Sunteți pe pagina 1din 50

Cercetari de marketing sem II TRUE/FALSE 1.

Studierea mediului de marketing trebuie sa permita printre altele intelegerea notiunii de mediu de marketing si ce cuprinde acesta. ANS: T pag.171 2. In ceea ce priveste dinamica mediului de marketing, companiile au realizat ca singurul aspect de care pot fi sigure este faptul ca mediul nu se schimba. ANS: F pag.172 3. Dinamica actuala a mediului de marketing este complexa, companiile operand pe mai mult de o piata in acelasi timp. ANS: T pag.172 4. Micromediul poate fi definit ca fiind constituit din ansamblul componenetelor mediului extern cu care compania intra in relatii directe, puternice si permanente in vederea atingerii obiectivelor sale, prezente si viitoare. ANS: T pag.176 5. Factorii politici si legislativi actioneaza indirect asupra activitatii de piata a oricarui agent economic. ANS: T pag.181 6. Factorii intamplatori sunt acei factori care determina abaterea temporala a pietei de la tendinta, aparitia lor fiind imprevizibila, modificand starea conjuncturii pietei. ANS: T pag.185 7. Indicatorii ce exprima dinamica unor sectoare care evolueaza in acelasi timp si ritm cu mersul de ansamblu al economiei, de exemplu: produsul national brut, indicele productiei industriale, deverul

marilor magazine, gradul de utilizare a capacitatilor productive, rata somajului poarta numele de indicatori concomitenti ai conjuncturii pietei. ANS: T pag.188 8. Comportamentul concurential independent este observat cand actiunile si reactiile competitorilor nu sunt luate in considerare in deciziile firmei, fie implicit sau explicit. ANS: T pag.204 9. Din punct de vedere al reactiei lor, atunci cand sunt atacati, concurentii selectivi reactioneaza numai in anumite situatii concurentiale, atunci cand apreciaza ca actiunile anumitor firme le lezeaza interesele. ANS: T pag.221 10. Notiunea de consumator poate fi studiata si inteleasa doar daca se are in vedere natura sociala a acestei categorii in studiul comportamentului consumatorului. ANS: T pag.226 11. Metoda observarii utilizata in studierea atat a motivelor de cumparare, cat si a preferintelor trebuie sa fie bazata pe un plan tematic riguros, sa aiba un caracter sistematic. ANS: T 12. Metoda observarii utilizata in studierea atat a motivelor de cumparare, cat si a preferintelor trebuie sa asigure prezenta observatorului astfel incat subiectul sa nu-l sesizeze. ANS: T 13. Metodele cantitative de previziune pot fi aplicate atunci cand exista date despre trecutul variabilei si ele pot fi cuantificate si se presupune ca evolutia viitoare a variabilei de previzionat va continua sa aiba aceeasi configuratie cu cea din trecut. ANS: T pag.308 14. Metoda lanturilor Markov este o metoda dinamica de previziune, metoda calitativa, pe termen scurt

si lung, la nivel microeconomic. ANS: T pag.323 15. n legatura cu formatul raportului cercetarii de marketing prezentat clientului, acesta trebuie sa fie un format standard unanim acceptat. ANS: T pag.329 16. Ansamblul raporturilor de interactiune in care intra agentii economici in lupta pentru asigurarea surselor de aprovizionare si a pietelor de desfacere formeaza sistemul relatiilor de concurenta. ANS: T pag.208 17. Metoda soldului conjunctural exprima tendinta unui fenomen oarecare, calculata ca o medie aritmetica ponderata a raspunsurilor specialistilor, masurate pe o scala ( +2 crestere accentuata, +1 crestere, 0 stagnare, -1 scadere, -2 scadere accentuata). ANS: T pag.224 18. Din punct de vedere al ariei de cuprindere, previziunile se pot imparti in doua categorii : previziuni pe termen scurt si previziuni pe termen lung. ANS: F pag.307 19. Organismele publice constituie o componenta a macromediului. ANS: F 20. Analiza micromediului reprezinta un tip de cercetare cu caracter permanent, cu scopul de a sesiza modificarile ce apar in vederea adoptarii unor decizii rapide, iar in practica este cunoscuta sub denumirea de monitorizarea mediului. ANS: T pag.179 21. Indicele Laspeyres este unul dintre indicii care urmareste dinamica preturilor.

ANS: T pag.277 22. Concurenta directa are doua forme: concurenta de marca si concurenta generica. ANS: F pag.213 23. Metoda PERT este o metoda calitativa de previziune, pe diverse durate sau diverse niveluri, care se utilizeaza mai ales cand nu exista date disponibile pentru alte metode sau cand previziunea trebuie realizata intr-un timp scurt. ANS: T pag.323 24. Tehnica Delphi este o metoda cantitativa de previziune. ANS: F pag.309 25. Concurenta la nivel de industrie este o forma a concurentei directe (din punctul de vedere al producatorului). ANS: T pag.213 26. Macromediul intreprinderii este format din mediul intern si mediul extern. ANS: F pag.175 27. Dupa opinia multor specialisti cea mai utilizata metoda calitativa de previziune este tehnica Delphi. ANS: T pag.319 28. Metoda lanturilor Markov este o metoda utilizata in segmentarea pietei. ANS: F pag.323

29. Micromediul intreprinderii este parte componenta a mediului intern si este cel mai usor de studiat si anticipat. ANS: F pag.176 30. Legea gravitatiei comerciale a lui Reilly stabileste ca doua centre, A si B, atrag cumparatorii dintr-o localitate intermediara T (mai mica) in raport direct proportional cu numarul locuitorilor acestor centre si in raport invers proportional cu patratul distantei care separa localitatea respectiva (T) de cele doua centre. ANS: T pag.298 31. Situatia stocurilor, asa cum este structurata in documentele de inventariere, poate fi punctul de pornire in evaluarea eficientei strategiei de produs si a celei de distributie? ANS: T 32. Urmatorul caz reprezinta un exemplu de practica anticoncurentiala? Un concern american a colaborat cu o companie europeana si au participat la o licitatie pentru construirea unei autostrazi, stabilind impreuna ce preturi sa inscrie in oferta tehnica. ANS: T pag.211 33. Metoda mediilor mobile centrate este o metoda calitativa de previziune? ANS: F pag.309 34. Nivelarea exponentiala este o metoda cantitativa de previziune? ANS: T pag.309 35. Mediul intern cunoaste mai multe forme: mediu stabil, mediu instabil si mediu turbulent? ANS: F pag.174 36. Este considerata practica anticoncurentiala participarea , in mod concertat, cu fote trucate, la licitatii

sau orice alte forme de concurs de oferte. ANS: T pag.211 37. Obtinerea de avantaje ca urmare a confuziei care poate apare intre activitatea proprie a unei firmei si cea a concurentilor, mai ales sub forma confuziei de marci poarta numele de dumping. ANS: F pag.216 38. Concurenta imperfecta presupune existenta in cadrul pietei a conditiilor de : atomocitate, transparenta perfecta a pietei, omogenitatea produsului, intrarea si iesirea libera pe piata si perfecta mobilitate a factorilor de productie. ANS: F pag.214 39. Teoria motivatiei elaborata de Maslow dispune intr-o ierarhie nevoile umane, de la cele mai presante la cele mai putin presante astfel: nevoi fiziologice, nevoi legate de siguranta, nevoi sociale, nevoi legate de pretuire, nevoi de autorealizare. ANS: T pag.231 40. Obiectivitatea este principiul de baza al redactarii raportului cercetarii. ANS: T pag.331 41. Discursul prin care este prezentat verbal raportul cercetarii trebuie sa contina numai cifre, fapte si constatari. ANS: F pag.334 42. n prezentarea verbala a raportului cercetarii, un element hotarator il reprezinta chiar limbajul corpului. ANS: T pag.335

43. Potentialul de piata absolut reprezinta limita atinsa de cererea primara, avand in vedere ca eforturile totale de marketing ale industriei tind spre infinit, intr-un mediu si o perioada de timp date. ANS: F 44. Cererea companiei reprezinta partea de cerere primara exprimata de companie sau marca(brand). ANS: T 45. Piata companiei poate fi definita prin gradul de patrundere in consum si utilizare a produselor si/sau serviciilor unei firme. ANS: T 46. Notiunea de transparenta perfecta a pietei exprima de fapt cunoasterea precisa de catre cumparator si vanzator a tuturor elementelor pietei. ANS: T 47. Productia industriala reprezinta o sinteza a tuturor factorilor de influenta economica si ofera posibilitatea evaluarii efectului cumulat al proceselor economice. ANS: F pag.186 48. Vanzarile din perioada urmatoare vor fi aceleasi cu vanzarile din perioada prezentaexprima cea mai simpla metoda de previziune din categoria metodelor naive de previziune. ANS: T pag.313 MULTIPLE CHOICE 1. Mediul extern caracterizat prin schimbari frecvente ale componenetelor sale cu care se confrunta aproape toate companiile, apartinand indiferent carui sector de activitate poarta numele de : a. mediu stabil b. mediu instabil c. mediu turbulent d. macromediu e. micromediu

ANS: B pag.174 2. Entitatile economice care formeaza micromediul unei companii sunt: 1.factorii politici si legislativi 2.furnizorii 3.factorii sociali 4.distribuitorii 5.clientii 6.factorii economici 7.factorii tehnologici 8.concurentii

a. 1,2,3,4 d. 2,3,5,7 b. 1,3,5,7 e. 1,5,7,8 c. 2,4,5,8

ANS: C pag.175 3. Entitatile economice care formeaza macromediul unei companii sunt: 1.factorii politici si legislativi 2.furnizorii 3.factorii sociali 4.distribuitorii 5.clientii 6.factorii economici 7.factorii tehnologici 8.concurentii

a. 1,2,3,4 d. 2,3,5,7 b. 1,5,7,8 e. 1,3,6,7 c. 2,4,5,8

ANS: E

pag.175 4. Fluctuatiile inregistrate de cerere si oferta intr-o anumita perioada de timp, tendintele de ansamblu exprimate de raportul dintre ele si efectele pe care le genereaza formeaza: a. mediul de marketing extern d. micromediul b. mediul de marketing intern e. macromediul c. conjunctura pietei

ANS: C pag.183 5. Starea economica intr-o anumita perioada, privita in ansamblu, ca efect al interactiunii dintre elementele constitutive, formeaza : a. conjunctura economica b. conjunctura pietei

ANS: A pag.184 6. Indicatorii care caracterizeaza evolutia mai rapida a unor sectoare ale economiei decat dinamica de ansamblu a ei si preced unele evenimente se numesc: a. indicatori avansati b. indicatori concomitenti c. indicatori intarziati

ANS: A pag.189 7. Indicatorii ce caracterizeaza fenomene care sunt precedate de anumite manifestari din cadrul economiei cum ar fi: nivelul dobanzilor, rata inflatiei, cursul de schimb, se numesc: a. indicatori avansati b. indicatori concomitenti c. indicatori intarziati

ANS: C

pag.189 8. Corelarea indicatorilor poate fi utilizata pentru analiza si evaluarea cantitativa a fenomenelor conjuncturii economice prin determinarea indicelui de difuziune care are urmatoarea formula de calcul:

a. Id= c. Id= b. Id= d. Id=

ANS: C pag.190 9. Furnizorii de mijloace materiale, furnizorii de resurse banesti, furnizorii de forta de munca si furnizorii de informatii se inscriu in categoria elementelor care definesc:

a. mediul intern al firmei; c. micromediul firmei; b. mediul concurential al firmei; d. macromediul firmei.

ANS: C pag.176 10. Orice act juridic prin care un agent economic ori grupare de agenti economici realizeaza o influenta determinanta asupra unuia sau a mai multor alti agenti economici constituie o: a. conjunctura economica c. practica anticoncurentiala b. conncentare economica d. comportament concurential

ANS: B pag.210 11. Comportamentul concurential care consta in anticiparea reactiilor competitorilor si adaptatea acestora la propriile decizii se numeste: a. comportament independent d. comportament de conducator b. comportament cooperant e. comportament agresiv c. comportament de adaptate

ANS: D pag.205 12. Atat in cazul concurentei de marca cat si in cazul concurentei la nivel de industrie cand intreprinderile se adreseaza acelorasi nevoi, cu produse similare sau (identice) , are loc o concurenta: a. directa c. formala b. indirecta d. generica

ANS: A pag.212 13. Concurenta pura, caracteristica situatiei cu multi oferatanti, care actioneaza in cadrul pietei bunurilor de masa (minereuri, combustibili, cereale etc.) este o forma de: a. concurenta imperfecta b. concurenta loiala c. concurenta neloiala

ANS: A pag.214 14. Concurentii care reactioneaza violent la orice actiune initiata de alte firme, amenintand firmele ca se vor lupta pana la capat se numesc: a. concurenti relaxati b. concurenti selectivi c. concurenti tigru

ANS: C pag.221 15. Dintre factorii enumerati mai jos, cei care influenteaza conjunctura pietei sunt: 1.factori demografici 2.factori cu actiune ciclica 3.factori cu actiune sezoniera 4.factori intamplatori 5.factori de productie 6.factori de durata

a. 1,2,4,5 c. 2,3,4,6 b. 2,3,4,5 d. 1,5

ANS: C pag.184 16. Comportamentul consumatorului se compune din doua elemente: comportamentul de cumparare si comportamentul de consum. Aceste elemente sunt: a. independente unele de altele b. indisolubil legate intre ele si aflate intr-o permanenta interactiune c. nici una dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta

ANS: B pag.227 17. Nevoia de a cumpara o masina pentru inlocuirea celei vechi si uzate face parte din categoria motivatiilor: a. primare b. secundare c. rationale d. emotionale e. constiente

ANS: A pag.229 18. Consumatorul poate avea motive sa-si cumpere mai degraba o Dacie decat un Cielo face parte din categoria motivatiilor: a. primare b. secundare c. rationale d. emotionale e. constiente

ANS: B pag.229 19. Teoria potrivit careia nevoile umane sunt dispuse intr-o anumita ierarhie, de la cele mai presante la cele mai putin presante: nevoi fiziologice, nevoi de siguranta, nevoi sociale, nevoi de stima si nevoi de autorealizare, apartine lui: a. Sigmund Freud c. John Donne b. A. Maslow d. March si Simon

ANS: B pag.231 20. Consecinta unor experiente trecute ale consumatorului, dobandite pe parcursul unui proces de invatere poarta numele de: a. preferintele cumparatorilor b. intentiile de cumparare c. obiceiurile de cumparare d. obiceiurile de consum e. atitudinile

ANS: C pag.233 21. Formele de vanzare preferate de cumparatori, asocierea produselor in momentul achizitionarii exprima una dintre cele trei directii ale obiceiurilor de cumparare: a. obiceiuri temporare b. obiceiuri spatiale c. obiceiuri modale

ANS: C pag.234 22. Esalonarea cumpararilor pe sezoane, zile, saptamani exprima una dintre cele trei directii ale obiceiurilor de cumparare: a. obiceiuri temporare

b. obiceiuri spatiale c. obiceiuri modale

ANS: A pag.234 23. Persoana catre care se indreapta ceilalti membri ai unui grup de referinta pentru sfaturi sau informatii, pe care tind chiar sa-l imite se numeste: a. capul familiei c. sotul b. lider de opinie d. sotia

ANS: B pag.244 24. Analizele efectuate asupra stilurilor de viata au in vedere atitudinile, interesele si opiniile celor studiati si se fac folosindu-se un chestionar numit prescurtat: a. AMA b. SIM c. SWOT d. AIO e. nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta

ANS: D pag.246 25. Segmentarea pietei presupune: 1.micromediul firmei 2.macromediul firmei 3.macrosegmentarea 4.microsegmentarea 5.nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta

a. 1,2 c. 1,2,3,4 b. 3,4 d. 5

ANS: B pag.279 26. n cadrul modelului STP, pozitionarea (P) presupune: a. identificarea segmentului si variabilelor de segmentare b. descrierea profilului segmentelor rezultate c. evaluarea atractivitatii fiecarui segment d. selectarea segmentului tinta e. identificarea pozitionarii pentru fiecare segment tinta, aplicarea mixului de marketing si selectarea, dezvoltarea si comunicarea cu fiecare segment pozitionat

ANS: E pag.282 27. n cadrul modelului STP, alegerea pietei-tinta (T) presupune: a. identificarea segmentului si variabilelor de segmentare b. descrierea profilului segmentelor rezultate c. evaluarea atractivitatii fiecarui segment si selectarea segmentului tinta d. identificarea pozitionarii pentru fiecare segment tinta, aplicarea mixului de marketing si selectarea, dezvoltarea si comunicarea cu fiecare segment pozitionat

ANS: C pag.282 28. Tipul de ancheta utilizat, cu precadere in domeniul pietei de afaceri, ale carei particularitati importante sunt: tematica si obiectivele cu caracter mai general, conturandu-se si detaliindu-se pe masura desfasurarii cercetarii, marimea esantionului fiind reprezentat atat de firme, cat si de persoanele din firma incluse in esantion (pana la 50 de persoane) poarta numele de: a. ancheta selectiva b. ancheta in profunzime c. panel

ANS: B pag.290 29. Panelul reprezinta un esantion .......... asupra caruia se directioneaza cercetarea, fiind supus

investigarii periodic, la intervale de timp fixe, supunand atentiei aceleasi teme sau teme diferite de cercetare. a. variabil c. mobil b. fix d. limitat

ANS: B pag.290 30. Aria pietei reprezinta spatiul ........ in care firma este prezenta cu produsele sale. a. demografic d. geografic b. social e. economic c. politic

ANS: D pag.297 31. Estimarea vanzarilor posibile in cazul in care totul merge bine reprezinta o previziune: a. probabila b. pesimista c. nici un raspuns corect

ANS: C 32. Pentru regresia simpla, ecuatia este: a. Y c. Y b. Y d. Y

ANS: B pag.314 33. Spune-le ce ai de spus ca sa le spui ceea ce este necesar sa fii convingator reprezinta unul dintre cele doua principii consacrate in arta prezentarii orale si anume: a. KISS'em

b. TELL'em

ANS: B pag.335 34. Din punct de vedere al comportamentului concurential acestia pot fi: a. concurenti directi si indirecti; c. concurenti interni si externi; b. concurenti primari si secundari; d. concurenti buni si rai, slabi si puternici.

ANS: D pag.220 35. Concurentii rai sunt acei concurenti care: a. respecta regulile jocului; b. sunt previzibili in actiuni; c. isi limiteaza actiunile la un singur segment de piata, evaluand impactul acestora asupra pietei; d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: D pag.220 36. Concurentii care reactioneaza violent la orice actiune initiata de alte firme se numesc: a. concurenti pasivi; b. concurenti selectivi; c. concurenti tigru.

ANS: C pag.221 37. Mediul intern al firmei este parte a : a. micromediului intreprinderii; b. macromediului intreprinderii; c. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C pag.221 38. n exemplul de mai jos in care: O intreprindere turistica care se afla in concurenta cu una profilata pe vanzarea de bunuri de folosinta indelungata, anumite categorii de consumatori fiind obligate de nivelul redus al veniturilor sa opteze intre cumpararea unor bunuri si efectuarea unei calatorii turistice se numeste: a. concurenta la nivel de industrie; c. concurenta formala; b. concurenta de marca; d. concurenta generica.

ANS: D pag.213 39. Furnizorii de mijloace materiale, furnizorii de resurse banesti, furnizorii de forta de munca si furnizorii de informatii se inscriu in categoria elementelor care definesc: a. mediul intern al firmei; c. micromediul firmei; b. mediul concurential al firmei; d. macromediul firmei.

ANS: C pag.177 40. Corelarea indicatorilor poate fi utilizata pentru analiza si evaluarea cantitativa a fenomenelor conjuncturii economice prin determinarea indicelui de difuziune care are urmatoarea formula de calcul: a. Id= ; c. Id= b. Id= d. Id=

ANS: C pag.190 41. Din punct de vedere a restrictiilor atunci cand sunt atacati concurentii pot fi: 1.concurenti buni; 2.concurenti rai; 3.concurenti puternici; 4.concurenti slabi; 5.concurenti directi;

6.concurenti indirecti; 7.concurenti relaxati, 8.concurenti selectivi; 9.concurenti tigru; 10. concurenti imprevizibili. a. 1,2; c. 5,6; b. 3,4; d. 7,8,9,10.

ANS: D pag.221 42. Calculati indicele de difuziune stiind ca in evaluarea conjuncturii unei piete sunt utilizati 20 indicatori, dintre care 10 sunt in scadere, 6 stagneaza si 4 sunt in crestere. a. 0,3 (30%) b. 0,9 (90%)

ANS: A pag.190 43. n urma intervievarii unui numar de 60 de specialisti, referitor la evolutia pietei in trimestrul urmator, 15 au indicat o crestere importanta 12 o crestere usoara, 10 o stagnare, 11 o scadere usoara, 12 o scadere importanta. Aplicand metoda soldului conjunctural sa se interpreteze rezultatele. a. 0,01 c. 0,21 b. 0,11 d. 0,33

ANS: C 44. Modelul matematic utilizat in exprimarea si descrierea comportamentului consumatorului, dezvoltata de psihologul american Kurt Lewin este: a. B = f(P<E); c. B>f (P>E); b. B f(P<E); d. f<B (P<E)

ANS: A pag.226

45. Constituie forme de manifestare comportamentala ce au dobandit caracter de repetabilitate: a. intentiile de cumparare; c. obiceiurile de cumparare; b. deprinderile de cumparare; d. preferintele cumparatorilor.

ANS: C pag.233 46. Modelul Engel- Kollat- Blackwell (1978) are ca element central: a. nevoile de autorealizare; b. nevoile sociale; c. procesul decizional al consumatorului.

ANS: C pag.262 47. Motivatiile care determina cumpararea unei anumite marci se numesc: a. motivatii secundare; c. motivatii emotionale; b. motivatii rationale; d. nici una dintre variantele de mai sus nu este adevarata.

ANS: A pag.229 48. n varful piramidei lui Maslow sunt plasate: a. nevoile legate de pretuire; c. nevoile sociale; b. nevoile de autorealizare; d. nevoile fiziologice.

ANS: B pag.231 49. Comportamentul consumatorului are urmatoarele caracteristici: 1.determina interactiuni; 2.determina schimburi; 3.este dinamic; 4.este previzibil si perfectibil.

a. 1;2;3; c. 1;3;4; b. 2;3;4; d. 1;2;4;

ANS: A pag.228 50. Nu este model de studiere a comportamentului consumatorului: a. Modelul Engel-Kollat-Blackwell; c. Modelul Nicosia; b. Modelul Arthur D.Little; d. Modelul Howard - Sheth.

ANS: B pag.261 51. Care este ierarhia nevoilor elaborate de Maslow, pornind de la cele mai presante la cele mai putin presante: a. nevoi fiziologice, nevoi sociale, nevoi legate de siguranta, nevoi legate de pretuire, nevoi legate de autorealizare; c. nevoi sociale, nevoi legate de siguranta, nevoi legate de pretuire, nevoi legate de autorealizare; b. nevoi fiziologice, nevoi legate de siguranta, nevoi sociale, nevoi legate de autorealizare, nevoi legate de pretuire; d. nevoi fiziologice, nevoi legate de siguranta, nevoi sociale, nevoi legate de pretuire, nevoi legate de autorealizare.

ANS: A pag.231 52. n randul factorilor incontrolabili de influenta ai cererii se afla: a. produsul; c. competitorii; b. pretul; d. vanzarea.

ANS: C pag.296 53. Nivelul macromarketing ca factor de influenta a cererii reprezinta un factor:

a. controlabil; b. incontrolabil.

ANS: B pag.296 54. Potentialul de piata care defineste limita superioara a marimii pietei cu supozitia oarecum artificiala ca piata este optim acoperita este: a. potential de piata curent; b. potential de piata absolut.

ANS: B pag.294 55. Limita superioara a cererii intr-o perioada stabilita de timp poarta numele: a. cerere totala; b. cerere superioara; c. potential de piata.

ANS: C pag.294 56. Metoda B.C.G .( Boston Consulting Group) are la baza gruparea produselor existente ale unei firme in: a. 3 categorii; b. 4 categorii; c. 6 categorii.

ANS: B pag.288 57. Indicele Edgeworth se utilizeaza in cercetari referitoare la : a. segmentare a pietei; c. previziuni de marketing;

b. comportamentul consumatorului; d. studierea preturilor.

ANS: D pag.278 58. Unul dintre indicii care urmaresc dinamica preturilor este si I, care este cunoscut sub numele de : a. indicele Laspeyres; c. indicele Edgeworth; b. indicele Paasche; d. indicele Fisher.

ANS: B pag.278 59. Metoda BELSON se utilizeaza in cercetari referitoare la: a. segmentare a pietei; c. previziuni de marketing; b. comportamentul consumatorului; d. studierea preturilor.

ANS: A pag.299 60. n functie de orizontul de previziune vizat, previziunea pe termen scurt se intinde pe un orizont de timp de : a. 1-6 luni; c. 2-3 ani; b. 1-2 ani; d. 3-4 ani.

ANS: B pag.306 61. Metoda PERT derivat utilizata in previzionarea calitativa are urmatoarea formula de calcul: a. VP = ; c. VP = ; b. VP = ; d. VP = .

ANS: B pag.323

62. Tehnica Delphi ca metoda de previziune intemeiata pe interviu este o metoda de previziune: a. calitativa; b. cantitativa.

ANS: A pag.319 63. Care dintre urmatoarele metode este metoda calitativa de previziune: a. tehnica Delphi; c. metoda PERT; b. metoda Mayer; d. metoda Lanturilor Markov.

ANS: A pag.319 64. Care dintre urmatoarele metode este o metoda cantitativa de previziune: a. metode cauzale de previziune; c. metoda mediilor mobile; b. analiza seriilor dinamice; d. metoda Brainstorming.

ANS: B pag.309 65. Din punct de vedere al obiectului previziunii acestea se clasifica in : a. previziuni pe termen scurt, mediu , si lung c. previziunea cererii si previziunea vanzarilor; b. previziuni teritoriale ale vanzarilor,de consum; d. previziuni de vanzari ale companiei, previziuni de vanzari ale unui produs.

ANS: C pag.304 66. Din punct de vedere a tehnicilor de previziune utilizate, deosebim: a. metode informale de previziune, metode formale de previziune; b. metode de analiza a seriilor dinamice, metode cauzale;

c. metode cantitative de previziune, metode calitative de previziune(metode tehnologice).

ANS: C pag.308 67. Pentru previzionarea evolutiei pietei produsului A i s-a solicitat unui specialist sa faca trei estimari asupra vanzarilor: optimista, pesimista si probabila. Valorile atribuite de acesta au fost: 70 mld.u.m.; 30 mld.u.m.; 50 mld. u.m. Care este valoarea previzionata a vanzarilor produsului X? a. 20 mld.u.m. c. 50 mld.u.m. b. 35 mld.u.m. d. 55 mld.u.m.

ANS: C 68. Rapoartele intermediare ale cercetarilor de marketing trebuie sa fie: a. prezentate independent unele de altele pentru a fi explicate clientului; b. prezentate unitar intr-o singura lucrare;

ANS: B pag.328 69. Pentru evitarea stresului ca factor perturbator in prezentarea verbala a raportului cercetarii, sustinerea o va face: a. unul dintre membrii echipei de cercetare; b. pe rand fiecare membru din echipa de cerecetare, pe segmentul de activitate desfasurat in realizarea etapelor raportului; c. cel mai experimentat membru al echipei.

ANS: C pag.335 70. Limbajul corpului se refera la : a. gesturile descriptive care se utilizeaza pentru clarificarea continutului comunicarii; b. enuntul sau enunturile cu adevarat valoroase care vor sublinia concluzia finala a cercetarii. c. nici una dintre variantele de mai sus nu este adevarata.

ANS: A pag.335 71. Rezumatul raportului cercetarii de marketing cuprinde urmatoarele elemente: 1. cuprinsul; 2. istoricul situatiei; 3. rezultatele obtinute; 4. limite si posibile erori; 5. principalele constatari; 6. concluzii; 7. propuneri; 8. anexe. a. 1;2;3; 5;7; c. 5;6;7; b. 2;3;4;5; d. 1;2;8.

ANS: C pag.329 72. Modelul Black Box include trei categorii de elemente comportamentale, alegeti pe cele trei din lista de mai jos: 1) stimuli; 2) mesaj; 3) transformari; 4) raspunsuri; 5) canale media.

a. 1+2+3; b. 1+3+4; c. 2+3+5; d. 3+4+5.

ANS: B pag.226 73. Comportamentul consumatorului are urmatoarele caracteristici: 1) este dinamic;

2) determina interactiuni; 3) determina schimburi; 4) este previzibil si perfectibil. a. 1+3+4; b. 1+2+3; c. 2+3+4; d. 1+2+4.

ANS: B pag.228 74. Atitudinile se formeaza intr-un proces de : a. invatare; b. dedublare a personalitatii; c. evaziune comportamentala; d. nici una din variante.

ANS: A pag.235 75. Reprezentarea procesului de cumparare asa cum acesta este trait efectiv de cumparatori se realizeaza cu ajutorul modelelor: a. fenomenologice; b. logice; c. teoretice; d. neoclasice.

ANS: A pag.255 76. Obiectul studierii ofertei este reprezentat de : a. volumul ofertei; b. dinamica ofertei; c. structura ofertei; d. toate trei variantele.

ANS: A pag.272 77. Modificarea cantitativa a ofertei este pusa in evidenta prin determinarea indicelui de crestere pe baza relatiei: a. c. b. d.

ANS: A 78. Modificarea calitativa a ofertei surprinde modificarea structurii constituite pe criterii merceologice si se calculeaza cu formula: a. c. b. d.

ANS: C 79. Modificarea valorica, explicata prin modificarea pretului, este determinata pe baza relatiei: a. c. b. d.

ANS: B 80. Indicele Paasche, cu ajutorul caruia poate fi evidentiata dinamica preturilor, se calculeaza cu formula: a. c. b. d.

ANS: D 81. Analiza portofoliului de activitati ( metoda BCG) are la baza:

a. gruparea produselor existente in oferta unei companii in patru categorii; b. gruparea produselor existente in oferta unei companii in doua categorii; c. gruparea produselor existente in oferta unei companii in sase categorii; d. gruparea produselor existente in oferta unei companii in patru categorii avand in vedere doua criterii.

ANS: D pag.288 82. Panelul de consumatori reprezinta o metoda de cercetare a pietei care utilizeaza: a. un esantion fix, investigat periodic; b. un esantion variabil, investigat la intervale egale de timp; c. un esantion fix, investigat la intervale de timp fixe, pe aceeasi tema; d. un esantion variabil, investigat la intervale de timp fixe, pe aceeasi tema.

ANS: A pag.290 83. Cercetarile predictive urmaresc : a. sa descrie tendintele in evolutia viitoare a fenomenelor analizate; b. tendintele in evolutia viitoare a fenomenelor analizate, schimbarile ce se pot produce in dimensiunile si modul de manifestare ale acestora; c. sa testeze anumite instrumente si tehnici de cercetare; d. sa stabileasca coordonatele prezente si viitoare ale fenomenului cercetat.

ANS: B 84. Indicele Laspeyres se determina cu formula de calcul: a. x100 c. ; b. ; d. .

ANS: C 85. Indicele de preturi Edgeworth, utilizat pentru caracterizarea preturilor, se determina cu formula: a. x100; c. x100;

b. ; d. .

ANS: D 86. Legea gravitatiei comerciale a lui Reilly este reprezentata matematic de formula: a. x 100; c. ; b. ; d. .

ANS: C 87. Determinarea gradului de concentrare al pietei se face prin: a. legea lui Reilly; c. coeficientul Gini; b. indicele de difuziune; d. indicele Paasche.

ANS: C 88. n urma intervievarii unui numar de 50 de specialisti, referitor la evolutia pietei automobilelor in Romania, 15 au indicat o crestere semnificativa, 18 o usoara crestere, 6 o stagnare, 5 o reducere usoara si 6 o scadere accentuata. Care este soldul conjunctural mediu? a. 0,35 c. 0,61; b. 0,50 d. 0,74.

ANS: D 89. Sa se stabileasca aria de atractie comerciala a unei localitati A, amplasata astfel: distanta A-B =100 km, distanta A-C= 50 km si distanta A-D =30 km. Se stie ca populatia localitatii A este de 200.000 de locuitori, populatia localitatii B este de 50.000 de locuitori, populatia localitatii C este de 100.000 de locuitori iar populatia localitatii D este de 20.000 de locuitori. a. 22,3 km fata de B; 10,3 km fata de C; 5,56 km fata de D; b. 21, 4 km fata de B; 14,5 km fata de C;10 8 km fata de D; c. 33,3 km fata de B; 20,7 km fata de C; 7,22 km fata de D.

ANS: C

90. O ancheta efectuata la inceputul anului 2004, pe un esantion de 50 de specialisti, cu privire la perspectivele ofertei romanesti de produse alimentare, a relevat urmatoarele opinii: - crestere importanta : 6 specialisti - crestere usoara : 18 specialisti - stagnare : 10 specialisti - scadere usoara : 12 specialisti - scadere importanta : 4 specialisti Sa se determine valoarea medie a opiniilor specialistilor, utilizandu-se metoda soldului conjunctural. a. +0,1; c. +1,5; b. +0,2; d. 2.

ANS: B 91. Vanzarile intreprinderii erau in anul 2004 de 12 mld. lei, in timp ce vanzarile concurentului aflat pe pozitia secunda s-au ridicat la valoarea de 10 mld. lei. Care a fost cota relativa de piata a intreprinderii anul trecut? a. 1,11; c. 2,22; b. 2,11; d. 3,01.

ANS: A 92. Sa se determine cota de piata detinuta de firma , stiind ca volumul vanzarilor acestei firme pe piata A, in anul 2004 a fost de 30 milioane euro, iar volumul total al tranzactiilor pe piata respectiva a fost de 300 milioane euro. a. 5%; c. 15%; b. 10%; d. 20%.

ANS: B 93. Sa se determine cota relativa de piata a liderului, stiind ca firma a avut vanzari de 70 mld. euro, iar vazarile concurentului aflat pe pozitia secunda s-au ridicat la 66 mld. euro. a. 1,06; c. 5,07; b. 2,60; d. 5,06.

ANS: A 94. Sa se determine cota de piata detinuta de firma , stiind ca volumul vanzarilor acestei firme pe piata A, in anul 2004 a fost de 30 milioane euro, iar volumul total al tranzactiilor pe piata respectiva a fost de 300 milioane euro. a. 10%; c. 25%; b. 20%; d. 30%.

ANS: A 95. Sa se determine soldul conjunctural stiind ca in urma intervievarii unui numar de 52 specialisti, referitor la evolutia vanzarilor de produse de patiserie in trimestrul urmator, 17 au indicat o crestere importanta, 13 o crestere usoara, 9 o stagnare, 11 o scadere usoara si 2 o scadere importanta. a. 0,21; c. 0,62; b. 0,40; d. 0,70.

ANS: C 96. Sa se determine gradul de concentrare a activitatii de piata a unei companii stiind ca vanzarile pe regiuni au fost urmatoarele: Regiuni Volumul vanzarilor (mil. u.m.) Transilvania 320 Moldova 640 Banat 810 Muntenia 700 Dobrogra 400 Bucuresti 330 TOTAL 3200 a. 0,05; c. 0,11; b. 0,09; d. 0,16.

ANS: D

97. O localitate mica are 3.000 locuitori si se afla la o distanta de 10 km fata de orasul A care are 60.000 locuitori. Sa se determine proportia dintre cererea care migreaza spre orasul A () si cererea care se satisface local (). a. 66% migreaza; 25% se satisface pe plan local; c. 80% migreaza; 25%se satisface pe plan local; b. 76% migreaza;24% se satisface pe plan local;

ANS: B 98. Vanzarile firmei Y erau in anul 2004 de 40 miliarde $, in timp ce circulatia totala de marfuri a tarii A a fost in acelasi an de 2515 miliarde $. Care a fost cota de piata a firmei Y in anul 2004? a. 1,29%; c. 2,34%; b. 1,59%; d. 3,44%.

ANS: B 99. Presupunand ca un sat are 6.000 de locuitori si se afla la o distanta de 8 km de orasul A, care are 22.000 de locuitori, sa se determine proportia dintre cererea care se satisface local si cererea care migreaza spre orasul A, folosind relatia lui Convers. a. 43% migreaza spre localitatea A; 52,2% se satisface pe plan local; b. 52,2% migreaza spre localitatea A; 47, 8% se satisface pe plan local;

ANS: B 100. O localitate mica are 5.000 de locuitori si se afla la o distanta de 10 km fata de orasul A, care are 80.000 de locuitori, sa se determine proportia dintre cererea care migreaza spre orasul A (C) si cererea care se satisface local (C). a. 72% din cerere migreaza; 28% din cerere se satisface pe plan local; c. 52% din cerere migreaza; 29% din cerere se satisface pe plan local. b. 27% din cerere migreaza; 82% din cerere se satisface pe plan local;

ANS: A 101. Pentru previzionarea evolutiei pietei produsului A, subiectului intervievat i s-a solicitat sa faca trei estimari asupra vanzarilor: optimista, pesimista si cea mai probabila. Valorile atribuite de acesta au fost:

650mld. Lei, 220 mld. Lei, 460 mld.Lei. Sa se previzioneze valoarea vanzarilor produsului A. a. 400,30 mld.lei; c. 476,29 mld.lei; b. 451,66 mld. lei; d. 499,02 mld lei.

ANS: B 102. Legea gravitatiei comerciale a lui Reilly poate fi evidentiata cu formula urmatoare(completati elementele lipsa din formula de calcul):

a. ; b. ; c. .

ANS: B 103. Gradul de concentrare al pietei se determina cu ajutorul coeficientului GINI, utilizand formula:

a. n-1; b. n-2; c. n-2.

ANS: A 104. Unul dintre grupurile de mai jos cuprinde doar componente ale micromediului de marketin al organizatiei: a. mediul natural, economic si demografic; c. furnizorii, clientii si mediul natural; b. furnizorii, concurentii si inflatia; d. concurentii, intermediarii si oganismele publice;

ANS: D pag.175 105. Tipul obisnuit de mediu cu care se confrunta intreprinderile din aproape toate sectoarele de activitate este:

a. mediu stabil; c. mediu extern; b. mediu turbulent; d. mediu instabil.

ANS: D pag.174 106. Indicatorii care caracterizeaza fenomene care sunt precedate de anumite manifestari din cadrul economiei sunt: a. indicatori avansati; c. indicatori intarziati; b. indicatori concomitenti; d. indicatori sezonieri.

ANS: C pag.189 107. Mediul de marketing: a. este format doar din micromediu si din macromediu; b. este un concept sinonim cu cel de mediu extern; c. include conceptele de mediu extern, mediu intern si a relatiilor dintre acestea; d. se refera la ansamblul relatiilor firmei.

ANS: C pag.175 108. Un produs care are rata de crestere a pietei de 5% si cota relativa de piata de 1,5 in ce categorie de produse se incadreaza conform matricei BCG ( Boston Consulting Group): a. pietre de moara; c. dileme; b. vaci cu lapte; d. vedete.

ANS: B pag.288 109. Nu este structura a obiceiurilor de cumparare: a. obiceiuri temporale; c. obiceiuri sezoniere;

b. obiceiuri spatiale; d. obiceiuri modale.

ANS: C pag.234 110. Este model de studiere a comportamentului consumatorului: a. Analiza SWOT; c. Modelul General Electric; b. Matricea Boston Consulting Group; d. Modelul Nicosia.

ANS: D pag.260 111. Este adevarat ca studiile despre comportamentul consumatorului au aratat ca: a. obiceiurile de consum au o stabilitate mai mare in timp decat deprinderile de cumparare, ceea ce inseamna ca influenta lor solicita un efort educational si promotional mai intens; c. obiceiurile de consum si deprinderile de cumparare sunt unul si acelasi concept; b. obiceiurile de cumparare au o stabilitate mai mare in timp decat obiceiurile de consum; d. obiceiurile de consum nu influenteaza deloc deprinderile de cumparare.

ANS: A pag.235 112. Motivatia pozitiva, exprimata prin compatibilitate afectiva fata de un produs, serviciu sau forma de comercializare se numeste: a. preferintele cumparatorilor; c. obiceiurile de cumparare; b. intentiile de cumparare; d. obiceiurile de consum.

ANS: D pag.229 113. Nu este metoda calitativa de previziune: a. metoda evenimentelor precursoare; c. metoda PERT derivat; b. metoda naiva de previziune; d. metoda lanturilor Markov.

ANS: B pag.312 114. Metoda BELSON se utilizeaza in cercetari referitoare la: a. segmentarea pietei; c. previziuni de marketing; b. comportamentul consumatorului; d. studierea preturilor.

ANS: A pag.299 115. Sunt considerati concurenti buni: a. concurentii care reactioeaza numai in anumite situatii concurentiale, atunci cand apreciaza ca actiunile anumitor firme le lezeaza interesele; c. concurentii cu potential ridicat, capabili sa influenteze evolutia pietei. b. concurentii care respecta regulile jocului, isi limiteaza actiunile la un anumit segment si evalueaza impactul acestora asupra pietei; d. concurentii care se adreseaza acelorasi nevoi, cu produse sinilare sau identice.

ANS: B pag.220 116. Pentru studierea conjuncturii economice si de piata se poate utiliza: a. coeficientul de corelatie al lui Spearman; c. metoda BCG; b. metoda lanturilor Markov; d. testele conjuncturale.

ANS: D pag.192 117. Micromediul influenteaza activitatea intreprinderii: a. direct, slab si permanent; c. indirect slab si pe termen lung; b. indirect, permanent si puternic; d. direct, permanent si puternic.

ANS: D

pag.176 118. Concurenta dintre intreprinderi care apar pe piata cu bunuri identice sau diferentiate semnificativ, destinate satisfacerii acelorasi nevoi se numeste: a. concurenta generica; c. concurenta la nivel de industrie; b. concurenta de marca; d. concurenta formala.

ANS: B pag.212 119. Face parte din categoria indicatorilor concomitenti ai conjuncturii pietei : a. rata inflatiei; c. rata somajului; b. cursul de schimb; d. ritmul constructiilor.

ANS: C pag.189 120. Este forma de concurenta neloiala: a. concurenta generica; c. situatia de monopol bilateral; b. concurenta parazitara; d. concurenta pura.

ANS: B pag.216 121. Practica neloiala ce consta in obtinerea de avantaje ca urmare a confuziei care poate aparea intre activitatea proprie si cea a concurentilor prin crearea intentionata a confuziei de marci poarta numele de: a. denigrarea concurentilor; c. concurenta parazitara; b. dumping; d. concurenta ilicita.

ANS: C pag.216 122. Pentru previzionarea evolutiei pietei produsului A i s-a solicitat unui specialist sa faca trei estimari

asupra vanzarilor: optimista, pesimista si probabila. Valorile atribuite de acesta au fost: 60 mld. U.m.,20 mld.U.m., 50 mld. U.m. Care este valoarea previzionata a vanzarilor produsului X? a. 40,33 mld.u.m.; c. 56,66 mld.um.; b. 46,66 mld.u.m.; d. 66,33 mld.um.

ANS: B 123. Micromediul intreprinderii este definit ca fiind totalitatea componentelor mediului extern cu care compania intra in relatii directe, permanente si puternice dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale prezente si viitoare: a. definitia este completa c. elementul lipsa este concurenta b. definitia este incompleta d. definitia este restransa, lipseste enumerarea componentelor micromediului.

ANS: A pag. 176 124. Analiza micromediului reprezinta un tip de cercetare: a. exploratorie c. permanenta b. instrumentala d. periodica

ANS: C 125. Modelul Black Box include trei categorii de elemente comportamentale, alegeti pe cele trei din lista de mai jos: 1. stimuli 2. mesaj 3. transformari 4. raspunsuri 5. canale media Alegeti varianta corecta: a. 1,2,3 c. 2,3,5 b. 1,3,4 d. 3,4,5

ANS: B pag.226 126. Atitudinile se formeaza intr-un proces de : a. invatare c. evaziune comportamentala b. dedublare a personalitatii d. nici una dintre variante

ANS: A pag.235 127. Reprezentarea procesului de cumparare asa cum acesta este trait efectiv de cumparatori se realizeaza cu ajutorul modelelor: a. fenomenologice c. teoretice b. logice d. neoclasice

ANS: A pag.255 128. Comportamentul consumatorului are urmatoarele caracteristici: 1. este dinamic 2. determina interactiuni 3. determina schimburi 4. este previzibil si predictibil Alegeti varianta corecta: a. 1,3,4 c. 2,3,4 b. 1,2,3 d. 1,2,4

ANS: B pag.228 129. Obiectul studierii ofertei este reprezentat de: a. volumul ofertei c. structura ofertei b. dinamica ofertei d. toate trei variantele

ANS: D pag.272 130. Analiza portofoliului de activitati (metoda BCG) are la baza: a. gruparea produselor existente in oferta unei companii in patru categorii c. gruparea produselor existente in oferta unei companii in sase categorii b. gruparea produselor existente in oferta unei companii in doua categorii d. gruparea produselor existente in oferta unei companii in patru categorii avand in vedere doua criterii

ANS: D pag.288 131. n urma intervievarii unui numar de 50 de specialisti, referitor la evolutia pietei automobilelor in Romania, 15 au indicat o crestere semnificativa, 18 o usoara crestere, 6 o stagnare, 5 o reducere usoara si 6 o scadere accentuata. Care este soldul conjunctural mediu? a. 0,02 c. 2,32 b. 1,32 d. 0,74

ANS: D 132. Din punct de vedere al tehnicilor de previziune utilizate, teoria si practica de marketing au consacrat doua metode: a. macroeconomice si microeconomice c. pe tremen scurt si pe termen lung b. cantitative si calitative d. optimiste si pesimiste

ANS: B pag.308 133. O buna previziune de marketing trebuie sa furnizeze un anumit nivel de ..... pentru un anumit orizont de timp. a. timp c. precizie b. previziune d. probabilitate

ANS: C pag.303 134. Metoda lanturilor lui Markov este: a. metoda cantitativa de previziune b. metoda calitativa de previziune c. nu este o metoda de previziune

ANS: B pag.323 135. Metodele cauzale sunt: a. metode calitative de previziune b. nu sunt metode de previziune c. sunt metode care presupun dezvoltarea si utilizarea unui model de previziune.

ANS: C pag.315 136. Raportul cercetarii de marketing trebuie: a. sa fie redactat in scris b. sa fie detaliat c. sa fie prezentat in fata echipei manageriale a beneficiarului d. sa fie redactat sub forma unui rezumat

ANS: A pag.330 137. Tabelele de prezentare a datelor trebuie prezentate: a. obligatoriu la sfarsit ca anexe b. obligatoriu numerotate si indicata unitatea de masura c. obligatoriu insotite de grafice

ANS: B pag.332 138. Prezentarea verbala a raportului este: a. necesara b. necesara si obligatorie c. optionala

ANS: B pag.334 139. Prezentarea verbala a rezultatelor cercetarii trebuie realizata de: a. coordonatorul echipei de cercetare b. directorul companiei care a realizat cercetarea c. oricine cunoaste raportul si a participat la efectuarea cercetarii

ANS: A pag.334 140. Studierea mediului de marketing trebuie sa permita: 1. intelegerea notiunii de mediu de marketing si ce cuprinde acesta; 2. identificarea provocarilor carora trebuie sa le faca fata companiile si ce efecte pot avea acestea; 3. identificarea rolului pe care concurenta il poate juca in activitatea de piata; 4. cunoasterea faptui ca diferite categorii de consumatori pot fi influentate intr-o varietate de modalitati de catre mediul de marketing si factorii care guverneaza evolutia acestuia; 5. identificarea perceptiei pe care consumatorii o pot avea asupra mediului de marketing. Alegeti varianta corecta de mai jos: a. 1,2,4 c. 4 b. 1,3,5 d. 1,2,3,4,5

ANS: D pag.171 141. Raportul de cercetare si prezentarea acestuia reprezinta produsele ....... ale efortului cercetarii de marketing.

a. tangibile b. intangibile

ANS: A pag.326 142. Metoda lanturilor Markov este o metoda ....... de previziune. a. statica c. moderna b. dinamica d. clasica

ANS: B pag.323 143. Metoda PERT- derivat (metoda calitativa de previziune) se utilizeaza atunci cand: a. previziunea trebuie realizata intr-un timp scurt b. previziunea se realizeaza pe o perioada nedeterminata de timp c. nici un raspuns corect

ANS: A pag.323 144. Tehnica Delphi, ca previziune calitativa este intemeiata pe: a. teste si experimente b. previzionarea volumului vanzarilor c. interviu

ANS: C pag.319 145. Pentru a utiliza metoda regresiei sunt necesare informatii pentru cel putin .... ani consecutivi din trecut: a. 2 c. 4 b. 3 d. 5

ANS: B pag.312 146. Indicati numarul tipurilor de variatii ale unei serii dinamice: a. 2 c. 6 b. 4 d. 8

ANS: B pag.309 147. Previziunile microeconomice au de-a face direct cu: a. propriile vanzari ale firmei c. a,b b. mediul viitor de operare al firmei d. nici o varianta corecta

ANS: A pag.308 148. n cazul previziunilor de marketing, previziunea pe termen lung are un orizont de timp de: a. 1,2 ani deseori detaliata pe trimestre sau luni b. 3-5 ani c. 5-15 ani

ANS: C pag.307 149. n cazul previziunilor de marketing, previziunea pe termen foarte lung are un orizont de timp de: a. 3-5 ani b. 5-15 ani c. 15-30 ani d. 30-35 ani e. peste 35 de ani

ANS: C pag.307 150. Potentialul pietei exprima: a. maximum vanzarilor fiecarui produs sau linie de produs, la care toate firmel impreuna, se asteapta intr-o perioada specifica, in cadrul planurilor de marketing respective b. o previziune a vanzarii unui produs sau linie de produse, la care toate firmele se asteapta intr-o perioada de timp, ca urmare a planului de marketing c. maximum vanzarilor produsului sau liniei de produse la o firma intr-o perioada specifica de timp d. o estimare a vanzarilor produselor sau liniei de produse pe care o firma le realizeaza, intr-o perioada de timp specifica, ca urmare a planului de marketing.

ANS: A pag.305 151. Potentialul vanzarilor exprima: a. maximum vanzarilor fiecarui produs sau linie de produs, la care toate firmel impreuna, se asteapta intr-o perioada specifica, in cadrul planurilor de marketing respective b. o previziune a vanzarii unui produs sau linie de produse, la care toate firmele se asteapta intr-o perioada de timp, ca urmare a planului de marketing c. maximum vanzarilor produsului sau liniei de produse la o firma intr-o perioada specifica de timp d. o estimare a vanzarilor produselor sau liniei de produse pe care o firma le realizeaza, intr-o perioada de timp specifica, ca urmare a planului de marketing.

ANS: C pag.305 152. Previziunea de marketing exprima: a. maximum vanzarilor fiecarui produs sau linie de produs, la care toate firmel impreuna, se asteapta intr-o perioada specifica, in cadrul planurilor de marketing respective b. o previziune a vanzarii unui produs sau linie de produse, la care toate firmele se asteapta intr-o perioada de timp, ca urmare a planului de marketing c. maximum vanzarilor produsului sau liniei de produse la o firma intr-o perioada specifica de timp d. o estimare a vanzarilor produselor sau liniei de produse pe care o firma le realizeaza, intr-o perioada de timp specifica, ca urmare a planului de marketing.

ANS: B pag.305 153. Previziunea vanzarilor exprima: a. maximum vanzarilor fiecarui produs sau linie de produs, la care toate firmel impreuna, se asteapta intr-o perioada specifica, in cadrul planurilor de marketing respective b. o previziune a vanzarii unui produs sau linie de produse, la care toate firmele se asteapta intr-o perioada de timp, ca urmare a planului de marketing c. maximum vanzarilor produsului sau liniei de produse la o firma intr-o perioada specifica de timp d. o estimare a vanzarilor produselor sau liniei de produse pe care o firma le realizeaza, intr-o perioada de timp specifica, ca urmare a planului de marketing.

ANS: D pag.305 154. Un studiu al Asociatiei Americane de Marketing arata ca peste ..... % din activitatea compartimentelor de marketing consta in elaborarea de previziuni pe termen scurt si ..... % consta in previziuni pe termen lung. a. 40% , 60% c. 51% , 49% b. 30% , 70% d. 50% , 50%

ANS: C pag.303 155. Deplasarea purtatorilor cererii in scopul achizitionarii unor marfuri care nu se realizeaza la intamplare, ci se supune unor legitati impuse de o serie de factori de influenta poarta numele de ... comerciala. a. piata b. arie c. gravitatie d. elasticitate

ANS: C 156. Factorii controlabili care influenteaza vanzarile sunt impartiti in ... categorii de baza:

a. 2 b. 4 c. 6 d. nici o varianta corecta

ANS: B pag.295 157. Firmele care ofera produse partial diferentiate, in special prin calitate, modele sau servicii, actioneaza in cadrul concurentei de tip: a. oligopol pur b. oligopol diferentiat c. monopson

ANS: B pag.215 158. Atunci cand firmele ofera aceeasi marfa, diferentiindu-se doar prin servicii sau preturi ( ca urmare a costurilor mai reduse), avem de-a face cu: a. un oligopol pur c. monopol b. un oligopol diferentiat d. concurenta loiala

ANS: A pag.215 159. Punerea in circulatie de catre o firma a unor afirmatii inexacte despre activitatea firmelor concurente reprezinta o practica care se numeste: a. concurenta parazitara b. denigrarea concurentilor c. concurenta ilicita

ANS: B pag.216 160. Obtinerea de avantaje ca urmare a confuziei care poate apare intre activitatea proprie a unei firme

si a concurentilor (confuzie de marci) este cunoscuta ca practica sub numele de: a. denigrarea concurentei b. concurenta parazitara c. concurenta ilicita

ANS: B pag.216 161. Practicarea unor preturi joase, cu sacrificarea propriului profit se numeste : a. concurenta parazitara b. concurenta ilicita c. dumping

ANS: C pag.216 162. Cel mai frecvent comportament in piata de oligopol nediferentiat este cel ..... a. de adaptare b. de conducator c. agresiv d. de lider ( follower)

ANS: D pag.205 163. Care dintre afirmatiile de mai jos nu sunt corecte pentru a putea exprima in totalitate conditiile care ii fac pe furnizori puternici: 1. Grupul furnizorilor este dominat de cateva companii si este mai omogen decat intreprinderea careia ii vinde produsele 2. nfrunta alte produse substitut 3. Produsul furnizorului este un element important pentru afacerile cumparatorilor 4. Grupul furnizorului nu isi diferentiaza produsele

a. 1,2

b. 1,3 c. 2,4 d. 2,3

ANS: C pag.203 164. Castigarea unui avantaj competitiv operational intr-o piata de referinta inseamna efectuarea unor activitati similare mai bine decat le indeplinesc rivalii. Aceasta poate insemna: 1. sa fii mai bun prin oferirea unei calitati superioare sau identice, la un pret redus; 2. sa fii mai bun prin oferirea unui produs ce poate reduce costurile clientilor; 3. sa fii mai bun prin oferirea unor costuri reduse si o calitate mai buna in acelasi timp; 4. sa fii mai rapid in intampinarea produselor sau serviciilor clientilor. 5. sa fii mai apropiat de client si sa-i asiguri asistenta in folosirea produsului Alegeti varianta corecta: a. 1,3,5 b. 1,3,6 c. 1,2,3,4,5 d. 3,5 e. 1,5

ANS: C pag.198