Organite celulare specifice – Centrozomul (sau centrul celular), plastidele.

Cloroplast Centrozom

Prof. Mogoş Cătălin

Competenţe derivate:
C1 - Defineste si caracterizeaza centrozomul. C2 - Defineste si clasifica plastidele. C3 - Caracterizeaza componentele plastidelor.

1. Centrozomul (sau centrul celular) - generalităţi:
- este un organit celular specific, membranar, prezent in toate celulele eucariote animale care se divid cat si in celulele plantelor inferioare; - centrul celular a fost descris pentru prima datã, în perioada 1875-1878, de Walter Flemming (1843-1905) şi Edouard van Beneden (1845-1910) fiind prezent în toate celulele animale cu unele excepţii celula absorbantã, fibra muscularã striatã şi eritrocitul (sau globulele roşii, sau hematii). Majoritatea celulelor au doi centrioli, plasaţi perpendicular unul pe altul, situaţi în apropierea membranei nucleare sau la un pol al celulei (nefrocite). - lipseşte în celulele care nu au nucleu sau care nu se mai divid (neuron, hematia adultă, trombocit, ovul, spermatozoid); - se află situat lângă nucleu; - poziţia centrozomului în celulă indică polul anterior al acesteia (adică al celulei); - se afla în centrul celulelor (animale, plante, unele alge, în ciuperci); - dimensiuni: - este un tub cu lungimea de 300-500 A0 (Amstroni); - centrozomul este format din doi centrioli dispuşi perpendicular unul faţă de altul fiind înconjurați de o citoplasmă densă care poartă denumirea de centrosferă; ●centrosferă=(Biol.) regiune care înconjură centriolul și are rol activ în diviziunea celulară; regiune cu aspect de stea din jurul centriolului (lb. lat. centrum=centru, lb. gr. sphaira=sferă).

Schema celulei animale tipice cu organitele celulare componente: 1-nucleol; 2-nucleu; 3-ribozomi; 5-reticul endoplasmatic rugos (RER) ; 6Aparatul Golgi (sau dictiozom); 7-citoschelet; 8-reticul endoplasmatic neted (REN); 9-mitocondrie; 10-vacuole; 11-citoplasmă; 12-lizozom; 13-centrozom constituit din doi centrioli

Centrozom

Centriol .

● centriol=(biologie) corpuscul în formă de bastonaș sau de granulă. dispuse in forma de cilindru.fiecare microtubul conţine două tipuri de tubulină (α-alfa.centriolii sunt înconjuraţi de o citoplasmă densă care poartă denumirea de centrosferă. centriolii se autoreplica si migreaza cate o pereche la polii fusului de diviziune. .un centriol contine noua grupuri de cate trei microtubuli compui la randul lor din proteine globulare numite tubuline. ● centrosferă=(biologie) regiune care înconjură centriolul și are rol activ în diviziunea celulară. dispusi in unghi drept unul fata de celalalt.. .centrozomul este compus din doua formatiuni numite centrioli. cu lungimea de 500 μ (microni) si un diametru de 1500 μ (microni) şi asigură migrarea cromozomilor spre polii celulari. . .inainte de diviziunea celulara.microtubulii centriolilor controleaza anumite faze ale diviziunii celulare. . βbeta).centriolii au formă cilindrică. . . care formează partea centrală a centrozomului.

centrul celular atinge dezvoltarea maximã la sfârşitul profazei. La sfârşitul profazei centrul celular se divide în douã unitãţi constitutive şi migreazã la cei doi poli ai celulei. . el stã la baza diferenţierii fusului mitotic. dense. de la care pornesc filamente citoplasmatice radiare care strãbat citoplasma ca razele unui astru formând asterul.centrozomul (sau centrul celular) poate prezenta aspecte diferenţiate din punct de vedere morfologic în raport cu stadiul în care se aflã celula. În celula aflatã în interfazã centrul celular se prezintã sub forma unei sau douã granule mici. Aceste structuri reprezintã centriolii. .. În momentul dezorganizãrii membranei nucleare fibrilele asteriene se dezvoltã şi contribuie la formarea fusului de diviziune . .centriolul este înconjurat de o masã de citoplasmaticã densã şi omogenã centrozom. dispuse în vecinãtatea nucleului sau la un pol al celulei. înconjurat de o zonã mai puţin densã şi aparent omogenã numitã centrosferã.în timpul diviziunii celulare structura centrozomului este mai complexã.

.15 µ (microni). Fiecare rând este format din câte nouã sferule. În afara peretelui şi prinse de el prin punţi de legãturã se aflã douã rânduri de sferule suprapuse.5 µ. Ei se prezintã ca o formaţiune cilindricã cu o lungime de 0. Aceste formaţiuni sunt denumite structuri satelite. cu diametrul de 0. având peretele format din nouã tubuli (dubli sau tripli) aşezaţi la distanţã unul faţã de celãlalt.studiile de microscopie electronicã au contribuit la elucidarea ultrastructurii centriolilor.. Ele reprezintã originea filamentelor lungi şi scurte ale fusului de diviziune.

Exista 3 microtubuli in fiecare grup.  .  Fiecare centriol este un inel de 9 grupuri de microtubuli topiti. dar centrozomul celulei vegetale este mai simplu si nu are centriolii. microtubulii cresc intr-un ax care este responsabil pentru separarea cromozomilor replicati in 2 celule fiice. In centrozomul complet al celulei animale.Cei 2 centrozomi trec la capetele opuse ale nucleului si de la fiecare centrozom. Microtubulii si centriolii fac parte din citoshelet.  In timpul diviziunii celulei animale. Celulele animale si cele vegetale au roluri similare in diviziunea celulara si ambele includ colectii de microtubuli. In urma acestui proces .Centrozomul este un loc in celula unde microtubulii sunt produsi. rezulta 2 centrozomi. centriolii sunt multiplicati si centrozomii se divid. fiecare cu propria pereche de centriolii. cei 2 centriolii sunt aranjati astfel ca unul sa fie perpendicular pe celalalt.

Centriolul .

Centrozom .

Centriol .

Centrozom .

organizare ultrastructurala . Din centrosferă se detaşează elemente fibrilare radiare formând asterul (●asterul=formație filamentoasă cu aspect radiant care înconjură centrosfera unei celule).. .prezintă aspecte diferite în funcţie de fazele ciclului celular. În interfază este o structură granulară numită centrozom.ME: . care apare de obicei de aspect omogen. în interiorul căruia se află centriolii înconjuraţi de o masă citoplasmatică numită centrosferă.peretele său este format din 9 triplete de tubuli (microtubuli) ce înconjoară o zonă centrală. fiecare apare ca un cilindru perpendicular pe celălalt .sunt vizibil centriolii.organizare structurală – MO: . .

►coordoneazã mişcãrile cililor şi ale flagelilor. gr.participă în diviziunile celulare. Funcţiile centrului celular (sau centrozom): ►în timpul diviziunii sintetizeazã proteinele fusului de diviziune şi participã la formarea aparatului acromatic. aster=stea). ● aster= formație filamentoasă cu aspect radiant care înconjură centrosfera unei celule (lb. ►asigurã reorganizarea centrozomilor celulelor-fiice la sfârşitul diviziunii.Rolul centrozomului: . .în timpul diviziunii. . la formarea fusului de diviziune. in jurul centrosferei se contureaza filamente citoplasmatice radiale denumite aster.

Formarea fusului de diviziune Fibrea astrale Centriol Filamentele fusului de diviziune Centrozom .

Fusul de diviziune .

Fusul de diviziune .

totalitatea plastidelor din celula vegetală formează plastidomul celular. 2. .leucoplaste care sunt incolore.au forma ovala si sunt delimitate de doua membrane. .a) Generalităţi: .exista mai multe tipuri de plastide si anume: .sunt organite autoreproducătoare (conţin ADN plastidial).plastidele se pot transforma unele in altele ceea ce argumenteaza originea lor comuna. .cloroplaste colorate în verde.cromoplaste colorate în roşu-portocaliu. . .sunt organite celulare specifice celulelor vegetale. . . Plastidele: .

cromoplaste colorate in roşu-portocaliu. .este format din totalitatea plastidelor.oleoplaste.proteoplaste.exista trei categorii de plastide: . .cloroplaste colorate in verde.leucoplaste incolore: .PLASTIDOMUL CELULAR: . . .amiloplaste. . organite specifice celulei vegetale. . .plastidele se pot transforma unele in altele ceea ce argumenteaza originea lor comuna.

►cromoplastele.originea plastidelor: . (●feoplast=cromatofor al algelor brune) ►rodoplastele.plastidele provin din plastide preexistente numite proplastide (protoplastide) care se modifica structural si functional in raport cu starea celulei si dinamica factorilor abiotici.După funcţii plastidele pot fi: a) plastide fotosintetizatoare: ►cloroplastele. . b) plastide nefotosintetizatoare: ►leucoplastele. . ►feoplastele.

.

la alge..cloroplastele sunt organite celulare întâlnite la plantele verzi. cloroplastele sunt putine dar au dimensiuni mari si se numesc cromatofori (purtatori de culoare). . a) Cloroplastele: . La plantele superioare au dimensiuni mici dar sunt in numar mare (2040 intr-o celula). .la alge.in structura cloroplastului. . 3. pe langa invelis.forma si numarul cloroplastelor variaza in functie de gradul de evolutie al plantei si tipul de celule. .capteaza si fixeaza energia luminoasa la nivel celular datorita clorofilei continute. fiind sediul fotosintezei (proces prin care din apă și săruri minerale cu dioxidului de carbon în prezența luminii și cu ajutorul pigmentului clorofilă se obțin substanțe organice și oxigen).reprezinta sediul fotosintezei (sunt organite implicate in fotosinteza).se mai numesc şi grauncioare de clorofilă. intra un sistem de vezicule turtite numite tilacoide si substanţa fundamentală numita stromă. . .

clorofilieni. .cloroplastele algelor se numesc cromatofori.Cloroplastele: .potentialul lor fotosintetic este conferit de prezenta pigmentilor verzi.sunt organite celulare specializate pentru realizarea fotosintezei. . . singurii pigmenti capabili de conversie a energiei luminoase in energie chimica.

Cloroplastul-alcătuire: Membrană externă Spaţiu intermembranar Membrană internă Stromă (sau substanţă fundamentală) Grană Tilacoide Lamele intergranale Spaţiu tilacoidal .

Cloroplast Stromă (sau substanţă fundamentală) Lamele intergranale Grană Membrană internă Membrană externă .

.

Cloroplast .

Cromatofor la alge .

Cloroplaste  La nivelul cloroplastelor are loc procesul de fotosinteză .

Sistem de membrane intraplastial 3. . 2.membrană internă. Înveliş bimembranar: . Stroma (sau substanţa fundamentală).Ultrastructura cloroplastului: 1.membrană externă. .

 Au aspect de discuri lenticulare de 3-10 μm lungime si 1-3 μm grosime.  .Morfologia cloroplastelor Cloroplastele se mai numesc şi grăuncioare de clorofilă.

Cloroplast .

asemănându-se astfel mitocondriilor. .membrana internă a cloroplastelor reprezintă membrana a vechilor cianobacterii.cloroplastele. iar membrana externa a apărut în urma simbiozei cu celula eucariotă.Origine și evoluţie: . cel mai probabil au fost cianobacterii (sau algele albastre-verzi). care au intrat în simbioză cu organisme unicelulare eucariote. care au apărut la fel în urma unei simbioze cu o celulă eucariotă. .5 miliarde de ani ca bacterii autotrofe. de altfel ca și toate plastidele au apărut acum 1.

.cloroplastele pot fi unite între ele prin mici punți. reponsabile cu fotosinteza. . numite stromule. .o celula tipică parenchimatică conține în jur de 10-100 cloroplaste.Localizarea cloroplastelor: .cloroplastele pot fi întâlnite la toate celulele vegetale.

Cloroplast .

. . neramificat. .cloroplastele dețin în jur de 60-100 gene.ADN-ul plastidian este simplu. .Genomul cloroplastic: .în stromă pot fi găsiți ribozomi. alcătuiți din ARN.cloroplastele dețin un genom individual. diferit de genomul celulelor din care fac parte.

ADN plastidial 12 .stroma 5.ribozom 11 .interiorul tilacoidului 6 .amidon 10 .Cloroplast Ultrastructura: 1 .membrana tilacoidală 7 .membrana internă 4 .spatiul intermembranar 3 .granum 8 .tilacoidul intergranar 9 .plastoglobulă .membrana externă 2 .

.

sunt acoperite cu pigmenti fotosintetizanti.tilacoizii dintr-o grana sunt conectati cu cei din alta zona de grana prin canale lungi care strabat stroma formandu-se astfel un spatiu tilacoidal. .formeaza doua tipuri de structuri: unele asamblate ca monedele in fisicuri formand structuri numite grană (grana cloroplastului) si celelalte sunt lamele intergranale puternic aplatizate pe care sunt dispuse formatiunile granale. . . care coloreaza cloroplastele in verde.Tilacoidele: . predominand clorofila.membranele tilacoidale contin toate componentele necesare absorbtiei luminii si transferului de electroni. .

Cloroplast Membrană externă Membrană internă Lamele intergranale Stromă (sau substanţă fundamentală) Tilacoide Spaţiu intermembranar Grană .

în cadrul tilacoidelor are loc transformarea energiei cinetice ale fotonilor (adică energia luminoasă) în energie chimică de legătură în cadrul substantelor organice noi formate. . lipide. . numiți tilacoizi.contine enzime.cloroplastul este învelit de o membrană dublă fosfolipidică. care este sediul reacțiilor în timpul fazei de întuneric.Stroma (sau substanţa fundamentală): . . . . ADN.membranele tilacoidelor pot fi văzute prin microscopul electronic ca niște benzi alternante alb-negre. între care există spațiu intermembranar.datorita pigmentilor clorofilieni energia luminoasa este convertita in energie chimica in cadrul procesului de fotosinteza. numit stromă (sau substaţă fundamentală). ARN. precum și granule de amidon. . Înăuntru există un mediu apos.în stromă mai poate fi găsit ADN și ARN plastidial. diferite enzime. diferiti ioni. .în cadrul stromei există saci aplatizați. mai mulți tilacoizi formând un granum (sau grana cloroplastului). unde este localizată clorofilă.

. . . precum și granule de amidon.Structura cloroplastului: . numiți tilacoizi. unde este localizată clorofilă. .cloroplastele sunt observabile morfologic ca niște discuri plate.în cadrul stromei există saci aplatizați. Înăuntru există un mediu apos. între care există spațiu intermembranar.cloroplastul este învelit de o membrană dublă fosfolipidică. . numit stromă (sau substaţă fundamentală).în stromă mai poate fi găsit ADN și ARN plastidial. mai mulți tilacoizi formând un granum (sau grana cloroplastului). diferite enzime. care este sediul reacțiilor în timpul fazei de întuneric.în cadrul tilacoidelor are loc transformarea energiei cinetice ale fotonilor în energie chimică de legătură în cadrul substantelor organice noi formate.membranele tilacoidelor pot fi văzute prin microscopul electronic ca niște benzi alternante alb-negre. . cu un diametru de 2-10 micrometri și o grosime de 1 micrometru.

.

.

Cloroplastele  Sunt sub forma de cromatofori la plantele inferioare. forma caracteristica si un numar constant. au dimensiuni mari. Ulotrix Zygnema Spirogyra Oedogonium .

Genul Ulotrix .

Genul Spirogyra .

Genul Zygnema .

Genul Oedogonium .

datorita solubilitatii lor in lipide si solventii acestora se mai numesc lipocromi si totodata reprezinta importante surse de provitamina A. care dau culoare petalelor florilor. galbeni si portocalii). semintelor. a unor rădăcini. fructelor.plastidele de culoare rosie se numesc rodoplaste care se gasesc in fructe si petale. .denumirea de carotenoide deriva de la numele stiintific al morcovului (Daucus carota) din radacinile caruia s-au extras pentru prima data carotenoidele. atragand prin culoare diverse animale care vor contribui la polenizare. .din punct de vedere farmaceutic sunt importante carotenoidele ca precursori (provitamine) ai vitaminei A altele intervin in mecanismul vederii. colorate datorita pigmentilor carotenoizi (rosii.sunt plastide nefotosintetizatoare.carotenoidele extrase din plante se utilizeaza frecvent ca si coloranti alimentari naturali sau in hrana animalelor pentru ca se acumuleaza in derma sau dau o culoare comerciala (pete de pe tegumentul de pastravi. .rodoplastele se intalnesc si la algele rosii (Increngatura Rodophyta).b) Cromoplastele: . . . pielea pasarilor devine mai galbena) la fel si intensitatea colorarii galbenusului de ou. . respectiv diseminare. . etc.

 La fructele de ardei rosu filamentele rezulta din transformarea lamelelor plastidele care fixeaza pe suprafata lor pigmenti carotenoidici.  Cromoplastele din morcov se formeaza pornind de la leucoplastele amilifere care pierd amidonul pe masura cresterii concentratiei in carotenoide. .  In petalele de crizanteme exista numai cloroplaste care treptat pierd structura lamelara si se transforma in structuri globuloase pigmentate in portocaliu galben iar substanta fundamantala se reduce.Originea cromoplastelor a fost urmarita in celulele din radacina de morcov si petalele de crizanteme galbene.  Alte cromoplaste se formeaza din proplastide care acumuleaza treptat pigmenti carotenoidici.

de forma sferica ovala sau rotunjita prezente in organe mai putin expuse luminii si in organe subterane (bulbi. tuberculi. . rizomi. modificate de obicei pentru depozitarea substantelor nutritive. ►proteoplaste care depoziteaza proteine. leucoplastele pot fi: ►amiloplaste care depoziteaza amidon.dupa tipul de substanta depozitata. . .sunt prezente in organe ca radacini. ►lipidoplaste care depoziteaza lipide (grasimi).sunt plastide incolore lipsite de pigmenti.sunt.c) Leucoplastele: . seminte si frunze.). . etc.

d) Feoplastele: . .se intalnesc la algele brune (Increngatura Pheophyta) si contin clorofila a prezenta la toate organismele vegetale + alte tipuri de clorofila: a+c+fucoxantina (pigment de culoare brună întâlnit la algele brune).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful