P. 1
Dizolvarea Si Lichidarea Societatii Comerciale

Dizolvarea Si Lichidarea Societatii Comerciale

|Views: 8|Likes:
Published by Valentin Dițu

More info:

Published by: Valentin Dițu on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

Academia de Studii Economice

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

Grupa: 606

inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care urmează să se lichideze. dizolvarea societăţilor comerciale este reglementată de Legea nr. republicată. potrivit Legii contabilităţii nr. 222-232). 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001. stabilirea de către adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor a operaţiunilor care urmează să fie efectuate de către lichidator în numele . (1) [cu excepţia modului de dizolvare prevăzut la lit. în cazurile prevăzute la art. 223-232 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. La dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale cu capital de stat se vor avea în vedere şi precizările elaborate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. 31/1990. şi de Legea nr. republicată. cu modificările şi completările ulterioare (art. republicată. 2. republicată. 222 alin. normelor şi reglementărilor contabile. Operaţiunile de lichidare a societăţilor comerciale sunt reglementate de art. a) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. A. republicată. b) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile simplificate. pe formatul prevăzut la cap. cu modificările şi completările ulterioare. 82/1991. IV din reglementările respective. pentru lichidarea societăţii comerciale: 1. cu modificările şi completările ulterioare. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Încetarea existenţei societăţilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a două etape: dizolvarea şi lichidarea. pe formatul prevăzut la cap. 246-264 din Legea nr. f)] şi la art. Operaţiunile care se efectuează în situaţia dizolvării societăţii comerciale. efectuate cu această ocazie. III din reglementările respective. armonizate cu directivele europene. 306/2002. 3. cu modificările şi completările ulterioare. 31/1990.Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale Din punct de vedere juridic. înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării.

potrivit dispoziţiilor Legii nr. În cazul divizării şi fuziunii societăţilor comerciale.profit obţinut în urma operaţiunii de lichidare a societăţilor comerciale. Calcularea şi virarea impozitului pe profit/venit Profitul impozabil în cazul dizolvării/lichidării se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora. 7. reţinerea şi virarea impozitului pe profit/venit şi a impozitului pe dividende în urma acţiunii de dizolvare/lichidare: 7. la momentul începerii acţiunii de dizolvare/lichidare. 6. precum şi al dizolvării unei societăţi comerciale cu asociat unic ce atrage transmiterea universală a elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii către asociatul unic. în conformitate cu actele normative în vigoare. 7. 414/2002 privind impozitul pe profit. acestea fiind tratate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. luându-se în calcul şi veniturile din lichidarea patrimoniului. potrivit Ordonanţei Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. încasarea creanţelor. achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat.2.1. calcularea. 24/2001.). În cazul microîntreprinderilor plătitoare de impozit pe venit. valorificarea elementelor de activ (vânzarea imobilizărilor şi a stocurilor. a investiţiilor financiare pe termen scurt etc. cu excepţia celor înregistrate în grupa 78 "Venituri din provizioane". pentru următoarele elemente: . impozitul pe venit se calculează luându-se în calcul: veniturile evidenţiate în creditul conturilor din clasa a 7-a "Conturi de venituri". salariaţi şi alţi terţi. luându-se în calcul: profitul din lichidarea patrimoniului. dacă legea nu prevede altfel. cu modificările şi completările ulterioare. dacă sunt înregistrate în aceleaşi conturi la societatea care preia elementele respective. cu modificările ulterioare. reţinerea şi virarea impozitului pe dividende Se determină. 101/1995. fără lichidare. sumele înregistrate în conturi de capitaluri proprii constituite din profitul brut şi care nu au fost impozitate la data constituirii. stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere). aprobată şi modificată prin Legea nr. La calculul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care îşi încetează existenţa în urma operaţiunilor de dizolvare sau lichidare nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul net. 4. calculate cumulat de la începutul anului fiscal. 26/1995 privind impozitul pe dividende. Acelaşi tratament se aplică şi rezervelor constituite din diferenţe de curs favorabile capitalului social în devize sau din evaluarea. sumele din anularea provizioanelor. 5. a disponibilului în devize. Calcularea. inclusiv sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit. nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul brut. repartizate ca surse proprii de finanţare pe parcursul perioadei de funcţionare. şi veniturile rezultate din anularea datoriilor şi majorărilor la bugetul de stat. bugetul asigurărilor sociale de stat. se reţine şi se virează impozit pe dividende după ce a fost calculat impozitul pe profit/venit. . precum şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri.societăţii comerciale. potrivit legii.

constituite în conformitate cu prevederile legale. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. sunt: . 8.). 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale. 3 lit. întocmirea bilanţului de partaj. sume înregistrate la rezerve din diferenţe de curs valutar etc. consemnată în registrul şedinţelor adunării generale. cu modificările şi completările ulterioare. Partajul constă în împărţirea capitalului propriu (activului net). în conformitate cu prevederile art. care intră sub incidenţa Legii nr. se calculează şi se virează numai impozit pe dividende. efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societăţii comerciale. cu modificările şi completările ulterioare. diferenţe de curs valutar din evaluarea disponibilităţilor în valută. . republicată. . rezultat din lichidare. Pentru elementele de capital propriu (activ net). în conformitate cu situaţiile prevăzute la pct. Inainte de încheierea lichidării societăţii comerciale. profitul net realizat în exerciţiile precedente a cărui repartizare a fost amânată etc. diferenţe din aplicarea cotei reduse pentru activitatea de export. potrivit legii.capitaluri proprii (activ net). B.capitaluri proprii (activ net).). potrivit prevederilor legale (rezerve legale. c) cota de participare la capitalul social. rezultat din lichidarea societăţii comerciale. au obligativitatea numirii lichidatorilor în conformitate cu prevederile art. fără ca sumele cuprinse în capitaluri să fie evidenţiate în prealabil la venituri (diferenţe provenite din reevaluarea imobilizărilor. iar din punct de vedere al impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor este asimilată cu o valorificare a elementelor de activ. 258 din Legea nr. b) hotărârea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată. cu modificările ulterioare. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. constituite din profitul net (rezerva statutară.). republicată. 598/2002.. 31/1990. Aceste operaţiuni. repartizarea capitalului propriu (activului net) între asociaţi/acţionari reprezintă livrare de bunuri pentru activele în natură şi este supusă taxei pe valoarea adăugată. d) din Normele de aplicare a Legii nr. Operaţiunile care se efectuează în cazul în care societatea comercială intră în faliment.). Societăţile comerciale pe acţiuni. 9. constituite din profitul brut. în funcţie de: a) prevederile statutului şi/sau ale contractului de societate. subvenţii pentru investiţii etc.capital social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii (diferenţe provenite din reevaluarea imobilizărilor şi a stocurilor. care se efectuează în conformitate cu art. 2. alte rezerve. între acţionarii sau asociaţii societăţii comerciale. 77-123 din Legea nr. reduceri sau scutiri de impozit pe profit pentru profitul reinvestit etc.

după caz. în contul debitorului. sigilarea şi conservarea bunurilor care fac parte din averea societăţii comerciale. IV din reglementările respective. armonizate cu directivele europene. 31/1990 prevede ca efect al dizolvarii deschiderea procedurii lichidarii patrimoniului societatii. distribuirea sumelor realizate din lichidare. în ordinea prevăzută de lege. 2. 5. b) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile simplificate. a sumelor realizate din vânzarea bunurilor. 3. înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării. a masei pasive. a) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. 10. inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii comerciale. trecerea distinctă pe documentele fiscale a obligaţiilor născute în timpul procedurii de faliment. 4. efectuate cu această ocazie. vânzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente. . 306/2002. Efectele dizolvarii Articolul nr. vânzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri. potrivit Legii contabilităţii nr. faţă de cele născute anterior declarării procedurii de faliment. pe formatul prevăzut la cap. 11. 94/2001. instalaţii) cât mai avantajos şi cât mai repede. 94/2001 sau Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata unui exerciţiu financiar. dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii tatale a societatii sau in alte cauze prevazute de lege. stabilirea. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. lichidatorii sunt obligaţi să întocmească situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale aflate în proces de lichidare conform reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.(1) din Legea nr. 7. 82/1991. cu acordul prealabil al creditorilor. normelor şi reglementărilor contabile. republicată. III din reglementările respective. întocmirea situaţiilor financiare finale. potrivit planului de distribuire între creditori. depunerea la bancă.233 alin. 8.1. potrivit legii. Prin exceptie. întocmirea şi aprobarea raportului final. pe formatul prevăzut la cap. 9. 306/2002. 6. şi să le depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice la care este înregistrată persoana juridică. fabrici.

dupa caz.intocmirea actului aditional in forma autentica . la data expirarii termenului de introducere a acesteia . Din momentul dizolvarii administratorii nu mai pot intreprinde noi operatii. Dizolvarea societatilor comerciale are ca afect lichidarea patrimoniului societatii in cauza. pana in momentul radierii acesteia din registrul comertului. Aspecte procedurale privind dizolvarea societatilor comerciale In cazul procedurii dizolvarii voluntare ( prin hotararea adunarii generale) sunt necesare urmatoarele acte si operatiuni: . fara lichidare. Transmiterea patrimoniului are loc si societatea isi inceteaza existenta la urmatoarele momente: . insotit de extrasul de pe ultimul bilant contabil vizat de Administratia Financiara . dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la data publicarii actului aditional in Monitorul Oficial. Oficiul Registrului Comertului va inregistra mentiunea de dizolvare daca sunt depuse urmatoarele acte: .31/1990 prevede necesitatea inscrierii dizolvarii societatilor comerciale in Registrul Comertului si publicarea ei in Monitorul Oficial ( cu exceptia cazului in care dizolvarea intervine ca efect al trecerii timpului stabilit pentru durata societatii). hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.daca s-a facut opozitie. precum si in cazul in care societatea are asociat unic. In caz contrar ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiile pe care le-au intreprins. cu exceptia reorganizarii prin fuziune sau divizare.daca nu s-a facut opozitie.declaratia administratorului pe proprie raspundere ca in termen de 30 de zile de la data publicarii actului aditional tertii nu au facut opozitie .actul aditional autentificat . Pe perioada operatiunilor lichidarii personalitatea juridica a societatii se pastreaza.depunerea la ORC a actului aditional.hotararea adunarii generale a asociatilor in care se arata si modul de lichidare a patrimoniului .(1) din Legea nr. la data la care a devenit irevocabila hotararea de respimgere a opozitiei sau. Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patriminiului societatii catre asociatul unic.Articolul 232 alin. pentru a fi inscris in registru si publicarea lui in Monitorul Oficial.inscrierea mentiunii de dizolvare. in registrul comertului.dovada publicarii actului aditional in Monitorul Oficial .

certificatul fiscal eliberat de Administratia Financiara din care sa rezulte ca societatea nu are datorii catre stat .bilantul de lichidare vizat de Administratia Financiara . Cererea de radiere intocmita de lichidator va fi insotita de: .raportul lichidatorului privind modul de repartizare a activului si de stingere a pasivului . Aceeasi procedura trebuie urmata si in cazul dizolvarii de drept a unei societati..dovada achitarii taxei de mentiuni la registrul comertulului Lichidatorii vor depunde specimene de semnatura la ORC. Daca societatea se dizolva pe baza unei hotarari judecatoresti in care sunt desemnati si lichidatorii aceasta se va publica in MO si se va depune la ORC insotita de celelate acte mentionate mai sus. . dupa care urmeaza procedura de radiere a societatii din Registrul Comertului.declaratia lichidatorului cu privire la exactitatea operatiunilor efectuate Societatea comerciala isi inceteaza existenta deci personalitatea juridica din momentul radierii ei din Registrul Comertului.originalele documentelor emise de registrul comertului .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->