP 2) SIGINT 3) SIGQUIT 4) SIGILL 140 . Acest program face exact ceea ce spune: termina toate procesele care au un anumit nume.Slackware Linux Essentials Pentru a termina un program. simpla comanda kill nu face treaba. ar trebui sa dati comanda: % kill 4747 Va trebui ca procesul sa iti apartina pentru a-l termina. kill -9 pe de alta parte. Exista o lista intreaga de semnale la dispozitia ta. Procesului nu ii mai este permis sa curete in urma sa si din aceasta cauza. care ruleaza si poarta numele vim fi terminate. Aceasta este una din trasaturile securitatii sistemului. Poti face acelasi lucru cu killall. Daca vei folosi comanda ca root vei putea termina toate procesele vim ale tuturor utilizatorilor. Bineinteles ca root-ul poate sa inchida orice proces din sistem. Comanda normala kill trimite procesului un semnal SIGTERM (de terminare). Daca ai fi putut termina procesele pe care alti utilizatori le-au pornit ar fi fost posibil sa faci si multe alte lucruri malitioase. Va fi nevoie de o comanda mai puternica. Uite si o comanda interesanta pentru a ii da pe toti afara de pe sistem (inclusiv pe tine): # killall bash Uneori. cand se foloseste SIGKILL. Aceasta comanda ii trimite procesului o comanda putin diferita. folosesti comanda ps care a fost discuta mai devreme. Daca acel PID 4747 nu raspunde la comanda. l-ai putea rezolva asa: % kill -9 4747 Acest lucru va termina cu siguranta procesul 4747. De exemplu daca ai vrea sa termini procesul 4747. Mai exista o varietate a comenzii kill numita killall(1). Daca ai vrea de exemplu sa termini toate procesele cu numele vimar trebui sa folosesti comanda: % killall vim Toate programele. Anumite procese nu vor muri cu un simplu kill. etc. cum ar fi date corupte. trimite procesului un semnal SIGKILL care il termina definitiv.

6:47pm up 1 day. 0. 82600K cached PID USER COMMAND PRI NI SIZE RSS SHARE STAT LIB %CPU %MEM TIME 141 . 3. Daca trimiti un semnal SIGHUP majoritatea proceselor vor incepe sa-si reciteasca fisierele de configurare. 11. 51628K shrd. 136K used. Comanda se numeste top(1).1% system.killall. starea procesorului.0% nice. 18:01. informatii despre memoria libera si detalii despre procese cum ar fi PID. pe cand numele fara prefixul “SIG” poate fi folosit pentru comanda killall. 2 running. 0 zombie. 249672K used. utilizator. 1 user. Acestea includ: numarul de procese.02 61 processes: 59 sleeping.07. 0 stopped CPU states: 2. timpul cat a rulat si numele programului. cat la suta din procesor si din memorie este utilizata de proces. 32628K free. 0. 78248K buff Swap: 32764K av. prioritate. load average: 0.9% idle Mem: 257992K av. media de incarcare a sistemului.02. exista o comanda pe care o poti folosi ca sa iti afiseze informatii despre procesele care ruleaza pe sistemul tau. si se executa in felul urmator % top Informatii generale despre sistem. Uite inca un exemplu: % killall -KILL vim Un alt mod de a folosi comanda kill este pentru a reporni un proces.8% user.Controlul proceselor 5) 9) 13) 18) 22) 26) 30) SIGTRAP SIGKILL SIGPIPE SIGCONT SIGTTOU SIGVTALRM SIGPWR 6) 10) 14) 19) 23) 27) SIGABRT SIGUSR1 SIGALRM SIGSTOP SIGURG SIGPROF 7) 11) 15) 20) 24) 28) SIGBUS SIGSEGV SIGTERM SIGTSTP SIGXCPU SIGWINCH 8) 12) 17) 21) 25) 29) SIGFPE SIGUSR2 SIGCHLD SIGTTIN SIGXFSZ SIGIO Numarul trebuie folosit pentru comanda kill. Acest lucru este folositor mai ales atunci cand trebuie sa le spunem proceseler de sistem sa-si reciteasca fisierele de configurare dupa ce acestea au fost modificate. 0.5 top In sfarsit. 93. 8320K free.

Procesele pe care le doresti s-ar putea sa nu fie printre cele care sa consume foarte mult din procesor.0 0.66 gnome- 142 .8 0.7 2.3 0. top pentru ca programele care folosesc cel mai mult din procesor vor fi afisate deasupra.5 1.1 0.0 2.0 7. % top -u alan PID USER 3622 alan terminal PR 13 NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM 0 11012 10m 6956 S 1.0 0.0 2.0 0.0 0.1 TIME+ COMMAND 0:03. Totusi top este o comanda utila pentru a determina programul care nu se comporta asa cum ar trebui si drept urmare trebuie terminat.0 0. Dar acum sa presupunem ca doresti o lista cu propriile procese.1 0.0 0.0 0.4 0.1 0.5 55:53 X 0.0 0.9 0:14 1040 1040 796 796 2180 2180 776 176 776 176 0. Este interesant de retinut ca top va fi afisat printre primele procese din lista pe unele sisteme mai putin active (si unele mai active) din cauza memoriei folosite de catre procesor pentru a rula acest program.0 0. Optiunea -u iti permite sa precizezi un utilizator sau un UID si sa monitorizezi numai procesele detinute de acel UID.1 0.4 0:00 top 0.3 25:37 0.1 0.8 0:00 7.5 1.Slackware Linux Essentials 112 root 4947 david screenshot 3398 david gimp 4946 root 121 david wmSMPmon 115 david wmaker 4948 david 1 root init 189 david licq 4734 david rxvt 2 root kflushd 3 root kupdate 4 root kpiod 5 root kswapd 31 root kerneld 51 root dhcpcd 53 bin rpc. sau cu procesele unui anumit utilizator.3 0.3 1.4 0.0 0.3 0.2 1:35 0:00 xwd 0:13 3:16 0:00 0:08 0:06 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:01 6256 6156 1164 1164 0 0 0 0 340 48 316 588 0 0 0 0 340 48 316 588 Programul se numeste top.portmap 57 root syslogd 12 15 7 12 4 3 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19376 18M 0 2136 2136 0 20544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20M 2468 1748 3000 836 644 1452 648 148 4352 916 0 0 0 0 248 32 236 488 R S S R S S S S S S SW SW SW SW S S S S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0.1 0.0 0.

28 metacity 0:01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0:00.2 0.0 0.3 0.2 0.4 0:00.0 0.0 0.0 0.28 0:02.4 2.10 bonobo0:00.0 0. top poate monitoriza procesele si dupa PID. momentan rulez X. Cel mai bun loc pentru a le gasi.64 nautilus 0:00. un gnome-terminal in care scriu aceste lucruri si inca cateva procese legate de X care imi consuma cel mai mult din timpul procesorului.5 0.00 0:00.Controlul proceselor 3739 alan 3518 alan 3529 alan 3544 alan 3548 alan session 3551 alan 3553 alan 3555 alan activati 3557 alan smproxy 3559 alan settings3565 alan xscreensaver 3568 alan 3572 alan panel 3574 alan 3575 alan 3576 alan 13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1012 1012 804 R 1312 1312 1032 S 984 984 848 S 640 640 568 S 8324 8320 6044 S 7084 7084 1968 S 2232 2232 380 S 2552 2552 1948 S 2740 2740 2224 S 6496 6492 5004 S 1740 1740 1440 S 0.3 0.00 0:00.4 2.05 esd 0:00.4 0. Este o buna metoda pentru a vedea cat de mult utilizeaza altii sistemul.0 0.09 0:00.3 0. 143 . este pagina din manual a comenzii top. top. ignorand procesele idle si zombie.00 nautilus 0:00.0 0.00 nautilus 0 7052 7052 4960 S 0 11412 11m 7992 S 0 12148 0 12148 0 12148 11m 8780 S 11m 8780 S 11m 8780 S Dupa cum se vede.1 1.6 1.31 gnome0:00.0 0.58 gnome0:00.3 1.50 gconfd-2 0:00.05 gnome0:00.5 1. precum si multe alte optiuni.0 0.4 0.4 2.0 0.30 top bash startx xinit gnome- 0:00.2 2.

.

3 Oprirea Corespunzatoare Hei. cu unul sau doi utilizatori. cu cateva sute de utilizatori.2 Utilizatori si Grupuri. hei. Metoda Dificila 12. hei. Indiferent. Aceste treburi par simple. sau ar putea fi un server mare. Acesta ar putea fi sistemul tau desktop. va trebui sa stii cum sa administrezi utilizatorii si cum sa inchizi sistemul in mod corect. stiu la ce te gandesti.1 Utilizatori si Grupuri 12.Capitolul 12 Administrarea de Sistem Esentiala 12. dar au cateva ciudatenii. 145 . “Eu nu sunt administrator de sistem! Nici macar nu vreau sa fiu administrator de sistem!!” Adevarul este ca esti administrator pentru orice calculator pentru care ai parola de root.

in mod normal nu ar trebui sa folosesti sistemul logat ca root. Pentru a crea un utilizator. chfn. chsh. groupdel(8). si prin urmare se afla in /usr/sbin. Comenzile groupadd(8). In mod traditional. cu exceptia cazului in care intradevar vrei sa schimbi ceva.1 Scripturi Furnizate Cel mai usor mod de a administra utilizatorii este cu utilitare si scripturile furnizate.. dupa ce ai dat numele de login. Cu exceptia chfn. aceste programe sunt de obicei rulate doar ca root. userdel(8). poti fie folosi utilitarele furnizate de Slackware sau poti modifica de mana fisierul de parole. chsh(1). vei fi intrebat de ID-ul utilizatorului: 146 .1. Utilizatorii pot fi adaugati cu programul adduser. Vom incepe sa trecem prin toata procedura. chfn(1). chsh. 12. aratand intrebarile care sunt puse si oferind o scurta descriere a lor. sau poti folosi si cifre.Slackware Linux Essentials 12. si passwd. poti trimite numele de login ca argument in linia de comanda: # adduser jellyd In ambele cazuri. ar trebui sa creezi un cont normal de utilizator pentru uzul zilnic si sa folosesti contul root numai pentru administrarea sistemului. In loc de aceasta. si passwd pot fi rulate de oricine si se afla in /usr/bin.1 Utilizatori si Grupuri Dupa cum am mentionat in Capitolul 8. (poti folosi mai mult de opt caractere. Raspunsul implicit este intre paranteze drepte si il poti alege pentru aproape toate intrebarile. si passwd(1) pentru administrarea utilizatorilor . dar incearca sa eviti asta daca nu ai un motiv bun. numele de login sunt de maxim opt caractere si sunt compuse din litere mici. Slackware include programele adduser. # adduser Login name for new user []: jellyd Acesta este numele pe care utilizatorul il va utiliza pentru login. si groupmod(8) sunt pentru administrarea grupurilor.) De asemenea.

Poti sa schimbi asta daca vrei.Administrarea de sistem esentiala User ID ('UID') [ defaults to next available ]: ID-ul utilizatorului (UID) este modul in care sunt determinate cu adevarat apartenentele in Linux. Implicit. Aceasta este util in cazul in care ai stabilit grupuri pentru lucruri. acesta incepand de la 1000 in Slackware. Initial group [users]: In mod implicit. Fiecare utilizator are un numar unic. S-ar putea sa vrei sa il introduci in alt grup. Un utilizator poate fi in mai multe grupuri in acelasi timp. o instalare implicita Slackware foloseste grupul sys pentru utilizatorii autorizati sa emita sunete prin placa de sunet interna. Shell [ /bin/bash ] Daca rulezi un sistem foarte mare. sau sil poate schimba el insusi mai tarziu. Expiry date (YYYY-MM-DD) []: Conturile pot fi configurate sa expire la o data specificata. De exemplu. Daca noul utilizator provine din lumea Unix. s-ar putea sa fie familiarizat cu alt shell. 147 . toti utilizatorii sunt introdusi in grupul users . bash este shell-ul implicit pentru Slackware Linux si va fi indeajuns pentru majoritatea oamenilor. Aceasta optiune s-ar putea sa le fie utila oamenilor care conduc un ISP si care s-ar putea sa vrea ca aceste conturi sa expire la o anumita data daca nu incaseaza plata pentru urmatorul an. este posibil sa fi mutat directoarele personale in alta locatie (sau in mai multe locatii). Sau. dar nu este recomandat decat daca stii ce faci. folosind comanda chsh . Home directory [/home/jellyd] Directoarele personale sunt plasate in mod implicit sub /home. nu exista data de expirare. Additional groups (comma separated) []: Acesta intrebare iti permite sa introduci noul utilizator in grupuri aditionale. cum ar fi modificarea fisierelor cu paginile web. Poti alege tu UID-ul pentru noul utilizator. Acest pas iti permite sa specifici unde va fi directorul personal al utilizatorului. Poti sa ii schimbi shell-ul acum. sau il poti lasa pe adduser sa-l aleaga pe urmatorul disponibil. unele site-uri definesc grupul wheel ca fiind singurul grup care poate folosi comanda su. rularea jocurilor si asa mai departe.

ENTER Creating new account. daca vrei sa renunti. In caz contrar. pentru a putea lua contact cu persoana mai tarziu. Va trebui sa introduci o parola pentru noul utilizator. folosind chfn. or press return for the default Full Name []: Jeremy Room Number []: Smith 130 Work Phone []: Home Phone []: Other []: Toate aceste informatii sunt optionale. Nu este obligatoriu sa le introduci daca nu vrei.. Account setup complete.. New password: Re-enter new password: Password changed. Changing password for jellyd Enter the new password (minimum of 5. apasa pentru a crea contul. maximum of 127 characters) Please use a combination of upper and lower case letters and numbers. Changing the user information for jellyd Enter the new value. In general. Daca ai introdus ceva gresit. apasa Control+C. poti sa apesi enter si contul va fi creat. vei alege o parola implicita si-i vei spune sa si-o shimbe in ceva mai sigur.. apasa Control+C si ia-o de la inceput. Totusi.Slackware Linux Essentials New account will be created as follows: --------------------------------------Login name: jellyd UID: [ Next available ] Initial group: users Additional groups: [ None ] Home directory: /home/jellyd Shell: /bin/bash Expiry date: [ Never ] Asta-i tot . Vei vedea acum toate informatiile pe care le-ai introdus despre noul cont si iti va fi oferita posibilitatea de a anula crearea.. 148 . Altfel.. daca utilizatorul nu este langa tine. ar putea fi util sa introduci macar numele complet si un numar de telefon. iar utilizatorul poate sa le schimbe singur.

in timp ce groupdel va sterge grupul specificat. De asemenea tine minte ca. foloseste urmatoarea comanda: # userdel -r jellyd Dezactivarea temporara a unui cont de utilizator va fi acoperita in sectiunea urmatoare. toate datele legate de parola lui sunt definitiv pierdute. pentru ca este mai usor pentru cineva sa intre in sistemul tau. ceva ce ai gasit pe biroul tau sau ceva care poate fi asociat cu tine cu usurinta. Calatorie sprancenata! :) Utilizatorul este sters din fisierele /etc/passwd. Ramane treaba ta sa modifici /etc/group pentru a adauga utilizatori unui grup specific.Administrarea de sistem esentiala Alegerea unei Parole: O parola sigura este prima linie de aparare impotriva spargerii unui sistem.1. Daca vrei sa stergi si directorul personal. Ar trebui sa verifici ca utilizatorul sa nu fie logat si ca nici un proces nu ruleaza cu drepturile utilizatorului. incluzand litere mari si mici. cauta-le pe Internet.3. cifre si caractere aleatoare. dar nu este sters si directorul personal al sau. In general. Stergerea utilizatorilor nu este de loc grea. In mod ideal. intrucat implica schimbarea parolei utilizatorului. depinzand de tipul de calculatoare de la care vei accesa sistemul). Nu vrei sa ai o parola usor de ghicit. Schimbarea altor informatii ale contului este tratata in Sectiunea 12. pentru a adauga un grup numit cvs: # groupadd cvs 149 . # userdel jellyd Aceasta comanda il sterge pe enervantul utilizator jellyd din sistemul tau. o parola buna este un sir de caractere aleatoare. Exista multe pachete de programe care pot genera parola aleatoare. De exemplu. foloseste-ti bunul simt: nu alege ca parola ziua de nastere a cuiva. Doar foloseste userdel cu numele contului pe care vrei sa-l stergi. /etc/shadow. Programele de adaugare si stergere ale grupurilor sunt foarte simple. si /etc/group. groupadd va adauga o noua linie in fisierul /etc/group cu un ID unic de grup. o fraza comuna. Nici parolele pe care le vezi scrise sau online. (Caracterul tab nu este recomandat. cum ar fi “secure1” nu sunt bune. odata sters contul.

pentru confirmare. exact ca la login. Atat dezactivarea cat si activarea pot fi facute cu passwd. Apoi esti intrebat de noua parola. Dezactivarea contului unui utilizator poate fi utilzat daca utilizatorul nu joaca dupa regulile jocului sau daca au exportat o foarte mare copie de xeyes(1) pe desktop-ul tau X. maximum of 127 characters) Please use a combination of upper and lower case letters and numbers. Daca esti root.2 Schimbarea Parolelor Programul passwd schimba parolele modificand fisierul Acest fisier mentine toate parolele pentru sistem intr-un format criptat. % passwd Changing password for chris Old password: Enter the new password (minumum of 5. Vei reactiva contul folosind: # passwd -u david Acum. 150 .. New password: Dupa cum vezi.Slackware Linux Essentials Si penru a-l inlatura # groupdel cvs 12. Pentru a dezactiva un cont. Nu va aparea pe ercan cand o scrii. passwd face mai multe verificari pentru noua ta parola si se va plange daca aceasta nu intruneste conditiile.). poti schimba parola unui alt utilizator: # passwd ted Vei trece prin aceeasi procedura ca mai sus. contul lui david este inapoi la normal. Ti se va cere sa introduci noua parola a doua oara. Poti ignora aceste avertismente daca vrei. cu exceptia faptului ca nu vei mai fi intrebat de vechea parola (Unul din avantajele de a fi root. esti intrebat de vechea parola.1.. Ca sa-ti schimbi propria parola scrie: /etc/shadow. fa urmatoarele ca root: # passwd -l david Aceasta va schimba parola utilizatorului david in ceva care nu va fi niciodata verificat de o valoare criptata. Daca este nevoie pot sa dezactivezi temporar un cont si sa-l activezi mai tarziu.

pentru cazul in care ai nevoie sa recuperezi aceste informatii si nu ai la indemana uneltele Slackware. /etc/shadow(5).1. Un utilizator poate alege orice shell care este trecut in fisierul /etc/shells. root poate schimba informatiile finger ale oricui. din motive de securitate. Asigura-te intai ca este trecut in fisierul /etc/shells(5). Nu este foarte dificil desi. Ca de obicei.Administrarea de sistem esentiala 12. introdu calea completa spre noul shell. probabil ca ti se va parea mult mai simplu sa folosesti scripturile. foloseste chsh: % chsh Password: Changing the login shell for chris Enter the new value. s-a renuntat la acest lucru.2 Utilizatori si grupuri. Pentru majoritatea oamenilor. Totusi este important sa stii modul in care informatiile despre parole sunt stocate. Fisierul passwd contine cateva informatii despre utilizatorii sistemului dar (destul de ciudat) nu si parolele lor. este posibil sa adaugi. cum ar fi numele tau complet. Fisierul passwd trebuie sa poata fi 151 . Pentru a-ti schimba shell-ul. 12. sa modifici si sa stergi utilizatori si grupuri fara scripturile si programele care vin cu Slackware. Altii s-ar purtea sa fie mai familiarizati cu un shell de pe sistemul de la serviciu sau de la scoala si vor sa folosesca ceva ce deja stiu. In primul rand vom adauga un nou utilizator in fisierele /etc/passwd(5). or press return for the default Login Shell [/bin/bash]: Dupa ce ai dat parola. Acestea pot fi schimbate folosind chfn. numarul de telefon si numarul camerei. Informatiile finger sunt date optionale. Slackware Linux foloseste chsh (schimbare shell) si chfn (schimbare finger) pentru a modifica aceste valori. Utilizatorul root poate schimba shell-ul oricarui utilizator. si urmand aceeasi procedura ca cea din timpul crearii contului. dupa ce vei citi procesul. si /etc/group(5). metoda dificila Desigur. /bin/bash este de ajuns. Asa se intampla odata dar. ruland chsh si folosind numele utilizatorului ca argument.3 Modificarea Informatiilor Utilizatorilor Sunt doua lucruri pe care utilizatorul le poate schimba oricand: shellul si informatiile finger.

In primul rand. cu fiecare camp separat de doua puncte. Daca esti unicul administrator. ca altcineva nu va putea modifica fisierul in acelasi timp cu tine. In loc de asta. O intrare tipica arata asa: chris:$1$w9bsw/N9$uwLr2bRER6YyBS. numarul de zile de cand parola a fost schimbata ultima data.Slackware Linux Essentials citit de catre toti utilizatorii.. Foloseste vipw -s pentru a edita fisierul /etc/shadow in siguranta. asigura-te ca parola este x. Campurile sunt (in ordine) numele de login. vom crea o intrare in fisierul /etc/shadow. ID-ul de utilizator. parola criptata (“x” pentru toata lumea pe un sistem Slackware. completand informatiile corecte. numarand de la Epoca (1 Ianuarie 1970). nu numele sau). comanda vigr pentru a edita fisierul /etc/group in siguranta. informatiile optionale finger (separate de virgule). directorul personal si shell-ul. si atat numele de utilizator cat si ID-ul de utilizator sunt unice. pentru ca Slackware foloseste parole criptate). fie 100 (grupul “users” in Slackware) fie grupul tau implicit (foloseste numarul grupului. care poate fi citit numai de root.:11055:0:99999:7::: Din nou. Poti folosi comanda vipw pentru a edita fisierul /etc/passwd in siguranta. Apoi. Atasaza utilizatorul la un grup.) Haide sa examinam fisierul /etc/passwd si sa vedem cum se adauga un nou utilizator. adauga o noua linie la sfarsitul fisierului. dar obiceiurile bune se formeaza de la inceput. Campurile sunt numele de login. shell-urile valide sunt trecute in /etc/shells). iar parolele fiecarui utilizator sunt introduse in fisierul passwd ca “x”.:/home/chris:/bin/bash Fiecare linie este pentru un utilizator. Da-i utilizatorului un director personal valid (pe care il vrei crea mai tarziu) si un shell (tine minte. Informatiile pe care le adaugi trebuie sa indeplineasca niste conditii. Fisierul group contine toate grupurile si corespondenta intre utilizatori si grupuri. parolele sunt tinute in fisierul shadow.CAEp7R. in acest context. (“In siguranta” inseamna. parola criptata. iar fiecare camp de pe linie este separat de celelalte prin doua puncte. fiecare linie este o intrare pentru o persoana. O linie tipica in passwd arata asa: chris:x:1000:100:Chris Lumens. numarul de zile dupa care 152 . Pentru a adauga un nou utilizator.Room 2. dar nu vrei ca parolele criptate sa poata fi citite de toata lumea. ID-ul de grup. care contine parolele criptate. intrucat posibilii intrusi pot folosi parolele criptate drept punct de pornire pentru decriptare parolei unui utilizator. probabil ca esti oricum in siguranta. altfel utilizatorul va avea probleme la login.

Asta chiar ca e util :) ) Intr-un sistem Slackware. majoritatea campurilor se refera la expirarea parolei. cu un ID de grup unic si o lista cu toti utilizatorii care vrei sa fie in acel grup. Dupa cum vezi. va trebui sa modifici fisierul /etc/group. va trebui sa faci cateva calcule si decizii inainte de completarea campurilor. foloseste pwck -r si grpck -r: optiunea -r -r nu face nici o schimbare. toti utilizatorii normali sunt membrii ai grupului “users”. Singurul caracter pe care nu il poti introduce in campul de parola este doua puncte. daca vrei sa adaugi un nou grup. Totusi. Acum ar trebui sa folosesti comanda passwd pentru a crea o parola pentru utilizator. numarul de zile cu care va fi anuntat utilizatorul inainte de expirarea parolei. mult noroc.root Campurile sunt numele grupului. Apoi foloseste mkdir ca sa creezi directorul personal al noului utilizator in locatia pe care ai introdus-o in fisierul /etc/passwd si foloseste chown ca sa schimbi apartenenta noului director la noul utilizator. ID-ul grupului si membrii grupului. 99999. (Pentru cei care se gandesc ca imi pot vedea parola criptata mai sus si cred ca vor putea sa intre in sistemul meu.logan. In acest moment. Lasa gol campul “zile de cand a fost schimbata parola ultima data”. Daca nu folosesti informatiile de expirare. poti sa completezi unele campuri cu niste valori speciale. parola grupului. este o idee buna sa folosesti comenzile pwck si grpck pentru a verifica daca ai facut niste schimbari corecte. numarand de la Epoca si un camp rezervat. Iata o linie tipica: cvs::102:chris. si 7 exact cum ai vazut in exemplu si lasa restul campurilor goale. In primul rand. Utilizatorii care sunt logati vor trebui sa faca logout si apoi login pentru a beneficia de schimbari. In caz contrar. numarul de zile de cand contul este dezactivat. 153 . numarul de zile pana cand parola trebuie schimbata. Crearea unui nou grup nu inseamna decat adaugarea unei linii noi. Nu-ti face griji cu parola acum. daca trebuie sa rulezi pwck or grpck fara optiunea -r sau daca vrei sa lasi schimbarile asa cum sunt. Daca imi puteti sparge parola.Administrarea de sistem esentiala parola poate fi schimbata. Completeaza 0. separati de virgule. intrucat o vei schimba imediat. dar arata schimbarile pe care le-ar face daca ai rula comanda fara aceasta optiune. sau daca vrei sa adaugi utilizatori la grupuri. veti putea intra pe un sistem de test protejat de un firewall. numarul de zile dupa expirare dupa care contul va fi dezactivat. Poti folosi iesirea acestei comezi ca sa decizi daca mai trebuie sa modifici un fisier.david.

va trebui sa treci printr-o indelungata procedura de verificare a sistemului de fisiere la urmatoare repornire. Aceste procese administreaza sistemul si tin deschise multe fisiere. Daca vrei. verificarea va dura mult mai putin decat daca ai folosi un sistem de fisiere fara jurnalizare. poti sterge directorul personal al utilizatorului. Cat timp este deschis. si sterge numele de login din toate grupurile din fisierul /etc/group . Stergerea unui grup este la fel: sterge intrarea grupului din /etc/group.Slackware Linux Essentials Stergerea unui utilizator inseamna doar stergerea tuturor intregistrarilor care exista pentru acel utilizator. cand vrei sa repornesti sau sa inchizi calculatorul. cum ar fi ext3 sau reiserfs. este important sa o faci in mod corect. exista fisiere utilizate chiar daca tu nu faci nimic. In orice caz.. 12./etc/group. Din moment ce repornirea si inchiderea sunt proceduri asemanatoare. sistemul poate deveni complet inutilizabil! In orice caz. spunandu-le ca sistemul este in curs de inchidere. Oprindu-l doar apasand pe butonul de curent poate duce la avarii grave ale sistemului de fisiere. aceste fisiere nu sunt inchise in mod corect si pot fi corupte. nu si de propria lene. 154 . Tine minte ca tot timpul ruleaza multe procese in fundal. Sterge intrarile utilizatorului din /etc/passwd si /etc/shadow. alege-l pe cel care crezi ca e cel mai amuzant (sau care implica cea mai putina munca). Sunt mai multe moduri in care poti sa o faci. fisierul spool de mail si intrarile din crontab (daca exista). In functie de ce fisier a fost stricat. majoritatea modurilor de inchidere se pot aplica si la repornire. Cand sistemul este inchis de la buton. shutdown poate fi folosit la repornire.3 Oprirea corespunzatoare Este foarte important sa inchizi sistemul in mod corect. vei fi partial protejat de stricaciuni iar. la inchidere si poate afisa un mesaj tuturor utilizatorilor logati. cum ar fi ext2. aceasta plasa de siguranta nu reprezinta o scuza pentru inchiderea necorespunzatoare a sistemului! Un sistem de fisiere jurnalizat te protejeaza numai de evenimentele asupra carora nu ai control. Totusi. la umatoarea restartare. Prima metoda este prin programul shutdown(8) si este probabil cea mai populara. Daca ti-ai configurat sistemul sa foloseasca un sistem de fisiere jurnalizat.

Restartarea sistemului se face folosind aceeasi comanda. ceea ce ar fi de ajuns pe un sistem multiutilizator. O metoda mai buna pe un sistem multiutilizator este sa avertizezi din timp pe toata lumea: # shutdown -h +60 Asta va inchide sistemul peste o ora (60 de minute).) Sunt invocate astfel: # halt # reboot Un mod mai intim de oprire sau repornire este sa discuti direct cu init. Inchiderea sistemelor vitale ar trebui programata cu mult timp inainte si ar trebui afisata note cu timpul de nefunctionare in orice loc crezi de cuviinta (e-mail. de fapt. pentru ca amandoua sunt nivele speciale de rulare. iar “-h” inseamna ca vrei sa opresti sistemul. /etc/motd. Sunt mai multe lucuri pe care le poti face cu shutdown pentru controlul opririi si repornirii. # telinit 0 155 . orice). Dupa cum le spune si numele halt va opri imediat sistemul iar reboot il va reporni. doar o legatura simbolica spre halt. dar poti sa-i spui direct ce sa faca folosind telinit(8) (observa faptul ca are un singur “l”). (reboot este. Folosind telinit ii vei spune lui init in ce nivel de rulare vrei sa ajungi. Toate celelalte metode sunt doar modalitati convenabile de conversatie cu init. Al doilea mod de oprire a sistemului este folosirea comenzilor halt(8) si reboot(8).Administrarea de sistem esentiala Cel mai simplu mod de a inchide calculatorul este: # shutdown -h now In acest caz nu vom trimite un mesaj personalizat catre utilizatori. uita-te in pagina man pentru mai multe detalii. dar functioneaza perfect pe sistemul tau de acasa. “now” este momentul de timp cand vrei sa inchizi. dar utilizand “-r” cu “-h”: # shutdown -r now Poti folosi aceeasi notatie de timp cu shutdown -r ca atunci cand folosesti shutdown -h. Acesta nu e este un mod tocmai prietenos de a rula un sistem multiutilizator. Aceasta merge pentru oprirea si repornirea sistemului. ei vor vedea mesajul implicit al lui shutdown. ceea ce va face ca un script special sa ruleze.

halt.d/rc. Pe multe laptopuri si calculatoare moderne. Pentru toate celelalte metode trebuie sa fii logat ca root. Folosind Control+Alt+Delete ("salutul celor trei degete") vei face ca masina sa reporneasca imediat.d/rc. (In fundal. sau reboot. Aceasta este o modalitate perfect acceptabila de a opri sistemul. sistemele de fisiere vor fi demontate si masina va fi repornita.Slackware Linux Essentials Nivelul de rulare 0 este modul de oprire.) Poti sa personalizezi acest fisier dupa bunul tau gust – dar ai grija sa testezi schimbarile cu mare atentie! Mai exista o ultima metoda de repornire a sistemului.6. atunci cand schimbi la nivelele de rulare 0 sau 6.d/rc.6. (Scriptul /etc/rc. In sfarsit. cu conditia sa ai acces fizic la tastatura. # telinit 6 Nivelul de rulare 6 este modul de repornire. Aceasta este o modalitate perfect acceptabila pentru repornirea sistemului. In general nu ar trebui sa modifici acest fisier. este rulat scriptul /etc/rc. fisierul care controleaza toate aspectele pornirii si opririi este fisierul /etc/inittab(5). sistemele de fisiere sa fie demontate si sistemul sa fie oprit. In caz ca esti curios. va determina ca toate procesele sa fie omorate. Ca de obicei. dar s-ar putea sa-ti arate de ce lucrurile functioneaza asa cum functioneaza.0 este o alta legatura simbolica catre /etc/rc.) Salutul nu functioneaza mereu cand folosesti X Window – s-ar putea sa trebuiasca sa folosesti Control+Alt+F1 (sau alta tasta functionala) pentru a schimba la un terminal non-X Window inainte sa-l folosesti. utilizand shutdown. acesta va face ca masina sa fie scoasa de sub tensiune. 156 . Spunandu-i lui init sa intre in nivelul de rulare 0. Totusi este posibil sa repornesti masina chiar daca nu esti root. Toate procesele vor fi omorate. uita-te in pagina man pentru alte detalii. comanda shutdown este rulata cand apesi Control+Alt+Delete.

Poate fi la fel de mare ca reteaua de acasa cu cateva calculatoare.6 The Secure shell 13. sau indirect prin servicii ca web sau e-mail.3 Utilitare DNS 13. Unele sunt utile pentru diagnosticarea retelei. puteti avea acces direct la resursele celorlalte calculatoare.5 telnet 13. Exista o varietate de programe de retea ce pot fi folosite.9 Clienti FTP 13. o retea a unei universitati sau chiar Internet-ul. sa vedeti daca totul functioneaza cum trebuie.8 Browsers 13.1 ping 13.4 finger 13. Cand calculatorul dumneavoastra face parte dintr-o retea.Capitolul 13 Comenzi primare de retea 13.10 Comunicarea cu alti utilizatori O retea consta in mai multe calculatoare interconectate.2 traceroute 13. Altele precum clientii de e-mail sau web browser-e sunt utile pentru munca dumneavoastra si pentru a fi in contact permanent cu alte persoane.7 email 13. 157 . O retea variaza in complexitate.

216. 13. Daca nu exista un raspuns. ceva este in neregula.032 ms 0.com (204.com Sunt aratate toate host-urile cu timpii de raspuns aferenti.218 ms 32. traceroute arata fiecare masina prin care un pachet trece in incercarea de a ajunge la destinatie. primiti inapoi un pachet ICMP.134.1 ping trimite un pachet ICMP ECHO_REQUEST catre o masina specificata.1) 0. 30 hops max.409 ms 1.27.Slackware Linux Essentials 13. Puteti vedea cate "hop-uri" sunt de la dumneavoastra catre site-ul Slackware cu urmatoarea comanda: % traceroute www. Daca masina raspunde. dar nu raspunde.sirius.168.873 ms 32.230.254) 18.227.171. Cazurile de genul acesta fac comanda ping o unealta foarte utilizata. Am incercat sa-l pinguiesc. puteti "pingui" o adresa IP a unei masini ca sa vedeti daca este oprita sau pornita. Un exemplu de conversatie intre doi utilizatori Linux: Utilizator A: Loki's e cazut iar. Sintaxa de baza este: % ping www.171.slackware.303 ms 2 207.tdn (192.1.13).slackware.227.slackware. 40 byte packets 1 zuul.com ping(8) Mai exista multe optiuni ce pot fi specificate. Suna ciudat? Ei bine.slackware.433 ms 3 border-sf-2-0-4. Vedeti pagina de manual ping(1) pentru mai multe informatii.254 (207.com traceroute to www.2 traceroute Comanda traceroute(8) este un utilitar foarte bun pentru diagnosticarea retelei. Uitati un exemplu: % traceroute www. Este o metoda foarte usoara prin care puteti vedea daca un calculator este pornit si/sau conectat la reta.662 ms 158 .254) 15.com (205. Utilizator B: Esti sigur? Utilizator A: Da.

128.20) 20.142 ms 4 pb-nap.102.118.1 host host(1) poate face acest lucru. host este folosit pentru a mapa numele catre adresele IP.34.net (198.115 ms 53. dar cum putem mapa numele catre adresele IP? 13.crl.328 ms traceroute este similar cu ping in sensul ca ambele folosesc pachete ICMP. In mod cert folosirea numelor pentru calculatoare este foarte buna.033 ms 48. Fara DNS ar trebui sa tinem noi minte fiecare adresa IP a fiecarei masini.27.3 Utilitare DNS Domain Name Service (abreviat DNS) este acel protocol magic ce permite calculatorului dumneavoastra sa transforme adresele web ca www.532 ms 21.slackware.slackware.57.672 ms 21.com has address 64.CRL.2) 24. cum facem acest lucru? 159 . Este un utilitar mic.NET (165. % host www. si asta presupunand ca adresa IP nu se va schimba niciodata.34 Sa zicem ca vrem sa mapam o adresa IP catre un nume.113.NET (165.293 ms 21.32.544 ms 42.113.216.955 ms 58.slackware.741 ms 23.com (204.com. Calculatoarele nu pot ruta pachete catre www.443 ms 7 www.3.29 ms 6 T1-CDROM-00-EX.57. Aceasta este o metoda foarte buna de a va aminti usor adresele masinilor.55.102.com in adrese IP ca 64.378 ms 5 E0-CRL-SFO-03-E0X0. slackware.Comenzi primare de retea 15. simplu si fara prea multe functii.com. 13.slackware. Exista multe optiuni ce pot fi adaugate comenzii traceroute.731 ms 16.CRL.13) 38.3) 22.US. Aceste optiuni sunt explicate detaliat in pagina de manual.com www.US. dar le pot ruta catre adresa IP al acelui domeniu.com is an alias for slackware.slackware.

id: 26362 . ar trebui sa cititi in detaliu stufoasa pagina de man.com mx . ADDITIONAL: 2 . si daca nu sunteti foarte familiar cu ele. dig are extrem de multe optiuni.2. ANSWER: 2.opcode: QUERY. global options: printcmd . Consider using the `dig' or `host' programs instead.com canonical name = slackware. .slackware. ->>HEADER<<.slackware..2 <<>> @192. IN MX 76634 86400 IN IN CNAME MX 1 160 .com.slackware. CNAME.3.com Address: 64.1.com mx . % dig @192. ANSWER SECTION: www.. SP. mail.Slackware Linux Essentials 13. AUTHORITY: 2.254 www.com.3 dig The domain information groper.254#53 Non-authoritative answer: www. Server: 192.102.com. pe scurt dig(1) este utilitarul de baza pentru a afla informatii DNS. slackware. <<>> DiG 9.1. status: NOERROR..www.. dig poate afla aproape orice informatie de la un DNS server chiar si reverse lookups. Nici nu exista o pagina de manual pentru acest program.3. QUESTION SECTION: .34 13. si TXT.2 nslookup nslookup este un program ce exista de foarte multi ani..168. MX. Got answer: . % nslookup 64. flags: qr rd ra.com.slackware.slackware.57. A. QUERY: 1.com. slackware.102.slackware.168.168.57.. Run nslookup with the `-sil[ent]' option to prevent this message from appearing. Name: slackware.com.254 www.168.1.34 Note: nslookup is deprecated and may be removed from future releases.1.254 Address: 192. nslookup este foarte vechi si este posibil sa nu mai existe in versiunile viitoare.

SERVER: 192.Comenzi primare de retea .57. Desigur informatiile variaza in functie de serverul finger. si fisiere numite “dot plan” si “dot project”. Un exemplu este: % finger johnc@idsoftware.com.com.cwo. numere de telefon. 86400 86400 IN IN NS NS ns1. Cel inclus in Slackware precizeaza urmatoarele informatii: • Username • Room number • Home phone number • Work phone number • Login status • Email status • Contents of the . email-ul.2 64.1. MSG SIZE rcvd: 159 64.100.com va fi trimis catre mail.cwo...1. cum ar fi adresa.cwo.168... ADDITIONAL SECTION: ns1.1. “@192. .4 finger finger(1) este folosit pentru a afla informatii despre un anume utilizator. Query time: 149 msec .com.com.com 13. aflu ca orice e-mail trimis catre www. serverul ne va da informatiile despre utilizator.100.slackware.cwo..slackware. numar de telefon.plan file in the user's home directory • Contents of the . WHEN: Sat Nov 6 16:59:31 2004 . AUTHORITY SECTION: slackware..com finger poate preciza numele de utilizator. 163033 IN A ns2.project file in the user's home directory 161 .168.com” aste domeniul despre care vrem sa aflam mai multe informatii. ns2.57. Din informatiile de mai sus. Daca folosim finger asupra unui nume de utilizator sau o adresa de e-mail.com. slackware.com. si “mx” este tipul de informatie pe care o vrem. “www.slackware.254” specifica ce server DNS vrem sa folosim.254#53(192. tot ce a fost specificat cand utilizatorul a fost adaugat in sistem cu adduser.3 Exemplul ar trebui sa va dea o idee despre cum functioneaza dig. 163033 IN A .254) .168.

plan sau . De aici poti sa faci abslolut orice se poate face intr-o consloa normala. 13. Odata ce username si password au fost acceptate.d. Ai putea sa te autentifici via retea sau Internet pe o alta masina si sa iti faci treaba in mod normal este ceea ce separa sistemele de operare Unix si Unix-like de restul lumii. chiar si parolele. Totul este trimis in text clar. Asta este tot. vei vedea un ecran de login.m.Slackware Linux Essentials Primele patru pot fi modificate cu ajutorul comenzii chfn. Verificati pagina de man pentru alte optiuni. poti rula programe de X pe masina remote si sa afisezi acestea pe masina curenta. De altfel puteti afla planurile utilizatorului sau proiectul la care acesta lucreaza. Acum esti intr-un shell. Administrare de sistem.5 telnet Cineva a spus odata ca telnet(1) este cel mai bun utilitar care a putut sa existe pe un calculator. 162 .project. Pentru a te autentifica pe o masina remote. Pentru a modifica informatiile din fisierul . Introdu username si parola.a. telnet iti da voie sa te autentifici pe o masina ca si cand aceasta ar fi in fata ta. Multi utilizatori fac finger asupra propriului cont de pe alte masini pentru a afla daca au un e-mail nou. telnet nu cripteaza informatia trimisa. sa citesti e-mail-ul sa modifici fisiere s. Cripteaza toata informatia trimisa si este de asemenea gratuit. Daca lucrezi in X si faci telnet catre alta masina.project pur si simpu editatile cu editorul preferat. Ca multe alte comenzi. vei primi un shell. Pentru a face log-out utilizeaza comanda exit sau logout. Incerca in schimb Secure Shell. Tine minte informatiile in fisierul /etc/passwd. cu numele de . foloseste sintaxa: : % telnet <hostname> Daca masina raspunde. Fisierele trebuie sa fie in directorul personal. finger are optiuni.plan si . Nu este recomandat sa folosesti telnet via Internet.

ca si cand ar fi in fata ta. POP3. Telnet catre un webserver % telnet store.Comenzi primare de retea 13. etc. Figura 13-1. Escape character is '^]'.. 25 Apr 2005 20:47:01 GMT Server: Apache/1. ssh cripteaza toata informatia ce circula intre cele doua masini. secure shell se bucura de popularitatea pe care telnet o avea odata.slackware. Connected to store.50.0 HTTP/1.1 Alte moduri de a utiliza telnet Acum ca v-am convins sa nu folositi telnet va vom arata alte intrebuintari practice ale programului telnet. % telnet <hostname> [port] Poate fi de mare folos cand trebuie sa testezi un anume serviciu. 18 Apr 2003 10:58:54 GMT ETag: "193424-c0-3e9fda6e" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 192 Connection: close Content-Type: text/html Connection closed by foreign host.com.slackware. % Poti sa faci la fel pentru orice alt protocol plain-text..com 80 Trying 69.233.22 OpenSSL/0.33 (Unix) mod_ssl/2. HTTP.153.8. Chiar daca cineva ar 163 .3. ssh(1) iti da voie sa te autentifici pe o masina remote si sa faci ce doresti. Poti folosi telnet ca sa te conectezi la o masina remote pe un anume port. Mai jos se poate vedea telnet catre un server HTTP pe portul 80 pentru a afla cateva detalii despre el.9.6 The Secure shell In ziua de azi.5. 13. atat timp cat sti pe ce port sa te conectezi.1 200 OK Date: Mon.7d Last-Modified: Fri. totusi. HEAD / HTTP/1.

net (192.168. dar vei afla ca un client bazat pe text este foarte convenabil.lizella. Nu te teme.net -l alan The authenticity of host 'carrier. oferim un mail server standard si diferiti clienti de mail.4. alan@carrier:~$ ls -l MANIFEST -rw-r--r-. Password: password Last login: Sat Nov 6 16:32:19 2004 from 192.1 alan users 23545276 2004-10-28 20:04 MANIFEST alan@carrier:~$ exit logout Connection to carrier. Sau asa se spune.lizella. si verificarea permisiilor pe fisierul MANIFEST file.168. sunt multi clienti de e-mail grafici cum ar fi Kmail-ul de la KDE. 13. Daca vrei sa folosesti unul dintre acelea verifica in meniul de ajutor. Sub Slackware. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning: Permanently added 'carrier.lizella. 13.253)' can't be established.net.net' (RSA) to the list of known hosts. Este intra-devar comun si folositor.lizella.1.Slackware Linux Essentials intercepta aceste informatii.1 pine pine(1) nu este elm.102 Linux 2. Multi utilizatori Windows ar putea sa fie impotriva acestui lucru. Poti observa o conexiune catre carrier.7.1.26-smp. ar fi imposibil sa le inteleaga. Urmeaza un exemplu tipic de conexiune ssh: % ssh carrier. in special cand verifici mail-ul de la distanta. RSA key fingerprint is 0b:e2:5d:43:4c:39:4f:8c:b9:85:db:b2:fa:25:e9:9d.7 email Posta electronica este unul dintre lucrurile cele mai cunoscute pe care le poate face cineva pe Internet. S-a reportat ca in 1998 a fost trimisa mai multa posta electronica decat clasica.net closed. Toti clientii descrisi mai jos sunt bazati pe text. Universitea din Washington a creat programul lor pentru stirile de pe Internet si e-mail din nevoia pentru 164 .lizella.

foarte multe caracteristici. Mesajele tale sunt listate cu data. asa ca nu vom discuta fiecare trasatura a acestuia aici. este cu siguranta prezent de mai multa vreme. pine are multe. Pentru a vedea ce este in inbox. Marcheaza mesajul pe care il vrei si apasa enter pentru a-l vizualiza. apasa pe d. Apasand pe r va incepe un reply la mesaj.7. pine te lasa de asemenea sa iti stochezi mailul in directoare. Poti vedea lista directoarelor apasand s. Va marca mesajul selectat pentru stergere. apasa s pentru a-l salva in alt director. 13. ar trebui neaparat sa te uiti la pagina manual pentru mai multe informatii. Meniul Pine principal Vei vedea un meniu de comenzi si un rand de chei comanda in partea de jos. Va contine cea mai recenta informatie despre program. Poti apasa pe i pentru a te intoarce la lista mesajelor. pine este intr-adevar un program complex. pine sterge mailul cand parasesti programul. autorul si subiectul. Figura 13-2. La listarea mesajelor. Odata ce ai scris raspunsul. Iti va cere numele directorului in care sa scrie mesajul. apasa pe Ctrl+X pentru a-l trimite. pine este unul dintre cei mai populari clienti de mail folositi azi si este disponibil pentru aproape toate genurile de Unix si Windows. Desi nu la fel de prietenos ca si pine.Comenzi primare de retea un cititor de mail simplu pentru sutdentii lor. apasa pe i.2 elm elm(1) este un alt client de mail popular bazat pe text. 165 . Daca vrei sa stergi un mesaj.

MMDF. Pagina de manual discuta despre elm in mai mult detaliu. MH. maildir) • foarte configurabil 166 .3 mutt “Toti clientii de mail sunt naspa. Cateva dintre trasaturile luimutt • suport pentru culori • filetarea mesajelor • suport pentru MIME si PGP/MIME • suport pentru pop3 si imap • suport pentru multiple formaturi mailbox (mbox.” Interfata originala. 13. data. Tasta dva marca un mesaj pentru stergere. Toate aceste taste sunt afisate in partea de jos a ecranului cu un prompt. Ecranu principal Elm Esti plasat in inbox-ul tau implicit.7. rezultand intr-un mutt hibrid. Mesajele sunt listate cu numarul mesajului. Apasa Enter pentru a citi mesajul. Aceasta e naspa mai putin ca celelalte. Tasta r va raspunde mesajului pe care il citesti.mutt a fost bazata pe elm cu trasaturi adaugate in alti clienti de mail populari. apasa m la meniul principal. Foloseste tastele sageata pentru a marca mesajele pe care le vrei. expeditor si subiect.Slackware Linux Essentials Figura 13-3. Pentru a compune un mesaj nou. deci probabil ca vei vrea sa o consulti inainte de a folosi elm.

mailx este util in momentele cand vrei sa trimiti ceva repede. Aici este un exemplu de trimite a sursei unui program unei alte persoane.4 nail nail(1) este un client de mail condus de linia de comanda. Este foarte primitiv si nu ofera cam nimic ca si interfata utilizator. atunci iti va placea mutt. Ecranul principal Mutt Daca cauti un client de mail care te va lasa sa fii in control total asupra tot. testarea instalatiei MTA sau ceva similar. scriptarea unui bulk mailer. mail. Asa ca poti concatena un fisier acestei comenzi pentru a o trimite. Daca iti place sa adaugi un macrox. Tine minte ca Slackware creeaza link-uri simbolice catre nail la /usr/bin/mail si /usr/bin/mailx. De fapt. 13.7. Toate setarile implicite pot fi configurate. mailx 167 . Linia de comanda primara este: % mailx <subject> <to-addr> citeste corpul mesajului de la intrarea standard. combinatiile de taste pot fi schimbate. vei vedea ca nail este cel mai des referit ca mail. Sau uita-te la fisierul exemplu muttrc inclus. poti. Desi.Comenzi primare de retea Figura 13-4. Oricare dintre aceste trei comenzi executa acelasi program. Probabil ca vei vrea sa arunci o privire la pagina de manual a muttrc care iti va spune cum sa configurezi totul. sau poti pur si simplu sa tastezi textul si sa apesi Ctrl+D cand termini cu mesajul.

net Pagina de manual explica mai mult din ceea ce poate nail sa faca.8. Vom arunca o privire rapida asupra catorva dintre optiunile cele mai obisnuite. 13. Sau verificarea paginilor web folosind un browser web. 13.Slackware Linux Essentials % cat randomfunc. Slackware furnizeaza web browsere grafice populare in seriile “XAP”.c | mail -s "Here's that function" asdf@example.1 lynx este un browser web bazat pe text. tasteaza pur si simplu lynx la prompt: % lynx lynx(1) Figura 13-5. Pagina implicita la pornirea Lynx Vei vrea sa specifici o pagina pe care sa o deschida lynx: 168 . Pentru a porni lynx. Acesta este probabil cea mai populara folosire a Internetului pentru utilizatorul obisnuit.8 Navigatoare (browser) Primul lucru la care se gandesc oamenii cand aud cuvantul Internet este “navigarea pe net”. Este o metoda foarte rapida de a cauta ceva pe Internet. asa ca vei vrea probabil sa arunci o privire acolo inainte de a-l folosi. Cateodata grafica iti sta pur si simplu in cale daca stii exact ce cauti. precum si browsere text in seriile “N”.

fata de lynx. Figura 13-6. Poti consulta fie pagina manualului.slackware. Comanda g afiseaza prompt-ul Go. Tastele sageata sus si jos te poarta prin document. cand apesi pe tasta Esc va activa un meniu foarte convenabil in susul ecranului. Pe cand nu este un web browser de fapt.3 wget wget(1) este un utilitar pe linia de comanda care va downloada fisiere dintr-un URL specific. wget este folosit pentru a lua parti intregi sau partiale ale paginilor web 169 .8.2 links La fel ca si lynx.com afiseaza tastele comanda si ce fac in josul ecranului. fara a trebui sa inveti toate scurtaturile tastaturii. Apasand d va descarca fisierul selectat. Oameni care nu folosesc un browser text in fiecare zi vor aprecia aceasta trasatura.Comenzi primare de retea % lynx http://www. Acesta il face foarte usor de folosit. links pare sa aiba mai mult suport pentru frame-uri si tabele. iar sageata stanga te duce la pagina anterioara. Desi. links este un browser web mod text. unde faci toata navigarea folosind tastatura. sau sa apesi pe h pentru a vedea ecranul de ajutor pentru mai multe informatii. lynx 13. Enter alege link-ul marcat.8. cu meniul fisier deschis 13. Links. unde poti sa-i dai lui lynx un URL pe care sa-l deschida. Sunt multe alte comenzi in lynx.

gnu. specifica doar un URL FTP in locul unuia HTTP.`wget-1.gnu. Serverul este calculatorul care iti raspunde cererilor tale FTP si te lasa sa te loghezi.. connected. clientul esti tu.ftp://ftp.648 (unauthoritative) 100%[==================================>] 1. sau pentru download-uri rapide ale fisierelor de pe servere HTTP sau FTP.gnu.41. Length: 1...d.2. aceasta va downloada pagina web Slackware: % wget --recursive http://www.8.55KB/s) ..slackware..... done...Slackware Linux Essentials pentru vizualizarea offline. done. done.m.org/gnu/wget/wget-1.com wget va crea un director www. Pentru mai multe informatii ar trebui sa fie consultata pagina de manual.7]:21.2. 170 . In aceasta sectiune discutam despre client.. ==> PWD . Vei downloada fisiere si vei uploada fisiere pe server.gnu.. Clientul nu poate accepta conexiuni FTP. done.. % wget ftp://ftp. Logged in! ==> SYST .9 Clienti FTP FTP inseamna File Transfer Protocol.8.tar.. Este serverul si clientul FTP.gz => `wget-1.8.648 209.slackware..232.).org[199.tar. care il fac util pentru scripturi specifice web (oglindirea paginilor web s.tar.8.tar. wget poate downloada de asemenea de pe site-uri FTP. la fel cum face site-ul. Iti permite sa trimiti si sa primesti fisiere intre doua calculatoare.gz' saved [1154648] wget are mai multe optiuni..org/gnu/wget/wget-1.154.org. poate doar sa se conecteze la alte servere.154.2..gz --12:18:16-. ==> PORT .gz' Resolving ftp. Pentru cei curiosi.gz .a. 13. ==> TYPE I . done.com si va stoca fisierele acolo. Sintaxa de baza este: % wget <url> Poti sa ii dai si optiuni.. Logging in as anonymous . done.tar. ==> RETR wget-1..2.2. Connecting to ftp. done.55K/s ETA 00:00 12:18:23 (209. De exemplu. ==> CWD /gnu/wget .8.

De exemplu. rename. ruleaza comanda ftp(1) si specifica host-ul: % ftp <hostname> [port] Daca host-ul ruleaza un server FTP. tasteaza help sau ? si vei vedea o listare completa pe ecran. sunt permise caracterele de potrivire Paraseste serverul FTP Poti de asemenea sa folosesti cateva dintre comenzile urmatoare care se explica singure: chmod. dar ele sunt similare cu alte comenzi standard. comenzi ftp Scop Listeaza fisiere Schimba director Seteaza modul de transfer binar Seteaza modul de transfer ASCII Downloadeaza un fisier Uploadeaza un fisier Porneste/Opreste indicatorul de tranfer Porneste/Opreste indicatoul pentru byte Porneste/Opreste modul interactiv pentru downloaduri Downloadeaza un fisier sau un grup de fisiere. rmdir.Comenzi primare de retea 13. Tabelul urmator arata cateva dintre comenzile de baza si ce fac ele: Cpmanda ls cd <numedirector> bin ascii get <numefisier> put <numefisier> hash tick prom mget <mask> mput <mask> quit Tabelul 13-1. Site-urile FTP anonime sunt foarte populare pentru arhive software. trebuie sa folosesti un FTP anonim. ii va cere un nume de utilizator si o parola.1 ftp Pentru a te conecta la un server FTP. 171 . vei fi la promptul ftp>.9. Poti sa te loghezi cu username-ul tau sau cu “anonymous”. Pentru o lista completa a tuturor comenzilor si insemnatatea lor. pentru a lua Slackware Linux prin FTP. Sunt comenzi speciale pentru FTP. sunt permise caracterele de potrivire Uploadeaza un fisier sau un grup de fisiere. Odata conectat. delete.

150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.TXT remote: README81. ftp> tick Tick counter printing on (10240 bytes/tick increment). Este tot un program bazat pe text.Slackware Linux Essentials FTP este un program destul de simplu de folosit. dar ofera multe avantaje fata de ftp.TXT -rw-r--r-1 root 100 2876 Jun 17 2002 UPGRADE. 150 Opening BINARY mode data connection for README81.TXT 200 PORT command successful.TXT 200 PORT command successful.9. 12339 bytes received in 0.TXT -rw-r--r-1 root 100 12339 Jun 19 2002 README81. -rw-r--r-1 root 100 18606 Apr 6 2002 BOOTING. Bytes transferred: 12339 226 Transfer complete.TXT -rw-r--r-1 root 100 10518 Jun 13 2002 COPYRIGHT.TXT -rw-r--r-1 root 100 32431 Sep 29 02:56 FAQ. incluzand: • Completare Tab • Fisier de Bookmarks • Caractere de potrivire mai liberale 172 .TXT -rw-r--r-1 root 100 14826 Jun 17 2002 SPEAKUP_DOCS.TXT 226 Transfer complete.TXT -rw-r--r-1 root 100 602 Apr 6 2002 CRYPTO_NOTICE. ftp> get README81.208 secs (58 Kbytes/sec) 13. Pagina de manual discuta cateva dintre optiunile liniei de comanda pentru ftp(1).TXT -rw-r--r-1 root 100 499784 Mar 3 19:29 FILELIST.TXT (12339 bytes). dar ii lipseste interfata cu utilizatorul cu care multi dintre noi suntem obisnuiti. ftp> ls *.TXT -rw-r--r-1 root 100 15434 Jun 17 2002 SPEAK_INSTALL.TXT local: README81.2 ncftp ncftp(1) (pronuntat "Nik-F-T-P") este o alternativa pentru traditionalul client ftp care vine cu Slackware.TXT -rw-r--r-1 root 100 241099 Mar 3 19:12 PACKAGES.

ncftp .TXT SPEEKUP_DOCS.WARNING Slackware-HOWTO ChangeLog.md5.TXT bootdisks/ CHECKSUMS FILELIST.TXT slackware/ CRYPTO_NOTICE.asc PRERELEASE_NOTES pasture/ COPYING README81. una care functioneaza ca bash. wall va citi de pe intrarea standard. si sa-l termini cu Ctrl+d.. ncftp /pub/linux/slackware > cd slackware-current/ Please read the file README81.TXT FAQ.ware/slackware-current > ls BOOTING.asc GPG-KEY isolinux/ CHECKSUMS.1 wall wall(1) este un mod rapid de a scrie un mesaj utilizatorilor de pe sistem.07 kB/s • 13. Daca nu specifici un fisier.TXT ncftp .Comenzi primare de retea Istoria comenzilor Implicit.TXT extra/ CHECKSUMS. 173 . Il poti forta sa prezinte un prompt de login cu optiunea “-u”. ncftp va incerca sa se autentifice ca anonymous la serverul pe care il specifici. asa ca iti poti scrie mesajul.10 Comunicarea cu alti oameni 13.TXT SPEEK_INSTALL. Odata logat.29 kB 307.TXT it was last modified on Wed Jun 19 16:24:21 2002 .. Sintaxa de baza este: % wall [file] Aceasta va rezulta in afisarea continutului lui [fisier] pe terminalele tuturor utilizatorilor logati in mod actual pe sistem..TXT kernels/ CHECKSUMS.. doar ca vei observa o interfata mai draguta.txt UPGRADE.md5 PACKAGES.10.TXT: 12.ware/slackware-current > get README81. poti folosi aceleasi comenzi ca la ftp.258 days ago CWD command successful.TXT rootdisks/ COPYRIGHT.TXT source/ CURRENT.TXT README81.

foloseste aceasta comanda: % talk <person> [ttyname] talk(1) Figura 13-7.2 talk le permite utilizatorilor sa vorbeasca.Slackware Linux Essentials wall nu are multe trasaturi. pe orizontala. Suporta doar doi utilizatori si este halfduplex. Pentru numele de utilizator specifici pur si simplu o adresa de email. talk va incerca sa contacteze acel utilizator aflat la distanta pe acel host. Informatia de care are nevoie talk se poate obtine cu comanda w(1). sau chiar sa restartezi. si pe langa faptul ca iti lasa utilizatorii sa stie ca vei face ceva serios pe sistem.10. Pentru a initia o convorbire cu alta persoana. cerinta de convorbire se presupune ca este locala. Doi utilizatori intr-o sesiune talk Daca specifici doar un nume de utilizator. 174 . ttyname-ul este cerut daca vrei sa vorbesti un utilizator pe un terminal specific (daca utilizatorul este logat de mai multe ori). talk este oarecum limitat. deci doar utilizatorii locali sunt intrebati. talk poate de asemenea sa sune utilizatorii de pe hosturi aflate la distanta. astfel incat sasi poata salva munca si sa iasa de pe sistem :) 13. Imparte ecranul in jumatate.

Daca esti administratorul unui server. El vine cu Slackware sub comanda ytalk.3 ytalk ytalk(1) este un inlocuitor compatibil cu versiuni anterioare talk.Comenzi primare de retea 13. • Are un meniu de optiuni care poate fi activat oricand cu tasta Esc. doar ca trebuie sa le pui impreuna cu semnul diez (#). ytalk are nevoie de acest lucru pentru a functiona corespunzator.. vei vrea sa te asiguri ca portul ntalk este activat in /etc/inetd. dar are cateva diferente: % ytalk <username>[#ttyname] Figura 13-8. • Poti sa iesi in shell in timp ce esti inca in sesiunea ytalk. Doi utilizatori intr-o sesiune ytalk Numele de utilizator si terminalul sunt specificate ca si sub talk. ytalk ofera cateva avantaje: • Suporta mai mult de doi utilizatori.. 175 . • Plus altele.10.conf. Sintaxa este similara.

.

ea poate preveni lumea sa lanseze atacuri de pe masina ta. nu o stare. Tine minte ca acesta este doar inceputul securizarii sistemului.Capitolul 14 Securitatea 14.2 Controlarea accesului bazat pe host-uri 14. cracker-ilor si totodata impotriva rogue hamster-ilor. cat si protejeaza datele sensibile. securitatea este un proces. 177 .1 Dezactivarea servicilor 14.3 Mentinerea la curent Securitatea in orice sistem este importanta. Acest capitol indica modul de a incepe securizarea calculatorului tau Slackware impotriva script kiddies-ilor.

inetd si scripturile init.2 Servicii pornite de scripturi init Restul serviciilor pornite la deschiderea calculatorului sunt pornite de catre scripturi init din /etc/rc. vi)si ar trebui sa vezi linii similare cu acestea: inetd telnet stream in.telnetd tcp nowait root /usr/sbin/tcpd Poti dezactiva acest servici.d/rc. si al doilea este comentarea linilor corespunzatoare din scripturile init.1.telnetd tcp nowait root /usr/sbin/tcpd Dupa ce inetd a fost repornit. Acestea pot fi dezactivate in doua moduri diferite.e. si oricare altele de care nu ai nevoie.e. numai acelea care sunt necesare). Poti reporni inetd inetd cu comanda: # kill -HUP $(cat /var/run/inetd.pid) 14. Daemon-ii porniti din inetd pot fi dezactivati prin comentarea catorva linii din /etc/inetd.1 Dezactivarea servicilor Primul pas dupa instalarea Slackware-ului ar trebui sa fie dezactivarea servicilor de care nu ai nevoie. De exemplu. Orice serviciu este o potentiala expunere la un risc de securitate. 14. Servicile sunt pornite din doua parti importante . Pentru a face asta deschide acest fisier in editorul favorit (e.1.Slackware Linux Essentials 14.1 Servicii pornite de inetd Multi daemon-i care vin cu Slackware sunt rulati din inetd(8).g.conf. prin comentarea lor (i. acest serviciu va fi dezactivat. SSH este pornit de catre propriul init script /etc/rc. deci este important sa ruleze cu cat mai putin posibile servici (i.d/.sshd. adaugarea unui simbol # (diez) la inceputul liniei). Atunci linia de mai sus ar deveni: #telnet stream in. este un daemon care asculta pe toate porturile folosite de serviciile configurate sa fie pornite de el si porneste o instanta a daemon-ului corespunzator cand se incearca o conexiune. primul fiind scoaterea permisiunilor de executare a init scriptului respectiv. Poti sa-l dezactivati folosind: 178 .

netfilter.d/rc.0 si a fost facut implicit in Slackware 8. Poti face asta tastand urmatoarele in consola (va trebui sa te logezi din nou dupa schimbarea in runlevel 1): # telinit 1 # telinit 3 14.sshd Pentru servicile care nu au propriul init script. then # echo "Starting RPC portmapper: /sbin/rpc. Aceste comenzi pot fi introduse in /etc/rc. astfel: # This must be running in order to mount NFS volumes. # Start the RPC portmapper: #if [ -x /sbin/rpc.portmap #fi # Done starting the RPC portmapper.portmap fi # Done starting the RPC portmapper. pentru exactitate) a fost primul introdus in Slackware (ca optiune) in versiunea 8. # Start the RPC portmapper: if [ -x /sbin/rpc.4. Aceste schimbari vor intra in vigoare ori dupa ce resetezi sau schimband din runlevel-ul 3 sau 4 si inapoi.2 Controlarea accesului bazat pe host-uri 14. va fi nevoie sa comentezi linile respective din init script-uri pentru a le dezactiva. daemon-ul portmap este pornit de urmatoarele linii in /etc/rc.Securitatea # chmod -x /etc/rc.d/rc. Aceasta sectiune acopera numai bazele utilizari sale si ar trebui sa te uiti peste http://www. Kernel-ul 2.portmap ].inet2: # This must be running in order to mount NFS volumes. Acestea pot fi dezactivate prin adaugarea simbolurilor # la inceputul linilor care nu incep deja cu ele.1.5.portmap" # /sbin/rpc.org/ pentru mai multe detalii. care trebuie setat drept executabil pentru ca aceste reguli sa aiba efect la pornire.portmap" /sbin/rpc.d/rc.4 in sus.firewall.2. De exemplu. then echo "Starting RPC portmapper: /sbin/rpc.4 (2. Ai iptables 179 .portmap ].1 iptables este programul de configurare a filtrari pachetelor de la Linux 2.

0/8 (127. Urmatorul lucru care ar trebui sa-l faci ar fi sa lasi acces servicilor specifice ce ruleaza pe masina ta.0. regulile care permit prea putin inseamna mai multe reguli si mai multa tastare.0.255.102. pentru a te asigura ca regulile tale nu lasa loc pentru ceva rau. Decat daca esti 100% sigur de cunostiintele tale n-ar trebui sa te asiguri ca ai aces local pe masina. ai folosi o regula ca aceasta: # iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT 180 . ai vrut sa rulezi un server web pe masina ta. Primul lucru care majoritatea lumii ar trebui sa o faca este sa seteze politica implicita pentru fiecare lant inbound pe DROP: # iptables -P INPUT DROP # iptables -P FORWARD DROP Cand totul este blocat.255.34 --dport 80 -i ppp0 -j ACCEPT Permiterea traficului ICMP poate fi folositor pentru diagnosticare. Aceasta regula permite acces catre serviciul tau de web dinspre 64.102. Acestea fiind spuse. de exemplu.0/8 -i lo -j ACCEPT Aceste reguli permit orice trafic spre si de la 127.57.0.0.RELATED -j ACCEPT Pentru a nu impiedica aplicatile ce comunica folosind adresa de loopback.0.34: # iptables -A INPUT -p tcp -s 64. Cand creezi reguli este o idee buna sa fi cat mai specific posibil.0. Primul lucru care trebuie deschis este traficul pentru sesiunile ce sunt deja stabilite: # iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED. Ai putea sa restrictionezi accesul la acest serviciu astfel incat numai anumite masini sa-l poata accesa.0/8 -d 127.255) prin interfata(lo).0 127.0. este in general bine sa adaugi o regula ca aceasta: # iptables -A INPUT -s 127.Slackware Linux Essentials grija la comenzile incorecte iptables care te pot bloca in afara propriului calculator. ar trebui sa folosesti o regula similara cu aceasta: # iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -i ppp0 -j ACCEPT Aceasta va permite acces de la orice masina prin port-ul 80 la masina ta prin intermediul interfetei ppp0.0.57. poti incepe sa deschizi treptat. Daca. Pentru a face asta.

De exemplu. te poti concentra inspre permiterea servicilor pentru host-uri specifice.Securitatea Majoritatea oamenilor ar vrea sa seteze pe masina lor gateway si Network Address Translation (NAT). ca alte calculatoare din reteaua lor sa acceseze internetul prin ea.g. sau intervale de IP.2. 14. va trebui sa deschizi fisierul/etc/rc.cu asta: IPV4_FORWARD=1 Pentru mai multe informatii despre NAT. altfel decat la nivel de IP. folosind comanda: # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Pentru a permite IP forwarding intr-un mod permanent (i.deny.allow care urmeaza acelasi format. Accesul la servicii protejate de tcpwrappers poate fi controlat utilizand /etc/hosts.. Aceasta poate oferi o fasie in plus de securitate in momentele in care la nivelele de contol de acces IP (e.inet2 in editorul preferat si sa schimbi urmatoarea linie: IPV4_FORWARD=0 .2 tcpwrappers tcpwrappers controleaza accesul daemon-ilor la nivelul aplicatiei. daca recompilezi kernelul dar uiti sa incluzi suport iptables.deny si anume sa impiedice accesul la orice daemon-i implicit. nivelul de protectie IP va esua dar tcpwrappers va continua sa ajute protejarea sistemului tau.. astfel incat schimbarea sa fie retinuta dupa repornire). Aceast lucru poate fi facut in fisierul /etc/hosts. 181 . domenii. Netfilter) nu functioneaza corect. Majoritatea lumii va avea o singura linie in fisierul /etc/hosts. Poti face asta temporar. Aceasta linie ar fi: ALL : ALL Cand este facut acest lucru.allow si /etc/hosts.e. Ar trebui sa folosesti urmatoarea regula pentru a face asta: # iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE La fel va trebui sa permiti IP forwarding. vezi NAT HOWTO.d/rc.

0.0. Aceste email-uri cu anunturi de securitate includ detalii privind obtinerea versiunilor de pachete reinoite Slackware sau metode de evitare. Acest lucru poate fi realizat asa: ALL : 127. ele sunt puse in directorul /patches.1 Pentru a permite acces SSHd dinspre 192. Asta poate fi facut folosind urmatoarea regula (vezi ca aceasta se bazeaza pe increderea inversarea intrari DNS pentru host-ul ce se conecteaza.168. daca exista. deci as recomanda impotriva utilizari pentru host-uri ce se conecteaza de pe Internet): : sshd : . dar vor lua forma /path/to/slackwarex. 182 . Este deopotriva posibil sa restrictionezi accesul catre host-uri din anumite domenii. Rapoarte sunt trimise privind vulnerabilitatile oricarei parti a Slackwareului.1 Lista de mail-uri slackware-security Oricand o problema de securitate afecteaza Slackware. in cazul deja existent al versiunilor pachetelor Slackware). Inscrierea la listele de mail Slackware este acoperita in Sectiunea 2.2 Directorul /patches Oricand pachetele reinoite sunt eliberate pentru o versiune a Slackware-ului (deobicei numai pentru a rezolva o problema de securitate. Calea intreaga catre aceste patch-uri depind de mirror-ul pe care-l folositi. ai putea folosi oricare dintre urmatoarele reguli: sshd : 192. 14.2.2.0/24 sshd : 192.168.com 14.0/24.0.0. un email este trimis tuturor abonatilor listei de mail slackware-security@slackware.3 Mentinerea la curent 14.168.x/patches/.com.3.slackware.3. separat de software-ul din /extra or /pasture.0.Slackware Linux Essentials Multi oameni ar incepe prin permiterea accesului tuturor conexiunilor dinspre localhost.

txt: OK . md5sum(1)este o utilitate in linie de comanda care creaza un hash matematic "unic" al fisierului. aceasta a fost o insulta adresata inteligentei tale. orice fisier pe care il evalueaza md5sum ca fiind corect este listat cu “OK” in timp ce fisierele ce au esuat sunt etichetate “FAILED”. il poti scoate cu optiunea -c pentru md5sum./ANNOUNCE. este o idee buna de a verifica md5sum pachetului. Daca ai un fisier cu valorile md5sum in el./BOOTING.TXT: FAILED Precum vezi.tgz 6341417aa1c025448b53073a1f1d287d package-<ver>-<arch><rev>. Daca un singur bit al fisierului a fost schimbat. # md5sum -c CHECKSUMS. (Da./FAQ.10_0: OK .TXT: OK ./ChangeLog./CRYPTO_NOTICE. % md5sum package-<ver>-<arch>-<rev>.tgz CHECKSUMS.TXT: OK ./COPYRIGHT.md5 .Securitatea Inainte de a instala oricare din aceste pachete. De ce ma suporti?) 183 .md5 din radacina directorului slackware-$VERSION directorul /patches pentru patch-uri) sau in email-ul primit Ar trebui sa verifici acesta cu linia noului pachet din fisierul (la fel si in de la lista slackware-security. atunci va fi generat un md5sum diferit./COPYING: OK .TXT: OK .

.

4 zip 185 .2 bzip2 15.Capitolul 15 Fisiere Arhiva 15.1 gzip 15.3 tar 15.

Decompresia fisierelor gzip-uite se poate face folosind doua comenzi. Preia un singur fisier si il comprima. sau -Z. dar rezultatul va fi cel mai mic care se poate obtine cu gzip. desi o copie gzip-uita a sa va fi.1 gzip este programul de compresie GNU. . in timp ce fisierele jpeg. O extensie recunoscuta poate fi oricare din urmatoarele: . Este folosit in general ca: % gzip filename gzip(1) Fisierul rezultat se va numi numefisier. Aceasta functie de baza ofera o balanta intre marimea finala a fisierului si timpul de compresie. Compresia maxima se obtine in felul urmator: % gzip -9 filename Aceasta va cere mai mult timp pentru compresia fisierului.gz va inlocui numefisier. Fisierele text obisnuite se vor comprima bine. pentru ca suna mai misto. Aceasta inseamna ca numefisier nu va mai exista.gz. Prima metoda este folosirea gunzip(1) pe un fisier.gz si de obicei va fi mai mic decat fisierul introdus. dar fisierul nu va mai fi la fel de bine comprimat. gzip este adeseori pronuntat gunzip. .z.gz va fi stearsa de la numele fisierului. Notati ca numefisier. care de fapt sunt acelasi program.Slackware Linux Essentials 15.Z. -gz. Folosirea valorilor mai mici in optiunea liniei de comanda va face compresia mai rapida. -z.gz Aceasta va lasa o versiune decomprimata a fisierului introdus in directorul curent si extensia . mp3 si altele de acest tip nu vor fi comprimate prea bine deoarece ele sunt deja comprimate. gunzip este de fapt o parte a gzip si este identic cu gzip -d. :^) 186 . in acest fel: % gunzip filename. gzip va decomprima orice fisier cu o extensie recunoscuta. Din acest motiv.

mai bine decat gzip. acestea sunt explicate in pagina sa man. cand se download-eaza software de pe un server ftp public.bz2. Dezavantajul lui bzip2 este faptul ca consuma mai mult din resursele CPU decat gzip. Cand alegem ce program de comprimare sa folosim. bunzip2 este identic cu bzip2 -d. deci nu vom pierde timpul discutand desprea asta. Principalul avantaj al lui bzip2 este marimea fisierului comprimat.t. Principala diferenta in practica este ca bzip2foloseste extensia . Acesta poate fi un mare avantaj pentru cei ce au conexiuni mai lente prin modem. Aceasta sectiune va acoperi doar cele mai utilizate optiuni ale lui tar. In anumite cazuri aceasta duce la fisiere considerabil mai mici. ceea ce aduce niste avantaje si dezavantaje. bzip2 va comprima.bz2 in locul fisierelor .2 bzip2 este un program alternativ de compresie instalat pe Slackware Linux. este in general o dovada de netiquette-a buna (n.bz2 % bzip2 -9 filename bzip2(1) 15. trebuie sa contrabalansam viteza de comprimare cu marimea fisierului comprimat si sa determinam care dintre astea doua este mai important. termen folosit cu sensul de buna cuvinta pe internet) download-area fisierelor . La fel ca gunzip. Foloseste un algoritm de compresie diferit de gzip. aproape tot timpul.3 tar tar(1)este arhivatorul de casete GNU. ceea ce este imposibil folosind doar gzip sau bzip2. De asemenea.Fisiere arhiva 15. tar are multe optiuni in linie de comanda. Folosirea lui bzip2 este aproape la fel ca la gzip. 187 . % bzip2 filename % bunzip2 filename. Acest lucru inseamna ca arhivand un fisier cu bzip va dura de obicei mai mult si va folosi mai mult din CPU decat arhivandu-l cu gzip. Acesta ia mai multe fisiere sau directoare si creeaza un fisier mare. Aceasta iti permite sa comprimi un director intreg.gz deoarece in acest fel nu veti incetini serverul oamenilor generosi care vi l-au pus la dispozitie.

il va imparti inapoi in toate fisierele din care a fost facut. -f ii spune lui tarca urmatorul sir de fisier din linia de comanda va fi numele fisierului cu care va lucra. 188 .tar.tar. Se accepta omiterea aceste optiuni. Pe sisteme mai vechi fara o copie buna de GNU tar. Inseamna ca mai multe fisiere au fost arhivate folosind tar si apoi comprimate folosind gzip. Majoritatea fisierelor vor avea externsia . In fine. Deci ce inseamna ele de fapt? Optiunea -x inseamna extrage.tar. Dupa cum banuiesti.tar. Caracterul “-” inseamna sa lucreze cu intrarea standard. Acesta este numit de obicei un “tarball”.gz | tar -xvf - Aceasta comanda va decomprima fisierul si va trimite rezultatul in Din moment ce gzip isi va scrie rezultatul in iesirea standard daca i se va cere.gz. O alta cale de a scrie prima comanda este de a omite cratima din fata optiunilor. Va dezarhiva sirul de data primit de la gzip si il va scrie pe disc. dar de obicei se intalneste pe sisteme Unix mai vechi. astfel: tar.Slackware Linux Essentials tar este cel mai des folosit pentru a decomprima si dezarhiva un pachet pe care l-ai download-at de pe o pagina web sau de pe un ftp.Z. Inseamna acelasi lucru. Teava il trimite apoi la tar pentru dezarhivare.gz Cam multe optiuni acolo.gz in gunzip mai intai. Sursele kernel-ului sunt distribuite in acest fel pentru ca download-ul sa fie mai mic. Pentru dezarhivarea unui tarball se foloseste optiunea -z ceea ce inseamna ca fisierul va fi intai decomprimat cu gunzip. De asemenea ai putea sa gaseste un fisier . acesta reprezinta mai multe fisiere arhivate cu tar si apoi bzip-uit. Optiunea -z ii spune lui tar sa foloseasca numefisier. In acest caz. Puteti altfel sa folositi -vv pentru a fi mai verbal si a afisa mai multe informatii despre fiecare fisier dezarhivat. De asemenea il poti gasi scris si ca un fisier . Poti ajunge la toate fisierele din aceasta arhiva folosind tar si cateva argumente in linie de comanda. aceasta comanda va scrie fisierul decomprimat in iesirea standard.tar.bz2 undeva. Cea mai des intalnita cale de a decomprima un tarball este aceasta: % tar -xvzf filename.tar. ai putea sa o vezi scrisa astfel: % gunzip filename. Exista si alte cai de executa aceeasi comanda. Optiunea -v inseamna sa fie verbal. Aceasta va afisa toate fisierele care sunt dezarhivate. Asta este important pentru ca ii spune lui tar exact ce trebuie facut cu acel fisier. desi este plictisitor fara.

arhiva ar putea fi mutata in directorul tau home si apoi trecuta prin tar. dar de obicei este bine sa fie folosita. Fara ea. poti folosi optiunea -C pentru a "exploda" tarball-ul intr-un director dat. % tar -xvzf filename.tar. A treia. optiunea -c ii spune lui tar sa creeze o arhiva. % cd $HOME % cp /tmp/filename.gz . In majoritatea cazurilor este suficient sa inlaturi optiunea “-x” si sa o inlocuiesti cu optiunea “-c”.tar. in timp ce optiunea -z ruleaza gzip pe rezultat pentru a-l comprima. Specificarea optiunii “-f” nu este intotdeauna necesara. Prima. 189 .tar. daca ai o arhiva in /tmp pe care vrei sa o decomprimi in directorul tau home exista cateva optiuni. numefisier.tar.tar. In aceasta linie. % tar -cvzf filename.Fisiere arhiva % tar xvzf filename. in acest fel este practic imposibil sa fie citit de cineva care nu stie cheia secreta. tar scrie in iesirea standard.tar . In fiecare caz.bz2 Trebuie sa retii ca tar va pune fisierele dezarhivate in directorul curent.tar. Deci.gz % cd $HOME % tar -xvzf /tmp/filename.gz -C $HOME Toate comenzile de mai sus sunt echivalente. tar se ocupa si de asta. arhiva este despachetata in directorul tau home si fisierul original este lasat la locul lui.tar.gz Ai putea intalni si o arhiva bzip-uita. In locul folosirii optiunii -z vei folosi -j: % tar -xvjf filename. | gpg --encrypt Acea comanda creeaza o arhiva tar necomprimata a directorului curent. intubeaza tarball-ul cu gpg care cripteaza si comprima tarball-ul. % tar -cv filename.tar. ceea ce de obicei este dorit la intubarea iesirii lui tar cu un alt program astfel. Cu ce te ajuta daca poti sa decomprimi aceste arhive dar nu poti sa le creezi? Ei bine.gz % cd / % tar -xvzf /tmp/filename. Versiunea de tar inclusa in Slackware Linux poate lucra si cu acestea la fel cum o face si cu cele gzipuite.gz . ai putea da calea catre fisierul arhiva in linia de comanda.gz este fisierul pe care doresti sa-l creezi. A doua.

omiterea unor fisiere. Programul de compresie se numeste zip(1).zip. si programul de decompresie se numeste unzip(1). care va contine toate fisierele din directorul curent. 190 . afisarea a ceea ce se va intampla si multe altele. exista doua utilitare care pot fi folosite pe fisierele zip.zip deci nu este nevoie sa o includeti in numele fisierului. deci Linux are programe pentru a le putea folosi. inclusiv orice director din arhiva. controlarea marimii fisierului comprimat. Vezi paginile man pentru zip si unzip pentru a afla cum sa folosesti aceste optiuni. zip-uind orice alte directoare din preajma: % zip -r foo * Decompresia fisierelor este si ea usoara. % zip foo * Aceasta va crea fisierul foo. Acestea sunt foarte comune in lumea Windows. % unzip foo.zip Aceasta va extrage toate fisierele din foo. Utilitarele zip au multe optiuni avansate pentru crearea unor arhive care se extrag singure.zip.Slackware Linux Essentials 15.4 zip In sfarsit. zip va adauga automat extensia . Puteti de asemenea sa parcurgeti recursiv directorul curent.

Stapanirea vi inseamna ca nu vei sta niciodata la o masina Unix fara sa fi confortabil cu cel putin un singur editor de texte. Cu varietatea de editoare text incluse de distributile Linux si variantele de Unix in zilele noastre. multi oameni nu mai folosesc vi.1 Pornirea programului vi 16. Administratorii de sistem vor aprecia automatizarea si integrarea posibila cu shell-ul. versiunea implicita de vi disponibila este elvis.2 Moduri 16. si vim. gvim este o versiune X Window al vim care include toolbar-uri. si multe altele. vi include un numar mare de utilitati puternice incluzand syntax highlighting.7 Tastele vi vi(1) este programul standard de editare Unix.5 Iesirea din programul vi 16.Capitolul 16 Vi 16.sunt disponibile daca ai instalat pachetele corespunzatoare. 191 . ramane cel mai universal editor de texte peste Unix si derivate Unix. Aceste functii il fac in special atractiv pentru programatori. macro-uri. meniuri detasabile. si casute de dialog. iar in timp ce stapanirea lui nu mai este atat de esentiala cum obisnuia sa fie. si cei in genul. elvis. la fel si pe Linux. atingerea obiectivul este inca una plina de recompense. Alte versiuni . un mecanism puternic de cautare si inlocuire. In Slackware Linux.incluzand vim si gvim . Toate aceste versiuni includ aceleasi comenzi si seturi de instructiuni de baza.6 Configurarea vi 16. incluzand vi. deci invatand o clona ar trebui sa faca usoara invatarea alteia.3 Deschiderea fisierelor 16. Una dintre acestea este disponibila in aproape orice versiune de Unix. Exista cateva versiuni (sau clone) de vi disponibile. vile. dezvoltatori de web. Cu toate acestea.4 Salvarea fisierelor 16. formatarea codului.

Slackware Linux Essentials

16.1 Pornirea programului vi
vi poate fi pornit din linia de comanda in modalitati diferite. Cea mai simpla forma este doar: % vi

Figura 16-1. O sesiune vi..

Aceasta va porni vi cu un buffer gol. In acest moment, vei vedea un ecran majoritar negru. El se afla acum in "modul comanda" asteptandu-te pe tine sa faci ceva. Pentru o discutie legata de modurile diferite vi, vezi Sectiunea 16.2. Pentru a iesi din vi, tasteaza urmatoarele:
:q

Presupunand ca nu au avut schimbari in fisier, acesta va cauza vi sa iasa. Daca exista modificari facute, te va anunta ca exista schimbari si iti spune cum sa nu le iei in considerare. Ignorarea schimbarilor inseamna deobicei adaugarea unui semn de exclamare dupa “q” asa:
:q!

192

Vi Semnul de exclamare inseamna deobicei sa fortezi o actiune. O sa discutam despre asta si alte combinatii de chei mai tarziu. Poti sa pornesti vi deasemnea cu un fisier pre-existent. De exemplu, fisierul /etc/resolv.conf va fi deschis asa:
% vi /etc/resolv.conf

In final, vi poate fi pornit pe o linie anume dintr-un fisier. Aceasta este in special folositoare programatorilor cand un mesaj de eroare include linia pe care a bombardat-o programul lor. De exemplu, poti porni vi pe linia 47 a /usr/src/linux/init/main.c asa:
% vi +47 /usr/src/linux/init/main.c vi va afisa fisierul specificat si va pune cursorul la linia specificata. In cazul in care specifici o linie care este dupa sfarsitul fisierului, vi va plasa cursorul pe ultima linie. Acest fapt este in mod special util programatorilor, caci pot sa sara direct la locatia unde a avut loc eroarea, fara sa trebuiasca sa o caute.

16.2 Moduri
vi opereaza in moduri variate, care sunt folosite pentru a obtine lucruri diferite. Cand pornesti prima data vi, esti pus in command mode. Din acest punct, poti sa trimiti diferite comenzi pentru a manipula textul, pentru a te misca prin fisier, sa salvezi, sa iesi, si sa schimbi moduri. Editarea textului se face in modul insert. Poti sa te misti rapid intre moduri printr-o varietate de combinatii de taste, care sunt explicate mai jos.

16.2.1 Modul de comanda
Prima data esti pus in modul de comanda. Din acest mod, nu poti sa introduci direct text sau sa editezi ce este deja acolo. Oricum, poti manipula textul, cauta, iesi, salva, incarca fisiere noi, si mai multe. Aceasta este menita a fi doar o introducere in modul de comanda. Pentru o descriere a diferitelor comenzi, vezi Sectiunea 16.7. Probabil cea mai folosita comanda in modul de comanda este schimbarea in modul de inserare. Aceasta este indeplinita prin tastarea tastei i. Cursorul isi schimba forma, si -- INSERT -- este afisat in josul ecranului (vezi ca asta nu se intampla in toate clonele vi). De aici, toate

193

Slackware Linux Essentials tastarile sunt introduse in buffer-ul curent si sunt afisate pe ecran. Pentru a reveni la modul de comanda, apasa tasta ESCAPE. Modul de comanda este si locul unde te misti prin fisier. Pe unele sisteme, poti sa folosesti tastele sageti sa te misti. Pe altele, s-ar putea sa fi nevoit sa folosesti tastele traditionale “hjkl”. O simpla lista despre cum se folosesc aceste taste pentru a te misca este: h j k l mergi in stanga un caracter mergi in jos un caracter mergi in sus un caracter mergi in dreapta un caracter

Apasa o tasta ca sa te misti. Cum vei vedea mai tarziu, aceste taste pot fi combinate cu un numar pentru a te misca mult mai eficient. Multe dintre comenzile care le vei folosi in modul de comanda incep cu doua puncte. De exemplu, iesirea este :q, precum a fost discutat mai devreme. Doua puncte indica o comanda, in timp ce “q” ii spune vi-ului sa iasa. Alte comenzi se reprezinta un numar optional, urmat de o litera. Aceste comenzi nu au doua puncte inaintea lor, si sunt in general folosite la manipularea textului. De exemplu, stergerea unei linii dintr-un fisier este realizata prin dd.Aceasta va sterge linia pe care se afla cursorul. Folosind comanda 4dd ii vei spune vi sa stearga linia pe care se afla cursorul si urmatoarele trei. In general, numarul spune lui vi de cate ori sa execute comanda. Poti combina un numar cu tastele de miscare pentru a te misca cu cateva caractere deodata. De exemplu,10k se va deplasa cu zece linii in sus pe ecran. Modul de comanda poate fi folosit deasemenea pentru a efectua cut si paste, inserare de text, si citirea altor fisiere in buffer-ul curent. Copierea textului este realizata de tasta y (y de la yank). Copierea liniei curente este efectuata tastand yy, si aceasta poate fi prefixata de un numar pentru a yank-a mai multe fisiere. Apoi, du-te la locatia pentru copie si apasa p. Textul este pus in linia inaintea celei curente. Taierea de text este facuta prin tastarea dd, si p poate fi folosit pentru a insera textul inapoi in fisier. Citind text din alt fisier este o procedura simpla. Tasteaza doar :r, urmat de un spatiu si numele fisierului ce contine textul de inserat. Continutul fisierului va fi introdus in buffer-ul curent pe linia de dupa cursor. Clone mai sofisticate ale vi-ului contin completarea numelui fisierului similar celui al shell-ului.

194

Vi Ultima utilizare acoperita va fi cautarea. Modul de comanda permite cautare simpla, la fel ca si comenzi complicate de cautare si inlocuire care fac uz de o versiune puternica de regular expressions. O discutie completa legata de regular expressions este peste scopul acestui capitol, asa ca sectiunea va acoperi numai metode simple de cautare. O cautare simpla este realizata prin apasarea tastei / urmata de textul cautat. vi va cauta in fata de la cursor pana la sfarsitul fisierului pentru o pereche, oprindu-se cand gaseste una. Vezi ca perechile inexacte vor face deasemenea vi sa se opreasca. De exemplu, o cautare dupa “the” va face vi sa se opreasca la “then”, “therefore”, si asa mai departe. Asta se intampla pentru ca toate acele cuvinte contin “the”. Dupa ce vi a gasit prima pereche, poti continua sa cauti urmatoarea pereche prin apasarea tastei / urmata de enter. Poti sa cauti si invers in fisier inlocuind slash-ul cu tasta ?. De exemplu, cautand inapoi in fisier pentru “the” ar fi realizat prin tastarea ?the.

16.2.2 Modul de inserare
Inserarea si inlocuirea textului este realizata in modul de inserare. Cum s-a discutat anterior, poti intra in modul de inserare tastand i in modul de comanda. Apoi, tot textul pe care il tastezi este inserat in buffer-ul curent. Apasand tasta ESCAPE te duce inapoi in modul de comanda. Inlocuirea textului este realizata in cateva feluri. Din modul de comanda, apasand r te va lasa sa inlocuiesti singurul caracter de sub cursor. Doar tasteaza noul caracter si va inlocui pe cel de sub cursor. Vei fi apoi repus imediat in modul de comanda. Apasand R permite sa inlocuiesti cate caractere vrei. Pentru a iesi din acest mod de inlocuire, apasa ESCAPE si vei intra inapoi in modul de comanda. Mai exista inca o metoda de a jongla intre modul de inserare si cel de inlocuire. Apasand tasta INSERTdin modul de comanda te va duce in modul de inserare. Odata ce esti in modul de inserare, tasta INSERT foloseste ca un mod de a trece dintre modul de inserare si cel de inlocuire. Apasandu-l odata iti permite sa inlocuiesti. Apasand inca odata iti da voie inca odata sa inserezi text.

195

De exemplu. Vezi ca multe clone nu suporta ideea de ecran impartit. si vechiul fisier este afisat in partea de jos a jumatatii ecranului.conf: :e /etc/lilo. Sunt multe comenzi care manipuleaza ecranul impartit. Pentru a deschide fisierul /etc/lilo. Dupa ce ai salvat 196 .4 Salvarea fisierelor Exista cateva metode de a salva in vi. Poti sa deschizi in continuare fisierul fara sa salvezi buffer-ul curent tastand :e!. vi se va plange.conf Daca ai efectuat schimbari asupra buffer-ului curent fara sa salvezi. urmat de un spatiu si numele fisierului.3 Deschiderea fisierelor vi iti permite sa deschizi fisiere din modul de comanda la fel ca specificarea descrieri unui fisier in linia de comanda. pentru a deschide fisierul 09-vi. vim) permit buffer-e multiple sa fie deschise concomitent. ar trebui sa tastezi: :w randomness Odata ce ai salvat fisierul prima data. salvandu-l din nou este simpla tastare a :w. Unele clone vi (de exemplu.sgml Noul fisier este afisat in partea de jumatate sus a ecranului. deci s-ar putea sa nu poti sa-o folosesti. In general. poti sa o faci simplu tastand e!. Daca vrei sa redeschizi fisierul curent. Orice schimbari vor fi scrise in fisier. Asta este in mod particular folositor daca ai sticat cumva fisierul curent si vrei sa-l redeschizi.Slackware Linux Essentials 16. as tasta: :split ~/09-vi. avertizarile vi pot fi suprimate prin comanda urmata de semnul exclamarii. Daca vrei sa salvezi buffer-ul curent in fisierul randomness. Cel mai bun loc sa te uiti dupa aceste comenzi ar fi pagina man a clonei tale vi. 16.sgml in directorul meu home in timp ce alt fisier este deschis. si multe dintre aceste comenzi incep sa semene cu ceva din Emacs.

elvis iti va trimite si un mail (din Graceland. Asta spune lui vi sa salveze fisierul curent si sa iasa inapoi in shell. Depinzand de editor. Oricum. dar cu un punct la inceput. vi iti va spune ca nu poate salva fisierul. Poti sa faci asta adaugand un semn de exclamare dupa comanda de scriere. vor exista situatii in care nu vei putea salva fisierul (de exemplu. destul de ciudat :) spunanduti ca o copie back-up exista. Cel din urma este folosit cand ai modificat fisierul dar nu vrei sa salvezi schimbarile efectuate in el. Asta inseamna caci copia temporara va mai exista daca ceva cade. Ocazional. In majoritatea cazurilor. 197 . Acest fisier este denumit deobicei similar celui deschis. vrei sa salvezi un fisier care este marcat ca read-only. Poti sa iesi si fara sa salvezi cu :q sau (in mod obisnuit) :q!. esti trimis inapoi in modul de comanda. Asta face fisierul ascuns. Daca chiar vrei sa editezi fisierul.Vi fisierul. Ocazional. 16. incerci sa editezi un fisier care este detinut de alt utilizator). Cand se intampla asta. va trebui sa revi si sa-l editezi ca root sau (preferabil) ca detinatorul fisierului respectiv. si elvis cat si vim vor face tot posibilul sa minimizeze stricaciunile oricarui buffer deschis.6 Configurarea vi Clona ta de vi poate fi configurata in cateva feluri. masina ta s-ar putea sa cada sau chiar vi.5 Iesirea din programul vi Un mod de a iesi din vi este prin :wq. ar trebui sa tastezi :wq. Daca vrei sa salvezi fisierul si sa iesi din vi (o operatiune foarte comuna). Ambele editoare salveaza buffer-ele deschise intr-un fisier temporar ocazional. o mare parte a muncii nesalvate poate fi recuperata. asa: :w! Oricum. Exista o varietate de comenzi ce pot fi introduse in timp ce esti in modul de comanda pentru a seta vi exact cum il vrei. care va salva buffer-ul curent inainte de a iesi. 16. Cand te duci inapoi sa editezi fisierul. vei fi intrebat cu ce actiune sa continuui. Fisierul temporar este sters odata cu iesirea normala din editor.

Miscarea Operatie Tasta stanga. Daca vrei sa fi sigur ca editorul tau va fi implicit data viitoare cand te logezi. Majoritatea comenzilor de setare ce pot fi introduse in modul de comanda pot fi puse in fisierul de configurare.Slackware Linux Essentials poti sa setezi anumite lucruri sa faca programarea mai usoara (ca syntax highlighting. etc. 16. sus. Pentru informatii privind setarea variabilelor de mediu. vezi sectiunea numita Variabilele de mediu din capitolul 8.exrc iar vim asteapta un fisier . l Sfarsitul liniei $ Inceputul liniei ^ Sfarsitul fisierului G Inceputul fisierului :1 Linia 47 :47 198 . adauga setarea VISUAL fisierului tau . Discutand toate aceste optiuni si diferentele intre editoare este un subiect evoluat. poti sa setezi macro-uri care sa automatizeze task-urile. De exemplu.bash_profile sau . k. auto-identare. iar multe altele vor fi noi. sa permiti substitutia de text. elvis asteapta un fisier . j. substitutii text. Poti sa te uiti si peste cartea O'Reilly Learning the vi Editor scrisa de Lamb si Robbins. dreapta h. editarea crontab-urilor va porni in vi implicit. si mai multe). Unele dintre acestea au fost discutate mai devreme in acest capitol. Daca nu-ti place vi si ai vrea alt editor sa fie pornit in locul lui. Aproape toate comenzile pot fi puse intr-un fisier de configurare in directorul tau home. tot ce trebuie sa faci este sa setezi variabila de mediu VISUAL catre editorul preferat. macro-uri. jos. Multe programe cunoscute in Linux vor incarca un fisier text in vi implicit.bashrc. Asta include informatia legata de setari.vimrc. Tabelul 16-1.7 Tastele vi Aceasta sectiune reprezinta o referinta scurta catre multe comenzi comune vi. Pentru mai multe informatii verifica pagina man sau website-ul editorului vi. si multe alte lucruri. Unele editoare (ca vim) au un help extins in cadrul lor care poate fi accesat prin comanda :help sau ceva similar.

Vi Tabelul 16-2. Editarea Operatie Tasta Stergerea unei linii dd Stergerea a cinci linii 5dd Inlocuirea unui caracter r Stergerea unui caracter x Stergerea a zece caractere 10x Anularea ultimei actiuni u Uneste linia curenta si urmatoarea J Inlocuieste old cu new. aceiasi directie n Repeta ultima cautare. Cautarea Operatie Tasta Cauta “asdf” /asdf Cauta invers “asdf” ?asdf Repeta ultima cautare inainte / Repeta ultima cautare inapoi ? Repeta ultima cautare. Salvarea si iesirea Operatie Tasta Iesire :q Iesire fara a salva :q! Scriere si iesire :wq Scriere fara a iesi :w Reincarca fisierul deschis curente :e! :w asdf Scrie buffer in fisierul asdf :e hejaz Deschide fisierulhejaz :r asdf Citeste fisierul asdf in buffer :r !ls Citeste output-ul ls in buffer 199 . global %s'old'new'g Tabelul 16-3. directie opusa N Tabelul 16-4.

.

etc. care este la urma urmei functia de baza a Emacs-ului. Emacs nu mai este doar un editor. cum face vi sunt folosite combinatii cu tastele Control si Alt pentru introducerea comenzilor. un limbaj de programare foarte puternic care are proprietatea deosebita ca orice program scris in el devine automat un compilator de Lisp in sine. clienti de mail si news (cel mai bun fiind Gnus). Ultima nu este o versiune de Emacs care 201 . Exista de exemplu mai multe programe de calcul tabelar pentru Emacs.1 Pornirea programului emacs 17. cut. In locul folosirii unor "moduri" diferite.) De asemenea. paste. In concluzie. Asta inseamna ca utilizatorul poate extinde Emacs si poate chiar sa scrie programe noi “in Emacs”. Emacs este (in mare parte) scris in Lisp. Emacs este pe locul doi si destul de aproape. Exista multe pachete disponibile pentru Emacs (multe dintre ele vin cu sursele programului) care aduc tot felul de functii. (Totusi trebuie stiut ca aceste comenzi nu corespund prea des. dar nu se opresc la atat. spre deosebire de vi.Capitolul 17 Emacs 17.2 Buffer-e 17.4 Editari de baza 17. care este un editor (excelent) dar nimic mai mult. jocuri.3 Moduri 17. exista baze de date. deci in timp ce aplicatiile moderne folosesc Ctrl-C/ X/ V pentru copy.5 Salvarea fisierelor In timp ce vi (si clonele sale) este fara indoiala cel mai popular editor pe sistemele Unix-like. Emacs foloseste alte taste si un sistem oarecum diferit pentru a face acelasi lucru. intr-un mod asemanator cu folosirea combinatiilor de Control si Alt intr-un procesor de texte si in multe alte aplicatii. Multe dintre acestea sunt legate de editarea textului. Exista doua versiuni principale de Emacs: GNU Emacs (versiunea care vine cu Slackware) si XEmacs. Emacs este un program cu posibilitati aproape nesfarsite.

si Emacs si XEmacs pot rula atat in consola cat si sub X. 202 . In acest capitol nu conteaza daca folosesti Emacs sau XEmacs.Slackware Linux Essentials ruleaza sub X. iar cele doua echipe de dezvoltatori comunica des. In prezent. De fapt. diferentele dintre ele nu sunt relevante pentru un utilizator normal. XEmacs a inceput ca un proiect de curatare al codului Emacs. amandoua versiunile sunt in continua dezvoltare.

) Poti porni Emacs si cu un fisier existent print tastarea: % emacs /etc/resolv.2. Conventia de scriere obisnuita este Clitera si M-litera.1. Tasta Meta n-a disparut de pe tastaturi.1 Pornirea programului emacs Emacs poate fi pornit din shell prin tastarea comenzii emacs. dupa cateva secunde. de obicei cu o bara de meniu sus.conf Aceasta va face Emacs-ul sa inceapa cu fisierul respectiv deschis.1 Taste Dupa cum s-a spus mai sus. (Litera M este folosita in locul literei A pentru ca initial tasta nu se numea Alt ci Meta. Emacs (in mod normal) va porni in propria sa fereastra X. apoi.Emacs 17. (Vezi Sectiunea 17. iar in Emacs tasta Alt i-a preluat functionalitatea. fara a mai afisa mesajul de intampinare. Emacs va afisa intai un mesaj de intampinare. Deci C-x inseamna Control+x. unde se gasesc cele mai importante functii. si M-x inseamna Alt+x.) 203 . La pornire. Emacs foloseste combinatii de taste cu Control si Alt pentru comenzi. te va lasa in *scratch* buffer. 17. Cand rulezi X.

afisand buffer-ul in care lucrai in jumatatea de sus si un nou buffer numit *Buffer List* in jumatatea de jos. 204 . 17. Acesta are doar o linie si este intotdeauna pe ecran: este chiar ultima linie a ferestrei Emacs. Acest buffer contine o lista a tuturor buffer-elor. De exemplu. Apasarea tastei Enter va face trecerea in acel buffer standard. marimilor si modurilor. Mai exista un buffer special despre care trebuie sa stii. de asemenea este locul in care comenzile care necesita date de intrare de la utilizator sunt executate. conceptul de “buffers” este esential. daca exista. Aceasta comanda de obicei va imparti ecranul in doua. a fisierelor. Fiecare fisier pe care il deschizi este incarcat in propriul sau buffer. Minibuffer-ul este locul in care Emacs arata mesajele pentru utilizator. Prima inseamna Control-x urmat de Control-b. De exemplu. buffer-ul deschis de Emacs la pornire este asanumitul *scratch* buffer. Poti vedea o lista a buffer-elor deschise tastand C-x C-b. In *scratch* buffer poti tasta text ca de obicei.2 Buffer-e In Emacs. Emacs va completa numele buffer-ului. C-x C-c (Control-x urmat de Control-c ) opreste Emacs.Slackware Linux Essentials Multe comenzi Emacs sunt secvente de taste si combinatii de taste. Tine minte ca C-x C-b nu este acelasi lucru cu C-x b. si ofera o alegere standard. Tine cont ca poti folosi Tab-completion (autocompletarea folosind tasta Tab): tasteaza primele litere ale numelui buffer-ului si apasa Tab. Aceasta iti va cere numele unui buffer (numele buffer-ului este de obicei numele fisierului editat in el). acesta este minibuffer-ul. Cx C-s salveaza fisierul curent. Mai mult. in timp ce ultima inseamna Control-x urmat doar de 'b'. Trecerea dintr-un buffer intr-altul se poate face folosind comanda Cx b. Emacs are mai multe buffere speciale. care este in mod normal buffer-ul in care te aflai inainte de a crea sau a trece in buffer-ul curent. Tab completion functioneaza peste tot unde are sens in Emacs. De exemplu. vizitate (asa se numeste in Emacs) de acele buffere. Daca vrei sa treci in alt buffer decat cel standard oferit de Emacs trebuie doar sa-i tastezi numele. cand deschizi un fisier. Emacs va cere numele sau in minibuffer. dar textul scris in el nu este salvat cand Emacs este oprit. sub bara de stare (status bar) a bufferului curent. care nu contin un fisier dar sunt folosite pentru alte lucruri. Poti scapa de ecranul dublu tastand C-x 1.

Emacs Sub X. un buffer poate avea unul sau mai multe moduri secundare (minor modes). 205 . in modul text. latex-mode pentru editarea fisierelor LaTeX. Emacs va deschide fisierul intr-un buffer nou si va afisa acel buffer pe ecran. De exemplu. 17. care este util in combinatie cu modul text sau module latex: face ca fiecare linie pe care o scrii sa fie automat impachetata (wrapped) cand linia are un anumit numar de caractere.1 Deschiderea fisierelor Pentru a deschide un fisier in Emacs tasteaza: C-x C-f Emacs iti va cere numele fisierului. Un mod secundar ofera functii in plus care pot fi utile pentru anumite necesitati de editare. dar in multe moduri pentru limbaje de programare tasta Tab indenteaza linia curenta conforma adancimii blocului in care se afla acea linie. daca apesi tasta INSERT poti porni modul de suprascriere (overwrite-mode). Pe langa acesta. Modurile mentionate mai sus se numesc moduri principale (major modes). mail-mode pentru editarea mesajelor de email si news.3. De exemplu. De exemplu. Fiecare buffer are fix un mod principal.) 17. Este posibil chiar ca un mod sa redefineasca taste si comenzi din taste. completand un path standard pentru tine (de obicei ~/ ). etc. (Pe care il poti folosi si pentru a reformata un paragraf dupa ce ai editat o parte din textul sau si nu mai este completat frumos. Un mod iti ofera setari si functionalitati utile tipului de fisier pe care il editezi. care face ceea ce te-ai astepta sa faca. Dupa ce tastezi numele fisierului (poti folosi Tab completion) si apesi ENTER . Fara modul auto-fill trebuie sa tastezi M-q pentru a umple un paragraf. tasta Tab doar sare la urmatorul tab stop. sh-mode pentru editarea scripturilor shell. dar exista si c-mode pentru editarea programelor C.3 Moduri Fiecare buffer din Emacs are asociat un mod. Acest mod este diferit de ideea de mod din vi: un mod iti spune in ce fel de buffer te afli. exista modul text (text-mode) pentru fisiere text normale. lista buffer-elor este disponibila si in meniul Buffer din bara de meniu. Exista de asemenea un modul auto-fill.

Slackware Linux Essentials Emacs va crea automat un buffer nou, nu va incarca fisierul in bufferul curent. C-x C-f apoi tastand un nume de fisier, la fel cum ai deschide un fisier existent. Emacs va observa ca fisierul tastat nu exista si va crea un nou buffer si va anunta “(New file)” in minibuffer. Cand tastezi C-x C-f si apoi scrii numele unui director in locul numelui unui fisier Emacs va crea un nou buffer in care vei gasi o lista a tuturor fisierelor din acel director. Poti muta cursorul pe fisierul pe care il cauti si sa tastezi, iar Emacs il va deschide. (De fapt se pot face mai multe lucruri asa, cum ar fi, stergerea, redenumirea si mutarea fisierelor, etc. Emacs se afla acum in dired-mode, care este in esenta un file manager simplu). Cand ai tastat C-x C-f dar te-ai razgandit poti tasta C-g pentru a anula comanda. C-g functioneaza aproape peste tot unde vrei sa anulezi o actiune sau comanda pe care ai inceput-o, dar pe care nu vrei sa o termini.

17.4 Editare de baza
Cand ai deschis un fisier vei putea desigur sa te misti prin el cu ajutorul cursorului. Tastele cursor si PgUp, PgDn fac ceea ce te astepti sa faca. Home si End sar la inceputul si sfarsitul unei linii. (In versiuni mai vechi sare chiar la inceputul si sfarsitul bufferului.) Totusi, exista si combinatii cu Control si Meta (Alt) care muta cursorul. Pentru ca nu trebuie sa-ti misti mainile pe alta bucata din tastatura pentru aceste sunt mult mai rapide dupa ce te-ai obisnuit cu ele. Cele mai importante astfel de comenzi sunt insirate in Tabelul 17-1. Commanda C-b C-f C-n C-p C-a C-e M-b Table 17-1. Comenzi de Baza Editare Emacs Resultat un caracter inapoi un caracter inainte o linie in jos o linie in sus inceput de linie sfarsit de linie un cuvant inapoi

206

Emacs Commanda M-f M-} M-{ M-a M-e C-d M-d C-v M-v M-< M-> C-_ C-k C-s C-r Resultat un cuvant inainte un paragraf inainte un paragraf inapoi un enunt inapoi un enunt inainte sterge caracterul de sub cursor sterge pana la sfarsitul cuvantului curent coboara un ecran (i.e., PgDn) urca un ecran (i.e., PgUp)) inceputul buffer-ului sfarsitul buffer-ului undo (poate fi repetat); tine cont ca va trebui sa tastezi Shift+Control+cratima sterge pana la sfarsitul liniei cautare inainte cautare inapoi

Tine cont ca multe comenzi Meta seamana cu comenzi Control numai ca lucreaza pe unitati mai mari: in timp ce C-f merge inainte un caracter, M-f merge inainte un intreg cuvant, etc. De asemenea tine cont ca M-< si M-> cer sa apesi Shift+Alt+virgula si respectiv Shift+Alt+punct in moment ce < si > sunt Shift+virgula si Shift+punct. (Mai putin in cazul in care ai la tastatura un layout diferit de standard US.) C-k sterge (kills, cum se mai spune) tot textul dupa cursor pana la sfarsitul de linie, dar nu sterge linia in sine (i.e., nu sterge caracterul newline de la sfarsit). Sterge linia doar daca nu era nici un text dupa cursor. Cu alte cuvinte, pentru a sterge o linie complet, trebuie sa pui cursorul la inceputul liniei si sa apesi C-k de doua ori: o data pentru a sterge textul de pe linie, inca o data pentru a sterge linia.

207

Slackware Linux Essentials

17.5 Salvarea fisierelor
Pentru a salva un fisier, tastezi
C-x C-s

Emacs nu-ti va cere un nume de fisier, buffer-ul va fi salvat in fisierul din care a fost incarcat. Daca vrei sa-ti salvezi textul in alt fisier, scrie
C-x C-w

Cand salvezi fisierul pentru prima data in aceasta sesiune Emacs va salva in mod normal versiunea veche a fisierului tau intr-o copie de siguranta (backup), care are acelasi nume dar cu o tilda la sfarsit: deci daca editezi un fisier “cars.txt”, Emacs va crea un backup “cars.txt~”. Acest fisier backup este o copie a fisierului pe care l-ai deschis. Cat timp lucrezi, Emacs va crea in mod regulat o copie auto-save a ceea ce lucrezi intr-un fisier numit cu simboluri diez: #cars.txt#. Acest backup este sters cand salvezi fisierul cu C-x C-s. Cand ai terminat cu editarea fisierului poti sa inchizi (kill) bufferul care il contine tastand
C-x k

Emacs te va intreba ce buffer vrei sa inchizi, cu buffer-ul curent ca raspus stadard, ce poate fi selectat tastand ENTER. Daca nu ti-ai salvat fisierul inca, Emacs te va intreba daca vrei sa inchizi buffer-ul.

17.5.1 Iesirea din Emacs
Cand ai terminat cu Emacs, poti tasta
C-x C-c

Aceasta inchide Emacs. Daca ai un fisier pe care nu l-ai salvat, Emacs iti va spune si te va intreba daca vrei sa-l salvezi pe fiecare in parte. Daca raspunzi nu la oricare din ele, Emacs iti va cere pentru ultima oara confirmarea apoi se va inchide.

208

Administrarea pachetelor Slackware

Capitolul 18

Administrarea pachetelor Slackware
18.1 O privire de ansamblu asupra formatului pachetelor 18.2 Utilitare de pachete 18.3 Crearea pachetelor 18.4 Crearea Etichetelor si a Fisierelor Eticheta (pentru setup)
Un pachet software reprezinta o colectie de programe asociate pregatite pentru a fi instalate de tine. Cand iei o arhiva de cod sursa, trebuie sa configurezi, compilezi si sa o instalezi manual. Cu un pachet software, acestea au fost facute deja pentru tine. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa instalezi pachetul. O alta caracteristica folositoare a utilizarii pachetelor software este ca e foarte usor sa le inlaturi si sa le imbunatatesti, daca asa doresti. Slackware vine cu programe pentru toate nevoile tale de administrare a pachetelor. Poti instala, inlatura, imbunatati, crea si examina pachetele foarte usor. Exista un mit printre utilizatori, inca de cand Red Hat a prezentat Red Hat Package Manager (RPM), cum ca Slackware nu ar avea un manager de pachete. Este cat se poate de neadevarat. Slackware a avut intotdeauna un manager de pachete, chiar inainte ca Red Hat sa existe. Chiar daca nu are atat de multe optiuni si nu este atat de titrat ca si rpm (sau deb), pkgtool si programele conexe sunt tot atat de bune pentru instalarea pachetelor ca si rpm. Adevarul despre pkgtool este nu ca ar fi inexistent, ci ca nu verifica dependintele pachetelor instalate. Se pare ca multa lume din comunitatea Linux crede ca un manager de pachete trebuie prin definitie sa includa si o rutina de verificare a dependintelor. Ei bine, nu este cazul, sau cel putin in Slackware nu se pune problema. Asta nu inseamna ca pachtele Slackware nu au dependinte, doar ca managerul de pachete pur si simplu nu le verifica. Managementul dependintelor este o problema lasata in grija administratorului de sistem, si noua asa ne place.

209

sh.sh Sistemul de pachete va extrage acest fisier in directorul radacina pentru a il instala. Ele executa instalarea.1 Formatul pachetelor Slackware Inainte de a invata utilitarele.0/ usr/doc/makehejaz-1. 18. 18. Acesta este un director special care contine un script de postinstalare numit doinst. ar trebui sa te familiarizezi cu formatul unui pachet Slackware.1. Un pachet este un simplu fisier arhiva tar care a fost comprimat cu gzip.gz install/ install/doinst. Observa subdirectorul install/.2 Utilitare de pachete Sunt patru utilitare principale pentru administrarea pachetelor.Slackware Linux Essentials 18.2. il va executa dupa instalarea pachetului. Va fi creata o intrare in baza de date a pachetelor care contine continutul acestui pachet ca sa poata fi imbunatatit sau mai tarziu inlaturat. Daca sistemul de pachete gaseste acest fisier.Un pachet este construit in asa fel incat sa poata fi extras in sistemul de fisiere radacina.0/COPYING usr/doc/makehejaz-1. Meniul principal arata asa: 210 . dar acelea sunt discutate detaliat in sectiunea intitulata makepkg. Acesta e un program inventat si pachetul lui exemplu: ./ usr/ usr/bin/ usr/bin/makehejaz usr/doc/ usr/doc/makehejaz-1.0/README usr/man/ usr/man/man1 usr/man/man1/makehejaz.1 pkgtool pkgtool(8) este un program bazat pe meniuri care permite instalarea si inlaturarea pachetelor. Alte scripturi pot fi incarcate in pachet. inlaturarea si imbunatatirea pachetelor.

Meniul principal Pkgtool. sau de pe dischete. care ar arata asa: Figura 18-2. alt director. Poti de asemenea sa vezi si o lista de pachete instalate. Alege metoda de instalare pe care o vrei si pkgtool va cauta in locatia respectiva pachete valabile pe care sa le instaleze. Mod de vizualizare a pachetelor 211 .Administrarea pachetelor Slackware Figura 18-1. Instalarea este oferita din directorul curent.

Optiuni installpkg Optiuni Efecte -m Executa o operatiune makepkg pe directorul actual. Poti specifica mai multe pachete sau sa folosesti caractere de potrivire pentru numele pachetului. desi ar trebui notat notat ca utilitarele liniei de comanda ofera mult mai multe optiuni. Arata ce s-ar intampla daca ai instala pachetul specificat. Inregistrarea in baza de date a pachetelor instalate este stocata in /var/log/packages. Pur si simplu va instala peste cel vechi. Acesta e -warn util pentru sisteme de productie ca sa poti vedea exact ce s-ar intampla inainte de a instala ceva. unul pentru fiecare pachet. Tabelul 18-1. care ar fi utilizate ca masca de cautare cand instalezi recursiv. Nu uita ca installpkg nu iti va spune daca scrii peste un pachet instalat. Daca pachetul are un script de postinstalare. Daca dai variabila de mediu ROOT inainte de installpkg. Unii utilizatori prefera acest utilitar in favoarea celor de la linia de comanda. foloseste upgradepkg. acea cale va fi folosita pentru directorul radacina. alege optiunea remove si iti va fi oferita o lista alfabetica a tuturor pachetelelor instalate. acestea vor fi montate in /mnt sau altceva decat /. 18. Marcheaza-le pe cele pe care vrei sa le inlaturi si alege OK. Daca vrei sa te asiguri ca fisierele vechi din pachetul anterior sunt inlaturate in siguranta. Instaleaza toate pachetele din directorul actual in jos in mod -r recursiv. “Inregistrarea” este de fapt doar un fisier text obisnuit. Poate folosi si potrivirea caracterelor. De asemenea capacitatea de a imbunatati pachetele este oferita doar prin intermediul utilitarelor de la linia de comanda. Acesta este folositor pentru setarea noilor unitati pentru directorul tau radacina.Slackware Linux Essentials Daca vrei sa inlaturi pachete. Tipic.2 installpkg installpkg(8) manipuleaza instalarea noilor pachete pe sistem.2. Sintaxa este urmatoarea: # installpkg option package_name Sunt oferite trei optiuni pentru installpkg. 212 . pkgtool le va inlatura. este scris in /var/log/scripts/. Doar o singura optiune se poate folosi la un moment dat.

poti specifica diferite pachete sau folosi caractere de potrivire pentru numele pachetului.4 upgradepkg upgradepkg(8) va imbunatati un pachet Slackware instalat. ele vor fi montate in to /mnt sau altceva decat /. Salveaza fisierele temporare create in timpul inlaturarii. este afisat un raport de situatie. Tipic. dar copiat in directorul de pachete preserve conservate in acelasi timp.2.2. removepkg se uita la celelalte pachete instalate si inlatura doar fisierele unice pachetului pe care il specifici. Tabelul 18-2.Administrarea pachetelor Slackware 18. La fel ca si cu installpkg. inregistrarea din baza de date a pachetelor este mutata in /var/log/removed_packages si scriptul de postinstalare este mutat in /var/log/removed_scripts. Daca specifici variabila de mediu ROOT inainte de removepkg. -warn Arata ce s-ar intampla daca ai inlatura pachetul. In timpul procesului de inlaturare. 18. Dupa inlaturare.3 removepkg removepkg(8) se ocupa de inlaturarea pachetelor instalate pe sistem. acea cale va fi folosita pentru directorul radacina. Sintaxa este urmatoarea: # upgradepkg package_name 213 . Va scana de asemenea si scriptul de postinstalare si va inlatura orice link-uri simbolice care au fost create de catre el. Acesta este util pentru setarea noilor unitati pentru directorul tau radacina. Pachetul este inlaturat. Este -keep folositor doar pentru scopuri de depanare. Acesta -copy creeaza un arbore al pachetului original fara a il inlatura. Doar o singura optiune poate fi folosita la un moment dat. Sintaxa este urmatoarea: # removepkg option package_name Exista patru optiuni pentru removepkg. Optiuni removepkg Optiuni Efect Pachetul este copiat in directorul de pachete conservate.

Desi. Multi distribuitori de software isi ofera produsele in format RPM. 18. nu le recomandam oamenilor sa se bazeze pe ele. Programul rpm2tgz va crea un pachet Slackware cu o extensie . poti specifica mai multe pachete sau folosi caractere de potrivire pentru numele pachetului. Daca specifici variabila de mediu ROOT inainte de upgradepkg. Singura cerinta este ca pachetul sa fie un fisier tar comprimat cu gzip si daca exista un script de postinstalare. Daca se scrie peste ele. Nu este nici o metoda specifica pentru construirea unui pachet.2.tgz. Ca si cu installpkg si removepkg. Acesta este util pentru setarea noilor unitati pe directorul tau radacina. 18.3 Crearea pachetelor Crearea pachetelor Slackware poate fi si usoara si dificila. upgradepkg nu este perfect. vei avea o copie dupa originale pentru orice munca necesara de reparatii. Daca numele pachetului imbunatatit s-a schimbat.5 rpm2tgz/rpm2targz Administratorul de pachete pe Red Hat este un sistem popular de impachetare disponibil azi.Slackware Linux Essentials sau # upgradepkg old_package_name%new_package_name upgradepkg functioneaza instaland prima data pachetul nou si pe urma inlaturandu-l pe cel vechi asa ca fisierele vechi nu mai sunt prin preajma pe sistem.gz.tgz in timp ce rpm2targz creaza o arhiva cu o extensie . 214 . cateva lucruri sunt disponibile doar ca si RPM (chiar si sursa).sh. Din moment ce nu acesta este formatul nostru nativ. acestea vor fi montate in /mnt sau altceva decat /. acea cale va fi folosita pentru directorul radacina. Acesta iti va permite sa extragi pachetul (poate cu explodepkg) intr-un director temporar si sa ii examinezi continutul. foloseste sintaxa cu semnul procent pentru a specifica vechiul pachet (cel care este instalat) si noul pachet (cel care va imbunatati). acesta trebuie sa fie /install/doinst. Tipic. Noi furnizam un program care va transforma pachetele RPM in formatul nostru nativ .tar. Ar trebui sa iti salvezi fisierele de configurare.

Scriptul de construire va da cat continutului pachetului din directorul sursa in directorul constructie al pachetului.Administrarea pachetelor Slackware Daca esti interesat in crearea pachetelor pentru sistemul tau sau pentru o retea pe care o administrezi. atunci va trebui sa iti compilezi propriul pachet.3. Ce este deci un script SlackBuild? Scripturile SlackBuild sunt scripturi care pot fi executate in shell. Va cauta arborele pentru o legatura simbolica si va adauga un bloc de creatie scriptului de postinstalare pentru a le crea in timpul instalarii pachetului. pentru multe pachete Slackware. Poti modifica dupa bunul plac aceste scripturi din directorul cu surse si le poti rula pentru a-ti crea propriile versiuni ale pachetelor Slackware originale. dar de fapt nu il instaleaza si nu il inregistreaza in baza de date a pachetelor. makepkg(8) 18. pentru a se compila asa cum este de dorit. 215 . Din fericire. Avertizeaza de asemenea si despre fisierele cu lungime zero din arborele pachetului. poti gasi scripturi Slackbuild in sursa pachetului. 18. Contin toate numele fisierelor necesare (lungime zero). permisiuni si apartenente. de catre root pentru a configura. ar trebui sa arunci o privire la diferitele scripturi de constructie in arborele sursa al Slackware. Daca te uiti la arborele sursa al Slackware.3. Aceasta comanda este rulata in mod tipic dupa ce ti-ai creat arborele pachetului. compila si crea pachete Slackware. dupa necesitati.2 makepkg va impacheta directorul curent intr-un pachet Slackware valabil. 18. De multe ori se intampla ca unele optiuni sa nu fie disponibile in pachetele folosite de Slackware.1 explodepkg explodepkg(8) va face acelasi lucru ca si installpkg va extrage pachetul. Sunt mai multe metode pe care le folosim pentru crearea pachetelor. vei vedea cum folosim aceasta comanda pentru pachetele “schelet”.3. Aceste pagini contin un schelet a ceea ce va fi pachetul final. Il extrage doar in directorul actual.3 Scriptul SlackBuild Pachetele Slackware sunt create in diverse forme. Nu toate programele de pachete sunt scrise de programatorii lor. Uneori s-ar putea sa ai nevoie de aceste optiuni.

Programul setup va citi fisierele eticheta si va executa instalarea in conformitate cu continutul lor. Fisierele eticheta originale pentru fiecare serie software sunt stocate ca tagfile. Prin urmare. El afiseaza pachetele in acel disc set particular si starea lor. Daca folosesti REC sau OPT. ii va fi prezentata o casuta de dialog utilizatorului intrebandu-l daca vrea sau nu vrea un pachet paticular. Asa ca daca il strici pe al tau. este recomandat sa te tii de ADD si SKP cand scrii fisiere eticheta pentru instalari automate.org. Multi administratori prefera sa isi scrie propriile fisiere eticheta sa inceapa programul de instalare si sa aleaga “full”. Asigura-te doar ca fisierele tale eticheta sunt scrise in aceeasi locatie cu originalele. Sunt fisiere care ii spun programului setup ce pachete trebuie instalate. Starea poate fi: Table 18-3. care sunt optionale si care sunt alese ca default de programul setup. Un fisier eticheta este primul director al seriilor software si este numit tagfile. il poti restaura pe cel original. 216 . Optiuni de Stare a Fisierelor Eticheta Optiune Semnificatie Este nevoie de pachet pentru functionarea corespunzatoare a ADD sistemului SKP Pachetul va fi omis in mod automat REC Nu este nevoie de pachet dar este recomandat OPT Pachetul este optional Formatul este simplu: package_name: status Un pachet pe linie.4 Crearea Etichetelor si a Fisierelor Eticheta (pentru setup) Programul setup Slackware manipuleaza instalarea pachetelor software pe sistemul tau. Sau poti specifica o cale proprie pentru fisierul eticheta daca ai fisiere eticheta proprii.Slackware Linux Essentials 18.

2 Obtinere Zipslack 19.3 Initializare ZipSlack 217 .Capitolul 19 ZipSlack 19.1 Ce este ZipSlack? 19.

. 19. Si inca ceva: poti intotdeauna cerceta documentatia inclusa in directorul ZipSlack. initializarea si utilizarea la modul general a acestui produs. 19.2 Obtinerea ZipSlack Obtinerea lui ZipSlack este simpla. Utilizatorii de DOS si Windows sunt probabil familiarizati cu aceste fisiere.Slackware Linux Essentials 19. ZipSlack isi ia numele din modul in care este distribuit: un imens fisier ZIP. Daca ai cumparat setul oficial de CD-uri Slackware Linux. functiile si persoanele carora i se adreseaza. Nu este nevoie decat sa gasesti CD-ul care contine directorul zipslack si sa-l introduci in unitatea 218 . Arhiva ZipSlack contine tot ceea ce ai putea avea nevoie pentru a putea porni si rula un sistem Slackware. Acestea sunt arhive comprimate.2 Dezavantaje • • Foloseste sistemul de fisiere DOS. Poti sa inveti Slackware Linux fara a iti complica viata cu procesul de instalare. 19. sunt diferite. Este o instalare de baza. Nu va functiona sub Windows NT. atunci ai deja ZipSlack.1 Avantaje • • Nu este necesara repartitionarea hard disk-ului tau. Este important sa intelegi ca ZipSlack este semnificativ diferit fata de o instalare normala.1. Chiar daca functioneaza la fel si contine aceleasi programe. mult mai lent decat sistemul de fisiere nativ Linux.1. Este o copie preinstalata de Slackware pregatita pentru a rula dintr-o partitie DOS sau Windows. nu vei obtine chiar tot din ceea ce vine cu Slackware. Acesta contine informatii de ultima ora in ceea ce priveste instalarea. Cateva avantaje si dezavantaje ale ZipSlack sunt discutate mai jos.1 Ce este ZipSlack? “ZipSlack” este o versiune speciala de Slackware Linux.

Exemple de dezarhivatoare pe 32 biti sunt WinZip si PKZIP pentru Windows. Va trebui. Un director \LINUX va fi creat.com/pub/slackware/slackware/ Vei gasi ZipSlack in directorul /zipslack.slackware. ZipSlack este disponibil ca un singur mare fisier .3 Initializare ZipSlack Exista cateva moduri de a initializa ZipSlack.ZIP.1 Instalarea Dupa ce ai descarcat componentele necesare. ZipSlack este astfel realizat incat sa se extraga direct in radacina partitiei/hard disk-ului (cum ar fi C: sau D:). este al treilea sau al patrulea disc. Gasesti versiunea dorita. Daca doresti sa descarci ZipSlack.BAT in editorul tau de text favorit. Imaginile se afla in directorul /zipslack/split.ZIP este suficient. Incepe prin a deschide fisierul C:\LINUX\LINUX.2. 19. va trebui sa ai un director \LINUX pe partitia/hard disk-ul ales (presupunem de acum inainte ca acesta este C:. Cel mai simplu este sa folosesti LINUX. precum si orice imagini de boot care apar in acel director. Directorul ultimei versiuni poate fi gasit la adresa: ftp://ftp.com/getslack/ ZipSlack face parte din fiecare versiune Slackware.BAT pentru a initializa din DOS (sau din DOS-mode sub Windows 9x).44 MB (capacitatea unui floppy disk). 19. si apoi te duci in directorul respectiv de pe serverul FTP. De obicei. Numai fisierul . La inceputul acestui fisier. vei observa un numar de linii de 219 . va fi nevoie sa dezarhivezi fisierul . Dupa ce vei extrage fisierele.ZIP sau in imagini de 1. Acest fisier va trebui editat pentru a se potrivi cu sistemul tau inainte de a-l folosi. director ce va contine intreaga instalare Slackware. si intotdeauna poti avea incredere in etichetele CD-urilor. De asemenea. Marimea si lungimea numelor de fisiere din arhive sunt prea mult pentru un dezarhivator pe 16 biti. va trebui ca mai intai sa vizitezi sectiunea “Get Slack” pentru ultimele informatii legate de download: http://www. vei gasi si fisierele necesare initializarii sistemului tot in acelasi director. Asigura-te ca folosesti un dezarhivator pe 32 biti. sa descarci fisierele ce compun documentatia. de asemenea.ZipSlack ta CD-ROM.slackware.

Scrie C:\LINUX\LINUX. 220 .BAT pentru a initializa sistemul. fara nici o parola.Slackware Linux Essentials comentariu. Dupa ce vei activa liniile stergand caracterul “rem” de la inceputul liniei. Sunt cateva example.1ST pentru a cunoaste alte moduri in care poti initializa sistemul. Te poti loga ca root. Nu te speria daca nu intelegi setarile gen root=. transformand in comentarii liniile pe care le-ai decomantat. salveaza fisierul si iesi din editor. vei ajunge in final in fata prompt-ului de login. NU porni o fereastra DOS in Windows 9x. si inceara sa initializezi sistemul. Daca fisierul LINUX. Daca nu functioneaza. si de asemenea un cont de utilizator pentru tine. Din acest punct poti folosi indicatiile disponibile in alte sectiuni ale acestei carti pentru a cunoaste modul general de utilizare a sistemului. apoi reporneste-ti calculatorul in modul DOS.BAT nu iti initializeaza sistemul. deci alege unul dintre ele. Daca totul merge corect. pentru ca NU va functiona!. care va explica de ce este nevoie sa editezi acest fisier (si de asemenea ce ai de facut daca doresti sa initializezi de pe un drive ZIP extern). Vei dori (bineinteles) sa iti setezi propria parola de root. citeste fisierul C:\LINUX\README. poti edita fisierul din nou.

etc. informatia finger. incluzand numele utilizator. Compile Convertirea codului sursa in cod care poate fi citit de catre calculator. Device node Un tip special de fisier in sistemul de fisiere /dev care reprezinta o componenta hardware pentru sistemul de operare. numit dupa “Dark Star”. Device driver O bucata de cod in kernel care controleaza in mod direct componentele. Unul din calculatoarele de dezvoltare ale lui Patrick Volkerding's . cod “binar”. Background Orice proces care ruleaza fara acceptarea sau controlarea intrarii unui terminal se spune ca ruleaza in background.Glosar Account Toata informatia despre un utilizator. kernel-ul Linux) de pe care poate fi pornit un calculator. un look-andfeel coeziv intre programe si componente. Desktop Environment O interfata grafica (GUI) care ruleaza pe Sistemul de Ferestre X si furnizeaza caracteristici cum ar fi aplicatii integrate. 221 . posibilitati de administrare de fisiere si ferestre. Un pas mai departe de simplul administrator de ferestre. Boot disk O discheta care contine un sistem de operare (in cazul nostru. calculatorul tau va fi numit darkstar daca nu specifici alt nume. sa execute o sarcina specifica (de obicei furnizeaza un serviciu). UID si GID si directorul camin. parola. o melodie de Grateful Dead. Darkstar Hostname-ul default in Slackware. Crearea unui cont inseamna adaugarea si definirea unui utilizator. Daemon Un program destinat sa ruleze in background si fara interventia utilizatorului.

Acesta este considerat “inceputul timpului” de catre Unix si sisteme de operare Unix-like si restul timpului este calculat relativ cu aceasta data. Framebuffer Un tip de dispozitiv grafic. Aceasta este slujba unui dynamic loader. “Epoch-ul” incepe la 00:00:00 UTC Ianuarie 1. Un sistem in care calculatoarelor aflate intr-o retea li se dau nume care se traduc in adrese numerice. fara hostname-ul acestuia. asta se refera de obicei la framebuffer-ul software. Dynamic loader Cand programele sunt compilate sub Linux. Dotted quad Formatul adreselor IP. Domain name Numele DNS al unui calculator. Dot file In Linux. acestea folosesc de obicei bucati de cod (functii) din librarii externe. in Unix. Sistemul de fisiere este forma aproape universala a reprezentarii datelor stocate pe discuri(fixe si amovibile). Acest strat de abstractie elibereaza 222 . 1970. Foreground Un program care accepta sau controleaza intrarea unui terminal se spune ca ruleaza in foreground.Slackware Linux Essentials DNS Domain Name Service. Cand aceste programe sunt rulate. Epoch O perioada in istorie. Filesystem O reprezentare a datelor stocate in care “fisierele” de date sunt tinute organizat in “directoare”. Variabilele de mediu sunt in general folosite pentru a stoca preferinte si parametrii. acele librarii trebuie gasite si functiile cerute sunt incarcate in memorie. Environment variable O variabila setata in shell-ul utilizatorului la care poate face referire acel utilizator sau programe rulate de catre acel utilizator inauntrul acelui shell. care furnizeaza o interfata framebuffer standard catre programe in timp ce tine diverse driver-e ale componentelor ascunse de ele. numite asa pentru ca sunt alcatuie din patru numere (raza 0-255 decimala) separate de puncte. fisierele care sunt ascunse au nume de fisiere care incep cu un punct ('.'). in Linux.

scrollbar-urile. etc. Group Utilizatorii in Unix apartin “grupurilor”. FTP File Transfer Protocol. HTTP Hypertext Transfer Protocol. GUI Graphical User Interface.Kernel-el este partea care furnizeaza controlul primar de procese si interfetele cu componentele calculatorului. FTP este o metoda foarte populara de transferare a datelor intre calculatoare. ca si configurarea unui firewall sau administrarea utilizatorilor si a grupurilor. O interfata software care foloseste elemente grafice interpretate ca si butoanele. ICMP Internet Control Message Protocol. ferestre. Kernel Inima unui sistem de operare. GID Group Identifier. Este o mare colectie de asemenea documente disponibile de la Proietul de Documentare Linux. HTTP este protocolul primar pe care lucreaza World Wide Web. GID-ul este un numar unic atribuit unui grup de utilizatori. HOWTO Un document care descrie “how to(cum sa)” faci ceva. care pot contine multi alti utilizatori si sunt folosite pentru un control de accese mai generale decat poate oferi existenta de sine statatoare a utilizatorilor. Utilizatorii au permisiuni maxime si mai mult sau mai putin domnia in directoarele lor camin. Un protocol foarte primar de retea. folosit in general pentru ping-uri. mai degraba decat intrari si iesiri bazate doar pe text Home directory Directorul “camin” al unui utilizator este directorul in care utilizatorul este plasat imediat dupa logare.Glosar programele de nevoia de comunicare cu diversele driver-e hardware. 223 . Gateway Un calculator prin care datele de pe o retea sunt transferate pe o alta retea.

Toate paginile referitoare la programarea in C sunt in sectiunea 3. de obicei un driver.Slackware Linux Essentials Kernel module O bucata de cod kernel. paginile de administrare a sistemului in sectiunea 5. care poate fi incarcat si descarcat din memorie separat de corpul principal al kernel-ului. motd-ul (stocat in Linux in /etc/motd este un fisier text care este afisat tuturor utilizatorilor la logare. MBR Master Boot Record. 224 . etc. Nameserver Un server de informatii DNS. LILO este cel mai folosit administrator de but Linux. Mount point Un director gol intr-un sistem de fisier unde un alt sistem de fisiere urmeaza a fi “montat”. Man section Paginile in manualul online standard Unix ("man") sunt grupate in sectiuni pentru o referire mai usoara. Modulele sunt foarte utile cand imbunatatesti sau testezi setarile kernel-ului. LOADLIN LOADLIN este un program care ruleaza sub MS DOS sau Windows si buteaza un sistem Linux. sau altoit. LILO LInux LOader. Motif Un ansamblu de unelte de programare folosite in mai multe programe X vechi. LILO sau alti administratori de butare pot fi scrisi aici. Library O colectie de functii care pot fi impartite intre programe. desigur). Este de obicei folosit pe calculatoare cu mai multe sisteme de operare (incluzand Linux si DOS/Windows. In mod traditional este folosit de catre administratorul de sistem ca si un fel de “buletin de stiri” pentru comunicarea cu utilizatorii. Un spatiu rezervat de pe un hard disk unde este stocata informatia referitoare la ce se va intampla in timpul butarii. Nameservere-le traduc numele DNS in adrese IP numerice. MOTD Message of the Day. deoarece ele pot fi incarcate si descarcate fara a rebuta sistemul.

Contine anumite delicatese cum ar fi gateway-ul tau default. etc. nivelul de rulare 1 este “mod de utilizator singur”. Root directory Reprezentat ca “/”. Octal Sistem de numarare in baza 8. Partition O parte a unei unitati hard. Interfetele de retea le permit utilizatorilor si programelor sa comunice cu dispozitivele retea. cu toate celelalte directoare ramificandu-se sub el intr-un “arbore de fisiere”. PPP se foloseste in mod primar pentru conectare la un Internet Service Provider prin intermediul unui modem. Pager Un program X care ii permite utilizatorului sa vada si sa se plimbe prin mai multe “desktop-uri”. Nivelul de rulare 6 este rebutarea. directorul root este la varful sistemului de fisiere. NFS permite montarea sistemelor de fisiere aflate la distanta ca si cum ar fi locale calculatorului tau si astfel furnizeaza o metoda transparenta de impartire a fisierelor. 225 . Secure shell O metoda criptata (prin urmare sigura) de logare la distanta pe un calculator. nivel de rulare 4 este o logare X. Runlevel Starea de sistem definita de init. Routing table Setul de informatii pe care kernel-ul le foloseste in “rutarea” datelor de pe o retea. Sunt 6 nivele de rulare disponibile pe un sistem Slackware. care interfata de retea este conectata pe ce retea.Glosar Network interface O reprezentare virtuala a unui dispozitiv de retea furnizat de catre kernel. cu cifrele 0-7. NFS Network Filesystem. Root disk Discul (de obicei reparat) pe care este salvat directorul root. Sunt disponibile multe programe secure shell. Process Un program care ruleaza. etc. Sistemele de fisiere exista pe partitii. e nevoie si de un client si de un server. PPP Point-to-Point Protocol.

Programele scriu orice mesaje de eroare pe stderr. Standard Error (stderr) Iesirea Unix standard pentru erori. etc. imbunatatirii si inlaturarii acelor fisiere. Shadow password suite Suita de parole shadow permite parolelelor criptate sa fie ascunse de utilizatori. esti intr-un shell. Cand te uiti la un prompt text. SLIP Serial Line Interface Protocol. De exemplu. opus furnizarii acestuia de un program extern. FTP. Software package Un program si fisierele asociate acestuia. kill -l va lista semnalele disponibile. Shell builtin O comanda incorporata in shell. Toata pachetele KDE sunt in seriile “kde”. astfel incat sa poata fi separate de iesirea normala. Codul sursa este compilat in cod “binar” . Asta ajuta la prevenirea atacurilor brute-force de ghicire a parolelor. sunt servicii. Shell Shell-urile ofera o interfata de linie de comanda utilizatorului. 226 . care sunt enumerate si au sensuri specifice.Slackware Linux Essentials Service Impartirea informatiei si/sau a datelor intre programe si calculatoarele de la un singur “server” catre mai multi “clienti”. pe cand restul informatiei in fisierul /etc/passwd ramane vizibila pentru toti. bash are o incorporata cd. pachetele de retea sunt in seriile “n” . NFS. arhivate si comprimate intr-un singur fisier impreuna cu orice scripturi necesare sau informatii in ajutorarea instalarii. in sensul ca este folosit pentru conectare calculatoarelor printr-o interfata seriala. etc. Source code Cod care poate fi citit (mai mult sau mai putin) de catre oameni in care sunt scrise majoritatea programelor. SLIP este un protocol similar cu PPP. HTTP. Software series O colectie de pachete software in Slackware. Signal Programele Unix pot comunica intre ele folosind simple “semnale”.

este de fapt. swapul este de obicei mai indestulator. Tagfile Un fisier folosit de programul Slackware setup in timpul instalarii. care descrie un set de pachete care urmeaza a fi instalat. Symbolic link Un fisier special care pur si simplu indica catre locatia unui alt fisier. Superblock In Linux. De exemplu . subnet-ul “. Datele pot fi redirectate sau intubate in intrarea unui program de la orice sursa.Glosar Standard Input (stdin) Intrarea Unix standard. Terminal O interfata om-calculator care consista din cel putin un ecran (sau ecran virtual) si o metoda de introducere a datelor (aproape intotdeauna cel putin o tastatura).0 (unde 0 este o masca care este “nedefinita”). Supplemental disk In Slackware. Este mai lent decat RAM-ul. Produsul normal de text al unui program este scris pe stdout. Suspended process Un proces care a fost inghetat pana cand va fi ucis sau reluat.168. 192. Standard Output (stdout) Iesirea Unix standard. 227 . o discheta folosita in timpul instalarii care nu contine nici kernel-ul (care este pe discheta de but) nici sistemul de fisiere root (care este pe discheta root). partitiile sunt discutate in termeni de blocuri.0.1”. Spatiul swap este folositor pentru kernel pentru tinerea datelor mai putin folosite si ca un ultim punct de sprijin cand RAM-ul fizic este epuizat. Un bloc are 512 bytes. Legaturile simbolice sunt folosite pentru a evita duplicarea datelor cand este nevoie de un fisier in mai multe locuri. care este separat de mesajele de eroare raportate pe stderr si poate fi intubat sau redirectat in intrarile altor programe sau intr-un fisier. Swap space Spatiu pe disc folosit de kernel ca si RAM “virtual”. Subnet O raza a unui adrese IP care face parte dintr-o raza mai mare. dar pentru ca spatiul pe disc este mai ieftin. dar fisiere aditionale cum ar fi module de retea sau suport PCMCIA. Superblocul reprezinta primii 512 bytes ai unei partitii.1.0 este un subnet al 192.168.

mouse). Cutia de unelte GUI folosita de un program deseori defineste “aspectul si simtul” acestuia. VESA Video Electronics Standards Association. inclusiv Linux. X Window System Interfata grafica orientata spre retea folosit pe majoritatea sistemelor de operare Unix-like. etc.Slackware Linux Essentials Toolkit. UID-urile sunt folosite de majoritatea programelor in loc de numele de utilizator pentru ca e mai usor sa lucreze cu numere. Aproape toate adaptoarele video moderne sunt compatibile VESA. 228 . Administratoarele de ferestre furnizeaza de obicei bare de titlu. monitor. si sa construiasca o interfata grafica. UID User Identifier. Termenul “VESA” este deseori folosit pentru a denota un standard specificat de aceasta asociatie. Virtual terminal Folosirea software-ului pentru simularea mai multor terminale in timp ce folosesti doar un set de dispozitive de intrare/iesire (tastatura. casutele. etc. dar sa le schimbe comportamentul intr-un fel prin alterarea mediului lor sau filtrarea intrarii lor. GUI O cutie de unelte GUI este o colectie de librarii care furnizeaza unui programator coduri cu care sa faca “widget-uri” cum ar fi scrollbar-urile. Combinatii speciale de taste schimba intre terminalele virtuale la un singur terminal fizic. meniuri pentru rularea programelor. Working directory Directorul in care un program considera ca se afla in timpul rularii. Un numar unic care identifica un utilizator sistemului. Window manager Un program X al carui scop este sa furnizeze o interfata grafica dincolo de simplele desene dreptunghiulare ale Sistemului de Ferestre X. X server Programul in Sistemul de Ferestre X care face legatura cu componentele grafice si manipuleaza rularea actuala a programelor X. numele de utilizator este de obicei folosit doar cand utilizatorul vrea sa vada cum se intampla lucrurile. Wrapper program Un program al carui unic scop este sa ruleze alte programe.

Boston. By contrast. June 1991 Copyright (C) 1989. 59 Temple Place. receive or can get the source code. MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document. You must make sure that they. whether gratis or for a fee. that you receive source code or can get it if you want it.3. How to Apply These Terms to Your New Programs GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. but changing it is not allowed. A. not price. we are referring to freedom. The GNU General Public License Table of Contents A. To protect your rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software.Appendix A. For example. you must give the recipients all the rights that you have. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish). or if you modify it.1. Suite 330.2. too. 229 . if you distribute copies of such a program. Inc. TERMS AND CONDITIONS A. and that you know you can do these things. 1991 Free Software Foundation. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead. that you can change the software or use pieces of it in new free programs. Preamble A.) You can apply it to your programs. the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. And you must show them these terms so they know their rights.1. too. When we speak of free software.

provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty. so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. below. (Hereinafter. A. Also. we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. either verbatim or with modifications and/or translated into another language. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses. The precise terms and conditions for copying. refers to any such program or work. and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty. in effect making the program proprietary. If the software is modified by someone else and passed on. DISTRIBUTION AND MODIFICATION 1. and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. The act of running the Program is not restricted. and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say.2. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy. distribution and modification are not covered by this License.) Each licensee is addressed as “you”. 2. distribution and modification follow. we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. Whether that is true depends on what the Program does. translation is included without limitation in the term “modification”. Finally. 230 . we want its recipients to know that what they have is not the original.Slackware Linux Essentials We protect your rights with two steps: (1) copyright the software. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. for each author's protection and ours. any free program is threatened constantly by software patents. in any medium. a work containing the Program or a portion of it. To prevent this. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it. and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy. they are outside its scope. distribute and/or modify the software. Activities other than copying. The “Program”. Terms And Conditions TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING.

to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else. to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you. or. Thus. do not apply to those sections when you distribute them as separate works. and thus to each and every part regardless of who wrote it. provided that you also meet all of these conditions: a. You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. 4. the distribution of the whole must be on the terms of this License. which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange. and telling the user how to view a copy of this License. saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions. If the modified program normally reads commands interactively when run. b. c. your work based on the Program is not required to print an announcement. whose permissions for other licensees extend to the entire whole. rather. You must cause any work that you distribute or publish. under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a. and can be reasonably considered independent and separate works in themselves.The GNU General License 3. 231 . thus forming a work based on the Program. that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof. You may copy and distribute the Program (or a work based on it. and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above. mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement. and its terms. the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. If identifiable sections of that work are not derived from the Program. you must cause it. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program. then this License. Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code. when started running for such interactive use in the most ordinary way.) These requirements apply to the modified work as a whole. In addition.

in accord with Subsection b above. unless that component itself accompanies the executable. or. or rights. modify. even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. and will automatically terminate your rights under this License. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program). the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler. 7. parties who have received copies. However. kernel. However. to give any third party. 6. the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy. distributing or modifying the Program or works based on it. You may not copy. sublicense or distribute the Program is void. a complete machinereadable copy of the corresponding source code. Any attempt otherwise to copy. modify. valid for at least three years. For an executable work. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place. as a special exception. since you have not signed it. You are not required to accept this License. Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. for a charge no more than your cost of physically performing source distribution. by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program). sublicense. You may not impose any further restrictions on the b. complete source code means all the source code for all modules it contains. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. 5. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer. to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.Slackware Linux Essentials Accompany it with a written offer. plus any associated interface definition files. 232 . nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. Therefore. then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code. c. and all its terms and conditions for copying. from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. However. you indicate your acceptance of this License to do so. plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. or distribute the Program except as expressly provided under this License. distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. and so on) of the operating system on which the executable runs.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.

conditions are imposed on you (whether by court order. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. In such case. the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues). Such new versions will be similar in spirit to the present version. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims. which is implemented by public license practices. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”. this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.The GNU General License recipients' exercise of the rights granted herein. if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you. they do not excuse you from the conditions of this License. For example. Each version is given a distinguishing version number. this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system. you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. 10. If the Program does not specify a version number 233 . Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system. 8. the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries. it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. but may differ in detail to address new problems or concerns. If. then as a consequence you may not distribute the Program at all. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance. so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. 9.

THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. we sometimes make exceptions for this. SPECIAL. write to the author to ask for permission. 13. 234 .3. REPAIR OR CORRECTION. How to Apply These Terms to Your New Programs If you develop a new program. INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS). INCLUDING. EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.Slackware Linux Essentials of this License. and you want it to be of the greatest possible use to the public. the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. write to the Free Software Foundation. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. NO WARRANTY BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE. EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE. INCLUDING ANY GENERAL. THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM. BUT NOT LIMITED TO. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation. BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES. YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING. 12. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. END OF TERMS AND CONDITIONS A. OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE. 11. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND.

if necessary. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty. Of course. if any. type `show c' for details. Here is a sample. or (at your option) any later version. if not. attach the following notices to the program. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school. without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. write to the Free Software Foundation. This is free software. This program is distributed in the hope that it will be useful. alter the names: Yoyodyne. The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. for details type `show w'. but WITHOUT ANY WARRANTY.. See the GNU General Public License for more details. Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation. Suite 330. <one line to give the program's name and a brief idea of what it does. Inc. MA 02111-1307 USA Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. and you are welcome to redistribute it under certain conditions. and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found. either version 2 of the License. 59 Temple Place. they could even be mouseclicks or menu items--whatever suits your program. the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'. to sign a “copyright disclaimer” for the program. make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode: Gnomovision version 69. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by 235 . Inc.. Boston. If the program is interactive.The GNU General License To do so.> Copyright (C) <year> <name of author> This program is free software.

use the GNU Library General Public License instead of this License. If your program is a subroutine library. 1 April 1989 Ty Coon. President of Vice This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. <signature of Ty Coon>.Slackware Linux Essentials James Hacker. 236 . If this is what you want to do.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful