P. 1
Dizolvarea Si Lichidarea Societatii Comerciale

Dizolvarea Si Lichidarea Societatii Comerciale

|Views: 8|Likes:
Published by Valentin Dițu

More info:

Published by: Valentin Dițu on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

Academia de Studii Economice

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

Grupa: 606

stabilirea de către adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor a operaţiunilor care urmează să fie efectuate de către lichidator în numele . normelor şi reglementărilor contabile. A. cu modificările şi completările ulterioare (art. 222 alin. dizolvarea societăţilor comerciale este reglementată de Legea nr. 94/2001. pentru lichidarea societăţii comerciale: 1. în cazurile prevăzute la art. IV din reglementările respective. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale Din punct de vedere juridic. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 3. 223-232 din Legea nr. pe formatul prevăzut la cap. 222-232). f)] şi la art. cu modificările şi completările ulterioare. inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care urmează să se lichideze. 82/1991. republicată. potrivit Legii contabilităţii nr. 2. 246-264 din Legea nr. 31/1990. republicată. III din reglementările respective. cu modificările şi completările ulterioare. Operaţiunile de lichidare a societăţilor comerciale sunt reglementate de art. republicată. b) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile simplificate. republicată. armonizate cu directivele europene. 31/1990. efectuate cu această ocazie. Operaţiunile care se efectuează în situaţia dizolvării societăţii comerciale. înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. La dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale cu capital de stat se vor avea în vedere şi precizările elaborate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. pe formatul prevăzut la cap. 306/2002. Încetarea existenţei societăţilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a două etape: dizolvarea şi lichidarea. 31/1990 privind societăţile comerciale. (1) [cu excepţia modului de dizolvare prevăzut la lit. a) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. şi de Legea nr.

valorificarea elementelor de activ (vânzarea imobilizărilor şi a stocurilor. Calcularea şi virarea impozitului pe profit/venit Profitul impozabil în cazul dizolvării/lichidării se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora. încasarea creanţelor. precum şi al dizolvării unei societăţi comerciale cu asociat unic ce atrage transmiterea universală a elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii către asociatul unic. dacă legea nu prevede altfel. potrivit legii. potrivit dispoziţiilor Legii nr. fără lichidare. reţinerea şi virarea impozitului pe profit/venit şi a impozitului pe dividende în urma acţiunii de dizolvare/lichidare: 7. 7. achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat. La calculul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care îşi încetează existenţa în urma operaţiunilor de dizolvare sau lichidare nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul net. luându-se în calcul: profitul din lichidarea patrimoniului. 6. . cu modificările ulterioare. sumele înregistrate în conturi de capitaluri proprii constituite din profitul brut şi care nu au fost impozitate la data constituirii. luându-se în calcul şi veniturile din lichidarea patrimoniului. şi veniturile rezultate din anularea datoriilor şi majorărilor la bugetul de stat. Calcularea. În cazul microîntreprinderilor plătitoare de impozit pe venit. cu excepţia celor înregistrate în grupa 78 "Venituri din provizioane". dacă sunt înregistrate în aceleaşi conturi la societatea care preia elementele respective. repartizate ca surse proprii de finanţare pe parcursul perioadei de funcţionare. reţinerea şi virarea impozitului pe dividende Se determină.). 101/1995. impozitul pe venit se calculează luându-se în calcul: veniturile evidenţiate în creditul conturilor din clasa a 7-a "Conturi de venituri". cu modificările şi completările ulterioare.2. salariaţi şi alţi terţi. 26/1995 privind impozitul pe dividende.1. 4.profit obţinut în urma operaţiunii de lichidare a societăţilor comerciale. 414/2002 privind impozitul pe profit. calcularea. potrivit Ordonanţei Guvernului nr. stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere). calculate cumulat de la începutul anului fiscal. a disponibilului în devize. se reţine şi se virează impozit pe dividende după ce a fost calculat impozitul pe profit/venit. precum şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri. inclusiv sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit. În cazul divizării şi fuziunii societăţilor comerciale. acestea fiind tratate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. aprobată şi modificată prin Legea nr. 24/2001. cu modificările şi completările ulterioare. la momentul începerii acţiunii de dizolvare/lichidare. pentru următoarele elemente: . a investiţiilor financiare pe termen scurt etc. nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul brut. 5. în conformitate cu actele normative în vigoare. Acelaşi tratament se aplică şi rezervelor constituite din diferenţe de curs favorabile capitalului social în devize sau din evaluarea. sumele din anularea provizioanelor. bugetul asigurărilor sociale de stat.societăţii comerciale. 7.

314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale. Partajul constă în împărţirea capitalului propriu (activului net). reduceri sau scutiri de impozit pe profit pentru profitul reinvestit etc. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. constituite în conformitate cu prevederile legale. rezultat din lichidarea societăţii comerciale. sume înregistrate la rezerve din diferenţe de curs valutar etc. d) din Normele de aplicare a Legii nr. între acţionarii sau asociaţii societăţii comerciale. 77-123 din Legea nr. care se efectuează în conformitate cu art.). 598/2002.). în conformitate cu prevederile art. subvenţii pentru investiţii etc. care intră sub incidenţa Legii nr. consemnată în registrul şedinţelor adunării generale. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată. 8. B. cu modificările ulterioare. . sunt: .capital social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii (diferenţe provenite din reevaluarea imobilizărilor şi a stocurilor. profitul net realizat în exerciţiile precedente a cărui repartizare a fost amânată etc. Aceste operaţiuni.). în funcţie de: a) prevederile statutului şi/sau ale contractului de societate. 258 din Legea nr. în conformitate cu situaţiile prevăzute la pct. 3 lit. diferenţe din aplicarea cotei reduse pentru activitatea de export. 31/1990.). aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. . Societăţile comerciale pe acţiuni. 2. b) hotărârea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor. constituite din profitul net (rezerva statutară. Operaţiunile care se efectuează în cazul în care societatea comercială intră în faliment. cu modificările şi completările ulterioare. iar din punct de vedere al impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor este asimilată cu o valorificare a elementelor de activ. potrivit legii. constituite din profitul brut. efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societăţii comerciale. 9. fără ca sumele cuprinse în capitaluri să fie evidenţiate în prealabil la venituri (diferenţe provenite din reevaluarea imobilizărilor. republicată.capitaluri proprii (activ net). diferenţe de curs valutar din evaluarea disponibilităţilor în valută. rezultat din lichidare. se calculează şi se virează numai impozit pe dividende. republicată.capitaluri proprii (activ net). Pentru elementele de capital propriu (activ net). întocmirea bilanţului de partaj. cu modificările şi completările ulterioare. c) cota de participare la capitalul social. potrivit prevederilor legale (rezerve legale.. au obligativitatea numirii lichidatorilor în conformitate cu prevederile art. repartizarea capitalului propriu (activului net) între asociaţi/acţionari reprezintă livrare de bunuri pentru activele în natură şi este supusă taxei pe valoarea adăugată. alte rezerve. Inainte de încheierea lichidării societăţii comerciale.

a sumelor realizate din vânzarea bunurilor. IV din reglementările respective. 11. 10. potrivit planului de distribuire între creditori. pe formatul prevăzut la cap. distribuirea sumelor realizate din lichidare. armonizate cu directivele europene. şi să le depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice la care este înregistrată persoana juridică. potrivit legii. vânzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente. 94/2001 sau Ordinul ministrului finanţelor publice nr. b) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile simplificate. dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii tatale a societatii sau in alte cauze prevazute de lege. întocmirea şi aprobarea raportului final.(1) din Legea nr. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4. a masei pasive. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii comerciale. 2. pe formatul prevăzut la cap. 6. sigilarea şi conservarea bunurilor care fac parte din averea societăţii comerciale. potrivit Legii contabilităţii nr. 8. efectuate cu această ocazie. instalaţii) cât mai avantajos şi cât mai repede. a) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. după caz. . 306/2002. faţă de cele născute anterior declarării procedurii de faliment.1. înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării. în contul debitorului. fabrici. republicată. depunerea la bancă. 7. cu acordul prealabil al creditorilor. 306/2002. lichidatorii sunt obligaţi să întocmească situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale aflate în proces de lichidare conform reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. normelor şi reglementărilor contabile. întocmirea situaţiilor financiare finale. 9. III din reglementările respective. în ordinea prevăzută de lege. Efectele dizolvarii Articolul nr. stabilirea. 31/1990 prevede ca efect al dizolvarii deschiderea procedurii lichidarii patrimoniului societatii. trecerea distinctă pe documentele fiscale a obligaţiilor născute în timpul procedurii de faliment. 5.233 alin. Prin exceptie. 82/1991. Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata unui exerciţiu financiar. vânzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri. 94/2001. 3.

dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la data publicarii actului aditional in Monitorul Oficial.daca s-a facut opozitie. la data la care a devenit irevocabila hotararea de respimgere a opozitiei sau. pentru a fi inscris in registru si publicarea lui in Monitorul Oficial. insotit de extrasul de pe ultimul bilant contabil vizat de Administratia Financiara . dupa caz.depunerea la ORC a actului aditional. Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patriminiului societatii catre asociatul unic.31/1990 prevede necesitatea inscrierii dizolvarii societatilor comerciale in Registrul Comertului si publicarea ei in Monitorul Oficial ( cu exceptia cazului in care dizolvarea intervine ca efect al trecerii timpului stabilit pentru durata societatii). Transmiterea patrimoniului are loc si societatea isi inceteaza existenta la urmatoarele momente: .actul aditional autentificat . Din momentul dizolvarii administratorii nu mai pot intreprinde noi operatii.hotararea adunarii generale a asociatilor in care se arata si modul de lichidare a patrimoniului . cu exceptia reorganizarii prin fuziune sau divizare. Aspecte procedurale privind dizolvarea societatilor comerciale In cazul procedurii dizolvarii voluntare ( prin hotararea adunarii generale) sunt necesare urmatoarele acte si operatiuni: . In caz contrar ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiile pe care le-au intreprins.Articolul 232 alin. pana in momentul radierii acesteia din registrul comertului. fara lichidare.inscrierea mentiunii de dizolvare. precum si in cazul in care societatea are asociat unic.dovada publicarii actului aditional in Monitorul Oficial . Pe perioada operatiunilor lichidarii personalitatea juridica a societatii se pastreaza.daca nu s-a facut opozitie. Oficiul Registrului Comertului va inregistra mentiunea de dizolvare daca sunt depuse urmatoarele acte: . hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor. in registrul comertului.intocmirea actului aditional in forma autentica .declaratia administratorului pe proprie raspundere ca in termen de 30 de zile de la data publicarii actului aditional tertii nu au facut opozitie . la data expirarii termenului de introducere a acesteia . Dizolvarea societatilor comerciale are ca afect lichidarea patrimoniului societatii in cauza.(1) din Legea nr.

Aceeasi procedura trebuie urmata si in cazul dizolvarii de drept a unei societati.bilantul de lichidare vizat de Administratia Financiara . dupa care urmeaza procedura de radiere a societatii din Registrul Comertului.originalele documentelor emise de registrul comertului . . Cererea de radiere intocmita de lichidator va fi insotita de: .raportul lichidatorului privind modul de repartizare a activului si de stingere a pasivului .certificatul fiscal eliberat de Administratia Financiara din care sa rezulte ca societatea nu are datorii catre stat .dovada achitarii taxei de mentiuni la registrul comertulului Lichidatorii vor depunde specimene de semnatura la ORC.declaratia lichidatorului cu privire la exactitatea operatiunilor efectuate Societatea comerciala isi inceteaza existenta deci personalitatea juridica din momentul radierii ei din Registrul Comertului. Daca societatea se dizolva pe baza unei hotarari judecatoresti in care sunt desemnati si lichidatorii aceasta se va publica in MO si se va depune la ORC insotita de celelate acte mentionate mai sus..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->