Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERITATEA ANDREI AGUNA DIN CONSTANA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE

AVIZAT DECAN Conf. univ. dr. MITEA NELUA

TEME LUCRRI LICEN


PENTRU ANUL UNIVERSITAR: 2013 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tema lucrrii de licen Instrumentarea contabil a operaiilor privind impozitele, taxele i contribuiile datorate de o S.C. catre bugetul de stat. Studiu privind amortizarea imobilizarilor la S.C Paralel privind normele de amortizare contabil i fiscal. Politici i opiuni contabile privind tratamentul deprecierii activelor la S.C... Studiu de caz asupra contabilitii i fiscalitii decontrilor salariale la S.C. Stabilirea performanelor financiare ale ntreprinderii cu ajutorul contabilitii cu exemplificare la S.C Politici si practici contabile n domeniul activelor circulante. Studiu la S.C; Politici si practici contabile n domeniul creaelor si datoriilor. Studiu la S.C; Politicile contabile i modelarea rezultatului. Studiu la S.C... Bilantul contabil in Romania. Analiza corelatiei creante-obligatii. Studiu la S.C; Calculul, evidenta si contabilitatea TVA la SC.Influente in rezultatul firmei. Organizarea contabilitatii de gestiune cu ajutorul metodei globale pe exemplul unei societati comerciale Calculatia costurilor si rolul ei in managementul costurilor unei intreprinderi Limitele calculatiei costurilor prin metoda costurilor variabile in cadrul unei S.C . Procesul bugetar si rolul bugetelor de costuri pe exemplul unei S.C.

2014
Profesor coordonator

Conf. univ. dr. NELUA MITEA

Prof. univ. dr. ELENA RUSE

15. Locul si rolul metodei costurilor variabile in managementul costurilor-studiu de caz la S.C 16. Managementul costurilor intr-o activitate de comert pe exemplul unei S.C. 17. Auditul financiar, forma de control extern studiu de caz la S. C 18. Rolul pragului de semnificatie si tipuri de riscuri in audit pe exemplul

S. C. 19. Auditarea situatiilor financiare si Raportul de audit pe exemplul unei societati comerciale 20. Proba de audit in elaborarea opiniei auditorului-studiu de caz la S.C. 21. Tehnici utilizate in auditul financiar pe exemplul S. C. 22. Auditul financiar si impactul in managementul intreprinderii studiu de caz la S. C 23. Evolutia auditului financiar si perspectivele acestuiastudiu de caz pe exemplul S. C 24. Raportul de audit financiar si rolul lui privind deciziile actionarilor in cadrul S. C 25. Auditarea activelor circulante pe exemplul S. C 26. Sistemul Controlului documentar contabil,la SA cu capital privat -studiu de caz 27. Controlul documentar contabil la SRL-studiu de caz 28. Sistemul Controlului documentar contabil,la nivelul instituiilor publice-studiu de caz 29. Controlul financiar de gestiune al operaiunilor patrimoniale n cazul entitilor publice-studiu de caz 30. Controlul financiar de gestiune prin prisma repartizrii costurilor indirecte asupra produciei unei SA-studiu de caz 31. Organizarea aciunilor de control financiar intern la nivelul entitilor economice pe aciuni-studiu de caz 32. Organizarea aciunilor de control financiar de gestiune la nivelul entitilor economice cu rspundere limitat-studiu de caz 33. Organizarea aciunilor de control financiar de gestiune la nivelul firmelor cu activiti productive-studiu de caz 34. Controlul de gestiune prin prisma modelelor i tehnicilor de repartizare a cheltuielilor la nivelul unei entiti economice productive-studiu de caz 35. Finalizarea aciunilor de control,la nivelul entitilor economice pe aciuni prin prisma controlului financiar de gestiune-studiu de caz 36. Sistemul preurilor n Romnia-studiu de caz 37. Preurile i concurena n economia de piaa romneasc-studiu de caz 38. Preurile i tehnica negocierii-studiu de caz 39. Sistemul informaional al preurilor n Romnia-studiu de caz

Lector. Univ. Drd. CRISTIAN VANGHELE

DIRECTOR DEPARTAMENT Lector.univ.dr. Valentina Munteanu