Sunteți pe pagina 1din 1

Nume elev:

FI DE LUCRU
1. Exigibilitatea reprezint .........................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
0,5 p
2. Capitalul social se difereniaz n:
a) .........................
b) ..........0,25p
3.
Capitalul social reprezint....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
0,5p
4.Tipurile de prime de capital sunt :
-
-
-
-...........................................................................................................................0,25p
5. Rezervele sunt constituite din .. .agentului economic n scopul acoperirii ..
din exerciiile financiare precedente sau majorrii ............al societii.
0,5 p
6. Trasai sgei dinspre coloana A spre coloana B astfel nct asocierile s fie corecte:
4p
A
1.Prime de emisiune
2.Prime de aport
3.Rezerve legale
4.Rezerve statutare
5.Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
6.Rezultatul exerciiului
7.Rezultatul reportat
8.Datorii comerciale
9.Datorii fiscale
10.Datorii diverse

B
a) profitul sau pierderea nregistrate la sfr itul exerci iului financiar
curent
b)profitul sau pierderea nerepartizate din anii preceden i
c)amenzi i penaliti datorate pentru nerespectarea contractelor
d)sunt taxele i impozitele datorate statului
e)se constituie conform principiului prudenei pentru acoperirea
unor posibile riscuri
f)se acord la majorarea capitalului prin aducerea de catre ac ionari a
unor bunuri economice n natur.
g)reprezint primele acordate la majorarea capitalului prin emisiune
de aciuni noi
h)sunt constituite din profitul net conform prevederilor statutului
societii comerciale
i)sunt constituite din profitul brut pt. acoperirea pierderilor din
exerciiile financiare precedente.
j)furnizorii societii comerciale

7.Stabilii apartenena urmtoarelor structuri patrimoniale:


a)TVA de plat la bugetul de stat....35000lei
b)sume aflate n casierie pt. plata salariilor 222000lei
c)clieni...................................38000lei
d)furnizori.............................45000lei
e)salarii datorate personalului...300000lei
f)benzin pentru transport n valoare de 2500 lei
3p
.